Miletičova 19, Bratislava. Oddelenie dopravných prieskumov a analýz ZAŤAŽENIE CESTNÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOV SR V ROKU 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Oddelenie dopravných prieskumov a analýz ZAŤAŽENIE CESTNÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOV SR V ROKU 2007"

Transkrypt

1 Miletičova 19, Bratislava Oddelenie dopravných prieskumov a analýz ZAŤAŽENIE CESTNÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOV SR V ROKU 2007 BRATISLAVA 2008

2 Slovenská správa ciest Miletičova 19, Bratislava Oddelenie dopravných prieskumov a analýz ZAŤAŽENIE CESTNÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOV SR V ROKU 2007 SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Vedúci odboru dopravného inžinierstva: Zodpovední za spracovanie: Ing. Vladimír Maštena Ing. Soňa Draganovská Ing. Tatiana Jungová Eleonóra Tichá 2

3 Obsah: 1.0 Účel spracovania úlohy 2.0 Cestné a diaľničné hraničné priechody a ich kategorizácia 2.1 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Poľskou republikou 2.2 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Ukrajinou 2.3 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Maďarskou republikou 2.4 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Rakúskou republikou 2.5 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Českou republikou 3.0 Rozvoj intenzity dopravy na prístupových cestách k m hraničným priechodom SR 4.0 Zaťaženie Bratislavy medzinárodnou dopravou 5.0 Posúdenie prístupových ciest z hľadiska ich výkonnosti 6.0 Ďalší postup v koncepcii ch hraničných priechodov 7.0 Tabuľková a grafická časť úlohy 7.1 Vyhodnotenie intenzity dopravy na všetkých ch a diaľničných hraničných priechodoch SR v roku 2007 a jej vývoj v rokoch Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Poľskou republikou 7.3 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Ukrajinou 7.4 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Maďarskou republikou 7.5 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Rakúskou republikou 7.6 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Českou republikou 8.0 Situačný náčrt ch a diaľničných hraničných priechodov SR v roku

4 1.0 Účel spracovania úlohy Úloha Zaťaženie ch hraničných priechodov SR sa spracováva od roku Podklady pre analýzu dopravy na hraničných priechodoch sa získavali od za Slovenskú republiku od Colného riaditeľstva Slovenskej republiky v Bratislave a od roku 2004 od Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave. Dopravný rozbor sleduje rozvoj zaťaženia automobilovou dopravou na prístupových cestách k m hraničným priechodom Slovenskej republiky so susednými štátmi, v delení dopravného prúdu na vozidlá osobné, autobusy a nákladnú dopravu / t. j. kamiónová a ostatná nákladná doprava spolu /. Poznanie rozvoja automobilovej dopravy na prístupových cestách k m hraničným priechodom umožňuje ústredným m orgánom vykonať potrebné opatrenia na riešenie tranzitnej dopravy prechádzajúcej cez územie našej republiky. Využíva sa taktiež pri plánovaní rekonštrukcií, resp. opráv prístupových ciest k m hraničným priechodom, ako i ch ťahov s medzinárodnou dopravou. 2.0 Cestné hraničné priechody a ich kategorizácia V roku 2007 bolo na území Slovenskej republiky prevádzkovaných 55 ch hraničných priechodov, z toho s Poľskom 16, s Ukrajinou 2, s Maďarskom 16, s Rakúskom 5 a s Českom 16. Od Slovensko patrí do schengenského územia EU. Zrušené boli hraničné priechody na ŠH s Poľskom, Českom, Rakúskom a Maďarskom. Na ŠH s Ukrajinou existujú tieto cestné hraničné priechody: Ubľa Malyj Bereznyj; nákladná doprava obmedzená do 3,5 t Vyšné Nemecké Užhorod; bez obmedzenia. V nasledujúcej časti uvádzame prehľad ch hraničných priechodov v roku 2007, číslo prístupovej cesty k cestnému hraničnému priechodu, prevádzkovú dobu a kategóriu cestného hraničného priechodu. Názvy ch hraničných priechodov a zaťaženie na jednotlivých hraničných priechodoch boli aktualizované v súlade s materiálom získaným od Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave za rok Typ hraničného priechodu je daný medzinárodnými dohodami o hraničných priechodoch. 4

5 2.1 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Poľskou republikou Názov hraničného priechodu Druh HP Prevádzková doba osoby Kategória doprava Palota - Radoszyce Vyšný Komárnik - Barwinek Becherov - Konieczna Kurov - Muszynka Čirč - Leluchów Mníšek nad Popradom - Piwniczna Lysá nad Dunajcom - Niedzica Podspády - Jurgów Tatranská Javorina - Lysa Polana Suchá Hora - Chocholów Trstená - Chyžne Bobrov - Winiarczykówka Oravská Polhora - Korbielów Novoť - Ujsoly Skalité - Zwardoň - Myto Skalité - Zwardoň II/575 E371, I/73 II/545 III/ I/77A I/68 II/543 III/67029 I/67 II/520 E77, I/59 III/ I/78 III/ I/12 /budúci diaľničný/ nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 3,5 t* nepretržitá VŠS osobná nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS od osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t *** nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t *** nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 7,5 t otvorený legenda: VŠS - občania všetkých štátov sveta *HP Mníšek nad Popradom - Piwniczna a HP Lysá nad Dunajcom - Niedzica - v súčasnosti je nákladná doprava vylúčená ***HP Oravská Polhora - Korbielów v čase od do 5.00 h je povolená nákladná doprava len do 3,5 t a HP Novoť - Ujsoly - v čase od do 5.00 h je povolená nákladná doprava len do 3,5 t 5

6 2.2 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Ukrajinou Názov hraničného priechodu Druh HP Prevádzková doba osoby Kategória doprava Vyšné Nemecké - Užhorod Ubľa - Malyj Bereznyj E50, I/50 I/74 nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 3,5 t legenda: VŠS - občania všetkých štátov sveta 2.3 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Maďarskou republikou Názov hraničného priechodu Veľký Kamenec - Pácin Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Milhosť - Tornyosnémeti Hosťovce - Tornanádaska Domica - Aggtelek Kráľ - Bánréve Šiatorská Bukovinka - Salgótarján Somosköújfalu Kalonda - Ipolytarnóc Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat Šahy - Parassapuszta Salka - Letkés Štúrovo - Esztergom Komárno - Komárom Druh HP III/ I/79A E71, I/68 III/ II/587 I/67 I/71 II/594 II/527A E77, I/66 III/ I/76 I/64 Prevádzková Kategória doba osoby doprava nepretržitá nepretržitá nepretržitá nepretržitá nepretržitá nepretržitá nepretržitá nepretržitá EHP**** osobná vrátane autobusovej VŠS VŠS bez obmedzenia bez obmedzenia EHP**** osobná vrátane autobusovej VŠS VŠS VŠS osobná vrátane autobusovej bez obmedzenia bez obmedzenia EHP**** osobná a nákladná do 3,5 t* VŠS VŠS bez obmedzenia bez obmedzenia EHP**** osobná a nákladná do 7,5 t* VŠS osobná a nákladná do 3,5 t* VŠS osobná a nákladná do 20 t* 6

7 Medveďov - Vámosszabadi E575, I/13 nepretržitá VŠS bez obmedzenia Rusovce - Rajka I/2 nepretržitá EHP**** osobná s obmedzením *** +VŠS*** Čunovo - Rajka diaľničný E65, E75, D2 nepretržitá VŠS bez obmedzenia legenda: EHP - Európsky hospodársky priestor VŠS - občania všetkých štátov sveta * nákladná doprava je povolená len pre vozidlá evidované na území členských štátov EHP *** HP Rusovce Rajka je určený pre občanov SR a MR, pre osobnú dopravu vrátane mikrobusov s počtom miest do 9 osôb. Občania ostatných štátov môžu tento HP využívať len ak používajú dopravné prostriedky, ktoré nie sú spôsobilé jazdy na diaľnici ****hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami podľa právnych ustanovení Spoločenstva o voľnom pohybe osôb 2.4 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Rakúskou republikou Názov hraničného priechodu Druh HP Prevádzková doba osoby Kategória doprava Moravský Svätý Ján - Hohenau Bratislava - Petržalka - Berg Bratislava - Petržalka - Kittsee Bratislava - Jarovce - Kittsee Záhorská Ves - Angern legenda: III/ E58, I/61 III/00246 diaľničný D4 II/503 kompa EÚ osobná a nákladná do 3,5 t* nepretržitá VŠS bez obmedzenia EÚ osobná a nákladná do 3,5 t nepretržitá VŠS osobná a nákladná do 3,5 t EÚ osobná a nákladná do 3,5 t VŠS - občania všetkých štátov sveta EÚ - občania Európskej únie, vrátane občanov štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska, Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu a občania štátov, ktorí nepotrebujú pre vstup na územie SR a Rakúska vízum *HP Moravský Svätý Ján - Hohenau - nákladná doprava je povolená v pondelok až piatok v čase od do h 7

8 2.5 Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Českou republikou Názov hraničného priechodu Druh HP Prevádzková doba osoby Kategória doprava Svrčinovec - Mosty u Jablunkova Čadca - Milošová - Šance Klokočov - Bílá Makov - Bílá - Bumbálka Lysá pod Makytou - Střelná Červený Kameň - Nedašova Lhota Horné Srnie - Brumov- Bylnice Drietoma - Starý Hrozenkov Nová Bošáca - Březová Moravské Lieskové - Strání Vrbovce - Velká nad Veličkou Skalica - Sudoměřice E75, I/11 III/11079 II/484 E442, I/18 I/49 III/ I/57 E50, I/50 III/ I/54 II/499 II/426 nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS osobná doprava okrem autobusov nepretržitá VŠS osobná a nákladná N3 nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS osobná a nákladná N3 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N3 nepretržitá VŠS bez obmedzenia nepretržitá VŠS osobná a nákladná N3 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N3 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N2 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N2, N4 Skalica - Sudoměřice (nová cesta) nepretržitá VŠS bez obmedzenia Holíč - Hodonín Brodské - Lanžhot Brodské - Břeclav I/51 II/425 diaľničný E65, D2 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N2 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N3 nepretržitá VŠS osobná a nákladná N1 legenda: VŠS - občania všetkých štátov sveta nákladná doprava: N1 - len pre motorové vozidlá, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia ako 50 km/h N2 - motorové vozidlá evidované v SR alebo v ČR N3 - motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 7 ton evidované v SR alebo v ČR N4 - nadmerná doprava len na povolenie 8

9 3.0 Rozvoj intenzity dopravy na prístupových cestách k m hraničným priechodom SR Na základe Nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky z 9. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 70/2003 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru, sú získané údaje o intenzite dopravy na hraničných priechodoch členené podľa územnej pôsobnosti jednotlivých oddelení hraničnej polície Policajného zboru (OHP PZ) a oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru (OHK PZ). V roku 2007 prešlo mi hraničnými priechodmi Slovenskej republiky motorových vozidiel, z toho bolo osobných automobilov, autobusov a nákladných vozidiel. Ak porovnáme objem dopravy s rokom 2006, predstavuje to v celkovej cestnej doprave nárast o 9,18 %. V osobnej doprave došlo k nárastu osobnými automobilmi o 6,08 % a autobusmi o 8,12 %. V nákladnej doprave došlo k nárastu o 22,35 %. Podľa jednotlivých susediacich krajín došlo v roku 2007 oproti roku 2006 k nárastu cestnej dopravy na ch hraničných priechodoch s Rakúskom, Ukrajinou, Českom a Poľskom. S Maďarskom, cestná doprava poklesla. Najsilnejší prúd medzinárodnej dopravy smeroval cez cestné hraničné priechody s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom. Cestnými hraničnými priechodmi s Českou republikou prešlo motorových vozidiel, čo predstavuje 45 % z celkovej automobilovej dopravy, ktorá prešla mi hraničnými priechodmi Slovenska. Cestnými hraničnými priechodmi s Maďarskom prešlo motorových vozidiel, t.j. 26 %, s Poľskom prešlo vozidiel, t.j. 14 %, s Rakúskom prešlo vozidiel, t.j. 13 %, mi hraničnými priechodmi s Ukrajinou vozidiel, t.j. 2 % z celkovej automobilovej dopravy, ktorá prešla mi hraničnými priechodmi Slovenska. U nákladnej dopravy je rozdelenie zaťaženia na ch hraničných priechodoch medzi jednotlivými krajinami nasledovné : s Českou republikou 59 %, s Maďarskom 27 %, s Poľskom 9 %, s Rakúskom 4 %, a s Ukrajinou 1 % z celkovej nákladnej dopravy, ktorá prešla mi hraničnými priechodmi Slovenska. Predstavuje to nasledovné počty nákladných vozidiel, ktoré prešli mi hraničnými priechodmi jednotlivých krajín: s Českou republikou vozidiel, s Maďarskom vozidiel, s Poľskom vozidiel, s Rakúskom vozidiel, a s Ukrajinou vozidiel. 9

10 4.0 Zaťaženie Bratislavy medzinárodnou dopravou Bratislava preberá medzinárodnú dopravu z piatich ch hraničných priechodov: Rusovce - Rajka; Čunovo - Rajka; Bratislava / Petržalka / - Berg; Bratislava / Jarovce - diaľnica / - Kittsee a Bratislava / Petržalka / - Kittsee. Cez cestné hraničné priechody Rusovce - Rajka a Čunovo - Rajka prešlo v roku 2007 / množstvá motorových vozidiel cez oba hraničné priechody sú evidované spolu / motorových vozidiel, z toho bolo nákladných vozidiel. Cestnými hraničnými priechodmi Bratislava / Petržalka/ - Berg, Bratislava / Jarovce / - Kittsee a Bratislava / Petržalka/ - Kittsee prešlo motorových vozidiel, z toho nákladných vozidiel /množstvá motorových vozidiel sú evidované spolu /. Spolu prešlo cez bratislavské cestné hraničné priechody motorových vozidiel, z toho nákladných vozidiel. V rámci celého Slovenska to predstavuje 16% z celkovej dopravy, ktorá prešla mi hraničnými priechodmi SR a u nákladnej dopravy to predstavuje 12% z nákladnej dopravy, ktorá prešla mi hraničnými priechodmi SR. 5.0 Posúdenie prístupových ciest z hľadiska ich výkonnosti V rámci úlohy "Výkonnosť cestnej siete SR - Prípustné intenzity na cestách I. a II. triedy" bol vykonaný výpočet výkonnosti aj na prístupových úsekoch ciest k m hraničným priechodom SR. Posudzované boli extravilánové úseky ciest I. a II. triedy. V rámci úlohy bol posudzovaný súčasný stav, t.j. stav v roku 2005, kedy bolo vykonané celoštátne sčítanie dopravy. 6.0 Ďalší postup v koncepcii ch hraničných priechodov Koncepciu ch hraničných priechodov - ich konečný počet, rozmiestnenie a najmä ich kategorizáciu je potrebné z pohľadu cestnej dopravy podriadiť najmä tranzitnej - nákladnej kamiónovej doprave, s cieľom túto usmerniť v prejazde cez Slovensko do trás a koridorov, ktoré sú z pohľadu stavebno-technického stavu vozoviek a bezpečnosti prepravy pre tento účel určené a v ktorých bude negatívny dopad z hluku a exhalátov na osídlia a chránené územia úplne vylúčený, alebo do úplného vybudovania siete diaľnic a rýchlostných ciest aspoň minimalizovaný. Z tohto pohľadu by bolo potrebné posudzovať tiež okrem iného (otázka racionality celkového počtu) požiadavky obcí, miest, regiónov a pod. na zriaďovanie ďalších - nových ch hraničných priechodov, keďže dopad ich prevádzkovania spravidla presahuje hranice obce či regiónu. Prechodom vlastníctva a správy ciest II. a III. tried na samosprávne kraje nastala situácia, že hraničné priechody, zriadenie a prevádzku ktorých so susediacimi štátmi garantuje štát, sú situované na cestách II., resp. III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve a správe samosprávnych krajov. Z uvedeného dôvodu by bolo preto vhodné, aby aspoň časť cestnej komunikácie prechádzajúca hraničným priechodom (napr. úsek po najbližšiu križovatku s cestou rovnakého, alebo 10

11 vyššieho významu na našom území) bola tiež priamo v správe štátu. Predišlo by sa tým možným problémom pri zabezpečovaní prevádzky hraničného priechodu z pohľadu údržby a opravy komunikácie, resp. jej prípadnej investičnej prestavby vyplývajúcej z potreby modernizácie hraničného priechodu, či zmeny jeho kategórie, nadväzne na medzištátne dohovory a z toho vyplývajúce záväzky na kvalitu a prevádzku hraničného priechodu. Najvýznamnejšie cestné hraničné priechody SR sú dané schválenými medzinárodnými nosnými a doplnkovými koridormi TEN a medzinárodnými cestami, ktoré prechádzajú územím SR a súčasne sú určené i plánovanou sieťou diaľnic a rýchlostných ciest SR. Z tohto pohľadu je možné konkrétne ako o nosných hovoriť o nasledovných ch hraničných priechodoch: - hraničný priechod SR/PR Skalité Zwardoň na ceste I/12, s výhľadom na D3, - hraničný priechod SR/PR Trstená Chyžne na ceste E77, I/59, s výhľadom na R3, - hraničný priechod SR/PR Vyšný Komárnik Barwinek na ceste E371, I/73, s výhľadom na R4, - hraničný priechod SR/UA Ubľa Malyj Bereznyj na ceste I/74, s výhľadom na rýchlostnú cestu, - hraničný priechod SR/UA Vyšné Nemecké Užhorod na ceste E50, I/50, s výhľadom na D1, - hraničný priechod SR/MR Milhosť Tornyosnémeti na ceste E71, I/68, s výhľadom na R4, - hraničný priechod SR/MR Šahy Parassapuszta na ceste E77, I/66, s výhľadom na R3, - hraničný priechod SR/MR Čunovo Rajka na D2, - hraničný priechod SR/ČR Brodské Břeclav na diaľnici D2, - hraničný priechod SR/ČR Drietomá Starý Hrozenkov na ceste I/50, s výhľadom na R2, - hraničný priechod SR/ČR Lysá pod Makytou Střelná na ceste I/49, s výhľadom na R6, - hraničný priechod SR/ČR Svrčinovec Mosty u Jablunkova na ceste I/11, s výhľadom na R5. Pri určovaní prevádzkového charakteru a režimu u ostatných ch hraničných priechodov je potrebné zvážiť stavebnú a ekologickú kvalitu prístupových ciest, negatívne účinky cestnej dopravy na územie a osídlenie a časovú prístupnosť diaľnic a rýchlostných ciest. 11

12 7.0 Tabuľková a grafická časť úlohy 7.1 Vyhodnotenie intenzity dopravy na všetkých ch a diaľničných hraničných priechodoch SR v roku 2007 a jej vývoj v rokoch tab. č. 1 - Ročné intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR so susednými štátmi v roku 2007, graf č. 1a - Deľba individuálnej dopravy na hraničných priechodoch SR v roku 2007, graf č. 1b - Deľba autobusovej dopravy na hraničných priechodoch SR v roku 2007, graf č. 1c - Deľba nákladnej dopravy na hraničných priechodoch SR v roku 2007, graf č. 1d - Deľba celkovej dopravy na hraničných priechodoch SR v roku 2007, tab. č. 2 - Rozvoj cestnej dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch , graf č. 2 - Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch , tab. č. 3 - Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch podľa jednotlivých krajín, graf č. 3a - graf č. 3b - tab. č. 4 - tab. č. 5 - graf č. 5 - Vývoj intenzity celkovej dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch podľa jednotlivých krajín, Vývoj intenzity nákladnej dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch podľa jednotlivých krajín, Ročné intenzity dopravy na jednotlivých ch hraničných priechodoch SR v roku 2007, Vývoj zaťaženia dopravy na hraničných priechodoch v Bratislave: Rusovce Rajka, Čunovo - Rajka, Bratislava / Petržalka / - Berg, Bratislava /Jarovce/ - Kittsee a Bratislava / Petržalka / - Kittsee v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch v Bratislave v rokoch Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Poľskou republikou graf č. 6 - Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode v Skalité v rokoch , graf č. 7 - Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Trstená, Suchá Hora, Bobrov-Zubrohlava v rokoch , tab. č. 7 - Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Trstená, Suchá Hora, Bobrov-Zubrohlava v rokoch , graf č. 8 - Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Tatranská Javorina, Podspády v rokoch , graf č. 9 - Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Spišská Stará Ves-Lysá nad Dunajcom v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Čirč, Mníšek nad Popradom v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Vyšný Komárnik v rokoch

13 7.3 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Ukrajinou graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Ubľa v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké v rokoch Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Maďarskou republikou graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Slovenské Nové Mesto, Veľký Kamenec v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Milhosť v rokoch , graf č graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Kráľ-Abovce v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Šiatorská Bukovinka, Kalonda v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Slovenské Ďarmoty v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Šahy v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Štúrovo, Salka v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Komárno v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Medveďov v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Čunovo - Rajka a Rusovce - Rajka v rokoch Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Rakúskou republikou graf č tab. č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode BA-Jarovce- Kittsee, BA-Petržalka-Kittsee a BA-Petržalka-Berg v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode BA-Jarovce- Kittsee, BA-Petržalka-Kittsee a BA-Petržalka-Berg v rokoch

14 7.6 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch s Českou republikou graf č graf č tab. č Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch Brodské - Břeclav a Brodské - Lanžhot v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Holíč, Skalica v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Holíč, Skalica v rokoch , graf č tab. č graf č tab. č graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Moravské Lieskové, Vrbovce, Nová Bošáca v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Moravské Lieskové, Vrbovce, Nová Bošáca v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Drietoma, Horné Srnie v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Drietoma, Horné Srnie v rokoch , Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Lysá pod Makytou, Červený Kameň v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Makov, Klokočov v rokoch , tab. č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Makov, Klokočov v rokoch , graf č Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Svrčinovec, Milošová v rokoch

15 8.0 Situačný náčrt ch a diaľničných hraničných priechodov SR v roku

16 Ročné intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR so susednými štátmi v roku 2007 tab.č.1 Štát Počet ch Počet Počet Počet Spolu % zo sumy % zo sumy % zo sumy % z celkovej hraničných priechodov O BUS N O BUS N sumy Poľsko Ukrajina Maďarsko Rakúsko Česko SPOLU Legenda: O - osobné automobily BUS - autobusy N - nákladné automobily 16

17 graf č.1a graf č.1b 17

18 graf č.1c graf č.1d 18

19 Rozvoj cestnej dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch Rok Osobné Autobusy Nákladné Spolu Z toho nákladné automobily automobily automobily v % , , , , , , , , , , , , , , ,2 tab.č.2 19

20 Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch graf č počet vozidiel / rok NA Spolu voz rok 20

21 Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch podľa jednotlivých krajín tab.č.3 Dopr.prostr.spolu Štát Rok z toho nákl.voz. nákl.voz.v % Poľsko Ukrajina Maďarsko Rakúsko Česko ,14 5,29 34,57 6,05 50, ,37 3,11 27,80 4,61 60, ,89 7,31 8,40 2,80 11, ,18 9,98 9,33 3,25 7, ,97 9,85 8,81 3,40 9, ,77 7,86 9,77 3,27 9, ,86 5,61 12,19 4,92 8, ,69 6,97 15,04 8,05 10, ,56 7,65 15,25 11,59 11, ,17 7,62 18,37 15,96 12, ,66 9,66 16,76 13,23 14, ,35 6,55 18,12 11,29 15, ,49 7,69 18,84 9,97 22, ,39 10,59 16,81 7,49 26, ,74 9,71 22,42 6,73 27,79 21

22 Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch podľa jednotlivých krajín graf č.3a počet vozidiel / rok Poľsko Ukrajina Maďarsko Rakúsko Česko

23 Vývoj intenzity nákladnej dopravy na ch hraničných priechodoch SR v rokoch podľa jednotlivých krajín graf č.3b počet nákladných vozidiel / rok Poľsko Ukrajina Maďarsko Rakúsko Česko

24 Ročné intenzity dopravy na jednotlivých ch hraničných priechodoch SR v roku 2007 tab.č.4 ŠH s Maďarskom: OHP PZ E-ťah D I.trieda II.trieda III.trieda Osobné automobily Autobusy Nákl. dopr. prostriedky % zo sumy N Spolu S % zo sumy S Veľký Kamenec - Pácin III/ , ,40 Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely I/79A , ,81 Milhosť - Tornyosnémety E71 I/ , ,49 Hosťovce - Tornanádaska III/ , ,28 Domica - Aggetelek II/ , ,27 Kráľ - Bánréve I/ , ,61 Šiatorská Bukovinka - Salgotarján Somoskoújfalu I/ , ,04 Kalonda - Ipolytarnóc II/ , ,24 Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat II/527A , ,97 Šahy - Parassapuszta E77 I/ , ,67 Salka - Letkés III/ , ,08 Štúrovo - Esztergom I/ , ,20 Komárno - Komárom I/ , ,38 Medveďov - Vámosszabadi E575 I/ , ,60 Bratislava - Rusovce - Rajka I/ , ,37 Bratislava - Čunovo - Rajka /diaľničný/ E65,E75 D , ,60 spolu , ,00 24

25 ŠH s Rakúskom: OHP PZ E-ťah D I.trieda II.trieda III.trieda Osobné automobily Autobusy Nákl. dopr. prostriedky % zo sumy N Spolu S % zo sumy S Bratislava - Petržalka - Berg E58 I/ , ,36 Bratislava - Jarovce - Kittsee // III/ , ,97 Bratislava - Petržalka - Kittsee /diaľničný/ D , ,94 Moravský Svätý Ján - Hohenau III/ , ,75 Záhorská Ves - Angern II/ , ,97 spolu , ,00 ŠH s Ukrajinou : OHP PZ E-ťah D I.trieda II.trieda III.trieda Osobné automobily Autobusy Nákl. dopr. prostriedky % zo sumy N Spolu S % zo sumy S Vyšné Nemecké - Užhorod E50 I/ , ,95 Ubľa - Malyj Bereznyj I/ , ,05 spolu , ,00 25

26 ŠH s Českou republikou : OHP PZ E-ťah D I.trieda II.trieda III.trieda Osobné automobily Autobusy Nákl. dopr. prostriedky % zo sumy N Spolu S % zo sumy S Svrčinovec - Mosty u Jablunkova E75 I/ , ,05 Čadca - Milošová - Šance III/ , ,75 Klokočov - Bíla II/ , ,33 Makov - Bíla - Bumbálka E442 I/ , ,58 Lysá pod Makytou - Střelná I/ , ,13 Červený Kameň - Nedašova Lhota III/ , ,01 Horné Srnie - Brumov - Bylnice I/ , ,06 Drietoma - Starý Hrozenkov E50 I/ , ,54 Nová Bošáca - Březová III/ , ,18 Moravské Lieskové - Strání I/ , ,00 Vrbovce - Velká nad Veličkou II/ , ,53 Skalica - Sudomĕřice, Skalica-nová cesta II/ , ,27 Holíč - Hodonín I/ , ,50 Brodské - Břeclav E65 D , ,04 Brodské - Lanžhot II/ , , spolu , ,00 26

27 ŠH s Poľskom : OHP PZ E-ťah D I.trieda II.trieda III.trieda Osobné automobily Autobusy Nákl. dopr. prostriedky % zo sumy N Spolu S % zo sumy S Palota - Radoszyce II/ , ,71 Vyšný Komárnik - Barwinek E371 I/ , ,13 Becherov - Konieczna II/ , ,54 Kurov - Muszynka III/ , ,02 Čirč - Leluchów I/77A , ,57 Mníšek nad Popradom - Piwniczna I/ , ,80 Lysá nad Dunajcom - Niedzica II/ , ,28 Podspády - Jurgów III/ , ,72 Tatranská Javorina - Lysá Poľana I/ , ,16 Suchá Hora - Chocholów II/ , ,29 Trstená - Chyžné E77 I/ , ,06 Bobrov - Winiarczykówka III/ , ,13 Oravská Polhora - Korbielów I/ , ,75 Novoť - Ujsoly III/ , ,12 Skalité - Zwardoň - Mýto I/ , ,09 Skalité - Zwardoň I/ , ,63 spolu , ,00 SPOLU Osobné automobily Autobusy Nákl. dopr. prostriedky % zo sumy N Spolu S % zo sumy S spolu , ,00 27

28 Vývoj zaťaženia dopravy na hraničných priechodoch v Bratislave: Rusovce - Rajka, Čunovo - Rajka, Bratislava /Petržalka/ - Berg, Bratislava /Jarovce/ - Kittsee a Bratislava /Petržalka/ - Kittsee v r Rok Rusovce - Rajka Bratislava/Petržalka/- Bratislava/Petržalka/- Bratislava/Jarovce/ Bratislava - Kittsee BA-Petržalka-Berg, Spolu cez HP Čunovo - Rajka Berg Kittsee - cesta Kittsee - diaľnica spolu BA-Kittsee, spolu v Bratislave mot.voz z toho mot.voz. z toho mot.voz. z toho mot.voz. z toho mot.voz. z toho mot.voz. z toho mot.voz. z toho spolu nákl.voz spolu nákl.voz. spolu nákl.voz. spolu nákl.voz. spolu nákl.voz. spolu nákl.voz. spolu nákl.voz tab.č.5 28

29 Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch v Bratislave v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 29

30 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Skalité-Zwardoň-Myto v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 30

31 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hr. pr. Nižná - Trstená, Suchá Hora a Bobrov v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA S rok 31

32 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Trstená - Chyzne v r tab.č.7 rok NA spolu voz Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Suchá Hora-CHocholów v r rok NA spolu voz Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Nižná (Trstená, Suchá Hora, Bobrov) spolu v r rok NA spolu voz

33 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hr. pr. Tatranská Javorina - Lysá Poľana a Podspády v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 33

34 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Lysá nad Dunajcom v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 34

35 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hr. pr. Mníšek nad Popradom - Piwniczna a Čirč v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 35

36 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 36

37 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Ubľa - M. Bereznyj v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 37

38 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 38

39 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hr. pr. Slovenské Nové Mesto a Veľký Kamenec v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 39

40 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Milhosť - Tornyosnémeti v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 40

41 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Kráľ - Banréve v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 41

42 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Šiatorská Bukovinka a Kalonda v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 42

43 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 43

44 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Šahy - Parassapuszta v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 44

45 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Štúrovo a Salka v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 45

46 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Komárno - Komárom v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 46

47 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Medveďov - Vámosszabadi v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 47

48 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Rusovce-Rajka a Čunovo-Rajka v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 48

49 Vývoj intenzity dopravy na hr. pri. Bratislava /Jarovce/ - Kittsee a /Petržalka Berg/ v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 49

50 Vývoj intenzity dopravy na hraničných priechodoch Bratislava /Jarovce/ - Kittsee v r tab.č.24 rok NA spolu voz Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Bratislava /Petržalka/ -Berg v r rok NA spolu voz

51 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Bratislava /Petržalka/ - Berg a Bratislava/Jarovce/-Kitsse v r rok NA spolu voz z toho na HP Bratislava - Petržalka - Kittsee /diaľničný/ bolo v roku 2007: NA : voz/rok SPOLU : voz/rok 51

52 Vývoj intenzity dopravy na ch hraničných priechodoch Brodské - Břeclav a Lanžhot v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 52

53 Vývoj intenzity dopravy na cestnom hraničnom priechode Holíč a Skalica v r graf č počet motorových vozidiel / rok NA spolu voz rok 53

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 5, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 01.07.2015, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené

Bardziej szczegółowo

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT KUNOVICE 1. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA NA MORAVĚ SBORNÍK JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2006 9. Červen 2006, Kunovice,

Bardziej szczegółowo

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 2, číslo 2, vychádza polročne dátum vydania 31.12.2012, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené

Bardziej szczegółowo

VARŠAVSKÉ POVSTANIE A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE PARALELY A ROZDIELY

VARŠAVSKÉ POVSTANIE A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE PARALELY A ROZDIELY VARŠAVSKÉ POVSTANIE A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE PARALELY A ROZDIELY Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. 15. október 2008 Zostavil Marek Syrný MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO

Bardziej szczegółowo

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika ROČNÍK IV. ČÍSLO 2/2009 1 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS ROČNÍK IV. ČÍSLO 2/2009 2 AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA LIPTOVSKÝ

Bardziej szczegółowo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Zborník I. PORADENSKÉ DNI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU s názvom Multidimenzionálny

Bardziej szczegółowo

Wybierając się na Słowację, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie:

Wybierając się na Słowację, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie: Zanim wybierzesz się w podróż ze swoją nowo nabytą przyczepą, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po ważniejszych informacjach i przepisach drogowych w krajach Europy: Słowacja Dni świąteczne, w które

Bardziej szczegółowo

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej

Bardziej szczegółowo

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika VEDECKO-ODBORNÝ ASOPIS RO NÍK VII. ÍSLO 1/2012 1 AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 2012 Redak

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Spoluorganizátori: Katedra techniky a informačních technologií PF UKF v Nitre Katedra techniky

Bardziej szczegółowo

ROČNÍK V. ČÍSLO 3/2010

ROČNÍK V. ČÍSLO 3/2010 ; ROČNÍK V. ČÍSLO 3/2010 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS ROČNÍK V. ČÍSLO 3/2010 1 AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŃTEFÁNIKA LIPTOVSKÝ

Bardziej szczegółowo

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie

Bardziej szczegółowo

PRAVOPIS PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN

PRAVOPIS PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN PRAVOPIS PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN VLASTNÉ MENÁ - Vlastné meno je pomenovanie jedinečnej osoby, zvieraťa alebo neživého predmetu. Vlastné mená slúžia na rozlíšenie jednotlivín v rámci toho istého druhu. Popri

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY POLSKO-SŁOWACKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W LATACH 2012-2013 cz. 2 poľsko-slovenská

Bardziej szczegółowo

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. OBCHODNÉ PRÁVO A JEHO ŠIRŠIE KONTEXTY

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. OBCHODNÉ PRÁVO A JEHO ŠIRŠIE KONTEXTY P R Á V N I C K Á F A K U L T A Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. OBCHODNÉ PRÁVO A JEHO ŠIRŠIE KONTEXTY K O Š I C E 2 0 1 0 UNIVERZITA

Bardziej szczegółowo

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve Andrzej CHOCHÓŁ 25. jún 2015 Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability, vážené dámy, vážení páni, Ekonomická univerzita v Bratislave

Bardziej szczegółowo

VARIA XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov Kokošovce-Sigord 3. 5. 12. 2008)

VARIA XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov Kokošovce-Sigord 3. 5. 12. 2008) ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Jazykovedný zborník 28 (AFPh UP 246/328) 2009 VARIA XVIII Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov Kokošovce-Sigord 3.

Bardziej szczegółowo

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK 1276 Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4430-2 1277 OBSAH ANNA

Bardziej szczegółowo

SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV

SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV Zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. 26. októbra 2007 v Starej Lesnej. Košice 2008 SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ

Bardziej szczegółowo

Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie

Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti IV. stretnutia katedier obchodného práva právnických fakúlt českých a slovenských

Bardziej szczegółowo

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním CESTY za krásou a poznaním Vlastivedný magazín 16/2013 Z historického kalendára (G. K. Zechenter - Laskomerský, F. Zvarík, M. Dočolomanský, M. Markovičová, M. Haľamová, D. Krman ml., D. S. Jurkovič, J.

Bardziej szczegółowo

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB 3. ČÍSLO V ČESKEJ REPUBLIKE CENA ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2007 2007 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 6 Literárna súťaž Jána Kollára 8 PUBLICISTIKA

Bardziej szczegółowo

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STATUT EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STANOVY EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TATRY s ručením obmedzeným Związek Euroregion Tatry z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I 2009. Križovatky. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Práca s rodinou

I 2009. Križovatky. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Práca s rodinou I 2009 Križovatky Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Práca s rodinou Križovatky I 2009 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Práca s rodinou Spoluorganizátori:

Bardziej szczegółowo

Príruèka na urèovanie vybraných inváznych druhov rastlín

Príruèka na urèovanie vybraných inváznych druhov rastlín ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, CENTRUM OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY, BANSKÁ BYSTRICA Príruèka na urèovanie vybraných inváznych druhov rastlín Al beta CVACHOVÁ, Pavol CHROMÝ, Ema GOJDIÈOVÁ, Anna

Bardziej szczegółowo

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 1/2008 Warszawa 2008 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Rada Naukowa: Przewodniczący: bp prof.

Bardziej szczegółowo

číslo 3 VI. ročník ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1,33 40 Kč CENA

číslo 3 VI. ročník ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1,33 40 Kč CENA číslo 3 VI. ročník 2009 ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE CENA 1,33 40 Kč 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 5 Literárna súťaž Jána Kollára 7 PUBLICISTIKA

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SK CZ PL HU Slovensky (2-33) Česky (34-65) Polski (66-97) Magyar (98-129) Prečítajte

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE nr 1/2005 LOGISTYKA I TRANSPORT

ZESZYTY NAUKOWE nr 1/2005 LOGISTYKA I TRANSPORT ZESZYTY NAUKOWE nr 1/2005 LOGISTYKA I TRANSPORT Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wrocław 2005 2 Współdziałanie komunikacji drogowej i szynowej w obsłudze regionów Logistyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OBSAH 1 ROWEREM W GÓRY! NA BICYKLI DO HÔR! 2 2 TRASY ROWEROWE CYKLISTICKÉ TRASY 4

SPIS TREŚCI OBSAH 1 ROWEREM W GÓRY! NA BICYKLI DO HÔR! 2 2 TRASY ROWEROWE CYKLISTICKÉ TRASY 4 1 ROWEREM W GÓRY! 1 fot. M. Tokarczyk 1 ROWEREM W GÓRY! N BICYLI DO HÔR! 2 fot. D. Bokowy PI TREŚCI OBH 2 TRY ROWEROWE CYLITICÉ TRY 4 zlak rowerowy asina Wielka Lubomir asina Wielka Cyklotrasa asina Wielka

Bardziej szczegółowo