Dostawę fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawę fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ KRS Ul. Kolejowa 30 A, Dębica tel./fax : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej EURO prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp na Dostawę fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej Dębica, dnia 2 października 2014r.

2 SPIS TREŚCI: 1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PZP INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO W WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY WARUNKI UMOWY NA JAKICH ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWĘ POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OFERTY CZĘŚCIOWE UMOWA RAMOWA INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WALUTA OFERTY AUKCJA ELEKTRONICZNA WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PODWYKONAWCY ZAŁĄCZNIKI

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: SRiPON.ZP Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość z siedzibą: ul. Świętej Jadwigi 1, Dębica REGON: NIP: Adres do korespondencji: Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość ul. Kolejowa 30a, Dębica Tel/ fax: Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 2 Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy zgodnie z art. 39 Pzp. 3 Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej Kod CPV: Sprzęt dla osób niepełnosprawnych Samochody osobowe Samochody półciężarowe Minibusy Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Pojazdy do transportu ładunków 3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów wyprodukowanych w 2014r. Zamawiający wymaga, aby każdy z pojazdów był, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem przekazania Zamawiającemu, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Zamawiający zastrzega, że pojazdy objęte dostawą muszą posiadać najnowszy na dzień składania ofert, produkowany model nadwozia ofertowanej marki pojazdu. Dostarczone samochody muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Wykonawca udzieli na samochody gwarancji, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego. Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia protokołu zdawczo - odbiorczego każdego z pojazdów przez Komisję Odbiorową Zamawiającego. 3

4 Oferowane samochody muszą spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2012r. poz z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących pojazdów: Samochód typu Mikrobus, 9-cio osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Minimalne wymagane parametry pojazdu: I. DANE OGÓLNE Rok produkcji 2014 Stan licznika nie więcej niż 50 km Typ nadwozia samonośne Pełne przeszklenie pojazdu Dopuszcza się przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej max. do 20% zaciemnienia (nie dopuszcza się okleinowania szyb folią przyciemniającą) Szerokość całkowita samochodu bez lusterek zewnętrznych: min mm Długość całkowita pojazdu: min mm Wysokość przedziału pasażerskiego: min 1500 mm Dopuszczalna masa całkowita: do 3500 kg (dla kategorii prawa jazdy B) Kolor nadwozia: grafitowy lakier metalizowany Koła na obręczach stalowych wraz z fabrycznymi kołpakami Fotel kierowcy wyposażony w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, z podłokietnikiem i regulacją przesuwu tył-przód, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości Kanapa dwuosobowa w kabinie kierowcy z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa, z regulowanymi zagłówkami Min. ręczny sposób regulacji fotela kierowcy W przestrzeni pasażerskiej dwa rzędy po trzy miejsca siedzące z zagłówkami oraz z bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa, mocowane do podłoża systemem szybkozłączy II. SILNIK Rodzaj paliwa: olej napędowy Silnik wysokoprężny: Turbo Disel Pojemność skokowa (cm3 ): od 1598 cm3 do 2500 cm3 Moc silnika (KM): od 120 KM do 160KM Elektronicznie sterowany układ z bezpośrednim wtryskiem paliwa Zużycie paliwa (l/100 km) cykl miejski: max 10 l 4

5 Zużycie paliwa (l/100 km) cykl pozamiejski: max 7 l Zużycie paliwa (l/100 km) cykl mieszany max: 8,5 l Norma Emisji spalin: min. w klasie EURO 5 III. UKŁAD NAPĘDOWY Skrzynia biegów manualna: min. 6 biegowa + 1 bieg wsteczny Rodzaj napędu: napęd na przednią oś IV. BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe: min. immobiliser i autoalarm Systemy wpływające na bezpieczeństwo jazdy, min.: system zapobiegający blokowania kół podczas hamowania elektroniczna stabilizacja toru jazdy Poduszki powietrzne minimum dwie: min. 1 zabezpieczająca kierowcę min. 1 zabezpieczająca pasażera Centralny zamek sterowany pilotem Układ kierowniczy ze wspomaganiem Kolumna kierownicza z regulacją konta pochylenia Hamulce tarczowe wszystkich 4 kół Czujniki parkowania: min. Tył Kamera cofania V. WYPOSAŻENIE Min. 1 zapasowy kluczyk z pilotem Wielofunkcyjna deska rozdzielcza ze schowkami i wnęka na drobiazgi Tempomat Światła do jazdy dziennej Regulacja zasięgu przednich reflektorów Przednie światła przeciwmgielne Trzecie światło stopu Elektrycznie sterowane szyby boczne przednich drzwi Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane Lusterko wsteczne wewnętrzne 5

6 Klimatyzacja z regulacją min. manualną z możliwością niezależnej regulacji przestrzeni tylnej pasażerskiej oraz przedniej kierowcy (z filtrem przeciwpyłowym) Nawiewy powietrza dla pasażerów tylnych siedzeń Radio z odtwarzaczem, min. CD, MP3, USB, Bluetooth, zestawem głośnomówiącym do prowadzenia rozmów telefonicznych (na Bluetooth), instalacją głośnikową min. 6 głośnikami (w tym min. 2 umiejscowione w przestrzeni pasażerskiej w miejscu uzgodnionym z zamawiającym) Nawigacja (nie wbudowana jako oddzielne urządzenie) Min. dwa gniazda zasilania 12V min. 1 w konsoli centralnej kabiny kierowcy min. 1 w przestrzeni pasażerskiej Wieszaki ubraniowe na słupach bocznych (zamontowane na stałe, nie dopuszcza się przyklejanych wieszaków) Oświetlenie w przedziale pasażerskim Podsufitka tapicerowana i/lub z tworzywa sztucznego Pełne poszycie tapicerskie i/lub z tworzywa sztucznego ścian bocznych przedziału pasażerskiego Dywaniki gumowe w części przedniej pojazdu Podłoga z wykładziną antypoślizgową na całej długości przestrzeni pasażerskiej Przystosowanie wnętrza pojazdu do przewozu 9 osób (z kierowcą) w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim w ostatnim rzędzie siedzeń w przestrzeni pasażerskiej. Miejsce dla osoby niepełnosprawnej będzie zamienne z pojedynczym fotelem posiadającym systemem szybkiego demontażu. Wózki inwalidzkie kotwiczone do szyn podłogowych zamontowanych na całej długości przestrzeni pasażerskiej. Min. 1 komplety pasów do mocowania wózków inwalidzkich do szyn podłogowych Min. 1 komplety pasów bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich Atestowana, ręcznie składana, aluminiowa, przeciwpoślizgowa, platforma (rampa) najazdowa do wprowadzenia wózków inwalidzkich umieszczona w tylnej części busa Parametry rampy: - Nośność najazdu rampy: min. 250 kg - Wymiary rampy po rozłożeniu: min mm Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze obrysowe kierunkowskazy dachowe z tyłu pojazdu nie wyższe niż 70 mm) Poręcz przy drzwiach bocznych przesuwnych ułatwiające wsiadanie Poręcz ułatwiająca wsiadanie przy drzwiach z przodu od strony pasażera Próg przy drzwiach przesuwanych ułatwiający wsiadanie Boczne drzwi przesuwne zamontowane po prawej stronie pojazdu przeszklone Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone Zapasowe koło pełnowymiarowe Podnośnik 6

7 Klucz do kół Apteczka Gaśnica Trójkąt ostrzegawczy Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza Chlapacze - przednie i tylne (4 szt.) Hak holowniczy do ciągnięcia przyczepy Dodatkowy komplet kół zimowych lub letnich z obręczami stalowymi zamiennych w zależności od tego jaki został zamontowany w samochodzie - zestaw zgodny z parametrami producenta samochodu VI. WARUNKI GWARANCJI Gwarancja mechaniczna na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu - bez wyłączeń obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, bez limitu kilometrów: - min. 24 miesiące od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia Gwarancja na powłoki lakiernicze: - min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia Gwarancja dotycząca perforacji podwozia i nadwozia: - min. 96 miesięcy bez limitu kilometrów od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia Gwarancja na wykonaną zabudowę: min 24 miesiące VII. DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO Wraz z dostawą przedmiotu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji Punkt obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej w odległości nie większej niż 80 km od siedziby zamawiającego tj. Dębica, woj. Podkarpackie Karty rabatowe upoważniające Zamawiającego do min. 10% rabatu na części oraz usługi VIII. PAKIETOWE UBEZPIECZENIE SAMOCHODU NA PEŁNĄ JEGO WARTOŚĆ Polisa ubezpieczeniowa w pełnym pakiecie na 1 rok w tym: ubezpieczenie Autocasco - obejmuje pełne ubezpieczenie Autocasco ubezpieczenie Asisistance ubezpieczenie NNW obejmujące kierowcę i pasażerów - suma ubezpieczenia od 3.000,00 zł ubezpieczenie OC IX. DOKUMENTACJA Świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub fabryczna homologacja samochodu bazowego oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym 7

8 Do samochodu dołączona zostanie niezbędna dokumentacja, umożliwiająca jego zarejestrowanie Karta pojazdu, instrukcja obsługi, książka serwisowa oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem w języku polskim. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie woj. podkarpackim Samochód typu Furgon o zabudowie kontenerowej. Minimalne wymagane parametry pojazdu: I. DANE OGÓLNE Rok produkcji 2014 Stan licznika nie więcej niż 50 km Typ nadwozia : zabudowa kontener Szczegóły dotyczące kontenera: -Szerokość kontenera: min mm (wewnątrz) -Długość kontenera: min mm (wewnątrz) -Wysokość kontenera: min 2200 mm (wewnątrz) -Kolor kontenera: biały Wewnętrzne oświetlenie min. dwa punkty świetlne z włącznikiem przy drzwiach wewnątrz kontenera Uchwyt do zabezpieczania drzwi w pozycji otwartej Tylne drzwi dwuskrzydłowe zamykane na klucz Wszystkie ściany kontenera izolowane Podłoga wykonana z materiałów wodoodpornych i antypoślizgowych Owiewki czołowe i boczne w kolorze nadwozia Okucia drzwi i zamknięcia wykonane ze stali nierdzewnej Rama tylnych drzwi wykonana ze stali nierdzewnej Wewnętrzna przestrzeń kontenera (ściany boczne, podłoga) wyposażona w uchwyty umożliwiające montaż pasów zabezpieczających przewożone towary. Oświetlanie obrysowe montowane zgodnie z Przepisami Ruchu Drogowego Kabina pojedyncza Dopuszczalna masa całkowita: do 3500 kg (dla kategorii prawa jazdy B ) Kolor nadwozia: grafit lakier metalizowany Koła na obręczach stalowych wraz z fabrycznymi kołpakami 8

9 Fotel kierowcy wyposażony w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, z podłokietnikiem i regulacją przesuwu tył-przód, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości Kanapa dwuosobowa w kabinie kierowcy z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa, z regulowanymi zagłówkami Min. ręczny sposób regulacji fotela kierowcy II. SILNIK Rodzaj paliwa: olej napędowy Silnik wysokoprężny: Turbo Disel Pojemność skokowa (cm3 ): od 1900 cm3 do 2500 cm3 Moc silnika (KM): od 130 KM do 160 KM Elektronicznie sterowany układ z bezpośrednim wtryskiem paliwa Zużycie paliwa (l/100 km) cykl miejski: max 10 l Zużycie paliwa (l/100 km) cykl pozamiejski: max 7 l Zużycie paliwa (l/100 km) cykl mieszany max: 8,5 l Norma Emisji spalin: min. w klasie EURO 5 III. UKŁAD NAPĘDOWY Skrzynia biegów manualna: min. 6 biegowa + 1 bieg wsteczny Rodzaj napędu: napęd na tylną oś (tylna oś na kołach podwójnych tzw. bliźniakach) IV. BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe: min. immobiliser i autoalarm (kabina kierowcy, kontener) Systemy wpływające na bezpieczeństwo jazdy, min.: system zapobiegający blokowania kół podczas hamowania elektroniczna stabilizacja toru jazdy Poduszki powietrzne minimum dwie: min. 1 zabezpieczająca kierowcę min. 1 zabezpieczająca pasażera Centralny zamek sterowany pilotem Układ kierowniczy ze wspomaganiem Kolumna kierownicza z regulacją konta pochylenia Hamulce tarczowe wszystkich 4 kół 9

10 Czujniki parkowania: min. Tył Kamera cofania V. WYPOSAŻENIE Min. 1 zapasowy kluczyk z pilotem Wielofunkcyjna deska rozdzielcza ze schowkami i wnęka na drobiazgi Tempomat Światła do jazdy dziennej Regulacja zasięgu przednich reflektorów Przednie światła przeciwmgielne Elektrycznie sterowane szyby boczne przednich drzwi Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane Lusterko wsteczne wewnętrzne Klimatyzacja z regulacją min. manualną z możliwością niezależnej regulacji przestrzeni (z filtrem przeciwpyłowym) Radio z odtwarzaczem, min. CD, MP3, USB, Bluetooth, zestawem głośnomówiącym do prowadzenia rozmów telefonicznych (na Bluetooth), instalacją głośnikową Nawigacja (nie wbudowana jako oddzielne urządzenie) Min. dwa gniazda zasilania 12V Podsufitka tapicerowana i/lub z tworzywa sztucznego Pełne poszycie tapicerskie i/lub z tworzywa sztucznego ścian bocznych przedziału pasażerskiego Dywaniki gumowe w części kierowcy i pasażerów Zapasowe koło pełnowymiarowe Podnośnik Klucz do kół Apteczka Gaśnica Trójkąt ostrzegawczy Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza Chlapacze - przednie i tylne (4 szt.) 10

11 Hak holowniczy do ciągnięcia przyczepy Dodatkowy komplet kół zimowych lub letnich z obręczami stalowymi zamiennych w zależności od tego jaki został zamontowany w samochodzie - zestaw zgodny z parametrami producenta samochodu VI. WARUNKI GWARANCJI Gwarancja mechaniczna na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu - bez wyłączeń obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, bez limitu kilometrów: - min. 24 miesiące od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia Gwarancja na powłoki lakiernicze: - min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia Gwarancja dotycząca perforacji podwozia i nadwozia: - min. 96 miesięcy bez limitu kilometrów od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia Gwarancja na wykonaną zabudowę: min 24 miesiące VII. DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO Wraz z dostawą przedmiotu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji Punkt obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej w odległości nie większej niż 80 km od siedziby zamawiającego tj. Dębica, woj. Podkarpackie Karty rabatowe upoważniające Zamawiającego do min. 10% rabatu na części oraz usługi VIII. PAKIETOWE UBEZPIECZENIE SAMOCHODU NA PEŁNĄ JEGO WARTOŚĆ Polisa ubezpieczeniowa w pełnym pakiecie na 1 rok w tym: ubezpieczenie Autocasco - obejmuje pełne ubezpieczenie Autocasco ubezpieczenie Asisistance ubezpieczenie NNW obejmujące kierowcę i pasażerów - suma ubezpieczenia od 3.000,00 zł ubezpieczenie OC IX. DOKUMENTACJA Do samochodu dołączona zostanie niezbędna dokumentacja, umożliwiająca jego zarejestrowanie Karta pojazdu, instrukcja obsługi, książka serwisowa oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem w języku polskim. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie woj. podkarpackim 3.3. Przedstawione, w pkt i 3.2.2, parametry pojazdów stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Pojazdy będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów. 11

12 3.4. Dostawa jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu. 4 Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji dostawy: do r. W powyższym terminie należy uwzględnić przeprowadzenie czynności odbiorowych dostaw objętych zamówieniem. 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 5.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, jest spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy dołączyć jedno wspólne oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ podpisane przez każdego z nich) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna, że warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do prawidłowego zrealizowania zamówienia jest spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy dołączyć jedno wspólne oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ podpisane przez każdego z nich) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jest spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy dołączyć jedno wspólne oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ podpisane przez każdego z nich) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy dołączyć jedno wspólne oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ podpisane przez każdego z nich) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczna i finansową do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna, że warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia jest spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy dołączyć jedno wspólne oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ podpisane przez każdego z nich). 12

13 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku złożenia wraz z ofertą przez Wykonawców w/w zobowiązania, Zamawiający powołując się na przepis art. 26. ust 2b ustawy Pzp, przepisy art Kodeksu Cywilnego, oraz orzecznictwo KIO, stwierdza iż wymaganie formy pisemnej zobowiązania zostanie spełnione jedynie poprzez złożenie oryginału dokumentu zawierającego własnoręczny podpis osoby pod treścią oświadczenia zobowiązania innego podmiotu, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 1) pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ 6.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp należy przedłożyć: 1) pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy dołączyć oświadczenia na załączniku nr 3 do SIWZ oddzielnie dla każdego z nich) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy dołączyć powyższy dokument oddzielnie dla każdego z nich) 3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (lista wg wzoru na załączniku nr 4a do SIWZ), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (informacja wg wzoru na załączniku nr 4b do SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy dołączyć odpowiedni dokument oddzielnie dla każdego z nich) W celu potwierdzenia, że przez oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego należy przedłożyć: 1) karty opisowe każdego z pojazdów; 2) po 8 fotografii każdego z pojazdów 4 fotografie na zewnątrz każdego pojazdu oraz po 4 fotografie ich wnętrza Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 13

14 6.5. Dokumenty, o których mowa w pkt ) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, 6.7. Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela wykonawcy. 7 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego w wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 7.1 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w następującej formie: o faksem na numer o pocztą zwykłą na adres Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość, ul. Kolejowa 30a, Dębica o pocztą elektroniczną na adres: 7.2 Każda ze Stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i innych informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. 7.3 Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15: Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: w sprawach procedury zamówienia publicznego: Grzegorz Reguła, tel w sprawach merytorycznych i technicznych: Piotr Niedbalec, tel Wszelkie oświadczenia i dokumenty przesłane faksem lub poczta elektroniczną muszą następnie zostać potwierdzone oryginalnym dokumentem, 7.6 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane do zamawiającego na piśmie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7.7 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 7.8 W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 8 Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 14

15 9 Termin związania ofertą 9.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11 SIWZ oraz w Ogłoszeniu o Zamówieniu Termin związania ofertą oraz zasady jego przedłużenia określa art. 85 Pzp. 10 Opis sposobu przygotowywania ofert 10.1 Na ofertę składają się: 1) formularz oferty wypełniony i podpisany przez Wykonawcę zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ, 2) pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ podpisane przez Osoby Uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 3) pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ. 4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (lista wg wzoru na załączniku nr 4a do SIWZ), albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (informacja wg wzoru na załączniku nr 4b do SIWZ) 6) stosowne pełnomocnictwo(a) dla osoby/osób, które reprezentują Wykonawcę w postępowaniu (jeżeli dotyczy). 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). 8) karty opisowe każdego z pojazdów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego wg kolejności opisu przedstawionego przez zamawiającego, 9) po 8 fotografii każdego z pojazdów 4 fotografie na zewnątrz każdego pojazdu oraz po 4 fotografie ich wnętrza. UWAGA: Zaleca się, aby ofertę przetargową sporządzić wg powyższej kolejności Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca nie może składać oferty na to zamówienie jako Wykonawca indywidualny i jednocześnie jako Wykonawca ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ sposobem przygotowania i złożenia oferty. 15

16 10.8 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Strony oferty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa należy oznaczyć następująca klauzulą Tajemnica przedsiębiorstwa nie udostępniać innym wykonawcom. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Pzp. Wykonawca nie może zastrzec: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Składanie ofert 1. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej, trwale zabezpieczonej, zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość, ul. Kolejowa 30a, Dębica w sekretariacie (III piętro), najpóźniej do dnia do godziny 15:20. Koperta winna być zaadresowana według poniższego wzoru: < Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość, ul. Kolejowa 30a, Dębica > OFERTA NA PRZETARG < Dostawa samochodów> NIE OTWIERAĆ PRZED < r. do godz. 15:30> <NAZWA I ADRES WYKONAWCY> 2. Zmianę oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z punktem SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: ZMIANA OFERTY. W przypadku kilku zmian kopertę należy opatrzyć napisem ZMIANA NR. Wówczas pierwotna oferta zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie "WYCOFANIE OFERTY". Wówczas wycofana oferta zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi dnia o godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiającego w Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość, ul. Kolejowa 30a, Dębica w Biurze Zarządu (III piętro). 12 Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena ofertowa podana w ofercie przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostawy objętej przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 16

17 W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszej SIWZ. Będą to między innymi koszty: podatku VAT, niezbędnych instrukcji, oznakowania pojazdu, wyposażenia, dostawy do siedziby Zamawiającego itp. W związku z powyższym zalecane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia Wartości zawarte w Formularzu oferty muszą być wyrażone w złotych polskich, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i z wyodrębnieniem należnego podatku VAT Wykonawca przedstawi w Formularzu oferty oddzielnie cenę każdego z pojazdów. Suma tych cen brutto stanowić będzie cenę oferty. 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Lp. Nazwa kryterium 1) cena oferty Waga Sposób oceny 100 % Ilość punktów przyznanych ofercie zostanie obliczona wg wzoru: P= cm/c x waga 100 pkt gdzie: cm- cena oferty najtańszej brutto c- cena oferty badanej brutto Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto oferty W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ i Pzp Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: (a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, (b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, (c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, (d) terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą. 17

18 14.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum firm, Wykonawcy przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia przedłożą zawartą pomiędzy sobą umowę konsorcjum. 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16 Warunki umowy na jakich zamawiający zamierza zawrzeć umowę 16.1 Wzór umowy znajduje się na załączniku nr 5 do SIWZ W nawiązaniu do art. 144 ust.1 Pzp przewiduje się wszelkie zmiany umowy pod warunkiem, że wynikają one z konieczności ich wprowadzenia na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr 1/ZAZ/20008 z dnia r Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp w szczególności: a) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami; d) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych; 16.4 W nawiązaniu do art. 144 ust. 2 Pzp zmiana umowy w zakresie istotnych postanowień dokonana w innych przypadkach niż określono powyżej jest nieważna Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w załączniku, o którym mowa w pkt 16.1 SIWZ. 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia zostały opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 18 Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19 Umowa ramowa Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 18

19 21 Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 22 Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie drogą elektroniczną Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami pocztą elektroniczną na adres: Wszelkie oświadczenia i dokumenty przesłane pocztą elektroniczną muszą następnie zostać potwierdzone oryginalnym dokumentem. 23 Waluta oferty Walutą oferty jest Polski złoty [PLN]. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN, łącznie z podatkiem VAT. 24 Aukcja elektroniczna Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 25 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 26 Podwykonawcy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 27 Załączniki Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 4a - Załącznik nr 4b- Załącznik nr 5 - Wzór formularza ofertowego, Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Sporządził: Zatwierdzili: Grzegorz Reguła Jan Ciołczyk Małgorzata Kula Zofia Jaworek 19

20 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy : Nr telefonu: Nr faksu: NIP: REGON: Do : Prezesa Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość w Dębicy Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej opublikowanego w: (miejsce publikacji) 1. Oferujemy wykonanie dostawy pojazdów w zakresie objętym ogłoszeniem o zamówieniu oraz zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową: Nazwa dostawy Cena netto Wartość VAT (23%) Cena brutto Samochód typu Mikrobus, 9-cio osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych Samochód typu Furgon o zabudowie kontenerowej RAZEM (CENA OFERTY): 2. Oświadczamy, że podana cena ofertowa obejmuje całość zamówienia, opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów niezbędnych do poniesienia przy realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a w szczególności: podatku VAT, niezbędnych instrukcji, oznakowania pojazdu, wyposażenia, dostawy do siedziby Zamawiającego itp. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje niezbędne do właściwego sporządzenia oferty. 20

21 4. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie określonym w SIWZ tj. do r. 6. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres zgodny z zapisami SIWZ. 7. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności faktur od dnia wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę. 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 10. Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 11. Oferta posiada zaparafowanych i ponumerowanych stron. 12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty. * niepotrzebne skreślić DATA: (pieczęć i podpis przedstawiciela reprezentującego Wykonawcę) 21

22 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej Na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej oraz że: - posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie - dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. DATA: (pieczęć i podpis przedstawiciela reprezentującego Wykonawcę) 22

23 Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W TRYBIE ART. 24 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... NIP:.. REGON:. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Art , Art Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) DATA: (pieczęć i podpis przedstawiciela reprezentującego Wykonawcę) 23

24 Załącznik nr 4a do SIWZ LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm) składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu DATA: Podpisano (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 24

25 Załącznik nr 4b do SIWZ INFORMACJA że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z pózn. zm.). Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej Ja niżej podpisany, działając na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.), składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia informuję, że jako Wykonawca nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z pózn. zm.). DATA: Podpisano (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) WAŻNE: Niniejszy dokument należy złożyć tylko i wyłącznie gdy Wykonawca nie składa wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp wg wzoru na załączniku nr 4a do SIWZ. 25

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radosc.debica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radosc.debica.pl 1 z 8 2014-10-02 17:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radosc.debica.pl Dębica: Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Rzeszów, dn. 20.08.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie; NO-223/VI/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia prosimy składać na adres Zamawiającego w pokoju 114 do dnia 2013-06-14 do godziny 12:00.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia prosimy składać na adres Zamawiającego w pokoju 114 do dnia 2013-06-14 do godziny 12:00. Warszawa dn. 2013-06-04 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego wyposażonego w silnik benzynowy. Oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj. Kielce: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: 24296-2011; data zamieszczenia: 17.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica ul. Kard.S.Wyszyńskiego 3 62-510 Konin Tel.: 63 242-54-21 Fax : 63 249-16-55 www.bip.zsgekonin.wikom.pl NIP : 665-22-78-345 REGON: 000019991

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn Znak sprawy: ZP.271.1.2013 Strona 1 z 31 Ryn, dnia 23.09.2013r. Zatwierdzam: Prezes Zarządu OSP w Rynie Andrzej Mieczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: OR.271.2.2014.MS Gmina Godkowo Godkowo 14, 14-407 Godkowo tel. 55 249 72 10, fax 55 249 72 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu 17 - osobowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Ozimek Zamawiający: Gmina Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B 46-040 Ozimek Z A T W I E R D Z A M Ozimek dn. 08.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony powyżej

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9 50-345 Wrocław zwane

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: URBITOR Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105/107; 87-100 Toruń zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek tel. 54/ 412 18 00 fax. 54/ 412 18 04 e-mail saniko@saniko.com.pl www.saniko.com.pl

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚ RODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁ AWIU

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚ RODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁ AWIU Postępowanie nr: OL ZP/11/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚ RODKA RUCHU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę 5-osobowego samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo