2011 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH. naszym celem jest...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2011 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH. naszym celem jest..."

Transkrypt

1 2011 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH naszym celem jest...

2 wprowadzenie Bardzo dobry rok dla Pramerica Szanowni Państwo! Niezwykle miło jest mi poinformować wszystkich naszych Klientów o tym, co wydarzyło się w Pramerica Życie w 2010 roku. 1. Rok 2010 okazał się dla nas rekordowym, biorąc pod uwagę wyniki finansowe naszej firmy w ciągu ostatnich kilku lat. Nasze zyski w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły z 700 tys. zł do ponad 8 mln zł. 2. Nasze rozwiązania produktowe spotkały się z dużym uznaniem rynku w 2010 roku zaufało nam nowych Klientów. 3. Przygotowaliśmy nowy produkt, dostępny w ofercie mailingowej Ubezpieczenie na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. 4. Dzięki wysokiej jakości obsługi naszych Klientów, udało nam się zaistnieć w znaczący sposób na rynku ubezpieczeń grupowych już po 2 latach działalności mamy ponad 250 firm w portfelu. 5. Zaprezentowaliśmy naszą ofertę na rynku mniejszych miast i miejscowości, poprzez współpracę z wybranymi pośrednikami finansowymi. Pramerica Życie jest już we wszystkich województwach w kraju. 6. Uzyskaliśmy po raz czwarty tytuł Najlepszego Pracodawcy, dzięki opinii naszych pracowników i naszych Life Plannerów* (Agentów Ubezpieczeniowych). 7. Wypłaciliśmy rekordową liczbę świadczeń ponad 41 mln zł. I właśnie po to jesteśmy. Nasi Life Plannerzy niezmiennie dokładają wszelkich starań, aby zbudować właściwe plany ubezpieczeniowe, a także aby w trudnych chwilach być dla Państwa wsparciem. Prawdziwą przyjemność sprawia nam dbanie o bezpieczeństwo finansowe i spokój ducha naszych Klientów. Beata Andruszkiewicz Prezes Zarządu Pramerica Życie TUiR SA * Life Planner zastrzeżony znak handlowy wykorzystywany przez spółkę Pramerica i jej spółki zależne na określenie profesjonalnych Agentów Ubezpieczeniowych Spółki. Spis treści 3 firma Jakość dla Pramerica Życie 4 firma Siła partnerstwa 5 firma Pramerica inwestuje 6 oferta Business insurance 8 serwis Wypłaty świadczeń w Pramerica Życie 10 ludzie Działania Fundacji Pramerica 2 life Pramerica MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH Wydawca: Pramerica Życie TUiR SA al. Jana Pawła II 23, Warszawa Nadzór redakcyjny: Magdalena Dyczek Infolinia: (nasi konsultanci czekają w godz ) Połączenie jest bezpłatne Koncepcja i realizacja: Corporate Publishers Pramerica Life

3 firma Profesjonalizm w każdym detalu Pramerica Życie mierzy wysoko i chce być firmą ekskluzywną, budującą solidnie i długofalowo swoją markę. Najważniejszy dla nas jest Klient. Dbałość o Klienta jest wyznacznikiem pracy w całej firmie Pramerica Życie. Chcemy robić to dobrze, dlatego staranna obsługa, rzetelność prowadzenia biznesu, przygotowanie merytoryczne, umiejętność dostosowania oferty produktowej do zmieniającej się sytuacji rynkowej, to bardzo ważne dla nas kwestie. Składają się na JAKOŚĆ naszej pracy. Najlepsi Life Plannerzy Pramerica - profesjonalni w każdym detalu. Wświecie pełnym dynamicznych zmian wiele przedsiębiorstw boryka się ze znalezieniem lub utrzymaniem właściwego kierunku prowadzenia biznesu. Dobry kurs, naszym zdaniem, gwarantują właściwi LUDZIE. Pramerica Życie stawia na profesjonalistów poprzez inwestowanie w swoich współpracowników i pracowników, z niezmiennym przekonaniem, że to właśnie LUDZIE tworzą markę. Dzięki nim możemy właściwie służyć naszym Klientom. Również dzięki naszym pracownikom budujemy portfolio, poszerzając je o nowe produkty tak, aby tworzyły jak najlepszą OFERTĘ. Praca dla nas zaczyna się na dobre w chwili, gdy do Pramerica dołącza nowy Klient. SERWIS, rozumiany jako najwyższa jakość obsługi, jest wtedy bardzo ważnym zadaniem. Realizowanie tego zadania trwa nieustannie. Wierzymy, że to dzięki naszym Klientom, a także naszym współpracownikom i pracownikom, jesteśmy w stanie zmierzyć się z każdym kolejnym wyzwaniem. Ludzie, oferta i serwis to JAKOŚĆ, którą oferujemy Klientom Pramerica Życie. * Zdjęcie przedstawia Senior Life Plannerów Pramerica Życie. 3 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

4 firma Siła partnerstwa Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA jest spółką córką Prudential Financial, Inc. (PFI)*, jednej z największych instytucji w dziedzinie usług finansowych, działającej w ponad 30 krajach świata, od 135 lat. Kraje, w których obecne jest PFI. Korzystając ze swego dziedzictwa w branży ubezpieczeń na życie oraz doświadczenia w zakresie zarządzania aktywami, PFI koncentruje się na pomaganiu klientom indywidualnym i instytucjonalnym w ochronie i pomnażaniu ich majątku. PFI mimo kryzysów, które dotknęły świat, nadal może poszczycić się mocnym bilansem i kapitałem. Firma spełnia wszelkie wymagania niezbędne do uzyska- nia oceny ratingowej AA dla swoich spółek ubezpieczeniowych, ma także wysoki poziom płynności. PFI konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju spółek na rynku amerykańskim i międzynarodowym, analizując jednocześnie nowe możliwości rozwoju na całym świecie. Swoją pozycję umocnił jeszcze w Japonii, przejmując dwie spółki Star i Edison, należące do firmy ubezpieczeniowej AIG. Siłą PFI jest także przestrzeganie zasad i wysokich standardów etycznych. Miliony ludzi wybierają Prudential, by osiągnąć bezpieczeństwo finansowe i spokój ducha. Przewagę nad konkurencją nasza firma matka uzyskuje dzięki dobrze wyszkolonym współpracownikom i pracownikom, doskonałym produktom, a także zaangażowaniu, z jakim pomaga zarówno naszym Klientom, jak i społecznościom lokalnym, w których jej pracownicy żyją i pracują. na liście Najbardziej podziwianych firm na świecie w kategorii Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne. W latach 2006 i 2007 PFI zdobył w tym samym rankingu 1. miejsce, a w roku 2009 uplasował się na 4. miejscu. Na opublikowanej przez magazyn Fortune w roku 2010 liście 500 największych amerykańskich korporacji PFI zajął 65. miejsce, oraz 298. miejsce na opublikowanej przez magazyn Fortune w 2009 roku liście Global 500, skupiającej największe korporacje świata. Symbol firmy PFI, Skała, jest ikoną siły, stabilności, wiedzy i innowacji, które przetrwały próbę czasu, zaś w Stanach Zjednoczonych należy do najbardziej rozpoznawalnych symboli. 4 Skała Gibraltaru Starania firmy idące w kierunku najlepszej obsługi oraz nieustannej troski o Klientów i ich rodziny zostały dostrzeżone w prestiżowym magazynie FOR- TUNE, który w 2010 roku umieścił PFI na 2. miejscu * Pramerica to marka stosowana przez Prudential Financial, Inc. (PFI), spółkę zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych. PFI nie jest powiązany w żaden sposób z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii. ** Według stanu na dzień r. Pramerica Life

5 firma Pramerica inwestuje Dobre wiadomości w czasie nieustannych zmian na rynkach finansowych. Pokryzysowy rok 2010 nie był spokojnym rokiem na rynku papierów dłużnych, chociaż wzrost gospodarczy miał pozytywne przełożenie na wzrost cen akcji. Kłopoty państw europejskich strefy euro (Grecja, Irlandia) oraz regionu Europy Środkowej (Węgry) powodowały wzrost awersji inwestorów do ryzyka. Przejawiało się to między innymi mniejszym popytem na papiery wartościowe innych państw regionu, co wpływało na spadek ich cen. W Polsce dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie na ceny były oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wszystkie te czynniki spowodowały spadek cen obligacji praktycznie w każdym segmencie krzywej dochodowości. Rośnie wartość aktywów (mln zł) Stopa zwrotu z inwestycji Pramerica kontynuując bardzo bezpieczną politykę inwestycyjną i korzystając z niższych cen nabywała przede wszystkim obligacje o najdłuższym horyzoncie inwestycyjnym, tj. 20- i 30-letnie, po- Jacek Siedlarski Treasurer krywając w ten sposób nasze długoterminowe zobowiązania z tytułu polis wobec Klientów. Strategia ta przyniosła w całych 2010 roku stopę zwrotu w wysokości nieco ponad 5,40%. Na koniec 2010 roku wartość portfela inwestycyjnego Pramerica Życie składającego się z obligacji Skarbu Państwa i depozytów bankowych przekroczyła wartość 280 milionów złotych Wyniki finansowe Pramerica Życie TUiR SA rok 2010 zakończyła sukcesem - odnotowała zysk netto w wysokości 8,1 mln zł, co jest wynikiem ponad dziesięciokrotnie lepszym w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (zysk 0,7 mln zł). Firma wciąż utrzymuje wysoką dynamikę przypisu składki brutto. Na koniec IV kwartału 2010 r. przypis osiągnął poziom blisko 173 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 12%. Na wzrost składki przypisanej brutto składa się głównie wzrost składki przypisanej z działalności bezpośredniej, który wyniósł ponad 17 mln zł, tj. 19%. Wzrost wyniku finansowego jest konsekwencją wzrostu sprzedaży w obydwu liniach biznesowych: ubezpieczeniach indywidualnych oraz ubezpieczeniach grupowych, a także wzrostu przychodów z lokat oraz obniżenia kosztów działalności ubezpieczeniowej. Pramerica utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez Klientów. Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami spółki na koniec IV kwartału 2010 r. wyniósł 134%, a wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi - 337% na koniec raportowanego okresu. Na koniec IV kwartału 2010 r. przychody z lokat wyniosły 13,8 mln zł. Wynik ten był o 14% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Stan lokat na koniec IV kwartału 2010 r. wyniósł blisko 281,9 mln zł. 5,73% 5,43% 5,24% 5,48% 5,43% 5,40% 5 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

6 oferta Business Insurance jako kluczowy element planu sukcesji Polski biznes bez polisy 6 W ostatnich kilkunastu latach korzystna sytuacja gospodarcza w Polsce stworzyła rodzimym przedsiębiorcom możliwości do rozwinięcia swoich firm, a także znacznego zwiększenia majątków osobistych. Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z ogromną odpowiedzialnością właściciela wobec wspólników, własnej rodziny, pracowników, a także pozostałych podmiotów, na których firma oddziałuje poprzez swoją działalność. Żadna firma bowiem nie działa w odosobnieniu, ale tworzy sieć relacji, dzięki którym dany biznes może funkcjonować najlepiej jak to możliwe. Zarządzanie firmą z pewnością prowokuje też myśli o jej przyszłości, jednak zwykle wizja ta ściśle związana jest z dalszymi planami rozwoju, innowacji czy modernizacji firmy. Rzadko zakładany jest scenariusz, w którym mogłoby zabraknąć właściciela firmy. Tym samym nie uświadamiamy sobie konsekwencji, jakie niesie ze sobą nagły zgon osoby istotnej dla funkcjonowania firmy na skutek choroby lub wypadku. Śmierć jest wciąż tematem tabu. Nieznajomość własnej sytuacji od strony prawnej i finansowej na wypadek przedwczesnej śmierci właściciela firmy czy partnera w biznesie jest kolejnym częstym powodem braku planowania spadkowego wśród polskich przedsiębiorców. Pramerica Life

7 serwis Dlaczego tak ważny jest plan sukcesji w firmie i w rodzinie? Historia pewnej spółki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ze względu na małoletniość jednego z synów ko- łów. Zmarły prezes miał ponad 50%, zatem nie działająca od 15 lat zatrudniała ok. 75 osób. nieczne było przeprowadzenie stosownych pro- było możliwości w tak krótkim czasie podjęcia Firmą zarządzało trzech wspólników. Prezes cedur (jeśli do spadku dochodzi osoba niepełno- uchwały przywracającej spółce możliwości repre- zarządu - założyciel firmy, mąż i ojciec trzech letnia, dziedziczy zawsze z tzw. dobrodziejstwem zentacji w wymaganym zakresie. synów - miał ponad 50% udziałów w firmie. inwentarza ). W celu uniknięcia długich proce- Ciesząca się zasłużoną renomą spółka działa- sów sądowych, żona prezesa chciała przyjąć W konsekwencji tych wydarzeń bank nie mógł ła z powodzeniem do momentu, gdy śmierć w imieniu syna spadek w inny sposób. Do tego odnowić umowy kredytu - zajął należności spółki, prezesa całkowicie odwróciła bieg firmy. konieczna była zgoda sądu rodzinnego i opie- firma straciła płynność finansową i nie mogła za- kuńczego. Sąd wydał zatem postanowienie kończyć zamówień. Umowy zostały zerwane Mimo, że spółka była w trakcie realizacji kil- o sporządzeniu spisu inwentarza. Wyznaczył do przez zamawiających, nałożono kary umowne. ku ciekawych kontraktów, w chwili śmierci tego właściwego komornika, który z kolei powo- Spółka była zmuszona sprzedać część majątku, założyciela firmy ich bieg został przerwany. łał biegłego rzeczoznawcę, aby przystąpił do wy- zwolnić większość pracowników w celu zmniej- Termin odnowienia kredytu obrotowego ceny nieruchomości i udziałów w spółce wcho- szenia kosztów stałych. Rozpoczęły się procesy wykorzystanego na kilka milionów złotych dzących w skład spadku. Procedury te były sądowe z głównymi kontrahentami. Doszło rów- skończył się dwa tygodnie po śmierci preze- obowiązkowe i trwały kilka miesięcy. Spadkobier- nież do sporu pomiędzy żoną prezesa a dotych- sa. Przedłużenie kredytu okazało się niemoż- cy nie mieli w tym czasie tytułu prawnego do czasowymi wspólnikami. liwe - umowę mógł podpisać jedynie prezes. spadku, nie mogli zarządzać składnikami spadku, Pozostali członkowie zarządu reprezentowa- w tym wystąpić na zgromadzeniu wspólników Opisywana historia nie znalazła jeszcze zakończe- li spółkę łącznie tylko do kwoty 100 tys. zł. jako nowi wspólnicy. nia. Stan zawieszenia, w którym znalazła się firma W celu zaciągnięcia wyższego zobowiązania przyczynił się do pogrążenia biznesu. Zminimali- konieczna była odpowiednia uchwała zgro- W umowie spółki istniał zapis, że zgromadzenie zowanie ryzyka związanego z nagłą śmiercią pre- madzenia. Nie było to możliwe - udziały wspólników nie jest władne podjąć ważnej zesa firmy możliwe byłoby poprzez opracowanie z ustawy dziedziczyła żona prezesa wraz uchwały bez obecności na zgromadzeniu wspól- w odpowiednim czasie, przed tym zdarzeniem, z synami. ników reprezentujących przynajmniej 50% udzia- skutecznego planu sukcesji w firmie. Jak zminimalizować ryzyko? Na polskim rynku ubezpieczeniowym dostępne blokadę środków na rachunkach bankowych przeznaczonemu dla spadkobierców i wspólni- są już instrumenty, dzięki którym można zadbać wygaśnięcie umów z kontrahentami ków, zapewnia płynne przekazanie majątku po- o ciągłość zarządzania i zachowanie majątku, a także przekazać firmę kolejnym pokoleniom. Te obowiązek wypłaty odpraw dla pracowników z powodu wygaśnięcia umów o pracę między pokoleniami. Tym samym eliminuje skutki śmierci właściciela lub wspólnika. Zabezpieczenie działania pozwalają minimalizować ryzyko związane z nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami natychmiastowa konieczność spłaty rat zaciągniętych na firmę kredytów i leasingów się przed problemami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dziś, za- losowymi. Do najczarniejszych scenariuszy pewnia uzyskanie korzyści osobom i organiza- w przypadku śmierci właściciela lub wspólnika fir- W większości wyżej wymienionych przypadków cjom, które będą musiały stawić czoła śmierci my można zaliczyć: nierealnym jest utrzymanie ciągłości działania fir- istotnych dla nich osób, jutro. konieczność likwidacji firmy my, która nie miała przygotowanego wcześniej brak dotychczasowych dochodów dla rodziny generowanych przez firmę sprawnie działającego planu sukcesji. Skuteczną formą minimalizacji ryzyka biznesowego jest Bu- Więcej informacji na temat Business Insurance udzielają Specjaliści Business Insurance w Prame- konieczność podziału majątku w wyniku postępowania spadkowego siness Insurance, będący niezbędnym elementem planu sukcesji. Dzięki wsparciu finansowemu rica Życie. 7 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

8 serwis Wypłaty świadczeń w Wypłata świadczenia to szczególny moment. W chwili, gdy spotyka nas nieszczęście bardzo trudno jest zająć się sprawami o charakterze administracyjnym. Zanim nasza firma rozpocznie analizę wypłaty świadczenia, niezbędne jest dostarczenie kompletnej dokumentacji. Nasi pracownicy i współpracownicy za podstawowy cel podczas wypłaty stawiają sobie jak najszybsze przeprowadzenie Klienta przez ten proces. To oni dbają o to, aby dokument był najszybciej jak to możliwe w siedzibie centrali Pramerica Życie. Procesowanie wypłaty świadczenia odbywa się w centrali firmy. Jak dokładnie przebiega ten proces, ilustruje poniższy przykład: Jak przebiega proces rozpatrywania świadczenia? Klient Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego Uzupełnienie dokumentacji Informacja o decyzji Pramerica Przyjęcie zgłoszenia Analiza dokumentów Ustalenie odpowiedzialności i decyzja Decyzja 8 Pramerica Life

9 serwis Pramerica Życie Jak przebiega proces wypłaty świadczenia? Jak zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe? Do rozpoczęcia procesu wypłaty świadczenia, niezbęd- 1 ne jest wypełnienie Wniosku o wypłatę świadczenia oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji. Dla Państwa wygody, w tych wnioskach o wypłatę świadczeń oraz na naszej stronie internetowej zamieściliśmy informację o wymaganych dokumentach. W momencie przyjęcia zgłoszenia dokonujemy analizy 2 złożonej dokumentacji, aby ustalić odpowiedzialność z tytułu zgłoszonego świadczenia. W przypadku nieotrzymania 3 pełnej dokumentacji, kontaktujemy się z Klientem informując o potrzebie jej uzupełnienia. W przypadku zdarzeń wypadkowych/chorobowych, 4 jeśli zaistnieje taka potrzeba, kierujemy ubezpieczonego na badania medyczne w autoryzowanej przez nas placówce medycznej. W momencie uzyskania pełnej dokumentacji następuje 5 proces ustalenia odpowiedzialności i wydanie decyzji w sprawie wypłaty świadczenia, którą zgodnie z obowiązującym prawem przesyłamy w formie pisemnej na adres osoby uprawnionej. Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną można dokonać na kilka dostępnych sposobów: wypełniając dokumenty zamieszczone na naszej stronie 1 internetowej i przesyłając na adres centrali: Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Dział Wypłaty Świadczeń, al. Jana Pawła II 23, Warszawa Szybkość i jakość wysyłając zawiadomienie pod adres: 2 Cenimy Państwa czas i wiemy, jak ważny jest on w trudnych sytuacjach losowych. Dlatego też pracujemy nad podnoszeniem naszych standardów. Nasi specjaliści doskonalą procesy wypłaty świadczeń, aby jak najszybciej wypłacać należne świadczenia. W przypadku ubezpieczeń indywidualnych średni czas wypłaty świadczenia od dnia otrzymania ostatniego dokumentu do dnia przelewu wynosi 5 dni roboczych. zgłaszając zdarzenie za 3 pośrednictwem bezpłatnej infolinii osobiście zgłaszając się do 4 wybranego Oddziału, Pośrednika, Brokera lub centrali Pramerica Życie TUiR SA 9 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

10 ludzie Działania Fundacji Pramerica Fundacja skupia się na edukacji dzieci i młodzieży, starając się zapewnić im równe szanse i właściwy start w dorosłe życie. Współpracuje stale z takimi placówkami, jak: Dom Dziecka w Kowalewie nieopodal Mławy, Dom Dziecka w Radości pod Warszawą, Dom Dziecka w Otwocku i Olecku, Świetlica Środowiskowa Schowek w Ząbkach pod Warszawą, Świetlica Środowiskowa Mierz Wysoko w Warszawie, a także Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-ni w Rudzie Śląskiej. Fundacja Pramerica jest na bieżąco informowana o potrzebach tych placówek i ich wychowanków. Każda osoba jest wyjątkowa, dlatego staramy się tak dobierać projekty wsparcia, by były one zgodne z charakterem i potencjałem dziecka. Decydujemy się zwykle na pomoc długoterminową, realizując projekty, takie jak: finansowanie korepetycji, przygotowania do matury; pomoc stypendialna; organizowanie konkursów dydaktycznych; wycieczki krajoznawcze; spotkania z wybitnymi osobistościami polskiej kultury i nauki. 10 Bezinteresowna pomoc potrzebującym to źródło prawdziwej satysfakcji dla Pramerica Życie. W Pramerica chronimy to, co najistotniejsze życie. W naszej współpracy i działalności ubezpieczeniowej to LUDZIE są dla nas najważniejsi, o nich staramy się dbać i dla nich pracować. Od ponad 11 lat Pramerica angażuje się w działalność charytatywną. Rokrocznie firma organizuje Dzień Wolontariusza, podczas którego wszyscy pracownicy i współpracownicy firmy pracują charytatywnie pomagając w ośrodkach, fundacjach, domach dziecka. Kontynuujemy w ten sposób tradycję firmy matki, w której działania charytatywne prowadzone są od początku istnienia i swoim zasięgiem obejmują wiele kontynentów. Dla pracowników Pramerica jeden dzień w roku to było zbyt mało. Istnieje wymierna rzecz na świecie, której wynik dzielenia daje wyższą wartość całkowitą: POMOC. Dzieląc się z innymi mnożymy dobro. Dlatego właśnie w 2009 roku powstała Fundacja Pramerica Fundacja Pramerica pomaga w tych dziedzinach, w których wychowankowie nie mogą liczyć na pomoc ze strony państwa. Nieocenioną pomocą okazały się być terapie poczynając od hipoterapii po terapie leczenia agresji, czy uzależnień. Pramerica Life

11 ludzie Nasza Fundacja skupia się na edukacji dzieci i młodzieży, aby zapewnić im równe szanse i właściwy start w dorosłe życie Fundacja kieruje się zdroworozsądkowym podejściem do rzeczywistych problemów. Opieramy się zawsze na sprawdzeniu potrzeb, monitorujemy każdą prowadzoną inicjatywę czy projekt, a na końcu sami siebie oceniamy, na ile jesteśmy skuteczni. Obdarowywanie dzieci paczkami ze słodyczami? Owszem, ale nie wtedy, gdy wiemy, że dane dziecko nie widziało stomatologa od lat, a jego stan zdrowia czy psychika pozostawiają wiele do życzenia. Wbrew pozorom, dla dzieci i młodzieży cenniejszą rzeczą od spraw materialnych jest zainteresowanie jego osobą i niesienie długofalowej pomocy w rozwiązywaniu problemów. cenne pamiątki od naszych przyjaciół oraz przedmioty podarowane przez znane osobistości. Jesteśmy profesjonalistami nie tylko w pracy, ale i w niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży. Jeśli zobowiązujemy się do czegoś, realizujemy to do końca. Kieruje nami wola efektywnego działania, które przynosi satysfakcję obu stronom. Działalność charytatywna, to chyba jedyna branża, w której zawsze jest wygrana. To ogromne poczucie spełnienia się jako człowiek. Nie udałoby nam się jednak dokonać tak wiele, gdyby nie Państwo. Gdyby nie pomoc tych wszystkich, którzy wspólnie z nami pragną zmieniać świat na lepsze. Dzię- Na te i wiele innych celów pozyskujemy środki finansowe z 1% podatku. Wykorzystując każdą nadarzającą się okazję, organizujemy licytacje wśród pracownikow i współpracowników. Są to robótki wykonane przez naszych podopiecznych, kujemy Państwu również za cały miniony rok 2010, za zainteresowanie naszymi programami charytatywnymi oraz za zaufanie, jakim nas obdarzacie. To dzięki Państwu dokonujemy drobnych, ale trwałych zmian, malując świat na kolorowo. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację Pramerica. Informacje można znaleźć na stronie lub dzwoniąc pod numer: MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

12

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych LIFE Zawód Life Planner Ubezpieczenia po japońsku Wyniki Finansowe Pramerica Korzystne zmiany w ofercie produktowej KAMPANIA BILLBOARDOWA Profesjonalizm w każdym detalu SPIS TREŚCI firma 01 Słowo wstępu

Bardziej szczegółowo

Pramericalife 2010 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH. partnerstwo. współpraca jedność optymizm. dostatek. pomyślność. pewność wrażliwość.

Pramericalife 2010 MAGAZYN WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH. partnerstwo. współpraca jedność optymizm. dostatek. pomyślność. pewność wrażliwość. oczami klienta Pramericalife 21 wiemy, że najważniejsze jest... pasja rodzina bezpieczeństwo sukces wartość dom spokój szczęście odpowiedzialność praca rozwój wypoczynek hobby opieka miłość zaufanie zdrowie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Raport Roczny 2009 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

18 24 października 2013 r. 27. ZŁOTA SETKA czyli. największych instytucji finansowych

18 24 października 2013 r. 27. ZŁOTA SETKA czyli. największych instytucji finansowych 18 24 października 2013 r. 27 czyli największych instytucji finansowych 28 18 24 października 2013 r. RANKING NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANOWYCH wg przychodów za I półrocze r. Lp. Nazwa instytucji Przychody

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Sprawozdanie RN Spis treści. List Prezesa Zarządu. Sprawozdanie Zarządu. ekonomiczny. Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz

Raport Roczny 2013. Sprawozdanie RN Spis treści. List Prezesa Zarządu. Sprawozdanie Zarządu. ekonomiczny. Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz Raport Roczny 2013 1 Bank International w Europie Adresy międzynarodowe English Bankowy usz Gwarancyjny w Polsce Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz ekonomiczny Sprawozdanie List Prezesa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Raport Roczny 2008 Spis treści Spis treści Wizja, Misja, Wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informacje uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za 2012 rok. WYRÓŻNIAJĄ NAS LUDZIE. WSZYSTKO, CO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 11

SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 11 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA INVESTMENT FUND MANAGERS S.A.... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 ANALIZA WSKAŹNIKOWA... 7 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE... 8 STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW... 9 1. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treêci Spis treêci Wizja, Misja, WartoÊci Sprawozdanie Rady Nadzorczej List od Prezesa Zarzàdu Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A. Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej

Bardziej szczegółowo

2 2 0 Raport roczny 2013 0132

2 2 0 Raport roczny 2013 0132 2 2 0 1 3 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI Spis treści 2 2 0 1 3 List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zadbajmy o NASZE! magazyn. Ludzie i pieniądze. Okiem Prezesa Banku Spółdzielczego: Wydarzenia. Bank BPS liderem biznesu w XXI edycji konkursu

Zadbajmy o NASZE! magazyn. Ludzie i pieniądze. Okiem Prezesa Banku Spółdzielczego: Wydarzenia. Bank BPS liderem biznesu w XXI edycji konkursu Okiem Prezesa Banku Spółdzielczego: Jakie zmiany przyniósł rok 2011? 2011 Ludzie i pieniądze Zysk brutto Banku BPS za 2011 roku wyniósł 136,6 mln zł Wydarzenia Bank BPS liderem biznesu w XXI edycji konkursu

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA PCZ SPÓŁKA AKCYJNA EMITENT: AUTORYZOWANY DORADCA:

NOTA INFORMACYJNA PCZ SPÓŁKA AKCYJNA EMITENT: AUTORYZOWANY DORADCA: NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII E O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10 000 000 ZŁ EMITENT: PCZ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. LEGNICKIEJ 61, 54-203 WROCŁAW NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

prospekt emisyjny wklejka

prospekt emisyjny wklejka prospekt emisyjny wklejka PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we Wrocławiu www.travelplanet.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest MCI Management S.A. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo