Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody Spodziewane efekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody Spodziewane efekty"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody Spodziewane efekty Okres realizacji Projektu: Wartość Projektu: ,90 zł Lider Projektu: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierownik Projektu Agnieszka Wierzbicka

2 Beneficjenci Instytucjonalni Projektu Lider Projektu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Konsorcjant Naukowy Projektu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Konsorcjant Branżowy Produkcji Wołowiny Uznana Jednostka Badawczo Wdrożeniowa Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Lider Projektu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego najstarsza Wyższa Szkoła Rolnicza posiadająca bardzo dobrą kadrę naukową i laboratoria badawcze wyposażone w najnowszą aparaturę badawczą dzięki czemu laboratoria są akredytowane i pozwalają na realizacje badań i uzyskiwania wiarygodnych, uznanych wyników, które mogą być weryfikowane przez dowolne laboratoria światowe. 2

3 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Konsorcjant Naukowy Projektu Uniwersytet Warmińsko- Mazurski- największy Uniwersytet w północno- wschodniej Polsce zlokalizowany w rejonie o wyjątkowym potencjale możliwości produkcyjnych wołowiny o wyjątkowej jakości i cechach regionalnych, posiadający bardzo dobrą kadrę naukową i właściwe zaplecze aparaturowe do badań. Jako jeden z nielicznych Uniwersytetów, który będzie posiadać najwyższej klasy laboratoria do kontrolowanego opasu zwierząt i kontroli biochemicznej mięsa niedziela, 4 listopada

4 Konsorcjant Branżowy Produkcji Wołowiny Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - zrzeszenie branżowe które jako pierwsza organizacja branżowa opracowała pierwszy polski system jakości produkcji mięsa wołowego QMP, który obecnie jest w trakcie notyfikacji Unijnej. System QMP pozwoli na produkcję wołowiny w gwarantowanym, powtarzalnym standardzie jakości. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego realizuje z powodzeniem piąty już projekt UE pozywający na efektywną implementację wyników naukowy polskich naukowców i światowych osiągnięć wdrożeniowych w branży produkcji wołowiny. Zrzeszenie jest również pierwszą polską producencką organizacją branżową która opracowała strategię rozwoju dla branży produkcji wołowiny na lata i opracowała pierwszy jakościowy program produkcji wołowiny EUROSTEK2012. niedziela, 4 listopada

5 Beneficjenci produkcji rolnej, przetwórczej, konsumenci Producenci rolni - są szczególną grupą od której zależy standard jakościowy mięsa wołowego. Producenci rolni i grupy producenckie kształtują cechy jakościowe mięsa poprzez odpowiedni dobór genetyczny zwierząt hodowlanych, pasz, warunków dobrostanu zwierząt i transportu. Te etapy produkcji stanowią podstawę budowanej jakości mięsa wołowego, które podczas dojrzewania i transportu w odpowiednich warunkach zachowa ukształtowane cechy jakościowe. Przetwórcy ubojnie i zakłady mięsne stanowią kolejne ogniwo mające na celu przygotowanie i wprowadzenie do obrotu mięsa wołowego o jak najwyższym standardzie jakościowym z zachowaniem funkcji traceability, tak aby konsumenci nabywając wołowinę mieli satysfakcję z jaj jakości i wartości odżywczej. Konsumenci najwyższy i najważniejszy sędzia w ocenie i akceptowalności jakości mięsa wołowego. 5

6 Rasy używane do kryżowania towarowego Limousine Charolaise Simental Belgian Blue Hereford 6

7 Cel projektu Celem ogólnym projektu jest zdobywanie i zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki, poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców sektora wołowiny i rozwoju polskiego społeczeństwa. Projekt spowoduje wzrost innowacyjności i konkurencyjności jednostek naukowych konsorcjum, przedsiębiorstw sektora wołowiny poprzez wdrożenie innowacji w oparciu o nowe efektywne i prorynkowe technologie produkcji i sprzedaży wołowiny. Nastąpi wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, poprzez uruchomienie interaktywnej bazy wiedzy dostępnej przez Internet dla uczestników sektora wołowiny. Projekt jest rozwojowy o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowany na bezpośrednie zastosowanie w praktyce w sektorze wołowiny, ma szczególne znaczenie społeczne poprzez wpływ rezultatów projektu na poprawę efektywności i dochodowości sektora wołowiny wysokiej jakości oraz zmianę zwyczajów żywieniowych w aspekcie zdrowia społeczeństwa. 7

8 Działanie 2.2 Od widelca do zagrody: Żywność, Zdrowie i Dobre samopoczucie Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody Produkcja, Systemy Jakości : Rolnictwo Przetwarzanie Żywność wysokiej i powtarzalnej jakości Satysfakcja konsumencka od pola do stołu 8

9 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt składa się z komplementarnych zadań badawczych Zadanie 1: Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce Jednostki realizujące: PZPBM/ SGGW w Warszawie Kierownik Zadania: mgr inż. Jerzy Wierzbicki Zadanie 2: Ocena efektywności opasania bydła i jego wartość rzeźna Jednostka realizująca: UWM w Olsztynie Kierownik Zadania: prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski Zadanie 2a: Ocena efektywności europejskiej genetyki bydła ras mięsnych w systemach krzyżowalniczych z populacją bydła mlecznego polskich ras PCB, PCzB, Pol- HF w warunkach polowych Jednostka realizująca: PZPBM w Warszawie Kierownik Zadania: inż. Jacek Pisula 9

10 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zadanie 3: Zmiany biochemiczne i ocena właściwości technologicznych mięsa Jednostka realizująca: UWM w Olsztynie Kierownik Zadania: prof. dr hab. Marek Cierach Zadanie 4: Charakterystyka wartości odżywczej oraz ocena cech jakościowych metodami sensorycznymi i instrumentalnymi Jednostka realizująca: SGGW w Warszawie Kierownik Zadania: dr inż. Andrzej Półtorak Zadanie 5: Modelowanie procesów Jednostki realizujące: PZPBM/ SGGW w Warszawie Kierownik Zadania: mgr inż. Alicja Woźniak 10

11 Nazwa wskaźnika produktu Jedn. miary Wartość docelowa dla Projektu Liczba instytucji naukowych objętych wsparciem szt. 3 Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację Projektu osoby 78 Liczba studentów zaangażowanych w realizację Projektu osoby 8/ 48 Liczba doktorantów zaangażowanych w realizację Projektu osoby 34 (doktoraty) 6 (hab.) Liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji Projektu Wartość aparatury naukowo-badawczej zakupionej w związku z realizowanym Projektem Liczba jednostek naukowych współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji Projektu Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji Projektu osoby 52 zł ,27 szt. 2 szt. 7

12 Wskaźnik rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji projektu rozwojowego szt. 11 Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej jako efekt realizacji projektu rozwojowego osoby 2 w tym zgłoszeń patentowych w zakresie wysokich technologii osoby 2 Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej osoby 0 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) osoby 6 Liczba utworzonych nowych etatów Badawczych osoby 6 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu projektu osoby 35 Liczba publikacji dotycząca wyników projektu rozwojowego osoby 49 Liczba opublikowanych raportów zawierających wyniki realizacji projektu osoby 54 Liczba odbiorców użytkujących nieodpłatnie wyniki projektu rozwojowego zł 500 Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia szt. 68

13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

14 % realizacji HRF Zadań Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Strona internetowa projektu 38,96% Oraz informacje o projekcie na stronach SGGW, UWM, PZPBM Zadanie 1 Zadanie 2 Konferencje Zadanie 2A Zadanie 4; Zadanie 3 Konferencja 49,71% naukowa w Starych Jabłonkach Zadanie 4 Międzynarodowa konferencja naukowa Zadanie w SGGW 2; w WarszawieZadanie 5 Seminaria, prezentacje etc. Media Media Zadanie elektroniczne 3; Prasa 49,53% Telewizja Zadanie 5; 24,74% Zadanie 1; Zadanie 2A; 44,20% 57,46%

15 Stopień realizacji wskaźników Projektu w skali % 15

16 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 1 Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 01_01 Dr inż. Marta Sajdakowska Wyznaczenie wartości dla przedziałów/poziomów atrakcyjności wizualnej mięsa wołowego dla polskiego konsumenta ze względu na wybrane wyróżniki - (barwa mięsa, barwa tłuszczu, marmurkowatość) wg wzorników UNECE 01_02 01_03 01_04 Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Dr inż. Sylwia Żakowska Biemans Wytyczne do konstrukcji komunikatów marketingowych, dla docelowych segmentów konsumentów. Wytyczne do konstrukcji komunikatów marketingowych do klientów instytucjonalnych, uczestniczących w łańcuchu dostaw wołowiny. Rekomendacje dla wprowadzania różnych rodzajów opakowań mięsa wołowego w Systemie Pakowania Case-Ready. 01_05 Mgr Agnieszka Szczepańska Metodyka wykorzystania albumu zestandaryzowanych kawałków mięsa wołowego w badaniach preferencji konsumentów. 01_06 01_07 01_08 dr inż. M. Kosicka Gębska, Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Dr inż. Marta Sajdakowska Model optymalizacji gramatury mięsa wołowego w zależności od rodzaju elementu handlowego i kanału dystrybucji. Optymalizacja zestawu informacji na opakowaniu mięsa wołowego z uwzględnieniem przeznaczenia kulinarnego i rekomendowanych metod obróbki termicznej. Wytyczne dla konstruowania komunikatów marketingowych mających na celu wzrost popytu na mięso wołowe 01_09 Dr inż. Marta Sajdakowska Wytyczne dla opracowania programów edukacyjnych podkreślających walory mięsa wołowego i zastosowanie kulinarne 16

17 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 1 cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 01 _10 Dr inż. Sylwia Żakowska Biemans Rekomendacje dla wprowadzania różnych rodzajów opakowań mięsa wołowego w systemach pakowania próżniowego. 01 _11 01 _12 Dr inż. Sylwia Żakowska Biemans Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Raporty nt. zmian preferencji i poziomu satysfakcji konsum. w stosunku do oferty rynkowej mięsa woł. Raporty nt. trendów światowych w zakresie strategii marketingowych na rynku mięsa wołowego w celu ewentualnego rekomendowania skutecznych strategii w działalności polskiej produkcji mięsa wołowego. 01 _13 Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Metodyka badań konsumenckich porównywalnej z metodologią MSA, zintegrowaną z badaniami instrumentalnymi. 01 _14 Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Model predykcji satysfakcji konsumenta MSP - Meat Standard Poland - porównywalny do Meat Standard Australia. 01 _15 01 _16 01 _17 01 _18 Mgr inż. Grzegorz Pogorzelski Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Mgr inż.jerzy Wierzbicki Opracowanie modeli ilościowych parametrów jakościowych mięsa dojrzewanego różnymi metodami na podstawie danych badawczych. Elementy interaktywnej bazy wiedzy z zakresu badań popytu na mięso wołowe w Polsce. Opracowanie systemu rozbioru elementów kulinarnych (wg MSA), opracowanie metody predykcji przydatności technologicznej elementów kulinarnych w praktyce produkcyjnej. Opracowanie standardów dla systemu zamówień polskiej wołowiny dla gastronomii. Okreslenie granicznych warunków obróbki termicznej dla smażenia, grillowania, pieczenia ze względu akceptowalność właściwości teksturalnych przez konsumentów, w powiązaniu z modelem MSA.

18 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 2 Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 1. Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski Opracowanie modeli produkcji wołowiny (zgodnych ze strategią od widelca do zagrody), (model opasu buhajków, wolców, jałówek i razówek. II kwartał dr hab. Cezary Purwin, prof. UWM, mgr Iwona Wyżlic Normowanie dawek żywieniowych dla opasanych buhajków mieszańców. I kwartał dr hab. Cezary Purwin, prof. UWM, mgr Iwona Wyżlic Normowanie dawek żywieniowych dla opasanych wolców i jałówek mieszańców. III kwartał Dr hab. Zofia Wielgosz-Groth 5. Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski Model odchowu cieląt mieszańców ras mięsnych przy mamkach. Wykorzystanie razówek do produkcji wołowiny kulinarnej. I kwartał 2013 II kwartał Dr hab. Zofia Wielgosz-Groth Odchów cieląt z automatów paszowych. I kwartał Dr inż. Monika Sobczuk-Szul Ocena prawidłowości przebiegu opasania na podstawie wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi. I kwartał

19 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 2 cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 8. Dr hab. Zenon Nogalski, prof. UWM, mgr inż. Paulina Justyna Pogorzelska-Przybyłek Metoda wyboru intensywności opasu na podstawie pomiarów przyżyciowych. I kwartał Dr hab. Zenon Nogalski, prof. UWM, mgr inż. Paulina Justyna Pogorzelska-Przybyłek Optymalizacja punktu zakończenia opasu na podstawie pomiarów przyżyciowych. I kwartał Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski, mgr inż. Magdalena Mochol Profil kwasów tłuszczowych w różnych rodzajach tłuszczu jako wskaźnik właściwości prozdrowotnych mięsa wołowego. II kwartał Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski, mgr Władysław Mordas Udział mięsa, tłuszczu i kości w wyrębie 3- żebrowym (10, 11, 12) jako wskaźnik składu tkankowego tuszy. II kwartał Dr hab. Zenon Nogalski, prof. UWM, mgr inż. Paulina Justyna Pogorzelska-Przybyłek Przewidywanie wartości rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. II kwartał Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski, dr hab. Zofia Wielgosz- Groth, dr hab. Cezary Purwin Wykorzystanie systemu indywidualnej kontroli pobierania pasz do oceny przekazywania cech opasowych i rzeźnych przez buhaje stosowane do krzyżowania towarowego. II kwartał

20 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 2A Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU Model ilościowy żywienia bydła pod kątem optymalizacji 21_01 Dr Kański procesu żywienia na podstawie wyników badań w celu uzyskania wysokiej jakości produktu. Opracowanie tabel żywieniowych dla programu Inration dla 21_04 Dr Kański krzyżówek LM, AN, HR, SM, CH, BB x HF we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym INRA. 21_05 Prof.. T.Przysucha Model do prowadzenia analizy/optymalizacji wyboru nasienia do inseminacji na krowach HF i PCB. 21_09 Prof. dr hab. J. Barszczewski Instrukcje podsiewu na użytkach zielonych w celu podniesienia efektywności produkcji żywca wołowego IVQ _11 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja kojarzeń krów mlecznych z buhajami mięsnymi. IVQ _12 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Metodyka wyboru buhajków czarno-białych do opasu do wysokiej masy. 21_13 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja wykorzystania pomiarów zoometrycznych do wyboru cieląt przeznaczanych na opas. 21_14 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja ograniczania możliwości trudnych ocieleń w krzyżowaniu towarowym. 20

21 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 2A cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 21_15 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja wykorzystania oceny kondycji zwierząt (BCS) na różnych etapach opasu do oceny ich wartości opasowej i rzeźnej 21_16 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja wykorzystania oceny stopnia umięśnienia zwierząt na różnych etapach opasu do oceny ich wartości opasowej i rzeźnej 21_17 mgr inż. Paweł Plewa Opracowanie aplikacji dostępnej on-line służącej do optymalizacji doboru nasienie do inseminacji krów mlecznych (wspólnie z Zadaniem 5 - RGDU 5_06). 21

22 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 3 Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 1. Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_01: Wytyczne do procesów obróbki cieplnej na podstawie oceny profilu kolagenu mięśni wołowych i optymalizacja metod obróbki cieplnej wołowych mięśni zróżnicowanych poziomem tkanki łącznej Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_02: Wytyczne dla ekspozycji wołowiny kulinarnej o różnym stanie biochemicznym w ladach chłodniczych pod kątem ochrony barwy mięsa i tłuszczu Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_03: Określenie granicznych parametrów barwy mięsa wołowego i jego wartości ph w zależności od czynników przed ubojowych i poubojowych oraz opracowanie zaleceń co do warunków przechowywania w stanie wychłodzonym i zamrożonym mięsa obciążonego wadą DFD Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_04: Dobór sposobu rozmrażania mięsa wołowego w celu zoptymalizowania wydajności obróbki cieplnej dla zachowania najkorzystniejszych cech jakościowych mięsa, zwłaszcza kruchości i soczystości Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_05: Kształtowanie tekstury mięsa wołowego w czasie poubojowego dojrzewania prowadzonego metodą mokrą

23 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 4 Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 1 Dr inż. Dominika Guzek Wytyczne dla modeli dojrzewania - metody suche, mokre - wpływ na smakowitość z punktu widzenia polskiego konsumenta i na przydatności do sprzedaży IQ Dr inż. Dominika Guzek Predykcja kruchości wołowiny - na podstawie marmurkowatości, dojrzałości zwierzęcia, płci IQ Dr inż. Dominika Guzek Ocena marmurkowatości mięsa metodą analizy obrazu on-line na linii ubojowej IQ Dr inż. Dominika Guzek Rekomendacje dla wprowadzania różnych rodzajów opakowań mięsa wołowego w systemach pakowania próżniowego (opakowania do dojrzewania, przemysłowe) 6 Dr inż. Dominika Guzek Opracowanie systemu rozbioru elementów kulinarnych (wg MSA), opracowanie metody określania przydatności technologicznej elementów kulinarnych w zależności od parametrów tuszy. Opracowanie standardów dla systemu zamówień 23

24 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 4 cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 7 Dr inż. Magdalena Zalewska Ocena wpływu dynamiki zmian ph, temperatury (pomiar on line) oraz składu podstawowego na kształtowanie barwy mięsa wołowego i satysfakcję konsumencką Dr inż. Andrzej Półtorak Dr inż. Jarosław Wyrwisz Dr inż. Andrzej Półtorak Możliwości wykorzystania nowoczesnych systemów pakowania mięsa wołowego w opakowania typu Case-Ready (MAP, próżnia, Skin oraz połączenie metody Skin i modyfikowanej atmosfery) na akceptowalność konsumencką produktu gotowego do sprzedaży Metoda prognozowania (on-line) kruchości i twardości wybranych mięśni tuszy wołowej z wykorzystaniem spektrofotometrii w bliskiej. Określenie wpływu parametrów fizycznych (temperatury, wilgotności, prędkości przepływu) czynnika i składu podstawowego (tłuszcz, białko, tkanka łączna, zawartość wody) oraz rasy bydła na efektywność procesu i obróbki cieplnej 24

25 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 5 Lp. 5_01 5_02 Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Mgr inż. Grzegorz Pogorzelski Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Tytuł RGDU Opracowanie modeli ilościowych parametrów jakościowych mięsa dojrzewanego różnymi metodami na podstawie danych badawczych Model predykcji satysfakcji konsumenta MSP - Meat Standard Poland - porównywalny do Meat Standard Australia Termin zakończen ia RGDU 5_03 5_04 5_05 Mgr inż. Jarosław Kański Mgr inż. Sebastian Filipek Kaźmierczak Model ilościowy żywienia bydła pod kątem optymalizacji procesu żywienia na podstawie wyników badań w celu uzyskania wysokiej jakości produktu Opracowanie modeli ekonometrycznych opasania bydła na podstawie wyników badań Mgr inż. Simon Gill Opracowanie aplikacji dostępnej online służącej do optymalizacji doboru nasienia do inseminacji krów mlecznych 5_06 Mgr inż. Sebastian Filipek Kaźmierczak Benchmarking gospodarstw - opracowanie systemu pozwalającego na porównanie efektywności produkcji żywca wołowego w gospodarstwie beneficjenta z innymi podmiotami 5_07 Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Opracowanie modelu procesu wychładzania tusz wołowych dla potrzeb audytu procesu wychładzania w systemie PACCP

26 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 5- cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 5_08 Dgr inż. Adam Drosio Model jakościowy procesu opasania i wyceny wartości rzeźnej w systenie PACCP 5_09 Mgr inż. Alicja Woźniak System wyceny tuszy oparty o predykcję satysfakcji konsumenta 5_10 Dgr inż. Remigiusz Mruk Wzór użytkowy, identyfikacja zwierząt w badaniu USG. 5_11 Dr inż. Robert Trypuz Opracowanie bazy danych pojęć taksonomicznych 5_12 Dr inż. Robert Trypuz Opracowanie ontologi dla wybranych zagadnień zwiazanych z tematyką projektu 5_13 Mgr inż. Alicja Woźniak Interaktywna bazy wiedzy zgromadzonej w ramach projektu, dostępnej przez internet 26

27 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 5- cd. Lp. 5_14 5_15 Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Mgr inż. Sebastian Filipek Kaźmierczak Dr inż. Jerzy Gębski Tytuł RGDU System oceny efektywności i dochodowości gospodarstw prowadzących chów bydła, dostępny przez internet Zintegrowany system planowania badań laboratoryjnych i akwizycji ich wyników - traceability Termin zakończenia RGDU 5_16 Mgr inż. Rafał Plewa Zintegrowany system planowania badań polowych i akwizycji ich wyników - traceability 5_17 Dr inż. Remigiusz Mruk Zintegrowany system pozyskiwania wyników badań realizowanych w ramach Projektu 27

28 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Europejska Platforma technologiczna Żywność dla życia Zadanie 2 Produkcja C o m m u n ic a tio n, Komunikacja, szkolenie, T ra in in g & Ttransfer e c h n otechnologii g y T ra n s f e r F o o d Żywność F o o d & Jakość Q u a lity & i Hzdrowie e a lth I i wytwarzanie M a n u - żywności f a c tu rin g - CKonsument o n s u m e r Zadanie 2a Zadanie 1 F o o d C h a in M a n a g e m e n t Zarządzenia łańcuchem żywnościowym Zadanie 5 Zadanie 4 Bezpieczeństwo żywności F o o d S a f e ty Zrównoważona produkcja żywności S u s ta in a b le F o o d P ro d u c tio n Zadanie 3 28

29 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dziękuję za uwagę 29

Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce

Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce Warszawa 2010 Opracował zespół w składzie: Andrzej Rutkowski przewodniczący Tomasz Sandomierski wiceprzewodniczący Sebastian Kaczmarek sekretarz Marian

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2015, KWARTALNIK POLSKA LIDEREM W PRODUKCJI MIĘSA DROBIOWEGO 1 RYNKI ZAGRANICZNE NIEMCY 2 PIERWSZORZĘDNY POLSKI DRÓB - Polskie mięso drobiowe z certyfikatem i jego promocja,

Bardziej szczegółowo

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI ANALIZA GOSPODARCZYCH OBSZARÓW WZROSTU I INNOWACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUKCJI ŻYWNOŚCI LECZNICZEJ ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Anna Rogut i Bogdan Piasecki Łódź, Sierpień 2009 Spis treści Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Ochrona środowiska FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - POLSKA 2020 Obszar badawczy: OCHRONA ŚRODOWISKA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "SPOMASZ" Komitet Techniki Rolniczej PAN Sekcja Maszyn Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A. GPW w Warszawie, 27 sierpnia 2003 r. Materiały informacyjne FIRMA Zakłady Mięsne DUDA S.A. to dynamicznie rozwijająca się rodzinna firma, która zatrudnia 400 osób

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r.

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r. Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Wersja na dzień 26.04.2012r. Spis treści Wstęp... 2 Wskaźniki horyzontalne... 4 Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

www.cdr.gov.pl DOBRE PRAKTYKI PRODUKCJA ROLNA EKOLOGIA I ŚRODOWISKO EKONOMIKA ROLNICTWA METODYKA DORADZTWA Lipiec-sierpień 2014

www.cdr.gov.pl DOBRE PRAKTYKI PRODUKCJA ROLNA EKOLOGIA I ŚRODOWISKO EKONOMIKA ROLNICTWA METODYKA DORADZTWA Lipiec-sierpień 2014 Lipiec-sierpień 2014 www.cdr.gov.pl http://cc.cdr.gov.pl/ http://www.agroturystyka.edu.pl/ http://www.produktyregionalne.edu.pl/ http://www.leaderatorium.edu.pl/ http://www.agroportal.agro.pl/ szkolenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Raport końcowy Poznań, 22 grudnia 2010 r. Lider Projekt Sp. z o.o. ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań Sąd Rejonowy Poznań - Nowe

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR ROLNICTWA

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR ROLNICTWA ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR ROLNICTWA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZESPÓŁ AUTORÓW: mgr Anna Kowalewska

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodologiczny systemu monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego wraz ze Słownikiem

Podręcznik metodologiczny systemu monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego wraz ze Słownikiem Podręcznik metodologiczny systemu monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego wraz ze Słownikiem dokument powstał na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska 2010 Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce Ilustracja lub tytuł Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz Dr Barbara Grzybowska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWE. Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego. z wykonania zadań w roku 2014

SPRAWOZDANIE RZECZOWE. Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego. z wykonania zadań w roku 2014 SPRAWOZDANIE RZECZOWE Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego z wykonania zadań w roku 2014 Warszawa, 24.03.2015 1 Zadania zaplanowane i realizowane w 2014 r. ze środków Funduszu Promocji

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62916-19-1

ISBN 978-83-62916-19-1 Możliwości wdrożenia nowych technologii w przetwórstwie rolno-spożywczym w świetle foresightu Żywność i żywienie w XXI w. - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Potencjał absorpcyjny firm i założenia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Żywność i żywienie w XXI wieku

Żywność i żywienie w XXI wieku Żywność i żywienie w XXI wieku Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego Lech Michalczuk (red.) Łódź 2011 Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI ANALIZA GOSPODARCZYCH OBSZARÓW WZROSTU I INNOWACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUKCJI ŻYWNOŚCI LECZNICZEJ ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk

Bardziej szczegółowo