dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz prof. dr hab. Bohdan Grządkowski prof. dr hab. Ewa Klugmann- Radziemska dr inż. Jędrzej Kasprzak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz prof. dr hab. Bohdan Grządkowski prof. dr hab. Ewa Klugmann- Radziemska dr inż. Jędrzej Kasprzak"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 17/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. Wykaz projektów badawczych własnych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych ocenionych przez Zespół Ekspertów. Lp. Numer umowy Numer rej. Tytuł Kierownik Nazwa jednostki /T02/2007/32 N / /B/H03/2008/34 NN /B/T02/2008/34 NN /B/T02/2008/35 NN /B/T02/2008/35 NN Opracowanie nowego, wysokotemperaturowego układu chłodzenia do tłokowego silnika spalinowego Poszukiwanie uogólnień standardowego modelu oddziaływań fundamentalnych Konstrukcja i eksploatacja instalacji do bezodpadowego przetwarzania rzepaku w biodiesel z zagospodarowaniem fazy glicerynowej Opracowanie metodyki prośrodowiskowej eksploatacji linii produkcyjnych w przemyśle spożywczym Algorytmy modelowania dynamiki pieszych w oparciu o niehomogeniczne automaty komórkowe Jerzy Walentynowicz Bohdan Grządkowski Ewa Klugmann- Radziemska dr inż. Jędrzej Kasprzak dr inż. Jarosław Wąs Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Fizyki / Warszawski Wydział Chemiczny / Gdańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu / Poznańska Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki)/ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Koszty planowane Koszty poniesione Stanowisko Zespołu Ekspertów ,00 zł ,11 zł zatwierdzono ,00 zł ,07 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,14 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 1

2 6 1250/B/H03/2009/36 NN Wykorzystanie prototypowego detektora "Pi of the Sky" do poszukiwań pierwotnej emisji optycznej z rozbłysków gamma oraz innych szybkozmiennych zjawisk astronomicznych kosmicznego pochodzenia w różnych zakresach widma dr hab. Lech Mankiewicz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2009/36 NN Modelowanie matematyczne i analiza algorytmiczna molekularnych szlaków sygnałowych dr hab. Sławomir Lasota Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki / Warszawski ,00 zł ,54 zł zatwierdzono /B/H03/2009/36 NN Ruch pęcherzy gazowych w układach heterofazowych Tomasz Kiljański Procesowej i Ochrony Środowiska / Łódzka ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2009/36 NN Depolimeryzacja silikonów - wpływ składu substratów, katalizatorów i rozpuszczalnika na wydajność cyklicznych monomerów z odpadowych silikonów Włodzimierz Stańczyk Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2009/36 NN Dobór optymalnych cech konstrukcyjnych hełmu korygującego nieprawidłowy kształt czaszki u dzieci Marek Gzik Wydział Mechaniczny Technologiczny / Śląska ,00 zł ,35 zł zatwierdzono /B/T02/2009/36 NN Nowa metoda kształtowania uzębień stożkowych przekładni spiroidalnych narzędziem jednoostrzowym na frezarce CNC oraz ich badania dr inż. Piotr Frąckowiak Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania / Poznańska ,00 zł ,07 zł zatwierdzono 2

3 /B/T02/2009/36 NN /B/T02/2009/36 NN /B/T02/2009/36 NN /B/T02/2009/36 NN /B/T02/2009/36 NN /B/T02/2009/36 NN /B/T02/2009/36 NN Wyznaczanie odporności kawitacyjnej materiałów konstrukcyjnych metodą frakcyjną Analityczno-doświadczalna metoda projektowania szczelnych i jamistych betonów wysokowartościowych Prognozowanie właściwości termicznych i akustycznych zewnętrznych przegród budowlanych o złożonej strukturze Wpływ zmniejszenia sztywności elementów zginanych na bezpieczeństwo konstrukcji żelbetowych w sytuacji pożaru Projektowanie struktury i właściwości materiałów o otwartej porowatości. Włókna PP modyfikowane TiO2/Ag o ograniczonej podatności do kumulowania nikotyny Określenie możliwości terapeutycznych wolnozmiennych pól magnetycznych u chorych z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym w oparciu o analizę parametrów zmienności rytmu zatokowego, uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia i turbulencji rytmu serca dr Janusz Steller Aleksander Świtoński Jan Ślusarek Robert Kowalski Jacek Szumbarski dr inż. Małgorzata Cieślak Aleksander Sieroń Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Budownictwa / Śląska Lądowej / Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa / Warszawska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,63 zł zatwierdzono ,00 zł ,13 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono Instytut Włókiennictwa ,00 zł ,00 zatwierdzono Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu / Śląski Medyczny w Katowicach ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 3

4 /B/H03/2009/37 NN Transformaty Riesza i półgrupy operatorów Waldemar Hebisch Wydział Matematyki i Informatyki / Wrocławski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2009/37 NN Modelowanie i eksperymentalna identyfikacja pęknięć w suszonych materiałach porowatych dr inż. Jacek Banaszak Wydział Technologii Chemicznej / Poznańska ,00 zł ,61 zł zatwierdzono /B/H03/2009/37 NN Wykorzystanie cieczy jonowych i rozpuszczalników organicznych do biotransformacji związków fenolowych w reaktorach mieszalnikowych i w kolumnach ze złożem upakowanym z udziałem lakazy natywnej i immobilizowanej dr hab. Jolanta Bryjak Wydział Chemiczny / Wrocławska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2009/37 NN Badanie syntezy bioaktywnych izomerów kwasów trinienasyconych dr inż. Wiesława Walisiewicz- Niedbalska Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2009/37 NN Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do nadzorowania pracy urzadzeń mechatronicznych z napędami elektrohydraulicznymi sterowanymi bezprzewodowo inż. Andrzej Milecki Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania / Poznańska ,00 zł ,63 zł zatwierdzono /B/T02/2009/37 NN Równowagi fazowe w układzie Bi-In-Sn-Zn Władysław Gąsior Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 4

5 /B/T02/2009/37 NN /B/T02/2009/37 NN /B/T02/2009/37 NN /B/T02/2009/37 NN Ocena wpływu tlenku glinu na właściwości termomechaniczne i odpornościowe tworzyw ogniotrwałych na bazie MgO i CaZrO3 Kształtowanie mikrostruktury i właściwości warstwy wierzchniej stopów tytanu poprzez obróbkę wodorową w warunkach wyładowania jarzeniowego Fizyczne i matematyczne modelowanie warunków hydrodynamicznych przepływu stali w kadzi pośredniej różniącej się urządzeniami sterowania przepływem Zastosowanie nowych środków chemicznych przeciwdziałających zmianie barwy oraz pogorszeniu wytrzymałości papierów graficznych Jacek Szczerba Maria Sozańska dr inż. Tomasz Merder dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak Materiałowej i Ceramiki / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Materiałowej i Metalurgii / Śląska Materiałowej i Metalurgii / Śląska Instytut Papiernictwa i Poligrafii / Łódzka ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,90 zł zatwierdzono ,00 zł ,87 zł zatwierdzono /B/T02/2009/37 NN Ewolucja geodynamiczna północno-wschodniej części północnych Karpat Zewnętrznych dr Marta Rauch Instytut Nauk Geologicznych PAN ,00 zł ,01 zł zatwierdzono /B/T02/2009/37 NN Wyznaczenie parametrów sprężystości Ziemi na podstawie laserowych obserwacji satelitarnych (SLR) doc. dr hab. Miłosława Rutkowska Centrum Badań Kosmicznych PAN ,00 zł ,10 zł zatwierdzono 5

6 /B/T02/2009/37 NN /B/T02/2009/37 NN Budowa tożsamości Szczecina w oparciu o wykorzystanie kulturowych wartości krajobrazu nadrzecznego miasta. Rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne oraz techniczne i inżynieryjne wybranych średniowiecznych klasztorów małopolskich w kontekście specyfiki reguły zgromadzenia. Zagadnienia badawcze i konserwatorskie. dr inż. arch. Halyna Petryshyn dr inż. Anna Bojęś-Białasik Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa / Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie Wydział Architektury / Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Degeneracje i nakrycia algebr, problem krotności i izomorfizmu dr hab. Piotr Dowbor Wydział Matematyki i Informatyki / Mikołaja Kopernika ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Równania ewolucyjne w hydrodynamice i biologii Grzegorz Łukaszewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki / Warszawski ,00 zł ,28 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Matematyczne modelowanie ryzyka w finansach Jacek Jakubowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki / Warszawski ,00 zł ,97 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Specyfikacja i weryfikacja systemów oprogramowania - od teorii do praktyki Andrzej Tarlecki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki / Warszawski ,00 zł ,20 zł zatwierdzono 6

7 /B/H03/2010/38 NN Synteza nowych amidów pochodnych kwasów izoksazolokarboksylowych jako potencjalnych środków ochrony roślin dr inż. Mirosław Gucma Instytut Przemysłu Organicznego ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Opracowanie stabilnych, nanokompozytowych katod C/Li2MSiO4 dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemności dr Marcin Molenda Jagielloński ,00 zł ,03 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN /B/H03/2010/38 NN Badania nad syntezą nowych, nienasyconych acylowych pochodnych monosacharydów i alditoli, jako beztlenowych dodatków w procesie formowania tworzyw ceramicznych Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych i dynamiki molekularnej w termoczułych hydrożelach polimerowych uzyskanych na drodze polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) oraz na drodze syntezy radiacyjnej doktorem inżynierem Tadeusz Mizerski dr inż. Lidia Okrasa Wydział Chemiczny / Warszawska Wydział Chemiczny / Łódzka ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Rozkład struktury apatytowej surowców fosforowych metodą PAPR dla celów nawozowych Józef Hoffmann Wydział Chemiczny / Wrocławska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Opracowanie procesu produkcji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą dwuwodzianowopółwodzianową dr inż. Bogumił Kic Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej / Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 7

8 /B/H03/2010/38 NN Badania nad rozdzielaniem cyrkonu od hafnu na chelatującej żywicy jonowymiennej Diphonix Marek Smolik Wydział Chemiczny / Śląska ,00 zł ,04 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Efekt Magnusa w mechanice i biomechanice Marek Iwaniec Mechanicznej i Robotyki / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Właściwości tribologiczne ślizgowych par tarcia z laserowo teksturowaną powierzchnia roboczą inż. Bogdan Antoszewski Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Świętokrzyska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Kształtowanie konstrukcji szkieletowych z dźwigarów o sfałdowanym środniku łączonych doczołowo dr inż. Witold Basiński Wydział Budownictwa / Śląska ,00 zł ,64 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Wpływ modyfikatorów polimerowych na podatność kompozytów cementowych na działanie mikroorganizmów Maria Fiertak Lądowej / Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 zł ,23 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Cienkie powłoki TiO2 o strukturze amorficznej i krystalicznej wykazujące efekt fotokatalityczny nanoszone metodą plazmochemiczną Hieronim Szymanowski Wydział Mechaniczny / Łódzka ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Modelowe rozwiązanie procesu śledzenia pochodzenia towarów żywnościowych w łańcuchach dostaw inż. Witold Hołubowicz Instytut Logistyki i Magazynowania ,00 zł ,33 zł zatwierdzono 8

9 /B/T02/2010/38 NN /B/T02/2010/38 NN Poprawa wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej jako wynik optymalizacji rozmieszczenia energetycznych filtrów aktywnych w modelach fragmentu systemu elektroenergetycznego Wymiana ciepła i hydrodynamika przepływu gazciecz przez kanały wypełnione spienionym metalem o strukturze otwartej dr inż. Marcin Maciążek dr inż. Roman Dyga Wydział Elektryczny / Śląska Wydział Mechaniczny / Opolska ,00 zł ,98 zł zatwierdzono ,00 zł ,81 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Analiza przestrzennego rozkładu natężenia pola w wiązce emitowanej przez kwantowe lasery kaskadowe dr hab. Kazimierz Regiński Instytut Technologii Elektronowej ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN /B/T02/2010/38 NN /B/T02/2010/38 NN Opracowanie nowych fotoelektrycznych metod pomiaru i zbadanie rozkładów parametrów elektrycznych struktury MOS w płaszczyźnie powierzchni bramki Lasery złączowe na średnią podczerwień wykonane z rozcieńczonych azotków na podłożu z fosforku indu Nowe rodzaje inteligentnych anten z cyfrowym kształtowaniem wiązki o rekonfigurowanej elektronicznie aperturze mgr inż. Krzysztof Piskorski Robert Sarzała Yevhen Yashchyshyn Instytut Technologii Elektronowej Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej / Łódzka Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Warszawska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,60 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 9

10 /B/T02/2010/38 NN Metody heterarchicznego wyszukiwania informacji wspomagane sieciami leksykalnymi dr inż. Julian Szymański Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki / Gdańska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Wykorzystanie modelowania matematycznego w wyznaczaniu standardów aktywności, sprawności i wydolności fizycznej studentów Politechniki Śląskiej i AWF w Katowicach dr hab. Władysław Mynarski Wydział Mechaniczny Technologiczny / Śląska ,00 zł ,48 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Badanie jakości obrazu w oku ze wszczepioną soczewką wewnątrzgałkową Marek Zając Wydział Podstawowych Problemów Techniki / Wrocławska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Projektowanie i ocena efektywności dedykowanych symulatorów dla przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych inż. Józef Woźniak Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki / Gdańska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Badania adsorpcji mikrozanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych na nanoporowatych adsorbentach węglowych dr inż. Małgorzata Szlachta Środowiska / Wrocławska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Opracowanie systemu wiarygodnego pozycjonowania GNSS/RTK w utrudnionych warunkach obserwacyjnych Mieczysław Bakuła Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej / Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 10

11 /B/T02/2010/38 NN Miasto idealne w perspektywie europejskiej. Zarys teorii i historii miast idealnych i ich związki ze współczesną urbanistyką europejską. arch. Zbigniew Paszkowski Wydział Budownictwa i Architektury / Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Nielokalne oddziaływania w nieliniowych równaniach ewolucyjnych Grzegorz Karch Wydział Matematyki i Informatyki / Wrocławski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Metody algorytmiczne w topologii obliczeniowej i obliczeniowej dynamice topologicznej Marian Mrozek Wydział Matematyki i Informatyki / Jagielloński ,00 zł ,19 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Dynamika magnetycznych ścianek domenowych w nanostrukturach z ferromagnetycznego półprzewodnika (Ga,Mn)As Tadeusz Wosiński Instytut Fizyki PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Transport ładunku i spinu przez układy kropek kwantowych i molekuł dr Wojciech Rudziński Wydział Fizyki / im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,51 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Identyfikacja nowego rodzaju fazy de Vries a? dr hab. Jerzy Hoffmann Instytut Fizyki Molekularnej PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Monoporfirynoidowa alternatywa dla konstrukcji materiałów funkcjonalnych w fotonice molekularnej czł. koresp. PAN Cyryl Latos- Grażyński Wrocławski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 11

12 /B/H03/2010/39 NN Nowe procedury analityczne jednoczesnego oznaczania form specjacyjnych chromu i arsenu w wodzie metodą HPLC-ICP-MS Danuta Barałkiewicz im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,85 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Wykorzystanie chemicznie modyfikowanych nanorurek węglowych do konstrukcji enzymatycznej bioanody Renata Bilewicz Warszawski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Projektowanie nowych materiałów elektrokatalitycznych o potencjalnym zastosowaniu jako anody w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych dr Adam Lewera Warszawski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Zagadnienia złożoności i rozstrzygalności dla teorii logicznych motywowanych informatyką Jerzy Marcinkowski Wydział Matematyki i Informatyki / Wrocławski ,00 zł ,74 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Ciecze jonowe jako środowisko reakcji Baeyera-Villigera dr inż. Anna Chrobok Wydział Chemiczny / Śląska ,00 zł ,20 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Określenie wpływu ditlenku tytanu indukowanego światłem i aktywności wody na wzrost grzybów występujących w środowisku pomieszczeń zamkniętych dr inż. Agata Markowska- Szczupak Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej / Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 12

13 /B/H03/2010/39 NN Nowe inhibitory kinazy białkowej CK2 oraz ich wpływ na apoptozę komórek nowotworowych Zdzisław Chilmonczyk Narodowy Instytut Leków ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN /B/T02/2010/39 NN /B/T02/2010/39 NN /B/T02/2010/39 NN Zastosowanie zaawansowanych metod instrumentalnych: TOF-SIMS, SEM-EDS, LA-ICP-TOF-MS w identyfikacji śladów chemicznych na różnych nośnikach dla celów badań kryminalistycznych Badania mechanizmów odkształceń i przemian strukturalnych strefy złącza dwu- i trójwarstwowych układów z materiałów stalowych platerowanych metodą zgrzewania wybuchowego stopem cyrkonu Zr 700 Właściwości termodynamiczne i równowagi fazowe w układzie Cu-Ag-Ga Analiza możliwości poprawy bezpieczeństwa dzieci przewożonych samochodami osobowymi dzięki specjalnym fotelikom o zawieszeniu przegubowym Małgorzata Szynkowska dr Mariusz Prażmowski dr inż. Dominika Jendrzejczyk- Handzlik inż. Krzysztof Kędzior Wydział Chemiczny / Łódzka Wydział Mechaniczny / Opolska Wydział Metali Nieżelaznych / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa / Warszawska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,34 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 13

14 /B/T02/2010/39 NN Badania teoretyczne i eksperymentalne parownika wspomagającego za pomocą sił kapilarnych pompę obiegu termodynamicznego czynnika inż. Dariusz Mikielewicz Wydział Mechaniczny / Gdańska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN Badania własności przepływu w okołokrytycznej strumienicy parowo-wodnej dr inż. Roman Kwidziński Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN System detekcji elektronów wtórnych oraz wstecznie rozproszonych i trójwymiarowego obrazowania do skaningowej mikroskopii elektronowej o zmiennym ciśnieniu (VP/E SEM) inż. Witold Słówko Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki / Wrocławska ,00 zł ,63 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN System automatycznej transliteracji nagrań mowy polskiej dr hab. Krzysztof Marasek Wydział Informatyki / Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie ,00 zł ,49 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN Wpływ procesów mineralizacji tkanki kostnej na patomechanizm choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego dr inż. Anna Nikodem Wydział Mechaniczny / Wrocławska ,00 zł ,22 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN Akumulacja węgla organicznego w glebach inicjalnych rekultywowanych obiektów górniczych, jako element bilansu CO2 inż. Stanisław Gruszczyński Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN Zastosowanie mikro i ultrafiltracji do oczyszczania wód w różnych konfiguracjach układów zintegrowanych dr inż. Mariola Rajca Środowiska i Energetyki / Śląska ,00 zł ,89 zł zatwierdzono 14

15 /B/T02/2010/39 NN /B/T02/2010/39 NN /B/T02/2010/39 NN /B/T02/2010/39 NN Opracowanie technologii oczyszczania ścieków opartej na symbiotycznym działaniu metody osadu czynnego i hydrofitów z ukierunkowaniem na zmniejszenie emisji CO2 Eksperymentalna weryfikacja lepkościowych modeli turbulencji stosowanych do analizy lokalnych zadań wentylacji kopalń Energetyczno-technologiczna optymalizacja pracy nowoczesnych układów rozdrabniania surowców mineralnych z wysokociśnieniowymi prasami walcowymi z uwzględnieniem charakterystyki nadawy Badania zjawisk fizycznych zachodzących podczas zatłaczania dwutlenku węgla do sczerpanych złóż gazu ziemnego w aspekcie sekwestracji CO2 inż. Mirosław Krzemieniewski Marian Branny dr inż. Daniel Saramak dr inż. Jacek Blicharski Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa / Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,69 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego Marian Turek Wydział Organizacji i Zarządzania / Śląska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN Geochronologia złóż rud metali Waryscydów Południowej Polski dr hab. Stanisław Mikulski Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 15

16 /B/H03/2011/40 NN Globalna dynamika rozwiązań równań Einsteina i innych geometrycznych, nieliniowych równań ewolucyjnych Piotr Bizoń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej / Jagielloński ,00 zł ,53 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Elektrony Diraca w nanoukładach grafenowych: Transport kwantowy i rozkłady widmowe dr hab. Adam Rycerz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej / Jagielloński ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Mikroskopowe własności gęstej materii hadronowej czł. koresp. PAN Krzysztof Redlich Wydział Fizyki i Astronomii / Wrocławski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Rola platform plazmonicznych w zwiększeniu wydajności procesu bezpromienistego przekazu energii (FRET) dr Rafał Luchowski Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Marii Curie-Skłodowskiej ,00 zł ,13 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Poszukiwanie supersymetrii za pomocą detektora CMS przy LHC z wykorzystaniem sygnatury masywnej naładowanej długożyciowej cząstki dr inż. Piotr Zalewski Narodowe Centrum Badań Jądrowych ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Makrocykliczne pochodne antrachinonów jako narzędzia diagnostyki molekularnej inż. Tadeusz Ossowski Gdański ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Chemoenzymatyczne syntezy oraz badanie aktywności nowych trójzębnych chiralnych katalizatorów heteroorganicznych inż. Piotr Kiełbasiński Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 16

17 /B/H03/2011/40 NN Biosensor nadtlenku wodoru {cis-[cr(c2o4)(pm)(oh2)2]+} i jego rola w molekularnych ścieżkach sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego w komórkach hipokampa dr Dagmara Jacewicz Gdański ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Nowe chromity selenkowe domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich dr Izabela Jendrzejewska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii / Śląski w Katowicach ,00 zł ,30 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Synteza, struktura i reaktywność nowych alkilidenowych i alkilidynowych kompleksów rutenu oraz ich aktywność katalityczna w przekształceniach metatetycznych wybranych olefin i acetylenów dr hab. Cezary Pietraszuk im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Wytwarzanie wodoru w immobilizowanych mikrobiologicznych systemach hybrydowych Marek Łaniecki im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Wykorzystanie układu MgO- MgF2 jako nowego wypełniacza unieruchamiającego elektrolit w wysokotemperaturowych chemicznych źródłach prądu Maria Wojciechowska im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Fluorescencyjne sondy oligonukleotydowe znakowane pirenem czułe na zmiany ph dr Anna Dembska im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 17

18 /B/H03/2011/40 NN /B/H03/2011/40 NN /B/H03/2011/40 NN /B/H03/2011/40 NN /B/H03/2011/40 NN /B/H03/2011/40 NN Magnetyczna relaksacja jądrowa powodowana obecnością pośredniego sprzężenia spinowo-spinowego jako nowe, potencjalne źródło informacji o dynamice ruchów molekularnych w fazie ciekłej Mikro- i nanostrukturalna modyfikacja elektrod jonoselektywnych w celu poprawy ich parametrów analitycznych Magnetyczne hybrydowe nanomateriały węglowe - mobilne sorbenty do usuwania związków organicznych Metoda bezdyspersyjnie oddziaływujących gęstości monomerowych i jej zastosowanie do modelowania odddziaływań niekowalencyjnych Rozdzielanie dwuwymiarowe mieszanin substancji z wykorzystaniem urządzeń do jednoczesnego prowadzenia procesów elektrochromatografii planarnej i chromatografii planarnej w układach analitycznych i preparatywnych Synteza i właściwości sorbentów na bazie 4- winylopirydyny i komonomerów metakrylowych oraz ich zastosowanie jako faz stacjonarnych w HPLC wykorzystywanych w analizie pestycydów inż. Adam Gryff- Keller Krzysztof Maksymiuk Hubert Lange Grzegorz Chałasiński Tadeusz Dzido Barbara Gawdzik Wydział Chemiczny / Warszawska Warszawski Warszawski Warszawski Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej / Medyczny w Lublinie Marii Curie-Skłodowskiej ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,39 zł zatwierdzono 18

19 /B/H03/2011/40 NN Przenoszenie protonu i elektronu oraz własności wiązania wodorowego w układach plazmonicznych Jacek Waluk Instytut Chemii Fizycznej PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Oligonukleotydowe pochodne adduktów generowanych przez endogenne mutageny dr hab. Donata Pluskota- Karwatka im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Chiralne P-stereogenne fosforinanony: asymetryczna synteza i kataliza Kazimierz Pietrusiewicz Marii Curie-Skłodowskiej ,00 zł ,21 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Zastosowanie ekstrakcji nadkrytycznej do pozyskiwania preparatów lipidowowitaminowych z jaj przepiórczych inż. Tadeusz Trziszka Wydział Nauk o Żywności / Przyrodniczy we Wrocławiu ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Projektowanie, modelowanie i fabrykacja mikroaparatów metodą bezpośredniego grawerowania laserowego dr inż. Roman Szafran Wydział Chemiczny / Wrocławska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Ocena możliwości oddziaływania na przebieg spalania za pomocą regulacji ruchu zaworu ssącego silnika spalinowego dr inż. Maciej Bajerlein Wydział Maszyn Roboczych i Transportu / Poznańska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Modelowanie i identyfikacja oddziaływań dynamicznych w układzie zawieszenia szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego dr inż. Sławomir Kciuk Wydział Mechaniczny Technologiczny / Śląska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 19

20 /B/T02/2011/40 NN Modelowanie procesów kontaktowych w połączeniach symetrycznych inż. Marian Dudziak Wydział Maszyn Roboczych i Transportu / Poznańska ,00 zł ,07 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Optymalizacja procesu cięcia pakietów presensybilizowanych blach aluminiowych na gilotynie dr inż. Damian Gąsiorek Wydział Mechaniczny Technologiczny / Śląska ,00 zł ,26 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN Technologia mikromanipulacji z wykorzystaniem wizyjnego sprzężenia zwrotnego Oddziaływanie struktury na właściwości stali węglowomanganowej w rozjazdach kolejowych odpornych na zużycie ścierne i zmęczeniowe Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych metodami ceramiki jądrowej Mechanizmy ewolucji struktury i tekstury w procesach zdrowienia i rekrystalizacji metali o sieci regularnej ściennie centrowanej Maciej Petko Jerzy Herian dr inż. Paweł Stoch doc. Henryk Paul Mechanicznej i Robotyki / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Materiałowej i Metalurgii / Śląska Materiałowej i Ceramiki / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,88 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Synteza in situ kompozytowych warstw gradientowych typu Me/TiC, Me/NbC (gdzie: Me - stopy żelaza) dr inż. Ewa Olejnik Wydział Odlewnictwa / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 20

21 /B/T02/2011/40 NN Wpływ oddziaływań dynamicznych między pojazdem szynowym i torem na osiadanie toru i formowanie jego nierówności geometrycznych dr hab. Bogdan Sowiński Wydział Transportu / Warszawska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Adaptacyjny makroskopowy model przepływu ruchu drogowego i jego numeryczna realizacja dr inż. Marek Maciejewski Wydział Maszyn Roboczych i Transportu / Poznańska ,00 zł ,86 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Modelowanie procesowe i matematyczne systemu zarządzania badaniami statku powietrznego dr inż. Włodzimierz Kosiński Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ,00 zł ,72 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Badania zachowania kierowców w sytuacjach wypadkowych dr inż. Rafał Jurecki Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Świętokrzyska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Modelowanie charakterystyk oraz wybór parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych ekranoplanu do zastosowań patrolowo-ratowniczych inż. Marek Orkisz Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa / Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ,00 zł ,99 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Wrażliwość emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa na warunki użytkowania trakcyjnego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym mgr inż. Jacek Biedrzycki Przemysłowy Instytut Motoryzacji ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Efektywne ograniczenie emisji spalin w silniku pięciosuwowym inż. Bronisław Sendyka Wydział Mechaniczny / Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 zł ,40 zł zatwierdzono 21

22 /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN Badania eksperymentalne i modelowe wpływu czynników zależnych od osób jadących (dorośli i dzieci), na skuteczność działania urządzeń ochrony na tylnych fotelach samochodów osobowych, podczas wypadku drogowego Badanie wpływu wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi na warunki widzenia kierowców w ruchu drogowym Algorytm identyfikacji odkształceń uzwojeń transformatorów na podstawie pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej (FRA) Optymalizacja zużycia energii w trakcyjnych układach napędowych z wykorzystaniem zasobników superkondensatorowych Konstrukcja metod analitycznonumerycznych do badania pola elektromagnetycznego oraz impedancji trójfazowych układów szynoprzewodów prostokątnych o skończonej długości Narzędzie do badania stabilności pracy turbogeneratorów w systemie elektroenergetycznym przy użyciu metod polowoobwodowych dr inż. Andrzej Żuchowski Konrad Domke dr inż. Szymon Banaszak dr inż. Piotr Chudzik inż. Zygmunt Piątek dr inż. Piotr Kisielewski Wydział Mechaniczny / Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Elektryczny / Poznańska Wydział Elektryczny / Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki / Łódzka i Ochrony Środowiska / Częstochowska Wydział Elektryczny / Wrocławska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,38 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,42 zł zatwierdzono 22

23 /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN Dynamika procesów relaksacji promienistej i bezpromienistej w strukturach półprzewodnikowych z kreskami kwantowymi na podłożu InP(001) przewidzianych na lasery i wzmacniacze optyczne pracujące w zakresie bliskiej podczerwieni Technologia zol - żel do wytwarzania nowych materiałów dla dozymetrii termoluminescencyjnej (tlenki domieszkowane manganem, synteza, charakteryzacja) Redukcja wymiarowości szeregów czasowych póz oraz odkrywanie rozmaitości do których należą dla celów klasteryzacji, klasyfikacji i wizualizacji ruchu Wyszukiwanie obrazów w oparciu o słowniki wizualne dr inż. Marcin Syperek inż. Anna Pajączkowska inż. Andrzej Polański dr inż. Przemysław Górecki Wydział Podstawowych Problemów Techniki / Wrocławska Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu / Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie Wydział Matematyki i Informatyki / Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,00 zł ,12 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,89 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Eksperymentalne stanowisko do integracji i prezentacji widoków przestrzennych dr inż. Dariusz Pojda Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Interfejs użytkownika oparty na naturalnych dla ludzi metodach ekspresji i komunikacji Bogdan Kwolek Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ,00 zł ,37 zł zatwierdzono 23

24 /B/T02/2011/40 NN Opracowanie i weryfikacja laboratoryjna układów laserowych przeznaczonych do aplikacji w procedurach LLLT (Low Level Laser Therapy) z możliwością realizacji pomiarów w czasie rzeczywistym wybranych parametrów optycznych tkanki inż. Andrzej Zając Wydział Elektryczny / Białostocka ,00 zł ,66 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Optymalizacja procesu korekcji i elongacji kończyn z wykorzystaniem systemu mechatronicznego inż. Stanisław Mazurkiewicz Wydział Mechaniczny / Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 zł ,78 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Diagnostyka nowotworu piersi na podstawie obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą bezaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej Andrzej Obuchowicz Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji / Zielonogórski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Analiza biologiczna i symulacyjna ścieżki sygnałowej ATM jako aktywatora modułów p53 i NF-kappaB dr inż. Krzysztof Puszyński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki / Śląska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Komputerowe modelowanie dyfuzji w układach makromolekularnych dr Maciej Długosz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego / Warszawski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich dr Maciej Ogrodniczuk Instytut Podstaw Informatyki PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 24

25 /B/T02/2011/40 NN Proces kofermentacji produktów odpadowych z produkcji biopaliw i osadów ściekowych intensyfikowany promieniowaniem mikrofalowym inż. Jolanta Bohdziewicz Środowiska i Energetyki / Śląska ,00 zł ,36 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Eliminacja środków cieniujących ze ścieków przy zastosowaniu beztlenowego bioreaktora membranowego dr inż. Sebastian Żabczyński Środowiska i Energetyki / Śląska ,00 zł ,61 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN Zastosowanie nanozwiązków żelaza w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych metodą Fentona Optymalizacja warunków i czasu wpracowania procesu częściowej nitryfikacji/anammox w układach technologicznych dr inż. Lech Kos Instytut Włókiennictwa ,00 zł ,00 zł zatwierdzono dr inż. Grzegorz Cema Środowiska i Energetyki / Śląska ,00 zł ,60 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Biodegradacja substancji powierzchniowo-czynnych w kanalizacji dr inż. Zbysław Dymaczewski Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Poznańska ,00 zł ,04 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Przestrzenno-czasowa analiza zmienności składu chemicznego wód leczniczych rejonu Buska-Zdroju mgr Katarzyna Wątor Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ,00 zł ,00 zł zatwierdzono Michał Karoński Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki 25

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie 1 207700 A Materiały i technologie materiałowe Politechnika Łódzka 2 207704 A Nauki medyczne i farmaceutyczne Gdański Uniwersytet Medyczny/Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 207705 B Nauki

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( )

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( ) LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH (2010-2011) prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych prof. zw. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika. 2 Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka 3 SYSTEMY STEROWANIA Kinematyka i dynamika manipulatorów i robotów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn Semestr 1 /sem. 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Rb-D.0201-1-21/17 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/d/05/2017 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Wydział Architektury architektura (architecture)

Bardziej szczegółowo

Grupa technologii składowych Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa. Technologie medyczne (ochrony zdrowia)

Grupa technologii składowych Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa. Technologie medyczne (ochrony zdrowia) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" w roku akademickim latach następnych 2012/2013 i w 1. TABELA PRZYPORZĄDKOWUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów na studia

Informator dla kandydatów na studia Kształtowanie struktury i własności materiałów nanostrukturalnych Komputerowe wspomaganie doboru i projektowania materiałów Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych Metody sztucznej

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII LP. 1. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I I Piątek 11:00-13:15 A3-A4 401 Dr Marek Ciechanowski 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju krajowe - badania stosowane, Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 11 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 12 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 13 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-21/14 ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 Elektronicznie podpisany przez Marta Wieczorek Data: 2012.10.10 13:38:17 +02'00' Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 4 września 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak Szczegółowe informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów naszej Uczelni Informacja na tej stronie nie jest

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Katarzyna Leszczyńska-Sejda Katowice, grudzień 2013 pracownicy przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 maja 2015 r. o dotacjach przyznanych w drugim półroczu 2014 r. ze środków finansowych na naukę

Bardziej szczegółowo

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Lp. Nr ewid. Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Nazwa Koła Naukowego Jednostki Uwagi 1. 1 Centrum Promocji Inżynierów Instytut Inżynierii Zarządzania 2. 2 Ergonomii Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (stacjonarne)

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (stacjonarne) Semestr 1 1 MK_1 Matematyka I 30 30 60 4 E WM ITSI MBM 1 S 0 1 01-0 _0 2 MK_4 BHP O 5 5 1 Z WM WM MBM 1 S 0 1 04-0 _0 3 MK_19 Grafika inżynierska I 15 30 45 4 Z WM KPKM MBM 1 S 0 1 19-0 _0 4 MK_20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.07.04 16:19:19 +02'00' Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 maja 2014 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka OWT-1-101-s Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r.

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r. Rzeszów, 19.12.2012 r. Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów 11.04.2012 r. MC Przedmiot humanistyczny historia techniki Wprowadzenie do procesów produkcyjnych Semestr

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE fot. Brunon Fidrych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zdobył szereg prestiżowych nagród, m.in.: Tytuł

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r.

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Ścieżki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora po

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo