SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż."

Transkrypt

1 s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna 10 SIMATIC Rozproszony system wejść/wyjść ET200M Instrukcja obsługi 12/2008 EWA4NEB Kompatybilność pomiędzy IM153 A Numery zamówieniowe B

2 Informacje prawne Wskazówki bezpieczeństwa Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki, których przestrzeganie zapewni bezpieczeństwo osobiste oraz zapobiegnie uszkodzeniu sprzętu. Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa osobistego są oznaczone przez symbol bezpieczeństwa, uwagi odnoszące się do szkód mienia nie posiadają symbolu bezpieczeństwa. Wskazówki przedstawione poniżej są klasyfikowane według stopnia niebezpieczeństwa.! NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza wystąpienie śmieci lub poważnych uszkodzenia ciała jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.! OSTRZEŻENIE Oznacza możliwość wystąpienia śmieci lub poważnych uszkodzenia ciała jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.! OSTROŻNIE Oznacza możliwość drobnych uszkodzeń ciała jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. OSTROŻNIE Bez symbolu niebezpieczeństwa oznacza możliwość uszkodzeń mienia jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. UWAGA Oznacza możliwość wystąpienia niezamierzonych rezultatów lub sytuacji jeśli nie zostaną wzięte pod uwagę odpowiednie informacje. Jeżeli występuje więcej niż jeden stopień zagrożenia będzie przedstawione ostrzeżenie najwyższego stopnia zagrożenia. Ostrzeżenie zranienia osób z symbolem niebezpieczeństwa może również zawierać ostrzeżenie dotyczące uszkodzenia mienia. Wykwalifikowany personel Urządzenie/system może być konfigurowany i używany zgodnie z tą dokumentacją. Uruchamianie i eksploatacja urządzeń/systemów może być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowany personel. W kontekście informacji o bezpieczeństwie, zawartych w tym dokumencie, pod pojęciem wykwalifikowany personel rozumie się osoby upoważnione do uziemiania, podłączania sprzętu i systemów zgodnie z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa. Właściwe użytkowanie produktów SIEMENS Wskazówka:! OSTROŻNIE Produkty firmy Siemens mogą być wykorzystywane jedynie do zastosowań opisanych w katalogu i w odpowiednich dokumentacjach technicznych. Jeżeli produkty i podzespoły innych producentów są używane, muszą być zalecane lub zatwierdzone przez firmę Siemens. Poprawne i bezpieczne funkcjonowanie produktu możliwe jest tylko i wyłącznie, jeśli jest on transportowany, magazynowany, przechowywany oraz instalowany prawidłowo i ostrożnie oraz jest obsługiwany i serwisowany według wskazań. Dopuszczalne warunki otoczenia muszą być przestrzegane. Informacje zawarte w odpowiedniej dokumentacji muszą być przestrzegane. Znaki handlowe Wszystkie nazwy oznaczone są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Siemens AG. Pozostałe znaki towarowe w tej publikacji mogą być znakami towarowymi, których użycie przez osoby trzecie dla własnych celów może naruszać prawa właścicieli. Wyłączenia z odpowiedzialności Zawartość niniejszej instrukcji została sprawdzona pod względem zgodności z opisanym sprzętem i oprogramowaniem. Ponieważ wszystkie odchylenia nie mogą być całkowicie wykluczone, dlatego całkowita zgodność nie może być gwarantowana. Jednakże informacje zawarte w niniejszej instrukcji są regularnie uaktualniane i wszystkie konieczne poprawki są zawierane w następnych edycjach. Siemens AG Industry Sector Postfach NÜRNBERG GERMANY EWA4NEB /2009 Copyright Siemens AG Technical data subject to change

3 Wstęp Przeznaczenie instrukcji obsługi Informacje zawarte w niniejszej instrukcji umożliwiają uruchomienie modułów interfejsu IM153 razem z modułami rodziny S7300 jako rozproszonego systemu wej./wyj. ET200M podrzędnej stacji DP (DP slave). Wymagany poziom wiedzy Aby zrozumieć instrukcję obsługi należy posiadać ogólne doświadczenie w zakresie automatyki przemysłowej. Zakres obowiązywania niniejszej instrukcji obsługi Moduł IM 1531 IM 1532 IM 1532 FO IM 1534 PN Numer zamówienia Wersja produktu 6ES71531AA030XB0 02 6ES71531AA830XB0 01 6ES71532AA020XB0 07 6ES71532BA000XB0 01 6ES71532BA010XB0 01 6ES71532BA020XB0 01 6ES71532BA810XB0 01 6ES71532BA820XB0 01 6ES71532AB010XB0 06 6ES71532BB000XB0 01 6ES71534AA000XB0 01 6ES71534AA010XB0 01 Deklaracja: W niniejszej instrukcji obsługi użyto określenia IM 153 z wyjątkiem opisów odnoszących do poszczególnych typów IM 153. Warianty IM 1531 i IM 1532 są dostępne również jako moduły typu SIPLUS przeznaczone do rozszerzonych warunków środowiskowych ( outdoor ). Opis warunków środowiskowych i mechanicznych w których można używać IM 1531/2 zawiera podręcznik: S7300 automation system, module specifications (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Do modułu IM 153 w najnowszej wersji może zostać dołączona ulotka zawierająca bieżące informacje dotyczące poszczególnych modułów interfejsu IM 153 lub ich instrukcji obsługi. Informacje o produkcie można znaleźć także w Internecie (http://support.automation.siemens.com/ww/llisapi.dll? func=cslib.csinfo2&aktprim=99&lang=en). Należy na przykład wpisać w polu wyszukiwarki tekst IM

4 Wstęp Zmiany od poprzedniej wersji: Od czasu poprzedniej wersji instrukcji " distributed I/O device" oznaczonej numerem EWA4NEB (wersja 02/2006) zostały dokonane następujące zmiany. Moduł interfejsu IM 1534AA01 oferuje następujące nowe funkcje: Izochroniczna komunikacja w czasie rzeczywistym Class 2 Priorytetowe uruchomienie Działanie bez wymiennego nośnika danych (SIMATIC Micro Memory Card) Wymiana urządzenia bez nośników/urządzenia programującego Zmiana stacji wej./wyj. (I/O Devices) podczas pracy (zmiana portów partnerów) Poza tym informacje produkcyjne dołączane do instrukcji obsługi w latach od 01/200708/2007 zostały zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Certyfikaty Patrz rozdział "Normy i zatwierdzenia (strona 225)." Znak CE Patrz rozdział " Normy i zatwierdzenia (strona 225)." Identyfikacja dla Australii (znak CTick) Patrz rozdział " Normy i zatwierdzenia (strona 225)." Normy Patrz rozdział " Normy i zatwierdzenia (strona 225)." 4

5 Wstęp Dostępna dokumentacja techniczna Poniższa tabela zawiera listę podręczników zawierających informacje dotyczące Podręcznik rozproszone wejścia/wyjścia " distributed I/O device (http://support.automation.siemens.com/w W/view/en/ )" S7300 system automatyki, specyfikacje modułów "S7300 automation system, module specifications (http://support.automation.siemens.com/w W/view/en/ )" moduły sygnałowe dla automatyki procesów " signal modules for process automation (http://support.automation.siemens.com/w W/view/en/ )" Zawartość Konfiguracja mechaniczna i elektryczna Instalacja i okablowanie Uruchamianie i diagnostyka Moduł interfejsu IM 153 Numery zamówieniowe IM 153 Ogólna specyfikacja techniczna Moduły zasilaczy Moduły cyfrowe Moduły analogowe Numery zamówieniowe S7300 Przegląd zastosowania w automatyce procesów Parametryzacja w SIMATIC PDM Grupa wejść cyfrowych Moduł wyjść cyfrowych Oprócz tej instrukcji obsługi może być przydatna instrukcja System wejść/wyjść rozproszonych ET 200 ("ET 200 distributed I/O system") oraz instrukcja urządzenia nadrzędnego DP (DP master). Podręcznik System wejść/wyjść rozproszonych Zawartość Instrukcja obsługi urządzenia nadrzędnego DP master Planowanie systemu i sieci PROFIBUS Planowanie i uruchamianie Opis repeatera RS 485 Opis S595U Konfiguracja i uruchamianie urządzenia nadrzędnego DP master W dodatku Numery zamówieniowe dla (strona 247) znajdziecie listę dodatkowych źródeł informacji dotyczących SIMATIC S7 i systemu rozproszonych wej./wyj. Opis parametryzacji i konfiguracji ramki komunikatów nie jest integralną częścią tej instrukcji. Opis ten można znaleźć w Internecie (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). 5

6 Wstęp Przewodnik Aby łatwiej dotrzeć do szczegółowych informacji instrukcja obsługi zawiera następujące pomoce: Spis treści i spis wszystkich tabel zawartych w dokumencie znajdują się na początku instrukcji. Nagłówek wskazujący zawartość każdej części znajduje się w kolumnie po lewej stronie na każdej stronie każdego rozdziału. Na końcu instrukcji znajduje się słowniczek, w którym zostały zdefiniowane wszystkie ważne pojęcia techniczne użyte w dokumencie. Na końcu instrukcji znajduje się indeks umożliwiający szybki dostęp do poszukiwanych informacji. Recykling i utylizacja Ze względu na niski poziom substancji zanieczyszczających jest przeznaczony do recyklingu. W celu pozbycia się starych urządzeń i ich recyklingu w przyjazny dla środowiska sposób należy skontaktować się z certyfikowaną firmą zajmującą się utylizacją odpadów elektronicznych. Kontakt Patrz informacja o produkcie Pomoc techniczna, kontakty i szkolenia (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ )." Szkolenia Patrz informacja o produkcie Pomoc techniczna, kontakty i szkolenia (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ )." SIMATIC wsparcie techniczne Patrz informacja o produkcie Pomoc techniczna, kontakty i szkolenia (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ )." Serwis i wsparcie w Internecie Patrz informacja o produkcie Pomoc techniczna, kontakty i szkolenia (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ )." Zobacz także IM 153: Warianty i właściwości (Strona 17) 6

7 Spis treści Spis treści Wstęp... 3 Spis treści Opis produktu Szybkie uruchomienie Uruchamianie w sieci PROFIBUS DP...21 Wstęp Montaż Okablowanie Uruchomienie Konfiguracja w SIMATIC Manager...27 Tworzenie programu użytkownika...29 Uruchomienie programu...29 Interpretacja diagnostyki podczas symulacji...30 Uruchamianie w sieci PROFINET IO...31 Planowanie zastosowania Czym są systemy rozproszonych wejść/wyjść (I/O)?...11 Co to jest PROFIBUS DP? Co to jest PROFINET IO? Rozproszone wejścia/wyjścia...14 IM 153: Warianty i właściwości Struktura konfiguracji PROFIBUS DP...33 Wykrywanie konfiguracji przez IM Możliwości konfiguracji PROFIBUS DP...35 Rozproszone wej./wyj. z IM Przekazywanie danych i parametrów z PG/PC poprzez IM Konfigurowalne moduły funkcyjne FM w konfiguracji z IM Sieć światłowodowa FOC z IM 1532 FO...39 Struktura i możliwości konfiguracji PROFINET IO...40 Konfiguracja mechaniczna Konfiguracje poziome i pionowe Wolny obszar przeznaczony na montaż...41 Rozmieszczenie modułów w standardowej instalacji...43 Rozmieszczenie modułów dla funkcji Wymiana podczas pracy i/lub Redundancji...44 Konfiguracja elektryczna Ogólne zasady i regulacje dotyczące pracy...47 Działanie z modułami wej./wyj. z uziemionym zasilaniem...50 Konfiguracja z nieuziemionym potencjałem odniesienia...54 Konfiguracja z izolowanymi modułami...55 Konfiguracja z nieizolowanymi modułami...57

8 Spis treści 4 Montaż magistrali) Podłączanie Wstęp Podłączanie PROFIBUS DP Podłączanie wtyczek sieci Podłączanie kabla światłowodowego do IM 1532 FO...72 Podłączanie PROFINET IO Podłączanie IM 1534 PN Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów...78 Zasady podłączania okablowania...78 Podłączanie okablowania zasilacza i IM Podłączanie listew przyłączeniowych modułów wej./wyj...81 Podłączanie kabli ekranowanych przez element mocowania ekranu...85 Uruchomienie Wstęp Montaż Sekwencja montażu Montaż szyny DIN Montaż modułów na szynie (montaż standardowy)...63 Montaż aktywnych modułów magistrali i modułów (konfiguracja z aktywnymi modułami 66 Po zakończeniu montażu Ustawianie adresu PROFIBUS PROFIBUS DP Uruchomienie urządzenia podrzędnego DP slave...89 Sekwencja startu IM Uruchamianie IM 1532/1532 FO...92 Działanie PROFIBUS DPV PROFINET IO Konfiguracja w STEP Konfiguracja za pomocą plików GSD...97 Przydzielanie nazw urządzeń do IO device...98 Konfiguracja portów w IM 1534 PN Uruchamianie w PROFINET IO Sekwencja startu w PROFINET IO Konserwacja i serwis Okablowanie Wymiana modułu zasilacza Wymiana IM Wymiana IM 1532 lub IM 1532 FO Wymiana IM 1534 PN Wymiana modułu bez funkcji wymiana podczas pracy Wymiana modułu z funkcją wymiana podczas pracy Wymiana modułu magistrali Wymiana bezpieczników w modułach wyjść cyfrowych Update (aktualizacja) IM Kiedy konieczny jest update IM 153?

9 Spis treści Funkcje Obsługa modułów wej./wyj. z rozszerzonymi danymi wejściowymi Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Zasady Funkcjonalność Stempel czasu o dokładności 10 ms Bardzo dokładny stempel czasu z dokładnością 1 ms Synchronizacja czasu przy znakowaniu stemplem czasu Znakowanie stemplem czasu w systemach redundantnych Znakowanie stemplem czasu w S W STEP 7 w aplikacjach klienta W systemie PCS Znakowanie stemplem czasu poza S Wymagania Zasada działania Krótkie wprowadzenie do uruchamiania znakowania stemplem czasu Synchronizacja czasu Konfigurowanie znakowania stemplem czasu Struktura przerwania procesowego Struktura komunikatów IM Znaczenie komunikatów specjalnych Diagnostyka znakowania stemplem czasu Synchronizacja zegara na magistrali wej./wyj Redundancja w IM Modyfikacja systemu podczas pracy Modyfikacja systemu nieredundantnego Modyfikacja systemu redundantnego Tryb izochroniczny Co to jest tryb izochroniczny? Konfigurowanie trybu izochronicznego Dane identyfikacyjne i obsługi technicznej (I&M) Dane I&M dla PROFIBUS DP Dane I&M dla PROFINET IO Bezpośrednia wymiana danych SNMP Przerwania, błędy i komunikaty systemowe Update IM 1531/2A Update IM 1532B Jak przeprowadzić update IM 1532B1? Zapis danych i aktualizowanie IM 1534 PN PROFIBUS DP Diagnostyka za pomocą diod LED Diagnozowanie w STEP 7 lub STEP Struktura diagnostyki Struktura diagnostyki slave Statusy 1 do 3 stacji Adres PROFIBUS master ID producenta Interpretacja diagnostyki slave Diagnostyka związana z identyfikatorem Status modułu

10 Spis treści Specyfikacja techniczna A. Normy i zatwierdzenia Parametry IM Specyfikacja techniczna IM Specyfikacja techniczna modułu interfejsu IM 1534 PN Czas odpowiedzi Stosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem strefy Kompatybilność pomiędzy IM A.1 A.2 A.3 B. Diagnostyka związana z kanałem Status H (tylko w S7400H i normalnej redundancji) Przerwania Interpretacja przerwań z diagnostyki slave PROFINET IO Diagnostyka za pomocą diod LED w module interfejsu IM 1534 PN Komunikaty diagnostyczne modułów elektronicznych Przetwarzanie przerwań w Przerwania obsługi technicznej Diagnostyka kanału Typy błędów dla modułów Diagnostyka niewłaściwych stanów konfiguracji w sieci PROFINET IO Zdarzenia diagnostyczne generowane przez STOP w IO controller Kompatybilność pomiędzy wersjami IM 153 i IM Kompatybilność pomiędzy wersjami IM 1532 / 2 FO Sieć RC z 1 MΩ dla konfiguracji z nieuziemionym potencjałem odniesienia Numery zamówieniowe Słownik Indeks

11 1 Opis produktu 1.1 Czym są systemy rozproszonych wejść/wyjść (I/O)? Obszar zastosowań Podczas budowania systemu automatyki zarówno wejścia jak i wyjścia są włączone do centralnego sterownika programowalnego. Jeżeli wejścia i wyjścia są znacznie oddalone od sterownika programowalnego wykonywanie bardzo długiego okablowania może być uciążliwe a dodatkowo zakłócenia elektromagnetyczne mogą niekorzystnie wpływać na niezawodność. Rozproszone wej./wyj. są idealnym rozwiązaniem dla takich systemów ponieważ: jednostka centralna CPU znajduje się w centralnym miejscu, system wej./wyj. działa lokalnie na rozproszonych podstawach, PROFIBUS DP gwarantuje że sterownik CPU i system rozproszonych wej./wyj. komunikują się ze sobą z wysoką prędkością, używany może być PROFINET IO. 1.2 Co to jest PROFIBUS DP? Co to jest PROFIBUS DP? PROFIBUS DP jest otwartym systemem komunikacji opracowanym zgodnie z normą IEC :2002 Ed1 CP3/1 z protokołem transmisji DP (DP jest skrótem niemieckiego terminu dezentrale Peripherie rozproszone I/O). Fizycznie, PROFIBUS DP jest siecią elektryczną bazującą na ekranowanej, dwuprzewodowej linii (RS 485) lub siecią optyczną bazującą na kablach światłowodowych (FOC). Protokół transmisji DP umożliwia szybką, cykliczną wymianę danych pomiędzy jednostką centralną CPU i rozproszonymi wej./wyj. Co to jest urządzenie nadrzędne (DP master) i urządzenia podrzędne (DP slaves)? Urządzenie nadrzędne (DP master) jest elementem pośredniczącym pomiędzy jednostką centralną CPU i rozproszonymi wej./wyj. Urządzenie nadrzędne (DP master) wymienia dane poprzez sieć PROFIBUS DP z rozproszonymi wej./wyj. i monitoruje sieć PROFIBUS DP. Rozproszone wej./wyj. (= DP slaves) przygotowują dane pochodzące z czujników i elementów wykonawczych w taki sposób aby dane te mogły być transmitowane przez sieć PROFIBUS DP do jednostką centralną CPU. 11

12 Opis produktu 1.2 Co to jest PROFIBUS DP? Jakie urządzenia mogą być podłączone do sieci PROFIBUS DP? Do sieci PROFIBUS DP jako urządzenia nadrzędne (DP masters) i podrzędne (DP slaves) mogą być podłączone różne urządzenia pod warunkiem, że spełniają normę IEC :2002 Ed1 CP 3/1. Mogą być używane między innymi następujące grupy urządzeń: SIMATIC S7 / M7 / C7 SIMATIC S5 SIMATIC PD / PC SIMATIC HMI (panele operatorskie (OP), stacje operatorskie (OS), wyświetlacze tekstowe (TD) oraz urządzenia innych producentów. Struktura sieci PROFIBUS DP Poniższy rysunek przedstawia typową strukturę sieci PROFIBUS DP. Urządzenia nadrzędne (DP masters) mogą być zintegrowane z różnymi urządzeniami. Na przykład sterownik S7400 może posiadać interfejs IM 308C (PROFIBUS DP), który jest połączony z jednostką centralną S5115. Urządzenia podrzędne (DP slaves) połączone z urządzeniami nadrzędnymi (DP masters) poprzez sieć PROFIBUS DP są rozproszonymi wej./wyj. Rysunek Typowa struktura sieci PROFIBUS DP 12

13 Opis produktu 1.3 Co to jest PROFINET IO? 1.3 Co to jest PROFINET IO? Definicja PROFINET IO jest otwartym systemem komunikacji z funkcjonalnością czasu rzeczywistego zdefiniowany zgodnie ze standardem PROFINET. Standard ten definiuje niezależny od producentów sposób komunikacji, automatyzacji oraz model inżynieryjny. Akcesoria do okablowania komponentów systemu PROFINET są wykonane w standardzie przemysłowym. PROFINET odrzuca hierarchiczny model nadrzędny/podrzędny (master/slave) sieci PROFIBUS i jest oparty o zasadę dostawca/odbiorca. Urządzenia IO (IO Device), które zostaną przyporządkowane Kontrolerowi IO (IO Controller) są zdefiniowane w fazie konfiguracji. Ilość struktur jest rozszerzona zgodnie z opcjami PROFINET IO. Podczas konfiguracji nie są przekraczane wartości graniczne parametrów. Prędkość transmisji wynosi 100 Mbps. Interfejs konfiguracyjny dla użytkownika jest identyczny jak w przypadku PROFIBUS DP (system jest konfigurowany w STEP7 > HWCONFIG). Topologia sieci PROFINET IO Poniższy rysunek przedstawia typową topologię sieci PROFINET IO. Istniejące urządzenia podrzędne (slaves) sieci PROFIBUS mogą zostać podłączone za pomocą IE/DP link. Rysunek Typowa struktura sieci PROFINET IO 13

14 Opis produktu 1.4 Rozproszone wejścia/wyjścia 1.4 Rozproszone wejścia/wyjścia Definicja Rozproszone wejścia/wyjścia są modułowym urządzeniem podrzędnym (DP slave) wykonanym w stopniu ochrony IP20. Konfiguracja jest przejęta z systemu automatyki S7300 i składa się z interfejsu IM 153 oraz modułów wej./wyj. systemu S7300. obsługuje komunikację z: wszystkimi urządzeniami nadrzędnymi (DP master) zgodnymi z IEC :2002 Ed1 CP 3/1 wszystkimi IO Controllers zgodnymi z IEC Przykład konfiguracji moduł zasilacza PS 307 moduł interfejsu IM 153 do 12 modułów I/O (SM / FM / CP) Rysunek 11 Przykład konfiguracji rozproszonych wej./wyj. W katalogu modułów STEP 7 lub w plikach GSD można znaleźć listę modułów, które można używać w. Najnowsze pliki GSD są dostępne w Internecie. (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/113498). 14

15 Opis produktu 1.4 Rozproszone wejścia/wyjścia SIMATIC S7DPSLAVE Rozproszone wej./wyj. są integralną częścią systemu automatyki SIMATIC S7. Innymi słowy, STEP 7 umożliwia konfigurację, parametryzację, programowanie jak również uruchomienie i diagnostykę w systemie nadrzędnym DP. Specjalne funkcje i usługi IM 1532 (np.: konfigurowalne moduły funkcyjne FM) mogą być w pełni używane i wykorzystane tylko w STIMATIC S7 / PCS7. W przypadku stosowania ze standardowym urządzeniem nadrzędnym DP (np.: S595U) narzędzie konfiguracyjne zapewnia wykorzystanie plików GSD ale należy również zwrócić uwagę np. na dane techniczne (dane projektu) urządzenia nadrzędnego DP (parametry możliwe do ustawiania, długość ramek komunikatów diagnostycznych itp.). Norma PROFIBUS IEC :2002 Ed1 CP 3/1 obejmuje także tryb DPV1. Trybu tego można używać gdy pliki GSD są w wersji 3. Można również używać plików GSD w wersji 2 dzięki temu będzie zapewniona kompatybilność z wcześniejszymi wersjami IM 153. Komponenty Cała seria komponentów umożliwia tworzenie konfiguracji i uruchamianie. Poniższa tabela zawiera najważniejsze komponenty i ich funkcje: Tabela 11 Komponenty Komponenty Funkcje Szyna montażowa Akcesoria: element do połączenia ekranowania jest szyną montażową dla Szyna montażowa dla aktywnych modułów magistrali Akcesoria: element do połączenia ekranowania aktywne moduły magistrali jest specjalną szyną montażową dla podczas korzystania z funkcji wymiany modułów podczas pracy, redundancji oraz dla IM 1534PN Aktywne moduły magistrali (BM) BM IM/IM do redundancji z 2 IM BM IM/IM do redundancji z 2 IM 1532B00 1 BM PS/IM dla PS 307; 2 A i IM 153 BM 2 40 dla dwóch modułów S7300 o szerokości 40 mm BM 1 80 dla jednego modułu S7300 o szerokości 80 mm zapewnia kontynuację magistrali w przypadku braku modułu, pozostałe moduły są dzięki temu dostępne Moduł zasilacza (PS) Akcesoria: mostek zamienia napięcie główne (AC 120 / 230V) na DC 24V napięcie zasilające może być używane jako źródło zasilania dla obwodów DC 24V Widok 15

16 Opis produktu 1.4 Rozproszone wejścia/wyjścia Komponenty Funkcje Widok IM 153 Akcesoria: znacznik numeru slotu (do przydzielania slotom numerów) jest modułem interfejsu; łączy moduły S7300 z siecią PROFIBUS DP/PROFINET IO; zasila napięciem magistralę danych Kabel PROFIBUS z wtyczkami łączy węzły sieci PROFIBUS DP ze sobą Kabel światłowodowy (FOC) podwójny z pojedynczą wtyczką (we wtyczce adapter dla IM 153FO) łączy węzły sieci PROFIBUS DP ze sobą Złącze PROFINET zgodne ze specyfikacją zawartą w instrukcji instalacji sieci PROFINET oraz instrukcją instalacji linii FC sieci przemysłowego ETHERNET'u łączy węzły sieci PROFIBUS DP ze sobą Moduły wej./wyj. (SM) Akcesoria: listwa przyłączeniowa złącze magistrali umożliwiają podłączenie sygnałów z procesu Moduły funkcyjne (FM) Akcesoria: listwa przyłączeniowa złącze magistrali do zadań przetwarzania sygnałów szybkozmiennych oraz wymagających dużej ilości pamięci, np. pozycjonowanie, kontrola Procesory komunikacyjne (CP) Akcesoria: kable komunikacyjne odciążają procesor CPU od zadań komunikacyjnych System połączeń SIMATIC TOP Akcesoria: listwa przyłączeniowa z połączeniem płaskim do okablowania modułów cyfrowych lub połączeń 1, 2lub 3przewodowych 1 Przypisanie IM 1532 do dwóch aktywnych modułów magistrali BM IM/IM można znaleźć w rozdziale Konfiguracja elektryczna (strona 47) 16

17 Opis produktu 1.4 Rozproszone wejścia/wyjścia Zobacz także IM 153: Warianty i właściwości (strona 17) Rozmieszczenie modułów dla funkcji Rozmieszczenie modułów podczas pracy i/lub Redundancji (strona 44) 1.5 IM 153: Warianty i właściwości Krótka charakterystyka różnych IM 153 IM 513 jest interfejsem komunikacyjnym modułów wej./wyj. (SM), modułów funkcyjnych (FM) oraz procesorów komunikacyjnych (CP). Posiada interfejs RS 485 (IM 1532 alternatywnie także interfejs światłowodowy FOC) i oferuje różny zakres funkcjonalności. Wszystkie typy modułów interfejsu IM 1532 zarówno RS 485 jak i FOC posiadają identyczną funkcjonalność. IM 1531 i IM 1532 posiadają wersję SIPLUS do używania w rozszerzonych warunkach środowiskowych ( outdoor ). Właściwości i funkcje Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat właściwości i funkcji różnych typów IM 153. W dodatku Kompatybilność pomiędzy IM 153 (strona 241) można znaleźć porównania dostępnych typów z ich poprzednikami. Tabela 12 Warianty i właściwości wariantów IM 153 Właściwości / funkcje 6ES71531AA.. 6ES71532A.. 6ES71532B00 6ES71532B1 Wymiana modułu podczas pracy 2 Bezpośrednia wymiana danych Rozszerzona diagnostyka SYNC, FREEZE Możliwość zmiany parametrów z PG/PC Konfigurowalne FM w Synchronizacja czasu PROFIBUS DP, znacznik czasu dla sygnałów we Znacznik czasu z precyzją 1 ms Znacznik czasu poza S7400 Synchronizacja czasu na magistrali I/O Redundancja w systemach redundantnych w systemach nieredundantnych 1 Redundancja aktywna ( w locie ) Modyfikacja systemu w trybie RUN 17

18 Opis produktu 1.5 IM 153: Warianty i właściwości Właściwości / funkcje 6ES71531AA.. 6ES71532A.. 6ES71532B00 6ES71532B1 Synchronizacja zegara Identyfikacja i podtrzymanie danych (dane I&M) (tylko dane I&A ) Aktualizacja Bezpośrednia wymiana danych z modułami F IQsense (z firmwarem V3.0.1) SYNC, FREEZE nie powinny być używane z tymi funkcjami 2 nie z IM 1531AA8 1 Widok z przodu modułów interfejsu IM 1531 i IM 1532AA02 / 2AB01 zamknięta klapka przednia otwarta klapka przednia z interfejsem RS 485 z interfejsem FOC Diody statusu i błędów Klapka Port PROFIBUS DP 9pinowy wtyk lub połączenie światłowodowe FOC Kanał kablowy Przełączniki ustawiania adresu PROFIBUS Zworka (rozłączalna) Numer slotu Wersja produktu Listwa podłączeniowa napięcia zasilania i uziemienia Numer katalogowy (tylko IM 1532 FO) Dioda ACT tylko w IM 1532 Rysunek Widok z przodu modułów interfejsu IM 1531 i IM 1532AA02 / 2AB01

19 Opis produktu 1.5 IM 153: Warianty i właściwości Widok z przodu modułów interfejsu IM 1532B00 zamknięta klapka przednia otwarta klapka przednia z interfejsem RS 485 z interfejsem FOC (tylko IM 1532 FO) Diody statusu i błędów Port PROFIBUS DP 9pinowy wtyk lub połączenie światłowodowe FOC Klapka Numer firmware Kanał kablowy Gniazdo SIMATIC Micro Memory Card Numer slotu Wersja produktu Numer katalogowy Rysunek 15 Przełączniki ustawiania adresu PROFIBUS Zworka (rozłączalna) Listwa podłączeniowa napięcia zasilania i uziemienia Widok z przodu modułów interfejsu IM 1532B00 19

20 Opis produktu 1.5 IM 153: Warianty i właściwości Widok z przodu modułów interfejsu IM 1532B1 zamknięta klapka przednia otwarta klapka przednia z interfejsem RS 485 Diody statusu i błędów Port PROFIBUS DP 9pinowy wtyk Klapka Numer firmware Kanał kablowy Przełączniki ustawiania adresu PROFIBUS Numer slotu Zworka (rozłączalna) Listwa podłączeniowa napięcia zasilania i uziemienia Wersja produktu Numer katalogowy Rysunek Rysunek Widok z przodu modułów interfejsu IM 1532B1

21 2 Szybkie uruchomienie 2.1 Uruchamianie w sieci PROFIBUS DP Wstęp Wstęp Poniżej przedstawiono podstawowe kroki uruchamiania : Instalowanie i okablowanie Konfiguracja w STEP 7 Powiązanie z programem użytkownika Uruchomienie Interpretacja diagnostyki podczas symulacji: zwarcia zacisku M do zasilania czujników na modułach wej. cyfrowych zwarcia zacisku wyjścia do zacisku L+ modułach wyj. cyfrowych Wymagania Sterownik S7 skonfigurowany jako urządzenie nadrzędne DP i wyposażony w moduł zasilacza. W przykładzie uruchomienia przedstawionym na poniższych stronach jako urządzenie nadrzędne DP zastosowano CPU 3152DP. Oczywiście można użyć dowolnego urządzenia nadrzędnego DP zgodnego z normą (IEC :2002 Ed1 CP 3/1) Na programatorze (programming device PD) zainstalowany pakiet STEP 7 w aktualnej wersji. Wymagane doświadczenie w obsłudze pakietu STEP 7 Programator jest podłączony do urządzenia nadrzędnego DP 21

22 Szybkie uruchomienie 2.1 Uruchamianie w sieci PROFIBUS DP Wymagane komponenty Poniższy rysunek przedstawia komponenty użyte w przykładzie uruchomienia. Rysunek 21 Komponenty użyte w przykładzie uruchomienia. do urządzenia nadrzędnego DP slot szyna montażowa SM 322 SM 321 IM 1532 zasilacz PS 307 kabel PROFIBUS z wtyczką Numery katalogowe komponentów użytych w przykładzie uruchomienia 22 Ilość Komponent Numer katalogowy (SIEMENS) 1 Szyna montażowa np.: 6ES73901AE800AA0 1 Zasilacz PS 307 z mostkiem np.: 6ES73071BA000AA0 1 Moduł interfejsu IM Moduł wej. cyfrowych (DI) SM 321 np.: 6ES73217BH010AB0 1 Moduł wyj. cyfrowych (DO) SM 322 np.: 6ES73228BF000AB0 2 Listwa przyłączeniowa 20pinowa z zaciskami śrubowymi m Kabel PROFIBUS DP z wtyczkami m Przewód do uziemienia szyny 10mm zakończony końcówką kablowa M6, długość zależna od warunków lokalnych powszechnie dostępny różna Śruby i nakrętki M6 wraz z odpowiednim wkrętakiem powszechnie dostępny 1 Wkrętak z końcówką o szerokości 3,5mm powszechnie dostępny 1 Wkrętak z końcówką o szerokości 4,5mm powszechnie dostępny 6ES71532BA010XB0 6ES73921AJ000AA0 zależny od projektu 2

23 Szybkie uruchomienie 2.1 Uruchamianie w sieci PROFIBUS DP Ilość Komponent Numer katalogowy (SIEMENS) 1 Szczypce boczne i narzędzie do usuwania izolacji powszechnie dostępny 1 Narzędzie do zarabiania końcówek przewodów powszechnie dostępny ok. 2m Skrętka 1mm2 powszechnie dostępny 2 Przycisk powszechnie dostępny 1 Lampa sygnalizacyjna 24VDC powszechnie dostępny Montaż Procedura 1. Zamontować szynę montażową na stabilnej podstawie tak aby zapewnić co najmniej 40 mm wolnej przestrzeni nad i pod szyną 2. Zaczynając od lewej strony montować poszczególne moduły na szynie: podłączyć złącze magistrali (nie dotyczy zasilacza PS 307 i ostatniego modułu) umieścić na szynie docisnąć dokręcić śrubę. Przestrzegać następującej kolejności: Zasilacz PS 307 Moduł interfejsu IM 1532 Moduł wej. cyfrowych SM 321 Moduł wyj. cyfrowych SM Ustawić adres 3 sieci PROFIBUS na module interfejsu IM 1532 IM 1532 Rysunek 22 Ustawiony adres 3 sieci PROFIBUS 23

24 Szybkie uruchomienie 2.1 Uruchamianie w sieci PROFIBUS DP Okablowanie Szyna montażowa 1. Podłączyć szynę montażową do przewodu ochronnego. Służy do tego śruba M6 na szynie montażowej. Minimalny przekrój przewodu łączącego szynę z przewodem ochronnym wynosi 10mm 2! OSTRZEŻENIE Istnieje ryzyko dotknięcia przewodów pod napięciem gdy zasilacz PS 307 zostanie podłączony do napięcia zasilania. Upewnij się, że jest odłączony od napięcia zasilania przed wykonywaniem jakichkolwiek połączeń. Zasilanie IM Otworzyć klapkę przednią zasilacza PS i interfejsu IM. 2. Odkręcić uchwyt kabla na zasilaczu PS 307. Odizolować kabel zasilający. 3. W przypadku zastosowania przewodów z żyłami w postaci linek należy zakończyć końcówki tulejkami kablowymi. Podłączyć przewody do zacisków zasilacza PS 307 (patrz rysunek poniżej). 4. Okręcić uchwyt kabla. 5. Zamontować i dokręć mostek pomiędzy zasilaczem PS 307 i modułem IM (patrz rysunek poniżej). 6. Sprawdzić czy przełącznik wyboru napięcia zasilającego na zasilaczu PS 307 jest ustawiony prawidłowo. Fabrycznie napięcie zasilania zasilacza PS 307 jest ustawione na 230 VAC. Napięcie to można zmienić w następujący sposób: zdemontować osłonę za pomocą wkrętaka, ustawić przełącznik na żądane napięcie sieci zasilającej, zamontować osłonę przełącznika. 7. Podłączyć kabel PROFIBUS DP do urządzenia nadrzędnego DP (drugi interfejs DP) i do modułu interfejsu IM Rezystory terminujące na obu końcach kabla muszą być włączone (w pozycji ON). 24

25 Szybkie uruchomienie 2.1 Uruchamianie w sieci PROFIBUS DP Listwa przyłączeniowa modułów wej./wyj. cyfrowych 1. Otworzyć klapkę przednią modułów wej. i wyj. cyfrowych. 2. Zamontować listwę przyłączeniową w pozycji kablowania: Wcisnąć listwę przyłączeniową w gniazdo na każdym module wej./wyj. aż do wstępnego zatrzaśnięcia. Listwa przyłączeniowa w tej pozycji wystaje poza moduł i nie jest jeszcze elektrycznie połączona z modułem. 3. Usunąć 6mm izolacji z każdego końca przewodu przeznaczonego do podłączenia do listwy zaciskowej, a następnie zacisnąć końcówkę kablową na odizolowanym końcu przewodu. 4. Podłączyć zaciski listwy podłączeniowej modułu wej. cyfrowych w następujący sposób: zacisk 1: L+ modułu zasilacza zacisk 20: M modułu zasilacza zacisk 3: przycisk 1 zacisk 4: przycisk 2 zacisk 10: wolne zaciski obu przycisków (patrz rysunek poniżej) 5. Podłączyć zaciski listwy podłączeniowej modułu wyj. cyfrowych w następujący sposób: zacisk 1: L+ modułu zasilacza zacisk 20: M modułu zasilacza zacisk 3 i 20: lampa sygnalizacyjna 6. Ułożyć przewody w dół w kierunku wyjścia z listwy przyłączeniowej. 7. Wcisnąć przycisk zwalniający w górnej części listwy przyłączeniowej i jednocześnie nacisnąć listwę przyłączeniową aż przycisk zwalniający wróci do położenia wyjściowego. 8. Zamknąć klapkę przednią modułów wej./wyj. binarnych oraz zasilacza. Rysunek 23 Okablowanie. złącze kabla PFOFIBUS przycisk mostek kabel zasilający uchwyt kabla 25

26 Szybkie uruchomienie 2.1 Uruchamianie w sieci PROFIBUS DP Uruchomienie Procedura 1. Używając kabla komunikacyjnego podłączyć programator do urządzenia nadrzędnego DP (interfejs MPI). Należy upewnić się, że rezystory terminujące we wtyczce są włączone. Ustawić przełącznik trybu pracy w pozycję STOP. 2. Podłączyć kabel zasilający do zasilania i włączyć zasilanie na module nadrzędnym DP. Na zasilaczu zaświeci się dioda 24 V DC. Na jednostce centralnej CPU wszystkie diody zaświecą się na krótko; diody SF, BATF i DC5V pozostaną włączone. Dioda STOP miga przez 3 sek. następnie pozostaje włączona. 3. Zamontować baterię podtrzymania pamięci (backup battery): Podłączyć złącze baterii do właściwego gniazda w przedziale baterii jednostki centralnej. Wtyczka powinna znajdować się po lewej stronie. Umieścić baterią w przedziale baterii jednostki centralnej. Zamknąć klapkę przednią jednostki centralnej. Dioda BATF gaśnie i wkrótce potem dioda SF również gaśnie. 4. Uruchomić programator. 5. Zresetować CPU 3152 DP: Ustawić przełącznik trybu pracy w pozycję MRES. Przytrzymać przełącznik w tej pozycji do chwili gdy dioda STOP zapali się po raz drugi i zacznie świecić (około 3 sek.) Należy ustawić przełącznik trybu pracy z powrotem w pozycję MRES w ciągu 3 sekund Dioda STOP zacznie szybko migać i jednostka centralna zresetuje się. Jednostka centralna zresetuje całą pamięć dopiero wtedy gdy dioda STOP zacznie ponownie świecić ciągle. 26

27 Szybkie uruchomienie 2.1 Uruchamianie w sieci PROFIBUS DP Konfiguracja w SIMATIC Manager Procedura 1. Uruchomić program SIMATIC Manager i wybrać nowy projekt z urządzeniem nadrzędnym DP (np.: CPU 3152 DP). Oprócz bloku OB1 utworzyć także w projekcie blok OB Z katalogu sprzętu wstawić moduł interfejsu IM 1532 do sieci PROFIBUS DP. 3. Ustawić adres 3 sieci PROFIBUS na module interfejsu IM Przeciągnąć poszczególne moduły z katalogu sprzętu i upuścić je w tabeli konfiguracji sprzętu. Rysunek 2.4 Tabela konfiguracji 27

28 Szybkie uruchomienie 2.1 Uruchamianie w sieci PROFIBUS DP 5. Ustawić następujące parametry: w oknie właściwości urządzenia podrzędnego DP ET200M potwierdzić ustawienia domyślne w oknie właściwości SM321, slot 4 w tabeli konfiguracji sprzętu: Diagnostyka: brak napięcia TAK Alarm diagnostyki: TAK w oknie właściwości SM322, slot 5 w tabeli konfiguracji sprzętu (patrz rysunek poniżej) Rysunek 2.5 Okno dialogowe właściwości SM Zapisać i skompilować konfigurację. 7. Wgrać konfigurację do CPU

29 Szybkie uruchomienie 2.1 Uruchamianie w sieci PROFIBUS DP Tworzenie programu użytkownika Procedura 1. Wygenerować program użytkownika w bloku OB1 korzystając z wybranego edytora LAD / STL / FAD np.: odczyt wejść i aktywowanie wyjść 2. Zapisać projekt w programie SIMATIC manager. 3. Wgrać konfigurację do urządzenia nadrzędnego DP Uruchomienie programu Procedura 1. Włączyć zasilanie 2. Obserwować stan diod na urządzeniu nadrzędnym DP oraz CPU 3152 DP: DC5V: świeci SF DP: nie świeci BUSF: nie świeci : SF: nie świeci BF: nie świeci ON: świeci Sprawdzanie działania 1. Naciskać na przemian dwa przyciski (patrz rysunek w rozdziale Okablowanie (str. 25) Diody wejść I0.1 i I0.2 zaświecą się na przemian. Dioda statusu wyjścia Q4.0 i lampa sygnalizacyjna nie zaświecają się. 2. Nacisnąć oba przyciski równocześnie Diody wejść I0.1 i I0.2 zaświecą się. Dioda statusu wyjścia Q4.0 i lampa sygnalizacyjna zaświecają się. 29

30 Szybkie uruchomienie 2.1 Uruchamianie w sieci PROFIBUS DP Interpretacja diagnostyki podczas symulacji Wstęp W tym przykładzie zostaną wygenerowane komunikaty diagnostyczne poprzez sprowokowanie błędów w. W przypadku wystąpienia błędu zostaje wywołany blok OB82. Wskazówka: Należy wywołać blok SFC 13 z bloku OB82 i przeanalizować ramkę diagnostyki. SM321: zwarcie zacisku M do zasilania czujników na modułach wej. cyfrowych 1. Otworzyć klapkę modułu wejść i używając mostka zewrzeć zasilanie czujników Vs (zacisk 10) z M (zacisk 20). 2. Zaobserwować diody statusu: IM 1532: SF: świeci SM 321; DI VDC: SF: świeci komunikat diagnostyczny jest przesyłany Vs: nie świeci (zacisk 10) 3. Przeanalizować komunikat diagnostyczny Wynik: status stacji 1 Byte.3 jest ustawiony zewnętrzna diagnostyka diagnostyka identyfikatora: Byte (+7).3 jest ustawiony slot 4 diagnostyka kanału: Byte (+16).0 to (+16).5: B slot 4 Byte (+17).0 to (+17).5: nie dotyczy Byte (+18).0 to (+18).4: B zwarcie 4. Usunąć mostek pomiędzy zaciskami 10 i 20 i zaobserwować ponownie stan diod statusu: IM 1532: SF: nie świeci SM 321; DI V DC: SF: nie świeci Vs: świeci (zacisk 10) Komunikat diagnostyczny jak skasowany. 30

31 Szybkie uruchomienie 2.1 Uruchamianie w sieci PROFIBUS DP SM322: zwarcie zacisku wyjścia do zacisku L+ modułach wyj. cyfrowych 1. Otworzyć klapkę modułu wyjść i używając mostka zewrzeć zacisk L+ (zacisk 1) z zaciskiem wyjścia 0 (zacisk 3). 2. Zaobserwować diody statusu: IM 1532: SF: świeci SM 322; DO 8 24 VDC/0,5 A: SF: świeci komunikat diagnostyczny jest przesyłany F0: świeci błąd kanału 0: nie świeci wyjście nieaktywne 3. Przeanalizować komunikat diagnostyczny Wynik: status stacji 1 Byte.3 jest ustawiony zewnętrzna diagnostyka diagnostyka identyfikatora: Byte (+7).4 jest ustawiony slot 5 diagnostyka kanału: Byte (+16).0 to (+16).5: B slot 5 Byte (+17).0 to (+17).5: B kanał 0 Byte (+18).0 to (+18).4: B zwarcie 4. Usunąć mostek pomiędzy zaciskami 1 i 3 i zaobserwować ponownie stan diod statusu: IM 1532: SF: nie świeci SM 322; DO 8 24 VDC/0,5 A: SF: nie świeci F0: nie świeci 0: świeci Komunikat diagnostyczny jak skasowany. Zobacz także Diagnozowanie w programie STEP 7 lub STEP 5 (strona 188) 2.2 Uruchamianie w sieci PROFINET IO Więcej informacji znajduje się w podręcznikach: Instrukcja "PROFINET System Description (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ )" Instrukcja programowania "From PROFIBUS DP to PROFINET IO (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ )" 31

32 Szybkie uruchomienie 2.2 Uruchamianie w sieci PROFINET IO 32

33 3 Planowanie zastosowania 3.1 Struktura konfiguracji PROFIBUS DP Stosując IM 1532B1 można skonfigurować z dowolnymi modułami wejść/wyjść. IM 1532B1 jest także zamiennikiem dla IM 1532 (6ES715320XB0) oraz może być także użyty jako moduł interfejsu dla DP/PAlink lub Ylink. Dodatkowe informacje zawiera instrukcja obsługi DP/PA Link and Y Link bus links (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Struktura konfiguracji dla zastosowań wewnątrz budynków (nonoutdoor) Używając dostępnych urządzeń można zrealizować przedstawione w poniższej tabeli kombinacje dla zastosowań wewnątrz budynków. Tabela 31 Struktury dla zastosowań wewnątrz budynków Konfiguracja bez redundancji Konfiguracja z redundancją IM złącze magistrali + moduły wej./wyj. BM PS/IM + PS + IM BM 2 40 / BM moduły wej./wyj. BM IM/IM (7HD10 / 7HD80) + IM BM 2 40 / BM moduły wej./wyj. BM IM/IM (7HD10 / 7HD80) + 2 IM BM 2 40 / BM moduły wej./wyj. W tabeli, IM 1532 oznacza: IM 1532 (6ES71532BA010XB0) IM 1532 (6ES71532BA020XB0) IM 1532 (6ES71532BA810XB0) IM 1532 (6ES71532BA820XB0) 33

34 Planowanie zastosowania 3.1 Struktura konfiguracji PROFIBUS DP Struktura konfiguracji dla zastosowań na zewnątrz budynków (outdoor) Używając dostępnych urządzeń można zrealizować przedstawione w poniższej tabeli kombinacje dla zastosowań na zewnątrz budynków. Tabela 31 Struktury dla zastosowań na zewnątrz budynków Konfiguracja bez redundancji Konfiguracja z redundancją IM złącze magistrali + moduły wej./wyj.* BM IM/IM (7HD80) + IM BM 2 40 / BM 1 80 (malowane)* + moduły wej./wyj.* BM IM/IM (7HD80) + 2 IM BM 2 40 / BM 1 80 (malowane) * + moduły wej./wyj.* * moduły SIPLUS do używania w rozszerzonych warunkach środowiskowych W tabeli, IM 1532 oznacza IM 1532 (6ES71532BA810XB0 or 6ES71532BA820XB0) Moduły SIPLUS Pod nazwą SIPLUS kryją się moduły S7300 do zastosowań na zewnątrz budynków. Można ich używać w rozszerzonych warunkach środowiskowych: temperatura od 25 C do 60 C okazjonalnie może występować krótka kondensacja zwiększone obciążenie mechaniczne Moduły SIPLUS odpowiadają modułom standardowym w zakresie realizowanych funkcji i danych technicznych. Moduły SIPLUS S7300 posiadają własne numery katalogowe. Numery te bazują na numerach modułów standardowych ale rozpoczynają się od 6AG1... zamiast 6ES7.... Więcej informacji na temat tych modułów można znaleźć w instrukcji S7300 automation system, module specifications (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Więcej informacji na temat innych urządzeń SIPLUS oraz partnerów regionalnych można znaleźć w Internecie (http://www.automation.siemens.com/siplus/inde_76.htm). Odnośniki Szczegółowe informacje dotyczące funkcji i właściwości IM 1532 znajdują się w rozdziale Funkcje (strona 129) oraz w dodatku Kompatybilność pomiędzy IM 153 (strona 241). Szczegółowe informacje dotyczące mechanicznych i klimatycznych warunków środowiskowych, w których może pracować znajdują się w rozdziale Ogólna specyfikacja techniczna w instrukcji S7300 automation system, module specifications (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). IM 1532B1 jest nie tylko modułem interfejsu ale także służy do połączenia z siecią w DP/PAlink and Ylink. Możliwe opcje konfiguracji są opisane w instrukcji DP/PA Link and Y Link bus links (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Zobacz także Kompatybilność pomiędzy IM 153 (strona 241) 34

35 Planowanie zastosowania 3.2 Wykrywanie konfiguracji przez IM Wykrywanie konfiguracji przez IM 1532 Podczas uruchamiania IM 1532 automatycznie wykrywa, który wariant konfiguracji ( lub DP/PAlink lub Ylink) jest używany. Zgodnie z wykrytym wariantem IM 1532 określa swoją funkcjonalność. UWAGA Poniższe warianty konfiguracji ( struktura mieszana ) nie są dozwolone: moduły wej./wyj. i moduł coupler'a w jednej konfiguracji moduły magistrali BM 2 40 / BM 1 80 i BM DP/PA / BM Y coupler w jednej konfiguracji 3.3 Możliwości konfiguracji PROFIBUS DP Rozproszone wej./wyj. z IM 1531 IM 1531 jest modułem interfejsu dla standardowych aplikacji. Przykład konfiguracji Poniższy rysunek przedstawia przykład konfiguracji : IM 1531 z 4 modułami wej./wyj. rodziny S7300 jako rozproszone wej./wyj. oraz CPU 3152DP jako urządzenie nadrzędne S7. Rysunek 31 Rozproszone wej./wyj. z IM 1531 CPU 3152 DP jako urządzenie nadrzędne DP IM 1531 PROFIBUS DP 35

36 Planowanie zastosowania 3.3 Możliwości konfiguracji PROFIBUS DP Przekazywanie danych i parametrów z PG/PC poprzez IM 1532 Przykład konfiguracji z IM 1532 i modułami z protokołem HART Istnieje możliwość stosowania modułów HART w. W poniższym przykładzie aplikacji HARTMaster jest urządzeniem nadrzędnym dla modułów HART (urządzeń pomiarowych intelligent field devices) w obszarze zagrożonym wybuchem E. IM 1532 przekazuje dane pomiarowe i parametry z programatora PG/PC poprzez moduły wejść analogowych HART do urządzeń pomiarowych i z powrotem do programatora (gruba linia reprezentuje ścieżkę komunikacji). Więcej informacji można znaleźć w instrukcji S7300 Automation Systems, E I/O Modules (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Rysunek Przekazywanie danych i parametrów poprzez IM 1532 i moduły HART IM 1532 na przykład: SM 331; AI 2 0/4 20 ma HART urządzenia pomiarowe (intelligent field devices) PROFIBUS DP PG/PC Urządzenie nadrzędne DP

37 Planowanie zastosowania 3.3 Możliwości konfiguracji PROFIBUS DP Przypisanie parametrów do urządzeń z protokołem HART Oprogramowanie wymagane do przypisania parametrów do urządzeń z protokołem HART: EDD (dla ) wersja V1.1.8 lub wyższa EDD (Electronic Device Description) jest wymagane aby ustawiać urządzenia w protokole HART. Oprogramowanie jest zawarte w bibliotece PDM Device Library CD (Edycja 2, 2007) dostarczanej z oprogramowaniem PDM. oprogramowanie PDM V6.0 SP3. Uwaga Jeżeli starsza wersja oprogramowani PDM będzie stosowana razem z oprogramowaniem EDD wymienionym powyżej nie zostanie zgłoszony błąd, jednakże urządzenia z protokołem HART podłączone do modułów wej./wyj/ HART umieszczonych w slotach od 12 do 15 nie będą działać. 37

38 Planowanie zastosowania 3.3 Możliwości konfiguracji PROFIBUS DP Konfigurowalne moduły funkcyjne FM w konfiguracji z IM 1532 Przykład konfiguracji z IM 1532 i modułami FM Poniższy rysunek przedstawia z modułem interfejsu IM 1532 wraz z modułami rodziny S7300: dwoma modułami wej./wyj. (SM) i dwoma modułami funkcyjnymi (FM). Poprzez IM 1532 urządzenie nadrzędne DP lub programator PG/PC może łączyć się bezpośrednio z modułami funkcyjnymi FM (gruba linia reprezentuje ścieżkę komunikacji). Konfigurowalnymi modułami FM mogą być na przykład FM 353 / 354 / 355. Następujące funkcje S7 są obsługiwane przez IM 1532: parametryzacja modułów FM poprzez jednostkę centralną CPU DPMaster uruchamianie i diagnostyka poprzez PG/PC sterowanie i monitoring poprzez panele operatorskie OP W dodatku Kompatybilność pomiędzy IM 1532/2 FO (strona 243) można sprawdzić czy zastosowane urządzenie nadrzędne DP i moduły funkcyjne FM realizują przedstawione funkcje. Rysunek z konfigurowalnymi modułami funkcyjnymi FM oraz z IM 1532 CPU 3152DP jako urządzenie nadrzędne DP IM 1532 PROFIBUS DP PG/PC PO

39 Planowanie zastosowania 3.3 Możliwości konfiguracji PROFIBUS DP Sieć światłowodowa FOC z IM 1532 FO Przykład konfiguracji Poniższy rysunek przedstawia przykład konfiguracji sieci światłowodowej FOC z rozproszonymi wej./wyj. i z modułami interfejsu IM 1532 FO. Uwagi dotyczące sieci światłowodowych opartych na urządzeniach ze zintegrowanymi interfejsami światłowodowymi: sieć światłowodowa może mieć topologię linii lub gwiazdy w przypadku usunięcia urządzenia ze zintegrowanym interfejsem światłowodowym pozostałe urządzenia nie będą dostępne w sieci! Rysunek 34 Sieć światłowodowa z IM 1532 FO System S7400 z urządzeniem nadrzędnym DP: IM 467 FO rozproszone wej./wyj. z IM 1532 FO kabel światłowodowy DUPLEX Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji sieci oraz komponentów sieciowych znajdują się w instrukcji: SIMATIC NET PROFIBUS networks (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ) 39

40 Planowanie zastosowania 3.3 Możliwości konfiguracji PROFIBUS DP Redundantne działanie w systemie S7400H Należy zwrócić szczególną uwagę na zasady konfiguracji systemów H. Szczegółowe informacje dotyczące zasad konfiguracji systemów H znajdują się w instrukcji S7400H, faulttolerant systems (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). 3.4 Struktura i możliwości konfiguracji PROFINET IO Szczegółowe informacje dotyczące struktury i możliwości konfiguracji PROFINET IO znajdują się w instrukcji PROFINET System Description (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). 3.5 Konfiguracja mechaniczna Konfiguracje poziome i pionowe Możliwe sposoby instalacji można zamontować w pozycji poziomej lub pionowej. Należy zawsze zasilacz i moduł interfejsu IM 153 umieszczać z lewej strony lub najniżej. Rysunek Pionowa i pozioma instalacja Zasilacz, potem IM 153

41 Planowanie zastosowania 3.5 Konfiguracja mechaniczna Dopuszczalna temperatura otoczenia Są możliwe następujące zakresy temperatur: przy montażu w pozycji poziomej: od 0 C do 60 C przy montażu w pozycji pionowej: od 0 C do 40 C W przypadku konfiguracji z modułami interfejsów IM 1531AA8 lub IM 1532BA8 (outdoor) oraz modułami SIPLUS S7300 zakres temperatur rozszerza się od 25 C Wolny obszar przeznaczony na montaż Regulacje Pozostawienie minimalnego wolnego obszaru przeznaczonego na montaż: gwarantuje odprowadzanie ciepła z modułów S7300 umożliwia łatwy montaż i demontaż modułów S7300 zapewnia miejsce na prowadzenie kabli. Zastosowanie kabli ekranowanych wymusza podłączanie ekranów bezpośrednio do listwy uziemiającej lub elementów mocowania ekranu co powoduje zwiększenie wysokości szyny montażowej S7300 do 185 mm. Należy w tym wypadku dodać dodatkowo 40mm. Minimalny wolny obszar przeznaczony na montaż Poniższy rysunek przedstawia minimalne odległości od kanałów kablowych, aparatów, ścian szafy itp., które należy zachować podczas instalowania. W przypadku stosowania połączeń ekranowanych należy zachować odległości od dolnej krawędzi elementów mocowania ekranu. Rysunek 36 Minimalne odległości dla szyny montażowej. 41

42 Planowanie zastosowania 3.5 Konfiguracja mechaniczna Wymiary modułów Wymiary modułów rodziny S7300 znajdują się w instrukcji S7300 automation system, module specifications (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Wymiary modułu interfejsu IM 153 znajdują się w rozdziale Specyfikacja techniczna IM 153 (strona 231). Długości szyny montażowej W zależności od konfiguracji IM 153 mogą być użyte następujące szyny montażowe: Szyna montażowa dla... Długość szyny dostępna dla modułów Uwagi Konfiguracja standardowa Możliwa wymiana modułów podczas pracy 160 mm 482,6 mm 530 mm 830 mm 482,6 mm 530 mm 620 mm 120 mm 450 mm 480 mm 580 mm 780 mm posiadają otwory montażowe 2000 mm 2000 mm docięcie do wymaganej długości należy wywiercić otwory montażowe Zobacz także Podłączanie kabli ekranowanych poprzez element mocowania ekranu (strona 85) Montaż szyny DIN (strona 60). 42

43 Planowanie zastosowania 3.5 Konfiguracja mechaniczna Rozmieszczenie modułów w standardowej instalacji Reguły rozmieszczania Następujące reguły mają zastosowanie podczas rozmieszczania modułów : może być instalowany tylko na jednej szynie montażowej ponieważ do innej szyny poprzez moduł interfejsu są niedopuszczalne Maksymalnie 8 (z IM1532 lub IM1534 PN IO maks. 12) modułów wej./wyj., modułów funkcyjnych oraz procesorów komunikacyjnych może być zamontowanych po prawej stronie IM 153. Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie modułów w konfiguracji wyposażonej w osiem modułów S7300. Rysunek 37 Rozmieszczenie modułów w Zasilacz PS IM 153 moduły S7300 Większa liczba modułów z IM 1532BA2 i IM 1534AA0 Z modułami interfejsów IM 1532BA2 i IM 1534AA0 może współpracować maksymalnie 12 modułów w porównaniu do 8 w konfiguracji powyższej. Ograniczenia Wykorzystanie stempla czasowego wysokiej dokładności (1 ms) jest możliwe tylko w wypadku zastosowania 8 modułów. W takim przypadku można zamontować po module interfejsu 1532BA2 tylko 8 modułów wejściowych. Instalacja w strefie zagrożonej wybuchem W przypadku stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem należy zamontować moduły rezerwujące DM370 pomiędzy IM 153 a modułami ze strefy zagrożonych wybuchem. Tylko taka instalacja spełnia wymagania norm (zobacz także instrukcję S7300 Automation Systems, E I/O Modules (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ) ). 43

44 Planowanie zastosowania 3.5 Konfiguracja mechaniczna Rozmieszczenie modułów dla funkcji Wymiana podczas pracy i/lub Redundancji Reguły rozmieszczania Następujące reguły mają zastosowanie podczas rozmieszczania modułów : może być instalowany tylko na jednej szynie montażowej ponieważ do innej szyny poprzez moduł interfejsu są niedopuszczalne. Maksymalnie 8 modułów wej./wyj., modułów funkcyjnych oraz procesorów komunikacyjnych może być zamontowanych po prawej stronie IM 153. IM 153 i wszystkie moduły wej./wyj., moduły funkcyjne oraz procesory komunikacyjne muszą być podłączone poprzez aktywne moduły magistrali. W poszczególne kombinacje konfiguracji modułów interfejsu IM 1532 oraz aktywnych modułów magistrali BM IM/IM są zawarte w poniższej tabeli. Tabela 33 Kompatybilne wersje modułów IM 153 Redundantny IM 153 jest skonfigurowany jako... i moduł interfejsu jest podłączony do aktywnego modułu magistrali 6ES poniższy IM 1532 jest kompatybilny: IM 1532AA02 7HD000XA0 IM 1532AA02 IM 1532BA00 IM 1532BA1 7HD100XA0 IM 1532BA00 IM 1532BA1 IM 1532BA00 7HD100XA0 IM 1532BA00 IM 1532BA1 IM 1532BA01 7HD100XA0 IM 1532BA1 7HD800XA0 IM 1532BA1 IM 1532BA81 7HD800XA0 IM 1532BA81 IM 1532AB01 7HD000XA0 IM 1532AB01 IM 1532BB00 7HD100XA0 IM 1532BB00 7HD100XA0 IM 1532BB00 IM 1532BB00 Uwaga Aktywne moduły magistrali 6ES71957HD100XA0 i 6ES71957HD800XA0 posiadają żółte oznaczenia dla łatwiejszej identyfikacji. Oznaczeni te informują, że tylko IM 1532B00 lub IM 1532B1 mogą być podłączone do tych modułów magistrali. 44

45 Planowanie zastosowania 3.5 Konfiguracja mechaniczna Należy używać szyn dla funkcji wymiany modułów podczas pracy (tylko aktywne moduły magistrali). Należy zamykać nieużywane sloty za pomocą osłon (backplane bus cover). Należy zamknąć ostatni moduł magistrali za pomocą osłony magistrali. Osłona magistrali jest dostarczana razem z modułami magistrali BM PS/IM lub BM IM/IM. Osłonę nieużywanych slotów należy zamawiać oddzielnie. Rysunek 38 Przykład: moduł magistrali 240 ( 7HB00) Osłona magistrali Osłony nieużywanych slotów W przypadku używania w strefie zagrożonej wybuchem należy oddzielić moduły ze strefy zagrożonej wybuchem od pozostałych modułów. Większa liczba modułów z IM 1532BA2 i IM 1534AA0 Z modułami interfejsów IM 1532BA2 i IM 1534AA0 może współpracować maksymalnie 12 modułów w porównaniu do 8 w konfiguracji powyższej. Ograniczenia Wykorzystanie stempla czasowego wysokiej dokładności (1 ms) jest możliwe tylko w wypadku zastosowania 8 modułów. W takim przypadku można zamontować po module interfejsu 1532BA2 tylko 8 modułów wejściowych. 45

46 Planowanie zastosowania 3.5 Konfiguracja mechaniczna Sposoby instalacji W zależności od długości szyn można zamontować 9 aktywnych modułów magistrali: Redundancja z 2 IM 1532 IM 1532 dla funkcji wymiany modułów podczas pracy maksymalnie 8 BM 240 lub BM 180 dla modułów wej./wyj. o szerokości 80mm (SM/FM/CP) dla modułów wej./wyj. o szerokości 40mm (SM/FM); tutaj jest wymagane maks. 4 moduły dla Rysunek 39 Konfiguracja z aktywnymi modułami magistrali Położenie modułów zasilaczy PS 307 Redundancja z 2 IM 1532 W przypadku używania szyny montażowej długości 530 mm należy zostawić dwa miejsca na szynie i dalej zamontować BM IM/IM. Dzięki temu będzie można potem zainstalować 2 PS 307, 2A lub 1 PS 307, 5A po lewej stronie BM IM/IM. W przeciwnym razie konieczne będzie zastosowanie osobnej szyny montażowej S7 do montażu modułów zasilaczy. ZALECENIE: Każdy IM 1532 posiada swój moduł PS. IM 1531/ 2 dla funkcji wymiana modułów podczas pracy Obok IM 153 także PS 307, 2A jest także zgodny z BM PS/IM. PS 307, 5A lub 10A nie są zgodne z BM PS/IM. Należy zamontować je na osobnej szynie montażowej S7. Zobacz także Numery zamówieniowe dla (strona 247). 46

47 Planowanie zastosowania 3.6 Konfiguracja elektryczna 3.6 Konfiguracja elektryczna Ogólne zasady i regulacje dotyczące pracy Wstęp W zależności od konkretnego obszaru zastosowania, sterownik programowalny będący częścią systemu lub instalacji wymaga przestrzegania kilku szczegółowych zasad i wytycznych. Należy zwrócić uwagę na dyrektywy określające bezpieczeństwo i zapobiegające wypadkom w określonych przypadkach zastosowania np. wytyczne maszyny. Ten rozdział omawia najważniejsze zasady jakich należy przestrzegać aby bezpiecznie integrować z istniejącymi instalacjami lub systemami. Urządzenia służące do wyłączenia awaryjnego W wszystkich trybach pracy instalacji lub systemu urządzenia służące do awaryjnego wyłączenia i spełniające normę IEC Bezpieczeństwo maszyn wyposażenie elektryczne maszyn ( Safety of machinery electrical equipment of machines ) muszą działać efektywnie. Uruchomienie systemu po wystąpieniu pewnych zdarzeń W poniższej tabeli zawarto sytuacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas uruchamiania systemu po wystąpieniu pewnych zdarzeń. Jeśli występuje... wtedy... uruchomienie po zaniku napięcia lub awarii uruchamianie po przerwaniu komunikacji nie powinno powodować niebezpiecznych stanów eksploatacyjnych. W razie konieczności wyłącznik bezpieczeństwa musi być aktywny! uruchomienie po dezaktywacji urządzeń służących do wyłączenia bezpieczeństwa uruchamianie bez urządzenia nadrzędnego DP nie można uruchamiać w sposób niekontrolowany i nie zdefiniowany. Uwagi dotyczące zakłóceń radiowych Komponenty elektroniczne zamontowane w szafce sterowniczej mogą powodować nakładanie się zakłóceń radiowych. W rezultacie dopuszczalny poziom zakłóceń radiowych może zostać przekroczony. Wskazówka: Należy montować takie komponenty jak najdalej od siebie, należy używać okablowania ekranowanego ewentualnie filtrów na liniach zasilających lub w układach przełączania wysokich częstotliwości (HF). 47

48 Planowanie zastosowania 3.6 Konfiguracja elektryczna Napięcie zasilania W poniższej tabeli zawarto wymagania, które powinno spełniać napięcie zasilania Przy... wtedy... Instalacje lub systemy bez wyłącznika wszystkich linii zasilania muszą być wyposażone w izolowany wyłącznik zasilania lub bezpiecznik w instalacji budynku Zasilacze, moduły zasilające zakres napięcia musi odpowiadać lokalnemu zakresowi napięcia zasilania. Wszystkie obwody wahania/odchylenia napięcia zasilania/obciążenia od wartości nominalnych muszą znajdować się w granicach tolerancji (patrz specyfikacje techniczne modułów S7300) Zasilanie 24VDC W poniższej tabeli zawarto wymagania, które powinno spełniać zasilanie 24VDC Dla... należy zapewnić... Budynków zewnętrzna instalacja odgromowa Linii zasilania 24VDC, linie sygnałowe wewnętrzna instalacja odgromowa Zasilania 24VDC niskie napięcie bezpieczne z bezpieczną izolacją elektryczną środki ochrony odgromowej (np. piorunochrony) Ochrona przed zewnętrznymi zakłóceniami elektrycznymi W poniższej tabeli zawarto wymagania, które muszą być spełnione aby zapewnić ochronę przed zewnętrznymi zakłóceniami elektrycznymi. Dla... należy upewnić się, że... Wszystkich instalacji i systemów, w których jest zintegrowany urządzenie lub system są podłączone do zacisku uziemiającego w celu rozładowania zakłóceń elektromagnetycznych Połączeń, linii sygnałowych i komunikacyjnych trasy przewodów i instalacji są poprawne Linii sygnałowych i komunikacyjnych 48 żadne przerwanie linii lub przewodów nie spowoduje niezidentyfikowanych stanów instalacji lub systemów

49 Planowanie zastosowania 3.6 Konfiguracja elektryczna Zasady dotyczące poboru i utraty mocy w Moduły S7300 pobierają niezbędne zasilanie z magistrali a także w razie konieczności z zewnętrznego zasilacza. Pobór prądu wszystkich modułów wej./wyj. nie może przekraczać maksymalnego prądu jaki może dostarczyć IM 153 do magistrali. Wybór modułu zasilacza PS 307 zależy od obciążenia wyjścia 24V. Obciążenie jest wynikiem sumy poboru prądu przez moduły wej./wyj. oraz przez wszystkie podłączone obciążenia. Straty mocy na wszystkich komponentach w szafie nie może przekroczyć maksymalnej, termicznej klasy szafy. Wskazówka: Wymiary szafy należy dobrać tak, aby temperatura wewnątrz nie przekroczyła dopuszczalnych 60 C nawet jeśli temperatury zewnętrzne są wysokie. Wartości poboru i utraty mocy modułów znajdują się specyfikacjach technicznych poszczególnych modułów. 49

50 Planowanie zastosowania 3.6 Konfiguracja elektryczna Działanie z modułami wej./wyj. z uziemionym zasilaniem Poniżej przedstawiono informacje na temat ogólnej konfiguracji z uziemionym zasilaniem (sieci TNS). Tematy, które zostaną poruszone to: urządzenia służące do wyłączania, ochrona przeciwzwarciowa i przeciążeniowa zgodnie z normami DIN VDE 0100 i DIN VDE 0113 zasilacze i obwody obciążenia Uziemione zasilanie Przy uziemionym zasilaniu przewód neutralny sieci jest uziemiony. Kontakt pomiędzy przewodem fazowym a ziemią lub uziemioną częścią wyzwala urządzenia bezpieczeństwa. Komponenty i środki bezpieczeństwa Różne komponenty i środki bezpieczeństwa zostały przewidziane dla kompletnych instalacji. Charakterystyki i stopnie wiarygodności środków bezpieczeństwa zależą od norm DIN VDE odnoszących się do konfiguracji urządzeń. Poniższa tabela odnosi się do dwóch poniższych rysunków. Tabela Normy DIN VDE dotyczące konfiguracji sterowania Porównania Odniesienie do rysunku DIN VDE 0100 DIN VDE 0113 Urządzenia służące do wyłączania dla sterowników, czujników i urządzeń wykonawczych (1) część 460: wyłącznik główny część 1: separator Ochrona przeciwzwarciowa (2) i przeciążeniowa: w grupach dla czujników i urządzeń wykonawczych część 725: jednopolowa ochrona obwodów część 1: z uziemieniem obwodów wtórnych: ochrona jednopolowa w przeciwnym przypadku: ochrona wielopolowa Zasilanie dla obwodów AC z więcej niż pięcioma aparatami elektromagnetycznymi rekomendowana galwaniczna izolacja przez transformator wymagana galwaniczna izolacja przez transformator (3)

51 Planowanie zastosowania 3.6 Konfiguracja elektryczna Właściwości zasilaczy Zasilacze zasilają obwody wejść i wyjść (obwody obciążenia) jak również czujniki i elementy wykonawcze (siłowników). Poniżej przedstawiono listę właściwości zasilaczy, które są wymagane w specjalnych przypadkach. Właściwości zasilaczy wymagane dla Uwagi Bezpieczna (elektryczna) izolacja Moduły, które muszą być Zasilacze PS 307 jak również zasilane napięciem 60 VDC zasilacze SIEMENS serii 6EP1 lub 25 VAC posiadają tą właściwość zasilacze 24 VDC Tolerancja napięcia wyjściowego: 20,4 V do 28,8 V zasilacze 24 VDC 40,8 V do 57,6 V zasilacze 48 VDC 51 V do 72 V zasilacze 60 VDC W przypadku znacznych nierówności napięcia wyjściowego zaleca się użycie dodatkowego kondensatora. Rozmiar: 200 µf na 1 A prądu obciążenia (z prostownikiem mostkowym) Reguła: uziemianie obwodów obciążenia Obwody obciążenia powinny być uziemiane. Dzięki wspólnemu potencjałowi odniesienia (uziemieniu) jest możliwe idealne funkcjonowanie bezpieczeństwa. Zasilacze (zaciski L i M) lub transformatory izolujące są wyposażone w rozłączalne połączenie z zaciskiem uziemiającym (pozycja (4) na poniższym rysunku). Dzięki temu łatwiej jest zlokalizować połączenia z uziemieniem w przypadku błędów w dystrybucji energii. 51

52 Planowanie zastosowania 3.6 Konfiguracja elektryczna w ogólnej konfiguracji Poniższy rysunek przedstawia pozycję w ogólnej konfiguracji (zasilacz i koncepcja uziemienia) z zasilaniem z sieci TNS. Uwaga: Przedstawiony układ połączeń zasilania nie odpowiada rzeczywistemu układowi połączeń; został wybrany dla większej przejrzystości. Sieć niskiego napięcia TNS (3400V) Szafa Szyna montażowa Moduły S7300 Szyna uziemiająca w szafie Obwód zasilania 24 do 230 VAC dla modułów AC Obwód zasilania 5 do 60V DC dla izolowanych modułów DC Obwód zasilania 5 do 60V DC dla izolowanych modułów DC Rysunek Moduły S7300 podłączone do uziemionego zasilania

53 Planowanie zastosowania 3.6 Konfiguracja elektryczna zasilany z zasilacza PS 307 Poniższy rysunek przedstawia pozycję w ogólnej konfiguracji (zasilacz i koncepcja uziemienia) z zasilaniem z sieci TNS. Zasilacz PS 307 oprócz zasilania IM 153 zasila także obwody modułów 24V DC. Uwaga: Przedstawiony układ połączeń zasilania nie odpowiada rzeczywistemu układowi połączeń; został wybrany dla większej przejrzystości. Sieć niskiego napięcia TNS (3400V) Szafa Szyna montażowa Moduły S7300 Szyna uziemiająca w szafie Obwód zasilania 24V DC dla izolowanych modułów DC Rysunek 311 Moduły S7300 podłączone zasilacza PS

54 Planowanie zastosowania 3.6 Konfiguracja elektryczna Konfiguracja z nieuziemionym potencjałem odniesienia W konfiguracji z nieuziemionym potencjałem odniesienia prądy interferencyjne są odprowadzane do przewodu uziemiającego poprzez sieć RC, która jest zintegrowana w IM 153 (patrz poniższy rysunek). Więcej informacji na temat starszych wersji IM 153 znajdują się w dodatku Sieć RC 1MΩ w konfiguracji z nieuziemionym potencjałem odniesienia (strona 246). Aplikacja W rozbudowanych systemach może się okazać konieczne np. dla celów monitorowania wycieków do ziemi, zastosowanie konfiguracji z nieuziemionym potencjałem odniesienia. Dzieje się tak np. w przemyśle chemicznym lub elektrowniach. Schemat połączeń Poniższy rysunek przedstawia konfigurację z IM 153 i nieuziemionym potencjałem odniesienia. W przypadku nieuziemiania potencjału odniesienia trzeba usunąć w IM 153 mostek pomiędzy zaciskiem M i uziemieniem. Jeśli mostek nie jest podłączony potencjał odniesienia jest wewnętrznie połączony do uziemienia poprzez elementy RC i poprzez szynę montażową. W ten sposób prądy interferencyjne wysokiej częstotliwości są odprowadzane i zapobiega się występowaniu ładunków statycznych. Szyna uziemienia * 22 nf w IM 1531AA3, IM 1532AA02, IM 1532BA00, IM 1532AB01, IM 1532BB00 Rysunek 312 Konfiguracja z nieuziemionym potencjałem odniesienia Urządzenia sieciowe W przypadku używania urządzeń sieciowych uzwojenie wtórne nie musi być podłączone do szyny uziemienia. Zaleca się zastosowanie zasilacza PS

55 Planowanie zastosowania 3.6 Konfiguracja elektryczna Filtrowanie zasilania 24V DC Jeżeli w konfiguracji z nieuziemionym potencjałem odniesienia IM 153 jest zasilany z baterii należy tłumić zasilanie 24V DC. Można to zrealizować stosując filtr sieciowy SIEMENS np. B84102K40. Kontrola izolacji Należy kontrolować stan izolacji aby na skutek podwójnych usterek nie występowały niebezpieczne sytuacje Konfiguracja z izolowanymi modułami Definicja W konfiguracji z izolowanymi modułami potencjały odniesienia są elektrycznie odizolowane od obwodów sterowania (Minternal) i obwodów obciążenia (Meternal) (patrz także rysunek poniżej). Obszary stosowania Izolowanych modułów można używać dla: wszystkich obwodów obciążeń AC, obwodów obciążeń DC z oddzielnym potencjałem odniesienia np.: obwody obciążeń DC, czujniki posiadające różne potencjały odniesienia (np. uziemione czujniki zamontowane w znacznej odległości od sterownika ale nie jest możliwe wyrównanie potencjałów) obwody mocy DC, dodatnie bieguny (L+) są uziemione (obwody akumulatorów). Izolowane moduły i koncepcja uziemienia Izolowane moduły mogą być używane niezależnie od tego czy potencjał odniesienia jest uziemiony czy nie. 55

56 Planowanie zastosowania 3.6 Konfiguracja elektryczna Konfiguracja z modułami izolowanymi Poniższy rysunek przedstawia możliwe powiązania w konfiguracji z izolowanymi modułami wej./wyj. Szyna uziemienia w szafie zasilanie 24V DC Rysunek zasilanie 230V AC Uproszczona konfiguracja z modułami izolowanymi

57 Planowanie zastosowania 3.6 Konfiguracja elektryczna Konfiguracja z nieizolowanymi modułami Poniższy rysunek przedstawia możliwe powiązania w konfiguracji z uziemionym potencjałem odniesienia i izolowanym modułem wej./wyj. analogowych SM334; AI 4/AO 28/8 bitów. Szyna uziemienia w szafie zasilanie 24V DC Rysunek 314 Konfiguracja z izolowanym modułem wej./wyj. analogowych SM334; AI 4/AO 28/8 bitów. 57

58 Planowanie zastosowania 3.6 Konfiguracja elektryczna 58

59 4 Montaż 4.1 Wstęp Wprowadzenie W tym rozdziale przedstawiono sposoby przygotowania i instalacji komponentów. Istnieją dwa typy konfiguracji : Standardowa konfiguracja z szyną montażową oraz złączami magistrali pomiędzy modułami Konfiguracja z aktywnymi modułami magistrali dla realizowania funkcji Wymiana modułów podczas pracy i/lub Redundancja. Aby uruchomić należy wziąć pod uwagę konfigurację mechaniczną i elektryczną. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Planowanie zastosowania (strona 33). Otwarte komponenty Moduły są urządzeniami otwartymi. Oznacza to, że można instalować tylko w obudowach, szafach lub elektrycznych pomieszczeniach technicznych. Dostęp do tych obudów, szaf lub elektrycznych pomieszczeń technicznych powinien być zabezpieczony kluczem lub specjalnym narzędziem. Tylko przeszkolony lub upoważniony personel powinien mieć dostęp do obudów, szaf lub elektrycznych pomieszczeń technicznych. 4.2 Montaż Sekwencja montażu Kroki montażu W zależności od żądanej struktury należy wykonać kolejno następujące kroki podczas montażu: 1. Instalacja szyny montażowej 2. Montaż modułów w standardowej konfiguracji: montaż modułów na szynie w konfiguracji z aktywnymi modułami magistrali: montaż aktywnych modułów magistrali i pozostałych modułów 3. Przeprowadzenie prac końcowych: po montażu Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów montażu można znaleźć poniżej w sekcjach o tej samej nazwie. 59

60 Montaż 4.2 Montaż Montaż szyny DIN Jednolity montaż Wszystkie informacje w tej sekcji dotyczą zarówno szyny DIN jak i szyny dla aktywnych modułów magistrali. Szyna montażowa dla aktywnych modułów magistrali Aby skonfigurować z funkcją Wymiany modułów podczas pracy oraz Redundancja należy zastosować szyny o numerach katalogowych 6ES71951G00XA0. Tylko na tych szynach można zamontować aktywne moduły magistrali. Wymiary szyn montażowych dla aktywnych modułów magistrali znajdują się w rozdziale Montaż aktywnych modułów magistrali i modułów (konfiguracja z aktywnymi modułami magistrali) (strona 66). Czy trzeba zamontować 2 metrową szynę? Jeśli nie zachodzi taka konieczność można pominąć ten rozdział i przejść do następnego. Jeśli chcesz zamontować to musisz przygotować 2metrową szynę montażową. Należy postępować w następujący sposób: 1. Skrócić szynę do żądanej długości. 2. Zaznaczyć: cztery otwory na śruby mocujące (wymiary: patrz poniższy rysunek i tabela) jeden otwór na śrubę mocującą przewód ochronny 3. Czy szyna jest dłuższa niż 830 mm? nie: brak dalszych kroków do wykonania tak: aby ustabilizować szynę należy zaznaczyć dodatkowe otwory na dodatkowe śruby mocujące. Otwory należy wykonać wzdłuż rowka w środkowej części szyny (patrz rysunek poniżej). Otwory te powinny być wykonane w odstępach około 500 mm. 4. Wywiercić zaznaczone otwory wiertłem o średnicy 6, mm dla śrub M6. 5. Wkręcić śrubę M6 mocowania przewodu ochronnego. Rysunek Otwory montażowe dla 2metrowej szyny otwory dla śrub mocujących dodatkowe otwory dla dodatkowych śrub mocujących rowek do wykonania dodatkowych otworów otwór do podłączenia przewodu ochronnego

61 Montaż 4.2 Montaż Rysunek wymiarowy otworów mocujących Rozmieszczenie otworów mocujących przedstawia poniższa tabela. Tabela 41 Otwory montażowe dla szyn Szyna montażowa DIN dla funkcji Montaż i demontaż Długość szyny Szyna DIN Szyna dla funkcji Montaż i demontaż Wymiar a Wymiar b 160 mm X 10 mm 140 mm 482,6 mm X X 8,3 mm 466 mm 530 mm X X 15 mm 500 mm 620 mm X 15 mm 590 mm 830 mm X 15 mm 800 mm 2metrowa szyna 2metrowa szyna dla funkcji Montaż i demontaż 61

62 Montaż 4.2 Montaż Śruby montażowe Można zastosować śruby montażowe przedstawione poniżej. Jako... można użyć Opis zewnętrznych śrub montażowych śrub M6 z łbem z przylgą zgodnych z normami ISO 1207/ISO 1580 (DIN 84/DIN 85) Należy dobrać odpowiednią do konfiguracji długość śrub. Wymagana jest również podkładka 6,4 zgodnie z normą ISO 7092 (DIN 433). śrub M6 z łbem sześciokątnym zgodnych z normami ISO 4017 (DIN 4017) dodatkowych śrub montażowych (tylko 2metrowa szyna) śrub M6 z łbem z przylgą zgodnych z normami ISO 1207/ISO 1580 (DIN 84/DIN 85) Montaż szyny montażowej Aby zamontować szynę montażową należy wykonywać poniższe czynności: 1. Wybrać pozycję montażu tak pozostawić wystarczająco dużo miejsca aby zamontować szynę poprawnie i uwzględnić wzrost temperatury modułów. Przestrzegać minimalnych odległości 40 mm poniżej i powyżej szyny. 2. Zamocować szynę do podstawy (śruby M6) Czy podstawa jest uziemioną płytą stalową lub uziemionym płytą montażową urządzeń? Jeśli nie: żadne dodatkowe kroki nie są potrzebne. Jeśli tak: należy upewnić się czy jest wykonane połączenie o niskiej impedancji pomiędzy szyną i podstawą. W przypadku malowanego lub anodowanego metalu dla pewności należy użyć odpowiedniego środka lub podkładki. 3. Podłączyć przewód ochronny do szyny. Śruba M6 jest dostarczona w tym celu. Minimalny przekrój przewodu uziemiającego: 10 mm2 Uwaga Należy upewnić się, że połączenie z przewodem ochronnym ma niską impedancję (patrz poniższy rysunek). W przypadku montażu na listwie na zawiasach należy zastosować elastyczne połączenie z przewodem ochronnym. 62

63 Montaż 4.2 Montaż Połączenie z przewodem ochronnym Rysunek 42 Podłączenie przewodu ochronnego do szyny Zobacz także Wolny obszar przeznaczony na montaż (strona 41) Montaż modułów na szynie (montaż standardowy) Akcesoria Akcesoria potrzebne do montażu są dostarczane razem z modułami. Dodatek Numery zamówieniowe dla (strona 247) zawiera listę akcesoriów i części zamiennych z numerami katalogowymi. Tabela 42 Akcesoria modułów Moduł Zawarte akcesoria Opis IM znacznik numeru slotów do przydzielania numerów slotów Moduł wej./wyj. SM złącze magistrali do połączenia elektrycznego modułów ze sobą etykieta modułu do opisywania na module punktów wej./wyj. 63

64 Montaż 4.2 Montaż Kolejność modułów Moduły należy montować w następującej kolejności: 1. Moduł zasilacza 2. IM Moduły wej./wyj. Uwaga W przypadku montażu modułu wejść analogowych SM 331 należy sprawdzić przed montażem położenie wtyków z boku modułu służących do zmiany zakresów pomiarowych. (patrz rozdział Analog modules w instrukcji S7300 automation system, module specifications (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ) ) Kolejność montażu Należy montować moduły w następujący sposób: Tabela 43 Montaż modułów na szynie montażowej Krok Czynność 1. Zamontować moduł zasilacza PS 307 i przykręcić. 2. Wcisnąć złącze magistrali Złącze magistrali jest dostarczane z każdym modułem wej./wyj. ale nie z IM 153. Podczas montażu złącza magistrali należy zawsze zaczynać od IM 153: wyjąć złącze magistrali z ostatniego modułu i umieścić w IM 153 nie montować złącza magistrali do ostatniego modułu Nie montować żadnych złącz magistrali pomiędzy zasilacz PS 307 a IM Rysunek

65 Montaż 4.2 Montaż Krok Czynność 3. Zamontować moduł na szynie (1), dosunąć w lewą stronę do zamontowanego wcześniej modułu zasilacza (2) i przechylić w dół na miejsce (3). 4. Przykręcić moduł momentem pomiędzy 0,8 i 1,1 Nm Rysunek 65

66 Montaż 4.2 Montaż Montaż aktywnych modułów magistrali i modułów (konfiguracja z aktywnymi modułami magistrali). Montaż modułów magistrali i modułów Montaż aktywnych modułów magistrali i modułów należy przeprowadzać w następującej kolejności: Montować tylko niezasilone aktywne moduły magistrali. Pozycja zatrzaśnięcia (1) 1. Zawiesić moduły magistrali BM PS/IM lub BM IM/IM w dolnej krawędzi szyny, wcisnąć je do szyny (a) i przesunąć w lewo do pozycji zatrzaśnięcia (b).czy została użyta szyna długości 530 mm i BM IM/IM? Jeżeli BM IM/IM zostanie zamontowany na prawo od dwóch pozycji zatrzaśnięcia, po lewej stronie BM IM/IM można nadal zamontować 2 PS 307,2A lub 1 PS 307, 5A. 2. Zamontować następny moduł magistrali (BM 2 40 lub BM 1 80) na szynie i wcisnąć je do szyny. Przesunąć do lewego modułu magistrali tak by złącze je połączyło. 3. Czy jest montowany w środowisku zagrożonym wybuchem? Jeśli tak to trzeba zastosować przegrodę przeciwwybuchową pomiędzy modułami z obszarów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych. Aby to zrealizować należy umieścić przegrodę przeciwwybuchową na prawej, bocznej prowadnicy modułu magistrali. 4. Zamontować moduły na szynie i przechylić je na miejsce. Przykręcenie modułów spowoduje równoczesne umocowanie modułów magistrali do szyny. 5. Zamontować osłonę magistrali do ostatniego modułu magistrali. Jeżeli są sloty nie zawierające modułów należy zamontować osłony nieużywanych slotów. 66

67 Montaż 4.2 Montaż Szyna dla aktywnych modułów magistrali Poniższy rysunek przedstawia szynę z aktywnymi modułami magistrali, moduł S7300 i przegrodę przeciwwybuchową. Szyna montażowa ma długość 482,6 mm lub 530 mm. Przegroda przeciwwybuchowa Moduł S7300 Aktywny moduł magistrali Szyna montażowa dla funkcji Montaż/demontaż Podłączanie modułów wyjść podczas pracy! OSTRZEŻENIE Podczas podłączania modułów wyjść może wystąpić niekontrolowany stan systemu. Stan taki może wystąpić również jeśli montuje się moduły wej/wyj. w modułach magistrali. Podczas montażu modułu wyjść ustawiane przez program w tan wysoki wyjścia natychmiast stają się aktywne. Zaleca się ustawienie w programie wyjść na 0 przed demontażem modułu wyjść. W przypadku nieprawidłowego demontażu i montażu modułu sąsiednie moduły zostać zakłócone poprzez magistralę! 67

68 Montaż 4.2 Montaż Po zakończeniu montażu Przydzielanie numerów slotów Po zakończeniu montażu można przydzielić każdemu modułowi numer slotu, w którym jest zamontowany ułatwi to rozmieszczanie modułów w tabeli konfiguracji w STEP 7 lub w COM PROFIBUS. Poniższa tabela przedstawia przydzielone modułom numery slotów. Tabela 44 Numery slotów modułów S7300 Numer slotu Moduł 1 1 Uwaga Zasilacz (PS) 1 2 IM nie do wykorzystania 4 1. moduł S7300 tuż obok IM moduł S moduł S7300 zastosowanie zasilacza jest opcjonalne Nieużywane sloty Jeżeli w konfiguracji z aktywnymi modułami magistrali niektóre sloty nie są używane (np. zarezerwowane dla późniejszego użycia) to w konfiguracji w STEP 7 lub w COM PROFIBUS muszą pozostać wolne! Dołączanie numerów slotów Poniższy rysunek przedstawia sposób dołączania numerów slotów. Płytka z numerami gniazd jest dostarczana z IM 153. Rysunek Dołączanie numerów slotów do modułów

69 Montaż 4.3 Ustawianie adresu PROFIBUS 4.3 Ustawianie adresu PROFIBUS Definicja Każdy węzeł sieci musi posiadać adres PROFIBUS aby był jednoznacznie identyfikowalny w sieci PROFIBUS DP. Zasady Obowiązują poniższe zasady przydzielania adresów PROFIBUS modułowi IM 153: dopuszczalne adresy PROFIBUS: 1 do 255 każdy adres PROFIBUS może być przydzielony tylko raz w sieci. Ustawianie adresu PROFIBUS 1. Ustawić adres PROFIBUS przy użyciu śrubokręta i przy otwartej klapce. Adres PROFIBUS jest sumą wartości liczb przyporządkowanych przełącznikom, które są ustawione w prawą stronę (pozycja ON ). Uwaga W IM 1532B00 i IM 1532B1 adres PROFIBUS ustawiany jest na 8pinowym przełączniku DIL w przeciwieństwie do 7pinowego wykorzystywanego dotychczas. Najniższy przełącznik nie posiada żadnej funkcji i jest oznaczany jako 0 lub aby zachować zasadę dodawania wartości. Przykład: Ustawianie adresu PROFIBUS IM 1531, IM 1532A0 IM 1532B00 IM 1532B1 adres PROFIBUS: =99 adres PROFIBUS: =99 przełącznik 0 nie ma funkcji adres PROFIBUS: =99 przełącznik nie ma funkcji 69

70 Montaż 4.3 Ustawianie adresu PROFIBUS Zmiana adresu PROFIBUS Adres PROFIBUS można zmienić w dowolnym momencie jednak IM 153 przyjmuje nowy adres PROFIBUS tylko po wyłączeniu i włączeniu ponownym zasilania 24V DC. 70

71 5 Podłączanie 5.1 Wstęp Wprowadzenie Ten rozdział opisuje sposoby podłączania przewodów do. Aby uruchomić należy wziąć pod uwagę konfigurację mechaniczną i elektryczną. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Planowanie zastosowania (strona 33). Podstawowe zasady Ze względu na liczne i różnorodne zastosowania ten rozdział może opisać tylko kilka podstawowych zasad konfiguracji elektrycznej. Należy przestrzegać przynajmniej tych podstawowych zasad aby pracował bezbłędnie i zadowalająco. 5.2 Podłączanie PROFIBUS DP Podłączanie wtyczek sieci Dostępne wtyczki sieci Do połączeń w sieci PROFIBUS DP preferowane są wtyczki typu FastConnect: do 12 Mbit z pionowymi wyjściami kabli bez złącza PD (6ES79720BA500XA0) ze złączem PD (6ES79720BB500XA0) do 12 Mbit ze skośnymi wyjściami kabli bez złącza PD (6ES79720BA600XA0) ze złączem PD (6ES79720BB600XA0) Wtyczki te gwarantują szybkie i pewne połączenia z wykorzystaniem technologii FastConnect. 71

72 Podłączanie 5.2 Podłączanie PROFIBUS DP Oczywiście można nadal korzystać z konwencjonalnych wtyczki z zaciskami śrubowymi: do 12 Mbit z pionowymi wyjściami kabli bez złącza PD (6ES79720BA120XA0) ze złączem PD (6ES79720BB120XA0) do 12 Mbit ze skośnymi wyjściami kabli bez złącza PD (6ES79720BA410XA0) ze złączem PD (6ES79720BB410XA0) Podłączanie wtyczek sieci Aby podłączyć wtyczki sieci należy wykonać następujące czynności: 1. Podłączyć wtyczkę do IM Przykręcić wtyczkę do IM Jeżeli wtyczka znajduje się na początku lub końcu segmentu sieci należy podłączyć rezystor terminujący (przełącznik na wtyczce w pozycję ON ) Alternatywnie: można zastosować aktywny terminator sieci PROFIBUS. 4. Ułożyć kable sieciowe w przestrzeni przeznaczonej dla IM 153 po prawej stronie zacisków zasilania 24V DC. Należy upewnić się, że węzły, na których włączone są rezystory terminujące, są zawsze podczas rozruchu i pracy zasilone napięciem Podłączanie kabla światłowodowego do IM 1532 FO Wymagane akcesoria 72 Zestaw z złączami Simple i zestawem do polerowania (6GK19010FB000AA0) Zestaw z adapterami wtyczek (6ES71951BE000XA0) Narzędzie do usuwania osłony kabla (6GK19056PA10)

73 Podłączanie 5.2 Podłączanie PROFIBUS DP Instalowanie wtyczek 1. Usunąć osłonę kabla światłowodowego typu duple na długości około 30 cm. 2. Zamontować złącza Simple na kablu światłowodowym duple. Szczegółowy sposób montażu złącz Simple jest opisany w instrukcji obsługi SIMATIC NET PROFIBUS networks (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). WAŻNE: Odcięta i szlifowana powierzchnia plastikowego włókna musi być absolutnie gładka i równa. Również plastikowa osłona nie może wystawać lub być przycięta nierówno. Każda nierówność powoduje silne osłabienie sygnału świetlnego przesyłanego kablem światłowodowym! 3. Umieścić złącze Simple w adapterze dla IM 1532 FO, a kabel światłowodowy w prowadnicach kabla. Zamknąć adapter tak aby było wyraźnie dźwięk połączenia. Podczas ustalania pozycji złącza w adapterze należy upewnić się, że złącze nadajnika znajduje się na górze a złącze odbiornika na dole! Adapter wtyczek Maksymalny promień zgięcie 30 mm Kabel światłowodowy duple Wskazówka: Kabel dolny należy obciąć około 10 mm krótszy od górnego. Umożliwi to lepsze ułożenie kabla w prowadnicy w IM 1532 FO. Ponowne użycie kabli światłowodowych Uwaga W przypadku instalacji używanego kabla światłowodowego w adapterze należy skrócić dwa przewody światłowodowe poza zagięciem przewodów i ponownie zamontować złącza Simple. W ten sposób można uniknąć ewentualnego tłumienia spowodowanego ponownym zgięciem oraz mocnym naprężeniem włókien kabla światłowodowego. 73

74 Podłączanie 5.2 Podłączanie PROFIBUS DP Podłączanie kabla światłowodowego do IM 1532 FO 1. Umieścić kabel światłowodowy z zamontowanymi adapterami w gniazdach IM 1532 FO. Upewnić się że pozycja wtyczek jest właściwa: złącze nadajnika kabla światłowodowego jest włożone do gniazda odbiornika interfejsu IM 1532 FO a złącze odbiornika kabla światłowodowego do gniazda nadajnika. 2. Złożyć wystający uchwyt wtyczki do góry. 3. Jeżeli IM 1532 FO jest ostatnim węzłem sieci światłowodowej należy zamknąć nieużywane gniazdo zaślepką złącza (ustawione w stanie fabrycznym IM 1532 FO).! OSTROŻNIE Nie należy patrzeć prosto w otwarte diody transmisji optycznej. Emitowany strumień światła może uszkodzić oczy. Rysunek 51 Podłączanie kabla światłowodowego do IM 1532 FO odbiornik nadajnik uchwyt Promień gięcia kabla światłowodowego Podczas montażu przewodów kabla światłowodowego w adapterze i podczas układania kabla należy upewnić się, że promień gięcia nie jest mniejszy niż 30 mm. więcej informacji zawarto w instrukcjach dotyczących montażu kabli światłowodowych: ET 200 Distributed I/O System (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ) lub ET 200 Distributed I/O System (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). 74

75 Podłączanie 5.3 Podłączanie PROFINET IO 5.3 Podłączanie PROFINET IO Podłączanie IM 1534 PN Wprowadzenie Podłączyć zasilanie i kabel PROFINET IO do IM 1534 PN. Klapka Podłączenie PROFINET IO (2 porty) Podłączenie zasilania Uchwyt kabla Wymagania Wszystkie połączenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. Wymagane narzędzia śrubokręt płaski o szerokości 3 mm śrubokręt Philips rozmiar 1 narzędzie do usuwania izolacji Industrial Ethernet Fast Connect (6GK19011GA00) (narzędzie do usuwania izolacji z kabli Industrial Ethernet Fast Connect) 75

76 Podłączanie 5.3 Podłączanie PROFINET IO Wymagane akcesoria Kabel zasilający o minimalnym przekroju żył 2,5 mm2 Złącze PROFINET zgodne ze specyfikacją z instrukcji PROFINET installation guideline (http://www.profibus.com/pall/meta/downloads/article/00328/). Poniżej przedstawiono odpowiednie złącza: złącze PROFINET RJ45 systemu Fast Connect, wyjście kabla 180 6GK19011BB102AA0 kable instalacyjne Industrial Ethernet Fast Connect Poniżej przedstawiono odpowiednie kable: kabel standardowy Fast Connect Connect kabel do aplikacji maszynowych Fast Connect 6XV18402AH10 6XV18403AH10 kabel do zastosowań morskich Fast 6XV18404AH10 Montaż wtyczek kabla PROFINET Zamontować wtyczkę PROFINET zgodnie ze specyfikacją w instrukcji PROFINET installation guideline (http://www.profibus.com/pall/meta/downloads/article/00328/). Więcej informacji zawarto w instrukcji PROFINET Cabling and Interconnection Technology (http://www.profibus.com/pall/meta/downloads/article/00327/). Układ pinów wtyczki RJ45. Widok gniazda RJ45 Zacisk Przeznaczenie 1 RD (dane odbierane +) 2 RD_N (dane odbierane ) 3 TD (dane nadawane +) 4 masa 5 masa 6 TD_N (dane nadawane +) 7 masa 8 masa Montaż uchwytu kabla Aby zamontować uchwyt kabla (patrz rysunek powyżej) należy: 1. Otworzyć klapkę na module interfejsu IM 1534 PN 2. Włożyć uchwyt kabla w przygotowane wycięcie na module interfejsu 3. Przykręcić uchwyt kabla 76

77 Podłączanie 5.3 Podłączanie PROFINET IO Podłączenie PROFINET IO i zasilania 1. Podłączyć PROFINET IO włożyć wtyczkę kabla PROFINET do gniazda PROFINET X1P1 zacisnąć kabel PROFINET w uchwycie kablowym Zintegrowany switch umożliwia przekazanie dalej sygnału PROFINET. Podłączyć inne IO device do gniazda X1P2, jeżeli zachodzi taka konieczność. Uwaga Zaleca się stosowanie odciążenia kabla PROFINET podczas używania w warunkach środowiskowych, w których występują wibracje i wstrząsy. Do odciążenia kabla potrzebna jest opaska kablowa o szerokości 2,5 mm lub 3,6 mm. Zamocować kabel PROFINET opaską z prawej strony w miejscu gdzie wychodzi on z wtyczki PROFINET do wspornika kabla na module interfejsu (na przedniej ściance bezpośrednio poniżej gniazd PROFINET IO). 2. Podłączyć zasilanie usunąć izolację z kabla zasilającego włożyć żyły kabla do zacisków sprężynowych dostarczonego złącza kabla umieścić podłączone złącze do zacisków PS modułu interfejsu 3. Zamknąć klapkę. PROFINET IO Zasilanie 77

78 Podłączanie 5.4 Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów 5.4 Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów Zasady podłączania okablowania Uwaga Należy dla konfiguracji wymiana modułów podczas pracy zastosować dłuższe kable podłączane do listew przyłączeniowych (patrz rozdział Podłączanie kabli do listew przyłączeniowych modułów (strona 81) ). Tabela 51 Zasady podłączania kabli do zasilaczy i IM 153 Zasady podłączania okablowania dla Zasilacz i IM 153 podłączenia przewodów typu drut podłączanie przewodów typu linka nie bez tulejek kablowych 0,25 to 2,5 mm2 z tulejkami kablowymi 0,25 to 1,5 mm2 ilość przewodów na połączenie 1 lub kombinacja 2 przewodów o przekroju do 1,5 mm2 (całość) we wspólnej tulejce kablowej maksymalna średnica zewnętrzna izolacji Ø 3,8 mm długość izolacji do ściągnięcia bez kołnierza izolującego 11 mm z kołnierzem izolującego 11 mm bez kołnierza izolującego typ A, 10 do 12 mm długości z kołnierzem izolującego typ E, do 12 mm długości tulejki kablowe zgodne z normą DIN Tabela 52 Zasady podłączania kabli do listew przyłączeniowych Zasady podłączania okablowania dla 20pinowa 40pinowa nie nie bez tulejek kablowych 0,25 to 1,5 mm2 0,14 to 0,75 mm2 z tulejkami kablowymi 0,25 to 1,5 mm2 0,14 to 0,75 mm2 1 lub kombinacja 2 przewodów o przekroju do 1,5 mm2 (całość) we wspólnej tulejce kablowej 1 lub kombinacja 2 przewodów o przekroju do 0,75 mm2 (całość) we wspólnej tulejce kablowej podłączenia przewodów typu drut podłączanie przewodów typu linka maksymalna średnica zewnętrzna izolacji długość izolacji do ściągnięcia tulejki kablowe zgodne z normą DIN Listwa przyłączeniowa (z zaciskami śrubowymi i sprężynowymi) bez kołnierza izolującego Ø 3,1 mm maks. 20 kabli Ø 3,8 mm maks. 40 kabli z kołnierzem izolującego 6 mm 6 mm bez kołnierza izolującego 6 mm 6 mm z kołnierzem izolującego typ A, 5 do 7 mm długości typ A, 5 do 7 mm długości typ E, do 6 mm długości typ A, do 6 mm długości

79 Podłączanie 5.4 Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów Podłączanie okablowania zasilacza i IM 153 Kable zasilające Używać kabli typu linka do podłączania zasilania. Jeżeli używa się tylko jednego przewodu na połączenie wówczas nie zachodzi konieczność stosowania tulejek kablowych. Mostek Do podłączenia zasilacza PS 307 z IM 153 należy stosować mostek, który jest dostarczany razem z modułem zasilacza. Dodatkowe podłączenia 24V Dzięki zastosowaniu mostka można dodatkowo podłączyć zasilania modułów S7300 do zasilacza PS 307. Podłączanie 24V w redundantnej konfiguracji z 2 IM 153 Uwaga W konfiguracji redundantnej podłączenie zacisku L+ podczas podłączania okablowania IM 153 powoduje zwarcie poprzez zacisk uziemienia. Powód: Dwa IM 153 posiadają wspólne połączenie przewodu masowego poprzez moduł magistrali BM IM/IM. w IM 1532AA02 / 2AB01: W konfiguracji redundantnej zaleca się stosowanie zabezpieczenia zasilania L+ bezpiecznikiem o wartości 2,5 A. w IM 1532B00 / 2B1: W konfiguracji z nieuziemionym potencjałem odniesienia (usunięty mostek pomiędzy M i uziemieniem, patrz rysunek w rozdziale Konfiguracja z nieuziemionym potencjałem odniesienia (strona 54)) w przypadku odwrócenia polaryzacji wewnętrzny, elektroniczny bezpiecznik jest wyzwalany i po ok 30 sekundach się regeneruje. W konfiguracji z uziemionym potencjałem odniesienia (zamontowany mostek pomiędzy M i uziemieniem) podczas podłączania następuje zwarcie poprzez mostek i uziemienie. W takim przypadku IM 153 nie zostanie uszkodzony jeżeli zostało zamontowane zabezpieczenie zaprojektowane zgodnie z przekrojem przewodów. 79

80 Podłączanie 5.4 Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów Podłączanie zasilacza i IM 153 z wykorzystaniem mostka Aby podłączyć moduł zasilacza i IM 153 należy wykonać następujące czynności (patrz poniższy rysunek)! OSTRZEŻENIE Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że nie znajduje się pod napięciem. 1. Otworzyć klapkę zasilacza PS 307 i modułu IM Odkręcić na zasilaczu PS 307 uchwyt kabla. 3. Odizolować kabel zasilający (230 V/ 120 V) i podłączyć do zasilacza PS Dokręcić uchwyt kabla. 5. Zamontować i podłączyć mostek. 6. Zamknąć klapki. Rysunek 52 Podłączanie modułu zasilacza PS 307 i IM 153 z wykorzystaniem mostka Uchwyt kabla Mostek Ustawianie przełącznika wyboru napięcia sieci Należy sprawdzić czy przełącznik wyboru napięci sieci jest ustawiony na właściwe napięcie. Przełącznik ten znajduje się na zasilaczu PS 307 i jest ustawiony fabrycznie na 230 V. Aby ustawić inne napięcie należy wykonać następujące czynności: 1. Za pomocą śrubokręta zdemontować osłonę przełącznika. 2. Ustawić żądane napięcie sieci. 3. Zamontować ponownie osłonę przełącznika. 80

81 Podłączanie 5.4 Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów Zobacz także Zasady podłączania okablowania (strona 78) Podłączanie listew przyłączeniowych modułów wej./wyj. Moduły S7E W instrukcji obsługi S7300 Automation Systems, E I/O Modules (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ) zawarto informacje dotyczące wykonywania okablowania modułów S7E oraz na co zwrócić uwagę podczas podłączania modułów w obszarach iskrobezpiecznych. Kable Można stosować kable typu linka określone w rozdziale Zasady podłączania okablowania (strona 78). Nie są wymagane tulejki kablowe. Jeżeli stosuje się tulejki kablowe należy stosować te wyspecyfikowanie w rozdziale Zasady podłączania okablowania (strona 78). Typy listew przyłączeniowych Dostępne 20pinowe i 40pinowe listwy przyłączeniowe występują w 2 wariantach:z zaciskami typu CAGECLAMP i z zaciskami śrubowymi. Numery zamówieniowe znajdują się w dodatku: Numery zamówieniowe dla (strona 247). Technologia CAGECLAMP Listwy przyłączeniowe typu CAGECLAMP są podłączane bardzo prosto: należy włożyć śrubokręt poziomo w czerwony mechanizm otwierania, włożyć kabel w zacisk i następnie wyciągnąć śrubokręt. Wskazówka: Na listwie na lewo od otworów na śrubokręt znajdują się otwory do podłączania sond pomiarowych o średnicy do 2 mm. Okablowanie dla funkcji wymiana modułów podczas pracy Moduły z funkcją wymiana modułów podczas pracy wymagają do podłączania listew przyłączeniowych dłuższych kabli aby można było łatwo wymieniać moduły podczas pracy. Zaleca się stosowanie kabli dłuższych o około 20 cm. 81

82 Podłączanie 5.4 Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów Przygotowanie listew przyłączeniowych do podłączania Aby przygotować listwy przyłączeniowe należy wykonywać następujące czynności:! OSTRZEŻENIE Istnieje możliwość dotknięcia przewodów pod napięciem jeżeli moduł zasilacza lub ewentualnie dodatkowe zasilacze są włączone. Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że nie jest pod napięciem. 1. Otworzyć klapkę. 2. Ustawić listwę w pozycji do podłączania okablowania. Aby to zrobić należy wcisnąć listwę przyłączeniową w gniazdo module wej./wyj. aż do wstępnego zatrzaśnięcia. Listwa przyłączeniowa w tej pozycji wystaje poza moduł. Zalety pozycji do podłączania okablowania: wygodne podłączanie, w tej pozycji listwa przyłączeniowa nie jest jeszcze elektrycznie połączona z modułem. Poniższy rysunek przedstawia jak ustawić listwę przyłączeniową w pozycji do podłączania okablowania. Rysunek 53 Ustawianie listwy przyłączeniowej w pozycji do podłączania okablowania. 3. Odizolować przewody zgodnie z zasadami wykonywania okablowania 4. Podczas stosowania tulejek kablowych: zacisnąć tulejki kablowe na przewodach. 82

83 Podłączanie 5.4 Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów Podłączanie okablowania listew przyłączeniowych Tabela 53 Krok Podłączanie okablowania listew przyłączeniowych 20pinowa listwa przyłączeniowa 20pinowa listwa przyłączeniowa 1. Zamontować opaskę kablową odciążającą kabel 2. Czy kable będą wyprowadzone w dół modułu? Tak: Rozpocząć od zacisku 20 i podłączać kolejno zaciski 20, 19, aż do zacisku 1 Rozpocząć od zacisku 40 lub 20 i podłączać naprzemiennie zaciski np.: 39, 19, 38, 18 itd aż do zacisków 21 i 1 Nie: Rozpocząć od zacisku 1 i podłączać kolejno zaciski 1, 2, aż do zacisku 20 Rozpocząć od zacisku 1 lub 21 i podłączać naprzemiennie zaciski np.: 2, 22, 3, 23 itd aż do zacisków 20 i Dokręcić także śruby wszystkich zacisków, które nie są podłączone Zacisnąć opaskę kablową odciążającą kabel. Przesunąć opaskę kablową odciążającą kabel w lewo co poprawi wykorzystanie dostępnego miejsca. Zamontować opaskę kablową odciążającą kabel 83

84 Podłączanie 5.4 Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów Przygotowanie modułu wej./wyj. do uruchomienia Tabela 54 Krok Przygotowanie modułu wej./wyj. do uruchomienia 20pinowa listwa przyłączeniowa 20pinowa listwa przyłączeniowa 1. Nacisnąć przycisk zwalniający w górnej części modułu i jednocześnie wcisnąć listwę przyłączeniową aż przycisk zwalniający wróci do położenia wyjściowego a listwa ustawi się w położeniu roboczym.. Dokręcić śrubę tak aby listwa przyłączeniowa ustawiła się w położeniu roboczym. 2. Zamknąć klapkę. 3. Ustawić adres aby była możliwa identyfikacja kanałów na etykiecie modułu 4. Umieścić etykietę modułu w prowadnicach na klapce Uwaga Gdy listwa przyłączeniowa zajmuje położenie robocze następuje sprawdzenie kodowania listwy przyłączeniowej. Listwa przyłączeniowa pasuje tylko modułu tego samego typu. 84

85 Podłączanie 5.4 Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów Podłączanie kabli ekranowanych przez element mocowania ekranu Wprowadzenie Ten rozdział opisuje sposób podłączania ekranu kabla ekranowanego do uziemienie przez element mocowania ekranu. Połączenie z uziemieniem jest zrealizowane przez bezpośredni kontakt pomiędzy elementem mocowania ekranu i listwą montażową. Aplikacja Następujące czynności można wykonać łatwiej dzięki elementowi mocowania ekranu: podłączenie wszystkich kabli ekranowanych z modułów S7300 do uziemienia podłączenie kabla komunikacyjnego do uziemienia Budowa elementu mocowania ekranu Element mocowania ekranu składa się z następujących części: wspornik montażowy z 2 śrubami do przykręcenia do szyny montażowej (nr zamówieniowy 6ES73905AA000AA0) jak również zaciski ekranu W zależności od przekrojów zastosowanych kabli należy używać następujących zacisków ekranu: Tabela 55 Przyporządkowanie przekrojów kabli i elementów zacisków Średnica kabla i ekranu Numer zamówieniowy zacisku ekranu 2 kable w każdym przypadku o średnicy ekranu od 2 do 6 mm 6ES73905AB000AA0 1 kabel o średnicy ekranu od 3 do 8 mm 6ES73905BA000AA0 1 kabel o średnicy ekranu od 4 do13 mm kabel komunikacyjny 6ES73905CA000AA0 Element mocujący ekran ma szerokość 80 mm z miejscem na 2 szyny każda po 4 zaciski ekranu. 85

86 Podłączanie 5.4 Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów Montaż elementu mocowania ekranu Montaż elementu mocowania ekranu należy wykonać w następującej kolejności: 1. Wcisnąć dwie śruby wspornika montażowego w prowadnicę w spodniej części szyny montażowej. Ustawić wspornik pod modułem, do którego będzie podłączany kabel ekranowany. 2. Przykręcić śruby do szyny montażowej. 3. Szczelina znajduje się w dolnej części zacisku ekranu. Umieścić zacisk ekranu w pozycji na krawędzi wspornika (patrz rysunek). 4. Nacisnąć zacisk ekranu w dół i obrócić do żądanej pozycji. Można zamontować do czterech zacisków na każdej z dwóch szyn wspornika elementu mocowania ekranu. Rysunek Montaż 2 kabli ekranowanych do elementu mocowania ekranu Wspornik montażowy Zaciski ekranu

87 Podłączanie 5.4 Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów Podłączanie kabli Można podłączać tylko jeden lub dwa kable ekranowane do zacisku ekranu (patrz tabelka i rysunek powyżej). Kabel jest podłączony poprzez odsłonięty ekran. Należy odsłonić przynajmniej 20 mm ekranu kabla. W przypadku stosowania więcej niż 4 zacisków ekranu należy zacząć podłączanie od tylnej szyny wspornika elementu mocowania ekranu. Uwaga Należy zostawić wystarczającą długość kabla pomiędzy zaciskami ekranu a listwą przyłączeniową. Umożliwi to demontaż listwy przyłączeniowej bez demontażu zacisków ekranu. 87

88 Podłączanie 5.4 Podłączanie okablowania zasilaczy i modułów 88

89 6 Uruchomienie 6.1 PROFIBUS DP Uruchomienie urządzenia podrzędnego DP slave Wymagania dotyczące oprogramowania Tabela 61 Wymagania dotyczące oprogramowania podczas uruchamiania Używane oprogramowanie konfiguracyjne Wersja Uwagi STEP 7 Konfigurowanie IM 153 z katalogu sprzętu STEP 7 daje nieograniczoną funkcjonalność S7 (np. montaż/demontaż DP master z funkcją wymiany modułów podczas pracy lub przesyłanie danych konfiguracyjnych do modułów funkcyjnych FM lub modułów HART). Jeżeli wersja IM 153 jest niedostępna w katalogu sprzętu należy zainstalować plik GSD w STEP 7. COM PROFIBUS wersji 3.0 Plik GSD modułu IM 153 jest zintegrowany w COM PROFIBUS. COM PROFIBUS obsługuje pliki GSD do rewizji 2. Można używać w konfiguracji plików GSD rewizji 3 ale nowe funkcje IM 1532B00 i IM 1532B1 nie są obsługiwane. 1 Oprogramowanie konfiguracyjne dla DP master Należy zainstalować pliki GSD DP slave. Informacje o funkcjach, których można użyć w indywidualnych rewizjach plików GSD zawarto w rozdziale Działanie PROFIBUS DPV1 (strona 95). 1 Aktualne pliki GSD znajdują się w Internecie. (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/113498). 89

90 Uruchomienie 6.1 PROFIBUS DP Wymagania do uruchomienia Aby uruchomić muszą być spełnione następujące warunki: są zainstalowane DP slave są ustawione adresy PROFIBUS na DP slave wtyczki sieci lub kable światłowodowe są podłączone tylko dla interfejsu RS 485: Włączony jest rezystor terminujący na DP slave znajdującym się na końcu segmentu. tylko dla interfejsu światłowodowego: Nieużywane gniazda światłowodowe są zaślepione zaślepką na DP slave znajdującym się na końcu linii światłowodowej. DP slave są skonfigurowane (patrz pomoc online / instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego) UWAGA konfiguracja z wykorzystaniem plików GSD Podczas konfiguracji IM 1532BA81 (outdoor) trzeba skonwertować parametr MLFB do 6ES71532BA810XB0. Podczas konfiguracji (IM 1532BA2) z wykorzystaniem plików GSD długość ramki ustawiania parametrów (244 bajty) może prowadzić do ograniczeń w ilości przypisanych modułów. zasilanie DP master jest włączone (patrz instrukcja obsługi DP master) konfiguracja jest wgrana do DP master (patrz pomoc online / instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego) DP master jest w trybie RUN (patrz instrukcja obsługi DP master) Uruchamianie DP slave DP slave uruchamia się w następujący sposób: 1. Włączyć napięcie zasilania DP slave. 2. W razie potrzeby włączyć napięcie zasilania obwodów obciążeń. 90

91 Uruchomienie 6.1 PROFIBUS DP Sekwencja startu IM 1531 Diody ON i BF świecą DP slave ustawia wyjścia na 0 i przyjmuje ustawiony adres PROFIBUS DP slave otrzymuje dane konfiguracyjne od DP master Czy dane konfiguracji zgadzają się z rzeczywistą konfiguracją nie Ustawiona bieżącej konfiguracji Uruchamianie z wymianą modułów podczas pracy nie Dioda BF gaśnie; wejścia i wyjścia są odblokowane; wymiana danych jest możliwa Rysunek 61 Sekwencja startu IM 1531 Ustawiona bieżącej konfiguracji? (kontynuacja startu IM 1531) Czy DP slave jest ustawiony do wymiany modułów podczas pracy nie tak Wymiana danych ma miejsce tylko w modułach zawartych w konfiguracji (inne lub brakujące moduły są zgłaszane przez IM1531 w diagnostyce związanej z identyfikatorem) Wyłączenie zasilania Porównanie danych konfiguracji ze strukturą lub viceversa Rysunek 62 Uruchamianie w przypadku wymiany modułów podczas pracy 91

92 Uruchomienie 6.1 PROFIBUS DP Uruchamianie IM 1532/1532 FO Deklaracja Termin IM 1532 odnosi się tym rozdziale do: IM 1532 i IM 1532 FO. Deklaracja dotycząca redundancji W przypadku redundancji 2 podłączone IM 1532 uruchamiane są niezależnie od siebie. Poniższy schemat sekwencji uwzględnia uruchamianie IM 1532 (a). W przypadku IM 1532 (b) poniższy schemat sekwencji należy rozpatrywać stosując oznaczenia (a) (b) w odwrotnej kolejności.! OSTROŻNIE Jeżeli IM 1532AA02/2AB01 zostanie nieumyślnie zamontowany w module magistrali BM IM/IM 6ES71957HD100XA0 lub 6ES71957HD800XA0 to wtedy IM nie będzie miał dostępu do modułów wej./wyj. Dlatego nie jest możliwa praca IM w takim systemie redundantnym (prowadzi do awarii stacji). 92

93 Uruchomienie 6.1 PROFIBUS DP Sekwencja startu IM 1532 Włączenie zasilania IM 1532(a) Tylko IM 1532B: Podczas wewnętrznych testów wszystkie diody świecą przez kilka sekund Diody ON i BF świeci IM 1532(a) sprawdza czy widzi jeśli BM IM/IM kontynuacja jako uruchamianie IM 1531 nie Konfiguracja nie dla redundancji tak IM 1532(a) sprawdza czy widzi jeśli IM 1532(b) jest montowany nie wtedy IM 1532(a) jest aktywny synchronizacja czasu tak Czy IM 1532(b) otrzymał dane konfiguracyjne od DP master, porównał z konfiguracją i wymienia dane z DP master? nie IM 1532(a) odbiera dane konfiguracyjne od DP master Czy dane konfiguracyjne zgadzają się z rzeczywistą konfiguracją? tak wtedy IM 1532(a) jest pasywny IM 1532(a) odbiera od IM 1532(b) wszystkie dane (jeśli dostępne) bieżąca konfiguracja stan PROFIBUS przerwania bezpośrednie znacznik czasu tak Dioda BF nie świeci; dioda ACT świeci. Wymiana danych jest możliwa IM 1532(a) odbiera dane konfiguracyjne od odpowiedniego DP master Czy dane konfiguracyjne zgadzają się z tymi w IM 1532(b)? nie Dane konfiguracyjne są odrzucone, komunikat błędu do DP master tak Dioda BF gaśnie. IM 1532(a) jest gotowy do wymiany danych, jest w trybie stand by jeżeli jest to konieczne do zmiany Rysunek 63 nie Wymiana danych ma miejsce tylko w modułach zawartych w konfiguracji (inne lub brakujące moduły są zgłaszane przez IM1531 w diagnostyce związanej z identyfikatorem) synchronizacja czasu Porównanie danych konfiguracyjnych w DP master Sekwencja startu IM

94 Uruchomienie 6.1 PROFIBUS DP Uruchamianie z synchronizacją czasu / stempel czasowy zmian sygnału Uruchamianie IM 1532 jest zakończone. IM 1532 jest gotowy do wymiany danych z DP master Zegar w IM 1532 Ramka odczytu czasu nie Czy są dostępne dla konfiguracji prawidłowe parametry znacznika czasu Ustaw zegar w IM 1532 Bieżący czas tak Komunikat błędu do DP master; sygnały cyfrowych wejść nie są znakowane znacznikiem czasu. Nie ma to wpływu na normalną wymianę danych z DP master Czy zegar jest ustawiony w IM 1532? nie tak Generowanie danych uruchomieniowych: Odczyt statusu skonfigurowanych wejść cyfrowych; przerwanie w DP master, bufor komunikatów jest odczytywany Monitoring skonfigurowanych wejść cyfrowych: w przypadku zmiany, generowanie komunikatu i wpisu w buforze komunikatów Diagnoza ramki czasu: w przypadku braku lub skok czasu większy od dopuszczalnej tolerancji, generowanie specjalnego komunikatu i wpisu w buforze komunikatów Przerwanie w DP master, bufor komunikatów jest odczytywany Rysunek Czas jest ustawiony ; 00:00 h Redundancja? Redundancja? Redundancja? W przypadku redundancji, pasywny IM 1532 zawsze posiada obraz komunikatów ze stemplem czasowym Uruchamianie z synchronizacją czasu / stemplem czasowym

95 Uruchomienie 6.1 PROFIBUS DP Działanie PROFIBUS DPV1 spełnia wymóg zgodności z DPV1. W przypadku korzystania z funkcji DPV1 również DP master musi spełniać wymóg zgodności z DPV1 (patrz dokumentacja DP master). Funkcje PROFIBUS DPV1 slave Poniższa tabela zawiera nowe funkcje PROFIBUS DPV1 slave porównane z PROFIBUS DPV0 slave: Tabela 62 Porównanie DPV1 i DPV0 slave Funkcje1 DPV0 slave DPV1 slave 5 7 urządzenia klasy 1 (przypisanie parametrów mastera np. PLC) urządzenia klasy 2 (np. PD/OP) diagnostyka związana z identyfikatorem status modułu 6 8 diagnostyka zawiązana z kanałem 6 8 przerwanie diagnostyczne 9 przerwanie procesowe 9 przerwanie dot. montażu/demontażu synchronizacja czasu 10 znacznik czasu4 11 tryb izochroniczny 10 Konfiguracja i przypisanie parametrów za pomocą plików GSD 2 Cykliczna wymiana danych Acykliczna wymiana danych (odczyt/zapis rekordów danych): wolny dostęp do parametrów urządzeń polowych reparametryzacja aplikacji procesowej Diagnostyka3 Przerwania Inne funkcje Moduły interfejsu i ich funkcje zawarto w dodatku Kompatybilność pomiędzy IM 153 (strona 241). Podczas konfigurowania za pomocą HWConfig za pomocą niektórych funkcji są ustawiane specyficzne cechy S7. 3 W ramce diagnostycznej może być użyte tylko jedno przerwanie. W DPV1 (i S7 DP) istnieje przerwanie zawierające diagnostykę slave, któremu towarzyszy mechanizm potwierdzania nie istniejący w DPV0. 4 W środowisku systemu S7 stosowanie znacznika czasu jest możliwe do IM 1532B00. 5 bez pliku GSD lub z GSD rew z GSD rew. 2 7 z GSD rew. 3 8 tylko jeżeli plik GSD jest zaimportowany i w HWConfig jest wybrany tryb DPV1 9 w S7 DP przerwanie nie są zgłaszane gdy CPU jest w stanie STOP 10 z GSD rew z GSD rew

96 Uruchomienie 6.1 PROFIBUS DP Operacje występujące po komunikacie diagnostycznym w S7 lub w trybie DPV1 Operacje zainicjowane komunikatem diagnostycznym: w S7 lub DPV1 operacje diagnostyki są raportowane jako przerwania diagnostyczne. w trybie DPV1 diagnostyka jest raportowana gdy główny CPU jest w stanie STOP. W ramce diagnostycznej dodatkowo jest dostępny status modułu oraz diagnostyka kanału. po sygnalizacji komunikatu diagnostycznego, komunikat jest: wprowadzony do ramki diagnostyki jako blok przerwania diagnostycznego (tylko jedno przerwanie za jednym razem) zapamiętany w buforze diagnostycznym w głównym CPU Na IM 153 dioda SF świeci. Blok OB82 jest wywołany w głównym CPU. Jeżeli blok OB82 nie jest dostępny główny CPU przechodzi w stan STOP. Potwierdzanie przerwania diagnostycznego przez główny CPU ( po tej operacji jest możliwe nowe przerwanie diagnostyczne). Operacje występujące po komunikacie diagnostycznym w trybie DPV0 W ramce diagnostycznej w diagnostyce związanej z kanałem jest ustawiany błąd: Na IM 153 dioda SF świeci. Istnieje możliwość wystąpienia kilku równoczesnych komunikatów diagnostycznych. Błędy i działania naprawcze Przyczyny błędów dla komunikatów diagnostycznych i możliwe rozwiązania problemów zawarto w rozdziale Diagnostyka związana z kanałem (strona 200). 6.2 PROFINET IO Konfiguracja w STEP 7 Wstęp Po uruchomieniu STEP 7 w katalogu sprzętu HWConfig znajduje się. Wymagania 96 STEP 7 Version 5.4 Service Pack 2 lub wyższa Nazwa urządzenia przydzielona do IO device. Zobacz rozdział Przydzielanie nazw urządzeń do IO device (strona 98).

97 Uruchomienie 6.2 PROFINET IO Procedura 1. Uruchomić SIMATIC Manager. 2. Stworzyć nowy projekt. 3. Skonfigurować w HWConfig. 4. Przenieść moduł z katalogu sprzętu do tabeli konfiguracji metodą przenieśupuść. 5. Kliknąć dwukrotnie na pierwszym module w tabeli konfiguracji i ustawić jego parametry. 6. Ustawić parametry pozostałym modułom. 7. Zapisać konfigurację lub wgrać ją do IO controller. Odnośniki Dodatkowe informacje są zawarte w STEP 7 Online Help Konfiguracja za pomocą plików GSD Wstęp Pliki GSD umożliwiają konfigurację w oprogramowaniu STEP 7 V5.4, Service Pack 2 lub wyższa. Aby to było możliwe należy wcześniej w oprogramowaniu zainstalować pliki GSD. Wymagania Potrzebne są pliki GSD dostępne do ściągnięcia w Internecie (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Moduł interfejsu IM 1534 PN: GSDMLV1.0SiemensET200M data w formacie yyyymmdd.ml Konfigurowanie z PROFINET IO w STEP 7 1. Uruchomić STEP 7 i w HWConfig wybrać w menu Tools > Install new GSD file. 2. W oknie dialogowym zaznaczyć do instalacji plik GSDML i potwierdzić OK. Wynik: pojawi się w katalogu sprzętu w folderze PROFINET IO. 3. Dodatkowe informacje są zawarte w STEP 7 Online Help. 97

98 Uruchomienie 6.2 PROFINET IO Przydzielanie nazw urządzeń do IO device Wstęp Każde PROFINET IO device ma przypisany w fabryce unikalny identyfikator (MAC adres). Każde ET200M IO device jest w konfiguracji i w programie użytkownika określone za pomocą własnej nazwy urządzenia. Więcej informacji dotyczących adresowania PROFINET IO zawarto w instrukcji obsługi PROFINET System Description (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Wymagania Moduł interfejsu IM 1534 PN Karta pamięci SIMATIC Micro Memory Card 64k lub większa do IM 1534AA000XB0 Programator musi być online w sieci PROFINET aby można było przydzielić nazwę do modułu interfejsu. IO device jest skonfigurowane w HWConfig i ma przydzielony adres IP. Przydzielanie nazw urządzeń 1. Dla IM 1534AA000XB0: Włożyć pustą kartę SIMATIC Micro Memory Card do gniazda w module interfejsu IM 1534 PN. 2. Włączyć napięcie zasilania dla IM 1534 PN. 3. W HWConfig otworzyć okno Properties IM 1534 PN, wpisać nazwę urządzenia dla IO device i potwierdzić naciskając OK. Nie używać nazwy urządzenia noname. Przesyłanie nazwy urządzenia do modułu interfejsu 1. W HWConfig wybrać PLC > Ethernet > Assign Device Name 2. Kliknąć Assign Name na oknie Assign Device Name. Rezultat Nazwa urządzenia jest zapisana na karcie SIMATIC Micro Memory Card w module interfejsu IM 1534AA000XB0. Począwszy od IM 1534AA010XB0 nazwa urządzenia jest zapisana w module interfejsu. 98

99 Uruchomienie 6.2 PROFINET IO Przekazywanie nazwy urządzenia podczas wymiany modułu interfejsu Nazwa urządzenia IO device jest zapisana na karcie SIMATIC Micro Memory Card w IM 1534AA000XB0. Począwszy od IM1534AA010XB0 nazwę urządzenia można zapisać jak dotychczas na karcie SIMATIC Micro Memory Card lub opcjonalnie w module interfejsu. W ostatnim przypadku karta pamięci SIMATIC Micro Memory Card nie jest wymagana. W przypadku stosowania SIMATIC Micro Memory Card nazwa urządzenia jest również zapisana w IM1534AA010XB0 na karcie SIMATIC Micro Memory Card. W przypadku wymiany modułu interfejsu aby przekazać nazwę urządzenia wystarczy przełożyć kartę pamięci SIMATIC Micro Memory Card ze starego modułu interfejsu do nowego. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu IO device pobierze nazwę urządzenia z karty SIMATIC Micro Memory Card. Stacja zostanie ponownie zaadresowana i będzie pracować jak przed wymianą. Dla IM 1534AA010XB0 można również wymienić urządzenie bez przenośnych nośników / programatora PD. IO controller przydziela nazwę urządzeniu IO device zamiast przydzielania z wykorzystaniem nośników lub programatora. IO controller korzysta ze skonfigurowanej topologii i powiązań odczytanych z IO device. Skonfigurowana docelowa topologia musi się zgadzać z rzeczywistą topologią. Test migania diod węzła W przypadku zastosowania więcej niż jednego IO device na okienku Assign device name wyświetlane są wszystkie IO device. W takim przypadku należy porównać MAC adres urządzenia z MAC adresem wskazywanym i wybrać właściwe IO device. Identyfikacja IO device w systemie jest ułatwione dzięki testowi migania diod węzła. Aby aktywować test należy: 1. Wybrać jedno z IO device wskazywanych na okienku Assign device name. 2. Wybrać żądaną częstotliwość migania. 3. Nacisnąć przycisk Flash on. Dioda LINK miga na wybranym IO device. Jeżeli PROFINET IO jest w topologii pierścienia obie diody LINK zaczną migać. 99

100 Uruchomienie 6.2 PROFINET IO Konfiguracja portów w IM 1534 PN Wstęp W module interfejsu IM 1534 PN można diagnozować oba porty: X1 P1 i X1 P2. Wymagania Porty muszą być skonfigurowane w HWConfig. Diagnostyka portów musi być uruchomiona. Konfigurowanie portów w HWConfig Konfiguracja oby portów IM 1534 PN w HW Config na okienku dialogowym Properties of the IM 1534 PN port... : Zakładka Adresses : Ustawić adres diagnostyczny na każdym porcie Zakładka Topology : Ustawić Port interconnection Zakładka Options Aby aktywować diagnostykę portów należy ustawić w grupie Connection parametr Transmission Medium / Duple na wartość: Automatic Settings (monitor) Odnośniki Zobacz STEP 7 Online Help. 100

101 Uruchomienie 6.2 PROFINET IO Uruchamianie w PROFINET IO Wstęp System automatyki jest uruchamiany w zależności od bieżącej konfiguracji instalacji. Poniżej opisano procedurę uruchamiania jako IO controller. Wymagania dla w PROFINET IO Operacja Odnośnik zainstalowany Rozdział Montaż (strona 59) okablowany Rozdział Podłączanie (strona 71) SIMATIC Micro Memory Card włożona Rozdział Konserwacja i serwis (strona 103) Nazwa urządzenia ustawiona dla IO device Rozdział Uruchomienie (strona 89) skonfigurowany Rozdział Uruchomienie (strona 89 Napięcie zasilania IO controller włączone Instrukcja IO Controller IO controller przełączony w stan RUN Instrukcja IO Controller Uruchomienie 1. Włączyć napięcie zasilania. 2. Włączyć zasilanie obciążeń jeśli konieczne. Uwaga Wymiana magistrali W przypadku zmiany konfiguracji magistrali (np. ilości modułów) konieczne jest wyłączenie i włączenie ponowne napięcia zasilania. 101

102 Uruchomienie 6.2 PROFINET IO Sekwencja startu w PROFINET IO Zasada działania Poniższy diagram przedstawia sekwencję startu w PROFINET IO. Włączenie napięcia zasilania IO device IO device ustawia wyjścia na 0 i akceptuje skonfigurowaną nazwę urządzenia z SIMATIC Micro Memory Card dioda ON świeci dioda BF miga IO device odbiera ramkę połączenia i rekordy danych startowych od IO controler dioda BF nie świeci; wejścia i wyjścia są aktywne; wymiana danych jest możliwa Rysunek Sekwencja startu w PROFINET IO

103 7 Konserwacja i serwis 7.1 Okablowanie Zakres obsługi jest bezobsługowym DP slave. Konserwacja jest ograniczona do wymiany lub zamiany modułów lub komponentów. 7.2 Wymiana modułu zasilacza Stan wyjściowy Moduł zasilacza, który należy wymienić jest zamontowany i okablowany. Należy zamontować nowy moduł zasilacza tego samego typu. Demontaż modułu zasilacza Aby zdemontować moduł zasilacza należy wykonać następujące czynności: 1. Wyłączyć zasilanie modułu zasilacza. 2. Otworzyć klapkę. 3. Odłączyć wszystkie przewody i kable. 4. Odkręcić śrubę mocującą moduł zasilacza. 5. Zdjąć moduł zasilacza z szyny montażowej. Montaż nowego modułu zasilacza Aby zamontować nowy moduł zasilacza należy wykonać następujące czynności: 1. Sprawdzić położenie przełącznika wyboru napięcia zasilania. 2. Umieścić nowy moduł zasilacza na szynie montażowej i docisnąć do szyny. 3. Dokręcić śrubę mocującą moduł zasilacza. 4. Podłączyć wszystkie przewody i kable. 5. Podłączyć moduł zasilacza do linii zasilającej. 6. Zamknąć klapkę. 103

104 Konserwacja i serwis 7.2 Wymiana modułu zasilacza Zachowanie po wymianie modułu. Jeżeli po wymianie modułu wystąpią błędy to w oprogramowaniu STEP 5 lub STEP 7 można w buforze diagnostycznym odczytać możliwe przyczyny tych błędów. 7.3 Wymiana IM 1531 Stan wyjściowy IM 1531 jest zamontowany. Należy zamontować nowy IM 1531 tego samego typu. Numeracja slotów Jeżeli moduły są wyposażone w numery slotów, podczas wymiany modułów należy usunąć numerację starych modułów i ponownie wykorzystać ją w nowych modułach. Wyciąganie wtyczki sieci PROFIBUS Istnieje możliwość wyciągnięcia wtyczki sieci z kablem wchodzącym i wychodzącym z gniazda interfejsu PROFIBUS bez przerywania transmisji. Uwaga Mogą wystąpić w sieci błędy komunikacji. Segment sieci musi być zawsze zaterminowany na obu końcach rezystorem terminującym. W przypadku gdy ostatni DP slave z wtyczką jest wyłączony wtedy segment sieci nie posiada terminacji. Rezystor terminujący we wtyczce uzyskuje napięcie z węzła sieci i wtedy terminacja jest aktywna. Należy upewnić się, że węzeł sieci, na którym jest włączona terminacja jest zawsze zasilany. Wskazówka: Używać aktywnego terminatora sieci PROFIBUS. Demontaż modułu Aby zdemontować moduł należy wykonać następujące czynności: 1. Ustawić przełącznik zał./wył. na module zasilacza w pozycję 0 (napięcie wyjściowe 0V). 2. Wyciągnąć wtyczkę sieci. 3. Odłączyć okablowanie. 4. Odkręcić śruby mocujące IM Przechylić i zdjąć IM

105 Konserwacja i serwis 7.3 Wymiana IM 1531 Montaż nowego modułu Aby zamontować nowy moduł należy wykonać następujące czynności: 1. Na nowym IM 1531 ustawić taki sam adres PROFIBUS DP jak był na zdemontowanym. 2. Umieścić nowy IM 1531 na szynie i docisnąć. 3. Dokręcić moduł do szyny. 4. Podłączyć okablowanie IM Podłączyć wtyczkę sieci i dokręcić. 6. Ustawić przełącznik zał./wył. na module zasilacza w pozycję 1 (napięcie wyjściowe o wartości nominalnej) Zachowanie po wymianie modułu. Jeżeli po wymianie modułu wystąpią błędy to w oprogramowaniu STEP 5 lub STEP 7 można w buforze diagnostycznym odczytać możliwe przyczyny tych błędów. 7.4 Wymiana IM 1532 lub IM 1532 FO Stan wyjściowy IM 1532/2 FO jest zamontowany. Należy zamontować nowy IM 1532/2 FO tego samego typu. Numeracja slotów Jeżeli moduły są wyposażone w numery slotów, podczas wymiany modułów należy usunąć numerację starych modułów i ponownie wykorzystać ją w nowych modułach. IM 1532: Wyciąganie wtyczki sieci PROFIBUS Istnieje możliwość wyciągnięcia wtyczki sieci z kablem wchodzącym i wychodzącym z gniazda interfejsu PROFIBUS bez przerywania transmisji. Uwaga Mogą wystąpić w sieci błędy komunikacji. Segment sieci musi być zawsze zaterminowany na obu końcach rezystorem terminującym. W przypadku gdy ostatni DP slave z wtyczką jest wyłączony wtedy segment sieci nie posiada terminacji. Rezystor terminujący we wtyczce uzyskuje napięcie z węzła sieci i wtedy terminacja jest aktywna. Należy upewnić się, że węzeł sieci, na którym jest włączona terminacja jest zawsze zasilany. Wskazówka: Używać aktywnego terminatora sieci PROFIBUS. 105

106 Konserwacja i serwis 7.4 Wymiana IM 1532 lub IM 1532 FO IM 1532 FO: Odłączanie kabla światłowodowego Odłączenie kabla światłowodowego od IM 1532 FO spowoduje brak komunikacji DP master z wszystkimi pozostałymi DP slave!! OSTROŻNIE Nie należy patrzeć prosto w otwarte diody transmisji optycznej. Emitowany strumień światła może uszkodzić oczy. Wymiana w systemie redundantnym Uwaga Zawsze wyłączać zasilanie przed wymianą IM 1532/2 FO! Podczas przeprowadzania wymiany w stanie zasilonym może nie być zapewniony określony czas przełączenia oraz moduły wej./wyj. mogą nie działać poprawnie i na wyjściach może pojawić się stan 0. Podczas wymiany IM 1532/2 FO w konfiguracji redundantnej obowiązuje: 106 Dioda ACT świeci się: Dioda ACT nie świeci się: IM 1532/2 FO jest aktywny, jeden z dwóch IM 1532/2 FO. IM 1532/2 FO jest pasywny, jeden z dwóch IM 1532/2 FO. Ten IM 1532/2 FO może być wymieniony bez przeprowadzania przełączenia.

107 Konserwacja i serwis 7.4 Wymiana IM 1532 lub IM 1532 FO Demontaż modułu Aby zdemontować moduł należy wykonać następujące czynności: 1. Z redundancją: zasilanie modułu IM 1532/2 FO, który ma być wymieniony, zawsze musi być wyłączone! Wyłączyć odpowiedni moduł zasilacza lub odłączyć go od IM 1532/2 FO.! OSTRZEŻENIE W systemie redundantnym dwa IM 1532 są podłączone do modułu zasilacza więc odłączanie zasilania 24V od IM 1532 może spowodować powstanie zwarcia na luźnych końcach kabli. Zawsze w przypadku zwarcia zasilania drugi IM 1532 i jego całkowicie się uszkadzają. Dlatego też podczas odłączania zasilania należy pracować bardzo ostrożnie i zaizolować oba końce kabli do czasu podłączenia ich do nowego IM Bez redundancji: Ustawić przełącznik zał./wył. na module zasilacza w pozycję 0 (napięcie wyjściowe 0V). 2. Wyciągnąć wtyczkę sieci lub odłączyć kabel światłowodowy. W przypadku kabli światłowodowych: odblokować uchwyt na adapterze wtyczek i wyciągnąć adapter z gniazda Im 1532 FO. 3. Odłączyć okablowanie. 4. Odkręcić śruby mocujące IM 1532/2 FO. 5. Przechylić i zdjąć IM 1532/2 FO. Montaż nowego modułu Aby zamontować nowy moduł należy wykonać następujące czynności: 1. Na nowym IM 1532/2 FO ustawić taki sam adres PROFIBUS DP jak był na zdemontowanym. 2. Umieścić nowy IM 1532/2 FO na szynie i docisnąć. 3. Dokręcić moduł do szyny. 4. Podłączyć okablowanie IM 1532/2 FO. 5. Podłączyć wtyczkę sieci i dokręcić. 6. Ustawić przełącznik zał./wył. na module zasilacza w pozycję 1 (napięcie wyjściowe o wartości nominalnej) Zachowanie po wymianie modułu. Jeżeli po wymianie modułu wystąpią błędy to w oprogramowaniu STEP 5 lub STEP 7 można w buforze diagnostycznym odczytać możliwe przyczyny tych błędów. 107

108 Konserwacja i serwis 7.4 Wymiana IM 1532 lub IM 1532 FO W systemie redundantnym Uwaga Jeżeli aktywny IM 1532/2 FO (dioda ACT świeci) ma być wymieniany to moduły wej./wyj. będą nieprzerwanie pracować gdy: na pasywnym IM 1532/2 FO dioda BF nie świeci lub nie miga oraz dioda SF nie miga z częstotliwością 0,5 Hz. w systemie redundancji aktywnej ( w locie ) z diagnostyki w urządzeniu master wynika czy oba IM są dostępne (w tym przypadku dioda BF może migać). Czy wymieniany jest aktywny IM 1532/2 FO (dioda ACT świeci)? Czy wymieniany jest pasywny IM 1532/2 FO (dioda ACT nie świeci)? jest przełączany w drugim IM 1532/ Nie ma zmian w transmisji danych: aktywny IM 2 FO i to też utrzymuje transmisję danych do 1532/2 FO utrzymuje transmisję danych do jego DP master. swojego DP master. Czy nowy IM 1532/2 FO jest w innej wersji niż ten, który nie został wymieniony? Gdy po wymianie IM 1532/2 FO, który został wymieniony przechodzi w stan STOP (wszystkie diody migają) oznacza to, że wersje modułów są niekompatybilne. W takim przypadku należy wyłączyć i albo zaktualizować oba IM 1532/2 FO lub zastosować kompatybilne wersje.. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy SIEMENS. Zobacz także Diagnostyka za pomocą diod LED (strona 185). 108

109 Konserwacja i serwis 7.5 Wymiana IM 1534 PN 7.5 Wymiana IM 1534 PN Stan wyjściowy IM 1534 PN jest zamontowany. Należy zamontować nowy IM 1534 PN tego samego typu. Numeracja slotów Jeżeli moduły są wyposażone w numery slotów, podczas wymiany modułów należy usunąć numerację starych modułów i ponownie wykorzystać ją w nowych modułach. Wymagania Podczas wymiany modułu interfejsu należy wyłączyć zasilanie na uszkodzonym module. OSTROŻNIE Demontaż modułu interfejsu IM 1534 PO Wyłączenie zasilania w sieci PROFINET IO powoduje, ze zintegrowany switch przestanie działać i jak również komunikacja z dalszymi IO device. Demontaż modułu Aby zdemontować moduł należy wykonać następujące czynności: 1. Ustawić przełącznik zał./wył. na module zasilacza w pozycję 0 (napięcie wyjściowe 0V). 2. Odłączyć wtyczkę PROFINET. 3. Odłączyć wtyczkę kabla zasilającego. 4. Wyciągnąć kartę SIMATIC Micro Memory Card z gniazda modułu. 5. Odkręcić śruby mocujące IM 1534 PO. 6. Przechylić i zdjąć IM 1534 PO. Montaż nowego modułu Aby zamontować nowy moduł należy wykonać następujące czynności: 1. Umieścić nowy IM 1534 PO na szynie i docisnąć. 2. Dokręcić moduł do szyny. 3. Podłączyć wtyczkę PROFINET 4. Przełożyć kartę SIMATIC Micro Memory Card zawierającą nazwę urządzenia ze starego modułu interfejsu do gniazda w nowym module interfejsu. 5. Podłączyć wtyczkę kabla zasilającego. 6. Ustawić przełącznik zał./wył. na module zasilacza w pozycję 1 (napięcie wyjściowe o wartości nominalnej). 109

110 Konserwacja i serwis 7.5 Wymiana IM 1534 PN Wymiana IM 1534 PO (numer katalogowy 6ES71534AA010XB0). Moduł interfejsu IM1534AA01 jest kompatybilny z modułem IM1534AA00 i może go zastąpić. Jeżeli wymiana jest konieczna pracujące IO device muszą być zresetowane do ustawień fabrycznych w STEP 7 poprzez menu PLC/Edit Ethernet nodes/reset to factory settings. Zachowanie po wymianie modułu. Jeżeli po wymianie modułu występują błędy to można w rekordach diagnostycznych w STEP 7 określić ich przyczyny. 7.6 Wymiana modułu bez funkcji wymiana podczas pracy Demontaż modułu Aby zdemontować moduł bez funkcji wymiana podczas pracy należy wykonać następujące czynności: 1. Wyłączyć napięcie obciążenia modułu. 2. Wyłączyć zasilanie IM Wyciągnąć etykietę modułu. 4. Otworzyć klapkę. 5. Odblokować listwę przyłączeniową i wyciągnąć ją z modułu: listwa przyłączeniowa 20pinowa: jedną ręką wcisnąć przycisk blokujący (5) i chwytając drugą ręką za uchwyt wyciągnąć listwę do przodu (5a). listwa przyłączeniowa 40pinowa: odkręcić w środkowej części listwy śrubę mocującą i wyciągnąć listwę do przodu trzymając za uchwyt. 6. Odkręcić śrubę mocująca moduł do szyny montażowej. 7. Przechylić moduł i zdjąć z szyny. 110

111 Konserwacja i serwis 7.6 Wymiana modułu bez funkcji wymiana podczas pracy Demontaż wkładek kodowych listwy przyłączeniowej Przed montażem nowego modułu należy usunąć z niego wkładki kodowe listwy przyłączeniowej. Powód: ta część jest dostępna w okablowanej listwie przyłączeniowej (patrz poniższy rysunek). Rysunek 71 Demontaż wkładek kodowych listwy przyłączeniowej Montaż nowego modułu Aby zamontować nowy moduł należy wykonać następujące czynności: 1. Umieścić nowy moduł tego samego typu na szynie i docisnąć. 2. Dokręcić moduł do szyny. 3. Umieścić etykietę ze starego modułu na nowym. 111

112 Konserwacja i serwis 7.6 Wymiana modułu bez funkcji wymiana podczas pracy Przygotowanie nowego modułu pracy Aby przygotować nowy moduł do pracy należy wykonać następujące czynności: 1. Otworzyć klapkę. 2. Zamontować listwę przyłączeniową. 3. Zamknąć klapkę. 4. Włączyć zasilanie IM Włączyć napięcie obciążenia. Zachowanie po wymianie modułu IM 153 rozpoczyna przesyłanie danych jeżeli nie ma błędów po wymianie modułów. Jeżeli IM 153 przechodzi w stan STOP przyczyny błędów można zaobserwować w STEP 5 lub STEP

113 Konserwacja i serwis 7.7 Wymiana modułu z funkcją wymiana podczas pracy 7.7 Wymiana modułu z funkcją wymiana podczas pracy Wymagania Można wymieniać moduły jeżeli: jest zamontowany na szynie z aktywnymi modułami magistrali dla funkcji wymiana modułów podczas pracy i jest skonfigurowany dla funkcji wymiana modułów podczas pracy.! OSTRZEŻENIE Montaż modułów wyjściowych może prowadzić do niekontrolowanych stanów systemu. Sytuacja taka może wystąpić również podczas montażu modułów wej./wyj. na aktywnych modułach magistrali. Wyjścia ustawione przez program użytkownika są aktywne natychmiast po zamontowaniu modułu. Przed demontażem modułu wyjść zaleca się ustawienie wyjść na 0 w programie użytkownika. Jeżeli moduł nie zostanie zdemontowany i zamontowany prawidłowo wówczas sąsiednie moduły mogą ulec uszkodzeniu. Demontaż modułu Aby zdemontować moduł z funkcją wymiana podczas pracy należy wykonać następujące czynności: 1. Odkręcić śrubę mocująca moduł do szyny montażowej. 2. Przechylić moduł i zdjąć z szyny. 3. Otworzyć klapkę. 4. Odblokować listwę przyłączeniową i wyciągnąć ją z modułu: listwa przyłączeniowa 20pinowa: jedną ręką wcisnąć przycisk blokujący (5) i chwytając drugą ręką za uchwyt wyciągnąć listwę do przodu (5a). listwa przyłączeniowa 40pinowa: odkręcić w środkowej części listwy śrubę mocującą i wyciągnąć listwę do przodu trzymając za uchwyt. 5. Wyciągnąć etykietę modułu. 113

114 Konserwacja i serwis 7.7 Wymiana modułu z funkcją wymiana podczas pracy Demontaż wkładek kodowych listwy przyłączeniowej Przed montażem nowego modułu należy usunąć z niego wkładki kodowe listwy przyłączeniowej. Powód: ta część jest dostępna w okablowanej listwie przyłączeniowej (patrz poniższy rysunek). Rysunek 72 Demontaż wkładek kodowych listwy przyłączeniowej Montaż nowego modułu Aby zamontować nowy moduł należy wykonać następujące czynności: 1. Zamontować listwę przyłączeniową. 2. Umieścić nowy moduł na szynie i docisnąć. 3. Dokręcić moduł do szyny. 4. Umieścić etykietę ze starego modułu na nowym. Zachowanie po wymianie modułu Tabela 71 Zachowanie po demontażu i montażu modułów Montaż/ Bieżąca = demontaż ustawiona konfiguracja Odpowiedź Demontaż modułu IM 153 zgłasza poprzez diagnostykę demontaż modułu. Zdarzenie diagnostyczne odpowiada przerwaniu wygenerowanemu podczas demontażu. Demontaż modułu IM 153 wpisuje także do diagnostyki modułu. Montaż modułu Tak Podczas montażu skonfigurowanego modułu IM 153 kasuje wpisy w diagnostyce modułu, tak że moduł nie jest adresowany przez IM 153. Jeżeli IM 153 jest w trybie danych użytkownika to IM 153 raportuje zdarzenie diagnostyczne zgodnie z przerwaniem dot. montażu. Zamontowany moduł jest odpowiednio konfigurowany i przyjęty w. Wszystkie parametry modułu przesłane przez użytkownika muszą być ponownie przesłane do. Nie IM 153 ignoruje zamontowany moduł. IM 153 raportuje zdarzenie diagnostyczne zgodnie z przerwaniem dot. montażu modułu. Wpis w diagnostyce pozostaje po demontażu modułu. Zobacz także Diagnostyka związana z identyfikatorem (strona 198). Przerwania (strona 206). 114

115 Konserwacja i serwis 7.8 Wymiana modułu magistrali 7.8 Wymiana modułu magistrali Demontaż modułu magistrali Moduły magistrali należy demontować tylko gdy nie są po napięciem! Aby zdemontować moduł magistrali należy wykonać następujące czynności: 1. Ustawić przełącznik zał./wył. na module zasilacza w pozycję 0 (napięcie wyjściowe 0V). 2. Zdemontować moduły znajdujące się na module magistrali, który ma zostać wymieniony, zarówno z wszystkich modułów magistrali po prawej stronie jak również z modułu bezpośrednio po lewej stronie. 3. Moduły magistrali są ze sobą spięte i zablokowane. Na module magistrali przeznaczonym do wymiany nacisnąć w dół blokadę znajdującą się z prawej strony modułu i przesunąć moduł (moduły) znajdujące się po prawej stronie w prawo. 4. Na module znajdującym się z lewej strony nacisnąć w dół blokadę na module przeznaczonym do wymiany i przesunąć ten moduł w prawą stronę. 5. Używając śrubokręta przesunąć blokadę w dół w kierunku szyny montażowej. 6. Zdjąć moduł magistrali z szyny montażowej. Można również moduł magistrali zsunąć w prawo z szyny. Blokada modułów między sobą Blokada modułu z szyną Montaż nowego modułu Moduł magistrali można zamontować jak zostało opisane w rozdziale Montaż aktywnych modułów magistrali i modułów (konfiguracja z aktywnymi modułami magistrali) (strona 66). 115

116 Konserwacja i serwis 7.9 Wymiana bezpieczników w modułach wyjść cyfrowych. 7.9 Wymiana bezpieczników w modułach wyjść cyfrowych. Bezpieczniki dla wyjść cyfrowych Wyjścia cyfrowe następujących modułów wyjść cyfrowych są zabezpieczone (kanały w grupach) przed zwarciem za pomocą bezpieczników: wyjścia cyfrowe SM 322; DO 16AC120/230V wyjścia cyfrowe SM 322; DO 8AC120/230V Przykłady bezpieczników Gdy zachodzi konieczność wymiany bezpieczników można na przykład użyć następujących bezpieczników: bezpiecznik 8A, 250V (np.: Wickmann A; Schurter SP ; Littlefuse ) uchwyt bezpiecznika (np.: Wickmann ) Położenie bezpieczników Moduły wyjść cyfrowych posiadają po 1 bezpieczniku na grupę kanałów. Bezpieczniki są umieszczone po lewej stronie modułu wyjść cyfrowych. Rysunek poniższy pokazuje gdzie znajdują się bezpieczniki na modułach wyjść cyfrowych. 116 Położenie bezpieczników na modułach wyjść cyfrowych.

117 Konserwacja i serwis 7.9 Wymiana bezpieczników w modułach wyjść cyfrowych. Wymiana bezpieczników Bezpieczniki są położone z lewej strony modułu. 1. Zdemontować moduły wyjść cyfrowych jak zostało opisane w rozdziale Wymiana modułu bez funkcji wymiana podczas pracy (strona 110). 2. Zdemontować uchwyt bezpiecznika z modułu wyjść cyfrowych. 3. Wymienić bezpiecznik. 4. Przykręcić z powrotem uchwyt bezpiecznika do modułu wyjść cyfrowych. 5. Zamontować moduły wyjść cyfrowych jak zostało opisane w rozdziale Wymiana modułu bez funkcji wymiana podczas pracy (strona 110) Update (aktualizacja) IM Kiedy konieczny jest update IM 153? Update modułu interfejsu IM 153 do najnowszej wersji firmware jest zalecany w przypadku rozszerzenia przez producenta funkcjonalności (kompatybilność) lub w celu poprawy wydajności Update IM 1531/2A0 W celu przeprowadzenia update IM 1531 i the IM 1532A0 należy skontaktować się z przedstawicielem firmy SIEMENS. 117

118 Konserwacja i serwis 7.10 Update (aktualizacja) IM Update IM 1532B00 Gdzie można uzyskać najnowszą wersję firmware? Najnowszą wersję firmware można uzyskać od partnera firmy SIEMENS lub w Internecie (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Wskazówka: Przed aktualizacją zanotować bieżącą wersję firmware. Jeżeli wystąpią problemy z nowym firmware, istnieje możliwość ściągnięcia wcześniejszej (bieżącej) wersji z Internetu i przesłanie jej do modułu interfejsu ponownie. Zasady Update IM 1532 jest możliwy począwszy modułu interfejsu o numerze katalogowym: 6ES71532B000XB0. W tym celu wymagane jest oprogramowanie STEP 7 (V5.2 lub wyższa). Istnieją 3 sposoby przeprowadzenia update: z PG/PC poprzez PROFIBUS DP (bezpośrednio), z PG/PC poprzez PROFIBUS DP i CPU, poprzez kartę SIMATIC Micro Memory Card Po udanej aktualizacji informacja o poprzedniej wersji firmware musi zostać zastąpiona naklejką z aktualną wersją firmware. Wymagania Dla update poprzez PROFIBUS DP IM 1532 w stacji przeznaczonej do aktualizacji musi być dostępny online. Pliki z najnowszą wersją firmware musi być dostępny na PG/PC. Dla update poprzez kartę SIMATIC Micro Memory Card Pliki z aktualizacją muszą być dostępne na karcie SIMATIC Micro Memory Card. 118

119 7.10 Konserwacja i serwis Update (aktualizacja) IM 153 Przykład konfiguracji Update z PG/PC poprzez PROFIBUS DP (bezpośrednio) Programator PG/PC z plikami aktualizacji jest bezpośrednio podłączony do interfejsu PROFIBUS modułu IM 1532 (patrz rysunek poniżej). Uwaga Jeżeli w oprogramowaniu STEP 7 projekt nie zawiera odpowiedniego IM 1532 to update może odbywać się poprzez online view (available nodes) w STEP 7. Rysunek 74 Update poprzez PROFIBUS DP (PG/PC bezpośrednio z IM 1532). Update z PG/PC poprzez PROFIBUS DP i CPU Programator PG/PC z plikami aktualizacji jest podłączony do CPU do interfejsu MPI. IM 1532 jest podłączony do drugiego portu CPU poprzez PROFIBUS DP (patrz rysunek poniżej). W STEP 7 w projekcie IM 1532 musi być połączony z CPU (np.: CPU 3152DP). Rysunek 75 Update poprzez PROFIBUS DP (PG/PC poprzez CPU z IM 1532). Update poprzez kartę SIMATIC Micro Memory Card Poniżej przedstawiono karty SIMATIC Micro Memory Card umożliwiające update: Tabela 72 Karty SIMATIC Micro Memory Card umożliwiające update IM 1532 Typ Numer zamówieniowy SIMATIC Micro Memory Card 2M 6ES79538LL200AA0 SIMATIC Micro Memory Card 4M 6ES79538LM200AA0 SIMATIC Micro Memory Card 8M 6ES79538LP200AA0 119

120 Konserwacja i serwis 7.10 Update (aktualizacja) IM 153 Aktualizację za pomocą karty SIMATIC Micro Memory Card należy przeprowadzić w następujący sposób: 1. Za pomocą programatora i STEP 7 przenieść pliki aktualizacji na kartę SIMATIC Micro Memory Card. Dane zapisane na karcie SIMATIC Micro Memory Card zostaną nadpisane plikami aktualizacji. 2. Wyłączyć IM 1532 i włożyć kartę SIMATIC Micro Memory Card z aktualizacją. 3. Włączyć zasilanie IM 1532 automatycznie wykryje kartę SIMATIC Micro Memory Card z aktualizacją i rozpocznie update. Podczas aktualizacji diody SF i BF świecą. Po zakończeniu aktualizacji dioda BF miga z częstotliwością 0,5 Hz. 4. Wyłączyć IM 1532 i wyciągnąć kartę SIMATIC Micro Memory Card z aktualizacją. Aby wyciągnąć kartę SIMATIC Micro Memory Card należy nacisnąć przycisk blokady za pomocą małego śrubokręta lub długopisu. Update w systemie redundantnym Gdy update aktywnego IM 1532 jest przeprowadzany poprzez PROFIBUS DP reset kończący update powoduje automatycznie uruchomienie procedury zamiany pomiędzy dwoma IM Dlatego w systemie redundantnym rekomendowany jest update drugiego IM Aktualizacja musi być przeprowadzana oddzielnie dla każdego IM

121 7.10 Konserwacja i serwis Update (aktualizacja) IM 153 Restart po aktualizacji Update poprzez PROFIBUS DP W interfejsie użytkownika STEP 7 istnieje możliwość określenia czy: powinien automatycznie się zresetować po udanej aktualizacji aby rozpocząć działanie z nowym firmware! OSTROŻNIE Jeżeli pole activate firmware after download jest zaznaczone występuje krótka awaria stacji. Update spowoduje przejście CPU w stan STOP z powodu błędu magistrali jeżeli nie zostały podjęte określone środki ostrożności. IM 1532 musi być zresetowany poprzez wyłączenie napięcia zasilania. Po ponownym włączeniu zasilania IM 1532 rozpocznie działanie z nowym firmware. Update poprzez kartę SIMATIC Micro Memory Card Po aktualizacji IM 1532 pozostaje w stanie, który może być zresetowany tylko przez wyłączenie napięcia zasilania. Po zakończonej sukcesem aktualizacji i włączeniu napięcia zasilania IM 1532 rozpocznie działanie z nowym firmware. Nieudany update Jeżeli aktualizacja się nie powiedzie wyłączenie i włączenie ponowne zasilania IM 1532 spowoduje uruchomienie z poprzednim (starym) firmware. 121

122 Konserwacja i serwis 7.10 Update (aktualizacja) IM Jak przeprowadzić update IM 1532B1? Gdzie można uzyskać najnowszą wersję firmware? Najnowszą wersję firmware można uzyskać od partnera firmy SIEMENS lub w Internecie (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Wskazówka: Przed aktualizacją zanotować bieżącą wersję firmware. Jeżeli wystąpią problemy z nowym firmware, istnieje możliwość ściągnięcia wcześniejszej (bieżącej) wersji z Internetu i przesłanie jej do modułu interfejsu ponownie. Zasady Aktualizacja IM 1532 o numerze katalogowym od 6ES71532B10XB0 zależy od konfiguracji IM 1532: Konfiguracja jako IM 1532A0: Update jest przeprowadzany z PG/PC poprzez PROFIBUS DP (bezpośrednio) i odbywa się poprzez online view (available nodes) w STEP 7. Programator PG/PC z plikami aktualizacyjnymi jest bezpośrednio podłączony do interfejsu PROFIBUS IM Konfiguracja jako IM 1532B00: Istnieją dwa sposoby aktualizacji: z PG/PC poprzez PROFIBUS DP (bezpośrednio), z PG/PC poprzez PROFIBUS DP i CPU, W tym celu wymagane jest oprogramowanie STEP 7 (V5.2 lub wyższa). Konfiguracja jako IM 1532B1: Istnieją dwa sposoby aktualizacji: z PG/PC poprzez PROFIBUS DP (bezpośrednio), z PG/PC poprzez PROFIBUS DP i CPU, W tym celu wymagane jest oprogramowanie STEP 7 (V5.4 lub wyższa). Po udanej aktualizacji informacja o poprzedniej wersji firmware musi zostać zastąpiona naklejką z aktualną wersją firmware. W przypadku stosowania modułów interfejsu IM 1532B10XB0 istnieje możliwość aktualizacji obu modułów interfejsu w pracującym systemie redundantnym. Update odbywa się z wykorzystaniem STEP 7 bez interakcji z uruchomioną aplikacją. Firmware w systemie redundantnym jest aktualizowany z PG/PC poprzez PROFIBUS DP (bezpośrednio). 122

123 7.10 Konserwacja i serwis Update (aktualizacja) IM 153 Warunki aktualizacji poprzez PROFIBUS DP IM 1532 w stacji przeznaczonej do aktualizacji musi być dostępny online. Pliki z najnowszą wersją firmware musi być dostępny na PG/PC. Aby przeprowadzić update w systemie redundantnym muszą być jeszcze następujące warunki: Oba moduły interfejsu to IM 1532B10XB0 i są jako takie skonfigurowane. Stacja z redundantnym IM 1532 jest uruchomiona na: S7400H z oprogramowaniem redundancji w trybie DPV1 na dowolnym redundantnym DP master z plikami GSD rewizja 5 Update z wykorzystaniem STEP 7 obu modułów interfejsu w systemie redundantnym jest niemożliwe jeżeli: IM 1532 używa starszej wersji moduł interfejsu IM 1532B10XB0 jest używany jako część zamienna dla starszej wersji (np.: 2AA02) Przykładowa konfiguracja Zobacz rozdział Update IM 1532B00 (strona 118). Restart po aktualizacji W interfejsie użytkownika STEP 7 istnieje możliwość określenia czy: IM 1532 powinien automatycznie się zresetować po udanej aktualizacji aby rozpocząć działanie z nowym firmware! OSTROŻNIE Jeżeli pole activate firmware after download jest zaznaczone występuje krótka awaria stacji. Update spowoduje przejście CPU w stan STOP z powodu błędu magistrali jeżeli nie zostały podjęte określone środki ostrożności. IM 1532 musi być zresetowany poprzez wyłączenie napięcia zasilania. Po ponownym włączeniu zasilania IM 1532 rozpocznie działanie z nowym firmware. Jeżeli update przebiegnie prawidłowo to po pierwszym resecie lub wyłączeniu/włączeniu zasilania procedura startu modułu interfejsu IM 1532B1 zajmie około 60 sekund dłużej niż podczas normalnego uruchomienia. Wszystkie kolejne uruchomienia będą przebiegać standardowo. Nieudany update Jeżeli aktualizacja się nie powiedzie to wyłączenie i włączenie ponowne zasilania IM 1532 spowoduje uruchomienie z poprzednim (starym) firmware. 123

124 Konserwacja i serwis 7.11 Zapis danych i aktualizowanie IM 1534 PN 7.11 Zapis danych i aktualizowanie IM 1534 PN Nośnik Karta SIMATIC Micro Memory Card jest używana jako nośnik danych dla IM 1534 PN. Karta MMC może być używana jako przenośny nośnik danych. Na karcie SIMATIC Micro Memory Card można zapisać albo dane technologiczne (nazwa urządzenia) albo dane do aktualizacji firmware. Trwałość karty SIMATIC Micro Memory Card Trwałość karty SIMATIC Micro Memory Card zależy zasadniczo od następujących czynników: ilości operacji kasowania i zapisu czynników zewnętrznych takich jak temperatura otoczenia W temperaturze do 60 C trwałość karty SIMATIC Micro Memory Card wynosi 10 lat przy maksymalnie operacji kasowania/zapisu. Dostępne karty SIMATIC Micro Memory Card Są dostępne następujące karty pamięci: Tabela 73 Dostępne karty SIMATIC Micro Memory Card Typ Numer zamówieniowy SIMATIC Micro Memory Card 64kB 6ES79538LF200AA0 SIMATIC Micro Memory Card 128kB 6ES79538LG110AA0 SIMATIC Micro Memory Card 512kB 6ES79538LJ200AA0 SIMATIC Micro Memory Card 2MB 6ES79538LL200AA0 SIMATIC Micro Memory Card 4MB 6ES79538LM200AA0 SIMATIC Micro Memory Card 8MB 6ES79538LP200AA0 Do zapisywania nazwy urządzenia jest wystarczająca karta SIMATIC Micro Memory Card 64kB. Do aktualizacji firmware jest wymagana karta pamięci SIMATIC Micro Memory Card o pojemności przynajmniej 2MB. 124

125 7.11 Konserwacja i serwis Zapis danych i aktualizowanie IM 1534 PN Montaż/wymiana karty Karty SIMATIC Micro Memory Card obsługują funkcję hotswap wymiany przy włączonym napięciu zasilania. Ścięty róg karty SIMATIC Micro Memory Card zapobiega odwrotnemu włożeniu karty (ochrona przed odwrotną biegunowością). Gniazdo karty znajduje się z przodu IM 1534 PN. 1. Czy karta SIMATIC Micro Memory Card jest włożona w gniazdo modułu? Jeżeli karta jest włożona należy nacisnąć przycisk blokady (jeśli zachodzi potrzeba przy pomocy małego śrubokręta lub długopisu) i wyjąć kartę z gniazda modułu. 2. Włożyć żądaną kartę SIMATIC Micro Memory Card do gniazda modułu. Położenie gniazda karty SIMATIC Micro Memory Card w IM 1534 PN: SIMATIC Micro Memory Card Gniazdo karty Przycisk blokady Rysunek 76 Położenie gniazda karty SIMATIC Micro Memory Card w IM 1534 PN Gdzie można uzyskać najnowszą wersję firmware? Najnowszą wersję firmware można uzyskać od partnera firmy SIEMENS lub w Internecie (http://support.automation.siemens.com/ww/llisapi.dll? func=cslib.csinfo2&aktprim=99&lang=en). Wskazówka: Przed aktualizacją zanotować bieżącą wersję firmware. Jeżeli wystąpią problemy z nowym firmware, istnieje możliwość ściągnięcia wcześniejszej (bieżącej) wersji z Internetu i przesłanie jej do modułu interfejsu ponownie. 125

126 Konserwacja i serwis 7.11 Zapis danych i aktualizowanie IM 1534 PN Zasady Update IM 1534 PN jest możliwy począwszy modułu interfejsu o numerze katalogowym: 6ES71534AA000XB0. W tym celu wymagane jest oprogramowanie STEP 7 V5.4 SP 2 lub wyższa. Istnieją 2 sposoby przeprowadzenia update: z PG/PC poprzez PROFINET IO (bezpośrednio), poprzez kartę SIMATIC Micro Memory Card Po udanej aktualizacji informacja o poprzedniej wersji firmware IM 1534 PN musi zostać zastąpiona naklejką z aktualną wersją firmware. Wymagania Dla update poprzez PROFINET IO IM 1534 PN w stacji przeznaczonej do aktualizacji musi być dostępny online. Pliki z najnowszą wersją firmware musi być dostępny na PG/PC. Dla update poprzez kartę SIMATIC Micro Memory Card Pliki z aktualizacją muszą być dostępne na karcie SIMATIC Micro Memory Card. OSTROŻNIE Podczas aktualizacji firmware mogą wystąpić błędy stacji. Uwaga Dla modułów interfejsu uruchomionych z parametrem "Prioritized startup" nie jest możliwa aktualizacja za pomocą karty SIMATIC Micro Memory Card. 126

127 7.11 Konserwacja i serwis Zapis danych i aktualizowanie IM 1534 PN Przykładowa konfiguracja Update z PG/PC poprzez PROFINET IO (bezpośrednio) Programator PG/PC z plikami aktualizacji jest bezpośrednio podłączony do interfejsu PROFINET modułu IM 1534 PN (patrz rysunek poniżej). Uwaga Jeżeli w oprogramowaniu STEP 7 projekt nie zawiera odpowiedniego IM 1534 PN to update może odbywać się poprzez online view (available nodes) w STEP 7. Rysunek 77 Update poprzez PROFIBUS DP (PG/PC bezpośrednio z IM 1534 PN). Update poprzez kartę SIMATIC Micro Memory Card Poniżej przedstawiono karty SIMATIC Micro Memory Card umożliwiające update: Tabela 74 Karty SIMATIC Micro Memory Card umożliwiające update IM 1534 PN Typ Numer zamówieniowy SIMATIC Micro Memory Card 2MB 6ES79538LL200AA0 SIMATIC Micro Memory Card 4MB 6ES79538LM200AA0 SIMATIC Micro Memory Card 8MB 6ES79538LP200AA0 Aktualizację za pomocą karty SIMATIC Micro Memory Card należy przeprowadzić w następujący sposób: 1. Za pomocą programatora i STEP 7 przenieść pliki aktualizacji na kartę SIMATIC Micro Memory Card. Dane zapisane na karcie SIMATIC Micro Memory Card zostaną nadpisane plikami aktualizacji. 2. Wyłączyć napięcie zasilania IM 1534 PN. 3. Wyciągnąć istniejąca kartę SIMATIC Micro Memory Card zawierającą nazwę urządzenia z gniazda modułu. Aby wyciągnąć kartę SIMATIC Micro Memory Card należy nacisnąć przycisk blokady za pomocą małego śrubokręta lub długopisu. 127

128 Konserwacja i serwis 7.11 Zapis danych i aktualizowanie IM 1534 PN 4. Włożyć kartę SIMATIC Micro Memory Card zawierająca aktualizację do gniazda modułu. 5. Włączyć zasilanie IM 1534 PN automatycznie wykryje kartę SIMATIC Micro Memory Card z aktualizacją i rozpocznie update. Podczas aktualizacji diody SF i BF świecą. Po zakończeniu aktualizacji dioda BF miga z częstotliwością 0,5 Hz. 6. Wyłączyć IM 1534 PN i wyciągnąć kartę SIMATIC Micro Memory Card z aktualizacją. 7. Włożyć ponownie kartę SIMATIC Micro Memory Card zawierającą nazwę urządzenia do gniazda modułu i włączyć zasilanie modułu. Restart po aktualizacji Update poprzez PROFINET IO W interfejsie użytkownika STEP 7 istnieje możliwość określenia czy: IM 1534 PN powinien automatycznie się zresetować po udanej aktualizacji aby rozpocząć działanie z nowym firmware! OSTROŻNIE Jeżeli pole activate firmware after download jest zaznaczone występuje krótka awaria stacji. Update spowoduje przejście CPU (IO controller) w stan STOP z powodu błędu magistrali jeżeli nie zostały podjęte określone środki ostrożności. IM 1534 PN musi być zresetowany poprzez wyłączenie napięcia zasilania. Po ponownym włączeniu zasilania IM 1534 PN rozpocznie działanie z nowym firmware. Update poprzez kartę SIMATIC Micro Memory Card Po zakończonej sukcesem aktualizacji i włączeniu napięcia zasilania IM 1534 PN rozpocznie działanie z nowym firmware. Nieudany update Jeżeli aktualizacja się nie powiedzie to wyłączenie i włączenie ponowne zasilania IM 1534 PN spowoduje uruchomienie z poprzednim (starym) firmware. 128

129 8 Funkcje 8.1 Obsługa modułów wej./wyj. z rozszerzonymi danymi wejściowymi Moduł interfejsu IM 1532BA2 obsługuje moduły wej./wyj. z rozszerzonymi danymi wejściowymi (>16 bajtów). Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zapoznać się z dokumentacją poszczególnych modułów. Rozszerzone dane wyjściowe nie są obsługiwane. Dla oznacza to: Moduł wej./wyj. musi obsługiwać dostarczanie rozszerzonych danych wejściowych IM 1532BA2 ustawia zastępczą wartość 0 w rozszerzonych danych wejściowych modułu wej./wyj., który się uruchamia lub został usunięty. Całkowita ilość danych wejściowych nie może przekraczać następujących wartości: 128 bajtów na slot 244 bajty na IM 1532BA2, to jest na każdy Te limity są sprawdzane podczas konfiguracji. Standardowe i rozszerzone dane wejściowe są wewnętrznie spójne ale nie spójne w stosunku do siebie. Poniższy rysunek ilustruje ten punkt. Bajt 0 Bajt 1 Bajt 2 Standardowe dane wejściowe (wszystkie 16 bajtów jest spójnych) Wartości zastępcze są determinowane typem modułu, np. 7FFFH dla modułów analogowych Bajt 14 Bajt 15 Bajt 16 Bajt 17 Limit spójności Rozszerzone dane wejściowe (wszystkie bajtów jest spójnych) Wartości zastępcze są 0 ma. do bajtu 127 Rozszerzone dane wejściowe są aktualizowane w dłuższych odstępach czasu niż standardowe dane wejściowe. 129

130 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Zasady Oznaczanie stemplem czasu jest możliwe w IM 1532 w systemie automatyki z S7400H w STEP 7 podczas używania FB 62 (FB TIMESTMP) z 10 ms dokładnością lub z bardzo precyzyjnym stemplem czasowym 1 ms dokładnością (patrz plik pomocy STEP 7) w systemie PCS7 podczas używania FB 90 (FB IM_DRV) z 10 ms dokładnością Szczegółowy opis oznaczania stemplem czasu z 10 ms precyzją i synchronizacją czasu zawarto w instrukcji obsługi PCS7 Process control system PCS 7 10 ms time stamping (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). poza systemem automatyki z S7400H, z dokładnością do 1 ms. Regulacje Znakowanie stemplem czasu można zastosować do wybranych sygnałów wejściowych, jak i tych, które są istotne dla aplikacji. W maksymalnie 128 wejść cyfrowych może być oznaczane stemplem czasu. Aby lepiej rozłożyć obciążenie sieci PROFIBUS DP i IM 1532 zaleca się rozdzielenie tych sygnałów w razie potrzeby na kilka IM Moduł interfejsu IM 1532BA2 obsługuje znakowanie stemplem czasu maksymalnie 32 sygnałów wejściowych na slot. Istniejący na limit 128 kanałów (DI) znakowanych stemplem czasu jest zachowany. Następujące moduły wejść cyfrowych obsługują znakowanie stemplem czasu: 6ES73217BH010AB0 (1 ms) 6ES73217TH000AB0 (10 ms) 6ES73217RD000AB0 (10 ms) 6ES73261BK010AB0 (30 ms) Liczby w nawiasach określają maksymalną możliwą dokładność. Należy także zwrócić uwagę na wytyczne urządzeń dla danej klasy dokładności. 130

131 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Warunki brzegowe Dokładność znakowania stemplem czasu ma wpływ na następujące warunki brzegowe: Liczba sygnałów znakowanych stemplem czasu w wpływa na dokładność znakowania, np. więcej sygnałów znakowanych stemplem czasu zmniejsza dokładność znakowania. Przerwania procesowe jak również odczyt/zapis rekordów danych zmniejszają dokładność znakowania stemplem czasu. Określona dokładność znakowania stemplem czasu (10 ms lub 1 ms) będzie zachowana. W operacjach synchronicznych dokładność znakowania stemplem czasu zawsze odpowiada czasowi cyklu DP. Zasady działania IM 1532 oznacza zmiany sygnałów wejściowych za pomocą indywidualnego, bieżącego czasu i zapisuje je w buforze (lista komunikatów). Taka lista komunikatów jest rekordem danych z maksymalnie 20 komunikatami z oznaczonymi stemplem czasu zmianami sygnałów. W IM 1532 może być zapisanych do 15 rekordów danych. Komunikat sygnału dostarcza następujących informacji: Numer slotu modułu DI (4..11) Numer kanału modułu DI. Status sygnału (przychodzący, wychodzący) Czas zmiany sygnału. IM 1532 generuje przerwanie procesowe do DP master gdy sygnał jest znakowany stemplem czasu lub rekord danych jest pełny. Bufor jest przeglądany za pomocą funkcji read data record (odczyt rekordu danych). Specjalny komunikat jest generowany w przypadku wystąpienia zdarzeń, które wpływają na znakowanie stemplem czasu (STOP znakowania, błąd ramki komunikatu czasu, ). Komunikat specjalny dostarcza następujących informacji: Numer slotu IM 1532 (zawsze 2 ) Kod komunikatu specjalnego (np. STOP znakowania) Charakterystyka komunikatu specjalnego (np. przychodzący, wychodzący) Czas komunikatu specjalnego 131

132 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Przypisanie parametrów Podczas konfiguracji można określić, które dane sygnałów wejściowych IM 1532 będą monitorowane. Dla wejść cyfrowych zmiany sygnału są znakowane stemplem czasu. Są znakowane zawsze dwa zbocza sygnału. W ten sposób mogą być skonfigurowane następujące przyporządkowania: zbocze narastające (0 1) jako przychodzący sygnał w rezultacie zbocze opadające (1 0) jako wychodzący sygnał zbocze opadające (1 0) jako przychodzący sygnał w rezultacie zbocze narastające (0 1) jako wychodzący sygnał Uwaga Nie istnieją parametry do ustawiania dokładności znakowania stemplem czasu. Określone warunki i zasady muszą być przestrzegane aby osiągnąć odpowiednią dokładność Funkcjonalność Stempel czasu o dokładności 10 ms Wymagania 132 Znakowanie 10 ms stemplem czasu sygnałów wejść cyfrowych musi być obsługiwane przez wszystkie komponenty sprzętowe i oprogramowanie: od IM 1532 poprzez system automatyki z jego komponentami do, jeżeli to konieczne, stacji operatorskich wizualizacji. Okres synchronizacji musi być ustawiony na 10 sekund.

133 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Przykładowa sieć z IM 1532 i znakowaniem stemplem czasu Stacja operatorska (OS) wizualizacji Przemysłowy Ethernet Wzorzec czasu (SICLOCK) rozproszone wej./wyj. SM 321 moduł wejść cyfrowych (6ES73217BH ) CP 4435 (DP master) PROFIBUS DP CP 4431 System automatyki S7400 Opcjonalnie: RS 485 repeater Rysunek 81 Przykładowa sieć z IM 1532 i znakowaniem stemplem czasu 133

134 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Bardzo dokładny stempel czasu z dokładnością 1 ms Regulacje Następująca konfiguracja umożliwia bardzo dokładne znakowanie stemplem czasu z dokładnością 1 ms: System automatyki z bardzo precyzyjną synchronizacją czasu Aby to było możliwe musi być dostępny w systemie automatyki zegar taktujący np. SICLOCK TM. z IM 1532 (6ES71532BA10XB0) brak RS 485 repeater pomiędzy DP master i, na którym sygnały wejściowe będą znakowane stemplem czasu tylko moduły wejść cyfrowych mogą być użyte w tylko sygnały modułu wej. cyfrowych 6ES73217BH0AB0 mogą być znakowane stemplem czasu Opóźnienie wszystkich wejść cyfrowych przeznaczonych do znakowania stemplem czasu musi być skonfigurowane identycznie na wartość minimalną (100μs). Przerwania procesowe muszą być wyłączone. Sygnały wejściowe znakowane stemplem czasu muszą być ustawione kolejno i spójnie jak tylko możliwe począwszy od slotu 4 kanału 0. Należy odczekać na uruchomienie (co najmniej 10 sekund) Powinno być obserwowane zachowanie czujników. Różne zmiany sygnałów wejść (czas narastania, impulsy, ) mogą mieć różny wpływ na dokładność znakowania stemplem czasu. Ograniczenia Następujące zdarzenia mogą pogorszyć dokładność znakowania stemplem czasu: Przetwarzanie diagnostyki Aktualizacja firmware Odczyt danych I&M inne usługi acykliczne Zakres Dokładność znakowania stemplem czasu odnosi się do całej linii. 134

135 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Synchronizacja czasu przy znakowaniu stemplem czasu Wymagania Następujące wymagania dotyczą synchronizacji czasu przy znakowaniu stemplem czasu: W systemie automatyki musi być dostępny zegar taktujący np. SICLOCK TM. Musi pracować z okresami synchronizacji równymi 10 s. Ramka komunikatu czasu musi być przekazywana: poprzez Ethernet np. do CP 4431 w PROFIBUS DP np. poprzez zintegrowany DP master lub CP 4435 Etended Dla IM 1532 (6ES71532BA10XB0) muszą być skonfigurowane okresy synchronizacji równe 10 s. Synchronizacja czasu przy bardzo dokładnym znakowaniu stemplem czasu z dokładnością 1 ms Synchronizację czasu przy bardzo dokładnym znakowaniu stemplem czasu należy zrealizować korzystając z następujących komponentów sprzętowych i ustawień: Wzorzec czasu: SICLOCK TM (FW V ) z synchronizacją GPS Parametry konieczne do ustawienia w SICLOCK TM Ścieżka/karta Synchronization / Redundancy Synchronization Parametr (z numerem w menu parametrów SICLOCK) Wartość Mode (218) Ramp Step pos.(219) Micro step Step neg. (220) Inputs Ethernet Input mode Input type (230) DCF Input E1 E1 active / passive TTY passive DCF alarm (239) 5 LAN general LAN timeout (349) 0,5 s LAN 15 Adr1 protocol (np. 350) Layer 2 S5 Adr1 send (np. 351) 10 s Adr1 def. (np. 352) broadcast Adr1 jest podany jako przykład. Inne połączenia LAN/adresy posiadają odpowiednio inne numery parametrów LAN etra SNTP server (550) off 135

136 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Ethernet: CP 4431 z FW V2.6; 6GK74431EX110XE0 Parametry konieczne do ustawienia w Ethernet CP: Parametr Wartość Forward time from LAN to station Włączyć synchronizację czasu w trybie SIMATIC. PROFIBUS DP: CP 4435 Etended V6.0; 6GK74435DX040XE0 (synchronizacja poprzez zewnętrzny DP master, nie poprzez zintegrowany interfejs DP) Parametry konieczne do ustawienia w zewnętrznym DP master: Parametr Wartość Time synchronization from LAN to station CPU: CPU 41 Parametry konieczne do ustawienia w CPU 41: Parametr Diagnostics / clock > synchronization 136 Type of synchronization Parametr Wartość In the PLC none lub as slave

137 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Przykład ustawień Rysunek 82 Menu parametrów SICLOCK Rysunek 83 Właściwości CP

138 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Rysunek 84 Właściwości CP 4435 Etended Rysunek 85 Właściwości CPU

139 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Rysunek 86 Właściwości DP slave 139

140 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Znakowanie stemplem czasu w systemach redundantnych IM 1532 obsługuje funkcję znakowania stemplem czasu nawet w systemie redundantnym S7400H. Znakowanie stemplem czasu zmian sygnału w S7400H Oba IM 1532 zapisują komunikaty sygnałów znakowanych stemplem czasu. Dzięki temu po procesie zmiany aktywnego IM 1532 w pasywny nowy, aktywny IM 1532 przygotowuje bieżące komunikaty do dalszego przetwarzania. Uwaga Podczas zmiany pomiędzy dwoma IM 1532 zmiany sygnałów nie są znakowane stemplem czasu. Ta chwila jest zgłaszana poprzez specjalny komunikat Changeover with redundant BEGIN / END. Więcej informacji na temat znakowania stemplem czasu w systemach redundantnych można znaleźć w dokumentacji PCS 7 documentation (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ /130000) Stacja operatorska WinCC (OS) wizualizacji Przemysłowy Ethernet Wzorzec czasu (SICLOCK) rozproszone wej./wyj. z 2 IM 1532 Redundantny system DP master System automatyki S7400H Opcjonalnie: RS 485 repeater Rysunek Przykład konfiguracji z 2 IM 1532 dla refundacji w systemie H

141 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Znakowanie stemplem czasu w S W STEP 7 w aplikacjach klienta W aplikacji klienta jest możliwe znakowanie stemplem czasu sygnałów wejść cyfrowych z dokładnością 10 ms i 1 ms. Aby to zrealizować należy przestrzegać zasad i wymagań wymienionych powyżej w rozdziale Funkcjonalność (strona 132). W stacji musi być aktywna synchronizacja czasu. Blok funkcyjny FB 62 (FB TIMESTMP) jest niezbędnym komponentem do znakowania stemplem czasu jako interfejs do IM Sygnały znakowane stemplem czasu są wykorzystanie w programie użytkownika (aplikacji klienta). Więcej informacji zawarto w Onlinehelp for STEP 7. Na poniższym rysunku przedstawiono położenie FB62 w standardowej bibliotece w STEP 7. Rysunek Położenie FB62 w STEP 7 W systemie PCS7 Znakowanie zmian sygnałów 10 ms stemplem czasu jest obsługiwane w PCS7 przez wszystkie komponenty sprzętowe i oprogramowanie: od IM 1532 poprzez S7400 do Stacji Operatorskich z wizualizacją WinCC. Niezbędnymi komponentami do znakowania stemplem czasu są: blok FB 90 (FB IM_DRV) jako interfejs do IM 1532 WinCC dla wizualizacji Szczegółowe informacje dotyczące znakowania stemplem czasu 10 ms i synchronizacją czasu zawarto w instrukcji Process control system PCS 7 10 ms time stamping (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). 141

142 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Przykładowa sieć z IM 1532 i znakowaniem stemplem czasu Stacja operatorska (OS) wizualizacji Przemysłowy Ethernet Wzorzec czasu (SICLOCK) rozproszone wej./wyj. SM 321 moduł wejść cyfrowych (6ES73217BH ) CP 4435 (DP master) PROFIBUS DP CP 4431 System automatyki S7400 Opcjonalnie: RS 485 repeater Rysunek Przykładowa sieć z IM 1532 i znakowaniem stemplem czasu

143 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Znakowanie stemplem czasu poza S Wymagania Znakowanie stemplem czasu z modułem interfejsu IM 1532B1 jest możliwe także poza systemem automatyki S7400. Jeżeli są spełnione powyższe zasady i reguły może być osiągnięta dokładność 1 ms. Okres czasu synchronizacji: 10 s. Wymagania dla i DP master : IM 1532 z numerem katalogowym 6ES71532B10XB0 odpowiednie moduły wej. cyfrowych IM 1532 musi być skonfigurowany poprzez plik GSD rew. 5 (np. odblokowanie przerwań) musi być aktywowany tryb DPV1 dla IM 1532 okres synchronizacji musi być zgodny z ustawieniami zegara taktujący DP master: musi spełniać wymagania zgodności z DPV1 muszą być dostępne przerwania musi być możliwy zapis rekordów danych procesowych (odczyt/zapis) musi być możliwe wysyłanie/przekazywanie komunikatów z ramką czasu lub zegar taktujący musi być dostępny w tej samej sieci PROFIBUS DP 143

144 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Przykład konfiguracji: Zintegrowany DP master przekazuje czas odbierany przez CPU Stacja operatorska (OS) wizualizacji Przemysłowy Ethernet CPU z zintegrowany zegar jako zegar taktujący zintegrowany DP master System automatyki rozproszone wej./wyj. Grupa wejść cyfrowych np.: SM 3217BH PROFIBUS DP Rysunek Przykład konfiguracji: Zintegrowany DP master przekazuje czas odbierany przez CPU (zegar taktujący)

145 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Przykład konfiguracji: Procesor komunikacyjny jako DP master i DP wzorzec czasu Stacja operatorska (OS) wizualizacji Przemysłowy Ethernet Wzorzec czasu np. SICLOCK CPU Procesor komunikacyjny do połączenia z Przemysłowym Ethernetem Procesor komunikacyjny jako DP master i DP zegar taktujący System automatyki rozproszone wej./wyj. Grupa wejść cyfrowych np.: SM 3217BH PROFIBUS DP Rysunek 811 Przykład konfiguracji: Procesor komunikacyjny jako DP master DP zegar taktujący 145

146 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Przykład konfiguracji: Procesor komunikacyjny jako DP master oraz oddzielny wzorzec czasu Stacja operatorska (OS) wizualizacji Przemysłowy Ethernet CPU Procesor komunikacyjny do połączenia z Przemysłowym Ethernetem Procesor komunikacyjny jako DP master DP System automatyki rozproszone wej./wyj. Grupa wejść cyfrowych np.: SM 3217BH Wzorzec czasu PROFIBUS DP Rysunek Przykład konfiguracji: Procesor komunikacyjny jako DP master oraz oddzielny wzorzec czasu

147 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Zasada działania Do znakowania stemplem czasu w jest skonfigurowany rekord danych nr 240. Określa on jakie moduły, jakie kanały wejść, jakiego typu mogą być wykorzystywane przez IM 1532 do znakowania stemplem czasu. Podczas przesyłania rekordu danych nr 240 jest sprawdzana spójność rekordu danych ze skonfigurowaną strukturą slave. Zaraz po poprawnym przesłaniu rekordu danych nr 240 do IM 1532 następuje aktywowanie znakowania stemplem czasu. Gdy sygnał wejściowy jednego z monitorowanych wejść zmienia się zdarzenie to jest znakowane stemplem czasu przez IM 1532 i zapisywane w jednym z rekordów danych od nr 100 do 114. IM 1532 uruchamia przerwanie procesowe. Master żąda diagnostyki od slave. IM 1532 odpowiada na to ramką diagnostyki. Ramka diagnostyki zawiera, między innymi, numer rekordu danych, w który znajdują się komunikaty dot. znakowania stemplem czasu. W odpowiedzi na ramkę diagnostyki w programie użytkownika uruchamia się przerwanie procesowe process interrupt związane z poziomem pracy. W ramach tego poziomu pracy użytkownik musi określić jaki rekord danych należy czytać w komunikacie z IM W zależności od aplikacji użytkownik musi również zapewnić wiele połączeń na tym poziomie pracy. W instrukcji CPU należy szukać bloków DPV1 np. RALRM. Program użytkownika monitoruje wpisy dot. przerwań procesowych związanych z poziomem pracy. Rekord danych jest odczytywany z IM 1532 gdy tylko zostanie wykryty wpis. Blok zgodny z DPV1 również służy do tego celu. Należy zapoznać się z blokami DPV1 np. RDREC w instrukcji obsługi CPU. W zależności od wymagań aplikacji rekord danych jest zapisywany do późniejszego wykorzystania. Każda pojedynczy komunikat sygnału zawiera 12 bajtów a rekord danych może zawierać do 20 komunikatów. 147

148 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Porządek zdarzeń IM 1532: Sygnały znakowane stemplem czasu dostępne. IM 1532: Przerwanie procesu zostało uruchomione. Użytkownik: Z danych przerwań muszą być odczytane informacje dotyczące rekordu danych, który ma być zebrany. Użytkownik: Opisane rekordy danych muszą być zebrane z IM Jeżeli kilka rekordów danych musi być zebranych najstarsze muszą być przeczytane pierwsze. Użytkownik: Rysunek Dane muszą być dalej przetwarzane Przetwarzanie sygnałów znakowanych stemplem czasu

149 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Krótkie wprowadzenie do uruchamiania znakowania stemplem czasu Jeżeli używane są bloki DPV1 RALMR i RDREC znakowanie stemplem czasu sygnałów wejściowych uruchamia się następująco: Krok Czynność Opis 1. Zapewnić DP master z plikiem GSD. Informacje, których oczekuje DPV1 slave (IM 1532BA1) są uzyskiwane od DP master z pliku GSD poprzez sieć PROFIBUS DP. Plik GSD dla IM 1532BA1 można znaleźć w Internecie: (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). 2. Zintegrować slave z DP master W systemie master należy dodać IM 1532 do sieci PROFIBUS i wprowadzić w używane moduły od slotu Ustawić tryb synchronizacji i okres synchronizacji dla master i slave Master: typ synchronizacji: Master okres synchronizacji: np. 10 s Slave: czas synchronizacji: aktywny okres synchronizacji: np. 10 s Okresy synchronizacji muszą być takie same dla master i slave. 4. Uruchomić w sieci PROFIBUS DP Przesłać ustawienia do master. Połączyć master i slave. Sprawdzić ustawiony adres slave. Włączyć stację. Po uruchomieniu slave komunikuje się bez przerwy z master dioda ON się świeci i dioda BF1 się nie świeci. Jeżeli tak nie jest należy odczytać i zinterpretować dane diagnostyczne ze slave albo użyć monitora sieci PROFIBUS do analizy komunikacji. 5. Odblokować znakowanie stemplem czasu Znakowanie stemplem czasy jest aktywowane poprzez zapis rekordu nr 240 w IM Rekord danych nr 240 określa zasadniczo: które kanały, w których slotach mają być znakowane stemplem czasu która zmiana sygnału (1 0 lub 0 1) prowadzi do komunikatu przychodzącego lub wychodzącego 149

150 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Krok Czynność Opis 6. Bezpośrednia diagnostyka komunikatów sygnału i zapis informacji. Należy upewnić się, że podczas generowania przerwania procesowego blok RALRM jest aktywny. Należy podłączyć ten blok. Slave wysyła przerwanie procesowe do master w momencie odebrania komunikatu sygnału. Master żąda diagnostyki do slave. Slave odpowiada ramką diagnostyki. Bazując na tej ramce diagnostyki blok RALRM musi być uruchomiony w programie użytkownika. Blok ten odczytuje TINFO i AINFO z pamięci. Związane z tym informacje to: adres diagnostyki w slave numer rekordu danych numer komunikatu w rekordzie danych Po transmisji danych bit NEW jest ustawiony przez blok RALRM na Za pomocą bloku RDREC odczyt komunikatów sygnału z raportowanych rekordów danych. Należy podłączyć ten blok. Należy upewnić się, że blok RDREC jest przetwarzany w programie użytkownika. Przyjście bezpośredniego komunikatu (sygnalizowany poprzez bit NEW z bloku RALRM ) powoduje odczyt raportowanych rekordów danych (100 do 114) i zapis w określonym obszarze docelowym (np. DB46). Przed aktywowaniem bloku RDREC należy zmienić następujące wartości z bloku RALRM : adres diagnostyki INT DINT numer rekordu danych BYTE INT 8. Zresetować bit NEW w bloku RALRM Bit NEW musi być zresetowany w bloku RALRM jeżeli wartości rekordu danych zostaną odczytane i zapisane do dalszego przetwarzania. Trzeba wykonać ten krok. Można czytać dalej rekordy danych (kroki 6 do 8) Synchronizacja czasu Do synchronizacji czasu ze znakowaniem stemplem czasu poza S7400 mają zastosowanie wymagania zawarte w rozdziale Synchronizacja czasu przy znakowaniu stemplem czasu (strona 135). Parametry IM 1532 muszą być ustawione poprzez plik GSD Konfigurowanie znakowania stemplem czasu Do konfigurowania znakowania stemplem czasu sygnałów wejściowych interfejs IM 1532 udostępnia rekord danych nr 240. Za pomocą niego można wybrać: czy znakowanie stemplem czasu ogólnie ma być aktywowane/dezaktywowane w którym slocie znajduje się moduł z sygnałami wejściowymi przeznaczonymi do znakowania stemplem czasu jakie sygnały otrzymują stempel czasu (poprzez DI n Enable : znakowanie stemplem czasu aktywowane/dezaktywowane) jaka zmiana sygnału będzie znakowana i w jaki sposób (poprzez DI n Edge : narastające zbocze jako sygnał przychodzący lub opadające zbocze jako sygnał przychodzący). Nieokreślone zbocze jest automatycznie sygnałem wychodzącym, np. obie zmiany sygnałów będą znakowane. Za pomocą DS_WRITE rekord danych 240 jest przesłany do IM

151 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Struktura rekordu danych nr 240 do konfiguracji znakowania stemplem czasu sygnałów wejściowych Telegram z rekordem danych DS 240 posiada 4 bajty danych nagłówka: Zawartość/Znaczenie Bajt 5Fh (zapis rekordu danych) 00h (slot w IM 1532) F0h (numer rekordu danych) np. 08h (numer kolejnego bajtu) Rysunek 814 Dane nagłówka telegramu z rekordem danych nr

152 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Dane konfiguracyjne do konfigurowania znakowania stemplem czasu posiadają następującą strukturę w rekordzie danych 240: Bajt Zawartość/Znaczenie zarezerwowane Wersja (= 1 ) Liczba slotów (1...8) rez. 0 : znakowanie zablokowane Numer slotu (4...11) rez. Liczba wejść cyfrow. Format danych (DF) Liczba wejść cyfrowych DI 00: bez wartości statusu : z wartością statusu 1 bit (po S7) 10: zarezerwowane 11: zarezerwowane Bajt sterujący z bitami sterującymi DI n=00: Znakowanie dezaktywowane 10: Znakowanie dezaktywowane 11: Znakowanie aktywowane Komunikat przychodzący ze zboczem : Znakowanie aktywowane Komunikat przychodzący ze zboczem 1 0 Bajt sterujący z bitami sterującymi Bajt sterujący z bitami sterującymi Bajt sterujący z bitami sterującymi Stąd nowy numer slotu (jak powyżej od bajtu 6) rez. Numer slotu (4...11) itp. do ostatniego numeru slotu i powiązanego bajtu sterującego 152

153 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Dane konfiguracyjne do konfigurowania znakowania stemplem czasu w IM 1532BA2 posiadają następującą strukturę w rekordzie danych 240: Bajt Zawartość/Znaczenie zarezerwowane Wersja ID (= 1 ) (= 2 ) Liczba slotów (1...12) rez. 0 : znakowanie zablokowane Numer slotu (4...15) rez. Liczba wejść cyfrow. Format danych (DF) Liczba wejść cyfrowych DI 00: bez wartości statusu : z wartością statusu 1 bit (po S7) 10: zarezerwowane 11: zarezerwowane Bajt sterujący z bitami sterującymi DI n=00: Znakowanie dezaktywowane 10: Znakowanie dezaktywowane 11: Znakowanie aktywowane Komunikat przychodzący ze zboczem : Znakowanie aktywowane Komunikat przychodzący ze zboczem 1 0 Bajt sterujący z bitami sterującymi Bajt sterujący z bitami sterującymi Bajt sterujący z bitami sterującymi Bajt sterujący z bitami sterującymi Stąd nowy numer slotu (jak powyżej od bajtu 6) rez. Numer slotu (4...15) itp. do ostatniego numeru slotu i powiązanego bajtu sterującego 153

154 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Parametryzacja zboczy stempel czasu ze zboczem 0 1: Wraz ze zmianą sygnału cyfrowego 0 1 komunikat sygnału ze statusem sygnału 80h (przychodzący) jest zapisywany w rekordach danych (DS100 do 114). stempel czasu ze zboczem 1 0: Wraz ze zmianą sygnału cyfrowego 1 0 komunikat sygnału ze statusem sygnału 80h (przychodzący) jest zapisywany w rekordach danych (DS100 do 114). Przykład Rekord danych nr 240 posiada łącznie 50 bajtów konfiguracji znakowania stemplem czasu dla wyposażonego w pełni (8 wejść cyfrowych w każdym przypadku 16 wejść cyfrowych). Wartości zwracane z DS_WRITE Wartości zwracane podczas zapisu rekordów danych można uzyskać zgodnie ze standardem DPV Struktura przerwania procesowego Struktura informacji alarmowej Przerwanie procesowe jest skonstruowane zgodnie ze standardem DPV1. Tabela 81 Wartość Znaczenie 00 0C 00h Status stacji 05h Adres master (np. B 5) 80 1Eh ID producenta h Diagnostyka modułu (długość zmiennej, tutaj 3 bajty) h Status modułu (długość zmiennej, tutaj 7 bajty) Dh Część przerwania ze znakowaniem stemplem czasu Tabela Zawartość ramki diagnostyki (przykład) Zawartość sekcji przerwania (przykład) Wartość Znaczenie 08h bit 7...6: kod przerwania bit 5...0: długość sekcji przerwania 02h Typ przerwania 02h Slot 20h bit 7...3: kolejny numer przerwania bit 2...0: typy przerwań

155 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Wartość Znaczenie 00h Status znakowania stemplem czasu 67h Numer rekordu danych z rekordów danych, które zostały pobrane (64h do 72h = DS ) 01h Liczba komunikatów w rekordzie danych (01h do 14h = 1 20) 0Dh wartość stała Tabela 83 Status znakowania stemplem czasu Bit Zawartość Znaczenie Ocena nie jest wymagana 5 Ponowne umieszczenie znakowania stemplem czasu 0: brak nowego położenia 1: jest nowe położenie Jeżeli bit 5 jest ustawiony (=1) to historia nieodczytanego bufora (rekordów danych) musi być skasowana, ponieważ znakowanie stemplem czasu zostało umieszczone ponownie. Nowe położenie znakowania stemplem czasu jest niezbędne w przypadku uruchamiania/restartowania lub zmiany w trybie redundancji. W takich przypadkach należy zaprogramować kasowanie w programie użytkownika Ocena nie jest wymagana Wartości zwracane z DS_READ Oprócz możliwych wartości zwracanych (zgodnie ze standardem DPV1) podczas odczytu rekordu danych, mogą być zwracane następujące wartości związane ze znakowaniem stemplem czasu: Tabela 84 Wartości zwracane z DS_READ Kod Znaczenie 080B0 żądany jest rekord danych spoza zakresu DS100...DS114 IM 1532 nie został jeszcze skonfigurowany (brakuje DS240) 155

156 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Struktura komunikatów IM 1532 Do zapisywania znakowanych sygnałów wejściowych (komunikaty sygnałów) oraz komunikatów specjalnych (DS100 do DS114) IM 1532 udostępnia 15 rekordów danych. W rekordzie danych może być zapisanych maksymalnie 20 komunikatów sygnałów i komunikatów specjalnych każdy po 12 bajtów. Struktura nagłówka ramki komunikatu W rekordzie danych każda ramka komunikatu posiada 4 bajty danych nagłówka: Tabela 85 Dane nagłówka ramki komunikatu (przykład) IM 1532 Bajt Zawartość Znaczenie 0 5Eh Odczyt rekordu danych 1 00h slot IM h Numer rekordu danych (np. 100 dec.) 3 0Ch Liczba kolejnych bajtów (np. 12 dec.) Struktura komunikatu sygnału Komunikaty sygnałów mogą pochodzić z modułów ze slotów 4 do 11. Struktura komunikatów jest następująca: Tabela 86 Struktura komunikatu sygnału Bajt Zawartość Znaczenie Numer slotu modułu wejść cyfrowych 1 Wraz z numerem kanału do adresowania sygnału cyfrowego Zakres wartości: Numer kanału modułu 1 wejść cyfrowych Status sygnału Nieprzypisany Numer slotu modułu wejść cyfrowych Nieprzypisany Wraz z numerem slotu do adresowania sygnału cyfrowego Zakres wartości: Numer kanału modułu wejść cyfrowych Nieprzypisany Bit 7 1: sygnał przychodzący 0: sygnał wychodzący Bit 6 Bit 0 Nieprzypisany Zarezerwowany 1 Nieprzypisany Czas zmiany sygnału 8 (2 DW) Stempel czasu w formacie ISP (struktura przedstawiona w tabeli poniżej) 156

157 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Struktura komunikatu specjalnego Komunikat specjalny zawsze pochodzi z IM 1532 (slot 2). Komunikat ten posiada następującą strukturę: Tabela 87 Struktura komunikatu specjalnego Bajt Zawartość Znaczenie Numer slotu IM Zawsze 2 w przypadku komunikatu specjalnego Kod komunikatu specjalnego 01h Dane uruchamiania (a) 02h Błąd ramki komunikatu czasu: komunikaty sygnałów posiadają, między innymi, dokładność niższą niż 10 ms (b) 03h Nie używany 04h Różnica czasu pomiędzy ramką komunikatu a wewnętrznym zegarem > 10 ms (komunikat zawsze występuje jako para komunikatów) 05h STOP znakowania stemplem czasu (b) 06h Przepełnienie bufora: do momentu ponownego opróżnienia bufora komunikaty sygnału są tracone (b) 07h Zamiana w przypadku redundancji (a) 08h Utrata informacji w przypadku redundancji (b) (wewnętrzny błąd) 01h (a) BEGIN (początek) 00h (a) END (koniec) 01h (b) INCOMING (przychodzący) 00h (b) OUTGOING (wychodzący) 01h (c) wewnętrzny czas IM 1532 w momencie synchronizacji 00h (c) czas synchronizacji, w którym jest ustawiany wewnętrzny zegar IM 1532 Właściwość komunikatu specjalnego 1 1 Na podstawie pary komunikatów specjalnych można określić czy wewnętrzny zegar został przesunięty wstecz lub w przód i jak duża była różnica czasu podczas synchronizacji. Zarezerwowany 1 Nieprzypisany Czas komunikatu specjalnego 8 (2 DW) Stempel czasu w formacie ISP (struktura przedstawiona w tabeli poniżej) Struktura stempla czasu w formacie ISP Struktura stempla czasu w formacie ISP jest następująca: Tabela 88 Struktura stempla czasu w formacie ISP Bajt Zawartość Zakres Sekundy od ; godziny 0:00:00,000 zgodnie z Części sekundy, krotność 1/(232) s 0 <1s 157

158 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM Znaczenie komunikatów specjalnych Po uaktywnionym znakowaniu stemplem czasu IM 1532 może dostarczać następujące komunikaty specjalne: IM 1532 nie może zapisać żadnych komunikatów jeżeli wszystkie 15 rekordów danych w IM 1532 jest pełnych. Komunikaty są tracone. IM 1532 wpisuje ostatni komunikat specjalny Buffer overflow INCOMING (Przepełnienie bufora PRZYCHODZĄCY). Po opróżnieniu rekordu danych IM 1532 wpisuje pierwszy komunikat do rekordu danych komunikat specjalny Buffer overflow OUTGOING ( Przepełnienie bufora WYCHODZĄCY). Komunikaty, które występują pomiędzy przepełnieniem bufora i opróżnieniem rekordu danych są tracone. Podczas uruchamiania / restartu / zimnego startu IM 1532 ponownie generuje przerwania procesowe dla tych rekordów danych, zajętych przed uruchomieniem ale nie zostały jeszcze zebrane. W pierwszym wolnym rekordzie danych IM 1532 wprowadza następujące komunikaty: Komunikat specjalny Startup data BEGIN Zmiany sygnału, która występują bezpośrednio przed trybem STOP urządzenia nadrzędnego ( INCOMING lub OUTGOING zgodnie ze skonfigurowanym zboczem) Bieżący status sygnału dla wszystkich sygnałów wejściowych, które są znakowane ( INCOMING lub OUTGOING zgodnie ze skonfigurowanym zboczem) Komunikat specjalny Startup data END W trybie redundancji W trybie redundancji występuje również: Podczas zamiany pomiędzy aktywnym a pasywnym IM 1532 znakowanie stemplem czasu jest przerywane. Czas przerwy można określić na podstawie wyświetlanego komunikatu specjalnego Changeover with redundant BEGIN / END (Zamiana w redundancji POCZATEK/KONIEC). W trybie redundancji w przypadku przerwania komunikacji pomiędzy dwoma IM 1532 generowany jest komunikat specjalny Loss of information in the case of redundancy INCOMIING (Utrata informacji w trybie redundancji PRZYCHODZĄCY). Jeżeli komunikacja pomiędzy aktywnym a pasywnym IM 1532 jest możliwa generowany jest komunikat specjalny Loss of information in the case of redundancy OUTGOING (Utrata informacji w trybie redundancji WYCHODZĄCY). Nie jest możliwe poprawienie tego potem, przejście w stan błędu modułu interfejsu IM 1532 może doprowadzić do utraty komunikatu Diagnostyka znakowania stemplem czasu Informacje o statusie znakowania stemplem czasu można uzyskać poprzez odczytanie rekordu danych nr 240 z modułu interfejsu IM Odczyt dokonuje się poprzez DS_READ

159 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Struktura rekordu danych nr 240 dotycząca diagnostyki Dane diagnostyczne w rekordzie danych nr 240 dotyczące diagnostyki znakowania stemplem czasu składają się z 80 bajtów o następującej strukturze: Zawartość/Znaczenie dane wewnętrzne dla znakowania stemplem czasu: State machine Bajt Bit 7 = 1: Odebrano ramkę komunikatu czasu Bit 6 = 1: Zakończono uruchamianie Bit 5 = 1: Odebrano dane wej./wyj. Bit 4 = 1: Aktualizacja Bit 3 = 1: Uruchamianie Bit 2 = 1: Parametry są dostępne Bit 1 = 1: Odebrano konfigurację Bit 0 = 1: Inicjalizacja IM 1532 Bit 7 = 1: Bit 6 = 1: Bit 5 = 1: Lewy IM / = 0: Prawy IM Dostępny partner IM Przepełnienie bufora wewnętrznego (bufor wymiany) Bit 4 = 1: Przepełnienie bufora komunikatów Bit 3/2 = 00: Znakowanie na pasywnym IM = 01: Znakowanie na aktywnym IM =10: Start znakowania po zamianie na pasywny IM =11: Start znakowania po zamianie na aktywny IM Bit 1 = 1: Koniec danych startowych Numer rekordu danych, który jest obecnie edytowany przez IM 1532 Liczba znakowanych sygnałów wejściowych w bieżącym rekordzie danych 3 bajty z informacją dotyczące danych startowych w trybie redundancji do Diagnostyka DS 100 Liczba przerwań procesu dla DS 100 Liczba odczytów dla DS 100 Jeżeli znakowanie stemplem czasu działa prawidłowo licznik zwiększa wartość zgodnie z częstotliwością zmian sygnałów Diagnostyka DS 101 Liczba przerwań procesu dla DS 101 Liczba odczytów dla DS 101 Rysunek 817 Struktura rekordu danych nr 240 dotycząca diagnostyki (część 1) 159

160 Funkcje 8.2 Oznaczanie stemplem czasowym sygnałów wejściowych w IM 1532 Liczba przerwań procesu dla DS 114 Diagnostyka DS 114 Liczba odczytów dla DS 114 Status przerwań procesu dla DS 100 Status DS 100 Status przerwania procesu dla DS 100: 0: Przerwanie niekonieczne 1: Przerwanie zostało wywołane 2: Przerwanie zostanie wywołane 3: Przerwanie zostało potwierdzone Status DS 100: 0: Rekord danych jest gotowy do odbioru 1: Rekord danych jest zgłoszony do odbioru n: Rekord danych został (n1) razy odczytany FF: Rekord danych jest przetwarzany Status przerwań procesu dla DS 114 Status przerwania procesu dla DS 114 Status DS 114 Status DS 114 Podwójne słowo z bieżącym czasem IM 1532 w formacie ISP (górna część w sekundach) do Podwójne słowo z bieżącym czasem IM 1532 w formacie ISP (dolna część w częściach sekundy) do Dane wewnętrzne dla znakowania stemplem czasu do Legenda dla wyróżnionych bajtów: Informacja statusowa (dla użytkownika) Informacja dla twórcy programu użytkownika (programisty) wszystko Informacja dla personelu serwisu Rysunek 818 Struktura rekordu danych nr 240 dotycząca diagnostyki (część 2) Wartości zwracane w DS_READ240 Możliwe wartości zwracane podczas odczytu rekordu danych, mogą być zgodne ze standardem DPV1. 160

161 Funkcje 8.3 Synchronizacja zegara na magistrali wej./wyj. 8.3 Synchronizacja zegara na magistrali wej./wyj. Właściwości Moduł interfejsu IM 1532 począwszy od 6ES71532B10XB0 wspiera synchronizację czasu na magistrali wej./wyj. IM 1532 wysyła bieżący czas do magistrali wej./wyj. gdy jego czas synchronizacji został skasowany podczas konfiguracji. Synchronizacja na magistrali wej./wyj. przebiega w przedziałach synchronizacji ustawionych w PROFIBUS DP. Względem czasu otrzymywanego z PROFIBUS DP dokładność pogarsza się nieznacznie. Dokładność 10 ms jest zawsze gwarantowana. Kroki aktywacji Aktywowanie synchronizacji czasu na magistrali wej./wyj. może być przeprowadzone w następujący sposób: PROFIBUS DP: 1. Uzupełnić PROFIBUS DP we wzorzec czasu. 2. Aktywować synchronizację czasu w parametrach DP master. Uwaga W systemie H w obu systemach PROFIBUS DP musi znajdować się wzorzec czasu i musi być aktywowana synchronizacja czasu. Konfiguracja IM 1532: 1. W HWConfig otworzyć okienko DP slave properties > Timeofday Synchronization. 2. Zaznaczyć pole Timeofday Synchronization. 3. Jako okres synchronizacji wprowadzić skuteczny okres synchronizacji, który jest ustawiony w PROFIBUS DP (np. 10 s). Rysunek 819 Okienko DP slave properties > Timeofday Synchronization. 161

162 Funkcje 8.4 Redundancja w IM Redundancja w IM 1532 Sposób wykorzystania Moduł interfejsu IM 1532 może działać redundantnie: w SIMATIC S7400H (np. CPU 4174H) na dowolnym DP master (np. S5115H) z plikiem GSD Podczas konfigurowania z wykorzystaniem plik GSD redundantne działanie modułu interfejsu IM 1532 jest możliwe tylko w trybie DPV0. Ten tryb działania jest ustawiany w różny sposób w zależności od narzędzi konfiguracyjnych. z redundancją oprogramowania W przypadku podstawowego pakietu STEP 7 jest wymagane opcjonalne oprogramowanie SIMATIC S7 Software Redundancy. Opcjonalne oprogramowanie zawiera pomoc online, w której został opisany sposób użycia oraz funkcje redundancji oprogramowania. w standardzie Specification Slave Redundancy V1.2, Nov organizacji użytkowników PROFIBUS DP; paragraf nr 2.212: System Redundancy (SR) Flying Redundancy (FR) Warunki dla konfiguracja z aktywnymi modułami magistrali Konfiguracja z aktywnymi modułami magistrali 6ES71957HD100XA0 lub 6ES71957HD800XA0 zapewnia większą dostępność. 2 IM 1532 na module magistrali BM IM/IM Opisane w rozdziale Montaż (strona 59) specyfikacje rozmieszczenia mają zastosowanie do aktywnych modułów magistrali i modułów interfejsów. Redundancja oprogramowania i redundancja systemu (System Redundancy) są możliwe z IM 1532 / 2 FO począwszy od 6ES71532AA020XB0 / 2AB010XB0 Redundancja w locie (Flying Redundancy) jest możliwe z IM 1532 / 2 FO począwszy od 6ES71532B10XB0 Redundantny master system musi być skonfigurowany zgodnie z wymaganiami systemów H. Plik GSD dla IM 1532 (GSD rew. 5) musi być zaimportowany do narzędzia konfiguracyjnego Uwaga STEP 7 nie oferuje wsparcia dla konfigurowania systemów H z redundancją w locie. W trybie redundancji nie są aktywowane funkcje SYNC / FREEZE. Uwaga Jeżeli jednak funkcje SYNC / FREEZE są aktywowane w systemie redundantnym, użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie systemu H (np. podczas zamiany) W systemie redundancji można stosować tylko moduł interfejsu IM 1532 w DP master, który wspiera parametr fail safe. IM 1532 nie działa na DP master, który nie wspiera tego parametru, a dioda BF miga. Wskazówka: W pliku GSD DP master można sprawdzić czy parametr fail safe jest wspierany. 162

163 Funkcje 8.4 Redundancja w IM 1532 Przykład konfiguracji redundantnego DP master i IM 1532 Poniższy rysunek przedstawia przykład konfiguracji na S7400H. IM 1532 jest dla S7400H jednokanałowymi włączonymi (rozproszonymi) wej./wyj. Szczegółowe instrukcje montażu systemów H zawarto w instrukcji obsługi S7400H automation system, faulttolerant systems (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). System automatyki S7400H Rozproszone wej./wyj. z 2 IM 1532 Redundantny DP master Rysunek 820 Redundancja z 2 IM 1532 w systemie H 163

164 Funkcje 8.4 Redundancja w IM 1532 Kompatybilne wersje W przypadku stosowania w redundantnych konfiguracjach należy używać kompatybilnych wersji obu IM 1532 lub IM 1532 FO. Kompatybilne wersje modułów interfejsów IM 1532 / IM 1532 FO mogą być wymieniane podczas wymiany modułów podczas pracy bez wyłączania modułów wej./wyj. Więcej informacji zawarto w rozdziale Rozmieszczenie modułów dla funkcji Wymiana podczas pracy i/lub Redundancji (strona 44). Uwaga Funkcjonalność jest ograniczona do danego, niższego numeru katalogowego lub niższej wersji. S7400 jako DP master Do konfigurowania systemu S7400H jest wymagany STEP 7 począwszy od wersji 5.0 jak również pakiet oprogramowania SIMATIC S7 Hsystems. DP master 1 i DP master 2: wykonują ten sam program użytkownika moduły interfejsu IM 1532 posiadają taką samą konfigurację i parametryzację S5115H / 155H jako DP master Jeżeli moduł interfejsu IM 1532 jest używany w systemie S5 H należy skonfigurować dwa systemy DP master w COM PROFIBUS. Napięcie zasilania dla modułu interfejsu IM 1532 Aby zapewnić dostępność w trybie redundancji z 2 IM 1532 zaleca się aby każdy IM 1532 posiadał swój własny moduł zasilacza. 164

165 Funkcje 8.5 Modyfikacja systemu podczas pracy 8.5 Modyfikacja systemu podczas pracy Modyfikacje systemu Modyfikacja systemu w trybie RUN jest możliwa w strukturze redundantnej i nieredundantnej: W systemie redundantnym z IM 1532AA02 począwszy od wersji 05 z IM 1532AB01 począwszy od wersji 04 z IM 1532B00 z IM 1532B1 W systemie nieredundantnym z IM 1532B00 z IM 1532B1 Modyfikacja systemu nieredundantnego Szczegółowy opis tej funkcji i jej parametryzacji w systemach nieredundantnych zawarto w instrukcji Modifying the system during operation via CiR (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). 165

166 Funkcje 8.5 Modyfikacja systemu podczas pracy Modyfikacja systemu redundantnego Konfigurowanie w STEP 7 / PCS 7 Informacje dotyczące tej funkcji w systemie redundantnym są zawarte w instrukcji S7400H automation system, faulttolerant systems (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ) oraz w pomocy online opcjonalnego pakietu H dla STEP 7. Konfigurowanie z wykorzystaniem pliku GSD Zasady Począwszy od IM 1532B00 jest możliwa modyfikacja pracującego systemu poprzez konfigurowanie z wykorzystaniem pliku GSD. W takim przypadku moduły są dodawane lub usuwane z podczas pracy. Istniejące moduły lub moduły, które nie mogą być zmienione pozostają bez zmian. Podczas takiej zmian konfiguracji dwa IM 1532 tymczasowo pracują z rożnymi danymi konfiguracyjnymi. Redundantny tryb pracy jest jednak zachowany dla niezmienianych modułów. Wymagania Wymiana modułów podczas pracy musi być podczas konfiguracji aktywowana dla obu IM 1532 w systemie redundantnym. W przeciwnym wypadku IM 1532 nie uruchomi się tj. praca redundantna nie będzie możliwa. Uwaga Jeżeli parametr Module Change During Operation nie jest dezaktywowany to parametry i konfiguracja dwóch IM 1532 musi być identyczna. Parametry Startup at preset configuration actual configuration i Module Change During Operation muszą być dezaktywowane w obu IM Sloty dla modułów, które będą dodawane muszą być dostępne na aktywnej magistrali. Dodawanie lub usuwanie aktywnych modułów nie jest możliwe podczas pracy. Regulacje Konfiguracja aktualnie aktywnego IM 1532 odnosi się do modułów wej./wyj. w. Jeżeli jest różnica w konfiguracji dwóch IM 1532 to pasywny IM 1532 przyjmuje jako dane wejściowe stałą wartość zero dla wszystkich wejść. Tylko wtedy gdy konfiguracja jest identyczna pasywny IM 1532 ponownie rozpoczyna dostarczanie prawdziwych danych wejściowych. 166

167 Funkcje 8.5 Modyfikacja systemu podczas pracy Procedura modyfikacji konfiguracji Zmiana konfiguracji jest przeprowadzana w następujący sposób (przykład): 1. Przeprowadzić konieczne modyfikacje w trybie offline (usuwanie lub dodawania modułów) Uwaga Parametry modułu mogą być zmienione tylko poprzez dwie modyfikacje konfiguracji w trybie RUN: 1. Usunąć moduł. 2. Dodać moduł z nowymi parametrami. 2. Przełączyć jedno urządzenie master w systemie redundancji w tryb pasywny (wszystkie urządzenia slave są aktywne w drugim urządzeniu master). 3. Załadować konfigurację do urządzenia master w pasywnej linii i zrestartować go Parametry i dane konfiguracyjne są ładowane do urządzeń slave. 4. Przełączenie linii z nową konfiguracją Załadowana wcześniej konfiguracja staje się aktywna. Usunięte moduły są wyłączone z komunikacji danych natomiast dodane z nowymi parametrami są włączone do komunikacji danych. 5. Zmiany są sprawdzane przez użytkownika. Jeżeli zmiany są OK nowa konfiguracja musi być także wgrana do drugiego urządzenia master. Jeżeli zmiany nie są OK może być przywrócony poprzedni stan poprzez przełączenie na drugie urządzenie master (ze starą konfiguracją). W tym przypadku stara konfiguracja musi być ponownie wgrana do pierwszego urządzenia master. Uwaga Moduł ze zmienioną konfiguracją może być usuwany i dodawany przed i po modyfikacji systemu podczas pracy (RUN). Jest on po raz pierwszy dostępny dla procesu gdy jest rzeczywiście dodany i aktywny jest IM 1532, który zawiera konfigurację modułu. UWAGA Użytkownik jest odpowiedzialny za jednolitą konfigurację urządzenia master. Nie ma informacji o tym, że dwa IM 1532 pracują z różnymi konfiguracjami. Jeżeli dwa urządzenia master w redundantnym systemie posiadają różne konfiguracje to modyfikacja systemu podczas pracy jest przeprowadzana podczas przełączania. Przerwania i diagnostyka, które są generowane przez IM 1532 dla modułów wej./wyj., będą zgłaszane przez pasywny IM 1532 do urządzenia master nawet wtedy, gdy moduł jest niedostępny w konfiguracji pasywnego IM Użytkownik musi sam zdecydować, w jakim stopniu, przerwania i diagnostyka z pasywnego IM 1532 powinny być ignorowane w czasie, w którym dane konfiguracyjne są różne. 167

168 Funkcje 8.6 Tryb izochroniczny 8.6 Tryb izochroniczny Co to jest tryb izochroniczny? Podstawy Powtarzalne (czyli jednakowo odległe) czasy odpowiedzi będą zrealizowane w SIMATIC ze stałymi cyklami magistrali DP, synchronizacją programu użytkownika z cyklem DP i izochroniczną transmisją danych wejściowych/wyjściowych modułów wej./wyj. Izochroniczna część programu użytkownika będzie przetwarzana z wykorzystaniem synchronicznego cyklu przerwań (OB 61 do OB 64) do cyklu magistrali DP. Dane wejściowe/wyjściowe będą przesyłane w zdefiniowanych i izochronicznych odstępach czasu poprzez magistralę DP slave do modułów wej./wyj. a potem przełączane izochronicznie do zacisków. Oznacza to, że w trybie izochronicznym jest przeprowadzana synchronizacja wszystkich, do tej pory swobodnie biegnących, indywidualnych cykli, od programu użytkownika w CPU poprzez cykl PD w podsieci PROFIBUS, cykl w DP slave do cyklu w modułach wej./wyj. DP slave. Właściwości W trybie ze stałym czasem cyklu, w porównaniu do pracy bez trybu izochronicznego, podczas uruchamiania przejścia w wymianie danych mogą być opóźnione do 150 cykli DP. Maksymalny jitter (krótkookresowe odchylenie od ustalonej charakterystyki sygnału) dochodzi do 5 μs, jeżeli jitter nie przekracza 1,3 μs dla cyklu ze stałym czasem DP master (zegar w PROFIBUS DP). Jitter modułów wej./wyj. nie może być brany pod uwagę z powodu istnienia różnorodność. W przypadku zdarzeń asynchronicznych (np. montaż i demontaż, diagnostyka i przerwania dot. modułów wej./wyj.) w trakcie cyklu może wystąpić błąd odpowiedzi IM 1532 do wej./wyj. lub większy jitter. Konfigurując Backup periods można wyeliminować wpływ zdarzeń asynchronicznych na jitter. Aby pracować z diagnostyką i przerwaniami bez zakłócania cyklu musi być zwiększony stały czas cyklu Tdp o co najmniej o 5 ms. Każdy dalsze zwiększenie stałego czasu cyklu poprawia wydajność zdarzeń asynchronicznych. Dla każdego zdarzenia asynchronicznego, które ma być przetwarzane równocześnie (diagnostyka, przerwanie, rekord danych) stały czas cyklu musi być zwiększony w każdym przypadku o 5 ms. Po wystąpieniu zakłócenia cyklu tryb izochroniczny jest automatycznie resetowany. Wyłączenie monitorowania odpowiedzi w trybie izochronicznym jest nieskuteczne. Uwaga Wyjście z IM 1532 do modułów wej./wyj. lub wejście z modułów wej./wyj. do IM 1532 odbywa się w trybie izochronicznym tylko bez aktywnych modułów magistrali. W aktywnych modułach magistrali jest przesunięcie czasu w zależności od slotu używanego przez moduł wej./wyj.. 168

169 Funkcje 8.6 Tryb izochroniczny Nakładanie się czasów Ti i To Skrócenie czasu reakcji systemu uzyskuje się przez nakładanie się czasów Ti i To, co oznacza, że czas od wystąpienia i wykrycia zdarzenia poprzez przetwarzanie do wygenerowania reakcji na wyjściach jest zredukowany. Ta funkcja jest dostępna tylko w modułach interfejsu IM 1532BA1. Moduły te są w stanie (z czasem cyklu 0,5 ms) dostarczać dane izochroniczne do modułów wej./wyj. poprzez PROFIBUS DP lub zbierać dane z modułów wej./wyj. Wymagania Muszą być spełnione następujące wymagania: Dla cyklu ze stałym czasem 0,625 ms: począwszy od STEP 7 V5.2 lub GSD rew. 4 Dla cyklu ze stałym czasem 0,5 ms: moduł interfejsu IM 1532; 6ES71532BA000XB0 począwszy od E01 moduł interfejsu IM 1532; 6ES71532BA10XB0 począwszy od E01 począwszy od STEP 7 V5.4 lub GSD rew. 5 Prędkość transmisji PROFIBUS DP co najmniej 1,5 Mbps (krótszy stały czas cyklu może być osiągnięty z większymi prędkościami transmisji). Maksymalny stały czas cyklu wynosi 32 ms. Master stałego czasu cyklu musi być DP master class 1 np. PG/PC nie może być master stałego czasu cyklu. W trybie ze stałym czasem cyklu może być aktywny w PROFIBUS DP tylko jeden DP master (class 1). Programatory lub PC (class 2) mogą być również podłączone. Tryb izochroniczny może być tylko wtedy aktywowany w, gdy cykl ze stałym czasem magistrali jest aktywowany w systemie DP master i przynajmniej jeden moduł został skonfigurowany z obsługą synchronizacji. Stabilna praca ze stałym czasem cyklu na DP master innym niż S7 jest możliwa tylko gdy DP master spełnia następujące wymagania: DP master musi być skonfigurowany z trybem przerwań delayed. W tym trybie transfer danych nie jest przerywany. Ramka diagnostyki jest wpisywana w kolejne wolne okno dla pracy acyklicznej. DP master musi pracować ze strategią powtarzania retry net cycle W związku z tym powtórzenie ramki komunikatu ma miejsce w następnym cyklu, a nie w tym samym, w którym wystąpił błąd. DP master musi obsługiwać zmodyfikowaną, docelową procedurę rotacji czasu (zgodnie z IEC :2002 Ed1 CP 3/1) dla aktywnych uczestników. W przeciwnym razie zdarzenia asynchroniczne (takie jak przerwanie procesowe, diagnostyka) może powodować błędy cyklu lub większe jitter. Zazwyczaj można założyć, że błędy / większe jitter mają miejsce gdy zdarzenia asynchroniczne występują bardzo często. 169

170 Funkcje 8.6 Tryb izochroniczny Optymalizacja stałego czasu cyklu Optymalizacja okresów stałego czasu cyklu magistrali można osiągnąć poprzez odpowiednią sekwencję rozmieszczenia modułów wej./wyj. umieścić moduły wyjściowe z dłuższym czasem przetwarzania po lewej stronie ET 200M umieścić moduły wejściowe z dłuższym czasem przetwarzania po prawej stronie ET 200M Szczegółowe informacje zawarto w opisie danych technicznych rozpatrywanego modułu. Największe opóźnienie (konfigurowalne) w modułach wejść/wyjść cyfrowych decyduje o długości stałego czasu cyklu DP. Wskazówka: W trybie izochronicznym należy zapewnić takie same opóźnienia na wszystkich modułach cyfrowych w stacji. Mniejsze opóźnienie wejść ustawione dla modułów wejść cyfrowych powoduje krótszy, możliwy stały czas cyklu. Wskazówka: W modułach wejść cyfrowych, jeżeli jest to możliwe, ustawić opóźnienie wejść na 0,1 ms. W przypadku modułów, które obsługują synchronizację zegara trzeba uwzględnić czas przetwarzania w module. Możliwy do osiągnięcia, minimalny stały czas cyklu zależy od ilości modułów w. Można także uzyskać mniejszy stały czas cyklu rozdzielając moduły (z dużą liczbą modułów) pomiędzy dwie stacje. Zwiększenie prędkości transmisji powoduje zredukowanie stałego czasu cyklu. Wskazówka: Ustawić największą możliwą prędkość transmisji. 170

171 Funkcje 8.6 Tryb izochroniczny Konfigurowanie trybu izochronicznego Procedura 1. Ustawienia w CPU "Object properties" w CPU > zakładka "Synchronous cycle interrupts" Ustawić CPU przerwanie cyklu synchronicznego synchronous cycle interrupt Wybrać używany DP master system Wybrać żądaną partycję obrazu procesu process image partition Zalecany czas opóźnienia: Użyć ustawień domyślnych. Rysunek 821 Zakładka "Synchronous cycle interrupts" 2. Ustawienia w DP master system "Object properties" w DP master > zakładka "General" > przycisk "Properties" > zakładka "Parameters" > przycisk "Properties" > zakładka "network settings" > przycisk "Options" Aktywować stały czas cyklu w DP master system activate equidistant bus cycle Ustawić długość stałego czasu cyklu DP (ma. 32 ms) equidistant DP cycle Ustawić opcję jednakowych czasów Ti i To dla wszystkich slave Times Ti and To same for all slaves (umożliwi synchronizację danych wejściowych/wyjściowych dla różnych DP slave) Czasy Ti i To można ustawić oddzielnie. Zalecenie: zastosować standardowe ustawienia Ti i To 171

172 Funkcje 8.6 Tryb izochroniczny Rysunek 822 Okno opcji Uwaga Za pomocą przycisku Recalculate można w STEP 7 przeliczyć wartość cyklu DP ze stałym czasem, która jest uwzględniana w PROFIBUS DP. Wartość ta jest automatycznie wpisywana w pola "Equidistant DP cycle", "Time Ti ( )" i "Time To ( )". 172

173 Funkcje 8.6 Tryb izochroniczny 3. Ustawienia w DP slave: "Object properties" w DP slave > zakładka "Isochrone mode" Aktywować opcję Synchronize DP slave to constant bus cycle time for DP cycle Wprowadzić czasy Ti i To (jeżeli opcja Times Ti and To same for all slaves nie została ustawiona w DP master system). Zalecenie: zastosować standardowe ustawienia Ti i To. Wybrać moduły przeznaczone do synchronizacji i zakładce Addresses przypisać partycję obrazu procesu, która została zdefiniowana w CPU. Rysunek 823 Okno ustawień DP slave Uwaga Aby wyświetlić przegląd konfiguracji modułów izochronicznych należy w menu Edit kliknąć pozycję Isochrone mode. Uwaga z modułami wejść/wyjść analogowych nie działa w trybie izochronicznym jeżeli został format wartości analogowych został skonfigurowany jako SIMATIC S5. 4. Ustawienia programu użytkownika Ustawić OB 61 Na początku OB 61 musi być wywołana SFC 126 w celu aktualizacji części obrazu procesu wejść. Na końcu OB 61 musi być wywołana SFC 127 w celu aktualizacji części obrazu procesu wyjść. Zastosować część obrazu procesu, która została skonfigurowana w CPU (zakładka Synchronous cycle interrupts ) 173

174 Funkcje 8.6 Tryb izochroniczny Konfigurowanie nakładania się czasów Ti i To W IM 1532BA1w trybie izochronicznym istnieje również możliwość konfiguracji nakładania się czasów Ti i To. Konfiguracja w STEP 7: Konfiguracja odbywa się w sposób opisany powyżej. Dodatkowo można skonfigurować nakładanie się Ti i To. Aby to zrobić należ wykonać następujące czynności: 1. Parametryzacja DP master system Zdezaktywować opcję Times Ti and To are the same for all slaves. 2. Parametryzacja DP slave Dla każdego DP slave oddzielnie ustawić czas Ti i To. Nakładanie czasów Ti i To zachodzi, gdy Ti + To > Tdp. STEP 7 sprawdza prawidłowość wprowadzonych wartości. Za pomocą tabeli obliczeń można chronologicznie wizualizować sekwencje aby znaleźć rezerwy. W rezultacie można odpowiednio zoptymalizować sekwencje. Tabele znajdują się w Internecie (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Uwaga Zrzeczenie się odpowiedzialności Siemens AG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tabeli obliczeń, szczególnie za szkody osób, majątku lub aktywów, które są uważane za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystaniem tabeli obliczeń. Nie jest oferowane wsparcie dla stosowania tabeli obliczeń. Parametryzacja poprzez konfigurację plików GSD W przypadku IM 1532BA1 skonfigurowanego poprzez plik GSD, można użyć tabeli obliczeń aby optymalnie dostosować używaną konfigurację. Tabele znajdują się w Internecie (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Uwaga Zrzeczenie się odpowiedzialności Siemens AG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tabeli obliczeń, szczególnie za szkody osób, majątku lub aktywów, które są uważane za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystaniem tabeli obliczeń. Nie jest oferowane wsparcie dla stosowania tabeli obliczeń. 174

175 Funkcje 8.6 Tryb izochroniczny Czas podczas stosowanie aktywnych modułów magistrali Uwaga W IM 1532 (6ES71532BA0XB0) aktywne moduły magistrali nie są przeznaczone do pracy izochronicznej ponieważ warunki synchronizacji dla takiego przypadku zastosowania są spełnione tylko dla pojedynczych modułów. Jeżeli jednak aktywne moduły magistrali są zastosowane, użytkownik w każdym przypadku musi ustawić czas Ti i To na 0,5 ms a zatem stały czas cyklu DP na 1 ms. Dodatkowe informacje Więcej informacji na temat trybu izochronicznego zawarto w pomocy online STEP 7 oraz w instrukcji Isochronous (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). 8.7 Dane identyfikacyjne i obsługi technicznej (I&M) Definicja i właściwości Dane identyfikacyjne i obsługi technicznej (I&M) są danymi przechowywanymi w module aby pomóc w: Sprawdzaniu konfiguracji systemu Lokalizacji zmian sprzętu w systemie Rozwiązywaniu problemów w systemie. Dane identyfikacyjne (I data) są informacją dotyczącą modułu jak na przykład numer zamówieniowy lub numer seryjny, które są również nadrukowane na obudowie modułu. Dane identyfikacyjne są informacją producenta modułu i mogą być tylko odczytywane. Dane obsługi technicznej (M data) są informacją zależną od systemu jak na przykład lokalizacja i data umieszczenia. Dane obsługi technicznej są tworzone podczas konfiguracji i są zapisywane w module. Moduły można jednoznacznie zidentyfikować w trybie online za pomocą danych I&M. 175

176 Funkcje 8.7 Dane identyfikacyjne i obsługi technicznej (I&M) Dane I&M dla PROFIBUS DP Począwszy od IM 1532B00 dane te są dostępne w. Uwaga W jednym czasie tylko jeden DP master może uzyskać dostęp do danych I&M w. Odczyt i zapis danych I&M w STEP 7 W STEP 7 dane I&M są wyświetlane w zakładkach Module state IM 1532 i DP Slave properties (patrz pomoc online dla STEP 7). W HWConfig można wprowadzać dane obsługi technicznej (M data) (np. w oknie dialogowym podczas konfiguracji). Dostęp do danych I&M odbywa się zgodnie ze standardem IEC W systemie H moduł interfejsu, z którego dane I&M będą odczytywane, musi być dostępny online. Odczyt i zapis danych I&M poza STEP 7 Jeżeli zachodzi konieczność korzystania z danych I&M poza STEP 7, należy wykonać dostęp do danych zgodnie ze specyfikacją PROFIBUS Guideline Order No , Version 1.1 May W systemie H moduł interfejsu, z którego dane I&M będą odczytywane musi posiadać adres (slot 245 lub 246). Slot 245 jest oznaczony po lewej stronie modułu interfejsu, slot 246 po prawej stronie modułu interfejsu w BM IM/IM. 176

177 Funkcje 8.7 Dane identyfikacyjne i obsługi technicznej (I&M) Przykład odczytu danych I&M Użytkownik może uzyskać dostęp do danych I&M poprzez Odczyt rekord danych (Read data rekord). Konieczny do tego jest drugi poziom dostępu: 1. Rekord danych 248 posiada wykaz, w którym dla różnych wskaźników są podane powiązane numery rekordów danych (patrz poniższa tabela). Tabela 89 Konfiguracja DS248 dla Zawartość Długość (bajty) Kodowanie (he) ID listy zawartości Indeks w spisie treści Długość kolejnych bloków w bajtach Liczba bloków SSLID odpowiedni numer rekordu danych długość rekordu danych indeks F E SSLID odpowiedni numer rekordu danych długość rekordu danych indeks F E SSLID odpowiedni numer rekordu danych długość rekordu danych indeks F E SSLID odpowiedni numer rekordu danych długość rekordu danych indeks F EA Nagłówek Blok informacji dla danych I&M 8bajtowy blok informacji dla dodatkowych obiektów rekordów danych Σ:48 177

178 Funkcje 8.7 Dane identyfikacyjne i obsługi technicznej (I&M) 2. Pod odpowiednim numerem rekordu danych znajduje się przydzielona część danych I&M (patrz tabela poniżej: Konfiguracja danych I&M). Wszystkie rekordy danych zawierające dane I&M posiadają długość 64 bajtów. Rekordy danych posiadają strukturę zgodną z następującymi zasadami. Tabela 810 Struktura rekordu danych z danymi I&M Zawartość Długość (bajty) Kodowanie (he) SSLID 2 F1 11 Indeks Długość danych I&M Liczba bloków z danymi I&M Indeks Dane I&M dla danego indeksu (patrz kolejna tabela) 54 Nagłówek Dane I&M Konfiguracja danych I&M Struktura danych I&M odpowiada specyfikacji PROFIBUS Guideline Order No , Version 1.1 May Tabela 811 Konfiguracja danych I&M Zawartość Dostęp Domyślnie Opis Dane identyfikacyjne 0: Indeks 1 (rekord danych 231) MANUFACTURER_ID odczyt (2 bajty) ORDER_ID odczyt (20 bajty) zależy od modułu Numer zamówieniowy SERIAL_NUMBER odczyt (16 bajty) zależy od modułu Numer seryjny modułu. Numer pozwala na jednoznaczną identyfikację modułu. HARDWARE_REVISION odczyt (2 bajty) zależy od modułu Numer wersji modułu. Zwiększa gdy numer wersji lub firmware się zmienia. SOFTWARE_REVISION odczyt (4 bajty) wersja firmware Wersja firmware. Jeżeli wersja firmware się zwiększa to zwiększa się również wersja modułu (HARDWARE_REVISION). REVISION_COUNTER odczyt (2 bajty) 0000 he Zarezerwowany PROFILE_ID odczyt (2 bajty) F600 he Urządzenie ogólne PROFILE_SPECIFIC_TYPE odczyt (2 bajty) 0005 he Na module interfejsu IM_VERSION odczyt (2 bajty) 0101 he Wersja danych I&M (0101 he = wersja 1.1) 178 2A he (=24 dec) Nazwa producenta (42 dec = SIEMENS AG)

179 Funkcje 8.7 Dane identyfikacyjne i obsługi technicznej (I&M) Zawartość Dostęp Domyślnie Opis IM_SUPPORTED odczyt (2 bajty) 000E he Informacja o danych I&M (indeks 2 do 4). Dane obsługi technicznej 1: Indeks 2 (rekord danych 232) TAG_FUNCTION odczyt/zapis (32 bajty) Unikalny identyfikator modułu (stosowany w całym systemie). TAG_LOCATION odczyt/zapis (22 bajty) Położenie modułu. Dane obsługi technicznej 2: Indeks 3 (rekord danych 233) INSTALLATION_DATE odczyt/zapis (16 bajty) Data montażu i w razie potrzeby odpowiedni czas dla modułu. RESERVED odczyt/zapis (38 bajty) Zarezerwowany. Dane obsługi technicznej 3: Indeks 4 (rekord danych 234) DESCRIPTOR odczyt/zapis (54 bajty) Komentarz dotyczący modułu. Zmiany związane z poprzednimi danymi I&A W danych identyfikacyjnych dla danych I&A pewne treści zostały zmienione zgodnie z PROFIBUS Guideline. Mechanizm dostępu do danych I&A został zgodnie z PROFIBUS Guideline. 179

180 Funkcje 8.7 Dane identyfikacyjne i obsługi technicznej (I&M) Dane I&M dla PROFINET IO Odczytywanie danych identyfikacyjnych W STEP 7 dane identyfikacyjne są wyświetlane w zakładkach Module Information IM 153 i Properties... (patrz pomoc online STEP 7). Bezpośredni dostęp do określonych danych identyfikacyjnych jest możliwy poprzez wybór Odczyt rekordu danych. Otrzymuje się odpowiednią część danych identyfikacyjnych w ramach powiązanego indeksu rekordu danych. Struktura rekordów danych jest następująca: Tabela 812 Podstawowa struktura rekordów danych I&M Zawartość Długość (bajty) Kodowanie (he) BlockType 2 I&M0: 0020 I&M1: 0021 I&M2: 0022 I&M3: 0023 BlockLength 2 I&M0: 0038 I&M1: 0038 I&M2: 0012 I&M3: 0038 BlockVersionHigh 1 01 BlockVersionLow 1 00 Nagłówek Dane identyfikacyjne Dane identyfikacyjne (patrz tabela poniżej) I&M0 / Inde AFF0: 54 I&M1 / Inde AFF1: 54 I&M2 / Inde AFF2: 16 I&M3 / Inde AFF3: 54 Struktura danych w rekordach danych odpowiada definicji PROFINET IO. Tabela 813 Struktura danych I&M Zawartość Dostęp Domyślnie Opis Dane identyfikacyjne 0: (indeks rekordu danych AFF0 he) VendorIDHigh odczyt (1 bajt) 00 he VendorIDLow odczyt (1 bajt) 2A he Order_ID odczyt (20 bajtów) IM_SERIAL_NUMBER odczyt (16 bajtów) Nr seryjny urządzenia IM_HARDWARE_REVISION odczyt (2 bajty) 1 Odpowiada wersji urządzenia IM_SOFTWARE_REVISION odczyt SWRevisionPrefi (1 bajt) wersja firmware Wskazuje wersję firmware modułu. V, R, P, U, T IM_SWRevision_Functional_ Enhancement (1 bajt) 00 FF he IM_SWRevision_Bug_Fi (1 bajt) 00 FF he IM_SWRevision_Internal_Change (1 bajt) 00 FF he 180 Nazwa producenta (42 dec = SIEMENS AG) Nr zamówieniowy modułu

181 Funkcje 8.7 Dane identyfikacyjne i obsługi technicznej (I&M) Zawartość Dostęp Domyślnie Opis IM_REVISION_COUNTER odczyt (2 bajty) Informacje o modyfikacji parametrów modułu. IM_PROFILE_ID odczyt (2 bajty) 0000 Urządzenie ogólne. IM_PROFILE_SPECIFIC_TYPE odczyt (2 bajty) 0005 he Na module interfejsu. IM_VERSION odczyt 0101 he IM_Version_Major (1 bajt) IM_Version_Minor (1 bajt) Informacje o wersji danych identyfikacyjnych. (0101 he = wersja 1.1) IM_SUPPORTED odczyt (2 bajty) 000E he Informacje o dostępnych danych identyfikacyjnych. (I&M1 do I&M3) Dane obsługi technicznej 1: (indeks rekordu danych AFF1 he) IM_TAG_FUNCTION odczyt/zapis (32 bajty) Unikalny identyfikator modułu w tym rekordzie. IM_TAG_LOCATION odczyt/zapis (22 bajty) Położenie modułu. Dane obsługi technicznej 2: (indeks rekordu danych AFF2 he) IM_DATE odczyt/zapis (16 bajty) YYYYMMDD HH:MM Data montażu modułu. Dane obsługi technicznej 3: (indeks rekordu danych AFF3 he) IM_DESCRIPTOR odczyt/zapis (54 bajty) Komentarz dotyczący modułu. Więcej informacji dotyczących danych identyfikacyjnych i obsługi technicznej zawarto w podręczniku programowania From PROFIBUS DP to PROFINET IO (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ) w rozdziale Identification and maintenance. 181

182 Funkcje 8.8 Bezpośrednia wymiana danych 8.8 Bezpośrednia wymiana danych Począwszy od STEP 7 wersja 5.0 istnieje możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy węzłami PROFIBUS. Moduł interfejsu IM 153 może brać udział w bezpośredniej wymianie danych jako wysyłający (nadawca). Zasady Bezpośrednia komunikacji charakteryzuje się tym, że urządzenia sieci PROFIBUS DP nasłuchują, które dane DP slave są przesyłane z powrotem do DP master. Ten mechanizm pozwala węzłowi nasłuchującemu (odbiorca) na bezpośredni dostęp do zmian danych wejściowych w zdalnych DP slaves. Podczas konfiguracji w STEP 7 należy użyć odpowiednich adresów wej./wyj. aby określić obszar adresów odbiorcy, w którym będą odczytane dane nadawców. Przykład Poniższy rysunek przedstawia przykład relacji bezpośredniej wymiany danych, które można skonfigurować, z jako nadawca i węzłami, które mogą słuchać jako możliwi odbiorcy. Rysunek 824 Bezpośrednia wymiana danych z IM 153 Uwaga Moduł interfejsu IM 1532 obsługuje począwszy od 6ES71532BA010XB0 i wersji firmware związaną z bezpieczeństwem komunikację ISlaveSlaveCommunication poprzez PROFIBUS DP dla modułów failsafe. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji S7 distributed safety, configuring and programming (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ) 182

183 Funkcje 8.9 SNMP 8.9 SNMP Simple Network Management Protocol (SNMP) jest standaryzowanym protokołem dla diagnostyki i konfiguracji infrastruktury sieci Ethernet. Aplikacje bazujące na SNMP mogą pracować równolegle z aplikacjami PROFINET na tej samej sieci. Właściwości IM 1534 PN obsługuje usługę SNMP Ethernet. Są obsługiwane LLDPMIB i MIB2 (RFC1213). Obiekty R/W mogą być zmieniane za pomocą narzędzi SNMP i są zapisywane w module. Po zastąpieniu modułu fabrycznie nowym, obiekty R/W w module interfejsu są przywracane do ustawień fabrycznych. Resetowanie parametrów SNMP do nastaw fabrycznych UWAGA Po przywróceniu nastaw fabrycznych stacja może się zawiesić. Reset to factory settings jest możliwy tylko wtedy, gdy IO device nie wymienia danych z IO Controller. Aby zresetować przechowywane parametry SNMP do ustawień fabrycznych (STEP 7 v.5.4 SP 2 i wyższa), należy wybrać Target system > Ethernet > Edit Ethernet node i nacisnąć przycisk Reset w ustawieniach Reset to factory settings. Następujące dane nie są kasowane podczas resetowania: MAC adres dane I&M Uwaga W module interfejsu IM1534AA01 resetowanie do ustawień fabrycznych jest możliwe również podczas wymiany danych z kontrolerem. Stacja jest niedostępna podczas resetowania. Dane obsługi technicznej 1, 2 i 3 (I&M1, I&M2 i I&M3) są także resetowane w tym module interfejsu. Uwaga Kasowanie nazwy urządzenia Nazwa urządzenia jest kasowana podczas resetowania do ustawień fabrycznych. Po skasowaniu nazwy urządzenia można przypisać nową nazwę. Należy otworzyć okno dialogowe HWConfig dla modułu interfejsu. Potwierdzić okno dialogowe bez wprowadzania nazwy urządzenia w polu Assign device name. 183

184 Funkcje 8.9 SNMP 184

185 9 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Diagnostyka za pomocą diod LED Status i błędy w IM 1531 Błąd grupowy Błąd PROFIBUS DP Czerwona Włączone napięcie zasilania Czerwona Zielona Tabela 91 Diody LED Znaczenie Sposób naprawy SF BF ON wył. wył. wył. Brak napięcia na IM 1531 lub błąd sprzętowy IM Włączyć napięcie zasilania modułu lub wymienić IM * * zał. Włączone napięcie zasilania IM * miga zał. IM 1531 błędnie skonfigurowany brak wymiany danych pomiędzy DP master i IM Przyczyny: Skonfigurowany i ustawiony adres PROFIBUS jest niewłaściwy Błędy sieci Sprawdzić IM Sprawdzić konfigurację i ustawienia parametrów. Sprawdzić adres PROFIBUS na IM 1531 i w projekcie w STEP 7. Sprawdzić długość kabli w odniesieniu do prędkości transmisji. Sprawdzić ustawienia rezystorów terminujących. * zał. zał. Nie ma połączenia z DP master (szukanie prędkości transmisji) Przyczyny: komunikacja sieciowa poprzez PROFIBUS DP z IM 1531 została przerwana Sprawdzić konfigurację sieci: Sprawdzić czy wtyki sieci są włożone prawidłowo. Sprawdzić czy kabel sieciowy do DP master nie jest uszkodzony. Wyłączyć i włączyć przełącznik zał./wył. 24 V DC na module zasilacza. zał. miga zał. Skonfigurowana struktura nie zgadza się z rzeczywistą strukturą ET 200M. Sprawdzić adres PROFIBUS i konfigurację aby stwierdzić czy brakuje modułu, czy jakiś moduł jest uszkodzony lub nieskonfigurowany. Sprawdzić konfigurację (np. za pomocą COM PROFIBUS lub STEP 7). 185

186 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Diody LED Znaczenie Sposób naprawy SF BF ON zał. wył. zał. Nieodpuszczalny adres PROFIBUS. Czy także świeci dioda SF na module SM/FM? Tak: błąd lub diagnostyka w module S7300 Nie: uszkodzony IM 1531 Na IM1531 ustawić właściwy adres PROFIBUS (1 do 125). Sprawdzić diagnostykę SM/FM. Wymienić moduł S7300 lub IM 1531 albo skontaktować się z przedstawicielem SIEMENS. wył. wył. zał. Wymiana danych pomiędzy DP master i. Konfiguracja ustawiona zgodna z rzeczywistą. * nie dotyczy Status i błędy w IM 1532 Błąd grupowy Błąd PROFIBUS DP Czerwona Błąd podrzędnej sieci (nieistotne dla ) Moduł aktywny (tylko w trybie redundantnym) Włączone napięcie zasilania Czerwona Czerwona Żółta Zielona Tabela 92 Diody LED Znaczenie Sposób naprawy SF BF/ BF1 ACT ON wył. wył. wył. wył. Brak napięcia na IM 1532 lub błąd sprzętowy IM Włączyć napięcie zasilania modułu lub wymienić IM * * * zał. Włączone napięcie zasilania IM 1532 IM 1532 działa. zał. wył. wył. wył. IM 1532 jest w trakcie sprzętowego resetowania po włączeniu zasilania. zał. zał. zał. zał. Test sprzętu po włączeniu zasilania. zał. zał. wył. wył. Aktualizacja systemu operacyjnego jest uruchomiona. wył. miga 0,5 Hz wył. wył. Aktualizacja systemu operacyjnego zakończyła się sukcesem. w IM 1532B00: usunąć kartę SIMATIC Micro Memory i wyłączyć IM zał. miga 0,5 Hz wył. wył. Zewnętrzny błąd (np. nieodpowiedni system operacyjny lub karta SIMATIC Micro Memory) Użyć odpowiedniego systemu operacyjnego do aktualizacji. Nie usuwać karty SIMATIC Micro Memory podczas aktualizacji (tylko w IM 1532B00) zał. miga 2 Hz wył. wył. Wewnętrzny błąd np. podczas zapisu plików aktualizacji. Powtórzyć proces aktualizacji. Jeżeli diody wskażą błąd wewnętrzna pamięć jest uszkodzona 186

187 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Diody LED Znaczenie Sposób naprawy SF BF/ BF1 ACT ON * miga wył. zał. IM 1532 błędnie skonfigurowany brak wymiany danych pomiędzy DP master i IM Przyczyny: Skonfigurowany i ustawiony adres PROFIBUS jest niewłaściwy Błędy sieci Sprawdzić IM Sprawdzić konfigurację i ustawienia parametrów. Sprawdzić adres PROFIBUS na IM 1532 i w projekcie w STEP 7. Sprawdzić długość kabli w odniesieniu do prędkości transmisji. Sprawdzić ustawienia rezystorów terminujących. * zał. wył. zał. Nie ma połączenia z DP master (szukanie prędkości transmisji) Przyczyny: komunikacja sieciowa poprzez PROFIBUS DP z IM 1532 została przerwana Sprawdzić konfigurację sieci: Sprawdzić czy wtyki sieci/wtyki światłowodowe są włożone prawidłowo. Sprawdzić czy kabel sieciowy/kabel światłowodowy do DP master nie jest uszkodzony. Wyłączyć i włączyć przełącznik zał./wył. 24 V DC na module zasilacza. zał. miga wył. zał. Skonfigurowana struktura Sprawdzić konfigurację aby nie zgadza się z rzeczywistą strukturą stwierdzić czy brakuje modułu, czy jakiś. moduł jest uszkodzony lub nieskonfigurowany. Sprawdzić konfigurację (np. za pomocą COM PROFIBUS lub STEP 7). zał. wył. wył. zał. Nieodpuszczalny adres PROFIBUS. Czy także świeci dioda SF na module SM/FM? Tak: błąd lub diagnostyka w module S7300 Nie: uszkodzony IM 1532 * wył. zał. zał. IM 1532 wymienia dane z DP master i modułami wej./wyj.. W trybie redundantnym ten IM 1532 jest aktywnym w. * wył. wył. zał. IM 1532 zasilony napięciem zasilania. W trybie redundantnym ten IM 1532 jest pasywnym, tzn. nie ma wymiany danych z modułami wej./wyj. miga 0,5 Hz ** wył. wył. zał. W trybie redundantnym ten IM 1532 jest pasywnym i nie jest gotowy do zamiany bez błędów (np. powiązane CPU w stanie STOP) Na IM1532 ustawić właściwy adres PROFIBUS (1 do 125). Sprawdzić diagnostykę SM/FM. Wymienić moduł S7300 lub IM 1532 albo skontaktować się z przedstawicielem SIEMENS. Włączyć system H w tryb redundantny. 187

188 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Diody LED Znaczenie SF BF/ BF1 ACT miga miga miga Sposób naprawy ON miga IM 1532 w bieżącym trybie Więcej informacji dotyczących kompatybilności pracy nie jest kompatybilny z pomiędzy wersjami IM 1532 zwarto w rozdziale redundantnym IM Rozmieszczenie modułów dla funkcji Wymiana podczas pracy i/lub Redundancji (strona 44) jak również w dodatku Kompatybilność pomiędzy IM 153 (strona 241). * nie dotyczy ** Po przejściu do trybu redundantnego dioda SF miga przez kolejne 20 s Diagnozowanie w STEP 7 lub STEP 5. Diagnozowanie slave Diagnozowanie slave przebiega zgodnie ze standardem IEC :2002 Ed1 CP 3/1. Można je przeprowadzić w STEP 7 lub STEP 5 dla wszystkich slave (w zależności od DP master) pracujących zgodnie ze standardem. Możliwości odczytywania diagnostyki Tabela 93 Odczytywanie diagnostyki w STEP 7 i STEP 5. System automatyki z DP master Blok lub zakładka w STEP 7 Aplikacja Zobacz... SIMATIC S7 / M7 zakładka DP slave diagnosis Pokazuje diagnostykę slave w postaci czystego tekstu w interfejsie STEP 7 Diagnose hardware w pomocy online w STEP 7 SFC 13 DPNRM_DG Odczyt informacji diagnostycznych Zapoznać się z rozdziałem (przechowywane w obszarze Struktura diagnostyki (strona danych programu użytkownika) 191). SFC instrukcja System and Odczyt rekordów danych Standard Functions for S7300/400 diagnostyki S7 (przechowywanych (http://support.automation.siemens w obszarze danych programu.com/ww/view/en/ ) użytkownika) SFC 59 RD_REC SIMATIC S5 z IM 308C jako DP master SIMATIC S5 z S5 95U jako DP master 188 FB 125 / FC 125 Interpretacja danych diagnostycznych w Internecie (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/387257) SFB 52 Odczyt rekordu danych z DP slave Pomoc online STEP 7 SFB 54 Odbiór przerwań z bloków przerwań OB FB 192 IM308C Odczyt informacji diagnostycznych (przechowywane w obszarze danych programu użytkownika). Uwaga: nie dla rozszerzonej FB 230 'S_DIAG diagnostyki Zapoznać się z rozdziałem Struktura diagnostyki (strona 191). FB instrukcja ET 200 Distributed I/O System (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ )

189 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Uwaga Więcej informacji na temat odczytywania diagnostyki zawarto w instrukcji obsługi SIMATIC software, programming with STEP 7 V5.. (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ) Przykład odczytywania diagnostyki S7 za pomocą SFC 13 DPNRM_DG Poniżej przedstawiono przykład jak użyć funkcji SFC 13 do odczytu diagnostyki DP slave w programie użytkownika w STEP 7. Założenia W programie użytkownika w STEP 7 mają zastosowanie następujące założenia: Adres diagnostyki w to 1022 (3FEH). Diagnostyka slave powinna być przechowywana w DB82: od adresu 0.0, długość 64 bajty. Diagnostyka slave składa się z 64 bajtów. Program użytkownika w STEP 7 189

190 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Przykład odczytywania diagnostyki slave za pomocą FB 192 IM308C Poniżej przedstawiono przykład jak użyć funkcji FB 192 do odczytu diagnostyki DP slave w programie użytkownika w STEP 5. Założenia W programie użytkownika w STEP 5 mają zastosowanie następujące założenia: IM308C jako DP master zajmuje ramki od (numer 0 IM308C). DP slave ma adres 3 w sieci PROFIBUS Diagnostyka slave powinna być przechowywana w DB20. Można również użyć innego, dowolnego bloku. Diagnostyka slave składa się z 29 bajtów. Program użytkownika w STEP 5 190

191 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Struktura diagnostyki Struktura diagnostyki slave Struktura diagnostyki slave w IM 1531AA3; 2AA02; 2AB01; 2B00; 2B1 Bajt 0 Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Master adres PROFIBUS Bajt 4 Bajt 5 Bajt 6. Bajt 8 Więcej informacji Status stacji 1 do 3 starszy młodszy bajt ID producenta Rozszerzona diagnostyka Diagnostyka związana z identyfikatorem Bajt do maks. +19/20 Przerwania (diagnostyka powiązana z urządzeniami ) Bajt y do maks. y+7 Status H (tylko w S7400H) maks. długość: 29/30 bajtów (37/38 bajtów w S7400H) Bajt Bajt Bajt 16 aż do 23 Status modułu Diagnostyka związana z kanałem (3 bajty dla każdego komunikatu błędu) Bajt Bajt 16/24 17/25 18/26 Status H (tylko w S7400H i standardowej redundancji) z z+7 maks. do maks. 29 bajtów 95 bajtów* maks. długość: 96 bajtów* Bajt 95 maks. 29 bajtów Przerwania (możliwe tylko 1 przerwanie dla każdej ramki komunikatu diagnostyki slave) * w IM 1531: do długości maks. 63 lub 64 bajtów Rysunek 91 Struktura diagnostyki slave w IM 1531AA3; 2AA02; 2AB01; 2B00; 2B1 191

192 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Diagnostyka w IM 1532BA2 Moduł interfejsu IM 1532 (nr zamówieniowy 6ES71532BA20XB0 lub wyższy) dostarcza takich samych informacji diagnostycznych jak istniejący moduł interfejsu IM Maksymalna długość danych diagnostyki wynosi teraz 130 bajtów. Ze względu na dostępne 12 slotów IM 1532BA2 posiada rozszerzoną strukturę diagnostyki. Ponadto długość przerwań diagnostycznych została powiększona. Zostały dokonane następujące zmiany w diagnostyce: Informacje diagnostyczne powiązane z identyfikatorem składają się z 3 bajtów tak samo jak wcześniej. Bajt 8 zawiera dodatkowe 4 bity dla nowych slotów (sloty 12 do 15). Status modułu jest dłuższy o 1 bajt i teraz składa się z 8 bajtów. Sloty 12 do 15 zawierają teraz po 2 nowe bity każdy. Przerwanie diagnostyczne może mieć maksymalnie 63 bajty. 192

193 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Struktura diagnostyki slave w IM 1532BA2 Bajt 0 Bajt 1 Bajt 2 Status stacji 1 do 3 Bajt 3 Master adres PROFIBUS Bajt 4 Bajt 5 Bajt 6. Bajt 8 starszy młodszy bajt ID producenta Rozszerzona diagnostyka Bajt 9. Bajt 15 Bajt 16 Diagnostyka związana z identyfikatorem Status modułu Bajt 17 Bajt 18 Bajt 19 Diagnostyka związana z kanałem (3 bajty dla komunikatu błędu) Bajt z Bajt z+7 Bajt 129 Status H (tylko w S7400H i standardowej redundancji) Przerwania (możliwe tylko 1 przerwanie dla każdej ramki komunikatu diagnostyki slave) Nowo przydzielone bity Rysunek 92 Struktura diagnostyki slave w IM 1532BA2 193

194 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Diagnostyka slave zgodna ze standardem IM 153 umożliwia diagnostykę slave zgodnie z standardem. Należy zwrócić uwagę na różnice w ramce diagnostyki w zależności od wersji IM 153 oraz wersji podstawowej. W zależności od DP master i konfiguracji modułu interfejsu IM 1531 począwszy od1531aa03, wersja modułu 02, GSD wersja V1.18; IM 1531 począwszy od1531aa83, wersja modułu 01, GSD wersja V1.18; IM 1532 począwszy od1532aa02, wersja modułu > 06, GSD wersja V1.9; IM 1532 FO począwszy od1532ab01, wersja modułu > 05, GSD wersja V1.5; IM 1532 począwszy od1532ba00, wersja modułu 01, GSD wersja V1.0; IM 1532 FO począwszy od1532bb00, wersja modułu 01, GSD wersja V1.0 IM 1532 począwszy od1532ba01, wersja modułu 01, GSD wersja V1.0; IM 1532 począwszy od1532ba81, wersja modułu 01, GSD wersja V1.0; dostarcza rozszerzone informacje diagnostyczne. W ramce diagnostycznej można znaleźć szczegółowe informacje w formie statusu modułu i diagnostyki związanej z kanałem (rysunek powyżej). Informacje na temat rozszerzonej diagnostyki Aby móc korzystać z diagnostyki związanej z kanałami należy uaktywnić w konfiguracji przerwania diagnostyczne dla każdego modułu wej./wyj. Podczas konfigurowania IM 153 istnieje możliwości aktywowania lub zablokowania diagnostyki, przerwań procesowych, przerwań montażu/demontażu i można to zrobić niezależnie od aktywowania rozszerzonej diagnostyki. Poprzez parametry DPV1 (począwszy od GSD rew. 3) istnieje możliwość aktywowania lub zablokowania indywidualnych bloków rozszerzonej diagnostyki. Zablokowane części diagnostyki będą usunięte z ramki diagnostycznej. Ważne: Jeżeli rozszerzona diagnostyka jest aktywowana podczas konfiguracji i przerwanie diagnostyczne zostało wygenerowane dla modułu gdy pracuje to błąd kanału nie będzie natychmiast wpisany do ramki diagnostycznej. Dopiero po wygenerowaniu pierwszego po aktywowaniu przerwania diagnostycznego modułu zostanie wpisany błąd kanału do ramki diagnostycznej. W celu usunięcia błędów kanału z ramki diagnostycznej należy wyłączyć w konfiguracji rozszerzoną diagnostykę. IM 1532B00 i IM 1532B1 W IM 1532B00 i IM 1532B1 rozszerzona diagnostyka jest dostępna domyślnie w trybie DPV0/DPV1. Może być odznaczona (wyłączona) w blokach podczas konfiguracji. 194

195 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Statusy 1 do 3 stacji Definicja Statusy 1 do 3 stacji przedstawiają przegląd stanu DP slave. Status 1 stacji Tabela 94 Struktura statusu 1 stacji (bajt 0). Bit Znaczenie Przyczyna / Sposób naprawy 0 1: DP slave nie może być zaadresowany przez Czy w DP slave jest ustawiony prawidłowy adres DP master. W DP slave bit jest zawsze 0. PROFIBUS? Czy jest podłączona wtyczka sieci / wtyki światłowodowe? Czy jest napięcie zasilania DP slave? Czy repeater RS 485 jest ustawiony prawidłowo? Czy został przeprowadzony reset w DP slave (przełącznik załączony/wyłączony)? 1 1: DP slave nie jest gotowy do wymiany danych. Należy zaczekać aż DP slave zakończy uruchamianie. 2 1: Dane konfiguracyjne przesłane do DP slave przez DP master nie pasują do aktualnej konfiguracji DP slave. Czy w oprogramowaniu konfiguracyjnym został wybrany właściwy typ i właściwa konfiguracja DP slave? 3 1: Dostępna diagnostyka zewnętrzna. Należy zinterpretować diagnostykę związaną z identyfikatorem, kanałem oraz status modułu. Bit jest resetowany jeżeli wystąpi nowy komunikat diagnostyczny w bajtach diagnostyki wskazanych powyżej. 4 1: Żądana funkcja nie jest obsługiwana przez DP slave. Należy sprawdzić konfigurację. 5 1: DP master nie może zinterpretować odpowiedzi DP slave. Należy sprawdzić konfigurację sieci. 6 1: Typ DP slave nie odpowiada typowi dostępnemu w oprogramowaniu konfiguracyjnym. Jakie oprogramowanie konfiguracyjne jest przewidziane dla danego typu stacji? 7 1: DP slave został skonfigurowany przez inny DP master (nie przez DP master, który obecnie posiada dostęp do DP slave) Bit jest zawsze ustawiony na 1, np. jeżeli dostęp do DP slave jest realizowany z urządzenia programującego lub z innego DP master. Adres PROFIBUS DP master, który skonfigurował DP slave jest zlokalizowany w bajcie diagnostyki Master PROFIBUS address 195

196 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Status 2 stacji Tabela 95 Struktura statusu 2 stacji (bajt 1). Bit Znaczenie 0 1: DP slave musi być skonfigurowany ponownie. 1 1: Slave jest w fazie uruchamiania. 2 1: Bit w DP slave jest zawsze ustawiony na : Monitorowanie odpowiedzi zostało aktywowane w tym DP slave. 4 1: DP slave odebrał komendę sterującą FREEZE. 5 1: DP slave odebrał komendę sterującą SYNC. 6 0: Bit jest zawsze ustawiony na : DP slave jest dezaktywowany tzn. został usunięty z bieżącego przetwarzania. Status 3 stacji Tabela 96 Bit Struktura statusu 3 stacji (bajt 2). Znaczenie 0 do 6 0: Bit jest zawsze ustawiony na 0. 7 Jest więcej komunikatów diagnostycznych związanych z kanałem niż można przedstawić w ramce diagnostycznej. 1: Adres PROFIBUS master Definicja Adres PROFIBUS DP master jest przechowywany w bajcie diagnostyki dot. adresu master PROFIBUS: który skonfigurował DP slave i posiada prawo odczytu i zapisu do DP slave. Adres master PROFIBUS jest zlokalizowany w bajcie 3 diagnostyki slave. FFH w bajcie 3 Jeżeli w bajcie 3 jako adres master PROFIBUS jest ustawiona wartość FFH to DP slave nie jest skonfigurowany przez DP master. 196

197 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP ID producenta Definicja ID producenta zawiera kod opisujący typ DP slave. ID producenta Tabela Struktura ID producenta (bajt 4, 5). Bajt 4 Bajt 5 ID producenta dla 80H 1DH IM 153 / IM H 1EH IM H 71H IM 1532 FO Interpretacja diagnostyki slave Na poniższym rysunku przedstawiono procedurę interpretacji w systematyczny sposób diagnostyki slave. Należy ustawić określony adres bajtu jeżeli podczas konfiguracji nie została wybrana żadna diagnostyka. Należy odpowiednio przesunąć adres bajtu jeżeli została wybrana pojedyncza diagnostyka. Bajt 6 znajduje się w rozdziale diagnostyka związana z identyfikatorem Bajt 9 Bajt 10 znajduje się w rozdziale status modułu Bajt 16 znajduje się w rozdziale diagnostyka związana z kanałem Bajt Bajt +1 znajduje się w rozdziale przerwania Rysunek 93 Interpretacja diagnostyki slave 197

198 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Diagnostyka związana z identyfikatorem Definicja Diagnostyka związana z identyfikatorem wskazuje czy moduły są uszkodzone czy nie. Diagnostyka związana z identyfikatorem ID rozpoczyna się od bajtu 6 i składa się z 3 bajtów. Struktura diagnostyki związanej z identyfikatorem Diagnostyka związana z identyfikatorem dla posiada następującą strukturę: Bit nr Bajt 6 Długość diagnostyki związanej z identyfikatorem łącznie z bajtem 6 (=3 bajty) Kod dla diagnostyki związanej z ID Bit nr Bajt 7 Pozycja dla IM 153 Pozycja dla modułu w slocie 4 Pozycja dla modułu w slocie 5 Pozycja dla modułu w slocie 6 Pozycja dla modułu w slocie 7 Pozycja dla modułu w slocie 8 patrz legenda Bit nr Bajt 8 Pozycja dla modułu w slocie 9 Pozycja dla modułu w slocie 10 Pozycja dla modułu w slocie 11 Legenda dla Pozycja dla modułu w slocie : Bit ustawiony ( 1 ) gdy: moduł jest zdemontowany; nieskonfigurowany moduł jest zamontowany; zamontowany moduł jest niedostępny; moduł zgłasza przerwanie diagnostyczne; nie jest skonfigurowany z aktywnymi modułami magistrali i funkcja Module change during operation jest aktywowana. W takim przypadku IM 153 ustawia bity dla wszystkich skonfigurowanych modułów. Rysunek Struktura diagnostyki związanej z identyfikatorem

199 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Status modułu Definicja Status modułu odzwierciedla status skonfigurowanych modułów i stanowi, w odniesieniu do konfiguracji, szczegółową diagnostykę związaną z identyfikatorem. Status modułu rozpoczyna się po diagnostyce i zawiera maksymalnie 7 bajtów. Status modułu jest zawarty w ramce diagnostyki tylko wtedy, gdy została aktywowana w konfiguracji rozszerzona diagnostyka. Status modułu Status modułu dla posiada następującą strukturę: Bajt 9 Długość statusu modułu łącznie z bajtem 9 (=7 bajtów) Kod dla diagnostyki związanej z urządzeniem Bajt 10 Typ statusu: status modułu 2H = status modułu Kod dla komunikatu statusu Bajt 11 Zawsze 0 Bajt 12 Zawsze 0 Bajt 13 Moduł w slocie 4: 00B: Moduł ok.; dane prawidłowe Bajt 14 Moduł w slocie 5: Moduł w slocie 6: Moduł w slocie 7: Moduł w slocie 8: 01B: Błąd modułu; dane nieprawidłowe (moduł uszkodzony) 10B: Niewłaściwy modułu; dane nieprawidłowe 11B: Brak modułu; dane nieprawidłowe Bajt 15 Moduł w slocie 9: Moduł w slocie 10: Moduł w slocie 11: Rysunek 95 Konfiguracja statusu modułu dla 199

200 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Diagnostyka związana z kanałem Definicja Diagnostyka związana z kanałem dostarcza informacji na temat błędów w kanale modułu i przedstawia szczegółowe informacje dotyczące diagnostyki związanej z identyfikatorem. Diagnostyka związana z kanałem rozpoczyna się po statusie modułu lub statusie H. Diagnostyka związana z kanałem nie ma wpływu na status modułu. Ważne: przerwanie diagnostyczne musi być włączone na każdym module! Diagnostyka związana z kanałem Diagnostyka związana z kanałem jest zawarta w ramce diagnostyki tylko wtedy, gdy została aktywowana w konfiguracji rozszerzona diagnostyka. Maksymalna liczba diagnostyk powiązanych z kanałami jest ograniczona maksymalną całkowitą długością diagnostyki slave 64 bajty w IM 1531 lub 96 bajtów w IM Długość diagnostyki slave zależy od liczby aktualnych diagnostyk związanych z kanałem. Wskazówka: Jeżeli podczas konfigurowania zostaną zablokowane przerwania to dla diagnostyki związanej z kanałem jest dostępne 29 bajtów części przeznaczonej na przerwania. Uwaga Błędy dotyczące wszystkich kanałów modułu (np. zanik napięcia zasilania modułu) będą przedstawiane tylko w diagnostyce związanej z kanałem 0. Redukuje to ilość diagnostyk związanych z kanałem i zapobiega przepełnieniu diagnostyki. 200

201 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Struktura diagnostyki związanej z kanałem Bit nr począwszy od bajtu B do B: kod numeru modułu, który dostarcza diagnostyki związanej z kanałem. (Przykład: slot 4 posiada kod numeru 3; slot 5 posiada kod numeru 4 itp) Kod dla diagnostyki związanej z kanałem Bit nr Bajt B do B: Numer kanału lub grupy kanałów, który dostarcza diagnostyki. Wejście/Wyjście 01B: Wejście 10B: Edycja 11B: Wejście/Wyjście Bit nr Bajt 18 Typ błędu Rozdzielczość kanału 001B: Bit 010B: 2 bity 011B: 4 bity 100B: bajt 101B: słowo 111B: 2 słowa Bajt 19 do 21.. zgodnie ze standardem PROFIBUS (patrz poniższa tabelka) Następny komunikat diagnostyki związanej z kanałem (znaczenie jak bajtu 16 do bajtu 18) Maks. bajt 63 w IM 1531 lub 95 bajt w IM 1532 Rysunek 96 Struktura diagnostyki związanej z kanałem Przepełnienie diagnostyki związanej z kanałem Jeżeli jest więcej diagnostyk związanych z kanałem niż może być pokazanych w diagnostyce slave to w statusie 3 stacji jest ustawiany ( 1 ) bit 7 przepełnienie diagnostyki diagnosis overflow. Diagnostyki, które nie zostały przesłane w ramce komunikatu nie są tracone. Zostaną zawarte w diagnostyce slave tak szybko jak tylko inne diagnostyki zawarte w ramce diagnostycznej znikną. Po przetworzeniu korka diagnostyk zostanie zresetowany bit 7 diagnosis overflow. 201

202 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Komunikaty błędów związanych z kanałem Tabela 98 Typ błędu diagnostyki związanej z kanałem zgodny ze standardem PROFIBUS Typ błędu Tekst błędu Znaczenie Sposób naprawy 00000B 0D Zarezerwowany 00001B 1D Zwarcie Zwarcie np.: Zwarcie przewodu czujnika z potencjałem P Zwarcie przewodu czujnika z potencjałem M Zwarcie przewodu wyjścia z potencjałem P Zwarcie przewodu wyjścia z potencjałem M Zwarcie przewodu wyjścia z uziemieniem Naprawa okablowania, obwodów M, obwodów P 00010B 2D Za niskie napięcie Napięcie zasilania poniżej zakresu tolerancji Naprawa zasilania, HART: prąd wyjścia analogowego ustalony 00011B 3D Za wysokie napięcie Napięcie zasilania powyżej zakresu tolerancji Naprawa zasilania 00100B 4D Przeciążenie Wyjście jest przeciążone Korekta strojenia modułu/elementu wykonawczego HART: wyjście analogowe nasycone 00101B 5D Zbyt wysoka temperatura Wyjście jest przeciążone i staje się zbyt gorące Korekta strojenia modułu/elementu wykonawczego 00110B 6D Zerwany przewód Zerwany przewód, np..: Przewód do czujnika jest przerwany Przewód do elementu wykonawczego jest przerwany Przewód zasilania czujników jest przerwany Naprawa okablowania 00111B Przekroczona górna granica Wartość powyżej górnej granicy Korekta strojenia modułu/elementu wykonawczego 01000B 8D Przekroczona dolna granica Wartość poniżej dolnej granicy Korekta strojenia modułu/elementu wykonawczego 01001B 9D Błąd Błąd, np.: napięcia obciążenia na wyjściu zasilania czujników błąd sprzętowy w module styk zespawany lub zakleszczony dopuszczalny czas pracy elementu przełączającego został osiągnięty Wymiana modułu 7D 01010B 10D Zarezerwowany do do 01111B 15D 202

203 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Komunikaty błędów związanych z kanałem Tabela 98 Typ błędu diagnostyki związanej z kanałem specyficzne dla producenta Typ błędu Tekst błędu Znaczenie Sposób naprawy 10000B 16D Błąd konfiguracji parametrów Błąd konfiguracji parametrów, np.: Moduł nie może zinterpretować parametrów (nieznane, niedopuszczalna kombinacja, ) Moduł nie jest skonfigurowany Kalibracja użytkownika nie odpowiada konfiguracji Błąd kalibracji Korekta parametryzacji 10001B 17D Brak napięcia zasilania czujnika lub obciążenia Może wystąpić brak następujących napięć: zewnętrznego napięcia zasilania napięcia potrzebnego do pracy modułu Naprawa okablowania 10010B 18D Uszkodzony bezpiecznik Bezpiecznik wymieniany przez użytkownika jest uszkodzony Wymiana bezpiecznika 10011B 19D Błąd komunikacji W technologii F (PROFIsafe): Błąd w numerze seryjnym (znak życia) Błąd w CRC danych użytkownika Timeout (czas przerwy) danych użytkownika Sprawdzenie komunikacji 10100B 20D Błąd uziemienia Błąd uziemienia, np.: Naprawa Przekroczone dopuszczalne napięcie wspólne okablowania dla izolowanych kanałów 10101B 21D Błąd kanału odniesienia Błąd w kanale referencyjnym Wymiana kanału odniesienia modułu 10110B 22D Utracone przerwanie sprzętowe Przerwanie sprzętowe zostało utracone Korekta strojenia programu / procesu / modułu 10111B Może wystąpić ostrzeżenie jeżeli wartości graniczne takie jak: prędkość prąd obciążenia zostaną przekroczone Korekta strojenia programu / procesu / modułu 23D Ostrzeżenie 11000B 24D Wyłączenie Może wystąpić wyłączenie: Zapobiec przyczynie wyłącznik zasilania jest przełączony na skutek wyłączenia zwarcia, asymetrii, połączenia z uziemieniem i potwierdzić przełączony termistor szybkie wyłączenie wyłączenie bezpieczeństwa failsafe 11001B 25D Wyłączenie bezpieczeństwa failsafe Wystąpiła przyczyna do wyłączenia bezpieczeństwa Zapobiec przyczynie wyłączenia 11010B 26D Zewnętrzny błąd Błędy zewnętrzne (po stronie procesu), np.: błąd czujnika błąd elementu wykonawczego dane czujnika są nieodpowiednie Wymienić czujnik / element wykonawczy / właściwe okablowanie 11011B 27D Niejasny błąd Niejasne błędy to te, które nie są szczegółowo wyspecyfikowane. Różny, w zależności od przyczyny błędu 11100B 28D Zarezerwowany 203

204 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Typ błędu Tekst błędu Znaczenie Sposób naprawy 11101B 29D Błąd 1 w elemencie wykonawczym / czujniku Błąd 1 w urządzeniu HMI, które jest podłączone do modułu. Naprawa w elemencie wykonawczym / czujniku zależna od komunikatu błędu, HART: pierwsza wartość poza granicami 11110B 30D Błąd 2 w elemencie wykonawczym / czujniku Błąd 2 w urządzeniu HMI, które jest podłączone do modułu. Naprawa w elemencie wykonawczym / czujniku zależna od komunikatu błędu, HART: druga wartość poza granicami 11111B 31D Kanał tymczasowo niedostępny np. spowodowany kalibracją, aktualizacją firmware, trybem ręcznym itp. Różny, zależny od przyczyny; np. czekać aż zainicjowana funkcja (kalibracja, aktualizacja FW) będzie zakończona. Zobacz także Struktura diagnostyki slave (strona 191). 204

205 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Status H (tylko w S7400H i normalnej redundancji) Wymagania IM 1532 zapewnia informacje statusu H wtedy, gdy: na S7400H będzie pracował DP master (IM 1532A0, IM 1532B00, IM 1532B1) będzie uruchomiony standardowy tryb redundancji (IM 1532B1 z GSD począwszy od rew. 5) Struktura statusu H Bajt z Długość statusu H łącznie z bajtem (=8 bajtów) Kod dla diagnostyki związanej z urządzeniem Bajt z+1 1EH = Status przydziału parametrów (zmiana przez DP master) 1FH = Status H Kod dla komunikatu statusu Zawsze 0 nie dotyczy nie dotyczy Bajt z+2 Bajt z+3 Bajt z+4 Status H IM 1532, który przesyła status Bajt z+5 zablokowane odblokowne Uszkodzenie sprzętu IM 1532 wymienia dane Master State Clear Została wykryta prędkość PROFIBUS DP Czas podtrzymania wyjścia został uruchomiony Bajt z+6 Status H innego IM 1532 zablokowane odblokowne Uszkodzenie sprzętu IM 1532 wymienia dane Master State Clear Została wykryta prędkość PROFIBUS DP Czas podtrzymania wyjścia został uruchomiony Bajt z+7 Status H przyszedł z lewego IM 1532 Status H przyszedł z prawego IM 1532 Rysunek 97 Strukturowa statusu H 205

206 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Przerwania Definicja Cześć diagnostyki slave dotycząca przerwań dostarcza informacji o typie przerwania i przyczynie, która spowodowała wygenerowanie przerwania w diagnostyce slave. Część dotycząca przerwań obejmuje maksymalnie 29 bajtów. Maksymalnie 1 alarm może być raportowany dla poszczególnej diagnostyki slave. Pozycja w telegramie diagnostyki W diagnostyce slave pozycja części dotyczącej przerwań zależy od konfiguracji ramki diagnostyki i liczby diagnostyk związanych z kanałem. Część dotycząca przerwań jest zawsze ostatnią częścią ramki diagnostyki. Zawartość Treść informacji o przerwaniu zależy od typu przerwania: W przerwaniach diagnostycznych (począwszy od bajtu +4) diagnostyczny rekord danych 1 dla SIMATIC S7 (np. 16 bajtów) jest przesyłany jako dodatkowa informacja dotycząca przerwania. Dla modułów analogowych i cyfrowych znaczenie bajtów można znaleźć na poniższych rysunkach. W przerwaniach sprzętowych długość dodatkowych informacji dotyczących przerwania wynosi 4 bajty. Znaczenie tych bajtów można znaleźć na poniższych rysunkach. W ostatnim cyklu przerwań bajty te posiadają zawsze wartość FFH. W przerwaniach demontażu/montażu długość dodatkowych informacji dotyczących przerwania wynosi 5 bajty. Znaczenie tych bajtów można znaleźć na poniższych rysunkach. Przerwania demontażu/montażu Należy skonfigurować z aktywnymi modułami magistrali aby była możliwość montażu i demontażu modułów podczas pracy. Za pomocą parametru Removing and inserting interrupts można ustawić czy zdarzenia demontażu i montażu będą raportowane jako przerwania w ramce diagnostycznej. Jeżeli parametr Removing and inserting interrupts zostanie zablokowany to w konfiguracji aktywnych modułów magistrali jest ciągle możliwy montaż i demontaż. Te zdarzenia będą następnie przedstawiane w diagnostyce związanej z identyfikatorem oraz w statusie modułu. Informacje o zachowaniu starszych wersji IM 153 zawarto w dodatkach Kompatybilność pomiędzy IM 1532/2 FO (strona 243) oraz Kompatybilność pomiędzy IM 153 (strona 241). W konfiguracji z aktywnymi modułami magistrali każdy demontaż i montaż modułów powoduje awarię stacji. Uwaga Przerwanie demontażu/montażu nie zostanie wygenerowane poprzez montaż lub demontaż modułu rezerwującego DM

207 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Przerwanie diagnostyczne Obok błędu kanału może być także błąd modułu, jeżeli wystąpiło zdarzenie dotyczące kanału / grupy 0 kanałów modułu. Wpis jest także generowany w przypadku, gdy nie jest aktywowana diagnostyka dla kanału / grupy 0 kanałów modułu. Struktura części dotyczącej przerwań Część dotycząca przerwań dla jest skonfigurowana następująco (w IM 153 bez statusu modułu w diagnostyce związanej z kanałem bajt = bajt 9): Bajty do +3 informują o typie przerwania. Numer bitu Bajt Długość sekcji przerwania łącznie z bajtem Kod dla diagnostyki związanej z urządzeniem Bajt +1 Typ przerwania B: Przerwanie diagnostyczne B: Przerwanie procesu B: Przerwanie demontażu modułu Kod dla alarmu B: Przerwanie montażu modułu Numer slotu Bajt +2 02: IM 153 dostarcza przerwania (przerwanie procesu ze znakowaniem stemplem czasu) 04 do 11: slot modułu, który dostarcza przerwanie Bajt +3 00B: Przerwanie procesu, demontażu lub montażu Numer sekwencji przerwań, tylko odpowiedni dla S7400H 01B: jest przynajmniej jeden błąd 10B: błąd wychodzący 11B: zarezerwowane Bajt +4 do... Bajt +19 dane diagnostyczne* (Zawartość rekordu danych 0 i 1) (patrz następne rysunki) Bajt +7 Dane przerwania sprzętu (patrz następne rysunki) Bajt +8 Dane przerwania demontażu/montażu (patrz następne rysunki) * Uwaga: Moduły specjalne posiadają także diagnostyczny rekord danych 1 dłuższy niż 16 bajtów. Zobacz opis poszczególnych modułów. Rysunek 98 Struktura statusu przerwania w części dotyczącej przerwań 207

208 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Dodatkowe informacje dotyczące przerwania Bajty +4 do +7 informują o przyczynie przerwania. Odpowiadają diagnostycznemu rekordowi danych 0 w STEP 7. Bajty +4 do +7 jak również +8 do +19 odpowiadają diagnostycznemu rekordowi danych 1 w STEP 7. Bajt +4 Błąd modułu, np. został wykryty błąd Wewnętrzny błąd w module Zewnętrzny błąd: Moduł nie może dłużej odpowiadać Błąd kanału w module brak zewnętrznego, dodatkowego napięcia, tzn: brak lub za niskie napięcie zasilania obciążenia Nie podłączona listwa przyłączeniowa Moduł nieskonfigurowany Błąd programowania Bajt +5 Klasa modułu: 0100 dla IM 153 ustawiony z komunikatem dla znakowania 1111 dla modułu cyfrowego od bajtu +8 patrz następne rysunki 0101 dla modułu analogowego od bajty +8 patrz następne rysunki 1000 dla FM 1100 dla CP Dane diagnostyczne zawarto w opisie poszczególnego modułu Istnieje informacja o kanale Istnieje informacja o użytkowniku Bajt +6 Brak lub niewłaściwa pamięć modułu lub zakres pomiarowy modułu (w modułach analogowych) Problem z komunikacją Tryb pracy 0: RUN 1: STOP Błąd monitoringu cyklu Awaria wewnętrznego napięcia zasilania Bateria zużyta Błąd całej kopii zapasowej Bajt +7 Awaria szyny montażowej Awaria procesora Błąd EPROM Błąd RAM Błąd ADC/DAC Awaria bezpiecznika Utrata przerwania sprętowego Rysunek Dodatkowe informacje przerwania dla przerwań diagnostycznych modułów cyfrowych i analogowych.

209 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Szczegóły przerwania w modułach z wejściami cyfrowymi 70H: Moduł z wejściami cyfrowymi Bajt +8 0B: brak dodatkowych typów kanałów dostępnych w diagnostyce 1B: dodatkowy typ kanałów dostępnych w diagnostyce, następny bajt +8 Bajt +9/10 Długość diagnostyki związanej z kanałem Bajt +10/11 Liczba kanałów na moduł Bajt +11/12 Zdarzenie diagnostyczne w kanale / grupie 0 kanałów modułu Zdarzenie diagnostyczne w kanale / grupie 1 kanałów modułu Zdarzenie diagnostyczne w kanale / grupie 7 kanałów modułu Zdarzenie diagnostyczne dla kanału / grupy 0 kanałów Bajt +12/13 Błąd konfiguracji/przypisania parametrów Błąd uziemienia Zwarcie po L+ (czujnik) Zwarcie do G Przerwany przewód Brak zasilania czujnika Bajt +13/14: przypisane dla kanału / grupy 1 kanałów od bajtu +12 Bajt +14/15: przypisane dla kanału / grupy 2 kanałów od bajtu +12. Bajt +19/20: przypisane dla kanału / grupy 7 kanałów od bajtu +12 Rysunek 910 Struktura dla przerwania diagnostycznego począwszy od bajtu +8 (wejścia cyfrowe) 209

210 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Szczegóły przerwania w modułach z wyjściami cyfrowymi Bajt +8 72H: Moduł z wyjściami cyfrowymi 0B: brak dodatkowych typów kanałów dostępnych w diagnostyce 1B: dodatkowy typ kanałów dostępnych w diagnostyce, następny bajt +8 Bajt +9/10 Bajt +10/11 Długość diagnostyki związanej z kanałem Liczba kanałów na moduł Bajt +11/12 Zdarzenie diagnostyczne w kanale / grupie 0 kanałów modułu Zdarzenie diagnostyczne w kanale / grupie 1 kanałów modułu Zdarzenie diagnostyczne w kanale / grupie 7 kanałów modułu Bajt +12/13 Zdarzenie diagnostyczne dla kanału / grupy 0 kanałów Błąd konfiguracji/przypisania parametrów Błąd uziemienia Zwarcie po L+ Zwarcie do G Przerwany przewód Brak zewnętrznego zasilania obciązenia Zbyt wysoka temperatura Bajt +13/14: przypisane dla kanału / grupy 1 kanałów od bajtu +12 Bajt +14/15: przypisane dla kanału / grupy 2 kanałów od bajtu +12. Bajt +19/20: przypisane dla kanału / grupy 7 kanałów od bajtu +12 Rysunek Struktura dla przerwania diagnostycznego począwszy od bajtu +8 (wyjścia cyfrowe)

211 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Szczegóły przerwania w modułach z wejściami analogowymi 71H: Moduł z wejściami analogowymi 61H: Moduł z wejściami analogowymi HART Bajt +8 0B: brak dodatkowych typów kanałów dostępnych w diagnostyce 1B: dodatkowy typ kanałów dostępnych w diagnostyce, następny bajt +8 Bajt +9/10 Długość diagnostyki związanej z kanałem Bajt +10/11 Liczba kanałów na moduł Bajt +11/12 Zdarzenie diagnostyczne w kanale / grupie 0 kanałów modułu Zdarzenie diagnostyczne w kanale / grupie 1 kanałów modułu Zdarzenie diagnostyczne w kanale / grupie 7 kanałów modułu Bajt +12/13 Zdarzenie diagnostyczne dla kanału / grupy 0 kanałów Błąd konfiguracji/przypisania parametrów Błąd trybu wspólnego Zwarcie po L+ Zwarcie do G Przerwany przewód Brak kanału odniesienia Poniżej zakresu pomiarowego Powyżej zakresu pomiarowego Bajt +13/14: przypisane dla kanału / grupy 1 kanałów od bajtu Bajt +19/20: przypisane dla kanału / grupy 7 kanałów od bajtu +12 Rysunek 912 Struktura dla przerwania diagnostycznego począwszy od bajtu +8 (wejścia analogowe) 211

212 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Szczegóły przerwania w modułach z wyjściami analogowymi Bajt +8 73H: Moduł z wyjściami analogowymi 0B: brak dodatkowych typów kanałów dostępnych w diagnostyce 1B: dodatkowy typ kanałów dostępnych w diagnostyce, następny bajt +8 Bajt +9/10 Długość diagnostyki związanej z kanałem Bajt +10/11 Liczba kanałów na moduł Bajt +11/12 Zdarzenie diagnostyczne w kanale / grupie 0 kanałów modułu Zdarzenie diagnostyczne w kanale / grupie 1 kanałów modułu Zdarzenie diagnostyczne w kanale / grupie 3 kanałów modułu Bajt +12/13 Zdarzenie diagnostyczne dla kanału / grupy 0 kanałów Błąd konfiguracji/przypisania parametrów Błąd trybu wspólnego Zwarcie po L+ Zwarcie do G Przerwany przewód Brak zewnętrznego zasilania obciązenia Bajt +13/14: przypisane dla kanału / grupy 1 kanałów od bajtu +12 Bajt +14/15: przypisane dla kanału / grupy 2 kanałów od bajtu +12 Bajt +15/16: przypisane dla kanału / grupy 3 kanałów od bajtu +12 Bajty +16/17 do +19/20: mają zawsze wartość 00H Rysunek Struktura dla przerwania diagnostycznego począwszy od bajtu +8 (wyjścia analogowe)

213 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Szczegóły przerwania w modułach z wejściami lub wyjściami z HART 65H: kanał wejściowy lub wyjściowy HART Bajt +8 0B: brak dodatkowych typów kanałów dostępnych w diagnostyce 1B: dodatkowy typ kanałów dostępnych w diagnostyce, następny bajt +8 Długość każdej diagnostyki związanej z kanałem w bitach = 16 bitów Bajt +9/10 Bajt +10/11 Liczba kanałów na moduł Bajt +11/12 Zdarzenie diagnostyczne w kanale 0 modułu Zdarzenie diagnostyczne w kanale 1 modułu Zdarzenie diagnostyczne w kanale 2 modułu Zdarzenie diagnostyczne w kanale 3 modułu Bajt +12/13 Typ błędu w kanale 0: bajt +12 do +13 Błąd programowania Błąd komunikacyjny HART Zwarcie w obwodzie P Zwarcie w obwodzie M Przerwany przewód Brak napięcia obciążenia Poniżej zakresu pomiarowego Powyżej zakresu pomiarowego Bajt +13/14 HART główna zmienna poza granicami HART dodatkowa zmienna poza granicami HART prąd wyjścia analogowego nasycony HART prąd wyjścia analogowego zdefiniowany HART dostępny kolejny status Zarezerwowany dla HART HART konfiguracja zmieniona HART błąd urządzenia obiektowego Bajt +14/15 do +15/16: Bajt +16/17 do +17/18: Bajt +18/19 do +19/20: Rysunek 914 Typ błędu w kanale 1: patrz bajt +12 do +13 Typ błędu w kanale 2: patrz bajt +12 do +13 Typ błędu w kanale 3: patrz bajt +12 do +13 Struktura dla przerwania diagnostycznego począwszy od bajtu +8 (moduł wejść lub wyjść z HART) 213

214 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Przerwanie sprzętowe w sygnałach wejść cyfrowych znakowanych stemplem czasu Jeżeli IM 1532 zgłasza przerwanie sprzętowe oznacza to, że przynajmniej jeden rekord danych zawiera komunikaty o zmianach sygnału znakowanego stemplem czasu lub komunikaty specjalne. Jednostka CPU DP master może czytać rekord (y) danych i przetwarzać je za pomocą bloku FB 90 IM_DRV (patrz dokumentacja PCS 7). W ten sam sposób jest możliwe przetwarzanie za pomocą bloku FB 62 FB TIMESTMP. Bajt +4 Status znakowania stemplem czasu nie dotyczy Miejsce ponownego znakowania stemplem czasu 0: brak nowego miejsca 1: nowe miejsce nie dotyczy Bajt +5 Numer rekordu danych, jeżeli rekord danych ma być pobrany Bajt +6 Liczba bloków komunikatu 1 do 20 zawartych w rekordzie danych Bajt +7 Rysunek 915 Struktura dla przerwania sprzętowego począwszy od bajtu +4 (znakowanie stemplem czasu) Przerwanie sprzętowe w modułach z wejściami analogowymi Bajt +4 Wartość graniczna osiągnięta kanał 0 modułu Wartość graniczna osiągnięta kanał 1 modułu Wartość graniczna osiągnięta kanał 7 modułu Bajt +5 Dolna wartość graniczna kanał 0 modułu Dolna wartość graniczna kanał 1 modułu Dolna wartość graniczna kanał 7 modułu Bajty +6 i +7: Rysunek Informacja charakterystyczna dla modułu; Zobacz opisy poszczególnych modułów Struktura dla przerwania sprzętowego począwszy od bajtu +4 (wejścia analogowe)

215 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Przerwanie sprzętowe w modułach z wejściami cyfrowymi Bajt +4 Zmiana zbocza kanał 0 modułu Zmiana zbocza kanał 1 modułu Zmiana zbocza kanał 7 modułu Bajt +5 Zmiana zbocza kanał 8 modułu Zmiana zbocza kanał 9 modułu Zmiana zbocza kanał 15 modułu Bajty +6 i +7: Informacja charakterystyczna dla modułu; Zobacz opisy poszczególnych modułów Rysunek 917 Struktura dla przerwania sprzętowego począwszy od bajtu +4 (wejścia cyfrowe) Przerwania demontażu/montażu Bajty +4 do +8 zawierają kod modułu, który został zamontowany lub zdemontowany. Kody dla indywidualnych modułów można znaleźć w pliku GSD. Z typu przerwania w bajcie +1 można określić czy moduł został czy nie został zamontowany lub zdemontowany. Bajt +4 nie dotyczy Bajt +5 Bajt +6 Bajt +7 Kod typu modułu starszy bajt Bajt +8 Kod typu modułu młodszy bajt SKFidentyfikator Zobacz plik GSD Rysunek 918 Struktura dla przerwania montażu/demontażu począwszy od bajtu +4 Zobacz także Struktura diagnostyki slave (strona 191) Rozmieszczenie modułów dla funkcji Wymiana podczas pracy i/lub Redundancji (strona 44) 215

216 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Interpretacja przerwań z diagnostyki slave Struktura diagnostyki stacji jest taka sama jak struktura sekcji dotyczącej przerwań. Przerwania w S7 / M7 DP master lub DPV1 master obsługuje następujące przerwania: Przerwanie diagnostyczne Przerwanie sprzętowe Przerwanie demontażu/montażu Te przerwania mogą być przetwarzane za pomocą S7 / M7 DP master lub DPV1 master. W przypadku przerwań w master CPU są automatycznie uruchamiane bloki przerwań OB (zobacz instrukcję programowania System and Standard Functions for S7300/400 (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Przerwania montażu/demontażu w S7 / M7 DP master lub DPV1 master W przypadku stosowania z funkcją Change during Operation w S7 / M7 DP master lub DPV1 master system zachowuje się następująco: Podczas demontażu modułu IM 153 generuje przerwanie demontażu do DP master, który wykonuje blok OB 83. W bloku OB 83 należy zaprogramować żądaną odpowiedź na zdarzenie demontażu. Podczas dostępu do wej./wyj. w CPU DP master jest wywoływany blok OB 122 (I/O access error). Podczas montażu modułu, który jest zgodny z konfiguracją, IM 153 generuje przerwanie montażu do DP master (wywołuje blok OB 83 z odpowiednim wpisem w buforze diagnostycznym) i konfiguruje moduł zgodnie z zachowaną konfiguracją. Podczas montażu modułu w nieskonfigurowanym slocie, zachowuje się następująco: W trybie S7 IM 153 nie generuje przerwanie montażu. W trybie DPV1 IM 153 generuje przerwanie montażu. Podczas montażu modułu różnego od skonfigurowanego: IM 153 generuje przerwanie w trybie montażu do DP master (wywołuje blok OB 83 z odpowiednim wpisem w buforze diagnostycznym); ale ignoruje ten nieskonfigurowany moduł. Diagnostyka modułu jest zatrzymywana i można odczytać slot, w którym został zamontowany niewłaściwy moduł. Dioda SF wskazuje błąd. Uwaga Przerwanie demontażu/montażu nie zostanie wygenerowane poprzez montaż lub demontaż modułu rezerwującego DM370.! OSTRZEŻENIE Błędy podczas demontażu i montażu będą tolerowane przez 1 sekundę. Oznacza to, że w takim przypadku wartości wyjść nie zmienią się w tym czasie tolerowania błędów. 216

217 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.1 PROFIBUS DP Przerwania w innym DP master Jeżeli będzie pracował z innym DP master to przerwania będą przedstawiane w diagnostyce związanej z urządzeniem. Dalsze przetwarzanie zdarzeń diagnostycznych musi być zrealizowane w programie użytkownika DP master. Zapisywanie diagnostyki Przesyłanie do bloków danych zawartości diagnostyki charakterystycznej dla urządzenia zależy od bajtu +1, gdy przerwania są aktualizowane cyklicznie oraz zawartość diagnostyki począwszy od bajtu +3 jest uzależniona od tego, czy została raportowana diagnostyka S7 lub wygenerowane przerwanie sprzętowe lub demontażu/montażu. Uwaga W celu interpretacji diagnostyki i przerwań sprzętowych poprzez diagnostykę charakterystyczną dla urządzenia w innym DP master należy pamiętać o: DP master powinien mieć możliwość zapisu komunikatów diagnostycznych tzn. komunikaty diagnostyczne powinny być zachowane w DP master i buforze typu ring (pierścień). Jeżeli DP master nie może zapisywać komunikatów diagnostycznych to wtedy np. tylko ostatni przychodzący komunikat diagnostyczny będzie zachowany. Należy w programie użytkownika skanować w regularnych odstępach czasu odpowiednie bity w danych diagnostycznych związanych z urządzeniem. W IM 308C jako DP master nie można używać przerwań sprzętowych wewnątrz diagnostyki charakterystycznej dla urządzenia, mogą być raportowane tylko przerwania przychodzące a nie wychodzące. Na przykład bit Upper limit eceeded jest tylko wtedy resetowany, gdy bit Lower limit eceeded jest ustawiany. Koniec cyklu przerwań nie jest obsługiwany przez IM 308C, koniec cyklu przerwań jest aktualizowany do 1 w każdym końcu cyklu (poziom sygnału nie zmienia się). Przerwania montażu/demontażu w innych DP master Podczas stosowania w innym DP master z funkcją Change during Operation należy pamiętać, że nie można przetwarzać przerwań montażu i demontażu. Można przetwarzać zdarzenia montażu i demontażu w diagnostyce charakterystycznej dla urządzenia i kodu w IM 153. Wskazówka: Należy przetwarzać status modułu w rozszerzonej diagnostyce. Zobacz także Diagnostyka związana z identyfikatorem (strona 198) Przerwania (strona 206) 217

218 Przerwania, błędy i komunikaty systemowe 9.2 PROFINET IO 9.2 PROFINET IO Diagnostyka za pomocą diod LED w module interfejsu IM 1534 PN Diody LED Rysunek poniższy obrazuje pozycje i rozmieszczenie diod LED w module interfejsu IM 1534 PN: 218 ON MT BF SF LINK RX/TX RX/TX LINK Napięcie zasilania 1L+ (zielona dioda) Obsługa (żółta dioda) Monitoring sieci (czerwona dioda) Grupowy błąd (czerwona dioda) PROFINET IO port 2, połączenie aktywne (zielona dioda) PROFINET IO port 2, wymiana danych (żółta dioda) PROFINET IO port 1, wymiana danych (żółta dioda) PROFINET IO port 1, połączenie aktywne (zielona dioda)

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal

SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal Przegląd produktów SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal Moc + Wydajność Nowy wymiar w automatyce Intuicyjne, wydajne, bezpieczne TIA Portal wiodące narzędzie inżynierskie wwww.siemens.pl/simatic Więcej na stronie:

Bardziej szczegółowo

VBMS-200 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

VBMS-200 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA VBMS-200 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja dokumentu: 0.1 Data wydania: 11.07.2017 Spis treści 1. Charakterystyka produktu... 3 1.1 Schemat blokowy... 3 1.2 Oznaczenia zacisków... 4 1.3 Podstawowy układ pracy...

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1362369 Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN Strona 1 z 8 Szanowni Państwo Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI SmartGuard 600 strona 22 Moduły we/wy bezpieczeństwa strona 24 Sterowniki bezpieczeństwa www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl

Bardziej szczegółowo

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności AN-STHR-6610v1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STHR-6610v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu Izolator portu RS4 Izolator portu RS-4 o symbolu IC0ACC03 może zostać podłączony bezpośrednio do portu szeregowego RS-4 sterowników lub zamontowany na panelu i podłączony do sterownika Micro przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 W tym dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Przegląd produktów SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Moc + Wydajność Nowy wymiar w automatyce Intuicyjne, wydajne, bezpieczne TIA Portal wiodące narzędzie inżynierskie siemens.pl/simatic Więcej

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31

JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31 W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31/JZ20-J- R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401)

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401) Spis treści Dzień 1 I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) I-3 PROFIBUS pozycja na rynku I-4 PROFIBUS odniósł ogromny sukces, ale I-5 Typowe podejście do diagnostyki oraz działań prewencyjnych

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O 3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O SmartStix I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich sterowników Horner APG wyposażonych w port

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 Informacja produktowa Dane techniczne modułu automatyki SIMATIC S Wstęp. Moduły zasilające 1. Rysunki wymiarowe 2

SIMATIC. S7-300 Informacja produktowa Dane techniczne modułu automatyki SIMATIC S Wstęp. Moduły zasilające 1. Rysunki wymiarowe 2 Wstęp oduły zasilające 1 SIATIC Rysunki wymiarowe 2 S7-300 Informacja produktowa Dane techniczne modułu automatyki SIATIC S7-300 Informacja produktowa Niniejszy opis jest częścią dokumentacji Systemu Automatyki

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

SmartGuard 600. Funkcja. Dane techniczne. Produkty Komponenty bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa S

SmartGuard 600. Funkcja. Dane techniczne. Produkty Komponenty bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa S Produkty Komponenty bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa S SmartGuard 600 Programowalny sterownik bezpieczeństwa Łatwo radzi sobie ze skomplikowanymi aplikacjami Obsługuje do 32 modułów rozproszonych

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Przetwornik medium 10/100Base-TX do 100Base-FX

Przetwornik medium 10/100Base-TX do 100Base-FX Przetwornik medium 10/100Base-TX do 100Base-FX Podręcznik użytkownika 1. Ogólne IEEE802.3u Ethernet obsługuje dwa rodzaje mediów połączeń sieciowych takie jak 10/100Base-TX i 100Base-FX. Konwerter pomostowy

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16

KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16 KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Konwerter KT-16 jest urządzeniem pośredniczącym pomiędzy głowicami pomiarowodetekcyjnymi a jednostką nadrzędną. Przy jego pomocy

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

BMA4024 analogowy moduł wejść/wyjść

BMA4024 analogowy moduł wejść/wyjść analogowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 24 analogowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie analogowych sygnałów i aktywowanie analogowych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 Spis treści 1. Właściwości... 3 2. Parametry techniczne centralki.... 3 3. Zasada działania.... 3 4. Instalacja systemu... 5 4.1. Podłączenie detektorów do centralki...

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC i Poradnik montażu Micro OPLC 6 wejść cyfrowych, 4 wyjścia przekaźnikowe 6 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 6 wyjść przekaźnikowych Przed

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

16/24 Port Desktop & Rack-mountable Gigabit Ethernet Switch

16/24 Port Desktop & Rack-mountable Gigabit Ethernet Switch 16/24 Port Desktop & Rack-mountable Gigabit Ethernet Switch Podręcznik użytkownika DN-80100 DN-80110 Zawartość pakietu W pakiecie powinny się znajdować następujące pozycje: Przełącznik szybkiego Gigabit

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0

Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0 Roger Access Control System Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE ASCD-1 to wyświetlacz matrycowy LED z zegarem. ASCD-1 stanowi uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON Informator techniczny nr 28 -- lipiec 2007 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON GE Fanuc Max-ON to rozproszony system sterowania z gorącą rezerwacją,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 MODBUS 40 Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 Instrukcja instalatora MODBUS 40 Informacje ogólne Wyposażenie pompy ciepła NIBE w moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umożliwia

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Routery RTR-XXX/XXX - Router RTR-FT10/FT10

Routery RTR-XXX/XXX - Router RTR-FT10/FT10 Routery RTR-XXX/XXX - Router RTR-FT10/FT10 Obsługa szeregu mediów komunikacyjnych Praca w czterech trybach Praca w sieci LonWorks Możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika Charakterystyka Moduł routera

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

AS-INTERFACE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AS-INTERFACE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AS-INTERFACE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Heavy-Duty Multimach AS-Interface zapewnia możliwość komunikacji z wyspą HDM w sieci AS-I. Moduły zgodne ze specyfikacją i AS-Interface zapewniają funkcje diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

SIWAREX WP521/WP522. Moduł SIWAREX występuje w dwóch wersjach: WP521 jednokanałowej, WP522 dwukanałowej. FAQ: /PL Data: 06/09/2016

SIWAREX WP521/WP522. Moduł SIWAREX występuje w dwóch wersjach: WP521 jednokanałowej, WP522 dwukanałowej. FAQ: /PL Data: 06/09/2016 SIWAREX WP521/WP522 Spis treści 1. Przypisanie pinów... 2 2. Podłączenie celek wagowych... 4 3. Przełączniki... 5 4. Kalibracja... 6 5. SIWATOOL...11 6. Wyjścia SIWAREX...13 7. Komunikacja z S7-1500...14

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. Moduł zewnętrzny RED 3

Instrukcja instalacji. Moduł zewnętrzny RED 3 Instrukcja instalacji Moduł zewnętrzny RED 3 PL Spis treści Spis treści 1 Bezpieczeństwo... 3 1.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa... 3 1.2 Wybór przewodów... 3 1.3 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18 Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 6 wejść cyfrowych, 4 wyjścia tranzystorowe JZ20-T18/JZ20-J-T18 6 wejść

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200 0 0 XC-CPU0 0 0 XC-CPU0 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD Modułowe sterowniki PLC, XC00/XC00 Poradnik układów elektrycznych Moeller 0/07 XC00 Modułowy

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV Strona 1 z 7 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego Napięcie zasilania: 24-240 V AC/DC;

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe 8 Kontakt 7 1 Przegląd produktów Indeks 6 Liczniki 5 Liczniki energii elektrycznej Prezentacja firmy Strona Typy i funkcje 30 Uwagi wstępne 31 Seria KFE 3 Seria KFT 36 3 Przekaźniki czasowe www.saia-cc.com

Bardziej szczegółowo