2011 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH. naszym celem jest...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2011 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH. naszym celem jest..."

Transkrypt

1 2011 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH naszym celem jest...

2 wprowadzenie Bardzo dobry rok dla Pramerica Szanowni Państwo! Niezwykle miło jest mi poinformować wszystkich naszych Klientów o tym, co wydarzyło się w Pramerica Życie w 2010 roku. 1. Rok 2010 okazał się dla nas rekordowym, biorąc pod uwagę wyniki finansowe naszej firmy w ciągu ostatnich kilku lat. Nasze zyski w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły z 700 tys. zł do ponad 8 mln zł. 2. Nasze rozwiązania produktowe spotkały się z dużym uznaniem rynku w 2010 roku zaufało nam nowych Klientów. 3. Przygotowaliśmy nowy produkt, dostępny w ofercie mailingowej Ubezpieczenie na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. 4. Dzięki wysokiej jakości obsługi naszych Klientów, udało nam się zaistnieć w znaczący sposób na rynku ubezpieczeń grupowych już po 2 latach działalności mamy ponad 250 firm w portfelu. 5. Zaprezentowaliśmy naszą ofertę na rynku mniejszych miast i miejscowości, poprzez współpracę z wybranymi pośrednikami finansowymi. Pramerica Życie jest już we wszystkich województwach w kraju. 6. Uzyskaliśmy po raz czwarty tytuł Najlepszego Pracodawcy, dzięki opinii naszych pracowników i naszych Life Plannerów* (Agentów Ubezpieczeniowych). 7. Wypłaciliśmy rekordową liczbę świadczeń ponad 41 mln zł. I właśnie po to jesteśmy. Nasi Life Plannerzy niezmiennie dokładają wszelkich starań, aby zbudować właściwe plany ubezpieczeniowe, a także aby w trudnych chwilach być dla Państwa wsparciem. Prawdziwą przyjemność sprawia nam dbanie o bezpieczeństwo finansowe i spokój ducha naszych Klientów. Beata Andruszkiewicz Prezes Zarządu Pramerica Życie TUiR SA * Life Planner zastrzeżony znak handlowy wykorzystywany przez spółkę Pramerica i jej spółki zależne na określenie profesjonalnych Agentów Ubezpieczeniowych Spółki. Spis treści 3 firma Jakość dla Pramerica Życie 4 firma Siła partnerstwa 5 firma Pramerica inwestuje 6 oferta Business insurance 8 serwis Wypłaty świadczeń w Pramerica Życie 10 ludzie Działania Fundacji Pramerica 2 life Pramerica MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH Wydawca: Pramerica Życie TUiR SA al. Jana Pawła II 23, Warszawa Nadzór redakcyjny: Magdalena Dyczek Infolinia: (nasi konsultanci czekają w godz ) Połączenie jest bezpłatne Koncepcja i realizacja: Corporate Publishers Pramerica Life

3 firma Profesjonalizm w każdym detalu Pramerica Życie mierzy wysoko i chce być firmą ekskluzywną, budującą solidnie i długofalowo swoją markę. Najważniejszy dla nas jest Klient. Dbałość o Klienta jest wyznacznikiem pracy w całej firmie Pramerica Życie. Chcemy robić to dobrze, dlatego staranna obsługa, rzetelność prowadzenia biznesu, przygotowanie merytoryczne, umiejętność dostosowania oferty produktowej do zmieniającej się sytuacji rynkowej, to bardzo ważne dla nas kwestie. Składają się na JAKOŚĆ naszej pracy. Najlepsi Life Plannerzy Pramerica - profesjonalni w każdym detalu. Wświecie pełnym dynamicznych zmian wiele przedsiębiorstw boryka się ze znalezieniem lub utrzymaniem właściwego kierunku prowadzenia biznesu. Dobry kurs, naszym zdaniem, gwarantują właściwi LUDZIE. Pramerica Życie stawia na profesjonalistów poprzez inwestowanie w swoich współpracowników i pracowników, z niezmiennym przekonaniem, że to właśnie LUDZIE tworzą markę. Dzięki nim możemy właściwie służyć naszym Klientom. Również dzięki naszym pracownikom budujemy portfolio, poszerzając je o nowe produkty tak, aby tworzyły jak najlepszą OFERTĘ. Praca dla nas zaczyna się na dobre w chwili, gdy do Pramerica dołącza nowy Klient. SERWIS, rozumiany jako najwyższa jakość obsługi, jest wtedy bardzo ważnym zadaniem. Realizowanie tego zadania trwa nieustannie. Wierzymy, że to dzięki naszym Klientom, a także naszym współpracownikom i pracownikom, jesteśmy w stanie zmierzyć się z każdym kolejnym wyzwaniem. Ludzie, oferta i serwis to JAKOŚĆ, którą oferujemy Klientom Pramerica Życie. * Zdjęcie przedstawia Senior Life Plannerów Pramerica Życie. 3 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

4 firma Siła partnerstwa Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA jest spółką córką Prudential Financial, Inc. (PFI)*, jednej z największych instytucji w dziedzinie usług finansowych, działającej w ponad 30 krajach świata, od 135 lat. Kraje, w których obecne jest PFI. Korzystając ze swego dziedzictwa w branży ubezpieczeń na życie oraz doświadczenia w zakresie zarządzania aktywami, PFI koncentruje się na pomaganiu klientom indywidualnym i instytucjonalnym w ochronie i pomnażaniu ich majątku. PFI mimo kryzysów, które dotknęły świat, nadal może poszczycić się mocnym bilansem i kapitałem. Firma spełnia wszelkie wymagania niezbędne do uzyska- nia oceny ratingowej AA dla swoich spółek ubezpieczeniowych, ma także wysoki poziom płynności. PFI konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju spółek na rynku amerykańskim i międzynarodowym, analizując jednocześnie nowe możliwości rozwoju na całym świecie. Swoją pozycję umocnił jeszcze w Japonii, przejmując dwie spółki Star i Edison, należące do firmy ubezpieczeniowej AIG. Siłą PFI jest także przestrzeganie zasad i wysokich standardów etycznych. Miliony ludzi wybierają Prudential, by osiągnąć bezpieczeństwo finansowe i spokój ducha. Przewagę nad konkurencją nasza firma matka uzyskuje dzięki dobrze wyszkolonym współpracownikom i pracownikom, doskonałym produktom, a także zaangażowaniu, z jakim pomaga zarówno naszym Klientom, jak i społecznościom lokalnym, w których jej pracownicy żyją i pracują. na liście Najbardziej podziwianych firm na świecie w kategorii Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne. W latach 2006 i 2007 PFI zdobył w tym samym rankingu 1. miejsce, a w roku 2009 uplasował się na 4. miejscu. Na opublikowanej przez magazyn Fortune w roku 2010 liście 500 największych amerykańskich korporacji PFI zajął 65. miejsce, oraz 298. miejsce na opublikowanej przez magazyn Fortune w 2009 roku liście Global 500, skupiającej największe korporacje świata. Symbol firmy PFI, Skała, jest ikoną siły, stabilności, wiedzy i innowacji, które przetrwały próbę czasu, zaś w Stanach Zjednoczonych należy do najbardziej rozpoznawalnych symboli. 4 Skała Gibraltaru Starania firmy idące w kierunku najlepszej obsługi oraz nieustannej troski o Klientów i ich rodziny zostały dostrzeżone w prestiżowym magazynie FOR- TUNE, który w 2010 roku umieścił PFI na 2. miejscu * Pramerica to marka stosowana przez Prudential Financial, Inc. (PFI), spółkę zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych. PFI nie jest powiązany w żaden sposób z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii. ** Według stanu na dzień r. Pramerica Life

5 firma Pramerica inwestuje Dobre wiadomości w czasie nieustannych zmian na rynkach finansowych. Pokryzysowy rok 2010 nie był spokojnym rokiem na rynku papierów dłużnych, chociaż wzrost gospodarczy miał pozytywne przełożenie na wzrost cen akcji. Kłopoty państw europejskich strefy euro (Grecja, Irlandia) oraz regionu Europy Środkowej (Węgry) powodowały wzrost awersji inwestorów do ryzyka. Przejawiało się to między innymi mniejszym popytem na papiery wartościowe innych państw regionu, co wpływało na spadek ich cen. W Polsce dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie na ceny były oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wszystkie te czynniki spowodowały spadek cen obligacji praktycznie w każdym segmencie krzywej dochodowości. Rośnie wartość aktywów (mln zł) Stopa zwrotu z inwestycji Pramerica kontynuując bardzo bezpieczną politykę inwestycyjną i korzystając z niższych cen nabywała przede wszystkim obligacje o najdłuższym horyzoncie inwestycyjnym, tj. 20- i 30-letnie, po- Jacek Siedlarski Treasurer krywając w ten sposób nasze długoterminowe zobowiązania z tytułu polis wobec Klientów. Strategia ta przyniosła w całych 2010 roku stopę zwrotu w wysokości nieco ponad 5,40%. Na koniec 2010 roku wartość portfela inwestycyjnego Pramerica Życie składającego się z obligacji Skarbu Państwa i depozytów bankowych przekroczyła wartość 280 milionów złotych Wyniki finansowe Pramerica Życie TUiR SA rok 2010 zakończyła sukcesem - odnotowała zysk netto w wysokości 8,1 mln zł, co jest wynikiem ponad dziesięciokrotnie lepszym w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (zysk 0,7 mln zł). Firma wciąż utrzymuje wysoką dynamikę przypisu składki brutto. Na koniec IV kwartału 2010 r. przypis osiągnął poziom blisko 173 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 12%. Na wzrost składki przypisanej brutto składa się głównie wzrost składki przypisanej z działalności bezpośredniej, który wyniósł ponad 17 mln zł, tj. 19%. Wzrost wyniku finansowego jest konsekwencją wzrostu sprzedaży w obydwu liniach biznesowych: ubezpieczeniach indywidualnych oraz ubezpieczeniach grupowych, a także wzrostu przychodów z lokat oraz obniżenia kosztów działalności ubezpieczeniowej. Pramerica utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez Klientów. Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami spółki na koniec IV kwartału 2010 r. wyniósł 134%, a wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi - 337% na koniec raportowanego okresu. Na koniec IV kwartału 2010 r. przychody z lokat wyniosły 13,8 mln zł. Wynik ten był o 14% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Stan lokat na koniec IV kwartału 2010 r. wyniósł blisko 281,9 mln zł. 5,73% 5,43% 5,24% 5,48% 5,43% 5,40% 5 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

6 oferta Business Insurance jako kluczowy element planu sukcesji Polski biznes bez polisy 6 W ostatnich kilkunastu latach korzystna sytuacja gospodarcza w Polsce stworzyła rodzimym przedsiębiorcom możliwości do rozwinięcia swoich firm, a także znacznego zwiększenia majątków osobistych. Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z ogromną odpowiedzialnością właściciela wobec wspólników, własnej rodziny, pracowników, a także pozostałych podmiotów, na których firma oddziałuje poprzez swoją działalność. Żadna firma bowiem nie działa w odosobnieniu, ale tworzy sieć relacji, dzięki którym dany biznes może funkcjonować najlepiej jak to możliwe. Zarządzanie firmą z pewnością prowokuje też myśli o jej przyszłości, jednak zwykle wizja ta ściśle związana jest z dalszymi planami rozwoju, innowacji czy modernizacji firmy. Rzadko zakładany jest scenariusz, w którym mogłoby zabraknąć właściciela firmy. Tym samym nie uświadamiamy sobie konsekwencji, jakie niesie ze sobą nagły zgon osoby istotnej dla funkcjonowania firmy na skutek choroby lub wypadku. Śmierć jest wciąż tematem tabu. Nieznajomość własnej sytuacji od strony prawnej i finansowej na wypadek przedwczesnej śmierci właściciela firmy czy partnera w biznesie jest kolejnym częstym powodem braku planowania spadkowego wśród polskich przedsiębiorców. Pramerica Life

7 serwis Dlaczego tak ważny jest plan sukcesji w firmie i w rodzinie? Historia pewnej spółki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ze względu na małoletniość jednego z synów ko- łów. Zmarły prezes miał ponad 50%, zatem nie działająca od 15 lat zatrudniała ok. 75 osób. nieczne było przeprowadzenie stosownych pro- było możliwości w tak krótkim czasie podjęcia Firmą zarządzało trzech wspólników. Prezes cedur (jeśli do spadku dochodzi osoba niepełno- uchwały przywracającej spółce możliwości repre- zarządu - założyciel firmy, mąż i ojciec trzech letnia, dziedziczy zawsze z tzw. dobrodziejstwem zentacji w wymaganym zakresie. synów - miał ponad 50% udziałów w firmie. inwentarza ). W celu uniknięcia długich proce- Ciesząca się zasłużoną renomą spółka działa- sów sądowych, żona prezesa chciała przyjąć W konsekwencji tych wydarzeń bank nie mógł ła z powodzeniem do momentu, gdy śmierć w imieniu syna spadek w inny sposób. Do tego odnowić umowy kredytu - zajął należności spółki, prezesa całkowicie odwróciła bieg firmy. konieczna była zgoda sądu rodzinnego i opie- firma straciła płynność finansową i nie mogła za- kuńczego. Sąd wydał zatem postanowienie kończyć zamówień. Umowy zostały zerwane Mimo, że spółka była w trakcie realizacji kil- o sporządzeniu spisu inwentarza. Wyznaczył do przez zamawiających, nałożono kary umowne. ku ciekawych kontraktów, w chwili śmierci tego właściwego komornika, który z kolei powo- Spółka była zmuszona sprzedać część majątku, założyciela firmy ich bieg został przerwany. łał biegłego rzeczoznawcę, aby przystąpił do wy- zwolnić większość pracowników w celu zmniej- Termin odnowienia kredytu obrotowego ceny nieruchomości i udziałów w spółce wcho- szenia kosztów stałych. Rozpoczęły się procesy wykorzystanego na kilka milionów złotych dzących w skład spadku. Procedury te były sądowe z głównymi kontrahentami. Doszło rów- skończył się dwa tygodnie po śmierci preze- obowiązkowe i trwały kilka miesięcy. Spadkobier- nież do sporu pomiędzy żoną prezesa a dotych- sa. Przedłużenie kredytu okazało się niemoż- cy nie mieli w tym czasie tytułu prawnego do czasowymi wspólnikami. liwe - umowę mógł podpisać jedynie prezes. spadku, nie mogli zarządzać składnikami spadku, Pozostali członkowie zarządu reprezentowa- w tym wystąpić na zgromadzeniu wspólników Opisywana historia nie znalazła jeszcze zakończe- li spółkę łącznie tylko do kwoty 100 tys. zł. jako nowi wspólnicy. nia. Stan zawieszenia, w którym znalazła się firma W celu zaciągnięcia wyższego zobowiązania przyczynił się do pogrążenia biznesu. Zminimali- konieczna była odpowiednia uchwała zgro- W umowie spółki istniał zapis, że zgromadzenie zowanie ryzyka związanego z nagłą śmiercią pre- madzenia. Nie było to możliwe - udziały wspólników nie jest władne podjąć ważnej zesa firmy możliwe byłoby poprzez opracowanie z ustawy dziedziczyła żona prezesa wraz uchwały bez obecności na zgromadzeniu wspól- w odpowiednim czasie, przed tym zdarzeniem, z synami. ników reprezentujących przynajmniej 50% udzia- skutecznego planu sukcesji w firmie. Jak zminimalizować ryzyko? Na polskim rynku ubezpieczeniowym dostępne blokadę środków na rachunkach bankowych przeznaczonemu dla spadkobierców i wspólni- są już instrumenty, dzięki którym można zadbać wygaśnięcie umów z kontrahentami ków, zapewnia płynne przekazanie majątku po- o ciągłość zarządzania i zachowanie majątku, a także przekazać firmę kolejnym pokoleniom. Te obowiązek wypłaty odpraw dla pracowników z powodu wygaśnięcia umów o pracę między pokoleniami. Tym samym eliminuje skutki śmierci właściciela lub wspólnika. Zabezpieczenie działania pozwalają minimalizować ryzyko związane z nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami natychmiastowa konieczność spłaty rat zaciągniętych na firmę kredytów i leasingów się przed problemami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dziś, za- losowymi. Do najczarniejszych scenariuszy pewnia uzyskanie korzyści osobom i organiza- w przypadku śmierci właściciela lub wspólnika fir- W większości wyżej wymienionych przypadków cjom, które będą musiały stawić czoła śmierci my można zaliczyć: nierealnym jest utrzymanie ciągłości działania fir- istotnych dla nich osób, jutro. konieczność likwidacji firmy my, która nie miała przygotowanego wcześniej brak dotychczasowych dochodów dla rodziny generowanych przez firmę sprawnie działającego planu sukcesji. Skuteczną formą minimalizacji ryzyka biznesowego jest Bu- Więcej informacji na temat Business Insurance udzielają Specjaliści Business Insurance w Prame- konieczność podziału majątku w wyniku postępowania spadkowego siness Insurance, będący niezbędnym elementem planu sukcesji. Dzięki wsparciu finansowemu rica Życie. 7 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

8 serwis Wypłaty świadczeń w Wypłata świadczenia to szczególny moment. W chwili, gdy spotyka nas nieszczęście bardzo trudno jest zająć się sprawami o charakterze administracyjnym. Zanim nasza firma rozpocznie analizę wypłaty świadczenia, niezbędne jest dostarczenie kompletnej dokumentacji. Nasi pracownicy i współpracownicy za podstawowy cel podczas wypłaty stawiają sobie jak najszybsze przeprowadzenie Klienta przez ten proces. To oni dbają o to, aby dokument był najszybciej jak to możliwe w siedzibie centrali Pramerica Życie. Procesowanie wypłaty świadczenia odbywa się w centrali firmy. Jak dokładnie przebiega ten proces, ilustruje poniższy przykład: Jak przebiega proces rozpatrywania świadczenia? Klient Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego Uzupełnienie dokumentacji Informacja o decyzji Pramerica Przyjęcie zgłoszenia Analiza dokumentów Ustalenie odpowiedzialności i decyzja Decyzja 8 Pramerica Life

9 serwis Pramerica Życie Jak przebiega proces wypłaty świadczenia? Jak zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe? Do rozpoczęcia procesu wypłaty świadczenia, niezbęd- 1 ne jest wypełnienie Wniosku o wypłatę świadczenia oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji. Dla Państwa wygody, w tych wnioskach o wypłatę świadczeń oraz na naszej stronie internetowej zamieściliśmy informację o wymaganych dokumentach. W momencie przyjęcia zgłoszenia dokonujemy analizy 2 złożonej dokumentacji, aby ustalić odpowiedzialność z tytułu zgłoszonego świadczenia. W przypadku nieotrzymania 3 pełnej dokumentacji, kontaktujemy się z Klientem informując o potrzebie jej uzupełnienia. W przypadku zdarzeń wypadkowych/chorobowych, 4 jeśli zaistnieje taka potrzeba, kierujemy ubezpieczonego na badania medyczne w autoryzowanej przez nas placówce medycznej. W momencie uzyskania pełnej dokumentacji następuje 5 proces ustalenia odpowiedzialności i wydanie decyzji w sprawie wypłaty świadczenia, którą zgodnie z obowiązującym prawem przesyłamy w formie pisemnej na adres osoby uprawnionej. Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną można dokonać na kilka dostępnych sposobów: wypełniając dokumenty zamieszczone na naszej stronie 1 internetowej i przesyłając na adres centrali: Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Dział Wypłaty Świadczeń, al. Jana Pawła II 23, Warszawa Szybkość i jakość wysyłając zawiadomienie pod adres: 2 Cenimy Państwa czas i wiemy, jak ważny jest on w trudnych sytuacjach losowych. Dlatego też pracujemy nad podnoszeniem naszych standardów. Nasi specjaliści doskonalą procesy wypłaty świadczeń, aby jak najszybciej wypłacać należne świadczenia. W przypadku ubezpieczeń indywidualnych średni czas wypłaty świadczenia od dnia otrzymania ostatniego dokumentu do dnia przelewu wynosi 5 dni roboczych. zgłaszając zdarzenie za 3 pośrednictwem bezpłatnej infolinii osobiście zgłaszając się do 4 wybranego Oddziału, Pośrednika, Brokera lub centrali Pramerica Życie TUiR SA 9 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

10 ludzie Działania Fundacji Pramerica Fundacja skupia się na edukacji dzieci i młodzieży, starając się zapewnić im równe szanse i właściwy start w dorosłe życie. Współpracuje stale z takimi placówkami, jak: Dom Dziecka w Kowalewie nieopodal Mławy, Dom Dziecka w Radości pod Warszawą, Dom Dziecka w Otwocku i Olecku, Świetlica Środowiskowa Schowek w Ząbkach pod Warszawą, Świetlica Środowiskowa Mierz Wysoko w Warszawie, a także Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-ni w Rudzie Śląskiej. Fundacja Pramerica jest na bieżąco informowana o potrzebach tych placówek i ich wychowanków. Każda osoba jest wyjątkowa, dlatego staramy się tak dobierać projekty wsparcia, by były one zgodne z charakterem i potencjałem dziecka. Decydujemy się zwykle na pomoc długoterminową, realizując projekty, takie jak: finansowanie korepetycji, przygotowania do matury; pomoc stypendialna; organizowanie konkursów dydaktycznych; wycieczki krajoznawcze; spotkania z wybitnymi osobistościami polskiej kultury i nauki. 10 Bezinteresowna pomoc potrzebującym to źródło prawdziwej satysfakcji dla Pramerica Życie. W Pramerica chronimy to, co najistotniejsze życie. W naszej współpracy i działalności ubezpieczeniowej to LUDZIE są dla nas najważniejsi, o nich staramy się dbać i dla nich pracować. Od ponad 11 lat Pramerica angażuje się w działalność charytatywną. Rokrocznie firma organizuje Dzień Wolontariusza, podczas którego wszyscy pracownicy i współpracownicy firmy pracują charytatywnie pomagając w ośrodkach, fundacjach, domach dziecka. Kontynuujemy w ten sposób tradycję firmy matki, w której działania charytatywne prowadzone są od początku istnienia i swoim zasięgiem obejmują wiele kontynentów. Dla pracowników Pramerica jeden dzień w roku to było zbyt mało. Istnieje wymierna rzecz na świecie, której wynik dzielenia daje wyższą wartość całkowitą: POMOC. Dzieląc się z innymi mnożymy dobro. Dlatego właśnie w 2009 roku powstała Fundacja Pramerica Fundacja Pramerica pomaga w tych dziedzinach, w których wychowankowie nie mogą liczyć na pomoc ze strony państwa. Nieocenioną pomocą okazały się być terapie poczynając od hipoterapii po terapie leczenia agresji, czy uzależnień. Pramerica Life

11 ludzie Nasza Fundacja skupia się na edukacji dzieci i młodzieży, aby zapewnić im równe szanse i właściwy start w dorosłe życie Fundacja kieruje się zdroworozsądkowym podejściem do rzeczywistych problemów. Opieramy się zawsze na sprawdzeniu potrzeb, monitorujemy każdą prowadzoną inicjatywę czy projekt, a na końcu sami siebie oceniamy, na ile jesteśmy skuteczni. Obdarowywanie dzieci paczkami ze słodyczami? Owszem, ale nie wtedy, gdy wiemy, że dane dziecko nie widziało stomatologa od lat, a jego stan zdrowia czy psychika pozostawiają wiele do życzenia. Wbrew pozorom, dla dzieci i młodzieży cenniejszą rzeczą od spraw materialnych jest zainteresowanie jego osobą i niesienie długofalowej pomocy w rozwiązywaniu problemów. cenne pamiątki od naszych przyjaciół oraz przedmioty podarowane przez znane osobistości. Jesteśmy profesjonalistami nie tylko w pracy, ale i w niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży. Jeśli zobowiązujemy się do czegoś, realizujemy to do końca. Kieruje nami wola efektywnego działania, które przynosi satysfakcję obu stronom. Działalność charytatywna, to chyba jedyna branża, w której zawsze jest wygrana. To ogromne poczucie spełnienia się jako człowiek. Nie udałoby nam się jednak dokonać tak wiele, gdyby nie Państwo. Gdyby nie pomoc tych wszystkich, którzy wspólnie z nami pragną zmieniać świat na lepsze. Dzię- Na te i wiele innych celów pozyskujemy środki finansowe z 1% podatku. Wykorzystując każdą nadarzającą się okazję, organizujemy licytacje wśród pracownikow i współpracowników. Są to robótki wykonane przez naszych podopiecznych, kujemy Państwu również za cały miniony rok 2010, za zainteresowanie naszymi programami charytatywnymi oraz za zaufanie, jakim nas obdarzacie. To dzięki Państwu dokonujemy drobnych, ale trwałych zmian, malując świat na kolorowo. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację Pramerica. Informacje można znaleźć na stronie lub dzwoniąc pod numer: MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

12

CHRONIĘ, BO KOCHAM.

CHRONIĘ, BO KOCHAM. CHRONIĘ, BO KOCHAM www.pramerica.pl Od lat działamy na całym świecie, a w Polsce jesteśmy od 1999 roku, dzięki czemu dobrze znamy lokalne potrzeby i oczekiwania. Nasze oddziały znajdują się w 12 największych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł.

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Komunikat prasowy Warszawa, 18 maja 2010 r. W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu. Oszczędzamy czas i pieniądze Przedsiębiorców

Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu. Oszczędzamy czas i pieniądze Przedsiębiorców Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu Planowanie sukcesji to system zabezpieczeń prawnych i finansowych, którego celem jest zminimalizowanie ryzyk i zagrożeń związanych ze śmiercią

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2015

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2015 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2015 Wrocław, dn. 03 czerwca 2016 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 2 311,79 1. Lokaty 0,00 2 311,79 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 9 976,35 1. Lokaty 0,00 9 976,35 2. środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 15 688,11 1. Lokaty 0,00 15 688,11 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 2,625 18,509 1. Lokaty 32 18,157 Środki pieniężne 2,593 352 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Nowe Horyzonty

CU Gwarancja Nowe Horyzonty inwestycje Produkty gwarantowane CU Gwarancja Nowe Horyzonty W ofercie od 9 marca do 3 kwietnia 2009 roku Dzięki ochronie 100% wpłaconego kapitału możesz osiągać stabilne zyski wbrew obecnym trendom rynkowym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 12 398 39 213 1. Lokaty 12 361 38 868 Środki pieniężne 38 345 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o.

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Millennium Leasing O Firmie Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium S.A. posiada 100% udziałów W Spółce pracuje ok. 237

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 17 432 1498 1. Lokaty 17 337 135 452 Środki pieniężne 94 4 646 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty!

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Allianz ubezpieczenia od A do Z. Większość z nas nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że może nam stać się coś złego.

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 107 438 118,26 1. Lokaty 0,00 107 138 330,16 2. środki pieniężne 0,00 299 776,80 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2015 r.

RAPORT ROCZNY ZA 2015 r. FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2015 r. 25 marca 2016 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00

0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 867,72 833,88 Lokaty 867,72 833,88 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU za rok obrotowy obejmujący okres od 01.08.2011 roku do 31.12.2011 roku Wrocław, 13 czerwca 2012 roku Spis treści 1. PISMO ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 113 104,18 1. Lokaty 0,00 113 104,18 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Arka Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Twoje inwestycje. Bonus VIP. Program inwestycyjno - ubezpieczeniowy

Twoje inwestycje. Bonus VIP. Program inwestycyjno - ubezpieczeniowy Twoje inwestycje Bonus VIP Program inwestycyjno - ubezpieczeniowy 2/ Sukces jest wynikiem właściwej decyzji. / Eurypides Witamy w świecie Aviva Investors Aviva Investors to połączenie specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Oferta dla Klientów Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Kilka słów o Perfect NDF SA: Firma Perfect NDF powstała 22 lipca 1994r. Od samego początku strategia Spółki ukierunkowana jest na kompleksową

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Firma bez strat w Raiffeisen Polbanku

Ubezpieczenie Firma bez strat w Raiffeisen Polbanku Strefa przedsiębiorcy 2016-04-25 Ubezpieczenie Firma bez strat w Raiffeisen Polbanku Raiffeisen Polbank wprowadził do oferty ubezpieczenie Firma bez strat przygotowane z myślą o przedsiębiorstwach z obrotami

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

U-Rodziny 2011 Inicjatywa Firm Rodzinnych

U-Rodziny 2011 Inicjatywa Firm Rodzinnych Poznań U-Rodziny 2011 Planowanie Inicjatywa Spadkowe oraz Firm Plan Rodzinnych Sukcesji - Wiesław Borawski u-rodziny 2011 IFR Finansowe bezpieczeństwo firmy i rodziny w długiej perspektywie 3 Wiesław Borawski

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pozostaję z wyrazami szacunku, Arek M. Obcieszko. Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy MGM Brokers

Szanowni Państwo, Pozostaję z wyrazami szacunku, Arek M. Obcieszko. Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy MGM Brokers Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu w załączeniu ogólną ofertę obsługi brokerskiej MGM Brokers Sp. z o.o. dla Państwa Firmy w zakresie szeroko pojętych produktów i usług ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 59 662,22 44 204,48 1. lokaty 59 662,22 44 204,48 środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 2 013 797,94 1 740 488,08 1. lokaty 2 013 797,94 1 740 488,08 środki

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 13 207 310,03 12 031 954,84 1. lokaty 13 207 310,03 12 031 954,84

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 043 380,38 937 828,00 1. lokaty 1 043 380,38 937 828,00 środki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo