Świebodziński Dom Kultury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świebodziński Dom Kultury"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 rok Świebodziński Dom Kultury I. Przychody uzyskane ogółem ,02zł. Działalność kulturalna i oświatowa instytucji ,00zł. (sprzedaż biletów na spektakle, opłaty za zajęcia plastyczne, taneczne oraz akredytacje na organizowane konkursy i przeglądy), Dotacja otrzymana ,12zł. Opłaty za wynajem pomieszczeń i sprzęty ,44zł. (opłaty za wynajęcie sali kameralnej, dzierżawy pomieszczeń, czynsze za lokale mieszkalne oraz dzierżawa stacji bazowej), Przychody finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 8.556,00zł. Pozostałe przychody ,07zł. Darowizna od Fundacji Muszkieterów 3.500,00zł. Amortyzacja środków trwałych ,91zł. Środki otrzymane na organizację IX MFM im. M. Agricoli ,00zł.zł. Wpływy środków z Euroregionu na realizację zgłoszonych projektów ,48zł.; w tym: - Polsko Niemiecka Gala Taneczna 7.466,32zł. - Polsko Niemiecki Młodzieżowy Przegląd Muzyczny ,38zł. - 9 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. M. Agricoli ,68zł. - Śladami Polsko Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego 2.779,10zł. II. Poniesione koszty wyniosły ogółem ,92zł. W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w 2012 roku poniesiono następujące koszty: 1. Na organizację Dni Świebodzina wydatkowano ,00zł. ogółem, w tym na: materiały 2.761,98zł. usługi obce ,02zł. opłaty inne 210,00zł. opłata za wydanie pozwolenia na organizację imprezy masowej, oraz zajecie pasa drogowego. Innowacją tegorocznego Finału Dni Świebodzina była lokalizacja imprezy w centrum miasta, wzdłuż ulicy Głogowskiej. Od wczesnych godzin rannych mieszkańcy miasta mieli możliwość uczestniczyć w Jarmarku Tradycji Regionu, na którym prezentowali się rękodzielnicy i wytwórcy rzemiosła artystycznego z terenu województwa lubuskiego. Scena główna imprezy usytuowana była także w centrum miasta. Prezentowały się tu młodzieżowe zespoły muzyczne z Polski i Niemiec, zespoły folklorystyczne z ternu województwa lubuskiego, młodzieżowe zespoły taneczne (różne formacje) oraz teatr ruchu. Podczas uroczystego finału wystąpili także: Kabaret Hlynur, Kabaret Nie-Boski i gwiazda wieczoru -Zespół VIDEO. 2. Dużym przedsięwzięciem było zorganizowania projektu kulturalnego pn: Śladami polsko niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie realizowane było w oparciu o Seniorów z Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świebodzinie oraz o Radę Seniorów z Neuenhagen bei Berlin. W projekcie wzięło udział

2 ok. 80 osób. Jego głównym zamierzeniem było pokazanie wspólnego dziedzictwa kulturalnego Polski i Niemiec Seniorzy zwiedzili zabytki sztuki sakralnej (najstarsze w Europie) tj: kościoły w Kosieczynie, Klępsku i Chlastawie. Na imprezę pozyskano dodatkowe środki z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr. Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Usługi obce 5.761,30zł ,70zł. Składki ZUS 97,10zł. 17,13zł. Składki na FP 13,91zł. 2,46zł. Razem: 6.908,60zł ,31zł ,29zł. 3. Kolejnym istotnym przedsięwzięciem było zorganizowanie w I półroczu 2012 imprezy integracyjnej dla młodzieży pn: Polsko Niemiecki Młodzieżowy Przegląd Muzyczny. Impreza realizowana była przy wsparciu finansowym Euroregionu Sprewa Nysa -Bóbr, a partnerem Świebodzińskiego Domu Kultury była Gmina Neuenhagen bei Berlin. Punktem kulminacyjnym imprezy były plenerowy koncerty w centrum miasta zespołów młodzieżowych z Polski i Niemiec. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży i dorosłych z Polski i Niemiec. Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Środki trwałe amortyzowane jednorazowo (potykacze reklamowe) 1.700,00zł. 300,00zł. Materiały-puchary, nagrody 1.733,83zł. 305,97 Energia elektryczna 2.513,29zł. 443,52 Usługi obce- obsługa logistyczna, wyżywienie dla uczestników, ,38zl ,65 reportaż w TV lokalnej, Składki ZUS 235,03zł. 41,48 Składki na FP 33,68zł. 5,94 Ubezpieczenie imprezy 1.105,00zł. 195,- Razem: ,77zł ,21zł ,56 4. Świebodziński Dom Kultury wspólnie ze Szkołą Tańca Tanzensemble z Neuenhagen bei Berlin zorganizował widowisko artystyczne dla dzieci i młodzieży połączone z koncertem i warsztatami dla młodych tancerzy.,na Polsko Niemiecką Galę Taneczną pozyskano dofinansowanie z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr. Wydatkowano: Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Materiały (stroje, art. dekoracyjne) 1.960,95zł. 696,21zł. Usługi (przesyłka) - 18,00zł. Usługi (warsztaty, wyk. koszulek okolicznościowych, plakatów) ,73zł ,02zł. Razem: ,91zł ,68zł ,23zł. 5. Zorganizowano, także Lubuską Galę Taneczną i Teatralną Pro Arte 2012 Na imprezie zaprezentowało się ponad 1000 wykonawców młodych tancerzy i aktorów z terenu województwa lubuskiego. Ogółem wydatkowano: 5.734,18zł.

3 6. Na organizację pozostałych imprez artystycznych poniesiono następujące koszty: materiały ,03zł. energia elektryczna 212,24zł. usługi obce ,60zł. składki na ubezpieczenia społeczne 278,91zł. składki na Fundusz Pracy 39,96zł. koszty podróży służbowych 118,67zł. Razem: ,41zł. Środki te przeznaczono na organizację m.in. Festynu Michała, festynów wiejskich, ferii zimowych, dożynek gminnych. Na koncertach gościliśmy Ryszarda Rynkowskiego, Kabaret Pod Wyrwigroszem. Odbyły się przedstawienia teatralne dla dzieci Złota kaczka, Szewc Dratewka. 7. Świebodziński Dom Kultury organizuje również działalność amatorskich sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, funkcjonujących na stałe w strukturach jednostki. Są to m.in.: sekcje plastyczne, sekcje wokalne, sekcje taneczne, teatr ruchu, Klub Seniora, Świebodzińska Orkiestra Dęta, Uniwersytet III Wieku, Klub Turystyczny Odkrywcy, Zespół Śpiewaczy RETRO, Kabaret Bakalaret oraz Klub Krótkofalowców. Ogólnie w sekcjach zainteresowań skupionych jest ponad 1700 członków. Ponadto placówka organizuje wystawy, wernisaże i imprezy artystyczne w Galerii Inspiracje. Na działalność tych sekcji oraz organizację wystaw w Galerii w 2012 roku poniesiono koszty: materiały ,81zł. usługi obce ,66zł. delegacje służbowe 932,75zł. opłata startowa 410,00zł. Razem: ,22zł. 8. Na organizację IX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. M. Agricoli poniesiono koszty w wysokości ,99zł. Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Materiały 850,00zł. 150,00zł. Usługi obce ,86zł ,38zł. Składki ZUS 253,64zł. 44,76zł. Składki na FP 30,55zł. 5,39zł. Podróże służbowe 0,00zł. 364,41zł. Opłata za zajęcie pasa drogowego 0,00zł. 128,00zł. Razem ,05zł ,94zł. Jak co roku koncerty Festiwalu odbywały się w trzech świebodzińskich kościołach parafialnych. W tym roku udział w koncercie wzięło wielu wykonawców z Polski, Niemiec, Litwy, Rosji i Białorusi. Największym wydarzeniem tegorocznego festiwalu był Koncert Galowy, którym zobaczyliśmy Reqiem W. A. Mozarta.W koncercie wzięło udział ponad 80 wykonawców. Warto podkreślić, iż festiwal z roku na rok gromadzi coraz większe grono miłośników muzyki z całej Polski.

4 9. W tym roku po raz pierwszy realizowano projekt pn. Po obu stronach Odry - na ten cel poniesiono następujące wydatki: Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Materiały 612,00zł. 108,00zł. Usługi obce ,73zł ,66zł. Składki ZUS 125,00zł. 22,06zł. Składki na FP 17,91zł. 3,16zł. Razem: ,52zł ,64zł ,88zł. Projekt realizowany był wspólnie ze stowarzyszeniem Chór Męski z Neuenhagen bei Berlin oraz Zespołem Śpiewaczym Retro i Sekcją Turystyczną UTW działającymi przy Świebodzińskim Domu Kultury. W projekcie wzięło udział 120 osób, a przygotowany przez uczestników koncert obejrzeli mieszkańcy gminy i powiatu świebodzińskiego. Uczestnicy projektu zobaczyli również znane zabytki ziemi lubuskiej min. zamek piastowski w Krośnie Odrzańskim. Odbyli także podróż śladami niemieckiego poety urodzonego w Krośnie Odrzańskim Alfreda Hensche Klabunda. 10. Na działalność bieżącą poniesiono koszty ogółem: ,32zł a w tym: Zakupy materiałów gospodarczych, remontowych oświetleniowych i elektrycznych ,28zł. Zakupy materiałów biurowych i administracyjnych 9.735,20zł. Zakup pozostałych materiałów 2.277,39zł. Zużycie energii elektrycznej ,89zł. Zużycie gazu (ogrzewanie pomieszczeń) ,63zł. Woda i ścieki ,75zł. Naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętów ,35zł. Remonty pomieszczeń 7.228,59zł. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 9.087,18zł. Usługi transportowe 9.480,23zł. Usługi poligraficzne i reklamowe 757,60zł. Usługi administracyjne ,25zł. Pozostałe usługi ,56zł. Wynagrodzenia pracowników ,60zł. Składki na ubezpieczenia społeczne ,45zł. Składki na Fundusz Pracy 9.629,17zł. Materiały BHP, szkolenia BHP oraz badania pracownicze 3.990,76zł. Odpis na ZFŚS ,00zł. Podróże służbowe, ryczałty samochodowe 4.061,56zł. Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty ZAIKS ,68zł. Koszty amortyzacji ,91zł. Zakup odkurzacza 229,87zł. Zakup programu do obróbki cyfrowej zdjęć 1.526,42z. Ponadto w okresie sprawozdawczym w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono koszty między innymi na : Organizację 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki, widowiska artystycznego LOT Odbyły się koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej: Zespołu Deutsch Polnische Bigband oraz BVG Orchester Berlin z sopranistką Tatjaną Schneider. Dla seniorów zorganizowano imprezę integracyjną pn: Wielka Majówka Seniorów W Galerii Inspiracje

5 organizowano wystawy świąteczne, tematyczne np. Czas na herbatę młodzieżowej grupy plastycznej ŚDK, a także wernisaże prac malarskich i fotograficznych. Zespół Śpiewaczy RETRO uczestniczył w Przeglądzie Kolęd w Szczańcu oraz Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Dąbrówce Wlkp., a młodzieżowe zespoły taneczne ŚDK uzyskały wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym Taneczne Miraże w Bydgoszczy. W zakresie remontów pomieszczeń znaczącą część wydatków stanowiły koszty usunięcia awarii instalacji wodnokanalizacyjnej oraz przegląd uziemienia ochronno-odgromowego. Ze środków uzyskanych z darowizny uszyto stroje sceniczne dla grup tanecznych. Muzeum Regionalne I. Wykonanie planu przychodów L.p. Konto 1. dotacje z budżetu ,00 2. przychody ze sprzedaży , a) sprzedaż wydawnictw własnych i obcych 9.909,04 b) sprzedaż biletów wstępu 3.091,33 3. Pozostałe przychody operacyjne ,36 a) udział w konsorcjum archeologicznym b) przychody z tytułu amortyzacji , , c) darowizny d) korzystanie ze zbiorów 1.915,00 152,03 e) pozostałe 150,63 f) telefony (zwrot za rozmowy prywatne) 46,85 4. przychody finansowe 7.848, a) dodatni wynik finansowy za rok 2011 b) odsetki bankowe 6.032, ,27 Ogółem przychody: ,22zł. II. Wykonanie planu wydatków L.p. Konto Wynagrodzenie i pochodne , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 4.649,00 Społecznych Składki na Fundusz Pracy 4.139, Zakup środków trwałych, muzealiów i zbiorów ,76 bibliotecznych Eksponaty muzealne ,90 zakupy realizowano zgodnie z napływającymi ofertami i ograniczono je do Świebodzina i najbliższych okolic; ogółem poprzez 50 oddzielnych zakupów powiększono zbiory o 106 przedmiotów (dodatkowo przejęto 4 dary z 85 walorami, m.in. obraz R. Balckego); najcenniejsze zakupy to obrazy, grafiki i akwarele lokalnych twórców R. Balckego, A. Knispela i S. Neumanna; poza tym ozdobne

6 pamiątki szklane i porcelanowe ze Świebodzina i okolic, angielska mapa Król. Czech (XVIII w.) oraz liczne drobne walory, m.in. kartki pocztowe Świebodzina i okolic (35), obligacje Świebodzina (1922), fotografie, w tym gabinetowe, druki, listy i dokumenty z XVII-XIX w., dokumentacja pocztowa z XX w Koszty z tytułu amortyzacji 6.635, Zbiory biblioteczne księgozbiór muzealny powiększono o 101 pozycji, głównie literatury regionalnej; 57 pozycji pochodziło z darów i wymiany o łącznej wartości 2.606zł. Z cenniejszych pozycji zakupiono m.in. trudno dostępne publikacje o szlachcie śląskiej (t.1-2, 2010), kodeks dyplomatyczny Wielkopolski t. 5 (1908), książkę o zborach w ks. głogowskim (1989) ,01 191, Wyposażenie: gilotyna nożowa (projekt 505/FMP/12) Zakup materiałów , Zakup wydawnictw do sprzedaży 9.534, Pozostałe (m.in. znaczki pocztowe, prenumerata) 2.894, Materiały biurowe i kancelaryjne 2.473, Materiały techniczne i gospodarcze 3.5. Wydatki na projekt 505/FMP/12 (m.in. materiały biurowe, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe) 2.159, , Materiały komputerowe i kserograficzne 1.613, Konkurs Świebodzin w oczach dziecka (nagrody, 631,23 art. spożywcze) 3.8. Noc w Muzeum 60, Materiały i drobny sprzęt wystawienniczy 35, Pozostałe usługi obce , Umowy zlecenia - zapis i porządkowanie biblioteki muzealnej - pokontrolne porządkowanie archiwum - obsługa imprez - obsługa ekspozycji w sezonie letnim w weekendy - sprzątanie muzeum - pomoc przy organizacji sympozjum 4.2. Noc w Muzeum - wynajem podestu scenicznego - umowy o dzieła: koncert, występy, pokaz - składy zaproszeń i plakatów - obsługa (dodatkowi pracownicy) 4.3. Wydatki na projekt 505/FMP/12 (m.in. honoraria za referaty, transport uczestników, konsumpcja i noclegi) 4.4. Pozostałe - opłata roczna za domenę internetową i serwer - ksero zewnętrzne materiałów lokalnych i regionalnych dla muzeum - usługi informatyczne i reklamowe - wykonanie składów zaproszeń i plakatów do wystaw , , , ,65

7 4.5. Usługi poligraficzne (druk zaproszeń i plakatów do imprez muzealnych, m.in. Noc w Muzeum ) 4.6. Konkurs Świebodzin w oczach dziecka 4.7. Materiały i drobny sprzęt wystawienniczy 4.8. Usługi fotograficzne i video Usługi remontowe; naprawy i konserwacja sprzętu oraz muzealiów 5.1. Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa kserokopiarki, naprawa gablot wystawowych) 5.2. Konserwacje eksponatów muzealnych (m.in ,80 300,00 140,00 9, , ,86 910,50 renowacja ram obrazów) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.659, Opłaty telekomunikacyjne (w tym Internet) 1.969, Opłaty pocztowe 517, Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe wydatkowane 172,47 na projekt 505/FMP/ Świadczenia na rzecz pracowników; badania 2.998,80 okresowe Zużycie energii 5.874, Podróże służbowe krajowe 9.1. Podróże w ramach projektu 505/FMP/ Podróże własne 2.670, ,05 960, Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości) 1.514,20 Ogółem wydatki: ,74zł. Ogólny opis działalności i komentarz W 2012 roku Muzeum Regionalne w Świebodzinie zorganizowało 6 wystaw: w styczniu-lutym zaprezentowano nowy wystrój sali wystaw czasowych oraz dokumentację fotograficzną z prac konserwatorskich i restauracyjnych, w marcu kolejną pokonkursową prezentację Świebodzin w oczach dziecka, w maju fotografie Macieja Chwistka pt. Zamęt, w czerwcu-wrześniu malarstwo Ewy Jolanty Okorowskiej-Kosminskiej Barwy tej ziemi, we wrześniu-listopadzie wystawę poświęconą E. Hilscherowi oraz w listopadzie-grudniu prezentację o kawalerii II Rzeczypospolitej pt. Chłopcy nie tylko malowani. Oprócz wystaw, w styczniu w muzeum odbyła się inauguracyjna prezentacja Sali Gotyckiej pt. Wieczór z historią, a 18 maja, po raz kolejny w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów, zorganizowano Pasjonującą Noc w Muzeum, natomiast 1 czerwca, wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną w Świebodzinie, zorganizowano recital gitarowy Roberta Horny. 22 września odbyło się w muzeum międzynarodowe sympozjum Eberhard Hilscher: postać twórczość recepcja (wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach środki w ramach projektu Polsko - niemieckie sympozjum 505/FMP/12 z Euroregionu). Uzupełnieniem wystawy o kawalerii była impreza plenerowa zorganizowana z okazji Święta Niepodległości. Muzeum udostępniło również własne zbiory na wystawę o honorowych obywatelach miasta w Szkole Podstawowej Nr 7 (E. Hilscher). Wszystkie ważniejsze imprezy muzeum mają swoją dokumentację prasową i telewizyjną. W ramach porządkowania zasobów archiwalnych i magazynowych dokonano przeglądu zbioru czasopism, przejęto i uporządkowano depozyty archeologiczne oraz zreorganizowano archiwum zakładowe. Muzeum łącznie odwiedziło 8073 osoby, w tym zwiedzający, szukający informacji (m.in. ok. 140 oddzielnych kwerend) i kupujący wydawnictwa.

8 Przychody własne stanowiły w roku 2012 ponad 14% ogólnych przychodów muzeum. Ten znaczny wskaźnik osiągnięto ponownie, głównie dzięki wsparciu zewnętrznemu poprzez darowizny prywatne i realizację projektów związanych z udziałem w konsorcjum archeologicznym. Pozwoliło to uzupełnić braki środków na muzealia, książki do biblioteki muzealnej oraz zakupy książek i pamiątek do sprzedaży. Dotacja organizatora, która pozostała praktycznie niezmieniona, zwiększona została o środki na udział w projekcie euroregionalnym konferencji poświęcona E. Hilscherowi w 85. rocznicę urodzin (12.682,00 zł). Równocześnie z dużymi trudnościami utrzymano przychody ze sprzedaży materiałów i usług, przy braku nowych publikacji własnych, małych nakładach na zakup wydawnictw obcych i ograniczonej wykonywalności usług merytorycznych (np. kwerend) w związku z redukcją zatrudnienia. Niskie przychody z biletów wstępu to wynik m.in. całkowitej niedostępności wieży ratuszowej. W związku z zerwaniem porozumienia Starostwa Powiatowego z Gminą Świebodzin w sprawie finansowania muzeum i brakiem wsparcia ze strony gmin sąsiednich, ograniczono znacznie zakres gromadzenia muzealiów, przerywając często kilkunastoletnie plany kompletowania istotnych walorów historycznych (np. kartki pocztowe, obrazy, pamiątki) z terenu tzw. Ziemi Świebodzińskiej. Tymczasem, po redukcji zatrudnienia, wzrosły ogólne koszty działalności w zakresach zlecanych podmiotom zewnętrznym, np. serwis komputerowy, strona internetowa, składy i wykonanie druków informacyjnych, reklama i promocja, umowy i zlecenia dotyczące tekstów merytorycznych, przygotowanie i nadzór nad konferencją międzynarodową (E. Hilscher). Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie muzeum (m.in. zakupy materiałów, usługi obce, energia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje) okazały się w ogólnie trudnym bilansie wystarczające, jednak tylko dzięki bezpośredniemu i stałemu reagowaniu na braki oraz wprowadzaniu czasowych ograniczeń i stałej polityki oszczędnościowej. Biblioteka Publiczna I Przychody ,94 Dotacja organizatora ,00 Przychody ,94 1. z prowadzonej działalności: 7.924,04 2. dary książkowe 6.553,48 3. dodatni wynik finans. za ,04 4. przychody finans ,34 5. dotacja ORANGE 517,93 6. dotacja Biblioteka Narodowa ,00 7. pozostałe darowizny 493,00 8. amortyzacja 3.848,11 Razem przychody ,94 w tym gmina ,00 środki własne ,94 II Koszty ,44 1. Wynagrodzenia z pochodnymi ,68 - wynagrodzenie pracownicze ,79 - składki ZUS ,80 - składki na Fundusz Pracy 6.969,09 - odpis na ZFŚS ,00

9 2. Zakup środków trwałych ,59 - zbiory biblioteczne książki z własnych środków 238 egz ,00 - zbiory biblioteczne Biblioteka Narodowa 524 egz ,00 - zbiory biblioteczne dary 771 egz ,48 - wyposażenie darowizny z gminy (monitor) 493,00 - amortyzacja 3.848,11 - zakup wyposażenia (biurko, stół z krzesłami Rzeczyca) 3.282,00 - zakupy inwestycyjne (komp. z integr. z monit.) 6.499,00 3. Zakup materiałów ,45 w tym: - prenumerata prasy 6.431,00 - materiały papiernicze i biurowe 3.247,00 - materiały komputerowe (pr. antywir., osprzęt) 1.827,00 - materiały budowlane 1.471,00 - środki czystości 915,00 - tonery i tusze 5.942,00-4 czajniki bezprzewodowe 317,00 - nagrody dla czytelników 640,00 - znaczki pocztowe 420,00 - formatki 1.039,00 4. Zakup energii ,46 - energia elektryczna ,17 - energia cieplna ,59 - woda i ścieki 351,70 5. Usługi remontowe (remont filii w Rzeczycy) 4.981,07 6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 6.974,85 w tym: - Internet filii w Jordanowie 732,00 - Internet filii w Rzeczycy 585,60 - Internet neostrada filia miejska 705,00 - telefon-abonament + rozmowy 3.327,00 - usługi pocztowe i kurierskie 1.325,00 7. Pozostałe usługi obce ,55 w tym: - nadzór informatyczny 7.200,00 - eksploatacja filii miejskiej 3.559,00 - zarządzanie programem Prolib z WiMBP 4.148,00 - prace konserw. - remont ,00 - nadzór BHP 2.880,00 - usługi transportowe 2.134,00 - spotkania autorskie z Andrzejem Brzeskim, Pawłem Wakułą, Grzegorzem Seredyńskim, 5.560,00 Agnieszką Frączek, Krzysztofem Koziołkiem, Anną Romantowską. - instalacja Internetu w Rzeczycy 99,00 - kosztorys budowlany filia Rzeczyca 300,00 - szkolenia 430,00

10 - konserwacja gaśnic 796,00 8. Badania okresowe - medycyna pracy 550,98 9. Podróże służbowe - krajowe 576,61 - Podróże służbowe pracowników biblioteki na szkolenia i inwentaryzację zbiorów. 10. Pozostałe koszty 2.539,20 w tym: - abonament RTV 556,20 - ubezpieczenie mienia Compensa 1.708,00 - ubezpieczenie OC Hestia 275, Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości ) 2.469,00 W 2012 r. Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała 1 nieodpłatne spotkanie autorskie z Hanną Kowalewską w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, które uświetniło podsumowanie konkursu Czytelnika Roku Bibliofil Anno W okresie Tygodnia Bibliotek oddział dla dzieci i filia miejska przygotowały następujący cykl imprez propagujących książkę i czytelnictwo: ODDZIAŁ DLA DZIECI: Na dworze Króla Maciusia I zajęcia literackie poprzedzone głośnym czytaniem przez Agnieszkę Hyżorek, nauczycielkę w ZST w Świebodzinie fragmentu z książki J. Korczaka Warsztaty literacko plastyczne z Pawłem Wakułą, pisarzem, ilustratorem od lat związanym z tygodnikiem Angora. Król Maciuś Pierwszy z wizytą u zagranicznych królów zajęcia literackie poprzedzone głośnym czytaniem przez Izabelę Zabłocką, Skarbnika Gminy. Spotkanie autorskie z Grzegorzem Seredyńskim Promocja książki o Adamie Mickiewiczu. Jak się ze mną poznali, ci co w książkach mieszkali zapoznanie uczniów z biblioteką i jej księgozbiorem. FILIA NR 1 - OS. ŁUŻYCKIE Żywność. Twój cudowny lek na zdrowie Arleta Miśkiewicz, państwowy inspektor sanitarny z SANEPID-u Zawód piekarz Iwona Balcewicz, właścicielka piekarni w Świebodzinie Tajemniczy świat pszczół Adam Didyk, z Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze Wędkarstwo moje hobby Adam Doering, założyciel Koła Wędkarskiego w klubie Betonik Wiosenne wierszyki Danuta Antkowiak, nauczycielka ze Świebodzina Działający przy bibliotece klub turystyczny Bibliotramp zorganizował dwa wyjazdy krajoznawczoszkoleniowe: - na wzgórze Gorajec i Bukowiec - Cedynia Siekierki Tysiąc lat polsko niemieckich zmagań militarnych. Dn r. w ramach akcji Z książką na walizkach, w Oddziale dla Dzieci odbyło się spotkanie z Agnieszką Frączek. Udział w nim wzięły dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 oraz sześciolatki i uczniowie kl. I i II ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Świebodzinie. Agnieszka Frączek, wykłada językoznawstwo w Instytucie Germanistyki UW, jest doktorem nauk humanistycznych, autorką licznych prac naukowych a także autorką wierszy i opowiadań dla dzieci. Podczas spotkania Autorka czytała dzieciom swoje utwory. Były wiersze o kanapce, o kelnerze Kornelu, muszce, kawce i wiele innych. Pisarka zachęcała dzieci do zabawy słowem, np. kanapka służy do siedzenia czy jedzenia, kawka to napój czy ptak a mucha to owad czy ozdoba noszona przez mężczyzn. Z takimi zagadkami językowymi dzieci zmagały się podczas spotkania. W utworach Agnieszki Frączek jest dużo humoru. Autorka zachęcała je do zabawy słowem, a dzieci

11 żywo reagowały na zadawane pytania. W książce Gdy przy słowie jest przysłowie Autorka wyjaśniła uczestnikom czym jest przysłowie. Było o strachu co ma wielkie oczy, dzieciach i rybach co głosu nie mają, i innych wierszykach z ukrytymi przysłowiami. Spotkanie z Agnieszką Frączek przebiegało w przyjaznej i wesołej atmosferze. Piękna interpretacja Autorki budziła żywe reakcje dzieci. Podczas spotkania mogły kupić książki Agnieszki Frączek z dedykacją Autorki. Przepięknym Walcem jesiennym Johannesa Brahmsa przywitaliśmy w dniu 16. listopada 201 r. Annę Romantowską, znaną aktorką filmową i teatralną, na spotkaniu z poezją w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie. Miało ono wyjątkowy charakter. Aktorka niemalże w wyreżyserowany sposób przeplatała czytaną poezję - opowiadaniami z prywatnego życia - odsłaniając jednocześnie kulisy świata filmowego. Nawiązywała do granych przez siebie ról, do emocji i scen, które choć nie zawsze łatwo wyrazić, w aktorstwie są niezbędne, zwłaszcza gdy powinnością jednej osoby jest grać dwie role. Przykład stanowi film pt. Dom, w którym Artystka prezentowała dwóch bohaterów o przeciwstawnych charakterach. Anna Romantowska zachwyciła uczestników niesamowitą, silną barwą i kolorystyką głosu, którym operowała niemalże jak instrumentem muzycznym. Intonacją głosu doskonale wyrażała uczucia ukryte w wierszach: przygnębienie, radość, szczęście, żal, obojętność. Każdy z prezentowanych utworów literackich nabierał wyjątkowości i wywoływał różne przeżycia wewnętrzne. Aktorka przyznała się, że czyta bardzo dużo: dzienniki, biografie, literaturę piękną, uwielbia poezję. Jak twierdzi - w poezji poszukuje czegoś, co ją dotyczy, co mogłaby wyrazić. I choć docenia wiersze wielu autorów, to najbardziej bliskie jej są teksty odpowiadające indywidualnym emocjom człowieka mówiące o uczuciach, o smutku, o nas, o łzach, szczególnie o miłości, które Jej zdaniem pobudzają system zmysłowy. Ulubionym utworem poetyckim jest wiersz Miłość ks. Jana Twardowskiego. Uczestnicy spotkania wysłuchali m. in. wiersze: Moja pieszczotka - Adama Mickiewicza, Między nami nic nie było - Adama Asnyka, Kochałem Panią - Aleksandra Puszkina, Oczekiwanie - Haliny Poświatowskiej, Spieszmy się, Bliscy i oddaleni - ks. Jana Twardowskiego. Ostatnim z wygłoszonych wierszy był Emilii Matce mojej - Karola Wojtyły. Jest to poezja wyjątkowa, która z delikatnością i czułością traktuje o człowieku, o jego słabościach, która nie jest wyniosła, potrafi wybaczać, kochać a jej przesłanie jest bliskie zwykłym ludziom. Aktorka swoją przygodę ze sceną rozpoczęła w szkolnych przedstawieniach teatralnych Księżniczka na ziarnu grochu czy Chłopcy z Placu Broni. Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej występowała w Teatrze Narodowym w Warszawie i Teatrze Śląskim w Katowicach (1974), po trzech latach zadebiutowała w filmie Trzy po trzy. Obecnie jest znana z filmografii: Czas honoru, Dom, Futro, Mniejsze zło i innych, a także z koncertów poetycko muzycznych prezentowanych m. in. w duecie z Krzysztofem Kolbergerem. Jest laureatką Nagrody Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji za rolę tytułową w cyklu słuchowisk o Ani z Zielonego Wzgórza (1980), a także nagród otrzymanych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za drugoplanową rolę kobiecą w filmach pt. Przesłuchanie (1990) oraz Statyści (2006). Popołudniowe spotkanie, które upłynęło w przyjemnym nastroju, zakończyło się wspólnymi refleksjami i podpisywaniem autografów, natomiast zgromadzona publiczność zafascynowana osobowością Artystki z zaszczytem brała udział w sesji zdjęciowej. W Bibliotece zorganizowano 10 spotkań DKK dla dorosłych i 10 spotkań DKK dla młodzieży.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES 1. Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych 01/Chór/G plan 6,00 108.105,00 286.095,00 394.200,00 wykonanie

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U C J E K U L T U R Y

I N S T Y T U C J E K U L T U R Y I N S T Y T U C J E K U L T U R Y Instytucje kultury, w tym: ośrodki kultury, biura wystaw artystycznych, biblioteki, muzea, są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań wymienionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2004. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł 6.1 ZAKOŃCZENIE Atrakcyjność naszej Gminy wiąŝe się przede wszystkim z moŝliwością i zdolnością do kreowania jej rozwoju. Tym samym, daje to moŝliwość oceny atrakcyjności Gminy pod względem pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2009 roku dotację podmiotową w wysokości 1.021.000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/895/14. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/895/14. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/895/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ ---------- Kierunki polityki społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 137/2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 137/2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 137/2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Łódzkiego

Samorząd Województwa Łódzkiego Samorząd Województwa Łódzkiego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻ ETU WOJEWÓDZTWA Ł ÓDZKIEGO ZA 2009 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2009 ROK JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA w art.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2015

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2015 Województwo Zachodniopomorskie KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2015 www.wzp.pl Kalendarz wydano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Z życia kulturalnego. województwa kujawsko-pomorskiego

Z życia kulturalnego. województwa kujawsko-pomorskiego Z życia kulturalnego województwa kujawsko-pomorskiego Opracowanie materiałów: Jerzy Rochowiak Redakcja: Kamil Hoffmann i Jerzy Rochowiak Projekt okładki: Monika Bojarska Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Animacji

Bardziej szczegółowo

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2005 roku Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. B - BB. 0057.2.2014 Czeladź, dnia 17.03.2014r. Informacja międzysesyjna za okres od 11.02.2014 r. do 13.03.2014. 1. Informacje ogólne. 1.1 Dane demograficzne. Liczba ludności wg stanu na dzień 1 marca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ PRZEZ BIBLIOTEKI ZGŁOSZONE DO IEDYCJI PROGRAMU RAPORT Z BADAŃ

ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ PRZEZ BIBLIOTEKI ZGŁOSZONE DO IEDYCJI PROGRAMU RAPORT Z BADAŃ ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ PRZEZ BIBLIOTEKI ZGŁOSZONE DO IEDYCJI PROGRAMU RAPORT Z BADAŃ SŁAWOMIR MANDES WARSZAWA, MARZEC 2010 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r. Gminna biblioteka Publiczna w Lnianie obejmuje swoim zasięgiem gminę liczącą 4236 mieszkaoców.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za I półrocze 2015 roku Przasnysz, 17.07.2015 Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za I półrocze 2015 roku I. Organizacja Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDNY. nowe samochody str. 10. noworoczne spotkanie str. 32-33. str. 5-29

SAMORZĄDNY. nowe samochody str. 10. noworoczne spotkanie str. 32-33. str. 5-29 1 SAMORZĄDNY KOSTRZYN str. 5-29 nowe samochody str. 10 noworoczne spotkanie str. 32-33 2 Metalowe karnisze renomowanej firmy Karpol wykonane są z wysokiej jakości materiałów, które charakteryzują się wyjątkową

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

4 i 5 c z e r w c a PANORAMA BIALSKA. Przegląd zespołów. Gostomia z relikwiami 6. Gminne zawody sportowo - pożarnicze. w Solcu.

4 i 5 c z e r w c a PANORAMA BIALSKA. Przegląd zespołów. Gostomia z relikwiami 6. Gminne zawody sportowo - pożarnicze. w Solcu. PANORAMA BIALSKA zdj. Rafał Hajewski N R 6 ( 2 0 3 ) c z e r w i e c 2 0 1 1 R O K X X I I I S S N 1 2 3 2 7 3 5 2 8 C E N A 1, 8 0 z ł V A T z w Przegląd zespołów 4 i 5 c z e r w c a na placu przy kościele

Bardziej szczegółowo

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż nr 2/2014/8 nowe echo Żychlina 1 Biesiada u Apostołów» Po raz czwarty...» str. 12 Inwestycje w mieście» Remont ulicy Kilińskiego oraz Stadionu Miejskiego» str. 16 Nowy patron Dwójki» Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Kroœnieñska Biblioteka Publiczna. Kroœnieñskie zeszyty biblioteczne

Kroœnieñska Biblioteka Publiczna. Kroœnieñskie zeszyty biblioteczne Kroœnieñska Biblioteka Publiczna Kroœnieñskie zeszyty biblioteczne Nr 22 Krosno 2007 Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne Nr 22 Krosno 2007 Spis treści Obchody

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2 Temat wydania 3 Aktualności 5 Z gmin 13 Kultura 19 Historia i tradycje regionu 23. Szanowni Czytelnicy,

Wstęp 2 Temat wydania 3 Aktualności 5 Z gmin 13 Kultura 19 Historia i tradycje regionu 23. Szanowni Czytelnicy, S. Kamocki Kwitnąca jabłoń, 1906 Szanowni Czytelnicy, Świat nie jest taki zły Świat nie jest wcale mdły Niech no tylko zakwitną jabłonie To i milion z nieba kapnie I dziewczyna kocha łatwiej Jabłonie kwitnące

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN 1731-9625 Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok. Zarządzanie i organizacja Zbiory w Bibliotece Centralnej udostępniane są w: Wypożyczalni Dla Dzieci, Wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2011 WÓJTA GMINY NIECHLÓW. z dnia 30 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2011 WÓJTA GMINY NIECHLÓW. z dnia 30 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2011 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2010 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 1. Dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012?

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012? Bezpłatny biuletyn informacyjny U rzędu Miasta Sokołów P odlaski Kurier Miejski grudzień 2012 Jaki był rok 2012? Bogusław Karakula Mijający rok zdominowały prace projektowe inwestycji kluczowych dla miejskiego

Bardziej szczegółowo