Instrukcja obsługi. Walec RD RD pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Walec RD 27-100 RD 27-120. 0171754pl 003 1209"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Walec RD RD pl P L

2 Prawa autorskie Copyright 2009 Wacker Neuson Corporation. Wszelkie prawa, w tym dotyczące kopiowania i dystrybucji, są zastrzeżone. Nabywcy maszyny od producenta zezwala się na sporządzanie fotokopii tej publikacji. Wszelkie inne formy powielania są zakazane bez wyraźnej, pisemnej zgody Wacker Neuson Corporation. Wszelkie formy kopiowania lub dystrybucji nieautoryzowane przez firmę Wacker Neuson Corporation stanowią naruszenie obowiązujących praw autorskich. Winni takich wykroczeń będą ścigani sądownie. Znaki handlowe Wszelkie znaki handlowe wymienione w tej instrukcji stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Producent Wacker Neuson Corporation N92W15000 Anthony Avenue Menomonee Falls, WI U.S.A. Tel.: (262) Faks: (262) Tel.: (800) Przetłumaczo na instrukcja Niniejsza instrukcja obsługi jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji. Pierwotnym językiem tej instrukcji obsługi jest angielski amerykański.

3 RD 27 Wstêp Wst p Urz dzenia omawiane w niniejszej instrukcji Dokumentacja maszyny Maszyny Nr handlowy maszyny RD RD Egzemplarz instrukcji obsługi należy zawsze przechowywać na maszynie. Katalog cz ści zamiennych służy do zamawiania cz ści. Wskazówki na temat serwisu i napraw maszyny znaleźć można w osobnej Instrukcji napraw. Prosz skontaktować si z Wacker Neuson Corporation, albo odwiedzić witryn w celu zamówienia egzemplarza powyższych dokumentów w razie ich braku. Przy zamawianiu cz ści lub pytaj c o informacje serwisowe należy mieć pod r k numer modelu, numer handlowy maszyny, numer wersji oraz numer seryjny urz dzenia. Informacje podane w tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje oraz procedury bezpiecznej obsługi i konserwacji tych modeli firmy Wacker Neuson. Dla własnego bezpieczeństwa i ochrony przed obrażeniami należy dokładnie przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wskazówek zamieszczonych w tej instrukcji obsługi. Wacker Neuson Corporation zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji technicznych, również bez powiadomienia, zmierzaj cych do ulepszenia naszych maszyn lub ich standardów bezpieczeństwa. Informacje zawarte w tej instrukcji dotycz maszyn b d cych w produkcji w momencie publikacji instrukcji. Firma Wacker Neuson Corporation zastrzega sobie prawo dokonywania dowolnych zmian informacji bez powiadomienia. Prawa autorskie Wszelkie prawa, zwłaszcza dotycz ce kopiowania i dystrybucji, s zastrzeżone. Copyright 2009 Wacker Neuson Corporation. Nabywcy maszyny od producenta zezwala si na sporz dzanie fotokopii tej publikacji. Wszelkie inne formy powielania s zakazane bez wyraźnej pisemnej zgody Wacker Neuson Corporation. Wszelkie formy kopiowania lub dystrybucji bez autoryzacji firmy Wacker Neuson Corporation stanowi naruszenie obowi zuj cych praw autorskich; winni takich wykroczeń podlegaj ściganiu na mocy przepisów. wc_tx000836pl.fm 3

4 Wstêp RD 27 Przepisy dotycz ce wychwytywaczy iskier UWAGA: Stanowe przepisy ochrony zdrowia i korzystania z zasobów publicznych mówi, że w pewnych typach silników spalinowych pracuj cych na paliwach w glowodorowych należy stosować wychwytywacze iskier. Wychwytywacz iskier to przyrz d do zapobiegania przypadkowemu wydostawaniu si iskier lub płomieni ze spalin z silnika. Wychwytywacze iskier s dopuszczane do użytku i klasyfikowane dla tego celu przez służby leśne Stanów Zjednoczonych. Aby podporz dkować si lokalnym przepisom dotycz cym wychwytywaczy iskier, należy skontaktować si z lokalnym inspektorem do spraw higieny i bezpieczeństwa pracy. Znaki handlowe Wszelkie znaki handlowe wymienione w tej instrukcji stanowi własność ich odpowiednich właścicieli. 4 wc_tx000836pl.fm

5 RD 27 Spis treści Wstęp 3 1 Przepisy bezpieczeństwa Oznaczenia użyte w tej instrukcji obsługi Opis i przeznaczenie maszyny Wskazówki w sprawie bezpieczeństwa podczas obsługi tej maszyny Zasady bezpiecznej obsługi silnika spalinowego Zasady bezpiecznego serwisu Wytwórnie Położenie napisów ostrzegawczych Oznakowanie BHP i ostrzeżenia Oznakowanie informacyjne Podnoszenia i transportu Podnoszenie maszyny Mocowanie maszyny do platformy i przewóz Obsługa Przygotowanie maszyny do pierwszego użycia Pozycja operatora Rozmieszczenie elementów do obsługi i konserwacji Odblokowywanie/blokowanie przegubowego złącza sterującego Zastosowanie obudowy zabezpieczającej operatora w razie wywrócenia (ROPS) Instalacja koguta (światła ostrzegawczego) Wykorzystanie pasa bezpieczeństwa Regulacja położenia fotela Ustawianie kolumny kierowniczej Ustawianie prętów zgarniaka Stosowanie urządzeń zabezpieczających przed wandalizmem System spryskiwania wodą Dźwignia ruchu postępowego i wstecznego Alarm cofania Wykorzystanie dzielnika przepływu (jeśli maszyna jest w niego wyposażona) wc_bo pl_003toc.fm 5

6 Spis treści RD Układ wibracji Hamulec postojowy Lampki ostrzegawcze Światła i sygnał dźwiękowy Stabilność maszyny Praca w nachyleniu Kontrola wstępna Wchodzenie i schodzenie z maszyny Uruchamianie silnika Zatrzymywanie silnika Sposób działania układu weryfikacji obecności operatora Procedura awaryjnego wyłączania maszyny Konserwacja Harmonogram okresowej konserwacji Rozmieszczenie głównych elementów Główne elementy Części zapasowe istotne dla bezpieczeństwa Konserwacja fotela i pasów bezpieczeństwa Sprawdzanie wskaźnika stanu filtra powietrza Czyszczenie oczyszczacza powietrza i wkładu głównego filtra powietrza Zmiana wkładu filtra powietrza Testowanie alarmu cofania Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w silniku Sprawdzanie oleju silnikowego Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego Sprawdzanie przełącznika położenia neutralnego Regulacja prętów zgarniających Inspekcja pasa bezpieczeństwa Czyszczenie dyszy spryskiwacza Czyszczenie filtra wody układu spryskiwaczy Czyszczenie i wymiana filtra paliwa/odwadniacza Zalewanie układu paliwa Spuszczanie wody i osadu ze zbiornika paliwa Czyszczenie sitka zbiornika wody Regulacja naprężenia pasa alternatora Smarowanie przegubowego złącza sterującego Smarowanie cylindra sterującego Test układu hamulcowego Wymiana oleju silnikowego i filtra wc_bo pl_003toc.fm

7 RD 27 Spis treści 5.27 Czyszczenie korka zbiornika paliwa i sitka paliwa Wymiana filtra płynu hydraulicznego Czyszczenie wentylatora chłodzącego płynu hydraulicznego Rozłączanie i podłączanie akumulatora Regulacja dźwigni ruchu postępowego i wstecznego Wymiana płynu hydraulicznego Sprawdzanie stanu i czyszczenie odpowietrznika zbiornika płynu hydraulicznego Czyszczenie sitka płynu hydraulicznego Czyszczenie korka wlewu chłodnicy Sprawdzanie stanu pompy wodnej silnika Wymiana płynu chłodzącego w systemie chłodzącym Wymiana termostatu wody Spuszczanie wody z układu spryskiwaczy Holowanie maszyny Ręczne zwalnianie hamulców postojowych Wykrywanie i usuwanie usterek Schematy Schematy Elektryczne Schemat hydrauliczny Dane techniczne Silnik Walec Smarowanie Pomiary natężenia dźwięku Pomiary poziomu narażenia operatora na wibracje Wymiary wc_bo pl_003toc.fm 7

8 Spis treści RD 27 8 wc_bo pl_003toc.fm

9 RD 27 Przepisy bezpieczeństwa 1 Przepisy bezpieczeństwa 1.1 Oznaczenia użyte w tej instrukcji obsługi To jest symbol ostrzezenia o niebezpieczenstwie. Sluzy do ostrzegania przed potencjalnym niebezpieczenstwem dla personelu. Nalezy stosowac sie do wszystkich komunikatów bezpieczenstwa podanych po tym symbolu. NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, która jeżeli się jej nie zapobiegnie spowoduje śmierć lub poważnie obrażenia. Aby uniknąć śmierci lub poważnych obrażeń, zawsze stosować się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa, jakie występują za tym słowem ostrzegającym. OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE oznacza sytuację zagrożenia, która jeżeli się jej nie zapobiegnie może spowodować śmierć lub poważnie obrażenia. Aby uniknąć prawdopodobnej śmierci lub poważnych obrażeń, zawsze stosować się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa, jakie występują za tym słowem ostrzegającym. PRZESTROGA Słowo ostrzegające PRZESTROGA sygnalizuje sytuację zagrożenia, która jeżeli się jej nie zapobiegnie może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia. Aby uniknąć lekkich lub umiarkowanych obrażeń, zawsze stosować się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa, jakie występują za tym słowem ostrzegającym. NOTYFIKACJA: Kiedy komunikat NOTYFIKACJA podany jest bez symbolu ostrzezenia o niebezpieczenstwie, wskazuje on na sytuacje zagrozenia, która jezeli sie jej nie zapobiegnie moze spowodowac straty materialne. Wskazówka: Wskazówka zawiera dodatkowe informacje ważne z punktu widzenia procedury. wc_si000247pl.fm 9

10 Przepisy bezpieczeństwa RD Opis i przeznaczenie maszyny Niniejsza maszyna to samojezdny walec dwubębnowy. Walec samojezdny firmy Wacker Neuson składa się z przegubowego korpusu, na którym zamontowany jest silnik benzynowy lub diesla, zbiornik paliwa, zbiornik hydrauliczny, zbiornik wody, hydrostatyczny układ napędowy, dwa stalowe bębny zawierające wewnętrzne obciążniki mimośrodowe, platformę operatora z konstrukcją zabezpieczającą go przy przewróceniu maszyny (ROPS). Silnik napędza układ hydrauliczny odpowiedzialny za ruch maszyny i wibrację bębnów. Podczas ruchu maszyny wibrujące bębny wygładzają i ubijają obrabianą powierzchnię. Operator steruje prędkością, kierunkiem i wibracją z siedzenia znajdującego się na platformie. Ta maszyna została zaprojektowana do wykorzystania jako lekki walec do ubijania warstwy podłoża i nawierzchni asfaltowej na drogach, podjazdach, parkingach i innych powierzchniach pokrytych asfaltem. Maszyna ta została zaprojektowana i zbudowana wyłącznie do użytkowania zgodnie z przedstawionym powyżej przeznaczeniem. Wykorzystywanie maszyny do jakichkolwiek innych celów może spowodować trwałe jej uszkodzenie lub poważne obrażenia ciała operatora bądź innych osób w obszarze roboczym. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń maszyny spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem. Niektóre przykłady nieprawidłowego użytkowania podano poniżej: używanie maszyny jako drabiny, podpory lub powierzchni roboczej; używanie maszyny do przewozu lub transportowania pasażerów lub sprzętu; używanie maszyny do holowania innej maszyny; używanie maszyny do rozpylania płynów innych niż woda (np. oleju napędowego na asfalcie); używanie maszyny z przekroczeniem parametrów określonych w specyfikacji fabrycznej; używanie maszyny w sposób niezgodny z ostrzeżeniami zamieszczonymi na maszynie i w instrukcji obsługi. Niniejsza maszyna została zaprojektowana i zbudowana zgodnie z najnowszymi, ogólnoświatowymi standardami bezpieczeństwa. Jej projekt został starannie opracowany tak, aby eliminować zagrożenia w największym możliwym stopniu oraz zwiększyć bezpieczeństwo operatora poprzez zastosowanie osłon i umieszczenie etykiet ostrzegawczych. Pewne zagrożenia mogą jednak występować nawet po podjęciu środków ostrożności. Określa się je mianem zagrożeń szczątkowych. W przypadku tej maszyny mogą one obejmować: gorąco, hałas, spaliny i tlenek węgla wydostające się z silnika; oparzenia powodowane rozgrzanym płynem hydraulicznym; zagrożenia pożarowe wynikające z niewłaściwych technik tankowania; paliwo i jego opary; urazy wynikające z nieprawidłowych technik podnoszenia; niebezpieczeństwo przygniecenia operatora, wynikające z nieprawidłowej eksploatacji maszyny (stopy, nogi lub ramiona wysunięte poza stanowisko pracy operatora), oraz osób przebywających w obszarze roboczym; zasłonięcie pola widzenia przez konstrukcję zabezpieczającą operatora przy przewróceniu maszyny (ROPS). 10 wc_si000247pl.fm

11 RD 27 Przepisy bezpieczeństwa Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz innym osobom, należy przed rozpoczęciem użytkowania maszyny dokładnie przeczytać i zrozumieć informacje dotyczące bezpieczeństwa, zamieszczone w tym podręczniku. wc_si000247pl.fm 11

12 Przepisy bezpieczeństwa RD Wskazówki w sprawie bezpieczeństwa podczas obsługi tej maszyny Kwalifikacje operatora Wyłącznie przeszkoleni pracownicy mogą uruchamiać, obsługiwać i wyłączać maszynę. Muszą oni także posiadać następujące kwalifikacje: odebrać instrukcje na temat prawidłowego użytkowania maszyny, zaznajomić się z wymaganymi zabezpieczeniami. Nie wolno dopuszczać, aby do maszyny miały dostęp lub obsługiwały ją: dzieci, osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wyposażenie ochrony osobistej (PPE) Przeszkolenie operatora Podczas użytkowania tej maszyny należy zakładać następujące elementy wyposażenia ochrony osobistej (PPE): ciasno dopasowaną odzież roboczą, która nie utrudnia ruchów, okulary ochronne z bocznymi osłonami, elementy ochrony słuchu, obuwie robocze lub buty z osłoną palców. Przed uruchomieniem maszyny: Należy zapoznać się dokładnie ze wskazówkami w sprawie obsługi zawartymi we wszystkich instrukcjach dołączonych do tej maszyny. Należy poznać rozmieszczenie i prawidłowe posługiwanie się wszelkimi elementami sterowania i zabezpieczeniami. Jeżeli potrzebne jest dodatkowe szkolenie, proszę skontaktować się z Wacker Neuson Corporation. Podczas obsługi tej maszyny: Nie wolno dopuścić do obsługi tej maszyny przez osoby bez odpowiedniego przeszkolenia. Osoby obsługujące tę maszynę mają obowiązek zapoznania się z czynnikami ryzyka i niebezpieczeństwami związanymi z nią. Zabezpieczeni a maszyny Przed uruchomieniem maszyny odblokować i schować pręt zabezpieczający przegubowego złącza sterującego. Dopóki pręt zabezpieczający jest zablokowany, urządzeniem nie można manewrować. Zaraz po uruchomieniu sprawdzić, czy wszystkie elementy sterujące działają poprawnie! Wymogi bezpiecznej obsługi maszyny: Nie używać maszyny w przypadku braku któregoś zabezpieczenia lub osłony, albo jeżeli nie działają one poprawnie. Nie obsługiwać maszyny w przypadku wadliwego działania jakiekolwiek elementu sterującego. Nie wolno modyfikować lub usuwać zabezpieczeń. Nie stosować akcesoriów i elementów dołączanych, które nie są zalecane przez firmę Wacker Neuson. Może to spowodować uszkodzenie maszyny i obrażenia. Zasady BHP Podczas obsługi tej maszyny: 12 wc_si000247pl.fm

13 RD 27 Przepisy bezpieczeństwa Podczas obsługi maszyny zawsze należy pozostać w pozycji siedzącej, z zapiętym pasem bezpieczeństwa. Należy mieć na uwadze zmiany położenia i ruch innych urządzeń oraz osób w miejscu pracy. Należy się upewnić, że inne osoby znajdują się w bezpiecznej odległości od urządzenia. Zatrzymać urządzenie, jeżeli w obszarze pracy maszyny znajdą się ludzie. Uważać na zmieniający się stan nawierzchni, np. nierówne podłoże, wzniesienia, brzegi wykopów, podłoże miękkie lub gruboziarniste. Upewnić się, że powierzchnia gruntu jest wystarczająco stabilna, aby utrzymać ciężar maszyny i nie ma ryzyka zsunięcia się, przewrócenia lub przechyłu walca. Uważać na ruchome części maszyny. Dłonie, stopy i luźne ubranie należy trzymać w bezpiecznej odległości od ruchomych części. Podczas obsługi maszyny należy nosić ubranie ochronne odpowiednie do warunków miejsca pracy. Podczas obsługi tej maszyny nosić okulary ochronne. Podczas przerw w eksploatacji należy przechowywać maszynę w odpowiednich warunkach. Wymaga ona przechowywania w czystym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Podczas obsługi tej maszyny: Nie najeżdżać na krawężniki i inne nierówności, które spowodowałyby wstrząs maszyny i operatora. Nie wolno dotykać silnika ani tłumika w trakcie pracy silnika, albo zaraz po jego wyłączeniu. Te zespoły nagrzewają się i mogą spowodować poparzenia. Nie dopuszczać, aby ktokolwiek jeździł na jakiejkolwiek części maszyny. Pasażerowie mogą doznać poważnych obrażeń ciała lub ulec śmierci w wypadkach związanych z upadkiem, przewróceniem lub stoczeniem się maszyny. Nie pozostawiać włączonej maszyny bez nadzoru. Nie pracować na maszynie wymagającej naprawy. Nie próbować uruchamiać maszyny stojąc obok niej. Silnik należy uruchamiać wyłącznie z siedzenia kierowcy, kiedy dźwignia zmiany kierunku ruchu jest w położeniu luzu (neutralnym). Nie uruchamiać maszyny, jeżeli brakuje korka paliwa lub jest on poluzowany. Obsługując tę maszynę nie należy korzystać z telefonu komórkowego ani wysyłać wiadomości tekstowych. Nie eksploatować maszyny z niezatwierdzonymi akcesoriami lub osprzętem. Nie transportować maszyny podczas eksploatacji. wc_si000247pl.fm 13

14 Przepisy bezpieczeństwa RD Zasady bezpiecznej obsługi silnika spalinowego OSTRZEŻENIE Silniki spalinowe są źródłem szczególnych zagrożeń podczas obsługi i uzupełniania paliwa. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i norm bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Należy przeczytać i zastosować się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji silnika oraz poniższych wskazówek bezpieczeństwa. NIEBEZPIECZEÑSTWO Gazy spalinowe z silnika zawierają tlenek węgla, śmiertelną truciznę. Wdychanie tlenku węgla może spowodować śmierć w ciągu kilku minut. NIGDY nie używać maszyny w takich zamkniętych przestrzeniach, jak tunel, jeśli nie zostanie zapewniona skuteczna wentylacja dzięki zastosowaniu wentylatorów przewodów wyciągowych. Bezpieczeństw o obsługi Bezpieczeństw o przy uzupełnianiu paliwa Podczas eksploatacji silnika: Nie zbliżać materiałów łatwopalnych do rury wydechowej. Przed uruchomieniem silnika sprawdzić, czy zbiornik paliwa nie przecieka i nie ma pęknięć. Nie obsługiwać maszyny w wypadku wycieku paliwa lub obluzowanych przewodów paliwowych. Podczas eksploatacji silnika: Nie wolno palić podczas obsługi maszyny. Nie wolno uruchamiać silnika w pobliżu iskier lub otwartego ognia. Nie wolno dotykać silnika ani tłumika w trakcie pracy silnika, albo zaraz po jego wyłączeniu. Nie uruchamiać maszyny, jeżeli brakuje korka paliwa lub jest on poluzowany. Nie uruchamiać silnika, jeżeli doszło do rozlania paliwa lub wyczuwalny jest zapach paliwa. Odsunąć maszynę od miejsca rozlania i wytrzeć ją do sucha przed uruchomieniem. Przy uzupełnianiu paliwa do silnika: Natychmiast uprzątnąć wszelkie rozlane paliwo. Tankować należy w miejscach z dobrą cyrkulacją powietrza. Po tankowaniu pamiętać o założeniu korka wlewu paliwa. Nie palić. Nie wolno dolewać paliwa do pracującego lub rozgrzanego silnika. Nie wolno uzupełniać paliwa do silnika w pobliżu iskier lub otwartego ognia. Nie uzupełniać paliwa, jeśli maszyna jest umieszczona na wózku wyposażonym w wykładzinę z tworzywa sztucznego. Elektryczność statyczna może spowodować zapłon paliwa lub oparów paliwa. 14 wc_si000247pl.fm

15 RD Zasady bezpiecznego serwisu Przepisy bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Nieodpowiednia konserwacja maszyny może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa! Aby maszyna pracowała wydajnie i bezpiecznie, niezbędna jest jej okresowa konserwacja i sporadyczne naprawy. Wykonując okresowe czynności konserwacyjne ZAWSZE należy przestrzegać zaleceń podręcznika operatora. Wyposażenie ochrony osobistej Środki ostrożności Akcesoria, zabezpieczenia i modyfikacje Wymiana części i oznaczeń Podczas serwisowania lub konserwowania tej maszyny nosić następujący sprzęt ochrony osobistej: ciasno dopasowaną odzież roboczą, która nie utrudnia ruchów, okulary ochronne z bocznymi osłonami, elementy ochrony słuchu, obuwie z noskami ochronnymi. Ponadto przed serwisem lub konserwacją tej maszyny: związać z tyłu długie włosy, zdjąć biżuterię (w tym także obrączkę). Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy przeczytać i zrozumieć procedury serwisu przed podjęciem jakichkolwiek prac serwisowych maszyny. Niektóre procedury serwisu wymagają odłączenia akumulatora maszyny. Przed eksploatacją MUSZĄ być wykonane wszelkie regulacje i naprawy maszyny. NIE WOLNO obsługiwać maszyny, jeżeli jest uszkodzona lub działa nieprawidłowo. Wszelkie regulacje i naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi. Przed serwisowaniem maszyny zatrzymać silnik. Jeśli silnik jest uruchamiany elektrycznie, odłączyć zacisk ujemny akumulatora. Zablokować przegubowe złącze sterujące prętem zabezpieczającym przed podnoszeniem i serwisem maszyny. Obydwie części maszyny mogą niespodziewanie złożyć się ze sobą i spowodować poważne obrażenia. Nie modyfikować, spawać ani nawiercać ram obudowy zabezpieczenia operatora (ROPS), w które maszyna jest wyposażona fabrycznie. Nie luzować i nie wyjmować śrub. Nie wolno spawać, nawiercać ani modyfikować pękniętej ramy bezpieczeństwa. Nie wprowadzać modyfikacji maszyny bez wyraźnej, pisemnej zgody producenta. Wymieniać zużyte lub uszkodzone części. Gdy wymagane jest użycie części zamiennych, używać tylko części zamiennych Wacker Neuson lub części równoważnych z oryginalnymi w zakresie wszystkich specyfikacji, np. wymiarów fizycznych, typu, wytrzymałości i materiału. wc_si000247pl.fm 15

16 Przepisy bezpieczeństwa RD 27 Nie podejmować prób naprawy uszkodzonych pasa bezpieczeństwa lub klatki ROPS. Wymienić te podzespoły przed użytkowaniem maszyny. Wymienić brakujące lub nieczytelne oznaczenia. Oznaczenia zawierają ważne instrukcje obsługi i ostrzegają o niebezpieczeństwach i zagrożeniach. Regularnie sprawdzać zamocowanie zewnętrznych połączeń. Podnoszenie i transport Podczas podnoszenia maszyny: Upewnić się, że zawiesia, łańcuchy, haki, rampy, dźwigniki oraz inne rodzaje urządzeń do podnoszenia są dobrze przymocowane i mają wystarczający udźwig, aby bezpiecznie podnieść i utrzymać maszynę. Podczas podnoszenia maszyny zawsze zwracać uwagę na miejsca przebywania innych osób. Sposoby ograniczenia ryzyka obrażeń: Nie stawać pod maszyną podczas jej podnoszenia bądź transportu. Nie wchodzić na maszynę podczas jej podnoszenia bądź transportu. Czyszczenie i serwisowanie maszyny Podczas czyszczenia i serwisowania maszyny: Obszar wokół tłumika musi pozostać wolny od śmieci, takich jak liście, papier, karton itp. Rozgrzany tłumik może zapalić śmieci i spowodować pożar. Utrzymywać maszynę w czystości oraz dbać o czytelność oznaczeń. Dłonie, stopy i luźne ubranie należy trzymać w bezpiecznej odległości od ruchomych części. Podczas czyszczenia i serwisowania maszyny: Nie usuwać osłony filtra powietrza, wkładu papierowego ani filtra wstępnego, gdy silnik pracuje. Nie wolno otwierać korka chłodnicy podczas pracy silnika lub przed jego schłodzeniem. Może dojść do ciężkiego poparzenia! Nie czyścić i nie serwisować maszyny przy włączonym silniku. Wirujące części maszyny mogą spowodować ciężkie obrażenia ciała. Nie używać benzyny lub innych paliw bądź łatwopalnych rozpuszczalników do czyszczenia części, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach. Opary z paliw lub rozpuszczalników mogą spowodować wybuch. Nie przewracać maszyny w celu czyszczenia lub z innego powodu. 16 wc_si000247pl.fm

17 RD 27 Przepisy bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń. Płyn hydrauliczny pod ciśnieniem może przeniknąć skórę, wywołać oparzenia, utratę wzroku lub spowodować inne zagrożenia. Ustawić wszystkie elementy sterowania w położeniu neutralnym, wyłączyć silnik i poczekać na schłodzenie płynów przed rozkręceniem złączy hydraulicznych lub umocowaniem mierników do testowania. Nie otwierać przewodów hydraulicznych lub luzować łączy hydraulicznych podczas pracy silnika! Przed rozkręceniem złączy lub przewodów hydraulicznych sprawdzić, czy w obwodzie zostało wyrównane ciśnienie. Przecieki płynów z niewielkich otworów są często prawie niewidoczne. NIE WOLNO sprawdzać przecieków gołymi rękami. Wykorzystać do tego celu kawałek tektury lub drewna. Zawsze potwierdzić, że przewody zostały podłączone ponownie do właściwych gniazd. Niewłaściwe podłączenie może wywołać uszkodzenie maszyny i/lub obrażenia personelu znajdującego się na maszynie lub w jej pobliżu. Zawsze montować z powrotem urządzenia zabezpieczające i osłony po zakończeniu napraw i konserwacji. Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić, czy wszystkie narzędzia zostały z niej usunięte i czy części zamienne oraz elementy regulacyjne są dobrze przymocowane. wc_si000247pl.fm 17

18 Wytwórnie RD 27 2 Wytwórnie 2.1 Położenie napisów ostrzegawczych q v n x v n s g w p d a o i g k b u k c g f d g h r t f j m l d g f wc_gr wc_si000393pl.fm

19 RD Oznakowanie BHP i ostrzeżenia Wytwórnie Nr Znak graficzny Definicja b NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed eksploatacją tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć niniejszy Podręcznik operatora. Pominięcie tego kroku zwiększa ryzyko wystąpienia obrażeń operatora lub innych osób. Silniki wydzielają tlenek węgla, należy używać maszynę w miejscach z dobrą cyrkulacją powietrza. Aby zmniejszyć ryzyko utraty słuchu, podczas pracy z urządzeniem należy nosić środki ochrony słuchu. Zawsze zapinać pas bezpieczeństwa podczas pracy na maszynie. Nie prowadzić maszyny w poprzek stoku. c NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie uduszeniem. Przeczytać dokładnie instrukcje obsługi, aby uzyskać instrukcje. W pobliżu maszyny nie mogą występować iskry, płomienie, ani palące się przedmioty. Zatrzymać silnik przed dodaniem paliwa. Stosować tylko olej napędowy. STOP d ZWRACANIE UWAGI! Punkt zaczepu do podnoszenia. wc_si000393pl.fm 19

20 Wytwórnie RD 27 Nr Znak graficzny Definicja f OSTRZEŻENIE! Nie wchodzić w obszar miażdżenia. h OSTRZEŻENIE! Przed serwisowaniem odłączyć akumulator. Przeczytać Instrukcję napraw. Niebezpieczeństwo wybuchu. Akumulator może wydzielać wodór, który ma właściwości wybuchowe. Umieszczać akumulator z dala od iskier lub płomieni. l OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo ściśnięcia. Elementy obracające się. m OSTRZEŻENIE! Zawartość pod ciśnieniem. Nie otwierać w stanie gorącym! 20 wc_si000393pl.fm

21 RD 27 Wytwórnie Nr Znak graficzny Definicja n OSTRZEŻENIE! Nie wchodzić w obszar miażdżenia. s OSTRZEŻENIE! Nie nawiercać lub spawać konstrukcji ROPS. Przeczytać Instrukcję obsługi. t OSTRZEŻENIE! Nie wchodzić w obszar miażdżenia. Miejsce blokowania przegubowego złącza sterującego. Zablokować złącze sterujące przed serwisem maszyny. Przeczytać Instrukcję napraw. wc_si000393pl.fm 21

22 Wytwórnie RD Oznakowanie informacyjne Nr Znak graficzny Definicja a 2-4 ) ) 7 ) * , ) ) ) ) 7 ) + ) * - 4, - 4 -, / 0 ; ) 9 ) + - 4, * 7 6 4, 1- * * ), - 4 ) ) 7. * - 9 ) , * / ) 6 * , * ) ) , ) 7 ), ) + 1, - * , - ) ) ) + 6 ) ) 5 7, * 7 1, 4 9 ) ) ) 2 ) 4 ) 2 -, ) 4 ), 1+ 1 ) ) , - 2 1, ) ) ) , * ) ), : - 2 ) ) 14 - # ' $ Podręcznik operatora powinien być przechowywany na urządzeniu. Kopię podręcznika operatora można zamówić u lokalnego dystrybutora firmy Wacker Neuson. e Do każdej maszyny dołączona jest tabliczka znamionowa określająca jej typ, nr handlowy, nr wersji i nr fabryczny. Należy zanotować informacje umieszczone na tabliczce, aby były dostępne w przypadku zagubienia lub uszkodzenia tabliczki. Podczas zamawiania części lub usług serwisowych, użytkownik jest zawsze proszony o podanie numeru modelu, numeru handlowego maszyny, numeru wersji oraz numeru seryjnego urządzenia. g Miejsce umocowania. i HYDRAULIC OIL HYDRAULIKÖL ACEITE HIDRÁULICO HUILE HYDRAULIQUE Zawór spustowy płynu hydraulicznego. 22 wc_si000393pl.fm

23 RD 27 Wytwórnie Nr Znak graficzny Definicja j Wlew zbiornika płynu hydraulicznego. k Napełnianie zbiornika wody. o Spust oleju silnikowego. ENGINE OIL MOTOROEL ACEITE DE MOTOR HUILE À MOTEURS p STOP Pozycje stacyjki kluczyka zapłonu. Zasilanie do świec żarowych. Silnik zatrzymany (WYŁ). Silnik włączony WŁ. Zasilanie do rozrusznika. wc_si000393pl.fm 23

24 Wytwórnie RD 27 Nr Znak graficzny Definicja q Pozycje dźwigni przepustnicy. Wysoka prędkość. Niska prędkość. r Włącznik uruchamiania i zatrzymywania wibracji. Pozycje dźwigni ruchu postępowego i wstecznego. u Identyfikacja bezpieczników. v 1 Dokręcić śrubę, aby zmniejszyć wibracje. Przeczytać Instrukcję obsługi. 2 wc_gr w Gwarantowany poziom hałasu w db(a). 24 wc_si000393pl.fm

25 RD 27 Wytwórnie Nr Znak graficzny Definicja x ROPS certyfikacji etykiety y Biodegradowalne zbiornika oleju hydraulicznego (jesli jest w wyposazeniu) wc_si000393pl.fm 25

26 Podnoszenia i transportu RD 27 3 Podnoszenia i transportu 3.1 Podnoszenie maszyny Wymagane warunki Sprzęt do podnoszenia (dźwig lub podnośnik) o udźwigu co najmniej 2722 kg Cztery haki do podnoszenia i łańcuchy o udźwigu co najmniej 2722 kg. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. Awaria przyrządów zastosowanych do podnoszenia może spowodować zmiażdżenie osób znajdujących się w pobliżu. Nie wolno stawać pod maszyną ani wchodzić na nią podczas podnoszenia bądź przesuwania. Przyrządy do podnoszenia zaczepiać wyłącznie do wyznaczonych punktów podnoszenia. Czynności Wykonać następujące czynności w celu podniesienia maszyny. 1. Zatrzymać silnik. 2. Zaciągnąć hamulec. 3. Zablokować złącze sterujące (a). 4. Przymocować hakami lub klamrami jeden łańcuch do podnoszenia do każdego z czterech zaczepów do podnoszenia (b) na maszynie (dwa po każdej stronie). 5. Umocować przeciwległe końce łańcuchów do podnośnika. 6. Podnieść maszynę zgodnie z potrzebami.. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo zmiażdżenia/uszkodzenia maszyny Klatka zabezpieczająca operatora w razie wywrócenia (ang. skrót ROPS) (c) ma za zadanie wyłącznie ochronę operatora podczas wypadków, w których dochodzi do wywrócenia lub znacznego przechyłu maszyny Nie używać klatki zabezpieczającej ROPS do podnoszenia maszyny. Do podnoszenia stosować wyłącznie wyznaczone punkty podnoszenia. Zob. "Podnoszenie maszyny" 26 wc_tx001351pl.fm

27 RD Mocowanie maszyny do platformy i przewóz Podnoszenia i transportu Wymagane warunki Czynności Silnik wyłączony Hamulec parkingowy WŁ Wykonać następujące czynności w celu umocowania maszyny do platformy. 1. Upewnić się, że pojazd, na którym maszyna ma być przewożona ma odpowiednie rozmiary i nośność. Rozmiary i ciężar roboczy maszyny znaleźć można w Danych technicznych. 2. Zablokować złącze sterujące (a). c c wc_gr Przymocować liny stalowe lub łańcuchy do każdego z czterech zaczepów do podnoszenia (b) na maszynie (dwa po każdej stronie) i dwa punkty mocowania (c) z przodu i tyłu urządzenia. 4. Zaczepić przeciwległe końce łańcuchów do pojazdu o wystarczającej nośności. Wskazówka: Przy wyłączonym silniku wysokoprężnym lub uszkodzonym układzie hydraulicznym przekładnia jest zazwyczaj na hamulcu, chyba że wystąpił błąd lub hamulce zostały wyłączone ręcznie. NOTYFIKACJA: Podczas mocowania urządzenia nie przekładać lin ani łańcuchów przez ramę maszyny ani przez złącze przegubowe. Może to spowodować jej uszkodzenie. NOTYFIKACJA: Podczas przywiązywania maszyny do pojazdu nie dociskać do końca zawieszenia. Może to spowodować jego uszkodzenie. NOTYFIKACJA: Nie pozostawiać maszyny przymocowanej linami czy łańcuchami do platformy na dłuższy czas (z wyjątkiem transportu maszyny). Może to spowodować jego uszkodzenie. wc_tx001351pl.fm 27

28 Obsługa RD 27 4 Obsługa 4.1 Przygotowanie maszyny do pierwszego użycia Przygotowani e do pierwszego użycia W celu przygotowania maszyny do pierwszego użycia należy: 1. Zadbać o usunięcie z maszyny wszystkich luźnych elementów opakowania. 2. Sprawdzić maszynę i jej poszczególne części pod względem występowania uszkodzeń. Nie używać maszyny w razie stwierdzenia występowania widocznego uszkodzenia! Natychmiast zwrócić się o pomoc do dealera firmy Wacker Neuson. 3. Zapoznać się ze spisem wszystkich elementów dostarczonych z maszyną i sprawdzić, czy zostały ujęte wszystkie luźne części składowe i elementy złączne. 4. Przymocować części dotychczas nie przymocowane. 5. Uzupełnić wszystkie potrzebne płyny, w tym paliwo, olej silnikowy oraz elektrolit akumulatora. 6. Przemieścić maszynę do jej lokalizacji roboczej. 4.2 Pozycja operatora Operator jest odpowiedzialny za bezpieczne i efektywne użytkowanie tej maszyny. Zachowanie pełnej kontroli nad maszyną nie jest możliwe, jeśli operator nie utrzymuje przez cały czas prawidłowej pozycji roboczej. Eksploatując tę maszynę, operator musi: siedzieć w fotelu operatora, zwrócony do przodu, mieć odpowiednio ustawiony i zapięty pas bezpieczeństwa, obie stopy ułożyć na pomoście sterowniczym, cały czas trzymać jedną rękę na kierownicy, mieć drugą rękę wolną w celu obsługiwania w razie potrzeby elementów sterujących 28 wc_tx000814pl.fm

29 RD Rozmieszczenie elementów do obsługi i konserwacji Obsługa Oznaczenie na ilustracji Opis Oznaczenie na ilustracji Opis a Dźwignia przepustnicy l Przełącznik wibracji b Stacyjka m Wyłącznik wibracji (WŁ/ WYŁ) c Lampka ostrzegawcza n Przełącznik pompy wodnej alternatora d Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju silnikowego o Lampka ostrzegawcza temperatury silnika e Lampka ostrzegawcza temperatury płynu hydraulicznego p Licznik godzin pracy f Dźwignia ruchu postępowego i wstecznego q Przełącznik kierunkowskazu g Sygnał dźwiękowy r Lampka ostrzegawcza Włączonych świateł awaryjnych h i s t Włącznik świateł awaryjnych Przełącznik dzielnika przepływu (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) j Wyłącznik oświetlenia u Wskaźnik kierunkowskazu k Skrzynka bezpieczników v Lampka wskaźnikowa WŁ świateł w Wyłącznik oświetlenia Lampka ostrzegawcza i przycisk hamulca postojowego Lampka ostrzegawcza włączonych wibracji Oznaczenie na ilustracji Opis Oznaczenie na ilustracji Opis 1 Silnik Diesla 7 Silnik hydrauliczny wzbudnicy przedniej 2 Pompa przepływu płynu hydraulicznego 3 Silnik przedniej przekładni hydraulicznej 4 Silnik hydrauliczny wzbudnicy tylnej 5 Pompa hydrauliczna wzbudnicy 6 Pompa hydrauliczna układu sterowania 8 Silnik tylnej przekładni hydraulicznej 9 Serwomechanizm układu sterowania 10 Hamulec 11 Chłodnica płynu hydraulicznego 12 Pompa elektryczna wodna wc_tx000814pl.fm 29

30 Obsługa RD 27 v w r q u i s e d o c h p n l g j b a k t m f wc_gr wc_tx000814pl.fm

31 RD 27 Obsługa 4.4 Odblokowywanie/blokowanie przegubowego złącza sterującego Blokowanie Przed podnoszeniem maszyny, transportowaniem jej lub serwisem ZABLOKOWAĆ sworzeń przegubowego złącza sterującego (a). Odblokowywanie Przed przystąpieniem do pracy na maszynie ODBLOKOWAĆ sworzeń przegubowego złącza sterującego (b). NOTYFIKACJA: Próba prowadzenia maszyny przy zablokowanym przegubowym złączu sterującym może spowodować uszkodzenie cylindra sterującego i mechanizmu blokującego. wc_tx000814pl.fm 31

32 Obsługa RD Zastosowanie obudowy zabezpieczającej operatora w razie wywrócenia (ROPS) Informacje podstawowe Maszyna wyposażona jest w obudowę zabezpieczającą operatora w razie wywrócenia maszyny (ang. skrót ROPS). ROPS ma za zadanie chronić operatora przed wypadkiem związanym z przewróceniem maszyny. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. Przewrócenie się maszyny może spowodować zmiażdżenie operatora. Nie eksploatować maszyny bez zamontowanego systemu ROPS. Ustalanie położenia Wykonać następujące czynności w celu ustawienia ROPS w pionie. 1. Podeprzeć ROPS (a) przy użyciu dźwigu z odpowiednimi linami wytrzymującymi ciężar 70 kg. 2. Zdjąć przetyczkę (b) i wyciągnąć kołek zabezpieczający (c). 3. Podnieść ROPS w położenie górne. 4. Włożyć kołek mocujący i zabezpieczyć go przetyczką. 5. Dokręcić śrubę regulacyjną (d), aby osiągnąć żądany poziom redukcji wibracji. Podczas posługiwania się walcem obudowa ROPS powinna pozostać w położeniu wysuniętym (górnym). OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zmiażdżenia/uszkodzenia maszyny. System ROPS ma za zadanie wyłącznie ochronę operatora podczas wypadków, w których dochodzi do wywrócenia lub znacznego przechyłu maszyny, i nie może być używana do podnoszenia maszyny. Do podnoszenia stosować wyłącznie wyznaczone punkty podnoszenia. Zob. Podnoszenie maszyny. 32 wc_tx000814pl.fm

33 RD 27 Obsługa OSTRZEŻENIE Ryzyko doznania obrażeń ciała. System ROPS nie stanowi uchwytu dla pasażerów. Pasażerowie mogą doznać poważnych obrażeń ciała lub ulec śmierci w wypadkach związanych z upadkiem, przewróceniem lub stoczeniem się maszyny. Nie dopuszczać, aby ktokolwiek jeździł na jakiejkolwiek części maszyny. Sprawdzanie stanu Zasady ponownego mocowania Co miesiąc sprawdzić: Dokręcenie wszystkich śrub utrzymujących ROPS Ramę ROPS pod kątem zardzewienia, pęknięć lub innych uszkodzeń Podczas ponownego mocowania ROPS: Stosować oryginalne śruby i nakrętki. Nasmarować śruby olejem przed zamocowaniem ROPS. Dokręcić śruby podanymi momentami obrotowymi. NOTYFIKACJA: Nie nawiercać i nie spawać konstrukcji ROPS. Nawiercanie lub spawanie konstrukcji ROPS spowoduje anulowanie certyfikatu konstrukcji ROPS. wc_tx000814pl.fm 33

34 Obsługa RD Instalacja koguta (światła ostrzegawczego) Informacje podstawowe Czynności Kogut zacznie świecić i obracać się po włączeniu (WŁ) stacyjki zapłonu. Wykonać następujące czynności w celu instalacji koguta. 1. Przewlec przewód zasilania (c) przez słup lampy i podłączyć do górnej złączki. a d b c wc_gr Umieścić złączkę w słupie lampy. 3. Umieścić cokół lampy (a) w konstrukcji ROPS po lewej stronie i dokręcić śrubę dociskową (b). 4. Nasunąć koguta (d) na cokół lampy. 4.7 Wykorzystanie pasa bezpieczeństwa Środki ostrożności Użycie Zawsze zapinać pas podczas pracy na maszynie. Korzystanie z pasa bezpieczeństwa: 1. Wyciągnąć pas (c) ze zwijacza płynnym ruchem. c d a b wc_gr Włożyć zaczep pasa bezpieczeństwa (b) do klamry (a). 3. Przełożyć pas bezpieczeństwa nisko przez biodra. Zwijacz dostosuje długość pasa i zablokuje się. 4. Wcisnąć przycisk zwalniający (d) przy klamrze, aby odpiąć pas bezpieczeństwa. Pas bezpieczeństwa automatycznie powróci do zwijacza. 34 wc_tx000814pl.fm

35 RD 27 Obsługa 4.8 Regulacja położenia fotela Informacje podstawowe Przy ustawieniu pozycji i naprężenia (sprężystości) należy wziąć pod uwagę warunki robocze oraz wagę operatora. Sposób regulacji Fotel można regulować na trzy sposoby: Naprężenie Przesuw do przodu i do tyłu Przesuw na boki (opcja) Pokrętłem (a) można wyregulować naprężenie fotela (w zakresie od 60 kg do maksymalnie 120 kg). Dźwignią (b) można ustawić odległość pomiędzy siedzeniem aprzyrządami sterującymi pojazdem w osi przód-tył. Położenie boczne można ustawić przez wstawienie sworznia (c) w jeden z trzech otworów pozycjonujących (jeżeli maszyna jest w nie wyposażona). 4.9 Ustawianie kolumny kierowniczej Informacje podstawowe Można wyregulować kąt kolumny kierowniczej w zależności od warunków pracy, wzrostu operatora i upodobań osobistych. Sposób regulacji Kąt kolumny kierowniczej można uregulować następująco: 1. Poluzować cztery śruby mocujące (a) u podstawy kolumny kierowniczej. 2. Zmienić kąt kolumny kierowniczej do przodu lub do tyłu zgodnie z potrzebami. 3. Po znalezieniu odpowiedniego kąta, docisnąć śruby montażowe. wc_tx000814pl.fm 35

36 Obsługa RD Ustawianie prętów zgarniaka Wymagane warunki Położenia Maszyna wyłączona Hamulec postojowy zaciągnięty Każdy z bębnów ma dwa zgarniaki (a, b). Można je ustawić w położeniu do jazdy (1) lub do zgarniania (2). 36 wc_tx000814pl.fm

37 RD Stosowanie urządzeń zabezpieczających przed wandalizmem Obsługa Informacje podstawowe Części maszyny mogą zostać rozkradzione bądź umyślnie zniszczone w przypadku pozostawienia maszyny bez nadzoru. Części te można zabezpieczyć kłódką przed nieupoważnionym dostępem lub użyciem. Części zamykane na kłódkę: Maska silnika Pokrywa deski rozdzielczej Schowek na podręcznik operatora Czynności Wykonać następujące czynności w celu zabezpieczenia maszyny kłódką. 1. Zamknąć maskę silnika i umocować kłódkę do ucha (a). wc_gr Nasunąć pokrywę deski rozdzielczej i umocować kłódkę do ucha (b). 3. Zamknąć pokrywę schowka na instrukcję obsługi i umocować kłódkę do ucha (c). Wskazówka: Kłódki stanowią standardowe wyposażenie maszyny. wc_tx000814pl.fm 37

38 Obsługa RD System spryskiwania wodą Położenia przełącznika Wodę ze zbiornika do dysz dostarcza pompa elektryczna. Silnik pompy wodnej sterowany jest przełącznikiem. Przełącznik posiada trzy położenia: Położenie 1: uruchamia spryskiwanie nieciągłe Położenie środkowe (0): wyłącza spryskiwacze Położenie 2: uruchamia spryskiwanie ciągłe 0 Zasady korzystania Podczas korzystania z systemu spryskiwania wodą należy: Sprawdzić, czy zbiornik jest wypełniony wodą. Używać tylko czystej wody. Woda brudna, nawet po przefiltrowaniu, może zatkać system. Utrzymywać czystość i starannie konserwować system wody. Zob. rozdzia³ Konserwacja. Jeżeli spryskiwacze nie działają natychmiast po włączeniu systemu, niezbędne może być odpowietrzenie przewodów wodnych. Otwarcie zaworu przeponowego (a) podczas pracy systemu usunie powietrze z przewodów. Kiedy woda zacznie wypływać przez dysze, zamknąć zawór przeponowy. Regulacja Sposób regulacji kąta spryskiwania: Wsunąć wkrętak do dyszy (b) i regulować. Wskazówka: Sprawdzić, czy spryskująca woda pokrywa całą długość bębna. Osuszanie zbiornika Zimą i po spadku temperatury poniżej 0 C należy spuścić wodę z układu spryskiwania. Zob. rozdział Spuszczanie wody z uk³adu spryskiwaczy. 38 wc_tx000814pl.fm

39 RD 27 Obsługa 4.13 Dźwignia ruchu postępowego i wstecznego Informacje podstawowe Napęd przekazywany jest na oba bębny walca. Silniki hydrauliczne zamontowane przy każdym z bębnów napędzane są bezstopniową pompą o zmiennej objętości skokowej poprzez przekładnię hydrostatyczną. Wyboru kierunku jazdy (wstecz/w przód) dokonuje się za pomocą dźwigni ruchu postępowego i wstecznego, umieszczonej z boku siedzenia kierowcy. Kierunek jazdy Przestawić dźwignię ruchu postępowego i wstecznego w położenie DO PRZODU (f) lub DO TYŁU (r) w zależności od wymaganego kierunku jazdy. Sposób zmiany kierunku jazdy z DO PRZODU na DO TYŁU i odwrotnie: 1. Przestawić dźwignię ruchu postępowego i wstecznego (n) w położenie N NEUTRALNE. 2. Poczekać, aż maszyna zatrzyma się całkowicie. 3. Przestawić dźwignię ruchu postępowego i wstecznego w położenie nowego kierunku jazdy. Wskazówka: Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, maszyna wyposażona jest w blokadę umożliwiającą włączenie silnika tylko wówczas, gdy dźwignia ruchu postępowego i wstecznego znajduje się położeniu neutralnym (luz). Prędkość jazdy Walec może poruszać się z prędkością od ZERA do maksymalnie dozwolonej prędkości 10 km/h. Im bardziej wysunięta do przodu lub do tyłu jest dźwignia ruchu postępowego lub wstecznego, tym szybciej będzie poruszał się walec. Prędkość jazdy jest jednakowa DO PRZODU i DO TYŁU. Wskazówka: Podczas jazdy po pochyłej powierzchni należy utrzymywać dźwignię ruchu postępowego i wstecznego na minimalnej prędkości jazdy. Hamowanie Dźwignia ruchu postępowego i wstecznego może służyć do hamowania silnikiem. Przesunięcie dźwigni ruchu postępowego i wstecznego w położenie neutralne zatrzymuje maszynę. System weryfikacji obecności operatora Maszyna wyposażona jest w system weryfikacji obecności operatora. Uniemożliwia on poruszanie się maszyny do przodu lub do tyłu bez obecności operatora na siedzeniu. Operator powinien zawsze pozostawać na siedzeniu. wc_tx000814pl.fm 39

40 Obsługa RD Alarm cofania Położenie Alarm cofania (e) umiejscowiony jest w tylnej części maszyny. Obsługa Włączyć silnik i przestawić dźwignię ruchu postępowego i wstecznego w położenie ruchu wstecznego. Natychmiast powinien odezwać się sygnał cofania. Alarm cofania pozostanie włączony do momentu przestawienia dźwigni w położenie neutralne lub ruchu postępowego. Jeśli alarm cofania się nie odezwie, dokonać niezbędnych napraw przed przystąpieniem do eksploatacji walca. e wc_gr wc_tx000814pl.fm

41 RD 27 Obsługa 4.15 Wykorzystanie dzielnika przepływu (jeśli maszyna jest w niego wyposażona) Informacje podstawowe Opcjonalnym wyposażeniem tej maszyny jest dzielnik przepływu. Niejednolite warunki glebowe, takie jak luźny piasek w połączeniu z większymi cząstkami może spowodować obracanie się bębnów z nierówną prędkością. Może to utrudnić ruch maszyny. Dzielnik przepływu wyrównuje przepływ płynu hydraulicznego do silników napędowych, co umożliwia wznowienie ruchu. Przełącznik dzielnika przepływu Przełącznik uruchamiający dzielnik przepływu jest obsługiwany stopą. Aby włączyć dzielnik przepływu należy wykonać następujące czynności. 1. Odnaleźć włącznik (a) na platformie operatora na prawo od kolumny kierowniczej. a wc_gr Jedno naciśnięcie włącznika włącza system dzielnika przepływu. 3. Ponowne naciśnięcie włącznika wyłącza dzielnik. NOTYFIKACJA: Dzielnik przepływu służy wyłącznie do sporadycznego użycia. Ciągłe posługiwanie się dzielnikiem przepływu spowoduje przegrzanie płynu hydraulicznego i może doprowadzić do uszkodzenia układu hydraulicznego. Dzielnikiem przepływu należy posługiwać się tylko wówczas, gdy trzeba wznowić ruch maszyny. wc_tx000814pl.fm 41

42 Obsługa RD Układ wibracji Informacje podstawowe Przełącznik trybu wibracji Maszyna wyposażona jest we wzbudnik na każdym z bębnów. Napęd na nie przekazywany jest z silników hydraulicznych zębatych. Silniki wzbudnic zasilane są hydraulicznymi pompami zębatymi o stałej pojemności skokowej. Położenie 1: wibracja tylko bębna przedniego. Położenie 2: wibracja obydwu bębnów. Kiedy ten przełącznik jest włączony i znajduje się w położeniu 1 lub 2, zapala się lampka (i) na panelu sterowania. Przełącznik wibracji WŁ-WYŁ Aby włączyć wibracje, nacisnąć przycisk (m). Aby zatrzymać wibracje, nacisnąć ponownie przycisk (m). NOTYFIKACJA: Wibracje nie powinny pozostawać włączone podczas dłuższego postoju maszyny. Pozostawienie wzbudnicy włączonej na dłuższy okres czasu podczas postoju maszyny może doprowadzić do uszkodzenia wzbudnicy. Wskazówka: Wibracje nie będą działać po przestawieniu dźwigni ruchu w przód/ w tył w położenie NEUTRALNE. Częstotliwość Położenie 1: Stosować podczas uruchamiania lub wyłączania silnika. Położenie 2: Około 55 Hz wibracji. Położenie 3: Około 66 Hz wibracji. Wskazówka: Podczas pracy maszyny stosować zawsze położenie 2 lub położenie wc_tx000814pl.fm

43 RD Hamulec postojowy Obsługa Informacje podstawowe W celu ułatwienia utrzymania maszyny w bezruchu po jej zaparkowaniu każdy z silników napędu bębnów wyposażony jest w mechaniczny hamulec postojowy. Hamulce te uruchamiane są sprężyną, a zwalniane hydraulicznie (SAHR). Hamulce postojowe uruchamiają się, kiedy: Przycisk hamulca postojowego (h) jest naciśnięty. Silnik jest wyłączony. Operator podnosi się z siodełka. Wystąpi usterka układu hydraulicznego. h wc_gr Zaciąganie i zwalnianie hamulca Wciśnięcie przycisku uruchamia hamulec postojowy. Przy wciśniętym klawiszu świeci się wskaźnik ostrzegawczy Hamulce włączone. Pociągnięcie klawisza w górę umożliwia zwolnienie hamulców postojowych. Wskazówka: Zwolnienie hamulców postojowych możliwe jest tylko wnastępujących warunkach: Silnik pracuje. Dźwignia ruchu postępowego i wstecznego musi być w położeniu neutralnym. Operator musi siedzieć na siodełku. Wykorzystanie w sytuacjach awaryjnych NOTYFIKACJA: Nie posługiwać się hamulcami postojowymi do zatrzymania maszyny w zwykłych warunkach pracy. Użycie hamulca postojowego podczas ruchu maszyny może uszkodzić silniki napędowe. Hamulcami postojowymi posługiwać się tylko do zatrzymywania maszyny w sytuacjach awaryjnych. Na przykład: W wypadku awarii głównego układu hamulca hydraulicznego (brak hamowania po przestawieniu dźwigni ruchu postępowego i wstecznego wpołożenie neutralne) Podczas utraty kontroli i przyspieszania ruchu walca w dół zbocza wc_tx000814pl.fm 43

44 Obsługa RD Lampki ostrzegawcze Lampka ostrzegawcza Opis Wymagane działanie Ciśnienie oleju silnikowego Czy silnik nie przegrzał się Alternator Temperaturę płynu hydraulicznego Wskaźnik ostrzegawczy (d) zaświeci się po przestawieniu kluczyka w stacyjce w położenie WŁ, a zgaśnie po włączeniu silnika, jeżeli ciśnienie oleju jest prawidłowe. Świecący się wskaźnik ostrzegawczy (o) informuje o przegrzewaniu się silnika. Wskaźnik ostrzegawczy (c) zaświeci się po przestawieniu kluczyka w stacyjce w położenie WŁ, a zgaśnie po włączeniu silnika, jeżeli ładowanie jest prawidłowe. Świecący się wskaźnik ostrzegawczy (e) informuje o tym, że płyn hydrauliczny jest zbyt gorący. Wyłączyć silnik natychmiast, jeżeli lampka zapali się podczas pracy silnika. Sprawdzić: Poziom oleju silnikowego Lepkość oleju silnikowego Jeżeli ta lampka zapali się, natychmiast wyłączyć silnik. Sprawdzić: poziom cieczy chłodzącej silnika. Wyłączyć silnik natychmiast, jeżeli lampka zapali się podczas pracy silnika. Sprawdzić: Pasek alternatora Jeżeli ta lampka zapali się, natychmiast wyłączyć silnik. Sprawdzić: Poziom płynu hydraulicznego Lepkość płynu hydraulicznego d o e c wc_gr wc_tx000814pl.fm

45 RD Światła i sygnał dźwiękowy Obsługa Informacje podstawowe Identyfikacja świateł Przełącznik obrotowy na desce rozdzielczej doprowadza zasilanie do świateł maszyny. Reflektory (a) Światło robocze (b) Światła przedniego kierunkowskazu/reflektory robocze (c) Światła tylnego kierunkowskazu/reflektory robocze (d) c a c d b d wc_gr Działanie świateł isygnału dźwiękowego Pozycja O: wszystkie światła wyłączone Pozycja 1: włączone reflektory i reflektory robocze Pozycja 2: włączone reflektory, reflektory robocze i oświetlenie robocze Nacisnąć środek przełącznika, aby uruchomić sygnał dźwiękowy wc_gr OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zderzenia. Niestosowanie wszystkich dostępnych świateł podczas pracy w ciemności lub gdy widoczność jest ograniczona może zwiększyć niebezpieczeństwo zderzenia z osobami, pojazdami lub obiektami stałymi w pobliżu. Należy stosować wszystkie dostępne światła podczas pracy w ciemności lub gdy widoczność jest ograniczona. Niezwłocznie wymieniać uszkodzone światła. wc_tx000814pl.fm 45

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GX120 GX160 GX200 WSTĘP. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI GX120 GX160 GX200 WSTĘP. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA WSTĘP Dziękujemy za dokonanie zakupu silnika Honda. Zależy nam, aby nowy silnik służył Państwu jak najlepiej, a przede wszystkim bezpiecznie. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, dzięki

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA PRZEDMOWA Niniejszy podręcznik został przygotowany w celu zapoznania Państwa z ważnymi aspektami użytkowania i obsługi samochodu RODIUS/STANIC, a także w celu dostarczenia ważnych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

OPEL CORSA. Instrukcja obsługi

OPEL CORSA. Instrukcja obsługi OPEL CORSA Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 20 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 37 Schowki... 56 Wskaźniki i przyrządy... 74 Oświetlenie... 105

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Opel Insignia Instrukcja obsługi

Opel Insignia Instrukcja obsługi Opel Insignia Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 46 Schowki... 68 Wskaźniki i przyrządy... 82 Oświetlenie...

Bardziej szczegółowo

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 01.04- Instrukcja obsługi p 52020317 01.04 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 01.04- Instrukcji obsługi p 52020404 01.04 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania Second Third Edition Seventh First Printing Part Part No. No. 43645 97780PO Instrukcja obsługi Wydanie trzecie Nakład pierwszy Ważne! Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4)

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) CZ GB D I F PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUEL D'UTILISATION

Bardziej szczegółowo

Opel Astra Instrukcja obsługi

Opel Astra Instrukcja obsługi Opel Astra Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 38 Schowki... 57 Wskaźniki i przyrządy... 97 Oświetlenie... 135

Bardziej szczegółowo

VERMEIREN. Express V

VERMEIREN. Express V VERMEIREN Express V I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy Niniejsza instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią produktu i musi być dołączona do każdego sprzedawanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Opel Vectra. Instrukcja Obsługi

Opel Vectra. Instrukcja Obsługi Opel Vectra Instrukcja Obsługi Opel Vectra Zakupili Państwo samochód, w którym zastosowano najnowsze zdobycze techniki. Reprezentuje on najwyższy poziom technologiczny i zapewnia nadzwyczajny komfort jazdy.

Bardziej szczegółowo

85928 - Polish. Instrukcja obsługi produktów EdmoLift

85928 - Polish. Instrukcja obsługi produktów EdmoLift 85928 Polish Instrukcja obsługi produktów EdmoLift Instrukcja obsługi produktów EdmoLift Podnośnik podestowy Podest uchylnopodnośny Podnośnik magazynowy Pochylnia Ręczny wózek roboczy WP Przenośnik magazynowy

Bardziej szczegółowo

FORD MONDEO Instrukcja obsługi

FORD MONDEO Instrukcja obsługi FORD MONDEO Instrukcja obsługi Informacje zawarte w tej publikacji były poprawne w chwili oddawania do druku. Zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów, zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

KMS 100. Instrukcji obsługi 07.99- 50047894 04.02

KMS 100. Instrukcji obsługi 07.99- 50047894 04.02 KMS 100 07.99- Instrukcji obsługi p 50047894 04.02 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCZEPY ROLNICZEJ Typ PML

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCZEPY ROLNICZEJ Typ PML INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCZEPY ROLNICZEJ Typ PML PML03 Opracował: Marcin Kubik Publikacja nr 1/2013 Dane przyczepy : Rodzaj pojazdu : Oznaczenie handlowe: przyczepa ciężarowa rolnicza PML03 - wywrotka trzystronna.

Bardziej szczegółowo