inanse Organizacji Pozarządowej Nowoś ci Wyjaś nienia ekspertów Komentarze ekspertów PRAKTYCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inanse Organizacji Pozarządowej Nowoś ci Wyjaś nienia ekspertów Komentarze ekspertów PRAKTYCE"

Transkrypt

1 Aktualizacja nr 104 FW PRAKTYCE inanse Organizacji Pozarządowej Komentarze ekspertów JUŻ CZAS PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INWENTARYZACJI Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi przeprowadzić na koniec roku inwentaryzację. Sama ustawa o rachunkowości nie zawiera szczegółowych wskazówek odnośnie do jej zasad, jednak wieloletnia praktyka podpowiada, na co należy zwrócić uwagę, aby wyniki tych czynności mogły być uznane za wiarygodne źródło danych. CROWDFUNDING NOWĄ SZANSĄ I ŹRÓDŁEM PROBLEMÓW PODATKOWYCH Fundacje i stowarzyszenia coraz częściej sięgają po nową formę finansowania, tzw. crowdfunding. Chociaż instytucja ta zrodziła się za oceanem, organizacje pozarządowe widzą w niej szanse na zainteresowanie swoją działalnością szerokiego grona osób, a w konsekwencji także na ich finansowe wsparcie. Nowoś ci NGO SKORZYSTAJĄ ZE ŚRODKÓW PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój stanowi instrument realizacji Strategii Europa Organizacje pozarządowe powinny przyjrzeć się najważniejszym wyzwaniom istniejącym obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia. DOSTAWA TOWARÓW NA REALIZACJĘ CELÓW PUBLICZNYCH I RELIGIJNYCH BEZ VAT Organizacja pożytku publicznego nie zapłaci VAT przy dokonaniu dostawy towarów, jeżeli środki pieniężne przeznaczone na ich nabycie pochodzą ze zbiórki publicznej i zostały przeznaczone na realizację celów publicznych i religijnych tak wynika ze znowelizowanych przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT. Wyjaś nienia ekspertów MIEJSCEM ŚWIADCZENIA USŁUG JEST PAŃSTWO SIEDZIBY USŁUGOBIORCY Podatnikiem VAT jest każdy podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Organizacja będzie więc świadczyć usługi na rzecz podatnika VAT, nawet jeśli będzie to podatnik niezarejestrowany. ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚ LIJ JE NA ADRES

2 PRENUMERATA 2015 Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda Wydawca: Emilia Leśniewska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Ticas Druk: Drukarnia Miller Korekta: Zespół ISBN: Nakład łączny: 600 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel.: , faks: , NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Finanse organizacji pozarządowej w praktyce wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Finansach organizacji pozarządowej w praktyce oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Finanse organizacji pozarządowej w praktyce została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Finanse organizacji pozarządowej w praktyce oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Finanse organizacji pozarządowej w praktyce lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów.

3 Szanowny Czytelniku! w dzisiejszym wydaniu miesięcznika chciałabym zwrócić uwagę na dwa aspekty, szczególnie istotne dla organizacji pozarządowych: dotacje i sprawy księgowe. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że żadna organizacja nie może funkcjonować bez środków finansowych, jak również musi pamiętać, by je odpowiednio zaksięgować i rozliczyć. Na początek więc wspomnę o Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, który stanowi instrument realizacji Strategii Europa Kształt tego programu i jego zakres wynika z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych. Warto zwrócić szczególną uwagę na podział alokacji EFS w PO WER pomiędzy poszczególne cele tematyczne i priorytety inwestycyjne. Temu zagadnieniu poświęcamy obszerny artykuł, a konkretnie zestawienie i opis poszczególnych priorytetów, w ramach których organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Nie sposób nie zauważyć, że fundacje i stowarzyszenia coraz częściej sięgają po nową formę finansowania, tzw. crowdfunding. Niestety rodzi ona wiele wątpliwości na tle podatkowym, które nasz ekspert z pewnością rozwieje. Jeśli chodzi o część księgową przypominamy o inwentaryzacji. Nie jest to tylko przykry obowiązek, z którego musi wywiązać się każda organizacja pozarządowa, ale również doskonała okazja do zweryfikowania rzetelności i aktualności prowadzonej ewidencji, ochrony i zarządzania majątkiem, a także rzetelności pracowników. Zapraszam do lektury Marta Grabowska-Peda redaktor prowadząca

4 2 Spis treści Nowości Dostawa towarów przeznaczonych na realizację celów publicznych i religijnych jest zwolniona z VAT 3 Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez organizację wymaga ubezpieczenia OC 6 W 2015 roku kara porządkowa pozostanie bez zmian 9 NGO skorzystają ze środków PO WER 11 Konkursy grantowe 27 Wyjaśnienia ekspertów 29 Sprawozdawczość organizacji Już czas przygotować się do inwentaryzacji w organizacji pozarządowej 39 VAT i podatki dochodowe Crowdfunding nową szansą dla NGO i źródłem problemów podatkowych 59 Organizacja pozarządowa jako podatnik VAT 69 Działalność organizacji pozarządowej Działania zlecane organizacjom przez samorządy terytorialne 79 Współpraca organizacji z pomocą społeczną 89

5 Nowości 3 Dostawa towarów przeznaczonych na realizację celów publicznych i religijnych jest zwolniona z VAT Organizacja pożytku publicznego nie zapłaci VAT dokonując dostawy towarów, jeżeli środki pieniężne przeznaczone na ich nabycie pochodzą ze zbiórki publicznej i zostały przeznaczone na realizację celów publicznych i religijnych tak wynika ze znowelizowanych przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT. Dnia 18 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Nowelizacja ta związana jest ściśle z nową ustawą o prowadzeniu zbiórek publicznych, a więc regulacją bliską wielu organizacjom pozarządowym. Definicja celów publicznych i religijnych Do treści rozporządzenia wprowadzono definicję celów publicznych i religijnych. Cele publiczne pozostają w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast cele religijne są określone w statucie lub innym akcie wewnętrznym organizacji pożytku publicznego. Warto zwrócić uwagę, że taka zbiórka musi być zgodna z prawem (a nie z wspomnianą ustawą), nie dookreślając jednak z jakim dokładnie. Z pewnością da to duże pole do popisu organom skarbowym przy weryfikacji tego zwolnienia. Nowe brzmienie zwolnienia z VAT Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z VAT dostawę towarów (z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym) dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację: a) w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną przez organizację pożytku publicznego zbiórką towarów, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych, b) za środki pieniężne pochodzące z ich zbiórki prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych;

6 4 Nowości Nowe brzmienie zwolnienia zawartego w tym przepisie konsekwentnie wskazuje, że zbiórka, w której uzyskano towary lub środki pieniężne (nie pieniądze ), musi być przeznaczona na realizację opisanych celów publicznych i religijnych, co stanowi właśnie wytrych dla organów podatkowych. Tabela. Porównanie przepisów 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przed zmianą Zwalnia się z VAT dostawę towarów (z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym) dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację: a) w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną zbiórką publiczną, o której mowa w ustawie z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 732), b) za środki pieniężne pozyskane ze zbiórki publicznej. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia po zmianie Zwalnia się z VAT dostawę towarów (z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym) dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację: a) w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną przez organizację pożytku publicznego zbiórką towarów, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych, b) za środki pieniężne pochodzące z ich zbiórki prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych. Analogiczne zmiany dotknęły również innych zwolnień dotyczących tej branży : pkt 12 dotyczący usługi o podwyższonej opłacie, o których mowa w ustawie z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, świadczone w celu zebrania środków pieniężnych, pkt 17 dotyczący świadczenia usług i dostawy towarów nieobjętych zwolnieniem z pkt 1 wykonywane przez podmioty, których działalność jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 22, 24, 26 i ustawy o VAT (usługi: służące profilaktyce, zachowaniu i ratowaniu zdrowia, pomocy społecznej, w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe i ba-

7 Nowości 5 dawczo-rozwojowe, realizowane przez kościoły i związki wyznaniowe, ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, kulturalne), w związku z organizowaniem imprez połączonych ze zbiórką środków pieniężnych wyłącznie na potrzeby tej działalności zwolnionej pod określonymi warunkami te zasadniczo nie uległy zmianie, poza wymogiem zgodności z przepisami nowej ustawy o zbiórkach publicznych. Odpowiednio też dostosowano 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia. Przepisy te określają warunki stosowania zwolnienia wskazanego w ust. 1 pkt 1. Pomimo, że wyglądają one na mocno przekształcone, są to jedynie zmiany redakcyjne. Podobne zmiany dotknęły ustępu 6 tego paragrafu, określającego warunki korzystania ze zwolnienia wskazanego w pkt 12, tj. dotyczącego usług o podwyższonej opłacie, o których mowa w ustawie Prawo telekomunikacyjne, świadczonych w celu zebrania środków pieniężnych na realizację celów publicznych i religijnych przez organizację pożytku publicznego, z wyjątkiem usług przedpłaconych. Jednak poza powtórzeniem wymogu prowadzenia zbiórki na cele publiczne i religijne, usunięto z tego przepisu wymóg, aby dostawca usługi posiadał kopię pozwolenia na przeprowadzenie przez organizację pożytku publicznego zbiórki publicznej, uzyskanego zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych. Ten element nowelizacji rozporządzenia związany jest ze znacznym ograniczeniem, w ustawie z 2014 r., wymogu posiadania zezwolenia na zbiórkę w porównaniu do ustawy z 1933 r. Przepisy przejściowe Rozporządzenie nowelizujące zawiera istotny przepis przejściowy, zgodnie z którym, jeżeli zbiórka publiczna odbyła się przed 18 lipca 2014 roku, a dostawa lub świadczenie usług nastąpi już po tej dacie (bez ograniczeń, jak daleko po tym dniu), wówczas zwolnienie z VAT stosuje się na starych zasadach. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie ministra finansów z 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, Dz.U z 2014 r. poz Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536, ze zm.

8 6 Nowości Ustawa z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 498). Uchylona ustawa z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 732). Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm. Załącznik nr 1 do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm. Mirosław Siwiński radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez organizację wymaga ubezpieczenia OC Organizacje pozarządowe mogą usługowo prowadzić księgi rachunkowe, bez pomocy wyspecjalizowanych podmiotów księgowych, jak również wykonywać czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz innych podmiotów. Muszą jednak zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wprowadziła deregulację w zakresie wydawania certyfikatów księgowych. W konsekwencji czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych, zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością i nie była karana za określone przestępstwa: przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości (uor), podlegający odpowiedzialności karnej.

9 Nowości 7 Konsekwencją wprowadzonych zmian jest m.in. doprecyzowanie brzmienia art. 4 ust. 5 uor w zakresie odpowiedzialności organizacji i przedsiębiorcy usługowo prowadzącego księgi rachunkowe za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości tej jednostki oraz dostosowania art. 79 pkt 6 uor w zakresie odpowiedzialności karnej, wobec zniesienia szczególnych wymagań w stosunku do przedsiębiorców (nie będą oni musieli powierzać wykonywania czynności księgowych osobom w szczególny sposób uprawnionym). Ze zmianami w ustawie o rachunkowości wiąże się zmiana w ustawie o finansach publicznych. Ma ona charakter dostosowawczy wynikający z rezygnacji z wymogu posiadania certyfikatu księgowego albo świadectwa kwalifikacyjnego przez osoby wykonujące zawód usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ubezpieczenia OC Organizacja, która sama prowadzi księgi rachunkowe na rzecz innych podmiotów, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania przedmiotowej działalności. Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość euro. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonych wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym także przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie czynności doradztwa podatkowego. Ubezpieczenie nie obejmuje jednak wyrządzonych przez ubezpieczonego szkód: 1) powodujących uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby przysposobionej i jej małżonka, a także osoby pozostającej z ubezpieczonym we wspólnym pożyciu; 2) wyrządzonych przez ubezpieczonego, który utracił uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, przy czym nie dotyczy to szkody wyrządzonej do momentu utraty uprawnień; 3) polegających na zapłacie kar umownych; 4) będących wynikiem działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek oraz aktów terroru.

10 8 Nowości Tabela 1. Zakres czynności z zakresu doradztwa podatkowego zastrzeżonych dla określonych grup podmiotów przed i po 10 sierpnia 2014 r. Zakres czynności na rzecz fundacji czy stowarzyszenia 1) udzielanie fundacjom i stowarzyszeniom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami 2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz fundacji czy stowarzyszeń, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie 3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz fundacji czy Stowarzyszeń, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie Podmioty uprawnione do wykonywania usług w stanie prawnym do 10 sierpnia 2014 r. doradcy podatkowi; adwokaci i radcowie prawni; biegli rewidenci doradcy podatkowi; adwokaci i radcowie prawni; biegli rewidenci ; przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości) doradcy podatkowi; adwokaci i radcowie prawni; biegli rewidenci; przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości) Podmioty uprawnione do wykonywania usług po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej nadal doradcy podatkowi; adwokaci i radcowie prawni; biegli rewidenci wszyscy wszyscy 4) reprezentowanie fundacji czy stowarzyszeń w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych doradcy podatkowi; adwokaci i radcowie prawni doradcy podatkowi; adwokaci i radcowie prawni

11 Nowości 9 Tabela 2. Rodzaje działalności w ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Działalność na rzecz organizacji Prowadzenie ksiąg rachunkowych organizacji Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji podatkowych organizacji Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych organizacji Wykonywane określonych czynności 1. Dokonywanie na podstawie dowodów księgowych zapisów zdarzeń w księgach rachunkowych w ujęciu chronologicznym i systematycznym. 2. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie za pomocą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. 3. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych. 5. Zgodne z przepisami gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji. 1. Prowadzenie ksiąg podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów. 2. Prowadzenie innych ewidencji podatkowych. 3. Udzielanie pomocy (doradztwo) w zakresie sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych. 1. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów. 2. Udzielanie pomocy (doradztwo) w zakresie sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768). W 2015 roku kara porządkowa pozostanie bez zmian Karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego i kontroli podatkowej. Obecnie maksymalna wysokość kary wynosi zł i pozostanie na tym samym poziomie również w przyszłym roku. Karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Natomiast nie jest możliwe jej wymierzenie w trakcie czynności sprawdzających, np. za niestawienie się

12 10 Nowości podatnika na wezwanie do urzędu skarbowego. Ukaranymi mogą zostać tylko osoby z określonego kręgu podmiotów. Należą do nich: strona postępowania, jej pełnomocnik, świadek, biegły, osoby odmawiające okazania przedmiotu oględzin, np. ksiąg podatkowych, uczestnicy rozprawy niewłaściwie się zachowujący, a także kontrolowany. Nie wszystko podlega karze Karze podlegają tylko określone zachowania wymienionych osób takie jak: brak osobistego stawiennictwa przed organem podatkowym bez uzasadnionej przyczyny, bezzasadna odmowa złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności dowodowej, opuszczenia miejsca przeprowadzenia czynności dowodowej, np. przesłuchania świadka, przed jej zakończeniem bez zgody organu. Organ podatkowy nie może natomiast nałożyć kary, gdy strona odmawia zgody na jej przesłuchanie przez urząd skarbowy. Organ podatkowy nie ma obowiązku stosowania kar porządkowych Przykładowo, w sytuacji, gdy podczas przesłuchania świadka, pełnomocnik strony wyjdzie w trakcie przed zakończeniem, bez zgody urzędnika, nie oznacza to, że automatycznie zostanie ukarany karą porządkową. Organ, decydując się na wymierzenie kary porządkowej, miarkuje jej wysokość. Chociaż w Ordynacji podatkowej brak jest dyrektyw co do określania jej wysokości, to jednak należy brać pod uwagę stopień naruszenia, stan majątkowy ukaranego, a także to, aby w przyszłości zapobiec podobnych zachowaniom. Tydzień na zapłacenie kary Kara porządkowa nakładana jest w formie postanowienia i należy ją zapłacić w terminie 7 dni od jego doręczenia. W tym samym terminie ukarany ma prawo złożyć zażalenie na postanowienie. Jednakże nie będzie go rozpatrywał organ wyższej instancji, a organ, który nałożył karę.

13 Nowości 11 WYMIAR KARY MUSI UWZGLĘDNIAĆ OKOLICZNOŚCI Organy podatkowe nie mają pełnej dowolności przy wymierzaniu kary porządkowej. Ustalając wymiar kary należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności towarzyszących naruszeniu przepisów postępowania podatkowego, wagę naruszenia, postawę osoby naruszającej przepisy w trakcie tego naruszenia jak i po nim. Jeśli pojawiły się nieprzewidziane okoliczność i podatnik próbuje usprawiedliwić swoje niestawiennictwo, kara powinna być współmierna do przewinienia nie może to być kwota maksymalna. Wyrok WSA w Olsztynie z 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 127/09 PODSTAWA PRAWNA: Obwieszczenie ministra finansów z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art ustawy Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r. nr 710). Jakub Rychlik doradca podatkowy NGO skorzystają ze środków PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój stanowi instrument realizacji Strategii Europa Organizacje pozarządowe powinny przyjrzeć się najważniejszym wyzwaniom istniejącym obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia. Program uwzględnia bowiem stojące przed Europą wyzwania długofalowe, związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, a także inwestycjami w kapitał ludzki. W latach Europejski Fundusz Społeczny (EFS) będzie współfinansował krajowy program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia, a także 16 regionalnych programów operacyjnych. Kształt tego programu i jego zakres wynika z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: oraz i stanowi kontinuum logiki przyjętej w realizacji przedsięwzięć z EFS w Polsce. Na poziomie regionalnym interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego będzie dotyczyła bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich

14 12 Nowości sytuacji na rynku, natomiast krajowy program operacyjny skoncentruje się na zmianach strukturalnych poszczególnych polityk sektorowych oraz na przedsięwzięciach o charakterze ogólnopolskim, które są priorytetowe z punktu widzenia polityki państwa. W wyniku decentralizacji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach % środków tego funduszu zasili regionalne programy operacyjne, a 28% Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Podział alokacji EFS w PO WER pomiędzy poszczególne cele tematyczne i priorytety inwestycyjne oparty jest przede wszystkim na zakresie tematycznym programu i jego celach. Odzwierciedla on istniejące w Polsce wyzwania dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego, zidentyfikowane w części diagnostycznej. Jednocześnie przyznane poszczególnym celom tematycznym i priorytetom inwestycyjnym znaczenie wynika z dążenia do koncentracji wsparcia na tych działaniach, które posiadają największą wartość dodaną oraz pozwalają w najwyższym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów Europy 2020 i krajowych dokumentów strategicznych. Koncentracja 60% środków EFS na pięciu wybranych priorytetach inwestycyjnych w programie operacyjnym została zastosowana w PO WER w odniesieniu do następujących priorytetów: 1. Trwała integracja z rynkiem pracy osób młodych bez pracy, zwłaszcza tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. 2. Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego. 3. Inwestycja w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. 4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie dla wszystkich grup wiekowych o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia również dzięki doradztwu i uznawaniu nabytych kompetencji. 5. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i zapobiegania mu oraz promowania równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji oraz kształcenia podstawowego i średniego.

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Po zmianach

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM WYDANIE TRZECIE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 22 518 29 29 @ 22 617 60 10 FABRYKAWIEDZY.comWIEDZAIPRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

WZORY SPRAWOZDAŃ DLA NGO Z KOMENTARZEM KONIEC BŁĘDÓW W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH

WZORY SPRAWOZDAŃ DLA NGO Z KOMENTARZEM KONIEC BŁĘDÓW W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH WZORY SPRAWOZDAŃ DLA NGO Z KOMENTARZEM KONIEC BŁĘDÓW W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem wydanie trzecie zmienione Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Ordynacja podatkowa. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Ordynacja podatkowa 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Ordynacja podatkowa 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok. krok po kroku

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok. krok po kroku Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok krok po kroku Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Justyna Jóźwiak Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda ISBN: 978-83-269-4706-3

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem

dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych w razie potrzeby podtytuł Autor Marcin Sikora 1BQ17 Miejsce na numer produktowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK Zuzanna Świerc SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK Praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2016 rok Praktyczne wskazówki eksperta Autor: Zuzanna

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 22 518 29 29 @ 22 617 60 10 FABRYKAWIEDZY.comWIEDZAIPRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Każdy przedsiębiorca (art. 76a ust.3 ustawy o rachunkowości) Czynność zderegulowana

Każdy przedsiębiorca (art. 76a ust.3 ustawy o rachunkowości) Czynność zderegulowana Czynności zawodowe Podmioty uprawnione przed 10.08.2014 Podmioty uprawnione po 10.08.2014 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradcy podatkowi Biegli rewidenci Osoby posiadające certyfikat księgowy wydany

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku dr Katarzyna Trzpioła Rozliczanie kosztów ponoszonych na przełomie roku może przysparzać

Bardziej szczegółowo

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r.

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. 3 >> usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegły rewident, doradca podatkowy, agent celny, działalność ubezpieczeniowa, gry losowe 1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. Wchodząca

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp

Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH Jarosław Jurga Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Przykłady wzorów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Luty 2014 issn 2391-5781 nr 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Ochrona danych dotyczy także informacji publicznych Tajemnica bankowa w świecie Big data Ochrona

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Małgorzata Niezgoda-Kamińska Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok Wytyczne nowego rozporządzenia o sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wraz z treścią

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika

Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF 2017 praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Porównanie

Bardziej szczegółowo

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie 2 EK 0035 Szanowny Czytelniku Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów (które trzeba wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Służba cywilna po nowelizacji

Służba cywilna po nowelizacji Michał Culepa Służba cywilna po nowelizacji Kompendium służb zatrudnienia Zmiany 2016. Wzory dokumentów. Praktyka Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ANALIZY PRAWA PRACY

CENTRUM ANALIZY PRAWA PRACY INFORMATOR KADROWEGO 2017 NOWOŚĆ! Książka: UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2017 Rewolucja w rozliczeniach Z publikacji dowiesz się m.in.: W jaki sposób poprawnie oskładkowywać umowy zlecenia w 2017 roku?

Bardziej szczegółowo

Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska. Wydawca: Marta Grabowska-Peda. Redaktor: Rafał Kuciński

Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska. Wydawca: Marta Grabowska-Peda. Redaktor: Rafał Kuciński Nowa ewidencja VAT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Rafał Kuciński ISBN: 978-83-269-5870-0 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Kontrole placówek medycznych przez sanepid

Kontrole placówek medycznych przez sanepid Ochrona zdrowia Kontrole placówek medycznych przez sanepid Profilaktyka zakażeń i zranień, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna 1BV14 AUTOR: Karolina Kornblit aplikant radcowski w Kancelarii GACH,

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

inanse Organizacji Pozarządowej Komentarze ekspertów Nowoś ci Interpretacje Wyjaś nienia ekspertów PRAKTYCE

inanse Organizacji Pozarządowej Komentarze ekspertów Nowoś ci Interpretacje Wyjaś nienia ekspertów PRAKTYCE FW PRAKTYCE inanse ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚ LIJ JE NA ADRES NG@WIP.PL Aktualizacja nr 98 MAJ 2014 Organizacji Pozarządowej Komentarze ekspertów SPÓŁKI TWORZONE PRZEZ STOWARZYSZENIA KORZYSTAJĄ ZE

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie urlopów 2017

Rozliczanie urlopów 2017 Rozliczanie urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Rozliczenia urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów Autor: Praca zbiorowa Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Styczeń 2015 issn 2391-5781 nr 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Aktualności, Orzecznictwo, Studia przypadków, Opracowania Organizacja ochrony danych po nowelizacji Nowe zadania i pozycja ABI w organizacji Ułatwienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK KROK PO KROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK KROK PO KROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK KROK PO KROKU Sprawozdanie finansowe za 2017 rok krok po kroku Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

umów i pism dla księgowych

umów i pism dla księgowych VADEMECUM umów i pism dla księgowych WEWNĄTRZ CD ze wzorami umów i pism podatkowych PODATKI, KADRY I ZUS Do każdego wzoru praktyczny komentarz, dzięki któremu: zyskasz pewność, że Twoje dokumenty są zgodne

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku 2015 w księgach instytucji kultury

Zamknięcie roku 2015 w księgach instytucji kultury Zamknięcie roku 2015 w księgach instytucji kultury Praktyczna instrukcja Harmonogram czynności Rozliczanie dotacji Inwentaryzacja krok po kroku Sprawozdanie finansowe Zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany deregulacyjne w ustawie o doradztwie podatkowym

Zmiany deregulacyjne w ustawie o doradztwie podatkowym Zmiany deregulacyjne w ustawie o doradztwie podatkowym 10 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku. Polecamy także nasze inne publikacje: Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com

Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku. Polecamy także nasze inne publikacje: Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Publikacja zawiera praktyczne omówienie zmian kadrowych w szkołach na 2014 rok. Wskazuje, jak skutecznie zmienić stanowisko, miejsce pracy lub wymiar zatrudnienia nauczyciela w zależności od formy zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB WARUNKI WYKONYWANIA EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE TRANSPORTU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU odpowiedzialność za przewóz towarów i osób Autorzy: Katarzyna Laskowska-Woś,

Bardziej szczegółowo

ABC INWENTARYZACJI W FIRMIE

ABC INWENTARYZACJI W FIRMIE ABC INWENTARYZACJI W FIRMIE W opracowaniu m.in.: Cel inwentaryzacji to weryfikacja rzetelności prowadzonej ewidencji Firmy prowadzące księgi powinny przeprowadzić inwentaryzację Instrukcja inwentaryzacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Autor: Agata Smerd autorka licznych publikacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ZA 2017 ROK KROK PO KROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ZA 2017 ROK KROK PO KROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ZA 2017 ROK KROK PO KROKU Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Marzec 2015 issn 2391-5781 nr 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Wywiad z Andrzejem Lewińskim p.o. GIODO Współpraca ABI z GIODO po nowelizacji Nie wszystkie zbiory

Bardziej szczegółowo

KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP wskazówki dla biura rachunkowego

KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP wskazówki dla biura rachunkowego KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP wskazówki dla biura rachunkowego KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP WSKAZÓWKI DLA BIURA RACHUNKOWEGO Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Katarzyna Bednarska Autor: Praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 Interpretacje ekspertów, praktyczne porady Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości dr Katarzyna Trzpioła Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ AKTUALNE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Deregulacja. Deregulacja zawodu księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Dr inż. Paweł Malecki Doradca Podatkowy wpis nr 00349

Deregulacja. Deregulacja zawodu księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Dr inż. Paweł Malecki Doradca Podatkowy wpis nr 00349 Deregulacja Deregulacja zawodu księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Dr inż. Paweł Malecki Doradca Podatkowy wpis nr 00349 1 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Ustawa z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Część 2. Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji 2017

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji 2017 Zarządzenie w sprawie 207 Zegar tyka. Masz czas do końca września, a przepisy się zmieniły FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Autor: dr Katarzyna Trzpioła Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska

Bardziej szczegółowo

FIRMA TRANSPORTOWA ZARZĄDZANIE, FINANSE, UBEZPIECZENIA

FIRMA TRANSPORTOWA ZARZĄDZANIE, FINANSE, UBEZPIECZENIA FIRMA TRANSPORTOWA KROK PO EWIDENCJA, KROKU ROZLICZENIA, KONTROLE ZARZĄDZANIE, FINANSE, UBEZPIECZENIA FIRMA TRANSPORTOWA KROK PO KROKU zarządzanie, finanse, ubezpieczenia Autorzy: Rafał Ratajczak, Robert

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentujesz podział wypłaconego w tym roku zysku w sprawozdaniu za 2016 rok

Jak zaprezentujesz podział wypłaconego w tym roku zysku w sprawozdaniu za 2016 rok Jak zaprezentujesz podział wypłaconego w tym roku zysku w sprawozdaniu za 2016 rok Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Katarzyna Brzozowska ISBN:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport o KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport o KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Raport o KOBiZE Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY. v wydawanie, v wypełnianie, v korekty. v odpisy

ŚWIADECTWO PRACY. v wydawanie, v wypełnianie, v korekty. v odpisy ŚWIADECTWO PRACY v wydawanie, v wypełnianie, v korekty v odpisy Świadectwo pracy wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy Odrębne zasady wydawania świadectw pracy po umowach terminowych choć obowiązują

Bardziej szczegółowo

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące kasy fiskalnych

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące kasy fiskalnych RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI DLA PRAKTYKÓW Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące kasy fiskalnych FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian ze stycznia 2017 BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Elżbieta Gaździk Barbara Jarosz Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian ze stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie urlopów 2017

Rozliczanie urlopów 2017 Rozliczanie urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Rozliczenia urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów Autor: Praca zbiorowa Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca

Bardziej szczegółowo

WRĘCZENIE WYPOWIEDZENIA

WRĘCZENIE WYPOWIEDZENIA PRAWO PRACY W PRAKTYCE WRĘCZENIE WYPOWIEDZENIA 9 PRAKT YCZNYCH PORAD w w w.prawo -prac y.com.pl PRAWO PRACY W PRAKTYCE WRĘCZENIE WYPOWIEDZENIA 9 PRAKTYCZNYCH PORAD Autor Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca

Bardziej szczegółowo

Cash flow. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych

Cash flow. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych Cash flow Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych CASH FLOW Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Bardziej szczegółowo

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Autor: Agata Smerd autorka licznych publikacji

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB Centrum Analiz Transportowych Wydanie drugie Zarządzanie transportem WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Jeśli: jesteśwłaścicielemfirmytransportowej,kierownikiemdziałutransportu

Bardziej szczegółowo

Czynny żal sprawdź, jak uniknąć sankcji karno-skarbowej

Czynny żal sprawdź, jak uniknąć sankcji karno-skarbowej sprawdź, jak uniknąć sankcji karno-skarbowej Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor prowadzący: Katarzyna Brzozowska ISBN 978-83-269-5010-7 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania WNT i importu usług w 2017 r.

Nowe zasady rozliczania WNT i importu usług w 2017 r. Nowe zasady rozliczania WNT i importu usług w 2017 r. Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Księgowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015. Zeszyt nr 2. Bądź na bieżąco nasze publikacje znajdziesz na: FabrykaWiedzy.com

Zeszyty Księgowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015. Zeszyt nr 2. Bądź na bieżąco nasze publikacje znajdziesz na: FabrykaWiedzy.com Zeszyt nr 2 ROK 2015 Zakres sprawozdania finansowego... 1 Jaka jednostka jest małą, a jaka mikrojednostką... 2 ISBN 978-83-269-4452-9 Zeszyty Księgowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015 Aktywa trwałe w bilansie...

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Zarządzanie szkołą czerwiec wrzesień 2013 Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz

Bardziej szczegółowo

Postępowanie dowodowe. Postępowanie podatkowe

Postępowanie dowodowe. Postępowanie podatkowe Postępowanie dowodowe Postępowanie podatkowe Dowód Art. 180 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 2. Jeżeli przepis prawa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 I Autorzy: Anna Kostecka, Marta Grabowska-Peda, Sylwia Maliszewska Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Kierownik

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości Ustawa o rachunkowości 2017 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Ustawa o rachunkowości 2017 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Dokumentacja medyczna w praktyce. 15 najczęstszych problemów

Ochrona zdrowia. Dokumentacja medyczna w praktyce. 15 najczęstszych problemów Ochrona zdrowia Dokumentacja medyczna w praktyce 15 najczęstszych problemów AUTORZY: Piotr Glen - administrator bezpieczeństwa informacji Dorota Kaczmarczyk - aplikantka radcowska Agnieszka Sieńko - radca

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o prowadzenie księgi rachunkowej (zakres pełny)

UMOWA nr... o prowadzenie księgi rachunkowej (zakres pełny) UMOWA nr... o prowadzenie księgi rachunkowej (zakres pełny) zawarta w Kołobrzegu, dnia... pomiędzy: firmą... z siedzibą... NIP... w imieniu której działa... zwany/a w treści umowy Zleceniodawcą a firmą

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 WSKAZÓWKI, JAK PRAWIDŁOWO UJMOWAĆ DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH JSFP BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Elżbieta Gaździk Klasyfikacja budżetowa

Bardziej szczegółowo

Kasy fiskalne Nowe przepisy w praktyce BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Kasy fiskalne Nowe przepisy w praktyce BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Kasy fiskalne 2017 Nowe przepisy w praktyce BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Kasy fiskalne 2017 Nowe przepisy w praktyce Redaktor prowadzący: Sylwia Maliszewska Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół

Bardziej szczegółowo

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor prowadzący: Katarzyna Brzozowska ISBN 978-83-269-5039-1 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP PRAWO PRACY W PRAKTYCE Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP Wydawca Katarzyna Sénat Redaktorzy Monika Załuska Grażyna Mazur Korekta Zespół Autorzy Adrianna Jasińska-Cichoń (dział I) radca prawny

Bardziej szczegółowo

Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty Dariusz Skrzyński, Michał Kowalski, Leszek Zaleśny Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Przedłużanie kadencji dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ AKTUALNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 16.06.2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Korekta VAT po zmianach do 27 lutego 2017 r.

Korekta VAT po zmianach do 27 lutego 2017 r. Korekta VAT po zmianach do 27 lutego 2017 r. FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Katarzyna Brzozowska ISBN: 978-83-269-6016-1

Bardziej szczegółowo

Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego

Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego» Dodatki stażowe» Dokumentacja ZUS» Ekwiwalenty dla pracowników» Nagrody jubileuszowe» Nieodpłatne świadczenia dla pracowników» Podróże

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szkolenia BHP komentarz do rozporządzenia

Szkolenia BHP komentarz do rozporządzenia Vademecum BHP Jan M. Pióro Szkolenia BHP komentarz do rozporządzenia Jan M. Pióro SZKOLENIA BHP komentarz do rozporządzenia Autor: Jan M. Pióro specjalista z zakresu prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Zmiany VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Zmiany w VAT 2016 BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Zmiany w VAT 2016 Odliczanie VAT za pomocą prewspółczynnika Zmiana właściwości organów podatkowych Nowa ustawa o VAT Zmiana zasad korygowania deklaracji

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF 2015 PRAKTYCZNE ZESTAWIENIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

RODZICIELSTWO A PRACA

RODZICIELSTWO A PRACA PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI www.aktualnoscikadrowe.pl PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI RODZICIELSTWO

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów

Dokumentacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów Dokumentacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów Firmy zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów muszą sprostać licznym wymaganiom i obowiązkom. Przede wszystkim muszą dysponować zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 2017

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 2017 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 2017 Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty uzyskania przychodów 2017 Najważniejsze orzeczenia i interpretacje

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych

Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com ISBN 978-83-269-4113-9 UOO63 Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych Polecamy nasze pozostałe publikacje: Lucyna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KSIĘGOWEGO. Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach

INFORMATOR KSIĘGOWEGO. Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach INFORMATOR KSIĘGOWEGO Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach Informator księgowego Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA FUNDUSZU ZWIĄZKOWEGO I PRAWIDŁOWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W 2015 ROKU

ZASADY ROZLICZANIA FUNDUSZU ZWIĄZKOWEGO I PRAWIDŁOWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W 2015 ROKU ZASADY ROZLICZANIA FUNDUSZU ZWIĄZKOWEGO I PRAWIDŁOWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W 2015 ROKU - wyjaśnienie zmian i wątpliwości interpretacyjnych Prawidłowe prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y BUDŻETOWANIE W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XI Budżetowanie w Excelu Malina Cierzniewska-Skweres Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo