1 czerwca 2014 nr 11(251) Temat na życzenie: Urlopy wypoczynkowe 20 najtrudniejszych problemów z praktyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 czerwca 2014 nr 11(251) Temat na życzenie: Urlopy wypoczynkowe 20 najtrudniejszych problemów z praktyki"

Transkrypt

1 dwutygodnik 1 czerwca 2014 nr 11(251) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: INDEKS cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN X Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE Temat na życzenie: Urlopy wypoczynkowe 20 najtrudniejszych problemów z praktyki spis treści: I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 1. Pracownicy zatrudnieni w handlu nie mogą pracować w niedzielę 8 czerwca 2014 r Kiedy powstanie obowiązek oskładkowania prezentów z okazji Dnia Dziecka zakupionych z zfśs Od 1 czerwca 2014 r. wzrosły wpłaty na PFRON i wynagrodzenia młodocianych Znana jest kwota graniczna podatku za 2014 r. należnego z działalności gospodarczej prowadzonej przez rolnika O to pytają Kadrowi Jakiego zaświadczenia należy wymagać od pracownika niepełnosprawnego Czy umowa o pracę dla pozoru jest tytułem do ubezpieczeń Co ma robić pracownik w czasie przestoju II. AKTUALNOŚCI Porady na trudne czasy Do czasu pracy pracownika nie wliczamy całego okresu podróży służbowej Zleceniodawca może zobowiązać zleceniobiorcę do przestrzegania zakazu konkurencji.. 13 Pracodawca przejmujący zakład pracy może kontynuować ulgę w opłacaniu składek na FP i FGŚP za przejętych pracowników Ustalając podstawę wymiaru zasiłku pracodawca nie powinien uwzględniać składników wynagrodzenia, których już nie wypłaca Zmiany prawa weszły w życie r Termin wznowienia wypłaty żołnierzom zawodowym zaległych świadczeń emerytalnych niezgodny z konstytucją ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie >

2 POLECAMY! W 2014 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń m.in.: Zmiany w ustalaniu norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych Nowe zasady stosowania certyfikatów rezydencji, niezawierających okresu ważności Zmiany w opodatkowaniu odszkodowań wynikających z przepisów wewnątrzzakładowych Jakie będą nowe zasady oskładkowania umów zlecenia Rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentowania niezdolności do pracy e-zwolnienia Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , Funkcjonariusza zwolnionego ze służby nie można pozbawić ekwiwalentu za urlop Wyższe świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dzieci Nowe zasady wnioskowania o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego epuap Zmiany w terminologii odnoszącej się do wzoru dokumentu elektronicznego Nowe zasiłki dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych Organizacja i funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego na nowych warunkach Nowe zasady aktywizacji bezrobotnych i urzędów pracy Oczekują na wejście w życie od r Dłuższy termin na zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Zmiana terminu refundacji przez PFRON kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych W Sejmie Druga ustawa deregulacyjna Najnowsze orzecznictwo Emerytury od 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn zgodne z konstytucją III. TEMAT NUMERU 1. Do końca lipca 2014 r. trzeba wybrać ZUS czy OFE Jak jest dzielona składka emerytalna Kto musiał przystąpić do OFE Wybór między ZUS a OFE Decyzja do końca lipca Konsekwencje spóźnienia lub popełnienia błędu we wniosku o przekazanie składek do OFE Jak złożyć oświadczenie Elektroniczne przesłanie oświadczenia Decyzję będzie można zmienić Odpowiedzi na pytania Czytelników

3 POLECAMY! m.in.: W 2014 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń dodatki specjalnie na życzenie Czytelników Ustawa o zwolnieniach grupowych 2014 z komentarzem Urlopy wypoczynkowe w pytaniach i odpowiedziach Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem Obowiązki pracodawcy na przełomie roku Nowe zasady dofinansowania wynagrodzeń pracowników z budżetu państwa Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , IV. JAK SPORZĄDZIĆ DOKUMENT 1. Wypełnianie formularzy potwierdzających właściwe ustawodawstwo dla pracownika delegowanego za granicę V. PRAWO PRACY 1. Podróż służbowa a czas pracy 7 odpowiedzi na trudne pytania Czy dzień rozpoczęcia pracy może być inny niż dzień zawarcia umowy o pracę Jak potraktować dwa odrębne wnioski o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego złożone w ciągu 14 dni po porodzie VI. WYNAGRODZENIA 1. Przyznawanie i ustalanie odszkodowania za niepodejmowanie przez zleceniobiorcę działalności konkurencyjnej Na jakiej podstawie pracodawca może zrefundować koszty wyjazdów działaczy związkowych VII. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1. Prawo do zwrotu nadpłaconych składek ZUS może ulec przedawnieniu Czy przy przejęciu zakładu pracy nowy pracodawca może zachować ulgę w opłacaniu składek na FP i FGŚP VIII. ZASIŁKI 1. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku, gdy za miniony okres nie przysługuje premia Czy osoba, która obroniła tytuł naukowy, ma prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania IX. EMERYTURY I RENTY 1. Czy pracodawca musi informować ZUS o każdorazowej podwyżce wynagrodzenia uzyskanego przez emeryta

4 4 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> dni wolne od pracy, praca w niedziele i święta 1. Pracownicy zatrudnieni w handlu nie mogą pracować w niedzielę 8 czerwca 2014 r. W tym roku pierwszy dzień Zielonych Świątek przypada w niedzielę 8 czerwca. Zatem pracownicy zatrudnieni w placówkach handlowych, które funkcjonują w niedzielę, powinni mieć w tym roku ten dzień wolny od pracy. Pracownicy zatrudnieni w placówkach handlowych nie mogą wykonywać pracy w święta (art a 1 Kodeksu pracy). Dotyczy to tylko świąt, które zostały uznane przez przepisy prawa pracy za dni wolne od pracy. Praca w handlu jest zabroniona również w święta, które przypadają w niedzielę, tak jak w przypadku pierwszego dnia Zielonych Świątek (art a 2 Kodeksu pracy). Święto to zawsze przypada w niedzielę. Święta, które zostały uznane za dni wolne od pracy, zostały wskazane w art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Pracy w święta w placówkach handlowych nie mogą wykonywać tylko pracownicy. Oznacza to, że w dni świąteczne placówki handlowe mogą być czynne, jeżeli pracę będzie w nich wykonywał np. właściciel sklepu czy osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne. W placówce handlowej w święta nie mogą natomiast pracować pracownicy tymczasowi. Są oni bowiem zatrudnieni na podstawie stosunku pracy. W przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych należy uważać, aby takie umowy nie spełniały warunków właściwych dla umowy o pracę. Praca spełnia warunki odpowiednie dla umowy o pracę, jeżeli jest wykonywana: pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, osobiście, za wynagrodzeniem. PRZYKŁAD Pracodawca zatrudnia w sklepie spożywczym osobę na umowę zlecenia. W umowie tej określono, że zleceniobiorca będzie wyładowywał towar i wykładał go na półkach w sklepie. Umowa zlecenia zawiera również zapis, że jeśli zleceniobiorca nie będzie mógł wykonywać pracy osobiście, może go zastąpić inna osoba wskazana przez zleceniobiorcę i zaakceptowana przez zleceniodawcę. Ponadto z umowy wynika, że zleceniobiorca nie musi wykonywać pracy w stałych godzinach. W przypadku wyładowania i wyłożenia całego towaru może zakończyć pracę. Za wykonaną pracę przysługuje mu miesięcznie 1000 zł płacone gotówką i 500 zł w towarze. Takie warunki umowy wskazują, że w przedstawionej sytuacji faktycznie mamy do czynienia z umową zlecenia, a nie z umową o pracę. Zleceniobiorca będzie mógł zatem pracować w sklepie również w dni świąteczne. MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

5 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 5 Wykaz świąt wolnych od pracy w 2014 r. Nowy Rok Święto Trzech Króli Święta wolne od pracy Termin w 2014 r. Pierwszy dzień Wielkiej Nocy Drugi dzień Wielkiej Nocy Święto państwowe Święto narodowe Trzeciego Maja Pierwszy dzień Zielonych Świątek Dzień Bożego Ciała Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Wszystkich Świętych Narodowe Święto Niepodległości Pierwszy dzień Bożego Narodzenia Drugi dzień Bożego Narodzenia 1 stycznia (środa) 6 stycznia (poniedziałek) 20 kwietnia (niedziela) 21 kwietnia (poniedziałek) 1 maja (czwartek) 3 maja (sobota) 8 czerwca (niedziela) 19 czerwca (czwartek) 15 sierpnia (piątek) 1 listopada (sobota) 11 listopada (wtorek) 25 grudnia (czwartek) 26 grudnia (piątek) Przepisy Prawa pracy nie zawierają definicji pojęcia placówka handlowa. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo nr DPR /JS/MF/07), przy wykładni pojęcia placówka handlowa należy się posiłkować Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) oraz wyjaśnieniami występującymi w słownikach języka polskiego. Zatem za placówkę handlową należy uznać każdą placówkę, której główną działalnością jest handel. Dotyczy to zarówno działalności handlowej hurtowej, jak i detalicznej. Placówką handlową będą więc wszystkie sklepy, hurtownie, domy wysyłkowe, stragany, stoiska itp. Natomiast, zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, za placówki handlowe nie uznaje się m.in. stacji benzynowych, aptek, cukierni, kwiaciarni. Ze względu na to, że święto Zielonych Świątek zawsze przypada w niedzielę, nie obniża wymiaru czasu pracy. Tylko święta, które występują w innym dniu niż niedziela lub dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 Kodeksu pracy). Oznacza to, że w przypadku gdy pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, nominalny czas pracy w czerwcu br. wynosi 160 godzin, a świętem, które obniża wymiar czasu pracy, jest jedynie Boże Ciało (19 czerwca). 1c4c671c-de25-40a6-a922-45ecc912704c PODSTAWA PRAWNA: art. 130, art a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208 art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz Marek Skałkowski prawnik, ekspert w zakresie prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy MONITOR PPiU nr 11(251)

6 6 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podstawa wymiaru składki, obowiązki pracodawcy, ZUS 2. Kiedy powstanie obowiązek oskładkowania prezentów z okazji Dnia Dziecka zakupionych z zfśs PROBLEM Z okazji Dnia Dziecka sfinansowaliśmy prezenty dla dzieci naszych pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie stosując kryterium dochodowego. Każde dziecko otrzymało prezent o wartości 100 zł. Czy w tej sytuacji powinniśmy doliczyć wartość prezentu do podstawy oskładkowania pracowników-rodziców? RADA Tak. Wartość prezentów powinni Państwo doliczyć do pozostałych przychodów pracowników ze stosunku pracy i oskładkować. Świadczenia zostały bowiem przyznane bez zastosowania kryteriów socjalnych. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Przyznanie ulgowych świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). Dlatego samo wydanie/ sfinansowanie poszczególnych świadczeń ze środków funduszu nie wystarczy do zastosowania zwolnienia z obowiązku składkowego, ponieważ nie zostały łącznie spełnione wszystkie warunki. Wymóg obowiązywania tzw. kryterium socjalnego oznacza, że nie można przyznać wszystkim pracownikom świadczeń w jednakowej wysokości, według zasady każdemu po równo. Jest bowiem mało prawdopodobne, aby dwie uprawnione osoby pozostawały w jednakowej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej uzasadniającej taką samą pomoc socjalną. Sąd Najwyższy w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00, OSNP 2003/14/331) stwierdził, że: ( ) pracodawca, administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, to jest uzależniającego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu ( ). Potwierdził to SN w wyroku z 16 września 2009 r. (I UK 121/09), zgodnie z którym przyznawanie ulgowych świadczeń i wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu i nawet zapisy zawarte w regulaminie świadczeń socjalnych nie mogą zmienić tej zasady. PRZYKŁAD W firmie Wenus sp. z o.o. dzieci pracowników otrzymały na Dzień Dziecka prezenty zakupione z zfśs o jednakowej wartości. Pracodawca uznał, że zastosował kryterium MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

7 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 7 socjalne, ponieważ liczbę prezentów uzależnił od liczby dzieci w rodzinie (1 prezent dla 1 dziecka). ZUS zakwestionował takie zastosowanie kryterium socjalnego, uznając je za nieprawidłowe, gdyż każde dziecko otrzymało prezent o tej samej wartości, a przy ich przyznaniu pracodawca nie zbadał sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej pracowników. W związku z tym wartość prezentu będzie stanowiła dla pracownika (rodzica dziecka) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podstawę do opodatkowania. W wydawanych decyzjach ZUS wyjaśnia płatnikom, że żadne (wybrane) formy działalności socjalnej nie mogą być wyłączone spod rygoru badania indywidualnej sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do opieki socjalnej. Ustawowy wymóg stosowania kryterium socjalnego należy bezpośrednio wiązać z treścią zwolnienia zawartego w 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego (decyzja ZUS z 4 kwietnia 2014 r., DI/100000/43/128/2014). Nie tylko ZUS potwierdza konieczność rozdzielania świadczeń z zfśs pod kątem zwolnienia składkowego według sytuacji socjalnej pracownika i jego rodziny (w zróżnicowanej wysokości), ale również sądy. Przykładem może być wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 5 listopada 2013 r. (III AUa 1063/13), w którym sąd wskazał że: ( ) prawidłowa interpretacja art. 8 ust. 1 ustawy nie zezwala na przyznanie przez pracodawcę świadczeń z zfśs pracownikom, z pominięciem indywidualnej analizy ich sytuacji pod kątem wskazanego w tym przepisie kryterium socjalnego. Takie przyzwolenie byłoby bowiem traktowane jak trafnie wskazuje doktryna jako przyznanie dodatków do wynagrodzenia. ( ) PRZYKŁAD Regulamin prowadzonego przez spółkę POLMAR zfśs przewiduje przekazywanie paczek na Dzień Dziecka pracownikom posiadającym dwoje dzieci i więcej. Na każde dziecko przypada jedna paczka. Ponadto pracownicy, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł, dostają dodatkowo bilety do parku linowego o wartości od 50 do 100 zł. Tak sformułowane warunki otrzymania świadczeń z zfśs są wystarczające do objęcia ich zwolnieniem ze składek. Firmom nie jest łatwo różnicować dzieci pracowników i przygotowywać im prezenty świąteczne czy okolicznościowe bardziej lub mniej wartościowe, aby spełnić warunki ustawy o zfśs i korzystać ze zwolnienia składkowego. Jednak fundusz ma swoje specjalne przeznaczenie i powinien służyć wspieraniu rodzin wielodzietnych znajdujących się w szczególnej sytuacji czy mniej zamożnych, a nie np. finansowaniu wszystkim pracownikom nagród czy prezentów. c6436a a6f4-4482afe39d2e PODSTAWA PRAWNA: art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz MONITOR PPiU nr 11(251)

8 8 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 1, 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860 Izabela Nowacka ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi portal kadrowo-płacowy >> deklaracja PFRON, pracownik młodociany, świadczenia emerytalne 3. Od 1 czerwca 2014 r. wzrosły wpłaty na PFRON i wynagrodzenia młodocianych Od 1 czerwca 2014 r. zmieniły się: wysokość wynagrodzenia dla pracowników młodocianych, kwota przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów oraz podstawa, od której są dokonywane wpłaty na PFRON. Zmiana wynika z obowiązującej od 1 czerwca 2014 r. nowej kwoty bazowej, którą stanowi przeciętne wynagrodzenie w I kwartale br., tj. 3895,31 zł. Zmiana kwoty bazowej od 1 czerwca 2014 r. powoduje, że wyższe będą wskaźniki zależne od jej wysokości, m.in. wynagrodzenie pracowników młodocianych, kwota przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów oraz podstawa, od której dokonywane są wpłaty na PFRON. Wynagrodzenie młodocianych Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. będzie wyższe odpowiednio o 2,88 zł (dla pracownika w I roku nauki), o 3,60 zł (dla pracownika w II roku nauki) i o 4,32 zł (dla pracownika w III roku nauki). Wynagrodzenie pracowników młodocianych Wysokość wynagrodzenia w okresie Pracownik młodociany od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. od 1 marca do 31 maja 2014 r. w I roku nauki nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia 155,81 zł 152,93 zł w II roku nauki nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia 194,77 zł 191,17 zł w III roku nauki nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia 233,72 zł 229,40 zł Wpłaty na PFRON W omawianym okresie pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON dokonają ich w wyższej wysokości w porównaniu do wpłat dokonywanych za okres od marca do maja 2014 r. Podstawa do dokonywania wpłat jest bowiem wyższa o 71,99 zł. Wpłaty na PFRON dokonuje się w wysokości MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

9 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 9 ustalonej według wzoru: 40,65% przeciętnego wynagrodzenia x liczba pracowników odpowiadająca różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Wysokość wpłat na PFRON Okres od czerwca do sierpnia 2014 r. od marca do maja 2014 r. Kwota bazowa 3895,31 zł 3823,32 zł Dla pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, wyższe przeciętne wynagrodzenie oznacza wyższą kwotę refundacji z tego tytułu, jeżeli umowa ze starostą zostanie zawarta w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych Emerytów i rencistów obowiązują progi zarobków, po przekroczeniu których świadczenie będzie zawieszone lub zmniejszone. Wynoszą one 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa GUS. Progi te zmieniają się raz na kwartał i od 1 czerwca 2014 r. wynoszą 2726,80 zł (70% przeciętnego wynagrodzenia) oraz 5063,90 zł (130% przeciętnego wynagrodzenia). Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów Okres Kwoty przychodu odpowiadające obowiązywania 70% przeciętnego wynagrodzenia 130% przeciętnego wynagrodzenia od 1 czerwca 2014 r. 2726,80 zł 5063,90 zł od 1 marca 2014 r. 2676,40 zł 4970,40 zł od 1 grudnia 2013 r. 2556,20 zł 4747,30 zł od 1 września 2013 r. 2528,80 zł 4696,30 zł od 1 czerwca 2013 r. 2618,10 zł 4862,10 zł W przypadku gdy osiągany przez świadczeniobiorcę przychód przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie będzie podlegało zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalnie świadczenie można pomniejszyć o: 557,91 zł emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 418,46 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 474,25 zł renta rodzinna dla jednej osoby. Natomiast konsekwencją osiągnięcia zarobków wyższych niż 130% przeciętnego wynagrodzenia jest zawieszenie prawa do emerytury lub renty. MONITOR PPiU nr 11(251)

10 10 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 12fecc92-87a5-44bf-9951-c83bf78d6c1b PODSTAWA PRAWNA: art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 232 art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 598 komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r. M.P. z 2014 r., poz. 326 Bożena Goliszewska-Chojdak ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym >> rolnik, działalność gospodarcza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 4. Znana jest kwota graniczna podatku za 2014 r. należnego z działalności gospodarczej prowadzonej przez rolnika Co roku osoby podlegające ubezpieczeniu rolniczemu, które prowadzą działalność gospodarczą lub przy niej współpracują, mają obowiązek składania w KRUS zaświadczeń z urzędu skarbowego lub oświadczeń o wysokości podatku dochodowego od przychodów z tej działalności. Jeżeli kwota podatku przekroczy górną granicę (za 2014 r zł), to rolnik-przedsiębiorca traci prawo do podlegania ubezpieczeniom w systemie rolniczym i musi ubezpieczyć się w ZUS. Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć w KRUS oświadczenie lub zaświadczenie uzyskane z urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku za rok ubiegły do 31 maja br. W związku z tym powstały wątpliwości, do kiedy złożyć takie oświadczenie lub zaświadczenie w 2014 r., ponieważ w tym roku 31 maja przypada w sobotę. W tej sytuacji bezpieczniej będzie zachować termin 31 maja, chociaż niewykluczone, że KRUS będzie przyjmował takie dokumenty do 2 czerwca br. Jeżeli termin nie zostanie zachowany lub zostanie przekroczony limit kwoty granicznej podatku za ubiegły rok (w 2013 r zł), ubezpieczenie rolnicze ustaje od 1 czerwca 2014 r. Rolnik musi się wówczas zgłosić do ZUS w celu objęcia go ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzonej działalności. Rolnik-przedsiębiorca może kontynuować ubezpieczenie w KRUS, jeśli spełni łącznie następujące warunki (art. 5a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników): złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolników w terminie 14 dni od dnia podjęcia działalności lub współpracy, MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

11 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 11 nadal prowadzi lub pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym produkcji rolnej, nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, należny podatek dochodowy za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty granicznej (za 2014 r zł). Pozarolniczą działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest działalność prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej z wyłączeniem: wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. PRZYKŁAD Wiktor W. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie prowadzi gospodarstwo rolne. Ubezpieczeniom społecznym podlega w KRUS. Od 1 lipca br. rolnik zamierza przekształcić formę prowadzonej działalności w spółkę jawną, której będzie wspólnikiem. W tej sytuacji Wiktor W. nie będzie spełniał warunków do objęcia go w dalszym ciągu ubezpieczeniami w KRUS. Od 1 lipca 2014 r. rolnik-przedsiębiorca będzie podlegać obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w ZUS. Jeżeli rolnik prowadzący działalność gospodarczą nie złoży w terminie omawianego oświadczenia/zaświadczenia z przyczyn od niego niezależnych (okoliczności losowe), to może wnioskować w KRUS o przywrócenie terminu złożenia takiego oświadczenia/zaświadczenia. Jednak udowodnienie losowych okoliczności spoczywa na rolniku. PODSTAWA PRAWNA: art. 5a ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 6 7, ust. 10, art. 36 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1403; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej M.P. z 2013 r., poz. 353 obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej M.P. z 2014 r., poz. 320 art ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 101; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 567 Agata Pinzuł specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym, były wieloletni pracownik ZUS MONITOR PPiU nr 11(251)

12 O to pytają Kadrowi Joanna Skrobisz specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Beata Skrobisz -Kaczmarek radca prawny Ewa Preis specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Precyzyjna wyszukiwarka Codziennie aktualizowana baza wiedzy Jakiego zaświadczenia należy wymagać od pracownika niepełnosprawnego Zatrudniamy w naszej irmie pracownika niepełnosprawnego. Pracuje on w wymiarze czasu pracy przewidzianym dla niepełnosprawnych. Wystąpił jednak z wnioskiem o skrócenie czasu pracy do 7 godzin na dobę. Jaki dokument powinien w związku z tym przedstawić w dziale kadr? Niepełnosprawny pracownik domagający się skrócenia czasu pracy powinien przedstawić zaświadczenie wydane przez lekarza przeprowadzającego badania pro ilaktyczne, z którego wynika potrzeba skrócenia norm czasu pracy. Jeśli w irmie nie ma takiego lekarza, stosowne zaświadczenie może być wystawione także przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną. Czy umowa o pracę dla pozoru jest tytułem do ubezpieczeń Jakie konsekwencje poniesie pracownik, który zawrze umowę o pracę dla pozoru, to znaczy nie będzie świadczyć pracy, a umowę podpisał jedynie po to, by podlegać ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym? Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uznając pozorność zatrudnienia, wyłączy takiego pracownika z ubezpieczeń społecznych i z ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczeniom tym będzie podlegał tylko ten pracownik, który faktycznie wykonuje pracę w ramach stosunku pracy, czyli świadczy pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i za wynagrodzeniem, które odpowiada ilości i jakości świadczonej pracy. Co ma robić pracownik w czasie przestoju Czy w czasie przestoju pracownik ma obowiązek powiadamiać pracodawcę, gdzie się aktualnie znajduje i jak się z nim skontaktować? TAK. Pracownik ma obowiązek informować pracodawcę, że pozostaje w stałej i ciągłej gotowości do natychmiastowego podjęcia i świadczenia pracy na jego rzecz. Oznacza to, że zatrudniony powinien systematycznie informować swego przełożonego o tym, gdzie przebywa i jak można się z nim skontaktować na wypadek, gdyby trzeba go było wezwać do pracy. Sposoby przekazywania takich informacji są dowolne może się to odbywać np. za pomocą poczty elektronicznej. Codzienny kontakt z Ekspertami Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

13 II. AKTUALNOŚCI 13 Porady na trudne czasy Do czasu pracy pracownika nie wliczamy całego okresu podróży służbowej Do czasu pracy zalicza się tylko czas podróży służbowej, który pokrywa się z godzinami pracy danego pracownika oraz czas wykonywania zadań służbowych poza tymi godzinami. Jeżeli zatem pracownik podróżuje poza swoimi godzinami pracy i nie wykonuje w tym czasie pracy, to za ten czas nie przysługuje mu wynagrodzenie. Okresu tego nie wliczamy mu bowiem do czasu pracy zob. Podróż służbowa a czas pracy 7 odpowiedzi na trudne pytania, str. 45 Zleceniodawca może zobowiązać zleceniobiorcę do przestrzegania zakazu konkurencji Nie ma przeszkód, aby zleceniodawca zabezpieczył się przed wykorzystaniem przez zleceniobiorcę czy kontrahenta informacji zdobytych przez te osoby w czasie zatrudnienia, zawierając z nimi umowę o zakazie konkurencji. Taki zakaz może obejmować zarówno okres trwania współpracy, jak i obowiązywać po jej zakończeniu. Z tego tytułu zleceniodawca, co do zasady, powinien przewidzieć ekwiwalent należny zleceniobiorcy za okres po ustaniu zatrudnienia zob. Przyznawanie i ustalanie odszkodowania za niepodejmowanie przez zleceniobiorcę działalności konkurencyjnej, str. 55 Pracodawca przejmujący zakład pracy może kontynuować ulgę w opłacaniu składek na FP i FGŚP za przejętych pracowników W przypadku przejęcia pracowników w trybie art Kodeksu pracy pracodawca przejmujący zakład pracy ma prawo do kontynuowania 36-miesięcznego okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za przejętych pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim lub wychowawczym, jeśli poprzedni pracodawca korzystał z takiego zwolnienia zob. Czy nowy pracodawca może zachować ulgę w opłacaniu składek na FP i FGŚP przy przejęciu zakładu pracy, str. 69 Ustalając podstawę wymiaru zasiłku pracodawca nie powinien uwzględniać składników wynagrodzenia, których już nie wypłaca Pracodawca wprowadzając składnik wynagrodzenia może z góry określić okres, na jaki ten składnik przyznaje. W takiej sytuacji powinien pamiętać, że jeśli zgodnie z umową o pracę lub regulaminem wynagradzania składniki wynagrodzenia przysługują tylko do określonego terminu, powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego (ale też zasiłków macierzyńskich i opiekuńczego) tylko do tego terminu zob. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku, gdy za miniony okres nie przysługuje premia, str. 71 MONITOR PPiU nr 11(251)

14 14 II. AKTUALNOŚCI 1. Zmiany prawa weszły w życie r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 14 maja 2014 r. 28 kwietnia 2014 r Termin wznowienia wypłaty żołnierzom zawodowym zaległych świadczeń emerytalnych niezgodny z konstytucją Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu 8 kwietnia 2014 r. orzekł, że niezgodne z konstytucją są przepisy ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w zakresie, w jakim wypłata świadczeń pieniężnych jest wznawiana od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie ich wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu, w warunkach, gdy nie mogły być one doręczone z przyczyn niezależnych od wojskowego organu emerytalnego. Trybunał stwierdził, że zaskarżony przepis tak samo traktuje sytuacje, w których nie można było doręczyć świadczenia z powodu zaniedbania lub niestaranności samego świadczeniobiorcy, oraz sytuacje, w których świadczeniobiorca nie jest odpowiedzialny za to, że nie można mu było doręczyć świadczenia (np. w razie jego nagłej hospitalizacji). W każdej z tych sytuacji świadczeniobiorca nie może uzyskać zaległych świadczeń. Tymczasem ustawodawca powinien oceniać te sytuacje odmiennie. Obecna regulacja prowadzi więc do arbitralnego ograniczenia praw do świadczeń. Odnosi się ona bowiem nie tylko do trybu wznawiania wypłaty emerytury, lecz także innych świadczeń pieniężnych przysługujących w ramach wojskowego systemu zabezpieczenia społecznego. Powyższy przepis utraci moc obowiązującą we wskazanym zakresie 1 stycznia 2015 r. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt K 21/13 Dz.U. z 28 kwietnia 2014 r., poz kwietnia 2014 r Funkcjonariusza zwolnionego ze służby nie można pozbawić ekwiwalentu za urlop Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu 15 kwietnia 2014 r. stwierdził, że funkcjonariusz ABW, który został zwolniony ze służby z powodu dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską, do której został skierowany w celu określenia jego stanu zdrowia, ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe. Tym samym TK orzekł o niezgodności z konstytucją art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie art. 5 pkt 2 ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim pomija prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wyżej wymienionej sytuacji. Trybunał stwierdził, że wyłączenie prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie łączy się w żaden sposób z podstawą zwolnienia funkcjonariusza ABW ze służby. O ile można sobie wyobrazić, że ustawodawca pozbawia funkcjonariusza niektórych świadczeń pieniężnych w związku z jego zwolnieniem ze służby z przyczyn, które ocenia negatywnie (niewątpliwie w takich kategoriach można rozpatrywać niesubordynację funkcjonariusza, jaką jest dwukrotne nieusprawiedliwione MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

15 II. AKTUALNOŚCI 15 niestawienie się przed komisją lekarską), o tyle prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ma inne cele i uzasadnienie. Jest to jedno z uprawnień, które wyznacza status pracownika (funkcjonariusza) w demokratycznym państwie prawnym, a także zabezpiecza humanitarne i bezpieczne warunki pracy jednostki. Nie można się go zrzec i na tej samej zasadzie nie może być uzależnione od przyczyny zwolnienia funkcjonariusza ze służby. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 48/13 Dz.U. z 28 kwietnia 2014 r., poz maja 2014 r Wyższe świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dzieci Rodzice lub opiekunowie, którzy nie podejmują pracy bądź z niej rezygnują, aby opiekować się stale swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 800 zł. Chodzi o rodziców i opiekunów osób, u których niepełnosprawność wystąpiła do 18. roku życia lub w przypadku uczących się albo studiujących do 25. roku życia. W 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 1200 zł, a w 2016 r zł. Od 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie waloryzowane w tempie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Decyzje o wysokości świadczeń pielęgnacyjnych będą zmieniane z urzędu, co usprawni proces ich waloryzowania. Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 30 kwietnia 2014 r., poz. 559 Szczegółowo o zmianach pisaliśmy w MPPiU nr 10/2014 w artykule Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłku opiekuńczym od 1 maja 2014 r. 11 maja 2014 r Nowe zasady wnioskowania o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego epuap Określono, że podmiot publiczny występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na epuap. Tym samym zrezygnowano ze znajdującego się w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu wymogu zamieszczenia we wniosku informacji o posiadaniu uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego, gdyż informacje te pozostają w dyspozycji ww. ministra. Pojęcie organ zostało zastąpione terminem podmiot publiczny. Doprecyzowano także zakres informacji dotyczących podmiotu publicznego (oznaczenie podmiotu publicznego, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu publicznego wraz z podaniem funkcji lub stanowiska, dane administratora podmiotu). Funkcjonalność podmiotu publicznego na epuap będzie nadawana podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, jeśli realizują zadania publiczne, na podstawie porozumienia zawartego między ww. ministrem a podmiotem udostępniającym usługę, określającym zakres i warunki udostępnienia usługi. Natomiast podmiotom, które pełnią funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany epuap, funkcjonalność będzie nadawana na podstawie zgody ww. ministra wyłącznie w celu potwierdzania profilu epuap. Przy czym określono, że nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na epuap oraz wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego stanowi czynność materialno-techniczną. Wnioski o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego epuap MONITOR PPiU nr 11(251)

16 16 II. AKTUALNOŚCI złożone do ministra przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoznaje się na zasadach dotychczasowych. Zmiany w rozporządzeniu wynikają ze zmian wprowadzonych do ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 235; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 183). Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. z 8 maja 2014 r., poz maja 2014 r Zmiany w terminologii odnoszącej się do wzoru dokumentu elektronicznego Wprowadzono niezbędne zmiany dostosowujące terminologię odnoszącą się do wzoru dokumentu elektronicznego, która została ujednolicona w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ponadto uchylono przepisy powielające uregulowania wprowadzone do tej ustawy. Określono, że dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych oraz potwierdzone i niepotwierdzone poświadczenia doręczeń organ administracji publicznej przechowuje przez co najmniej taki okres, przez jaki jest obowiązany przechowywać pisma, których dotyczą te poświadczenia. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Dz.U. z 9 maja 2014 r., poz maja 2014 r. 1.6 Nowe zasiłki dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymają nowy rodzaj świadczenia zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go zarówno wstecz za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy (wraz z odsetkami ustawowymi) jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek będzie wypłacany w wysokości 520 zł miesięcznie bez względu na dochód w rodzinie. Zasiłki będą przyznawane na wniosek, który trzeba złożyć w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku zostaną o tym poinformowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy. Zgodnie z ustawą, kwoty zasiłków dla opiekunów będą podlegały weryfikacji podobnie jak świadczenia rodzinne oraz zasiłek rodzinny i tzw. becikowe. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego zostało również przyznane osobom, które do końca 2012 r. pobierały świadczenie pielęgnacyjne, a następnie nie zostały objęte uprawnieniem do otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na to, że z końcem 2012 r. wygasły czasowe orzeczenia o niepełnosprawności. Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dz.U. z 30 kwietnia 2014 r., poz. 567 MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

17 II. AKTUALNOŚCI maja 2014 r Organizacja i funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego na nowych warunkach Określono, że w skład centrum powiadamiania ratunkowego wchodzą stanowiska: kierownika centrum, zastępcy kierownika centrum, operatorów numerów alarmowych, obsługi administracyjnej i technicznej oraz psychologa. Kierownikiem centrum oraz jego zastępcą może być osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie powiadamiania ratunkowego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej lub ratownictwa medycznego. Kierownik centrum organizuje pracę centrum, a w szczególności opracowuje zasady funkcjonowania centrum, plan postępowania w sytuacji wystąpienia zakłóceń w realizacji zadań przez centrum, zasady organizacji pracy operatorów numerów alarmowych i innego personelu centrum, plan zwiększenia obsad osobowych, a także wykaz podmiotów ratowniczych oraz innych podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska funkcjonujących na terenie działania centrum. Zastępca kierownika centrum powiadamiania ratunkowego zastępuje kierownika podczas jego nieobecności. Obsługa administracyjna wykonuje zadania wykraczające poza zakres obowiązków operatorów numerów alarmowych, kierowników centrów lub ich zastępców, np. zajmuje się udostępnianiem sądowi, prokuraturze lub Policji danych zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym. Obsługa techniczna wykonuje zadania związane z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej w centrum. Do zadań psychologa należy wspieranie operatorów numerów alarmowych w sytuacjach stresowych. Decyzję o utworzeniu oddziału centrum podejmuje wojewoda uwzględniając liczbę obsługiwanych zgłoszeń alarmowych i specyfikę regionu (w tym ukształtowanie terenu oraz ryzyko wystąpienia na danym obszarze katastrof naturalnych lub awarii technicznych). Elementami, które wojewoda może brać pod uwagę przy tworzeniu oddziału centrum, są gęstość zaludnienia na danym terytorium oraz potrzeby ludności. Warunkiem niezbędnym do utworzenia oddziału centrum jest zapewnienie odpowiednich uwarunkowań lokalowych i technicznych funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa, w tym przede wszystkim dostępność do sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych. Opracowywany przez kierownika centrum wykaz ma być udostępniany pozostałym centrom powiadamiania ratunkowego, a także funkcjonującym na terenie działania centrum: Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i Komendantowi Wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji. Od 1 stycznia 2015 r. kierownik centrum będzie zobowiązany przekazywać ten wykaz także dysponentom zespołów ratownictwa medycznego bezpośrednio obsługującym zgłoszenia alarmowe. Do tego czasu, ze względu na znaczne rozproszenie systemu państwowego ratownictwa medycznego i znaczną liczbę dyspozytorów medycznych działających na obszarze właściwości centrum, wykaz ten będzie przekazywany kierownikowi komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego właściwej w sprawach ratownictwa medycznego. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego Dz.U. z 5 maja 2014 r., poz maja 2014 r Nowe zasady aktywizacji bezrobotnych i urzędów pracy Urzędy pracy będą ustalać profile pomocy dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego bezrobotnego. Pierwszy profil dotyczy bezrobotnych aktywnych, dla których podstawowym MONITOR PPiU nr 11(251)

18 18 II. AKTUALNOŚCI wsparciem będą oferty pracy i doradztwo zawodowe, takie jak np. szkolenia czy pożyczki na działalność gospodarczą. Drugi profil pomocy obejmuje osoby bezrobotne wymagające wsparcia będą one mogły korzystać ze wszystkich możliwości wsparcia oferowanych przez urzędy pracy, np. ze staży. Trzeci profil pomocy dotyczy bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, np. wykluczonych społecznie, którzy będą obsługiwani przez podmioty pośredniczące, w tym agencje zatrudnienia lub organizacje pozarządowe. Pracownicy urzędów pracy będą mogli otrzymywać premie uzależnione od efektów ich działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Zmienione zostały zasady ustalania wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie. Będą one uzależnione od efektywności działań aktywizacyjnych. Środki FP będą kierowane na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie z uwzględnieniem efektów działań aktywizacyjnych urzędów pracy (uzależnienie środków na wynagrodzenia pracowników od efektów pracy). Ich wysokość będzie przyznawana w zależności od standardów działania urzędów pracy. Zwiększona została rola partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy (rady rynku pracy) oraz rola samorządu województwa w polityce rynku pracy, profilowaniu pomocy udzielanej bezrobotnym, ułatwieniom w kwestiach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz reformie sieci EURES. Przyjęto też rozwiązania mające przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i ponownego zatrudnienia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Wprowadzono m.in. mechanizm mający ułatwić zdobycie stażu zawodowego bezrobotnym podejmującym pierwszą pracę poprzez refundację pracodawcy składek na ich ubezpieczenia społeczne. Są to m.in. granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, bony stażowe i szkoleniowe. Zmiany mają przyczynić się do wzrostu zatrudnienia przez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych i ściślejszą współpracę urzędów z pracodawcami, gminami oraz agencjami zatrudnienia. Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 12 maja 2014 r., poz. 598 Więcej na ten temat pisaliśmy w MPPiU nr 9/2014 w artykule Nowe rodzaje pomocy dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych 2. Oczekują na wejście w życie od r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 14 maja 2014 r. 30 czerwca 2014 r Dłuższy termin na zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Przedłużony o 6 miesięcy został termin udzielania pomocy publicznej pracodawcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie zwrotu przez PFRON dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2014 r. (dotychczas obowiązywało do 30 czerwca 2014 r.). Zmiana terminu obowiązywania rozporządzenia wynika z wydłużenia do 31 grudnia 2014 r. w przepisach unijnych okresu dostosowawczego, w którym pozostają w mocy programy pomocowe ustanowione na podsta- MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

19 II. AKTUALNOŚCI 19 wie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz. WE L 214 z r., str. 3 ze zm.), uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Dz.U. z 6 maja 2014 r., poz. 576 Komu przysługuje refundacja, napiszemy w następnym numerze MPPiU 30 czerwca 2014 r Zmiana terminu refundacji przez PFRON kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych Termin udzielania pomocy publicznej pracodawcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie refundacji przez PFRON kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych został przedłużony o 6 miesięcy. Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2014 r. (dotychczas obowiązywało do 30 czerwca 2014 r.). Zmiana terminu obowiązywania rozporządzenia wynika z wydłużenia do 31 grudnia 2014 r. w przepisach unijnych okresu dostosowawczego, w którym pozostają w mocy programy pomocowe ustanowione na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz. WE L 214 z r., str. 3 ze zm.), uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych Dz.U. z 6 maja 2014 r., poz. 577 Więcej na ten temat napiszemy w następnym numerze MPPiU 3. W Sejmie Prace nad ustawami na 67. posiedzeniu Sejmu w dniach r Druga ustawa deregulacyjna Zmniejszono lub zlikwidowano ograniczenia w dostępie do 82 technicznych i 9 finansowych zawodów. Deregulacja zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera ma korzystnie wpłynąć na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki oraz podwyższyć poziom zatrudnienia w tych sektorach. Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych status dokumentu nr 2150, ustawa przekazana do podpisu prezydenta Oprac. Anna Seroczyńska A C INFORorganizerze MONITOR PPiU nr 11(251)

20 20 II. AKTUALNOŚCI 4. Najnowsze orzecznictwo 4.1. Emerytury od 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn zgodne z konstytucją Przepisy o podwyższeniu wieku uprawniającego do emerytury od 67. roku życia oraz przepisy wprowadzające zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn są zgodne z konstytucją. Niezgodne zaś z ustawą zasadniczą są przepisy różnicujące prawo do emerytury częściowej z uwagi na kryterium płci (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 maja 2014 r., sygn. akt K 43/12). Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z konstytucją przepisów ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637; dalej ustawa nowelizacyjna o emeryturach). Wśród wielu zarzutów dotyczących niezgodności z konstytucją najistotniejsze dotyczyły podwyższenia wieku uprawniającego do emerytury do 67. roku życia oraz przepisów zrównujących wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Zdaniem wnioskodawców, przepisy naruszają konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadę sprawiedliwości społecznej oraz zasadę ochrony praw nabytych. Uzasadnienie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego Przed wprowadzeniem zmian do powszechnego systemu emerytalnego wiek uprawniający do emerytury był zróżnicowany według kryterium płci i wynosił 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Ustawodawca z uwagi na wiele czynników w tym przede wszystkim społecznych i biologicznych przez dziesięciolecia statuował więc uprzywilejowaną pozycję kobiet (tzw. uprzywilejowanie wyrównawcze kobiet). W 2012 r. została przyjęta ustawa nowelizacyjna o emeryturach, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r. Od dnia wejścia w życie tej ustawy następuje stopniowe podwyższanie wieku uprawniającego do emerytury powszechnej, aż do osiągnięcia wieku 67 lat dla mężczyzn (co nastąpi w 2020 r.) i kobiet (co będzie miało miejsce w 2040 r.). Podwyższenie wieku emerytalnego odbywa się w taki sposób, że z każdym kolejnym kwartałem roku wiek uprawniający do emerytury jest podwyższany o 1 miesiąc dla kolejnych grup ubezpieczonych wyodrębnionych z uwagi na datę urodzenia. Ustawa nowelizacyjna o emeryturach wprowadziła również instytucję emerytury częściowej, mającej charakter tymczasowy (do czasu nabycia uprawnień do emerytury docelowej) i fakultatywny (ubezpieczony zdecyduje, czy chce z niej korzystać). Prawo do emerytury częściowej można nabyć przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Ustawodawca jednak, opierając się na kryterium płci, zdecydował, że kobiety nabędą prawo do emerytury częściowej w wieku 62 lat jeśli będą posiadały 35-letni okres składkowy i nieskładkowy. Mężczyznom zaś prawo do nabycia tej emerytury zapewniono po osiągnięciu przez nich wieku 65 lat i legitymowaniu się 40-letnim stażem ubezpieczeniowym. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury docelowej, a ustalone w ten sposób świadczenie MONITOR PPiU nr 11(251) 1 czerwca 2014 r.

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH... 6 Pomoc de minimis... 6 Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP...

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wypłata emerytury wojskowej w roku 2000 powinna być dokonana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1248. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r.

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Kod szkolenia: 397517 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r. 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 1.3 Ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl Praca w niedziele i święta www.pip.gov.pl DNI WOLNE OD PRACY Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta: 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem PRACA ZBIOROWA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem ISBN 978-83-7440-692-5 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa Prawna: 1. Art. 53 oraz art. 66l ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 391 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY NR 7/2017 Z DN. 16 STYCZNIA 2017 ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

indeks zmian na platformie INFORRB 26 30 sierpnia 2013 r.

indeks zmian na platformie INFORRB 26 30 sierpnia 2013 r. indeks zmian na platformie INFORRB 26 30 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia, audycje radiowe) Hasło Tytuł Forma Źródło Agencje zatrudnienia Nowe wzory wniosków i formularzy dla agencji

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2013 poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów. Dz.U.2016.162 t.j. z dnia 2016.02.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 sierpnia 2017 r. do: 31 grudnia 2017 r. 15 maja 2014 r., 1 stycznia 2015 r. art. 26

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 24 maja 2005 r. Druk nr 964

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 24 maja 2005 r. Druk nr 964 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2005 r. Druk nr 964 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T AWA. z dnia. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T AWA Projekt z dnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 57

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 40 ust. 3a oraz art. 42a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Funkcjonujący aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW ( WG STANU NA DZIEŃ 17 WRZEŚNIA 2014 ROKU 2014 ROKU)

DZIENNIK USTAW ( WG STANU NA DZIEŃ 17 WRZEŚNIA 2014 ROKU 2014 ROKU) PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWNYCH OPUBLIKOWANYCH W DZIENNIKU USTAW I MONITORZE POLSKIM OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM ORGANIZATORÓW I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DZIENNIK USTAW

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną jest udzielane na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3/09/2015 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 15 września 2015 r. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Sytuację materialną studenta ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne rolników i zasady podlegania

Ubezpieczenie społeczne rolników i zasady podlegania Ubezpieczenie społeczne rolników i zasady podlegania działalność rolnicza i pozarolnicza działalność gospodarcza Wojciech Wołoszyn Kierownik Wydziału Ubezpieczeń KRUS OR Wrocław Podstawy prawne Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu

Regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu Powiatowy Urząd Pracy w Rykach Regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu Ryki 2017r. Rozdział 1 Podstawy prawne 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO KTÓRY

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu

Regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu Powiatowy Urząd Pracy w Rykach Regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu Ryki 2015r. Rozdział 1 Podstawy prawne 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora PUP z dnia 16 stycznia 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora PUP z dnia 16 stycznia 2017 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora PUP z dnia 16 stycznia 2017 r. ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 162, 972. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

NEWSLETTER SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy NEWSLETTER SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy KWIECIEŃ - MAJ 2014 SPIS TREŚCI 1. OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY SPRZECZNY Z DYREKTYWĄ RADY 99/70/WE Z DNIA 28 CZERWCA 1999 R. 2. ZWRÓT

Bardziej szczegółowo