UMO-2011/01/B/ST7/06234

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMO-2011/01/B/ST7/06234"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej i telekomunikacji optycznej Nr UMO-2011/01/B/ST7/06234 Metoda pomiaru elektroabsorpcji światła prowadzonego w wytworzonych strukturach falowodowych Wykonawcy: Andrzej Ziółkowski Szczecin

2 1. Układ pomiarowy służący do oceny absorpcji i elektroabsorpcji Pomiary sygnału świetlnego wprowadzonego do struktur wytworzonych falowodów przeprowadzone zostały w układzie, którego szczegóły przedstawiono w Załączniku nr 4 do sprawozdania merytorycznego. Przedstawiony został on również niżej (Rys. 1) przez wzgląd na klarowność niniejszego dokumentu. Rys. 1. Schemat układu pomiarowego. Użyto następujących oznaczeń: PF półfalówka, P polaryzator, KP kostka światłodzieląca, polaryzująca, PD płytka światłodzieląca, S soczewka sferyczna, Sc - soczewka cylindryczna, OM obiektyw mikroskopowy, T - Tłumik (pochłaniacz optyczny), BE beam expander (poszerzacz wiązki), D diafragma, CCD kamera CCD (BeamProfiler). 2. Element pomiarowy W kontekście pomiarowym, kluczowym elementem przedstawionego wyżej układu badawczego jest element detekcyjny. Jak wynika z przedstawionego schematu zdecydowano się wykorzystać kamerę CCD z odpowiednim oprogramowaniem (BreamProfiler). Może ona zarówno ułatwić procedurę wprowadzania światła do struktury jak również może służyć do jakościowej oceny wprowadzonego do sygnału świetlnego. W trakcie prac przetestowano kilka urządzeń tego typu. Niżej przedstawiono podstawowe informacje na ich temat oraz ich zalety i wady w kontekście przeprowadzonych pomiarów. Pierwszym testowanym urządzeniem przy pomocy, którego zarejestrowano światło prowadzone w falowodzie był Micro-BeamProfiler wyprodukowany przez firmę Duma Optoelectronics, wyposażony w obiektywy mikroskopowe firmy Melles Griot. Urządzenie to wyposażone jest w matryce CCD zawierającą około pikseli, czułą w typowym dla matryc tego typu, zakresie spektralnym nm. Urządzenie współpracuje z obiektywami mikroskopowymi, dzięki czemu możliwe jest efektywne powiększenie skanowanego obrazu. Powiększenie w tym przypadku realizowane jest za pomocą zarówno technik optycznych jak i elektronicznych. Dzięki 2

3 wykorzystaniu tego urządzenia zeskanowano powierzchnię wyjściową prowadzącego światło a typowe obrazy jakie można w tym przypadku otrzymać zamieszczone zostały w Załączniku nr 4 do sprawozdania merytorycznego. Mimo swoich zalet związanych głównie z wbudowanym układem optyki rozwiązanie to posiada również wadę istotną w kontekście prowadzonych eksperymentów - nie umożliwia pomiaru mocy skanowanego sygnału. Wykorzystanie Micro BeamProfilera było jednak istotne (szczególnie na początkowym etapie eksperymentu) aby przy jego pomocy ocenić poprawność przeprowadzanej procedury wprowadzania światła oraz dokonać pomiaru wiązki formowanej w układzie i na wyjściu. Rysunek 2 przedstawia opisane urządzenie. Rys. 2. Micro BeamProfilera firmy Duma Optoelectronics wraz z mikroskopowym obiektywem skanującym firmy Melles Griot. Urządzenie pozwala skanować wiązkę laserową o rozmiarach od 0.5 mikrona. Drugim testowanym urządzeniem był BeamProfiler firmy Newport (LBP - 4). Jest to urządzenie, którego konstrukcja również zawiera element CCD. Nie jest to jednak element wyposażony w sprzężony z nim układ optyczny przez co umożliwia pomiar wiązek laserowych o średnicach kilkudziesięciu mikronów. Aby można było zaadoptować tego typu rozwiązanie do skanowania powierzchni wyjściowej należało rozbudować stanowisko, łącząc wspomnianą kamerę z układem optycznym. Zbudowano układ mechaniczny, umożliwiający dokładne pozycjonowanie zarówno obiektywu skanującego próbkę jak i pozycjonowanie kamery względem obiektywu. Tak rozbudowany układ detekcyjny posiada podobne cechy do wcześniej wykorzystanego micro-beamprofilera. Wykorzystane urządzenie wyposażone jest w możliwość pomiaru mocy optycznej promieniowania padającego na matrycę. W trakcie prac okazało się jednak, że w posiadanym egzemplarzu nie jest ona aktywna. Mimo kontaktu z producentem i sprzedawcą problem ten nie został rozwiązany. Rysunek 3 przedstawia Beam Profiler LBP-4. 3

4 Rys. 3. BeamProfiler firmy Newport (LBP - 4) wykorzystany we wstępnych pracach nad stanowiskiem laboratoryjnym. Urządzenie nie posiada układu współpracującej z nim optyki bez której jest przeznaczone do pomiarów wiązek o wymiarach około kilkudziesięciu mikronów. Przy pomocy tego typu urządzenia możliwe jest zeskanowanie rozkładów natężenia światła wychodzącego z nie jest możliwy jednak pomiar jego mocy. Na Rys. 4 przedstawiono przykładowy pomiar wykonany za pomocą Beam Profilera LBP-4. Obrazuje on wpływ zewnętrznego napięcia przyłożonego do struktury na rozkład poprzeczny modu falowodowego. Badania wykonano dla kilku długości fal promieniowania świetlnego załączając napięcie o wartości 1400 V. Rys. 4. Przykładowy pomiar wykonany przy pomocy urządzenia LBP-4, przedstawia on wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na rozkład modu prowadzonego w falowodzie. Widać zależność rozkładu modu zarówno od długości fali jak i napięcia. 4

5 Trzecim testowanym urządzeniem był Beam Profiler firmy Thorlabs (model BP104- IR). W odróżnieniu od wcześniejszych urządzeń, nie jest to kamera CCD. Model BP104-IR jest Beam Profilerem wyposażonym w szczelinę skanującą i fotodiodę InGaAs czułą w zakresie od 700 do 1800 nm. Urządzenie posiada możliwość pomiaru mocy promieniowania padającego na jego element fotoczuły. W trakcie testów szybko zorientowano się, że mimo swoich zalet nie może ono zostać wykorzystane w układzie badawczym ze względu na zbyt niską czułość układu szczelina- detektor. Rys. 5. Beam Profiler firmy Thorlabs (model BP104-IR) wyposażony w szczelinę skanującą oraz fotodiodę InGaAs. Mimo, możliwości pomiaru mocy optycznej posiada zbyt niską czułość w kontekście przewidzianych pomiarów. Ostatnim urządzeniem, które zostało ostatecznie wykorzystane w badaniach był również Beam Profiler firmy Thorlabs ale którego konstrukcja zawiera matrycę CCD. Wykorzystany model BC 106N, posiada możliwość pomiaru mocy optycznych o niskiej wartości. Urządzenie zostało wbudowane głowicę mechaniczną, umożliwiającą jego pozycjonowanie. Rys. 6 przedstawia urządzenie oraz zbudowany układ mechaniczny. Rys. 6. Beam Profiler firmy Thorlabs BC 106N oraz układ skanujący płaszczyznę wyjściową. 5

6 3. Wstępne pomiary Podczas pomiarów istotne jest ustalenie odpowiedniej wartości ekspozycji, w taki sposób aby przetwornik AD nie został przesycony (100%) ani aby nie pracował w dolnej granicy swojej rozdzielczości. Do nieodpowiedniej pracy przetwornika AD może dość w sytuacji kiedy czas ekspozycji lub wzmocnienie kamery są dobierane manualnie. Z kolei automatyczne ustawienia ekspozycji pociągają za sobą problemy z odpowiednim ustawieniem optyki obrazującej. W związku z powyższym zastosowałem następujące podejście. W pierwszej kolejności przy braku zewnętrznego pola na próbce, w trybie manualnych ustawień ekspozycji ustawiłem układ obrazujący tak aby otrzymać ostry obraz o maksymalnej mocy. Następnie zmieniłem ustawienia ekspozycji na automatyczne aby przeprowadzić pomiary elektroabsorbcyjne. Dzięki odpowiedniej funkcji pomiarowej możliwe jest zbieranie danych pomiarowych jedynie z wydzielonego fragmentu matrycy CCD. Zawężony obraz matrycy zawierający światło zeskanowane z płaszczyzny wyjściowej przedstawia Rys. 7. Obraz jest obrócony o 90 stopni ponieważ kamera została pod takim kątem wmontowana w głowicę pozycjonującą, co widoczne jest na Rys. 6. Rys. 7. Obraz światła propagującego się w falowodzie, zeskanowany za pomocą urządzenia BC 106N pracującego w układzie przedstawionym na rysunku 6. Obraz jest obrócony o 90 stopni. 6

7 4. Pomiary wykonane dla próbki F5D-1T-S4 (2) Pierwszą czynnością wykonaną przystępując do pomiarów był test stabilności mocy prowadzonej w falowodzie bez zewnętrznego pola elektrycznego. Rys. 8 przedstawia moc wyjściową w funkcji czasu. W trzech widocznych na wykresie punktach pomiarowych wiązka została przysłoniona za pomocą detektora w celu weryfikacji mocy lasera. Nie stwierdzono zmian mocy generowanej przez laser, widoczne są jednak zmiany mocy światła prowadzonego w falowodzie. Punkty Pomiaru Mocy Lasera 3.18 W 3.18 W Rys. 8. Moc światła prowadzonego w falowodzie bez zewnętrznego pola elektrycznego. W trzech widocznych punktach dokonano pomiaru mocy wiązki lasera aby ocenić jej stabilność. W trakcie badań stwierdzono, że wytworzone struktury podczas pracy grzeją się. Generowane ciepło jest źródłem zarówno rozszerzania się podstawek na których są zamontowane jak również samej struktury, ewentualnie warstwy kleju za pomocą którego zostały do podstawek przytwierdzone. Jest to bardzo istotny czynnik wpływający na procedurę pomiarową i ocenę merytoryczną przeprowadzonych eksperymentów. Na kolejnych wykresach przedstawione zostaną systematyczne pomiary wykonane w zbudowanym układzie laboratoryjnym. Kolejno zaprezentowane zostaną wyniki uzyskane dla kilku wartości zewnętrznego napięcia od 1400 V do 800V. 7

8 Ze względu na fakt, że stwierdzono przemieszczanie się struktury pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego, zastosowano następującą procedurę: W pierwszej kolejności falowód był ustawiony w pozycji zapewniającej maksymalne sprzężenie ze źródłem światła, bez zewnętrznego pola elektrycznego. Następnie załączono zewnętrzne napięcie i po czasie po którym pozycja stabilizowała się przeprowadzano korektę jego położenia do pozycji zapewniającej maksimum prowadzonej mocy. Jeżeli moc światła po korekcie była stabilna napięcie było wyłączane. Dalsza obserwacja zmian mocy prowadzonej w falowodzie związana jest z procesem relaksacji. Przemieszczeniem jego pozycji podczas powrotu do temperatury pokojowej. Pomiary przeprowadzono dla fali o długości 860 nm. Włączenie napięcia 1400 V Rys. 9. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o wartości 1400 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia i ponownej korekty położenia. 8

9 Włączenie napięcia 1300 V Rys. 10. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o wartości 1300 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia. Włączenie napięcia 1200 V Rys. 11. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o wartości 1200 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia. 9

10 Włączenie napięcia 1100 V Rys. 12. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o wartości 1100 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu. Włączenie napięcia 1000 V Rys. 13. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o wartości 1000 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia. 10

11 Włączenie napięcia 900 V Rys. 14. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o wartości 900 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia. Włączenie napięcia 800 V Rys. 15. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o wartości 800 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia. 11

12 Pomiar przy napięciu 1400 V zostało powtórzony. Włączenie napięcia 1400 V Rys. 16. Powtórzony pomiar mocy światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o wartości 1400 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia. Ostatecznie na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono różnicę mocy zmierzonej bez zewnętrznego pola elektrycznego oraz mocy zmierzonej po przyłożeniu zewnętrznego pola elektrycznego i kompensacji położenia. W następnej kolejności na stosując prawo absorpcji Lamberta wyznaczono współczynnik elektroabsorpcji czyli wywołaną zewnętrznym polem elektrycznym zmianę współczynnika absorpcji. Wyniki zostały przedstawione na rysunkach 17 oraz

13 Rys. 17. Różnica mocy zmierzonej bez zewnętrznego pola elektrycznego oraz mocy zmierzonej po przyłożeniu zewnętrznego pola w funkcji przykładanego do próbki napięcia. Rys. 18. Współczynnik elektroabsorpcji w funkcji przykładanego do próbki napięcia. 5. Podsumowanie Przedstawiono metodę pomiarową za pomocą, której możliwe jest wyznaczenie współczynnika wywołanej zewnętrznym polem elektrycznym zmiany absorpcji badanych próbek. W trakcie prac zbudowano układ eksperymentalny oraz przetestowano jego możliwości dla kilku urządzeń detekcyjnych. Uzyskano prowadzenie światła i możliwość jego pomiaru. Podczas wstępnych pomiarów stwierdzono istotny z merytorycznego punktu widzenia efekt rozgrzewania się badanych struktur w zewnętrznym polu elektrycznym. W związku z tym przeprowadzono pomiary uwzględniając wywołane efektami termicznymi przemieszczenie próbki falowodowej. 13

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Michał Dąbrowski Nr albumu: 290853 Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA: Techniki zbierania widm w analizie ciał stałych. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie widm FT-IR

PROBLEMATYKA: Techniki zbierania widm w analizie ciał stałych. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie widm FT-IR PROBLEMATYKA: Techniki zbierania widm w analizie ciał stałych. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie widm FT-IR TEMAT ĆWICZENIA: ANALIZA WYBRANYCH TWORZYW SZTUCZNYCH ZA POMOCĄ TECHNIK SPEKTROSKOPII

Bardziej szczegółowo

O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA

O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA Pracownia Metod Fizycznych Biologii (PMFB), O2B 1 O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA Cel ćwiczenia Ćwiczenie jest eksperymentem z dziedziny fotoniki i fizyki laserów i dotyczy działania oraz własności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego Laboratorium Fizykochemii Nowych Materiałów Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Semestr zimowy 2011/2012 Ćwiczenie nr 4 Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką

Bardziej szczegółowo

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni.

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Rozprawa doktorska... Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni Michał Krysztof Promotor prof.

Bardziej szczegółowo

Prace badawcze w dziedzinie optoelektroniki oraz czasu i częstotliwości

Prace badawcze w dziedzinie optoelektroniki oraz czasu i częstotliwości Zakład Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12) Prace badawcze w dziedzinie optoelektroniki oraz czasu i częstotliwości Praca nr 12300010 Warszawa, grudzień 2010 Prace badawcze w dziedzinie optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI I WYKONANIE MODELI FUNKCJONALNYCH LASEROWEGO ZAPALNIKA ZBLIŻENIOWEGO

OPIS KONSTRUKCJI I WYKONANIE MODELI FUNKCJONALNYCH LASEROWEGO ZAPALNIKA ZBLIŻENIOWEGO mjr dr inż. Rafał BAZELA dr inż. Piotr BRZOZOWSKI ppłk dr inż. Mariusz MAGIER Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia OPIS KONSTRUKCJI I WYKONANIE MODELI FUNKCJONALNYCH LASEROWEGO ZAPALNIKA ZBLIŻENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych

Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych dr inż. ROMUALD SYNAK 1, mgr inż. MARCIN PAWEŁCZAK 1, WŁODZIMIERZ LIPIŃSKI 1,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FOTONIKI

LABORATORIUM FOTONIKI Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM FOTONIKI Teoria barwy cz. 1. I. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania - promieniowanie optyczne - spektrometr - modele liczbowe barw - diagram

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Rozprawa doktorska pt. Właściwości optyczne grafenu epitaksjalnego na podłożach SiC Kacper Grodecki Warszawa, lipiec 2013 Promotor: dr hab. Andrzej Wysmołek prof.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich cyfrowe systemy obrazowania

Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich cyfrowe systemy obrazowania Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich cyfrowe systemy obrazowania Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej str. 1 Niniejszy dokument, jest dokumentem roboczym,

Bardziej szczegółowo

Pojedyncza cząsteczka terylenu jako sonda jej nanootoczenia

Pojedyncza cząsteczka terylenu jako sonda jej nanootoczenia Instytut Fizyki PAN w Warszawie Dariusz Wiącek Pojedyncza cząsteczka terylenu jako sonda jej nanootoczenia Promotor: Prof. dr hab. B. Kozankiewicz Praca doktorska wykonana w Zespole Fotofizyki Molekularnej

Bardziej szczegółowo

MAGNETYCZNE I TRANSPORTOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW GRUPY IV VI I III V ZAWIERAJACYCH MANGAN

MAGNETYCZNE I TRANSPORTOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW GRUPY IV VI I III V ZAWIERAJACYCH MANGAN MAGNETYCZNE I TRANSPORTOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW GRUPY IV VI I III V ZAWIERAJACYCH MANGAN Beata Brodowska PRACA DOKTORSKA Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Promotor prof. dr. hab. W.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Andrzej ZBROWSKI, Tomasz SAMBORSKI, Tomasz GIESKO, Dariusz BOROŃSKI, Tomasz MACHNIEWICZ Połączenia nitowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-01 Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Pomiary skaningowe w technice współrzędnościowej

Pomiary skaningowe w technice współrzędnościowej Pomiary skaningowe w technice współrzędnościowej Pomiary Automatyka Robotyka 5/2009 Eugeniusz Ratajczyk Przedstawiono tendencje rozwoju pomiarów skaningowych, a właściwie głowic pomiarowych pracujących

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Technologia produkcji obiektywów EF

Technologia produkcji obiektywów EF Technologia produkcji obiektywów EF 161 1 W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań: konstrukcja obiektywów firmy Canon Podstawowym zadaniem obiektywów fotograficznych jest reprodukcja fotografowanego obiektu

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti.

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti. Raport Roczny 2013 Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna Redakcja: prof. dr hab. inż. Jan K. Jabczyński mgr Ewa Jankiewicz Opracowanie graficzne: Tomasz Wajnkaim Fotografie: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2011/ Kraków, grudzień 2011 Raport Nr 2053/AP Linia eksperymentalna

Bardziej szczegółowo

POMIARY CHARAKTERYSTYK WIĄZEK LASEROWYCH STOSOWANYCH DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW

POMIARY CHARAKTERYSTYK WIĄZEK LASEROWYCH STOSOWANYCH DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW Antoni SARZYŃSKI POMIARY CHARAKTERYSTYK WIĄZEK LASEROWYCH STOSOWANYCH DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW STRESZCZENIE W pracy zamieszczono wyniki pomiarów charakterystyk laserów stosowanych do obróbki materiałów. Zamieszczono

Bardziej szczegółowo

UNIWESYTET OPOLSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT FIZYKI

UNIWESYTET OPOLSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT FIZYKI UNIWESYTET OPOLSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT FIZYKI PRACA LICENCJACKA Marek Piotrów Automatyzacja układu do skanowania powierzchni w scyntygrafie SCINTIMAT 2G. Praca licencjacka wykonana

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 3 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY UKŁAD DO OPTYCZNEJ ŚWIATŁOWODOWEJ CHROMATYCZNEJ FILTRACJI PRZESTRZENNEJ

ZINTEGROWANY UKŁAD DO OPTYCZNEJ ŚWIATŁOWODOWEJ CHROMATYCZNEJ FILTRACJI PRZESTRZENNEJ PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 2/2011 Zbigniew Motyka, Henryk Passia, Tadeusz Smoła, Alicja Bramorska ZINTEGROWANY UKŁAD DO OPTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny robot mobilny zbierający piłki do tenisa stołowego

Autonomiczny robot mobilny zbierający piłki do tenisa stołowego POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki 2011/2012 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Piotr Majcher Autonomiczny robot mobilny zbierający piłki

Bardziej szczegółowo