RURY CIŚNIENIOWE Rauprotect PE 100-RC katalog A11050 PL. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RURY CIŚNIENIOWE Rauprotect PE 100-RC katalog A11050 PL. Budownictwo Motoryzacja Przemysł"

Transkrypt

1 RURY CIŚNIENIOWE Rauprotect PE 100RC katalog A11050 PL Waży od maja 2009 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Budownictwo Motoryzacja Przemysł

2 spis treści strona Rury ciśnieniowe RAUPROTECT z PE 100RC Obszar obowiązywania / Normy produktów / Zastosowanie Woda pitna Kanalizacja Tworzywo Wyniki z laboratoriów badawczych i z praktyki Oznakowanie Planowanie i montaż Wskazówki dotyczące planowania Wskazówki dotyczące montażu Zgrzewanie Mechaniczne łączenie złączkami zaciskowymi, skręcanymi, wtykowymi Kontrola ciśnienia Ochrona części metalowych przed korozją Wypełnienie wykopu Rozruch Dodatkowy montaż części rurociągu Wydłużenie liniowe pod wpływem temperatury Program dostaw rur RAUPROTECT z PE 100RC WODA PITNA RAUPROTECT z PE 100RC KANALIZACJA Forma dostawy Specyfikacja techniczna

3 RURY CIŚNIENIOWE rauprotect z PE 100RC 1. INNOWACYJNE, WYSOkoodporne, BEZPIECZNE I EKONOMICZNE Nowoczesne rury ciśnieniowe z tworzyw poliolefinowych dzięki swojej wysokiej niezawodności w eksploatacji, technice łączenia i niewielkiej ilości uszkodzeń coraz częściej wypierają tradycyjne materiały służące do budowy rurociągów, takie jak żeliwo czy stal. Nowoczesne systemy rur z tworzyw polimerowych nie podlegają korozji. Z tych względów stały się one w dzisiejszych czasach niezastąpione przy budowie rurociągów ciśnieniowych w gruncie. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii bezwykopowych dochodzi bardzo często do nieznanych zewnętrznych obciążeń na rurociąg ułożony bez obsypki. Na dłuższą metę to rura musi przejąć te obciążenia. Z tego powodu nowoczesne systemy rur do technologii bezwykopowych muszą charakteryzować się odpornością na obciążenia punktowe. Utrzymujący się nacisk na redukcję kosztów w branży budowlanej prowadzi do tego, że coraz częściej przy układaniu nowych tras rur rezygnuje się z czasochłonnej metody wykopowej z zabezpieczającą podsypką piaskową wokół rury, a w to miejsce stosuje się bezwykopowe technologie o wysokiej sprawności układania. 3

4 Przy konwencjonalnej metodzie z podsypką piaskową ochronę przed występującymi obciążeniami skupionymi i punktowymi zapewnia rurze ze wszystkich stron amortyzująca podsypka. W przypadku stosowania techniki bezwykopowej lub wykopowej bez podsypki piaskowej obciążenia są nieprzewidywalne i trudne do obliczenia. Występujące w obszarze rurociągu kamienie mogą na przykład spowodować obciążenia punktowe bezpośrednio na ułożoną w ziemi rurę. Badania w praktyce i pracochłonne obliczenia metodą elementów skończonych (FEM) pokazują, że obciążenie punktowe działające z zewnątrz w pierwszej kolejności wywołuje naprężenie ściskające na ułożoną w gruncie rurę. To naprężenie prowadzi do lekkiej deformacji, która powoduje na wewnętrznej stronie rury naprężenia rozciągające. Naprężenie to łączy się z naprężeniem rozciągającym wywołanym wewnętrznym ciśnieniem rury na wewnętrzną ściankę rury. To zadanie spełnia współwytłaczana pełnościenna rura produkowana przy zastosowaniu najwyższej jakości tworzyw niesieciowanych generacji PE 100RC ze znakomitą odpornością na powstawanie pęknięć również przy obciążeniach punktowych na wewnętrznej ścianie rury. Dokładnie na tej zasadzie konstrukcji i z uwzględnieniem wspomnianych wysokich wymogów został opracowany nowy system rur RAUPROTECT z PE 100RC. RAUPROTECT z PE 100RC pełnościennych rur ciśnieniowych z wysokiej jakości PE 100RC najnowszej generacji (odpowiada wysokim wymaganiom PAS 1075 (Projekt) oraz PE 100+ Association). Dodatkowo dysponuje RAUPROTECT z PE 100RC naniesionym laserem, odpornym na ścieranie, trwałym sygnowaniem zawierającym opis tekstowy oraz kod kreskowy, zgodnie z ISO , służący do pełnej identyfikalności każdego metra rury (REHAU Quality System RQS). Przy układaniu systemu RAUPROTECT z PE 100RC można jako podsypkę w wykopie zastosować grunt rodzimy o dowolnym uziarnieniu i kształcie ziaren! Ważne jest jednak, aby materiał podsypkowy dał się zagęścić i nie zawierał takich ziaren, które swoim ciężarem doprowadziłyby do zmiażdżenia rurociągu i tym samym do uszkodzenia lub całkowitego przerwania transportu medium. Skutkiem tego jest koncentracja naprężeń na wewnętrznej powierzchni rury, która przy tradycyjnym systemie rur ciśnieniowych z PE 80/PE 100 prowadzić może do przedwczesnego zniszczenia w wyniku tworzenia się pęknięć. Ponieważ nie można wykluczyć tego rodzaju koncentracji naprężeń przy technikach bezwykopowych i wykopowych bez podsypki piaskowej, musiały zostać znalezione na etapie projektowania rur skuteczne sposoby przeciwdziałania tego typu zjawiskom: 4 RAUPROTECT z PE 100RC jest szczególnie odporny na: uszkodzenia powierzchni rur w trakcie transportu i układania obciążenia punktowe spowodowane ostrymi krawędziami kamieni i podsypką z gruntu aż do klasy 7 naprężenia wewnętrzne w ściance rury wywołane zewnętrznymi obciążeniami (osiadanie gruntu, skrzyżowanie rurociągów, ruch drogowy).

5 RAUPROTECT z PE 100RC ze względu na swoje wyjątkowe właściwości materiałowe nadaje się idealnie do następujących technik montażu rurociągu: wykop standardowy bez obsypki i podsypki bezwykopowe techniki montażu i renowacji, np. berstlining płużenie wiercenie wpłukiwanie relining Wynikają z tego następujące zalety natury technicznej i użytkowej: wysokie bezpieczeństwo użytkowania wykorzystanie na zboczach możliwość dużych dostaw w zwojach lub w bębnach Trwałą identyfikowalność każdego wyprodukowanego i położonego metra rury RAUPROTECT z PE 100RC umożliwia wypracowany specjalnie dla tego systemu REHAU Quality System (RQS). System RAUPROTECT dysponuje, co jest światową nowością, dodatkowym niezniszczalnym, odpornym na promienie UV, kolorowym kodem kreskowym, który obok zwykłego opisu tekstowego zawiera kod Traceability zgodnie z ISO lub ISO Sygnowanie wykonane jest za pomocą nowoczesnej technologii laserowej. Dzięki zastosowaniu stworzonej przez REHAU procedury zostaje osiągnięta optymalna trwałość i wytrzymałość także przy stosowaniu technik bezwykopowych. Uszkodzony bądź wycierający się kod kreskowy w postaci naklejanej etykiety nie jest już problemem. Użytkownik w każdym momencie może wczytać dane o rurze w prosty i bezpieczny sposób za pomocą odpowiedniego urządzenia do zgrzewania albo mobilnego urządzenia do ściągania danych i zapamiętać je w cyfrowej książce rury bez jakichkolwiek błędów czy strat. RAUPROTECT z PE 100RC oferuje przy tym już dzisiaj idealną podstawę dla przyszłych zastosowań w zakresie automatycznego ściągania danych o produktach ułożonych w gruncie. Dzięki systemowi RAUPROTECT użytkownik dysponuje niezbędną rezerwą bezpieczeństwa przy wszystkich nowoczesnych metodach układania, a także przy wymagających warunkach gruntowych! RAUPROTECT z PE 100RC z niezniszczalnym, nieścieralnym i odpornym na promienie UV kodem kreskowym z kodem Traceability zgodnie z ISO lub ISO

6 1.1 Obszar obowiązywania / Normy produktów / Zastosowanie Woda pitna Obszar obowiązywania norm Poniższe informacje techniczne dotyczą rur RAUPROTECT z PE 100RC WODA PITNA do budowy podziemnych rurociągów wody pitnej w Polsce. Dla instalacji wody pitnej obowiązują wytyczne zawarte w normie DVGW W 400, PNEN System RAUPROTECT posiada atest higieniczny PZH nr HK/W/0494/01/2007. Maksymalne dopuszczalne ciśnienia robocze uzależnione od typoszeregu SDR: Typoszereg ciśnienie robocze [bar] SDR SDR Normy produktów / techniczne warunki dostawy RAUPROTECT z PE 100RC WODA PITNA spełnia następujące normy: PNEN DIN 8074/75 DVGW GW 335 część A2 Atest higieniczny PZH nr HK/W/0494/01/2007 Rury przeznaczone do wody pitnej poddawane są regularnej kontroli zewnętrznej i opatrzone są następującymi numerami rejestracyjnymi DVGW (w formie pełnej): Zakład produkcyjny w Brake/Niemcy d 63 : DW8136AU d 225 : DW8141AU2073 d 250 : DW8146AU Zastosowanie / wskazówki techniczne dotyczące bezpieczeństwa Przed wykorzystaniem rur RAUPROTECT z PE 100RC WODA PITNA i należących do nich kształtek do innych celów niż transport wody pitnej, np. do transportu soków owocowych, mleka, wody mineralnej, wina itd. albo przed stosowaniem ich przy podwyższonych temperaturach, należy najpierw sprawdzić ich zdatność, względnie skonsultować się z naszym Biurem HandlowoTechnicznym. Rury RAUPROTECT z PE 100RC WODA PITNA nie mogą być stosowane jako rury gazowe czy kanalizacyjne. Rury prowadzone do budynków muszą być zabezpieczone, minimum zgodnie z DIN 1988, aż do ich wnętrza, aby ochronić je przed rozgrzaniem i powstawaniem na nich wody kondensacyjnej. Rury RAUPROTECT z PE 100RC WODA PITNA nie mają właściwości przewodzenia prądu i nie mogą w związku z tym być używane w celu uziemiania. Naziemna instalacja rur RAUPROTECT z PE 100RC WODA PITNA bez specjalnych środków zabezpieczających jest niedopuszczalny. Przy takiej instalacji należy szczególnie pamiętać o tym, żeby: zabezpieczyć rury przed mechanicznym uszkodzeniem, chronić je przed promieniami UV i światłem słonecznym, uwzględnić spowodowane temperaturami zmiany długości. Poza tym zwracamy uwagę na odnośne normy, wytyczne, prospekty i inne materiały informacyjne.

7 1.1.2 Kanalizacja Obszar obowiązywania norm Poniższe informacje techniczne dotyczą rur RAUPROTECT z PE 100RC KANALIZACJA do budowy podziemnej kanalizacji ciśnieniowej w Polsce. Dla kanalizacji ciśnieniowej może zostać zastosowana norma DVGW W 400 lub PEEN Maksymalne dopuszczalne ciśnienia robocze uzależnione od typoszeregu SDR: Typoszereg ciśnienie robocze [bar] SDR SDR Zastosowanie / wskazówki techniczne dotyczące bezpieczeństwa Zastosowanie rur RAUPROTECT z PE 100RC KANALIZACJA do transportu środków przeznaczonych do spożycia nie wchodzi w rachubę. Rury RAUPROTECT z PE 100RC KANALIZACJA nie należy stosować ani do gazu, ani do wody pitnej. Rury prowadzone do budynków muszą być zabezpieczone, minimum zgodnie z DIN 1988, aż do ich wnętrza, aby ochronić je przed rozgrzaniem i powstawaniem na nich wody kondensacyjnej. Przy rosnącej temperaturze roboczej należy redukować dopuszczalne nadciśnienie robocze. Obowiązują wskazówki zawarte w DIN Rury RAUPROTECT z PE 100RC KANALIZACJA nie mają właściwości przewodzenia prądu i nie mogą w związku z tym być używane w celu uziemiania. Naziemna instalacja rur RAUPROTECT z PE 100RC KANALIZACJA bez specjalnych środków zabezpieczających jest niedopuszczalny. Przy takiej instalacji należy szczególnie pamiętać o tym, żeby: zabezpieczyć rury przed mechanicznym uszkodzeniem, chronić je przed promieniami UV i światłem słonecznym, uwzględnić zmiany długości spowodowane temperaturami. Poza tym zwracamy uwagę na odnośne normy, wytyczne, prospekty i inne materiały informacyjne. Normy produktów / techniczne warunki dostawy RAUPROTECT z PE 100RC KANALIZACJA spełnia następujące normy: PNEN DIN 8074/75 DVGW GW 335 część A2, o ile możliwa do zastosowania 7

8 1.2 tworzywo Test obciążenia punktowego wg dr Hessela Rury ciśnieniowe RAUPROTECT składają się z tworzywa PE 100RC charakterującego się właściwościami podanymi w poniższej tabeli. Spełnia ono wysokie wymagania PAS 1075 (projekt) i PE Association. Właściwości tworzywa MRS Metoda badania PE 100 PNEN ISO ,0 MPa Średnia gęstość PNEN ISO ,96 g /cm3 Wskaźnik płynięcia MFR przy 190 C / 5 kg PNEN ISO ,2 0,3 g /10 min Grupa MFR PNEN ISO Moduł E rozciąganie PNEN ISO 5272 Punktlast ok MPa Naprężenie rozciągające PNEN ISO 5272 ok. 25 MPa Naprężenie przy zerwaniu PNEN ISO 5272 ok. 38 MPa Wydłużenie przy zerwaniu Verkehrslast PNEN ISO 5272 Erdlast Symulowane obciążenie punktowe w warunkach zbliżonych do rzeczywistych Odkształcenie ścianki wewnętrznej w wyniku zewnętrznego obciążenia punktowego Verkehrslast > 350 % P obciążenie wynikające zverkehrslast ruchu drogowego Erdlast obciążenie punktowe Punktlast obciążenie wynikające zverkehrslast ruchu drogowego najwyższahöchste koncentracja Spannungsnaprężeń konzentration Hydrostatischer Innendruck, Druckstöße Wydłużenie liniowe w zakresie temperatury (0 do 70) C PNEN ok. 2 x 104 K1 Przewodność cieplna PNEN ok. 0,4 WK1 m1 Specyficzny opór powierzchniowy DIN IEC > 1012 Ω Chropowatość powierzchni rury PNEN 7524 ok. 0,007 Klasa materiału B2 PNEN zapalny normalnie ciężar gruntu Erdlast P hydrostatyczne ciśnienie wewnętrzne, Hydrostatischer nagłe wzrosty ciśnienia Innendruck, Druckstöße Obciążenie działające na ściankę rury Wyniki z laboratoriów badawczych i z praktyki Stosowanie do produkcji RAUPROTECT wysokowartościowych niesieciowanych tworzyw generacji PE 100RC, charakteryzujących się doskonałą odpornością na pęknięcia wynikające z naprężeń, w połączeniu z pełnościenną konstrukcją rury spowodowało, że system rur RAUPROTECT zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i w praktyce wykazuje się wyjątkowo dobrymi właściwościami. Ta wysoka jakość i bezpieczeństwo zostały sprawdzone i udowodnione w trakcie badań laboratoryjnych w niezależnych instytutach badawczych. Test akredytowany przez DAP* symuluje sytuację często występującą w praktyce w trakcie układania rurociągu nowoczesną metodą bezwykopową, w której to kamień powoduje obciążenie punktowe na rurę. Obciążenie punktowe w warunkach laboratoryjnych zostaje wywołane stalowym bolcem o średnicy 10. W celu przyspieszenia efektu badanie prowadzone jest w podwyższonej temperaturze (80 C) i przy użyciu zwilżacza (Akropal N 100 albo NM 5). Rury zostają jednocześnie poddane ciśnieniu wewnętrznemu (naprężenie próbne 4 MPa). Mierzony jest czas do momentu wystąpienia pęknięć naprężeniowych oraz do pęknięcia rury spowodowanego tym naprężeniem. W ten sposób potwierdzona została wyjątkowa odporność systemu rur RAUPROTECT z PE 100RC na obciążenia punktowe i wysoka wytrzymałość na występowanie pęknięć naprężeniowych. *Niemiecki System Akredytowania Testów 8 Erdlast

9 Materiał PE 100RC zapewnia w sytuacji zewnętrznych obciążeń punktowych konieczną ochronę przed tworzeniem się pęknięć naprężeniowych. Obecnie stawiane wymagania pod względem pęknięć wobec rur kładzionych bez podsypki piaskowej zostają spełnione przez rury RAUPROTECT z PE 100RC. Czas żywotności w teście FNCT Temperatura: 80 C Napięcie: 4 N/2 Zwilżacz: 2 % Arkopal N h > h h Czas żywotności w próbach obciążenia Temperatura: 80 C Napięcie: 4 N/2 Zwilżacz: 2 % Arkopal N h > h* h 100 h h 10 h h 1h h PE 63 PE 63 PE 80 PE 80 PE 100 PE 100 RAUPROTECT PE 100RC Wyniki testu FNCT przy różnych tworzywach: standard PE 100 > 300 h, rura z właściwościami ochronnymi bez podsypki piaskowej wg dr Hassela > h (źródło: 3R International 6/2001, RAUPROTECT z PE 100RC > h (bez uwzględnienia starzenia cieplnego) h h 0 PE 63 PE 80 PE 100 RAUPROTECT PE 100RC * bez uwzględnienia starzenia cieplnego Wynik badania na obciążenie punktowe wg dr Hessela FNCT ( Full Notch Creep Test ) wg normy PNEN , DVS załącznik 2 Za pomocą tego wypróbowanego od lat testu można dobitnie zilustrować stały proces rozwoju tworzywa PE. F F Najpierw produkuje się określoną normami próbkę do badań o wymiarach 10 x 10 x 100. Następnie próbka ta zostaje nacięta w formie perforacji prostopadłych do osi podłużnej. Próbka jest poddawana rozciąganiu jednoosiowemu ze stałym obciążeniem aż do pęknięcia. Odbywa się to w kąpieli wodnej z dodatkiem zwilżacza (Akropal N 100 albo NM 5) i w podwyższonej temperaturze wody (80 C). ACT ( Accelerated Creep Test ) wg dr Hassela Test ten, analogicznie do testu FNCT, prowadzony jest w bardzo agresywnym zwilżaczu NM 5 przy podwyższonej temperaturze i skraca w porównaniu do zwilżacza Akropal N 100 interwał czasu do momentu złamania przynajmniej o współczynnik 4. Dzięki temu przy nowoczesnych, wysokowartościowych tworzywach PE 100RC można osiągnąć skrócenie czasu potrzebnego do sprawdzenia odporności na powolny przyrost rys. Do produkcji RAUPROTECT stosuje się najlepsze z istniejących obecnie nieusieciowane tworzywo PE 100RC. Przewyższa ono wyraźnie długim okresem żywotności badane w teście ACT tworzywo PE 100. W ten sposób osiągnięty został najwyższy poziom bezpieczeństwa. Czas żywotności w teście ACT Temperatura: 90 C Napięcie: 4 N/2 Zwilżacz: 2 % NM h h (zmierzone) h h Próbka do badań FNCT Publikowane w literaturze wyniki testów potwierdzają, że dalszemu rozwojowi tworzyw PE towarzyszy zawsze poprawa wytrzymałości na naprężenia wywołane nacięciem. Do produkcji systemu rur RAUPROTECT używa się najlepszego obecnie, wysokowartościowego tworzywa nieusieciowanego PE nowej generacji (PE 100RC). Dzięki temu system rur RAUPROTECT zapewnia optymalną ochronę przed obciążeniami punktowymi, inicjacją i powolną propagacją rys oraz zewnętrznymi uszkodzeniami. 500 h Minimalne Mindestwymagania anforderung wg PAS 1075 laut PAS 1075 (Projekt) 320 h <1h 16 h PE 80 PE 100 (Entwurf) 0 RAUPROTECT RAUPROTECT PEPE100RC aus 100RC Wyniki ATC dla różnych tworzyw (bez uwzględnienia starzenia cieplnego) 9

10 1.3 oznakowanie Rury RAUPROTECT z PE 100RC są znakowane w odstępach 1 m w sposób następujący: Producent REHAU Typ rury RAUPROTECT z PE 100RC Zakres zastosowania np. woda pitna Materiał PE 100 Symbol recyklingu Norma CEN np. PNEN Cyfra kontrolna REHAU np Numer artykułu REHAU kod kreskowy Średnica zewn. x grubość ścianki np. 110 x 10 SDR np. SDR 11 Tolerancja średnicy wg ISO stopień B Miejsce produkcji np. bra Numer maszyny np. M13 Data produkcji (dzień/miesiąc/rok) np Rejestracja DVGW (forma skrócona) Norma DIN np. DVGWAU2075 DIN 8074/75 maks. ciśnienie robocze np. PN 16 Współczynnik bezpieczeństwa np. C = 1,25 Ewentualnie inne zezwolenia wg potrzeby Ilość metrów bieżących (tylko w zwojach) 1) TraceabilityCode wg ISO ) np kod kreskowy 40 cyfr Dane o metrach bieżących należy rozumieć jako wskaźnik Przykład oznakowania: RAUPROTECT aus PE 100RC Trinkwasser REHAU RAUPROTECT aus PE 100RC TRINKWASSER PE 100 DIN EN x 10 SDR 11 Grad B bra M DVGWAU2075 DIN 8074/75 PN 16 C = 1,

11 Planowanie i montaż Wskazówki dotyczące planowania Transport Przed załadunkiem rur na ciężarówkę należy oczyścić powierzchnię ładunkową. Musi być ona gładka, pozbawiona wystających gwoździ, śrub lub innych ostrych przedmiotów. Wszystkie rury powinny leżeć na całej swojej długości i nie wystawać za powierzchnię ładunkową. Należy zabezpieczyć je przed osuwaniem. Przy załadunku i rozładunku nie należy ciągnąć rur po ostrych krawędziach i po ziemi. Wysokość stosu rur nie może przekraczać 1 m. Stos należy zabezpieczyć przed stoczeniem (niebezpieczeństwo wypadku)! max. 1 m Wymaganie fachowe wobec wykonawcy W trakcie prac montażowych należy przestrzegać między innymi przepisów związków zawodowych, inspektora pracy, przepisów ruchu drogowego i ogólnych przepisów technicznych dotyczących usług budowlanych VOB część C wg DIN 18300, DIN i DIN oraz polskich przepisów BHP i WTWIO COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 3. Firmy wykonujące prace montażowe muszą wykazać się odpowiednimi uprawnieniami. Firma uchodzi za posiadającą kwalifikacje, jeżeli przedstawi zaświadczenie DVGW zgodnie z normą DVGW GW 301 względnie GW 331. Przy planowaniu, konstruowaniu, prowadzeniu budowy, sprawdzaniu ciśnienia i uruchomianiu należy uwzględniać wymagania obowiązujących reguł DVGW i wytycznych, np. G 472, W 400, DWAA116, KRV instrukcja montażu. Szczególną uwagę należy zwrócić na realizację wytycznych EG 96/57/EWG i rozporządzeń dotyczących placów budowy. 1.4 Stos rur zabezpieczyć po boku, max. wysokość 1 m Zwoje rur muszą leżeć, nie należy ich też kłaść jeden na drugim. Powierzchnia składowania musi być wolna od kamieni. Zwoje składowane na stojąco muszą być zabezpieczone przed przewróceniem (niebezpieczeństwo wypadku)! Rury i inne elementy rurociągu należy tak składować, aby ich wnętrza nie uległy zabrudzeniu. W związku z tym zatyczki rur należy usunąć dopiero bezpośrednio przed wbudowaniem. Należy unikać kontaktu rur z olejami, tłuszczami, farbami itp. (patrz DIN 8075 załącznik 1). Składowanie Składowanie rur z RAUPE poddanych działaniu promieni słonecznych jest ograniczone czasowo. Doświadczenie uczy, że w Europie Środkowej można je przechowywać na świeżym powietrzu bez wpływu na ich cechy wytrzymałościowe tylko dwa lata. W przypadku okresów dłuższych lub w rejonach o większym nasłonecznieniu, np. nad morzem, w krajach południowych lub powyżej 1500 m, konieczna jest ochrona przed słońcem. Przy okrywaniu rur i kształtek plandekami należy zadbać o dobrą wentylację, aby nie dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się ciepłego powietrza, a tym samym do powstania zniekształceń. W warunkach ochrony rur przed światłem słonecznym nie ma ograniczeń czasowych dla ich składowania. Plac, na którym przechowuje się rury, musi być równy i umożliwiać kładzenie rur na całej ich długości. Rury nie mogą leżeć na kamieniach i przedmiotach o ostrych krawędziach. Elementy uszczelniające muszą być składowane w chłodnym miejscu i chronione przed słońcem. 11

12 1.4.2 Wskazówki dotyczące montażu Prace ziemne Wykonując prace ziemne i montażowe, należy przestrzegać wymogów WTWIO COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 3, PNEN 1046 oraz DVGW G 472 względnie W 400. Przy wykopywaniu rowu przeznaczonego do układania rur RAUPROTECT z PE 100RC nie jest wymagane wykonanie jakiejś szczególnej podpory. Zmniejszenie elastyczności w niższych temperaturach powoduje, że rury w temperaturach zbliżonych do puktu zamarzania nie dają się już tak łatwo odwijać i układać. Zadanie może ułatwić składowanie zwojów w ogrzewanej hali lub namiocie przez parę godzin bezpośrednio przed montażem. Można też ogrzać rury, przepuszczając przez nie ciepłe powietrze. Należy przy tym pamiętać, aby wnętrze rury nie zostały zabrudzone. Testowanie rur i innych części rurociągu Zgodnie z regułą DVGW G 472 względnie W 400 wszystkie części rurociągu przed ich położeniem należy poddać sprawdzeniu pod kątem ewentualnych szkód powstałych w czasie transportu i składowania. Rury z rowkami, zadrapaniami lub zdrapaniami powierzchni głębszymi niż 20% grubości ścianki nie nadają się do montażu. Technika zgniatania W trakcie prac łączeniowych i reparacyjnych zgodnie z normą DVGW GW 322 dopuszczalne jest odcięcie dopływu cieczy do rur z PE za pomocą techniki zgniatania. Istnieją praktyczne doświadczenia w tym zakresie dla rur o średnicy do 160 i grubości ścinki do 10. Dane te dotyczą także rur RAUPROTECT z PE 100RC. Odstęp między miejscem zgniecenia a następnym złączem rury musi wynosić przynajmniej 5 x d. Odstęp między nowym a wcześniejszym miejscem zgniecenia minimum 6 x d. Specyfika pracy ze zwojami rur Przy odwijaniu rur z bębna lub zwoju należy pamiętać, że rury przy usuwaniu wiązań mogą sprężynować. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ szczególnie przy odwiązywaniu rur o większych przekrojach mogą zostać wyzwolone znaczne siły (niebezpieczeństwo wypadku)! Odwijając rurę, należy również zwrócić uwagę, żeby się nie skręciła, co mogłoby prowadzić do powstania załamań. Minimalny promień gięcia Wysoka elastyczność rur, zarówno prostych jak i tych w zwoju, umożliwia ich proste i szybkie montowanie. Gięcie umożliwia ominięcie drobnych przeszkód i zmianę kierunku w wykopie bez stosowania kształtek. Pamiętać jednak należy o minimalnym promieniu gięcia zależnym od temperatury rury, przedstawionym w poniższej tabelce: 12 Temperatura układania 20 C Minimalny promień gięcia R 20 x d 10 C 35 x d 0 C 50 x d Przycinanie długości Rury przycinane są na odpowiednią długość za pomocą nożyc do rur lub piły o drobnych zębach. Należy zwrócić uwagę, żeby przycinana rura była wolna od naprężeń. Jeżeli tak nie jest, należy umocować ją po obu stronach tak, aby nie doszło do sprężynującego odbicia (niebezpieczeństwo wypadku)! W praktyce jest często tak, że nie da się przy przycinaniu rur uniknąć naprężeń zginających. Przy zastosowaniu piły obciążenie uderzeniowe spowodowane jej zębami może doprowadzić w przypadku rur grubościennych (szczególnie przy grubości powyżej 10 ) do pęknięcia kruchego. Nie jest to wadą, lecz właściwością tworzywa. W takim wypadku należy rurę, wolną od naprężeń, przyciąć jeszcze raz. Należy zwrócić uwagę, żeby cięcia przebiegały pionowo do osi rury. Przy piłowaniu powinno używać się jednej skrzynki uciosowej. Zadziory i nierówności należy usunąć za pomocą noża wygładzającego, skrobaka lub innego podobnego narzędzia.

13 Przy przycinaniu rur należy pamiętać o spowodowanych temperaturą zmianach długości, przedstawionych w punkcie Dla przykładu: jeżeli przycięta zostanie leżąca na słońcu w temperaturze 40 C rura o długości 10 m, to po umieszczeniu jej w wykopie o temperaturze 10 C w wyniku ochłodzenia skurczy się ona o ok. 60. Przy swobodnym układaniu rur, np. w rurze ochronnej, w wyniku zależnego od temperatury kurczenia się czy wydłużania rury powstają w punktach stałych siły rozciągające. Trzeba więc planując długość całkowitą rurociągu, uwzględnić panujące temperatury. Technika łączenia oskrobać rurę skrobakiem złączka głębokość wpustu rura miejsce spojenia Uwagi ogólne Możliwe są następujące techniki łączenia: doczołowe zgrzewanie elementami grzejnymi (HS) zgrzewanie za pomocą złączek elektrooporowych (HM) mechaniczne łączenie dostępnymi w handlu złączkami zaciskowymi, śrubowymi, wtykowymi Zgrzewanie Zgrzewanie rur RAUPROTECT z PE 100RC musi odbywać się zgodnie z wytycznymi DVS Mają one, tak samo jak rury z PE 100, właściwości umożliwiające zgrzewanie. Doczołowe zgrzewanie elementami grzejnymi (HS) Dzięki tej metodzie można rury RAUPROTECT z PE 100RC zgrzewać ze sobą lub z rurami PEHD. W tym celu końcówki rury rozgrzewane są elementami grzejnymi i poprzez ściskanie czołowo łączone. element grzewczy rura powierzchnia łączenia rura Przygotowanie rur RAUPROTECT z PE 100RC do zgrzewania elektrooporowego Przygotowania do zgrzewania mają ogromne znaczenie dla jakości spoiny. Stąd konieczność działania zgodnie z instrukcjami wytwórców kształtek. Zgodnie z zaleceniami DVS zacząć należy od usunięcia grubszych zabrudzeń. Następnie za pomocą odpowiedniego urządzenia do obróbki okrawać jednorazowo z powierzchni zewnętrznej rury warstwę o grubości ok. 0,2. W przeciwieństwie do konwencjonalnych rur ciśnieniowych z PE 80 lub PE 100 rury RAUPROTECT z PE 100RC posiadają oznakowanie, które zawiera z jednej strony tekst niezaszyfrowany, a z drugiej kod Traceability służący do pełnej kontroli nad ułożonymi rurami Najpopularniejsze urządzenia do obróbki okrawającej kierują się z reguły zewnętrznym konturem opracowywanej rury. Z tego powodu może powstać w rejonie sygnowania lekka nieciągłość, która jednak nie ma znaczenia dla trwałości złącza. Po jednorazowym okrawaniu należy za pomocą noża wygładzającego usunąć istniejące ewentualnie pasma! Mechaniczne łączenie dostępnymi w handlu złączkami zaciskowymi, śrubowymi, wciskowymi Rury RAUPROTECT z PE 100RC mogą być łączone dostępnymi w handlu złączkami zaciskowymi, skręcanymi i wciskowymi. Przy montażu należy przestrzegać instrukcji producentów danych kształtek. Zgrzewanie za pomocą złączek elektrooporowych Rury RAUPROTECT z PE 100RC można zgrzewać elektrooporowo za pomocą dostępnych w handlu specjalnych złączek wyposażonych w zatopiony przewód elektryczny. Przy montażu złączy należy kierować się instrukcją producenta. Prąd elektryczny przepływający przez przewody powoduje roztopienie polimeru i stopienie złączki z rurą. 13

14 1.4.5 Kontrola ciśnienia Rozruch Rozruch rurociągu może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu dokładnej kontroli ciśnienia zgodnie z wytycznymi WTWIO COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3, DVGW G 472 względnie G 469 i równoczesnym przestrzeganiem wskazań w PNEN dla gazu, czy W 400 dla wody. Aby uniknąć zbyt dużego nakładu pracy w celu znalezienia ewentualnych nieszczelności i ich usunięciu, należy wybrać rozsądną długość badanego odcinka rury. Ponadto rurociąg powinno się przykryć tylko w stopniu koniecznym do wykluczenia wpływu temperatury na wynik kontroli ciśnienia. Powinien pozostać możliwie swobodny dostęp do złączy. W przypadku rur RAUPROTECT z PE 100RC przeznaczonych do gazu bezpośrednio przed wpuszczeniem do nich gazu należy się upewnić, czy wszystkie podłączenia są zamknięte. Następnie przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów należy rurociąg odpowietrzyć (patrz reguły DVGW G 465) Ochrona części metalowych przed korozją Przy wykonaniu połączeń mechanicznych lub połączeń przy wykorzystaniu złączek elektrooporowych, w rurociągu w czasie cięcia nie mogą istnieć naprężenia i nie może on być pod ciśnieniem. Aby uniknąć ciśnienia, można zastosować pęcherz zamykający lub zablokować rurociąg. Urządzenie odpowietrzające (np. nawiertka) gwarantuje, że gazy w trakcie prac łączeniowych nie spowodują powstania ciśnienia wewnętrznego. Gorące i zawierające rozpuszczalnik masy antykorozyjne nie powinny mieć styczności z rurami. Stosując zawierające tłuszcz środki uszczelniające i ochronne, należy pamiętać o nieprzepuszczającej tłuszczu otulinie chroniącej rury przed bezpośrednim kontaktem z nimi. Należy każdorazowo zapoznać się z instrukcjami producenta dotyczącymi obróbki, szczególnie odnośnie reakcji rur PE 100 na środki antykorozyjne. Naniesienie farby na rury przeznaczone do wody pitnej, zawierającej np. bitum, może prowadzić do pogorszenia właściwości zapachowych i smakowych wody. Zabiegi związane z ochroną przed korozją należy przeprowadzić po kontroli ciśnienia Wypełnienie wykopu Przy montażu rur RAUPROTECT z PE 100RC do wypełniania wykopu w strefie rurociągu można używać materiał o dowolnym uziarnieniu i kształcie ziaren. Jeżeli temperatura rurociągu w skutek bezpośredniego działania słońca jest dużo wyższa od temperatury panującej w wykopie, rurociąg należy przed ostatecznym wypełnieniem rowu lekko pokryć. Ostateczne wypełnienie wykopu należy wykonać zgodnie z normami obowiązującymi w budownictwie podziemnym. Dla rurociągów wody pitnej obowiązują przepisy DVGW W 291 (A). Rury przed rozruchem należy wyczyścić i przepłukać Dodatkowy montaż części rurociągu Wydłużenie liniowe pod wpływem temperatury Wydłużenie liniowe rur RAUPROTECT z PE 100RC, powstałe w wyniku wahnięć temperatury, są znacznie większe niż w przypadku rur metalowych. Wyliczając zmiany długości L należy uwzględnić: panujące w trakcie montażu temeratury (T1) przypuszczalnie najniższe i najwyższe temperatury ścianek rur w czasie pracy urządzenia (T2) współczynnik rozszerzalności liniowej α = 2,0 x 104 K1 Przykład obliczenia: L [m] = L [m] x T [K] x α [104 K1] z T = T2 T1 [K] Różnica temperatur do temperatury montażu długość rury 10 m temperatura przy montażu + 15 C przypuszczalnie najniższa temperatura ścianki rury + 5 C 10 K przypuszczalnie najwyższa temperatura ścianki rury + 20 C 5K Przypuszczalnie największe obkurczenie ΔL1 = 10 m x 10 K x 2,0 x 104 K1 = 20 Przypuszczalnie największe wydłużenie ΔL2 = 10 m x 5 K x 2,0 x 104 K1 = 10 14

15 program dostaw rury RAUPROTECT PE 100RC woda pitna 1.5 SDR 17 Ciśnienie robocze 10 bar przy C1) = 1,25 / ciśnienie robocze 7,8 bar przy C1) = 1,6 z numerem rejestracyjnym dla d 75 Nr artykułu d s Waga Nr artykułu Cena 12 m odcinki kg/m 100 m zwoje PLN/m proste Wymiary wg DIN 8074 oraz PNEN Ciężary wg tabeli KRV, Stan marzec 2008 Z numerem rejestracyjnym DVGW Kolor rury: RAL 9004 czarny Kolor pasków: RAL 5005 niebieski s d 1) 63 3,8 0, , , ,5 1, , , ,4 1, , , ,6 2, , , ,4 2, , , ,3 3, , ,5 4, , ,7 5, , ,9 7, , ,4 9, , ,8 11, , ,6 13, , ,7 17, , ,1 22, , ,7 28, ,00 C = współczynnik bezpieczeństwa Inne długości lub wymiary na zapytanie SDR 11 Ciśnienie robocze 16 bar przy C1) = 1,25 / ciśnienie robocze 12,5 bar przy C1) = 1,6 z numerem rejestracyjnym Nr artykułu d s Waga Nr artykułu Cena 12 m odcinki kg/m 100 m zwoje PLN/m proste 1) Cena PLN/m Cena PLN/m 63 5,8 1, , , ,8 1, , , ,2 2, , , , , , ,4 4, , , ,7 5, , , ,6 6, , , ,4 8, , , ,2 10, , ,5 13, , ,7 16, , ,4 20, , ,6 25, , ,2 32, , ,3 41, ,00 C = współczynnik bezpieczeństwa Inne długości lub wymiary na zapytanie 15

16 1.5.2 RAUPROTECT PE 100RC KANALIZACJA SDR 17 Ciśnienie robocze 10 bar przy C1) = 1,25 / ciśnienie robocze 7,8 bar przy C1) = 1,6 Nr artykułu d s Waga Nr artykułu Cena 12 m odcinki kg/m 100 m zwoje PLN/m proste Wymiary wg DIN 8074 oraz PNEN Ciężary wg tabeli KRV, Stan marzec 2008 Zabezpieczenie jakości i badania na podstawie reguły DVGW GW 335A2 Kolor rury: RAL 9004 czarny Kolor pasków: zielony s Cena PLN/m 63 3,8 0, , , ,5 1, , , ,4 1, , , ,6 2, , , ,4 2, , , ,3 3, , ,5 4, , ,7 5, , ,9 7, , ,4 9, , ,8 11, , ,6 13, , ,7 17, , ,1 22, , ,7 28, ,00 C = współczynnik bezpieczeństwa Inne długości lub wymiary na zapytanie 1) SDR 11 Ciśnienie robocze 10 bar przy C1) = 1,25 / ciśnienie robocze 12,5 bar przy C1) = 1,6 Nr artykułu d s Waga Nr artykułu Cena 12 m odcinki kg/m 100 m zwoje PLN/m proste d 63 5,8 1, , , ,8 1, , , ,2 2, , , , , , ,4 4, , , ,7 5, , , ,6 6, , , ,4 8, , , ,2 10, , ,5 13, , ,7 16, , ,4 20, , ,6 25, , ,2 32, , ,3 41, ,00 C = współczynnik bezpieczeństwa Inne długości lub wymiary na zapytanie 1) 16 Cena PLN/m

17 1.5.3 Forma dostawy Zwoje Długość standardowa: 100 m Wszystkie końcówki rury są zabezpieczone zatyczkami. W ramach drewnianych Długość standardowa: 12 m Wszystkie końcówki rury są zabezpieczone zatyczkami. Inne formy dostawy na zapytanie SDR 17 d Ø wewnętrzna ok. m Ø zewnętrzna ok. m Szerokość ok. m Waga ok. kg 63 1,50 2,05 0, ,50 2,00 0, ,40 2,90 0, ,40 3,00 0, ,30 3,00 0, d Ø wewnętrzna ok. m Ø zewnętrzna ok. m Szerokość ok. m Waga ok. kg 63 1,50 2,05 0, ,50 2,00 0, ,75 2,50 0, ,40 3,00 0, ,30 3,00 0, ,35 3,00 0, ,35 3,00 1, ,35 3,00 1, SDR 11 RAUPROTECT z PE 100RC WODA PITNA I KANALIZACJA d Wysokość Szerokość ok. ok. Zawartość sztuk

18 1.5.4 Specyfikacja techniczna RAUPROTECT PE 100RC WODA PITNA System pełnościennych rur ciśnieniowych odpornych na obciążenia punktowe, wykonanych z PE 100RC (resistant to crack = odporne na pęknięcia) z naniesioną laserem, odporną na ścieranie, trwałą sygnaturą zawierającą opis oraz kod Traceability wg ISO System przeznaczony jest do układania sieci ciśnieniowych do wody pitnej bez podsypki piaskowej oraz spełnia wymagania normy PNEN 12201, DIN 8074/75 i reguł DVGW GW 335A2. Materiał: PE 100RC zgodnie z PE Association Grupa współczynnika płynięcia: 003 Kolor rury: czarny (RAL 9004) Kolor sygnowania: sygnalizacyjny niebieski (RAL 5005) Materiał PE 100RC wysoce odporny na tworzenie się spękań naprężeniowych wysoce odporny na powolny wzrost pęknięć Materiał PE 100RC zapewnia optymalną ochronę rur przed obciążeniami punktowymi, inicjacją pęknięć i powolnym wzrostem pęknięć. Właściwości rury udowodnione badaniem obciążenia punktowego wg dr. Hassela: (80 C / 4 MPa / 2 % NM 5) ponad h* lub (80 C / 4 MPa / 2 % ARKOPAL N 100) ponad h* (* bez uwzględnienia termicznego starzenia się) Dla porównania: minimalne wymaganie przy badaniu w ARKOPAL N 100 (80 C / 4 MPa / 2 % ARKOPAL N 100) przynajmniej h Dzięki temu RAUPROTECT PE 100RC do wody pitnej nadaje się szczególnie do: charakteryzującej się niskimi kosztami technologii montażu bez podsypki piaskowej technologii bezwykopowej, np. płużenia, wiercenia, wiercenia płuczkowego, reliningu, itp. wszystkich klas gruntu (od 1 do 7) 18 Nadaje się też do stosowania tradycyjnych technik zgrzewania, takich jak np.: zgrzewanie doczołowe i zgrzewanie przy wykorzystaniu kształtek elektrooporowych. Trwały pasek sygnujący na zewnętrznej stronie rury służy do bezpiecznego odczytu informacji. Sygnowanie wykonane za pomocą nowoczesnej technologii laserowej jest odporne na ścieranie i trwałe oraz zawiera obok zwykłego opisu tekstowego kod Traceability zgodnie z ISO , zapewniający możliwość śledzenia każdego metra rury (REHAU Quality System RQS). Gwarancja jakości, badania i kontrola w ramach niezależnego od producenta nadzoru technicznego zgodnie z regułami DVGW GW 335A2. Dopuszczenie: DVGW: DVGWAU2072: da 63 DVGWAU2073: 75 da 225 DVGWAU2074: da 250 Fachowe układanie zgodnie z normami PNEN, DIN oraz właściwymi wytycznymi.

19 RAUPROTECT PE 100RC KANALIZACJA System pełnościennych rur ciśnieniowych odpornych na obciążenia punktowe, wykonanych z PE 100RC (resistant to crack = odporne na pęknięcia) z naniesioną laserem, odporną na ścieranie, trwałą sygnaturą zawierającą opis oraz kod Traceability wg ISO System przeznaczony jest do układania sieci ciśnieniowych do kanalizacji sanitarnej bez podsypki piaskowej oraz spełnia wymagania normy PNEN oraz DIN 8074/75. Materiał: PE 100RC zgodnie z PE Association Grupa współczynnika płynięcia: 003 Kolor rury: czarny (RAL 9004) Kolor sygnowania: zielony Materiał PE 100RC wysoce odporny na tworzenie się spękań naprężeniowych wysoce odporny na powolny wzrost pęknięć Nadaje się też do stosowania tradycyjnych technik zgrzewania, takich jak np.: zgrzewanie doczołowe i zgrzewanie przy wykorzystaniu kształtek elektrooporowych. Trwały pasek sygnujący na zewnętrznej stronie rury służy do bezpiecznego odczytu informacji. Sygnowanie wykonane za pomocą nowoczesnej technologii laserowej jest odporne na ścieranie i trwałe oraz zawiera obok zwykłego opisu tekstowego kod Traceability zgodnie z ISO , zapewniający możliwość śledzenia każdego metra rury (REHAU Quality System RQS). Gwarancja jakości oraz badania w oparciu o reguły DVGW GW 335A2. Fachowe układanie zgodnie z normami PNEN, DIN oraz właściwymi wytycznymi. Materiał PE 100RC zapewnia optymalną ochronę rur przed obciążeniami punktowymi, inicjacją pęknięć i powolnym wzrostem pęknięć. Właściwości rury udowodnione badaniem obciążenia punktowego wg dr. Hassela: (80 C / 4 MPa / 2 % NM 5) ponad h* lub (80 C / 4 MPa / 2 % ARKOPAL N 100) ponad h* (* bez uwzględnienia termicznego starzenia się) Dla porównania: minimalne wymaganie przy badaniu w ARKOPAL N 100 (80 C / 4 MPa / 2 % ARKOPAL N 100) przynajmniej h Dzięki temu RAUPROTECT PE 100RC do kanalizacji nadaje się szczególnie do: charakteryzującej się niskimi kosztami technologii montażu bez podsypki piaskowej technologii bezwykopowej, np. płużenia, wiercenia, wiercenia płuczkowego, reliningu, itp. wszystkich klas gruntu (od 1 do 7) 19

20 Wymagania dotyczącze płatności: Od dnia r. zamówienia o łącznej wartości powyżej 7.500,00 PLN netto dostawa gratis. W przypadku zamówień ekspresowych oraz zamówień o niższej wartości niż 7.500,00 PLN netto koszty transportu ponosi zamawiający. Termin dostawy: Na zapytanie. Najmniejsza wartość zamówienia: 1.000,00 PLN wartości wyrobów netto. Dla uzyskania tej wartości można łączyć inne artykuły ze standardowej oferty REHAU. Przy wartości poniżej 1.000,00 PLN netto mogą zostać doliczone koszty manipulacyjne w wysokości 200,00 PLN. Projektowanie i montaż: Prosimy korzystać każdorazowo z aktualnych informacji technicznych. Informacje te można otrzymać w najbliższym Biurze HandlowoTechnicznym REHAU. Ceny: Wszystkie ceny podano bez podatku VAT. Cennik oraz informacje w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. Wraz z niniejszym cennikiem unieważnieniu ulegają wszystkie jego wcześniejsze wersje. Firma REHAU nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z druku. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian cen oraz parametrów technicznych produktów. Dostawa i fakturowanie odbywają się zgodnie ze znanymi Państwu warunkami dostaw i płatności REHAU. W razie konieczności mogą one zostać Państwu dostarczone. Wszelkie wymiary i wagi są wartościami przybliżonymi. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Określenie artykułów: Dla jednoznacznego określenia artykułu, na zamówieniu wymagane jest podanie numeru katalogowego i nazwy artykułu. Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a także zapisywania danych w formie elektronicznej są zastrzeżone. Biura HandlowoTechniczne REHAU Gliwice: Gliwice ul. Jana Gutenberga 24 tel fax Poznań: Przeźmierowo k. Poznania Baranowo, ul. Poznańska 1 A tel fax Warszawa: Warszawa ul. Wenecka 12 tel fax REHAU Sp. z o.o. NIP Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS Kapitał zakładowy: ,00 zł REHAU A11050 PL

128243-002 40 0,83 128013-002 50 1,06 128023-002 75 1,34 128033-002 110 1,71 128043-003 125 2,32 128053-003 160 2,41

128243-002 40 0,83 128013-002 50 1,06 128023-002 75 1,34 128033-002 110 1,71 128043-003 125 2,32 128053-003 160 2,41 HTEM rura odpływowa z kielichem wciskowym i uszczelką Artykuł DN Długość Jednostka dostawcza PLN/szt. mm 120833-020 40 150 20 1440 2,79 120843-020 40 250 20 960 3,75 120853-020 40 500 20 480 5,11 120873-020

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. WehoPipe RC System rur z PE100 Ø25-1600mm do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów

NOWOŚĆ. WehoPipe RC System rur z PE100 Ø25-1600mm do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów NOWOŚĆ WehoPipe RC Syste rur z PE100 Ø25-1600 do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów Techniki układania rur Techniki bezwykopowe coraz częściej zastępują tradycyjne etody wykopowe, ponieważ

Bardziej szczegółowo

RAUBASIC press SYSTEM 6 BAR DO INSTALACJI WODY PITNEJ I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

RAUBASIC press SYSTEM 6 BAR DO INSTALACJI WODY PITNEJ I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW RAUBASIC press SYSTEM 6 BAR DO INSTALACJI WODY PITNEJ I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW Cennik 901301/8 PL Ważny od marca 2007 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU PROGRAM DOSTAW Rozbudowa sieci dużych prędkości przesyłu danych opartych na technice

Bardziej szczegółowo

Ważny od SYSTEMY KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ. Cennik - rury AWADUKT PP

Ważny od SYSTEMY KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ. Cennik - rury AWADUKT PP Ważny od 15.03.2016 SYSTEMY KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Cennik - rury AWADUKT PP SPIS TREŚCI 1 AWADUKT HPP SN16/HPP SN16 blue 3 2 AWADUKT HPP SN16 OIL PROTECT 4 3 AWADUKT PP SN16 FUSION 5 4 AWADUKT PP SN10/PP

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo do domów pasywnych i energooszczędnych

Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo do domów pasywnych i energooszczędnych Gruntowy wymiennik ciepła do domów pasywnych i energooszczędnych Cennik 342300 PL Ważny od marzec 2006/Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Oferta produktowa dla domów jednorodzinnych Rura z

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI KARTA TECHNICZNA IMMERPE-RT RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI Podstawowe dane rury grzewczej z bariera antydyfuzyjną IMMERPE-RT Pojemność Ilość rury Maksymalne Moduł Kod Średnica Ø Grubość

Bardziej szczegółowo

RURY PE do wody i kanalizacji

RURY PE do wody i kanalizacji RURY PE do wody i kanalizacji PRZEZNACZENIE Rury PE przeznaczone są do przesyłania wody, ścieków oraz substancji agresywnych. SPOSÓB PRODUKCJI Rury PE produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości, oznaczonego

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji KATALOG TECHNICZNY Dz e Dz Di RURY PE RURY PE do videoinspekcji RURY PE CL protect (podwyższona odporność na chlor) e RC MULTIsafe (dwuwarstwowe) RC MULTIsafe 3L (trójwarstwowe) RC MAXIprotect PE/PPd PP

Bardziej szczegółowo

RAUSIKKO -BoX SKRZYNKA ROZSĄCZAJĄCA NOWEJ GENERACJI. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

RAUSIKKO -BoX SKRZYNKA ROZSĄCZAJĄCA NOWEJ GENERACJI. Budownictwo Motoryzacja Przemysł RAUSIKKO -BoX SKRZYNKA ROZSĄCZAJĄCA NOWEJ GENERACJI Katalog S07050 PL Ważny od 01.11.2006 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

RAUTOol K10/K12/k14 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

RAUTOol K10/K12/k14 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL. Budownictwo Motoryzacja Przemysł RAUTOol K10/K12/k14 INSTRUKCJA OBSŁUGI 850655 PL Ważna od października 2008 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł rautool K10/K12/K14 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz modułowy RAUGEO. instrukcja montażu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

Rozdzielacz modułowy RAUGEO. instrukcja montażu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Rozdzielacz modułowy RAUGEO instrukcja montażu Ważna od grudnia 2008 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Zestaw montażowy

Bardziej szczegółowo

polietylenowe rury i kształtki warstwowe multigam i twingam

polietylenowe rury i kształtki warstwowe multigam i twingam polietylenowe rury i kształtki warstwowe multigam i twingam Nowe, bardzo wymagające warunki budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych czy telekomunikacyjnych spowodowały bardzo mocny rozwój

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment j.m. Ilość. Rura PVC-U z uszczelką, kl. S, 160x4,7mm SDR34, SN8, ścianka lita, L=2,0m

Lp. Asortyment j.m. Ilość. Rura PVC-U z uszczelką, kl. S, 160x4,7mm SDR34, SN8, ścianka lita, L=2,0m Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Lp. Asortyment j.m. Ilość 1 Rura PVC-U z uszczelką, kl. S, 160x4,7mm SDR34, SN8, ścianka lita, L=2,0m 2 Rura PVC-U z uszczelką, kl. S, 200x5,9mm SDR34, SN8, ścianka

Bardziej szczegółowo

WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система

WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система SYSTEM WEHOPIPE WehoPipe to uniwersalny system pełnościennych rur i kształtek wykonanych z polietylenu (PE) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji KATALOG TECHNICZNY Dz e Dz Di RURY PE 100 RURY PE 100 do videoinspekcji RURY PE 100 CL protect (podwyższona odporność na chlor) e RC MULTIsafe (dwuwarstwowe) RC MULTIsafe 3L (trójwarstwowe) RC MAXIprotect

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE

KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE PRZEMYSŁ I GÓRNICTWO TELEKOMUNIKACJA I ENERGETYKA INSTALACJE WEWNĘTRZNE SPORT I REKREACJA

Bardziej szczegółowo

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU TELEKOM ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE DLA SIECI LAN I WAN Sieć rozdzielcza 1 Złączki wciskowe

Bardziej szczegółowo

ENGECO POLSKA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INNOWACYJNA TECHNIKA DOLNYCH ŹRÓDEŁ STUDNI ZBIORCZYCH DOLNYCH ŹRÓDEŁ POMP CIEPŁA SERII GEOLINE

ENGECO POLSKA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INNOWACYJNA TECHNIKA DOLNYCH ŹRÓDEŁ STUDNI ZBIORCZYCH DOLNYCH ŹRÓDEŁ POMP CIEPŁA SERII GEOLINE ENGECO POLSKA INNOWACYJNA TECHNIKA DOLNYCH ŹRÓDEŁ DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA STUDNI ZBIORCZYCH DOLNYCH ŹRÓDEŁ POMP CIEPŁA SERII GEOLINE ENGECO POLSKA Sp. z o.o. 81-209 Chwaszczyno k/gdyni tel. 58

Bardziej szczegółowo

SONDA RAUGEO PE NOWA GENERACJA SOND REHAU WYKONANYCH Z PE INSTRUKCJA MONTAŻU EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

SONDA RAUGEO PE NOWA GENERACJA SOND REHAU WYKONANYCH Z PE INSTRUKCJA MONTAŻU EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SONDA RAUGEO PE Ważna od grudnia 2008 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Montaż obciążnika sondy 12,5 kg lub 25 kg do sondy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...

Bardziej szczegółowo

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody INFOMACJE TECHNICZNE 5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody POLO-ECOSAN ML 5 SYSTEMY UOWE . Postęp w dziedzinie wielowarstwowej technologii PP- POLOPLAST udoskonaliło swój niezwykle popularny system

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZ RAUGEO CLICK WYJATKOWO PROSTY: POŁĄCZYĆ CLICK GOTOWE! Cennik A16300 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

ROZDZIELACZ RAUGEO CLICK WYJATKOWO PROSTY: POŁĄCZYĆ CLICK GOTOWE! Cennik A16300 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł ROZDZIELACZ RAUGEO CLICK WYJATKOWO PROSTY: POŁĄCZYĆ CLICK GOTOWE! Cennik A16300 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA www.rehau.pl Ważny od 01.06.2013 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Budownictwo Motoryzacja

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNY TRANSPORT CIEPŁA ZESTAW PODŁĄCZENIOWY RAUVITHERM. Budownictwo Motoryzacja Przemysł.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNY TRANSPORT CIEPŁA ZESTAW PODŁĄCZENIOWY RAUVITHERM. Budownictwo Motoryzacja Przemysł. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNY TRANSPORT CIEPŁA ZESTAW PODŁĄCZENIOWY RAUVITHERM www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł SYSTEM TRANSPORTU CIEPŁA REHAU EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania i montażu kształtek segmentowych z polietylenu PE

Instrukcja stosowania i montażu kształtek segmentowych z polietylenu PE EL-68-1/II-2014 Instrukcja stosowania i montażu kształtek segmentowych z polietylenu PE EL-68-1/II-2014 1/5 1. Postanowienia ogólne Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami,

Bardziej szczegółowo

pl ZAWÓR KULOWY PE 100

pl ZAWÓR KULOWY PE 100 ZAWÓR KULOWY PE 100 pl Światowa kompetencja w tworzywach AGRU Kunststofftechnik GmbH jest prężną, austriacką, rodzinną firmą produkcyjną działającą na ogólnoświatowym rynku. Jej działalność obejmuje produkcję

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł OPŁACALNOŚĆ WSKAZUJĄCA KIERUNKI ROZWOJU RAUFRIGO FIRMY REHAU OTWIERA NOWY WYMIAR W TRANSPORCIE

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

RuRy osłonowe dla telekomunikacji i energetyki

RuRy osłonowe dla telekomunikacji i energetyki RuRy osłonowe dla telekomunikacji i energetyki www.jarolublin.pl O firmie JARO Sp. z o.o. założona w 1998 roku prowadzi działalność w zakresie produkcji rur osłonowych RHDPE dla telekomunikacji i energetyki,

Bardziej szczegółowo

Rury DL dwukolorowe / dwuwarstwowe

Rury DL dwukolorowe / dwuwarstwowe Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz wyprzedzając dynamicznie zmieniający się rynek rur z tworzyw sztucznych do naszej oferty wprowadziliśmy absolutną nowość - wielowarstwową rurę DL.

Bardziej szczegółowo

GEROfit R. Większa ochrona, większe bezpieczeństwo

GEROfit R. Większa ochrona, większe bezpieczeństwo Większa ochrona, większe bezpieczeństwo GEROfit R jest produktem nadającym się układania rurociągów bez podsypki piaskowej i metodą bezwykopową. Dzięki solidnemu płaszczowi ochronnemu wykonanemu ze zmodyfikowanego

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach.

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach. Branża: Sanitarna Temat: Projekt przebudowy odcinka gazociągu w skwerku Jana Pawła II na odcinku A-B. Inwestor: Gmina Modliborzyce

Bardziej szczegółowo

Systemy rur z polietylenu

Systemy rur z polietylenu Systemy rur z polietylenu Prezentacja Grupy GWE German Water & Energy (GWE) to grupa przedsiębiorstw o długiej tradycji w działalności międzynarodowej. GWE koncentruje się głównie na produkcji, rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy Zasada działania: Ciecz w rurze grzewczej absorbera na skutek ogrzewania przechodzi w stan gazowy, proces ten wspomagany jest przez lekką ewakuację obiegu. Para przemieszcza się w górę. W kondensatorze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY PODZIEMNYCH WODNYCH RUROCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa Ożarów Mazowiecki Do Wykonawców UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa Ożarów Mazowiecki Do Wykonawców UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ Ożarów Mazowiecki 2017-03-28 Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki Do Wykonawców Znak postępowania: RZP.271.6.2017 UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium o łącznej grubości 0,13mm. Do

Bardziej szczegółowo

Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA

Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA Uponor Uni Pipe PLUS pierwsza taka technologia Firma Uponor opracowała rewolucyjną rurę produkowaną w technologii SACP (rura z bezszwową wartwą aluminiową): Uni

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm Push Platinum

System KAN-therm Push Platinum SYSTEM KAN-therm Push Platinum to: PEWNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ TRWAŁOŚĆ WYGODA PEWNOŚĆ dzięki gwarancji materiałowej do 15 lat na wszystkie elementy systemu: rura, złączka, pierścień Możliwość przedłużenia 10

Bardziej szczegółowo

Badania odporności na oddziaływania punktowe rur polietylenowych warstwowych układanych w gruncie rodzimym, przeznaczonych do przesyłania gazu

Badania odporności na oddziaływania punktowe rur polietylenowych warstwowych układanych w gruncie rodzimym, przeznaczonych do przesyłania gazu NAFTA-GAZ wrzesień 2012 ROK LXVIII Piotr Szewczyk Instytut Nafty i Gazu, Kraków Badania odporności na oddziaływania punktowe rur polietylenowych warstwowych układanych w gruncie rodzimym, przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

Kształtki elektrooporowe z PE 100 oraz PE 100 RC

Kształtki elektrooporowe z PE 100 oraz PE 100 RC Kształtki elektrooporowe z PE 100 oraz PE 100 RC pl Światowa kompetencja w tworzywach AGRU Kunststofftechnik GmbH jest rodzinną, silną firmą produkcyjną działającą na ogólnoświatowym rynku i zarządzaną

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

Opaski do nawiercania. Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH

Opaski do nawiercania. Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Opaski do nawiercania Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Nr kat 3510 1 Spis treści : 1. ZASTOSOWANIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MONTAŻ 4. KONSERWACJA 5. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE żeliwne DN PN10 16

KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE żeliwne DN PN10 16 KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE żeliwne DN50-250 PN10 16 Zatwierdził do stosowania: Dyrektor Techniczno-Produkcyjny - mgr inż. Jan Jurasz KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE - Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Opracował T. Włoch

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

Borealis AB Serwis Techniczny i Rozwój Rynku Reinhold Gard SE Stenungsund Szwecja

Borealis AB Serwis Techniczny i Rozwój Rynku Reinhold Gard SE Stenungsund Szwecja Borealis AB Serwis Techniczny i Rozwój Rynku Reinhold Gard SE-444 86 Stenungsund Szwecja Odporność na ciśnienie hydrostatyczne oraz wymiarowanie dla PP-RCT, nowej klasy materiałów z polipropylenu do zastosowań

Bardziej szczegółowo

FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH

FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH Do sieci, CO, CWU oraz wody chłodniczej, zimnej, kanalizacji Mgr inz Maria Witkowska Kom 609569139 m.witkowska@thermaflex.com.pl Zastosowania

Bardziej szczegółowo

PÓŁPRODUKTY PŁYTY, WAŁKI, DRUT SPAWALNICZY

PÓŁPRODUKTY PŁYTY, WAŁKI, DRUT SPAWALNICZY PÓŁPRODUKTY PŁYTY, WAŁKI, DRUT SPAWALNICZY pl Światowa kompetencja w tworzywach AGRU Kunststofftechnik GmbH to prężna austriacka firma rodzinna, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wysokojakościowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH Warszawa 2006 1 z 5 SPIS TREŚCI 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.0 NORMY... 3 3.0 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE... 4 4.0 WYMAGANIA TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

Opcjonalne powłoki: Cynkowana ogniowo. Opcjonalne śruby/nakrętki: (Dostępne tylko w rozmiarach imperialnych).

Opcjonalne powłoki: Cynkowana ogniowo. Opcjonalne śruby/nakrętki: (Dostępne tylko w rozmiarach imperialnych). Elastyczny łącznik QuickVic do rur stalowych SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ W PUBLIKACJI 10.01 FIRMY VICTAULIC Elastyczny łącznik typu 177 o konstrukcji gotowej do montażu jest przeznaczony do łączenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF

Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF Korpus złączki (5 Nakrętka 6-kt. (10 Podkładka (9 Podkładka spręż. (8 Komora uszczeln. (11 Pierścień uszczeln. (4 Podkładka (3 Pierścień zacisk.

Bardziej szczegółowo

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami: ROZDZIAŁ. Wstęp / informacje ogólne I. WSTĘP / INFORMACJE OGÓLNE. Informacje podstawowe. System rur preizolowanych IZOPUR POLSKA przeznaczony jest do ciepłownictwa jak również chłodnictwa i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09. Lawa, pumeks, mieszanka kruszyw mineralnych i ziemi ogrodowej. Maksymalna pojemość wodna

099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09. Lawa, pumeks, mieszanka kruszyw mineralnych i ziemi ogrodowej. Maksymalna pojemość wodna 099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09 Karta techniczna Wzmocniony substrat trawnikowy 0-32 Optigrün typ SR Charakterystyka Substrat pod drogi pożarowe na garażach podziemnych Klasa

Bardziej szczegółowo

K ATALOG uniflange. unicoup

K ATALOG uniflange. unicoup K ATALOG 2015 uniflange unicoup Gebo UniSolid: Nasza nowa seria dla instalacji podziemnych: łączenie rur uszczelnianie, naprawy unicoup: Łączniki żeliwne pokryte tworzywem Resicoat, przystosowane do montażu

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.

Bardziej szczegółowo

Sie wodociągowa Rury z żeliw sferoidalnego, kształtki i łączniki

Sie wodociągowa Rury z żeliw sferoidalnego, kształtki i łączniki Nowa norma EN 545:2010 Początek nowej ery Sieć wodociągowa Rury z żeliwa sferoidalnego, kształtki i łączniki Witamy EN 545:2010! Co to jest EN 545:2010? Jest to norma europejska wykorzystywana w ramach

Bardziej szczegółowo

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2.1. RURY I KSZTAŁTKI PVC RURY I KSZTAŁTKI PVC DO KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej do budowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwodnień oraz przykanalików

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH 1. OPIS PRODUKTU Przedmiotem specyfikacji technicznej jest polietylenowa, 32 warstwowa, przezroczysta folia stretch LLDPE otrzymywana przez wytłaczanie metodą wylewu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA OPASKA ODCINAJĄCA DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH

UNIWERSALNA OPASKA ODCINAJĄCA DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Opaski do nawiercania Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA ODCINAJĄCA DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Nr kat 3800 1 Spis treści : 1. ZASTOSOWANIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MONTAŻ 4.

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 17.01.2010 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość posadowienia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe:

OBLICZENIA. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe: III OBLICZENIA Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe: - średnia głębokość ułożenia rurociągu H = 0,7 m - temperatura eksploatacji T

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13mm. Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

AWADUKT THERMO ANTYBAKTERYJNY GRUNTOWY POWIETRZNY WYMIENNIK CIEPŁA DO MECHANICZNEJ WENTYLACJI EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

AWADUKT THERMO ANTYBAKTERYJNY GRUNTOWY POWIETRZNY WYMIENNIK CIEPŁA DO MECHANICZNEJ WENTYLACJI EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA AWADUKT THERMO ANTYBAKTERYJNY GRUNTOWY POWIETRZNY WYMIENNIK CIEPŁA DO MECHANICZNEJ WENTYLACJI cennik 342300/4 PL DN 200 - dn 630 Ważny od września 2014 Zastrzegamy sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01 Schemat instalacji Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G pl - PL 08.11 09 237 320 / 01 Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed ustawieniem - instalacją uruchomieniem.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna Zbiorniki podziemne BlackLine II BlackLine II DOSG0005 21.03.2013 1/12 1 Lokalizacja 1.1 Położenie zbiornika względem budynków Wykop, w którym zostanie umieszczony zbiornik nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP...2 a.zakres robót objętych ST...2 b.określenia podstawowe...2 c.dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych....2 2. Materiały...3 3.

Bardziej szczegółowo

Kompletny zakres typów

Kompletny zakres typów Katalog 2015 Kompletny zakres typów Złączki zaciskowe: Gebo Quick uniwersalne złączki zaciskowe przeznaczone do łączenia odcinków instalacji wodnych wykonanych ze stali lub PE. Dostępne średnice rur: 1/2"

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8454/2010 Kształtki segmentowe z polietylenu PE 80, PE 100 i PE 100 RC do polietylenowych rurociągów ciśnieniowych wodociągowych i kanalizacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat Dokumentacja techniczno-ruchowa SKRZYNEK ULICZNYCH Nr kat. 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013)

KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013) KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013) 1. Nazwa Grupy bezpieczeństwa (do instalacji C.O. oraz wody użytkowej) 2. Cechy i przeznaczenie produktu Grupy bezpieczeństwa stanowią kompletny układ zabezpieczający instalacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. System PE. Netvitc System Rury ciśnieniowe PE. Kleje i akcesoria montażowe Informacje techniczne Ogólne Warunki Sprzedaży

Spis treści. System PE. Netvitc System Rury ciśnieniowe PE. Kleje i akcesoria montażowe Informacje techniczne Ogólne Warunki Sprzedaży Spis treści System PE Kształtki zaciskowe PP PN16 do rur PE Kształtki zgrzewane elektrooporowo Kształtki zgrzewane doczołowego SDR11 Kształtki zgrzewane doczołowego SDR17 Opaski zaciskowe do rur Kołnierze,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, STOJAK EXCLUSIVE NA PROSPEKTY 1/3 A4 w pionie WERSJA LIMITOWANA. Materiał: stal nierdzewna, matowa, szlifowana. Grubość blachy: 1 mm

Szanowni Państwo, STOJAK EXCLUSIVE NA PROSPEKTY 1/3 A4 w pionie WERSJA LIMITOWANA. Materiał: stal nierdzewna, matowa, szlifowana. Grubość blachy: 1 mm Szanowni Państwo, Jesteśmy producentem szerokiej gamy wyrobów z mosiądzu i stali nierdzewnej. Produkujemy dekoracje ogrodowe, ozdoby świąteczne oraz domowe. Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STOSOWANIA (do DTR 2/2013)

INSTRUKCJA STOSOWANIA (do DTR 2/2013) PLASTON-P Sp. z o.o. 44 100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 6 tel/fax: 032/231-79-64 Zakład Produkcyjny 41 503 Chorzów ul. Wiejska 15 tel/fax: 032/245-97-99 email: zakladplaston-p@o2.pl http:// www.plaston-p.com.pl

Bardziej szczegółowo

Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37

Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37 Rury i kształtki kanalizacyjne PVC lite : o sztywności obwodowej SN 4 i 8, wg PN-EN 1401:9 i podwyższonej sztywności obwodowej SN 12 wg AT/6-03-2094/2 Przeznaczenie: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo