Analogowego multimetru VC-2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analogowego multimetru VC-2020"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Analogowego multimetru VC-2020 Nr produktu Strona 1 z 19

2 Niniejsza instrukcja obsługi należy do zakupionego produktu. Zawiera ważne informacje dotyczące obsługi i działania urządzenia. Należy o tym pamiętać udostępniając produkt osobom trzecim. Należy zachować instrukcję na przyszłość! Drogi Kliencie, Kupując ten produkt marki Voltcraft dokonałeś bardzo dobrej decyzji, za którą chcemy Ci podziękować. Zakupiłeś wysokiej jakości produkt z producenta zajmującego się branżą miernictwa, ładowarek i technologii sieciowych. Produkty rodziny Voltcraft umożliwiają Ci podołanie nawet najtrudniejszym zadaniom jako hobbista jak również profesjonalista. Firma oferuje pewną technologię i niespotykany stosunek jakości do ceny. Jesteśmy pewni: Twoja inwestycja w produkt Voltcrafta będzie początkiem długiej, udanej współpracy. Życzymy wiele przyjemności płynącej z korzystania z nowo zakupionego produktu! Strona 2 z 19

3 Spis treści Przeznaczenie produktu... 4 Opis poszczególnych elementów... 5 Instrukcje bezpieczeństwa Opis produktu... 8 Zakres dostawy... 9 Objaśnienie symboli i znaków... 9 Strona Pierwsze uruchomienie Pomiary a) zerowanie b) pomiar napięcia AC i DC c) pomiar rezystancji d) pomiar natężenia prądu stałego e) pomiar natężenia prądu przemiennego f) test diody g) pomiar tętnienia w dbm Czyszczenie i konserwacja Czyszczenie Wymiana baterii Wymiana bezpiecznika Utylizacja Diagnoza i usuwanie usterek Dane techniczne i tolerancje pomiarowe Strona 3 z 19

4 Przeznaczenie produktu - Pomiar i wyświetlanie parametrów elektrycznych z zakresu III kategorii do maks. 600V względem potencjału ziemi zgodnie z normą EN lub niższą. - Pomiar napięcia prądu przemiennego i stałego do maksymalnie 500V - Pomiar natężenia prądu przemiennego i stałego do 5A - Pomiar wartości rezystancji do 2 MΩ - Test diody Może być zasilany wyłącznie bateriami. Urządzenie pomiarowe nie może być używane, jeśli jest otwarte, np. w razie zdjęcia pokrywy komory baterii lub bez pokrywy komory baterii. Pomiary w wilgotnych pomieszczeniach lub w niekorzystnych warunkach są zabronione. Do niekorzystnych warunków zalicza się: - Wilgość lub dużą wilgotność powietrza - Pył, palne gazy, pary lub rozpuszczalniki, - Burze lub podobne warunki, np. silne pola elektrostatyczne itp. Każde wykorzystanie niezgodne z tym opisem uszkadza produkt. Co więcej grozi ryzykiem zwarcia, pożaru, porażenia prądem, itp. Żaden z elementów urządzenie nie może być modyfikowany ani przebudowany! Należy zawsze stosować się do instrukcji bezpieczeństwa. Strona 4 z 19

5 Opis poszczególnych elementów 1 Analogowy wyświetlacz ze skalą lustrzaną 2 Regulator wskaźnika skali 3 Przycisk Zero Ω do pomiarów rezystancyjnych 4 Pokrętło wyboru funkcji pomiarowych 5 Uchwyt i zintegrowana komora baterii 6 Zdejmowany gumowy pokrowiec 7 Gniazdo pomiaru 5A 8 Gniazdo COM (punktu odniesienia) 9 Gniazdo V/ Ω do różnych funkcji pomiarowych Strona 5 z 19

6 Instrukcje bezpieczeństwa Przeczytaj całą instrukcję obsługi zanim przejdziesz do użytkowania urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące prawidłowej obsługi. Gwarancja na produkt zostanie utracona jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku nie stosowania się do instrukcji obsługi. Firma nie bierze odpowiedzialności za wynikające z tego szkody! Firma nie bierze też odpowiedzialności za uszkodzenia mienia i obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niestosowaniem się do instrukcji bezpieczeństwa. W takich wypadkach gwarancja na produkt zostaje utracona! Produkt opuścił fabrykę producenta w nienaruszonym, doskonałym stanie. Prosimy abyś, jako użytkownik stosował się do instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji, aby utrzymywać ten stan i zapewnić bezpieczne działanie! Prosimy, abyś zwracał uwagę na następujące symbole: Wykrzyknik w trójkącie informuje o ważnych punktach instrukcji obsługi, do których zawsze należy się stosować! Trójkąt zawierający symbol pioruna ostrzega o niebezpieczeństwie porażenia w związku z uszkodzeniem zabezpieczeń elektrycznych urządzenia. Symbol ręki jest używany do podkreślenia podpowiedzi i dodatkowych informacji. Urządzenie spełnia normy CE i kryteria regulacji międzynarodowych i europejskich. 2 klasa izolacji (podwójna lub wzmacniana izolacja) II Kategoria przepięć dla pomiarów elektrycznych i elektronicznych urządzeń podpiętych do sieci za pomocą przewodu energetycznego. Kategoria zawiera wszystkie pomniejsze kategorie (np. CAT I dot. Mierzenia sygnałów i kontrolowania napięć). Kategoria przepięć dla pomiarów instalacji budynków (np. gniazd lub poddystrybutorów). Kategoria zawiera również wszystkie pomniejsze kategorie (np. CAT II dot. Pomiaru urządzeń elektrycznych)/ Uziemienie Strona 6 z 19

7 Z powodów bezpieczeństwa i licencyjnych (CE) modyfikacje i zmiany dokonywane w urządzeniu są niedopuszczalne. Skontaktuj się z ekspertem jeśli masz wątpliwości odnośnie trybu działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia. Urządzenia pomiarowe są narzędziami i akcesoriami, nie zabawkami, nie wolno ich dawać dzieciom. Regulacje dotyczące zapobieganiu wypadków wprowadzone przez ubezpieczyciela miejsca, w którym instalowany jest ten produkt muszą być przestrzegane. Jeśli urządzenie jest używane w szkołach, bazach szkoleniowych, warsztatach i centrach hobbistycznych powinno być obsługiwane przez osoby przeszkolone. Przed pomiarem napięcia zawsze upewnij się że zakres pomiarowy nie jest ustawiony na pomiar natężenia. Napięcie pomiędzy gniazdem i urządzeniem pomiarowym a gruntem nie może być większe niż 600 V VDC w kategorii III. Zachowaj szczególną ostrożność kiedy masz do czynienia z napięciami wyższymi niż 25V AC lub 35 VDC. Nawet tak niskie napięcia niosą ryzyko śmiertelnego porażenia, jeśli dotkniesz przewodników. Przed każdym pomiarem sprawdź urządzenie pomiarowe i jego przewody pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie dokonuj pomiarów jeśli ochronna izolacja jest uszkodzona. Aby uniknąć porażenia prądem nie dotykaj gołą ręką połączeń/punktów pomiaru przed lub w trakcie pomiaru. Nigdy nie używaj multimetru bezpośrednio przed, w trakcie lub po burzy. Upewnij się, że twoje ręce, buty, ubranie, podłoga, urządzenie pomiarowe i przewody pomiarowe, obwody i elementy mierzone są zawsze suche. Unikaj używania urządzenia w pobliżu: - silnego pola elektromagnetycznego lub magnetycznego - anten telewizyjnych i generatorów. Może to mieć wpływ na dokładność pomiaru. Z powodów bezpieczeństwa, podczas pomiaru używaj przewodów pomiarowych odpowiadających specyfikacji multimetru. Wykorzystać można wyłącznie podwójnie lub specjalnie zaizolowane przewody. Jeśli zachodzi przypuszczenie, że urządzenie nie może funkcjonować prawidłowo, wyłącz je natychmiast i zabezpiecz przed nieautoryzowanym uruchamianiem. Można założyć niemożność bezpiecznego działania urządzenia w razie: Strona 7 z 19

8 - widocznego uszkodzenia urządzenia, - braku działania urządzenia i - przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach przez długi okres czasu, lub - narażenia urządzenia na znaczne przeciążenia podczas transportu. Nie włączaj urządzenia pomiarowego bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Skondensowana woda może je zniszczyć. Pozostaw urządzenie wyłączone do momentu osiągnięcia przez nie temperatury pokojowej. Nie pozostawiaj materiału pakunkowego bez nadzoru, gdyż może on być niebezpieczny dla dzieci. Stosuj się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Opis produktu Analogowy multimetr (nazywany w instrukcji multimetrem) jest wyposażony w wytłumiony wskaźnik pomiaru. Skala jest wyposażona w lustro, co umożliwia dokładny odczyt pomiaru. Multimetr może być używany w dowolnej pozycji pomiarowej. Tylna stopka pozycjonująca lekko pochyla urządzenie, co pozwala na wygodniejsze odczytywanie wartości pomiaru. Zdejmowany gumowy pokrowiec ochrania urządzenie przed uszkodzeniami. Wszystkie zakresy pomiarowe są chronione wysokiej jakości bezpiecznikiem. Wybór poszczególnych zakresów i funkcji pomiarowych odbywa się za pomocą obrotowego przełącznika. Multimetr może być stosowany do pomiarów hobbistycznych jak i profesjonalnych. Multimetr jest zasilany następującymi bateriami: VC bateria 9V + 2 baterie 1,5V AA Multimetr posiada zabezpieczenia gniazd na czas dostawy. Przed użyciem urządzenia zabezpieczenia należy zdjąć. Na czas transportu zaleca się stosowanie zabezpieczeń. Wskazania skali mogą być skalibrowane za pomocą śruby kalibrującej. Wykonaj to przed każdym pomiarem, aby uniknąć niewłaściwych wskazań. Strona 8 z 19

9 Zakres dostawy Multimetr z gumowym pokrowcem Przewody pomiarowe czerwony i czarny 1 bateria 9V 2 baterie AA Instrukcja obsługi Objaśnienie symboli i znaków Przeciążenie, zakres pomiarowy został przekroczony Symbol testu diody AC DC Wartość przemienna prądu i napięcia Wartość stała prądu i napięcia mv Miliwolty (10-3) V A Wolt (jednostka różnicy potencjałów) Amper (jednostka natężenia prądu) ma Miliamper (10-3) ua Mikroamper (10-6) Ω Om (Ohm) (jednostka oporu elektrycznego) kω Kiloom (103) MΩ Megaom (106) LI LV db Napięcie zasilania diody LED Napięcie diody LED Decybel (jednostka tłumienia, tutaj db na miliwat (dbm)) Strona 9 z 19

10 Pierwsze uruchomienie Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem pomiarowym konieczne jest włożenie dostarczonych baterii. Wymiana baterii jest opisana w rozdziale Czyszczenie i konserwacja Przełącznik obrotowy (4) Przełączanie pomiędzy funkcjami pomiarowymi odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego. Po ukończeniu pomiaru zawsze ustawiaj przełącznik w pozycję 500V~. Zapobiega to przedwczesnemu wyczerpaniu baterii i zapobiega przypadkowemu przekroczeniu zakresu pomiarowego. Pomiary Nie przekraczaj maksymalnej dozwolonej wartości pomiarowej. Nie zwieraj obwodów lub fragmentów obwodów, jeśli napięcie w nich przekracza 25V AC rms lub 35 V DC. Śmiertelne niebezpieczeństwo! Zanim rozpoczniesz pomiar sprawdź podłączone przewody pomiarowe pod kątem uszkodzeń jak pęknięcia, rozcięcia czy zgniecenia. Wymień uszkodzone przewody pomiarowe, zabrania się korzystania z uszkodzonych przewodów pomiarowych! Śmiertelne niebezpieczeństwo Zanim zmienisz zakres pomiarowy wyciągnij końcówki pomiarowe z mierzonego obiektu. Zawsze zaczynaj pomiary od największej wartości zakresu. Następnie stopniowo schodź do coraz mniejszej, aby uzyskać dokładną wartość pomiaru. Wyniki pomiaru przy wskaźniku odpowiadają wartości końcowej skali. Dla odczytywania zawsze wybieraj odpowiadającą wartość skali (np. skala 50 dla zakresu pomiarowego 50 i 500). a) Zerowanie Przed każdym pomiarem wykonaj zerowanie skali za pomocą śruby kalibracyjnej (2) ( np. 0V). Włącz multimetr za pomocą przełącznika obrotowego (4) i wybierz funkcję pomiarową oporu (Ω). Zewrzyj końcówki pomiarowe a następnie za pomocą śruby kalibracyjnej ustaw wartość pomiaru na 0 Ω. b) Pomiar napięcia AC i DC W żadnym wypadku nie przekraczaj maksymalnych dozwolonych wartości wejściowych, także w wypadku mierzenia nakładających się wartości napięcia (np. napięcia tętnieniącego). Aby dokonać pomiaru postępuj następująco: Strona 10 z 19

11 - Wybierz wartość pomiaru V za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Obserwując prawidłową polaryzację (czerwony = +/ czarny = -) podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (baterii, obwodu, itp.). - W razie niewłaściwej polaryzacji wskaźnik wychyla się w lewo. Natychmiast przerwij pomiar i podłącz końcówki pomiarowe odwrotnie. - Odczytaj wartość pomiaru ze skali DCV. Aby zmierzyć napięcie prądu przemiennego postępuj następująco: - Wybierz wartość pomiaru V za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Podłącz końcówki pomiarowe do mierzonego obiektu (akumulator, przełącznik, itp.). - Odczytaj wartość pomiaru ze skali ACV. c) Pomiar rezystancji Upewnij się, że wszystkie elementy obwodu, przełączniki i komponenty lub inne badane elementy są odłączone od źródła zasilania i rozładowane. - Wybierz wartość pomiaru Ω za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Odczytaj wartość pomiaru na skali Ω. Pomnóż wyświetloną wartość przez ustawiony zakres pomiaru aby otrzymać rzeczywistą wartość zmierzoną (np. 100 Ω (na wyświetlaczu) x 10 k Ω (zakres pomiarowy) = 1 M Ω (rzeczywista mierzona wartość). - Odczytaj wartość pomiaru ze skali ACV. - Po zakończeniu pomiaru ustaw przełącznik obrotowy w pozycji (500V~) aby wyłączyć multimetr. Strona 11 z 19

12 d) Pomiar natężenia prądu stałego (DC) W żadnym wypadku nie przekraczaj maksymalnych dozwolonych wartości wejściowych w poszczególnych zakresach pomiarowych. Pomiar natężenia prądu jest dozwolony wyłącznie w obwodach do 500V. Zawsze odłączaj źródło zasilania przed podłączeniem urządzenia pomiarowego do obwodu, zmianą zakresu pomiarowego lub odłączaniem urządzenia pomiarowego z obwodu. Aby zmierzyć natężenie prądu stałego do 5A (DC) postępuj następująco: - Wybierz wartość pomiaru 5A za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda 5A (7). - Przeprowadź zerowanie. - Obserwując prawidłową polaryzację (czerwony = +/ czarny = -) podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (baterii, obwodu, itp.). - W razie niewłaściwej polaryzacji wskaźnik wychyla się w lewo. Natychmiast przerwij pomiar i podłącz końcówki pomiarowe odwrotnie. - Odczytaj wartość pomiaru ze skali DAC. Aby zmierzyć natężenie prądu stałego do 250mA (DC) postępuj następująco: - Aby dokonać pomiaru w zakresie ma/ua wybierz odpowiedni zakres pomiarowy (nie 5A). - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Obserwując prawidłową polaryzację (czerwony = +/ czarny = -) podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (baterii, obwodu, itp.). - W razie niewłaściwej polaryzacji wskaźnik wychyla się w lewo. Natychmiast przerwij pomiar i podłącz końcówki pomiarowe odwrotnie. - Odczytaj wartość pomiaru ze skali DAC. Strona 12 z 19

13 e) Pomiar natężenia prądu przemiennego W żadnym wypadku nie przekraczaj maksymalnych dozwolonych wartości wejściowych w poszczególnych zakresach pomiarowych. Pomiar natężenia prądu jest dozwolony wyłącznie w obwodach do 500V. Zawsze odłączaj źródło zasilania przed podłączeniem urządzenia pomiarowego do obwodu, zmianą zakresu pomiarowego lub odłączaniem urządzenia pomiarowego z obwodu. Pomiar prądu przemiennego jest możliwy wyłącznie w zakresie pomiarowym 5A. Aby zmierzyć natężenie prądu stałego do 5A (AC) postępuj następująco: - Wybierz wartość pomiaru 5A za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda 5A (7). - Przeprowadź zerowanie. - Podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (baterii, obwodu, itp.). - Odczytaj wartość pomiaru ze skali ACA. f) Test diody Napięcie przewodzenia diody jest mierzone za pomocą testu diody. VC-2020 dodatkowo wyświetla napięcie działania diody LED. Aby wykonać ten pomiar postępuj następująco: - Wybierz wartość pomiaru x10 Ω /15mA za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (diody). - Odczytaj zmierzone napięcie przewodzenia (UF) na skali LV. - Napięcie wsteczne diody LED jest wskazywane na skali LI. Prąd testowy ( w zakresie pomiarowym Omów) może być wybrany z przedziału od 60 ua do 150 ma. Uwaga! Przekroczenie prądu może spowodować uszkodzenie komponentu! Strona 13 z 19

14 - Jeśli pomiar nie ma wskazania dioda jest mierzona w odwrotnym kierunku (UR) lub dioda jest uszkodzona (przerwanie). g) Pomiar tętnienia w dbm Multimetr VC-2020 umożliwia pomiar bezwzględnego db w obwodach o impedancji 600 Omów. Pomiar jest wskazywany na skali V~. 0dB = 1 mw. Aby dokonać pomiaru postępuj następująco: - Wybierz zakres pomiarowy 10V ~ za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V-mA (9). - Przeprowadź zerowanie. - Podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (generatora, obwodu, itp.). - Przeczytaj wartość pomiaru na skali db. Skala db odpowiada zakresowi pomiarowemu 10V. Jeśli wybrany jest inny zakres pomiarowy, konieczne jest zastosowanie współczynnika korekcji. Zakres AC-V 2,5V 10V 50V 250V 500V Współczynnik korekcji Zakres wyświetlacza -12dB 0dB +14dB +28dB +34dB Jeśli konieczny jest pomiar sygnałów z prądem stałym konieczne jest szeregowe podłączenie kondensatora >0,1nF do końcówek pomiarowych (zdjęcie ładunku). Strona 14 z 19

15 Czyszczenie i konserwacja Ogólnie Aby zapewnić dokładność przez długi okres czasu, multimetr powinien być kalibrowany raz do roku. Od czasu do czasu sprawdzaj techniczne bezpieczeństwo urządzenia i przewodów pomiarowych, np. sprawdzaj pod kątem uszkodzeń obudowę itp. Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia pomiarowego, ani otwartego urządzenia pomiarowego! Ryzyko śmiertelnego urazu! Czyszczenie Podczas czyszczenia urządzenia, zawsze stosuj się do poniższych instrukcji: Jeśli zdjęta zostanie obudowa możliwy jest dostęp do elementów pod napięciem (nie jest to możliwe bez użycia narzędzi). Zanim rozpoczniesz serwisowanie urządzenia odłącz wszystkie przewody i źródła zasilania. Nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny i węglowodorów. Mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni multimetru. Ich pary są niebezpieczne dla zdrowia i wybuchowe. Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostro zakończonych narzędzi, śrubokrętów, metalowych szczotek i podobnych im narzędzi. Do czyszczenia urządzenia wykorzystaj czystą, suchą szmatkę antystatyczną. Wymiana baterii Do działania urządzenia wymagane jest użycie baterii dostarczonych w zestawie. Włóż nowe baterie przy pierwszym uruchomieniu lub gdy niemożliwe jest przeprowadzenie zerowania. Aby włożyć/wymienić baterie postępuj następująco: - Usuń wszystkie przewody pomiarowe i wyłącz multimetr. - Zdejmij gumowy pokrowiec z obudowy. - Poluzuj śruby z tyłu obudowy i ostrożnie zdejmij pokrywę. Strona 15 z 19

16 - Włóż nowe baterie do komory baterii. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację. - Zamknij pokrywę baterii Nie zostawiaj zużytych baterii w urządzeniu. Nawet baterie zabezpieczone przed wyciekiem mogą skorodować uwalniając chemikalia, które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia lub uszkodzić komorę baterii. Wymiana bezpiecznika Zawsze stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa wymieniając bezpieczniki! Upewnij się, że wymieniany bezpiecznik będzie zastąpiony dokładnie takim samym, prawidłowego typu. Nie używaj nieodpowiedniego lub regenerowanego bezpiecznika i nie obchodź zabezpieczenia bezpiecznikiem. Może to spowodować pożar lub gwałtowne rozładowanie baterii. Wszystkie końcówki pomiarowe są zabezpieczone przed przeciążeniem. Oba gniazda V i 5A są zabezpieczone bezpiecznikiem. Jeśli pomiar nie jest możliwy, konieczna jest wymiana bezpiecznika. Aby wymienić bezpiecznik postępuj następująco: - Usuń wszystkie przewody pomiarowe i wyłącz multimetr. - Zdejmij gumowy pokrowiec z obudowy. - Poluzuj śruby z tyłu obudowy i ostrożnie zdejmij pokrywę. - Wymień odpowiedni wysokowydajny bezpiecznik ceramiczny na nowy, tego samego typu i o tych samych parametrach (zobacz ilustrację obrazującą położenie bezpieczników. VC-2020 F0,5A/600V szybkozwłoczny 5 x 20 m (do gniazda V/mA) F5A/600V szybkozwłoczny 5 x 20 m (do gniazda 5A) - Ostrożnie zamknij pokrywę komory baterii. Strona 16 z 19

17 Utylizacja Gdy produkt nie jest już zdatny do użytkowania należy go zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem. Utylizacja baterii/akumulatorów Wymaga się od Ciebie prawnie (Rozporządzenie w sprawie baterii), jako odbiorcy końcowego, abyś zwrócił wszystkie zużyte baterie/baterie doładowywane. Wyrzucenie ich do odpadów z gospodarstwa domowego jest zabronione! Baterie zawierające substancje niebezpieczne są oznaczone symbolami pokazanymi po lewej. Te symbole wskazują także, że wyrzucenie tych baterii do odpadów z gospodarstwa domowego jest zabronione. Metale ciężkie, o które tutaj chodzi, to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwy zaznaczone są na baterii/baterii doładowywanej np. pod symbolami kosza na śmieci pokazanymi po lewej). Możesz oddać zużyte baterie/baterie doładowywane bez żadnych opłat w jakimkolwiek punkcie zbiorczym w swojej gminie, w naszych sklepach lub gdziekolwiek sprzedawane są baterie/baterie doładowywane. W ten sposób dopełnisz swojego ustawowego obowiązku i przyczynisz się do ochrony środowiska! Diagnoza i usuwanie usterek Kupując Multimetr nabyłeś produkt, który został zaprojektowany zgodnie z najnowszą technologią. Zawsze mogą pojawić się w nim jednak usterki i problemy z obsługą. Poniższa tabelka pomoże wyeliminować podstawowe awarie samemu. Prosimy zawsze zwracaj uwagę na instrukcje bezpieczeństwa! Błąd Multimetr nie działa Brak możliwości pomiaru prądu Możliwa przyczyna Czy baterie są zużyte? Sprawdź ich stan Czy bezpiecznik dla odpowiedniego gniazda nie jest przepalony? Sprawdź bezpiecznik (wymiana bezpiecznika) Strona 17 z 19

18 Brak zmian mierzonej wartości Czy wybrałeś prawidłowe gniazda pomiarowe? Czy wybrałeś prawidłowy rodzaj pomiaru? Naprawy inne niż wymienione powyżej mogą być przeprowadzone wyłącznie przez certyfikowanego specjalistę. Jeśli masz więcej pytań odnośnie swojego urządzenia pomiarowego, nasza pomoc techniczna jest dostępna pod poniższym niemieckim numerem telefonu: Voltcraft, Hirschau, Linderweg 15, Tel / Dane techniczne i tolerancje pomiarowe Kategoria przepięciowa CAT III 600 V względem uziemienia Maksymalne mierzone napięcie 500V Wyświetlacz analogowy Ze skalą lustrzaną, DC klasa3, AC klasa 4 Opór wejść DC 20k Ω /V AC 9k Ω /V Temperatura pracy i przechowania -5 C do +40 C Zasilanie Bateria 9V + 2 baterie AA Wysokość pracy Maks m Względna wilgotność powietrza <75%, niekondensujące Temperatura gwarantowanej dokładności +18 C do +28 C Waga Ok. 430 g Wymiary 168 x 92 x 45 Tolerancje pomiarowe Specyfikacja precyzji w +/- (% wartości skali). Dokładność jest ważna przez jeden rok przy temperaturze +23 C +/- 5 C i względnej wilgotności powietrza 75%, niekondensującej. Strona 18 z 19

19 Zakres napięcia prądu stałego, ochrona przed przeciążeniem 600V Zakres Dokładność 0,1V / 2,5V / 10V / 50V / 250V / 500V +/- 3%, Rezystancja wewnętrzna 20k Ω /V Zakres napięcia prądu przemiennego (40 Hz- 400Hz),ochrona przed przeciążeniem 600V Zakres Dokładność 2,5V / 10V / 50V / 250V / 500V +/- 4%, Rezystancja wewnętrzna 9k Ω /V Zakres natężenia prądu stałego Zakres 50uA / 5mA / 250mA / 5A Ochrona przed przeciążeniem Dokładność +/- 3%, Spadek napięcia <=,6V (10A <=0,15V) F 0,5A / 600V F 5A / 600V Zakres natężenia prądu przemiennego (40Hz 400 Hz) Zakres Dokładność 5A +/- 5%, Spadek napięcia <= 0,15V Ochrona przed przeciążeniem F 5A / 600V Zakres rezystancji, ochrona przed przeciążeniem 250V Zakres Dokładność x1 / x10 / x100 / x 1k / x10k +/- 3% Decybel, ochrona przed przeciążeniem 500V Zakres Dokładność -10 do +22 db Nie sprecyzowano Test diody/led Natężenie prądu Napięcie testowe 15 ma 3V Strona 19 z 19

Dopuszcza się pracę tylko z bateriami podanego typu (2xLR44 lub równoważne). - burza, względnie warunki burzowe czy silne pola elektrostatyczne.

Dopuszcza się pracę tylko z bateriami podanego typu (2xLR44 lub równoważne). - burza, względnie warunki burzowe czy silne pola elektrostatyczne. Multimetr cyfrowy Voltcraft VC-11 Instrukcja obsługi Nr produktu 122999 Przeznaczenie - Pomiar i wyświetlanie wielkości elektrycznych z zakresie kategorii przepięciowej III (do max. 250V względem masy,

Bardziej szczegółowo

Miernik cęgowy Voltcraft VC- 530 TRMS AC, CAT III 600 V Instrukcja obsługi

Miernik cęgowy Voltcraft VC- 530 TRMS AC, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Miernik cęgowy Voltcraft VC- 530 TRMS AC, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 122921 Strona 1 z 11 Elementy obsługi 1 Czujnik amperomierza cęgowego 2 Wyświetlacz LED do bezkontaktowego pomiaru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BENNING

Instrukcja użytkowania BENNING Instrukcja użytkowania BENNING Zasilany bateriami fotowoltaiczny tester do badania instalacji i okresowej kontroli sieci połączonych systemów fotowoltaicznych zgodnie z (DIN EN 62446): pomiar rezystancji

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ

TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ Nr produktu:610630 Strona 1 z 10 Drogi Kliencie, Kupując ten produkt podjąłeś bardzo dobrą decyzję. Dziękujemy Ci za wybór naszego produktu i

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy Testboy 216N

Cyfrowy miernik cęgowy Testboy 216N ZAWARTOŚĆ: 1. WSKAZÓWKI OGÓLNE Urządzenie spełnia wymagania normy IEC/EN 61010-1 dotyczącej bezpieczeństwa elektronicznych przyrządów pomiarowych oraz mierników cęgowych umożliwiających jednoręczną obsługę.

Bardziej szczegółowo

Miernik cęgowy 400 Amperów True RMS AC z bezdotykowym pomiarem temperatury

Miernik cęgowy 400 Amperów True RMS AC z bezdotykowym pomiarem temperatury Instrukcja Obsługi Miernik cęgowy 400 Amperów True RMS AC z bezdotykowym pomiarem temperatury Model EX622 Opatentowany Wstęp Gratulujemy zakupu miernika cęgowego True RMS Extech EX622. Miernik ten umożliwia

Bardziej szczegółowo

CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE PRĄDU AC/DC

CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE PRĄDU AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE PRĄDU AC/DC TrueRMS KEW 2046R / 2056R KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PL Bezprzewodowy otwieracz. drzwi CFA 1000

PL Bezprzewodowy otwieracz. drzwi CFA 1000 PL Bezprzewodowy otwieracz drzwi CFA 1000 PL Wstęp Drogi użytkowniku, Dziękujemy za zakup tego produktu. Ten produkt jest przetestowany - EMV i spełnia wymogi Europejskie i wytyczne krajowe. Produkt posiada

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy Conrad Jumbo

Zegar cyfrowy Conrad Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy Conrad Jumbo Nr produktu 671722 Strona 1 z 10 Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Przeznaczenie produktu Zegar cyfrowy Conrad Jumbo

Bardziej szczegółowo

Tester instalacji. Metrel MI 3122. Strona 1 z 60

Tester instalacji. Metrel MI 3122. Strona 1 z 60 Tester instalacji Metrel MI 3122 Strona 1 z 60 Producent: METREL d.d. Ljubljanska cesta 77 1354 Horjul Slovenia Strona internetowa: http://www.metrel.si e-mail: metrel@metrel.si Znak na urządzeniu certyfikuje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9929 to profesjonalny multimetr przemysłowy rozbudowany w wiele funkcji pomiarowych. Charakteryzuje go wysoka dokładność,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy. Nr artykułu: 05102128. Instrukcja obsługi

Cyfrowy miernik cęgowy. Nr artykułu: 05102128. Instrukcja obsługi Cyfrowy miernik cęgowy Nr artykułu: 05102128 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Wskazówki ogólne 1.1 Wskazówki bezpieczeństwa 1.1.1 Uwagi wstępne 1.1.2 UŜytkowanie 1.1.3 Instrukcje 1.2 Konserwacja i czyszczenie

Bardziej szczegółowo

287/289. Instrukcja użytkownika. True-rms Digital Multimeters

287/289. Instrukcja użytkownika. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Instrukcja użytkownika June 2007, Rev. 1, 7/08 (Polish) 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. All product names

Bardziej szczegółowo

UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI)

UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI) UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI) Zawartość Wstęp... 2 Sprawdzenie zawartości... 2 Uwagi o bezpiecznym użytkowaniu... 2 Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 Międzynarodowe symbole

Bardziej szczegółowo

IR-1600 Internetradio

IR-1600 Internetradio + Instrukcja użytkowania IR-1600 Internetradio Nr. zam. 1173730 7 Spis treści + Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...3 3. Objaśnienie symboli...4 4. Zakres dostawy...4 5.

Bardziej szczegółowo

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: 05-500 Chyliczki ul. Polna 6 tel. 22 331

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

UT 20 B MULTIMETRY CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

UT 20 B MULTIMETRY CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik

Bardziej szczegółowo

UT 58 A/B/C Miernik cyfrowy. Spis tre Wst Ostrze enia Uwagi

UT 58 A/B/C Miernik cyfrowy. Spis tre Wst Ostrze enia Uwagi UT 58 A/B/C Miernik cyfrowy. Spis treści Wstęp... 1 Zawartość opakowania... 2 Bezpieczeństwo... 2 Zasady bezpiecznego uŝytkowania... 2 Międzynarodowe symbole elektryczne... 3 Opis miernika... 3 Przełącznik

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Dlatego niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do ponownego przeczytania.

Dlatego niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do ponownego przeczytania. Tester wielofunkcyjny MS-18/2 Nr produktu: 120747 Instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja obsługi przynależy do produktu. Zawiera bowiem istotne wskazówki odnośnie uruchomienia i eksploatacji produktu.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100 Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

VR1710. Instrukcja użytkownika. Voltage Quality Recorder

VR1710. Instrukcja użytkownika. Voltage Quality Recorder VR1710 Voltage Quality Recorder Instrukcja użytkownika October 2007 (Polish) 2007 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. OGRANICZONA GWARANCJA

Bardziej szczegółowo