Oferta ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Fizjoterapeutów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii w Kielcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Fizjoterapeutów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii w Kielcach"

Transkrypt

1 Przedstawicielstwo w Kielcach ul. Nowy Świat 32 A Kielce tel./fax Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Świętokrzyski ul. Grunwaldzka 45, Kielce Oferta ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Fizjoterapeutów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii w Kielcach Szanowni Państwo, jako firma wyspecjalizowana w kompleksowej obsłudze ubezpieczeniowej zawodów medycznych, istniejąca na rynku polskim od 1991 r., mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję ubezpieczenia odpowiedzialności fizjoterapeutów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii opartą na warunkach ubezpieczeniowych prowadzonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. I. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych, zatwierdzone uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 9/2015 z dnia r. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego oraz osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych, wraz ze szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia służącego do wykonywania czynności zawodowych przez ubezpieczającego oraz osoby objęte ubezpieczeniem. INTER Polska ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody powstałe w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczającego oraz osoby objęte ubezpieczeniem, na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem umowy której obowiązek ubezpieczenia wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Zgodnie z OWU przedmiotem ubezpieczenia są szkody w mieniu lub na osobie: 1) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV/WZW) lub zakażeń pokarmowych, 2) w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich w celu związanym z działalnością objętą ubezpieczeniem (OC najemcy nieruchomości), 3) w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem, Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: , NIP: Kapitał zakładowy wynosi 35 mln zł, jest zarejestrowany i w pełni opłacony Al. Jerozolimskie 172, Warszawa infolinia:

2 4) wyrządzone przez rzecz użyczoną, sprzedaną, dostarczoną, przetworzoną lub wytworzoną przez osoby objęte ubezpieczeniem, 5) wynikłe z rażącego niedbalstwa Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego oraz osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania zabiegów i technik stosowanych w fizjoterapii, medycynie/terapii manualnej, fizykoterapii oraz leczeniu homeopatycznym i akupunkturze, określanych jako: 1. Hydroterapia - leczenie kąpielami wodnymi itp; 2. Kinezyterapia - zespół odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych, mających na celu uzyskanie poprawy stanu zdrowia, sprawności i obrazu klinicznego poprzez zwiększenie zakresu ruchów w stawach, wzmocnienie siły mięśniowej bądź podniesienie sprawności ogólnej u osób dotkniętych chorobą lub kalectwem w obrębie narządu ruchu zaburzeń umysłowych i inne objęte postępowanie fizjoterapii. Metody kinezyterapeutyczne - bardzo efektywne, specjalistyczne sposoby diagnostyki i terapii, korzystające ze specyficznych technik, stworzone w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii, m.innymi: 3. Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej wchodzące w skład postępowania neurorehabilitacji 4. Metody fizjoterapii w neuroortopedii, ortopedii i traumatologii a) PNF(odtwarzanie prawidłowej funkcji zaburzonej w przebiegu chorób neurologicznych lub ortopedycznych) b) NDT-Bobath (diagnostyczno lecznicza metoda neurorechabilitacji) c) McKenzie (leczenie i diagnozowane przyczyn bólów kręgosłupa z wykorzystaniem dobranego indywidualnie dla każdego pacjenta zestawu ćwiczeń i terapii manualnej) d) Brian R. Mulligan (funkcjonalna terapia manualna) e) NDT - Bobath (stosowana przy rehabilitacji dzieci i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi) f) Vojty (stosowana przy rehabilitacji dzieci i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi) g) Kaltenborn-Evjenth - (usuwanie dysfunkcji stawów nabytych w przebiegu schorzeń ortopedycznych, z wykorzystaniem specyficznych ruchów biernych i terapii tkanek okołostawowych) h) Osteopatia strukturalna i łagodna chiropraktyka wg dr Ackermana i) Medical Tapin 5. Terapia manualna jako praktyczna część medycyny manualnej. Termin medycyna manualna określa naukę diagnozowania i leczenia schorzeń wywołanych zaburzeniami czynności narządu ruchu (mięśni, powięzi, ścięgien, kręgosłupa, torebek stawowych, więzadeł, okostnej, skóry, tkanki podskórnej). Stosowane zabiegi, techniki : a) zabiegi biomechaniczne: mobilizacje czynne, mobilizacje bierne, mobilizacje bierne z impulsem, manipilacje; b) zabiegi odruchowe: igłoterapia,mobilizacje per rectum, mobilizacje uciskowe, akupresura, elektroakupresura i inne; c) techniki słowne: przekaz werbalny oraz przekaz niewerbalny d) techniki według ICD 9; e) 93,6 leczenie osteopatyczne, 93,67 leczenie osteopatyczne inne; f) 93,17 mobilizacje i manipulacje,93,171 mobilizacje stawów,93,172 mobilizacje w obrębie stawów; g) akupunktura; h) lecznictwo homeopatyczne; i) zabiegi lekarsko pielęgniarskie z przekraczaniem bariery skórnej: iniekcje, igłoterapia, akupunkutura, blokady okołostawowe i pni nerwowych. Ochrona Ubezpieczeniowa Ubezpieczenie jest zawierane na podstawie tzw. triggera act committed - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenie zaszłe w okresie ubezpieczenia, powodujące wystąpienie szkody na osobie lub w mieniu, zgłoszone 2

3 po raz pierwszy w formie pisemnej INTER Polska z zachowaniem ustawowych terminów przedawnienia roszczeń. Suma Gwarancyjna 1. Wyboru wysokości sumy gwarancyjnej dokonuje Ubezpieczający we wniosku ubezpieczeniowym (deklaracji) 2. INTER Polska nie stosuje ograniczenia odpowiedzialności w postaci franszyzy redukcyjnej, integralnej, ani udziału własnego Ubezpieczającego. Tabela nr 1 DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH /Fizjoterapeuta, masażysta, technik - lecznictwo ambulatoryjne, stacjonarne i całodobowe/ Dot. Osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą bez kontraktu z NFZ Sumy gwarancyjne Składka roczna w PLN WARIANT I Euro na jedno i wszystkie zdarzenia 90,00 zł WARIANT II Euro na jedno i wszystkie zdarzenia 115,00 zł WARIANT III Euro na jedno i wszystkie zdarzenia 157,00 zł WARIANT IV WARIANT V Tabela nr Euro na jedno zdarzenie i Euro na wszystkie zdarzenia Euro na jedno zdarzenie i Euro na wszystkie zdarzenia 163,00 zł 203,00 zł FIZJOTERAPEUCI KONTRAKT Z NFZ /bezpośrednio podpisany/ OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ŚWIADCZENIODAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ, UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ / lecznictwo ambulatoryjne, stacjonarne i całodobowe / Dot. osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które podpisały kontrakt z NFZ SUMA GWARANCYJNA Euro na jedno zdarzenie i Euro na wszystkie zdarzenia SKŁADKA ROCZNA W PLN 210,00 zł II. Ochrona Prawna Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny, zatwierdzone uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A nr 9/2015 w dniu r. Przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w niezbędnym zakresie poprzez pokrycie przez INTER Polska poniesionych kosztów z nią związanych oraz świadczenie usług Telefonicznej Asysty Prawnej Warianty Ubezpieczenia WARIANT A PODSTAWOWY przysługuje Ubezpieczonemu; WARIANT B ROZSZERZONY przysługuje Ubezpieczonemu w WARIANT C PEŁNY przysługuje Ubezpieczonemu w 3

4 2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące rodzaje świadczeń: a) ochrona prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu w życiu zawodowym, b) ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ, c) ochrona prawna w sprawach karnych w życiu zawodowym; 3) Telefoniczna Asysta Prawna obejmuje świadczenia określone w 5 ust. 1 zakresie wskazanym w Wariancie A; 2) Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Ubezpieczonego także jako właściciela lub leasingobiorcę pojazdu w zakresie następujących rodzajów świadczeń: a) ochrona prawna umów związanych z pojazdem (z wyłączeniem sporów z leasingodawcą), b) ochrona prawna w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenie w komunikacji, c) ochrona prawna przy dochodzeniu odszkodowań przez Ubezpieczonego związanych z pojazdem; 3) Telefoniczna Asysta Prawna obejmuje świadczenia określone w 5 ust. 1 i 2. zakresie wskazanym w Wariancie B; 2) Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące rodzaje świadczeń: a) ochrona prawna przy dochodzeniu odszkodowań przez Ubezpieczonego i/lub jego małżonka, b) ochrona prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu i/lub jego małżonkowi w życiu prywatnym, c) ochrona prawna umów w życiu prywatnym Ubezpieczonego lub/i jego małżonka, d) ochrona prawna w sprawach karnych w życiu prywatnym Ubezpieczonego lub/i jego małżonka, e) ochrona prawna w zakresie prawa pracy, f) ochrona prawna ubezpieczeń społecznych. 3) W Wariancie C dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa przysługuje także małżonkowi Ubezpieczonego w zakresie wskazanym w pkt 2. lit. a d. Tabela nr 3 UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ Sumy gwarancyjne WARIANT A PLN WARIANT B PLN WARIANT C PLN Składka 69,00 zł 109,00 zł 169,00 zł III. Ochrona HIV/WZW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona HIV/WZW, zatwierdzone uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A nr 9/2015 z dnia r. Umowa może zostać zawarta w jednym z dwóch Wariantów: A lub B. Przedmiotem ubezpieczenia w Wariancie A są koszty poniesione przez Ubezpieczonego po ekspozycji na badania oraz kurację antyretrowirusową, w konsekwencji zdarzeń mających miejsce na terytorium RP. Przedmiotem ubezpieczenia w Wariancie B są: 1) koszty poniesione przez Ubezpieczonego po ekspozycji na badania oraz kurację antyretrowirusową, w konsekwencji zdarzeń mających miejsce na terytorium RP, 2) następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym Ubezpieczony uległ w okresie ubezpieczenia na terytoriach wszystkich państw świata, również wskutek amatorskiego (rekreacyjnego) uprawiania sportów wysokiego ryzyka. 4

5 Tabela nr 4 UBEZPIECZENIE INTER OCHRONA HIV / WZW /ubezpieczenie kosztów związanych z przypadkowym zakażeniem się wirusem WZW i HIV/ WARIANT A-I WARIANT A- III WARIANT B- I ZAKRES jednorazowe świadczenie z tyt. zakażenia HIV ,00 PLN jednorazowe świadczenie z tyt. zakażenia HIV ,00 PLN jednorazowe świadczenie z tyt. zakażenia HIV ,00 PLN NNW trwały uszczerbek na zdrowiu ,00 PLN NNW śmierć w wyniku NNW 5 000,00 PLN SKŁADKA 109,00 zł 119,00 zł 189,00 zł Z poważaniem, Sylwia Szymula 5

Oddział w Bielsku Białej

Oddział w Bielsku Białej Oddział w Bielsku Białej ul. 3-go Maja 13 43-300 Bielsko Biała tel. (0 33) 812 43 63 fax (0 33) 811 92 59 bielsko-biala@interpolska.pl ZAŁĄCZNIK DO POLISY SERIA AA NR 0636410 Z OKRESEM UBEZPIECZENIA OD

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 9/2015/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych przez Lekarzy oraz Lekarzy Dentystów OWU lekdent 39/2007 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OWU. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

OWU. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017) ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

Pakiet Auto Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą 02/21/07/2015

Pakiet Auto Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą 02/21/07/2015 Pakiet Auto Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą 02/21/07/2015 InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 1 Przedmiot ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI 1 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ...5 01. POSTANOWIENIA OGÓLNE...5 02. DEFINICJE... 5 03. UMOWA UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER VISION

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER VISION Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER VISION OWU vision 61/2012 4.0 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia zdrowotnego INTER VISION, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

1. dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana.

1. dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Na rok 215 Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała z dotychczasowym ubezpieczycielem czyli PZU bardzo korzystne warunki finansowe ubezpieczeń. Otrzymujecie Państwo 1. do 4% niższą opłatę za ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARU NK I U BEZP I ECZENI A PROG RAM UBEZPIECZE Ń P RACO WNICZYC H BB EE N EE FF I TT CC O M PP LL EE XX PP LL U SS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE... 1 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 5 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Podmiotów Leczniczych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Podmiotów Leczniczych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Podmiotów Leczniczych OWU ochrpl xx/2013 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Podmiotów Leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW. www.hdi-asekuracja.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW. www.hdi-asekuracja.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW www.hdi-asekuracja.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPIS TREŚCI 1 Postanowienia ogólne 3 2 Definicje 5

Bardziej szczegółowo

Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej.

Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej. Kraków, dn. 05.12.2011 r. Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej. W odpowiedzi na zapytania uczestników ogłoszonego przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Postanowienia ogólne

Porozumienie. Postanowienia ogólne zawarte w dniu 17.12.2010r pomiędzy: Porozumienie Okręgową Izbą Lekarską z siedzibą w Płocku ul. Kościuszki 8, 09-402 Płock, Regon 004737447, reprezentowaną przez: 1. Jarosław Wanecki Prezesa Okręgowej

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki UBezPieczenia kosztów Leczenia Biznes PRo zdrowie Postanowienia Początkowe 1 nieszczęśliwy wypadek odpady radioaktywne pandemia

ogólne warunki UBezPieczenia kosztów Leczenia Biznes PRo zdrowie Postanowienia Początkowe 1 nieszczęśliwy wypadek odpady radioaktywne pandemia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA BIZNES PRO ZDROWIE Postanowienia początkowe 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia Biznes PRO ZDROWIE, zwane dalej OWU, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 2. DEFINICJE... str. 2 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... str. 3 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA... str.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo