Public Relations dr Grzegorz Mazurek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public Relations dr Grzegorz Mazurek"

Transkrypt

1 Motywy prowadzenia działań PR Rozwój idei PR miał początek w prostych formach: zdobywania zaufania możnych przez podwładnych oraz poczucia bycia dobrze poinformowanym, a także przez poszukiwanie konsensusu między organizacjami działającymi dla zysku a ich społecznym otoczeniem Public Relations dr Grzegorz Mazurek Za historyczne odpowiedniki PR można uznać: Imprezy organizowane przez władców i szlachtę dla zaprezentowania swojej osoby oraz promowania swoich decyzji Instruowanie poddanych w kwestiach gospodarczych Reklama i propaganda partii politycznych Obserwacja zachowań konkurentów Itd.. Początki sięgają starożytnej Grecji, Rzymu i pojawienia się chrześcijaństwa Rozwój w epoce renesansu pierwsze pisma kupieckie Rewolucja francuska rozwój propagandy władzy Napoleona Bonaparte Realne powstanie PR to USA i początek XX wieku Początki PR Motywy wykorzystania PR Ive Ledbeeter Lee The public should be damned, the public should be informed Komunikacja pomiędzy światem gospodarczym a społeczeństwem przybierała na początku konwencję obrony przed atakami Edward Bernays jako czołowa postać amerykańskiego PR Europa powstanie PR w latach 30. i 40. choć pierwszy raz haslo public relations pojawia się dopiero w 1960 roku. Cel przedsiębiorstwa wykorzystującego PR stworzenie optymalnych z punktu widzenia celów i strategii warunków działania organizacji w otoczeniu. Grupy motywów wykorzystania PR w działaniach przedsiębiorstw: Realizowanie samodzielnych celów komunikacyjnych Wykorzystanie szans w tworzeniu optymalnych warunków rozwoju Wspieranie marketingu Public Relations -> offentlichskeitarbeit Dyfuzja pojęcia i działań w przedsiębiorstwach w latach 70. 1

2 Motywy wykorzystania PR realizacja celów komunikacyjnych Motywy wykorzystania PR realizacja celów komunikacyjnych 1. Prezentowanie misji firmy, wizji, tradycji, historii oraz rzeczywistości organizacji 2. Prezentowanie organizacji jako tej, w której ludzie chcą pracować 3. Prezentowanie personelu jako wartości firmy 4. Ukazywanie, iż organizacja ma cechy które są istotne z punktu widzenia interesów otoczenia, 5. Informowanie o inwestycjach, badaniach, rozwoju jako budowanie trwalej przewagi konkurencyjnej i wzmacnianie pozycji rynkowej, 6. Informowanie kontrahentów o potencjale i jego szczególnych cechach 7. Informowanie o kondycji finansowej, stabilizacji ekonomicznej 8. Korygowanie krytycznych informacji, które znalazły się w obiegu z racji działań przeciwnika organizacji 9. Współudział w tworzeniu i upowszechnianiu informacji i symboli identyfikujących organizację, wyróżniających ją od innych podmiotów (corporate identity) 10. Rozpowszechnianie informacji legitymizujących organizację jako społecznie odpowiedzialny podmiot 11. Komunikacyjne zażegnanie sytuacji kryzysowych w organizacji 12. Informowanie o fuzjach, aliansach strategicznych, dywersyfikacji itd. oraz ich motywach Motywy wykorzystania PR Wykorzystanie szans w tworzeniu optymalnych warunków rozwoju Motywy wykorzystania PR wspieranie marketingu 1. Prowadzenie działań promocyjnych organizacji Wpływ na sposób pojmowania organizacji przez otoczenie Pełnienie wielu funkcji na rzecz managementu (wczesne ostrzeganie, integracja i koordynacja komunikacji) Pozycjonowanie organizacji i jej wyróżnianie Wzmacnianie pozycji organizacji na rynkach (pracy, kapitałowym, towarowym, etc) Koordynowanie działań z nierynkowymi podmiotami otoczenia 2. Realizowanie strategii wizerunkowych produktów 3. Pozycjonowanie przedsiębiorstwa w świadomości nabywców 4. Pozycjonowanie produktów 5. Współudział w tworzeniu marek 6. Wynajmowanie prominentnych osób do promowania produktów 7. Prowadzenie prezentacji, pokazów, udział w targach Wspieranie i tworzenie kultury organizacyjnej firmy 2

3 Motywy wykorzystania PR wspieranie marketingu 8. Organizowanie konferencji, seminariów, kursów 9. Interpretacja decyzji marketingowych z punktu widzenia korzyści społecznych 10. Zdobywanie poparcia partnerów biznesowych poprzez wdrażanie koncepcji marketingu relacji 11. Promowanie produktów których reklama jest zabroniona lub utrudniona 12. Podawanie informacji uzupełniających do np. reklam 13. Tworzenie dobrego klimatu dla akcji promocyjnych, reklamowych 14. Tworzenie klubów konsumenckich, pielęgnowanie kontaktów z jej członkami Motywy prowadzenia PR aspekt makro Przedsiębiorstwa muszą podejmować dialog z otoczeniem, szczególnie tym niekomercyjnym Przedsiębiorstwa coraz częściej podlegają ryzyku braku akceptacji społecznej (obok klasycznego ryzyka) Zmiany wyznawanych przez społeczeństwo wartości, ich popularyzacji (ruchy antykonsumpcyjne) Działania PR i CSR jako zmniejszenie ryzyka interwencji państwa Duża część znajdujących się w obiegu informacji wymaga korekty, bo są np. jednostronne PR i zdobyte dzięki niemu pokłady wiarygodności i zaufania wykorzystywane są w czasie sytuacji kryzysowych Zrealizowane cele PR stają się miękkimi czynnikami wzrostu Dobry wizerunek jest elementem wyceny wartości marki Motywy prowadzenia PR aspekt makro Momenty szczególne prowadzenia PR w organizacji Zaufanie i wizerunek wpływają coraz częściej na decyzje nabywców Zaufanie i wizerunek ułatwia pozyskanie wiarygodnych partnerów i lepszych klientów Działania PR świetnie eksponują cechy unikatowe działań organizacji Słabnące oddziaływanie reklamy i prostych działań promocyjnych determinuje wzrost zainteresowania PR Prowadzenie coraz częściej komunikacji o charakterze emocjonalnym a nie tylko racjonalnym Zmiany systemu wartości społecznych krytyczne podejście do konsumeryzmu PR to odpowiedz firm na rosnące społeczne żądania przejrzystości działania firm PR zaspokaja rosnące potrzeby komunikacyjne i informacyjne własnego personelu Wprowadzenie nowego produktu Zmiana zarządu/ kierownictwa Zmiana formy własnościowej przedsiębiorstwa Kooperacja z silnym partnerem Ekonomiczne i społeczne konflikty Kryzysy strukturalne w branży Problemy finansowania oraz zatrudnienia Zakup firmy, fuzje, alianse, przejęcia 3

4 Momenty szczególne prowadzenia PR w organizacji non-profit Pozyskanie lub odzyskanie zaufania społecznego Pozyskanie nowych członków Zmniejszenie konfliktów ideowych/ społecznych Pozyskanie źródeł wsparcia Współpraca z innymi organizacjami Pozyskanie wpływów Koncepcja zarządzania problemowego Issue management to identyfikacja słabych i mocnych sygnałów płynących z otoczenia, a mających w bliższej lub dalszej pespektywie wpływ na działanie organizacji Silne sygnały łatwe do zidentyfikowania, można się stosunkowo dobrze przygotować na następujące po nich wydarzenia Słabe sygnały zwiastuny nadchodzących zmian, malo skonkretyzowane tendencje Służby PR musza skupić uwagę na sygnałach płynących od albo zwianych z funkcjonowaniem grup otoczenia. Koncepcja zarządzania problemowego Funkcje PR na rzecz zarządu organizacji Koncepcja ta ma: pomóc w minimalizowaniu przypadków niespodzianek dostarczać systematycznej i trafnej odpowiedzi na pojawiające się pytania PR jako sposób formalizacji stosunków z otoczeniem PR jako koordynator przedsięwzięć związanych z realizacją strategii postępowania wobec otoczenia PR jako pomoc w ocenie stanu i rozwoju problemów społecznych (wczesne ostrzeganie) PR jako pomoc w opracowaniu alternatywnych strategii przedsiębiorstwa wobec otoczenia PR w roli managera komunikacyjnego PR jako mediator w konfliktach 4

5 Znaczenie PR dla zarządu Przyczyny niewykorzystania potencjału PR w organizacji Znaczenie PR zależy od stosunku zarządu do otoczenia zewnętrznego. Ten stosunek jest obecnie kształtowany przez: Zadania społecznej odpowiedzialności za skutki działalności Nowych koncepcji marketingu Koncepcji zarządzania przez relacje Nieprawidłowe usytuowanie komórki PR w strukturze Prowadzenie PR przez jedną centralną komórkę Konkurowanie informacji PR z innymi brak zintegrowania informacyjnego Struktura hierarchiczna może ograniczać bezpośredni kontakt PR z niższymi szczeblami Działanie proaktywne managerów od PR a nie reaktywne specjalistów od PR Profil profesjonalnego managera PR Funkcje PR w organizacjach Umiejętność dostrzegania zjawisk, trendów i zmian w otoczeniu i ich wpływu na organizacje Zdolności analityczne, dociekliwość Umiejętność myślenia koncepcyjnego, strategicznego Odwaga i wiarygodność Funkcja kontaktowa umożliwia utrzymanie więzi pozaekonomicznych z częścią otoczenia Funkcja informacyjna systematyczne pozyskiwanie wiedzy nt. organizacji z otoczenia Funkcja harmonizacyjna dopasowanie interesów, dialog Bardzo dobra znajomość organizacji i branży Umiejętność pozyskania rzetelnych informacji Ponadprzeciętna umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów Znajomość prawa w ramach ciążących obowiązków 5

6 Komunikacja pionowa i pozioma KOMUNIKACJA PIONOWA jest zwykle formalna; następuje w górę i w dół wzdłuż linii podporządkowania w organizacji. Celem komunikacji skierowanej w dół jest informowanie, doradzanie, kierowanie i ocena. Z kolei komunikacja skierowana w górę ma na celu przede wszystkim informowanie (składanie sprawozdań, propozycje zmian itd.). Typowe przeszkody w komunikacji pionowej to: różnice pozycji i władzy, pragnienie awansu podwładnego, brak zaufania. dziękuję za uwagę KOMUNIKACJA POZIOMA ulepsza koordynację w organizacji i pomaga w rozwiązywaniu problemów. Dodatkową korzyścią jest możliwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich (co wpływa na wzrost zadowolenia z pracy). W komunikacji poziomej wiele informacji przepływa poza kanałami formalnymi (nieformalny charakter komunikacji). 6

Public Relations dr Grzegorz Mazurek

Public Relations dr Grzegorz Mazurek Sprawy organizacyjne 1. Zakres materiału oraz źródła 2. Zajęcia Public Relations dr Grzegorz Mazurek 3. Forma zaliczenia przedmiotu 4. Konsultacje i kontakt 1. Zakres materiału i zaliczenie 3. Forma egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Sprawy organizacyjne - Zakres materiału i zaliczenie Zakres materiału Materiał z wykładów Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Wojcik K., Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Pacet, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRUKTURY ORGANIZACYJNE. przegląd materiałów

STRUKTURY ORGANIZACYJNE. przegląd materiałów STRUKTURY ORGANIZACYJNE przegląd materiałów Czym jest struktura organizacyjna? Zestaw elementów konstrukcyjnych, które mogą być użyte do ukształtowania organizacji Określa sposób formalnego podziału, grupowania

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

ISTOTA ORAZ MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W SYSTEMIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM

ISTOTA ORAZ MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W SYSTEMIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM ISTOTA ORAZ MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W SYSTEMIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM DEFINICJE Public relations to zarządzanie komunikacją między organizacją a jej grupami opinii ( the management of communication

Bardziej szczegółowo

Jak napisać profesjonalny biznesplan?

Jak napisać profesjonalny biznesplan? Jak napisać profesjonalny biznesplan? Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje... 6 1.1 Czym jest biznesplan?... 6 1.2 Kto może wykonać biznesplan?... 6 1.3

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZNACZENIE MARKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

STRATEGICZNE ZNACZENIE MARKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI STRATEGICZNE ZNACZENIE MARKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania Wprowadzenie Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

MARKETING KONCEPCJA DZIAŁANIA CZY FUNKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Seminarium naukowe 14 marca 2013. Organizator: Katedra Marketingu

MARKETING KONCEPCJA DZIAŁANIA CZY FUNKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Seminarium naukowe 14 marca 2013. Organizator: Katedra Marketingu 1 MARKETING KONCEPCJA DZIAŁANIA CZY FUNKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seminarium naukowe 14 marca 2013 Organizator: Katedra Marketingu Opracowanie Teresa Taranko Seminarium na temat: Marketing koncepcja działania

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu Zespół autorski: dr Tomasz Brodzicki Maciej Dzierżanowski Marita Koszarek Stanisław Szultka Współpraca: Andrzej Ereciński Kristofer Erlandsson Marcin Kapuściński

Bardziej szczegółowo

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w przystępny sposób problematyki związanej z

Bardziej szczegółowo