SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, ul. Kawęczyńska 53, tel. (22) , tel/fax: (22) NIP: REGON: Organizacja Pożytku Publicznego OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ W FUTSALU *** Organizacja, regulaminy ogólne, regulaminy techniczne, wzory zgłoszeń Warszawa

2 Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu 5. Organizacja Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu (OIMS F) Regulamin ogólny Cel Program Zasady organizacji Zasady uczestnictwa Terminy zgłoszeń Komisja Weryfikacyjna Odwołania i protesty Punktacja Nagrody Zasady finansowania Sprawozdawczość Uwagi końcowe. 20 2

3 I. Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu 5. Organizacja Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu (OIMS F) 5.1. SALOS RP podejmuje decyzję o przyznaniu organizacji OIMS F z 10-cio miesięcznym wyprzedzeniem, podczas marcowego posiedzenia Zarządu SALOS RP. Decyzja Zarządu SALOS RP o przyznaniu organizacji OIMS F przesyłana jest w formie pisemnej SL SALOS, któremu została przyznana organizacja OIMS F oraz SI SALOS, w strukturach którego znajduje się SL SALOS organizator OIMS F Organizacja OIMS F spoczywa nie tylko na SL SALOS, ale także na SI SALOS Organizator utrzymuje stały kontakt z biurem Zarządu SALOS RP oraz informuje o przebiegu przygotowań Po przyznaniu organizacji OIMS F należy podjąć działania mające na celu: promocję OIMS F w środkach masowego przekazu, administracji rządowej i samorządowej, powołanie komitetu organizacyjnego OIMS F, ustalenie planu przedsięwzięć organizacyjnych w celu przygotowania i przeprowadzenia imprezy Przygotowanie koncepcji imprezy (programu sportowego, kulturalnego i religijnego) Sporządzenie wstępnego preliminarza w oparciu o koncepcję organizacji imprezy. ustalenie kosztów imprezy, określenie wielkości środków własnych, określenie pozostałych źródeł finansowania (administracja rządowa szczebla wojewódzkiego, administracja samorządowa szczebla wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego, gminnego, sołeckiego, SALOS RP, instytucje, urzędy, firmy, sponsorzy, wpłaty uczestników i inne Przygotowanie informacji nt. Salezjańskiej Organizacji Sportowej, w tym na temat rodzimego SL SALOS Przygotowanie informacji nt. dotychczasowych OIMS F Przygotowanie pakietu świadczeń dla potencjalnych sponsorów Wstępna rezerwacja miejsc zakwaterowania Wstępna rezerwacja obiektów sportowych Wystąpienie do biskupa, inspektora z prośbą o przewodnictwo podczas Mszy św Wystąpienie o patronat honorowy OIMS F Powołanie komitetu honorowego OIMS F Wystąpienie o patronat medialny OIMS F: telewizyjny, radiowy, prasowy Wystąpienie do administracji samorządowej i innych o współorganizację i dofinansowanie OIMS F Wysłanie (do dnia 31 października) komunikatu nr 1 wraz z zapowiedzią do SALOS RP i SI SALOS (do wszystkich 5 stowarzyszeń inspektorialnych). Prezesi SI SALOS po zakończeniu Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu i po podjęciu decyzji przez Zarządy SI SALOS w sprawie składu inspektorialnych reprezentacji na OIMS F, przekazują zainteresowanym prezesom SL SALOS komunikat nr 1 wraz z zapowiedzią Zaproszenie do udziału w OIMS F władz Towarzystwa Salezjańskiego, Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, proboszcza, dyrektora wspólnoty, członków komitetu honorowego, władz parlamentarnych, rządowych, samorządowych, sponsorów itp Zapewnienie obsady sędziowskiej i lekarskiej Powołanie Komisji Weryfikacyjnej i sędziego głównego OIMS F Powołanie i przygotowanie zespołu wolontariuszy Promocja imprezy: folder, biuletyn, plakaty, zaproszenia, gadżety Ubezpieczenie imprezy od NW i OC Wysłanie (do 15 stycznia) komunikatu nr 2 do SALOS RP, SI SALOS, SL SALOS, a w nim następujące informacje: wszyscy zawodnicy i opiekunowie biorący udział w OIMS F są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), a opiekunowie także od odpowiedzialności cywilnej (OC), wszyscy uczestnicy winni być przygotowani do uczestnictwa w realizacji całego programu OIMS F, 3

4 wszystkie reprezentacje biorące udział w OIMS winny występować w jednakowych strojach sportowych (dresach, koszulkach itp.) podczas realizacji wspólnotowych punktów OIMS, takich jak: otwarcie i zamknięcie OIMS, Msza św., spotkania oficjalne, pikniki i występy artystyczne, numery telefonów, faxów, adres a organizatora, miejsce przyjazdu ekip, adresy biura OIMS F, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, godzina pierwszego posiłku w piątek i ostatniego w niedzielę oraz sposobu odbioru suchego prowiantu na drogę powrotną, komunikacji wewnętrznej i innych udogodnień w tym zakresie, miejsca i programu zawodów, adresów obiektów sportowych i sposobu dojazdu do nich, terminu weryfikacji zgłoszeń i terminu konferencji technicznej, wymaganej dokumentacji zawodniczej (zgłoszenie ostateczne z potwierdzeniem trenera i prezesa SL SALOS, legitymacja SALOS i legitymacja szkolna, oświadczenie (zgoda) rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach sportowych (wzór nr 3), a przypadku posiadania licencji zawodniczej książeczki zdrowia. regulaminu ogólnego i technicznego, programu kulturalnego i religijnego, przygotowania darów na uroczystą Mszę św. oraz upominków dla rywali, o bezwzględnym zakazie palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych Promocja w telewizji, radiu, prasie, Internecie, plakatowanie itp Odbiór materiałów promocyjnych, upominków dla uczestników, dyplomów, pucharów itp Plakatowanie parafii, osiedla, miasta itp Przygotowanie konferencji technicznej i weryfikacji zgłoszeń Przygotowanie biura OIMS F Wypożyczenie flag, banerów z biura SALOS RP Organizacja przyjęcia ekip w biurze, w miejscach zakwaterowania Przekazanie kierownikom ekip identyfikatorów, informatorów biuletynów, gadżetów, kopii polisy ubezpieczeniowej Przygotowanie uroczystej Mszy św. Zadbanie o to, aby była ona podniosła, miała charakter młodzieżowy, a kazanie było powiązane z młodzieżą i OIMS F Przygotowanie obiektów sportowych do zawodów i uroczystego otwarcia, transportu na obiekty Przeprowadzenie weryfikacji i konferencji technicznej, podjęcie ostatecznych ustaleń przy udziale sędziego głównego Przygotowanie posiedzenia Zarządu SALOS RP oraz spotkania integracyjnego dla zaproszonych gości i członków Zarządu SALOS RP Przeprowadzenie zawodów: transport, szatnie, napoje, protokoły, sprzęt, sędziowie, obsługa medyczna, obsługa techniczna i porządkowa, wydawanie na bieżąco komunikatów i ich przekazywanie do biura OIMS F, wypłacanie należności sędziom, obsłudze medycznej, technicznej, sprzątaczkom itp. (robi to księgowa lub kasjerka w wyznaczonym i zabezpieczonym pomieszczeniu), bieżąca promocja: spiker, telewizja, radio, prasa, Internet, tablica wyników, organizacja wręczania pucharów i upominków (na obiektach po zakończeniu spotkań finałowych), opieka nad ekipami Likwidacja zawodów: komunikat końcowy (wysłać do SALOS RP, SI i SL SALOS, administracji różnego szczebla, sponsorów), rozliczenie finansowe (wysłać do SALOS RP w ciągu 2 tyg. od daty zakończenia imprezy), promocja OIMS F (telewizja, radio, prasa, Internet itp.). 4

5 6. Regulamin ogólny 6.1. Cel Przegląd i ocena pracy sportowo-wychowawczej oraz organizacyjnej stowarzyszeń lokalnych SALOS Sprawdzenie poziomu sportowego oraz wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych Popularyzacja salezjańskiego sportu wychowawczego wśród dzieci i młodzieży Kontynuacja procesu wychowania do sportowego, zdrowego stylu życia, bez nałogów i patologii społecznych, takich jak: nikotynizm, alkoholizm, narkomania, przemoc i brutalizacja życia społecznego Kontynuowanie, według systemu prewencyjnego ks. Bosko, procesu edukacji fizycznej, zdrowotnej, intelektualnej, kulturowej, duchowej, moralnej i religijnej Spotkanie i świętowanie wspólnoty młodych w salezjańskim klimacie radości, przyjaźni, dobra, prawdy, odpowiedzialności, solidarności i miłości. Uwaga: OIMS nie są eliminacją do Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej Program Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu (OIMS F) współtworzą trzy następujące bloki programowe: sportowy, kulturalny, religijny Rozgrywki sportowe są prowadzone wśród chłopców w następujących kategoriach wiekowych: kat. A, kat. B, kat. C Blok kulturalny współtworzą uroczystości otwarcia i zakończenia OIMS F, pogodne wieczory, poznanie historii miasta i tradycji regionu, wymiana wartości między uczestnikami OIMS F, występy zespołów młodzieżowych itp Blok religijny współtworzą uroczyste Msze św. na otwarcie i zakończenie OIMS F, skupienia i modlitwy w grupach, nawiedzenia sanktuariów miasta, regionu, słówka na dobranoc Zasady organizacji We wszystkich kategoriach wiekowych losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatora OIMS F po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń biorących udział w Igrzyskach stowarzyszeń lokalnych Igrzyska rozgrywane są systemem każdy z każdym. W niedzielę każda drużyna gra jedno spotkanie. Wszystkie pozostałe spotkania rozgrywane są w sobotę Zasady uczestnictwa W OIMS F w każdej kategorii wiekowej uczestniczy 6 zespołów, zakwalifikowanych na podstawie wyników Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu i zaakceptowanych przez Zarząd SI SALOS. Gospodarzom OIMS F przysługuje prawo wystawienia jednego zespołu (bez eliminacji) w każdej kategorii wiekowej. SI SALOS inspektorii krakowskiej po 1 zespole, SI SALOS inspektorii pilskiej po 1 zespole, SI SALOS inspektorii warszawskiej po 1 zespole, SI SALOS inspektorii wrocławskiej po 1 zespole, SI SALOS inspektorii warszawsko-wrocławskiej sióstr po 1 zespole, SL SALOS, SI SALOS, gospodarze po 1 zespole. Uwaga! W przypadku, gdy nie ma kompletu drużyn, obowiązkiem organizatora jest zaproszenie (w porozumieniu z SALOS RP) drużyn, które nie zakwalifikowały się do OIMS F, ale z różnych względów zasługują na to wyróżnienie, aby zapewnić udział 6 drużyn w każdej kategorii wiekowej. 5

6 W Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu mogą uczestniczyć członkowie SALOS, którzy nie przynależą do sekcji piłki nożnej innego stowarzyszenia kultury fizycznej W OIMS F mogą uczestniczyć członkowie SALOS, którzy spełniają wymagania wiekowe podane w komunikacie przez organizatora Igrzysk Zawodnik może być zgłoszony i brać udział w rozgrywkach w jednej kategorii wiekowej Warunkiem dopuszczenia do OIMS F jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów dokumentów: listy zawodników (tylko na druku zgodnym z wzorem nr 2), poświadczonej przez trenera zespołu i prezesa SL SALOS, oświadczenia (zgody) rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach sportowych (wzór nr 3), a w przypadku posiadania licencji zawodniczej książeczki zdrowia, legitymacji SALOS, legitymacji szkolnej Wszyscy uczestnicy OIMS F są ubezpieczeni przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży na i z Igrzysk Każdy zespół winien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. Koszulki winny posiadać numery, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ponadto zawodnicy muszą posiadać ochraniacze podudzi, a kapitan drużyny opaskę na ramieniu wskazującą na jego funkcję Terminy zgłoszeń Organizator OIMS F do 31 października przesyła do SALOS RP oraz wszystkich SI SALOS komunikat nr Prezesi SL SALOS, z akceptacją prezesów SI SALOS, do dnia 15 grudnia przesyłają zgłoszenia wstępne (wzór nr 1) do OIMS F. Zgłoszenia są równoznaczne z rezerwacją miejsc noclegowych, wyżywienia itp Organizator OIMS F do dnia 31 grudnia wysyła do SALOS RP, SI SALOS oraz SL SALOS mających prawo uczestnictwa w OIMS F komunikat nr 2, w którym między innymi potwierdza przyjęcie zgłoszenia i informuje o wszystkich sprawach organizacyjnych SL SALOS mające prawo uczestnictwa w OIMS F do dnia 15 stycznia przesyłają na adres organizatora ostateczne zgłoszenie (wzór nr 2) Komisja Weryfikacyjna W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzą: weryfikator SALOS RP przewodniczący, przedstawiciel SI SALOS organizatora Igrzysk zastępca przewodniczącego, przedstawiciel komitetu organizacyjnego Igrzysk członek Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej nie może być związany z żadnym zespołem uczestniczącym w OIMS F (trener, kierownik, opiekun, duszpasterz itp.) Kierownicy zespołów biorących udział w OIMS F zobowiązani są do przedłożenia Komisji Weryfikacyjnej przed konferencją techniczną następujących dokumentów: legitymacji SALOS, legitymacji szkolnych, listy zawodników (-czek), zgodę rodziców na udział w zawodach lub książeczkę zdrowia. Dokumenty uczestników posiada kierownik zespołu lub trener i jest on zobowiązany do ich okazania organizatorowi Igrzysk na jego żądanie Pełna weryfikacja zespołów i zawodników powinna być zakończona do czasu rozpoczęcia zawodów. Zespoły, które nie przedłożą pełnej dokumentacji wymienionej w pkt mogą być niedopuszczone do udziału w Igrzyskach, a ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje Komisja Weryfikacyjna Komisja Weryfikacyjna może w trakcie trwania zawodów wnieść do niniejszego regulaminu zmiany i poprawki, które ze względu na nieprzewidziane okoliczności są konieczne. Takie zmiany zostaną opublikowane w komunikacie Komisji Weryfikacyjnej i będą miały moc natychmiastowej obowiązywalności. Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Weryfikacyjnej. 6

7 6.7. Odwołania i protesty W trakcie weryfikacji i trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje Komisja Weryfikacyjna Odwołanie od rezultatu spotkania winno być złożone w formie pisemnej w ciągu 90 minut od zakończenia spotkania przez kierownika lub trenera zespołu, który brał udział w spotkaniu. W odwołaniu należy wskazać popełnione błędy, które miały wpływ na końcowy wynik spotkania Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej lub w przypadku naruszenia regulaminu OIMS F można składać odwołania do Komisji Odwoławczej Prezydium Zarządu SALOS RP w terminie 14 dni od zakończenia OIMS F, wpłacając jednocześnie kaucję w wysokości 200,-zł na konto SALOS RP. W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi w całości. Odwołanie od decyzji Komisji Weryfikacyjnej musi być złożone w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie i ewentualnie materiał dowodowy potwierdzający uchybienia. Odwołanie musi być podpisane przez kierownika reprezentacji Komisja Odwoławcza Prezydium Zarządu SALOS RP działa w imieniu Zarządu SALOS RP Punktacja 8.1. Podczas OIMS F nie prowadzi się punktacji ogólnej SI SALOS i SL SALOS Podczas OIMS F prowadzona jest klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych Nagrody Wszyscy uczestnicy OIMS F (zawodnicy, trenerzy, opiekunowie, duszpasterze, siostry itd.) otrzymują jednakowe pamiątkowe gadżety (np. medal, koszulka, breloczek, długopis itp.) Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych drużyny otrzymują plakietki lub puchary Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy Komisja Weryfikacyjna może wytypować drużyny do wyróżnienia pucharami: fair play, dla drużyny potrafiącej tworzyć klimat radości młodzieżowej w duchu św. Jana Bosko, dla drużyny o najwyższych walorach kulturowych, Komisja Weryfikacyjna może wyróżnić trenera / wychowawcę dyplomem za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą Zasady finansowania SL SALOS ze swojego budżetu pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i wydatki związane z organizacją OIMS F. do 15 grudnia wpłacają na konto organizatora 50% ogólnej kwoty za uczestnictwo, do 15 stycznia wpłacają na konto organizatora pozostałe 50% ogólnej kwoty za uczestnictwo Organizator dofinansowuje organizację OIMS F w ramach pozyskanych na ten cel środków SALOS RP dofinansowuje organizację OIMS F w ramach pozyskanych na ten cel środków Sprawozdawczość Organizatorzy OIMS F zobowiązani są przesłać: Do SALOS RP w terminie 14 dni od zakończenia OIMS F sprawozdanie zawierające: protokół Komisji Weryfikacyjnej, sprawozdanie merytoryczne z OIMS F, rozliczenie finansowe, sprawozdanie sportowe z kompletem wyników Do SI i SL SALOS biorących udział w OIMS F sprawozdanie sportowe z kompletem wyników Uwagi końcowe Organizator OIMS F zobowiązany jest do zorganizowania zawodów w tanich obiektach (zakwaterowanie, obiekty sportowe) zapewniając w miarę możliwości własną obsługę OIMS F przeprowadzone zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem technicznym i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 7

8 Sędziego głównego oraz skład komisji sędziowskiej wyznaczają Okręgowe Związki Piłki Nożnej na wniosek organizatora OIMS F Decyzje w sprawach sportowych nie ujętych niniejszym regulaminem wydaje sędzia główny OIMS F Zespół, w którego składzie znajdą się zawodnicy nieuprawnieni do udziału, zostanie zdyskwalifikowany. Mecze rozegrane do czasu ujawnienia zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika. W stosunku do osoby, której udowodnione zostanie świadome wprowadzenie do drużyny zawodników nieuprawnionych do startu, Prezydium Zarządu SALOS RP wyciągnie sankcje dyscyplinarne Zawody organizuje i za nie odpowiada SL SALOS oraz SI SALOS. 7. Regulamin techniczny 7.1. System rozgrywek Czas gry wynosi: kat. A 2 x 15 min z 5 min. przerwą, kat. B 2 x 12 min. z 5 min. przerwą, kat. C 2 x 10 min. z 5 min. przerwą W czasie meczu zmiany zawodników dokonywane są systemem hokejowym Uczestnictwo Każda drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników oraz trener i kierownik Punktacja O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą: za zwycięstwo 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje: bilans punktów z bezpośrednich spotkań, różnica bramek z bezpośrednich spotkań, większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach, różnica bramek ze wszystkich spotkań Wymogi sprzętowe Zawodny grają w obuwiu piłkarskim miękkim do gry na hali oraz ochraniaczach podudzi Kary Zawodnik, który zachowuje się niesportowo, może zostać ukarany upomnieniem, karą wychowawczą 1, 2, 5-minutową lub też usunięty z boiska do końca meczu. Zawodnik ukarany karą wychowawczą 1, 2, 5- minutową może wrócić na boisko po upływie kary lub po stracie przez jego drużynę bramki. Za wykroczenia szczególnej wagi, zawodnik usunięty z boiska do końca meczu może zostać odsunięty na cały czas trwania zawodów Uwagi końcowe Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i regulaminem PZPN. 8

9 8. Wzory zgłoszeń 8.1. Wzór nr 1 Pieczęć SL SALOS..., dnia... Stowarzyszenie Lokalne SALOS ZGŁOSZENIE WSTĘPNE (przesłać do dnia 15 grudnia) do...ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w...w okresie... w kat... Zgłaszamy następującą liczbę uczestników: Lp. Status uczestnictwa Liczba dziewczątkobiet-sióstr 1. Zawodnicy 2. Trenerzy 3. Opiekunowie 4. Księża 5. Siostry 6. Osoby towarzyszące RAZEM: Liczba chłopcówmężczyzn-księży Uwagi Prosimy o rezerwację miejsc noclegowych i wyżywienia dla w/w osób. Pieczęć i podpis skarbnika Pieczęć i podpis prezesa SL SALOS Pieczęć i podpis prezesa SI SALOS lub głównego księgowego SL SALOS 9

10 8.2. Wzór nr 2 Pieczęć SL SALOS..., dnia... Stowarzyszenie Lokalne SALOS ZGŁOSZENIE OSTATECZNE (przesłać do 15 stycznia) do...ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w...w okresie... w kat... Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Numer leg. SALOS Numer leg. szkolnej Numer PESEL Uwagi Komisji Weryfikacyjnej Stwierdzam, że ww. zawodnicy są uprawnieni do uczestnictwa w Igrzyskach. Imię, nazwisko i podpis trenera Pieczęć i podpis prezesa SL SALOS 10

11 8.3. Wzór nr 3 Zgoda rodziców/ opiekunów / na udział dziecka w zawodach sportowych Imię i nazwisko rodzica / opiekuna:... Adres i tel. kontaktowy:.. PESEL dziecka:... Oświadczenie Niniejszym wyrażam zgodę na udział syna / córki.. w zawodach sportowych w dniu / dniach. w miejscowości.. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych wymagających wzmożonego wydatku energetycznego związanego z wysiłkiem fizycznym. Przyjmuję do wiadomości i równocześnie akceptuję wybór środka lokomocji do miejsca zawodów i z powrotem oraz opiekę nad moim dzieckiem w podróży i w trakcie zawodów. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka z miejsca jego pobytu... ( miejscowość i data ) ( podpis rodzica / opiekuna / 11

XXV OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ. Kraków, dn r. Regulamin ogólny

XXV OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ. Kraków, dn r. Regulamin ogólny XXV OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ Kraków, dn. 15-17.09.2017 r. Regulamin ogólny 1. Cel 1.1. Przegląd i ocena pracy sportowo-wychowawczej oraz organizacyjnej stowarzyszeń lokalnych SALOS.

Bardziej szczegółowo

XXV OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ. Kraków, dn r. Regulamin techniczny

XXV OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ. Kraków, dn r. Regulamin techniczny XXV OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ Kraków, dn. 15-17.09.2017 r. Regulamin techniczny 1. Koszykówka 1.1. Program zawodów Mecze trwają 4 x 10 min. wg przepisów PZKosz. 1.2. Uczestnictwo Zespół

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014. Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2

HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014. Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2 HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014 Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2 1.ROZWÓJ I KATOWICE 1.ROZWÓJ II KATOWICE 2.GÓRNIK ZABRZE 2.SPARTA ZABRZE 3.GKS GIEKSA KATOWICE 3.APN

Bardziej szczegółowo

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY I EDYCJA Organizator - Stowarzyszenie BLISKO SKAWY Termin i miejsce 11.12.2016 Gimnazjum Imienia Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY WASZE SOŁECTWO DO UDZIAŁU W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ NOWY STAW Ze sportowym pozdrowieniem. Dyrektor OSiR Marek Gałczyński

ZAPRASZAMY WASZE SOŁECTWO DO UDZIAŁU W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ NOWY STAW Ze sportowym pozdrowieniem. Dyrektor OSiR Marek Gałczyński ZAPRASZAMY WASZE SOŁECTWO DO UDZIAŁU W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ NOWY STAW 2011 Ze sportowym pozdrowieniem Dyrektor OSiR Marek Gałczyński REGULAMIN Turnieju Sołectw Nowy Staw 2011 I. CEL TURNIEJU - popularyzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN,,MUNDIAL KIDS Libiąż

REGULAMIN,,MUNDIAL KIDS Libiąż REGULAMIN,,MUNDIAL KIDS Libiąż - 2017 ORGANIZATOR : LIBIĄSKIE CENTRUM KULTURY http://www.lck.libiaz.pl/ KOORDYNATOR TURNIEJU : Paweł Salawa, Jacek Kremer PATRONAT : Burmistrz Libiąża Jacek Latko TERMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka CEL 1. Upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY TURNIEJU PIŁKARSKIEGO Piłkarskie wtorki

REGULAMIN OGÓLNY TURNIEJU PIŁKARSKIEGO Piłkarskie wtorki REGULAMIN OGÓLNY TURNIEJU PIŁKARSKIEGO Piłkarskie wtorki 1. Cele turnieju 1.1. Zagospodarowanie czasu wolnego dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym. 1.2. Popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej

Bardziej szczegółowo

Finał Centralny jest dofinansowany ze środków i Turystyki

Finał Centralny jest dofinansowany ze środków i Turystyki R E G U L A M I N 30 Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców Piłkarska Kadra Czeka im. Stanisława Tymowicza 14 Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka I. CEL Upowszechnianie sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE 1 Organizatorem Turnieju Piłki Nożnej pn. Ulicówka Rozdanie Szóste jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, zwanym dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Orlików o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 2015 ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Orlików o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 2015 ZASADY OGÓLNE REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Orlików o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 2015 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem turnieju jest Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, a realizującym - Międzyszkolny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka 1 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy turnieju w kategorii chłopców urodzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN,,MUNDIAL KIDS CHRZANÓW

REGULAMIN,,MUNDIAL KIDS CHRZANÓW REGULAMIN,,MUNDIAL KIDS CHRZANÓW - 2017 ORGANIZATOR : Biuro Promocji i Rozwoju Gminy Chrzanów http://www.chrzanow.pl/ KOORDYNATOR TURNIEJU : Jadwiga Szymkiewicz-Wnęk, Jakub Gawroński, Paweł Smółka, Wojciech

Bardziej szczegółowo

NOWY STAW 2011

NOWY STAW 2011 ZAPRASZAMY WASZĄ DRUŻYNĘ DO UDZIAŁU W V EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO STAWU NOWY STAW 2011 www.osirnowystaw.pl Ze sportowym pozdrowieniem Dyrektor OSiR Marek Gałczyński

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012

TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012 TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012 I. Cel rozgrywek: 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców rozgrywek MINI MISTRZOSTWA 2012 w piłce nożnej w 2 kategoriach wiekowych: - U8 (chłopców urodzonych w 2003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STĘŻYCA na sezon 2010/2011 r.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STĘŻYCA na sezon 2010/2011 r. REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STĘŻYCA na sezon 2010/2011 r. I CEL ROZGRYWEK Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej halowej w Gminie Stężyca, stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Ostrówek

Regulamin Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Ostrówek Wójt Gminy Ostrówek Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek, tel./fax 81 856 20 02 e-mail: sekretariat@ostrowek.pl, www.ostrowek.pl Regulamin Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Ostrówek

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ====================================================

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek KSRG Powiatu Biłgorajskiego o Puchar Prezesa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Młodzieżowego Turnieju Siatkówki 2016

Regulamin Młodzieżowego Turnieju Siatkówki 2016 Regulamin Młodzieżowego Turnieju Siatkówki 2016 1. ORGANIZATOR Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej 2. TERMIN i MIEJSCE - Turniej odbędzie się 5 marca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna 1. Cel imprezy. 1) inspirowanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu młodzieży z terenu miasta, 2) aktywizacja życia sportowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny,,Orlik 2012-17.04.2011r.

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny,,Orlik 2012-17.04.2011r. Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny,,Orlik 2012-17.04.2011r. I. Organizatorzy: - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach,. II. Miejsce i Termin Kompleks Sportowy,, Orlik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Piłki Nożnej (5 osobowej) Artykuł I - Cel rozgrywek 1 Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej w województwie śląskim.

REGULAMIN. Turnieju Piłki Nożnej (5 osobowej) Artykuł I - Cel rozgrywek 1 Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej w województwie śląskim. REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej (5 osobowej) Artykuł I - Cel rozgrywek 1 Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej w województwie śląskim. Artykuł II - Organizator rozgrywek 2 Organizatorem Turnieju

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA:

AKTUALIZACJA: AKTUALIZACJA: 11.07.2017 REGULAMIN KOSZYKÓWKA CEL: Wyłonienie najlepszych drużyn męskich w poszczególnych kategoriach wiekowych XVIII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych oraz popularyzacja i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROCZNIKI 2000 I MŁODSZE Szczypiorniak na Orlikach 2013 rozgrywanego w ramach projektu: PGNiG Dzieciom 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM REGULAMIN FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Festiwali Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sponsorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 17 LUTY 2016 r. Kategoria dzieci szkoła podstawowa 26 LUTY 2016 r.

REGULAMIN III HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 17 LUTY 2016 r. Kategoria dzieci szkoła podstawowa 26 LUTY 2016 r. REGULAMIN III HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 17 LUTY 2016 r. Kategoria dzieci szkoła podstawowa 26 LUTY 2016 r. Kategoria open turniej dla młodzieży DATA TURNIEJU: 17.02.2016, 26.02.2016 MIEJSCE TURNIEJU:

Bardziej szczegółowo

2 Organizator : - Kolegium Sędziów Śl.ZPN Podokręgu Racibórz, - Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Racibórz.

2 Organizator : - Kolegium Sędziów Śl.ZPN Podokręgu Racibórz, - Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Racibórz. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IV HALOWYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ im. EDWARDA KONOPKI 1 Cel imprezy : - wyłonienie Mistrza Śląska Sędziów spośród KS Śl. ZPN, - wymiana doświadczeń sędziów, integracja

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie REGULAMIN III Edycji Gminnej Ligi Sołeckiej Piłki Siatkowej 1. Cel 1.1. Integracja mieszkańców gminy Bolesławiec, 1.2. Upowszechnianie aktywnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU 1. Przed rozpoczęciem turnieju opiekunowie drużyn (trener, kierownik) zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi składów zespołów z wyszczególnieniem numerów, z jakimi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje - Motor Lublin MW SPORT CUP TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - ROCZNIK 2003 1. Termin i miejsce turnieju Turniej odbędzie się 24.02.2013 roku (niedziela) w hali sportowo-widowiskowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec

Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec - 2017 1 Organizacja rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Mielec jest powierzona stowarzyszeniu, prowadzącemu działalność w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turniej Piłki Nożnej DROGA DO EURO U-21 o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 2017 ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN Turniej Piłki Nożnej DROGA DO EURO U-21 o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 2017 ZASADY OGÓLNE REGULAMIN Turniej Piłki Nożnej DROGA DO EURO U-21 o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 2017 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem turnieju jest Gmina Miejska Kraków a realizatorem Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

SKS WISŁA SANDOMIERZ REGULAMIN. Mikołajkowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Żaków. Sandomierz r.

SKS WISŁA SANDOMIERZ REGULAMIN. Mikołajkowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Żaków. Sandomierz r. SKS WISŁA SANDOMIERZ REGULAMIN Mikołajkowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Żaków Sandomierz 07.12.2013r. ARTYKUŁ I CEL TURNIEJU Popularyzacja piłki nożnej masowej Świętowanie dnia Św. Mikołaja Krzewienie

Bardziej szczegółowo

WYGRAJ SWOJE WAKACJE

WYGRAJ SWOJE WAKACJE R E G U L A M I N Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży o Mistrzostwo Jaworzna WYGRAJ SWOJE WAKACJE 1. Cel imprezy zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, wyłonienie najlepszej drużyny

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny XIV OGÓLNOPOLSKA LICEALIADA W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW patronat Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski Biuletyn informacyjny Ostróda, 5.06. 7.06.2015r. 1 Spis treści: 1. Organizatorzy Licealiady. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N IV Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży o Mistrzostwo Jaworzna

R E G U L A M I N IV Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży o Mistrzostwo Jaworzna R E G U L A M I N IV Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży o Mistrzostwo Jaworzna 1. Cel imprezy. 1) inspirowanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu miasta,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016 REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016 1 Organizator rozgrywek: - Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI. o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAKLICZYN

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI. o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAKLICZYN REGULAMIN I. Cel - upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród mieszkańców Gminy Zakliczyn i sąsiednich gmin - wyłonienie mistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINAŁU CENTRALNEGO XXII OGÓLNOPOLSKICH MASOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH ZRZESZENIA LZS im. Wojciecha Świątka WOLBÓRZ 2017

REGULAMIN FINAŁU CENTRALNEGO XXII OGÓLNOPOLSKICH MASOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH ZRZESZENIA LZS im. Wojciecha Świątka WOLBÓRZ 2017 REGULAMIN FINAŁU CENTRALNEGO XXII OGÓLNOPOLSKICH MASOWYCH im. Wojciecha Świątka Zawody dofinansowane ze środków: Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Ministerstwa Sportu i Turystyki I. Cel: upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju siatkówki plażowej o puchar Prezydenta Miasta Rybnik i Rady Dzielnicy Boguszowice Stare

Regulamin Turnieju siatkówki plażowej o puchar Prezydenta Miasta Rybnik i Rady Dzielnicy Boguszowice Stare Regulamin Turnieju siatkówki plażowej o puchar Prezydenta Miasta Rybnik i Rady Dzielnicy Boguszowice Stare I. Miejsce i termin Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku

Bardziej szczegółowo

VI. Zgłoszenia i uczestnictwo: 200 złotych; Nr konta: VII. Zasady rozgrywania turnieju. 5 luty 2017 r.

VI. Zgłoszenia i uczestnictwo: 200 złotych; Nr konta: VII. Zasady rozgrywania turnieju. 5 luty 2017 r. Regulamin II EDYCJI Turnieju w FUTSALU Halowej Piłce nożnej o Puchar Dyrektora ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim Pana Tomasza PŁOHOCKIEGO oraz Starosty Powiatu Mińskiego Pana Antoniego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRAND PRIX ZESPOŁÓW MIESZANYCH W SIATKÓWCE Sezon 2017/2018

REGULAMIN GRAND PRIX ZESPOŁÓW MIESZANYCH W SIATKÓWCE Sezon 2017/2018 REGULAMIN GRAND PRIX ZESPOŁÓW MIESZANYCH W SIATKÓWCE I. Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest popularyzacja siatkówki w mieście oraz integracja środowiska sportowego amatorów, zarówno wśród kobiet, jak i

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. zaprasza amatorskie drużyny do udziału

ZAPROSZENIE. Dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. zaprasza amatorskie drużyny do udziału ZAPROSZENIE Dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy zaprasza amatorskie drużyny do udziału w IV Praskim Turnieju Piłki Nożnej Orlik 2015 Organizator: Dzielnicowy

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ----------------------------------------------------------------------------------------

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ---------------------------------------------------------------------------------------- Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ---------------------------------------------------------------------------------------- Regulamin XIV Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w badmintonie

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KOPERNIK CUP w 545 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika Turnieju Piłki Siatkowej Frombork 2018

I EDYCJA KOPERNIK CUP w 545 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika Turnieju Piłki Siatkowej Frombork 2018 I EDYCJA KOPERNIK CUP w 545 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika Turnieju Piłki Siatkowej Frombork 2018 1. Cel: Obchody 545 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, promocja Miasta i Gminy Frombork popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec 2014 1

Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec 2014 1 Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec 2014 1 1.Organizacja rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Mielec jest powierzona stowarzyszeniu, prowadzącemu działalność w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ 1.ORGANIZATOR UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZÓSTKA RAWICZ ul. Dąbrowskiego 33 63-900 RAWICZ tel. 607401361, 609773599, e-mail: tobi50@op.pl, kubazd@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ. POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pod hasłem <>

SCENARIUSZ. POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pod hasłem <<CZERWONA KARTKA RASIZMOWI>> SCENARIUSZ POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pod hasłem Cele turnieju: Integracja szkół poprzez sport. Promowanie sportu w/d zasad Fair Play. Pogłębianie świadomości, że rasizm jest zjawiskiem negatywnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów sportowych dla dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK 2014 DREZDENKO

REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK 2014 DREZDENKO REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK 2014 DREZDENKO CEL IMPREZY: 1. Wyłonienie Mistrza Województwa w Halowym Turnieju w Piłkę Nożną Sędziów spośród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK Kronen Cup 2013

REGULAMIN ROZGRYWEK Kronen Cup 2013 REGULAMIN ROZGRYWEK Kronen Cup 2013 I CEL ROZGRYWEK Celem rozgrywek jest integracja branży ogrodniczej, popularyzacja futsalu w Polsce oraz wyłonienie najlepszej drużyny reprezentującej branżę ogrodniczą.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP NA SEZON 2015/2016 1. Przepisy Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU

R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU Ośrodek Oświaty i Sportu w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 tel. 61 44 51 431 fax. 61 44 51 440 e-mail: oois@interia.pl R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. CEL IMPREZY

Regulamin I. CEL IMPREZY Regulamin I. CEL IMPREZY Igrzyska Studentów Pierwszego Roku są przeprowadzane w celu popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród studentów pierwszych lat studiów. Zawody promują AZS i sport na uczelniach,

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze)

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze) Regulamin I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze) I. ORGANIZATOR: Organizatorem turnieju jest Ludowy Zespół Sportowy Kaja Opoczno. II. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:

Bardziej szczegółowo

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI Nawierzchnia trawiasta V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI KROSNO ODRZAŃSKIE 06.10.2014 r. STADION OS i R UL. POCZTOWA 27 PROGRAM TURNIEJU DLA WSZYSTKICH KATEGORII Godz. 9.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju GRYFIK CUP 2014. o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Regulamin Turnieju GRYFIK CUP 2014. o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Regulamin Turnieju GRYFIK CUP 2014 o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego I. O TURNIEJU 1. Organizatorem GRYFIK CUP jest Województwo Zachodniopomorskie. 2. Współorganizatorem rozgrywek jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Cel turnieju integracja dzieci i młodzieży z miast partnerskich poprzez udział w rozgrywkach sportowych promowanie zasad fair play

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GRYF CUP 2012/13 SZCZECIN

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GRYF CUP 2012/13 SZCZECIN TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GRYF CUP 2012/13 SZCZECIN www.gryfcup.max.pl 1. Warunki uczestnictwa 2. Regulamin turnieju 3. Przepisy gry 4. Harmonogram rozgrywek www.gryfcup.max.pl 2 WARUNKI UCZESTNICTWA Zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ JULIADA 2015

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ JULIADA 2015 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ JULIADA 2015 I. Organizator 1. Organizatorem Juliady jest Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Siemacha oraz Centrum Rozwoju Com-Com Zone z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR WÓJTA GMINY JEDLIŃSK

I TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR WÓJTA GMINY JEDLIŃSK I TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR WÓJTA GMINY JEDLIŃSK REGULAMIN I. Cel 1. Popularyzacja gry w piłkę nożną. 2. Stworzenie możliwości spędzania czasu wolnego. 3. Integracja mieszkańców gminy poprzez rywalizację

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 6 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt i Chłopców Mała Piłkarska Kadra Czeka imienia Marka Procyszyna

R E G U L A M I N. 6 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt i Chłopców Mała Piłkarska Kadra Czeka imienia Marka Procyszyna R E G U L A M I N 6 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt i Chłopców Mała Piłkarska Kadra Czeka imienia Marka Procyszyna I. C E L Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK WIŚNIOWSKA LIGA MISTRZÓW W FUTSALU KAT. SKRZAT, ŻAK, ORLIK, MŁODZIK SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK WIŚNIOWSKA LIGA MISTRZÓW W FUTSALU KAT. SKRZAT, ŻAK, ORLIK, MŁODZIK SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK WIŚNIOWSKA LIGA MISTRZÓW W FUTSALU KAT. SKRZAT, ŻAK, ORLIK, MŁODZIK SEZON 2017/2018 Warunkiem udziału w lidze jest dokonanie w wyznaczonym terminie 17.11.2017r. (piątek) opłaty startowej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Koordynator Akademickich Mistrzostw Śląska Ryszard Borys Kontakt z Klubami Uczelnianymi AZS Katarzyna Karpińska-Szemes I. CEL

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA SULEJOWA w kategorii kobiet i mężczyzn REGULAMIN

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA SULEJOWA w kategorii kobiet i mężczyzn REGULAMIN TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA SULEJOWA w kategorii kobiet i mężczyzn REGULAMIN 1. ORGANIZATOR Organizatorem turnieju jest EKOROB, PPHU Przemysław Nowak "Róża Wiatrów w Barkowicach, ERCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2001 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2013 REGULAMIN ROZGRYWEK

Warszawa, luty 2013 REGULAMIN ROZGRYWEK Warszawa, luty 2013 REGULAMIN ROZGRYWEK 1 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców turnieju w kategorii chłopców i dziewczynek urodzonych od 1 stycznia 2002 roku i młodszych. 2. Turniej promuje idee

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. CEL IMPREZY

REGULAMIN I. CEL IMPREZY REGULAMIN I. CEL IMPREZY Igrzyska Studentów Pierwszego Roku przeprowadzane są w celu popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród studentów pierwszych lat studiów. Zawody promują Akademicki Związek Sportowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2004 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015 I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA, MB Sport, Agencja reklamy Innovatory Ideas, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta Lębork

Bardziej szczegółowo

Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 ORGANIZATOR

Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 ORGANIZATOR REGULAMIN ROZGRYWEK Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 1. ORGANIZATOR Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego jest Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica, gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY POWIATOWEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN OGÓLNY POWIATOWEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY REGULAMIN OGÓLNY POWIATOWEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady przeprowadzania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO 1 REGULAMIN TURNIEJU GŁOGÓW MAŁOPOLSKI FUTBOL CUP 2014 O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO ORGANIZATOR 1. Organizatorem TURNIEJU GŁOGÓW MAŁOPOLSKI FUTBOL CUP 2014 jest Referat Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Mistrzostwa Polski w Pływaniu SPRAWNI RAZEM Ciechanów 1-3 kwietnia 2016 roku

REGULAMIN Mistrzostwa Polski w Pływaniu SPRAWNI RAZEM Ciechanów 1-3 kwietnia 2016 roku REGULAMIN Mistrzostwa Polski w Pływaniu SPRAWNI RAZEM Ciechanów 1-3 kwietnia 2016 roku Impreza sfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu Turystyki w Warszawie I. Cel imprezy: 1. Rozwijanie aktywności

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej XXI Diecezjada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej Wygoda, parafia św. Józefa, 10 czerwca 2017 r. 1. Rozpoczęcie o godz.

Bardziej szczegółowo

III y Ii w II Y III tf Ii f III y x 0:4 3:1 1:6 0:5 Ii w 4:0 x 2:0 4:0 3:1 II Y 1:3 0:2 x 2:4 0:3 III tf 6:1 0:4 4:2 X 5:3 Ii f 5:0 1:3 3:0 3:5 x

III y Ii w II Y III tf Ii f III y x 0:4 3:1 1:6 0:5 Ii w 4:0 x 2:0 4:0 3:1 II Y 1:3 0:2 x 2:4 0:3 III tf 6:1 0:4 4:2 X 5:3 Ii f 5:0 1:3 3:0 3:5 x Grupa I W y n i k i s p o t k a ń III y Ii w II Y III tf Ii f III y x 0:4 3:1 1:6 0:5 Ii w 4:0 x 2:0 4:0 3:1 II Y 1:3 0:2 x 2:4 0:3 III tf 6:1 0:4 4:2 X 5:3 Ii f 5:0 1:3 3:0 3:5 x 20.02.2017 SALA SPORTOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W TENISIE STOŁOWYM

REGULAMIN I MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W TENISIE STOŁOWYM ul. Strzegomska 20, 58-308 Wałbrzychtel./fax.: 074-842-61-28 e-mail:mowwalbrzych@op.pl, www.mowwalbrzych.pl REGULAMIN I MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W TENISIE STOŁOWYM 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej REGULAMIN ROZGRYWEK II EDYCJA SEZON 2012/2013 Witoszyce, 30.08.2012 r ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespoły sportowe obowiązane są znać i przestrzegać przepisy

Bardziej szczegółowo

Informacje i zapisy: tel:

Informacje i zapisy:   tel: Organizator: Sadida Dariusz Talaga, al. Kasprowicza 2, 51-137 Wrocław e-mail: kleczkow@op.pl www.sadida.pl Konto: DnB NORD Komitet organizacyjny VI Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Turnieju Drużynowego dla Niepublicznych Szkół Podstawowych. Szachowe Szyfry

Regulamin. Turnieju Drużynowego dla Niepublicznych Szkół Podstawowych. Szachowe Szyfry Regulamin Turnieju Drużynowego dla Niepublicznych Szkół Podstawowych Szachowe Szyfry I. CELE 1.1. Popularyzacja królewskiej gry w szkołach niepublicznych. 1.2. Popularyzacja idei szachów szkolnych. 1.3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2003 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W KIELCACH WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W KIELCACH BPH S.A. O/KIELCE 16 1240 4416 1111 0000 4960 5635 REGON 29572303 NIP 959 08 29 915 25-344 Kielce, ul. Kujawska 26, tel. / fax (0-41) 34 16 440 adres e-mail

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY na I OGÓLNOPOLSKI Mikołajkowy BURSZTYN CUP 2016

ZAPRASZAMY na I OGÓLNOPOLSKI Mikołajkowy BURSZTYN CUP 2016 ZAPRASZAMY na I OGÓLNOPOLSKI Mikołajkowy BURSZTYN CUP 2016 który zostanie rozegrany dnia 03.12.2016 oraz 04.12.2016 roku w Hali Sportowo -Widowiskowej w Jezierzycach. W kategorii wiekowej 2008 / 2009.

Bardziej szczegółowo

I. C E L. 3. Kształtowanie właściwych i pożądanych społecznie nawyków oraz postaw

I. C E L. 3. Kształtowanie właściwych i pożądanych społecznie nawyków oraz postaw REGULAMIN IX HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ OŚRODKÓW KURATORSKICH APELACJI WROCŁAWSKIEJ POD HONOROWYM PATRONATEM PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY PANA ANATOLA GULA ŚWIEBODZICE, 04.03.2017 r. I. C E L

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI FESTIWAL SPORTU TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA AMATORÓW. Kobiet i mężczyzn

REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI FESTIWAL SPORTU TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA AMATORÓW. Kobiet i mężczyzn REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI ORGANIZATORZY: FESTIWAL SPORTU TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA AMATORÓW Kobiet i mężczyzn Urząd Gminy Zduńska Wola. Gminna Rada Sportu TERMIN I MIEJSCE: 29 maja 2011,

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo