CDP-01 Instrukcja Obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CDP-01 Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 PL CDP-01 Instrukcja Obsługi

2 WSKAZÓWKA Niniejsza instrukcja obsługi ułatwia poznanie produktu firmy FIFE urządzenia CDP-01 i bezpieczne i ekonomiczne korzystanie z jego możliwości zastosowania zgodnego z przeznaczeniem. Instrukcja obsługi musi zostać uzupełniona o wskazówki oparte o narodowe przepisy o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom i o ochronie środowiska naturalnego. Niniejszą instrukcję obsługi należy uzupełnić o instrukcje wynikające z obowiązujących krajowych przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Obowiązują uregulowania dotyczące zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, wiążące w kraju użytkowania. Proszę przestrzegać również uznanych zasad technicznych fachowej i bezpiecznej pracy. Niniejsza instrukcja obsługi musi być stale do dyspozycji w miejscu użytkowania maszyny / instalacji. Specyficzne dla Klienta dopasowania urządzenia CDP-01 opisane wraz z dalszymi informacjami technicznymi w odrębnym rozdziale dokumentacji urządzenia. Mają one pierwszeństwo przed informacjami pochodzącymi z tej ogólnej instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi musi zostać przeczytana i stosowana przez każdą osobą, której zlecone zostały prace z tym urządzeniem, np.: obsługa, utrzymanie ruchu (konserwacja, przegląd, naprawy) i transport. Copyright: Wszystkie prawa zastrzeżone. Każdego rodzaju powielanie niniejszej instrukcji obsługi, również fragmentaryczne, niezależnie od tego przy pomocy, jakiej techniki, jest zabroniona bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy FIFE. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Przy opracowywaniu tej instrukcji obsługi kierowaliśmy się największą troską; pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć błędów. Za błędne dane i ich skutki firma FIFE nie ponosi odpowiedzialności. Copyrigt 1997 FIFE GmbH, Kelkheim FIFE GmbH D Kelkheim Fifestraße 1 tel.: faks: 3018 Sierpień CDP-01 FIG

3 SPIS TREŚCI i Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 1 Informacje o CDP Transport i składowanie Zakres dostawy ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 2 Mechaniczne bezpieczeństwo Elektryczne bezpieczeństwo INSTALACJA 3 Miejsce montażu Montaż Mechaniczne zamocowanie Elektryczne przyłącze Przyłączanie czujników / organów wykonawczych URUCHOMIENIE 4 1. Sprawdzenie przyłączy wtykowych Zestrajanie czujników Automatyczne dostrajanie POSŁUGIWANIE SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I WAŻNE WSKAZÓWKI 5 OPIS KLAWIATURY 6 Tryby pracy Klawisze funkcyjne Klawisz czujnika Klawisz ustawiania Klawisze specjalne USTAWIENIA PODSTAWOWE 7 Przesuwanie punktu zerowego czujnika podczas ruchu wstęgi Zmiana wzmocnienia układu przy ruchu wstęgi Dostrajanie czujników Dostrajanie czujników czujnikiem liniowym SE Dostrajanie dla uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku Dostrajanie dla uchwycenia środka linii Dostrajanie dla uchwycenia przerywanej krawędzi nadruku Dostrajanie dla uchwycenia przerywanej linii Dostrajanie automatyczne Przesuwanie punktu zerowego czujnika przy zatrzymanej wstędze CDP-01 FIG

4 SPIS TREŚCI ii Zmiana wzmocnienia układu przy zatrzymanej wstędze Zmiana kierunku regulacji Ustawianie pola widzenia czujnika Ustawianie strefy martwej Ustawianie zablokowania Ustawianie zablokowania dla czujnika liniowego SE Ustawianie nadajnika wyśrodkowania Wzmocnienie układu 7-16 Biegunowość DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO 8 Ograniczenie wyboru czujników, wstrzymywanie funkcji wyśrodkowania Załączanie / Wyłączanie ręcznego przemieszczania napędów Przyporządkowanie klawisza +/- i kierunku ruchu Przyporządkowanie kierunku wskazywania belki diod LED USTAWIANIE ENCODERA 9 Ustalanie współrzędnych drogi jazdy. Ograniczanie skoku Dostrajanie kodera Ustawianie wartości minimalnej i maksymalnej Ustawianie wartości minimalnej np. ochrony przed kolizją Ustawianie wartości maksymalnej np. maksymalna szerokość wstęgi USTAWIANIE SPECJALNE 10 Konfigurowanie funkcji RGPC Ustawianie prędkości maksymalnej napędów Sterowanie poprzez prędkość wstęgi Seryjna komunikacja danych Konfigurowanie wyjść alarmowych Ustawianie oscylacji Ustawianie wartości amplitudy.10-7 Ustawianie częstotliwości oscylacji LOKALIZACJA ZAKŁÓCEŃ 11 Częste błędy ustawiania Aktywowanie trybu lokalizacji zakłóceń Meldunki zakłóceń przy załączaniu Meldunki zakłóceń przy pracy Meldunki zakłóceń po automatycznym dostrojeniu CDP-01 FIG

5 SPIS TREŚCI iii Sprawdzanie wejść i wyjść przy pomocy CDP Sygnał interfejsu równoległego ( gniazdko -X7) i aparaty wejścia RGPC-20, RGPC-21,RCAL-20, RCAL-26/1, RCAL-26/ Sygnał czujnika Sygnał nadajnika wyśrodkowania Sygnał kodera Przywracanie kroków licznika kodera Wskazywanie wzmocnienia obwodu Wskazywanie napędu, Wskazywanie oprogramowania sprzętowego, Wskazywanie przeglądu oprogramowania sprzętowego INFORMACJE 12 Dane techniczne Informacje ogólne Wejścia i wyjścia Maksymalne długości przewodów między CDP-01 a wyposażeniem Przydatność otoczenia przemysłowego i dotrzymywanie norm EMV Rozszerzenia CDP Wyposażenie Hydrauliczny serwozawór Zewnętrzne aparaty wprowadzające Zamówienia Obsługa Klienta CDP-01 FIG

6 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE O urządzeniu CDP-01 Wzmacniacz linowy CDP-01 jest wydajny i jest możliwe jego wielostronne rozszerzanie. W swojej wersji podstawowej dysponuje wszelkimi warunkami obsługi czujników FIFE i napędów. Tryby pracy: Automatyka (l), Wyśrodkowanie (2), Ręcznie (3). Wybór czujnika: Regulacja krawędzi wstęgi, regulacja środka wstęgi i regulacja liniowa. Dostrojenie punktu zerowego: automatyczna i ręczna. Wzmocnienie układu: automatyczne i ręczne. Nastawianie strefy martwej lub zablokowanie układu (ASC). Dostrojenie czujnika. Transport i składowanie Podczas transportu urządzenia należy zabezpieczyć go przed zsunięciem. Masa wzmacniacza sygnałowego wynosi ok. 6 kg. Składować w miejscu suchym i chłodnym. Nie przechowywać urządzenia w pobliżu wysokiego napięcia (pola magnetyczne). Elementy elektroniczne mogłyby zostać uszkodzone. Zakres dostawy Wzmacniacz sygnałowy CDP-01 Numer seryjny, numer wersji oprogramowania, numer modelu, jak też informacja o napięciu eksploatacyjnym znajdują się z boku na obudowie. Instrukcja eksploatacji / montażu. Wskazówka Specyficzne dla Klienta dopasowania urządzenia CDP-01 opisane są, wraz z dalszymi informacjami technicznymi, w odrębnym rozdziale dokumentacji urządzenia. Mają one pierwszeństwo w stosunku do niniejszego ogólnego opisu. W rozszerzonej wersji może być regulowanych do trzech napędów CDP-01 FIG

7 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA UWAGA Przed uruchomieniem należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję! Bezwarunkowo przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Mechaniczne bezpieczeństwo ZAGROŻENIE Przestrzegać przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom. Wszelkie roboty montażowe prowadzić po wyłączeniu napięcia. Urządzenie przyjąć do eksploatacji dopiero wtedy, gdy jest zamontowane na stałe. Elektryczne bezpieczeństwo ZAGROŻENIE Sprawdzić nienaganny stan kabli i wtyczek. Przyłącze sieciowe musi być wykonane w taki sposób, aby w przypadku awaryjnego wyłączenia przerwane zostało zasilanie elektryczne urządzenia. Przyłącze musi zostać wykonane przez specjalistę elektryka. Obowiązujące lokalne postanowienia muszą być przestrzegane. Przyłączone czujniki i organy wykonawcze muszą odpowiadać danym przyłączeniowym urządzenia CDP-01. Wolno jest przyłączać jedynie wyposażenie dopuszczone przez FIFE (czujniki, napędy etc.). Patrz: Wyposażenie. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w urządzeniu. Nie eksploatować urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych / wysokiego napięcia Przed otworzeniem urządzenia bezwarunkowo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego! We wzmacniaczu zwolnione zostaną elementy przewodzące prąd, które mogą zagrażać życiu obsługi w przypadku dotknięcia CDP-01 FIG

8 INSTALACJA INSTALACJA Miejsce montażu Urządzenie chronione przed rozpryskiwaną wodą, rodzaj ochrony IP 40. W polu widzenia ramy obrotowej. Na stałym elemencie maszyny. Chronić przed wstrząsami. Temperatura otoczenia º C, (przy montażu na elemencie metalowym º C). Chronić przed zbyt wysoką wilgotnością powietrza. Nie w pobliżu silnych pól magnetycznych. Unikać naładowania elektrostatycznego i rozładowywania przez urządzenie Chronić urządzenie przed spadającymi przedmiotami. Zagrożenie uszkodzeniem. Zagrożenie niezamierzonym zadziałaniem. Montaż ZAGROŻENIE Przed montażem wyciągnąć wtyczkę sieciową i wszystkie kable przyłączeniowe i czujnikowe! Mechaniczne zamocowanie Elektryczne przyłącze Powierzchnia montażu musi być równa i pewnie mocować urządzenie. Pamiętać o masie ok. 6 kg! Urządzenie mocować 4 śrubami (M 5). Urządzenie nie posiada wyłącznika sieciowego, z tego względu należy je włączyć w układ elektryczny sterowania maszyny. UWAGA Wyłącznik awaryjny maszyny głównej musi również odłączać napięcie od wzmacniacza sygnałowego CDP-01 Napięcie przyłącza musi być zgodne z informacją o napięciu podaną na urządzeniu. Przyłącze musi zostać wykonane przez specjalistę elektryka CDP-01 FIG

9 INSTALACJA Muszą być przestrzegane obowiązujące lokalne postanowienia bezpieczeństwa. WSKAZÓWKA Wstępnie nastawione napięcie eksploatacyjne odpowiada wartości wydrukowanej na tabliczce znamionowej z boku na obudowie. Za pomocą wyłącznika napięcia sieciowego, który znajduje się na płytce głównej w obudowie CDP-01, można przestawiać wartość napięcia eksploatacyjnego alternatywnie na 230 V /115 V. Przed otworzeniem urządzenia bezwarunkowo wyciągnąć wtyczkę sieciową! We wzmacniaczu zostaną uwolnione elementy przewodzące prąd, które przy dotknięciu mogłyby zagrozić życiu obsługi. Przyłączanie czujników / organów wykonawczych Wyłączyć urządzenie spod napięcia, wzgl. wyciągnąć wtyczkę sieciową. Wolno jest przyłączyć jedynie czujniki / napędy dopuszczone przez FIFE. Dane techniczne czujnika, napędu muszą być zgodne z danymi przyłączowymi urządzenia CDP-01. Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi aparatów wyposażenia CDP-01 FIG

10 INSTALACJA Gniazdko wtykowe Przyłącze -X1 Prawy czujnik krawędzi -X2 Lewy czujnik krawędzi -X3 Czujnik liniowy -X4 RGPC: Zewnętrzne ustawienie punktu zerowego czujnika w polu widzenia czujnika. -X5 -X9 -X11 -X6 -X10 -X12 Inkrementalne selsyny nadawcze i indukcyjne selsyny wyśrodkowujące (przyłączane pojedynczo) dla pozycji Do trzech napędów. Patrz również w rozdziale Informacja o rozszerzeniach CDP-01. -X7 Dla równoległych sygnałów wejściowych i wyjściowych. -X8 Seryjna komunikacja danych. -X13 Przyłącze sieciowe 230 V / 1 15 V, 50 / 60 Hz, 210 VA Dalsze dane techniczne patrz w rozdziale "Informacje" CDP-01 FIG

11 URUCHOMIENIE URUCHOMIENIE 1. Sprawdzenie przyłączy wtykowych Przed uruchomieniem urządzenie, jak też wyposażenie musi zostać prawidłowo zamontowane i przyłączone! UWAGA Wyłącznik awaryjny maszyny głównej musi odłączać napięcie również od wzmacniacza sygnałowego CDP-01! Uruchamianie urządzenia CDP-01 wykonywać podczas zatrzymania wstęgi. Przed załączeniem napięcia eksploatacyjnego należy upewnić się, że wszystkie czujniki, wzgl. urządzenia dodatkowe są prawidłowo przyłączone i nikt nie znajduje się w obszarze zagrożenia przez ramę obrotową! Przyłączyć do wzmacniacza sygnałowego wszystkie składniki układu (czujniki, napędy i dodatkowe pulpity sterownicze...). Przyłączyć podane napięcie sieciowe (patrz gniazdko sieciowe). Przy załączeniu aktywny jest ostatnio wprowadzony stan roboczy. Gotowość eksploatacyjna wskazywana jest przez świecenie ostatnio aktywnych diod LED 1, 2 lub 3. Ustawić tryb pracy ręcznej. Za pomocą klawisza + lub sprawdzić zdolność ruchową napędów. 2. Zestrajanie czujników Czujnik jest dostrajany na kontrast wstęgi materiałowej. WSKAZÓWKA Czujnik dostrajany jest z reguły fabrycznie w FIFE. Dostrajanie czujnika należy wykonywać jedynie wtedy, gdy: zmienia się kontrast wstęgi materiałowej, następuje późniejsze zainstalowanie czujników, istnieją wątpliwości, co do dostrojenia czujnika. Dostrajanie czujnika wykonywać przed automatycznym dostrojeniem. Automatyczne dostrojenie ustawia później czułość regulacji, punkt zerowy czujnika i biegunowość. Dokładny opis dostrajania czujnika, patrz: Ustawienia podstawowe " CDP-01 FIG

12 URUCHOMIENIE Automatyczne dostrajanie Przy automatycznym dostrajaniu ustawiana jest dla wybranej kombinacji czujnika napędu czułość regulacji, biegunowość i punkt zerowy czujnika. WSKAZÓWKA Dostrajanie wykonywać jedynie przy nieruchomej wstędze! Dokładny opis automatycznego dostrajania, patrz Ustawienia podstawowe." CDP-01 FIG

13 POSŁUGIWANIE SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POSŁUGIWANIE SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I WAŻNE WSKAZÓWKI WSKAZÓWKI W rozdziale Ustawienia podstawowe, kodera, specjalne i dopasowanie pulpitu sterowniczego objaśnione są krok po kroku wykonywane ustawienia. Specyficzne dla Klienta dopasowania urządzenia CDP-01 opisane są wraz z dalszymi informacjami technicznymi w odrębnym rozdziale dokumentacji urządzenia. Mają one pierwszeństwo przed informacjami tego opisu ogólnego. Ogólny warunek przerwania Poprzez wciśniecie klawisza Ręcznie (klawisz 3) można dokonać przerwania każdego procesu ustawiania przed czasem lub też po 3 minutach od chwili ostatniego wprowadzenia, proces zostaje automatycznie przerwany. Przed zmianą ustawień na CDP-01 (przesunięcie punktu zerowego, ustawianie wzmocnienia układu itp.) najpierw należy za pomocą klawisza 20 wybrać odpowiedni napęd. Znaczenie obrazów: Klawisze, które mają podłoże ciemne, mogą lub muszą zostać wciśnięte. Przykład: Wcisnąć klawisz 3, zaświeci się dioda LED 3. Klawisze, które zostaną wciśnięte mogą świecić się lub mrugać. Proszę skierować się do rozdziału Kontrola" na mrugające diody LED. W ten sposób można skontrolować, czy urządzenie znajduje się w prawidłowym ustawieniu. LINIOWA BELKA DIOD LED Wskazuje zmieniane wartości ustawień. KODOWANA BELKA DIOD LED Wskazuje błędy lub wartości informacyjne. (Patrz również w rozdziale: Zakłócenia) CDP-01 FIG

14 OPIS KLAWIATURY OPIS KLAWIATURY WSKAZÓWKA Specyficzne dla Klienta dopasowania urządzenia CDP-01 opisane są wraz z dalszymi informacjami technicznymi w odrębnym rozdziale dokumentacji urządzenia. Mają one pierwszeństwo przed informacjami tego ogólnego opisu. Tryby pracy Automatyka Regulatory biegu wstęgi są korygowane automatycznie. Belka diod LED wskazuje pozycję wstęgi w czujniku. Wyśrodkowanie Rama obrotowa porusza wałki sterujące w położenie środkowe, tzn. wałki sterujące są równoległe do wałków linii produkcyjnej. Urządzenie pozycjonujące czujnik przemieszcza czujniki w pozycję parkowania. Ręcznie Napęd sterowany jest ręcznie za pomocą klawiszy +/-. Klawisze funkcyjne Obsluga F1; F2; F3 Specyficzne dla danego Klienta funkcje specjalne. Poza tym klawisze te służą do specjalnych ustawień. ASC Przy pomocy klawisza ASC załączana lub wyłączana jest funkcja blokowania lub funkcja martwej strefy CDP-01 FIG

15 OPIS KLAWIATURY Klawisze funkcyjne ("Sensor") Przez wielokrotne wciskanie klawisza czujnika można przełączać pomiędzy czujnikami przyłączonymi do urządzenia CDP-01. Możliwe tylko w trybie pracy Ręcznie i Wyśrodkowanie. Czujnik regulacji krawędzi Tryb czujnika LEWEGO. Czujnik regulacji krawędzi Tryb czujnika PRAWEGO. Czujnik regulacji krawędzi Tryb czujnika regulacji wg środka. Czujnik regulacji wg linii i środka Tryb czujnika regulacji wg linii środka. Czujnik regulacji wg linii i krawędzi Tryb czujnika regulacji wg linii krawędzi. Czujnik kombinowanej regulacji wg linii Tryb czujnika kombinowanej regulacji wg linii dla aplikacji specjalnych. Obsluga Klawisz ustawiania ("Setup") WSKAZÓWKA: Ten wybór czujnika może zostać również ograniczony wg specyfikacji Klienta. Służy do zmiany ustawień podstawowych i ustawień specjalnych. Możliwy tylko w trybie pracy Ręcznie. Poprzez wciśnięcie klawisza można wybierać w poniższych opcjach. Automatyczne dostrojenie Automatyczne dostrojenie ustawień podstawowych. (punkt zerowy czujnika, wzmocnienie układu, biegunowość). Punkt zerowy czujnika Ręczne ustawienie punktu zerowy czujnika CDP-01 FIG

16 OPIS KLAWIATURY Wzmocnienie układu Ręczne ustawienie czułości regulacji napędów. Biegunowość Ręczne ustawienie kierunku regulacji ramy obrotowej, wzgl. Napędu. Klawisze specjalne Klawisz +/- Do ręcznego przemieszczania napędu. Do ręcznego ustawiania parametrów układu. Klawisz wyboru napędu Wybór napędu i składników przyporządkowanych napędom. W przypadku, gdy zastosowanie pozwala, można wybrać do trzech napędów. WSKAZÓWKA Przed zmianą ustawień na CDP-01 (przesuwanie punktu zerowego czujnika, ustawianie punktu zerowego czujnika itp.) należy najpierw wybrać odpowiedni napęd przy pomocy klawisza 20. Obsluga CDP-01 FIG

17 USTAWIENIA PODSTAWOWE USTAWIENIA PODSTAWOWE Ten rozdział zawiera wszystkie ważne dla systemu ustawienia dla normalnego trybu pracy CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

18 USTAWIENIA PODSTAWOWE Przesuwanie punktu zerowego czujnika podczas ruchu wstęgi Punkt zerowy czujnika przesuwany jest w obrębie obszaru widoczności czujnika a. Ustawić tryb pracy Automatyka. b. Wcisnąć klawisz Setup. Zaświeci się dioda LED(15). Kontrola: mruga dioda LED (1). c. Zmienić punkt zerowy czujnika przy pomocy klawisza + lub -. d. Zachować ustawienie, Powrót na środek: wcisnąć jednocześnie klawisz F1- i F2. Belka LED pokazuje aktualne położenie punktu zerowego czujnika. Nowe wartości ustawienia są natychmiast rozpoznawalne. LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Obsluga CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

19 USTAWIENIA PODSTAWOWE Zmiana wzmocnienia układu podczas ruchu wstęgi Wzmocnienie układu zmienia czułość regulacji napędu. a. Ustawić tryb pracy Automatyka. b. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (16). Kontrola: mruga dioda LED (1). c. Przy pomocy klawisza + lub - zmienić wzmocnienie układu. Wzmocnienie układu ustawić na 1, równocześnie wcisnąć klawisze F1- i F2. Belka LED wskazuje aktualne wzmocnienie układu. Nowe wartości ustawienia są natychmiast rozpoznawalne. d. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Obsluga CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

20 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrojenie czujników Czujnik dostrajany jest na kontrast. WSKAZÓWKA: Przy pomocy pulpitu sterowniczego RCAL-20 dostrajanie jest prostsze. RCAL-20 jest to urządzenie wchodzące w program wyposażenia urządzenia CDP-01. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wcisnąć klawisz SETUP. Kontrola: mruga dioda LED (3). c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED (8) i odpowiednia dioda LED. d. Usunąć całkowicie wstęgę materiału z pola widzenia czujnika. Dla usunięcia wstęgi materiału z pola widzenia czujnika, można za pomocą klawiszy + lub - zdalnie zasterować napędem. e. Wcisnąć klawisz F1. f. Umieścić wstęgę materiału w polu widzenia czujnika. Dla umieszczenia wstęgi materiału u polu widzenia czujnika, można za pomocą klawiszy + lub - zdalnie zasterować napędem. Obsluha Obsluga g. Wcisnąć klawisz F2. Belka LED wskazuje różnicę kontrastu. Przy zbyt niewielkiej różnicy kontrastu wskazywany jest meldunek o błędzie. (Mrugają lewe i prawe zewnętrzne diody LED). h. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

21 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrajanie czujników za pomocą czujnika liniowego SE-26 Zakres zastosowań Czujnik liniowy SE-26 może być stosowany do regulacji biegu wstęgi w następujących przypadkach: Dla uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku. Szerokość krawędzi nadruku musi wynosić, co najmniej 2 mm. Dla uchwycenia środka linii. Szerokość linii może zmieniać się między 1 do 2,5 mm. Odległość do najbliżej położonych fragmentów nadruku nie powinna być mniejsza niż 2,5 mm. Dla uchwycenia przerywanej krawędzi nadruku. Szerokość krawędzi nadruku musi wynosić, co najmniej 2 mm. Dla uchwycenia przerywanej krawędzi nadruku. Szerokość linii może zmieniać się między 1 do 2,5 mm. Odległość do najbliżej położonych fragmentów nadruku nie powinna być mniejsza niż 2,5 mm. Obsluga Plamka świetlna Przy czujniku liniowym dostrajanie odbywa się na kontrast barwny. Przed dostrojeniem odległość czujnika od materiału musi zostać ustawiona w taki sposób, aby plamka świetlna było odwzorowana ostro. W dalszej części opisane zostanie dostrajanie czujnika dla danego zastosowania. WSKAZÓWKA: Przy pomocy pulpitu sterowniczego RCAL-26 dostrajanie jest prostsze. RCAL-26 jest to urządzenie z programu wyposażenia CDP-01. Brak plamki świetlnej (odległość za duża) CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

22 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrojenie do uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (3). c. Wcisnąć wielokrotnie klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED (12 i 8). droga d. Ustawić plamkę świetlną całkowicie na linię (materiał). Plamka świetlna e. Wcisnąć klawisz F1. Plamka świetlna droga f. Ustawić plamkę świetlną całkowicie na podłoże. g. Wcisnąć klawisz F2. Belka LED wskazuje różnicę kontrastu. Przy zbyt małej różnicy kontrastu wskazywany jest meldunek błędu. (Mrugają diody zewnętrzne, lewa i prawa). Obsluga h. Zachować ustawienie, LUB Przerwać ustawianie. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

23 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrojenie do uchwycenia środka linii a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE b. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (3). c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED (11 i 8). Plamka świetlna droga d. Ustawić linię na lewą krawędź plamki świetlnej (linia w obrębie plamki świetlnej). e. Wcisnąć klawisz F1. Plamka świetlna droga f. Ustawić linię na prawą krawędź plamki świetlnej (linia w obrębie plamki świetlnej). g. Wcisnąć klawisz F2. Belka LED wskazuje różnicę kontrastu. Przy zbyt małej różnicy kontrastu wskazywany jest meldunek błędu. (Mrugają diody zewnętrzne, lewa i prawa). Obsluga h. Zachować ustawienie, LUB Przerwać ustawianie. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

24 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrojenie do uchwycenia przerywanej krawędzi nadruku a. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz ASC, aż zaświeci się lub będzie mrugać dioda LED (7). Z reguły funkcja ASC jest dla czujnika liniowego SE-26 nastawiona już fabrycznie. W rozdziale Ustawianie zakresu czujnika w podpunkcie SE-26" prawidłowe ustawienie zostało opisane jeszcze raz. b. Teraz wykonać dostrojenie, jak opisano w rozdziale Dostrojenie dla uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku". Dostrojenie do uchwycenia linii przerywanej a. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz ASC, aż zaświeci się lub będzie mrugać dioda LED (7). Z reguły funkcja ASC jest dla czujnika liniowego SE-26 nastawiona już fabrycznie. W rozdziale Ustawianie zakresu czujnika w podpunkcie SE-26" prawidłowe ustawienie zostało opisane jeszcze raz. b. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. c. Wcisnąć klawisz Setup Kontrola: mruga dioda LED (3). Obsluga Plamka świetlna droga d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświecą się diody LED (12 i 8). e. Umieścić linię w środku plamki świetlnej. f. Wcisnąć klawisz F1. Plamka świetlna droga g. Plamkę świetlną ustawić całkowicie na podłoże. h. Wcisnąć klawisz F CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

25 USTAWIENIA PODSTAWOWE Belka LED wskazuje różnicę kontrastu. Przy zbyt małej różnicy kontrastu wskazywany jest meldunek błędu. (Mrugają diody zewnętrzne, lewa i prawa). j. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. WSKAZÓWKA: Regulacja odbywa się za pomocą linii wyboru czujnika (11). k. Teraz wykonać dostrojenie, jak to opisano w rozdziale Dostrajanie do uchwycenia środka linii. Obsluga CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

26 USTAWIENIA PODSTAWOWE Automatyczne dostrojenie Czułość regulacji, biegunowość i punkt zerowy czujnika dostrajane są automatycznie. WSKAZÓWKA: Automatyczne dostrojenie musi być wykonane przy zatrzymanej wstędze. W sytuacji, gdy czujnik liniowy SE-26 pracuje w trybie Regulacja środka linii", dla automatycznego dostrojenia należy wykonać dwa następujące dostrojenia czujników: - Dostrojenie dla uchwycenia środka linii." - i dodatkowo Dostrojenie dla uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wielokrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (14). Kontrola: mruga LED (3). d. Wielokrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED właściwego czujnika. e. Umieścić wstęgę materiałową w polu widzenia czujnika w taki sposób, aż połowa pola widzenia czujnika zostanie zakryta. Środkowa dioda LED na belce diod LED świeci się, a dioda LED (7) w klawiszu ASC również świeci. Tak długo, jak mruga dioda LED (7), automatyczne dostrojenie nie jest możliwe. Dla umieszczenia wstęgi materiałowej w polu widzenia czujnika, można za pomocą klawisza + lub - zdalnie uruchomić napęd. f. Uruchomić automatyczne dostrojenie, WSKAZÓWKA: Układ rozpoczyna drgania. Punkt zerowy czujnika i optymalne wzmocnienie układu zostają ustawione. Po zakończeniu dostrajania wzmacniacz jest gotów do pracy w tym trybie. LUB Ustawienie przerwać. Automatyczne dostrojenie nie odbędzie się CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

27 USTAWIENIA PODSTAWOWE Przesuwanie punktu zerowego czujnika przy zatrzymanej wstędze Punktu zerowy czujnika przesuwany jest w polu widzenia czujnika. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (15). Kontrola: mruga dioda LED (3). d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED czujnika. e. Przy pomocy klawisza + lub - zmienić punkt zerowy czujnika. Belka diod LED wskazuje aktualne położenie punktu zerowego. Nowe nastawione wartości można rozpoznać dopiero po zmianie trybu pracy na AUTOMATYKA. Powrót do środka, jednocześnie wcisnąć klawisze F1- i F2. Dla ustawienia dalszych czujników powtarzać krok d. f. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Zmiana wzmocnienia układu przy zatrzymanej wstędze Wzmocnienie układu zmienia czułość regulacji napędu CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

28 USTAWIENIA PODSTAWOWE a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (16). Kontrola: mruga dioda LED (3). d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED czujnika. e. Przy pomocy klawisza + lub - zmienić punkt zerowy czujnika. Belka diod LED wskazuje aktualne położenie punktu zerowego. Nowe nastawione wartości można rozpoznać dopiero po zmianie trybu pracy na AUTOMATYKA. Powrót do środka, jednocześnie wcisnąć klawisze F1- i F2. Dla ustawienia dalszych czujników powtarzać krok d. f. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Zmiana kierunku regulacji Zmienia się kierunek regulacji ramy obrotowej, wzgl. napędu. Kierunek regulacji zależy od wybranego czujnika. Przy przetwarzaniu sygnału czujnika zmieniana jest biegunowość. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

29 USTAWIENIA PODSTAWOWE c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (17). Kontrola: mruga dioda LED (3). d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED czujnika. e. Przy pomocy klawisza + lub - zmienić punkt zerowy czujnika. Belka diod LED wskazuje aktualne położenie punktu zerowego. Nowe nastawione wartości można rozpoznać dopiero po zmianie trybu pracy na AUTOMATYKA. Dla ustawienia dalszych czujników powtarzać krok d. f. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Ustawianie pola widzenia czujnika Sensor Przy pomocy klawisza ASC uaktywniony zostaje określony zakres w polu widzenia czujnika (jest załączany lub wyłączany). Obszar ten musi zostać uprzednio odpowiednio ustawiony. Istnieją dwie możliwości nastawiania: albo strefa martwa albo zablokowanie: Strefa martwa: W przypadku, gdy wstęga znajduje się w strefie martwej, nie odbywa się żadna regulacja. Jeżeli natomiast wstęga znajduje się poza strefą martwą, regulacja następuje. Pole widzenia czujnika Zablokowanie Strefa martwa Zablokowanie: Pole widzenia czujnika jest ograniczany. W przypadku, gdy wstęga znajduje się w strefie ograniczonego obszaru widzenia czujnika, regulacja następuje.. jeżeli wstęga przekracza ograniczony obszar widzenia czujnika, regulacja nie odbywa się CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

30 USTAWIENIA PODSTAWOWE Ustawianie strefy martwej a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: dioda LED (3) mruga. d. Wcisnąć klawisz ASC. e. Kilkakrotnie wciskać klawisz czujnika, aż zaświeci się odpowiednia dioda LED czujnika. f. Równocześnie wcisnąć klawisz F1- i F2. Wybór ustawienia strefy martwej. g. Przy pomocy klawisza + lub - ustawić zakres strefy martwej. Im mniej diod LED świeci na belce LED, tym mniejszy jest obszar strefy martwej.. Dla ustawienia dalszych czujników, kontynuować krok e.. h. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Ustawianie zablokowania a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

31 USTAWIENIA PODSTAWOWE c. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: dioda LED (3) mruga. d. Wcisnąć klawisz ASC. e. Kilkakrotnie wciskać klawisz czujnika, aż zaświeci się odpowiednia dioda LED czujnika. f. Wcisnąć klawisz F1. Wybór zablokowania. g. Przy pomocy klawisza + lub - ustawić pierwszą stronę obszaru widzenia czujnika. Na belce diod LED świecą się diody graniczne obszaru widzenia czujnika: h. Wcisnąć klawisz F2. Wybór zablokowania. j. Przy pomocy klawisza + lub - ustawić drugą stronę obszaru widzenia czujnika. Na belce diod LED świecą się diody graniczne obszaru widzenia czujnika. Dla ustawienia dalszych czujników należy powtórzyć krok e. k. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. ZAGROŻENIE: Pomimo zablokowania napęd może poruszać się wskutek zewnętrznego oddziaływania sił CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

32 USTAWIENIA PODSTAWOWE Ustawianie zablokowania dla czujnika liniowego SE-26 Sposób postępowania, jak opisano uprzednio w Ustawianie zablokowania. Podczas wykonywania kroku e. wybrać. Podczas wykonywania kroku g. i j. ustawić granice, jak przedstawiono po lewej. Powtórzyć krok e. i wybrać. Podczas wykonywania kroku g. i j. ustawić granice, jak przedstawiono po lewej. Przy ustawianiu lewej granicy (klawisz F1) klawisz przytrzymać 10 sekund dłużej, aby być pewnym osiągnięcia maksymalnej ustawionej wartości. Ustawianie nadajnika wyśrodkowania Dla nadajnika wyśrodkowania ustawia się wzmocnienie układu i biegunowość. Wzmocnienie układu Zmienia się czułość zadziałania nadajnika wyśrodkowania. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd, który jest przyporządkowany nadajnikowi wyśrodkowania. Jeżeli dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz SETUP, aż dioda LED (16) zaświeci się. Kontrola: mruga dioda LED (3) CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

33 USTAWIENIA PODSTAWOWE d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED (2) trybu pracy WYŚRODKOWANIE. e. Przy pomocy klawisza + lub zmienić wzmocnienie układu. Belka diod LED pokazuje aktualne wzmocnienie układu.. Nowe nastawione wartości można rozpoznać dopiero po zmianie na tryb pracy Wyśrodkowanie. Wzmocnienie układu ustawić na 1, jednocześnie wcisnąć klawisze F1- i F2. f. Zachować ustawienia, LUB Przerwać ustawianie. Ustawienie nie zostanie zachowane. Biegunowość Kierunek regulacji ramy obrotowej, wzgl. napędu zostaje zmieniony. Kierunek regulacji zależy od wybranego nadajnika wyśrodkowania. Podczas przetwarzania sygnału nadajnika wyśrodkowania zmianie ulega biegunowość. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd, który jest przyporządkowany nadajnikowi wyśrodkowania. Jeżeli dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz SETUP, aż dioda LED (17) zaświeci się. Kontrola: mruga dioda LED (3). d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz -, aż zaświeci się dioda LED (2) trybu pracy Wyśrodkowanie. e. Przy pomocy klawisza + lub zmienić biegunowość. Belka LED pokazuje aktualną biegunowość. Nowe ustawione wartości są możliwe do rozpoznania dopiero po zmianie w tryb pracy WYŚRODKOWANIE CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

34 USTAWIENIA PODSTAWOWE f. Zachować ustawienia, LUB Przerwać ustawianie. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

35 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO Funkcja ta umożliwia indywidualne dopasowanie pulpitu sterowniczego do potrzeb Klienta. Poprzez wyłączanie niepotrzebnych trybów pracy zmniejsza się ilość błędnych wprowadzeń. Również wskutek istnienia obowiązujących lokalnych postanowień jest między innymi konieczne wyłączanie określonych funkcji dla poszczególnych trybów pracy CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

36 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO Ograniczenie wyboru czujników, wstrzymywanie funkcji wyśrodkowania W przypadku, gdy w urządzeniu produkcyjnym nie są potrzebne wszystkie przyłącza czujników, celowe jest ograniczenie wyboru czujników. Jest również sensowne wstrzymanie wyboru trybu pracy Wyśrodkowanie, gdy nie jest zainstalowany nadajnik wyśrodkowania. Możliwe do z(de)aktywowania tryby czujników: Krawędź po lewej Krawędź po prawej Obie krawędzie (suma / różnica) Linia Krawędź linii Oba rodzaje linii (suma / różnica) Wyśrodkowanie a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć klawisz Setup. d. Równocześnie wcisnąć klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. e. Wielokrotnie naciskać klawisz czujnika, aż wskazany zostanie (de) aktywowany tryb czujnika lub tryb pracy Wyśrodkowanie. Kontrola: mrugają diody LED (8, 13). f. Przez wciśnięcie klawisza F1 wybrany tryb pracy zostaje uaktywniony lub zdeaktywowany. Dioda LED (4) wskazuje stan aktywowany. W sytuacji, gdy dwa sygnały czujników zostają powiązane, można przy pomocy klawisza + lub - wybrać między tworzeniem sum i różnic. Tworzenie sum dla pozycjonowania czujnika. Tworzenie różnic dla regulacji środka wstęgi CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

37 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO Dla załączania i wyłączania dalszych trybów czujnika lub funkcji wyśrodkowania kontynuować krok e. g. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać Ustawienie nie zostanie zachowane Załączanie / Wyłączanie ręcznego przemieszczania napędów Klawisz +/- umożliwia ręczne przemieszczanie napędów w trybach pracy Automatyka, Wyśrodkowanie i Ręcznie. Ta funkcja może zostać załączona lub wyłączona w każdym z tych trybów pracy. Efektem ubocznym jest to, że wszystkie punkty zerowe czujników wybranego napędu są ustawiane na środek. Następnie można ponownie przesunąć punkt zerowy czujnika. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć przycisk Setup. d. Równocześnie wcisnąć klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. e. Wcisnąć przycisk Setup. Kontrola: mrugają diody LED (1, 2, 3, 13). f. Przez wciśniecie klawisza F załączana jest lub wyłączana funkcja klawisza +/-. Dioda LED w klawiszu F wskazuje stan załączenia. Obowiązuje przy tym następujące przyporządkowanie: Klawisz F1 dla trybu pracy Automatyka. Klawisz F2 dla trybu pracy Wyśrodkowanie. Klawisz F3 dla trybu pracy RĘCZNIE CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

38 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO g. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Przyporządkowanie klawisza +/- i kierunku ruchu Ustawić przyporządkowanie kierunku ruchu napędu do klawisza +/-. Efektem ubocznym jest to, że wszystkie punkty zerowe czujników wybranego napędu ustawiane są na środek. Następnie można punkt zerowy czujników przesunąć ponownie. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć przycisk Setup. d. Równocześnie wcisnąć klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. e. Wcisnąć przycisk Setup. Kontrola: mrugają diody LED (1, 2, 3, 13). f. Przy pomocy klawisza +/- ustawić przyporządkowanie kierunku ruchu CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

39 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO Świecąca dioda LED na belce LED wskazuje aktualne przyporządkowanie. g. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Przyporządkowanie kierunku wskazywania belki diod LED W trybie pracy AUTOMATYKA i RĘCZNIE belka diod LED wskazuje ruch wstęgi w obrębie pola widzenia czujnika. Przyporządkowanie kierunku wskazania w stosunku do ruchu wstęgi można zmieniać dla każdego czujnika niezależnie. WSKAZÓWKA:í Zanim te przyporządkowanie ulegnie zmianie, należy prawidłowo ustawić kierunek regulacji napędu i przyporządkowanie klawisza +/-, ponieważ oba te ustawienia również mają wpływ na kierunek wskazania. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć przycisk Setup. d. Równocześnie wcisnąć klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. e. Wcisnąć trzykrotnie przycisk Setup. Kontrola: mrugają diody LED (1, 2, 3, 13). f. Wybrać czujnik CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

40 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO g. Przy pomocy klawisza + lub zmienić kierunek wskazywania. Dla nastawienia dalszych czujników powtarzać krok f. h. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

41 USTAWIENIA KODERA USTAWIENIA KODERA Urządzenie CDP-01 oferuje opcję wyposażenia każdego napędu we własny nadajnik drogi (koder) dla uchwycenia pozycji. Tym samym staje się możliwe nadzorowanie i oszacowywanie pozycji. W najczęstszych zastosowaniach koder używany jest w połączeniu z urządzeniem do pozycjonowania czujnika. Z reguły ustawienia kodera wykonywane są fabrycznie, w ten sposób, że ustawianie zera nie jest potrzebne. Przy dostawach części zamiennych takie wstępne ustawienie urządzenia CDP-01 nie jest zazwyczaj wykonywane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

42 USTAWIENIA KODERA Ustalanie współrzędnych drogi jazdy. Ograniczanie skoku omezení zdvihu Wewnętrzne współrzędne drogi przemieszczania się pozycji wybranego napędu są ustawione i znormalizowane. Droga przejazdu, wzgl. Skok napędu jest ograniczony. WSKAZÓWKA Nadajnik wyśrodkowania musi znajdować się w ograniczonym obszarze przemieszczania się, aby również w trybie pracy Wyśrodkowanie osiągnąć położenie wyśrodkowania. ZAGROŻENIE Przez zmianę lub skasowanie ograniczenia skoku mogą powstać nowe miejsca ścinania lub ściskania i / lub mogą zostać uszkodzone lub zniszczone zderzaki mechaniczne. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Ustawić tryb pracy WYŚRODKOWANIE i odczekać, aż położenie wyśrodkowania zostanie osiągnięte. d. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. e. Wcisnąć klawisz Setup. f. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. g. Wcisnąć klawisz ASC. Kontrola: mruga dioda LED (7,13). W sytuacji, gdy mrugają diody LED klawiszy F1-, F2- i F3, położenie wyśrodkowania nie zostało osiągnięte. Ustawienie nie jest możliwe. Wcisnąć równocześnie klawisze F1- i F2, dzięki czemu skasowane zostaną ewentualnie istniejące ograniczenia skoku. Wcisnąć klawisz Automatyki (1) i powtórzyć proces ze szczególnym przestrzeganiem punktu c. h. Przy pomocy klawiszy + lub przejechać na pierwszą pozycję maksymalną. Pierwsza pozycja maksymalna w przypadku urządzeń do pozycjonowania czujników oznacza przemieszczanie się w kierunku przeciwnym do środka maszyny CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

43 USTAWIENIA KODERA 9 Pierwsza pozycja maksymalna w przypadku ramy obrotowej oznacza przemieszczanie się w kierunku strony napędu maszyny. 9-3 j. Poprzez wciśnięcie klawisza F1 wartość dla tej pozycji zostanie uchwycona (ograniczenie skoku 1). k. Przy pomocy klawisza + lub - przemieścić się na drugą pozycję maksymalną. Druga pozycja maksymalna w przypadku urządzeń do pozycjonowania czujników oznacza przemieszczanie się w kierunku środka maszyny. Druga pozycja maksymalna w przypadku ramy obrotowej oznacza przemieszczanie się w kierunku strony obsługi maszyny. l. Przez wciśniecie klawisza F2 wartość dla tej pozycji zostanie uchwycona (ograniczenie skoku 2). m. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Dostrajanie kodera Wartość kodera i skok napędu są wzajemnie dostrajane dla wyrównania tolerancji mechanicznych. WSKAZÓWKA Te dostrojenie powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy wyraźnie jest to wymagane w odrębnym specyficznym dla Klienta rozdziale dokumentacji maszyny. Dostrojenie kodera odbywa się w dwóch krokach: 1: Na CDP-01 ustalany jest odcinek dystansu. 2: ustalany odcinek dystansu jest dokładnie przebywany i zapamiętywany. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

44 USTAWIENIA KODERA c. Wcisnąć klawisz Setup. d. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13). e. Wcisnąć klawisz ASC. Kontrola: mruga dioda LED (7, 13). f. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (6, 7, 13).. g. Przez wielokrotne wciśnięcie klawisza F3 ustalony zostaje odcinek dystansowy. Na belce diod LED jest widoczny, patrz Lista wyboru dystansów poniżej. h. Przy pomocy klawisza + lub - przemieścić układ do punktu początkowego odcinka dystansowego. j. Wcisnąć klawisz F1. Punkt początkowy odcinka dystansowego zostaje zachowany. Przy pomocy ołówka zaznaczyć punkt początkowy. k. Przy pomocy klawisza + lub dokładnie przebyć odcinek, który uprzednio został ustalony za pomocą klawisza F3. l. Wcisnąć klawisz F2. Punkt końcowy odcinka dystansowego zostaje zachowany. W sytuacji, gdy mrugają lewe i prawe zewnętrzne diody LED belki diodowej, wtedy obszar dostrajania został przekroczony. Ustawianie nie jest możliwe. Potrzebne są zmiany mechaniczne. Równocześnie wcisnąć klawisz F1- i F2, powoduje to cofnięcie na wartość 0,05 mm na każdy impuls kodera. m. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

45 USTAWIENIA KODERA Lista wyboru dystansów (dla koderów o rozdzielczości 0,05mm) Dla osiągnięcia lepszej dokładności wybrać należy największy możliwy odcinek. Belka LED Odcinek 10 mm 20 mm 40 mm 80 mm 120 mm 240 mm 450 mm 900 mm 1300 mm 1800 mm 2600 mm Ustawianie wartości minimalnej i maksymalnej Obok ograniczenia skoku dla poszczególnych napędów w urządzeniu CDP-01 istnieje jeszcze jeden układ do nadzoru wartości kodera. Może on nadzorować wartości sum lub różnic wielu koderów i tym samym pozycję napędów w relacji wzajemnej. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy CDP-01 został do tego celu specjalnie skonfigurowany. Ten nadzór kodera może, w zależności od konfiguracji, blokować napęd lub wytwarzać sygnał, który jest do dyspozycji na wtyczce (-X7). Typowe zastosowania przy urządzeniach do pozycjonowania czujników z dwoma niezależnie od siebie sterowanymi czujnikami: nadzór szerokości wstęgi lub ochrona przed kolizją czujników. WSKAZÓWKA: Te dostrojenie potrzebuje być wykonane tylko wtedy, gdy jest to wymagane w odrębnym, specyficznym dla Klienta odcinku dokumentacji maszyny. Ustawienia do ustalenia współrzędnych drogi przemieszczania, ograniczania skoku muszą zostać zakończone (patrz powyżej) CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

46 USTAWIENIA KODERA Ustawianie wartości minimalnej, np. ochrony przed kolizją a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wstępnie ustawić odnośne napędy. c. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. d. Wcisnąć klawisz Setup. e. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13). f. Wcisnąć klawisz ASC. Kontrola: mruga dioda LED (7, 13). g. Wcisnąć 2 razy klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (7,13, lewa LED na belce LED).. h. Przy pomocy klawisza + lub - ustawić napęd w pożądanym miejscu. Na przykład przy urządzeniu do pozycjonowania czujników na minimalny dystans, przy którym układ ochrony przed kolizją powinien wyłączać napęd. W sytuacji, gdy już aktywna wartość graniczna przeszkadza pożądanemu pozycjonowaniu napędu, należy jednocześnie wcisnąć klawisz F1 i F2 oraz kontynuować ustawianie w punkcie m. Zachowanie ustawienia. Następnie rozpocząć od punktu a. j. Przez wciśnięcie klawisza F1 wartość zostaje ustalona. Równocześnie wcisnąć klawisz F1 i F2, powoduje to cofnięcie wartości tak, że funkcja zostaje wyłączona. k. Przez wciśnięcie klawisza F2 można załączać i wyłączyć funkcję Blokowanie napędu. Diody LED w klawiszu F2 świecą w stanie wyłączonym. W stanie wyłączonym wytwarzany jest jedynie sygnał wewnętrzny, który, w zależności od skonfigurowania, jest do dyspozycji na wtyczce X7. l. Przez wciśnięcie klawisza F3 ustala się, czy funkcja blokowania przeszkadza dalszemu przemieszczaniu się napędu na lewo lub na prawo CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

47 USTAWIENIA KODERA Prawidłowe ustawienie daje się ustali tylko przez zachowanie (patrz punkt m.) i przetestowanie m. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Ustawianie wartości maksymalnej, np. maksymalnej szerokości wstęgi a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wstępnie ustawić odnośne napędy. c. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. d. Wcisnąć klawisz Setup. e. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13). f. Wcisnąć klawisz ASC. Kontrola: mruga dioda LED (7, 13). g. Wcisnąć trzykrotnie klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (7,13, lewa LED na belce LED).. h. Przy pomocy klawisza + lub - przemieścić napęd w pożądane miejsce. Na przykład urządzenie do pozycjonowania czujników przemieścić na maksymalny dystans, przy którym może zostać wywołany alarm szerokości wstęgi CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

48 USTAWIENIA KODERA W sytuacji, gdy aktywna wartość graniczna przeszkadza pożądanemu ustawieniu napędu, wcisnąć jednocześnie klawisze F1 i F2 i kontynuować postępowanie wg punktu m. Ustawienia zachować. Następnie rozpocząć znowu od punktu a. j. Przez wciśnięcie klawisza F1wartość zostaje utrzymana. Równocześnie wcisnąć klawisz F1 i F2, powoduje to cofnięcie wartości tak, aby wyłączyć działanie funkcji. k. Przez wciśnięcie klawisza F2 można załączyć i wyłączyć funkcję Blokowanie napędu. Dioda LED w klawiszu F2 świeci w stanie wyłączonym. W stanie wyłączonym wytwarzany jest jedynie sygnał wewnętrzny, który w zależności od skonfigurowania jest do dyspozycji na wtyczce X7. Klawisz F2 przestawia tą samą wewnętrzną wartość, jak opisano to uprzednio przy ustawianiu wartości minimalnej. l. Przez wciśnięcie klawisza F3 ustala się, czy funkcja blokowania zapobiega dalszemu przemieszczaniu się napędu w lewo lub w prawo. Prawidłowe ustawienie można ustalić tylko poprzez zachowanie (patrz punkt m.) i przetestowanie. Klawisz F3 przestawia tą samą wartość wewnętrzną, jak opisano to poprzednio w Ustawianie wartości minimalnej. m. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

49 USTAWIENIA SPECJALNE USTAWIENIA SPECJALNE Z reguły CDP-01 nie wymaga żadnych ustawień specjalnych. W przypadku, gdy jest to konieczne, można przeprowadzić pomimo to jeszcze następujące specjalne ustawienia: Konfigurowanie pulpitu sterowniczego RGPC. Ustawianie maksymalnej prędkości napędów. Dopasowanie czułości układu prędkości wstęgi (OPCJONALNIE). Ustawienie adresów bus dla seryjnej komunikacji danych. Konfigurowanie wyjść alarmów. Ustawianie oscylacji CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

50 USTAWIENIA SPECJALNE Konfigurowanie funkcji RGPC Pulpity sterownicze RGPC-20 i RGPC-21 są to urządzenia wchodzące w skład programu wyposażenia CDP-01 i służą do przesuwania punktu regulacji w polu widzenia czujnika i do zdalnego przestawiania napędów w trybie pracy RĘCZNIE. Efektem ubocznym tego jest ustawienie na środek wszystkich punktów zerowych czujników wybranych napędów. Następnie punkt zerowy czujnika można ponownie przesunąć. Możliwości przestawiania: ZAŁĄCZANIE i WYLĄCZANIE funkcji zdalnego przestawiania w trybie pracy RĘCZNIE i WYŚRODKOWANIE. Wybór obszaru przesuwania w polu widzenia czujnika. Przyporządkowanie klawiszy do kierunku ruchu napędu. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć klawisz Setup. d. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. e. Wcisnąć dwukrotnie klawisz Setup. Kontrola: mrugają diody LED (2, 3, 13). f. Przez wciśnięcie klawisza F1 można załączać i wyłączać klawisze RGPC dla trybu pracy RĘCZNIE i WYŚRODKOWANIE. Dioda LED w klawiszu F1 świeci w stanie załączenia. g. Przez wciśnięcie klawisza F2 można ustawiać zakres przesuwania RGPC na 40 %. Dioda LED w klawiszu F2 w tym przypadku świeci. Przy wyłączonej diodzie LED działa wartość wstępnie ustawiona fabrycznie. Dla czujników krawędzi wstęgi o małym polu widzenia zakres przesuwania jest ustawiony zazwyczaj na 81 %. h. Przez wciśnięcie klawisza + lub można zmienić przyporządkowanie klawiszy RGPC. Belka LED wskazuje przyporządkowanie klawiszy. +LED = Ustawienie wstępne. -LED = zamienione przyporządkowanie klawiszy CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający Instrukcja obsługi Aktor przełączający 1289 00 Spis treści 2 Opis urządzenia... 3 Elementy obsługi i wskazania... 4 Zaciski przyłączeniowe... 7 Montaż... 8 Ustawianie trybu pracy... 9 Przełączanie trybu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABH-200 Zasięg detekcji we wnętrzu na zewnątrz 200 m 600 m Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna: User manual Polski PL Proxi Shade jest modułem roletowym w obudowie dopuszkowej. Pozwala na sterowanie pozycją rolety, markizy itp. za pomocą aplikacji mobilnej Proxi jak i ręcznie przy użyciu klasycznych

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu ,

Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu , INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu 000649879, 000649877 Strona 1 z 6 LOTT GmbH In der Aue 8-10 D-63584 Gründau Telefon: 06051-92 59 30 Fax: 06051-92 59 44 Internet: www.uniroll.info

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FinKey

Instrukcja obsługi FinKey Instrukcja obsługi FinKey Spis treści 1 Wskazówki 2 2 Sygnały wizualne 3 3 Czytniki / Pilot do zdalnej obsługi 3 4 Autotest - przed uruchomieniem 3 5 Programowanie skanera odcisków palców 4 6 Obsługa skanera

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych. 2. Używać wyłącznie oryginalnych części SELVE. 3. Ludzie i zwierzęta nie

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABE-100 ABE-150 ABT-100 Zasięg detekcji we wnętrzu 100 m

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model BS-BD3 150 BS-BD3 200 BS-BD3 250 Zasięg detekcji Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

CORCEL O-04 Prostownik akumulatorowy

CORCEL O-04 Prostownik akumulatorowy CORCEL O-04 Prostownik akumulatorowy Nr Funkcja Opis 1 Uchwyt Do noszenia lub umieszczania w wybranym miejscu 2 Kabel sieciowy i wtyczka Do przyłączenia CORCEL do normalnego gniazda wtykowego 3 TPR dla

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pirometr stacjonarny Pyro NFC

Pirometr stacjonarny Pyro NFC Pirometr stacjonarny Pyro NFC Wydanie LS 13/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 Specyfikacja...3 Przygotowanie...4 Optyka...4 Odległości i pole pomiarowe...5 Temperatura otoczenia...5 Jakość powietrza...5 Zakłócenia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 5 Instrukcja obs³ugi INS-005-001 10x180 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

Eolis 3D WireFree RTS

Eolis 3D WireFree RTS Eolis 3D WireFree RTS Instrukcja obsługi Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna AAA 1,5V Programowanie RTS : z użyciem klawisza na płycie elektroniki, jako kolejny nadajnik zgodnie z instrukcją programowania

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r.

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r. NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, wrzesień 2002 r. 53-633 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. DŁUGA 61 TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3 1.1.PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

Polmar Profil Sp. z o.o.

Polmar Profil Sp. z o.o. Instrukcja obsługi cyfrowego regulatora temperatury TRANSMIT serii G. 1. Sposób montażu i warunki pracy 2. Podłączenie zasilania 3. Tryby regulacji regulatora 4. Zmiana czujnika temperatury 5. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu 646746 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Numer produktu 646746 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T ODBIORNIK JEDNANAŁOWY Urządzenie pracuje na częstotliwości ± 100 khz. DANE TECHNICZNE 230 V / 50 Hz Napęd typu S, BD lub M Możliwość podłączenia napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 700 W Funkcja

Bardziej szczegółowo

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne]

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne] Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE [Prędkości maksymalne] - Podniesienie Silnika - Przejazd silnika do krańcówki OSI-Y MIN - Cofnięcie Pasa jeśli czujnik optyczny

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO

TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DLA ART-.NR. 8001, 8011, 8012, 8014 i 8015 TERMOMAT 1 jest elektronicznym regulatorem różnicowym

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13 SU, AME 23 SU - (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13 SU, AME 23 SU - (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym, - (sprężyna do góry) Opis / zastosowanie Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ lub VRBZ () lub z zaworami VS, VM lub VB (, ). Funkcja

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między 0-99min. 3. Czas ściemniania żarówek regulowany między

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: Dzięki temu produktowi mają Państwo następujące możliwości: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Reflektory: sprawdzanie ustawienia, ewentualna regulacja

Reflektory: sprawdzanie ustawienia, ewentualna regulacja Strona 1 z 6 Reflektory: sprawdzanie ustawienia, ewentualna regulacja Poniższy opis sprawdzania i regulacji obowiązuje zasadniczo dla wszystkich krajów. Należy jednak przestrzegać wytycznych lub przepisów

Bardziej szczegółowo

DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY REV-201М

DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY REV-201М DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI I DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 Przed przystąpieniem do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r.

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r. LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, czerwiec 1997 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i-r Light Sensor. Proszę zachować instrukcje!

Instrukcja obsługi i-r Light Sensor. Proszę zachować instrukcje! Instrukcja obsługi i-r Light Sensor Proszę zachować instrukcje! Spis treści Spis treści: Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Informacje ogólne... 3 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem... 3 Montaż... 3 Opis

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE

q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE OPIS 1 1. Wyświetlacz (LED) SYSTEMY E-BIKE Systemy e-bike

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

Radiowy zestaw sterujący dwuczęściowy

Radiowy zestaw sterujący dwuczęściowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiowy zestaw sterujący dwuczęściowy Nr produktu 640476 Strona 1 z 5 2 częściowy radiowy zestaw sterujący Numer produktu 64 04 76 4- częściowy radiowy zestaw sterujący Numer produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo