Dąbrowa. Życie Gminy Nr 4/2009 Kwiecień 2009 ISSN Nakład: 2000 egz. W obiektywie reportera. W numerze: X Wojewódzki Festiwal Artystyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dąbrowa. Życie Gminy Nr 4/2009 Kwiecień 2009 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 egz. W obiektywie reportera. W numerze: X Wojewódzki Festiwal Artystyczny"

Transkrypt

1 W obiektywie reportera Życie Gminy Nr 4/2009 Kwiecień 2009 ISSN Nakład: 2000 egz. Dąbrowa W numerze: X Wojewódzki Festiwal Artystyczny Liść Dębu Wrzosola 2009 Ks. prof. Józef Sztonyk - 20 rocznica śmierci PP Narok z Zielonym certyfikatem X Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Złote Pióro

2 ZS Dąbrowa X Wojewódzki Festiwal Artystyczny Liść Dębu -Dąbrowa 2009 W dniach kwietnia2009r.w Zespole Szkół w Dąbrowie miała miejsce X Jubileuszowa edycja Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa Festiwal ma na celu prezentację i ocenę dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, promocję talentów, upowszechnianie śpiewu wśród dzieci i młodzieży oraz promocję regionu, miejscowości i szkoły. Organizatorem Festiwalu był Zespół Szkół w Dąbrowie, reprezentowany przez Kierownictwo Artystyczne Festiwalu, w osobach nauczycieli: Doroty Słomki, Huberta Labusgi oraz Małgorzaty Kownackiej-Rusnak. W tegorocznej edycji Festiwalu wzięło udział 35 solistów, 6 duetów i 15 zespołów z terenu Opolszczyzny. Wykonawcy reprezentowali Grodków, Narok, Pawłowiczki, Opole, Branice, Domecko, Skorogoszcz, Łosiów, Włodzienin, Czarnowąsy, Tarnów Opolski, Żelazną, Brzeg, Biadacz i Dąbrowę. Łącznie na scenie zaprezentowało się 273 uczestników. Uczestnicy wykonywali po 2 utwory o dowolnej tematyce, w tym przynajmniej jeden w języku polskim. Oceniani byli przez profesjonalne jury, które brało pod uwagę: dobór repertuaru, dykcję i emisję głosu, intonację, interpretację piosenki i ogólny wyraz artystyczny. Tegoroczne zmagania sceniczne oceniało jury w składzie: Anna Łagiewa, Barbara Malinowska, Wiesława Pośpiech i Barbara Owsiak. W swoim werdykcie podkreślili bardzo wysoki poziom uczestników oraz różnorodność przygotowanego repertuaru. Przy wyrównanym poziomie wykonawczym, niezwykle trudno było wybrać tych najlepszych. Występy oceniano w kilku kategoriach: soliści, duety i zespoły, którzy prezentowali się w trzech grupach wiekowych: kl. I-III SP, IV-VI SP oraz I-III gimnazjum. Gośćmi festiwalu byli: Wójt Gminy Dąbrowa - p. Marek Leja oraz reprezentanci Kuratorium Oświaty w Opolu i Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Nagrody na tegoroczną edycje festiwalu ufundował Urząd Marszałkowski w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. Urząd Gminy Dabrowa ufundował dla każdego uczestnika upominki, natomiast ważnym trofeum festiwalowym oprócz Złotych, Srebrnych i Brązowych Liści Dębu była przyznana już drugi rok z rzędu -Nagroda Wójta Gminy Dąbrowa (czek na 600 zł do zrealizowania w Sklepie Muzycznym RAGTIME w Opolu), a także po raz pierwszy - Nagroda Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (cyfrowy aparat fotograficzny). 2 ŻYCIE GMINY DĄBROWA Czy w Gminie Dąbrowa pojawią się: nowy Carlos Santana i mistrzowie parkietu? Z miesiąca na miesiąc poszerza się oferta kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Od połowy kwietnia w Chróścinie i Dąbrowie można uczyć się gry na gitarze klasycznej. Prowadzona przez kilkanaście dni akcja informacyjna we wszystkich miejscowościach, zaowocowała pierwszymi chętnymi do korzystania z tej formy zajęć. Naukę gry na gitarze prowadzi mgr Dorota Siwy z Opola. Uczestnicy zajęć uczą się nie tylko gry na akordach ale przede wszystkim gry klasycznej, bazującej na zapisie nutowym. Czy po tym kursie będziemy mieli nowych mistrzów gitary w Gminie? Kto wie? Wszystko zależy zarówno od zaangażowania samych uczących oraz od cierpliwości sąsiadów, którzy lada moment w swoich obejściach będą słuchać pierwszych wprawek wygrywanych na gitarach przez słuchaczy. Podobnie, jak w przypadku zajęć tanecznych, za lekcje gry na gitarze klasycznej płaci Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. W połowie kwietnia ruszył także kurs tańca towarzyskiego. Instruktorem jest mgr Małgorzata Mackiewicz, posiadająca klasę taneczną S (międzynarodową), na co dzień ucząca w Szkole Tańca Fokus w Opolu. Już pierwsze zajęcia pokazały, że nasi mieszkańcy chcą tańczyć! Na kurs przyszli zarówno ci najmłodsi: w wieku 7-8 lat, jak też osoby dorosłe. W ciągu najbliższych tygodni będą zgłębiać tajniki tańców standardowych i latynoamerykańskich. Pani Małgosia obiecuje również, że na zajęciach pojawią się elementy tańca dyskotekowego. Nie siedź w domu- przyjdź potańczyć albo pograć na gitarze! Kurs tańca towarzyskiego prowadzony jest w czwartki od godziny w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dąbrowie. Nauka gry na gitarze odbywa się Zareklamuj się Nasza gazeta dociera do 1500 rodzin w gminie Dąbrowa. Czyta ją ponad 4000 mieszkańców. Jest to niezawodny sposób dotarcia z informacją do bardzo konkretnej grupy ludzi. Zapraszamy firmy i instytucje do zamieszczania reklam na naszych łamach. Zachęcamy również osoby prywatne do zamieszczania ogłoszeń okolicznościowych. Zamówienia na reklamy i ogłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy. Reklamy: strona pierwsza lub ostatnia kolor 1 cm 2 = 2,44 zł brutto; strony środkowe czarno-białe 1 cm 2 = 1,22 zł brutto. Podziękowania, życzenia, kondolencje: strony środkowe czarno-białe: 1 cm 2 =0,61 zł brutto. Ceny zawierają 22% VAT. w świetlicy w Chróścinie w środy o 17.00, a w czwartki w szkole w Dąbrowie również o Zapraszamy. z.j. Informacja Wójt Gminy Dąbrowa informuje, że zgodnie z art. 10c ustawy z dnia 7 lipca 2005r o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2005r Nr 150 poz z późn.zm) rolnik który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 1cytowanej ustawy od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Rolnik, który nie spełnił powyższego obowiązku, zgodnie z art. 10c w/w ustawy będzie zmuszony wnieść opłatę której wysokość określona została w art. 10c ust. 7 w/w ustawy Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski wg. tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Wzywa się zobowiązanych o przedkładanie do wglądu w tut. Urzędzie - pokój nr 1 umów w/w ubezpieczenia, ewentualnie o przekazanie ich za pośrednictwem sołtysa bądź przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy kserokopii tych umów. Wójt Gminy Marek Leja ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik informacyjny dla mieszkanców gminy Dąbrowa i nie tylko Wydawca:GOKiR w Dąbrowie, Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel Redaktor prowadzacy: Jan Damboń Skład komputerowy gazety: Grzegorz Wocka kontaktowy z redakcją: Strona internetowa: Druk: DRUKARNIA PODMIEJSKA S.C. T.MAZURKIEWICZ R.DĄBROWSKI P.PODLEWSKI AL PRZYJAŹNI 59B OPOLE KWIECIEŃ

3 Informacja Wójt Gminy Dąbrowa informuje, że zgodnie z art. 44 i art. 59 ustawy z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych rolnik jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz umowy ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Rolnik, który nie spełnił powyższego obowiązku, zgodnie z art. 88 w/w ustawy będzie zmuszony wnieść opłatę karną: - w ubezpieczeniu OC rolników równowartość 30 euro - w ubezpieczeniu budynków rolniczych równowartość 100 euro - ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Wniesienie opłaty nie powoduje udzielenia rolnikowi ochrony ubezpieczeniowej i nie zwalnia go z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Dodać należy, że spowodowanie przez nie ubezpieczonego w zakresie OC rolnika szkody, pozostającej w związku z posiadaniem gospodarstwa, będzie skutkowało pełną odpowiedzialnością za straty poniesione przez osoby trzecie. Wzywa się o przedkładanie do wglądu w Komórce Podatkowej tut. Urzędu pokój nr 1 umów ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych, ewentualnie przekazanie za pośrednictwem sołtysa bądź przesłanie pocztą kserokopii tych umów na adres Urzędu Gminy Dąbrowa. Wójt Gminy Mrek Leja I N F O R M A C J E INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dąbrowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń został wywieszony przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalno-administracyjnego w Prądach ul. Sportowa dz. nr 297 km. 1 / etap III/ polegającą m.in. na wykonaniu następującego zakresu prac: a) dach - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi b) ścianki działowe - przegrody z tworzyw sztucznych - drzwi do kabiny c) stolarka - montaż okien i drzwi d) instalacja sanitarna - montaż rurociągów e) instalacja elektryczna - montaż tablic - montaż łączników i gniazd Termin zakończenia realizacji zadania: do 4 lipca 2009r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa pok. nr 10, lub za zaliczeniem pocztowym, cena SIWZ wynosi 15 zł plus VAT. Termin składania ofert: r. do godz.9:00. Więcej informacji na stronie BIP: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zawiadamia... Od 1 lutego br. obowiązują nowe stawki czynszu za lokalne pozostające w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Kwoty za wynajem zostały zwiększone z uwagi na stale rosnące koszty mediów, w tym głównie energii elektrycznej. Obecnie mieszkańcy naszej Gminy chcąc wynająć świetlicę wiejską np. na uroczystości rodzinne trwające do 8 godzin, zapłacą 12 zł za godzinę najmu. Dla imprez trwających dłużej (np. wesela) - stosowane są stawki dobowe, określone dla każdej ze świetlic. I tak dla świetlicy w Ciepielowicach stawka dobowa wynosi 250 zł, dla świetlicy w Skarbiszowie 200 zł, stawka dobowa w Naroku została ustalona na poziomie 250 zł, w Karczowie 100 zł, w Nowej Jamce 50 zł, w Żelaznej 100 zł a w Niewodnikach 200 zł. Za wynajem pozostałych lokali pozostających w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na czas dłuższy niż 8 godzin stosuje się jednolitą stawkę 60 złotych. W przypadku wynajmowania świetlic dla celów gospodarczych (np. pokazów pościeli, zdrowej żywności itp.), stosowana jest stawka 25 złotych za godzinę. W tym wypadku jednak stawki dobowe nalicza się już powyżej 3 godzin trwania danego przedsięwzięcia gospodarczego. Ustalone zostały także stawki miesięczne czynszu, które stosowane są do Najemców, którzy zawarli umowę najmu lokalu użytkowego z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Dąbrowie na czas nieokreślony, ale dłuższy niż jeden miesiąc. W tym przypadku stawka miesięczna stanowi iloczyn powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu i kwoty 15 złotych za m2. Z opłat tych zwolnione są jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa, koła TSKN działające w naszej Gminie, kluby LZS i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające w Gminie Dąbrowa, placówki Caritas Diecezji Opolskiej oraz policja. Każdorazowo lokale użytkowe pozostające w zarządzie GOKiR w Dąbrowie udostępniane są na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji a Najemcą. z.j. Zgodnie z decyzją jurorów w X Festiwalu Artystycznym Liść Dębu w Dąbrowie nagrodzono następujących wykonawców: Soliści: Kategoria klas I-I I szkoły podstawowej I miejsce : Wiktoria Czech, PSP Domecko II miejsce: Judyta Wojtala PSP Tarnów Op. III miejsce: Anna Dratwa, PSP Skorogoszcz Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce: Karolina Pawęska, ZGS Branice II miejsce: Aleksandra Jarosz, PSP nr 2 Opole III miejsce: Aleksandra Kryńska, PSP nr 8 Brzeg Wyróżnienie: Wiktoria Dudek, PSP Narok Klaudia Borgusz, ZGS Branice Kategoria klas I-III gimnazjum I miejsce: Anna Lupzik ZGS Branice II miejsce: Marta Krac Społ. Jęz. Gimn. w Opolu III miejsce: Kamila Wojtala PG Tarnów Op. Ewelina Grzywniak PG 3 Brzeg Wyróżnienie: Karolina Sałatkiewicz PG 3 Brzeg Monika Gabryelska PG 7 Opole- Nagroda Wójta Dąbrowy: Karolina Pawęska, ZGS Branice Nagroda Dyrektora GOKiR w Dąbrowie: Anna Lupzik ZGS Branice DUETY: Kategoria klas I-III szkoły podstawowej I miejsce nie przyznano II miejsce Duet Siostrzany Emilia i Teresa Waliczek III miejsce nie przyznano Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce - nie przyznano II miejsce Karolina Pawęska, Klaudia Bogusz, ZGS Branice III miejsce Daria Skóra, Sandra Cichoń, PSP Izbicko Kategoria klas I-III gimnazjum I miejsce Natalia Gordzielik, Patrycja Glensk PG Tarnów Opolski II miejsce Kornelia Cichoń, Katarzyna Wójcik, ZGSP Pawłowiczki III miejsce Olga Gajda i Dominika Płaszczymąka, ZS Dąbrowa 10 ŻYCIE GMINY DĄBROWA KWIECIEŃ ZESPOŁY Kategoria klas I-III szkoły podstawowej I miejsce Małe Łośki, PSP Łosiów II miejsce Iskierki, PSP 3 Grodków III miejsce Przyjaciele Figielka, ZS Dąbrowa Wesoła Gromadka, PSP Włodzienin Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce Iskra-Iskierki, ZGS Branice II miejsce Legato PSP Skorogoszcz Kalejdoskop PSP 2 Opole III miejsce- Scherzo ZS Dąbrowa Wyróżnienie: Rytmix - PSP 3 Grodków Cantare 1 - ZGSP Pawłowiczki Kategoria klas I-III gimnazjum I miejsce - Śpiewograje- PG Tarnów Op. II miejsce Kaprys -ZS Dąbrowa III miejsce- Duże Łośki PG Łosiów Wyróżnienie: Cantare 2 ZGSP Pawłowiczki Musica Viva - PG Biadacz W ramach festiwalu odbył się, jak co roku konkurs plastyczny Impresje muzyczne. Jego uczestnicy wykazują się umiejętnościami w przedstawianiu dowolną techniką plastyczną swoich doznań estetycznych, w trakcie słuchania wybranego utworu muzycznego. Nadesłano wiele prac, które utworzyły wspaniałą wystawę na terenie szkoły. Laureaci konkursu wezmą udział w jesiennym plenerze malarskim na terenie zamku w Dąbrowie. W tym miejscu należą się podziękowania dla organizatorów i osób wspierających Festiwal Liść Dębu. To dzięki nim ta dwudniowa impreza przebiegła sprawnie. Należy przy tym zaapelować o jeszcze liczniejszy udział w tym Festiwalu dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Dla wielu z nich może się on okazać pierwszym krokiem do profesjonalnej kariery wokalnej. Opracowali: Dorota Słomka, z.j.

4 Wrzosola 2009, ale się działo Cicho, bo przyjdzie Zdzicho czyli: Wrzosola marca, br. odbył się VII Przegląd Scholi Liturgicznych Wrzosola Gospodarzem spotkania była parafia pod wezwaniem św. Józefa we Wrzoskach, na czele z ks. Hubertem Łysym. Całą imprezę poprzedziło rozśpiewanie wszystkich scholi uczestniczących w wydarzeniu, które poprowadził ks. dr Grzegorz Poźniak oraz wspaniała msza święta celebrowana przez ojca Bonawenturę. Ojciec wygłosił przepiękną homilię opowiadającą o chłopcu z porażeniem mózgowym, który dzięki muzyce mógł choć w części normalnie funkcjonować. Dla tego chłopca podobnie jak dla nas - scholistów, muzyka jest nieodzowną częścią życia. O oprawę muzyczną Eucharystii zadbał ks. Mega Grzegorz wraz z uczestnikami przeglądu. Po zakończeniu nabożeństwa było krótkie wystąpienie pana wójta Marka Leji, który wyraził swój podziw dla młodych śpiewaków. Ważną częścią wystąpienia była deklaracja ze strony pana wójta mówiąca, że od dziś to Gmina Dąbrowa będzie patronowała i sponsorowała całe przedsięwzięcie. Nareszcie Gmina zrozumiała, że Wrzosola jest dobrym miejscem na jej promowanie. N a - s t ę p n i e m i a ł o m i e j s c e p r z y w i - t a n i e w s z y s t - k i c h obecnych przez ks. Huberta- Proboszcza parafii, który ku zadziwieniu wszystkich po raz pierwszy w historii Wrzosoli przedstawił maskotkę imprezy a był nim śliczny piesek rasy York o imieniu Jożinek. Po części oficjalnej rozpoczął się przegląd. Jedną ze scholi biorących udział w przeglądzie była nasza schola -Gaudium z parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie, (która ma na swoim koncie zajęcie drugiego miejsca na II przeglądzie). W całym kościele czuć było lekką nutę zdenerwowania, kiedy maszyna losująca -w postaci koszyczka do zbierania datków- została uruchomiona. Podczas słuchania poszczególnych scholi można było zrozumieć ideę jaka przyświeca Wrzosoli: nie jest najważniejsze, aby wygrać i zająć zaszczytne miejsce- choć jest to ważne, lecz to ażeby spotkać się i pokazać, co tak naprawdę się zmieniło przez ten rok od czasu poprzedniej Wrzosoli.Jak schola pracowała nad tym, aby poszerzyć swój dorobek muzyczny, co zmieniło się na lepsze a co, na gorsze. W tym roku każda schola mogła sama wybrać swój program artystyczny, który składał się z chorału gregoriańskiego i wybranych utworów. Ograniczony był tylko czas prezentacji- do 7minut.W sumie w przeglądzie wzięło udział 16 scholi, co dało liczbę około 400 młodych śpiewaków. Całość przeglądu ubarwiał swoją osobą ks. Grzegorz Poźniak który swoimi śmiesznymi żartami rozluźniał całą atmosferę. (Osobiście uważam, że ks. Grzegorz powinien prowadzić imprezy muzyczne typu Opolski Festiwal Polskiej Piosenki bądź Sopot Festiwal). Po zakończeniu spotkania rozbrzmiewały okrutne okluski dla scholistów i ich opiekunów. Każdy z uczestników otrzymał najlepszego na świecie wafla Grześka (niestety nie był to Mega Grzesiek, bo oczywistą rzeczą jest to, że Mega Grzesiek może być tylko jeden), torbę na trzy kilogramy ziemniaków i dwa kilogramy ogórków (lniana torba z logo Gminy Dąbrowa i znaczkiem Wrzosoli), dyplom uczestnictwa, wspaniałą prymulkę oraz to, co najważniejsze: bagaż nowych doświadczeń i pomysłów na dalszą działalność scholi. Bez prezentu dla ks. Grzegorza się nie obeszło. Otrzymał on od proboszcza parafii Wrzoski, Wrzosara - odpowiednika Hollywoodzkiego Oskara. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że praca każdej scholi zaczyna się właśnie po Wrzosoli, kiedy wychodzą na jaw wszystkie niedociągnięcia, jakie powstały w danej scholi. Z niecierpliwością my scholiści czekamy na kolejną Wrzosolę, która zgodnie z zapowiedziami ks. Huberta będzie bardzo ciekawa bo będą przydzielane właśnie wspomniane wcześniej Wrzosary w wymyślonych przez organizatorów kategoriach. Zobaczymy. Błażej Gilos Parafialna Schola Gaudium w Dąbrowie ZS Żelazna Najlepsi z najlepszych - zwycięzcy Kategoria: Szkóła Podstawowych I miejsce Magdalena Podolska, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim I miejsce Z pokorą i ze łzami Wierząc że mi pomożesz Uporać się z troskami Bo pod Twym Krzyżem Jezu Calutkie życie składam Bo w Tobie Chryste Panie Nadzieje swą pokładam Swe smutki Ci powierzyć Z najgorszych grzechów moich Twym sługom chce się zwierzyć Radością się podzielić Przyjdę choć dzień powszedni Nie czekam do niedzieli Mateusz Rychłowski, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu Wędrówka W lesie mi zagrają drzewa W polu zaśpiewa słowikowy ptak Ciepły deszcz opowie legendę Do snu ukołysze snujący się wiatr Płomień słońca mnie ogrzeje I radość wielką da Gdy tylko zostawisz mnie tam W moim świecie słowa nic nie znaczą Cierpienie ludzkie trwa Miłość w sercu zagra A zaspokojenia i tak brak Więc co myślisz Panie do kogo ja pójdę Jeśli nie do Ciebie i Twoich snów Jeśli nie do Ciebie i Twoich słów Które mają moc życia wiecznego I dar tego Jedynego KATEGORIA: Gimnazjum Szkół Ogólnokształcących Do- I miejsce Przemysław Juściński, Zespół brzeniu Wielkim Modlitwa W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego Dziękuję Ci, o Wiekuisty, że chronisz po dziś dzień mą rodzinę od złego, za te z rentą miesięczne listy, za troskę o me zdrowie, codzienną wytrwałość, za kulturę w ośrodku opieki społecznej, za dożywienie tu, w Domu Starców, i dbałość, za szacunek obecnych, z pomocy koniecznej nam, ludziom przez bliskich nie chcianym, lecz Ty, Boże dziękuję za Twą trwałą troskę, i stróżowanie w mym domu dziś zapomnianym, za odwieczną pamięć, dzieci, wnuki rosłe, za gałązki oliwne nad łóżkiem wiszące, krzyżyk na drzwiach powieszony, za światłą bez przerwy w pokojach świecące, za różaniec dla mnie kupiony. Choć czasem czuje się przykuta i słychać mój wieczorny lament, Panie mój, dziękuję, żem żywa. Ofiaruję się Tobie, Boże. Amen. 4 ŻYCIE GMINY DĄBROWA KWIECIEŃ

5 ZS Żelazna Zmagania poetyckie - Złote Pióro 2009 Od wielu lat Publiczne Gimnazjum w Żelaznej tworzy klimat dla inspiracji twórczych młodych ludzi w dziedzinie poezji. Służą temu warsztaty poetyckie na lekcjach języka polskiego, zachęcające uczniów do poszukiwań twórczych, a także organizowany od 2000r. konkurs poetycki, który już trzeci rok należy do konkursów kuratoryjnych o randze wojewódzkiej. X Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Złote Pióro 2009 odbywał się pod hasłem zaczerpniętym z kart Pisma Św.: Panie dokąd pójdziemy ty masz słowa życia wiecznego Uczestnicy składali prace w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja w terminie do początku marca b.r. W obecnej edycji wzięło udział 18 uczestników z terenu województwa opolskiego. Kategoria szkół podstawowych: 1. Magdalena Podolska (PSP z Odzialami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim) Mateusz Rychlowski (PSP nr 2 im Olimpijczyków w Opolu) 2. Justyna Kaczmarek (PSP z Oddzialami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim) Otylia Jedrysiak (SP w Goszowicach) 3. Anna Wisniewska (PSP nr 29 im Armii Krajowej w Opolu) PP Narok Witamy wiosnę na zielono i ekologicznie Publiczne Przedszkole w Naroku jest przyjazne środowisku - takie słowa widnieją na tablicy Zielonego Certyfikatu I stopnia, której ceremonia odbyła się 25 marca 2009 r. w Publicznym Przedszkolu im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku. Tablica ta jest efektem wieloletnich starań i dokonań Pani Dyrektor, władz samorządowych, dzieci oraz całej społeczności przedszkolnej, o czym w swoim przemówieniu przypomniała Pani Dyrektor Gizela Przybyła. Działania te dotyczyły realizacji w roku szkolnym 2007/2008 przedsięwzięcia Małe kompozycje ogrodowe z różnych stron świata. Rodziców Pani Dorota Partyka, Pani Mariola Wieczorek, Pani Klaudia Pohler oraz Członkowie Rady Rodziców roku szkolnego 2007/2008- Pani Marzena Odziomek Magdalena Halicka i Pani Sylwia Krause. Pomimo niesprzyjającej aury, zaświeciło na moment słońce - była to chwila, w której Pan Wójt zerwał szarfę w barwach gminnych. Uczestnicy odczytali wspólnie napis umieszczony na tablicy i podziękowali gromkimi brawami. Podczas ceremonii został wręczony uczestnikom przedsięwzięcia list pochwalny Ministra Środowiska. Tegoroczne hasło było bardzo trudne jednak większość młodych poradziła sobie z nim doskonale. Większość prac stała na bardzo wysokim poziomie co pozwala stwierdzić, że nasza młodzież nie jest tak do końca zepsuta. Baliśmy się trochę, że prace to będą po prostu przepisane fragmenty Pisma Św.,jednak na szczęście obawy te okazały się na wyrost. Jury w swoich ocenach co do zwycięskich prac była niezwykle zgodna i nagrodziła następujące osoby: Gimnazjaliści: 1. Aleksandra Łuczek (Gimnazjalno-Licelany Zespół Szkół w Wołczynie) 2. Przemysław Juściński (Zespoł Szkół w Dobrzeniu Wielkim) 3. Klaudia Mierzwińska (PG nr im M.Kopernika w Grodkowie) Wyróżnienia: Natalia Żółtkiewicz i Angelika Pruchnicka (obie z PG nr 7 im gen. W. Andersa w Opolu) W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście- Wójt Gminy Dąbrowa Pan Marek Leja, Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa Pan Erwin Marsolek, Sekretarz Urzędu Gminy Dąbrowa Pan Rudolf Szymainda, Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu Pani Joanna Kęsik, Radni Gminy Dąbrowa Pani Maria Sikora i Pan Wiesław Bąk, Dyrektor GZEA- SZiP w Dąbrowie Pan Janusz Staszowski, Dyrektor GOKiR Pan Zbigniew Janowski, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chróścinie Pani Krystyna Kuklak, Przewodnicząca Rady Na tym zakończyła się oficjalna część uroczystości, natomiast całe spotkanie zwieńczył słodki poczęstunek - tortami w zielonych barwach i występ artystyczny dzieci. Na tym jednak nie zamierzamy zakończyć zmagania ekologiczne, przed nami kolejny cel do osiągnięcia-zielony Certyfikat II stopnia. Opracowały: Marzanna Grygorowicz Joanna Tomaszewska 8 ŻYCIE GMINY DĄBROWA KWIECIEŃ

6 Wspomnienie 20 rocznica śmierci Ks. prof. Józefa Sztonyka Ks. prof. Józef Sztonyk urodził się 8 marca 1933 roku we wsi Nowostawce, pow. Buczacz (woj. tarnopolskie) i w tejże parafii został ochrzczony 16 marca. Rodzicami byli Mikołaj i Barbara z d. Liczner. W Nowostawcach przyjął w 1940 roku I Komunię Św., a parę lat później wstąpił w szeregi Sodalicji Mariańskiej. W 1945 roku, dzieląc los wielu tysięcy rodzin polskich, musiał z rodzicami i rodzeństwem opuścić strony rodzinne, aby wyruszyć na zachód, nad Odrę, na tereny przyznane Polsce w powojennych traktatach. Osiedlili się na siedmiohektarowym gospodarstwie opodal Prudnika we wsi Czyżowice (parafia Niemysłowice). Tu ukończył szkołę podstawową, a w 1951 roku w Prudniku szkołę ogólnokształcącą i zdał egzaminy maturalne z bardzo dobrym wynikiem. Zgłosił się z miejsca do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. W ankiecie przed przyjęciem napisał: myślałem o obraniu stanu duchownego od dzieciństwa i kieruję się tym, że w stanie kapłańskim będę mógł najwięcej uczynić dobrego dla ludzi i najlepiej zbliżyć się do Boga. Polecali go do seminarium jego proboszcz ks. Antoni Wawrzyński i katecheta o. Pius Bełch, dominikanin. Proboszcz podkreślał, że kandydata w wysokim stopniu cechują wartości moralne i społeczna a o. Pius pisał, że zawsze uczestniczył w nauczaniu religii, choć musiał drugi raz rowerem dojeżdżać do Prudnika i że zamiar wyboru kapłaństwa ujawnił już w ósmej klasie (pierwszej gimnazjalnej). Po studiach seminaryjnych, ukończonych również z bardzo dobrymi ocenami, przyjął 17 czerwca 1956 roku święcenia prezbiteriatu w katedrze opolskiej z rąk ks. biskupa częstochowskiego Zbigniewa Golińskiego. Pierwszą placówką była Sośnica k. Gliwic. Został tam mianowany wikariuszem.po roku pracy duszpasterskiej skierowany został przez ks, bp. Franciszka Jopa na studia do Lublina. Miał specjalizować się w homiletyce, ale wówczas nie było jeszcze odpowiedniej katedry ani sekcji teologii pastoralnej, która dopiero się organizowała. Studiował więc na sekcji teologii moralnej, jednak pracę licencjacką napisał na temat polskiego kaznodziejstwa młodzieżowego w okresie międzywojennym. Bezpośrednio po przedłożeniu pracy i zdaniu egzaminów licencjackich w 1960 roku przyszedł do seminarium jako drugi prefekt, obok ks. J. Bagińskiego. Przejął część ćwiczeń z homiletyki i wykład z dykcji (fonetyki pastoralnej). Usiłował stawać zawsze bardzo blisko kleryków i być wychowawcą z pozycji przyjacielskiej i koleżeńskiej. Angażował się równocześnie w pracy parafialnej wspomagając najczęściej ks. Józefa Paszkiewicza w Ścinawie, gdzie w każdą niedzielę należało obsłużyć duszpastersko pięć kościołów. W 1962 roku, uzyskał zwolnienie z obowiązków prefekta, by mieć czas na przygotowanie rozprawy doktorskiej. Zamieszkał w domu przy ul. Bramy Grodkowskiej 5 w Nysie. Pozostał w kontakcie ze Ścinawą i gdy w lipcu 1965 roku zachorował ks. Paszkiewicz został tam wikariuszem kooperantem u boku ks. J. Gensera jako administratora parafii. Po półtora roku, w grudniu 1966, objął jako wikary ekonom parafię w Domaszkowicach (do września 1967). W tym czasie przejął naukę języka łacińskiego w seminarium na II i III roku i przy nauczaniu łaciny na najstarszych latach pozostał do końca roku akademickiego 1987/88. W lutym 1968 roku objął parafię Sidzina i został dziekanem dekanatu skoroszyckiego. Po pięciu latach przeniesiony został do para fii Jełowa. Był tylko dwa lata. Przejście na emeryturę ks. prof. K. Gumola spowodowało, że całą homiletykę i wykłady i ćwiczenia,przyjąć musiał od października 1975 roku ks. Sztonyk. Wrócił więc na mieszkanie do Nysy (ul. Bramy Grodkowskiej 5), a od 1976 roku, po odejściu ks. wicerektora J. Bagińskiego, przejął na kilka najbliższych lat, wszystkie godziny języka łacińskiego. Równocześnie zamianowano go wizytatorem nauczania religii na wszystkich poziomach w dekanatach poludniowo-zachodnich diecezji. Dawało mu to stałą okazję do kontaktu z księżmi, duszpasterstwem i katechezą, co było jego żywiołem i bez czego trudno mu było żyć. Taki stan rzeczy trwał jednak tylko rok, bo w grudniu 1976 zlecono mu obsługę parafii Wierzbnik, choć bez katechizacji. Nowy ordynariusz, ks. bp A. Nossol, powierzył mu w styczniu 1978 roku, po śmierci ks. prof. A. Kubika, parafię św. Dominika w Nysie, co łatwiej pozwalało godzić duszpasterstwo z pracą w seminarium. Urząd Wojewódzki d/s Wyznań długo nie wyrażał na to zgody, gdyż ks. Sztonyk nie zgłosił się na rozmowę. W 1982 r. wybrany został do Diecezjalnej Rady Kapłańskiej. Z początkiem roku akademickiego 1987/88 przejął od ks. Sztonyka wszystkie zajęcia z homiletyki ks. H. Simon, który z tej dyscypliny ukończył studia specjalistyczne na KUL-u. W październiku 1981 roku doszła ks. Józefowi inna praca duszpasterska został mianowany kapelanem Zakładu Karnego położonego na terenie jego parafii. Było to zupełnie nowe doświadczenie pastoralne, a sam kapelan okazał się niezwykle potrzebny, gdy 13 grudnia 1981 roku znalazło się tam kilkuset więźniów politycznych. W tym okresie ujawnił w całej pełni swój dar podejścia do ludzi, podejmowania ich trudności, otwierania ludzkich serc dla spraw bożych. Pracę tę uważał za bardzo ważną, dawała mu wewnętrzną satysfakcję, ale też niezwykle absorbowała, nawet gdy uwięzieni byli sukcesywnie zwalniani, zostały bowiem zadzierzgnięte trwałe więzi duszpasterskie i przyjacielskie. W grudniu 1983 roku ks. Sztonyk przyjął kolejną, ostatnią już placówkę duszpasterską parafię Dąbrowa Opolska. Byt tu krótko. Niespodziewanie zaskoczyły go pierwsze objawy choroby. Ignorował je. Zawsze zdrowy, wysportowany, łatwo zadowalający się spartańskimi warunkami życia, lubiący turystykę; nie uznawał leżenia z powodu grypy, przeziębienia, czy jakiejś tam anginy i tym razem nie chciał dopuścić myśli o chorobie, tym bardziej szpitalu. Ale rzeczywistość okazała się silniejsza i bolesna. W czerwcu 1987 roku musiał poddać się w szpitalu w Niemodlinie pierwszej operacji z powodu kamicy woreczka żółciowego. Druga operacja miała miejsce pod koniec roku w Zabrzu. Zdawał się potem wracać szybko do zdrowia i chyba wobec samego siebie usiłował dowieść, że nic mi nie jest. Ale już od października 1988 potrzebował stałego zastępstwa a w listopadzie i ponownie w marcu następnego roku musiał szukać miejsca w klinice we Wrocławiu. Nie udało się zatrzymać szybkich postępów choroby, choć orzeczenie przewlekłe zapalenie trzustki nie brzmiało tragicznie, lekarze nie zdecydowali się już na kolejną operację, nie widzieli szans uratowania życia. Wrócił do siebie na parafię. Dogorywał. Zaprzyjaźniona miejscowa rodzina, z nadzieją wbrew wszelkiej nadziei, zasugerowała mu przewiezienie do szpitala klinicznego w Mainz nad Renem, licząc chyba na cud. Uległ, podjął propozycję wyjazdu samochodem. Po drodze potrzebne już były zabiegi reanimacyjne, a nazajutrz 19 kwietnia 1989 roku rano zmarł w Moguncji. Nie odszedł nagle, a do końca trudno było dopuścić myśl, że nie będzie już w stanie wrócić do pracy w parafii i w seminarium, że po opuszczeniu szpitala pożyje może tygodnie, a może tylko dni. On sam już wtedy był zapewne w pełni świadom swego stanu zdrowia, mimo rozpaczliwej decyzji wyjazdu do Moguncji. Eksportacja do kościoła parafialnego w Dąbrowie w poniedziałek 24 kwietnia i pogrzeb następnego dnia byty manifestacją przyjaźni i życzliwości, jaką darzyli parafianie swego duszpasterza. Żegnali go jak kogoś bardzo bliskiego, choć byt w parafii tylko pięć lat. Mszę świętą pogrzebową odprawi) na placu kościelnym ks. Biskup Ordynariusz. Żegnał ks. Józefa przemówieniem poruszającym i bardzo osobistym. Wykorzystał tę osobę i tę okazję, aby zachęcić i napomnieć duchowieństwo i wiernych do jedności ponad różnice pochodzenia terytorialnego i języka,ponad zakorzenionymi czasem uprzedzeniami. Pochowany zostai na miejscowym parafialnym cmentarzu. Seminarium Śląska Opolskiego klerycy i grono wykładowców straciło w Zmarłym kogoś wszystkim bliskiego, kto wnosił osąd życia i ludzi bardzo trzeźwy i bardzo przyjazny zarazem, kogoś kto był przykładem dyspozycyjności szedł na każdą placówkę, i duszpasterską i dydaktyczną, gdzie był potrzebny, gdzie powoływali go przełożeni kościelni. Ks. prof. Józef Sztonyk otrzymał pośmiertnie 3 września 2007r. w Kędzierzynie-Koźlu odznakę Honorowy Członek NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego. Opracował: Michał Dzik Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Pt. Zapobiegajmy Pożarom Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konkurs plastyczny o tematyce ochrony przed pożarami. Strażacy z naszej Gminy po raz pierwszy włączyli się w organizację tego Konkursu. Jego celem jest zainteresowanie dzieci, młodzieży działalnością służb ratowniczych, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackim. Laureaci konkursu wezmą udział w warsztatach plastycznych i zostaną objęci pomocą artystyczna dla młodych twórców. Prace należy przesyłać do końca września na adres: OSP Żelazna, ul. Boczna 17a, Żelazna, z dopiskiem Konkurs plastyczny. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z Gminy Dąbrowa. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby. Format pracy nie może być większy niż A2. Każda praca musi być opatrzona metryką, dostępną na stronie internetowej Związku OSP RP pdf, a także dołączaną do ogłoszenia o konkursie przesyłanego do szkół i przedszkoli w naszej Gminie. Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych: I grupa przedszkola II grupa szkoła podstawowa klasy I III III grupa szkołą podstawowa klasy IV VI IV grupa gimnazjum Każdy autor może przesłać od 1 do 5 prac. Prace finałowe zostaną nagrodzone i opublikowane w gazetce Życie Gminy Dąbrowa. Justyna Okoń, Sekretarz OSP Żelazna 6 ŻYCIE GMINY DĄBROWA KWIECIEŃ

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Regulamin XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 1. Cele: - prezentacja i ocena dorobku artystycznego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

KONKURSY 2014 ORGANIZATOR:

KONKURSY 2014 ORGANIZATOR: KONKURSY 2014 ORGANIZATOR: ul. Chopina 10, 33 170 Tuchów tel/fax 14 6525 436 e- mail: dk2tuchow@interia.pl. www.dk.tuchow.pl GMINNY KONKURS RECYTATORSKI Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą W konkursie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M. SPISAKA CENTRUM SPORTU

Bardziej szczegółowo

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią, niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Są to dla mnie dowody, że jest Bóg nade mną i Bóg we mnie." Immanuel Kant XV Wojewódzki Konkurs

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Dukli - OK Dukla ZAPRASZA!

Ośrodek Kultury w Dukli - OK Dukla ZAPRASZA! konkurs strażacki Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Zapobiegajmy Pożarom" w woj. podkarpackim I. Cel konkursu Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ma na celu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

III FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ

III FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ III FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Katecheci oraz Uczniowie! Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji spotkań z piosenką religijną. Celem festiwalu

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZEŃ. Imię i nazwisko/nazwa zespołu. Wiek (data urodzenia) Telefon kontaktowy

KARTA ZGŁOSZEŃ. Imię i nazwisko/nazwa zespołu. Wiek (data urodzenia) Telefon kontaktowy KARTA ZGŁOSZEŃ Imię i nazwisko/nazwa zespołu Wiek (data urodzenia) Telefon kontaktowy E-mail kontaktowy Kategoria: SOLISTA/DUET/ZESPÓŁ MUZYCZNY Pierwszy utwór Drugi utwór Dokładne określenie potrzeb technicznych

Bardziej szczegółowo

OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSACH I PRZEGLĄDACH W ROKU KULTURALNO OŚWIATOWYM 2017/2018

OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSACH I PRZEGLĄDACH W ROKU KULTURALNO OŚWIATOWYM 2017/2018 OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSACH I PRZEGLĄDACH W ROKU KULTURALNO OŚWIATOWYM 2017/2018 Konkursy i Przeglądy organizowane przez OCK adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

I GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK RADWANOWICE 2016 HONOROWY PATRONAT NAD IMPREZĄ OBJĄŁ KS. TADEUSZ ISAKOWICZ - ZALESKI

I GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK RADWANOWICE 2016 HONOROWY PATRONAT NAD IMPREZĄ OBJĄŁ KS. TADEUSZ ISAKOWICZ - ZALESKI I GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK RADWANOWICE 2016 I. Organizator przeglądu: Oświatowe Towarzystwo Integracyjne w Radwanowicach INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OFIAR PACYFIKACJI W RADWANOWICACH HONOROWY PATRONAT

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA VII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich Ełk

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich Ełk Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich 1 19-300 Ełk tel. sekretariat (087) 610-36-56; 610-43-70 Wersja do druku PARAFIA KATEDRALNA ŚW. WOJCIECHA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu muzycznego. Bądź blisko ŚDM. - wykonanie hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Regulamin Konkursu muzycznego. Bądź blisko ŚDM. - wykonanie hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Regulamin Konkursu muzycznego Bądź blisko ŚDM - wykonanie hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Parafialny Komitet Organizacyjny ŚDM w Rabce Zdroju: e-mail: komitet.sdm.rabka@gmail.com Facebook: www.facebook.com/sdmrabka

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ze śmiechem nie ma żartów

Ze śmiechem nie ma żartów REGULAMIN XIV FESTIWALU KULTURY I. Cele: Ze śmiechem nie ma żartów 2014/2015 Stworzenie uczniom możliwości twórczego działania. Prezentacja osiągnięć artystycznych. Umożliwienie uczniom konfrontacji własnych

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA BABIMOST DANCE SHOW HIP-HOP INNE FORMY TANECZNE

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA BABIMOST DANCE SHOW HIP-HOP INNE FORMY TANECZNE I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA BABIMOST DANCE SHOW 03.06.2017 HIP-HOP 04.06.2017 INNE FORMY TANECZNE (Inscenizacja, taniec współczesny, teatr tańca, modern jazz, inne formy taneczne) REGULAMIN ORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r.

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. 1 Czas i miejsce Festiwal Sztuk- Wieczory Flandryjskie jest imprezą cykliczną, odbywającą się pod koniec każdego roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH II. I. Cele konkursu: 1. Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin ks. J. Twardowskiego, podtrzymywanie pamięci o księdzu Janie Twardowskim, popularyzacja

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N X GMINNEGO PRZEGLĄDU AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO - POSTOMINO 2012

R E G U L A M I N X GMINNEGO PRZEGLĄDU AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO - POSTOMINO 2012 R E G U L A M I N X GMINNEGO PRZEGLĄDU AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO - POSTOMINO 2012 ORGANIZATOR Zespół Szkół w Postominie TERMIN 31 marca 2012 godz. 9.00 UCZESTNICY Szkolne i pozaszkolne dziecięce

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XXI Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój

Bardziej szczegółowo

R E G U L AMI N. ORGANIZATORZY: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, Zespól Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej.

R E G U L AMI N. ORGANIZATORZY: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, Zespól Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej. R E G U L AMI N V I I P R Z E G L Ą D U T W Ó R C Z O Ś C I U C Z N I Ó W D Ą B R O W S K I C H S Z K Ó Ł O P U C H A R P R E Z Y D E N T A M I A S T A D Ą B R O W Y G Ó R N I C Z E J W R A M A C H I X

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M. SPISAKA CENTRUM SPORTU

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! 1 Zespół Szkół ul. Szkolna 4 77-130 Lipnica tel/fax: 059-821-84-91 www.zslipnica.info DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w V KASZUBSKIM FESTIWALU POLSKICH I ŚWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XX Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój świat,

Bardziej szczegółowo

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013 XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013 I. ORGANIZATOR FESTIWALU: Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem II. PATRONAT FESTIWALU: Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki III. TERMIN

Bardziej szczegółowo

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA SULECHOWA. 05.06.2016r.

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA SULECHOWA. 05.06.2016r. VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA SULECHOWA 05.06.2016r. REGULAMIN ORGANIZATOR: Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie al. Wielkopolska 3 66-100 Sulechów tel/fax: (68) 385

Bardziej szczegółowo

VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ IM. M. SPISAKA Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH CENTRUM SPORTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH Organizowanego przez Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich, Szkołę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej pt. Razem ku świętości

Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej pt. Razem ku świętości Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej pt. Razem ku świętości 1. Cele konkursu uczczenie Obchodów Roku Jana Pawła II, uwrażliwienie na piękno piosenki religijnej, wyszukiwanie i promowanie talentów,

Bardziej szczegółowo

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel Starosta Puławski Witold Popiołek Wójt Gminy Puławy

Bardziej szczegółowo

Złote Pióro 2013. XIII Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich. Regulamin

Złote Pióro 2013. XIII Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich. Regulamin Są tacy którzy w głowie hodują ogrody a włosy ich są ścieżkami do miast słonecznych i białych ( ) moja wyobraźnia to kawałek deski a za cały instrument mam drewniany patyk Zbigniew Herbert XIII Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

Katolicki Zespół Edukacyjny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach

Katolicki Zespół Edukacyjny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach Kto śpiewa, ten dwa razy się modli św.augustyn Katolicki Zespół Edukacyjny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach ZAPRASZA NA I KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ Cantate Deo 2017 POD PATRONATEM BISKUPA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie działa jako samorządowa instytucja

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI ŻYWA LEGENDA...

JÓZEF PIŁSUDSKI ŻYWA LEGENDA... KONKURS PATRIOTYCZNY JÓZEF PIŁSUDSKI ŻYWA LEGENDA... ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNYCH im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE POD HONOROWYM PATRONATEM ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Zawsze Kocham Cię, Mamo

Zawsze Kocham Cię, Mamo Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-05-28 10:47:37 Zawsze Kocham Cię, Mamo Dzień Matki w Siewierzu obchodzony był w sposób szczególny. W Miejsko-Gminnym

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 9 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 9 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie przeprowadzania kontroli zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych Na podstawie art. 84 ust.3 pkt 1 i ust.4

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny Jan Paweł II Papież Rodziny

Konkurs plastyczny Jan Paweł II Papież Rodziny Patronat honorowy: Hanna Czerska-Gąsiewska Przewodnicząca Rady Powiatu Ryki Zbigniew Chlaściak wójt Gminy Stężyca Jerzy Stępień Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej w Stężycy Organizatorzy: Parafia św. Marcina

Bardziej szczegółowo

Piotr Elsner odebrał nagrody w Pałacu Prezydenckim

Piotr Elsner odebrał nagrody w Pałacu Prezydenckim Piotr Elsner odebrał nagrody w Pałacu Prezydenckim Piotr Elsner, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej, zajął trzecie miejsce w konkursie Mój Szkolny Kolega z Misji. Wczoraj, wspólnie

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r.

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe W myśl przepisów prawa każda osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów Celem Konkursu jest: Kategorie Konkursu: Organizacja Konkursu 10 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów Celem Konkursu jest: Kategorie Konkursu: Organizacja Konkursu 10 kwietnia 2015 r. 1 REGULAMIN 1 VI Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów organizowany jest przez Zespół Szkół w Lipnicy, przy współpracy Urzędu Gminy w Lipnicy. 2 Celem Konkursu jest: a) promowanie kultury

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! karty PO TYM TERMINIE oraz karty niekompletne nie będą przyjmowane!

UWAGA!!! karty PO TYM TERMINIE oraz karty niekompletne nie będą przyjmowane! XXVI Wojewódzki Dziecięcy Festiwal Piosenki Korfantów 2017 R E G U L A M I N ORGANIZATOR: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie WSPÓŁORGANIZATOR: Powiat Nyski PATRONAT: Janusz

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach Jan Paweł II- Świętymi Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Drodzy Przyjaciele! W tym roku to właśnie wiara jest tematem przewodnim imprezy Świat według ks. Jana Twardowskiego.

Drodzy Przyjaciele! W tym roku to właśnie wiara jest tematem przewodnim imprezy Świat według ks. Jana Twardowskiego. SOS W w Nysie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego 48-300 Nysa tel./fax: (077)4332236 e-mail: soswnysapoczta@o2.pl www.soswnysa.republika.pl/ Nysa, dn. 30. 03. 2016 r. Wiara

Bardziej szczegółowo

NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej

NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej WIKTOR KRYZIA KL. II GIM Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej - wyniki w nauce średnia 5,33, - zajęcie III miejsce w

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

III DIECEZJALNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ PIASECZNO 2010

III DIECEZJALNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ PIASECZNO 2010 III DIECEZJALNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ PIASECZNO 2010 REGULAMIN TERMIN: 8 maja - chóry 9 maja - schole i zespoły CEL PRZEGLĄDU: uwielbienie Królowej Pomorza i Matki Jedności propagowanie pieśni maryjnej

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! 1 Zespół Szkół ul. Szkolna 4 77-130 Lipnica tel. 59-821-70-41 fax: 59-821-70-45 www.zslipnica.info DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w: VIII KASZUBSKIM FESTIWALU

Bardziej szczegółowo

Data : r. (czwartek) Godz.: Miejsce : sala M GOK Borek Wlkp. Zgłoszenia udziału w Przeglądzie: do dnia r.

Data : r. (czwartek) Godz.: Miejsce : sala M GOK Borek Wlkp. Zgłoszenia udziału w Przeglądzie: do dnia r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy w Borku Wlkp. Data : 31.05.2012 r. (czwartek) Godz.: 9.00 15.00 Miejsce : sala M GOK Borek Wlkp. Zgłoszenia udziału w Przeglądzie: do dnia 15.05.2012

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI

II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI Organizator : Przedszkole Anglojęzyczne First Steps Bielsko Biała ul. Br. Czecha 5 43-300 Bielsko Biała Cele festiwalu: 1. Prezentacja twórczości artystycznej

Bardziej szczegółowo

XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY

XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY Choinko, piękna jak las REGULAMIN KONKURSU 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. 2.

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XXII Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego. Bądź blisko ŚDM

Regulamin Konkursu plastycznego. Bądź blisko ŚDM Regulamin Konkursu plastycznego Bądź blisko ŚDM Parafialny Komitet Organizacyjny ŚDM w Rabce Zdroju: e-mail: komitet.sdm.rabka@gmail.com Facebook: www.facebook.com/sdmrabka Justyna Czyszczoń Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5107/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA Z DNIA 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 5107/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA Z DNIA 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 5107/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA Z DNIA 30 czerwca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży miasta Radomia Na podstawie 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

II DZIELNICOWY PRZEGLĄD PIOSENKI Targówek śpiewa o Warszawie 3 kwietnia 2017 r. Regulamin 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami

II DZIELNICOWY PRZEGLĄD PIOSENKI Targówek śpiewa o Warszawie 3 kwietnia 2017 r. Regulamin 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami II DZIELNICOWY PRZEGLĄD PIOSENKI Targówek śpiewa o Warszawie 3 kwietnia 2017 r. Regulamin 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego 2. Przegląd ma charakter

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARCELORMITTAL POLAND "RÓWNE PRZEDSZKOLAKI" W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARCELORMITTAL POLAND RÓWNE PRZEDSZKOLAKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARCELORMITTAL POLAND "RÓWNE PRZEDSZKOLAKI" W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZAPRASZA DO UDZIAŁU W I PRZEGLĄDZIE PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ PT. "WITAJCIE W NASZEJ BAJCE". Patronat: Regulamin Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. CELE PROGRAMU

REGULAMIN I. CELE PROGRAMU REGULAMIN Lubuski Festiwal Piosenki jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2017 realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Etap wojewódzki: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (nazywana

Bardziej szczegółowo

I Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej Around the Music 2011 w Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Dzwoli

I Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej Around the Music 2011 w Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Dzwoli I Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej Around the Music 2011 w Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Dzwoli Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowanych językiem

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie Jeziornie

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie Jeziornie ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Konstancinie Jeziornie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie W krainie księdza Jana inspirowanym twórczością ks. Jana Twardowskiego.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

IX Przegląd pieśni i piosenki religijnej Śpiewajmy Ojcu Świętemu

IX Przegląd pieśni i piosenki religijnej Śpiewajmy Ojcu Świętemu Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold Popiołek, Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, Przewodnicząca Rady

Bardziej szczegółowo

Aktualności. II Ogólnoszkolny Dzień Papieski r. 17/10/2009, dodał: Maciej Liberda

Aktualności. II Ogólnoszkolny Dzień Papieski r. 17/10/2009, dodał: Maciej Liberda Aktualności II Ogólnoszkolny Dzień Papieski 16. 10. 2009 r. 17/10/2009, dodał: Maciej Liberda Jan Paweł II Ten, który ukochał wolność to hasło II Ogólnoszkolnego Dnia Pa-pieskiego, który odbył się 16.X.2009r.

Bardziej szczegółowo

I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW I NYSKA SENIORIADA REGULAMIN

I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW I NYSKA SENIORIADA REGULAMIN I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW I NYSKA SENIORIADA REGULAMIN 1. Organizatorem I Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą I NYSKA

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Trzebiechów, 09.11.2015 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA / 2012 KONKURS PLASTYCZNY "BEZPIECZNIE, BO W KASKU"

REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA / 2012 KONKURS PLASTYCZNY BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU Autor: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zapraszają młodych sympatyków sportów zimowych do udziału w konkursie plastycznym pt.: BEZPIECZNIE,

Bardziej szczegółowo

KONKURSY 2014/ 2015 ORGANIZATOR:

KONKURSY 2014/ 2015 ORGANIZATOR: KONKURSY 2014/ 2015 ORGANIZATOR: Dom Kultury w Tuchowie ul. Chopina 10, 33 170 Tuchów tel/fax 14 6525 436 e- mail: dk2tuchow@interia.pl. www.dk.tuchow.pl GMINNY KONKURS PLASTYCZNY,,W ten Świąteczny czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Konkursu Recytatorsko-Muzycznego. poświęconego pamięci. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Regulamin. I Konkursu Recytatorsko-Muzycznego. poświęconego pamięci. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki ,,Słowa, aby żyły, muszą być prawdziwe. Regulamin I Konkursu Recytatorsko-Muzycznego Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki zaprasza do udziału w I edycji Konkursu Recytatorsko-Muzycznego. Konkurs honorowym

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa imprezy: Festiwal Tańca STREET DANCE STORY Wrocław 2015. 2. Termin i miejsce imprezy:

1. Nazwa imprezy: Festiwal Tańca STREET DANCE STORY Wrocław 2015. 2. Termin i miejsce imprezy: WROCŁAW 28.02.2015 1. Nazwa imprezy: Festiwal Tańca STREET DANCE STORY Wrocław 2015 2. Termin i miejsce imprezy: 28.02.2015 (SOBOTA) Sala koncertowo-eventowa Zaklęte Rewiry ul. Krakowska 100 50-427 Wrocław

Bardziej szczegółowo

IV Przegląd Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

IV Przegląd Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza IV Przegląd Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza R E GUL A MI N CELE: - promocja najwaŝniejszych osiągnięć artystycznych uczniów oraz zespołów szkolnych, - wymiana

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM "HOW ABOUT CHRISTMAS" DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY URSYNÓW IV EDYCJA POD PATRONATEM BURMISTRZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Przeglądu pieśni folklorystycznych Na ludową nutę realizowany w ramach Projektu Póki brzmią echa dawnych dni z konkursu Marszałka

REGULAMIN Przeglądu pieśni folklorystycznych Na ludową nutę realizowany w ramach Projektu Póki brzmią echa dawnych dni z konkursu Marszałka REGULAMIN Przeglądu pieśni folklorystycznych Na ludową nutę realizowany w ramach Projektu Póki brzmią echa dawnych dni z konkursu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konkursu plastycznego

Podsumowanie konkursu plastycznego Podsumowanie konkursu plastycznego,, Królowa Jadwiga i jej dokonania W dniu 27.05.2013 r. został podsumowany konkurs plastyczny pt.:,, Królowa Jadwiga i jej dokonania ogłoszony przez Zespół Szkół Nr 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII Podlaskiego Konkursu Recytatorsko - Plastycznego,,Twórczość Tadeusza Śliwiaka słowem i pędzlem malowana

REGULAMIN VII Podlaskiego Konkursu Recytatorsko - Plastycznego,,Twórczość Tadeusza Śliwiaka słowem i pędzlem malowana REGULAMIN VII Podlaskiego Konkursu Recytatorsko - Plastycznego,,Twórczość Tadeusza Śliwiaka słowem i pędzlem malowana 1. Konkurs skierowany jest do przedszkoli oraz szkół z terenu powiatu białostockiego

Bardziej szczegółowo