SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, ul. Kawęczyńska 53, tel. (22) , tel/fax: (22) NIP: REGON: Organizacja Pożytku Publicznego OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ W FUTSALU *** Organizacja, regulaminy ogólne, regulaminy techniczne, wzory zgłoszeń Warszawa

2 Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu 5. Organizacja Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu (OIMS F) Regulamin ogólny Cel Program Zasady organizacji Zasady uczestnictwa Terminy zgłoszeń Komisja Weryfikacyjna Odwołania i protesty Punktacja Nagrody Zasady finansowania Sprawozdawczość Uwagi końcowe. 20 2

3 I. Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu 5. Organizacja Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu (OIMS F) 5.1. SALOS RP podejmuje decyzję o przyznaniu organizacji OIMS F z 10-cio miesięcznym wyprzedzeniem, podczas marcowego posiedzenia Zarządu SALOS RP. Decyzja Zarządu SALOS RP o przyznaniu organizacji OIMS F przesyłana jest w formie pisemnej SL SALOS, któremu została przyznana organizacja OIMS F oraz SI SALOS, w strukturach którego znajduje się SL SALOS organizator OIMS F Organizacja OIMS F spoczywa nie tylko na SL SALOS, ale także na SI SALOS Organizator utrzymuje stały kontakt z biurem Zarządu SALOS RP oraz informuje o przebiegu przygotowań Po przyznaniu organizacji OIMS F należy podjąć działania mające na celu: promocję OIMS F w środkach masowego przekazu, administracji rządowej i samorządowej, powołanie komitetu organizacyjnego OIMS F, ustalenie planu przedsięwzięć organizacyjnych w celu przygotowania i przeprowadzenia imprezy Przygotowanie koncepcji imprezy (programu sportowego, kulturalnego i religijnego) Sporządzenie wstępnego preliminarza w oparciu o koncepcję organizacji imprezy. ustalenie kosztów imprezy, określenie wielkości środków własnych, określenie pozostałych źródeł finansowania (administracja rządowa szczebla wojewódzkiego, administracja samorządowa szczebla wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego, gminnego, sołeckiego, SALOS RP, instytucje, urzędy, firmy, sponsorzy, wpłaty uczestników i inne Przygotowanie informacji nt. Salezjańskiej Organizacji Sportowej, w tym na temat rodzimego SL SALOS Przygotowanie informacji nt. dotychczasowych OIMS F Przygotowanie pakietu świadczeń dla potencjalnych sponsorów Wstępna rezerwacja miejsc zakwaterowania Wstępna rezerwacja obiektów sportowych Wystąpienie do biskupa, inspektora z prośbą o przewodnictwo podczas Mszy św Wystąpienie o patronat honorowy OIMS F Powołanie komitetu honorowego OIMS F Wystąpienie o patronat medialny OIMS F: telewizyjny, radiowy, prasowy Wystąpienie do administracji samorządowej i innych o współorganizację i dofinansowanie OIMS F Wysłanie (do dnia 31 października) komunikatu nr 1 wraz z zapowiedzią do SALOS RP i SI SALOS (do wszystkich 5 stowarzyszeń inspektorialnych). Prezesi SI SALOS po zakończeniu Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu i po podjęciu decyzji przez Zarządy SI SALOS w sprawie składu inspektorialnych reprezentacji na OIMS F, przekazują zainteresowanym prezesom SL SALOS komunikat nr 1 wraz z zapowiedzią Zaproszenie do udziału w OIMS F władz Towarzystwa Salezjańskiego, Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, proboszcza, dyrektora wspólnoty, członków komitetu honorowego, władz parlamentarnych, rządowych, samorządowych, sponsorów itp Zapewnienie obsady sędziowskiej i lekarskiej Powołanie Komisji Weryfikacyjnej i sędziego głównego OIMS F Powołanie i przygotowanie zespołu wolontariuszy Promocja imprezy: folder, biuletyn, plakaty, zaproszenia, gadżety Ubezpieczenie imprezy od NW i OC Wysłanie (do 15 stycznia) komunikatu nr 2 do SALOS RP, SI SALOS, SL SALOS, a w nim następujące informacje: wszyscy zawodnicy i opiekunowie biorący udział w OIMS F są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), a opiekunowie także od odpowiedzialności cywilnej (OC), wszyscy uczestnicy winni być przygotowani do uczestnictwa w realizacji całego programu OIMS F, 3

4 wszystkie reprezentacje biorące udział w OIMS winny występować w jednakowych strojach sportowych (dresach, koszulkach itp.) podczas realizacji wspólnotowych punktów OIMS, takich jak: otwarcie i zamknięcie OIMS, Msza św., spotkania oficjalne, pikniki i występy artystyczne, numery telefonów, faxów, adres a organizatora, miejsce przyjazdu ekip, adresy biura OIMS F, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, godzina pierwszego posiłku w piątek i ostatniego w niedzielę oraz sposobu odbioru suchego prowiantu na drogę powrotną, komunikacji wewnętrznej i innych udogodnień w tym zakresie, miejsca i programu zawodów, adresów obiektów sportowych i sposobu dojazdu do nich, terminu weryfikacji zgłoszeń i terminu konferencji technicznej, wymaganej dokumentacji zawodniczej (zgłoszenie ostateczne z potwierdzeniem trenera i prezesa SL SALOS, legitymacja SALOS i legitymacja szkolna, oświadczenie (zgoda) rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach sportowych (wzór nr 3), a przypadku posiadania licencji zawodniczej książeczki zdrowia. regulaminu ogólnego i technicznego, programu kulturalnego i religijnego, przygotowania darów na uroczystą Mszę św. oraz upominków dla rywali, o bezwzględnym zakazie palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych Promocja w telewizji, radiu, prasie, Internecie, plakatowanie itp Odbiór materiałów promocyjnych, upominków dla uczestników, dyplomów, pucharów itp Plakatowanie parafii, osiedla, miasta itp Przygotowanie konferencji technicznej i weryfikacji zgłoszeń Przygotowanie biura OIMS F Wypożyczenie flag, banerów z biura SALOS RP Organizacja przyjęcia ekip w biurze, w miejscach zakwaterowania Przekazanie kierownikom ekip identyfikatorów, informatorów biuletynów, gadżetów, kopii polisy ubezpieczeniowej Przygotowanie uroczystej Mszy św. Zadbanie o to, aby była ona podniosła, miała charakter młodzieżowy, a kazanie było powiązane z młodzieżą i OIMS F Przygotowanie obiektów sportowych do zawodów i uroczystego otwarcia, transportu na obiekty Przeprowadzenie weryfikacji i konferencji technicznej, podjęcie ostatecznych ustaleń przy udziale sędziego głównego Przygotowanie posiedzenia Zarządu SALOS RP oraz spotkania integracyjnego dla zaproszonych gości i członków Zarządu SALOS RP Przeprowadzenie zawodów: transport, szatnie, napoje, protokoły, sprzęt, sędziowie, obsługa medyczna, obsługa techniczna i porządkowa, wydawanie na bieżąco komunikatów i ich przekazywanie do biura OIMS F, wypłacanie należności sędziom, obsłudze medycznej, technicznej, sprzątaczkom itp. (robi to księgowa lub kasjerka w wyznaczonym i zabezpieczonym pomieszczeniu), bieżąca promocja: spiker, telewizja, radio, prasa, Internet, tablica wyników, organizacja wręczania pucharów i upominków (na obiektach po zakończeniu spotkań finałowych), opieka nad ekipami Likwidacja zawodów: komunikat końcowy (wysłać do SALOS RP, SI i SL SALOS, administracji różnego szczebla, sponsorów), rozliczenie finansowe (wysłać do SALOS RP w ciągu 2 tyg. od daty zakończenia imprezy), promocja OIMS F (telewizja, radio, prasa, Internet itp.). 4

5 6. Regulamin ogólny 6.1. Cel Przegląd i ocena pracy sportowo-wychowawczej oraz organizacyjnej stowarzyszeń lokalnych SALOS Sprawdzenie poziomu sportowego oraz wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych Popularyzacja salezjańskiego sportu wychowawczego wśród dzieci i młodzieży Kontynuacja procesu wychowania do sportowego, zdrowego stylu życia, bez nałogów i patologii społecznych, takich jak: nikotynizm, alkoholizm, narkomania, przemoc i brutalizacja życia społecznego Kontynuowanie, według systemu prewencyjnego ks. Bosko, procesu edukacji fizycznej, zdrowotnej, intelektualnej, kulturowej, duchowej, moralnej i religijnej Spotkanie i świętowanie wspólnoty młodych w salezjańskim klimacie radości, przyjaźni, dobra, prawdy, odpowiedzialności, solidarności i miłości. Uwaga: OIMS nie są eliminacją do Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej Program Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu (OIMS F) współtworzą trzy następujące bloki programowe: sportowy, kulturalny, religijny Rozgrywki sportowe są prowadzone wśród chłopców w następujących kategoriach wiekowych: kat. A, kat. B, kat. C Blok kulturalny współtworzą uroczystości otwarcia i zakończenia OIMS F, pogodne wieczory, poznanie historii miasta i tradycji regionu, wymiana wartości między uczestnikami OIMS F, występy zespołów młodzieżowych itp Blok religijny współtworzą uroczyste Msze św. na otwarcie i zakończenie OIMS F, skupienia i modlitwy w grupach, nawiedzenia sanktuariów miasta, regionu, słówka na dobranoc Zasady organizacji We wszystkich kategoriach wiekowych losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatora OIMS F po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń biorących udział w Igrzyskach stowarzyszeń lokalnych Igrzyska rozgrywane są systemem każdy z każdym. W niedzielę każda drużyna gra jedno spotkanie. Wszystkie pozostałe spotkania rozgrywane są w sobotę Zasady uczestnictwa W OIMS F w każdej kategorii wiekowej uczestniczy 6 zespołów, zakwalifikowanych na podstawie wyników Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu i zaakceptowanych przez Zarząd SI SALOS. Gospodarzom OIMS F przysługuje prawo wystawienia jednego zespołu (bez eliminacji) w każdej kategorii wiekowej. SI SALOS inspektorii krakowskiej po 1 zespole, SI SALOS inspektorii pilskiej po 1 zespole, SI SALOS inspektorii warszawskiej po 1 zespole, SI SALOS inspektorii wrocławskiej po 1 zespole, SI SALOS inspektorii warszawsko-wrocławskiej sióstr po 1 zespole, SL SALOS, SI SALOS, gospodarze po 1 zespole. Uwaga! W przypadku, gdy nie ma kompletu drużyn, obowiązkiem organizatora jest zaproszenie (w porozumieniu z SALOS RP) drużyn, które nie zakwalifikowały się do OIMS F, ale z różnych względów zasługują na to wyróżnienie, aby zapewnić udział 6 drużyn w każdej kategorii wiekowej. 5

6 W Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu mogą uczestniczyć członkowie SALOS, którzy nie przynależą do sekcji piłki nożnej innego stowarzyszenia kultury fizycznej W OIMS F mogą uczestniczyć członkowie SALOS, którzy spełniają wymagania wiekowe podane w komunikacie przez organizatora Igrzysk Zawodnik może być zgłoszony i brać udział w rozgrywkach w jednej kategorii wiekowej Warunkiem dopuszczenia do OIMS F jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów dokumentów: listy zawodników (tylko na druku zgodnym z wzorem nr 2), poświadczonej przez trenera zespołu i prezesa SL SALOS, oświadczenia (zgody) rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach sportowych (wzór nr 3), a w przypadku posiadania licencji zawodniczej książeczki zdrowia, legitymacji SALOS, legitymacji szkolnej Wszyscy uczestnicy OIMS F są ubezpieczeni przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży na i z Igrzysk Każdy zespół winien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. Koszulki winny posiadać numery, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ponadto zawodnicy muszą posiadać ochraniacze podudzi, a kapitan drużyny opaskę na ramieniu wskazującą na jego funkcję Terminy zgłoszeń Organizator OIMS F do 31 października przesyła do SALOS RP oraz wszystkich SI SALOS komunikat nr Prezesi SL SALOS, z akceptacją prezesów SI SALOS, do dnia 15 grudnia przesyłają zgłoszenia wstępne (wzór nr 1) do OIMS F. Zgłoszenia są równoznaczne z rezerwacją miejsc noclegowych, wyżywienia itp Organizator OIMS F do dnia 31 grudnia wysyła do SALOS RP, SI SALOS oraz SL SALOS mających prawo uczestnictwa w OIMS F komunikat nr 2, w którym między innymi potwierdza przyjęcie zgłoszenia i informuje o wszystkich sprawach organizacyjnych SL SALOS mające prawo uczestnictwa w OIMS F do dnia 15 stycznia przesyłają na adres organizatora ostateczne zgłoszenie (wzór nr 2) Komisja Weryfikacyjna W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzą: weryfikator SALOS RP przewodniczący, przedstawiciel SI SALOS organizatora Igrzysk zastępca przewodniczącego, przedstawiciel komitetu organizacyjnego Igrzysk członek Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej nie może być związany z żadnym zespołem uczestniczącym w OIMS F (trener, kierownik, opiekun, duszpasterz itp.) Kierownicy zespołów biorących udział w OIMS F zobowiązani są do przedłożenia Komisji Weryfikacyjnej przed konferencją techniczną następujących dokumentów: legitymacji SALOS, legitymacji szkolnych, listy zawodników (-czek), zgodę rodziców na udział w zawodach lub książeczkę zdrowia. Dokumenty uczestników posiada kierownik zespołu lub trener i jest on zobowiązany do ich okazania organizatorowi Igrzysk na jego żądanie Pełna weryfikacja zespołów i zawodników powinna być zakończona do czasu rozpoczęcia zawodów. Zespoły, które nie przedłożą pełnej dokumentacji wymienionej w pkt mogą być niedopuszczone do udziału w Igrzyskach, a ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje Komisja Weryfikacyjna Komisja Weryfikacyjna może w trakcie trwania zawodów wnieść do niniejszego regulaminu zmiany i poprawki, które ze względu na nieprzewidziane okoliczności są konieczne. Takie zmiany zostaną opublikowane w komunikacie Komisji Weryfikacyjnej i będą miały moc natychmiastowej obowiązywalności. Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Weryfikacyjnej. 6

7 6.7. Odwołania i protesty W trakcie weryfikacji i trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje Komisja Weryfikacyjna Odwołanie od rezultatu spotkania winno być złożone w formie pisemnej w ciągu 90 minut od zakończenia spotkania przez kierownika lub trenera zespołu, który brał udział w spotkaniu. W odwołaniu należy wskazać popełnione błędy, które miały wpływ na końcowy wynik spotkania Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej lub w przypadku naruszenia regulaminu OIMS F można składać odwołania do Komisji Odwoławczej Prezydium Zarządu SALOS RP w terminie 14 dni od zakończenia OIMS F, wpłacając jednocześnie kaucję w wysokości 200,-zł na konto SALOS RP. W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi w całości. Odwołanie od decyzji Komisji Weryfikacyjnej musi być złożone w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie i ewentualnie materiał dowodowy potwierdzający uchybienia. Odwołanie musi być podpisane przez kierownika reprezentacji Komisja Odwoławcza Prezydium Zarządu SALOS RP działa w imieniu Zarządu SALOS RP Punktacja 8.1. Podczas OIMS F nie prowadzi się punktacji ogólnej SI SALOS i SL SALOS Podczas OIMS F prowadzona jest klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych Nagrody Wszyscy uczestnicy OIMS F (zawodnicy, trenerzy, opiekunowie, duszpasterze, siostry itd.) otrzymują jednakowe pamiątkowe gadżety (np. medal, koszulka, breloczek, długopis itp.) Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych drużyny otrzymują plakietki lub puchary Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy Komisja Weryfikacyjna może wytypować drużyny do wyróżnienia pucharami: fair play, dla drużyny potrafiącej tworzyć klimat radości młodzieżowej w duchu św. Jana Bosko, dla drużyny o najwyższych walorach kulturowych, Komisja Weryfikacyjna może wyróżnić trenera / wychowawcę dyplomem za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą Zasady finansowania SL SALOS ze swojego budżetu pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i wydatki związane z organizacją OIMS F. do 15 grudnia wpłacają na konto organizatora 50% ogólnej kwoty za uczestnictwo, do 15 stycznia wpłacają na konto organizatora pozostałe 50% ogólnej kwoty za uczestnictwo Organizator dofinansowuje organizację OIMS F w ramach pozyskanych na ten cel środków SALOS RP dofinansowuje organizację OIMS F w ramach pozyskanych na ten cel środków Sprawozdawczość Organizatorzy OIMS F zobowiązani są przesłać: Do SALOS RP w terminie 14 dni od zakończenia OIMS F sprawozdanie zawierające: protokół Komisji Weryfikacyjnej, sprawozdanie merytoryczne z OIMS F, rozliczenie finansowe, sprawozdanie sportowe z kompletem wyników Do SI i SL SALOS biorących udział w OIMS F sprawozdanie sportowe z kompletem wyników Uwagi końcowe Organizator OIMS F zobowiązany jest do zorganizowania zawodów w tanich obiektach (zakwaterowanie, obiekty sportowe) zapewniając w miarę możliwości własną obsługę OIMS F przeprowadzone zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem technicznym i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 7

8 Sędziego głównego oraz skład komisji sędziowskiej wyznaczają Okręgowe Związki Piłki Nożnej na wniosek organizatora OIMS F Decyzje w sprawach sportowych nie ujętych niniejszym regulaminem wydaje sędzia główny OIMS F Zespół, w którego składzie znajdą się zawodnicy nieuprawnieni do udziału, zostanie zdyskwalifikowany. Mecze rozegrane do czasu ujawnienia zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika. W stosunku do osoby, której udowodnione zostanie świadome wprowadzenie do drużyny zawodników nieuprawnionych do startu, Prezydium Zarządu SALOS RP wyciągnie sankcje dyscyplinarne Zawody organizuje i za nie odpowiada SL SALOS oraz SI SALOS. 7. Regulamin techniczny 7.1. System rozgrywek Czas gry wynosi: kat. A 2 x 15 min z 5 min. przerwą, kat. B 2 x 12 min. z 5 min. przerwą, kat. C 2 x 10 min. z 5 min. przerwą W czasie meczu zmiany zawodników dokonywane są systemem hokejowym Uczestnictwo Każda drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników oraz trener i kierownik Punktacja O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą: za zwycięstwo 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje: bilans punktów z bezpośrednich spotkań, różnica bramek z bezpośrednich spotkań, większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach, różnica bramek ze wszystkich spotkań Wymogi sprzętowe Zawodny grają w obuwiu piłkarskim miękkim do gry na hali oraz ochraniaczach podudzi Kary Zawodnik, który zachowuje się niesportowo, może zostać ukarany upomnieniem, karą wychowawczą 1, 2, 5-minutową lub też usunięty z boiska do końca meczu. Zawodnik ukarany karą wychowawczą 1, 2, 5- minutową może wrócić na boisko po upływie kary lub po stracie przez jego drużynę bramki. Za wykroczenia szczególnej wagi, zawodnik usunięty z boiska do końca meczu może zostać odsunięty na cały czas trwania zawodów Uwagi końcowe Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i regulaminem PZPN. 8

9 8. Wzory zgłoszeń 8.1. Wzór nr 1 Pieczęć SL SALOS..., dnia... Stowarzyszenie Lokalne SALOS ZGŁOSZENIE WSTĘPNE (przesłać do dnia 15 grudnia) do...ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w...w okresie... w kat... Zgłaszamy następującą liczbę uczestników: Lp. Status uczestnictwa Liczba dziewczątkobiet-sióstr 1. Zawodnicy 2. Trenerzy 3. Opiekunowie 4. Księża 5. Siostry 6. Osoby towarzyszące RAZEM: Liczba chłopcówmężczyzn-księży Uwagi Prosimy o rezerwację miejsc noclegowych i wyżywienia dla w/w osób. Pieczęć i podpis skarbnika Pieczęć i podpis prezesa SL SALOS Pieczęć i podpis prezesa SI SALOS lub głównego księgowego SL SALOS 9

10 8.2. Wzór nr 2 Pieczęć SL SALOS..., dnia... Stowarzyszenie Lokalne SALOS ZGŁOSZENIE OSTATECZNE (przesłać do 15 stycznia) do...ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w...w okresie... w kat... Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Numer leg. SALOS Numer leg. szkolnej Numer PESEL Uwagi Komisji Weryfikacyjnej Stwierdzam, że ww. zawodnicy są uprawnieni do uczestnictwa w Igrzyskach. Imię, nazwisko i podpis trenera Pieczęć i podpis prezesa SL SALOS 10

11 8.3. Wzór nr 3 Zgoda rodziców/ opiekunów / na udział dziecka w zawodach sportowych Imię i nazwisko rodzica / opiekuna:... Adres i tel. kontaktowy:.. PESEL dziecka:... Oświadczenie Niniejszym wyrażam zgodę na udział syna / córki.. w zawodach sportowych w dniu / dniach. w miejscowości.. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych wymagających wzmożonego wydatku energetycznego związanego z wysiłkiem fizycznym. Przyjmuję do wiadomości i równocześnie akceptuję wybór środka lokomocji do miejsca zawodów i z powrotem oraz opiekę nad moim dzieckiem w podróży i w trakcie zawodów. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka z miejsca jego pobytu... ( miejscowość i data ) ( podpis rodzica / opiekuna / 11

Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji:

Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji: Podstawowym warunkiem rozwoju sportu i spełnienia przezeń funkcji społecznej jest właściwa realizacja współzawodnictwa. Stąd też działalność wszystkich osób oraz instytucji związanych ze sportem jest skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST Projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2012 ROK Rozdział

Bardziej szczegółowo

4. Wykaz środków przyznanych na realizację zadań publicznych w roku 2013 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Wykaz środków przyznanych na realizację zadań publicznych w roku 2013 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Regulamin otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Wisła, realizowanych w 2014 roku, przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty 1 1. Konkurs ofert na projekty dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Narodowe Centrum Kultury II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 5 000 000 ZŁ III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla profesjonalistów

Konkurs dla profesjonalistów Konkurs dla profesjonalistów Konkurs afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej Fotorelacja z uroczystości wręczenia nagród Gmina Fair Play 2014 Galę poprowadziła Laura Łącz Wicepremier RP - Janusz Piechociński

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH 2014-2016 Opracowanie: Komisja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ ZPOIA RP ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ ZPOIA RP ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ ZPOIA RP ZA ROK 2010 1. W roku 2010 r. Rada pracowała w składzie: Od 1 stycznia do 19 marca do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w składzie: Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. ZARZĄDZENIE NR 66/2008 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI NA ROK 2015 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI NA ROK 2015 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI NA ROK 2015 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. Działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA SIERADZA

URZĄD MIASTA SIERADZA URZĄD MIASTA SIERADZA Sieradz 2015 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Prezydenta Miasta Sieradza do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 r. dla jednostek podległych i nadzorowanych przez samorząd terytorialny w

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW GRUPA ROK AKADEMICKI

ROK STUDIÓW GRUPA ROK AKADEMICKI WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE CENTRUM KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BIZNES PLAN WIDOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej Mazowiecki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej 2008r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej Mazowiecki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej 2008r. FUNDACJA OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa, e-mail: biuro@mroee.pl t. 022 668 92 68, fax. 022 883 50 96. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Ośrodka Edukacji

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Lokalnych Centrów Wolontariatu (LCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Kampania społeczna propagująca ideę uczenia się przez całe życie

R E G U L A M I N. Kampania społeczna propagująca ideę uczenia się przez całe życie 1 Kampania społeczna propagująca ideę uczenia się przez całe życie Wstęp Kampania Społeczna Dni Uczenia się Dorosłych jest realizacją idei uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning), która stanowi

Bardziej szczegółowo