dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz prof. dr hab. Bohdan Grządkowski prof. dr hab. Ewa Klugmann- Radziemska dr inż. Jędrzej Kasprzak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz prof. dr hab. Bohdan Grządkowski prof. dr hab. Ewa Klugmann- Radziemska dr inż. Jędrzej Kasprzak"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 17/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. Wykaz projektów badawczych własnych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych ocenionych przez Zespół Ekspertów. Lp. Numer umowy Numer rej. Tytuł Kierownik Nazwa jednostki /T02/2007/32 N / /B/H03/2008/34 NN /B/T02/2008/34 NN /B/T02/2008/35 NN /B/T02/2008/35 NN Opracowanie nowego, wysokotemperaturowego układu chłodzenia do tłokowego silnika spalinowego Poszukiwanie uogólnień standardowego modelu oddziaływań fundamentalnych Konstrukcja i eksploatacja instalacji do bezodpadowego przetwarzania rzepaku w biodiesel z zagospodarowaniem fazy glicerynowej Opracowanie metodyki prośrodowiskowej eksploatacji linii produkcyjnych w przemyśle spożywczym Algorytmy modelowania dynamiki pieszych w oparciu o niehomogeniczne automaty komórkowe Jerzy Walentynowicz Bohdan Grządkowski Ewa Klugmann- Radziemska dr inż. Jędrzej Kasprzak dr inż. Jarosław Wąs Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Fizyki / Warszawski Wydział Chemiczny / Gdańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu / Poznańska Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki)/ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Koszty planowane Koszty poniesione Stanowisko Zespołu Ekspertów ,00 zł ,11 zł zatwierdzono ,00 zł ,07 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,14 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 1

2 6 1250/B/H03/2009/36 NN Wykorzystanie prototypowego detektora "Pi of the Sky" do poszukiwań pierwotnej emisji optycznej z rozbłysków gamma oraz innych szybkozmiennych zjawisk astronomicznych kosmicznego pochodzenia w różnych zakresach widma dr hab. Lech Mankiewicz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2009/36 NN Modelowanie matematyczne i analiza algorytmiczna molekularnych szlaków sygnałowych dr hab. Sławomir Lasota Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki / Warszawski ,00 zł ,54 zł zatwierdzono /B/H03/2009/36 NN Ruch pęcherzy gazowych w układach heterofazowych Tomasz Kiljański Procesowej i Ochrony Środowiska / Łódzka ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2009/36 NN Depolimeryzacja silikonów - wpływ składu substratów, katalizatorów i rozpuszczalnika na wydajność cyklicznych monomerów z odpadowych silikonów Włodzimierz Stańczyk Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2009/36 NN Dobór optymalnych cech konstrukcyjnych hełmu korygującego nieprawidłowy kształt czaszki u dzieci Marek Gzik Wydział Mechaniczny Technologiczny / Śląska ,00 zł ,35 zł zatwierdzono /B/T02/2009/36 NN Nowa metoda kształtowania uzębień stożkowych przekładni spiroidalnych narzędziem jednoostrzowym na frezarce CNC oraz ich badania dr inż. Piotr Frąckowiak Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania / Poznańska ,00 zł ,07 zł zatwierdzono 2

3 /B/T02/2009/36 NN /B/T02/2009/36 NN /B/T02/2009/36 NN /B/T02/2009/36 NN /B/T02/2009/36 NN /B/T02/2009/36 NN /B/T02/2009/36 NN Wyznaczanie odporności kawitacyjnej materiałów konstrukcyjnych metodą frakcyjną Analityczno-doświadczalna metoda projektowania szczelnych i jamistych betonów wysokowartościowych Prognozowanie właściwości termicznych i akustycznych zewnętrznych przegród budowlanych o złożonej strukturze Wpływ zmniejszenia sztywności elementów zginanych na bezpieczeństwo konstrukcji żelbetowych w sytuacji pożaru Projektowanie struktury i właściwości materiałów o otwartej porowatości. Włókna PP modyfikowane TiO2/Ag o ograniczonej podatności do kumulowania nikotyny Określenie możliwości terapeutycznych wolnozmiennych pól magnetycznych u chorych z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym w oparciu o analizę parametrów zmienności rytmu zatokowego, uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia i turbulencji rytmu serca dr Janusz Steller Aleksander Świtoński Jan Ślusarek Robert Kowalski Jacek Szumbarski dr inż. Małgorzata Cieślak Aleksander Sieroń Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Budownictwa / Śląska Lądowej / Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa / Warszawska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,63 zł zatwierdzono ,00 zł ,13 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono Instytut Włókiennictwa ,00 zł ,00 zatwierdzono Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu / Śląski Medyczny w Katowicach ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 3

4 /B/H03/2009/37 NN Transformaty Riesza i półgrupy operatorów Waldemar Hebisch Wydział Matematyki i Informatyki / Wrocławski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2009/37 NN Modelowanie i eksperymentalna identyfikacja pęknięć w suszonych materiałach porowatych dr inż. Jacek Banaszak Wydział Technologii Chemicznej / Poznańska ,00 zł ,61 zł zatwierdzono /B/H03/2009/37 NN Wykorzystanie cieczy jonowych i rozpuszczalników organicznych do biotransformacji związków fenolowych w reaktorach mieszalnikowych i w kolumnach ze złożem upakowanym z udziałem lakazy natywnej i immobilizowanej dr hab. Jolanta Bryjak Wydział Chemiczny / Wrocławska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2009/37 NN Badanie syntezy bioaktywnych izomerów kwasów trinienasyconych dr inż. Wiesława Walisiewicz- Niedbalska Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2009/37 NN Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do nadzorowania pracy urzadzeń mechatronicznych z napędami elektrohydraulicznymi sterowanymi bezprzewodowo inż. Andrzej Milecki Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania / Poznańska ,00 zł ,63 zł zatwierdzono /B/T02/2009/37 NN Równowagi fazowe w układzie Bi-In-Sn-Zn Władysław Gąsior Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 4

5 /B/T02/2009/37 NN /B/T02/2009/37 NN /B/T02/2009/37 NN /B/T02/2009/37 NN Ocena wpływu tlenku glinu na właściwości termomechaniczne i odpornościowe tworzyw ogniotrwałych na bazie MgO i CaZrO3 Kształtowanie mikrostruktury i właściwości warstwy wierzchniej stopów tytanu poprzez obróbkę wodorową w warunkach wyładowania jarzeniowego Fizyczne i matematyczne modelowanie warunków hydrodynamicznych przepływu stali w kadzi pośredniej różniącej się urządzeniami sterowania przepływem Zastosowanie nowych środków chemicznych przeciwdziałających zmianie barwy oraz pogorszeniu wytrzymałości papierów graficznych Jacek Szczerba Maria Sozańska dr inż. Tomasz Merder dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak Materiałowej i Ceramiki / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Materiałowej i Metalurgii / Śląska Materiałowej i Metalurgii / Śląska Instytut Papiernictwa i Poligrafii / Łódzka ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,90 zł zatwierdzono ,00 zł ,87 zł zatwierdzono /B/T02/2009/37 NN Ewolucja geodynamiczna północno-wschodniej części północnych Karpat Zewnętrznych dr Marta Rauch Instytut Nauk Geologicznych PAN ,00 zł ,01 zł zatwierdzono /B/T02/2009/37 NN Wyznaczenie parametrów sprężystości Ziemi na podstawie laserowych obserwacji satelitarnych (SLR) doc. dr hab. Miłosława Rutkowska Centrum Badań Kosmicznych PAN ,00 zł ,10 zł zatwierdzono 5

6 /B/T02/2009/37 NN /B/T02/2009/37 NN Budowa tożsamości Szczecina w oparciu o wykorzystanie kulturowych wartości krajobrazu nadrzecznego miasta. Rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne oraz techniczne i inżynieryjne wybranych średniowiecznych klasztorów małopolskich w kontekście specyfiki reguły zgromadzenia. Zagadnienia badawcze i konserwatorskie. dr inż. arch. Halyna Petryshyn dr inż. Anna Bojęś-Białasik Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa / Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie Wydział Architektury / Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Degeneracje i nakrycia algebr, problem krotności i izomorfizmu dr hab. Piotr Dowbor Wydział Matematyki i Informatyki / Mikołaja Kopernika ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Równania ewolucyjne w hydrodynamice i biologii Grzegorz Łukaszewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki / Warszawski ,00 zł ,28 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Matematyczne modelowanie ryzyka w finansach Jacek Jakubowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki / Warszawski ,00 zł ,97 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Specyfikacja i weryfikacja systemów oprogramowania - od teorii do praktyki Andrzej Tarlecki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki / Warszawski ,00 zł ,20 zł zatwierdzono 6

7 /B/H03/2010/38 NN Synteza nowych amidów pochodnych kwasów izoksazolokarboksylowych jako potencjalnych środków ochrony roślin dr inż. Mirosław Gucma Instytut Przemysłu Organicznego ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Opracowanie stabilnych, nanokompozytowych katod C/Li2MSiO4 dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemności dr Marcin Molenda Jagielloński ,00 zł ,03 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN /B/H03/2010/38 NN Badania nad syntezą nowych, nienasyconych acylowych pochodnych monosacharydów i alditoli, jako beztlenowych dodatków w procesie formowania tworzyw ceramicznych Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych i dynamiki molekularnej w termoczułych hydrożelach polimerowych uzyskanych na drodze polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) oraz na drodze syntezy radiacyjnej doktorem inżynierem Tadeusz Mizerski dr inż. Lidia Okrasa Wydział Chemiczny / Warszawska Wydział Chemiczny / Łódzka ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Rozkład struktury apatytowej surowców fosforowych metodą PAPR dla celów nawozowych Józef Hoffmann Wydział Chemiczny / Wrocławska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/38 NN Opracowanie procesu produkcji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą dwuwodzianowopółwodzianową dr inż. Bogumił Kic Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej / Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 7

8 /B/H03/2010/38 NN Badania nad rozdzielaniem cyrkonu od hafnu na chelatującej żywicy jonowymiennej Diphonix Marek Smolik Wydział Chemiczny / Śląska ,00 zł ,04 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Efekt Magnusa w mechanice i biomechanice Marek Iwaniec Mechanicznej i Robotyki / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Właściwości tribologiczne ślizgowych par tarcia z laserowo teksturowaną powierzchnia roboczą inż. Bogdan Antoszewski Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Świętokrzyska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Kształtowanie konstrukcji szkieletowych z dźwigarów o sfałdowanym środniku łączonych doczołowo dr inż. Witold Basiński Wydział Budownictwa / Śląska ,00 zł ,64 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Wpływ modyfikatorów polimerowych na podatność kompozytów cementowych na działanie mikroorganizmów Maria Fiertak Lądowej / Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 zł ,23 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Cienkie powłoki TiO2 o strukturze amorficznej i krystalicznej wykazujące efekt fotokatalityczny nanoszone metodą plazmochemiczną Hieronim Szymanowski Wydział Mechaniczny / Łódzka ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Modelowe rozwiązanie procesu śledzenia pochodzenia towarów żywnościowych w łańcuchach dostaw inż. Witold Hołubowicz Instytut Logistyki i Magazynowania ,00 zł ,33 zł zatwierdzono 8

9 /B/T02/2010/38 NN /B/T02/2010/38 NN Poprawa wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej jako wynik optymalizacji rozmieszczenia energetycznych filtrów aktywnych w modelach fragmentu systemu elektroenergetycznego Wymiana ciepła i hydrodynamika przepływu gazciecz przez kanały wypełnione spienionym metalem o strukturze otwartej dr inż. Marcin Maciążek dr inż. Roman Dyga Wydział Elektryczny / Śląska Wydział Mechaniczny / Opolska ,00 zł ,98 zł zatwierdzono ,00 zł ,81 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Analiza przestrzennego rozkładu natężenia pola w wiązce emitowanej przez kwantowe lasery kaskadowe dr hab. Kazimierz Regiński Instytut Technologii Elektronowej ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN /B/T02/2010/38 NN /B/T02/2010/38 NN Opracowanie nowych fotoelektrycznych metod pomiaru i zbadanie rozkładów parametrów elektrycznych struktury MOS w płaszczyźnie powierzchni bramki Lasery złączowe na średnią podczerwień wykonane z rozcieńczonych azotków na podłożu z fosforku indu Nowe rodzaje inteligentnych anten z cyfrowym kształtowaniem wiązki o rekonfigurowanej elektronicznie aperturze mgr inż. Krzysztof Piskorski Robert Sarzała Yevhen Yashchyshyn Instytut Technologii Elektronowej Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej / Łódzka Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Warszawska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,60 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 9

10 /B/T02/2010/38 NN Metody heterarchicznego wyszukiwania informacji wspomagane sieciami leksykalnymi dr inż. Julian Szymański Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki / Gdańska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Wykorzystanie modelowania matematycznego w wyznaczaniu standardów aktywności, sprawności i wydolności fizycznej studentów Politechniki Śląskiej i AWF w Katowicach dr hab. Władysław Mynarski Wydział Mechaniczny Technologiczny / Śląska ,00 zł ,48 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Badanie jakości obrazu w oku ze wszczepioną soczewką wewnątrzgałkową Marek Zając Wydział Podstawowych Problemów Techniki / Wrocławska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Projektowanie i ocena efektywności dedykowanych symulatorów dla przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych inż. Józef Woźniak Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki / Gdańska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Badania adsorpcji mikrozanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych na nanoporowatych adsorbentach węglowych dr inż. Małgorzata Szlachta Środowiska / Wrocławska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/38 NN Opracowanie systemu wiarygodnego pozycjonowania GNSS/RTK w utrudnionych warunkach obserwacyjnych Mieczysław Bakuła Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej / Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 10

11 /B/T02/2010/38 NN Miasto idealne w perspektywie europejskiej. Zarys teorii i historii miast idealnych i ich związki ze współczesną urbanistyką europejską. arch. Zbigniew Paszkowski Wydział Budownictwa i Architektury / Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Nielokalne oddziaływania w nieliniowych równaniach ewolucyjnych Grzegorz Karch Wydział Matematyki i Informatyki / Wrocławski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Metody algorytmiczne w topologii obliczeniowej i obliczeniowej dynamice topologicznej Marian Mrozek Wydział Matematyki i Informatyki / Jagielloński ,00 zł ,19 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Dynamika magnetycznych ścianek domenowych w nanostrukturach z ferromagnetycznego półprzewodnika (Ga,Mn)As Tadeusz Wosiński Instytut Fizyki PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Transport ładunku i spinu przez układy kropek kwantowych i molekuł dr Wojciech Rudziński Wydział Fizyki / im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,51 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Identyfikacja nowego rodzaju fazy de Vries a? dr hab. Jerzy Hoffmann Instytut Fizyki Molekularnej PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Monoporfirynoidowa alternatywa dla konstrukcji materiałów funkcjonalnych w fotonice molekularnej czł. koresp. PAN Cyryl Latos- Grażyński Wrocławski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 11

12 /B/H03/2010/39 NN Nowe procedury analityczne jednoczesnego oznaczania form specjacyjnych chromu i arsenu w wodzie metodą HPLC-ICP-MS Danuta Barałkiewicz im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,85 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Wykorzystanie chemicznie modyfikowanych nanorurek węglowych do konstrukcji enzymatycznej bioanody Renata Bilewicz Warszawski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Projektowanie nowych materiałów elektrokatalitycznych o potencjalnym zastosowaniu jako anody w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych dr Adam Lewera Warszawski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Zagadnienia złożoności i rozstrzygalności dla teorii logicznych motywowanych informatyką Jerzy Marcinkowski Wydział Matematyki i Informatyki / Wrocławski ,00 zł ,74 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Ciecze jonowe jako środowisko reakcji Baeyera-Villigera dr inż. Anna Chrobok Wydział Chemiczny / Śląska ,00 zł ,20 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN Określenie wpływu ditlenku tytanu indukowanego światłem i aktywności wody na wzrost grzybów występujących w środowisku pomieszczeń zamkniętych dr inż. Agata Markowska- Szczupak Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej / Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 12

13 /B/H03/2010/39 NN Nowe inhibitory kinazy białkowej CK2 oraz ich wpływ na apoptozę komórek nowotworowych Zdzisław Chilmonczyk Narodowy Instytut Leków ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2010/39 NN /B/T02/2010/39 NN /B/T02/2010/39 NN /B/T02/2010/39 NN Zastosowanie zaawansowanych metod instrumentalnych: TOF-SIMS, SEM-EDS, LA-ICP-TOF-MS w identyfikacji śladów chemicznych na różnych nośnikach dla celów badań kryminalistycznych Badania mechanizmów odkształceń i przemian strukturalnych strefy złącza dwu- i trójwarstwowych układów z materiałów stalowych platerowanych metodą zgrzewania wybuchowego stopem cyrkonu Zr 700 Właściwości termodynamiczne i równowagi fazowe w układzie Cu-Ag-Ga Analiza możliwości poprawy bezpieczeństwa dzieci przewożonych samochodami osobowymi dzięki specjalnym fotelikom o zawieszeniu przegubowym Małgorzata Szynkowska dr Mariusz Prażmowski dr inż. Dominika Jendrzejczyk- Handzlik inż. Krzysztof Kędzior Wydział Chemiczny / Łódzka Wydział Mechaniczny / Opolska Wydział Metali Nieżelaznych / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa / Warszawska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,34 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 13

14 /B/T02/2010/39 NN Badania teoretyczne i eksperymentalne parownika wspomagającego za pomocą sił kapilarnych pompę obiegu termodynamicznego czynnika inż. Dariusz Mikielewicz Wydział Mechaniczny / Gdańska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN Badania własności przepływu w okołokrytycznej strumienicy parowo-wodnej dr inż. Roman Kwidziński Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN System detekcji elektronów wtórnych oraz wstecznie rozproszonych i trójwymiarowego obrazowania do skaningowej mikroskopii elektronowej o zmiennym ciśnieniu (VP/E SEM) inż. Witold Słówko Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki / Wrocławska ,00 zł ,63 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN System automatycznej transliteracji nagrań mowy polskiej dr hab. Krzysztof Marasek Wydział Informatyki / Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie ,00 zł ,49 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN Wpływ procesów mineralizacji tkanki kostnej na patomechanizm choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego dr inż. Anna Nikodem Wydział Mechaniczny / Wrocławska ,00 zł ,22 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN Akumulacja węgla organicznego w glebach inicjalnych rekultywowanych obiektów górniczych, jako element bilansu CO2 inż. Stanisław Gruszczyński Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN Zastosowanie mikro i ultrafiltracji do oczyszczania wód w różnych konfiguracjach układów zintegrowanych dr inż. Mariola Rajca Środowiska i Energetyki / Śląska ,00 zł ,89 zł zatwierdzono 14

15 /B/T02/2010/39 NN /B/T02/2010/39 NN /B/T02/2010/39 NN /B/T02/2010/39 NN Opracowanie technologii oczyszczania ścieków opartej na symbiotycznym działaniu metody osadu czynnego i hydrofitów z ukierunkowaniem na zmniejszenie emisji CO2 Eksperymentalna weryfikacja lepkościowych modeli turbulencji stosowanych do analizy lokalnych zadań wentylacji kopalń Energetyczno-technologiczna optymalizacja pracy nowoczesnych układów rozdrabniania surowców mineralnych z wysokociśnieniowymi prasami walcowymi z uwzględnieniem charakterystyki nadawy Badania zjawisk fizycznych zachodzących podczas zatłaczania dwutlenku węgla do sczerpanych złóż gazu ziemnego w aspekcie sekwestracji CO2 inż. Mirosław Krzemieniewski Marian Branny dr inż. Daniel Saramak dr inż. Jacek Blicharski Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa / Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,69 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego Marian Turek Wydział Organizacji i Zarządzania / Śląska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2010/39 NN Geochronologia złóż rud metali Waryscydów Południowej Polski dr hab. Stanisław Mikulski Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 15

16 /B/H03/2011/40 NN Globalna dynamika rozwiązań równań Einsteina i innych geometrycznych, nieliniowych równań ewolucyjnych Piotr Bizoń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej / Jagielloński ,00 zł ,53 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Elektrony Diraca w nanoukładach grafenowych: Transport kwantowy i rozkłady widmowe dr hab. Adam Rycerz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej / Jagielloński ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Mikroskopowe własności gęstej materii hadronowej czł. koresp. PAN Krzysztof Redlich Wydział Fizyki i Astronomii / Wrocławski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Rola platform plazmonicznych w zwiększeniu wydajności procesu bezpromienistego przekazu energii (FRET) dr Rafał Luchowski Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Marii Curie-Skłodowskiej ,00 zł ,13 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Poszukiwanie supersymetrii za pomocą detektora CMS przy LHC z wykorzystaniem sygnatury masywnej naładowanej długożyciowej cząstki dr inż. Piotr Zalewski Narodowe Centrum Badań Jądrowych ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Makrocykliczne pochodne antrachinonów jako narzędzia diagnostyki molekularnej inż. Tadeusz Ossowski Gdański ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Chemoenzymatyczne syntezy oraz badanie aktywności nowych trójzębnych chiralnych katalizatorów heteroorganicznych inż. Piotr Kiełbasiński Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 16

17 /B/H03/2011/40 NN Biosensor nadtlenku wodoru {cis-[cr(c2o4)(pm)(oh2)2]+} i jego rola w molekularnych ścieżkach sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego w komórkach hipokampa dr Dagmara Jacewicz Gdański ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Nowe chromity selenkowe domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich dr Izabela Jendrzejewska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii / Śląski w Katowicach ,00 zł ,30 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Synteza, struktura i reaktywność nowych alkilidenowych i alkilidynowych kompleksów rutenu oraz ich aktywność katalityczna w przekształceniach metatetycznych wybranych olefin i acetylenów dr hab. Cezary Pietraszuk im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Wytwarzanie wodoru w immobilizowanych mikrobiologicznych systemach hybrydowych Marek Łaniecki im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Wykorzystanie układu MgO- MgF2 jako nowego wypełniacza unieruchamiającego elektrolit w wysokotemperaturowych chemicznych źródłach prądu Maria Wojciechowska im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Fluorescencyjne sondy oligonukleotydowe znakowane pirenem czułe na zmiany ph dr Anna Dembska im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 17

18 /B/H03/2011/40 NN /B/H03/2011/40 NN /B/H03/2011/40 NN /B/H03/2011/40 NN /B/H03/2011/40 NN /B/H03/2011/40 NN Magnetyczna relaksacja jądrowa powodowana obecnością pośredniego sprzężenia spinowo-spinowego jako nowe, potencjalne źródło informacji o dynamice ruchów molekularnych w fazie ciekłej Mikro- i nanostrukturalna modyfikacja elektrod jonoselektywnych w celu poprawy ich parametrów analitycznych Magnetyczne hybrydowe nanomateriały węglowe - mobilne sorbenty do usuwania związków organicznych Metoda bezdyspersyjnie oddziaływujących gęstości monomerowych i jej zastosowanie do modelowania odddziaływań niekowalencyjnych Rozdzielanie dwuwymiarowe mieszanin substancji z wykorzystaniem urządzeń do jednoczesnego prowadzenia procesów elektrochromatografii planarnej i chromatografii planarnej w układach analitycznych i preparatywnych Synteza i właściwości sorbentów na bazie 4- winylopirydyny i komonomerów metakrylowych oraz ich zastosowanie jako faz stacjonarnych w HPLC wykorzystywanych w analizie pestycydów inż. Adam Gryff- Keller Krzysztof Maksymiuk Hubert Lange Grzegorz Chałasiński Tadeusz Dzido Barbara Gawdzik Wydział Chemiczny / Warszawska Warszawski Warszawski Warszawski Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej / Medyczny w Lublinie Marii Curie-Skłodowskiej ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,39 zł zatwierdzono 18

19 /B/H03/2011/40 NN Przenoszenie protonu i elektronu oraz własności wiązania wodorowego w układach plazmonicznych Jacek Waluk Instytut Chemii Fizycznej PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Oligonukleotydowe pochodne adduktów generowanych przez endogenne mutageny dr hab. Donata Pluskota- Karwatka im. Adama Mickiewicza ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Chiralne P-stereogenne fosforinanony: asymetryczna synteza i kataliza Kazimierz Pietrusiewicz Marii Curie-Skłodowskiej ,00 zł ,21 zł zatwierdzono /B/H03/2011/40 NN Zastosowanie ekstrakcji nadkrytycznej do pozyskiwania preparatów lipidowowitaminowych z jaj przepiórczych inż. Tadeusz Trziszka Wydział Nauk o Żywności / Przyrodniczy we Wrocławiu ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Projektowanie, modelowanie i fabrykacja mikroaparatów metodą bezpośredniego grawerowania laserowego dr inż. Roman Szafran Wydział Chemiczny / Wrocławska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Ocena możliwości oddziaływania na przebieg spalania za pomocą regulacji ruchu zaworu ssącego silnika spalinowego dr inż. Maciej Bajerlein Wydział Maszyn Roboczych i Transportu / Poznańska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Modelowanie i identyfikacja oddziaływań dynamicznych w układzie zawieszenia szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego dr inż. Sławomir Kciuk Wydział Mechaniczny Technologiczny / Śląska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 19

20 /B/T02/2011/40 NN Modelowanie procesów kontaktowych w połączeniach symetrycznych inż. Marian Dudziak Wydział Maszyn Roboczych i Transportu / Poznańska ,00 zł ,07 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Optymalizacja procesu cięcia pakietów presensybilizowanych blach aluminiowych na gilotynie dr inż. Damian Gąsiorek Wydział Mechaniczny Technologiczny / Śląska ,00 zł ,26 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN Technologia mikromanipulacji z wykorzystaniem wizyjnego sprzężenia zwrotnego Oddziaływanie struktury na właściwości stali węglowomanganowej w rozjazdach kolejowych odpornych na zużycie ścierne i zmęczeniowe Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych metodami ceramiki jądrowej Mechanizmy ewolucji struktury i tekstury w procesach zdrowienia i rekrystalizacji metali o sieci regularnej ściennie centrowanej Maciej Petko Jerzy Herian dr inż. Paweł Stoch doc. Henryk Paul Mechanicznej i Robotyki / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Materiałowej i Metalurgii / Śląska Materiałowej i Ceramiki / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,88 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Synteza in situ kompozytowych warstw gradientowych typu Me/TiC, Me/NbC (gdzie: Me - stopy żelaza) dr inż. Ewa Olejnik Wydział Odlewnictwa / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 20

21 /B/T02/2011/40 NN Wpływ oddziaływań dynamicznych między pojazdem szynowym i torem na osiadanie toru i formowanie jego nierówności geometrycznych dr hab. Bogdan Sowiński Wydział Transportu / Warszawska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Adaptacyjny makroskopowy model przepływu ruchu drogowego i jego numeryczna realizacja dr inż. Marek Maciejewski Wydział Maszyn Roboczych i Transportu / Poznańska ,00 zł ,86 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Modelowanie procesowe i matematyczne systemu zarządzania badaniami statku powietrznego dr inż. Włodzimierz Kosiński Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ,00 zł ,72 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Badania zachowania kierowców w sytuacjach wypadkowych dr inż. Rafał Jurecki Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Świętokrzyska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Modelowanie charakterystyk oraz wybór parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych ekranoplanu do zastosowań patrolowo-ratowniczych inż. Marek Orkisz Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa / Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ,00 zł ,99 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Wrażliwość emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa na warunki użytkowania trakcyjnego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym mgr inż. Jacek Biedrzycki Przemysłowy Instytut Motoryzacji ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Efektywne ograniczenie emisji spalin w silniku pięciosuwowym inż. Bronisław Sendyka Wydział Mechaniczny / Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 zł ,40 zł zatwierdzono 21

22 /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN Badania eksperymentalne i modelowe wpływu czynników zależnych od osób jadących (dorośli i dzieci), na skuteczność działania urządzeń ochrony na tylnych fotelach samochodów osobowych, podczas wypadku drogowego Badanie wpływu wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi na warunki widzenia kierowców w ruchu drogowym Algorytm identyfikacji odkształceń uzwojeń transformatorów na podstawie pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej (FRA) Optymalizacja zużycia energii w trakcyjnych układach napędowych z wykorzystaniem zasobników superkondensatorowych Konstrukcja metod analitycznonumerycznych do badania pola elektromagnetycznego oraz impedancji trójfazowych układów szynoprzewodów prostokątnych o skończonej długości Narzędzie do badania stabilności pracy turbogeneratorów w systemie elektroenergetycznym przy użyciu metod polowoobwodowych dr inż. Andrzej Żuchowski Konrad Domke dr inż. Szymon Banaszak dr inż. Piotr Chudzik inż. Zygmunt Piątek dr inż. Piotr Kisielewski Wydział Mechaniczny / Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Elektryczny / Poznańska Wydział Elektryczny / Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki / Łódzka i Ochrony Środowiska / Częstochowska Wydział Elektryczny / Wrocławska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,38 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,42 zł zatwierdzono 22

23 /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN Dynamika procesów relaksacji promienistej i bezpromienistej w strukturach półprzewodnikowych z kreskami kwantowymi na podłożu InP(001) przewidzianych na lasery i wzmacniacze optyczne pracujące w zakresie bliskiej podczerwieni Technologia zol - żel do wytwarzania nowych materiałów dla dozymetrii termoluminescencyjnej (tlenki domieszkowane manganem, synteza, charakteryzacja) Redukcja wymiarowości szeregów czasowych póz oraz odkrywanie rozmaitości do których należą dla celów klasteryzacji, klasyfikacji i wizualizacji ruchu Wyszukiwanie obrazów w oparciu o słowniki wizualne dr inż. Marcin Syperek inż. Anna Pajączkowska inż. Andrzej Polański dr inż. Przemysław Górecki Wydział Podstawowych Problemów Techniki / Wrocławska Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu / Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie Wydział Matematyki i Informatyki / Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,00 zł ,12 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono ,00 zł ,89 zł zatwierdzono ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Eksperymentalne stanowisko do integracji i prezentacji widoków przestrzennych dr inż. Dariusz Pojda Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Interfejs użytkownika oparty na naturalnych dla ludzi metodach ekspresji i komunikacji Bogdan Kwolek Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji / Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ,00 zł ,37 zł zatwierdzono 23

24 /B/T02/2011/40 NN Opracowanie i weryfikacja laboratoryjna układów laserowych przeznaczonych do aplikacji w procedurach LLLT (Low Level Laser Therapy) z możliwością realizacji pomiarów w czasie rzeczywistym wybranych parametrów optycznych tkanki inż. Andrzej Zając Wydział Elektryczny / Białostocka ,00 zł ,66 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Optymalizacja procesu korekcji i elongacji kończyn z wykorzystaniem systemu mechatronicznego inż. Stanisław Mazurkiewicz Wydział Mechaniczny / Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 zł ,78 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Diagnostyka nowotworu piersi na podstawie obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą bezaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej Andrzej Obuchowicz Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji / Zielonogórski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Analiza biologiczna i symulacyjna ścieżki sygnałowej ATM jako aktywatora modułów p53 i NF-kappaB dr inż. Krzysztof Puszyński Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki / Śląska ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Komputerowe modelowanie dyfuzji w układach makromolekularnych dr Maciej Długosz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego / Warszawski ,00 zł ,00 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich dr Maciej Ogrodniczuk Instytut Podstaw Informatyki PAN ,00 zł ,00 zł zatwierdzono 24

25 /B/T02/2011/40 NN Proces kofermentacji produktów odpadowych z produkcji biopaliw i osadów ściekowych intensyfikowany promieniowaniem mikrofalowym inż. Jolanta Bohdziewicz Środowiska i Energetyki / Śląska ,00 zł ,36 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Eliminacja środków cieniujących ze ścieków przy zastosowaniu beztlenowego bioreaktora membranowego dr inż. Sebastian Żabczyński Środowiska i Energetyki / Śląska ,00 zł ,61 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN /B/T02/2011/40 NN Zastosowanie nanozwiązków żelaza w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych metodą Fentona Optymalizacja warunków i czasu wpracowania procesu częściowej nitryfikacji/anammox w układach technologicznych dr inż. Lech Kos Instytut Włókiennictwa ,00 zł ,00 zł zatwierdzono dr inż. Grzegorz Cema Środowiska i Energetyki / Śląska ,00 zł ,60 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Biodegradacja substancji powierzchniowo-czynnych w kanalizacji dr inż. Zbysław Dymaczewski Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Poznańska ,00 zł ,04 zł zatwierdzono /B/T02/2011/40 NN Przestrzenno-czasowa analiza zmienności składu chemicznego wód leczniczych rejonu Buska-Zdroju mgr Katarzyna Wątor Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ,00 zł ,00 zł zatwierdzono Michał Karoński Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki 25

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Projekty krajowe - badania stosowane - PBR X

Projekty krajowe - badania stosowane - PBR X Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty krajowe - badania stosowane - PBR X Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA ŚCIEŻKA INTECH L.p. ID wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca 1 149772 Opracowanie nowej generacji płynów do

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane technologie syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów do zastosowań w materiałach specjalnych.

Zaawansowane technologie syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów do zastosowań w materiałach specjalnych. Ścieżka / obszar: ścieżka A, Nauki chemiczne 1 245077 2 247199 3 247018 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; INNOSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; PRZEDSIEBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROZENIOWE

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów.

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złoŝonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer wniosku POIG-01.01.02-00-109/09

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PROJEKTY ROZWOJOWE L.P. Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy/Lidera konsorcjum Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu przez NCBiR w zł Data

Bardziej szczegółowo

IV KRAJOWA KONFERENCJA NANOTECHNOLOGII NANO 2010

IV KRAJOWA KONFERENCJA NANOTECHNOLOGII NANO 2010 IV KRAJOWA KONFERENCJA NANOTECHNOLOGII NANO 2010 Poznań, 28.06-02.07 2010 Patronat honorowy: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol Opracowanie książki i projekt

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Projekt graficzny okładki: Sebastian Białasz Skład tekstu: Arkadiusz Gola Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Przedruk

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A N A U K O W E w 2012 roku

B A D A N I A N A U K O W E w 2012 roku UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE B A D A N I A N A U K O W E w 2012 roku (SPRAWOZDANIE) Materiały na posiedzenie Senatu Akademickiego w dniu 26 marca 2013 r. Materiały przygotowali i zestawili

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Wiosna 2014

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Wiosna 2014 KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Wiosna 2014 Zapraszamy do księgarni Wydawnictwa Wydział Górnictwa i Geologii ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice Tel. 32-237-17-87 oraz do Księgarni Internetowej

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże

Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże L.p. Nazwa Firmy/Przedsiębiorstwa Adres Firmy/Przedsiębiorstwa Dane kontaktowe (tel., e- mail, strona www) Krótki opis działalności

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki analityczne. Katedra Chemii Analitycznej Odpowiedzialny (a) prof. dr. hab.inż. M. Biziuk

Nowoczesne techniki analityczne. Katedra Chemii Analitycznej Odpowiedzialny (a) prof. dr. hab.inż. M. Biziuk Kierunek studiów : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Specjalność : MONITORING I ANALITYKA ANIECYSCEŃ ŚRODOWISKA Kierownik specjalności : prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Nazwa Nowoczesne techniki analityczne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Wrocław, 18-19 kwietnia 2015 Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego HARMONOGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Psychologia i socjologia pracy II W2; 2 pkt. WYKŁADY: Teoria grup społecznych rodzaje grup i ich funkcje. Grupy odniesienia w miejscu pracy. Człowiek jako element struktury społecznej normy, wartości i

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2013 AKTUALNOŚCI 2 Ze świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1 ANALIZY 13 Strategia rozwoju transportu do 2020 r. 26 Ocena jakości statycznej informacji

Bardziej szczegółowo

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo