RESTART RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RESTART RYNKU NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 64 12 GRUDNIA 2013 RESTART RYNKU NIERUCHOMOŚCI Za nami dwunasta edycja Warszawskiej Konferencji Uczestników Rynku Nieruchomości dotycząca nowej rzeczywistości, w jakiej znajdą się pośrednicy i zarządcy od 1 stycznia 2014 r. Pełna sala, gorące tematy, żywe rekacje, burzliwe dyskusje tak zapamiętamy to spotkanie. Tym razem Konferencja odbyła się w przyjaznych i nowoczesnych wnętrzach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Obiekcie, który od początku swojego istnienia stał się ulubionym miejscem nie tylko studentów, ale także Warszawiaków i gości odwiedzających stolicę. Jak czytamy w deklaracji autorów: Projekt konkursowy na bibliotekę powstał w 1993 r., w czwartym roku nowej Polski. Lat nadziei, zamieszania, zagubienia w nowym i starym. Dla mnie były to lata szukania stosunku do rzeczywistości, określania swojego światopoglądu oraz prostej walki o przeżycie. Słowa te doskonale oddają ducha Konferencji. Wraz z początkiem 2014 roku bowiem dla pośredników i zarządców wszystko zaczyna się na nowo. Ustawa deregulacyjna zmienia dotychczasowy porządek na rynku nieruchomości: znosi licencje i standardy zawodowe, nie będzie już wymogu posiadania wyższego wykształcenia, kierunkowych studiów, koniecznej praktyki zawodowej. Na nowo trzeba będzie odnaleźć się w realiach, jakie serwuje ustawodawca. I takie też było zadanie tego corocznego spotkania specjalistów rynku nieruchomości. Bo nowe nie znaczy gorsze. Jeśli nie możesz czegoś zmienić, zmień się sam przekornie napisał w katalogu konferencyjnym Jerzy Sobański, Rzecznik WSPON. I dalej czytamy Możemy spodziewać się, że zmiana otoczenia, w jakim będziemy funkcjonować sprawi, że dostaniemy nowy impuls, który spowoduje Partnerzy instytucjonalni: zerwanie ze schematami, w ramach których pracowaliśmy. Może tworząc nową jakość, nowe systemy działania i organizacji pracy, nie będziemy się sami ograniczać, jak to było latami? Uczestników Konferencji, którzy licznie stawili się na spotkanie, nie bacząc na silne podmuchy orkanu Ksawery, powitał i uhonorował Prezes Stowarzyszenia Marek Kunicki. Następnie tradycyjnie już nastąpiło rozdanie nagród i wyróżnień. Nagrody W tym roku nagrodę Kazimierza otrzymali: Ewa Brzezińska, Roman Otrembski i Ewa Winiczenko. Wyróżnienia przypadły w udziale: Piotrowi Turalskiemu, Pawłowi Dąbrowskiemu i Eugeniuszowi Bandoszowi. Dodatkowo na Konferencji rozstrzygnięte zostały konkursy mające na celu promowanie systemu MLS. Zwycięzcami konkursu Archiwizacja Budujmy razem archiwum zostali: Łukasz Gilis, Agnieszka Włodarczyk i Marta Gadzińska. W konkursie Wiecej wyłączności Budujmy razem MLS nagrody odebrali Agnieszka Kuklińska, Łukasz Gilis i Katarzyna Koter. Zapomnijmy o licencjach Wystąpienia zainicjował Eugeniusz Bandosz, który zaprosił Ewę Winiczenko, by omówiła regulacje dla usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które zaczną obowiązywać Dokończenie str. 3 Złoty partner WSPON Partner WSPON JUŻ W PRZYSZŁYM TYGODNIU! NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW WSPON 19 grudnia 2013 r. 4 grudnia otrzymali Państwo zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WSPON, które poświęcone będzie zmianom statutu WSPON. NWZ odbędzie się w czwartek 19 grudnia 2013 roku w siedzibie WSPON, zaczynamy o godzinie 13:30. Zespół redagujący zmiany w statucie przygotował liczne i zasadnicze modyfikacje najważniejszego dokumentu w naszym stowarzyszeniu. Liczymy więc na Państwa obecność i aktywność w obradach. Obecnie trwa ostateczna redakcja zmian statutu WSPON, do najbliższego piątku, otrzymają Państwo materiały. ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU. W tym numerze: XII Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości (relacja) str. 1,4,5,6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie str. 1 Zmiana siedziby WSPON str. 2 Leszek Hardek ponownie wybrany str. 2 Kalendarium szkoleń str. 2 Kalendarium wydarzeń str. 2 Przegląd prasy: Ostrożnie z prognozami str. 6 Od stycznia będziemy budować dbając o energię str. 6 Ruch w mieszkaniówce str. 6 Trend wzrostowy cen na rynku mieszkaniowym str. 7 Agent nieruchomości musi Polacy znów kupują działki Szkolenia: str.7 str.7 W jak wyłączność... str. 8 Analiza stanu nieruchomości pod względem możliwości jej zabudowy... str. 8 Życzenia świąteczne str. 8 str. 1

2 Kalendarium wydarzeń 19 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków WSPON 23 stycznia 2014 r. godz Spotkanie Członków WSPON Kalendarium szkoleń 30 stycznia 2014 r. Analiza stanu nieruchomości pod względem możliwości jej zabudowy, przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy przez inwestora Prowadzący: Adam Kudyk ZMIANA SIEDZIBY WSPON Już od 1 stycznia 2014 roku siedziba WSPON będzie mieścić się pod nowym adresem Koszykowa 6. Stowarzyszenie będzie dysponowało powierzchnią 107,5 mkw. na 1 piętrze. Przeprowadzka zaplanowana jest w terminie grudnia. Nowy członek WSPON: Agata Stradomska-Piechowicz Nr licencji zawodowej RE/MAX ALFA Ul. Wiśniowa 40B lok. P Warszawa Mail: JLESZEK HARDEK WYBRANY NA PREZYDENTA PFRN W poniedziałek 9 grudnia podczas Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości odbyły się wybory na Prezydenta Elekta PFRN. Swoją kandydaturę zgłosił obecny Prezydent PFRN Leszek Hardek, który w wyniku głosowania został wybrany na drugą kadencję. Nowa firma w MLS WSPON: OFFICIUM NIERUCHOMOŚCI Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 402a Warszawa Dyżur prawny Dyżur prawny odbędzie się 18 grudnia (środa) w siedzibie WSPON. Wolne godziny to i Informacje i zapisy: Katarzyna Natorska str. 2

3 Nagrodę Kazimierza otrzymały (od lewej) Ewa Winiczenko i Ewa Brzezińska. Eugeniusz Bandosz laureat wyróżnienia WSPON. Mecenas Agnieszka Śliwińska otrzymała nagrodę WSPON za wsparcie Zarządu doświadczeniem i wiedzą w tworzeniu koncepcji dotyczących zagadnień prawnych w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Od lewej laureat nagrody Kazimierza Roman Otrembski. Dalej Paweł Dąbrowski i Piotr Turalski, którzy otrzymali wyróżnienia WSPON. Łukasz Gilis (od prawej) odbiera nagrodę za największą liczbę zarchiwizowanych ofert w systemie MLS WSPON. Nagrodę wręcza Marek Kunicki, prezes WSPON i Piotr Jaskulski, wiceprezes Zarządu WSPON. Drugie i trzecie miejsce w tej konkurencji zajęły kolejno: Agnieszka Włodarczyk i Marta Gadzińska. Łukasz Gilis (po lewej) odbiera nagrodę za drugą w kolejności dużą liczbę ofert wprowadzonych do systemu MLS WSPON. Największą liczbę ofert wprowadziła do systemu Agnieszka Kuklińska, w imieniu której odbiera nagrodę właściciel biura PHU Splendor z Ełku. w Polsce po 31 grudnia 2013 roku. Towarzyszyła im przedstawicielka branży ubezpieczeniowej, Małgorzata Szulczewska reprezentująca Sagę Brokers, partnera instytucjonalnego WSPON. Ewa Winiczenko zaczęła od odpowiedzi na podstawowe pytania: czy w ogóle będzie istniał zawód pośrednika? Co będzie teraz zakresem czynności pośrednictwa? Czym będzie pośrednictwo? Zdaniem prelegentki zawód pośrednika będzie istniał, mimo że ustawodawca skasował większą część przepisów z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nazwa zawodu jednak pozostała, jak również nazwa umowy. Pośrednikiem będzie nazywany ten, który zawrze umowę z klientem. Wszyscy inni będą pracownikami albo w jego imieniu i na jego rzecz będą wykonywać określone czynności. Trudniej jednak odpowiedzieć na pytanie co to jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i jaki zakres czynności będzie wchodził w zakres pośrednictwa. Czy możemy wykorzystać szansę związaną z usunięciem przepisu, który definiował pośrednictwo poprzez rozszerzenie zakresu czynności? Eugeniusz Bandosz dodał, że środowisko pośredników ma przekonanie, że po 2013 r. zmienia się diametralnie system prawny i otoczenie prawne dotyczące pracy na rynku obrotu nieruchomościami. Nic podobnego. Od końca lat 80. wszystkie akty prawne regulowały zasady obrotu gospodarczego na terytorium Polski. Dawniej ograniczaliśmy się z reguły do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Teraz musimy odwrócić świadomość myślenia. Pośrednik stanie się przedsiębiorcą bez względu na formę organizacyjną musi być zarejestrowany oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Inne osoby będą pracownikami przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego lub też pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Dozwolona jest każda forma zatrudnienia przez przedsiębiorcę. Ważne, że pośrednikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Po omówieniu aspektów prawnych głos zabrała Małgorzata Szulczewska, która przyznała, że kwestia ubezpieczenia jest ściśle związana ze zdefiniowaniem, kto jest pośrednikiem i jakie są czynności pośrednictwa. Póki co, rozporządzenia wykonawcze w sprawie ubezpieczenia OC pośrednika i zarządcy nie zostały jeszcze podpisane, w każdym razie nie są opublikowane. Umowy zawarte w trakcie roku 2013 zachowują ważność do końca swego trwania. Polisy nadal chronić będą ubezpieczonych w dokładnie takim samym zakresie, jak dotychczas. Zasadniczą zmianą jest to, że od 1 stycznia ubezpieczenie OC będzie ubezpieczeniem działalności gospodarczej. Nie osoby fizycznej. Trzeba też wiedzieć, że ubezpieczyciele nie do końca wypracowali odpowiednie sposoby działania. Często nie mają świadomości, jak dokładnie powinni się zachować. Że jeżeli klient przychodzi z roszczeniem, to w pierwszym rzędzie firma powinna zaspokoić klienta, nie zaś kazać płacić pracownikowi ze swojego ubezpieczenia. Małgorzata Szulczewska przestrzegała przed brakiem obowiązkowego ubezpieczenia, mimo iż nowe przepisy nie zawierają żadnych sankcji dla nieubezpieczonych. Ubezpieczyciele nie widzą możliwości przepisywania umów z osoby licencjonowanej, która była pracownikiem firmy, na firmę. Od 1 stycznia nic się nie zmienia w sytuacji osoby fizycznej, dotychczas z licencją, prowadzącej działalność jednoosobową. Inaczej sprawa wygląda w przypadku firm prowadzących działalność typu mix. Tu ubezpieczyciel szacuje co roku oddzielnie ryzyka związane z poszczególnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa. Jak powiedział Eugeniusz Bandosz ubezpieczenia na pewno wzrosną, ale jak bardzo, będzie się to kształtowało w ciągu następnych kilku lat, kiedy ubezpieczyciele wypracują sobie model ryzyk w tym względzie. Kolejne wątpliwości budziła umowa pośrednictwa. Jak ubezpieczyć coś, co nie do końca wiadomo, czego dotyczy, a składki są pobierane z góry? Ubezpieczyciele nie mogą odmówić zawarcia umowy bo jest obowiązkowa i nie mogą wprowadzić dodatkowych obostrzeń. Eugeniusz Bandosz zwrócił uwagę na to, że ubezpieczenia są o tyle istotne, że wiarygodność przedsiębiorstwa mierzona będzie wysokością ubezpieczenia. I nie tyle będzie trzeba pokazać, że jesteśmy ubezpieczeni, ale ważne, na jaką kwotę. Z następną prezentacją wystąpił Jerzy Ptaszyński, dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości w Centrum Amron, który omówił aktualną sytuację na rynku nieruchomości i perspektywy jego rozwoju w roku Potwierdził ożywienie na rynku kredytów hipotecznych, stymulowane rekordowo niskimi stopami procentowymi i zbliżającym się terminem wprowadzenia w życie Rekomendacji S. Lekkie ożywienie na rynku nieruchomości tłumaczył stosunkowo niskimi cenami mieszkań (poziom z 2006 r. sprzed największych wzrostów) i dużą podażą, szczególnie w Warszawie. Co do prognoz dotyczących 2014 r. prelegent zwrócił uwagę, że w tak niestabilnym otoczeniu gospodarczym bardzo ciężko jest prognozować, co się str. 3

4 będzie działo. Przywołał wspomnienie konferencji deweloperskiej, na której przewidywano czarny scenariusz na rok Obecnie nikt już o tym nie pamięta, a deweloperzy coraz szybciej i drożej sprzedają swoje nieruchomości. Dyrektor Ptaszyński wymienił kilka podstawowych czynników, które będą wpływały na kształt rynku: sytuacja makroekonomiczna, przewidywany wzrost PKB, co z pewnością pozytywnie wpłynie na rynek nieruchomości; niskie stopy procentowe, które mają się utrzymać do IV kwartału przyszłego roku; sytuacja sektora deweloperskiego (ustawa deweloperska wywołała duże zamieszanie wśród deweloperów, szczególnie w relacji deweloper-bank); program Mieszkanie dla Młodych i Fundusz Mieszkań na Wynajem; Rekomendacja S3, która może wpłynąć na ograniczenie zaciągania kredytów ze względu na konieczność posiadania wkładu własnego. Podsumował jednak bardzo optymistycznie, że w przyszłym roku spodziewamy się wyraźnego przyspieszenia ożywienia na rynku nieruchomości. Nowe wyzwania i perspektywy W kolejnym wystąpieniu udział wzięło dwoje prelegentów: znana już środowisku pośredników profesor Elżbieta Mączyńska i rzecznik prasowy WSPON Jerzy Sobański. W założeniach miał być to panel dyskusyjny, jednak większość czasu zajęła interesująca prezentacja pani profesor, szeroko podejmująca temat: Nowe wyzwania i perspektywy. Prelegentka podkreślała, jak ważny w gospodarce każdego państwa jest sektor nieruchomości, co w Polsce jest przez rządzących słabo rozpoznane. Punktem wyjścia była oczywiście ustawa deregulacyjna, która pozwala na prowadzenie działalności pośrednictwa osobom z ukończonym gimnazjum. Przytoczyła swoje ulubione hasło rynek nie ma wrogów, ale ma wiele ofiar jako ilustrację tego, co się może niebawem wydarzyć, kiedy do głosu dojdą niekompetentni, niedouczeni pośrednicy. Apelowała o większe zaangażowanie organizacji zawodowych w nadawaniu zawodowi pośrednika i zarządcy większej rangi. Pośrednictwo jest zawodem bardzo trudnym, interdyscyplinarnym, w którym trzeba nieustannie uzupełniać swoją wiedzę. Tym bardziej, że świat zmienia się w oszałamiającym tempie. Mamy do czynienia z nomadycznością, co sprawia, że wciąż nowi ludzie poszukują lokum. Stąd potrzeba nie tylko znajomości języków obcych, ale także wiedzy dotyczącej innych kultur. Profesor wskazała trzy trudne zjawiska, które w znaczący sposób wpływają na sytuację na rynku nieruchomości demografia, bezrobocie, deficyt finansów publicznych. Polska się wyludnia i być może w niedługim czasie nie będzie dla kogo budować mieszkań, a te, które już są, nie będą mogły znaleźć nabywców. Potrzebne są holistyczne działania i podejście nieksięgowe. Profesor podkreślała, jak w wyjątkowym miejscu żyjemy. Polska ma ogromna potencjał : położenie klimatyczne, walory krajobrazowe, potencjał w niedostatecznym wykorzystaniu sektora turystyki (tu również szansa dla pośredników), potencjał wynikający z renty zacofania. Zwracała uwagę na kryzys zaufania, z jakim niewątpliwie mamy do czynienia, a w końcu zaufanie jest podstawą, na jakiej opiera się praca pośrednika. Świat wymaga resetu ponieważ osiągnął już punkt krytyczny. Wszyscy coraz bardziej się zadłużamy, siedzimy w rękach sektora finansowego. Na koniec spotkania Jerzy Sobański zadał wiele pytań, które niestety z racji braku czasu, nie miały szans na rozwinięcie. Wyraził wątpliwość Czy przypadkiem pośrednicy nie biorą sobie za dużo na głowę, może wystarczyłoby się ograniczyć do prostego sprzedawania nieruchomości? Tu prof. Mączyńska kategorycznie się sprzeciwiła, powołując się na swoje do doświadczenia z Niemec ze współpracy z tamtejszym biurem pośrednictwa. Firma nie ograniczyła się tylko do znalezienia mieszkania, ale zaoferowała wiele innych działań. Profesor zasugerowała, że w taki sposób powinny się rozwijać nasze firmy, proponując klientom liczne usługi związane z nieruchomościami, od remontu po znalezienie przedszkola dla dziecka i wskazanie lekarzy. Z sali pojawiły się głosy, że w Polsce nie jest to łatwe, bo nie wszystkie firmy są przygotowane na taką współpracę, ale się udaje i rzeczywiście klienci są bardzo zadowoleni. Rynek mieszkań na wynajem MZURI Kolejną interesującą propozycją rozwijania działalności pośrednictwa zaproponował Jan Dziekoński, Prezes Mzuri Investments w swoim wykładzie Mieszkanicznicy nowy segment klientów dla pośredników nieruchomości. Przedstawił model firmy zrzeszającej prywatnych inwestorów posiadających małe mieszkania na wynajem, w tym wypadku kawalerki. Firma zarządza obecnie 600 mieszkaniami w 9 największych miastach Polski, które są w posiadaniu 100 inwestorów. Rynek ten ma tendencje do konsolidowania się wokół większych firm zarządzających najmem. Firma nie tylko dostarcza najemcę, ale pomaga w zarządzaniu mieszkaniami, rozliczaniu i windykacjach po zmianę klienta. Inwestorom, którzy są zainteresowani kupnem kolejnych mieszkań Mzuri ułatwia przeprowadzanie takich transakcji, doradza, nabywa. Istotne jest to, żeby mieszkania generowały jak największe zyski. Firma poszukuje głównie mieszkań na rynku wtórnym z lat 60., 70., często nabywa całe kamienice, które potem są rozdzielane między inwestorów. Są to najczęściej nieruchomości z jakimś felerem, którymi nie zainteresowałby się kupiec indywidualny np. problem prawny, do remontu, brzydki zapach itp., a z którymi firma doskonale sobie radzi. W Warszawie poszukiwane są nieruchomości w cenach od 150 tys. 200 tys. Prezes Jan Dziekoński zaprosił do współpracy zgromadzonych na sali pośredników. Rynek kredytowy O szansach i zagrożeniach na rynku kredytowym opowiedział Michał Krajkowski z Domu Kredytowego NOTUS. Wskazał, że głównymi czynnikami determinującymi rozwój rynku kredytowego będą: Rekomendacja S, utrzymujące się niskie stopy procentowe oraz program Mieszkanie dla Młodych. Rekomendacja S, której skutków chcą uniknąć klienci, zaciągając do końca roku kredyt na 100 procent, to konieczność albo wniesienia wkładu własnego albo zabezpieczenia się na kilku nieruchomościach. Oprócz zaostrzenia polityki kredytowej w zakresie wkładu własnego Rekomendacja S przynosi także pewną liberalizację w kwestii liczenia zdolności kredytowej. Zakładany na potrzeby jej wyliczenia okres kredytowania został wydłużony o 5 lat z dotychczas obowiązujących 25 lat. Oznacza to wzrost dostępnej kwoty o około 5-7 procent. Zgodnie z zapowiedziami członków Rady Polityki Pieniężnej w nadchodzącym 2014 roku także można oczekiwać utrzymania niskich stóp procentowych, co najmniej do końca roku Istnienie z jednej strony rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, z drugiej Rekomendacji S, może spowodować przesunięcia zainteresowania z rynku wtórnego na rynek pierwotny. Jednak dostępność mieszkań w ramach tego programu nie jest zbyt duża, dlatego niekoniecznie może mieć dużą siłę oddziaływania. Jednak wiadomo, że kluczowym elementem w rozwoju rynków nieruchomości i kredytowego są nastroje konsumentów: wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia i pozytywne postrzeganie str. 4

5 swojej sytuacji zawodowej i finansowej są najistotniejsze dla rozwoju sektora. Czy masz strategię działania? Kolejnym punktem programu był wykład przygotowany przez psycholog Dagmarę Kanik-Kłoczko pt. PROFESJONALISTA NA RYN- KU BUDOWANIE I UTRZY- MYWANIE PRZEWAGI KON- KURENCYJNEJ. Na wstępie zaznaczyła, że jest dokładnie w takiej samej sytuacji jak pośrednicy znajdujący się na sali ponieważ zawód psychologa nie jest regulowany dlatego rozumie obawy zgromadzonych. Podkreśliła, że w nowej sytuacji potrzebne będą umiejętności zarządzania swoim profesjonalizmem tak, aby mógł stać się realną podstawą przewagi konkurencyjnej. Potrzebne będzie wzmocnienie siebie jako szefa firmy, jaką jest każdy z nas i wzięcie odpowiedzialności za to, jak ta firma będzie funkcjonowała na zmieniającym się rynku. Namawiała do sformułowania wizji dla swojej firmy, do określenia strategii działania nie na jutro czy na rok ale w perspektywie kilkunastoletniej. Ale najlepsza strategia rozwoju firmy nie obroni złej jakości usług. Potrzebna jest rzetelna i aktualna wiedza specjalistyczna, doświadczenie, umiejętność diagnozowania potrzeb klientów i odpowiadania na nie, umiejętności budowania relacji i komunikacji, wysoka etyka pracy itp. Przewaga konkurencyjna to często najlepsza jakość. I co istotne, w każdych warunkach prawnych i ekonomicznych są firmy, które osiągają sukces i dobrze być w ich gronie. Fundusz Mieszkań na Wynajem Kulminacyjnym punktem programu był panel dotyczący rządowego programu zakupu mieszkań na wynajem. Wzięli w nim udział Piotr Kuszewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych Banku BGK; Paweł Sztejter, Partner Zarządzający REAS i Jerzy Ptaszyński, Dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości w Centrum Amron. Moderatorem dyskusji był Jerzy Sobański, Rzecznik Prasowy WSPON, który przygotował wiele pytań zaczepnych, porażony informacjami płynącymi z mediów. Jakież było zdziwienie zgromadzonych na sali, kiedy Jerzy Sobański i Jerzy Ptaszyński stwierdzili, że w wyniku godzinnej rozmowy z dyskutantami przed panelem z zawziętych krytyków stali się orędownikami tego programu. W swoim artykule dyrektor Amronu apelował o nieniszczenie rynku najmu, zanim on jeszcze powstał. Przestrzegał przed tworzeniem podmiotu za pieniądze podatnika, który będzie nieuczciwą konkurencją przez to, że z założenia nikt nie będzie od niego oczekiwał rynkowej stopy dochodowości. Był bowiem przekonany, że rządzący chcą kupić 20 tys. mieszkań od komercyjnych podmiotów i oddawać je potem do wynajmu na preferencyjnych warunkach (w założeniu mniej zarabiać, obniżyć obecne czynsze, czyli dodatkowo zmniejszyć wpływy z podatków.) Prawda okazała się jednak zupełnie inna, w wyjaśnieniu czego skutecznie pomogli Piotr Kuszewski i Paweł Sztejter. Dyrektor BGK wyłożył ideę przedsięwzięcia Bank Gospodarstwa Krajowego chce stworzyć normalnie działający fundusz inwestycyjny, zgodnie ze standardami rynkowymi, którego zadaniem będzie inwestowanie w całe budynki. Jako bank oczekuje 4 porc. stopy zwrotu, nie zaś jak można było przeczytać w mediach, 4 proc. wartości odtworzeniowej. Chcemy stworzyć standardy na rynku jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. Będziemy działać tak, jak fundusze inwestujące w normalnym rynkowym komercyjnym procesie inwestycyjnym, dbającym o wartość portfela, budującym wartość portfela. Z pewnością program ten będzie miał duży wpływ na rynek, ale też 20 tys. mieszkań to nie jest taka skala, która zakłóciłaby jego dotychczasowe funkcjonowanie. Najpierw Bank zamierza wykorzystać dostępne nieruchomości, wybudowane przez deweloperów, by po jakimś czasie zaangażować się w tworzenie własnych projektów. Chodzi o minimalizację kosztów, by czynsz był niższy niż rata kredytu bankowego. Chodzi też o stworzenie nowoczesnego, profesjonalnego rynku najmu z dużym, solidnym podmiotem. Stabilność takiej relacji jest inna. Będzie sporo klientów, którzy będą woleli wynająć mieszkanie od firmy niż kupować swoje. Bo też taki najem ma inny charakter niż umowa z prywatnym właścicielem. Dobrze funkcjonujący rynek najmu w Niemczech jest gwarancją tego, że ceny mieszkań nie mogą rosnąć gwałtownie. To także obniża presję inflacyjną. Nasz rynek jak twierdzili dyskutanci dojrzał do tego, żeby istniały na nim profesjonalne instytucje, dostarczające mieszkania. Właściciele indywidualni czy nawet pakietowi nie będą mieli tak dobrej pozycji negocjacyjnej jak fundusz. Dotyczy to również technologii horyzont działania funduszu to parędziesiąt lat. Dlatego Fundusz musi budować porządne, dobrze zrobione budynki, ponieważ w przypadku sprzedaży innemu funduszowi, sprawdzana będzie ich jakość. Jako inwestor musimy być bardziej świadomi niż jako inwestor indywidualny powiedział Piotr Kuszewski. Oczekujemy wyższych standardów, które podniosą standardy rynku najmu. Do wejścia na nasz rynek najmu przygotowują się również fundusze niemieckie, dla których jak powiedział Paweł Sztejter pojawienie się na rynku najmu podmiotu, jakim jest poważny bank, stanowi doskonałą rekomendację. Niemieccy inwestorzy mają gigantyczne problemy z lokowaniem swoich pieniędzy na rynku niemieckim. Właściwie sprywatyzowali wszystko, co mogli i nie są w stanie zaspokoić funduszy emerytalnych. Przygotowali więc strategię dwuetapową: jedna to rynek skandynawski, oczywista, bo też model skandynawski podobny jest do niemieckiego, ale jest to niewielki, płytki rynek. Drugi model to wejście do Polski kluczowy rynek dla niemieckich inwestorów. Z pewnością pojawienie się inwestorów instytucjonalnych, jak podkreślali rozmówcy, przyniesie bardzo dobre efekty, ponieważ uporządkuje rynek najmu i wprowadzi nieznane dotąd standardy. Pośrednicy przysłuchujący się dyskusji zauważyli, że z rynkiem najmu w Polsce jest nieco inaczej niż np. w Niemczech. W naturze Polaka leży konieczność posiadania mieszkania na własność. Wynajmowanie jest ostatecznością, z reguły zarezerwowaną dla czasowo przebywających w danym miejscu osób np. studentów. Inne głosy domagały się tego, by Bank BGK zatrudniał Polaków przy budowie takich obiektów, nie zaś tanią siłę roboczą z innych państw. Konferencja zakończyła się tradycyjnie spotkaniem świątecznym przy blasku świec, na którym zgromadzeni przekazywali sobie serdeczne życzenia. str. 5

6 Ostrożnie z prognozami Sytuacja na rynku, jak twierdzi Tomasz Sujak, dyrektor handlowy z firmy Archicom, będzie zależała od kilku kluczowych czynników. Rządowy program Mieszkanie dla Młodych może mieć wpływ bardziej na cenę transakcyjna niż na liczbę sprzedawanych mieszkań. Aktualnie zakładany niski pułap ceny metra kwadratowego nieruchomości objętych dopłatą, stanowi duże ograniczenie oferty spełniającej te kryteria. Wiele osób w tym roku przerzuciło swoje inwestycje na nieruchomości z uwagi na niski poziom stóp procentowych w bankach. Istnieje poważna obawa, że prognozowane ożywienie gospodarcze wygeneruje inne atrakcyjne alternatywy inwestowania i wówczas część inwestorów może przenieść swoje zasoby na rynki finansowe, poza rynek nieruchomości. Pocieszające jednak jest to, że dobra sytuacja w gospodarce to automatycznie większa liczba inwestorów na rynku. W budownictwie może wystąpić presja na wyższe koszty budowy, co w naturalny sposób wpłynie na wyższą cenę mieszkań. Na rynku pierwotnym prawdopodobnie nastąpi konsolidacja firm z uwagi na trudne wymogi wynikające z ustawy deweloperskiej. Duża liczba mniejszych firm deweloperskich może nie przetrwać. W życie wchodzi wiele wymogów dotyczących budownictwa mieszkaniowego m.in. zwiększające dostępność telekomunikacyjną w budynkach oraz rozwiązania proekologiczne. Realizacja tych wyśrubowanych wymogów zapewne również podbije ceny mieszkań. Gazeta Wyborcza Wrocław Kwartalnik Wrocławskie Nieruchomości, Od stycznia będziemy budować dbając o energię W nowym roku każdy budujący dom będzie musiał przystosować swój projekt do bardziej restrykcyjnych wymagań technicznych. Zmiany obejmą nowe inwestycje, dla których wniosek o pozwolenie na budowę złożymy po 1 stycznia 2014 r. Wszystko przez proces obniżania zapotrzebowania na energię polskiego budownictwa, który zakończy się w 2021 r. do tego czasu warunki techniczne ulegną zmianie trzykrotnie w latach 2014, 2017 i Takie działanie to konieczność ograniczenia kosztów związanych ze stratami energii cieplnej budynków. Zmianom ulegnie między innymi dopuszczalny współczynnik izolacyjności termicznej ścian i drzwi zewnętrznych. Od 2014 r. ściany zewnętrzne będą musiały charakteryzować się współczynnikiem o wartości U=0,25 W/m2K. W 2017 obniży się on do U=0,23 W/m2K, aby ostatecznie w 2021 roku mieć wartość równą U=0,20 W/m2K. Niemniej ważnym punktem jest zmniejszenie akceptowalnego współczynnika izolacji termicznej drzwi zewnętrznych o ponad jedną trzecią. Ruch w mieszkaniówce Kurier Poranny, Jak wynika z danych GUS w październiku deweloperzy rozpoczęli budowę aż 81,9 proc. większej liczby mieszkań niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. A to wszystko dlatego, że na rynku mamy wielkie ożywienie stymulowane rekordowo niskimi kosztami kredytu hipotecznego. O ożywieniu może świadczyć również fakt, że deweloperzy stawiają twardsze warunki swoim klientom podczas negocjacji. Dobrej koniunkturze na rynku sprzyja także to, iż skrócił się czas od ogłoszenia sprzedaży lokalu do podpisania ostatecznej umowy z klientem. Teraz jest to średnio 130 dni, czyli o 30 dni mniej niż w II kwartale. Dziennik Polski Nieruchomości, Geodezja i kartografia Hitem studiów inżynieryjnych na politechnikach i uczelniach niepublicznych jest geodezja i kartografia. W tegorocznej rekrutacji kierunek ten był drugim co do popularności wśród kandydatów na Politechnikę Warszawską. Cogito, Mają miliardy, to płacą Największy bank amerykański, JPMorgan Chas, zapłaci 13 mld dol. Za to, że najbardziej przyczynił się do krachu na rynku nieruchomości. JPMorgan udzielał kredytów hipotecznych osobom, które nie miały szans ich spłacić, np. bezrobotnym. To już kolejna kara dla tego banku. Wcześniej wypłacił 5,1 mld dolarów odszkodowania w związku z oskarżeniem o wprowadzanie w błąd inwestorów w latach Przegląd, Mieszkania komunalne nadal będą dziedziczone Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wycofało się z reformy najmu lokali od gmin. Chodzi o założenia nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Zapowiadały, że prawo do mieszkania komunalnego będą miały w przyszłości jedynie osoby z niskimi zarobkami. Czynsz zaś miał być pokrywany przynajmniej do wysokości kosztów eksploatacji mieszkania. Obecnie większość gmin dopłaca do mieszkań komunalnych. Nowym zapisem był również punkt, który zakładał wygaszanie umowy najmu wraz ze śmiercią lokatora. Gmina sprawdzałaby dochody osoby, która chce przejąć mieszkanie po zmarłym. Jeżeli byłyby wyższe od ustalonych w uchwale rady gminy dotyczącej gospodarowania mieszkaniami komunalnymi, ta mogłaby podjąć decyzję, że wynajmie mieszkanie rodzinie zmarłego ale na nowych warunkach. Rzeczpospolita C, str. 6

7 Agent nieruchomości nie musi mieć matury Od nowego roku, na podstawie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, pośrednikiem i zarządcą będzie mógł zostać każdy, kto skończy tylko gimnazjum i nie będzie obowiązku rejestrowania się w centralnym rejestrze pośredników i zarządców. Jedyny obowiązek to konieczność ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej na kwotę stanowiącą równowartość 25 tys. euro. Nadal osoba wykonująca zawód pośrednika będzie musiała zawierać z klientami umowę pisemną na świadczenie swoich usług pod rygorem nieważności. Arkadiusz Borek, prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami obawia się, że likwidacja większości wymogów stawianych przedstawicielom tych profesji spowoduje, że na rynku pojawią się osoby niekompetentne czy wręcz oszuści. Leszek Hardek, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości podkreśla, że mimo iż ustawa deregulacyjna wprowadza obowiązek ubezpieczenia OC dla pośredników i zarządców, nowe przepisy nie zawierają żadnych sankcji dla nieubezpieczonych. PFRN postanowiła wprowadzić własny rejestr zarządców i pośredników, w którym znajdą się osoby posiadające licencje zawodowe zdobyte do końca tego roku. Równocześnie Federacja pracuje nad stworzeniem własnego kodeksu etyki dla przyszłych zarządców i pośredników, którzy trafią do zawodu od 1 stycznia. Podobnie chcą działać inne tego typu organizacje zrzeszające stowarzyszenia lokalne pośredników i zarządców, ale jak twierdzi autorka artykułu to tylko spowoduje, że będą miały niższe znaczenie. Rzeczpospolita Dobra Firma, Polacy znów kupują działki Sieć agencji Północ Nieruchomości i Maxon Nieruchomości sygnalizuje wzrost zainteresowania Polaków działkami pod budownictwo jednorodzinne. Kupujący poszukują głównie gruntów o powierzchni od 700 do 1200 mkw. w miastach lub w bardzo bliskiej okolicy (w Warszawie ok. 20 km od granic miasta). Głównym argumentem są dużo niższe ceny działek niż jeszcze dwa, trzy lata temu. Takiej sytuacji sprzyja spadek cen materiałów budowlanych i robocizny. Dziennik Gazeta Prawna, Trend wzrostowy cen na rynku mieszkaniowym Jak podał Związek Banków Polskich po raz pierwszy od dwóch lat między lipcem a wrześniem br. wzrosły średnie ceny transakcyjne mieszkań kupowanych w dużych miastach. Wyjątkiem jest Wrocław, w którym ceny minimalnie spadły zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Czy tendencja ta okaże się trwała? Analitycy uważają, że przyczyną zwyżki stawek transakcyjnych może być zmiana struktury kupowanych mieszkań. Również firma Emmerson odnotowała wzrost średnich cen na warszawskim rynku deweloperskim. Jej analitycy podają, że w III kwartale br. ceny ofertowe na pierwotnym runku wzrosły w stosunku do ubiegłego roku. Poprawiła się też sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym, do czego zachęcają atrakcyjne ceny i najtańsze od lat kredyty hipoteczne. Deweloperom udało się również dostosować ofertę do potrzeb klientów. Powstały głównie mieszkania małe, kompaktowe. Według raporty AMRON, w trzecim kwartale br. w porównaniu do kwartału poprzedniego średnie stawki transakcyjne w największych miastach Polski wzrosły od 65 do 95 zł za mkw. Biorąc pod uwagę skalę całego roku przeciętne stawki transakcyjne wzrosły tylko w trzech miastach w Białymstoku, Poznaniu i Gdańsku. Kurier Poranny, Komu wypłacą miliardy z reprywatyzacji Senat potwierdził, że Warszawa uzyska dostęp do Funduszu Reprywatyzacyjnego w ciągu 3 lat będzie to 600 mln zł. Przez lata stołeczny samorząd wypłacał finansowe rekompensaty jedynie właścicielom domów jednorodzinnych lub działek przeznaczonych pod taką zabudowę. Jednak w 2011 r. Trybunał Konstytucyjny zabronił dzielenia dawnych właścicieli ze względu na rodzaj nieruchomości, a w związku z tym liczba koniecznych do wypłacenia świadczeń wielokrotnie wzrosła. Obecnie w kolejce czeka 3,5 tys. wniosków o zwrot gruntów warszawskich, a żądania szacowane są w miliardach według wyliczeń radnego Maciej Wąsika, lidera klubu PiS, miasto ma zapłacić 8,6 mld zł. Jak łatwo wyliczyć, pieniędzy nie wystarczy dla wszystkich, dlatego radni opozycyjni zażądali dostępu do listy wypłacanych odszkodowań, tak by kontrolować, komu ratusz będzie odszkodowania wypłacał. Początkowo dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko nie chciał na to pozwolić. Jednak kiedy o wgląd w te informacje poprosił Maciej Wyszyński, szef komisji rewizyjnej w Radzie Warszawy, dyrektor zgodził się na udostępnianie informacji, ale bez możliwości ich ujawniania. Gazeta Wyborcza Stołeczna, str. 7

8 S Z KO L E N I A W S P O N D L A P ROFESJONALISTÓW Analiza stanu nieruchomości pod względem możliwości jej zabudowy, przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy przez inwestora 30 stycznia 2014 r. (czwartek), godz Prowadzący: Adam Kudyk Wszelkiej pomyślności W na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2014 życzą Zarząd i Pracownicy BiuraWSPON str. 8

1 st ycznia 2014 r. ESTART POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI CENTRUM RYNKU WTÓRNEGO. Udział w Targach potwierdziły 32 firmy należące do WSPON!

1 st ycznia 2014 r. ESTART POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI CENTRUM RYNKU WTÓRNEGO. Udział w Targach potwierdziły 32 firmy należące do WSPON! 61 4 LISTOPADA 2013 XII Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości 1 st ycznia 2014 r. ESTART POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 grudnia 2013, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka (BUW), ul. Dobra

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnił także, że nie istnieje możliwość WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW. W tym numerze: Pierwsze kroki w kierunku powołania

Wyjaśnił także, że nie istnieje możliwość WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW. W tym numerze: Pierwsze kroki w kierunku powołania 66 28 STYCZNIA 2014 Pierwsze kroki w kierunku powołania izby gospodarczej Pierwsze spotkanie członków WSPON w nowym roku i jednocześnie w nowym miejscu po przeprowadzce biura, miało dość burzliwy charakter.

Bardziej szczegółowo

Raport. 2015 I kwartał. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Rynek kredytów hipotecznych. Co budują deweloperzy

Raport. 2015 I kwartał. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Rynek kredytów hipotecznych. Co budują deweloperzy Raport 2015 I kwartał Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Rynek kredytów hipotecznych Co budują deweloperzy Polskie prawo budowlane, co zmienią nowe przepisy Spis treści 6 16 18 25 31 32 34

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów:

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów: [Wpisz tekst] Zarząd Związku Banków Polskich 15 stycznia 2010 roku przyjął Rekomendacje dotyczące działań niezbędnych dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Ich realizacja ma dookreślić

Bardziej szczegółowo

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spis treści Rozdział 1 Wstęp...4 Rozdział 2 Najważniejsze fakty i liczby zawarte

Bardziej szczegółowo

1 st ycznia 2014 r. ESTART POLSKIEGO R YNKU NIERUCHOMOŚCI CENTRUM RYNKU WTÓRNEGO. Udział w Targach potwierdziły 32 firmy należące do WSPON!

1 st ycznia 2014 r. ESTART POLSKIEGO R YNKU NIERUCHOMOŚCI CENTRUM RYNKU WTÓRNEGO. Udział w Targach potwierdziły 32 firmy należące do WSPON! 60 17 października 2013 XII Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości 1 st ycznia 2014 r. ESTART POLSKIEGO R YNKU NIERUCHOMOŚCI 6 grudnia 2013, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka (BUW), ul.

Bardziej szczegółowo

NR 56 22 sierpnia 2013

NR 56 22 sierpnia 2013 56 22 sierpnia 2013 Robić coś z frankiem? Dziś nie, ale... Pojawiły się pierwsze pomysły polskich polityków na pomoc Polakom posiadającym kredyty we frankach w reakcji na doniesienia z tego, co dzieje

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce Raport wiosna 2012

Rynek nieruchomości w Polsce Raport wiosna 2012 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE Rynek nieruchomości w Polsce Raport wiosna 212 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE Wprowadzenie... 3 O nas... 4 Sytuacja makroekonomiczna PKB... 5 Rynek pracy... 6 Inflacja i stopy

Bardziej szczegółowo

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych residential advisors CMS_LawTax_Negative_from101.eps Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych Nowy sektor rynku mieszkaniowego w Polsce Spis treści 3 Mieszkania czynszowe w Polsce szansa dla

Bardziej szczegółowo

Polish Construction Review Kompleksowy serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych

Polish Construction Review Kompleksowy serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych Miesięczny przegląd rynku Wydawca: PMR Publications Polish Construction Review Kompleksowy serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych www.rynekbudowlany.com WAŻNA INFORMACJA: To jest darmowy newsletter

Bardziej szczegółowo

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera 1 2 Spis treści Wstęp EKSPERCI REKOMENDUJĄ...7 Rozdział 1 SZUKAMY MIESZKANIA OD CZEGO ZACZĄĆ?...9 Rozdział 2 PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

Relacja z Targów Nowy Dom, Nowe Mieszkanie

Relacja z Targów Nowy Dom, Nowe Mieszkanie Relacja z Targów Nowy Dom, Nowe Mieszkanie W dniach 8 9 września 2012 r. w hali Centralnego Ośrodka Sportu na Torwarze odbyła się 38. jesienna edycja targów mieszkaniowych Murator EXPO Nowy DOM Nowe MIESZ-

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Rynek nieruchomości 2014 RAPORT Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Jakich nieruchomości szukali Polacy Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Prognozy na rynku nieruchomości w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców luty 2012 1 2 luty 2012 Szanowni Państwo Za nami VII Regionalne Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Futbol a pieniądze. W numerze: W numerze: Nowa ustawa deweloperska Wskazówki dla oszczędzających ABC ubezpieczeń mieszkaniowych Buduj EKO i oszczędzaj

Futbol a pieniądze. W numerze: W numerze: Nowa ustawa deweloperska Wskazówki dla oszczędzających ABC ubezpieczeń mieszkaniowych Buduj EKO i oszczędzaj magazyn finansów osobistych nr 4 (12) kwiecień 2012 W numerze: W numerze: Futbol a pieniądze Nowa ustawa deweloperska Wskazówki dla oszczędzających ABC ubezpieczeń mieszkaniowych Buduj EKO i oszczędzaj

Bardziej szczegółowo

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r.

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Drogi Czytelniku, Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

DEWELOPERSKA. PromocjeNieruchomości2012. REBANK Nieruchomości. Coworking. TABLICe

DEWELOPERSKA. PromocjeNieruchomości2012. REBANK Nieruchomości. Coworking. TABLICe gazeta DEWELOPERSKA gazeta-deweloperska.pl nr 2 (08) wrzesień 2012 r. Kwartalnik Platformy Deweloperskiej REBANK Nieruchomości 30 deweloperów 25 banków Deweloperzy na GPW Sekrety zawodu pośrednika Deweloperskie

Bardziej szczegółowo

Debata RNW. Czas na nowe rozwiązania finansowe

Debata RNW. Czas na nowe rozwiązania finansowe Debata RNW Od lewej: J. Zagórski, R. Cygal, K Czerkas Od lewej: M. Prusaczyk, H. Green, A. Jachowicz Od lewej: B. Meluch, Z. Malisz Od lewej: D. Rybarczyk, R. Cygal, K Czerkas Czas na nowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe Przed nami wiele pracy rozmowa z Prezes KZBS str. 22 Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie str. 28 Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały str. 26 Magazyn Grupy BPS str. 7 Z MŚP na

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Jakich nieruchomości szukają Polacy? III kwartał 2014r. Ceny nieruchomości. Jak zarobić na wynajmie? Budowa domu - nowe przepisy

RAPORT. Jakich nieruchomości szukają Polacy? III kwartał 2014r. Ceny nieruchomości. Jak zarobić na wynajmie? Budowa domu - nowe przepisy RAPORT III kwartał 2014r. Jakich nieruchomości szukają Polacy? Ceny nieruchomości na podstawie danych i analiz serwisu dom.gratka.pl Jak zarobić na wynajmie? Budowa domu - nowe przepisy Spis treści Rynek:

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie 10.00 Otwarcie seminarium Słowo wstępne - Aleksander Scheller, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 10.15-11.15 Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking inwestycji deweloperskich

Ranking inwestycji deweloperskich 2 Spis treści Wstęp Top trendy mieszkaniowe 2013 Mieszkaniowy obraz Polaka Jakie mieszkania budują deweloperzy? Jakich mieszkań pragną Polacy? Wojna Domowa 2013. Wyniki plebiscytu internautów Wojna Domowa

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nr 1/Luty 2010 OSZCZĘDZAJ 4 kroki I INWESTUJ do inwestycji Z GłoWĄ Giełda Większe możliwości i ryzyko Banki Czy już czas polować na dobrą

Bardziej szczegółowo

NR 66 (547) IV KADENCJA

NR 66 (547) IV KADENCJA NR 66 (547) IV KADENCJA DWUTYGODNIK BIURO INFORMACYJNE KANCELARII SEJMU 3331 lipca 2003 W NUMERZE m.in.: DEBATA O KORUPCJI WYKONANIE BUDŻETU 2002 O WSPÓŁPRACY POLSKO-CHIŃSKIEJ 5 3 POSIEDZENIE SEJMU Z

Bardziej szczegółowo

1/2014maj 2014. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 19, data publikacji: 22 maja 2014

1/2014maj 2014. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 19, data publikacji: 22 maja 2014 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości Doświadczenie buduje zaufanie 1/214maj 214 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 19, data publikacji: 22 maja

Bardziej szczegółowo

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 7 / lato 2012 Sposób na ceny paliw Bezpieczeństwo w niepewnych czasach Agnieszka Świergiel Kompetencje przede wszystkim Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko,

Bardziej szczegółowo

sierpień 2014 Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał sierpień 2014 ISSN 2353-9364 Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

sierpień 2014 Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał sierpień 2014 ISSN 2353-9364 Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska ISSN 2353-9364 Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego Będą kolejne edycje Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego,

Bardziej szczegółowo