R E A L I Z A C J A W Y D A T K Ó W W P O S Z C Z E G Ó L N Y C H D Z I A Ł A C H D Z I A Ł R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E A L I Z A C J A W Y D A T K Ó W W P O S Z C Z E G Ó L N Y C H D Z I A Ł A C H D Z I A Ł 0 1 0 R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O"

Transkrypt

1

2 REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Z zaplanowanej na zadania bieżące kwoty ,00 zł wydatkowano ,23 zł, z tego 3.789,85 zł stanowiły wpłaty na izby rolnicze, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego. Kwotę ,00 zł wydatkowano na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego. Gmina Kartuzy uczestniczyła w corocznym konkursie Piękna wieś ogłaszanym dla mieszkańców terenów wiejskich, organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Na szczeblu gminnym oceny zagród i wsi dokonywała komisja powołana przez Burmistrza Kartuz, która zgłosiła laureatów pierwszych miejsc do eliminacji powiatowych. Po zakończeniu prac komisji zorganizowano podsumowanie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród finansowych. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie ,69 zł (75,74% planu). Sfinansowano z tego następujące zadania: Wybudowano sieci wodociągowe w miejscowościach: Kiełpino, Mezowo, Dzierżążno i Ręboszewo. W ramach inwestycji wykonano prawie 400 m sieci, dzięki której dostęp do wody uzyskają kolejne posesje. Wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rybackiej w Prokowie. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na przewidziane w budżecie w ramach wymienionego działu wydatki w kwocie ,00 zł zrealizowano ,13 zł, co stanowi 94,60% planu. Wymienione środki wydatkowano na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Gminy Kartuzy oraz na terenie miasta Kartuzy. Zakup map ewidencyjnych do wykonania projektów zmiany organizacji ruchu oraz dokonania zgłoszeń remontowanych dróg i chodników.

3 Zakup znaków drogowych służących poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i Gminy Kartuzy. Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectw. Dostawę kruszyw łamanych i materiałów żelbetowych przekazano do sołectw Gminy Kartuzy. Zakup wraz z transportem gruzu mielonego, płyt betonowych typu Yombo oraz korytek ściekowych w celu poprawy przejezdności dróg gminnych. Opłatę za umieszczenie urządzeń (wodociągi, kanalizacja) w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych. Remonty i udrożnienie przepustów drogowych oraz czyszczenie rowów stanowiących własność Gminy Kartuzy. Remonty doraźne uszkodzonych dróg podczas gwałtownych opadów deszczu: Strysza Buda, Staniszewo Kępa, Sianowo. Zakup materiałów niezbędnych do odnowienia przystanków autobusowych w sołectwach Gminy Kartuzy. Zakup oraz transport masy na zimno w ilości 12 ton. Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta. Dostawę frezów na teren sołectwa Łapalice. Remonty dróg gminnych wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej na terenie sołectw: Dzierżążno (ul. Kaszubska), Sitno (kier. Borowo), Brodnica Górna (ul. Kamienna), Mirachowo (ul. Kożyczkowska), Leszno (ul. Krótka), Kiełpino (ul. Arasmusa, ul. Brzozowa), Głusino (kier. Lewino), Sianowo (kier. Lesińce), Kartuzy (ul. Dworcowa). Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (SP 2 w Kartuzach, ul. Obrońców Poczty Polskiej w Kartuzach, ul. Szkolna w Grzybnie). Transport szlaki. Zakup papieru do parkometrów. Demontaż istniejących płyt, wyrównanie terenu oraz ponowne ułożenie płyt na ul. Wiosennej w Dzierżążnie oraz na ul. Zielone Wzgórze w Kartuzach. Przełożenie wjazdu wzdłuż pasa drogi gminnej w Staniszewie. Ułożenie płyt typu Yombo, wykonanie koryta na całej szerokości drogi oraz

4 zagęszczenie warstwy odsączającej na ul. Kwiatowej oraz Burchardztwie w Kartuzach, ul. Krzywej w Kiełpinie, Kosach, ul. Leśnej w Prokowie, ul. Rybackiej w Grzybnie oraz przy ZKiW w Brodnicy Górnej. Korytowanie dróg gminnych. Wycinkę krzewów z poboczy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Wykonanie projektu pn. Budowa zatoki autobusowej przy ZSO Nr 2 w Kartuzach. Podpisano porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego na sezonowe połączenia kolejowe Gdynia Kartuzy Gdynia. Wkład Gminy Kartuzy wynosił zł. W lipcu 2013 roku symboliczny kamień węgielny został wmurowany pod budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W uroczystości wzięli udział między innymi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i minister transportu Sławomir Nowak. Wmurowaniu kamienia towarzyszyło podpisanie aktu erekcyjnego. Uroczystość odbyła się w miejscu, w którym stanie przystanek PKM Gdańsk Port lotniczy. Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to kamień milowy w historii komunikacji kaszubskotrójmiejskiej. Na połączeniu bardzo dużo zyskają między innymi mieszkańcy Gminy Kartuzy. Choć pierwsze pociągi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pojadą dopiero w drugiej połowie 2015 roku, już wiadomo, że inwestycja będzie miała znaczący wpływ na komunikację między Kartuzami, a Trójmiastem.

5 Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 94,66%. Sfinansowano następujące zadania inwestycyjne: Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906G Hopy Grzybno. Etap I obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno Szarłata. Przekazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości ,71 zł dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach na realizację w/w inwestycji. Budowa ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie. We wrześniu 2013 r. ruszyły prace drogowe na ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie. W ramach inwestycji o wartości ponad 2,2 mln zł wykonawca Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert z Gowidlina wybudowała kanalizację deszczową, przebudowała sieć wodociągową oraz teletechniczną a także wykonała nawierzchnię z kostki betonowej. Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy. Przebudowa ul. Klasztornej w Kartuzach. Finał prac remontowych prowadzonych przy drugim etapie rewitalizacji ul. Klasztornej przypadł na jesień 2013 roku. Dzięki pracom ulica odzyskuje dawny wizerunek. W ramach inwestycji wymieniono zniszczoną asfaltową nawierzchnię na bruk, wyremontowano chodniki, poprawiając komfort uczestników ruchu oraz przywracając miejscu dawny blask. Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach projektu przewidziano remont 7 ulic w obrębie Osiedla Leśnego: Bukowa,

6 Dębowa, Jarzębinowa, Klonowa, Jesionowa, Lipowa oraz Brzozowa. Dodatkowo na ulicach: Dębowej, Jarzębinowej i Klonowej wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Przyczyni się ona do rozwiązania problemu odprowadzania wód deszczowych w tym rejonie. Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku Zakup parkometru wraz z montażem i obsadzeniem fundamentu. Rewitalizacj Rynku w Kartuzach wykonano mapę do celów projektowych. DZIAŁ 630 TURYSTYKA W ramach wydatków bieżących w kwocie ,90 zł, w tym dziale zrealizowano następujące zadania: Prowadzono ewidencję pól biwakowych, kwater agroturystycznych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, a niebędących obiektami hotelarskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 223, poz ze zm.) Urząd prowadzi Gminną ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi. Ewidencja zawiera 48 kart obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy. Zorganizowano działalność kąpieliska gminnego nad jeziorem Białym w sezonie letnim. W ramach przygotowań do sezonu dokonano renowacji pomostów i urządzeń stanowiących wyposażenie kąpieliska, przygotowano odpowiednie oznakowanie, utwardzono drogę dojazdową oraz nawieziono czysty piasek na plażę. Kąpielisko było strzeżone przez dwóch ratowników WOPR.

7 Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Gmina Kartuzy przekazała stowarzyszeniu składkę członkowską. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach turystycznych. Wykonano mapę wydzierankę z atrakcjami miasta oraz Gminy Kartuzy. Przekazywano informacje do infomatów w zakresie atrakcji turystycznych, miejsc wartych odwiedzenia, wydarzeń kulturalnych. Wspierano punkty informacji turystycznej w promocji gminy. Opublikowano artykuły promujące walory turystyczne Gminy Kartuzy na łamach Polska Dziennik Bałtycki, Gazety Kartuskiej i Kuriera Kaszubskiego. Zakupiono wydawnictwa promujące atrakcje turystyczne Gminy Kartuzy. Dokonano oznakowania Szlaku Św. Jakuba. Idea jest wzorowana na podobnych szlakach istniejących na terenie Europy Zachodniej. Podmiotem koordynującym działania w tym projekcie jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska. Pomorska Droga Świętego Jakuba to szlak przebiegający od litewskiej miejscowości Kretinga, przez północ Polski do Świnoujścia by po przekroczeniu granicy połączyć się z drogą Świętego Jakuba funkcjonującą na północy Niemiec. Docelowym miejscem wszystkich tras pielgrzymkowych, które wiodą drogami Świętego Jakuba jest katedra w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Przez teren Gminy Kartuzy droga przebiega przez następujące miejscowości: Mirachowo, Strysza Buda, Staniszewo, Sianowo, Kolonia, Pomieczyńska Huta, Grzybno, Kartuzy, Mezowo, Dzierżążno.

8 W dniach lipca odbyła się I Międzynarodową Pielgrzymka Jakubowa Drogą Świętego Jakuba z Gdańska do Lęborka. Jej organizatorami byli: Regionalny Oddział PTTK w Słupsku, a współorganizatorami Urząd Miejski w Kartuzach, Urząd Gminy w Sierakowicach oraz Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku. Uczestnikami pielgrzymi były osoby z Polski, Litwy, Niemiec i Rosji. Pielgrzymka była wydarzeniem historycznym bowiem po raz pierwszy zorganizowana grupa pielgrzymów przemierzyła odcinki oznakowanej wcześniej Drogi Świętego Jakuba.

9 Promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kartuz za pomocą techniki street art. Zakończono rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu. Zadanie obejmowało wykonanie 2 malowideł w perspektywie 3D promujących dziedzictwo kulturowe i historię Kaszub. Otrzymane dofinansowanie to kwota ,00 zł. Twórcą obrazów jest Marek Kierklo. Pierwszy obraz ukazuje naszą tożsamość łącząc kartuską Kolegiatę z kaszubską kulturą. Drugi natomiast, ilustruje kartuską legendę o skarbie znajdującym się w tunelu łączącym kaplicę św. Krzyża i Klasztor Kartuzów. Gmina Kartuzy wraz z innymi gminami kaszubskimi, tj. gminą Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Bytów i Parchowo podpisały porozumienie intencyjne w sprawie wspólnych przygotowań do realizacji projektu pn. Kaszubska Trasa Rowerowa. Na leadera projektu wybrano Gminę Kartuzy. Celem przedsięwzięcia jest atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie turystycznych tras rowerowych na Kaszubach, połączony w jeden spójny system, który będzie odpowiadać na zapotrzebowanie lokalnych rowerzystów i turystów.

10 Zostało również podpisane porozumienie intencyjne w sprawie wspólnej realizacji projektu Kajakiem przez Pomorze Szlaki Kaszub Jeziornych. W skład partnerstwa wchodzą gminy: Stężyca leader, Kartuzy, Sierakowice, Sulęczyno oraz Somonino. Zacieśnienie współpracy między gminami pozwoli przygotować lepsze możliwości dla zwolenników sportu i turystyki wodnej. Projekt pozwoli również w jeszcze efektywniejszy sposób wykorzystać warunki, którymi dysponują gminy. W ramach obu projektów gminy będą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W ramach wydatków majątkowych w dziale 630 zrealizowano następujące inwestycje: Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci. W ramach zadania na Promenadzie Asesora ustawione zostały dwie rzeźby: postać Asesora nawiązującego do historycznej postaci Karla Pernina oraz postać rybaka ubranego w tradycyjny kaszubski strój rybacki. Postacie wykonane są z brązu i mierzą po około 180 cm. Ich twórcą jest Tadeusz Porębski z Torunia. Uzyskane wsparcie finansowe na realizację zadania wyniesie zł. Obecnie trwa rozliczenie finansowe projektu.

11 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Z zaplanowanej w 2013r. Kwoty ,00 zł wydatkowano ,17 zł, co stanowi 88,53% planu. Wykonane wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami i gruntami, których zakres obejmuje: Obsługę geodezyjną. W ramach realizacji obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, zgodnie z zawartą umową z dnia 8 lutego 2013r. wykonano: podziały nieruchomości, aktualizację użytków, wznowienia znaków granicznych, rozgraniczenia nieruchomości, mapy do celów projektowych, mapy i inną dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości drogowych. Koszty związane z dzierżawą nieruchomości gruntowych związanych z zadaniami własnymi gminy. Opłaty związane z wykonywaniem wypisów i wyrysów oraz wyciągów głównych z ewidencji gruntów, (materiały niezbędne są do zawarcia aktów notarialnych, komunalizacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości zwłaszcza dróg gminnych), w tym:

12 koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koszty ogłoszeń prasowych, koszty opinii biegłych i ekspertyz, koszty aktów notarialnych. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W ramach realizacji obsługi Gminy Kartuzy w zakresie wyceny nieruchomości (dotyczy zleceń dla rzeczoznawcy majątkowego wykonującego wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów. Operaty szacunkowe niezbędne są do prowadzenia sprzedaży kupna nieruchomości, wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości). Podatek od nieruchomości. Opłaty za dzierżawę wydzielonej części Domu Rzemiosła. Koszty związane z użytkowaniem wieczystym nieruchomości (opłata roczna). Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi położone w Kiełpinie, Prokowie, Pomieczyńskiej Hucie i Grzybnie. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W wymienionym dziale wydatkowano ,68 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania: Opieka i utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta i Gminy Kartuzy. Wydatkowane środki finansowe dotyczyły zakupu wiązanek i zniczy z okazji obchodów święta: 3-go Maja, złożonych przy pomnikach pamięci narodowej na terenie miasta i Gminy Kartuzy przez opiekunów miejsc pamięci (szkoły podstawowe). W ramach bieżącego utrzymania miejsc pamięci narodowej wykonano prace konserwatorskie na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Majkowskiego oraz w Miejscu Pochowania Ofiar Terroru w Kaliskach. Plany zagospodarowania przestrzennego.

13 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie ,00 zł zrealizowano ,61 zł, co stanowi 94,45% planu. Na wymienioną kwotę składają się: Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadania te dotyczyły w szczególności: czynności wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej wg właściwości miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony. Funkcjonowanie Rady Miejskiej. Diety wypłacone Radnym zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej, uzależnione od pełnionej funkcji w radzie oraz obecności radnych podczas obrad sesji i prac komisji rady. Ponadto poniesiono wydatki na zakup kwiatów dla potrzeb Rady Miejskiej, usługi gastronomiczne związane ze spotkaniami Radnych z okazji uroczystości państwowych i regionalnych. Diety wypłacone sołtysom zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej Nr XIX/234/2008 uzależnione od obecności sołtysów w obradach sesji rady. Utrzymanie Urzędu Miejskiego. Zakup pieczęci i pieczątek na potrzeby UMK, zakup materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń, zakup i wykonanie mebli biurowych na zamówienie, zakup drobnych artykułów technicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów na cele remontowe wykonywanych we własnym zakresie, zakup sprzętu biurowego: drukarek i innych urządzeń towarzyszących. Zakup paliwa do pojazdów służbowych, ich serwis i naprawa oraz przeglądy techniczne. Zakup artykułów chemicznych i środków czystości, artykułów gospodarczych, drobnych artykułów spożywczych na bieżące potrzeby UMK. Zakup wiązanek kwiatów w związku z reprezentacją Gminy na różnych uroczystościach. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby UMK, dostawa paliwa gazowego dla celów grzewczych UMK. Obsługa prawna. Usługi pocztowe, drobne usługi rzemieślnicze, konserwacja kotła gazowego. Zakup usług kserograficznych wielkoformatowych. Serwis, naprawa i bieżące utrzymanie kserokopiarek. Usługi cateringowe w związku z obsługą uroczystości w UMK. Przegląd gaśnic, przegląd

14 budynku, przegląd kominiarski UMK. Zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX. Utrzymanie strony i administracja serwerów UMK. Opieka autorska systemów informatycznych RADIX. Koszt dostępu do sieci Internet na potrzeby budynku UMK, łącza Hot-Spot, ZMOK. Koszt inspekcji dozoru technicznego pieca co i naczynia ciśnieniowego. Usługa montażu rolet okiennych. Usługa brakowania dokumentów usuniętych z archiwum UMK. Telefonia komórkowa i stacjonarna. Podróże służbowe. Składki ubezpieczeniowe: pojazdy UMK, drogi gminne, budynek UMK, OC Gminy Kartuzy. Koszty postępowania sądowego i koszty komornicze dotyczące podatków.. Opłaty członkowskie związane z przynależnością Gminy do Związku Miast Polskich, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Gmin Pomorskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej. Promocja gminy. W zakresie promocji gminy przeprowadzono następujące zadania: przekazano materiały promocyjne do publikacji w prasie regionalnej, nawiązano współpracę w zakresie promocji Gminy Kartuzy Radiem Kaszëbë i Telewizją Teletronik, Radiem Głos, Radiem Gdańsk, Radiem Plus, TV Polonia, TVP Gdańsk, przygotowano gadżety promocyjne gminy: torby reklamowe, zegary, misie Bruno, parasole, na bieżąco aktualizowano stronę internetową Gminy Kartuzy pod adresem gdzie można uzyskać informację o atrakcjach gminy i działalności jej organów, przygotowano numery Gońca Kartuskiego Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Kartuzy, wydano folder Kartuzy w dziewięćdziesiąte urodziny miasta, przekazano materiały promocyjne organizacjom pozarządowym w celu promocji Gminy Kartuzy, wydano kalendarz ścienny Gminy Kartuzy na rok 2014, opublikowano materiały promocyjne w książkach: Kartuzy i Szwajcaria Kaszubska na starych fotografiach i widokówkach oraz Zespół Poklasztorny Kartuzów Raj Maryi w Kartuzach Romana Apolinarego Reglińskiego, zakupiono publikacje i gadżety w celu promocji Gminy Kartuzy.

15 zorganizowano wizytę delegacji z partnerskiego miasta Duderstadt z Wolfgangiem Nolte burmistrzem Duderstadt oraz Lotharem Koch burmistrzem honorowym, deputowanym do Landtagu Dolnej Saksonii na czele. Delegacja odwiedziła m.in. Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze, nowo wybudowaną salę sportową w Kiełpinie, Centrum Informacji Turystycznej oraz Kartuskie Centrum Kultury. W ramach zadań majątkowych poniesiono wydatki w kwocie ,00 zł. Wykonane inwestycje to: Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Zakup programu komputerowego w związku z wejściem w życie ustawy śmieciowej. Zakup wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Kartuzach. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA Ń S T WO W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A O R A Z SĄDOWNICTWA W ramach wymienionego działu zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, finansowane z budżetu państwa na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

16 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Z zaplanowanych wydatków w kwocie ,00 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano ,69 zł, tj. 90,88%. Wydatki bieżące w kwocie ,25 zł przeznaczono na: Utrzymanie OSP ,51 zł, w tym na: realizację wydatków osobowych (wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe i składki), zakup paliwa dla jednostek OSP z gminy Kartuzy w celu utrzymania w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego i silnikowego, zakup oleju opałowego dla OSP: Dzierżążno, Łapalice, Mirachowo, Prokowo, Sianowska Huta, Staniszewo, Brodnica Górna, Kolonia, Stara Huta, Pomieczyńska Huta w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno zimowo wiosennym, zakup nagród, dyplomów na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży, które odbyły się w dniu 1 marca 2013r. w świetlicy KP PSP w Kartuzach, zorganizowanie gminnych zawodów sportowo pożarniczych dla jednostek OSP z Gminy Kartuzy (nagrody, puchary, wyżywienie), które odbyły się w dniu 3 maja 2013r. w Mirachowie, zakup: węży pożarniczych (OSP Kolonia), rękawic bojowych (OSP Brodnica Górna),

17 części do motopomp (OSP Prokowo, OSP Stara Huta, OSP Kolonia, OSP Łapalice, OSP Dzierżążno), kamizelek asekuracyjnych (OSP Dzierżążno), piły szablastej (OSP Staniszewo), części do samochodu (OSP Dzierżążno), akumulatorów do Stara (OSP Kolonia, OSP Dzierżążno), kompresora (OSP Brodnica Górna), części zamiennych do łodzi motorowej, farb do malowania dachu (OSP Sianowska Huta), papy (OSP Kolonia), materiałów do konserwacji samochodów pożarniczych oraz mundurów koszarowych (OSP Stara Huta), dostawę i zużycie energii elektrycznej w strażnicach OSP, abonament, zużycie wody i kanalizacji w strażnicach OSP, badania lekarskie strażaków ochotników, usługi: naprawa samochodu pożarniczego (OSP Brodnica Górna), naprawa syreny alarmowej (OSP Prokowo, OSP Kolonia), naprawa syreny elektrycznej (OSP Sianowska Huta), naprawa piły spalinowej do betonu i stali (OSP Dzierżążno), naprawa kotła olejowego (OSP Mirachowo, OSP Prokowo), szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 19 strażaków ochotników (OSP Brodnica Górna, Dzierżążno, Mirachowo, Łapalice, Sianowska Huta, Staniszewo i Prokowo), przegląd gwarancyjny bramy garażowej (OSP Sianowska Huta), przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla strażaków ochotników, wykonanie bramy wjazdowej do strażnicy OSP Prokowo, legalizacja i atestacja aparatów na sprężone powietrze, przegląd, konserwacja i remont gaśnic, usługi telefoniczne sieci komórkowej podłączonej do stacji selektywnego wywoływania w strażnicach OSP Brodnica Górna, Dzierżążno, Łapalice, Mirachowo, Prokowo, Sianowska Huta, Staniszewo, Kolonia, Stara Huta, Pomieczyńska Huta, ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej z jednostek OSP, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia AC i od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów NNW oraz ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów OC z jednostek OSP Gminy Kartuzy. Utrzymanie Straży Miejskiej ,24 zł, w tym na: realizację wydatków osobowych

18 ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące przeglądy i naprawy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup niezbędnych druków, opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości środków łączności, opłacenie energii elektrycznej i ogrzewania, opłaty związane z myciem pojazdu służbowego, opłaty związane z wywozem śmieci, zakup niezbędnego umundurowania służbowego, ogłoszenia prasowe, opłaty pocztowe. W trakcie pełnionej służby w 2013 roku wykonano następujące czynności: legitymowano 2532 osób, podjęto 2148 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa, podjęto i zrealizowano 664 interwencje zlecone, zabezpieczono 15 imprez i uroczystości, ujawniono łącznie 2244 wykroczeń, z czego 1362 zakończono pouczeniem, a w 881 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe. W 1 przypadku sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kartuzach, przeprowadzono 99 kontroli sanitarno porządkowych odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz związanymi z utrzymaniem czystości i numeracją budynków, założono urządzenia blokujące koła w 270 przypadkach, przeprowadzono 143 czynności na rzecz innych komórek Urzędu Miejskiego i Biura Rady Miejskiej, w wyniku przeprowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XLIII/563/10, wystawiono łącznie 3475 zawiadomienia dotyczące braku uiszczenia opłaty parkingowej na podstawie wystawionych przez Strażników Miejskich zawiadomień prowadzono czynności wyjaśniające w celu ustalenia właścicieli pojazdów, którzy nie uiścili opłaty

19 parkingowej. Po dokonaniu sprawdzenia w systemie CEPiK sporządzono i wysłano 1071 wezwań oraz upomnień dotyczących uiszczenia opłaty dodatkowej oraz w 341 przypadkach przekazano dokumentację do Wydziału finansowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie Gminy Kartuzy, współdziałano z innymi służbami: m.in. z KPP w Kartuzach łącznie 46 wspólnych służb polegających na wspólnych patrolach terenów gminy oraz wspólne zintegrowane działania z Policją podczas zabezpieczenia imprez, uroczystości, świąt kościelnych i państwowych. Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę ,44 zł. Zrealizowano następujące inwestycje: Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Gmina Kartuzy przekazała zł na Fundusz Wsparcia Policji. Kartuska policja pieniądze przeznaczy na zakup kamery z oprogramowaniem i komputerów. Sprzęt przyczyni się do prawidłowej realizacji przez policję zadań związanych z ochroną życia, zdrowia i zapewnieniem porządku publicznego. Odpowiednie oprogramowanie wspomoże funkcjonariuszy w sporządzaniu planów sytuacyjnych z miejsca zdarzenia. Dzięki niemu, np. po wypadku drogowym, wszelkie czynności i obliczenia dokonywane będą w sposób jeszcze bardziej efektywny. Praca policjantów na miejscu zdarzenia często wymaga precyzji i szybkich, skutecznych działań. Odpowiedni sprzęt wraz oprogramowaniem z pewnością przyczynią się do wsparcia ich pracy. Zastosowanie sprzętu jest jednak dużo większe. Wykorzystany zostanie on również do rejestrowania imprez masowych czy tras przejazdu kibiców. Gmina dofinansowała również Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów.

20 Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach. W ramach inwestycji rozebrano istniejącą kondygnację naziemną wraz ze stropem nad piwnicą, podniesiono ściany piwnicy, wykonano nowy strop żelbetonowy oraz wzniesiono ściany nadziemia. Kolejne prace związane są ze wzniesieniem nowej części obiektu. Wykonana zostanie nowa konstrukcja dachu wraz z pokryciem i ociepleniem części istniejącej i dobudowanej. Budynek będzie ocieplony, powstanie elewacja, instalacje wewnętrzne. Zamontowana będzie brama wjazdowa, dwie furtki, wymieniona zostanie siatka ogrodzeniowa na całej długości ogrodzenia. Zamontowane będą także bramy garażowe i zrobione wjazdy z kostki betonowej. Na koniec inwestycji nastąpi przeniesienie syreny alarmowej na dach nowego budynku. Instalacja monitoringu na terenie miasta Kartuzy. Wykonano Koncepcję Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Kartuzy. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki w kwocie ,24 zł stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez Gminę obligacji. D Z I A Ł O Ś W I A TA I W Y C H O W A N I E oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Utrzymanie placówek oświatowych to największe wydatki budżetu gminy. W 2013 roku w dziale 801 i 854 wydatki bieżące i inwestycyjne wyniosły ,86 zł, co stanowi aż 39,53% całego budżetu. Wydatki poniesione na oświatę w latach Dział , ,95 Razem ,94 % ,53% ,09 1,36% ,14 35,90% ,23 % 2013 % 37,42% ,21 38,04% 1,54% ,65 1,50% 38,96% ,86 39,53%

21 Łączne wydatki na utrzymanie oświaty w latach wyglądają następująco: 2011 szkoły podstawowe % 2013 % % 54,54% ,73 54,88% ,75 55,33% ,23 20,39% ,06 20,02% ,82 20,40% ,74 2,45% ,16 2,37% ,40 2,18% przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,88 11,79% ,24 12,98% ,73 14,05% świetlice i stołówki szkolne ,28 5,03% ,75 4,30% ,64 3,06% pozostałe wydatki (dowóz uczniów do szkół, stypendia, doskonalenie zawodowe nauczycieli i pozostałe wydatki) ,50 5,22% ,29 4,89% ,52 4,41% dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych ,00 0,59% ,00 0,55% ,00 0,56% gimnazja licea ogólnokształcące Razem , ,94 100,00% ,23 100,00% ,86 100,00% Strukturę procentową w/w wydatków w roku 2013 przedstawia kolejny wykres: 4,97% 3,06% 14,05% szkoły 2,18% podstawowe gimnazja licea ogólnokształcące 55,33% przedszkola i oddziały przedszkolne świetlice i stołówki szkolne pozostałe wydatki 20,40% Kształtowanie się wydatków wg grup w latach przedstawia kolejna tabela. Nazwa Wynagrodzenia i składki od nich 2011 % 2012 % 2013 % ,95 67,80% ,16 69,26% ,42 69,53%

22 naliczane Dotacje na zadania bieżące ,80 9,45% ,09 9,29% ,45 10,46% Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,85 3,96% ,85 3,95% ,93 3,94% ,50 0,05% ,36 0,72% 0,61% Inwestycje Pozostałe wydatki związane z realizacja zadań statutowych ,84 18,75% , ,77 16,78% ,02 15,47% , , , , ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Inwestycje Pozostałe wydatki związane z realizacja zadań statutowych 0,00 W dziale 801 wydatkowano również środki na zakupy, remonty i modernizacje w placówkach oświatowych, które przedstawiono poniżej: Szkoła Podstawowa Nr ,49 zł: - przegląd, naprawa i konserwacja sprzętów i urządzeń, placu zabaw, - art. remontowe, sanitarne, hydrauliczne, - remont pokrycia dachowego na łączniku szkoły z salą gimnastyczną, - remont instalacji hydraulicznej i sanitarnej w budynku szkoły, - wymiana orynnowania na dachu sali gimnastycznej, - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, - remont pokoju psychologa i pomieszczenia nauczyciela wych. fizycznego (malowanie, kafelkowanie, położenie płytek podłogowych), - wykonanie systemu sygnalizacji pożaru,

23 - wymiana instalacji elektrycznej. Szkoła Podstawowa Nr ,47 zł: - przegląd, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń, - art. remontowe, sanitarne, hydrauliczne, - naprawa zmywarki, - dozór techniczny kotłowni, - naprawa wyparzarki, - montaż drzwi antywłamaniowych, - modernizacja okien montaż słupów wzmacniających, - remont tarasu i schodów, - remont podłóg w oddziale przedszkolnym (skucie posadzki, wykonanie wylewek betonowych), - modernizacja oświetlenia, - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, wykładziny. Zespół Kształcenia i Wychowania Brodnica Górna ,13 zł: - art. remontowe, hydrauliczne, - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, - konserwacja, przegląd, naprawa sprzętów i urządzeń, - modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., - montaż wykładziny PCV w salach. Szkoła Podstawowa w Grzybnie 2.253,43 zł: - przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego, - drobne art. remontowe, - wymiana wykładziny w sali szkolnej. Szkoła Podstawowa w Kolonii ,26 zł: - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, - art. remontowe, - naprawa, przegląd i konserwacja sprzętu i urządzeń, - montaż rolet wewnętrznych w budynku szkoły. - Szkoła Podstawowa w Łapalicach 4,555,07 zł: przegląd, konserwacja, naprawa sprzętów i urządzeń, - zakup i montaż rolet,

24 - bieżące prace hydrauliczne i remontowe. Szkoła Podstawowa w Prokowie ,18 zł: - przegląd budynku, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń, - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. adaptacji pomieszczeń na punkt przedszkolny, - remont kotłowni (wymiana naczynia przeponowego c.o., naprawa kotła grzewczego), - zakup paneli podłogowych i artykułów malarskich. Szkoła Podstawowa w Mirachowie ,65 zł: - przegląd, naprawa, konserwacja sprzętów i urządzeń, - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, - art. remontowe, materiały budowlane, - położenie wykładziny PCV, - położenie paneli podłogowych w łazience szkolnej. Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie ,98 zł: - ocieplenie sufitu w przedszkolu w Mezowie remont budynku przedszkola, - rozbudowa budynku oświaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na funkcje oświatowe i użyteczności publicznej w Mezowie, - wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Mezowie, - remont komina i wymiana stropu i konstrukcji dachowej w przedszkolu w Mezowie, - przegląd budynku, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń, - zakup mebli szkolnych i biurowych, - art. remontowe, elektryczne, - malowanie pomieszczeń szkolnych, - wymiana drzwi w sekretariacie i gabinecie zastępcy dyrektora. Zespół Szkół w Kiełpinie ,81 zł: - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, - art. remontowe, - przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętów, - pomiar izolacji i skuteczności zerowania, - bieżące remonty sanitarne, - zakup materiałów budowlanych papa, - remont dachu stołówki i oddziału przedszkolnego,

25 - dostawa i montaż bramy wjazdowej. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach ,20 zł: - przegląd, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń, - przegląd techniczny budynku, - wymiana zasobnika ciepła, - roboty ogólnobudowlane, - modernizacja monitoringu: montaż nowych kamer, - art. remontowe, hydrauliczne, - malowanie korytarza w SP i 3 sal lekcyjnych, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wymiana/zakup środków ochrony p/poż., - zakup i montaż rolet okiennych, - montaż i demontaż zaworu p/poż., - wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej. Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach ,80 zł: - przegląd, naprawa, konserwacja sprzętów i urządzeń, przegląd techniczny budynku, - art. konserwatorskie, remontowe, budowlane, malarskie, - remont kominów, - usunięcie awarii węzła ciepłowniczego, - wymiana źródeł światła na boisku ORLIK, - demontaż i montaż drzwi zewnętrznych, nowe rolety, - kapitalny remont sali lekcyjnej, - modernizacja monitoringu wizyjnego: nowa kamery, rejestratory, - zakup płytek podłogowych na cele remontowe. Zespół Szkół w Staniszewie ,74 zł: - modernizacja monitoringu wizyjnego: nowe kamery, rejestratory, - art. remontowe, - wyposażenie sal oraz szatni w nowe meble szkolne, - przegląd, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń, - zakup nowej pompy do kotłowni SP, - montaż rolet wewnętrznych w budynku szkoły. Wykaz inwestycji w placówkach oświatowych w roku 2013 przedstawiono w Załączniku

26 nr 4. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Z planowanych wydatków tego działu w kwocie zł zrealizowano ,71 zł, co stanowi 88,48% planu. Z wymienionej kwoty ,00 zł przeznaczono na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, a kwotę ,76 zł na wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kartuzy obejmowało w szczególności: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Realizacja zadań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego. Umożliwiano udział osobom uzależnionym i współuzależnionym w programach psychoterapii grupowej i indywidualnej, które poprzedzane były wykonaną diagnozą

27 problemową, konsultacjami lekarskimi oraz leczeniem powikłań spowodowanych nadużywaniem alkoholu poprzez refundację uczestnictwa i dojazdów na spotkania z terapeutami. Współpracowano z placówkami oświatowo wychowawczymi i opiekuńczymi w zakresie systematycznego prowadzenia profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców. Finansowano realizacje programów profilaktycznych dla dzieci szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy. Szkoły w tym aspekcie wykazywały się umiejętnościami połączenia konieczności zorganizowania czasu wolnego uczniom z realizacją programu profilaktycznego w zakresie uzależnień, zwracano też uwagę na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, które były integralnym elementem programu profilaktycznego. Zajęcia sportowe odwoływały się do strategii profilaktycznych, a także wzmacniały czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości i rozwijanie zainteresowań. W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w celu umożliwienia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w sposób zorganizowany oraz w program profilaktyki uzależnień dofinansowano ferie zimowe. Finansowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i niewydolnych wychowawczo, organizowano i prowadzono na terenie Gminy zajęcia w zakresie programu profilaktyki połączone ze współpracą z Uczniowskimi Klubami Sportowymi i stowarzyszeniami, wzbogacone w różne aspekty profilaktyki uzależnień w ramach organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Na terenie Gminy Kartuzy funkcjonowały świetlice dla dzieci i młodzieży, w których prowadzone były zajęcia wzbogacone elementami profilaktyki uzależnień. Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w: Prokowie, Mirachowie, Grzybnie i w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego. We wszystkich świetlicach zajęcia odbywały się przez pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie. Finansowane były bieżące zakupy do realizacji zajęć, niezbędne doposażenie tych placówek oraz dożywianie dzieci przebywających na zajęciach. W Kartuzach funkcjonuje również Klub Profilaktyki Środowiskowej EŁO, który mieści się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach w budynku Gimnazjum Nr 2 im. Aleksandra Majkowskiego na Osiedlu Wybickiego.

28 Klub otwarty jest w poniedziałki, wtorki, środy od 14 tej do 20 tej, a czwartki i piątki od 14 tej do 18 tej. Młodzież uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez instruktorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg zajęć oraz realizację programu socjoterapeutycznego o różnorodnych formach aktywności. Pobyt w Klubie chroni od wstąpienia na drogę przemocy, narkomanii czy alkoholizmu. Spotkania, rozmowy i zajęcia prowadzone z młodzieżą na tematy uzależnień, to jedna z najbardziej skutecznych form profilaktyki, ponieważ kształtuje mechanizm psychologiczny postaw. Finansowane też były koszty funkcjonowania Klubu Abstynenta Novum, koszty utrzymania i bieżące wydatki. Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta. Przy Klubie Abstynenta Novum w Kartuzach funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych. Punkt udziela pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i członkom ich rodzin, jego zadaniem jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Konsultant z chwilą zgłoszenia problemu uzależnienia od środków psychoaktywnych motywuje do podjęcia leczenia, jak i terapii dla osób współuzależnionych, kieruje do leczenia specjalistycznego, udziela wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, a także diagnozuje inne problemy mogące współwystępować, jak przemoc, zaniedbywanie dzieci, ubóstwo, itp. Podstawowe formy działania w Punkcie Konsultacyjnym to: porady, konsultacje, terapia indywidualna, rozmowy wspierające i motywujące do leczenia. Punkt czynny jest 2 razy w tygodniu przez 8 godzin. W związku z zawartym Porozumieniem w sprawie współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Garczu i Ostrzycach ponoszone są koszty uczestnictwa osób zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej. Kieruje się tam osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. W ramach organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży finansuje się również

29 działalność świetlicy w Kiełpinie. Świetlica jest odpowiednio przystosowana do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wyposażona w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny. Takie wyposażenie świetlicy umożliwia też skorzystanie z niej każdej osobie, która zamieszkuje ten teren, jest zainteresowana spędzaniem czasu wolnego przy komputerze i Internecie jako alternatywa czasu wolnego od wszelkiego rodzaju uzależnień. Ponadto w ramach realizacji Porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku przeznaczono środki na zakup paliwa w kontekście przeciwdziałania narkomanii i nadużywania alkoholu oraz zwiększenia mobilności służb patrolowych. Pozostałą kwotę w dziale 851 stanowią wydatki w kwocie ,95 zł. Przeznaczone zostały na: Zakup łodzi do Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu. Zakup kardiomonitora i łóżek szpitalnych na oddział położniczy w PCZ w Kartuzach. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej, polegające m.in. na organizowaniu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury socjalnej, wydawaniu decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz z zakresu pomocy społecznej, wydawaniu decyzji o wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych. W ramach powyższych zadań GOPS prowadzi również domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje budżetem, ponosząc opłaty wg zasad określonych w ustawie. Opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych i alkoholowych, współpracując z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wypłaca zasiłki celowe na pokrycie kosztów leków, leczenia, remontów mieszkań i innych niezbędnych potrzeb bytowych. W 2013 roku zamierzony plan w dziale 852 wynosił ,00 zł, a został zrealizowany w kwocie ,87 zł, co stanowi 98,22% planu. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

30 DZIAŁ 853 P O Z O S TA Ł E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Z planowanych wydatków w kwocie ,68 zł w tym dziale wydatkowano ,10 zł, co stanowi 95,93% planu. Na wymienioną kwotę składają m.in. się wydatki bieżące ponoszone w ramach realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty realizowane przez Wydział ds. Oświaty i Edukacji Gmina Kartuzy Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. Wsparciem objętych zostało 6 placówek przedszkolnych (Punkty Przedszkolne w Koloni, Staniszewie i Mirachowie oraz Przedszkola w Mezowie, Dzierżążnie i Brodnicy Górnej), w których powstało 120 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat. Dzieci mają możliwość wzięcia udziału w nieodpłatnych zajęciach rozwijających z j. angielskiego i rytmiki oraz w zajęciach kompensacyjnych z logopedii i gimnastyki korekcyjnej. W ramach poszerzenia oferty edukacyjnej zakupiono program Klucz do uczenia się (KdUs) w zakresie bloku matematyczno- przyrodniczego, rozwijający umiejętności rozumienia relacji matematycznych i myślenia logicznego. Projekt przewiduje wiele atrakcji dla małych uczestników. Odbywają się się spektakle przyjezdnych teatrów, zorganizowane zostały zabawy mikołajkowe, choinkowe oraz bale karnawałowe. Dzieci biorą udział w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych do ZOO i Oceanarium. Każda z placówek została odświeżona i wyposażona w nowe pomoce edukacyjne. Przedszkole w Mezowie zostało zmodernizowane i powstała tam nowa grupa przedszkolna. Realizacja projektu jest możliwa dzięki środkom pozyskanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to ,99 zł, zaś kwota

31 dofinansowania wynosi ,99 zł. Sięgnij po sukces zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy. Oświata jest bardzo ważnym elementem polityki rozwoju Gminy Kartuzy, dlatego też od realizujemy projekt pn. Sięgnij po sukces- zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy. Dofinansowany w kwocie ,00 zł w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Jest to projekt dla gimnazjalistów gminy Kartuzy, w ramach którego realizowane są w szkołach dodatkowe zajęcia rozwijające z takich przedmiotów jak: geografia, chemia, fizyka, matematyka, ICT, j. niemiecki, j. angielski. Dodatkowo prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce, oraz zapewnione zostało wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów zagrożonych wykluczeniem edukacyjnym. Od roku szkolnego 2012/2013 dla wyróżniających się uczniów w nauce języków obcych stworzone zostaną 4 grupy, w których prowadzone będą specjalistyczne, intensywne szkolenia językowe z j. angielskiego i j. niemieckiego, zakończone zewnętrznym certyfikatem językowym TELC uznawanym w krajach Unii Europejskiej. Projekt przewiduje też zorganizowanie 48 wycieczek do Trójmiejskiego Parku Technologicznego i Centrum Nauki Kopernik

32 w Warszawie. Ponadto w ramach projektu każde gimnazjum zostało wyposażone w pomoce dydaktyczne tj.: Zestawy SONDa 1, 2, 3 i 4, zestaw Laboratorium Mobilne do przedmiotów z kompetencji kluczowych, Platforma e-learningowa wraz z oprogramowaniem, dostęp do platformy Nauczyciel.pl, pakiety programów multimedialnych. Punkt Przedszkolny Krôsniăta w Prokowie. We wrześniu 2013 roku gmina Kartuzy rozpoczęła realizację kolejnego projektu, którego realizacja jest możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pod nazwą Punkt Przedszkolny Krôsniăta w Prokowie jest realizowany w okresie od r. do r. Gmina uzyskała wsparcie na dodatkowe miejsca dla 2,5-3 - latków nieuczestniczących dotąd w edukacji przedszkolnej, przy istniejącym oddziale przedszkolnym. W przebudowanych i zaadaptowanych na cele punktu przedszkolnego pomieszczeniach wykonane prace modernizujące, w trakcie których istniejące sanitariaty dostosowano do potrzeb dzieci, wymieniono stare wykładziny oraz wymalowano pomieszczenia. Punkt przedszkolny został całkowicie wyposażony w m.in. nową szatnię, mebelki, leżaczki, stoliki z krzesełkami oraz pomoce edukacyjne do sali przedszkolnej i zajęć dodatkowych. Projekt jest skierowany do 25 przedszkolaków przez okres 2 lat. Wykorzystując wiedzę z realizacji poprzednich przedsięwzięć, działania projektowe skierowane zostały do grup najbardziej potrzebujących zgodnie z zapisami dotyczącymi rekrutacji. Poprzez wykorzystanie najnowszej wiedzy pedagogów rozwinięte zostaną w dzieciach umiejętności językowe, abstrakcyjne

33 poprzez rytmikę oraz skompensujemy deficyty logopedyczne i postaw. Oprócz realizacji powyższych zajęć, dzieci wezmą udział w 14 spektaklach Dziecięcych Teatrzyków przyjezdnych oraz 2 zajęciach wyjazdowych do ZOO i Oceanarium. Ponadto wsparciem zostaną objęci również rodzice zakwalifikowanych do projektu dzieci, poprzez udział w szkoleniach oraz konsultacjach dotyczących zajęć rozwijających oraz kompensacyjnych. Projekt jest realizowany dzięki środkom pozyskanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to ,00 zł, zaś kwota dofinansowania wynosi ,00 zł. Akademia Przedszkolaka spełniamy dziecięce marzenia. Gmina realizuje projekt dzięki środkom pozyskanym w ramach EFS PO Kapitał Ludzki ; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty. Wartość projektu to zł, zaś kwota dofinansowania wynosi zł. Zadanie realizowane jest w okresie od r. do r. W ramach projektu w Akademii Przedszkolaka powstało 50 dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku 2,5 3 lata z terenu Gminy Kartuzy. Dzieci mają okazję do kształtowania umiejętności językowych, abstrakcyjnych (zajęcia z rytmiki). W czasie zajęć redukowane są wady logopedyczne oraz ruchowe wady postawy. Wsparcie otrzymują również rodzice zakwalifikowanych do projektu dzieci, którzy biorą udział w szkoleniach i konsultacjach dotyczących zajęć rozwijających oraz kompensacyjnych. W ramach projektu zakupione zostały także pomoce edukacyjne do sal przedszkolnych.

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/494/2013 z 23 grudnia 2013r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁREOCZE 2007 ROKU

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁREOCZE 2007 ROKU 1 WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁREOCZE 2007 ROKU Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 65.074,88 zł., tj. 47,25

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII.76.2011 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są zawarte umowy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Budżet 2004 Załącznik Nr 9 WYDATKI W ZŁ

Budżet 2004 Załącznik Nr 9 WYDATKI W ZŁ Budżet 2004 Załącznik Nr 9 WYDATKI W ZŁ Nazwa działu i opis Kwoty zaplanowane 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa 28.000 Izby rolnicze /Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

Bardziej szczegółowo