CDP-01 Instrukcja Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CDP-01 Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 PL CDP-01 Instrukcja Obsługi

2 WSKAZÓWKA Niniejsza instrukcja obsługi ułatwia poznanie produktu firmy FIFE urządzenia CDP-01 i bezpieczne i ekonomiczne korzystanie z jego możliwości zastosowania zgodnego z przeznaczeniem. Instrukcja obsługi musi zostać uzupełniona o wskazówki oparte o narodowe przepisy o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom i o ochronie środowiska naturalnego. Niniejszą instrukcję obsługi należy uzupełnić o instrukcje wynikające z obowiązujących krajowych przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Obowiązują uregulowania dotyczące zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, wiążące w kraju użytkowania. Proszę przestrzegać również uznanych zasad technicznych fachowej i bezpiecznej pracy. Niniejsza instrukcja obsługi musi być stale do dyspozycji w miejscu użytkowania maszyny / instalacji. Specyficzne dla Klienta dopasowania urządzenia CDP-01 opisane wraz z dalszymi informacjami technicznymi w odrębnym rozdziale dokumentacji urządzenia. Mają one pierwszeństwo przed informacjami pochodzącymi z tej ogólnej instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi musi zostać przeczytana i stosowana przez każdą osobą, której zlecone zostały prace z tym urządzeniem, np.: obsługa, utrzymanie ruchu (konserwacja, przegląd, naprawy) i transport. Copyright: Wszystkie prawa zastrzeżone. Każdego rodzaju powielanie niniejszej instrukcji obsługi, również fragmentaryczne, niezależnie od tego przy pomocy, jakiej techniki, jest zabroniona bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy FIFE. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Przy opracowywaniu tej instrukcji obsługi kierowaliśmy się największą troską; pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć błędów. Za błędne dane i ich skutki firma FIFE nie ponosi odpowiedzialności. Copyrigt 1997 FIFE GmbH, Kelkheim FIFE GmbH D Kelkheim Fifestraße 1 tel.: faks: 3018 Sierpień CDP-01 FIG

3 SPIS TREŚCI i Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 1 Informacje o CDP Transport i składowanie Zakres dostawy ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 2 Mechaniczne bezpieczeństwo Elektryczne bezpieczeństwo INSTALACJA 3 Miejsce montażu Montaż Mechaniczne zamocowanie Elektryczne przyłącze Przyłączanie czujników / organów wykonawczych URUCHOMIENIE 4 1. Sprawdzenie przyłączy wtykowych Zestrajanie czujników Automatyczne dostrajanie POSŁUGIWANIE SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I WAŻNE WSKAZÓWKI 5 OPIS KLAWIATURY 6 Tryby pracy Klawisze funkcyjne Klawisz czujnika Klawisz ustawiania Klawisze specjalne USTAWIENIA PODSTAWOWE 7 Przesuwanie punktu zerowego czujnika podczas ruchu wstęgi Zmiana wzmocnienia układu przy ruchu wstęgi Dostrajanie czujników Dostrajanie czujników czujnikiem liniowym SE Dostrajanie dla uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku Dostrajanie dla uchwycenia środka linii Dostrajanie dla uchwycenia przerywanej krawędzi nadruku Dostrajanie dla uchwycenia przerywanej linii Dostrajanie automatyczne Przesuwanie punktu zerowego czujnika przy zatrzymanej wstędze CDP-01 FIG

4 SPIS TREŚCI ii Zmiana wzmocnienia układu przy zatrzymanej wstędze Zmiana kierunku regulacji Ustawianie pola widzenia czujnika Ustawianie strefy martwej Ustawianie zablokowania Ustawianie zablokowania dla czujnika liniowego SE Ustawianie nadajnika wyśrodkowania Wzmocnienie układu 7-16 Biegunowość DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO 8 Ograniczenie wyboru czujników, wstrzymywanie funkcji wyśrodkowania Załączanie / Wyłączanie ręcznego przemieszczania napędów Przyporządkowanie klawisza +/- i kierunku ruchu Przyporządkowanie kierunku wskazywania belki diod LED USTAWIANIE ENCODERA 9 Ustalanie współrzędnych drogi jazdy. Ograniczanie skoku Dostrajanie kodera Ustawianie wartości minimalnej i maksymalnej Ustawianie wartości minimalnej np. ochrony przed kolizją Ustawianie wartości maksymalnej np. maksymalna szerokość wstęgi USTAWIANIE SPECJALNE 10 Konfigurowanie funkcji RGPC Ustawianie prędkości maksymalnej napędów Sterowanie poprzez prędkość wstęgi Seryjna komunikacja danych Konfigurowanie wyjść alarmowych Ustawianie oscylacji Ustawianie wartości amplitudy.10-7 Ustawianie częstotliwości oscylacji LOKALIZACJA ZAKŁÓCEŃ 11 Częste błędy ustawiania Aktywowanie trybu lokalizacji zakłóceń Meldunki zakłóceń przy załączaniu Meldunki zakłóceń przy pracy Meldunki zakłóceń po automatycznym dostrojeniu CDP-01 FIG

5 SPIS TREŚCI iii Sprawdzanie wejść i wyjść przy pomocy CDP Sygnał interfejsu równoległego ( gniazdko -X7) i aparaty wejścia RGPC-20, RGPC-21,RCAL-20, RCAL-26/1, RCAL-26/ Sygnał czujnika Sygnał nadajnika wyśrodkowania Sygnał kodera Przywracanie kroków licznika kodera Wskazywanie wzmocnienia obwodu Wskazywanie napędu, Wskazywanie oprogramowania sprzętowego, Wskazywanie przeglądu oprogramowania sprzętowego INFORMACJE 12 Dane techniczne Informacje ogólne Wejścia i wyjścia Maksymalne długości przewodów między CDP-01 a wyposażeniem Przydatność otoczenia przemysłowego i dotrzymywanie norm EMV Rozszerzenia CDP Wyposażenie Hydrauliczny serwozawór Zewnętrzne aparaty wprowadzające Zamówienia Obsługa Klienta CDP-01 FIG

6 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE O urządzeniu CDP-01 Wzmacniacz linowy CDP-01 jest wydajny i jest możliwe jego wielostronne rozszerzanie. W swojej wersji podstawowej dysponuje wszelkimi warunkami obsługi czujników FIFE i napędów. Tryby pracy: Automatyka (l), Wyśrodkowanie (2), Ręcznie (3). Wybór czujnika: Regulacja krawędzi wstęgi, regulacja środka wstęgi i regulacja liniowa. Dostrojenie punktu zerowego: automatyczna i ręczna. Wzmocnienie układu: automatyczne i ręczne. Nastawianie strefy martwej lub zablokowanie układu (ASC). Dostrojenie czujnika. Transport i składowanie Podczas transportu urządzenia należy zabezpieczyć go przed zsunięciem. Masa wzmacniacza sygnałowego wynosi ok. 6 kg. Składować w miejscu suchym i chłodnym. Nie przechowywać urządzenia w pobliżu wysokiego napięcia (pola magnetyczne). Elementy elektroniczne mogłyby zostać uszkodzone. Zakres dostawy Wzmacniacz sygnałowy CDP-01 Numer seryjny, numer wersji oprogramowania, numer modelu, jak też informacja o napięciu eksploatacyjnym znajdują się z boku na obudowie. Instrukcja eksploatacji / montażu. Wskazówka Specyficzne dla Klienta dopasowania urządzenia CDP-01 opisane są, wraz z dalszymi informacjami technicznymi, w odrębnym rozdziale dokumentacji urządzenia. Mają one pierwszeństwo w stosunku do niniejszego ogólnego opisu. W rozszerzonej wersji może być regulowanych do trzech napędów CDP-01 FIG

7 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA UWAGA Przed uruchomieniem należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję! Bezwarunkowo przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Mechaniczne bezpieczeństwo ZAGROŻENIE Przestrzegać przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom. Wszelkie roboty montażowe prowadzić po wyłączeniu napięcia. Urządzenie przyjąć do eksploatacji dopiero wtedy, gdy jest zamontowane na stałe. Elektryczne bezpieczeństwo ZAGROŻENIE Sprawdzić nienaganny stan kabli i wtyczek. Przyłącze sieciowe musi być wykonane w taki sposób, aby w przypadku awaryjnego wyłączenia przerwane zostało zasilanie elektryczne urządzenia. Przyłącze musi zostać wykonane przez specjalistę elektryka. Obowiązujące lokalne postanowienia muszą być przestrzegane. Przyłączone czujniki i organy wykonawcze muszą odpowiadać danym przyłączeniowym urządzenia CDP-01. Wolno jest przyłączać jedynie wyposażenie dopuszczone przez FIFE (czujniki, napędy etc.). Patrz: Wyposażenie. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w urządzeniu. Nie eksploatować urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych / wysokiego napięcia Przed otworzeniem urządzenia bezwarunkowo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego! We wzmacniaczu zwolnione zostaną elementy przewodzące prąd, które mogą zagrażać życiu obsługi w przypadku dotknięcia CDP-01 FIG

8 INSTALACJA INSTALACJA Miejsce montażu Urządzenie chronione przed rozpryskiwaną wodą, rodzaj ochrony IP 40. W polu widzenia ramy obrotowej. Na stałym elemencie maszyny. Chronić przed wstrząsami. Temperatura otoczenia º C, (przy montażu na elemencie metalowym º C). Chronić przed zbyt wysoką wilgotnością powietrza. Nie w pobliżu silnych pól magnetycznych. Unikać naładowania elektrostatycznego i rozładowywania przez urządzenie Chronić urządzenie przed spadającymi przedmiotami. Zagrożenie uszkodzeniem. Zagrożenie niezamierzonym zadziałaniem. Montaż ZAGROŻENIE Przed montażem wyciągnąć wtyczkę sieciową i wszystkie kable przyłączeniowe i czujnikowe! Mechaniczne zamocowanie Elektryczne przyłącze Powierzchnia montażu musi być równa i pewnie mocować urządzenie. Pamiętać o masie ok. 6 kg! Urządzenie mocować 4 śrubami (M 5). Urządzenie nie posiada wyłącznika sieciowego, z tego względu należy je włączyć w układ elektryczny sterowania maszyny. UWAGA Wyłącznik awaryjny maszyny głównej musi również odłączać napięcie od wzmacniacza sygnałowego CDP-01 Napięcie przyłącza musi być zgodne z informacją o napięciu podaną na urządzeniu. Przyłącze musi zostać wykonane przez specjalistę elektryka CDP-01 FIG

9 INSTALACJA Muszą być przestrzegane obowiązujące lokalne postanowienia bezpieczeństwa. WSKAZÓWKA Wstępnie nastawione napięcie eksploatacyjne odpowiada wartości wydrukowanej na tabliczce znamionowej z boku na obudowie. Za pomocą wyłącznika napięcia sieciowego, który znajduje się na płytce głównej w obudowie CDP-01, można przestawiać wartość napięcia eksploatacyjnego alternatywnie na 230 V /115 V. Przed otworzeniem urządzenia bezwarunkowo wyciągnąć wtyczkę sieciową! We wzmacniaczu zostaną uwolnione elementy przewodzące prąd, które przy dotknięciu mogłyby zagrozić życiu obsługi. Przyłączanie czujników / organów wykonawczych Wyłączyć urządzenie spod napięcia, wzgl. wyciągnąć wtyczkę sieciową. Wolno jest przyłączyć jedynie czujniki / napędy dopuszczone przez FIFE. Dane techniczne czujnika, napędu muszą być zgodne z danymi przyłączowymi urządzenia CDP-01. Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi aparatów wyposażenia CDP-01 FIG

10 INSTALACJA Gniazdko wtykowe Przyłącze -X1 Prawy czujnik krawędzi -X2 Lewy czujnik krawędzi -X3 Czujnik liniowy -X4 RGPC: Zewnętrzne ustawienie punktu zerowego czujnika w polu widzenia czujnika. -X5 -X9 -X11 -X6 -X10 -X12 Inkrementalne selsyny nadawcze i indukcyjne selsyny wyśrodkowujące (przyłączane pojedynczo) dla pozycji Do trzech napędów. Patrz również w rozdziale Informacja o rozszerzeniach CDP-01. -X7 Dla równoległych sygnałów wejściowych i wyjściowych. -X8 Seryjna komunikacja danych. -X13 Przyłącze sieciowe 230 V / 1 15 V, 50 / 60 Hz, 210 VA Dalsze dane techniczne patrz w rozdziale "Informacje" CDP-01 FIG

11 URUCHOMIENIE URUCHOMIENIE 1. Sprawdzenie przyłączy wtykowych Przed uruchomieniem urządzenie, jak też wyposażenie musi zostać prawidłowo zamontowane i przyłączone! UWAGA Wyłącznik awaryjny maszyny głównej musi odłączać napięcie również od wzmacniacza sygnałowego CDP-01! Uruchamianie urządzenia CDP-01 wykonywać podczas zatrzymania wstęgi. Przed załączeniem napięcia eksploatacyjnego należy upewnić się, że wszystkie czujniki, wzgl. urządzenia dodatkowe są prawidłowo przyłączone i nikt nie znajduje się w obszarze zagrożenia przez ramę obrotową! Przyłączyć do wzmacniacza sygnałowego wszystkie składniki układu (czujniki, napędy i dodatkowe pulpity sterownicze...). Przyłączyć podane napięcie sieciowe (patrz gniazdko sieciowe). Przy załączeniu aktywny jest ostatnio wprowadzony stan roboczy. Gotowość eksploatacyjna wskazywana jest przez świecenie ostatnio aktywnych diod LED 1, 2 lub 3. Ustawić tryb pracy ręcznej. Za pomocą klawisza + lub sprawdzić zdolność ruchową napędów. 2. Zestrajanie czujników Czujnik jest dostrajany na kontrast wstęgi materiałowej. WSKAZÓWKA Czujnik dostrajany jest z reguły fabrycznie w FIFE. Dostrajanie czujnika należy wykonywać jedynie wtedy, gdy: zmienia się kontrast wstęgi materiałowej, następuje późniejsze zainstalowanie czujników, istnieją wątpliwości, co do dostrojenia czujnika. Dostrajanie czujnika wykonywać przed automatycznym dostrojeniem. Automatyczne dostrojenie ustawia później czułość regulacji, punkt zerowy czujnika i biegunowość. Dokładny opis dostrajania czujnika, patrz: Ustawienia podstawowe " CDP-01 FIG

12 URUCHOMIENIE Automatyczne dostrajanie Przy automatycznym dostrajaniu ustawiana jest dla wybranej kombinacji czujnika napędu czułość regulacji, biegunowość i punkt zerowy czujnika. WSKAZÓWKA Dostrajanie wykonywać jedynie przy nieruchomej wstędze! Dokładny opis automatycznego dostrajania, patrz Ustawienia podstawowe." CDP-01 FIG

13 POSŁUGIWANIE SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POSŁUGIWANIE SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I WAŻNE WSKAZÓWKI WSKAZÓWKI W rozdziale Ustawienia podstawowe, kodera, specjalne i dopasowanie pulpitu sterowniczego objaśnione są krok po kroku wykonywane ustawienia. Specyficzne dla Klienta dopasowania urządzenia CDP-01 opisane są wraz z dalszymi informacjami technicznymi w odrębnym rozdziale dokumentacji urządzenia. Mają one pierwszeństwo przed informacjami tego opisu ogólnego. Ogólny warunek przerwania Poprzez wciśniecie klawisza Ręcznie (klawisz 3) można dokonać przerwania każdego procesu ustawiania przed czasem lub też po 3 minutach od chwili ostatniego wprowadzenia, proces zostaje automatycznie przerwany. Przed zmianą ustawień na CDP-01 (przesunięcie punktu zerowego, ustawianie wzmocnienia układu itp.) najpierw należy za pomocą klawisza 20 wybrać odpowiedni napęd. Znaczenie obrazów: Klawisze, które mają podłoże ciemne, mogą lub muszą zostać wciśnięte. Przykład: Wcisnąć klawisz 3, zaświeci się dioda LED 3. Klawisze, które zostaną wciśnięte mogą świecić się lub mrugać. Proszę skierować się do rozdziału Kontrola" na mrugające diody LED. W ten sposób można skontrolować, czy urządzenie znajduje się w prawidłowym ustawieniu. LINIOWA BELKA DIOD LED Wskazuje zmieniane wartości ustawień. KODOWANA BELKA DIOD LED Wskazuje błędy lub wartości informacyjne. (Patrz również w rozdziale: Zakłócenia) CDP-01 FIG

14 OPIS KLAWIATURY OPIS KLAWIATURY WSKAZÓWKA Specyficzne dla Klienta dopasowania urządzenia CDP-01 opisane są wraz z dalszymi informacjami technicznymi w odrębnym rozdziale dokumentacji urządzenia. Mają one pierwszeństwo przed informacjami tego ogólnego opisu. Tryby pracy Automatyka Regulatory biegu wstęgi są korygowane automatycznie. Belka diod LED wskazuje pozycję wstęgi w czujniku. Wyśrodkowanie Rama obrotowa porusza wałki sterujące w położenie środkowe, tzn. wałki sterujące są równoległe do wałków linii produkcyjnej. Urządzenie pozycjonujące czujnik przemieszcza czujniki w pozycję parkowania. Ręcznie Napęd sterowany jest ręcznie za pomocą klawiszy +/-. Klawisze funkcyjne Obsluga F1; F2; F3 Specyficzne dla danego Klienta funkcje specjalne. Poza tym klawisze te służą do specjalnych ustawień. ASC Przy pomocy klawisza ASC załączana lub wyłączana jest funkcja blokowania lub funkcja martwej strefy CDP-01 FIG

15 OPIS KLAWIATURY Klawisze funkcyjne ("Sensor") Przez wielokrotne wciskanie klawisza czujnika można przełączać pomiędzy czujnikami przyłączonymi do urządzenia CDP-01. Możliwe tylko w trybie pracy Ręcznie i Wyśrodkowanie. Czujnik regulacji krawędzi Tryb czujnika LEWEGO. Czujnik regulacji krawędzi Tryb czujnika PRAWEGO. Czujnik regulacji krawędzi Tryb czujnika regulacji wg środka. Czujnik regulacji wg linii i środka Tryb czujnika regulacji wg linii środka. Czujnik regulacji wg linii i krawędzi Tryb czujnika regulacji wg linii krawędzi. Czujnik kombinowanej regulacji wg linii Tryb czujnika kombinowanej regulacji wg linii dla aplikacji specjalnych. Obsluga Klawisz ustawiania ("Setup") WSKAZÓWKA: Ten wybór czujnika może zostać również ograniczony wg specyfikacji Klienta. Służy do zmiany ustawień podstawowych i ustawień specjalnych. Możliwy tylko w trybie pracy Ręcznie. Poprzez wciśnięcie klawisza można wybierać w poniższych opcjach. Automatyczne dostrojenie Automatyczne dostrojenie ustawień podstawowych. (punkt zerowy czujnika, wzmocnienie układu, biegunowość). Punkt zerowy czujnika Ręczne ustawienie punktu zerowy czujnika CDP-01 FIG

16 OPIS KLAWIATURY Wzmocnienie układu Ręczne ustawienie czułości regulacji napędów. Biegunowość Ręczne ustawienie kierunku regulacji ramy obrotowej, wzgl. Napędu. Klawisze specjalne Klawisz +/- Do ręcznego przemieszczania napędu. Do ręcznego ustawiania parametrów układu. Klawisz wyboru napędu Wybór napędu i składników przyporządkowanych napędom. W przypadku, gdy zastosowanie pozwala, można wybrać do trzech napędów. WSKAZÓWKA Przed zmianą ustawień na CDP-01 (przesuwanie punktu zerowego czujnika, ustawianie punktu zerowego czujnika itp.) należy najpierw wybrać odpowiedni napęd przy pomocy klawisza 20. Obsluga CDP-01 FIG

17 USTAWIENIA PODSTAWOWE USTAWIENIA PODSTAWOWE Ten rozdział zawiera wszystkie ważne dla systemu ustawienia dla normalnego trybu pracy CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

18 USTAWIENIA PODSTAWOWE Przesuwanie punktu zerowego czujnika podczas ruchu wstęgi Punkt zerowy czujnika przesuwany jest w obrębie obszaru widoczności czujnika a. Ustawić tryb pracy Automatyka. b. Wcisnąć klawisz Setup. Zaświeci się dioda LED(15). Kontrola: mruga dioda LED (1). c. Zmienić punkt zerowy czujnika przy pomocy klawisza + lub -. d. Zachować ustawienie, Powrót na środek: wcisnąć jednocześnie klawisz F1- i F2. Belka LED pokazuje aktualne położenie punktu zerowego czujnika. Nowe wartości ustawienia są natychmiast rozpoznawalne. LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Obsluga CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

19 USTAWIENIA PODSTAWOWE Zmiana wzmocnienia układu podczas ruchu wstęgi Wzmocnienie układu zmienia czułość regulacji napędu. a. Ustawić tryb pracy Automatyka. b. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (16). Kontrola: mruga dioda LED (1). c. Przy pomocy klawisza + lub - zmienić wzmocnienie układu. Wzmocnienie układu ustawić na 1, równocześnie wcisnąć klawisze F1- i F2. Belka LED wskazuje aktualne wzmocnienie układu. Nowe wartości ustawienia są natychmiast rozpoznawalne. d. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Obsluga CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

20 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrojenie czujników Czujnik dostrajany jest na kontrast. WSKAZÓWKA: Przy pomocy pulpitu sterowniczego RCAL-20 dostrajanie jest prostsze. RCAL-20 jest to urządzenie wchodzące w program wyposażenia urządzenia CDP-01. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wcisnąć klawisz SETUP. Kontrola: mruga dioda LED (3). c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED (8) i odpowiednia dioda LED. d. Usunąć całkowicie wstęgę materiału z pola widzenia czujnika. Dla usunięcia wstęgi materiału z pola widzenia czujnika, można za pomocą klawiszy + lub - zdalnie zasterować napędem. e. Wcisnąć klawisz F1. f. Umieścić wstęgę materiału w polu widzenia czujnika. Dla umieszczenia wstęgi materiału u polu widzenia czujnika, można za pomocą klawiszy + lub - zdalnie zasterować napędem. Obsluha Obsluga g. Wcisnąć klawisz F2. Belka LED wskazuje różnicę kontrastu. Przy zbyt niewielkiej różnicy kontrastu wskazywany jest meldunek o błędzie. (Mrugają lewe i prawe zewnętrzne diody LED). h. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

21 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrajanie czujników za pomocą czujnika liniowego SE-26 Zakres zastosowań Czujnik liniowy SE-26 może być stosowany do regulacji biegu wstęgi w następujących przypadkach: Dla uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku. Szerokość krawędzi nadruku musi wynosić, co najmniej 2 mm. Dla uchwycenia środka linii. Szerokość linii może zmieniać się między 1 do 2,5 mm. Odległość do najbliżej położonych fragmentów nadruku nie powinna być mniejsza niż 2,5 mm. Dla uchwycenia przerywanej krawędzi nadruku. Szerokość krawędzi nadruku musi wynosić, co najmniej 2 mm. Dla uchwycenia przerywanej krawędzi nadruku. Szerokość linii może zmieniać się między 1 do 2,5 mm. Odległość do najbliżej położonych fragmentów nadruku nie powinna być mniejsza niż 2,5 mm. Obsluga Plamka świetlna Przy czujniku liniowym dostrajanie odbywa się na kontrast barwny. Przed dostrojeniem odległość czujnika od materiału musi zostać ustawiona w taki sposób, aby plamka świetlna było odwzorowana ostro. W dalszej części opisane zostanie dostrajanie czujnika dla danego zastosowania. WSKAZÓWKA: Przy pomocy pulpitu sterowniczego RCAL-26 dostrajanie jest prostsze. RCAL-26 jest to urządzenie z programu wyposażenia CDP-01. Brak plamki świetlnej (odległość za duża) CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

22 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrojenie do uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (3). c. Wcisnąć wielokrotnie klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED (12 i 8). droga d. Ustawić plamkę świetlną całkowicie na linię (materiał). Plamka świetlna e. Wcisnąć klawisz F1. Plamka świetlna droga f. Ustawić plamkę świetlną całkowicie na podłoże. g. Wcisnąć klawisz F2. Belka LED wskazuje różnicę kontrastu. Przy zbyt małej różnicy kontrastu wskazywany jest meldunek błędu. (Mrugają diody zewnętrzne, lewa i prawa). Obsluga h. Zachować ustawienie, LUB Przerwać ustawianie. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

23 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrojenie do uchwycenia środka linii a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE b. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (3). c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED (11 i 8). Plamka świetlna droga d. Ustawić linię na lewą krawędź plamki świetlnej (linia w obrębie plamki świetlnej). e. Wcisnąć klawisz F1. Plamka świetlna droga f. Ustawić linię na prawą krawędź plamki świetlnej (linia w obrębie plamki świetlnej). g. Wcisnąć klawisz F2. Belka LED wskazuje różnicę kontrastu. Przy zbyt małej różnicy kontrastu wskazywany jest meldunek błędu. (Mrugają diody zewnętrzne, lewa i prawa). Obsluga h. Zachować ustawienie, LUB Przerwać ustawianie. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

24 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrojenie do uchwycenia przerywanej krawędzi nadruku a. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz ASC, aż zaświeci się lub będzie mrugać dioda LED (7). Z reguły funkcja ASC jest dla czujnika liniowego SE-26 nastawiona już fabrycznie. W rozdziale Ustawianie zakresu czujnika w podpunkcie SE-26" prawidłowe ustawienie zostało opisane jeszcze raz. b. Teraz wykonać dostrojenie, jak opisano w rozdziale Dostrojenie dla uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku". Dostrojenie do uchwycenia linii przerywanej a. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz ASC, aż zaświeci się lub będzie mrugać dioda LED (7). Z reguły funkcja ASC jest dla czujnika liniowego SE-26 nastawiona już fabrycznie. W rozdziale Ustawianie zakresu czujnika w podpunkcie SE-26" prawidłowe ustawienie zostało opisane jeszcze raz. b. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. c. Wcisnąć klawisz Setup Kontrola: mruga dioda LED (3). Obsluga Plamka świetlna droga d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświecą się diody LED (12 i 8). e. Umieścić linię w środku plamki świetlnej. f. Wcisnąć klawisz F1. Plamka świetlna droga g. Plamkę świetlną ustawić całkowicie na podłoże. h. Wcisnąć klawisz F CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

25 USTAWIENIA PODSTAWOWE Belka LED wskazuje różnicę kontrastu. Przy zbyt małej różnicy kontrastu wskazywany jest meldunek błędu. (Mrugają diody zewnętrzne, lewa i prawa). j. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. WSKAZÓWKA: Regulacja odbywa się za pomocą linii wyboru czujnika (11). k. Teraz wykonać dostrojenie, jak to opisano w rozdziale Dostrajanie do uchwycenia środka linii. Obsluga CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

26 USTAWIENIA PODSTAWOWE Automatyczne dostrojenie Czułość regulacji, biegunowość i punkt zerowy czujnika dostrajane są automatycznie. WSKAZÓWKA: Automatyczne dostrojenie musi być wykonane przy zatrzymanej wstędze. W sytuacji, gdy czujnik liniowy SE-26 pracuje w trybie Regulacja środka linii", dla automatycznego dostrojenia należy wykonać dwa następujące dostrojenia czujników: - Dostrojenie dla uchwycenia środka linii." - i dodatkowo Dostrojenie dla uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wielokrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (14). Kontrola: mruga LED (3). d. Wielokrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED właściwego czujnika. e. Umieścić wstęgę materiałową w polu widzenia czujnika w taki sposób, aż połowa pola widzenia czujnika zostanie zakryta. Środkowa dioda LED na belce diod LED świeci się, a dioda LED (7) w klawiszu ASC również świeci. Tak długo, jak mruga dioda LED (7), automatyczne dostrojenie nie jest możliwe. Dla umieszczenia wstęgi materiałowej w polu widzenia czujnika, można za pomocą klawisza + lub - zdalnie uruchomić napęd. f. Uruchomić automatyczne dostrojenie, WSKAZÓWKA: Układ rozpoczyna drgania. Punkt zerowy czujnika i optymalne wzmocnienie układu zostają ustawione. Po zakończeniu dostrajania wzmacniacz jest gotów do pracy w tym trybie. LUB Ustawienie przerwać. Automatyczne dostrojenie nie odbędzie się CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

27 USTAWIENIA PODSTAWOWE Przesuwanie punktu zerowego czujnika przy zatrzymanej wstędze Punktu zerowy czujnika przesuwany jest w polu widzenia czujnika. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (15). Kontrola: mruga dioda LED (3). d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED czujnika. e. Przy pomocy klawisza + lub - zmienić punkt zerowy czujnika. Belka diod LED wskazuje aktualne położenie punktu zerowego. Nowe nastawione wartości można rozpoznać dopiero po zmianie trybu pracy na AUTOMATYKA. Powrót do środka, jednocześnie wcisnąć klawisze F1- i F2. Dla ustawienia dalszych czujników powtarzać krok d. f. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Zmiana wzmocnienia układu przy zatrzymanej wstędze Wzmocnienie układu zmienia czułość regulacji napędu CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

28 USTAWIENIA PODSTAWOWE a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (16). Kontrola: mruga dioda LED (3). d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED czujnika. e. Przy pomocy klawisza + lub - zmienić punkt zerowy czujnika. Belka diod LED wskazuje aktualne położenie punktu zerowego. Nowe nastawione wartości można rozpoznać dopiero po zmianie trybu pracy na AUTOMATYKA. Powrót do środka, jednocześnie wcisnąć klawisze F1- i F2. Dla ustawienia dalszych czujników powtarzać krok d. f. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Zmiana kierunku regulacji Zmienia się kierunek regulacji ramy obrotowej, wzgl. napędu. Kierunek regulacji zależy od wybranego czujnika. Przy przetwarzaniu sygnału czujnika zmieniana jest biegunowość. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

29 USTAWIENIA PODSTAWOWE c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (17). Kontrola: mruga dioda LED (3). d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED czujnika. e. Przy pomocy klawisza + lub - zmienić punkt zerowy czujnika. Belka diod LED wskazuje aktualne położenie punktu zerowego. Nowe nastawione wartości można rozpoznać dopiero po zmianie trybu pracy na AUTOMATYKA. Dla ustawienia dalszych czujników powtarzać krok d. f. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Ustawianie pola widzenia czujnika Sensor Przy pomocy klawisza ASC uaktywniony zostaje określony zakres w polu widzenia czujnika (jest załączany lub wyłączany). Obszar ten musi zostać uprzednio odpowiednio ustawiony. Istnieją dwie możliwości nastawiania: albo strefa martwa albo zablokowanie: Strefa martwa: W przypadku, gdy wstęga znajduje się w strefie martwej, nie odbywa się żadna regulacja. Jeżeli natomiast wstęga znajduje się poza strefą martwą, regulacja następuje. Pole widzenia czujnika Zablokowanie Strefa martwa Zablokowanie: Pole widzenia czujnika jest ograniczany. W przypadku, gdy wstęga znajduje się w strefie ograniczonego obszaru widzenia czujnika, regulacja następuje.. jeżeli wstęga przekracza ograniczony obszar widzenia czujnika, regulacja nie odbywa się CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

30 USTAWIENIA PODSTAWOWE Ustawianie strefy martwej a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: dioda LED (3) mruga. d. Wcisnąć klawisz ASC. e. Kilkakrotnie wciskać klawisz czujnika, aż zaświeci się odpowiednia dioda LED czujnika. f. Równocześnie wcisnąć klawisz F1- i F2. Wybór ustawienia strefy martwej. g. Przy pomocy klawisza + lub - ustawić zakres strefy martwej. Im mniej diod LED świeci na belce LED, tym mniejszy jest obszar strefy martwej.. Dla ustawienia dalszych czujników, kontynuować krok e.. h. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Ustawianie zablokowania a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

31 USTAWIENIA PODSTAWOWE c. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: dioda LED (3) mruga. d. Wcisnąć klawisz ASC. e. Kilkakrotnie wciskać klawisz czujnika, aż zaświeci się odpowiednia dioda LED czujnika. f. Wcisnąć klawisz F1. Wybór zablokowania. g. Przy pomocy klawisza + lub - ustawić pierwszą stronę obszaru widzenia czujnika. Na belce diod LED świecą się diody graniczne obszaru widzenia czujnika: h. Wcisnąć klawisz F2. Wybór zablokowania. j. Przy pomocy klawisza + lub - ustawić drugą stronę obszaru widzenia czujnika. Na belce diod LED świecą się diody graniczne obszaru widzenia czujnika. Dla ustawienia dalszych czujników należy powtórzyć krok e. k. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. ZAGROŻENIE: Pomimo zablokowania napęd może poruszać się wskutek zewnętrznego oddziaływania sił CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

32 USTAWIENIA PODSTAWOWE Ustawianie zablokowania dla czujnika liniowego SE-26 Sposób postępowania, jak opisano uprzednio w Ustawianie zablokowania. Podczas wykonywania kroku e. wybrać. Podczas wykonywania kroku g. i j. ustawić granice, jak przedstawiono po lewej. Powtórzyć krok e. i wybrać. Podczas wykonywania kroku g. i j. ustawić granice, jak przedstawiono po lewej. Przy ustawianiu lewej granicy (klawisz F1) klawisz przytrzymać 10 sekund dłużej, aby być pewnym osiągnięcia maksymalnej ustawionej wartości. Ustawianie nadajnika wyśrodkowania Dla nadajnika wyśrodkowania ustawia się wzmocnienie układu i biegunowość. Wzmocnienie układu Zmienia się czułość zadziałania nadajnika wyśrodkowania. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd, który jest przyporządkowany nadajnikowi wyśrodkowania. Jeżeli dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz SETUP, aż dioda LED (16) zaświeci się. Kontrola: mruga dioda LED (3) CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

33 USTAWIENIA PODSTAWOWE d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED (2) trybu pracy WYŚRODKOWANIE. e. Przy pomocy klawisza + lub zmienić wzmocnienie układu. Belka diod LED pokazuje aktualne wzmocnienie układu.. Nowe nastawione wartości można rozpoznać dopiero po zmianie na tryb pracy Wyśrodkowanie. Wzmocnienie układu ustawić na 1, jednocześnie wcisnąć klawisze F1- i F2. f. Zachować ustawienia, LUB Przerwać ustawianie. Ustawienie nie zostanie zachowane. Biegunowość Kierunek regulacji ramy obrotowej, wzgl. napędu zostaje zmieniony. Kierunek regulacji zależy od wybranego nadajnika wyśrodkowania. Podczas przetwarzania sygnału nadajnika wyśrodkowania zmianie ulega biegunowość. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd, który jest przyporządkowany nadajnikowi wyśrodkowania. Jeżeli dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz SETUP, aż dioda LED (17) zaświeci się. Kontrola: mruga dioda LED (3). d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz -, aż zaświeci się dioda LED (2) trybu pracy Wyśrodkowanie. e. Przy pomocy klawisza + lub zmienić biegunowość. Belka LED pokazuje aktualną biegunowość. Nowe ustawione wartości są możliwe do rozpoznania dopiero po zmianie w tryb pracy WYŚRODKOWANIE CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

34 USTAWIENIA PODSTAWOWE f. Zachować ustawienia, LUB Przerwać ustawianie. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

35 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO Funkcja ta umożliwia indywidualne dopasowanie pulpitu sterowniczego do potrzeb Klienta. Poprzez wyłączanie niepotrzebnych trybów pracy zmniejsza się ilość błędnych wprowadzeń. Również wskutek istnienia obowiązujących lokalnych postanowień jest między innymi konieczne wyłączanie określonych funkcji dla poszczególnych trybów pracy CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

36 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO Ograniczenie wyboru czujników, wstrzymywanie funkcji wyśrodkowania W przypadku, gdy w urządzeniu produkcyjnym nie są potrzebne wszystkie przyłącza czujników, celowe jest ograniczenie wyboru czujników. Jest również sensowne wstrzymanie wyboru trybu pracy Wyśrodkowanie, gdy nie jest zainstalowany nadajnik wyśrodkowania. Możliwe do z(de)aktywowania tryby czujników: Krawędź po lewej Krawędź po prawej Obie krawędzie (suma / różnica) Linia Krawędź linii Oba rodzaje linii (suma / różnica) Wyśrodkowanie a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć klawisz Setup. d. Równocześnie wcisnąć klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. e. Wielokrotnie naciskać klawisz czujnika, aż wskazany zostanie (de) aktywowany tryb czujnika lub tryb pracy Wyśrodkowanie. Kontrola: mrugają diody LED (8, 13). f. Przez wciśnięcie klawisza F1 wybrany tryb pracy zostaje uaktywniony lub zdeaktywowany. Dioda LED (4) wskazuje stan aktywowany. W sytuacji, gdy dwa sygnały czujników zostają powiązane, można przy pomocy klawisza + lub - wybrać między tworzeniem sum i różnic. Tworzenie sum dla pozycjonowania czujnika. Tworzenie różnic dla regulacji środka wstęgi CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

37 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO Dla załączania i wyłączania dalszych trybów czujnika lub funkcji wyśrodkowania kontynuować krok e. g. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać Ustawienie nie zostanie zachowane Załączanie / Wyłączanie ręcznego przemieszczania napędów Klawisz +/- umożliwia ręczne przemieszczanie napędów w trybach pracy Automatyka, Wyśrodkowanie i Ręcznie. Ta funkcja może zostać załączona lub wyłączona w każdym z tych trybów pracy. Efektem ubocznym jest to, że wszystkie punkty zerowe czujników wybranego napędu są ustawiane na środek. Następnie można ponownie przesunąć punkt zerowy czujnika. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć przycisk Setup. d. Równocześnie wcisnąć klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. e. Wcisnąć przycisk Setup. Kontrola: mrugają diody LED (1, 2, 3, 13). f. Przez wciśniecie klawisza F załączana jest lub wyłączana funkcja klawisza +/-. Dioda LED w klawiszu F wskazuje stan załączenia. Obowiązuje przy tym następujące przyporządkowanie: Klawisz F1 dla trybu pracy Automatyka. Klawisz F2 dla trybu pracy Wyśrodkowanie. Klawisz F3 dla trybu pracy RĘCZNIE CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

38 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO g. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Przyporządkowanie klawisza +/- i kierunku ruchu Ustawić przyporządkowanie kierunku ruchu napędu do klawisza +/-. Efektem ubocznym jest to, że wszystkie punkty zerowe czujników wybranego napędu ustawiane są na środek. Następnie można punkt zerowy czujników przesunąć ponownie. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć przycisk Setup. d. Równocześnie wcisnąć klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. e. Wcisnąć przycisk Setup. Kontrola: mrugają diody LED (1, 2, 3, 13). f. Przy pomocy klawisza +/- ustawić przyporządkowanie kierunku ruchu CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

39 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO Świecąca dioda LED na belce LED wskazuje aktualne przyporządkowanie. g. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Przyporządkowanie kierunku wskazywania belki diod LED W trybie pracy AUTOMATYKA i RĘCZNIE belka diod LED wskazuje ruch wstęgi w obrębie pola widzenia czujnika. Przyporządkowanie kierunku wskazania w stosunku do ruchu wstęgi można zmieniać dla każdego czujnika niezależnie. WSKAZÓWKA:í Zanim te przyporządkowanie ulegnie zmianie, należy prawidłowo ustawić kierunek regulacji napędu i przyporządkowanie klawisza +/-, ponieważ oba te ustawienia również mają wpływ na kierunek wskazania. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć przycisk Setup. d. Równocześnie wcisnąć klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. e. Wcisnąć trzykrotnie przycisk Setup. Kontrola: mrugają diody LED (1, 2, 3, 13). f. Wybrać czujnik CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

40 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO g. Przy pomocy klawisza + lub zmienić kierunek wskazywania. Dla nastawienia dalszych czujników powtarzać krok f. h. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

41 USTAWIENIA KODERA USTAWIENIA KODERA Urządzenie CDP-01 oferuje opcję wyposażenia każdego napędu we własny nadajnik drogi (koder) dla uchwycenia pozycji. Tym samym staje się możliwe nadzorowanie i oszacowywanie pozycji. W najczęstszych zastosowaniach koder używany jest w połączeniu z urządzeniem do pozycjonowania czujnika. Z reguły ustawienia kodera wykonywane są fabrycznie, w ten sposób, że ustawianie zera nie jest potrzebne. Przy dostawach części zamiennych takie wstępne ustawienie urządzenia CDP-01 nie jest zazwyczaj wykonywane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

42 USTAWIENIA KODERA Ustalanie współrzędnych drogi jazdy. Ograniczanie skoku omezení zdvihu Wewnętrzne współrzędne drogi przemieszczania się pozycji wybranego napędu są ustawione i znormalizowane. Droga przejazdu, wzgl. Skok napędu jest ograniczony. WSKAZÓWKA Nadajnik wyśrodkowania musi znajdować się w ograniczonym obszarze przemieszczania się, aby również w trybie pracy Wyśrodkowanie osiągnąć położenie wyśrodkowania. ZAGROŻENIE Przez zmianę lub skasowanie ograniczenia skoku mogą powstać nowe miejsca ścinania lub ściskania i / lub mogą zostać uszkodzone lub zniszczone zderzaki mechaniczne. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Ustawić tryb pracy WYŚRODKOWANIE i odczekać, aż położenie wyśrodkowania zostanie osiągnięte. d. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. e. Wcisnąć klawisz Setup. f. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. g. Wcisnąć klawisz ASC. Kontrola: mruga dioda LED (7,13). W sytuacji, gdy mrugają diody LED klawiszy F1-, F2- i F3, położenie wyśrodkowania nie zostało osiągnięte. Ustawienie nie jest możliwe. Wcisnąć równocześnie klawisze F1- i F2, dzięki czemu skasowane zostaną ewentualnie istniejące ograniczenia skoku. Wcisnąć klawisz Automatyki (1) i powtórzyć proces ze szczególnym przestrzeganiem punktu c. h. Przy pomocy klawiszy + lub przejechać na pierwszą pozycję maksymalną. Pierwsza pozycja maksymalna w przypadku urządzeń do pozycjonowania czujników oznacza przemieszczanie się w kierunku przeciwnym do środka maszyny CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

43 USTAWIENIA KODERA 9 Pierwsza pozycja maksymalna w przypadku ramy obrotowej oznacza przemieszczanie się w kierunku strony napędu maszyny. 9-3 j. Poprzez wciśnięcie klawisza F1 wartość dla tej pozycji zostanie uchwycona (ograniczenie skoku 1). k. Przy pomocy klawisza + lub - przemieścić się na drugą pozycję maksymalną. Druga pozycja maksymalna w przypadku urządzeń do pozycjonowania czujników oznacza przemieszczanie się w kierunku środka maszyny. Druga pozycja maksymalna w przypadku ramy obrotowej oznacza przemieszczanie się w kierunku strony obsługi maszyny. l. Przez wciśniecie klawisza F2 wartość dla tej pozycji zostanie uchwycona (ograniczenie skoku 2). m. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Dostrajanie kodera Wartość kodera i skok napędu są wzajemnie dostrajane dla wyrównania tolerancji mechanicznych. WSKAZÓWKA Te dostrojenie powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy wyraźnie jest to wymagane w odrębnym specyficznym dla Klienta rozdziale dokumentacji maszyny. Dostrojenie kodera odbywa się w dwóch krokach: 1: Na CDP-01 ustalany jest odcinek dystansu. 2: ustalany odcinek dystansu jest dokładnie przebywany i zapamiętywany. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

44 USTAWIENIA KODERA c. Wcisnąć klawisz Setup. d. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13). e. Wcisnąć klawisz ASC. Kontrola: mruga dioda LED (7, 13). f. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (6, 7, 13).. g. Przez wielokrotne wciśnięcie klawisza F3 ustalony zostaje odcinek dystansowy. Na belce diod LED jest widoczny, patrz Lista wyboru dystansów poniżej. h. Przy pomocy klawisza + lub - przemieścić układ do punktu początkowego odcinka dystansowego. j. Wcisnąć klawisz F1. Punkt początkowy odcinka dystansowego zostaje zachowany. Przy pomocy ołówka zaznaczyć punkt początkowy. k. Przy pomocy klawisza + lub dokładnie przebyć odcinek, który uprzednio został ustalony za pomocą klawisza F3. l. Wcisnąć klawisz F2. Punkt końcowy odcinka dystansowego zostaje zachowany. W sytuacji, gdy mrugają lewe i prawe zewnętrzne diody LED belki diodowej, wtedy obszar dostrajania został przekroczony. Ustawianie nie jest możliwe. Potrzebne są zmiany mechaniczne. Równocześnie wcisnąć klawisz F1- i F2, powoduje to cofnięcie na wartość 0,05 mm na każdy impuls kodera. m. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

45 USTAWIENIA KODERA Lista wyboru dystansów (dla koderów o rozdzielczości 0,05mm) Dla osiągnięcia lepszej dokładności wybrać należy największy możliwy odcinek. Belka LED Odcinek 10 mm 20 mm 40 mm 80 mm 120 mm 240 mm 450 mm 900 mm 1300 mm 1800 mm 2600 mm Ustawianie wartości minimalnej i maksymalnej Obok ograniczenia skoku dla poszczególnych napędów w urządzeniu CDP-01 istnieje jeszcze jeden układ do nadzoru wartości kodera. Może on nadzorować wartości sum lub różnic wielu koderów i tym samym pozycję napędów w relacji wzajemnej. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy CDP-01 został do tego celu specjalnie skonfigurowany. Ten nadzór kodera może, w zależności od konfiguracji, blokować napęd lub wytwarzać sygnał, który jest do dyspozycji na wtyczce (-X7). Typowe zastosowania przy urządzeniach do pozycjonowania czujników z dwoma niezależnie od siebie sterowanymi czujnikami: nadzór szerokości wstęgi lub ochrona przed kolizją czujników. WSKAZÓWKA: Te dostrojenie potrzebuje być wykonane tylko wtedy, gdy jest to wymagane w odrębnym, specyficznym dla Klienta odcinku dokumentacji maszyny. Ustawienia do ustalenia współrzędnych drogi przemieszczania, ograniczania skoku muszą zostać zakończone (patrz powyżej) CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

46 USTAWIENIA KODERA Ustawianie wartości minimalnej, np. ochrony przed kolizją a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wstępnie ustawić odnośne napędy. c. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. d. Wcisnąć klawisz Setup. e. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13). f. Wcisnąć klawisz ASC. Kontrola: mruga dioda LED (7, 13). g. Wcisnąć 2 razy klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (7,13, lewa LED na belce LED).. h. Przy pomocy klawisza + lub - ustawić napęd w pożądanym miejscu. Na przykład przy urządzeniu do pozycjonowania czujników na minimalny dystans, przy którym układ ochrony przed kolizją powinien wyłączać napęd. W sytuacji, gdy już aktywna wartość graniczna przeszkadza pożądanemu pozycjonowaniu napędu, należy jednocześnie wcisnąć klawisz F1 i F2 oraz kontynuować ustawianie w punkcie m. Zachowanie ustawienia. Następnie rozpocząć od punktu a. j. Przez wciśnięcie klawisza F1 wartość zostaje ustalona. Równocześnie wcisnąć klawisz F1 i F2, powoduje to cofnięcie wartości tak, że funkcja zostaje wyłączona. k. Przez wciśnięcie klawisza F2 można załączać i wyłączyć funkcję Blokowanie napędu. Diody LED w klawiszu F2 świecą w stanie wyłączonym. W stanie wyłączonym wytwarzany jest jedynie sygnał wewnętrzny, który, w zależności od skonfigurowania, jest do dyspozycji na wtyczce X7. l. Przez wciśnięcie klawisza F3 ustala się, czy funkcja blokowania przeszkadza dalszemu przemieszczaniu się napędu na lewo lub na prawo CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

47 USTAWIENIA KODERA Prawidłowe ustawienie daje się ustali tylko przez zachowanie (patrz punkt m.) i przetestowanie m. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Ustawianie wartości maksymalnej, np. maksymalnej szerokości wstęgi a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wstępnie ustawić odnośne napędy. c. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. d. Wcisnąć klawisz Setup. e. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13). f. Wcisnąć klawisz ASC. Kontrola: mruga dioda LED (7, 13). g. Wcisnąć trzykrotnie klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (7,13, lewa LED na belce LED).. h. Przy pomocy klawisza + lub - przemieścić napęd w pożądane miejsce. Na przykład urządzenie do pozycjonowania czujników przemieścić na maksymalny dystans, przy którym może zostać wywołany alarm szerokości wstęgi CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

48 USTAWIENIA KODERA W sytuacji, gdy aktywna wartość graniczna przeszkadza pożądanemu ustawieniu napędu, wcisnąć jednocześnie klawisze F1 i F2 i kontynuować postępowanie wg punktu m. Ustawienia zachować. Następnie rozpocząć znowu od punktu a. j. Przez wciśnięcie klawisza F1wartość zostaje utrzymana. Równocześnie wcisnąć klawisz F1 i F2, powoduje to cofnięcie wartości tak, aby wyłączyć działanie funkcji. k. Przez wciśnięcie klawisza F2 można załączyć i wyłączyć funkcję Blokowanie napędu. Dioda LED w klawiszu F2 świeci w stanie wyłączonym. W stanie wyłączonym wytwarzany jest jedynie sygnał wewnętrzny, który w zależności od skonfigurowania jest do dyspozycji na wtyczce X7. Klawisz F2 przestawia tą samą wewnętrzną wartość, jak opisano to uprzednio przy ustawianiu wartości minimalnej. l. Przez wciśnięcie klawisza F3 ustala się, czy funkcja blokowania zapobiega dalszemu przemieszczaniu się napędu w lewo lub w prawo. Prawidłowe ustawienie można ustalić tylko poprzez zachowanie (patrz punkt m.) i przetestowanie. Klawisz F3 przestawia tą samą wartość wewnętrzną, jak opisano to poprzednio w Ustawianie wartości minimalnej. m. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

49 USTAWIENIA SPECJALNE USTAWIENIA SPECJALNE Z reguły CDP-01 nie wymaga żadnych ustawień specjalnych. W przypadku, gdy jest to konieczne, można przeprowadzić pomimo to jeszcze następujące specjalne ustawienia: Konfigurowanie pulpitu sterowniczego RGPC. Ustawianie maksymalnej prędkości napędów. Dopasowanie czułości układu prędkości wstęgi (OPCJONALNIE). Ustawienie adresów bus dla seryjnej komunikacji danych. Konfigurowanie wyjść alarmów. Ustawianie oscylacji CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

50 USTAWIENIA SPECJALNE Konfigurowanie funkcji RGPC Pulpity sterownicze RGPC-20 i RGPC-21 są to urządzenia wchodzące w skład programu wyposażenia CDP-01 i służą do przesuwania punktu regulacji w polu widzenia czujnika i do zdalnego przestawiania napędów w trybie pracy RĘCZNIE. Efektem ubocznym tego jest ustawienie na środek wszystkich punktów zerowych czujników wybranych napędów. Następnie punkt zerowy czujnika można ponownie przesunąć. Możliwości przestawiania: ZAŁĄCZANIE i WYLĄCZANIE funkcji zdalnego przestawiania w trybie pracy RĘCZNIE i WYŚRODKOWANIE. Wybór obszaru przesuwania w polu widzenia czujnika. Przyporządkowanie klawiszy do kierunku ruchu napędu. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć klawisz Setup. d. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. e. Wcisnąć dwukrotnie klawisz Setup. Kontrola: mrugają diody LED (2, 3, 13). f. Przez wciśnięcie klawisza F1 można załączać i wyłączać klawisze RGPC dla trybu pracy RĘCZNIE i WYŚRODKOWANIE. Dioda LED w klawiszu F1 świeci w stanie załączenia. g. Przez wciśnięcie klawisza F2 można ustawiać zakres przesuwania RGPC na 40 %. Dioda LED w klawiszu F2 w tym przypadku świeci. Przy wyłączonej diodzie LED działa wartość wstępnie ustawiona fabrycznie. Dla czujników krawędzi wstęgi o małym polu widzenia zakres przesuwania jest ustawiony zazwyczaj na 81 %. h. Przez wciśnięcie klawisza + lub można zmienić przyporządkowanie klawiszy RGPC. Belka LED wskazuje przyporządkowanie klawiszy. +LED = Ustawienie wstępne. -LED = zamienione przyporządkowanie klawiszy CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych Comfort 580 / Control.51 System napędu do bram obrotowych PL Podręcznik montażu i obsługi 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi

Bardziej szczegółowo

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: 80720503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! - Tłumaczenie źródłowej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

NAPÊDY OBROTOWE SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 Ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive

NAPÊDY OBROTOWE SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 Ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive NAPÊDY OBROTOWE SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 Ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive Instrukcja Obsługi ISO 9001 ISO 14001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 12 104 4269 Napedy obrotowe SA(R) 07.1 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

SRD992 Cyfrowy regulator położenia (pozycjoner)

SRD992 Cyfrowy regulator położenia (pozycjoner) 1 SRD992 Cyfrowy regulator położenia (pozycjoner) Cyfrowy regulator położenia SRD992 z analogowym wejściem 4... 20 ma służy do sterowania pneumatycznym napędem zaworów. Zwiększona funkcjonalność regulatora

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Hydro MPC. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Hydro MPC. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Hydro MPC Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS TREŚCI Strona 1. Symbole

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL Instrukcja obsługi easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL 1. Wydanie 2002, data redakcji 05/02 Moeller GmbH, 53105 Bonn Autor: Dieter Bauerfeind Redakcja: Michael Kämper Wszystkie znaki

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy regulator z funkcją programu. B 70.3041.0 Podręcznik użytkownika 06.05/00442055

Kompaktowy regulator z funkcją programu. B 70.3041.0 Podręcznik użytkownika 06.05/00442055 Kompaktowy regulator z funkcją programu B 70.3041.0 Podręcznik użytkownika 06.05/00442055 Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w miejscu

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Instrukcja obsługi RMA42 Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych Ba287R/31/pl/02.10 Przegląd

Bardziej szczegółowo

UWAGI ODNOŚNIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

UWAGI ODNOŚNIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UWAGI ODNOŚNIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Dla udokumentowania własności należy zapisać następujące dane:

Dla udokumentowania własności należy zapisać następujące dane: WSKAZÓWKI DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi została podzielona w taki sposób, aby w spisie treści można było szybko odnaleźć pożądane informacje na dany temat. Spis haseł (indeks)

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi montażu i obsługi SECTION-Control Box Stan: V2.20120213 30302670-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, Robbe-Captron, HeliCommand 3A & 3D & Rigid System stabilizacji i pozycjonowania helikoptera Gratulujemy zakupu systemu HeliCommand. Żaden inny seryjnie produkowany system stabilizacji modeli helikopterów

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1 LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika Numer oprogramowania: 60364, wersja: 1.90 Numer dokumentu: MAN-XXXXX-$00 Data wydania: Marzec 2012 r. E: info@loadritescales.com W: www.loadritescales.com Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

W1000 WYŚWIETLACZ POłOżENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

W1000 WYŚWIETLACZ POłOżENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI W1000 WYŚWIETLACZ POłOżENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI W 1000 ekran i pulpit sterowniczy 1 Zakres wskazania 2 Softkeys 3 LED indykacja zasilania 4 Klawisze ze strzałką: n p. W GORE/W DOŁm.in. dla nastawienia

Bardziej szczegółowo

The power behind competitiveness. Delta UPS - rodzina Amplon. Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva. Instrukcja użytkowania. www.deltapowersolutions.

The power behind competitiveness. Delta UPS - rodzina Amplon. Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva. Instrukcja użytkowania. www.deltapowersolutions. The power behind competitiveness Delta UPS - rodzina Amplon Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva Instrukcja użytkowania www.deltapowersolutions.com Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo