INFORMACJA DODATKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 37 wpisany do rejestru instytucji kultury dnia roku pod numerem XXXIV/222/97 Uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzecu Podlaskim, ma obowiązek sporządzić na dzień r. roczne sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej. Roczne sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w 2005 r. ogółem wyniosły ,36 zł. Na powyższy poziom przychodów miały wpływ: 1. Otrzymana dotacja od organizatora: ,00 zł 2. Otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki na zakup książek do biblioteki w wysokości: ,00 zł 3. Otrzymana dotacja z Euroregionu BUG Program Phare: ,50 zł 4. Przychody ze sprzedaży usług dotyczą przychodów uzyskanych z tytułu usług związanych z działalnością kulturalną świadczonych przez instytucję oraz usług nie związanych bezpośrednio z działalnością kultury: ,79 zł. Należą do nich: przychody z kina: ,18 zł; przychody ze sprzedaży bonów towarowych: 1.000,00 zł prowizje ze sprzedaży bonów towarowych: 2.623,02 zł przychody z organizacji i współorganizacji imprez: ,89 zł przychody z zajęć grup działających przy MOK: 3.745,00 zł przychody z obciążania energią cieplną, zużyciem wody, energią elektryczną: ,19 zł przychody z wynajmu samochodu: 390,40 zł przychody z wynajmu pomieszczeń: 285,00 zł pozostałe przychody (wpłaty za warsztaty, wypożyczanie strojów i inne): ,11 zł 5. Pozostałe przychody operacyjne (darowizny w formie pieniężnej, darowizny obrazów oraz umorzony podatek od nieruchomości): ,69 zł 6. Przychody finansowe: 48,38 zł.

2 W 2005 roku koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim wyniosły ogółem: ,33 zł. I. Koszty rodzajowe wyniosły ogółem: ,99 zł i przedstawiają się następująco: 1. Amortyzacja wyniosła ogółem: ,01 zł planowe odpisy środków trwałych według planu amortyzacji: 6.796,04 zł zakup środków trwałych amortyzowanych i umorzonych jednorazowo (w tym darowizny w formie obrazów i zakup książek): ,97 zł 2. Zużycie materiałów i energii ogółem wyniosło: ,17 zł w tym: artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, nagrody w konkursach, olej napędowy oraz pozostałe: ,07 zł bony towarowe: ,00 zł energia cieplna: ,77 zł energia elektryczna: ,35 zł zużycie wody i ścieki: 3.299,98 zł 3. Usługi obce ogółem wyniosły: ,72 zł w tym: usługi telekomunikacyjne i pocztowe: ,42 zł usługi kinowe: ,59 zł usługi transportowe dotyczące wyjazdów grup MOK na koncerty, warsztaty (m.in. Niemcy, Chorwacja): ,17 zł usługi konsumpcyjne i hotelarskie (warsztaty, imprezy): ,60 zł honoraria artystów, agencje koncertowe: ,00 zł usługi poligraficzne (druk katalogów na wystawy, biletów, plakatów itp.): 8.329,39 zł naprawy, przeglądy samochodu i aparatów kinowych: 2.714,52 zł usługi związane z obsługą imprez (nagłośnienie, ochrona, itp.): 8.307,60 zł pozostałe usługi związane z działalnością (m.in. prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi szklarskie, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, usługi pralnicze, itp.): ,43 zł 4. Wynagrodzenia ogółem wyniosły: ,57 zł w tym: wynagrodzenia osobowe: ,57 zł wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenie (orkiestra dęta, kapela, instruktorzy, robotnicy gospodarczy): ,00 zł nagrody jubileuszowe: 5.802,00 zł 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły ogółem: ,33 zł w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: ,40 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: ,93 zł 6. Podatki i opłaty ogółem (w tym podatek od nieruchomości i ZAiKS) wyniosły: ,10 zł 7. Pozostałe koszty rodzajowe ogółem wyniosły: ,09 zł w tym: podróże służbowe krajowe i zagraniczne: 8.388,09 zł

3 ubezpieczenia (AC, OC): zł. II. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły: 59,91 zł III. Koszty finansowe wyniosły: 286,43 zł Na dzień r. MOK zatrudniał 20,25 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

4 Załącznik Nr 1 Należności za 2005 rok Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami 1. Kawiarnia PASJA w Międzyrzecu Podl. 959,95 zł 2. Kancelaria Notarialna w Międzyrzecu Podl. 94,62 zł 3. PHU Beatrix w Międzyrzecu Podl. 134,30 zł 4. Hermes RM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. 2,40 zł 5. BAGIETKA w Międzyrzecu Podl ,30 zł 6. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim 1.686,00 zł RAZEM 5.369,57 zł Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 436,89 zł Konto 220 Podatek VAT do rozliczenia 2.633,42 zł Konto 225 Rozrachunki publiczno-prawne 1.271,00 zł NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 9.710,88 zł

5 Załącznik Nr 2 Zobowiązania za 2005 rok Konto 201 Rozrachunki z dostawcami 1. TP S.A. Pszczyna 352,89 zł 2. PPUP Poczta Polska Biała Podlaska 734,10 zł 3. Kinoplex-BSK Białystok 6.622,86 zł 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Międzyrzec Podl. 141,24 zł 5. PUK Sp. z o.o. Międzyrzec Podl ,32 zł 6. Sklep wielobranżowy M. Jasiuk Międzyrzec Podl ,30 zł 7. Usługi transportowe G. Pyziołek Siedlce 770,40 zł 8. ZAiKS Lublin 1.148,00 zł 9. Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych 360,00 zł Warszawa 10. PPHU Delfin Biała Podlaska 850,00 zł 11. PHU Piotrex Międzyrzec Podl. 978,41 zł 12. PPKS Międzyrzec Podl ,94 zł 13. RUCH S.A. Biała Podlaska 1.185,89 zł 14. Netia S.A. Warszawa 48,02 zł 15. Wydawnictwo Wiedza i praktyka Warszawa 367,00 zł 16. PTC Sp. z o.o. ERA Warszawa 87, MOSiR Międzyrzec Podl. 300,00 zł 18. MPEC Sp. z o.o. Międzyrzec Podl ,81 zł 19. ASC Poland Dębe Wielkie 1.720,00 zł 20. Agencja Ochrony Mienia CERBER Siedlce 2.537,60 zł 21. Drukarnia Calamus Biała Podl ,20 zł 22. Zakład konserwacji i remontu gaśnic Międzyrzec Podl. 530,70 zł 23. Urząd Miasta Międzyrzec Podl ,71 zł 24. UZP Intergraf s.c. Międzryzec Podl ,04 zł 25. Odlewnia wyrobów artystycznych Siedlce 878,40 zł 26. MAXI ART. Siedlce 487,40 zł 27. Super Trans Siedlce 5.560,00 zł 28. Waldi firma kolportażowa Siedlce 208,80 zł 29. PUH Modrzew Biała Podl. 370,00 zł 30. Art. Elektryczne M. Kot. Międzyrzec Podl. 334,59 zł 31. PHU Loco Radzyń Podl. 525,80 zł 32. Sklep PLUS Międzyrzec Podl ,64 zł 33. Zakład Usł. Budowl. Międzyrzec Podl ,50 zł 34. Patria Międzyrzec Podl. 244,50 zł 35. Serwis kinotechniczny Grodzisk Mazowiecki 1.625,00 zł 36. Firma Handlowa Barpol Olkusz 160,00 zł 37. PPUH J. Siliańczuk Międzyrzec Podl. 195,20 zł 38. PHU Wysokiński sp. z o.o. Międzyrzec Podl ,00 zł 39. PHU Julia Międzyrzec Podl. 90,00 zł Razem: ,47 zł

6 Konto 225 Rozrachunki publicznoprawne Konto 229 Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 240 Pozostałe rozrachunki 5.324,56 zł ,99 zł 3.866,60 zł 4.771,00 zł OGÓŁEM: ,62 zł

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Łódzkiego

Samorząd Województwa Łódzkiego Samorząd Województwa Łódzkiego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻ ETU WOJEWÓDZTWA Ł ÓDZKIEGO ZA 2009 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2009 ROK JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA w art.

Bardziej szczegółowo

IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie (II) III:

IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie (II) III: a 383 16 383 16 191 631,7 5,3 b c d Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. zlecenie) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5 69 671 7 361 62

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH. 1.Konta bilansowe

Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH. 1.Konta bilansowe Z a r z ą d z e n i e n r 1/2015 z dnia 02.01.2015 roku Dyrektora Przedszkola Nr 42im.Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Przedszkolu nr 42 im. Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście ul. Dowborczyków 9-11 90 019 Łódź,.. Pieczęć jednostki:.. Adresat WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 1. Nazwa i dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 r. II. Dodatkowe informacje i

Bardziej szczegółowo

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Pawilon handlowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5a do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2009 z dnia 16 marca 2009 roku

Załącznik nr 5a do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2009 z dnia 16 marca 2009 roku Załącznik nr 5a do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2009 z dnia 16 marca 2009 roku Sprawozdanie finansowe z działalności Węgorzewskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2008 Lp Wyszczególnienie Stan na 1 PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2005 roku Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 7/32/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2004. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 31 sierpnia 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SPZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KSAWEROWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU KSAWERÓW,

Bardziej szczegółowo

ETAP I Specyfikacja głównych kategorii kosztów i przychodów związanych z wykonywaniem powierzonej usługi

ETAP I Specyfikacja głównych kategorii kosztów i przychodów związanych z wykonywaniem powierzonej usługi OPIS METODYKI WYLICZANIA REKOMPENSATY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1370/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2007 ETAP I Specyfikacja głównych kategorii kosztów i przychodów związanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/07. Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie Nr 36/07. Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie Nr 36/07 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2006 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr.. do Zarządzenia Nr../200. Dyrektor /Kierownika. w.. Załącznik Nr 7 PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Konta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU KRAJOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ZA 2010r. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III. Rachunek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2007 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2007 r. Plan dochodów na 2007 rok wynosił: 14.820.933,20 Wykonanie za 2007 rok wyniosło: 15.099.741,10 Co stanowi 101,9 % planu rocznego. Realizacja poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A I N F O R M A C J A D O D A T K O W A FUNDACJI OŚRODKA KARTA, 02-536 WARSZAWA ul. NARBUTTA 29 Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych Podstawowy przedmiot działalności to: wydawanie książek

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo