HOFFRICHTER AquaDROP et

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HOFFRICHTER AquaDROP et"

Transkrypt

1 HOFFRICHTER INSTRUKCJA OBS UGI

2 NUMER SERYJNY Każde urządzenie firmy HOFFRICHTER GmbH dostarczane jest wraz z numerem seryjnym, co umożliwia jego późniejsze monitorowanie. Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia. We wszystkich zapytaniach i reklamacjach prosimy podawać numer seryjny urządzenia. ZGODNOŚĆ Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG. 2

3 SPIS TREŚCI 1 Wyjaśnienie symboli 4 2 Wskazówki bezpieczeństwa 5 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem 6 4 Technika urządzenia 7 5 Elementy użytkowe 7 6 Obsługa urządzenia 8 7 Czyszczenie 9 8 Rozwiązywanie problemów 11 9 Dane techniczne 12 3

4 1 WYJAŚNIENIE SYMBOLI Proszę przestrzegać załączonych dokumentów. Część aplikacyjna typu BF Klasa ochronności II (z podwójną izolacją) Proszę przestrzegać instrukcji obsługi. Uwaga gorące! Producent Deklaracja zgodności CE Nie wyrzucać urządzenia do śmieci. W celu odpowiedniej utylizacji urządzenia, proszę zwrócić się do kompetentnego punktu obsługi klienta. 4

5 2 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było do niej wrócić. Firma HOFFRICHTERGmbH gwarantuje, że jeżeli urządzenie będzie użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, podczas przewidzianego ustawą okresu gwarancji, nie będą występować usterki. UWAGA! HOFFRICHTER GmbH nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody ani nie ręczy za bezpieczeństwo i niezawodność urządzenia, jeżeli: Dokonywane były jakiekolwiek przeróbki, zmiany konstrukcyjne, urządzenie było rozbudowywane, naprawiane, ustawiane bądź konserwowane przez osoby nieupoważnione. Używane były części zamienne i osprzęt innych producentów, niezaakceptowane przez producenta jako właściwe do użytkowania w aparacie. Terapeutyczny nawilżacz powietrza był użytkowany w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi. 5

6 2 Proszę przestrzegać poniższych wskazówek, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń: 1. Urządzenie należy stosować wyłącznie w połączeniu z aparatem do terapii bezdechu VECTOR et, przestrzegając przy tym wszelkich wskazówek bezpieczeństwa aparatu. 2. Stosować akcesoria, które zostały Państwu polecone bądź sprzedane w sklepie specjalistycznym, w którym został nabyty aparat. 3. Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli jest uszkodzone lub nie działa. W takim przypadku proszę niezwłocznie poinformować swojego sprzedawcę. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM Nawilżacz służy do nawilżania powietrza doprowadzanego do pacjenta podczas terapii. Urządzenie należy użytkować wyłącznie w połączeniu z urządzeniami VECTOR et zalecanymi do terapii zespołu bezdechu śródsennego (SAS) u pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg. Do wody używanej do nawilżania nie wolno dodawać środków farmakologicznych, soli, olejków aromaterapeutycznych ani innych substancji. 4. Urządzenie ustawić na stabilnym i równym podłożu, unikać przechylania nawilżacza. Nie transportować ani nie przechylać aparatu terapeutycznego gdy nawilżacz jest nałożony lub napełniony. Do wnętrza aparatu może się dostać woda i uszkodzić go. 5. Nie ustawiać aparatu terapeutycznego z założonym nawilżaczem na słońcu, w pobliżu grzejników lub podobnych urządzeń. 6

7 5 TECHNIKA URZĄDZENIA Urządzenie jest nawilżaczem powietrza nakładanym na aparat do terapii zespołu bezdechu śródsennego VECTOR et. Służy do zwiększania wilgotności powietrza doprowadzanego w czasie terapii. Zapobiega to wysychaniu błon śluzowych górnych dróg oddechowych. ELEMENTY UŻYTKOWE URZĄDZENIA Wylot powietrza (przyłącze rury doprowadzającej powietrze) Temperaturę można ustawić na jednym z 5 poziomów, co pozwala na dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb pacjenta. Ostatni ustawiony poziom temperatury jest zapamiętywany po wyłączeniu aparatu terapeutycznego lub po zdjęciu nawilżacza. Nakładka pozycjonująca rurę doprowadzającą powietrze Pokrywa zbiornika na wodę Wlot powietrza Zbiornik na wodę z płytą grzewczą Zaczepy 7

8 6 OBSŁUGA URZĄDZENIA Przed pierwszym użyciem urządzenie należy dokładnie umyć czysta wodą. Proszę zapoznać się z ustępem Czyszczenie na stronach Podczas napełniania nawilżacza nie może być on zamocowany na aparacie terapeutycznym. Otworzyć nawilżacz - zdjąć pokrywę ze zbiornika na wodę, odkręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rys. na str. 9). Nawilżacz napełniać wyłącznie zimną destylowaną wodą lub zimną przegotowaną wodą o niskiej zawartości wapnia, bez jakichkolwiek dodatków. Proszę przestrzegać maksymalnego poziomu napełnienia nawilżacza. Ponownie zamknąć zbiornik na wodę - nałożyć pokrywę na zbiornik i przekręcić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do ogranicznika. Nie wolno przekręcać ani zdejmować napełnionego nawilżacza. Nakładając nawilżacz na aparat terapeutyczny, proszę przestrzegać poniższych wskazówek: Zaczepy i wylot powietrza nawilżacza powinny być nałożone na aparat bez przekręcania czy ustawiania pod kątem Temperaturę można ustawić na aparacie terapeutycznym na jednym z 5 poziomów. W celu uruchomienia nawilżacza należy nacisnąć przycisk ogrzewania na aparacie VECTOR et. Na wyświetlaczu zostanie pokazany wybrany poziom temperatury i zaświeci się dioda LED ogrzewania. CPAP Po rozpoczęciu terapii za pomocą przycisku sterującego wyświetlany będzie poziom temperatury. CPAP 8 Musi być słyszalne zatrzaśnięcie dźwigni blokady.

9 7 Po przerwaniu lub zakończeniu terapii za pomocą przycisku sterującego, dioda LED ogrzewania zacznie migać, a nawilżacz przejdzie do stanu gotowości. W celu zmiany poziomu temperatury należy dłużej (ok. 1 s) naciskać przycisk ogrzewania. Nastąpi przekierowanie do menu ogrzewania. Naciśnięcie przycisku spowoduje odblokowanie programowania poziomów temperatury. Za pomocą przycisków i można teraz zmieniać poziom temperatury (wyższy poziom = wyższa temperatura). Potwierdzić wybór za pomocą przycisku. CPAP Uwaga! Jeżeli nadmuch zostanie uruchomiony przy napełnionym nawilżaczu i bez podłączonej rury doprowadzającej powietrze, prąd powietrza może porwać kropelki wody. Z tego względu nawilżacz należy uruchamiać dopiero po nałożeniu rury doprowadzającej powietrze. CZYSZCZENIE Przestrzeganie przepisów dotyczących higieny i czyszczenia jest bardzo ważne ze względów zdrowotnych, a także przez wzgląd na właściwe funkcjonowanie urządzenia. Nawilżacza nie trzeba poddawać innego rodzaju konserwacji. Codzienne czyszczenie zapobiega osadzaniu się kamienia, który po stwardnieniu jest trudny do usunięcia. Po naciśnięciu blokady zdjąć nawilżacz z aparatu terapeutycznego i zanieść go do zlewu. Otworzyć nawilżacz, odkręcając pokrywę ze zbiornika na wodę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rys.). Ważne! Do czyszczenia nie należy używać ostrych przedmiotów ani przedmiotów o ostrych brzegach. 9

10 7 Opróżnić zbiornik na wodę i umyć go pod bieżącą wodą. Wytrzeć resztki kamienia miękką ściereczką. Jeżeli na nawilżaczu znajdują się trudne do usunięcia resztki kamienia, najlepiej zastosować stosowany w gospodarstwie domowym środek do usuwania kamienia lub słaby roztwór octu. Napełnić nim zbiornik na wodę i odstawić na pewien czas. Następnie dokładnie umyć zbiornik i wypłukać go pod bieżącą wodą. czystą wodą. Po umyciu nawilżacz należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie napełniać go ponownie od razu. Zbiornik na wodę i pokrywę można umyć w zmywarce, w wodzie o temperaturze nie wyższej niż 60 C. Zalecamy jednak mycie pod bieżącą wodą, aby wykluczyć możliwość dostania się resztek żywności do części nawilżacza. Nie trzeba przeprowadzać chemicznej lub termicznej dezynfekcji nawilżacza - jest to zdecydowanie niezalecane. Nawilżacz powinien być stosowany przez jednego pacjenta. Przed ponownym użyciem należy przygotować urządzenie zgodnie z zasadami higieny. Wykonanie tych prac proszę powierzyć sprzedawcy. Utylizacja nawilżacza W celu fachowej utylizacji urządzenia proszę zwrócić się do kompetentnego sprzedawcy. Aby umyć pokrywę na zbiornik należy zdjąć nakładkę pozycjonującą rurę doprowadzającą powietrze w zademonstrowany sposób. Wystarczy raz dziennie umyć ją pod bieżącą, Utylizacja opakowania Opakowanie można zwrócić sprzedawcy, można je również wyrzucić do śmieci. 10

11 8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Problem Woda w rurze doprowadzającej powietrze Brak nawilżania bądź niewystarczający stopień nawilżenia powietrza Nie pojawia się wskaźnik ustawionego poziomu temperatury Usuwanie Ustawiona została zbyt wysoka temperatura, należy wybrać niższą temperaturę. Rurę przeprowadzić pod sufitem lub wzdłuż poduszki. Ustawić wyższą temperaturę. Rurę przeprowadzić pod sufitem lub wzdłuż poduszki. Sprawdzić, czy zaczepy są włożone do aparatu terapeutycznego aż do ogranicznika i czy dźwignia blokująca została zatrzaśnięta. Aparat terapeutyczny musi być włączony. Z wylotu powietrza wycieka woda Sprawdzić stan napełnienia zbiornika na wodę (czy nie został przekroczony stan maksymalny napełnienia). 11

12 9 DANE TECHNICZNE Wymiary (szer. x głęb. x wys.) Ciężar bez wody Napięcie robocze Moc Poziom temperatury 1 Poziom temperatury 2 Poziom temperatury 3 Poziom temperatury 4 Poziom temperatury 5 max. napełnienie max. temperatura wody Klasa produktu wg MPG Klasyfikacja wg EN Temperatura eksploatacji Temperatura przechowywania Wilgotność powietrza Zakres zastosowania (wysokość n.p.m.) 120 x 150 x 98 mm ok. 350 g 24 V / DC W 4 W 8 W 12 W 16 W 20 W ok. 300 ml 43 C IIa Klasa ochronności II, urządzenie typu BF + 5 C C - 40 C C 10 % % wilgotności względnej m m (1060 hpa hpa) Zastrzega się zmiany danych technicznych urządzenia 12

13 Notatki 13

14 Notatki 14

15 Notatki 15

16 PRODUCENT HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Str. 12/14 D Schwerin Telefon: Faks: plk

Zmywarka Instrukcja obsługi DW12-T1347/S

Zmywarka Instrukcja obsługi DW12-T1347/S Zmywarka Instrukcja obsługi DW12-T1347/S Dziękujemy za zakup wyrobu firmy Haier. Przed jego użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Zawiera ona ważne informacje, które pomogą najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1

Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 Kunda, Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 42 353, 42 354 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści DFP 58B1 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści DFP 58B1 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3-4 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja i serwis, 5-6 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Leica ST 5020. Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych

Leica ST 5020. Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych Leica ST 5020 Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych Instrukcja użytkownika Leica ST5020 V1.8 Polski 10/2012 Nr kat. 14 0475 80111 RevC Prosimy o przechowywanie niniejszej

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi!

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Thermomix TM31 Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 8 Wprowadzenie/Serwis... 9 Twój Thermomix TM31... 10 Przed uruchomieniem...

Bardziej szczegółowo

10971406 Ręczne urządzenie do czyszczenia parą INSTRUKCJA OBSŁUGI

10971406 Ręczne urządzenie do czyszczenia parą INSTRUKCJA OBSŁUGI 10971406 Ręczne urządzenie do czyszczenia parą INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Właściwości produktu Opis elementów urządzenia Wskazówki bezpieczeństwa Przed użyciem Funkcje Instrukcja obsługi Po użyciu

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. WPROWADZENIE... 215 Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi... 215 Litery w nawiasach... 215 Problemy i naprawy...

SPIS TREŚCI. WPROWADZENIE... 215 Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi... 215 Litery w nawiasach... 215 Problemy i naprawy... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 215 Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi... 215 Litery w nawiasach... 215 Problemy i naprawy... 215 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 215 Podstawowe uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N Instrukcja obslugi Osuszacz powietrza CFO-20N SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...2 ELEMENTY STERUJĄCE NA OSUSZACZU POWIETRZA...3 OBSŁUGA OSUSZACZA POWIETRZA...4 KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PL Bezprzewodowy otwieracz. drzwi CFA 1000

PL Bezprzewodowy otwieracz. drzwi CFA 1000 PL Bezprzewodowy otwieracz drzwi CFA 1000 PL Wstęp Drogi użytkowniku, Dziękujemy za zakup tego produktu. Ten produkt jest przetestowany - EMV i spełnia wymogi Europejskie i wytyczne krajowe. Produkt posiada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji

Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji MODEL: GAZOWE PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HGC-10/21 HGV-10/21 20/21

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM5 ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1

Thermomix TM5 ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1 Thermomix TM5 INSTRUKCJA OBSŁUGI ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 10 Wprowadzenie... 11 Twoje urządzenie Thermomix TM5... 12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60 INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator kanałowy Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB42 UB48H UB48 UB60 UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla Użytkownika

Podręcznik dla Użytkownika INFORMACJE REXAIR GWARANCJA NA PIŚMIE R12977Q-2 Rexair 2005 Firma REXAIR sprzedaje urządzenia Rainbow wyłącznie niezależnym autoryzowanym dystrybutorom mającym doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej w

Bardziej szczegółowo