TTK 171 ECO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TTK 171 ECO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-PL"

Transkrypt

1 TTK 171 ECO PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-PL

2

3 Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Informacje dotyczące urządzenia Bezpieczeństwo Montaż Transport...05 Uruchomienie...05 Obsługa...06 Błędy i usterki...09 Konserwacja Utylizacja Deklaracja zgodności...15 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Symbole Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny! Wskazuje na zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny, mogące prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Wskazówka dotycząca odpowiedzialności prawnej Ta publikacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania. Żadna część niniejszej publikacji nie może być w jakiejkolwiek formie obrabiana, powielana lub rozpowszechniana albo obrabiana elektronicznie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy TROTEC. Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy handlowe zostały wykorzystane w treści bez gwarancji prawa do dowolnego wykorzystania oraz zgodnie z pisownią stosowaną przez producenta. Wszystkie znaki towarowe są zastrzeżone. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz zmian kształtu/kolorów w ramach procesu ulepszeń produktu. Zakres dostawy może różnić się od zawartości ilustracji. Poniższy dokument został opracowany z zachowaniem należytej staranności. TROTEC nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści instrukcji obsługi lub jej niekompletność. TROTEC Niebezpieczeństwo! Wskazuje na zagrożenie wystąpienia wypadków z uczestnictwem osób. Ostrożnie! Wskazuje na zagrożenie wystąpienia szkód materialnych. Aktualna wersja tej instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 1

4 Informacje dotyczące urządzenia Opis urządzenia Urządzenie służy do osuszania pomieszczeń wykorzystując mechanizm kondensacji. Wentylator zasysa wilgotne powietrze przez wlot powietrza (9) oraz przez filtr powietrza i tłoczy je do parownika i znajdującego się za nim skraplacza. Skraplacz o niskiej temperaturze powietrza powoduje schłodzenie powietrza poniżej punktu rosy. Zawarta w powietrzu para wodna skrapla się na ożebrowaniu parownika. W skraplaczu schłodzone, osuszone powietrze zostaje ponownie ogrzane i wyprowadzone przez wylot powietrza. W ten sposób osuszone powietrze jest ponownie mieszane z powietrzem wewnątrz pomieszczenia. W wyniku ciągłej recyrkulacji powietrza przez urządzenie, następuje zmniejszenie wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia. W zależności od temperatury wewnątrz pomieszczenia oraz wilgotności względnej, kondensat wody skrapla się w zbiorniku kondensatu (6). W przypadku całkowitego napełnienia się zbiornika kondensatu (6) włączana jest kontrolka na wyświetlaczu panelu sterowania (2) i urządzenie wyłącza się. Kontrolka wyłączy się dopiero po opróżnieniu i ponownym zamontowaniu zbiornika kondensatu (6). Skondensowana woda może być także odprowadzana za pomocą węża. Urządzenie umożliwia obniżenie względnej wilgotności powietrza do poziomu ok. 30 %. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach mieszkalnych, roboczych, formowych, piwnicach, kuchniach oraz warsztatach, a także w halach magazynowych i na budowach. Ze względu na wytwarzane w czasie pracy ciepło, temperatura pomieszczenia może wzrosnąć o około 1 do 3 C. Widok urządzenia Nr Oznaczenie 1 Uchwyt transportowy 2 Panel sterowania 3 Kółko transportowe 4 Przelot węża kondensatu 5 Wylot powietrza 6 Zbiornik kondensatu 7 Przewód zasilania sieciowego 8 Mocowanie przewodu 9 Wlot powietrza z filtrem 2 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

5 Dane techniczne Parametr Schemat elektryczny Wartość Model TTK 171 ECO Wydajność osuszania 50 l / 24 godz. Temperatura pracy 5 C do 32 C Zakres roboczy względnej wilgotności powietrza 20 % do 90 % wilgotności względnej Ilość powietrza 450 m 3 /h Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz Pobór mocy 700 W Pobór prądu 3,6 A Bezpiecznik zasilania 16 A Zbiornik kondensatu 6,6 l Środek chłodzący R410A Ilość środka chłodzącego 400 g Masa 36,5 kg Wymiary (wys. x gł. x szer.) 900 x 535 x 453 mm Minimalna odległość do ścian / A: góra: 50 cm przedmiotów B: tył: 50 cm C: bok: 50 cm D: Przód: 50 cm Poziom ciśnienia akustycznego 52 db(a) (pomiar w odległości 1 m) Wyposażenie dodatkowe Nazwa Numer części Adapter (wspornik) Wąż TF-L 160 (l = 6 m) PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 3

6 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca pracy urządzenia! Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje zagrożenie wybuchem. Nie eksploatuj urządzenia w atmosferze zanieczyszczonej olejem, siarką, chlorem lub solą. Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń. Ustaw urządzenie na płaskim, poziomym podłożu. Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są drożne. Upewnij się, że wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub niedrożny luźnymi obiektami. W żadnym wypadku nie wkładaj żadnych przedmiotów lub rąk do wnętrza urządzenia. W trakcie pracy urządzenia nie przykrywaj ani nie przesuwaj go. Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne przewody elektryczne urządzenia są zabezpieczone przez uszkodzeniami (np. przez zwierzęta). Dobierz przedłużacz uwzględniając moc urządzenia, konieczną długość oraz przeznaczenie urządzenia. Unikaj przeciążenia elektrycznego. Przewoź urządzenie wyłącznie po uprzednim opróżnieniu zbiornika kondensatu. Usuwaj nagromadzony kondensat. Nie pij kondensatu. Zagrożenie zdrowia! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie TTK 171 ECO może być wykorzystywane wyłącznie do osuszania i zmniejszania poziomu wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń, przy zachowaniu odpowiednich danych technicznych. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem Nie ustawiaj urządzenia na wilgotnym lub zalanym podłożu. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy na zewnątrz ani do osuszania powierzchni przestrzeni zalanych w wyniku uszkodzenia instalacji hydraulicznej lub powodzi. Nie układaj na urządzeniu mokrych przedmiotów, jak np. mokre części garderoby, w celu ich ususzenia. Samodzielne przeróbki urządzenia są zabronione. Kwalifikacje użytkownika Użytkownicy korzystający z urządzenia muszą: znać ryzyka wynikające z eksploatacji urządzeń elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotności powietrza. gruntownie zaznajomić się z treścią instrukcji obsługi, w szczególności z rozdziałem Bezpieczeństwo. Inne zagrożenia Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny! Czynności dotyczące instalacji elektrycznej mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany zakład elektryczny. Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw urządzenia wyciągnij wtyczkę zasilania elektrycznego z gniazda! Niebezpieczeństwo! Urządzenia nie są zabawkami i nie mogą być przekazywane dzieciom. Niebezpieczeństwo! W przypadku nieprawidłowego zastosowania tego urządzenia może dojść do powstania dodatkowego zagrożenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie personelu! Niebezpieczeństwo! Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego w bezładzie. Może stać on się niebezpieczną zabawką dla dzieci. Ostrożnie! W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia nigdy nie eksploatuj go bez filtrów powietrza! W sytuacji awaryjnej 1. W sytuacji awaryjnej wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazda. 2. Nie podłączaj uszkodzonego urządzenia do zasilania. 4 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

7 Montaż Przykręć uchwyt po obu stronach urządzenia. Po każdorazowym transportowaniu urządzenia zastosuj się do następujących wskazówek: 1. Ustaw urządzenie w pozycji pionowej. 2. Włącz urządzenie po upłynięciu godziny od jego ustawienia! Magazynowanie Urządzenie, które aktualnie nie jest eksploatowane, przechowuj z zachowaniem następujących warunków: Niska wilgotność, Zadaszone pomieszczenie, W pozycji pionowej, w miejscu wolnym od kurzu lub bezpośredniego nasłonecznienia, W razie potrzeby zastosuj pokrowiec z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, chroniący urządzenie przed kurzem. Temperatura składowania powinna leżeć w zakresie temperatur, podanym w rozdziale Dane techniczne. Uruchomienie Transport Przesuwanie urządzenia jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch rolek i uchwytu. Przed każdorazowym transportowaniem urządzenia zastosuj się do następujących wskazówek: Zamontuj filtr Przed uruchomieniem urządzenia zamontuj filtr powietrza. A. 1. Wyłącz urządzenie za pomocą włącznika zasilania. 2. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka. 3. Opróżnij zbiornik kondensatu. Zwróć uwagę na resztki kondensatu w postaci kropel. 4. Nie przechylaj urządzenia o kąt większy niż 45 ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprężarki. B. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 5

8 Obsługa Elementy sterowania Ustawianie W trakcie ustawiania urządzenia zastosuj się do wskazówek dotyczących minimalnej odległości do innych przedmiotów zgodnie z rozdziałem Dane techniczne. A DEFROST 10 Humidity% DEHUMIDIFIER 88 HUMI DEHU FULL RUN RH % 88 h TIME OFF TIME ON 11 Power 12 Time Delay Start Hour.+ Industrial Dehumidifier Humi.+ Humi.- B C C D DEHUMIDIFIER Ustaw urządzenie na płaskim, poziomym podłożu. Ustaw urządzenie w miarę możliwości na środku pomieszczenia i zachowaj odpowiednią odległość od źródeł ciepła. Przy ustawianiu urządzenia w szczególności w pomieszczeniach takich jak kuchnie, łazienki itp., zastosuj odpowiednie elektryczne zabezpieczenie przeciwupływowe (wyłącznik różnicowoprądowy). Sprawdź, czy zastosowane przedłużacze są całkowicie rozwinięte. Wskazówki dotyczące wydajności osuszania Wydajność osuszania zależy od: układu pomieszczenia temperatury pomieszczenia wilgotności względnej powietrza Im wyższa temperatura powietrza i wilgotność względna, tym wyższa jest wydajność osuszania. Przy zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń wystarczające jest utrzymanie wilgotności względnej na poziomie 50 %-60 %. W przypadku magazynów i archiwów, wilgotność względna nie powinna przekraczać wartości 50 %. DEFROST HUMI RUN RH % Nr Elementy sterowania 10 Wyświetlacz 11 Przycisk Power: Służy do włączania lub wyłączania urządzenia albo uruchamiania trybu automatycznego. 12 Przycisk Timer: Służy do uruchamiania trybu programowania czasów włączenia i wyłączenia trybu automatycznego. 13 Przycisk ze znakiem minus: Zmniejszenie procentowej wartości zadanej wilgotności powietrza. W trybie programowania timera zmniejszenie czasu uruchomienia i zatrzymania w kroku godzinowym. 14 Przycisk ze znakiem plus: Zwiększenie procentowej wartości zadanej wilgotności powietrza. W trybie programowania timera zwiększenie czasu uruchomienia i zatrzymania w kroku godzinowym. 15 Symbol DEFROST: Świeci ciągle. Jej włączenie oznacza aktywność automatycznego odmrażania. 16 Wskaźnik stanu pracy: RUN (żółty): Urządzenie jest gotowe do pracy. HUMI (niebieski): Osiągnięto wartość zadaną osuszania. 17 Wskazanie wilgotności powietrza w procentach. Wartość zadana: Wskaźnik błyska w trakcie programowania. Wartość rzeczywista: wskazanie ciągłe. 18 Wskazanie osuszania, z funkcją błyskania 19 Wskazanie godzin: Oznacza zaprogramowaną godzinę włączenia lub wyłączenia urządzenia w trybie automatycznym. 20 Wł./wył. wskazania Timera: TIME OFF: oznacza aktywację czasu wyłączenia w trybie automatycznym. TIME ON: oznacza aktywację czasu włączenia w trybie automatycznym. 21 Wskazanie wentylatora, z funkcją błyskania DEHU TIME OFF TIME ON 20 FULL h 19 6 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

9 Włącz urządzenie Wskazówka: Przed ponownym włączeniem urządzenia odczekaj 3 minuty (np. po opróżnieniu zbiornika kondensatu). C. Po włączeniu urządzenie pracuje automatycznie aż do wyłączenia przez czujnik napełnienia zbiornika kondensatu lub za pomocą wyłącznika. Wentylator pracuje ciągle aż do wyłączenia urządzenia. Unikaj pozostawiania otwartych drzwi i okien. 1. Upewnij się, że pusty zbiornik kondensatu został prawidłowo zamontowany. W przeciwnym wypadku urządzenie nie będzie działać! 2. Włącz wtyczkę do gniazda zasilania z zabezpieczeniem. 3. Naciśnij przycisk Power (11). Wskaźnik stanu pracy RUN zostanie włączony. Urządzenie jest gotowe do pracy. Ustaw wybrany poziom wilgotności powietrza za pomocą przycisków ze znakiem plusa (14) lub minusa (13). Zastosowanie węża odpływowego przyłączonego do zaworu kondensatu D. 10 mm A. B. E. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 7

10 Ciągły tryb pracy W trybie ciągłym urządzenie osusza powietrze stale i niezależnie od poziomu wilgotności. Praca trwa aż do wyłączenia albo uzyskania zaprogramowanej wartości wilgotności powietrza. W celu uruchomienia pracy w trybie ciągłym, wybierz wartość zadaną wilgotności powietrza na poziomie < 30 %. Podłączanie adaptera i węża (opcja) A. Ustawianie Timera Timer może zostać ustawiony na dwa sposoby. Urządzenie włącza się automatycznie o określonej godzinie. Urządzenie wyłącza się automatycznie o określonej godzinie. W celu zaprogramowania włączenia się urządzenia o określonej godzinie wykonaj następującą procedurę: 1. Naciśnij przycisk Timera (12) jeden raz. 2. Ustaw żądany czas pracy za pomocą przycisków plus (14) lub minus (13) w kroku godzinowym aż do automatycznego włączenia urządzenia. 3. Kolejny raz naciśnij przycisk Timera w celu zaprogramowania podanych ustawień. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyjście z menu. 4. Naciśnij przycisk zasilania Power (11) w celu uruchomienia trybu automatycznego. 5. Urządzenie włączy się samoczynnie po określonym czasie. Praca urządzenia będzie trwała aż do upłynięcia zaprogramowanego czasu lub do ręcznego wyłączenia urządzenia. W celu zaprogramowania wyłączenia się urządzenia o określonej godzinie wykonaj następującą procedurę: 1. Dwukrotnie naciśnij przycisk Timera (12). 2. Ustaw żądany czas pracy za pomocą przycisków plus (14) lub minus (13) w kroku godzinowym aż do automatycznego wyłączenia urządzenia. 3. Ponownie naciśnij przycisk Timera (12) w celu wyjścia z menu ustawień. Automatyczne odmrażanie Praca w niskiej temperaturze otoczenia może spowodować zamarznięcie parownika. Urządzenie wykona automatyczne odmrażanie. Czas trwania tej operacji nie jest stały. W trakcie automatycznego odmrażania nie wyłączaj urządzenia. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka. Funkcja pamięci Memory W przypadku krótkotrwałego zaniku zasilania urządzenie zachowuje zaprogramowane wartości zadane. Czasy uruchomienia i zatrzymania trybu automatycznego nie zostają zapamiętane. B. Wycofanie z eksploatacji 1. Naciśnij przycisk zasilania Power (11) w celu wyłączenia urządzenia. 2. Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękami. 3. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka. 4. Opróżnij zbiornik kondensatu. Zwróć uwagę na resztki kondensatu w postaci kropel. 5. Oczyść urządzenie, a w szczególności filtr powietrza, stosując się do wskazówek zawartych w rozdziale Konserwacja. 6. Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziałem Magazynowanie. 8 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

11 Błędy i usterki Prawidłowość działania urządzenia została wielokrotnie sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku wystąpienia usterek przeprowadź czynności kontrolne według poniższej listy: Urządzenie nie pracuje prawidłowo mimo przeprowadzenia wszystkich czynności kontrolnych? Dostarcz urządzenie do zakładu wykwalifikowanego w naprawie urządzeń klimatyzacyjnych lub do firmy TROTEC. Wskazówka! Urządzenie jest wyposażone w timer zabezpieczający. Opóźnienie włączenia i wyłączenia może trwać do 3 minut. Urządzenie nie pracuje: Sprawdź podłączenie zasilania. Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona. Sprawdź, czy zbiornik kondensatu jest prawidłowo osadzony. Sprawdź, czy zbiornik kondensatu nie jest przepełniony, w razie potrzeby opróżnij go. Kontrolka FULL nie może pojawić się na wyświetlaczu (10). Przed ponownym włączeniem urządzenia odczekaj 10 minut. Jeżeli urządzenie nie zacznie pracować, zleć kontrolę techniczną systemu elektrycznego pracownikom wykwalifikowanym w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub firmie TROTEC. Urządzenie pracuje lecz nie dochodzi do gromadzenia się kondensatu: Sprawdź, czy pływak zbiornika kondensatu nie jest zabrudzony. W razie potrzeby oczyść zbiornik kondensatu. Pływak musi poruszać się bez żadnych przeszkód. Sprawdź temperaturę pomieszczenia. Zakres roboczy urządzenia wyznacz zgodnie z danymi technicznymi. Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zanieczyszczony. W razie potrzeby oczyść lub wymień filtr. Sprawdź wzrokowo, czy zbiornik kondensatu nie jest zabrudzony (patrz rozdział Konserwacja). Czyszczenie zanieczyszczonego zbiornika kondensatu zleć pracownikom wykwalifikowanym w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub firmie TROTEC. Głośna praca urządzenia, wibracje, wyciek kondensatu: Sprawdź, czy urządzenie zostało ustawione w pozycji poziomej na płaskiej powierzchni. Urządzenie bardzo nagrzewa się, jego praca jest głośna lub jego moc spada: Sprawdź, czy filtr powietrza i wloty powietrza nie są zanieczyszczone. Usuń wszelkie zanieczyszczenia. Sprawdź, czy wnętrze wnętrze urządzenia, w szczególności wentylator, obudowę wentylatora, parownik i skraplacz nie są zanieczyszczone (patrz rozdział Konserwacja). Czyszczenie zabrudzonego wnętrza urządzenia zleć pracownikom wykwalifikowanym w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub firmie TROTEC. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 9

12 Konserwacja Okresy konserwacyjne Okres przeprowadzenia konserwacji i czyszczenia Protokół konserwacji i czyszczenia Typ urządzenia:... Numer urządzenia:... przed każdym uruchomieniem w razie potrzeby X co najmniej co 2 tygodnie co najmniej co 4 tygodnie co najmniej co 6 miesięcy co najmniej raz w roku Opróżnianie zbiornika kondensatu Sprawdź, czy otwory wlotowe i wylotowe nie są zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce X obiekty, w razie potrzeby oczyść je. Czyszczenie powierzchni zewnętrznych. X X Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza urządzenia. X X Sprawdź, czy siatka otworu wlotowego i filtr powietrza nie są zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce X X obiekty, w razie potrzeby oczyść lub wymień. Wymień filtr powietrza X Sprawdź, czy nie są uszkodzone X Sprawdź śruby mocujące X X Test pracy X Okres przeprowadzenia konserwacji i czyszczenia Sprawdź, czy otwory wlotowe i wylotowe nie są zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce obiekty, w razie potrzeby oczyść je. Czyszczenie powierzchni zewnętrznych. Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza urządzenia. Sprawdź, czy siatka otworu wlotowego i filtr powietrza nie są zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce obiekty, w razie potrzeby oczyść lub wymień. Wymień filtr powietrza Sprawdź, czy nie są uszkodzone Sprawdź śruby mocujące Test pracy Uwagi: 1. Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

13 Czynności przed rozpoczęciem konserwacji 1. Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękami. 2. Przed rozpoczęciem pracy wyciągnij wtyczkę! czynności konserwacyjne wymagające otwarcia obudowy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez pracowników wykwalifikowanych w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub przez pracowników firmy TROTEC. Czyszczenie obudowy 1. Do czyszczenia zastosuj kawałek miękkiej, niestrzępiącej się tkaniny. 2. Nawilż kawałek tkaniny czystą wodą. Do nawilżenia tkaniny nie stosuj środków pod ciśnieniem, rozpuszczalników, środków zawierających alkohol lub środków szorujących. Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza urządzenia. 1. Wymontuj filtr powietrza (patrz rozdział Czyszczenie filtra powietrza). 2. Oświetl wnętrze urządzenia latarką. 3. Sprawdź stopień zabrudzenia wnętrza urządzenia. 4. W przypadku stwierdzenia grubej, gęstej warstwy kurzu, zleć czyszczenie urządzenia firmie wyspecjalizowanej w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych lub firmie TROTEC. 5. Ponownie zamontuj filtr powietrza. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 11

14 Czyszczenie filtra powietrza A. Ostrożnie! Sprawdź, czy filtr nie jest zużyty lub uszkodzony. Krawędzie i naroża filtra nie mogą być zniekształcone lub zaokrąglone. Przed ponownym zastosowaniem filtra sprawdź, czy nie jest on uszkodzony lub wilgotny. W celu prawidłowej wymiany filtra zastosuj się do wskazówek zawartych w rozdziale Okresy konserwacyjne! C. B. D. C. 12 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

15 DEFROST DEHU TIME OFF TIME ON FULL h Opróżnianie zbiornika z kondensatem D. A. FULL Humidity% HUMI RUN 88 RH % 88 Power Delay Start DEHUMIDIFIER Time Hour.+ Industrial Dehumidifier Humi.+ Humi.- E. B. F. C. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 13

16 Przegląd i lista części zamiennych Wskazówka! Numery pozycji części zamiennych różnią się od oznaczeń pozycji zawartych w instrukcji obsługi. Nr. Część zamienna Nr Część zamienna Nr Część zamienna 101 Plastikowy zbiornik na wodę 203 PCB 316 Zawias 102 Zbiornik wody 204 Panel przycisków 317 Duże koło 103 Pokrywa czujnika 205 Czujnik wilgotności 318 Magnes IV 104 Dolna pokrywa czujnika 206 Czujnik temperatury 5k 401 Wymiennik 105 Handle 207 Kondensator sprężarki 402 Rura wysokiego napięcia 106 Pokrywa docisku 208 Kondensator silnika 403 Rura niskiego napięcia 107 Dolny docisk 209 Terminal 404 Rura wlotu płynu 108 Pierścień zabezpieczający Ø Mikroprzełącznik fotela 405 Filtr 109 Pierścień zabezpieczający Ø Pokrywa boczna 406 Rura napełniania 110 Rura przezroczysta 302 Pokrywa przednia 407 Kapilara 111 Kolumna izolowana PCB 303 Pokrywa tylna 408 Rura wylotowa 112 Filtr 304 Komponenty fotela 501 Wiązka zasilania 113 Control panel 305 Wspornik PCB 601 Tuleja termoizolacyjna 114 Tuleja gumowa 306 Paleta zbiornika wody 602 Wentylator zbiornika 201 Sprężarka 307 Koło 603 Pianka 201A Przeciążenie 308 Handle 604 Pianka wodoszczelna 201B Pokrywa 309 Uchwyt boczny 605 Pianka wylotu powietrza 201C Amortyzator uderzeń 310 Dolna pokrywa 701 Śruba M 6 201D Podkładka pokrywy 311 Karta pozycjonująca 801 Opakowanie piankowe 201E Podkładka sprężynująca 312 Karta pozycjonująca dolnego zbiornika 802 Opakowanie piankowe 201F Nakrętka 313 Zatrzask mocowania kondensatora 803 Karton 201G Podkładka nakrętki 314 Wentylator odśrodkowy 804 Dolna część kartonu 202 Silnik 315 Osłona 805 Płytka klawiatury 14 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

17 Utylizacja Urządzenia elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Na terenie Unii Europejskiej, urządzenia elektroniczne muszą być, zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG Unii Europejskiej, z 27 stycznia 2003, dostarczane do odpowiednich przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. Prosimy o utylizację urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Urządzenie wykorzystuje przyjazny dla środowiska i neutralny dla ozonu środek chłodniczy (patrz rozdział Dane techniczne). Utylizację mieszaniny środka chłodniczego, zastosowanego w urządzeniu, przeprowadzaj zgodnie z lokalnym ustawodawstwem. Deklaracja zgodności zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EG, załącznik III rozdział B oraz dyrektywą 2004/108/EG dotyczącą zgodności elektromagnetycznej. Niniejszym deklarujemy, że osuszacz powietrza TTK 171 ECO został zaprojektowany, skonstruowany oraz wyprodukowany zgodnie z wyżej wymienionymi dyrektywami UE. Zastosowane normy: EN :2006 A1:2009 und A2:2011 EN :1997 A1:2001 und A2:2008 EN :2006 A1:2009 und A2:2009 EN :2013 Znak umieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia. Producent: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Faks: Heinsberg, den Dyrektor: Detlef von der Lieck PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 15

18

19

20 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

TTK 170 ECO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK170ECO-TC-001-PL

TTK 170 ECO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK170ECO-TC-001-PL TTK 170 ECO PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK170ECO-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Montaż...

Bardziej szczegółowo

TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E

TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK29E-51E-70E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

TTK 31 E. PL Instrukcja obsługi Osuszacz powietrza TTK 31 E

TTK 31 E. PL Instrukcja obsługi Osuszacz powietrza TTK 31 E TTK 31 E PL Instrukcja obsługi Osuszacz powietrza TTK 31 E TRT-BA-TTK 31 E-TC-001-PL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Bardziej szczegółowo

BN30 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT GNIAZDKOWY TRT-BA-BN30-TC-001-PL

BN30 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT GNIAZDKOWY TRT-BA-BN30-TC-001-PL BN30 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT GNIAZDKOWY TRT-BA-BN30-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

TTK 71 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK71E-TC-002-PL

TTK 71 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK71E-TC-002-PL TTK 71 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK71E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...

Bardziej szczegółowo

TTK 70 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK70S-TC-001-PL

TTK 70 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK70S-TC-001-PL TTK 70 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK70S-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...

Bardziej szczegółowo

TTK 105 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK105S-TC-002-PL

TTK 105 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK105S-TC-002-PL TTK 105 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK105S-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...

Bardziej szczegółowo

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

BA06 INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA06-TC-001-PL

BA06 INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA06-TC-001-PL BA06 PL INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA06-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 1 Dane techniczne... 2 Bezpieczeństwo... 2 Transport

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

TTK 120 E / TTK 122 E

TTK 120 E / TTK 122 E TTK 120 E / TTK 122 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK120E_122E-TC-004-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

TTK 90 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK90E-TC-002-PL

TTK 90 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK90E-TC-002-PL TTK 90 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK90E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...05

Bardziej szczegółowo

BF06 INSTRUKCJA OBSLUGI LUKSOMIERZ TRT-BA-BF06-TC-002-PL

BF06 INSTRUKCJA OBSLUGI LUKSOMIERZ TRT-BA-BF06-TC-002-PL BF06 PL INSTRUKCJA OBSLUGI LUKSOMIERZ TRT-BA-BF06-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 1 Dane techniczne... 2 Bezpieczeństwo... 2 Transport

Bardziej szczegółowo

TTK 75 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK75E-TC-002-PL

TTK 75 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK75E-TC-002-PL TTK 75 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK75E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...

Bardziej szczegółowo

TTK 128 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK128E-TC-001-PL

TTK 128 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK128E-TC-001-PL TTK 128 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK128E-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Bezpieczeństwo... 02 Informacje dotyczące urządzenia... 03 Transport...

Bardziej szczegółowo

TTK 75 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK75S-TC-001-PL

TTK 75 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK75S-TC-001-PL TTK 75 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK75S-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...

Bardziej szczegółowo

DH 15 / DH 30 / DH 60

DH 15 / DH 30 / DH 60 DH 15 / DH 30 / DH 60 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-DH15-DH30-DH60-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia...

Bardziej szczegółowo

BX09 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK KOSZTÓW ENERGII TRT-BA-BX09-TC-001-PL

BX09 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK KOSZTÓW ENERGII TRT-BA-BX09-TC-001-PL BX09 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK KOSZTÓW ENERGII TRT-BA-BX09-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

TTK 100 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK100S-TC-001-PL

TTK 100 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK100S-TC-001-PL TTK 100 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK100S-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz odpowiednie deklaracje zgodności

Bardziej szczegółowo

PAC 3500 X INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR LOKALNY TRT-BA-PAC3500X-TC-006-PL

PAC 3500 X INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR LOKALNY TRT-BA-PAC3500X-TC-006-PL PAC 3500 X PL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR LOKALNY TRT-BA-PAC3500X-TC-006-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 2 Dane techniczne... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

BC06 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-BC06-TC-002-PL

BC06 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-BC06-TC-002-PL BC06 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-BC06-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Dane techniczne... 4 Transport

Bardziej szczegółowo

TTR 55 E. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTR 55 E

TTR 55 E. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTR 55 E TTR 55 E PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTR 55 E TRT-BA-TTR 55 E-TC-001-PL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Faks: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Bardziej szczegółowo

TTK 165 ECO / TTK 170 ECO

TTK 165 ECO / TTK 170 ECO TTK 165 ECO / TTK 170 ECO PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK165ECO/TTK170ECO-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz odpowiednie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA16-TC-001-PL

INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA16-TC-001-PL BA16 PL INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA16-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 1 Dane techniczne... 2 Bezpieczeństwo... 3 Transport

Bardziej szczegółowo

TTR 56 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTR56E-TC-004-PL

TTR 56 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTR56E-TC-004-PL TTR 56 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTR56E-TC-004- Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz odpowiednie deklaracje zgodności z prawem

Bardziej szczegółowo

PAC 4700 X INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR LOKALNY TRT-BA-PAC4700X-TC-004-PL

PAC 4700 X INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR LOKALNY TRT-BA-PAC4700X-TC-004-PL PAC 4700 X PL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR LOKALNY TRT-BA-PAC4700X-TC-004-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 2 Dane techniczne... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Panel sterowania Wskaźnik prędkości nawiewu Duża wilgotność (75%) Średnia wilgotność (65%) Mała wilgotność (50%) Wskaźnik wilgotności Wskaźnik odszraniania Wskaźnik pełnego zbiornika

Bardziej szczegółowo

TTK 40 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK40E-TC-001-PL

TTK 40 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK40E-TC-001-PL TTK 40 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK40E-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...05

Bardziej szczegółowo

TTR 55 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTR55E-TC-003-PL

TTR 55 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTR55E-TC-003-PL TTR 55 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTR55E-TC-003-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...

Bardziej szczegółowo

BE38 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY TRT-BA-BE38-TC-001-PL

BE38 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY TRT-BA-BE38-TC-001-PL BE38 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY TRT-BA-BE38-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Dane techniczne... 4 Transport

Bardziej szczegółowo

TTW S / TTW S

TTW S / TTW S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-004-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne... A - 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...a - 01 03. Instrukcja montażowa...

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

TTK 52 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK52E-TC-001-PL

TTK 52 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK52E-TC-001-PL TTK 52 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK52E-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja tej instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

TDS 10 M / TDS 20 M INSTRUKCJA OBSŁUGI OGRZEWACZ CERAMICZNY TRT-BA-TDS10M-TDS20M-TC-001-PL

TDS 10 M / TDS 20 M INSTRUKCJA OBSŁUGI OGRZEWACZ CERAMICZNY TRT-BA-TDS10M-TDS20M-TC-001-PL TDS 10 M / TDS 20 M PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OGRZEWACZ CERAMICZNY TRT-BA-TDS10M-TDS20M-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

TTK 65 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK65E-TC-002-PL

TTK 65 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK65E-TC-002-PL TTK 65 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK65E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Transport i składowanie...

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

BS06 INSTRUKCJA OBSLUGI CYFROWY MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU TRT-BA-BS06-TC-001-PL

BS06 INSTRUKCJA OBSLUGI CYFROWY MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU TRT-BA-BS06-TC-001-PL BS06 PL INSTRUKCJA OBSLUGI CYFROWY MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU TRT-BA-BS06-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 1 Dane techniczne... 2 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

TTK 30 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK30E-TC-001-PL

TTK 30 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK30E-TC-001-PL TTK 30 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK30E-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Aktualna wersja

Bardziej szczegółowo

PAC 2600 S INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR LOKALNY TRT-BA-PAC2600S-HS-005-PL

PAC 2600 S INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR LOKALNY TRT-BA-PAC2600S-HS-005-PL PAC 2600 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR LOKALNY TRT-BA-PAC2600S-HS-005-PL Spis treści 01. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.. A - 1 02. Transport i opakowanie...a - 2 03. Opis urządzenia...a - 2

Bardziej szczegółowo

PAE 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICA POWIETRZA TRT-BA-PAE10-TC-001-PL

PAE 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICA POWIETRZA TRT-BA-PAE10-TC-001-PL PAE 10 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICA POWIETRZA TRT-BA-PAE10-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz odpowiednie deklaracje zgodności

Bardziej szczegółowo

TTK 53 E / TTK 72 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-001-PL

TTK 53 E / TTK 72 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-001-PL TTK 53 E / TTK 72 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia...

Bardziej szczegółowo

TTK 53 E / TTK 72 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-002-PL

TTK 53 E / TTK 72 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-002-PL TTK 53 E / TTK 72 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja tej instrukcji obsługi znajduje się na

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 Strona 1 z 11 Działanie i obsługa pole obsługowe 4 godziny Wysoki Wilgotność powietrza Zbiornik Ciągła praca 2 godziny Niski Power Oczyść filtr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

PAC 3500 INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILNY KLIMATYZATOR TRT-BA-PAC3500-TC-002-PL

PAC 3500 INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILNY KLIMATYZATOR TRT-BA-PAC3500-TC-002-PL PAC 3500 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILNY KLIMATYZATOR TRT-BA-PAC3500-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 2 Dane techniczne... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

DH 25 S / DH 65 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ KONDENSACYJNY TRT-BA-DH25S-DH65S-TC-001-PL

DH 25 S / DH 65 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ KONDENSACYJNY TRT-BA-DH25S-DH65S-TC-001-PL DH 25 S / DH 65 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ KONDENSACYJNY TRT-BA-DH25S-DH65S-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia...

Bardziej szczegółowo

TDS 30 M / TDS 50 M INSTRUKCJA OBSŁUGI OGRZEWACZ CERAMICZNY TRT-BA-TDS30M-TDS50M-TC-001-PL

TDS 30 M / TDS 50 M INSTRUKCJA OBSŁUGI OGRZEWACZ CERAMICZNY TRT-BA-TDS30M-TDS50M-TC-001-PL TDS 30 M / TDS 50 M PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OGRZEWACZ CERAMICZNY TRT-BA-TDS30M-TDS50M-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz odpowiednie

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

TTK 95 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK95E-TC-001-PL

TTK 95 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK95E-TC-001-PL TTK 95 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK95E-TC-001- Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja tej instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

PAE 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICA POWIETRZA TRT-BA-PAE20-TC-001-PL

PAE 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICA POWIETRZA TRT-BA-PAE20-TC-001-PL PAE 20 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICA POWIETRZA TRT-BA-PAE20-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz odpowiednie deklaracje zgodności

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

TDS 10 P / TDS 20 P INSTRUKCJA OBSŁUGI OGRZEWACZ ELEKTRYCZNY TRT-BA-TDS10P-TDS20P-TC-001-PL

TDS 10 P / TDS 20 P INSTRUKCJA OBSŁUGI OGRZEWACZ ELEKTRYCZNY TRT-BA-TDS10P-TDS20P-TC-001-PL TDS 10 P / TDS 20 P PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OGRZEWACZ ELEKTRYCZNY TRT-BA-TDS10P-TDS20P-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz odpowiednie

Bardziej szczegółowo

PAE 25 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICA POWIETRZA TRT-BA-PAE25-TC-002-PL

PAE 25 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICA POWIETRZA TRT-BA-PAE25-TC-002-PL PAE 25 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICA POWIETRZA TRT-BA-PAE25-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz odpowiednie deklaracje zgodności

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

TTK 172 ECO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK172ECO-TC-001-PL

TTK 172 ECO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK172ECO-TC-001-PL TTK 172 ECO PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK172ECO-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 4 Aktualna

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/5 Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątania, poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.

Bardziej szczegółowo

TTK 96 E / TTK 127 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK96E-TTK127E-TC-001-PL

TTK 96 E / TTK 127 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK96E-TTK127E-TC-001-PL TTK 96 E / TTK 127 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK96E-TTK127E-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Wood s MRD9

Osuszacz powietrza Wood s MRD9 Osuszacz powietrza Wood s MRD9 1 1. Włącznik/Wyłącznik 2. Prawa strona osuszacza 3. Przednia obudowa 4. Rączka 5. Wlot powietrza 6. Otwór spustowy 7. Zbiornik na wodę Panel kontroli Zbiornik jest pełen

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W

Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W 02 Instrukcja obsługi - grzejnik konwektorowy EWX 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Aqua Oxy 4800 Nr produktu

Aqua Oxy 4800 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Aqua Oxy 4800 Nr produktu 000552409 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Strona 4 z 6 Strona 5 z 6 Informacje o instrukcji obsługi Witamy w OASE Living dokonaliście Państwo doskonałego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kostkarka do lodu

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kostkarka do lodu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kostkarka do lodu MODEL: 871120, 871126 v1.0-05.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

TIH 630 INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTA GRZEWCZA NA PODCZERWIEŃ TRT-BA-TIH630-TC-001-PL

TIH 630 INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTA GRZEWCZA NA PODCZERWIEŃ TRT-BA-TIH630-TC-001-PL TIH 630 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTA GRZEWCZA NA PODCZERWIEŃ TRT-BA-TIH630-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.... 1 02. Obszary zastosowania.............. 2 03. Promieniowanie...................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

B 25 E INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZ POWIETRZA TRT-BA-B25E-TC-002-PL

B 25 E INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZ POWIETRZA TRT-BA-B25E-TC-002-PL B 25 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZ POWIETRZA TRT-BA-B25E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Transport i składowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 Osuszacze powietrza typu OP 130 firmy IGLOO to wysokosprawne profesjonalne kompaktowe urządzenia do usuwania wilgoci i osuszania powietrza w zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Przenośny wentylator (2w1)

Przenośny wentylator (2w1) Przenośny wentylator (2w1) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wentylatora z funkcją mgiełki dla zapewniania równomiernie chłodnej temperatury powietrza. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA INSTRUKCJA SERWISOWA Klimatyzator kasetonowy typu Multisplit. CNAUX.PL SPIS TREŚCI Usuwanie problemów: Kody błędów 3 5 USUWANIE PROBLEMÓW Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS 73 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P340 74 PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI 1 2 3 4 5 1 Pokrywa przednia 2 Filtr wstępny 3 Filtr A341 4 BONECO P340 5 Panel obsługowy

Bardziej szczegółowo

DEH-600P/1000P Osuszacz powietrza. Instrukcja obsługi

DEH-600P/1000P Osuszacz powietrza. Instrukcja obsługi DEH-600P/1000P Osuszacz powietrza Instrukcja obsługi SPIS TEŚCI Osuszanie powietrza 3 Środki ostrożności 4 Opis osuszacza 5 Lokalizacja i funkcje 6 Projekt 7 Panel kontrolny 8 Zbiornik wody i odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 70 D

IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 70 D IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 70 D PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20D-30D-50D-70D-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/7 1. Uchwyt 12. Końcówka piorąca 2. Aktywator 13. Adapter 3. 2 częściowa metalowa rura 14. Końcówka ssąca 4. Wąż 15. Zatrzask 5. Regulacja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo