KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE"

Transkrypt

1 LOGISTYKA 2009 SPIS TREŚCI nr 1 AKTUALNOŚCI 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Infrastruktura magazynowa w logistyce / Adam Wojciechowski 13 Skroić magazyn na miarę czasów / Zofia Górska, Robert Borowicz 15 Polska - centrum dystrybucyjne Europy - wywiad z K. Jaśkiewiczem / Iwo Nowak 16 Bezpieczne łańcuchy dostaw / Bogusław Śliwczyński 21 Między teorią a praktyką zarządzania zapasami (cz. 3) / Stanisław KrzyŜaniak 26 Projekty usprawniające procesy logistyczne / Arkadiusz Kawa, Bartosz Solecki, Radosław Śliwka 31 Organizacyjne aspekty przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw / Ireneusz Fechner, Mieczysław Kaczmarek 36 Ryzyko procesów logistycznych w aspekcie tworzenia wartości dodanej - próba identyfikacji / Ewa Kulińska MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 40 Przykłady automatyzacji procesu kompletowania i formowania jednostek ładunkowych / Aleksander Niemczyk 42 Kwantyfikacja trudnomierzalnych kryteriów wyboru rozwiązania technologicznego frontu ładunkowego / Andrzej Ratkiewicz 45 WdroŜenie systemu zarządzania magazynem Effect Warehouse w firmie Logus / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 46 Integracja danych operacyjnych i kosztowych na potrzeby kontrolingu procesów przedsiębiorstw rolnych (cz. 1) / Bogusław Śliwczyński 49 Komputery w polskich firmach w 2008 roku / Roman Nierebiński, Hanna Pawlak 53 TRACEBACK - uniwersalny system traceability / Małgorzata Kirchner USŁUGI LOGISTYCZNE 55 Projekty logistyczne w outsourcingu usług logistycznych (cz. 2) / Marek Kasperek, Jacek Szołtysek 58 Rajd Dakar 2009 oczami logistyka - wywiad z D.Serieys / Iwo Nowak 60 Koncepcja optymalizacji procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie handlowym / Krystyna Skoczylas NOWOŚCI Z GS1 64 Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm (cz. 2) / Anna Kosmacz-Chodorowska 66 Seminarium EPC - praktyczne zastosowania nowej technologii / Grzegorz Sokołowski

2 68 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 27) / Piotr Frąckowiak LOGISTYKA NAUKA 70 Logistyka jako dziedzina wiedzy (cz. 1) / Jacek Kurowski 74 Koncepcja zamkniętej pętli łańcucha dostaw / Natalia Edwarczyk, Agnieszka Stachowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 77 Poszukiwanie nowej dyscypliny nauki / Józef Okulewicz 79 George Cyrus Thorpe - Czysta logistyka / Mirosław SkarŜyński 81 XII Konferencja Logistyki Stosowanej / Iwo Nowak

3 nr 2 5 Istota współmodalności transportu / Bogusław Liberadzki 8 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 10 Komodalność jako nowy trend w transporcie ładunków / Janusz Łacny 13 Transport komodalny nowa koncepcja transportowa UE / Joanna Archutowska 20 KOMODA i logistyka w Europie: Komodalność i Zintegrowane Zarządzanie Ruchem Miejskim / Giorgio Ambrosino 24 Jak zmienić Marco Polo II / Janusz Piechociński 26 Komodalność, czyli efektywna organizacja procesów transportowych / Marcin Hajdul 28 Wpływ internalizacji kosztów zewnętrznych na funkcjonowanie rynków transportowych w UE (cz. 2) / Andrzej S. Grzelakowski 33 Transport w logistyce a logistyka w transporcie / Aleksandra Koźlak 38 Wpływ zmienności czasu cyklu uzupełnienia zapasu na poprawność wnioskowania o zaleŝności pomiędzy zapasem zabezpieczającym a poziomem obsługi / Stanisław KrzyŜaniak 42 Rola jakości w procesach budowania relacji z dostawcami na rynku B2B (cz. 2) / Maciej Urbaniak 46 Ryzyko procesów logistycznych w aspekcie tworzenia wartości dodanej macierz relacji: zarządzanie ryzykiem wartość dodana procesów logistycznych / Ewa Kulińska 48 Transport komodalny w realizacji celów zrównowaŝonej logistyki / Jacek Szołtysek 52 Szanse, wyzwania i zagroŝenia związane z zastosowaniem w transporcie samochodowym proekologicznych paliw alternatywnych (cz. 1) / Jarosław Brach MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 56 Metodyka przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw / Ireneusz Fechner, Mieczysław Kaczmarek 59 Manewry na froncie ładunkowym / Adam Wojciechowski 60 Ultipack system dla wsparcia realizacji zamówień w handlu detalicznym / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 64 Integracja danych operacyjnych i kosztowych na potrzeby kontrolingu procesów przedsiębiorstw rolnych (cz. 2) / Bogusław Śliwczyński USŁUGI LOGISTYCZNE 67 Centra logistyczne w regionie Languedoc-Roussillon / Macjej Mindur 71 Kolejowa infrastruktura logistyczna w aspekcie kryzysu gospodarczego oraz zmian na rynku TSL / Henryk Zielaskiewicz 76 Wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w logistyce organizacji będącej w kryzysie / Joachim Foltys

4 NOWOŚCI Z GS1 82 Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm. Etykiety logistyczne i sposoby drukowania oznaczeń kodowych (cz. 3) / Anna Kosmacz-Chodorowska 84 Szkolenia stacjonarne GS1 86 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 28) / Piotr Frąckowiak LOGISTYKA NAUKA 87 Czy logistyka moŝe i powinna stać się nauką wywiad z prof. Lechem Bukowskim / Iwo Nowak 89 Logistyka jako dziedzina wiedzy (cz. 2) / Jacek Kurowski 91 Artykuły naukowe na płycie CD 1 i ich streszczenia 95 Artykuły naukowe na płycie CD 2 i ich streszczenia EDUKACJA LOGISTYCZNA 99 C. von Clausewitz o logistyce / Mirosław SkarŜyński 100 Logistyka utrzymania stanowiska pracy, czyli 5S / Paweł Sienica

5 nr 3 5 Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw między nauką a praktyką / Wojciech Machowiak 8 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 11 Zarządzanie ryzykiem: odpowiedzialność i kształtowanie poziomu zabezpieczeń / Małgorzata Maternowska 15 Zarządzanie ryzykiem procesów logistycznych studium przypadku / Ewa Kulińska, Agnieszka Dornfeld 23 Czynniki ryzyka dla strumienia towaru w łańcuchu dostaw / GraŜyna Wieteska 27 Ewolucja łańcuchów dostaw (cz. 3) / Henryk Woźniak 33 Outsourcing jako kreatywne narzędzie w zarządzaniu organizacjami wielokulturowymi / Joachim Foltys 38 Szanse, wyzwania i zagroŝenia związane z zastosowaniem w transporcie samochodowym proekologicznych paliw alternatywnych (cz. 2) / Jarosław Brach MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 42 Uwarunkowania implementacji przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw / Ireneusz Fechner, Mieczysław Kaczmarek 47 Usprawnienie procesów logistycznych z wykorzystaniem terminali Windows CE/Windows Mobile i mobilnych czytników kodów kreskowych / Aleksander Palka ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 49 Systemy informacyjne w zarządzaniu logistycznym w transporcie wodnym śródlądowym / Ryszard Rolbiecki 53 Logistyczne aspekty komunikacji z klientami w e-biznesie / Adam Walasek USŁUGI LOGISTYCZNE 57 Zarządzanie ryzykiem w logistyce farmaceutycznej / Damian Dziok 59 Kryzys wyzwanie dla logistyków / Przemysław Piętak 61 Ryzyko pozakontraktowe w działalności spedytora międzynarodowego / Przemysław Borkowski 65 Logistyka w sporcie / Rafał Tarasewicz NOWOŚCI Z GS1 69 Kody GS1 DataBar przykłady inicjatyw na świecie / Piotr Frąckowiak 71 WdroŜenia technologii EPC/RFID w oparciu o standardy GS1 / Grzegorz Sokołowski 73 Jak wykorzystać inwestycję w kody kreskowe 74 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 29) / Piotr Frąckowiak LOGISTYKA NAUKA 75 Nauka o logistyce / Józef Okulewicz 76 Artykuły naukowe na płycie CD i ich streszczenia...

6 EDUKACJA LOGISTYCZNA 86 Jules Dupuit prekursor logistyki w gospodarce / Mirosław SkarŜyński 88 Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej / Iwo Nowak 90 PTL z wizytą w Hiszpanii / Tomasz Janiak

7 nr 4 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Zielona logistyka, ekologistyka, zrównowaŝony rozwój w logistyce / Halina Brdulak, Katarzyna Michniewska 16 Rozwój zrównowaŝony a problemy rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce / Krystyna Wojewódzka-Król 21 Teoretyczne ekonomiczne i pozaekonomiczne cele congestion pricing / Joanna Archutowska 25 Współpraca w łańcuchach dostaw na rzecz poprawy ich walorów ekologicznych - przykład portów morskich / Magdalena Klopott 28 Transport jako ogniwo łańcucha logistycznego i jego oddziaływanie na środowisko naturalne / Henryk Zielaskiewicz 32 Analiza wpływu zróŝnicowania stawek za dostęp do infrastruktury transportowej na rozwój przewozów intermodalnych / Włodzimierz Rydzkowski, Marcin Hajdul 36 Opakowania gotowe na półkę (SRP - Shelf Ready Packaging) z punktu widzenia pracowników operacyjnych sklepów i merchandiserów / Małgorzata Szyszka 38 Wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w logistyce firm, w tym dla firm sektora MSP (cz.1) / Joachim Foltys 40 Wspólne prognozowanie sprzedaŝy partnerów w strategii CPFR / Agnieszka Tubis 44 Zagadnienia logistyczne i ekonomiczne transportu węgla brunatnego w kopalniach z zastosowaniem przenośników o regulowanej prędkości taśmy / Jerzy Szymański MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 49 Polski rynek powierzchni magazynowych w I półroczu 2009 roku / Iwo Nowak 52 Bezpieczeństwo pracy istotnym elementem ciągłości realizacji procesu / Adam Wojciechowski 54 Dach pod napięciem dodatkowy zysk magazynu / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 56 Bezpieczeństwo strumienia informacji / GraŜyna Wieteska 61 Firmowe witryny internetowe / Roman Nierebiński, Hanna Pawlak USŁUGI LOGISTYCZNE 65 Ocena jakości usług spedycyjnych poprzez badanie satysfakcji klientów / Anna Wolnowska, Kamil Rej 69 Struktura usług logistycznych w przemyśle portowym / Anna Wiktorowska-Jasik 72 Nissan Green Head Quarter / Iwo Nowak NOWOŚCI Z GS1 74 Upstream Integration - rozwiązanie GS1 dla łańcucha dostaw materiałów zaopatrzenia produkcji (surowców, komponentów i opakowań) / Piotr Frąckowiak 76 Kody kreskowe, tagi radiowe i co dalej... / ElŜbieta Hałas

8 78 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 30) / Piotr Frąckowiak LOGISTYKA NAUKA 80 Artykuły naukowe na płycie CD i ich streszczenia... EDUKACJA LOGISTYCZNA 87 Olimpiada Logistyczna jako źródło weryfikacji poziomu kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor w Polsce / Wojciech Zalewski 91 Chroń dane osobowe / Adam Wojciechowski 93 Wincenty Nieszokoć - polski prekursor logistyki / Mirosław SkarŜyński 94 Pod znakiem PTL

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań / Krystyna Wojewódzka-Król 13 Pogrom Mitów - wywiad z prof. Włodzimierzem

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2010 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Transport w Polsce / Janusz Neider 14 Polskie drogi nadal z trudnościami -wywiad z J. Piechocińskim / Iwo Nowak 16 Polityka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2013 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Transport w 2013 roku - czeka nas rewolucja komunikacyjna / Marcin Hajdul 10 Technologie przewozu ładunków w transporcie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis LOGISTYKA 2014 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE / Andrzej S. Grzelakowski 16 Samosterowanie

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Gdańsk, dn. 09.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2015/I Zapytanie ofertowe na zakup książek w ramach projektu Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE EWA BADZIŃSKA KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I DYFUZJA WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM... 13 AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A Szczecin, dn. 06.03.2015 r. Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE WSL PROGRAM LOGISTYKA

STUDIA PODYPLOMOWE WSL PROGRAM LOGISTYKA STUDIA PODYPLOMOWE WSL PROGRAM LOGISTYKA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny zajęć Liczba godzin 1 Wykład Inauguracyjny Aktualne problemy logistyki. 2 2 Podstawy zarządzania logistycznego Wprowadzenie do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Spis treści Wstęp... 11 Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Maciej Urbaniak: Międzynarodowe standardy zarządzania w łańcuchu dostaw... 16 Jerzy Kubicki: Logistyka w transporcie koncepcje,

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie w branży spożywczej i meblarskiej: porównanie obu

Magazynowanie w branży spożywczej i meblarskiej: porównanie obu Magazynowanie w branży spożywczej i meblarskiej: porównanie obu systemów: zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Korekta Marta Boszczyk Książki 1. Andrzejczyk, Paweł : Zapasy

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL dr Anna Arent 220 81 538 4471 prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek Dr inż. Jakub Bis Pokój / nr telefonu Katedra Prowadzone

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 66-2014

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 66-2014 GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 66-2014 SPIS TREŚCI nr 1 2 Cloud computing - potencjał dla rozwoju logistyki w Unii Europejskiej / Katarzyna Nowicka Cloud computing - potential for logistics development

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WIRTUALIZACJA GOSPODARKI SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE

SPIS TREŚCI WIRTUALIZACJA GOSPODARKI SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE SPIS TREŚCI WIRTUALIZACJA GOSPODARKI SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE E. JADWIGA BIESAGA-SŁOMCZEWSKA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ERZE CYFRYZACJI RAFAŁ BONIECKI, JÓZEF RAWŁUSZKO O PROBLEMACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Logistyki w Biznesie Efektywna i skuteczna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu kaŝdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19

Spis treści. Wstęp... 15. STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19 Wstęp... 15 STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19 ROZDZIAŁ 1 TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PRZESŁANKI ZMIAN W TREŚCI ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO... 21

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inŝ. Jerzy Gorgoń mgr inŝ. Andrzej Śledziona mgr inŝ. Halina Śledziona. Recenzenci: dr Paweł Romanow dr Ryszard Świekatowski

Autorzy: mgr inŝ. Jerzy Gorgoń mgr inŝ. Andrzej Śledziona mgr inŝ. Halina Śledziona. Recenzenci: dr Paweł Romanow dr Ryszard Świekatowski Autorzy: mgr inŝ. Jerzy Gorgoń mgr inŝ. Andrzej Śledziona mgr inŝ. Halina Śledziona Recenzenci: dr Paweł Romanow dr Ryszard Świekatowski Opracowanie redakcyjne: mgr Edyta Kozieł Korekta merytoryczna: mgr

Bardziej szczegółowo