szanse dla Wielkopolski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "szanse dla Wielkopolski"

Transkrypt

1 Nowe scenariusze dotyczące żywności: szanse dla Wielkopolski Warsztaty na temat innowacji w zakresie żywnościy września 2010 Anna Meroni & Roberto Verganti Raport końcowy

2 Idea i założenia warsztatów Snucie hipotez na temat istotnych zmian dotyczących systemów żywnościowych w najbliższej przyszłości jest czynnością ze wszech miar zasadną. Dotyczy to m.in.: nawyków żywieniowych, praktyk kulturowych, zrównoważonego wykorzystania zasobów, zmian demograficznych i trendów społecznych, innowacji technologicznych czy kwestii etycznych wszystkie te czynniki już dziś przyczyniają się do transformacji zasad dotyczących żywności. Jej oznaki dostrzec można w różnych kontekstach. Dzięki temu mamy szansę wykorzystać kreatywne myślenie projektowe (design thinking), aby przewidzieć konieczne zmiany w sposobach projektowania, produkowania, transportowania i konsumowania żywności. Czy naprawdę możemy dostrzec i przewidzieć te zmiany? Czy mamy w sobie dość wizjonerskiego ducha, aby je wyprzedzać i kształtować poprzez wprowadzanie innowacji w produktach i usługach? Jak możemy karmić własną kreatywność i poszerzać wiedzę na temat zmian zachodzących w sektorze spożywczym i pokrewnych branżach? Jak możemy stać się inicjatorami zmian i innowacji? Po przedstawieniu i omówieniu czterech prowokacyjnych scenariuszy uczestnicy warsztatów poszukiwali przyjmując punkt widzenia projektanta okazji do wprowadzania innowacji na bazie wspomnianych przemian. Dyskusja odbywała się w duchu "co by było gdyby..." każdy mógł przedstawić własną wizję rozwiązań dla nieznanych dotąd potrzeb. Podczas debaty prowadzonej w formie ciągłej interakcji pomiędzy uczestnikami stosowane były różnorodne narzędzia projektowe, pomagające wspólnie generować pomysły i dzielić się wiedzą ą na temat wyłaniających y się ę problemów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Idea i założenia warsztatów Warsztaty mają stanowić kontekst dla stworzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy uczestnikami w celu generowania wizji i rozwiązań o znacznym potencjale biznesowym, charakteryzujących się wysoką jakością w sferze ekologicznej, społecznej oraz ekonomicznej. Te przypominające 3-dniową, zaskakującą podróż zajęcia połączyły w sobie różnorodne kompetencje i wiedzę ekspercką z wielu dziedzin, współpracę, dyskusje poglądowe, wymianę doświadczeń i wyrażanie potrzeb. Przy jednym stole spotkały się osoby z najróżniejszych branż sektora produkcyjnego i badawczego. Ich interakcja zaowocowała szeregiem wniosków i idei dotyczących rozwiązań oraz strategii dla sektora spożywczego. Oto cztery przyszłościowe scenariusze dotyczące jedzenia, stanowiące punkt wyjścia do działań projektowych: Gdyby konsument był jednocześnie producentem... Gdyby restauracja znajdowała się w domu... Gdyby sprzedawca detaliczny odszedł w zapomnienie... Gdyby grono rodzinne było ł jednocześnie ś pomniejszone i rozszerzone... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Rezultaty warsztatów Korzyści uzyskane przez uczestników warsztatów: bogaty scenariusz zawierający opisy możliwych przyszłych potrzeb oraz zdarzeń istotnych dla utrzymania konkurencyjności w branży żywnościowej wizje i pomysły dotyczące produktów spożywczych i związanych z nimi doświadczeń bogata sieć kontaktów z potencjalnymi partnerami mogącymi wspierać dalszy rozwój wizji i pomysłów bezpośrednie zapoznanie się z metodami i narzędziami myślenia projektowego (design thinking) i projektowania strategicznego (strategic design). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Koordynatorzy warsztatów Anna Meroni jest badaczką i projektantką o dogłębnym wykształceniu i szerokim doświadczeniu w dziedzinie usług i projektowania strategicznego na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności w sferze badań nad żywnością. Posiadając tytuł doktora wzornictwa przemysłowego pełni funkcję adiunkta na Wydziale Wzornictwa Politechniki Mediolańskiej. Od roku 2004 zasiada w radzie naukowej międzynarodowych studiów magisterskich w zakresie projektowania strategicznego, organizowanych przez Konsorcjum POLIdesign Politechniki w Mediolanie, gdzie pełni funkcję współdyrektora wydziału. Jest także członkiem rady studiów doktoranckich tej instytucji. Ponadto Anna Meroni jest wykładowcą wizytującym nowojorskiej uczelni Parsons The New School for Design, esg a także wielu eu szkół wyższych yc i uniwersytetów w Europie, Brazylii, Chile, Chinach i Ameryce Północnej, m.in. Uniwersytetu Nauk Gastronomicznych w Pollenzo. Aktywnie zajmuje się doradztwem w dziedzinie Slow Food. Jest współzałożycielką DES (Centrum Projektowania Usług) Politechniki w Mediolanie oraz międzynarodowej ę sieci DESIS Design na rzecz innowacji społecznej i zrównoważonego rozwoju. Dzięki prowadzonej od 1997 r. pracy nad szeregiem międzynarodowych projektów i publikacji naukowych Anna posiada dogłębne doświadczenie w zakresie systemów żywnościowych i pokrewnych dziedzin. Obecnie nadzoruje przebieg zakrojonego na szeroką skalę projektu tworzenia lokalnego systemu żywnościowego dla obszaru metropolitalnego Mediolanu. Anna Meroni jest współautorką (z Danielą Sangiorgi) książki pt. "Design for Services (Design na rzecz usług)", przygotowywanej do publikacji w 2010 r. przez brytyjskie wydawnictwo Gower Publishing. Roberto Verganti jest autorem książki pt. "Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating what Things Mean (Innowacja oparta na designie: Zmiana zasad konkurencji poprzez wprowadzanie radykalnych innowacji w znaczeniu rzeczy)", wydanej w 2009 r. przez Harvard Business Press, a także pionierem badań z zakresu strategii designu i zarządzania innowacjami. Jest profesorem zarządzania designem na Politechnice w Mediolanie oraz wykładowcą wizytującym na Harvard Business School oraz Copenhagen Business School. Profesor Verganti zasiada w zarządzie EIASM Europejskiego Instytutu Zaawansowanych Badań w dziedzinie Zarządzania, w komitecie doradczym bostońskiego Design Management Institute, a także w kolegium redakcyjnym y czasopisma s a Journal of Product Innovation o Management. Roberto Verganti jest założycielem PROject Science instytutu doradczego wspierającego przedsiębiorstwa w osiągnięciu strategicznych celów w zakresie innowacji. Pełni przy tym funkcje doradcy, trenera i pedagoga g współpracującego p z kadrami menedżerskimi wyższego szczebla w wielu firmach sektora produkcyjnego i usługowego (w branży spożywczej i branżach pokrewnych, w takich przedsiębiorstwach jak: Barilla, Nestlè, Unilever, Kraft, Ranks Hovis McDougall, Rackitt-Benckiser, Whirlpool, Indesit, Masco, Snaidero). Służy również wsparciem władzom krajowym i regionalnym na całym świecie, pomagając tworzyć strategie na rzecz designu i innowacji. Jego artykuły ukazują się m.in. w BusinessWeek, The New York Times, The Wall Street Journal, a także regularnie w internetowym wydaniu magazynu Harvard Business Review. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Metodologia warsztatów Warsztaty oparto o unikalną metodologię opracowaną przez zespoły badawcze Anny Meroni i Roberto Vergantiego. Podstawową zasadą jest poszerzanie wiedzy na temat przyszłościowych scenariuszy dla poszczególnych firm poprzez zgromadzenie w jednym miejscu uczestników z różnych dziedzin, posiadających różne punkty widzenia. Choć każdy z uczestników zajmuje się żywnością i związanymi z nią zjawiskami, to jednak samodzielnie może dostrzec zaledwie ułamek całego zagadnienia. Zestawiając ze sobą osoby z różnych środowisk, łączy się ich odmienne doświadczenia (dzięki metodom, praktykom i strategiom zapewnianym przez koordynatorów warsztatów). W rezultacie uzyskuje się szeroki, perspektywiczny pogląd na przyszłość, którego żaden z poszczególnych uczestników nie zyskałby pracując indywidualnie. Z tego powodu proces pracy opiera się na metodologii partycypacyjnego tworzenia scenariuszy: na początek zaprezentowano cztery wizje opatrzone wspólnym hasłem "co by było gdyby... ". Posłużyły one za fundament dalszych rozmów i nowotworzonych scenariuszy. Wizje te stopniowo stawały się coraz bardziej prowokacyjne, stymulując zdolność grupy do nieszablonowego myślenia. Struktura 3-dniowych warsztatów przedstawiała się następująco: prezentacje koordynatorów warsztatów: metodologia i nowe wizje dotyczące scenariuszy związanych z żywnością sesje kreatywne (prowadzone w grupach), podczas których generowane będą pomysły związane z doświadczeniami w obszarze żywności sesje integracyjne (prowadzone w grupach), podczas których różne pomysły zostaną zintegrowane w ramach spójnych scenariuszy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Metodologia warsztatów Cztery kluczowe czynności: Zestaw konkretnych narzędzi: Obserwacja Dyskusja Kreacja Narzędzia Rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 13 września CZĘŚĆ PRZEDPOŁUDNIOWA Konferencja otwarta dla szerokiej publiczności 945 9:45 Oficjalne rozpoczęcie 10:00-12:00 4 wykładowców: Katja Gruijters Marti Guixe Adam Tasi Désirée Struijk 12:00-12:30 Przerwa na kawę 12:30-13:30 Wykład: Prof. Roberto Verganti 13:30-14:30 Lunch CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA 14:30-17:00 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Program warsztatów Prezentacja metod pracy i czterech scenariuszy: Cztery przyszłościowe scenariusze dotyczące żywności Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Dyskusja: szanse czy zagrożenia? Nr 2 MAPA PODOBIEŃSTW Podział na cztery grupy Praca zespołowa: analiza przedstawionych scenariuszy w odniesieniu do polskiej rzeczywistości pierwsze refleksje i pomysły Nr 3 LOKALNE MODYFIKACJE Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) Dyskusja w grupie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 14 września 5 6 CZĘŚĆ PRZEDPOŁUDNIOWA (równolegle z otwartymi warsztatami) 9:00-10:30 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Przedstawienie dziennego programu warsztatów Sesja "burzy mózgów" w poszukiwaniu konkretnych pomysłów Praca zespołowa: każda grupa szuka pomysłów w obszarze konkretnego scenariusza. Prezentacja pomysłów przez poszczególne grupy. 7 Nr 5 BURZA MÓZGÓW 10:30-10:45 Przerwa na kawę ę 10:45-12:15 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Sporządzenie i omówienie mapy pokrewnych obszarów i pomysłów Nr 6 MAPA PODOBIEŃSTW 12:15-13:15 Lunch 8 CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA 13:15-14:45 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Ćwiczenie zespołowe polegające na tworzeniu scenariuszy na bazie pomysłów zaproponowanych przez zespoły. Wybór 4 pomysłów (jeden w ramach każdego scenariusza) na potrzeby dalszej pracy Nr 7 TWORZENIE SCENARIUSZY 14:45-15:00 Przerwa na kawę 15:00-17:00 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Prezentacja metod i narzędzi na potrzeby rozwoju wybranych pomysłów Praca zespołowa: każda grupa pracuje nad wybranym pomysłem Nr 8 ZARYS IDEI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 15 września CZĘŚĆ PRZEDPOŁUDNIOWA :00-10:30 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Przedstawienie dziennego programu warsztatów Praca zespołowa: każda grupa pracuje nad wybranym pomysłem KONTYNUACJA pracy zespołowej z poprzedniego dnia NR 9 STRATEGIA REKLAMOWA 10:30-10:45 Przerwa na kawę 10:45-12:15 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Omówienie pomysłów na forum grupy: zespoły pracują wspólnie nad poszczególnymi pomysłami Nr 10 CZY MOŻESZ NAM POMÓC? 12:15-13:15 Lunch CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA 13:15-14:45 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Praca zespołowa: zakończenie prac nad rozwojem pomysłów KONTYNUACJA pracy zespołowej Nr 11 PLANSZA NASTROJÓW 14:45-15:00 Przerwa na kawę 15:00-16:30 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Końcowa prezentacja pomysłów i stworzenie ogólnego scenariusza możliwych zdarzeń i działań Podsumowanie warsztatów i omówienie wniosków NR 12 PLAKAT IDEI: zarys idei + plansza nastrojów + strategia reklamowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Generowanie Budowanie pomysłów nowych scenariuszy Definicja briefingu w kontekście innowacji 2 3 Definiowanie konkretnych pomysłów 9 10 Omówienie scenariuszy Rozwój konkretnych pomysłów Prezentacja scenariuszy Prezentacja i omówienie pomysłów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Co w tym ciekawego? Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym nowego? Szanse dla nas? Zagrożenia dla nas? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Nr 2 MAPA PODOBIEŃSTW Narzędzie pomagające organizować pomysły i dane generowane podczas grupowych dyskusji lub w trakcie burzy mózgów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Nr 3 LOKALNE MODYFIKACJE Jakie jest znaczenie tego scenariusza w lokalnym kontekście? Do jakich elementów polskiej kultury nawiązuje omawiany scenariusz? Czy jakaś firma już działa w tym kontekście znaczeniowym? Czy jakaś firma (z innej branży) może być źródłem pomysłów w tym kontekście znaczeniowym? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) Jakie obszary innowacji można rozwijać w kontekście polskich realiów? Jakie kluczowe wartości i znaczenia można stworzyć? Inspiracje (sztuka, produkty, muzyka, książki, magazyny, fotografie, reklamy, ludzie...) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Nr 5 BURZA MÓZGÓW Narzędzie umożliwiające generowanie pomysłów w kreatywny sposób. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Nr 5 BURZA MÓZGÓW Podstawowe zasady burzy mózgów: w grupie łatwiej generować pomysły niż samodzielnie pomysły rodzą się jeden po drugim interakcja stymuluje kreatywność Metodologia: grupowa prezentacja i omówienie zagadnienia ograniczony czas na zaproponowanie określonej liczby pomysłów (15 30 minut) przy zachowaniu maksymalnej swobody i otwartości: pomysły syntetyzowane są na kartce papieru krótka prezentacja pomysłów na forum grupy Zasady: bądź otwarty, myśl niestandardowo nie skarż się, nie krytykuj, y nigdy nie mów "nigdy" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Nr 6 MAPA PODOBIEŃSTW Narzędzie pomagające organizować pomysły i dane generowane podczas grupowych dyskusji lub w trakcie burzy mózgów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Nr 7 TWORZENIE SCENARIUSZY Tworzenie scenariuszy dostosowanych do polskich realiów. Co: opis Kluczowe pojęcia Dlaczego: jakie są znaczenia i wartości w odniesieniu do lokalnego kontekstu? Co jest wartością dodaną? Znaczenie dla lokalnego kontekstu i wykonalność w lokalnych realiach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Nr 8 ZARYS IDEI Co: Czemu to służy? Jakie są kluczowe i wyróżniające cechy: niezbędne / opcjonalne? Dlaczego: Jakie są wyjątkowe znaczenia i wyróżniające wartości? Dlaczego ktoś miałby tego potrzebować i poszukiwać? Jak: Jak mogłoby to działać: rezultaty? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Nr 8 ZARYS IDEI Dla kogo: Do kogo powinien być skierowany ten pomysł? Przykładowa osoba: imię, status, wiek, miejsce zamieszkania, zawód Zainteresowania Dlaczego " " korzysta z nowego rozwiązania? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Nr 8 ZARYS IDEI Storyboard przedstawienie pomysłu w 6 krokach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Nr 10 CZY MOŻESZ NAM POMÓC? Formularz ułatwiający dokonanie wzajemnej oceny: sugestie otrzymane od innej grupy. Co zwraca uwagę Zalety: to wydaje się obiecujące... Wady: to można skrytykować... Jak ulepszyć pomysł Czy jest to wykonalne? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 NR 9 STRATEGIA REKLAMOWA Misja Cel Grupa docelowa Pozycjonowanie strategiczne Obietnica Uzasadnienie Metafora Ton przekazu / Styl / Język Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Nr 10 CZY MOŻESZ NAM POMÓC? Formularz ułatwiający dokonanie wzajemnej oceny: sugestie otrzymane od innej grupy. Co zwraca uwagę Zalety: to wydaje się obiecujące... Wady: to można skrytykować... Jak ulepszyć pomysł Czy jest to wykonalne? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Nr 11 PLANSZA NASTROJÓW Materiały ilustrujące styl, stronę wizualną i język interakcji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27

28

29

30 NR 12 PLAKAT IDEI Przygotowanie plakatu w formacie A1 zarys idei plansza nastrojów strategia reklamowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Warsztaty przebieg i rezultaty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32

33 Gdyby konsument był jednocześnie producentem... W ramach tego scenariusza konsument staje się współproducentem, biorącym aktywny udział w działaniach i procesach w obszarze całego łańcucha żywnościowego. Nie tylko zwykli konsumenci, ale także restauratorzy i detaliczni sprzedawcy żywności zaczynają wytwarzać produkty spożywcze, a następnie wprowadzają je do sprzedaży, uzyskując tym samym pożądaną przez siebie jakość i powracając do swych korzeni. Łańcuch żywnościowy znacząco się skraca, a jednocześnie wzrasta jego przejrzystość. Dostajesz to, co widzisz i to, co sam wytworzyłeś. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34

35 Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym ciekawego? -radość: sposób na spędzanie wolnego czasu Co w tym nowego? - nie jest to nowe rozwiązanie, ale motywacja jest zupełnie nowa Szanse dla nas? - edukacja - pomysły na spędzanie wolnego czasu Zagrożenia dla nas? - regulacje prawne -brak opłacalności - skojarzenia z komunizmem; potrzeba oddzielenia się, odrębności - wysoka jakość ogólnodostępnej żywności w Polsce; brak zapotrzebowania na slow food - korporacyjne grupy lobbingowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) SCENARIUSZ 1 Które obszary innowacji można eksplorować w polskich realiach? Od uprawy roślin typu bonsai w domu aż po rozwiązania dla budynków z zapleczem rolno-hodowlanym. > agro-wypoczynek Jakie istotne wartości i znaczenia warto rozwijać? Rolnictwo jako działanie kulturalne i wybór młodych pokoleń możliwość zatroszczenia się o siebie i o środowisko. > młode rodziny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 SCENARIUSZ 1 burza mózgów: rezultaty 1 Zrób to sam w sferze amatorskiego rolnictwa ze wsparciem online: platforma wymiany y doświadczeń i wiedzy dla rolników i amatorów + sklep internetowy 2 Ogrodowy dom: blok lub apartamentowiec z działkami na dachu własny skrawek ziemi na szczycie budynku 3 Twoja przestrzeń w ogrodach: otwarcie tradycyjnych ogródków działkowych dla ogółu społeczeństwa za sprawą bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych (miejska giełda rolna) 4 Folk-turystyka: agroturystyka dla dzieci wizyty w gospodarstwach 5 Meble, urządzenia lub sprzęty ułatwiające uprawę lub przetwarzanie żywności (np. pieczenie chleba) w warunkach domowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38

39

40

41 SCENARIUSZ 1: Końcowy pomysł Ogródki działkowe: ostateczna wersja pomysłu zakłada rewaloryzację i aktualizację funkcji tradycyjnych ogródków działkowych w celu ich optymalnego wykorzystania w obecnej sytuacji. Zasadniczym celem jest okresowe otwarcie tych terenów dla szerszej rzeszy mieszkańców miast m.in. poprzez organizowanie tam imprez w rodzaju festynów ze sprzedażą ą płodów rolnych. Działki mogłyby się stać miejscem spacerów i zabawy dla dzieci. Ogródki działkowe pozostałyby na swoim miejscu, ale zmieniłoby się ich znaczenia dla miasta stałyby się miastem w mieście, miejscem gdzie sfera publiczna przenika się z prywatną, tworząc nową przestrzeń socjalno- produkcyjną, zkorzyścią dla wszystkich mieszkańców. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42

43

44 Gdyby restauracja znajdowała się w domu... W ramach tego scenariusza dom staje się ośrodkiem życia społecznego, sieci społecznych i spotkań kulturalnych. Dom rozszerza swój zakres i znaczenie: nie jest już tylko miejscem tradycyjnych spotkań z rodziną i najbliższymi przyjaciółmi, lecz staje się otwartym, gościnnym i dobrze wyposażonym środowiskiem, w którym zaciera się granica pomiędzy przestrzenią prywatną i publiczną. Dom staje się czymś na kształt wyjątkowej, niepowtarzalnej restauracji, gdzie ludzie spotykają innych ludzi, a "profesjonalni amatorzy" sztuki kulinarnej mają okazję do wykazania się swym talentem. Żeby zjeść dobrą kolację, po prostu idziesz do domu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45

46 Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym ciekawego? - nowy sposób na poznawanie ludzi - ciekawe rozwiązanie dla nowoprzybyłych do danego miasta Co w tym nowego? - brak nowości; Polacy nadal chętnie chodzą do restauracji Szanse dla nas? -możliwość oszczędzenia ę pieniędzy ę - pomoc w organizacji przyjęć/kolacji dla osób z sąsiedztwa - wykorzystanie technologii teleinformatycznych - integracja pokoleń - spotkania o charakterze towarzyskim, biznesowym lub czysto prywatnym Zagrożenia dla nas? - brak zaufania wśród ś Polaków: brak gotowości ś ido otwarcia domu dla obcych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) SCENARIUSZ 2 Które obszary innowacji można eksplorować w polskich realiach? Dom jako miejsce, w którym możemy wspólnie cieszyć się ze spotkań przy jedzeniu: przyjemność podejmowania gości + nowatorskie podejście do tradycyjnych polskich potraw w domowym kontekście. Od stylowego gotowania i goszczenia znajomych do gotowania dla określonych grup odbiorców (spotkania kulturalne, hobbystyczne, biznesowe, poświęcone dietetyce, itp..) na zasadzie imprez tematycznych. Jakie istotne wartości i znaczenia warto rozwijać? Duma z lokalnej kultury, wykorzystanie y własnego dziedzictwa kulturalnego, pielęgnacja sztuki podejmowania gości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 SCENARIUSZ 2 burza mózgów: rezultaty 1 Domowa kuchnia (dodatkowe porcje) z przeznaczeniem dla innych osób: gotowanie dodatkowych porcji/dań z przeznaczeniem dla innych konsumentów, np. osób starszych lub ubogich > niezależny bank żywności 2 Katalog szefów kuchni: portal internetowy gromadzący profesjonalnych kucharzy oraz amatorów, których można wynająć na potrzeby organizacji domowych spotkań. Mogą specjalizować się w określonych rodzajach kuchni, w opracowywaniu diet lub w innych kwestiach związanych z gotowaniem 3 Zestaw półproduktów do przygotowania wyjątkowego posiłku, np. kuchni danego regionu, ekskluzywnego dania, kuchni polskiej, itp. Jedzenie + przepis. 4 Aktywizacja osób starszych, które chciałyby gotować dla studentów. Opracowanie internetowej platformy umożliwiającej nawiązanie kontaktu. 5 Testowanie nowych produktów w domowych warunkach. 6 Organizacja spotkań osób nie znających się, ale posiadających wspólne zainteresowania i (potencjalne wspólnoty interesów związane z określoną tematyką); spotkania w kontekście domowym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

49

50

51

52 SCENARIUSZ 2: Końcowy pomysł Specjaliści.pl: Pomysł na stworzenie sieci kucharzy-specjalistów (zarówno profesjonalistów jak i amatorów), którzy w domu klienta pomagaliby w organizacji specjalnych imprez kulinarnych. Koordynacja działań i dostęp do sieci odbywałyby się poprzez specjalną stronę internetową. Posiłki przygotowywane na indywidualne zamówienie, z uwzględnieniem określonych zwyczajów kulinarnych, potrzeb dietetycznych, przepisów różnych kuchni narodowych/regionalnych, lub innych wytycznych i tematów. Zgodnie z życzeniem przygotowaniem posiłku może zajmować się wyłącznie szef kuchni, bądź w procesie tym mogą uczestniczyć goście. Dom staje się radosną restauracją, w której panuje przyjazna, swobodna atmosfera. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

53

54

55 Gdyby sprzedawca detaliczny odszedł w zapomnienie W ramach tego scenariusza to konsument przejmuje kontrolę nad sferą sprzedaży detalicznej. Dość już pośrednictwa ś i pośredników: ś zwykli konsumenci i przetwórcy żywności utrzymują bezpośrednie relacje z producentami. To oni decydują jakie chcą otrzymać jedzenie, oni wybierają i ustalają zasady produkcji oraz reguły rynkowe, oni walczą ą o uczciwsze zasady handlu dla wszystkich uczestników rynku czy to na jednym czy na drugim końcu łańcucha żywnościowego. Sprzedaż detaliczna przyjmuje j zupełnie ł inny kształt. Żeby uzyskać pożądaną jakość, zabierz się do roboty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

56

57 Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym ciekawego? -jakość kontrolowana przez konsumenta Co w tym nowego? - nic: targowiska rolne są u nas nadal popularne Szanse dla nas? -możliwość wprowadzenia nowych produktów -skłonienie producentów żywności y (na skalę ę masową) do stosowania wyższych standardów kontroli jakości - nowy model sprzedaży bezpośredniej Zagrożenia dla nas? - brak czasu na inne rozwiązania (np. spółdzielnie), koncentracja na samodzielnej działalności - regulacje prawne -zawężenie wyboru - skojarzenia z przeszłością Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

58 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) SCENARIUSZ 3 Które obszary innowacji można eksplorować w polskich realiach? Kultura jedzenia: dobór i znajomość produktów spożywczych jako wyraz kompetencji (> wino). Od podnoszenia u konsumentów świadomości w zakresie jakości do stworzenia nowej, profesjonalnej sieci umiejętności i usług (mikroprzedsiębiorstwa). Jakie istotne wartości i znaczenia warto rozwijać? Jedzenie jako wyraz dobrego smaku: wiedza w zakresie właściwego wyboru, wiedza o jakości, wiedza o stylu życia, oferowanie nowych usług. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

59 SCENARIUSZ 3 burza mózgów: rezultaty 1 Platforma wspomagająca sprzedaż bezpośrednią przy pomocy nowych usług. Wsparcie ze strony administracji publicznej 2 Marka związana z określonym miejscem, promowana na obszarze Unii Europejskiej i reklamowana za pośrednictwem strony internetowej, łączącej różne rodzaje działalności na danym obszarze. Takie rozwiązanie może stać się rodzajem przewodnika turystycznego lub kulinarnego dla danego regionu. 3 Festiwale i wydarzenia specjalne promujące lokalne produkty 4 Gotowe posiłki: możliwość ość zamówienia z określonego gospodarstwa a wysokiej jakości półproduktów lub gotowych posiłków, np. obiadowych. 5 Adoptuj... krowę, kurę, drzewo, itp.: rodzaj adopcji na odległość, dzięki której klient otrzymywałby produkty od określonego zwierzęcia/z i konkretnego k drzewa, a rolnik uzyskiwałby wsparcie finansowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

60

61

62

63 SCENARIUSZ 3: Końcowy pomysł Wieś w mieście: pomysł zakłada wytworzenie bezpośredniego, emocjonalnego związku pomiędzy konsumentem, rolnikiem i miejscem pochodzenia produktów spożywczych. Za pomocą strony internetowej można łączyć ze sobą regionalnych producentów i konsumentów, podczas gdy funkcjonujące realnie sklepy prowadziłyby dystrybucję produktów prezentowanych w internecie. Sklepy powinny być proste, autentyczne, prowadzone przez członków lokalnej społeczności, stanowiąc miejski interfejs sfery wiejskiej, której reprezentantami byliby sprzedawcy. Atmosfera sklepów powinna być przyjazna i autentyczna, emanująca charakterem osiedlowych warzywniaków. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

64

65

66 Gdyby grono rodzinne było jednocześnie pomniejszone i rozszerzone W ramach tego scenariusza kuchnia staje się dobrem wspólnym i uzewnętrznionym, co ma na celu przygotowywanie lepszej żywności zarówno dla całej rodziny jak i dla jej poszczególnych członków. Gotowanie jest doświadczeniem kulturowym i społecznym, a kuchnia jest zgodnie z tradycją miejscem intymnym: współczesne rodziny (w tym single, rodzice samotnie wychowujący di dzieci, itypowe rodziny, di rodzice di przybrani, iit itp.) szukają kj nowych okazji do satysfakcjonującego spożywania posiłków w erze wiecznego pośpiechu. Gotujesz poza domem, jesz w domu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

67

68 Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym ciekawego? -wymiana doświadczeń ś d ń i spotykanie innych osób - nawiązywanie znajomości w trakcie gotowania Co w tym nowego? - zbiorowe gotowanie: sytuacja znana z przeszłości w nowym kontekście - budowanie zaufania wśród ludzi Szanse dla nas? - kampusy uniwersyteckie, kampingi i kontekst wakacyjny - osoby starsze / dzieci - zdrowsze jedzenie i większa różnorodność na co dzień - nowe produkty, sprzęty i usługi na potrzeby zbiorowego gotowania Zagrożenia dla nas? - postrzeganie kolektywizmu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

69 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) SCENARIUSZ 4 (wspólna kuchnia/wspólne gotowanie) Które obszary innowacji można eksplorować w polskich realiach? Gotowanie jako pomysł na budowanie więzi i kompetencji. Od domowych kursów gotowania dla określonych grup odbiorców do profesjonalnych wydarzeń kulinarnych w profesjonalnej scenerii dla określonych grup odbiorców. Jakie istotne wartości i znaczenia warto rozwijać? Odkrywanie kuchni polskiej i kuchni innych narodów poprzez wspólne doświadczenia kulinarne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

70 SCENARIUSZ 4 burza mózgów: rezultaty 1 Firma cateringowa: kucharze gotują u siebie w domu, a jedzenie dostarczane jest do domu klienta. Posiłki stanowią połączenie kilku dań przygotowywanych przez różne osoby. Dzięki stronie internetowej dostępne są różne dania, z których klient może dowolnie komponować posiłek. Osobną usługą jest odbiór i dostarczanie posiłków. 2 Stworzenie szkoły kulinarnej dla dzieci połączenie nauki z zabawą. 3 Aktywacja gospodyń domowych: dobrze gotujące panie z obszarów wiejskich tworzące rozproszoną rozproszoną firmę cateringową, przygotowującą posiłki 4 Szkoła gotowania korzystająca z platformy internetowej: specjalne kursy o różnej tematyce 5 Podróże kulinarne: spotkania grup zainteresowanych określonymi regionami lub krajami, np. grupa indyjska, w ramach której przygotowuje się dania kuchni indyjskiej, rozmawia się o kulturze Indii, ogląda indyjskie filmy, itp. 6 Gotowanie i jedzenie na zewnątrz: specjalnie wyposażone miejsca w regionie, przystosowane do gotowania pod gołym niebem, np. w parkach lub ogrodach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

71

72

73

74 SCENARIUSZ 4: Końcowy pomysł Budowanie więzi poprzez gotowanie: pomysł polega na stworzeniu lokalnych ośrodków, w których można kupić lokalne produkty spożywcze i gotowe dania, a także gotować i cieszyć się miłym towarzystwem. Multi-usługowe usługowe punkty oferujące produkty spożywcze i gotową żywność, emanujące przyjazną atmosferą, która przyciąga lokalne rodziny; specjalne dania przygotowane przez babcie z sąsiedztwa; cykliczne imprezy specjalne. Strona internetowa ułatwiająca odnalezienie punktów oraz reklamowanie ich oferty i nadchodzących imprez. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

75

76

77 Fotopamiętnik z warsztatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

78

79

80

81

82 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Kulinarna

Pomorska Akademia Kulinarna Pomorska Akademia Kulinarna Dlaczego powstała Akademia? Niestety dawno już minęły czasy, gdy wspólne, wielopokoleniowe gotowanie stanowiło ważny domowy rytuał, w czasie którego rodzinne tradycje i przepisy

Bardziej szczegółowo

OTWIERAMY SIĘ DLA CIEBIE

OTWIERAMY SIĘ DLA CIEBIE OTWIERAMY SIĘ DLA CIEBIE Największa przestrzeń kulinarnoeventowa w Polsce FOOD LAB STUDIO To miejsce stworzone przez profesjonalistów, pasjonatów dobrego jedzenia i specjalistów organizacji eventów. Zostało

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań O SZKOLENU Design Thinking (popularnie tłumaczone jako myślenie projektowe ), zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia Tematy: 1. Metody monetyzacji obecności firmy B2B w Internecie i prowadzenia handlu elektronicznego (e-commerce). Trenerzy: Łukasz Kurosad/Wojciech Szymczak 2. Badania użyteczności w optymalizacji serwisów

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Cel szkolenia Przygotowanie dyrektora, doradcy zawodowego/lidera doradztwa, nauczyciela do planowania i realizacji działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Przychodzimy naturze z pomocą. działania proekologiczne w firmie

Przychodzimy naturze z pomocą. działania proekologiczne w firmie Przychodzimy naturze z pomocą działania proekologiczne w firmie Działania proekologiczne to fundament społecznej odpowiedzialności biznesu. Świadomość szybko postępującej degradacji środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów.

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. 2. Miodowe Lato. 3. Kaczka po naszymu. 4. Babska Biesiada Tradycji, Folkloru i Humoru. 5. Dożynki

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy Szanse i drogi dobrej współpracy Stwarzanie nowych perspektyw Witamy w M.A.D. agencji nowych szans. Szanse przez partnerstwo M.A.D. jest niezależną i samodzielną agencją marketingu i reklamy, która od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego,

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al.

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013 Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. 29 Listopada 50 STRONA 1 O konferencji Life Science Open Space (LSOS2013) jest

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk PROJEKT Erasmus + : Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme. (He.L.P.) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Edukacja szkolna: Partnerstwa strategiczne Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Rynek HoReCa w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek HoReCa w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Jaka jest przewidywana dynamika rozwoju rynku HoReCa w Polsce? Jakie trendy zdominują rynek gastronomii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Które rodzaje placówek gastronomicznych mają największe perspektywy

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

Kolejne szkolenie pt.: Networking jako sposób na pozyskanie nowych klientów, już 28 marca 2013 r.

Kolejne szkolenie pt.: Networking jako sposób na pozyskanie nowych klientów, już 28 marca 2013 r. Dobry design to dobry biznes! W Inwest-Parku odbyło się kolejne z bezpłatnych szkoleń w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi,

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

podniesie pewność siebie w rozmowach z kandydatami pokaże gdzie są granice prawne i etyczne pracy headhuntera

podniesie pewność siebie w rozmowach z kandydatami pokaże gdzie są granice prawne i etyczne pracy headhuntera podniesie pewność siebie w rozmowach z kandydatami i zdobywaniu informacji o nich skróci czas poszukiwań podniesie jakość procesu rekrutacji pokaże gdzie są granice prawne i etyczne pracy headhuntera usprawni

Bardziej szczegółowo

Summer School Kurs Moderatora Design Thinking

Summer School Kurs Moderatora Design Thinking Summer School Kurs Moderatora Design Thinking Pierwszy w Polsce skondensowany wakacyjny kurs dla moderatorów Design Thinking. Gdynia 10-14 sierpnia 2015 Przejście z Poziomu 1. uczestnika, na Poziom 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA eniem projektu Jarmark Europejski jest organizacja dwudniowego wydarzenia, otwartego dla mieszka ców wybranych miast Polski.

ZAŁOŻENIA eniem projektu Jarmark Europejski jest organizacja dwudniowego wydarzenia, otwartego dla mieszka ców wybranych miast Polski. ZAŁOŻENIA Założeniem projektu Jarmark Europejski jest organizacja dwudniowego wydarzenia, otwartego dla mieszkańców wybranych miast Polski. Główną atrakcją będzie możliwość śćzapoznaniasięi degustacja

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi - Jan Paweł II PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY WOLONTARIAT - program społeczny

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 1 Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne Moduł

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom TECHNIKA ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom Nr 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

CEMS Club Warsaw o nas

CEMS Club Warsaw o nas CEMS Club Warsaw CEMS Club Warsaw o nas CEMS Club Warszawa zrzesza ambitnych i aktywnych studentów ze wszystkich lat studiów (w szczególności obecnych i przyszłych studentów programu CEMS MIM), oddanych

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń i opiekun/ka projektu formularz kompetencji

Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń i opiekun/ka projektu formularz kompetencji Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń i opiekun/ka projektu formularz kompetencji Prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego arkusza. Prosimy o ocenę w swoich umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo