9 MEMORIAŁ Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9 MEMORIAŁ Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza"

Transkrypt

1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MEMORIAŁU MEMORIAŁ Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza 29 marzec 2015 WIELICZKA

2 Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł Starosta Powiatu Wielickiego Jacek Juszkiewicz Pani Beata Bublewicz Pani Agnieszka Kulig Państwo Helena i Jan Kulig

3 1. WSTĘP 1.1. Memoriał jest imprezą sportowo towarzyską dla zawodników licencjonowanych i zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego 2015, Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA na 2015 Regulaminu Super KJS na 2015 (w zakresie dopuszczonych zawodników w Grupie Gość) Regulaminem Ramowym RO na 2015 ( w zakresie dotyczącym wyposażenia bezpieczeństwa samochodów i zawodników) Regulaminu Ochrony środowiska PZM Prawem o Ruchu Drogowym RP z wyłączeniem odcinka specjalnego Niniejszego Regulaminu Uzupełniającego. Modyfikacje, zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą wprowadzane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłoszonych przez Organizatora lub ZSS Nawierzchnia Asfalt 1.3. Całkowita długość OS 2,50 km 2. ORGANIZACJA 2.1. Miejsce i termin imprezy Wieliczka r Nazwa Imprezy 9 Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza 2.3. Numer wizy: Numer wizy 5/OKSS/klub/2015 zatwierdzona przez OKSS PZM w dniu r Nazwa Organizatora: Automobilklub Krakowski oraz Starostwo Powiatu Wielickiego i Urząd Miasta i Gminy Wieliczka 2.5. Adres i dane Organizatora Kraków ul. Klasztorna 1 Tel Osoby oficjalne Zespół Sędziów Sportowych Przewodniczący Sebastian Oćwieja Członek Michał Owca Członek Krzysztof Kania

4 Dyrektor Imprezy Andrzej Borowiczka Wicedyrektor ds. Sportowych Paweł Owczyński Wicedyrektor ds. Organizacyjnych Andrzej Garycki Wicedyrektor ds. Zabezpieczenia Paweł Wójtowicz Wicedyrektor ds. sędziów Anna de Lorme Kontroler Techniczny Bogumił Hulist Koordynator ds. zabezpieczenia Andrzej Batko Koordynator ds. zabez. siłami O.S.P. Sebastian Szostak Kierownik Biura Agnieszka Zastawny Kierownik Parku Serwisowego Wojciech Hlibowicki Kierownik Badania Kontrolnego Jacek Lis Rzecznik Prasowy Grzegorz Chmielewski Pomiar czasu Ireneusz Miklaszewski Komisja Obliczeń Małgorzata Dybczyk 2.6. Lokalizacja Biuro Imprezy Do dnia 27 marca 2015r. w siedzibie Automobilklubu Krakowskiego Kraków ul. Klasztorna 1 tel W dniu r. od godz Wieliczka ul. Dembowskiego (parking po dawnym dworcu autobusowym) Tel W dniu r. od godz Wieliczka Al. Solidarności Solne Miasto 2.7. Lokalizacja startu, mety i parku serwisowego Start Wieliczka Al. Solidarności Meta Wieliczka ul. Daniłowicza Park serwisowy Wieliczka ul. Dembowskiego (dawny dworzec autobusowy) 3. PROGRAM IMPREZY Publikacja Regulaminu Uzupełniającego Otwarcie listy zgłoszeń r. Zamknięcie listy zgłoszeń r. Data opublikowania listy zgłoszeń r. Odbiór administracyjny Miejsce: Biuro Imprezy - Parking po dawnym dworcu autobusowym w Wieliczce ul. Dembowskiego Czas: niedziela 29 marca 2015r. godz

5 Badanie kontrolne BK-1 Miejsce: Parking po dawnym dworcu autobusowym w Wieliczce ul. Dembowskiego Czas: niedziela 29 marca 2015r. godz Pierwsze posiedzenie ZSS Miejsce: Biuro Imprezy - Parking po dawnym dworcu autobusowym w Wieliczce ul. Dembowskiego Czas: niedziela 29 marca 2015r. godz Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu Miejsce: Biuro Imprezy - Parking po dawnym dworcu autobusowym w Wieliczce ul. Dembowskiego Czas: niedziela 29 marca.2015r. godz Zorganizowane zapoznanie z trasą Czas: niedziela 29 marca 2015r. godz Start I zawodnika Miejsce: Wieliczka Al. Solidarności Czas: niedziela 29 marca 2015r. godz Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej Miejsce: Biuro Imprezy Wieliczka Al. Solidarności Czas: niedziela 29 marca 2015r. godz Rozdanie nagród Miejsce: Wieliczka Al. Solidarności Solne Miasto Czas: niedziela 29 marca 2015r. godz ZGŁOSZENIA 4.1. Termin otwarcia i zamknięcia zgłoszeń Otwarcie listy zgłoszeń r. Zamkniecie listy zgłoszeń r Procedura zgłoszeń Zgłoszenie jest zawarciem umowy cywilnoprawnej z organizatorem Zawodnik zamierzający wziąć udział 9 Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza musi przesłać wypełniony formularz zgłoszenia oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego pocztą do organizatora przed upływem terminu zgłoszeń. Pocztą elektroniczną należy przesłać również kolorowe scany: -licencji zawodnika -licencji kierowców -prawa jazdy kierowców

6 -międzynarodowe karty zdrowia -dowód rejestracyjny pojazdu -ubezpieczenie pojazdu Należy wypełnić również kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego kierowcy i pilota, którą należy przekazać na BK Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie wpłata pełnej kwoty wpisowego Podczas odbioru administracyjnego zawodnik ma obowiązek dostarczyć oryginał zgłoszenia z podpisami zawodnika, kierowcy i pilota, zgodę klubu na start w imprezie oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby określani, jako kierowca i pilot Do imprezy dopuszczone będą załogi, w których zawodnicy posiadają aktualne licencje sportu samochodowego i aktualne badania lekarskie. Kierowca musi posiadać licencję stopnia R, RN lub BC. Pilot musi mieć licencję stopnia R, RN, R co-driver, BC Kierowcy posiadający licencje stopnia RN mogą zgłosić się do imprezy jedynie samochodami, którymi mogą startować zgodnie z Regulaminem Ramowym RO na 2015r Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia do klasy 3 załogi, której kierowca posiada licencję RN Do Memoriału zostaną dopuszczeni zawodnicy wg. następującego klucza: - 10 zawodników z Klasyfikacji Generalnej RSMP zawodników z Klasyfikacji Generalnej RPP zawodników z Klasyfikacji Generalnej GSMP zawodników z Klasyfikacji Generalnej WSMP 2014 O pierwszeństwie przyjęcia zgłoszenia decyduje kolejność miejsc w klasyfikacji generalnej poszczególnych konkurencji w 2014 r. - 5 zawodników z puli Organizatora 4.3. Liczba przyjętych zgłoszeń Maksymalna ilość zawodników W przypadku zgłoszenia się, większej ilości zawodników niż 45 o przyjęciu zgłoszenia decydować będzie Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo, nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn Dopuszcza się możliwość startu jednym samochodem maksymalnie dwóch zawodników.

7 4.4. Obowiązki załogi Wyposażenie bezpieczeństwa zawodników musi spełniać minimum wymagania pkt. 12 Regulaminu Ramowego RO na 2015r Przejazd trasy próby sportowej w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona Pojazdy dopuszczone i podział na klasy Do udziału w 9 Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza dopuszczone będą samochody osobowe o zamkniętym nadwoziu ze sztywnym niezdejmowanym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych, które muszą mieć trwale zamocowane numery rejestracyjne z przodu i z tyłu pojazdu. Dodatkowo zgłoszony samochód musi odpowiadać regulaminom ramowym RSMP lub RO na rok Wyposażenie bezpieczeństwa samochodów musi być zgodne minimum z pkt. 12 Regulaminu Ramowego RO na 2015r Podział na klasy będzie zależny od całkowitej pojemności skokowej silnika K1 do 1600 cm 3 włącznie (w tym sam. R2B) bez Super 1600 K2 powyżej 1600 cm 3 do 2000cm 3 włącznie (w tym sam. R3T, R3D, R3C i Super 1600) HR napędzane na jedną oś o pojemności pow.1600 cm 3 bez Super 2000 Rally 1.6T i Super 2000 Rally 2.0 wolnossący K3 pow. 2000cm 3, w tym samochody z turbo doładowaniem(n4/r4) Super 2000 Rally 1.6T i Super 2000 Rally 2.0 wolnossący oraz RGT, OPEN oraz HR 4x4 o poj.powyżej 1600 cm Ostateczny podział na klasy określa lista startowa zatwierdzona przez ZSS Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokość wpisowego wynosi 1000 PLN płatne przelewem do dnia r na konto Organizatora Automobilklub Krakowski ul. Klasztorna Kraków City Handlowy W tytule przelewu należy podzą imię i nazwisko zawodnika

8 W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora wpisowe wynosi 2000 PLN Zwrot wpisowego nastąpi w przypadku, nie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora lub odwołania zawodów Każdy zawodnik, który chce otrzymać fakturę VAT z tytułu opłaty wpisowego proszony jest o przesłanie takiej informacji do Organizatora wraz ze zgłoszeniem Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej OC zawodnika wobec osób trzecich. 5. UBEZPIECZENIE 5.1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód do osób trzecich i ich mienia Przez fakt podpisania zgłoszenia, załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w 9 Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza o Puchar Burmistrza Wieliczki na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników. 6. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6.1 Numery startowe Numery startowe: (dostarczone przez organizatora) załoga we własnym zakresie musi umieścić na przednich bocznych drzwiach samochodu zgodnie z zał.4 RSMP na 2015 rok Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie W przypadku startu dwóch zawodników jednym samochodem, na czas przejazdu nieaktualny numer startowy należy obowiązkowo ściągnąć/ zasłonić 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 7.1. Miejsce i czas Biuro Imprezy Wieliczka ul. Dembowskiego (dawny parking autobusowy) dnia 29 marca 2015r. godz Dokumenty do okazania - Prawo jazdy kierowcy - Prawo jazdy pilota - Licencja kierowcy i pilota - Licencja zawodnika - Książeczki zdrowia kierowcy i pilota z ważnymi badaniami lekarskimi

9 - Ubezpieczenie OC - Dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi - Pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu niebędącego własnością kierowcy 8. BADANIE KONTROLE BK Miejsce i czas Wieliczka ul. Dembowskiego (dawny parking autobusowy) w dniu 29 marca 2015r. godz Braku kompletnego wyposażenia bezpieczeństwa osobistego lub jego niezgodności z wymogami regulaminowymi będzie skutkować niedopuszczeniem załogi do startu W przypadku rejestracji czasowej obowiązuje przedłożenie zaświadczenia z badania technicznego wykonanego przez uprawnioną stację i ważnego na czas trwania imprezy Dopuszcza się stosowanie foli przyciemnianej na szybach samochodu. Folia na szybach przednich drzwi musi mieć przepuszczalność światła co najmniej 70%, Stosowanie na szybach folii posrebrzanych jest zabronione We wszystkich samochodach dopuszczalny poziom hałasu nie może przekroczyć 98 db(a), mierzony pomiędzy 2500 i 3500 obr/min zgodnie z procedurą FIA. 9.START 9.1. Czas i miejsce opublikowania listy dopuszczonych do startu Biuro Imprezy Wieliczka ul. Dembowskiego (dawny parking autobusowy) dnia 29 marca 2015r. godz Oficjalny start Godz wyjazd kolumną na dwa okrążenia zapoznawcze Wieliczka Al. Solidarności Godz Wieliczka Al. Solidarności. Start załóg wg. listy startowej (numery w odwrotnej kolejności) 10.PRZEBIEG IMPREZY Charakterystyka Imprezy Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa się z: - dwóch przejazdów zapoznawczych z trasą próby - dwóch przejazdów próby sportowej z pomiarem czasu Suma czasów dwóch przejazdów będzie decydowała o końcowej klasyfikacji Pomiar czasu Pomiar czasu będzie dokonywany z dokładnością do 0,01s Szykana Potrącenie szykany, beczki lub wygrodzenia, spowoduje nałożenie kary dwóch sekund za każdy słupek

10 10.4. Park serwisowy Park serwisowy zlokalizowany jest na byłym dworcu autobusowym w Wieliczce ul. Dembowskiego. Wjazd pojazdów uprawnionych (samochód startujący plus jeden samochód serwisowy plus jedno auto osobowy towarzyszące) do Parku serwisowego w dniu r. w godz \ Organizator przewiduje możliwość wcześniejszego wjazdu do parku serwisowego w dniu 28 marca 2015r. (sobota) w godz przy wcześniejszym uzgodnieniu tego z kierownikiem Parku Serwisowego tel Ustawiając pojazdy należy bezwzględnie zastosować się do poleceń obsługi Parku Serwisowego Podczas trwania imprezy należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi Parku Serwisowego ( W Szczególności dotyczących czasu wyjazdu na Próbę Za niezastosowanie się do pkt oraz zostanie założona na zawodnika kara w wysokości 500 PLN za każdy stwierdzony przypadek W Parku Serwisowym obowiązuje ograniczenie prędkości dla wszystkich pojazdów do 10 km/h Podczas tankowania i innych czynności serwisowych, które mogą zanieczyścić środowisko, obowiązkowe jest umieszczenie pod samochodem maty środowiskowej lub płachty z materiału płynoszczelnego (grubość min. 0,5 mm) o wymiarach większych od obrysu samochodu. Za niestosowanie się do powyższego, Dyrektor imprezy będzie mógł nałożyć na winnego zawodnika karę w wysokości 100% wpłaconego wpisowego. Załogi i serwisy są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony środowiska we wszystkich aspektach Wszystkie ekipy serwisowe zobowiązane są do posprzątania swoich stanowisk serwisowych. 11.KLASYFIKACJE Przeprowadzone będą: - Klasyfikacja Generalna - Klasyfikacja w klasach 12.NAGRODY 12.1 Rozdanie nagród 29 marca godz Wieliczka Al. Solidarności Solne Miasto 12.2 Nagrody Za 1, 2, 3 miejsce w klasyfikacji generalnej po 2 puchary dla załogi Za 1, 2, 3 miejsce w klasie po 2 puchary dla załogi. Lista nagród rzeczowych zostanie opublikowana przed startem do imprezy.

11 13.BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE Organizator nie przewiduje końcowego badania kontrolnego. 14.PROTESTY Termin składania Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Kaucja Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 500% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS. 15.REKLAMA Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam na trasie Memoriału oraz w Biurze Imprezy. Zezwala się na umieszczenie w Parku serwisowym reklam sponsorów zawodnika na samochodzie serwisowym, namiotach, parasolach oraz płotkach okalających przyznaną powierzchnię serwisową. Inne reklamy wymagają uzgodnienia i wyrażenia zgody przez Organizatora Imprezy. 16.POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania imprezy. Do kwestii nieujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie: Międzynarodowy Kodeks Sportowy, Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych na 2015 rok, Regulaminy Ramowe RSMP i RO na 2015r. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli trzeźwości i antydopingowej w czasie trwania Memoriału. Odmowa poddania się kontroli spowoduje wykluczenie z Memoriału. Kraków 15 Luty 2015 Dyrektor Imprezy Andrzej Borowiczka

12 Zestaw kar regulaminowych Załącznik 1 1. Nieobecność na BK Niedopuszczenie do startu 2. Samochód nie spełniający wymogów Niedopuszczenie do startu regulaminowych 3. Odbycie próby w niezapiętych pasach i/lub Wykluczenie kaskach ochronnych 4. Niesportowe zachowanie Wykluczenie 5. Za potrącenie szykany, beczki lub 2 pkt wygrodzenia (za każdy słupek) 6. Za nieprzepisowy start (falstart) 5 pkt 7. Za spóźnienie na Start powyżej 15 minut Wykluczenie 8. Stwierdzenie prowadzenia samochodu w Wykluczenie czasie trwania imprezy przez pilota 9. Nie zatrzymanie się na mecie stop Do decyzji ZSS do wykluczenia włącznie

13

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów Łapanów 15.03.2014 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT. Wieliczka 14.06.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT. Wieliczka 14.06.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła Wieliczka 14.06.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski c REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów Łapanów 21.03.2015 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Rzeszów 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS Rzeszów 29 marca 2015 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 2015 r O Puchar Burmistrz Blachowni Tor Wyrazów CZĘŚTOCHOWA 14.06.2015 r. NA TORZE WYRAZÓW ŚCIGAMY SIĘ LEGALNIE I BEZPIECZNIE. SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego ZAMARSKI 12.07.2015r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014 USTALENIA OGÓLNE 1. Borzęciński Rally Sprint zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem KJS Rzeszów Rzeszów, 06 października 2013 Organizator: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 11-12 października 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM Konkursowa Jazda Samochodem 4 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS MIELEC 06. 09. 2015 r. Organizator Automobilklub Mielecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Regulamin Uzupełniający KJS 41. Rajd Monte Karlino 1 runda RMPZ 21-22 marca 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Karlino 21-22 marca 2015r. Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka Borzęcin 22.08.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Rallysprint. III runda MOTUL RALLYLAND CUP 2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Rallysprint. III runda MOTUL RALLYLAND CUP 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rallysprint III runda MOTUL RALLYLAND CUP 2015 Lipka Osiedle Rajdowe 09.05.2015 r. Organizator: Automobilklub Rallyland WSTĘP Rallysprint zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS II. Rajd Żuławski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Cedry Wielkie 11-12.07.2015 Organizator Automobilklub Morski - Klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AC Pokale KJS Rajd Tyski 5 RUNDA SMT 2015 Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tychy Pana Andrzeja Dziuby Miasto Tychy 15 sierpień 2015 Organizator Automobilklub Ziemi Tyskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie REGULAMIN KJS ŻEGOCINA 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie III RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. 28. 06. 2015 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. 28. 06. 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KLUBOWA IMPREZA SAMOCHODOWA X I X R A L L Y M I Ń S K M A Z O W I E C K I " POD PATRONATEM STAROSTY MIŃSKIEGO O PUCHAR: STAROSTY MIŃSKIEGO WÓJTA GMINY KOŁBIEL EKWOS 28. 06. 2015

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo