Analogowego multimetru VC-2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analogowego multimetru VC-2020"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Analogowego multimetru VC-2020 Nr produktu Strona 1 z 19

2 Niniejsza instrukcja obsługi należy do zakupionego produktu. Zawiera ważne informacje dotyczące obsługi i działania urządzenia. Należy o tym pamiętać udostępniając produkt osobom trzecim. Należy zachować instrukcję na przyszłość! Drogi Kliencie, Kupując ten produkt marki Voltcraft dokonałeś bardzo dobrej decyzji, za którą chcemy Ci podziękować. Zakupiłeś wysokiej jakości produkt z producenta zajmującego się branżą miernictwa, ładowarek i technologii sieciowych. Produkty rodziny Voltcraft umożliwiają Ci podołanie nawet najtrudniejszym zadaniom jako hobbista jak również profesjonalista. Firma oferuje pewną technologię i niespotykany stosunek jakości do ceny. Jesteśmy pewni: Twoja inwestycja w produkt Voltcrafta będzie początkiem długiej, udanej współpracy. Życzymy wiele przyjemności płynącej z korzystania z nowo zakupionego produktu! Strona 2 z 19

3 Spis treści Przeznaczenie produktu... 4 Opis poszczególnych elementów... 5 Instrukcje bezpieczeństwa Opis produktu... 8 Zakres dostawy... 9 Objaśnienie symboli i znaków... 9 Strona Pierwsze uruchomienie Pomiary a) zerowanie b) pomiar napięcia AC i DC c) pomiar rezystancji d) pomiar natężenia prądu stałego e) pomiar natężenia prądu przemiennego f) test diody g) pomiar tętnienia w dbm Czyszczenie i konserwacja Czyszczenie Wymiana baterii Wymiana bezpiecznika Utylizacja Diagnoza i usuwanie usterek Dane techniczne i tolerancje pomiarowe Strona 3 z 19

4 Przeznaczenie produktu - Pomiar i wyświetlanie parametrów elektrycznych z zakresu III kategorii do maks. 600V względem potencjału ziemi zgodnie z normą EN lub niższą. - Pomiar napięcia prądu przemiennego i stałego do maksymalnie 500V - Pomiar natężenia prądu przemiennego i stałego do 5A - Pomiar wartości rezystancji do 2 MΩ - Test diody Może być zasilany wyłącznie bateriami. Urządzenie pomiarowe nie może być używane, jeśli jest otwarte, np. w razie zdjęcia pokrywy komory baterii lub bez pokrywy komory baterii. Pomiary w wilgotnych pomieszczeniach lub w niekorzystnych warunkach są zabronione. Do niekorzystnych warunków zalicza się: - Wilgość lub dużą wilgotność powietrza - Pył, palne gazy, pary lub rozpuszczalniki, - Burze lub podobne warunki, np. silne pola elektrostatyczne itp. Każde wykorzystanie niezgodne z tym opisem uszkadza produkt. Co więcej grozi ryzykiem zwarcia, pożaru, porażenia prądem, itp. Żaden z elementów urządzenie nie może być modyfikowany ani przebudowany! Należy zawsze stosować się do instrukcji bezpieczeństwa. Strona 4 z 19

5 Opis poszczególnych elementów 1 Analogowy wyświetlacz ze skalą lustrzaną 2 Regulator wskaźnika skali 3 Przycisk Zero Ω do pomiarów rezystancyjnych 4 Pokrętło wyboru funkcji pomiarowych 5 Uchwyt i zintegrowana komora baterii 6 Zdejmowany gumowy pokrowiec 7 Gniazdo pomiaru 5A 8 Gniazdo COM (punktu odniesienia) 9 Gniazdo V/ Ω do różnych funkcji pomiarowych Strona 5 z 19

6 Instrukcje bezpieczeństwa Przeczytaj całą instrukcję obsługi zanim przejdziesz do użytkowania urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące prawidłowej obsługi. Gwarancja na produkt zostanie utracona jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku nie stosowania się do instrukcji obsługi. Firma nie bierze odpowiedzialności za wynikające z tego szkody! Firma nie bierze też odpowiedzialności za uszkodzenia mienia i obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niestosowaniem się do instrukcji bezpieczeństwa. W takich wypadkach gwarancja na produkt zostaje utracona! Produkt opuścił fabrykę producenta w nienaruszonym, doskonałym stanie. Prosimy abyś, jako użytkownik stosował się do instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji, aby utrzymywać ten stan i zapewnić bezpieczne działanie! Prosimy, abyś zwracał uwagę na następujące symbole: Wykrzyknik w trójkącie informuje o ważnych punktach instrukcji obsługi, do których zawsze należy się stosować! Trójkąt zawierający symbol pioruna ostrzega o niebezpieczeństwie porażenia w związku z uszkodzeniem zabezpieczeń elektrycznych urządzenia. Symbol ręki jest używany do podkreślenia podpowiedzi i dodatkowych informacji. Urządzenie spełnia normy CE i kryteria regulacji międzynarodowych i europejskich. 2 klasa izolacji (podwójna lub wzmacniana izolacja) II Kategoria przepięć dla pomiarów elektrycznych i elektronicznych urządzeń podpiętych do sieci za pomocą przewodu energetycznego. Kategoria zawiera wszystkie pomniejsze kategorie (np. CAT I dot. Mierzenia sygnałów i kontrolowania napięć). Kategoria przepięć dla pomiarów instalacji budynków (np. gniazd lub poddystrybutorów). Kategoria zawiera również wszystkie pomniejsze kategorie (np. CAT II dot. Pomiaru urządzeń elektrycznych)/ Uziemienie Strona 6 z 19

7 Z powodów bezpieczeństwa i licencyjnych (CE) modyfikacje i zmiany dokonywane w urządzeniu są niedopuszczalne. Skontaktuj się z ekspertem jeśli masz wątpliwości odnośnie trybu działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia. Urządzenia pomiarowe są narzędziami i akcesoriami, nie zabawkami, nie wolno ich dawać dzieciom. Regulacje dotyczące zapobieganiu wypadków wprowadzone przez ubezpieczyciela miejsca, w którym instalowany jest ten produkt muszą być przestrzegane. Jeśli urządzenie jest używane w szkołach, bazach szkoleniowych, warsztatach i centrach hobbistycznych powinno być obsługiwane przez osoby przeszkolone. Przed pomiarem napięcia zawsze upewnij się że zakres pomiarowy nie jest ustawiony na pomiar natężenia. Napięcie pomiędzy gniazdem i urządzeniem pomiarowym a gruntem nie może być większe niż 600 V VDC w kategorii III. Zachowaj szczególną ostrożność kiedy masz do czynienia z napięciami wyższymi niż 25V AC lub 35 VDC. Nawet tak niskie napięcia niosą ryzyko śmiertelnego porażenia, jeśli dotkniesz przewodników. Przed każdym pomiarem sprawdź urządzenie pomiarowe i jego przewody pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie dokonuj pomiarów jeśli ochronna izolacja jest uszkodzona. Aby uniknąć porażenia prądem nie dotykaj gołą ręką połączeń/punktów pomiaru przed lub w trakcie pomiaru. Nigdy nie używaj multimetru bezpośrednio przed, w trakcie lub po burzy. Upewnij się, że twoje ręce, buty, ubranie, podłoga, urządzenie pomiarowe i przewody pomiarowe, obwody i elementy mierzone są zawsze suche. Unikaj używania urządzenia w pobliżu: - silnego pola elektromagnetycznego lub magnetycznego - anten telewizyjnych i generatorów. Może to mieć wpływ na dokładność pomiaru. Z powodów bezpieczeństwa, podczas pomiaru używaj przewodów pomiarowych odpowiadających specyfikacji multimetru. Wykorzystać można wyłącznie podwójnie lub specjalnie zaizolowane przewody. Jeśli zachodzi przypuszczenie, że urządzenie nie może funkcjonować prawidłowo, wyłącz je natychmiast i zabezpiecz przed nieautoryzowanym uruchamianiem. Można założyć niemożność bezpiecznego działania urządzenia w razie: Strona 7 z 19

8 - widocznego uszkodzenia urządzenia, - braku działania urządzenia i - przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach przez długi okres czasu, lub - narażenia urządzenia na znaczne przeciążenia podczas transportu. Nie włączaj urządzenia pomiarowego bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Skondensowana woda może je zniszczyć. Pozostaw urządzenie wyłączone do momentu osiągnięcia przez nie temperatury pokojowej. Nie pozostawiaj materiału pakunkowego bez nadzoru, gdyż może on być niebezpieczny dla dzieci. Stosuj się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Opis produktu Analogowy multimetr (nazywany w instrukcji multimetrem) jest wyposażony w wytłumiony wskaźnik pomiaru. Skala jest wyposażona w lustro, co umożliwia dokładny odczyt pomiaru. Multimetr może być używany w dowolnej pozycji pomiarowej. Tylna stopka pozycjonująca lekko pochyla urządzenie, co pozwala na wygodniejsze odczytywanie wartości pomiaru. Zdejmowany gumowy pokrowiec ochrania urządzenie przed uszkodzeniami. Wszystkie zakresy pomiarowe są chronione wysokiej jakości bezpiecznikiem. Wybór poszczególnych zakresów i funkcji pomiarowych odbywa się za pomocą obrotowego przełącznika. Multimetr może być stosowany do pomiarów hobbistycznych jak i profesjonalnych. Multimetr jest zasilany następującymi bateriami: VC bateria 9V + 2 baterie 1,5V AA Multimetr posiada zabezpieczenia gniazd na czas dostawy. Przed użyciem urządzenia zabezpieczenia należy zdjąć. Na czas transportu zaleca się stosowanie zabezpieczeń. Wskazania skali mogą być skalibrowane za pomocą śruby kalibrującej. Wykonaj to przed każdym pomiarem, aby uniknąć niewłaściwych wskazań. Strona 8 z 19

9 Zakres dostawy Multimetr z gumowym pokrowcem Przewody pomiarowe czerwony i czarny 1 bateria 9V 2 baterie AA Instrukcja obsługi Objaśnienie symboli i znaków Przeciążenie, zakres pomiarowy został przekroczony Symbol testu diody AC DC Wartość przemienna prądu i napięcia Wartość stała prądu i napięcia mv Miliwolty (10-3) V A Wolt (jednostka różnicy potencjałów) Amper (jednostka natężenia prądu) ma Miliamper (10-3) ua Mikroamper (10-6) Ω Om (Ohm) (jednostka oporu elektrycznego) kω Kiloom (103) MΩ Megaom (106) LI LV db Napięcie zasilania diody LED Napięcie diody LED Decybel (jednostka tłumienia, tutaj db na miliwat (dbm)) Strona 9 z 19

10 Pierwsze uruchomienie Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem pomiarowym konieczne jest włożenie dostarczonych baterii. Wymiana baterii jest opisana w rozdziale Czyszczenie i konserwacja Przełącznik obrotowy (4) Przełączanie pomiędzy funkcjami pomiarowymi odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego. Po ukończeniu pomiaru zawsze ustawiaj przełącznik w pozycję 500V~. Zapobiega to przedwczesnemu wyczerpaniu baterii i zapobiega przypadkowemu przekroczeniu zakresu pomiarowego. Pomiary Nie przekraczaj maksymalnej dozwolonej wartości pomiarowej. Nie zwieraj obwodów lub fragmentów obwodów, jeśli napięcie w nich przekracza 25V AC rms lub 35 V DC. Śmiertelne niebezpieczeństwo! Zanim rozpoczniesz pomiar sprawdź podłączone przewody pomiarowe pod kątem uszkodzeń jak pęknięcia, rozcięcia czy zgniecenia. Wymień uszkodzone przewody pomiarowe, zabrania się korzystania z uszkodzonych przewodów pomiarowych! Śmiertelne niebezpieczeństwo Zanim zmienisz zakres pomiarowy wyciągnij końcówki pomiarowe z mierzonego obiektu. Zawsze zaczynaj pomiary od największej wartości zakresu. Następnie stopniowo schodź do coraz mniejszej, aby uzyskać dokładną wartość pomiaru. Wyniki pomiaru przy wskaźniku odpowiadają wartości końcowej skali. Dla odczytywania zawsze wybieraj odpowiadającą wartość skali (np. skala 50 dla zakresu pomiarowego 50 i 500). a) Zerowanie Przed każdym pomiarem wykonaj zerowanie skali za pomocą śruby kalibracyjnej (2) ( np. 0V). Włącz multimetr za pomocą przełącznika obrotowego (4) i wybierz funkcję pomiarową oporu (Ω). Zewrzyj końcówki pomiarowe a następnie za pomocą śruby kalibracyjnej ustaw wartość pomiaru na 0 Ω. b) Pomiar napięcia AC i DC W żadnym wypadku nie przekraczaj maksymalnych dozwolonych wartości wejściowych, także w wypadku mierzenia nakładających się wartości napięcia (np. napięcia tętnieniącego). Aby dokonać pomiaru postępuj następująco: Strona 10 z 19

11 - Wybierz wartość pomiaru V za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Obserwując prawidłową polaryzację (czerwony = +/ czarny = -) podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (baterii, obwodu, itp.). - W razie niewłaściwej polaryzacji wskaźnik wychyla się w lewo. Natychmiast przerwij pomiar i podłącz końcówki pomiarowe odwrotnie. - Odczytaj wartość pomiaru ze skali DCV. Aby zmierzyć napięcie prądu przemiennego postępuj następująco: - Wybierz wartość pomiaru V za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Podłącz końcówki pomiarowe do mierzonego obiektu (akumulator, przełącznik, itp.). - Odczytaj wartość pomiaru ze skali ACV. c) Pomiar rezystancji Upewnij się, że wszystkie elementy obwodu, przełączniki i komponenty lub inne badane elementy są odłączone od źródła zasilania i rozładowane. - Wybierz wartość pomiaru Ω za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Odczytaj wartość pomiaru na skali Ω. Pomnóż wyświetloną wartość przez ustawiony zakres pomiaru aby otrzymać rzeczywistą wartość zmierzoną (np. 100 Ω (na wyświetlaczu) x 10 k Ω (zakres pomiarowy) = 1 M Ω (rzeczywista mierzona wartość). - Odczytaj wartość pomiaru ze skali ACV. - Po zakończeniu pomiaru ustaw przełącznik obrotowy w pozycji (500V~) aby wyłączyć multimetr. Strona 11 z 19

12 d) Pomiar natężenia prądu stałego (DC) W żadnym wypadku nie przekraczaj maksymalnych dozwolonych wartości wejściowych w poszczególnych zakresach pomiarowych. Pomiar natężenia prądu jest dozwolony wyłącznie w obwodach do 500V. Zawsze odłączaj źródło zasilania przed podłączeniem urządzenia pomiarowego do obwodu, zmianą zakresu pomiarowego lub odłączaniem urządzenia pomiarowego z obwodu. Aby zmierzyć natężenie prądu stałego do 5A (DC) postępuj następująco: - Wybierz wartość pomiaru 5A za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda 5A (7). - Przeprowadź zerowanie. - Obserwując prawidłową polaryzację (czerwony = +/ czarny = -) podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (baterii, obwodu, itp.). - W razie niewłaściwej polaryzacji wskaźnik wychyla się w lewo. Natychmiast przerwij pomiar i podłącz końcówki pomiarowe odwrotnie. - Odczytaj wartość pomiaru ze skali DAC. Aby zmierzyć natężenie prądu stałego do 250mA (DC) postępuj następująco: - Aby dokonać pomiaru w zakresie ma/ua wybierz odpowiedni zakres pomiarowy (nie 5A). - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Obserwując prawidłową polaryzację (czerwony = +/ czarny = -) podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (baterii, obwodu, itp.). - W razie niewłaściwej polaryzacji wskaźnik wychyla się w lewo. Natychmiast przerwij pomiar i podłącz końcówki pomiarowe odwrotnie. - Odczytaj wartość pomiaru ze skali DAC. Strona 12 z 19

13 e) Pomiar natężenia prądu przemiennego W żadnym wypadku nie przekraczaj maksymalnych dozwolonych wartości wejściowych w poszczególnych zakresach pomiarowych. Pomiar natężenia prądu jest dozwolony wyłącznie w obwodach do 500V. Zawsze odłączaj źródło zasilania przed podłączeniem urządzenia pomiarowego do obwodu, zmianą zakresu pomiarowego lub odłączaniem urządzenia pomiarowego z obwodu. Pomiar prądu przemiennego jest możliwy wyłącznie w zakresie pomiarowym 5A. Aby zmierzyć natężenie prądu stałego do 5A (AC) postępuj następująco: - Wybierz wartość pomiaru 5A za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda 5A (7). - Przeprowadź zerowanie. - Podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (baterii, obwodu, itp.). - Odczytaj wartość pomiaru ze skali ACA. f) Test diody Napięcie przewodzenia diody jest mierzone za pomocą testu diody. VC-2020 dodatkowo wyświetla napięcie działania diody LED. Aby wykonać ten pomiar postępuj następująco: - Wybierz wartość pomiaru x10 Ω /15mA za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V/Ω (9). - Przeprowadź zerowanie. - Podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (diody). - Odczytaj zmierzone napięcie przewodzenia (UF) na skali LV. - Napięcie wsteczne diody LED jest wskazywane na skali LI. Prąd testowy ( w zakresie pomiarowym Omów) może być wybrany z przedziału od 60 ua do 150 ma. Uwaga! Przekroczenie prądu może spowodować uszkodzenie komponentu! Strona 13 z 19

14 - Jeśli pomiar nie ma wskazania dioda jest mierzona w odwrotnym kierunku (UR) lub dioda jest uszkodzona (przerwanie). g) Pomiar tętnienia w dbm Multimetr VC-2020 umożliwia pomiar bezwzględnego db w obwodach o impedancji 600 Omów. Pomiar jest wskazywany na skali V~. 0dB = 1 mw. Aby dokonać pomiaru postępuj następująco: - Wybierz zakres pomiarowy 10V ~ za pomocą przełącznika obrotowego. - Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM (8) a czerwony przewód do gniazda V-mA (9). - Przeprowadź zerowanie. - Podłącz dwie końcówki pomiarowe urządzenia do mierzonego obiektu (generatora, obwodu, itp.). - Przeczytaj wartość pomiaru na skali db. Skala db odpowiada zakresowi pomiarowemu 10V. Jeśli wybrany jest inny zakres pomiarowy, konieczne jest zastosowanie współczynnika korekcji. Zakres AC-V 2,5V 10V 50V 250V 500V Współczynnik korekcji Zakres wyświetlacza -12dB 0dB +14dB +28dB +34dB Jeśli konieczny jest pomiar sygnałów z prądem stałym konieczne jest szeregowe podłączenie kondensatora >0,1nF do końcówek pomiarowych (zdjęcie ładunku). Strona 14 z 19

15 Czyszczenie i konserwacja Ogólnie Aby zapewnić dokładność przez długi okres czasu, multimetr powinien być kalibrowany raz do roku. Od czasu do czasu sprawdzaj techniczne bezpieczeństwo urządzenia i przewodów pomiarowych, np. sprawdzaj pod kątem uszkodzeń obudowę itp. Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia pomiarowego, ani otwartego urządzenia pomiarowego! Ryzyko śmiertelnego urazu! Czyszczenie Podczas czyszczenia urządzenia, zawsze stosuj się do poniższych instrukcji: Jeśli zdjęta zostanie obudowa możliwy jest dostęp do elementów pod napięciem (nie jest to możliwe bez użycia narzędzi). Zanim rozpoczniesz serwisowanie urządzenia odłącz wszystkie przewody i źródła zasilania. Nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny i węglowodorów. Mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni multimetru. Ich pary są niebezpieczne dla zdrowia i wybuchowe. Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostro zakończonych narzędzi, śrubokrętów, metalowych szczotek i podobnych im narzędzi. Do czyszczenia urządzenia wykorzystaj czystą, suchą szmatkę antystatyczną. Wymiana baterii Do działania urządzenia wymagane jest użycie baterii dostarczonych w zestawie. Włóż nowe baterie przy pierwszym uruchomieniu lub gdy niemożliwe jest przeprowadzenie zerowania. Aby włożyć/wymienić baterie postępuj następująco: - Usuń wszystkie przewody pomiarowe i wyłącz multimetr. - Zdejmij gumowy pokrowiec z obudowy. - Poluzuj śruby z tyłu obudowy i ostrożnie zdejmij pokrywę. Strona 15 z 19

16 - Włóż nowe baterie do komory baterii. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację. - Zamknij pokrywę baterii Nie zostawiaj zużytych baterii w urządzeniu. Nawet baterie zabezpieczone przed wyciekiem mogą skorodować uwalniając chemikalia, które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia lub uszkodzić komorę baterii. Wymiana bezpiecznika Zawsze stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa wymieniając bezpieczniki! Upewnij się, że wymieniany bezpiecznik będzie zastąpiony dokładnie takim samym, prawidłowego typu. Nie używaj nieodpowiedniego lub regenerowanego bezpiecznika i nie obchodź zabezpieczenia bezpiecznikiem. Może to spowodować pożar lub gwałtowne rozładowanie baterii. Wszystkie końcówki pomiarowe są zabezpieczone przed przeciążeniem. Oba gniazda V i 5A są zabezpieczone bezpiecznikiem. Jeśli pomiar nie jest możliwy, konieczna jest wymiana bezpiecznika. Aby wymienić bezpiecznik postępuj następująco: - Usuń wszystkie przewody pomiarowe i wyłącz multimetr. - Zdejmij gumowy pokrowiec z obudowy. - Poluzuj śruby z tyłu obudowy i ostrożnie zdejmij pokrywę. - Wymień odpowiedni wysokowydajny bezpiecznik ceramiczny na nowy, tego samego typu i o tych samych parametrach (zobacz ilustrację obrazującą położenie bezpieczników. VC-2020 F0,5A/600V szybkozwłoczny 5 x 20 m (do gniazda V/mA) F5A/600V szybkozwłoczny 5 x 20 m (do gniazda 5A) - Ostrożnie zamknij pokrywę komory baterii. Strona 16 z 19

17 Utylizacja Gdy produkt nie jest już zdatny do użytkowania należy go zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem. Utylizacja baterii/akumulatorów Wymaga się od Ciebie prawnie (Rozporządzenie w sprawie baterii), jako odbiorcy końcowego, abyś zwrócił wszystkie zużyte baterie/baterie doładowywane. Wyrzucenie ich do odpadów z gospodarstwa domowego jest zabronione! Baterie zawierające substancje niebezpieczne są oznaczone symbolami pokazanymi po lewej. Te symbole wskazują także, że wyrzucenie tych baterii do odpadów z gospodarstwa domowego jest zabronione. Metale ciężkie, o które tutaj chodzi, to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwy zaznaczone są na baterii/baterii doładowywanej np. pod symbolami kosza na śmieci pokazanymi po lewej). Możesz oddać zużyte baterie/baterie doładowywane bez żadnych opłat w jakimkolwiek punkcie zbiorczym w swojej gminie, w naszych sklepach lub gdziekolwiek sprzedawane są baterie/baterie doładowywane. W ten sposób dopełnisz swojego ustawowego obowiązku i przyczynisz się do ochrony środowiska! Diagnoza i usuwanie usterek Kupując Multimetr nabyłeś produkt, który został zaprojektowany zgodnie z najnowszą technologią. Zawsze mogą pojawić się w nim jednak usterki i problemy z obsługą. Poniższa tabelka pomoże wyeliminować podstawowe awarie samemu. Prosimy zawsze zwracaj uwagę na instrukcje bezpieczeństwa! Błąd Multimetr nie działa Brak możliwości pomiaru prądu Możliwa przyczyna Czy baterie są zużyte? Sprawdź ich stan Czy bezpiecznik dla odpowiedniego gniazda nie jest przepalony? Sprawdź bezpiecznik (wymiana bezpiecznika) Strona 17 z 19

18 Brak zmian mierzonej wartości Czy wybrałeś prawidłowe gniazda pomiarowe? Czy wybrałeś prawidłowy rodzaj pomiaru? Naprawy inne niż wymienione powyżej mogą być przeprowadzone wyłącznie przez certyfikowanego specjalistę. Jeśli masz więcej pytań odnośnie swojego urządzenia pomiarowego, nasza pomoc techniczna jest dostępna pod poniższym niemieckim numerem telefonu: Voltcraft, Hirschau, Linderweg 15, Tel / Dane techniczne i tolerancje pomiarowe Kategoria przepięciowa CAT III 600 V względem uziemienia Maksymalne mierzone napięcie 500V Wyświetlacz analogowy Ze skalą lustrzaną, DC klasa3, AC klasa 4 Opór wejść DC 20k Ω /V AC 9k Ω /V Temperatura pracy i przechowania -5 C do +40 C Zasilanie Bateria 9V + 2 baterie AA Wysokość pracy Maks m Względna wilgotność powietrza <75%, niekondensujące Temperatura gwarantowanej dokładności +18 C do +28 C Waga Ok. 430 g Wymiary 168 x 92 x 45 Tolerancje pomiarowe Specyfikacja precyzji w +/- (% wartości skali). Dokładność jest ważna przez jeden rok przy temperaturze +23 C +/- 5 C i względnej wilgotności powietrza 75%, niekondensującej. Strona 18 z 19

19 Zakres napięcia prądu stałego, ochrona przed przeciążeniem 600V Zakres Dokładność 0,1V / 2,5V / 10V / 50V / 250V / 500V +/- 3%, Rezystancja wewnętrzna 20k Ω /V Zakres napięcia prądu przemiennego (40 Hz- 400Hz),ochrona przed przeciążeniem 600V Zakres Dokładność 2,5V / 10V / 50V / 250V / 500V +/- 4%, Rezystancja wewnętrzna 9k Ω /V Zakres natężenia prądu stałego Zakres 50uA / 5mA / 250mA / 5A Ochrona przed przeciążeniem Dokładność +/- 3%, Spadek napięcia <=,6V (10A <=0,15V) F 0,5A / 600V F 5A / 600V Zakres natężenia prądu przemiennego (40Hz 400 Hz) Zakres Dokładność 5A +/- 5%, Spadek napięcia <= 0,15V Ochrona przed przeciążeniem F 5A / 600V Zakres rezystancji, ochrona przed przeciążeniem 250V Zakres Dokładność x1 / x10 / x100 / x 1k / x10k +/- 3% Decybel, ochrona przed przeciążeniem 500V Zakres Dokładność -10 do +22 db Nie sprecyzowano Test diody/led Natężenie prądu Napięcie testowe 15 ma 3V Strona 19 z 19

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Instrukcja obsługi Numer produktu: 123206 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie produktu Ten produkt został zaprojektowany do pomiaru

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P 1. Informacje ogólne Miernik MU-39P umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD VA503 #03979 wersja 1.1 Wstęp Multimetr cyfrowy VA503 jest przyrządem umożliwiającym pomiar elementów SMD. SMD (ang. Surface Mount Device) to

Bardziej szczegółowo

UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI)

UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI) UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI) Zawartość Wstęp... 2 Sprawdzenie zawartości... 2 Uwagi o bezpiecznym użytkowaniu... 2 Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 Międzynarodowe symbole

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

UT525/526 CYFROWY TESTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

UT525/526 CYFROWY TESTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI UT525/526 CYFROWY TESTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Wstęp... 1 Uwagi o bezpiecznym użytkowaniu... 1 Charakterystyka ogólna... 3 Specyfikacja... 3 Specyfikacja... 6 Panel przedni...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Instrukcja obsługi 1. Zasady bezpieczeństwa NIGDY nie należy stosować napięcia lub prądu do miernika, który przekracza określone wartości maksymalne. Funkcja Maksymalne wartości

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Dopuszcza się pracę tylko z bateriami podanego typu (2xLR44 lub równoważne). - burza, względnie warunki burzowe czy silne pola elektrostatyczne.

Dopuszcza się pracę tylko z bateriami podanego typu (2xLR44 lub równoważne). - burza, względnie warunki burzowe czy silne pola elektrostatyczne. Multimetr cyfrowy Voltcraft VC-11 Instrukcja obsługi Nr produktu 122999 Przeznaczenie - Pomiar i wyświetlanie wielkości elektrycznych z zakresie kategorii przepięciowej III (do max. 250V względem masy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.MC-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Miernik cęgowy Voltcraft VC- 530 TRMS AC, CAT III 600 V Instrukcja obsługi

Miernik cęgowy Voltcraft VC- 530 TRMS AC, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Miernik cęgowy Voltcraft VC- 530 TRMS AC, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 122921 Strona 1 z 11 Elementy obsługi 1 Czujnik amperomierza cęgowego 2 Wyświetlacz LED do bezkontaktowego pomiaru

Bardziej szczegółowo

Miernik pola wirowego Voltcraft VC-32

Miernik pola wirowego Voltcraft VC-32 Miernik pola wirowego Voltcraft VC-32 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101007 Wersja: 10/10 Strona 1 z 5 Wprowadzenie Szanowny Kliencie, kupując produkt Voltcraft podjąłeś bardzo dobrą decyzję, za którą

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-25G

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-25G 1. Informacje ogólne Miernik MU-25G umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 700V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Kalibrator napięcia i natężenia. Instrukcja obsługi

Kalibrator napięcia i natężenia. Instrukcja obsługi Kalibrator napięcia i natężenia Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa W celu uniknięcia porażenia prądem oraz innych obrażeń: Nigdy nie należy przykładać napięcia wyższego niż 30 V pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Zakres dostawy Multimetr z osłoną gumową Bateria 9 V (brak w przypadku VC290) Przewody pomiarowe zabezpieczone Instrukcja obsługi

Zakres dostawy Multimetr z osłoną gumową Bateria 9 V (brak w przypadku VC290) Przewody pomiarowe zabezpieczone Instrukcja obsługi Art. nr 124501 Mutlitetr VC250 Art. nr 124502 Mutlitetr VC270 Art. nr 124503 Mutlitetr VC290 Wyświetlacz (2) Urządzenia pomiarowe serii VC200 różnią się nie tylko funkcjami pomiarowym ale i typami wyświetlaczy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY MASTECH MS8222C MS8222D MS8222G

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY MASTECH MS8222C MS8222D MS8222G INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY MASTECH MS8222C MS8222D MS8222G Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu uŝytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9929 to profesjonalny multimetr przemysłowy rozbudowany w wiele funkcji pomiarowych. Charakteryzuje go wysoka dokładność,

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2*

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2* Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych Tychy DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2* 01/ 2004 DTR ZMUE styczeń 2004 Aktualizacja wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie,

Bardziej szczegółowo

Konwerter napięcia Voltcraft DC- DC 2239.1

Konwerter napięcia Voltcraft DC- DC 2239.1 Konwerter napięcia Voltcraft DC- DC 2239.1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 513076 Uwaga! Przeczytaj dokładnie! Zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi. Reklamacja jest nie ważna jeżeli uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

UT 10A Miernik cyfrowy. Spis tre Wst Ostrze enia Uwagi Zawarto opakowania

UT 10A Miernik cyfrowy. Spis tre Wst Ostrze enia Uwagi Zawarto opakowania UT 10A Miernik cyfrowy. Spis treści Wstęp... 1 Zawartość opakowania... 1 Bezpieczeństwo... 2 Zasady bezpiecznego uŝytkowania... 2 Międzynarodowe symbole elektryczne... 2 Opis miernika... 3 Przyciski funkcyjne...

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Środków bezpieczeństwa należy przestrzegać pod każdym względem! Urządzenie opuściło fabrykę w bezpiecznym i doskonałym stanie.

Środków bezpieczeństwa należy przestrzegać pod każdym względem! Urządzenie opuściło fabrykę w bezpiecznym i doskonałym stanie. Waga kieszonkowa Voltcraft PS- H200 Instrukcja obsługi Nr produktu: 124260 Wersja 01/11 Przeznaczenie Waga kieszonkowa przeznaczona jest do dokładnego ważenia przedmiotów o maksymalnej wadze całkowitej

Bardziej szczegółowo

Tester żarówek i baterii PL-580

Tester żarówek i baterii PL-580 Instrukcja obsługi Tester żarówek i baterii PL-580 Nr produktu: 100694 Strona 1 z 9 Drogi kliencie, Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyłeś. Zakupiłeś jeden z najbardziej efektywnych, kompaktowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika cęgowego MC-63T

Instrukcja obsługi miernika cęgowego MC-63T Instrukcja obsługi miernika cęgowego MC-63T 1. Informacje ogólne Miernik MC-63T umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu przemiennego metodą bezdotykową (do

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0164 (UT593) MIE0165 (UT595) Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0164 (UT593) MIE0165 (UT595) Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0164 (UT593) MIE0165 (UT595) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp 4 2. Objaśnienie symboli 6 3. Specyfikacja techniczna 6 4. Objaśnienie budowy panelu górnego i tylnego 11 5.

Bardziej szczegółowo

Licznik kosztów energii Volcraft SBC-500 Numer katalogowy: 125419 Instrukcja obsługi

Licznik kosztów energii Volcraft SBC-500 Numer katalogowy: 125419 Instrukcja obsługi Wersja 06/10 Licznik kosztów energii Volcraft SBC-500 Numer katalogowy: 125419 Instrukcja obsługi 1. Właściwe użytkowanie Licznik kosztów energii SBC 500 jest zaprojektowany do pomiaru i analizy zużycia

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Instrukcja obsługi Nr produktu: 815817 Wersja 05/11 1. PRZEZNACZENIE Dalmierz stworzony został do szybkiego, wygodnego mierzenia odległości, z laserowym

Bardziej szczegółowo

Miernik rezystancji izolacji UT505A MIE0179. Instrukcja obsługi

Miernik rezystancji izolacji UT505A MIE0179. Instrukcja obsługi Miernik rezystancji izolacji UT505A MIE0179 Instrukcja obsługi Spis treści I. Wstęp...4 II. Sprawdzanie zawartości...4 III. Uwagi o bezpiecznym użytkowaniu...5 IV. Międzynarodowe symbole elektryczne...6

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy Extech EX310, CAT III 600V

Multimetr cyfrowy Extech EX310, CAT III 600V Multimetr cyfrowy Extech EX310, CAT III 600V Instrukcja obsługi Nr produktu: 122212 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu miernika Extech EX310. Multimetr ten służy do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY MASTECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY MASTECH MY-68 #02933 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02933 Wersja 1.2 1. WPROWADZENIE Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT205 / 206 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT205 # 4690 UT206 # 4691

UNI-T UT205 / 206 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT205 # 4690 UT206 # 4691 UNI-T UT205 / 206 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT205 # 4690 UT206 # 4691 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy PMMM Nr artykułu: 05102991

Multimetr cyfrowy PMMM Nr artykułu: 05102991 Multimetr cyfrowy PMMM Nr artykułu: 05102991 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Wskazówki bezpieczeństwa 1.1 Wprowadzenie 1.2 UŜytkowanie 1.3 Konserwacja 2. Opis przełączników, przycisków i gniazd 3. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Miernik CO 2, temperatury i względnej wilgotności powietrza CO- 500 Voltcraft. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr prod: 101301 PRZEZNACZENIE

Miernik CO 2, temperatury i względnej wilgotności powietrza CO- 500 Voltcraft. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr prod: 101301 PRZEZNACZENIE Miernik CO 2, temperatury i względnej wilgotności powietrza CO- 500 Voltcraft Instrukcja obsługi Nr prod: 101301 PRZEZNACZENIE Miernik CO- 500 jest stacjonarnym przyrządem mierniczym przeznaczonym do określania

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy Voltcraft VC 880 TRMS, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Multimetr cyfrowy Voltcraft VC 880 TRMS, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Multimetr cyfrowy Voltcraft VC 880 TRMS, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Instrukcja obsługi Numer produktu: 124609 Strona 1 z 26 1. OPIS PRODUKTU Multimetr wskazuje zmierzone wartości na wyświetlaczu cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowe urządzenie antyszczekowe posiada dwa tryby pracy: odstraszanie za pomocą ultradźwięków lub sygnału akustycznego (do 120dB).

Ultradźwiękowe urządzenie antyszczekowe posiada dwa tryby pracy: odstraszanie za pomocą ultradźwięków lub sygnału akustycznego (do 120dB). Ultradźwiękowe urządzenie antyszczekowe Instrukcja obsługi Nr produktu: 710003 Wersja 06/11 PRZEZNACZENIE Ultradźwiękowe urządzenie antyszczekowe jest przeznaczone do oduczenia psa szczekania. Wykrywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M-830B M-832 #02912 #02913 wersja 1.2 Wprowadzenie Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu uŝytkowania, parametrów technicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BM115/116

INSTRUKCJA OBSŁUGI BM115/116 INSTRUKCJA OBSŁUGI BM115/116 Mierniki cęgowe prądu AC Producent: BRYMEN Technology Co., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...6 3. OBSŁUGA MIERNIKA...7

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik uziemienia ET- 02 Instrukcja obsługi

Cyfrowy miernik uziemienia ET- 02 Instrukcja obsługi Cyfrowy miernik uziemienia ET- 02 Instrukcja obsługi Nr produktu: 123239 Strona 1 z 11 Elementy sterujące (zob. rozkładaną stronę) 1 Wyświetlacz LCD 2 Tarcza 0- ADJ do zerowania w zakresie pomiaru uziemienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi WIRE TRACKER SZUKACZ PAR PRZEWODÓW & TESTER OKABLOWANIA. Nr katalogowy: NI017. Wersja 1.0. www.alantec.pl

Instrukcja Obsługi WIRE TRACKER SZUKACZ PAR PRZEWODÓW & TESTER OKABLOWANIA. Nr katalogowy: NI017. Wersja 1.0. www.alantec.pl Instrukcja Obsługi WIRE TRACKER SZUKACZ PAR PRZEWODÓW & TESTER OKABLOWANIA Wersja 1.0 Nr katalogowy: NI017 1. Wstęp Szukacz par przewodów zintegrowany z testerem okablowania jest przeznaczony do identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI Made in Japan MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 MULTI MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...6

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Kalibrator napięcia /natężenia V/mA

Kalibrator napięcia /natężenia V/mA 715 Kalibrator napięcia /natężenia V/mA Wprowadzenie Instrukcja Obsługi Kalibrator napięcia (V) i natężenia (ma) Fluke 715 jest urządzeniem pomiarowym oraz pracującym jako źródło sygnału do testowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

UT 58 A/B/C Miernik cyfrowy. Spis tre Wst Ostrze enia Uwagi

UT 58 A/B/C Miernik cyfrowy. Spis tre Wst Ostrze enia Uwagi UT 58 A/B/C Miernik cyfrowy. Spis treści Wstęp... 1 Zawartość opakowania... 2 Bezpieczeństwo... 2 Zasady bezpiecznego uŝytkowania... 2 Międzynarodowe symbole elektryczne... 3 Opis miernika... 3 Przełącznik

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Niszczarka do dokumentów, z funkcją niszczenia CD / DVD. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. 2. Zakres dostawy. 3. Środki bezpieczeństwa

Niszczarka do dokumentów, z funkcją niszczenia CD / DVD. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. 2. Zakres dostawy. 3. Środki bezpieczeństwa Niszczarka do dokumentów, z funkcją niszczenia CD / DVD Instrukcja obsługi Nr produktu: 777178 1. Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do niszczenia papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Opis produktu Tester kabli CT- 5 został stworzony do testów sieci i przewodów pomiarowych w

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE PRĄDU AC/DC

CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE PRĄDU AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE PRĄDU AC/DC TrueRMS KEW 2046R / 2056R KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D E F PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim. Prawa autorskie do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy Testboy 216N

Cyfrowy miernik cęgowy Testboy 216N ZAWARTOŚĆ: 1. WSKAZÓWKI OGÓLNE Urządzenie spełnia wymagania normy IEC/EN 61010-1 dotyczącej bezpieczeństwa elektronicznych przyrządów pomiarowych oraz mierników cęgowych umożliwiających jednoręczną obsługę.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD V&A

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD V&A INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD V&A VA505B #03997 wersja 1.1 Wstęp Multimetr cyfrowy VA505B jest przyrządem umoŝliwiającym pomiar elementów SMD. SMD (ang. Surface Mount Device)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Model RPM10 Tachometr optyczno-mechaniczny z czujnikiem temperatury na podczerwień. Opatentowany

Instrukcja Obsługi. Model RPM10 Tachometr optyczno-mechaniczny z czujnikiem temperatury na podczerwień. Opatentowany Instrukcja Obsługi Model RPM10 Tachometr optyczno-mechaniczny z czujnikiem temperatury na podczerwień Opatentowany Wstęp Gratulujemy zakupu Tachometru optyczno-mechanicznego z termometrem na podczerwień

Bardziej szczegółowo

Monitor IR Nr produktu 000750872

Monitor IR Nr produktu 000750872 INSTRUKCJA OBSŁUGI Monitor IR Nr produktu 000750872 Strona 1 z 5 Wstęp Szanowny kliencie Dziękujemy za zakup monitora IR. Jest to produkt najwyższej jakości. Urządzenie wyposażono w tłumienie hałasu; spełnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH MS-2302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH MS-2302 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH MS-2302 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

374, 375, 376 Clamp Meter

374, 375, 376 Clamp Meter 374, 375, 376 Clamp Meter Instrukcja użytkownika PN 3608883 July 2010 (Polish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy. Nr artykułu: 05102128. Instrukcja obsługi

Cyfrowy miernik cęgowy. Nr artykułu: 05102128. Instrukcja obsługi Cyfrowy miernik cęgowy Nr artykułu: 05102128 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Wskazówki ogólne 1.1 Wskazówki bezpieczeństwa 1.1.1 Uwagi wstępne 1.1.2 UŜytkowanie 1.1.3 Instrukcje 1.2 Konserwacja i czyszczenie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Instalacja i instrukcja obsługi Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Czujnik wilgotności HM-WDS10-TH-O Strona 1 z 9 Spis treści: 1. Informacje dotyczące instrukcji.....3 2. Ważne informacje......3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH PIROTEC 60/1

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH PIROTEC 60/1 Dystrybutor: HARDER Sp. z o. o. Biuro/Serwis: ul. Jasielska 8B, 60-476 Poznań TEL.: +61 820 64 43 FAX: +62 842 21 28 strona WEB: www.harder.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KEW 4105A

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KEW 4105A INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KEW 4105A KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...5 3. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl Miernik CO2, wilgotności i temperatury Voltcraft CO-60 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101300 Wersja: 02/12

www.conrad.pl Miernik CO2, wilgotności i temperatury Voltcraft CO-60 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101300 Wersja: 02/12 Miernik CO2, wilgotności i temperatury Voltcraft CO-60 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101300 Wersja: 02/12 Strona 1 z 1 PRZEZNACZENIE Wskaźnik wilgotności i temperatury powietrza CO-60 jest stacjonarnym

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny miernik cyfrowy BENNING CC 3 instrukcja obsługi

Uniwersalny miernik cyfrowy BENNING CC 3 instrukcja obsługi Uniwersalny miernik cyfrowy BENNING CC 3 instrukcja obsługi PANEL PRZEDNI PRZYRZĄDU POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO POMIAR NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO WYMIANA REZYSTANCJI POMIAR DIODY SPRAWDZENIE CIĄGŁOŚCI OBWODU POMIAR

Bardziej szczegółowo

PawerBank Przenośna, zewnętrzna bateria. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL Wygląd produktu: Rys.1.

PawerBank Przenośna, zewnętrzna bateria. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL Wygląd produktu: Rys.1. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL Wygląd produktu: Rys.1. a) Port USB wyjście rozładowywanie urządzenia b) Port microusb wejście ładowanie urządzenia c) Diody informacyjne czerwona-ładowanie, niebieska- rozładowywanie

Bardziej szczegółowo