Analogowego multimetru VC-2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analogowego multimetru VC-2020"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Analogowego multimetru VC-2020 Nr produktu Strona 1 z 19

2 Niniejsza instrukcja obsługi należy do zakupionego produktu. Zawiera ważne informacje dotyczące obsługi i działania urządzenia. Należy o tym pamiętać udostępniając produkt osobom trzecim. Należy zachować instrukcję na przyszłość! Drogi Kliencie, Kupując ten produkt marki Voltcraft dokonałeś bardzo dobrej decyzji, za którą chcemy Ci podziękować. Zakupiłeś wysokiej jakości produkt z producenta zajmującego się branżą miernictwa, ładowarek i technologii sieciowych. Produkty rodziny Voltcraft umożliwiają Ci podołanie nawet najtrudniejszym zadaniom jako hobbista jak również profesjonalista. Firma oferuje pewną technologię i niespotykany stosunek jakości do ceny. Jesteśmy pewni: Twoja inwestycja w produkt Voltcrafta będzie początkiem długiej, udanej współpracy. Życzymy wiele przyjemności płynącej z korzystania z nowo zakupionego produktu! Strona 2 z 19

3 Spis treści Przeznaczenie produktu... 4 Opis poszczególnych elementów... 5 Instrukcje bezpieczeństwa Opis produktu... 8 Zakres dostawy... 9 Objaśnienie symboli i znaków... 9 Strona Pierwsze uruchomienie Pomiary a) zerowanie b) pomiar napięcia AC i DC c) pomiar rezystancji d) pomiar natężenia prądu stałego e) pomiar natężenia prądu przemiennego f) test diody g) pomiar tętnienia w dbm Czyszczenie i konserwacja Czyszczenie Wymiana baterii Wymiana bezpiecznika Utylizacja Diagnoza i usuwanie usterek Dane techniczne i tolerancje pomiarowe Strona 3 z 19

4 Przeznaczenie produktu - Pomiar i wyświetlanie parametrów elektrycznych z zakresu III kategorii do maks. 600V względem potencjału ziemi zgodnie z normą EN lub niższą. - Pomiar napięcia prądu przemiennego i stałego do maksymalnie 500V - Pomiar natężenia prądu przemiennego i stałego do 5A - Pomiar wartości rezystancji do 2 MΩ - Test diody Może być zasilany wyłącznie bateriami. Urządzenie pomiarowe nie może być używane, jeśli jest otwarte, np. w razie zdjęcia pokrywy komory baterii lub bez pokrywy komory baterii. Pomiary w wilgotnych pomieszczeniach lub w niekorzystnych warunkach są zabronione. Do niekorzystnych warunków zalicza się: - Wilgość lub dużą wilgotność powietrza - Pył, palne gazy, pary lub rozpuszczalniki, - Burze lub podobne warunki, np. silne pola elektrostatyczne itp. Każde wykorzystanie niezgodne z tym opisem uszkadza produkt. Co więcej grozi ryzykiem zwarcia, pożaru, porażenia prądem, itp. Żaden z elementów urządzenie nie może być modyfikowany ani przebudowany! Należy zawsze stosować się do instrukcji bezpieczeństwa. Strona 4 z 19

5 Opis poszczególnych elementów 1 Analogowy wyświetlacz ze skalą lustrzaną 2 Regulator wskaźnika skali 3 Przycisk Zero Ω do pomiarów rezystancyjnych 4 Pokrętło wyboru funkcji pomiarowych 5 Uchwyt i zintegrowana komora baterii 6 Zdejmowany gumowy pokrowiec 7 Gniazdo pomiaru 5A 8 Gniazdo COM (punktu odniesienia) 9 Gniazdo V/ Ω do różnych funkcji pomiarowych Strona 5 z 19

6 Instrukcje bezpieczeństwa Przeczytaj całą instrukcję obsługi zanim przejdziesz do użytkowania urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące prawidłowej obsługi. Gwarancja na produkt zostanie utracona jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku nie stosowania się do instrukcji obsługi. Firma nie bierze odpowiedzialności za wynikające z tego szkody! Firma nie bierze też odpowiedzialności za uszkodzenia mienia i obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niestosowaniem się do instrukcji bezpieczeństwa. W takich wypadkach gwarancja na produkt zostaje utracona! Produkt opuścił fabrykę producenta w nienaruszonym, doskonałym stanie. Prosimy abyś, jako użytkownik stosował się do instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji, aby utrzymywać ten stan i zapewnić bezpieczne działanie! Prosimy, abyś zwracał uwagę na następujące symbole: Wykrzyknik w trójkącie informuje o ważnych punktach instrukcji obsługi, do których zawsze należy się stosować! Trójkąt zawierający symbol pioruna ostrzega o niebezpieczeństwie porażenia w związku z uszkodzeniem zabezpieczeń elektrycznych urządzenia. Symbol ręki jest używany do podkreślenia podpowiedzi i dodatkowych informacji. Urządzenie spełnia normy CE i kryteria regulacji międzynarodowych i europejskich. 2 klasa izolacji (podwójna lub wzmacniana izolacja) II Kategoria przepięć dla pomiarów elektrycznych i elektronicznych urządzeń podpiętych do sieci za pomocą przewodu energetycznego. Kategoria zawiera wszystkie pomniejsze kategorie (np. CAT I dot. Mierzenia sygnałów i kontrolowania napięć). Kategoria przepięć dla pomiarów instalacji budynków (np. gniazd lub poddystrybutorów). Kategoria zawiera również wszystkie pomniejsze kategorie (np. CAT II dot. Pomiaru urządzeń elektrycznych)/ Uziemienie Strona 6 z 19

7 Z powodów bezpieczeństwa i licencyjnych (CE) modyfikacje i zmiany dokonywane w urządzeniu są niedopuszczalne. Skontaktuj się z ekspertem jeśli masz wątpliwości odnośnie trybu działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia. Urządzenia pomiarowe są narzędziami i akcesoriami, nie zabawkami, nie wolno ich dawać dzieciom. Regulacje dotyczące zapobieganiu wypadków wprowadzone przez ubezpieczyciela miejsca, w którym instalowany jest ten produkt muszą być przestrzegane. Jeśli urządzenie jest używane w szkołach, bazach szkoleniowych, warsztatach i centrach hobbistycznych powinno być obsługiwane przez osoby przeszkolone. Przed pomiarem napięcia zawsze upewnij się że zakres pomiarowy nie jest ustawiony na pomiar natężenia. Napięcie pomiędzy gniazdem i urządzeniem pomiarowym a gruntem nie może być większe niż 600 V VDC w kategorii III. Zachowaj szczególną ostrożność kiedy masz do czynienia z napięciami wyższymi niż 25V AC lub 35 VDC. Nawet tak niskie napięcia niosą ryzyko śmiertelnego porażenia, jeśli dotkniesz przewodników. Przed każdym pomiarem sprawdź urządzenie pomiarowe i jego przewody pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie dokonuj pomiarów jeśli ochronna izolacja jest uszkodzona. Aby uniknąć porażenia prądem nie dotykaj gołą ręką połączeń/punktów pomiaru przed lub w trakcie pomiaru. Nigdy nie używaj multimetru bezpośrednio przed, w trakcie lub po burzy. Upewnij się, że twoje ręce, buty, ubranie, podłoga, urządzenie pomiarowe i przewody pomiarowe, obwody i elementy mierzone są zawsze suche. Unikaj używania urządzenia w pobliżu: - silnego pola elektromagnetycznego lub magnetycznego - anten telewizyjnych i generatorów. Może to mieć wpływ na dokładność pomiaru. Z powodów bezpieczeństwa, podczas pomiaru używaj przewodów pomiarowych odpowiadających specyfikacji multimetru. Wykorzystać można wyłącznie podwójnie lub specjalnie zaizolowane przewody. Jeśli zachodzi przypuszczenie, że urządzenie nie może funkcjonować prawidłowo, wyłącz je natychmiast i zabezpiecz przed nieautoryzowanym uruchamianiem. Można założyć niemożność bezpiecznego działania urządzenia w razie: Strona 7 z 19

8 - widocznego uszkodzenia urządzenia, - braku działania urządzenia i - przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach przez długi okres czasu, lub - narażenia urządzenia na znaczne przeciążenia podczas transportu. Nie włączaj urządzenia pomiarowego bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Skondensowana woda może je zniszczyć. Pozostaw urządzenie wyłączone do momentu osiągnięcia przez nie temperatury pokojowej. Nie pozostawiaj materiału pakunkowego bez nadzoru, gdyż może on być niebezpieczny dla dzieci. Stosuj się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Opis produktu Analogowy multimetr (nazywany w instrukcji multimetrem) jest wyposażony w wytłumiony wskaźnik pomiaru. Skala jest wyposażona w lustro, co umożliwia dokładny odczyt pomiaru. Multimetr może być używany w dowolnej pozycji pomiarowej. Tylna stopka pozycjonująca lekko pochyla urządzenie, co pozwala na wygodniejsze odczytywanie wartości pomiaru. Zdejmowany gumowy pokrowiec ochrania urządzenie przed uszkodzeniami. Wszystkie zakresy pomiarowe są chronione wysokiej jakości bezpiecznikiem. Wybór poszczególnych zakresów i funkcji pomiarowych odbywa się za pomocą obrotowego przełącznika. Multimetr może być stosowany do pomiarów hobbistycznych jak i profesjonalnych. Multimetr jest zasilany następującymi bateriami: VC bateria 9V + 2 baterie 1,5V AA Multimetr posiada zabezpieczenia gniazd na czas dostawy. Przed użyciem urządzenia zabezpieczenia należy zdjąć. Na czas transportu zaleca się stosowanie zabezpieczeń. Wskazania skali mogą być skalibrowane za pomocą śruby kalibrującej. Wykonaj to przed każdym pomiarem, aby uniknąć niewłaściwych wskazań. Strona 8 z 19

9 Zakres dostawy Multimetr z gumowym pokrowcem Przewody pomiarowe czerwony i czarny 1 bateria 9V 2 baterie AA Instrukcja obsługi Objaśnienie symboli i znaków Przeciążenie, zakres pomiarowy został przekroczony Symbol testu diody AC DC Wartość przemienna prądu i napięcia Wartość stała prądu i napięcia mv Miliwolty (10-3) V A Wolt (jednostka różnicy potencjałów) Amper (jednostka natężenia prądu) ma Miliamper (10-3) ua Mikroamper (10-6) Ω Om (Ohm) (jednostka oporu elektrycznego) kω Kiloom (103) MΩ Megaom (106) LI LV db Napięcie zasilania diody LED Napięcie diody LED Decybel (jednostka tłumienia, tutaj db na miliwat (dbm)) Strona 9 z 19

10 Pierwsze uruchomienie Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem pomiarowym konieczne jest włożenie dostarczonych baterii. Wymiana baterii jest opisana w rozdziale Czyszczenie i konserwacja Przełącznik obrotowy (4) Przełączanie pomiędzy funkcjami pomiarowymi odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego. Po ukończeniu pomiaru zawsze ustawiaj przełącznik w pozycję 500V~. Zapobiega to przedwczesnemu wyczerpaniu baterii i zapobiega przypadkowemu przekroczeniu zakresu pomiarowego. Pomiary Nie przekraczaj maksymalnej dozwolonej wartości pomiarowej. Nie zwieraj obwodów lub fragmentów obwodów, jeśli napięcie w nich przekracza 25V AC rms lub 35 V DC. Śmiertelne niebezpieczeństwo! Zanim rozpoczniesz pomiar sprawdź podłączone przewody pomiarowe pod kątem uszkodzeń jak pęknięcia, rozcięcia czy zgniecenia. Wymień uszkodzone przewody pomiarowe, zabrania się korzystania z uszkodzonych przewodów pomiarowych! Śmiertelne niebezpieczeństwo Zanim zmienisz zakres pomiarowy wyciągnij końcówki pomiarowe z mierzonego obiektu. Zawsze zaczynaj pomiary od największej wartości zakresu. Następnie stopniowo schodź do coraz mniejszej, aby uzyskać dokładną wartość pomiaru. Wyniki pomiaru przy wskaźniku odpowiadają wartości końcowej skali. Dla odczytywania zawsze wybieraj odpowiadającą wartość skali (np. skala 50 dla zakresu pomiarowego 50 i 500). a) Zerowanie Przed każdym pomiarem wykonaj zerowanie skali za pomocą śruby kalibracyjnej (2) ( np. 0V). Włącz multimetr za pomocą przełącznika obrotowego (4) i wybierz funkcję pomiarową oporu (Ω). Zewrzyj końcówki pomiarowe a następnie za pomocą śruby kalibracyjnej ustaw wartość pomiaru na 0 Ω. b) Pomiar napięcia AC i DC W żadnym wypadku nie przekraczaj maksymalnych dozwolonych wartości wejściowych, także w wypadku mierzenia nakładających się wartości napięcia (np. napięcia tętnieniącego). Aby dokonać pomiaru postępuj następująco: Strona 10 z 19

11 - Wybierz wartość pomiaru V za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Obserwując prawidłową polaryzację (czerwony = +/ czarny = -) podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (baterii, obwodu, itp.). - W razie niewłaściwej polaryzacji wskaźnik wychyla się w lewo. Natychmiast przerwij pomiar i podłącz końcówki pomiarowe odwrotnie. - Odczytaj wartość pomiaru ze skali DCV. Aby zmierzyć napięcie prądu przemiennego postępuj następująco: - Wybierz wartość pomiaru V za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Podłącz końcówki pomiarowe do mierzonego obiektu (akumulator, przełącznik, itp.). - Odczytaj wartość pomiaru ze skali ACV. c) Pomiar rezystancji Upewnij się, że wszystkie elementy obwodu, przełączniki i komponenty lub inne badane elementy są odłączone od źródła zasilania i rozładowane. - Wybierz wartość pomiaru Ω za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Odczytaj wartość pomiaru na skali Ω. Pomnóż wyświetloną wartość przez ustawiony zakres pomiaru aby otrzymać rzeczywistą wartość zmierzoną (np. 100 Ω (na wyświetlaczu) x 10 k Ω (zakres pomiarowy) = 1 M Ω (rzeczywista mierzona wartość). - Odczytaj wartość pomiaru ze skali ACV. - Po zakończeniu pomiaru ustaw przełącznik obrotowy w pozycji (500V~) aby wyłączyć multimetr. Strona 11 z 19

12 d) Pomiar natężenia prądu stałego (DC) W żadnym wypadku nie przekraczaj maksymalnych dozwolonych wartości wejściowych w poszczególnych zakresach pomiarowych. Pomiar natężenia prądu jest dozwolony wyłącznie w obwodach do 500V. Zawsze odłączaj źródło zasilania przed podłączeniem urządzenia pomiarowego do obwodu, zmianą zakresu pomiarowego lub odłączaniem urządzenia pomiarowego z obwodu. Aby zmierzyć natężenie prądu stałego do 5A (DC) postępuj następująco: - Wybierz wartość pomiaru 5A za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda 5A (7). - Przeprowadź zerowanie. - Obserwując prawidłową polaryzację (czerwony = +/ czarny = -) podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (baterii, obwodu, itp.). - W razie niewłaściwej polaryzacji wskaźnik wychyla się w lewo. Natychmiast przerwij pomiar i podłącz końcówki pomiarowe odwrotnie. - Odczytaj wartość pomiaru ze skali DAC. Aby zmierzyć natężenie prądu stałego do 250mA (DC) postępuj następująco: - Aby dokonać pomiaru w zakresie ma/ua wybierz odpowiedni zakres pomiarowy (nie 5A). - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Obserwując prawidłową polaryzację (czerwony = +/ czarny = -) podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (baterii, obwodu, itp.). - W razie niewłaściwej polaryzacji wskaźnik wychyla się w lewo. Natychmiast przerwij pomiar i podłącz końcówki pomiarowe odwrotnie. - Odczytaj wartość pomiaru ze skali DAC. Strona 12 z 19

13 e) Pomiar natężenia prądu przemiennego W żadnym wypadku nie przekraczaj maksymalnych dozwolonych wartości wejściowych w poszczególnych zakresach pomiarowych. Pomiar natężenia prądu jest dozwolony wyłącznie w obwodach do 500V. Zawsze odłączaj źródło zasilania przed podłączeniem urządzenia pomiarowego do obwodu, zmianą zakresu pomiarowego lub odłączaniem urządzenia pomiarowego z obwodu. Pomiar prądu przemiennego jest możliwy wyłącznie w zakresie pomiarowym 5A. Aby zmierzyć natężenie prądu stałego do 5A (AC) postępuj następująco: - Wybierz wartość pomiaru 5A za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda 5A (7). - Przeprowadź zerowanie. - Podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (baterii, obwodu, itp.). - Odczytaj wartość pomiaru ze skali ACA. f) Test diody Napięcie przewodzenia diody jest mierzone za pomocą testu diody. VC-2020 dodatkowo wyświetla napięcie działania diody LED. Aby wykonać ten pomiar postępuj następująco: - Wybierz wartość pomiaru x10 Ω /15mA za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (diody). - Odczytaj zmierzone napięcie przewodzenia (UF) na skali LV. - Napięcie wsteczne diody LED jest wskazywane na skali LI. Prąd testowy ( w zakresie pomiarowym Omów) może być wybrany z przedziału od 60 ua do 150 ma. Uwaga! Przekroczenie prądu może spowodować uszkodzenie komponentu! Strona 13 z 19

14 - Jeśli pomiar nie ma wskazania dioda jest mierzona w odwrotnym kierunku (UR) lub dioda jest uszkodzona (przerwanie). g) Pomiar tętnienia w dbm Multimetr VC-2020 umożliwia pomiar bezwzględnego db w obwodach o impedancji 600 Omów. Pomiar jest wskazywany na skali V~. 0dB = 1 mw. Aby dokonać pomiaru postępuj następująco: - Wybierz zakres pomiarowy 10V ~ za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V-mA (9). - Przeprowadź zerowanie. - Podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (generatora, obwodu, itp.). - Przeczytaj wartość pomiaru na skali db. Skala db odpowiada zakresowi pomiarowemu 10V. Jeśli wybrany jest inny zakres pomiarowy, konieczne jest zastosowanie współczynnika korekcji. Zakres AC-V 2,5V 10V 50V 250V 500V Współczynnik korekcji Zakres wyświetlacza -12dB 0dB +14dB +28dB +34dB Jeśli konieczny jest pomiar sygnałów z prądem stałym konieczne jest szeregowe podłączenie kondensatora >0,1nF do końcówek pomiarowych (zdjęcie ładunku). Strona 14 z 19

15 Czyszczenie i konserwacja Ogólnie Aby zapewnić dokładność przez długi okres czasu, multimetr powinien być kalibrowany raz do roku. Od czasu do czasu sprawdzaj techniczne bezpieczeństwo urządzenia i przewodów pomiarowych, np. sprawdzaj pod kątem uszkodzeń obudowę itp. Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia pomiarowego, ani otwartego urządzenia pomiarowego! Ryzyko śmiertelnego urazu! Czyszczenie Podczas czyszczenia urządzenia, zawsze stosuj się do poniższych instrukcji: Jeśli zdjęta zostanie obudowa możliwy jest dostęp do elementów pod napięciem (nie jest to możliwe bez użycia narzędzi). Zanim rozpoczniesz serwisowanie urządzenia odłącz wszystkie przewody i źródła zasilania. Nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny i węglowodorów. Mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni multimetru. Ich pary są niebezpieczne dla zdrowia i wybuchowe. Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostro zakończonych narzędzi, śrubokrętów, metalowych szczotek i podobnych im narzędzi. Do czyszczenia urządzenia wykorzystaj czystą, suchą szmatkę antystatyczną. Wymiana baterii Do działania urządzenia wymagane jest użycie baterii dostarczonych w zestawie. Włóż nowe baterie przy pierwszym uruchomieniu lub gdy niemożliwe jest przeprowadzenie zerowania. Aby włożyć/wymienić baterie postępuj następująco: - Usuń wszystkie przewody pomiarowe i wyłącz multimetr. - Zdejmij gumowy pokrowiec z obudowy. - Poluzuj śruby z tyłu obudowy i ostrożnie zdejmij pokrywę. Strona 15 z 19

16 - Włóż nowe baterie do komory baterii. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację. - Zamknij pokrywę baterii Nie zostawiaj zużytych baterii w urządzeniu. Nawet baterie zabezpieczone przed wyciekiem mogą skorodować uwalniając chemikalia, które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia lub uszkodzić komorę baterii. Wymiana bezpiecznika Zawsze stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa wymieniając bezpieczniki! Upewnij się, że wymieniany bezpiecznik będzie zastąpiony dokładnie takim samym, prawidłowego typu. Nie używaj nieodpowiedniego lub regenerowanego bezpiecznika i nie obchodź zabezpieczenia bezpiecznikiem. Może to spowodować pożar lub gwałtowne rozładowanie baterii. Wszystkie końcówki pomiarowe są zabezpieczone przed przeciążeniem. Oba gniazda V i 5A są zabezpieczone bezpiecznikiem. Jeśli pomiar nie jest możliwy, konieczna jest wymiana bezpiecznika. Aby wymienić bezpiecznik postępuj następująco: - Usuń wszystkie przewody pomiarowe i wyłącz multimetr. - Zdejmij gumowy pokrowiec z obudowy. - Poluzuj śruby z tyłu obudowy i ostrożnie zdejmij pokrywę. - Wymień odpowiedni wysokowydajny bezpiecznik ceramiczny na nowy, tego samego typu i o tych samych parametrach (zobacz ilustrację obrazującą położenie bezpieczników. VC-2020 F0,5A/600V szybkozwłoczny 5 x 20 m (do gniazda V/mA) F5A/600V szybkozwłoczny 5 x 20 m (do gniazda 5A) - Ostrożnie zamknij pokrywę komory baterii. Strona 16 z 19

17 Utylizacja Gdy produkt nie jest już zdatny do użytkowania należy go zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem. Utylizacja baterii/akumulatorów Wymaga się od Ciebie prawnie (Rozporządzenie w sprawie baterii), jako odbiorcy końcowego, abyś zwrócił wszystkie zużyte baterie/baterie doładowywane. Wyrzucenie ich do odpadów z gospodarstwa domowego jest zabronione! Baterie zawierające substancje niebezpieczne są oznaczone symbolami pokazanymi po lewej. Te symbole wskazują także, że wyrzucenie tych baterii do odpadów z gospodarstwa domowego jest zabronione. Metale ciężkie, o które tutaj chodzi, to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwy zaznaczone są na baterii/baterii doładowywanej np. pod symbolami kosza na śmieci pokazanymi po lewej). Możesz oddać zużyte baterie/baterie doładowywane bez żadnych opłat w jakimkolwiek punkcie zbiorczym w swojej gminie, w naszych sklepach lub gdziekolwiek sprzedawane są baterie/baterie doładowywane. W ten sposób dopełnisz swojego ustawowego obowiązku i przyczynisz się do ochrony środowiska! Diagnoza i usuwanie usterek Kupując Multimetr nabyłeś produkt, który został zaprojektowany zgodnie z najnowszą technologią. Zawsze mogą pojawić się w nim jednak usterki i problemy z obsługą. Poniższa tabelka pomoże wyeliminować podstawowe awarie samemu. Prosimy zawsze zwracaj uwagę na instrukcje bezpieczeństwa! Błąd Multimetr nie działa Brak możliwości pomiaru prądu Możliwa przyczyna Czy baterie są zużyte? Sprawdź ich stan Czy bezpiecznik dla odpowiedniego gniazda nie jest przepalony? Sprawdź bezpiecznik (wymiana bezpiecznika) Strona 17 z 19

18 Brak zmian mierzonej wartości Czy wybrałeś prawidłowe gniazda pomiarowe? Czy wybrałeś prawidłowy rodzaj pomiaru? Naprawy inne niż wymienione powyżej mogą być przeprowadzone wyłącznie przez certyfikowanego specjalistę. Jeśli masz więcej pytań odnośnie swojego urządzenia pomiarowego, nasza pomoc techniczna jest dostępna pod poniższym niemieckim numerem telefonu: Voltcraft, Hirschau, Linderweg 15, Tel / Dane techniczne i tolerancje pomiarowe Kategoria przepięciowa CAT III 600 V względem uziemienia Maksymalne mierzone napięcie 500V Wyświetlacz analogowy Ze skalą lustrzaną, DC klasa3, AC klasa 4 Opór wejść DC 20k Ω /V AC 9k Ω /V Temperatura pracy i przechowania -5 C do +40 C Zasilanie Bateria 9V + 2 baterie AA Wysokość pracy Maks m Względna wilgotność powietrza <75%, niekondensujące Temperatura gwarantowanej dokładności +18 C do +28 C Waga Ok. 430 g Wymiary 168 x 92 x 45 Tolerancje pomiarowe Specyfikacja precyzji w +/- (% wartości skali). Dokładność jest ważna przez jeden rok przy temperaturze +23 C +/- 5 C i względnej wilgotności powietrza 75%, niekondensującej. Strona 18 z 19

19 Zakres napięcia prądu stałego, ochrona przed przeciążeniem 600V Zakres Dokładność 0,1V / 2,5V / 10V / 50V / 250V / 500V +/- 3%, Rezystancja wewnętrzna 20k Ω /V Zakres napięcia prądu przemiennego (40 Hz- 400Hz),ochrona przed przeciążeniem 600V Zakres Dokładność 2,5V / 10V / 50V / 250V / 500V +/- 4%, Rezystancja wewnętrzna 9k Ω /V Zakres natężenia prądu stałego Zakres 50uA / 5mA / 250mA / 5A Ochrona przed przeciążeniem Dokładność +/- 3%, Spadek napięcia <=,6V (10A <=0,15V) F 0,5A / 600V F 5A / 600V Zakres natężenia prądu przemiennego (40Hz 400 Hz) Zakres Dokładność 5A +/- 5%, Spadek napięcia <= 0,15V Ochrona przed przeciążeniem F 5A / 600V Zakres rezystancji, ochrona przed przeciążeniem 250V Zakres Dokładność x1 / x10 / x100 / x 1k / x10k +/- 3% Decybel, ochrona przed przeciążeniem 500V Zakres Dokładność -10 do +22 db Nie sprecyzowano Test diody/led Natężenie prądu Napięcie testowe 15 ma 3V Strona 19 z 19

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

M 830 M 830 BUZ M 838

M 830 M 830 BUZ M 838 MULTIMETRY CYFROWE M 830 M 830 BUZ M 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu użytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. 1. WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

Awaryjna ładowarka telefonu komórowego

Awaryjna ładowarka telefonu komórowego INSTRUKCJA OBSŁUGI Awaryjna ładowarka telefonu komórowego Nr produktu 763044 Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Produkt jest przeznaczony do dostarczania energii wyczerpanej lub bliskiej wyczerpania baterii

Bardziej szczegółowo

Kalibrator prądowy CC-421 Nr produktu

Kalibrator prądowy CC-421 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kalibrator prądowy CC-421 Nr produktu 000120742 Strona 1 z 5 Postępowanie z produktem i oddanie do eksploatacji Kalibrator prądowy obsługiwany jest jedynie za pomocą trzech przełączników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI I. WSTĘP Urządzenie to jest stabilnym i bezpiecznym, poręcznym multimetrem z wyświetlaczem 3 ½ cyfry. Multimetr umożliwia wykonywanie pomiarów napięcia DC,

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

TESTER NAPIĘCIA AX-T902

TESTER NAPIĘCIA AX-T902 ~ AC TESTER NAPIĘCIA AX-T902 L1 L2 V AUTO TEST Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE:

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE: MULTIMETRY CYFROWE KT 890 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. WPROWADZENIE: Mierniki umożliwiają

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY WAŻNE:

MULTIMETR CYFROWY WAŻNE: MULTIMETR CYFROWY Nr. katalog. 60792 Nr. części DMM1A WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA TEGO URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Multimetr cyfrowy jest idealny do pracy i do

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr kieszonkowy DT920B 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik DT920B zaprojektowany został zgodnie z normą IEC61010 w odniesieniu do elektronicznych przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M - 838 M - 838+ www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02915! 1 2 I. WPROWADZENIE Przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji miernika, prosimy zapoznać się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

TESTER NAPIĘCIA AX-T903

TESTER NAPIĘCIA AX-T903 L2 TESTER NAPIĘCIA AX-T903 L1 AUTO TEST Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

TM-508A MILIOMOMIERZ

TM-508A MILIOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-508A MILIOMOMIERZ 0,1mΩ 20kΩ Cechy miernika 1. Pomiar bardzo małych rezystancji metodą 4-ro przewodową przy pomocy 2-ch par przewodów pomiarowych z klipsami. 2. Bezpiecznik 0,5A/250V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Amperomierz cęgowy

Instrukcja obsługi. Amperomierz cęgowy Instrukcja obsługi Amperomierz cęgowy Spis treści 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI... 4 1.1 Środki ostrożności... 4 1.1.1 Wstęp... 4 1.1.2 Użytkowanie... 4 1.1.3 Symbole... 5 1.1.4 Instrukcje... 5 2 OPIS... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203 Ω Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Instrukcja obsługi Numer produktu: 123206 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie produktu Ten produkt został zaprojektowany do pomiaru

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A. Instrukcja obsługi

CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A. Instrukcja obsługi CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Opis... 4 3. Specyfikacje... 5 4. Wykonywanie pomiarów... 9 4.1. Pomiar napięcia...

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter telewizyjny PAL do NTSC Nr produktu 989268 Strona 1 z 5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt służy do dwukierunkowej konwersji sygnału PAL (50 Hz) do NTSC (60 Hz). System

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT151B MIE0167 Instrukcja obsługi I. WSTĘP Mierniki z serii UT151 charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone

Bardziej szczegółowo

TESTER MS-8906 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER MS-8906 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER MS-8906 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

MIERNIK ANALOGOWY PROSKIT MT-2017 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK ANALOGOWY PROSKIT MT-2017 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK ANALOGOWY PROSKIT MT-2017 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR ANALOGOWY HC-5050E

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR ANALOGOWY HC-5050E INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR ANALOGOWY HC-5050E -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...6 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...8 4. SPOSÓB OBSŁUGI...10 4.1. Pomiar napięcia

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy Voltcraft VC10, kieszonkowy, CAT III 600V

Multimetr cyfrowy Voltcraft VC10, kieszonkowy, CAT III 600V Multimetr cyfrowy Voltcraft VC10, kieszonkowy, CAT III 600V Instrukcja obsługi Numer produktu: 123010 Wersja: 06/11 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Opis produktu Mierzone wartości są pokazywane na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9931 to przemysłowy multimetr RLC rozbudowany o wiele funkcji pomiarowych. Mierzy napięcie i prąd AC/DC, rezystancję, indukcyjność,

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P 1. Informacje ogólne Miernik MU-39P umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD VA503 #03979 wersja 1.1 Wstęp Multimetr cyfrowy VA503 jest przyrządem umożliwiającym pomiar elementów SMD. SMD (ang. Surface Mount Device) to

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK CĘGOWY MIE UT201 MIE UT202. Instrukcja obsługi

CYFROWY MIERNIK CĘGOWY MIE UT201 MIE UT202. Instrukcja obsługi CYFROWY MIERNIK CĘGOWY MIE0067 - UT201 MIE0068 - UT202 Instrukcja obsługi Zasady bezpiecznego użytkowania Uwaga: przed użyciem, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w celu późniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW I TESTEREM linii LA-1014 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się

Bardziej szczegółowo

UT525/526 CYFROWY TESTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

UT525/526 CYFROWY TESTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI UT525/526 CYFROWY TESTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Wstęp... 1 Uwagi o bezpiecznym użytkowaniu... 1 Charakterystyka ogólna... 3 Specyfikacja... 3 Specyfikacja... 6 Panel przedni...

Bardziej szczegółowo

UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI)

UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI) UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI) Zawartość Wstęp... 2 Sprawdzenie zawartości... 2 Uwagi o bezpiecznym użytkowaniu... 2 Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 Międzynarodowe symbole

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Nr produktu :

Nr produktu : INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester napięcia do wtyków minibezpieczników samochodowych Voltcraft Nr produktu : 122625 Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 06/09 Blade-Typ bezpiecznika Power Set test Przedmiot-No.

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - #

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400 Instrukcja obsługi INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy lub serwisowania miernika.

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne Axiomet AX-150 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT200 MIE0067 MIE0068. Instrukcja obsługi

MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT200 MIE0067 MIE0068. Instrukcja obsługi MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT200 MIE0067 MIE0068 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy Cęgowy, seria UT200. Aby używanie przyrządu było bezpieczne,

Bardziej szczegółowo

Miernik cyfrowy VCC 444. Instrukcja obsługi. Nr zam Zastosowanie. Pomiaru nie należy dokonywać: Opis miernika. Środki ostrożności.

Miernik cyfrowy VCC 444. Instrukcja obsługi. Nr zam Zastosowanie. Pomiaru nie należy dokonywać: Opis miernika. Środki ostrożności. Miernik cyfrowy VCC 444. Instrukcja obsługi. Nr zam. 129402 Przed użyciem miernika przeczytaj uważnie instrukcję. Zastosowanie. Multitester jest wielofunkcyjnym urządzeniem służącym do: pomiaru napięcia

Bardziej szczegółowo

Dwubiegunowy tester napięcia VC 58 Nr produktu

Dwubiegunowy tester napięcia VC 58 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwubiegunowy tester napięcia VC 58 Nr produktu 124534 Strona 1 z 5 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Dwubiegunowy tester napięcia używany jest do wyświetlania napięć bezpośrednich i zmiennych

Bardziej szczegółowo

Amperomierz analogowy AC/DC [ BAP_ doc ]

Amperomierz analogowy AC/DC [ BAP_ doc ] Amperomierz analogowy AC/DC [ ] Uwagi wstępne dot. obsługi Ustawić przyrząd w stabilnej pozycji (poziomej lub nachylonej). Sprawdzić, czy igła jest ustawiona na pozycji zerowej (śruba regulacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588B

MULTIMETR CYFROWY AX-588B MULTIMETR CYFROWY AX-588B Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Instrukcja obsługi 1. Zasady bezpieczeństwa NIGDY nie należy stosować napięcia lub prądu do miernika, który przekracza określone wartości maksymalne. Funkcja Maksymalne wartości

Bardziej szczegółowo

Tester napięcia 2pin Voltcraft VC-56 LCD

Tester napięcia 2pin Voltcraft VC-56 LCD Tester napięcia 2pin Voltcraft VC-56 LCD Instrukcja obsługi Numer produktu: 122236 Wersja: 03/09 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Wprowadzenie Drogi Kliencie, dokonując zakupu produktu firmy Volcraft podjąłeś

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Miernik cyfrowy VC 120 Instrukcja obsługi. Nr zam Zastosowanie. Pomiaru nie należy dokonywać: Opis miernika.

Miernik cyfrowy VC 120 Instrukcja obsługi. Nr zam Zastosowanie. Pomiaru nie należy dokonywać: Opis miernika. Miernik cyfrowy VC 120 Instrukcja obsługi. Nr zam. 121616 Przed użyciem miernika przeczytaj uważnie instrukcję. Zastosowanie. Multitester jest wielofunkcyjnym urządzeniem służącym do: pomiaru napięcia

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze

Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Nr produktu 304967 Ekstremalnie kompaktowy

Bardziej szczegółowo

Dopuszcza się pracę tylko z bateriami podanego typu (2xLR44 lub równoważne). - burza, względnie warunki burzowe czy silne pola elektrostatyczne.

Dopuszcza się pracę tylko z bateriami podanego typu (2xLR44 lub równoważne). - burza, względnie warunki burzowe czy silne pola elektrostatyczne. Multimetr cyfrowy Voltcraft VC-11 Instrukcja obsługi Nr produktu 122999 Przeznaczenie - Pomiar i wyświetlanie wielkości elektrycznych z zakresie kategorii przepięciowej III (do max. 250V względem masy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677

UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677 UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

KT 30 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

KT 30 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWE KT 30 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE: Mierniki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI... 3 DANE OGÓLNE... 3 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA... 3 POMIARY... 4 Przycisk MAX HOLD... 4 Pomiar napięcia

Bardziej szczegółowo

Ładowarka mikroprocesorowa do akumulatorów guzikowych Voltcraft

Ładowarka mikroprocesorowa do akumulatorów guzikowych Voltcraft Ładowarka mikroprocesorowa do akumulatorów guzikowych Voltcraft Przeznaczenie Urządzenie jest przeznaczone do automatycznego ładowania litowych akumulatorów guzikowych. Napięcie akumulatora może być ustawiane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT501, UT502 Tester Rezystancji Izolacji Numer katalogowy - UT501 # UT502 # 3521

UNI-T UT501, UT502 Tester Rezystancji Izolacji Numer katalogowy - UT501 # UT502 # 3521 UNI-T UT501, UT502 Tester Rezystancji Izolacji Numer katalogowy - UT501 # UT502 # 3521 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

Multimetr MAS830. Instrukcja obsługi

Multimetr MAS830. Instrukcja obsługi Multimetr MAS830 Instrukcja obsługi Multimetr MAS830 jest zgodny z dyrektywą IEC1010 dot. Elektronicznych przyrządów pomiarowych- poziom zanieczyszczeń 2 i CAT II. W celu zapewnienia podstawowych wymogów

Bardziej szczegółowo

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 INSTRUKCJA OBSŁUGI I.Informacje ogólne Multimetr wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 ¾ cyfry, o wysokości tekstu 18,9mm z wyraźnym odczytem, dużą stabilnością

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.MC-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Słuchawka z mikrofonem do telefonu stacjonarnego KJ-970, RJ11

Słuchawka z mikrofonem do telefonu stacjonarnego KJ-970, RJ11 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000922042 Słuchawka z mikrofonem do telefonu stacjonarnego KJ-970, RJ11 Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Zestaw słuchawkowy Comfort jest przeznaczony do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Miernik zużycia energii Base Tech Cost Control

Miernik zużycia energii Base Tech Cost Control INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik zużycia energii Base Tech Cost Control Nr produktu 125416 Strona 1 z 9 Przeznaczenie produktu Miernik kosztów energii jest przeznaczony do analizowania zapotrzebowania na energię

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UNIWERSALNY MIE0063 UT50D

MIERNIK UNIWERSALNY MIE0063 UT50D MIERNIK UNIWERSALNY MIE0063 UT50D Instrukcja obsługi 1. Wstęp Instrukcja zawiera informacje jak bezpiecznie posługiwać się miernikiem. Przed pierwszym użyciem przeczytaj ją uważnie oraz zwróć uwagę na

Bardziej szczegółowo