CDP-01 Instrukcja Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CDP-01 Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 PL CDP-01 Instrukcja Obsługi

2 WSKAZÓWKA Niniejsza instrukcja obsługi ułatwia poznanie produktu firmy FIFE urządzenia CDP-01 i bezpieczne i ekonomiczne korzystanie z jego możliwości zastosowania zgodnego z przeznaczeniem. Instrukcja obsługi musi zostać uzupełniona o wskazówki oparte o narodowe przepisy o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom i o ochronie środowiska naturalnego. Niniejszą instrukcję obsługi należy uzupełnić o instrukcje wynikające z obowiązujących krajowych przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Obowiązują uregulowania dotyczące zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, wiążące w kraju użytkowania. Proszę przestrzegać również uznanych zasad technicznych fachowej i bezpiecznej pracy. Niniejsza instrukcja obsługi musi być stale do dyspozycji w miejscu użytkowania maszyny / instalacji. Specyficzne dla Klienta dopasowania urządzenia CDP-01 opisane wraz z dalszymi informacjami technicznymi w odrębnym rozdziale dokumentacji urządzenia. Mają one pierwszeństwo przed informacjami pochodzącymi z tej ogólnej instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi musi zostać przeczytana i stosowana przez każdą osobą, której zlecone zostały prace z tym urządzeniem, np.: obsługa, utrzymanie ruchu (konserwacja, przegląd, naprawy) i transport. Copyright: Wszystkie prawa zastrzeżone. Każdego rodzaju powielanie niniejszej instrukcji obsługi, również fragmentaryczne, niezależnie od tego przy pomocy, jakiej techniki, jest zabroniona bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy FIFE. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Przy opracowywaniu tej instrukcji obsługi kierowaliśmy się największą troską; pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć błędów. Za błędne dane i ich skutki firma FIFE nie ponosi odpowiedzialności. Copyrigt 1997 FIFE GmbH, Kelkheim FIFE GmbH D Kelkheim Fifestraße 1 tel.: faks: 3018 Sierpień CDP-01 FIG

3 SPIS TREŚCI i Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 1 Informacje o CDP Transport i składowanie Zakres dostawy ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 2 Mechaniczne bezpieczeństwo Elektryczne bezpieczeństwo INSTALACJA 3 Miejsce montażu Montaż Mechaniczne zamocowanie Elektryczne przyłącze Przyłączanie czujników / organów wykonawczych URUCHOMIENIE 4 1. Sprawdzenie przyłączy wtykowych Zestrajanie czujników Automatyczne dostrajanie POSŁUGIWANIE SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I WAŻNE WSKAZÓWKI 5 OPIS KLAWIATURY 6 Tryby pracy Klawisze funkcyjne Klawisz czujnika Klawisz ustawiania Klawisze specjalne USTAWIENIA PODSTAWOWE 7 Przesuwanie punktu zerowego czujnika podczas ruchu wstęgi Zmiana wzmocnienia układu przy ruchu wstęgi Dostrajanie czujników Dostrajanie czujników czujnikiem liniowym SE Dostrajanie dla uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku Dostrajanie dla uchwycenia środka linii Dostrajanie dla uchwycenia przerywanej krawędzi nadruku Dostrajanie dla uchwycenia przerywanej linii Dostrajanie automatyczne Przesuwanie punktu zerowego czujnika przy zatrzymanej wstędze CDP-01 FIG

4 SPIS TREŚCI ii Zmiana wzmocnienia układu przy zatrzymanej wstędze Zmiana kierunku regulacji Ustawianie pola widzenia czujnika Ustawianie strefy martwej Ustawianie zablokowania Ustawianie zablokowania dla czujnika liniowego SE Ustawianie nadajnika wyśrodkowania Wzmocnienie układu 7-16 Biegunowość DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO 8 Ograniczenie wyboru czujników, wstrzymywanie funkcji wyśrodkowania Załączanie / Wyłączanie ręcznego przemieszczania napędów Przyporządkowanie klawisza +/- i kierunku ruchu Przyporządkowanie kierunku wskazywania belki diod LED USTAWIANIE ENCODERA 9 Ustalanie współrzędnych drogi jazdy. Ograniczanie skoku Dostrajanie kodera Ustawianie wartości minimalnej i maksymalnej Ustawianie wartości minimalnej np. ochrony przed kolizją Ustawianie wartości maksymalnej np. maksymalna szerokość wstęgi USTAWIANIE SPECJALNE 10 Konfigurowanie funkcji RGPC Ustawianie prędkości maksymalnej napędów Sterowanie poprzez prędkość wstęgi Seryjna komunikacja danych Konfigurowanie wyjść alarmowych Ustawianie oscylacji Ustawianie wartości amplitudy.10-7 Ustawianie częstotliwości oscylacji LOKALIZACJA ZAKŁÓCEŃ 11 Częste błędy ustawiania Aktywowanie trybu lokalizacji zakłóceń Meldunki zakłóceń przy załączaniu Meldunki zakłóceń przy pracy Meldunki zakłóceń po automatycznym dostrojeniu CDP-01 FIG

5 SPIS TREŚCI iii Sprawdzanie wejść i wyjść przy pomocy CDP Sygnał interfejsu równoległego ( gniazdko -X7) i aparaty wejścia RGPC-20, RGPC-21,RCAL-20, RCAL-26/1, RCAL-26/ Sygnał czujnika Sygnał nadajnika wyśrodkowania Sygnał kodera Przywracanie kroków licznika kodera Wskazywanie wzmocnienia obwodu Wskazywanie napędu, Wskazywanie oprogramowania sprzętowego, Wskazywanie przeglądu oprogramowania sprzętowego INFORMACJE 12 Dane techniczne Informacje ogólne Wejścia i wyjścia Maksymalne długości przewodów między CDP-01 a wyposażeniem Przydatność otoczenia przemysłowego i dotrzymywanie norm EMV Rozszerzenia CDP Wyposażenie Hydrauliczny serwozawór Zewnętrzne aparaty wprowadzające Zamówienia Obsługa Klienta CDP-01 FIG

6 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE O urządzeniu CDP-01 Wzmacniacz linowy CDP-01 jest wydajny i jest możliwe jego wielostronne rozszerzanie. W swojej wersji podstawowej dysponuje wszelkimi warunkami obsługi czujników FIFE i napędów. Tryby pracy: Automatyka (l), Wyśrodkowanie (2), Ręcznie (3). Wybór czujnika: Regulacja krawędzi wstęgi, regulacja środka wstęgi i regulacja liniowa. Dostrojenie punktu zerowego: automatyczna i ręczna. Wzmocnienie układu: automatyczne i ręczne. Nastawianie strefy martwej lub zablokowanie układu (ASC). Dostrojenie czujnika. Transport i składowanie Podczas transportu urządzenia należy zabezpieczyć go przed zsunięciem. Masa wzmacniacza sygnałowego wynosi ok. 6 kg. Składować w miejscu suchym i chłodnym. Nie przechowywać urządzenia w pobliżu wysokiego napięcia (pola magnetyczne). Elementy elektroniczne mogłyby zostać uszkodzone. Zakres dostawy Wzmacniacz sygnałowy CDP-01 Numer seryjny, numer wersji oprogramowania, numer modelu, jak też informacja o napięciu eksploatacyjnym znajdują się z boku na obudowie. Instrukcja eksploatacji / montażu. Wskazówka Specyficzne dla Klienta dopasowania urządzenia CDP-01 opisane są, wraz z dalszymi informacjami technicznymi, w odrębnym rozdziale dokumentacji urządzenia. Mają one pierwszeństwo w stosunku do niniejszego ogólnego opisu. W rozszerzonej wersji może być regulowanych do trzech napędów CDP-01 FIG

7 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA UWAGA Przed uruchomieniem należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję! Bezwarunkowo przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Mechaniczne bezpieczeństwo ZAGROŻENIE Przestrzegać przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom. Wszelkie roboty montażowe prowadzić po wyłączeniu napięcia. Urządzenie przyjąć do eksploatacji dopiero wtedy, gdy jest zamontowane na stałe. Elektryczne bezpieczeństwo ZAGROŻENIE Sprawdzić nienaganny stan kabli i wtyczek. Przyłącze sieciowe musi być wykonane w taki sposób, aby w przypadku awaryjnego wyłączenia przerwane zostało zasilanie elektryczne urządzenia. Przyłącze musi zostać wykonane przez specjalistę elektryka. Obowiązujące lokalne postanowienia muszą być przestrzegane. Przyłączone czujniki i organy wykonawcze muszą odpowiadać danym przyłączeniowym urządzenia CDP-01. Wolno jest przyłączać jedynie wyposażenie dopuszczone przez FIFE (czujniki, napędy etc.). Patrz: Wyposażenie. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w urządzeniu. Nie eksploatować urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych / wysokiego napięcia Przed otworzeniem urządzenia bezwarunkowo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego! We wzmacniaczu zwolnione zostaną elementy przewodzące prąd, które mogą zagrażać życiu obsługi w przypadku dotknięcia CDP-01 FIG

8 INSTALACJA INSTALACJA Miejsce montażu Urządzenie chronione przed rozpryskiwaną wodą, rodzaj ochrony IP 40. W polu widzenia ramy obrotowej. Na stałym elemencie maszyny. Chronić przed wstrząsami. Temperatura otoczenia º C, (przy montażu na elemencie metalowym º C). Chronić przed zbyt wysoką wilgotnością powietrza. Nie w pobliżu silnych pól magnetycznych. Unikać naładowania elektrostatycznego i rozładowywania przez urządzenie Chronić urządzenie przed spadającymi przedmiotami. Zagrożenie uszkodzeniem. Zagrożenie niezamierzonym zadziałaniem. Montaż ZAGROŻENIE Przed montażem wyciągnąć wtyczkę sieciową i wszystkie kable przyłączeniowe i czujnikowe! Mechaniczne zamocowanie Elektryczne przyłącze Powierzchnia montażu musi być równa i pewnie mocować urządzenie. Pamiętać o masie ok. 6 kg! Urządzenie mocować 4 śrubami (M 5). Urządzenie nie posiada wyłącznika sieciowego, z tego względu należy je włączyć w układ elektryczny sterowania maszyny. UWAGA Wyłącznik awaryjny maszyny głównej musi również odłączać napięcie od wzmacniacza sygnałowego CDP-01 Napięcie przyłącza musi być zgodne z informacją o napięciu podaną na urządzeniu. Przyłącze musi zostać wykonane przez specjalistę elektryka CDP-01 FIG

9 INSTALACJA Muszą być przestrzegane obowiązujące lokalne postanowienia bezpieczeństwa. WSKAZÓWKA Wstępnie nastawione napięcie eksploatacyjne odpowiada wartości wydrukowanej na tabliczce znamionowej z boku na obudowie. Za pomocą wyłącznika napięcia sieciowego, który znajduje się na płytce głównej w obudowie CDP-01, można przestawiać wartość napięcia eksploatacyjnego alternatywnie na 230 V /115 V. Przed otworzeniem urządzenia bezwarunkowo wyciągnąć wtyczkę sieciową! We wzmacniaczu zostaną uwolnione elementy przewodzące prąd, które przy dotknięciu mogłyby zagrozić życiu obsługi. Przyłączanie czujników / organów wykonawczych Wyłączyć urządzenie spod napięcia, wzgl. wyciągnąć wtyczkę sieciową. Wolno jest przyłączyć jedynie czujniki / napędy dopuszczone przez FIFE. Dane techniczne czujnika, napędu muszą być zgodne z danymi przyłączowymi urządzenia CDP-01. Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi aparatów wyposażenia CDP-01 FIG

10 INSTALACJA Gniazdko wtykowe Przyłącze -X1 Prawy czujnik krawędzi -X2 Lewy czujnik krawędzi -X3 Czujnik liniowy -X4 RGPC: Zewnętrzne ustawienie punktu zerowego czujnika w polu widzenia czujnika. -X5 -X9 -X11 -X6 -X10 -X12 Inkrementalne selsyny nadawcze i indukcyjne selsyny wyśrodkowujące (przyłączane pojedynczo) dla pozycji Do trzech napędów. Patrz również w rozdziale Informacja o rozszerzeniach CDP-01. -X7 Dla równoległych sygnałów wejściowych i wyjściowych. -X8 Seryjna komunikacja danych. -X13 Przyłącze sieciowe 230 V / 1 15 V, 50 / 60 Hz, 210 VA Dalsze dane techniczne patrz w rozdziale "Informacje" CDP-01 FIG

11 URUCHOMIENIE URUCHOMIENIE 1. Sprawdzenie przyłączy wtykowych Przed uruchomieniem urządzenie, jak też wyposażenie musi zostać prawidłowo zamontowane i przyłączone! UWAGA Wyłącznik awaryjny maszyny głównej musi odłączać napięcie również od wzmacniacza sygnałowego CDP-01! Uruchamianie urządzenia CDP-01 wykonywać podczas zatrzymania wstęgi. Przed załączeniem napięcia eksploatacyjnego należy upewnić się, że wszystkie czujniki, wzgl. urządzenia dodatkowe są prawidłowo przyłączone i nikt nie znajduje się w obszarze zagrożenia przez ramę obrotową! Przyłączyć do wzmacniacza sygnałowego wszystkie składniki układu (czujniki, napędy i dodatkowe pulpity sterownicze...). Przyłączyć podane napięcie sieciowe (patrz gniazdko sieciowe). Przy załączeniu aktywny jest ostatnio wprowadzony stan roboczy. Gotowość eksploatacyjna wskazywana jest przez świecenie ostatnio aktywnych diod LED 1, 2 lub 3. Ustawić tryb pracy ręcznej. Za pomocą klawisza + lub sprawdzić zdolność ruchową napędów. 2. Zestrajanie czujników Czujnik jest dostrajany na kontrast wstęgi materiałowej. WSKAZÓWKA Czujnik dostrajany jest z reguły fabrycznie w FIFE. Dostrajanie czujnika należy wykonywać jedynie wtedy, gdy: zmienia się kontrast wstęgi materiałowej, następuje późniejsze zainstalowanie czujników, istnieją wątpliwości, co do dostrojenia czujnika. Dostrajanie czujnika wykonywać przed automatycznym dostrojeniem. Automatyczne dostrojenie ustawia później czułość regulacji, punkt zerowy czujnika i biegunowość. Dokładny opis dostrajania czujnika, patrz: Ustawienia podstawowe " CDP-01 FIG

12 URUCHOMIENIE Automatyczne dostrajanie Przy automatycznym dostrajaniu ustawiana jest dla wybranej kombinacji czujnika napędu czułość regulacji, biegunowość i punkt zerowy czujnika. WSKAZÓWKA Dostrajanie wykonywać jedynie przy nieruchomej wstędze! Dokładny opis automatycznego dostrajania, patrz Ustawienia podstawowe." CDP-01 FIG

13 POSŁUGIWANIE SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POSŁUGIWANIE SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I WAŻNE WSKAZÓWKI WSKAZÓWKI W rozdziale Ustawienia podstawowe, kodera, specjalne i dopasowanie pulpitu sterowniczego objaśnione są krok po kroku wykonywane ustawienia. Specyficzne dla Klienta dopasowania urządzenia CDP-01 opisane są wraz z dalszymi informacjami technicznymi w odrębnym rozdziale dokumentacji urządzenia. Mają one pierwszeństwo przed informacjami tego opisu ogólnego. Ogólny warunek przerwania Poprzez wciśniecie klawisza Ręcznie (klawisz 3) można dokonać przerwania każdego procesu ustawiania przed czasem lub też po 3 minutach od chwili ostatniego wprowadzenia, proces zostaje automatycznie przerwany. Przed zmianą ustawień na CDP-01 (przesunięcie punktu zerowego, ustawianie wzmocnienia układu itp.) najpierw należy za pomocą klawisza 20 wybrać odpowiedni napęd. Znaczenie obrazów: Klawisze, które mają podłoże ciemne, mogą lub muszą zostać wciśnięte. Przykład: Wcisnąć klawisz 3, zaświeci się dioda LED 3. Klawisze, które zostaną wciśnięte mogą świecić się lub mrugać. Proszę skierować się do rozdziału Kontrola" na mrugające diody LED. W ten sposób można skontrolować, czy urządzenie znajduje się w prawidłowym ustawieniu. LINIOWA BELKA DIOD LED Wskazuje zmieniane wartości ustawień. KODOWANA BELKA DIOD LED Wskazuje błędy lub wartości informacyjne. (Patrz również w rozdziale: Zakłócenia) CDP-01 FIG

14 OPIS KLAWIATURY OPIS KLAWIATURY WSKAZÓWKA Specyficzne dla Klienta dopasowania urządzenia CDP-01 opisane są wraz z dalszymi informacjami technicznymi w odrębnym rozdziale dokumentacji urządzenia. Mają one pierwszeństwo przed informacjami tego ogólnego opisu. Tryby pracy Automatyka Regulatory biegu wstęgi są korygowane automatycznie. Belka diod LED wskazuje pozycję wstęgi w czujniku. Wyśrodkowanie Rama obrotowa porusza wałki sterujące w położenie środkowe, tzn. wałki sterujące są równoległe do wałków linii produkcyjnej. Urządzenie pozycjonujące czujnik przemieszcza czujniki w pozycję parkowania. Ręcznie Napęd sterowany jest ręcznie za pomocą klawiszy +/-. Klawisze funkcyjne Obsluga F1; F2; F3 Specyficzne dla danego Klienta funkcje specjalne. Poza tym klawisze te służą do specjalnych ustawień. ASC Przy pomocy klawisza ASC załączana lub wyłączana jest funkcja blokowania lub funkcja martwej strefy CDP-01 FIG

15 OPIS KLAWIATURY Klawisze funkcyjne ("Sensor") Przez wielokrotne wciskanie klawisza czujnika można przełączać pomiędzy czujnikami przyłączonymi do urządzenia CDP-01. Możliwe tylko w trybie pracy Ręcznie i Wyśrodkowanie. Czujnik regulacji krawędzi Tryb czujnika LEWEGO. Czujnik regulacji krawędzi Tryb czujnika PRAWEGO. Czujnik regulacji krawędzi Tryb czujnika regulacji wg środka. Czujnik regulacji wg linii i środka Tryb czujnika regulacji wg linii środka. Czujnik regulacji wg linii i krawędzi Tryb czujnika regulacji wg linii krawędzi. Czujnik kombinowanej regulacji wg linii Tryb czujnika kombinowanej regulacji wg linii dla aplikacji specjalnych. Obsluga Klawisz ustawiania ("Setup") WSKAZÓWKA: Ten wybór czujnika może zostać również ograniczony wg specyfikacji Klienta. Służy do zmiany ustawień podstawowych i ustawień specjalnych. Możliwy tylko w trybie pracy Ręcznie. Poprzez wciśnięcie klawisza można wybierać w poniższych opcjach. Automatyczne dostrojenie Automatyczne dostrojenie ustawień podstawowych. (punkt zerowy czujnika, wzmocnienie układu, biegunowość). Punkt zerowy czujnika Ręczne ustawienie punktu zerowy czujnika CDP-01 FIG

16 OPIS KLAWIATURY Wzmocnienie układu Ręczne ustawienie czułości regulacji napędów. Biegunowość Ręczne ustawienie kierunku regulacji ramy obrotowej, wzgl. Napędu. Klawisze specjalne Klawisz +/- Do ręcznego przemieszczania napędu. Do ręcznego ustawiania parametrów układu. Klawisz wyboru napędu Wybór napędu i składników przyporządkowanych napędom. W przypadku, gdy zastosowanie pozwala, można wybrać do trzech napędów. WSKAZÓWKA Przed zmianą ustawień na CDP-01 (przesuwanie punktu zerowego czujnika, ustawianie punktu zerowego czujnika itp.) należy najpierw wybrać odpowiedni napęd przy pomocy klawisza 20. Obsluga CDP-01 FIG

17 USTAWIENIA PODSTAWOWE USTAWIENIA PODSTAWOWE Ten rozdział zawiera wszystkie ważne dla systemu ustawienia dla normalnego trybu pracy CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

18 USTAWIENIA PODSTAWOWE Przesuwanie punktu zerowego czujnika podczas ruchu wstęgi Punkt zerowy czujnika przesuwany jest w obrębie obszaru widoczności czujnika a. Ustawić tryb pracy Automatyka. b. Wcisnąć klawisz Setup. Zaświeci się dioda LED(15). Kontrola: mruga dioda LED (1). c. Zmienić punkt zerowy czujnika przy pomocy klawisza + lub -. d. Zachować ustawienie, Powrót na środek: wcisnąć jednocześnie klawisz F1- i F2. Belka LED pokazuje aktualne położenie punktu zerowego czujnika. Nowe wartości ustawienia są natychmiast rozpoznawalne. LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Obsluga CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

19 USTAWIENIA PODSTAWOWE Zmiana wzmocnienia układu podczas ruchu wstęgi Wzmocnienie układu zmienia czułość regulacji napędu. a. Ustawić tryb pracy Automatyka. b. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (16). Kontrola: mruga dioda LED (1). c. Przy pomocy klawisza + lub - zmienić wzmocnienie układu. Wzmocnienie układu ustawić na 1, równocześnie wcisnąć klawisze F1- i F2. Belka LED wskazuje aktualne wzmocnienie układu. Nowe wartości ustawienia są natychmiast rozpoznawalne. d. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Obsluga CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

20 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrojenie czujników Czujnik dostrajany jest na kontrast. WSKAZÓWKA: Przy pomocy pulpitu sterowniczego RCAL-20 dostrajanie jest prostsze. RCAL-20 jest to urządzenie wchodzące w program wyposażenia urządzenia CDP-01. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wcisnąć klawisz SETUP. Kontrola: mruga dioda LED (3). c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED (8) i odpowiednia dioda LED. d. Usunąć całkowicie wstęgę materiału z pola widzenia czujnika. Dla usunięcia wstęgi materiału z pola widzenia czujnika, można za pomocą klawiszy + lub - zdalnie zasterować napędem. e. Wcisnąć klawisz F1. f. Umieścić wstęgę materiału w polu widzenia czujnika. Dla umieszczenia wstęgi materiału u polu widzenia czujnika, można za pomocą klawiszy + lub - zdalnie zasterować napędem. Obsluha Obsluga g. Wcisnąć klawisz F2. Belka LED wskazuje różnicę kontrastu. Przy zbyt niewielkiej różnicy kontrastu wskazywany jest meldunek o błędzie. (Mrugają lewe i prawe zewnętrzne diody LED). h. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

21 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrajanie czujników za pomocą czujnika liniowego SE-26 Zakres zastosowań Czujnik liniowy SE-26 może być stosowany do regulacji biegu wstęgi w następujących przypadkach: Dla uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku. Szerokość krawędzi nadruku musi wynosić, co najmniej 2 mm. Dla uchwycenia środka linii. Szerokość linii może zmieniać się między 1 do 2,5 mm. Odległość do najbliżej położonych fragmentów nadruku nie powinna być mniejsza niż 2,5 mm. Dla uchwycenia przerywanej krawędzi nadruku. Szerokość krawędzi nadruku musi wynosić, co najmniej 2 mm. Dla uchwycenia przerywanej krawędzi nadruku. Szerokość linii może zmieniać się między 1 do 2,5 mm. Odległość do najbliżej położonych fragmentów nadruku nie powinna być mniejsza niż 2,5 mm. Obsluga Plamka świetlna Przy czujniku liniowym dostrajanie odbywa się na kontrast barwny. Przed dostrojeniem odległość czujnika od materiału musi zostać ustawiona w taki sposób, aby plamka świetlna było odwzorowana ostro. W dalszej części opisane zostanie dostrajanie czujnika dla danego zastosowania. WSKAZÓWKA: Przy pomocy pulpitu sterowniczego RCAL-26 dostrajanie jest prostsze. RCAL-26 jest to urządzenie z programu wyposażenia CDP-01. Brak plamki świetlnej (odległość za duża) CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

22 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrojenie do uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (3). c. Wcisnąć wielokrotnie klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED (12 i 8). droga d. Ustawić plamkę świetlną całkowicie na linię (materiał). Plamka świetlna e. Wcisnąć klawisz F1. Plamka świetlna droga f. Ustawić plamkę świetlną całkowicie na podłoże. g. Wcisnąć klawisz F2. Belka LED wskazuje różnicę kontrastu. Przy zbyt małej różnicy kontrastu wskazywany jest meldunek błędu. (Mrugają diody zewnętrzne, lewa i prawa). Obsluga h. Zachować ustawienie, LUB Przerwać ustawianie. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

23 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrojenie do uchwycenia środka linii a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE b. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (3). c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED (11 i 8). Plamka świetlna droga d. Ustawić linię na lewą krawędź plamki świetlnej (linia w obrębie plamki świetlnej). e. Wcisnąć klawisz F1. Plamka świetlna droga f. Ustawić linię na prawą krawędź plamki świetlnej (linia w obrębie plamki świetlnej). g. Wcisnąć klawisz F2. Belka LED wskazuje różnicę kontrastu. Przy zbyt małej różnicy kontrastu wskazywany jest meldunek błędu. (Mrugają diody zewnętrzne, lewa i prawa). Obsluga h. Zachować ustawienie, LUB Przerwać ustawianie. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

24 USTAWIENIA PODSTAWOWE Dostrojenie do uchwycenia przerywanej krawędzi nadruku a. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz ASC, aż zaświeci się lub będzie mrugać dioda LED (7). Z reguły funkcja ASC jest dla czujnika liniowego SE-26 nastawiona już fabrycznie. W rozdziale Ustawianie zakresu czujnika w podpunkcie SE-26" prawidłowe ustawienie zostało opisane jeszcze raz. b. Teraz wykonać dostrojenie, jak opisano w rozdziale Dostrojenie dla uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku". Dostrojenie do uchwycenia linii przerywanej a. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz ASC, aż zaświeci się lub będzie mrugać dioda LED (7). Z reguły funkcja ASC jest dla czujnika liniowego SE-26 nastawiona już fabrycznie. W rozdziale Ustawianie zakresu czujnika w podpunkcie SE-26" prawidłowe ustawienie zostało opisane jeszcze raz. b. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. c. Wcisnąć klawisz Setup Kontrola: mruga dioda LED (3). Obsluga Plamka świetlna droga d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświecą się diody LED (12 i 8). e. Umieścić linię w środku plamki świetlnej. f. Wcisnąć klawisz F1. Plamka świetlna droga g. Plamkę świetlną ustawić całkowicie na podłoże. h. Wcisnąć klawisz F CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

25 USTAWIENIA PODSTAWOWE Belka LED wskazuje różnicę kontrastu. Przy zbyt małej różnicy kontrastu wskazywany jest meldunek błędu. (Mrugają diody zewnętrzne, lewa i prawa). j. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. WSKAZÓWKA: Regulacja odbywa się za pomocą linii wyboru czujnika (11). k. Teraz wykonać dostrojenie, jak to opisano w rozdziale Dostrajanie do uchwycenia środka linii. Obsluga CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

26 USTAWIENIA PODSTAWOWE Automatyczne dostrojenie Czułość regulacji, biegunowość i punkt zerowy czujnika dostrajane są automatycznie. WSKAZÓWKA: Automatyczne dostrojenie musi być wykonane przy zatrzymanej wstędze. W sytuacji, gdy czujnik liniowy SE-26 pracuje w trybie Regulacja środka linii", dla automatycznego dostrojenia należy wykonać dwa następujące dostrojenia czujników: - Dostrojenie dla uchwycenia środka linii." - i dodatkowo Dostrojenie dla uchwycenia krawędzi materiału lub krawędzi nadruku. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wielokrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (14). Kontrola: mruga LED (3). d. Wielokrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED właściwego czujnika. e. Umieścić wstęgę materiałową w polu widzenia czujnika w taki sposób, aż połowa pola widzenia czujnika zostanie zakryta. Środkowa dioda LED na belce diod LED świeci się, a dioda LED (7) w klawiszu ASC również świeci. Tak długo, jak mruga dioda LED (7), automatyczne dostrojenie nie jest możliwe. Dla umieszczenia wstęgi materiałowej w polu widzenia czujnika, można za pomocą klawisza + lub - zdalnie uruchomić napęd. f. Uruchomić automatyczne dostrojenie, WSKAZÓWKA: Układ rozpoczyna drgania. Punkt zerowy czujnika i optymalne wzmocnienie układu zostają ustawione. Po zakończeniu dostrajania wzmacniacz jest gotów do pracy w tym trybie. LUB Ustawienie przerwać. Automatyczne dostrojenie nie odbędzie się CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

27 USTAWIENIA PODSTAWOWE Przesuwanie punktu zerowego czujnika przy zatrzymanej wstędze Punktu zerowy czujnika przesuwany jest w polu widzenia czujnika. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (15). Kontrola: mruga dioda LED (3). d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED czujnika. e. Przy pomocy klawisza + lub - zmienić punkt zerowy czujnika. Belka diod LED wskazuje aktualne położenie punktu zerowego. Nowe nastawione wartości można rozpoznać dopiero po zmianie trybu pracy na AUTOMATYKA. Powrót do środka, jednocześnie wcisnąć klawisze F1- i F2. Dla ustawienia dalszych czujników powtarzać krok d. f. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Zmiana wzmocnienia układu przy zatrzymanej wstędze Wzmocnienie układu zmienia czułość regulacji napędu CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

28 USTAWIENIA PODSTAWOWE a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (16). Kontrola: mruga dioda LED (3). d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED czujnika. e. Przy pomocy klawisza + lub - zmienić punkt zerowy czujnika. Belka diod LED wskazuje aktualne położenie punktu zerowego. Nowe nastawione wartości można rozpoznać dopiero po zmianie trybu pracy na AUTOMATYKA. Powrót do środka, jednocześnie wcisnąć klawisze F1- i F2. Dla ustawienia dalszych czujników powtarzać krok d. f. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Zmiana kierunku regulacji Zmienia się kierunek regulacji ramy obrotowej, wzgl. napędu. Kierunek regulacji zależy od wybranego czujnika. Przy przetwarzaniu sygnału czujnika zmieniana jest biegunowość. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

29 USTAWIENIA PODSTAWOWE c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz Setup, aż zaświeci się dioda LED (17). Kontrola: mruga dioda LED (3). d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED czujnika. e. Przy pomocy klawisza + lub - zmienić punkt zerowy czujnika. Belka diod LED wskazuje aktualne położenie punktu zerowego. Nowe nastawione wartości można rozpoznać dopiero po zmianie trybu pracy na AUTOMATYKA. Dla ustawienia dalszych czujników powtarzać krok d. f. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Ustawianie pola widzenia czujnika Sensor Przy pomocy klawisza ASC uaktywniony zostaje określony zakres w polu widzenia czujnika (jest załączany lub wyłączany). Obszar ten musi zostać uprzednio odpowiednio ustawiony. Istnieją dwie możliwości nastawiania: albo strefa martwa albo zablokowanie: Strefa martwa: W przypadku, gdy wstęga znajduje się w strefie martwej, nie odbywa się żadna regulacja. Jeżeli natomiast wstęga znajduje się poza strefą martwą, regulacja następuje. Pole widzenia czujnika Zablokowanie Strefa martwa Zablokowanie: Pole widzenia czujnika jest ograniczany. W przypadku, gdy wstęga znajduje się w strefie ograniczonego obszaru widzenia czujnika, regulacja następuje.. jeżeli wstęga przekracza ograniczony obszar widzenia czujnika, regulacja nie odbywa się CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

30 USTAWIENIA PODSTAWOWE Ustawianie strefy martwej a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: dioda LED (3) mruga. d. Wcisnąć klawisz ASC. e. Kilkakrotnie wciskać klawisz czujnika, aż zaświeci się odpowiednia dioda LED czujnika. f. Równocześnie wcisnąć klawisz F1- i F2. Wybór ustawienia strefy martwej. g. Przy pomocy klawisza + lub - ustawić zakres strefy martwej. Im mniej diod LED świeci na belce LED, tym mniejszy jest obszar strefy martwej.. Dla ustawienia dalszych czujników, kontynuować krok e.. h. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Ustawianie zablokowania a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

31 USTAWIENIA PODSTAWOWE c. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: dioda LED (3) mruga. d. Wcisnąć klawisz ASC. e. Kilkakrotnie wciskać klawisz czujnika, aż zaświeci się odpowiednia dioda LED czujnika. f. Wcisnąć klawisz F1. Wybór zablokowania. g. Przy pomocy klawisza + lub - ustawić pierwszą stronę obszaru widzenia czujnika. Na belce diod LED świecą się diody graniczne obszaru widzenia czujnika: h. Wcisnąć klawisz F2. Wybór zablokowania. j. Przy pomocy klawisza + lub - ustawić drugą stronę obszaru widzenia czujnika. Na belce diod LED świecą się diody graniczne obszaru widzenia czujnika. Dla ustawienia dalszych czujników należy powtórzyć krok e. k. Ustawienia zachować LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. ZAGROŻENIE: Pomimo zablokowania napęd może poruszać się wskutek zewnętrznego oddziaływania sił CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

32 USTAWIENIA PODSTAWOWE Ustawianie zablokowania dla czujnika liniowego SE-26 Sposób postępowania, jak opisano uprzednio w Ustawianie zablokowania. Podczas wykonywania kroku e. wybrać. Podczas wykonywania kroku g. i j. ustawić granice, jak przedstawiono po lewej. Powtórzyć krok e. i wybrać. Podczas wykonywania kroku g. i j. ustawić granice, jak przedstawiono po lewej. Przy ustawianiu lewej granicy (klawisz F1) klawisz przytrzymać 10 sekund dłużej, aby być pewnym osiągnięcia maksymalnej ustawionej wartości. Ustawianie nadajnika wyśrodkowania Dla nadajnika wyśrodkowania ustawia się wzmocnienie układu i biegunowość. Wzmocnienie układu Zmienia się czułość zadziałania nadajnika wyśrodkowania. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd, który jest przyporządkowany nadajnikowi wyśrodkowania. Jeżeli dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz SETUP, aż dioda LED (16) zaświeci się. Kontrola: mruga dioda LED (3) CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

33 USTAWIENIA PODSTAWOWE d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz czujnika, aż zaświeci się dioda LED (2) trybu pracy WYŚRODKOWANIE. e. Przy pomocy klawisza + lub zmienić wzmocnienie układu. Belka diod LED pokazuje aktualne wzmocnienie układu.. Nowe nastawione wartości można rozpoznać dopiero po zmianie na tryb pracy Wyśrodkowanie. Wzmocnienie układu ustawić na 1, jednocześnie wcisnąć klawisze F1- i F2. f. Zachować ustawienia, LUB Przerwać ustawianie. Ustawienie nie zostanie zachowane. Biegunowość Kierunek regulacji ramy obrotowej, wzgl. napędu zostaje zmieniony. Kierunek regulacji zależy od wybranego nadajnika wyśrodkowania. Podczas przetwarzania sygnału nadajnika wyśrodkowania zmianie ulega biegunowość. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd, który jest przyporządkowany nadajnikowi wyśrodkowania. Jeżeli dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz SETUP, aż dioda LED (17) zaświeci się. Kontrola: mruga dioda LED (3). d. Kilkakrotnie wcisnąć klawisz -, aż zaświeci się dioda LED (2) trybu pracy Wyśrodkowanie. e. Przy pomocy klawisza + lub zmienić biegunowość. Belka LED pokazuje aktualną biegunowość. Nowe ustawione wartości są możliwe do rozpoznania dopiero po zmianie w tryb pracy WYŚRODKOWANIE CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

34 USTAWIENIA PODSTAWOWE f. Zachować ustawienia, LUB Przerwać ustawianie. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

35 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO Funkcja ta umożliwia indywidualne dopasowanie pulpitu sterowniczego do potrzeb Klienta. Poprzez wyłączanie niepotrzebnych trybów pracy zmniejsza się ilość błędnych wprowadzeń. Również wskutek istnienia obowiązujących lokalnych postanowień jest między innymi konieczne wyłączanie określonych funkcji dla poszczególnych trybów pracy CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

36 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO Ograniczenie wyboru czujników, wstrzymywanie funkcji wyśrodkowania W przypadku, gdy w urządzeniu produkcyjnym nie są potrzebne wszystkie przyłącza czujników, celowe jest ograniczenie wyboru czujników. Jest również sensowne wstrzymanie wyboru trybu pracy Wyśrodkowanie, gdy nie jest zainstalowany nadajnik wyśrodkowania. Możliwe do z(de)aktywowania tryby czujników: Krawędź po lewej Krawędź po prawej Obie krawędzie (suma / różnica) Linia Krawędź linii Oba rodzaje linii (suma / różnica) Wyśrodkowanie a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć klawisz Setup. d. Równocześnie wcisnąć klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. e. Wielokrotnie naciskać klawisz czujnika, aż wskazany zostanie (de) aktywowany tryb czujnika lub tryb pracy Wyśrodkowanie. Kontrola: mrugają diody LED (8, 13). f. Przez wciśnięcie klawisza F1 wybrany tryb pracy zostaje uaktywniony lub zdeaktywowany. Dioda LED (4) wskazuje stan aktywowany. W sytuacji, gdy dwa sygnały czujników zostają powiązane, można przy pomocy klawisza + lub - wybrać między tworzeniem sum i różnic. Tworzenie sum dla pozycjonowania czujnika. Tworzenie różnic dla regulacji środka wstęgi CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

37 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO Dla załączania i wyłączania dalszych trybów czujnika lub funkcji wyśrodkowania kontynuować krok e. g. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać Ustawienie nie zostanie zachowane Załączanie / Wyłączanie ręcznego przemieszczania napędów Klawisz +/- umożliwia ręczne przemieszczanie napędów w trybach pracy Automatyka, Wyśrodkowanie i Ręcznie. Ta funkcja może zostać załączona lub wyłączona w każdym z tych trybów pracy. Efektem ubocznym jest to, że wszystkie punkty zerowe czujników wybranego napędu są ustawiane na środek. Następnie można ponownie przesunąć punkt zerowy czujnika. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć przycisk Setup. d. Równocześnie wcisnąć klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. e. Wcisnąć przycisk Setup. Kontrola: mrugają diody LED (1, 2, 3, 13). f. Przez wciśniecie klawisza F załączana jest lub wyłączana funkcja klawisza +/-. Dioda LED w klawiszu F wskazuje stan załączenia. Obowiązuje przy tym następujące przyporządkowanie: Klawisz F1 dla trybu pracy Automatyka. Klawisz F2 dla trybu pracy Wyśrodkowanie. Klawisz F3 dla trybu pracy RĘCZNIE CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

38 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO g. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Przyporządkowanie klawisza +/- i kierunku ruchu Ustawić przyporządkowanie kierunku ruchu napędu do klawisza +/-. Efektem ubocznym jest to, że wszystkie punkty zerowe czujników wybranego napędu ustawiane są na środek. Następnie można punkt zerowy czujników przesunąć ponownie. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć przycisk Setup. d. Równocześnie wcisnąć klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. e. Wcisnąć przycisk Setup. Kontrola: mrugają diody LED (1, 2, 3, 13). f. Przy pomocy klawisza +/- ustawić przyporządkowanie kierunku ruchu CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

39 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO Świecąca dioda LED na belce LED wskazuje aktualne przyporządkowanie. g. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Przyporządkowanie kierunku wskazywania belki diod LED W trybie pracy AUTOMATYKA i RĘCZNIE belka diod LED wskazuje ruch wstęgi w obrębie pola widzenia czujnika. Przyporządkowanie kierunku wskazania w stosunku do ruchu wstęgi można zmieniać dla każdego czujnika niezależnie. WSKAZÓWKA:í Zanim te przyporządkowanie ulegnie zmianie, należy prawidłowo ustawić kierunek regulacji napędu i przyporządkowanie klawisza +/-, ponieważ oba te ustawienia również mają wpływ na kierunek wskazania. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć przycisk Setup. d. Równocześnie wcisnąć klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. e. Wcisnąć trzykrotnie przycisk Setup. Kontrola: mrugają diody LED (1, 2, 3, 13). f. Wybrać czujnik CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

40 DOPASOWANIE PULPITU STEROWNICZEGO g. Przy pomocy klawisza + lub zmienić kierunek wskazywania. Dla nastawienia dalszych czujników powtarzać krok f. h. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

41 USTAWIENIA KODERA USTAWIENIA KODERA Urządzenie CDP-01 oferuje opcję wyposażenia każdego napędu we własny nadajnik drogi (koder) dla uchwycenia pozycji. Tym samym staje się możliwe nadzorowanie i oszacowywanie pozycji. W najczęstszych zastosowaniach koder używany jest w połączeniu z urządzeniem do pozycjonowania czujnika. Z reguły ustawienia kodera wykonywane są fabrycznie, w ten sposób, że ustawianie zera nie jest potrzebne. Przy dostawach części zamiennych takie wstępne ustawienie urządzenia CDP-01 nie jest zazwyczaj wykonywane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

42 USTAWIENIA KODERA Ustalanie współrzędnych drogi jazdy. Ograniczanie skoku omezení zdvihu Wewnętrzne współrzędne drogi przemieszczania się pozycji wybranego napędu są ustawione i znormalizowane. Droga przejazdu, wzgl. Skok napędu jest ograniczony. WSKAZÓWKA Nadajnik wyśrodkowania musi znajdować się w ograniczonym obszarze przemieszczania się, aby również w trybie pracy Wyśrodkowanie osiągnąć położenie wyśrodkowania. ZAGROŻENIE Przez zmianę lub skasowanie ograniczenia skoku mogą powstać nowe miejsca ścinania lub ściskania i / lub mogą zostać uszkodzone lub zniszczone zderzaki mechaniczne. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Ustawić tryb pracy WYŚRODKOWANIE i odczekać, aż położenie wyśrodkowania zostanie osiągnięte. d. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. e. Wcisnąć klawisz Setup. f. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13).. g. Wcisnąć klawisz ASC. Kontrola: mruga dioda LED (7,13). W sytuacji, gdy mrugają diody LED klawiszy F1-, F2- i F3, położenie wyśrodkowania nie zostało osiągnięte. Ustawienie nie jest możliwe. Wcisnąć równocześnie klawisze F1- i F2, dzięki czemu skasowane zostaną ewentualnie istniejące ograniczenia skoku. Wcisnąć klawisz Automatyki (1) i powtórzyć proces ze szczególnym przestrzeganiem punktu c. h. Przy pomocy klawiszy + lub przejechać na pierwszą pozycję maksymalną. Pierwsza pozycja maksymalna w przypadku urządzeń do pozycjonowania czujników oznacza przemieszczanie się w kierunku przeciwnym do środka maszyny CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

43 USTAWIENIA KODERA 9 Pierwsza pozycja maksymalna w przypadku ramy obrotowej oznacza przemieszczanie się w kierunku strony napędu maszyny. 9-3 j. Poprzez wciśnięcie klawisza F1 wartość dla tej pozycji zostanie uchwycona (ograniczenie skoku 1). k. Przy pomocy klawisza + lub - przemieścić się na drugą pozycję maksymalną. Druga pozycja maksymalna w przypadku urządzeń do pozycjonowania czujników oznacza przemieszczanie się w kierunku środka maszyny. Druga pozycja maksymalna w przypadku ramy obrotowej oznacza przemieszczanie się w kierunku strony obsługi maszyny. l. Przez wciśniecie klawisza F2 wartość dla tej pozycji zostanie uchwycona (ograniczenie skoku 2). m. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Dostrajanie kodera Wartość kodera i skok napędu są wzajemnie dostrajane dla wyrównania tolerancji mechanicznych. WSKAZÓWKA Te dostrojenie powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy wyraźnie jest to wymagane w odrębnym specyficznym dla Klienta rozdziale dokumentacji maszyny. Dostrojenie kodera odbywa się w dwóch krokach: 1: Na CDP-01 ustalany jest odcinek dystansu. 2: ustalany odcinek dystansu jest dokładnie przebywany i zapamiętywany. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

44 USTAWIENIA KODERA c. Wcisnąć klawisz Setup. d. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13). e. Wcisnąć klawisz ASC. Kontrola: mruga dioda LED (7, 13). f. Wcisnąć klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (6, 7, 13).. g. Przez wielokrotne wciśnięcie klawisza F3 ustalony zostaje odcinek dystansowy. Na belce diod LED jest widoczny, patrz Lista wyboru dystansów poniżej. h. Przy pomocy klawisza + lub - przemieścić układ do punktu początkowego odcinka dystansowego. j. Wcisnąć klawisz F1. Punkt początkowy odcinka dystansowego zostaje zachowany. Przy pomocy ołówka zaznaczyć punkt początkowy. k. Przy pomocy klawisza + lub dokładnie przebyć odcinek, który uprzednio został ustalony za pomocą klawisza F3. l. Wcisnąć klawisz F2. Punkt końcowy odcinka dystansowego zostaje zachowany. W sytuacji, gdy mrugają lewe i prawe zewnętrzne diody LED belki diodowej, wtedy obszar dostrajania został przekroczony. Ustawianie nie jest możliwe. Potrzebne są zmiany mechaniczne. Równocześnie wcisnąć klawisz F1- i F2, powoduje to cofnięcie na wartość 0,05 mm na każdy impuls kodera. m. Ustawienie zachować, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

45 USTAWIENIA KODERA Lista wyboru dystansów (dla koderów o rozdzielczości 0,05mm) Dla osiągnięcia lepszej dokładności wybrać należy największy możliwy odcinek. Belka LED Odcinek 10 mm 20 mm 40 mm 80 mm 120 mm 240 mm 450 mm 900 mm 1300 mm 1800 mm 2600 mm Ustawianie wartości minimalnej i maksymalnej Obok ograniczenia skoku dla poszczególnych napędów w urządzeniu CDP-01 istnieje jeszcze jeden układ do nadzoru wartości kodera. Może on nadzorować wartości sum lub różnic wielu koderów i tym samym pozycję napędów w relacji wzajemnej. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy CDP-01 został do tego celu specjalnie skonfigurowany. Ten nadzór kodera może, w zależności od konfiguracji, blokować napęd lub wytwarzać sygnał, który jest do dyspozycji na wtyczce (-X7). Typowe zastosowania przy urządzeniach do pozycjonowania czujników z dwoma niezależnie od siebie sterowanymi czujnikami: nadzór szerokości wstęgi lub ochrona przed kolizją czujników. WSKAZÓWKA: Te dostrojenie potrzebuje być wykonane tylko wtedy, gdy jest to wymagane w odrębnym, specyficznym dla Klienta odcinku dokumentacji maszyny. Ustawienia do ustalenia współrzędnych drogi przemieszczania, ograniczania skoku muszą zostać zakończone (patrz powyżej) CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

46 USTAWIENIA KODERA Ustawianie wartości minimalnej, np. ochrony przed kolizją a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wstępnie ustawić odnośne napędy. c. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. d. Wcisnąć klawisz Setup. e. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13). f. Wcisnąć klawisz ASC. Kontrola: mruga dioda LED (7, 13). g. Wcisnąć 2 razy klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (7,13, lewa LED na belce LED).. h. Przy pomocy klawisza + lub - ustawić napęd w pożądanym miejscu. Na przykład przy urządzeniu do pozycjonowania czujników na minimalny dystans, przy którym układ ochrony przed kolizją powinien wyłączać napęd. W sytuacji, gdy już aktywna wartość graniczna przeszkadza pożądanemu pozycjonowaniu napędu, należy jednocześnie wcisnąć klawisz F1 i F2 oraz kontynuować ustawianie w punkcie m. Zachowanie ustawienia. Następnie rozpocząć od punktu a. j. Przez wciśnięcie klawisza F1 wartość zostaje ustalona. Równocześnie wcisnąć klawisz F1 i F2, powoduje to cofnięcie wartości tak, że funkcja zostaje wyłączona. k. Przez wciśnięcie klawisza F2 można załączać i wyłączyć funkcję Blokowanie napędu. Diody LED w klawiszu F2 świecą w stanie wyłączonym. W stanie wyłączonym wytwarzany jest jedynie sygnał wewnętrzny, który, w zależności od skonfigurowania, jest do dyspozycji na wtyczce X7. l. Przez wciśnięcie klawisza F3 ustala się, czy funkcja blokowania przeszkadza dalszemu przemieszczaniu się napędu na lewo lub na prawo CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

47 USTAWIENIA KODERA Prawidłowe ustawienie daje się ustali tylko przez zachowanie (patrz punkt m.) i przetestowanie m. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane. Ustawianie wartości maksymalnej, np. maksymalnej szerokości wstęgi a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wstępnie ustawić odnośne napędy. c. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. d. Wcisnąć klawisz Setup. e. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. Kontrola: mruga dioda LED (13). f. Wcisnąć klawisz ASC. Kontrola: mruga dioda LED (7, 13). g. Wcisnąć trzykrotnie klawisz Setup. Kontrola: mruga dioda LED (7,13, lewa LED na belce LED).. h. Przy pomocy klawisza + lub - przemieścić napęd w pożądane miejsce. Na przykład urządzenie do pozycjonowania czujników przemieścić na maksymalny dystans, przy którym może zostać wywołany alarm szerokości wstęgi CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

48 USTAWIENIA KODERA W sytuacji, gdy aktywna wartość graniczna przeszkadza pożądanemu ustawieniu napędu, wcisnąć jednocześnie klawisze F1 i F2 i kontynuować postępowanie wg punktu m. Ustawienia zachować. Następnie rozpocząć znowu od punktu a. j. Przez wciśnięcie klawisza F1wartość zostaje utrzymana. Równocześnie wcisnąć klawisz F1 i F2, powoduje to cofnięcie wartości tak, aby wyłączyć działanie funkcji. k. Przez wciśnięcie klawisza F2 można załączyć i wyłączyć funkcję Blokowanie napędu. Dioda LED w klawiszu F2 świeci w stanie wyłączonym. W stanie wyłączonym wytwarzany jest jedynie sygnał wewnętrzny, który w zależności od skonfigurowania jest do dyspozycji na wtyczce X7. Klawisz F2 przestawia tą samą wewnętrzną wartość, jak opisano to uprzednio przy ustawianiu wartości minimalnej. l. Przez wciśnięcie klawisza F3 ustala się, czy funkcja blokowania zapobiega dalszemu przemieszczaniu się napędu w lewo lub w prawo. Prawidłowe ustawienie można ustalić tylko poprzez zachowanie (patrz punkt m.) i przetestowanie. Klawisz F3 przestawia tą samą wartość wewnętrzną, jak opisano to poprzednio w Ustawianie wartości minimalnej. m. Zachować ustawienie, LUB Ustawienie przerwać. Ustawienie nie zostanie zachowane CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

49 USTAWIENIA SPECJALNE USTAWIENIA SPECJALNE Z reguły CDP-01 nie wymaga żadnych ustawień specjalnych. W przypadku, gdy jest to konieczne, można przeprowadzić pomimo to jeszcze następujące specjalne ustawienia: Konfigurowanie pulpitu sterowniczego RGPC. Ustawianie maksymalnej prędkości napędów. Dopasowanie czułości układu prędkości wstęgi (OPCJONALNIE). Ustawienie adresów bus dla seryjnej komunikacji danych. Konfigurowanie wyjść alarmów. Ustawianie oscylacji CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

50 USTAWIENIA SPECJALNE Konfigurowanie funkcji RGPC Pulpity sterownicze RGPC-20 i RGPC-21 są to urządzenia wchodzące w skład programu wyposażenia CDP-01 i służą do przesuwania punktu regulacji w polu widzenia czujnika i do zdalnego przestawiania napędów w trybie pracy RĘCZNIE. Efektem ubocznym tego jest ustawienie na środek wszystkich punktów zerowych czujników wybranych napędów. Następnie punkt zerowy czujnika można ponownie przesunąć. Możliwości przestawiania: ZAŁĄCZANIE i WYLĄCZANIE funkcji zdalnego przestawiania w trybie pracy RĘCZNIE i WYŚRODKOWANIE. Wybór obszaru przesuwania w polu widzenia czujnika. Przyporządkowanie klawiszy do kierunku ruchu napędu. a. Ustawić tryb pracy RĘCZNIE. b. Wybrać napęd. W sytuacji, gdy dioda LED (3) już nie świeci, powtórzyć krok a. c. Wcisnąć klawisz Setup. d. Wcisnąć równocześnie klawisz +/-. e. Wcisnąć dwukrotnie klawisz Setup. Kontrola: mrugają diody LED (2, 3, 13). f. Przez wciśnięcie klawisza F1 można załączać i wyłączać klawisze RGPC dla trybu pracy RĘCZNIE i WYŚRODKOWANIE. Dioda LED w klawiszu F1 świeci w stanie załączenia. g. Przez wciśnięcie klawisza F2 można ustawiać zakres przesuwania RGPC na 40 %. Dioda LED w klawiszu F2 w tym przypadku świeci. Przy wyłączonej diodzie LED działa wartość wstępnie ustawiona fabrycznie. Dla czujników krawędzi wstęgi o małym polu widzenia zakres przesuwania jest ustawiony zazwyczaj na 81 %. h. Przez wciśnięcie klawisza + lub można zmienić przyporządkowanie klawiszy RGPC. Belka LED wskazuje przyporządkowanie klawiszy. +LED = Ustawienie wstępne. -LED = zamienione przyporządkowanie klawiszy CDP-01 / Oprogramowanie sprzętowe wersja 2.x FIG

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne]

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne] Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE [Prędkości maksymalne] - Podniesienie Silnika - Przejazd silnika do krańcówki OSI-Y MIN - Cofnięcie Pasa jeśli czujnik optyczny

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Smoove Uno IB+ Instrukcja użytkownika

Smoove Uno IB+ Instrukcja użytkownika www.somfy.pl Smoove Uno IB+ PL Instrukcja użytkownika Przed instalacja należy przeczytać i stosować się do niniejszej instrukcji. Niewłaściwa instalacja może wyrządzić poważne szkody. Smoove Uno IB+ jest

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu!

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! Revio-868 P Nr 28 410.0006 e l e r o CE 0682 Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! 1 / PL Spis Treści Opis urządzenia...3 Zasady bezpieczeństwa...4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESH INTELLIVENT. Nowe funkcje 2011. 1 Ciągła praca z ustawianą prędkością i zachowaną funkcją timera.

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESH INTELLIVENT. Nowe funkcje 2011. 1 Ciągła praca z ustawianą prędkością i zachowaną funkcją timera. INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESH INTELLIVENT PL Nowe funkcje 2011 1 Ciągła praca z ustawianą prędkością i zachowaną funkcją timera. 2 Funkcja pauzy realizowana za pomocą włącznika chwilowego. 3 Wybór jednego z

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Busch-Welcome do mybusch-jaeger Połączenie w kilku krokach

Busch-Welcome do mybusch-jaeger Połączenie w kilku krokach Busch-Welcome do mybusch-jaeger Połączenie w kilku krokach 1. Rejestracja i logowanie w portalu mybusch-jaeger. 2. Połączenie bramy sieciowej IP z portalem mybusch-jaeger. 3. Instalacja aplikacji Welcome

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz OZ NPIĘCIU 0 V/50 Hz MOTOS NPĘD UOWY MEDI E - Z WUDOWNYM ODIONIKIEM DIOWYM,ELEKTONICZNYMI KŃCÓWKMI, FUNKCJĄ ŁGODNEGO ZTZYMNI, DODTKOWĄ POZYCJĄ KOMFOT OZ MECHNIZMEM PZECIĄŻENIOWYM INSTUKCJ MONTŻU, OSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

EASYPARK 4 SENSOROWY, BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PARKOWANIA WERSJA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM

EASYPARK 4 SENSOROWY, BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PARKOWANIA WERSJA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM EASYPARK 4 SENSOROWY, BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PARKOWANIA WERSJA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM Instrukcja obsługi i montażu PRZECZYTAĆ PRZED MONTAŻEM URZĄDZENIA WŁAŚCIWOŚCI System włącza się automatycznie podczas

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP. ProductUpdate

Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP. ProductUpdate Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP ProductUpdate 2013 Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP IInstrukcjja do ćwiczeń SPIS TREŚCI Laboratorium praktyczne O laboratorium

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Głowice obrotowe VDR-S AV

Głowice obrotowe VDR-S AV Głowice obrotowe VDR-S AV 1 Głowice obrotowe VDR-S AV 2000 2005 AL-NET Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne w momencie jej publikacji. Firma AL-NET Sp. z o.o. zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

TRUST 850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER

TRUST 850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Odinstalowanie starych sterowników i urządzeń (3.1) 2. Instalacja sterownika w Windows (3.2) 3. Instalacja programu DirectX 8.1 w Windows (3.3) 4. Podłączanie

Bardziej szczegółowo

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 9 8 7 6 5 1 2 4 3 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 6 Zielony wskaźnik ładowania 7 Mini złącze USB 8 Zaczep mocujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo