Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit. Kurs informacyjno-szkoleniowy. Materiały szkoleniowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit. Kurs informacyjno-szkoleniowy. Materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit Kurs informacyjno-szkoleniowy Materiały szkoleniowe Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie, które może być wykonane z informacji w niej zawartych. 1

2 KURS INFORMACYJNO-SZKOLENIOWY Materiały szkoleniowe Na ten dokument składają się materiały szkoleniowe przeznaczone do przeprowadzenia Kursu Informacyjno-Szkoleniowego. Jest to rezultat wspólnej pracy partnerów Projektu MIND.TS trwającej 2 lata. Dokument zawiera opis metodologii przeprowadzenia kursu i jest przeznaczony dla trenerów. Zawartość konspektu: 1. Scenariusz szkolenia; 2. Opis ćwiczeń każdego modułu zawierający metodologiczne wskazówki, przykłady i zdjęcia; 3. Złączniki: różne narzędzia służące do wdrażania programów mentoringowych; Załącznik 1 Narzędzie Burza mózgów ; Załącznik 2 Plan nauki mentoringu Załącznik 3 Porozumienie o współpracy mentora i ucznia Załącznik 4 Pamiętnik programu mentoringu 4. Dodatek: Kompendium Dobrych Praktyk Mentoringu 5. Dodatek: studia przypadków 6. Kwestionariusz ewaluacyjny O PROJEKCIE MIND.TS Projekt Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit podejmuje kwestię rozwoju umiejętności zawodowych osób związanych z sektorem non profit przy użyciu innowacyjnych metod edukacyjnych. Mentoring jest przydatnym narzędziem, a jego znaczenie wzrasta, gdy jest traktowany jako alternatywna forma edukacji łącząca różne sposoby zdobywania wiedzy i umiejętności. Mentoring pozwala na wykorzystanie formalnych i nieformalnych metod edukacji. Głównym celem projektu było opracowanie przez organizacje i firmy oferujące szkolenia m.in. dla sektora non profit wspólnego kursu informacyjno-szkoleniowego dotyczącego zastosowania metody mentoringu w organizacjach non profit oraz jego upowszechnianie. W ramach partnerstwa złożonego z organizacji i firm prowadzących szkolenia z Polski, Francji, Włoch, Słowenii, Litwy, Malty i Hiszpanii brali aktywny udział szkoleniowcy, tutorzy, liderzy, naukowcy i wolontariusze zainteresowani zastosowaniem innowacyjnych metod edukacyjnych w rozwoju zawodowym pracowników sektora non profit. Projekt był realizowany w terminie PARTNERZY PROJEKTU 2

3 SCENARIUSZ SZKOLENIA MODUŁ 1 Wprowadzenie do mentoringu ĆWICZENIA CELE METODY ŚREDNI CZAS 1. AUTOPRZENTACJA Prezentacja trenera i uczestników w oryginalny sposób, ujawnienie bogactwa grupy, która składa się z osób pochodzących z różnych środowisk/kultur 2. OCZEKIWANIA Wyrażenie i poznanie oczekiwań i potrzeb uczestników; zrozumienie dlaczego osoby uczestniczą w kursie - praca plastyczna np. kolaż, patchwork; - użycie słowa MENTOR Max.30 min na całą sesję Metoda Balonu Śr. 20 minut na całą sesję MATERIAŁY Materiały do prac plastycznych wykonywanych ręcznie (papier, farby, klej, etc.) LUB tablica/flipczart flipczart, 2 kolory karteczek samoprzylepnych post-its, markery STOPIEŃ EFEKTY ENERGETY CZNOŚCI ĆWICZENIA 2 Integracja grupy - team building; poznawanie się; przełamywanie lodów; budowanie pewności siebie 2 Poznanie oczekiwań uczestników, ich nadziei i obaw dotyczących kursu 3. DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE MENTORINGU Podzielenie się przez uczestników własnymi doświadczeniami związanymi z mentoringiem Kwestionariusz autorstwa Lee Iaccocca LUB prosty kwestionariusz doświadczeń związanych z mentoringiem ( kwestionariusz alternatywny ) 20 min. Wydrukowane kwestionariusze 4 Refleksja uczestników: jakim mentorem/uczniem jestem? Analiza różnych doświadczeń życiowych 4. TWORZENIE DEFINICJI MENTORINGU Budowanie wspólnego rozumienia mentoringu 3 pytania i odpowiedzi 45 min. Tablica/flipczart z dużymi kartkami papieru, markery 5 Porównanie definicji, doprecyzowanie definicji mentoringu 3

4 MODUŁ 2 Dowiedz się więcej o mentoringu ĆWICZENIA CELE METODY ŚREDNI CZAS 1. PRAKTYCZNE ASPEKTY MENTORINGU 2. DEFINICJE MENTORINGU, ROZUMIENIE DEFINICJI, PROGRAMÓW I RELACJI MENTORINGU 3. TWORZENIE PROFILU MENTORA I/LUB UCZNIA 4. DEFINIOWANIE PROGRAMU MENTORINGU Zebranie informacji na temat praktycznej strony mentoringu w jaki sposób i w jakich sytuacjach mentoring może być stosowany? Zbieranie informacji na temat definicji i metodologii prowadzenia programów mentoringowych Budowanie profilu mentora i ucznia Próba przygotowania programu mentoringu dla własnej organizacji Prezentacja przykładów, studiów przypadków; dyskusja Prezentacja Sesja pytań i odpowiedzi MATERIAŁY 30 min. Kompendium Dobrych Praktyk Mentoringu 15 min. Prezentacja PowerPoint nt. mentoringu STOPIEŃ EFEKTY ENERGETY CZNOŚCI ĆWICZENIA 3 Rozpoznanie dobrych praktyk w zakresie stosowania mentoringu 1 Ustrukturyzowanie wiedzy Burza mózgów 30 min. Flipczart 5 Rozpoznanie różnych cech mentora/ucznia Dyskusja w parach Sesja pytań i odpowiedzi 45 min. Lista pytań 3 Lepsze zrozumienie co należy uwzględnić w planowaniu programu mentoringu Ten moduł może zostać zaaranżowany także w następujący sposób: 3. TWORZENIE PROFILU MENTORA I/LUB UCZNIA 2. DEFINICJE MENTORINGU, ROZUMIENIE DEFINICJI, PROGRAMÓW I RELACJI MENTORINGU 1. PRAKTYCZNE ASPEKTY MENTORINGU Ta propozycja opiera się na modelu efektywnej nauki D. Kolba, który zakłada cykl nauki obejmujący cztery stopnie. Można rozpocząć naukę od któregokolwiek ze stopni, natomiast istotne jest podążanie wg określonego kierunku (patrz: schemat obok). 4

5 MODUŁ 3 Transfer wiedzy do praktyki Ten moduł składa się z trwającego pół dnia (ok. 3 4 godziny) interaktywnego warsztatu, prowadzonego przez eksperta z dziedziny mentoringu. Jest to warsztat na poziomie zaawansowanym dla tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie mentoringu. Warsztat nie musi odbyć się tego samego dnia co poprzednie moduły i nie jest obowiązkowy dla osób, które przeszły moduł 1 i 2. ĆWICZENIA CELE METODY MATERIAŁY ŚREDNI CZAS 1. IDENTYFIKOWANIE PROBLEMÓW, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ROZWIĄZANE POPRZEZ MENTORING Zidentyfikowanie problemów, które mogą być rozwiązane poprzez mentoring. Czytanie studium przypadków i ich omawianie w małych grupach złożonych z 2-3 osób. Można skorzystać z doświadczeń uczestników i omówić ich własne przykłady. Studia przypadków wraz z listą przykładowych pytań do każdego przypadku I prostymi odpowiedziami. STOPIEŃ ENERGETY CZNOŚCI ĆWICZENIA EFEKTY 60 min 3 Rozumienie tekstu 2. PISANIE PROSTEGO PLANU MENTORINGU Napisanie prostego planu mentoringu na bazie wiedzy zdobytej przez uczestników kursu Metodologia step by step : praca grupowa i dyskusja Spisanie pytań na tablicy/flipczarcie Uczestnicy odpowiadają na pytania i dyskutują w małych grupach 1. Dlaczego? Identyfikacja problemu opisanie czemu ma służyć wdrożenie program mentoringu 2. Co chcemy osiągnąć? Jakie będą rezultaty? 3. Jakie wyzwania stoją na drodze do osiągnięcia tego celu? 4. Harmonogram działań lista kamieni milowych, wskaźniki postępów, wskazanie poszczególnych działań oraz przewidywany czas ich realizacji. Studia przypadków Narzędzia wykorzystywane w programach mentoringowych (załączniki 1, 2 i 3) 60 min 5 Nauczenie się tworzenia prostego programu mentoring w odpowiedzi na zaistniałą sytuację problemową 5

6 3. WSPÓLNA DYSKUSJA Z UDZIAŁEM GOŚCIA/EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO Dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej Prezentacja i dyskusja Wykład osoby, która ma doświadczenie w mentoringu Zasoby są niewyczerpane; można wykorzystywać materiały audiowizualne 60 min 4 Przygotowanie się na wyzwania związane z wdrażaniem program mentoringu 4. EWALUACJA Podsumowanie rezultatów szkolenia, informacja zwrotna Kwestionariusz ewaluacyjny i dyskusja Wydrukowane kwestionariusze 10 min 3 Informacja zwrotna dla uczestników i trenera 6

7 MATERIAŁY SZKOLENIOWE I ĆWICZENIA MODUŁ 1 - Wprowadzenie do mentoringu ĆWICZENIE 1 - AUTOPREZENTACJA CEL TEGO ĆWICZENIA Prezentacja przed całą grupą dokonywana przez trenera i uczestników. Uczestnicy prezentują siebie, a nie swoje organizacje. Robią to w oryginalny, kreatywny sposób. Ujawnienie bogactwa grupy, która składa się z osób pochodzących z różnych środowisk. METODY Prezentacja może przybrać jedną z kilku form: Opcja A: Uczestnicy zostają poproszeni przed szkoleniem o przygotowanie w domu prezentacji o sobie w dowolnej formie (rysunek, kolaż, etc.). Opcja B: Uczestnicy na gorąco używają słowa MENTOR, żeby opisać swoje cechy każda z liter tego słowa stanowi pierwszą lub jedną z liter przymiotnika, który opisuje daną osobę. Opcja C: Uczestnicy prezentują siebie używając opcji A lub B: jest to przydatne w sytuacji, jeśli uczestnicy zostali poproszeni o przygotowanie przentacji w domu, ale ich nie wykonali. OPCJA A Przykłady prezentacji przygotowanych przez uczestników przed szkoleniem 7

8 OPCJA B Przykłady prezentacji przy użyciu słowa MENTOR ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA Czas trwania tego ćwiczenia będzie zmienny w zależności od liczby uczestników, jednakże ćwiczenie nie powinno trwać dłużej niż 30 minut. Przykład organizacji czasowej ćwiczenia: Autoprezentacja trenera oraz wytłumaczenie przez niego celu ćwiczenia 5 minut Autoprezentacja uczestników praca indywidualna opcja B i C: 5 minut Autoprezentacja uczestników opcja A: 2 minuty na osobę (czas może ulec wydłużeniu w zależności od liczby uczestników). 8

9 ĆWICZENIE 2 OCZEKIWANIA CELE ĆWICZENIA Poznać oczekiwania uczestników Zrozumieć przyczyny ich obecności na kursie Poznać i zrozumieć nadzieje i obawy uczestników METODY Używanym narzędziem jest tu Metoda Balonu. To ćwiczenie jest całkowicie anonimowe. KROK 1. FLIPCZART Trener korzysta z ręcznie przygotowanego przed szkoleniem rysunku (patrz: zdjęcie poniżej), na którym znajduje się balon z koszem. KROK 2 Trener wyjaśnia znaczenie obrazka balon będzie się unosił dzięki dwóm rodzajom karteczek samoprzylepnych (w dwóch kolorach np. pomarańczowych i żółtych). Na pomarańczowych karteczkach uczestnicy powinni napisać swoje oczekiwania odnośnie udziału w kursie, na żółtych swoje obawy związane z kursem. Trener powinien rozpocząć to ćwiczenie dając przykład np. : nauczyć się nowych metod (oczekiwanie) lub zajęcia będą zbyt teoretyczne (obawa). Następnie trener powinien wyjaśnić gdzie należy przykleić poszczególne karteczki oczekiwania na górze, obawy na koszu. Trener powinien wyjaśnić, że to ćwiczenie będzie miarą nastroju w grupie; jeśli więcej karteczek znajduje się na górze, grupa ma dużo oczekiwań i jest pozytywnie nastawiona; jeśli więcej karteczek jest na dole, grupa podaje w wątpliwość czy osiągnięcie rezultatów będzie możliwe. 9

10 KROK 3 Trener prosi uczestników o zanotowanie ich oczekiwań i obaw przy użyciu kilku słów nie ograniczając liczby karteczek jeden uczestnik może wskazać tyle oczekiwań i obaw ile przychodzi mu do głowy. Uczestnicy przyklejają karteczki na flipczarcie. KROK 4 Po zamieszczeniu karteczek na tablicy trener grupuje podobne odpowiedzi, czyta każdą z nich i dodaje swój komentarz. Trener powinien rozwiać obawy uczestników wyjaśnić, które z obaw są do załatwienia, a które nie. Lepiej jest zacząć od analizowania obaw, a na koniec zostawić omówienie oczekiwań dodając grupie pozytywnej energii. Podobnie jak w przypadku obaw ważne jest szczere wyjaśnienie trenera, które oczekiwania są do spłnienia w trakcie szkolenia, a które nie. Trener odstawia karteczki z tymi oczekiwaniami, które są do spełnienia i zawiera kontrakt z uczestnikami, co sprzyja wzrostowi wzajemnego zrozumienia, współodpowiedzialności i zaufania (z dużym prawdopodobieństwem wśród oczekiwań pojawią się zagadnienia związane z szacunkiem dla czasu i trzymaniem się programu szkolenia). Na koniec tego ćwiczenia warto dodać komentarze o pozytywnym wydźwięku. 10

11 Poniżej przykłady oczekiwań i obaw uczestników. Nauczyć się nowej metody - coachigu Wymiana pomysłów Chciałbym wiedzieć jakie formy przyjmuje mentoring Przekonać się, czy mogę zostać dobrym mentorem Zająć się naukową stroną zjawiska altruizmu Jestem naprawdę zainteresowana mentoringiem. Chcę nauczyć się jak najwięcej na ten temat i wykorzystać tę naukę w moim życiu zawodowym I osobistym. Nauczyć się nowej metody Szkolenie będzie przydatne i pouczające Przekonać się, że mentoring może być przydatny dla mojej organizacii. Trzymanie się programu szkolenia i nie marnowanie czasu na dygresje. Zbyt wiele uogólnień Że nie dowiem się niczego nowego że będzie tylko o tym, co już wiem. Zbyt dużo teorii Z powodu krótkiego czasu szkolenia i dużej liczby uczestników możemy się nie wyrobić z programem. Że zabraknie nam czasu. Niezbyt wiele czasu, żeby dowiedzieć się jak zostać mentorem. Nie jestem ekspertem w dziedzinie mentoringu. Nie wiem, czy wyniosę to co najistotniejsze ze spotkania i czy będę w stanie w pełni się zaangażować. Zrozumieć choć trochę (bo mam problemy z rozumieniem angielskiego) ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA Prezentacja celów i metod: 5 minut Spisywanie oczekiwań i obaw (praca indywidualna): 2 minuty Omawianie karteczek (trener): minut ĆWICZENIE 3 Doświadczenie w zakresie mentoringu CELE ĆWICZENIA To ćwiczenie ma na celu wzbudzenie refleksji nad doświadczaniem mentoringu i podzielenie się nimi z grupą. METODY: W tym ćwiczeniu każdy uczestnik musi wykonać samodzielną pracę i odnieść się do własnego doświadczenia. Trener może użyć jednego z dwóch kwestionariuszy w zależności od poziomu wiedzy uczestników na temat mentoringu. Aby zdecydować, którego kwestionariusza należałoby użyć, trener powinien zacząc od pytania Czy doświadczyliście mentoringu?. W zależności od odpowiedzi trener wybiera: 11

12 - jeśli uczestnicy mają doświadczenie w zakresie mentoringu Kwestionariusz autorstwa Lee Iacocca - jeśli uczestnicy nie mają lub mają małe doświadczenie w zakresie mentoringu Kwestionariusz alternatywny Trener przekazuje Kwestionariusze uczestnikom i wyjaśnia, co mają z nimi zrobić. Jeśli jest to konieczne trener powinien dać dodatkowe wyjaśnienia lub pomóc uczestnikowi poprzez dodatkowe pytania wydobyć z pamięci jego osobiste doświadczenia. 1. Kwestionariusz autorstwa Lee Iacocca Poniższy tekst zostaje rozdany uczestnikom, którzy czytają go i odpowiadają na zestaw pytań. Lee Iacocca Lido Anthony "Lee" Iacocca (ur. 15 października 1924), amerykański przemysłowiec znany z przywrócenia marki Chrysler w 1980 roku, kiedy był dyrektorem generalnym. Wśród najbardziej znanych w świecie biznesmenów, był żarliwym orędownikiem eksportu amerykańskiego biznesu w latach 80-tych XX wieku. Jest autorem bądź współautorem kilku książek, w tym Iacocca: An Autobiography (z Williamem Novak), i Where Have All the Leaders Gone? (Źródło: Wikipedia). Nikt nie rodzi się przywódcą. Ktoś musi ci powiedzieć, jak pracować, mówić i ogólnie rzecz biorąc - działać. Potrzebujesz mentora. Chcę rzucić wyzwanie wszystkim - bez względu na to czy jesteś rodzicem, nauczycielem, kierownikiem, wujkiem czy ciocią zapamiętaj tę lekcję, dzięki której nauczyłeś się czym są trwałe wartości i przekaż ją następnym pokoleniom. Jeśli jesteś młodym człowiekiem, który zaczyna od dzisiaj, pierwsze, co powinieneś zrobić, zanim odnajdziesz swoje miejsce w nowej firmie, jest znalezienie osoby, która będzie twoim nauczycielem i adwokatem. PYTANIA LEE: 1. Kto był twoim mentorem i czego się od niego nauczyłeś? 2. Od kogo i czego nadal możesz się uczyć? 3. Jakie są twoje wartości, którymi chcesz się podzielić z innymi? 4. Kogo chciałbyś wspierać? 5. Czego mógłbyś nauczyć mniej doświadczonych? 2. KWESTIONARIUSZ ALTERNATYWNY: Poniższy tekst zostaje rozdany uczestnikom, którzy czytają go i odpowiadają na zestaw pytań. CZY DOŚWIADCZYŁE/AM MENTORINGU? Proszę pomyśl o ważnej osobie w Twoim życiu, która była Twoim przewodnikiem i pomagała Ci w podejmowaniu właściwych decyzji lub która doradzała Ci jak rozwiązywać istotne problemy lub która wspierała Cię w Twoim rozwoju osobistym; osobie, którą uważasz za mądrą i doświadczoną, która miała wpływ na Twoje osobiste i zawodowe wybory; może to być członek Twojej rodziny, nauczyciel, kolega, pierwszy lub aktualny pracodawca, etc. Proszę, zastanów się i odpowiedz na następujące pytania: 12

13 Opisz kim jest ta osoba Jaki jest kontekst wsparcia, którego Ci udzielała? Jak tego dokonała (poprzez bezpośrednią relację, spotkania)? Jakie były efekty tego wsparcia (np. właściwa decyzja, rozwiązany problem, etc.) Proszę, podziel się swoimi refleksjami z innymi uczestnikami. Trener używa tych pytań jako wprowadzenia do następnego ćwiczenia (ćwiczenia 4: tworzenie definicji mentoringu). Uczestnicy wykorzystają swoje odpowiedzi w pracy grupowej dzieląc się swoimi refleksjami tworząc wspólną definicję mentoringu. ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA Prezentacja Kwestionariusza przez trenera: 5 minut Wypełnianie Kwestionariusza: 20 minut ĆWICZENIE 4 Tworzenie definicji mentoringu CEL ĆWICZENIA Stworzenie wspólnej definicji i rozumienia mentoringu. KROK 1 Trener wypisuje poniższe pytania na tablicy/fipczarcie: 1. Jaka jest Twoja definicja mentoringu? (odnosi się do definicji) 2. Czego dowiedziałem się od mentorów? (odnosi się do kontekstu) 3. Jak oni to zrobili? (odnosi się do metod) KROK 2 Trener powinien podzielić uczestników na mniejsze grupy złożone z 3-4 osób. Każda z grup otrzymuje niezbędne narzędzia, aby odpowiedzieć na pytania (duże kartki papieru i markery). Każda z grup odpowiada na powyższe pytania zapisując odpowiedzi na kartkach. Każdy z uczestników wykorzystuje efekty swojej pracy indywidualnej wykonanej podczas ćwiczenia 3. KROK 3 Dzielenie się wynikami pracy; każda z grup wybiera jedną osobę, która prezentuje wyniki. Trener porównuje definicje wypracowane przez każdą z grup; poszczególne definicje staną się bazą dla wspólnej definicji. 13

14 PRZYKŁADY: ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA Czas trwania całej sesji: 45 minut: Praca w grupach: 25 minut Prezentacja wyników poszczególnych grup: 15 minut Porównanie wyników i komentarze (trener): 15 minut 14

15 MODUŁ 2 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MENTORINGU ĆWICZENIE 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY MENTORINGU Trener powinien zapoznać się Kompendium Dobrych Praktyk przygotowanym w ramach Projektu MIND.TS. Kompendium składa się z dobrych praktyk po dwa przykłady z każdego kraju partnerskiego. Trener sam wybiera przykłady dobrych praktyk do zaprezentowania może wybrać dwa z własnego kraju lub dla poszerzenia perspektywy zaprezentować praktykę zagraniczną. Mentoring może być używany na różne sposoby. Dla przykładu w zależności od celu dla jakiego mentoring był używany istnieje podział na następujące grupy dobrych praktyk: Rozwój umiejętności kobiet (PL, IT, LT, SP) Rozwój umiejętności młodzieży (PL, LT, SP) Integracja osób starszych, poprawa umiejętności pracowników danego sektora W zależności od potrzeb uczestników, jeden lub więcej przykładów może zostać zaprezentowanych bardziej dokładnie. METODY: Kompendium Dobrych Praktyk powinno stanowić punkt wyjścia do refleksji na temat sytuacji własnej organizacji i pobudzać uczestników do porównania przykładów z ich własną sytuacją. Trener nie powinien czytać przykładów z Kompendium, tylko je opowiedzieć własnymi słowami. ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA To ćwiczenie nie powinno zabrać więcej niż 30 minut: 10 minut na przytoczenie przykładów; 20 minut na dyskusję i konfrontację przykładów z sytuacjami organizacji uczestników. ĆWICZENIE 2 DEFINICJE MENTORINGU, ROZUMIENIE DEFINICJI, PROGRAMÓW I RELACJI MENTORINGU Na tę część składa się prezentacja oficjalnej definicji mentoringu, charakterystyki mentora, relacji mentorskiej, programów mentoringu i narzędzi. Trener wykorzystuje gotową prezentację w programie PowerPoint zatytułowaną: Mentoring oraz załączniki. METODY Prezentacja może zostać wzbogacona o własne slajdy trenera wynikające z jego własnych doświadczeń związanych z mentoringiem. Prezentację w PowerPoincie można przedstawić na dwa sposoby: 1. całą prezentację na raz; 2. prezentację podzieloną na sekcje przeplataną poszczególnymi ćwiczeniami modułu. Jest to uzależnione od doświadczeń trenera i jego stylu pracy. Prezentacja PowerPoint może być używana na różne sposoby, również może się pojawić w pozostałych modułach kursu. 15

16 Prezentacja nie powinna przyjąć formy wykładu! Najlepszym rozwiązaniem będzie zadawanie pytań, które naprowadzi uczestników na odpowiedź: jaka jest definicja mentoringu czy profil mentora i ucznia. Dla przykładu, trener może napisać na tablicy/flipczarcie słowo Mentor i poprosić uczestników, żeby wymienili cechy, jakie powinien posiadać mentor, podobnie można stworzyć profil ucznia. Przed zaprezentowaniem slajdów o przygotowaniu programu mentoringu trener powinien zapytać uczestników, co według nich trzeba zrobić, żeby taki program skutecznie zrealizować. ĆWICZENIE 3 TWORZENIE PROFILU MENTORA I/LUB UCZNIA To ćwiczenie polega na pobudzeniu kreatywności uczestników tak, aby stworzyli wspólny profil mentora i ucznia poprzez burzę mózgów. Uczestnicy są podzieleni na dwie/trzy grupy i dyskutują nad profilami mentora i ucznia. Słowa klucze dla tego ćwiczenia powienny zostać przygotowane wcześniej przez trenera na tablicy/flipczarcie. Czas trwania tego ćwiczenia to ok. 30 minut. SŁOWA KLUCZE: I. MENTOR - DOŚWIADCZENIE? - WIZJA, WARTOŚCI? - CZAS MOŻLIWOŚCI? - KOMPETENNCJE SPOŁECZNE, ZAWODOWE? - KONTAKTY? - SUKCESY? II. UCZEŃ - WIEK? - POZYCJA W ORGANIZACJI? - PLANY ZAWODOWE? - NOWE PROJEKTY? - Pod koniec ćwiczenia grupy prezentują efekty ich pracy i komentują je wraz z trenerem. Można poprosić uczestników, żeby tworząc te profile myśleli o swoich organizacjach i określili, kto w ich organizacjach może zostać mentorem. To ćwiczenie zachęci uczestników do wyobrażenia sobie mentora w ich własnej organizacji i określenia jakie cechy mentor powinien posiadać, żeby spełnić potrzeby organizacji. ĆWICZENIE 4 DEFINIOWANIE PROGRAMU MENTORINGU Celem tego ćwiczenia jest pobudzenie uczestników do refleksji jaki powinien być program mentoring w ich organizacji, jakie są korzyści z realizacji takiego programu, co może się zmienić po jego wprowadzeniu, co jest podstawą właściwego wdrożenia takiego programu; te pytania są punktem wyjścia do modułu 3. Ćwiczenie polega na wywiadach w parach i odpowiadaniu na zestaw pytań: I. DLACZEGO POTRZEBUJEMY PROGRAMU MENTORINGU? II. JAKICH WYNIKÓW, ZMIAN SIĘ SPODZIEWAMY? III. JAKIE BYŁOBY SZCZEGÓLNE, KONKRETNE ZADANIE MENTORA? IV. CZY MAMY NIEZBĘDNE ZASOBY POTRZEBNE DO REALIZACJI MENTORINGU? 16

17 V. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ MENTOROWI? ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA Ćwiczenie powinno zająć nie więcej niż 45 minut. Na koniec uczestnicy przedstawiają ich pracę i wspólnie dyskutują. MODUŁ 3 TRANSFER WIEDZY DO PRAKTYKI ĆWICZENIE 1 IDENTYFIKOWANIE PROBLEMÓW, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ROZWIĄZANE POPRZEZ MENTORING To ćwiczenie polega na indywidualnej pracy nad studiami przypadków (SP). Trzy SP zostały opracowane przez partnerów w ramach Projektu MIND.TS. Trener może wybrać 1, 2 lub 3 studium. Trener daje 10 min. na przeczytanie i zastanowienie się nad opisaną sytuacją. Zaleca się upewnienie się - przed rozpoczęciem prezentacji wyników pracy poszczególnych grup że uczestnicy rozumieją opisane sytuacje i główny problem, jaki się z nich wyłania. W przypadku niezrozumienia trener powinien pomóc uczestnikom zrozumieć problem zawarty w studium przypadku. Trener powinien wykazywać się pasją, wiedzą w zakresie omawianego tematu, nie musi być certyfikowanym trenerem; jednakże powinien wcześniej dokładnie przeanalizować te studia przypadków, żeby móc odpowiedzieć na pytania uczestników i pomóc grupie w zrozumieniu problemu. Trener powinen z pasją motywować i zachęcać uczestników do dyskusji, a także być przygotowanym na pytania, które mogą paść. Trener musi umieć zabrać się do rozwiązywania problemu, aby na jego przykładzie pokazać zastosowanie mentoringu w praktyce. Rolą trenera jest tu ułatwianie procesu uczenia się: studia przypadków powinny stać się punktem wyjścia do dyskusji, która nie powinna kończyć się jedynym możliwym rozwiązaniem sugerowanym przez trenera. ĆWICZENIE 2 PISANIE PROSTEGO PLANU MENTORINGU Uczestnicy są podzieleni na grupy i poproszeni o napisanie prostego planu mentoringu odpowiedniego do jednej z 3 sytuacji opisanych w w/w studiach przypadków. Trener powinien przedstawić narzędzia do prowadzenia programu mentoringu (uczestniczy otrzymują wydrukowane załączniki z narzędziami). Zadawane pytania: Jak osiągnąć cele? Jakie działania będą potrzebne? Jak to zostanie zrobione? Jakich zasobów będziemy potrzebować? METODY To ćwiczenie może się opierać na studium przypadków, ale trener może także pozwolić uczestnikom pracować na prawdziwych przypadkach/problemach, które pojawiły się w poprzednim module ćwiczenie 4. W tej sytuacji osoby z jednej organizacji powinny pracować w tej samej grupie podczas tego ćwiczenia. Następnie każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy. 17

18 Prezentacja wyników nie jest obowiązkowa jeśli grupa pracuje na prawdziwym przypadku/problemie swojej organizacji osoby mogą nie chcieć dzielić się z innymi swoimi problemami. To ćwiczenie powinno pobudzić do myślenia, jak program mentoring może zmienić sytuację danej organizacji i pomóc w jej rozwoju. Bardzo istotne jest przekazanie przez trenera informacji zwrotnej uczestnikom. Trener powinien zapewnić dla każdej z grup czas, żeby dokładnie zapoznać się z planem przygotowanym przez daną grupę, przedsykutować go i dać feedback. Plan mentoringu jest ważnym rezultatem pracy warsztatowej i należy mu się szczególna uwaga trenera! ORGANIZACJA CZASOWA ĆWICZENIA Czas trwania śr. 1 godzina. ĆWICZNIE 3 WSPÓLNA DYSKUSJA Z UDZIAŁEM GOŚCIA/EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO Ćwiczenie to polega na wspólnej dyskusji z gościem/ekspertem zewnętrznym - osobą, która doświadczyła mentoringu w danej organizacji i może być mentorem lub uczniem. Trener prosi gościa, aby opowiedział trochę o sobie, o swojej pracy i o doświadczeniu w zakresie mentoringu. Ważne jest by wcześniej zaaranżować tę rozmowę, aby uniknąć ryzyka dyskutowania o wszystkim i o niczym. Może się zdarzyć, że uczestnicy nie mają wiele pytań, dlatego aby nie skrócić tego ćwiczenia za bardzo, trener powinien przygotować listę alternatywnych pytań. Dla przykładu mogą to być pytania: 1. Czy stosujesz mentoring? 2. Jak go stosujesz? 3. Jakie są a ztego rezultaty i korzyści? 4. Jak wystartować z mentoringiem w organizacji? Prawdą jest, że zaproszenie gościa na 1 godzinę może być trudne, alternatywą może być skorzystanie z materiałów audiowizualnych np. wywiadów. ĆWICZENIE 4 EWALUACJA To ćwiczenie jest konieczne ponieważ służy zebraniu opinii zwrotnej od uczestników i trenera; W jakim stopniu oczekiwania uczestników wobec kursu zostały spełnione? Czy są zadowoleni z wiedzy i umiejętności jakie posiedli? Co pomogłoby im np. zdobyć więcej informacji, polepszyć umiejętności, wdrożyć program mentoringu do ich życia zawodowego? Co powinno ulec zmianie w programie tego szkolenia? Co powinien zmienić trener w swojej pracy? Jednym z narzędzi może być kwestionariusz ewaluacyjny, innym podsumowująca dyskusja z uczestnikami nt. różnych aspektów szkolenia oraz ich ogólnego samopoczucia po zakończeniu kursu. 18

19 W celu uzyskania szerszych informacji na temat projektu, jego rezultatów lub materiałów szkoleniowych wraz z załącznikami i dodatkami, prosimy o kontakt: Centrum Edukacji i Badań Społecznych Ul. Lotnicza 147/ Wrocław Beata Partyka tel Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella / Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 Ul. Legnicka Wrocław Anna Szmyt-Boguniewicz tel

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 1, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Materiały dla uczestników i prezentacje znajdziesz na stronie www.akademiadlamlodych.pl w zakładce nauczyciele albo w załączonym

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 5 Poniższy formularz aplikacyjny przeznaczony jest dla osób indywidualnych o zdolnościach przedsiębiorczych, które są zmotywowane

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi do przeprowadzenia superwizji modelu coachingu dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Zestaw narzędzi do przeprowadzenia superwizji modelu coachingu dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Zestaw narzędzi do przeprowadzenia superwizji modelu coachingu dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Materiał przygotowany przez Fundację Szkoła Liderów na potrzeby projektu Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz - bohater naszych czasów

Wolontariusz - bohater naszych czasów Joanna Żepielska Wolontariusz - bohater naszych czasów Scenariusz zajęć z edukacji humanitarnej dla gimnazjum Informacja o scenariuszu: Lekcja dotyczy takich pojęć, jak: wolontariusz, praca społeczna,

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone Szkolenie PrzywództwoOrganizacje w edukacji zostało są tak dobre jak ludzie, którzy je tworzą. stworzone by wyposażyć osoby kierujące zespołami w instytucjach edukacyjnych w wiedzę i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Moduł I Ewaluacja w praktyce szkolnej istota, cele, rodzaje.

Moduł I Ewaluacja w praktyce szkolnej istota, cele, rodzaje. Moduł I Ewaluacja w praktyce szkolnej istota, cele, rodzaje. Sesja 1: Podstawowe informacje o ewaluacji. Sesja 2: Ewaluacja w procesie rozwoju szkoły i w pracy nauczyciela PROGRAM I SCENARIUSZE ZAJĘĆ SESJA

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy "Prezentacja" skopiowany dla każdego z dzieci arkusze papieru markery kredki flamastry klej nożyczki taśma klejąca lub magnesy

Materiał pomocniczy Prezentacja skopiowany dla każdego z dzieci arkusze papieru markery kredki flamastry klej nożyczki taśma klejąca lub magnesy Prezentacje Pomysł na lekcję Na każdym etapie życia trzeba prezentować wyniki swoich prac. Im szybciej człowiek zapamięta podstawowe zasady dobrej prezentacji, tym łatwiej będzie mu ja samodzielnie przygotować.

Bardziej szczegółowo

Kto puka do naszych drzwi?

Kto puka do naszych drzwi? scenariusz III etap edukacyjny. Przedmiot: geografia Przedmiot: geografia str 1 Tytuł scenariusza: Kto puka do naszych drzwi? Autor scenariusza: Tomasz Majchrzak Krótki opis scenariusza: Scenariusz lekcji

Bardziej szczegółowo

a) Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat sprzedaży przez telefon w tym: - badania potrzeb poprzez pytania celowe (otwarte / zamknięte)

a) Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat sprzedaży przez telefon w tym: - badania potrzeb poprzez pytania celowe (otwarte / zamknięte) Temat szkolenia: Jak być skutecznym sprzedawcą w Call Center cykl warsztatów wdrożeniowo-szkoleniowych. Czas trwania szkolenia: 2 dni Miejsce szkolenia: Grupa uczących się: Telemarketerzy Cel główny szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu

Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu Program warsztatu powstał jako element projektu Jak dobrze ewaluować projekty kulturalne?. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania, m.in.

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa - klasa 6

Szkoła podstawowa - klasa 6 Szkoła podstawowa - klasa 6 Temat zajęć: Świat zawodów bez tajemnic. Czas trwania: 2 x 45 min. Cele dydaktyczne: Zapoznanie uczestników z tematyką zawodoznawczą specyfiką określonych profesji oraz zawodów

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K 2017 r. wybierz najlepiej! M A T R I K Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń według metody M A T R I K Metodologia jest oparta na podejściu

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Poznań, 2016 Moje motto zawodowe to: Ustawiczny rozwój osobisty prowadzi do harmonii i sukcesu

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Gdzie jest moje miejsce w szkole?

Gdzie jest moje miejsce w szkole? LEKCJA 5 Gdzie jest moje miejsce w szkole? Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną

Bardziej szczegółowo

Na wykonanie modułu zespoły powinny przeznaczyć nie więcej niż dwa tygodnie. Zapoznaj się razem z uczniami z treścią modułów.

Na wykonanie modułu zespoły powinny przeznaczyć nie więcej niż dwa tygodnie. Zapoznaj się razem z uczniami z treścią modułów. Moduł II zadanie dla nauczyciela Uczniowie pracują samodzielnie W tym zadaniu dowiesz się: - jak pomóc uczniom przygotować się do wywiadu z dorosłymi - jak napisać ciekawą relację z działań - w jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Kurs trenerów online w Nowych Motywacjach Spotkanie nr 2

Kurs trenerów online w Nowych Motywacjach Spotkanie nr 2 Kurs trenerów online w Nowych Motywacjach Spotkanie nr 2 Kurs Trenerów Online. Copyright: Szkolenia i Konsulting Marta Eichstaedt Program na dziś 1. Wasze prace domowe 2. Ćwiczenia pozwalające przekazać

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Moduł 5: Praca zespołowa

Moduł 5: Praca zespołowa Moduł 5: Praca zespołowa Spis treści 1. Wstęp 2. Zawartość teoretyczna 1. Wstęp Czas trwania modułu: 60 min Celem modułu jest uświadomienie Ci korzyści płynących z pracy zespołowej oraz podniesienie Twoich

Bardziej szczegółowo

Brief. Czas trwania 45 minut Poziom Starter. Plan zajęć

Brief. Czas trwania 45 minut Poziom Starter. Plan zajęć Brief W trakcie tej lekcji uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami działania algorytmów próbując przypasować je do codziennych czynności, w tym wypadku do robienia papierowych samolotów.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki?

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Cykl Kieruj w dobrym stylu PREZENTUJĄCA: Małgorzata Lelonkiewicz PROWADZĄCA: Bogna Mrozowska Zapraszam do komentowania, aktywności, dzielenia się swoim

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych organizowane od 2000 roku w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Bardziej szczegółowo

Projekt Kurs na karierę. Warsztaty Zakotwicz się pierwszy krok do kariery zawodowej (łącznie 4 godz.) maj czerwiec 2010r.

Projekt Kurs na karierę. Warsztaty Zakotwicz się pierwszy krok do kariery zawodowej (łącznie 4 godz.) maj czerwiec 2010r. Projekt Kurs na karierę Warsztaty Zakotwicz się pierwszy krok do kariery zawodowej (łącznie 4 godz.) maj czerwiec 2010r. Charakterystyka grupy: ok. 12 osób Prowadzący (pary): Barbara Pniewska, Łukasz Drobnik

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem!

Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem! Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem! Scenariusz lekcji wychowawczej stanowi kontynuację projektu Ja- Młody Obywatel realizowanego przez Stowarzyszenie Q Zmianom. 1. Cele dydaktyczno wychowawcze:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Szkoła Trenerów Nauka ( ) powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek Albert Einstein GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warsztat z kampanii społecznej dla uczniów i uczennic - uczestników kursu internetowego Nienawiść. Jestem Przeciw!

Warsztat z kampanii społecznej dla uczniów i uczennic - uczestników kursu internetowego Nienawiść. Jestem Przeciw! Scenariusz C. Warsztat z kampanii społecznej dla uczniów i uczennic - uczestników kursu internetowego Nienawiść. Jestem Przeciw! 1. CELE operacyjne: dopracowanie planu i realizacji własnej kampanii, skupienie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Ćwiczenie przed-szkoleniowe

Ćwiczenie: Ćwiczenie przed-szkoleniowe Ćwiczenie: Ćwiczenie przed-szkoleniowe Opis: Ćwiczenie tworzy wspólny punkt widzenia uczestników szkolenia i trenera. Łagodzi przyczyny oporu grupy szkoleniowej. Pełni również funkcję diagnostyczną. Dostarcza

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie i zarządzanie

5. Planowanie i zarządzanie 5. Planowanie i zarządzanie Promowanie uczestnictwa młodzieży w globalne obywatelstwo może nieść ze sobą cały szereg pozytywnych dla ucznia skutków. Może rozwijać kompetencje takie jak krytyczne myślenie,

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu Temat szkolenia nieformalnego: Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu. Cele szkolenia Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu kompetencji, ważnych z perspektywy

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

JWYWIAD SWOBODNY. Narzędzie do badań w działaniu

JWYWIAD SWOBODNY. Narzędzie do badań w działaniu JWYWIAD SWOBODNY Narzędzie do badań w działaniu Rozmawiając na co dzień z osobami odwiedzającymi naszą instytucję/organizację zdobywamy informacje i opinie na temat realizowanych działań. Nieformalne rozmowy

Bardziej szczegółowo

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę.

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę. AKADEMIA KOMPETENCJI TRENERSKICH WPROWADZENIE: POTENCJAŁ ZAWODOWY I OSOBISTY TRENERA Magdalena Bergmann Toruń, 9 września 2011 r. Fundacja Gospodarcza Pro Europa www.fundacja-proeuropa.org.pl Człowieka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

Historia pewnego domu

Historia pewnego domu Historia pewnego domu Warsztat oparty na historii rodziny Kwarciaków Autorzy: Katarzyna Kulińska, Wiktoria Miller, Ewa Opawska, Katarzyna Suszkiewicz Grupa docelowa: młodzież w wieku 13-18 lat (gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC. 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju

KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC. 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: PRÓBA

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Dzielenie się pomysłami. Moduł 5, temat 1, poziom 1 Przewodnik prowadzącego. praca, życie, umiejętności

Dzielenie się pomysłami. Moduł 5, temat 1, poziom 1 Przewodnik prowadzącego. praca, życie, umiejętności Moduł 5, temat 1, poziom 1 Akademia dla Młodych Materiały dla uczestników i prezentacje znajdziesz na stronie www.akademiadlamlodych.pl w zakładce nauczyciele albo w załączonym do podręcznika pendrivie.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych Strona1 SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych WPROWADZENIE: W jednostce szkoleniowej Kształcenie osób dorosłych wprowadzono podstawowe pojęcia dotyczące uczenia się w późniejszym wieku odwołujące się

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

Coaching Fundamentals Certificate (CFC )

Coaching Fundamentals Certificate (CFC ) Coaching Fundamentals Certificate (CFC ) 3-dniowy warsztat stacjonarny Omawiane tematy: Dzień pierwszy prowadzenie rozmowy i słuchanie Coaching konwersacyjny Sztuka prowadzenia rozmów Jak wygląda dobra

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Sulechów, 18.11.2013 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ( np. innowacja,

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU Szkoły z mocą zmieniania świata, nowy program mający na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Polsce, które pomagają dzieciom stawać

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie!

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! Witaj w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Cieszę się, że aplikujesz, by zostać wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Misją AKADEMII jest inspirowanie do wzrastania, by każdy wygrywał

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co sprzyja uczeniu się? DEFINICJE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE TO PRZEKAZYWANIE UCZNIOWI INFORMACJI W TAKI SPOSÓB, KTÓRY POMAGA MU SIĘ UCZYĆ.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Program szkolenia Tytuł sesji: Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Grupa docelowa: pracownicy państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014. Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769

Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014. Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769 Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014 Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769 Witamy! Projekt MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) rozwija się z sukcesem.

Bardziej szczegółowo

ELLA Nowi Liderzy. Podręcznik komunikacji. Wstęp do projektu

ELLA Nowi Liderzy. Podręcznik komunikacji. Wstęp do projektu 1 ELLA Nowi Liderzy Podręcznik komunikacji Wstęp do projektu Ogólnym celem projektu "ELLA Nowi Liderzy" było opracowanie metodologii, która mogłaby być stosowana w innych krajach w kształceniu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po przedsiębiorczości społecznej dla nastolatków Skrypt dla nauczyciela

Przewodnik po przedsiębiorczości społecznej dla nastolatków Skrypt dla nauczyciela Zrób coś dobrego! Przewodnik po przedsiębiorczości społecznej dla nastolatków Skrypt dla nauczyciela Publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie W stronę dziewcząt przy wsparciu finansowym Biura Edukacji

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Akademia Marketingu Internetowego Embrace Your Life Sp. z o.o.

Akademia Marketingu Internetowego Embrace Your Life Sp. z o.o. MIESIĄC 1: Tydzień 1/ Video 1 Twoja pasja Odpowiedz sobie na pytania: Dlaczego tak naprawdę teraz robię aktualnie to co robię? Wpisz z lewej powody które są Twoje np. relaksuje się przy tym, A z prawej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ćwiczeń coachingowych

Wstęp do ćwiczeń coachingowych Przykładowe 2 ćwiczenia coachingowe z publikacji: Kompetencje kierownicze. Materiały szkoleniowe i coachingowe Wstęp do ćwiczeń coachingowych Trzecia część publikacji dotyczy doskonalenia umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Szanowni Państwo Nic tak nie łączy łudzi jak wspólna droga pokonania trudności, problemów i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 Spis treści 1. Wprowadzenie...... 3 2. Opis szkolenia... 3 2.1. Zakres tematyczny......

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KREATYWNEGO MYŒLENIA STOSOWANE W BIZNESIE

TECHNIKI KREATYWNEGO MYŒLENIA STOSOWANE W BIZNESIE ul. Narutowicza 16\18\22 20-804 Lublin tel. 081 536 26 07, fax 081 532 13 51, tel. 604 720 161 szkolenia@edisonteam. zaproszenie na szkolenie: TECHNIKI KRETYWNEGO MYŒLENI STOSOWNE W BIZNESIE twórczoœæ

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Cel szkolenia Przygotowanie dyrektora, doradcy zawodowego/lidera doradztwa, nauczyciela do planowania i realizacji działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Opis sposobu realizacji sesji/ zastosowanych narzędzi, metod itd. DZIEŃ PIERWSZY 23.07.2009 (czwartek) 8.00-9.00 Śniadanie

Opis sposobu realizacji sesji/ zastosowanych narzędzi, metod itd. DZIEŃ PIERWSZY 23.07.2009 (czwartek) 8.00-9.00 Śniadanie Program szkolenia trenerskiego w ramach projektu Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej MODUŁ I - Obszar projektowania szkoleń Czas trwania wszystkich sesji w ramach modułu:

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego.

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Autorka : Aleksandra Kozioł Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, polegającą na bezpośrednich i systematycznych spotkaniach tutora z uczniem.

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK PRB - STOP

SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK PRB - STOP Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych Siedziba: 02-798 Warszawa; ul. Ekologiczna 20 m 3 Biuro: 00-684 Warszawa; ul. Wspólna 54a lok. 14 Tel. 022/407 07 89 www.stowarzyszeniestop.pl SZKOŁA TRENERSKA

Bardziej szczegółowo

Ramowy program szkolenia Diagnoza potrzeb lokalnych I WARSZTAT

Ramowy program szkolenia Diagnoza potrzeb lokalnych I WARSZTAT Diagnoza potrzeb lokalnych I WARSZTAT 10:00 11:30 Wprowadzenie - animacja lokalna jako proces. 12:00 13:30 Diagnoza środowiska lokalnego definiowanie celu. 14:30 16:00 Wybrane techniki i narzędzia diagnostyczne.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 5. DLA MŁODZIEŻY 16+ i dorosłych

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 5. DLA MŁODZIEŻY 16+ i dorosłych SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 5. DLA MŁODZIEŻY 16+ i dorosłych Temat: Rozmowa kwalifikacyjna Cel: Zapoznanie z procesem przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. Czas przeznaczony na warsztat: 45 minut. Potrzebne

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Kurs trenerów online. Spotkanie nr 2

Kurs trenerów online. Spotkanie nr 2 Kurs trenerów online Spotkanie nr 2 Program na dziś 1. Omówienie zadania domowego 2. Ile materiału szkoleniowego jesteś w stanie przekazać w czasie zajęć online? 3. Wykład / prezentacja w wirtualnym pokoju,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO Jeśli jesteś osobą ceniącą rozwój oraz zdobywanie doświadczeń i umiejętności w ciekawy sposób Jeśli chcesz dowiedzieć się jak

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI PRACY METODĄ EKSPERYMENTU W OPARCIU O NARZĘDZIA TOC

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI PRACY METODĄ EKSPERYMENTU W OPARCIU O NARZĘDZIA TOC Opis działań do przeprowadzenia w ramach tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w Projekcie pt. Bytomska Akademia Kompetencji WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU DOSKONALENIA

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Lekcja 1. Jak wyrażać emocje w sieci? 19 września Dzień emotikona Tematyka lekcji: Internet jest cudownym wynalazkiem. Wykorzystujemy go w zabawie, nauce, kontaktowaniu się z koleżankami i kolegami. Musimy

Bardziej szczegółowo