OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU"

Transkrypt

1 AD wer. 6.1 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 124/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia r. Obowiązuje od r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU Płońsk, grudzień 2011r.

2 I. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach złotowych dla osób fizycznych Tabela 1. Rachunki oszczędnościowe, płatne na każde żądanie. Wkłady oszczędnościowe na kontach osobistych oprocentowanie zmienne 1. UNIKONTO 0,00 % 2. Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie 0,00 % 3. Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie Szkolnych Kas Oszczędnościowych 4,00 % 4. Unikonto Oszczędnościowe 0,00 zł 999,99 zł. 1,30 % 1.000,00 zł ,99 zł. 2,30 % ,00 zł i powyżej 3,80 % Tabela 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Lp Rodzaj lokaty miesięczne do 9.999,99 zł. 2,30 % od ,00 zł do ,99 zł 2,40 % od ,00 zł 2,80% 3 miesięczne stałe Oprocentowanie zmienne do 9.999,99 zł. 2,60% 2,50% od ,00 zł do ,99 zł 2,80% 2,70% od ,00 zł 3,10% 2,90% 6 miesięczne do 9.999,99 zł. 3,00% od ,00 zł do ,99 zł 3,20% od ,00 zł 3,60% 9 miesięczne do 9.999,99 zł. 3,10% od ,00 zł do ,99 zł 3,30% od ,00 zł 3,70% 12 miesięczne do 9.999,99 zł. 3,40% od ,00 zł do ,99 zł 3,60% od ,00 zł 4,00% 15 miesięczne do 9.999,99 zł. 3,50% od ,00 zł do ,99 zł 3,70% od ,00 zł 4,10% 24 miesięczne do ,99 zł 3,80% od ,00 zł 4,30% 36 miesięczne do ,99 zł 3,90% od ,00 zł 9. Lokata INWESTOR I " 60 miesięczna* 4,40% 5.000,00 zł ,99 zł. 3,30% ,00 zł ,99 zł. 3,50% ,00 zł ,99 zł. 3,70% ,00 zł i powyżej 3,90% 10. Lokata INWESTOR II" 6,12,24,36,48,60 miesięczna* 4,00% 11. Lokata INWESTOR III " 60 miesięczna 5.000,00 zł ,99 zł. 4,00% 2

3 30.000,00 zł ,99 zł. 4,10% ,00 zł ,99 zł. 4,30% ,00 zł i powyżej 4,50% 12. Lokata Podwójna krótka 1-dniowa (możliwość przedłużenia do 365 dni) od 1.000,00 zł do ,00 zł 4,00% 13. Unilokata 3 miesięczna 3,80% 6 miesięczna 4,00% 14. Unizachęta (lokata 3 miesięczna powiązana z inwestycją w Fundusze Inwestycyjne) 7,00% 15 Lokata Fortuna od 1.000,00 zł do ,00 zł 3 miesięczna 4,50% 6 miesięczna 4,70% 12 miesięczna 5,00% Lokata Diamentowa od 3.000,00 zł do ,00 zł 2 miesięczna 5,5% 16. Wkłady na książeczkach mieszkaniowych 1,00% 17. Dynamiczna lokata oszczędnościowa dla osób fizycznych na okres 12 miesięcy likwidowana, w miesiącu od daty jej założenia** - oprocentowanie zmienne a) Pierwszym 0,00% b) Drugim 1,50% c) Trzecim 1,70% d) Czwartym 1,90% e) Piątym 2,00% f) Szóstym 2,20% g) Siódmym 2,40% h) Ósmym 2,70% i) Dziewiątym 2,90% J) Dziesiątym 3,10% k) Jedenastym 3,30% l) Dwunastym 3,50% ł) po upływie okresu umownego 3,70% 18. Dynamiczna lokata oszczędnościowa dla osób fizycznych likwidowana w miesiącu od daty jej założenia**- oprocentowanie zmienne 18 m-cy 24 m-ce a) Pierwszym 0,00% 0,00% b) Drugim 1,50% 1,50% c) Trzecim 1,70% 1,70% d) Czwartym 1,90% 1,90% e) Piątym 2,00% 2,00% f) Szóstym 2,20% 2,20% g) Siódmym 2,40% 2,40% h) Ósmym 2,70% 2,70% i) Dziewiątym 2,90% 2,90% J) Dziesiątym 3,10% 3,10% k) Jedenastym 3,30% 3,30% l) Dwunastym 3,50% 3,50% ł) Trzynastym 3,60% 3,60% m) Czternastym 3,70% 3,70% n) Piętnastym 3,80% 3,80% o) Szesnastym 3,90% 3,90% p) Siedemnastym 4,00% 4,00% r) Osiemnastym 4,10% 4,10% s) Dziewiętnastym X 4,20% t) Dwudziestym X 4,30% u) Dwudziestym pierwszym X 4,40% w) Dwudziestym drugim X 4,50% y) Dwudziestym trzecim X 4,60% z) Dwudziestym czwartym X 4,70% ż) Po okresie umownym 4,20% 4,80% *Minimalna kwota lokat: INWESTOR I i INWESTOR II wynosi: 5.000,00 zł, **Minimalna wysokość lokaty dynamicznej 12, 18 i 24 miesięcznej wynosi: zł 3

4 Tabela 3. Internetowe Lp Rodzaj lokaty Lokata 14 dniowa od 2.000,00 do ,99 zł. 3,10% od do ,99 zł. 3,30% od ,00 zł. 3,50% Lokata Jedynka 1-dniowa (możliwość przedłużenia do 365 dni) od 5.000,00 zł. do ,00 zł. 4,20% powyżej ,00 zł. do ,00 zł. 4,30% powyżej ,00 zł 4,50% Lokaty standardowe od 1.000,00 zł 1 miesięczna 4,30% 3 miesięczna 4,40% 6 miesięczna 4,50% stałe Oprocentowanie zmienne 12 miesięczna 4,70% Lokata Diamentowa od 3.000,00 zł 2 miesięczna 6,0% 2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach w walutach wymienialnych osób fizycznych Tabela 1: Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj rachunku EUR USD 1. Rachunki walutowe z wkładem oszczędnościowym płatnym na każde żądanie oprocentowanie zmienne 0,00% 0,00% Tabela 2: Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych Lp. Okres zadeklarowany EUR oprocentowanie zmienne 1. 1 miesięczne 0,50% 0,15% 2. 3 miesięczne 1,00% 0,30% 3. 6 miesięczne 1,50% 0,50% Minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku wynosi: dla lokat 500 USD i 250 EURO, dla rachunków a' vista 100 USD i 100 EURO. Oprocentowanie w przypadku podjęcia środków przed upływem zadeklarowanego terminu w wysokości oprocentowania rachunków płatnych na każde żądanie. 3. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielonych osobom fizycznym. Umowy zawarte po r. Tabela. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielonych osobom fizycznym 1. Kredyt odnawialny w ROR UNIKONTO do 12 m-cy (oprocentowanie zmienne) z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne okresy 12 miesięczne 2. Kredyt konsumencki gotówkowy na potrzeby własne USD St. Ref. + 11,5 p.p a) z terminem spłaty do 1 roku (oprocentowanie stałe) 11% b) z terminem spłaty do 1 roku (oprocentowanie zmienne) St. Ref. + 7,5 p.p. c) z terminem spłaty do 2 lat (oprocentowanie zmienne) St. Ref. + 8,5 p.p. d) z terminem spłaty do 3 lat (oprocentowanie zmienne) St. Ref. + 9,5 p.p. e) z terminem spłaty do 1 roku zabezpieczony przewłaszczeniem środków pieniężnych w BS Płońsk (oprocentowanie zmienne) Kredyt mieszkaniowy Cztery kąty (oprocentowanie zmienne) Wkład własny kredytobiorcy St. Ref. + 4,5 p.p. Poniżej zł od zł do zł pow zł 20-50% St. Ref. + 4,9 p.p. St. Ref. + 4,6 p.p. St. Ref. + 4,4 p.p % St. Ref. + 4,7 p.p. St. Ref. + 4,4 p.p. St. Ref. + 4,2 p.p. pow. 70% St. Ref. + 4,5 p.p. St. Ref. + 4,2 p.p. St. Ref. + 4,0 p.p. Kredyt Komfort (oprocentowanie zmienne) dla Klientów posiadających rachunek z regularnymi wpływami od co najmniej 3 miesięcy w BS Płońsk St. Ref. + 7,5 p.p. 4

5 5. dla pozostałych Klientów Kredyt Super Auto (oprocentowanie zmienne) St. Ref. + 9,5 p.p. dla Klientów posiadających ror z regularnymi wpływami od co najmniej 3 miesięcy w BS Płońsk St. Ref. + 5,5 p.p. dla pozostałych Klientów St. Ref. +8,5 p.p. 6. Kredyt na Piątkę (udzielany do r.) 0,00% 7. Kredyt Inwestycja (oprocentowanie zmienne) St. Ref. + 5,5 p.p. 8. Karty Kredytowe (oprocentowanie zmienne) St. Ref. + 14,5 p.p. 9. Kredyt na zakup kolektorów słonecznych (oprocentowanie zmienne) a zabezpieczony przewłaszczeniem środków pieniężnych w BS Płońsk St. Ref. + 3,5 p.p. b dla posiadaczy ROR lub RB w BS Płońsk St. Ref. + 4,5 p.p. c dla pozostałych Klientów St. Ref. + 5,5 p.p. 10. Pożyczka hipoteczna (oprocentowanie zmienne) z terminem spłaty do 3 lat z terminem spłaty od 3 do 5 lat z terminem spłaty od 5 do 10 lat St. Ref. + 9,0 p.p. St. Ref. + 9,5 p.p. St. Ref. +10,0 p.p. 11 Pożyczka na dowolny cel (oprocentowanie zmienne) St. Ref. + marża od 6,0 p.p. do 10,0 p.p. 12. Kredyty/pożyczki przeterminowane (oprocentowanie zmienne) 4 krotność stopy kredytu lombardowego 1. Wysokość oprocentowania podana jest w stosunku rocznym. 2. St. ref. Stopa referencyjna NBP. Informacja o aktualnej wysokości stopy referencyjnej udostępniana jest Klientom w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: 4. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielonych osobom fizycznym. Umowy zawarte do r. Tabela 1. Oprocentowanie kredytu konsumenckiego dla posiadaczy kont osobistych w BS Płońsk 1 ) 1. Kredyt odnawialny w ROR UNIKONTO do 12 m-cy - oprocentowanie zmienne z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne okresy 12 miesięczne 2. Kredyt konsumencki gotówkowy do wysokości 10 krotnych wpływów miesięcznych 16,00% 5-10 tys. zł. Do 20 tys. zł. Powyżej 20 tys. zł. Do 1 oku 14,00% 13,00% 12,00% Do 2 lat 14,50% 13,50% 12,50% Do 3 lat 15,50% 14,00% 13,00% 1) obowiązuje od r. Tabela 2. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielonych osobom fizycznym (w stosunku rocznym) 1. Kredyt konsumencki gotówkowy na potrzeby własne oprocentowanie zmienne Stawka podstawowa Stawka minimalna a) z terminem spłaty do 1 roku 16,50% od 15,00% b) z terminem spłaty do 2 lat 17,50% od 16,00% c) z terminem spłaty do 3 lat 18,00% od 16,50% e) z terminem spłaty do 1 roku zabezpieczony lokatą w BS Płońsk 11,00% Kredyt na zakup pojazdów oprocentowanie zmienne a) do 2 lat 13,00% od 12,00% b) do 3 lat 13,50% od 12,50% c) powyżej 3 lat 14,00% od 13,00% Kredyt na cele mieszkaniowe oprocentowanie zmienne dotyczy kredytów udzielonych do r. a) z terminem spłaty do 5 lat 12,00% b) z terminem spłaty od 5 do 10 lat 12,50% c) z terminem spłaty od 10 do 15 lat 13,00% Kredyt mieszkaniowy Cztery kąty - oprocentowanie zmienne Wkład własny kredytobiorcy Poniżej zł od zł do zł pow zł 20-50% WIBOR 6M + marża (od 4,4 p.p.) WIBOR 6M + marża (od 4,1 p.p.) WIBOR 6M + marża (od 3,9 p.p.) 50-70% WIBOR 6M + marża (od 4,2 p.p.) WIBOR 6M + marża (od 3,9 p.p.) WIBOR 6M + marża (od 3,7 p.p.) pow. 70% WIBOR 6M + marża (od 4,0 p.p.) WIBOR 6M + marża (od 3,7 p.p.) WIBOR 6M + marża (od 3,5 p.p.) 5

6 WIBOR 6M obliczany jest jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 6M z poprzedniego półrocza kalendarzowego i obowiązuje od 1 dnia następnego półrocza. 5. Jubileuszowy Kredyt na 110. (udzielany do r.) od 3.000,00 zł do ,00 zł, na okres do 24 miesięcy 6. Kredyt Bezpieczna Gotówka (udzielany do r.) do ,00 zł, na okres do 24 miesięcy Kredyt Komfort dla Klientów posiadających rachunek z regularnymi wpływami od co najmniej 3 miesięcy w BS Płońsk dla pozostałych Klientów Kredyt Super Auto 11,00% oprocentowanie stałe 9,00% oprocentowanie stałe 12,00% oprocentowanie zmienne 14,00% oprocentowanie zmienne dla Klientów posiadających ror z regularnymi wpływami od co najmniej 3 miesięcy w BS Płońsk 10,00% oprocentowanie zmienne dla pozostałych Klientów 13,00% oprocentowanie zmienne 9. Kredyt na Piątkę (udzielany do r.) 0,00% 10. Kredyt Inwestycja WIBOR 1M + marża (od 5,0 p.p.) 11. Karty Kredytowe 19,00% oprocentowanie zmienne 12. Kredyt na zakup kolektorów słonecznych WIBOR 3M + marża (od 3,0 p.p.) 13. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie zmienne z terminem spłaty do 3 lat 13,50% z terminem spłaty od 3 do 5 lat 14,00% z terminem spłaty od 5 do 10 lat 14,50% 14. Kredyty/pożyczki przeterminowane 4 krotność stopy kredytu lombardowego II. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW 1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach złotowych przedsiębiorców i rolników Tabela l. Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze L.p. l. Przedsiębiorców i rolników 0,00% 2. Jednostek samorządu 0,50% Tabela 2. Rachunki lokat terminowych Oprocentowanie - oprocentowanie zmienne Oprocentowanie L.p. Lokata oraz okres zadeklarowany stale zmienne 1. automatyczne inwestowanie salda lokata overnight 1,50% 2. lokata 7 dniowa pow. 30 tys. zł. 2,00% 3. lokata 14 dniowa pow. 30 tys. zł. 2,30% 4. lokata 21 dniowa pow. 30 tys. zł. 2,50% 5. 1 miesięczne do 9.999,99 zł. 2,30% od ,00 zł do ,99 zł 2,40% od ,00 zł 2,80% 6. 3 miesięczne do 9.999,99 zł. 2,50% od ,00 zł do ,99 zł 2,70% od ,00 zł 2,90% 7. 6 miesięczne do 9.999,99 zł. 3,00% od ,00 zł do ,99 zł 3,20% od ,00 zł 3,60% Minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku lokat 1,3 i 6-cio miesięcznych wynosi: 500 złotych. 6

7 2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach w walutach wymienialnych przedsiębiorców i rolników Tabela 1. Rachunki rozliczeniowe bieżące i rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych L.p. Okres zadeklarowany EUR USD Oprocentowanie zmienne I. Rachunki bieżące 0,00% 0,00% II. Rachunki lokat terminowych 1. 7 dniowe 0,20% X dniowe 0,25% X dniowe 0,30% X 4. 1 miesięczne 0,50% 0,15% 5. 3 miesięczne 1,00% 0,30% 6. 6 miesięczne 1,50% 0,50% Minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku wynosi dla lokat 500 USD i 250 EURO dla rachunków a' vista 100 USD i 100 EURO. Oprocentowanie w przypadku podjęcia środków przed upływem zadeklarowanego terminu w wysokości oprocentowania rachunków bieżących. 3. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielonych przedsiębiorcom i rolnikom Tabela 1. Kredyty oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej L.p. Rodzaj kredytu stawka podstawowa stawka minimalna 1 1. Kredyt w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców i rolników 14,00% od 11,50% 2. Kredyt obrotowy lub inwestycyjny w sytuacji normalnej i pod obserwacją a) z terminem spłaty do 1 roku 14,50% od 12,00% b) z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat 15,00% od 13,00% c) Kredyt odnawialny 15,00% od 13,00% d) Kredyt płatniczy 15,00% od 13,00% e) Kredyt inwestycyjny z terminem spłaty powyżej 3 lat 15,50% od 13,50% 3. Kredyt inwestycyjny rolniczy na zakup gruntów, maszyn i urządzeń: a) z terminem spłaty do 3 lat 15,00% od 12,00% b) z terminem spłaty od 3 do 5 lat 16,00% od 12,50% 4. Kredyt inwestycyjny dla korzystających ze środków SAPARD 12,00% X 5. Kredyty ratalne rolnicze a) z terminem spłaty do 1 roku 15,50% od 13,00% b) z terminem spłaty do 3 lat 16,50% od 14,00% 6. Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 11,00 % X 7. Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych Wspólny remont WIBOR 1M + marża (od 3,0 p.p.) 8. Kredyty/pożyczki przeterminowane 4 krotność stopy kredytu lombardowego 1) rzeczywista stawka dla Klienta ustalana jest jako stawka podstawowa minus (plus) punkty procentowe. Tabela 2. Kredyty oprocentowane na podstawie stawki WIBOR*(w stosunku rocznym) - oprocentowanie zmienne 1. Kredyt w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców i rolników WIBOR 1M/3M + marża (od 4,0 p.p.) 2. Kredyt obrotowy i inwestycyjny a) z terminem spłaty do 1 roku WIBOR 1M/3M + marża (od 4,0 p.p.) b) z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat WIBOR 1M/3M+ marża (od 4,5 p.p.) c) kredyt inwestycyjny z terminem spłaty powyżej 3 lat WIBOR 1M/3M+ marża (od 5,0 p.p.) * WIBOR 1M obliczany jest jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązuje od 1 dnia następnego miesiąca. WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 3M z poprzedniego kwartału kalendarzowego i obowiązuje od 1 dnia następnego kwartału. Z kredytów których oprocentowanie ustala się w oparciu o WIBOR mogą korzystać klienci, którzy ubiegają się o kredyt powyżej 100 tys. zł. lub ich zadłużenie w banku przekracza 100 tys. zł. Tabela 3. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych z dopłatami ze środków strukturalnych UE na podstawie stawki WIBOR*(w stosunku rocznym) - oprocentowanie zmienne Kredyt inwestycyjny z dopłatami ze środków strukturalnych UE a) z terminem spłaty do 1 roku WIBOR 1M/3M + marża (od 4,0 p.p.) b) z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat WIBOR 1 M/3M + marża (od 4,5 p.p.) c) z terminem spłaty od 3 do 5 lat WIBOR 1M/3M + marża (od 5,0 p.p.) d) z terminem spłaty powyżej 5 lat WIBOR 1M/3M + marża (od 5,5 p.p.) * WIBOR 1M obliczany jest jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązuje od 1 dnia następnego miesiąca. WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 3M z poprzedniego kwartału kalendarzowego i obowiązuje od 1 dnia następnego kwartału. Oprocentowanie stosowane jest od dnia podpisania przez Kredytobiorcę umowy przyznającej Kredytobiorcy dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 7

8 Tabela 4. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych z dopłatami ARiMR (w stosunku rocznym) - oprocentowanie zmienne Rodzaj kredytu oraz okres kredytowania Kredyt inwestycyjny podstawowy od 1 r. do 8 lat Kredyt MR, KZ, GR, od 1 r. do 8 lat Kredyt branżowy od 1 r. do 8 lat Kredyt na nowe technologie (NT) od 1 r. do 8 lat Kredyt klęskowy obrotowy i inwestycyjny (bez ubezpieczenia) Dla umów zawartych od r Krotność stopy redyskonta weksli* Kredyt klęskowy obrotowy i inwestycyjny (z ubezpieczeniem) *Stopa redyskonta weksli w NBP - informacja o aktualnej wysokości stopy redyskonta weksli oraz o szczegółach oprocentowania konkretnych rodzajów kredytów z dopłatami ARiMR udostępniana jest Klientom w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: III. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW ZŁOTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU W ODDZIALE W DZIERZĄŻNI dla kredytów udzielonych do r. L.p. Rodzaj kredytu Wysokość oprocentowania procentowanie zmienne Kredyty dla rolników 1 Kredyty inwestycyjne na uzupełnienie ceny zakupu gruntów rolnych do 10 lat 11,00% 2 Kredyty inwestycyjne SAPARD 11,50% Kredyty mieszkaniowe Mieszkaniowe powyżej 2 lat 10,50% Kredyty dla osób prywatnych Konsumenckie na zakup samochodu osobowego z terminem spłaty: powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 4 lat 13,50% 14,00% 8

9 IV. Wykaz stawek makroekonomicznych jakie wprowadzane są do systemu defbank oraz źródeł z jakich są one pobierane: Tabela Nazwa Opis T 001 WIBOR 1 m-c (śr. z ostatniego miesiąca) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A - obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. T 406 T 291 T 297 T 319 T 302 T 313 T 318 T 296 T 282 T 274 T 320 T 289 T 290 T 093 WIBOR 1 m-c WIBOR 3 m-ce WIBOR 3 m-ce WIBOR 3 m-ce WIBOR 3 m-ce WIBOR 6 m-cy WIBOR 6 m-cy WIBID 1 m-c WIBID 1 m-c WIBID 1 m-c WIBID 1 m-c LIBOR (USD) EURIBOR (EURO) AGROLINIA (z ostatniego dnia roboczego miesiąca) Informacja z Polskiego Portalu Internetowego Bankier.pl - obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego kwartału kalendarzowego. (śr. z kwartału kalendarzowego) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego kwartału kalendarzowego. (z ostatniego dnia roboczego miesiąca) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (z przedostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego) Informacja z Polskiego Portalu Internetowego Bankier.pl obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego kwartału kalendarzowego. (z ostatniego dnia roboczego półrocza kalendarzowego) Informacja z Polskiego Portalu Internetowego Bankier.pl obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego półrocza kalendarzowego. (śr. z półrocza kalendarzowego) Informacja z Polskiego Portalu Internetowego Bankier.pl obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego półrocza kalendarzowego. (z ostatniego dnia roboczego miesiąca) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A obowiązuje od ostatniego dnia roboczego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego następnego miesiąca. (z ostatniego dnia roboczego miesiąca) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (oprocentowanie depozytów wg. WIBID 1 m-c z ostatniego dnia roboczego miesiąca 1,3%) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (śr. z ostatniego miesiąca) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (z ostatniego dnia opublikowanego przez BPS) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (z ostatniego dnia opublikowanego przez BPS) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (oprocentowanie kredytów wg. WIBOR 3 m-ce z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego x współczynnik 0,85) T 144 STOPA REFERENCYJNA Stopa referencyjna NBP - Komunikat Rady Polityki Pieniężnej T 010 T 092 RATY PRZETERMINOWANE ODSETKI USTAWOWE 4 stopa lombardowa Komunikat Rady Polityki Pieniężnej Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. 9

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 25.0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.04.2015 r. Obowiązuje od 04.05.2015 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 26.0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 55/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.06.2015 r. Obowiązuje od 07.07.2015 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 wrzesień 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, wrzesień 2013 Spis treści... 2 Strona 1 z 8 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 130/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 4 października 2012 roku I zm. Uchwała nr 141/2012 z dnia 12.10.2012r. II zm. Uchwała nr 178/2012 z dnia 22.11.2012r. T

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 58/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 01 września 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE TABELA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dnia 01.08.2015r. za wyjątkiem oprocentowania kredytów,

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 84/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 sierpnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/13/606/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 19.03.2013 (obowiązuje od 22.03.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo