INSTRUMENTY POLITYKI HANDLOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUMENTY POLITYKI HANDLOWEJ"

Transkrypt

1 INSTRUMENTY POLITYKI HANDLOWEJ

2 Instrumenty polityki handlowej taryfowe (cła), nietaryfowe: środki parataryfowe subsydia eksportowe (premie) dumping opłaty wyrównawcze kontyngenty taryfowe podatek importowy środki pozataryfowe ograniczenia ilościowe (kwoty ilościowe), licencje importowe (eksportowe), dobrowolne ograniczenia eksportu (VER)

3 CŁO opłata pobierana przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju jest to określony przez władzę państwową lub organ międzynarodowej organizacji gospodarczej (unii celnej), w akcie prawnym, obowiązek opłacenia należności za towar znajdujący się w obrocie towarowym z zagranicą, a wprowadzany na dany obszar celny (państwa lub organizacji) albo też z niego wyprowadzany przymusowa opłata (danina publiczna) bezzwrotna

4 CŁO umowne autonomiczne

5 Rodzaje ceł: kryterium: kierunek handlu importowe eksportowe (przepisy martwe w UE) tranzytowe (zabronione Konwencją Barcelońską 1921 r.) CŁO cel fiskalne ochronne preferencyjne dyskryminacyjne ad valorem sposób obliczania specyficzne mieszane

6 Rodzaje ceł: ze względu na kierunek handlu: cła importowe opłaty pobierane przy imporcie danego towaru cła eksportowe opłaty pobierane przy wywozie towarów cła tranzytowe opłata pobierana od towarów zagranicznych przewożonych przez obszar danego kraju kryterium celu: cła fiskalne ich celem jest uzyskanie wpływów do budżetu państwa cła ochronne ich celem jest ochrona rodzimych producentów przed konkurencją zagraniczną

7 Rodzaje ceł cd.: z punktu widzenia sposobu obliczania: cła ad valorem cła specyficzne cła mieszane ustalane są od wartości towaru, np. 15% cło nakładano na importowane samochody stawka celna ustalana od ilości danego towaru np. 3 zł od tony węgla - łączą w sobie cechy ceł wartościowych i specyficznych, np. płaci się 10% od wartości towaru i jeżeli przekroczona zostanie pewna ilość to należy zapłacić jeszcze 15$ za tonę lub przy przywozie na polski obszar celny samochodów z UE 15% od wartości samochodu plus minimum 535,7 EUR/szt

8 Rodzaje ceł cd.: Ze względu na relacje między państwami Cła minimalne stosowane w stosunku do krajów, które otrzymały tzw. klauzulę największego (najwyższego) uprzywilejowania (KNU) Cła maksymalne dotyczą tych państw, które nie uzyskały klauzuli największego uprzywilejowania i są z założenia większe od ceł minimalnych

9 Obrót zagraniczny dzielimy na: Handel wewnętrzny Handel zewnętrzny Handel wewnętrzny (wewnątrzunijny)- obrót wewnątrz Wspólnoty Europejskiej i wiąże się ze zniesieniem konieczności odprawy celnej, ograniczeń ilościowych i zakazów przywozu lub wywozu w przepływie towarów między krajami członkowskimi. Unia celna brak kontroli celnej na granicach; Zniesienie opłat celnych Zniesienie obszaru celnego Polski W miejsce obszaru celnego pojawiło się terytorium celne UE (obejmujące wszystkie kraje UE) Handel zewnętrzny (pozaunijny) wszystkie transakcje związane z przemieszczaniem się towaru przez granice celne WYJĄTKI UE podpisała kontrakty z niektórymi krajami tworząc unię celną : Turcja San Marino Andora Po 1 maja 2004 r. politykę celną kreuje UE Rada i Komisja UE ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny oraz Wspólnotową Taryfę Celną

10 Formy (stadia) międzynarodowej integracji gospodarczej strefa wolnego handlu likwidacja ceł i ograniczeń pozataryfowych autonomiczna taryfa zewnętrzna unia celna likwidacja ceł i ograniczeń pozataryfowych jednolita taryfa celna zewn. wspólny rynek likwidacja ceł i innych ograniczeń jednolita taryfa celna zewn. swoboda przepływu czynników prod. unia walutowa unia celna unifikacja polityki walutowej unia ekonomiczna likwidacja ceł i innych ograniczeń jednolita taryfa celna zewn. swobodny przepływ czynników prod. wspólna waluta harmonijna polityka podatkowa, monetarna, społ. unia polityczna unia ekonomiczna koordynacja polityki zagranicznej

11 Ewolucja integracji w Europie Zach.

12 Krótkookresowe efekty strefy wolnego handlu i unii celnej efekt kreacji (trade creation) zastąpienie produkcji krajowej przez tańsze towary (sprowadzane bezcłowo) z importu z krajów członkowskich efekt przesunięcia handlu (trade diversion) zmienia się struktura kierunkowa importu poszczególnych krajów członków unii celnej, zwiększa się w nim udział krajów należących do niej, a zmniejsza się udział krajów trzecich.

13 Długookresowe efekty strefy wolnego handlu i unii celnej Efekty skali produkcji Wpływ na efektywność gospodarowania (dzięki większej konkurencji) Wpływ na wielkość przedsiębiorstw (fuzje) Efekty uczenia się

14 Zakazy i ograniczenia w zagranicznym obrocie: Zakazy embargo eksportowe lub importowe np. na teren UE zakazem przywozu objęte są odpady niebezpieczne, azbest, surowce radioaktywne Ograniczenia dotyczą np. przywóz mięsa na teren UE wymaga dołączenia do dostawy świadectwa zdrowia i poddania przesyłki kontroli weterynaryjnej i sanitarnej na granicy UE. kontyngenty przywozu: stal z Rosji i Ukrainy tekstylia z Białorusi i Dalekiego Wschodu porcelana i obuwie z Chin mocznik i saletra amonowa rury z poliestru

15 Preferencje w zagranicznym obrocie towarami: Instrumenty systemu preferencji : 1) Zawieszenie ceł; 2) Zawieszenie autonomicznych kontyngentów taryfowych; Leży to w gestii Komisji Europejskiej. Redukują obciążenia celne stwarzają udogodnienia finansowe importerom; O ich ustanowienie zabiegać mogą podmioty gospodarcze, jeśli pozwolą zaoszczędzić nie mniej niż euro. 3) Uprzywilejowane traktowanie taryfowe stosowanie obniżonych lub zerowych stawek celnych ze względu na końcowe przeznaczenie towarów. Dotyczy to takich przeznaczeń jak np.. filetowanie ryb, składanie rowerów.

16 Klauzula największego (najwyższego) uprzywilejowania (KNU) Klauzula ta, stosowana pocztkowo przez Stany Zjednoczone, a obecnie przez wszystkie państwa WTO, zobowiązuje do traktowania partnera lub parterów tak samo, czyli nie gorzej niż najbardziej uprzywilejowanego. Jeżeli kraj A posiada KNU z krajami B i C, to obniżenie ceł przez kraj A w stosunku do kraju B, jest automatycznie przenoszone na stosunki z krajem C, i odwrotnie;

17 System preferencji stosowany przez UE wynika z umów: Umów międzynarodowych o wolnym handlu obejmuje kraje : Algieria, Autonomię Palestyńską, Chile, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Meksyk, Norwegia, RPA, Syria, Tunezja Porozumienia zawartego z Europejskim Obszarem Gospodarczym ( Norwegia, Islandia, Lichtenstein) Układu ACP układ ten skupia kraje Afryki, Karaibów, Pacyfiku w liczbie 77 np.. Dominikana, Haiti, Jamajka, Kenia itd.. W ramach pref.umów należy udokumentować pochodzenie: Deklaracją o pochodzeniu, na fakturze eksportowej, kiedy kwota wartości towaru NIE przekracza 6000euro Świadectwem EUR 1 wystawianym na towary o wartości ponad 6tys. Euro

18 Przykład Układ ACP Przykładem funkcjonowania preferencji w ramach układu ACP jest tzw. zjawisko wojny bananowej banany z Ameryki Płd. mimo lepszej jakości są objęte wyższym cłem niż te z Afryki

19 Preferencje celne jednostronne w postaci obniżonych stawek: Dotyczy towarów pochodzących z krajów bałkańskich np.macedonia Układ OCT zrzesza kraje i terytoria zamorskie np. Polinezja, Kajmany, Wyspy Dziewicze System GSP oparty na koncepcji pomocy dla krajów słabo rozwiniętych i rozwijających się ok.160 najbiedniejszych krajów świata

20 Niepreferencyjne pochodzenie towarów W przypadku, gdy w produkcję towaru jest zaangażowanych więcej krajów niż jeden, przyjmuje się, że pochodzi on z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej ekonomicznie uzasadnionej obróbce, w wyniku której on powstał lub która stanowiła istotny etap jego wytworzenia.

21 Taryfa celna W związku z akcesją do Unii Europejskiej zastosowanie znalazła: Wspólna Taryfa Celna Unii Europejskiej (Common Customs Tariff CCT) - stawki konwencyjne, wynikające z zobowiązań UE związanych z przynależności do WTO jej rozszerzona wersja tzw. użytkowa, czyli Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnoty Europejskiej (Integrated Tariff of the European Communiteies TARIC). Polska odmiana tego systemu występuje pod nazwą ISZTAR dodatkowo zawiera dane dotyczące VAT i akcyzy.

22 Unia celna i zewnętrzna taryfa celna

23 Wartość celna towaru Jest ona określana w celu ustalenia kwoty wynikającej z długu celnego oraz innych należności pobieranych przez organ celny, jak również stosowania środków polityki handlowej. Wartość celna towaru jest potrzebna do naliczenia cła, które należy zapłacić w związku z przekraczaniem granicy polskiego obszaru celnego

24 Wartość celna Jej podstawę stanowi cena należna lub zapłacona za towar sprzedany na eksport do UE -> zasada ta zwana jest sale for export ( do niedawna wartość celna = cena sprzedaży, po której przywożono towar) Cena należna za towar powinna wynikać z faktury do zgłoszenia celnego SAD jeśli jest ona odrzucona to wartość towaru ustala się metodami: Metodą towarów identycznych Metoda towarów podobnych Metoda cen jednostkowych Metoda kalkulacyjną - opiera się na wiedzy w zakresie kosztów wytworzenia Metoda tzw. ostatniej szansy cenę krajową pomniejsza się o uiszczane cło i podatki

25 Wartość celna towaru Aby móc ustalić wartość celną towaru należy rozróżniać pojęcia: towary identyczne...towary wytworzone w tym samym kraju, będące takimi samymi pod każdym względem, włączając cechy fizyczne i renomę, jaką posiadają. Nieznaczne różnice w wyglądzie zewnętrznym nie są przeszkodą do uznania towarów za identyczne, jeśli odpowiadają one pod innym względem niniejszej definicji; towary podobne...towary wytworzone w tym samym kraju, które, nie będąc podobnymi pod każdym względem, posiadają podobne cechy i skład materiałowy, co pozwala im pełnić te same funkcje i być towarami handlowo zamiennymi. Jakość towarów, znak towarowy i renoma, jaką posiadają, są czynnikami, które należy uwzględniać przy ustalaniu podobieństwa towarów; towary jednostkowe metoda to obejmuje ceny gotowego, podobnego lub identycznego produktu sprowadzanego z tego samego regionu

26 Skutki stosowania ceł: wzrost cen towarów, na które nałożono cło spadek popytu na towary obłożone cłem spadek sprzedaży towarów obłożonych cłem możliwe zmniejszenie produkcji tych dóbr możliwy spadek konsumpcji dóbr wzrost cen towarów zagranicznych może spowodować wzrost produkcji ich krajowych odpowiedników, a w dalszej konsekwencji wzrost zatrudnienia w danej gałęzi zagraniczni producenci w konsekwencji wprowadzenia ceł muszą obniżyć sprzedaż lub ceny krajowi konsumenci płacą wyższe ceny za dobra importowane

27 Ekonomiczne skutki cła (mały kraj) Efektem wprowadzenia cła jest wzrost ceny importowanego dobra z poziomu Pś do Pc. W rezultacie następuje zmniejszenie popytu na importowany produkt z poziomu Q2 do poziomu Q4. Rośnie podaż krajowa produktu z poziomu Q1 do Q3. Import dobra zmniejsza się więc z poziomu Q2-Q1 do Q4-Q3. Wprowadzenie cła powoduje cztery efekty: a redystrybucyjny efekt cła korzyści krajowych producentów [sprzedaż (Q1) x cena (Pś)] - nadwyżka producenta wynikająca ze wzrostu cen i liczby sprzedanych aut b efekt protekcyjny cła, polegający na wzroście produkcji dobra przez mało efektywnych producentów krajowych, którzy przed wprowadzeniem cła nie produkowali; konsumenci muszą płacić więcej za samochody importowane c efekt fiskalny cła, korzyści budżetu państwa wynikające z wpływów z ceł [pole prostokąta c = import(q4-q3) x cła(pc-pś)] d efekt konsumpcyjny cła straty ponoszone przez konsumentów, którzy po wprowadzeniu cła nie kupią aut po wyższej cenie Pś (a wcześniej kupowali auta po Pc) Straty konsumentów Korzyści producentów Korzyści budżetu państwa a + b + c + d a c a b c d Straty netto b + d

28 Ekonomiczne skutki cła (duży kraj) Po wprowadzeniu cła następuje wzrost ceny dobra X (P c ). Popyt krajowy na dobro X obniża się z Q 2 do Q 4, a produkcja dobra X wzrasta z Q 1 do Q 3. Następuje spadek importu dobra X z (Q 2 -Q 1 ) do (Q 4 -Q 3 ) a cena eksporterów obniża się do P d. e część cła, która jest płacona przez eksportera (terms of trade cła) terms of trade cła Jeżeli eksporterzy obniżą ceny a w dużym kraju w tym samym okresie ceny nie ulegną zmianie to spowodowany wprowadzeniem ceł spadek cen towarów importowanych prowadzi do poprawy relacji cen w eksporcie i imporcie danego kraju. Jeżeli e > b+d to cło przyniesie korzyści Straty konsumentów Korzyści producentów Korzyści budżetu państwa Korzyści z poprawy terms of trade a + b + c + d a c e Straty netto b + d - e e > b + d wprowadzenie cła przynosi korzyści

29 CŁA DYSKRYMINACYJNE antydumpingowe antysubwencyjne

30 Narzędzia parataryfowe środki polityki handlowej nie będące cłami, ale powodujące skutki identyczne jak cła Subsydia eksportowe (premie) Dumping Opłaty wyrównawcze Kontyngenty taryfowe Podatek importowy

31 Subsydia Przez subsydia należy rozumieć świadczenia wypłacane przez władze danego państwa na rzecz producentów określonego dobra. Subsydia eksportowe (premie) celem jego jest zwiększenie eksportu; są wypłacane przedsiębiorstwom produkującym i sprzedającym swoje dobra za granicą Subsydia produkcji krajowej gdy celem jest zmniejszenie importu określonego dobra lub osiągnięcie innego celu gosp. (np. spadek bezrobocia)

32 Subsydia eksportowe Q 2 - wielkość produkcji krajowej Q 1 popyt krajowy (Q 2 - Q 1 ) eksport (Pś+s) - wraz z wprowadzeniem subsydium eksporterzy krajowi otrzymują za jednostkę towaru na eksport cenę światową powiększoną o subsydium skłania to eksporterów do wzrostu produkcji do Q 4 wzrost cen krajowych spadek popytu krajowego do Q 3 (dodatkowa ilość przeznaczona na eksport) (Q 4 Q 3 ) łączna wielkość eksportu Korzyści producentów a + b + c Strata budżetu państwa b + d Strata konsumentów a + b Straty netto b + d

33 Dumping w handlu międzynarodowym dumping jest określany jako eksport po cenie niższej niż sprzedaż na rynku wewnętrznym. Innymi słowy cena eksportowa jest niższa od tak zwanej ceny lub wartości normalnej (ceny w kraju producenta, eksportera). Dumping jest powszechnie uznany za instrument polityki handlowej niezgodny z zasadami konkurencji i określany mianem nieuczciwego handlu unfair trade.

34 Dumping znowelizowane porozumienie w dalszym ciągu nie zakazuje dumpingu i stanowi jedynie, kiedy państwo może nałożyć cła antydumpingowe. Aby akcja taka była uzasadniona i legalna trzeba dowieść, że występuje dumping, czyli cena eksportowa jest niższa od wartości normalnej. Różnica pomiędzy tymi cenami wyznacza margines dumpingu. Po drugie musi zaistnieć szkoda materialna dla przemysłu krajowego. Pod pojęciem tym przepisy GATT kryją materialną szkodę wyrządzoną przemysłowi krajowemu, groźbę wyrządzenia materialnej szkody lub istotne opóźnienie w utworzeniu takiego przemysłu (krajowego). Ponadto trzeba udowodnić istnienie związku przyczynowego pomiędzy dumpingiem a powstałą lub grożącą szkodą,

35 Dumping Do środków antydumpingowych należą środki tymczasowe i ostateczne (cła antydumpingowe i zobowiązania cenowe). Mogą one być zastosowane tylko po udowodnieniu zagranicznemu eksporterowi sprzedaży po cenie dumpingowej i stwierdzeniu szkody wyrządzonej lub zagrażającej krajowemu przemysłowi. Ich wysokość nie może przekraczać ustalonego marginesu dumpingu

36 Dumping w prawie UE Produkt uznaje się za dumpingowy, jeżeli jego cena eksportowa do Wspólnoty jest niższa od porównywalnej ceny podobnego produktu, w zwykłym obrocie handlowym, ustalonej w kraju wywozu

37 Dumping w prawie UE Postępowanie antydumpingowe wszczyna Komisja Europejska z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek (skargę): dowolnej osoby fizycznej, dowolnej osoby prawnej, organizacji nie posiadającej osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu wspólnotowego. Skargę można przesłać bezpośrednio do Komisji (wykorzystując specjalne formularze) lub pośrednio przez organy państwa

38 Dumping w prawie UE Skargę uznaje się za złożoną przez ten przemysł, jeżeli popierają ją producenci, których całkowita produkcja stanowi ponad 50% łącznej produkcji podobnego produktu, wyprodukowanego przez tych producentów, którzy wyrazili swoje poparcie lub sprzeciw wobec wniosku.

39 Dumping w prawie UE Jeżeli natomiast producenci wspólnotowi, jednoznacznie popierający wniosek, produkują mniej niż 25% całej produkcji podobnego towaru, Komisja nie wszczyna postępowania. Skargę oddala się ponadto gdy dowody istnienia dumpingu lub szkody, mające uzasadnić wszczęcie postępowania są niewystarczające oraz nie wszczyna się postępowania przeciwko krajom, których przywóz stanowi mniej niż 1% konsumpcji tego towaru na terenie UE, chyba że kraje te łącznie zapewniają 3% lub więcej konsumpcji Wspólnoty.

40 Dumping w prawie UE Jeżeli Komisja uznaje zgromadzone materiały za wystarczające wszczyna postępowanie w ciągu 45 dni od daty złożenia skargi i opublikowania zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zawiadomienie to w szczególności: zawiera informacje o planowanym wszczęciu postępowania, wskazuje na produkt/y i kraj wywozu.

41 Dumping w prawie UE Nałożenie środków tymczasowych nie może nastąpić przed 60 dniem od wszczęcia postępowania ani nie później niż 9 miesięcy od jego wszczęcia. Kwota tymczasowego cła antydumpingowego nie może przekroczyć tymczasowo ustalonego marginesu dumpingu

42 Dumping w prawie UE Ostateczne cła antydumpingowe nakłada się w odpowiedniej wysokości uwzględniając margines dumpingu na okres 5 lat z możliwością przedłużenia

43 Opłaty wyrównawcze Źródło: A. Budnikowski, E. Kawecka Wyrzykowska (red.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Warszawa 1997, s. 242.

44 Kontyngenty taryfowe Mechanizm kontyngentów taryfowych polega na likwidacji lub obniżce taryfy celnej dla pewnych towarów i do pewnego poziomu importu.

45 Podatek importowy dodatkowa opłata nakładana na towar już po jego ocleniu, albo nawet niezależnie od tego czy zostało pobrane cło; Wpływa na handel podobnie jak cła (zwiększając cenę sprowadzanego towaru, zmniejszając jego konkurencyjność);

46 Narzędzia pozataryfowe ograniczenia ilościowe, licencje importowe (eksportowe), dobrowolne ograniczenia eksportu (VER), ograniczenia dewizowe, zakupy rządowe, wymagania dotyczące udziału lokalnego w produkcji, ograniczenia biurokratyczne, ograniczenia techniczne, ograniczenia weterynaryjne, ograniczenia sanitarne.

47 Kwoty ilościowe (zwane też ograniczeniami ilościowymi, kontyngentami ilościowymi) państwa wyznaczają ilości lub wartości określonych dóbr, które mogą być wwiezione do kraju w określonym czasie (kontyngent ilościowy) licencje importowe dokument zezwalający na import określonej ilości dóbr

48 Kwoty ilościowe (kontyngent ilościowy) wielkość kontyngentu < wielkość importu zmniejszenie podaży danego dobra na rynku krajowym wzrost ceny danego dobra na rynku krajowym wzrost produkcji przez krajowych producentów Skutki wprowadzenia kontyngentu są podobne do ceł importowych. Wskutek wprowadzenia kontyngentu cena importowanego dobra wzrośnie z poziomu Pś do Pk. W rezultacie następuje zmniejszenie popytu na importowany produkt z poziomu Q2 do poziomu Q4. Wzrośnie podaż krajowa produktu z poziomu Q1 do Q3 Import dobra zmniejsza się z poziomu (Q2-Q1) do (Q4-Q3). Wprowadzenie kontyngentu powoduje cztery efekty: a zyski, jakie może przejąć państwo ze sprzedaży licencji importowych. b efekt protekcyjny, polegający na wzroście produkcji dobra przez mało efektywnych producentów krajowych, którzy przed wprowadzeniem cła nie produkowali. c renta kontyngentowa - dochód powstały w wyniku sztucznego podniesienia ceny krajowej importowanego towaru. Mogą ją przejąć zarówno eksporterzy jak i importerzy. d efekt konsumpcyjny straty poniesione przez konsumentów polegające na rezygnacji z konsumpcji droższego dobra. import

49 VER (voluntary export restraints) Dobrowolne ograniczenie eksportu porozumienie między krajem eksportującym i importującym, w którym kraj eksportujący zobowiązuje się ograniczyć eksport danego dobra do określonego limitu. Przyczyny: porozumienie to może wynikać z politycznych interesów krajów eksporterów możliwość osiągnięcia długotrwałych korzyści gospodarczych np. poparcie krajów UE przy uzyskaniu pomocy z MFW i BŚ eksporter nie chce pogorszenia sytuacji partnera, który stanowi jego główny rynek zbytu

50 Skutki stosowania różnych narządzi polityki handlowej

51 Dziękuję za uwagę

INSTRUMENTY POLITYKI HANDLOWEJ

INSTRUMENTY POLITYKI HANDLOWEJ INSTRUMENTY POLITYKI HANDLOWEJ Instrumenty polityki handlowej Cła Subsydia Dumping Dobrowolne ograniczenia handlu (VER) Podatek importowy Kwoty importowe CŁO opłata pobierana przy przekraczaniu przez towar

Bardziej szczegółowo

Instrumenty polityki handlowej

Instrumenty polityki handlowej Instrumenty polityki handlowej 2 Dumping Dobrowolne ograniczenia handlu (VER) Podatek importowy Cła Subsydia Kwoty importowe Dumping 6 W handlu międzynarodowym dumping jest określany jako eksport po cenie

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Cło i prawo celne Cło Określony przez władzę państwową lub organ międzynarodowej organizacji gospodarczej (unii celnej), w akcie prawnym, obowiązek opłacenia

Bardziej szczegółowo

Cło Cło cła importowe cła eksportowe Cło eksportowe cło tranzytowe

Cło Cło cła importowe cła eksportowe Cło eksportowe cło tranzytowe Cło, najstarszy i bardzo szeroko stosowany środek polityki handlowej, jest opłatą pobieraną przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju. Wskazanie w definicji, że proces pobierania odbywa

Bardziej szczegółowo

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE Elementy kalkulacyjne pochodzenie towarów Kodeksowe elementy kalkulacyjne należności celne przywozowe: - cła i opłaty o równoważnym skutku, należne przy przywozie towarów, - opłaty przywozowe ustanowione

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym 215-6-9 Tematyka wykładu Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym Handel Zagraniczny Wykłady Narzędzia polityki handlowej taryfowe i pozataryfowe. Ekonomiczne skutki polityki handlowej.

Bardziej szczegółowo

Nr 49. Ekspertyza. Postępowania ochronne w Unii Europejskiej. Czerwiec Ewa Kaliszuk Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

Nr 49. Ekspertyza. Postępowania ochronne w Unii Europejskiej. Czerwiec Ewa Kaliszuk Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ EKSPERTYZA WYKONANA NA ZLECENIE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Postępowania ochronne w Unii Europejskiej Czerwiec 1995 Ewa Kaliszuk Instytut Koniunktur i Cen Handlu

Bardziej szczegółowo

Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Wspólna polityka handlowa

Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Wspólna polityka handlowa W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rid4. http://www.adam.ambroziak.edu.pl Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r.

Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r. Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r. (Changes in the international trade and internal market after accession of Poland into EU and after

Bardziej szczegółowo

Michał Kłaczyński, LL.M. OCHRONA RYNKU UE PRZED IMPORTEM Z AZJI

Michał Kłaczyński, LL.M. OCHRONA RYNKU UE PRZED IMPORTEM Z AZJI Michał Kłaczyński, LL.M. OCHRONA RYNKU UE PRZED IMPORTEM Z AZJI Ochrona rynku UE Środki antydumpingowe najczęstsze (80%) Postępowanie przez Komisją -z urzędu lub na wniosek poszkodowanego przemysłu (25%)

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony rynku w UE

Środki ochrony rynku w UE 1 Ogólna charakterystyka instrumentów ochrony rynku 2 Środki ochrony rynku - Antydumpingowe (AD) - Antysubsydyjne (AS) - Ochronne (Safeguards, SFG) 3 Środki antydumpingowe są najczęściej stosowanym instrumentem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 103/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2014 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 332/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

3. 3. Procedura uproszczona - zgłoszenie uproszczone Procedura uproszczona - wpis do rejestru prowadzonego przez osobę posiadającą pozwolenie

3. 3. Procedura uproszczona - zgłoszenie uproszczone Procedura uproszczona - wpis do rejestru prowadzonego przez osobę posiadającą pozwolenie Spis treści Wstęp I. Geneza i ewolucja wspólnotowego prawa celnego 1. Europejska integracja gospodarcza 1. 1. Pojęcie i formy integracji gospodarczej 1. 2. Formy integracji gospodarczej w Europie Wschodniej

Bardziej szczegółowo

10852/08 EW/anm DG E II/2

10852/08 EW/anm DG E II/2 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (OR. en) 10852/08 ANTIDUMPING 66 COMER 114 NIS 101 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 413/3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec,

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW Szybciej, Taniej i Bezpieczniej w obrocie towarowym z krajami trzecimi 1 Służba Celna w celu ułatwienia legalnej działalności gospodarczej oraz doskonalenia współpracy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zw i ązku przyczynowego zachodzącego między poważną

Uzasadnienie zw i ązku przyczynowego zachodzącego między poważną Dziennik Ustaw Nr 17-629- Poz. 82 i 83 9. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY Uzasadnienie zw i ązku przyczynowego zachodzącego między poważną szkodą lub groźbą powstania poważnej szkody dla przemysłu krajowego a nadmiernym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr 21/2012. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru świadectwo EUR. 1

KARTA USŁUGI Nr 21/2012. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru świadectwo EUR. 1 Co chcę załatwić? Uzyskać świadectwo przewozowe EUR.1 potwierdzające preferencyjne pochodzenie wspólnotowe towarów wywożonych do krajów trzecich, czyli krajów spoza obszaru celnego Wspólnoty. Kogo dotyczy?

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Przyczyny wymiany handlowej. Free trade is

Bardziej szczegółowo

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły:

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły: Monitor Polski Nr 3-18- Poz. 13 13 DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA polityka Handlowa UE wybrane elementy

WSPÓLNA polityka Handlowa UE wybrane elementy Instrumenty WPH WSPÓLNA polityka Handlowa UE wybrane elementy Handel Zagraniczny - wykład antydumping, antysubwencja, postępowanie ochronne Embargo Handlowe Wprowadzone 1 lipca 1968 r. Wysokość stawek

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Domiter EKSPORT W DOKTRYNIE I POLITYCE GOSPODARCZEJ NA TLE PROCESÓW LIBERALIZACYJNYCH I INTEGRACYJNYCH

Małgorzata Domiter EKSPORT W DOKTRYNIE I POLITYCE GOSPODARCZEJ NA TLE PROCESÓW LIBERALIZACYJNYCH I INTEGRACYJNYCH Małgorzata Domiter EKSPORT W DOKTRYNIE I POLITYCE GOSPODARCZEJ NA TLE PROCESÓW LIBERALIZACYJNYCH I INTEGRACYJNYCH Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17 Spis treści Wprowadzenie (Artur Kuś, Mieczysław Kowerski).... 11 Część I Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)........................17 1.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO

Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO Spis treści Wykaz skrótów Od Autora Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO 1. Ewolucja i rozwój polskiego prawa celnego 1. Prawo celne w okresie Rzeczpospolitej 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2016 r. COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 ZAŁĄCZNIK [ ] Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Wykład 10: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska

Handel międzynarodowy. Wykład 10: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska Pral wykładu 10 Ograniczenia ilościowe Ekwiwalentność cła i ograniczenia ilościowego Cło i kwota

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji I. Światowa Organizacja Cukru (ISO) szacuje, że w sezonie 2010/11:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w ISZTAR/TARIC

WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w ISZTAR/TARIC P O M O C WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w ISZTAR/TARIC Opracowanie: Departament Polityki Celnej Wydział Środków Taryfowych we współpracy z Wydziałem Integracji Systemu Taryfowego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

3 WY SZA SZKO A C A I LOGISTYKI ŒRODKI POLITYKI HANDLOWEJ W WYMIANIE MIÊDZYNARODOWEJ. NA PRZYK ADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Agnieszka Milczarczyk-WoŸniak Pawe³ Hanclich Piotr Witkowski Warszawa 2011 4 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne

Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne Jan Barcz Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska Krystyna Michałowska-Gorywoda Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów 1. Pojęcie, formy, efekty i koncepcje

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 5. Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa

MSG ĆWICZENIA 5. Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa MSG ĆWICZENIA 5 Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa Zagraniczna polityka ekonomiczna Poczynając od drugiej połowy XX wieku następowało stopniowe rozszerzanie zakresów zagranicznej polityki ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

TEORIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ wykład 8 Mikroekonomiczne aspekty integracji gospodarczej. Analiza na modelu MSMD cd.

TEORIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ wykład 8 Mikroekonomiczne aspekty integracji gospodarczej. Analiza na modelu MSMD cd. TEORIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ wykład 8 Mikroekonomiczne aspekty integracji gospodarczej. Analiza na modelu MSMD cd. Prowadzący: Dr K. Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan

Bardziej szczegółowo

Mikro i makroekonomia integracji europejskiej Spotkanie 2

Mikro i makroekonomia integracji europejskiej Spotkanie 2 Mikro i makroekonomia integracji europejskiej Spotkanie 2 Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Unia celna efekty handlowe Unia celna. Analiza na modelu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa. Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa. Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu 9 Polityka handlowa Motywy stosowania polityki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY

SPIS TREŚCI. Wstęp Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Wstęp....................... 7 Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY Rozdział 1 Współczesny wymiar granic Wspólnoty Europejskiej (wybrane aspekty)... 13 1.1. Granica państwowa ujęcie

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE. Prowadzący: Dr K. Śledziewska. wykład 1 Zagadnienia wstępne Wspólne Polityki UE, wykład 1 1

Wspólne Polityki UE. Prowadzący: Dr K. Śledziewska. wykład 1 Zagadnienia wstępne Wspólne Polityki UE, wykład 1 1 Wspólne Polityki UE wykład 1 Zagadnienia wstępne Prowadzący: Dr K. Śledziewska 2011-10-03 Wspólne Polityki UE, wykład 1 1 Plan zajęć Prezentacja. Warunki zaliczenia Wprowadzenie: podstawowe definicje 2011-10-03

Bardziej szczegółowo

Wojna bananowa Interwencje rządowe. Marta Hutnik & Weronika Pośmata

Wojna bananowa Interwencje rządowe. Marta Hutnik & Weronika Pośmata Wojna bananowa Interwencje rządowe Marta Hutnik & Weronika Pośmata Co to właściwie jest interwencjonizm? Interwencjonizm rozumiemy jak stosunki gospodarczo-polityczne, polegające na bezpośrednich interwencjach

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

Transformacja Polityki Celnej

Transformacja Polityki Celnej PIOTR ŁYDA Transformacja Polityki Celnej Wprowadzenie Polityka celna w piśmiennictwie jest różnie określana, między innymi polityka taryfowa, polityka taryfowo-celna, polityka handlowo-celna, system celny,

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza Cło w kraju małym i dużym Efektyw

Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza Cło w kraju małym i dużym Efektyw Polityka handlowa część 1 Wykład 6 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza

Bardziej szczegółowo

Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od 2017 r.

Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od 2017 r. Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od 2017 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24 lutego 2017 r. Rynek cukru w UE instrumenty WPR Obecnie istniejące instrumenty wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego

Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Unia celna w ramach EWG

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1 Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1 Przedmowa do wydania polskiego..................... XIII Przedmowa.................................. XV Rozdział 1. Wprowadzenie.........................

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, dnia 23 czerwca 2004 r /04 UD 87

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, dnia 23 czerwca 2004 r /04 UD 87 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, dnia 23 czerwca 24 r. 1686/4 UD 87 WNIOSEK od: Komisja Europejska data: 21 czerwca 24 Dotyczy: Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Elementy kalkulacyjne. wartość celna PRAWO CELNE

Elementy kalkulacyjne. wartość celna PRAWO CELNE Elementy kalkulacyjne wartość celna Kodeksowe elementy kalkulacyjne pochodzenie towarów wartość celna taryfa celna ELEMENTY KALKULACYJNE WG: przepisów rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. I.Teoria handlu międzynarodowego

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. I.Teoria handlu międzynarodowego Adam Budnikowski Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1 1. Wprowadzenie 1.1. Powstanie i rozwój gospodarki światowej 1.2. Pojęcie i zakres msg. I I.Teoria handlu międzynarodowego 2. Klasyczne teorie handlu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 2 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZĄDZANIE - Wykład Studia II stopnia MAKROEKONOMIA. Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz

Kierunek ZARZĄDZANIE - Wykład Studia II stopnia MAKROEKONOMIA. Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz Kierunek ZARZĄDZANIE - Wykład Studia II stopnia MAKROEKONOMIA Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz Polityka Handlowa POLITYKA HANDLOWA To całość przedsięwzięć państwa zmierzających do wpływania na wielkość

Bardziej szczegółowo

Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20

Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20 Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20 2 1. dochodowy od osób prawnych Wszystkie zarejestrowane w izraelskim Rejestrze Handlowym spółki są zobowiązane do płacenia podatku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 19.1.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 13/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 42/2007 z dnia 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT INSTRUMENTÓW POLITYKI HANDLOWEJ Zmiany w systemie instrumentów ochrony rynku w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej informator

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.3.2012 r. COM(2012) 115 final 2012/0054 (COD) C7-0079/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrażania porozumień zawartych przez UE w

Bardziej szczegółowo

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org.

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org. Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan Od lata obroty Polski z Rosją są z ujemnym saldem dla Polski. Obrót za 2010r. wyniósł 20 785 mln USD (wzrost do 2009 o 24%).

Bardziej szczegółowo

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego spoza rynku wspólnotowego Import towarów Każdy towar importowany z krajów spoza Unii Europejskiej musi zostać dopuszczony do swobodnego obrotu. W tym celu należy przedstawić towar w urzędzie celnym i złożyć

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.8.2012 r. COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Aleksander Maksimczuk Leszek Sidorowicz GRANICZNY RUCH OSOBOWY I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ

Aleksander Maksimczuk Leszek Sidorowicz GRANICZNY RUCH OSOBOWY I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ Aleksander Maksimczuk Leszek Sidorowicz GRANICZNY RUCH OSOBOWY I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział l. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA WARUNEK ZASADNICZYCH

Bardziej szczegółowo

7.6.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143/11

7.6.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143/11 7.6.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143/11 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 858/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Polityka celna w doskonałej konkurencji (skrót)

Polityka celna w doskonałej konkurencji (skrót) olityka celna w doskonałej konkurencji (skrót) Jan J. Michałek olityka celna w warunkach doskonałej konkurencji Cła: równowaga cząstkowa: kraju duży i mały Analiza w ramach równowagi ogólnej Optymalna

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Wspólne polityki sem. I wykład 1 Zagadnienia wstępne. Prowadzący: Dr K. Śledziewska

Wspólne polityki sem. I wykład 1 Zagadnienia wstępne. Prowadzący: Dr K. Śledziewska Wspólne polityki sem. I wykład 1 Zagadnienia wstępne Prowadzący: Dr K. Śledziewska Plan zajęć Rozwój procesów integracyjnych po II Wojnie Światowej. Integracja regionalna a gospodarka światowa, definicja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka merytoryczna

Profilaktyka merytoryczna Profilaktyka merytoryczna Przykłady najczęściej pojawiających się problemów z zakresu ustalania wartości celnej oraz ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów Departament Polityki Celnej Przykłady

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Od Układu Stowarzyszeniowego do Traktatu Akcesyjnego

Rozdział I. Od Układu Stowarzyszeniowego do Traktatu Akcesyjnego SPIS TREŚCI Wprowadzenie Rozdział I. Od Układu Stowarzyszeniowego do Traktatu Akcesyjnego I. Zewnętrzne działania Integracyjne Wspólnot Europejskich 1.1. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki integracyjne

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 lutego 2001 r. Druk nr 573

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 lutego 2001 r. Druk nr 573 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 16 lutego 2001 r. Druk nr 573 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych *

Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych * C 117 E/226 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.5.2010 Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych * P6_TA(2009)0160 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009

Bardziej szczegółowo

Opatowicz & Waker Co. INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES

Opatowicz & Waker Co. INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES Wspólny rynek bananów - bliska liberalizacja Wspólny rynek bananów Z dniem wstąpienia do UE, Polska przyjęła wspólnotowe regulacje prawne,

Bardziej szczegółowo

Unia celna skrót. Jan J. Michałek. Wspólny rynek. Unia celna. Wprowadzenie swobodny przepływu kapitału i siły roboczej

Unia celna skrót. Jan J. Michałek. Wspólny rynek. Unia celna. Wprowadzenie swobodny przepływu kapitału i siły roboczej Unia celna skrót Jan J. Michałek Preferencyjny układ handlowy Liberalizacja handlu Strefa wolnego handlu Wzajemne znoszenie ceł Unia celna Wprowadzenie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej Wspólny rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-18 10:22:02

Czego wymaga fiskus 2015-06-18 10:22:02 Czego wymaga fiskus 2015-06-18 10:22:02 2 Chiński system podatkowy podlegał w ostatnich latach istotnym zmianom, czemu sprzyjała coraz większa liczba inwestycji z udziałem przedsiębiorców zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Profil uczestnika - osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z logistyką międzynarodową, poszukujące wiedzy

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z jego art. 218 ust. 9, L 80/26 25.3.2017 DECYZJA RADY (UE) 2017/561 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie UE Meksyk w odniesieniu do zmian w załączniku

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce Czerwiec 1997 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 489 BSE 1 1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2016 r. COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ZAŁĄCZNIK [ ] Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

A8-0277/ Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2015)0220 C8-0131/ /0112(COD)) Tekst proponowany przez Komisję

A8-0277/ Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2015)0220 C8-0131/ /0112(COD)) Tekst proponowany przez Komisję 27.1.2017 A8-0277/ 001-013 POPRAWKI 001-013 Poprawki złożyła Komisja Handlu Międzynarodowego Sprawozdanie Marielle de Sarnez A8-0277/2016 Dwustronna klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0105 (NLE) 9356/15 UD 125 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA UNIJNEGO SYSTEMU PRAWNEGO I FINANSOWEGO 1. Uwagi ogólne 2. Unijne regulacje prawne 3. Prawo pierwotne i prawo stanowione 4. Instytucje

Bardziej szczegółowo

Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie / red. Artur Kuś [et al.]. Lublin, Spis treści. Wykaz skrótów 15 Przedmowa (Artur Kuś) 19

Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie / red. Artur Kuś [et al.]. Lublin, Spis treści. Wykaz skrótów 15 Przedmowa (Artur Kuś) 19 Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie / red. Artur Kuś [et al.]. Lublin, 2011 Spis treści Wykaz skrótów 15 Przedmowa (Artur Kuś) 19 Rozdział I. Podstawowe załoŝenia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE UGRUPOWANIA INTEGRACYJNE

REGIONALNE UGRUPOWANIA INTEGRACYJNE REGIONALNE UGRUPOWANIA INTEGRACYJNE RTAs i system multilateralny Katarzyna Śledziewska Plan Definicje Etapy integracji gospodarczej Reguły WTO Definicje Multilateralizm: Działania wiele krajów w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 31.8.2009 KOM(2009) 437 wersja ostateczna Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek. Decyzja Rady

ZAŁĄCZNIK. Wniosek. Decyzja Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.5.2014 r. COM(2014) 268 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Wniosek Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ OŻYWIENIE I RECESJA W GOSPODARCE DR JAROSŁAW CZAJA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 17 października 2016 r. KONIUNKTURA GOSPODARCZA DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo