Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:..."

Transkrypt

1 ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo... adres do kontaktów (jeżeli jest inny niż adres Wykonawcy)... osoba do kontaktów:... tel.... fax... NIP... REGON Nazwa i numer rachunku bankowego (do zwrotu wadium):... Nazwa i nr rachunku bankowego na który Zamawiający będzie kierował wynagrodzenia otrzymywane za realizację przedmiotu umowy:... Do: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ubiegając się o zamówienie publiczne na: Zabrze, ul. 3 Maja Zakup medycznego sprzętu jednorazowego użytku. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie: Zadanie nr 1 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 2 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł 12

2 Zadanie nr 3 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 4 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 5 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 6 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 7 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 8 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 9 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 10 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 11 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 12 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 13 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł 13

3 Zadanie nr 14 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 15 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 16 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 17 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 18 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 19 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 20 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 21 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 22 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 23 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł 14

4 Zadanie nr 24 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 25 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 26 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 27 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 28 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 29 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 30 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 31 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 32 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 33 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł 15

5 Zadanie nr 34 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 35 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 36 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 37 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł Zadanie nr 38 za kwotę: :... zł + należny podatek... zł 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą do daty wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. 4. Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść Wzoru Umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Znając treść art Kodeksu Karnego Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5., oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym. 16

6 6. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki): nazwa i numer dokumentu nr strony w ofercie data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 17

7 FORMULARZE ASORTYMENTOWO CENOWE Załącznik nr 2 do SIWZ Lp. 1. Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Nożyki do nakłuć Softclix PRO LANCET do aparatu ACCU - CHECK opak. po 200 szt. Jednostka opak. 190 Zadanie nr 1 Nożyki do nakłuć Podatek Producent katalogu Lp. 1 Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Paski wskaźnikowe do pomiaru ph moczu w zakresie 0-12 Rozmiar Opakowanie 100 szt Zadanie nr 2 Paski wskaźnikowe Jednostka opakowanie 50 Podatek Producent Katalogowy 18

8 Zadanie nr 3 Łączniki Nazwa i cechy charakterystyczne Jednostka Lp. Rozmiar przedmiotu zamówienia 1 Łącznik do drenów prosty 7mm/12mm/7mm szt 400 Podatek Producent Katalogowy Zadanie nr 4 Łączniki Nazwa i cechy charakterystyczne Jednostka Lp. Rozmiar przedmiotu zamówienia 1 Łącznik do drenów prosty 6mm/12mm/6mm szt 500 Podatek Producent Katalogowy 19

9 Zadanie nr 5 Łączniki Nazwa i cechy charakterystyczne Jednostka Lp. Rozmiar przedmiotu zamówienia 1 Łącznik do drenów prosty 9mm/12mm/9mm szt 200 Podatek Producent Katalogowy Zadanie nr 6 Łączniki Nazwa i cechy charakterystyczne Jednostka Lp. Rozmiar przedmiotu zamówienia 1 Łącznik do drenów prosty 4/10,5 szt 100 Podatek Producent Katalogowy 20

10 Zadanie nr 7 Łączniki Nazwa i cechy charakterystyczne Jednostka Lp. Rozmiar przedmiotu zamówienia 1 Łącznik do drenów prosty 6/10,5 szt 100 Podatek Producent Katalogowy Zadanie nr 8 Łączniki Nazwa i cechy charakterystyczne Jednostka Lp. Rozmiar przedmiotu zamówienia 1 Łącznik do drenów typu Y 7mm/7mm/7mm szt 200 Podatek Producent Katalogowy 21

11 Zadanie nr 9 Łączniki Nazwa i cechy charakterystyczne Jednostka Lp. Rozmiar przedmiotu zamówienia 1 Łącznik do drenów typu Y 9mm/9mm/9mm szt 400 Podatek Producent Katalogowy Lp. 1 Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Dializator kapilarny, polisulfonowy sterylizowany parą wodną powierzchnia 0,4 m² - 0,45m² Zadanie nr 10 Dializatory kapilarne Jednostka Rozmiar szt. 250 Podatek Producent Katalogowy 22

12 Zadanie nr 11 Probówki Lp. Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu Rozmiar Jednostka zamówienia 1 Probówka 50ml Falcon 30x115mm sterylna szt Zestaw do próbek wydzieliny z oskrzeli sterylny, jednorazowy do bronchoskopii o pojemności 40ml szt Podatek Producent Katalogowy Lp. 1 Zadanie nr 12 Zestaw wielokomorowy drenażu jamy opłucnej Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu Rozmiar Jednostka zamówienia Zestaw wielokomorowy do aktywnego lub biernego drenażu jamy opłucnej z dwoma drenami, dokładna szt. 15 regulacja siły ssania i zastawka wodna jednorazowy. Podatek Producent Katalogowy 23

13 Lp. 1 Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Igła Vanga do bronchoskopii minimalna średnica kanału roboczego 2mm, długość robocza cm, średnica igły 21-22G długość igły 13-15mm Zadanie nr 13 Igła Vanga Rozmiar Jednostka 21-22G szt. 50 Podatek Producent Katalogowy Lp. 1 Zadanie nr 14 Szczypce bronchoskopowe jednorazowe Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu Rozmiar Jednostka zamówienia Szczypce bronchoskopowe jednorazowe minimalna średnica kanału roboczego 2mm, długość robocza szt. 300 do 120cm, okrągłe lub owalne Podatek Producent Katalogowy 24

14 Lp. 1 Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Rurki intubacyjne do długotrwałej intubacji wykonane z termowrażliwego PCV bez DEHP,bez mankietu uszczelniającego, oraz z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym o kształcie walca (dla rozmiaru 5,0mm i 5,5mm), z miękkim końcem rurki, otworem Murphyego. Zadanie nr 15 Rurki intubacyjne Jednostka Rozmiar 2,0mm 5,5 mm szt 100 Podatek Producent Katalogowy Lp. 1 Zadanie nr 16 Opaski do drukarki ZEBRA HC 100 Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu Jednostka Rozmiar zamówienia Opaski Direct- Termiczna opaska opracowana specjalnie do identyfikacji pacjenta. Elastyczny polipropylen z lakierem ochronnym i intuicyjnym w użyciu zapięciem samoprzylepnym oferuje komfort, trwałość i proste zakładanie, ułatwiając pracę zawsze zajętym pielęgniarkom. Opaski nie zawierają lateksu, nie stwarzają zagrożeń. Odporne na wodę, żele dezynfekujące do rąk, łagodne środki czyszczące i inne substancje używane w szpitalach. Powłoka antybakteryjna pomaga zapobiec rozprzestrzenieniu się najczęstszych zakażeń szpitalnych. Magazynek a-200 szt 15 Producent Podatek Katalogowy 25

15 L.p Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Prześcieradło niesterylne, wykonane z włokniny trójwarstwowej typu TMS o gram. 35g/m2, rozmiar 90x160 cm Prześcieradło niesterylne, wykonane z włokniny trójwarstwowej typu TMS o gram. 35g/m2, rozmiar 210x160 cm Prześcieradło niesterylne, nieprzemakalne, dwuwarstwowe( PE/PP), o gram 43g/m2, rozmiarze 150cm x 200cm Zestaw obłożeń uniwersalnych. Laminat dwuwarstwowy( PP/PE) o gram. 56g/m2 o składzie min: 1 serweta 150 x 190 cm na stół instrumentarium, 1 serweta 140 x 78cm na stół Mayo, 2 serwety operacyjne z przylepcem 80 x 90 cm, 1 serweta operacyjna z przylepcem150 x 180 cm, 1 serweta operacyjna z przylepcem 180 x 240 cm, 1 tasma medyczna 50x9 cm, 2 ręczniki włókninowe 40 g/m2 40 x 20 cm. Zestaw musi posiadać etykietę w języku polskim z dwiema naklejkami z datoserią i danymi producenta do wklejenia do dokumentacji medycznej Zadanie nr 17 Materiały ochronne jednorazowego użytku Jednostka Rozmiar Netto Producent 90 x cm 160 x 210 cm 150 x 200 cm(+-) 10% szt szt szt komplet 800 Katalogowy 26

16 5 6 7 Sterylne obłożenie do zabiegów PCNL o składzie: serweta o wymiarach 320x180 cm z przylepcem i otworem prostokątnym 22x15 cm wykonana z materiału trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, wiskoza) o gram 63g/m2 i serweta na stół instrumentalny o rozmiarze 160x90, (pod otworem znajduje się worek z usztywnionym brzegiem przechwytujący płyny podczas zabiegu) Sterylny zestaw do operacji urologicznej T.U.R. zintegrowany z nogawicami na kończyny, posiada otwór 6x8 cm oraz lateksową osłonę do badania Sterylny zestaw do operacji urologicznej T.U.R. Zintegrowany z nogawicami na kończyny, posiada otwór 6x8 cm oraz lateksową osłonę do badania z torbą na wycinki komplet 20 komplet 40 komplet 60 Podatek 27

17 Zadanie nr 18 Aparat do pompy infuzyjnej TERUMO L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zawartość opakowania Jednostka katalogowy 1. Aparaty do przetoczeń do pompy infuzyjnej TERUMO lub równowarzny szt Podatek Zadanie nr 19 Sonda żołądkowa L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zawartość opakowania Jednostka katalogowy 1. Jednorazowa sonda żołądkowa CH 34 szt szt 30 2 Jednorazowa sonda żołądkowa CH 36 szt szt 30 Podatek 28

18 Zadanie nr 20 System CPAP L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zawartość opakowania Jednostka katalogowy 1. System CPAP do zapobiegania lub leczenia niedotlenienia podczas znieczulenia wentylacją jednego płuca z zastawka w zakresie 0-10, z balonem i drenem doprowadzającym tlen rozm.0 rozm.1 rozm.2 rozm.3 szt szt 5 Podatek : 29

19 Zadanie nr 21 Sonda Eschmana (bougie) L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zawartość opakowania Jednostka katalogowy 1. Sonda Eschmana (bougie) miękka, elastyczna, wielorazowa z zagiętym końcem typu coude pokryta powłoką żywiczną zapewniającą sztywność i giętkość w temperaturze ciała, posiada znaczniki umieszczone w odległości 10,20,30, 40 cm od końcówki prowadnika CH 15x60 cm CH 10 szt szt 5 Podatek : 30

20 L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka 1. Łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku kompatybilne z trzonkiem światłowodowym z zieloną obwódką tzw. seria zielona typ Macintosh Rozmiar 3 Rozmiar 4 Zadanie nr 22 Łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku Zawartość opakowania Jednostka szt 50 Podatek : katalogowy Zadanie nr 23 Elektrody EKG do badań wysiłkowych L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zawartość opakowania Jednostka katalogowy 1. Jednorazowa elektroda ekg przeznaczona do badań wysiłkowych SKINTACT FS-501 lub równoważne - żel stały - podłoże z pianki PE - wy 35 x 45 mm 30 szt Opak. 20 Podatek : 31

21 Zadanie nr 24 Filtry Oddechowe L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zawartość opakowania Jednostka katalogowy 1 Filtr mechaniczny hydrofobowy skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100% (zastosowanie w anestezji i Intensywnej terapii), objętość filtra 85 ml, waga: 47 g, opór przepływu: 2 cm, H2O/60L/min, nawilżanie: 8 mg/l/800ml, czas stosowania 48 godz., sterylny szt Filtr oddechowy dla nowordków antybakteryjny, antywirusowy, o małej masie własnej,z portem do kapno, sterylny szt 250 Podatek : 32

22 Zadanie nr 25 Zestawy do Pompy typ Infosomat L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zawartość opakowania Jednostka katalogowy 1. Zestaw do pomp Infusomat typ standard szt Podatek 33

23 Zadanie nr 26 Zestaw do noworodka L.p. Przedmiot zamówienia Charakterystyka Zawartość opakowania Jednostka katalogowy 1. Jałowy zestaw do porodu dla noworodka 1. Serweta do owinięcia 80 x100 cm sztuk 1 2. Podkład 60 x 90 cm z foli polietylenowej i włókniny sztuk 1 3. Ręcznik 70 x 80 z polieteru i wiskozy sztuk 1 4. Ręcznik 100 x 100 z polieteru i wiskozy sztuk 1 Opak. 600 Podatek 34

24 Zadanie nr 27 Układ oddechowy noworodkowy L.p. Przedmiot zamówienia Zawartość opakowania Jednostka katalogowy 1. Układ oddechowy dla noworodków wykonany z rury o średnicy 10 mm Układ składający się z 2 rur karbowanych dł. 1,6 m (ramię wdechowe + wydechowe połączone łącznikiem typu Y z portem 7,6 mm z kapturkiem na lince, od strony respiratora złącza proste 22 F. W zestawie 2 łączniki proste 22M/22M i 15M/8,5F Dodatkowo do zestawu 2 złącza proste 22M-22M /15 F ( Łącznik prosty z jednej strony 22 M a z drugiej strony podwójny 22M/15F) opak. 500 Podatek : 35

25 L.p. Zadanie nr 28 Worki ileostomijne pediatryczne, Płytka stomijna, Krem przeciwodparzeniowy do pielęgnacji stomii Przedmiot zamówienia Zawartość opakowania Jednostka katalogowy Worek stomijny pediatryczny do systemu dwuczęściowego zawierający filtr, zamykany na rzep, przeźroczysty, rozmiar 17mm z elastycznym systemem łączenia płytki i worka Płytka stomijna kompatybilna z workiem, rozmiar 17mm, giętka, umożliwiająca swobodne poruszanie się Krem przeciwodparzeniowy do pielęgnacji skóry wokół stomii, pojemność 60ml, który zmiękcza skórę, jest odporny na wodę, zawiera bufory ph, utrzymuje prawidłowe PH skóry szt 500 szt 200 szt 50 Podatek : 36

26 L.p Przedmiot zamówienia Cewniki do wkłuć centralnych poliuretanowe wprowadzane metodą Seldingera przeznaczone do dostępu do żyły szyjnej wewnętrznej lub podobojczykowej, służący do przewlekłego dostępu dożylnego, kontrastujący w rtg, sterylny. Cechy: - prowadnica prosta - skrzydełka do mocowania, - integralny dren przedłużający z zaciskiem. Rozmiar: średnica 2F, długość 4 lub 6 cm (0,5 x 0,7 mm) do wyboru przez zamawiającego Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą kaniuli microflesh 20 G, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 2F(0,3x0,6mm) i długości 30 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika oraz wyposażony cewnik w prowadnicę Zadanie nr 29 Cewnik do wkłuć centralnych dla noworodków Zawartość opakowania Jednostka 2F/4 lub 6 cm Szt 10 szt 500 Podatek katalogowy 37

27 L.p Przedmiot zamówienia Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5; 6; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych,sterylny. Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, system redukujący przestrzeń martwą, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem do odsysania w systemie zamkniętym, mikrobiologicznie czysty. Zadanie nr 30 Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym dla noworodka Zawartość opakowania Fr 5 Fr 6 Fr 7 Fr 8 Jednostka szt 500 szt 250 Podatek katalogowy : 38

28 Zadanie nr 31 Cewnik prostatektomijny L.p. Przedmiot zamówienia rozmiar Jednostka katalogowy 1. Cewnik prostatektomijny 2 drożny, długość - Fr 18 szt cm zakończenie zagięte skośnie ścięte, wykonany z lateksu pokrytego hydrożelem, Fr 20 szt 5 3 balon 50 ml. Fr 22 szt 5 Podatek : 39

29 Zadanie nr 32 Rurki intubacyjne cienkościenne L.p. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka katalogowy 1. 6,0mm szt 20 2 Rurki intubacyjne, ustno/nosowe z 6,5mm szt 20 3 wbudowanym przewodem do odsysania z 7,0mm szt 40 4 przestrzeni podgłośniowej z balonikiem 7,5mm szt 20 cienkościennym typu Soft-Seal przeznaczone 5 do długich wentylacji. Lub równoznaczne 8,0mm szt ,5mm szt ,0mm szt 60 Podatek 40

30 L.p Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Rozmiar Zadanie nr 33 Zestawy do cewnikowanie żył centralnych Jednostka Netto Producent Katalogowy 1 2 Cewnik dwukanałowy do żyły centralnej zakładany metodą Seldingera. W zestawie: cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem znacznikiem długości, widoczny w RTG, igła typu V przeciwdziałająca zatorowi powietrznemu, bezigłowe łączniki do każdego światła, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika za pomocą EKG,metalowa prowadnica odporna na zaginanie z końcówką J, strzykawka 5 ml, rozszerzadło, skalpel. Cewnik trzykanałowy do żyły centralnej zakładany metodą Seldingera. W zestawie: cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem znacznikiem długości, widoczny w RTG, igła typu V przeciwdziałająca zatorowi 7FR/15 cm (16G,18G,18G) 7FR/15 cm (16G,18G,18G) szt 500 szt

31 3 Powietrznemu, bezigłowe łączniki do każdego światła, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika za pomocą EKG,metalowa prowadnica odporna na zaginanie z końcówką J, strzykawka 5 ml, rozszerzadło, skalpel. 7FR/20 cm (16G,18G,18G) szt 70 Podatek 42

32 L.p 1 Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Szczotka do rurek tracheostomijnych wykonana z ocynkowanego drutu oraz szczeciny naturalnej, wysoka jakość wykonania i użytych materiałów. Rozmiar Zadanie nr 34 Szczotki do rurek tracheostomijnych Jednostka szt 50 Netto Producent Podatek Katalogowy L.p Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Rozmiar Jednostka Zadanie nr 35 Osłonka na głowice USG Netto Producent Katalogowy 1 Bezżelowa, sterylna osłonka na głowicę USG, w opakowaniu 50 szt 18cm x 80cm Opakowanie 50 szt 10 opakowań Podatek 43

33 L.p Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Płytka rekonstrukcyjna do mostka 16x2,5x320 mm Płytka rekonstrukcyjna do mostka 16x2,5x340 mm Płytka rekonstrukcyjna do mostka 16x2,5x360 mm Płytka rekonstrukcyjna do mostka 16x2,5x380 mm Płytka rekonstrukcyjna do mostka 16x2,5x400 mm Płytka rekonstrukcyjna do mostka 16x3,5x340 mm Płytka rekonstrukcyjna do mostka 16x3,5x360 mm Płytka rekonstrukcyjna do mostka 16x3,5x380 mm Płytka rekonstrukcyjna do mostka 16x3,5x400 mm Zadanie nr 36 Płyta do mostka Netto Producent Podatek Katalogowy 44

34 L.p Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,4 mm l-310 mm Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,5 mm l-310 mm Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,6 mm l-310 mm Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,8 mm l-310 mm Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 2,0 mm l-310 mm Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 2,2 mm l-310 mm Zadanie nr 37 Drut Kirschnera Netto Producent Podatek Katalogowy 45

35 Zadanie nr 38 Pozycjonery przeciwodleżynowe L.p Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Rozmiar Jednostka Netto Producent Katalogowy 1 2 Pozycjoner przeciwodleżynowy do zabiegów w pozycji na boku, rozmiar: 71.1x49.5x15.2x2.5cm. Rodzaj materiału: wiskoelastomer, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D a, pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy). Gwarancja zachowania parametrów 24 miesiące. Podkładka przeciwodleżynowa typu poduszka, rozmiar: 23x25x5.7cm. Rodzaj materiału: wiskoelastomer, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D a, pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy). Gwarancja zachowania parametrów 24 miesiące. 71.1x49.5x15.2 x2.5cm szt 2 23x25x5.7cm szt 3 46

36 3 4 5 Podkładka przeciwodleżynowa pod rękę - szeroka, krótka rozmiar: 38x16.5x0.6cm. Rodzaj materiału: wiskoelastomer, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D a, pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy). Gwarancja zachowania parametrów 24 miesiące. Podkładka przeciwodleżynowa pozycjonująca dłoń/nadgarstek, rozmiar: 28x8.3x6cm. Rodzaj materiału: wiskoelastomer, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D a, pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy). Gwarancja zachowania parametrów 24 miesiące. Wałek przeciwodleżynowy, rozmiar: 36x15x7.6cm. Rodzaj materiału: wiskoelastomer, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D a, pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy). Gwarancja zachowania parametrów 24 miesiące. 38x16.5x0.6cm szt 2 28x8.3x6cm. szt 2 36x15x7.6cm szt 4 47

37 6 7 8 Podkładki pod łokcie i pięty, rozmiar: 1,2 wys. Rodzaj materiału: wiskoelastomer, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D a, pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy). Gwarancja zachowania parametrów 24 miesiące. Podkładka przeciwodleżynowa - średnia, rozmiar: 43x27.9x0.6cm. Rodzaj materiału: wiskoelastomer, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D a, pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy). Gwarancja zachowania parametrów 24 miesiące. Wałek przeciwodleżynowy, rozmiar: 40.6x10cm. Rodzaj materiału: wiskoelastomer, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D a, pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy). Gwarancja zachowania parametrów 24 miesiące. rozmiar: 1,2 wys szt 2 43x27.9x0.6cm Szt x10cm szt 1 48

38 9 10 Wałek przeciwodleżynowy dla dzieci, rozmiar: 20x5cm. Rodzaj materiału: wiskoelastomer, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D a, pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy). Gwarancja zachowania parametrów 24 miesiące. Wałek przeciwodleżynowy - dla dzieci, rozmiar: 30.5x7.5cm. Rodzaj materiału: wiskoelastomer, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D a, pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy). Gwarancja zachowania parametrów 24 miesiące. 20x5cm Szt x7.5cm szt 1 Podatek 49

39 ... Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: ZP/18/36/2014/PN/18 OŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie na : Zakup medycznego sprzętu jednorazowego użytku. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907) dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Data... Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do składania ofert 50

40 ... Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ Znak sprawy: ZP/18/36/2014/PN/18 OŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie na: Zakup medycznego sprzętu jednorazowego użytku. Po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907) oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania o udzielenie w/w zamówienia oraz że nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem w/w postępowania jak również nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. Data... Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do składania ofert 51

41 Załącznik nr 5 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy Znak sprawy: ZP/18/36/2014/PN/18 OŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie na: Zakup medycznego sprzętu jednorazowego użytku. Po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907) oświadczamy, że: a) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej; b) należymy do grupy kapitałowej, składającej się z następujących podmiotów: * Data... Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do składania ofert niepotrzebne skreślić 52

42 Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór) UMOWA NR DZP/.../2014 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zawarta w dniu... w Zabrzu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja wpisanym do KRS Sąd Rejonowy Gliwice NIP: REGON: zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: dr n. med. Dariusz Budziński - Dyrektor Szpitala a... z siedzibą: wpisanym do:.. NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą którego reprezentuje: o następującej treści: 1 1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr..., Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i sukcesywnie dostarczać: Medyczny sprzęt jednorazowego użytku zwany dalej przedmiotem umowy, którego ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr... do umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie. 3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odbierania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2. Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny nie ulegną podwyższeniu, oraz że obniżki cen i rabaty nie będą mniej korzystne, niż dla innych, porównywalnych z Zamawiającym odbiorców Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy posiadającego certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy dopuszczonego do obrotu na terytorium RP i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie warunków określonych w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679). 53

43 4 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będące sumą wynagrodzeń za dostawy częściowe (z zadania) kalkulowane jest w oparciu o ceny określone w załączniku nr... do umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty: Zadanie nr X :... zł (słownie:.../100) :... zł + należny podatek.. zł Uwaga: powtórzyć w zależności od ilości uzyskanych zadań Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie na zamówienie Działu Logistyki Zamawiającego, aż do wyczerpania ilości określonych w formularzach asortymentowo cenowych będących załącznikiem do niniejszej umowy. Upoważnionymi do składania zamówień na dostawy częściowe są: Pracownicy Działu Logistyki tel/fax nr (32) / Wykonawca upoważnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe:...tel/fax nr Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 3. Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe do 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia zgodnie z 5 ust Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. 13:00 w dniu dostawy po telefonicznym powiadomieniu o terminie dostawy pracownika Magazynu tel.: (32) Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić w dniu poprzedzającym dostawę. 6. Dostawa przedmiotu umowy dokonywana będzie środkami transportu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 7. W razie nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zamówić i zakupić przedmiot umowy u innego podmiotu a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę na podstawie noty księgowej obciążeniowej z faktury, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań Strony nie dopuszczają możliwości podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku. 2. W przypadku obniżki cen przez Wykonawcę zmiana nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw częściowych oraz do nie złożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, tj. ilości hospitalizowanych pacjentów w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Powyższe zmiany następować będą za pośrednictwem osób określonych w 5 ust. 1, poprzez niezłożenie pełnego zamówienia na asortyment określony w załączniku nr do umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularzy asortymentowo cenowych, przy zaznaczeniu iż nie może być przekroczona kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dane zadanie. Powyższe zmiany następować będą za pośrednictwem osób określonych 5 ust

44 5. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się za pisemną zgodą Zamawiającego na podstawie stosownego aneksu do umowy, zamianę przedmiotu umowy na nowy produkt o tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta, numerze serii. 2. Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać min. 12 miesięczny termin ważności, licząc od daty dostawy. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, że dostarczony przedmiot umowy nie posiada oznakowania określonego w 7 ust. 1, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo cenowym lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nie posiadający wad. 4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, niezgodności przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo cenowym, braku oznakowania dostarczonego przedmiotu umowy w sposób określony w 7 ust.1 lub innych wad, do dnia usunięcia tych uchybień Zamawiający będzie uważał zamówienie częściowe za niezrealizowane. 5. W przypadku konieczności uzupełnienia braków ilościowych, wymiany przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko swoimi środkami transportu. 6. Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do Magazynu, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie do 3 dni roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną w terminie 3 dni roboczych wymieni reklamowany przedmiot umowy na nie posiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji. 7. W przypadku konieczności wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko swoimi środkami transportu Za prawidłowo zrealizowaną dostawę częściową Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 2. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze pełną nazwę Zamawiającego lub obowiązujący skrót SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM. W razie podania innych nazw niż wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uważał fakturę za nieprawidłowo wystawioną. 3. Zapłata nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Z tym, że w przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia danego zadania, określonego w 4 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy z danego zadania, z tym, że kara nie może być mniejsza niż 10,00 zł (słownie: dziesięćzłotych00/100), w takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięćzłotych00/100) za każdy dzień opóźnienia, 55

45 b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego w 4 ust. 2 niniejszej umowy dotyczącego zadania, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w 7 ust. 6, z tym, że kara nie może być mniejsza niż 10,00 zł (słownie: dziesięćzłotych00/100), w takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięćzłotych00/100) za każdy dzień opóźnienia, c) w wysokości 20% wynagrodzenia, określonego w 4 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy na dane zadania bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 60 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którymi są w szczególności: a) dziesięciokrotne nie dotrzymanie terminu realizacji dostaw częściowych; b) nie zrealizowanie dostawy częściowej w ciągu kolejnych 7 dni roboczych po terminie przewidzianym na realizację dostawy w niniejszej umowie; c) nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w 7 ust. 6 w ciągu kolejnych 7 dni roboczych po terminie przewidzianym na ich realizację 4. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie noty księgowej obciążeniowej z faktury, o której mowa w 8 ust 1 aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości dochodzenia kar umownych na zasadach określonych powyżej, nota księgowa obciążeniowa płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego. 5. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie. 6. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań. 10 W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 11 Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw majątkowych wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13 Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Załączniki do umowy:.. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 56

UMOWA NR WSS/.../2012/ZZP/...

UMOWA NR WSS/.../2012/ZZP/... Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2012/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 20.11.2014r. Znak sprawy: ZP/77/101/2014/PN/77

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:...... osoba do kontaktów:... tel... fax...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:...... osoba do kontaktów:... tel... fax... ... Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do Zaproszenia OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... adres do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2016/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:...

Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo...

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem

Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem Załącznik nr 1A do SIWZ nr DZP.381.91.2014.DW Formularz oferty Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami Załącznik nr 1A do SIWZ DZP.381.33.2015.DW Oferta Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

1/5. Załącznik nr.2. UMOWA projekt

1/5. Załącznik nr.2. UMOWA projekt Załącznik nr.2 UMOWA projekt zawarta w dniu... w Łaziskach Górnych, pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SGZOZ/.. /2016 na sukcesywną dostawę szczepionek

UMOWA Nr SGZOZ/.. /2016 na sukcesywną dostawę szczepionek Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr SGZOZ/.. /2016 na sukcesywną dostawę szczepionek zawarta w dniu...2016r. pomiędzy : Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jasienicy z siedzibą w 43-385 Jasienica

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / EM / 2011

UMOWA NR... / EM / 2011 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

3 UMOWA NR.. /NS/2017

3 UMOWA NR.. /NS/2017 Załącznik nr 3 UMOWA NR.. /NS/2017 zawarta w dniu r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o., przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY UCZESTNICY POST

WSZYSCY UCZESTNICY POST Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 13. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

UMOWA nr DA-ZP / 13. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 13 Załącznik nr 6 do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-71/13 zawarta w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im.

Bardziej szczegółowo

OFERTA (Prosimy o CZYTELNE wypełnienie.) Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron.

OFERTA (Prosimy o CZYTELNE wypełnienie.) Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. OFERTA (Prosimy o CZYTELNE wypełnienie.) Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:...kod i miejscowość:... powiat:...województwo... NIP...

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo... OFERTA Załącznik nr 1 Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo... adres do kontaktów (jeŝeli

Bardziej szczegółowo

Pytanie 15 Część I, poz : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu igieł od jednego producenta? Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15 Część I, poz : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu igieł od jednego producenta? Odpowiedź: Nie. KCZ/ORG/ZM/75 /12/2014 Krapkowice, dnia 08.12.2014r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Kwota należnego podatku VAT (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości

Kwota należnego podatku VAT (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: SM/ZP/251/N/41/2014 A 1. GRUPA 1 Lp. podatku 1. Cewniki moczowodowe z mandrynem Fr 4, 5, 6, 7, 8 500 2. moczowodowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo... Załącznik nr 1 do Zaproszenia OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo... adres

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

REGON: NIP: )... 2)...

REGON: NIP: )... 2)... Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. 2016r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą 32 700 Bochnia,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / EM / 2011

UMOWA NR... / EM / 2011 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 siwz Projekt umowy UMOWA NR WSZ.DAT / /2015

Załącznik nr 8 siwz Projekt umowy UMOWA NR WSZ.DAT / /2015 Załącznik nr 8 siwz Projekt umowy UMOWA NR WSZ.DAT.2511.1/ /2015 zawarta w dniu. 2015 roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY BOCHNIA,

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY BOCHNIA, Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnków, dnia 11.12.2013r ZAWIADOMIENIE Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Umowa nr PK_II_7_2016 Zawarta w dniu... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy : Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2 Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-33-EF/13 Umowa zawarta w dniu... r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Pakiet I na dostawę wkładów jednorazowych, zestawów do drenażu klatki piersiowej,woreczków do laparoskopii dla szpitala. Szt.

FORMULARZ CENOWY Pakiet I na dostawę wkładów jednorazowych, zestawów do drenażu klatki piersiowej,woreczków do laparoskopii dla szpitala. Szt. l.p. FORMULARZ CENOWY Pakiet I na dostawę wkładów jednorazowych, zestawów do drenażu klatki piersiowej,woreczków do laparoskopii dla szpitala j.m. Cena Średnie Stawka Kod CPV jedn. zużycie VAT brutto za

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:...

Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do Zaproszenia Do: Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.M ILOŚĆ 1. Papier toaletowy : -kolor: biały; - miękki;

Bardziej szczegółowo

a... zwany dalej Wykonawcą

a... zwany dalej Wykonawcą Umowa nr..(wzór) zawarta w dniu. w Białymstoku pomiędzy: Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ilość 1 Dla dorosłych 2 (pieluchomajtki)

Lp. Nazwa Ilość 1 Dla dorosłych 2 (pieluchomajtki) Dostawa pieluchomajtek jednorazowych Zapytanie ofertowe Nr 3/TG/2017 Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.08.2017 r. Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź. na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź. na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze dnia: 25.06.2010 r. O D P O W I E D Ź na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP.273 2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

J.m. Ilość Cena jedn. netto w zł

J.m. Ilość Cena jedn. netto w zł ZP250/092/205 Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY PAKIET NR. MASKI KRTANIOWE katalogowy J.m. Ilość Cena netto w zł brutto w zł [(kol. 7 x kol. 8) +kol. 7] Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DA-ZP /13. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

UMOWA NR DA-ZP /13. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym Załącznik nr 8 do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-50/13 UMOWA NR DA-ZP-2531-../13 zawarta w dniu... 2013 r., pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 13.08.2015 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA Serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawy pieczywa. Szczegóły zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O.

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją Głogów, dn. 26.10.2016

Bardziej szczegółowo

W dniu... 2008 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą... -...

W dniu... 2008 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą... -... UMOWA Nr... - w z ó r - Załącznik nr 7 do SIWZ Numer sprawy: III.G.211/8/08 W dniu... 2008 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-16/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/10 PN/2015 Olsztyn, dnia 27 luty 2015 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI

DZPZ/333/10 PN/2015 Olsztyn, dnia 27 luty 2015 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 83-322 Skórcz ul. Spacerowa 13 zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

... Pieczątka Wykonawcy, nazwa adres miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY

... Pieczątka Wykonawcy, nazwa adres miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2...... Pieczątka Wykonawcy, nazwa adres miejscowość, data tel./fax... Gmina Ręczno ul. Piotrkowska 5 97-510 Ręczno FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Bardziej szczegółowo

Grupa: 3 Załącznik nr 4B

Grupa: 3 Załącznik nr 4B Grupa: 3 UMOWA NR / /20 Załącznik nr 4B zawarta w dniu... w Bydgoszczy pomiędzy: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka ul. dr I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz wpisanym do rejestru publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 2a do ogłoszenia o zamówieniu U M O W A B97/A/17 Zawarta w dniu.. r w Olsztynie, w wyniku przeprowadzenia postępowania bezprzetargowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U

Bardziej szczegółowo