Dąbrowa. Życie Gminy Nr 4/2009 Kwiecień 2009 ISSN Nakład: 2000 egz. W obiektywie reportera. W numerze: X Wojewódzki Festiwal Artystyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dąbrowa. Życie Gminy Nr 4/2009 Kwiecień 2009 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 egz. W obiektywie reportera. W numerze: X Wojewódzki Festiwal Artystyczny"

Transkrypt

1 W obiektywie reportera Życie Gminy Nr 4/2009 Kwiecień 2009 ISSN Nakład: 2000 egz. Dąbrowa W numerze: X Wojewódzki Festiwal Artystyczny Liść Dębu Wrzosola 2009 Ks. prof. Józef Sztonyk - 20 rocznica śmierci PP Narok z Zielonym certyfikatem X Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Złote Pióro

2 ZS Dąbrowa X Wojewódzki Festiwal Artystyczny Liść Dębu -Dąbrowa 2009 W dniach kwietnia2009r.w Zespole Szkół w Dąbrowie miała miejsce X Jubileuszowa edycja Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa Festiwal ma na celu prezentację i ocenę dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, promocję talentów, upowszechnianie śpiewu wśród dzieci i młodzieży oraz promocję regionu, miejscowości i szkoły. Organizatorem Festiwalu był Zespół Szkół w Dąbrowie, reprezentowany przez Kierownictwo Artystyczne Festiwalu, w osobach nauczycieli: Doroty Słomki, Huberta Labusgi oraz Małgorzaty Kownackiej-Rusnak. W tegorocznej edycji Festiwalu wzięło udział 35 solistów, 6 duetów i 15 zespołów z terenu Opolszczyzny. Wykonawcy reprezentowali Grodków, Narok, Pawłowiczki, Opole, Branice, Domecko, Skorogoszcz, Łosiów, Włodzienin, Czarnowąsy, Tarnów Opolski, Żelazną, Brzeg, Biadacz i Dąbrowę. Łącznie na scenie zaprezentowało się 273 uczestników. Uczestnicy wykonywali po 2 utwory o dowolnej tematyce, w tym przynajmniej jeden w języku polskim. Oceniani byli przez profesjonalne jury, które brało pod uwagę: dobór repertuaru, dykcję i emisję głosu, intonację, interpretację piosenki i ogólny wyraz artystyczny. Tegoroczne zmagania sceniczne oceniało jury w składzie: Anna Łagiewa, Barbara Malinowska, Wiesława Pośpiech i Barbara Owsiak. W swoim werdykcie podkreślili bardzo wysoki poziom uczestników oraz różnorodność przygotowanego repertuaru. Przy wyrównanym poziomie wykonawczym, niezwykle trudno było wybrać tych najlepszych. Występy oceniano w kilku kategoriach: soliści, duety i zespoły, którzy prezentowali się w trzech grupach wiekowych: kl. I-III SP, IV-VI SP oraz I-III gimnazjum. Gośćmi festiwalu byli: Wójt Gminy Dąbrowa - p. Marek Leja oraz reprezentanci Kuratorium Oświaty w Opolu i Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Nagrody na tegoroczną edycje festiwalu ufundował Urząd Marszałkowski w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. Urząd Gminy Dabrowa ufundował dla każdego uczestnika upominki, natomiast ważnym trofeum festiwalowym oprócz Złotych, Srebrnych i Brązowych Liści Dębu była przyznana już drugi rok z rzędu -Nagroda Wójta Gminy Dąbrowa (czek na 600 zł do zrealizowania w Sklepie Muzycznym RAGTIME w Opolu), a także po raz pierwszy - Nagroda Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (cyfrowy aparat fotograficzny). 2 ŻYCIE GMINY DĄBROWA Czy w Gminie Dąbrowa pojawią się: nowy Carlos Santana i mistrzowie parkietu? Z miesiąca na miesiąc poszerza się oferta kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Od połowy kwietnia w Chróścinie i Dąbrowie można uczyć się gry na gitarze klasycznej. Prowadzona przez kilkanaście dni akcja informacyjna we wszystkich miejscowościach, zaowocowała pierwszymi chętnymi do korzystania z tej formy zajęć. Naukę gry na gitarze prowadzi mgr Dorota Siwy z Opola. Uczestnicy zajęć uczą się nie tylko gry na akordach ale przede wszystkim gry klasycznej, bazującej na zapisie nutowym. Czy po tym kursie będziemy mieli nowych mistrzów gitary w Gminie? Kto wie? Wszystko zależy zarówno od zaangażowania samych uczących oraz od cierpliwości sąsiadów, którzy lada moment w swoich obejściach będą słuchać pierwszych wprawek wygrywanych na gitarach przez słuchaczy. Podobnie, jak w przypadku zajęć tanecznych, za lekcje gry na gitarze klasycznej płaci Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. W połowie kwietnia ruszył także kurs tańca towarzyskiego. Instruktorem jest mgr Małgorzata Mackiewicz, posiadająca klasę taneczną S (międzynarodową), na co dzień ucząca w Szkole Tańca Fokus w Opolu. Już pierwsze zajęcia pokazały, że nasi mieszkańcy chcą tańczyć! Na kurs przyszli zarówno ci najmłodsi: w wieku 7-8 lat, jak też osoby dorosłe. W ciągu najbliższych tygodni będą zgłębiać tajniki tańców standardowych i latynoamerykańskich. Pani Małgosia obiecuje również, że na zajęciach pojawią się elementy tańca dyskotekowego. Nie siedź w domu- przyjdź potańczyć albo pograć na gitarze! Kurs tańca towarzyskiego prowadzony jest w czwartki od godziny w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dąbrowie. Nauka gry na gitarze odbywa się Zareklamuj się Nasza gazeta dociera do 1500 rodzin w gminie Dąbrowa. Czyta ją ponad 4000 mieszkańców. Jest to niezawodny sposób dotarcia z informacją do bardzo konkretnej grupy ludzi. Zapraszamy firmy i instytucje do zamieszczania reklam na naszych łamach. Zachęcamy również osoby prywatne do zamieszczania ogłoszeń okolicznościowych. Zamówienia na reklamy i ogłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy. Reklamy: strona pierwsza lub ostatnia kolor 1 cm 2 = 2,44 zł brutto; strony środkowe czarno-białe 1 cm 2 = 1,22 zł brutto. Podziękowania, życzenia, kondolencje: strony środkowe czarno-białe: 1 cm 2 =0,61 zł brutto. Ceny zawierają 22% VAT. w świetlicy w Chróścinie w środy o 17.00, a w czwartki w szkole w Dąbrowie również o Zapraszamy. z.j. Informacja Wójt Gminy Dąbrowa informuje, że zgodnie z art. 10c ustawy z dnia 7 lipca 2005r o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2005r Nr 150 poz z późn.zm) rolnik który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 1cytowanej ustawy od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Rolnik, który nie spełnił powyższego obowiązku, zgodnie z art. 10c w/w ustawy będzie zmuszony wnieść opłatę której wysokość określona została w art. 10c ust. 7 w/w ustawy Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski wg. tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Wzywa się zobowiązanych o przedkładanie do wglądu w tut. Urzędzie - pokój nr 1 umów w/w ubezpieczenia, ewentualnie o przekazanie ich za pośrednictwem sołtysa bądź przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy kserokopii tych umów. Wójt Gminy Marek Leja ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik informacyjny dla mieszkanców gminy Dąbrowa i nie tylko Wydawca:GOKiR w Dąbrowie, Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel Redaktor prowadzacy: Jan Damboń Skład komputerowy gazety: Grzegorz Wocka kontaktowy z redakcją: Strona internetowa: Druk: DRUKARNIA PODMIEJSKA S.C. T.MAZURKIEWICZ R.DĄBROWSKI P.PODLEWSKI AL PRZYJAŹNI 59B OPOLE KWIECIEŃ

3 Informacja Wójt Gminy Dąbrowa informuje, że zgodnie z art. 44 i art. 59 ustawy z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych rolnik jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz umowy ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Rolnik, który nie spełnił powyższego obowiązku, zgodnie z art. 88 w/w ustawy będzie zmuszony wnieść opłatę karną: - w ubezpieczeniu OC rolników równowartość 30 euro - w ubezpieczeniu budynków rolniczych równowartość 100 euro - ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Wniesienie opłaty nie powoduje udzielenia rolnikowi ochrony ubezpieczeniowej i nie zwalnia go z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Dodać należy, że spowodowanie przez nie ubezpieczonego w zakresie OC rolnika szkody, pozostającej w związku z posiadaniem gospodarstwa, będzie skutkowało pełną odpowiedzialnością za straty poniesione przez osoby trzecie. Wzywa się o przedkładanie do wglądu w Komórce Podatkowej tut. Urzędu pokój nr 1 umów ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych, ewentualnie przekazanie za pośrednictwem sołtysa bądź przesłanie pocztą kserokopii tych umów na adres Urzędu Gminy Dąbrowa. Wójt Gminy Mrek Leja I N F O R M A C J E INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dąbrowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń został wywieszony przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalno-administracyjnego w Prądach ul. Sportowa dz. nr 297 km. 1 / etap III/ polegającą m.in. na wykonaniu następującego zakresu prac: a) dach - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi b) ścianki działowe - przegrody z tworzyw sztucznych - drzwi do kabiny c) stolarka - montaż okien i drzwi d) instalacja sanitarna - montaż rurociągów e) instalacja elektryczna - montaż tablic - montaż łączników i gniazd Termin zakończenia realizacji zadania: do 4 lipca 2009r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa pok. nr 10, lub za zaliczeniem pocztowym, cena SIWZ wynosi 15 zł plus VAT. Termin składania ofert: r. do godz.9:00. Więcej informacji na stronie BIP: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zawiadamia... Od 1 lutego br. obowiązują nowe stawki czynszu za lokalne pozostające w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Kwoty za wynajem zostały zwiększone z uwagi na stale rosnące koszty mediów, w tym głównie energii elektrycznej. Obecnie mieszkańcy naszej Gminy chcąc wynająć świetlicę wiejską np. na uroczystości rodzinne trwające do 8 godzin, zapłacą 12 zł za godzinę najmu. Dla imprez trwających dłużej (np. wesela) - stosowane są stawki dobowe, określone dla każdej ze świetlic. I tak dla świetlicy w Ciepielowicach stawka dobowa wynosi 250 zł, dla świetlicy w Skarbiszowie 200 zł, stawka dobowa w Naroku została ustalona na poziomie 250 zł, w Karczowie 100 zł, w Nowej Jamce 50 zł, w Żelaznej 100 zł a w Niewodnikach 200 zł. Za wynajem pozostałych lokali pozostających w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na czas dłuższy niż 8 godzin stosuje się jednolitą stawkę 60 złotych. W przypadku wynajmowania świetlic dla celów gospodarczych (np. pokazów pościeli, zdrowej żywności itp.), stosowana jest stawka 25 złotych za godzinę. W tym wypadku jednak stawki dobowe nalicza się już powyżej 3 godzin trwania danego przedsięwzięcia gospodarczego. Ustalone zostały także stawki miesięczne czynszu, które stosowane są do Najemców, którzy zawarli umowę najmu lokalu użytkowego z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Dąbrowie na czas nieokreślony, ale dłuższy niż jeden miesiąc. W tym przypadku stawka miesięczna stanowi iloczyn powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu i kwoty 15 złotych za m2. Z opłat tych zwolnione są jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa, koła TSKN działające w naszej Gminie, kluby LZS i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające w Gminie Dąbrowa, placówki Caritas Diecezji Opolskiej oraz policja. Każdorazowo lokale użytkowe pozostające w zarządzie GOKiR w Dąbrowie udostępniane są na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji a Najemcą. z.j. Zgodnie z decyzją jurorów w X Festiwalu Artystycznym Liść Dębu w Dąbrowie nagrodzono następujących wykonawców: Soliści: Kategoria klas I-I I szkoły podstawowej I miejsce : Wiktoria Czech, PSP Domecko II miejsce: Judyta Wojtala PSP Tarnów Op. III miejsce: Anna Dratwa, PSP Skorogoszcz Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce: Karolina Pawęska, ZGS Branice II miejsce: Aleksandra Jarosz, PSP nr 2 Opole III miejsce: Aleksandra Kryńska, PSP nr 8 Brzeg Wyróżnienie: Wiktoria Dudek, PSP Narok Klaudia Borgusz, ZGS Branice Kategoria klas I-III gimnazjum I miejsce: Anna Lupzik ZGS Branice II miejsce: Marta Krac Społ. Jęz. Gimn. w Opolu III miejsce: Kamila Wojtala PG Tarnów Op. Ewelina Grzywniak PG 3 Brzeg Wyróżnienie: Karolina Sałatkiewicz PG 3 Brzeg Monika Gabryelska PG 7 Opole- Nagroda Wójta Dąbrowy: Karolina Pawęska, ZGS Branice Nagroda Dyrektora GOKiR w Dąbrowie: Anna Lupzik ZGS Branice DUETY: Kategoria klas I-III szkoły podstawowej I miejsce nie przyznano II miejsce Duet Siostrzany Emilia i Teresa Waliczek III miejsce nie przyznano Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce - nie przyznano II miejsce Karolina Pawęska, Klaudia Bogusz, ZGS Branice III miejsce Daria Skóra, Sandra Cichoń, PSP Izbicko Kategoria klas I-III gimnazjum I miejsce Natalia Gordzielik, Patrycja Glensk PG Tarnów Opolski II miejsce Kornelia Cichoń, Katarzyna Wójcik, ZGSP Pawłowiczki III miejsce Olga Gajda i Dominika Płaszczymąka, ZS Dąbrowa 10 ŻYCIE GMINY DĄBROWA KWIECIEŃ ZESPOŁY Kategoria klas I-III szkoły podstawowej I miejsce Małe Łośki, PSP Łosiów II miejsce Iskierki, PSP 3 Grodków III miejsce Przyjaciele Figielka, ZS Dąbrowa Wesoła Gromadka, PSP Włodzienin Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce Iskra-Iskierki, ZGS Branice II miejsce Legato PSP Skorogoszcz Kalejdoskop PSP 2 Opole III miejsce- Scherzo ZS Dąbrowa Wyróżnienie: Rytmix - PSP 3 Grodków Cantare 1 - ZGSP Pawłowiczki Kategoria klas I-III gimnazjum I miejsce - Śpiewograje- PG Tarnów Op. II miejsce Kaprys -ZS Dąbrowa III miejsce- Duże Łośki PG Łosiów Wyróżnienie: Cantare 2 ZGSP Pawłowiczki Musica Viva - PG Biadacz W ramach festiwalu odbył się, jak co roku konkurs plastyczny Impresje muzyczne. Jego uczestnicy wykazują się umiejętnościami w przedstawianiu dowolną techniką plastyczną swoich doznań estetycznych, w trakcie słuchania wybranego utworu muzycznego. Nadesłano wiele prac, które utworzyły wspaniałą wystawę na terenie szkoły. Laureaci konkursu wezmą udział w jesiennym plenerze malarskim na terenie zamku w Dąbrowie. W tym miejscu należą się podziękowania dla organizatorów i osób wspierających Festiwal Liść Dębu. To dzięki nim ta dwudniowa impreza przebiegła sprawnie. Należy przy tym zaapelować o jeszcze liczniejszy udział w tym Festiwalu dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Dla wielu z nich może się on okazać pierwszym krokiem do profesjonalnej kariery wokalnej. Opracowali: Dorota Słomka, z.j.

4 Wrzosola 2009, ale się działo Cicho, bo przyjdzie Zdzicho czyli: Wrzosola marca, br. odbył się VII Przegląd Scholi Liturgicznych Wrzosola Gospodarzem spotkania była parafia pod wezwaniem św. Józefa we Wrzoskach, na czele z ks. Hubertem Łysym. Całą imprezę poprzedziło rozśpiewanie wszystkich scholi uczestniczących w wydarzeniu, które poprowadził ks. dr Grzegorz Poźniak oraz wspaniała msza święta celebrowana przez ojca Bonawenturę. Ojciec wygłosił przepiękną homilię opowiadającą o chłopcu z porażeniem mózgowym, który dzięki muzyce mógł choć w części normalnie funkcjonować. Dla tego chłopca podobnie jak dla nas - scholistów, muzyka jest nieodzowną częścią życia. O oprawę muzyczną Eucharystii zadbał ks. Mega Grzegorz wraz z uczestnikami przeglądu. Po zakończeniu nabożeństwa było krótkie wystąpienie pana wójta Marka Leji, który wyraził swój podziw dla młodych śpiewaków. Ważną częścią wystąpienia była deklaracja ze strony pana wójta mówiąca, że od dziś to Gmina Dąbrowa będzie patronowała i sponsorowała całe przedsięwzięcie. Nareszcie Gmina zrozumiała, że Wrzosola jest dobrym miejscem na jej promowanie. N a - s t ę p n i e m i a ł o m i e j s c e p r z y w i - t a n i e w s z y s t - k i c h obecnych przez ks. Huberta- Proboszcza parafii, który ku zadziwieniu wszystkich po raz pierwszy w historii Wrzosoli przedstawił maskotkę imprezy a był nim śliczny piesek rasy York o imieniu Jożinek. Po części oficjalnej rozpoczął się przegląd. Jedną ze scholi biorących udział w przeglądzie była nasza schola -Gaudium z parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie, (która ma na swoim koncie zajęcie drugiego miejsca na II przeglądzie). W całym kościele czuć było lekką nutę zdenerwowania, kiedy maszyna losująca -w postaci koszyczka do zbierania datków- została uruchomiona. Podczas słuchania poszczególnych scholi można było zrozumieć ideę jaka przyświeca Wrzosoli: nie jest najważniejsze, aby wygrać i zająć zaszczytne miejsce- choć jest to ważne, lecz to ażeby spotkać się i pokazać, co tak naprawdę się zmieniło przez ten rok od czasu poprzedniej Wrzosoli.Jak schola pracowała nad tym, aby poszerzyć swój dorobek muzyczny, co zmieniło się na lepsze a co, na gorsze. W tym roku każda schola mogła sama wybrać swój program artystyczny, który składał się z chorału gregoriańskiego i wybranych utworów. Ograniczony był tylko czas prezentacji- do 7minut.W sumie w przeglądzie wzięło udział 16 scholi, co dało liczbę około 400 młodych śpiewaków. Całość przeglądu ubarwiał swoją osobą ks. Grzegorz Poźniak który swoimi śmiesznymi żartami rozluźniał całą atmosferę. (Osobiście uważam, że ks. Grzegorz powinien prowadzić imprezy muzyczne typu Opolski Festiwal Polskiej Piosenki bądź Sopot Festiwal). Po zakończeniu spotkania rozbrzmiewały okrutne okluski dla scholistów i ich opiekunów. Każdy z uczestników otrzymał najlepszego na świecie wafla Grześka (niestety nie był to Mega Grzesiek, bo oczywistą rzeczą jest to, że Mega Grzesiek może być tylko jeden), torbę na trzy kilogramy ziemniaków i dwa kilogramy ogórków (lniana torba z logo Gminy Dąbrowa i znaczkiem Wrzosoli), dyplom uczestnictwa, wspaniałą prymulkę oraz to, co najważniejsze: bagaż nowych doświadczeń i pomysłów na dalszą działalność scholi. Bez prezentu dla ks. Grzegorza się nie obeszło. Otrzymał on od proboszcza parafii Wrzoski, Wrzosara - odpowiednika Hollywoodzkiego Oskara. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że praca każdej scholi zaczyna się właśnie po Wrzosoli, kiedy wychodzą na jaw wszystkie niedociągnięcia, jakie powstały w danej scholi. Z niecierpliwością my scholiści czekamy na kolejną Wrzosolę, która zgodnie z zapowiedziami ks. Huberta będzie bardzo ciekawa bo będą przydzielane właśnie wspomniane wcześniej Wrzosary w wymyślonych przez organizatorów kategoriach. Zobaczymy. Błażej Gilos Parafialna Schola Gaudium w Dąbrowie ZS Żelazna Najlepsi z najlepszych - zwycięzcy Kategoria: Szkóła Podstawowych I miejsce Magdalena Podolska, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim I miejsce Z pokorą i ze łzami Wierząc że mi pomożesz Uporać się z troskami Bo pod Twym Krzyżem Jezu Calutkie życie składam Bo w Tobie Chryste Panie Nadzieje swą pokładam Swe smutki Ci powierzyć Z najgorszych grzechów moich Twym sługom chce się zwierzyć Radością się podzielić Przyjdę choć dzień powszedni Nie czekam do niedzieli Mateusz Rychłowski, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu Wędrówka W lesie mi zagrają drzewa W polu zaśpiewa słowikowy ptak Ciepły deszcz opowie legendę Do snu ukołysze snujący się wiatr Płomień słońca mnie ogrzeje I radość wielką da Gdy tylko zostawisz mnie tam W moim świecie słowa nic nie znaczą Cierpienie ludzkie trwa Miłość w sercu zagra A zaspokojenia i tak brak Więc co myślisz Panie do kogo ja pójdę Jeśli nie do Ciebie i Twoich snów Jeśli nie do Ciebie i Twoich słów Które mają moc życia wiecznego I dar tego Jedynego KATEGORIA: Gimnazjum Szkół Ogólnokształcących Do- I miejsce Przemysław Juściński, Zespół brzeniu Wielkim Modlitwa W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego Dziękuję Ci, o Wiekuisty, że chronisz po dziś dzień mą rodzinę od złego, za te z rentą miesięczne listy, za troskę o me zdrowie, codzienną wytrwałość, za kulturę w ośrodku opieki społecznej, za dożywienie tu, w Domu Starców, i dbałość, za szacunek obecnych, z pomocy koniecznej nam, ludziom przez bliskich nie chcianym, lecz Ty, Boże dziękuję za Twą trwałą troskę, i stróżowanie w mym domu dziś zapomnianym, za odwieczną pamięć, dzieci, wnuki rosłe, za gałązki oliwne nad łóżkiem wiszące, krzyżyk na drzwiach powieszony, za światłą bez przerwy w pokojach świecące, za różaniec dla mnie kupiony. Choć czasem czuje się przykuta i słychać mój wieczorny lament, Panie mój, dziękuję, żem żywa. Ofiaruję się Tobie, Boże. Amen. 4 ŻYCIE GMINY DĄBROWA KWIECIEŃ

5 ZS Żelazna Zmagania poetyckie - Złote Pióro 2009 Od wielu lat Publiczne Gimnazjum w Żelaznej tworzy klimat dla inspiracji twórczych młodych ludzi w dziedzinie poezji. Służą temu warsztaty poetyckie na lekcjach języka polskiego, zachęcające uczniów do poszukiwań twórczych, a także organizowany od 2000r. konkurs poetycki, który już trzeci rok należy do konkursów kuratoryjnych o randze wojewódzkiej. X Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Złote Pióro 2009 odbywał się pod hasłem zaczerpniętym z kart Pisma Św.: Panie dokąd pójdziemy ty masz słowa życia wiecznego Uczestnicy składali prace w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja w terminie do początku marca b.r. W obecnej edycji wzięło udział 18 uczestników z terenu województwa opolskiego. Kategoria szkół podstawowych: 1. Magdalena Podolska (PSP z Odzialami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim) Mateusz Rychlowski (PSP nr 2 im Olimpijczyków w Opolu) 2. Justyna Kaczmarek (PSP z Oddzialami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim) Otylia Jedrysiak (SP w Goszowicach) 3. Anna Wisniewska (PSP nr 29 im Armii Krajowej w Opolu) PP Narok Witamy wiosnę na zielono i ekologicznie Publiczne Przedszkole w Naroku jest przyjazne środowisku - takie słowa widnieją na tablicy Zielonego Certyfikatu I stopnia, której ceremonia odbyła się 25 marca 2009 r. w Publicznym Przedszkolu im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku. Tablica ta jest efektem wieloletnich starań i dokonań Pani Dyrektor, władz samorządowych, dzieci oraz całej społeczności przedszkolnej, o czym w swoim przemówieniu przypomniała Pani Dyrektor Gizela Przybyła. Działania te dotyczyły realizacji w roku szkolnym 2007/2008 przedsięwzięcia Małe kompozycje ogrodowe z różnych stron świata. Rodziców Pani Dorota Partyka, Pani Mariola Wieczorek, Pani Klaudia Pohler oraz Członkowie Rady Rodziców roku szkolnego 2007/2008- Pani Marzena Odziomek Magdalena Halicka i Pani Sylwia Krause. Pomimo niesprzyjającej aury, zaświeciło na moment słońce - była to chwila, w której Pan Wójt zerwał szarfę w barwach gminnych. Uczestnicy odczytali wspólnie napis umieszczony na tablicy i podziękowali gromkimi brawami. Podczas ceremonii został wręczony uczestnikom przedsięwzięcia list pochwalny Ministra Środowiska. Tegoroczne hasło było bardzo trudne jednak większość młodych poradziła sobie z nim doskonale. Większość prac stała na bardzo wysokim poziomie co pozwala stwierdzić, że nasza młodzież nie jest tak do końca zepsuta. Baliśmy się trochę, że prace to będą po prostu przepisane fragmenty Pisma Św.,jednak na szczęście obawy te okazały się na wyrost. Jury w swoich ocenach co do zwycięskich prac była niezwykle zgodna i nagrodziła następujące osoby: Gimnazjaliści: 1. Aleksandra Łuczek (Gimnazjalno-Licelany Zespół Szkół w Wołczynie) 2. Przemysław Juściński (Zespoł Szkół w Dobrzeniu Wielkim) 3. Klaudia Mierzwińska (PG nr im M.Kopernika w Grodkowie) Wyróżnienia: Natalia Żółtkiewicz i Angelika Pruchnicka (obie z PG nr 7 im gen. W. Andersa w Opolu) W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście- Wójt Gminy Dąbrowa Pan Marek Leja, Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa Pan Erwin Marsolek, Sekretarz Urzędu Gminy Dąbrowa Pan Rudolf Szymainda, Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu Pani Joanna Kęsik, Radni Gminy Dąbrowa Pani Maria Sikora i Pan Wiesław Bąk, Dyrektor GZEA- SZiP w Dąbrowie Pan Janusz Staszowski, Dyrektor GOKiR Pan Zbigniew Janowski, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chróścinie Pani Krystyna Kuklak, Przewodnicząca Rady Na tym zakończyła się oficjalna część uroczystości, natomiast całe spotkanie zwieńczył słodki poczęstunek - tortami w zielonych barwach i występ artystyczny dzieci. Na tym jednak nie zamierzamy zakończyć zmagania ekologiczne, przed nami kolejny cel do osiągnięcia-zielony Certyfikat II stopnia. Opracowały: Marzanna Grygorowicz Joanna Tomaszewska 8 ŻYCIE GMINY DĄBROWA KWIECIEŃ

6 Wspomnienie 20 rocznica śmierci Ks. prof. Józefa Sztonyka Ks. prof. Józef Sztonyk urodził się 8 marca 1933 roku we wsi Nowostawce, pow. Buczacz (woj. tarnopolskie) i w tejże parafii został ochrzczony 16 marca. Rodzicami byli Mikołaj i Barbara z d. Liczner. W Nowostawcach przyjął w 1940 roku I Komunię Św., a parę lat później wstąpił w szeregi Sodalicji Mariańskiej. W 1945 roku, dzieląc los wielu tysięcy rodzin polskich, musiał z rodzicami i rodzeństwem opuścić strony rodzinne, aby wyruszyć na zachód, nad Odrę, na tereny przyznane Polsce w powojennych traktatach. Osiedlili się na siedmiohektarowym gospodarstwie opodal Prudnika we wsi Czyżowice (parafia Niemysłowice). Tu ukończył szkołę podstawową, a w 1951 roku w Prudniku szkołę ogólnokształcącą i zdał egzaminy maturalne z bardzo dobrym wynikiem. Zgłosił się z miejsca do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. W ankiecie przed przyjęciem napisał: myślałem o obraniu stanu duchownego od dzieciństwa i kieruję się tym, że w stanie kapłańskim będę mógł najwięcej uczynić dobrego dla ludzi i najlepiej zbliżyć się do Boga. Polecali go do seminarium jego proboszcz ks. Antoni Wawrzyński i katecheta o. Pius Bełch, dominikanin. Proboszcz podkreślał, że kandydata w wysokim stopniu cechują wartości moralne i społeczna a o. Pius pisał, że zawsze uczestniczył w nauczaniu religii, choć musiał drugi raz rowerem dojeżdżać do Prudnika i że zamiar wyboru kapłaństwa ujawnił już w ósmej klasie (pierwszej gimnazjalnej). Po studiach seminaryjnych, ukończonych również z bardzo dobrymi ocenami, przyjął 17 czerwca 1956 roku święcenia prezbiteriatu w katedrze opolskiej z rąk ks. biskupa częstochowskiego Zbigniewa Golińskiego. Pierwszą placówką była Sośnica k. Gliwic. Został tam mianowany wikariuszem.po roku pracy duszpasterskiej skierowany został przez ks, bp. Franciszka Jopa na studia do Lublina. Miał specjalizować się w homiletyce, ale wówczas nie było jeszcze odpowiedniej katedry ani sekcji teologii pastoralnej, która dopiero się organizowała. Studiował więc na sekcji teologii moralnej, jednak pracę licencjacką napisał na temat polskiego kaznodziejstwa młodzieżowego w okresie międzywojennym. Bezpośrednio po przedłożeniu pracy i zdaniu egzaminów licencjackich w 1960 roku przyszedł do seminarium jako drugi prefekt, obok ks. J. Bagińskiego. Przejął część ćwiczeń z homiletyki i wykład z dykcji (fonetyki pastoralnej). Usiłował stawać zawsze bardzo blisko kleryków i być wychowawcą z pozycji przyjacielskiej i koleżeńskiej. Angażował się równocześnie w pracy parafialnej wspomagając najczęściej ks. Józefa Paszkiewicza w Ścinawie, gdzie w każdą niedzielę należało obsłużyć duszpastersko pięć kościołów. W 1962 roku, uzyskał zwolnienie z obowiązków prefekta, by mieć czas na przygotowanie rozprawy doktorskiej. Zamieszkał w domu przy ul. Bramy Grodkowskiej 5 w Nysie. Pozostał w kontakcie ze Ścinawą i gdy w lipcu 1965 roku zachorował ks. Paszkiewicz został tam wikariuszem kooperantem u boku ks. J. Gensera jako administratora parafii. Po półtora roku, w grudniu 1966, objął jako wikary ekonom parafię w Domaszkowicach (do września 1967). W tym czasie przejął naukę języka łacińskiego w seminarium na II i III roku i przy nauczaniu łaciny na najstarszych latach pozostał do końca roku akademickiego 1987/88. W lutym 1968 roku objął parafię Sidzina i został dziekanem dekanatu skoroszyckiego. Po pięciu latach przeniesiony został do para fii Jełowa. Był tylko dwa lata. Przejście na emeryturę ks. prof. K. Gumola spowodowało, że całą homiletykę i wykłady i ćwiczenia,przyjąć musiał od października 1975 roku ks. Sztonyk. Wrócił więc na mieszkanie do Nysy (ul. Bramy Grodkowskiej 5), a od 1976 roku, po odejściu ks. wicerektora J. Bagińskiego, przejął na kilka najbliższych lat, wszystkie godziny języka łacińskiego. Równocześnie zamianowano go wizytatorem nauczania religii na wszystkich poziomach w dekanatach poludniowo-zachodnich diecezji. Dawało mu to stałą okazję do kontaktu z księżmi, duszpasterstwem i katechezą, co było jego żywiołem i bez czego trudno mu było żyć. Taki stan rzeczy trwał jednak tylko rok, bo w grudniu 1976 zlecono mu obsługę parafii Wierzbnik, choć bez katechizacji. Nowy ordynariusz, ks. bp A. Nossol, powierzył mu w styczniu 1978 roku, po śmierci ks. prof. A. Kubika, parafię św. Dominika w Nysie, co łatwiej pozwalało godzić duszpasterstwo z pracą w seminarium. Urząd Wojewódzki d/s Wyznań długo nie wyrażał na to zgody, gdyż ks. Sztonyk nie zgłosił się na rozmowę. W 1982 r. wybrany został do Diecezjalnej Rady Kapłańskiej. Z początkiem roku akademickiego 1987/88 przejął od ks. Sztonyka wszystkie zajęcia z homiletyki ks. H. Simon, który z tej dyscypliny ukończył studia specjalistyczne na KUL-u. W październiku 1981 roku doszła ks. Józefowi inna praca duszpasterska został mianowany kapelanem Zakładu Karnego położonego na terenie jego parafii. Było to zupełnie nowe doświadczenie pastoralne, a sam kapelan okazał się niezwykle potrzebny, gdy 13 grudnia 1981 roku znalazło się tam kilkuset więźniów politycznych. W tym okresie ujawnił w całej pełni swój dar podejścia do ludzi, podejmowania ich trudności, otwierania ludzkich serc dla spraw bożych. Pracę tę uważał za bardzo ważną, dawała mu wewnętrzną satysfakcję, ale też niezwykle absorbowała, nawet gdy uwięzieni byli sukcesywnie zwalniani, zostały bowiem zadzierzgnięte trwałe więzi duszpasterskie i przyjacielskie. W grudniu 1983 roku ks. Sztonyk przyjął kolejną, ostatnią już placówkę duszpasterską parafię Dąbrowa Opolska. Byt tu krótko. Niespodziewanie zaskoczyły go pierwsze objawy choroby. Ignorował je. Zawsze zdrowy, wysportowany, łatwo zadowalający się spartańskimi warunkami życia, lubiący turystykę; nie uznawał leżenia z powodu grypy, przeziębienia, czy jakiejś tam anginy i tym razem nie chciał dopuścić myśli o chorobie, tym bardziej szpitalu. Ale rzeczywistość okazała się silniejsza i bolesna. W czerwcu 1987 roku musiał poddać się w szpitalu w Niemodlinie pierwszej operacji z powodu kamicy woreczka żółciowego. Druga operacja miała miejsce pod koniec roku w Zabrzu. Zdawał się potem wracać szybko do zdrowia i chyba wobec samego siebie usiłował dowieść, że nic mi nie jest. Ale już od października 1988 potrzebował stałego zastępstwa a w listopadzie i ponownie w marcu następnego roku musiał szukać miejsca w klinice we Wrocławiu. Nie udało się zatrzymać szybkich postępów choroby, choć orzeczenie przewlekłe zapalenie trzustki nie brzmiało tragicznie, lekarze nie zdecydowali się już na kolejną operację, nie widzieli szans uratowania życia. Wrócił do siebie na parafię. Dogorywał. Zaprzyjaźniona miejscowa rodzina, z nadzieją wbrew wszelkiej nadziei, zasugerowała mu przewiezienie do szpitala klinicznego w Mainz nad Renem, licząc chyba na cud. Uległ, podjął propozycję wyjazdu samochodem. Po drodze potrzebne już były zabiegi reanimacyjne, a nazajutrz 19 kwietnia 1989 roku rano zmarł w Moguncji. Nie odszedł nagle, a do końca trudno było dopuścić myśl, że nie będzie już w stanie wrócić do pracy w parafii i w seminarium, że po opuszczeniu szpitala pożyje może tygodnie, a może tylko dni. On sam już wtedy był zapewne w pełni świadom swego stanu zdrowia, mimo rozpaczliwej decyzji wyjazdu do Moguncji. Eksportacja do kościoła parafialnego w Dąbrowie w poniedziałek 24 kwietnia i pogrzeb następnego dnia byty manifestacją przyjaźni i życzliwości, jaką darzyli parafianie swego duszpasterza. Żegnali go jak kogoś bardzo bliskiego, choć byt w parafii tylko pięć lat. Mszę świętą pogrzebową odprawi) na placu kościelnym ks. Biskup Ordynariusz. Żegnał ks. Józefa przemówieniem poruszającym i bardzo osobistym. Wykorzystał tę osobę i tę okazję, aby zachęcić i napomnieć duchowieństwo i wiernych do jedności ponad różnice pochodzenia terytorialnego i języka,ponad zakorzenionymi czasem uprzedzeniami. Pochowany zostai na miejscowym parafialnym cmentarzu. Seminarium Śląska Opolskiego klerycy i grono wykładowców straciło w Zmarłym kogoś wszystkim bliskiego, kto wnosił osąd życia i ludzi bardzo trzeźwy i bardzo przyjazny zarazem, kogoś kto był przykładem dyspozycyjności szedł na każdą placówkę, i duszpasterską i dydaktyczną, gdzie był potrzebny, gdzie powoływali go przełożeni kościelni. Ks. prof. Józef Sztonyk otrzymał pośmiertnie 3 września 2007r. w Kędzierzynie-Koźlu odznakę Honorowy Członek NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego. Opracował: Michał Dzik Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Pt. Zapobiegajmy Pożarom Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konkurs plastyczny o tematyce ochrony przed pożarami. Strażacy z naszej Gminy po raz pierwszy włączyli się w organizację tego Konkursu. Jego celem jest zainteresowanie dzieci, młodzieży działalnością służb ratowniczych, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackim. Laureaci konkursu wezmą udział w warsztatach plastycznych i zostaną objęci pomocą artystyczna dla młodych twórców. Prace należy przesyłać do końca września na adres: OSP Żelazna, ul. Boczna 17a, Żelazna, z dopiskiem Konkurs plastyczny. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z Gminy Dąbrowa. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby. Format pracy nie może być większy niż A2. Każda praca musi być opatrzona metryką, dostępną na stronie internetowej Związku OSP RP pdf, a także dołączaną do ogłoszenia o konkursie przesyłanego do szkół i przedszkoli w naszej Gminie. Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych: I grupa przedszkola II grupa szkoła podstawowa klasy I III III grupa szkołą podstawowa klasy IV VI IV grupa gimnazjum Każdy autor może przesłać od 1 do 5 prac. Prace finałowe zostaną nagrodzone i opublikowane w gazetce Życie Gminy Dąbrowa. Justyna Okoń, Sekretarz OSP Żelazna 6 ŻYCIE GMINY DĄBROWA KWIECIEŃ

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Życie Gminy Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Dąbrowa reklama W numerze: OSP Wrzoski Złote Pióro 2010 Sprzedaż nieruchomości LZS Karczów reklama reklama reklama reklama XI Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa. Życie Gminy Nr 11/2009. Gminne obchody Dnia Odzyskania Niepodległości Ciepielowice 2009

Dąbrowa. Życie Gminy Nr 11/2009. Gminne obchody Dnia Odzyskania Niepodległości Ciepielowice 2009 Gminne obchody Dnia Odzyskania Niepodległości Ciepielowice 2009 zwycięzców ufundował Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja. Były to m.in. rowery, stoły do gry w piłkarzyki, stoły do gry w ping ponga, aparaty cyfrowe,

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD 2012/11 (153) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołych Świąt MIESIĘCZNIK

LISTOPAD 2012/11 (153) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołych Świąt MIESIĘCZNIK LISTOPAD 2012/11 (153) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Wesołych Świąt 1 MIASTO Drodzy Mieszkańcy Kolna i Ziemi Kolneńskiej! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć

Bardziej szczegółowo

- wyróżnienie dla naszej gminy str. 11

- wyróżnienie dla naszej gminy str. 11 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 6 (125) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X CZERWIEC 2009 OSP na ćwiczeniach Tym razem górą... Marklowice Górne najlepsze!

Bardziej szczegółowo

Nr 5/6 - Maj/Czerwiec 2011 (142/143)

Nr 5/6 - Maj/Czerwiec 2011 (142/143) Nr 5/6 - Maj/Czerwiec 2011 (142/143) Gminny Biuletyn Informacyjny Ustępujący Sołtysi kadencji 2007-2011 wraz z władzami Gminy i pracownikami urzędu Nowo wybrani Sołtysi kadencji 2011-2015 wraz z władzami

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 .: 20 lat w parafii Jedlińsk :. .: Jedlińskie trojaczki :. .: II Turniej sołectw :. .: Ochotnicza Straż Pożarna:.

www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 .: 20 lat w parafii Jedlińsk :. .: Jedlińskie trojaczki :. .: II Turniej sołectw :. .: Ochotnicza Straż Pożarna:. www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421.: 20 lat w parafii Jedlińsk :. Życiorys ks. prałata Henryka Ćwieka, który od 1987 r. pełni funkcję str. proboszcza

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Egzemplarz bezpłatny. ISSN 1734-6150 Nr 3(63) SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY MALANÓW MARZEC 2012 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 o długich oczekiwaniach P w marcu 2012 r. rozpoczęto na terenie naszej

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2014 nr 4(202) Święta Zmartwychwstania Pańskiego Wesołego Alleluja

kwiecień 2014 nr 4(202) Święta Zmartwychwstania Pańskiego Wesołego Alleluja kwiecień 2014 nr 4(202) Święta Zmartwychwstania Pańskiego Wesołego Alleluja 2 W NUMERZE Strona 3 4 Naszą ambicją jest, by mierzyć się z tym, co w gminie jest do zrobienia i zrobić wszystko to, co jest

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY grudzień 2012 grudzień 2012 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Listopad w pigułce 1 Blisko 10 tysięcy złotych zebrali

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Gminne uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II str. 3 5

Gminne uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II str. 3 5 Droga z Bartkowa do ul. Kieleckiej poprawi bezpieczeństwo str. 6 Numer 5/218 Maj 2014 Obrona Biało-Czerwonej w Samsonowie str. 13 Uroczystości trzeciomajowe w Zagnańsku str. 5 Gminne uroczystości kanonizacyjne

Bardziej szczegółowo

KRONIKARZ CHLEWISKI. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska

KRONIKARZ CHLEWISKI. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska KRONIKARZ CHLEWISKI Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska Nr 2 (5) grudzień 2009 r. ISSN 1899-2072 egzemplarz bezpłatny Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przeżyją Państwo w ciepłej,

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 K W A R T A L N I K BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 2 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WWW.GMINA.SITNO.PL Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

Bardziej szczegółowo

czas czchowa 3 OD REDAKCJI

czas czchowa 3 OD REDAKCJI czas czchowa 1 2 czas czchowa OD REDAKCJI Oddajemy do rąk Czytelników numer listopadowy Czasu Czchowa, ze względu na czas wyborów przesunięty na sam koniec miesiąca. Przed świętami ukaże się jeszcze jeden

Bardziej szczegółowo

KRZANOWICE BORUCIN PIETRASZYN WOJNOWICE BOJANÓW

KRZANOWICE BORUCIN PIETRASZYN WOJNOWICE BOJANÓW KRZANOWICE Świąteczne zapachy i występy w Zespole Szkół w Krzanowicach czytaj na stronie 13 ROK 15, NR 11/12 (118/119) listopad/grudzień 2013 KRZANOWICE BORUCIN PIETRASZYN WOJNOWICE BOJANÓW ISSN 1642-637

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224

Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY październik 2008 Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Projekty w ramach EFS, Informacje

Bardziej szczegółowo

NR 4 (98) KWIECIEŃ 2014

NR 4 (98) KWIECIEŃ 2014 Powiązania BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-4103 NR 4 (98) KWIECIEŃ 2014 Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna fot. www.vatican.va Fotoreportaż 2 Powiązania kwiecień 2014 Wstęp/Aktualności Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Liniewo. Aktualności Gminne. S a m o r z ą d o w c y w Starym Lesie

Liniewo. Aktualności Gminne. S a m o r z ą d o w c y w Starym Lesie Gazetka bezpłatna, marzec 2012 Liniewo Aktualności Gminne S a m o r z ą d o w c y w Starym Lesie W lutym 2012 roku samorządowcy z naszej gminy pojechali wraz z wójtem Mirosławem Warczakiem i przewodniczącym

Bardziej szczegółowo