Świebodziński Dom Kultury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świebodziński Dom Kultury"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 rok Świebodziński Dom Kultury I. Przychody uzyskane ogółem ,02zł. Działalność kulturalna i oświatowa instytucji ,00zł. (sprzedaż biletów na spektakle, opłaty za zajęcia plastyczne, taneczne oraz akredytacje na organizowane konkursy i przeglądy), Dotacja otrzymana ,12zł. Opłaty za wynajem pomieszczeń i sprzęty ,44zł. (opłaty za wynajęcie sali kameralnej, dzierżawy pomieszczeń, czynsze za lokale mieszkalne oraz dzierżawa stacji bazowej), Przychody finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 8.556,00zł. Pozostałe przychody ,07zł. Darowizna od Fundacji Muszkieterów 3.500,00zł. Amortyzacja środków trwałych ,91zł. Środki otrzymane na organizację IX MFM im. M. Agricoli ,00zł.zł. Wpływy środków z Euroregionu na realizację zgłoszonych projektów ,48zł.; w tym: - Polsko Niemiecka Gala Taneczna 7.466,32zł. - Polsko Niemiecki Młodzieżowy Przegląd Muzyczny ,38zł. - 9 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. M. Agricoli ,68zł. - Śladami Polsko Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego 2.779,10zł. II. Poniesione koszty wyniosły ogółem ,92zł. W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w 2012 roku poniesiono następujące koszty: 1. Na organizację Dni Świebodzina wydatkowano ,00zł. ogółem, w tym na: materiały 2.761,98zł. usługi obce ,02zł. opłaty inne 210,00zł. opłata za wydanie pozwolenia na organizację imprezy masowej, oraz zajecie pasa drogowego. Innowacją tegorocznego Finału Dni Świebodzina była lokalizacja imprezy w centrum miasta, wzdłuż ulicy Głogowskiej. Od wczesnych godzin rannych mieszkańcy miasta mieli możliwość uczestniczyć w Jarmarku Tradycji Regionu, na którym prezentowali się rękodzielnicy i wytwórcy rzemiosła artystycznego z terenu województwa lubuskiego. Scena główna imprezy usytuowana była także w centrum miasta. Prezentowały się tu młodzieżowe zespoły muzyczne z Polski i Niemiec, zespoły folklorystyczne z ternu województwa lubuskiego, młodzieżowe zespoły taneczne (różne formacje) oraz teatr ruchu. Podczas uroczystego finału wystąpili także: Kabaret Hlynur, Kabaret Nie-Boski i gwiazda wieczoru -Zespół VIDEO. 2. Dużym przedsięwzięciem było zorganizowania projektu kulturalnego pn: Śladami polsko niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie realizowane było w oparciu o Seniorów z Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świebodzinie oraz o Radę Seniorów z Neuenhagen bei Berlin. W projekcie wzięło udział

2 ok. 80 osób. Jego głównym zamierzeniem było pokazanie wspólnego dziedzictwa kulturalnego Polski i Niemiec Seniorzy zwiedzili zabytki sztuki sakralnej (najstarsze w Europie) tj: kościoły w Kosieczynie, Klępsku i Chlastawie. Na imprezę pozyskano dodatkowe środki z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr. Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Usługi obce 5.761,30zł ,70zł. Składki ZUS 97,10zł. 17,13zł. Składki na FP 13,91zł. 2,46zł. Razem: 6.908,60zł ,31zł ,29zł. 3. Kolejnym istotnym przedsięwzięciem było zorganizowanie w I półroczu 2012 imprezy integracyjnej dla młodzieży pn: Polsko Niemiecki Młodzieżowy Przegląd Muzyczny. Impreza realizowana była przy wsparciu finansowym Euroregionu Sprewa Nysa -Bóbr, a partnerem Świebodzińskiego Domu Kultury była Gmina Neuenhagen bei Berlin. Punktem kulminacyjnym imprezy były plenerowy koncerty w centrum miasta zespołów młodzieżowych z Polski i Niemiec. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży i dorosłych z Polski i Niemiec. Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Środki trwałe amortyzowane jednorazowo (potykacze reklamowe) 1.700,00zł. 300,00zł. Materiały-puchary, nagrody 1.733,83zł. 305,97 Energia elektryczna 2.513,29zł. 443,52 Usługi obce- obsługa logistyczna, wyżywienie dla uczestników, ,38zl ,65 reportaż w TV lokalnej, Składki ZUS 235,03zł. 41,48 Składki na FP 33,68zł. 5,94 Ubezpieczenie imprezy 1.105,00zł. 195,- Razem: ,77zł ,21zł ,56 4. Świebodziński Dom Kultury wspólnie ze Szkołą Tańca Tanzensemble z Neuenhagen bei Berlin zorganizował widowisko artystyczne dla dzieci i młodzieży połączone z koncertem i warsztatami dla młodych tancerzy.,na Polsko Niemiecką Galę Taneczną pozyskano dofinansowanie z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr. Wydatkowano: Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Materiały (stroje, art. dekoracyjne) 1.960,95zł. 696,21zł. Usługi (przesyłka) - 18,00zł. Usługi (warsztaty, wyk. koszulek okolicznościowych, plakatów) ,73zł ,02zł. Razem: ,91zł ,68zł ,23zł. 5. Zorganizowano, także Lubuską Galę Taneczną i Teatralną Pro Arte 2012 Na imprezie zaprezentowało się ponad 1000 wykonawców młodych tancerzy i aktorów z terenu województwa lubuskiego. Ogółem wydatkowano: 5.734,18zł.

3 6. Na organizację pozostałych imprez artystycznych poniesiono następujące koszty: materiały ,03zł. energia elektryczna 212,24zł. usługi obce ,60zł. składki na ubezpieczenia społeczne 278,91zł. składki na Fundusz Pracy 39,96zł. koszty podróży służbowych 118,67zł. Razem: ,41zł. Środki te przeznaczono na organizację m.in. Festynu Michała, festynów wiejskich, ferii zimowych, dożynek gminnych. Na koncertach gościliśmy Ryszarda Rynkowskiego, Kabaret Pod Wyrwigroszem. Odbyły się przedstawienia teatralne dla dzieci Złota kaczka, Szewc Dratewka. 7. Świebodziński Dom Kultury organizuje również działalność amatorskich sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, funkcjonujących na stałe w strukturach jednostki. Są to m.in.: sekcje plastyczne, sekcje wokalne, sekcje taneczne, teatr ruchu, Klub Seniora, Świebodzińska Orkiestra Dęta, Uniwersytet III Wieku, Klub Turystyczny Odkrywcy, Zespół Śpiewaczy RETRO, Kabaret Bakalaret oraz Klub Krótkofalowców. Ogólnie w sekcjach zainteresowań skupionych jest ponad 1700 członków. Ponadto placówka organizuje wystawy, wernisaże i imprezy artystyczne w Galerii Inspiracje. Na działalność tych sekcji oraz organizację wystaw w Galerii w 2012 roku poniesiono koszty: materiały ,81zł. usługi obce ,66zł. delegacje służbowe 932,75zł. opłata startowa 410,00zł. Razem: ,22zł. 8. Na organizację IX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. M. Agricoli poniesiono koszty w wysokości ,99zł. Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Materiały 850,00zł. 150,00zł. Usługi obce ,86zł ,38zł. Składki ZUS 253,64zł. 44,76zł. Składki na FP 30,55zł. 5,39zł. Podróże służbowe 0,00zł. 364,41zł. Opłata za zajęcie pasa drogowego 0,00zł. 128,00zł. Razem ,05zł ,94zł. Jak co roku koncerty Festiwalu odbywały się w trzech świebodzińskich kościołach parafialnych. W tym roku udział w koncercie wzięło wielu wykonawców z Polski, Niemiec, Litwy, Rosji i Białorusi. Największym wydarzeniem tegorocznego festiwalu był Koncert Galowy, którym zobaczyliśmy Reqiem W. A. Mozarta.W koncercie wzięło udział ponad 80 wykonawców. Warto podkreślić, iż festiwal z roku na rok gromadzi coraz większe grono miłośników muzyki z całej Polski.

4 9. W tym roku po raz pierwszy realizowano projekt pn. Po obu stronach Odry - na ten cel poniesiono następujące wydatki: Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Materiały 612,00zł. 108,00zł. Usługi obce ,73zł ,66zł. Składki ZUS 125,00zł. 22,06zł. Składki na FP 17,91zł. 3,16zł. Razem: ,52zł ,64zł ,88zł. Projekt realizowany był wspólnie ze stowarzyszeniem Chór Męski z Neuenhagen bei Berlin oraz Zespołem Śpiewaczym Retro i Sekcją Turystyczną UTW działającymi przy Świebodzińskim Domu Kultury. W projekcie wzięło udział 120 osób, a przygotowany przez uczestników koncert obejrzeli mieszkańcy gminy i powiatu świebodzińskiego. Uczestnicy projektu zobaczyli również znane zabytki ziemi lubuskiej min. zamek piastowski w Krośnie Odrzańskim. Odbyli także podróż śladami niemieckiego poety urodzonego w Krośnie Odrzańskim Alfreda Hensche Klabunda. 10. Na działalność bieżącą poniesiono koszty ogółem: ,32zł a w tym: Zakupy materiałów gospodarczych, remontowych oświetleniowych i elektrycznych ,28zł. Zakupy materiałów biurowych i administracyjnych 9.735,20zł. Zakup pozostałych materiałów 2.277,39zł. Zużycie energii elektrycznej ,89zł. Zużycie gazu (ogrzewanie pomieszczeń) ,63zł. Woda i ścieki ,75zł. Naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętów ,35zł. Remonty pomieszczeń 7.228,59zł. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 9.087,18zł. Usługi transportowe 9.480,23zł. Usługi poligraficzne i reklamowe 757,60zł. Usługi administracyjne ,25zł. Pozostałe usługi ,56zł. Wynagrodzenia pracowników ,60zł. Składki na ubezpieczenia społeczne ,45zł. Składki na Fundusz Pracy 9.629,17zł. Materiały BHP, szkolenia BHP oraz badania pracownicze 3.990,76zł. Odpis na ZFŚS ,00zł. Podróże służbowe, ryczałty samochodowe 4.061,56zł. Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty ZAIKS ,68zł. Koszty amortyzacji ,91zł. Zakup odkurzacza 229,87zł. Zakup programu do obróbki cyfrowej zdjęć 1.526,42z. Ponadto w okresie sprawozdawczym w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono koszty między innymi na : Organizację 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki, widowiska artystycznego LOT Odbyły się koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej: Zespołu Deutsch Polnische Bigband oraz BVG Orchester Berlin z sopranistką Tatjaną Schneider. Dla seniorów zorganizowano imprezę integracyjną pn: Wielka Majówka Seniorów W Galerii Inspiracje

5 organizowano wystawy świąteczne, tematyczne np. Czas na herbatę młodzieżowej grupy plastycznej ŚDK, a także wernisaże prac malarskich i fotograficznych. Zespół Śpiewaczy RETRO uczestniczył w Przeglądzie Kolęd w Szczańcu oraz Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Dąbrówce Wlkp., a młodzieżowe zespoły taneczne ŚDK uzyskały wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym Taneczne Miraże w Bydgoszczy. W zakresie remontów pomieszczeń znaczącą część wydatków stanowiły koszty usunięcia awarii instalacji wodnokanalizacyjnej oraz przegląd uziemienia ochronno-odgromowego. Ze środków uzyskanych z darowizny uszyto stroje sceniczne dla grup tanecznych. Muzeum Regionalne I. Wykonanie planu przychodów L.p. Konto 1. dotacje z budżetu ,00 2. przychody ze sprzedaży , a) sprzedaż wydawnictw własnych i obcych 9.909,04 b) sprzedaż biletów wstępu 3.091,33 3. Pozostałe przychody operacyjne ,36 a) udział w konsorcjum archeologicznym b) przychody z tytułu amortyzacji , , c) darowizny d) korzystanie ze zbiorów 1.915,00 152,03 e) pozostałe 150,63 f) telefony (zwrot za rozmowy prywatne) 46,85 4. przychody finansowe 7.848, a) dodatni wynik finansowy za rok 2011 b) odsetki bankowe 6.032, ,27 Ogółem przychody: ,22zł. II. Wykonanie planu wydatków L.p. Konto Wynagrodzenie i pochodne , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 4.649,00 Społecznych Składki na Fundusz Pracy 4.139, Zakup środków trwałych, muzealiów i zbiorów ,76 bibliotecznych Eksponaty muzealne ,90 zakupy realizowano zgodnie z napływającymi ofertami i ograniczono je do Świebodzina i najbliższych okolic; ogółem poprzez 50 oddzielnych zakupów powiększono zbiory o 106 przedmiotów (dodatkowo przejęto 4 dary z 85 walorami, m.in. obraz R. Balckego); najcenniejsze zakupy to obrazy, grafiki i akwarele lokalnych twórców R. Balckego, A. Knispela i S. Neumanna; poza tym ozdobne

6 pamiątki szklane i porcelanowe ze Świebodzina i okolic, angielska mapa Król. Czech (XVIII w.) oraz liczne drobne walory, m.in. kartki pocztowe Świebodzina i okolic (35), obligacje Świebodzina (1922), fotografie, w tym gabinetowe, druki, listy i dokumenty z XVII-XIX w., dokumentacja pocztowa z XX w Koszty z tytułu amortyzacji 6.635, Zbiory biblioteczne księgozbiór muzealny powiększono o 101 pozycji, głównie literatury regionalnej; 57 pozycji pochodziło z darów i wymiany o łącznej wartości 2.606zł. Z cenniejszych pozycji zakupiono m.in. trudno dostępne publikacje o szlachcie śląskiej (t.1-2, 2010), kodeks dyplomatyczny Wielkopolski t. 5 (1908), książkę o zborach w ks. głogowskim (1989) ,01 191, Wyposażenie: gilotyna nożowa (projekt 505/FMP/12) Zakup materiałów , Zakup wydawnictw do sprzedaży 9.534, Pozostałe (m.in. znaczki pocztowe, prenumerata) 2.894, Materiały biurowe i kancelaryjne 2.473, Materiały techniczne i gospodarcze 3.5. Wydatki na projekt 505/FMP/12 (m.in. materiały biurowe, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe) 2.159, , Materiały komputerowe i kserograficzne 1.613, Konkurs Świebodzin w oczach dziecka (nagrody, 631,23 art. spożywcze) 3.8. Noc w Muzeum 60, Materiały i drobny sprzęt wystawienniczy 35, Pozostałe usługi obce , Umowy zlecenia - zapis i porządkowanie biblioteki muzealnej - pokontrolne porządkowanie archiwum - obsługa imprez - obsługa ekspozycji w sezonie letnim w weekendy - sprzątanie muzeum - pomoc przy organizacji sympozjum 4.2. Noc w Muzeum - wynajem podestu scenicznego - umowy o dzieła: koncert, występy, pokaz - składy zaproszeń i plakatów - obsługa (dodatkowi pracownicy) 4.3. Wydatki na projekt 505/FMP/12 (m.in. honoraria za referaty, transport uczestników, konsumpcja i noclegi) 4.4. Pozostałe - opłata roczna za domenę internetową i serwer - ksero zewnętrzne materiałów lokalnych i regionalnych dla muzeum - usługi informatyczne i reklamowe - wykonanie składów zaproszeń i plakatów do wystaw , , , ,65

7 4.5. Usługi poligraficzne (druk zaproszeń i plakatów do imprez muzealnych, m.in. Noc w Muzeum ) 4.6. Konkurs Świebodzin w oczach dziecka 4.7. Materiały i drobny sprzęt wystawienniczy 4.8. Usługi fotograficzne i video Usługi remontowe; naprawy i konserwacja sprzętu oraz muzealiów 5.1. Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa kserokopiarki, naprawa gablot wystawowych) 5.2. Konserwacje eksponatów muzealnych (m.in ,80 300,00 140,00 9, , ,86 910,50 renowacja ram obrazów) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.659, Opłaty telekomunikacyjne (w tym Internet) 1.969, Opłaty pocztowe 517, Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe wydatkowane 172,47 na projekt 505/FMP/ Świadczenia na rzecz pracowników; badania 2.998,80 okresowe Zużycie energii 5.874, Podróże służbowe krajowe 9.1. Podróże w ramach projektu 505/FMP/ Podróże własne 2.670, ,05 960, Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości) 1.514,20 Ogółem wydatki: ,74zł. Ogólny opis działalności i komentarz W 2012 roku Muzeum Regionalne w Świebodzinie zorganizowało 6 wystaw: w styczniu-lutym zaprezentowano nowy wystrój sali wystaw czasowych oraz dokumentację fotograficzną z prac konserwatorskich i restauracyjnych, w marcu kolejną pokonkursową prezentację Świebodzin w oczach dziecka, w maju fotografie Macieja Chwistka pt. Zamęt, w czerwcu-wrześniu malarstwo Ewy Jolanty Okorowskiej-Kosminskiej Barwy tej ziemi, we wrześniu-listopadzie wystawę poświęconą E. Hilscherowi oraz w listopadzie-grudniu prezentację o kawalerii II Rzeczypospolitej pt. Chłopcy nie tylko malowani. Oprócz wystaw, w styczniu w muzeum odbyła się inauguracyjna prezentacja Sali Gotyckiej pt. Wieczór z historią, a 18 maja, po raz kolejny w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów, zorganizowano Pasjonującą Noc w Muzeum, natomiast 1 czerwca, wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną w Świebodzinie, zorganizowano recital gitarowy Roberta Horny. 22 września odbyło się w muzeum międzynarodowe sympozjum Eberhard Hilscher: postać twórczość recepcja (wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach środki w ramach projektu Polsko - niemieckie sympozjum 505/FMP/12 z Euroregionu). Uzupełnieniem wystawy o kawalerii była impreza plenerowa zorganizowana z okazji Święta Niepodległości. Muzeum udostępniło również własne zbiory na wystawę o honorowych obywatelach miasta w Szkole Podstawowej Nr 7 (E. Hilscher). Wszystkie ważniejsze imprezy muzeum mają swoją dokumentację prasową i telewizyjną. W ramach porządkowania zasobów archiwalnych i magazynowych dokonano przeglądu zbioru czasopism, przejęto i uporządkowano depozyty archeologiczne oraz zreorganizowano archiwum zakładowe. Muzeum łącznie odwiedziło 8073 osoby, w tym zwiedzający, szukający informacji (m.in. ok. 140 oddzielnych kwerend) i kupujący wydawnictwa.

8 Przychody własne stanowiły w roku 2012 ponad 14% ogólnych przychodów muzeum. Ten znaczny wskaźnik osiągnięto ponownie, głównie dzięki wsparciu zewnętrznemu poprzez darowizny prywatne i realizację projektów związanych z udziałem w konsorcjum archeologicznym. Pozwoliło to uzupełnić braki środków na muzealia, książki do biblioteki muzealnej oraz zakupy książek i pamiątek do sprzedaży. Dotacja organizatora, która pozostała praktycznie niezmieniona, zwiększona została o środki na udział w projekcie euroregionalnym konferencji poświęcona E. Hilscherowi w 85. rocznicę urodzin (12.682,00 zł). Równocześnie z dużymi trudnościami utrzymano przychody ze sprzedaży materiałów i usług, przy braku nowych publikacji własnych, małych nakładach na zakup wydawnictw obcych i ograniczonej wykonywalności usług merytorycznych (np. kwerend) w związku z redukcją zatrudnienia. Niskie przychody z biletów wstępu to wynik m.in. całkowitej niedostępności wieży ratuszowej. W związku z zerwaniem porozumienia Starostwa Powiatowego z Gminą Świebodzin w sprawie finansowania muzeum i brakiem wsparcia ze strony gmin sąsiednich, ograniczono znacznie zakres gromadzenia muzealiów, przerywając często kilkunastoletnie plany kompletowania istotnych walorów historycznych (np. kartki pocztowe, obrazy, pamiątki) z terenu tzw. Ziemi Świebodzińskiej. Tymczasem, po redukcji zatrudnienia, wzrosły ogólne koszty działalności w zakresach zlecanych podmiotom zewnętrznym, np. serwis komputerowy, strona internetowa, składy i wykonanie druków informacyjnych, reklama i promocja, umowy i zlecenia dotyczące tekstów merytorycznych, przygotowanie i nadzór nad konferencją międzynarodową (E. Hilscher). Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie muzeum (m.in. zakupy materiałów, usługi obce, energia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje) okazały się w ogólnie trudnym bilansie wystarczające, jednak tylko dzięki bezpośredniemu i stałemu reagowaniu na braki oraz wprowadzaniu czasowych ograniczeń i stałej polityki oszczędnościowej. Biblioteka Publiczna I Przychody ,94 Dotacja organizatora ,00 Przychody ,94 1. z prowadzonej działalności: 7.924,04 2. dary książkowe 6.553,48 3. dodatni wynik finans. za ,04 4. przychody finans ,34 5. dotacja ORANGE 517,93 6. dotacja Biblioteka Narodowa ,00 7. pozostałe darowizny 493,00 8. amortyzacja 3.848,11 Razem przychody ,94 w tym gmina ,00 środki własne ,94 II Koszty ,44 1. Wynagrodzenia z pochodnymi ,68 - wynagrodzenie pracownicze ,79 - składki ZUS ,80 - składki na Fundusz Pracy 6.969,09 - odpis na ZFŚS ,00

9 2. Zakup środków trwałych ,59 - zbiory biblioteczne książki z własnych środków 238 egz ,00 - zbiory biblioteczne Biblioteka Narodowa 524 egz ,00 - zbiory biblioteczne dary 771 egz ,48 - wyposażenie darowizny z gminy (monitor) 493,00 - amortyzacja 3.848,11 - zakup wyposażenia (biurko, stół z krzesłami Rzeczyca) 3.282,00 - zakupy inwestycyjne (komp. z integr. z monit.) 6.499,00 3. Zakup materiałów ,45 w tym: - prenumerata prasy 6.431,00 - materiały papiernicze i biurowe 3.247,00 - materiały komputerowe (pr. antywir., osprzęt) 1.827,00 - materiały budowlane 1.471,00 - środki czystości 915,00 - tonery i tusze 5.942,00-4 czajniki bezprzewodowe 317,00 - nagrody dla czytelników 640,00 - znaczki pocztowe 420,00 - formatki 1.039,00 4. Zakup energii ,46 - energia elektryczna ,17 - energia cieplna ,59 - woda i ścieki 351,70 5. Usługi remontowe (remont filii w Rzeczycy) 4.981,07 6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 6.974,85 w tym: - Internet filii w Jordanowie 732,00 - Internet filii w Rzeczycy 585,60 - Internet neostrada filia miejska 705,00 - telefon-abonament + rozmowy 3.327,00 - usługi pocztowe i kurierskie 1.325,00 7. Pozostałe usługi obce ,55 w tym: - nadzór informatyczny 7.200,00 - eksploatacja filii miejskiej 3.559,00 - zarządzanie programem Prolib z WiMBP 4.148,00 - prace konserw. - remont ,00 - nadzór BHP 2.880,00 - usługi transportowe 2.134,00 - spotkania autorskie z Andrzejem Brzeskim, Pawłem Wakułą, Grzegorzem Seredyńskim, 5.560,00 Agnieszką Frączek, Krzysztofem Koziołkiem, Anną Romantowską. - instalacja Internetu w Rzeczycy 99,00 - kosztorys budowlany filia Rzeczyca 300,00 - szkolenia 430,00

10 - konserwacja gaśnic 796,00 8. Badania okresowe - medycyna pracy 550,98 9. Podróże służbowe - krajowe 576,61 - Podróże służbowe pracowników biblioteki na szkolenia i inwentaryzację zbiorów. 10. Pozostałe koszty 2.539,20 w tym: - abonament RTV 556,20 - ubezpieczenie mienia Compensa 1.708,00 - ubezpieczenie OC Hestia 275, Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości ) 2.469,00 W 2012 r. Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała 1 nieodpłatne spotkanie autorskie z Hanną Kowalewską w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, które uświetniło podsumowanie konkursu Czytelnika Roku Bibliofil Anno W okresie Tygodnia Bibliotek oddział dla dzieci i filia miejska przygotowały następujący cykl imprez propagujących książkę i czytelnictwo: ODDZIAŁ DLA DZIECI: Na dworze Króla Maciusia I zajęcia literackie poprzedzone głośnym czytaniem przez Agnieszkę Hyżorek, nauczycielkę w ZST w Świebodzinie fragmentu z książki J. Korczaka Warsztaty literacko plastyczne z Pawłem Wakułą, pisarzem, ilustratorem od lat związanym z tygodnikiem Angora. Król Maciuś Pierwszy z wizytą u zagranicznych królów zajęcia literackie poprzedzone głośnym czytaniem przez Izabelę Zabłocką, Skarbnika Gminy. Spotkanie autorskie z Grzegorzem Seredyńskim Promocja książki o Adamie Mickiewiczu. Jak się ze mną poznali, ci co w książkach mieszkali zapoznanie uczniów z biblioteką i jej księgozbiorem. FILIA NR 1 - OS. ŁUŻYCKIE Żywność. Twój cudowny lek na zdrowie Arleta Miśkiewicz, państwowy inspektor sanitarny z SANEPID-u Zawód piekarz Iwona Balcewicz, właścicielka piekarni w Świebodzinie Tajemniczy świat pszczół Adam Didyk, z Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze Wędkarstwo moje hobby Adam Doering, założyciel Koła Wędkarskiego w klubie Betonik Wiosenne wierszyki Danuta Antkowiak, nauczycielka ze Świebodzina Działający przy bibliotece klub turystyczny Bibliotramp zorganizował dwa wyjazdy krajoznawczoszkoleniowe: - na wzgórze Gorajec i Bukowiec - Cedynia Siekierki Tysiąc lat polsko niemieckich zmagań militarnych. Dn r. w ramach akcji Z książką na walizkach, w Oddziale dla Dzieci odbyło się spotkanie z Agnieszką Frączek. Udział w nim wzięły dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 oraz sześciolatki i uczniowie kl. I i II ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Świebodzinie. Agnieszka Frączek, wykłada językoznawstwo w Instytucie Germanistyki UW, jest doktorem nauk humanistycznych, autorką licznych prac naukowych a także autorką wierszy i opowiadań dla dzieci. Podczas spotkania Autorka czytała dzieciom swoje utwory. Były wiersze o kanapce, o kelnerze Kornelu, muszce, kawce i wiele innych. Pisarka zachęcała dzieci do zabawy słowem, np. kanapka służy do siedzenia czy jedzenia, kawka to napój czy ptak a mucha to owad czy ozdoba noszona przez mężczyzn. Z takimi zagadkami językowymi dzieci zmagały się podczas spotkania. W utworach Agnieszki Frączek jest dużo humoru. Autorka zachęcała je do zabawy słowem, a dzieci

11 żywo reagowały na zadawane pytania. W książce Gdy przy słowie jest przysłowie Autorka wyjaśniła uczestnikom czym jest przysłowie. Było o strachu co ma wielkie oczy, dzieciach i rybach co głosu nie mają, i innych wierszykach z ukrytymi przysłowiami. Spotkanie z Agnieszką Frączek przebiegało w przyjaznej i wesołej atmosferze. Piękna interpretacja Autorki budziła żywe reakcje dzieci. Podczas spotkania mogły kupić książki Agnieszki Frączek z dedykacją Autorki. Przepięknym Walcem jesiennym Johannesa Brahmsa przywitaliśmy w dniu 16. listopada 201 r. Annę Romantowską, znaną aktorką filmową i teatralną, na spotkaniu z poezją w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie. Miało ono wyjątkowy charakter. Aktorka niemalże w wyreżyserowany sposób przeplatała czytaną poezję - opowiadaniami z prywatnego życia - odsłaniając jednocześnie kulisy świata filmowego. Nawiązywała do granych przez siebie ról, do emocji i scen, które choć nie zawsze łatwo wyrazić, w aktorstwie są niezbędne, zwłaszcza gdy powinnością jednej osoby jest grać dwie role. Przykład stanowi film pt. Dom, w którym Artystka prezentowała dwóch bohaterów o przeciwstawnych charakterach. Anna Romantowska zachwyciła uczestników niesamowitą, silną barwą i kolorystyką głosu, którym operowała niemalże jak instrumentem muzycznym. Intonacją głosu doskonale wyrażała uczucia ukryte w wierszach: przygnębienie, radość, szczęście, żal, obojętność. Każdy z prezentowanych utworów literackich nabierał wyjątkowości i wywoływał różne przeżycia wewnętrzne. Aktorka przyznała się, że czyta bardzo dużo: dzienniki, biografie, literaturę piękną, uwielbia poezję. Jak twierdzi - w poezji poszukuje czegoś, co ją dotyczy, co mogłaby wyrazić. I choć docenia wiersze wielu autorów, to najbardziej bliskie jej są teksty odpowiadające indywidualnym emocjom człowieka mówiące o uczuciach, o smutku, o nas, o łzach, szczególnie o miłości, które Jej zdaniem pobudzają system zmysłowy. Ulubionym utworem poetyckim jest wiersz Miłość ks. Jana Twardowskiego. Uczestnicy spotkania wysłuchali m. in. wiersze: Moja pieszczotka - Adama Mickiewicza, Między nami nic nie było - Adama Asnyka, Kochałem Panią - Aleksandra Puszkina, Oczekiwanie - Haliny Poświatowskiej, Spieszmy się, Bliscy i oddaleni - ks. Jana Twardowskiego. Ostatnim z wygłoszonych wierszy był Emilii Matce mojej - Karola Wojtyły. Jest to poezja wyjątkowa, która z delikatnością i czułością traktuje o człowieku, o jego słabościach, która nie jest wyniosła, potrafi wybaczać, kochać a jej przesłanie jest bliskie zwykłym ludziom. Aktorka swoją przygodę ze sceną rozpoczęła w szkolnych przedstawieniach teatralnych Księżniczka na ziarnu grochu czy Chłopcy z Placu Broni. Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej występowała w Teatrze Narodowym w Warszawie i Teatrze Śląskim w Katowicach (1974), po trzech latach zadebiutowała w filmie Trzy po trzy. Obecnie jest znana z filmografii: Czas honoru, Dom, Futro, Mniejsze zło i innych, a także z koncertów poetycko muzycznych prezentowanych m. in. w duecie z Krzysztofem Kolbergerem. Jest laureatką Nagrody Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji za rolę tytułową w cyklu słuchowisk o Ani z Zielonego Wzgórza (1980), a także nagród otrzymanych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za drugoplanową rolę kobiecą w filmach pt. Przesłuchanie (1990) oraz Statyści (2006). Popołudniowe spotkanie, które upłynęło w przyjemnym nastroju, zakończyło się wspólnymi refleksjami i podpisywaniem autografów, natomiast zgromadzona publiczność zafascynowana osobowością Artystki z zaszczytem brała udział w sesji zdjęciowej. W Bibliotece zorganizowano 10 spotkań DKK dla dorosłych i 10 spotkań DKK dla młodzieży.

Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku. Załącznik nr 2 Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku. Świebodziński Dom Kultury I. Przychody wykonane ogółem 596.870,27zł, a Działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury

Załącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury Załącznik Nr 9 Wykonanie rzeczowo-finansowe za 008r Mosińskiego Ośrodka Kultury Wykonanie rzeczowo - finansowe za 008 Instytucji Kultury w Mosińskim Ośrodku Kultury Lp. Dochody MOK Plan Wykonanie I Wpływy

Bardziej szczegółowo

Świebodziński Dom Kultury

Świebodziński Dom Kultury Załącznik nr 2 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za okres I VI 2013 rok. Świebodziński Dom Kultury I. Przychody wykonane ogółem 699.532,69zł, a Działalność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK Załącznik nr 1 Na rok 2010 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 26/11 Wójta Gminy Augustów z dnia 28.03.2011r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia PRZYCHODY Plan 2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. Or.0050.34.2014 Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2013 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Sporządzono w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 921 Łukowski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku MILANÓWEK, 27 sierpienia 2013 roku SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Milanowskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku Zaniemyśl, dnia 31.07.2015r WÓJT GMINY ZANIEMYŚL Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku 1. Działalność GOKiR

Bardziej szczegółowo

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2012 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II.

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2012 ROK

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2012 ROK RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2012 ROK 1 Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki. Zadania Krapkowickiego Domu Kultury określone zostały

Bardziej szczegółowo

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę () Wg stanu na dzień 31.12.2008 1. Wydatki budżetu miasta/gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Plan na Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie I. PRZYCHODY Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2012 został określony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 Zaplanowana na 2008 rok, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008, dotacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2006 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 747/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011 STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011 STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011 STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY Warszawa,09.03.2012 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Staromiejskiego Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu za I półrocze 2014 rok

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu za I półrocze 2014 rok Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 81/214 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 sierpnia 214r. SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Gminnej Instytucji Kultury według dotacji. z budżetu gminy Nowa Ruda

Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Gminnej Instytucji Kultury według dotacji. z budżetu gminy Nowa Ruda Załącznik 3 Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Gminnej Instytucji Kultury według dotacji z budżetu gminy Nowa Ruda za I półrocze 2013 r. na dzień 30 czerwca Przychody ogółem: 564085,00 zł Podział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK Organizacjami, których celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej na szczeblu gminy są samorządowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 113/2014 Wójta Gminy Puńsk z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Kowiesy, 29 lutego 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 37 wpisany do rejestru instytucji kultury dnia 01. 07. 1997 roku pod numerem XXXIV/222/97 Uchwały Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach za 2013 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach za 2013 rok Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach za 2013 rok I.Dochody Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. 0,00 zł. Klasyfikacja Dział

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1.

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1. Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PRZYCHODY Dotacje j.s.t.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego. na dzień 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego. na dzień 31 grudnia 2012 r. m m BIBLIOTEKA PUBLICZNA 37-100 Łańcut; ul. St. Moniuszki 2 tel. centr. /O-17/ 225 22 46 tcl dyr. A)-17/225 25 19 ~,., l n» Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r. Przychody:

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI OBROTOWE NA DZIEŃ 30-06- 2005 r. /w pełnych złotych / MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

ŚRODKI OBROTOWE NA DZIEŃ 30-06- 2005 r. /w pełnych złotych / MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI ŚRODKI OBROTOWE NA DZIEŃ 30-06- 2005 r. /w pełnych złotych / MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY,

Bardziej szczegółowo

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2013 ROK

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2013 ROK RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2013 ROK 1 Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki. Zadania Krapkowickiego Domu Kultury określone zostały

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2014 ROK

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2014 ROK RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2014 ROK 1 Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki. Zadania Krapkowickiego Domu Kultury określone zostały

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy za 2010 rok Grabica, marzec 2011 PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ dział 921 rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY. 1. Dotacja 1.168.252,69 1.168.252,69 100. 3. Pozostałe przychody 14.452,50 16.783,35 116,13 RAZEM: 1.279.543,19 1.281.

PRZYCHODY. 1. Dotacja 1.168.252,69 1.168.252,69 100. 3. Pozostałe przychody 14.452,50 16.783,35 116,13 RAZEM: 1.279.543,19 1.281. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH PRZYCHODY Plan Wykonanie na 2013r za 2013r. w zł w % 1. Dotacja 1.168.252,69 1.168.252,69 100 2. Przychody ze

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu na dzień 30.06.2011 roku Domu Kultury w Gołdapi

Informacja z wykonania budżetu na dzień 30.06.2011 roku Domu Kultury w Gołdapi Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 26/VIII/ 211 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 sierpnia 211 roku Informacja z wykonania budżetu na dzień 3.6.211 roku Domu Kultury w Gołdapi Dom Kultury posiada dwa rachunki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok. I. Przychody Plan przychodów muzeum na 2012 rok został określony w wysokości 1

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1354/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Ełckie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016

Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016 Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016 Lp. Data Temat Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1. 01.09.2015r. Udział MDK w obchodach 76 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48 L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2007 rok

Załącznik nr 10 SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2007 rok Załącznik nr 10 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2007 rok Przychody i koszty Ośrodka Kultury w Jastrowiu instytucja kultury za 2007 rok w zł L.p.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5a do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2009 z dnia 16 marca 2009 roku

Załącznik nr 5a do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2009 z dnia 16 marca 2009 roku Załącznik nr 5a do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2009 z dnia 16 marca 2009 roku Sprawozdanie finansowe z działalności Węgorzewskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2008 Lp Wyszczególnienie Stan na 1 PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK KULTURY Nowe Miasto nad Wartą

GMINNY OŚRODEK KULTURY Nowe Miasto nad Wartą GMINNY OŚRODEK KULTURY Nowe Miasto nad Wartą 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 8a, tel. 61 287-41-56; 603 706-885 Informacja opisowa o działalności i finansach Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27 marca 2014r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013 Mława, marzec 2014 rok Na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku Zarządzenie Nr V1/710/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu fmansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Działalność w dziedzinie kultury i ochrony

Bardziej szczegółowo

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Działalność w dziedzinie kultury i ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w roku 2015 wyniosły

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 14.01.2013 (poniedziałek) Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 8.30 10.00 Turniej gry w piłkę siatkową (gimnazjum) 10.00 11.30 Turniej mini piłki koszykowej, chłopcy i dziewczęta (V-VI) 10.00 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Infrastruktura kultury w gminach Ustawa o samorządzie gminnym, określa, że: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Sosnowcu...

Muzeum w Sosnowcu... Sosnowiec 17.08.2015 r. I. Informacje ogólne 1. Muzeum w Sosnowcu... (nazwa instytucji) 2. Okres objęty planem: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 3. Zatrudnienie w etatach: 19,5 etatów II. Kalkulacja wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury za okres I VI 2011 roku.

Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury za okres I VI 2011 roku. Załącznik nr 2 Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury za okres I VI 2011 roku. ŚWIEBODZINSKI DOM KULTURY I. Przychody wykonane ogółem 761.085,43 zł, a działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie za 2010 rok

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie za 2010 rok Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie za 2010 rok Wydatki ogółem wyniosły: 1.124.882,00 zł w tym: 1. GOK i świetlice wiejskie 951.131,00 zł 2. Biblioteki 173.751,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121 Załacznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 12/ z dnia 24 stycznia r. w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni

Bardziej szczegółowo

IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie (II) III:

IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie (II) III: a 383 16 383 16 191 631,7 5,3 b c d Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. zlecenie) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5 69 671 7 361 62

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na 2015 rok. I. Informacje ogólne

Projekt planu finansowego na 2015 rok. I. Informacje ogólne Projekt planu finansowego na 2015 rok I. Informacje ogólne 1. Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki 2. Okres objęty planem: 01-01-2015 do 31-12-2015 3. Zatrudnienie w etatach:20,5 II. Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. GMINNY OŚRODEK KULTURY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ ul. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA tel. (085) 715-80-16 e-mail: gok@turosnkoscielna.pl

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015. Luty 2015

Styczeń 2015. Luty 2015 PLAN PRACY NA ROK 2015 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2015 04.01. Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Gospel Przebudzenie 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013 REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 921 Łukowski Ośrodek Kultury 2480

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Plan finansowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został sporządzony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r.

Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r. Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2014 Domu Kultury w Kotlinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 20 marca 2008r.

Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 20 marca 2008r. Zarządzenie Nr 17/08 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Przemków

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY. w Zaniemyślu SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZANIEMYŚL ZA ROK 2011

WÓJT GMINY. w Zaniemyślu SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZANIEMYŚL ZA ROK 2011 Zaniemyśl, dnia 28 luty 2012 r. WÓJT GMINY w Zaniemyślu SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZANIEMYŚL ZA ROK 2011 1. Działalność informacyjno-oświatowa biblioteki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ poniedziałek piątek w godz. 7:00 19:00 sobota niedziela według odrębnych planów CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ADRESATEM PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

KULTURA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 R.

KULTURA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 R. KULTURA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 R. Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu są wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki!

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! Lp. Projektowane Opis zadania Termin Odpowiedzialni Dokumentacja działania 1. Ankieta dla uczniów. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za 2014 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Gmina Abramów prowadzi 3 szkoły podstawowe w których jest łącznie 18 oddziałów, uczęszcza do nich 279 uczniów, Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo