Dwudziestolecie. Drodzy Czytelnicy! BESKIDZKA IZBA LEKARSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dwudziestolecie. Drodzy Czytelnicy! BESKIDZKA IZBA LEKARSKA"

Transkrypt

1

2

3 Dwudziestolecie BESKIDZKA IZBA LEKARSKA Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 28 tel.: , , fax: Prezes ORL Zyta Kaźmierczak- Zagórska Zastępcy Prezes Beata Jarczewska-Głośnicka Maciej Skwarna Sekretarz Jolanta Firlej-Dobrzańska z-ca Sekretarza Małgorzata Potyralska Skarbnik Krystyna Szyrocka-Kowalczyk Członkowie Prezydium Krystyna Małyska Andrzej Krawczyk Jacek Kossowski Drodzy Czytelnicy! Kierownik biura BIL - kancelaria: Joanna Bathelt Sekretariat: Katarzyna Stekla tel.: ; fax: poniedziałek, środa godz wtorek, czwartek godz piątek godz Rejestr lekarzy: Jolanta Białka tel.: ; fax: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz piątek godz Rejestr praktyk prywatnych: Barbara Krywult tel.: ; fax: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz piątek godz Ośrodek Kształcenia Medycznego: Urszula Hrabowska tel.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz piątek godz Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: Teresa Misiejko, Barbara Krywult tel poniedziałek, wtorek, środa, piątek godz czwartek godz Redaktor Naczelny: Klaudiusz Komor Zastępca: Aniela Ptak Członkowie Redakcji: Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Beata Jarczewska-Głośnicka, Wanda Żarnowska-Ćwiertka, Małgorzata Czaniecka, Małgorzata Potyralska Kontakt z nami: Beskidzka Izba Lekarska tel.: , , fax: Nakład: 3100 egzemplarzy skład komputerowy, projekt, reklama Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 220, tel./fax Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego: Agnieszka Gryczka ; 033/ poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz piątek godz Agencja Ubezpieczeniowa: Piotr Galus tel , poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz piątek godz Lekarska Kasa Pomocy: Maria Gryczka tel poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek godz Radca Prawny: Mec. Dorota Godlewska lekarzy przyjmuje we wtorki w godz (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) Główny księgowy: Leszek Ciosłowski tel.: ; fax: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz piątek godz Księgowość: Agnieszka Gryczka Czesława Kozioł tel.: ; 033/ fax: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz piątek godz REDAKCJA BIULETYNU Stare porzekadło głosi do trzech razy sztuka. W tym przypadku nie całkowicie się ono sprawdziło. Jak pewnie pamiętacie, zaplanowane w zeszłym roku na 10 kwietnia obchody Dwudziestolecia istnienia Naszej Izby, połączone z Dwudziestoleciem Odrodzonego Samorządu Lekarskiego, zostały w ostatniej chwili odwołane z powodu katastrofy smoleńskiej. Po długich przygotowaniach kolejną datę wyznaczyliśmy na 11 marca tego roku. Z pewnym niepokojem czekaliśmy na ten dzień, obawiając się że to jakieś fatum ciąży na naszej imprezie (i może coś w tym jest gdyż tego dnia rano zatrzęsła się ziemia w Japonii ), jednak tym razem całe obchody odbyły się bez przeszkód. W tym numerze biuletynu prezentujemy dużą porcję materiałów związanych z tym wydarzeniem. Możecie przeczytać wystąpienie Pani Prezes, obejrzeć archiwalne zdjęcia z dwudziestu lat Naszej Izby oraz fotoreportaż z obchodów. Zamieszczamy również listę osób odznaczonych złotym znaczkiem i medalem dwudziestolecia (tutaj należy sprostować, że złotym znaczkiem i medalem zostały odznaczone osoby, które nie otrzymały tych odznaczeń w poprzednich latach nie powinien więc dziwić brak wśród nich np. bardzo zasłużonych Ryszarda Batyckiego czy Marka Wietrznego). Całe obchody miały bardzo uroczystą oprawę dzięki wyjątkowemu urokowi nowej Sali Koncertowej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej, z której dzięki uprzejmości Dyrekcji mogliśmy skorzystać. Bardzo imponująco wyglądała lista przybyłych Gości począwszy od Prezesa NRL i prawie całego Prezydium NRL, poprzez władze samorządowe z Prezydentem Bielska-Białej aż po Naszych Parlamentarzystów z senatorem Rafałem Muchackim na czele. Wszyscy goście podkreślali, że w naszej izbie panuje najlepsza atmosfera, że czują i czuli się tutaj zawsze wspaniale a Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że w czasie jego dwóch kadencji jako prezesa NRL wizyty w naszej izbie należały do najprzyjemniejszych. Po długiej i pełnej życzeń oraz wspomnień części oficjalnej, odbyła się część artystyczna rozpoczęta przez wspaniały wykład profesora Woy-Wojciechowskiego ilustrowany muzyką największych twórców. Potem wystąpił z recitalem fortepianowym nasz kolega Rafał Kraus, anestezjolog, uczestnik amatorskiego konkursu Chopinowskiego, który zebrał gorące brawa. Po przerwie uświetnionej lampką szampana uroczyste obchody zakończył brawurowo wykonany koncert Orkiestry uczniów Szkoły Muzycznej pod batutą dyrektora Kucybały.Wszyscy goście podkreślali wspaniałą atmosferę i perfekcyjną organizację imprezy a urok i wspaniała akustyka nowej Sali jeszcze dodały smaku imprezie. Zapraszamy do lektury i oglądania! Klaudiusz Komor

4 Dwudziestolecie Koleżanki i Koledzy, Ponad 20 lat temu, bo 19 maja 1989 r. Sejm uchwalił ustawę o izbach lekarskich. Ustawa ta, przekazując część władzy państwowej naszemu samorządowi zawodowemu, była jednym z istotnych elementów odradzaj ą c e j s i ę w o l n o ś c i i d e m o k r a c j i w Polsce. Nie należy zapominać, że decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, izba lekarska ze względu na swój charakter prawny i szczególną funkcję publiczną nie jest stowarzyszeniem, lecz instytucją p r a w a p u b l i c z n e g o. I z b a l e k a r s k a d z i a ł a w i n t e r e s i e o g ó l n y m, w szczególności ochrony zdrowia przez sprawowanie prawnie określonej formy publicznej kontroli praktyki lekarskiej. Wielu Polaków, walcząc o suwerenność Polski, pośrednio walczyło o możliwość istnienia samorządów zawodów zaufania publicznego jako niezbywalnego atrybutu demokratycznego państwa. Lekarze, nie tylko poprzez swoje zaangażowanie zawodowe, ale także społeczne, stanowią środowisko twórczo i odważnie podejmujące wyzwania czasu, w którym żyjemy. Już w starożytnych Indiach powstało trafne o lekarzach przysłowie: Gdy się jest chorym to lekarz jest ojcem, gdy się wyzdrowiało - przyjacielem, gdy choroba przeszła i zdrowie powróciło- stróżem. 26 stycznia 1990r to ważna data dla Beskidzkiej Izby Lekarskiej, to dzień, w którym na I Okręgowym Zjeździe Lekarzy ukonstytuowała się Beskidzka Izba Lekarska. W zeszłym roku, W całej Polsce odbywały się uroczystości z okazji Dwudziestolecia Odrodzonego Samorządu Lekarskiego. My także zaplanowaliśmy obchody 20-lecia istnienia Beskidzkiej Izby Lekarskiej, wybraliśmy dzień 10 kwietnia. Niestety tragedia w Smoleńsku która wydarzyła się w tym dniu, na cały rok odsunęła nasze uroczystości.. Początki samorządu lekarskiego w Polsce sięgają czasów zaborów. Już wówczas na terenach ziem polskich zaczęły powstawać instytucje pełniące rolę izb. Po odzyskaniu niepodległości w II Rzeczypospolitej 2 grudnia 1921 roku Sejm uchwalił ustawę o izbach lekarskich i od tej daty rozpoczyna się właściwa historia samorządu lekarskiego. Rok później dokonano wyboru władz Naczelnej Izby Lekarskiej I kadencji. Do 1939 roku wybierano władze NIL w sumie pięciokrotnie. W czasie wojny działanie samorządu całkowicie zamarło lecz po wyzwoleniu izby zaczęły się szybko odradzać. Niestety, w doktrynie ówczesnego powojennego, totalitarnego systemu komunistycznego nie było miejsca na samorząd, szczególnie samorząd zawodu spostrzeganego jako niezależny i niesprzyjający władzy. 18 lipca 1950 roku Sejm Ustawodawczy jednomyślnie uchwalił ustawę o zniesieniu izb lekarskich. Idea reaktywowania samorządu lekarskiego zrodziła się ponownie w latach 80-tych. Nie do przecenienia jest tutaj rola Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, którego Zarząd Główny w pół roku po wyborach do sejmu IX Kadencji wystąpił z taką inicjatywą. Po licznych perturbacjach 17 maja 1989 roku, na ostatnim posiedzeniu sejmu IX kadencji posłowie przyjęli ustawę o izbach lekarskich, która dała początek obecnie istniejącym izbom. Według obowiązującego w 1989 roku podziału administracyjnego kraju istniało województwo bielskie. Jednakże według proponowanego podziału na tereny działania izb lekarskich lekarze z jego terenu mieli należeć do Śląskiej Izby Lekarskiej. Pragnienie niezależności i posiadania własnej tożsamości dodały grupie lekarzy z Podbeskidzia zapału w dążeniu do wydzielenia z terenu izby Śląskiej odrębnej izby. W dniu 7 listopada 1989 roku na zebraniu wyborczym delegatów na I Krajowy Zjazd Lekarzy z województwa bielskiego podjęto uchwałę wnioskującą do Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Zabrzu o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego organizacji izby lekarskiej z siedzibą w Bielsku-Białej. Okręgowy Zjazd Śląskiej Izby odbył się w dniu 9 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i zgromadził 425 delegatów, w tym 100 z terenu ówczesnego województwa bielskiego. Jak pisze Emilian Kocot w swoim sprawozdaniu z tego zjazdu - wniosek ten spowodował znaczne trudności proceduralne, bowiem zgodnie z ustawą i regulaminami, powołanie Izb Lekarskich powinno nastąpić wyłącznie w tych miastach które są siedzibami akademii medycznych. Dalej pisze on że: odbyła się szeroka i ostra dyskusja w wyniku której przyjęto wniosek, że zjazd wyraża zgodę na odłączenie Izby Lekarskiej w Bielsku, jeżeli na taką decyzję wyrazi zgodę Zjazd Krajowy. Według relacji burzliwy i emocjonujący zjazd zakończył się około 4 nad ranem Tak więc pierwszy, chyba najtrudniejszy krok, dzięki uporowi kolegów delegatów z naszego terenu, szczególnie dr Olgierda Kossowskiego, zakończył się pełnym sukcesem. Następny krok miał być uczyniony na I Krajowym Zjeździe Lekarzy, na którym województwo bielskie reprezentowało 20 delegatów. Wobec woli i uporu lekarzy z województwa bielskiego i Krajowy Zjazd Lekarzy, który odbył się w dniach grudnia 1989 r uchwalił utworzenie Okręgowej Izby Lekarskiej z siedzibą w Bielsku-Białej. Ostatecznie Beskidzka Izba Lekarska powołana została uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej w styczniu 1990 roku, a w dniu 26 stycznia 1990 roku podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Bielsku-Białej ukonstytuowała się Beskidzka Izba Lekarska. Liczyła ona wówczas 2100 lekarzy, na Zjazd wybrano 99 delegatów, spośród których wyłoniono liczącą 24 członków Okręgową Radę Lekarską I Kadencji. Przewodniczącym Okręgowej Rady Lekarskiej został wybrany Ryszard Batycki, a funkcję OROZ powierzono Janowi Hostyńskiemu. Na pierwszym posiedzeniu rady wybrano czterech zastępców przewodniczącego Krystiana Czajkowskiego, Jacka Grzbielę, Olgierda Kossowskiego i Stanisława 4 BIULETYN INFORMACYJNY

5 Dwudziestolecie Walusia. Sekretarzem ORL została Aniela Ptak, zastępcą sekretarza Iwona Klepacka a skarbnikiem Anna Byrczek. Funkcję przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego objął Ryszard Roztoczyński a Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tomasz Kawa. W skład prezydium weszli Marek Wietrzny i Janusz Chrószcz. Od samego początku swego istnienia Beskidzka Izba Lekarska działała bardzo prężnie i była widoczna na scenie krajowej. Dzięki staraniom władz izby pierwszej kadencji udało się uzyskać a następnie wyremontować obecną siedzibę przy ulicy Krasińskiego 28. Nie sposób nie wspomnieć tutaj o olbrzymim zaangażowaniu i własnoręcznym udziale w tym dwóch lekarzy Ryszarda Batyckiego i Marka Wietrznego. Cztery miesiące po pierwszym Okręgowym Zjeździe zaczęto wydawać Biuletyn Informacyjny Beskidzkiej Izby Lekarskiej, którego pierwszym redaktorem naczelnym została Aniela Ptak i pełniła tą funkcję nieprzerwanie do 2006 roku. W trakcie tych lat biuletyn zmieniał się, stawał bardziej profesjonalny. W 2006 r nowym redaktorem naczelnym został Klaudiusz Komor i pełni tę funkcję do dzisiaj, a Koleżanka Aniela Ptak nadal wspiera swoim doświadczeniem Biuletyn. Również w pierwszej kadencji w 1991 r powołano Lekarska Kasę Pomocy przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej, której założycielem i pierwszym prezesem został kolega Mieczysław Bagiński. Od tego czasu kasa udziela nie oprocentowanych pożyczek, stale podnosząc ich wysokość, która obecnie wynosi 10 tys, zł. Lekarska Kasa cieszy się wielka popularnością, obecnie liczy około 1300 członków. Pozycja naszej izby na arenie krajowej została doceniona przez przyznanie Beskidzkiej Izbie Lekarskiej organizacji II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy. Wiodącym, wręcz przełomowym dla samorządu stał się główny temat zjazdu Kodeks Etyki Lekarskiej. Obrady nad zaproponowanym projektem trwały przez cały drugi dzień zjazdu, były niezwykle burzliwe, pełne dyskusji i protestów. W końcu około 1.00 w nocy zdecydowaną większością głosów Kodeks Etyki uchwalono.. Bardzo pracowita I Kadencja samorządu zakończyła się 22 października 1993 roku kiedy na IV Sprawozdawczo- -Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy BIL wybrano władze na kolejną kadencję. Po raz drugi Przewodniczącym ORL został wybrany Ryszard Batycki a OROZ - Jan Hostyński. Funkcję zastępców przewodniczącego w II kadencji pełnili Marek Wietrzny, Krystian Czajkowski i Bogusław Talaga. Sekretarzem została Jolanta Firlej-Dobrzańska, jej zastępcą Iwona Klepacka, skarbnikiem ORL Anna Kozik a zastępcą skarbnika Krystyna Cieślawska-Kłosińska. Członkiem prezydium wybrano ponadto Jacka Korzistkę. Po raz drugi przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego został Ryszard Roztoczyński a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Tomasz Kawa. Lata drugiej kadencji oprócz dalszego rozwoju i rozszerzania działalności izby, zdominowały protesty i strajki lekarzy. Zaczęła się wieloletnia, żmudna walka o godne zarobki lekarzy. Samorząd lekarski aktywnie angażował się w protesty, lekarze z naszej izby brali udział w marszach protestacyjnych w Warszawie, strajkach i demonstracjach. W izbie powstał Klub Lekarza, który działał i dynamicznie rozwijał się dzięki zaangażowaniu koleżanki Basi Łukasiewicz-Świerczyńskiej. Przez kolejne trzy kadencje Basia była prawdziwym motorem napędowym wszystkich działań klubu. W czwartej kadencji pałeczkę przejął i dzierży ją do dzisiaj kolega Klaudiusz Komor. Bardzo ważną osobą i dobrym duchem klubu od momentu jego powstania jest pani Danusia Siuda. Klub Lekarza jest miejscem dla wszystkich lekarzy, zarówno młodych jak i seniorów. Corocznie spotykamy się na tradycyjnym opłatku, organizujemy mikołajki, dzień dziecka, ale też bale andrzejkowe, a nawet sylwestrowe. Ma tutaj też przystań klub seniora, od wielu lat prowadzony przez niestrudzoną doktor Janinę Milotę. 7 listopada 1997 roku odbył się XI Sprawozdawczo- -Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy BIL. Na zjeździe tym wybrano nowe władze. Nowym sternikiem, który miał prowadzić Beskidzką Izbę przez kolejne, jak się potem okazało, osiem lat została Krystyna Szyrocka-Kowalczyk. Funkcję OROZ objął Witold Turaj, przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego pozostał Ryszard Roztoczyński a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Macieja Jagiełłę. Wybrana na zjeździe okręgowa rada lekarska ze swojego grona wybrała pozostałych członków Prezydium zastępcami przewodniczącej zostali Ryszard Batycki, Marek Wietrzny i Krystyna Małyska. Sekretarzem wybrana została Jolanta Firlej-Dobrzańska, jej zastępcą Krystyna Cieślawska-Kłosińska, skarbnikiem Teresa Pardela- -Gilowska a jej zastępcą Barbara Łukasiewicz-Świerczyńska. Członkami prezydium zostali ponadto Krystian Czajkowski, Jerzy Frączek, Bogdan Krupnik i Radosław Piwowarczyk. Lata tej kadencji dla naszej izby okazały się ciężką próbą. Reforma administracyjna kraju zlikwidowała województwo bielskie a teren działania Beskidzkiej Izby Lekarskiej znalazł się na terenie dwóch województw śląskiego i małopolskiego. Oczywiście natychmiast zaczęto dostosowywać wszystko do nowych województw również pojawiły się zakusy likwidacji małych izb lekarskich i zrównania obszarów działania izb z obszarami województw. Dla Beskidzkiej Izby zaczęła się pierwsza, niestety nie ostatnia batalia o przetrwanie. Trzeba było przekonać zarówno władze jak i członków innych izb, że istnienie mniejszych izb lekarskich jest istotnym warunkiem realizacji podstawowych zadań samorządu lekarskiego. Dzięki uporowi i zaangażowaniu działaczy, a zwłaszcza charyzmatycznej pani Przewodniczącej udało się utrzymać Izbę w dotychczasowym kształcie. Na jakiś czas zakusy na likwidację Beskidzkiej Izby Lekarskiej zostały powstrzymane. W wyniku reformy administracyjnej pojawiła się luka w organizacji kształcenia podyplomowego lekarzy, ponieważ zlikwidowano wojewódzkie ośrodki doskonalenia kadr medycznych. W naszej Izbie powołano działający do dzisiaj Ośrodek Kształcenia Medycznego, który zajął się organizowaniem kursów i szkoleń dla lekarzy. Posunięcie okazało się bardzo trafione dzisiaj nasza izba dysponuje jednym z najlepszych w kraju BIULETYN INFORMACYJNY 5

6 Dwudziestolecie ośrodków kształcenia. Na początku 21-go wieku w całej Polsce bardzo zaktywizował się ruch młodych lekarzy, co w pewnym sensie wywołała zapowiedź wprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego. W naszej izbie jako jeden z pierwszych powstał prężnie działający Klub Młodego Lekarza założony pod skrzydłami Izby przez młodych lekarzy tuż po stażu Rafała Klubę, Klaudiusza Komora i Marcina Nowaka. W kolejnej IV kadencji samorządu w latach ponownie Przewodniczącą została Krystyna Szyrocka-Kowalczyk. OROZ został wybrany Krzysztof Jurczyk, przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego Wojciech Rawski a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ponownie Maciej Jagiełło. W prezydium ORL znaleźli się jeszcze jako z-cy przewodniczącej Jolanta Firlej-Dobrzańska i Krystyna Małyska, sekretarz Bogdan Fender, z-ca sekretarza Agnieszka Gorgoń- -Komor, skarbnik Teresa Pardela-Gilowska oraz członkowie Alojza Warchał, Zyta Kaźmierczak-Zagórska oraz Zygmunt Łabudziński. Okres IV kadencji obfitował w wiele ważnych dla izby wydarzeń. Przy izbie powołano do życia agencję ubezpieczeniową, która zajęła się nie tylko przygotowywaniem najlepszych ofert ubezpieczenia OC dla lekarzy ale opracowała dla nich również ofertę ubezpieczeń na życie, majątkowych i komunikacyjnych. Bardzo aktywnie działała komisja sportu w naszej izbie narodziły się Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce a także Mistrzostwa Polski Lekarzy w Wędkarstwie, których gościem był sam ŚP prof. Religa, wtedy kandydat na prezydenta, organizowano mistrzostwa lekarzy w biegach narciarskich, kolarstwie górskim, biegu na 10km, duathlonie. Lata t e o b fi t u j ą r ó w n i e ż w s u k c e s y n a s z y c h l e k a r z y - s p o r t o w c ó w - w 2002 roku drużyna lekarzy-piłkarzy naszej izby zdobyła tytuł mistrza polski lekarzy w piłce nożnej halowej (jedyny dotychczas tytuł mistrzowski w grach drużynowych). Lata IV kadencji bardzo korzystnie odbiły się na zacieśnieniu współpracy z sąsiednimi izbami wprowadzono cykliczne spotkania prezydiów izby Śląskiej, Częstochowskiej i Beskidzkiej a wszystkie izby zaczęły mówić jednym, mocnym głosem, co nie pozostało bez znaczenia w kontaktach z administracją państwową. Odbywały się również spotkania z prezydiami izby Małopolskiej i Tarnowskiej. W IV kadencji nasza izba, chociaż mała, miała aż trzech członków w Naczelnej Radzie Lekarskiej (Krystyna Szyrocka- -Kowalczyk, Ryszard Batycki i Klaudiusz Komor przyp.red.). V kadencja obejmująca lata minęła bardzo szybko, bo też wydarzyło się bardzo wiele. Podczas tamtych wyborów nastąpiła całkowita zmiana wszystkich szefów organów Izby. Na stanowisku przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej zastąpiłam Dr Krystynę Szyrocka Kowalczyk, która przez dwie kadencje pełniła tę funkcje stawiając poprzeczkę niezwykle wysoko dla swojego następcy. Podobną sytuacje mieli koledzy, Dr Mariusz Ciopała,który został Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz Dr Józef Wróbel obejmujący funkcję Przewodniczącego Sądu Lekarskiego., a także Dr Wacław Byrdy wybrany na Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Do prezydium ORL zostali ponadto wybrani Jolanta Firlej-Dobrzańska, Klaudiusz Komor i Hubert Kubica jako zastępcy przewodniczącej, Bogdan Fender jako sekretarz, Krystyna Małyska jako zastępca sekretarza, Krystyna Szyrocka-Kowalczyk jako skarbnik oraz Jacek Kossowski i Andrzej Krawczyk jako członkowie. Nikt wtedy nie spodziewał się jak trudna dla naszej izby będzie ta kolejna, V kadencja. Pierwsza część kadencji została zdominowana przez strajki lekarzy. Początkowe próby pokojowych negocjacji z rządem i akcje informacyjne nie zdają egzaminu. Marsze protestacyjne w stolicy, w których aktywnie uczestniczą lekarze naszej izby, również nie przekonują rządu. Padają słynne słowa Pokaż lekarzu co masz w garażu a nawet straszą nas ubraniem w kamasze. Wiosną 2007 roku protesty wybuchają ze zdwojoną siłą zaczynają się strajki lekarzy w szpitalach, lekarze masowo składają wypowiedzenia z pracy. Do protestów przyłączają się pielęgniarki.w tym trudnym okresie nasza izba murem stoi za protestującymi lekarzami, staje się miejscem do spotkań, członkowie prezydium aktywnie uczestniczą w negocjacjach i komitetach strajkowych. Izba broni lekarzy i tłumaczy ich racje na łamach mediów. W części naszych szpitali rozpoczyna się głodówka, która rozrastając się doprowadza wreszcie do podpisania porozumień i zawieszenia protestu. Lekarze uzyskują podwyżki, co prawda najwyższe w historii, ale jednak dalekie od oczekiwań. Z pomocą przychodzi nam jednak wprowadzenie dyrektywy dotyczącej czasu pracy - w końcu godziny dyżuru stają się czasem pracy. Zaangażowanie i postawa Beskidzkiej Izby Lekarskiej w czasie strajków zostały docenione nawet przez zarząd OZZL a przewodniczący Krzysztof Bukiel podczas zjazdu w Łańsku wręczył na moje ręce jako Przewodniczącej ORL BIL pisemne podziękowania. Jeszcze nie zakończył się ten trudny dla nas okres a w naszą izbę uderzył kolejny grom. W V kadencji dwukrotnie przeżyliśmy zamach na nasze istnienie. Pierwszy atak nastąpił zaraz na początku kadencji. Wówczas inicjatywa poselska w zakresie zjednania obszaru działania izb z podziałem terytorialnym kraju nie wyszła poza komisje sejmowe. Włożyliśmy dużo wysiłku, aby przekonać ówczesnych posłów, na czele z Panią Poseł Ewą Kopacz, która wtedy była przewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia, ze nie należy burzyć dotychczasowych struktur skoro one dobrze funkcjonują. Łatwiej nam było przekonywać posłów, bo w Bielsku- -Białej odbywało się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, na które zostaliśmy zaproszeni. Na krótko mieliśmy spokój. Zmienił się układ polityczny, a nad naszą izbą zaczęły się gromadzić jeszcze czarniejsze chmury. Nigdy nie byliśmy tak blisko utraty samodzielności Beskidzkie Izby Lekarskiej., jak wtedy, w 2008r, gdy cios został wymierzony przez minister- 6 BIULETYN INFORMACYJNY

7 Dwudziestolecie stwo zdrowia przy wsparciu przewodniczącego Izby Lekarskiej w Warszawie. Podjęliśmy intensywne działania przy wsparciu posłów i senatora z Podbeskidzia, zwróciliśmy się do Starosty Bielskiego i do Rady Miasta Bielska Białej. Również na terenie kraju, wszystkie zagrożone izby zjednoczyły się tworząc wspólny front, na skalę dotychczas niespotykaną. Paradoksalnie walka o istnienie Beskidzkiej Izby Lekarskiej wzmocniła naszą pozycje wśród innych okręgowych Izb. Mamy sojuszników nawet w odległych wielkich Izbach, które przyjmowały stanowiska popierające nasze starania, organizowały spotkania z posłami i senatorami zawsze stawiając w programie punkt dotyczący terytorialności Izb. W V kadencji kontynuowaliśmy nawiązaną wcześniej współpracę ze Śląską i Częstochowską Izbą Lekarską. Wielokrotnie spotykaliśmy się w gronie członków prezydium poszczególnych izb, zapraszaliśmy też gości. Tematyka spotkań była zróżnicowana. Ważnym wydarzeniem było opublikowanie wspólnego stanowiska dotyczącego wynagrodzeń oraz czasu pracy. Nawiązując tego rodzaju współpracę pokazaliśmy, ze będąc osobno tworzymy wspólna drużynę, która zgodnie gra bez antagonizmów i niepotrzebnych zgrzytów. Początkiem 2008 r. nadszedł oczekiwany moment, w którym zaczęła obowiązywać Dyrektywa Europejska regulująca czas pracy lekarza, zgodnie z którą dyżur medyczny został włączony do czasu pracy. Moment, w którym wtedy znaleźliśmy się był niepowtarzalna okazją, aby nareszcie uzyskać godziwe wynagrodzenie za normalny czas pracy. Otóż niestety prawie wszyscy przekonaliśmy się, że sprawa nie jest prosta. Trudno pogodzić pracę w normatywnym czasie pracy z pracą na dyżurach i nie przekraczać normy unijnej. Pracując zgodnie z Dyrektywą Unijną dotyczącą czasu pracy lekarzy czarno na białym widać, że praca w wymiarze 37godzin i55 minut tygodniowo w systemie całodobowego zapewniania świadczeń zdrowotnych wymaga zaangażowania większej liczby lekarzy. Niestety lekarzy w Polsce brakuje, szczególnie tych, którzy chcieliby pracować w publicznej, nadal źle opłaconej ochronie zdrowia. W niektórych oddziałach szpitalnych powoli realizuje się czarny scenariusz. Lekarze pracują według grafików, a to powoduje, że tylko ordynator tak naprawdę zna pacjentów. Lekarz nierzadko spotyka się z pacjentem na początku i pod koniec hospitalizacji. Pojęcie lekarza prowadzącego proces diagnostyczno-leczniczy powoli odchodzi do lamusa. Czy o to nam chodziło? Izba to przede wszystkim miejsce, gdzie lekarz może się kształcić. Ośrodek Kształcenia cały czas się rozwija, organizujemy różne formy kształcenia od kilkugodzinnych wykładów, poprzez cykle warsztatów, a także ogólnopolskie dwudniowe konferencje. Wszystkie nasze szkolenia są zarejestrowane w NRL. Uznaliśmy, że w obliczu konieczności gromadzenia punktów edukacyjnych trzeba stworzyć warunki tutaj na miejscu, aby nie trzeba było daleko wyjeżdżać i ponosić związane z tym dodatkowe koszty. Za każde szkolenie lekarz otrzymuje punkty edukacyjne..intensywność i frekwencja, sprawna organizacja szkoleń zarówno lekarzy jak i lekarzy dentystów świadczy o tym, ze należy utrzymać obrany kierunek i rozwijać. Podjęliśmy również starania o uzyskanie funduszy europejskich. Przez ostatnie lata V kadencji, nasz izba, chociaż nie należy do dużych izb zorganizowała chyba najwięcej ogólnopolskich imprez sportowych dla lekarzy organizowaliśmy nawet zawody w wędkarstwie morskim pomimo, że od morza dzieli nas ponad 600 km. Członkiem naszej izby jest również najsłynniejszy polski lekarz sportowiec Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz świata w lotach szybowcowych, który został wybrany przez komisję Sportu NRL najlepszym lekarzem-sportowcem roku 2008 Izba to miejsce w którym każdy lekarz powinien znaleźć wsparcie we wszystkich sprawach, które go dotyczą zarówno indywidualnie jak w grupie. W V kadencji uczestniczyliśmy w batalii o Szpital Pediatryczny, zajmowaliśmy stanowisko w sprawie obsadzania stanowisk ordynatorów-koordynatorów w Szpitalu Powiatowym w Żywcu, stanęliśmy przed problemem odejścia z pracy prawie wszystkich psychiatrów z ZOZ-u Psychiatrycznego w Olszówce. Niestety najtrudniej rozwiązywać konflikty, gdy po drugiej stronie stoi przeciwnik nie przyjmujący rzeczowych argumentów, wkrada się lokalna polityka albo bierze się pod uwagę bezwzględny rachunek ekonomiczny VI Kadencja rozpoczęła się jesienią 2009, podczas XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy BIL zostały wybrane nowe-stare władze BIL. Już stało się tradycją, że stanowiska funkcyjne są pełnione przez dwie kadencje, tak jak pozwala ustawa. Zgodnie z nową ustawą o Izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 powołaliśmy Dr Janusza Mogilskiego na mediatora Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Z instytucją mediatora wiążemy nadzieję na zakończenie spraw toczących się przed organami odpowiedzialności zawodowej Izby zawarciem ugody. VI Kadencja trwa, wiec trudno o jej podsumowanie, ale możemy się pochwalić, że wspólnie z firma brokerska wypracowaliśmy nowy, zupełnie unikatowy produkt ubezpieczeniowy przeznaczony głównie dla lekarzy zatrudnionych na kontrakcie, zabezpieczający ich od utraty dochodu w przypadku DŁUGOTRWAŁEJ niezdolności do pracy lub wypadku. Już wiemy, że VI Kadencja przebiegać będzie pod znakiem walki o finanse Izby tzn. domagania się od Ministra Zdrowia pełnej refundacji kosztów związanych w wykonywaniem zadań przejętych od administracji państwowej, oraz że w obliczu ofensywy legislacyjnej rządu dotyczącej ustaw zdrowotnych, a w tym ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, będziemy walczyć miedzy innymi o właściwie kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów. Pewnie pojawią się nowe problemy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Wszystko o czym opowiedziałam byłoby niemożliwe do zrealizowania, gdyby nie wspaniali- Koleżanki i Koledzy- Lekarze zaangażowani w pracę w Izbie oraz współpracownicy-pracownicy etatowi Izby. Niektórzy Pracownicy Biura są z nami od początku istnienia Izby, inni młodsi w kolejnych latach dołączyli, ale od lat stanowią stabilny, zgrany zespół, któremu na sercu leży dobro Izby. Od 15 lat Pani mecenas Dorota Godlewska cierpliwie wspiera nas swoją wiedzą, asekuruje nasze działania, bezpiecznie prowadzi przez meandry prawa. 20-lat pracy dla środowiska lekarskiego, to być może nie jest zbyt długa historia jeśli weźmie się pod uwagę 100-letnią historię towarzystw lekarskich w Polsce czy też ponad 80-letnią tradycje izb lekarskich na ziemiach polskich, ale dla indywidualnego lekarza, działacza izbowego to doprawdy szmat czasu. Wśród nas są koledzy, którym chciałabym pogratulować Jubileuszu 20-lecia, ponieważ byli przy narodzinach Beskidzkiej Izby Lekarskiej, organizowali Ją, walczyli o Jej autonomie i przetrwanie. Poświęcili dużo czasu i energii na to,aby była ona w obecnym kształcie. BIULETYN INFORMACYJNY 7

8 Dwudziestolecie 8 BIULETYN INFORMACYJNY

9 Dwudziestolecie BIULETYN INFORMACYJNY 9

10 Dwudziestolecie 10 BIULETYN INFORMACYJNY

11 Lista złote znaczki BIL Augustyn Jerzy Betlej Janusz Cieślawska-Kłosińska Krystyna Fender Bogdan Franczyk Jan Frączek Jerzy Godlewska Dorota Hańderek Wiesław Hebda Władysław Jurczyk Krzysztof Kopeć Paweł Krawczyk Andrzej Łabudziński Zygmunt Łoboda Konstanty Łukasiewicz-Świerczyńska Barbara Małyska Krystyna Mąsior Jarosław Pardela-Gilowska Teresa Szyrocka-Kowalczyk Krystyna Warchał Alojza Medale XX-lecia Odrodzonego Samorządu Lekarskiego 1.Augustyn Jerzy 2.Bagiński Mieczysław 3.Bathelt Joanna 4.Byrczek Anna 5.Cempura-Strzelecka Halina 6.Chowaniec Witold 7.Chrószcz Janusz 8.Ciopała Mariusz 9.Czajkowski Krystian 10.Danel Krystyna 11.Działach-Paszek Urszula 12.Fender Bogdan 13.Frączek Jerzy 14.Gorgoń-Komor Agnieszka 15.Gryczka Maria 16.Grzbiela Jacek 17.Hańderek Wiesław 18.Hrabowska Urszula 19.Jurczyk Krzysztof 20.Jurecka Anna 21.Kawa Tomasz 22.Klepacka Iwona 23.Kluczyńska Janina 24.Kołodziejczyk Dorota 25.Kopeć Paweł 26.Kotowiecki Edward 27.Kozik Anna Dwudziestolecie 28.Kozioł Czesława 29.Kubica Hubert 30.Łabudziński Zygmunt 31.Ładoś Mariusz 32.Łoboda Konstanty 33.Łukasiewicz-Świerczyńska Barbara 34.Mach Grażyna 35.Małyska Krystyna 36.Mańko-Juraszek Renata 37.Miodoński Andrzej 38.Misiejko Teresa 39.Morawiec-Krause Halina 40.Pałysińska Barbara 41.Pardela-Gilowska Teresa 42.Rawski Wojciech 43.Schmidt-Bereś Anna 44.Schonwalder Stanisław 45.Siuda Danuta 46.Sojka Elżbieta 47.Sokalla Joanna 48.Stojak Ewa 49.Sypień Anna 50.Szlagor Zuzanna 51.Świrydo-Hycza Joanna 52.Talaga Bogusław 53.Turaj Witold 54.Waluś Stanisław 55.Warchał Alojza 56.Wietrzny Marek 57.Wolanin Sonia 58.Woźnica Ryszard 59.Wróbel Józef BIULETYN INFORMACYJNY 11

12 Z historii medycyny bielskiej 12 BIULETYN INFORMACYJNY

13 X lat MEDICA 2000 X lat MEDICA marca 2011r. odbyło się uroczyste spotkanie pracowników i gości zaproszonych z okazji dziesięciolecia NZOZ Medica 2000 w Żywcu. Uroczyste spotkanie odbyło się w znanej żywieckiej restauracji u Meresa. W wesołej atmosferze spędziliśmy kilka godzin podsumowując dziesięć lat ciężkiej pracy, dzięki której stworzyliśmy przychodnię rejonową od podstaw. Zaczęło się wszystko r. w piękny słoneczny dzień, który nastawił nas pozytywnie i sprawił, że mocniej uwierzyliśmy w sukces przedsięwzięcia jakim było stworzenie w zupełnie nowym miejscu przychodni rejonowej dla miasta Żywca. Początki były naprawdę trudne i wiązały się z wieloma wyrzeczeniami, przełamywaniem licznych trudności administracyjnych i barier finansowych. Już w pierwszym roku funkcjonowania zakład miał podpisane kontrakty z ówczesnymi instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego, zarówno śląską kasą chorych jak i branżową kasą chorych, co umożliwiło sprawną obsługę pacjentów obu ubezpieczycieli. Od samego początku posiadaliśmy system elektronicznej rejestracji pacjentów, który spełniał wymogi obu kas chorych. Z roku na rok powiększaliśmy zarówno liczbę pacjentów, którzy oddali się pod naszą opiekę jak i ilość personelu, który wypełniał zadania związane z zakontraktowanymi świadczeniami. Obecnie wykonujemy świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, prowadzimy diagnostykę kardiologiczną w zakresie badań ultrasonograficznych i holterowskich, diagnostykę schorzeń naczyń, wykonujemy badania laboratoryjne, medycyny pracy oraz prowadzimy szkołę rodzenia. Stale z naszym dwunasto osobowym zespołem współpracuje grono specjalistów z zakresu kardiologii, chirurgii, ortopedii. Od trzech lat jesteśmy w nowym budynku, w którym oprócz naszego zakładu mieszczą się poradnie specjalistyczne: neurologiczna, okulistyczna, pulmonologiczna, dermatologiczna, a obok funkcjonują specjalistyczne praktyki lekarskie z zakresu alergologii, diabetologii, ginekologii, ortopedii, neurochirurgii i stomatologii. Dziesięć lat minęło w błyskawicznym tempie, wspomnienia z początków działalności niemal już się zatarły. Nasi mili goście życzyli nam dalszych lat przepracowanych z sukcesami i kolejnych spotkań jubileuszowych w dobrej kondycji i zdrowiu. Dziękując wszystkim za przybycie i wspólną zabawę pozdrawiamy serdecznie. R. Piwowarczyk. BIULETYN INFORMACYJNY 13

14 SENIORZY Komunikat dla stomatologii Informujemy, że na spotkaniu z przedstawicielami ŚOW NFZ uzgodniono wymiary harmonogramów pracy dostosowane do liczby punktów kontraktowanych przez ŚOW NFZ w ramach jednego etatu przeliczeniowego. Uzgodnione minimalne ilości dni i godzin dostępności wynoszą odpowiednio: w przypadku pełnego etatu (8500 pkt./miesiąc) 20 godzin tygodniowo tj. 4 dni po 5 godzin lub 5 dni po 4 godziny; w przypadku 0,75 etatu (6375 pkt./miesiąc) 15 godzin tygodniowo tj. 3 dni po 5 godzin lub 5 dni po 3 godziny lub wg innych układów np (minimalna dzienna dostępność to 3 godziny); w przypadku 0,5 etatu (4250 pkt/miesiąc) 10 godzin tygodniowo tj 2 dni po 5 godzin lub 3 dni wg schematu np (minimalna dzienna dostępność to 3 godziny); Przypominamy, że elementy, które były rankingujące w konkursie ofert (np. dostępność w sobotę, dodatkowa dostępność po południu co najmniej do godz. 18) nie mogą zostać naruszone. Komunikat Zapobieganie zakażeniom - Obowiązek kontroli wewnętrznej Kontrolę wewnętrzną przeprowadza samodzielnie lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych. Kontrolę należy przeprowadzać co 6 miesięcy w zakresie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Kontrola wewnętrzna obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności w zakresie : 1. Oceny ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 2. Procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 3. Monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych 4. Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. 5. Wykonywanie badań laboratoryjnych. 6. Analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej. 7. Profilaktyki i terapii antybiotykowej. Rozporządzenie MZ z dnia 27 maja Opr.lek dent.a.warchał Poświąteczne refleksje... Znowu skończył się okres Bożego Narodzenia...Mikołajki, Święta, Sylwester, Nowy Rok... Nie pędź tak czasie, nie pędź, zatrzymaj się, zwolnij!... Tak chciałaby powiedzieć większość członków nas z e g o,, K l u b u S e n i o r a.... Z a w s z e n a c o ś c z e k a m y... A tymczasem nieznany autor napisał mądre zdanie -,,Szczęście jest podróżą a nie osiągnięciem celu Teraźniejszość najwięcej się liczy! Żyj i doceniaj chwilę obecną... My w naszym klubie staramy się właśnie jakoś żyć - urozmaicając sobie swoje życie na bieżąco. Nawiązaliśmy ponownie kontakt z chórem - obecnie,,piast - dawniej,,chór przy Uniwersytecie III-go Wieku, który w ostatnim okresie dał dla nas dwa koncerty. Pierwszy koncert przedświąteczny - przeniósł nas w świat naszej młodości. Drugi w formie biesiady - śpiewaliśmy wspólnie nasze piękne kolędy i zajadaliśmy się smakołykami przygotowanymi przez panią Danusię...Oczywiście najważniejszym wydarzeniem, jak zwykle w tym okresie, było nasze,,spotkanie Wigilijne.Jak co roku przy takiej okazji., sala klubowa pękała w szwach. Przyjechali także seniorzy z Żywca, z Oświęcimia i innych miejscowości. Tym razem, aby się nie przepychać, nasza Przewodnicząca, dr Jasia Milotowa, zaprosiła nas wszystkich zza stołu, do pierwszej części pomieszczenia klubowego i utworzyliśmy wielki krąg. Tutaj przyjęliśmy od Niej życzenia, a potem swobodnie mogliśmy wyściskać się z przyjaciółmi. Były także życzenia od Beskidzkiej Izby Lekarskiej - przekazał nam je dr Maciej Skwarna i nasze podziękowania za opiekę i wsparcia materialne jakimi nas Izba darzy... Potem uczta przy wigilijnym stole, pogawędki,wspomnienia i oczywiście kolędowanie - rodzaj konkursu z dwóch końców długich stołów biesiadnych... Nagle zrobiło mi się dziwnie przykro... Nasunęło mi się wspomnienie tak bardzo związane z takimi spotkaniami... Przez wiele lat, w pewnej chwili na salę wchodziła dr Irena Sienicka z Gwiazdą Betlejemską i grupką kolędników. Niestety, kilka lat temu niespodziewanie od nas odeszła...niezbadane są wyroki Boskie... Ważne jest abyśmy my w czasie tej naszej ziemskiej podrózy - w miarę możliwości - umieli być szczęśliwi, umieli dzielić się szczęściem i służyć innym.,,...świeca nic nie traci - jeżeli służy do zapalenia innych świec... Napisała - Wanda Żarnowska Ćwiertka Zdjęcia - Piotr Kmiecik Bielsko- Biała, r. 14 BIULETYN INFORMACYJNY

15 SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI W dniu 26 marca 2011 r. odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Beskidzkie Dni Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej, zorganizowana przez Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej [CMR] w Bielsku Białej i Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Park Hotel Vienna. Uczestniczyło ponad 150 lekarzy lekarzy z terenu Podbeskidzia oraz przedstawicieli władz miasta, członków parlamentarnych Komisji Zdrowia, obserwatorów NFZ i przedstawicieli Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych. Wykłady i prezentacje, dotyczące aktualnych metod leczenia otyłości, przedstawili badacze i praktycy z Uniwersytetów Medycznych z Warszawy,Krakowa i Katowic.Prezentacje wygłosili także lekarze Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej, w którym od wielu lat przeprowadza się chirurgiczne i zachowawcze leczenie otyłości. Otyłość [nadwaga] jest istotnym czynnikiem predysponującym do wielu chorób i powikłań patologicznych. W krajach zasobniejszych gospodarczo otyłość stanowi ważny problem dla systemów ochrony zdrowia. Chorobowy i ekonomiczny. Na nadwage i otyłośc cierpi 8 milionów Polaków.. Szczególnie niepokojaca jest wzrastająca liczba nadwagi u dzieci i młodzieży co jest związane ze złymi nawykami żywienia w rodzinie,agresywną reklamą i łatwym dostępem do wysokokalorycznej żywności. W sesji pierwszej przedstawiono metody kontroli ryzyka sercowo-naczyniowego u osób otyłych [prof. Zbigniew Gaciong], leczenie zachowawcze otyłości [prof. Barbara Zahorska-Markiewicz], oraz wyniki eksperymentalnych badań syndromu metabolicznego na zwierzętach [prof.krystyna Pierzchała-Koziec]. Wykładowcy wykazali związek otyłości z powikłaniami sercowo-naczyniowymi, korzyści redukcji wagi w cukrzycy czy nadciśnieniu tetniczym [np. spadek wagi o kilogram powoduje trwałe zmniejszenie ciśnienia o 1 mm] i rolę właściwej diety w zachowawczym leczeniu otyłości. W sesji drugiej chirurg bariatra, dr hab. Mariusz Wyleżoł,opisał skuteczność stosowanych obecnie chirurgicznych metod zmniejszania wchłaniania pokarmów w górnym odcinku przewodu pokarmowego wprowadzonych do praktyki klinicznej pod koniec lat 90-tych. [ np. metoda laparoskopowego opasania żołądka, chirurgicznego wyłączenia żołądka czy procedury wyłączenia żółciowo-trzustkowego]. Nastepnie chirurg plastyk, dr med. Janusz Sirek zareprezentował własne wieloletnie doświadczenia i wyniki procedur plastycznych i rekonstrukcyjnych w zakresie usuwania nadmiaru powłok skórnych po operacjach bariatrycznych. W obydwu prezentacjach zastosowane metody i wyniki leczenia zostały udokumentowane fotografiami przed i pooperacyjnymi. Istotnym elementem zwalczania otyłości jest psychoterapia. Aspekty psychologiczne otyłości przedstawiła dr Monika Bąk-Sosnowska,psycholog kliniczny ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dr Ewa Habelak [laryngolog] opisała diagnostykę i terapię zespołu chrapania i bezdechu sennego u pacjentów z nadwaga i otyłością a i dr Joanna Kalita Jóźwik [ stomatolog] przedstawiła wspomagające oddychanie w czasie snu aparaty CPAP lub nazębne aparaty ortodontyczne. Dr Jóźwik omówiła wskazania do stosowania tych aparatów w zachowawczym i przedoperacyjnym leczeniu bezdechu u pacjentów z zaawansowaną otyłością. Na zakończenie konferencji dr Andrzej Daszkiewicz, kierujący zespołem anestezjologicznym Szpitala CMR omówił przygotowanie chorego z otyłościa olbrzymią do znieczulenia ogólnego przed operacją bariatryczną. Problem ten jest dużym wyzwaniem ponieważ chorzy z otyłościa olbrzymią sa obciążeni często licznymi chorobami współistniejącymi [m.inn. cukrzycą, chorobami krążenia]. Miłym akcentem dla uczestników Konferencji było losowanie upominków. Ryszard Wydra, Zbigniew Świerczyński [Szpital CMR-Bielsko-Biała]. BIULETYN INFORMACYJNY 15

16 OGŁOSZENIA - TERMEDIA Bóle kręgosłupa i ich leczenie pod redakcją prof. Waldemara Koszewskiego Problematyka bólów kręgosłupa ma charakter wielospecjalistyczny. Obejmuje tematykę od biomechaniki, przez rehabilitację, leczenie farmakologiczne, minimalnie inwazyjne, operacyjne, aż po aspekty psychologiczne. Częstość występowania powoduje, że ma też wymiar społeczny. Wszystkie te kwestie zostały uwzględnione w monografii oddawanej do rąk Czytelników. Tradycyjnie wiele publikacji medycznych poświęca się oddzielnie zespołom bólowym poszczególnych odcinków kręgosłupa: bólom krzyża, bólom pleców, bólom szyi. W niniejszym opracowaniu przyjęto koncepcję wspólnego ich przedstawienia dla podkreślenia, że kręgosłup stanowi dynamiczną całość, a poszczególne zespoły bólowe są jedynie różnymi odsłonami tego samego problemu i zawsze wymagają podejścia o charakterze całościowym. Książka ta może służyć lekarzom neurologom, neurochirurgom, ortopedom, specjalistom medycyny bólu, a także rehabilitantom, fizjoterapeutom i psychologom. Może być też użyteczna dla studentów uczelni medycznych, nauczanych według programu Problem Based Learning. Autorzy chcieliby jednak, aby w szczególności ze względu na kompleksowe i wszechstronne ujęcie tematu mogła służyć lekarzom rodzinnym jako tym, którzy najwcześniej i najczęściej spotykają się z tymi problemami. Farmakoterapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi pod redakcją Waldemara Narożnego i Antoniego Prusińskiego Zawroty głowy sprawiają olbrzymie trudności w diagnostyce i terapii. Wynika to m.in. z wielkiej różnorodności przyczyn choroby, a także z faktu, że zajmują się nią dwie specjalności: otolaryngologia oraz neurologia. Tak się składa, że o ile obraz kliniczny i metody rozpoznawania są dość szeroko i dokładnie opisywane, o tyle na temat leczenia pisze się zazwyczaj krótko i schematycznie. Niniejsza książka pod redakcją dwóch niekwestionowanych autorytetów w tej dziedzinie w sposób doskonały wypełnia tę lukę. Gorąco polecamy nie tylko neurologom czy laryngologom, ale również lekarzom podstawowej opieki medycznej. Hospital Management Międzynarodowa Konferencja Hospital Management będzie obchodzić piąty jubileusz. W tym roku tematem przewodnim będą inwestycje szpitalne. Konferencja będzie forum wymiany doświadczeń na temat nowoczesnego planowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego w szpitalu. Swoją wiedzą podzielą się m.in. przedstawiciele firm deweloperskich, ostatnio bardzo aktywnych na rynku ochrony zdrowia. Będzie też okazja, aby posłuchać ekspertów z dziedziny technologii medycznych oraz finansowania inwestycji i podyskutować z nimi. Swoje doświadczenia przedstawią dyrektorzy szpitali, które realizują projekty inwestycyjne, opierając się na siłach własnych, kapitale zewnętrznym, a także w formule PPP. Ważna będzie sesja poświęcona gospodarce lekowej i bezpieczeństwu lekowemu szpitala. Planujemy także poruszyć tematykę ubezpieczeń szpitali oraz ubezpieczeń zdrowotnych, szczególnie w obliczu nowych regulacji ustawowych. Dzięki nawiązaniu współpracy z Europejską Federacją Szpitali i Ochrony Zdrowia z siedzibą w Brukseli przedstawimy wybrane doświadczenia europejskie w zakresie inwestycji szpitalnych. Zaplanowano wystąpienia członków Prezydium i Rady Gubernatorów tej wpływowej organizacji, na co dzień ściśle współpracującej z agendami Unii Europejskiej. Konferencja skierowana jest do kadry zarządzającej szpitali, właścicieli szpitali oraz do instytucji i firm zajmujących się szeroko rozumianą tematyką inwestycji szpitalnych, a także do koncernów farmaceutycznych i dystrybutorów leków współpracujących ze szpitalami. Termin: 7-8 czerwca 2011 r. Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 59 Warszawa Przewodnik praktyczny jak stosować statyny Ragavendra R. Baliga redaktor wydania polskiego prof. nadzw. dr hab. Maciej Banach Poradnik autorstwa dr. Ragavendry Baligi doskonale wpisuje się w aktualny trend badań nad statynami. Autor przedstawił historię naturalną tej grupy leków, aktualną klasyfikację dyslipidemii, sposób oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z zaburzeniami stężenia lipidów, mechanizm działania, właściwości farmakologiczne i wskazania do podawania statyn oraz możliwe powikłania związane ze stosowaniem tej grupy leków. Scharakteryzował również każdy z preparatów statyn, opisując zarejestrowane wskazania oraz interakcje z innymi grupami leków. Bardzo cenne jest wyodrębnienie i opisania stosowania statyn w wybranych grupach pacjentów u kobiet, osób w podeszłym wieku czy u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej. Poradnik stosowania statyn dr. Ragavendry Baligi to doskonałe narzędzie, które może mieć zastosowanie w codziennej praktyce lekarskiej zarówno lekarzy pierwszego kontaktu, jak i internistów, kardiologów czy lipidologów. XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego Po raz pierwszy od 15 lat coroczna Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbywa się we Wrocławiu. W pierwszym dniu będziemy się zajmować żywieniem w chorobach wątroby, tematem wciąż aktualnym i trudnym, zwłaszcza u pacjentów z zaawansowanymi chorobami wątroby. Następne sesje będą poświęcone marskości wątroby, zarówno w jej bezobjawowej fazie, jak i wikłanej nadciśnieniem wrotnym, pierwotnemu stwardniającemu zapaleniu dróg żółciowych oraz postępom endoskopii zabiegowej w leczeniu chorób wątroby i dróg żółciowych. Ważnym, dotychczas nieomawianym na naszych konferencjach tematem będą badania genetyczne w cholestazach wątrobowych. Dotyczy to chorób rzadkich, inaczej zwanych sierocymi, które są poważnym problemem zdrowotnym dla społeczeństwa i mają priorytetowe znaczenie w programach UE dotyczących zdrowia i badań naukowych. Jak zawsze nie zabraknie nowości na temat przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby HBV, HCV i koinfekcji HCV i HIV. Zaprezentowane zostaną również postępy w badaniach nad chorobami wątroby. Termin: czerwca 2011 r. Miejsce: Wrocław, hotel Scandic, ul. Piłsudskiego 49/57 16 BIULETYN INFORMACYJNY

17 OGŁOSZENIA ALDEMED Centrum Medyczne w Zielonej Górze (od 15 lat na rynku medycznym) w związku z dynamicznym rozwojem i otwarciem nowej części przychodni obejmującej nowoczesny szpital wyposażony w najnowszej generacji sprzęt diagnostyczny zatrudni: - lekarzy specjalistów USG, mammografii i endoskopii, - lekarzy POZ, internistów - lekarzy specjalistów: ortopedów, okulistów, chirurgów, neurologów. Zapewniamy bardzo atrakcyjne warunki pracy i płacy oraz pomoc adaptacyjną w nowym środowisku. WYDZIAŁ LEKARSKI rocznik Z okazji XXX-lecia dyplomu serdecznie zapraszamy na spotkanie koleżeńskie w dniach r. w Hotelu Gołuń na Kaszubach.Bardzo prosimy o jak najszybsze zgłaszanie chęci uczestnictwa. Kontakt:Bożena Nowak-Kędziora tel , Beata Goworek tel Mariusz Czaja tel Szczegóły i bieżące informacje : Wynajmę pomieszczenie z przeznaczeniem na gabinet lekarski, fizjoterapii, masażu itp. oraz pracownię protetyczną przy istniejącym NZOZ-ie stomatologicznym w ścisłym centrum Czechowic-Dziedzic. Pomieszczenia są z pełnym odbiorem Sanepidu. Zapewniamy rejestrację pacjentów w godzinach pracy NZOZ-u. Gabinet lekarski ma własną poczekalnię. Kontakt Nowocześnie wyposażona Prywatna Praktyka Stomatologiczna w Wadowicach poszukuje do współpracy lekarzy dentystów. Telefon kontaktowy: BIULETYN INFORMACYJNY 17

18 OGŁOSZENIA RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ i SANDOZ uprzejmie zapraszają na kurs medyczny nt. STATYNY W PRAKTYCE KLINICZNEJ KOMU, JAKIE? Lek. med. Krystyna Gajer-Błaszczyk, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog Po zebraniu firma Sandoz zaprasza na poczęstunek w Klubie Lekarza Zebranie odbędzie się dnia 6 kwietnia 2011 r. /środa/ o godz w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28 Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 231 poz. 2326/ Adres internetowy: RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ i NOVO NORDISK uprzejmie zapraszają na kurs medyczny nt. NOWOCZESNA INSULINOTERAPIA 1. Zasady intensywnej insulinoterapii - dr n. med. Andrzej Krawczyk, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii 2. Insulinoterapia mieszankami analogowymi w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - dr n. med. Jadwiga Herczek-Paździora, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii Zebranie odbędzie się dnia 8 kwietnia 2011 r. /piątek/ o godz ParkHotel Vienna w Bielsku-Białej, ul. Bystrzańska 48 Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 231 poz. 2326/ Adres internetowy: RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ uprzejmie zaprasza na kurs medyczny nt. RAK PROSTATY diagnostyka i leczenie Prowadzący dr n. med. Zofia Salska, specjalista urolog, lek. Krzysztof Pliszek, specjalista urolog Zebranie odbędzie się dnia 13 kwietnia 2011 r. /środa/ o godz w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28 Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 231 poz. 2326/ Adres internetowy: 18 BIULETYN INFORMACYJNY

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT)

Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT) Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT) Ona płaci najniższe rachunki na rynku, nie tylko od święta - według niezależnych badań. Wybrała: - nielimitowane rozmowy w Play - nielimitowane rozmowy na

Bardziej szczegółowo

nr 3 (141) marzec 2009 Publicystyka, reportaż

nr 3 (141) marzec 2009 Publicystyka, reportaż PANACEUM nr 3 (141) marzec 2009 XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy 27 28 marca 2008 r. (więcej s. 3) Spis treści Nasza okładka W tym roku prezentujemy na naszych okładkach zdjęcia wykonane przez lekarzy. Okładkę

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Szanowne Koleżanki i Koledzy Klaudiusz Komor Aniela Ptak Początek Nowego Roku ma szczególną moc. Jest to czas podejmowania nowych wyzwań, planowania nowych zamierzeń, a przede wszystkim wypowiadania życzeń,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (272) Marzec 2013. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. egzemplarz bezpłatny

Nr 3 (272) Marzec 2013. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. egzemplarz bezpłatny Nr 3 (272) Marzec 2013 Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej egzemplarz bezpłatny UCHWAŁA O PROJEKCIE PROGRAMU Z 28 GRUDNIA 2012 R. : 1. godz. 9.00 rejestracja delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Lekarski. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie. Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim

Biuletyn Lekarski. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie. Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVII Styczeń 2006 Numer 91 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim Skarbnik przypomina

Bardziej szczegółowo

Anna Lella. sekretarzem generalnym ERO-FDI 6-7 2010. Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego. nr 6-7 (234-235) www.gazetalekarska.

Anna Lella. sekretarzem generalnym ERO-FDI 6-7 2010. Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego. nr 6-7 (234-235) www.gazetalekarska. . Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego 6-7 2010 Egzemplarz bezpłatny 1 Anna Lella sekretarzem generalnym ERO-FDI W numerze między innymi 2 14 maja br. Naczelna Rada Lekarska powołała mnie na stanowisko

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencja 2009 2013 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23 Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13 50 lat po dyplomie str. 17-18 Dłutem i pędzlem str. 23 Na okładce: obraz dr Krystyny Skupień 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Szpital przy Unii. Sala imienia Tadeusza Brzezińskiego Refundacja leków

Szpital przy Unii. Sala imienia Tadeusza Brzezińskiego Refundacja leków BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE grudzień 2011 Numer 7/194 ISSN 1426-6318 Nakład 5600 egz. Szpital przy Unii Sala imienia Tadeusza Brzezińskiego Refundacja leków grudzień 2011 1 Szanowne

Bardziej szczegółowo

rozmowa polityczna o zdrowiu: Bolesław Piecha

rozmowa polityczna o zdrowiu: Bolesław Piecha Egzemplarz bezpłatny issn 0867-2146 rozmowa polityczna o zdrowiu: Bolesław Piecha 11 2010 pismo izb lekarskich R 2 n r 1 1 ( 2 3 9 ) l i s t o p a d 2 0 1 0 pismo izb lekarskich Powszechny sprzeciw Legislacyjna

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Stawanie się i przemijanie. nr 3 (151) marzec 2010. Od redakcji. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy (sprawozdawczy) nr 3 (151) marzec 2010

PANACEUM. Stawanie się i przemijanie. nr 3 (151) marzec 2010. Od redakcji. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy (sprawozdawczy) nr 3 (151) marzec 2010 PANACEUM nr 3 (151) marzec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, tel. 42 683 17 93 wew. 122, faks 42 683 13 78 www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Szanowne Koleżanki i Koledzy! W numerze m.in.: 1 Stanowisko Prezydium ORL w sprawie trybu wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia (2) 150 lat krakowskiej pediatrii. Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej (8) Dlaczego nie jeździmy

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21

Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21 Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21 Dolnośląska Izba Lekarska Komisja Etyki oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Pro Medico grudzień 2012 1 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH grudzień 2012 nr 198 ISSN 1232-8693 Dobrych Świąt... Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Gratulacje dla

Bardziej szczegółowo

W gąszczu absurdalnych przepisów. Rozmowa o samorządzie Maciej Hamankiewicz o pakiecie ustaw zdrowotnych s. 17. Stomatologia Standardy medyczne s.

W gąszczu absurdalnych przepisów. Rozmowa o samorządzie Maciej Hamankiewicz o pakiecie ustaw zdrowotnych s. 17. Stomatologia Standardy medyczne s. EGZEMPLARZ BEZPTŁATNY ISSN 0867-2146 04 2012 W gąszczu absurdalnych przepisów Rozmowa o samorządzie Maciej Hamankiewicz o pakiecie ustaw zdrowotnych s. 17 Stomatologia Standardy medyczne s. 26 Prawo i

Bardziej szczegółowo

I okładka. bal. dialog z nfz. rok marii. możliwy? lekarza. skłodowskiej-curie. Lorem ipsum VOX MEDICI

I okładka. bal. dialog z nfz. rok marii. możliwy? lekarza. skłodowskiej-curie. Lorem ipsum VOX MEDICI VOX MEDICI Lorem ipsum BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE marzec/kwiecień 2011 numer 2/189 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. dialog z nfz I okładka możliwy? bal lekarza rok marii skłodowskiej-curie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Sprawozdanie z działalności KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej działa na podstawie art. 29 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nr 12 (199) grudzień 2014 Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 (wykaz telefonów bezpośrednich s. 44) biuro@oil.lodz.pl www.oil.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Czasopismo bezpłatne BIULETYN INFORMACYJNY Miesięcznik Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Rehabilitacja nowe otwarcie Remont niewykorzystanego budynku

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje. Problemy młodych lekarzy

Specjalizacje. Problemy młodych lekarzy PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH czerwiec 2013 nr 204 ISSN 1232-8693 Specjalizacje. Problemy młodych lekarzy str. 10 17 O autonomii lekarza str. 7 Stulecie polskiej ortopedii str. 18 Dyskretna

Bardziej szczegółowo

Satysfakcji z codzienności Radości z niecodzienności Miłych ludzi Dobrych zdarzeń

Satysfakcji z codzienności Radości z niecodzienności Miłych ludzi Dobrych zdarzeń W numerze m.in.: 1 Relacja własna z centralnych uroczystości 25-lecia Samorządu Lekarskiego w Warszawie (7) Bóg się rodzi... śladem świątecznego kolędowania podąża B. Kaczkowska (9) Podkarpacki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

200 numer Pro Medico

200 numer Pro Medico PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty 2013 nr 200 ISSN 1232-8693 200 numer Pro Medico Podsumowanie kursów atestacyjnych str. 8 Wykaz nowych specjalistów str. 10 Felieton: Si vis pacem, para

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE marzec-kwiecień 2015 Numer 2/215 ISSN 1426-6318 Nakład 5900 egz.

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE marzec-kwiecień 2015 Numer 2/215 ISSN 1426-6318 Nakład 5900 egz. BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE marzec-kwiecień 2015 Numer 2/215 ISSN 1426-6318 Nakład 5900 egz. 25-LECIE OIL W SZCZECINIE s. 10 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie Honorowy Członek

Bardziej szczegółowo

NR 1. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia w dentystyce

NR 1. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia w dentystyce NR 1 styczeń-luty Rok XXiV (2015) BIULETYN WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ ISSN 1230-493x nakład 4000 egz. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia

Bardziej szczegółowo

PRAWO A MEDYCYNA 20-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO WARMII I MAZUR WYSTAWA W IZBIE. str. 3. str. 6. str. 19

PRAWO A MEDYCYNA 20-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO WARMII I MAZUR WYSTAWA W IZBIE. str. 3. str. 6. str. 19 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 PRAWO A MEDYCYNA str. 3 20-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO WARMII I MAZUR str. 6 WYSTAWA W IZBIE str. 19 1 W NUMERZE:

Bardziej szczegółowo

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. wesołych świąt

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. wesołych świąt Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie wesołych świąt listopad-grudzień 6/2014 1 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w KONIECZNIE Lublinie PRZECZYTAJ!!!

Bardziej szczegółowo