TTK 171 ECO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TTK 171 ECO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-PL"

Transkrypt

1 TTK 171 ECO PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-PL

2

3 Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Informacje dotyczące urządzenia Bezpieczeństwo Montaż Transport...05 Uruchomienie...05 Obsługa...06 Błędy i usterki...09 Konserwacja Utylizacja Deklaracja zgodności...15 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Symbole Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny! Wskazuje na zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny, mogące prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Wskazówka dotycząca odpowiedzialności prawnej Ta publikacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania. Żadna część niniejszej publikacji nie może być w jakiejkolwiek formie obrabiana, powielana lub rozpowszechniana albo obrabiana elektronicznie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy TROTEC. Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy handlowe zostały wykorzystane w treści bez gwarancji prawa do dowolnego wykorzystania oraz zgodnie z pisownią stosowaną przez producenta. Wszystkie znaki towarowe są zastrzeżone. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz zmian kształtu/kolorów w ramach procesu ulepszeń produktu. Zakres dostawy może różnić się od zawartości ilustracji. Poniższy dokument został opracowany z zachowaniem należytej staranności. TROTEC nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści instrukcji obsługi lub jej niekompletność. TROTEC Niebezpieczeństwo! Wskazuje na zagrożenie wystąpienia wypadków z uczestnictwem osób. Ostrożnie! Wskazuje na zagrożenie wystąpienia szkód materialnych. Aktualna wersja tej instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 1

4 Informacje dotyczące urządzenia Opis urządzenia Urządzenie służy do osuszania pomieszczeń wykorzystując mechanizm kondensacji. Wentylator zasysa wilgotne powietrze przez wlot powietrza (9) oraz przez filtr powietrza i tłoczy je do parownika i znajdującego się za nim skraplacza. Skraplacz o niskiej temperaturze powietrza powoduje schłodzenie powietrza poniżej punktu rosy. Zawarta w powietrzu para wodna skrapla się na ożebrowaniu parownika. W skraplaczu schłodzone, osuszone powietrze zostaje ponownie ogrzane i wyprowadzone przez wylot powietrza. W ten sposób osuszone powietrze jest ponownie mieszane z powietrzem wewnątrz pomieszczenia. W wyniku ciągłej recyrkulacji powietrza przez urządzenie, następuje zmniejszenie wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia. W zależności od temperatury wewnątrz pomieszczenia oraz wilgotności względnej, kondensat wody skrapla się w zbiorniku kondensatu (6). W przypadku całkowitego napełnienia się zbiornika kondensatu (6) włączana jest kontrolka na wyświetlaczu panelu sterowania (2) i urządzenie wyłącza się. Kontrolka wyłączy się dopiero po opróżnieniu i ponownym zamontowaniu zbiornika kondensatu (6). Skondensowana woda może być także odprowadzana za pomocą węża. Urządzenie umożliwia obniżenie względnej wilgotności powietrza do poziomu ok. 30 %. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach mieszkalnych, roboczych, formowych, piwnicach, kuchniach oraz warsztatach, a także w halach magazynowych i na budowach. Ze względu na wytwarzane w czasie pracy ciepło, temperatura pomieszczenia może wzrosnąć o około 1 do 3 C. Widok urządzenia Nr Oznaczenie 1 Uchwyt transportowy 2 Panel sterowania 3 Kółko transportowe 4 Przelot węża kondensatu 5 Wylot powietrza 6 Zbiornik kondensatu 7 Przewód zasilania sieciowego 8 Mocowanie przewodu 9 Wlot powietrza z filtrem 2 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

5 Dane techniczne Parametr Schemat elektryczny Wartość Model TTK 171 ECO Wydajność osuszania 50 l / 24 godz. Temperatura pracy 5 C do 32 C Zakres roboczy względnej wilgotności powietrza 20 % do 90 % wilgotności względnej Ilość powietrza 450 m 3 /h Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz Pobór mocy 700 W Pobór prądu 3,6 A Bezpiecznik zasilania 16 A Zbiornik kondensatu 6,6 l Środek chłodzący R410A Ilość środka chłodzącego 400 g Masa 36,5 kg Wymiary (wys. x gł. x szer.) 900 x 535 x 453 mm Minimalna odległość do ścian / A: góra: 50 cm przedmiotów B: tył: 50 cm C: bok: 50 cm D: Przód: 50 cm Poziom ciśnienia akustycznego 52 db(a) (pomiar w odległości 1 m) Wyposażenie dodatkowe Nazwa Numer części Adapter (wspornik) Wąż TF-L 160 (l = 6 m) PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 3

6 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca pracy urządzenia! Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje zagrożenie wybuchem. Nie eksploatuj urządzenia w atmosferze zanieczyszczonej olejem, siarką, chlorem lub solą. Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń. Ustaw urządzenie na płaskim, poziomym podłożu. Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są drożne. Upewnij się, że wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub niedrożny luźnymi obiektami. W żadnym wypadku nie wkładaj żadnych przedmiotów lub rąk do wnętrza urządzenia. W trakcie pracy urządzenia nie przykrywaj ani nie przesuwaj go. Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne przewody elektryczne urządzenia są zabezpieczone przez uszkodzeniami (np. przez zwierzęta). Dobierz przedłużacz uwzględniając moc urządzenia, konieczną długość oraz przeznaczenie urządzenia. Unikaj przeciążenia elektrycznego. Przewoź urządzenie wyłącznie po uprzednim opróżnieniu zbiornika kondensatu. Usuwaj nagromadzony kondensat. Nie pij kondensatu. Zagrożenie zdrowia! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie TTK 171 ECO może być wykorzystywane wyłącznie do osuszania i zmniejszania poziomu wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń, przy zachowaniu odpowiednich danych technicznych. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem Nie ustawiaj urządzenia na wilgotnym lub zalanym podłożu. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy na zewnątrz ani do osuszania powierzchni przestrzeni zalanych w wyniku uszkodzenia instalacji hydraulicznej lub powodzi. Nie układaj na urządzeniu mokrych przedmiotów, jak np. mokre części garderoby, w celu ich ususzenia. Samodzielne przeróbki urządzenia są zabronione. Kwalifikacje użytkownika Użytkownicy korzystający z urządzenia muszą: znać ryzyka wynikające z eksploatacji urządzeń elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotności powietrza. gruntownie zaznajomić się z treścią instrukcji obsługi, w szczególności z rozdziałem Bezpieczeństwo. Inne zagrożenia Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny! Czynności dotyczące instalacji elektrycznej mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany zakład elektryczny. Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw urządzenia wyciągnij wtyczkę zasilania elektrycznego z gniazda! Niebezpieczeństwo! Urządzenia nie są zabawkami i nie mogą być przekazywane dzieciom. Niebezpieczeństwo! W przypadku nieprawidłowego zastosowania tego urządzenia może dojść do powstania dodatkowego zagrożenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie personelu! Niebezpieczeństwo! Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego w bezładzie. Może stać on się niebezpieczną zabawką dla dzieci. Ostrożnie! W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia nigdy nie eksploatuj go bez filtrów powietrza! W sytuacji awaryjnej 1. W sytuacji awaryjnej wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazda. 2. Nie podłączaj uszkodzonego urządzenia do zasilania. 4 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

7 Montaż Przykręć uchwyt po obu stronach urządzenia. Po każdorazowym transportowaniu urządzenia zastosuj się do następujących wskazówek: 1. Ustaw urządzenie w pozycji pionowej. 2. Włącz urządzenie po upłynięciu godziny od jego ustawienia! Magazynowanie Urządzenie, które aktualnie nie jest eksploatowane, przechowuj z zachowaniem następujących warunków: Niska wilgotność, Zadaszone pomieszczenie, W pozycji pionowej, w miejscu wolnym od kurzu lub bezpośredniego nasłonecznienia, W razie potrzeby zastosuj pokrowiec z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, chroniący urządzenie przed kurzem. Temperatura składowania powinna leżeć w zakresie temperatur, podanym w rozdziale Dane techniczne. Uruchomienie Transport Przesuwanie urządzenia jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch rolek i uchwytu. Przed każdorazowym transportowaniem urządzenia zastosuj się do następujących wskazówek: Zamontuj filtr Przed uruchomieniem urządzenia zamontuj filtr powietrza. A. 1. Wyłącz urządzenie za pomocą włącznika zasilania. 2. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka. 3. Opróżnij zbiornik kondensatu. Zwróć uwagę na resztki kondensatu w postaci kropel. 4. Nie przechylaj urządzenia o kąt większy niż 45 ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprężarki. B. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 5

8 Obsługa Elementy sterowania Ustawianie W trakcie ustawiania urządzenia zastosuj się do wskazówek dotyczących minimalnej odległości do innych przedmiotów zgodnie z rozdziałem Dane techniczne. A DEFROST 10 Humidity% DEHUMIDIFIER 88 HUMI DEHU FULL RUN RH % 88 h TIME OFF TIME ON 11 Power 12 Time Delay Start Hour.+ Industrial Dehumidifier Humi.+ Humi.- B C C D DEHUMIDIFIER Ustaw urządzenie na płaskim, poziomym podłożu. Ustaw urządzenie w miarę możliwości na środku pomieszczenia i zachowaj odpowiednią odległość od źródeł ciepła. Przy ustawianiu urządzenia w szczególności w pomieszczeniach takich jak kuchnie, łazienki itp., zastosuj odpowiednie elektryczne zabezpieczenie przeciwupływowe (wyłącznik różnicowoprądowy). Sprawdź, czy zastosowane przedłużacze są całkowicie rozwinięte. Wskazówki dotyczące wydajności osuszania Wydajność osuszania zależy od: układu pomieszczenia temperatury pomieszczenia wilgotności względnej powietrza Im wyższa temperatura powietrza i wilgotność względna, tym wyższa jest wydajność osuszania. Przy zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń wystarczające jest utrzymanie wilgotności względnej na poziomie 50 %-60 %. W przypadku magazynów i archiwów, wilgotność względna nie powinna przekraczać wartości 50 %. DEFROST HUMI RUN RH % Nr Elementy sterowania 10 Wyświetlacz 11 Przycisk Power: Służy do włączania lub wyłączania urządzenia albo uruchamiania trybu automatycznego. 12 Przycisk Timer: Służy do uruchamiania trybu programowania czasów włączenia i wyłączenia trybu automatycznego. 13 Przycisk ze znakiem minus: Zmniejszenie procentowej wartości zadanej wilgotności powietrza. W trybie programowania timera zmniejszenie czasu uruchomienia i zatrzymania w kroku godzinowym. 14 Przycisk ze znakiem plus: Zwiększenie procentowej wartości zadanej wilgotności powietrza. W trybie programowania timera zwiększenie czasu uruchomienia i zatrzymania w kroku godzinowym. 15 Symbol DEFROST: Świeci ciągle. Jej włączenie oznacza aktywność automatycznego odmrażania. 16 Wskaźnik stanu pracy: RUN (żółty): Urządzenie jest gotowe do pracy. HUMI (niebieski): Osiągnięto wartość zadaną osuszania. 17 Wskazanie wilgotności powietrza w procentach. Wartość zadana: Wskaźnik błyska w trakcie programowania. Wartość rzeczywista: wskazanie ciągłe. 18 Wskazanie osuszania, z funkcją błyskania 19 Wskazanie godzin: Oznacza zaprogramowaną godzinę włączenia lub wyłączenia urządzenia w trybie automatycznym. 20 Wł./wył. wskazania Timera: TIME OFF: oznacza aktywację czasu wyłączenia w trybie automatycznym. TIME ON: oznacza aktywację czasu włączenia w trybie automatycznym. 21 Wskazanie wentylatora, z funkcją błyskania DEHU TIME OFF TIME ON 20 FULL h 19 6 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

9 Włącz urządzenie Wskazówka: Przed ponownym włączeniem urządzenia odczekaj 3 minuty (np. po opróżnieniu zbiornika kondensatu). C. Po włączeniu urządzenie pracuje automatycznie aż do wyłączenia przez czujnik napełnienia zbiornika kondensatu lub za pomocą wyłącznika. Wentylator pracuje ciągle aż do wyłączenia urządzenia. Unikaj pozostawiania otwartych drzwi i okien. 1. Upewnij się, że pusty zbiornik kondensatu został prawidłowo zamontowany. W przeciwnym wypadku urządzenie nie będzie działać! 2. Włącz wtyczkę do gniazda zasilania z zabezpieczeniem. 3. Naciśnij przycisk Power (11). Wskaźnik stanu pracy RUN zostanie włączony. Urządzenie jest gotowe do pracy. Ustaw wybrany poziom wilgotności powietrza za pomocą przycisków ze znakiem plusa (14) lub minusa (13). Zastosowanie węża odpływowego przyłączonego do zaworu kondensatu D. 10 mm A. B. E. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 7

10 Ciągły tryb pracy W trybie ciągłym urządzenie osusza powietrze stale i niezależnie od poziomu wilgotności. Praca trwa aż do wyłączenia albo uzyskania zaprogramowanej wartości wilgotności powietrza. W celu uruchomienia pracy w trybie ciągłym, wybierz wartość zadaną wilgotności powietrza na poziomie < 30 %. Podłączanie adaptera i węża (opcja) A. Ustawianie Timera Timer może zostać ustawiony na dwa sposoby. Urządzenie włącza się automatycznie o określonej godzinie. Urządzenie wyłącza się automatycznie o określonej godzinie. W celu zaprogramowania włączenia się urządzenia o określonej godzinie wykonaj następującą procedurę: 1. Naciśnij przycisk Timera (12) jeden raz. 2. Ustaw żądany czas pracy za pomocą przycisków plus (14) lub minus (13) w kroku godzinowym aż do automatycznego włączenia urządzenia. 3. Kolejny raz naciśnij przycisk Timera w celu zaprogramowania podanych ustawień. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyjście z menu. 4. Naciśnij przycisk zasilania Power (11) w celu uruchomienia trybu automatycznego. 5. Urządzenie włączy się samoczynnie po określonym czasie. Praca urządzenia będzie trwała aż do upłynięcia zaprogramowanego czasu lub do ręcznego wyłączenia urządzenia. W celu zaprogramowania wyłączenia się urządzenia o określonej godzinie wykonaj następującą procedurę: 1. Dwukrotnie naciśnij przycisk Timera (12). 2. Ustaw żądany czas pracy za pomocą przycisków plus (14) lub minus (13) w kroku godzinowym aż do automatycznego wyłączenia urządzenia. 3. Ponownie naciśnij przycisk Timera (12) w celu wyjścia z menu ustawień. Automatyczne odmrażanie Praca w niskiej temperaturze otoczenia może spowodować zamarznięcie parownika. Urządzenie wykona automatyczne odmrażanie. Czas trwania tej operacji nie jest stały. W trakcie automatycznego odmrażania nie wyłączaj urządzenia. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka. Funkcja pamięci Memory W przypadku krótkotrwałego zaniku zasilania urządzenie zachowuje zaprogramowane wartości zadane. Czasy uruchomienia i zatrzymania trybu automatycznego nie zostają zapamiętane. B. Wycofanie z eksploatacji 1. Naciśnij przycisk zasilania Power (11) w celu wyłączenia urządzenia. 2. Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękami. 3. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka. 4. Opróżnij zbiornik kondensatu. Zwróć uwagę na resztki kondensatu w postaci kropel. 5. Oczyść urządzenie, a w szczególności filtr powietrza, stosując się do wskazówek zawartych w rozdziale Konserwacja. 6. Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziałem Magazynowanie. 8 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

11 Błędy i usterki Prawidłowość działania urządzenia została wielokrotnie sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku wystąpienia usterek przeprowadź czynności kontrolne według poniższej listy: Urządzenie nie pracuje prawidłowo mimo przeprowadzenia wszystkich czynności kontrolnych? Dostarcz urządzenie do zakładu wykwalifikowanego w naprawie urządzeń klimatyzacyjnych lub do firmy TROTEC. Wskazówka! Urządzenie jest wyposażone w timer zabezpieczający. Opóźnienie włączenia i wyłączenia może trwać do 3 minut. Urządzenie nie pracuje: Sprawdź podłączenie zasilania. Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona. Sprawdź, czy zbiornik kondensatu jest prawidłowo osadzony. Sprawdź, czy zbiornik kondensatu nie jest przepełniony, w razie potrzeby opróżnij go. Kontrolka FULL nie może pojawić się na wyświetlaczu (10). Przed ponownym włączeniem urządzenia odczekaj 10 minut. Jeżeli urządzenie nie zacznie pracować, zleć kontrolę techniczną systemu elektrycznego pracownikom wykwalifikowanym w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub firmie TROTEC. Urządzenie pracuje lecz nie dochodzi do gromadzenia się kondensatu: Sprawdź, czy pływak zbiornika kondensatu nie jest zabrudzony. W razie potrzeby oczyść zbiornik kondensatu. Pływak musi poruszać się bez żadnych przeszkód. Sprawdź temperaturę pomieszczenia. Zakres roboczy urządzenia wyznacz zgodnie z danymi technicznymi. Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zanieczyszczony. W razie potrzeby oczyść lub wymień filtr. Sprawdź wzrokowo, czy zbiornik kondensatu nie jest zabrudzony (patrz rozdział Konserwacja). Czyszczenie zanieczyszczonego zbiornika kondensatu zleć pracownikom wykwalifikowanym w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub firmie TROTEC. Głośna praca urządzenia, wibracje, wyciek kondensatu: Sprawdź, czy urządzenie zostało ustawione w pozycji poziomej na płaskiej powierzchni. Urządzenie bardzo nagrzewa się, jego praca jest głośna lub jego moc spada: Sprawdź, czy filtr powietrza i wloty powietrza nie są zanieczyszczone. Usuń wszelkie zanieczyszczenia. Sprawdź, czy wnętrze wnętrze urządzenia, w szczególności wentylator, obudowę wentylatora, parownik i skraplacz nie są zanieczyszczone (patrz rozdział Konserwacja). Czyszczenie zabrudzonego wnętrza urządzenia zleć pracownikom wykwalifikowanym w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub firmie TROTEC. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 9

12 Konserwacja Okresy konserwacyjne Okres przeprowadzenia konserwacji i czyszczenia Protokół konserwacji i czyszczenia Typ urządzenia:... Numer urządzenia:... przed każdym uruchomieniem w razie potrzeby X co najmniej co 2 tygodnie co najmniej co 4 tygodnie co najmniej co 6 miesięcy co najmniej raz w roku Opróżnianie zbiornika kondensatu Sprawdź, czy otwory wlotowe i wylotowe nie są zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce X obiekty, w razie potrzeby oczyść je. Czyszczenie powierzchni zewnętrznych. X X Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza urządzenia. X X Sprawdź, czy siatka otworu wlotowego i filtr powietrza nie są zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce X X obiekty, w razie potrzeby oczyść lub wymień. Wymień filtr powietrza X Sprawdź, czy nie są uszkodzone X Sprawdź śruby mocujące X X Test pracy X Okres przeprowadzenia konserwacji i czyszczenia Sprawdź, czy otwory wlotowe i wylotowe nie są zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce obiekty, w razie potrzeby oczyść je. Czyszczenie powierzchni zewnętrznych. Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza urządzenia. Sprawdź, czy siatka otworu wlotowego i filtr powietrza nie są zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce obiekty, w razie potrzeby oczyść lub wymień. Wymień filtr powietrza Sprawdź, czy nie są uszkodzone Sprawdź śruby mocujące Test pracy Uwagi: 1. Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

13 Czynności przed rozpoczęciem konserwacji 1. Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękami. 2. Przed rozpoczęciem pracy wyciągnij wtyczkę! czynności konserwacyjne wymagające otwarcia obudowy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez pracowników wykwalifikowanych w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub przez pracowników firmy TROTEC. Czyszczenie obudowy 1. Do czyszczenia zastosuj kawałek miękkiej, niestrzępiącej się tkaniny. 2. Nawilż kawałek tkaniny czystą wodą. Do nawilżenia tkaniny nie stosuj środków pod ciśnieniem, rozpuszczalników, środków zawierających alkohol lub środków szorujących. Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza urządzenia. 1. Wymontuj filtr powietrza (patrz rozdział Czyszczenie filtra powietrza). 2. Oświetl wnętrze urządzenia latarką. 3. Sprawdź stopień zabrudzenia wnętrza urządzenia. 4. W przypadku stwierdzenia grubej, gęstej warstwy kurzu, zleć czyszczenie urządzenia firmie wyspecjalizowanej w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych lub firmie TROTEC. 5. Ponownie zamontuj filtr powietrza. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 11

14 Czyszczenie filtra powietrza A. Ostrożnie! Sprawdź, czy filtr nie jest zużyty lub uszkodzony. Krawędzie i naroża filtra nie mogą być zniekształcone lub zaokrąglone. Przed ponownym zastosowaniem filtra sprawdź, czy nie jest on uszkodzony lub wilgotny. W celu prawidłowej wymiany filtra zastosuj się do wskazówek zawartych w rozdziale Okresy konserwacyjne! C. B. D. C. 12 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

15 DEFROST DEHU TIME OFF TIME ON FULL h Opróżnianie zbiornika z kondensatem D. A. FULL Humidity% HUMI RUN 88 RH % 88 Power Delay Start DEHUMIDIFIER Time Hour.+ Industrial Dehumidifier Humi.+ Humi.- E. B. F. C. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 13

16 Przegląd i lista części zamiennych Wskazówka! Numery pozycji części zamiennych różnią się od oznaczeń pozycji zawartych w instrukcji obsługi. Nr. Część zamienna Nr Część zamienna Nr Część zamienna 101 Plastikowy zbiornik na wodę 203 PCB 316 Zawias 102 Zbiornik wody 204 Panel przycisków 317 Duże koło 103 Pokrywa czujnika 205 Czujnik wilgotności 318 Magnes IV 104 Dolna pokrywa czujnika 206 Czujnik temperatury 5k 401 Wymiennik 105 Handle 207 Kondensator sprężarki 402 Rura wysokiego napięcia 106 Pokrywa docisku 208 Kondensator silnika 403 Rura niskiego napięcia 107 Dolny docisk 209 Terminal 404 Rura wlotu płynu 108 Pierścień zabezpieczający Ø Mikroprzełącznik fotela 405 Filtr 109 Pierścień zabezpieczający Ø Pokrywa boczna 406 Rura napełniania 110 Rura przezroczysta 302 Pokrywa przednia 407 Kapilara 111 Kolumna izolowana PCB 303 Pokrywa tylna 408 Rura wylotowa 112 Filtr 304 Komponenty fotela 501 Wiązka zasilania 113 Control panel 305 Wspornik PCB 601 Tuleja termoizolacyjna 114 Tuleja gumowa 306 Paleta zbiornika wody 602 Wentylator zbiornika 201 Sprężarka 307 Koło 603 Pianka 201A Przeciążenie 308 Handle 604 Pianka wodoszczelna 201B Pokrywa 309 Uchwyt boczny 605 Pianka wylotu powietrza 201C Amortyzator uderzeń 310 Dolna pokrywa 701 Śruba M 6 201D Podkładka pokrywy 311 Karta pozycjonująca 801 Opakowanie piankowe 201E Podkładka sprężynująca 312 Karta pozycjonująca dolnego zbiornika 802 Opakowanie piankowe 201F Nakrętka 313 Zatrzask mocowania kondensatora 803 Karton 201G Podkładka nakrętki 314 Wentylator odśrodkowy 804 Dolna część kartonu 202 Silnik 315 Osłona 805 Płytka klawiatury 14 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

17 Utylizacja Urządzenia elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Na terenie Unii Europejskiej, urządzenia elektroniczne muszą być, zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG Unii Europejskiej, z 27 stycznia 2003, dostarczane do odpowiednich przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. Prosimy o utylizację urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Urządzenie wykorzystuje przyjazny dla środowiska i neutralny dla ozonu środek chłodniczy (patrz rozdział Dane techniczne). Utylizację mieszaniny środka chłodniczego, zastosowanego w urządzeniu, przeprowadzaj zgodnie z lokalnym ustawodawstwem. Deklaracja zgodności zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EG, załącznik III rozdział B oraz dyrektywą 2004/108/EG dotyczącą zgodności elektromagnetycznej. Niniejszym deklarujemy, że osuszacz powietrza TTK 171 ECO został zaprojektowany, skonstruowany oraz wyprodukowany zgodnie z wyżej wymienionymi dyrektywami UE. Zastosowane normy: EN :2006 A1:2009 und A2:2011 EN :1997 A1:2001 und A2:2008 EN :2006 A1:2009 und A2:2009 EN :2013 Znak umieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia. Producent: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Faks: Heinsberg, den Dyrektor: Detlef von der Lieck PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 15

18

19

20 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

TTK 170 ECO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK170ECO-TC-001-PL

TTK 170 ECO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK170ECO-TC-001-PL TTK 170 ECO PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK170ECO-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Montaż...

Bardziej szczegółowo

TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E

TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK29E-51E-70E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

TTK 31 E. PL Instrukcja obsługi Osuszacz powietrza TTK 31 E

TTK 31 E. PL Instrukcja obsługi Osuszacz powietrza TTK 31 E TTK 31 E PL Instrukcja obsługi Osuszacz powietrza TTK 31 E TRT-BA-TTK 31 E-TC-001-PL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Bardziej szczegółowo

BN30 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT GNIAZDKOWY TRT-BA-BN30-TC-001-PL

BN30 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT GNIAZDKOWY TRT-BA-BN30-TC-001-PL BN30 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT GNIAZDKOWY TRT-BA-BN30-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

TTK 71 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK71E-TC-002-PL

TTK 71 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK71E-TC-002-PL TTK 71 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK71E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...

Bardziej szczegółowo

TTK 70 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK70S-TC-001-PL

TTK 70 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK70S-TC-001-PL TTK 70 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK70S-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...

Bardziej szczegółowo

TTK 105 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK105S-TC-002-PL

TTK 105 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK105S-TC-002-PL TTK 105 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK105S-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

BA06 INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA06-TC-001-PL

BA06 INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA06-TC-001-PL BA06 PL INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA06-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 1 Dane techniczne... 2 Bezpieczeństwo... 2 Transport

Bardziej szczegółowo

TTK 120 E / TTK 122 E

TTK 120 E / TTK 122 E TTK 120 E / TTK 122 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK120E_122E-TC-004-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

TTK 90 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK90E-TC-002-PL

TTK 90 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK90E-TC-002-PL TTK 90 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK90E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...05

Bardziej szczegółowo

BF06 INSTRUKCJA OBSLUGI LUKSOMIERZ TRT-BA-BF06-TC-002-PL

BF06 INSTRUKCJA OBSLUGI LUKSOMIERZ TRT-BA-BF06-TC-002-PL BF06 PL INSTRUKCJA OBSLUGI LUKSOMIERZ TRT-BA-BF06-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 1 Dane techniczne... 2 Bezpieczeństwo... 2 Transport

Bardziej szczegółowo

TTK 75 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK75E-TC-002-PL

TTK 75 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK75E-TC-002-PL TTK 75 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK75E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...

Bardziej szczegółowo

DH 15 / DH 30 / DH 60

DH 15 / DH 30 / DH 60 DH 15 / DH 30 / DH 60 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-DH15-DH30-DH60-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia...

Bardziej szczegółowo

BX09 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK KOSZTÓW ENERGII TRT-BA-BX09-TC-001-PL

BX09 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK KOSZTÓW ENERGII TRT-BA-BX09-TC-001-PL BX09 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK KOSZTÓW ENERGII TRT-BA-BX09-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

BC06 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-BC06-TC-002-PL

BC06 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-BC06-TC-002-PL BC06 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-BC06-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Dane techniczne... 4 Transport

Bardziej szczegółowo

PAC 3500 X INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR LOKALNY TRT-BA-PAC3500X-TC-006-PL

PAC 3500 X INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR LOKALNY TRT-BA-PAC3500X-TC-006-PL PAC 3500 X PL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR LOKALNY TRT-BA-PAC3500X-TC-006-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 2 Dane techniczne... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

TTR 55 E. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTR 55 E

TTR 55 E. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTR 55 E TTR 55 E PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTR 55 E TRT-BA-TTR 55 E-TC-001-PL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Faks: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA16-TC-001-PL

INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA16-TC-001-PL BA16 PL INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA16-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 1 Dane techniczne... 2 Bezpieczeństwo... 3 Transport

Bardziej szczegółowo

TTK 40 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK40E-TC-001-PL

TTK 40 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK40E-TC-001-PL TTK 40 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK40E-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...05

Bardziej szczegółowo

TTR 55 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTR55E-TC-003-PL

TTR 55 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTR55E-TC-003-PL TTR 55 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTR55E-TC-003-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 02 Bezpieczeństwo... 04 Transport...

Bardziej szczegółowo

BE38 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY TRT-BA-BE38-TC-001-PL

BE38 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY TRT-BA-BE38-TC-001-PL BE38 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY TRT-BA-BE38-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Dane techniczne... 4 Transport

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

TTK 52 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK52E-TC-001-PL

TTK 52 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK52E-TC-001-PL TTK 52 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK52E-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja tej instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

TTK 65 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK65E-TC-002-PL

TTK 65 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK65E-TC-002-PL TTK 65 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK65E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Transport i składowanie...

Bardziej szczegółowo

BS06 INSTRUKCJA OBSLUGI CYFROWY MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU TRT-BA-BS06-TC-001-PL

BS06 INSTRUKCJA OBSLUGI CYFROWY MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU TRT-BA-BS06-TC-001-PL BS06 PL INSTRUKCJA OBSLUGI CYFROWY MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU TRT-BA-BS06-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 1 Dane techniczne... 2 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

TTK 30 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK30E-TC-001-PL

TTK 30 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK30E-TC-001-PL TTK 30 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK30E-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Aktualna wersja

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

TTK 53 E / TTK 72 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-001-PL

TTK 53 E / TTK 72 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-001-PL TTK 53 E / TTK 72 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia...

Bardziej szczegółowo

TTK 53 E / TTK 72 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-002-PL

TTK 53 E / TTK 72 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-002-PL TTK 53 E / TTK 72 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja tej instrukcji obsługi znajduje się na

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 Strona 1 z 11 Działanie i obsługa pole obsługowe 4 godziny Wysoki Wilgotność powietrza Zbiornik Ciągła praca 2 godziny Niski Power Oczyść filtr

Bardziej szczegółowo

DH 25 S / DH 65 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ KONDENSACYJNY TRT-BA-DH25S-DH65S-TC-001-PL

DH 25 S / DH 65 S INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ KONDENSACYJNY TRT-BA-DH25S-DH65S-TC-001-PL DH 25 S / DH 65 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ KONDENSACYJNY TRT-BA-DH25S-DH65S-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia...

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

TTK 95 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK95E-TC-001-PL

TTK 95 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK95E-TC-001-PL TTK 95 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK95E-TC-001- Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Aktualna wersja tej instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

TTK 96 E / TTK 127 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK96E-TTK127E-TC-001-PL

TTK 96 E / TTK 127 E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK96E-TTK127E-TC-001-PL TTK 96 E / TTK 127 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK96E-TTK127E-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/5 Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątania, poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Wood s MRD9

Osuszacz powietrza Wood s MRD9 Osuszacz powietrza Wood s MRD9 1 1. Włącznik/Wyłącznik 2. Prawa strona osuszacza 3. Przednia obudowa 4. Rączka 5. Wlot powietrza 6. Otwór spustowy 7. Zbiornik na wodę Panel kontroli Zbiornik jest pełen

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 70 D

IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 70 D IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 70 D PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20D-30D-50D-70D-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia...

Bardziej szczegółowo

B 25 E INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZ POWIETRZA TRT-BA-B25E-TC-002-PL

B 25 E INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZ POWIETRZA TRT-BA-B25E-TC-002-PL B 25 E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZ POWIETRZA TRT-BA-B25E-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Transport i składowanie...

Bardziej szczegółowo

TIH 630 INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTA GRZEWCZA NA PODCZERWIEŃ TRT-BA-TIH630-TC-001-PL

TIH 630 INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTA GRZEWCZA NA PODCZERWIEŃ TRT-BA-TIH630-TC-001-PL TIH 630 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTA GRZEWCZA NA PODCZERWIEŃ TRT-BA-TIH630-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.... 1 02. Obszary zastosowania.............. 2 03. Promieniowanie...................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 Osuszacze powietrza typu OP 130 firmy IGLOO to wysokosprawne profesjonalne kompaktowe urządzenia do usuwania wilgoci i osuszania powietrza w zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

DEH-600P/1000P Osuszacz powietrza. Instrukcja obsługi

DEH-600P/1000P Osuszacz powietrza. Instrukcja obsługi DEH-600P/1000P Osuszacz powietrza Instrukcja obsługi SPIS TEŚCI Osuszanie powietrza 3 Środki ostrożności 4 Opis osuszacza 5 Lokalizacja i funkcje 6 Projekt 7 Panel kontrolny 8 Zbiornik wody i odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/7 1. Uchwyt 12. Końcówka piorąca 2. Aktywator 13. Adapter 3. 2 częściowa metalowa rura 14. Końcówka ssąca 4. Wąż 15. Zatrzask 5. Regulacja

Bardziej szczegółowo

BP2F INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ DO ŻYWNOŚCI TRT-BA-BP2F-TC-001-PL

BP2F INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ DO ŻYWNOŚCI TRT-BA-BP2F-TC-001-PL BP2F PL INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ DO ŻYWNOŚCI TRT-BA-BP2F-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Bezpieczeństwo... 02 Informacje dotyczące urządzenia... 02

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

TFV PRO 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI WENTYLATOR RADIALNY TRT-BA-TFVPRO1-TC-002-PL

TFV PRO 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI WENTYLATOR RADIALNY TRT-BA-TFVPRO1-TC-002-PL TFV PRO 1 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI WENTYLATOR RADIALNY TRT-BA-TFVPRO1-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Aktualna wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Salamander Numer katalogowy: 744000, 744020 v2.0-04.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Osuszacz powietrza. Seria DS 10 DS 20 DS 40. DS 10 / 20 / 40 2014 Rev. 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Osuszacz powietrza. Seria DS 10 DS 20 DS 40. DS 10 / 20 / 40 2014 Rev. 2 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Osuszacz powietrza Seria DS 10 DS 20 DS 40 DS 10 / 20 / 40 2014 Rev. 2 Niniejsza instrukcja opiera się na parametrach technicznych opisywanych produktów. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

TTV 4500 / TTV 4500 HP / TTV 7000

TTV 4500 / TTV 4500 HP / TTV 7000 TTV 4500 / TTV 4500 HP / TTV 7000 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI WENTYLATOR OSIOWY TRT-BA-TTV4500-4500HP-7000-TC-003-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 92 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 SZANOWNI PAŃSTWO, Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO P400. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności wyposażony jest w potrójny

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter telewizyjny PAL do NTSC Nr produktu 989268 Strona 1 z 5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt służy do dwukierunkowej konwersji sygnału PAL (50 Hz) do NTSC (60 Hz). System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Osuszacz De Longhi. Nr produktu 001009337

Osuszacz De Longhi. Nr produktu 001009337 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz De Longhi Nr produktu 001009337 Strona 1 z 9 Opis / akcesoria 1. Uchwyt do noszenia 2. Filtr przeciwpyłowy 3. Kratka zasysania powietrza 4. Zbiornik na wodę kondensacyjną 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Odkurzacz samochodowy Dunlop V Instrukcja obsługi Nr produktu: 856588 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 ODKURZACZ NA SUCHO/ NA MOKRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie tego produktu. Rozłóż stronę z ilustracjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo