Miletičova 19, Bratislava. Oddelenie dopravných prieskumov a analýz ZAŤAŽENIE CESTNÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOV SR V ROKU 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Oddelenie dopravných prieskumov a analýz ZAŤAŽENIE CESTNÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOV SR V ROKU 2007"

Transkrypt

1 Miletičova 19, Bratislava Oddelenie dopravných prieskumov a analýz ZAŤAŽENIE CESTNÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOV SR V ROKU 2007 BRATISLAVA 2008

2 Slovenská správa ciest Miletičova 19, Bratislava Oddelenie dopravných prieskumov a analýz ZAŤAŽENIE CESTNÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOV SR V ROKU 2007 SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Vedúci odboru dopravného inžinierstva: Zodpovední za spracovanie: Ing. Vladimír Maštena Ing. Soňa Draganovská Ing. Tatiana Jungová Eleonóra Tichá 2

3 Obsah: 1.0 Účel spracovania úlohy 2.0 Cestné a diaľničné hraničné priechody a ich kategorizácia 2.1 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Poľskou republikou 2.2 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Ukrajinou 2.3 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Maďarskou republikou 2.4 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Rakúskou republikou 2.5 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Českou republikou 3.0 Rozvoj intenzity dopravy na prístupových cestách k m hraničným priechodom SR 4.0 Zaťaženie Bratislavy medzinárodnou dopravou 5.0 Posúdenie prístupových ciest z hľadiska ich výkonnosti 6.0 Ďalší postup v koncepcii ch hraničných priechodov 7.0 Tabuľková a grafická časť úlohy 7.1 Vyhodnotenie intenzity dopravy na všetkých ch a diaľničných hraničných priechodoch SR v roku 2007 a jej vývoj v rokoch Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Poľskou republikou 7.3 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Ukrajinou 7.4 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Maďarskou republikou 7.5 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Rakúskou republikou 7.6 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Českou republikou 8.0 Situačný náčrt ch a diaľničných hraničných priechodov SR v roku

4 1.0 Účel spracovania úlohy Úloha Zaťaženie ch hraničných priechodov SR sa spracováva od roku Podklady pre analýzu dopravy na hraničných priechodoch sa získavali od za Slovenskú republiku od Colného riaditeľstva Slovenskej republiky v Bratislave a od roku 2004 od Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave. Dopravný rozbor sleduje rozvoj zaťaženia automobilovou dopravou na prístupových cestách k m hraničným priechodom Slovenskej republiky so susednými štátmi, v delení dopravného prúdu na vozidlá osobné, autobusy a nákladnú dopravu / t. j. kamiónová a ostatná nákladná doprava spolu /. Poznanie rozvoja automobilovej dopravy na prístupových cestách k m hraničným priechodom umožňuje ústredným m orgánom vykonať potrebné opatrenia na riešenie tranzitnej dopravy prechádzajúcej cez územie našej republiky. Využíva sa taktiež pri plánovaní rekonštrukcií, resp. opráv prístupových ciest k m hraničným priechodom, ako i ch ťahov s medzinárodnou dopravou. 2.0 Cestné hraničné priechody a ich kategorizácia V roku 2007 bolo na území Slovenskej republiky prevádzkovaných 55 ch hraničných priechodov, z toho s Poľskom 16, s Ukrajinou 2, s Maďarskom 16, s Rakúskom 5 a s Českom 16. Od Slovensko patrí do schengenského územia EU. Zrušené boli hraničné priechody na ŠH s Poľskom, Českom, Rakúskom a Maďarskom. Na ŠH s Ukrajinou existujú tieto cestné hraničné priechody: Ubľa Malyj Bereznyj; nákladná doprava obmedzená do 3,5 t Vyšné Nemecké Užhorod; bez obmedzenia. V nasledujúcej časti uvádzame prehľad ch hraničných priechodov v roku 2007, číslo prístupovej cesty k cestnému hraničnému priechodu, prevádzkovú dobu a kategóriu cestného hraničného priechodu. Názvy ch hraničných priechodov a zaťaženie na jednotlivých hraničných priechodoch boli aktualizované v súlade s materiálom získaným od Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave za rok Typ hraničného priechodu je daný medzinárodnými dohodami o hraničných priechodoch. 4

5 2.1 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Poľskou republikou Názov hraničného priechodu Druh HP Prevádzková doba osoby Kategória doprava Palota - Radoszyce Vyšný Komárnik - Barwinek Becherov - Konieczna Kurov - Muszynka Čirč - Leluchów Mníšek nad Popradom - Piwniczna Lysá nad Dunajcom - Niedzica Podspády - Jurgów Tatranská Javorina - Lysa Polana Suchá Hora - Chocholów Trstená - Chyžne Bobrov - Winiarczykówka Oravská Polhora - Korbielów Novoť - Ujsoly Skalité - Zwardoň - Myto Skalité - Zwardoň II/575 E371, I/73 II/545 III/ I/77A I/68 II/543 III/67029 I/67 II/520 E77, I/59 III/ I/78 III/ I/12 /budúci diaľničný/ nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 3,5 t* nepretržitá VŠS osobná nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS od osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t *** nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t *** nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t otvorený legenda: VŠS - občania všetkých štátov sveta *HP Mníšek nad Popradom - Piwniczna a HP Lysá nad Dunajcom - Niedzica - v súčasnosti je nákladná doprava vylúčená ***HP Oravská Polhora - Korbielów v čase od do 5.00 h je povolená nákladná doprava len do 3,5 t a HP Novoť - Ujsoly - v čase od do 5.00 h je povolená nákladná doprava len do 3,5 t 5

6 2.2 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Ukrajinou Názov hraničného priechodu Druh HP Prevádzková doba osoby Kategória doprava Vyšné Nemecké - Užhorod Ubľa - Malyj Bereznyj E50, I/50 I/74 nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 3,5 t legenda: VŠS - občania všetkých štátov sveta 2.3 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Maďarskou republikou Názov hraničného priechodu Veľký Kamenec - Pácin Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Milhosť - Tornyosnémeti Hosťovce - Tornanádaska Domica - Aggtelek Kráľ - Bánréve Šiatorská Bukovinka - Salgótarján Somosköújfalu Kalonda - Ipolytarnóc Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat Šahy - Parassapuszta Salka - Letkés Štúrovo - Esztergom Komárno - Komárom Druh HP III/ I/79A E71, I/68 III/ II/587 I/67 I/71 II/594 II/527A E77, I/66 III/ I/76 I/64 Prevádzková Kategória doba osoby doprava nepretržitá nepretržitá nepretržitá nepretržitá nepretržitá nepretržitá nepretržitá nepretržitá EHP**** osobná vrátane autobusovej VŠS VŠS bez obmedzenia bez obmedzenia EHP**** osobná vrátane autobusovej VŠS VŠS VŠS osobná vrátane autobusovej bez obmedzenia bez obmedzenia EHP**** osobná a nákladná do 3,5 t* VŠS VŠS bez obmedzenia bez obmedzenia EHP**** osobná a nákladná do 7,5 t* VŠS osobná a nákladná do 3,5 t* VŠS osobná a nákladná do 20 t* 6

7 Medveďov - Vámosszabadi E575, I/13 nepretržitá VŠS bez obmedzenia Rusovce - Rajka I/2 nepretržitá EHP**** osobná s obmedzením *** +VŠS*** Čunovo - Rajka diaľničný E65, E75, D2 nepretržitá VŠS bez obmedzenia legenda: EHP - Európsky hospodársky priestor VŠS - občania všetkých štátov sveta * nákladná doprava je povolená len pre vozidlá evidované na území členských štátov EHP *** HP Rusovce Rajka je určený pre občanov SR a MR, pre osobnú dopravu vrátane mikrobusov s počtom miest do 9 osôb. Občania ostatných štátov môžu tento HP využívať len ak používajú dopravné prostriedky, ktoré nie sú spôsobilé jazdy na diaľnici ****hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami podľa právnych ustanovení Spoločenstva o voľnom pohybe osôb 2.4 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Rakúskou republikou Názov hraničného priechodu Druh HP Prevádzková doba osoby Kategória doprava Moravský Svätý Ján - Hohenau Bratislava - Petržalka - Berg Bratislava - Petržalka - Kittsee Bratislava - Jarovce - Kittsee Záhorská Ves - Angern legenda: III/ E58, I/61 III/00246 diaľničný D4 II/503 kompa EÚ osobná a nákladná do 3,5 t* nepretržitá VŠS bez obmedzenia EÚ osobná a nákladná do 3,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 3,5 t EÚ osobná a nákladná do 3,5 t VŠS - občania všetkých štátov sveta EÚ - občania Európskej únie, vrátane občanov štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska, Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu a občania štátov, ktorí nepotrebujú pre vstup na územie SR a Rakúska vízum *HP Moravský Svätý Ján - Hohenau - nákladná doprava je povolená v pondelok až piatok v čase od do h 7

8 2.5 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Českou republikou Názov hraničného priechodu Druh HP Prevádzková doba osoby Kategória doprava Svrčinovec - Mosty u Jablunkova Čadca - Milošová - Šance Klokočov - Bílá Makov - Bílá - Bumbálka Lysá pod Makytou - Střelná Červený Kameň - Nedašova Lhota Horné Srnie - Brumov- Bylnice Drietoma - Starý Hrozenkov Nová Bošáca - Březová Moravské Lieskové - Strání Vrbovce - Velká nad Veličkou Skalica - Sudoměřice E75, I/11 III/11079 II/484 E442, I/18 I/49 III/ I/57 E50, I/50 III/ I/54 II/499 II/426 nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS osobná doprava okrem autobusov nepretržitá VŠS osobná a nákladná N3 nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS osobná a nákladná N3 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N3 nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS osobná a nákladná N3 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N3 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N2 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N2, N4 Skalica - Sudoměřice (nová cesta) nepretržitá VŠS bez obmedzenia Holíč - Hodonín Brodské - Lanžhot Brodské - Břeclav I/51 II/425 diaľničný E65, D2 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N2 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N3 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N1 legenda: VŠS - občania všetkých štátov sveta nákladná doprava: N1 - len pre motorové vozidlá, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia ako 50 km/h N2 - motorové vozidlá evidované v SR alebo v ČR N3 - motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 7 ton evidované v SR alebo v ČR N4 - nadmerná doprava len na povolenie 8

9 3.0 Rozvoj intenzity dopravy na prístupových cestách k m hraničným priechodom SR Na základe Nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky z 9. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 70/2003 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru, sú získané údaje o intenzite dopravy na hraničných priechodoch členené podľa územnej pôsobnosti jednotlivých oddelení hraničnej polície Policajného zboru (OHP PZ) a oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru (OHK PZ). V roku 2007 prešlo mi hraničnými priechodmi Slovenskej republiky motorových vozidiel, z toho bolo osobných automobilov, autobusov a nákladných vozidiel. Ak porovnáme objem dopravy s rokom 2006, predstavuje to v celkovej cestnej doprave nárast o 9,18 %. V osobnej doprave došlo k nárastu osobnými automobilmi o 6,08 % a autobusmi o 8,12 %. V nákladnej doprave došlo k nárastu o 22,35 %. Podľa jednotlivých susediacich krajín došlo v roku 2007 oproti roku 2006 k nárastu cestnej dopravy na ch hraničných priechodoch s Rakúskom, Ukrajinou, Českom a Poľskom. S Maďarskom, cestná doprava poklesla. Najsilnejší prúd medzinárodnej dopravy smeroval cez cestné hraničné priechody s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom. Cestnými hraničnými priechodmi s Českou republikou prešlo motorových vozidiel, čo predstavuje 45 % z celkovej automobilovej dopravy, ktorá prešla mi hraničnými priechodmi Slovenska. Cestnými hraničnými priechodmi s Maďarskom prešlo motorových vozidiel, t.j. 26 %, s Poľskom prešlo vozidiel, t.j. 14 %, s Rakúskom prešlo vozidiel, t.j. 13 %, mi hraničnými priechodmi s Ukrajinou vozidiel, t.j. 2 % z celkovej automobilovej dopravy, ktorá prešla mi hraničnými priechodmi Slovenska. U nákladnej dopravy je rozdelenie zaťaženia na ch hraničných priechodoch medzi jednotlivými krajinami nasledovné : s Českou republikou 59 %, s Maďarskom 27 %, s Poľskom 9 %, s Rakúskom 4 %, a s Ukrajinou 1 % z celkovej nákladnej dopravy, ktorá prešla mi hraničnými priechodmi Slovenska. Predstavuje to nasledovné počty nákladných vozidiel, ktoré prešli mi hraničnými priechodmi jednotlivých krajín: s Českou republikou vozidiel, s Maďarskom vozidiel, s Poľskom vozidiel, s Rakúskom vozidiel, a s Ukrajinou vozidiel. 9

10 4.0 Zaťaženie Bratislavy medzinárodnou dopravou Bratislava preberá medzinárodnú dopravu z piatich ch hraničných priechodov: Rusovce - Rajka; Čunovo - Rajka; Bratislava / Petržalka / - Berg; Bratislava / Jarovce - diaľnica / - Kittsee a Bratislava / Petržalka / - Kittsee. Cez cestné hraničné priechody Rusovce - Rajka a Čunovo - Rajka prešlo v roku 2007 / množstvá motorových vozidiel cez oba hraničné priechody sú evidované spolu / motorových vozidiel, z toho bolo nákladných vozidiel. Cestnými hraničnými priechodmi Bratislava / Petržalka/ - Berg, Bratislava / Jarovce / - Kittsee a Bratislava / Petržalka/ - Kittsee prešlo motorových vozidiel, z toho nákladných vozidiel /množstvá motorových vozidiel sú evidované spolu /. Spolu prešlo cez bratislavské cestné hraničné priechody motorových vozidiel, z toho nákladných vozidiel. V rámci celého Slovenska to predstavuje 16% z celkovej dopravy, ktorá prešla mi hraničnými priechodmi SR a u nákladnej dopravy to predstavuje 12% z nákladnej dopravy, ktorá prešla mi hraničnými priechodmi SR. 5.0 Posúdenie prístupových ciest z hľadiska ich výkonnosti V rámci úlohy "Výkonnosť cestnej siete SR - Prípustné intenzity na cestách I. a II. triedy" bol vykonaný výpočet výkonnosti aj na prístupových úsekoch ciest k m hraničným priechodom SR. Posudzované boli extravilánové úseky ciest I. a II. triedy. V rámci úlohy bol posudzovaný súčasný stav, t.j. stav v roku 2005, kedy bolo vykonané celoštátne sčítanie dopravy. 6.0 Ďalší postup v koncepcii ch hraničných priechodov Koncepciu ch hraničných priechodov - ich konečný počet, rozmiestnenie a najmä ich kategorizáciu je potrebné z pohľadu cestnej dopravy podriadiť najmä tranzitnej - nákladnej kamiónovej doprave, s cieľom túto usmerniť v prejazde cez Slovensko do trás a koridorov, ktoré sú z pohľadu stavebno-technického stavu vozoviek a bezpečnosti prepravy pre tento účel určené a v ktorých bude negatívny dopad z hluku a exhalátov na osídlia a chránené územia úplne vylúčený, alebo do úplného vybudovania siete diaľnic a rýchlostných ciest aspoň minimalizovaný. Z tohto pohľadu by bolo potrebné posudzovať tiež okrem iného (otázka racionality celkového počtu) požiadavky obcí, miest, regiónov a pod. na zriaďovanie ďalších - nových ch hraničných priechodov, keďže dopad ich prevádzkovania spravidla presahuje hranice obce či regiónu. Prechodom vlastníctva a správy ciest II. a III. tried na samosprávne kraje nastala situácia, že hraničné priechody, zriadenie a prevádzku ktorých so susediacimi štátmi garantuje štát, sú situované na cestách II., resp. III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve a správe samosprávnych krajov. Z uvedeného dôvodu by bolo preto vhodné, aby aspoň časť cestnej komunikácie prechádzajúca hraničným priechodom (napr. úsek po najbližšiu križovatku s cestou rovnakého, alebo 10

11 vyššieho významu na našom území) bola tiež priamo v správe štátu. Predišlo by sa tým možným problémom pri zabezpečovaní prevádzky hraničného priechodu z pohľadu údržby a opravy komunikácie, resp. jej prípadnej investičnej prestavby vyplývajúcej z potreby modernizácie hraničného priechodu, či zmeny jeho kategórie, nadväzne na medzištátne dohovory a z toho vyplývajúce záväzky na kvalitu a prevádzku hraničného priechodu. Najvýznamnejšie cestné hraničné priechody SR sú dané schválenými medzinárodnými nosnými a doplnkovými koridormi TEN a medzinárodnými cestami, ktoré prechádzajú územím SR a súčasne sú určené i plánovanou sieťou diaľnic a rýchlostných ciest SR. Z tohto pohľadu je možné konkrétne ako o nosných hovoriť o nasledovných ch hraničných priechodoch: - hraničný priechod SR/PR Skalité Zwardoň na ceste I/12, s výhľadom na D3, - hraničný priechod SR/PR Trstená Chyžne na ceste E77, I/59, s výhľadom na R3, - hraničný priechod SR/PR Vyšný Komárnik Barwinek na ceste E371, I/73, s výhľadom na R4, - hraničný priechod SR/UA Ubľa Malyj Bereznyj na ceste I/74, s výhľadom na rýchlostnú cestu, - hraničný priechod SR/UA Vyšné Nemecké Užhorod na ceste E50, I/50, s výhľadom na D1, - hraničný priechod SR/MR Milhosť Tornyosnémeti na ceste E71, I/68, s výhľadom na R4, - hraničný priechod SR/MR Šahy Parassapuszta na ceste E77, I/66, s výhľadom na R3, - hraničný priechod SR/MR Čunovo Rajka na D2, - hraničný priechod SR/ČR Brodské Břeclav na diaľnici D2, - hraničný priechod SR/ČR Drietomá Starý Hrozenkov na ceste I/50, s výhľadom na R2, - hraničný priechod SR/ČR Lysá pod Makytou Střelná na ceste I/49, s výhľadom na R6, - hraničný priechod SR/ČR Svrčinovec Mosty u Jablunkova na ceste I/11, s výhľadom na R5. Pri určovaní prevádzkového charakteru a režimu u ostatných ch hraničných priechodov je potrebné zvážiť stavebnú a ekologickú kvalitu prístupových ciest, negatívne účinky cestnej dopravy na územie a osídlenie a časovú prístupnosť diaľnic a rýchlostných ciest. 11

12 7.0 Tabuľková a grafická časť úlohy 7.1 Vyhodnotenie intenzity dopravy na všetkých ch a diaľničných hraničných priechodoch SR v roku 2007 a jej vývoj v rokoch tab. č. 1 - Ročné intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR so susednými štátmi v roku 2007, graf č. 1a - Deľba individuálnej dopravy na hraničných priechodoch SR v roku 2007, graf č. 1b - Deľba autobusovej dopravy na hraničných priechodoch SR v roku 2007, graf č. 1c - Deľba nákladnej dopravy na hraničných priechodoch SR v roku 2007, graf č. 1d - Deľba celkovej dopravy na hraničných priechodoch SR v roku 2007, tab. č. 2 - Rozvoj cestnej dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch , graf č. 2 - Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch , tab. č. 3 - Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch podľa jednotlivých krajín, graf č. 3a - graf č. 3b - tab. č. 4 - tab. č. 5 - graf č. 5 - Vývoj intenzity celkovej dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch podľa jednotlivých krajín, Vývoj intenzity nákladnej dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch podľa jednotlivých krajín, Ročné intenzity dopravy na jednotlivých ch hraničných priechodoch SR v roku 2007, Vývoj zaťaženia dopravy na hraničných priechodoch v Bratislave: Rusovce Rajka, Čunovo - Rajka, Bratislava / Petržalka / - Berg, Bratislava /Jarovce/ - Kittsee a Bratislava / Petržalka / - Kittsee v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch v Bratislave v rokoch Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Poľskou republikou graf č. 6 - Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode v Skalité v rokoch , graf č. 7 - Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Trstená, Suchá Hora, Bobrov-Zubrohlava v rokoch , tab. č. 7 - Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Trstená, Suchá Hora, Bobrov-Zubrohlava v rokoch , graf č. 8 - Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Tatranská Javorina, Podspády v rokoch , graf č. 9 - Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Spišská Stará Ves-Lysá nad Dunajcom v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Čirč, Mníšek nad Popradom v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Vyšný Komárnik v rokoch

13 7.3 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Ukrajinou graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Ubľa v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké v rokoch Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Maďarskou republikou graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Slovenské Nové Mesto, Veľký Kamenec v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Milhosť v rokoch , graf č graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Kráľ-Abovce v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Šiatorská Bukovinka, Kalonda v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Slovenské Ďarmoty v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Šahy v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Štúrovo, Salka v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Komárno v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Medveďov v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Čunovo - Rajka a Rusovce - Rajka v rokoch Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Rakúskou republikou graf č tab. č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode BA-Jarovce- Kittsee, BA-Petržalka-Kittsee a BA-Petržalka-Berg v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode BA-Jarovce- Kittsee, BA-Petržalka-Kittsee a BA-Petržalka-Berg v rokoch

14 7.6 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Českou republikou graf č graf č tab. č Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch Brodské - Břeclav a Brodské - Lanžhot v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Holíč, Skalica v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Holíč, Skalica v rokoch , graf č tab. č graf č tab. č graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Moravské Lieskové, Vrbovce, Nová Bošáca v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Moravské Lieskové, Vrbovce, Nová Bošáca v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Drietoma, Horné Srnie v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Drietoma, Horné Srnie v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Lysá pod Makytou, Červený Kameň v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Makov, Klokočov v rokoch , tab. č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Makov, Klokočov v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Svrčinovec, Milošová v rokoch

15 8.0 Situačný náčrt ch a diaľničných hraničných priechodov SR v roku

16 Ročné intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR so susednými štátmi v roku 2007 tab.č.1 Štát Počet ch Počet Počet Počet Spolu % zo sumy % zo sumy % zo sumy % z celkovej hraničných priechodov O BUS N O BUS N sumy Poľsko Ukrajina Maďarsko Rakúsko Česko SPOLU Legenda: O - osobné automobily BUS - autobusy N - nákladné automobily 16

17 graf č.1a graf č.1b 17

18 graf č.1c graf č.1d 18

19 Rozvoj cestnej dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch Rok Osobné Autobusy Nákladné Spolu Z toho nákladné automobily automobily automobily v % , , , , , , , , , , , , , , ,2 tab.č.2 19

20 Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch graf č počet vozidiel / rok NA Spolu voz rok 20

21 Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch podľa jednotlivých krajín tab.č.3 Dopr.prostr.spolu Štát Rok z toho nákl.voz. nákl.voz.v % Poľsko Ukrajina Maďarsko Rakúsko Česko ,14 5,29 34,57 6,05 50, ,37 3,11 27,80 4,61 60, ,89 7,31 8,40 2,80 11, ,18 9,98 9,33 3,25 7, ,97 9,85 8,81 3,40 9, ,77 7,86 9,77 3,27 9, ,86 5,61 12,19 4,92 8, ,69 6,97 15,04 8,05 10, ,56 7,65 15,25 11,59 11, ,17 7,62 18,37 15,96 12, ,66 9,66 16,76 13,23 14, ,35 6,55 18,12 11,29 15, ,49 7,69 18,84 9,97 22, ,39 10,59 16,81 7,49 26, ,74 9,71 22,42 6,73 27,79 21

22 Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch podľa jednotlivých krajín graf č.3a počet vozidiel / rok Poľsko Ukrajina Maďarsko Rakúsko Česko

23 Vývoj intenzity nákladnej dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch podľa jednotlivých krajín graf č.3b počet nákladných vozidiel / rok Poľsko Ukrajina Maďarsko Rakúsko Česko

24 Ročné intenzity dopravy na jednotlivých ch hraničných priechodoch SR v roku 2007 tab.č.4 ŠH s Maďarskom: OHP PZ E-ťah D I.trieda II.trieda III.trieda Osobné automobily Autobusy Nákl. dopr. prostriedky % zo sumy N Spolu S % zo sumy S Veľký Kamenec - Pácin III/ , ,40 Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely I/79A , ,81 Milhosť - Tornyosnémety E71 I/ , ,49 Hosťovce - Tornanádaska III/ , ,28 Domica - Aggetelek II/ , ,27 Kráľ - Bánréve I/ , ,61 Šiatorská Bukovinka - Salgotarján Somoskoújfalu I/ , ,04 Kalonda - Ipolytarnóc II/ , ,24 Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat II/527A , ,97 Šahy - Parassapuszta E77 I/ , ,67 Salka - Letkés III/ , ,08 Štúrovo - Esztergom I/ , ,20 Komárno - Komárom I/ , ,38 Medveďov - Vámosszabadi E575 I/ , ,60 Bratislava - Rusovce - Rajka I/ , ,37 Bratislava - Čunovo - Rajka /diaľničný/ E65,E75 D , ,60 spolu , ,00 24

25 ŠH s Rakúskom: OHP PZ E-ťah D I.trieda II.trieda III.trieda Osobné automobily Autobusy Nákl. dopr. prostriedky % zo sumy N Spolu S % zo sumy S Bratislava - Petržalka - Berg E58 I/ , ,36 Bratislava - Jarovce - Kittsee // III/ , ,97 Bratislava - Petržalka - Kittsee /diaľničný/ D , ,94 Moravský Svätý Ján - Hohenau III/ , ,75 Záhorská Ves - Angern II/ , ,97 spolu , ,00 ŠH s Ukrajinou : OHP PZ E-ťah D I.trieda II.trieda III.trieda Osobné automobily Autobusy Nákl. dopr. prostriedky % zo sumy N Spolu S % zo sumy S Vyšné Nemecké - Užhorod E50 I/ , ,95 Ubľa - Malyj Bereznyj I/ , ,05 spolu , ,00 25

26 ŠH s Českou republikou : OHP PZ E-ťah D I.trieda II.trieda III.trieda Osobné automobily Autobusy Nákl. dopr. prostriedky % zo sumy N Spolu S % zo sumy S Svrčinovec - Mosty u Jablunkova E75 I/ , ,05 Čadca - Milošová - Šance III/ , ,75 Klokočov - Bíla II/ , ,33 Makov - Bíla - Bumbálka E442 I/ , ,58 Lysá pod Makytou - Střelná I/ , ,13 Červený Kameň - Nedašova Lhota III/ , ,01 Horné Srnie - Brumov - Bylnice I/ , ,06 Drietoma - Starý Hrozenkov E50 I/ , ,54 Nová Bošáca - Březová III/ , ,18 Moravské Lieskové - Strání I/ , ,00 Vrbovce - Velká nad Veličkou II/ , ,53 Skalica - Sudomĕřice, Skalica-nová cesta II/ , ,27 Holíč - Hodonín I/ , ,50 Brodské - Břeclav E65 D , ,04 Brodské - Lanžhot II/ , , spolu , ,00 26

27 ŠH s Poľskom : OHP PZ E-ťah D I.trieda II.trieda III.trieda Osobné automobily Autobusy Nákl. dopr. prostriedky % zo sumy N Spolu S % zo sumy S Palota - Radoszyce II/ , ,71 Vyšný Komárnik - Barwinek E371 I/ , ,13 Becherov - Konieczna II/ , ,54 Kurov - Muszynka III/ , ,02 Čirč - Leluchów I/77A , ,57 Mníšek nad Popradom - Piwniczna I/ , ,80 Lysá nad Dunajcom - Niedzica II/ , ,28 Podspády - Jurgów III/ , ,72 Tatranská Javorina - Lysá Poľana I/ , ,16 Suchá Hora - Chocholów II/ , ,29 Trstená - Chyžné E77 I/ , ,06 Bobrov - Winiarczykówka III/ , ,13 Oravská Polhora - Korbielów I/ , ,75 Novoť - Ujsoly III/ , ,12 Skalité - Zwardoň - Mýto I/ , ,09 Skalité - Zwardoň I/ , ,63 spolu , ,00 SPOLU Osobné automobily Autobusy Nákl. dopr. prostriedky % zo sumy N Spolu S % zo sumy S spolu , ,00 27

28 Vývoj zaťaženia dopravy na hraničných priechodoch v Bratislave: Rusovce - Rajka, Čunovo - Rajka, Bratislava /Petržalka/ - Berg, Bratislava /Jarovce/ - Kittsee a Bratislava /Petržalka/ - Kittsee v r Rok Rusovce - Rajka Bratislava/Petržalka/- Bratislava/Petržalka/- Bratislava/Jarovce/ Bratislava - Kittsee BA-Petržalka-Berg, Spolu cez HP Čunovo - Rajka Berg Kittsee - cesta Kittsee - diaľnica spolu BA-Kittsee, spolu v Bratislave mot.voz z toho mot.voz. z toho mot.voz. z toho mot.voz. z toho mot.voz. z toho mot.voz. z toho mot.voz. z toho spolu nákl.voz spolu nákl.voz. spolu nákl.voz. spolu nákl.voz. spolu nákl.voz. spolu nákl.voz. spolu nákl.voz tab.č.5 28

29 Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch v Bratislave v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 29

30 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Skalité-Zwardoň-Myto v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 30

31 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hr. pr. Nižná - Trstená, Suchá Hora a Bobrov v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA S rok 31

32 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Trstená - Chyzne v r tab.č.7 rok NA spolu voz Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Suchá Hora-CHocholów v r rok NA spolu voz Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Nižná (Trstená, Suchá Hora, Bobrov) spolu v r rok NA spolu voz

33 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hr. pr. Tatranská Javorina - Lysá Poľana a Podspády v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 33

34 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Lysá nad Dunajcom v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 34

35 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hr. pr. Mníšek nad Popradom - Piwniczna a Čirč v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 35

36 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 36

37 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Ubľa - M. Bereznyj v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 37

38 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 38

39 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hr. pr. Slovenské Nové Mesto a Veľký Kamenec v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 39

40 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Milhosť - Tornyosnémeti v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 40

41 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Kráľ - Banréve v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 41

42 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Šiatorská Bukovinka a Kalonda v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 42

43 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 43

44 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Šahy - Parassapuszta v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 44

45 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Štúrovo a Salka v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 45

46 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Komárno - Komárom v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 46

47 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Medveďov - Vámosszabadi v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 47

48 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Rusovce-Rajka a Čunovo-Rajka v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 48

49 Vývoj intenzity dopravy na hr. pri. Bratislava /Jarovce/ - Kittsee a /Petržalka Berg/ v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 49

50 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch Bratislava /Jarovce/ - Kittsee v r tab.č.24 rok NA spolu voz Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Bratislava /Petržalka/ -Berg v r rok NA spolu voz

51 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Bratislava /Petržalka/ - Berg a Bratislava/Jarovce/-Kitsse v r rok NA spolu voz z toho na HP Bratislava - Petržalka - Kittsee /diaľničný/ bolo v roku 2007: NA : voz/rok SPOLU : voz/rok 51

52 Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch Brodské - Břeclav a Lanžhot v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 52

53 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Holíč a Skalica v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 53

Wybierając się na Słowację, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie:

Wybierając się na Słowację, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie: Zanim wybierzesz się w podróż ze swoją nowo nabytą przyczepą, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po ważniejszych informacjach i przepisach drogowych w krajach Europy: Słowacja Dni świąteczne, w które

Bardziej szczegółowo

II. List of possible additional projects: 1. TPP Morava General

II. List of possible additional projects: 1. TPP Morava General Monitor Polski Nr 21 1119 Poz. 320, 321 i 322 Lista nr 2 projektów potencjalnych: II. List of possible additional projects: II Spisak br. 2 Potencijalnih projekata: 1. Remont generalny Elektrociep owni

Bardziej szczegółowo

Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach

Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach Zeszyty Naukowe nr 746 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Katedra Gospodarki Regionalnej Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000 2003 1. Wprowadzenie Karpaty zajmują 6% powierzchni

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

E. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA

E. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA D - 09/2011 GAMMALUX NDT, spol. s r.o. Na Vrabčárně 2 Plzeň D - 10/2011 CHEMSTROJ, s.r.o. Priemyselná 720 Strážske nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, dráhových oceľových mostných a mostom podobných

Bardziej szczegółowo

Tytuł mikroprojektu / Názov. mikroprojektu

Tytuł mikroprojektu / Názov. mikroprojektu Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania złożonych w ramach projektu parasolowego pn. Łączy nas natura i kultura Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionálna štúdia dostupnosti regiónu Východného Slovenska

Regionálna štúdia dostupnosti regiónu Východného Slovenska Regionálna štúdia dostupnosti regiónu Východného Slovenska Košický samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj 1 Obsah 1. Analýzy... 3 1.1. Základná územno-správna charakteristika regiónu... 3 1.2. Prírodné

Bardziej szczegółowo

Typ mikroproje ktu/ Typ mikroproje ktu. Partner Wiodący/ Wnioskodawca/ Vedúci partner/žiadateľ. Partnerzy/ Partneri

Typ mikroproje ktu/ Typ mikroproje ktu. Partner Wiodący/ Wnioskodawca/ Vedúci partner/žiadateľ. Partnerzy/ Partneri Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania złożonych w ramach projektu parasolowego pn. Łączy nas natura i kultura Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ...

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ... Zarzecze Informačná brožúra k projektu Športom k vzájomnému poznaniu života detí z prihraničných regiónov Interreg IIIA Poľská republika Slovenská republika MAPA Slovakia Plus MAPA ORAVY ( DOLNÝ KUBÍN

Bardziej szczegółowo

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK 1276 Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4430-2 1277 OBSAH ANNA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM VÝSTAVBA HRANIČNÝ MOST NA RIEKE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ - MNÍŠEK N / POPRADOM SPECYFIKA BUDOWY I. graniczenie z inną budową II.

Bardziej szczegółowo

Ó Ś Ą ŚĆ Ą Ś Ś ż Ó Ą Ś Ó Ż Ó Ó ć ć ć Ó Ó Ń Ś Ó ć Ś Ó Ń Ą Ś ć Ó Ó ć Ź ć ć Ź ż Ź ć ż ć ż ż ż ż ć ć ć Ó Ó Ó ć ż ż ż Ó Ó Ó Ń ż ć ć ż ż Ż ć Ó Ó ć ć ć ć ć ż ż Ó Ó ć ć Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ń ć ż ć ż Ó ż ć Ź ć ć Ż ż

Bardziej szczegółowo

Prehľad dodatočných povolení na prevádzkovanie železničných vozidiel cudzích železničných správ na tratiach ŽSR od

Prehľad dodatočných povolení na prevádzkovanie železničných vozidiel cudzích železničných správ na tratiach ŽSR od Prehľad dodatočných povolení na prevádzkovanie železničných vozidiel cudzích železničných správ na tratiach ŽSR od 01.01.2010 Por. 1 31/A/2010 8.1.2010 22.1.2010 2 31/A/2010 8.1.2010 22.1.2010 3 148/A/2010

Bardziej szczegółowo

Prehľad,,,,,, R, RR vlakov

Prehľad,,,,,, R, RR vlakov Prehľad,,,,,, R, RR vlakov 120 Hradčany (R) 120,125 nejde 24., 31.XII. _ a Žilina (17.12) Horní Lideč Olomouc hl.n. Praha hl.n. (22.52) 121 Hradčany (R) 125,120 nejde 25.XII., 1.I. _ a Praha hl.n. (5.24)

Bardziej szczegółowo

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Agencja personalna Opatrovateľ / ka - Nemecko Nagroda : 1 330 za turnus w tym liczony podatek Wymagana kwalifikacja: Opatrovateľ / ka Num osoby: 2 wolne miejsca: Kraj: Nemecko Data rozpoczęcia pracy: 27.02.2015

Bardziej szczegółowo

BROWNFIELDS. v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve. Rzeszow. Prešov

BROWNFIELDS. v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve. Rzeszow. Prešov BROWNFIELDS v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve Rzeszow Prešov RegioPartner PL-SK/PO/IPP/WP/III/02 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Bardziej szczegółowo

Štúdia cezhraničných cyklistických a cykloturistických trás v predmetnom území Prešovského samosprávneho kraja a Malopolského vojvodstva

Štúdia cezhraničných cyklistických a cykloturistických trás v predmetnom území Prešovského samosprávneho kraja a Malopolského vojvodstva Štúdia cezhraničných cyklistických a cykloturistických trás v predmetnom území Prešovského samosprávneho kraja a Malopolského vojvodstva Záverečná správa Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. A Nazwa dostawcy Amica Wronki S.A. B1 Identyfikator modelu

KARTA PRODUKTU. A Nazwa dostawcy Amica Wronki S.A. B1 Identyfikator modelu KARTA PRODUKTU Informacje w karcie produktu podano zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 65/2014 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet

Bardziej szczegółowo

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Oś priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Nazwa celu szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku

Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie

Bardziej szczegółowo

Program cezhraničnej spolupráce Pol sko Slovenská republika 2014-2020

Program cezhraničnej spolupráce Pol sko Slovenská republika 2014-2020 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020 Program cezhraničnej spolupráce Pol sko Slovenská republika 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Konzultačná konferencia

Bardziej szczegółowo

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT KUNOVICE 1. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA NA MORAVĚ SBORNÍK JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2006 9. Červen 2006, Kunovice,

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

3. WTSL /10 Obec Osturňa Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v slovensko - poľskom pohraničí

3. WTSL /10 Obec Osturňa Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v slovensko - poľskom pohraničí Posiedzenie Komitetu Monitorującego 14-15 grudnia 2010 - lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania Zasadnutie Monitorovacieho výboru 14.-15. decembra 2010 - zoznam projektov, ktoré dostali finančný

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STATUT EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STANOVY EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TATRY s ručením obmedzeným Związek Euroregion Tatry z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY POLSKO-SŁOWACKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W LATACH 2012-2013 cz. 2 poľsko-slovenská

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji projektu. I nabór. Transgraniczny Dialog Kulturowy 01.10.2009-30.09.2010 18 304,13 15 558,51 18009,09 15 307,73

Okres realizacji projektu. I nabór. Transgraniczny Dialog Kulturowy 01.10.2009-30.09.2010 18 304,13 15 558,51 18009,09 15 307,73 Załącznik Nr 3 do informacji dotyczacej projektu parasolowego w okresie od 03.03.2011 r. do 13.03.2012 r. WYKAZ MIKROPROJEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZWIĄZEK EUROREGION TATRY DOFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zoznam schválených cestných projektov

Zoznam schválených cestných projektov Zoznam schválených cestných projektov No. / Nr Názov projektu Vedúci partner Partneri projektu Krátky popis projektu Obdobie realizácie Hodnota odporúčaného financovania z EFRR 1. Rozvoj cestnej infraštruktúry

Bardziej szczegółowo

Jak to powiedzieć? -praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego

Jak to powiedzieć? -praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego WYKAZ MIKROPROJEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZWIĄZEK EUROREGION TATRY DOFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W I NABORZE W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE TRANSPORT podstawowe aspekty zawarte w: Raporcie diagnostycznym na temat współpracy transgranicznej Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego (listopad 2011) 1. Dostępność drogowa INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ć ź Ą Ć ź ź Ę Ę Ę Ę Ń Ą Ę ź ź Ó Ę Ę Ć Ę Ó ź ź ź ź Ń ź ź Ę Ę Ó ź Ć Ę ź ź Ą Ć Ę Ę Ę Ą Ć Ć Ż Ż Ó Ó Ą Ą Ą Ź Ą ź Ę Ą Ę Ó Ę ź Ę Ą Ś Ń Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ę Ę Ę Ż Ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ż Ż Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ż Ż Ń Ę Ś Ę Ę ĘĘ ÓŚ Ę

Bardziej szczegółowo

Vážené Dámy, Vážení Páni

Vážené Dámy, Vážení Páni Vážené Dámy, Vážení Páni EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Idea vytvorenia Siete Miest Karpatského Euroregiónu má niekoľkoročnú tradíciu. Združenie Karpatský Euroregión Poľsko realizuje od roku 2009 aktivity

Bardziej szczegółowo

L 129/40 Úradný vestník Európskej únie DOHODA medzi Ruskou federáciou a Európskym spoločenstvom o readmisii

L 129/40 Úradný vestník Európskej únie DOHODA medzi Ruskou federáciou a Európskym spoločenstvom o readmisii L 129/40 Úradný vestník Európskej únie 17.5.2007 DOHODA medzi Ruskou federáciou a Európskym spoločenstvom o readmisii ZMLUVNÉ STRANY, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len Spoločenstvo, a RUSKÁ FEDERÁCIA, ODHODLANÉ

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V POĽSKU

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V POĽSKU Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E F A K U L T A Š P E C I Á L N E H O I N Ž I N I E R S T V A KRÍZOVÝ MANAŽMENT - 2/2011 BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V POĽSKU Jacek DWORZECKI 1 SUMMARY:

Bardziej szczegółowo

Analýza Prešovského kraja vybrané charakteristiky (upravený materiál)

Analýza Prešovského kraja vybrané charakteristiky (upravený materiál) (upravený materiál) Spracovala: Ing. Helena Miščíková, pracovníčka Odboru strategického rozvoja Úradu PSK V Prešove dňa 22.09. 2006 Predkladaný analytický materiál bol upravený v zmysle pripomienok, ktoré

Bardziej szczegółowo

DVierka pre váš nábytok

DVierka pre váš nábytok DVierka pre váš nábytok Doors for your furniture Frontok az Önök bútoraihoz Fronty do mebli originálny dizajn vysoká kvalita super ceny eredeti design magas minőség szuper árak oryginalne wzornictwo wysoka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO

INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Polsce / Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Śródokresowy przegląd realizacji projektu flagowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap II. Nowy Targ, r.

Śródokresowy przegląd realizacji projektu flagowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap II. Nowy Targ, r. Śródokresowy przegląd realizacji projektu flagowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap II Nowy Targ, 13.12.2017 r. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr markowy transgraniczny

Bardziej szczegółowo

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 3 (3) /2009 Warszawa 2009 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Rada Naukowa: Przewodniczący: bp prof.

Bardziej szczegółowo

LISTA MIKROPROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA Z EFRR - OŚ 1. EUROREGION KARPACKI WYŻSZA JEDNOSTKA TERYTORIALNA W PRESZOWIE

LISTA MIKROPROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA Z EFRR - OŚ 1. EUROREGION KARPACKI WYŻSZA JEDNOSTKA TERYTORIALNA W PRESZOWIE LISTA MIKROPROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA Z EFRR - OŚ 1. EUROREGION KARPACKI WYŻSZA JEDNOSTKA TERYTORIALNA W PRESZOWIE LP. NUMER MIKROPROJEKTU WNIOSKODAWCA / PARTNERZY TYTUŁ MIKROPROJEKTU UWAGI

Bardziej szczegółowo

L 332/68 Úradný vestník Európskej únie

L 332/68 Úradný vestník Európskej únie L 332/68 Úradný vestník Európskej únie 18.12.2007 DOHODA medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len Spoločenstvo, a UKRAJINA, ďalej

Bardziej szczegółowo

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve Andrzej CHOCHÓŁ 25. jún 2015 Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability, vážené dámy, vážení páni, Ekonomická univerzita v Bratislave

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POPRAWY DOSTĘPNOŚCI I ROZWOJU TURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

MOŻLIWOŚCI POPRAWY DOSTĘPNOŚCI I ROZWOJU TURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM Marek Więckowski Daniel Michniak Branislav Chrenka Vladimír Ira Tomasz Komornicki Piotr Rosik Vladimír Székely Przemysław Śleszyński Rafał Wiśniewski MOŻLIWOŚCI POPRAWY DOSTĘPNOŚCI I ROZWOJU TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Publikacja istniejących środków pomocy państwa w nowych państwach członkowskich w sektorze transportu

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Publikacja istniejących środków pomocy państwa w nowych państwach członkowskich w sektorze transportu 13.9.2006 C 220/7 Publikacja istniejących środków pomocy państwa w nowych państwach członkowskich w sektorze transportu (2006/C 220/04) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Zgodnie z procedurą ustanowioną

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie Będzin. Bytom. Gliwice. Ruda Śląska. Mikołów. Rybnik. Żory. Jastrzębie-Zdrój. Karviná. Ostrava. Havířov. Cieszyn.

Piekary Śląskie Będzin. Bytom. Gliwice. Ruda Śląska. Mikołów. Rybnik. Żory. Jastrzębie-Zdrój. Karviná. Ostrava. Havířov. Cieszyn. 329 Slovensko Slovakia SK For Updates, visit www.routex.com M7 M6 A 59 A M1 D2 S1 M1 8 66 7 18 Pápa Mosonmagyaróvár Esztergom Ajka Tata Várpalota Komárom Oroszlány Nové Zámky Komárno Šaľa Dunajská Streda

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ą Ś ĄŻ ź Ś Ś ż Ł Ś Ą Ą Ś ż ż Ł Ż ż ż Ą Ś Ś ż Ś Ż ż ż Ż Ó ż Ś ż Ż ż Ś ż Ż ź Ż Ż Ł Ą Ł ż Ż Ś Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ż ż Ó Ż ż Ś Ó Ą ź Ć Ż Ą ź Ś ż Ć ż Ł Ż Ż ż ż Ś ź Ó ż Ż Ć Ż Ó ż ż Ą Ś ż ż Ó Ł Ś ż ż ż ż Ż ż Ś ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę Ó Ł Ą Ą Ś ć ć ć ć ź Ą Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę ć ć ź Ą Ę ć Ł ź ć Ę ć ć Ę Ą ć Ń ć Ę Ś Ś ć Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ą ź ź ć Ż Ś ź Ń ź ź ź ź ć ź ć ź Ł Ś ć Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę ź Ę Ł Ł Ł Ł Ł Ę ć Ń Ę Ń Ę Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Dospelí a deti sa liečili v Oraviciach. domov v Tvrdošíne a Kościelisku s následnou kultúrnou spoluprácou, povedal primátor.

Dospelí a deti sa liečili v Oraviciach. domov v Tvrdošíne a Kościelisku s následnou kultúrnou spoluprácou, povedal primátor. Október 2008 ročník XXIII Spolupráca je podporená priateľstvom domov v Tvrdošíne a Kościelisku s následnou kultúrnou spoluprácou, povedal primátor. Cieľom prehĺbenia trojstrannej spolupráce sú vzájomné

Bardziej szczegółowo

Trasa podľa služby HIKEPLANNER Výsledky vyhľadávania. Tu je priestor pre tvoje poznámky: Tip: pod mapou je priestor pre tvoje poznámky

Trasa podľa služby HIKEPLANNER Výsledky vyhľadávania. Tu je priestor pre tvoje poznámky: Tip: pod mapou je priestor pre tvoje poznámky TuristickaMapa.sk turistická mapa Slovenska tlačiť zavrieť Tip: pod mapou je priestor pre tvoje poznámky MAPOVÝ PORTÁL HIKING.SK + Topografický podklad SHOCart Značky a rázcestia HIKING.SK KM 0 1 2 2200

Bardziej szczegółowo

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Agencja personalna Opatrovateľ / ka - Holandsko Nagroda : 1 210 za turnus w tym liczony podatek Wymagana kwalifikacja: Opatrovateľ / ka Num osoby: 0 wolne miejsca: Kraj: Holandsko Data rozpoczęcia pracy:

Bardziej szczegółowo

Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy

Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy Redakcja naukowa Dr Jarosław Reszczyński, prof. WSA Recenzenci Prof. dr hab. Janusz Józef Węc Doc. Ing. Stanislav Štofko Materiały z konferencji Przeszłość.

Bardziej szczegółowo

Demografické a migračné procesy v SR

Demografické a migračné procesy v SR Ing. Darina Wolfová Ing. Michaela Pechová Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave Demografické a migračné procesy v SR VÝVOJ VYBRANÝCH DEMOGRAFICKÝCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa Partnera (-ów) projektu / Nazov Partnera (-ov) projektu. Powiatový Zarzad Dróg w Nowym Targu, Mesto Spišská Stará Ves, Obec Osturňa

Nazwa Partnera (-ów) projektu / Nazov Partnera (-ov) projektu. Powiatový Zarzad Dróg w Nowym Targu, Mesto Spišská Stará Ves, Obec Osturňa Decyzja nr 2 z dnia 28 maja 2009 r. Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 2013 przyznająca dofinansowanie projektom przedłożonym przez

Bardziej szczegółowo

Tomáą Mikulec, 7 lat, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina Wyróżnienie kolecji: ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín II. KATEGÓRIA: Rysunek, malarstwo: 1.

Tomáą Mikulec, 7 lat, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina Wyróżnienie kolecji: ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín II. KATEGÓRIA: Rysunek, malarstwo: 1. Lista nagród i wyróżnień 9. Międzynarodowego Konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową. Vianočná pohľadnica ( Kartka Świąteczna ) IX. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže (9 edycja Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Opcja uchwytu metalowego lub plastikowego. Možnosť výberu kovovej alebo plastowej rukoväte.

Opcja uchwytu metalowego lub plastikowego. Možnosť výberu kovovej alebo plastowej rukoväte. Opakowanie może być oksy-biodegradowalne (z modyfikatorem d2w ), a więc w 100% przyjazne środowisku. Nádoba môže byť oxi-biodegradovateľný (s modifikátorom d2w ) a preto v 100% nepôsobia škodlivo na životné

Bardziej szczegółowo

ročná spr áva 2014/2015

ročná spr áva 2014/2015 ročná spr áva 2014/2015 Ročná správa a jej dcérskych spoločností k 31.10.2015 2 Komentár CEO 5 Súhrn obchodnej činnosti 6 Obsah Vybrané konsolidované finančné údaje 8 Naša história 10 Profil Spoločnosti

Bardziej szczegółowo

VÝMENNÉ NADSTAVBY KONTENERY WYMIENNE

VÝMENNÉ NADSTAVBY KONTENERY WYMIENNE 9.1 SK VÝMENNÉ NADSTAVBY 9.1 Nosníky výmennej nadstavby 9.2 Zámky výmennej nadstavby 9.3 Protikusy zámkov 9.4 Nohy podperné PL 9.1 Belki podkontenerowe 9.2 Rygle kontenerowe 9.3 Uchwyty rygli 9.4 Nogi

Bardziej szczegółowo

Opatrovateľ / ka - Rakúsko

Opatrovateľ / ka - Rakúsko Agencja personalna Opatrovateľ / ka - Rakúsko Nagroda : 1 120 za turnus w tym liczony podatek Mężczyzna Wymagana kwalifikacja: Opatrovateľ / ka Num osoby: 2 wolne miejsca: Kraj: Rakúsko Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROJEKTY WDRAŻANE PRZEZ ZWIĄZEK EUROREGION TATRY

MIKROPROJEKTY WDRAŻANE PRZEZ ZWIĄZEK EUROREGION TATRY Związek Euroregion Tatry w ramach 3. Osi priorytetowej Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 wraz z partnerami:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / DOHODA S UŽÍVATEĽOM VIABOX. (dalej: Umowa / ďalej len Dohoda )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / DOHODA S UŽÍVATEĽOM VIABOX. (dalej: Umowa / ďalej len Dohoda ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / DOHODA S UŽÍVATEĽOM VIABOX KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ÚČET V REŽIME S ODLOŽENOU SPLATNOSŤOU KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / ÚČET V PREDPLATNOM REŽIME Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009

POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009 POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA. P.č. Meno, funkcia Adresa Kontakty

SLOVENSKÁ REPUBLIKA. P.č. Meno, funkcia Adresa Kontakty PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV 10. zasadnutia Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu Grand hotel Permon, Podbanské, Slovenská republika 5. 6. septembra 2005 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Bardziej szczegółowo

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v Bratislave Akadémia Policajného zboru v Bratislave Katedra verejnej správy a krízového manažmentu KRÍZOVÝ MANAŽMENT CRISIS MANAGEMENT ZBORNÍK ROZVOJ TEÓRIE BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK A TVORBA KRÍZOVÝCH SCENÁROV Z konferencie

Bardziej szczegółowo

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 14-16/235/2016 Dátum predloženia: 8. marec 2016 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na schválenie výšky spolufinancovania Strešných

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 CR 1100, CR 1200 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 A-Slovensky

Bardziej szczegółowo

Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokól Tatr

Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokól Tatr Progrm Wspófprcy Trnsgrnicznej Rzeczpospoht Polsk - Republik Slowck 2007-2013 Progrm cezhrručnej spolupráce Poíská republik - Slovenská republik 2007-2013 Aneks nr 1 do Umowy prtnerskiej w rmch Progrmu

Bardziej szczegółowo

Postup vypĺňania prihlášky, zmluvy a denníka praxe. (odbor psychológia)

Postup vypĺňania prihlášky, zmluvy a denníka praxe. (odbor psychológia) Postup vypĺňania prihlášky, zmluvy a denníka praxe (odbor psychológia) ZGŁOSZENIE pracy zawodowej/stażu/praktyki* na podstawie dwustronnej umowy z Organizatorem Imię i nazwisko studenta.... Nr albumu...

Bardziej szczegółowo

Dôvodová správa Euroregión Tatry Združenie Región "Tatry"

Dôvodová správa Euroregión Tatry Združenie Región Tatry Dôvodová správa Regionálna a cezhraničná spolupráca je významným nástrojom regionálnej politiky, významným prostriedkom posilňovania dôvery a dobrých susedských vzťahov medzi občanmi regiónu i verejno-privátnymi

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ą ó ó Ż Ż ć Ę Ó ó Ą ą ćó Ń Ó Ż Ó Ł ą ą Ę Ę Ę ą ą ż ż ą ć ó Ć Ó Ż Ź ó ó ó ó ć ń ó ą Ó Ó ó Ó ó Ż Ż ó Ó ĘĘ Ż ć ó ą ó ć Ę Ę Ą ń Ę ć ń ż ó ó ć ó ó Ź ó ć Ź Ś Ź Ś ą ż ż ą ą Ć Ż Ż ć Ź Ą ó ż ą Ć Ó ż Ę ż ż

Bardziej szczegółowo

Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti

Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti Publikácia vyšla s podporou Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rizikové súvislosti chudoby

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

POĽSKO-SLOVENSKO

POĽSKO-SLOVENSKO PRÁCA JE FINANCOVANÁ Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ A ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU RESUMÉ STRATEGICKÉHO HODNOTENIA PÔSOBENIA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE POĽSKO-SLOVENSKO

Bardziej szczegółowo

INFRAREGTUR INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN GEOGRAFICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

INFRAREGTUR INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN GEOGRAFICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED INFRAREGTUR INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN GEOGRAFICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED KRAKÓW 19.06.2012 Umiejscowienie projektu Oś priorytetowa II. Rozwój społecznogospodarczy

Bardziej szczegółowo

Pripravme si zámery a vyčerpajme prostriedky v

Pripravme si zámery a vyčerpajme prostriedky v 1 Pripravme si zámery a vyčerpajme prostriedky v 2007-2013 objednávateľ: spracovateľ: Región Beskydy, Námestie obetí komunizmu 1/Predmestská 1 011 31 Žilina IČO: 36 148 474 DIČ: 2021544778 Štatutárny orgán:

Bardziej szczegółowo

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 5, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 01.07.2015, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené

Bardziej szczegółowo

INSTALLATION INSTALLATION

INSTALLATION INSTALLATION INDICE INDEX INHALTSVERZEICHNIS INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION ALLGEMEINE INFORMATIONEN NORME DI SICUREZZA SAFETY RULES SICHERHEITSVORSCHRIFTEN IDENTIFICAZIONE IDENTIFICATION KENNZEICHNUNG STATO

Bardziej szczegółowo

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 4/2008

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 4/2008 V 4 2008 Kč/Sk 40 CENA ROČNÍK 5. 4. ČÍSLO SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 4/2008 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 6 PUBLICISTIKA 7 Ohliadnutie cez písmená 15

Bardziej szczegółowo

POSTAVENIE OMBUDSMANA

POSTAVENIE OMBUDSMANA VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV POSTAVENIE OMBUDSMANA V DEMOKRATICKOM A PRÁVNOM ŠTÁTE ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE KONANEJ DŇA 15. APRÍLA 2004 V BRATISLAVE POD ZÁŠTITOU PAVLA HRUŠOVSKÉHO PREDSEDU NÁRODNEJ

Bardziej szczegółowo

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad Nr 2(2)/2009 wrzesień-październik Karpatský Hospodársky Prehľad ISBN 978-83-61577-00-3 Czasopismo bezpłatne Drugi numer czasopisma współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

ES VYHLÁSENIE O ZHODE ES VYHLÁSENIE O ZHODE Podpsaný zstupca výrobcu: týmto vyhlasuje, že výrobok: EASYTERM, s.r.o., Hlbok 39, 949 01 Nitra Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70 NeoTerm Obchodné označenie výrobku : EPS70

Bardziej szczegółowo

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci ^ ^ válcových zásobníku TUV s neprímým ohrevem Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov TÚV s nepriamym ohrevom Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov

Bardziej szczegółowo

Chronimy i pokazujemy bogactwo przyrodnicze i kulturowe polsko-słowackiego pogranicza

Chronimy i pokazujemy bogactwo przyrodnicze i kulturowe polsko-słowackiego pogranicza Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) w Polityce Spójności Unii Europejskiej znajduje się dziś w szczególnym momencie, zarówno z uwagi na fakt, że widzimy już efekty realizacji Programów EWT w obecnej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Janczak, Krzysztof Patelak. Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku

Katarzyna Janczak, Krzysztof Patelak. Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku Katarzyna Janczak, Krzysztof Patelak Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku Łódź, czerwiec 2014 Opracowanie przygotowane w ramach PROGRAMU BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani Nr 41/CB/2012 Nr 42/CB/2012 Nr 43/CB/2012 Nr 44/CB/2012 Nr 45/CB/2012 Nr 46/CB/2012 Nr 47/CB/2012 Nr 48/CB/2012 Nr 49/CB/2012 Nr 50/CB/2012 Nr 51/CB/2012 Nr 52/CB/2012 Nr 53/CB/2012 Nr 54/CB/2012 Nr 55/CB/2012

Bardziej szczegółowo

Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky Europejski Fundusz Rozwoju

Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky Europejski Fundusz Rozwoju Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt

Bardziej szczegółowo

Stratégia systémovej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a Sliezskym vojvodstvom

Stratégia systémovej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a Sliezskym vojvodstvom Stratégia systémovej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a Sliezskym vojvodstvom Názov projektu: Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami Sliezskeho

Bardziej szczegółowo

27. októbra 2004 B6-0094/2004 } B6-0097/2004 } B6-0101/2004 } B6-0104/2004 } B6-0110/2004 } RC1/Pozm. 1

27. októbra 2004 B6-0094/2004 } B6-0097/2004 } B6-0101/2004 } B6-0104/2004 } B6-0110/2004 } RC1/Pozm. 1 B6-0110/2004 } RC1/Pozm. 1 POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 1 BIELORUO Názov o politickej situácii v Bielorusku po parlamentných voľbách a referende, ktoré sa konali 17. októbra 2004 AM\545968.doc PE 350.819

Bardziej szczegółowo