Agencja projektowo- wdrożeniowa Business Friendly Design DEFINICJE pojęć

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agencja projektowo- wdrożeniowa Business Friendly Design DEFINICJE pojęć"

Transkrypt

1 Agencja projektowo- wdrożeniowa Business Friendly Design DEFINICJE pojęć Dla BFD opracował: Zdzisław Sobierajski (www.sobierajski.pl) Ogólne zasady współpracy:: BFD jako agencja pracująca równolegle dla wielu inwestorów i projektantów, gwarantuje szczególną troskę o poufność informacji i wysoki poziom ochrony informacji wrażliwych. Gdy BFD wykonuje na zamówienie Zleceniodawcy cały proces, czyli Koncepty, Analizę Rynku, Projekt Wzorniczy, Konstrukcyjny, Technologiczny, oraz wdrożenie, to bierze odpowiedzialność za jakość i efekt końcowego wyrobu oraz jego późniejszą certyfikację. W takich przypadkach w BFD pracujemy z audytorem CE i rzecznikiem patentowym. Są to usługi podlegające osobnej wycenie. W poniższym dokumencie określenia Zleceniodawca lub Inwestor używane są zamiennie. Natomiast pojęcie Wykonawca może dotyczyć zespołu BFD lub zewnętrznego wykonawcy części procesu, zatrudnionego przez Inwestora (np. dizajner Inwestora) lub dizajner zatrudnionego przez BFD (to jest sprawa umowy). Zadanie realizowane przez Wykonawcę zawsze wynika z rozpisanego przez BFD planu pracy lub brief u do projektu. Wszystkie, opisane poniżej składowe procesu projektowo-wdrożeniowego, są skalowalne i BFD zwykle dostosowuje zakres pracy do budżetów przydzielanych przez Inwestora w ramach jego biznes planu. Zawsze dzielimy zadania, w sposób umożliwiający minimalizację nakładów i czasu realizacji procesu projektowo-wdrożeniowego. Business Friendly Design agencja projektowo-wdrożeniowa Definicje i pojęcia zakresów i rodzajów prac w procesach projektowo-wdrożeniowych: 1. Brief (produktu lub usługi): Dyspozycja Inwestora, obejmująca oczekiwane aspekty, właściwości i uwarunkowania, w tym technologiczne oraz ekonomiczne, projektowanego produktu lub usługi oraz kryteria jakości i odbioru wykonanej na podstawie brief u pracy projektowo-wdrożeniowej. Należy pamiętać, że zwykle nie wszystkie opisane w początkowym Brief ie zadania, są możliwe do efektywnego wdrożenia, a jednocześnie w trakcie pracy projektowej zwykle pojawiają się nowe propozycje które warto wdrożyć. W BFD, z wyjątkiem sztywnych uwarunkowań finansowych i technologicznych, brief zawsze traktujemy jako dokument otwarty, ulegający udoskonaleniom uzgodnionym z Inwestorem, praktycznie przez cały czas trwania procesu projektowo-wdrożeniowego.

2 2. Analiza rynku i konkurencji: To proces mający na celu ocenę, jaką szansę rynkową mają wybrane koncepty i rozwiązania funkcjonalne. Analizę prowadzimy wspólnie z Inwestorem. Jest to niezbędny etap procesu projektowowdrożeniowego. Rezygnując z tego etapu pracy, Inwestor ryzykuje wdrożeniem i realizacją produktu, który nie będzie miał cech pożądanych do wzmocnienia szans sprzedażowych firmy. 3. Projekt Procesu: Indywidualnie opracowany i uzgodniony z Inwestorem harmonogram pracy projektowowdrożeniowej umożliwiający określenie zakresu pracy i kryteriów odbioru oraz budżetowanie poszczególnych etapów. Na tym etapie określamy również kwalifikowanych dostawców zewnętrznych zarówno po stronie projektowej jak i produkcyjnej. 4. Etapy procesu projektowego: Wydzielone części składowe procesu podlegające osobnym walidacjom i rozliczeniom. Całość procesu jest podzielona na etapy po których inwestor może podjąć decyzję o kontynuacji, wprowadzeniu zmiany, bądź rozwiązaniu współpracy. Niektóre z etapów może wykonać zespół Inwestora lub wyznaczony kooperant. Każdy etap kończy się zrealizowaniem i walidacją konkretnego zadania, które ma wymierną wartość handlową i stanowi podstawę do rozliczenia etapu przed dalszym procedowania pracy. 5. Oferta - Plan Nakładów finansowych: Dokument zawierający opis prac poszczególnych etapów oraz szacunkowy koszt wykonania poszczególnych etapów pracy przez BFD i kooperantów. Na bazie Planu Nakładów finansowych opracowana jest docelowa wycena kosztów zlecenia i biznes plan dla jego realizacji. Wyceny ofertowe są szacowane na bazie uproszczonego projektu procesu i służą jedynie ustaleniu poziomu niezbędnych nakładów finansowych. Wyceny precyzyjne etapów, wykonujemy już na etapie planowania realizacji projektu i wdrożenia. Inwestor zawsze decyduje o docelowej wysokości budżetu przydzielonego do realizacji każdego etapu pracy. 6. Dokumentacja: Zestaw informacji w postaci rysunków, plików 3D, opisów albo innych dokumentów papierowych lub elektronicznych, które opisują projekt w sposób umożliwiający płynne realizowanie kolejnego etapu pracy projektowo-wdrożeniowej. Zawsze tworzymy dokumentację w formatach akceptowanych przez wykonawcę kolejnego etapu prac. UWAGA! - W całym procesie projektowo-wdrożeniowym obowiązuje żelazna zasada, że wykonawca projektu (etapu pracy) dostarcza Zleceniodawcy (Inwestorowi) wolną od wad dokumentację w formacie, który nadaje się do dalszej pracy.

3 Format i sposób weryfikacji jakości dokumentacji strony zawsze definiują na początku współpracy. Zespół BFD pracuje w przemysłowym systemie 3D CAD/CAM/CNC - SIEMENS NX i zawsze dostosuje się do wymogów zleceniodawcy w tym zakresie.. 7. Dokumentacja niezgodna (wzornicza, konstrukcyjna, technologiczna): Dokumentacja, która zawiera błędy uniemożliwiające sprawną realizację procesu wdrożeniowego lub produkcyjnego w efektywnych, zaplanowanych kosztach i czasie. Dokumentacja niezgodna wymaga korekt, poprawek i zmian, jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego etapu pracy. Poprawki niezgodnej dokumentacji zawsze wykonywane są przez autora, lub na koszt autora. Autor dokumentacji niezgodnej, jest również osobiście odpowiedzialny za koszty opóźnienia procesu projektowo-wdrożeniowego.. 8. Koncept: (szkice lub wizualizacje robocze) Odręczny szkic lub render w formacie.jpg /72 dpi.) służąca do oferowania oraz omawiania zewnętrznych cech przyszłego produktu. Jeżeli inwestor chce koncepty ofertowe zachować wyłącznie dla siebie, to nabywa materialne prawa do konceptów dopiero po zapłacie za nie. W przypadku wymogu utajnienia projektu do czasu premiery rynkowej, materialne prawa autorskie do wszystkich niewykorzystanych konceptów powinny być przez Zleceniodawcę zakupione. Wartość materialna konceptów jest sprawą umowną, wynikającą z kontekstu aktualnego projektu i wdrożenia. Należy jednak pamiętać, że wstępne koncepty tworzone na wczesnym etapie ofertowania więc nie są projektami wzorniczymi. 9. Wizualizacja produktu. (dizajn ofertowy) Wizualizacja produktu to graficzne przedstawienie propozycji wyglądu lub budowy produktu, nie podparte projektowaniem funkcji czy konstrukcji. Wizualizacje stosujemy na etapie ofertowania i nie jest ona projektem wzorniczym. 10. Projekt funkcjonalny (produktu przemysłowego): Zawarty w brief ie, opis sposobu użytkowania produktu, cech jego konstrukcji oraz właściwości użytkowych, ergonomicznych a także wymagań elektrycznych, energetycznych, udarnościowych, IP, IK, EMC, CE, RoHS i innych niezbędnych cech. Projekt Funkcjonalny jest nierozerwalną składową późniejszego Projektu Wzorniczego. Oznacza to, że Projekt Wzorniczy, powinien spełnić kryteria opisane w Projekcie Funkcjonalnym, oraz części technologicznej i finansowej Briefu. 11. Projekt konstrukcyjny (produktu przemysłowego): Wynikająca z Projektu Funkcjonalnego, dokumentacja wykonana w przemysłowym systemie CAD (pliki w formacie.igs,.stp Parasolid, lub innym, uzgodnionym formacie), opisująca konstrukcję wewnętrzną, ruch oraz sposób montażu podzespołów a także właściwości konstrukcyjne elementów, materiały i technologie produkcji.

4 Standardowo Projekt Konstrukcyjny opisuje system montażu, ruchu, uszczelnienia i inne parametry umożliwiające opracowanie przemysłowej technologii seryjnej produkcji produktu spełniającego wymogi, ekonomii, norm, dyrektyw UE, i certyfikacji. 12. Stylizacja produktu (Dizajn Zewnętrzny): Stylizacja to opracowanie zestawu cech wyglądu i szczegółów powierzchni zewnętrznej produktu. Stylizacja, to działanie zespołu projektowego, w którym celem jest nadanie nowych wartości estetycznych lub emocjonalnych produktu. Stylizacja nie jest projektem wzorniczym. W stylizacji nie zajmujemy się parametrami technicznymi produktu ani jego funkcjonalnością. Stylizację stosujemy opracowując kolejne wersje rynkowe produktu. Stylizacja, oprócz dokumentacji wyglądu zewnętrznego, może zawierać projekt wersji kolorystyki produktu. UWAGA! - Na polskim rynku Stylizacja (dizajn zewnętrzny) powszechnie jest mylona z Projektem Wzorniczym. Są to jednak bardzo różne zakresy nakładów pracy. Za Stylizację Inwestor nigdy nie płaci jak za kompletny Projekt Wzorniczy. 13. Projekt Wzorniczy (produktu przemysłowego): Spełniająca uwarunkowania z Briefu, Analizy Rynku oraz Projektu Funkcjonalnego, zgodna z założeniami konstrukcyjnymi, wolna od wad powierzchni, dokumentacja CAD 3D (pliki w formacie.igs,.stp Parasolid) lub w innym formacie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, umożliwiająca Inwestorowi bezproblemową realizację projektu w przemysłowych systemach CAD/CAM/CNC. Dokumentacja Projektu Wzorniczego zawiera zaprojektowane i udokumentowane rozwiązania funkcjonalne, wygląd szczegółów powierzchni zewnętrznej, proponowane materiały oraz kolorystykę. Projekt Wzorniczy umożliwia bez ingerencji w wizerunek produktu, opracowanie Projektu Konstrukcyjnego i jest udokumentowanym rozwiązaniem problemów i zadań opisanych w brief ie i Projekcie Funkcjonalnym. W szczególności, Projekt Wzorniczy nie może generować żadnych problemów wykonawczych, technologicznych i ekonomicznych w dalszym procesie. UWAGA! Na polskim rynku Projekt Wzorniczy, czasem jest mylony z Wizualizacją lub Stylizacją Produktu, która wymaga od samego Inwestora opracowania właściwej dokumentacji technicznej i technologicznej do zaprojektowanego kształtu, co bywa trudne a czasem wręcz niemożliwe. Procedury i metodyka pracy stosowane w BFD zwalniają Inwestora z konieczności wyręczania dizajnera w zakresie tworzenia właściwej dokumentacji oraz znakomicie przyśpieszają realizację kolejnych etapów. 14. Projekt graficzny (opracowanie grafik dla produktu przemysłowego): Uzgodniony z Inwestorem zakres prac graficznych polegający na wykonaniu: - projektów grafiki etykiet i tabliczek znamionowych, - interfejsów - opakowań - infografik - instrukcji obsługi i serwisowania - materiałów na stronę www

5 - plików do poligrafi - innych prac Projekt Graficzny może być włączony do etapu Projektu Wzorniczego, lub może zostać rozkooperowany do zewnętrznych dostawców usług. W takim przypadku należy szczególnie zadbać o właściwe briefy, przygotowanie precyzyjnych zadań i kryteriów odbioru dla wszystkich podwykonawców oraz przestrzeganie polityki poufności. 15. Projekt Wdrożeniowy Produktu (przemysłowego): Komplet dokumentacji umożliwiający wdrożenie produktu do produkcji seryjnej, dystrybucji i sprzedaży. W skład Projektu Wdrożeniowego wchodzą dokumentacje dla podwykonawców (kooperantów) przygotowane w uzgodnionych formatach akceptowanych przez tych podwykonawców.. Na tym etapie gromadzimy w jednym miejscu wszystkie dokumentacje wykonawcze w formatach uzgodnionych z wykonawcami i kwalifikowanymi dostawcami. 16. Prototyp: Obudowa (detal, model funkcjonalny urządzenia) wykonany w technologiach zastępczych, uzyskany na wczesnym etapie procesu projektowo-wdrożeniowego. Prototyp jest modelem urządzenia przeznaczonym do weryfikacji założeń konstrukcji oraz określenia możliwych tolerancji obróbczych i montażowych. Prototypy wykonujemy zanim zostanie sfinansowana kompletna praca projektowo-wdrożeniowa. Po analizie Prototypu możliwe są zmiany w zakresie projektu, obróbki, korekty obrabianych wymiarów, sposobu montażu itp. Prototyp (lub kilka prototypów) służy do ustalenia jakości finalnego projektu, sposobu obróbki, montażu i dopasowania elementów składowych wyrobu. Często, po wykonaniu i analizie prototypów wprowadzane są zmiany w dokumentacji wzorniczej, konstrukcyjnej i technologicznej. 17. Makieta: Detal lub model wykonany z materiałów zastępczych, stosowany do badań ergonomii, lub opracowania działania nietypowych mechanizmów albo do obejrzenia proporcji i geometrii projektowanych produktów. Makiety, choć można się bez nich obejść, są bardzo przydatnym elementem procesu projektowowdrożeniowego. Ich wykonanie, daje pożądane informacje projektowe. 18. Korekta geometrii makiety lub prototypu Praca polegająca na dostosowywaniu właściwości makiet lub prototypów do spełnienia przyjętych założeń. Korekty wykonuje się zwłaszcza podczas opracowywania właściwej ergonomii oraz badań wytrzymałościowych lub zniszczeniowych.

6 Zwykle, w procesie projektowo-wdrożeniowym planujemy wykonanie jednego lub kilku prototypów. Wyłącznie od decyzji Inwestora zależy przydział budżetu na prace w tym zakresie. 19. Seria Produkcyjna: Pierwsza partia produktów wykonana w seryjnej technologii produkcji. UWAGA! - Zmiany geometrii bryły 3D wyrobu, wprowadzane przez Inwestora po wykonaniu Serii Produkcyjnej, zawsze wymagają powtórzenia znacznej części, lub nawet całego procesu wdrożeniowego od początku. Jest to zawsze osobny proces podlegający indywidualnej wycenie i budżetowaniu. 20. Zmiana: Każde zdarzenie zmieniające opracowany harmonogram (proces wdrożeniowy) nie ujęte w ofertowej (standardowej) procedurze projektowo-wdrożeniowej, która podlegała opisaniu (Projekt Procesu) i wycenie (Plan Nakładów Inwestycyjnych). Zmiany, zawsze wymagają porozumienia stron co do zakresu korekty i terminu wykonania zmiany oraz przydzielonego budżetu na jej wdrożenie. W pragmatyce pracy BFD zwykle staramy się konieczne zmiany finansować z przesunięć budżetów na pozostałe etapy tak, by nie zwiększać planowanych przez Inwestora nakładów inwestycyjnych (biznes planu). Ale nie zawsze jest to możliwe. 21. Choroby wieku dziecięcego produktu: Ujawnione wady konstrukcyjne lub funkcjonalne albo defekty związane z procesem produkcji i montażu, których nie sposób było przewidzieć na etapie analizy rynku, pisania brief u oraz opracowywania konstrukcji produktu. Ograniczanie budżetów na makiety, próby, badania i rozwój, znakomicie potęguje ryzyko zaistnienia takich zdarzeń. W praktyce, każdy nowo opracowywany produkt jest obciążony w mniejszej lub większej skali chorobami wieku dziecięcego. Uchronić się przed nimi możemy, budując w trakcie prac projektowych makiety, prototypy oraz uruchamiając krótkie serie do badań. Analiza przed seryjnych produktów, daje wiedzę jak udoskonalić docelowy produkt seryjny. Choroby wieku dziecięcego nie wystąpią w przypadku bardzo prostych produktów opartych na znanej technologii oraz przy stylistycznym re-designie już wcześniej produkowanych seryjnie produktów. (Stylizacja) Choroby Wieku Dziecięcego produktu, ograniczamy w BFD wybierając do współpracy doświadczonych projektantów i konstruktorów, mających za sobą wiele wdrożeń podobnych produktów (Know How). Pomaga też wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami Inwestora i BFD oraz angażowanie konsultantów zewnętrznych. Jednak przy projektowaniu zupełnie nowych produktów nigdy nie uzyskamy 100% gwarancji skuteczności.

7 22. Nadzór autorski BFD nad wdrożeniem projektu: Działania polegające na obserwacji, analizie i kontroli procesu wdrażania oraz uruchamiania produkcji seryjnej. Walidacji w ramach nadzoru autorskiego, podlega w szczególności jakość wykonania poszczególnych elementów produktu przez podwykonawców lub dział produkcji Inwestora. W ramach Nadzoru Autorskiego wykonywane są korekty dostosowawcze i finalne dokumentacje techniczne. Czynności te mogą być finansowane z zasadniczego procesu (Projekt Wzorniczy), lub stanowią usługę rozliczaną na odrębnym budżecie zależnym od realnie wykorzystanych roboczogodzin. 23. Prawa Autorskie do dzieła/autor projektu: Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, wszyscy projektanci i inżynierowie (zespół) którzy opracowują konstrukcję, kształt oraz wizerunek produktu mają do niego niezbywalne, osobiste prawa autorskie. Do premiery rynkowej obowiązuje poufność w tym zakresie. Po premierze rynkowej produktu, Autorzy mogą wizerunek produktu umieścić w swoim port folio i upublicznić. Jednak w żadnym przypadku nie mogą upublicznić sposobu uzyskania unikatowych cech produktu, które mają dla Inwestora znaczenie strategiczne lub handlowe (Know How). W praktyce projektowej BFD, osobiste prawa autorskie są wspólne dla całego zespołu projektowego. UWAGA! W ramach polityki poufności BFD zawsze tworzymy, uzgodniony z Inwestorem zestaw oficjalnych informacji o produkcie i projekcie, które członkowie zespołu mogą potem upublicznić. 24. Materialne Prawa do dzieła (projektu, dokumentacji): Automatycznie przechodzą na własność Inwestora w momencie wpływu zapłaty za wykonany kolejny etap projektu. BFD nie wymaga od Inwestora odrębnych umów w tym zakresie. Inwestor w ramach nabytych materialnych praw, może swobodnie dysponować dokumentacją i dowolnie zmieniać konstrukcję oraz inne cechy produktu pod warunkiem, że zawiadomi o tych zmianach BFD. Nie jest wymagana zgoda BFD na zmiany wprowadzone przez Inwestora, a jedynie dostarczenie informacji o tym, że wystąpiły. Jeżeli Inwestor zmieni cechy projektu, w sposób polepszający lub pogarszający jakość projektu, to BFD zastrzega sobie prawo prezentowania w swoich materiałach wizerunku produktu przed i po zmianie, wraz z opisem (analizą) efektów wprowadzonych zmian, oraz używania takich przykładów w materiałach szkoleniowych i publicznych prezentacjach jako studia przypadku. W razie potrzeby wprowadzania zmian w trakcie seryjnej produkcji lub opracowania kolejnych wersji produktu, BFD jest zawsze w dyspozycji do współpracy z Inwestorem w tym zakresie.

8 UWAGA! Zestaw powyższych definicji jest doskonalony po analizie praktycznych doświadczeń w kolejnych realizowanych procesach projektowo-wdrożeniowych. Spełnienie powyższych kryteriów, stanowi zawsze podstawę procedowania współpracy z Inwestorem, dizajnerami i partnerami wspierającymi procesy projektowo-wdrożeniowe realizowane przez BFD. W przypadku powstania kwestii spornych, powyższy dokument zawsze stanowi podstawę rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Inwestorem, a BFD i ma znaczenie nadrzędne w stosunku do ewentualnych niejasności zapisów w indywidualnych zamówieniach i umowach współpracy. Powyższe definicje dla BFD opracował na podstawie analizy przebiegu ponad pięciuset projektów i wdrożeń wykonanych dla różnych branż gospodarki. Zdzisław Sobierajski Zdzisław Sobierajski - jest przedsiębiorcą od 1989 roku. Pracuje z projektantami i przemysłem, tworząc zespoły wdrożeniowe Prowadzi program stypendialny dla młodych projektantów Trzy produkty opracowane pod jego kierunkiem zdobyły tytuł Red Dot winner i 2012, a dwa zyskały nominacje do German Design Award 2013 i Kapituła konkursu Design Alive Awards 2012 wyróżniła go w kategorii Strateg za traktowanie wiedzy o designie jako integralnego elementu rozwoju produktu. W marcu 2013, z rekomendacji Urzędu Patentowego RP, został wyróżniony przez World Intellectual Property Organization nagrodą WIPO Award for Innovative Enterprises. Opracowana przez niego technologia czterofazowych materiałów kompozytowych Quadur, została finalistą konkursu Dobry Wzór 2013 w kategorii Nowe Materiały. A w grudniu 2013 odebrał wyróżnienie w finale konkursu Design Management Europe Award. Jedynym w Europie konkursie na zarządzanie wdrażaniem produktów i usług. Jest analitykiem i propagatorem dizajnu produktowego wśród firm sektora MŚP. Prowadzi wykłady i warsztaty z projektowania procesów wdrożeniowych oraz budowania relacji projektantów z przedsiębiorcami. Od kwietnia 2015 jest ekspertem PARP i NCBiR w zakresie wdrażania wzornictwa produktowego w firmach sektora MŚP, oraz technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych. Wykonawca.. Inwestor:.

definicje projektowe Zdzisław Sobierajski

definicje projektowe Zdzisław Sobierajski definicje projektowe tekst projekt graficzny Zdzisław Sobierajski Iwona Szymańska straty poniesione przez Inwestora z powodu niewłaściwego zarządzania procesem projektowo-wdrożeniowym za zyski dla Inwestora

Bardziej szczegółowo

DESIGN MANAGEMENT. Zarządzanie wzornictwem. Beata Bochińska Jerzy Ginalski Łukasz Mamica Anna Wojciechowska

DESIGN MANAGEMENT. Zarządzanie wzornictwem. Beata Bochińska Jerzy Ginalski Łukasz Mamica Anna Wojciechowska DESIGN MANAGEMENT Zarządzanie wzornictwem Beata Bochińska Jerzy Ginalski Łukasz Mamica Anna Wojciechowska spis treści Przedmowa 11 Przedmowa redaktora naukowego 15 Słownik terminów 17 I. Strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

PLASTINVENT listopad Praktyczne aspekty wdrażania i rozwoju wyrobów z tworzyw sztucznych

PLASTINVENT listopad Praktyczne aspekty wdrażania i rozwoju wyrobów z tworzyw sztucznych PLASTINVENT 16-18 listopad 2016 Praktyczne aspekty wdrażania i rozwoju wyrobów z tworzyw sztucznych Rynek klientów i konsumentów Rynek klientów i konsumentów Ogólny schemat powstania Kreowanie wyrobu Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu Projekt Zatrudnienie. Organizatorem konkursu jest portal http://exspace.pl/articles/show/1218

REGULAMIN konkursu Projekt Zatrudnienie. Organizatorem konkursu jest portal http://exspace.pl/articles/show/1218 REGULAMIN konkursu Projekt Zatrudnienie. Organizatorem konkursu jest portal http://exspace.pl/articles/show/1218 W konkursie mogą wziąć udział projektanci, firmy projektowe oraz studenci kierunków projektowych

Bardziej szczegółowo

ALLPLAN SERIA PODSTAWY BIM PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA BIM

ALLPLAN SERIA PODSTAWY BIM PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA BIM ALLPLAN SERIA PODSTAWY BIM PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA BIM CZYM JEST BIM? Building Information Modeling (BIM) Building information modeling to wizualizacja procesowa, która w całym cyklu życia projektu tworzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY PPHU JAGDOR Janusz Gierada z siedzibą w Piskrzyn 20, 27-551 Baćkowice, NIP 863 000 54 86, REGON 830203462 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.10.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY ABW Superbruk Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 21 września 2012 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 21 września 2012 r. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 3 dwudniowych szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu zarządzania procesem rozwoju nowego produktu wzorniczego oraz zasad współpracy z projektantami wzornictwa realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Działanie 2.3.2 POIR (PARP) Dla kogo? - mikro/małe przedsiębiorstwa (finansowanie max. 80% kosztów kwalifikowalnych); - średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY ABW Superbruk Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Ekola Wojciech Pilip, Sitaniec 107, Zamość

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Ekola Wojciech Pilip, Sitaniec 107, Zamość ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Ekola Wojciech Pilip, Sitaniec 107, 22-400 Zamość 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Definicje wskaźników kluczowych i regionalnych (produkty i rezultaty) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kontrola Kontrola jest podstawowym działaniem przeprowadzanym zarówno przez Instytucję Zarządzającą, Instyrucję Pośredniczącą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 3.1 nr 01/05/2014 POIG.01.04.00-24-275/13

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 3.1 nr 01/05/2014 POIG.01.04.00-24-275/13 Zabrze, data 23.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 3.1 nr 01/05/2014 POIG.01.04.00-24-275/13 W związku z realizacją projektu badawczego Innowacyjne stanowisko sprzedaży, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku W związku z ubieganiem się przez firmę NetLand Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 Warszawa, dnia 13.09.2013 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa

Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa Uzupełniające Warunki Umowy DB AG oraz powiązanych z nią przedsiębiorstw dot. zapewnienia jakości przy dostawach (Zapewnienie jakości Dostawa) -

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ M. Fuzowska Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Pojęcie innowacja w języku polskim pojawiło się po raz pierwszy w XV wieku, pochodzi

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Postępowania w sprawie przyznawania. Znaku towarowego Leszczyńskie Smaki

PROCEDURA. Postępowania w sprawie przyznawania. Znaku towarowego Leszczyńskie Smaki Strona 1 z 6 Postępowania w sprawie przyznawania Znaku towarowego Leszczyńskie Smaki SPIS TREŚCI: 1. CEL 2 2. ZAKRES 2 3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 2 4. CERTYFIKAT - ZNAK 5 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 6 6. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Łódź, dn. 10.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/3.3/081 (POWYŻEJ 14 tys. EURO) 1. Zamawiający Firma i adres: PL Europa S.A. NIP: 725-195-02-28 Regon: 100381252 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 4. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej Możliwość finansowego wsparcia uzyskania lub realizacji ochrony własności przemysłowej Brak możliwości ubiegania się o wsparcie na zastrzeżenie znaku towarowego 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Typy

Bardziej szczegółowo

Idea. konsultacji marketingowych. Podstawą podejmowania skutecznych decyzji jest wiedza dlatego proponujemy aby współpraca wyglądała następująco...

Idea. konsultacji marketingowych. Podstawą podejmowania skutecznych decyzji jest wiedza dlatego proponujemy aby współpraca wyglądała następująco... Skuteczność projektów marketingowych zależy od wielu czynników. Sam pomysł nawet jeśli jest bardzo dobry może nie obronić się podczas pracy na rzecz firmy jeśli zostaną popełnione błędy podczas jego realizacji.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Problematyka użyteczności serwisów internetowych

Problematyka użyteczności serwisów internetowych Przykład 1 Paweł J. owalski Problematyka użyteczności serwisów internetowych wykład 10 Przykład 3 Przykład 2 Etapy projektowania serwisu internetowego projekt informacji 1. Zdefiniowanie wymagań (cel,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-001/14

POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: zaprojektowania, instalacji, wdrożenia oraz obsługi technicznej portalu projektu Wzornictwo Biznes Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 11.07.2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Pracodawców Business Centre Club Adres: Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa 00-136 Fax 22 58 26

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

RAFAKO Spółka Akcyjna Racibórz, ul. Łąkowa 33

RAFAKO Spółka Akcyjna Racibórz, ul. Łąkowa 33 Inwestor Generalny wykonawca Generalny projektant Modernizacja EC Jankowice Obiekt Faza Nr Projektu Elektrofiltry EF 1 i EF 2 Projekt Podstawowy 600025 Branża Tytuł opracowania Konstrukcyjna Nr opracowania

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn, powiat - Skierniewice.

Lokalizacja Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn, powiat - Skierniewice. UMOWA NR 3/ZP/08 Wzór umowy zawarta w dniu.2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu pomiędzy:... Adres: NIP:. PESEL: zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: -a- 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadań eksperta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane. Warszawa, 17.07.2012 r.

Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane. Warszawa, 17.07.2012 r. Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane Warszawa, 17.07.2012 r. Propozycje postanowień umowy na roboty budowlane Art. 154 pkt 10 Pzp Prezes Urzędu upowszechnia wzory umów w sprawie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, r. Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania artykułu na temat wdrożenia projektu wzorniczego przez młodego projektanta, z przeznaczeniem na portal projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

pod tytułem roboczym: Design Management Zarządzanie wzornictwem dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.,

pod tytułem roboczym: Design Management Zarządzanie wzornictwem dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, składu i druku podręcznika wraz z CD (w polskiej i angielskiej wersji językowej) pod tytułem roboczym: Design Management Zarządzanie wzornictwem dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na projekty graficzne w ramach realizacji zadań projektu Zaprojektuj Swój Zysk

Zapytanie ofertowe. Na projekty graficzne w ramach realizacji zadań projektu Zaprojektuj Swój Zysk Zapytanie ofertowe Na projekty graficzne w ramach realizacji zadań projektu Zaprojektuj Swój Zysk Warszawa, 22.11.2010 2 I. Informacje o Zamawiającym Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS.

WSTĘP FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. OPIS > FIRMY FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. WSTĘP W tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w produkcji materiałów reklamowych wspierających

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ FIRMA DOBRZE WIDZIANA Edycja II (2010 roku) i Edycja III (2011 rok) I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu o tytuł Firma Dobrze Widziana jest Business Centre Club jako Partner

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) Pixel sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku ul. Jana Pawła II 28 86-031 Osielsko Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWZ) obowiązują o ile nie zostaną uzgodnione

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje dla MŚP

Bony na innowacje dla MŚP Bony na innowacje dla MŚP Możliwość finansowego wsparcia zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii, nowej usługi lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii

Bardziej szczegółowo

Firma zajmująca się projektowaniem stolarki budowlanej.

Firma zajmująca się projektowaniem stolarki budowlanej. Firma zajmująca się projektowaniem stolarki budowlanej. Projektujemy części, złożenia i tworzymy dokumentacje techniczną. Specjalizujemy się w projektowaniu schodów różnego typu i inne elementy wykonane

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/01/2015 POIG /13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/01/2015 POIG /13 Zabrze 20-0-9 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0/0/20 POIG.0.04.00-24-27/3 W związku z realizacją projektu badawczego Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Producent kotłów i palników na biomasę

Producent kotłów i palników na biomasę Producent kotłów i palników na biomasę FIRMA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOSTRZEWA zostało założone w roku 1978. Od początku firma zajmowała się produkcją urządzeń grzewczych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA (wypełnia zgłaszający wniosek o certyfikację wyrobu, po wypełnieniu dokument jest dokumentem poufnym) INFORMACJE WSTĘPNE 1. Nazwa wnioskodawcy:... 2. Nazwa wyrobu(-ów):...

Bardziej szczegółowo

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 listopada 2013 r. do godz. 16.00.

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 listopada 2013 r. do godz. 16.00. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru osoby na stanowisko Koordynatora Projektu - BCC w ramach projektu Przygotowanie przez Partnerów społecznych strategii na lata 2014-2020 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Gaia Sp. z o.o. al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok Tel. +48 85 664 23 07 Fax + 48 85 664 23 06 Mail: jakub@gaia.com.pl Białystok 19.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r.

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r. Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu 3 lutego 2017 r. Luty 2017 1 AGENDA 1. Obszary tematyczne konkursu 2. Objaśnienie podstawowych definicji 3. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Ewa Skrzypkowska Kochański Brudkowski i Wspólnicy Sp.j. Poznań, 26 maja 2007 r. Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej program

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 listopada 2015r.

z dnia 16 listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 z dnia 16 listopada 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko, ul. Przemysłowa 21 B, Morąg 14-300 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko : Jerzy Janicki Adres: Grudziądz, ul. Nad Torem 11 Telefon: 56 / Fax: 56 /

Imię i nazwisko : Jerzy Janicki Adres: Grudziądz, ul. Nad Torem 11 Telefon: 56 / Fax: 56 / ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.03.2017 - AKTUALIZACJA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOBUD Sp. z o.o. 86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 11, NIP 876-12-80-891 Tytuł Zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROCESIE DUE DILIGENCE Radca prawny Aneta Pankowska

PRAKTYKA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROCESIE DUE DILIGENCE Radca prawny Aneta Pankowska PRAKTYKA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROCESIE DUE DILIGENCE Radca prawny Aneta Pankowska WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA wiedza, efekt pracy twórczej człowieka, innowacja adekwatne narzędzie ochrony wartość ekonomiczna,

Bardziej szczegółowo