Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody Spodziewane efekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody Spodziewane efekty"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody Spodziewane efekty Okres realizacji Projektu: Wartość Projektu: ,90 zł Lider Projektu: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierownik Projektu Agnieszka Wierzbicka

2 Beneficjenci Instytucjonalni Projektu Lider Projektu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Konsorcjant Naukowy Projektu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Konsorcjant Branżowy Produkcji Wołowiny Uznana Jednostka Badawczo Wdrożeniowa Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Lider Projektu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego najstarsza Wyższa Szkoła Rolnicza posiadająca bardzo dobrą kadrę naukową i laboratoria badawcze wyposażone w najnowszą aparaturę badawczą dzięki czemu laboratoria są akredytowane i pozwalają na realizacje badań i uzyskiwania wiarygodnych, uznanych wyników, które mogą być weryfikowane przez dowolne laboratoria światowe. 2

3 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Konsorcjant Naukowy Projektu Uniwersytet Warmińsko- Mazurski- największy Uniwersytet w północno- wschodniej Polsce zlokalizowany w rejonie o wyjątkowym potencjale możliwości produkcyjnych wołowiny o wyjątkowej jakości i cechach regionalnych, posiadający bardzo dobrą kadrę naukową i właściwe zaplecze aparaturowe do badań. Jako jeden z nielicznych Uniwersytetów, który będzie posiadać najwyższej klasy laboratoria do kontrolowanego opasu zwierząt i kontroli biochemicznej mięsa niedziela, 4 listopada

4 Konsorcjant Branżowy Produkcji Wołowiny Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - zrzeszenie branżowe które jako pierwsza organizacja branżowa opracowała pierwszy polski system jakości produkcji mięsa wołowego QMP, który obecnie jest w trakcie notyfikacji Unijnej. System QMP pozwoli na produkcję wołowiny w gwarantowanym, powtarzalnym standardzie jakości. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego realizuje z powodzeniem piąty już projekt UE pozywający na efektywną implementację wyników naukowy polskich naukowców i światowych osiągnięć wdrożeniowych w branży produkcji wołowiny. Zrzeszenie jest również pierwszą polską producencką organizacją branżową która opracowała strategię rozwoju dla branży produkcji wołowiny na lata i opracowała pierwszy jakościowy program produkcji wołowiny EUROSTEK2012. niedziela, 4 listopada

5 Beneficjenci produkcji rolnej, przetwórczej, konsumenci Producenci rolni - są szczególną grupą od której zależy standard jakościowy mięsa wołowego. Producenci rolni i grupy producenckie kształtują cechy jakościowe mięsa poprzez odpowiedni dobór genetyczny zwierząt hodowlanych, pasz, warunków dobrostanu zwierząt i transportu. Te etapy produkcji stanowią podstawę budowanej jakości mięsa wołowego, które podczas dojrzewania i transportu w odpowiednich warunkach zachowa ukształtowane cechy jakościowe. Przetwórcy ubojnie i zakłady mięsne stanowią kolejne ogniwo mające na celu przygotowanie i wprowadzenie do obrotu mięsa wołowego o jak najwyższym standardzie jakościowym z zachowaniem funkcji traceability, tak aby konsumenci nabywając wołowinę mieli satysfakcję z jaj jakości i wartości odżywczej. Konsumenci najwyższy i najważniejszy sędzia w ocenie i akceptowalności jakości mięsa wołowego. 5

6 Rasy używane do kryżowania towarowego Limousine Charolaise Simental Belgian Blue Hereford 6

7 Cel projektu Celem ogólnym projektu jest zdobywanie i zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki, poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców sektora wołowiny i rozwoju polskiego społeczeństwa. Projekt spowoduje wzrost innowacyjności i konkurencyjności jednostek naukowych konsorcjum, przedsiębiorstw sektora wołowiny poprzez wdrożenie innowacji w oparciu o nowe efektywne i prorynkowe technologie produkcji i sprzedaży wołowiny. Nastąpi wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, poprzez uruchomienie interaktywnej bazy wiedzy dostępnej przez Internet dla uczestników sektora wołowiny. Projekt jest rozwojowy o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowany na bezpośrednie zastosowanie w praktyce w sektorze wołowiny, ma szczególne znaczenie społeczne poprzez wpływ rezultatów projektu na poprawę efektywności i dochodowości sektora wołowiny wysokiej jakości oraz zmianę zwyczajów żywieniowych w aspekcie zdrowia społeczeństwa. 7

8 Działanie 2.2 Od widelca do zagrody: Żywność, Zdrowie i Dobre samopoczucie Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody Produkcja, Systemy Jakości : Rolnictwo Przetwarzanie Żywność wysokiej i powtarzalnej jakości Satysfakcja konsumencka od pola do stołu 8

9 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt składa się z komplementarnych zadań badawczych Zadanie 1: Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce Jednostki realizujące: PZPBM/ SGGW w Warszawie Kierownik Zadania: mgr inż. Jerzy Wierzbicki Zadanie 2: Ocena efektywności opasania bydła i jego wartość rzeźna Jednostka realizująca: UWM w Olsztynie Kierownik Zadania: prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski Zadanie 2a: Ocena efektywności europejskiej genetyki bydła ras mięsnych w systemach krzyżowalniczych z populacją bydła mlecznego polskich ras PCB, PCzB, Pol- HF w warunkach polowych Jednostka realizująca: PZPBM w Warszawie Kierownik Zadania: inż. Jacek Pisula 9

10 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zadanie 3: Zmiany biochemiczne i ocena właściwości technologicznych mięsa Jednostka realizująca: UWM w Olsztynie Kierownik Zadania: prof. dr hab. Marek Cierach Zadanie 4: Charakterystyka wartości odżywczej oraz ocena cech jakościowych metodami sensorycznymi i instrumentalnymi Jednostka realizująca: SGGW w Warszawie Kierownik Zadania: dr inż. Andrzej Półtorak Zadanie 5: Modelowanie procesów Jednostki realizujące: PZPBM/ SGGW w Warszawie Kierownik Zadania: mgr inż. Alicja Woźniak 10

11 Nazwa wskaźnika produktu Jedn. miary Wartość docelowa dla Projektu Liczba instytucji naukowych objętych wsparciem szt. 3 Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację Projektu osoby 78 Liczba studentów zaangażowanych w realizację Projektu osoby 8/ 48 Liczba doktorantów zaangażowanych w realizację Projektu osoby 34 (doktoraty) 6 (hab.) Liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji Projektu Wartość aparatury naukowo-badawczej zakupionej w związku z realizowanym Projektem Liczba jednostek naukowych współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji Projektu Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji Projektu osoby 52 zł ,27 szt. 2 szt. 7

12 Wskaźnik rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji projektu rozwojowego szt. 11 Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej jako efekt realizacji projektu rozwojowego osoby 2 w tym zgłoszeń patentowych w zakresie wysokich technologii osoby 2 Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej osoby 0 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) osoby 6 Liczba utworzonych nowych etatów Badawczych osoby 6 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu projektu osoby 35 Liczba publikacji dotycząca wyników projektu rozwojowego osoby 49 Liczba opublikowanych raportów zawierających wyniki realizacji projektu osoby 54 Liczba odbiorców użytkujących nieodpłatnie wyniki projektu rozwojowego zł 500 Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia szt. 68

13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

14 % realizacji HRF Zadań Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Strona internetowa projektu 38,96% Oraz informacje o projekcie na stronach SGGW, UWM, PZPBM Zadanie 1 Zadanie 2 Konferencje Zadanie 2A Zadanie 4; Zadanie 3 Konferencja 49,71% naukowa w Starych Jabłonkach Zadanie 4 Międzynarodowa konferencja naukowa Zadanie w SGGW 2; w WarszawieZadanie 5 Seminaria, prezentacje etc. Media Media Zadanie elektroniczne 3; Prasa 49,53% Telewizja Zadanie 5; 24,74% Zadanie 1; Zadanie 2A; 44,20% 57,46%

15 Stopień realizacji wskaźników Projektu w skali % 15

16 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 1 Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 01_01 Dr inż. Marta Sajdakowska Wyznaczenie wartości dla przedziałów/poziomów atrakcyjności wizualnej mięsa wołowego dla polskiego konsumenta ze względu na wybrane wyróżniki - (barwa mięsa, barwa tłuszczu, marmurkowatość) wg wzorników UNECE 01_02 01_03 01_04 Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Dr inż. Sylwia Żakowska Biemans Wytyczne do konstrukcji komunikatów marketingowych, dla docelowych segmentów konsumentów. Wytyczne do konstrukcji komunikatów marketingowych do klientów instytucjonalnych, uczestniczących w łańcuchu dostaw wołowiny. Rekomendacje dla wprowadzania różnych rodzajów opakowań mięsa wołowego w Systemie Pakowania Case-Ready. 01_05 Mgr Agnieszka Szczepańska Metodyka wykorzystania albumu zestandaryzowanych kawałków mięsa wołowego w badaniach preferencji konsumentów. 01_06 01_07 01_08 dr inż. M. Kosicka Gębska, Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Dr inż. Marta Sajdakowska Model optymalizacji gramatury mięsa wołowego w zależności od rodzaju elementu handlowego i kanału dystrybucji. Optymalizacja zestawu informacji na opakowaniu mięsa wołowego z uwzględnieniem przeznaczenia kulinarnego i rekomendowanych metod obróbki termicznej. Wytyczne dla konstruowania komunikatów marketingowych mających na celu wzrost popytu na mięso wołowe 01_09 Dr inż. Marta Sajdakowska Wytyczne dla opracowania programów edukacyjnych podkreślających walory mięsa wołowego i zastosowanie kulinarne 16

17 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 1 cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 01 _10 Dr inż. Sylwia Żakowska Biemans Rekomendacje dla wprowadzania różnych rodzajów opakowań mięsa wołowego w systemach pakowania próżniowego. 01 _11 01 _12 Dr inż. Sylwia Żakowska Biemans Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Raporty nt. zmian preferencji i poziomu satysfakcji konsum. w stosunku do oferty rynkowej mięsa woł. Raporty nt. trendów światowych w zakresie strategii marketingowych na rynku mięsa wołowego w celu ewentualnego rekomendowania skutecznych strategii w działalności polskiej produkcji mięsa wołowego. 01 _13 Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Metodyka badań konsumenckich porównywalnej z metodologią MSA, zintegrowaną z badaniami instrumentalnymi. 01 _14 Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Model predykcji satysfakcji konsumenta MSP - Meat Standard Poland - porównywalny do Meat Standard Australia. 01 _15 01 _16 01 _17 01 _18 Mgr inż. Grzegorz Pogorzelski Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Mgr inż.jerzy Wierzbicki Opracowanie modeli ilościowych parametrów jakościowych mięsa dojrzewanego różnymi metodami na podstawie danych badawczych. Elementy interaktywnej bazy wiedzy z zakresu badań popytu na mięso wołowe w Polsce. Opracowanie systemu rozbioru elementów kulinarnych (wg MSA), opracowanie metody predykcji przydatności technologicznej elementów kulinarnych w praktyce produkcyjnej. Opracowanie standardów dla systemu zamówień polskiej wołowiny dla gastronomii. Okreslenie granicznych warunków obróbki termicznej dla smażenia, grillowania, pieczenia ze względu akceptowalność właściwości teksturalnych przez konsumentów, w powiązaniu z modelem MSA.

18 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 2 Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 1. Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski Opracowanie modeli produkcji wołowiny (zgodnych ze strategią od widelca do zagrody), (model opasu buhajków, wolców, jałówek i razówek. II kwartał dr hab. Cezary Purwin, prof. UWM, mgr Iwona Wyżlic Normowanie dawek żywieniowych dla opasanych buhajków mieszańców. I kwartał dr hab. Cezary Purwin, prof. UWM, mgr Iwona Wyżlic Normowanie dawek żywieniowych dla opasanych wolców i jałówek mieszańców. III kwartał Dr hab. Zofia Wielgosz-Groth 5. Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski Model odchowu cieląt mieszańców ras mięsnych przy mamkach. Wykorzystanie razówek do produkcji wołowiny kulinarnej. I kwartał 2013 II kwartał Dr hab. Zofia Wielgosz-Groth Odchów cieląt z automatów paszowych. I kwartał Dr inż. Monika Sobczuk-Szul Ocena prawidłowości przebiegu opasania na podstawie wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi. I kwartał

19 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 2 cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 8. Dr hab. Zenon Nogalski, prof. UWM, mgr inż. Paulina Justyna Pogorzelska-Przybyłek Metoda wyboru intensywności opasu na podstawie pomiarów przyżyciowych. I kwartał Dr hab. Zenon Nogalski, prof. UWM, mgr inż. Paulina Justyna Pogorzelska-Przybyłek Optymalizacja punktu zakończenia opasu na podstawie pomiarów przyżyciowych. I kwartał Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski, mgr inż. Magdalena Mochol Profil kwasów tłuszczowych w różnych rodzajach tłuszczu jako wskaźnik właściwości prozdrowotnych mięsa wołowego. II kwartał Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski, mgr Władysław Mordas Udział mięsa, tłuszczu i kości w wyrębie 3- żebrowym (10, 11, 12) jako wskaźnik składu tkankowego tuszy. II kwartał Dr hab. Zenon Nogalski, prof. UWM, mgr inż. Paulina Justyna Pogorzelska-Przybyłek Przewidywanie wartości rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. II kwartał Prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski, dr hab. Zofia Wielgosz- Groth, dr hab. Cezary Purwin Wykorzystanie systemu indywidualnej kontroli pobierania pasz do oceny przekazywania cech opasowych i rzeźnych przez buhaje stosowane do krzyżowania towarowego. II kwartał

20 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 2A Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU Model ilościowy żywienia bydła pod kątem optymalizacji 21_01 Dr Kański procesu żywienia na podstawie wyników badań w celu uzyskania wysokiej jakości produktu. Opracowanie tabel żywieniowych dla programu Inration dla 21_04 Dr Kański krzyżówek LM, AN, HR, SM, CH, BB x HF we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym INRA. 21_05 Prof.. T.Przysucha Model do prowadzenia analizy/optymalizacji wyboru nasienia do inseminacji na krowach HF i PCB. 21_09 Prof. dr hab. J. Barszczewski Instrukcje podsiewu na użytkach zielonych w celu podniesienia efektywności produkcji żywca wołowego IVQ _11 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja kojarzeń krów mlecznych z buhajami mięsnymi. IVQ _12 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Metodyka wyboru buhajków czarno-białych do opasu do wysokiej masy. 21_13 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja wykorzystania pomiarów zoometrycznych do wyboru cieląt przeznaczanych na opas. 21_14 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja ograniczania możliwości trudnych ocieleń w krzyżowaniu towarowym. 20

21 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 2A cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 21_15 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja wykorzystania oceny kondycji zwierząt (BCS) na różnych etapach opasu do oceny ich wartości opasowej i rzeźnej 21_16 Prof. nadzw. dr hab. T. Przysucha Instrukcja wykorzystania oceny stopnia umięśnienia zwierząt na różnych etapach opasu do oceny ich wartości opasowej i rzeźnej 21_17 mgr inż. Paweł Plewa Opracowanie aplikacji dostępnej on-line służącej do optymalizacji doboru nasienie do inseminacji krów mlecznych (wspólnie z Zadaniem 5 - RGDU 5_06). 21

22 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 3 Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 1. Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_01: Wytyczne do procesów obróbki cieplnej na podstawie oceny profilu kolagenu mięśni wołowych i optymalizacja metod obróbki cieplnej wołowych mięśni zróżnicowanych poziomem tkanki łącznej Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_02: Wytyczne dla ekspozycji wołowiny kulinarnej o różnym stanie biochemicznym w ladach chłodniczych pod kątem ochrony barwy mięsa i tłuszczu Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_03: Określenie granicznych parametrów barwy mięsa wołowego i jego wartości ph w zależności od czynników przed ubojowych i poubojowych oraz opracowanie zaleceń co do warunków przechowywania w stanie wychłodzonym i zamrożonym mięsa obciążonego wadą DFD Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_04: Dobór sposobu rozmrażania mięsa wołowego w celu zoptymalizowania wydajności obróbki cieplnej dla zachowania najkorzystniejszych cech jakościowych mięsa, zwłaszcza kruchości i soczystości Prof. dr hab. inż. Marek Cierach RGDU 3_05: Kształtowanie tekstury mięsa wołowego w czasie poubojowego dojrzewania prowadzonego metodą mokrą

23 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 4 Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 1 Dr inż. Dominika Guzek Wytyczne dla modeli dojrzewania - metody suche, mokre - wpływ na smakowitość z punktu widzenia polskiego konsumenta i na przydatności do sprzedaży IQ Dr inż. Dominika Guzek Predykcja kruchości wołowiny - na podstawie marmurkowatości, dojrzałości zwierzęcia, płci IQ Dr inż. Dominika Guzek Ocena marmurkowatości mięsa metodą analizy obrazu on-line na linii ubojowej IQ Dr inż. Dominika Guzek Rekomendacje dla wprowadzania różnych rodzajów opakowań mięsa wołowego w systemach pakowania próżniowego (opakowania do dojrzewania, przemysłowe) 6 Dr inż. Dominika Guzek Opracowanie systemu rozbioru elementów kulinarnych (wg MSA), opracowanie metody określania przydatności technologicznej elementów kulinarnych w zależności od parametrów tuszy. Opracowanie standardów dla systemu zamówień 23

24 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 4 cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 7 Dr inż. Magdalena Zalewska Ocena wpływu dynamiki zmian ph, temperatury (pomiar on line) oraz składu podstawowego na kształtowanie barwy mięsa wołowego i satysfakcję konsumencką Dr inż. Andrzej Półtorak Dr inż. Jarosław Wyrwisz Dr inż. Andrzej Półtorak Możliwości wykorzystania nowoczesnych systemów pakowania mięsa wołowego w opakowania typu Case-Ready (MAP, próżnia, Skin oraz połączenie metody Skin i modyfikowanej atmosfery) na akceptowalność konsumencką produktu gotowego do sprzedaży Metoda prognozowania (on-line) kruchości i twardości wybranych mięśni tuszy wołowej z wykorzystaniem spektrofotometrii w bliskiej. Określenie wpływu parametrów fizycznych (temperatury, wilgotności, prędkości przepływu) czynnika i składu podstawowego (tłuszcz, białko, tkanka łączna, zawartość wody) oraz rasy bydła na efektywność procesu i obróbki cieplnej 24

25 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 5 Lp. 5_01 5_02 Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Mgr inż. Grzegorz Pogorzelski Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Tytuł RGDU Opracowanie modeli ilościowych parametrów jakościowych mięsa dojrzewanego różnymi metodami na podstawie danych badawczych Model predykcji satysfakcji konsumenta MSP - Meat Standard Poland - porównywalny do Meat Standard Australia Termin zakończen ia RGDU 5_03 5_04 5_05 Mgr inż. Jarosław Kański Mgr inż. Sebastian Filipek Kaźmierczak Model ilościowy żywienia bydła pod kątem optymalizacji procesu żywienia na podstawie wyników badań w celu uzyskania wysokiej jakości produktu Opracowanie modeli ekonometrycznych opasania bydła na podstawie wyników badań Mgr inż. Simon Gill Opracowanie aplikacji dostępnej online służącej do optymalizacji doboru nasienia do inseminacji krów mlecznych 5_06 Mgr inż. Sebastian Filipek Kaźmierczak Benchmarking gospodarstw - opracowanie systemu pozwalającego na porównanie efektywności produkcji żywca wołowego w gospodarstwie beneficjenta z innymi podmiotami 5_07 Mgr inż. Jerzy Wierzbicki Opracowanie modelu procesu wychładzania tusz wołowych dla potrzeb audytu procesu wychładzania w systemie PACCP

26 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 5- cd. Lp. Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Tytuł RGDU Termin zakończenia RGDU 5_08 Dgr inż. Adam Drosio Model jakościowy procesu opasania i wyceny wartości rzeźnej w systenie PACCP 5_09 Mgr inż. Alicja Woźniak System wyceny tuszy oparty o predykcję satysfakcji konsumenta 5_10 Dgr inż. Remigiusz Mruk Wzór użytkowy, identyfikacja zwierząt w badaniu USG. 5_11 Dr inż. Robert Trypuz Opracowanie bazy danych pojęć taksonomicznych 5_12 Dr inż. Robert Trypuz Opracowanie ontologi dla wybranych zagadnień zwiazanych z tematyką projektu 5_13 Mgr inż. Alicja Woźniak Interaktywna bazy wiedzy zgromadzonej w ramach projektu, dostępnej przez internet 26

27 Realizacja Rozwiązań Gotowych do Użycia (RGDU) przez Zadanie 5- cd. Lp. 5_14 5_15 Osoba odpowiedzialna za realizowane RGDU Mgr inż. Sebastian Filipek Kaźmierczak Dr inż. Jerzy Gębski Tytuł RGDU System oceny efektywności i dochodowości gospodarstw prowadzących chów bydła, dostępny przez internet Zintegrowany system planowania badań laboratoryjnych i akwizycji ich wyników - traceability Termin zakończenia RGDU 5_16 Mgr inż. Rafał Plewa Zintegrowany system planowania badań polowych i akwizycji ich wyników - traceability 5_17 Dr inż. Remigiusz Mruk Zintegrowany system pozyskiwania wyników badań realizowanych w ramach Projektu 27

28 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Europejska Platforma technologiczna Żywność dla życia Zadanie 2 Produkcja C o m m u n ic a tio n, Komunikacja, szkolenie, T ra in in g & Ttransfer e c h n otechnologii g y T ra n s f e r F o o d Żywność F o o d & Jakość Q u a lity & i Hzdrowie e a lth I i wytwarzanie M a n u - żywności f a c tu rin g - CKonsument o n s u m e r Zadanie 2a Zadanie 1 F o o d C h a in M a n a g e m e n t Zarządzenia łańcuchem żywnościowym Zadanie 5 Zadanie 4 Bezpieczeństwo żywności F o o d S a f e ty Zrównoważona produkcja żywności S u s ta in a b le F o o d P ro d u c tio n Zadanie 3 28

29 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dziękuję za uwagę 29

Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody

Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od

Bardziej szczegółowo

Współpraca Nauki z Przemysłem

Współpraca Nauki z Przemysłem Współpraca Nauki z Przemysłem na przykładzie Projektu: Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. SGGW Prezes PZPBM Jerzy

Bardziej szczegółowo

Współpraca Zakładów Mięsnych Łmeat Łuków z producentami żywca wołowego

Współpraca Zakładów Mięsnych Łmeat Łuków z producentami żywca wołowego Współpraca Zakładów Mięsnych Łmeat Łuków z producentami żywca wołowego - program Bliżej Siebie DR INŻ. PIOTR KOWALSKI ZM ŁMEAT - ŁUKÓW S.A. Skup bydła w latach 2007-2009 w ZM Łmeat Łuków S.A. WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Pasja i doświadczenie Od ponad 20 lat dostarczamy mięsa premium do najlepszych restauracji, hoteli oraz sklepów

Pasja i doświadczenie Od ponad 20 lat dostarczamy mięsa premium do najlepszych restauracji, hoteli oraz sklepów Pasja i doświadczenie Od ponad 20 lat dostarczamy mięsa premium do najlepszych restauracji, hoteli oraz sklepów Doświadczenie Jesteśmy zaufanym dostawcą na rynku HoReCa od ponad 20 lat Dostarczamy mięsa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

Jaka rasa bydła mięsnego jest najlepsza? Sprawdź, które warto hodować!

Jaka rasa bydła mięsnego jest najlepsza? Sprawdź, które warto hodować! .pl https://www..pl Jaka rasa bydła mięsnego jest najlepsza? Sprawdź, które warto hodować! Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 4 lipca 2017 W Polsce użytkowanych jest 15 ras bydła mięsnego. Co roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści ROZDZIAł I ByDłO...8 1. Znaczenie gospodarcze chowu bydła (Piotr Brzozowski)...8 2. Typy użytkowe i rasy bydła (Piotr Brzozowski)...9 2.1. Informacja o gatunku i pochodzeniu bydła...9 2.2.

Bardziej szczegółowo

Krajowe systemy jakości żywności

Krajowe systemy jakości żywności Krajowe systemy jakości żywności W Unii Europejskiej szczególną rolę w życiu Europejczyków pełnią europejskie systemy jakości żywności (system Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych,

Bardziej szczegółowo

Katalog. buhajów ras mięsnych

Katalog. buhajów ras mięsnych 2 0 1 7 Katalog buhajów ras mięsnych TRIO MIĘSNE NR w Polsce TRIO Mięsne to dawka inseminacyjna, która została przygotowana z ejakulatów trzech różnych buhajów tej samej rasy mięsnej, bądź ejakulatów trzech

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji żywca wołowego

Technologie produkcji żywca wołowego Technologie produkcji żywca wołowego Opas bydła może być prowadzony w różnych warunkach środowiskowych i z różną intensywnością. O wynikach mięsnego użytkowania bydła decyduje szereg czynników, których

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Powtarzalność i dokładność oceny wizualnej tusz wołowych w systemie EUROP

Powtarzalność i dokładność oceny wizualnej tusz wołowych w systemie EUROP Powtarzalność i dokładność oceny wizualnej tusz wołowych w systemie EUROP Karolina Wnęk, Marcin Gołębiewski, Tomasz Przysucha, Agata Wójcik SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli

Bardziej szczegółowo

Znaki jakości na produktach mięsnych Opracowanie: Małgorzata Z. Wiśniewska Ewa Malinowska Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Znaki jakości na produktach mięsnych Opracowanie: Małgorzata Z. Wiśniewska Ewa Malinowska Małgorzata Szymańska-Brałkowska Znaki jakości na produktach mięsnych Opracowanie: Małgorzata Z. Wiśniewska Ewa Malinowska Małgorzata Szymańska-Brałkowska Wydawca: Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem Wydział Zarządzania Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych SPIS TREŚCI Wprowadzenie 11 I. Jakość żywności, systemy zarządzania jakością i klasyfikacja żywności 13 1. Wstęp 13 2. Określenia jakości 14 3. Systemy zapewniające prawidłową jakość produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MIĘSNYCH WYNIKI ZA ROK 2012

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MIĘSNYCH WYNIKI ZA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MIĘSNYCH WYNIKI ZA ROK 2012 WARSZAWA 2012 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Organizacja pracy Polskiego Związku Hodowców

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MIĘSNYCH WYNIKI ZA ROK 2013

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MIĘSNYCH WYNIKI ZA ROK 2013 POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MIĘSNYCH WYNIKI ZA ROK 2013 WARSZAWA 2014 OPRACOWANIE: WSTĘP Prezes PZHiPBM dr inż. Paweł Dakowski ROZDZIAŁY 2-7

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Warszawa, 17 maja 2007 r. Priorytety: Instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Systemy opasu bydła mięsnego

Systemy opasu bydła mięsnego .pl Systemy opasu bydła mięsnego Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 10 grudnia 2015 W teorii istnieją 3 systemy opasu bydła mięsnego, a ich dobór zależy od bazy paszowej własnego gospodarstwa, areału

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na światowym rynku mięsa wołowego

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na światowym rynku mięsa wołowego Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na światowym rynku mięsa wołowego Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Warszawa 18.10.2012 Współfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego Strategie

Bardziej szczegółowo

Wolnostanowiskowy czy uwięziowy system utrzymania bydła mięsnego?

Wolnostanowiskowy czy uwięziowy system utrzymania bydła mięsnego? Wolnostanowiskowy czy uwięziowy system utrzymania bydła mięsnego? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 20 stycznia 2017 W wielu gospodarstwach w Polsce bydło mięsne jest utrzymywane w systemie uwięziowym.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Hereford - szybki opas i dużo dobrej wołowiny

Hereford - szybki opas i dużo dobrej wołowiny https://www. Hereford - szybki opas i dużo dobrej wołowiny Autor: Tomasz Kodłubański Data: 30 października 2017 Hereford to dominująca na świecie rasa bydła mięsnego będąca doskonałym źródłem pozyskania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Pytania/pola zaznaczone (*) są obowiązkowe. Prosimy wpisać N/A w przypadku gdy pole nie dotyczy twojego przedsiębiorstwa.

ANKIETA. Pytania/pola zaznaczone (*) są obowiązkowe. Prosimy wpisać N/A w przypadku gdy pole nie dotyczy twojego przedsiębiorstwa. ANKIETA Informacje podane w niniejszej ankiecie mają charakter poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji projektu TRAFOON. Analiza zawartych treści będzie pomocna w określeniu najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

Czy ekologiczny chów bydła mięsnego jest opłacalny?

Czy ekologiczny chów bydła mięsnego jest opłacalny? .pl https://www..pl Czy ekologiczny chów bydła mięsnego jest opłacalny? Autor: Elżbieta Sulima Data: 3 stycznia 2016 Ekologiczny chów bydła mięsnego korzystnie wpływa nie tylko na środowisko, ale też chroni

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Działanie 2.3.2 POIR (PARP) Dla kogo? - mikro/małe przedsiębiorstwa (finansowanie max. 80% kosztów kwalifikowalnych); - średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie konkursowe

Zapytanie konkursowe Zapytanie konkursowe OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA WOŁOWINY Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny w Polsce. Danuta RYCOMBEL IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: rycombel@ierigz.waw.pl

Rynek wołowiny w Polsce. Danuta RYCOMBEL IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: rycombel@ierigz.waw.pl Rynek wołowiny w Polsce Danuta RYCOMBEL IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: rycombel@ierigz.waw.pl Wpływ sytuacji na światowym rynku wołowiny na polski rynek możliwości zbytu W Europie

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej 1 Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej Cel hodowlany Celem realizacji programu jest odtworzenie i zachowanie bydła mlecznego rasy polskiej czerwono-białej w typie dwustronnie użytkowym

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Konferencja prasowa Warszawa, 17 lutego 2017 r. PRZYJĘCIE STRATEGII PRZEZ RADĘ

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia I stopnia

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia I stopnia Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia I stopnia Kierunek ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Przemiany materii

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN 18.11.2016 Prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Sakowskiej pt."ocena wpływu zastosowania niskich stężeń tlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Wskaźniki w pkt. 16 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 1.

Bardziej szczegółowo

Hodowla opasu szansą dla mniejszych gospodarstw

Hodowla opasu szansą dla mniejszych gospodarstw .pl https://www..pl Hodowla opasu szansą dla mniejszych gospodarstw Autor: dr hab. inż. Rafał Bodarski Data: 19 listopada 2015 Produkcja wołowiny w Polsce według licznych opinii specjalistów kształtuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek wołowiny i cielęciny (informacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek wołowiny i cielęciny (informacja

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Produkcja cielęciny i wołowiny na światowym poziomie. Odwiedź profesjonalną bukaciarnię!

Produkcja cielęciny i wołowiny na światowym poziomie. Odwiedź profesjonalną bukaciarnię! .pl https://www..pl Produkcja cielęciny i wołowiny na światowym poziomie. Odwiedź profesjonalną bukaciarnię! Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 28 lipca 2017 Gospodarstwo Józefa Wojewódzkiego znajduje

Bardziej szczegółowo

Predykcjajakości sensorycznej wołowiny we Francji

Predykcjajakości sensorycznej wołowiny we Francji Predykcjajakości sensorycznej wołowiny we Francji Isabelle LEGRAND S. CHRIKI, L. JOURNAUX, J.F. HOCQUETTE, B. PICARD, D. PETHICK, R. POLKINGHORNE 18 th October2012 1 Jakość sensoryczna wołowiny Wielka

Bardziej szczegółowo

Programy Operacyjne UE jako instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie - przegląd najważniejszych osiągnięd

Programy Operacyjne UE jako instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie - przegląd najważniejszych osiągnięd Programy Operacyjne UE jako instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie - przegląd najważniejszych osiągnięd Adam Sudyk Departament Rybołówstwa Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ŻŚ Ustroń - Gołysz, 15

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek wołowiny i cielęciny (wydanie

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2013 artykułów kosmetycznych Rynek dystrybucji Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Data publikacji: I kwartał 2013

w Polsce 2013 artykułów kosmetycznych Rynek dystrybucji Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Data publikacji: I kwartał 2013 Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Data publikacji: I kwartał 2013 Język: polski, angielski Opis raportu Ten raport stanowi kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grup i organizacji producentów

Tworzenie grup i organizacji producentów 1 PROW 2014-2020: 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014-2020) został

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych Seminarium Nowoczesne Materiały i Technologie dla elektroenergetyki Kraków, 26 września 2014r. Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Na podstawie 10 ust. 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7 Część I SUROWCE ZWIERZĘCE I ICH JAKOŚĆ Rozdział 1. WPROWADZENIE... 15 Rozdział 2. CHARAKTERYSTYKA ZWIERZĄT RZEŹNYCH... 22 Rozdział 3. PRODUKCJA RZEŹNIANA... 52 Rozdział 4. MIĘSO

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEŃ - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR)

KALENDARIUM WYDARZEŃ - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR) KALENDARIUM WYDARZEŃ - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR) październik 2017 1 NIEDZ. 2 PON. Wyjazd studyjny: Innowacje w chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Priorytet ma służyć:

Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Priorytet ma służyć: Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Efektem realizacji tego priorytetu ma być rozwój bazy wiedzy na obszarach wiejskich oraz poprawa powiązań

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY

AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY METODYKA BADAŃ AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa MATERIAŁ DO BADAŃ Badaniami objęto 120 tusz wieprzowych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Pozycja 113

Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Pozycja 113 Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Pozycja 113 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Poddziałania PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy projektów indywidualnych

Informacja dla beneficjentów Poddziałania PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy projektów indywidualnych Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r. Informacja dla beneficjentów Poddziałania 1.1.2 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy projektów indywidualnych W punkcie 15 wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie konkursowe

Zapytanie konkursowe Zapytanie konkursowe OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA WOŁOWINY Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży .pl https://www..pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek wołowiny i cielęciny (wydanie

Bardziej szczegółowo

Nagrody Katedry Techniki i Projektowania Żywności

Nagrody Katedry Techniki i Projektowania Żywności International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering Nagroda uznania dla dr hab. Agnieszki Wierzbickiej, prof. SGGW przyznana przez International Commission of Agricultural and Biosystems

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek wołowiny i cielęciny (informacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo