implants wydanie polskie Badania Osteointegracja implantu tytanowego Prawo Wydarzenia Kongres OSIS international magazine of oral implantology

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "implants 22013 wydanie polskie Badania Osteointegracja implantu tytanowego Prawo Wydarzenia Kongres OSIS international magazine of oral implantology"

Transkrypt

1 ISSN Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 lipiec 2/2013 international magazine of oral implantology wydanie polskie Badania Osteointegracja implantu tytanowego Prawo B dy medyczne przedawnienie roszczeµ Wydarzenia Kongres OSIS

2 Szwajcarska precyzja,

3 Od wydawcy Koleżanki i Koledzy, Sza nowni Pań stwo! _Pierwsze półrocze 2013 za nami. Był to czas intensywny edukacyjnie i bogaty w ciekawe i kreatywne spotkania implantologów. Uczestniczyliśmy w kilku najważniejszych w Polsce: X Kongresie OSIS, kolejnej odsłonie warszawsko-sopockiego spotkania PASE, kongresie PSI, a także za granicą: w kongresie Ukraińskiego Towarzystwa Implantologicznego we Lwowie i X kongresie Osteology w Monaco. Przybyło nam ponad 50 certyfikowanych implantologów OSIS i PSI, a relacje z ważnych wydarzeń pojawiły się w branżowych mediach to dowód wysokiego poziomu tych przedsięwzięć oraz nieustającego zainteresowania rozwojem dziedzin stomatologicznych, nie tylko implantologii. Konferencje, sesje jednego aktora -wykładowcy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dlatego już dziś anonsujemy konferencję z udziałem MacLarena, Romanosa oraz Mazora (Titanium Conference), która odbędzie się w przyszłym roku. Rozpoczęte właśnie drugie półrocze tego roku zaowocuje zapewne równie udanymi konferencjami wspomnę o EAO w Dublinie, konferencji CEIA w Krakowie oraz tradycyjnym podsumowaniu roku, jakim jest warszawski Świąteczny Wieczór Implantologiczny, w tym roku z tematem przewodnim obejmującym rozwiązania pozastandardowe i alternatywne w implantologii. Zanim ponownie się spotkamy, życzę Wam udanych słonecznych wakacji, szczególnie w polskich górach, nad morzem i na Mazurach. Do zobaczenia jesienią! Andrzej Wojtowicz I 03

4 Spis treêci _ Analiza fraktalna kontaktu implantu tytanowego z koêcià_6 Zastosowanie beta-trójfosforanu wapnia w leczeniu implantologicznym_14 Przedawnienie roszczeƒ z tytułu bł dów medycznych_26 I Od wy dawcy I Praktyka 03 Szanowni Państwo! _ Prof. Andrzej Wojtowicz I Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego 06 Analiza fraktalna kontaktu implantu tytanowego z kością po autotransplantacji osteointegrowanego implantu _ Micha Pelc, Andrzej Wojtowicz i S awomir Chaberek _ Implantacja z podniesieniem dna zatoki 14 Zastosowanie beta-trójfosforanu wapnia w leczeniu implantologicznym z podniesieniem dna zatoki _ Eugenio Velasco Ortega, Jesús Pato Mourelo, Oviedo Perez Perez, Javier Lopez Frias i Manuel Poyato Ferrera I Opis przypadku _ Techniki augmentacyjne 20 Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S _ Grzegorz Zi tek _ Implanty krótkie 28 Krótki implant Bicon w atroficznym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki _ Katarzyna Maciejwska _ Diagnostyka i badania przesiewowe 32 Testy i badania przesiewowe w kierunku HIV w gabinecie stomatologicznym _ Stephen N. Abel, Carrigan L. Parish i Lisa R. Metsch _ Terapie onkologiczne 36 Wczesna diagnostyka i leczenie raka wargi dolnej _ Damian Dudek, Katarzyna So tykiewicz, Micha Matusek, Krzysztof Helewski, Grzegorz Wyrobiec, Ma gorzata aba i Romuald Wojnicz I Wydarzenia _ Kongres OSIS 42 X Jubileuszowy Kongres OSIS _ Implantologiczny program edukacyjny 44 Międzynarodowe dyplomy rozdane! _ Beata Czekaj I Informacje _ Produkty 48 Informacje o produktach 50 O wy dawcy I Prawo _ B dy medyczne 26 Przedawnienie roszczeń z tytułu błędów medycznych _ Ma gorzata Âwieca Zdjęcie na okładce wykorzystano dzięki uprzejmości firmy Acteon. 04 I

5

6 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego Analiza fraktalna kontaktu implantu tytanowego z kością po autotransplantacji osteointegrowanego implantu Fractal analysis of the bone to titanium implant contact after autologous transplant of an osteointegrated implant Autorzy _ Michał Pelc, Andrzej Wojtowicz i Sławomir Chaberek Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badaƒ kontaktu implantu tytanowego z koêcià po autotransplantacji osteo - integrowanych implantów przy zastosowaniu analizy fraktalnej. Uzyskane wyniki sugerujà, e transplantacja bloku kostnego z wszczepionym wczeêniej implantem w aden sposób nie wpływa na osteointegracj tego implantu z otaczajàcà koêcià i nie stwierdza si przebudowy tkanki kostnej w pasie wokół zintegrowanego implantu. Summary: This article presents the results of studies of the titanium implant contact to bone after autologous transplantation of osteointegrated using fractal analysis. The results suggest that the bone block transplantation of an previously placed implant do not affects in any way the osteointegration process with the surrounding bone and there is no evidence of bone re - modeling in the region of the integrated implant. Słowa kluczowe: osteointegracja, transplantacja bloku kostnego, analiza fraktalna, przeszczep osteointegrowanego implantu. Key words: osteointegration, bone block transplantation, fractal analysis, osteointegrated implant transplantation. _Dynamiczny rozwój implantologii stomatologicznej wymaga ciągłego poszukiwania nowych możliwości odbudowy utraconych zębów oraz rekonstrukcji tkanki kostnej. Dostateczna ilość i jakość struktury kostnej umożliwia przeprowadzenie prawidłowego zabiegu wprowadzenia implantu i jego właściwą osteointegrację konieczną do dalszego utrzymania wszczepu w miejscu implantacji. Pojęcie osteointegracja zostało zdefiniowane jako bezpośrednie czynnościowe i strukturalne połączenie zorganizowanej żywej tkanki kostnej z powierzchnią obciążonego implantu przez dr Per Ingvara Brånemarka w 1977 r. W trakcie swoich badań zaobserwował on zjawisko integracji tytanu do tkanki kostnej i opracował koncepcję nieobciążonego wgajania się gładkiego wszczepu tytanowego do struktur kostnych. Określił również czynniki, które są niezbędnie dla zapoczątkowania procesu osteo - integracji. Są to: _biokompatybilny materiał, z którego wykonany jest wszczep, _atraumatyczne postępowanie podczas zabiegu chirurgicznego, _odpowiednia temperatura kości podczas nawiercania (nie może przekraczać 47 C), _ścisły kontakt implantu z tkanką kostną, _brak ruchomości implantu podczas gojenia. Podstawowym materiałem stosowanym obecnie do produkcji implantów jest tytan i jego stopy (np. z aluminium i wanadem). Zaletą tytanu jest duża wytrzymałość na złamania przy jednocześnie niskim ciężarze właściwym, biotolerancyjność i biozgodność. Tytan charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na korozję dzięki wytwarzaniu na swej powierzchni szczelnej i trwałej warstwy dwutlenku tytanu. W zewnętrznej warstwie tlenków odkryto obecność fosforanów wapnia dzięki wiązaniu minerałów i płynów tkankowych z otoczenia. Badania wykazały, że pomiędzy warstwą tlenków tytanu a 06 I

7 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego tkanką kostną istnieje przestrzeń, w której znajdują się glikoproteiny pośredniczące w procesie przyłączania kostniny do warstwy tlenków. Umożliwia to nawarstwianie się tkanki kostnej i wytwarzanie przyczepu nabłonkowego, co jest szczególnie widoczne na szorstkich powierzchniach implantów. Wprowadzenie tytanowego wszczepu w struktury kostne wywołuje podobne reakcje gojenia kości jak w przypadku urazów. Umieszczenie wszczepu w tkance kostnej powoduje przerwanie ciągłości naczyń krwionośnych i tkanek, czego następstwem jest martwica oraz reakcja zapalna. W wyniku wielu złożonych zjawisk następuje tworzenie skrzepu i jego organizacja, co powoduje utworzenie bogato unaczynionej tkanki ziarninowej i kolonizowanie się komórek niezróżnicowanych. Na powierzchni wszczepu dochodzi do powstania młodej tkanki łącznej, a w następnych dniach do dojrzewania i mineralizacji macierzy kostnej. styku z tkanką kostną oraz równomiernie rozkłada siły wywierane na kość w momencie osadzania implantu) oraz właściwa technika zabiegu. Niezakłócony proces wgajania wszczepu stwarza warunki do nawarstwiania tkanki kostnej na powierzchni implantu i mocną integrację obu elementów, czyli stabilizację wtórną. W prawidłowych warunkach jest ona wyższa niż stabilizacja pierwotna. W tkance kostnej przez cały czas dochodzi do równoczesnego niszczenia i odbudowy tkanki. Remodeling stanowi fazę ciągłą osteointegracji. W wyniku przebudowy kości następuje ciągłe jej ulepszanie i dostosowywanie do nowych warunków. Po wprowadzenia wszczepu kość, początkowo z warstwą martwiczą, a później z młodą tkanką naprawczą, zastępowana jest silną tkanką blaszkowatą. Badania dowodzą, że ważnym elementem wpływającym na wgajanie wszczepu jest mikrotopografia powierzchni implantu. Oprócz modyfikacji makrostruktury wszczepu powoduje to znaczne zwiększenie przylegania implantu do kości. Porowatość implantu tytanowego nie tylko stymuluje różnicowanie osteoblastów, ale wpływa także na odpowiedź miejscowych czynników, co ma decydujące znaczenie w zwiększaniu osteointegracji implantu. Poprawnie przebiegający proces osteointegracji umożliwia wykorzystanie wszczepu jako filaru protetycznego, pomimo oddziaływania na niego sił zgryzowych. Jednym z warunków osiągnięcia tego jest stabilizacja pierwotna, czyli mechaniczne osadzenie wszczepu w kości w momencie zabiegu. Mocne utrzymanie implantu w łożu kostnym zapobiega mikroruchom, które mogą prowadzić do wytworzenia tkanki łącznej włóknistej pomiędzy wszczepem a kością. W uzyskaniu pierwotnej stabilizacji ważnym czynnikiem jest jakość kości, odpowiedni kształt wszczepu (powiększa powierzchnię Wykorzystuje się wiele metod poprawy struktury i jakości tkanki kostnej, aby maksymalnie zwiększyć stabilizację pierwotną i wtórną. Należą do nich: augmentacja kości, podnoszenie dna zatoki szczękowej, sterowana regeneracja kości, rozczepianie wyrostka zębodołowego, przeszczepy bloków kostnych czy dystrakcja kostna. Piśmiennictwo związane z tą tematyką jest bardzo bogate, nie istnieje jednak zbyt wiele opracowań na temat przeszczepu bloków kostnych z już zintegrowanym implantem. Tematyka przeszczepu implantu z autogennym blokiem kostnym nie została dotychczas w pełni zbadana, brak jest także udokumentowanych opracowań zarówno metody tego typu transplantacji, jak i wpływu marginesu kości na przyspieszenie lub opóźnienie osteointegracji implantu. W porównaniu ze standardowym postępowaniem taka metoda ma swoje uzasadnienie kliniczne. Implantacja w regionie z dostateczną ilością kości jest procedurą prostszą, wykazująca większy odsetek powodzenia. Zabieg jest mniej inwazyjny. Uzyskuje się lepszą stabilizację pierwotną, która odgrywa bardzo ważną rolę Ryc. 1 Ryc. 1_Histogram wartoêci Wymiaru Fraktalnego dla całej grupy obrazów. I 07

8 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego w osteointegracji. Po zakończonym procesie integracji implantu z tkanką kostną pobiera się blok i umieszcza w ubytku kostnym. Warunkiem powodzenia całej procedury jest przede wszystkim: _wgojenie przeszczepu i jego neowaskularyzacja, _brak atrofii przeszczepionego bloku, _zachowanie stabilności implantu, _umieszczenie bloku kostnego w idealnej pozycji z uwzględnieniem pozycji implantu. _Materiały i metody Badania przeprowadzono na zwierzętach laboratoryjnych: 10 świnkach morskich gatunku Duncin-Hurtley. Wybrano taki gatunek, gdyż świnki te rodzą się już z dojrzałym szkieletem kostnym. Zwierzęta pozyskano z Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Staniszewska Maria w Krakowie. Świnki przetrzymywano w Zwierzętarni Zakładu Histologii i Embriologii WUM. Uzyskano zgodę Lokalnej Komisji Etyki Lekarskiej na wykonanie badania. Utworzono dwie grupy: I grupę eksperymentalną stanowił materiał dotyczący tkanki kostnej w pasie integracji kości z płytką tytanową po transplantacji bloku kostnego z osteointegrowaną płytką. II grupę kontrolną do grupy eksperymentalnej stanowił materiał dotyczący tkanki kostnej w pasie integracji z płytką tytanową bez wykonywania transplantacji. Ryc. 2 Ryc. 2_Histogram wartoêci Wymiaru Fraktalnego dla grupy eksperymentalnej. 08 I Wpływ przeszczepu bloku kostnego na tkanki otaczające zintegrowany wszczep został zbadany przy użyciu analizy fraktalnej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost wykorzystania analizy fraktalnej w badaniach medycznych, kiedy istnieje potrzeba oceny stopnia złożoności badanych obiektów. Wg niektórych autorów ilościowej oceny zmian (m.in. w kości) można dokonać przy użyciu wymiaru fraktalnego, ponieważ tkanka kostna ma budowę fraktalną. Podczas szacowania wymiaru fraktalnego wykorzystywana jest koncepcja samopodobieństwa obrazów. Wymiar fraktalny charakteryzuje stopień złożoności obiektów, wykorzystując ocenę tego, jak szybko wzrasta długość, objętość czy powierzchnia, jeśli pomiar dokonywany jest z coraz większą dokładnością. _Cel pracy Celem opisanej pracy była analiza fraktalna kontaktu implantu tytanowego z kością po autotransplantacji osteointegrowanych implantów. W pierwszym etapie przeprowadzono zabiegi chirurgiczne polegające na wszczepieniu płytek tytanowych w sklepienie czaszki świnek morskich z pominięciem szwu kostnego. Płytki tytanowe pochodziły z Instytutu Badawczego Straumann w Bazylei. Drugi zabieg chirurgiczny wykonany po 4 miesiącach dotyczył wycięcia bloków kostnych zawierających wcześniej wszczepione płytki tytanowe z jednej strony sklepienia czaszki, przekręcenia ich o 90 st. i ich autotransplantacji w miejsce biorcze. Po drugiej stronie szwu kostnego wszczepione płytki pozostały bez interwencji chirurgicznej. Do oceny histologicznej tkanek zwierzęta zostały poddane eutanazji po 6 miesiącach od ostatniego zabiegu chirurgicznego. Pobrano wycinki tkanki kostnej z zintegrowaną płytką tytanową po autotransplantacji oraz wycinki tkanki kostnej z zintegrowaną płytką tytanową bez transplantacji. Próbki tkanki kostnej z płytką tytanową wysłano do Instytutu Straumann w Bazylei celem wykonania preparatów histologicznych. Przygotowane preparaty poddawano odwapnieniu dzięki moczeniu w 10% kwasie mrówkowym. Szlify grubości 50mm odwapnionych preparatów wybarwiano Czerwienią Syriusza. Metoda ta 7-krotnie wzmacnia naturalną dwójłomność włókien kolagenowych i umożliwia szczególnie dokładną analizę architektury kolagenowej tkanki kostnej. Tak wykonane preparaty analizowano w mikroskopie polaryzacyjnym dla preparatów znaczonych Czerwienią Syriusza. Z uzyskanych preparatów histologicznych wyko-

9 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego nano zdjęcia obrazu mikroskopowego (Nikon E400, powiększenie 25x oraz 100x). Na podstawie uzyskanych obrazów histologicznych oceniono obraz tkanki kostnej w pasie jej połączenia z płytką tytanową po wykonaniu autotransplantacji oraz w pasie połączenia tkanki kostnej ze zintegrowaną płytką tytanową bez wykonania zabiegu transplantacji w poszczególnych grupach. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. _Metoda oceny obrazu W pracy zastosowano metodę wyznaczania wymiaru podobieństwa, czyli wymiaru fraktalnego, opartą na średniej bezwzględnej różnicy poziomów szarości. Dla macierzy poziomów szarości I (x, y) obrazu o wymiarach M x N (w której występuje s skal długości, określonych jako odległości pomiędzy poszczególnymi pikselami obrazu) definiowana jest średnia bezwzględna różnica poziomów szarości jako E. Jest ona równa średniej różnicy intensywności dla wszystkich par pikseli leżących w danej odległości r mierzonej w pionie, poziomie i wzdłuż przekątnych obrazu. Metodę opisują następujące zależności: gdzie: x, y, u, v współrzędne pikseli obrazu P liczba par pikseli dla skali o odległości r Ryc. 3 Współrzędne x, y, u, v muszą spełniać następującą zależność: Współczynnik H określany jest jako współczynnik Hurst'a, który w efekcie jest współczynnikiem kierunkowym prostej regresji liniowej logarytmicznej zależności E od r. Właściwy wymiar fraktalny D obliczany jest z zależności: Dla obrazów struktur o małej wariancji intensywności, wartość E będzie zbliżona do wartości r. Dlatego wartość Hbędzie mała, a wymiar fraktalny D będzie duży. W przypadku dużej wariancji intensywności E przybiera większe wartości dla większych r. Dlatego H przyjmuje większe wartości, przez co wymiar fraktalny D jest mniejszy. Oznaczenie wartości wymiaru fraktalnego pozwala na dokonanie analizy stopnia powtarzalności układu pikseli w obrazie fragmentu ocenianej struktury, a tym samym stopnia samopowtarzalności obrazowanej struktury. Analizę wykonano, wykorzystując pakiet STATISTICA, stosując metody statystyki opisowej (średnia, odchylenia standardowe, wartość maksymalna i minimalna) oraz testy t-studenta. Sprawdzenia normalności rozkładu dokonano, przeprowadzając jeden z testów normalności. Testy takie informują, jakie jest prawdopodobieństwo, że próbka pochodzi z populacji o rozkładzie normalnym. W pracy wykorzystano tzw. test Kołmogorowa-Smirnowa. Porównania wyników dokonano w oparciu o test t-studenta przy poziomie istotności p = 0,05, różnice znamienne statystycznie występują w sytuacji, gdy p<0,05. Test ten jest najpowszechniej stosowaną metodą oceny różnic między średnimi w 2 grupach.teoretycznie test może być stosowany także w przypadku bardzo małych prób. Jedynym warunkiem jest normalność rozkładu zmiennych oraz brak istotnych różnic między wariancjami. Założenie o normalności sprawdzono przez analizę rozkładu przy pomocy testu normalności. Założenie o równości wariancji sprawdzono za pomocą testu F. Jeżeli warunki, o których mowa nie byłyby spełnione, wówczas alternatywą pozostaje użycie jednego z testów nieparametrycznych alternatywnych w stosunku do testu t. Ryc. 3_Histogram wartoêci Wymiaru Fraktalnego dla grupy kontrolnej. I 09

10 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego W grupie II kontrolnej oceniano 72 obrazy tkanki kostnej w pasie integracji z płytką tytanową bez wykonywania transplantacji. We wszystkich ocenianych obrazach porównano średnią bezwzględną różnicę poziomów szarości, wyznaczając wymiar podobieństwa obrazów, czyli Wymiar Fraktalny. Oznaczenie wartości Wymiaru Fraktalnego pozwoliło na dokonanie analizy stopnia powtarzalności układu pikseli w obrazie fragmentu ocenianej struktury, a tym samym stopnia samopowtarzalności tej struktury. Średnie wartości Wymiaru Fraktalnego w całej grupie obrazów, w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej były zbliżone. Rozkład wartości Wymiaru Fraktalnego zarówno w całej grupie obrazów, jak i w podziale na grupę eksperymentalną i kontrolną był rozkładem normalnym (Tab. 1). Ryc. 4 Ryc. 4_Porównanie rozkładów wartoêci Êredniej w zakresie Wymiaru Fraktalnego w badanych grupach. Ryc. 5_Histogramy rozkładów wartoêci Êredniej w zakresie Wymiaru Fraktalnego w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej. _Wyniki Oceniano obraz tkanki kostnej w pasie integracji kości z płytką tytanową. W grupie I eksperymentalnej oceniono 72 obrazy tkanki kostnej w pasie integracji kości z płytką tytanową po transplantacji bloku kostnego z płytką tytanową. Można zdecydowanie powiedzieć, że rozkłady poziomów szarości (Wymiar Fraktalny) zarówno we wszystkich ocenianych obrazach, jak i w poszczególnych grupach są do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że stopień powtarzalności układu pikseli w ocenianych obrazach jest bardzo wysoki, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur jest bardzo wysoka. Wynik testu K-S (p>0,05) oraz histogram wartości Wymiaru Fraktalnego dla całej grupy obrazów wskazują, że rozkład jest rozkładem normalnym (Ryc. 1). Poziomy szarości (Wymiar Fraktalny) wszystkich ocenianych obrazów są do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że stopień powtarzalności układu pikseli w ocenianych obrazach w całej grupie jest bardzo wysoki, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur jest bardzo wysoka. Wynik testu K-S (p>0,05) oraz histogram wartości Wymiaru Fraktalnego dla grupy eksperymentalnej wskazują, że rozkład jest rozkładem normalnym (Ryc. 2). Poziomy szarości (Wymiar Fraktalny) ocenianych obrazów w grupie eksperymentalnej są do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że stopień powtarzalności układu pikseli w ocenianych obrazach w grupie eksperymentalnej jest bardzo wysoki, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur jest bardzo wysoka. Wynik testu K-S (p>0,05) oraz histogram wartości Wymiaru Fraktalnego dla grupy kontrolnej wskazują, że rozkład jest rozkładem normalnym (Ryc. 3). Poziomy szarości (Wymiar Fraktalny) ocenianych obrazów w grupie kontrolnej są do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że stopień powtarzalności układu pikseli w ocenianych obrazach w grupie kontrolnej jest bardzo wysoki, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur jest bardzo wysoka. Ryc I Średnia wartość Wymiaru Fraktalnego w grupie eksperymentalnej wynosiła 2,0208 i była je-

11

12 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3 Fot. 1_Płytki tytanowe wszczepione w sklepienie czaszki. Fot. 2_Pobranie przeszczepu ze zintegrowanà płytkà tytanowà. Fot. 3_ Fragment pobrany do analizy histologicznej, wycinek ze zintegrowanà płytkà tytanowà po autotransplantacji bloku kostnego stan po 6 miesiàcach od ostatniego zabiegu chirurgicznego. Tab. 1_Rozkład procentowy Êrednich wartoêci Wymiaru Fraktalnego w podziale na grupy. dynie nieznacznie wyższa niż średnia wartość Wymianu Fraktalnego w grupie kontrolnej, gdzie wynosiła 2,0185 (Tab. 2). Wynik testu (p>0,05) wskazuje na brak różnic znamiennych statystycznie pomiędzy wyznaczoną średnią wartością Wymiaru Fraktalnego dla grupy eksperymentalnej oraz grupy kontrolnej. Porównanie średnich wartości poziomów szarości (Wymiar Fraktalny) pomiędzy grupą eksperymentalną i grupą kontrolną wskazuje na brak różnic pomiędzy nimi. Stopień powtarzalności układu pikseli ocenianych obrazów jest taki sam w grupie eksperymentalnej, jak w grupie kontrolnej, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur w obu badanych grupach jest taka sama. Porównanie rozkładów średnich wartości poziomów szarości (Wymiar Fraktalny) pomiędzy grupą eksperymentalną i grupą kontrolną wskazuje na brak różnic pomiędzy nimi. Stopień powtarzalności układu pikseli ocenianych obrazów jest taki sam w grupie eksperymentalnej, jak w grupie kontrolnej, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur w obu badanych grupach jest taka sama (Ryc. 4). Wyniki testu K-S (p>0,05) oraz histogramy wartości Wymiaru Fraktalnego dla grupy eksperymentalnej i dla grupy kontrolnej wskazują, że rozkłady są rozkładami normalnymi (Ryc. 5). Średnie wartości poziomów szarości (Wymiar Fraktalny) w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej są do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że stopień powtarzalności układu pikseli w ocenianych obrazach w obu badanych grupach jest bardzo wysoki, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur jest bardzo wysoka. Statystyki opisowe wartoêci Wymiaru Fraktalnego N Ârednia Minimum Maksimum Cała grupa obrazów 144 2,0197 2,0010 2,0340 Grupa eksperymentalna 72 2,0208 2,0010 2,0340 Grupa kontrolna 72 2,0185 2,0020 2,0340 _Omówienie wyników Analizę fraktalną zastosowano m.in. do oceny ilościowej stopnia uporządkowania struktury włókien kolagenowych w różnych częściach szkieletu kostnego człowieka. Przeprowadzone badania dowiodły różnicy znamiennej statystycznie między poszczególnymi obrazami mikroskopowymi szkieletu osiowego i obwodowego oraz pokazały, że kość w różnych miejscach poddaje się w inny sposób siłom mechanicznym, co może wpływać na procesy gojenia tkanki kostnej, np. po przeszczepach. W związku z tym zasadne wydaje się wykorzystanie analizy fraktalnej do badań obrazów histologicznych tkanki zintegrowanej z implantem tytanowym, aby wykazać czy występują zaburzenia w osteointegracji wszczepu tytanowego po przeszczepie bloku kostnego. W wykonanych badaniach ocena i porównanie morfologii kontaktu przeszczepionej tkanki kostnej z powierzchnią implantu zostało przeprowadzone w oparciu o porównanie poziomów szarości (Wymiar Fraktalny). Tym samym przeprowadzono ocenę stopnia powtarzalności układu pikseli obrazów, czyli samopowtarzalności obrazowanych struktur pomiędzy grupą eksperymentalną i grupą kontrolną. W przeprowadzonych badaniach rozkłady poziomów szarości (Wymiar Fraktalny) w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej były do siebie bardzo zbliżone (brak różnic na poziomie istotności statystycznej). Oznacza to, że stopień powtarzalności układu pikseli w ocenianych obrazach w obu grupach jest bardzo wysoki, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur w obu grupach jest bardzo wysoka. Porównanie rozkładów średnich wartości poziomów szarości (Wymiar Fraktalny) pomiędzy grupą eksperymentalną i grupą kontrolną wskazuje na brak różnic pomiędzy nimi. Stopień powtarzalności układu pikseli ocenianych obrazów jest taki sam w grupie eksperymentalnej, jak w grupie kontrolnej, czyli samopowtarzalność obrazowanych struktur w obu badanych grupach jest taka sama. 12 I

13 Badania _ Osteointegracja implantu tytanowego Test T-Studenta: grupa I eksperymentalna, grupa II kontrolna N N Ârednia Ârednia SD SD grupa I grupa II grupa I grupa II grupa I grupa II WartoÊç T df p Tab. 2_Porównanie wartoêci Êredniej w zakresie Wymiaru Fraktalnego w badanych grupach. Wymiar Fraktalny ,0208 2,0185 0,0086 0,0070 1, ,0780 Uzyskane wyniki sugerują, że po transplantacji bloku kostnego z osteointegrowaną płytką tytanową w pasie integracji z płytką tytanową nie następuje żadna przebudowa tkanki kostnej oraz zabieg transplantacji bloku kostnego w żaden sposób nie wpływa na osteointegrację tego implantu z kością. Wyniki badań własnych mogą stanowić istotny punkt odniesienia w leczeniu implantologicznym, stosującym przeszczepienie bloku kostnego z wcześniej zintegrowanym implantem. Przeprowadzone badania dowodzą, że w przypadku przeszczepienia bloku kostnego ze zintegrowanym implantem można modyfikować pozycję implantu w przypadkach, kiedy implant ten został nieprawidłowo umieszczony. W przypadku istnienia regionu o dużym ubytku tkanki kostnej można również w ten rejon przeszczepiać cały blok kostny z implantem. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że: 1. Obraz histologiczny tkanki w pasie integracji z płytką tytanową po transplantacji bloku kostnego nie ulega zmianie. 2. Brak zmiany obrazu histologicznego tkanki kostnej w pasie integracji z płytką tytanową pozwala na transplantację bloku z implantem pierwotnie błędnie upozycjonowanym w celu poprawy jego usytuowania dla przyszłego protezowania. 3. Brak zmiany obrazu histologicznego tkanki kostnej w pasie integracji z płytką tytanową pozwala na transplantację bloku z implantem w miejsca znacznej atrofii podłoża kostnego. PiÊmiennictwo 1. Brånemark R., Brånemark P.I., Rydevik B., Myers R.R.; Osseointegration in skeletal reconstruction and rehabilitation J. Rehabil. Res. Dev., 2001, 38(2), Brandt H.H.; Wprowadzenie do implantologii. Wyd. Medyczne Urban & Partner, Alberto P.L.; Implant reconstruction of the jaws and cranio - facial skeleton. Mt Sinai J Med., 1998, 65(5-6), Albrektsson T., Brånemark P.I., Hansson H.A.; Osseointegrated titanum. Requirements for ensuring a long-lasting direct bone-to-implant anchorage in man. Acta Ortop. Scand., 1981, 52(2), Hanawa T., Ota M.; Calcium phosphate naturally farmed on titanum in electrolyte solution. Biomaterials, 1991, 12(8), Brånemark P.I., Tolman D.E.; Osseointegration in craniofacial reconstruction. Quintessence Publishing Maciejewska I i inni; Osteointegracja wszczepów z bowych etapy gojenia koêci. Praca poglàdowa. Protet. Stomatol. 2006, LVI, 3, Schenek R.K., Buser D.; Osseointegration: a reality. Periodontol ; 17; Łukaszewska M. i inni.: Rozwój powierzchni wszczepów tytanowych. Przeglàd piêmiennictwa. Implantoprotetyka, 2009, X, 3(36), Bischof M. et al.; Implant stability measurment of delayed and immediately loaded during healing. Clin. Oral Implants Res., 2004, 15, 5, Oczeretko E., Rogowski F i inni: Analiza fraktalna obrazów radiologicznych stawów biodrowych pacjentów z chorobà zwyrodnieniowà. Post Osteoartrol 1998, 10; Omiotek Zb. ;Badanie samopodobieƒstw obrazów metodà analizy fraktalnej. 10. Wojtowicz A., Marczyƒski B., Chaberek S., Marczyƒski W., Ostrowki K.; Augmentacja koêci a rodzaj przeszczepu. Implants 3/2007, Sobolewska-Siemieniuk M., Grabowska S.Z., Oczeretko E., Kitlas A., Borowska M.; Analiza fraktalna obrazów radiologicznych uchwy w obszarze z bów reinkludowanych. Czas. Stomatol.,2007, LX, 9, _autorzy Lek. stom. Michał Pelc doktorant z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM WUM, dr in. Sławomir Chaberek Dyrektor Techniczny SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku. _Kontakt Zakład Chirurgii Stomatologicznej WUM tel.: (22) I 13

14 Badania _ Implantacja z podniesieniem dna zatoki Zastosowanie beta-trójfosforanu wapnia w leczeniu implantologicznym z podniesieniem dna zatoki Use of beta-tricalcium phosphate in implant treatment with sinus floor elevation Autorzy _ Eugenio Velasco Ortega, Jesús Pato Mourelo, Oviedo Perez Perez, Javier Lopez Frias i Manuel Poyato Ferrera Streszczenie: Celem badania było zaprezentowanie efektów leczenia z u yciem implantów stomatologicznych wszczepianych podczas zabiegu podnoszenia dna zatoki z u yciem biomateriału do regeneracji koêci. U 41 pacjentów z utratà z bów wszczepiono 130 implantów Microdent. We wszystkich przypadkach stosowano beta-trójfosforan wapnia KeraOs. Implanty wszczepiano podczas zabiegu podnoszenia dna zatoki. Obcià ano implanty po okresie gojenia w odcià eniu, trwajàcym 6 miesi cy. Badanie wykazało mo liwoêç stosowania z powodzeniem beta-trójfosforanu wapnia jako biomateriału w zabiegach wszczepiania implantów stomatologicznych z podnoszeniem dna zatoki. Summary: The aim of this study was to report the outcome of treatment with dental inserted by sinus lift with use of biomaterial of bone regeneration. 41 patients with tooth loss were treated with 130 Microdent. In all cases, beta-tricalcium phosphate KeraOs were used. Implants were inserted during sinus lift. Implants were loaded after a healing free-loading period of 6 months. This study indicate that beta-tricalcium phosphate can be used with success as biomaterial in treatment with dental by sinus floor elevation. Słowa kluczowe: implanty stomatologiczne, podnoszenie dna zatoki, biomateriały, materiały koêciozast pcze, beta-trójfosforan wapnia, implantologia stomatologiczna. Key words: dental, sinus floor elevation, biomaterials, grafts, beta-tricalcium phosphate, implant dentistry. _Leczenie z wykorzystaniem ulegających osteo integracji implantów staje się stopniowo elementem ogólnej praktyki stomatologicznej i stanowi skuteczną alternatywę dla pacjentów z całkowitym bezzębiem lub częściowymi brakami zębów. W niektórych sytuacjach klinicznych w bocznych odcinkach bezzębnej szczęki dochodzi do znacznej resorpcji, co może skutkować ilością kości niewystarczającą do wszczepienia implantów. Podnoszenie dna zatoki to technika chirurgiczna, która pozwala na stosowanie implantów stomatologicznych w obrębie ulegającej zanikowi szczęki. W celu zwiększenia wymiaru pionowego szczęki podczas zabiegu podnoszenia dna zatoki opracowano różnego rodzaju materiały kościozastępcze pochodzenia naturalnego (np. kość własna pacjenta, kość zwierzęca) oraz syntetycznego (np. hydroksyapatyt, beta-trójfosforan wapnia), które pozwalają na wszczepianie implantów na tym samym etapie (podczas tego samego zabiegu chirurgicznego) lub w drugiej kolejności (po 6-8 miesiącach gojenia). Kość własna pacjenta (kość autogenna) jest uważana za najlepszy materiał kościozastępczy do stosowania podczas tego zabiegu chirurgicznego. Może być pozyskiwana z lokalizacji wewnątrzustnych (np. z bródki, guza szczęki, gałęzi żuchwy) albo zewnątrzustnych (np. kości biodrowej, piszczeli, sklepienia czaszki), w zależności od przypadku klinicznego, ilości potrzebnej kości oraz preferencji chirurga. Dolegliwości w miejscu dawczym oraz ograniczona ilość możliwej do pozyskania kości doprowadziły do rozwoju biomateriałów, które można z powodze- 14 I

15 Badania _ Implantacja z podniesieniem dna zatoki niem stosować w leczeniu implantologicznym z regeneracją kości. Materiały na bazie kości pochodzenia zwierzęcego (np. zmineralizowana kość bydlęca, wieprzowa lub końska) oraz materiały syntetyczne (np. hydroksyapatyt, bioszkło, beta-trójfosforan wapnia) to przydatne biomateriały w przypadkach braku realnej możliwości zastosowania kości autogennej. Tego rodzaju biomateriały mogą być stosowane samodzielnie albo mieszane z własną kością pacjenta pozyskaną podczas zabiegu (np. z młynka). Beta-trójfosforan wapnia to biokompatybilny, resorbowalny i osteokondukcyjny materiał, którego właściwości fizyczne i chemiczne umożliwiają doskonałe zachowanie tkanek w miejscu augmentacji, co wykazano w badaniach doświadczalnych oraz klinicznych w zakresie implantologii stomatologicznej. Beta-trójfosforan wapnia był z powodzeniem stosowany w zabiegach podnoszenia dna zatoki w ramach przygotowania do późniejszej implantacji. W badaniu przeprowadzonym w Holandii porównywano wyniki kliniczne i histologiczne stosowania beta-fosforanu wapnia i kości autogennej (przeszczep z bródki) u 10 pacjentów poddanych zabiegowi obustronnego (n = 6) lub jednostronnego (n = 4) podnoszenia dna zatoki. We wszystkich przypadkach wysokość zachowanej kości wynosiła 4-8mm. W przypadku zabiegów dwustronnych po stronie eksperymentalnej stosowano 100% beta-trójfosforanu wapnia, a po stronie kontrolnej 100% kości autogennej. W zabiegach jednostronnych stosowano 100% beta-trójfosforanu wapnia. Po 6 miesiącach wszczepiano implanty i pobierano próbki tkanek. We wszystkich przypadkach uzyskano wystarczający wzrost wysokości kości. Wyniki badania histologicznego były zbliżone i nie zależały od rodzaju materiału. Stwierdzono podobną strukturę kości, głównie kość beleczkową. Po 6 miesiącach gojenia wszczepiano implanty. W obserwacji po 12 miesiącach nie stwierdzono różnicy we wskaźniku powodzenia implantacji po zabiegach jednostronnego i dwustronnego podnoszenia dna zatoki, porównując kość autogenną i beta-trójfosforan wapnia (100% materiał w obu przypadkach). Kolejne wieloośrodkowe badanie przeprowadzono w Europie na 20 pacjentach, poddanych zabiegowi obustronnego podnoszenia dna zatoki z zastosowaniem beta-trójfosforanu wapnia po stronie eksperymentalnej i kości autogennej po stronie kontrolnej. Po 6 miesiącach wszczepiano implanty i pobrano próbki tkanek. W badaniu histologicznym nie stwierdzono różnic w ilości ani częstości kostnienia w zatokach eksperymentalnych i kontrolnych. Mierzono powierzchnię każdej próbki histologicznej w mm 2. Powierzchnia powstałej kości wynosiła 36,4% po stronie eksperymentalnej i 38,3% po stronie kontrolnej. Różnica nie była znamienna statystycznie, co wskazuje, że beta-trójfosforan wapnia jest dobrym biomateriałem do regeneracji kości w zabiegach podnoszenia dna zatoki przed leczeniem implantologicznym. Celem niniejszego badania była ocena efektów klinicznych leczenia z użyciem implantów ulegających osteointegracji w szczęce w połączeniu z inwazyjnym podnoszeniem dna zatoki i stosowaniem beta-trójfosforanu wapnia. _Pacjenci i metody Ryc. 1 Niniejsze badanie zostało przeprowadzone przez profesorów z jednostki dydaktycznej stomatologii zintegrowanej dorosłych oraz specjalistów implantologii stomatologicznej z Uniwersytetu w Sewilli, a także z Katedry Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Stomatologii w Hawanie (Kuba). Przed rozpoczęciem badania wykluczono pacjentów z ciężkimi chorobami ogólnoustrojowymi, które mogłyby wpływać na przebieg osteointegracji. Wszyscy wybrani pacjenci byli dorośli, reprezentowane były obie płcie. Wszystkim pacjentom wybranym do badania udzielono informacji na temat techniki chirurgicznego wszczepiania implantów z inwazyjnym podnoszeniem dna zatoki i użyciem biomateriałów. Opisano także postępowanie po zabiegu, w tym kwestie protetyczne, rozłożenie leczenia w czasie, dalszą obserwację oraz możliwość powikłań i utraty implantów. Pacjenci zaakceptowali leczenie implantologiczne, wyrażając świadomą zgodę. Przed leczeniem oraz po 6 miesiącach od jego zakończenia wykonywano u wszystkich pacjentów badanie radiologiczne metodą pantomograficzną (Ryc. 1). Kryteria powodzenia i utrzymania implantów określili Van Steenberghe i wsp. Zgodnie z nimi, wskaźnik utrzymania określa odsetek implantów, które utrzymały swoje początkowe położenie, Ryc. 1_Zdj cie pantomograficzne przed leczeniem. I 15

16 Badania _ Implantacja z podniesieniem dna zatoki Tab. 1_Kryteria skutecznego leczenia implantologicznego (Van Steenberghe i wsp.). Tab. 2_Liczba zabiegów podnoszenia dna zatoki i wszczepionych implantów. Kryteria powodzenia Liczba pacjentów (%) Liczba implantów (%) Podnoszenie dna zatoki Jednostronne 33 (80,5%) 80 (61,5%) Dwustronne 8 (19,5%) 50 (38,5%) Ogółem 41 (100%) 130 (100%) choć nie mają znaczenia klinicznego ani nie spowodowały efektów niepożądanych. Kryteria powodzenia leczenia implantologicznego wymieniono w tabeli 1. Zabieg chirurgiczny. Godzinę przed zabiegiem pacjenci przyjmowali pierwszą dawkę tygodniowego cyklu profilaktycznej antybiotykoterapii (amoksycylina + kwas klawulanowy). W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu, bólu lub stanu zapalnego wszystkim pacjentom zalecano ibuprofen. U wszystkich stosowano miejscowe znieczulenie. Pacjentom zalecano codzienne płukanie chlorheksydyną przez pierwszych 30 dni. We wszystkich przypadkach inwazyjnych zabiegów podnoszenia dna zatoki stosowano do wypełnienia zatoki beta-trójfosforan wapnia KeraOs (Keramat, Coruña, Hiszpania). Implanty wszczepiano podczas tego samego zabiegu. Stosowano implanty o połączeniu zewnętrznym i chropowatej, piaskowanej powierzchni firmy Microdent (Microdent, Barcelona, Hiszpania, Ryc. 2-6). Leczenie protetyczne. Po 6 miesiącach od wszczepienia implantów wykonywano kontrolne zdjęcie pantomograficzne, po czym obciążano implanty czynnościowo, zaopatrując je w uzupełnienia protetyczne. Po czynnościowym obciążeniu implantów kontynuowano obserwację przez co najmniej 12 miesięcy. Analiza statystyczna. Na podstawie wyników badania opracowano statystyki opisowe, uwzględniając parametry kliniczne i demograficzne dotyczące pacjentów, przeprowadzone zabiegi podnoszenia dna zatoki, wszczepienia implantów oraz wykonane uzupełnienia protetyczne. 1. Implant nie powinien wywołaç reakcji alergicznej, toksycznej ani zapalnej miejscowej i uogólnionej. 2. Implant powinien stanowiç podparcie dla funkcjonalnego uzupełnienia protetycznego. 3. Implant nie powinien wykazywaç oznak złamania ani wygi cia. 4. Implant nie powinien wykazywaç ruchomoêci w pomiarach metodà manualnà ani z u yciem urzàdzeƒ elektronicznych. 5. Implant nie powinien wykazywaç oznak przeziernoêci na punktowych zdj ciach radiologicznych. 6. Utrata koêci brze nej (na punktowym zdj ciu rtg) i/lub zmniejszenie gł bokoêci osadzenia (gł bokoêç nawiercenia + recesja) nie powinny pogarszaç zakotwienia implantu ani wywoływaç u pacjenta dyskomfortu przez okres 20 lat. _Wyniki Pacjenci: u 41 pacjentów (14 mężczyzn, 27 kobiet) przeprowadzono zabieg podnoszenia dna zatoki w celu wszczepienia implantów. Średni wiek badanych to 52,5 (zakres: lat). 9 pacjentów było palaczami (21,9%). Zabieg chirurgiczny: przeprowadzono 49 zabiegów podnoszenia dna zatoki, 33 jednostronne i 16 obustronnych (Tab. 2). Łącznie stosując materiał syntetyczny, beta-trójfosforan wapnia, wszczepiono 130 implantów, co daje średnio 2,6 implanta na każdy zabieg podnoszenia dna zatoki. Wszystkie wszczepiane implanty miały uniwersalną lub standardową średnicę (3,8-4,2mm). Wszystkie implanty miały długość 12mm. W okresie gojenia przed obciążeniem czynnościowym stwierdzono w badaniu klinicznym przy 2 implantach (1,5%) powikłania w postaci nadmiernej ruchomości. Implanty te zostały usunięte. Po zaopatrzeniu protetycznym i obciążeniu czynnościowym w okresie obserwacji klinicznej nie doszło do utraty żadnego z implantów. Uzupełnienia protetyczne oparte na implantach: Pozostałych 128 implantów zostało po 6 miesiącach obciążonych czynnościowo za pomocą uzupełnień protetycznych opartych na implantach. Łącznie wykonano 45 uzupełnień protetycznych (100%), 41 stałych mostów (91,1%) i 4 stałe naprawy (8,9%). Obserwacja kliniczna po zaopatrzeniu protetycznym trwała średnio 16,2 miesiąca. W tym okresie nie doszło do utraty żadnego implantu. _Omówienie Warunkiem podjęcia leczenia implantologicznego jest obecność kości wyrostka o jakości i ilości dostatecznej, aby mogła podtrzymywać implant. U pacjentów z zaawansowaną resorpcją szczęki, związaną z długotrwałym bezzębiem, bliskość dna zatoki często stanowi problem podczas wszczepiania implantów. Ten problem kliniczny rozwiązano, opracowując metody podnoszenia dna zatoki. Technika chirurgicznego podnoszenia dna zatoki jest generalnie uważana za prosty zabieg o nielicznych powikłaniach, dzięki czemu w ciągu ostatniej dekady stała się niemal rutynową procedurą w codziennej pracy implantologa. Spośród możliwych powikłań najczęściej dochodzi do perforacji błony Schneidera, co ma miejsce w 7-44 % przypadków. Rzadziej zdarza się zapalenie zatoki szczękowej oraz ekspozycja błony zaporowej i materiału kościozastępczego. 16 I

17 Badania _ Implantacja z podniesieniem dna zatoki Jako materiał kościozastępczy stosuje się w zabiegach podnoszenia dna zatoki wiele różnych materiałów. Kość autogenna, pobrana od pacjenta jest najlepszym rozwiązaniem ze względu na wysoki poziom biokompatybilności, właściwości osteokondukcyjne i dobre efekty kliniczne. Jednak w ostatnich kilku latach powstały nowe materiały pochodzenia zwierzęcego lub syntetycznego, które poprawiły przebieg regeneracji kości w zabiegach podnoszenia dna zatoki, pozwalając uzyskać bardzo korzystne warunki kliniczne dla leczenia implantologicznego. Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 2_Stan kliniczny pacjentki przed leczeniem. Ryc. 3_Obraz kliniczny otworu dost powego do zatoki podczas zabiegu podnoszenia jej dna. Ryc. 4_Zabieg wprowadzania implantu. Ryc. 5_Wprowadzanie beta-trójfosforanu wapnia w obr b dna zatoki. Ryc. 4 Ryc. 5 W ramach przedstawianego badania oceniano efekty kliniczne leczenia implantologicznego z podniesieniem dna zatoki przy użyciu beta-trójfosforanu wapnia jako biomateriału. Beta-trójfosforan wapnia stosowany w tego typu zabiegach okazał się być dobrym biomateriałem, pozwalającym na zachowanie odpowiedniej ilości kości niezbędnej dla wszczepienia implantu zarówno w przypadku inwazyjnego zabiegu podnoszenia dna zatoki z preparacją okienka, jak w przypadku mniej inwazyjnego zabiegu z użyciem osteotomów. Zdjęcia rtg wykazują, że regeneracja kości uzyskana przy pomocy beta-trójfosforanu wapnia przebiega podobnie do tej po użyciu kości autogennej. Po 6 miesiącach uzyskuje się tkankę twardą, pozwalającą na leczenie implantologiczne. Tkanka ta ulega z czasem całkowitej resorpcji z powstawaniem nowej tkanki kostnej, choć mogą zachować się pewne pozostałości, widoczne po 6 miesiącach w ocenie klinicznej i radiologicznej. Z biologicznego punktu widzenia beta-trójfosforan wapnia nie ma właściwości osteoindukcyjnych (nie stymuluje komórek pluripotencjalnych, pobudzających rozwój kości) ani osteogennych (nie dochodzi do odkładania kości przez komórki znajdujące się w materiale), charakterystycznych dla kości autogennej. Możliwości regeneracji przy jego użyciu wynikają wyłącznie z działania osteokondukcyjnego (wzrost kości poprzez jej odkładanie się na powierzchni materiału). Z tego powodu tempo powstawania kości jest mniejsze niż w przypadku kości własnej pacjenta. Wystarcza to jednak do czynnościowego obciążenia implantów, ponieważ w miarę postępu resorpcji powstaje tkanka podobna pod względem anatomicznym i czynnościowym do własnej kości, wykazująca dostateczną stabilność, aby wytrzymywać czynnościowe obciążenie implantów. Badania histologiczne i histomorfometryczne wykazały ponadto możliwość mieszania beta-trójfosforanu wapnia z kością własną pacjenta uzyskaną przez mielenie lub skrobanie powierzchni kości szczęki. Jest to dobra metoda na wprowadzenie komórek i czynników wzrostu obecnych w kości autogennej w celu poprawy regeneracji kości. Zabieg podnoszenia dna zatoki nie stanowi sam w sobie czynnika ryzyka zwiększającego częstość niepowodzeń leczenia implantologicznego. W praktyce klinicznej uzyskiwano doskonały poziom utrzymania klinicznego implantów wszczepianych z zastosowaniem metody podnoszenia dna zatoki. Częstość występowania niepowodzeń była jednak większa u pacjentów palących, w przypadkach implantacji w okolicy zębów trzonowych w porównaniu do zębów przedtrzonowych oraz w przypadku wszczepiania implantów podczas tego samego zabiegu (bez ich zamknięcia). I 17

18 Badania _ Implantacja z podniesieniem dna zatoki W ramach opisanego badania u wszystkich pacjentów wykonywano po 6 miesiącach kontrolne zdjęcie pantomograficzne, które jako doskonała metoda diagnostyczna pozwoliło stwierdzić zwiększenie ilości kości oraz dostateczną jej wysokość w okolicy dna zatoki po zastosowaniu betatrójfosforanu wapnia. Ryc. 6 Ryc. 6_Zdj cie pantomograficzne pacjentki po leczeniu. Widoczne sà wszczepione implanty i wprowadzony materiał koêciozast pczy. 18 I Uzyskiwanie tą techniką przewidywalnych efektów wymaga dobrej stabilizacji początkowej i prawidłowego, równoległego ustawienia implantów, a także starannej kondensacji cząstek biomateriału wszczepionego wokół implantów. Stabilizacja pierwotna wszczepionych implantów jest kluczowym czynnikiem powodzenia zabiegu przebiegającego z podnoszeniem dna zatoki. Najlepszy wariant leczenia stanowi implantacja zamknięta lub wszczepienie implantów podczas drugiego zabiegu chirurgicznego. Jeśli implanty wszczepiane są jednocześnie z zabiegiem podnoszenia dna zatoki, zaleca się stosowanie implantów o długości powyżej 11mm i o szorstkiej powierzchni dla zwiększenia powierzchni kontaktu, a także przeprowadzanie zabiegu przy dostatecznej wysokości kości wyrostka, nie mniejszej niż 4,5mm. Wyniki niniejszego badania wykazały, że staranna, dokładna diagnostyka i protokół chirurgiczny obejmujący właściwą ocenę wysokości kości metodą radiologiczną, wszczepienie implantów o odpowiednich właściwościach makroskopowych i mikroskopowych oraz dobrą kondensację biomateriału umożliwiają przeprowadzenie z powodzeniem (98,5%) tego rodzaju chirurgicznej implantacji. W przypadkach jednoczasowego wszczepiania implantów podczas zabiegu podnoszenia dna zatoki po przeprowadzeniu fazy chirurgicznej niezbędne jest odczekanie na wygojenie. W tym czasie dochodzi do resorpcji materiału kościozastępczego i jego zastąpienia przez tkankę kostną. Okres ten trwa nie krócej niż 6 miesięcy. Z badań histologicznych wynika, że stosowane biomateriały, w tym beta-trójfosforan wapnia wymagają większej ilości czasu na całkowitą regenerację kości, jednak biomateriały są zwykle bardzo stabilne i w większości przypadków możliwe jest ich czynnościowe obciążenie po 6 miesiącach. Ogólne wyniki wykazały, że w okresie obserwacji wynoszącym średnio 16,2 miesiąca od chwili czynnościowego obciążenia nie doszło do utraty ani jednego implantu, ani uzupełnień protetycznych opartych na implantach (stałych mostów oraz stałych napraw). _Wnioski Wykazano, że zabieg podnoszenia dna zatoki z użyciem syntetycznego biomateriału, betatrójfosforanu wapnia, to przewidywalna technika chirurgiczna, pozwalająca na wszczepienie implantów w celu rehabilitacji protetycznej zanikowej szczęki._ Piśmiennictwo dostępne u wydawcy. _autorzy Eugenio Velasco Ortega prof. stomatologii zintegrowanej pacjentów dorosłych na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Sewilli, dyr. szkoleƒ podyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Jesús Pato Mourelo prof. nadzw. stomatologii zintegrowanej pacjentów dorosłych na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Sewilli, prof. szkoleƒ podyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Oviedo Perez Perez prof. chirurgii szcz kowotwarzowej na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Hawany, Kuba. Javier Lopez Frias prof. nadzw. stomatologii zintegrowanej pacjentów dorosłych na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Sewilli, prof. szkoleƒ podyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Manuel Poyato Ferrera prof. nadzw. stomatologii prewencyjnej na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Sewilli, profesor szkoleƒ podyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej. _Kontakt Prof. Eugenio Velasco Ortega Facultad de Odontología de Sevilla C/Avicena s/n Sevilla

19

20 Opis przypadku _ Techniki augmentacyjne Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S Allogenic bone block augmentation in the region of secon incisor (22) and late implantation of the BEGO Semados S implant Autor _ Grzegorz Ziętek Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Streszczenie: NiewłaÊciwe leczenie endodontyczne prowadzi do chronicznego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. Nierzadko prowadzi to do wytworzenia si torbieli. W takim wypadku leczeniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne, które polega na wyłuszczeniu torbieli i cz sto resekcji oraz wstecznym wypełnieniu kanału lub kanałów przyczynowych z ba. Czasami leczenie to okazuje si nie skuteczne. W opisanym przypadku pokazano tego typu leczenie, które w dłu szej perspektywie, po trzykrotnej resekcji korzenia z ba wraz z wyłuszczeniem torbieli, doprowadziło do znacznego zaniku koêci wyrostka z bodołowego. Skutecznym leczeniem w takich sytuacjach jest przeszczep bloku kostnego pochodzenia ludzkiego (allogenny) wraz z konwencjonalnà technikà GBR z zastosowaniem ksenogennego przeszczepu. W nast pnym etapie leczenia wykonano rekonstrukcj uz bienia pacjenta przy u yciu implantów BEGO Semados S. Summary: Unproper endodontic treatment can leads to chronical inflammation of periapical tissues, which can cause periapical cystis. The only way of treatment is surgery, which is based on apisectomy with cystis extraction and back root canal filling. But even thou in some rare cases this kind of treatment is uneffective. Case which is described below shows this kind of treatment. After three times apisectomy with cystis extraction caused huge bone loss in the alveolar ridge. The only possible and effective treatment was grafting the allogenic bone block graft with conventional GBR technique. Further stage of rehabilitation was implantation of BEGO Semados type S implant with cyrconia abutment and the cyronia based porcelain crown. Słowa kluczowe: augmentacja, wyrostek z bodołowy, blok kostny, przeszczep allogenny, ksenogenny materiał koêciozast pczy. Key words: augmentation, alveolar ridge, bone block, allogenic graft, xenogenic bone substitute material. 20 I

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

implants 32010 wydanie polskie

implants 32010 wydanie polskie ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN Vol. 5 wrzesieƒ 3/2010 international magazine of oral implantology 32010 wydanie polskie Mo liwo ci zachowania z bodoδu Badanie wst pne zastosowania BondBone TM dwufazowego

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

implants 22011 wydanie polskie _Badania Z amania implantów fizyczne mechanizmy niepowodzeƒ cieranie powierzchni z bów i uzupe nieƒ

implants 22011 wydanie polskie _Badania Z amania implantów fizyczne mechanizmy niepowodzeƒ cieranie powierzchni z bów i uzupe nieƒ ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN Vol. 6 czerwiec 2/2011 implants international magazine of oral implantology 22011 wydanie polskie _Badania Z amania implantów fizyczne mechanizmy niepowodzeƒ _Badania cieranie

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Autorzy _ Joseph Carpentieri i Carl Drago _Bezzębna szczęka różni się od bezzębnej żuchwy pod względem przebiegu resorpcji

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

I M P L A N T S F O R L I F E

I M P L A N T S F O R L I F E 2 0 0 9 IMPLANTS FOR LIFE s t a b i l n a e s t e t y k a i d e nt i t y 08 12 17 24 Spis treści 04 Wrażenia z sympozjum w Berlinie. 08 Uzupełnienie tymczasowe na implantach z użyciem własnego zęba lub

Bardziej szczegółowo

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 155 159 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów

Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów PROT. STOM., 2006, LVI, 2 Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów Immediate post-extractive implant placement and loading Marcin Tutak 1, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7348 272 2. PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Romuald Szymkiewicz. RECENZENT Jan Chłopek

ISBN 978 83 7348 272 2. PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Romuald Szymkiewicz. RECENZENT Jan Chłopek Beata Świeczko-Żurek BIOMATERIAŁY Endoproteza Metha-Aesculap Gdańsk 2009 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Romuald Szymkiewicz RECENZENT Jan Chłopek PROJEKT OKŁADKI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki Lek. stom. Marcin Peterseil Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. med. Hanna Krauss prof. nadzw. UM Pracę

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. AUTOREFERAT 1. Imię i Nazwisko: Anna Starzyńska 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 1993 dyplom lekarza, Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Wymiary i schemat dopasowania

Wymiary i schemat dopasowania 2015 PREMIERY INFORMACJE PORADY Wymiary i schemat dopasowania SUPER LINE Implanty DENTIUM SuperLine Najnowocześniejsza na rynku linia implantów stworzona do implantacji w szerokim spektrum rodzajów kości

Bardziej szczegółowo

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

IMPLANTOPROTETYKA. Metody rehabilitacji bezzębia w oparciu o leczenie implantoprotetyczne - pełne stałe rekonstrukcje łuków zębowych lub overdenture

IMPLANTOPROTETYKA. Metody rehabilitacji bezzębia w oparciu o leczenie implantoprotetyczne - pełne stałe rekonstrukcje łuków zębowych lub overdenture Metody rehabilitacji bezzębia w oparciu o leczenie implantoprotetyczne - pełne stałe rekonstrukcje łuków zębowych lub overdenture Methods of rehabilitation of edentolous patients using implanto-prosthetic

Bardziej szczegółowo

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Polish Edition ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 Opinie Specjalista Lorne Lavine o marketingu szeptanym Strona 6 Praktyka

Bardziej szczegółowo

Od Estetyki do Zdrowia

Od Estetyki do Zdrowia Estetologia Medyczna i Kosmetologia, 2012, Tom 2, Suplement 1, s1-s14 DOI: http://dx.doi.org/10.14320/emk.2012.026 Od Estetyki do Zdrowia Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego Kraków, 16-18 marca

Bardziej szczegółowo

cosmetic 22014 wydanie polskie aesthetic medicine & dentistry _Opis przypadku Przywracanie harmonii uśmiechu _Praktyka Digital Smile Design

cosmetic 22014 wydanie polskie aesthetic medicine & dentistry _Opis przypadku Przywracanie harmonii uśmiechu _Praktyka Digital Smile Design Vol. 1 2014 ISSN 2354-0508 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of aesthetic medicine & dentistry 22014 wydanie polskie _Opis przypadku Przywracanie harmonii uśmiechu _Praktyka Digital Smile

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013 Borgis *Paweł Stanirowski, Włodzimierz Sawicki Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności

Bardziej szczegółowo

CeraNews. Temat numeru: Zakażenia okołoprotezowe stawów. CeraNews. www.ceranews.com

CeraNews. Temat numeru: Zakażenia okołoprotezowe stawów. CeraNews. www.ceranews.com CeraNews WYDANIE 1/2014 Czasopismo dla ortopedów Temat numeru: Zakażenia okołoprotezowe stawów www.ceranews.com CeraNews 2 SPIS TREŚCI Temat numeru: Zakażenia okołoprotezowe stawów Komentarz gościnny 3

Bardziej szczegółowo

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 1(35) / 12 I.C. 3,85; Punkty MNiSW 6,00 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST...

Bardziej szczegółowo

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Autorzy_ Claudia Caprioglio, Giovanni Olivi, Maria Daniela Genovese Ryc. 1_Pacjentka w wieku 6,2 lat. Wyrzynający się ząb 3.6 doprowadził do powstania

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne z zastosowaniem implantów zębowych. Prosthetic treatment with dental implants

Leczenie protetyczne z zastosowaniem implantów zębowych. Prosthetic treatment with dental implants Praca Poglądowa Zdr Publ 2012;122(2): 217-221 Review Article AGNIESZKA KOSZUTA 1, JOLANTA SZYMAŃSKA 2, PIOTR SZPAK 3 Leczenie protetyczne z zastosowaniem implantów zębowych Prosthetic treatment with dental

Bardziej szczegółowo