WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2011 r. Nr 103

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2011 r. Nr 103"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 sierpnia 211 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 267 nr XIV/184/11 z dnia 3 czerwca 211 r. Rady Miasta Gdańska zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Gdańska przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście Gdańsku lub na utworzenie miejsc pracy w związku z nową inwestycją w mieście Gdańsku nr XIV/186/11 z dnia 3 czerwca 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/732/2 Rady Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych i obiektów pełniących funkcje użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska ich najemcom oraz określenia kryteriów i zasad ich sprzedaży nr XIV/188/11 z dnia 3 czerwca 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat nr XIV/19/11 z dnia 3 czerwca 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od ceny lub pierwszej opłaty przyległej nieruchomości gruntowej sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia albo sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste wspólnotom mieszkaniowym jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej nr XIV/189/11 z dnia 3 czerwca 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nr XIV/194/11 z dnia 3 czerwca 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody nr XIV/195/11 z dnia 3 czerwca 211 r. Rady Miasta Gdańska zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr V/5/6 zmienionej Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr VIII/166/7 w sprawie utworzenia użytku ekologicznego Łozy w Kiełpinie nr XIV/217/11 z dnia 3 czerwca 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych Gdańskiego Zespołu Żłobków nr IX/176/11 z dnia 22 czerwca 211 r. Rady Miasta Gdyni zmiany uchwały VI/132/7 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 27 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

2 Województwa Pomorskiego Nr nr IX/7/211 z dnia 29 czerwca 211 r. Rady Miejskiej w Łebie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nr 48/VII/211 z dnia 16 czerwca 211 r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie Regulaminu placu zabaw, Regulaminu Miasteczka Ruchu Drogowego, Regulaminu korzystania z fontanny w Nowym Dworze Gdańskim nr 5/VII/211 z dnia 16 czerwca 211 r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim zmieniająca w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański nr X/14/11 z dnia 25 maja 211 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Słupsku, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Słupsk, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków nr X/15/11 z dnia 25 maja 211 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu komunikacją miejską nr X/16/11 z dnia 25 maja 211 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej nr V/34/211 z dnia 16 lutego 211 r. Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 211 rok UCHWAŁY RAD GMIN 283 nr IX/7/211 z dnia 24 czerwca 211 r. Rady Gminy Kolbudy w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy nr IX/93/11 z dnia 21 czerwca 211 r. Rady Gminy Sierakowice w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Sierakowice, ze środków budżetu Gminy Sierakowice UCHWAŁY RAD POWIATÓW 285 nr III/14/11 z dnia 4 lutego 211 r. Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie budżetu Powiatu Lęborskiego na rok ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY POMORSKIEGO 286 nr NK.III TM. z dnia 8 sierpnia 211 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III/32/11 Rady Gminy Stary dzierzgoń z dnia 29 czerwca 211 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Stary Dzierzgoń OGŁOSZENIA 287 nr 3/PN/211 z dnia 15 czerwca 211 r. Prezydenta Miasta Słupska w sprawie zgłaszania kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych ANEKSY 288 nr 14 z dnia 17 czerwca 211 r. Prezydenta Miasta Gdańsk do Porozumienia Międzygminnego z dnia r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 289 nr 171/IX/11 z dnia 27 czerwca 211 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

3 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XIV/184/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 211 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Gdańska przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście Gdańsku lub na utworzenie miejsc pracy w związku z nową inwestycją w mieście Gdańsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 4 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 21 r.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 22 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 22, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 186, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 23 r.: Dz. U. Nr 8, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm.: z 24 r.: Dz. U. Nr 116, poz. 123, zm. z 25r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. z 26 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 27 r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, zm. z 28 r.: Dz. U. Nr 18, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, zm. z 29 r.: Dz. U. Nr 52, poz. 42, zm. z 21 r.: Dz. U. Nr 28, poz. 14) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 21 r. Dz. U. Nr 95, poz. 1461) w związku z 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 28 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 28 r. Nr 146, poz. 927), uchwala się, co następuje: 1 W uchwale Rady Miasta Gdańska Nr XLII/1191/9 z dnia 26 listopada 29 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Gdańska przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście Gdańsku lub na utworzenie miejsc pracy w związku z nową inwestycją w mieście Gdańsku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nowowybudowane budynki lub ich części, nowowybudowane części budynków, nowowybudowane budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz związane z nimi grunty, stanowiące nowe inwestycje w rozumieniu 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 28 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927). b) ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: Za nowowybudowane budynki lub ich części, nowowybudowane części budynków, nowowybudowane budowle uważa się takie, których budowa została rozpoczęta po dniu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w 3 niniejszej uchwały. c) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: Zwolnieniu z podatku od nieruchomości nie podlegają nowowybudowane budynki lub ich części, nowowybudowane części budynków, nowowybudowane budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz związane z nimi grunty: - związane z działalnością handlową, której powierzchnia sprzedażowa przekracza 2m²; - związane z działalnością bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. PrawoBankowe (Dz. U. Nr 14, poz. 939 z późn.zm.); - związane z prowadzeniem i obsługą stacji paliw, o którym mowa w klasie 47.3 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); - związane z prowadzeniem aptek, o którym mowa w klasie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); - związane z usługami hotelarskimi spełniające warunki określone w art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 24 r. Nr 223, poz z późn.zm.). 2) w 6 ust. 1 pkt 4) otrzymuje nowe brzmienie: kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub ich części lub budowli stanowiących nową inwestycję, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego ; 3) w 7 ust. 1 pkt 5) otrzymuje nowe brzmienie: kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub ich części lub budowli stanowiących nową inwestycję, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego ; 4) w Załączniku nr 1 ust. 5 pkt 3) otrzymuje nowe brzmienie: zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych przedsiębiorcy lub z zewnętrznych źródeł finansowania- na druku nr 1 ; 5) Druk nr 1 do Załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 5 Przepisy 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6 i pkt 8 niniejszej uchwały stosuje się do wniosków złożonych po dniu wejścia w życie uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLII/1191/9 z dnia 26 listopada 29r. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 267 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/184/11 Rady Miasta Gdańska z dnia r.... (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)... (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) Zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem środków uzyskanych w związku ze wsparciem ze środków publicznych miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 267 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/184/11 Rady Miasta Gdańska z dnia r. (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)... (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wysokość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w 2 ust.1 pkt 1... uchwały Rady Miasta Gdańska Nr.z dnia.., wyniosła łącznie...zł, z czego udział ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania² wynosi...zł, co stanowi...% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Oświadczam, że jest mi znana treść art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz.553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy 1 należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu zgłoszeniowym ² z wyłączeniem środków uzyskanych przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 267 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/184/11 Rady Miasta Gdańska z dnia r. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Forma prawna: 2) przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 27 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 331, z późn. zm.) jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124, z późn. zm.) inna forma prawna (podać jaka)...

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 8/28 z dnia 6 sierpnia 28 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3) 2) : 1) mikroprzedsiębiorstwo 2) małe przedsiębiorstwo 3) średnie przedsiębiorstwo 4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 27 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) Data utworzenia ) Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 131, z późn. zm.). 2) Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 267 B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy 2a) 1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 5 % wysokości kapitału zarejestrowanego 3), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 % wysokości tego kapitału? tak nie nie dotyczy 2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 5 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 % wysokości tego kapitału? tak nie nie dotyczy 3) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? tak nie 4) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym 4)? tak nie 5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych niż twierdzące w pkt 1-4, należy dodatkowo określić, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej: a) wnioskodawca odnotowuje rosnące straty? tak nie b) obroty wnioskodawcy maleją? tak nie c) zwiększeniu ulegają zapasy wnioskodawcy lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? tak nie d) wnioskodawca ma nadwyżki produkcji 5)? tak nie e) zmniejsza się przepływ środków finansowych? tak nie f) zwiększa się suma zadłużenia wnioskodawcy? tak nie

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 267 g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań wnioskodawcy? tak nie h) wartość aktywów netto wnioskodawcy zmniejsza się lub jest zerowa? tak nie i) zaistniały inne okoliczności (podać jakie) wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej? tak nie ) Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 5, wnioskodawca jest w stanie przezwyciężyć trudności z nich wynikające? tak nie nie dotyczy Jeśli tak, to w jaki sposób? ) Czy wnioskodawca należy do grupy kapitałowej? tak nie W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej, należy dodatkowo wskazać: a) czy trudności wnioskodawcy mają charakter wewnętrzny? tak nie nie dotyczy b) czy na trudną sytuację wnioskodawcy miały wpływ decyzje podmiotu dominującego dotyczące alokacji kosztów w ramach grupy kapitałowej? tak nie nie dotyczy c) czy trudności wnioskodawcy mogą być przezwyciężone przez grupę? tak nie nie dotyczy

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 267 Jeśli tak, to w jaki sposób? a) 3) 4) 5) Punkty 5-7 nie dotyczą mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 8/28 z dnia 6 sierpnia 28 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), ubiegających się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu. Punkty 1 i 2 nie dotyczą przedsiębiorstw, o których mowa wyżej, istniejących krócej niż 3 lata (od dnia ich utworzenia do dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej). Wysokość strat należy obliczać w odniesieniu do sumy wysokości kapitałów: zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny. W rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 23 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 29 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.). Dotyczy wyłącznie producentów. C. Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy? tak nie

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 267 D. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną Czy wnioskowana pomoc publiczna dotyczy działalności: 1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury 6)? tak nie 2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? tak nie 3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? tak nie 4) w sektorze węglowym 7)? tak nie 5) w sektorze hutnictwa żelaza i stali 8)? tak nie 6) w sektorze budownictwa okrętowego 9)? tak nie 7) w sektorze włókien syntetycznych 1)? tak nie 8) w sektorze transportu? tak nie Jeśli tak, to czy pomoc będzie przeznaczona na nabycie środków transportu lub urządzeń transportowych 11)? tak nie ) 7) 8) 9) 1) 11) Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 14/2 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z , str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198). Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 147/22 z dnia 23 lipca 22 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 25 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 17). Zgodnie z art. 2 pkt 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 8/28 z dnia 6 sierpnia 28 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych). Zgodnie z pkt 1 lit. a Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. UE C 317 z , str. 11, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 21, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 8/28 z dnia 6 sierpnia 28 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych). Zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 8/28 z dnia 6 sierpnia 28 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 267 Część E Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną albo pomocy na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej w okresie 1 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej 12) Lp. Dzień udzielenia pomocy Podmiot udzielający pomocy Podstawa prawna udzielenia pomocy Numer programu pomocowego, pomocy indywidualnej Forma pomocy Wartość otrzymanej pomocy Przeznaczenie pomocy informacje podstawowe informacje szczegółowe nominalna brutto 1 2 3a 3b 3c 3d 3e 4 5 6a 6b ) Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie".

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 267 Informacje dotyczące przedsięwzięcia 13) : 1. Informacje ogólne: 1) opis przedsięwzięcia:... 2) całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia (w zł):... 3) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje (w rozbiciu na poszczególne przeznaczenia pomocy):... 4) maksymalna dopuszczalna intensywność lub wartość pomocy:... 5) intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3:... 6) lokalizacja przedsięwzięcia:... 7) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia oraz cele, których nie można byłoby osiągnąć bez pomocy:... 8) etapy realizacji przedsięwzięcia:... 9) data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia:... 1) inne informacje dotyczące przedsięwzięcia: Informacje szczegółowe: 1) w przypadku otrzymania pomocy stanowiącej rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, należy podać następujące informacje: a) opis zadania publicznego, w związku z którym podmiot otrzymywał rekompensatę wraz ze wskazaniem aktu nakładającego zobowiązanie do realizacji zadań publicznych, a także określającego w szczególności zakres, charakter, czas trwania oraz sposób obliczania wysokości rekompensaty: b) metodologia obliczania wysokości rekompensaty: c) wyszczególnienie kosztów, które nie zostały pokryte z przychodów ani zrekompensowane w związku z realizacją tego zadania publicznego wraz z podaniem ich wielkości: ) w przypadku otrzymania pomocy udzielanej na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, należy podać następujące informacje: a) opis klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które wywołało szkodę: b) data wystąpienia szkody wyrządzonej przez klęskę żywiołową lub inne nadzwyczajne zdarzenie: c) opis szkód wywołanych wystąpieniem klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz ich wycena:......

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 267 d) wysokość ubezpieczenia, jakie zostało lub ma zostać wypłacone w związku ze szkodą poniesioną wskutek wystąpienia klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia: ) w przypadku otrzymania regionalnej pomocy operacyjnej, należy opisać problem występujący w danym regionie uzasadniający udzielanie pomocy publicznej: ) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie kosztów nadzwyczajnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 147/22 z dnia 23 lipca 22 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje: a) rodzaj i całkowitą wielkość kosztów nadzwyczajnych: b) rodzaj i wielkość kosztów nadzwyczajnych, które zostały już pokryte: ) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bieżących (jednostki objętej planem likwidacji), udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje: a) rodzaj i wielkość strat bieżących: b) rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących: ) w przypadku otrzymania pomocy na koszty inwestycji początkowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 147/22 z dnia 23 lipca 22 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla) udzielanej w sektorze węglowym, należy podać ogólne koszty projektu inwestycyjnego: ) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bieżących (udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla) udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje: a) rodzaj i wielkość strat bieżących: b) rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących: ) w przypadku otrzymania pomocy na ratowanie lub restrukturyzację, należy podać następujące informacje: a) czy wnioskowana pomoc na restrukturyzację następuje bezpośrednio po przyznaniu pomocy na ratowanie i stanowi część działań na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstwa? b) jeśli otrzymana, w okresie 1 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, pomoc na ratowanie została przyznana zgodnie z warunkami sekcji Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, oraz nie nastąpiła po niej restrukturyzacja należy wyjaśnić: - czy przedsiębiorstwo dawało racjonalną długoterminową perspektywę rentowności po przyznaniu pomocy na ratowanie?......

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz czy po upływie 5 lat od otrzymania pomocy na ratowanie lub restrukturyzację nastąpiły wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy? c) czy po udzieleniu pomocy na ratowanie lub restrukturyzację wystąpiły okoliczności o charakterze wyjątkowym i nieprzewidywalnym, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy? d) czy na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy jest realizowany plan restrukturyzacji przewidujący udział środków publicznych stanowiących pomoc na restrukturyzację? ) w przypadku otrzymania pomocy na anulowanie długów w sektorze kolejowym, należy podać następujące informacje: a) kiedy zostały zaciągnięte zobowiązania, których dotyczy pomoc: b) czy zobowiązania dotyczyły bezpośrednio działalności związanej z transportem kolejowym lub infrastrukturą kolejową, jej budową lub użytkowaniem: c) wyszczególnienie zobowiązań, które nie zostały pokryte wraz z podaniem ich wielkości oraz zastosowanej metodologii obliczeń: Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji: imię i nazwisko nr telefonu data i podpis stanowisko służbowe ) Należy obowiązkowo wypełnić pkt 1, oraz w zależności od przeznaczenia pomocy publicznej odpowiednio pkt 2, o ile dotyczy wnioskodawcy.

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 267 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/184/11 Rady Miasta Gdańska z dnia r.... (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)... (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wysokość dwuletnich kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w 2 ust.1 pkt¹... uchwały Rady Miasta Gdańska Nr.z dnia., wyniesie łącznie...zł, z czego środki własne oraz pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania² wynoszą...zł, co stanowi...% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Oświadczam, że jest mi znana treść art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz.553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ¹ należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu zgłoszeniowym ² z wyłączeniem środków uzyskanych przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 268, UCHWAŁA Nr XIV/186/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/732/2 Rady Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych i obiektów pełniących funkcje użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska ich najemcom oraz określenia kryteriów i zasad ich sprzedaży. uchwala się, co następuje: Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 21r.: Dz.U Nr 142, poz zm. z 22r. Dz. U. Nr 23 poz. 22, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 186, z 23r. Dz. U. Nr 8, poz. 717 Dz. U. Nr 162 poz. 1568, zm. z 24r. Dz. U. Nr 12 poz. 155, Dz. U. Nr 116, poz. 123; z 25r. Dz. U. Nr172,poz. 1441, Dz. U. Nr 175,poz. 1457; z 26 Dz. U. Nr 17,poz. 128, Dz. U. Nr 181,poz. 1337; z 27r. Dz. U. Nr 48,poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; zm z 28r. Dz. U. Nr 18, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; zm. z 29r. Dz. U. Nr 52, poz. 42, Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 21r. Dz. U. 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 4, poz. 23, Dz. U. Nr 16, poz. 675), 1 W Uchwale Nr XXV/732/2 Rady Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych i obiektów pełniących funkcje użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska ich najemcom oraz określenia kryteriów i zasad ich sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/1495/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 22 roku, Uchwałą Nr XXII/642/4 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 24 roku, Uchwałą Nr XXIII/625/8 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 28 roku w 3 uchyla się się punkty 1, 3 i 6. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 3 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 269 UCHWAŁA Nr XIV/188/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 21r.: Dz.U Nr 142, poz zm. z 22r. Dz. U. Nr 23 poz. 22, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 186, z 23r. Dz. U. Nr 8, poz. 717 Dz. U. Nr 162 poz. 1568, zm. z 24r. Dz. U. Nr 12 poz. 155, Dz. U. Nr 116, poz. 123; z 25r. Dz. U. Nr172,poz. 1441, Dz. U. Nr 175,poz. 1457; z 26 Dz. U. Nr 17,poz. 128, Dz. U. Nr 181,poz. 1337; z 27r. Dz. U. Nr 48,poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; zm z 28r. Dz. U. Nr 18, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; zm. z 29r. Dz. U. Nr 52, poz. 42, Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 21r. Dz. U. 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 4, poz. 23, Dz. U. Nr 16, poz. 675), 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7, ust. 1b, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (teksty jednolity Dz.U z 21r. Nr 12, poz. 651, zm. Nr 16 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 142, Nr 197 poz. 137, Nr 2 poz. 1323) uchwala się, co następuje: 1 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 1) Miasto Gdańsk, Miasto Gminę Miasta Gdańsk, 2) Prezydent Prezydenta Miasta Gdańska. 2. Prezydent ma prawo do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 3. Przedmiotem sprzedaży na rzecz najemców, z którymi najem został nawiązany na czas nieoznaczony są nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym lub lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiące własność Miasta, a także spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego Miastu. 4. Postanowienia 2, 3 pkt 1) i 3), 4, 6 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego Miastu Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym lub lokal mieszkalny będący przedmiotem najmu na rzecz najemców posiadających niezależne tytuły prawne do lokali niesamodzielnych, stanowiący łącznie lokal samodzielny może być przedmiotem sprzedaży na współwłasność najemców. 2. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym lub lokal mieszkalny będący przedmiotem najmu na rzecz współnajemców posiadających jeden tytuł prawny do tej nieruchomości lub lokalu może być

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 269 przedmiotem sprzedaży na własność współnajemcy lub współnajemców w przypadku gdy pozostali współnajemcy nie wyrażą woli nabycia Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi lub lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej: 1) w przypadku zalegania przez najemcę z opłatami czynszowymi, chyba że z najemcą zostało zawarte porozumienie co do spłaty zaległości, 2) co do których złożone zostały wnioski rewindykacyjne, a których podstawa została uprawdopodobniona, 3) podlegające wyłączeniu ze sprzedaży na podstawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gdańska, 4) przeznaczone na pracownie służące twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, 5) przeznaczone na lokale użytkowe w kwartale ograniczonym ulicami Podwale Przedmiejskie (od mostu na Starej Motławie) Bogusławskiego - Targ Węglowy Targ Drzewny Podwale Staromiejskie Targ Rybny Pobrzeże Rybackie Długie Pobrzeże - Podwale Przedmiejskie (od mostu na Starej Motławie) Prezydent ma prawo udzielić bonifikaty w wysokości 9% od ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym, z zastrzeżeniem, iż: 1) nie dotyczy to sprzedaży budynków lub lokali mieszkalnych wybudowanych lub nabytych przez Gminę Miasta Gdańska po dniu 27 maja 199 r., z wyjątkiem budynków i lokali nabytych przez Gminę Miasta Gdańsk nieodpłatnie, 2) nie dotyczy to sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz byłych użytkowników wieczystych, którzy po wygaśnięciu tego prawa nabyli roszczenie o wynagrodzenie w rozumieniu art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 21r. Nr 12, poz. 651 z późn. zm.), a następnie stali się najemcami budynków lub lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, 3) nie dotyczy to sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, które po dniu 31 lipca 28r., poddane zostały ze środków Gminy Miasta Gdańska kompleksowej modernizacji lub remontowi kapitalnemu, wskutek czego podniesiona została wartość techniczna i użytkowa budynku, 4) nie dotyczy to sprzedaży budynków komunalnych stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których znajduje się jeden samodzielny lokal mieszkalny, jeżeli wnioski najemcy lub współnajemców lokalu o jego nabycie zostały złożone po 31 stycznia 29r., 5) nie dotyczy to sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały zawarli umowę najmu na dodatkową powierzchnię celem poszerzenia dotychczas wynajmowanego lokalu, w sytuacji gdy w wyniku powiększenia lokalu, norma powierzchni przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy, określona w art. 5 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 21r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 21 roku, Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) zostałaby przekroczona o więcej niż 3%. 2. W przypadku zastosowania 9% bonifikaty, o której mowa w ust. 1, Prezydent ma prawo udzielić dodatkową bonifikatę w wysokości 5% od ceny lokalu mieszkalnego w następujących przypadkach: 1) w sytuacji jednoczesnej sprzedaży we wspólnotach mieszkaniowych, wszystkich pozostałych do zbycia lokali mieszkalnych lub ostatniego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej albo w sytuacji sprzedaży całego budynku mieszkalnego, jeżeli najemca złożył wniosek o sprzedaż lokalu przed dniem 31 stycznia 29r., a wniosek jest aktualny, 2) przy sprzedaży na współwłasność samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz najemców posiadających niezależne tytuły prawne do lokali niesamodzielnych stanowiących łącznie lokal samodzielny będący przedmiotem sprzedaży, 3) kombatantom i osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego wymienionych w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (jednolity tekst Dz. U. z 22r. Nr 42 poz. 371 z późn. zm.) oraz wdowom i wdowcom po tych osobach, 4) osobom które w latach były osadzone w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku za działalność polityczną. Bonifikatę przyznaje się na podstawie potwierdzenia Prezesa Sądu Okręgowego lub Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wydanego na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst Dz. U. z 29r. Nr 153, poz z późn. zm.) 5) osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osobom osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, którym Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydał decyzję na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 1996r Nr 87, poz. 395 z późn. zm.). 3. W razie zbiegu praw do bonifikat o których mowa w ust. 1 i 2, łączna wysokość bonifikaty nie może przekroczyć 95%. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) Prezydent ma prawo udzielić bonifikaty w wysokości 5% od ceny lokalu mieszkalnego. 5. W razie zbiegu praw do bonifikat opisanych w ust. 1 i 2 oraz wynikającej z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 21r. Nr 12, poz. 651 z późn. zm.) stosuje się bonifikatę określoną w ust. 1 i Za zobowiązanie w formie pisemnej do odstąpienia od żądania waloryzacji należnej kaucji mieszkaniowej wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994r., Prezydent ma prawo do udzielenia dodatkowej bonifikaty w wysokości 1% od ceny ustalonej na

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 269, 27 zasadach określonych w ust. 1 i 2 albo ust W sytuacji zbiegu praw do bonifikaty na podstawie niniejszej uchwały oraz na podstawie odrębnych przepisów prawnych, udziela się bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej Prezydent ma prawo udzielić 99% bonifikaty od ceny lub pierwszej opłaty z tytułu sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego, jeżeli czynność ta jest następstwem uregulowania stanu prawnego nieruchomości budynkowej, gdzie ustanowiono odrębną własność lokali, poprzez zmianę granic i powierzchni działek gruntu, na których nieruchomość budynkowa jest posadowiona. 2. Prezydent ma prawo zbycia udziału w nieruchomości wspólnej lub jej części powstałej w wyniku adaptacji, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy części wspólnej nieruchomości jeżeli w wyniku adaptacji, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy powstanie samodzielny lokal mieszkalny albo powierzchnia dotychczasowego samodzielnego lokalu mieszkalnego ulegnie zwiększeniu. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 nie udziela się bonifikat wynikających z niniejszej uchwały. 6 W przypadku przeznaczenia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym do zbycia w drodze przetargu, zamiany lub wniesienia aportem, w sytuacji gdy najemcy korzystają z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych, nie mają zastosowania bonifikaty przewidziane niniejszą uchwałą. 7 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 8 Traci moc Uchwała Nr LIV/1817/6 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 26 roku w sprawie zasad udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, oraz o zbywaniu udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz Uchwała Nr XXII/61/8 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 28 roku zmieniająca Uchwałę Nr LIV/1817/6. 9 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 27 UCHWAŁA Nr XIV/19/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od ceny lub pierwszej opłaty przyległej nieruchomości gruntowej sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia albo sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste wspólnotom mieszkaniowym jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 8 i pkt 1, ust. 1b, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 21r. Dz. U. Nr 12, poz. 651; zm. z 21r. Dz. U. Nr 16, poz. 675, Dz. U. Nr 143. Poz. 963, Dz. U. Nr 155. poz. 143, Dz. U. Nr 197, poz. 137, Dz. U. Nr 2, poz. 1323), uchwala się, co następuje: 1 1. Prezydent ma prawo udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości lub pierwszej opłaty jeżeli nieruchomość gruntowa jest sprzedawana lub oddawana w użytkowanie wieczyste, w wyniku realizacji roszczenia zgłoszonego łącznie przez wszystkich właścicieli lokali w budynku na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, jako przyległa nieruchomość gruntowa lub jej część, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej. 2. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości opisanej w ust. 1 z uwzględnieniem bonifikaty następuje na rzecz właścicieli lokali w budynku, dla którego wydzielono działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej. 3. Wysokość bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej równej jej wartości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego opisanej w 1 ust. 1 ustala się w następującej wysokości: 1) 98% od ceny nieruchomości sprzedawanej na własność, 2) 66% od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste Prezydent ma prawo udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości lub pierwszej opłaty jeżeli nieruchomość gruntowa jest sprzedawana lub oddawana w użytkowanie wieczyste jako przyległa nieruchomość gruntowa lub jej część, na rzecz więcej niż jednej wspólnoty mieszkaniowej jeżeli w budynkach, dla których wydzielono działki gruntu nie został spełniony wymóg działki budowlanej. 2. Nieruchomość gruntowa lub jej część, o której mowa w ust. 1, winna poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe przez

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 27, 271 wspólnoty mieszkaniowe. 3. Wysokość bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości nie niższej niż jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego opisanej w 2 ust. 1 ustala się w następującej wysokości: 1) 98% od ceny nieruchomości sprzedawanej na własność, 2) 66% od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 4 Traci moc Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XLI /1256/21 z dnia 29 listopada 21r. w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 29a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. 5 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 271 UCHWAŁA Nr XIV/189/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 21r.: Dz.U Nr 142, poz zm. z 22r. Dz. U. Nr 23 poz. 22, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 186,z 23r. Dz. U. Nr 8, poz. 717 Dz. U. Nr 162 poz. 1568, zm. z 24r. Dz. U. Nr 12 poz. 155, Dz. U. Nr 116, poz. 123; z 25r. Dz. U. Nr172,poz. 1441, Dz. U. Nr 175,poz. 1457; z 26 Dz. U. Nr 17,poz. 128, Dz. U. Nr 181,poz. 1337; z 27r. Dz. U. Nr 48,poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; zm z 28r. Dz. U. Nr 18, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; zm. z 29r. Dz. U. Nr 52, poz. 42, Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 21r. Dz. U. 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 4, poz. 23, Dz. U. Nr 16, poz. 675); art. 4 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 25r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 25r. Nr 175, poz. 1459; zm. z 27r. Dz. U. Nr 191, poz. 1371) uchwala się, co następuje: 1 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Bonifikata ta zastosowanie do nieruchomości zabudowanych: 1) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wykorzystywanymi na zaspokojenie wyłącznie potrzeb mieszkaniowych, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki: a) budynki położone na nieruchomości zostały zgłoszone do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego lub wnioskodawca nabył nieruchomość zabudowaną, a budynki zostały ujawnione w księdze wieczystej, b) 1% powierzchni użytkowej zabudowy na nieruchomości wykorzystywane jest na cele mieszkaniowe. 2) budynkami wielomieszkaniowymi tylko w odniesieniu do udziałów w gruncie związanych z odrębną własnością lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. 2. Przy ubieganiu się o bonifikatę, o której mowa w pkt 1, wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe oraz przedłożyć dowody na tę okoliczność: 1) zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub akt notarialny - umowę nabycia wnioskowanej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 2) odpis z księgi wieczystej z aktualnymi danymi, na okoliczność spełnienia warunków, o których mowa w ust Opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rozkłada się na raty na wniosek użytkownika wieczystego, na czas nie krótszy niż 1 lat i nie dłuższy niż 2 lat chyba, że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż lat Rozłożona na raty, nieuiszczona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie bazowej ustalonej przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, która stanowi podstawę do obliczenia stopy referencyjnej: 1) w przypadku użytkownika wieczystego, który uzyskał nie mniejszą niż 9% bonifikatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i rozłożenia opłaty: a) do 1 rat rocznych w wysokości 3% stopy bazowej, b) od 11 do 2 rat rocznych w wysokości 4%

21 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 271, 272 stopy bazowej; 2) w przypadku użytkownika wieczystego, który uzyskał 5% bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i rozłożenia opłaty: a) do 1 rat rocznych w wysokości 15% stopy bazowej, b) od 11 do 2 rat rocznych w wysokości 25% stopy bazowej; 3) w przypadku użytkownika wieczystego, który nie uzyskał bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i rozłożenia opłaty na raty, nieuiszczona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie bazowej. 3. Wysokość stopy, o której mowa w ust. 2 określana jest na dzień 1 stycznia każdego roku przypadającego na płatność raty. 4. Termin płatności rat ustala się na dzień 31 marca każdego roku. 3 Wszelkie koszty związane z wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w tym koszty związane z wpisem do księgi wieczystej ponosi wnioskodawca. 4 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLV/156/5 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 25 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym, oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 5 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 6 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 272 UCHWAŁA Nr XIV/194/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 45. ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 24 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 29 r. Nr 151, poz. 122, Nr 215, poz. 1664, z 21 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 84) uchwala się, co następuje: 1 Uznaje się za pomnik przyrody twór przyrody żywej drzewo dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 45 cm rosnący przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku, na działce ewidencyjnej nr 422/26, obręb 35 stanowiącej własność gminy Miasta Gdańska. 2 W odniesieniu do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 5) umieszczania tablic reklamowych. 3 Nadzór nad pomnikiem sprawuje Prezydent Miasta Gdańska. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1 Imię i nazwisko albo

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko albo nazwa Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby...

1. Imię i nazwisko albo nazwa Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby... Załącznik 11 do umowy Załącznik zgodny z rozporządzem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 312) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik nr 9 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwa 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS ...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS ... Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby...

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby... Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. ze zmianami (Dz.U. 53 poz. 312, Dz.U. 254 poz. 1704) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC

Bardziej szczegółowo

[Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 312)]

[Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 312)] Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby...

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby... tel./fax: + 48 61 898 30 68 Załącznik 1.7 do Regulaminu FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ INNĄ NIŻ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Załącznik nr 9 do Regulaminu projektu pn. ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE przyszłością transportu drogowego FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS............

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS............ Załącznik 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1.Imię i nazwisko albo nazwa...... 2.Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS /wzór zgod z rozporządzem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. Nr 53, poz. 311/ A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 1. Imię i nazwisko albo nazwa...

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 1. Imię i nazwisko albo nazwa... Załącznik nr 6 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311) Formularz informacji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS OŚWIADCZE Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.)........ (imię i nazwisko /

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A...............

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A............... Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Akademia Zarządzania II systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A Zał. 3 do umowy Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. 53.4767.311) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012

WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012 WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012 1. Dane osobowe: (wypełnia osoba fizyczna). a) imię. b) nazwisko. c)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 Rektora UŚ z dnia 14 lutego 2014 r. ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Projekt Eko Budownictwo współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie Załącznik nr 4 do Regulamin udostępniania powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie z przeznaczeniem na organizację debat, szkoleń, konsultacji, warsztatów i innych spotkań Procedura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Strona1 Załącznik nr 10 INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Zestawienia publicznej otrzymanej w okresie od dnia... do dnia... (wstawić datę ubiegania się o pomoc) Oświadczam, że suma wartości wliczanej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm.

W N I O S E K. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm. 1....... (miejscowość, data)... (pieczęć firmo wa Spółdzielni Socjalnej ) Prezydent Miasta Szczecin Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70-383 Szczecin W N I O S E K o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Projekt Wzmoc potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziała 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Priorytet VIII, Działa 8.1.2 OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa

Bardziej szczegółowo

...... 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)... 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)...

...... 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)... 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)... Załącznik nr 7 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa Komentarz [u1]: wystarczy wpisać imię i nazwisko 2. Adres miejsca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW POMOCY W PROJEKCIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW POMOCY W PROJEKCIE Projekt Zielone budowa. Szkolenia z proekologicznych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis..................

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.................. Załącznik 5 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 dotyczy Przedsiębiorstwa uczestniczącego w projekcie ŁÓDZKA AKADEMIA IT POKL.08.01.01-10-037/12 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 2)

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 2) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIś POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE 1 A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (na podstawie Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.14 Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

Załącznik nr 8.14 Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Załącznik nr 8.14 Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej de minimis Imię i nazwisko lub Nazwa Wnioskodawcy... Numer identyfikacji podatkowej... Adres i siedziba Wnioskodawcy... INFORMACJA O UZYSKANEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby.. 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3. do uchwały Nr XIV/184/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011r.

Załącznik Nr 3. do uchwały Nr XIV/184/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/184/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011r. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niŝ pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

... ... ... 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)

... ... ... 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) Załącznik nr 3 do umowy szkoleniowej FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Prosimy o wypeł wszystkich pól formularza czytel, drukowanymi literami, a pola wyboru zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w...

..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w... ..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w... Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Strona1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa Studio Fotografii Adam Kowalski 2. Adres miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł projektu: Biznes w nauce, nauka w biznesie rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

5) intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3:

5) intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3: FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE I RYBOŁÓSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWA Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012

WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012 WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012 1. Dane osobowe: (wypełnia osoba fizyczna). a) imię. b) nazwisko. c)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS. 1. Imię i nazwisko albo nazwa...

Załącznik nr 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS. 1. Imię i nazwisko albo nazwa... Załącznik nr 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. A. Informacja o uczestniku projektu

Załącznik nr 2. A. Informacja o uczestniku projektu Załącznik nr 2 Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie A. Informacja o uczestniku projektu (poniższe informacje przedstawia każdy z przedsiębiorców biorących udział w branżowym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY ( Wn - W) 1, TAK, 2, NIE

DODATKOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY ( Wn - W) 1, TAK, 2, NIE DODATKOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY ( Wn - W) 1. Pełna nazwa Wnioskodawcy 2. Siedziba Wnioskodawcy 3. Miejsce tworzenia stanowiska pracy 4. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie złożonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A Załącznik nr 2 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. 53.4767.311) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Załącznik B do Wniosku

Załącznik B do Wniosku Załącznik B do Wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS 1. Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc:...... 2. Adres siedziby podmiotu ubiegającego się o pomoc:....... 3. Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 1) Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc:

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zwolnień od podatku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce 2)

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce 2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 8 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Gdańska przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa pracodawcy i adres siedziby... ... Reprezentowany przez... Miejsce prowadzenia działalności... 2. Numer identyfikacji podatkowej NIP...

1. Nazwa pracodawcy i adres siedziby... ... Reprezentowany przez... Miejsce prowadzenia działalności... 2. Numer identyfikacji podatkowej NIP... (pieczęć wnioskodawcy)..., dnia... Małopolska Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w... WNIOSEK o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek

Bardziej szczegółowo

I. DANE PRACODAWCY 1. Nazwa pracodawcy:... ... 2. Adres siedziby:... ... ...

I. DANE PRACODAWCY 1. Nazwa pracodawcy:... ... 2. Adres siedziby:... ... ... .., dn. pieczęć firmowa pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu ul. Sieradzka 56a 98-300 Wieluń WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS UWAGA: dane ujęte w pkt 5-8 części A i w części C powinny dotyczyć planowanej działalności gospodarczej w odsieniu do której wnioskodawca chce otrzymać pomoc de minimis Identyfikatory gminy (dotyczy pkt

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS data:. pieczęć przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Wniosek pracodawcy o dofinansowa kształcenia ustawicznego z KFS Na zasadach określonych w art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS I POMOCY PUBLICZNEJ. SEMIDO Sp. z o.o. 559-000-20-36. ul. Bydgoska 1 86-100 Świecie

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS I POMOCY PUBLICZNEJ. SEMIDO Sp. z o.o. 559-000-20-36. ul. Bydgoska 1 86-100 Świecie INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS I POMOCY PUBLICZNEJ I Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc SEMIDO Sp. z o.o. II III Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu ubiegającego

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych

I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych Zabrze, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Wniosek w sprawie przyznania świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego Zgodnie z art. 60 b ustawy z 20 kwietnia 2004r. O promocji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS w formie poręczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS w formie poręczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. ul. Zana 41, 20-601 Lublin tel. (81) 531 80 09, fax (81) 531 80 15... (stempel Wnioskodawcy) WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS w formie poręczenia w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik do Wniosku o udzielenie gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt Lubelska akademia e-przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Lubelska akademia e-przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa:... 2. Adres miejsca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r XXVIII/907/04 R A D Y M I A S T A G D A Ń S K A z dnia 30 września 2004 roku

U C H W A Ł A N r XXVIII/907/04 R A D Y M I A S T A G D A Ń S K A z dnia 30 września 2004 roku U C H W A Ł A N r XXVIII/907/04 R A D Y M I A S T A G D A Ń S K A z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zasad udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych budynkami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... Załącznik do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 20: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 20: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 20: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (wniosek kierowany do BGK za pośrednictwem Banku Kredytującego) I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU, KTÓREMU MA BYĆ UDZIELONA POMOC DE MINIMIS 1

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU, KTÓREMU MA BYĆ UDZIELONA POMOC DE MINIMIS 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określanych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) - - Strona 1 z 8

A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) - - Strona 1 z 8 Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym Stosuje się do de minimis

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2007 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do de minimis

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy . (miejscowość i data) (nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby oraz oznacze miejsca wykonywania działalności gospodarczej) Numer identyfikacji podatkowej (NIP). Numer identyfikacyjny REGON Kod i nazwa przeważającego

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 8. b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym. roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach

Strona 2 z 8. b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym. roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami 7) Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istją powiązania polegające na tym, że: a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu? b) jeden

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do de minimis

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Strona1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Punkt 1-5 należy wpisać podstawowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 254 17586 Poz. 1704 1704 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra. Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY PUBLICZNEJ

... OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 3...... Pieczątka firmowa Wnioskodawcy miejscowość, data OŚWIADCZE WNIOSKODAWCY O POMOCY PUBLICZNEJ Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust.

Bardziej szczegółowo

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby...

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby... Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych z rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI

FORMULARZ INFORMACJI Załącznik nr 6 do Wniosku o pożyczkę w projekcie objętym Inicjatywą JEREMIE realizowanym w ramach Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości SA FORMULARZ INFORMACJI przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Bardziej szczegółowo

- - Strona 1 z 7. 1) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika. 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu. 2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

- - Strona 1 z 7. 1) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika. 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu. 2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 1. Nazwa pracodawcy i adres siedziby Reprezentowany przez Miejsce prowadzenia działalności...

WNIOSEK. 1. Nazwa pracodawcy i adres siedziby Reprezentowany przez Miejsce prowadzenia działalności... Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. poz. 865 pieczęć pracodawcy miejscowość i data WNIOSEK Wojewódzka Komenda OHP za pośrednictwem Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo