TTK 171 ECO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TTK 171 ECO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-PL"

Transkrypt

1 TTK 171 ECO PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ POWIETRZA TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-PL

2

3 Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Informacje dotyczące urządzenia Bezpieczeństwo Montaż Transport...05 Uruchomienie...05 Obsługa...06 Błędy i usterki...09 Konserwacja Utylizacja Deklaracja zgodności...15 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Symbole Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny! Wskazuje na zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny, mogące prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Wskazówka dotycząca odpowiedzialności prawnej Ta publikacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania. Żadna część niniejszej publikacji nie może być w jakiejkolwiek formie obrabiana, powielana lub rozpowszechniana albo obrabiana elektronicznie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy TROTEC. Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy handlowe zostały wykorzystane w treści bez gwarancji prawa do dowolnego wykorzystania oraz zgodnie z pisownią stosowaną przez producenta. Wszystkie znaki towarowe są zastrzeżone. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz zmian kształtu/kolorów w ramach procesu ulepszeń produktu. Zakres dostawy może różnić się od zawartości ilustracji. Poniższy dokument został opracowany z zachowaniem należytej staranności. TROTEC nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści instrukcji obsługi lub jej niekompletność. TROTEC Niebezpieczeństwo! Wskazuje na zagrożenie wystąpienia wypadków z uczestnictwem osób. Ostrożnie! Wskazuje na zagrożenie wystąpienia szkód materialnych. Aktualna wersja tej instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 1

4 Informacje dotyczące urządzenia Opis urządzenia Urządzenie służy do osuszania pomieszczeń wykorzystując mechanizm kondensacji. Wentylator zasysa wilgotne powietrze przez wlot powietrza (9) oraz przez filtr powietrza i tłoczy je do parownika i znajdującego się za nim skraplacza. Skraplacz o niskiej temperaturze powietrza powoduje schłodzenie powietrza poniżej punktu rosy. Zawarta w powietrzu para wodna skrapla się na ożebrowaniu parownika. W skraplaczu schłodzone, osuszone powietrze zostaje ponownie ogrzane i wyprowadzone przez wylot powietrza. W ten sposób osuszone powietrze jest ponownie mieszane z powietrzem wewnątrz pomieszczenia. W wyniku ciągłej recyrkulacji powietrza przez urządzenie, następuje zmniejszenie wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia. W zależności od temperatury wewnątrz pomieszczenia oraz wilgotności względnej, kondensat wody skrapla się w zbiorniku kondensatu (6). W przypadku całkowitego napełnienia się zbiornika kondensatu (6) włączana jest kontrolka na wyświetlaczu panelu sterowania (2) i urządzenie wyłącza się. Kontrolka wyłączy się dopiero po opróżnieniu i ponownym zamontowaniu zbiornika kondensatu (6). Skondensowana woda może być także odprowadzana za pomocą węża. Urządzenie umożliwia obniżenie względnej wilgotności powietrza do poziomu ok. 30 %. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach mieszkalnych, roboczych, formowych, piwnicach, kuchniach oraz warsztatach, a także w halach magazynowych i na budowach. Ze względu na wytwarzane w czasie pracy ciepło, temperatura pomieszczenia może wzrosnąć o około 1 do 3 C. Widok urządzenia Nr Oznaczenie 1 Uchwyt transportowy 2 Panel sterowania 3 Kółko transportowe 4 Przelot węża kondensatu 5 Wylot powietrza 6 Zbiornik kondensatu 7 Przewód zasilania sieciowego 8 Mocowanie przewodu 9 Wlot powietrza z filtrem 2 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

5 Dane techniczne Parametr Schemat elektryczny Wartość Model TTK 171 ECO Wydajność osuszania 50 l / 24 godz. Temperatura pracy 5 C do 32 C Zakres roboczy względnej wilgotności powietrza 20 % do 90 % wilgotności względnej Ilość powietrza 450 m 3 /h Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz Pobór mocy 700 W Pobór prądu 3,6 A Bezpiecznik zasilania 16 A Zbiornik kondensatu 6,6 l Środek chłodzący R410A Ilość środka chłodzącego 400 g Masa 36,5 kg Wymiary (wys. x gł. x szer.) 900 x 535 x 453 mm Minimalna odległość do ścian / A: góra: 50 cm przedmiotów B: tył: 50 cm C: bok: 50 cm D: Przód: 50 cm Poziom ciśnienia akustycznego 52 db(a) (pomiar w odległości 1 m) Wyposażenie dodatkowe Nazwa Numer części Adapter (wspornik) Wąż TF-L 160 (l = 6 m) PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 3

6 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca pracy urządzenia! Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje zagrożenie wybuchem. Nie eksploatuj urządzenia w atmosferze zanieczyszczonej olejem, siarką, chlorem lub solą. Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń. Ustaw urządzenie na płaskim, poziomym podłożu. Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są drożne. Upewnij się, że wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub niedrożny luźnymi obiektami. W żadnym wypadku nie wkładaj żadnych przedmiotów lub rąk do wnętrza urządzenia. W trakcie pracy urządzenia nie przykrywaj ani nie przesuwaj go. Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne przewody elektryczne urządzenia są zabezpieczone przez uszkodzeniami (np. przez zwierzęta). Dobierz przedłużacz uwzględniając moc urządzenia, konieczną długość oraz przeznaczenie urządzenia. Unikaj przeciążenia elektrycznego. Przewoź urządzenie wyłącznie po uprzednim opróżnieniu zbiornika kondensatu. Usuwaj nagromadzony kondensat. Nie pij kondensatu. Zagrożenie zdrowia! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie TTK 171 ECO może być wykorzystywane wyłącznie do osuszania i zmniejszania poziomu wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń, przy zachowaniu odpowiednich danych technicznych. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem Nie ustawiaj urządzenia na wilgotnym lub zalanym podłożu. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy na zewnątrz ani do osuszania powierzchni przestrzeni zalanych w wyniku uszkodzenia instalacji hydraulicznej lub powodzi. Nie układaj na urządzeniu mokrych przedmiotów, jak np. mokre części garderoby, w celu ich ususzenia. Samodzielne przeróbki urządzenia są zabronione. Kwalifikacje użytkownika Użytkownicy korzystający z urządzenia muszą: znać ryzyka wynikające z eksploatacji urządzeń elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotności powietrza. gruntownie zaznajomić się z treścią instrukcji obsługi, w szczególności z rozdziałem Bezpieczeństwo. Inne zagrożenia Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny! Czynności dotyczące instalacji elektrycznej mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany zakład elektryczny. Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw urządzenia wyciągnij wtyczkę zasilania elektrycznego z gniazda! Niebezpieczeństwo! Urządzenia nie są zabawkami i nie mogą być przekazywane dzieciom. Niebezpieczeństwo! W przypadku nieprawidłowego zastosowania tego urządzenia może dojść do powstania dodatkowego zagrożenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie personelu! Niebezpieczeństwo! Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego w bezładzie. Może stać on się niebezpieczną zabawką dla dzieci. Ostrożnie! W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia nigdy nie eksploatuj go bez filtrów powietrza! W sytuacji awaryjnej 1. W sytuacji awaryjnej wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazda. 2. Nie podłączaj uszkodzonego urządzenia do zasilania. 4 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

7 Montaż Przykręć uchwyt po obu stronach urządzenia. Po każdorazowym transportowaniu urządzenia zastosuj się do następujących wskazówek: 1. Ustaw urządzenie w pozycji pionowej. 2. Włącz urządzenie po upłynięciu godziny od jego ustawienia! Magazynowanie Urządzenie, które aktualnie nie jest eksploatowane, przechowuj z zachowaniem następujących warunków: Niska wilgotność, Zadaszone pomieszczenie, W pozycji pionowej, w miejscu wolnym od kurzu lub bezpośredniego nasłonecznienia, W razie potrzeby zastosuj pokrowiec z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, chroniący urządzenie przed kurzem. Temperatura składowania powinna leżeć w zakresie temperatur, podanym w rozdziale Dane techniczne. Uruchomienie Transport Przesuwanie urządzenia jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch rolek i uchwytu. Przed każdorazowym transportowaniem urządzenia zastosuj się do następujących wskazówek: Zamontuj filtr Przed uruchomieniem urządzenia zamontuj filtr powietrza. A. 1. Wyłącz urządzenie za pomocą włącznika zasilania. 2. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka. 3. Opróżnij zbiornik kondensatu. Zwróć uwagę na resztki kondensatu w postaci kropel. 4. Nie przechylaj urządzenia o kąt większy niż 45 ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprężarki. B. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 5

8 Obsługa Elementy sterowania Ustawianie W trakcie ustawiania urządzenia zastosuj się do wskazówek dotyczących minimalnej odległości do innych przedmiotów zgodnie z rozdziałem Dane techniczne. A DEFROST 10 Humidity% DEHUMIDIFIER 88 HUMI DEHU FULL RUN RH % 88 h TIME OFF TIME ON 11 Power 12 Time Delay Start Hour.+ Industrial Dehumidifier Humi.+ Humi.- B C C D DEHUMIDIFIER Ustaw urządzenie na płaskim, poziomym podłożu. Ustaw urządzenie w miarę możliwości na środku pomieszczenia i zachowaj odpowiednią odległość od źródeł ciepła. Przy ustawianiu urządzenia w szczególności w pomieszczeniach takich jak kuchnie, łazienki itp., zastosuj odpowiednie elektryczne zabezpieczenie przeciwupływowe (wyłącznik różnicowoprądowy). Sprawdź, czy zastosowane przedłużacze są całkowicie rozwinięte. Wskazówki dotyczące wydajności osuszania Wydajność osuszania zależy od: układu pomieszczenia temperatury pomieszczenia wilgotności względnej powietrza Im wyższa temperatura powietrza i wilgotność względna, tym wyższa jest wydajność osuszania. Przy zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń wystarczające jest utrzymanie wilgotności względnej na poziomie 50 %-60 %. W przypadku magazynów i archiwów, wilgotność względna nie powinna przekraczać wartości 50 %. DEFROST HUMI RUN RH % Nr Elementy sterowania 10 Wyświetlacz 11 Przycisk Power: Służy do włączania lub wyłączania urządzenia albo uruchamiania trybu automatycznego. 12 Przycisk Timer: Służy do uruchamiania trybu programowania czasów włączenia i wyłączenia trybu automatycznego. 13 Przycisk ze znakiem minus: Zmniejszenie procentowej wartości zadanej wilgotności powietrza. W trybie programowania timera zmniejszenie czasu uruchomienia i zatrzymania w kroku godzinowym. 14 Przycisk ze znakiem plus: Zwiększenie procentowej wartości zadanej wilgotności powietrza. W trybie programowania timera zwiększenie czasu uruchomienia i zatrzymania w kroku godzinowym. 15 Symbol DEFROST: Świeci ciągle. Jej włączenie oznacza aktywność automatycznego odmrażania. 16 Wskaźnik stanu pracy: RUN (żółty): Urządzenie jest gotowe do pracy. HUMI (niebieski): Osiągnięto wartość zadaną osuszania. 17 Wskazanie wilgotności powietrza w procentach. Wartość zadana: Wskaźnik błyska w trakcie programowania. Wartość rzeczywista: wskazanie ciągłe. 18 Wskazanie osuszania, z funkcją błyskania 19 Wskazanie godzin: Oznacza zaprogramowaną godzinę włączenia lub wyłączenia urządzenia w trybie automatycznym. 20 Wł./wył. wskazania Timera: TIME OFF: oznacza aktywację czasu wyłączenia w trybie automatycznym. TIME ON: oznacza aktywację czasu włączenia w trybie automatycznym. 21 Wskazanie wentylatora, z funkcją błyskania DEHU TIME OFF TIME ON 20 FULL h 19 6 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

9 Włącz urządzenie Wskazówka: Przed ponownym włączeniem urządzenia odczekaj 3 minuty (np. po opróżnieniu zbiornika kondensatu). C. Po włączeniu urządzenie pracuje automatycznie aż do wyłączenia przez czujnik napełnienia zbiornika kondensatu lub za pomocą wyłącznika. Wentylator pracuje ciągle aż do wyłączenia urządzenia. Unikaj pozostawiania otwartych drzwi i okien. 1. Upewnij się, że pusty zbiornik kondensatu został prawidłowo zamontowany. W przeciwnym wypadku urządzenie nie będzie działać! 2. Włącz wtyczkę do gniazda zasilania z zabezpieczeniem. 3. Naciśnij przycisk Power (11). Wskaźnik stanu pracy RUN zostanie włączony. Urządzenie jest gotowe do pracy. Ustaw wybrany poziom wilgotności powietrza za pomocą przycisków ze znakiem plusa (14) lub minusa (13). Zastosowanie węża odpływowego przyłączonego do zaworu kondensatu D. 10 mm A. B. E. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 7

10 Ciągły tryb pracy W trybie ciągłym urządzenie osusza powietrze stale i niezależnie od poziomu wilgotności. Praca trwa aż do wyłączenia albo uzyskania zaprogramowanej wartości wilgotności powietrza. W celu uruchomienia pracy w trybie ciągłym, wybierz wartość zadaną wilgotności powietrza na poziomie < 30 %. Podłączanie adaptera i węża (opcja) A. Ustawianie Timera Timer może zostać ustawiony na dwa sposoby. Urządzenie włącza się automatycznie o określonej godzinie. Urządzenie wyłącza się automatycznie o określonej godzinie. W celu zaprogramowania włączenia się urządzenia o określonej godzinie wykonaj następującą procedurę: 1. Naciśnij przycisk Timera (12) jeden raz. 2. Ustaw żądany czas pracy za pomocą przycisków plus (14) lub minus (13) w kroku godzinowym aż do automatycznego włączenia urządzenia. 3. Kolejny raz naciśnij przycisk Timera w celu zaprogramowania podanych ustawień. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyjście z menu. 4. Naciśnij przycisk zasilania Power (11) w celu uruchomienia trybu automatycznego. 5. Urządzenie włączy się samoczynnie po określonym czasie. Praca urządzenia będzie trwała aż do upłynięcia zaprogramowanego czasu lub do ręcznego wyłączenia urządzenia. W celu zaprogramowania wyłączenia się urządzenia o określonej godzinie wykonaj następującą procedurę: 1. Dwukrotnie naciśnij przycisk Timera (12). 2. Ustaw żądany czas pracy za pomocą przycisków plus (14) lub minus (13) w kroku godzinowym aż do automatycznego wyłączenia urządzenia. 3. Ponownie naciśnij przycisk Timera (12) w celu wyjścia z menu ustawień. Automatyczne odmrażanie Praca w niskiej temperaturze otoczenia może spowodować zamarznięcie parownika. Urządzenie wykona automatyczne odmrażanie. Czas trwania tej operacji nie jest stały. W trakcie automatycznego odmrażania nie wyłączaj urządzenia. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka. Funkcja pamięci Memory W przypadku krótkotrwałego zaniku zasilania urządzenie zachowuje zaprogramowane wartości zadane. Czasy uruchomienia i zatrzymania trybu automatycznego nie zostają zapamiętane. B. Wycofanie z eksploatacji 1. Naciśnij przycisk zasilania Power (11) w celu wyłączenia urządzenia. 2. Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękami. 3. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka. 4. Opróżnij zbiornik kondensatu. Zwróć uwagę na resztki kondensatu w postaci kropel. 5. Oczyść urządzenie, a w szczególności filtr powietrza, stosując się do wskazówek zawartych w rozdziale Konserwacja. 6. Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziałem Magazynowanie. 8 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

11 Błędy i usterki Prawidłowość działania urządzenia została wielokrotnie sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku wystąpienia usterek przeprowadź czynności kontrolne według poniższej listy: Urządzenie nie pracuje prawidłowo mimo przeprowadzenia wszystkich czynności kontrolnych? Dostarcz urządzenie do zakładu wykwalifikowanego w naprawie urządzeń klimatyzacyjnych lub do firmy TROTEC. Wskazówka! Urządzenie jest wyposażone w timer zabezpieczający. Opóźnienie włączenia i wyłączenia może trwać do 3 minut. Urządzenie nie pracuje: Sprawdź podłączenie zasilania. Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona. Sprawdź, czy zbiornik kondensatu jest prawidłowo osadzony. Sprawdź, czy zbiornik kondensatu nie jest przepełniony, w razie potrzeby opróżnij go. Kontrolka FULL nie może pojawić się na wyświetlaczu (10). Przed ponownym włączeniem urządzenia odczekaj 10 minut. Jeżeli urządzenie nie zacznie pracować, zleć kontrolę techniczną systemu elektrycznego pracownikom wykwalifikowanym w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub firmie TROTEC. Urządzenie pracuje lecz nie dochodzi do gromadzenia się kondensatu: Sprawdź, czy pływak zbiornika kondensatu nie jest zabrudzony. W razie potrzeby oczyść zbiornik kondensatu. Pływak musi poruszać się bez żadnych przeszkód. Sprawdź temperaturę pomieszczenia. Zakres roboczy urządzenia wyznacz zgodnie z danymi technicznymi. Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zanieczyszczony. W razie potrzeby oczyść lub wymień filtr. Sprawdź wzrokowo, czy zbiornik kondensatu nie jest zabrudzony (patrz rozdział Konserwacja). Czyszczenie zanieczyszczonego zbiornika kondensatu zleć pracownikom wykwalifikowanym w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub firmie TROTEC. Głośna praca urządzenia, wibracje, wyciek kondensatu: Sprawdź, czy urządzenie zostało ustawione w pozycji poziomej na płaskiej powierzchni. Urządzenie bardzo nagrzewa się, jego praca jest głośna lub jego moc spada: Sprawdź, czy filtr powietrza i wloty powietrza nie są zanieczyszczone. Usuń wszelkie zanieczyszczenia. Sprawdź, czy wnętrze wnętrze urządzenia, w szczególności wentylator, obudowę wentylatora, parownik i skraplacz nie są zanieczyszczone (patrz rozdział Konserwacja). Czyszczenie zabrudzonego wnętrza urządzenia zleć pracownikom wykwalifikowanym w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub firmie TROTEC. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 9

12 Konserwacja Okresy konserwacyjne Okres przeprowadzenia konserwacji i czyszczenia Protokół konserwacji i czyszczenia Typ urządzenia:... Numer urządzenia:... przed każdym uruchomieniem w razie potrzeby X co najmniej co 2 tygodnie co najmniej co 4 tygodnie co najmniej co 6 miesięcy co najmniej raz w roku Opróżnianie zbiornika kondensatu Sprawdź, czy otwory wlotowe i wylotowe nie są zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce X obiekty, w razie potrzeby oczyść je. Czyszczenie powierzchni zewnętrznych. X X Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza urządzenia. X X Sprawdź, czy siatka otworu wlotowego i filtr powietrza nie są zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce X X obiekty, w razie potrzeby oczyść lub wymień. Wymień filtr powietrza X Sprawdź, czy nie są uszkodzone X Sprawdź śruby mocujące X X Test pracy X Okres przeprowadzenia konserwacji i czyszczenia Sprawdź, czy otwory wlotowe i wylotowe nie są zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce obiekty, w razie potrzeby oczyść je. Czyszczenie powierzchni zewnętrznych. Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza urządzenia. Sprawdź, czy siatka otworu wlotowego i filtr powietrza nie są zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce obiekty, w razie potrzeby oczyść lub wymień. Wymień filtr powietrza Sprawdź, czy nie są uszkodzone Sprawdź śruby mocujące Test pracy Uwagi: 1. Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Data:... Podpis: Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

13 Czynności przed rozpoczęciem konserwacji 1. Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękami. 2. Przed rozpoczęciem pracy wyciągnij wtyczkę! czynności konserwacyjne wymagające otwarcia obudowy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez pracowników wykwalifikowanych w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub przez pracowników firmy TROTEC. Czyszczenie obudowy 1. Do czyszczenia zastosuj kawałek miękkiej, niestrzępiącej się tkaniny. 2. Nawilż kawałek tkaniny czystą wodą. Do nawilżenia tkaniny nie stosuj środków pod ciśnieniem, rozpuszczalników, środków zawierających alkohol lub środków szorujących. Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza urządzenia. 1. Wymontuj filtr powietrza (patrz rozdział Czyszczenie filtra powietrza). 2. Oświetl wnętrze urządzenia latarką. 3. Sprawdź stopień zabrudzenia wnętrza urządzenia. 4. W przypadku stwierdzenia grubej, gęstej warstwy kurzu, zleć czyszczenie urządzenia firmie wyspecjalizowanej w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych lub firmie TROTEC. 5. Ponownie zamontuj filtr powietrza. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 11

14 Czyszczenie filtra powietrza A. Ostrożnie! Sprawdź, czy filtr nie jest zużyty lub uszkodzony. Krawędzie i naroża filtra nie mogą być zniekształcone lub zaokrąglone. Przed ponownym zastosowaniem filtra sprawdź, czy nie jest on uszkodzony lub wilgotny. W celu prawidłowej wymiany filtra zastosuj się do wskazówek zawartych w rozdziale Okresy konserwacyjne! C. B. D. C. 12 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

15 DEFROST DEHU TIME OFF TIME ON FULL h Opróżnianie zbiornika z kondensatem D. A. FULL Humidity% HUMI RUN 88 RH % 88 Power Delay Start DEHUMIDIFIER Time Hour.+ Industrial Dehumidifier Humi.+ Humi.- E. B. F. C. PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 13

16 Przegląd i lista części zamiennych Wskazówka! Numery pozycji części zamiennych różnią się od oznaczeń pozycji zawartych w instrukcji obsługi. Nr. Część zamienna Nr Część zamienna Nr Część zamienna 101 Plastikowy zbiornik na wodę 203 PCB 316 Zawias 102 Zbiornik wody 204 Panel przycisków 317 Duże koło 103 Pokrywa czujnika 205 Czujnik wilgotności 318 Magnes IV 104 Dolna pokrywa czujnika 206 Czujnik temperatury 5k 401 Wymiennik 105 Handle 207 Kondensator sprężarki 402 Rura wysokiego napięcia 106 Pokrywa docisku 208 Kondensator silnika 403 Rura niskiego napięcia 107 Dolny docisk 209 Terminal 404 Rura wlotu płynu 108 Pierścień zabezpieczający Ø Mikroprzełącznik fotela 405 Filtr 109 Pierścień zabezpieczający Ø Pokrywa boczna 406 Rura napełniania 110 Rura przezroczysta 302 Pokrywa przednia 407 Kapilara 111 Kolumna izolowana PCB 303 Pokrywa tylna 408 Rura wylotowa 112 Filtr 304 Komponenty fotela 501 Wiązka zasilania 113 Control panel 305 Wspornik PCB 601 Tuleja termoizolacyjna 114 Tuleja gumowa 306 Paleta zbiornika wody 602 Wentylator zbiornika 201 Sprężarka 307 Koło 603 Pianka 201A Przeciążenie 308 Handle 604 Pianka wodoszczelna 201B Pokrywa 309 Uchwyt boczny 605 Pianka wylotu powietrza 201C Amortyzator uderzeń 310 Dolna pokrywa 701 Śruba M 6 201D Podkładka pokrywy 311 Karta pozycjonująca 801 Opakowanie piankowe 201E Podkładka sprężynująca 312 Karta pozycjonująca dolnego zbiornika 802 Opakowanie piankowe 201F Nakrętka 313 Zatrzask mocowania kondensatora 803 Karton 201G Podkładka nakrętki 314 Wentylator odśrodkowy 804 Dolna część kartonu 202 Silnik 315 Osłona 805 Płytka klawiatury 14 Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO PL

17 Utylizacja Urządzenia elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Na terenie Unii Europejskiej, urządzenia elektroniczne muszą być, zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG Unii Europejskiej, z 27 stycznia 2003, dostarczane do odpowiednich przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. Prosimy o utylizację urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Urządzenie wykorzystuje przyjazny dla środowiska i neutralny dla ozonu środek chłodniczy (patrz rozdział Dane techniczne). Utylizację mieszaniny środka chłodniczego, zastosowanego w urządzeniu, przeprowadzaj zgodnie z lokalnym ustawodawstwem. Deklaracja zgodności zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EG, załącznik III rozdział B oraz dyrektywą 2004/108/EG dotyczącą zgodności elektromagnetycznej. Niniejszym deklarujemy, że osuszacz powietrza TTK 171 ECO został zaprojektowany, skonstruowany oraz wyprodukowany zgodnie z wyżej wymienionymi dyrektywami UE. Zastosowane normy: EN :2006 A1:2009 und A2:2011 EN :1997 A1:2001 und A2:2008 EN :2006 A1:2009 und A2:2009 EN :2013 Znak umieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia. Producent: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Faks: Heinsberg, den Dyrektor: Detlef von der Lieck PL Instrukcja obsługi - osuszacz powietrza TTK 171 ECO 15

18

19

20 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

TTK 31 E. PL Instrukcja obsługi Osuszacz powietrza TTK 31 E

TTK 31 E. PL Instrukcja obsługi Osuszacz powietrza TTK 31 E TTK 31 E PL Instrukcja obsługi Osuszacz powietrza TTK 31 E TRT-BA-TTK 31 E-TC-001-PL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Bardziej szczegółowo

T210 INSTRUKCJA OBSLUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-T210-TC-001-PL

T210 INSTRUKCJA OBSLUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-T210-TC-001-PL T210 PL INSTRUKCJA OBSLUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-T210-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 2 Dane techniczne... 3 Bezpieczeństwo... 3 Transport

Bardziej szczegółowo

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20-30-50-60-80-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

TP10 INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR TRT-BA-TP10-TC-001-PL

TP10 INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR TRT-BA-TP10-TC-001-PL TP10 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR TRT-BA-TP10-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 01 Informacje dotyczące urządzenia... 01 Dane techniczne... 03 Bezpieczeństwo... 04 Transport

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 550 / AD 650

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 550 / AD 650 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 550 / AD 650 Oststraße 128 22844 Norderstedt Tel 0049 40 / 52 68 79 0 Fax 0049 40 / 52 68 79 20 e-mail: info@aerial.de SPIS TREŚCI 1 UWAGI OGÓLNE... 2 2 KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N Instrukcja obslugi Osuszacz powietrza CFO-20N SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...2 ELEMENTY STERUJĄCE NA OSUSZACZU POWIETRZA...3 OBSŁUGA OSUSZACZA POWIETRZA...4 KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

Osuszacz Powietrza OP-100

Osuszacz Powietrza OP-100 pl Instrukcja obsługi, konserwacji i serwisu Osuszacz Powietrza OP-130 1. ROZŁADUNEK Urządzenie powinno być transportowane w pozycji pionowej, odpowiednio zabezpieczone i spakowane. Producent wysyła urządzenie

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 PL - polski Instrukcja montażu i obsługi Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 1 Szanowni Klienci, Uprzejmie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wysokociśnieniowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

KILKA INFORMACJI NA TEMAT WILGOCI OPIS/ AKCESORIA

KILKA INFORMACJI NA TEMAT WILGOCI OPIS/ AKCESORIA 5714810261/06.2010 Osuszacz powietrza KILKA INFORMACJI NA TEMAT WILGOCI Powietrze zawsze zawiera pewną ilość wody w postaci pary; decyduje ona o stopniu wilgotności danego pomieszczenia. Powietrze ma tym

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960 1 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 20-960.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 1080-8800.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60 INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator kanałowy Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB42 UB48H UB48 UB60 UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

D 510 - D 512 - D 516 - D 520

D 510 - D 512 - D 516 - D 520 D 50 - D 52 - D 5 - D 520 2 5 FIN > u 9 = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG Brugsanvisning INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D UTILISATION Käyttöohje OPERATING manual ISTRUZIONI D USO Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Leica ST 5020. Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych

Leica ST 5020. Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych Leica ST 5020 Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych Instrukcja użytkownika Leica ST5020 V1.8 Polski 10/2012 Nr kat. 14 0475 80111 RevC Prosimy o przechowywanie niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Model: Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV18H UV24H UV36H UV42H UV48H UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Po przeczytaniu instrukcji

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo