Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w roku szkolnym 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w roku szkolnym 2012/2013"

Transkrypt

1

2

3 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 Spis treści 1. Wprwadzenie Jednstki systemu światy nadzrwane przez dzielnicę pdsumwanie Infrmacje gólne, specyfika jednstek... 9 a. Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg... 9 b. Szkły pdstawwe c. Gimnazja d. Licea gólnkształcące e. Szkły zawdwe f. Pzstałe jednstki (w tym placówki wychwania pzaszklneg i pradnie psychlgicznpedaggiczne) Własne prgramy nauczania, innwacje i eksperymenty pedaggiczne a. Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg b. Szkły pdstawwe c. Gimnazja d. Licea gólnkształcące e. Szkły zawdwe f. Pzstałe jednstki (w tym placówki wychwania pzaszklneg i pradnie psychlgicznpedaggiczne) Zajęcia ddatkwe a. Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg b. Szkły pdstawwe c. Gimnazja d. Licea gólnkształcące e. Szkły zawdwe f. Pzstałe jednstki (w tym placówki wychwania pzaszklneg i pradnie psychlgicznpedaggiczne) Osiągnięcia a. Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg b. Szkły pdstawwe c. Gimnazja d. Licea gólnkształcące e. Szkły zawdwe f. Pzstałe jednstki (w tym placówki wychwania pzaszklneg i pradnie psychlgicznpedaggiczne) Prjekty unijne, współpraca międzynardwa a. Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg b. Szkły pdstawwe Nazwa prjektu: NASZA SZKOŁA JEST FAJNA Nazwa Prjektu: Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów klas I-III szkół pdstawwych c. Gimnazja Nazwa prjektu: SZKOŁA W CENTRUM UWAGI d. Licea gólnkształcące e. Szkły zawdwe f. Pzstałe jednstki (w tym placówki wychwania pzaszklneg i pradnie psychlgicznpedaggiczne) Zasiłki szklne, stypendia scjalne a. Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg b. Szkły pdstawwe c. Gimnazja d. Licea gólnkształcące e. Szkły zawdwe f. Pzstałe jednstki (w tym placówki wychwania pzaszklneg i pradnie psychlgicznpedaggiczne) Baza lkalwa /80

4 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 a. Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg b. Szkły pdstawwe c. Gimnazja d. Licea gólnkształcące e. Szkły zawdwe f. Pzstałe jednstki (w tym placówki wychwania pzaszklneg i pradnie psychlgicznpedaggiczne) Wypsażenie jednstek a. Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg b. Szkły pdstawwe c. Gimnazja d. Licea gólnkształcące e. Szkły zawdwe f. Pzstałe jednstki (w tym placówki wychwania pzaszklneg i pradnie psychlgicznpedaggiczne) Inne isttne infrmacje jednstkach w dzielnicy Jednstki systemu światy nadzrwane przez inne rgany pdsumwanie Infrmacje gólne, specyfika jednstek a. Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg b. Szkły pdstawwe c. Gimnazja d. Licea gólnkształcące e. Szkły zawdwe f. Pzstałe jednstki (w tym placówki wychwania pzaszklneg i pradnie psychlgicznpedaggiczne) Isttne infrmacje jednstkach w dzielnicy Finanse Struktura wydatków w rku szklnym 2012/ Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg (rzdziały i 80106) Szkły pdstawwe (rzdział 80101) Gimnazja (rzdział 80110) Licea gólnkształcące (rzdział 80120) Szkły zawdwe (rzdział 80130) Placówki wychwania pzaszklneg (rzdział 85407) Pradnie psychlgiczn-pedaggiczne (rzdział 85406) Zestawienie isttnych wydarzeń i działań prwadznych w rku szklnym 2012/ Zwiększanie wskaźnika upwszechniania wychwania przedszklneg Organizacja ddziałów dla sześcilatków w szkłach pdstawwych Wsparcie ucznia uzdlnineg w tym prgram Wars i Sawa Wspieranie i wzbgacania ferty szklnictwa zawdweg Racjnalizacja sieci szkół Prgramy typu Wiem c jem ; Prfilaktyka medyczna ; Stp cyberprzemcy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkła i inne Lat i zima w mieście Młdzieżwa Rada Dzielnicwa Prjekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Szkła z pmysłem hnrwe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy Prjekty edukacji kulturalnej Prjekty unijne Dzielnicwe fra światwe (frmy kntaktu ze śrdwiskiem) Dsknalenie nauczycieli i kadr /80

5 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/ Współpraca z rganizacjami pzarządwymi Inwestycje, remnty, termmdernizacje /80

6 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 6/80

7 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/ Wprwadzenie Dzielnica Ursus usytuwana jest na zachdnich brzeżach Warszawy w bezpśrednim sąsiedztwie d strny zachdniej i półncnej z gminą Piastów i Ożarów Mazwiecki pwiat warszawski zachdni, d strny wschdniej z Dzielnicą Bemw i Dzielnicą Włchy a d strny płudnia z gminą Michałwice. Dzielnica Ursus liczy mieszkańców (dane BAISO) i jest jedną z najmniejszych dzielnic Warszawy pd względem pwierzchni (9,35 km²). jednak średnią gęstść zaludnienia na terenie Dzielnicy wynsi (5475 sób/km²) i jest wyższa niż średnia Warszawy (3318 sób/km²- dane GUS. Pwierzchnia i ludnść w przekrju terytrialnym w 2013r.). Dziś dzielnica Ursus t przede wszystkim tzw. sypialnia miasta zdecydwana większść mieszkańców Ursusa mieszka w blkach. Nwe siedla zamieszkiwane są przez ludzi młdych z dziećmi w wieku przedszkln - szklnym. T z klei raz wdrażana refrma systemu edukacji, plegająca m.in. na bniżeniu wieku rzpczęcia realizacji przez dzieci bwiązku szklneg pwduje gwałtwny wzrst zaptrzebwania na miejsca w przedszklach i szkłach, głównie pdstawwych (starsze dzieci t rczniki mniej liczne - przemieszczają się już same, częst wybierają szkły w innych dzielnicach Warszawy). Pniższa tabela przedstawia prównanie liczby uczniów i wychwanków w publicznych i niepublicznych szkłach pdstawwych i przedszklach w rku szklnym 2009/2010, 2010/11 i 2011/ /2013 wg stanu na 30 września. Liczba uczniów/wychwanków 2009/ / / /2013 Szkła pdstawwa Przedszkle i inne frmy Sprstanie tym czekiwanim mieszkańców stanwi pważne wyzwanie dla władz samrządwych Dzielnicy Ursus. Dlateg prblematyka światwa jest jednym z głównych zadań wpisanych w plan zadań Zarządu i Rady Dzielnicy w klejnych kadencjach. Ptrzeby w tym bszarze są dstrzegane i analizwane. Na bazie danych, wnisków i analiz prjektwane są kreślne zmiany i krekty rganizacyjne skierwane na zaspkjenie knkretnych ptrzeb mieszkańców Ursusa. W statnim kresie zstały rzbudwane dwa przedszkla, pwstał ddatkwych 9 ddziałów dla 175 przedszklaków. Zstały rzbudwane dwie szkły pdstawwe, przybył 16 sal dydaktycznych pełnwymiarwych raz świetlica i sale rekreacyjne. Od września 2013 r. nastąpi zmiana siedziby Zespłu Szkół nr 42 z ul. Knińskiej 2 na ul. Dzieci Warszawy 42. W budynku przy ul Knińskiej 2, w którym znajduje się 13 pełnwymiarwych sal lekcyjnych, 1 sala gimnastyczna raz 2 mniejsze sale d ćwiczeń gimnastycznych, 2 sale lekcyjne z mżliwścią prwadzenia zajęć w mniejszych grupach, utwrzn szkłę filialną Szkły Pdstawwej nr 4. Budynki wszystkich placówek światwych są systematycznie remntwane. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 80 raz Placówki mające siedzibę przy ul Dzieci Warszawy 42 są placówkami dstswanymi d ptrzeb sób niepełnsprawnych. Dknan renwacji tczenia wszystkich szkół. Przy szkłach są biska piłki nżnej, d kszykówki, d piłki ręcznej, d siatkówki, przy jednej jest bisk uniwersalne wielzadaniwe, przy dwóch są hale sprtwe, dwie szkły psiadają hale sprtwe przykryte balnem zawierające biska wielfunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, są też dwa sztuczne ldwiska. 7/80

8 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 8/80

9 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/ Jednstki systemu światy nadzrwane przez dzielnicę pdsumwanie Dane statystyczne zamieszczn w Infrmacji stanie realizacji zadań światwych w m.st. Warszawie Część I Oświata w liczbach. 1. Infrmacje gólne, specyfika jednstek a. Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg Wychwanie przedszklne na terenie Dzielnicy Ursus w rku szklnym 2012/2013 prwadzne był w 23 przedszklach i 4 punktach przedszklnych. Przedszkla publiczne D 9 publicznych przedszkli uczęszczał 1214 dzieci; 3-latkw: 337, 4-latków: 348, 5-latków: 493, 6-latków: 34, i pwyżej 6 lat - 2, 30 dzieci z rzeczeniem ptrzebie kształcenia specjalneg uczęszczających d ddziałów integracyjnych: Przedszkle nr 112 Leśne Skrzaty, ul. B. Wapwskieg 3; Przedszkle Integracyjne nr 137 im. Janusza Krczaka, ul. Zagłby 11, Przedszkle nr 168, ul. Zagłby 27, Przedszkle nr 194, ul. Walereg Sławka 7, Przedszkle nr 200 Gąski Balbinki, ul. Balbinki 1, Przedszkle nr 219 Niezapminajka, ul. M. Keniga 16, Przedszkle nr 343, ul. Warszawska 53, Przedszkle nr 413, ul. Górna Drga 10. Przedszkle z Oddziałami Integracyjnymi nr 418, ul. Szancera 5, Przedszkla niepubliczne D 17 przedszkli niepublicznych uczęszczał 1178 dzieci (stan na dzień r.); Hipp Niepubliczne Przedszkle XXI w. Centrum Edukacji Lkalnej, ul. Dzieci Warszawy 27a, Integracyjne Niepubliczne Przedszkle Mntessri "ELIPSOIDA", ul. Cierlicka 19, Niepubliczne Przedszkle Artystyczne "Delfinki", ul. Orląt Lwwskich 1; Niepubliczne Przedszkle Edukacyjn Sprtwe Bambin, ul. Rakietników 15, Przedszkle Mikłajek, ul. Dzieci Warszawy 42, Przedszkle Mntessri, ul. Prawnicza 60, Przedszkle Niepubliczne "Biedrneczka", ul. Plutnu Trpedy 14; Rynkwa 6; Przedszkle Niepubliczne Bajeczka, ul. Prawnicza 26 i 29, ul. Prawnicza 29 Przedszkle Niepubliczne Klub Malucha Siódme Nieb, ul. Orłów Piastwskich 56, Przedszkle Niepubliczne im. Ks. Brnisława Markiewicza Zgrmadzenia Sióstr św. Michała Archaniła, ul. Blesława Śmiałeg 37; Przedszkle Niepubliczne Zgrmadzenia Sióstr Najświętszeg Imienia Jezus pd Opieką Maryi Panny Wspmżenia Wiernych, ul. Kaczrwska 3; Niepubliczne Przedszkle Qubuś, ul. Ssnkwskieg 32; Plsk-Angielskie Przedszkle Niepubliczne Uśmiech ; ul. Z. Augusta 6; Małe Przedszkle Centrum Twórczej Edukacji Dzieci, ul. Apartamentwi 12A, ; Niepubliczne Przedszkle Pmarańczwa Ciuchcia, ul. Rakietników 6/8; Przedszkle Niepubliczne Tralala Wychwanie przez sztukę, ul. Przemysława 12, Niepubliczne Przedszkle Leśna Kraina, ul. Baranwska 14, Punkty przedszklne niepubliczne D 4 niepublicznych punktów przedszklnych uczęszcza 66 dzieci; Stkrtka Punkt Przedszklny, ul. Zagłby 17, Dmek Przedszklaka Punkt Przedszklny, ul. Ryżwa 88 A, Mntessri dla Przedszklaków, ul. Prawnicza 58 Stacja Przedszklaka ul. Wisny Ludów 77, Warszawa 9/80

10 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 b. Szkły pdstawwe W rku szklnym 2012/2013 w czterech publicznych szkłach pdstawwych: Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II wchdząca w skład Zespłu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 80, ul. Orłów Piastwskich 47; Szkła Pdstawwa nr 4 im. Władysława Brniewskieg, ul. Walereg Sławka 9 Szkła Pdstawwa nr 11 im. I Dywizji Kściuszkwskiej, ul. Mariana Keniga 20 Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bhaterów Warszawy ul. Gen. Kazimierza Ssnkwskieg 10; uczył się 3530 uczniów z czeg w: ddziałach gólnych dzieci; ddziałach integracyjnych dzieci (w tym 65 dzieci psiadających rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg) ddziałach sprtwych dzieci raz ddziałach wychwania przedszklneg dzieci tzw. grupa O (w tym dzieci psiadających rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg). Na terenie Dzielnicy działają również dwie szkły niepubliczne: Niepubliczna Pdstawwa Szkła Mntessri w Warszawie, ul. Bhaterów Warszawy 1; Spłeczna Szkła Pdstawwa nr 4 wchdząca w skład Zespłu Szkół Spłeczneg Twarzystwa Oświatweg, ul. Traktrzystów 16; W których uczył się 342 dzieci, w tym 31 dzieci grupa wychwania przedszklneg. c. Gimnazja W rku szklnym 2012/2013 w czterech gimnazjach: Gimnazjum nr 130 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II wchdząca w skład Zespłu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 80, ul. Orłów Piastwskich 47 Gimnazjum nr 131 im. Krzysztfa Kamila Baczyńskieg, ul. Michała Drzymały 1; Gimnazjum nr 132 ul. Dzieci Warszawy 42, Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskieg, ul. Warszawska 63, uczył się 913uczniów, z czeg w ddziałach gólnych 708 dzieci; w ddziałach integracyjnych dzieci (w tym 50 dzieci psiadających rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg) w ddziałach sprtwych - 68 dzieci Na terenie Dzielnicy działają również dwa gimnazja niepubliczne Spłeczne Gimnazjum nr 4 wchdząca w skład Zespłu Szkół Spłeczneg Twarzystwa Oświatweg, ul. Traktrzystów 16; Niepubliczne Gimnazjum Mntessri, ul. Cierlicka 19 W których uczył się 72 dzieci. d. Licea gólnkształcące LVI Liceum Ogólnkształcące im. L. Kruczkwskieg, ul. Dzieci Warszawy 42 Na terenie dzielnicy Ursus znajduje się jedn liceum gólnkształcące: LVI Liceum Ogólnkształcące im. Lena Kruczkwskieg przy ul. Dzieci Warszawy 42. Kształci n w 9 ddziałach: 227 uczniów klasach gólnych i 20 uczniów w ddziale sprtwym (piłka nżna i akrbatyka). W ddziałach tych realizwany jest prgram nauczania następujących rzszerzeniach: histria - ws, matematyka technlgia infrmacyjna, histria gegrafia wiedza spłeczeństwie, bilgia język angielski. Oddziały sprtwe pwstały p raz pierwszy w rku szklnym 2007/2008 i są kntynuacją kształcenia młdzieży gimnazjalnej uczęszczającej d klas sprtwych w Gimnazjum 131. Wybór piłki nżnej i akrbatyki pdyktwany był prężnie działającym klubm na trenie dzielnicy AKROBAD i RKS Ursus. e. Szkły zawdwe Zespół Szkół nr 42, ul. Knińska 2, W skład Zespłu Szkół wchdzą: Technikum nr 8 Zasadnicza Szkła Zawdwa nr 37 10/80

11 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 W Technikum nr 8 w 6 ddziałach 121 uczniów kształci się w zawdzie technika eknmisty, technika infrmatyka i technika bsługi turystycznej. Zasadnicza Szkła Zawdwa nr 37 w 3 ddziałach kształci 56 uczniów. Jest t szkła z ddziałami wielzawdwymi kształcącą w cyklu dwu i trzyletnim. Szczególnie dużym zaintereswaniem wśród młdzieży cieszą się takie zawdy jak: kucharz małej gastrnmii, sprzedawca, mechanik pjazdów samchdwych, fryzjer, cukiernik, lakiernik. f. Pzstałe jednstki (w tym placówki wychwania pzaszklneg i pradnie psychlgiczn-pedaggiczne) Pradnia Psychlgiczn Pedaggiczna nr 15, ul. Dzieci Warszawy 42 Głównym celem Pradni jest dbr dziecka, dbałść jeg miejsce w rdzinie i w śrdwisku W Pradni pracują specjaliści z różnrdnym przygtwaniem zawdwym. Pracwnicy Pradni stale pdnszą swje kwalifikacje pprzez udział w szkleniach (np. WDN, szklenie Rady Pedaggicznej, studia pdyplmwe, kursy kwalifikacyjne, knferencje). Pradnia udziela prfesjnalnej, efektywnej i terminwej pmcy. Pracwnicy merytryczni Pradni są dpwiedzialni za prwadzne przez siebie sprawy, dbają dyscyplinę pracy, terminwść. Pradnia inicjuje nwe frmy pracy pdnszące skutecznść udzielanej pmcy. W Pradni panuje atmsfera współpracy, życzliwści, wzajemnej pmcy. Pradnia psiada dbrą bazę lkalwą, dbrze wypsażne gabinety, wyciszne drzwi, wygdną i estetyczną pczekalnię. Pradnia stale rzpznaje ptrzeby śrdwiska, pracwuje i realizuje ptymalne prgramy. Pradni efektywnie współdziała z placówkami światwymi, fundacjami, stwarzyszeniami, parafiami, które pmagają dziecku i jeg rdzinie. Pradnia przyczynia się d ppularyzwania wiedzy dtyczącej ptymalizacji wszechstrnneg rzwju dziecka pprzez prace edukacyjn- infrmacyjną w śrdwisku. Pradnia dciera ze swją fertą d śrdwiska pprzez planwą i świadmą prmcję (infrmacje w prasie lkalnej, udział w imprezach plenerwych). Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna Nr 15 bejmuje pieką psychlgiczn-pedaggiczną dzieci i młdzież d urdzenia d ukńczenia szkły pnadgimnazjalnej raz ich rdziców i nauczycieli z terenu dzielnicy Ursus. Obecnie w Pradni zatrudninych jest 21 specjalistów w tym: 12 psychlgów, 6 pedaggów w tym surdpedagg i ligfrenpedagg, lgpeda, neurlgpeda i rehabilitant. Pnadt placówka psiada lekarza psychiatrę, który udziela knsultacji specjalistycznych dla dzieci i młdzieży. W Pradni funkcjnują Zespły Orzekające d/s rzekania ptrzebie kształcenia specjalneg, rzekania ptrzebie nauczania indywidualneg raz piniwanie ptrzebie wczesneg wspmagania rzwju. Pradnia bejmuje specjalistyczną pieką w ramach Zespłu Wczesneg Wspmagania Rzwju małe dzieci niepełnsprawne (niepełnsprawnść intelektualna, niepełnsprawnść ruchwa, niepełnsprawnść sprzężna) d urdzenia d mmentu pójścia dziecka d szkły. Pradnia jest przystswana d ptrzeb sób niepełnsprawnych (pdjazd, winda, łazienki). Pradnia jest czynna przez 6 dni tygdniu pniedziałek: , śrda-piątek; , sbty: Własne prgramy nauczania, innwacje i eksperymenty pedaggiczne a. Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg Przedszkle nr 112 Leśne Skrzaty, Własne prgramy nauczania (prgramy dpuszczne d użytku przez dyrektra przedszkla): 11/80

12 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 Prgram adaptacyjny: I grupa Prgram plastyczny: I i III grupa Prgram przyrdniczy: wszystkie grupy ; Realizacja pdstawy prgramwej przebiegała w parciu prgramy,,razem w przedszklu B. Grdzimirskiej J. Wasilewskiej,,, Prgram wychwania przedszklneg XXI wieku A,Łady- Grdzickiej,,,ABC czterlatka,,,razem w przedszklu,,,zanim będę uczniem E. Tkarskiej J. Kpały. Placówka realizwała także Dzielnicwy Prgram Edukacji Kulturwej i d kilku lat Miejski Prgram Eklgiczny,,Warszawa stlicą Plski,,,Bezpieczny przedszklak,,,wiem,c jem. Nauczycielki w pracy dydaktyczn-wychwawczej realizwały Elementy Ruchu Rzwijająceg Werniki Sherbrne raz Metdą Dbreg Startu. W realizacji w/w prgramów uczestniczyli rdzice zrganizwali wiele przedsięwzięć- dbyły się badania :wzrku, słuchu, fluryzacja zębów dzieci brały udział w warsztatach pierwszej pmcy przedlekarskiej, kncerty muzyczne rganizwane przez Filharmnię Warszawską. Przedszkle Integracyjne nr 137 im. J. Krczaka Własne prgramy nauczania (prgramy dpuszczne d użytku przez dyrektra przedszkla): Cś ciekaweg - indywidualne prezentacje przygtwane przez dzieci z rdzicami dtyczące ich zaintereswań. Celem prgramu jest rzwijanie zaintereswań dzieci wykraczających pza prgram wychwania przedszklneg; wzmacnianie pczucia własnej wartści dziecka; umacnianie więzi rdzic dzieck. Wspmaganie rzwju mwy dzieci w wieku przedszklnym - zajęcia grupwe stymulujące rzwój mwy u dzieci. Celem prgramu jest kształtwanie wrażliwści słuchwej, wzmacnianie krdynacji, wydlnści ddechwej i fnacyjnej; kształtwanie pprawnści artykulacyjnej raz inspirwanie nauczycieli i rdziców d pdejmwania działań wspmagających rzwój mwy dzieci. Jak rzbawić dzieci Teatr Nauczycielski BELFEREK - przedstawienia teatralne przygtwywane przez nauczycieli. Celem prgramu jest bezstreswy udział dzieci niepełnsprawnych i wrażliwych w przedstawieniach teatralnych; integracja nauczycieli; prezentwanie przedszkla w szerszym śrdwisku. Mam, tat dalej idę sam prgram adaptacyjny - sptkania dla dzieci nwprzyjętych i ich rdziców przed rzpczęciem rku szklneg. Celem prgramu jest pmc dziecim w adaptacji d nwych warunków w przedszklu; uświadmienie rdzicm ich rli w prcesie adaptacji; zapznanie ze spsbami ułatwiającymi adaptację dzieci w przedszklu. Mja Ziemia, mój Świat - prgram eklgiczny zachęcający dzieci d bycia miłśnikami przyrdy, życia w zgdzie z natura, chrny przyrdy, segregwania dpadów, bycia EKO. W ramach prgramu przedszkle uczestniczył w akcjach gólnplskich Gdzina dla Ziemi, Dzień bez samchdu, Mam, Tat nie pal. Przedszkle nr 168 Misiwa Grmadka W mininym rku szklnym przedszkle bchdził urczystść nadania imienia "Misiwa Grmadka". Opierając się na słwach "Nie d wczraj, nie d dzisiaj każde dzieck kcha misia", grupy trzymały nazwy: grupa I - "Misiaczki", grupa II - "Puchatki", grupa III - "Pluszaczki", grupa IV - "Niedźwiadki". Edukacja w przedszklu nastawina jest na stymulwanie indywidualneg rzwju każdeg wychwanka zgdnie z jeg mżliwściami. W miesiącu listpadzie zespół wizytatrów ds. ewaluacji z Kuratrium Oświaty w Warszawie przeprwadził w przedszklu prblemwą ewaluację zewnętrzną w bszarze "Efekty działalnści dydaktycznej, wychwawczej i piekuńczej raz innej działalnści statutwej szkły lub placówki". Efektem tej ewaluacji był uzyskanie wyskich stpni wypełniania wymagania. W mininym rku szklnym placówka realizwała prgram wychwania przedszklneg "Zanim będę uczniem" autrstwa Elżbiety Tkarskiej i Jlanty Kapały. Realizwała także Dzielnicwy Prgram Edukacji Kulturalnej, a także d kilku lat Miejski Prgram Eklgiczny "Warszawa stlicą czystści". Dzieci 4, 5-ci letnie z grupy "Pluszaczki" i "Niedźwiadki" włączyły się d warszawskiej kampanii i realizwały prjekt edukacyjny "Neciwe Przedszkle". Celem prjektu jest pprawa bezpieczeństwa dzieci w Internecie pprzez pdnszenie świadmści przedszklaków, jak i rdziców na temat, jak bezpiecznie krzystać z sieci. Młdsze dzieci 3, 4 letnie włączyły się d 12/80

13 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 realizacji prgramu eklgiczneg "Kubusiwi Przyjaciele Natury". Efektem realizacji w/w prgramów był trzymanie certyfikatów. Od kilku lat realizwany jest także Prgram Edukacji Eklgicznej m.st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszklnym i wczesnszklnym. Pnadt realizwan sześć prgramów edukacyjnych, których autrami są nauczycielki z przedszkla. W zajęciach wykrzystywane były elementy innych prgramów: Metdy Dbreg Startu prf. Marty Bgdanwicz, Ruchu Rzwijająceg Werniki Scherbrn, Metdy zabaw rytmicznych Carla Orffa. Pza tym stswane są metdy pedaggiki zabawy, bajk terapii, elementy dramy. Nauczycielki w cdziennej pracy dydaktyczn wychwawczej wykrzystywały najnwsze metdy pracy dstswane d wieku i mżliwści intelektualnych dzieci. Ustawicznie dsknaląca się kadra nauczycielska zapewniała realizację zadań w zakresie: edukacji matematycznej, prwadznej w parciu autrski prgram prf. E. Gruszczyk- Klczyńskiej; edukacji językwej: przygtwanie d nauki czytania i pisania, rzwijanie zaintereswań czytelniczych, dstarczanie wzrów literatury pięknej; edukacji teatralnej: sptkania z aktrami, udział w cyklicznych spektaklach teatralnych w przedszklu; edukacji przyrdniczej i eklgicznej, prwadznej w frmie warsztatów przyrdniczych; edukacji plastycznej: stswanie nwatrskich technik plastycznych warsztaty ceramiczne; edukacji muzycznej: zajęcia umuzykalniające, udział w kncertach muzycznych; Przedszkle nr 194 W rku szklnym 2012/2013 placówka bjęła swja pieką łącznie 215 dzieci. Realizacja pdstawy prgramwej przebiegała w parciu prgram Zanim będę uczniem J. Kpały i E. Tkarskiej. Dla wzbgacenia przebiegu prcesu edukacyjneg nauczycielki krzystały z publikacji i materiałów będących integralną częścią takich prgramów jak Nasze Przedszkle, Razem w przedszklu i Dziecięca matematyka. W dniesieniu d najmłdszych przedszklaków włączny zstał prgram adaptacji dziecka 3 letnieg w śrdwisku przedszklnym mający na celu ułatwienie i złagdzenie stresu związaneg z rzstaniem się z rdzicami. W celu kształtwania nawyków zdrweg dżywiania się w płączeniu z raz aktywnścią fizyczną Przedszkle przystąpił d realizacji gólnkrajwych prgramów Mam Tat wlę wdę raz Zdrwy przedszklak. Przedszkle nr 200 im. Gąski Balbinki W placówce realizwane były prgramy Zanim będę uczniem, Praca z dzieckiem zdlnym, W kręgu zabawy, Nasze przedszkle, Savir vivre dbre maniery, Przedszklak sprawnie mówi, Książka przyjacielem dziecka. Nauczyciele w swjej pracy w celu harmnijneg rzwju wychwanków wykrzystywali elementy innych prgramów, m. in. Metdy Dbreg Startu, Dziecięcej matematyki autrstwa prfesr Edyty Gruszczyk - Klczyńskiej, Elementy metdy ćwiczeń gimnastycznych C. Orffa, elementy gimnastyki twórczej wg Knissów i Rudlfa Labana, elementy Ruchu Rzwijająceg Werniki Sherbrne. W zajęciach wykrzystywane były również elementy dramy i pedaggiki zabawy. Wykwalifikwana kadra pedaggiczna dbała dbr dziecka, twrząc życzliwą, dmwą atmsferę. Realizując zadania wynikające z pdstawy prgramwej, w tku przeprwadznych zajęć umżliwian wychwankm zdbywanie wiedzy i umiejętnści pprzez aktywne uczestnictw i bezpśrednie działanie dzieci. Wspieran również dzieci, które mają trudnści w przyswajaniu wiedzy raz rzwijan zaintereswania dzieci szczególnie uzdlnine. W tym celu pwłan zespły dla każdeg dziecka, bądź grupy dzieci raz pracwan plany działań. W tym zakresie była współpraca nauczycieli raz specjalistów. Realizwane były zadania z zakresu edukacji przyrdniczej. W realizacji w/w prgramów, rganizacji akcji, warsztatów i urczystści uczestniczyli rdzice dzieci,przy ich pmcy zrealizwan wiele przedsięwzięć w placówce. Odbyły się również badania słuch, wzrku, kręgsłupa raz fluryzacja zębów. Przedszkle nr 219 Niezapminajka Prgramy nauczania (prgramy dpuszczne d użytku przez dyrektra przedszkla): prgram wstępnej adaptacji d przedszkla dla dzieci nwprzyjętych, Lubię przedszkle - rganizacja pmcy rdzicm znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; prwadzna jest diagnza śrdwiska dziecka - np. współpraca z Ośrdkiem Pmcy Spłecznej, zwlnienie z uiszczania płaty stałej w przumieniu z rganem prwadzącym, 13/80

14 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 indywidualne prgramy pracy z dzieckiem mającym trudnści ( Jak pmóc dziecku z ADHD ) prgramem Dziecięca matematyka autrstwa prfesr Edyty Gruszczyk Klczyńskiej, Jak wychwać zdlne dzieck, Z kmputerem na ty, elementy zabaw rytmicznych Carla Orffa, elementy gimnastyki twórczej wg Kniessów i Rudlfa Labana, elementy Ruchu Rzwijająceg Werniki Sherbrne raz elementy dramy i pedaggiki zabawy. udział w realizacji Miejskieg Prgramu Wspierania Edukacji Eklgicznej m.st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszklnym i wczesnszklnym, realizuje pszerzny prgram eklgiczny, prgramy prfilaktyki zdrwtnej, bezpieczeństwa w dmu i w miejscach publicznych, rganizwane są wycieczki, imprezy (integracyjne, klicznściwe), akcje charytatywne, knkursy, prgram współpracy ze szkłą, któreg celem jest przygtwanie dzieci d bezstresweg pdejmwania bwiązków szklnych. Przedszkle nr 343, Przedszkle nr 343 w Warszawie przy ul. Warszawskiej 53 zapewnia edukację 107 przedszklakm. Psiada bgatą fertę edukacyjną twrzną z czynnym udziałem rdziców. Przedszkle współpracuje ze Szkłami Pdstawwymi nr 2 i nr 11, Dmem Kultury Klrwa, Ośrdkiem Kultury ARSUS, z przedszklami w Dzielnicy Ursus, żłbkiem, z Pradnią Psychlgiczn - Pedaggiczną nr 15, Ośrdkiem Pmcy Spłecznej, Bibliteką Publiczną im. Grabskieg, strażą miejską, strażą pżarną, z pbliskim gimnazjum, teatrlgiem, dziennikarką, aktrem Teatru Pwszechneg w Warszawie, dradcami metdycznymi Warszawskieg Centrum Edukacji i Szkleń raz wielma instytucjami i spółkami, będącymi spnsrami Przeglądu Utalentwanych Młdych Aktrów P.U.M.A. Prmuje swje siągnięcia na strnie w lkalnych czaspismach, na różnych prtalach w Internecie raz na strnie Kuratrium Oświaty w Warszawie w zakładce Dbre praktyki. Przedszkle prwadzi zajęcia twarte dla studentów Akademii Pedaggiki Specjalnej raz zapewnia mżliwść dbycia praktyk studentm z wielu uczelni kształcących nauczycieli. W rcznym prgramie przedszkla zwrócn uwagę na dwa zadania: wspmaganie rzwju dziecka - wyrównywanie szans edukacyjnych raz małe frmy sceniczne jak element kształcenia mwy i myślenia w prcesie intelektualneg rzwju dziecka. Przedszkle nr 413, W celu realizacji pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg wykrzystywani był następujące prgram Zanim będę uczniem E. Tkarskiej, J. Kpały nagrdzny w knkursie Najlepsze prgramy wychwania przedszklneg w 2009 r. przez CODN pd patrnatem MEN. W grupie 3-4- latków realizwany był prgram:,,w kręgu zabawy Jadwigi Pytlarczyk raz wykrzystywane były elementy innych prgramów m.in. elementy Ruchu Rzwijająceg Werniki Sherbrne. Dziecięca matematyka autrstwa prfesr Edyty Gruszczyk Klczyńskiej, elementy metd ćw. gimnastycznych C. Orffa, elementy gimnastyki twórczej wg Knissów i Rudlfa Labana. Pdczas zajęć stswane były elementy dramy i Pedaggiki Zabawy. Przedszkle Integracyjne nr 418 Własne prgramy nauczania (prgramy dpuszczne d użytku przez dyrektra przedszkla): - Prgram wychwawczy Dzieck w przedszklu - Prgram Bezpieczeństw dziecka - Prgram współpracy z rdzicami Bądźmy razem - Prgram eklgiczny Jestem częścią Planety Ziemia - Prgram adaptacyjny b. Szkły pdstawwe Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. J. Pawła II wchdząca w skład Zespłu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 80, W rku szklnym 2012/13 d szkły pdstawwej d 26 ddziałów (2 ddziały wychwania przedszklneg, 5 ddziałów integracyjnych i 19 gólndstępnych) uczęszczał 595 uczniów. 14/80

15 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 Placówka psiada dbrą bazą sprtwą (hala sprtwa, 2 sale gimnastyczne, biska d gier zespłwych i tenisa ziemneg). Najmłdszym ucznim służy, dbrze wypsażny plac zabaw raz mała sala zabaw zrganizwana w budynku szklnym. W szkle zatrudninych jest 81 nauczycieli, z czeg 27 nauczycieli psiada stpień awansu zawdweg nauczyciela dyplmwaneg, 35 mianwaneg, 16 kntraktweg i 3 stażystów. Nauczyciele ciągle pdnszą swje kwalifikacje zawdwe i siągają klejne stpnie awansu zawdweg. Zadania szkły związane z pmcą psychlgiczn pedaggiczną wyknują i krdynują specjaliści- 5 pedaggów specjalnych, 2 psychlgów, pedagg, scjterapeuta, reedukatr, który jest również terapeutą integracji sensrycznej raz lgpeda i rehabilitant. W Szkle Pdstawwej nr 2 d dwóch lat realizwana jest innwacja pedaggiczna (MKO nr.161) Klub Młdych Odkrywców. Człnkwie klubu samdzielnie frmułują cele, prwadzą bserwacje i badania przyrdnicze, na pdstawie których wysnuwają wniski. Birą udział w międzynardwym prgramie eklgicznym GLOBE. W maju 2013 dwie wyróżniające się uczennice wzięły udział w warsztatach GLOBE Games 2013 Szkła Pdstawwa nr 4 im Wł. Brniewskieg W rku szklnym 2012/2013 w Szkle Pdstawwej nr 4 w Warszawie funkcjnwał 39 ddziałów, w tym: w grupach wychwania przedszklneg w 5 ddziałach był 128 wychwanków, klasach I w 8 ddziałach uczył się 213 uczniów (w tym 51 sześcilatków), w klasach II w 7 ddziałach był 177 uczniów, kl. III w 6 ddziałach 157 uczniów, klasach IV w 5 ddziałach był IV był 124 uczniów, w klasach V w 3 ddziałach był 79 uczniów a klasach VI w 5 ddziałach uczył się 123 uczniów. Własne prgramy nauczania (prgramy dpuszczne d użytku przez dyrektra szkły): W klasach pierwszych Szkły Pdstawwej nr 4 w Warszawie realizwany był własny prgram nauczania dtyczący edukacji zdrwtnej Nasze zdrwie. Prgram prmuje zdrwy styl życia. Jeg adresatami są uczniwie klas pierwszych. Celem prgramu jest kształtwanie prawidłwych nawyków żywieniwych, rzbudzanie ptrzeby aktywnści ruchwej najmłdszych uczniów, kształtwanie ptrzeby prwadzenia zdrweg stylu życia. Prmcja aktywnści ruchwej t nie tylk rzwój fizyczny i zdrwie, ale spsób na zdbywanie dświadczeń taczającym świecie. Pdczas lekcji uczniwie dwiadują się spsbach zachwania higieny, zdrwym żywieniu i bezpiecznych zachwaniach. W klasach drugich realizwany był Własny Prgram Edukacji Eklgicznej Prgram pwstał w celu prmwania wartści eklgicznych. Dzieci w młdszym wieku szklnym charakteryzują się dużą aktywnścią pznawczą raz dużym zaangażwaniem emcjnalnym. Tematyka prgramu edukacji eklgicznej skupiała się wkół następujących bszarów: Rzwijanie więzi z dmem, rdziną i śrdwiskiem przyrdnicz-spłecznym raz jczystym pejzażem. Pznanie własneg ciała i chrna zdrwia. Ochrna żywych i nieżywinych elementów śrdwiska. Działania eklgiczne. Ideą prgramu jest przybliżenie dziecim w klasach młdszych świata przyrdy, rślin i zwierząt, pznanie zależnści istniejących między nimi a człwiekiem raz zagrżeń związanych z rzwjem przemysłu i zbyt dużej ingerencji ludzi w neutralny świat przyrdy. W klasach trzecich realizwany był Własny Prgram Edukacji Reginalnej Nasze Mazwsze. Prgram ma na celu kształcenie pczucia związków ucznia z miejscem zamieszkania, umżliwienie pznania tradycji i kultury reginu. Celem prgramu był pznanie najbliższeg śrdwiska i specyfiki reginu, rzwijanie wartści rdzinnych związanych z wartściami kulturwymi wspólnty lkalnej raz rzwój pstaw patritycznych związanych z tżsamścią kultury reginalnej. Szkła Pdstawwa nr 11 im. I Dywizji Kściuszkwskiej Zmieniające się warunki życiwe i spłeczne wymagają d szkół ciągłeg pszukiwania nwych metd i frm pracy, które dają szansę na lepszy rzwój ucznia. W pracwniach są tablice interaktywne i kmputery, które wzbgacają prces dydaktyczny. Placówka realizuje prjekt plegający na 15/80

16 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 indywidualnej pracy ucznia z kmputerem przenśnym w szkle i w pracy dmwej. Dla uczniów klas szóstych i piątych rganizwanych jest wiele wyjazdów d teatrów, muzeów, kin, na kncerty i imprezy, pkazywana jest ucznim Warszawa i prpnwane różne frmy spędzania czasu wlneg. Uczniwie wyjeżdżają na wycieczki, zielne szkły (krajwe i zagraniczne). Szkła bierze udział w prjekcie międzynardwym Mete des Ecles - jest t cdzienne wprwadzanie danych mete d frmularza na strnie internetwej. W prjekcie bierze udział pnad 100 szkół z całeg świata, pwyższy prjekt łączy treści z prgramu przyrdy, j. bceg i infrmatyki. Wychwanie t niedłączny element rzwju dziecka i w tym bszarze również wprwadzane są zmiany służące ucznim, rdzicm i szkle. Prgram Wychwawczy Szkły pwstaje przy współudziale rdziców, którzy wypracwują w trakcie warsztatów prirytety wychwawcze. Jednym z elementów jest kwadrans z wychwawcą, czyli cdzienne sptkanie wychwawcy z klasą, które dbywa się d d W ramach gdzin wychwawczych realizwane były prgramy wychwawcze i prfilaktyczne. Realizwany był Prgram przeciwdziałania drugrcznści, Warsztaty wychwawcze dla rdziców. Przynsi dbre efekty prgram Świetlicy śrdwiskwej w ramach, któreg uczniwie w gdzinach mgą przyjść d szkły, by uzyskać fachwą pmc w lekcjach, a nawet pprawić sprawdzian czy kartkówkę. Nauczyciele pracwali własne prgramy nauczania muzyki w klasach III., matematyki na pzimach klas starszych, indywidualne prgramy nauczania matematyki dla uczniów wybitnie zdlnych, prgramy kół przedmitwych i zaintereswań. Szkła bierze udział w Warszawskim Prgramie Edukacji Kulturalnej. Szkła Pdstawwa nr 14 im. Bhaterów Warszawy Prgramy nauczania (prgramy dpuszczne d użytku przez dyrektra szkły: W klasach d 3 d 6 realizwana była innwacja pedaggiczna pt. Prjekt Matematyka Inneg Wymiaru Organizacja Matematycznych Mistrzstw Plski Dzieci i Młdzieży. Celem był pdniesienie pzimu i jakści nauczania matematyki w szkle. Dzięki usystematyzwanym materiałm przekazanym w ramach prjektu nauczyciele mgli łatwiej i efektywniej przekazywać ucznim ciekawą wiedzę matematyczną pdczas zajęć ddatkwych Dzięki prtalwi ELITMAT SPACE raz warsztatm integrującym stwrzn mżliwść wymiany wiedzy i dświadczeń pmiędzy nauczycielami zaangażwanymi w prjekt. Organizacja MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI pzwliła wskazać i nagrdzić najzdlniejszych uczniów w pwiatach, wjewództwach i kraju. Jednak dla uczniów największą krzyścią nie były nagrdy czy medale zdbywane w Mistrzstwach, ale wiedza i umiejętnść rzwiązywania prblemów, które pzwlą dnsić prawdziwe sukcesy w drsłym życiu. Klejną innwacją jest Innwacyjny Prgram Nauczania Interdyscyplinarneg adreswany d klas 4-6. Celem prgramu jest płączenie nauczania metdą prjektu przedmitów takich jak: matematyka, infrmatyka, przyrda, technika. c. Gimnazja Gimnazjum nr 130 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II wchdzące w skład Zespłu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 80, Jest t mała sześciu ddziałwa szkła (2 ddziały integracyjne i 4 gólndstępne), w której w statnim rku szklnym uczył się 144 uczniów. Wielu spśród nich uczęszcza d tej placówki d 6 rku życia. Dzięki temu nie ma annimwści uczniwie są znani, bezpieczni. Uczniwie tej szkły wyróżniają się dużą aktywnścią, chętnie realizują bwiązkwe i ddatkwe prjekty edukacyjne. Angażują się w ciekawe działania w ramach wlntariatu szklneg i samrządu uczniwskieg. Wyski pzim nauczania ptwierdzają wyniki egzaminu gimnazjalneg, zwłaszcza z matematyki i przedmitów przyrdniczych (bardz wyski 8 pzim w skali staninwej). Nauczyciele dbają mtywację uczniów d nauki pprzez krzystanie na c dzień z nwczesnych metd raz technlgii infrmacyjn kmunikacyjnych. Dzięki rezygnacji z papierwej dkumentacji prcesu nauczania na krzyść e dziennika, rdzice są na bieżąc infrmwani siągnięciach, zachwaniu i frekwencji dzieci. Pnadt realizwany był prgram wychwania fizyczneg zawierający treści związane z edukacją przdrwtną. Prgram ten zstał sknstruwany przez zespół nauczycieli wychwania fizyczneg. 16/80

17 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 Gimnazjum nr 131 im. Krzysztfa Kamila Baczyńskieg Prirytetwe zadanie w szkle t pdnszenie jakści nauczania. Dla zapewnienia efektywneg prcesu kształcenia uczniów szkła realizwała różne frmy pracy z uczniami uwzględniając w tym uczniów specjalnych ptrzebach i szczególnych uzdlnieniach. Opracwany i wdrżny zstał system wspierania uczniów ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi. Osiągnięcia edukacyjne uczniów pddawane były stałej diagnzie. Wniski wynikające z analiz zaplanwanych sprawdzianów, egzaminów próbnych były wdrażane d bieżącej pracy z uczniami pprzez mdyfikację planów i rganizacji zajęć ddatkwych. Pracę z uczniem w klasie pierwszej rzpczynana była d rzpznania ptrzeb edukacyjnych i psychlgicznych. Rzpznawany był stan wyjściwy wiedzy raz kreślane czynniki rganizujące pznanie nwych wiadmści i dbierane zadania dydaktycznych d nauczania zindywidualizwaneg. Prgramy, które były realizwane: Prgram interwencji psychlgicznej prwadznej drgą mediacji, Prgram pieki psychlgicznej nad rdzinami realizwany drgą dradztwa rdzinneg, Prgram zapbiegania strym sytuacjm kryzyswym, Prgram pmcy psychlgicznej dla uczniów, Prgram dradztwa zawdweg - realizwany dla uczniów klas III pracwany przez Zespłów składzie pedagg, psychlg i wychwawcy, Prgram przeciwdziałania przemcy. Opracwane były: prcedura pstępwania w przypadku cyberprzemcy, strategia pstępwania w przypadku występwania sytuacji kryzyswej na terenie szkły w tym; strategia pstępwania w przypadku pjawienia się zachwań autdestrukcyjnych, strategia mnitrwania frekwencji, palenia papiersów, agresywnych zachwań uniemżliwiających prwadzenie lekcji. Prgramy szklenia sprtweg w klasach sprtwych w zakresie dyscyplin akrbatyka sprtwa i piłka nżna. Prgram szklenia sprtweg kreluje z prgramem wychwania fizyczneg dla gimnazjum, był jeg kntynuacją i rzszerzeniem. Szklenie sprtwe realizwane był w ramach bwiązkwych zajęć wychwania fizyczneg, zajęć ddatkwych, treningów i systemu rzgrywek w rywalizacji szkół i klubów. Uczniwie gimnazjum zajmują się sprtem w dwóch płaszczyznach w płaszczyźnie sprtu kwalifikwaneg, realizwaneg w ramach współpracy klas sprtwych i klubów patrnackich raz sprtu masweg pprzez rywalizację w ramach Warszawskiej Olimpiady Młdzieży szkół. Prgram zapbiegania drugrcznści Realizację prgramu rzpczęt d pznania przyczyn trudnści uczniów w uczeniu się. Rzpznawane były ptencjalne mżliwści raz indywidualne ptrzeby uczniów i mżliwści ich zaspkajania. Następnie rganizwany był prces dydaktyczny z uwzględnieniem mżliwści panwania pdstawy prgramwej. Wzmacniane był pczucie własnej wartści ucznia mająceg trudnści w nauce raz rzwijane były zaintereswania i wskazywane mcne strny ucznia. Stswane były różne frmy pracy: pdział uczniów na grupy, które trzymywały zadania różnym stpniu trudnści, różnicwania prac dmwych, dstswania tempa pracy na lekcji d indywidualnych mżliwści, zachęcanie uczniów d zajęć pzalekcyjnych, pmc kleżeńska, knsultacje przedmitwe, egzekwwanie becnści uczniów w szkle i itd. Prgram wspmagania młdzieży w kierunku wybru dalszej drgi kształcenia Prgram ten wspmaga młdzież w kierunku wybru dalszej drgi kształcenia dla uczniów, którzy mieli prblemy z pdjęciem decyzji dtyczącej wybru szkły pnadgimnazjalnej. Zajęcia miały umżliwić wyrbienie samdzielnści, sprawić, by uczeń czuł się pdmitem decydującym sbie, dpwiadającym za swje wybry. Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi W Gimnazjum132 z Oddziałami Integracyjnymi realizwane były następujące prgramy: Prgram kształcenia twórczści i kreatywnści, któreg celem jest pznanie efektywnych technik uczenia się, radzenia sbie ze stresem i prażkami, kształtwanie umiejętnści kmunikacji, asertywnści płącznej z treningiem kreatywnści, zdlnści pznawczych, myślenia abstrakcyjneg, wniskwania, pstrzegania i bserwacji. Prgram pprawy efektywnści kształcenia wprwadzny w celu pprawy skutecznści nauczania i planwania działań wyrównujących braki edukacyjne, a także mtywwania 17/80

18 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 uczniów d pknywania własnych słabści, pdnszenia świadmści edukacyjnej dstrzegania w życiu cdziennym użytecznści wiedzy nabywanej w szkle. Prgram zapbiegania drugrcznści, któreg celem jest bieżąca diagnza, analiza pstępów edukacyjnych uczniów z trudnściami w uczeniu się i cena skutecznści działań, by wypracwać takie narzędzia, które pzwlą całkwicie wyeliminwać drugrcznść. Prgram pprawy efektywnści wychwania - celem teg prgramu jest prfilaktyka młdzieży przed wpływami demralizacji pprzez budwanie pczucia własnej wartści, pkazanie i wzmcnienie mcnych strn sbwści, wspieranie w trudnych sytuacjach. Zakłada tez współpracę ze śrdwiskiem lkalnym na rzecz prmcji zdrwia, dbałści bezpieczeństw raz zapbiegania nałgm, patlgim spłecznym i demralizacji. Prgram scjterapeutyczny pracwany dla uczniów przejawiających zaburzenia zachwania, zagrżnych demralizacją, przeważnie dla uczniów psiadających rzeczenie ptrzebie kształcenia specjalneg. Celem teg prgramu jest budwanie pzytywneg brazu siebie, kształtwanie umiejętnści kmunikacji interpersnalnej, dreagwywania napięć spwdwanych niepwdzeniami szklnymi i/lub sbistymi. Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskieg W Gimnazjum funkcjnuje autrski prgram nauczania wychwania fizyczneg w klasach I III, uczniwie mają mżliwść wybru zajęć mdułwych spśród prpnwanych przez szkłę dyscyplin: piłka nżna, piłka siatkwa, piłka kszykwa, pływanie dla pczątkujących i zaawanswanych, aerbic, siłwnia. Celem pdniesienia efektywnści nauczania w mininych latach pracwan w szkle prgramy: pracy z uczniem zdlnym raz prgram zapbiegania drugrcznści. W mininym rku szkła uzyskała certyfikat i przystąpiła d Prgramu Wspierania Uczniów Uzdlninych Wars i Sawa. d. Licea gólnkształcące LVI Liceum Ogólnkształcące im. L. Kruczkwskieg Liceum w rku szklnym 2012/2013 nie realizwał własnych prgramów edukacyjnych jak i innwacji pedaggicznych. e. Szkły zawdwe Zespół Szkól nr 42, (Technikum nr 8; Zasadnicza Szkła Zawdwa nr 37) Szklne plany nauczania dla technika infrmatyka, technika bsługi turystycznej, raz zasadniczej szkły zawdwej ddziałów wielzawdwych trzyletnieg cyklu nauczania uwzględniają plany nauczania, zawarte w dpuszcznych d użytku szklneg prgramach nauczania f. Pzstałe jednstki (w tym placówki wychwania pzaszklneg i pradnie psychlgiczn-pedaggiczne) Pradnia Psychlgiczn Pedaggiczna nr 15, ul. Dzieci Warszawy 42 Zgdnie z kierunkami plityki edukacyjnej m.st. Warszawy dtyczącymi rzwju pradnictwa psychlgiczn-pedaggiczneg Pradnia jak c rku ubiega się granty na innwacyjne działania w zakresie pmcy psychlgiczn-pedaggicznej (z uwagi na graniczne śrdki finanswe Pradnia grantów nie trzymała). W rku 2012/13 kntynuwała zadania lidera pmcy psychlgiczn-pedaggicznej dla pradni warszawskich w zakresie Prfilaktyka zaburzeń emcjnalnych dzieci w wieku przedszklnym ze szczególnym uwzględnieniem prmwania i realizacji prgramu psychedukacyjneg dla dzieci 5- letnich Kiedy złść przychdzi czyli jak radzić sbie z uczuciami. Prjekt był realizwany przez klejne 3 lata i zakńczył się r. Psychldzy w ramach gdzin dydaktycznych (placówka nie trzymała grantu) kntynuwali na terenie przedszkli z terenu dzielnicy Ursus zajęcia z dziećmi, 18/80

19 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 nauczycielami i rdzicami z zakresu prawidłwści rzwju emcjnalneg dzieci przedszklnych, a także spsbów radzenia sbie z emcjami i wynikającymi z trudnych zachwań dzieci. Pdsumwaniem 3 letniej pracy był pracwanie przez dwóch psychlgów prgramu szklenia dla pracwników przedszkli (w wersji elektrnicznej) z terenu miasta Warszawy EMOCJE, TEMPERAMENT, CZY ZŁE WYCHOWANIE. Prgram zstał wysłany d Wydziału Kształcenia Specjalneg i Opieki Psychlgiczn-Pedaggicznej Biura Edukacji m.st. Warszawy, który rzesłał g d pszczególnych placówek przedszklnych. Prgramy terapeutyczne raz prfilaktyczne przyjęte d realizacji w rku szklnym 2012/13 uchwałą Rady Pedaggicznej: Kiedy złść przychdzi czyli jak radzić sbie z uczuciami dla dzieci 3-5 letnich. Prgram edukacyjn-wspierający dla rdziców dzieci z cechami nadpbudliwści psychruchwej. Widetrenig kmunikacji dla rdziców wraz z superwizją w ramach pracy Zespłu Wczesneg Wspmagania Rzwju. Zajęcia dla dzieci zahamwanych emcjnalnie metdą W. Sherbrne 5-8 lat. Zajęcia gólnrzwjwe z elementami metdy M. Bgdanwicz Dbry Start. Zajęcia edukacyjn-terapeutyczne wg prgramu Ortgraffiti z elementami prgramu Pradzę sbie dla klas IV-VI. Zajęcia edukacyjn-terapeutyczne wg prgramu Ortgraffiti dla klas VI i klas I-II gimnazjum. Warsztaty dla gimnazjalistów kl. III Jaki jestem-wybieram zawód i szkłę dla siebie, Zajęcia adaptacyjne dla uczniów gimnazjum i szkół pnadgimnazjalnych. Zajęcia antystreswe dla uczniów gimnazjum i szkół pnadgimnazjalnych. Szkła dla Rdziców- warsztaty dla rdziców, Pnadt na terenie Pradni i placówek prwadzne były indywidualne zajęcia terapeutyczne: Zajęcia krekcyjn-kmpensacyjne dla dzieci z trudnściami w czytaniu i pisaniu dla dzieci z klas 0, I, II, III, IV, V, VI. Zajęcia krekcyjn- kmpensacyjne dla dzieci 5-letnich- głębk zaburznych. Zajęcia krekcyjn- kmpensacyjne dla dzieci z trudnściami w panwaniu umiejętnści matematycznych z klas 0-III. Zajęcia krekcyjn- kmpensacyjne z elementami rewalidacji dla dzieci z pgranicza nrmy intelektualnej z klas I-IV. Indywidualna terapia lgpedyczna. Indywidualna terapia neurlgpedyczna (dzieci z Zespłu Wczesneg Wspmagania Rzwju) Psychterapia indywidualna dla dzieci i młdzieży z zaburzeniami emcjnalnymi. Ćwiczenia usprawniające (rehabilitacja). Zajęcia Integracji Sensrycznej. Terapia metdą Bifedback. Zajęcia warsztatwe dla rdziców i dzieci przedszklnych Zabawy z dzieckiem. Zajęcia warsztatw-terapeutyczne Zajrzeć lękwi w czy - pdwyższenie skutecznści radzenia sbie z lękiem dla dzieci ze szkół pdstawwych i pnadgimnazjalnych. Diagnza i terapia dzieci wykrzystywanych seksualnie. Terapia indywidualna dla dzieci z ADHD z zaburzeniami pzycyj-buntwniczymi raz ich rdziców. 3. Zajęcia ddatkwe a. Przedszkla i inne frmy wychwania przedszklneg Przedszkle nr 112 Leśne Skrzaty, W przedszklu prócz zajęć w ramach pdstawy prgramwej realizwanych przez nauczycielki, dzieck mgł uczestniczyć w zajęciach ddatkwych, współfinanswanych i zrganizwanych na wnisek rdziców gimnastyka krekcyjna, język angielski, nauka tańca, akmpaniament d zajęć umuzykalniających,balet, jud, warsztaty rzwijające działalnść plastyczną - rganizwanie wernisaży prac plastycznych w placówce. warsztaty teatralne i zabawy z ceramiką. 19/80

20 Infrmacja stanie realizacji zadań światwych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w rku szklnym 2012/2013 Przedszkle Integracyjne nr 137 im. Janusza Krczaka, W przedszklu zajęcia ddatkwe są rganizwane na prśbę rdziców. Są t zajęcia, które stymulują rzwój dzieci wielkierunkw rzwój fizyczny, emcjnalny, spłeczny, kulturalny (basen, język angielski, rytmika, taniec, krektywa, pantmima, kncerty muzyczne, teatry, ceramika). Pprzez udział w tych zajęciach dzieci dsknalą swje umiejętnści zgdnie z zaintereswaniami i mżliwściami. Przedszkle nr 168, Misiwa Grmadka, W przedszklu prócz zajęć w ramach pdstawy prgramwej realizwanych przez nauczycielki, dzieck mgł uczestniczyć w zajęciach ddatkwych, współfinanswanych i zrganizwanych na wnisek rdziców gimnastyka krekcyjna, język angielski, nauka tańca, akmpaniament d zajęć umuzykalniających,. Wszystkie zajęcia ddatkwe dbywały się dwa razy w tygdniu w gdzinach ppłudniwych. Prwadzne były przez dświadcznych instruktrów. Na zajęcia uczęszczał bardz duż chętnych dzieci. Pprzez udział w tych zajęciach dzieci dsknaliły swje umiejętnści i pszerzały zaintereswania. Zajęcia te sprzyjały wszechstrnnemu rzwjwi dzieci. Uzyskane efekty mżna był pdziwiać na kniec rku szklneg, gdzie przedszklaki zaprezentwały rdzicm swje umiejętnści. Przedszkle nr 194, W ramach wzbgacenia ferty edukacyjnej placówka na wnisek rdziców zrganizwała zajęcia ddatkwe dla dzieci, które następnie dbywały się regularnie w ciągu rku szklneg. Prgramwe zajęcia umuzykalniające wspmagane były akmpaniamentem, c pzwalał dziecim na bezpśredni kntakt z muzyką i instrumentami perkusyjnymi w trakcie zajęć. Nauka języka angielskieg prwadzna w parciu aktywne metdy zabawy słówkami i pisenek, dawała mżliwść słuchania i swjenia się ze znajmścią języka bceg. Z uwagi na liczne ptrzeby krygwania prblemów rtpedycznych dla dzieci wymagających ddatkwych ćwiczeń z sugestią rdziców dbywały się zajęcia gimnastyki z elementami krektywy. Dla dzieci przejawiających zaintereswania taneczne funkcjnwały zajęcia z nauki tańca klasyczneg. Dla dzieci 5 letnich zrganizwana była również nauka religii zgdnie z ptrzebami rdziców. Systematycznie c miesiąc dzieci uczestniczyły w kncertach muzycznych pprzez które pznawały różne instrumenty ich budwę i linię meldyczną, słuchając utwrów klasycznych, muzyki pważnej jak i dziecięcych., W ramach zajęć ddatkwych dzieci p zakńczeniu gdzin pracy przedszkla mają mżliwść krzystania z ćwiczeń jud, prwadznych przez Klub Jud Panda na terenie naszej placówki. Przedszkle nr 200 Gąski Balbinki, W placówce na wnisek rdziców i chętnych dzieci rganizwane były zajęcia ddatkwe: akmpaniament d zajęć umuzykalniających, język angielski, nauka tańca, gimnastyka krekcyjna, teatralne - drama, dżud, plastyka. Na zajęcia uczęszcza bardz duż chętnych dzieci. Zajęcia sprzyjają wszechstrnnemu rzwjwi małeg dziecka. Dzieci uczestniczyły w wielu knkursach i zajęły wyskie miejsca. Dzieci uczestniczyły w prgramie Zdrwy pczątek - który aktywnie prmuje nawyki przdrwtne i świadmść eklgiczną najmłdszych - psiadamy certyfikat Bezpieczne przedszkle. Za uczestnictw w knkursie Młdych talentów Puma zdbyliśmy II miejsce. Organizwane były różne akcje - Ratujmy Kasztanwce, Segregwanie dpadów. Kntynuwana była akcja Cała Plska Czyta Dziecim. Przedszkle nr 219 Niezapminajka, W placówce na wnisek rdziców i chętnych dzieci zrganizwaliśmy zajęcia ddatkwe: akmpaniament d zajęć umuzykalniających, język angielski, taniec, gimnastyka krekcyjna, jud raz zajęcia artystyczn-plastyczne. Na zajęcia uczęszcza bardz duż chętnych dzieci. Zajęcia sprzyjają wszechstrnnemu rzwjwi małeg dziecka. Dzieci uczestniczyły w wielu knkursach i zajęły wyskie miejsca. Bardz dużym pwdzeniem cieszyły się zajęcia języka angielskieg, dzieci pkazały swje umiejętnści z teg zakresu na urczystściach z kazji zakńczenia rku 20/80

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewdnik dla ucznia PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lenard da Vinci Prjekt pt. Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt NPE - Najzdrowszy Powiat Europy. Opracowanie: WSSE Kraków. Wersja skrócona 5.0. z dnia 08.07.2011 r.

Projekt NPE - Najzdrowszy Powiat Europy. Opracowanie: WSSE Kraków. Wersja skrócona 5.0. z dnia 08.07.2011 r. Prjekt NPE - Najzdrwszy Pwiat Eurpy Opracwanie: Wersja skrócna 5.0. z dnia 08.07.2011 r. WSSE Kraków Osby uczestniczące w pracwaniu prjektu Agnieszka Hejm Angelika Drbisz- Miętkiewicz Krzysztf Michałek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) pniedziałek, 8 marca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie 75.644.642,00 zł zstał wyknany w kwcie 72.915.535,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 22.299.749,93 zł,

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo