Część opisowa Część rysunkowa ᐧ咧 ᐧ咧 K 6 ż ᆗ哧 6 7 ż ᆗ哧 ż T ś

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część opisowa Część rysunkowa ᐧ咧 ᐧ咧 K 6 ż ᆗ哧 6 7 ż ᆗ哧 ż T ś"

Transkrypt

1 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷więᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷wᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 www ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷 PROJEKT BUDOWLANY Temat: Projekt termomodernizacji budynku + kolorystyka elewacji Inwestor : Gmina Śrem Plac 0-go Października Śrem Obiekt: Przedszkole nr 5 Mali Przyrodnicy Adres: ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4, Śrem Branża: architektura ᐧ剷 roj ktowy: arch. Tad u z Ro tkow ki arch. Agni zka Kalicka arch. Karolina Palu zyń ka Gdańsk, luty 010 r.

2 Część opisowa Część rysunkowa ᐧ咧 ᐧ咧 K 6 ż ᆗ哧 6 7 ż ᆗ哧 ż T ś

3 Opis techniczny do projektu termomodernizacji budynku Przedszkola nr 5 Mali Przyrodnicy Podstawa opracowania ᖧ南 Aud g z k p z z NAPE S A W z, u F 3 z j bud zęᖷ咗 kub u j bud ku. Opis budynku Architektura Bud k p z d zk zu gu zb ż d ᖷ咗, p ę, ᐧ哗k p dp z K p d h z p dk d ą z, j z ᑇ唗 z k Od d p d hó u pu ę z, p k z p p f j Konstrukcja budynku K uk j ᖷ咗 bud ku z p f b k ó ᖧ南 ę z k uk j z p k z pᐧ哗 k ᐧ哗 h ᖧ南 z ę z k uk j k z pᐧ哗 k uk j h g 4, bud ą g z b u g 4 O p p g 3 3 Stolarka okienna i drzwiowa W bud ku z jdują ę k d z p d u z b z k PCV z p d u z b D z z ę z ę z p z d kó p u h h d u z b D z p - d, p ᐧ哗 S k d z p ᐧ哗 gó z j ᖷ咗 z j p z z z j d 4 Wskaźniki techniczne P z h z bud - 640,0 Przyjęte rozwiązanie techniczne termomodernizacji - metoda lekka mokra ( styropian) 3 Ocieplenie ścian zewnętrznych 3 Uzupełnienia w ścianach zewnętrznych klatki schodowej z ąz z z j z ó k h- z pᐧ哗 OSB3 żu z p f xcw 00 ᐧ哗ą z h z k j, z p ᐧ哗 z ᐧ哗 j g 0, p z ją z ją ę z ą pᐧ哗 ę OSB3 ż z ć z z ę z ą pᐧ哗 z z z ą ᖷ咗 W z ązku z

4 p z ję 0 p u f g j k p z ę z, p u k k gᐧ哗ęb k ᖷ咗, u ku d p j k g p ᖷ咗 ją h- ż g z h ć z zg ędu g ę ą d h k K ędz ją ż z b zp z ć p f ż W z ᖷ咗 p z ż k ć p ż z ᑇ唗 k z ᐧ哗ók zk g z p k ju, ą p dkᐧ哗 d p d k k pᐧ哗 p ᑇ唗 f ᑇ唗 ᑇ唗 0 ᑇ唗 3 z j z p p u b u z g 4 pᐧ哗 OSB z b zp z p z g ᑇ唗OSB-3ᑇ唗 ᑇ唗 ᑇ唗 ᑇ唗 ᐧ哗 p ᐧ哗 ją k uk ję ᑇ唗0 ᑇ唗 6 p z j z f PE ᑇ唗 pᐧ哗 g p -k ᑇ唗 KFᑇ唗 ᑇ唗,ᑇ唗 ᑇ唗 3 Ściany nadziemia p g, f d póᐧ哗 z ku λᑇ唗 0,040 Wᑇ唗 K 3 3 Cokoły p g 0, d dp póᐧ哗 z ku λᑇ唗 0,040 Wᑇ唗 K P z d p z k j pᐧ哗 p h ż ć u ub k p dᐧ哗 żu z ᖷ咗 ć p dᐧ哗 ż Pᐧ哗 p ć ką k ju d d k z ją ᐧ哗ą z k h z ᖷ咗 6 z ᑇ唗 Oᖷ咗 ż k d p ć - ą g 4 P z d p ᖷ咗 ż, k ᖷ咗 ż k z ᖷ咗 ą, u z z ć ᖷ咗 ą z j ą p z p ą u z z ją ą W ę z j ą p z g u u p p g u ują p k ć k k P k u z j ż k ć zbęd b óbk b h k k Częᖷ咗ć p dz ą bud ku ᑇ唗 d p z u k ᐧ哗u d gᐧ哗ęb k ᖷ咗 0,ᑇ唗 p ż j uᑇ唗 ż, p up z d z g u u p g f, p ć g p d dp g 0 W kóᐧ哗 bud ku k ć p kę z pᐧ哗 h d k h ᑇ唗0xᑇ唗0 p d hó p dku d bud ku ᑇ唗 3 Ocieplenie stropodachów 3 S p d h p ć ż p z z d u h p z z ᑇ唗 pu k p z j g u u z ᐧ哗 j póᐧ哗 z ku p z dz pᐧ哗 λ = 0,043 g ub ᖷ咗 4 N ż z ć ᑇ唗 ᑇ唗 dd k g u u z ᐧ哗 j W k ć h g z d d u h g u u z ᐧ哗 j ᖷ咗ć ó h g z h uz ż ć d z z z ᖷ咗 żu h

5 ᑇ唗 h g z ᐧ哗użą d d u h g u u p k u d p ż z b ć ub z ᖷ咗 p ć b hą ą g ᑇ唗 p z ą k ᐧ哗k k ć z ję z p p zg z j W h h g z h u z z h j ż z h zęd h z ć k k j ᑇ唗 0 k ć z ję z p p zg z jᑇ唗 - d hu z ć 3 z uk k kó j h z 3,0 W j ᖷ咗, p k u z j z j ᖷ咗 z ć k k j P j k uj ę k g p k d h g z p p zg z j z z zbęd b óbk b h k W u uᐧ哗 ż h p p ᑇ唗 - p p zg z j p dkᐧ哗 d j, - p p zg z j z h g k ᑇ唗 ż zd ć j dg ą, p k u p k, z ć ją p IV. tolarka okienna i drzwiowa P j k z kᐧ哗 d ę d h z h k k PVC póᐧ哗 z ku ᑇ唗ᑇ唗,ᑇ唗 Wᑇ唗 K, z z b z p f z k h g ᑇ唗z ją k k p hᑇ唗 P j k uj ę ję p p ó z ę z h z b h p k j z k h k h ję p p ó ę z h z PVC h k h ᑇ唗 p ó z k p ᑇ唗 P z zk d z z ę z ę z p z d kó p u ę d z h Aᑇ唗 D z d p z p h ę W póᐧ哗 z k p z k pᐧ哗 d p j k h d z z ę z h ᑇ唗ᑇ唗,0 Wᑇ唗 K V. Wykończenie elewacji P j k uj ę k ᑇ唗 z ᖷ咗 k k k f k u z k p j Op k k, p j h- f bą k ą ą C k ᐧ哗 k ᑇ唗 z pᐧ哗 k g ub b k z z - g f S k k z PVC, d z h Aᑇ唗 d 5.1. Kolorystyka tynków i powłok malarskich: Sz z góᐧ哗 z k ó j zęᖷ咗 u k j p - Aᑇ唗 ᑇ唗kᐧ哗 d p z z gó h k ó A- A3 5.. Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej : Oᖷ咗 ż k k z b ᐧ哗, d z k z b ᐧ哗 P p ę z z ę z k z b ᐧ哗

6 5.3. Obróbki blacharskie : b h k j k z z P dz p p g ć będą ó ż ją h k k j h k ᑇ唗4 z k 4x0 p b ć p u bud ᑇ唗 p d hu ᑇ唗 ᑇ唗0 z k 4x0 p b ć p u bud ᑇ唗 K ᐧ哗 j k zd ć z ᖷ咗 p ć k k k ᑇ唗 z k ᑇ唗x0 p b ć p u bud ᑇ唗 P j k uj ę z u pu h p z d zku gᐧ哗ó g jᖷ咗 ᑇ唗 ᑇ唗 0, u pu ᑇ唗ᑇ唗ᑇ唗 5.4. Elementy ślusarki- balustrady schodów, słupki zadaszenia wejścia ( szt.) P z z z u ą z z ką ją h p ᐧ哗 k k h ż p ć f bą k z j ą k z g f - z Opracował: arch. Tadeusz Rostkowski

7 Charakterystyka energetyczna budynku Przedszkola Nr 5 w Śremie 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja / technologia budynku wielka płyta. Liczba kondygnacji 3. Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] Kubatura ogrzewana [m 3 ] Powierzchnia netto budynku [m ] Powierzchnia uŝytkowa części mieszkalnej [m ] 0 7. Powierzchnia uŝytkowa lokali uŝytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m ] Liczba mieszkań 0 9. Liczba uŝytkowników (dziennie) Sposób przygotowania ciepłej wody węzeł ciepłowniczy 11. Rodzaj systemu ogrzewania budynku węzeł ciepłowniczy 1. Współczynnik kształtu A/V [m /m 3 ] 0, Inne dane charakteryzujące budynek -. Współczynniki przenikania ciepła W/(m K) Istniejące Po termomoder nizacji 1. Ściana zewnętrzna 0,716 0,7. Ściana zewnętrzna w przyziemiu 1,700 1, Ściana zewnętrzna w przyziemiu, grunt 0,786 0, Strop nad piwnicą 0,70 0,70 5. Podłoga na gruncie 0,4 0,4 6. Stropodach 0,550 0, Drzwi drewniane 3,5,0 8. Drzwi stalowe przeszklone 5,6,0 9. Okno drewniane zespolone stare 3,0 1,5 9. Okno w ramie PCV 1,5 1,5 3. Sprawności składowe systemu ogrzewania 1

8 1. Sprawność wytwarzania 0,93 0,91. Sprawność przesyłania 0,9 0,95 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,80 0,93 4. Sprawność akumulacji 1,00 1,00 5. Ogólna sprawność systemu dystrybucji ciepła 0,68 0,80 6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,85 0,85 7. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 0,95 0,95 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna ) naturalna naturalna. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Okna/ kratki went. Okna/ kratki went 3. Strumień powietrza wentylacyjnego * [m 3 /h] Liczba wymian [1/h] 1,05 1,05 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania [kw] 15,1 88,0. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu Q cwu max [kw] 34,1 5,6 3. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok] 4. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok] 5. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu ** [GJ/rok] 6. Zmierzone zuŝycie ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej przeliczone na warunki sezonu standardowego (słuŝące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 7. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kwh/(m rok)] 8. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kwh/(m rok)] 9. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kwh/(m 3 rok)] ,05 140,8 59,66 141,55 78,69 4,89

9 1.1 Konstrukcja budynku Budynek został zbudowany w technologii wielkiej płyty, posiada kondygnacje, jest całkowicie podpiwniczony, w piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynowe. Ściany zewnętrzne wykonane zostały warstwowo: z płyty konstrukcyjnej o grubości 4 cm + gazobetonu o grubości 4 cm + styropianu o grubości 3 cm. Stropy między kondygnacjami zostały wykonane jako prefabrykowane z płyt kanałowych. Nad piętrem występuje stropodach wentylowany. 1. Stolarka okienna i drzwiowa W budynku znajdują się w większości stare okna zespolone, w niewielkim stopniu (w ok. 10%) stolarka okienna została wymieniona na okna w ramach z PVC. Drzwi zewnętrzne w budynku są drewniane pełne lub w ramie stalowej szklone pojedynczo. 1.3 Wentylacja Wentylacja pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne i nieszczelności w stolarce okiennej. W pomieszczeniu kuchni istnieje instalacja wentylacji mechanicznej wywiewno nawiewnej, nieczynna od szeregu lat. 1.4 Źródło ciepła Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć cieplna wysokoparametrowa naleŝąca do PEC Sp z o.o. Śrem. Zmiana parametrów sieciowych odbywa się w dwufunkcyjnym, indywidualnym węźle ciepłowniczym. Węzeł posiada automatykę i regulację pogodową. 1.5 Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania była wykonana w latach 80-tych wraz z powstaniem budynku. Parametry czynnika grzejnego wynoszą 90/70 o C. Jest to instalacja tradycyjna, pompowa, dwururowa z rozdziałem dolnym. Instalacja nie była modernizowana. W instalacji zastosowano przewody stalowe oraz grzejniki Ŝeliwne, przy grzejnikach zawory starego typu. Odpowietrzenie instalacji odbywa się przez sieć odpowietrzającą, zabezpieczenie instalacji - poprzez naczynie wzbiorcze typu zamkniętego i zawór bezpieczeństwa. 3

10 1.6 Instalacja ciepłej wody uŝytkowej W budynku istnieje centralna instalacja ciepłej wody uŝytkowej wraz z cyrkulacją. Ciepła woda podgrzewana jest centralnie w węźle ciepłowniczym. 1.7 Zapotrzebowanie na moc i ciepło na potrzeby systemu grzewczego Obliczenia rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym wykonano na podstawie Rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 8 listopada 008 r. przyjmując wieloletnie dane klimatyczne dotyczące: średnich miesięcznych wartości zewnętrznych temperatur oraz średnich miesięcznych wartości natęŝenia promieniowania słonecznego (ze stacji IMiGW w Lesznie) wg danych opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Moc zamówioną obliczono na podstawie normy PN-EN 1831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciąŝenia cieplnego. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Audytor OZC Pro4.7. Dodatkowo wykorzystano następujące normy i rozporządzenia: PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń. PN-8/B-0403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 00 r (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Moc zamówiona na cele C.O. Zapotrzebowanie na moc szczytową Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby CO w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności MW MW GJ/rok 0,0980 0,

11 systemu Ogólna sprawność systemu ogrzewania η 1 % 0,68 ObniŜenie nocne ObniŜenie tygodniowe Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu % % GJ/rok 0,95 0, OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU Ocieplenie ścian zewnętrznych Ściany zewnętrzne proponuje się ocieplić styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niŝ λ = 0,040 W/(m*K)) o grubości nie mniejszej niŝ 1 cm, metodą bezspoinową. Przed ociepleniem bezwzględnie naleŝy sprawdzić stan wilgotnościowy ścian zewnętrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonać osuszenia i likwidacji zagrzybienia. Ocieplenie stropodachu wentylowanego Proponuje się ocieplenie stropodachu wentylowanego przez wdmuchanie w przestrzeń powietrzną granulatu wełny mineralnej (o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niŝ λ = 0,043 W/(m K)), o grubości nie mniejszej niŝ 14 cm i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Wymiana okien w ramach drewnianych Proponuje się wymianę istniejącej, starej stolarki okiennej na okna nowe, o współczynniku przenikania ciepła U = 1,5 W/mK. Okna (zarówno po wymianie jak i istniejące okna w ramach PCV) naleŝy wyposaŝyć w nawiewniki higrosterowane lub stałego wydatku. Wymiana drzwi zewnętrznych Istniejące drzwi zewnętrzne proponuje się wymienić na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=,0 W/m K. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania W audycie energetycznym wykazano opłacalność wykonania modernizacji instalacji CO. W audycie uwzględniono następujące konieczne prace: 5

12 wymianę grzejników (ok. 60 szt.) wymianę przewodów, montaŝ izolacji termicznej na przewodach poziomych, montaŝ zaworów termostatycznych (ok. 60 szt.), likwidację sieci odpowietrzającej, montaŝ automatycznych odpowietrzników na końcach pionów regulację hydrauliczną instalacji c.o., wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o.. Wymiana instalacji ciepłej wody uŝytkowej W audycie energetycznym wykazano opłacalność wykonania modernizacji instalacji CWU. W audycie uwzględniono następujące konieczne prace: wymianę przewodów wody ciepłej i cyrkulacji, wykonanie izolacji termicznej poziomów i pionów, montaŝ zaworów termostatycznych podpionowych na cyrkulacji, montaŝ pomp cyrkulacyjnych z regulacją czasową zastosowanie perlatorów na wylewkach baterii czerpalnych. wykonanie projektu modernizacji instalacji c.w.u. 3. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło na podgrzanie wody Obliczanie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Charakterystyka systemu Jednostka Stan istniejący Stan docelowy (1) () (3) (3) ciepło właściwe wody c w kj/kg*k 4,19 4,19 3 gęstość wody ρ kg/m jednostkowe dobowe zuŝycie ciepłej wody V cw l/os jed.odniesienia - ilość osób L os temperatura wody ciepłej w podgrzewaczu θ cw temperatura wody zimnej θ 0 0 C C współczynnik korekcyjny temp. k t

13 Charakterystyka systemu Jednostka Stan istniejący Stan docelowy (1) () (3) (3) czas uŝytkowania t u,z doba roczne zapotrzebowanie ciepła uŝytkowego Q w,nd =V cw *L*c w *ρ*(θ cw -θ 0 )*k t *t uz /(1000*3600) kwh/rok sprawność wytwarzania ciepła η w,g - 0,96 0,96 sprawność przesyłu ciepłej wody η w,p - 0,6 0,8 sprawność akumulacji η w,s - 1,0 1,0 sprawność sezonowa wykorzystania - 1,0 1,0 sprawność całkowita η w,tot - 0,576 0,768 roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego Q K,W kwh/a roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego Q K,W GJ/a Opis przyjętych rozwiązań i składowych współczynników sprawności: Opis Stan istniejący Stan docelowy sprawność wytwarzania ciepła η w,g sprawność przesyłu ciepłej wody η w,p węzeł kompaktowy bez obudowy co+cwu centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi, poziomy izolowane, piony nieizolowane, do 30 poboru bez zmian centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy pomp cyrkulacyjnych, poziomy i piony izolowane, do 30 poboru sprawność akumulacji η w,s brak zbiornika akumulacyjnego bez zmian 3.. Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Opis Jednostka Stan istniejący Stan docelowy (1) () (3) (3) Średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku V hśr =( L*V cw )/(8*1000) m 3 /h 0,375 0,375 7

14 Opis Jednostka Stan istniejący Stan docelowy (1) () (3) (3) Wsp. godzinowej nierównomierności rozbioru c.w.u. - 7,19 7,19 N h = 9,3 L -0,44 Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m 3 wody Q cwj = c w *ρ*(θ cw -θ 0 )*k t /η w,tot / GJ/m 0,37 0,46 Max. moc c.w.u. q max cwu = V hśr Q cwj N h 10 6 /3600 Średnia moc c.w.u. q śr cwu = q max cwu /N h kw 43,1 18,3 kw 34,1 5,6 4. Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego Minimalna wartość strumienia powietrza wentylacyjnego - Wg ilości osób, wg. PN-83/B-03430/AZ3:000 Ilość osób strumień powietrza w m 3 /h/os Łączne zap. powietrza w m 3 /h Kubatura wentylowana m 3 krotność wymiany powietrza wentylacyjnego 1,05 h -1 - Wg normy PN-EN-1831 pomieszczenie kubatura m 3 n min wg. normy w 1/h Łączne zap. powietrza w m 3 /h Sale lekcyjne (dydaktyczne) Pozostałe pomieszczenia 1 391, ŁĄCZNIE V o 0, Kubatura wentylowana m 3 krotność wymiany powietrza wentylacyjnego 1,05 h Wartość strumienia powietrza wentylacyjnego przyjęta do obliczeń wartość przyjęta do obliczenia zuŝycia ciepła i obciąŝenia cieplnego Vo m 3 /h 8

15 normy i rozporządzenia: o Ustawa z dnia 1 listopada 008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz. U. Nr.3, poz o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a takŝe algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznouŝytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. o Polska Norma PN-EN-ISO 6946:008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń". o PN-EN ISO "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania" o PN-EN ISO "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne" o Polska Norma PN EN 1831:006 " Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciąŝenia cieplnego. 9

16 INFORMACJA DOTYCZĄCA ᑇ剗ᑇ剗Zᑇ剗Iᑇ剗CZᑇ剗ᐷ吷STWA I OCHRONY ZDROWIA NA ᑇ剗LACU ᑇ剗UDOWY Inwestor: min Śrem ᑇ剗l ᐷ吷 0ᐷ吷ᐷ吷o ᑇ剗 ឧ啇 ziernik 1 63ᐷ吷100 Śrem Obiekt: ᑇ剗rze szkole nr 5 M li ᑇ剗rzyro niᐷ吷y A res: ul. T eusz ᑇ剗or Komorowskieᐷ吷o 4, 63ᐷ吷100 Śrem ᑇ剗rojektow ł: ᐧ卧 gie Og dy dańᐧ卧ᐧ卧 ᑇ剗sk, luty 010 r.

17 Opis techniczny do informacji BIOZ dla projektu termomodernizacji i kolorystyki elewacji Przedszkola nr 5 Mali Przyrodnicy w Śremie ᖧ匇Ć ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇ᖧ匇 Zakres robót objętych całym założeniem: - ocieplenie stropodachów wentylowanych granulatem z wełny mineralnej i wykonanie nowych pokryć z papy wraz z demontażem i montażem instalacji odgromowej - wymiana drzwi zewnętrznych nie wymienionych na nowe. - wymiana dotychczas nie wymienionych okien na nowe PVC z zaślepieniem fragmentów otworów w klatkach schodowych, - ocieplenie budynku styropianem gr. 1 cm - ściany nadziemia, oraz wodoodpornym styropianem o gr. 10 cm cokół i ściany piwnic, - położenie tynków zewnętrznych. - instalacja parapetów zewnętrznych PVC i wewnętrznych z płyty MDF, ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇၇号ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇 Ć ᖧ匇 Ż ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᐷ吗 ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇 Dla zakresu prac objętego niniejszym projektem nie występują zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ze strony elementów zagospodarowania terenu. Składowisko materiałów, zaplecze robót i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uzgodnić i sporządzić z uwzględnieniem wytycznych organizacyjnych inwestora. 3 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇 Ż ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇 - ᖧ匇 ᖧ匇 Ż ᖧ匇ᖧ匇ᖧ匇ᖧ匇 Przy organizowaniu prac należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych występujących przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzają szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Prowadzenie i wykonywanie robót w zakresie niniejszego opracowania stwarza następujące zagrożenia: - możliwość upadku możliwość wysokości powyżej 5 m - możliwość odniesienia urazów mechanicznych - możliwość porażenia prądem 4 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 Ż ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇၇号ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇ᖧ匇

18 Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, co poświadczają pisemnie na liście załączonej do planu BiOZ. Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót, z określeniem podczas szkolenia: - rodzajów możliwych występujących zagrożeń - zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia - konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń - zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby Ponadto pracodawca powinien: - zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. - zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania - poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa 5 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ᖧ匇 ၇号ᖧ匇 ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇Ęᖧ匇ᖧ匇 ၇号ᖧ匇ᖧ匇ᖧ匇 ᖧ匇 Ż ᖧ匇 Uzgodnić z inwestorem obszar terenu niezbędny do prowadzenia robót oraz składowania materiałów niezbędnych do realizacji prac w sposób umożliwiający prowadzenie pozostałych robót. Zorganizować drogę ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstępu osób nieupoważnionych. Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z wymogami przepisów bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robót budowlano- montażowych. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, a w szczególności: - Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 003 r.)

19 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 003 r.) - Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 6, poz. 85 z 1996 r.) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 00 r.) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 91, z r.) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 163, z 001 r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 6, poz. 313, z 000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 8, poz. 930) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dn r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 199, Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r, Dz. U. nr 17, poz z 00 r.) Opracowanie: arch. T. Rostkowski

20 Gdańsk, r. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt budowlany termomodernizacji budynku Przedszkola nr 5 Mali Przyrodnicy w Śremie, został sporządzony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

21 RsØ150 RsØ150 1% 1% 1% 1% RsØ150 8% 8% RsØ150 8% 1% 1% 1% 1% % 8% 8% RsØ150 N zainstalować nową rynnę RsØ85 RynnaØ10 RsØ85 RynnaØ10 zainstalować nową rynnę 1% 1% Śrem, ul. Komorowskiego 4 Przedszkole nr 5 w Śremie Rzut dachu zespół proj: arch. Tadeusz Rostkowski arch. Agnieszka Kalicka arch. Karolina Paluszyńska GT-NB-63/105/76 branża: architektura skala 1: 150 nr rys.: A1

22 O4 O3 O3 O4 O5 O6 O9 S D O4 W O5 O6 O7 O7 ELEWACJA WSCHODNIA O5 O5 O5 W O5 D3 O D3 O O O O ELEWACJA PÓŁNOCNA P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa temat: taros nr archiwalny 06/010 adres: obiekt: rysunek: Ś ᑇ啗ᑇ啗 ᐧ厧 ᐧ厧 ᑇ啗 ᐧ厧 4 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 5 Ś ᑇ啗 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᑇ啗 b ż ᐧ厧 ᐧ厧ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧ᐧ厧ᐧ厧ᐧ厧ᐧ厧ᐧ厧63ᐧ厧 5ᐧ厧76

23 ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POŁUDNIOWA P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa taros nr archiwalny 06/010 temat: adres: obiekt: rysunek: Ś ᑇ啇ᑇ啇 u ᐧ受 ᑇ啇 i ᐧ受 ᐧ受 z d z ᐧ受 Ś ᑇ啇i ᐧ受ud i i z h d i z ᐧ受ᐧ受 h ᐧ受 d u z ᐧ受 ᐧ受 i ᐧ受ᐧ受ᐧ受ᐧ受ᐧ受ᐧ受ᐧ受 ᐧ受 h ᐧ受 i z ᐧ受 i h ᐧ受 i ᐧ受 u z ᑇ啇 b ż hiᐧ受 ᐧ受u ᐧ受ᐧ受ᐧ受ᐧ受

24 oznaczenie w- okna wy 嗧ienione / w 3/ 3w 4/ 4w 5/ 5 w w D D U rozwieralno -uchylne 78 5 rozwieralno -uchylne rozwieralne rozwieralne 38 5 rozwieralno -uchylne 76 5 rozwieralno -uchylne rozwieralno -uchylne 7 76 rozwieralno -u uchylne rozwieralno -uchylne rozwieralno -uchylne 5 5 ᆇ卧 szt. szt. szt Ł၇厇 D Ś 厧 szt. szt. szt D ᆇ卧 U dolne kwatery pełne Ł၇厇 ᆇ卧 D Ś 厧 szt. szt. szt. szt. szt. szt. uchylne 7 7 uchylne Ł၇厇 U Ś 厧 Ś 厧 D. szt. szt. szt przeszklone przeszklone 33 przeszklone 9 pełne 4 3 pełne ၇厇 ᆇ卧 ၇厇 D ၇厇 厧 D B Ó U DU UB ᆇ卧 OKNA Z TWORZYWA PVC SZCZELNE, WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN MAKS. U=1,5 W/m²K PROFIL W KOLORZE BIAŁYM. OKNA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE (oprócz okien piwnic) DRZWI W RAMACH AL, WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI U=,0W/m²K Śre 嗧 嗧 ul. o 嗧orowskiego 4 rzedszkole nr 5 w Śre 嗧ie estawienie stolarki zespół proj arch. adeusz ostkowski G - B-63/ 5/76 arch. gnieszka alicka arch. arolina aluszyńska 厧ran 嗧a architektura skala nr rys. 4

25 KOLORYSTYKA ELEWACJI OZNACZENIE NA PROJEKCIE 1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KOLOR BARDZO JASNY MORELOWY TYNK AKRYLOWY O DROBNEJ FAKTURZE NAKRAPIANEJ, NP. ATLAS KOLOR 0054 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KOLOR PASTELOWY MORELOW0- ŻÓŁTY TYNK AKRYLOWY O DROBNEJ FAKTURZE NAKRAPIANEJ, NP. ATLAS KOLOR ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KOLOR BEŻOWY Z ODCIENIEM ZIELENI TYNK AKRYLOWY O DROBNEJ FAKTURZE NAKRAPIANEJ, NP. ATLAS KOLOR ŚCIANY ZEWNĘTRZNE/ OPASKI OKIEN KOLOR BIAŁY- FARBA AKRYLOWA SYSTEMOWA 5 COKOŁY PLYTKI ELEWACYJNE BETONOWE KOLOR SZARY BALUSTRADY SCHODÓW PO USUNIĘCIU STARYCH POWŁOK MALARSKICH POMALOWAĆ FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ W KOLORZE GRAFITOWO- SZARYM Projekt termomodernizacji i kolorystyki elewacji Śrem, ul. Komorowskiego 4 Przedszkole nr 5 w Śremie Kolorystyka elewacji zespół proj: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76 arch. Agnieszka Kalicka arch. Karolina Paluszyńska branża: architektura nr rys.: A5

26 O4 O3 O3 O9 O10 w O3 w O3 w O9 D3 O1 D3 O11 O11 D4 O11 ELEWACJA ZACHODNIA - PRZEMUROWANIE O3 O3 O3 O3 O3 O4 O4 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O4 W O4 O3 O7 O7 O7 O7 ELEWACJA PÓŁNOCNA - PRZEMUROWANIE P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa ZAŚLEPIENIE OTWÓRÓW: KONSTRUKCJA Z PROFILI CW100 ŁĄCZONYCH, OD ZEWNĄTRZ PŁYTA OSB3 ZLICOWANA Z PŁASZCYZNĄ ŚCIANY, OD ŚRODKA PŁYTA GK1,5 mm I FOLIA PAROIZOLACYJNA, WEWNATRZ WEŁNA MINERALNA GR. 0 cm taros temat: adres: obiekt: rysunek: projektanci: Śrem, ul. Komorowskiego 4 Przedszkole nr 5 w Śremie Elewacja zachodnia i południowa - przemurowania arch. T. Rostkowski arch. A. Kalicka GT-NB-63/105/76 nr archiwalny 06/ branża: architektura skala 1: 100 nr rys.: A6

27 min ᐗ勗cm min ᐗ勗cm ᐗ勗 T Z ST RO I U Z R K O T S STO T R K-0, T S HOT R U 3 Z R K O T S STO T R K- 0, T S HOT R S, T S STO T R K-0, T S HOT R U 4 SI TK ZBRO Ą Z ᐗ勗ᐗ勗K SZK ᐗ勗O ᐗ勗 Oᐗ勗Kᐗ勗 ᐗ勗 T K RSKI T S R ST ᐗ勗 I KO RST O T K STRUKTUR T S Rᐗ勗IT ᐗ勗 KOᐗ勗 K ᐗ勗O ᐗ勗O O I T Rᐗ勗OIZO I T U Kᐗ勗S U ᐗ勗 ᐗ勗 RZ ᐗ勗KU KO ᐷ呷 Z I I T KI ᐗ勗 SI IK TO ᐗ勗 ᐗ勗 Oᐗ勗Kᐗ勗 ᐗ勗 T K RSKI T S SI K T SX ᐗ勗 SI IK TO T K ᐗ勗 KOR T S SI K T RZ ᐗ勗KU Z STOSO I T KU SI IKO O ᐗ勗Oᐗ勗 ᐗ勗 Oᐗ勗Kᐗ勗 ᐗ勗 T K RSKI T S SI KO X ᐗ勗 SI IKO O T K ᐗ勗 KOR T S SI KO ᐗ勗O I I ROŻ ᆇ哧TRZ ᐗ勗O SK ᐗ勗 0 Śrem, ul Komoroᆇ哧skiego 4 rzeᆗ啷szkole nr ᐗ勗 ᆇ哧 Śremie ᐗ勗ocieplenie naroża ᆇ哧eᆇ哧nᆗ啷trznego zespół proᆗ啷ᐗ勗 arch Taᆗ啷eusz Rostkoᆇ哧ski ᐗ勗T- B-ᐗ勗3/ 0ᐗ勗/ᐗ勗ᐗ勗 arch gnieszka Kalicka arch Karolina aluszyᑇ噧ska branżaᐗ勗 architektura skala ᐗ勗 0 nr rys ᐗ勗 ᐗ勗

28 min ᐗ勗cm min ᐗ勗cm ᐗ勗 T Z ST RO I U Z R K O T S STO T R K-0, T S HOT R U 3 Z R K O T S STO T R K- 0, T S HOT R S, T S STO T R K-0, T S HOT R U 4 SI TK ZBRO Ą Z ᐗ勗ᐗ勗K SZK ᐗ勗O ᐗ勗 Oᐗ勗Kᐗ勗 ᐗ勗 T K RSKI T S R ST ᐗ勗 I KO RST O T K STRUKTUR T S Rᐗ勗IT ᐗ勗 KOᐗ勗 K ᐗ勗O ᐗ勗O O I T Rᐗ勗OIZO I T U Kᐗ勗S U ᐗ勗 ᐗ勗 RZ ᐗ勗KU KOᐷ呷 Z I I T KI ᐗ勗 SI IK TO ᐗ勗 ᐗ勗 Oᐗ勗Kᐗ勗 ᐗ勗 T K RSKI T S SI K T SX ᐗ勗 SI IK TO T K ᐗ勗 KOR T S SI K T RZ ᐗ勗KU Z STOSO I T KU SI IKO O ᐗ勗Oᐗ勗 ᐗ勗 Oᐗ勗Kᐗ勗 ᐗ勗 T K RSKI T S SI KO X ᐗ勗 SI IKO O T K ᐗ勗 KOR T S SI KO ᐗ勗O I I ROŻ Z ᆇ哧TRZ ᐗ勗O SK ᐗ勗 0 Śrem, ul Komoroᆇ哧skiego 4 rᆇ哧eᆗ喇sᆇ哧kole nr ᐗ勗 ᆇ哧 Śremie ᐗ勗ocieplenie naroża ᆇ哧eᆇ哧nᆗ喇trᆇ哧nego ᆇ哧espół proᆗ喇ᐗ勗 arch Taᆗ喇eusᆇ哧 Rostkoᆇ哧ski ᐗ勗T- B-ᐗ勗3/ 0ᐗ勗/ᐗ勗ᐗ勗 arch gniesᆇ哧ka Kalicka arch Karolina alusᆇ哧yᑇ噷ska branżaᐗ勗 architektura skala ᐗ勗 0 nr rys ᐗ勗 8

29 min cm 1. ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-0, ATLAS HOTER U 3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER S, ATLAS STOPTER K-0, ATLAS HOTER U 4. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST 6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY ATLAS CERMIT 7. KOŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS 8. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S 9. PIANKA USZCZELNIAJĄCA 10. LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ 11. TAŚMA ROZPRĘŻNA UWAGA: W PRZYPADKU WYKOŃCZENIA ELEWACJI TYNKIEM SILIKATOWYM. 5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS SILKAT ASX 6. SILIKATOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKAT W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU SILIKONOWEGO: 5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS SILKON ANX 6. SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKON DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO PRZEKRÓJ POZIOMY SKALA 1:10 Śrem, ul. Komorowskiego 4 Przedszkole nr 5 w Śremie Docieplenie otworu okiennego - przekrój poziomy zespół proj: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76 arch. Agnieszka Kalicka arch. Karolina Paluszyńska branża: architektura skala 1: 10 nr rys.: A9

30 min.15cm. 1. ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-0, ATLAS HOTER U 3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER S, ATLAS STOPTER K-0, ATLAS HOTER U 4. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST 6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY ATLAS CERMIT 7. KOŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS 8. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S 9. PIANKA USZCZELNIAJĄCA UWAGA: W PRZYPADKU WYKOŃCZENIA ELEWACJI TYNKIEM SILIKATOWYM. 5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS SILKAT ASX 6. SILIKATOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKAT W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU SILIKONOWEGO: 5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS SILKON ANX 6. SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKON DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO PRZEKRÓJ PIONOWY SKALA 1:10 Śrem, ul. Komorowskiego 4 Przedszkole nr 5 w Śremie Docieplenie otworu okiennego - przekrój pionowy zespół proj: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76 arch. Agnieszka Kalicka arch. Karolina Paluszyńska branża: architektura skala 1: 10 nr rys.: A10

31 min.cm 1. ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-0, ATLAS HOTER U 3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER S, A ATLAS STOPTER K-0, ATLAS HOTER U 4. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST 6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY ATLAS CERMIT 7. KOŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS 8. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S 9. PIANKA USZCZELNIAJĄCA 10. LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ 11. TAŚMA ROZPRĘŻNA UWAGA: W PRZYPADKU WYKOŃCZENIA ELEWACJI TYNKIEM SILIKATOWYM. 5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS SILKAT ASX 6. SILIKATOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKAT W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU SILIKONOWEGO: 5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS SILKON ANX 6. SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKON DOCIEPLENIE NADPROŻA PRZEKRÓJ PIONOWY SKALA 1:10 Śrem, ul. Komorowskiego 4 Przedszkole nr 5 w Śremie Docieplenie nadproża - przekrój pionowy zespół proj: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76 arch. Agnieszka Kalicka arch. Karolina Paluszyńska branża: architektura skala 1: 10 nr rys.: A11

32 ᖧ勧 Z ᖧ勧 W ᖧ勧 J ၇受 ᐗ卷ᖧ勧 Z S ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧B W ᐗ卷 ᖧ勧 M ᖧ勧 J ᐗ卷ᖧ勧 ᖧ勧 Z ᖧ勧 J ᖧ勧 Z ᖧ勧 W ᖧ勧 J ၇受 ᐗ卷ᖧ勧 ᖧ勧 Z J ᐗ卷ᖧ勧 ᖧ勧 Z J Z ᖧ勧 W ᖧ勧 J ၇受 S ᖧ勧 ZBᖧ勧 J ၇受 Z ᖧ勧 W ᖧ勧 J ၇受 S ᖧ勧 ZBᖧ勧 J ၇受 Z ᖧ勧 W ᖧ勧 J ၇受 ᖧ勧ᐗ卷 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧Sᖧ勧 Z W Ę S ᖧ勧 ᖧ勧ᐗ卷 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧Sᖧ勧 ᖧ勧ᐗ卷 Z ᖧ勧 ᐗ卷ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ၇受 S W ᖧ勧 ᐗ卷 W S W ᖧ勧 ᐗ卷 W ၇受 B ᖧ勧ᖧ勧ᐗ卷 W ᖧ勧S W W M Z ᖧ勧ᖧ勧 J M ᖧ勧ᖧ勧 J Wᖧ勧ᖧ勧 Ń Z ᖧ勧ᖧ勧 WĘ Z ᐗ卷 ᖧ勧 S ᖧ勧၇受, Bᖧ勧 S W၇受 ᖧ勧 ᐗ卷 W၇受 ᐗ卷ᖧ勧 ᖧ勧 W J ᖧ勧ᐗ卷 Ż Z ᖧ勧Z W ၇受Zᖧ勧၇受 W ᖧ勧 Ż ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 W ᐗ卷 ᖧ勧 S ᖧ勧 ᖧ勧ᐗ卷 Ż ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 S S ᖧ勧 ZBᖧ勧 J ၇受 ᐗ卷ᖧ勧 ᖧ勧 Z J ᖧ勧Zᖧ勧ᖧ勧ᐗ卷 W ᖧ勧 ZM SZ Z ᖧ勧 ᐗ卷ᖧ勧၇受W ᖧ勧Zᖧ勧 ᖧ勧 W ᐗ卷 M ᖧ勧 ၇受 ၇受၇受၇受 ᖧ勧Zᖧ勧 ၇受 ᖧ勧 ᐗ卷ᖧ勧၇受W၇受 Wᖧ勧W Ę S ᖧ勧 Wᖧ勧W Ę S ᖧ勧 W ᖧ勧 Ż ᖧ勧ᖧ勧 Bᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 WZM ᖧ勧 Ż ᖧ勧 ᖧ勧 Wᖧ勧M ᖧ勧 W ᐗ卷ᖧ勧 M S ᖧ勧 ᖧ勧 Z W Ę ᖧ勧Z ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧r၇受၇受, ᖷ啇၇受၇受 ᖧ勧၇受၇受၇受r၇受wᖷ啇ᖷ啇၇受၇受၇受၇受 ᐧ噗 rᖷ啇၇受၇受ᖷ啇ᖷ啇ᖷ啇၇受၇受၇受 ၇受r ᖷ啇 w ᖧ勧r၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ᖷ啇၇受၇受၇受၇受ᖧ勧 ၇受၇受t၇受၇受၇受 ᖷ啇၇受ᖷ啇၇受ᖷ啇ᐧ噗 ၇受r၇受jᐗ卷 ၇受r၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受ᖷ啇ᖷ啇ᖷ啇 ᖧ勧၇受ᖷ啇tᖷ啇၇受wᖷ啇ᖷ啇၇受 ၇受r၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受ᖷ啇ᖷ啇ᖷ啇၇受 ᖧ勧၇受၇受၇受၇受ᖷ啇၇受 ၇受r၇受၇受၇受 ᖧ勧၇受r၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受ᖷ啇ᖷ啇ᖷ啇ᖷ啇ńᖷ啇ᖷ啇၇受 ᖧ勧 Bᖧ勧၇受ᖷ啇ᖷ啇၇受ᖷ啇ᖷ啇ᖷ啇ᖷ啇၇受 br၇受၇受ż၇受ᐗ卷 ၇受r၇受၇受၇受t၇受ᖷ啇tᖷ啇r၇受 ၇受r rᖷ啇ᖷ啇၇受ᐗ卷 ၇受ᖷ啇

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Część opisowa 1.1. Opis techniczny 1.3. Opis techniczny do informacji BiOZ 1.5. Dokumenty formalno-prawne Część rysunkowa 2.1. Rzut dachu 1:150 rys. A

Część opisowa 1.1. Opis techniczny 1.3. Opis techniczny do informacji BiOZ 1.5. Dokumenty formalno-prawne Część rysunkowa 2.1. Rzut dachu 1:150 rys. A NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa tel. (0-22) 825 52 85, 825 19 77, fax. (0-22) 825 86 70 PROJEKT BUDOWLANY Temat: Projekt termomodernizacji budynku + kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Św.Anny 2 działka nr 294/6 47-100 Sucha Gmina Strzelce

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Audyt energetyczny Budynku nr 72 znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1 1 STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr 1 /POIiŚ/ 9.3/ 2008 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 RAMOWY KATALOG KOSZTÓW/WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH Priorytet IX. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Olsztyn ul. gen. Wł. Andersa 1 Str. 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy 1992 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL)

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej w Ratyniu

Szkoły Podstawowej w Ratyniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ratyniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇W ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇W ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇W ᐗ匇W ᖧ厗ᐗ匇ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᐧ勧ują ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧 ᐧ勧

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski NIP: 898-18-28-138 Regon: 932015342 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11 tel.:(+48 71) 326 13 43 fax:(+48 71) 326 13 22

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Bystrzycka 4AB 59-500 Złotoryja powiat: złotoryjski

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Pawilon I 0,00 0,00 0,00 0,00 Pawilon I - ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym: odbicie tynków, zaprawy 1 wyrównujące, płyty styropianu FS-15 gr.12cm, przygotowanie podłoża, wyprawa m2 1192,83 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Marek Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Anna Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Remont elewacji budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie. Inwestor: Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3 34-220 Maków

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJI. Pracownia Projektowo Wykonawcza Niestachów Daleszyce tel/fax. (041)

TERMOMODERNIZACJI. Pracownia Projektowo Wykonawcza Niestachów Daleszyce tel/fax. (041) tel/fax. (041) 30-21-281 munnich@tlen.pl EGZ. ARCH. P R O J E K T B U D O W L A N Y TERMOMODERNIZACJI Zamierzenie budowlane: Termomodernizacja istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

8.5. W treści niniejszego opracowania użyto nazwy własne producentów oraz nazwy katalogowe konkretnych typów zastosowanych materiałów.

8.5. W treści niniejszego opracowania użyto nazwy własne producentów oraz nazwy katalogowe konkretnych typów zastosowanych materiałów. 8.5. W treści niniejszego opracowania użyto nazwy własne producentów oraz nazwy katalogowe konkretnych typów zastosowanych materiałów. Ma to na celu jednoznaczne określenie intencji projektanta oraz zawartości

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Audytu Energetycznego Budynku.

Wyciąg z Audytu Energetycznego Budynku. Wyciąg z Audytu Energetycznego Budynku. Podstawowe dane budynku 1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomode rnizacji 1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna z elementami uprzemysłowio

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

IX.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA ODNAWIALNYCH ŹRODEŁ ENERGII

IX.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA ODNAWIALNYCH ŹRODEŁ ENERGII IX.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA ODNAWIALNYCH ŹRODEŁ ENERGII 1. Geometria 1.1. Podział powierzchni Liczba lokali mieszkalnych 3 Powierzchnia użytkowa mieszkalna 180,97 m² Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został "ulica Dąbka, Gdynia" po renowacji przed renowacją Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został Właściciel budynku Adres Liczba mieszkań wybudowany w całości z elementów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Kategoria obiektu: IX Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Starej Kakawie

P R O J E K T B U D O W L A N Y Kategoria obiektu: IX Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Starej Kakawie Nazwa: Andrzej Cempel Projekty, Kosztorysy, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Powstania Styczniowego 4 P R O J E K T B U D O W L A N Y Kategoria obiektu: IX Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Starej Kakawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo

Powiat Skarżyski ul. Konarskiego Skarżysko-Kamienna

Powiat Skarżyski ul. Konarskiego Skarżysko-Kamienna Data opracowania: 2012-10-10 Nr opracowania: 2/10/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT RODZAJ OPRACOWANIA Budynek administracyjno-biurowy w Powiatowym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Małgosia Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo