Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit. Kurs informacyjno-szkoleniowy. Materiały szkoleniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit. Kurs informacyjno-szkoleniowy. Materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit Kurs informacyjno-szkoleniowy Materiały szkoleniowe Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie, które może być wykonane z informacji w niej zawartych. 1

2 KURS INFORMACYJNO-SZKOLENIOWY Materiały szkoleniowe Na ten dokument składają się materiały szkoleniowe przeznaczone do przeprowadzenia Kursu Informacyjno-Szkoleniowego. Jest to rezultat wspólnej pracy partnerów Projektu MIND.TS trwającej 2 lata. Dokument zawiera opis metodologii przeprowadzenia kursu i jest przeznaczony dla trenerów. Zawartość konspektu: 1. Scenariusz szkolenia; 2. Opis ćwiczeń każdego modułu zawierający metodologiczne wskazówki, przykłady i zdjęcia; 3. Złączniki: różne narzędzia służące do wdrażania programów mentoringowych; Załącznik 1 Narzędzie Burza mózgów ; Załącznik 2 Plan nauki mentoringu Załącznik 3 Porozumienie o współpracy mentora i ucznia Załącznik 4 Pamiętnik programu mentoringu 4. Dodatek: Kompendium Dobrych Praktyk Mentoringu 5. Dodatek: studia przypadków 6. Kwestionariusz ewaluacyjny O PROJEKCIE MIND.TS Projekt Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit podejmuje kwestię rozwoju umiejętności zawodowych osób związanych z sektorem non profit przy użyciu innowacyjnych metod edukacyjnych. Mentoring jest przydatnym narzędziem, a jego znaczenie wzrasta, gdy jest traktowany jako alternatywna forma edukacji łącząca różne sposoby zdobywania wiedzy i umiejętności. Mentoring pozwala na wykorzystanie formalnych i nieformalnych metod edukacji. Głównym celem projektu było opracowanie przez organizacje i firmy oferujące szkolenia m.in. dla sektora non profit wspólnego kursu informacyjno-szkoleniowego dotyczącego zastosowania metody mentoringu w organizacjach non profit oraz jego upowszechnianie. W ramach partnerstwa złożonego z organizacji i firm prowadzących szkolenia z Polski, Francji, Włoch, Słowenii, Litwy, Malty i Hiszpanii brali aktywny udział szkoleniowcy, tutorzy, liderzy, naukowcy i wolontariusze zainteresowani zastosowaniem innowacyjnych metod edukacyjnych w rozwoju zawodowym pracowników sektora non profit. Projekt był realizowany w terminie PARTNERZY PROJEKTU 2

3 SCENARIUSZ SZKOLENIA MODUŁ 1 Wprowadzenie do mentoringu ĆWICZENIA CELE METODY ŚREDNI CZAS 1. AUTOPRZENTACJA Prezentacja trenera i uczestników w oryginalny sposób, ujawnienie bogactwa grupy, która składa się z osób pochodzących z różnych środowisk/kultur 2. OCZEKIWANIA Wyrażenie i poznanie oczekiwań i potrzeb uczestników; zrozumienie dlaczego osoby uczestniczą w kursie - praca plastyczna np. kolaż, patchwork; - użycie słowa MENTOR Max.30 min na całą sesję Metoda Balonu Śr. 20 minut na całą sesję MATERIAŁY Materiały do prac plastycznych wykonywanych ręcznie (papier, farby, klej, etc.) LUB tablica/flipczart flipczart, 2 kolory karteczek samoprzylepnych post-its, markery STOPIEŃ EFEKTY ENERGETY CZNOŚCI ĆWICZENIA 2 Integracja grupy - team building; poznawanie się; przełamywanie lodów; budowanie pewności siebie 2 Poznanie oczekiwań uczestników, ich nadziei i obaw dotyczących kursu 3. DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE MENTORINGU Podzielenie się przez uczestników własnymi doświadczeniami związanymi z mentoringiem Kwestionariusz autorstwa Lee Iaccocca LUB prosty kwestionariusz doświadczeń związanych z mentoringiem ( kwestionariusz alternatywny ) 20 min. Wydrukowane kwestionariusze 4 Refleksja uczestników: jakim mentorem/uczniem jestem? Analiza różnych doświadczeń życiowych 4. TWORZENIE DEFINICJI MENTORINGU Budowanie wspólnego rozumienia mentoringu 3 pytania i odpowiedzi 45 min. Tablica/flipczart z dużymi kartkami papieru, markery 5 Porównanie definicji, doprecyzowanie definicji mentoringu 3

4 MODUŁ 2 Dowiedz się więcej o mentoringu ĆWICZENIA CELE METODY ŚREDNI CZAS 1. PRAKTYCZNE ASPEKTY MENTORINGU 2. DEFINICJE MENTORINGU, ROZUMIENIE DEFINICJI, PROGRAMÓW I RELACJI MENTORINGU 3. TWORZENIE PROFILU MENTORA I/LUB UCZNIA 4. DEFINIOWANIE PROGRAMU MENTORINGU Zebranie informacji na temat praktycznej strony mentoringu w jaki sposób i w jakich sytuacjach mentoring może być stosowany? Zbieranie informacji na temat definicji i metodologii prowadzenia programów mentoringowych Budowanie profilu mentora i ucznia Próba przygotowania programu mentoringu dla własnej organizacji Prezentacja przykładów, studiów przypadków; dyskusja Prezentacja Sesja pytań i odpowiedzi MATERIAŁY 30 min. Kompendium Dobrych Praktyk Mentoringu 15 min. Prezentacja PowerPoint nt. mentoringu STOPIEŃ EFEKTY ENERGETY CZNOŚCI ĆWICZENIA 3 Rozpoznanie dobrych praktyk w zakresie stosowania mentoringu 1 Ustrukturyzowanie wiedzy Burza mózgów 30 min. Flipczart 5 Rozpoznanie różnych cech mentora/ucznia Dyskusja w parach Sesja pytań i odpowiedzi 45 min. Lista pytań 3 Lepsze zrozumienie co należy uwzględnić w planowaniu programu mentoringu Ten moduł może zostać zaaranżowany także w następujący sposób: 3. TWORZENIE PROFILU MENTORA I/LUB UCZNIA 2. DEFINICJE MENTORINGU, ROZUMIENIE DEFINICJI, PROGRAMÓW I RELACJI MENTORINGU 1. PRAKTYCZNE ASPEKTY MENTORINGU Ta propozycja opiera się na modelu efektywnej nauki D. Kolba, który zakłada cykl nauki obejmujący cztery stopnie. Można rozpocząć naukę od któregokolwiek ze stopni, natomiast istotne jest podążanie wg określonego kierunku (patrz: schemat obok). 4

5 MODUŁ 3 Transfer wiedzy do praktyki Ten moduł składa się z trwającego pół dnia (ok. 3 4 godziny) interaktywnego warsztatu, prowadzonego przez eksperta z dziedziny mentoringu. Jest to warsztat na poziomie zaawansowanym dla tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie mentoringu. Warsztat nie musi odbyć się tego samego dnia co poprzednie moduły i nie jest obowiązkowy dla osób, które przeszły moduł 1 i 2. ĆWICZENIA CELE METODY MATERIAŁY ŚREDNI CZAS 1. IDENTYFIKOWANIE PROBLEMÓW, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ROZWIĄZANE POPRZEZ MENTORING Zidentyfikowanie problemów, które mogą być rozwiązane poprzez mentoring. Czytanie studium przypadków i ich omawianie w małych grupach złożonych z 2-3 osób. Można skorzystać z doświadczeń uczestników i omówić ich własne przykłady. Studia przypadków wraz z listą przykładowych pytań do każdego przypadku I prostymi odpowiedziami. STOPIEŃ ENERGETY CZNOŚCI ĆWICZENIA EFEKTY 60 min 3 Rozumienie tekstu 2. PISANIE PROSTEGO PLANU MENTORINGU Napisanie prostego planu mentoringu na bazie wiedzy zdobytej przez uczestników kursu Metodologia step by step : praca grupowa i dyskusja Spisanie pytań na tablicy/flipczarcie Uczestnicy odpowiadają na pytania i dyskutują w małych grupach 1. Dlaczego? Identyfikacja problemu opisanie czemu ma służyć wdrożenie program mentoringu 2. Co chcemy osiągnąć? Jakie będą rezultaty? 3. Jakie wyzwania stoją na drodze do osiągnięcia tego celu? 4. Harmonogram działań lista kamieni milowych, wskaźniki postępów, wskazanie poszczególnych działań oraz przewidywany czas ich realizacji. Studia przypadków Narzędzia wykorzystywane w programach mentoringowych (załączniki 1, 2 i 3) 60 min 5 Nauczenie się tworzenia prostego programu mentoring w odpowiedzi na zaistniałą sytuację problemową 5

6 3. WSPÓLNA DYSKUSJA Z UDZIAŁEM GOŚCIA/EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO Dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej Prezentacja i dyskusja Wykład osoby, która ma doświadczenie w mentoringu Zasoby są niewyczerpane; można wykorzystywać materiały audiowizualne 60 min 4 Przygotowanie się na wyzwania związane z wdrażaniem program mentoringu 4. EWALUACJA Podsumowanie rezultatów szkolenia, informacja zwrotna Kwestionariusz ewaluacyjny i dyskusja Wydrukowane kwestionariusze 10 min 3 Informacja zwrotna dla uczestników i trenera 6

7 MATERIAŁY SZKOLENIOWE I ĆWICZENIA MODUŁ 1 - Wprowadzenie do mentoringu ĆWICZENIE 1 - AUTOPREZENTACJA CEL TEGO ĆWICZENIA Prezentacja przed całą grupą dokonywana przez trenera i uczestników. Uczestnicy prezentują siebie, a nie swoje organizacje. Robią to w oryginalny, kreatywny sposób. Ujawnienie bogactwa grupy, która składa się z osób pochodzących z różnych środowisk. METODY Prezentacja może przybrać jedną z kilku form: Opcja A: Uczestnicy zostają poproszeni przed szkoleniem o przygotowanie w domu prezentacji o sobie w dowolnej formie (rysunek, kolaż, etc.). Opcja B: Uczestnicy na gorąco używają słowa MENTOR, żeby opisać swoje cechy każda z liter tego słowa stanowi pierwszą lub jedną z liter przymiotnika, który opisuje daną osobę. Opcja C: Uczestnicy prezentują siebie używając opcji A lub B: jest to przydatne w sytuacji, jeśli uczestnicy zostali poproszeni o przygotowanie przentacji w domu, ale ich nie wykonali. OPCJA A Przykłady prezentacji przygotowanych przez uczestników przed szkoleniem 7

8 OPCJA B Przykłady prezentacji przy użyciu słowa MENTOR ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA Czas trwania tego ćwiczenia będzie zmienny w zależności od liczby uczestników, jednakże ćwiczenie nie powinno trwać dłużej niż 30 minut. Przykład organizacji czasowej ćwiczenia: Autoprezentacja trenera oraz wytłumaczenie przez niego celu ćwiczenia 5 minut Autoprezentacja uczestników praca indywidualna opcja B i C: 5 minut Autoprezentacja uczestników opcja A: 2 minuty na osobę (czas może ulec wydłużeniu w zależności od liczby uczestników). 8

9 ĆWICZENIE 2 OCZEKIWANIA CELE ĆWICZENIA Poznać oczekiwania uczestników Zrozumieć przyczyny ich obecności na kursie Poznać i zrozumieć nadzieje i obawy uczestników METODY Używanym narzędziem jest tu Metoda Balonu. To ćwiczenie jest całkowicie anonimowe. KROK 1. FLIPCZART Trener korzysta z ręcznie przygotowanego przed szkoleniem rysunku (patrz: zdjęcie poniżej), na którym znajduje się balon z koszem. KROK 2 Trener wyjaśnia znaczenie obrazka balon będzie się unosił dzięki dwóm rodzajom karteczek samoprzylepnych (w dwóch kolorach np. pomarańczowych i żółtych). Na pomarańczowych karteczkach uczestnicy powinni napisać swoje oczekiwania odnośnie udziału w kursie, na żółtych swoje obawy związane z kursem. Trener powinien rozpocząć to ćwiczenie dając przykład np. : nauczyć się nowych metod (oczekiwanie) lub zajęcia będą zbyt teoretyczne (obawa). Następnie trener powinien wyjaśnić gdzie należy przykleić poszczególne karteczki oczekiwania na górze, obawy na koszu. Trener powinien wyjaśnić, że to ćwiczenie będzie miarą nastroju w grupie; jeśli więcej karteczek znajduje się na górze, grupa ma dużo oczekiwań i jest pozytywnie nastawiona; jeśli więcej karteczek jest na dole, grupa podaje w wątpliwość czy osiągnięcie rezultatów będzie możliwe. 9

10 KROK 3 Trener prosi uczestników o zanotowanie ich oczekiwań i obaw przy użyciu kilku słów nie ograniczając liczby karteczek jeden uczestnik może wskazać tyle oczekiwań i obaw ile przychodzi mu do głowy. Uczestnicy przyklejają karteczki na flipczarcie. KROK 4 Po zamieszczeniu karteczek na tablicy trener grupuje podobne odpowiedzi, czyta każdą z nich i dodaje swój komentarz. Trener powinien rozwiać obawy uczestników wyjaśnić, które z obaw są do załatwienia, a które nie. Lepiej jest zacząć od analizowania obaw, a na koniec zostawić omówienie oczekiwań dodając grupie pozytywnej energii. Podobnie jak w przypadku obaw ważne jest szczere wyjaśnienie trenera, które oczekiwania są do spłnienia w trakcie szkolenia, a które nie. Trener odstawia karteczki z tymi oczekiwaniami, które są do spełnienia i zawiera kontrakt z uczestnikami, co sprzyja wzrostowi wzajemnego zrozumienia, współodpowiedzialności i zaufania (z dużym prawdopodobieństwem wśród oczekiwań pojawią się zagadnienia związane z szacunkiem dla czasu i trzymaniem się programu szkolenia). Na koniec tego ćwiczenia warto dodać komentarze o pozytywnym wydźwięku. 10

11 Poniżej przykłady oczekiwań i obaw uczestników. Nauczyć się nowej metody - coachigu Wymiana pomysłów Chciałbym wiedzieć jakie formy przyjmuje mentoring Przekonać się, czy mogę zostać dobrym mentorem Zająć się naukową stroną zjawiska altruizmu Jestem naprawdę zainteresowana mentoringiem. Chcę nauczyć się jak najwięcej na ten temat i wykorzystać tę naukę w moim życiu zawodowym I osobistym. Nauczyć się nowej metody Szkolenie będzie przydatne i pouczające Przekonać się, że mentoring może być przydatny dla mojej organizacii. Trzymanie się programu szkolenia i nie marnowanie czasu na dygresje. Zbyt wiele uogólnień Że nie dowiem się niczego nowego że będzie tylko o tym, co już wiem. Zbyt dużo teorii Z powodu krótkiego czasu szkolenia i dużej liczby uczestników możemy się nie wyrobić z programem. Że zabraknie nam czasu. Niezbyt wiele czasu, żeby dowiedzieć się jak zostać mentorem. Nie jestem ekspertem w dziedzinie mentoringu. Nie wiem, czy wyniosę to co najistotniejsze ze spotkania i czy będę w stanie w pełni się zaangażować. Zrozumieć choć trochę (bo mam problemy z rozumieniem angielskiego) ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA Prezentacja celów i metod: 5 minut Spisywanie oczekiwań i obaw (praca indywidualna): 2 minuty Omawianie karteczek (trener): minut ĆWICZENIE 3 Doświadczenie w zakresie mentoringu CELE ĆWICZENIA To ćwiczenie ma na celu wzbudzenie refleksji nad doświadczaniem mentoringu i podzielenie się nimi z grupą. METODY: W tym ćwiczeniu każdy uczestnik musi wykonać samodzielną pracę i odnieść się do własnego doświadczenia. Trener może użyć jednego z dwóch kwestionariuszy w zależności od poziomu wiedzy uczestników na temat mentoringu. Aby zdecydować, którego kwestionariusza należałoby użyć, trener powinien zacząc od pytania Czy doświadczyliście mentoringu?. W zależności od odpowiedzi trener wybiera: 11

12 - jeśli uczestnicy mają doświadczenie w zakresie mentoringu Kwestionariusz autorstwa Lee Iacocca - jeśli uczestnicy nie mają lub mają małe doświadczenie w zakresie mentoringu Kwestionariusz alternatywny Trener przekazuje Kwestionariusze uczestnikom i wyjaśnia, co mają z nimi zrobić. Jeśli jest to konieczne trener powinien dać dodatkowe wyjaśnienia lub pomóc uczestnikowi poprzez dodatkowe pytania wydobyć z pamięci jego osobiste doświadczenia. 1. Kwestionariusz autorstwa Lee Iacocca Poniższy tekst zostaje rozdany uczestnikom, którzy czytają go i odpowiadają na zestaw pytań. Lee Iacocca Lido Anthony "Lee" Iacocca (ur. 15 października 1924), amerykański przemysłowiec znany z przywrócenia marki Chrysler w 1980 roku, kiedy był dyrektorem generalnym. Wśród najbardziej znanych w świecie biznesmenów, był żarliwym orędownikiem eksportu amerykańskiego biznesu w latach 80-tych XX wieku. Jest autorem bądź współautorem kilku książek, w tym Iacocca: An Autobiography (z Williamem Novak), i Where Have All the Leaders Gone? (Źródło: Wikipedia). Nikt nie rodzi się przywódcą. Ktoś musi ci powiedzieć, jak pracować, mówić i ogólnie rzecz biorąc - działać. Potrzebujesz mentora. Chcę rzucić wyzwanie wszystkim - bez względu na to czy jesteś rodzicem, nauczycielem, kierownikiem, wujkiem czy ciocią zapamiętaj tę lekcję, dzięki której nauczyłeś się czym są trwałe wartości i przekaż ją następnym pokoleniom. Jeśli jesteś młodym człowiekiem, który zaczyna od dzisiaj, pierwsze, co powinieneś zrobić, zanim odnajdziesz swoje miejsce w nowej firmie, jest znalezienie osoby, która będzie twoim nauczycielem i adwokatem. PYTANIA LEE: 1. Kto był twoim mentorem i czego się od niego nauczyłeś? 2. Od kogo i czego nadal możesz się uczyć? 3. Jakie są twoje wartości, którymi chcesz się podzielić z innymi? 4. Kogo chciałbyś wspierać? 5. Czego mógłbyś nauczyć mniej doświadczonych? 2. KWESTIONARIUSZ ALTERNATYWNY: Poniższy tekst zostaje rozdany uczestnikom, którzy czytają go i odpowiadają na zestaw pytań. CZY DOŚWIADCZYŁE/AM MENTORINGU? Proszę pomyśl o ważnej osobie w Twoim życiu, która była Twoim przewodnikiem i pomagała Ci w podejmowaniu właściwych decyzji lub która doradzała Ci jak rozwiązywać istotne problemy lub która wspierała Cię w Twoim rozwoju osobistym; osobie, którą uważasz za mądrą i doświadczoną, która miała wpływ na Twoje osobiste i zawodowe wybory; może to być członek Twojej rodziny, nauczyciel, kolega, pierwszy lub aktualny pracodawca, etc. Proszę, zastanów się i odpowiedz na następujące pytania: 12

13 Opisz kim jest ta osoba Jaki jest kontekst wsparcia, którego Ci udzielała? Jak tego dokonała (poprzez bezpośrednią relację, spotkania)? Jakie były efekty tego wsparcia (np. właściwa decyzja, rozwiązany problem, etc.) Proszę, podziel się swoimi refleksjami z innymi uczestnikami. Trener używa tych pytań jako wprowadzenia do następnego ćwiczenia (ćwiczenia 4: tworzenie definicji mentoringu). Uczestnicy wykorzystają swoje odpowiedzi w pracy grupowej dzieląc się swoimi refleksjami tworząc wspólną definicję mentoringu. ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA Prezentacja Kwestionariusza przez trenera: 5 minut Wypełnianie Kwestionariusza: 20 minut ĆWICZENIE 4 Tworzenie definicji mentoringu CEL ĆWICZENIA Stworzenie wspólnej definicji i rozumienia mentoringu. KROK 1 Trener wypisuje poniższe pytania na tablicy/fipczarcie: 1. Jaka jest Twoja definicja mentoringu? (odnosi się do definicji) 2. Czego dowiedziałem się od mentorów? (odnosi się do kontekstu) 3. Jak oni to zrobili? (odnosi się do metod) KROK 2 Trener powinien podzielić uczestników na mniejsze grupy złożone z 3-4 osób. Każda z grup otrzymuje niezbędne narzędzia, aby odpowiedzieć na pytania (duże kartki papieru i markery). Każda z grup odpowiada na powyższe pytania zapisując odpowiedzi na kartkach. Każdy z uczestników wykorzystuje efekty swojej pracy indywidualnej wykonanej podczas ćwiczenia 3. KROK 3 Dzielenie się wynikami pracy; każda z grup wybiera jedną osobę, która prezentuje wyniki. Trener porównuje definicje wypracowane przez każdą z grup; poszczególne definicje staną się bazą dla wspólnej definicji. 13

14 PRZYKŁADY: ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA Czas trwania całej sesji: 45 minut: Praca w grupach: 25 minut Prezentacja wyników poszczególnych grup: 15 minut Porównanie wyników i komentarze (trener): 15 minut 14

15 MODUŁ 2 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MENTORINGU ĆWICZENIE 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY MENTORINGU Trener powinien zapoznać się Kompendium Dobrych Praktyk przygotowanym w ramach Projektu MIND.TS. Kompendium składa się z dobrych praktyk po dwa przykłady z każdego kraju partnerskiego. Trener sam wybiera przykłady dobrych praktyk do zaprezentowania może wybrać dwa z własnego kraju lub dla poszerzenia perspektywy zaprezentować praktykę zagraniczną. Mentoring może być używany na różne sposoby. Dla przykładu w zależności od celu dla jakiego mentoring był używany istnieje podział na następujące grupy dobrych praktyk: Rozwój umiejętności kobiet (PL, IT, LT, SP) Rozwój umiejętności młodzieży (PL, LT, SP) Integracja osób starszych, poprawa umiejętności pracowników danego sektora W zależności od potrzeb uczestników, jeden lub więcej przykładów może zostać zaprezentowanych bardziej dokładnie. METODY: Kompendium Dobrych Praktyk powinno stanowić punkt wyjścia do refleksji na temat sytuacji własnej organizacji i pobudzać uczestników do porównania przykładów z ich własną sytuacją. Trener nie powinien czytać przykładów z Kompendium, tylko je opowiedzieć własnymi słowami. ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA To ćwiczenie nie powinno zabrać więcej niż 30 minut: 10 minut na przytoczenie przykładów; 20 minut na dyskusję i konfrontację przykładów z sytuacjami organizacji uczestników. ĆWICZENIE 2 DEFINICJE MENTORINGU, ROZUMIENIE DEFINICJI, PROGRAMÓW I RELACJI MENTORINGU Na tę część składa się prezentacja oficjalnej definicji mentoringu, charakterystyki mentora, relacji mentorskiej, programów mentoringu i narzędzi. Trener wykorzystuje gotową prezentację w programie PowerPoint zatytułowaną: Mentoring oraz załączniki. METODY Prezentacja może zostać wzbogacona o własne slajdy trenera wynikające z jego własnych doświadczeń związanych z mentoringiem. Prezentację w PowerPoincie można przedstawić na dwa sposoby: 1. całą prezentację na raz; 2. prezentację podzieloną na sekcje przeplataną poszczególnymi ćwiczeniami modułu. Jest to uzależnione od doświadczeń trenera i jego stylu pracy. Prezentacja PowerPoint może być używana na różne sposoby, również może się pojawić w pozostałych modułach kursu. 15

16 Prezentacja nie powinna przyjąć formy wykładu! Najlepszym rozwiązaniem będzie zadawanie pytań, które naprowadzi uczestników na odpowiedź: jaka jest definicja mentoringu czy profil mentora i ucznia. Dla przykładu, trener może napisać na tablicy/flipczarcie słowo Mentor i poprosić uczestników, żeby wymienili cechy, jakie powinien posiadać mentor, podobnie można stworzyć profil ucznia. Przed zaprezentowaniem slajdów o przygotowaniu programu mentoringu trener powinien zapytać uczestników, co według nich trzeba zrobić, żeby taki program skutecznie zrealizować. ĆWICZENIE 3 TWORZENIE PROFILU MENTORA I/LUB UCZNIA To ćwiczenie polega na pobudzeniu kreatywności uczestników tak, aby stworzyli wspólny profil mentora i ucznia poprzez burzę mózgów. Uczestnicy są podzieleni na dwie/trzy grupy i dyskutują nad profilami mentora i ucznia. Słowa klucze dla tego ćwiczenia powienny zostać przygotowane wcześniej przez trenera na tablicy/flipczarcie. Czas trwania tego ćwiczenia to ok. 30 minut. SŁOWA KLUCZE: I. MENTOR - DOŚWIADCZENIE? - WIZJA, WARTOŚCI? - CZAS MOŻLIWOŚCI? - KOMPETENNCJE SPOŁECZNE, ZAWODOWE? - KONTAKTY? - SUKCESY? II. UCZEŃ - WIEK? - POZYCJA W ORGANIZACJI? - PLANY ZAWODOWE? - NOWE PROJEKTY? - Pod koniec ćwiczenia grupy prezentują efekty ich pracy i komentują je wraz z trenerem. Można poprosić uczestników, żeby tworząc te profile myśleli o swoich organizacjach i określili, kto w ich organizacjach może zostać mentorem. To ćwiczenie zachęci uczestników do wyobrażenia sobie mentora w ich własnej organizacji i określenia jakie cechy mentor powinien posiadać, żeby spełnić potrzeby organizacji. ĆWICZENIE 4 DEFINIOWANIE PROGRAMU MENTORINGU Celem tego ćwiczenia jest pobudzenie uczestników do refleksji jaki powinien być program mentoring w ich organizacji, jakie są korzyści z realizacji takiego programu, co może się zmienić po jego wprowadzeniu, co jest podstawą właściwego wdrożenia takiego programu; te pytania są punktem wyjścia do modułu 3. Ćwiczenie polega na wywiadach w parach i odpowiadaniu na zestaw pytań: I. DLACZEGO POTRZEBUJEMY PROGRAMU MENTORINGU? II. JAKICH WYNIKÓW, ZMIAN SIĘ SPODZIEWAMY? III. JAKIE BYŁOBY SZCZEGÓLNE, KONKRETNE ZADANIE MENTORA? IV. CZY MAMY NIEZBĘDNE ZASOBY POTRZEBNE DO REALIZACJI MENTORINGU? 16

17 V. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ MENTOROWI? ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA Ćwiczenie powinno zająć nie więcej niż 45 minut. Na koniec uczestnicy przedstawiają ich pracę i wspólnie dyskutują. MODUŁ 3 TRANSFER WIEDZY DO PRAKTYKI ĆWICZENIE 1 IDENTYFIKOWANIE PROBLEMÓW, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ROZWIĄZANE POPRZEZ MENTORING To ćwiczenie polega na indywidualnej pracy nad studiami przypadków (SP). Trzy SP zostały opracowane przez partnerów w ramach Projektu MIND.TS. Trener może wybrać 1, 2 lub 3 studium. Trener daje 10 min. na przeczytanie i zastanowienie się nad opisaną sytuacją. Zaleca się upewnienie się - przed rozpoczęciem prezentacji wyników pracy poszczególnych grup że uczestnicy rozumieją opisane sytuacje i główny problem, jaki się z nich wyłania. W przypadku niezrozumienia trener powinien pomóc uczestnikom zrozumieć problem zawarty w studium przypadku. Trener powinien wykazywać się pasją, wiedzą w zakresie omawianego tematu, nie musi być certyfikowanym trenerem; jednakże powinien wcześniej dokładnie przeanalizować te studia przypadków, żeby móc odpowiedzieć na pytania uczestników i pomóc grupie w zrozumieniu problemu. Trener powinen z pasją motywować i zachęcać uczestników do dyskusji, a także być przygotowanym na pytania, które mogą paść. Trener musi umieć zabrać się do rozwiązywania problemu, aby na jego przykładzie pokazać zastosowanie mentoringu w praktyce. Rolą trenera jest tu ułatwianie procesu uczenia się: studia przypadków powinny stać się punktem wyjścia do dyskusji, która nie powinna kończyć się jedynym możliwym rozwiązaniem sugerowanym przez trenera. ĆWICZENIE 2 PISANIE PROSTEGO PLANU MENTORINGU Uczestnicy są podzieleni na grupy i poproszeni o napisanie prostego planu mentoringu odpowiedniego do jednej z 3 sytuacji opisanych w w/w studiach przypadków. Trener powinien przedstawić narzędzia do prowadzenia programu mentoringu (uczestniczy otrzymują wydrukowane załączniki z narzędziami). Zadawane pytania: Jak osiągnąć cele? Jakie działania będą potrzebne? Jak to zostanie zrobione? Jakich zasobów będziemy potrzebować? METODY To ćwiczenie może się opierać na studium przypadków, ale trener może także pozwolić uczestnikom pracować na prawdziwych przypadkach/problemach, które pojawiły się w poprzednim module ćwiczenie 4. W tej sytuacji osoby z jednej organizacji powinny pracować w tej samej grupie podczas tego ćwiczenia. Następnie każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy. 17

18 Prezentacja wyników nie jest obowiązkowa jeśli grupa pracuje na prawdziwym przypadku/problemie swojej organizacji osoby mogą nie chcieć dzielić się z innymi swoimi problemami. To ćwiczenie powinno pobudzić do myślenia, jak program mentoring może zmienić sytuację danej organizacji i pomóc w jej rozwoju. Bardzo istotne jest przekazanie przez trenera informacji zwrotnej uczestnikom. Trener powinien zapewnić dla każdej z grup czas, żeby dokładnie zapoznać się z planem przygotowanym przez daną grupę, przedsykutować go i dać feedback. Plan mentoringu jest ważnym rezultatem pracy warsztatowej i należy mu się szczególna uwaga trenera! ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA Czas trwania śr. 1 godzina. ĆWICZNIE 3 WSPÓLNA DYSKUSJA Z UDZIAŁEM GOŚCIA/EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO Ćwiczenie to polega na wspólnej dyskusji z gościem/ekspertem zewnętrznym - osobą, która doświadczyła mentoringu w danej organizacji i może być mentorem lub uczniem. Trener prosi gościa, aby opowiedział trochę o sobie, o swojej pracy i o doświadczeniu w zakresie mentoringu. Ważne jest by wcześniej zaaranżować tę rozmowę, aby uniknąć ryzyka dyskutowania o wszystkim i o niczym. Może się zdarzyć, że uczestnicy nie mają wiele pytań, dlatego aby nie skrócić tego ćwiczenia za bardzo, trener powinien przygotować listę alternatywnych pytań. Dla przykładu mogą to być pytania: 1. Czy stosujesz mentoring? 2. Jak go stosujesz? 3. Jakie są a ztego rezultaty i korzyści? 4. Jak wystartować z mentoringiem w organizacji? Prawdą jest, że zaproszenie gościa na 1 godzinę może być trudne, alternatywą może być skorzystanie z materiałów audiowizualnych np. wywiadów. ĆWICZENIE 4 EWALUACJA To ćwiczenie jest konieczne ponieważ służy zebraniu opinii zwrotnej od uczestników i trenera; W jakim stopniu oczekiwania uczestników wobec kursu zostały spełnione? Czy są zadowoleni z wiedzy i umiejętności jakie posiedli? Co pomogłoby im np. zdobyć więcej informacji, polepszyć umiejętności, wdrożyć program mentoringu do ich życia zawodowego? Co powinno ulec zmianie w programie tego szkolenia? Co powinien zmienić trener w swojej pracy? Jednym z narzędzi może być kwestionariusz ewaluacyjny, innym podsumowująca dyskusja z uczestnikami nt. różnych aspektów szkolenia oraz ich ogólnego samopoczucia po zakończeniu kursu. 18

19 W celu uzyskania szerszych informacji na temat projektu, jego rezultatów lub materiałów szkoleniowych wraz z załącznikami i dodatkami, prosimy o kontakt: Centrum Edukacji i Badań Społecznych Ul. Lotnicza 147/ Wrocław Beata Partyka tel Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella / Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 Ul. Legnicka Wrocław Anna Szmyt-Boguniewicz tel

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture Éducation et culture Spis tresci WSTĘP PROFIL KRE AKTORÓW Potencjalna grupa docelowa młodych Kre aktorów Charakterystyka Kre aktorów ORYGINALNA METODOLOGIA SIECIOWEGO WSPARCIA MŁODZIEŻY Tworzenie sieci

Bardziej szczegółowo

Coaching w procesie uczenia się przez całe życie

Coaching w procesie uczenia się przez całe życie Coaching w procesie uczenia się przez całe życie Grażyna Budzińska, Małgorzata Klimka Podręcznik PL 1 Niniejszy materiał opracowano w ramach programu Uczenie się przez Całe Życie na potrzeby projektu:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3. Czym jest etwinning?... 4. Łączenie społeczności etwinning... 5. Portal etwinning: używanie narzędzi... 7

Wstęp... 3. Czym jest etwinning?... 4. Łączenie społeczności etwinning... 5. Portal etwinning: używanie narzędzi... 7 PRZEWODNIK SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Czym jest etwinning?... 4 Łączenie społeczności etwinning... 5 Portal etwinning: używanie narzędzi... 7 Rozpocznij projekt etwinning... 19 TwinSpace: zaangażuj swoich

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla trenera Doskonalenie umiejętności menedżerskich w procesie sukcesji

Podręcznik dla trenera Doskonalenie umiejętności menedżerskich w procesie sukcesji Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców UDA POKL.05.05.02-00-236/12 Podręcznik dla trenera Doskonalenie umiejętności menedżerskich w procesie sukcesji Materiały bezpłatne Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODEL WSPÓŁPRACY DLA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY MATERIAŁY DLA PROWADZĄCYCH SZKOLENIA

INNOWACYJNY MODEL WSPÓŁPRACY DLA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY MATERIAŁY DLA PROWADZĄCYCH SZKOLENIA INNOWACYJNY MODEL WSPÓŁPRACY DLA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY MATERIAŁY DLA PROWADZĄCYCH SZKOLENIA MODUŁ I SKUTECZNA KOMUNIKACJA I E-KOMUNIKACJA W SŁUŻBIE IRP ORAZ IPS 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE POLICJA BEZ DYSKRYMINACJI PORADNIK EDUKATORA

SZKOLENIE POLICJA BEZ DYSKRYMINACJI PORADNIK EDUKATORA SZKOLENIE POLICJA BEZ DYSKRYMINACJI PORADNIK EDUKATORA With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission - Directorate-General

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Video conference use for adult learning

Video conference use for adult learning Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Smashing UX Design: Foundations for Designing Online User Experiences

Tytuł oryginału: Smashing UX Design: Foundations for Designing Online User Experiences Tytuł oryginału: Smashing UX Design: Foundations for Designing Online User Experiences Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-6349-1 This is edition first published 2012. 2012 John Wiley & Sons,

Bardziej szczegółowo

W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Zostań Mentorem

W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Zostań Mentorem Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim W przypadku cytowania fragmentów

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Word dla dociekliwych

Word dla dociekliwych Word dla dociekliwych POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo