Sprawozdanie z działalności programowej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska za kadencję

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności programowej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska za kadencję 2011-2015"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Sprawozdanie z działalności programowej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska za kadencję Okres ten zaznaczył się definitywną zmianą pokoleniową w szeregach członkowskich Oddziału. Odeszli na wieczną wartę liczni bardzo zasłużeni Kresowianie, którzy stanowili motor naszych działań. Oni byli związani sercem i duszą z Kresami i już nikt nigdy nie zdoła im dorównać zaangażowaniem, ale też znajomoscią tematu. Zmiana ta dotknęła także składu zarządu.wraz przejściem w stan spoczynku Pana Zygmunta Mogiła Lisowskiego, Prezesa Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia oraz śmiercią niezwykle zasłużonej wieloletniej wiceprezes Oddziału i Prezesa Stowarzyszenia Nowogródzian i Sympatyków Ziemi Nowogródzkiej Pani Danuty Kolesińskiej Damskiej, zakończyło swą aktywność pokolenie, dla którego Kresy były Ojczyzną, domem rodzinnym, miejscem z którego odeszli nie z własnej woli, ale wypędzeni kolejami wojennego i powojennego losu. Wracali do niego niezłomnie serdeczną pamięcią i troską, budując nowe więzi, odgadując potrzeby i podejmując nieustanne starania o ich zaspokojenie. To pokolenie wielką rolę odegrało w uratowaniu choćby części zbiorowej pamięci o polskiej obecności historycznej i kulturowej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, wiedzy o pozostałych tam naszych rodakach, o organizacjach reprezentujących polską mniejszość narodową na tych terenach, o polskich szkołach, parafiach i ogólnie środowiskach, pragnących zachować w tamtych stronach trwanie polskości. W zasięgu kontaktów środowiskowych pojawiło się wielu wolontariuszy, których po niedługim czasie powitaliśmy w naszym gronie jako członków stowarzyszenia, aktywnych, podejmujących coraz bardziej odważne programy. Jak wiemy, w roku 2012 zmienił się ogan państwa polskiego, odpowiadający za administrowanie kontaktami z organizacjami polonijnymi. Poprzednio był to Senat, obecnie zarówno politycznie, jak finansowo sprawy te przejęło MSZ. Zmiana procedur ubiegania się o finansowanie projektów polonijnych oraz zupelna zmiana merytoryczna oferowanych konkursów spowodowała znaczne ograniczenie naszych mozliwości organizacyjnych i finansowych. I tak kwoty jakimi dysponowal Oddział w poszczególnych latach i dynamika spadku są b. wymowne. 2011: dotacja ,00, administracyjne ,00, Łącznie , : dotacja ,54,administracyjne ,00, Łącznie , : dotacja ,34, administracyjne ,00, Łącznie , : dotacja ,00, administracyjne ,00, Łącznie ,00 W roku beatyfikacji Ojca Św. Jana Pawła II podjęliśmy organizację pięciu grup, złożonych z Polaków z Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy, którzy wielkim wysiłkiem oragnizacyjnym i finansowym /sami musieli pokryć związane z wyjazdem wydatki/ dzięki naszej pomocy mogli wziąć osobisty udział w uroczystościach beatyfikacyjnych w Watykanie. Przyjęliśmy także w tym czasie młodzież z Baranowicz i Grodna, które w tym samym czasie uczestniczyły w uroczystościach w Warszawie.

2 Sprawdziła się, jak w poprzednich latach aktywność grup młodzieżowych ze współpracujących z nami szkół. W ramach wymiany z Grodnem na wyprawę na Kresy wybrała się młodzież z IV LO im. Batalionu Parasol z Warszawy, a młodzież z Zielonki pojechała do przyjaciół z Wołynia. Z członkami Stowarzyszenia Dom Polski w Smoleńsku wymienili się pobytami nauczyciele i uczniowie Szkoły im. Ks. A. Czartoryskiego w Puławach. Na kilkudniowych pobytach edukacyjnych w Warszawie i na Mazowszu gościlismy młodzież ze Szkoły Polskiej w Rydze, z Litwy: z Landwarowa i Wersoki, a także z trzech miejscowości z Ukrainy. Niezwykłym przeżyciem w 2011 roku była wizyta grupy dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Kazachstanu. W czerwcu witalismy na Dworcu Centralnym w Warszawie gromadkę dzieci, które na co dzień żyją w stepie, chociaż niczym nie różnią się od małych Polaków, biegających po naszych ulicach. Nawet nazwiska ich nie różnią się od naszych. Były w grupie rodzeństwa Sikorskich i Adamskich, Popławski, Bagińska, Ignatowicz, Koncewicz, Zapolska i inni. Zrealizowaliśmy dla nich bardzo bogaty program edukacyjny, a jeden z chłopców, cierpiący na głeboką wadę wzroku został zoperowany w Krakowie. Ten pobyt chcieliśmy także wykorzystać do promocji problematyki repatriacji Polaków z Kazachstanu. Staraliśmy się tę młodzież zaprezentować i pokazać, gdzie się da, dziennikarzom, politykom, chociaż nie zawsze temat ten wywoływał zainteresowanie. Inną unikalną grupą, jaką gościliśmy w Warszawie w listopadzie 2011była młodzież z Tbilisi w Gruzji. Młodzież ta na spotkaniu w IV LO na Ursynowie zaimponowała młodzieży warszawskiej swą wiedzą o Polsce i Polakach w Gruzji oraz umiejętnoscią prezentacji, w tym biegłą znajomością języka angielskiego Wszyscy byliśmy świadkami zaostrzenia się sytuacji środowisk polskich w Republice Litewskiej. Dlatego też kontynuowaliśmy program organizacji zajęć szkół wakacyjnych o charakterze półkolonii, w 13 wiejskich szkołach z polskim językiem nauczania w rejonie solecznickim. Dziewczęta potrafiły skupić wokół tego przedsięwzięcia sporą grupę wolontariuszy, którzy zostali zaangażowani do pracy z dziećmi. na zajęciach, które trwały po kilka godzin dziennie i polegały na wspólnej zabawie, rozmowie lub wycieczce po okolicy. Jest to projekt trudny i bardzo pracochłonny, jednak niezwykle cenny i za to pragnę wyrazić specjalne podziękowanie naszym Koleżankom. Podobnym, ale adresowanym do nieco starszej młodzieży były zorganizowane trzy turnusy wakacyjnych warsztatów edukacyjnych w miejscowości Wilkiszki, w postaci obozów pod namiotami, z organizacją spływów kajakowych, wycieczek rowerowych i zajęć stacjonarnych, a wszystko powiązane z programem poznawania regionu i śladów dawnej polskiej obecności historycznej i kulturowej na tym obszarze. Niezwykle interesująco rozwija się zapoczątkowany przed dwoma laty z inicjatywy śp. Macieja Płażyńskiego program Lato z Polską, polegający na organizowaniu 10- dniowych pobytów edukacyjnych w Polsce dla grup dzieci polskich z republik na Wschodzie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego W 2011 roku udało się nam zrealizować dwie takie placówki, jedną we współpracy ze starostwem płockim dla dzieci z Grodna, a druga z samorządem m. Bochnia dla grupy młodzieży z Ozierska z obwodu kaliningradzkiego /Rosja/. Wielką rolę w naszym środowisku odgrywały kadry starszoharcerskie, wywodzące się ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tradycyjnie już bardzo zaangażowanego we współpracę z Polakami na Wschodzie. Zapewnili udział przedstawicieli organizacji harecstwa polskiego z Kresów w Rajdzie Meksyk w Warszawie w 68 rocznicę akcji pod Arsenałem i zorganizowali majowe obchody 100-lecia powołania pierwszej drużyny harcerskiej na ziemiach polskich we Lwowie z udziałem całego harcerstwa polskiego /Lwów r./. Ich inicjatywą i staraniem była możliwa wspólna z grupami ze Wschodu pielgrzymka harcerska na majową beatyfikację Jana Pawła II do Rzymu, a także wyprawa 2

3 grup harcerskich z Łotwy, Białorusi i Ukrainy szlakiem polskiej martyrologii do dawnego niemieckiego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na terenie Austrii - Mauthausen nieopodal Wiednia. Wspólnie uświadamiano sobie, że jest to miejsce męczeńskiej śmierci m. in. ok. 28 tysięcy ofiar spośród polskiej inteligencji. Wyprawa tym ważniejsza, że pamięć o tych ofiarach stopniowo zanika w zbiorowej świadomości. Wspólnie zorganizowano także letnie obozy harcerskie i kolonię zuchową na Wileńszczyźnie z ZHPnL oraz w Bieszczadach i na Podolu z Harcerskim Hufcem Barć z Wołynia. Jesienią wyruszył także harcerski integracyjny wyjazd do Katynia i Smoleńska Śladami polskiej historii, w którym obok harcerzy z kraju udział wzięli także młodzi ludzie z Ukrainy i Białorusi /Wołkowysk/. Pod opieką wiceprezesa zarządu P. dra Roberta Wyszyńskiego, pracownika naukowego UW i UKSW młodzież przybyła ze środowisk polskich na Wschodzie, studiująca w Polsce zrzeszona w SMOK, brała udział w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych Warszawy wspólne wyjścia do teatrów, do kina na ważniejsze filmy i przedstawienia teatralne. SMOK podjął także wysiłek opracowania i publikacji materiałów pokonferencyjnych z zorganizowanej w listopadzie 2010 roku konferencji naukowej w Instytucie Socjologii UW nt. Polska inteligencja na Wschodzie teraźniejszość i perspektywy. Jak co roku odbyły się XI Spotkania Rodzin Polonijnych, które tym razem zgromadziły polskie rodziny z Europy Zachodniej i ze Wschodu na wspólnej wyprawie na Wileńszczyznę szlakiem Miłosierdzia Bożego /Sw. Faustyny Kowalskiej/ i na Podlasie, zakończone wspólną modlitwą w Niepokalanowie i Auschwitz w 70. Rocznicę śmierci św. Maksymiliana Kolbe. Spotkania, jak od 10 lat, zorganizowała nasza koleżanka, repatriantka ze Szwecji, Pani Małgorzata Garstka, doskonale rozumiejąca problemy naszych rodaków, pragnących po polsku wychować swoje dzieci w warunkach obcego językowo i kulturowo środowiska. Program Spotkania zainspirowany został m. in. współpracą z Centrum Katechetycznym przy Archidiecezji Wileńskiej, które zorganizowało drugi już konkurs wiedzy o postaciach świętych, wywodzących się lub związanych z Wileńszczyzną. Także w roku 2011 stworzyliśmy możliwość występu przed publicznością Warszawy i Mazowsza zespołom muzycznym z Kresów: Grodzieńskie słowiki dały koncert w Sanktuarum MB Tęskniącej w Powsinie, a w Międzylesiu wystapił ze znakomitym koncertem zespół dziecięcy z Polskiej Szkoły w Grodnie Kolorowe Nutki. Coroczny Zjazd Weteranów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Rembertowie uświetnił występ Zespołu Artystycznego przyjaźń z Równego. Zapewniliśmy udział zespołu śpiewaczego Elegia z parafii na Dziewiatówce z Grodna w XXIX Przeglądzie Chórów w Archikatedrze Warszawskiej. IV Międzynarodowy Zlot Niepodległości w Zielonce w dniach 9-14 listopada 2011 r. zgromadził drużyny harcerstwa polskiego z Łotwy (Dyneburg), Litwy (Wilno i Landwarów), Białorusi (Baranowicze) i Ukrainy (Równe i Kostopol). Łącznie w roku 2011 odwiedziło nas ok. 950 osób z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Gruzji i Kzachstanu. Średnia liczebność grupy wyniosła ok. 35 osób, okres ich pobytu wahał się od 3 do 10 dni. Jedną z ważnych form tej działalności jest organizowanie spotkań z Polakami na Wschodzie poprzez wyjazd grup młodzieżowych do środowisk polskich na Kresach. Wyjazd na Kresy, spotkanie z Polakami, zawiezienie im pomocy w postaci książek, pomocy szkolnych, słodyczy, zabawek i innych atrakcyjnych przedmiotów, wspólna zabawa i spotkanie czynią ogromne i niezapomniane wrażenie na uczestnikach tych spotkań. W 2011 roku więcej było wypraw harcerskich na Ukrainę i na Litwę,ale także kilka wypraw szkolnych, które tylko wspieraliśmy organizacyjnie, z niewielkim naszym wsparciem lub zupełnie bez naszego udziału finansowego. Tak współpracowaliśmy z IV LO im. Batalionu 3

4 Parasol z Ursynowa, którego uczniowie odwiedzili szkoły polskie w Grodnie i Wołkowysku, uczniowie i nauczyciele z Puław jechali do Katynia i Smoleńska, a młodzież z LO im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Zielonki jeździła do kolegów ze Lwowa, Równego i Zdołbunowa. Uruchomioną w 2011 roku formą dotarcia do warszawskiego odbiorcy są pokazy filmów twórców polonijnych i o tematyce polonijnej. W 2011 roku zorganizowaliśmy trzy takie pokazy. Pierwszy nazwany Duma Polski został zaprezentowany w kinie Kultura i zawierał trzy dokumenty. Drugi połączony z promocją książki autorstwa wybitnego działacza emigracji niepodległosciowej, Stefana Korbońskiego, pt. Polacy, Żydzi, Holocaust, został zorganizowany przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, który był wydawcą książki. Jako trzeci, we współpracy z zarządem Hoteli Warszawskich Syrena w reprezentacyjnych salach Hotelu Polonia Palace odbył się pokaz filmów wybitnego dokumentalisty amerykańskiego, Polaka, Eugeniusza Stark ego. W programie obejrzeliśmy dokument o nieznanej historii pierwszych polskich osadników w Ameryce, którzy odegrali przełomową rolę w kolonizacji kontynentu amerykańskiego, film dokumentalny, prezentujacy unikalne materiały filmowe, zealizowane przez Juliena Bryan a - korespondenta wojennego prasy amerykańskiej Warszawie, w okresie oblężenia miasta we wrześniu 1939 roku, jako trzeci reportaż filmowy z Parady Pułaskiego w Nowym Jorku w 2005 roku. W 2012 r. za kwotę łączną zorganizowaliśmy pobyty edukacyjne dla 636 dzieci i młodzieży oraz różnego rodzaju imprezy integracyjne i spotkania polonijnej młodzieży harcerskiej i akademickiej dla 705 uczestników, łącznie dla 1341 osób turnusy letnie dla 80 dzieci z Białorusi:, z PMSz z Grodna i z Łyntup k/grodna w ramach akcji Lato z Polską oraz z Korystyszewa k/ Winnicy na Ukrainie we współpracy z samorządami Płocka, Wyszkowa oraz z Najwyższą Izbą Kontroli wycieczek edukacyjnych do Polski dla 336 dzieci w tym ze Szkoły Polskiej w Wołkowysku, 2 grupy z Lidy, 3 grupy z Litwy /Troki, Rzesza i Egliszki/, 2 grupy z Ukrainy wschodniej Charków i Makiejewka, 3. Wymianę młodzieży dla 360 dzieci i młodzieży z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji pomiędzy: - Szkołą im. Norwida Kielce Szkoła Polską w Mościskach na Ukrainie, - 3 grupy z Lidy Par. Św. Rodziny IV LO w Warszawie - PMSz z Grodna Szkoła OO Pijarów na Siekierkach, - Szkołą z Trok i Szkoła im. Prymasa Wyszyńskiego z Zielonki, - Dom Polski Smoleńsk i SLO im. Ks. A. Czartoryskiego w Puławach. Szkoły z Kielc, z Warszawy i z Zielonki zorganizowały następnie wyprawy do swoich gości. 4. Spotkanie Rodzin Polonijnych w Karczówce k/kielc 5. Spotkanie polonijnej młodzieży akademickiej z UE w Pułtusku, 6. szereg imprez harcerskich, sztafeta Niepodległości w Wilnie, kursy instruktorskie i spotkania okolicznościowe o charakterze patriotycznym i upamietniające ważne wydarzenia historyczne na Wileńszczyźnie, ponadto integracyjne obozy harcerskie i Zlot Niepodległości w Zielonce. 7. Oddział sprawował opiekę nad grupą młodzieży zrzeszoną w SMOK, finansując ich spotkania z polską kulturą i sztuką: wizyty w teatrach, w kinie i muzeach. 4

5 W 2012 r. przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy kilka b. ciekawych i udanych spotkań z przedstawicielami Polonii. Dużą publiczność zgromadziła promocji książki P. Aleksandry Ziólkowskiej Boehm ze Stanów Zjednoczonych pt. Lepszy dzien nie przyszedł już o losach emigrantów wojennych w Ameryce.. W sierpniu 2012 r. zrealizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami ekipy historyczno archeologicznej pod przewodnictwem Pana dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka, Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu prowadzącymi prace ekshumacyjne na tzw. Łączce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 3 września 2012 r. w Domu Polonii w Warszawie we współpracy z Archiwum Akt Nowych odbyła się szczególna uroczystość przekazania zasobu archiwalnego Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie Kongresu Polonii Amerykańskiej w Południowej Kalifornii w Los Angeles do zasobu Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Uroczystość stanowiła jednocześnie pożegnanie i podziękowanie Komitetowi za 23 lata ofiarnej współpracy z Komitetem. W uroczystości wzięli udział Prezes Komitetu Franciszek Kosowicz wraz z małżonką Janiną, Prezes IPN, Dr Łukasz Kamiński, Szef Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych prof. W. Stępniak oraz Min. Janusz Cisek z MSZ. Odebrano od Komitetu najważniejsze akta, świadczące o wielkiej wykonanej pracy, zebrane w wielu opasłych skrzyniach. W 2012 r. zrealizowaliśmy. we współpracy z UDSKiOR i ROPWiM unikalną akcję przeniesienia szczątków wybitnych działaczy Polskiego Państwa Podziemnego i emigracji niepodległościowej w Ameryce- Zofii i Stefana Korbońskich z Polskiego Cmentarza Wojennego w Amerykańskiej Częstochowie do warszawskiej Światyni Opatrzności i zorganizować bardzo piękną ceremonię pochówku tych zasłużonych osób. Całe przedsięwzięcie, które kosztowało łącznie 165 tys. zł. zostało sfinansowane ze środków ROPWiM oraz UdsKiOR a także w dużej części pozabudżetowych, pochodzących od Polonii Amerykańskiej, zebranych przez P. Annę Komorowską Sławiec. W roku 2013 nasza działaność skupiła się na organizowaniu pobytów edukacyjnych ze szkół i środowisk polskich na d. Kresach w Warszawie oraz wymianie młodzieży ze szkołami warszawskimi. Zorganizowaliśmy w ciągu roku szkolnego 6 takich kilkudniowych wycieczek do Polski dla 219 uczestników, z Grodna, Lidy i Baranowicz (Białoruś). W każdym wypadku modziez wzięla udział w bardzo bogatym i dosyć napiętym programie zwiedzania zabytkow i ciekawych miejsc Warszawy; Stare Miasto, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Pałac i Park w Wilanowie oraz wzięła udział w spotkaniach z młodzieżą szkół warszawskich. W okresie wakacji 2013 gościliśmy 1/ 40 os. grupę dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z Jałówki /Litwa/. Organizowanie tego rodzaju oferty dla młodzieży polonijnej ze Wschodu jest w naszym przeświadczeniu niezbędnym, a nawet koniecznym wsparciem programu nauczania w szkołach z polskim językiem nauczania na Litwie. bez takich możliwości szkoły te zaprzestaną walki o swoją tożsamość, co w konsekwencji doprowadzi do eliminacji żywiołu polskiego w tym rejonie dawnej Rzeczypospolitej. 2/ Dwudziestoosobowa grupa (+ pilot i kierowca) nauczycieli ze Szkoły Polskiej nr 24 we Lwowie oraz ze Średniej Szkoły Ogólnokształcącej nr 10 we Lwowie przebywała w Polsce w dniach 29 lipca 4 sierpnia 2013 r. 3/ W dniach 5 6 luty 2013 r. w Warszawie gościliśmy 25 os. /+ 2 os. obsługa/ grupę dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z Doliny /Ukraina/. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Sobotnio Niedzielnej w Dolinie 5

6 Po roku przerwy w 2013 r. udało się ponownie zaprosić do Polski grupę 27 dzieci i młodzieży z Kazachstanu w wieku lat wraz z 3 opiekunami. Młodzież przebywała w Warszawie, Krakowie i Pułtusku w dniach 3 16 sierpnia Młodzież pochodziła z Obwodu Północno Kazachstańskiego /Czkałowo, Tajynsza, Kellerowka, Oziornoje, Zielony Gaj, Jasna Polana/, Akmolińskiego /Kokszetau, Łozowoje, Pierwomajka, Szortandy/ - rekrutowana przez Związek Polaków w Kazachstanie, Społeczne Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolińskiego, Średnia Szkoła w Pierwomajce, Niepełna Szkoła Średnia w Łozowoje, Parafia pw Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jasnej Polanie. W trakcie pobytu grupa, zgodnie z przygotowanym programem, zwiedziła Pułtusk, Warszawę, Częstochowę, Kraków, Wieliczkę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską. W Warszawie młodzież zaproszono do Telewizji Polskiej, a także dzieci wzięły udział w obchodach Święta Wojska Polskiego. W Małopolsce grupa zwiedziła Stare Miasto i Wawel w Krakowie, Bazylikę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, Kopalnię Soli w Wieliczce, Kalwarię Zebrzydowską i Wadowice, oraz Sanktuarium Maryjne na Jasnej Górze. Zajęcia z języka polskiego były prowadzone codziennie. Zainteresowanie tymi zajęciami było bardzo duże. Od kilku lat realizowaliśmy program współpracy organizacyjnej i finansowej z samorządami Mazowsza przy realizacji pobytów edukacyjnych młodych Polaków ze wschodu. Lato z Polską 1/ W ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Szydłowieckim i Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Wspólnota Polska w dniach czerwca 2013 r. 28 os. grupa dzieci z Gminy Szaterniki na Litwie gościło na terenie Powiatu Szydłowieckiego. 2/ W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Płockim i Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Wspólnota Polska gościliśmy w dniach 4 15 lipca 2013 r. w Internacie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku 40 os. grupę dzieci i młodzieży wraz z 4 opiekunami z Radunia na Grodzieńszczyźnie. W ramach pobytu dzieci zwiedziły wiele miejscowości (Warszawa, Płock, Sierpc, Oporów) i zobaczyły wiele zabytków. 3/ W dniach 6 15 lipca 2013 r. 10 uczniów w wieku lat oraz 2 opiekunów z polskiej Szkoły Podstawowej w Rzeszy w rej. Wileńskim (Litwa) przebywało na obozie Europejskie Podróże i Przygody w Świbnej na Śląsku. 4/ W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Legionowskim a Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Wspólnota Polska w dniach 22 lipca 1 sierpnia 2013 r. wypoczywało w Jachrance na terenie Powiatu Legionowskiego 20 dzieci i 2 opiekunów z Brasławia i okolic. 5/ W ramach współpracy z Gminą Pomiechówek oraz Najwyższą Izba Kontroli w dniach 29 lipca 9 sierpnia 2013 r. w Goławicach k/pomiechówka przebywała 30 os. grupa dzieci i młodzieży w wieku 7 15 lat z Korystyszawa k/żytomierza (Ukraina). Ilość uczestników 5-ciu turnusów łącznie 140 osób Oprócz pobytów edukacyjnych zorganizowaliśmy bez finansowania budżetowego kilka imprez całkowicie środkami własnymi oraz dzięki pracy wolontariuszy. I tak w r w Domu Polonii w Warszawie odbyło się kilka spotkań, poświęconych promocjom ważnych pozycji książkowych, poświęconych tematyce polonijnej. W maju 2013 zorganizowaliśmy promocję książki Lepszy dzień nie przyszedł już Aleksandry Ziókowskiej-Boehm, zamieszkałej na stałe w Stanach Zjednoczonych (Delaware), autorki bardzo wielu znaczących pozycji nt. losów wojennych i emigracyjnych najpiękniejszych postaci emigracji wojennej. Ludzie ci, jak np. Stefan i Zofia Korbońscy i wielu innych, nie pozwalali światu zapomnieć o zniewoleniu Polski i Europy Wschodniej. Wielu z nich dzięki pracy i determinacji, a także tradycjom rodzinnym wyniesionym z Polski osiągnęły bardzo znaczące sukcesy zawodowe, które stanowią ważny wklad naszych 6

7 emigrantów w sukcesy kraju osiedlenia. Książki P. Ziółkowskiej uświadamiają nam także wymiar straty narodowej poprzez utratę tych ludzi dla kraju. Z udziałem Pani Jadwigi Chrusciel córki gen. Antoniego Chruściela Montera, przy udziale licznej publiczności zaprezentowaliśmy monografię poświęconą generałowi, opracowaną przez P. Dra Andrzeja K. Kunerta Gen.Antoni Chruściel Monter, Komendant Podziemnej Warszawy W listopadzie pokazaliśmy naszej publiczności amatorski film młodzieżówej grupy rekonstrukcyjnej pt. Pre Mortem symbolicznie przedstawiający wyjście na wojnę, uwięzienie przez bolszewików i egzekucję polskich oficerów w Katyniu. Nie sposób nie wspomnieć o prowadzonej opiece nad młodymi studentami roku zerowego, których w liczbie 10-ciu sprowadził do Polski P. dr Robert Wyszyński, zapewniając im możliwość studiowania oraz zakwaterowania w domu parafialnym w Falenicy. W podwarszawskiej Falenicy powstał akademik dla polskiej młodzieży z Kazachstanu ( ze wsi Jasna Polana, Zielony Gaj, Nowogreczanowka). Dobrze wyposażony budynek ( pokoje, kuchnie, świetlica, kaplica, kapelan ) ofiarowała na ten cel p. Krystyna Powalska, zarządza budynkiem praski Caritas. Natomiast Stowarzyszenie Wspólnota Polska w miarę możliwości wspiera studentów stypendiami. Zorganizowana została również zbiórka publiczna w oparciu o czytelników Naszego Dziennika. Studenci trafili do Polski poza systemem państwowych stypendiów, udało się jednak zapewnić im nieodpłatność studiowania. Wszyscy w krótkim czasie zdali egzaminy na Kartę Polaka co poprawiło ich sytuację socjalną i prawną. Równocześnie wytrwale przez okres już 5 lata toczony jest niewidoczny bój o ustawę repatriacyjną, a przynajmniej o przetrwanie projektu do następnej, miejmy nadzieję, że bardziej przychylnej dla Polaków na Wschodzie, kadencji parlamentu. Oprócz niewielkich zapomóg staraliśmy się udzielić pomocy tym młodym ludziom w zapewnieniu potrzebnego leczenia, szczególnie stomatologicznego oraz pokazanie, szczególnie dziewczętom, zainteresowania ich problemami, otoczenie serdeczną opieką w rodzinach, które były w stanie się tego pojąć, a co znacznie wpływało pozytywnie na proces adaptacji tych młodych ludzi w Polsce. W roku 2014 nastąpiło prawdziwe tąpnięcie w finansowaniu działalności Odziału. Otrzymaliśmy 10 % środków finansowych w stosunku do roku 2013, łącznie ok. 60 tys. zł. Zrealizowaliśmy w ramach tej kwoty pobyt 2 grup młodzieży z Litwy, Białorusi i Ukrainy, w lipcu i sierpniu w Kraju. W dniach lipca 2014 r. gościliśmy na Ziemi Świętokrzyskiej 25-osobową grupę młodzieży wraz z opiekunami z Ukrainy, Litwy i Białorusi. Głównym celem pobytu edukacyjnego było pokazanie Polski młodym rodakom z Litwy, Ukrainy i Białorusi, zapoznanie z jej dziedzictwem historyczno kulturowym, zabytkami, doskonalenie znajomości języka i historii polskiej ale także zapewnienie możliwości wypoczynku. Grupa zakwaterowana była w Ośrodku Księży Pallotynów w Kielcach Karczówce. Pobytowi młodzieży towarzyszyła impreza, od 15 lat organizowana przez Oddział z inicjatywy Ks. Eugeniusza Klimińskiego Spotkanie Rodzin Polskich spoza Kraju. Była ona finansowana ze środków pochodzących z darowizny dra Zbigniewa Sobola z USA, a także z wpłat wlasnych uczestników dorosłych. W dniach sierpnia 2014 r. gościliśmy na Mazowszu 18-osobową. grupę dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z Gimnazjum z polskim językiem nauczania im. Ferdynanda Ruszczyca z Rudaminy na Litwie. Dużą atrakcją dla naszych gości było 7

8 zakwaterowanie ich w zabytkowym Zamku Biskupów Plockich w Pułtusku, obecnie stanowiącym siedzibę Domu Polonii. Program pobytu był dostosowany do oczekiwań grupy i zawierał elementy edukacyjne, krajoznawcze oraz rekreacyjne, połaczone ze zwiedzaniem Warszawy i północnego Mazowsza.W dniu 15 sierpnia brały udział w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego. W roku 2014 jak w latach poprzednich środkami wlasnymi i dzięki pracy wolontariuszy udało się doprowadzić do wydania wspomnień Stefana Korbońskiego z dwudziestolecia niepodległości pt. Polonia Restituta, a we wrześniu 2014 r. w 75 rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego odbyła się w Domu Polonii wwarszawie uroczysta promocja tej książki. Podjęliśmy także wydanie dwóch kolejnych książek wspomnieniowych Stefana Korbońskiego o ludziach Polskiego Państwa Podziemnego, a także z jego spotkań z emigrantami wojennymi w Ameryce. W roku 2014 udało się uzyskać kolejną darowiznę dra Z. Sobola z USA, dzięki której wypłaciliśmy jednorazowe stypendia dla 10 osób studentów i ucznia liceum, uczących się w Warszawie z Kazachstanu. W listopadzie 2014 r. prezes Oddziału na prośbę autorki zorganizowała i przerowadziła promocję książki Aleksandry Ziółowskiej Boehm pt. Druga bitwa o Monte Cassino w Klubie Ronina w siedzibie SDP w Warszawie. Opr. A. Bogucka 8

Sprawozdanie z działalności programowej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska w 2011 roku

Sprawozdanie z działalności programowej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska w 2011 roku Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Sprawozdanie z działalności programowej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska w 2011 roku Rok 2011 był pierwszym, kiedy naszą działalność realizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach

Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach Aktualności Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach 07/10/2009, dodał: Maciej Liberda Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rabie Niżnej realizuje projekt Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS: 0000034914 patronat nad działalnością statutową Stowarzyszenia

jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS: 0000034914 patronat nad działalnością statutową Stowarzyszenia jest organizacją pozarządową jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS: 0000034914 patronat nad działalnością statutową Stowarzyszenia sprawują Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W związku z przypadającym 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy,

Bardziej szczegółowo

dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC

dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE MEC I CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR H. JORDANA W KRAKOWIE Młodzież Pamięta z Tramwajem Patriotycznym Przegląd

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży w TVP. Szczegółowy plan transmisji:

Światowe Dni Młodzieży w TVP. Szczegółowy plan transmisji: Światowe Dni Młodzieży w TVP. Szczegółowy plan transmisji: PONIEDZIAŁEK 25.07.2016 08:20 Świętość i miłosierdzie Kraków; cykl dokumentalny 16:37 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 - Diecezje (także

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Informacja. Plan transmisji telewizyjnych TVP w ramach Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Informacja. Plan transmisji telewizyjnych TVP w ramach Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 KURIA METROPOLITALNA GDAŃSKA ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1 80-330 Gdańsk-Oliwa tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75 e-mail: kuria@diecezja.gda.pl Gdańsk-Oliwa, dnia 26 lipca 2016 Informacja Plan

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Współpraca przygraniczna Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim W Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wielu lat prowadzona jest nauka języka ukraińskiego jako języka

Bardziej szczegółowo

Współpraca z ośrodkami polonijnymi na Wschodzie

Współpraca z ośrodkami polonijnymi na Wschodzie Współpraca z ośrodkami polonijnymi na Wschodzie Polonia i Polacy za granicą chętnie utrzymują serdeczną więź z Krakowem, historycznym matecznikiem polskości. Miasto Kraków ceni sobie zaangażowanie Polonii

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Śladami bohaterów I LO na Monte Cassino

Śladami bohaterów I LO na Monte Cassino Śladami bohaterów I LO na Monte Cassino W dniach 18 22 września 2017 roku młodzież z podlaskich szkół miała szansę uczestniczyć w wyprawie pod hasłem Śladami bohaterów zorganizowanej przez białostocki

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA)

SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA) SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA) I. Termin pobytu grupy w Kielcach: 15.09.2012 25.09.2012 r. II. Zakwaterowanie : Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP PONIEDZIAŁEK 25.07.2016 08:20 Świętość i miłosierdzie Kraków; cykl dokumentalny 16:37 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 - Diecezje 20:22 Orędzie arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA POLSKI KOLEGA Z WILEŃSZCZYZNY

INNOWACJA PEDAGOGICZNA POLSKI KOLEGA Z WILEŃSZCZYZNY Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie INNOWACJA PEDAGOGICZNA POLSKI KOLEGA Z WILEŃSZCZYZNY Autor innowacji: mgr Małgorzata Faliszek WSTĘP Pomysł na tą innowację powstał w momencie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE Od lat wychowanie patriotyczne w naszej szkole zajmuje ważne miejsce. Od 2011 roku uroczystości szkolne ( Święto Niepodległości oraz Rocznica Konstytucji 3 Maja)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych - 14 czerwca

Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych - 14 czerwca Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych - 14 czerwca Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach 40-870 Katowice, al. B. Krzywoustego 13 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przepełniony wiarą Kraków Pielgrzymki 2013

Przepełniony wiarą Kraków Pielgrzymki 2013 Przepełniony wiarą Kraków Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Jasna Góra Kraków Wieliczka - Oświęcim Sanktuarium maryjne na Jasnej Górze Jest jednym z najważniejszych miejsc

Bardziej szczegółowo

VIII PREZENTACJE KULTURY POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY

VIII PREZENTACJE KULTURY POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY VIII PREZENTACJE KULTURY POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY Wiechlice Nowa Sól Zielona Góra 24-25.10 2015 2 Podsumowanie wyników badania odbiorców oferty kulturalnej, jaką jest wydarzenie pn. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny Projekt Unijny ERASMUS: Przez żołądek do serca. Kulinarna wymiana językowa pomiędzy Polską a Litwą

Edukacyjny Projekt Unijny ERASMUS: Przez żołądek do serca. Kulinarna wymiana językowa pomiędzy Polską a Litwą Edukacyjny Projekt Unijny ERASMUS: Przez żołądek do serca Kulinarna wymiana językowa pomiędzy Polską a Litwą Edukacyjny Projekt Unijny ERASMUS: Przez żołądek do serca rozpoczął się dnia 1 września 2014r.

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas IV - VI. Uczniowie klas IV - VI

Uczniowie klas IV - VI. Uczniowie klas IV - VI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr2 w Sosnowcu, ul. Czeladzka 58 VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa nr 45 im.

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 975/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 975/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 975/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.04.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia uprawnień

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Młode Opalenie PROJEKTU. Kraków opanowany... Wilhelm Weldman

Młode Opalenie PROJEKTU. Kraków opanowany... Wilhelm Weldman Zespół Szkół w Opaleniu ulkslwarneckiego 10 83136, Opalenie Numer 10 02/15 WWWJUNIORMEDIAPL ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER Kraków opanowany Gimnazjum w Opaleniu w Krakowie Kto chce poznać duszę Polski niech

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

Wizyta uczniów i nauczycieli krajów partnerskich rozpoczęła kolejny rok współpracy w ramach realizacji międzynarodowego projektu Comenius.

Wizyta uczniów i nauczycieli krajów partnerskich rozpoczęła kolejny rok współpracy w ramach realizacji międzynarodowego projektu Comenius. Projekt Comenius Multilateral school partnerships Finansowany jest z Funduszy Unii Europejskiej. The EURO Guide European environment al and urgent cooperation on reducing, Rusing and recycling In our schools.

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA. Opracowali: mgr Izabela Florek mgr Andrzej Kot

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA. Opracowali: mgr Izabela Florek mgr Andrzej Kot WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Opracowali: mgr Izabela Florek mgr Andrzej Kot Dydaktyczna zajęcia w szkole Sportowe zawody i turnieje Współpraca zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSSportowych w Tarnowie Historyczne,

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2016 / 2017

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2016 / 2017 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2016 / 2017 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Wycieczka młodzieży do Sejmu

Wycieczka młodzieży do Sejmu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-29 10:38:28 Wycieczka młodzieży do Sejmu Dnia 23 czerwca 2009 roku członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul.

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 telefon/fax : +48 85 8691811 lub +48 85 8691812

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP Bronisław Komorowski z wizytą w Gdyni

Prezydent RP Bronisław Komorowski z wizytą w Gdyni Prezydent RP Bronisław Komorowski z wizytą w Gdyni Prezydent RP Bronisław Komorowski zwiedził powstające w Gdyni Muzeum Emigracji. Prezydent obejrzał wystawę historyczną i wnętrza gmachu, który z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY SAWIN. 22-107 Sawin ul. Chutecka 12 tel.\fax. (082) 567 34 45 e-mail: gopssawin@wp.pl

STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY SAWIN. 22-107 Sawin ul. Chutecka 12 tel.\fax. (082) 567 34 45 e-mail: gopssawin@wp.pl STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY SAWIN 22-107 Sawin ul. Chutecka 12 tel.\fax. (082) 567 34 45 e-mail: gopssawin@wp.pl ZARZĄD STOWARZYSZENIA KOBIET GMINY SAWIN JOLANTA KRÓL prezes stowarzyszenia JADWIGA SZALUŚ

Bardziej szczegółowo

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 dyrektora Zespołu szkół Publicznych w Wielkich Oczach REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wycieczki w roku szkolnym 2013/2014

Wycieczki w roku szkolnym 2013/2014 I okres roku szkolnego 2013/2014 Wycieczki w roku szkolnym 2013/2014 l.p. 1. Rajdy rowerowe po najbliższej okolicy 2. Wycieczka w Góry Świętokrzyskie Wycieczki Cele Termin Rozwijanie postaw patriotycznych

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

INKA BOHATERSKA DZIEWCZYNA : ŚWIĘTO SZKOŁY W ZSPS W KIELCACH. Nazwa Szkoły : Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki w ZSPS w Kielcach

INKA BOHATERSKA DZIEWCZYNA : ŚWIĘTO SZKOŁY W ZSPS W KIELCACH. Nazwa Szkoły : Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki w ZSPS w Kielcach Temat wydarzenia : Święto Patronki Szkoły Nazwa Szkoły : Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki w ZSPS w Kielcach Dyrektor szkoły : Małgorzata Banasik- Rusak Pomysłodawca wydarzenia : Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KLUB HISTORYCZNY im. ARMII KRAJOWEJ działający w PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. B PRUSA w NIEDŹWIADZIE

KLUB HISTORYCZNY im. ARMII KRAJOWEJ działający w PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. B PRUSA w NIEDŹWIADZIE KLUB HISTORYCZNY im. ARMII KRAJOWEJ działający w PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. B PRUSA w NIEDŹWIADZIE Klub im. Armii Krajowej przy Publicznym Gimnazjum im. B. Prusa w Niedźwiadzie rozpoczął działalność 2 marca

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir Bolesławiec Śląski Prawa miejskie nadane w 1251 r. Miasto ceramiki Miejsce przenikania wielu kultur Dzieje miasta ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Kto Ty jesteś Polak mały jaki znak Twój Orzeł Biały...

Kto Ty jesteś Polak mały jaki znak Twój Orzeł Biały... PROJEKT EDUKACYJNY MALI PATRIOCI KOCHAMY NASZĄ OJCZYZNĘ Kto Ty jesteś Polak mały jaki znak Twój Orzeł Biały... autorzy projektu: mgr Paula Mazur mgr Izabela Błaszczyńska Wprowadzenie Wychowanie patriotyczne

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA ZAŁĄCZNIK III

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA ZAŁĄCZNIK III MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA ZAŁĄCZNIK III ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH MODYFIKACJI KONCEPCJI PRACY W ZAKRESIE WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO,,KTO TY JESTEŚ POLAK MAŁY W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

Program pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka

Program pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka Program pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka Środa 27 lipca 2016 Rzym Kraków 14.00 Wylot z lotniska Fiumicino w Rzymie do Krakowa. 16.00 Przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. Św. Jana Pawła II Kraków-Balice

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Młodzieżowy

Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy działa przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape - organizacji pożytku publicznego - od lutego 2010 roku. Jesteśmy uczniami szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości

Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości Projekt Młodzież pamięta realizowany w Małopolsce, w czasie obchodów Świąt Narodowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości ma

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015-02-17 DE.WZP.262.1.1.2015.3.BR. Oferenci zainteresowani złożeniem oferty w otwartym konkursie ofert

Warszawa, 2015-02-17 DE.WZP.262.1.1.2015.3.BR. Oferenci zainteresowani złożeniem oferty w otwartym konkursie ofert DE.WZP.262.1.1.2015.3.BR Warszawa, 2015-02-17 Oferenci zainteresowani złożeniem oferty w otwartym konkursie ofert Dotyczy: otwartego konkursu ofert Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam.

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Robert Baden Powell Zespół Szkół w Białej jest placówką oświatowo- wychowawczą leżącą na terenie gminy Radzyń Podlaski.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły /placówki Imię i nazwisko dyrektora Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Publiczne Gimnazjum w Bogatem Piotr Sekuna szkoły / placówki Adres Bogate 11 Tel.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich

Konferencja podsumowująca Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich Konferencja podsumowująca Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich Wołów, 28 listopada 2011 r. Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ Zawarte w dniu 19 października 2000 r. 19 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Towarzystwa Przyjaźni Krotoszyn Mejszagoła za rok 2004

Sprawozdanie merytoryczne Towarzystwa Przyjaźni Krotoszyn Mejszagoła za rok 2004 Sprawozdanie merytoryczne Towarzystwa Przyjaźni Krotoszyn Mejszagoła za rok 2004 1. Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn Mejszagoła z siedzibą w Krotoszynie. Adres do korenspondencji: Marek Wachelko, 63-700

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

Program wycieczki do Londynu. 23-27 kwietnia 2013 rok. Szkoła podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

Program wycieczki do Londynu. 23-27 kwietnia 2013 rok. Szkoła podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie Świat jest wspaniałą książką, z której Ci, co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę Św. Augustyn Program wycieczki do Londynu 23-27 kwietnia 2013 rok Szkoła podstawowa nr 28 z

Bardziej szczegółowo

Owoce współpracy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku z Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w

Owoce współpracy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku z Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Owoce współpracy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku z Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku KONKURS PIOSENKI ROSYJSKIEJ Centrum Kultury i Języka

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Młodzieżowa Encyklopedia Internetowa Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Wędruj z nami i poznawaj świat

Wędruj z nami i poznawaj świat Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Sanoku Wędruj z nami i poznawaj świat czyli kilka słów o szkolnych wycieczkach Sanok 2009 Działalność turystyczno-krajoznawcza to jeden z priorytetów pracy polskich

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M.

Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M. Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M. Spytka Ligęzy a Lwowskim Kolegium Przemysłu Spożywczego w Lwowie-

Bardziej szczegółowo

Dorota Sokołowska nagrodzona w konkursie na "Audycję Historyczną Roku Instytutu Pamięci Narodowej"

Dorota Sokołowska nagrodzona w konkursie na Audycję Historyczną Roku Instytutu Pamięci Narodowej Dorota Sokołowska nagrodzona w konkursie na "Audycję Historyczną Roku Instytutu Pamięci Narodowej" Dorota Sokołowska dostała nagrodę w konkursie na "Audycję Historyczną Roku Instytutu Pamięci Narodowej"

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39 W Myślenicach podczas ferii zimowych nie ma mowy o nudzie. Przy udziale finansowym Miasta i Gminy Myślenice stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowały niezwykle ciekawą i atrakcyjną ofertę zarówno dla

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WYMIANA I SPOTKANIA MŁODZIEŻY GIMNAZJUM NR 2 W TARNOWIE Z MŁODZIEŻĄ I PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WYMIANA I SPOTKANIA MŁODZIEŻY GIMNAZJUM NR 2 W TARNOWIE Z MŁODZIEŻĄ I PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WYMIANA I SPOTKANIA MŁODZIEŻY GIMNAZJUM NR 2 W TARNOWIE Z MŁODZIEŻĄ I PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI Jak to się zaczęło.. W roku 2008 rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego,

Bardziej szczegółowo

osobowy rzeczowy geograficzny miary

osobowy rzeczowy geograficzny miary Liczba Autor Sygnatura Daty Indeks Indeks Indeks L.p. Nazwa zespołu/zbioru jednostek fotografii/ zespołu / Proweniencja skrajne osobowy rzeczowy geograficzny miary atelier zbioru 1 Wizytacja parafii Boguszyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE]

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Jutro do Warszawy przyjadą pielgrzymi z całego świata, Będą uczestniczyć w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.Gospodarzami

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka Sulechów 23.09.2014 ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) 66-100 Sulechów ul. Piaskowa 52 tel. 68 385 27 69 e-mail: zs_sul@op.pl

Bardziej szczegółowo

21 i 22 kwietnia w kościele św. Krzyża w Łapach odbył się X Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum' 2007.

21 i 22 kwietnia w kościele św. Krzyża w Łapach odbył się X Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum' 2007. X Łapskie Te Deum 21 i 22 kwietnia w kościele św. Krzyża w Łapach odbył się X Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum' 2007. Część konkursowa odbyła się w sobotę. Grand Prix festiwalu

Bardziej szczegółowo