Tragiczne zakończenie sporu o spadek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tragiczne zakończenie sporu o spadek."

Transkrypt

1 .CJ«tuilul. a. rei. UHt-^B, _ ' imlitlri H m Karola 2. Talaton 183-tt Łiedakt od eodziaf } do X po południu. OT A* DUM PiiEjrUmERAtA jftl&nffjrł odbltt. nawale to domów <0 gi Od dola >.tyczni* 113 r, pmomna umilając... przasrtka peeatowm wy aoal 1 «l 60 er. mlea. tub 7 «L fcwgft (pny cnpiaduf M i L I. MBOBIU I im II IM I H. M «x Artykuły oadeatam bo i norarjnm uwalana *t Rękopisów cardwso M y t y* Jak I odmrmnvc>i t*d.lcrtfa ftl* CENY OtiŁUSZUN. emm Mkstns Ł ł, ara strona m gx m». > ł «aaa «* te HkMi gr. aakroiag) a gr. iwyaa u gik crooa U tamo*. «robne U gr. n wyrafij U gr. L» gr. IM 1 A OgtoaunU flwmtololuw. proc. diwłaji ugłoannla soranls M I trójkolorowa U* proo dr»it«t to tarmis łrufca I tratt >gło ntf..i...i r.i Ti.-..j. al, odpowiada P. Ł O ff\ (V1& Rok IX. Nr. 249 Łódź, sobota 9 września 1933 r. Bratobójca sam wymierzył sobie sprawiedliwość. Tragiczne zakończenie sporu o spadek. Śmiertelne strzały w fabryce chemicznej. Zarząd Związku Banków u Ministra Skarbu. arszawa, 9 września. czoraj po swojego Marka pięć strzałów. Ranny więcej naprężyły się. Marek Kitt był do południu rozegrał się w arszawie padł na ziemię, zalewając sie krwią. stawcą firmy Kowalski i przyszedł tam Przy ulicy Grzybowskiej 43, krwawy, ówczas Aleksander Kitt wbiegł do w celu załatwienia interesu. idocznie [strząsający dramat. domu tym gabinetu współwłaściciela firmy Soleckiego był on śledzony przez brata, który znie znajdują się zakłady i tam chemiczne firmy naćka dopadł go tam i oddał strzały. 'A. Kowalski, Golsberg i Selecki. strzelił sobie w głowę. Tego rodzaju historia rozegrała się O godzinie 13-tej do kantoru firmy fabryce powstał popłoch. Zaalarmowano policję i wezwano pogotowie. nież wjżydowskiej rodzinie Boczko, przed kilku laty w arszawie, rów Przybyli dwaj bracia dr. chemji Marek Kitt. lat 40, właściciel fabryki chcmlkalji i perfum przy ulicy Ogrodowej ły dwie kule, jedna w okolicę oka, a lewkach. I tam na tle sporów o sche Jak się okazało dra Marka Kitta trafi właścicieli hotelu Londyńskiego na Na 29, oraz brat Jego 35-letni Aleksander, druga w pierś. stanie bardzo ciężkim przewieziono go do zakładu lecz bie. dę brat zastrzelił brata a potem sie zam. w hotelu Angielskim. Po wejściu tio kantoru jeden z braci, Aleksander, niczego pod wezwaniem Św. Józefa. Stan dra M. Kitta jest groźny i budzi poważne obawy. wydobył rewolwer i oddał do brata Bratobójca i samobójca Aleksander Kitt poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu dramatu pojawiła się Kto zwyciężył'? wkrótce policja, która wszczęła docho Sejm i Senat dzenic w celu wykrycia powodów zmniejszają swoje budżety. krwawego porachunku. Jak się okazało bracia Kittowie. którzy arszawa, 9 września dniu wczo pochodzą z zamożne] rodziny rajszym wpłynęły pierwsze projekty mieli już od roku zatargi o podział sche nowego preliminarza budżetowego, dy. Młodszy brat Aleksander wyjechał składane departamentowi budżetowemu swego czasu zagranice, zabrawszy pieniądze Ministerstwa Skarbu. Preliminarze nasił brata, Marka, który skolci zgłodesłały kancelarje Sejmu i Senatu, przy skargę do policji, wskutek czego czem ciała ustawodawcze preliminują Aleksandra Kitta zagranicą aresztowano. na rok budżetowy pozycje wyksander Po powrocie do arszawy, Aledatków zmniejszone w porównaniu z zamieszkał w hotelu Angiel- rokiem bieżącym budżetowym o blisko skim, a stosunki między braćmi jeszcze 10 proc. [Zeszłoroczny zwycięzca w locie balonów amerykański porucznik Settle. opadł w Kanadzie po przelocie km. Polski balon Kościuszko'* zaginął w pusty toiach Labradoru. Na ilustracji odlot balonów z Chicago, Misja przedstawiciela łacińskiej Ameryki. Londyi, 9. IX. Pancernik Indianopolis" na pokładzie którego znajduje się minister marynarki Svanson. zawinął do Havany wczoraj lecz po trzygodzinnym postoju, opuścił Kcbe i odpłynął na północ. Senator Svanson na brzeg nie wysiadał. Tymczasem atmosfera niepokoju trwa. Królewskie honory Iffi ttfflhhh dla legata papieskiego w iedniu. iedeń, 9 września. czoraj przybył n * granicę włosko-austrjacką na stację Ąrnoldstein legat papieski kardynał La fontaine w drodze na zjazd katolików niemieckich do iednia. Legat został Przez przedstawiciela rządu austrjackieto oraz miejscową ludność w sposób niezwykle serdeczny powitany i przybył 0 godz. 7,30 do Celowca, skąd po udzieleniu błogosławieństwa zgromadzonym a dworcu tłumom ludności, odjechał do piednia. 1 Na dworcu wiedeńskim oczekiwali gegata papieskiego prezydent republiki pustrjacej Miklas, kanclerz Dollfuss raz z członkami rządu i wiele wybitnych osobistości kościoła i świeckich. Z Pworca odjechał legat papieski pod gmach opery, gdzie w sposób niezwykle uroczysty odbyło się jego powitanie przez kardynała iednia, Innitzera, poczem udał się, wedle dawnej tradycji, pieszo wśród uroczystej procesji do ka tedry św. Szczepana, Z wieź wszystkich kościołów wiedeńskich powiewają chorągwie papieskie. Także i domy prywatne przystrojone są chorągwiami o barwach republiki austrjackiej i papieskich. Na czas pobytu legata w iedniu został przydzielony do jego osoby specjalny komisarz policji wiedeńskiej. ieczorem prezydent Miklas przyjął legata papieskiego na specjalnej uroczy stej audjencji wręczając mu wielką złotą oznakę republiki austriackiej. Olbrzymi pożar w Anglji. aszyngtonie sfery rządowe oczekują groźnych wydarzeń Prezydent Roosevelt z tego powodu.nie odjechał oa weekend. Rządy Argentyny, Brazylii, Chille i Meksyku są w ciągłym kontakcie i są zdecydowane, aby w imieniu łacińskiej S Z U B I E N 1 C A Na audjencji n Ministra Skarbu Zawadzkiego delegacja Związku Banków wy raziła gotowość jaknajdalej idącej pomocy w uplasowaniu Pożyczki Narodowej na rynku. Na zdjęciu delegacja Związku Banków u ministra Zawadzkiego. Od lewej: radca iesław Zbijewski, minister Stefan Starzyński, komisarz Pożyczki Narodowej, delegaci pp. Kazimierz Hofman, Andrzej Rottwand i prezes Heilpern, minister Skarbu Zawadzki. 10 dni w pięknym kraju. arszawa, 9 września. Dziś o godzinie 1.30, wyjechała do Białogrodu wycieczka parlamentarzystów polskich w liczbie 33-ch osób. skład wycieczki wchodzą posłowie i senatorowie z wicemarszałkiem Sejmu i Senatu. Delega GDYNI. Mechanik świetlny urzędu morskiego skazany za szpiegostwo na śmierć. Gdynia. 9 września. czoraj wieczo-1 objawiał wielką skruchę. Obrońca skarem zakończyła się przed sądem Okrę zanego Olśnicki zwrócił się do p. Prezydenta Rzplitej o łaskę. gowym w Gdyni rozprawa karna w trybie doraźnym przeciwko obywatelowi P. Prezydent z prawa łaski nieskorzystał. yrok wykonany został w sobotę polskiemu, Józefowi Manuthowi, 30-letniemu pracownikowi urzędu morskiego o godz. 9-ej rano. Manuth pracował w w Gdyni, oskarżonemu o szpiegostwo na urzędzie morskim od kilku lat gdzie spra rzecz ościennego państwa. wował Po kilkugodzinnej rozprawie przy funkcje mechanika drzwiach zamkniętych zapadł wyrok, przy światłach nawigacyjnych. skazujący Manutha na karę śmierci przez powieszenie i utratę praw obywatelskich i honorowych na zawsze. Skazany przyjął wyrok z płaczem i cja parlamentarzystów została w te sposób "złożona, iż reprezentowane są w niej wszystkie ziemie Rzeczypospolitej. Z wycieczką odjechał również poscl jugosłowiański w arszawie min. Lazarewicz. niezwykły meldunek aresztanta. ki tych falsyfikatów. ładzom przyszedł z pomocą najlepszy detektyw pijyi-idek. Do jednego z wywiadowców policyjnych zgłosił się więzień, od bywający karę w Złoczowie i oświad Ameryki chilijski minister spraw zagranicznych zwrócił uwagę rządowi kubańskiemu, iż pokojowe rozwiązanie wew- odkrycia dokonały władze w więzieniu Złoczów, 9 września. Niebywałego nętrzno - politycznych trudności na Ku złoczewskiem. Zdaje się, że stosunki pa bie jest w interesie ogólno-amerykańskim. Narazie jednak junta, rządząca równych w całej Polsce. nującc w tem więzieniu nie mają sobie obecnie w Havanie odmówiła rozpatrzenia nawet propozycyj powołania czył mu, że w tamtejszem Od dłuższego już czasu w Złoczowie kursowały fałszywe monety 5 i spowrotem Cespedesa, jako prezydenta 1-złotowe. Uporczywe dochodzenia policji kończyły się rządu ogólno-narodowego. utworzonego na podstawie koncentracji wszystkich stronnictw politycznych, jak to propono stale fiaskiem. wano z aszyngtonu. Nie można bowiem było znaleźć fabry- więzieniu znajduje się fabryka fałszywych monet oraz tajna gorzelnia. yszło najaw, żt więźniowie w porozumieniu z dwoma dozorcami (!) w cc lach fabrykowali fałszywe monety oraz pędzili wódkę. związku z tem sensacyjnem odkryciem jeden z dozorców został areszto wany, drugi zawieszony w > urzędowaniu, a dalsze energiczne śledzwo prowr dzi osobiście szef tut. prokuratury. Zachodzi podejrzenie, że więźniowie nietylko urządzili sobie fabryczkę w więzieniu, ale ponadto otrzymywali ki kugodzinne urlopy nocne, w czasie któ rych dokonywali włamań i kradzieży". Francuskie manewry jesienne. Czechosłowacja podwyższa emerytury i pensje wdowie, Praga, 9 września. (Tel. wł.) Cze chosłowacji ma zostać wprowadzona podwyżka składki na fundusz emerytal ny z 8 na 12 proc. u urzędników w służ bie czynnej, przy równoczesnem podwyższeniu poborów pensjonistom o 6 proc. p/skutek długotrwałej posuchy zapaliły się wpobliżu Imbridge w Anglji oljb>2y m j c obszary krzewów i wrzosów. Pożar objął 200 kilometrów kwadratowych. płomieniach zginęły setki zwierząt domowych. ojsko i setki straży pożarnych z trudem walczą z trwającą jeszcze pożogą,' Dolar prywatnie 6,18. Prywatnie dolar papierowy w żądaniu 6,20, w płaceniu 6.18; dolar złoty w żądaniu 9.05, w płaceniu funt angielski w żądaniu 28,25, w płacer u 28,10, rubel złoty w żądaniu 4,75, w pła ceniu 4.70; marka w żądaniu 2,12, w pła ceniu 2,11; za 100 franków francuskich w żądaniu 35,10, w płaceniu 35. Bank Polski dziś w godzinach ran- Lnych kupował dolary po 6.12*?' Szampanji odbywają się obecnie manewry jesienne armji francuskiej, ćwiczenia noleeaia na wykazaniu sprawności zmotoryzowanej kawalerii.

2 ybuch podmorskiego wulkanu MLHH zniszczy! miasto w Japonji. Londyn. 9 września. (Tel. wł.) e-zniszczonłług doniesienia z Tokjo, na wyspie po wulkanu. Zaiwaliło się 180 domów. e przez wybuch podmorskiego łożonej na zachód od Japonji, miasto dług dotychczasowych informacyj, stra S-inno zostało prawie w zupełności ciło życie.70 osab. Dotąd wydobyto dwa trupy Sosnowiec, 9 września. Akcja ratunkowa na kopalni Modrzejów" trwa nadal: nocy z piątku na sobotę natrafiono na zwłoki drugiego zasypanego górnika Franciszka Szyndlera. na kopaln<i Modrzejjów Leżał on na filarze przygniecony olbrzy mierni masa rai węgla. Zwłoki jego wydobyto na powierzchnię. Prace ratunkowe wskutek obsuwania się wetula natrafiają na duże trudności. Świadectwo moralności potwornego mordercy w Mościskach. Przemyśl, 9 września. Sprawa Tadeisza Zycha, potwornego mordercy z Mo- był jeszcze aresztowany, rzeczy i pienią nazajutrz po zbrodni, kiedy Zych nie Ścisk, który dla 110 złotych w bcsljal- dze pochodzące z rabunku u Schlafowej. a to: prześcieradło krymskie, pier ;!' sposób pozbawił życia dwie bezbronne kobiety, ścionki i pieniądze. Dzieci zaniosły zdobycz matce, która skolei zwierzyła się lie przestaje w dalszym ciągu żywo ineresować opinji publicznej. Komendant sąsiadce, niejakiej Karolinie Richter, żonie urzędnika skarbowego w Mości >ow. PP. w Mościskach kom. Potoczny Jrzedłożył wyniki dochodzeń, prowa- skach. Richterowa poradziła wówczas Izonych w tej sprawie szefowi prokuraury przemyskiej, dr. Prohasce. liła, bo to mogą być dla policji ważne Zychowej, by futro i prześcieradło spa Do sądu wpłynęło świadectwo morał dowody rzeczowe, natomiast pieniądze aceci, wystawione Zychowi nn żądanie kazała jej zachować, bo tych arładz przez gminę w Mościrkach. edle,,i tak nikt nie pozna'*. lego świadectwa Zych oddawał się Przesłuchana na policji, zeznała o tem Zy namiętnie grze w karty chowa. Zauważyć należy, żc fakt udzielenia Zychowej poradv przez Richtero utrzymywał stosunki z kobietami". Obecnie wyszedł również najaw cie wa miał miejsce na kilka godzin przed kawy moment świadczący o strasznem aresztowaniem Zycha, kiedy go nawet wprost zdziczeniu moralnem. wywołanem wołną kwiatową. Oto, jak się w to na dwa dni przed przyznaniem się Zyca. jeszcze o ten czyn nie podejrzewano, a ku dochodzeń okazało, znalazły dzieci Zvcha na dziedzińcu pod ławką jui iest winien i nie zgłosiła o tem policji. cha, wiedziała już Richterowa, że on Richterowa zostanie pociągnięta do od- nowied^iolnofci- DOKTOR sh Bi I bs 1^ Spec;, cbor. wenerycznych, skórnych, włosów (porady seksualne) Andrzeja 2. tel Przyjmuje od ił tło 11 rano i od fi do I wiec?* w niedziele i święta od 10 do 12 wpoi. L. BERMAN <Sp««t*i ata cboró wenerycznych kornych I moczoplciowych CEGIELN1ANA 15, tel Pr*J mu V od godz. I U I od 4 8 w a adaiola I aw.ętn od go da Dla niezamożnych itay łącznic. MARKOICZ OA Choroby skórne weneryczne. Zawadzka 1-4 telefon Przytmute od do la rana l od do 8 wieczni Doktór Ho IZUMACHER Choroby skórne < weneryczne powrócił Piotrkowska 56. lei Przy atu a codzi.aa.a od I 1 ', 4 patod O 9 wiecz w n edutlt > iwifta od 1U Iw pot Ceny ecznicowe. Dr, med. M. Łewitter Akuszer ginekolog: przeprowadził się na ul. Sienkiewicza 6, tel Przyjmuje od 7 9 wiecz. %f. BALICKA Piotrkowska 200, (róg Pustej) Telaf Choroby skórne i weneryczne, powróciła 'rtyiaauje wytąazni. kobiety i dzieci ad I do 3 ' od 1 do 8 wiec. L. NITECKI choroby akórne, weneryczna i moczoptc.owe. NAROT 32, tel 'rayjmuje od 8 9 rano i od 4 8 wieea w niedziele 1 lwięta od 9 do 12 w pot Dr. Med. Z. RAKOSKI ul. Piotrkowska 67 T«l spec alista chorób uszu, nosa, gardła I płuc. *rzjjinuje ml 12 2 i 5-7 Od i ot) 2 8 w Lecznicy Zgierska IZ. Henryk ZI0MK0SKI Specjalista chorób wenerycznych i skórnych 6*go Sierpnia*. 2 przymu od 3 4 i od 8 9 wlecz, w nledz. 1 awiętn od 10 1 po pol. Dr.' Med. M.KLACZKO Chor. uszu, nosa, gardła i krtań Piotrkowska 99, telef Przyjmuje 12 2 I od 6-8 po pol. Ceny lecznico we. Dr. aaed. H. NADEŁ Choroby wewnętrzne. Piotrkowska 17. tel Przyjmuje od god*. 6 7 wiccz. Dr. Med. S. Holenderska Chor. oczu. znowiła przyjęcia. Lipowa 20, tel Przyjmuje od 12 ej 1-ej i od 7-ej 8,30 Ceny lecznicowe. Doktór S. BROTMAN choroby weneryczne, moczopłciowe, skórne, weneryczne czynności zapobiegawcze. Panie od 9 11 rano Panowie od II 4 pp Zawadzka 38. Tel Dla p. p wojskowych ustępstwo. ELLER powrócił specj. chorób skórnych, wenerycznych i moczoplciowych Traugutt S, telef Przyjmuje od 8-11 r. i od 4-8 wlecz niedziele i święta 11-2 pp. Uoktór S0Ł0IEJCZYK Specjalista chorób wenerycznych > skórnych Piotrkowska 99, tel Przyjmuje od rano, 4 6 i od 8 9 w. Z. STACH0SKA aknszerja i choroby kobiece Piotrkowska 153. tel powróciła prirjahja od 2 4» B.YJ 5,IV wi»p» i JE C O*. Zdarzenia i wypadki ubiegłej doby. ( > Polaki balon Kościuszko" 1 amerykański balon Overmana nie zoataly Jeszcze odnalezione' Amerykańskie t kanadyjskie ekspedycje lotnicze szukają zaginionych w lasach północnej Kanady. ( ) Bagdadzie odbyła silę koronacja księcia Ghazl, syna zmarłego króla Fajzala na króla Iraku. Zwłoki króla Fajzala zobtaną przewiezione na pukla dzle <>nfcielsklego okrętu wojennego do Iraku. ( ) Rząd włoski zgromadził liczne oddziały wojskowi na granicy Austrji głównie Tyrolu, aby nie dlptfem do zamachu hitlerowców na Austrje. < ) dnia wczorajszym u komisarza generalnego tfoayoaki aaisdowaj afłcau ale az.reg delagaeyj rctiuaujeh lnatytucyj, które deklarowały zwój udział w potyczce...deklaracje takie zlołyły m. In. Centralny zwuzek przemyśla polskiego. Izby Bolulcze, organizacja alamtnn, Swlazek Kas Komunal I nych, Związali Banków, Bank Polski, Bank O. I: 1 P. X. O. licznych urzędach w stolicy 1 dc^i prowincji powzięto nohwaly zadeklarowania na su"o s krypo jo 75 do IM proc. J.duoml«ateoaneJ pensji. ( ) czoraj zakończył sio proces o rewolt? przed sadem doraźnym w Kobryniu. godzinach południowych na aulę wyszedł kosa piet sadzney. śród grobowej ciszy przewodniczący rozprawy sędzin Lewicki odczytał wyrok, mocą którego sprawa oskarżonej Instruktorki komunistycznej, Reginy Kapłam-wny przekazana została do osądzenia w trybie zwykłym. Pozostali oskarżeni Lem Mogdi.nowira, Jan Lleklewicz. Jan Kitel, Grzegorz Ty 1noszc7.uk, Koman ataeluk, Szymon Kozłowiec, Aleksy Guzluk I Bazyli lkończuk skazani zostali na kar* dożywotniego wlezienia. Sad w motywach wyroku przyjął pod uwagę wszystkie tezy prokuratora w ocenie winy z art. 83 a) par. 1 włącznie. Jako okoliczność łagodząca sąd w/.lal jednak pod uwagę niski poziom umysłowy wszystkich k»rzonych. Sprawę uakurzoii 'J Kapkuiowiiy, w uiyal wywodów obrony, sąd zdecydował sklerowai'- na drogc zwj kłego postępowania. Nie doputrując sic cech kwalifikujących czyn do rozpatrywania [>rz»z sąd doraźny. ( ) Na kopalni..kkhlbolen" w Jauowle pod My słowlcan-i. należącej do Sr*łk1 Oleschego wydarzyła sl«wlehia katastrofa. Z powodu wstrząsu skul rozpadły sic awały węgla na *lvboko*cl 400 m na Melania XI-eJ. które aasypa ly sześciu pracującycb lam górników. Pod cruzaml węglu ponieśli amlerć Jan Snlozko rębacz z Niklasów- oraz ładowacz Trząsała Jerzy a Glazowca. Cltzko ranny został górnik Karol Oepport a Janowa, ans lekkie obrażenia odnieśli Pnwcł Pyta z Ntklazowci. Antoni Bruzda z Glazowca 1 Edward Figura a Janowa. Natychmiast po katastrofie zaalarmowano kolura ne ratownicza, która rozpoczęła akoja calem wyao bycia zasypanych ofiar. O godz w nocy wydobyto wszystkich górników. Zwłoki zabitych przewie Ilono do kostnicy szpitala Spółki Brackiej w Mysio wicach, zad rannych odtransportowano do szpitala. ( ) Dymisja gabinetu hiszpańskiego Aznny została przyjęta przez prezydenta Znmore. Straszliwe Kronika Pogotowia / <l". 9 mzuinia. Pr*y ul. /.. roni :. 3~ -i.it kopii iv ly pnez konia w twara M.letnl Jaz.f K,-<l/i.ik sam. przy Al. I Maja S2. KfiMak ilu/nul ran twiir/y i języka, I i l-.ii.' pogotowia w.tanio poważnym nrsse. wio/i! i i ilu -i.ii.l i w M.I... i, o *» a * Przy ul. l:,. -i. Un i-o 1S tpadl z. towania Projekty nowych usław KM w retorcie przygotowali. arszawa, *» września. Po załatwię niu sprawy pożyczki wewnętrznej, rząd przystępuje obecnie do opracowania szeregu nowych ustaw, które 1 ają być wydane w drodze dekretu Prezydenta Rzp!'~I. Należy tu między in. ustawa o popieraniu elektryfikacji, prawo o zobowiązaniach, nowy kodeks handlowy itd. Co projektu ustawy o notariatach, to wątpliwe jest. czy ukaże się on w drodze dekretu, raczej należy przypuszczać, żc wpłynie do Sejmu na sesje jesienną. Szerokie masy najbardziej i u teresuje oczywiście projektowana usta wa o rozłożeniu zaległości podatkowych. Jest rzeczą możliwą, że w tej sprawi* r.:. będzie dekretu Prezydenta Rzplitej lecz zostanie ona załatwiona drogą rozporządzenia ministra skarbft na pods*' wie obowiązujących ustaw, upowa ojających ministra do wydawania»r gu rodzaju rozporządzeń szysf' te projekty są dopiero w trakcie ojcowy warna I dopiero za Klrka tysy^' można oczekiwać ich ogłoszenia. Szczegóły wstrząsającej katastrofy lotnicze zruszające objawy współczucia ludności wiejskie]. Z Kielc donoszą: Tragiczna katastrofa zderzenia się dwóch samolotów wydarzyła sie obok wsi Jaronowicze nieda' j ko Kielc. rejonie tym odbywały się ćwiczenia woj skowe z udziałem lotnictwa. Nad obszarami, na których odbywały się ćwiczenia, krążyły dwa samoloty zwiadowcze z załogą: na jednym por. obscr wator Edward Krupski wraz z plutonowym-pilotem Czesławem Popczyklem, na drugim podpor.-obscrwator Kazimierz Gołda z knpr.-pilotcm Romanem Irrekiem. kopnięcie w twarz. w factaf prary murarz 2-i.letni Telesfor Cyru-i Na idzewie largu?! nic na swe życie przez /ani. przy ul Miikicwirzu 8, Lekarz nmnl.il u zużycie suldinialu 28.Klni Murjan Ma.aiwlrz. Cyiuna naerrg ran i ogólne potłuczenie ciała. Po ezwany lekarz pogotowia po przcpłókanlu to. 250-LECIE ODSIECZY IEDEŃSKIEJ. Łódź, dnia 9 września. związku z 250-leciem Odsieczy iedeńskiej Kurja Biskupia Łódzka zarządziła odprawienie nabożeństw dziękczynnych z kazaniami o dziejowem posłannictwie Polski dawnej i w czasach obecnych Nabożeństwa te odprawione zostaną we wszystkich świątyniach dnia 10-go września rb. INTERESIE ORACZA LOTERYJ NEGO. Tempo, w jakiem rozegrana zostanie V-ta kla3a 27-ej Loterji skraca znakomicie odległość dotychczas egzystującą mię dzy momentem wygranej a jej realizacją. Oczywiście, że w interesie gracza leży. abv wyzyskał tempo, nie pominął spo sobności i nie pozbawił się szans. Gracz nie powinien wyczekiwać, aż kolektor za wiadomi go o wygranej gdyż w obecnem tempie gry kolektor nieraz nie będzie w stanie tego uczynić inien on śledzić tabele dzienne i pamiętać o tem, że wygrana stawka niewymieniona na los nowy, to przekreślenie możliwości wygrania miljona, czy też innej wielkiej wygranej. EKSTAZA" na ekranie Capitolu". Najnowaiy Mm Ouatawa Mathaty.egu p. t. Bkataza" poalada zupełnie swoiate, nowe, rewelacyjne ujęclo, odznacza ale niespotykana, wysoce arty etyczna pięknością zdjec 1 ldealnem zespoleniem obrazu 1 tonu. rzawa, Jaka powalała koło tego filmu, wynikła z szeregu aoen niezwykle śmiałych, w których utrwalono na taśmie epizody płomiennej miłości dwojga ludzi 1 klasyczne, piękne ciało przedstawiciel ki głównej roli, emuklej I powabnej Hedy Klesler. śmiałe aspiracje Gustawa Machatyego okrzyczana Jako dwuznaczne, ale zaprzeczając genjalnej realizacji ani mistrzowskiej swobody posługiwania ale kamera. Płomyk i Płomyczek oraz wszelkie inne dzienniki i czaso pisma można prenumerować" za pośrednictwem biura dzienników Łódź, Piotrkowska Nr. 81 teł. lit-98. Przy ul. Zawadzkiej ') został uderzony tmcbi narzędziem 3(Metni Ahrnni Kon zair:, przy Al. I Maju 8. Pomocy lekartkirj udzieliło mu po. gotowie ini.-i-l.i- * ludka przewiózł go ilo szpitala lulko zł.z50 gr.miesięcznie kosztuje abonament Echa" z odnoszeniem do domu Prenumeratę zamawiać można od każdego dnia miesiąca. Adres: Karola 2 lub tel lub Piotrkowska U. tel * Przy odbioru w adminiitraeu Karola 2 'ub Piotrkowska 11 prenumerata wy nosi tylko 2 zl. 20 tfr HALTRECHT Choroby skórne weneryesne < moczopłciowe. Piotrkowska 10. Telef Przyjmuje od g. 8 ei rano, do g. l-t w pol i od 6 do 0 wieoz. niedziele i święta od 10 do 1 w poi. Din bearobotnycb cnny Incsnlc. paraty oba naleciały ca siebie. Us!\ s...liśrny zgórv głuchy szczęk i maszy' py obie poczęły spadać na ziemię. Jedna runęła odrazu. druga przez parę sekund wirewała w powietrzu. tei drugiej maszynie»' baczyliśmy człowieka, który w ostatnim momencie katastrofy wyskoczył i samolotu. Z powodu zbyt małej wysokości nie otworzył się spadochron i lot nik ten zginał na miejscu, tak. jak i Jo* go towarzysze, którzy runęli na ziemię wraz z maszynami. ypadek wywołał na świa'd!;ach k: czasie ykonywania swych zadań, to znaczy zwiadów terenowych, katastrofy zgromadziły się tastrofy ogromne wrażenie. Na mlejsci aparaty oba w powietrzu się zderzyły wkrótce tłumy publiczności. 1 runęły na ziemię. Katastrofę obserwowano z ziemi I tak ją opisuje jeden taniu a spośród szczątków wyciągnię Aparaty uległy zupełnemu zdruzgo z naocznych świadków: to zwłoki trzech lotników. Zwłoki kpr. Irreka, który z samolotu wyskoczył Dwa samoloty 2 p. lotniczego z znaleziono opodal. Krakowa krążyły nad miejscem ćwiczeń na wysokości około 200 m. Oba Ie Należy zaznaczyć, ciały dość blisko siebie, a w pewnym ie benzyna nie eksplodowała. momencie oczom naszym przedstawił Niedługo po katastrofie przybyła n. się widok ścinaiący krew w żyłach. A- miejsce specjalna komisja, która stwiei dziła zgon wszystkich czterech lotników. Ponieśli oni śmierć na miejscu przeważnie wskutek złamania podstawy czaszki. Ratunkowego. Kiedy wieść o zgonie czterech lotni ków dotarła do dalszych mieszkańców nałożeniu opatrunku pi lal d«i zpilala poczęli się oni tłumu i- gromadzić na Ku y Clhorycli. I <,. -v^ 'A \ * miejscu rratastrerf^^zasy^ąc ciała za bitych stosami DR. MED. M TAUBENHAUS Chor. kobiece i akuazerja Zgierska 11, tel Przyjmuje od 4 8 w. DOKTOR LUBICZ Choroby skórne, weneryczne i moczopłciowe. Cegielniana 7, telefon Przylmule id «odz, *~M 12 2 S I wtecz niedziele ' <wms od do U rano. DOKTOR REICHER Specjalista chorób skórnych wenerycznych i moczoplciowych Poludnowa 28, tel Hrzyjaioie od 8 11 rano od 5 8 wiecz. w aisdtitjf i Iffiets 98"? ~ ); kwiatów polnych, dając w ten sposób wyraz nietylko swe go żalu spowodu tragicznej śmierci lot ników, ale też uznania i zroaumjcla do niosłości lotnictwa. Poza miejscowem włośctenstwem. z!ozvły wieńce z szarfamf delegacie o* kolicznvch straży pożarnych szkół. Zwłoki lotników zostały przewiezione nocą około godz. 4-tej samocho danii do krakowskieco szpitala okre gowego. S. p por. Krupski liczył lat 28, ppor Gołda 23 obaj pochodzili z ieliczki kpr. Irrek lat 23. nochodził z Murskn pow. Pszczyna, plut. Popczyk lat 31, osierocił żonę, pochodził z uagick. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek w Krakowie. M. FELDMAN nkuaanr - f/lnakol*s> powrócił Zawadzka 10. Telefon r"rzy muie od od i e pa pol H«KŁACZKÓ A poloinlctwo i choroby kobiece Piotrkowska 99, tel Prayjm. tteca. nd i 4m 5 pm pol Ceny lecznicowe. KILIMY HUCULSKIE bogaty w y b ó r dogodne warunki niskie ceny H. TY KOCKI - Piotrkowska ZŁOTYCH mieaięcanie urzędnikom na wypłatę konfekcja, obuwie bielizna manu faktora, firanki, Piotrkowska 37 podwórzu /łftfft SREBRO a wity * - B ***'*-' lombardowe kupują - płaci najwyższe ceny. Zakład Jubilerski J. Fijałko, Piotrkowska 7. SŁYNNA chiromantka z Galicji zdobyła dużo podziękowań i uznania za trafne przepowiednie. Piotrkowska 223 m. 19. OKAZJA. Place budowktne do nabycia- Przystanek Radogoazcz, Laugówek ul gen. Bema 74 ALCZAK Janina zam. ul. ileńska 85, (dom kolejowy) zagubiła dowód kolejowy w^dar.y przez Dyr. PK«.'. --wc.

3 flir. 249 CZTLBROJ%IB$IĘCINB AKACIE* Eldorado ciemnoty. Kopciuszek oświaty w Południowej Ameryce. Gigantyczne projekty tunelowe. Buenos-Aires w sierpniu. Argentynie istnieje w teorii typ Szkofy powszechnej, do której dzieci zo zowiązane są uczęszczać. Naogól jednak władze nie wywierają presji na ro dziców, stosując katy tylko w wyjątkowych wypadkach, jeżeli chodzi o dzieci imigrantów, które mają być w szybkiem tempie zasymilowane. Dążności te istnieją w Argentynie, aczkolwiek maskuje się je daleko idącą tole powietrza. Ogrzać się nie można, gdyż w klasach niema pieców ani kaloryferów. Często są wypadki przeziębienia i masowych epidemij grypy. Niezależnie od tych niedomagań niedołężna administracja spóźnia się z wykończeniem generalnego remontu klas, przez co wa kacje przeciągają się o miesiąc lub dwa. Cierpi na tem ciągłość nauczania z nie małą szkodą dla młodszych i starszych uczniów. Stokroć gorzej dzieje się w prowadzi przez rwące strumyki lub o- bok przepastnych głębin. prasie stołecznej często ukazują się korespondencje malujące w wzruszający sposób tragedje dziecka południowych terytoriów. Apel do miłosierdzia sfer zamożnych nie pozostaje bez echa. Co rok wysyła się do szkół Chubut, Neuąuen i Santa Cruz całe wagony używanej odzieży i rancją, która dzłała zwykle szybciej i obuwia, które rozdziela się pomiędzy skuteczniej, niż rygorystyczne systemy uczniów szkół powszechnych. Były nawet projekty bliskie realizacji, by" na wynaradawiania. Zgóry zaznaczyć nale prowincjach i terytoriach federalnych, ży, że naukę gdzie panują wprost skandaliczne stosunki. Szkoły mieszczą się w budyn południu szkoły zamienić w internaty, traktuje się po macoszemu. w których dzieci miały być na koszt Naród, który ze wszech stron otoczony państwa odżywiane i odziane. Niestety kach pozostawiających pod względem jest sąsiadami mówiącymi tym samym rewolucja i następne zmiany w sferach politycznych przeszkodziły wyko higieny wszystko do życzenia. 'Często Językiem, który nigdy nie toczył walki są to chaty zlepione z gliny, dachy o skarby swego ducha, nie przywiązuje wielkiej wagi do oświaty powszech naniu tego szlachetnego dzieła. przeciekają, wicher świszczę przez nie szczelne okna i drzwi. Obok za ścianą Na północy sytuacja jest lepsza. Go nej. Szerokie masy ludności w prowincjach i terytoriach federalnych nie umie mieszczą się świnie i kozy właściciela rący klimat i żyzna ziemia upraszczają kwestje odżywiania i odziania dzie domu lub nauczyciela. ja czytać ani pisać, analfabetyzm nie cofa się, lecz rośnie. Najgorsze warunki panują na południu w strefie podkordyljerskiej i Pata ci, wywołują jednak pewną gnuśność, Smutny ten objaw świadczy dobitnie o która szczególnie objawia się w stosun obojętności władz i samego narodu, któ gonji, gdzie ubóstwo i niechlujstwo idą ku do problemów oświatowych. Jedyną ry czuje się dobrze w swej ciemnocie. w parze z ciemnotą ludności. Dzieci namiętnością ideową" ludności jest polityka. Gdy zbliżają się wybory, mia Młodzież zgodnie z ogółnemi tenden biednych rolników, dzierżawców i wyrobników przychodzą do szkoły boso i sta i wsie budzą się z letargu. Płyną Cjami w kraju nic wykazuje wielkiego strumienie wina i wódki, znajdują się zainteresowania dla zdobyczy wiedzy na pół nago. ynędzniałe ich twarze pieniądze dla potrzebujących i niepotrzebujących. ożywia się ruch i łatwe! nauki. Do szkoły uczęszcza niechętnie, świadczą, że w domu panuje głód i nic Uczy się źle,, raz z braku przyrodzonych zdolności a powtóre z przekona do rodzinnych chat rozrzuconych w dostatek. Po skończonej nauce wracają są zarobki. ogólnem święcie" uczestnicy i młodzież szkolna, zaprawiając się wcześnie do arkanów wszechnia, żc w życiu niepotrzebny jest balast świadectw i egzaminów. zawo wichura śnieżna i ciemna noc. Droga wielkiej odległości. Nieraz zaskoczy ie władnej pani polityki". dach prywatnych wystarczą praktycz ne kursy buchaltcryjno-kiipieckie, rzemieślnicze, rolnicze lub przemysłowe, w karjcrzc urzędniczej jest jeszcze łat Katafalk w tajnem przejściu. wiej, gdyż karnet przynależności do partji rządzącej Skarga zrozpaczonego proboszcza Jest lepszą legitymacją, Jan Tailhandier, nowy właściciel ludzie umierali jak dawniej a katafalk niż matura lub ukończone studja uniwer zamku w Berbesit we Francji pragnął nic był obecny w kościele w. czasie syteckic. Zdaniem powszechnem wyższe nauki potrzebne są tylko dla przysz właścicieli zamku a między innemi, uzy boszcz zwrócił «ic do władz o pomoc. uzyskać wszelkie dawne uprawnienia Mszy św. żałobnych. Zrozpaczony pro łych sędziów, adwokatów, lekarzy i skać prawo używania przejścia tajnego, ładze zarządziły otwarcie przejścia i weterynarzy oraz dla tych wybrańców które łączyło zamek z chórem kościoła zwrot katafalku. łaściciel zamku nic losu. którzy jako wodzowie partyj mu parafialnego. Po dłuższych staraniach uczynił jednak ani jednego ani drugiego. szą posiadać tytuł doktora filozofii. spełniły się jego marzenia. Najlepiej stosunkowo zorganizowane Jest szkolnictwo w stolicy Bucnos- wiło się używaniu wspomnianego przej dzia uznał, że posiadane przejście na Nagle w 1931 r. probostwo sprzeci Sprawa poszła przed sąd. Tutaj sę Aires, gdzie analfabeci rzadko są posiani. Niedomagania leżą głównie w dzie barykadował przejście, a gdy zamykał tów do każdorazowego właściciela zam ścia. obec tego właściciel zamku za leży na podstawie dawnych dokumendzinie administracyjnej z przyczyny drzwi znajdujące się na chórze kazał ku. Dopiero w ostatn : ej instancji przyznano rację proboszczowi i władzom. braku odpowiednich ubikacyj. Bydynki szkolne po największej części są tafalk. Sprawa zaczęła przybierać po Kościół odzyskał swój katafalk. zabrać również znajdujący się tutaj ka własnością prywatnych właścicieli, któ ważniejszy obrót. parafji bowiem rzy niechętnie dokonują jakichkolwiek inwestycyj. Upałów dzieci nie odczuwa Ją, gdyż w letniej porze Dbaj o swoje zęby: wakacje trwają 4 miesiące, zato podczas zimy kostnieją od przenikliwych chłodów i przesyconego mgłą Stosuj Pulsa pastę do zębów U góry: Skalisty brzeg cieśniny gibraltar skiej pod którą zostanie zbudowany tu nel. łączący Hiszpanię z Afryką, Budowa potrwa 7 lat. U dołu: Szczyt Mont Blanc, widziany od strony Chamonbc. Pod masywem najwyższej góry Europy io chy zamierzają zbudować tunel. Proces roześmianej wdówki. Oblężony budynek sądowy, Do wielkich sensacyj sądowych u- biegłego miesiąca należał w Ameryce proces pani Jessie Burnet Costello zwa nej popularnie śmiejącą się wdówką". Pani Cosello zosała oskarżona o otrucie swego męża przez podanie mu rozmyślne jadowitych grzybów. Obecnie 'jprawa znalazła swój finał przed sądem Fani Costello przez cały czas swego procesu, trwającego prawie miesiąc, zachowywała zupełny spokój. Kiedy przewodniczący sądu o- głosił jej wyrok uniewinniający, wysz- Krem Ultrasol' Ożywczy wpływ słońca na cerę i w dniach pochmurnych osiąga się przy pomocy wykwintnego kremu,,ultrasol", naświetlonego promie niami ultrafiołkowemi. Krzepi cerę i chroni ją równocześnie przed ujemnym wpływem zmian atmosferycznych. ła ze sali uśmiechnięta jak zawsze. Na korytarzu czekała na nią przyjaciółka C. M. Neil, która opiekowała się w cza sie 5-miesięcznego więzienia oskarżonej, jej dziećmi. Na widok dzieci stale uśmechnięła p. Costello rozpłakała się i nie można jej było długo uspokoić. Przed budynkiem sądowym oczekiwały wyroku nieprzejrzane tłumy publiczności. P. Costello nie chcąc spotkać z tłumem, opuściła sąd bocznem wyjściem. Sprawa zakończona uwolnię niem oskarżonej, trzymała długi czas w napięciu opinię całych Stanów Zjednoczonych. Głosy publiczności podzle liły się w tej sprawie na dwa wzajemnie zwalczające się obozy. Przy obstrukcji zaburzeniach trawienia zgadze uderzeniach do głowy, bólach głowy i ogólnem niedomaganiu zażywa się rano naczczo szklankę naturalnej wody gorzkiej Franciszka-Józefa". Zalecana przez lekarzy. Franciszek Hornik. I spółczesna Sodoma Gdv sie o tem dowiedział w jednej chwili prysło dobre wrażenie. O Stefie miał już wyrobione. niezbyt pochlebne zdanie, więc uważał, że siostra nie mogła bvć lepsza. Odtąd nie zwracał na nią zupełnie uwagi. A szkoda. Przekonałby sie. z jakim zachwytem i uwielbieniem obserwowała go. Nie zrażało jej nawet, że Rozmach pomijał jej zdanie, wypowiedziane w czasie ogólnej rozmowy, przy 9 9 podwieczorku. ziął ją bowiem za dzfewczynę, liczącą najwyżej 15 lat, a słów dziecka, nie mógł przyjmować na JJ serio. p.i krótce nadjechał Sopicki. trąbiąc uroczyście. Sopicka, wpadła na pomysł zrobienia mężowi niespodzianki i w tym celu namówiła Rozmacha, aby się ukrył. Nastrojony nader radośnie, dał się użyć za przedmiot psoty. Gdy Sopicki wszedł do mieszkania, żona obsypała go wymówkami, że nie przywiózł Rozmacha. Jakto? iec go tutaj niema? zafrasował się Sopicki. Byłem u - POIEŚĆ. pielowy. Błyskając nagiem ciałem, u- siadła najpierw na jego łóżku, a potem położyła się obok. Sopicki, który wszedł za nią, śmiał się z tego. ale za to z 6cz j słów Sopickfci wyczytał wie! nfego i gospodyni powiedziała mi, że ka zazdrość. Syczącym głosem zwróci wyszedł zapowiadając nieobecność na ła uwagę siostrzenicy, że Leon nie trzy dni. Albo... zatrzymał się nagle. Zastanowiły go bowiem, tajemni swobodnego traktowania. jest przyzwyczajony do takiego ^nazbyt czo wesołe spojrzenia, rzucane A cóż ja panu Leonowi zrobię? przez siostrzenice na drzwi pokoju, za zdziwiła się szczerze. któremi był ukryty Rozmach. Poscedł Przecież ciocia widzi, że przedziela nas kołdra! za ich wzrokiem, otworzył drzwi, a znalazłszy poszukiwanego, powitał go No i naturalnie nie ruszyła się z kaskadą śm : echu i ucafowamiem w oba miejsca, a gdy Sopiccy zwabieni głośniejszym wrzaskiem dzieci wyszli z po policzki. Sopicki przywiózł sporo trunków, wiec kolacja zapowiadała się do ko u, Stefa skorzystawszy z lego, objęła go za szyję i ucałowała. Rozmach od skonale. Rozmach radnieud musiał dotrzymać Sopickiemu towarzystwa sunął ją od siebie, usiadł i przeprosił w pfciu. Sopicka. bvła jak zawożę dość wstrzemięźliwa, ząto Stefa $łjwiąjnka akompaniowała..n z zapałem przy wód ce. Jedynie Gena, nie chciała skosztować żadnego napoju. Chociaż podobało się to Rozmachowi, to jednak ani jednem słowem nie zwrócił sie do niej. uważając Ją nadal za dziecko. Taik samo niechętnie rozmawiał ze Stefą, która miała wypaczo ne pojęcia o wszystkiem. Podczas kolacji, traktowany nader serdecznie, uczuł się wprost szczęśliwy i z takiem wrażeniem zasnął. Na drugi dzień, obudził się dosyć wcześnie, spowodu hałasu robionego przez dzieci, których było niemało. Sopicka prócz obu swoich chłopaków zabrała na letnisko r.ajmłod«.:ego j.ara oraz brata Geny i Stefy. Nim zdecyj wal się powstać wpadła do jego pokoju Stefa, okryta szlafroczkiem, narzuconym na kostium ką twierdząc, że zamierza się ubierać. Dwa dni minęły mu jajc en, «- pj przechadzkach, kąpielach i zwiedzaniu coraz to piękniejszych zakątków.. Gdy trzeciego dnia objawił nieodwołalny zamiar powrotu do miasta, wydarzyło mu się coś nieoczekiwanego, co nakłoniło go do korzystania z gościn ności Sopickich przez dłuższy czas, Mianowicie pani Jadwiga usłyszawszy jego stanowcze oświadczenie wysłała siostrzenicę z dziećmi do jakiegoś odległego sklepu, a jego namówiła, aby udał się z nią na przechadzkę, do pobliskiego lasu. Faktyczny jej cel znali dobrze, bo oboje mieli jednakie pragnienia. Rozmarzeń* wiosną, łaknęli piesz czot, których nie mieli sposobności zaznać już od dłuższego czasu. Po wejściu między drzewa rzucili się sobie w ramiona... Przyszło jednak nasycenie, a Leon dopiero wtedy rozejrzał się uważniej po najbliższem otoczeniu. Las szpilkowy, wysokopienny, urozmaicony w rzadszych miejscach jaśniejszem podszyciem, składającem się z jeżyn kolczastych, borowin połyskliwych i poziewnezyny o bieluchnych nikłych płatkach koron, kończył się nagle, a u ich stóp rozciągała się cudna, snadajaca ukośnie dolina, pokryta zielonym kobiercem traw 1 zbóż. śród tego morza zieleni, wykwitały niby rozkoszne wysepki, kępy sadów, z blelejącemi we wnętrzu ich maluńkiemi, czystemi domkami. Rozmach spoeladał z zachwytem na ów piękny widok. szystko to, chociaż czarowne zblednie wobec tego, co ci zamierzam pokazać na ostatek. Jest to cudowne ustronie, które najwięcej kocha Gena zawołała Sopicka. Jak? To ona rozumie się na kraj obrazach? Myślałem, że podobnie Jak jej siostra, lubi oglądać piękno oczami mężczyzny. O to mylisz się bardzo! Gena, jest całkiem innego usposobienia. Powi nieneś sądzić ją inaczej choćby dlatego, że patrzy na ciebie z tak bezgranicznym podziwem! Powiem ci nawet... Eee! innym razem! przerw;' Rozmach. ^ a j ^ jej his Zresztą dzieci, chwali się przy rodzicach. Ładne dziecko, które skończyło już 20 lat! Zaśmiała się Sopicka. Przyznam ci się, że nie zwróciłem na nią baczniejszej uwagi! Ale gdzież ta obiecana niespodzianka? zapytał, chcąc skierować rozmowę, na inne tory. Poprowadziła go spowrotem w las. Po kilkudziesięciu krokach, gęstwina rzedła zwolna, robiło się widniej, a podszycie lasu stawało się coraz luźniejsze. reszcie oboje znaleźli si na prześlicznej polanie. Z lewej stro ny idących, wrzynał się w nią las głębokim klinem. Skądś dochodził szum spadającej wody. Powiało wilgocią i.'hłodem. Rozmach przyśpieszył kroku, a gdy minął klin, oczom jego ukazał sie widok tak wspaniały, aż podziw za "arf mu dech. Tylna, wznosząca się tarasowato, niby olbrzymie, niskie schody część polany, zamknięta była wysoką, niemal prostopadłą ścianą, porosłą mchem i trawą. Robiła ona wrażenie olbrzymiej bramy pałacowej, a ponad nią pierzyła się splątana gęstwiną krzewów i zwieszały się ciemne, połyskliwe festony bluszczu, zakrywającego prostopadłe skalne podłoże. samym jej środku znajdował się otwór, prowadzą cy do obszernej jaskini. połowie owycł schodów, mieściło się źródło, o wielce niezwykłym wyglądzie: zdawało się, Jakby strumień płynący pod ziemią, wynurzył się nagle na powierzchnię. Szczególne zainteresowanie Rozmacha wzbudziły dwa ogromne głazy, mające wyraźne zarysy ludzkie; jeden, kobiety pochylonej i czerpiącej wo dę ze źródła, drugi, stojący nieco wyżej niewiasty ubranej w luźny strój, wskazującej ryką. w stronę otworu j;; skini. Z tem mic.'?eem związana być 'isł legenda! pomyślał i wypowiedział tę myśl głośno: Mozę isiu słyszałaś jakąś historię, którą lud łączy z osobliwym wyglądem eh kamieni, ł LM.ąd, B&t PJS o. cz mi> podobnem! odparła Sopicka. Rozmach spodziewający się widocz nie przeczącej odpowiedzi, nie zwracał na nią uwagi. umyśle jego rodził się bowiem projekt wspaniałego dzieła, który obrócił w jednej chwili w niwecz chęć powrotu i wprzęgną! go w jarzmo kilkumiesięcznej pracy. Nie zwierzył się jednak Sopickiej ze swoich planów, chociaż widziała, że coś musiało się z nim dziać Dłuższą chwilę milczał, oczy poczęły mu Dłyszczeć, a ręce wysunęły się naprzód, zaznaczając w powietrzu jakieś kontury. No powiedz, miałam słuszność twierdząc, że to niezwykłe ustrr>nie? zapytała. O tak, przyznaję rację odrzekł nie zdając sobie sprawy, z czem się d< niego zwraca. Drogę powrotną do willi odbyli w zadumie, a pojawili się w s;i mą porę. krótce nadjechał Sopicl^ Pogawędziwszy dłuższą chwilę ze pickim. Rozmach począł żegnać się zt wszystkiemi, oświadczając, że śpiesz\ do miasta. Sopicki sprzeciwił się temu gwałtov nie, namawiając go. aby zdecydował s : c na pobyt kilkumiesięczny. Rozmach opierał się słabo, rozra dowany w duchu, że będzie mógł zająć się zrealizowaniem swego planu. Ależ zostari. Leo! nacierał Sopicki widząc jego wahanie. iesz że moja żona jest przyzwyczajona do towarzy stwa. Dla jego braku gotowa uciec do miasta, nie skończywszy kuracji. A tego nie chcę. Bardzo bowiem przypadł mi do smaku pobyt na wsi, a jeszcze więcej te moje wycieczki autem, z biura i do bńira Mam apetyt jak nigdy. Ncdto żonie i dziewczętom może, nudzić się bez kawałka mężczyzny. No dobrze, skorzystam z nęcącego zaproszenia zgodził się Rozmach. Za te słowa, pani Sopicka i Stefa omal nie rzuciły mu się na szvję. Na i bardziej jednak, ucieszyła się Gena. U ko uczuć swych nie objawiała okrzykami iak siostra i ciotka,, «

4 tycie arszawy w kilku wierszach. Kradzieże stanowią ponad połowę wszyci kich przestępstw w arszawie. Nujczęalsz; są kradzieże domowo bez włamania. tej grupie zanotowano w r wypadków, w r , w r , w r, ,507, w r obliczeniu uu 1,000 mieszkańców przypada w r ,, w r, kradzieży tego rodzaju. Kradzieży kieszonkowych w r, 1928 zanotowano 2.934, w r , w r, ,651, Ogólna liczba kradzieży w okresie ostatnich 5 lat kształtowała się w sposób następujący: w roku 1928 \4.580, w r ,310, w r , w r ,817, w r ,810. Na mocy zurządzenia komisarza r.. iu mycie okien bez pasów bezpiecłeństw» nie jeat dozwolone. Odpowiedzialność za nara żenię służącej na upadek i kulectwo pono KRATECZKI. Kole szybko się zaludnia. Już obecnie za mieszku je ją przeszło 100 rodzin. Przewidy wane jeat osiedlenie się tam wkrótce osób. Celem umożliwienia lieszkańcom tej kolonji zaopatrywania się w mięso, rzeźnia miejska otrzymała polećcie urządzenia na Kul.- taniej jatki, co Mojem marzeniem jest żyć w małem miasteczku, albo większej wiosce, gdzie nerwy nie mają nic do roboty, gdzie jest cichutko, spokojnie, milutko, gdzie pan aptekarz z panem doktorem i księdzem grywają co wieczór w taniutkiego prefe ransa i zamiast czystej piją nalewki do mowej roboty, gdzie pani aptekarzowa codziennie dokładnie wie, co było na obiad u pani pocztmistrzowej. a aptekarzówna zielenieje na widok nowej sukien ki córki miejscowego rzeźnika. Żywot małżeński nawet w takiej zacisnej, przy jernnej dziurce inny zupełnie musi mieć charakter. Żony są słodkie, mężowie uprzejmi. Mężusiu, jutro sa moje imieniny przypomina pani sędzina mężowi. Co ci kupić w prezencie? Hm., bo ja wiem... coś takiego, coby mnie upiększyło. Dobrze, kupię ci... woalke. Kiedyś w takiem malutkiem mjastecz* ii pracodawca. Pomimo zarządzeń mycie okien odbywa się bez zabezpieczenia. sprnwie lej wydano polecenia policji. Mycie okien bez urządzeń ochronnych ma ku zdarzyła się tragedia w rodzinie same być notowane. inni pociągani będą do odpowiedzialności karno administracyjnej go pana poborcy podatkowego. Pani poborczyni umiera. Lekarz, chcąc zaoszczędzić mężowi bólu, radzi mu, by wyszedł pokoju konaiacei. Nief Nie! woła zrozpaczony pan poborca za żadne skarby 11 Ja na tę chwilę czekałem całe lata!!! I JE C O* teatru Narodowym odbylu się prem wdzięczy się do widza. Jest miis południe, słoneczko świeci, albo nie. Zabicka jera sztuki szwedzkiego pisarza II a'mara Bergmanu p. t. Testament Jaśnie Fnna" szwenda się po podwórzu i czule spogląda w przekładzie Jerzego Kossowskiego Jest Tak się przyjemnie żyje w małem na chlapiące się w błocie świnki. to pierwszy utwór Bergmana, który pozna miasteczku. Naturalnie nie należy się wo-, Scena I-a: wchodzi sołtys ładysław Sznycer w towarzystwie posterun ła warszawska publiczność teatralna. Na hec tego dziwić, że zamierzam porzucić scenach zagranicznych sztuki tego szwedzkiego autora cieszyły się dużem powodze Łódź. Mam jej dosyć. Juź przestało kowego na inspekcję sanitarna zabudowań mieszkańców gminy. Kolej przyszła mnie interesować, że bruki sa ciągle kiepskie, że w teatrze jest pusto, że ciągle właśnie na Żabicka. niem i,.l >.»in gry", Cień" Joc et Comp") jednym z.*iryskirh teatrów wystawie, no na wiosnę tego roku sztukę Bergmana gdzieś ktoś coś kradnie, że koszty Niech będzie pochwalony. Jak p. t. Rękawiczka".,,Testame>nt Jaśnie utrzymania spadły o 0,0002 procent. tam idzie, kumo Żabicka? Stodółka, widzę, jak zawsze brudna, że pożal się Pana" wyreżyserował w Teatrze Naiodowym Zbigniew Zumbiński. Rolę naczelną ła od tych wszystkich spraw, conajwyżej Boże? małem miasteczku ludzie pewno żyją zda kreuje Kazimierz Junosza Stępowski żony między sobą zastanawiają się dlaczego jajka w zeszłym roku o tei samej na na twarzy i gromkim głosem woła: Scena II-ga: Żabicka robi się czerwo głównych rolach kobiecych: Zofjc Cza plińska i Judzia Andrzejewska, w innych porze kosztowały grosz taniej czy grosr. Poco ten sołtys-szpicel tu przyszedł? Niech lepiej zajrzy swoiei babie ważnych rolach: anda Jarszewska, Ka drożej. małem miasteczku ludzie cichutko popijają wódkę i uważaia to za /urn i / J II-I. u, Michuł Znicz, Franciszek Dominiak, Zbigniew Ziembiński, I pod kieckę, a nie w moie stodole. u I rzecz naturalna, bo niby co w takiej dziu Kempa, Stefan Michalak, Antoni ojdan rze robić? Człowiek z natury rzeczy musi żyć cnotliwie, wszystko bowiem w cią Scena III-cia: Sołtys jest śmiertelnie i In. gu 15 minut dostaje się do wiadomości Nowa III* i -,i kolonjb mieszkaniowa na żony, słowem roczny pobyt na prowincji daje ukojenie nerwom i poprawia zdrowie. A jednak nie pojadę do małego mli sieczka. olę być chory i zdenerwowany pana sołtysa. w Lodzi nawet, niż w Pikutkowie, na którego rynku wałęsają sie dwie zdychające kozy. Nie gram bowiem w preferansa, nie pijam kolorowych wódek i mus7.ę mieć zapewnioną natury". Zresztą przedsmak nam poniższa historia dyskrecje w sprawach ŁADZA. Pikutkowa daje Rzecz dzieje się w gminie idzew, pod Łodzią. prawdzie idztv uważany jest za część Łodzi, ale ten prawdzi wy idzew, mianowicie amina idzew jest typowem malutkiem miasteczkiem i z N. V9 Ponura scena na brzegu rzeki. ł-odzią nie ma nic wspólnego, przynajmniej tak mi się wydaje. robkowi, który jako rzekomy narze* asylowi Zinczynowi, 201etniemu pa czony zabitej, od trzech lat utrzymywał z nią intymne stosunki, a ostatnio Mamy już wiec tło naszej dzisiejszej hiitorji. Bohaterami są: sołtys wsi i chciadzew ładysław Sznycer. Bronisława n'.!lubnego dziecka, które za kilka z nią zerwać oraz pozbyć się Żabicka właścicielka posesji i wygimnastykowanego języka oraz posterun Aresztowany Zinczyn zrazu się wy miesięcy miało się urodzić. kowy. pierał Scena przedstawia podwórze domu Żabickiej. Tu i owdzie wałęsają się brudy żywe i martwe, śmiecie zalegają wdzięcznie ziemię, niechlujna szopa mile obrażony, posterunkowy spisuje protokół 0 zaszłej obrazie władzy. Akt Il-gi: akcja rozgrywa się w sądzie. Sędzia grodzki ogłasza-wyrok:... 1 tkazuję Bronisławę Ż.ebicka na I miesiąc aresztu?. zawieszeniem wykonania wyroku na 2 lata. Ierzy Krzecki. Szpieg przeciął sobie żyły podczas rozprawy sądowej. pozwoli im przeciwdziałanie spekulacji do mokrążnych handlarzy. Nadto zwrócić na eży uwagę na stronę komunikacyjni} noi dzielnicy. Obecnie przeprowadmna jeat linj.i tramwajowa przez Koło do Bu Ze Lwowa donoszą: le, do których jednak tramwfeje chodzić sądzie apelacyjnym we Lwowie iędą dość rzdko. Stanowić to będzie wiel- w czasie rozprawy przeciwko członkowi szajki szpiegowskiej, której -ą niewygodę dla mieszkańców Koła. ska. u. ni byłoby przedłużenie linji tiumwajo trzech ' uczestników stawało w grudniu ub. r. przed sądem doraźnym, ro ej,9" do Koła. ładze miejskie odnogą się przychylnie do tego projektu. zegrała sie krawa scena samobójcza. Oskarżony Augustyn Szyndralewicz, który intratny zawód włamywacza pró bował zamienić Pamiętajcie na niepewny szpiegowski, przed ogłoszeniem wyroku, gdy trybunał udał się na naradę wydobył o inwalidach wojennych! szybko brzytewkę do golenia, przeciął so bie żyły u rąk, poczem brocząc krwią, podbiegł do ściany i począł bić głową o mur. Na sali sądowej powstało wielkie zamieszanie. Zawezwane telefonicznie pogolowie ratunkowe zaopatrzyło na miejscu prowizorycznie Szyndra lewirza i odwiozło go do szpitala pow s?ei'hnego. wyniku rozprawy zamąconej niezwykłym incydentem, został Szyndralewicz skazany na 3 lata więzienia. ciężkiego Ze Lwowa donoszą: Pomiędzy wsią Kunin "a Borem Ku nińskim p. Żółkiew znaleziono w rze ce Dcrewience zwłoki młodej dziew czyny Teodory Żółtowskiej z Kunina. Zmarła miała ręce podniesione do góry. a głowę i twarz zawiązane chu- : teczka, przyczeu' >;.'t.ięty zębami Je, zyk wystawał na zewnątrz, a na szyji widoczne były ślady uduszenia sznurem. Sekcja zwłok wykazała, że śp. Teodora była już w piątym miesiącu cią ży. Nie ulegało żadnej wątpliwości, że denatka padła ofiarą zbrodni. Podejrzenia skierowano odrazu przeciw Parobek udusił sznurem narzeczona. wszelkie] winy. reszcie widząc, że wykręty nie pomogą, przyznał się, że udusił niebo szczkę, lecz za jej zgodą, a nawet na jej usilne prośby. Dale i podał, jakoby matka sp. Teodory była przeciwna ich małżeństwu, co spowodowało, że nieboszczka zażądała od niego aby J4 i sbbie uśmiercił. On posłuszny jej życzeniu, udał się nad rzekę. Tam Żółtowska przewiązała.sobie oczy chusteczką, a asyl w tym momencie chwycił ją za szyję, u- dusił rękoma, a martwe zwłoki wrzucił do rzeki. Sam również chciał zginąć i wskoczył do wody, ale nie utonął z powodu zbyt płytkiej rzeki. yniki śledztwa odparły obronc Zinczyna i ustaliły, że matka zabitej z całą przychylnością odnosiła się do o- bojga zakochanych. Dalej okazało się że właśnie Zinczyn na kilka tygodni przed zbrodnia, dowiedziawszy się o odmiennym stanie swej kochanki, pobił ją mocno, żądał aby spędziła płód i oświadczył, żc za wszelka cenę do porodu niedoptiścl. Oskarżony o zbrodnię morderstwa Zinczyn za swój czyn odpowiada przed przysięgłymi. Broni się podobnie, jak w śledztwie i utrzymuje, że wszystkiemu win na raczej jego niedoszła teściowa, któ ra -dowiedziawszy się o tem, że matka oskarżonego nie chce zapisać mu gruntu, powiedziała: córki za ciebie nie wydam, choćby miała od ciebie i trojo dzieci". Piękność w kaftanie bezpieczeństwa. Ze Stanisławowa donoszą Królową półświatka stanisławowskiego była niejaka Zofja Rewirska. Na Miłość upadłej kobiety. tle osobistych przeżyć dostała ona o- becnie pomieszania zmysłów. Rewirska należała w swoim czasie do najładniejszych koryntianck Stanisławowa. czasie inwazji rosyjskiej była kochanką jednego generała, który wydawał na nią bajońskie sumy. tym czasie uciułała sobie ła dny majątek. Po ucieczce Rosjan ze Stanisławowa, Rewirska w dalszym ciągu zajmowała 3 pokojowe mieszkanie, które później stało się miejscem schadzek podejrzanych osobników. Rewirska zakochała się następnie w pewnym młodym inżynierze. Mimo szalonych różnic Inżynier zapałał również miłością i postanowił pobrać się z Rewirska. Na przeszkodzie jednak stanęła wpływowa rodzina inżyniera, która nie chciała dopuście do mezaliansu. r inżynier wyemigrował do BrazylJI i posta nowił, po osiągnięciu posady, sprowadzić tam Rewirska. Przez cały czas przesyłał jej pieniądze na utrzymanie stale obiecywał jej w listach, że nie zadługo nadeśle kartę okrętową. Rewirska w tym czasie zerwała w zupełności z dawnem życiem i czekała z niecierpliwością na kartę okrętową. Od pewnego czasu jednak ustały przesyłki pieniężne z za oceanu i mimo rozpaczliwych listów Rewirska nie otrzymała żadnych zasiłków. Na ulicę wyjść nic chciała, zerwawszy raz na zawsze z zawodem prostytutki. Nawet gdy nędza i gtód zaczęły zaglą dać do Jej izby, Rewirska pozostała wierną nowemu trybowi życia. tych dniach, na tle zawodu sercowega ' pod wpływem głodu zwarjowała. Za opiekowali się nią sąsiedzi. RAOIO-RCĄCIK. RASZYN, nled.icls Program na dzień hieżacy Tr. N.i hożcńslwa polowego s płucu Łukiskicgo w ilnie w iwigtku i.ti. Irrirm Związku Strrelecklrgu. To nuhoieństwl. manifestacja J.dnoici i braterstwu Ziem Kresowych Sygnnł nutu. 120"' Program na dzień blezucy Kom. me!'ot, Poranek muzyeiny. 11,0(1 Zudiinia Banku Akceplaryjncgo', wyginaj dyr. Z. Czałbowski Kom. roln.-mctcor IH)ty Jktaja imani o nawozach pomocniczy ch M wygto?' prof. J. Mikułowski PwnortM, 15,05 Płyty, pi/.trwie- iedoi i I... ii,. orat Kom. Zw. Prac. i.niin iejskich Program dla dzieci i mlod/m /\ Recital śpiewaczy. Łozińskiej (sopran) Dziecko robotnicze MI okre ie pi u.1-,knli \ m" wygłosi p. J. Pawłowska (Tr. s l,o(l.u. 17,15 Tr. ze Stadjonu Legji Mir. dzypaństwowego Spolkunia Piłkarskiego Polska- Jupołiiwja, Transmisja z Kiakowa Płyty lndoniom z pola bitwy pod ied niem z dn, 10 września 1683 r. poda mjr. O. La. skowski. i:;.. Program na daień następny I'''. 1 " Słuchowisko Duszyńskiej p. t. w Jaworowie" Rozmaitości Skrzynka pocztowa techniczna Koncert w wykonaniu Orkiestry P. R Dziennik w4ci/.,un 21.00,JNa wesołej lwowskiej fali". 22.0') Kum. Aeroklubu Rzplitcj Polskiej Kierownictwa Zawodów 5.go Krsjowego Lotniczego Konkursu Turystyezmego Muzyka taneczna. 22.2". Vii I..u ni i sportowe, 22,40 V. i.,,! -, metior. dla komun. loui. i kom. policyjny. 22, l\ c. muzyki tanecznej. M. COMERT. PRÓBA. Był Amerykaninem, urodzonym w raju drapaczy nieba, gumy do żucia i ken erw, najlepszych w świecie", i nigdy w '.yciu nie zdradził swej żony, czem przehwalał się przy sposobności. illiam Quakery liczył trzydzieści ztery lata, z których dziewięć przypada a pożycie małżeńskie. zrost pic top i osiem cali. Ciało harmonijnie rozwiięte przez systematyczne uprawianie portów. Twarz uczciwego człowieka, chnącą zarazem pogodą ducha i energją. Jśmiech jego odsłaniał olśniewające zcry, których czystej emalji nie szpeci żaden lad złota. Spojrzenie zarazem władcze i Jobrotliwie optymistyczne człowieka, kłóy posiadł szczęście i nie ma zamiaru go tracić. Co do majątku jego, prosperował mimo kryzysu wbrew wszelkim ban- 'rucrwom prywatnym i światowym. iliam Quakery bowiem był wynalazcą,radiotonic'u" idealnego kremu skuecznego na działanie słońca i jego szkoliwego niekiedy wpływu. szystkie -'azdy Hollywoodu namaszczone H vm środkiem od stóp do głów. Elegant- N. Yorku, Paryża, Londynu i wizystich stolic pięciu części świata naśladuia tem słynne Stary 1 '... a nawet najskronniejsze młode dziewczęta i prowincjusz- " o nienagannej moralności aplikują krem Radiotonic na wszystkie części ciała, wystawione na widok publiczny. Szczegóły te wystarczą, by wytłumaczyć, że wierność illiama Quakery w stosunku do najukochańszej jego Bctsy nie stąd pochodzi, że brak mu środków do zdobycia najpiękniejszych choćby kobiet. Zresztą Betsy była bardzo piękna pomimo dzieci, jakiemi obdarzyła illiama od czasu, gdy zakochał się w niej na pierwsze wejrzenie. illiam Cjuakęry, zadecydował o swoim losie w sposób błyskawiczny. Jesteś tą kobieta, o której marzyłem zawsze rzekł do Betsy bez wszelkiego wstępu a jeżeli zechcesz powierzyć mi swoje szczęście, znajdziesz we mnie wzorowego małżonka. Piorunujące wrażenie było obustronne. Betsy, uradowana ogromnie, odpowie działa tnu tylko urokiem milczenia, rozlanym na twarzy alabastrowej, różowej i wiośnianej, bez wszelkiej pomocy słynnenego kremu radiotonic". Od tego czasu minęło już blisko dziesięć lat, a szczęście nie przestało szeroluemi. drżącemi skrzydłami osłaniać królewskiej siedziby, w której illiam Cjuakęry żył podwójnem życiem wynalazcy i wzo* rowego małżonka, a z biegiem czasu został błogosławionym ojcem rodziny. To imponujące izczęicie omal nie zostało naruszone, a nawet całkowicie znisz czone przez niefortunny wypadek. JS T ą przezroczystych»łoitcac]i. tąk dobrze znanych wszystkim paniom, a rozpowszechniających po świecie dobrodziejstwa Radiotonic'u", widnieje w profilu cudowna twarzyczka Certy Glods, słynnej gwiazdy ekranu, lej samej, której nogi zaasekurowane zostały na dwadzieścia tysięcy dolarów, głoz na pięćdziesiąt tysięcy, a oczy na miljon Gdy tańczy, ptaki dookoła niej wydają się ociężałe, gdy śpiewa, płomienne jej oczy powie kają się mgłą. jak źrenice umierających tyle uczucia wkłada w swój śpiew. Otóż pewnego pięknego dnia illiam Cjuakęry wpadł na pomysł poparcia reklamy swego Radiotonicu" serją odczytów, któremi Gerta Glorii we własnej osobie zachwalać miała zalety jego kremu. Dzięki wszechmocy kasy ogniotrwa łej powzięty projekt został wykonany i Gerta Gloris w czasie swej triumfalnej podróży zatrzymała sie także w mieście, gdzie prosperowały zakłady przemysłowe Radiotonicu". a także prowadził życie błogie i szczęśliwe ich mądry dyrektor, illiam Quakery. Tego wieczora illiam i Betsy, żyjący dotąd zdała od świata w szczęśli" wem i ozloconcm odosobnieniu, w strojach balowych udali się, by oklaskiwać Gertę Glorii. Powrócili stamtąd zamyśleni i melancholijni, a melancholia ta wzmogła się jeszcze nazajutrz po bankiecie, przv którym jako gospodarze siedzieli naorzeciwko siebie, przyjmując uroczy ście Geite OJori?, jętóra po. dwóch c^ąch'r^ównanęj opuścić miała miaito. przemknawi^y przez me, jak meteor. Zanim znikła z v«idowni. illiam, jako człowiek szybkich decyzy-, widząc jeden tylko sposób zaspokojenia swych potrzeb, postanowił go użyć. Przywołał swego wiernego sekretarza, równie zdolnego, jak oddanego mu, i powierzył mu załatwienie niezbędnych pertraktacyj. Potrzebuję Gerty na jedna noc oświadczył mu tylko na jedna noc, za cenę, jaką mi wyznaczy. Gerta oczywiście zażądała bar dzo wysokiej ceny. Pomimo to illiam jest możliwe, żebyś zwątpiła o mnie, i nie doszedł do przekonania, że zdobył ją za czuła się już szczęśliwa przy mnie? tanie pieniądze, nie z przyczyn, jakie przy Pokornie schyliła czoło, a rumieniec puszczać można, lecz spowodu świetnej wystąpił na jej policzki. nauki, jaką przez nią zdobył. Co za różnica pomiędzy skórą, pielęgnowaną Ra- silniejsze ode mnie. Mimo miłość twoja i illiamie, wybacz mi, ale jest t«diotonic'em", a naturalnym atłasem legalnei i jedynej Betsy!... droższej niż kiełam się od zazdrości o tę cudowna Gertę nasze drogie skarby nie powstrzymadykolwiek po tei decydującej próbie. Glorii... Tyle bukietów, tyle oklasków, Ach! wzorpwy oiałżonej był obecnie pewny, że nigdy już nie da sie wodzić na tak szalone pokuszenie, połączone z rozczarowaniem. obec tego, że każdy grzech wymaga pokuty, odpokutował za iwój minutą straszliwego niepokoju. Było to w chwili, gdy powrólil i dworca, gdv do specjalnego pociągu, odwożącego Gertę Gloris. kazał wrzucić całe stosy kwiatów. kąciku ciemnego już salonu zastał Betsy sama, smutnie pohyloną nad czasopismem y portretem nie- Gerty, Najdroższa Betsy niedość szybko otarła łzy, które jak perły zawisły na jej pięknych, nieuczernionych rzęsach. Boże! czy było to możliwe, żeby słuszne podejrzenie, zrodzone z tajemniczej intuicji, wyświetliło najukochańszej, że została zdradzona po raz pierwszy i jedyny? illiam w nieobmyślonym, naglyn porywie padł przed nią na kolana. Najdroższa moja, najsłodsza! O co chodzi? Jakie masz zmartwienie, jakie dręczą cię obawy? Musisz mi szczerze otworzyć serce. Przysięgam ci, że jeden pocałunek zniweczy wszystko. Betsy, czy taki rozgłos sławy wszędzie idzie za nią. Ach! chciałabym i ja zaznać* ctegoś podobnego, choćby na jeden dzień... jeden tylko krótki dzień! Mówiła: jeden tylko dzień!" zdra dzając grzetzne. choć niewinne chęci, jav on mówił niedawno' jedna tylko noc!' popełniając grzech śmiertelny. Pomimo to powstał z oburzeniem i z całej zwej wysokości rzucił jej tonem zgorszonym, pełnym wyrzutu: Och! Betsy, czy być może? I wstyd ei wcale?..,.,. Tł'«m. U. M.

Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność.

Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność. Bosi 3 rt 60 Jt. (przy taplacie tgóry) Prauumarata lagranlezna 4 A SB gr. Artykuły nadesłana bt* esnaeoenla bonorurjuid uwalano aa sa bezpłatne Rękopisów zarówno uzytyoh Jak i Odmiennych redakcja nie Rok

Bardziej szczegółowo

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANA. Strejkw gazowirtwarezawskiei. Cbsadzenie gazowni przez wois&o. Mara wiezienia za strejfo w instytucjach użyteczności publicznej.

ILUSTROWANA. Strejkw gazowirtwarezawskiei. Cbsadzenie gazowni przez wois&o. Mara wiezienia za strejfo w instytucjach użyteczności publicznej. Cena numeru 15 groszu. Selna tabela wygranych loterii pań sin one i na str. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. REPU ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawier a 12 slro Rok X ŁODZ. CZWARTEK, 6 października

Bardziej szczegółowo

Groźna powódź w Łodzi «

Groźna powódź w Łodzi « Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG IEM PL.8 J U d e m DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZEŚW/ATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. g r o t x y ROK IV. PONIEDZIAŁEK, 18 -GO LUTEGO 1935 NR. 48 Bialska

Bardziej szczegółowo

Panika na giełdzie warszawskiej Znaczny spadek kursu papierów. Echa zarządzeń New-Yorskich. Handel złotemi dolarami.

Panika na giełdzie warszawskiej Znaczny spadek kursu papierów. Echa zarządzeń New-Yorskich. Handel złotemi dolarami. DZIS 28 STRON" 1 Opfata pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 25 sroszi 6 S t r 0" " R e p u b h k i "' 4 s t r o n y Dodatku Literacko owego" i 8 stron Panoramy". KA - ~ LOOZ. NIEDZIELA, 29-go MAJA

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN.

Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN. Ceno numeru 5 grosza. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 2 stron REPUBLIKA Rok X I LÓDZ. PIĄTEK, 28 PAŹDZIERNIKA 932 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 29 8 MARSZ GŁODNYCH

Bardziej szczegółowo

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM» WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSACY/NE POWIEŚCL Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. ROK VII. Czwartek, dnia 9 czerwca 1938 r. Nr. 157 enaścte ooar Wsfrząso)qcg

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Nowy król Anglii objął władzę

Nowy król Anglii objął władzę Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 5 groszu ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 2 stron D t r n T T D I JZ A Rok xiii..0dż, CZWARTEK. 23 STYCZNIA 936 R. CENA NUMERU IS GROSZY..Ne 22 Nowy

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Wieniec komunistów na grobie policjanta.

Wieniec komunistów na grobie policjanta. i z łae crei, jak ny z I j >zczyci. i głów Administracja Karol* 3, Telaton lsł-łi Eodaktor t Jego xaat«pea prayjmu> od CFLM n X 1 da 1 po południa. a odbiorą. JBdht' r gr. Odnoszenia do domów 40 c 1983

Bardziej szczegółowo

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. WIADOMOŚCI ZESWłATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. gnam ROK VII. Czwartek, dnia 21 lipca 1938 r. Nr. 199 20 osób zginało od

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R.

REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R. S p o r t Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr.205 DRUGI TRAGICZNY WYŚCIG na torze w Rudzie Pabianickiej. Dżokej

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg Dziś tabela V. _ DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W SZYSTK IM. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCL " -ŁLUiJ.k.l. ------------------------ -------------------- Rak VI. Niedziela, 9 maja 1937 r.

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH Oplotą pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 15 śroszp ILUSTROWANA Dzisieiszy numer zawiera IZ stron REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH należących do osób zamieszkałych na terenie Rzplitej. - Wszelkiego

Bardziej szczegółowo