Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody Spodziewane efekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody Spodziewane efekty"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody Spodziewane efekty Okres realizacji Projektu: Wartość Projektu: ,90 zł Lider Projektu: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierownik Projektu Agnieszka Wierzbicka

2 Beneficjenci Instytucjonalni Projektu Lider Projektu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Konsorcjant Naukowy Projektu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Konsorcjant Branżowy Produkcji Wołowiny Uznana Jednostka Badawczo Wdrożeniowa Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Lider Projektu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego najstarsza Wyższa Szkoła Rolnicza posiadająca bardzo dobrą kadrę naukową i laboratoria badawcze wyposażone w najnowszą aparaturę badawczą dzięki czemu laboratoria są akredytowane i pozwalają na realizacje badań i uzyskiwania wiarygodnych, uznanych wyników, które mogą być weryfikowane przez dowolne laboratoria światowe. 2

3 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Konsorcjant Naukowy Projektu Uniwersytet Warmińsko- Mazurski- największy Uniwersytet w północno- wschodniej Polsce zlokalizowany w rejonie o wyjątkowym potencjale możliwości produkcyjnych wołowiny o wyjątkowej jakości i cechach regionalnych, posiadający bardzo dobrą kadrę naukową i właściwe zaplecze aparaturowe do badań. Jako jeden z nielicznych Uniwersytetów, który będzie posiadać najwyższej klasy laboratoria do kontrolowanego opasu zwierząt i kontroli biochemicznej mięsa niedziela, 4 listopada

4 Konsorcjant Branżowy Produkcji Wołowiny Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - zrzeszenie branżowe które jako pierwsza organizacja branżowa opracowała pierwszy polski system jakości produkcji mięsa wołowego QMP, który obecnie jest w trakcie notyfikacji Unijnej. System QMP pozwoli na produkcję wołowiny w gwarantowanym, powtarzalnym standardzie jakości. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego realizuje z powodzeniem piąty już projekt UE pozywający na efektywną implementację wyników naukowy polskich naukowców i światowych osiągnięć wdrożeniowych w branży produkcji wołowiny. Zrzeszenie jest również pierwszą polską producencką organizacją branżową która opracowała strategię rozwoju dla branży produkcji wołowiny na lata i opracowała pierwszy jakościowy program produkcji wołowiny EUROSTEK2012. niedziela, 4 listopada

5 Beneficjenci produkcji rolnej, przetwórczej, konsumenci Producenci rolni - są szczególną grupą od której zależy standard jakościowy mięsa wołowego. Producenci rolni i grupy producenckie kształtują cechy jakościowe mięsa poprzez odpowiedni dobór genetyczny zwierząt hodowlanych, pasz, warunków dobrostanu zwierząt i transportu. Te etapy produkcji stanowią podstawę budowanej jakości mięsa wołowego, które podczas dojrzewania i transportu w odpowiednich warunkach zachowa ukształtowane cechy jakościowe. Przetwórcy ubojnie i zakłady mięsne stanowią kolejne ogniwo mające na celu przygotowanie i wprowadzenie do obrotu mięsa wołowego o jak najwyższym standardzie jakościowym z zachowaniem funkcji traceability, tak aby konsumenci nabywając wołowinę mieli satysfakcję z jaj jakości i wartości odżywczej. Konsumenci najwyższy i najważniejszy sędzia w ocenie i akceptowalności jakości mięsa wołowego. 5

6 Rasy używane do kryżowania towarowego Limousine Charolaise Simental Belgian Blue Hereford 6

7 Cel projektu Celem ogólnym projektu jest zdobywanie i zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki, poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców sektora wołowiny i rozwoju polskiego społeczeństwa. Projekt spowoduje wzrost innowacyjności i konkurencyjności jednostek naukowych konsorcjum, przedsiębiorstw sektora wołowiny poprzez wdrożenie innowacji w oparciu o nowe efektywne i prorynkowe technologie produkcji i sprzedaży wołowiny. Nastąpi wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, poprzez uruchomienie interaktywnej bazy wiedzy dostępnej przez Internet dla uczestników sektora wołowiny. Projekt jest rozwojowy o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowany na bezpośrednie zastosowanie w praktyce w sektorze wołowiny, ma szczególne znaczenie społeczne poprzez wpływ rezultatów projektu na poprawę efektywności i dochodowości sektora wołowiny wysokiej jakości oraz zmianę zwyczajów żywieniowych w aspekcie zdrowia społeczeństwa. 7

8 Działanie 2.2 Od widelca do zagrody: Żywność, Zdrowie i Dobre samopoczucie Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody Produkcja, Systemy Jakości : Rolnictwo Przetwarzanie Żywność wysokiej i powtarzalnej jakości Satysfakcja konsumencka od pola do stołu 8

9 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt składa się z komplementarnych zadań badawczych Zadanie 1: Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce Jednostki realizujące: PZPBM/ SGGW w Warszawie Kierownik Zadania: mgr inż. Jerzy Wierzbicki Zadanie 2: Ocena efektywności opasania bydła i jego wartość rzeźna Jednostka realizująca: UWM w Olsztynie Kierownik Zadania: prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski Zadanie 2a: Ocena efektywności europejskiej genetyki bydła ras mięsnych w systemach krzyżowalniczych z populacją bydła mlecznego polskich ras PCB, PCzB, Pol- HF w warunkach polowych Jednostka realizująca: PZPBM w Warszawie Kierownik Zadania: inż. Jacek Pisula 9

10 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zadanie 3: Zmiany biochemiczne i ocena właściwości technologicznych mięsa Jednostka realizująca: UWM w Olsztynie Kierownik Zadania: prof. dr hab. Marek Cierach Zadanie 4: Charakterystyka wartości odżywczej oraz ocena cech jakościowych metodami sensorycznymi i instrumentalnymi Jednostka realizująca: SGGW w Warszawie Kierownik Zadania: dr inż. Andrzej Półtorak Zadanie 5: Modelowanie procesów Jednostki realizujące: PZPBM/ SGGW w Warszawie Kierownik Zadania: mgr inż. Alicja Woźniak 10

11 Nazwa wskaźnika produktu Jedn. miary Wartość docelowa dla Projektu Liczba instytucji naukowych objętych wsparciem szt. 3 Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację Projektu osoby 78 Liczba studentów zaangażowanych w realizację Projektu osoby 8/ 48 Liczba doktorantów zaangażowanych w realizację Projektu osoby 34 (doktoraty) 6 (hab.) Liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji Projektu Wartość aparatury naukowo-badawczej zakupionej w związku z realizowanym Projektem Liczba jednostek naukowych współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji Projektu Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji Projektu osoby 52 zł ,27 szt. 2 szt. 7

12 Wskaźnik rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji projektu rozwojowego szt. 11 Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej jako efekt realizacji projektu rozwojowego osoby 2 w tym zgłoszeń patentowych w zakresie wysokich technologii osoby 2 Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej osoby 0 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) osoby 6 Liczba utworzonych nowych etatów Badawczych osoby 6 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu projektu osoby 35 Liczba publikacji dotycząca wyników projektu rozwojowego osoby 49 Liczba opublikowanych raportów zawierających wyniki realizacji projektu osoby 54 Liczba odbiorców użytkujących nieodpłatnie wyniki projektu rozwojowego zł 500 Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia szt. 68

13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

14 % realizacji HRF Zadań Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Strona internetowa projektu 38,96% Oraz informacje o projekcie na stronach SGGW, UWM, PZPBM Zadanie 1 Zadanie 2 Konferencje Zadanie 2A Zadanie 4; Zadanie 3 Konferencja 49,71% naukowa w Starych Jabłonkach Zadanie 4 Międzynarodowa konferencja naukowa Zadanie w SGGW 2; w WarszawieZadanie 5 Seminaria, prezentacje etc. Media Media Zadanie elektroniczne 3; Prasa 49,53% Telewizja Zadanie 5; 24,74% Zadanie 1; Zadanie 2A; 44,20% 57,46%

15 Stopień realizacji wskaźników Projektu w skali % 15

16 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 1 Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 01_01 Dr inż. Marta Sajdakowska Wyznaczenie wartości dla przedziałów/poziomów atrakcyjności wizualnej mięsa wołowego dla polskiego konsumenta ze względu na wybrane wyróżniki - (barwa mięsa, barwa tłuszczu, marmurkowatość) wg wzorników UNECE 01_02 01_03 01_04 Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Dr inż. Sylwia Żakowska Biemans Wytyczne do konstrukcji komunikatów marketingowych, dla docelowych segmentów konsumentów. Wytyczne do konstrukcji komunikatów marketingowych do klientów instytucjonalnych, uczestniczących w łańcuchu dostaw wołowiny. Rekomendacje dla wprowadzania różnych rodzajów opakowań mięsa wołowego w Systemie Pakowania Case-Ready. 01_05 Mgr Agnieszka Szczepańska Metodyka wykorzystania albumu zestandaryzowanych kawałków mięsa wołowego w badaniach preferencji konsumentów. 01_06 01_07 01_08 dr inż. M. Kosicka Gębska, Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Dr inż. Marta Sajdakowska Model optymalizacji gramatury mięsa wołowego w zależności od rodzaju elementu handlowego i kanału dystrybucji. Optymalizacja zestawu informacji na opakowaniu mięsa wołowego z uwzględnieniem przeznaczenia kulinarnego i rekomendowanych metod obróbki termicznej. Wytyczne dla konstruowania komunikatów marketingowych mających na celu wzrost popytu na mięso wołowe 01_09 Dr inż. Marta Sajdakowska Wytyczne dla opracowania programów edukacyjnych podkreślających walory mięsa wołowego i zastosowanie kulinarne 16

17 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 1 cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 01 _10 Dr inż. Sylwia Żakowska Biemans Rekomendacje dla wprowadzania różnych rodzajów opakowań mięsa wołowego w systemach pakowania próżniowego. 01 _11 01 _12 Dr inż. Sylwia Żakowska Biemans Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Raporty nt. zmian preferencji i poziomu satysfakcji konsum. w stosunku do oferty rynkowej mięsa woł. Raporty nt. trendów światowych w zakresie strategii marketingowych na rynku mięsa wołowego w celu ewentualnego rekomendowania skutecznych strategii w działalności polskiej produkcji mięsa wołowego. 01 _13 Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Metodyka badań konsumenckich porównywalnej z metodologią MSA, zintegrowaną z badaniami instrumentalnymi. 01 _14 Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Model predykcji satysfakcji konsumenta MSP - Meat Standard Poland - porównywalny do Meat Standard Australia. 01 _15 01 _16 01 _17 01 _18 Mgr inż. Grzegorz Pogorzelski Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Mgr inż.jerzy Wierzbicki Opracowanie modeli ilościowych parametrów jakościowych mięsa dojrzewanego różnymi metodami na podstawie danych badawczych. Elementy interaktywnej bazy wiedzy z zakresu badań popytu na mięso wołowe w Polsce. Opracowanie systemu rozbioru elementów kulinarnych (wg MSA), opracowanie metody predykcji przydatności technologicznej elementów kulinarnych w praktyce produkcyjnej. Opracowanie standardów dla systemu zamówień polskiej wołowiny dla gastronomii. Okreslenie granicznych warunków obróbki termicznej dla smażenia, grillowania, pieczenia ze względu akceptowalność właściwości teksturalnych przez konsumentów, w powiązaniu z modelem MSA.

18 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 2 Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 1. Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski Opracowanie modeli produkcji wołowiny (zgodnych ze strategią od widelca do zagrody), (model opasu buhajków, wolców, jałówek i razówek. II kwartał dr hab. Cezary Purwin, prof. UWM, mgr Iwona Wyżlic Normowanie dawek żywieniowych dla opasanych buhajków mieszańców. I kwartał dr hab. Cezary Purwin, prof. UWM, mgr Iwona Wyżlic Normowanie dawek żywieniowych dla opasanych wolców i jałówek mieszańców. III kwartał Dr hab. Zofia Wielgosz-Groth 5. Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski Model odchowu cieląt mieszańców ras mięsnych przy mamkach. Wykorzystanie razówek do produkcji wołowiny kulinarnej. I kwartał 2013 II kwartał Dr hab. Zofia Wielgosz-Groth Odchów cieląt z automatów paszowych. I kwartał Dr inż. Monika Sobczuk-Szul Ocena prawidłowości przebiegu opasania na podstawie wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi. I kwartał

19 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 2 cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 8. Dr hab. Zenon Nogalski, prof. UWM, mgr inż. Paulina Justyna Pogorzelska-Przybyłek Metoda wyboru intensywności opasu na podstawie pomiarów przyżyciowych. I kwartał Dr hab. Zenon Nogalski, prof. UWM, mgr inż. Paulina Justyna Pogorzelska-Przybyłek Optymalizacja punktu zakończenia opasu na podstawie pomiarów przyżyciowych. I kwartał Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski, mgr inż. Magdalena Mochol Profil kwasów tłuszczowych w różnych rodzajach tłuszczu jako wskaźnik właściwości prozdrowotnych mięsa wołowego. II kwartał Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski, mgr Władysław Mordas Udział mięsa, tłuszczu i kości w wyrębie 3- żebrowym (10, 11, 12) jako wskaźnik składu tkankowego tuszy. II kwartał Dr hab. Zenon Nogalski, prof. UWM, mgr inż. Paulina Justyna Pogorzelska-Przybyłek Przewidywanie wartości rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. II kwartał Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski, dr hab. Zofia Wielgosz- Groth, dr hab. Cezary Purwin Wykorzystanie systemu indywidualnej kontroli pobierania pasz do oceny przekazywania cech opasowych i rzeźnych przez buhaje stosowane do krzyżowania towarowego. II kwartał

20 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 2A Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU Model ilościowy żywienia bydła pod kątem optymalizacji 21_01 Dr Kański procesu żywienia na podstawie wyników badań w celu uzyskania wysokiej jakości produktu. Opracowanie tabel żywieniowych dla programu Inration dla 21_04 Dr Kański krzyżówek LM, AN, HR, SM, CH, BB x HF we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym INRA. 21_05 Prof.. T.Przysucha Model do prowadzenia analizy/optymalizacji wyboru nasienia do inseminacji na krowach HF i PCB. 21_09 Prof. dr hab. J. Barszczewski Instrukcje podsiewu na użytkach zielonych w celu podniesienia efektywności produkcji żywca wołowego IVQ _11 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja kojarzeń krów mlecznych z buhajami mięsnymi. IVQ _12 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Metodyka wyboru buhajków czarno-białych do opasu do wysokiej masy. 21_13 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja wykorzystania pomiarów zoometrycznych do wyboru cieląt przeznaczanych na opas. 21_14 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja ograniczania możliwości trudnych ocieleń w krzyżowaniu towarowym. 20

21 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 2A cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 21_15 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja wykorzystania oceny kondycji zwierząt (BCS) na różnych etapach opasu do oceny ich wartości opasowej i rzeźnej 21_16 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja wykorzystania oceny stopnia umięśnienia zwierząt na różnych etapach opasu do oceny ich wartości opasowej i rzeźnej 21_17 mgr inż. Paweł Plewa Opracowanie aplikacji dostępnej on-line służącej do optymalizacji doboru nasienie do inseminacji krów mlecznych (wspólnie z Zadaniem 5 - RGDU 5_06). 21

22 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 3 Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 1. Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_01: Wytyczne do procesów obróbki cieplnej na podstawie oceny profilu kolagenu mięśni wołowych i optymalizacja metod obróbki cieplnej wołowych mięśni zróżnicowanych poziomem tkanki łącznej Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_02: Wytyczne dla ekspozycji wołowiny kulinarnej o różnym stanie biochemicznym w ladach chłodniczych pod kątem ochrony barwy mięsa i tłuszczu Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_03: Określenie granicznych parametrów barwy mięsa wołowego i jego wartości ph w zależności od czynników przed ubojowych i poubojowych oraz opracowanie zaleceń co do warunków przechowywania w stanie wychłodzonym i zamrożonym mięsa obciążonego wadą DFD Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_04: Dobór sposobu rozmrażania mięsa wołowego w celu zoptymalizowania wydajności obróbki cieplnej dla zachowania najkorzystniejszych cech jakościowych mięsa, zwłaszcza kruchości i soczystości Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_05: Kształtowanie tekstury mięsa wołowego w czasie poubojowego dojrzewania prowadzonego metodą mokrą

23 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 4 Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 1 Dr inż. Dominika Guzek Wytyczne dla modeli dojrzewania - metody suche, mokre - wpływ na smakowitość z punktu widzenia polskiego konsumenta i na przydatności do sprzedaży IQ Dr inż. Dominika Guzek Predykcja kruchości wołowiny - na podstawie marmurkowatości, dojrzałości zwierzęcia, płci IQ Dr inż. Dominika Guzek Ocena marmurkowatości mięsa metodą analizy obrazu on-line na linii ubojowej IQ Dr inż. Dominika Guzek Rekomendacje dla wprowadzania różnych rodzajów opakowań mięsa wołowego w systemach pakowania próżniowego (opakowania do dojrzewania, przemysłowe) 6 Dr inż. Dominika Guzek Opracowanie systemu rozbioru elementów kulinarnych (wg MSA), opracowanie metody określania przydatności technologicznej elementów kulinarnych w zależności od parametrów tuszy. Opracowanie standardów dla systemu zamówień 23

24 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 4 cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 7 Dr inż. Magdalena Zalewska Ocena wpływu dynamiki zmian ph, temperatury (pomiar on line) oraz składu podstawowego na kształtowanie barwy mięsa wołowego i satysfakcję konsumencką Dr inż. Andrzej Półtorak Dr inż. Jarosław Wyrwisz Dr inż. Andrzej Półtorak Możliwości wykorzystania nowoczesnych systemów pakowania mięsa wołowego w opakowania typu Case-Ready (MAP, próżnia, Skin oraz połączenie metody Skin i modyfikowanej atmosfery) na akceptowalność konsumencką produktu gotowego do sprzedaży Metoda prognozowania (on-line) kruchości i twardości wybranych mięśni tuszy wołowej z wykorzystaniem spektrofotometrii w bliskiej. Określenie wpływu parametrów fizycznych (temperatury, wilgotności, prędkości przepływu) czynnika i składu podstawowego (tłuszcz, białko, tkanka łączna, zawartość wody) oraz rasy bydła na efektywność procesu i obróbki cieplnej 24

25 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 5 Lp. 5_01 5_02 Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Mgr inż. Grzegorz Pogorzelski Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Tytuł RGDU Opracowanie modeli ilościowych parametrów jakościowych mięsa dojrzewanego różnymi metodami na podstawie danych badawczych Model predykcji satysfakcji konsumenta MSP - Meat Standard Poland - porównywalny do Meat Standard Australia Termin zakończen ia RGDU 5_03 5_04 5_05 Mgr inż. Jarosław Kański Mgr inż. Sebastian Filipek Kaźmierczak Model ilościowy żywienia bydła pod kątem optymalizacji procesu żywienia na podstawie wyników badań w celu uzyskania wysokiej jakości produktu Opracowanie modeli ekonometrycznych opasania bydła na podstawie wyników badań Mgr inż. Simon Gill Opracowanie aplikacji dostępnej online służącej do optymalizacji doboru nasienia do inseminacji krów mlecznych 5_06 Mgr inż. Sebastian Filipek Kaźmierczak Benchmarking gospodarstw - opracowanie systemu pozwalającego na porównanie efektywności produkcji żywca wołowego w gospodarstwie beneficjenta z innymi podmiotami 5_07 Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Opracowanie modelu procesu wychładzania tusz wołowych dla potrzeb audytu procesu wychładzania w systemie PACCP

26 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 5- cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 5_08 Dgr inż. Adam Drosio Model jakościowy procesu opasania i wyceny wartości rzeźnej w systenie PACCP 5_09 Mgr inż. Alicja Woźniak System wyceny tuszy oparty o predykcję satysfakcji konsumenta 5_10 Dgr inż. Remigiusz Mruk Wzór użytkowy, identyfikacja zwierząt w badaniu USG. 5_11 Dr inż. Robert Trypuz Opracowanie bazy danych pojęć taksonomicznych 5_12 Dr inż. Robert Trypuz Opracowanie ontologi dla wybranych zagadnień zwiazanych z tematyką projektu 5_13 Mgr inż. Alicja Woźniak Interaktywna bazy wiedzy zgromadzonej w ramach projektu, dostępnej przez internet 26

27 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 5- cd. Lp. 5_14 5_15 Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Mgr inż. Sebastian Filipek Kaźmierczak Dr inż. Jerzy Gębski Tytuł RGDU System oceny efektywności i dochodowości gospodarstw prowadzących chów bydła, dostępny przez internet Zintegrowany system planowania badań laboratoryjnych i akwizycji ich wyników - traceability Termin zakończenia RGDU 5_16 Mgr inż. Rafał Plewa Zintegrowany system planowania badań polowych i akwizycji ich wyników - traceability 5_17 Dr inż. Remigiusz Mruk Zintegrowany system pozyskiwania wyników badań realizowanych w ramach Projektu 27

28 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Europejska Platforma technologiczna Żywność dla życia Zadanie 2 Produkcja C o m m u n ic a tio n, Komunikacja, szkolenie, T ra in in g & Ttransfer e c h n otechnologii g y T ra n s f e r F o o d Żywność F o o d & Jakość Q u a lity & i Hzdrowie e a lth I i wytwarzanie M a n u - żywności f a c tu rin g - CKonsument o n s u m e r Zadanie 2a Zadanie 1 F o o d C h a in M a n a g e m e n t Zarządzenia łańcuchem żywnościowym Zadanie 5 Zadanie 4 Bezpieczeństwo żywności F o o d S a f e ty Zrównoważona produkcja żywności S u s ta in a b le F o o d P ro d u c tio n Zadanie 3 28

29 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dziękuję za uwagę 29

Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody

Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

Znaki jakości na produktach mięsnych Opracowanie: Małgorzata Z. Wiśniewska Ewa Malinowska Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Znaki jakości na produktach mięsnych Opracowanie: Małgorzata Z. Wiśniewska Ewa Malinowska Małgorzata Szymańska-Brałkowska Znaki jakości na produktach mięsnych Opracowanie: Małgorzata Z. Wiśniewska Ewa Malinowska Małgorzata Szymańska-Brałkowska Wydawca: Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem Wydział Zarządzania Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Wskaźniki w pkt. 16 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej 1 Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej Cel hodowlany Celem realizacji programu jest odtworzenie i zachowanie bydła mlecznego rasy polskiej czerwono-białej w typie dwustronnie użytkowym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Pytania/pola zaznaczone (*) są obowiązkowe. Prosimy wpisać N/A w przypadku gdy pole nie dotyczy twojego przedsiębiorstwa.

ANKIETA. Pytania/pola zaznaczone (*) są obowiązkowe. Prosimy wpisać N/A w przypadku gdy pole nie dotyczy twojego przedsiębiorstwa. ANKIETA Informacje podane w niniejszej ankiecie mają charakter poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji projektu TRAFOON. Analiza zawartych treści będzie pomocna w określeniu najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny w Polsce. Danuta RYCOMBEL IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: rycombel@ierigz.waw.pl

Rynek wołowiny w Polsce. Danuta RYCOMBEL IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: rycombel@ierigz.waw.pl Rynek wołowiny w Polsce Danuta RYCOMBEL IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: rycombel@ierigz.waw.pl Wpływ sytuacji na światowym rynku wołowiny na polski rynek możliwości zbytu W Europie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Pozycja 113

Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Pozycja 113 Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Pozycja 113 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych Seminarium Nowoczesne Materiały i Technologie dla elektroenergetyki Kraków, 26 września 2014r. Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7 Część I SUROWCE ZWIERZĘCE I ICH JAKOŚĆ Rozdział 1. WPROWADZENIE... 15 Rozdział 2. CHARAKTERYSTYKA ZWIERZĄT RZEŹNYCH... 22 Rozdział 3. PRODUKCJA RZEŹNIANA... 52 Rozdział 4. MIĘSO

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj!

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW dr inż. Marta Sajdakowska Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Warszawa, 15.01.2014 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: HG, ORT i ZM Semestr: 6 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Poddziałania 1.1.2 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy projektów indywidualnych

Informacja dla beneficjentów Poddziałania 1.1.2 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy projektów indywidualnych Wersja 2 z dnia 03.01.2011 r. Informacja dla beneficjentów Poddziałania 1.1.2 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy projektów indywidualnych W punkcie 15 wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r.

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r. Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja Warszawa 8-9.12.2011r. Najniższy poziom produkcji i przetwórstwa rolno - spożywczego SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA oraz DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

PQS. Krajowy system jakości żywności

PQS. Krajowy system jakości żywności PQS Krajowy system jakości żywności Nowy sposób produkcji wieprzowiny o wysokiej jakości System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) jest nowoczesnym, kompleksowym i zintegrowanym sposobem produkcji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Cechy mięsa wieprzowego produkowanego w Systemie PQS a stereotypy dotyczące mięsa wieprzowego

Informacja prasowa. Cechy mięsa wieprzowego produkowanego w Systemie PQS a stereotypy dotyczące mięsa wieprzowego Warszawa, 25 sierpnia 2011 r. Informacja prasowa Cechy mięsa wieprzowego produkowanego w Systemie PQS a stereotypy dotyczące mięsa wieprzowego Wyjątkowa wieprzowina Głównym celem zainicjowanego przez Polski

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2: Wskaźniki w pkt. 17 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej

Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej Lek. wet. Dr n. rol. Grzegorz Russak Lek. wet. Igor Marek Hutnikiewicz Współprzewodnicz przewodniczący cy Komisji Doradczo Problemowej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz Kalisz, dnia 2.07.2014r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści Drób 1. Znaczenie gospodarcze chowu drobiu 1. Pochodzenie drobiu 2. Pojęcie drobiu, 3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Akronim projektu IGRE

Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Akronim projektu IGRE Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Akronim projektu IGRE Agro-Centrum Innowacyjnych Technologii Unia Europejska zamierza do 2030 roku

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce

Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik

Bardziej szczegółowo

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła Tytuł Produkcja zwierzęca cz. II Bydło ii trzoda chlewna Autor Red. T. Nałęcz-Tarwacka Wydawca Hortpress Rok wydania 2006 Liczba stron 332 Wymiary 145x210mm Okładka Miękka ISBN 83-89211-87-4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje poprawy transferu wiedzy z nauki do praktyki. Ewa Rembiałkowska Dorota Metera Renata Kazimierczak Monika Piwońska

Koncepcje poprawy transferu wiedzy z nauki do praktyki. Ewa Rembiałkowska Dorota Metera Renata Kazimierczak Monika Piwońska Koncepcje poprawy transferu wiedzy z nauki do praktyki Ewa Rembiałkowska Dorota Metera Renata Kazimierczak Monika Piwońska Wymiana informacji Wzmacnianie i ułatwianie nawiązywania kontaktów rolników z

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA JAKOŚĆ TRADYCJA

WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA JAKOŚĆ TRADYCJA WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego decyzją Urzędu Patentowego RP nr Z-307821 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązańpomoc doradcza dla MSP Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 8 lipca

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Dr Krzysztof Jończyk Kongres Innowacji Polskich, Kraków, 10.03.2015 1 r. Rolnictwo ekologiczne Rozp. Rady (WE) 834/2007

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki komputerowej w produkcji rolniczej drób

Zastosowanie techniki komputerowej w produkcji rolniczej drób Szkolenie 030 1. Tytuł szkolenia: Zastosowanie techniki komputerowej w produkcji rolniczej drób 2. Zakres tematyczny szkolenia: Kurs: Optymalizacja żywienia drobiu (kurs 066) 1. Podstawy paszoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie gospodarstw w systemach bezpieczeństwa produkcji żywności

Funkcjonowanie gospodarstw w systemach bezpieczeństwa produkcji żywności Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Funkcjonowanie gospodarstw w systemach bezpieczeństwa produkcji żywności INFORMUJEMY SZKOLIMY DORADZAMY www.dodr.pl Wydawca: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Schematy pozyskania dotacji UE

Schematy pozyskania dotacji UE Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi Projekt Fox Schematy pozyskania dotacji UE Case study projektu B+R: branża spożywcza, chemiczna, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja prefabrykatów Biuro Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Z życia Instytutu Struktura i zakres badań Instytutu Nasza oferta w kontekście Regionalnej Strategii Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usługi przygotowania metodologii selekcji kandydatów do panelu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo