Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: 1.1. systemu informatycznego typu B2B; 1.2. oprogramowania do laptopów (4 szt.) pakiet aplikacji biurowych (m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacja do prezentacji); 1.3. oprogramowania do serwera w zakresie wirtualizacji, zarządzania, pamięci masowej, sieci, infrastruktury pulpitów wirtualnych, dostępu do informacji i ich ochrony, platformy aplikacji/sieci web; 1.4. licencji dostępowych do serwera bazy danych (4 pakiety po 5 licencji dostępowych). 2. Zakup nowych środków trwałych w postaci: 2.1. serwera bazy danych (1 szt.); 2.2. urządzenia do przenoszenia danych z systemu komputerowego na taśmę magnetyczną w celu archiwizacji danych (tzw. streamer) (1 szt.); 2.3. zasilacza awaryjnego (tzw. UPS) (1 szt.); 2.4. laptopa z hybrydowym dyskiem twardym i dotykowym ekranem (4 szt.); 2.5. dysków twardych do serwera (8 szt.). 3. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne dla użytkowników systemu B2B (20 pracowników firmy). Zakres szkolenia obejmować będzie wszystkie funkcjonalności systemu B2B Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł projektu: Automatyzacja procesu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu informatycznego typu B2B I. Zamawiający: Fruitland Sp. z o.o. Żdżarów 99, Sochaczew NIP: REGON: Tel.:

2 II. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: Dotacje na innowacje Zapytanie ofertowe dostępne jest w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Fruitland Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej firmy III. Przedmiot zamówienia: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: 1.1. systemu informatycznego typu B2B W ramach projektu Fruitland Sp. z o.o. planuje zakup nowoczesnego systemu B2B, dostosowanego do jego potrzeb, w ramach którego odbywać się będzie automatyczna komunikacja handlowa (wymiana danych) oraz koordynacja wszystkich realizowanych działań między partnerami biznesowymi, co stanowi niezbędne ogniwo procesów biznesowych tych przedsiębiorstw. System B2B ma na celu usprawnienie wymiany danych między kontrahentami w procesach handlowych zachodzących w firmie Fruitland Sp. z o.o. przez zastąpienie dokumentów PDF, WORD wysyłanych pocztą na automatyczne przetwarzanie dokumentów. W szczególności automatyzacja obejmie następujące rodzaje dokumentów: oferta, zamówienie, raporty, reklamacje, faktury, umowy, dokumenty transportowe (zamówienie spedycyjne). Projekt wprowadzi nowe narzędzia usprawniające pracę handlowców, a tym samym przyśpieszy cały proces sprzedażowy firmy. Efektem realizacji projektu będzie zastąpienie dotychczas stosowanych rozwiązań używanych przez Fruitland Sp. z o.o., przez innowacyjne rozwiązania, co istotnie wzmocni efektywność pracy firmy zarówno w zakresie obsługi sprzedaży, jak też samej księgowości. Projekt przewiduje wykorzystanie aplikacji, dzięki której partnerzy będą mogli otrzymać login do bezpośredniego podglądu kompletnej dokumentacji statusu realizacji zamówień. System B2B będzie zawierał aplikację umożliwiającą bezpośrednie pobieranie z systemu Beneficjenta faktur elektronicznych i innych udostępnionych dokumentów, w tym zabezpieczonych podpisem elektronicznym. System B2B będzie kompleksowym i nowoczesnym systemem informatycznym ze ściśle zintegrowanymi wszystkimi modułami dotychczas występującymi (księgowość, sprzedaż) oraz modułami dodatkowymi zwiększającymi potencjał i konkurencyjność firmy na rynku jak logistyka. Ważną cechą systemu będzie jego bardzo duża elastyczność i gotowość do nawet głębokich dostosowań, co pozwoli na rozbudowę aplikacji w dowolnym kierunku i w dowolnym zakresie. System B2B wspomagał będzie sprzedaż, zawierając funkcjonalności związane z rejestracją zamówień handlowych, przetwarzaniem ich w połączeniu z obszarem magazynowania (operacje rezerwacji zapasu oraz wydania towaru) oraz obsługą dystrybucji i fakturowania sprzedaży. System B2B będzie również zintegrowanym informatycznym systemem zarządzania,

3 wspomagającym proces obsługi sprzedaży poprzez powiązanie z dostępem do danych rozliczeniowych (finansowych). System B2B posiadał będzie również moduł, który wpłynie na poprawę relacji z klientami i przyczyni się do nawiązywania długotrwałej współpracy. System umożliwi przechowywanie informacji o całokształcie współpracy z klientem w jednym miejscu, szybką analizę jego potencjału i zachowania w przeszłości. W łatwy sposób będzie można przypisywać różne osoby kontaktowe dostępne w ramach firmy i planować oraz śledzić wszystkie interakcje wykonywane z partnerem handlowym. System B2B pomoże również usprawnić proces realizacji zamówienia, dzięki wbudowanym słownikom produktów, standardowych opakowań, jakości towarów itp. Poprzez dostęp do rzetelnych i dokładnych informacji zminimalizowane zostaną koszty i straty. System B2B pozwoli zaoszczędzić czas podczas wyszukiwania towarów. Funkcjonalność ta będzie także nieocenioną pomocą w pracy zarówno sprzedawców, dając im bieżącą informację o dostępności towaru, jak i nabywców, pomagając zachować optymalne poziomy magazynowe i minimalizując ewentualne straty. Dzięki temu możliwa będzie optymalizacja rozplanowania i wykorzystania posiadanych towarów i obsługi wielu zamówień jednocześnie. Systemy informatyczny wspierać będzie proces zamówień poprzez możliwość składania i otrzymywania zamówień zbiorczych i jednostkowych do partnerów biznesowych. Proces ten będzie zautomatyzowany, dzięki wykorzystaniu baz danych przedsiębiorstw, towarów oraz pracowników obsługi procesu. System B2B zawierać będzie również procedury kalkulacji oferowanych cen, z uwzględnieniem przyjętej polityki rabatów, upustów oraz innych instrumentów kształtowania oferowanej ceny (w tym promocji). Elementami informacyjnymi, umożliwiającymi monitorowanie przebiegu procesu zamówienia oraz dalszego procesu sprzedaży będzie numer zamówienia oraz jego data. Dane te wykorzystywane będą w późniejszych fazach procesu sprzedaży (np. w momencie generowania e-faktury). System B2B posiadał będzie budowę modułową, którą w skrócie można przedstawić jako: moduł ofertowania (indywidualne oferty dla kontrahentów i wbudowane słowniki produktów, standardowych opakowań, jakości), moduł sprzedaży (generator zapotrzebowania rejestr, śledzenie stanów, generator zamówień, rejestr zamówień rejestr, śledzenie stanów, automatyczne blokady limitów transakcyjnych, raporty wielkość sprzedaży, ilość transakcji w danych okresach z podziałem na produkty, kraje i klientów, reklamacje, analizy średnich cen), moduł fakturowania i kontroli należności (faktury, historia zamówień, rozliczanie należności, rejestr umów), moduł logistyki (generator zamówień spedycyjnych i raporty spedycyjne). Podsumowując system B2B będzie posiadał wiele funkcjonalności, dzięki którym zautomatyzowane zostaną działania operacyjne jakie wykonują pracownicy z firmami partnerskimi. Do tych funkcjonalności należą m. in.: Możliwość współpracy z partnerami biznesowymi;

4 Możliwość konfiguracji i dostosowania do specyfiki firmy; Możliwość budowania bazy wiedzy o produktach (posiadanie kompleksowej bazy danych produktów zgodną z bazą dostawców); Bazy danych produktów i dostawców, które są wykorzystywane we wszystkich modułach systemu. Mogą być dowolnie rozbudowywane. Tworzenie własnych baz dostawców i produktów; Rejestr zamówień; Monitorowanie statusów i rozliczeń realizowanych zleceń i kontraktów; Rozliczenia kontraktów i klientów; Dostęp do obrazów faktur; Weryfikowanie przez klientów poprawności danych podstawowych; Centrum informacji i komunikatów przekazywanych do klientów i partnerów; Inicjowanie obsługi zleceń; Zarządzanie kontaktami z klientami i obsługa towarzyszących zdarzeń i dokumentacji (zamówień, umów, faktur); Moduł raportowy (wielkość sprzedaży, ilości transakcji w danych okresach z podziałem na produkty, kraje i klientów); Obsługa wielu języków, możliwość obsługi transakcji krajowych i zagranicznych; Zamówienia do dostawców i zaopatrzenie, zamówienia od odbiorców i rezerwacje; Import kursów walut; Przygotowywanie ofert w nawiązaniu do wcześniejszej współpracy z klientami i możliwości sprzedaży, przygotowanie zamówień, śledzenie realizacji zamówienia; Wsparcie w sprzedaży generowanie dokumentów, zarządzanie cennikami, rabatami, płatnościami; Wsparcie w przygotowywaniu ofert kalkulowanie ofert pod klientów z uwzględnieniem wszystkich informacji znajdujących się w bazach danych systemu; Monitorowanie realizacji przyjętej oferty; Edytor szablonów ofert; Konfiguracja cen dla produktów, klientów, poszczególnych transakcji; Ewidencjonowanie reklamacji; Przyjmowanie, rejestrowanie zleceń transportowych, potwierdzenie realizacji zleceń; Zapewnia możliwości komunikacji elektronicznej z wszystkimi partnerami; Historia i wydruk zamówień; Historia umów; Śledzenie statusów dokumentów;

5 Przyjmowanie/wysyłanie dokumentów elektronicznych; Serwis internetowy umożliwiający partnerom ogólnie pojętą komunikację biznesową; Możliwość komunikacji elektronicznej z wszystkimi partnerami, niezależnie czy używają we własnej organizacji EDI czy nie. Systemem B2B zostanie objętych 3 przedsiębiorców (nie licząc Beneficjenta), z którymi realizowane są procesy kupna-sprzedaży, z kraju i zagranicy (Holandia, Rosja). W ramach systemu automatyzowane będzie 5 następujących procesów biznesowych typu B2B: ofertowanie; fakturowanie; zawieranie umów handlowych; zamówienia spedycyjne; raportowanie. Ponadto projekt przewiduje wdrożenie technologii podpisu elektronicznego. Przewiduje się, że technologia ta będzie ustandaryzowana (bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym). Podpis elektroniczny w relacjach B2B będzie wykorzystywany w następujących procesach B2B: ofertowanie, fakturowanie, zawieranie umów handlowych, zamówienia spedycyjne. W ramach projektu przewidziano wdrożenie usługi elektronicznego automatycznego przetwarzania danych w formule Software as a Service. Wdrożenie tego narzędzia rozpocznie się od opracowania modelu eksploracji danych ze wskazaniem na wykorzystanie algorytmów odkrywania reguł asocjacyjnych Apriori, który w wydajny sposób będzie segregował te dane do postaci umożliwiającej pozyskanie wymaganych informacji. Informacje z dostępnych źródeł, będą podlegały agregacji i łączeniu wg ustalonych algorytmów opartych na przestrzenno-czasowym modelu hurtowni danych i zapisywane do tabel wynikowych udostępniających pozyskanie dane w postaci pozwalającej na ich prezentację. Źródła informacji i zbierania danych będą podzielona na następujące obszary: 1. Bazy danych Sprzedaż - dane o sprzedaży i produktach sprzedanych, kolekcje danych zawierających atrybuty specyfikujące dane produktów, dane odbiorców, dane ilościowe i finansowe. Dane będą pozyskiwane do przetwarzania z bazy danych Systemu zawierających zarejestrowane dokumenty sprzedaży wraz z pozycjami, narastająco od momentu rozpoczęcia eksploatacji systemu; 2. Bazy danych Kontrahenci dane o dostawcach produktów. Dane do przetwarzania pobierane będą z historii wszelkich zdarzeń powiązanych z poszczególnymi dostawcami; 3. System TRACEABILITY - dane o przepływie partii w dwóch obszarach: przed przyjęciem do zakładu i po wyjściu z zakładu. Struktura danych pobieranych z systemu traceability ma charakter złożonych, wielowymiarowych grafów przestrzennoczasowych z których po zdefiniowaniu odpowiednich klasyfikatorów asocjacyjnych dane będą przetwarzane do postaci hurtowni danych. Baza systemu traceability,

6 to największy zbiór danych wymagających przetworzenia, który może gromadzić miliony rekordów danych źródłowych w skali roku. Ta ogromna ilość danych wynika ze złożoności rejestrowanego procesu. Na każdym etapie obrotu towarem, od przyjęcia do chłodni, poprzez proces przechowywania, a następnie sortowania i pakowania owoców, rejestrowane są kolejne powiązane informacje, dodatkowo w wyniku pakowania, owoce są przenoszone do mniejszych opakowań, z których każde musi być zaewidencjonowane w systemie, w konsekwencji ilość danych gromadzonych drastycznie rośnie; Pozwala na powiązanie informacji o sprzedanym klientowi końcowemu towarze z produktami zakupionymi u sadowników. 4. System Sortownia dane o zdarzeniach produkcyjnych w procesie sortowania i pakowania owoców. Każdy etap produkcji (poszczególne zlecenia produkcyjne) jest rejestrowany w bazach danych systemu. Proces przetwarzania danych będzie obejmował algorytmy programistyczne i statystyczne określające zasady łączenia danych źródłowych w dane wynikowe. Główne zadania procesu to: a. Integracja metadanych - współdzielenie i centralne zarządzanie metadanymi w całej organizacji, pozwalające na stworzenie "jednej wersji prawdy", eliminację niezależnych silosów informacji i redukcję kosztów ich utrzymania. b. Otwartość systemu wynikowego - współpraca z różnorodnymi źródłami i formatami danych oraz metadanych ułatwiająca budowę procedur przepływu informacji w złożonych, słabo zintegrowanych środowiskach informatycznych. Zastosowanie technologii SaaS dla zapewnienie integracji danych; c. Zunifikowanie mechanizmów opracowanie wspólnych usług administracji i bezpieczeństwa, składowania i zarządzania danymi, opracowanie wspólnych narzędzi generowania zapytań i raportowania, przygotowanie współdzielonych funkcji analitycznych, wspólnej infrastruktury publikacyjnej, opracowanie webowych narzędzi użytkownika końcowego. Wykorzystanie technologii relacyjnych baz danych; d. Wykorzystanie standardów - wsparcie dla standardów przemysłowych w zakresie protokołów, języków programowania, modeli i interfejsów komunikacyjnych dostępnych w przedsiębiorstwie. Zastosowanie technologii HTML 5 i XML; e. Możliwości rozbudowy - umożliwienie tworzenia indywidualnych rozwiązań przy użyciu standardowych środowisk rozwoju oprogramowania oraz dobrze udokumentowanych interfejsów programistycznych (API), z wykorzystaniem wymienionych wyżej technologii; f. Skalowalność - możliwość wykorzystania technologii grid, pracy wielowątkowej i innych mechanizmów równoległego przetwarzania, pozwalające na optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów obliczeniowych firmy. Wykorzystanie serwera http; g. Zgodność - skorzystanie z istniejącego w organizacjach doświadczenia, metodologii i infrastruktury tak, aby maksymalizować zyski z inwestycji poczynionych dotychczas w technologie informatyczne.

7 h. Udostępnianie wybranych danych w postaci e-usługi na stronie internetowej. Przechowywane w specjalnie zaprojektowanej na potrzeby aplikacji strukturze dane wynikowe, będą przygotowane w taki sposób aby zapewnić dostępność informacji w trybie czasu rzeczywistego z uwzględnieniem dostępnych i zmiennych danych wejściowych. Dane wynikowe, dzięki wysokiemu stopniowi przetworzenia, będą pozwalały na szybkie pozyskanie informacji udostępnionych w interfejsie użytkownika. W efekcie wdrożenia narzędzia będzie możliwość pozyskania informacji o: Producencie/producentach owoców na podstawie podanej partii dostawy do odbiorcy końcowego; Liście miejsc dostawy, do których zostały dostarczone owoce w wybranej partii dostawy od sadownika; Certyfikatach posiadanych przez producentów owoców; Regionach kraju/województw z których pochodziły owoce. Dane będą prezentowane w postaci: Tabel HTML 5 dostępnych a ekranie komputera; Grafów przebiegu procesu; Wykresów; List oprogramowania do laptopów (4 szt.) pakiet aplikacji biurowych (m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacja do prezentacji) Pakiet aplikacji biurowych jest niezbędny do tworzenia dokumentów, które będą opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz efektywnego korzystania z modułu ofertowania i modułu sprzedaży oprogramowania do serwera w zakresie wirtualizacji, zarządzania, pamięci masowej, sieci, infrastruktury pulpitów wirtualnych, dostępu do informacji i ich ochrony, platformy aplikacji/sieci web Charakterystyka oprogramowania: Funkcje: wirtualizacja serwerów, pamięć masowa (skalowalne, wysokowydajne i wysokodostępne rozwiązania pamięci masowych), sieć (zarządzanie siecią), zarządzanie serwerami i automatyzacja), platforma sieci web i aplikacji, zarządzanie dostępem i ochrona informacji, infrastruktura pulpitu wirtualnego; Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 64-bit PL (2 procesorowy) lub równoważny.

8 1.4. licencji dostępowych do serwera bazy danych (4 pakiety po 5 licencji dostępowych) Charakterystyka planowanych do zakupu licencji została przedstawiona poniżej: Licencja dostępowa; Rodzaj licencji: OEM; Okres licencji: bezterminowa; Ilości licencji w pakiecie: 5 licencji; Liczba pakietów: 4; Microsoft Windows Server CAL 2012 PL lub równoważny. 2. Zakup nowych środków trwałych w postaci: 2.1. serwera bazy danych (1 szt.) Minimalne parametry techniczne urządzenia: Prędkość zegara procesora: 2.5 GHz; Liczba rdzeni procesora: 6; Liczba procesorów: 2; Usługa RAID; Liczba obsługiwanych dysków twardych: 8; Pamięć wewnętrzna: 16 GB; Typ pamięci wewnętrznej: DDR3; Liczba portów USB 2.0: 8; Obudowa Rack urządzenia do przenoszenia danych z systemu komputerowego na taśmę magnetyczną w celu archiwizacji danych (tzw. streamer) (1 szt.) Minimalne parametry techniczne urządzenia: Całkowita pojemność przechowywania: do 6,25 TB pojemności z kompresją na jednej taśmie; Szyfrowanie sprzętowe danych z użyciem 256-bitowego protokołu AES; Liniowy system plików na taśmie; Szybkość transmisji danych sięgająca 400 MB/s; Obsługa technologii jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu.

9 2.3. zasilacza awaryjnego (tzw. UPS) (1 szt.) Minimalne parametry techniczne urządzenia: Moc wyjściowa: 3 kw / 3300 VA; Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 220 V; Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 240 V; Częstotliwość zasilacza: 50/60 Hz; Ilość gniazd sieciowych: 8; Możliwości montowania w stelażu 2U laptopa z hybrydowym dyskiem twardym i dotykowym ekranem (4 szt.) Minimalne parametry techniczne urządzenia: Procesor: Intel Core i5-4200m; Taktowanie procesora: 2500 MHz; Pamięć RAM: 8 GB; Typ pamięci RAM: DDR3; Dysk HDD: 1 TB, Obr. 5400; Ilość portów USB: 4; Przekątna ekranu: 15.6; System operacyjny: Windows 7 lub Windows 8 Pro dysków twardych do serwera (8 szt.) Minimalne parametry techniczne urządzenia: Interfejs dysku twardego: Serial Attached SCSI (SAS); Pojemność twardego dysku: 146 GB; Typ dysku twardego: 2.5 "; Szybkość przesyłania danych: 6 Gbit/s; Dwa przełącza (dual port). 3. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne dla użytkowników systemu B2B (20 pracowników firmy). Zakres szkolenia obejmować będzie wszystkie funkcjonalności systemu B2B W celu nabycia umiejętności obsługi WNiP zakupionej przez Beneficjenta niezbędna będzie organizacja szkolenia specjalistycznego dla 20 pracowników firmy z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego B2B. Specjalistyczne szkolenie pozwoli pracownikom firmy na swobodne użytkowanie nowego i zaawansowanego systemu informatycznego. Zakres szkolenia musi obejmować wszystkie funkcjonalności systemu B2B. Szkolenie składać się ma z czterech pełnych dni szkoleniowych (4 x 8 godzin).

10 Szkolenia zaplanowano w ostatnim miesiącu realizacji projektu, czyli w trakcie testowania systemu (aby zapoznać pracowników z tym zaawansowanym narzędziem) oraz zaraz po wdrożeniu systemu. Szkolenie specjalistyczne nie może zawierać elementów wiedzy ogólnej, musi być przygotowywane przez jako szkolenie dedykowane dla potrzeb firmy i nie może mieć zastosowania w pracy wykonywanej na rzecz innego przedsiębiorcy. IV. Termin realizacji zamówienia: Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia do r. V. Sposób przygotowania oferty: VI. VII. 1. Złożona oferta powinna zawierać: Nazwę i adres oferenta; Wartość oferty; Termin ważności oferty; 2. Oferta powinna być sporządzona na Wzorze Formularza oferty cenowej (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), być opatrzona pieczątka firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź odebrana osobiście przez kupującego. 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona do oferenta bez otwierania. Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Fruitland Sp. z o.o, Żdżarów 99, Sochaczew 2. Termin składania ofert upływa 14 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: a. Cena % Sposób oceny ofert: 1. KC kryterium ceny: Cena minimalna najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert, Cena oferty cena w aktualnie analizowanej ofercie, KC = Cena minimalna/cena oferty x 100 pkt.

11 VIII. Osoba upoważniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami: IX. Witold Gładki telefon: Rozstrzygniecie postępowania ofertowego 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Fruitland Sp. z o.o. X. Załączniki: 1. Wzór Formularza oferty cenowej

12 Formularz oferty cenowej Dotacje na innowacje Wykonawca:... Zamawiający: Fruitland Sp. z o.o. Żdżarów 99, Sochaczew Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia niniejszym składam ofertę na: 1. Dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci: 1.1. systemu informatycznego typu B2B; 1.2. oprogramowania do laptopów (4 szt.) pakiet aplikacji biurowych (m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacja do prezentacji); 1.3. oprogramowania do serwera w zakresie wirtualizacji, zarządzania, pamięci masowej, sieci, infrastruktury pulpitów wirtualnych, dostępu do informacji i ich ochrony, platformy aplikacji/sieci web; 1.4. licencji dostępowych do serwera bazy danych (4 pakiety po 5 licencji dostępowych). 2. Dostawę nowych środków trwałych w postaci: 2.1. serwera bazy danych (1 szt.); 2.2. urządzenia do przenoszenia danych z systemu komputerowego na taśmę magnetyczną w celu archiwizacji danych (tzw. streamer) (1 szt.); 2.3. zasilacza awaryjnego (tzw. UPS) (1 szt.); 2.4. laptopa z hybrydowym dyskiem twardym i dotykowym ekranem (4 szt.); 2.5. dysków twardych do serwera (8 szt.). 3. Wykonanie usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne dla użytkowników systemu B2B (20 pracowników firmy). Zakres szkolenia obejmować będzie wszystkie funkcjonalności systemu B2B.

13 LP Nazwa zadania Wartość netto oferty (w PLN) Wartość brutto oferty (w PLN) Termin realizacji usługi 1. Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci: 1.1 systemu informatycznego B2B oprogramowania do laptopów (4 szt.) - pakiet aplikacji biurowych (m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacja do prezentacji) oprogramowania do serwera w zakresie wirtualizacji, zarządzania, pamięci masowej, sieci, infrastruktury pulpitów wirtualnych, dostępu do informacji i ich ochrony, platformy aplikacji/sieci web licencji dostępowych do serwera bazy danych (4 pakiety po 5 licencji dostępowych) 2. Dostawa nowych środków trwałych w postaci: 2.1 serwera bazy danych (1 szt.) 2.2 urządzenia do przenoszenia danych z systemu komputerowego na taśmę magnetyczną w celu archiwizacji danych (tzw. streamer) (1 szt.) zasilacza awaryjnego (tzw. UPS) (1 szt.) 2.4 laptopa z hybrydowym dyskiem twardym i dotykowym ekranem (4 szt.) 2.5 dysków twardych do serwera (8 szt.) Wykonanie usługi szkoleniowej 3. 4-dniowe szkolenie specjalistyczne dla użytkowników systemu B2B (20 pracowników firmy). Zakres szkolenia obejmować będzie wszystkie funkcjonalności systemu B2B Razem

14 1. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004 r.). 2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 3. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. (* niepotrzebne skreślić) 4. W przypadku wygrania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. 6. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli. 7. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy (imię i nazwisko) Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dnia (pieczęć i podpis Wykonawcy)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.10.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Legionowo, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: II. a. nowoczesnego systemu B2B b. oprogramowania do zestawu komputerowego (30 szt.) - pakiet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 27.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 18.06.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Bydgoszcz, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 Piaseczno, 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/EKSPERT/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/01/LEOS/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo