szanse dla Wielkopolski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "szanse dla Wielkopolski"

Transkrypt

1 Nowe scenariusze dotyczące żywności: szanse dla Wielkopolski Warsztaty na temat innowacji w zakresie żywnościy września 2010 Anna Meroni & Roberto Verganti Raport końcowy

2 Idea i założenia warsztatów Snucie hipotez na temat istotnych zmian dotyczących systemów żywnościowych w najbliższej przyszłości jest czynnością ze wszech miar zasadną. Dotyczy to m.in.: nawyków żywieniowych, praktyk kulturowych, zrównoważonego wykorzystania zasobów, zmian demograficznych i trendów społecznych, innowacji technologicznych czy kwestii etycznych wszystkie te czynniki już dziś przyczyniają się do transformacji zasad dotyczących żywności. Jej oznaki dostrzec można w różnych kontekstach. Dzięki temu mamy szansę wykorzystać kreatywne myślenie projektowe (design thinking), aby przewidzieć konieczne zmiany w sposobach projektowania, produkowania, transportowania i konsumowania żywności. Czy naprawdę możemy dostrzec i przewidzieć te zmiany? Czy mamy w sobie dość wizjonerskiego ducha, aby je wyprzedzać i kształtować poprzez wprowadzanie innowacji w produktach i usługach? Jak możemy karmić własną kreatywność i poszerzać wiedzę na temat zmian zachodzących w sektorze spożywczym i pokrewnych branżach? Jak możemy stać się inicjatorami zmian i innowacji? Po przedstawieniu i omówieniu czterech prowokacyjnych scenariuszy uczestnicy warsztatów poszukiwali przyjmując punkt widzenia projektanta okazji do wprowadzania innowacji na bazie wspomnianych przemian. Dyskusja odbywała się w duchu "co by było gdyby..." każdy mógł przedstawić własną wizję rozwiązań dla nieznanych dotąd potrzeb. Podczas debaty prowadzonej w formie ciągłej interakcji pomiędzy uczestnikami stosowane były różnorodne narzędzia projektowe, pomagające wspólnie generować pomysły i dzielić się wiedzą ą na temat wyłaniających y się ę problemów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Idea i założenia warsztatów Warsztaty mają stanowić kontekst dla stworzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy uczestnikami w celu generowania wizji i rozwiązań o znacznym potencjale biznesowym, charakteryzujących się wysoką jakością w sferze ekologicznej, społecznej oraz ekonomicznej. Te przypominające 3-dniową, zaskakującą podróż zajęcia połączyły w sobie różnorodne kompetencje i wiedzę ekspercką z wielu dziedzin, współpracę, dyskusje poglądowe, wymianę doświadczeń i wyrażanie potrzeb. Przy jednym stole spotkały się osoby z najróżniejszych branż sektora produkcyjnego i badawczego. Ich interakcja zaowocowała szeregiem wniosków i idei dotyczących rozwiązań oraz strategii dla sektora spożywczego. Oto cztery przyszłościowe scenariusze dotyczące jedzenia, stanowiące punkt wyjścia do działań projektowych: Gdyby konsument był jednocześnie producentem... Gdyby restauracja znajdowała się w domu... Gdyby sprzedawca detaliczny odszedł w zapomnienie... Gdyby grono rodzinne było ł jednocześnie ś pomniejszone i rozszerzone... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Rezultaty warsztatów Korzyści uzyskane przez uczestników warsztatów: bogaty scenariusz zawierający opisy możliwych przyszłych potrzeb oraz zdarzeń istotnych dla utrzymania konkurencyjności w branży żywnościowej wizje i pomysły dotyczące produktów spożywczych i związanych z nimi doświadczeń bogata sieć kontaktów z potencjalnymi partnerami mogącymi wspierać dalszy rozwój wizji i pomysłów bezpośrednie zapoznanie się z metodami i narzędziami myślenia projektowego (design thinking) i projektowania strategicznego (strategic design). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Koordynatorzy warsztatów Anna Meroni jest badaczką i projektantką o dogłębnym wykształceniu i szerokim doświadczeniu w dziedzinie usług i projektowania strategicznego na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności w sferze badań nad żywnością. Posiadając tytuł doktora wzornictwa przemysłowego pełni funkcję adiunkta na Wydziale Wzornictwa Politechniki Mediolańskiej. Od roku 2004 zasiada w radzie naukowej międzynarodowych studiów magisterskich w zakresie projektowania strategicznego, organizowanych przez Konsorcjum POLIdesign Politechniki w Mediolanie, gdzie pełni funkcję współdyrektora wydziału. Jest także członkiem rady studiów doktoranckich tej instytucji. Ponadto Anna Meroni jest wykładowcą wizytującym nowojorskiej uczelni Parsons The New School for Design, esg a także wielu eu szkół wyższych yc i uniwersytetów w Europie, Brazylii, Chile, Chinach i Ameryce Północnej, m.in. Uniwersytetu Nauk Gastronomicznych w Pollenzo. Aktywnie zajmuje się doradztwem w dziedzinie Slow Food. Jest współzałożycielką DES (Centrum Projektowania Usług) Politechniki w Mediolanie oraz międzynarodowej ę sieci DESIS Design na rzecz innowacji społecznej i zrównoważonego rozwoju. Dzięki prowadzonej od 1997 r. pracy nad szeregiem międzynarodowych projektów i publikacji naukowych Anna posiada dogłębne doświadczenie w zakresie systemów żywnościowych i pokrewnych dziedzin. Obecnie nadzoruje przebieg zakrojonego na szeroką skalę projektu tworzenia lokalnego systemu żywnościowego dla obszaru metropolitalnego Mediolanu. Anna Meroni jest współautorką (z Danielą Sangiorgi) książki pt. "Design for Services (Design na rzecz usług)", przygotowywanej do publikacji w 2010 r. przez brytyjskie wydawnictwo Gower Publishing. Roberto Verganti jest autorem książki pt. "Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating what Things Mean (Innowacja oparta na designie: Zmiana zasad konkurencji poprzez wprowadzanie radykalnych innowacji w znaczeniu rzeczy)", wydanej w 2009 r. przez Harvard Business Press, a także pionierem badań z zakresu strategii designu i zarządzania innowacjami. Jest profesorem zarządzania designem na Politechnice w Mediolanie oraz wykładowcą wizytującym na Harvard Business School oraz Copenhagen Business School. Profesor Verganti zasiada w zarządzie EIASM Europejskiego Instytutu Zaawansowanych Badań w dziedzinie Zarządzania, w komitecie doradczym bostońskiego Design Management Institute, a także w kolegium redakcyjnym y czasopisma s a Journal of Product Innovation o Management. Roberto Verganti jest założycielem PROject Science instytutu doradczego wspierającego przedsiębiorstwa w osiągnięciu strategicznych celów w zakresie innowacji. Pełni przy tym funkcje doradcy, trenera i pedagoga g współpracującego p z kadrami menedżerskimi wyższego szczebla w wielu firmach sektora produkcyjnego i usługowego (w branży spożywczej i branżach pokrewnych, w takich przedsiębiorstwach jak: Barilla, Nestlè, Unilever, Kraft, Ranks Hovis McDougall, Rackitt-Benckiser, Whirlpool, Indesit, Masco, Snaidero). Służy również wsparciem władzom krajowym i regionalnym na całym świecie, pomagając tworzyć strategie na rzecz designu i innowacji. Jego artykuły ukazują się m.in. w BusinessWeek, The New York Times, The Wall Street Journal, a także regularnie w internetowym wydaniu magazynu Harvard Business Review. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Metodologia warsztatów Warsztaty oparto o unikalną metodologię opracowaną przez zespoły badawcze Anny Meroni i Roberto Vergantiego. Podstawową zasadą jest poszerzanie wiedzy na temat przyszłościowych scenariuszy dla poszczególnych firm poprzez zgromadzenie w jednym miejscu uczestników z różnych dziedzin, posiadających różne punkty widzenia. Choć każdy z uczestników zajmuje się żywnością i związanymi z nią zjawiskami, to jednak samodzielnie może dostrzec zaledwie ułamek całego zagadnienia. Zestawiając ze sobą osoby z różnych środowisk, łączy się ich odmienne doświadczenia (dzięki metodom, praktykom i strategiom zapewnianym przez koordynatorów warsztatów). W rezultacie uzyskuje się szeroki, perspektywiczny pogląd na przyszłość, którego żaden z poszczególnych uczestników nie zyskałby pracując indywidualnie. Z tego powodu proces pracy opiera się na metodologii partycypacyjnego tworzenia scenariuszy: na początek zaprezentowano cztery wizje opatrzone wspólnym hasłem "co by było gdyby... ". Posłużyły one za fundament dalszych rozmów i nowotworzonych scenariuszy. Wizje te stopniowo stawały się coraz bardziej prowokacyjne, stymulując zdolność grupy do nieszablonowego myślenia. Struktura 3-dniowych warsztatów przedstawiała się następująco: prezentacje koordynatorów warsztatów: metodologia i nowe wizje dotyczące scenariuszy związanych z żywnością sesje kreatywne (prowadzone w grupach), podczas których generowane będą pomysły związane z doświadczeniami w obszarze żywności sesje integracyjne (prowadzone w grupach), podczas których różne pomysły zostaną zintegrowane w ramach spójnych scenariuszy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Metodologia warsztatów Cztery kluczowe czynności: Zestaw konkretnych narzędzi: Obserwacja Dyskusja Kreacja Narzędzia Rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 13 września CZĘŚĆ PRZEDPOŁUDNIOWA Konferencja otwarta dla szerokiej publiczności 945 9:45 Oficjalne rozpoczęcie 10:00-12:00 4 wykładowców: Katja Gruijters Marti Guixe Adam Tasi Désirée Struijk 12:00-12:30 Przerwa na kawę 12:30-13:30 Wykład: Prof. Roberto Verganti 13:30-14:30 Lunch CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA 14:30-17:00 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Program warsztatów Prezentacja metod pracy i czterech scenariuszy: Cztery przyszłościowe scenariusze dotyczące żywności Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Dyskusja: szanse czy zagrożenia? Nr 2 MAPA PODOBIEŃSTW Podział na cztery grupy Praca zespołowa: analiza przedstawionych scenariuszy w odniesieniu do polskiej rzeczywistości pierwsze refleksje i pomysły Nr 3 LOKALNE MODYFIKACJE Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) Dyskusja w grupie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 14 września 5 6 CZĘŚĆ PRZEDPOŁUDNIOWA (równolegle z otwartymi warsztatami) 9:00-10:30 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Przedstawienie dziennego programu warsztatów Sesja "burzy mózgów" w poszukiwaniu konkretnych pomysłów Praca zespołowa: każda grupa szuka pomysłów w obszarze konkretnego scenariusza. Prezentacja pomysłów przez poszczególne grupy. 7 Nr 5 BURZA MÓZGÓW 10:30-10:45 Przerwa na kawę ę 10:45-12:15 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Sporządzenie i omówienie mapy pokrewnych obszarów i pomysłów Nr 6 MAPA PODOBIEŃSTW 12:15-13:15 Lunch 8 CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA 13:15-14:45 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Ćwiczenie zespołowe polegające na tworzeniu scenariuszy na bazie pomysłów zaproponowanych przez zespoły. Wybór 4 pomysłów (jeden w ramach każdego scenariusza) na potrzeby dalszej pracy Nr 7 TWORZENIE SCENARIUSZY 14:45-15:00 Przerwa na kawę 15:00-17:00 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Prezentacja metod i narzędzi na potrzeby rozwoju wybranych pomysłów Praca zespołowa: każda grupa pracuje nad wybranym pomysłem Nr 8 ZARYS IDEI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 15 września CZĘŚĆ PRZEDPOŁUDNIOWA :00-10:30 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Przedstawienie dziennego programu warsztatów Praca zespołowa: każda grupa pracuje nad wybranym pomysłem KONTYNUACJA pracy zespołowej z poprzedniego dnia NR 9 STRATEGIA REKLAMOWA 10:30-10:45 Przerwa na kawę 10:45-12:15 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Omówienie pomysłów na forum grupy: zespoły pracują wspólnie nad poszczególnymi pomysłami Nr 10 CZY MOŻESZ NAM POMÓC? 12:15-13:15 Lunch CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA 13:15-14:45 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Praca zespołowa: zakończenie prac nad rozwojem pomysłów KONTYNUACJA pracy zespołowej Nr 11 PLANSZA NASTROJÓW 14:45-15:00 Przerwa na kawę 15:00-16:30 Zajęcia warsztatowe z przedstawicielami firm Końcowa prezentacja pomysłów i stworzenie ogólnego scenariusza możliwych zdarzeń i działań Podsumowanie warsztatów i omówienie wniosków NR 12 PLAKAT IDEI: zarys idei + plansza nastrojów + strategia reklamowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Generowanie Budowanie pomysłów nowych scenariuszy Definicja briefingu w kontekście innowacji 2 3 Definiowanie konkretnych pomysłów 9 10 Omówienie scenariuszy Rozwój konkretnych pomysłów Prezentacja scenariuszy Prezentacja i omówienie pomysłów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Co w tym ciekawego? Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym nowego? Szanse dla nas? Zagrożenia dla nas? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Nr 2 MAPA PODOBIEŃSTW Narzędzie pomagające organizować pomysły i dane generowane podczas grupowych dyskusji lub w trakcie burzy mózgów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Nr 3 LOKALNE MODYFIKACJE Jakie jest znaczenie tego scenariusza w lokalnym kontekście? Do jakich elementów polskiej kultury nawiązuje omawiany scenariusz? Czy jakaś firma już działa w tym kontekście znaczeniowym? Czy jakaś firma (z innej branży) może być źródłem pomysłów w tym kontekście znaczeniowym? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) Jakie obszary innowacji można rozwijać w kontekście polskich realiów? Jakie kluczowe wartości i znaczenia można stworzyć? Inspiracje (sztuka, produkty, muzyka, książki, magazyny, fotografie, reklamy, ludzie...) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Nr 5 BURZA MÓZGÓW Narzędzie umożliwiające generowanie pomysłów w kreatywny sposób. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Nr 5 BURZA MÓZGÓW Podstawowe zasady burzy mózgów: w grupie łatwiej generować pomysły niż samodzielnie pomysły rodzą się jeden po drugim interakcja stymuluje kreatywność Metodologia: grupowa prezentacja i omówienie zagadnienia ograniczony czas na zaproponowanie określonej liczby pomysłów (15 30 minut) przy zachowaniu maksymalnej swobody i otwartości: pomysły syntetyzowane są na kartce papieru krótka prezentacja pomysłów na forum grupy Zasady: bądź otwarty, myśl niestandardowo nie skarż się, nie krytykuj, y nigdy nie mów "nigdy" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Nr 6 MAPA PODOBIEŃSTW Narzędzie pomagające organizować pomysły i dane generowane podczas grupowych dyskusji lub w trakcie burzy mózgów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Nr 7 TWORZENIE SCENARIUSZY Tworzenie scenariuszy dostosowanych do polskich realiów. Co: opis Kluczowe pojęcia Dlaczego: jakie są znaczenia i wartości w odniesieniu do lokalnego kontekstu? Co jest wartością dodaną? Znaczenie dla lokalnego kontekstu i wykonalność w lokalnych realiach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Nr 8 ZARYS IDEI Co: Czemu to służy? Jakie są kluczowe i wyróżniające cechy: niezbędne / opcjonalne? Dlaczego: Jakie są wyjątkowe znaczenia i wyróżniające wartości? Dlaczego ktoś miałby tego potrzebować i poszukiwać? Jak: Jak mogłoby to działać: rezultaty? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Nr 8 ZARYS IDEI Dla kogo: Do kogo powinien być skierowany ten pomysł? Przykładowa osoba: imię, status, wiek, miejsce zamieszkania, zawód Zainteresowania Dlaczego " " korzysta z nowego rozwiązania? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Nr 8 ZARYS IDEI Storyboard przedstawienie pomysłu w 6 krokach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Nr 10 CZY MOŻESZ NAM POMÓC? Formularz ułatwiający dokonanie wzajemnej oceny: sugestie otrzymane od innej grupy. Co zwraca uwagę Zalety: to wydaje się obiecujące... Wady: to można skrytykować... Jak ulepszyć pomysł Czy jest to wykonalne? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 NR 9 STRATEGIA REKLAMOWA Misja Cel Grupa docelowa Pozycjonowanie strategiczne Obietnica Uzasadnienie Metafora Ton przekazu / Styl / Język Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Nr 10 CZY MOŻESZ NAM POMÓC? Formularz ułatwiający dokonanie wzajemnej oceny: sugestie otrzymane od innej grupy. Co zwraca uwagę Zalety: to wydaje się obiecujące... Wady: to można skrytykować... Jak ulepszyć pomysł Czy jest to wykonalne? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Nr 11 PLANSZA NASTROJÓW Materiały ilustrujące styl, stronę wizualną i język interakcji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27

28

29

30 NR 12 PLAKAT IDEI Przygotowanie plakatu w formacie A1 zarys idei plansza nastrojów strategia reklamowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Warsztaty przebieg i rezultaty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32

33 Gdyby konsument był jednocześnie producentem... W ramach tego scenariusza konsument staje się współproducentem, biorącym aktywny udział w działaniach i procesach w obszarze całego łańcucha żywnościowego. Nie tylko zwykli konsumenci, ale także restauratorzy i detaliczni sprzedawcy żywności zaczynają wytwarzać produkty spożywcze, a następnie wprowadzają je do sprzedaży, uzyskując tym samym pożądaną przez siebie jakość i powracając do swych korzeni. Łańcuch żywnościowy znacząco się skraca, a jednocześnie wzrasta jego przejrzystość. Dostajesz to, co widzisz i to, co sam wytworzyłeś. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34

35 Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym ciekawego? -radość: sposób na spędzanie wolnego czasu Co w tym nowego? - nie jest to nowe rozwiązanie, ale motywacja jest zupełnie nowa Szanse dla nas? - edukacja - pomysły na spędzanie wolnego czasu Zagrożenia dla nas? - regulacje prawne -brak opłacalności - skojarzenia z komunizmem; potrzeba oddzielenia się, odrębności - wysoka jakość ogólnodostępnej żywności w Polsce; brak zapotrzebowania na slow food - korporacyjne grupy lobbingowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) SCENARIUSZ 1 Które obszary innowacji można eksplorować w polskich realiach? Od uprawy roślin typu bonsai w domu aż po rozwiązania dla budynków z zapleczem rolno-hodowlanym. > agro-wypoczynek Jakie istotne wartości i znaczenia warto rozwijać? Rolnictwo jako działanie kulturalne i wybór młodych pokoleń możliwość zatroszczenia się o siebie i o środowisko. > młode rodziny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 SCENARIUSZ 1 burza mózgów: rezultaty 1 Zrób to sam w sferze amatorskiego rolnictwa ze wsparciem online: platforma wymiany y doświadczeń i wiedzy dla rolników i amatorów + sklep internetowy 2 Ogrodowy dom: blok lub apartamentowiec z działkami na dachu własny skrawek ziemi na szczycie budynku 3 Twoja przestrzeń w ogrodach: otwarcie tradycyjnych ogródków działkowych dla ogółu społeczeństwa za sprawą bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych (miejska giełda rolna) 4 Folk-turystyka: agroturystyka dla dzieci wizyty w gospodarstwach 5 Meble, urządzenia lub sprzęty ułatwiające uprawę lub przetwarzanie żywności (np. pieczenie chleba) w warunkach domowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38

39

40

41 SCENARIUSZ 1: Końcowy pomysł Ogródki działkowe: ostateczna wersja pomysłu zakłada rewaloryzację i aktualizację funkcji tradycyjnych ogródków działkowych w celu ich optymalnego wykorzystania w obecnej sytuacji. Zasadniczym celem jest okresowe otwarcie tych terenów dla szerszej rzeszy mieszkańców miast m.in. poprzez organizowanie tam imprez w rodzaju festynów ze sprzedażą ą płodów rolnych. Działki mogłyby się stać miejscem spacerów i zabawy dla dzieci. Ogródki działkowe pozostałyby na swoim miejscu, ale zmieniłoby się ich znaczenia dla miasta stałyby się miastem w mieście, miejscem gdzie sfera publiczna przenika się z prywatną, tworząc nową przestrzeń socjalno- produkcyjną, zkorzyścią dla wszystkich mieszkańców. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42

43

44 Gdyby restauracja znajdowała się w domu... W ramach tego scenariusza dom staje się ośrodkiem życia społecznego, sieci społecznych i spotkań kulturalnych. Dom rozszerza swój zakres i znaczenie: nie jest już tylko miejscem tradycyjnych spotkań z rodziną i najbliższymi przyjaciółmi, lecz staje się otwartym, gościnnym i dobrze wyposażonym środowiskiem, w którym zaciera się granica pomiędzy przestrzenią prywatną i publiczną. Dom staje się czymś na kształt wyjątkowej, niepowtarzalnej restauracji, gdzie ludzie spotykają innych ludzi, a "profesjonalni amatorzy" sztuki kulinarnej mają okazję do wykazania się swym talentem. Żeby zjeść dobrą kolację, po prostu idziesz do domu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45

46 Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym ciekawego? - nowy sposób na poznawanie ludzi - ciekawe rozwiązanie dla nowoprzybyłych do danego miasta Co w tym nowego? - brak nowości; Polacy nadal chętnie chodzą do restauracji Szanse dla nas? -możliwość oszczędzenia ę pieniędzy ę - pomoc w organizacji przyjęć/kolacji dla osób z sąsiedztwa - wykorzystanie technologii teleinformatycznych - integracja pokoleń - spotkania o charakterze towarzyskim, biznesowym lub czysto prywatnym Zagrożenia dla nas? - brak zaufania wśród ś Polaków: brak gotowości ś ido otwarcia domu dla obcych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) SCENARIUSZ 2 Które obszary innowacji można eksplorować w polskich realiach? Dom jako miejsce, w którym możemy wspólnie cieszyć się ze spotkań przy jedzeniu: przyjemność podejmowania gości + nowatorskie podejście do tradycyjnych polskich potraw w domowym kontekście. Od stylowego gotowania i goszczenia znajomych do gotowania dla określonych grup odbiorców (spotkania kulturalne, hobbystyczne, biznesowe, poświęcone dietetyce, itp..) na zasadzie imprez tematycznych. Jakie istotne wartości i znaczenia warto rozwijać? Duma z lokalnej kultury, wykorzystanie y własnego dziedzictwa kulturalnego, pielęgnacja sztuki podejmowania gości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 SCENARIUSZ 2 burza mózgów: rezultaty 1 Domowa kuchnia (dodatkowe porcje) z przeznaczeniem dla innych osób: gotowanie dodatkowych porcji/dań z przeznaczeniem dla innych konsumentów, np. osób starszych lub ubogich > niezależny bank żywności 2 Katalog szefów kuchni: portal internetowy gromadzący profesjonalnych kucharzy oraz amatorów, których można wynająć na potrzeby organizacji domowych spotkań. Mogą specjalizować się w określonych rodzajach kuchni, w opracowywaniu diet lub w innych kwestiach związanych z gotowaniem 3 Zestaw półproduktów do przygotowania wyjątkowego posiłku, np. kuchni danego regionu, ekskluzywnego dania, kuchni polskiej, itp. Jedzenie + przepis. 4 Aktywizacja osób starszych, które chciałyby gotować dla studentów. Opracowanie internetowej platformy umożliwiającej nawiązanie kontaktu. 5 Testowanie nowych produktów w domowych warunkach. 6 Organizacja spotkań osób nie znających się, ale posiadających wspólne zainteresowania i (potencjalne wspólnoty interesów związane z określoną tematyką); spotkania w kontekście domowym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

49

50

51

52 SCENARIUSZ 2: Końcowy pomysł Specjaliści.pl: Pomysł na stworzenie sieci kucharzy-specjalistów (zarówno profesjonalistów jak i amatorów), którzy w domu klienta pomagaliby w organizacji specjalnych imprez kulinarnych. Koordynacja działań i dostęp do sieci odbywałyby się poprzez specjalną stronę internetową. Posiłki przygotowywane na indywidualne zamówienie, z uwzględnieniem określonych zwyczajów kulinarnych, potrzeb dietetycznych, przepisów różnych kuchni narodowych/regionalnych, lub innych wytycznych i tematów. Zgodnie z życzeniem przygotowaniem posiłku może zajmować się wyłącznie szef kuchni, bądź w procesie tym mogą uczestniczyć goście. Dom staje się radosną restauracją, w której panuje przyjazna, swobodna atmosfera. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

53

54

55 Gdyby sprzedawca detaliczny odszedł w zapomnienie W ramach tego scenariusza to konsument przejmuje kontrolę nad sferą sprzedaży detalicznej. Dość już pośrednictwa ś i pośredników: ś zwykli konsumenci i przetwórcy żywności utrzymują bezpośrednie relacje z producentami. To oni decydują jakie chcą otrzymać jedzenie, oni wybierają i ustalają zasady produkcji oraz reguły rynkowe, oni walczą ą o uczciwsze zasady handlu dla wszystkich uczestników rynku czy to na jednym czy na drugim końcu łańcucha żywnościowego. Sprzedaż detaliczna przyjmuje j zupełnie ł inny kształt. Żeby uzyskać pożądaną jakość, zabierz się do roboty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

56

57 Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym ciekawego? -jakość kontrolowana przez konsumenta Co w tym nowego? - nic: targowiska rolne są u nas nadal popularne Szanse dla nas? -możliwość wprowadzenia nowych produktów -skłonienie producentów żywności y (na skalę ę masową) do stosowania wyższych standardów kontroli jakości - nowy model sprzedaży bezpośredniej Zagrożenia dla nas? - brak czasu na inne rozwiązania (np. spółdzielnie), koncentracja na samodzielnej działalności - regulacje prawne -zawężenie wyboru - skojarzenia z przeszłością Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

58 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) SCENARIUSZ 3 Które obszary innowacji można eksplorować w polskich realiach? Kultura jedzenia: dobór i znajomość produktów spożywczych jako wyraz kompetencji (> wino). Od podnoszenia u konsumentów świadomości w zakresie jakości do stworzenia nowej, profesjonalnej sieci umiejętności i usług (mikroprzedsiębiorstwa). Jakie istotne wartości i znaczenia warto rozwijać? Jedzenie jako wyraz dobrego smaku: wiedza w zakresie właściwego wyboru, wiedza o jakości, wiedza o stylu życia, oferowanie nowych usług. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

59 SCENARIUSZ 3 burza mózgów: rezultaty 1 Platforma wspomagająca sprzedaż bezpośrednią przy pomocy nowych usług. Wsparcie ze strony administracji publicznej 2 Marka związana z określonym miejscem, promowana na obszarze Unii Europejskiej i reklamowana za pośrednictwem strony internetowej, łączącej różne rodzaje działalności na danym obszarze. Takie rozwiązanie może stać się rodzajem przewodnika turystycznego lub kulinarnego dla danego regionu. 3 Festiwale i wydarzenia specjalne promujące lokalne produkty 4 Gotowe posiłki: możliwość ość zamówienia z określonego gospodarstwa a wysokiej jakości półproduktów lub gotowych posiłków, np. obiadowych. 5 Adoptuj... krowę, kurę, drzewo, itp.: rodzaj adopcji na odległość, dzięki której klient otrzymywałby produkty od określonego zwierzęcia/z i konkretnego k drzewa, a rolnik uzyskiwałby wsparcie finansowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

60

61

62

63 SCENARIUSZ 3: Końcowy pomysł Wieś w mieście: pomysł zakłada wytworzenie bezpośredniego, emocjonalnego związku pomiędzy konsumentem, rolnikiem i miejscem pochodzenia produktów spożywczych. Za pomocą strony internetowej można łączyć ze sobą regionalnych producentów i konsumentów, podczas gdy funkcjonujące realnie sklepy prowadziłyby dystrybucję produktów prezentowanych w internecie. Sklepy powinny być proste, autentyczne, prowadzone przez członków lokalnej społeczności, stanowiąc miejski interfejs sfery wiejskiej, której reprezentantami byliby sprzedawcy. Atmosfera sklepów powinna być przyjazna i autentyczna, emanująca charakterem osiedlowych warzywniaków. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

64

65

66 Gdyby grono rodzinne było jednocześnie pomniejszone i rozszerzone W ramach tego scenariusza kuchnia staje się dobrem wspólnym i uzewnętrznionym, co ma na celu przygotowywanie lepszej żywności zarówno dla całej rodziny jak i dla jej poszczególnych członków. Gotowanie jest doświadczeniem kulturowym i społecznym, a kuchnia jest zgodnie z tradycją miejscem intymnym: współczesne rodziny (w tym single, rodzice samotnie wychowujący di dzieci, itypowe rodziny, di rodzice di przybrani, iit itp.) szukają kj nowych okazji do satysfakcjonującego spożywania posiłków w erze wiecznego pośpiechu. Gotujesz poza domem, jesz w domu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

67

68 Nr 1 NOTATNIK PROJEKTANTA / SZANSE I ZAGROŻENIA Co w tym ciekawego? -wymiana doświadczeń ś d ń i spotykanie innych osób - nawiązywanie znajomości w trakcie gotowania Co w tym nowego? - zbiorowe gotowanie: sytuacja znana z przeszłości w nowym kontekście - budowanie zaufania wśród ludzi Szanse dla nas? - kampusy uniwersyteckie, kampingi i kontekst wakacyjny - osoby starsze / dzieci - zdrowsze jedzenie i większa różnorodność na co dzień - nowe produkty, sprzęty i usługi na potrzeby zbiorowego gotowania Zagrożenia dla nas? - postrzeganie kolektywizmu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

69 Nr 4 CELE I WYTYCZNE INNOWACJI (BRIEFING) SCENARIUSZ 4 (wspólna kuchnia/wspólne gotowanie) Które obszary innowacji można eksplorować w polskich realiach? Gotowanie jako pomysł na budowanie więzi i kompetencji. Od domowych kursów gotowania dla określonych grup odbiorców do profesjonalnych wydarzeń kulinarnych w profesjonalnej scenerii dla określonych grup odbiorców. Jakie istotne wartości i znaczenia warto rozwijać? Odkrywanie kuchni polskiej i kuchni innych narodów poprzez wspólne doświadczenia kulinarne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

70 SCENARIUSZ 4 burza mózgów: rezultaty 1 Firma cateringowa: kucharze gotują u siebie w domu, a jedzenie dostarczane jest do domu klienta. Posiłki stanowią połączenie kilku dań przygotowywanych przez różne osoby. Dzięki stronie internetowej dostępne są różne dania, z których klient może dowolnie komponować posiłek. Osobną usługą jest odbiór i dostarczanie posiłków. 2 Stworzenie szkoły kulinarnej dla dzieci połączenie nauki z zabawą. 3 Aktywacja gospodyń domowych: dobrze gotujące panie z obszarów wiejskich tworzące rozproszoną rozproszoną firmę cateringową, przygotowującą posiłki 4 Szkoła gotowania korzystająca z platformy internetowej: specjalne kursy o różnej tematyce 5 Podróże kulinarne: spotkania grup zainteresowanych określonymi regionami lub krajami, np. grupa indyjska, w ramach której przygotowuje się dania kuchni indyjskiej, rozmawia się o kulturze Indii, ogląda indyjskie filmy, itp. 6 Gotowanie i jedzenie na zewnątrz: specjalnie wyposażone miejsca w regionie, przystosowane do gotowania pod gołym niebem, np. w parkach lub ogrodach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

71

72

73

74 SCENARIUSZ 4: Końcowy pomysł Budowanie więzi poprzez gotowanie: pomysł polega na stworzeniu lokalnych ośrodków, w których można kupić lokalne produkty spożywcze i gotowe dania, a także gotować i cieszyć się miłym towarzystwem. Multi-usługowe usługowe punkty oferujące produkty spożywcze i gotową żywność, emanujące przyjazną atmosferą, która przyciąga lokalne rodziny; specjalne dania przygotowane przez babcie z sąsiedztwa; cykliczne imprezy specjalne. Strona internetowa ułatwiająca odnalezienie punktów oraz reklamowanie ich oferty i nadchodzących imprez. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

75

76

77 Fotopamiętnik z warsztatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

78

79

80

81

82 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu 3 przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży drzewno-meblarskiej w województwie Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Turystyka dziedzictwa

Turystyka dziedzictwa Turystyka dziedzictwa Poradnik dla organizacji pozarządowych Nina Gałuszka Pod redakcją: Barbary Kazior, Dominiki Zaręby Turystyka dziedzictwa Turystyka dziedzictwa Poradnik dla organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r.

Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r. Koncepcja Programowa udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r. Komisarz Generalny Sekcji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla Lokalnych Grup Wsparcia URBACT II

Zestaw narzędzi dla Lokalnych Grup Wsparcia URBACT II Zestaw narzędzi dla Lokalnych Grup Wsparcia URBACT II Czerwiec 2013 r. BUDOWANIE POTENCJAŁU ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY CZERPANIE JAK NAJWIĘKS- ZYCH KORZYŚCI Z WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ PRACA Z INTERESARIUSZAMI

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury

Podnoszenie wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury P r z e w o d n i k # 3 Podnoszenie wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wykaz skrótów.... 3 Przedmowa... 4 1. Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe w mikroprzedsiębiorstwach

Zarządzanie marketingowe w mikroprzedsiębiorstwach Jerzy J. Kowalski Zarządzanie marketingowe w mikroprzedsiębiorstwach Marketing jest obecnie w Polsce jednym z najczęściej wymienianych słów w działalności każdej firmy. Potocznie mówi się, iż w telewizji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych Raport końcowy Warszawa, listopad 2009 Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zamówienia: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów

Bardziej szczegółowo

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Bielsko-Biała 2010 Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Bardziej szczegółowo

Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy

Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy Publikacja powstała w ramach projektu Start dla innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla rozwoju lokalnego

Inspiracje dla rozwoju lokalnego Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Inspiracje dla rozwoju lokalnego Katalog dobrych praktyk z przeglądu międzynarodowego Projekt

Bardziej szczegółowo

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Europejski program zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Przewodnik Tworzenia Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług na rzecz MŚP

Świadczenie usług na rzecz MŚP Świadczenie usług na rzecz MŚP 1 SPIS TREŚCI Strona 1. Kontekst 4 1.1 MŚP w Regionie Morza Bałtyckiego 4 1.2 Potrzeby MŚP 7 1.3 Usługi specjalne na rzecz MŚP 8 2. Najlepsze Praktyki dot. usług na rzecz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo