szanse dla Wielkopolski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "szanse dla Wielkopolski"

Transkrypt

1 Nowe scenariusze dotyczące żywności: szanse dla Wielkopolski Warsztaty na temat innowacji w zakresie żywnościy września 2010 Anna Meroni & Roberto Verganti Raport końcowy

2 Idea i założenia warsztatów Snucie hipotez na temat istotnych zmian dotyczących systemów żywnościowych w najbliższej przyszłości jest czynnością ze wszech miar zasadną. Dotyczy to m.in.: nawyków żywieniowych, praktyk kulturowych, zrównoważonego wykorzystania zasobów, zmian demograficznych i trendów społecznych, innowacji technologicznych czy kwestii etycznych wszystkie te czynniki już dziś przyczyniają się do transformacji zasad dotyczących żywności. Jej oznaki dostrzec można w różnych kontekstach. Dzięki temu mamy szansę wykorzystać kreatywne myślenie projektowe (design thinking), aby przewidzieć konieczne zmiany w sposobach projektowania, produkowania, transportowania i konsumowania żywności. Czy naprawdę możemy dostrzec i przewidzieć te zmiany? Czy mamy w sobie dość wizjonerskiego ducha, aby je wyprzedzać i kształtować poprzez wprowadzanie innowacji w produktach i usługach? Jak możemy karmić własną kreatywność i poszerzać wiedzę na temat zmian zachodzących w sektorze spożywczym i pokrewnych branżach? Jak możemy stać się inicjatorami zmian i innowacji? Po przedstawieniu i omówieniu czterech prowokacyjnych scenariuszy uczestnicy warsztatów poszukiwali przyjmując punkt widzenia projektanta okazji do wprowadzania innowacji na bazie wspomnianych przemian. Dyskusja odbywała się w duchu "co by było gdyby..." każdy mógł przedstawić własną wizję rozwiązań dla nieznanych dotąd potrzeb. Podczas debaty prowadzonej w formie ciągłej interakcji pomiędzy uczestnikami stosowane były różnorodne narzędzia projektowe, pomagające wspólnie generować pomysły i dzielić się wiedzą ą na temat wyłaniających y się ę problemów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Idea i założenia warsztatów Warsztaty mają stanowić kontekst dla stworzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy uczestnikami w celu generowania wizji i rozwiązań o znacznym potencjale biznesowym, charakteryzujących się wysoką jakością w sferze ekologicznej, społecznej oraz ekonomicznej. Te przypominające 3-dniową, zaskakującą podróż zajęcia połączyły w sobie różnorodne kompetencje i wiedzę ekspercką z wielu dziedzin, współpracę, dyskusje poglądowe, wymianę doświadczeń i wyrażanie potrzeb. Przy jednym stole spotkały się osoby z najróżniejszych branż sektora produkcyjnego i badawczego. Ich interakcja zaowocowała szeregiem wniosków i idei dotyczących rozwiązań oraz strategii dla sektora spożywczego. Oto cztery przyszłościowe scenariusze dotyczące jedzenia, stanowiące punkt wyjścia do działań projektowych: Gdyby konsument był jednocześnie producentem... Gdyby restauracja znajdowała się w domu... Gdyby sprzedawca detaliczny odszedł w zapomnienie... Gdyby grono rodzinne było ł jednocześnie ś pomniejszone i rozszerzone... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Rezultaty warsztatów Korzyści uzyskane przez uczestników warsztatów: bogaty scenariusz zawierający opisy możliwych przyszłych potrzeb oraz zdarzeń istotnych dla utrzymania konkurencyjności w branży żywnościowej wizje i pomysły dotyczące produktów spożywczych i związanych z nimi doświadczeń bogata sieć kontaktów z potencjalnymi partnerami mogącymi wspierać dalszy rozwój wizji i pomysłów bezpośrednie zapoznanie się z metodami i narzędziami myślenia projektowego (design thinking) i projektowania strategicznego (strategic design). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Koordynatorzy warsztatów Anna Meroni jest badaczką i projektantką o dogłębnym wykształceniu i szerokim doświadczeniu w dziedzinie usług i projektowania strategicznego na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności w sferze badań nad żywnością. Posiadając tytuł doktora wzornictwa przemysłowego pełni funkcję adiunkta na Wydziale Wzornictwa Politechniki Mediolańskiej. Od roku 2004 zasiada w radzie naukowej międzynarodowych studiów magisterskich w zakresie projektowania strategicznego, organizowanych przez Konsorcjum POLIdesign Politechniki w Mediolanie, gdzie pełni funkcję współdyrektora wydziału. Jest także członkiem rady studiów doktoranckich tej instytucji. Ponadto Anna Meroni jest wykładowcą wizytującym nowojorskiej uczelni Parsons The New School for Design, esg a także wielu eu szkół wyższych yc i uniwersytetów w Europie, Brazylii, Chile, Chinach i Ameryce Północnej, m.in. Uniwersytetu Nauk Gastronomicznych w Pollenzo. Aktywnie zajmuje się doradztwem w dziedzinie Slow Food. Jest współzałożycielką DES (Centrum Projektowania Usług) Politechniki w Mediolanie oraz międzynarodowej ę sieci DESIS Design na rzecz innowacji społecznej i zrównoważonego rozwoju. Dzięki prowadzonej od 1997 r. pracy nad szeregiem międzynarodowych projektów i publikacji naukowych Anna posiada dogłębne doświadczenie w zakresie systemów żywnościowych i pokrewnych dziedzin. Obecnie nadzoruje przebieg zakrojonego na szeroką skalę projektu tworzenia lokalnego systemu żywnościowego dla obszaru metropolitalnego Mediolanu. Anna Meroni jest współautorką (z Danielą Sangiorgi) książki pt. "Design for Services (Design na rzecz usług)", przygotowywanej do publikacji w 2010 r. przez brytyjskie wydawnictwo Gower Publishing. Roberto Verganti jest autorem książki pt. "Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating what Things Mean (Innowacja oparta na designie: Zmiana zasad konkurencji poprzez wprowadzanie radykalnych innowacji w znaczeniu rzeczy)", wydanej w 2009 r. przez Harvard Business Press, a także pionierem badań z zakresu strategii designu i zarządzania innowacjami. Jest profesorem zarządzania designem na Politechnice w Mediolanie oraz wykładowcą wizytującym na Harvard Business School oraz Copenhagen Business School. Profesor Verganti zasiada w zarządzie EIASM Europejskiego Instytutu Zaawansowanych Badań w dziedzinie Zarządzania, w komitecie doradczym bostońskiego Design Management Institute, a także w kolegium redakcyjnym y czasopisma s a Journal of Product Innovation o Management. Roberto Verganti jest założycielem PROject Science instytutu doradczego wspierającego przedsiębiorstwa w osiągnięciu strategicznych celów w zakresie innowacji. Pełni przy tym funkcje doradcy, trenera i pedagoga g współpracującego p z kadrami menedżerskimi wyższego szczebla w wielu firmach sektora produkcyjnego i usługowego (w branży spożywczej i branżach pokrewnych, w takich przedsiębiorstwach jak: Barilla, Nestlè, Unilever, Kraft, Ranks Hovis McDougall, Rackitt-Benckiser, Whirlpool, Indesit, Masco, Snaidero). Służy również wsparciem władzom krajowym i regionalnym na całym świecie, pomagając tworzyć strategie na rzecz designu i innowacji. Jego artykuły ukazują się m.in. w BusinessWeek, The New York Times, The Wall Street Journal, a także regularnie w internetowym wydaniu magazynu Harvard Business Review. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Metodologia warsztatów Warsztaty oparto o unikalną metodologię opracowaną przez zespoły badawcze Anny Meroni i Roberto Vergantiego. Podstawową zasadą jest poszerzanie wiedzy na temat przyszłościowych scenariuszy dla poszczególnych firm poprzez zgromadzenie w jednym miejscu uczestników z różnych dziedzin, posiadających różne punkty widzenia. Choć każdy z uczestników zajmuje się żywnością i związanymi z nią zjawiskami, to jednak samodzielnie może dostrzec zaledwie ułamek całego zagadnienia. Zestawiając ze sobą osoby z różnych środowisk, łączy się ich odmienne doświadczenia (dzięki metodom, praktykom i strategiom zapewnianym przez koordynatorów warsztatów). W rezultacie uzyskuje się szeroki, perspektywiczny pogląd na przyszłość, którego żaden z poszczególnych uczestników nie zyskałby pracując indywidualnie. Z tego powodu proces pracy opiera się na metodologii partycypacyjnego tworzenia scenariuszy: na początek zaprezentowano cztery wizje opatrzone wspólnym hasłem "co by było gdyby... ". Posłużyły one za fundament dalszych rozmów i nowotworzonych scenariuszy. Wizje te stopniowo stawały się coraz bardziej prowokacyjne, stymulując zdolność grupy do nieszablonowego myślenia. Struktura 3-dniowych warsztatów przedstawiała się następująco: prezentacje koordynatorów warsztatów: metodologia i nowe wizje dotyczące scenariuszy związanych z żywnością sesje kreatywne (prowadzone w grupach), podczas których generowane będą pomysły związane z doświadczeniami w obszarze żywności sesje integracyjne (prowadzone w grupach), podczas których różne pomysły zostaną zintegrowane w ramach spójnych scenariuszy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Metodologia warsztatów Cztery kluczowe czynności: Zestaw konkretnych narzędzi: Obserwacja Dyskusja Kreacja Narzędzia Rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 13 września CZĘŚĆ PRZEDPOŁUDNIOWA Konferencja otwarta dla szerokiej publiczności 945 9:45 Oficjalne rozpoczęcie 10:00-12:00 4 wykładowców: Katja Gruijters Marti Guixe Adam Tasi Désirée Struijk 12:00-12:30 Przerwa na kawę 12:30-13:30 Wykład: Prof. Roberto Verganti 13:30-14:30 Lunch CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA 14:30-17:00 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Program warsztatów Prezentacja metod pracy i czterech scenariuszy: Cztery przyszłościowe scenariusze dotyczące żywności Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Dyskusja: szanse czy zagrożenia? Nr 2 MAPA PODOBIEŃSTW Podział na cztery grupy Praca zespołowa: analiza przedstawionych scenariuszy w odniesieniu do polskiej rzeczywistości pierwsze refleksje i pomysły Nr 3 LOKALNE MODYFIKACJE Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) Dyskusja w grupie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 14 września 5 6 CZĘŚĆ PRZEDPOŁUDNIOWA (równolegle z otwartymi warsztatami) 9:00-10:30 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Przedstawienie dziennego programu warsztatów Sesja "burzy mózgów" w poszukiwaniu konkretnych pomysłów Praca zespołowa: każda grupa szuka pomysłów w obszarze konkretnego scenariusza. Prezentacja pomysłów przez poszczególne grupy. 7 Nr 5 BURZA MÓZGÓW 10:30-10:45 Przerwa na kawę ę 10:45-12:15 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Sporządzenie i omówienie mapy pokrewnych obszarów i pomysłów Nr 6 MAPA PODOBIEŃSTW 12:15-13:15 Lunch 8 CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA 13:15-14:45 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Ćwiczenie zespołowe polegające na tworzeniu scenariuszy na bazie pomysłów zaproponowanych przez zespoły. Wybór 4 pomysłów (jeden w ramach każdego scenariusza) na potrzeby dalszej pracy Nr 7 TWORZENIE SCENARIUSZY 14:45-15:00 Przerwa na kawę 15:00-17:00 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Prezentacja metod i narzędzi na potrzeby rozwoju wybranych pomysłów Praca zespołowa: każda grupa pracuje nad wybranym pomysłem Nr 8 ZARYS IDEI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 15 września CZĘŚĆ PRZEDPOŁUDNIOWA :00-10:30 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Przedstawienie dziennego programu warsztatów Praca zespołowa: każda grupa pracuje nad wybranym pomysłem KONTYNUACJA pracy zespołowej z poprzedniego dnia NR 9 STRATEGIA REKLAMOWA 10:30-10:45 Przerwa na kawę 10:45-12:15 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Omówienie pomysłów na forum grupy: zespoły pracują wspólnie nad poszczególnymi pomysłami Nr 10 CZY MOŻESZ NAM POMÓC? 12:15-13:15 Lunch CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA 13:15-14:45 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Praca zespołowa: zakończenie prac nad rozwojem pomysłów KONTYNUACJA pracy zespołowej Nr 11 PLANSZA NASTROJÓW 14:45-15:00 Przerwa na kawę 15:00-16:30 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Końcowa prezentacja pomysłów i stworzenie ogólnego scenariusza możliwych zdarzeń i działań Podsumowanie warsztatów i omówienie wniosków NR 12 PLAKAT IDEI: zarys idei + plansza nastrojów + strategia reklamowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Generowanie Budowanie pomysłów nowych scenariuszy Definicja briefingu w kontekście innowacji 2 3 Definiowanie konkretnych pomysłów 9 10 Omówienie scenariuszy Rozwój konkretnych pomysłów Prezentacja scenariuszy Prezentacja i omówienie pomysłów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Co w tym ciekawego? Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym nowego? Szanse dla nas? Zagrożenia dla nas? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Nr 2 MAPA PODOBIEŃSTW Narzędzie pomagające organizować pomysły i dane generowane podczas grupowych dyskusji lub w trakcie burzy mózgów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Nr 3 LOKALNE MODYFIKACJE Jakie jest znaczenie tego scenariusza w lokalnym kontekście? Do jakich elementów polskiej kultury nawiązuje omawiany scenariusz? Czy jakaś firma już działa w tym kontekście znaczeniowym? Czy jakaś firma (z innej branży) może być źródłem pomysłów w tym kontekście znaczeniowym? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) Jakie obszary innowacji można rozwijać w kontekście polskich realiów? Jakie kluczowe wartości i znaczenia można stworzyć? Inspiracje (sztuka, produkty, muzyka, książki, magazyny, fotografie, reklamy, ludzie...) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Nr 5 BURZA MÓZGÓW Narzędzie umożliwiające generowanie pomysłów w kreatywny sposób. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Nr 5 BURZA MÓZGÓW Podstawowe zasady burzy mózgów: w grupie łatwiej generować pomysły niż samodzielnie pomysły rodzą się jeden po drugim interakcja stymuluje kreatywność Metodologia: grupowa prezentacja i omówienie zagadnienia ograniczony czas na zaproponowanie określonej liczby pomysłów (15 30 minut) przy zachowaniu maksymalnej swobody i otwartości: pomysły syntetyzowane są na kartce papieru krótka prezentacja pomysłów na forum grupy Zasady: bądź otwarty, myśl niestandardowo nie skarż się, nie krytykuj, y nigdy nie mów "nigdy" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Nr 6 MAPA PODOBIEŃSTW Narzędzie pomagające organizować pomysły i dane generowane podczas grupowych dyskusji lub w trakcie burzy mózgów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Nr 7 TWORZENIE SCENARIUSZY Tworzenie scenariuszy dostosowanych do polskich realiów. Co: opis Kluczowe pojęcia Dlaczego: jakie są znaczenia i wartości w odniesieniu do lokalnego kontekstu? Co jest wartością dodaną? Znaczenie dla lokalnego kontekstu i wykonalność w lokalnych realiach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Nr 8 ZARYS IDEI Co: Czemu to służy? Jakie są kluczowe i wyróżniające cechy: niezbędne / opcjonalne? Dlaczego: Jakie są wyjątkowe znaczenia i wyróżniające wartości? Dlaczego ktoś miałby tego potrzebować i poszukiwać? Jak: Jak mogłoby to działać: rezultaty? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Nr 8 ZARYS IDEI Dla kogo: Do kogo powinien być skierowany ten pomysł? Przykładowa osoba: imię, status, wiek, miejsce zamieszkania, zawód Zainteresowania Dlaczego " " korzysta z nowego rozwiązania? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Nr 8 ZARYS IDEI Storyboard przedstawienie pomysłu w 6 krokach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Nr 10 CZY MOŻESZ NAM POMÓC? Formularz ułatwiający dokonanie wzajemnej oceny: sugestie otrzymane od innej grupy. Co zwraca uwagę Zalety: to wydaje się obiecujące... Wady: to można skrytykować... Jak ulepszyć pomysł Czy jest to wykonalne? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 NR 9 STRATEGIA REKLAMOWA Misja Cel Grupa docelowa Pozycjonowanie strategiczne Obietnica Uzasadnienie Metafora Ton przekazu / Styl / Język Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Nr 10 CZY MOŻESZ NAM POMÓC? Formularz ułatwiający dokonanie wzajemnej oceny: sugestie otrzymane od innej grupy. Co zwraca uwagę Zalety: to wydaje się obiecujące... Wady: to można skrytykować... Jak ulepszyć pomysł Czy jest to wykonalne? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Nr 11 PLANSZA NASTROJÓW Materiały ilustrujące styl, stronę wizualną i język interakcji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27

28

29

30 NR 12 PLAKAT IDEI Przygotowanie plakatu w formacie A1 zarys idei plansza nastrojów strategia reklamowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Warsztaty przebieg i rezultaty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32

33 Gdyby konsument był jednocześnie producentem... W ramach tego scenariusza konsument staje się współproducentem, biorącym aktywny udział w działaniach i procesach w obszarze całego łańcucha żywnościowego. Nie tylko zwykli konsumenci, ale także restauratorzy i detaliczni sprzedawcy żywności zaczynają wytwarzać produkty spożywcze, a następnie wprowadzają je do sprzedaży, uzyskując tym samym pożądaną przez siebie jakość i powracając do swych korzeni. Łańcuch żywnościowy znacząco się skraca, a jednocześnie wzrasta jego przejrzystość. Dostajesz to, co widzisz i to, co sam wytworzyłeś. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34

35 Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym ciekawego? -radość: sposób na spędzanie wolnego czasu Co w tym nowego? - nie jest to nowe rozwiązanie, ale motywacja jest zupełnie nowa Szanse dla nas? - edukacja - pomysły na spędzanie wolnego czasu Zagrożenia dla nas? - regulacje prawne -brak opłacalności - skojarzenia z komunizmem; potrzeba oddzielenia się, odrębności - wysoka jakość ogólnodostępnej żywności w Polsce; brak zapotrzebowania na slow food - korporacyjne grupy lobbingowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) SCENARIUSZ 1 Które obszary innowacji można eksplorować w polskich realiach? Od uprawy roślin typu bonsai w domu aż po rozwiązania dla budynków z zapleczem rolno-hodowlanym. > agro-wypoczynek Jakie istotne wartości i znaczenia warto rozwijać? Rolnictwo jako działanie kulturalne i wybór młodych pokoleń możliwość zatroszczenia się o siebie i o środowisko. > młode rodziny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 SCENARIUSZ 1 burza mózgów: rezultaty 1 Zrób to sam w sferze amatorskiego rolnictwa ze wsparciem online: platforma wymiany y doświadczeń i wiedzy dla rolników i amatorów + sklep internetowy 2 Ogrodowy dom: blok lub apartamentowiec z działkami na dachu własny skrawek ziemi na szczycie budynku 3 Twoja przestrzeń w ogrodach: otwarcie tradycyjnych ogródków działkowych dla ogółu społeczeństwa za sprawą bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych (miejska giełda rolna) 4 Folk-turystyka: agroturystyka dla dzieci wizyty w gospodarstwach 5 Meble, urządzenia lub sprzęty ułatwiające uprawę lub przetwarzanie żywności (np. pieczenie chleba) w warunkach domowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38

39

40

41 SCENARIUSZ 1: Końcowy pomysł Ogródki działkowe: ostateczna wersja pomysłu zakłada rewaloryzację i aktualizację funkcji tradycyjnych ogródków działkowych w celu ich optymalnego wykorzystania w obecnej sytuacji. Zasadniczym celem jest okresowe otwarcie tych terenów dla szerszej rzeszy mieszkańców miast m.in. poprzez organizowanie tam imprez w rodzaju festynów ze sprzedażą ą płodów rolnych. Działki mogłyby się stać miejscem spacerów i zabawy dla dzieci. Ogródki działkowe pozostałyby na swoim miejscu, ale zmieniłoby się ich znaczenia dla miasta stałyby się miastem w mieście, miejscem gdzie sfera publiczna przenika się z prywatną, tworząc nową przestrzeń socjalno- produkcyjną, zkorzyścią dla wszystkich mieszkańców. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42

43

44 Gdyby restauracja znajdowała się w domu... W ramach tego scenariusza dom staje się ośrodkiem życia społecznego, sieci społecznych i spotkań kulturalnych. Dom rozszerza swój zakres i znaczenie: nie jest już tylko miejscem tradycyjnych spotkań z rodziną i najbliższymi przyjaciółmi, lecz staje się otwartym, gościnnym i dobrze wyposażonym środowiskiem, w którym zaciera się granica pomiędzy przestrzenią prywatną i publiczną. Dom staje się czymś na kształt wyjątkowej, niepowtarzalnej restauracji, gdzie ludzie spotykają innych ludzi, a "profesjonalni amatorzy" sztuki kulinarnej mają okazję do wykazania się swym talentem. Żeby zjeść dobrą kolację, po prostu idziesz do domu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45

46 Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym ciekawego? - nowy sposób na poznawanie ludzi - ciekawe rozwiązanie dla nowoprzybyłych do danego miasta Co w tym nowego? - brak nowości; Polacy nadal chętnie chodzą do restauracji Szanse dla nas? -możliwość oszczędzenia ę pieniędzy ę - pomoc w organizacji przyjęć/kolacji dla osób z sąsiedztwa - wykorzystanie technologii teleinformatycznych - integracja pokoleń - spotkania o charakterze towarzyskim, biznesowym lub czysto prywatnym Zagrożenia dla nas? - brak zaufania wśród ś Polaków: brak gotowości ś ido otwarcia domu dla obcych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) SCENARIUSZ 2 Które obszary innowacji można eksplorować w polskich realiach? Dom jako miejsce, w którym możemy wspólnie cieszyć się ze spotkań przy jedzeniu: przyjemność podejmowania gości + nowatorskie podejście do tradycyjnych polskich potraw w domowym kontekście. Od stylowego gotowania i goszczenia znajomych do gotowania dla określonych grup odbiorców (spotkania kulturalne, hobbystyczne, biznesowe, poświęcone dietetyce, itp..) na zasadzie imprez tematycznych. Jakie istotne wartości i znaczenia warto rozwijać? Duma z lokalnej kultury, wykorzystanie y własnego dziedzictwa kulturalnego, pielęgnacja sztuki podejmowania gości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 SCENARIUSZ 2 burza mózgów: rezultaty 1 Domowa kuchnia (dodatkowe porcje) z przeznaczeniem dla innych osób: gotowanie dodatkowych porcji/dań z przeznaczeniem dla innych konsumentów, np. osób starszych lub ubogich > niezależny bank żywności 2 Katalog szefów kuchni: portal internetowy gromadzący profesjonalnych kucharzy oraz amatorów, których można wynająć na potrzeby organizacji domowych spotkań. Mogą specjalizować się w określonych rodzajach kuchni, w opracowywaniu diet lub w innych kwestiach związanych z gotowaniem 3 Zestaw półproduktów do przygotowania wyjątkowego posiłku, np. kuchni danego regionu, ekskluzywnego dania, kuchni polskiej, itp. Jedzenie + przepis. 4 Aktywizacja osób starszych, które chciałyby gotować dla studentów. Opracowanie internetowej platformy umożliwiającej nawiązanie kontaktu. 5 Testowanie nowych produktów w domowych warunkach. 6 Organizacja spotkań osób nie znających się, ale posiadających wspólne zainteresowania i (potencjalne wspólnoty interesów związane z określoną tematyką); spotkania w kontekście domowym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

49

50

51

52 SCENARIUSZ 2: Końcowy pomysł Specjaliści.pl: Pomysł na stworzenie sieci kucharzy-specjalistów (zarówno profesjonalistów jak i amatorów), którzy w domu klienta pomagaliby w organizacji specjalnych imprez kulinarnych. Koordynacja działań i dostęp do sieci odbywałyby się poprzez specjalną stronę internetową. Posiłki przygotowywane na indywidualne zamówienie, z uwzględnieniem określonych zwyczajów kulinarnych, potrzeb dietetycznych, przepisów różnych kuchni narodowych/regionalnych, lub innych wytycznych i tematów. Zgodnie z życzeniem przygotowaniem posiłku może zajmować się wyłącznie szef kuchni, bądź w procesie tym mogą uczestniczyć goście. Dom staje się radosną restauracją, w której panuje przyjazna, swobodna atmosfera. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

53

54

55 Gdyby sprzedawca detaliczny odszedł w zapomnienie W ramach tego scenariusza to konsument przejmuje kontrolę nad sferą sprzedaży detalicznej. Dość już pośrednictwa ś i pośredników: ś zwykli konsumenci i przetwórcy żywności utrzymują bezpośrednie relacje z producentami. To oni decydują jakie chcą otrzymać jedzenie, oni wybierają i ustalają zasady produkcji oraz reguły rynkowe, oni walczą ą o uczciwsze zasady handlu dla wszystkich uczestników rynku czy to na jednym czy na drugim końcu łańcucha żywnościowego. Sprzedaż detaliczna przyjmuje j zupełnie ł inny kształt. Żeby uzyskać pożądaną jakość, zabierz się do roboty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

56

57 Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym ciekawego? -jakość kontrolowana przez konsumenta Co w tym nowego? - nic: targowiska rolne są u nas nadal popularne Szanse dla nas? -możliwość wprowadzenia nowych produktów -skłonienie producentów żywności y (na skalę ę masową) do stosowania wyższych standardów kontroli jakości - nowy model sprzedaży bezpośredniej Zagrożenia dla nas? - brak czasu na inne rozwiązania (np. spółdzielnie), koncentracja na samodzielnej działalności - regulacje prawne -zawężenie wyboru - skojarzenia z przeszłością Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

58 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) SCENARIUSZ 3 Które obszary innowacji można eksplorować w polskich realiach? Kultura jedzenia: dobór i znajomość produktów spożywczych jako wyraz kompetencji (> wino). Od podnoszenia u konsumentów świadomości w zakresie jakości do stworzenia nowej, profesjonalnej sieci umiejętności i usług (mikroprzedsiębiorstwa). Jakie istotne wartości i znaczenia warto rozwijać? Jedzenie jako wyraz dobrego smaku: wiedza w zakresie właściwego wyboru, wiedza o jakości, wiedza o stylu życia, oferowanie nowych usług. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

59 SCENARIUSZ 3 burza mózgów: rezultaty 1 Platforma wspomagająca sprzedaż bezpośrednią przy pomocy nowych usług. Wsparcie ze strony administracji publicznej 2 Marka związana z określonym miejscem, promowana na obszarze Unii Europejskiej i reklamowana za pośrednictwem strony internetowej, łączącej różne rodzaje działalności na danym obszarze. Takie rozwiązanie może stać się rodzajem przewodnika turystycznego lub kulinarnego dla danego regionu. 3 Festiwale i wydarzenia specjalne promujące lokalne produkty 4 Gotowe posiłki: możliwość ość zamówienia z określonego gospodarstwa a wysokiej jakości półproduktów lub gotowych posiłków, np. obiadowych. 5 Adoptuj... krowę, kurę, drzewo, itp.: rodzaj adopcji na odległość, dzięki której klient otrzymywałby produkty od określonego zwierzęcia/z i konkretnego k drzewa, a rolnik uzyskiwałby wsparcie finansowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

60

61

62

63 SCENARIUSZ 3: Końcowy pomysł Wieś w mieście: pomysł zakłada wytworzenie bezpośredniego, emocjonalnego związku pomiędzy konsumentem, rolnikiem i miejscem pochodzenia produktów spożywczych. Za pomocą strony internetowej można łączyć ze sobą regionalnych producentów i konsumentów, podczas gdy funkcjonujące realnie sklepy prowadziłyby dystrybucję produktów prezentowanych w internecie. Sklepy powinny być proste, autentyczne, prowadzone przez członków lokalnej społeczności, stanowiąc miejski interfejs sfery wiejskiej, której reprezentantami byliby sprzedawcy. Atmosfera sklepów powinna być przyjazna i autentyczna, emanująca charakterem osiedlowych warzywniaków. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

64

65

66 Gdyby grono rodzinne było jednocześnie pomniejszone i rozszerzone W ramach tego scenariusza kuchnia staje się dobrem wspólnym i uzewnętrznionym, co ma na celu przygotowywanie lepszej żywności zarówno dla całej rodziny jak i dla jej poszczególnych członków. Gotowanie jest doświadczeniem kulturowym i społecznym, a kuchnia jest zgodnie z tradycją miejscem intymnym: współczesne rodziny (w tym single, rodzice samotnie wychowujący di dzieci, itypowe rodziny, di rodzice di przybrani, iit itp.) szukają kj nowych okazji do satysfakcjonującego spożywania posiłków w erze wiecznego pośpiechu. Gotujesz poza domem, jesz w domu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

67

68 Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym ciekawego? -wymiana doświadczeń ś d ń i spotykanie innych osób - nawiązywanie znajomości w trakcie gotowania Co w tym nowego? - zbiorowe gotowanie: sytuacja znana z przeszłości w nowym kontekście - budowanie zaufania wśród ludzi Szanse dla nas? - kampusy uniwersyteckie, kampingi i kontekst wakacyjny - osoby starsze / dzieci - zdrowsze jedzenie i większa różnorodność na co dzień - nowe produkty, sprzęty i usługi na potrzeby zbiorowego gotowania Zagrożenia dla nas? - postrzeganie kolektywizmu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

69 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) SCENARIUSZ 4 (wspólna kuchnia/wspólne gotowanie) Które obszary innowacji można eksplorować w polskich realiach? Gotowanie jako pomysł na budowanie więzi i kompetencji. Od domowych kursów gotowania dla określonych grup odbiorców do profesjonalnych wydarzeń kulinarnych w profesjonalnej scenerii dla określonych grup odbiorców. Jakie istotne wartości i znaczenia warto rozwijać? Odkrywanie kuchni polskiej i kuchni innych narodów poprzez wspólne doświadczenia kulinarne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

70 SCENARIUSZ 4 burza mózgów: rezultaty 1 Firma cateringowa: kucharze gotują u siebie w domu, a jedzenie dostarczane jest do domu klienta. Posiłki stanowią połączenie kilku dań przygotowywanych przez różne osoby. Dzięki stronie internetowej dostępne są różne dania, z których klient może dowolnie komponować posiłek. Osobną usługą jest odbiór i dostarczanie posiłków. 2 Stworzenie szkoły kulinarnej dla dzieci połączenie nauki z zabawą. 3 Aktywacja gospodyń domowych: dobrze gotujące panie z obszarów wiejskich tworzące rozproszoną rozproszoną firmę cateringową, przygotowującą posiłki 4 Szkoła gotowania korzystająca z platformy internetowej: specjalne kursy o różnej tematyce 5 Podróże kulinarne: spotkania grup zainteresowanych określonymi regionami lub krajami, np. grupa indyjska, w ramach której przygotowuje się dania kuchni indyjskiej, rozmawia się o kulturze Indii, ogląda indyjskie filmy, itp. 6 Gotowanie i jedzenie na zewnątrz: specjalnie wyposażone miejsca w regionie, przystosowane do gotowania pod gołym niebem, np. w parkach lub ogrodach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

71

72

73

74 SCENARIUSZ 4: Końcowy pomysł Budowanie więzi poprzez gotowanie: pomysł polega na stworzeniu lokalnych ośrodków, w których można kupić lokalne produkty spożywcze i gotowe dania, a także gotować i cieszyć się miłym towarzystwem. Multi-usługowe usługowe punkty oferujące produkty spożywcze i gotową żywność, emanujące przyjazną atmosferą, która przyciąga lokalne rodziny; specjalne dania przygotowane przez babcie z sąsiedztwa; cykliczne imprezy specjalne. Strona internetowa ułatwiająca odnalezienie punktów oraz reklamowanie ich oferty i nadchodzących imprez. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

75

76

77 Fotopamiętnik z warsztatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

78

79

80

81

82 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Design thinking zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły

Design thinking zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły Design thinking zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły Cel szkolenia: Termin: 26.11.2016 r. Design thinking jest metodą, która pozwala na bardzo szybkie tworzenie innowacyjnych produktów lub usług,

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Kulinarna

Pomorska Akademia Kulinarna Pomorska Akademia Kulinarna Dlaczego powstała Akademia? Niestety dawno już minęły czasy, gdy wspólne, wielopokoleniowe gotowanie stanowiło ważny domowy rytuał, w czasie którego rodzinne tradycje i przepisy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Kreacja skutecznej reklamy. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Kreacja skutecznej reklamy. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Kreacja skutecznej reklamy tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

- pracowników działów rozwoju i nowych produktów zainteresowanych poznaniem nowych obszarów działań

- pracowników działów rozwoju i nowych produktów zainteresowanych poznaniem nowych obszarów działań Visual thinking Visual Thinking jest narzędziem, które jest powszechnie stosowane przez projektantów, i które zastosowane w pracy zespołów interdyscyplinarnych skutecznie wspiera ich komunikację, w szczególności

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OTWIERAMY SIĘ DLA CIEBIE

OTWIERAMY SIĘ DLA CIEBIE OTWIERAMY SIĘ DLA CIEBIE Największa przestrzeń kulinarnoeventowa w Polsce FOOD LAB STUDIO To miejsce stworzone przez profesjonalistów, pasjonatów dobrego jedzenia i specjalistów organizacji eventów. Zostało

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r.

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Turystyka wiejska i jej przyszłość Turystyka wiejska powinna

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki. Koalicja powstaje z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań O SZKOLENU Design Thinking (popularnie tłumaczone jako myślenie projektowe ), zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat ` Załącznik do uchwały Nr 190/2899/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 października 2009 r. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki Cisco Team Space

Najlepsze praktyki Cisco Team Space Cisco jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy Cisco są wykorzystywane do

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata Załącznik do uchwały ZWM Nr 767/14 z dnia 10.07.2014 PROJEKT Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2014-2015 Kraków, dnia 10 lipca

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Na konferencji byli obecni także przedstawiciele instytucji takich jak: Polska Izba Produktu Regionalnego i Tradycyjnego, Polska Organizacja

Na konferencji byli obecni także przedstawiciele instytucji takich jak: Polska Izba Produktu Regionalnego i Tradycyjnego, Polska Organizacja Uczestnictwo studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunku: Turystyka i Rekreacja, na specjalności: Hotelarstwo i Gastronomia w Konferencji Naukowej na temat: Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze,

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza warsztaty metodyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza warsztaty metodyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza warsztaty metodyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie Impulsem do zajęcia się zagadnieniem e-learningu była dla nas konferencja E-learning

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. MS Power Point. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. MS Power Point. tel: ; fax: ; SZKOLENIE MS Power Point tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA

Bardziej szczegółowo

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów.

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. 2. Miodowe Lato. 3. Kaczka po naszymu. 4. Babska Biesiada Tradycji, Folkloru i Humoru. 5. Dożynki

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r.

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r. WARSZTATY STRATEGICZNE PT. POTENCJAŁ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI, EKOTURYSTYKI I INNYCH FORM TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POWIECIE KLUCZBORSKIM W RAMACH SEKTOROWEJ STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

SERVICE & PRODUCT DESIGN

SERVICE & PRODUCT DESIGN Blue Owl SERVICE & PRODUCT DESIGN KONTAKT Adres Telefon Online Blue Owl Albańska 8/4 60-123 Poznań tel office: 602 575 939 tel PM: 690 900 344 Email office: hello@blueowl.pl Email PM: k.stola@blueowl.pl

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT BEZ SUPERMARKETÓW? scenariusze zajęć

ŚWIAT BEZ SUPERMARKETÓW? scenariusze zajęć ŚWIAT BEZ SUPERMARKETÓW? scenariusze zajęć ŚWIAT BEZ SUPERMARKETÓW? bazary gospodarstwa rolne sklepy spółdzielcze paczka od rolnika DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA targi kooperatywy spożywcze Rolnictwo Wspierane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich

KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich Czym jest KARTA? Karta jest wyrazem troski o przestrzeń publiczną

Bardziej szczegółowo

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące Członkowie: Firmy 20 Uczelnie i szkoły 4 Firmy współpracujące Partnerstwo nauki i biznesu w Bydgoskim Klastrze Informatycznym budujemy sieć współpracy - współpraca dydaktyczna z uczelniami pozwala firmom

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia Tematy: 1. Metody monetyzacji obecności firmy B2B w Internecie i prowadzenia handlu elektronicznego (e-commerce). Trenerzy: Łukasz Kurosad/Wojciech Szymczak 2. Badania użyteczności w optymalizacji serwisów

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Poznań, 2016 Moje motto zawodowe to: Ustawiczny rozwój osobisty prowadzi do harmonii i sukcesu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Jak zarządzać projektem z wykorzystaniem MS Project. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Jak zarządzać projektem z wykorzystaniem MS Project. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Jak zarządzać projektem z wykorzystaniem MS Project tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Dialog obywatelski Jak angażować mieszkańców w rozwój regionu? Anna Jarzębska Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Dialog obywatelski Jak angażować mieszkańców w rozwój regionu? Anna Jarzębska Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Dialog obywatelski Jak angażować mieszkańców w rozwój regionu? Anna Jarzębska Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Ustrzyki Górne, 22.01.2015 Demokracja partycypacyjna Partycypacja (łac. participatio = uczestnictwo)

Bardziej szczegółowo

Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak budować profesjonalny wizerunek warsztaty

Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak budować profesjonalny wizerunek warsztaty Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak budować profesjonalny wizerunek warsztaty Miejsce: Warszawa Termin: 02-03.03.2015, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (09.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce

Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce seminarium Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce Białowieża, 3 grudnia 2010 roku Dorota Ławreszuk Zakład Badania Ssaków PAN OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI I ROZWIJANIE

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Studia niestacjonarne 0h

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Studia niestacjonarne 0h WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo i gastronomia Stacjonarny / niestacjonarny V / I stopnia Nazwa przedmiotu Kuchnie Świata Wymiar

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR ADRES: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór ul. Szkolna 2 46-053 Suchy Bór, Polska TELEFON: Waldemar Pogrzeba - Prezes Zarządu:

Bardziej szczegółowo

DESIGN JAM. Blue Owl KONTAKT. Adres Telefon Online. tel office: tel PM:

DESIGN JAM. Blue Owl KONTAKT. Adres Telefon Online. tel office: tel PM: Blue Owl DESIGN JAM KONTAKT Adres Telefon Online Blue Owl Albańska 8/4 60-123 Poznań tel office: 602 575 939 tel PM: 690 900 344 Email office: info@blueowl.pl Email PM: k.stola@blueowl.pl Strona: www.blueowl.pl

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków Zaproszenie Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski 25 kwietnia 2017 Kraków Organizator Inicjatywa Obywatelska Akademia Nowoczesności Instytut Monteskiusza Inicjatywa Obywatelska

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Cel szkolenia Przygotowanie dyrektora, doradcy zawodowego/lidera doradztwa, nauczyciela do planowania i realizacji działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINY SŁOPNICE

PROJEKT GMINY SŁOPNICE PROJEKT GMINY SŁOPNICE Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Działanie 1.1 Spotkanie mieszkańców miast partnerskich, tytuł projektu "Upowszechnianie idei Zjednoczonej Europy"

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

konferencja Planowanie przestrzenne a ochrona łączności ekologicznej w północnowschodniej Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 roku

konferencja Planowanie przestrzenne a ochrona łączności ekologicznej w północnowschodniej Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 roku konferencja Planowanie przestrzenne a ochrona łączności ekologicznej w północnowschodniej Polsce Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 roku Dorota Ławreszuk Instytut Biologii Ssaków PAN OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rynek HoReCa w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek HoReCa w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Jaka jest przewidywana dynamika rozwoju rynku HoReCa w Polsce? Jakie trendy zdominują rynek gastronomii

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO PROGRAM SZKOLENIOWY WOLONTARIUSZ JAKO LOKALNY ANIMATOR ŁÓDŹ, 20.08.-23.09.2016 Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach Programu Współtworzenia Wydarzeń PGNiG Transatlantyk, a jego celem jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Marek Zaborowski, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Sieć dla Przedsiębiorcy uczestnictwo zasady współpracy korzyści Sieć dla Inwestora uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r.

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r. Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi Malnia 17 styczeń 2017 r. Konsorcja pozwalają na zbudowanie marki Głównym narzędziem w zakresie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej

Bardziej szczegółowo

Jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie. Wielostronne Partnerstwo Szkół

Jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie. Wielostronne Partnerstwo Szkół COMENIUS 2013-2015 Jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie Wielostronne Partnerstwo Szkół Nadrzędnym celem projektu jest doskonalenie europejskiego

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyska Kuźnia Smaków szlak kulinarny oparty na regionalnym dziedzictwie kulinarnym

Świętokrzyska Kuźnia Smaków szlak kulinarny oparty na regionalnym dziedzictwie kulinarnym Świętokrzyska Kuźnia Smaków szlak kulinarny oparty na regionalnym dziedzictwie kulinarnym PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Seminarium upowszechniające

Seminarium upowszechniające Seminarium upowszechniające Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Kraków, 23 września 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy Szanse i drogi dobrej współpracy Stwarzanie nowych perspektyw Witamy w M.A.D. agencji nowych szans. Szanse przez partnerstwo M.A.D. jest niezależną i samodzielną agencją marketingu i reklamy, która od

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI PRACY METODĄ EKSPERYMENTU W OPARCIU O NARZĘDZIA TOC

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI PRACY METODĄ EKSPERYMENTU W OPARCIU O NARZĘDZIA TOC Opis działań do przeprowadzenia w ramach tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w Projekcie pt. Bytomska Akademia Kompetencji WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU DOSKONALENIA

Bardziej szczegółowo