inanse Organizacji Pozarządowej Nowoś ci Wyjaś nienia ekspertów Komentarze ekspertów PRAKTYCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inanse Organizacji Pozarządowej Nowoś ci Wyjaś nienia ekspertów Komentarze ekspertów PRAKTYCE"

Transkrypt

1 Aktualizacja nr 104 FW PRAKTYCE inanse Organizacji Pozarządowej Komentarze ekspertów JUŻ CZAS PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INWENTARYZACJI Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi przeprowadzić na koniec roku inwentaryzację. Sama ustawa o rachunkowości nie zawiera szczegółowych wskazówek odnośnie do jej zasad, jednak wieloletnia praktyka podpowiada, na co należy zwrócić uwagę, aby wyniki tych czynności mogły być uznane za wiarygodne źródło danych. CROWDFUNDING NOWĄ SZANSĄ I ŹRÓDŁEM PROBLEMÓW PODATKOWYCH Fundacje i stowarzyszenia coraz częściej sięgają po nową formę finansowania, tzw. crowdfunding. Chociaż instytucja ta zrodziła się za oceanem, organizacje pozarządowe widzą w niej szanse na zainteresowanie swoją działalnością szerokiego grona osób, a w konsekwencji także na ich finansowe wsparcie. Nowoś ci NGO SKORZYSTAJĄ ZE ŚRODKÓW PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój stanowi instrument realizacji Strategii Europa Organizacje pozarządowe powinny przyjrzeć się najważniejszym wyzwaniom istniejącym obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia. DOSTAWA TOWARÓW NA REALIZACJĘ CELÓW PUBLICZNYCH I RELIGIJNYCH BEZ VAT Organizacja pożytku publicznego nie zapłaci VAT przy dokonaniu dostawy towarów, jeżeli środki pieniężne przeznaczone na ich nabycie pochodzą ze zbiórki publicznej i zostały przeznaczone na realizację celów publicznych i religijnych tak wynika ze znowelizowanych przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT. Wyjaś nienia ekspertów MIEJSCEM ŚWIADCZENIA USŁUG JEST PAŃSTWO SIEDZIBY USŁUGOBIORCY Podatnikiem VAT jest każdy podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Organizacja będzie więc świadczyć usługi na rzecz podatnika VAT, nawet jeśli będzie to podatnik niezarejestrowany. ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚ LIJ JE NA ADRES

2 PRENUMERATA 2015 Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda Wydawca: Emilia Leśniewska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Ticas Druk: Drukarnia Miller Korekta: Zespół ISBN: Nakład łączny: 600 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel.: , faks: , NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Finanse organizacji pozarządowej w praktyce wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Finansach organizacji pozarządowej w praktyce oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Finanse organizacji pozarządowej w praktyce została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Finanse organizacji pozarządowej w praktyce oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Finanse organizacji pozarządowej w praktyce lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów.

3 Szanowny Czytelniku! w dzisiejszym wydaniu miesięcznika chciałabym zwrócić uwagę na dwa aspekty, szczególnie istotne dla organizacji pozarządowych: dotacje i sprawy księgowe. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że żadna organizacja nie może funkcjonować bez środków finansowych, jak również musi pamiętać, by je odpowiednio zaksięgować i rozliczyć. Na początek więc wspomnę o Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, który stanowi instrument realizacji Strategii Europa Kształt tego programu i jego zakres wynika z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych. Warto zwrócić szczególną uwagę na podział alokacji EFS w PO WER pomiędzy poszczególne cele tematyczne i priorytety inwestycyjne. Temu zagadnieniu poświęcamy obszerny artykuł, a konkretnie zestawienie i opis poszczególnych priorytetów, w ramach których organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Nie sposób nie zauważyć, że fundacje i stowarzyszenia coraz częściej sięgają po nową formę finansowania, tzw. crowdfunding. Niestety rodzi ona wiele wątpliwości na tle podatkowym, które nasz ekspert z pewnością rozwieje. Jeśli chodzi o część księgową przypominamy o inwentaryzacji. Nie jest to tylko przykry obowiązek, z którego musi wywiązać się każda organizacja pozarządowa, ale również doskonała okazja do zweryfikowania rzetelności i aktualności prowadzonej ewidencji, ochrony i zarządzania majątkiem, a także rzetelności pracowników. Zapraszam do lektury Marta Grabowska-Peda redaktor prowadząca

4 2 Spis treści Nowości Dostawa towarów przeznaczonych na realizację celów publicznych i religijnych jest zwolniona z VAT 3 Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez organizację wymaga ubezpieczenia OC 6 W 2015 roku kara porządkowa pozostanie bez zmian 9 NGO skorzystają ze środków PO WER 11 Konkursy grantowe 27 Wyjaśnienia ekspertów 29 Sprawozdawczość organizacji Już czas przygotować się do inwentaryzacji w organizacji pozarządowej 39 VAT i podatki dochodowe Crowdfunding nową szansą dla NGO i źródłem problemów podatkowych 59 Organizacja pozarządowa jako podatnik VAT 69 Działalność organizacji pozarządowej Działania zlecane organizacjom przez samorządy terytorialne 79 Współpraca organizacji z pomocą społeczną 89

5 Nowości 3 Dostawa towarów przeznaczonych na realizację celów publicznych i religijnych jest zwolniona z VAT Organizacja pożytku publicznego nie zapłaci VAT dokonując dostawy towarów, jeżeli środki pieniężne przeznaczone na ich nabycie pochodzą ze zbiórki publicznej i zostały przeznaczone na realizację celów publicznych i religijnych tak wynika ze znowelizowanych przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT. Dnia 18 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Nowelizacja ta związana jest ściśle z nową ustawą o prowadzeniu zbiórek publicznych, a więc regulacją bliską wielu organizacjom pozarządowym. Definicja celów publicznych i religijnych Do treści rozporządzenia wprowadzono definicję celów publicznych i religijnych. Cele publiczne pozostają w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast cele religijne są określone w statucie lub innym akcie wewnętrznym organizacji pożytku publicznego. Warto zwrócić uwagę, że taka zbiórka musi być zgodna z prawem (a nie z wspomnianą ustawą), nie dookreślając jednak z jakim dokładnie. Z pewnością da to duże pole do popisu organom skarbowym przy weryfikacji tego zwolnienia. Nowe brzmienie zwolnienia z VAT Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z VAT dostawę towarów (z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym) dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację: a) w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną przez organizację pożytku publicznego zbiórką towarów, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych, b) za środki pieniężne pochodzące z ich zbiórki prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych;

6 4 Nowości Nowe brzmienie zwolnienia zawartego w tym przepisie konsekwentnie wskazuje, że zbiórka, w której uzyskano towary lub środki pieniężne (nie pieniądze ), musi być przeznaczona na realizację opisanych celów publicznych i religijnych, co stanowi właśnie wytrych dla organów podatkowych. Tabela. Porównanie przepisów 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przed zmianą Zwalnia się z VAT dostawę towarów (z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym) dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację: a) w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną zbiórką publiczną, o której mowa w ustawie z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 732), b) za środki pieniężne pozyskane ze zbiórki publicznej. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia po zmianie Zwalnia się z VAT dostawę towarów (z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym) dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację: a) w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną przez organizację pożytku publicznego zbiórką towarów, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych, b) za środki pieniężne pochodzące z ich zbiórki prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych. Analogiczne zmiany dotknęły również innych zwolnień dotyczących tej branży : pkt 12 dotyczący usługi o podwyższonej opłacie, o których mowa w ustawie z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, świadczone w celu zebrania środków pieniężnych, pkt 17 dotyczący świadczenia usług i dostawy towarów nieobjętych zwolnieniem z pkt 1 wykonywane przez podmioty, których działalność jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 22, 24, 26 i ustawy o VAT (usługi: służące profilaktyce, zachowaniu i ratowaniu zdrowia, pomocy społecznej, w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe i ba-

7 Nowości 5 dawczo-rozwojowe, realizowane przez kościoły i związki wyznaniowe, ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, kulturalne), w związku z organizowaniem imprez połączonych ze zbiórką środków pieniężnych wyłącznie na potrzeby tej działalności zwolnionej pod określonymi warunkami te zasadniczo nie uległy zmianie, poza wymogiem zgodności z przepisami nowej ustawy o zbiórkach publicznych. Odpowiednio też dostosowano 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia. Przepisy te określają warunki stosowania zwolnienia wskazanego w ust. 1 pkt 1. Pomimo, że wyglądają one na mocno przekształcone, są to jedynie zmiany redakcyjne. Podobne zmiany dotknęły ustępu 6 tego paragrafu, określającego warunki korzystania ze zwolnienia wskazanego w pkt 12, tj. dotyczącego usług o podwyższonej opłacie, o których mowa w ustawie Prawo telekomunikacyjne, świadczonych w celu zebrania środków pieniężnych na realizację celów publicznych i religijnych przez organizację pożytku publicznego, z wyjątkiem usług przedpłaconych. Jednak poza powtórzeniem wymogu prowadzenia zbiórki na cele publiczne i religijne, usunięto z tego przepisu wymóg, aby dostawca usługi posiadał kopię pozwolenia na przeprowadzenie przez organizację pożytku publicznego zbiórki publicznej, uzyskanego zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych. Ten element nowelizacji rozporządzenia związany jest ze znacznym ograniczeniem, w ustawie z 2014 r., wymogu posiadania zezwolenia na zbiórkę w porównaniu do ustawy z 1933 r. Przepisy przejściowe Rozporządzenie nowelizujące zawiera istotny przepis przejściowy, zgodnie z którym, jeżeli zbiórka publiczna odbyła się przed 18 lipca 2014 roku, a dostawa lub świadczenie usług nastąpi już po tej dacie (bez ograniczeń, jak daleko po tym dniu), wówczas zwolnienie z VAT stosuje się na starych zasadach. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie ministra finansów z 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, Dz.U z 2014 r. poz Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536, ze zm.

8 6 Nowości Ustawa z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 498). Uchylona ustawa z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 732). Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm. Załącznik nr 1 do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm. Mirosław Siwiński radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez organizację wymaga ubezpieczenia OC Organizacje pozarządowe mogą usługowo prowadzić księgi rachunkowe, bez pomocy wyspecjalizowanych podmiotów księgowych, jak również wykonywać czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz innych podmiotów. Muszą jednak zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wprowadziła deregulację w zakresie wydawania certyfikatów księgowych. W konsekwencji czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych, zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością i nie była karana za określone przestępstwa: przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości (uor), podlegający odpowiedzialności karnej.

9 Nowości 7 Konsekwencją wprowadzonych zmian jest m.in. doprecyzowanie brzmienia art. 4 ust. 5 uor w zakresie odpowiedzialności organizacji i przedsiębiorcy usługowo prowadzącego księgi rachunkowe za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości tej jednostki oraz dostosowania art. 79 pkt 6 uor w zakresie odpowiedzialności karnej, wobec zniesienia szczególnych wymagań w stosunku do przedsiębiorców (nie będą oni musieli powierzać wykonywania czynności księgowych osobom w szczególny sposób uprawnionym). Ze zmianami w ustawie o rachunkowości wiąże się zmiana w ustawie o finansach publicznych. Ma ona charakter dostosowawczy wynikający z rezygnacji z wymogu posiadania certyfikatu księgowego albo świadectwa kwalifikacyjnego przez osoby wykonujące zawód usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ubezpieczenia OC Organizacja, która sama prowadzi księgi rachunkowe na rzecz innych podmiotów, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania przedmiotowej działalności. Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość euro. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonych wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym także przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie czynności doradztwa podatkowego. Ubezpieczenie nie obejmuje jednak wyrządzonych przez ubezpieczonego szkód: 1) powodujących uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby przysposobionej i jej małżonka, a także osoby pozostającej z ubezpieczonym we wspólnym pożyciu; 2) wyrządzonych przez ubezpieczonego, który utracił uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, przy czym nie dotyczy to szkody wyrządzonej do momentu utraty uprawnień; 3) polegających na zapłacie kar umownych; 4) będących wynikiem działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek oraz aktów terroru.

10 8 Nowości Tabela 1. Zakres czynności z zakresu doradztwa podatkowego zastrzeżonych dla określonych grup podmiotów przed i po 10 sierpnia 2014 r. Zakres czynności na rzecz fundacji czy stowarzyszenia 1) udzielanie fundacjom i stowarzyszeniom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami 2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz fundacji czy stowarzyszeń, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie 3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz fundacji czy Stowarzyszeń, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie Podmioty uprawnione do wykonywania usług w stanie prawnym do 10 sierpnia 2014 r. doradcy podatkowi; adwokaci i radcowie prawni; biegli rewidenci doradcy podatkowi; adwokaci i radcowie prawni; biegli rewidenci ; przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości) doradcy podatkowi; adwokaci i radcowie prawni; biegli rewidenci; przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości) Podmioty uprawnione do wykonywania usług po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej nadal doradcy podatkowi; adwokaci i radcowie prawni; biegli rewidenci wszyscy wszyscy 4) reprezentowanie fundacji czy stowarzyszeń w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych doradcy podatkowi; adwokaci i radcowie prawni doradcy podatkowi; adwokaci i radcowie prawni

11 Nowości 9 Tabela 2. Rodzaje działalności w ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Działalność na rzecz organizacji Prowadzenie ksiąg rachunkowych organizacji Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji podatkowych organizacji Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych organizacji Wykonywane określonych czynności 1. Dokonywanie na podstawie dowodów księgowych zapisów zdarzeń w księgach rachunkowych w ujęciu chronologicznym i systematycznym. 2. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie za pomocą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. 3. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych. 5. Zgodne z przepisami gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji. 1. Prowadzenie ksiąg podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów. 2. Prowadzenie innych ewidencji podatkowych. 3. Udzielanie pomocy (doradztwo) w zakresie sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych. 1. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów. 2. Udzielanie pomocy (doradztwo) w zakresie sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768). W 2015 roku kara porządkowa pozostanie bez zmian Karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego i kontroli podatkowej. Obecnie maksymalna wysokość kary wynosi zł i pozostanie na tym samym poziomie również w przyszłym roku. Karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Natomiast nie jest możliwe jej wymierzenie w trakcie czynności sprawdzających, np. za niestawienie się

12 10 Nowości podatnika na wezwanie do urzędu skarbowego. Ukaranymi mogą zostać tylko osoby z określonego kręgu podmiotów. Należą do nich: strona postępowania, jej pełnomocnik, świadek, biegły, osoby odmawiające okazania przedmiotu oględzin, np. ksiąg podatkowych, uczestnicy rozprawy niewłaściwie się zachowujący, a także kontrolowany. Nie wszystko podlega karze Karze podlegają tylko określone zachowania wymienionych osób takie jak: brak osobistego stawiennictwa przed organem podatkowym bez uzasadnionej przyczyny, bezzasadna odmowa złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności dowodowej, opuszczenia miejsca przeprowadzenia czynności dowodowej, np. przesłuchania świadka, przed jej zakończeniem bez zgody organu. Organ podatkowy nie może natomiast nałożyć kary, gdy strona odmawia zgody na jej przesłuchanie przez urząd skarbowy. Organ podatkowy nie ma obowiązku stosowania kar porządkowych Przykładowo, w sytuacji, gdy podczas przesłuchania świadka, pełnomocnik strony wyjdzie w trakcie przed zakończeniem, bez zgody urzędnika, nie oznacza to, że automatycznie zostanie ukarany karą porządkową. Organ, decydując się na wymierzenie kary porządkowej, miarkuje jej wysokość. Chociaż w Ordynacji podatkowej brak jest dyrektyw co do określania jej wysokości, to jednak należy brać pod uwagę stopień naruszenia, stan majątkowy ukaranego, a także to, aby w przyszłości zapobiec podobnych zachowaniom. Tydzień na zapłacenie kary Kara porządkowa nakładana jest w formie postanowienia i należy ją zapłacić w terminie 7 dni od jego doręczenia. W tym samym terminie ukarany ma prawo złożyć zażalenie na postanowienie. Jednakże nie będzie go rozpatrywał organ wyższej instancji, a organ, który nałożył karę.

13 Nowości 11 WYMIAR KARY MUSI UWZGLĘDNIAĆ OKOLICZNOŚCI Organy podatkowe nie mają pełnej dowolności przy wymierzaniu kary porządkowej. Ustalając wymiar kary należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności towarzyszących naruszeniu przepisów postępowania podatkowego, wagę naruszenia, postawę osoby naruszającej przepisy w trakcie tego naruszenia jak i po nim. Jeśli pojawiły się nieprzewidziane okoliczność i podatnik próbuje usprawiedliwić swoje niestawiennictwo, kara powinna być współmierna do przewinienia nie może to być kwota maksymalna. Wyrok WSA w Olsztynie z 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 127/09 PODSTAWA PRAWNA: Obwieszczenie ministra finansów z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art ustawy Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r. nr 710). Jakub Rychlik doradca podatkowy NGO skorzystają ze środków PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój stanowi instrument realizacji Strategii Europa Organizacje pozarządowe powinny przyjrzeć się najważniejszym wyzwaniom istniejącym obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia. Program uwzględnia bowiem stojące przed Europą wyzwania długofalowe, związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, a także inwestycjami w kapitał ludzki. W latach Europejski Fundusz Społeczny (EFS) będzie współfinansował krajowy program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia, a także 16 regionalnych programów operacyjnych. Kształt tego programu i jego zakres wynika z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: oraz i stanowi kontinuum logiki przyjętej w realizacji przedsięwzięć z EFS w Polsce. Na poziomie regionalnym interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego będzie dotyczyła bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich

14 12 Nowości sytuacji na rynku, natomiast krajowy program operacyjny skoncentruje się na zmianach strukturalnych poszczególnych polityk sektorowych oraz na przedsięwzięciach o charakterze ogólnopolskim, które są priorytetowe z punktu widzenia polityki państwa. W wyniku decentralizacji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach % środków tego funduszu zasili regionalne programy operacyjne, a 28% Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Podział alokacji EFS w PO WER pomiędzy poszczególne cele tematyczne i priorytety inwestycyjne oparty jest przede wszystkim na zakresie tematycznym programu i jego celach. Odzwierciedla on istniejące w Polsce wyzwania dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego, zidentyfikowane w części diagnostycznej. Jednocześnie przyznane poszczególnym celom tematycznym i priorytetom inwestycyjnym znaczenie wynika z dążenia do koncentracji wsparcia na tych działaniach, które posiadają największą wartość dodaną oraz pozwalają w najwyższym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów Europy 2020 i krajowych dokumentów strategicznych. Koncentracja 60% środków EFS na pięciu wybranych priorytetach inwestycyjnych w programie operacyjnym została zastosowana w PO WER w odniesieniu do następujących priorytetów: 1. Trwała integracja z rynkiem pracy osób młodych bez pracy, zwłaszcza tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. 2. Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego. 3. Inwestycja w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. 4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie dla wszystkich grup wiekowych o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia również dzięki doradztwu i uznawaniu nabytych kompetencji. 5. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i zapobiegania mu oraz promowania równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji oraz kształcenia podstawowego i średniego.

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi paź dziernik 2014 nr 6 issn 2353-8074 TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi AKTUALNOŚCI Małe fi rmy nie będą musiały sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ WRAZ OM EN Z K EKS RT PE W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIUR RACHUNKOWYCH

ASPEKTY PRAWNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIUR RACHUNKOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 625 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 32 2011 TERESA KIZIUKIEWICZ Uniwersytet Szczeciński ASPEKTY PRAWNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIUR RACHUNKOWYCH Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING nr 100, styczeń 201412 issn 1895-2852 Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING w numerze m.in.: OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY Obowiązki przy wypłacie dywidendy spoczywają

Bardziej szczegółowo

podatkowe za 2014 rok

podatkowe za 2014 rok Sławomir Liżewski Rozliczenie podatkowe za 2014 rok Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2015 r. VADEMECUM PŁATNIKA Książka zawiera gotowe instrukcje, jak krok po kroku rozliczyć z podatku

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

W tym numerze: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do

W tym numerze: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do W tym numerze: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do wynagrodzeń - strona 5 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN Zmiany zasad prowadzenia zbiórek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2015 r. o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... 2015 r. o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia... 2015 r. o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej 1) Konstytucyjne zasady społecznej gospodarki rynkowej i solidarności, a także dążenie do pełnego

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej Poradnik ABC organizacji pozarządowej Kraków 2013 Poradnik ABC organizacji pozarządowej Aldona Gibalska, dr Małgorzata Kurleto, Agnieszka Majewska-Siwek, Anatol Władyka Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji Katarzyna Kiełbiowska Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji poradnik dla stowarzyszeñ i fundacji nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej Jak napisać politykę rachunkowości organizacji poradnik

Bardziej szczegółowo

oradca prezesa spółki z o.o.

oradca prezesa spółki z o.o. T e m a t n u m e r u oradca maj czerwiec, nr 2 (123) ISSN 2353-429X prezesa spółki z o.o. DP r a w o z a r z ą d z a n i e f i n a n s e ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 18 RZESZÓW 2011 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne w praktyce

Ubezpieczenia społeczne w praktyce Aktualizacja nr 158 listopad 2014 Ubezpieczenia społeczne w praktyce NOWOŚCI Decyzja ZUS w sprawie hipoteki przymusowej musi być doręczona obojgu małżonkom 4 Od 9 października niższe odsetki od zaległości

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo