1 czerwca 2014 nr 11(251) Temat na życzenie: Urlopy wypoczynkowe 20 najtrudniejszych problemów z praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 czerwca 2014 nr 11(251) Temat na życzenie: Urlopy wypoczynkowe 20 najtrudniejszych problemów z praktyki"

Transkrypt

1 dwutygodnik 1 czerwca 2014 nr 11(251) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: INDEKS cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN X Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE Temat na życzenie: Urlopy wypoczynkowe 20 najtrudniejszych problemów z praktyki spis treści: I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 1. Pracownicy zatrudnieni w handlu nie mogą pracować w niedzielę 8 czerwca 2014 r Kiedy powstanie obowiązek oskładkowania prezentów z okazji Dnia Dziecka zakupionych z zfśs Od 1 czerwca 2014 r. wzrosły wpłaty na PFRON i wynagrodzenia młodocianych Znana jest kwota graniczna podatku za 2014 r. należnego z działalności gospodarczej prowadzonej przez rolnika O to pytają Kadrowi Jakiego zaświadczenia należy wymagać od pracownika niepełnosprawnego Czy umowa o pracę dla pozoru jest tytułem do ubezpieczeń Co ma robić pracownik w czasie przestoju II. AKTUALNOŚCI Porady na trudne czasy Do czasu pracy pracownika nie wliczamy całego okresu podróży służbowej Zleceniodawca może zobowiązać zleceniobiorcę do przestrzegania zakazu konkurencji.. 13 Pracodawca przejmujący zakład pracy może kontynuować ulgę w opłacaniu składek na FP i FGŚP za przejętych pracowników Ustalając podstawę wymiaru zasiłku pracodawca nie powinien uwzględniać składników wynagrodzenia, których już nie wypłaca Zmiany prawa weszły w życie r Termin wznowienia wypłaty żołnierzom zawodowym zaległych świadczeń emerytalnych niezgodny z konstytucją ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie >

2 POLECAMY! W 2014 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń m.in.: Zmiany w ustalaniu norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych Nowe zasady stosowania certyfikatów rezydencji, niezawierających okresu ważności Zmiany w opodatkowaniu odszkodowań wynikających z przepisów wewnątrzzakładowych Jakie będą nowe zasady oskładkowania umów zlecenia Rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentowania niezdolności do pracy e-zwolnienia Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , Funkcjonariusza zwolnionego ze służby nie można pozbawić ekwiwalentu za urlop Wyższe świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dzieci Nowe zasady wnioskowania o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego epuap Zmiany w terminologii odnoszącej się do wzoru dokumentu elektronicznego Nowe zasiłki dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych Organizacja i funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego na nowych warunkach Nowe zasady aktywizacji bezrobotnych i urzędów pracy Oczekują na wejście w życie od r Dłuższy termin na zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Zmiana terminu refundacji przez PFRON kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych W Sejmie Druga ustawa deregulacyjna Najnowsze orzecznictwo Emerytury od 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn zgodne z konstytucją III. TEMAT NUMERU 1. Do końca lipca 2014 r. trzeba wybrać ZUS czy OFE Jak jest dzielona składka emerytalna Kto musiał przystąpić do OFE Wybór między ZUS a OFE Decyzja do końca lipca Konsekwencje spóźnienia lub popełnienia błędu we wniosku o przekazanie składek do OFE Jak złożyć oświadczenie Elektroniczne przesłanie oświadczenia Decyzję będzie można zmienić Odpowiedzi na pytania Czytelników

3 POLECAMY! m.in.: W 2014 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń dodatki specjalnie na życzenie Czytelników Ustawa o zwolnieniach grupowych 2014 z komentarzem Urlopy wypoczynkowe w pytaniach i odpowiedziach Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem Obowiązki pracodawcy na przełomie roku Nowe zasady dofinansowania wynagrodzeń pracowników z budżetu państwa Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , IV. JAK SPORZĄDZIĆ DOKUMENT 1. Wypełnianie formularzy potwierdzających właściwe ustawodawstwo dla pracownika delegowanego za granicę V. PRAWO PRACY 1. Podróż służbowa a czas pracy 7 odpowiedzi na trudne pytania Czy dzień rozpoczęcia pracy może być inny niż dzień zawarcia umowy o pracę Jak potraktować dwa odrębne wnioski o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego złożone w ciągu 14 dni po porodzie VI. WYNAGRODZENIA 1. Przyznawanie i ustalanie odszkodowania za niepodejmowanie przez zleceniobiorcę działalności konkurencyjnej Na jakiej podstawie pracodawca może zrefundować koszty wyjazdów działaczy związkowych VII. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1. Prawo do zwrotu nadpłaconych składek ZUS może ulec przedawnieniu Czy przy przejęciu zakładu pracy nowy pracodawca może zachować ulgę w opłacaniu składek na FP i FGŚP VIII. ZASIŁKI 1. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku, gdy za miniony okres nie przysługuje premia Czy osoba, która obroniła tytuł naukowy, ma prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania IX. EMERYTURY I RENTY 1. Czy pracodawca musi informować ZUS o każdorazowej podwyżce wynagrodzenia uzyskanego przez emeryta

4 4 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> dni wolne od pracy, praca w niedziele i święta 1. Pracownicy zatrudnieni w handlu nie mogą pracować w niedzielę 8 czerwca 2014 r. W tym roku pierwszy dzień Zielonych Świątek przypada w niedzielę 8 czerwca. Zatem pracownicy zatrudnieni w placówkach handlowych, które funkcjonują w niedzielę, powinni mieć w tym roku ten dzień wolny od pracy. Pracownicy zatrudnieni w placówkach handlowych nie mogą wykonywać pracy w święta (art a 1 Kodeksu pracy). Dotyczy to tylko świąt, które zostały uznane przez przepisy prawa pracy za dni wolne od pracy. Praca w handlu jest zabroniona również w święta, które przypadają w niedzielę, tak jak w przypadku pierwszego dnia Zielonych Świątek (art a 2 Kodeksu pracy). Święto to zawsze przypada w niedzielę. Święta, które zostały uznane za dni wolne od pracy, zostały wskazane w art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Pracy w święta w placówkach handlowych nie mogą wykonywać tylko pracownicy. Oznacza to, że w dni świąteczne placówki handlowe mogą być czynne, jeżeli pracę będzie w nich wykonywał np. właściciel sklepu czy osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne. W placówce handlowej w święta nie mogą natomiast pracować pracownicy tymczasowi. Są oni bowiem zatrudnieni na podstawie stosunku pracy. W przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych należy uważać, aby takie umowy nie spełniały warunków właściwych dla umowy o pracę. Praca spełnia warunki odpowiednie dla umowy o pracę, jeżeli jest wykonywana: pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, osobiście, za wynagrodzeniem. PRZYKŁAD Pracodawca zatrudnia w sklepie spożywczym osobę na umowę zlecenia. W umowie tej określono, że zleceniobiorca będzie wyładowywał towar i wykładał go na półkach w sklepie. Umowa zlecenia zawiera również zapis, że jeśli zleceniobiorca nie będzie mógł wykonywać pracy osobiście, może go zastąpić inna osoba wskazana przez zleceniobiorcę i zaakceptowana przez zleceniodawcę. Ponadto z umowy wynika, że zleceniobiorca nie musi wykonywać pracy w stałych godzinach. W przypadku wyładowania i wyłożenia całego towaru może zakończyć pracę. Za wykonaną pracę przysługuje mu miesięcznie 1000 zł płacone gotówką i 500 zł w towarze. Takie warunki umowy wskazują, że w przedstawionej sytuacji faktycznie mamy do czynienia z umową zlecenia, a nie z umową o pracę. Zleceniobiorca będzie mógł zatem pracować w sklepie również w dni świąteczne. MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

5 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 5 Wykaz świąt wolnych od pracy w 2014 r. Nowy Rok Święto Trzech Króli Święta wolne od pracy Termin w 2014 r. Pierwszy dzień Wielkiej Nocy Drugi dzień Wielkiej Nocy Święto państwowe Święto narodowe Trzeciego Maja Pierwszy dzień Zielonych Świątek Dzień Bożego Ciała Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Wszystkich Świętych Narodowe Święto Niepodległości Pierwszy dzień Bożego Narodzenia Drugi dzień Bożego Narodzenia 1 stycznia (środa) 6 stycznia (poniedziałek) 20 kwietnia (niedziela) 21 kwietnia (poniedziałek) 1 maja (czwartek) 3 maja (sobota) 8 czerwca (niedziela) 19 czerwca (czwartek) 15 sierpnia (piątek) 1 listopada (sobota) 11 listopada (wtorek) 25 grudnia (czwartek) 26 grudnia (piątek) Przepisy Prawa pracy nie zawierają definicji pojęcia placówka handlowa. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo nr DPR /JS/MF/07), przy wykładni pojęcia placówka handlowa należy się posiłkować Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) oraz wyjaśnieniami występującymi w słownikach języka polskiego. Zatem za placówkę handlową należy uznać każdą placówkę, której główną działalnością jest handel. Dotyczy to zarówno działalności handlowej hurtowej, jak i detalicznej. Placówką handlową będą więc wszystkie sklepy, hurtownie, domy wysyłkowe, stragany, stoiska itp. Natomiast, zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, za placówki handlowe nie uznaje się m.in. stacji benzynowych, aptek, cukierni, kwiaciarni. Ze względu na to, że święto Zielonych Świątek zawsze przypada w niedzielę, nie obniża wymiaru czasu pracy. Tylko święta, które występują w innym dniu niż niedziela lub dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 Kodeksu pracy). Oznacza to, że w przypadku gdy pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, nominalny czas pracy w czerwcu br. wynosi 160 godzin, a świętem, które obniża wymiar czasu pracy, jest jedynie Boże Ciało (19 czerwca). 1c4c671c-de25-40a6-a922-45ecc912704c PODSTAWA PRAWNA: art. 130, art a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208 art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz Marek Skałkowski prawnik, ekspert w zakresie prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy MONITOR PPiU nr 11(251)

6 6 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podstawa wymiaru składki, obowiązki pracodawcy, ZUS 2. Kiedy powstanie obowiązek oskładkowania prezentów z okazji Dnia Dziecka zakupionych z zfśs PROBLEM Z okazji Dnia Dziecka sfinansowaliśmy prezenty dla dzieci naszych pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie stosując kryterium dochodowego. Każde dziecko otrzymało prezent o wartości 100 zł. Czy w tej sytuacji powinniśmy doliczyć wartość prezentu do podstawy oskładkowania pracowników-rodziców? RADA Tak. Wartość prezentów powinni Państwo doliczyć do pozostałych przychodów pracowników ze stosunku pracy i oskładkować. Świadczenia zostały bowiem przyznane bez zastosowania kryteriów socjalnych. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Przyznanie ulgowych świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). Dlatego samo wydanie/ sfinansowanie poszczególnych świadczeń ze środków funduszu nie wystarczy do zastosowania zwolnienia z obowiązku składkowego, ponieważ nie zostały łącznie spełnione wszystkie warunki. Wymóg obowiązywania tzw. kryterium socjalnego oznacza, że nie można przyznać wszystkim pracownikom świadczeń w jednakowej wysokości, według zasady każdemu po równo. Jest bowiem mało prawdopodobne, aby dwie uprawnione osoby pozostawały w jednakowej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej uzasadniającej taką samą pomoc socjalną. Sąd Najwyższy w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00, OSNP 2003/14/331) stwierdził, że: ( ) pracodawca, administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, to jest uzależniającego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu ( ). Potwierdził to SN w wyroku z 16 września 2009 r. (I UK 121/09), zgodnie z którym przyznawanie ulgowych świadczeń i wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu i nawet zapisy zawarte w regulaminie świadczeń socjalnych nie mogą zmienić tej zasady. PRZYKŁAD W firmie Wenus sp. z o.o. dzieci pracowników otrzymały na Dzień Dziecka prezenty zakupione z zfśs o jednakowej wartości. Pracodawca uznał, że zastosował kryterium MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

7 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 7 socjalne, ponieważ liczbę prezentów uzależnił od liczby dzieci w rodzinie (1 prezent dla 1 dziecka). ZUS zakwestionował takie zastosowanie kryterium socjalnego, uznając je za nieprawidłowe, gdyż każde dziecko otrzymało prezent o tej samej wartości, a przy ich przyznaniu pracodawca nie zbadał sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej pracowników. W związku z tym wartość prezentu będzie stanowiła dla pracownika (rodzica dziecka) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podstawę do opodatkowania. W wydawanych decyzjach ZUS wyjaśnia płatnikom, że żadne (wybrane) formy działalności socjalnej nie mogą być wyłączone spod rygoru badania indywidualnej sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do opieki socjalnej. Ustawowy wymóg stosowania kryterium socjalnego należy bezpośrednio wiązać z treścią zwolnienia zawartego w 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego (decyzja ZUS z 4 kwietnia 2014 r., DI/100000/43/128/2014). Nie tylko ZUS potwierdza konieczność rozdzielania świadczeń z zfśs pod kątem zwolnienia składkowego według sytuacji socjalnej pracownika i jego rodziny (w zróżnicowanej wysokości), ale również sądy. Przykładem może być wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 5 listopada 2013 r. (III AUa 1063/13), w którym sąd wskazał że: ( ) prawidłowa interpretacja art. 8 ust. 1 ustawy nie zezwala na przyznanie przez pracodawcę świadczeń z zfśs pracownikom, z pominięciem indywidualnej analizy ich sytuacji pod kątem wskazanego w tym przepisie kryterium socjalnego. Takie przyzwolenie byłoby bowiem traktowane jak trafnie wskazuje doktryna jako przyznanie dodatków do wynagrodzenia. ( ) PRZYKŁAD Regulamin prowadzonego przez spółkę POLMAR zfśs przewiduje przekazywanie paczek na Dzień Dziecka pracownikom posiadającym dwoje dzieci i więcej. Na każde dziecko przypada jedna paczka. Ponadto pracownicy, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł, dostają dodatkowo bilety do parku linowego o wartości od 50 do 100 zł. Tak sformułowane warunki otrzymania świadczeń z zfśs są wystarczające do objęcia ich zwolnieniem ze składek. Firmom nie jest łatwo różnicować dzieci pracowników i przygotowywać im prezenty świąteczne czy okolicznościowe bardziej lub mniej wartościowe, aby spełnić warunki ustawy o zfśs i korzystać ze zwolnienia składkowego. Jednak fundusz ma swoje specjalne przeznaczenie i powinien służyć wspieraniu rodzin wielodzietnych znajdujących się w szczególnej sytuacji czy mniej zamożnych, a nie np. finansowaniu wszystkim pracownikom nagród czy prezentów. c6436a a6f4-4482afe39d2e PODSTAWA PRAWNA: art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz MONITOR PPiU nr 11(251)

8 8 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 1, 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860 Izabela Nowacka ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi portal kadrowo-płacowy >> deklaracja PFRON, pracownik młodociany, świadczenia emerytalne 3. Od 1 czerwca 2014 r. wzrosły wpłaty na PFRON i wynagrodzenia młodocianych Od 1 czerwca 2014 r. zmieniły się: wysokość wynagrodzenia dla pracowników młodocianych, kwota przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów oraz podstawa, od której są dokonywane wpłaty na PFRON. Zmiana wynika z obowiązującej od 1 czerwca 2014 r. nowej kwoty bazowej, którą stanowi przeciętne wynagrodzenie w I kwartale br., tj. 3895,31 zł. Zmiana kwoty bazowej od 1 czerwca 2014 r. powoduje, że wyższe będą wskaźniki zależne od jej wysokości, m.in. wynagrodzenie pracowników młodocianych, kwota przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów oraz podstawa, od której dokonywane są wpłaty na PFRON. Wynagrodzenie młodocianych Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. będzie wyższe odpowiednio o 2,88 zł (dla pracownika w I roku nauki), o 3,60 zł (dla pracownika w II roku nauki) i o 4,32 zł (dla pracownika w III roku nauki). Wynagrodzenie pracowników młodocianych Wysokość wynagrodzenia w okresie Pracownik młodociany od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. od 1 marca do 31 maja 2014 r. w I roku nauki nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia 155,81 zł 152,93 zł w II roku nauki nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia 194,77 zł 191,17 zł w III roku nauki nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia 233,72 zł 229,40 zł Wpłaty na PFRON W omawianym okresie pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON dokonają ich w wyższej wysokości w porównaniu do wpłat dokonywanych za okres od marca do maja 2014 r. Podstawa do dokonywania wpłat jest bowiem wyższa o 71,99 zł. Wpłaty na PFRON dokonuje się w wysokości MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

9 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 9 ustalonej według wzoru: 40,65% przeciętnego wynagrodzenia x liczba pracowników odpowiadająca różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Wysokość wpłat na PFRON Okres od czerwca do sierpnia 2014 r. od marca do maja 2014 r. Kwota bazowa 3895,31 zł 3823,32 zł Dla pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, wyższe przeciętne wynagrodzenie oznacza wyższą kwotę refundacji z tego tytułu, jeżeli umowa ze starostą zostanie zawarta w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych Emerytów i rencistów obowiązują progi zarobków, po przekroczeniu których świadczenie będzie zawieszone lub zmniejszone. Wynoszą one 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa GUS. Progi te zmieniają się raz na kwartał i od 1 czerwca 2014 r. wynoszą 2726,80 zł (70% przeciętnego wynagrodzenia) oraz 5063,90 zł (130% przeciętnego wynagrodzenia). Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów Okres Kwoty przychodu odpowiadające obowiązywania 70% przeciętnego wynagrodzenia 130% przeciętnego wynagrodzenia od 1 czerwca 2014 r. 2726,80 zł 5063,90 zł od 1 marca 2014 r. 2676,40 zł 4970,40 zł od 1 grudnia 2013 r. 2556,20 zł 4747,30 zł od 1 września 2013 r. 2528,80 zł 4696,30 zł od 1 czerwca 2013 r. 2618,10 zł 4862,10 zł W przypadku gdy osiągany przez świadczeniobiorcę przychód przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie będzie podlegało zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalnie świadczenie można pomniejszyć o: 557,91 zł emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 418,46 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 474,25 zł renta rodzinna dla jednej osoby. Natomiast konsekwencją osiągnięcia zarobków wyższych niż 130% przeciętnego wynagrodzenia jest zawieszenie prawa do emerytury lub renty. MONITOR PPiU nr 11(251)

10 10 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 12fecc92-87a5-44bf-9951-c83bf78d6c1b PODSTAWA PRAWNA: art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 232 art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 598 komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r. M.P. z 2014 r., poz. 326 Bożena Goliszewska-Chojdak ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym >> rolnik, działalność gospodarcza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 4. Znana jest kwota graniczna podatku za 2014 r. należnego z działalności gospodarczej prowadzonej przez rolnika Co roku osoby podlegające ubezpieczeniu rolniczemu, które prowadzą działalność gospodarczą lub przy niej współpracują, mają obowiązek składania w KRUS zaświadczeń z urzędu skarbowego lub oświadczeń o wysokości podatku dochodowego od przychodów z tej działalności. Jeżeli kwota podatku przekroczy górną granicę (za 2014 r zł), to rolnik-przedsiębiorca traci prawo do podlegania ubezpieczeniom w systemie rolniczym i musi ubezpieczyć się w ZUS. Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć w KRUS oświadczenie lub zaświadczenie uzyskane z urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku za rok ubiegły do 31 maja br. W związku z tym powstały wątpliwości, do kiedy złożyć takie oświadczenie lub zaświadczenie w 2014 r., ponieważ w tym roku 31 maja przypada w sobotę. W tej sytuacji bezpieczniej będzie zachować termin 31 maja, chociaż niewykluczone, że KRUS będzie przyjmował takie dokumenty do 2 czerwca br. Jeżeli termin nie zostanie zachowany lub zostanie przekroczony limit kwoty granicznej podatku za ubiegły rok (w 2013 r zł), ubezpieczenie rolnicze ustaje od 1 czerwca 2014 r. Rolnik musi się wówczas zgłosić do ZUS w celu objęcia go ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzonej działalności. Rolnik-przedsiębiorca może kontynuować ubezpieczenie w KRUS, jeśli spełni łącznie następujące warunki (art. 5a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników): złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolników w terminie 14 dni od dnia podjęcia działalności lub współpracy, MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

11 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 11 nadal prowadzi lub pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym produkcji rolnej, nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, należny podatek dochodowy za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty granicznej (za 2014 r zł). Pozarolniczą działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest działalność prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej z wyłączeniem: wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. PRZYKŁAD Wiktor W. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie prowadzi gospodarstwo rolne. Ubezpieczeniom społecznym podlega w KRUS. Od 1 lipca br. rolnik zamierza przekształcić formę prowadzonej działalności w spółkę jawną, której będzie wspólnikiem. W tej sytuacji Wiktor W. nie będzie spełniał warunków do objęcia go w dalszym ciągu ubezpieczeniami w KRUS. Od 1 lipca 2014 r. rolnik-przedsiębiorca będzie podlegać obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w ZUS. Jeżeli rolnik prowadzący działalność gospodarczą nie złoży w terminie omawianego oświadczenia/zaświadczenia z przyczyn od niego niezależnych (okoliczności losowe), to może wnioskować w KRUS o przywrócenie terminu złożenia takiego oświadczenia/zaświadczenia. Jednak udowodnienie losowych okoliczności spoczywa na rolniku. PODSTAWA PRAWNA: art. 5a ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 6 7, ust. 10, art. 36 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1403; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej M.P. z 2013 r., poz. 353 obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej M.P. z 2014 r., poz. 320 art ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 101; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 567 Agata Pinzuł specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym, były wieloletni pracownik ZUS MONITOR PPiU nr 11(251)

12 O to pytają Kadrowi Joanna Skrobisz specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Beata Skrobisz -Kaczmarek radca prawny Ewa Preis specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Precyzyjna wyszukiwarka Codziennie aktualizowana baza wiedzy Jakiego zaświadczenia należy wymagać od pracownika niepełnosprawnego Zatrudniamy w naszej irmie pracownika niepełnosprawnego. Pracuje on w wymiarze czasu pracy przewidzianym dla niepełnosprawnych. Wystąpił jednak z wnioskiem o skrócenie czasu pracy do 7 godzin na dobę. Jaki dokument powinien w związku z tym przedstawić w dziale kadr? Niepełnosprawny pracownik domagający się skrócenia czasu pracy powinien przedstawić zaświadczenie wydane przez lekarza przeprowadzającego badania pro ilaktyczne, z którego wynika potrzeba skrócenia norm czasu pracy. Jeśli w irmie nie ma takiego lekarza, stosowne zaświadczenie może być wystawione także przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną. Czy umowa o pracę dla pozoru jest tytułem do ubezpieczeń Jakie konsekwencje poniesie pracownik, który zawrze umowę o pracę dla pozoru, to znaczy nie będzie świadczyć pracy, a umowę podpisał jedynie po to, by podlegać ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym? Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uznając pozorność zatrudnienia, wyłączy takiego pracownika z ubezpieczeń społecznych i z ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczeniom tym będzie podlegał tylko ten pracownik, który faktycznie wykonuje pracę w ramach stosunku pracy, czyli świadczy pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i za wynagrodzeniem, które odpowiada ilości i jakości świadczonej pracy. Co ma robić pracownik w czasie przestoju Czy w czasie przestoju pracownik ma obowiązek powiadamiać pracodawcę, gdzie się aktualnie znajduje i jak się z nim skontaktować? TAK. Pracownik ma obowiązek informować pracodawcę, że pozostaje w stałej i ciągłej gotowości do natychmiastowego podjęcia i świadczenia pracy na jego rzecz. Oznacza to, że zatrudniony powinien systematycznie informować swego przełożonego o tym, gdzie przebywa i jak można się z nim skontaktować na wypadek, gdyby trzeba go było wezwać do pracy. Sposoby przekazywania takich informacji są dowolne może się to odbywać np. za pomocą poczty elektronicznej. Codzienny kontakt z Ekspertami Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

13 II. AKTUALNOŚCI 13 Porady na trudne czasy Do czasu pracy pracownika nie wliczamy całego okresu podróży służbowej Do czasu pracy zalicza się tylko czas podróży służbowej, który pokrywa się z godzinami pracy danego pracownika oraz czas wykonywania zadań służbowych poza tymi godzinami. Jeżeli zatem pracownik podróżuje poza swoimi godzinami pracy i nie wykonuje w tym czasie pracy, to za ten czas nie przysługuje mu wynagrodzenie. Okresu tego nie wliczamy mu bowiem do czasu pracy zob. Podróż służbowa a czas pracy 7 odpowiedzi na trudne pytania, str. 45 Zleceniodawca może zobowiązać zleceniobiorcę do przestrzegania zakazu konkurencji Nie ma przeszkód, aby zleceniodawca zabezpieczył się przed wykorzystaniem przez zleceniobiorcę czy kontrahenta informacji zdobytych przez te osoby w czasie zatrudnienia, zawierając z nimi umowę o zakazie konkurencji. Taki zakaz może obejmować zarówno okres trwania współpracy, jak i obowiązywać po jej zakończeniu. Z tego tytułu zleceniodawca, co do zasady, powinien przewidzieć ekwiwalent należny zleceniobiorcy za okres po ustaniu zatrudnienia zob. Przyznawanie i ustalanie odszkodowania za niepodejmowanie przez zleceniobiorcę działalności konkurencyjnej, str. 55 Pracodawca przejmujący zakład pracy może kontynuować ulgę w opłacaniu składek na FP i FGŚP za przejętych pracowników W przypadku przejęcia pracowników w trybie art Kodeksu pracy pracodawca przejmujący zakład pracy ma prawo do kontynuowania 36-miesięcznego okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za przejętych pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim lub wychowawczym, jeśli poprzedni pracodawca korzystał z takiego zwolnienia zob. Czy nowy pracodawca może zachować ulgę w opłacaniu składek na FP i FGŚP przy przejęciu zakładu pracy, str. 69 Ustalając podstawę wymiaru zasiłku pracodawca nie powinien uwzględniać składników wynagrodzenia, których już nie wypłaca Pracodawca wprowadzając składnik wynagrodzenia może z góry określić okres, na jaki ten składnik przyznaje. W takiej sytuacji powinien pamiętać, że jeśli zgodnie z umową o pracę lub regulaminem wynagradzania składniki wynagrodzenia przysługują tylko do określonego terminu, powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego (ale też zasiłków macierzyńskich i opiekuńczego) tylko do tego terminu zob. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku, gdy za miniony okres nie przysługuje premia, str. 71 MONITOR PPiU nr 11(251)

14 14 II. AKTUALNOŚCI 1. Zmiany prawa weszły w życie r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 14 maja 2014 r. 28 kwietnia 2014 r Termin wznowienia wypłaty żołnierzom zawodowym zaległych świadczeń emerytalnych niezgodny z konstytucją Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu 8 kwietnia 2014 r. orzekł, że niezgodne z konstytucją są przepisy ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w zakresie, w jakim wypłata świadczeń pieniężnych jest wznawiana od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie ich wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu, w warunkach, gdy nie mogły być one doręczone z przyczyn niezależnych od wojskowego organu emerytalnego. Trybunał stwierdził, że zaskarżony przepis tak samo traktuje sytuacje, w których nie można było doręczyć świadczenia z powodu zaniedbania lub niestaranności samego świadczeniobiorcy, oraz sytuacje, w których świadczeniobiorca nie jest odpowiedzialny za to, że nie można mu było doręczyć świadczenia (np. w razie jego nagłej hospitalizacji). W każdej z tych sytuacji świadczeniobiorca nie może uzyskać zaległych świadczeń. Tymczasem ustawodawca powinien oceniać te sytuacje odmiennie. Obecna regulacja prowadzi więc do arbitralnego ograniczenia praw do świadczeń. Odnosi się ona bowiem nie tylko do trybu wznawiania wypłaty emerytury, lecz także innych świadczeń pieniężnych przysługujących w ramach wojskowego systemu zabezpieczenia społecznego. Powyższy przepis utraci moc obowiązującą we wskazanym zakresie 1 stycznia 2015 r. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt K 21/13 Dz.U. z 28 kwietnia 2014 r., poz kwietnia 2014 r Funkcjonariusza zwolnionego ze służby nie można pozbawić ekwiwalentu za urlop Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu 15 kwietnia 2014 r. stwierdził, że funkcjonariusz ABW, który został zwolniony ze służby z powodu dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską, do której został skierowany w celu określenia jego stanu zdrowia, ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe. Tym samym TK orzekł o niezgodności z konstytucją art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie art. 5 pkt 2 ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim pomija prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wyżej wymienionej sytuacji. Trybunał stwierdził, że wyłączenie prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie łączy się w żaden sposób z podstawą zwolnienia funkcjonariusza ABW ze służby. O ile można sobie wyobrazić, że ustawodawca pozbawia funkcjonariusza niektórych świadczeń pieniężnych w związku z jego zwolnieniem ze służby z przyczyn, które ocenia negatywnie (niewątpliwie w takich kategoriach można rozpatrywać niesubordynację funkcjonariusza, jaką jest dwukrotne nieusprawiedliwione MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

15 II. AKTUALNOŚCI 15 niestawienie się przed komisją lekarską), o tyle prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ma inne cele i uzasadnienie. Jest to jedno z uprawnień, które wyznacza status pracownika (funkcjonariusza) w demokratycznym państwie prawnym, a także zabezpiecza humanitarne i bezpieczne warunki pracy jednostki. Nie można się go zrzec i na tej samej zasadzie nie może być uzależnione od przyczyny zwolnienia funkcjonariusza ze służby. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 48/13 Dz.U. z 28 kwietnia 2014 r., poz maja 2014 r Wyższe świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dzieci Rodzice lub opiekunowie, którzy nie podejmują pracy bądź z niej rezygnują, aby opiekować się stale swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 800 zł. Chodzi o rodziców i opiekunów osób, u których niepełnosprawność wystąpiła do 18. roku życia lub w przypadku uczących się albo studiujących do 25. roku życia. W 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 1200 zł, a w 2016 r zł. Od 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie waloryzowane w tempie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Decyzje o wysokości świadczeń pielęgnacyjnych będą zmieniane z urzędu, co usprawni proces ich waloryzowania. Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 30 kwietnia 2014 r., poz. 559 Szczegółowo o zmianach pisaliśmy w MPPiU nr 10/2014 w artykule Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłku opiekuńczym od 1 maja 2014 r. 11 maja 2014 r Nowe zasady wnioskowania o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego epuap Określono, że podmiot publiczny występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na epuap. Tym samym zrezygnowano ze znajdującego się w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu wymogu zamieszczenia we wniosku informacji o posiadaniu uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego, gdyż informacje te pozostają w dyspozycji ww. ministra. Pojęcie organ zostało zastąpione terminem podmiot publiczny. Doprecyzowano także zakres informacji dotyczących podmiotu publicznego (oznaczenie podmiotu publicznego, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu publicznego wraz z podaniem funkcji lub stanowiska, dane administratora podmiotu). Funkcjonalność podmiotu publicznego na epuap będzie nadawana podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, jeśli realizują zadania publiczne, na podstawie porozumienia zawartego między ww. ministrem a podmiotem udostępniającym usługę, określającym zakres i warunki udostępnienia usługi. Natomiast podmiotom, które pełnią funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany epuap, funkcjonalność będzie nadawana na podstawie zgody ww. ministra wyłącznie w celu potwierdzania profilu epuap. Przy czym określono, że nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na epuap oraz wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego stanowi czynność materialno-techniczną. Wnioski o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego epuap MONITOR PPiU nr 11(251)

16 16 II. AKTUALNOŚCI złożone do ministra przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoznaje się na zasadach dotychczasowych. Zmiany w rozporządzeniu wynikają ze zmian wprowadzonych do ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 235; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 183). Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. z 8 maja 2014 r., poz maja 2014 r Zmiany w terminologii odnoszącej się do wzoru dokumentu elektronicznego Wprowadzono niezbędne zmiany dostosowujące terminologię odnoszącą się do wzoru dokumentu elektronicznego, która została ujednolicona w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ponadto uchylono przepisy powielające uregulowania wprowadzone do tej ustawy. Określono, że dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych oraz potwierdzone i niepotwierdzone poświadczenia doręczeń organ administracji publicznej przechowuje przez co najmniej taki okres, przez jaki jest obowiązany przechowywać pisma, których dotyczą te poświadczenia. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Dz.U. z 9 maja 2014 r., poz maja 2014 r. 1.6 Nowe zasiłki dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymają nowy rodzaj świadczenia zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go zarówno wstecz za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy (wraz z odsetkami ustawowymi) jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek będzie wypłacany w wysokości 520 zł miesięcznie bez względu na dochód w rodzinie. Zasiłki będą przyznawane na wniosek, który trzeba złożyć w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku zostaną o tym poinformowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy. Zgodnie z ustawą, kwoty zasiłków dla opiekunów będą podlegały weryfikacji podobnie jak świadczenia rodzinne oraz zasiłek rodzinny i tzw. becikowe. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego zostało również przyznane osobom, które do końca 2012 r. pobierały świadczenie pielęgnacyjne, a następnie nie zostały objęte uprawnieniem do otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na to, że z końcem 2012 r. wygasły czasowe orzeczenia o niepełnosprawności. Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dz.U. z 30 kwietnia 2014 r., poz. 567 MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

17 II. AKTUALNOŚCI maja 2014 r Organizacja i funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego na nowych warunkach Określono, że w skład centrum powiadamiania ratunkowego wchodzą stanowiska: kierownika centrum, zastępcy kierownika centrum, operatorów numerów alarmowych, obsługi administracyjnej i technicznej oraz psychologa. Kierownikiem centrum oraz jego zastępcą może być osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie powiadamiania ratunkowego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej lub ratownictwa medycznego. Kierownik centrum organizuje pracę centrum, a w szczególności opracowuje zasady funkcjonowania centrum, plan postępowania w sytuacji wystąpienia zakłóceń w realizacji zadań przez centrum, zasady organizacji pracy operatorów numerów alarmowych i innego personelu centrum, plan zwiększenia obsad osobowych, a także wykaz podmiotów ratowniczych oraz innych podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska funkcjonujących na terenie działania centrum. Zastępca kierownika centrum powiadamiania ratunkowego zastępuje kierownika podczas jego nieobecności. Obsługa administracyjna wykonuje zadania wykraczające poza zakres obowiązków operatorów numerów alarmowych, kierowników centrów lub ich zastępców, np. zajmuje się udostępnianiem sądowi, prokuraturze lub Policji danych zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym. Obsługa techniczna wykonuje zadania związane z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej w centrum. Do zadań psychologa należy wspieranie operatorów numerów alarmowych w sytuacjach stresowych. Decyzję o utworzeniu oddziału centrum podejmuje wojewoda uwzględniając liczbę obsługiwanych zgłoszeń alarmowych i specyfikę regionu (w tym ukształtowanie terenu oraz ryzyko wystąpienia na danym obszarze katastrof naturalnych lub awarii technicznych). Elementami, które wojewoda może brać pod uwagę przy tworzeniu oddziału centrum, są gęstość zaludnienia na danym terytorium oraz potrzeby ludności. Warunkiem niezbędnym do utworzenia oddziału centrum jest zapewnienie odpowiednich uwarunkowań lokalowych i technicznych funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa, w tym przede wszystkim dostępność do sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych. Opracowywany przez kierownika centrum wykaz ma być udostępniany pozostałym centrom powiadamiania ratunkowego, a także funkcjonującym na terenie działania centrum: Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i Komendantowi Wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji. Od 1 stycznia 2015 r. kierownik centrum będzie zobowiązany przekazywać ten wykaz także dysponentom zespołów ratownictwa medycznego bezpośrednio obsługującym zgłoszenia alarmowe. Do tego czasu, ze względu na znaczne rozproszenie systemu państwowego ratownictwa medycznego i znaczną liczbę dyspozytorów medycznych działających na obszarze właściwości centrum, wykaz ten będzie przekazywany kierownikowi komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego właściwej w sprawach ratownictwa medycznego. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego Dz.U. z 5 maja 2014 r., poz maja 2014 r Nowe zasady aktywizacji bezrobotnych i urzędów pracy Urzędy pracy będą ustalać profile pomocy dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego bezrobotnego. Pierwszy profil dotyczy bezrobotnych aktywnych, dla których podstawowym MONITOR PPiU nr 11(251)

18 18 II. AKTUALNOŚCI wsparciem będą oferty pracy i doradztwo zawodowe, takie jak np. szkolenia czy pożyczki na działalność gospodarczą. Drugi profil pomocy obejmuje osoby bezrobotne wymagające wsparcia będą one mogły korzystać ze wszystkich możliwości wsparcia oferowanych przez urzędy pracy, np. ze staży. Trzeci profil pomocy dotyczy bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, np. wykluczonych społecznie, którzy będą obsługiwani przez podmioty pośredniczące, w tym agencje zatrudnienia lub organizacje pozarządowe. Pracownicy urzędów pracy będą mogli otrzymywać premie uzależnione od efektów ich działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Zmienione zostały zasady ustalania wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie. Będą one uzależnione od efektywności działań aktywizacyjnych. Środki FP będą kierowane na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie z uwzględnieniem efektów działań aktywizacyjnych urzędów pracy (uzależnienie środków na wynagrodzenia pracowników od efektów pracy). Ich wysokość będzie przyznawana w zależności od standardów działania urzędów pracy. Zwiększona została rola partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy (rady rynku pracy) oraz rola samorządu województwa w polityce rynku pracy, profilowaniu pomocy udzielanej bezrobotnym, ułatwieniom w kwestiach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz reformie sieci EURES. Przyjęto też rozwiązania mające przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i ponownego zatrudnienia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Wprowadzono m.in. mechanizm mający ułatwić zdobycie stażu zawodowego bezrobotnym podejmującym pierwszą pracę poprzez refundację pracodawcy składek na ich ubezpieczenia społeczne. Są to m.in. granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, bony stażowe i szkoleniowe. Zmiany mają przyczynić się do wzrostu zatrudnienia przez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych i ściślejszą współpracę urzędów z pracodawcami, gminami oraz agencjami zatrudnienia. Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 12 maja 2014 r., poz. 598 Więcej na ten temat pisaliśmy w MPPiU nr 9/2014 w artykule Nowe rodzaje pomocy dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych 2. Oczekują na wejście w życie od r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 14 maja 2014 r. 30 czerwca 2014 r Dłuższy termin na zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Przedłużony o 6 miesięcy został termin udzielania pomocy publicznej pracodawcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie zwrotu przez PFRON dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2014 r. (dotychczas obowiązywało do 30 czerwca 2014 r.). Zmiana terminu obowiązywania rozporządzenia wynika z wydłużenia do 31 grudnia 2014 r. w przepisach unijnych okresu dostosowawczego, w którym pozostają w mocy programy pomocowe ustanowione na podsta- MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

19 II. AKTUALNOŚCI 19 wie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz. WE L 214 z r., str. 3 ze zm.), uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Dz.U. z 6 maja 2014 r., poz. 576 Komu przysługuje refundacja, napiszemy w następnym numerze MPPiU 30 czerwca 2014 r Zmiana terminu refundacji przez PFRON kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych Termin udzielania pomocy publicznej pracodawcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie refundacji przez PFRON kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych został przedłużony o 6 miesięcy. Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2014 r. (dotychczas obowiązywało do 30 czerwca 2014 r.). Zmiana terminu obowiązywania rozporządzenia wynika z wydłużenia do 31 grudnia 2014 r. w przepisach unijnych okresu dostosowawczego, w którym pozostają w mocy programy pomocowe ustanowione na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz. WE L 214 z r., str. 3 ze zm.), uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych Dz.U. z 6 maja 2014 r., poz. 577 Więcej na ten temat napiszemy w następnym numerze MPPiU 3. W Sejmie Prace nad ustawami na 67. posiedzeniu Sejmu w dniach r Druga ustawa deregulacyjna Zmniejszono lub zlikwidowano ograniczenia w dostępie do 82 technicznych i 9 finansowych zawodów. Deregulacja zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera ma korzystnie wpłynąć na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki oraz podwyższyć poziom zatrudnienia w tych sektorach. Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych status dokumentu nr 2150, ustawa przekazana do podpisu prezydenta Oprac. Anna Seroczyńska A C INFORorganizerze MONITOR PPiU nr 11(251)

1 kwietnia 2014 nr 7(247)

1 kwietnia 2014 nr 7(247) dwutygodnik www.mp.infor.pl 1 kwietnia 2014 nr 7(247) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatki: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem l Wskaźniki i

Bardziej szczegółowo

MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik

MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik stan prawny na dzień 24 czerwca 2015 r. Wypróbuj za darmo s Bezpłatne szkolenie z certyfikatem! Sprawdź na www.platformaszkolen.infor.pl dwutygodnik 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) MONITOR prawa pracy i

Bardziej szczegółowo

1 grudnia 2014 nr 23(263) MONITOR. Ściągakadrowego:Minimalne wynagrodzenie w 2015 r. i świadczenia od niego zależne

1 grudnia 2014 nr 23(263) MONITOR. Ściągakadrowego:Minimalne wynagrodzenie w 2015 r. i świadczenia od niego zależne dwutygodnik 1 grudnia 2014 nr 23(263) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE www.inforfk.pl Prawo pracy, ZUS, PIT, PFRON zm!any W 2015

Bardziej szczegółowo

15 września 2014 nr 18(258)

15 września 2014 nr 18(258) dwutygodnik 15 września 2014 nr 18(258) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z AMI ZUS PRAWO

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

20 marca 2015 nr 6(270) MONITOR

20 marca 2015 nr 6(270) MONITOR Wypróbuj za darmo Bezpłatne szkolenie z certyfikatem! Sprawdź na www.platformaszkolen.infor.pl dwutygodnik 20 marca 2015 nr 6(270) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych

Bardziej szczegółowo

1 sierpnia 2014 nr 15(255)

1 sierpnia 2014 nr 15(255) dwutygodnik 1 sierpnia 2014 nr 15(255) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl spis treści: Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Bardziej szczegółowo

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki dwutygodnik 1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 49,80 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z PRZYKŁADAMI

Bardziej szczegółowo

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 kwietnia 2014 nr 8(248) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! www.sklep.infor.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE NOWOŚĆ! Sposób na płace:

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 1 (993) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze. Płace i rozliczenia

Serwis PP 1 (993) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze. Płace i rozliczenia W tym numerze DODATKI: Prawo w jednostkach budżetowych Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem lub utratą przez pracownika mandatu radnego Płace i rozliczenia Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 44 (988) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 44 (988) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Prawo w jednostkach budżetowych Ustalanie uposażenia dla funkcjonariuszy za czas choroby TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 25 listopada 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5%

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 15 kwietnia 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 7 (951) Prawno-Pracowniczy. DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Dyscyplinowanie pracowników procedura nakładania kar porządkowych

Serwis PP 7 (951) Prawno-Pracowniczy. DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Dyscyplinowanie pracowników procedura nakładania kar porządkowych W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Dyscyplinowanie pracowników procedura nakładania kar porządkowych TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 18 lutego 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa rekomenduje Encyklopedia kadr i płac 400 pojęć kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa DYREKTOR PIONU WYDAWNICZEGO Marzena Nikiel Z-CA DYREKTORA PIONU WYDAWNICZEGO Agata Eichler OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

podatkowe za 2014 rok

podatkowe za 2014 rok Sławomir Liżewski Rozliczenie podatkowe za 2014 rok Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2015 r. VADEMECUM PŁATNIKA Książka zawiera gotowe instrukcje, jak krok po kroku rozliczyć z podatku

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace. Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki. dodatek nr 7. nr 8(248) 15.04.2014

Sposób na płace. Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki. dodatek nr 7. nr 8(248) 15.04.2014 nr 8(248) 15.04.2014 dodatek nr 7 Sposób na płace Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki I. Stosowanie kosztów uzyskania przychodów... 2. Koszty.uzyskania.przychodów.ze.stosunku.pracy...

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Kierowanie pracowników na dokształcanie instrukcje dla pracodawców TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 2 września 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Autorzy: Magdalena Woźniak Marcin Sroka Bożena Szilder Ewelina Żytniak Justyna Sekuła Podstawą działania urzędów pracy była

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 72 październik 2014

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 72 październik 2014 P 12 Aktualizacja nr 72 październik 2014 rzegląd PŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI Urlopu po długotrwałej chorobie można udzielić bez badań kontrolnych 27 Przy małych zleceniach trzeba ustalić, za co wykonawca

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWA BAZA PORAD PRAWNYCH zagadnienia podejmowane podczas konsultacji indywidualnych z prawnikiem

INTERNETOWA BAZA PORAD PRAWNYCH zagadnienia podejmowane podczas konsultacji indywidualnych z prawnikiem INTERNETOWA BAZA PORAD PRAWNYCH zagadnienia podejmowane podczas konsultacji indywidualnych z prawnikiem Specyfika pracy przy pilnowaniu mienia-ochronie Podstawa wymiaru czasu pracy jest określona w kodeksie

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo