implants wydanie polskie Badania Osteointegracja implantu tytanowego Prawo Wydarzenia Kongres OSIS international magazine of oral implantology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "implants 22013 wydanie polskie Badania Osteointegracja implantu tytanowego Prawo Wydarzenia Kongres OSIS international magazine of oral implantology"

Transkrypt

1 ISSN Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 lipiec 2/2013 international magazine of oral implantology wydanie polskie Badania Osteointegracja implantu tytanowego Prawo B dy medyczne przedawnienie roszczeµ Wydarzenia Kongres OSIS

2 Szwajcarska precyzja,

3 Od wydawcy Koleżanki i Koledzy, Sza nowni Pań stwo! _Pierwsze półrocze 2013 za nami. Był to czas intensywny edukacyjnie i bogaty w ciekawe i kreatywne spotkania implantologów. Uczestniczyliśmy w kilku najważniejszych w Polsce: X Kongresie OSIS, kolejnej odsłonie warszawsko-sopockiego spotkania PASE, kongresie PSI, a także za granicą: w kongresie Ukraińskiego Towarzystwa Implantologicznego we Lwowie i X kongresie Osteology w Monaco. Przybyło nam ponad 50 certyfikowanych implantologów OSIS i PSI, a relacje z ważnych wydarzeń pojawiły się w branżowych mediach to dowód wysokiego poziomu tych przedsięwzięć oraz nieustającego zainteresowania rozwojem dziedzin stomatologicznych, nie tylko implantologii. Konferencje, sesje jednego aktora -wykładowcy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dlatego już dziś anonsujemy konferencję z udziałem MacLarena, Romanosa oraz Mazora (Titanium Conference), która odbędzie się w przyszłym roku. Rozpoczęte właśnie drugie półrocze tego roku zaowocuje zapewne równie udanymi konferencjami wspomnę o EAO w Dublinie, konferencji CEIA w Krakowie oraz tradycyjnym podsumowaniu roku, jakim jest warszawski Świąteczny Wieczór Implantologiczny, w tym roku z tematem przewodnim obejmującym rozwiązania pozastandardowe i alternatywne w implantologii. Zanim ponownie się spotkamy, życzę Wam udanych słonecznych wakacji, szczególnie w polskich górach, nad morzem i na Mazurach. Do zobaczenia jesienią! Andrzej Wojtowicz I 03

4 Spis treêci _ Analiza fraktalna kontaktu implantu tytanowego z koêcià_6 Zastosowanie beta-trójfosforanu wapnia w leczeniu implantologicznym_14 Przedawnienie roszczeƒ z tytułu bł dów medycznych_26 I Od wy dawcy I Praktyka 03 Szanowni Państwo! _ Prof. Andrzej Wojtowicz I Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego 06 Analiza fraktalna kontaktu implantu tytanowego z kością po autotransplantacji osteointegrowanego implantu _ Micha Pelc, Andrzej Wojtowicz i S awomir Chaberek _ Implantacja z podniesieniem dna zatoki 14 Zastosowanie beta-trójfosforanu wapnia w leczeniu implantologicznym z podniesieniem dna zatoki _ Eugenio Velasco Ortega, Jesús Pato Mourelo, Oviedo Perez Perez, Javier Lopez Frias i Manuel Poyato Ferrera I Opis przypadku _ Techniki augmentacyjne 20 Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S _ Grzegorz Zi tek _ Implanty krótkie 28 Krótki implant Bicon w atroficznym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki _ Katarzyna Maciejwska _ Diagnostyka i badania przesiewowe 32 Testy i badania przesiewowe w kierunku HIV w gabinecie stomatologicznym _ Stephen N. Abel, Carrigan L. Parish i Lisa R. Metsch _ Terapie onkologiczne 36 Wczesna diagnostyka i leczenie raka wargi dolnej _ Damian Dudek, Katarzyna So tykiewicz, Micha Matusek, Krzysztof Helewski, Grzegorz Wyrobiec, Ma gorzata aba i Romuald Wojnicz I Wydarzenia _ Kongres OSIS 42 X Jubileuszowy Kongres OSIS _ Implantologiczny program edukacyjny 44 Międzynarodowe dyplomy rozdane! _ Beata Czekaj I Informacje _ Produkty 48 Informacje o produktach 50 O wy dawcy I Prawo _ B dy medyczne 26 Przedawnienie roszczeń z tytułu błędów medycznych _ Ma gorzata Âwieca Zdjęcie na okładce wykorzystano dzięki uprzejmości firmy Acteon. 04 I

5

6 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego Analiza fraktalna kontaktu implantu tytanowego z kością po autotransplantacji osteointegrowanego implantu Fractal analysis of the bone to titanium implant contact after autologous transplant of an osteointegrated implant Autorzy _ Michał Pelc, Andrzej Wojtowicz i Sławomir Chaberek Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badaƒ kontaktu implantu tytanowego z koêcià po autotransplantacji osteo - integrowanych implantów przy zastosowaniu analizy fraktalnej. Uzyskane wyniki sugerujà, e transplantacja bloku kostnego z wszczepionym wczeêniej implantem w aden sposób nie wpływa na osteointegracj tego implantu z otaczajàcà koêcià i nie stwierdza si przebudowy tkanki kostnej w pasie wokół zintegrowanego implantu. Summary: This article presents the results of studies of the titanium implant contact to bone after autologous transplantation of osteointegrated using fractal analysis. The results suggest that the bone block transplantation of an previously placed implant do not affects in any way the osteointegration process with the surrounding bone and there is no evidence of bone re - modeling in the region of the integrated implant. Słowa kluczowe: osteointegracja, transplantacja bloku kostnego, analiza fraktalna, przeszczep osteointegrowanego implantu. Key words: osteointegration, bone block transplantation, fractal analysis, osteointegrated implant transplantation. _Dynamiczny rozwój implantologii stomatologicznej wymaga ciągłego poszukiwania nowych możliwości odbudowy utraconych zębów oraz rekonstrukcji tkanki kostnej. Dostateczna ilość i jakość struktury kostnej umożliwia przeprowadzenie prawidłowego zabiegu wprowadzenia implantu i jego właściwą osteointegrację konieczną do dalszego utrzymania wszczepu w miejscu implantacji. Pojęcie osteointegracja zostało zdefiniowane jako bezpośrednie czynnościowe i strukturalne połączenie zorganizowanej żywej tkanki kostnej z powierzchnią obciążonego implantu przez dr Per Ingvara Brånemarka w 1977 r. W trakcie swoich badań zaobserwował on zjawisko integracji tytanu do tkanki kostnej i opracował koncepcję nieobciążonego wgajania się gładkiego wszczepu tytanowego do struktur kostnych. Określił również czynniki, które są niezbędnie dla zapoczątkowania procesu osteo - integracji. Są to: _biokompatybilny materiał, z którego wykonany jest wszczep, _atraumatyczne postępowanie podczas zabiegu chirurgicznego, _odpowiednia temperatura kości podczas nawiercania (nie może przekraczać 47 C), _ścisły kontakt implantu z tkanką kostną, _brak ruchomości implantu podczas gojenia. Podstawowym materiałem stosowanym obecnie do produkcji implantów jest tytan i jego stopy (np. z aluminium i wanadem). Zaletą tytanu jest duża wytrzymałość na złamania przy jednocześnie niskim ciężarze właściwym, biotolerancyjność i biozgodność. Tytan charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na korozję dzięki wytwarzaniu na swej powierzchni szczelnej i trwałej warstwy dwutlenku tytanu. W zewnętrznej warstwie tlenków odkryto obecność fosforanów wapnia dzięki wiązaniu minerałów i płynów tkankowych z otoczenia. Badania wykazały, że pomiędzy warstwą tlenków tytanu a 06 I

7 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego tkanką kostną istnieje przestrzeń, w której znajdują się glikoproteiny pośredniczące w procesie przyłączania kostniny do warstwy tlenków. Umożliwia to nawarstwianie się tkanki kostnej i wytwarzanie przyczepu nabłonkowego, co jest szczególnie widoczne na szorstkich powierzchniach implantów. Wprowadzenie tytanowego wszczepu w struktury kostne wywołuje podobne reakcje gojenia kości jak w przypadku urazów. Umieszczenie wszczepu w tkance kostnej powoduje przerwanie ciągłości naczyń krwionośnych i tkanek, czego następstwem jest martwica oraz reakcja zapalna. W wyniku wielu złożonych zjawisk następuje tworzenie skrzepu i jego organizacja, co powoduje utworzenie bogato unaczynionej tkanki ziarninowej i kolonizowanie się komórek niezróżnicowanych. Na powierzchni wszczepu dochodzi do powstania młodej tkanki łącznej, a w następnych dniach do dojrzewania i mineralizacji macierzy kostnej. styku z tkanką kostną oraz równomiernie rozkłada siły wywierane na kość w momencie osadzania implantu) oraz właściwa technika zabiegu. Niezakłócony proces wgajania wszczepu stwarza warunki do nawarstwiania tkanki kostnej na powierzchni implantu i mocną integrację obu elementów, czyli stabilizację wtórną. W prawidłowych warunkach jest ona wyższa niż stabilizacja pierwotna. W tkance kostnej przez cały czas dochodzi do równoczesnego niszczenia i odbudowy tkanki. Remodeling stanowi fazę ciągłą osteointegracji. W wyniku przebudowy kości następuje ciągłe jej ulepszanie i dostosowywanie do nowych warunków. Po wprowadzenia wszczepu kość, początkowo z warstwą martwiczą, a później z młodą tkanką naprawczą, zastępowana jest silną tkanką blaszkowatą. Badania dowodzą, że ważnym elementem wpływającym na wgajanie wszczepu jest mikrotopografia powierzchni implantu. Oprócz modyfikacji makrostruktury wszczepu powoduje to znaczne zwiększenie przylegania implantu do kości. Porowatość implantu tytanowego nie tylko stymuluje różnicowanie osteoblastów, ale wpływa także na odpowiedź miejscowych czynników, co ma decydujące znaczenie w zwiększaniu osteointegracji implantu. Poprawnie przebiegający proces osteointegracji umożliwia wykorzystanie wszczepu jako filaru protetycznego, pomimo oddziaływania na niego sił zgryzowych. Jednym z warunków osiągnięcia tego jest stabilizacja pierwotna, czyli mechaniczne osadzenie wszczepu w kości w momencie zabiegu. Mocne utrzymanie implantu w łożu kostnym zapobiega mikroruchom, które mogą prowadzić do wytworzenia tkanki łącznej włóknistej pomiędzy wszczepem a kością. W uzyskaniu pierwotnej stabilizacji ważnym czynnikiem jest jakość kości, odpowiedni kształt wszczepu (powiększa powierzchnię Wykorzystuje się wiele metod poprawy struktury i jakości tkanki kostnej, aby maksymalnie zwiększyć stabilizację pierwotną i wtórną. Należą do nich: augmentacja kości, podnoszenie dna zatoki szczękowej, sterowana regeneracja kości, rozczepianie wyrostka zębodołowego, przeszczepy bloków kostnych czy dystrakcja kostna. Piśmiennictwo związane z tą tematyką jest bardzo bogate, nie istnieje jednak zbyt wiele opracowań na temat przeszczepu bloków kostnych z już zintegrowanym implantem. Tematyka przeszczepu implantu z autogennym blokiem kostnym nie została dotychczas w pełni zbadana, brak jest także udokumentowanych opracowań zarówno metody tego typu transplantacji, jak i wpływu marginesu kości na przyspieszenie lub opóźnienie osteointegracji implantu. W porównaniu ze standardowym postępowaniem taka metoda ma swoje uzasadnienie kliniczne. Implantacja w regionie z dostateczną ilością kości jest procedurą prostszą, wykazująca większy odsetek powodzenia. Zabieg jest mniej inwazyjny. Uzyskuje się lepszą stabilizację pierwotną, która odgrywa bardzo ważną rolę Ryc. 1 Ryc. 1_Histogram wartoêci Wymiaru Fraktalnego dla całej grupy obrazów. I 07

8 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego w osteointegracji. Po zakończonym procesie integracji implantu z tkanką kostną pobiera się blok i umieszcza w ubytku kostnym. Warunkiem powodzenia całej procedury jest przede wszystkim: _wgojenie przeszczepu i jego neowaskularyzacja, _brak atrofii przeszczepionego bloku, _zachowanie stabilności implantu, _umieszczenie bloku kostnego w idealnej pozycji z uwzględnieniem pozycji implantu. _Materiały i metody Badania przeprowadzono na zwierzętach laboratoryjnych: 10 świnkach morskich gatunku Duncin-Hurtley. Wybrano taki gatunek, gdyż świnki te rodzą się już z dojrzałym szkieletem kostnym. Zwierzęta pozyskano z Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Staniszewska Maria w Krakowie. Świnki przetrzymywano w Zwierzętarni Zakładu Histologii i Embriologii WUM. Uzyskano zgodę Lokalnej Komisji Etyki Lekarskiej na wykonanie badania. Utworzono dwie grupy: I grupę eksperymentalną stanowił materiał dotyczący tkanki kostnej w pasie integracji kości z płytką tytanową po transplantacji bloku kostnego z osteointegrowaną płytką. II grupę kontrolną do grupy eksperymentalnej stanowił materiał dotyczący tkanki kostnej w pasie integracji z płytką tytanową bez wykonywania transplantacji. Ryc. 2 Ryc. 2_Histogram wartoêci Wymiaru Fraktalnego dla grupy eksperymentalnej. 08 I Wpływ przeszczepu bloku kostnego na tkanki otaczające zintegrowany wszczep został zbadany przy użyciu analizy fraktalnej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost wykorzystania analizy fraktalnej w badaniach medycznych, kiedy istnieje potrzeba oceny stopnia złożoności badanych obiektów. Wg niektórych autorów ilościowej oceny zmian (m.in. w kości) można dokonać przy użyciu wymiaru fraktalnego, ponieważ tkanka kostna ma budowę fraktalną. Podczas szacowania wymiaru fraktalnego wykorzystywana jest koncepcja samopodobieństwa obrazów. Wymiar fraktalny charakteryzuje stopień złożoności obiektów, wykorzystując ocenę tego, jak szybko wzrasta długość, objętość czy powierzchnia, jeśli pomiar dokonywany jest z coraz większą dokładnością. _Cel pracy Celem opisanej pracy była analiza fraktalna kontaktu implantu tytanowego z kością po autotransplantacji osteointegrowanych implantów. W pierwszym etapie przeprowadzono zabiegi chirurgiczne polegające na wszczepieniu płytek tytanowych w sklepienie czaszki świnek morskich z pominięciem szwu kostnego. Płytki tytanowe pochodziły z Instytutu Badawczego Straumann w Bazylei. Drugi zabieg chirurgiczny wykonany po 4 miesiącach dotyczył wycięcia bloków kostnych zawierających wcześniej wszczepione płytki tytanowe z jednej strony sklepienia czaszki, przekręcenia ich o 90 st. i ich autotransplantacji w miejsce biorcze. Po drugiej stronie szwu kostnego wszczepione płytki pozostały bez interwencji chirurgicznej. Do oceny histologicznej tkanek zwierzęta zostały poddane eutanazji po 6 miesiącach od ostatniego zabiegu chirurgicznego. Pobrano wycinki tkanki kostnej z zintegrowaną płytką tytanową po autotransplantacji oraz wycinki tkanki kostnej z zintegrowaną płytką tytanową bez transplantacji. Próbki tkanki kostnej z płytką tytanową wysłano do Instytutu Straumann w Bazylei celem wykonania preparatów histologicznych. Przygotowane preparaty poddawano odwapnieniu dzięki moczeniu w 10% kwasie mrówkowym. Szlify grubości 50mm odwapnionych preparatów wybarwiano Czerwienią Syriusza. Metoda ta 7-krotnie wzmacnia naturalną dwójłomność włókien kolagenowych i umożliwia szczególnie dokładną analizę architektury kolagenowej tkanki kostnej. Tak wykonane preparaty analizowano w mikroskopie polaryzacyjnym dla preparatów znaczonych Czerwienią Syriusza. Z uzyskanych preparatów histologicznych wyko-

9 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego nano zdjęcia obrazu mikroskopowego (Nikon E400, powiększenie 25x oraz 100x). Na podstawie uzyskanych obrazów histologicznych oceniono obraz tkanki kostnej w pasie jej połączenia z płytką tytanową po wykonaniu autotransplantacji oraz w pasie połączenia tkanki kostnej ze zintegrowaną płytką tytanową bez wykonania zabiegu transplantacji w poszczególnych grupach. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. _Metoda oceny obrazu W pracy zastosowano metodę wyznaczania wymiaru podobieństwa, czyli wymiaru fraktalnego, opartą na średniej bezwzględnej różnicy poziomów szarości. Dla macierzy poziomów szarości I (x, y) obrazu o wymiarach M x N (w której występuje s skal długości, określonych jako odległości pomiędzy poszczególnymi pikselami obrazu) definiowana jest średnia bezwzględna różnica poziomów szarości jako E. Jest ona równa średniej różnicy intensywności dla wszystkich par pikseli leżących w danej odległości r mierzonej w pionie, poziomie i wzdłuż przekątnych obrazu. Metodę opisują następujące zależności: gdzie: x, y, u, v współrzędne pikseli obrazu P liczba par pikseli dla skali o odległości r Ryc. 3 Współrzędne x, y, u, v muszą spełniać następującą zależność: Współczynnik H określany jest jako współczynnik Hurst'a, który w efekcie jest współczynnikiem kierunkowym prostej regresji liniowej logarytmicznej zależności E od r. Właściwy wymiar fraktalny D obliczany jest z zależności: Dla obrazów struktur o małej wariancji intensywności, wartość E będzie zbliżona do wartości r. Dlatego wartość Hbędzie mała, a wymiar fraktalny D będzie duży. W przypadku dużej wariancji intensywności E przybiera większe wartości dla większych r. Dlatego H przyjmuje większe wartości, przez co wymiar fraktalny D jest mniejszy. Oznaczenie wartości wymiaru fraktalnego pozwala na dokonanie analizy stopnia powtarzalności układu pikseli w obrazie fragmentu ocenianej struktury, a tym samym stopnia samopowtarzalności obrazowanej struktury. Analizę wykonano, wykorzystując pakiet STATISTICA, stosując metody statystyki opisowej (średnia, odchylenia standardowe, wartość maksymalna i minimalna) oraz testy t-studenta. Sprawdzenia normalności rozkładu dokonano, przeprowadzając jeden z testów normalności. Testy takie informują, jakie jest prawdopodobieństwo, że próbka pochodzi z populacji o rozkładzie normalnym. W pracy wykorzystano tzw. test Kołmogorowa-Smirnowa. Porównania wyników dokonano w oparciu o test t-studenta przy poziomie istotności p = 0,05, różnice znamienne statystycznie występują w sytuacji, gdy p<0,05. Test ten jest najpowszechniej stosowaną metodą oceny różnic między średnimi w 2 grupach.teoretycznie test może być stosowany także w przypadku bardzo małych prób. Jedynym warunkiem jest normalność rozkładu zmiennych oraz brak istotnych różnic między wariancjami. Założenie o normalności sprawdzono przez analizę rozkładu przy pomocy testu normalności. Założenie o równości wariancji sprawdzono za pomocą testu F. Jeżeli warunki, o których mowa nie byłyby spełnione, wówczas alternatywą pozostaje użycie jednego z testów nieparametrycznych alternatywnych w stosunku do testu t. Ryc. 3_Histogram wartoêci Wymiaru Fraktalnego dla grupy kontrolnej. I 09

10 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego W grupie II kontrolnej oceniano 72 obrazy tkanki kostnej w pasie integracji z płytką tytanową bez wykonywania transplantacji. We wszystkich ocenianych obrazach porównano średnią bezwzględną różnicę poziomów szarości, wyznaczając wymiar podobieństwa obrazów, czyli Wymiar Fraktalny. Oznaczenie wartości Wymiaru Fraktalnego pozwoliło na dokonanie analizy stopnia powtarzalności układu pikseli w obrazie fragmentu ocenianej struktury, a tym samym stopnia samopowtarzalności tej struktury. Średnie wartości Wymiaru Fraktalnego w całej grupie obrazów, w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej były zbliżone. Rozkład wartości Wymiaru Fraktalnego zarówno w całej grupie obrazów, jak i w podziale na grupę eksperymentalną i kontrolną był rozkładem normalnym (Tab. 1). Ryc. 4 Ryc. 4_Porównanie rozkładów wartoêci Êredniej w zakresie Wymiaru Fraktalnego w badanych grupach. Ryc. 5_Histogramy rozkładów wartoêci Êredniej w zakresie Wymiaru Fraktalnego w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej. _Wyniki Oceniano obraz tkanki kostnej w pasie integracji kości z płytką tytanową. W grupie I eksperymentalnej oceniono 72 obrazy tkanki kostnej w pasie integracji kości z płytką tytanową po transplantacji bloku kostnego z płytką tytanową. Można zdecydowanie powiedzieć, że rozkłady poziomów szarości (Wymiar Fraktalny) zarówno we wszystkich ocenianych obrazach, jak i w poszczególnych grupach są do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że stopień powtarzalności układu pikseli w ocenianych obrazach jest bardzo wysoki, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur jest bardzo wysoka. Wynik testu K-S (p>0,05) oraz histogram wartości Wymiaru Fraktalnego dla całej grupy obrazów wskazują, że rozkład jest rozkładem normalnym (Ryc. 1). Poziomy szarości (Wymiar Fraktalny) wszystkich ocenianych obrazów są do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że stopień powtarzalności układu pikseli w ocenianych obrazach w całej grupie jest bardzo wysoki, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur jest bardzo wysoka. Wynik testu K-S (p>0,05) oraz histogram wartości Wymiaru Fraktalnego dla grupy eksperymentalnej wskazują, że rozkład jest rozkładem normalnym (Ryc. 2). Poziomy szarości (Wymiar Fraktalny) ocenianych obrazów w grupie eksperymentalnej są do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że stopień powtarzalności układu pikseli w ocenianych obrazach w grupie eksperymentalnej jest bardzo wysoki, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur jest bardzo wysoka. Wynik testu K-S (p>0,05) oraz histogram wartości Wymiaru Fraktalnego dla grupy kontrolnej wskazują, że rozkład jest rozkładem normalnym (Ryc. 3). Poziomy szarości (Wymiar Fraktalny) ocenianych obrazów w grupie kontrolnej są do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że stopień powtarzalności układu pikseli w ocenianych obrazach w grupie kontrolnej jest bardzo wysoki, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur jest bardzo wysoka. Ryc I Średnia wartość Wymiaru Fraktalnego w grupie eksperymentalnej wynosiła 2,0208 i była je-

11

12 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3 Fot. 1_Płytki tytanowe wszczepione w sklepienie czaszki. Fot. 2_Pobranie przeszczepu ze zintegrowanà płytkà tytanowà. Fot. 3_ Fragment pobrany do analizy histologicznej, wycinek ze zintegrowanà płytkà tytanowà po autotransplantacji bloku kostnego stan po 6 miesiàcach od ostatniego zabiegu chirurgicznego. Tab. 1_Rozkład procentowy Êrednich wartoêci Wymiaru Fraktalnego w podziale na grupy. dynie nieznacznie wyższa niż średnia wartość Wymianu Fraktalnego w grupie kontrolnej, gdzie wynosiła 2,0185 (Tab. 2). Wynik testu (p>0,05) wskazuje na brak różnic znamiennych statystycznie pomiędzy wyznaczoną średnią wartością Wymiaru Fraktalnego dla grupy eksperymentalnej oraz grupy kontrolnej. Porównanie średnich wartości poziomów szarości (Wymiar Fraktalny) pomiędzy grupą eksperymentalną i grupą kontrolną wskazuje na brak różnic pomiędzy nimi. Stopień powtarzalności układu pikseli ocenianych obrazów jest taki sam w grupie eksperymentalnej, jak w grupie kontrolnej, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur w obu badanych grupach jest taka sama. Porównanie rozkładów średnich wartości poziomów szarości (Wymiar Fraktalny) pomiędzy grupą eksperymentalną i grupą kontrolną wskazuje na brak różnic pomiędzy nimi. Stopień powtarzalności układu pikseli ocenianych obrazów jest taki sam w grupie eksperymentalnej, jak w grupie kontrolnej, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur w obu badanych grupach jest taka sama (Ryc. 4). Wyniki testu K-S (p>0,05) oraz histogramy wartości Wymiaru Fraktalnego dla grupy eksperymentalnej i dla grupy kontrolnej wskazują, że rozkłady są rozkładami normalnymi (Ryc. 5). Średnie wartości poziomów szarości (Wymiar Fraktalny) w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej są do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że stopień powtarzalności układu pikseli w ocenianych obrazach w obu badanych grupach jest bardzo wysoki, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur jest bardzo wysoka. Statystyki opisowe wartoêci Wymiaru Fraktalnego N Ârednia Minimum Maksimum Cała grupa obrazów 144 2,0197 2,0010 2,0340 Grupa eksperymentalna 72 2,0208 2,0010 2,0340 Grupa kontrolna 72 2,0185 2,0020 2,0340 _Omówienie wyników Analizę fraktalną zastosowano m.in. do oceny ilościowej stopnia uporządkowania struktury włókien kolagenowych w różnych częściach szkieletu kostnego człowieka. Przeprowadzone badania dowiodły różnicy znamiennej statystycznie między poszczególnymi obrazami mikroskopowymi szkieletu osiowego i obwodowego oraz pokazały, że kość w różnych miejscach poddaje się w inny sposób siłom mechanicznym, co może wpływać na procesy gojenia tkanki kostnej, np. po przeszczepach. W związku z tym zasadne wydaje się wykorzystanie analizy fraktalnej do badań obrazów histologicznych tkanki zintegrowanej z implantem tytanowym, aby wykazać czy występują zaburzenia w osteointegracji wszczepu tytanowego po przeszczepie bloku kostnego. W wykonanych badaniach ocena i porównanie morfologii kontaktu przeszczepionej tkanki kostnej z powierzchnią implantu zostało przeprowadzone w oparciu o porównanie poziomów szarości (Wymiar Fraktalny). Tym samym przeprowadzono ocenę stopnia powtarzalności układu pikseli obrazów, czyli samopowtarzalności obrazowanych struktur pomiędzy grupą eksperymentalną i grupą kontrolną. W przeprowadzonych badaniach rozkłady poziomów szarości (Wymiar Fraktalny) w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej były do siebie bardzo zbliżone (brak różnic na poziomie istotności statystycznej). Oznacza to, że stopień powtarzalności układu pikseli w ocenianych obrazach w obu grupach jest bardzo wysoki, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur w obu grupach jest bardzo wysoka. Porównanie rozkładów średnich wartości poziomów szarości (Wymiar Fraktalny) pomiędzy grupą eksperymentalną i grupą kontrolną wskazuje na brak różnic pomiędzy nimi. Stopień powtarzalności układu pikseli ocenianych obrazów jest taki sam w grupie eksperymentalnej, jak w grupie kontrolnej, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur w obu badanych grupach jest taka sama. 12 I

13 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego Test T-Studenta: grupa I eksperymentalna, grupa II kontrolna N N Ârednia Ârednia SD SD grupa I grupa II grupa I grupa II grupa I grupa II WartoÊç T df p Tab. 2_Porównanie wartoêci Êredniej w zakresie Wymiaru Fraktalnego w badanych grupach. Wymiar Fraktalny ,0208 2,0185 0,0086 0,0070 1, ,0780 Uzyskane wyniki sugerują, że po transplantacji bloku kostnego z osteointegrowaną płytką tytanową w pasie integracji z płytką tytanową nie następuje żadna przebudowa tkanki kostnej oraz zabieg transplantacji bloku kostnego w żaden sposób nie wpływa na osteointegrację tego implantu z kością. Wyniki badań własnych mogą stanowić istotny punkt odniesienia w leczeniu implantologicznym, stosującym przeszczepienie bloku kostnego z wcześniej zintegrowanym implantem. Przeprowadzone badania dowodzą, że w przypadku przeszczepienia bloku kostnego ze zintegrowanym implantem można modyfikować pozycję implantu w przypadkach, kiedy implant ten został nieprawidłowo umieszczony. W przypadku istnienia regionu o dużym ubytku tkanki kostnej można również w ten rejon przeszczepiać cały blok kostny z implantem. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że: 1. Obraz histologiczny tkanki w pasie integracji z płytką tytanową po transplantacji bloku kostnego nie ulega zmianie. 2. Brak zmiany obrazu histologicznego tkanki kostnej w pasie integracji z płytką tytanową pozwala na transplantację bloku z implantem pierwotnie błędnie upozycjonowanym w celu poprawy jego usytuowania dla przyszłego protezowania. 3. Brak zmiany obrazu histologicznego tkanki kostnej w pasie integracji z płytką tytanową pozwala na transplantację bloku z implantem w miejsca znacznej atrofii podłoża kostnego. PiÊmiennictwo 1. Brånemark R., Brånemark P.I., Rydevik B., Myers R.R.; Osseointegration in skeletal reconstruction and rehabilitation J. Rehabil. Res. Dev., 2001, 38(2), Brandt H.H.; Wprowadzenie do implantologii. Wyd. Medyczne Urban & Partner, Alberto P.L.; Implant reconstruction of the jaws and cranio - facial skeleton. Mt Sinai J Med., 1998, 65(5-6), Albrektsson T., Brånemark P.I., Hansson H.A.; Osseointegrated titanum. Requirements for ensuring a long-lasting direct bone-to-implant anchorage in man. Acta Ortop. Scand., 1981, 52(2), Hanawa T., Ota M.; Calcium phosphate naturally farmed on titanum in electrolyte solution. Biomaterials, 1991, 12(8), Brånemark P.I., Tolman D.E.; Osseointegration in craniofacial reconstruction. Quintessence Publishing Maciejewska I i inni; Osteointegracja wszczepów z bowych etapy gojenia koêci. Praca poglàdowa. Protet. Stomatol. 2006, LVI, 3, Schenek R.K., Buser D.; Osseointegration: a reality. Periodontol ; 17; Łukaszewska M. i inni.: Rozwój powierzchni wszczepów tytanowych. Przeglàd piêmiennictwa. Implantoprotetyka, 2009, X, 3(36), Bischof M. et al.; Implant stability measurment of delayed and immediately loaded during healing. Clin. Oral Implants Res., 2004, 15, 5, Oczeretko E., Rogowski F i inni: Analiza fraktalna obrazów radiologicznych stawów biodrowych pacjentów z chorobà zwyrodnieniowà. Post Osteoartrol 1998, 10; Omiotek Zb. ;Badanie samopodobieƒstw obrazów metodà analizy fraktalnej. 10. Wojtowicz A., Marczyƒski B., Chaberek S., Marczyƒski W., Ostrowki K.; Augmentacja koêci a rodzaj przeszczepu. Implants 3/2007, Sobolewska-Siemieniuk M., Grabowska S.Z., Oczeretko E., Kitlas A., Borowska M.; Analiza fraktalna obrazów radiologicznych uchwy w obszarze z bów reinkludowanych. Czas. Stomatol.,2007, LX, 9, _autorzy Lek. stom. Michał Pelc doktorant z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM WUM, dr in. Sławomir Chaberek Dyrektor Techniczny SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku. _Kontakt Zakład Chirurgii Stomatologicznej WUM tel.: (22) I 13

14 Badania _ Implantacja z podniesieniem dna zatoki Zastosowanie beta-trójfosforanu wapnia w leczeniu implantologicznym z podniesieniem dna zatoki Use of beta-tricalcium phosphate in implant treatment with sinus floor elevation Autorzy _ Eugenio Velasco Ortega, Jesús Pato Mourelo, Oviedo Perez Perez, Javier Lopez Frias i Manuel Poyato Ferrera Streszczenie: Celem badania było zaprezentowanie efektów leczenia z u yciem implantów stomatologicznych wszczepianych podczas zabiegu podnoszenia dna zatoki z u yciem biomateriału do regeneracji koêci. U 41 pacjentów z utratà z bów wszczepiono 130 implantów Microdent. We wszystkich przypadkach stosowano beta-trójfosforan wapnia KeraOs. Implanty wszczepiano podczas zabiegu podnoszenia dna zatoki. Obcià ano implanty po okresie gojenia w odcià eniu, trwajàcym 6 miesi cy. Badanie wykazało mo liwoêç stosowania z powodzeniem beta-trójfosforanu wapnia jako biomateriału w zabiegach wszczepiania implantów stomatologicznych z podnoszeniem dna zatoki. Summary: The aim of this study was to report the outcome of treatment with dental inserted by sinus lift with use of biomaterial of bone regeneration. 41 patients with tooth loss were treated with 130 Microdent. In all cases, beta-tricalcium phosphate KeraOs were used. Implants were inserted during sinus lift. Implants were loaded after a healing free-loading period of 6 months. This study indicate that beta-tricalcium phosphate can be used with success as biomaterial in treatment with dental by sinus floor elevation. Słowa kluczowe: implanty stomatologiczne, podnoszenie dna zatoki, biomateriały, materiały koêciozast pcze, beta-trójfosforan wapnia, implantologia stomatologiczna. Key words: dental, sinus floor elevation, biomaterials, grafts, beta-tricalcium phosphate, implant dentistry. _Leczenie z wykorzystaniem ulegających osteo integracji implantów staje się stopniowo elementem ogólnej praktyki stomatologicznej i stanowi skuteczną alternatywę dla pacjentów z całkowitym bezzębiem lub częściowymi brakami zębów. W niektórych sytuacjach klinicznych w bocznych odcinkach bezzębnej szczęki dochodzi do znacznej resorpcji, co może skutkować ilością kości niewystarczającą do wszczepienia implantów. Podnoszenie dna zatoki to technika chirurgiczna, która pozwala na stosowanie implantów stomatologicznych w obrębie ulegającej zanikowi szczęki. W celu zwiększenia wymiaru pionowego szczęki podczas zabiegu podnoszenia dna zatoki opracowano różnego rodzaju materiały kościozastępcze pochodzenia naturalnego (np. kość własna pacjenta, kość zwierzęca) oraz syntetycznego (np. hydroksyapatyt, beta-trójfosforan wapnia), które pozwalają na wszczepianie implantów na tym samym etapie (podczas tego samego zabiegu chirurgicznego) lub w drugiej kolejności (po 6-8 miesiącach gojenia). Kość własna pacjenta (kość autogenna) jest uważana za najlepszy materiał kościozastępczy do stosowania podczas tego zabiegu chirurgicznego. Może być pozyskiwana z lokalizacji wewnątrzustnych (np. z bródki, guza szczęki, gałęzi żuchwy) albo zewnątrzustnych (np. kości biodrowej, piszczeli, sklepienia czaszki), w zależności od przypadku klinicznego, ilości potrzebnej kości oraz preferencji chirurga. Dolegliwości w miejscu dawczym oraz ograniczona ilość możliwej do pozyskania kości doprowadziły do rozwoju biomateriałów, które można z powodze- 14 I

15 Badania _ Implantacja z podniesieniem dna zatoki niem stosować w leczeniu implantologicznym z regeneracją kości. Materiały na bazie kości pochodzenia zwierzęcego (np. zmineralizowana kość bydlęca, wieprzowa lub końska) oraz materiały syntetyczne (np. hydroksyapatyt, bioszkło, beta-trójfosforan wapnia) to przydatne biomateriały w przypadkach braku realnej możliwości zastosowania kości autogennej. Tego rodzaju biomateriały mogą być stosowane samodzielnie albo mieszane z własną kością pacjenta pozyskaną podczas zabiegu (np. z młynka). Beta-trójfosforan wapnia to biokompatybilny, resorbowalny i osteokondukcyjny materiał, którego właściwości fizyczne i chemiczne umożliwiają doskonałe zachowanie tkanek w miejscu augmentacji, co wykazano w badaniach doświadczalnych oraz klinicznych w zakresie implantologii stomatologicznej. Beta-trójfosforan wapnia był z powodzeniem stosowany w zabiegach podnoszenia dna zatoki w ramach przygotowania do późniejszej implantacji. W badaniu przeprowadzonym w Holandii porównywano wyniki kliniczne i histologiczne stosowania beta-fosforanu wapnia i kości autogennej (przeszczep z bródki) u 10 pacjentów poddanych zabiegowi obustronnego (n = 6) lub jednostronnego (n = 4) podnoszenia dna zatoki. We wszystkich przypadkach wysokość zachowanej kości wynosiła 4-8mm. W przypadku zabiegów dwustronnych po stronie eksperymentalnej stosowano 100% beta-trójfosforanu wapnia, a po stronie kontrolnej 100% kości autogennej. W zabiegach jednostronnych stosowano 100% beta-trójfosforanu wapnia. Po 6 miesiącach wszczepiano implanty i pobierano próbki tkanek. We wszystkich przypadkach uzyskano wystarczający wzrost wysokości kości. Wyniki badania histologicznego były zbliżone i nie zależały od rodzaju materiału. Stwierdzono podobną strukturę kości, głównie kość beleczkową. Po 6 miesiącach gojenia wszczepiano implanty. W obserwacji po 12 miesiącach nie stwierdzono różnicy we wskaźniku powodzenia implantacji po zabiegach jednostronnego i dwustronnego podnoszenia dna zatoki, porównując kość autogenną i beta-trójfosforan wapnia (100% materiał w obu przypadkach). Kolejne wieloośrodkowe badanie przeprowadzono w Europie na 20 pacjentach, poddanych zabiegowi obustronnego podnoszenia dna zatoki z zastosowaniem beta-trójfosforanu wapnia po stronie eksperymentalnej i kości autogennej po stronie kontrolnej. Po 6 miesiącach wszczepiano implanty i pobrano próbki tkanek. W badaniu histologicznym nie stwierdzono różnic w ilości ani częstości kostnienia w zatokach eksperymentalnych i kontrolnych. Mierzono powierzchnię każdej próbki histologicznej w mm 2. Powierzchnia powstałej kości wynosiła 36,4% po stronie eksperymentalnej i 38,3% po stronie kontrolnej. Różnica nie była znamienna statystycznie, co wskazuje, że beta-trójfosforan wapnia jest dobrym biomateriałem do regeneracji kości w zabiegach podnoszenia dna zatoki przed leczeniem implantologicznym. Celem niniejszego badania była ocena efektów klinicznych leczenia z użyciem implantów ulegających osteointegracji w szczęce w połączeniu z inwazyjnym podnoszeniem dna zatoki i stosowaniem beta-trójfosforanu wapnia. _Pacjenci i metody Ryc. 1 Niniejsze badanie zostało przeprowadzone przez profesorów z jednostki dydaktycznej stomatologii zintegrowanej dorosłych oraz specjalistów implantologii stomatologicznej z Uniwersytetu w Sewilli, a także z Katedry Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Stomatologii w Hawanie (Kuba). Przed rozpoczęciem badania wykluczono pacjentów z ciężkimi chorobami ogólnoustrojowymi, które mogłyby wpływać na przebieg osteointegracji. Wszyscy wybrani pacjenci byli dorośli, reprezentowane były obie płcie. Wszystkim pacjentom wybranym do badania udzielono informacji na temat techniki chirurgicznego wszczepiania implantów z inwazyjnym podnoszeniem dna zatoki i użyciem biomateriałów. Opisano także postępowanie po zabiegu, w tym kwestie protetyczne, rozłożenie leczenia w czasie, dalszą obserwację oraz możliwość powikłań i utraty implantów. Pacjenci zaakceptowali leczenie implantologiczne, wyrażając świadomą zgodę. Przed leczeniem oraz po 6 miesiącach od jego zakończenia wykonywano u wszystkich pacjentów badanie radiologiczne metodą pantomograficzną (Ryc. 1). Kryteria powodzenia i utrzymania implantów określili Van Steenberghe i wsp. Zgodnie z nimi, wskaźnik utrzymania określa odsetek implantów, które utrzymały swoje początkowe położenie, Ryc. 1_Zdj cie pantomograficzne przed leczeniem. I 15

16 Badania _ Implantacja z podniesieniem dna zatoki Tab. 1_Kryteria skutecznego leczenia implantologicznego (Van Steenberghe i wsp.). Tab. 2_Liczba zabiegów podnoszenia dna zatoki i wszczepionych implantów. Kryteria powodzenia Liczba pacjentów (%) Liczba implantów (%) Podnoszenie dna zatoki Jednostronne 33 (80,5%) 80 (61,5%) Dwustronne 8 (19,5%) 50 (38,5%) Ogółem 41 (100%) 130 (100%) choć nie mają znaczenia klinicznego ani nie spowodowały efektów niepożądanych. Kryteria powodzenia leczenia implantologicznego wymieniono w tabeli 1. Zabieg chirurgiczny. Godzinę przed zabiegiem pacjenci przyjmowali pierwszą dawkę tygodniowego cyklu profilaktycznej antybiotykoterapii (amoksycylina + kwas klawulanowy). W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu, bólu lub stanu zapalnego wszystkim pacjentom zalecano ibuprofen. U wszystkich stosowano miejscowe znieczulenie. Pacjentom zalecano codzienne płukanie chlorheksydyną przez pierwszych 30 dni. We wszystkich przypadkach inwazyjnych zabiegów podnoszenia dna zatoki stosowano do wypełnienia zatoki beta-trójfosforan wapnia KeraOs (Keramat, Coruña, Hiszpania). Implanty wszczepiano podczas tego samego zabiegu. Stosowano implanty o połączeniu zewnętrznym i chropowatej, piaskowanej powierzchni firmy Microdent (Microdent, Barcelona, Hiszpania, Ryc. 2-6). Leczenie protetyczne. Po 6 miesiącach od wszczepienia implantów wykonywano kontrolne zdjęcie pantomograficzne, po czym obciążano implanty czynnościowo, zaopatrując je w uzupełnienia protetyczne. Po czynnościowym obciążeniu implantów kontynuowano obserwację przez co najmniej 12 miesięcy. Analiza statystyczna. Na podstawie wyników badania opracowano statystyki opisowe, uwzględniając parametry kliniczne i demograficzne dotyczące pacjentów, przeprowadzone zabiegi podnoszenia dna zatoki, wszczepienia implantów oraz wykonane uzupełnienia protetyczne. 1. Implant nie powinien wywołaç reakcji alergicznej, toksycznej ani zapalnej miejscowej i uogólnionej. 2. Implant powinien stanowiç podparcie dla funkcjonalnego uzupełnienia protetycznego. 3. Implant nie powinien wykazywaç oznak złamania ani wygi cia. 4. Implant nie powinien wykazywaç ruchomoêci w pomiarach metodà manualnà ani z u yciem urzàdzeƒ elektronicznych. 5. Implant nie powinien wykazywaç oznak przeziernoêci na punktowych zdj ciach radiologicznych. 6. Utrata koêci brze nej (na punktowym zdj ciu rtg) i/lub zmniejszenie gł bokoêci osadzenia (gł bokoêç nawiercenia + recesja) nie powinny pogarszaç zakotwienia implantu ani wywoływaç u pacjenta dyskomfortu przez okres 20 lat. _Wyniki Pacjenci: u 41 pacjentów (14 mężczyzn, 27 kobiet) przeprowadzono zabieg podnoszenia dna zatoki w celu wszczepienia implantów. Średni wiek badanych to 52,5 (zakres: lat). 9 pacjentów było palaczami (21,9%). Zabieg chirurgiczny: przeprowadzono 49 zabiegów podnoszenia dna zatoki, 33 jednostronne i 16 obustronnych (Tab. 2). Łącznie stosując materiał syntetyczny, beta-trójfosforan wapnia, wszczepiono 130 implantów, co daje średnio 2,6 implanta na każdy zabieg podnoszenia dna zatoki. Wszystkie wszczepiane implanty miały uniwersalną lub standardową średnicę (3,8-4,2mm). Wszystkie implanty miały długość 12mm. W okresie gojenia przed obciążeniem czynnościowym stwierdzono w badaniu klinicznym przy 2 implantach (1,5%) powikłania w postaci nadmiernej ruchomości. Implanty te zostały usunięte. Po zaopatrzeniu protetycznym i obciążeniu czynnościowym w okresie obserwacji klinicznej nie doszło do utraty żadnego z implantów. Uzupełnienia protetyczne oparte na implantach: Pozostałych 128 implantów zostało po 6 miesiącach obciążonych czynnościowo za pomocą uzupełnień protetycznych opartych na implantach. Łącznie wykonano 45 uzupełnień protetycznych (100%), 41 stałych mostów (91,1%) i 4 stałe naprawy (8,9%). Obserwacja kliniczna po zaopatrzeniu protetycznym trwała średnio 16,2 miesiąca. W tym okresie nie doszło do utraty żadnego implantu. _Omówienie Warunkiem podjęcia leczenia implantologicznego jest obecność kości wyrostka o jakości i ilości dostatecznej, aby mogła podtrzymywać implant. U pacjentów z zaawansowaną resorpcją szczęki, związaną z długotrwałym bezzębiem, bliskość dna zatoki często stanowi problem podczas wszczepiania implantów. Ten problem kliniczny rozwiązano, opracowując metody podnoszenia dna zatoki. Technika chirurgicznego podnoszenia dna zatoki jest generalnie uważana za prosty zabieg o nielicznych powikłaniach, dzięki czemu w ciągu ostatniej dekady stała się niemal rutynową procedurą w codziennej pracy implantologa. Spośród możliwych powikłań najczęściej dochodzi do perforacji błony Schneidera, co ma miejsce w 7-44 % przypadków. Rzadziej zdarza się zapalenie zatoki szczękowej oraz ekspozycja błony zaporowej i materiału kościozastępczego. 16 I

17 Badania _ Implantacja z podniesieniem dna zatoki Jako materiał kościozastępczy stosuje się w zabiegach podnoszenia dna zatoki wiele różnych materiałów. Kość autogenna, pobrana od pacjenta jest najlepszym rozwiązaniem ze względu na wysoki poziom biokompatybilności, właściwości osteokondukcyjne i dobre efekty kliniczne. Jednak w ostatnich kilku latach powstały nowe materiały pochodzenia zwierzęcego lub syntetycznego, które poprawiły przebieg regeneracji kości w zabiegach podnoszenia dna zatoki, pozwalając uzyskać bardzo korzystne warunki kliniczne dla leczenia implantologicznego. Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 2_Stan kliniczny pacjentki przed leczeniem. Ryc. 3_Obraz kliniczny otworu dost powego do zatoki podczas zabiegu podnoszenia jej dna. Ryc. 4_Zabieg wprowadzania implantu. Ryc. 5_Wprowadzanie beta-trójfosforanu wapnia w obr b dna zatoki. Ryc. 4 Ryc. 5 W ramach przedstawianego badania oceniano efekty kliniczne leczenia implantologicznego z podniesieniem dna zatoki przy użyciu beta-trójfosforanu wapnia jako biomateriału. Beta-trójfosforan wapnia stosowany w tego typu zabiegach okazał się być dobrym biomateriałem, pozwalającym na zachowanie odpowiedniej ilości kości niezbędnej dla wszczepienia implantu zarówno w przypadku inwazyjnego zabiegu podnoszenia dna zatoki z preparacją okienka, jak w przypadku mniej inwazyjnego zabiegu z użyciem osteotomów. Zdjęcia rtg wykazują, że regeneracja kości uzyskana przy pomocy beta-trójfosforanu wapnia przebiega podobnie do tej po użyciu kości autogennej. Po 6 miesiącach uzyskuje się tkankę twardą, pozwalającą na leczenie implantologiczne. Tkanka ta ulega z czasem całkowitej resorpcji z powstawaniem nowej tkanki kostnej, choć mogą zachować się pewne pozostałości, widoczne po 6 miesiącach w ocenie klinicznej i radiologicznej. Z biologicznego punktu widzenia beta-trójfosforan wapnia nie ma właściwości osteoindukcyjnych (nie stymuluje komórek pluripotencjalnych, pobudzających rozwój kości) ani osteogennych (nie dochodzi do odkładania kości przez komórki znajdujące się w materiale), charakterystycznych dla kości autogennej. Możliwości regeneracji przy jego użyciu wynikają wyłącznie z działania osteokondukcyjnego (wzrost kości poprzez jej odkładanie się na powierzchni materiału). Z tego powodu tempo powstawania kości jest mniejsze niż w przypadku kości własnej pacjenta. Wystarcza to jednak do czynnościowego obciążenia implantów, ponieważ w miarę postępu resorpcji powstaje tkanka podobna pod względem anatomicznym i czynnościowym do własnej kości, wykazująca dostateczną stabilność, aby wytrzymywać czynnościowe obciążenie implantów. Badania histologiczne i histomorfometryczne wykazały ponadto możliwość mieszania beta-trójfosforanu wapnia z kością własną pacjenta uzyskaną przez mielenie lub skrobanie powierzchni kości szczęki. Jest to dobra metoda na wprowadzenie komórek i czynników wzrostu obecnych w kości autogennej w celu poprawy regeneracji kości. Zabieg podnoszenia dna zatoki nie stanowi sam w sobie czynnika ryzyka zwiększającego częstość niepowodzeń leczenia implantologicznego. W praktyce klinicznej uzyskiwano doskonały poziom utrzymania klinicznego implantów wszczepianych z zastosowaniem metody podnoszenia dna zatoki. Częstość występowania niepowodzeń była jednak większa u pacjentów palących, w przypadkach implantacji w okolicy zębów trzonowych w porównaniu do zębów przedtrzonowych oraz w przypadku wszczepiania implantów podczas tego samego zabiegu (bez ich zamknięcia). I 17

18 Badania _ Implantacja z podniesieniem dna zatoki W ramach opisanego badania u wszystkich pacjentów wykonywano po 6 miesiącach kontrolne zdjęcie pantomograficzne, które jako doskonała metoda diagnostyczna pozwoliło stwierdzić zwiększenie ilości kości oraz dostateczną jej wysokość w okolicy dna zatoki po zastosowaniu betatrójfosforanu wapnia. Ryc. 6 Ryc. 6_Zdj cie pantomograficzne pacjentki po leczeniu. Widoczne sà wszczepione implanty i wprowadzony materiał koêciozast pczy. 18 I Uzyskiwanie tą techniką przewidywalnych efektów wymaga dobrej stabilizacji początkowej i prawidłowego, równoległego ustawienia implantów, a także starannej kondensacji cząstek biomateriału wszczepionego wokół implantów. Stabilizacja pierwotna wszczepionych implantów jest kluczowym czynnikiem powodzenia zabiegu przebiegającego z podnoszeniem dna zatoki. Najlepszy wariant leczenia stanowi implantacja zamknięta lub wszczepienie implantów podczas drugiego zabiegu chirurgicznego. Jeśli implanty wszczepiane są jednocześnie z zabiegiem podnoszenia dna zatoki, zaleca się stosowanie implantów o długości powyżej 11mm i o szorstkiej powierzchni dla zwiększenia powierzchni kontaktu, a także przeprowadzanie zabiegu przy dostatecznej wysokości kości wyrostka, nie mniejszej niż 4,5mm. Wyniki niniejszego badania wykazały, że staranna, dokładna diagnostyka i protokół chirurgiczny obejmujący właściwą ocenę wysokości kości metodą radiologiczną, wszczepienie implantów o odpowiednich właściwościach makroskopowych i mikroskopowych oraz dobrą kondensację biomateriału umożliwiają przeprowadzenie z powodzeniem (98,5%) tego rodzaju chirurgicznej implantacji. W przypadkach jednoczasowego wszczepiania implantów podczas zabiegu podnoszenia dna zatoki po przeprowadzeniu fazy chirurgicznej niezbędne jest odczekanie na wygojenie. W tym czasie dochodzi do resorpcji materiału kościozastępczego i jego zastąpienia przez tkankę kostną. Okres ten trwa nie krócej niż 6 miesięcy. Z badań histologicznych wynika, że stosowane biomateriały, w tym beta-trójfosforan wapnia wymagają większej ilości czasu na całkowitą regenerację kości, jednak biomateriały są zwykle bardzo stabilne i w większości przypadków możliwe jest ich czynnościowe obciążenie po 6 miesiącach. Ogólne wyniki wykazały, że w okresie obserwacji wynoszącym średnio 16,2 miesiąca od chwili czynnościowego obciążenia nie doszło do utraty ani jednego implantu, ani uzupełnień protetycznych opartych na implantach (stałych mostów oraz stałych napraw). _Wnioski Wykazano, że zabieg podnoszenia dna zatoki z użyciem syntetycznego biomateriału, betatrójfosforanu wapnia, to przewidywalna technika chirurgiczna, pozwalająca na wszczepienie implantów w celu rehabilitacji protetycznej zanikowej szczęki._ Piśmiennictwo dostępne u wydawcy. _autorzy Eugenio Velasco Ortega prof. stomatologii zintegrowanej pacjentów dorosłych na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Sewilli, dyr. szkoleƒ podyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Jesús Pato Mourelo prof. nadzw. stomatologii zintegrowanej pacjentów dorosłych na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Sewilli, prof. szkoleƒ podyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Oviedo Perez Perez prof. chirurgii szcz kowotwarzowej na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Hawany, Kuba. Javier Lopez Frias prof. nadzw. stomatologii zintegrowanej pacjentów dorosłych na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Sewilli, prof. szkoleƒ podyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Manuel Poyato Ferrera prof. nadzw. stomatologii prewencyjnej na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Sewilli, profesor szkoleƒ podyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej. _Kontakt Prof. Eugenio Velasco Ortega Facultad de Odontología de Sevilla C/Avicena s/n Sevilla

19

20 Opis przypadku _ Techniki augmentacyjne Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S Allogenic bone block augmentation in the region of secon incisor (22) and late implantation of the BEGO Semados S implant Autor _ Grzegorz Ziętek Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Streszczenie: NiewłaÊciwe leczenie endodontyczne prowadzi do chronicznego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. Nierzadko prowadzi to do wytworzenia si torbieli. W takim wypadku leczeniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne, które polega na wyłuszczeniu torbieli i cz sto resekcji oraz wstecznym wypełnieniu kanału lub kanałów przyczynowych z ba. Czasami leczenie to okazuje si nie skuteczne. W opisanym przypadku pokazano tego typu leczenie, które w dłu szej perspektywie, po trzykrotnej resekcji korzenia z ba wraz z wyłuszczeniem torbieli, doprowadziło do znacznego zaniku koêci wyrostka z bodołowego. Skutecznym leczeniem w takich sytuacjach jest przeszczep bloku kostnego pochodzenia ludzkiego (allogenny) wraz z konwencjonalnà technikà GBR z zastosowaniem ksenogennego przeszczepu. W nast pnym etapie leczenia wykonano rekonstrukcj uz bienia pacjenta przy u yciu implantów BEGO Semados S. Summary: Unproper endodontic treatment can leads to chronical inflammation of periapical tissues, which can cause periapical cystis. The only way of treatment is surgery, which is based on apisectomy with cystis extraction and back root canal filling. But even thou in some rare cases this kind of treatment is uneffective. Case which is described below shows this kind of treatment. After three times apisectomy with cystis extraction caused huge bone loss in the alveolar ridge. The only possible and effective treatment was grafting the allogenic bone block graft with conventional GBR technique. Further stage of rehabilitation was implantation of BEGO Semados type S implant with cyrconia abutment and the cyronia based porcelain crown. Słowa kluczowe: augmentacja, wyrostek z bodołowy, blok kostny, przeszczep allogenny, ksenogenny materiał koêciozast pczy. Key words: augmentation, alveolar ridge, bone block, allogenic graft, xenogenic bone substitute material. 20 I

Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S

Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S Allogenic bone block augmentation in the region of secon incisor (22) and late implantation of

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia _CAD/CAM Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia Multifunctional application of CAD/CAM system in comprehensive rehabilitation of an occlusion Autor_Paweł Bernatek

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym t w ó j p r z e g l ą d s t o m a t o l o g i c z n y 7-8/2017 t e m at numeru dr n. med. Artur Wituła, Daniel Gola Podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczasowym rozszczepieniem w zaniku kości szczęki

Bardziej szczegółowo

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA.

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. DOSTĘPNE POSTACIE Laddec jest dostępny pod różnymi postaciami: bloki lub granulat o średniej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Materiał kościozastępczy

Materiał kościozastępczy Materiał kościozastępczy Bezpieczny i przyjazny dla użytkownika. Bezpieczny i przyjazny dla użytkownika materiał kościozastępczy. ossceram nano jest w pełni systetycznym, dwufazowym fosforanem wapnia składającym

Bardziej szczegółowo

Jednoetapowe hydrokinetyczne podniesienie dna zatoki szczękowej z użyciem kwasu hialuronowego oraz materiału kościozastępczego

Jednoetapowe hydrokinetyczne podniesienie dna zatoki szczękowej z użyciem kwasu hialuronowego oraz materiału kościozastępczego _materiały augmentacyjne Jednoetapowe hydrokinetyczne podniesienie dna zatoki szczękowej z użyciem kwasu hialuronowego oraz materiału kościozastępczego Single-stage hydrodynamic sinus lift using hyaluronic

Bardziej szczegółowo

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej Dorota Kunkel Implant wszystkie przyrządy medyczne wykonywane z jednego lub więcej biomateriałów, które mogą być umiejscowione wewnątrz organizmu, jak też częściowo lub całkowicie pod powierzchnią nabłonka

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych Ochrona zębodołów Badania naukowe dowodzą, iż: do znacznych ubytków tkanki kostnej najczęściej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie materiału na bazie szkła aktywnego Glassbone do odbudowy ubytków kostnych

Zastosowanie materiału na bazie szkła aktywnego Glassbone do odbudowy ubytków kostnych Zastosowanie materiału na bazie szkła aktywnego Glassbone do odbudowy ubytków kostnych Autorzy _ lek. med. chir. stom. Roman Borczyk, lek. dent. Krzysztof Maçkowiak Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 1_Skan CBCT

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku The athypical complication in the impantological treatment of the edentulous mandible case report Autorzy _ Damian Dudek,

Bardziej szczegółowo

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 Spis treści 1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych I I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 1.2.1 Osteoblasty 2 1.2.2 Osteoklasty 4 1.3 Kaskada przebudowy kości

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy Świąteczny Wieczór Implantologiczny

Jubileuszowy Świąteczny Wieczór Implantologiczny Jubileuszowy Świąteczny Wieczór Implantologiczny Patronat: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan Wydziału Lekarsko Dentystycznego WUM, prezydent Akademii Pierre Faucharda Naukowe dowody i biologiczne

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Statystyki opisowe (część 2)

Wykład 5: Statystyki opisowe (część 2) Wykład 5: Statystyki opisowe (część 2) Wprowadzenie Na poprzednim wykładzie wprowadzone zostały statystyki opisowe nazywane miarami położenia (średnia, mediana, kwartyle, minimum i maksimum, modalna oraz

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

TOTALNA ALOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Physiotherapy & Medicine www.pandm.org MŁODA POPULACJA PACJENTÓW POCZĄTEK ZMIAN WIEKU - 36 LAT (JBJS, 77A; 459-64, 1995) ŚREDNIA OKOŁO POŁOWA PACJENTÓW Z AVN WYMAGAJĄCA

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

zarządzanie zębodołem

zarządzanie zębodołem dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials zarządzanie zębodołem Innowacyjny materiał złożony dopasowany resorbowalny złożony 1 System regeneracji botiss maxresorb flexbone collacone.. max Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy V.E. Karapetian, M. Roels, J. Neugebauer, J. E. Zoeller 1. Wstęp 2 2.Cel

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Minimally invasive maxillary sinuslift with immediate implantation case report Autorzy_ Łukasz Zadrożny, Maciej

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie Informacje o produkcie MIS Corporation. All Rights Reserved. System Zarządzania Jakością MIS zgodny jest z międzynarodowymi standardami jakości ISO 13485:2003 - System Zarządzani Jakością, dla Wyrobów

Bardziej szczegółowo

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Onlay, endokorona Cena 150- Od 900 zł Profilaktyka stomatologiczna: Wizyta diagnostyczna w tym RTG pantomograficzne, zdjęcia zgryzowe, badanie

Bardziej szczegółowo

Przyczyny perforacji błony Schneidera podczas podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą

Przyczyny perforacji błony Schneidera podczas podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą _sinus lift Przyczyny perforacji błony Schneidera podczas podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą Causes of Schneiderian membrane perforation during the internal sinus lift surgery Autor_ Wojciech

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

Leczenie chirurgiczne torbieli żuchwy opis przypadków

Leczenie chirurgiczne torbieli żuchwy opis przypadków Leczenie chirurgiczne torbieli żuchwy opis przypadków The surgical treatment of the mandibular cyst the report of cases Autorzy_ Damian Dudek, Edyta Reichman-Warmusz, Krzysztof Helewski, Michał Matusek,

Bardziej szczegółowo

Karta implantologiczna

Karta implantologiczna REGULAMIN PRODUKTU Karta implantologiczna Wariant 3000/5000/10000 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: Medicover, ORGANIZATOR Medicover Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Metha System protez krótkotrzpieniowych. Informacje dla pacjentów

Metha System protez krótkotrzpieniowych. Informacje dla pacjentów Metha System protez krótkotrzpieniowych Informacje dla pacjentów nformacje dla pacjentów Metha system protez krótkotrzpieniowych Co to jest proteza z krótkim trzpieniem? Krótki trzpień oznacza nowe pokolenie

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku PROT. STOM., 2005, LV, 5 Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku Implantoprosthetic treatment of patient after composed odontoma a case report Wojciech Kiewlicz,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI)

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Definicja i dostępność szkolenia. Curriculum Implantologii

Bardziej szczegółowo

Praktyczne kursy implantologiczne Q-Implant Maraton

Praktyczne kursy implantologiczne Q-Implant Maraton Praktyczne kursy implantologiczne Q-Implant Maraton Informacje o kursie: TCP(Praktyczne Kolegium Trinon) i Trinon Titanium GmbH organizują od 5 lat praktyczne kursy implantologiczne. Na Kubie od 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku.

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku. labrida bioclean CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA Antybakteryjna szczoteczka Labrida BioClean to nowatorskie narzędzie, które skraca czas leczenia i pomaga w delikatnym oraz skutecznym czyszczeniu mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Regeneracja tkanek twardych i miękkich w stomatologii

Katalog produktów. Regeneracja tkanek twardych i miękkich w stomatologii Katalog produktów Regeneracja tkanek twardych i miękkich w stomatologii botiss BTR system: tkanka kostna potencjał biologiczny Blok kostny i granulat pochodzenia wołowego: czysty minerał kości maksymalna

Bardziej szczegółowo

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex Sukces systemu implantologicznego nie może być określony tylko przez jedną cechę. Tak jak w przypadku wszystkich systemów w naturze, potrzeba kilku niezależnych

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku _CBCT Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku Vertical alveolar bone atrophy in implant treatment possible 3D solutions case report Autor_

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza występowania periimplantitis kliniczne obserwacje 4-letnie

Analiza porównawcza występowania periimplantitis kliniczne obserwacje 4-letnie _periimplantitis Analiza porównawcza występowania periimplantitis kliniczne obserwacje 4-letnie The compare study of the periimplantitis 4 years of clinical observation Autorzy_ Damian Dudek, Oliwia Segiet,

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE Organizm człowieka jest zbudowany z narządów i tkanek. Czasem mogą być uszkodzone od urodzenia (np. w skutek wad genetycznych), częściej w ciągu życia może dojść do poważnego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Zębiaki należą do zębopochodnych guzów nowotworopodobnych,

Zębiaki należą do zębopochodnych guzów nowotworopodobnych, endodoncja W PRAKTYCE Skojarzone leczenie zębiaka szczęki opis przypadku Interdisciplinary treatment of the maxillary odontoma a case report Zębiaki należą do zębopochodnych guzów nowotworopodobnych, są

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA www.atlantisabutment.com

ORYGINALNA www.atlantisabutment.com ORYGINALNA www.atlantisabutment.com Dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób Ty i Twoi pacjenci możecie odnieść korzyści, wybierając indywidualne łączniki Atlantis. 79357-PL-1212 2012 DENTSPLY IH

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo

IMPLANTOLOGIA BEGO SYSTEMOWO DOSKONAŁA! Firma BEGO - ponad 125 lat istnienia na rynku! Razem do sukcesu!

IMPLANTOLOGIA BEGO SYSTEMOWO DOSKONAŁA! Firma BEGO - ponad 125 lat istnienia na rynku! Razem do sukcesu! IMPLANTOLOGIA BEGO SYSTEMOWO DOSKONAŁA! Firma BEGO - ponad 125 lat istnienia na rynku! Razem do sukcesu! IMPLANTOLOGIA BEGO O FIRMIE BEGO Christoph Weiss, Dyrektor Zarządzający BEGO MADE IN GERMANY Produkty

Bardziej szczegółowo

Alloplastyka odporna na ścieranie plastyczna duża wytrzymałość zmęczeniowa odporność na naprężenia. Physiotherapy & Medicine

Alloplastyka odporna na ścieranie plastyczna duża wytrzymałość zmęczeniowa odporność na naprężenia. Physiotherapy & Medicine Alloplastyka Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Bóle Ograniczenie ruchów Usztywnienie biodra po stronie przeciwnej Usztywnienie kolana po stronie jednoimiennej ZZSK Złamanie podgłowowe szyjki kości

Bardziej szczegółowo

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb cement wkład

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM _terapie kompleksowe Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM Complex proceeding in implantological treatment for the maxilla by means of a CBCT and

Bardziej szczegółowo

niedostatecznego rozwój części kręgu (półkręg, kręg klinowy, kręg motyli) nieprawidłowego zrostu między kręgami (płytka lub blok kręgowy)

niedostatecznego rozwój części kręgu (półkręg, kręg klinowy, kręg motyli) nieprawidłowego zrostu między kręgami (płytka lub blok kręgowy) Kifozy wrodzone Błędy w rozwoju kręgosłupa w okresie wewnątrzmacicznym prowadzą do powstawania wad wrodzonych kręgosłupa. Istnienie wady w obrębie kręgosłupa nie jest równoznaczne z powstaniem deformacji

Bardziej szczegółowo

- technologia pozwalająca na wierne odtworzenie rzeczywistego obiektu w fizycznym modelu.

- technologia pozwalająca na wierne odtworzenie rzeczywistego obiektu w fizycznym modelu. Szybkie Prototypowanie (ang. Rapid Prototyping - RP) - technologia pozwalająca na wierne odtworzenie rzeczywistego obiektu w fizycznym modelu. Dzięki technologii RP możliwe jest wykonanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo