ZAKRES TEMATYCZNY REFERATÓW KONFERENCYJNCYJNYCH, SYLWETKI ZAWODOWE PRELEGENTÓW, ICH DOROBEK ZAWODOWY I KOMPETENCJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES TEMATYCZNY REFERATÓW KONFERENCYJNCYJNYCH, SYLWETKI ZAWODOWE PRELEGENTÓW, ICH DOROBEK ZAWODOWY I KOMPETENCJE"

Transkrypt

1 ZAKRES TEMATYCZNY REFERATÓW KONFERENCYJNCYJNYCH, SYLWETKI ZAWODOWE PRELEGENTÓW, ICH DOROBEK ZAWODOWY I KOMPETENCJE W założeniach przyjęliśmy, że konferencja ma być okazją do spotkania pomiędzy tymi, którzy kierują przedsięwzięciami biznesowymi i rozwojowymi z ekspertami, którzy zawodowo zajmują się ważną problematyką prawno - biznesową towarzyszącą pracom badawczo rozwojowym. To spotkanie ma służyć uporządkowaniu i poszerzeniu wiedzy menedżerów firm i projektów w sprawach istotnych, związanych z tworzeniem innowacji, ich prawną ochroną, wyceną, komercjalizacją i rynkowym obrocie. SZTYLER Jacek prezes - Euroedukacja Sp. z o.o. - Grupa Gumułka Zakres tematyczny referatu konferencyjnego Temat: Realizacja projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych (w tym w ramach Programów Operacyjnych na lata ) Główne elementy wykładu: Przegląd sposobów współfinansowania projektów unijnych środkami zewnętrznymi Perspektywa finansowa dla firm innowacyjnych na lata Cele programu i jego beneficjenci Osie priorytetowe Programów Operacyjnych Wsparcie od pomysłu do rynku zbytu Problemy realizacyjne w świetle dotychczasowych doświadczeń Głównym celem referatu będzie przedstawienie możliwości realizacji projektów innowacyjnych współfinansowanych w ramach Programów Operacyjnych na lata Nowa perspektywa finansowa daje możliwość uzyskania wsparcia dla firm planujących wprowadzenie na rynek rozwiązań innowacyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na współpracę przedsiębiorców z nauką. Specjalista ds. pozyskiwania środków pomocowych z UE, oraz stały mediator organizacji społecznych i zawodowych zgodnie z art. 183 par.3 k.p.c. przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z zakresu fundusze europejskie, realizacja projektów ich rozliczanie i utrzymanie trwałości projektów. Uzyskał uprawnienia Zarządzania Projektem metodologią PRINCE2, audytor wiodący ISO rej. w IRCA Akredytowany wykonawca w wielu programach finansowanych ze środków UE oraz akredytowany wykładowca z zakresu biznes planów, zarządzania i informatyki. Trener Ministerstwa Kultury (Instytutu im. Adama Mickiewicza) w zakresie funduszy strukturalnych oraz europejskich na rzecz sektora kultury na lata Ekspert ds. merytorycznych projektów finansowanych ze środków pomocowych EFS Wykorzystanie narzędzi informatycznych w rozwoju zawodowym osób pracujących. Asesor powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego do oceny projektów z II Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne w ramach RPO WSL. Członek komisji oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykładowca współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Mechatroniki w Katowicach, Parkiem Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice. Autor książek i publikacji: Kadry i Płace wydawnictwo Helion, Ćwiczenia z informatyki dla szkół średnich wydawnictwo Videograf II, Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji księgowej wydawnictwo Helion Informatyka gospodarcza wydawnictwo BECK "Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej" praca zbiorowa, Uniwersytet Ekonomiczny "Ocena popytu na pracę B+R ze strony regionu pomorskiego ze wskazaniem priorytetowych kierunków działalności i potrzeb w zakresie bazy laboratoryjnej i aparaturowej Wydawnictwo Naukowe Śląsk Publicysta i komentator: Trudny Rynek TVP Katowice, Dziennik Zachodni, Radio Katowice, Telewizja POL- SAT, Forum Samorządowe, Global Economy.

2 Oferta firmy, którą bezpośrednio kieruje autor referatu Jacek Sztyler kieruje firmą Grupa Gumułka - Euroedukacja Sp. z o.o, która działa w zakresie FUNDUSZY UNIJNYCH, a szczególnie w zakresie: Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Doradztwo w zakresie funduszy unijnych Rozliczanie projektu Przygotowanie studium wykonalności Monitoring projektu Audyt organizacyjny, Ewaluacja. ********* Tomasz CYGAN -właściciel Kancelarii Prawnej CFL -współwłaściciel CGKL GRUPA DORADCZA sp. z oo Zakres tematyczny referatu konferencyjnego 1: Podstawy prawne (krajowe i unijne) związane z tworzeniem i ochroną innowacyjnych rozwiązań. Prawne aspekty związane z wywiadem gospodarczym. Główne elementy wykładu: ochrona innowacyjnych rozwiązań konieczność czy dobrowolność? znaczenie prawne pojęcia innowacyjne rozwiązania, regulacje międzynarodowe, ochrona unijna, rozwiązania polskie, Zakres tematyczny referatu konferencyjnego 2: Wybrane zagadnienia dotyczące praktyki stosowania przepisów o ochronie działalności twórczej w gospodarce i jego zapleczu b-r Główne elementy wykładu: 1.Badanie patentowe: Pojęcie i zastosowanie; Czystość patentowa ; Podstawowe badania patentowe: 2. rozeznanie patentowe, 3.badanie czystości patentowej, 4. badanie zdolności patentowej, 5 kompleksowe badania patentow 6. Specjalne badania patentowe: badania patentowe dla potrzeb planowania i prognozowania rozwoju techniki, badania patentowa dla opracowań normalizacyjnych, badania patentowe dla potrzeb handlu zagranicznego i rozwoju wynalazczości, 7. Uwagi końcowe Zdolność ochronna; Zdolność rejestracyjna; Prawa wyłączne. Tomasz Cygan absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adwokat, egzaminowany aplikant sądowy. W latach pracował jako prawnik w grupie spółek, gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Od 2010 wpisany na listę adwokatów

3 Doświadczony konsultant i wykładowca. Od 2007 roku prowadził ponad sto szkoleń z zakresu własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i tajemnicy służbowej. Jako wykładowca współpracował z Krajową Izbą Gospodarczą Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, ochrony marki przedsiębiorcy oraz tajemnic związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Publikacje książkowe: 1. Poradnik Administratora Bezpieczeństwa Informacji (współautor), Presscom, IT w Administracji, marzec 2009 roku; 2. Prawne aspekty działalności wywiadu gospodarczego, ochrona informacji, odpowiedzialność (rozdział w książce pt. Wywiad gospodarczy pod red. H. Kolka) sierpień 2009 roku; 3. Ochrona własności intelektualnej w pigułce, luty 2010 współautor; 4. Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Presscom, kwiecień 2011 roku; 5. Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym (współautor), Presscom, IT w Administracji, grudzień 2011 roku; 6. Bezpieczne dane osobowe w placówkach oświatowych, Lexdruk, styczeń 2012; Jako wykładowca uczestniczył w realizacji takich projektów unijnych jak: Administrator Bezpieczeństwa Informacji Chroń swój sukces Zarządzanie Wartością Intelektualną Wykładał przedmioty związane z bezpieczeństwem informacji oraz własnością intelektualną na uczelniach: Wyższa Szkoła Biznesu w Dądrowie Górniczej Wyższa szkoła Bankowa o/w Chorzowie KORGA Łukasz Kancelaria Prawno-Patentowa IPcon ***** TYTUŁ: Wycena wartości niematerialnych w przedsiębiorstwie 1.Przedmiot wycen zdefiniowanie kategorii ( znak towarowy, patent, know how ) 2.Cele przeprowadzania wyceny Obowiązek ustawowy Transakcje handlowe Przekształcenia kapitałowe 3.Rodzaje metodologii wycen Podejście kosztowe Podejście rynkowe Podejście dochodowe 4.Przedmiot wyceny a optymalne metodologie wyceny 5.Praktyczne problemy przy realizacji wyceny Wycena wartości a badanie rynku zbytu Dostęp do danych Wrażliwość wyceny 6.Jak wykorzystać i jakie korzyści można odnieść z wycen WniP Celem referatu jest przedstawienie słuchaczom (menedżerom i kierownikom projektów badawczych)

4 metodyki wyceniania wartości niematerialnych w przedsiębiorstwie. Prelegent zwróci też uwagę na te aspekty wyceny, które mogą być wykorzystane przez autorów innowacyjnych rozwiązań w procesach negocjacyjnych związanych z obrotem rynkowym tymi wartościami. Łukasz Korga mgr prawa adwokat od 9 lat i rzecznika patentowy od 6 lat. Ukończył aplikację sądową i aplikacja rzecznika patentowego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym w szczególności w ochronie własności intelektualnej. Doradzał przy transakcjach inwestycyjnych i dezinwestycyjnych o wartości ponad 800 mln złotych. Jako rzecznik patentowy prowadzi postępowania rejestracyjne oraz sporne. Ponadto przeprowadzał ponad 20 wycen patentów, know-how, znaków towarowych dla Politechniki Łódzkiej w Łodzi w procesie komercjalizacji, spółek z portfolio JCI Venture, Akcelerator Innowacji NOT, Beskidzki Dom Maklerski SA oraz przedsiębiorców. Od 2004 roku zajmuje się obsługą prawną projektów dofinansowaych z Funduszy Unii Europejskiej. Nadzorował pod względem prawnym projekty o wartości ponad 100 mln złotych. Oferta Kancelarii Prawno Patentowa IPcon Łukasz Korga z siedzibą w Katowicach Fitma oferuje : przeprowadzanie wycen wartości niematerialnych, przeprowadzanie procedur rejestracji praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP w OHIM,EPO i WIPO prowadzenie spraw spornych z zakresu ochrony własności intelektualnej prowadzenie postepowań o unieważnienie praw wyłącznych. przeprowadzenie audytów przedsiębiorstw w zakresie ochrony własności przemysłowej. SPRAWKA Marcin YOSHI PRIVATE INVESTMENT S.A. ****** Zakres tematyczny referatu konferencyjnego TYTUŁ: Metody finansowania procesu komercjalizacji własności intelektualnej. Temat będzie rozwinięty poprzez prezentację: 1. Sposobu przygotowania innowacyjnego rozwiązania do komercjalizacji, próba zdefiniowania warunków efektywnej komercjalizacji 2. Omówienie głównych sposobów finansowania procesu komercjalizacji poprzez: fundusze unijne, fundusze seed, fundusze PE, fundusze VC, prywatni inwestorzy. W poszczególnych punktach omówione zostaną wady i zalety poszczególnych typów finansowania oraz oczekiwania stawiane przed właścicielem patentu w procesie komercjalizacji. Cały wykład, będzie oparty na doświadczeniach firmy YOSHI wraz z opisem stosowanych przez nią metod. Sprawka Marcin jest absolwentem Wydziału Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jest doktorantem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sprawka Marcin jest ekspertem w zakresie szeroko pojętych wartości niematerialnych i prawnych. Kieruje firmą Yoshi Private Investment S.A. w Chorzowie. W szczególności zaawansowana wiedza i duże doświadczenie lokuje kompetencji Marcina Sprawki w obszarze: transfer technologii,

5 komercjalizacja technologii, budowy kapitału intelektualnego firmy, ochrony praw własności, stosowania i rynkowego obrotu wartościami intelektualnymi, negocjacji biznesowych, upubliczniania spółek, analizy rynku. Oferta firmy, którą kieruje autor referatu Założona w 2011 roku spółka Yoshi Private Investement stawia sobie za zadanie zarówno wszechstronną promocję obiecujących inicjatyw biznesowych, jak i umożliwienie potencjalnym inwestorom zapoznania się z szerokim wachlarzem kreatywnych pomysłów. Wsparcie Yoshi Private Investement obejmuje nie tylko zdobycie kapitałowej bazy dla powstającego przedsiębiorstwa, ale również konsulting prawny oraz marketingowy, stający się akceleratorem projektu. Często doświadczenie w kreacji rynkowej marki jest ważniejsze niż nakłady finansowe. Wypracowana przez nas kompleksowa strategia inkubacji ułatwia odpowiedni start w przestrzeń biznesu, łącząc w jedno specjalistyczne doradztwo i arsenał sprawdzonych narzędzi, sprofilowanych pod kątem potrzeb konkretnego projektu. Magdalena A. Kolka ************* Zakres udziału w przygotowaniu konferencji Magdalena A. Kolka uczestniczyła w przygotowaniu koncepcji programowej i organizacyjnej konferencji. Brała udział w dyskusjach nad tematycznym zakresem jej programu i określeniu głównych tez w kolejnych tematach, które będą omawiane. Zredagowała też i była jedna z autorek treści 12 artykułów, które znajdują się w materiałach konferencyjnych. Dotyczą one spraw i problemów, które mieszczą się w głównym tematyce konferencji, ale nie mogliśmy jej wprowadzić do programu obrad bez uszczerbku dla czasu, który chcemy przeznaczyć za ważniejsze. Wprowadzenie ich do materiałów konferencyjnych da jednak uczestnikom możliwość przemyślenia tych tematów i uporządkowania wiedzy w tym zakresie. Sylwetka zawodowa, jej dorobek zawodowy i kompetencje Magdalena A. Kolka jest absolwentką Akademii Ekonomicznej na kierunku Zarządzanie, ukończyła też studia doktoranckie na kierunku Ekonomia. Uzyskała też stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczej. Naukowo specjalizuje się w obszarze makroekonomii oraz problematyki zarządzczej i w tym zakresie opublikowała kilkadziesiąt artykułów. Jest analitykiem gospodarczym, a eksperckie kompetencje rozwija szczególnie w zakresie problematyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ZIB), gospodarki opartej na wiedzy. Pod jej redakcją wydano kilka książek o tematyce biznesowej, a w jednej z nich jest współautorem. Henryk S. Kolka *************** Zakres udziału w przygotowaniu konferencji Henryk S. Kolka kierował przygotowaniem koncepcji programowej i organizacyjnej konferencji. Brał udział w dyskusjach nad tematycznym zakresem jej programu i przy określeniu głównych tez w kolejnych tematach, które będą omawiane. Powierzono mu kierowanie przebiegiem konferencji. Sylwetka zawodowa, jej dorobek zawodowy i kompetencje

6 Henryk S. Kolka jest absolwentem Wydziału Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach., gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nt w dziedzinie elektroniki. Specjalizował się w budowie systemów gwarantowanego zasilania o wysokich parametrach techniczno-eksploatacyjnych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu patentów, które zostały wdrożone na bazie umów licencyjnych do seryjnej produkcji. Za badania naukowe uzyskał nagrody (5) MNSzWiT, oraz MON. Opublikował kilkanaście prac analitycznych w kraju i poza granicami. Osiągnął duży poziom kompetencji w bezpośrednim kierowaniu pracami badawczo-wdrożeniowymi i produkcyjnymi. W dziedzinie zarządzania przedsięwzięciami badawczo-wdrożeniowymi ukończył roczną rządową szkołę przy URM i szkolenia we Francji (ENA), a także w ramach stypendium Boscha w Niemczech (Karlsruhe Universität, HP Deutschland) zajmował się problematyką zarządzania projektami rozwojowymi. Kierował przedsięwzięciami badawczymi (krajowymi i międzynarodowymi) oraz produkcyjnymi (produkcja doświadczalna i wielozakładowa). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i kilku wydawnictw ksiązkowych. Jest ekspertem w dziedzinie kierowania przedsięwzięciami badawczo-wdrożeniowymi. * He Jest autorem kilkunastu artykułów opublikowanych w "Global Economy" i "IT w Administracji" oraz współautorem trzech publikacji książkowych. Autor Podręcznika Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy SPIS TREŚCI 1. HISTORIA BAA 2. FILOZOFIA DZIAŁANIA 3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 4. AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA I SPOŁECZNA 5. INFORMACJE O KLUCZOWYCH PARTNERACH 6. USŁUGI ŚWIADCZONE

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

XI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE

XI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE XI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE NAUKA-BIZNES-ZYSK-ROZWÓJ: BUDOWA EFEKTYWNEGO EKOSYSTEMU INNOWACJI 3-4 WRZEŚNIA 2015 MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY RYNEK GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Informator 2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Szanowni Państwo, w Wasze ręce trafia właśnie kolejny informator studiów podyplomowych studiów, które

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study)

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) PROGRAM SZKOLENIA Godziny Temat 9.30-10.00 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 SPIS TREŚCI 1. HISTORIA BAA 2. FILOZOFIA DZIAŁANIA 3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 4. AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA I SPOŁECZNA 5. INFORMACJE O KLUCZOWYCH PARTNERACH 6. USŁUGI ŚWIADCZONE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

PRODUKT FINALNY MODEL OPEN CODE TRANSFER

PRODUKT FINALNY MODEL OPEN CODE TRANSFER PRODUKT FINALNY MODEL OPEN CODE TRANSFER Redakcja naukowa dr Zbigniew Krzewiński POZNAŃ, Czerwiec 2012 Autorzy: Krzysztof Budasz rozdział 5.1 Justyna Cięgotura rozdział 4.4 Piotr Gabriel rozdziały 2.2.1,

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE CO JEST CO?

INNOWACJE CO JEST CO? INNOWACJE CO JEST CO? Gdańsk 2006 1 2 INNOWACJE CO JEST CO? POMORSKIE STUDIA REGIONALNE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk 2006 3 WYDAWCA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Departament

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym

AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym PATRONAT Dostrzegając coraz większy stopień wykorzystania technologii IT w przedsiębiorstwach oraz rosnącą potrzebę zdobywania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Wykonanie dodatkowych usług w ramach prowadzenia Punktu Kontaktowego w Rzeszowie. Jest to zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr RARR/BP/7/2011 zawartej dnia 5.01.2011 z Innpuls Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo