WYNIKI ZBIORCZE ANKIETY PIIT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI ZBIORCZE ANKIETY PIIT"

Transkrypt

1 WYNIKI ZBIORCZE ANKIETY PIIT Wykaz dot. opinii, uwag, komentarzy Firm uczestniczących w Targach CeBIT w 2012 r. Statystyka ogólna: - udział 72 Firm w ankiecie, - odpowiedzi odesłało 20 firm 1. Pozytywy dla firmy z obecności na Targach? Współpraca możliwość spotkań z partnerami w jednym czasie i w jednym miejscu oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz zebrania doświadczeń z bezpośrednich kontaktów, w kontekście planowania działań marketingowych, rozwój relacji z obecnymi oraz z zainteresowanymi współpracą kontrahentami, wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy i wzmocnienie relacji biznesowych, pozyskanie ponad 100 perspektywicznych kontaktów, nawiązanie kontaktów handlowych z innymi polskimi firmami obecnymi na targach oraz integracja wewnętrzna polskich firm, Nowe trendy zapoznanie z ofertą konkurencji oraz możliwość porównania oferty firmy z konkurencją, poznanie nowych praktyk oraz technologii stosowanych przez zagraniczne firmy działające w tej samej branży, cennym doświadczeniem była możliwość obserwacji atrakcyjnych ekspozycji w zapoznanie się z nowinkami technicznymi, Wizerunek prezentacja produktów szerokiej rzeszy międzynarodowych odbiorców, obecność na tak cenionych targach branżowych uwiarygodnia nasze przedsiębiorstwo u partnerów oraz międzynarodowe pozycjonowanie firmy, zdecydowane znaczenie wizerunkowe, rozpoznawalność marki, prestiż związany z obecnością na targach 2. Poniesione koszty? Koszty koszty ok EUR (kilkadziesiąt tysięcy złotych) - koszty dojazdu, pobytu oraz przygotowanie materiałów promocyjnych. otrzymaliśmy dofinansowanie unijne z Ministerstwa Gospodarki oraz np. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wlkp na udział w targach, 3. Czy wasza firma zamierza uczestniczyć w CeBIT 2013? Tak - zdecydowanie tak, oczywiście tak, na tych samych warunkach, tak, jak najbardziej tak, z dużym prawdopodobieństwem tak, tak, tak, tak, tak, Być może - zamiar uczestnictwa, raczej tak, prawdopodobnie tak, rozważają uczestnictwo, pozytywne rozważania nt. kolejnego udziału, decyzja jeszcze nie została podjęta, Nie - nie, nie P I I T A n k i e t a C e B I T Strona 1

2 4. Negatywne elementy dla firmy z obecności na Targach (jeżeli są J )? Negatywne opinie zbyt słabe kojarzenie partnerów handlowych (słaba sprzedaż usług i produktów), są to targi budujące wizerunek firmy raczej dla dużych korporacji, targowisko a nie targi, mała reklama, nienależyta ochrona mienia na stoiskach ze strony organizatorów targów, Brak negatywnych opinii negatywów brak trudno jest wskazać na jakikolwiek negatywny element związany z obecnością na tego typu wystawie, brak negatywnych elementów, brak, 5. Główne i nawet drobne zastrzeżenia i uwagi do organizacji stoiska Organizacja targów brak wyrazistego przesłania oferty usługowo-produktowej, doskonała organizacja, sprawna i profesjonalna komunikacja z organizatorem, fachowa pomoc, koniecznym wydaje się uwypuklenie obszarów zastosowań prezentowanych przez poszczególnych wystawców rozwiązań, osoby odwiedzające miały problem z identyfikacją poszczególnych firm, trafnym rozwiązaniem był interaktywny monitor, jednak jego możliwości nie zostały wykorzystane, brak obecności mediów na konferencji, sieć bezprzewodowa słabej jakości, reprezentowanie firm przez biznes, a nie regiony, brak umieszczenia stoisk wszystkich polskich wystawców w jednym centralnym miejscu lub w pobliżu siebie, doskonały pomysł prezentacji najlepszych gier komputerowych oraz interaktywne elementy ekspozycji, (jednak zła lokalizacja stoiska - daleko od najbardziej uczęszczanych przejść!!!) Organizacja stoiska projekt program promocji gospodarczej polski wschodniej realizowany przez PAIiIZ był dla firm bardzo dużym wsparciem, bez którego byłoby trudno do samodzielnego zorganizowania udziału, konieczność pozycjonowania na stoisku loga firmy, przydzielenie jej konkretnego miejsca (nawet minimalnego), ale jasno oznaczonego widocznego dla klienta, stoiska zorganizowane z należytą starannością, pozytywna lokalizacja stoiska, brak bezpośrednich działań promocyjnych prowadzonych na stoisku, dobra ocena zabudowy stoiska, świetny wystrój stosika, stoisko powinno znajdować się w środku pawilonu a nie w rogu, stoisko ładne i przestronne, można było korzystać z miejsca spotkań i baru, wszystko dobrze zorganizowane, niedogodna lokalizacja stoiska, Stoisko MG lepiej prezentowało się stoisko Ministerstwa Gospodarki, duże perturbacje zorganizowania na stoisku narodowym konferencji, P I I T A n k i e t a C e B I T Strona 2

3 zła organizacja przygotowania prezentacji przez MG, brak spisu przez MG polskich firm wystawiających się, brak zaangażowania ze strony MG w zapewnieniu promocji polskich przedsiębiorców, (Fibaro) firma innowacyjna, prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo w branży technologicznej wprowadziła na rynek przełomowe rozwiązanie bezprzewodowej inteligentnej informatyki budynkowej ich produkty są doceniane, dlatego też wydawało się, że z tego typu MG/Polska chciałoby się chwalić na forum światowym jednak w tym zakresie są bardzo negatywnie zaskoczeni, Brak zastrzeżeń nie odnotowano żadnych zaniedbań, 6. Uwagi dotyczące współpracy z organizatorem oraz Ministerstwem Gospodarki? Współpraca pozytywna organizacja stosika podczas Targów była bez zarzutu, pozytywne doświadczenie współpracy z Ministerstwem Gospodarki, warto zwrócić uwagę na wczesne wysyłanie zaproszeń dla gości na organizowane prezentacje, usytuowanie stoiska uznajemy za słaby punkt, wysoki poziom współpracy z Ministerstwem Gospodarki, więcej spotkań integracyjnych firmy w ramach stosika Min. Gospodarki, bardzo dobra współpraca, współpraca bardzo dobra, wysoko oceniana współpraca z organizatorem, nienaganna współpraca z organizatorem, współpraca z PAIiIZ bardzo pozytywna, bardzo dobre kontakty z organizatorem, na etapie przygotowań bardzo prężny, efektywny proces ustaleń, Współpraca niegatywna nie otrzymywaliśmy kompletnych informacji na czas, realne wykonawstwo niestety bardzo słabe, Brak uwag brak uwag, 7. Jakie działania promocyjne powinny być podjęte przez waszą firmę? Promocja firm podczas targów aktywny udział w targach, wyposażenie stoiska firmy w informacje o rozwiązaniach firmy, zbudowanie strony internetowej do ustaleń spotkań, promujemy targi CeBIT od dwóch lat wśród naszych firm, wystawienie się jako partner, jeden ze znanych marek i w ten sposób się promować, lokalizacja na targach powinna być lepsza: z dobrą widocznością, z prezentacjami na otwarciu, w celu uwidocznienia wizerunku Polski (nacisk powinien być położny na kanały internetowe), wyprzedzające zaproszenia na stoisku w celach prezentacji, zakres promocji powinien zostać wzbogacony poprzez aktywne uczestnictwo w panelach dyskusyjnych oraz branżowych, Promocja firm przed targami odpowiednie, wczesne i skuteczne zaproszenie gości, szeroka informacja promocyjna w mediach przed targami, informowanie klientów/ kontrahentów o obecności na targach, P I I T A n k i e t a C e B I T Strona 3

4 działania promocyjne winny być rozpoczęte długo przed targami, w zakresie promocji podjęto działania PR w Polsce oraz za granicą oraz bezpośrednią promocję na stoisku, przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej ofertę firmy przyczyniłoby się do dłuższych wizyt potencjalnych kontrahentów, wydanie folderu w języku angielskim, informacja o obecności na CeBIT na portalach społecznościowych, promocja z naciskiem na rozgłos w mediach ogólnokrajowych a także w mediach niemieckich, powinniśmy wcześniej przygotować koncepcję, dobrać i zaprosić firmy, z którymi chcielibyśmy nawiązać nowe kontakty, 8. Jakie działania promocyjne powinny być podjęte przez Ministerstwo Gospodarki? Współpraca koniecznie jest przygotowanie koncepcji kooperacji dla firm z branży IT we współpracy z Izbami przygotowanie odpowiednich filmów na CeBIT 2013, organizowanie wspólnych spotkań od września 2012, kampania marketingowa zachęcająca do udziału w targach, większy nacisk na promocję targów głównie firm polskich i ich produktów, MG w znacznym stopniu powinno bardziej informować o targach CeBIT w postaci profilu uczestników, brak akcji promocyjnej w mediach (internetowych) i szerokich działań w tym zakresie, (Sare SA) służy pomocą przy pracach nad strategią promocyjną partnerstwa Polski na Targach oraz w działaniach operacyjnych mających najwyższe kompetencje w marketingu internetowym w kraju i za granicą, przede wszystkim działania PR promujące działania, organizowanie paneli dyskusyjnych, zapewnienie obsługi prasowo-medialnej, informacja na stronie internetowej MG oraz firmach w nich uczestniczących, informacja uczestnictwie firmy w tragach mogłaby być wcześniejsza, promocja Polski jako dobrego miejsca do inwestowania w informatykę, promocja poprzez Internet oraz cykliczne newslettery, drukowane pisma branżowe, wspólne podjęcie działań PIIT/MG, Koszty dofinansowanie uczestnictwa w targach, szkoleniach i konferencjach, odpowiedni system informacji jak i klarowny i ustalony z odpowiednim wyprzedzeniem system przyznawania dotacji, istotne obniżenie kosztów jednostkowych wynajmu powierzchni wystawienniczej i ich zabudowy, Lokalizacja na targach stoisko MG znajdowało się w mało uczęszczanym miejscu, MG nie zajmowało się promocją firm a poszczególnych regionów, szeroko zakrojona kampania reklamowa na przyszłe targi, 9. Jakie działania promocyjne powinny być podjęte przez PIIT? Promocja ze strony PIIT jest to pierwsze pozytywne działanie podjęcie współpracy z parkami technologicznymi i centrami transferu technologii w kontekście zaproszenia na targi, P I I T A n k i e t a C e B I T Strona 4

5 interesujące byłyby panele dyskusyjne, spotkania z izbami bilateralnymi, stowarzyszeniami przedsiębiorców czy partnerami społecznymi wcześniej przygotowanymi, kampania marketingowa zachęcająca do udziału w targach, aktywna promocja stosika i przedsiębiorstw wystawiających się na targach, szeroko zakrojona kampania reklamowa na przyszłe targi, promocja jakości polskich informatyków, rozdawanie na targach gadgetów, katalogów promujących polskie firmy, promocja rynku gier i promocja uczelni, zadbanie o rozgłos w mediach w celu promocji przedsiębiorstw, Organizacja przygotowanie serii artykułów traktujących o firmach uczestnikach w targach, firmy sektora IT i ich sukcesy znane są głównie w hermetycznym środowisku, przeprowadzenie akcji informacyjnej pozwoliłoby na zwiększenie świadomości polaków dot. branży IT, organizacja i moderowanie paneli dyskusyjnych, koordynacja działań z MG, za mało produktów wystawienniczych na konkretnych targach, jakim jest CeBIT, na targach powinny być zaprezentowane konkretne rozwiązania a nie promocja regionów, działania PIIT winny być skoordynowane z aktywnością MG, wspólne podjęcie działań PIIT/MG 10. Inne uwagi, opinie, komentarze i propozycje Organizacja oczekiwalibyśmy większego wsparcia ze strony organizatora, jeśli chodzi o koncepcje, przygotowanie się do gali otwarcia CeBIT 2013 w kontekście osiągnięć narodowych, wsparcie logistyczne w zakresie dojazdów na targi, after-party na głównym polskim stoisku (forma nieoficjalna i koktajlowa z oprawą muzyki klubowej z udziałem gości i wystawców) pozyskiwanie nowych konta kor w i partnerów handlowych poprzez misje gospodarcze przy udziale ambasad i organizacji rządowych wydaje się lepszym rozwiązaniem niż uczestnictwo w targach Promocja targi CeBIT to dogodna promocja przemysłu informatycznego, odpowiednio wczesne zorganizowanie kampanii marketingowej i zaproszenie gości na Galę, zorganizowanie imprez dla partnerów, opracowanie wspólnej z MG strategii i promocji polskiej myśli technologicznej, Lokalizacja stoiska bardzo dobre stoisko PAIiIZ niekoniecznie dobre stoiska narodowe, raczej lokowanie firm w halach o zidentyfikowanych profilach tematycznych, utworzenie i rozbudowa strefy polskich gier video, nasycenie stoiska elementami interaktywnymi, zdecydowanie należy lokalizować stoiska w niewielkiej od siebie odległości i blisko centrum hali, wspólne negocjonowanie powierzchni wystawienniczej z Deutche Mese AG, odwiedzający są zainteresowani produktami a nie pięknem regionów i folderami, P I I T A n k i e t a C e B I T Strona 5

Wyniki Ankiety: Podsumowanie uczestnictwa firm w Targach CeBIT 2013 przygotowanej i opracowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji

Wyniki Ankiety: Podsumowanie uczestnictwa firm w Targach CeBIT 2013 przygotowanej i opracowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji Wyniki Ankiety: Podsumowanie uczestnictwa firm w Targach CeBIT 2013 przygotowanej i opracowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji Ankietę wysłano do 120 firm i instytucji - odpowiedziało

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Strategia działań promocyjnych

Strategia działań promocyjnych 1 Zamawiający: Gmina Miejska Turek Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Zespół autorski: dr Marta Mackiewicz (kierownik) Ewa Dzielnicka Cezary Gołębiowski Anna Górecka-Ojdana Iwona Kania dr Paweł Kretowicz

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY MARKETING REGIONALNY. Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. wrzesień 2005

RAPORT TEMATYCZNY MARKETING REGIONALNY. Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. wrzesień 2005 RAPORT TEMATYCZNY z działania: Identyfikacja doświadczeń w zakresie tworzenia środowiska innowacyjnego w ramach projektu Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim (Z

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Spis tresci 5 Wstęp Strefa dobrych praktyk 6 I miejsce: Pod wspólną marką 8 II miejsce: Promocja poprzez edukację

Spis tresci 5 Wstęp Strefa dobrych praktyk 6 I miejsce: Pod wspólną marką 8 II miejsce: Promocja poprzez edukację Najlepsze działania promocyjne realizowane w ramach projektów B+R, dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Konkurs na najlepsze działania promocyjne realizowane w ramach projektów

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim.

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Jednym z powiązań kooperacyjnych, które znalazło się na Interaktywnej Mapie Klastrów przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

TARGI JAKO NARZĘDZIE AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH

TARGI JAKO NARZĘDZIE AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH TARGI JAKO NARZĘDZIE AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH dr Marcin Gębarowski Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Wprowadzenie Dynamicznie zachodzące zmiany w otoczeniu instytucji

Bardziej szczegółowo

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu 3 przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r.

Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r. Koncepcja Programowa udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r. Komisarz Generalny Sekcji Polskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Strategia Funkcjonowania Powiatowych Punktów Kontaktowych tworzących Regionalny System Wspierania Innowacji do roku 2020

Strategia Funkcjonowania Powiatowych Punktów Kontaktowych tworzących Regionalny System Wspierania Innowacji do roku 2020 Strategia Funkcjonowania Powiatowych Punktów Kontaktowych tworzących Regionalny System Wspierania Innowacji do roku 2020 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo