Instrukcja obsługi. Walec RD RD pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Walec RD 27-100 RD 27-120. 0171754pl 003 1209"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Walec RD RD pl P L

2 Prawa autorskie Copyright 2009 Wacker Neuson Corporation. Wszelkie prawa, w tym dotyczące kopiowania i dystrybucji, są zastrzeżone. Nabywcy maszyny od producenta zezwala się na sporządzanie fotokopii tej publikacji. Wszelkie inne formy powielania są zakazane bez wyraźnej, pisemnej zgody Wacker Neuson Corporation. Wszelkie formy kopiowania lub dystrybucji nieautoryzowane przez firmę Wacker Neuson Corporation stanowią naruszenie obowiązujących praw autorskich. Winni takich wykroczeń będą ścigani sądownie. Znaki handlowe Wszelkie znaki handlowe wymienione w tej instrukcji stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Producent Wacker Neuson Corporation N92W15000 Anthony Avenue Menomonee Falls, WI U.S.A. Tel.: (262) Faks: (262) Tel.: (800) Przetłumaczo na instrukcja Niniejsza instrukcja obsługi jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji. Pierwotnym językiem tej instrukcji obsługi jest angielski amerykański.

3 RD 27 Wstêp Wst p Urz dzenia omawiane w niniejszej instrukcji Dokumentacja maszyny Maszyny Nr handlowy maszyny RD RD Egzemplarz instrukcji obsługi należy zawsze przechowywać na maszynie. Katalog cz ści zamiennych służy do zamawiania cz ści. Wskazówki na temat serwisu i napraw maszyny znaleźć można w osobnej Instrukcji napraw. Prosz skontaktować si z Wacker Neuson Corporation, albo odwiedzić witryn w celu zamówienia egzemplarza powyższych dokumentów w razie ich braku. Przy zamawianiu cz ści lub pytaj c o informacje serwisowe należy mieć pod r k numer modelu, numer handlowy maszyny, numer wersji oraz numer seryjny urz dzenia. Informacje podane w tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje oraz procedury bezpiecznej obsługi i konserwacji tych modeli firmy Wacker Neuson. Dla własnego bezpieczeństwa i ochrony przed obrażeniami należy dokładnie przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wskazówek zamieszczonych w tej instrukcji obsługi. Wacker Neuson Corporation zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji technicznych, również bez powiadomienia, zmierzaj cych do ulepszenia naszych maszyn lub ich standardów bezpieczeństwa. Informacje zawarte w tej instrukcji dotycz maszyn b d cych w produkcji w momencie publikacji instrukcji. Firma Wacker Neuson Corporation zastrzega sobie prawo dokonywania dowolnych zmian informacji bez powiadomienia. Prawa autorskie Wszelkie prawa, zwłaszcza dotycz ce kopiowania i dystrybucji, s zastrzeżone. Copyright 2009 Wacker Neuson Corporation. Nabywcy maszyny od producenta zezwala si na sporz dzanie fotokopii tej publikacji. Wszelkie inne formy powielania s zakazane bez wyraźnej pisemnej zgody Wacker Neuson Corporation. Wszelkie formy kopiowania lub dystrybucji bez autoryzacji firmy Wacker Neuson Corporation stanowi naruszenie obowi zuj cych praw autorskich; winni takich wykroczeń podlegaj ściganiu na mocy przepisów. wc_tx000836pl.fm 3

4 Wstêp RD 27 Przepisy dotycz ce wychwytywaczy iskier UWAGA: Stanowe przepisy ochrony zdrowia i korzystania z zasobów publicznych mówi, że w pewnych typach silników spalinowych pracuj cych na paliwach w glowodorowych należy stosować wychwytywacze iskier. Wychwytywacz iskier to przyrz d do zapobiegania przypadkowemu wydostawaniu si iskier lub płomieni ze spalin z silnika. Wychwytywacze iskier s dopuszczane do użytku i klasyfikowane dla tego celu przez służby leśne Stanów Zjednoczonych. Aby podporz dkować si lokalnym przepisom dotycz cym wychwytywaczy iskier, należy skontaktować si z lokalnym inspektorem do spraw higieny i bezpieczeństwa pracy. Znaki handlowe Wszelkie znaki handlowe wymienione w tej instrukcji stanowi własność ich odpowiednich właścicieli. 4 wc_tx000836pl.fm

5 RD 27 Spis treści Wstęp 3 1 Przepisy bezpieczeństwa Oznaczenia użyte w tej instrukcji obsługi Opis i przeznaczenie maszyny Wskazówki w sprawie bezpieczeństwa podczas obsługi tej maszyny Zasady bezpiecznej obsługi silnika spalinowego Zasady bezpiecznego serwisu Wytwórnie Położenie napisów ostrzegawczych Oznakowanie BHP i ostrzeżenia Oznakowanie informacyjne Podnoszenia i transportu Podnoszenie maszyny Mocowanie maszyny do platformy i przewóz Obsługa Przygotowanie maszyny do pierwszego użycia Pozycja operatora Rozmieszczenie elementów do obsługi i konserwacji Odblokowywanie/blokowanie przegubowego złącza sterującego Zastosowanie obudowy zabezpieczającej operatora w razie wywrócenia (ROPS) Instalacja koguta (światła ostrzegawczego) Wykorzystanie pasa bezpieczeństwa Regulacja położenia fotela Ustawianie kolumny kierowniczej Ustawianie prętów zgarniaka Stosowanie urządzeń zabezpieczających przed wandalizmem System spryskiwania wodą Dźwignia ruchu postępowego i wstecznego Alarm cofania Wykorzystanie dzielnika przepływu (jeśli maszyna jest w niego wyposażona) wc_bo pl_003toc.fm 5

6 Spis treści RD Układ wibracji Hamulec postojowy Lampki ostrzegawcze Światła i sygnał dźwiękowy Stabilność maszyny Praca w nachyleniu Kontrola wstępna Wchodzenie i schodzenie z maszyny Uruchamianie silnika Zatrzymywanie silnika Sposób działania układu weryfikacji obecności operatora Procedura awaryjnego wyłączania maszyny Konserwacja Harmonogram okresowej konserwacji Rozmieszczenie głównych elementów Główne elementy Części zapasowe istotne dla bezpieczeństwa Konserwacja fotela i pasów bezpieczeństwa Sprawdzanie wskaźnika stanu filtra powietrza Czyszczenie oczyszczacza powietrza i wkładu głównego filtra powietrza Zmiana wkładu filtra powietrza Testowanie alarmu cofania Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w silniku Sprawdzanie oleju silnikowego Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego Sprawdzanie przełącznika położenia neutralnego Regulacja prętów zgarniających Inspekcja pasa bezpieczeństwa Czyszczenie dyszy spryskiwacza Czyszczenie filtra wody układu spryskiwaczy Czyszczenie i wymiana filtra paliwa/odwadniacza Zalewanie układu paliwa Spuszczanie wody i osadu ze zbiornika paliwa Czyszczenie sitka zbiornika wody Regulacja naprężenia pasa alternatora Smarowanie przegubowego złącza sterującego Smarowanie cylindra sterującego Test układu hamulcowego Wymiana oleju silnikowego i filtra wc_bo pl_003toc.fm

7 RD 27 Spis treści 5.27 Czyszczenie korka zbiornika paliwa i sitka paliwa Wymiana filtra płynu hydraulicznego Czyszczenie wentylatora chłodzącego płynu hydraulicznego Rozłączanie i podłączanie akumulatora Regulacja dźwigni ruchu postępowego i wstecznego Wymiana płynu hydraulicznego Sprawdzanie stanu i czyszczenie odpowietrznika zbiornika płynu hydraulicznego Czyszczenie sitka płynu hydraulicznego Czyszczenie korka wlewu chłodnicy Sprawdzanie stanu pompy wodnej silnika Wymiana płynu chłodzącego w systemie chłodzącym Wymiana termostatu wody Spuszczanie wody z układu spryskiwaczy Holowanie maszyny Ręczne zwalnianie hamulców postojowych Wykrywanie i usuwanie usterek Schematy Schematy Elektryczne Schemat hydrauliczny Dane techniczne Silnik Walec Smarowanie Pomiary natężenia dźwięku Pomiary poziomu narażenia operatora na wibracje Wymiary wc_bo pl_003toc.fm 7

8 Spis treści RD 27 8 wc_bo pl_003toc.fm

9 RD 27 Przepisy bezpieczeństwa 1 Przepisy bezpieczeństwa 1.1 Oznaczenia użyte w tej instrukcji obsługi To jest symbol ostrzezenia o niebezpieczenstwie. Sluzy do ostrzegania przed potencjalnym niebezpieczenstwem dla personelu. Nalezy stosowac sie do wszystkich komunikatów bezpieczenstwa podanych po tym symbolu. NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, która jeżeli się jej nie zapobiegnie spowoduje śmierć lub poważnie obrażenia. Aby uniknąć śmierci lub poważnych obrażeń, zawsze stosować się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa, jakie występują za tym słowem ostrzegającym. OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE oznacza sytuację zagrożenia, która jeżeli się jej nie zapobiegnie może spowodować śmierć lub poważnie obrażenia. Aby uniknąć prawdopodobnej śmierci lub poważnych obrażeń, zawsze stosować się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa, jakie występują za tym słowem ostrzegającym. PRZESTROGA Słowo ostrzegające PRZESTROGA sygnalizuje sytuację zagrożenia, która jeżeli się jej nie zapobiegnie może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia. Aby uniknąć lekkich lub umiarkowanych obrażeń, zawsze stosować się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa, jakie występują za tym słowem ostrzegającym. NOTYFIKACJA: Kiedy komunikat NOTYFIKACJA podany jest bez symbolu ostrzezenia o niebezpieczenstwie, wskazuje on na sytuacje zagrozenia, która jezeli sie jej nie zapobiegnie moze spowodowac straty materialne. Wskazówka: Wskazówka zawiera dodatkowe informacje ważne z punktu widzenia procedury. wc_si000247pl.fm 9

10 Przepisy bezpieczeństwa RD Opis i przeznaczenie maszyny Niniejsza maszyna to samojezdny walec dwubębnowy. Walec samojezdny firmy Wacker Neuson składa się z przegubowego korpusu, na którym zamontowany jest silnik benzynowy lub diesla, zbiornik paliwa, zbiornik hydrauliczny, zbiornik wody, hydrostatyczny układ napędowy, dwa stalowe bębny zawierające wewnętrzne obciążniki mimośrodowe, platformę operatora z konstrukcją zabezpieczającą go przy przewróceniu maszyny (ROPS). Silnik napędza układ hydrauliczny odpowiedzialny za ruch maszyny i wibrację bębnów. Podczas ruchu maszyny wibrujące bębny wygładzają i ubijają obrabianą powierzchnię. Operator steruje prędkością, kierunkiem i wibracją z siedzenia znajdującego się na platformie. Ta maszyna została zaprojektowana do wykorzystania jako lekki walec do ubijania warstwy podłoża i nawierzchni asfaltowej na drogach, podjazdach, parkingach i innych powierzchniach pokrytych asfaltem. Maszyna ta została zaprojektowana i zbudowana wyłącznie do użytkowania zgodnie z przedstawionym powyżej przeznaczeniem. Wykorzystywanie maszyny do jakichkolwiek innych celów może spowodować trwałe jej uszkodzenie lub poważne obrażenia ciała operatora bądź innych osób w obszarze roboczym. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń maszyny spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem. Niektóre przykłady nieprawidłowego użytkowania podano poniżej: używanie maszyny jako drabiny, podpory lub powierzchni roboczej; używanie maszyny do przewozu lub transportowania pasażerów lub sprzętu; używanie maszyny do holowania innej maszyny; używanie maszyny do rozpylania płynów innych niż woda (np. oleju napędowego na asfalcie); używanie maszyny z przekroczeniem parametrów określonych w specyfikacji fabrycznej; używanie maszyny w sposób niezgodny z ostrzeżeniami zamieszczonymi na maszynie i w instrukcji obsługi. Niniejsza maszyna została zaprojektowana i zbudowana zgodnie z najnowszymi, ogólnoświatowymi standardami bezpieczeństwa. Jej projekt został starannie opracowany tak, aby eliminować zagrożenia w największym możliwym stopniu oraz zwiększyć bezpieczeństwo operatora poprzez zastosowanie osłon i umieszczenie etykiet ostrzegawczych. Pewne zagrożenia mogą jednak występować nawet po podjęciu środków ostrożności. Określa się je mianem zagrożeń szczątkowych. W przypadku tej maszyny mogą one obejmować: gorąco, hałas, spaliny i tlenek węgla wydostające się z silnika; oparzenia powodowane rozgrzanym płynem hydraulicznym; zagrożenia pożarowe wynikające z niewłaściwych technik tankowania; paliwo i jego opary; urazy wynikające z nieprawidłowych technik podnoszenia; niebezpieczeństwo przygniecenia operatora, wynikające z nieprawidłowej eksploatacji maszyny (stopy, nogi lub ramiona wysunięte poza stanowisko pracy operatora), oraz osób przebywających w obszarze roboczym; zasłonięcie pola widzenia przez konstrukcję zabezpieczającą operatora przy przewróceniu maszyny (ROPS). 10 wc_si000247pl.fm

11 RD 27 Przepisy bezpieczeństwa Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz innym osobom, należy przed rozpoczęciem użytkowania maszyny dokładnie przeczytać i zrozumieć informacje dotyczące bezpieczeństwa, zamieszczone w tym podręczniku. wc_si000247pl.fm 11

12 Przepisy bezpieczeństwa RD Wskazówki w sprawie bezpieczeństwa podczas obsługi tej maszyny Kwalifikacje operatora Wyłącznie przeszkoleni pracownicy mogą uruchamiać, obsługiwać i wyłączać maszynę. Muszą oni także posiadać następujące kwalifikacje: odebrać instrukcje na temat prawidłowego użytkowania maszyny, zaznajomić się z wymaganymi zabezpieczeniami. Nie wolno dopuszczać, aby do maszyny miały dostęp lub obsługiwały ją: dzieci, osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wyposażenie ochrony osobistej (PPE) Przeszkolenie operatora Podczas użytkowania tej maszyny należy zakładać następujące elementy wyposażenia ochrony osobistej (PPE): ciasno dopasowaną odzież roboczą, która nie utrudnia ruchów, okulary ochronne z bocznymi osłonami, elementy ochrony słuchu, obuwie robocze lub buty z osłoną palców. Przed uruchomieniem maszyny: Należy zapoznać się dokładnie ze wskazówkami w sprawie obsługi zawartymi we wszystkich instrukcjach dołączonych do tej maszyny. Należy poznać rozmieszczenie i prawidłowe posługiwanie się wszelkimi elementami sterowania i zabezpieczeniami. Jeżeli potrzebne jest dodatkowe szkolenie, proszę skontaktować się z Wacker Neuson Corporation. Podczas obsługi tej maszyny: Nie wolno dopuścić do obsługi tej maszyny przez osoby bez odpowiedniego przeszkolenia. Osoby obsługujące tę maszynę mają obowiązek zapoznania się z czynnikami ryzyka i niebezpieczeństwami związanymi z nią. Zabezpieczeni a maszyny Przed uruchomieniem maszyny odblokować i schować pręt zabezpieczający przegubowego złącza sterującego. Dopóki pręt zabezpieczający jest zablokowany, urządzeniem nie można manewrować. Zaraz po uruchomieniu sprawdzić, czy wszystkie elementy sterujące działają poprawnie! Wymogi bezpiecznej obsługi maszyny: Nie używać maszyny w przypadku braku któregoś zabezpieczenia lub osłony, albo jeżeli nie działają one poprawnie. Nie obsługiwać maszyny w przypadku wadliwego działania jakiekolwiek elementu sterującego. Nie wolno modyfikować lub usuwać zabezpieczeń. Nie stosować akcesoriów i elementów dołączanych, które nie są zalecane przez firmę Wacker Neuson. Może to spowodować uszkodzenie maszyny i obrażenia. Zasady BHP Podczas obsługi tej maszyny: 12 wc_si000247pl.fm

13 RD 27 Przepisy bezpieczeństwa Podczas obsługi maszyny zawsze należy pozostać w pozycji siedzącej, z zapiętym pasem bezpieczeństwa. Należy mieć na uwadze zmiany położenia i ruch innych urządzeń oraz osób w miejscu pracy. Należy się upewnić, że inne osoby znajdują się w bezpiecznej odległości od urządzenia. Zatrzymać urządzenie, jeżeli w obszarze pracy maszyny znajdą się ludzie. Uważać na zmieniający się stan nawierzchni, np. nierówne podłoże, wzniesienia, brzegi wykopów, podłoże miękkie lub gruboziarniste. Upewnić się, że powierzchnia gruntu jest wystarczająco stabilna, aby utrzymać ciężar maszyny i nie ma ryzyka zsunięcia się, przewrócenia lub przechyłu walca. Uważać na ruchome części maszyny. Dłonie, stopy i luźne ubranie należy trzymać w bezpiecznej odległości od ruchomych części. Podczas obsługi maszyny należy nosić ubranie ochronne odpowiednie do warunków miejsca pracy. Podczas obsługi tej maszyny nosić okulary ochronne. Podczas przerw w eksploatacji należy przechowywać maszynę w odpowiednich warunkach. Wymaga ona przechowywania w czystym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Podczas obsługi tej maszyny: Nie najeżdżać na krawężniki i inne nierówności, które spowodowałyby wstrząs maszyny i operatora. Nie wolno dotykać silnika ani tłumika w trakcie pracy silnika, albo zaraz po jego wyłączeniu. Te zespoły nagrzewają się i mogą spowodować poparzenia. Nie dopuszczać, aby ktokolwiek jeździł na jakiejkolwiek części maszyny. Pasażerowie mogą doznać poważnych obrażeń ciała lub ulec śmierci w wypadkach związanych z upadkiem, przewróceniem lub stoczeniem się maszyny. Nie pozostawiać włączonej maszyny bez nadzoru. Nie pracować na maszynie wymagającej naprawy. Nie próbować uruchamiać maszyny stojąc obok niej. Silnik należy uruchamiać wyłącznie z siedzenia kierowcy, kiedy dźwignia zmiany kierunku ruchu jest w położeniu luzu (neutralnym). Nie uruchamiać maszyny, jeżeli brakuje korka paliwa lub jest on poluzowany. Obsługując tę maszynę nie należy korzystać z telefonu komórkowego ani wysyłać wiadomości tekstowych. Nie eksploatować maszyny z niezatwierdzonymi akcesoriami lub osprzętem. Nie transportować maszyny podczas eksploatacji. wc_si000247pl.fm 13

14 Przepisy bezpieczeństwa RD Zasady bezpiecznej obsługi silnika spalinowego OSTRZEŻENIE Silniki spalinowe są źródłem szczególnych zagrożeń podczas obsługi i uzupełniania paliwa. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i norm bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Należy przeczytać i zastosować się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji silnika oraz poniższych wskazówek bezpieczeństwa. NIEBEZPIECZEÑSTWO Gazy spalinowe z silnika zawierają tlenek węgla, śmiertelną truciznę. Wdychanie tlenku węgla może spowodować śmierć w ciągu kilku minut. NIGDY nie używać maszyny w takich zamkniętych przestrzeniach, jak tunel, jeśli nie zostanie zapewniona skuteczna wentylacja dzięki zastosowaniu wentylatorów przewodów wyciągowych. Bezpieczeństw o obsługi Bezpieczeństw o przy uzupełnianiu paliwa Podczas eksploatacji silnika: Nie zbliżać materiałów łatwopalnych do rury wydechowej. Przed uruchomieniem silnika sprawdzić, czy zbiornik paliwa nie przecieka i nie ma pęknięć. Nie obsługiwać maszyny w wypadku wycieku paliwa lub obluzowanych przewodów paliwowych. Podczas eksploatacji silnika: Nie wolno palić podczas obsługi maszyny. Nie wolno uruchamiać silnika w pobliżu iskier lub otwartego ognia. Nie wolno dotykać silnika ani tłumika w trakcie pracy silnika, albo zaraz po jego wyłączeniu. Nie uruchamiać maszyny, jeżeli brakuje korka paliwa lub jest on poluzowany. Nie uruchamiać silnika, jeżeli doszło do rozlania paliwa lub wyczuwalny jest zapach paliwa. Odsunąć maszynę od miejsca rozlania i wytrzeć ją do sucha przed uruchomieniem. Przy uzupełnianiu paliwa do silnika: Natychmiast uprzątnąć wszelkie rozlane paliwo. Tankować należy w miejscach z dobrą cyrkulacją powietrza. Po tankowaniu pamiętać o założeniu korka wlewu paliwa. Nie palić. Nie wolno dolewać paliwa do pracującego lub rozgrzanego silnika. Nie wolno uzupełniać paliwa do silnika w pobliżu iskier lub otwartego ognia. Nie uzupełniać paliwa, jeśli maszyna jest umieszczona na wózku wyposażonym w wykładzinę z tworzywa sztucznego. Elektryczność statyczna może spowodować zapłon paliwa lub oparów paliwa. 14 wc_si000247pl.fm

15 RD Zasady bezpiecznego serwisu Przepisy bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Nieodpowiednia konserwacja maszyny może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa! Aby maszyna pracowała wydajnie i bezpiecznie, niezbędna jest jej okresowa konserwacja i sporadyczne naprawy. Wykonując okresowe czynności konserwacyjne ZAWSZE należy przestrzegać zaleceń podręcznika operatora. Wyposażenie ochrony osobistej Środki ostrożności Akcesoria, zabezpieczenia i modyfikacje Wymiana części i oznaczeń Podczas serwisowania lub konserwowania tej maszyny nosić następujący sprzęt ochrony osobistej: ciasno dopasowaną odzież roboczą, która nie utrudnia ruchów, okulary ochronne z bocznymi osłonami, elementy ochrony słuchu, obuwie z noskami ochronnymi. Ponadto przed serwisem lub konserwacją tej maszyny: związać z tyłu długie włosy, zdjąć biżuterię (w tym także obrączkę). Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy przeczytać i zrozumieć procedury serwisu przed podjęciem jakichkolwiek prac serwisowych maszyny. Niektóre procedury serwisu wymagają odłączenia akumulatora maszyny. Przed eksploatacją MUSZĄ być wykonane wszelkie regulacje i naprawy maszyny. NIE WOLNO obsługiwać maszyny, jeżeli jest uszkodzona lub działa nieprawidłowo. Wszelkie regulacje i naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi. Przed serwisowaniem maszyny zatrzymać silnik. Jeśli silnik jest uruchamiany elektrycznie, odłączyć zacisk ujemny akumulatora. Zablokować przegubowe złącze sterujące prętem zabezpieczającym przed podnoszeniem i serwisem maszyny. Obydwie części maszyny mogą niespodziewanie złożyć się ze sobą i spowodować poważne obrażenia. Nie modyfikować, spawać ani nawiercać ram obudowy zabezpieczenia operatora (ROPS), w które maszyna jest wyposażona fabrycznie. Nie luzować i nie wyjmować śrub. Nie wolno spawać, nawiercać ani modyfikować pękniętej ramy bezpieczeństwa. Nie wprowadzać modyfikacji maszyny bez wyraźnej, pisemnej zgody producenta. Wymieniać zużyte lub uszkodzone części. Gdy wymagane jest użycie części zamiennych, używać tylko części zamiennych Wacker Neuson lub części równoważnych z oryginalnymi w zakresie wszystkich specyfikacji, np. wymiarów fizycznych, typu, wytrzymałości i materiału. wc_si000247pl.fm 15

16 Przepisy bezpieczeństwa RD 27 Nie podejmować prób naprawy uszkodzonych pasa bezpieczeństwa lub klatki ROPS. Wymienić te podzespoły przed użytkowaniem maszyny. Wymienić brakujące lub nieczytelne oznaczenia. Oznaczenia zawierają ważne instrukcje obsługi i ostrzegają o niebezpieczeństwach i zagrożeniach. Regularnie sprawdzać zamocowanie zewnętrznych połączeń. Podnoszenie i transport Podczas podnoszenia maszyny: Upewnić się, że zawiesia, łańcuchy, haki, rampy, dźwigniki oraz inne rodzaje urządzeń do podnoszenia są dobrze przymocowane i mają wystarczający udźwig, aby bezpiecznie podnieść i utrzymać maszynę. Podczas podnoszenia maszyny zawsze zwracać uwagę na miejsca przebywania innych osób. Sposoby ograniczenia ryzyka obrażeń: Nie stawać pod maszyną podczas jej podnoszenia bądź transportu. Nie wchodzić na maszynę podczas jej podnoszenia bądź transportu. Czyszczenie i serwisowanie maszyny Podczas czyszczenia i serwisowania maszyny: Obszar wokół tłumika musi pozostać wolny od śmieci, takich jak liście, papier, karton itp. Rozgrzany tłumik może zapalić śmieci i spowodować pożar. Utrzymywać maszynę w czystości oraz dbać o czytelność oznaczeń. Dłonie, stopy i luźne ubranie należy trzymać w bezpiecznej odległości od ruchomych części. Podczas czyszczenia i serwisowania maszyny: Nie usuwać osłony filtra powietrza, wkładu papierowego ani filtra wstępnego, gdy silnik pracuje. Nie wolno otwierać korka chłodnicy podczas pracy silnika lub przed jego schłodzeniem. Może dojść do ciężkiego poparzenia! Nie czyścić i nie serwisować maszyny przy włączonym silniku. Wirujące części maszyny mogą spowodować ciężkie obrażenia ciała. Nie używać benzyny lub innych paliw bądź łatwopalnych rozpuszczalników do czyszczenia części, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach. Opary z paliw lub rozpuszczalników mogą spowodować wybuch. Nie przewracać maszyny w celu czyszczenia lub z innego powodu. 16 wc_si000247pl.fm

17 RD 27 Przepisy bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń. Płyn hydrauliczny pod ciśnieniem może przeniknąć skórę, wywołać oparzenia, utratę wzroku lub spowodować inne zagrożenia. Ustawić wszystkie elementy sterowania w położeniu neutralnym, wyłączyć silnik i poczekać na schłodzenie płynów przed rozkręceniem złączy hydraulicznych lub umocowaniem mierników do testowania. Nie otwierać przewodów hydraulicznych lub luzować łączy hydraulicznych podczas pracy silnika! Przed rozkręceniem złączy lub przewodów hydraulicznych sprawdzić, czy w obwodzie zostało wyrównane ciśnienie. Przecieki płynów z niewielkich otworów są często prawie niewidoczne. NIE WOLNO sprawdzać przecieków gołymi rękami. Wykorzystać do tego celu kawałek tektury lub drewna. Zawsze potwierdzić, że przewody zostały podłączone ponownie do właściwych gniazd. Niewłaściwe podłączenie może wywołać uszkodzenie maszyny i/lub obrażenia personelu znajdującego się na maszynie lub w jej pobliżu. Zawsze montować z powrotem urządzenia zabezpieczające i osłony po zakończeniu napraw i konserwacji. Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić, czy wszystkie narzędzia zostały z niej usunięte i czy części zamienne oraz elementy regulacyjne są dobrze przymocowane. wc_si000247pl.fm 17

18 Wytwórnie RD 27 2 Wytwórnie 2.1 Położenie napisów ostrzegawczych q v n x v n s g w p d a o i g k b u k c g f d g h r t f j m l d g f wc_gr wc_si000393pl.fm

19 RD Oznakowanie BHP i ostrzeżenia Wytwórnie Nr Znak graficzny Definicja b NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed eksploatacją tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć niniejszy Podręcznik operatora. Pominięcie tego kroku zwiększa ryzyko wystąpienia obrażeń operatora lub innych osób. Silniki wydzielają tlenek węgla, należy używać maszynę w miejscach z dobrą cyrkulacją powietrza. Aby zmniejszyć ryzyko utraty słuchu, podczas pracy z urządzeniem należy nosić środki ochrony słuchu. Zawsze zapinać pas bezpieczeństwa podczas pracy na maszynie. Nie prowadzić maszyny w poprzek stoku. c NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie uduszeniem. Przeczytać dokładnie instrukcje obsługi, aby uzyskać instrukcje. W pobliżu maszyny nie mogą występować iskry, płomienie, ani palące się przedmioty. Zatrzymać silnik przed dodaniem paliwa. Stosować tylko olej napędowy. STOP d ZWRACANIE UWAGI! Punkt zaczepu do podnoszenia. wc_si000393pl.fm 19

20 Wytwórnie RD 27 Nr Znak graficzny Definicja f OSTRZEŻENIE! Nie wchodzić w obszar miażdżenia. h OSTRZEŻENIE! Przed serwisowaniem odłączyć akumulator. Przeczytać Instrukcję napraw. Niebezpieczeństwo wybuchu. Akumulator może wydzielać wodór, który ma właściwości wybuchowe. Umieszczać akumulator z dala od iskier lub płomieni. l OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo ściśnięcia. Elementy obracające się. m OSTRZEŻENIE! Zawartość pod ciśnieniem. Nie otwierać w stanie gorącym! 20 wc_si000393pl.fm

21 RD 27 Wytwórnie Nr Znak graficzny Definicja n OSTRZEŻENIE! Nie wchodzić w obszar miażdżenia. s OSTRZEŻENIE! Nie nawiercać lub spawać konstrukcji ROPS. Przeczytać Instrukcję obsługi. t OSTRZEŻENIE! Nie wchodzić w obszar miażdżenia. Miejsce blokowania przegubowego złącza sterującego. Zablokować złącze sterujące przed serwisem maszyny. Przeczytać Instrukcję napraw. wc_si000393pl.fm 21

22 Wytwórnie RD Oznakowanie informacyjne Nr Znak graficzny Definicja a 2-4 ) ) 7 ) * , ) ) ) ) 7 ) + ) * - 4, - 4 -, / 0 ; ) 9 ) + - 4, * 7 6 4, 1- * * ), - 4 ) ) 7. * - 9 ) , * / ) 6 * , * ) ) , ) 7 ), ) + 1, - * , - ) ) ) + 6 ) ) 5 7, * 7 1, 4 9 ) ) ) 2 ) 4 ) 2 -, ) 4 ), 1+ 1 ) ) , - 2 1, ) ) ) , * ) ), : - 2 ) ) 14 - # ' $ Podręcznik operatora powinien być przechowywany na urządzeniu. Kopię podręcznika operatora można zamówić u lokalnego dystrybutora firmy Wacker Neuson. e Do każdej maszyny dołączona jest tabliczka znamionowa określająca jej typ, nr handlowy, nr wersji i nr fabryczny. Należy zanotować informacje umieszczone na tabliczce, aby były dostępne w przypadku zagubienia lub uszkodzenia tabliczki. Podczas zamawiania części lub usług serwisowych, użytkownik jest zawsze proszony o podanie numeru modelu, numeru handlowego maszyny, numeru wersji oraz numeru seryjnego urządzenia. g Miejsce umocowania. i HYDRAULIC OIL HYDRAULIKÖL ACEITE HIDRÁULICO HUILE HYDRAULIQUE Zawór spustowy płynu hydraulicznego. 22 wc_si000393pl.fm

23 RD 27 Wytwórnie Nr Znak graficzny Definicja j Wlew zbiornika płynu hydraulicznego. k Napełnianie zbiornika wody. o Spust oleju silnikowego. ENGINE OIL MOTOROEL ACEITE DE MOTOR HUILE À MOTEURS p STOP Pozycje stacyjki kluczyka zapłonu. Zasilanie do świec żarowych. Silnik zatrzymany (WYŁ). Silnik włączony WŁ. Zasilanie do rozrusznika. wc_si000393pl.fm 23

24 Wytwórnie RD 27 Nr Znak graficzny Definicja q Pozycje dźwigni przepustnicy. Wysoka prędkość. Niska prędkość. r Włącznik uruchamiania i zatrzymywania wibracji. Pozycje dźwigni ruchu postępowego i wstecznego. u Identyfikacja bezpieczników. v 1 Dokręcić śrubę, aby zmniejszyć wibracje. Przeczytać Instrukcję obsługi. 2 wc_gr w Gwarantowany poziom hałasu w db(a). 24 wc_si000393pl.fm

25 RD 27 Wytwórnie Nr Znak graficzny Definicja x ROPS certyfikacji etykiety y Biodegradowalne zbiornika oleju hydraulicznego (jesli jest w wyposazeniu) wc_si000393pl.fm 25

26 Podnoszenia i transportu RD 27 3 Podnoszenia i transportu 3.1 Podnoszenie maszyny Wymagane warunki Sprzęt do podnoszenia (dźwig lub podnośnik) o udźwigu co najmniej 2722 kg Cztery haki do podnoszenia i łańcuchy o udźwigu co najmniej 2722 kg. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. Awaria przyrządów zastosowanych do podnoszenia może spowodować zmiażdżenie osób znajdujących się w pobliżu. Nie wolno stawać pod maszyną ani wchodzić na nią podczas podnoszenia bądź przesuwania. Przyrządy do podnoszenia zaczepiać wyłącznie do wyznaczonych punktów podnoszenia. Czynności Wykonać następujące czynności w celu podniesienia maszyny. 1. Zatrzymać silnik. 2. Zaciągnąć hamulec. 3. Zablokować złącze sterujące (a). 4. Przymocować hakami lub klamrami jeden łańcuch do podnoszenia do każdego z czterech zaczepów do podnoszenia (b) na maszynie (dwa po każdej stronie). 5. Umocować przeciwległe końce łańcuchów do podnośnika. 6. Podnieść maszynę zgodnie z potrzebami.. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo zmiażdżenia/uszkodzenia maszyny Klatka zabezpieczająca operatora w razie wywrócenia (ang. skrót ROPS) (c) ma za zadanie wyłącznie ochronę operatora podczas wypadków, w których dochodzi do wywrócenia lub znacznego przechyłu maszyny Nie używać klatki zabezpieczającej ROPS do podnoszenia maszyny. Do podnoszenia stosować wyłącznie wyznaczone punkty podnoszenia. Zob. "Podnoszenie maszyny" 26 wc_tx001351pl.fm

27 RD Mocowanie maszyny do platformy i przewóz Podnoszenia i transportu Wymagane warunki Czynności Silnik wyłączony Hamulec parkingowy WŁ Wykonać następujące czynności w celu umocowania maszyny do platformy. 1. Upewnić się, że pojazd, na którym maszyna ma być przewożona ma odpowiednie rozmiary i nośność. Rozmiary i ciężar roboczy maszyny znaleźć można w Danych technicznych. 2. Zablokować złącze sterujące (a). c c wc_gr Przymocować liny stalowe lub łańcuchy do każdego z czterech zaczepów do podnoszenia (b) na maszynie (dwa po każdej stronie) i dwa punkty mocowania (c) z przodu i tyłu urządzenia. 4. Zaczepić przeciwległe końce łańcuchów do pojazdu o wystarczającej nośności. Wskazówka: Przy wyłączonym silniku wysokoprężnym lub uszkodzonym układzie hydraulicznym przekładnia jest zazwyczaj na hamulcu, chyba że wystąpił błąd lub hamulce zostały wyłączone ręcznie. NOTYFIKACJA: Podczas mocowania urządzenia nie przekładać lin ani łańcuchów przez ramę maszyny ani przez złącze przegubowe. Może to spowodować jej uszkodzenie. NOTYFIKACJA: Podczas przywiązywania maszyny do pojazdu nie dociskać do końca zawieszenia. Może to spowodować jego uszkodzenie. NOTYFIKACJA: Nie pozostawiać maszyny przymocowanej linami czy łańcuchami do platformy na dłuższy czas (z wyjątkiem transportu maszyny). Może to spowodować jego uszkodzenie. wc_tx001351pl.fm 27

28 Obsługa RD 27 4 Obsługa 4.1 Przygotowanie maszyny do pierwszego użycia Przygotowani e do pierwszego użycia W celu przygotowania maszyny do pierwszego użycia należy: 1. Zadbać o usunięcie z maszyny wszystkich luźnych elementów opakowania. 2. Sprawdzić maszynę i jej poszczególne części pod względem występowania uszkodzeń. Nie używać maszyny w razie stwierdzenia występowania widocznego uszkodzenia! Natychmiast zwrócić się o pomoc do dealera firmy Wacker Neuson. 3. Zapoznać się ze spisem wszystkich elementów dostarczonych z maszyną i sprawdzić, czy zostały ujęte wszystkie luźne części składowe i elementy złączne. 4. Przymocować części dotychczas nie przymocowane. 5. Uzupełnić wszystkie potrzebne płyny, w tym paliwo, olej silnikowy oraz elektrolit akumulatora. 6. Przemieścić maszynę do jej lokalizacji roboczej. 4.2 Pozycja operatora Operator jest odpowiedzialny za bezpieczne i efektywne użytkowanie tej maszyny. Zachowanie pełnej kontroli nad maszyną nie jest możliwe, jeśli operator nie utrzymuje przez cały czas prawidłowej pozycji roboczej. Eksploatując tę maszynę, operator musi: siedzieć w fotelu operatora, zwrócony do przodu, mieć odpowiednio ustawiony i zapięty pas bezpieczeństwa, obie stopy ułożyć na pomoście sterowniczym, cały czas trzymać jedną rękę na kierownicy, mieć drugą rękę wolną w celu obsługiwania w razie potrzeby elementów sterujących 28 wc_tx000814pl.fm

29 RD Rozmieszczenie elementów do obsługi i konserwacji Obsługa Oznaczenie na ilustracji Opis Oznaczenie na ilustracji Opis a Dźwignia przepustnicy l Przełącznik wibracji b Stacyjka m Wyłącznik wibracji (WŁ/ WYŁ) c Lampka ostrzegawcza n Przełącznik pompy wodnej alternatora d Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju silnikowego o Lampka ostrzegawcza temperatury silnika e Lampka ostrzegawcza temperatury płynu hydraulicznego p Licznik godzin pracy f Dźwignia ruchu postępowego i wstecznego q Przełącznik kierunkowskazu g Sygnał dźwiękowy r Lampka ostrzegawcza Włączonych świateł awaryjnych h i s t Włącznik świateł awaryjnych Przełącznik dzielnika przepływu (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) j Wyłącznik oświetlenia u Wskaźnik kierunkowskazu k Skrzynka bezpieczników v Lampka wskaźnikowa WŁ świateł w Wyłącznik oświetlenia Lampka ostrzegawcza i przycisk hamulca postojowego Lampka ostrzegawcza włączonych wibracji Oznaczenie na ilustracji Opis Oznaczenie na ilustracji Opis 1 Silnik Diesla 7 Silnik hydrauliczny wzbudnicy przedniej 2 Pompa przepływu płynu hydraulicznego 3 Silnik przedniej przekładni hydraulicznej 4 Silnik hydrauliczny wzbudnicy tylnej 5 Pompa hydrauliczna wzbudnicy 6 Pompa hydrauliczna układu sterowania 8 Silnik tylnej przekładni hydraulicznej 9 Serwomechanizm układu sterowania 10 Hamulec 11 Chłodnica płynu hydraulicznego 12 Pompa elektryczna wodna wc_tx000814pl.fm 29

30 Obsługa RD 27 v w r q u i s e d o c h p n l g j b a k t m f wc_gr wc_tx000814pl.fm

31 RD 27 Obsługa 4.4 Odblokowywanie/blokowanie przegubowego złącza sterującego Blokowanie Przed podnoszeniem maszyny, transportowaniem jej lub serwisem ZABLOKOWAĆ sworzeń przegubowego złącza sterującego (a). Odblokowywanie Przed przystąpieniem do pracy na maszynie ODBLOKOWAĆ sworzeń przegubowego złącza sterującego (b). NOTYFIKACJA: Próba prowadzenia maszyny przy zablokowanym przegubowym złączu sterującym może spowodować uszkodzenie cylindra sterującego i mechanizmu blokującego. wc_tx000814pl.fm 31

32 Obsługa RD Zastosowanie obudowy zabezpieczającej operatora w razie wywrócenia (ROPS) Informacje podstawowe Maszyna wyposażona jest w obudowę zabezpieczającą operatora w razie wywrócenia maszyny (ang. skrót ROPS). ROPS ma za zadanie chronić operatora przed wypadkiem związanym z przewróceniem maszyny. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. Przewrócenie się maszyny może spowodować zmiażdżenie operatora. Nie eksploatować maszyny bez zamontowanego systemu ROPS. Ustalanie położenia Wykonać następujące czynności w celu ustawienia ROPS w pionie. 1. Podeprzeć ROPS (a) przy użyciu dźwigu z odpowiednimi linami wytrzymującymi ciężar 70 kg. 2. Zdjąć przetyczkę (b) i wyciągnąć kołek zabezpieczający (c). 3. Podnieść ROPS w położenie górne. 4. Włożyć kołek mocujący i zabezpieczyć go przetyczką. 5. Dokręcić śrubę regulacyjną (d), aby osiągnąć żądany poziom redukcji wibracji. Podczas posługiwania się walcem obudowa ROPS powinna pozostać w położeniu wysuniętym (górnym). OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zmiażdżenia/uszkodzenia maszyny. System ROPS ma za zadanie wyłącznie ochronę operatora podczas wypadków, w których dochodzi do wywrócenia lub znacznego przechyłu maszyny, i nie może być używana do podnoszenia maszyny. Do podnoszenia stosować wyłącznie wyznaczone punkty podnoszenia. Zob. Podnoszenie maszyny. 32 wc_tx000814pl.fm

33 RD 27 Obsługa OSTRZEŻENIE Ryzyko doznania obrażeń ciała. System ROPS nie stanowi uchwytu dla pasażerów. Pasażerowie mogą doznać poważnych obrażeń ciała lub ulec śmierci w wypadkach związanych z upadkiem, przewróceniem lub stoczeniem się maszyny. Nie dopuszczać, aby ktokolwiek jeździł na jakiejkolwiek części maszyny. Sprawdzanie stanu Zasady ponownego mocowania Co miesiąc sprawdzić: Dokręcenie wszystkich śrub utrzymujących ROPS Ramę ROPS pod kątem zardzewienia, pęknięć lub innych uszkodzeń Podczas ponownego mocowania ROPS: Stosować oryginalne śruby i nakrętki. Nasmarować śruby olejem przed zamocowaniem ROPS. Dokręcić śruby podanymi momentami obrotowymi. NOTYFIKACJA: Nie nawiercać i nie spawać konstrukcji ROPS. Nawiercanie lub spawanie konstrukcji ROPS spowoduje anulowanie certyfikatu konstrukcji ROPS. wc_tx000814pl.fm 33

34 Obsługa RD Instalacja koguta (światła ostrzegawczego) Informacje podstawowe Czynności Kogut zacznie świecić i obracać się po włączeniu (WŁ) stacyjki zapłonu. Wykonać następujące czynności w celu instalacji koguta. 1. Przewlec przewód zasilania (c) przez słup lampy i podłączyć do górnej złączki. a d b c wc_gr Umieścić złączkę w słupie lampy. 3. Umieścić cokół lampy (a) w konstrukcji ROPS po lewej stronie i dokręcić śrubę dociskową (b). 4. Nasunąć koguta (d) na cokół lampy. 4.7 Wykorzystanie pasa bezpieczeństwa Środki ostrożności Użycie Zawsze zapinać pas podczas pracy na maszynie. Korzystanie z pasa bezpieczeństwa: 1. Wyciągnąć pas (c) ze zwijacza płynnym ruchem. c d a b wc_gr Włożyć zaczep pasa bezpieczeństwa (b) do klamry (a). 3. Przełożyć pas bezpieczeństwa nisko przez biodra. Zwijacz dostosuje długość pasa i zablokuje się. 4. Wcisnąć przycisk zwalniający (d) przy klamrze, aby odpiąć pas bezpieczeństwa. Pas bezpieczeństwa automatycznie powróci do zwijacza. 34 wc_tx000814pl.fm

35 RD 27 Obsługa 4.8 Regulacja położenia fotela Informacje podstawowe Przy ustawieniu pozycji i naprężenia (sprężystości) należy wziąć pod uwagę warunki robocze oraz wagę operatora. Sposób regulacji Fotel można regulować na trzy sposoby: Naprężenie Przesuw do przodu i do tyłu Przesuw na boki (opcja) Pokrętłem (a) można wyregulować naprężenie fotela (w zakresie od 60 kg do maksymalnie 120 kg). Dźwignią (b) można ustawić odległość pomiędzy siedzeniem aprzyrządami sterującymi pojazdem w osi przód-tył. Położenie boczne można ustawić przez wstawienie sworznia (c) w jeden z trzech otworów pozycjonujących (jeżeli maszyna jest w nie wyposażona). 4.9 Ustawianie kolumny kierowniczej Informacje podstawowe Można wyregulować kąt kolumny kierowniczej w zależności od warunków pracy, wzrostu operatora i upodobań osobistych. Sposób regulacji Kąt kolumny kierowniczej można uregulować następująco: 1. Poluzować cztery śruby mocujące (a) u podstawy kolumny kierowniczej. 2. Zmienić kąt kolumny kierowniczej do przodu lub do tyłu zgodnie z potrzebami. 3. Po znalezieniu odpowiedniego kąta, docisnąć śruby montażowe. wc_tx000814pl.fm 35

36 Obsługa RD Ustawianie prętów zgarniaka Wymagane warunki Położenia Maszyna wyłączona Hamulec postojowy zaciągnięty Każdy z bębnów ma dwa zgarniaki (a, b). Można je ustawić w położeniu do jazdy (1) lub do zgarniania (2). 36 wc_tx000814pl.fm

37 RD Stosowanie urządzeń zabezpieczających przed wandalizmem Obsługa Informacje podstawowe Części maszyny mogą zostać rozkradzione bądź umyślnie zniszczone w przypadku pozostawienia maszyny bez nadzoru. Części te można zabezpieczyć kłódką przed nieupoważnionym dostępem lub użyciem. Części zamykane na kłódkę: Maska silnika Pokrywa deski rozdzielczej Schowek na podręcznik operatora Czynności Wykonać następujące czynności w celu zabezpieczenia maszyny kłódką. 1. Zamknąć maskę silnika i umocować kłódkę do ucha (a). wc_gr Nasunąć pokrywę deski rozdzielczej i umocować kłódkę do ucha (b). 3. Zamknąć pokrywę schowka na instrukcję obsługi i umocować kłódkę do ucha (c). Wskazówka: Kłódki stanowią standardowe wyposażenie maszyny. wc_tx000814pl.fm 37

38 Obsługa RD System spryskiwania wodą Położenia przełącznika Wodę ze zbiornika do dysz dostarcza pompa elektryczna. Silnik pompy wodnej sterowany jest przełącznikiem. Przełącznik posiada trzy położenia: Położenie 1: uruchamia spryskiwanie nieciągłe Położenie środkowe (0): wyłącza spryskiwacze Położenie 2: uruchamia spryskiwanie ciągłe 0 Zasady korzystania Podczas korzystania z systemu spryskiwania wodą należy: Sprawdzić, czy zbiornik jest wypełniony wodą. Używać tylko czystej wody. Woda brudna, nawet po przefiltrowaniu, może zatkać system. Utrzymywać czystość i starannie konserwować system wody. Zob. rozdzia³ Konserwacja. Jeżeli spryskiwacze nie działają natychmiast po włączeniu systemu, niezbędne może być odpowietrzenie przewodów wodnych. Otwarcie zaworu przeponowego (a) podczas pracy systemu usunie powietrze z przewodów. Kiedy woda zacznie wypływać przez dysze, zamknąć zawór przeponowy. Regulacja Sposób regulacji kąta spryskiwania: Wsunąć wkrętak do dyszy (b) i regulować. Wskazówka: Sprawdzić, czy spryskująca woda pokrywa całą długość bębna. Osuszanie zbiornika Zimą i po spadku temperatury poniżej 0 C należy spuścić wodę z układu spryskiwania. Zob. rozdział Spuszczanie wody z uk³adu spryskiwaczy. 38 wc_tx000814pl.fm

39 RD 27 Obsługa 4.13 Dźwignia ruchu postępowego i wstecznego Informacje podstawowe Napęd przekazywany jest na oba bębny walca. Silniki hydrauliczne zamontowane przy każdym z bębnów napędzane są bezstopniową pompą o zmiennej objętości skokowej poprzez przekładnię hydrostatyczną. Wyboru kierunku jazdy (wstecz/w przód) dokonuje się za pomocą dźwigni ruchu postępowego i wstecznego, umieszczonej z boku siedzenia kierowcy. Kierunek jazdy Przestawić dźwignię ruchu postępowego i wstecznego w położenie DO PRZODU (f) lub DO TYŁU (r) w zależności od wymaganego kierunku jazdy. Sposób zmiany kierunku jazdy z DO PRZODU na DO TYŁU i odwrotnie: 1. Przestawić dźwignię ruchu postępowego i wstecznego (n) w położenie N NEUTRALNE. 2. Poczekać, aż maszyna zatrzyma się całkowicie. 3. Przestawić dźwignię ruchu postępowego i wstecznego w położenie nowego kierunku jazdy. Wskazówka: Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, maszyna wyposażona jest w blokadę umożliwiającą włączenie silnika tylko wówczas, gdy dźwignia ruchu postępowego i wstecznego znajduje się położeniu neutralnym (luz). Prędkość jazdy Walec może poruszać się z prędkością od ZERA do maksymalnie dozwolonej prędkości 10 km/h. Im bardziej wysunięta do przodu lub do tyłu jest dźwignia ruchu postępowego lub wstecznego, tym szybciej będzie poruszał się walec. Prędkość jazdy jest jednakowa DO PRZODU i DO TYŁU. Wskazówka: Podczas jazdy po pochyłej powierzchni należy utrzymywać dźwignię ruchu postępowego i wstecznego na minimalnej prędkości jazdy. Hamowanie Dźwignia ruchu postępowego i wstecznego może służyć do hamowania silnikiem. Przesunięcie dźwigni ruchu postępowego i wstecznego w położenie neutralne zatrzymuje maszynę. System weryfikacji obecności operatora Maszyna wyposażona jest w system weryfikacji obecności operatora. Uniemożliwia on poruszanie się maszyny do przodu lub do tyłu bez obecności operatora na siedzeniu. Operator powinien zawsze pozostawać na siedzeniu. wc_tx000814pl.fm 39

40 Obsługa RD Alarm cofania Położenie Alarm cofania (e) umiejscowiony jest w tylnej części maszyny. Obsługa Włączyć silnik i przestawić dźwignię ruchu postępowego i wstecznego w położenie ruchu wstecznego. Natychmiast powinien odezwać się sygnał cofania. Alarm cofania pozostanie włączony do momentu przestawienia dźwigni w położenie neutralne lub ruchu postępowego. Jeśli alarm cofania się nie odezwie, dokonać niezbędnych napraw przed przystąpieniem do eksploatacji walca. e wc_gr wc_tx000814pl.fm

41 RD 27 Obsługa 4.15 Wykorzystanie dzielnika przepływu (jeśli maszyna jest w niego wyposażona) Informacje podstawowe Opcjonalnym wyposażeniem tej maszyny jest dzielnik przepływu. Niejednolite warunki glebowe, takie jak luźny piasek w połączeniu z większymi cząstkami może spowodować obracanie się bębnów z nierówną prędkością. Może to utrudnić ruch maszyny. Dzielnik przepływu wyrównuje przepływ płynu hydraulicznego do silników napędowych, co umożliwia wznowienie ruchu. Przełącznik dzielnika przepływu Przełącznik uruchamiający dzielnik przepływu jest obsługiwany stopą. Aby włączyć dzielnik przepływu należy wykonać następujące czynności. 1. Odnaleźć włącznik (a) na platformie operatora na prawo od kolumny kierowniczej. a wc_gr Jedno naciśnięcie włącznika włącza system dzielnika przepływu. 3. Ponowne naciśnięcie włącznika wyłącza dzielnik. NOTYFIKACJA: Dzielnik przepływu służy wyłącznie do sporadycznego użycia. Ciągłe posługiwanie się dzielnikiem przepływu spowoduje przegrzanie płynu hydraulicznego i może doprowadzić do uszkodzenia układu hydraulicznego. Dzielnikiem przepływu należy posługiwać się tylko wówczas, gdy trzeba wznowić ruch maszyny. wc_tx000814pl.fm 41

42 Obsługa RD Układ wibracji Informacje podstawowe Przełącznik trybu wibracji Maszyna wyposażona jest we wzbudnik na każdym z bębnów. Napęd na nie przekazywany jest z silników hydraulicznych zębatych. Silniki wzbudnic zasilane są hydraulicznymi pompami zębatymi o stałej pojemności skokowej. Położenie 1: wibracja tylko bębna przedniego. Położenie 2: wibracja obydwu bębnów. Kiedy ten przełącznik jest włączony i znajduje się w położeniu 1 lub 2, zapala się lampka (i) na panelu sterowania. Przełącznik wibracji WŁ-WYŁ Aby włączyć wibracje, nacisnąć przycisk (m). Aby zatrzymać wibracje, nacisnąć ponownie przycisk (m). NOTYFIKACJA: Wibracje nie powinny pozostawać włączone podczas dłuższego postoju maszyny. Pozostawienie wzbudnicy włączonej na dłuższy okres czasu podczas postoju maszyny może doprowadzić do uszkodzenia wzbudnicy. Wskazówka: Wibracje nie będą działać po przestawieniu dźwigni ruchu w przód/ w tył w położenie NEUTRALNE. Częstotliwość Położenie 1: Stosować podczas uruchamiania lub wyłączania silnika. Położenie 2: Około 55 Hz wibracji. Położenie 3: Około 66 Hz wibracji. Wskazówka: Podczas pracy maszyny stosować zawsze położenie 2 lub położenie wc_tx000814pl.fm

43 RD Hamulec postojowy Obsługa Informacje podstawowe W celu ułatwienia utrzymania maszyny w bezruchu po jej zaparkowaniu każdy z silników napędu bębnów wyposażony jest w mechaniczny hamulec postojowy. Hamulce te uruchamiane są sprężyną, a zwalniane hydraulicznie (SAHR). Hamulce postojowe uruchamiają się, kiedy: Przycisk hamulca postojowego (h) jest naciśnięty. Silnik jest wyłączony. Operator podnosi się z siodełka. Wystąpi usterka układu hydraulicznego. h wc_gr Zaciąganie i zwalnianie hamulca Wciśnięcie przycisku uruchamia hamulec postojowy. Przy wciśniętym klawiszu świeci się wskaźnik ostrzegawczy Hamulce włączone. Pociągnięcie klawisza w górę umożliwia zwolnienie hamulców postojowych. Wskazówka: Zwolnienie hamulców postojowych możliwe jest tylko wnastępujących warunkach: Silnik pracuje. Dźwignia ruchu postępowego i wstecznego musi być w położeniu neutralnym. Operator musi siedzieć na siodełku. Wykorzystanie w sytuacjach awaryjnych NOTYFIKACJA: Nie posługiwać się hamulcami postojowymi do zatrzymania maszyny w zwykłych warunkach pracy. Użycie hamulca postojowego podczas ruchu maszyny może uszkodzić silniki napędowe. Hamulcami postojowymi posługiwać się tylko do zatrzymywania maszyny w sytuacjach awaryjnych. Na przykład: W wypadku awarii głównego układu hamulca hydraulicznego (brak hamowania po przestawieniu dźwigni ruchu postępowego i wstecznego wpołożenie neutralne) Podczas utraty kontroli i przyspieszania ruchu walca w dół zbocza wc_tx000814pl.fm 43

44 Obsługa RD Lampki ostrzegawcze Lampka ostrzegawcza Opis Wymagane działanie Ciśnienie oleju silnikowego Czy silnik nie przegrzał się Alternator Temperaturę płynu hydraulicznego Wskaźnik ostrzegawczy (d) zaświeci się po przestawieniu kluczyka w stacyjce w położenie WŁ, a zgaśnie po włączeniu silnika, jeżeli ciśnienie oleju jest prawidłowe. Świecący się wskaźnik ostrzegawczy (o) informuje o przegrzewaniu się silnika. Wskaźnik ostrzegawczy (c) zaświeci się po przestawieniu kluczyka w stacyjce w położenie WŁ, a zgaśnie po włączeniu silnika, jeżeli ładowanie jest prawidłowe. Świecący się wskaźnik ostrzegawczy (e) informuje o tym, że płyn hydrauliczny jest zbyt gorący. Wyłączyć silnik natychmiast, jeżeli lampka zapali się podczas pracy silnika. Sprawdzić: Poziom oleju silnikowego Lepkość oleju silnikowego Jeżeli ta lampka zapali się, natychmiast wyłączyć silnik. Sprawdzić: poziom cieczy chłodzącej silnika. Wyłączyć silnik natychmiast, jeżeli lampka zapali się podczas pracy silnika. Sprawdzić: Pasek alternatora Jeżeli ta lampka zapali się, natychmiast wyłączyć silnik. Sprawdzić: Poziom płynu hydraulicznego Lepkość płynu hydraulicznego d o e c wc_gr wc_tx000814pl.fm

45 RD Światła i sygnał dźwiękowy Obsługa Informacje podstawowe Identyfikacja świateł Przełącznik obrotowy na desce rozdzielczej doprowadza zasilanie do świateł maszyny. Reflektory (a) Światło robocze (b) Światła przedniego kierunkowskazu/reflektory robocze (c) Światła tylnego kierunkowskazu/reflektory robocze (d) c a c d b d wc_gr Działanie świateł isygnału dźwiękowego Pozycja O: wszystkie światła wyłączone Pozycja 1: włączone reflektory i reflektory robocze Pozycja 2: włączone reflektory, reflektory robocze i oświetlenie robocze Nacisnąć środek przełącznika, aby uruchomić sygnał dźwiękowy wc_gr OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zderzenia. Niestosowanie wszystkich dostępnych świateł podczas pracy w ciemności lub gdy widoczność jest ograniczona może zwiększyć niebezpieczeństwo zderzenia z osobami, pojazdami lub obiektami stałymi w pobliżu. Należy stosować wszystkie dostępne światła podczas pracy w ciemności lub gdy widoczność jest ograniczona. Niezwłocznie wymieniać uszkodzone światła. wc_tx000814pl.fm 45

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA Uchwyt do zwalniania zaczepu pokrywy silnika Wsunąć palce, odchylić zaczep w lewo i podnieść pokrywę do góry OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 Podstawa Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Specyfikacje Podana masa odnosi się do skrzyni biegów bez płynów. Środek ciężkości skrzyni biegów znajduje się mniej więcej na

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 2 DANE OGÓLNE: Producentem i dystrybutorem zagęszczarki jest: Bass Polska Al. Krakowska 60, Mroków 05-555 Magdalenka WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

J A Z D A. Zaciskanie ręczne

J A Z D A. Zaciskanie ręczne HAMULEC POSTOJOWY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania: - Automatyczne zaciskanie/zwalnianie Automatyczne zaciskanie po zatrzymaniu silnika

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS

OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS hamowania Światło przeciwmgłowe tylne. (żeby je włączyć trzeba mieć włączone przynajmniej światła mijania) pozycyjne. Przy tych światłach świeci się oświetlenie tablicy

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2)

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2) Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2) 1. Elektryczna regulacja lusterek Regulacja w lewo Regulacja lusterka lewego Regulacja

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

DM-CN A. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN A. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Polish) DM-CN0001-02-A Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych

Bardziej szczegółowo

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO!

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! CZ Instrukcja obsługi Návod k použití PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁY I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! SK Instruction Leaflet Návod k použitiu

Bardziej szczegółowo

STIHL AK 10, 20, 30. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

STIHL AK 10, 20, 30. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy { STIHL AK 10, 20, 30 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy polski Spis treści Przekład oryginalnej instrukcji użytkowania Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru. Farby drukarskie zawierają

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka

Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka Prod. no 59476 Lista części...3 Środowisko pracy...4 Bezpieczeństwo w czasie pracy...4 Opis działania...5 Konserwacja...6 Schemat połączenia...6

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E Dźwignia do otwierania grzebienia Regulacja marginesu grzbietowego Szczelina na papier Miarka dokumentu Prowadnica krawędziowa Przełącznik nożny Wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału)

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału) Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału) Agregaty prądotwórcze EPS 113 TDE EPS 183 TDE EPS 243 TDE Str.2/6 WSTĘP Proszę uważnie zapoznać się z treścią Instrukcji Obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 UWAGA: Przed rozpoczęciem eksploatacji prostownika do ładowania akumulatorów należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO. Fig 1.

BEZPIECZEŃSTWO. Fig 1. BEZPIECZEŃSTWO 1. Sprawdź motocykl przed jazdą by uniknąć wypadków i uszkodzenia pojazdu 2. Musisz posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia wydane przez władze 3. By uniknąć zranienia zwracaj uwagę

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VAC 70

Instrukcja obsługi VAC 70 Instrukcja obsługi PL VAC 70 rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 6 rys. 5 rys. 7 rys. 8 rys. 9 rys. 11 rys. 10 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D E F PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim. Prawa autorskie do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

DM-CN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Polish) DM-CN0001-03 Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 1 ROZDZIAŁ 1 DANE POMPY 1.1 DANE TECHNICZNE: Pompa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

MASKA SPAWALNICZA SPM-869 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

MASKA SPAWALNICZA SPM-869 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. MASKA SPAWALNICZA SPM-869 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. SCHEMAT MONTAŻU 2 SPIS TREŚCI I. SCHEMAT MONTAŻU... 2 II. OBSŁUGA... 3 III. REGULACJA CZUŁOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Niszczarki 4107, 4107 Cross/Cut

Instrukcja Obsługi Niszczarki 4107, 4107 Cross/Cut Instrukcja Obsługi Niszczarki 4107, 4107 Cross/Cut Niniejsza instrukcja może być użytkowana tylko wraz z instrukcją Producenta. Spis treści Zasady bezpieczeństwa str. 2 Instalacja str. 3 Obsługa str. 4

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 9 8 7 6 5 1 2 4 3 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 6 Zielony wskaźnik ładowania 7 Mini złącze USB 8 Zaczep mocujący

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Fig 1. BEZPIECZEŃSTWO

Fig 1. BEZPIECZEŃSTWO Fig 1. BEZPIECZEŃSTWO 1. Sprawdź motocykl przed jazdą by uniknąć wypadków, uszkodzeń ciała oraz pojazdu. 2. Musisz posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu wydane przez lokalne władze. 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Chodzik. Szanowni Klienci,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Chodzik. Szanowni Klienci, 11075694 Chodzik Szanowni Klienci, Zwróćcie uwgę na to, aby przed pierwszym użyciem chodzika Rollators 155 usunąć z jego kół folię zabezpieczającą. W przeciwnym razie hamulce nie będą działać prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI. Separator Olej/woda 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI. Separator Olej/woda 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI Separator Olej/woda OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE 02/14 Separator PURO MINI został zaprojektowany do oddzielania oleju z kondensatu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapewnia: WPROWADZENIE. Symbole bezpieczeństwa

Urządzenie zapewnia: WPROWADZENIE. Symbole bezpieczeństwa Urządzenie zapewnia: pompowanie z włączeniem 30% kanalizacji przepompowanie cząstek do 15mm gwarantowaną wysokość ssania 7m łatwą konwersację, dzięki przyłączom sworznia WPROWADZENIE Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna

Bardziej szczegółowo

PRASA HYDRAULICZNA 30 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRASA HYDRAULICZNA 30 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI PRASA HYDRAULICZNA 30 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ, PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH ORAZ WŁAŚCIWĄ EKSPLOATACJĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik akcesoriów

Podręcznik akcesoriów Podręcznik akcesoriów E2022PL1.pdf Obsługa i konserwacja Dynapac Rozkładarka żwiru CC224HF - CC334HF Rozkładarka żwiru Dynapac to urządzenie umożliwiające rozkładanie odłamków kamienia, żwiru i innych

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Regeneracja filtra cząstek stałych w wózkach napędzanych silnikiem wysokoprężnym: skrócona instrukcja

Regeneracja filtra cząstek stałych w wózkach napędzanych silnikiem wysokoprężnym: skrócona instrukcja Regeneracja filtra cząstek stałych w wózkach napędzanych silnikiem wysokoprężnym: skrócona instrukcja obsługi RX70 Należy również przestrzegać informacji zawartych w rozdziale dotyczącym układu filtra

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo