_ Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "_ Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 _Instrukcja obsługi

2

3 SPIS TREŚ CI Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania weiß nichtpl Spis treści Objaśnienie symboli Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Odpowiedni personel Właściwości Gwarancja/Wyłączenie odpowiedzialności Kontrola bloczków Montaż w stole roboczym Zastosowanie Mocowanie Obróbka końcowa u dentysty Kontrola u dentysty Osprzęt Pobieranie informacji

4 OBJAŚ NIENIE SYMBOLI Objaśnienie symboli Wskazówki ostrzegawcze Wskazówki ostrzegawcze w tekście oznaczone są barwnym trójkątem ostrzegawczym i ujęte w ramkę. W przypadku zagrożeń prądem elektrycznym wykrzyknik w trójkącie zastępowany jest symbolem błyskawicy. Słowa sygnałowe znajdujące się na początku każdej wskazówki bezpieczeństwa określają rodzaj i stopień skutków, jakie mogą mieć miejsce w przypadku niezachowania odpowiednich środków ostrożności. _ WSKAZÓWKA oznacza, że może nastąpić szkoda rzeczowa. _ OSTROŻNIE oznacza, że istnieje ryzyko wystąpienia lekkich lub średnich obrażeń ciała. _ OSTRZEŻENIE oznacza, że istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń ciała. _ NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że ma miejsce zagrożenie życia. Ważne informacje Ważne informacje, nie oznaczające niebezpieczeństwa dla ludzi bądź rzeczy oznaczane są ukazanym obok symbolem. Dodatkowo znakowane są one przy pomocy linii. 4

5 OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃ STWA Pozostałe symbole zawarte w instrukcji Symbol Znaczenie Punkt opisujący działanie _ Punkt listy Podpunkt opisujący działanie lub podpunkt listy [3] Liczby ujęte w nawiasy kwadratowe odnoszą się do oznakowań w ilustracjach Ogólne wskazówki bezpieczeństwa OSTROŻNIE: Uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez pyły tlenku cyrkonu Podczas obróbki należy stosować osobiste wyposażenie ochronne (maskę przeciwpyłową, okulary ochronne itp.). Odpowiedni personel WSKAZÓWKA: Niniejszy wyrób może być obrabiany wyłącznie przez odpowiednio wykształconych techników dentystycznych. 5

6 W Ł A Ś CIWOŚ CI Właściwości Opis produktu Ceramill ZOLID to materiał przeznaczony do opracowywania, wykonany z tlenku cyrkonu (Y-TZP ZrO2) do zastosowań dentystycznych, typu II, klasy 6 zgodnie ze standardem niemieckim DIN EN ISO Wykorzystywane są do wytwarzania nadających się do doskonale spasowanych i ruchomych elementów protetycznych (np. koron i mostów, koron stożkowych/teleskopowych, nasadek itp.), przy wykorzystaniu frezarek CNC lub ręcznych urządzeń frezujących (np. Ceramill Base i Multi-x). Ceramill ZOLID są zgodne z wymaganiami standardu DIN EN ISO 6872:2009, po wykonaniu spiekania końcowego, o którym mowa powyżej, jak również z wymaganiami normy ISO 13356:1997, w przypadku dalszej obróbki (zob. str. 12 i n.). Karta Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych/ Deklaracja Zgodności Kartę Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych oraz Deklarację Zgodności można uzyskać na zapytania lub ściągnąć pod adresem: 6

7 W Ł A Ś CIWOŚ CI Dane techniczne Jednostka Wartość Wytrzymałość na zginanie (czteropunktowe) MPa 1200 ±200 Moduł E GPa > 200 Stopniowanie μm 0,6 Gęstość g/cm 3 6 Porowatość % 0 Współczynnik rozszerzalności 1/K 11 ± 0, temperaturowej (WAK) ( C) Rozpuszczalność chemiczna μg/cm 2 < 100 Radioaktywność Bq/g < 0,2 Skład chemiczny Tlenek Procent masy całkowitej ZrO 2 + HfO 2 + Y 2 O 3 99,0 Y 2 O 3 4,5-5,6 HfO 2 <5 Al 2 O 3 <0,5 inne tlenki < 0,5 Trwałość bloczków Odpowiednio przechowywane bloczki cyrkonowe Ceramill ZOLID stosować przez 5 lat od daty produkcji. 7

8 WŁAŚCIWOŚCI Przechowywanie Bloczki Ceramill ZOLID należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu. Opakowania Nr art. Nazwa Opis Opakowanie Ceramill ZOLID 71 XS Bloczek cyrkonowy, 1 szt./opak. kształt łuku zębowego, wysokość =12mm Ceramill ZOLID 71 S Bloczek cyrkonowy, 1 szt./opak. kształt łuku zębowego, wysokość =14 mm Ceramill ZOLID 71 Bloczek cyrkonowy, 1 szt./opak. kształt łuku zębowego, wysokość =16 mm Ceramill ZOLID 71 M Bloczek cyrkonowy, 1 szt./opak. kształt łuku zębowego, wysokość =18 mm Ceramill ZOLID 71 L Bloczek cyrkonowy, 1 szt./opak. kształt łuku zębowego, wysokość =20 mm Ceramill ZOLID 71 XL Bloczek cyrkonowy, 1 szt./opak. kształt łuku zębowego, wysokość =25 mm 8

9 GWARANCJA/WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIAL- Gwarancja/Wyłączenie odpowiedzialności Wskazówki techniczne dotyczące zastosowania, przekazane ustnie, pisemnie bądź też w formie praktycznych instrukcji, powinny być postrzegane jako wytyczne. Nasze wyroby są w sposób ciągły rozwijane technicznie i unowocześniane. Zachowujemy prawo do modyfikacji produktów, w zakresie projektu lub składu. Kontrola bloczków Po otrzymaniu dostawy bloczków Ceramill ZOLID, należy je koniecznie skontrolować, czy ich wygląd nie budzi zarzutów. W przypadku wykorzystania uszkodzonego (np. podczas transportu) bloczka, ewentualne późniejsze reklamacje nie zostaną uwzględnione. Montaż w stole roboczym Urządzenie skanująco-frezujące Ceramill Base, Ceramill Multi-x Zamocować bloczek na płytce stabilizującej 71 (osprzęt, dla Ceramill Base, dla Ceramill Multi-x) za pomocą śrub. Zamontować płytkę stabilizującą 71 w urządzeniu skanującofrezującym. Rys. 1 Płytka stabilizująca 9

10 ZASTOSOWANIE Ceramill Motion Bloczek mocowany jest bezpośrednio w mocowaniu bloczków Ceramill Motion. Umieścić bloczek w mocowaniu Ceramill Motion i unieruchomić za pomocą śrub. Rys. 2 Mocowanie bloczka Zastosowanie Wskazania _ anatomicznie ograniczone podbudowy pod korony i mosty w obszarze przednim i tylnym, a także monolityczne (w pełni anatomiczne) korony i mosty _ anatomicznie ograniczone podbudowy pod mosty z maksymalną liczbą 3 przęseł przednich oraz z maksymalnie 2 przęsłami tylnymi, o długości anatomicznej nie przekraczającej 50 mm _ monolityczne mosty z maksymalną liczbą 2 łączonych przęseł przednich, o długości anatomicznej nie przekraczającej 50 mm 10

11 ZASTOSOWANIE _ Podbudowy i mosty wspornikowe z maksymalnie jednym przęsłem (maksymalnie jeden ząb dowieszony wysunięty nie dalej niż do drugiego zęba przedtrzonowego). Przeciwwskazania _ niewystarczająca ilość tkanki kostnej _ niezadowalające rezultaty przeprowadzonych prac przygotowawczych _zły stan higieny jamy ustnej _więcej niż dwie protezy łączące w obszarze zębów tylnych _ stwierdzony brak tolerancji na jeden ze składników _ silnie przebarwiona tkanka kostna Parametry podbudowy charakterystyczne dla materiału Podczas wykonywania podbudowy z gęsto spiekanego tlenku cyrkonu Ceramill ZOLID należy odpowiednio dobrać następujące parametry podbudowy, charakterystyczne dla danego materiału. minimalna grubość podbudowy w mm Przekrój złącza w mm 2 maksymalna liczba połączonych przęseł mostu Sieczny Tylny Sieczny Tylny Ceramill ZOLID 0,

12 ZASTOSOWANIE Szczegółowa minimalna grubość ściany oraz przekrój złącza Wskazanie Elementy podstawowe/ korony podwójne Korona pojedyncza Most przedni Most tylny Most jednobrzeżny Schemat Całkowita liczba elementów Liczba połączonych przęseł mostu Grubość ścianki w mm sieczna / zgryzowa kolista Przekrój złącza w mm 2 1 0,7 0,5 1 0,5 0,5 OXO 3 1 0,5 0,5 > 7 OXXO OXXXO ,7 0,5 > 9 OXO 3 1 0,7 0,5 > 9 OXXO 4 2 1,0 0,7 > 12 OOX OOOX 3 4 OXOX 4 Ząb dowieszony 1 + ząb dowieszony 1,0 0,7 > 12 1,0 0,7 > 12 O Korona filarowa X Przęsło mostu 12

13 ZASTOSOWANIE Parametry krańcowe w oprogramowaniu CAD Ceramill Mind W przypadku Ceramill ZOLID należy zwrócić na to uwagę, aby parametry krańcowe zostały osiągnięte. Zalecane wartości to: _1. Moc krawędzi (Horizontal): 0,2 mm _2. Pod kątem (Angled): 0,3 mm _3. Kąt (Angle): 60 _4. Wysokość (Vertical): 0 mm Sposób postępowania przy tworzeniu podbudowy mostów i koron Ustalony przez Amann Girrbach współczynnik rozszerzalności bloczków Ceramill ZOLID umieszczony został w zakodowany sposób na bloczku. W przypadku Ceramill Motion: Zaleca się stosować podczas obróbki Ceramill Zolid w Ceramill Motion tylko takie frezy, których wytrzymałość znajduje się w zielonym polu wskazania zużycia. Współczynnik rozszerzalności wpisać do oprogramowania CAM Ceramill Match. Przystąpić do frezowania bloczków przy użyciu Ceramill Motion za pomocą odpowiedniej dla danego materiału strategii frezowania (strategie frezowania ZOLID). 13

14 ZASTOSOWANIE Dalsze szczegółowe informacje dotyczące modelowania i wytwarzania podbudów za pomocą oprogramowania CAD Ceramill Mind znajdują się na stronie internetowej M-Center, w zabezpieczonym dziale Download. W przypadku systemów skanująco-frezujących Ceramill: Ustawić współczynnik rozszerzalności na urządzeniu skanująco-frezującym Ceramill. Postępować zgodnie ze wskazówkami i strategiami frezowania dla tlenku cyrkonu podanymi w materiałach szkoleniowych. Wskazówki modelowania podbudów za pomocą systemów skanująco-frezujących Ceramill znajdują się w materiałach szkoleniowych i w instrukcji obróbki światłoutwardzalnych tworzyw sztucznych Ceramill Gel/Pontic (760514/760522). Wyjmowanie z bloczka Podczas wyjmowania podbudowy z bloczka należy zachować najwyższą ostrożność: Aby zeszlifować bloczek z podbudowy, należy użyć chłodzonego wodą wirnika laboratoryjnego wyposażonego w ostrza diamentowe (unikać tarcz tnących). Do zeszlifowania łączników i wygładzenia podbudowy zaleca się zastosowanie zestawu polerskiego firmy Amann Girrbach. 14

15 ZASTOSOWANIE Barwienie przed spiekaniem WSKAZÓWKA: Ceramill ZOLID jest bardziej podatny na barwienie niż Ceramill ZI. Podbudowy wychodzą ciemniejsze. Obiekty należy wystarczająco wysuszyć, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do wystąpienia pęknięć podczas spiekania. Patrz instrukcja stosowania roztworów barwiących Ceramill Liquid. Podstawy uwolnić od resztek pyłu cyrkonowego, stosując do tego celu pędzel lub sprężone powietrze. W zależności od wymagań podbudowy względnie protezy anatomiczne mogą być częściowo lub całkowicie barwione roztworami barwiącymi Ceramill Liquid (patrz instrukcja stosowania roztworów barwiących Ceramill Liquid). Spiekanie końcowe Do przeprowadzenia spiekania zaleca się wykorzystanie pieca Ceramill Therm (178300/178350) lub innego odpowiedniego pieca spiekającego wysokiej jakości (należy również zapoznać się z instrukcją obsługi zastosowanego pieca do synteryzacji). 15

16 ZASTOSOWANIE Do spiekania należy użyć oddzielnej miski do synteryzacji (178370) i kulek synteryzacyjnych (178311). WSKAZÓWKA: Utrata translucencji! Tę miskę wraz z kulkami synteryzacyjnymi należy stosować tylko dla Ceramill ZOLID, a nie dla Ceramill ZI! Podbudów Ceramill ZOLID nie należy spiekać razem z podbudowami Ceramill ZI w jednej misce do synteryzacji! Podbudowy Ceramill ZOLID i podbudowy Ceramill ZI można spiekać w oddzielnych, lecz nałożonych jedna na drugiej miskach do synteryzacji, w jednym procesie synteryzacyjnym. Nakładanie misek jedna na drugą możliwe jest tylko w piecu Ceramill Therm II (178350). Włożyć podbudowę Ceramill ZOLID do miski synteryzacyjnej (178360) napełnionej kulkami synteryzacyjnymi (178370). Podbudowę należy położyć na kulkach, wywierając delikatny nacisk, zapewniając w ten sposób odpowiednie jej podtrzymanie. WSKAZÓWKA: Należy upewnić się, że kulki nie zakleszczyły się w przestrzeniach międzyzębowych lub nie dostały się do zagłębień korony! Spiekanie końcowe podbudowy odbywa się w następującym cyklu: Faza nagrzewania: Temperatura pokojowa do temperatury końcowej 1450 C; tempo rozgrzewania 5-10 K/min 16

17 ZASTOSOWANIE Czas wygrzewania w temperaturze końcowej: 2 godziny Faza studzenia: Temperatura końcowa 1450 C aż do osiągnięcia temperatury pokojowej co najmniej < 200 C); ok. 5 K/min (ok. 5 godzin) Podbudowy do licowania Obróbka końcowa Po zakończeniu spiekania końcowego podbudowę z tlenku cyrkonu można poddać jeśli okaże się to konieczne bezciśnieniowej obróbce końcowej za pomocą chłodzonego wodą wirnika laboratoryjnego, wyposażonego w ostrza diamentowe (zalecenie: ziarno ok 40 μm) Przygotowanie podbudowy do licowania Po sprawdzeniu dokładności spasowania, punktów kontaktu i zgryzu: wyczyścić wewnętrzną stronę korony strumieniem korundu (tlenku aluminium, 110 μm, pod ciśnieniem 2 bar), pozostawiając następnie w celu odparowania. Ceramika licowa Ceramika licowa Ceramill ZOLID nadaje się do przeprowadzenia licowania za pomocą konwencjonalnej ceramiki z tlenku cyrkonu (np. Creation ZI-F). Wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej bloczków Ceramill ZOLID znajduje się w dokumentacji technicznej produktu (zob. str. 7). W przypadku mostków o liczbie elementów przekraczającej pięć i w przypadku mostków z masywnymi przęsłami zaleca się stopniowe przedłużone studzenie do 500 C. 17

18 ZASTOSOWANIE Protezy monolityczne Obróbka końcowa Po zakończeniu spiekania końcowego: Podbudowę z tlenku cyrkonu można poddać jeśli okaże się to konieczne bezciśnieniowej obróbce końcowej za pomocą chłodzonego wodą wirnika laboratoryjnego, wyposażonego w ostrza diamentowe (zalecenie: ziarno ok 40 μm) Płaszczyzny kontaktowe z naprzeciwległym zębem i z zębami sąsiednimi należy wypolerować na wysoki połysk w stanie gęsto spiekanym. Do tego celu zaleca się zastosowanie zestawu polerskiego firmy Amann Girrbach (zob. też instrukcje użycia zestawu polerskiego). Przygotowanie podbudowy do barwienia i pokrycia szkliwem Po sprawdzeniu dokładności spasowania, punktów kontaktu i zgryzu: wyczyścić wewnętrzną stronę korony strumieniem korundu (tlenku aluminium, 110 μm, pod ciśnieniem 2bar), pozostawiając następnie w celu odparowania lub umieszczając w kąpieli ultradźwiękowej. Powierzchnie zewnętrzne koron nie czyści się korundem. W przypadku mostków o liczbie elementów przekraczającej pięć i w przypadku mostków z masywnymi przęsłami zaleca się stopniowe przedłużone studzenie do 500 C. 18

19 MOCOWANIE Barwienie i pokrywanie szkliwem Na zakończenie elementy należy pomalować i pokryć szkliwem. Do tego celu zaleca się zastosowanie zestawu do barwienia i pokrywania szkliwem firmy Amann Girrbach (zob. też instrukcje użycia zestawu do barwienia i pokrywania szkliwem). Mocowanie Cementowanie konwencjonalne: Ze względu na wysoką trwałość oraz stabilność podbudów wykonanych z produktu Ceramill ZOLID, w większości przypadków możliwe jest standardowe mocowanie przy pomocy cementu fosforanu tlenku cynku lub glasjonomerowego cementu uszczelniającego (np. GC Fuji Plus). W przypadku stosowania konwencjonalnego cementowania należy zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić wystarczającą retencję oraz odpowiednią minimalną wysokość kikuta wynoszącą 3mm! Mocowanie klejone: W przypadku wykorzystania mocowania klejonego zaleca się stosowanie kompozytu klejącego Panavia 21 lub Panavia F 2,0 ze względu na tworzone przez nie doskonałe zespolenie z materiałem podbudowy, wykonanym z tlenku cyrkonu. Nie zaleca się prowizorycznego cementowania, gdyż można przy usuwaniu uszkodzić podbudowę. 19

20 OBRÓBKA KOŃ COWA U DENTYSTY Obróbka końcowa u dentysty Gdy podczas mocowania protezy w jamie ustnej pacjenta, konieczne okaże się jej podszlifowanie przez dentystę, szlifowane elementy muszą ponownie zostać wypolerowane na wysoki połysk. Do szlifowania zaleca się użycie wyłącznie szlifierek diamentowych (zalecenie:ziarno 40 μm). Do polerowania zaleca się zastosowanie polerek diamentowych firmy Amann Girrbach (zob. też instrukcje użycia zestawu polerskiego). WSKAZÓWKA: Jeżeli proteza nie zostanie na zakończenie odpowiednio wypolerowana, w wyniku tarcia może dojść do uszkodzenia naprzeciwległego zęba! Kontrola u dentysty Pilnie zaleca się coroczne kontrole monolitycznych protez w jamie ustnej pacjenta. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na pozostałe zęby własne, zęby naprzeciwległe i tkankę miękką. W razie potrzeby należy podjąć kroki korekcyjne. Także i w tym wypadku należy wziąć pod uwagę, że elementy należy na zakończenie wypolerować na wysoki połysk. 20

21 OSPRZĘ T Osprzęt WSKAZÓWKA: Od 2014 roku dostępne są nowe roztwory barwiące Ceramill Liquids o zmienionej recepturze w 16 kolorach Vita classic (A-D). Roztworów Ceramill Liquids CL1-CL4 (nr kat ) nie należy mieszać z nowymi roztworami A2-B2 (nr kat ). Należy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcjach użytkowania poszczególnych roztworów. Nr art.: Opis Zestaw Ceramill Stain & Glaze Kit update Ceramill Liquid, kompletny zestaw (CL1- CL4) Ceramill Liquid CL OR Ceramill Liquid CL GR Ceramill Liquid Set update (A2, - A3 - A3,5 - B2, OR, GR, RO1, RO2, VIO) Ceramill Liquid A Ceramill Liquid A Ceramill Liquid A Ceramill Liquid A3, Ceramill Liquid A Ceramill Liquid B Ceramill Liquid B Ceramill Liquid B3 21

22 OSPRZĘ T Nr art.: Opis Ceramill Liquid B Ceramill Liquid C Ceramill Liquid C Ceramill Liquid C Ceramill Liquid C Ceramill Liquid D Ceramill Liquid D Ceramill Liquid D Ceramill Liquid D Ceramill Dimmer Liquid Ceramill Dimmer Liquid Refill Ceramill Liquid Brush, rozm. 1 (4 sztuki) Ceramill Liquid Brush, rozm. 3 (4 sztuki) Ceramill Liquid, puszki do podbarwiania (10 sztuk) Ceramill ZOLID, miseczki do synteryzacji z możliwością nakładania jedna na drugą Ceramill Therm kulki synteryzacyjne 200 g Ceramill Roto Motion 0, Zestaw polerski Ceramill Polish-Dent Kit Zestaw polerski Ceramill Polish-Lab Kit Do szybkiego mocowania modeli syntetycznych i do właściwego pozycjonowania w urządzeniu skanująco-frezującym dostępne są specjalne płytki pozycjonujące wykonane z tworzywa sztucznego. 22

23 POBIERANIE INFORMACJI Nr art.: Przedstawienie Opis dla Ceramill Base i Ceramill Multi-x płytki pozycjonujące 71/77 do 1 2 modelacji, stosowane wraz z Ceramill ZI/ZOLID 71 (Oznaczenie [1]) i Ceramill ZI 77 (Oznaczenie [2]), 5 szt./opak. Ramka dla płytki pozycjonującej stosowana wraz Multi-x Ramka (wielokrotnego użytku) z wbudowaną pomocą do wyznaczania pozycji płytki pozycjonującej 71/77, 1 szt./opak. Model syntetyczny mocowany jest w płytce pozycjonującej wyfrezowanej ręcznie. Płytka pozycjonująca unieruchamiana jest w urządzeniu skanująco-frezującym analogicznie do odpowiedniego bloczka. W ten sposób oprócz utrzymania stałej pozycji modelu w urządzeniu frezującym, zagwarantowane jest także umieszczenie modelu wewnątrz obrabianego obszaru bloczka. Pobieranie informacji Dalsze zalecenia i instrukcje wideo pobrać można ze strony i/lub 23

24 24

25 25

26 26

27

28 QUALITÄTSMANAGEMENT FB Made in in the the European Union ISO 9001 DIN EN ISO Manufacturer Hersteller Distribution Int. Int. Vertrieb Int. Int. Distribution Vertrieb D/A D/A Amann Girrbach AG AG Herrschaftswiesen Koblach Austria Fon Fon Fax Fax Amann Girrbach GmbH Dürrenweg Pforzheim Germany Fon Fon Fax Fax

_ Instrukcja obsługi

_ Instrukcja obsługi _Instrukcja obsługi SPIS TREŚ CI Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania weiß nichtpl Spis treści Objaśnienie symboli.................................... 4 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa.......................

Bardziej szczegółowo

Framework Management Digital

Framework Management Digital Framework Management PL MODEL MANAGEMENT FRAMEWORK MANAGEMENT Rejestracja I Artykulacja Przygotowanie modeli Dozowanie I Mieszanie I Czyszczenie DIGITAL ANALOG Manual FRAMEWORK MANAGEMENT Manual Szukają

Bardziej szczegółowo

2013/2014 LASSIC LAB EQUIPMENT

2013/2014 LASSIC LAB EQUIPMENT PL 2013/2014 LASSIC LAB EQUIPMENT ZAWARTOŚĆ SYSTEMU Poszukujesz prostych rozwiązań, precyzji i przystępności? Rozumiemy Twoje potrzeby! LAB EQUIPMENT CLASSIC Ewidentne korzyści dla Ciebie _ Precyzyjne,

Bardziej szczegółowo

Cercon art 3.1 Instrukcja obsługi

Cercon art 3.1 Instrukcja obsługi 1 Cercon art 3.1 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Przeznaczenie 1.1 Przeciwwskazania 1.2 Ostrzeżenia 1.3 Środki bezpieczeństwa 2. Opis produktu Instrukcja obsługi Grupa odbiorców 3. Praca za pomocą Cercon

Bardziej szczegółowo

We do it your way. ceramill mall. Outsource Digital Inhouse Digital Inhouse Manual

We do it your way. ceramill mall. Outsource Digital Inhouse Digital Inhouse Manual We do it your way. ceramill mall Outsource Manual Metody. Usługi i produkty zwiększające rentowność laboratorium Naszym celem jest zarówno wspieranie Państwa w zakresie produktów i technologii, jak również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 6706098-00.ST Montaż na dachu 6 70 68 95 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

www.schuetz-dental.com KATALOG PRODUKTÓW

www.schuetz-dental.com KATALOG PRODUKTÓW www.schuetz-dental.com KATALOG PRODUKTÓW n SPIS TREŚCI CYRKON + CERAMIKA Tizian Mill - frezarka ręczna 6 Tizian Bloczki [Blanks] i wyposażenie dodatkowe - cyrkon 7 Tizian CAD/CAM 9 Tizian Scan system

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

Moduł do łączników dla Ceramill Mind

Moduł do łączników dla Ceramill Mind Moduł do łączników dla Ceramill Mind PL 2 by Oral Design Ulrich Werder by Knut Miller by Knut Miller by Oral Design Ulrich Werder Moduł do łączników dla Ceramill Mind Cyfrowe wytwarzanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

Kompass Uzupełnienia pełnoceramiczne

Kompass Uzupełnienia pełnoceramiczne Kompass Uzupełnienia pełnoceramiczne Produkty i postępowanie zalecane dla gabinetów stomatologicznych. Idealne także dla techniki CAD/CAM new Licówki ceramiczne 5-9 10-13 14-20 21-26 27-30 Ceramiczne

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300 Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300 6 720 807 409 (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji. Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Katalog. narzędzi ściernych

Katalog. narzędzi ściernych Katalog narzędzi ściernych WYDANIE PIĄTE ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH W firmie realizowane są projekty inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 PL - polski Instrukcja montażu i obsługi Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 1 Szanowni Klienci, Uprzejmie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wysokociśnieniowy

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

PALIGHT. Flat Foamed PVC Sheet. Instrukcja obróbki

PALIGHT. Flat Foamed PVC Sheet. Instrukcja obróbki PALIGHT Flat Foamed PVC Sheet Instrukcja obróbki Spis treści Temat Strona Wprowadzenie do PALIGHT 1 Cechy i zalety 1 Cięcie 1 Wiercenie 1 Frezowanie 1 Frezowanie z ręcznym posuwem 1 narzędzia Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do rąk do montażu ściennego V2/0214

Instrukcja obsługi. Suszarka do rąk do montażu ściennego V2/0214 PL Instrukcja obsługi Suszarka do rąk do montażu ściennego 1850000 V2/0214 POLSKI Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi, a następnie

Bardziej szczegółowo

S280 TRC - S300 - S320 TR

S280 TRC - S300 - S320 TR 97050625 Rev.002 03/2014 FULL TOUCH 2013 S280 TRC - S300 - S320 TR PL SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne...4 1.1. Symbole...4 1.2.1. Klasyfi kacja i odnośne normatywy...5 1.2.2. Warunki użytkowania...5

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

aluplast sp. z o.o. ul. Gołężycka 25A 61-357 Poznań Tel. +48 61 654 34 00 aluplast@aluplast.com.pl www.aluplast.com.pl ap.

aluplast sp. z o.o. ul. Gołężycka 25A 61-357 Poznań Tel. +48 61 654 34 00 aluplast@aluplast.com.pl www.aluplast.com.pl ap. aluplast sp. z o.o. ul. Gołężycka 25A 61-357 Poznań Tel. +48 61 654 34 00 aluplast@aluplast.com.pl www.aluplast.com.pl ap.bond 2011-10 Uzupełnienie Ogólnych Wytycznych Obróbki Rozdział 8J Klejenie szyb

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej

Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 2, 105-113 Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej Comparison of CAD/CAM systems used in modern prosthodontics Marta Gładkowska,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Protezy szkieletowe. Analiza, planowanie i wykonanie. Zespół techników dentystycznych firmy Renfert. Nowości dla Techników Dentystycznych

Protezy szkieletowe. Analiza, planowanie i wykonanie. Zespół techników dentystycznych firmy Renfert. Nowości dla Techników Dentystycznych Protezy szkieletowe Protezy szkieletowe Analiza, planowanie i wykonanie Zespół techników dentystycznych firmy Renfert Nowości dla Techników Dentystycznych Wszelkie prawa zastrzeżone. 2008 by Renfert GmbH

Bardziej szczegółowo

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar PL STEALTH 185 Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar RU TR Original written in UK English Date Published: 16 / 04 / 2015 Język Polski Instrukcja oryginalna PL RU TR SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Leica ST 5020. Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych

Leica ST 5020. Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych Leica ST 5020 Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych Instrukcja użytkownika Leica ST5020 V1.8 Polski 10/2012 Nr kat. 14 0475 80111 RevC Prosimy o przechowywanie niniejszej

Bardziej szczegółowo