ISSN: X WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY INFORMATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN: 2353-379X WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY INFORMATOR"

Transkrypt

1 ISSN: X WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY INFORMATOR

2 Warszawski Uniwersytet Medyczny INFORMATOR 1/2015

3 INFORMATOR SPIS TREŚCI UCZELNIA Wydziały... 7 Kampusy... 7 Stypendia i sprawy socjalne... 8 Domy studenckie Stypendia i wyjazdy zagraniczne Biuro Karier STUDIA Zasady przyjęć ŻYCIE STUDENCKIE Samorząd Studentów Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademicki Związek Sportowy Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland European Medical Students Association (EMSA) Młoda Farmacja Erasmus Student Network Chór Orkiestra Towarzystwo Artystyczne Medyków (TAM) Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo Ruch Akademicki Pod Prąd Galen

4 oraz otrzymany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2013 r. już po raz szósty, certyfikat Uczelni walczącej z plagiatami, który od tego roku nosi nazwę Uberrima Fide. UCZELNIA Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedną z największych Uczelni medycznych w Polsce z historią sięgającą 1809 roku. Oferta edukacyjna obejmuje 14 kierunków i 1 specjalność. Na Uczelni kształci się niemal 9 tys. studentów, w tym prawie 600 obcokrajowców. Co stanowi o wyjątkowości naszego Uniwersytetu? ponad 200-letnia tradycja nauczania medycyny kadra wybitnych naukowców model kształcenia zorientowany na studentów bogata oferta edukacyjna uwzględniająca potrzeby medycznego rynku pracy prężnie działające organizacje studenckie Do kadry dydaktyczno-naukowej należy czołówka polskich naukowców wykwalifikowanych specjalistow, którzy każdego dnia walczą o życie i zdrowie pacjentów, stosują innowacyjne na skalę krajową i światową metody leczenia. Wysoki poziom nauczania znajduje potwierdzenie w bardzo dobrych wynikach egzaminów państwowych zdawanych przez naszych absolwentów. Przekłada się on również na sukcesy badawcze studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy otrzymują wyróżnienia i nagrody w wielu dziedzinach nauki. Ważnym świadectwem dbałości Uczelni o jakość i komfort nauczania są przyznane Uczelni tytuły, certyfikaty oraz zajmowane przez nią miejsca w rankingach. W 2014 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny został uhonorowany: - 1 miejscem w grupie kierunków lekarskich w ramach obszaru kierunków medycznych i kierunków o zdrowiu w 15., jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy miejscem wśród najlepszych polskich uczelni akademickich w 2. edycji rankingu naukowego tygodnika POLITYKA - certyfikatem Uberrima Fide (przyznanym po raz siódmy) Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela, nadawanym uczelniom wyższym walczącym z plagiatami - certyfikatem Uczelnia Liderów oraz wyróżnieniem Primus przyznanymi w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów za jakość kształcenia, przestrzegania standardów edukacyjnych oraz podejmowanie działań zorientowanych na realizację idei przedsiębiorczości akademickiej 4 5

5 Wydziały Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są wydziały, które prowadzą studia na określonych kierunkach. Obecnie w skład Uczelni wchodzą: I Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki Wydział Lekarsko-Dentystyczny Ważną jednostką Uczelni jest również Centrum Kształcenia Podyplomowego odpowiedzialne za nauczanie lekarzy, farmaceutów i magistrów reprezentujących nauki związane z medycyną. Kampusy Warszawski Uniwersytet Medyczny dysponuje dwoma kampusami: Kampusem Banacha i Kampusem Lindleya. Główna siedziba Uczelni mieści się na terenie Kampusu Banacha, który znajduje się pomiędzy ulicami Banacha, Żwirki i Wigury, Księcia Trojdena i Pawińskiego (w dzielnicy Ochota, w sąsiedztwie Pola Mokotowskiego). To właśnie tu położony jest budynek Rektoratu, będący siedzibą Dziekanatów I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego. Rektorat połączony jest z budynkiem Centrum Dydaktycznego, w którym znajdują się: Studium Języków Obcych, Dział Obsługi Studentów, Biuro Karier. Od strony wschodniej Rektorat połączony jest z Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, w którym mieszczą się m.in.: Biblioteka Główna 6 7

6 i Muzeum Historii Medycyny. Kampus obejmuje również znajdującą się przy ul. Żwirki i Wigury siedzibę Centrum Badań Przedklinicznych oraz Wydział Farmaceutyczny i Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny oba budynki położone są przy ulicy Banacha. Ważnymi obiektami zlokalizowanymi na terenie Kampusu będą: Szpital Pediatryczny (budowa obiektu weszła już w etap końcowy, a rozpoczęcie pracy szpitala planowane jest w 2015 roku) oraz Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne (zakończenie budowy planowane jest na koniec roku 2015). Kampus Lindleya to grupa budynków należących do Uczelni, które znajdują się w centrum Warszawy między ulicami Lindleya, Oczki, Chałubińskiego i Nowogrodzką, w sąsiedztwie Dworca Centralnego. To tutaj mieści się Centrum Biostruktury, słynny Dom Medyka i Zakład Medycyny Sądowej. Przy ulicy Lindleya funkcjonuje podległy Uczelni Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus. Wiele jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozsianych jest poza kampusami i szpitalami klinicznymi w różnych częściach Warszawy, jak np. Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa oraz Zakład Żywienia Człowieka mające swoją siedzibę w budynku przy ulicy Ciołka, czy Klinika Psychiatrii i Klinika Psychiatryczna znajdujące się w Szpitalu Tworkowskim. Stypendia i sprawy socjalne Studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przysługują różne formy pomocy materialnej: stypendium socjalne, podwyższone stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Ministra Zdrowia oraz zapomoga. Wysokość świadczeń określana jest rokrocznie. Świadczenia przyznawane są studentom na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy roku akademickiego. Wyjątek stanowi zapomoga, która może zostać przyznana 2 razy w ciągu roku akademickiego. Centrum Sportowo-Rahabilitacyjne Szpital Pediatryczny 8 9

7 Domy studenckie Warszawski Uniwersytet Medyczny oddaje do dyspozycji studentów trzy akademiki: Dom Studencki nr 1 na Woli, przy ulicy Batalionu Pięść 9, w którym czekają pokoje na 238 studentów oraz Domy Studenckie nr 2 i nr 2 BIS także na Woli, przy ulicy Karolkowej 84, w których łącznie może mieszkać 370 osób. Na studentów Uniwersytetu czeka także 90 miejsc w Domach Studenckich Sarna i Rogaś (ul. Konarskiego 4a), będących częścią nowoczesnego kompleksu na Osiedlu Akademickim Przyjaźń na Jelonkach (dzielnica Bemowo). Więcej informacji na stronie: Stypendia i wyjazdy zagraniczne Warszawski Uniwersytet Medyczny kształci młodych ludzi w oparciu o nowoczesne programy nauczania i obowiązujące standardy europejskie, dlatego współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych elementów wdrażanej strategii edukacyjnej. Uczelnia, dzięki przystosowaniu swoich programów nauczania do wymogów światowych, bierze udział w wymianie studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych (Erasmus+ i CEEPUS) oraz w najważniejszych międzynarodowych projektach naukowo-badawczych. W ramach programu Erasmus+ Warszawski Uniwersytet Medyczny współpracuje z 91, a w ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) z 15 uczelniami zagranicznymi. Uczestnictwo w tych przedsięwzięciach daje studentom szansę zdobycia nowego, europejskiego doświadczenia i lepszego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej. Dodatkową ofertą wyjazdów zagranicznych dla studentów i doktorantów WUM jest udział w trzymiesięcznych praktykach zagranicznych w ramach Programu Erasmus+. Poza uczestnictwem w programach Erasmus+ i CEEPUS, Dział Współpracy z Zagranicą WUM ułatwia studentom i młodym naukowcom korzystanie z szerokiej oferty stypendialnej innych organizacji. Więcej informacji na stronie: Biuro Karier Biuro Karier wspiera studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy i wyborze optymalnej drogi rozwoju zawodowego. Oferowane usługi to: konsultacje zawodowe oraz psychologiczne wykorzystanie narzędzi wspomagających diagnozę potencjału zawodowego oferty pracy, praktyk, staży, wolontariatu spotkania z pracodawcami (również w formie targów pracy) pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego symulacja rozmowy kwalifikacyjnej szkolenia związane z planowaniem kariery i poszukiwaniem pracy szkolenia dotyczące rozwoju osobistego Na stronie internetowej Biura Karier dostępne są informacje o ważnych wydarzeniach prowadzonych przez firmy, rekrutacjach i programach stażowych, wyjazdach zagranicznych, konferencjach, targach pracy i innych możliwości rozwoju. Osoby zarejestrowane w bazie Biura Karier otrzymują newsletter. W siedzibie można dowiedzieć się o aktualnych ofertach i bieżących inicjatywach Biura. Można również skorzystać z informatorium bogato wyposażonego w publikacje dotyczące planowania kariery i poszukiwania pracy, komunikacji interpersonalnej (w tym komunikacji z pacjentem), zastosowania wiedzy psychologicznej w medycynie, rozwoju osobistego (tzw. umiejętności miękkie w tym m.in. radzenie sobie ze stresem, twórcze rozwiązywanie problemów, autoprezentacja, asertywność, zarządzanie sobą w czasie), prowadzenia własnej firmy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Więcej informacji na stronie:

8 Pięć Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi kształcenie na 14 kierunkach i 1 specjalności. I Wydział Lekarski Kierunki: lekarski (jednolite studia magisterskie), audiofonologia z protetyką słuchu (studia jednostopniowe), elektroradiologia (studia jednostopniowe), logopedia ogólna i kliniczna (studia jednostopniowe). Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Kierunki: analityka medyczna (jednolite studia magisterskie), farmacja (jednolite studia magisterskie) studia prowadzone w języku polskim i angielskim. II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Kierunki: lekarski (jednolite studia magisterskie) studia prowadzone w języku polskim i angielskim, fizjoterapia (studia dwustopniowe). STUDIA Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki Kierunki: dietetyka (studia dwustopniowe), pielęgniarstwo (studia dwustopniowe), położnictwo (studia dwustopniowe), ratownictwo medyczne (studia jednostopniowe), zdrowie publiczne (studia dwustopniowe). Wydział Lekarsko-Dentystyczny Kierunki: lekarsko-dentystyczny (jednolite studia magisterskie) studia prowadzone w języku polskim i angielskim techniki dentystyczne (studia jednostopniowe)

9 Specjalność (na kierunku zdrowie publiczne): higiena stomatologiczna (studia jednostopniowe). W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prowadzone są studia przede wszystkim w trybie stacjonarnym (jednolite studia magisterskie, studia I stopnia, studia II stopnia), ale istnieje także możliwość kształcenia się w trybie niestacjonarnym (studia płatne, dawniej wieczorowe i zaoczne). Jednolite studia magisterskie i studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe) są przeznaczone dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Studia I stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej zaoczne) są przeznaczone dla osób, które posiadają dyplom zawodowy zgodny z kierunkiem studiów i pracują w zawodzie. Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe i zaoczne) są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) uzyskany na danym kierunku. Uwaga: Zasady przyjęć na poszczególne kierunki, specjalność i formy studiów dostępne na stronie: rekrutacja-info.wum.edu.pl 14 15

10 Na życie studenta składa się nie tylko nauka, lecz także możliwość realizowania pasji badawczych w kołach naukowych i urzeczywistniania pomysłów związanych z szeroko pojętą działalnością medyczną w ramach istniejących organizacji studenckich, takich jak: Samorząd Studentów, Studenckie Towarzystwo Naukowe, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny (EMSA), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) czy Erasmus Students Network. Młodzież studiująca w naszej Uczelni może także rozwijać sportowe umiejętności, działając w licznych sekcjach AZS. Amatorzy śpiewania są mile widziani w Chórze WUM, a muzykowania w uczelnianej Orkiestrze. Wielbiciele sztuki scenicznej mogą rozwijać talent aktorski w prężnie działającym Towarzystwie Artystycznym Medyków (TAM). Osoby z zacięciem dziennikarskim mogą spróbować swoich sił pisząc dla studenckiej gazety Galen. Na Uczelni działają także trzy stowarzyszenia katolickie Soli Deo, Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej i Ruch Akademicki Pod Prąd. Samorząd Studentów ŻYCIE STUDENCKIE Najważniejszą organizacją reprezentującą słuchaczy wszystkich kierunków i specjalności jest Samorząd Studentów, którego przedstawiciele zasiadają w Senacie Uczelni oraz Radach poszczególnych Wydziałów. Jego najważniejszym zadaniem jest powoływanie Komisji Stypendialnej, która decyduje o podziale środków przeznaczonych na pomoc socjalną dla studentów. Każda osoba, chcąca aktywnie działać na rzecz społeczności studenckiej, może włączyć się w pracę którejś z czterech samorządowych Komisji: Sportu i Turystyki, Informacji i Promocji, Kultury lub Dydaktyki. Najważniejszymi zadaniami Samorządu Studentów poza oficjalnymi przedsięwzięciami, są działania na rzecz integracji całego środowiska akademickiego, poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, kulturalnych, sportowych czy wydawniczych. W siedzibie Samorządu Studentów, znajdującej się w Domu Medyka na terenie Kampusu Lindleya (ul. Oczki 1a), swoją działalność prowadzi Sekretariat Organizacji Studenckich (3 piętro), który stanowi łącznik pomiędzy studentami a Władzami Uczelni i pomaga wszystkim zainteresowanym w realizacji wszelkich spraw

11 Samorząd jest organizatorem największych sztandarowych imprez studenckich, jak: Otrzęsiny, Bal Połowinkowy czy Medykalia. Ważną inicjatywą Samorządu, która ma na celu ułatwienie studentom I roku integrację z nowym dla nich środowiskiem, jest corocznie organizowany wakacyjny obóz nad morzem. Ponadto, w ostatnich dniach września odbywają się trzydniowe warsztaty integracyjne, które ułatwiają nowo przyjętym studentom stawianie pierwszych kroków na Uniwersytecie oraz pomagają w zdobyciu niezbędnej wiedzy dotyczącej m.in. efektywnej nauki, unikania stresów czy szkodliwości stosowania używek. Dodatkowo, w trakcie trwania roku akademickiego, Samorząd umożliwia studentom nawiązywanie bliższych znajomości poprzez organizację licznych imprez, warsztatów, turniejów sportowych oraz wiosennych i zimowych obozów (w Polsce i za granicą). Studenckie Towarzystwo Naukowe Studenckie Towarzystwo Naukowe składa się z aktywnych naukowo studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. STN organizuje liczne szkolenia, seminaria i konferencje, a także dofinansowuje wyjazdy na kongresy i przyznaje fundusze na mini-granty naukowe. W ten sposób umożliwia studentom dostęp do najnowszych osiągnięć świata medycyny, daje szansę doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy oraz prezentowania własnych osiągnięć na międzynarodowych kongresach. STN koordynuje działanie Studenckich Kół Naukowych. Obecnie na Uczelni działa ponad 190 SKN-ów, zarejestrowanych na wydziałach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w innych jednostkach naukowych i klinicznych, jak np. w Instytucie Kardiologii, Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka czy Wojskowym Instytucie Medycznym. Oprócz wspierania działalności naukowej studentów, STN każdego roku przyznaje Złote Odznaki absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy w czasie studiów wykazywali się szczególną aktywnością w prowadzeniu własnych badań i prac naukowych lub wyróżniali się podczas kongresów czy seminariów. STN jest organizatorem wielu konferencji naukowych, w tym jednego z największych kongresów w Europie, jakim jest Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, którego już jedenasta edycja odbędzie się w maju 2015 roku. Kongres ten cieszy się ogromną popularnością i co roku bierze w nim udział liczna grupa studentów nauk medycznych oraz młodych lekarzy z całego świata. Studenckie Koła Naukowe Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyjątkowo dynamicznie rozwija się studenckie życie naukowe. Obecnie pod opieką pracowników klinik, katedr i zakładów, setki studentów prowadzą badania i realizują projekty w ponad 190 kołach naukowych. Studenckie Koła Naukowe są najlepszym miejscem do ponadprogramowego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Działający w kołach studenci współuczestniczą w życiu naukowym Uczelni, stawiając pierwsze kroki w medycznym i farmaceutycznym środowisku akademickim pod okiem doświadczonych naukowców oraz wybitnych specjalistów

12 Akademicki Związek Sportowy Sport na Uczelni to nie tylko zajęcia obowiązkowe, ale także szeroko pojęta aktywność w ramach liczącego sobie ponad 50 lat Klubu Uczelnianego AZS. Klub ten jest częścią Akademickiego Związku Sportowego najstarszej ogólnopolskiej sportowej organizacji istniejącej od 1909 r. i skupiającej blisko 300 uczelni. Klub Uczelniany AZS WUM jest jednym z największych klubów sportowych na uczelniach wyższych w Polsce. Członkowie klubu mają do wyboru różne zajęcia sportowe m.in: piłkę koszykową, piłkę siatkową, piłkę nożną, piłkę ręczną, pływanie, korfball, tenis stołowy, karate, judo, ratownictwo wodne, atletykę siłową, lekką atletykę, żeglarstwo, jazdę konną, kolarstwo, wspinaczkę, futsal, oraz zajęcia rekreacyjne, tj: fitness, pilates, joga, zumba, latino ladies, taniec towarzyski, taniec brzucha, taniec użytkowy, pole dance, cuba latino. Ponadto KU AZS WUM organizuje obozy sportowe (letnie i zimowe) oraz cykliczne imprezy sportowe, jak np.: Warszawski Maraton Fitness, Warsztaty Taneczne, Medyczną Ligę Piłki Halowej, Międzywydziałowy Turniej Piłki Siatkowej, a także od niedawna Medicathlon marszobieg Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ulicami Warszawy. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland posiada 12 oddziałów działających na wszystkich uczelniach medycznych w kraju. IFMSA -Poland jest częścią federacji IFMSA największej organizacji studenckiej na świecie, zrzeszającej ponad 1,2 miliona studentów z ponad 100 krajów świata. Głównym celem IFMSA Oddział Warszawa jest zdobywanie wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest to realizowane poprzez organizowanie warsztatów i konferencji jak: Szycie Chirurgiczne, Warsztaty Radiologii, Podstawy Pielęgniarstwa, Zaburzenia Odżywiania, Prawo Medyczne

13 Drugim ważnym aspektem działalności stowarzyszenia są akcje prospołeczne, m.in.: Zdrowie Pod Kontrolą (które poruszają tematy schorzeń cywilizacyjnych m.in.: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego czy otyłości), Szpital Pluszowego Misia, Czytamy Pomagamy. W roku akademickim 2013/2014 organizacja, na mocy porozumienia z klubem piłkarskim Legia Warszawa, prowadzi kampanie prozdrowotne w trakcie meczów. Warszawski Oddział IFMSA stawia sobie za cel integrację środowiska akademickiego. Służy temu program Peer Support, dzięki któremu studenci pierwszego roku mają ułatwiony start na Uniwersytecie otrzymują kontakt do osoby ze starszego rocznika, udzielającej rad i pomocy w trakcie stawiania pierwszych kroków na Uczelni. Zarząd Oddziału stara się także integrować studentów English Division ze studentami z pozostałych Wydziałów poprzez uczestnictwo w projekcie Let s talk, w ramach którego można rozwijać umiejętność mówienia po angielsku. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym IFMSA uczestniczy również w przygotowaniu obozu integracyjnego w Chłapowie, współpracuje z Samorządem Studentów, redakcją miesięcznika studentów Galen oraz pozostałymi uczelnianymi organizacjami. Aktywni członkowie Stowarzyszenia mają możliwość wyjazdów na praktyki kliniczne, a także udziału w projektach naukowych prowadzonych w renomowanych ośrodkach badawczych na całym świecie (np. w Japonii, USA, Szwecji czy Brazylii). Jest to niesamowita okazja, aby zdobyć nieocenione doświadczenie zawodowe i poznać inną kulturę. Istnieje również szansa na odbycie praktyk w Ministerstwie Zdrowia. Programy Stałe, będące filarami działalności IFMSA: SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) Program Stały ds. Praktyk Wakacyjnych możliwość wyjazdu na miesięczne kliniczne praktyki do innych krajów, SCORE (Standing Committee on Research Exchange) Program Stały ds. Wymiany Naukowej możliwość wyjazdu na miesięczną wymianę naukową do innych krajów, SCOPH (Standing Committee on Public Health) Program Stały ds. Zdrowia Publicznego zaangażowanie oraz organizacja profilaktycznych akcji skierowanych do społeczeństwa, SCOME (Standing Commitee on Medical Eduaction) Program Stały ds. Edukacji Medycznej uzupełnienie toku studiów o dodatkowe kursy i warsztaty, SCORA (Standing Committee on Reproductive Health and AIDS) Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego HIV i AIDS program poruszający tematykę chorób przenoszonych drogą płciową, raka szyjki macicy, raka jądra i raka piersi, oraz szeroko pojętą seksualność społeczeństwa, SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace) Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju program, którego celem jest uświadamianie oraz zmiana sytuacji dotyczącej łamanych praw człowieka, równości i tolerancji. Działalność w IFMSA-Poland nie ogranicza się jedynie do Programów Stałych. Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu negocjacji, fundraisingu, PR-u oraz chcące szlifować swoje zdolności fotograficzne i graficzne, mogą dołączyć do Zespołu ds. Marketingu. IFMSA oferuje również możliwość uczestnictwa w szkoleniach umiejętności miękkich, treningach z autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, zarządzania projektem, przywództwa, budowania zespołu oraz wielu innych. Dzięki IFMSA studia można wykorzystać nie tylko na naukę, ale także na działalność pozanaukową, spędzając czas w grupie otwartych i ciekawych osób. Kontakt: facebook.com/ifmsawarszawa Grupa Dyskusyjna Google: IFMSA-Poland Oddział Warszawa 22 23

14 European Medical Students Association (EMSA) EMSA to międzynarodowe stowarzyszenie zajmujące się szeroko pojętą edukacją w zakresie medycyny, organizacją konferencji i warsztatów mających na celu poszerzenie wiedzy, podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych doświadczeń przez studentów uczelni medycznych. EMSA Warszawa jako lokalny oddział organizacji jest idealnym miejscem, w który studenci mogą rozwijać swoje medyczne i pozamedyczne talenty. Dzięki wyjątkowo przyjaznej atmosferze, zachęcającej do kreatywności i samokształcenia, w ciągu kilku lat EMSA wpisała się w świadomość studentów jako organizacja dająca szansę na poznanie ciekawych osób oraz umożliwiające kreatywne spędzenie wolnego czasu. Obecnie EMSA realizuje następujące projekty: Best Buddy cykliczne wizyty na oddziałach dziecięcych, mające na celu umilenie maluchom pobytu w szpitalu poprzez zabawę Twinning Project krótkoterminowa wymiana studencka pomiędzy uczelniami medycznymi w Europie Szpital Pluszowego Misia zabawa w szpital mająca na celu zmniejszenie lęku przed białym fartuchem u dzieci w wieku 4-6 lat More ME promowanie wśród studentów aktywnego i zdrowego stylu życia oraz poszerzanie ich wiedzy związanej z niektórymi chorobami Movies & Medicine połączenie projekcji filmu fabularnego związanego z medycyną z komentarzem eksperta w danej dziedzinie Obiektywnie konkurs fotograficzny dla studentów WUM Kulturalnia przełamywanie codzienności kinem, teatrem czy książką Transplantacje wspieranie dawstwa narządów i tkanek do przeszczepów Chef minimalizacja problemu niewłaściwego odżywiania Wygraj z EMSA spotkania studentów, którzy lubią spędzać swój wolny czas grając w nowoczesne gry planszowe 4LIFE promowanie oraz nauka pierwszej pomocy dla osób niezwiązanych z medycyną 24 Diffrent Christamas zbiórka zabawek dla dzieci w szpitalach Interdyscyplinarni propagowanie metod pracy w zespołach interdyscyplinarnych w medycynie Anatomia tworzenie idealnego repetytorium Kontakt: emsa.waw.pl, fb.com/emsawarszawa Młoda Farmacja Młoda Farmacja jest Zespołem Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Obecnie składa się z 9 oddziałów mających swoje siedziby przy wydziałach farmaceutycznych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Sosnowcu, Wrocławiu oraz Warszawie. Na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Młoda Farmacja Warszawa istnieje od 2001 roku. Organizacja umożliwia swoim członkom zdobywanie doświadczeń i rozwój osobisty na wielu płaszczyznach. Młodzi farmaceuci ściśle współpracują z międzynarodowymi stowarzyszeniami: IPSF (International Pharmaceutical Students Federation) i EPSA (European Pharmaceutical Students Association), Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym oraz z władzami poszczególnych polskich uczelni. Corocznie, dzięki pomocy IPSF, organizacja umożliwia najaktywniejszym studentom udział w Student Exchange Programme, tj. w odbyciu praktyk w firmach farmaceutycznych, aptekach 25

15 otwartych i szpitalnych w nawet najbardziej egzotycznych zakątkach świata. Ułatwia udział w badaniach naukowych. Przy współpracy z EPSA Młoda Farmacja umożliwia ponadto uczestnictwo w wymianach międzynarodowych. Stowarzyszenie pomaga również studentom w aktywnym wchodzeniu na farmaceutyczny rynek pracy, organizując spotkania szkoleniowe, warsztaty z przedstawicielami firm sektora farmaceutycznego, z absolwentami Farmacji, Dni Kariery, konferencje naukowe. Oprócz tego studenci oddziału warszawskiego spotykają się z członkami Młodej Farmacji z całej Polski na konferencjach, kongresach czy warsztatach połączonych ze spotkaniami integracyjnymi. Erasmus Student Network Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym programu Erasmus+. Hasło Students Helping Students jest mottem organizacji. ESN posiada około członków skupionych w 416 sekcjach lokalnych działających w 36 krajach europejskich. Historia ESN w Polsce rozpoczęła się w roku 1998 od założenia pierwszej sekcji na Akademii Medycznej w Warszawie, więc ESN WUM jest najstarszą sekcją w Polsce! Obecnie we wszystkich najważniejszych krajowych ośrodkach akademickich działają 33 sekcje Erasmus Student Network. Działalność ESN prowadzona jest na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym. Studenci mogą wykazać się w roli opiekunów kolegów z zagranicy, jako tzw. mentorzy oraz jako organizatorzy imprez (projekt ESN Bounce), wycieczek (ESN Travel), konkursów fotograficznych (Discover Europe), spotkań w szkołach podstawowych, liceach i domach dziecka (Social Erasmus). Zaangażowani w działalność International Exchange ESN Erasmus mogą również negocjować zniżki w ramach ESNCard, reprezentować Uczelnię na zjazdach zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. facebook: ESN WUM; 26 Chór Chór WUM składa się z około 30 osób, w dużej mierze studentów i absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zespół jest ściśle związany z Uczelnią i z miastem Warszawa. Dla swej Alma Mater wykonuje rocznie do 30 koncertów i zapewnia muzyczną oprawę uroczystości uczelnianych w takich miejscach jak Filharmonia Narodowa, Zamek Królewski, Galeria Porczyńskich i Teatr Kamienica. Na działalność pozauczelnianą zostaje niewiele czasu, który chór wykorzystuje do koncertowania w kraju i za granicą, promując m.in. współczesną muzykę polską. Repertuar zespołu jest bardzo bogaty: obejmuje zarówno arcydzieła muzyki dawnej, jak i współczesne utwory muzyki rozrywkowej. Od 2009 roku chórem dyryguje Daniel Synowiec. 27

16 Orkiestra Od 2007 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako jedyna medyczna uczelnia wyższa, posiada własną orkiestrę, utworzoną z inicjatywy ówczesnej studentki I Wydziału Lekarskiego Marty Dudek. Od momentu założenia orkiestry pieczę nad nią sprawuje Beata Herman absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, dyrygentka i pedagog. Początkowo podstawę orkiestry WUM stanowił kwintet smyczkowy. W październiku 2010 r. Orkiestra wzbogacona została o sekcję dętą i przeobraziła się w małą orkiestrę symfoniczną, a repertuar powiększył się o dzieła m.in.: Dvoraka, Brahmsa, Griega. Obecnie zespół tworzą studenci, którzy w większości są absolwentami szkół muzycznych II stopnia. Wraz z Polską Orkiestrą Lekarzy i chórami izb lekarskich daje koncerty w różnych miastach Polski. Od 2012 r. Orkiestra jest częścią Europejskiej Orkiestry i Chóru Studentów Medycyny, której członkowie raz w roku spotykają się na 10 dni, by wspólnie ze znakomitymi dyrygentami przygotowywać i wykonywać koncerty. Na ich program składają się wielkie dzieła symfoniczne i oratoryjne oraz kompozycje wybitnych twórców kraju przygotowującego spotkanie. W 2015 r. Orkiestra WUM będzie organizatorem zjazdu. Towarzystwo Artystyczne Medyków (TAM) Towarzystwo Artystyczne Medyków, powstałe z inicjatywy studentów w 2007 r., zrzesza kreatywne osoby z pasją i talentem artystycznym. TAM skupia się głównie na działalności teatralnej, ale jest również otwarte na wszystkie inne formy sztuki muzykę, taniec, malarstwo i fotografię. W gronie członków Towarzystwa studenci, po całym dniu wytężonej nauki, mają okazję miło spędzić czas, wcielając się w inne role. W Sali Balowej Klubu Medyka można było dotychczas obejrzeć wiele spektakli przygotowanych przez zespół TAM-u, m.in.: Zwykłych ludzi, Pułapkę na samotnego mężczyznę, Letni dzień, Sen nocy letniej, Stan oblężenia, Drugi pokój, Narkozę, Siłę obowiązku, Hausera czy W małym dworku. Studenci zajęli się również teatralną interpretacją popularnego 28 słuchowiska radiowego Z pamiętnika młodej lekarki. Przygotowane przez TAM spektakle cieszą się dużą popularnością i mają licznych wielbicieli. Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej Od chwili powstania, w 1988 roku, Stowarzyszenie związane jest z duszpasterstwem akademickim przy kościele Św. Anny w Warszawie. W roku akademickim 2012/2013 Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w nowej formule SkaMA WiFi, która obejmie Cztery Filary: Wiarę-Inwencję 29

17 -Formację-Integrację, mające na celu aktywizację środowiska studenckiego. Główną intencją Stowarzyszenia jest stworzenie silnie związanej ze sobą wspólnoty ludzi, którzy swoją aktywnością i wielością pomysłów, a przede wszystkim ciężką pracą i poświęceniem, udowadniają, że istnieje na tym świecie połączenie, do którego dostęp nigdy nie zostanie ludziom zabrany, i że jest to sieć Boga. Członkowie SKMA planują rozszerzenie działalności integracyjnej na ogół środowiska duszpasterskiego skupionego wokół kościoła Św. Anny, m.in. poprzez organizację imprez integracyjnych czy balów. Na tym fundamencie Stowarzyszenie zamierza zbudować szeroko zakrojoną aktywność w ramach wolontariatu. SKMA na facebooku, Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo Celem Stowarzyszenia jest odważne promowanie wartości katolickich w środowisku akademickim. Aktywność Soli Deo obejmuje m.in. organizację szeregu konferencji, spotkań formacyjnych i integracyjnych oraz wyjazdów i imprez bezalkoholowych. Stowarzyszenie działa na siedmiu największych warszawskich uczelniach i liczy ponad 100 członków, a jego spotkania ściągają na aule uniwersyteckie liczne rzesze studentów. Stowarzyszenie realizuje cykliczne projekty o miłości i relacjach damsko- -męskich ( Laboratorium Miłości, Sympatia-Miłość-Małżeństwo ), organizuje spotkania dotyczące wartości, wiary i aktualnych tematów społecznych. Na konferencje zaprasza znane osoby chętnie słuchane przez studentów. Gośćmi spotkań byli m.in. Jerzy Stuhr, Radosław Pazura, ks. Piotr Pawlukiewicz, o. Adam Szustak OP, Krzysztof Ziemiec, Przemysław Babiarz. Członkowie Soli Deo mają możliwość formacji duchowej podczas comiesięcznych mszy świętych, adoracji, konferencji i spotkań. Za integrację Stowarzyszenia odpowiadają specjalnie powołane osoby w zarządach terenowych wraz z Sekcją Rozrywkową. 30 Ruch Akademicki Pod Prąd Ruch Akademicki Pod Prąd jest międzynarodową organizacją chrześcijańską skupiającą studentów, dla których Bóg jest najważniejszy i którzy pragną inspirować innych do Jego poznawania. RAPP w Polsce działa w pięciu miastach: Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Łódź. RAPP ma na celu podnoszenie jakości życia studenckiego poprzez zachętę do inwestowania w to, co wieczne relację z Bogiem. W tym celu Ruch organizuje: spotkania dyskusyjne w oparciu o Pismo Święte, wyjazdy wakacyjne i weekendowe, obozy sylwestrowe, dyskusyjne kluby filmowe, kurs Alfa. RAPP daje możliwość rozmowy i wymiany poglądów na temat Boga, poznania nowych i ciekawych ludzi z podobnym systemem wartości i poglądami. Działania Ruchu są okazją do świetnej zabawy i rozwoju. 31

18 Galen Galen to czasopismo tworzone przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy wolontaryjnie przygotowują każde z wydań. Od 2011 roku, po przejściowym okresie nieobecności Galena, nowe numery ukazują się regularnie co 3 miesiące. Czasopismo składa się 7 działów: Aktualności, Temat Numeru, Wywiad, Publicystyka, English Part, Kulturalnia i Rozmaitości, które systematyzują tematykę poruszaną na łamach gazety, obrazując równocześnie różnorodność poruszanych w niej zagadnień

19 34 35

20 Informator powstał w oparciu o materiały źródłowe otrzymane z jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Biuro Karier Biuro Obsługi Działalności Podstawowej Dział Obsługi Studentów Dział Współpracy z Zagranicą Uczelniany Klub AZS organizacje studenckie Redakcja: Biuro Informacji i Promocji WUM Zdjęcia: Dział Fotomedyczny WUM Jacek Persa (Zakład Historii Medycyny WUM) ISSN: X Wydanie I / 2015 Wydawca: Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Żwirki i Wigury Warszawa 36

21 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury Warszawa Informacje dla kandydatów na studia: tel

Lysenko, Anna Flink, James Cunliffe, Katarzyna Dźwiarek, Dagny Krankowska, Redaktor Naczelny/Editor-in-chief - Aleksander Zarzeka

Lysenko, Anna Flink, James Cunliffe, Katarzyna Dźwiarek, Dagny Krankowska, Redaktor Naczelny/Editor-in-chief - Aleksander Zarzeka Nie bójcie się anatomii! ALEKSANDER ZARZEKA REDAKTOR NACZELNY O livier Janiak w lipcowym wydaniu MaleMana napisał, że miał dwa, całkiem dobre pomysły na wstępniak, ale obu zapomniał, bo zaczęły się wakacje.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku władze r historia r działalność dydaktyczna r działalność naukowa i współpraca międzynarodowa współpraca międzynarodowa Erasmus r Biblioteka Główna r czasopisma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

19 23 NASZE BESTSELLERY

19 23 NASZE BESTSELLERY Szanowni Państwo! Z radością zapraszamy do lektury przewodnika po WSG. Korzystamy z zastrzeżonego dla przewodników prawa - subiektywnego doboru prezentowanych treści. Nie znajdziecie tutaj, Szanowni Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, SCR Radiosupeł 1 Witamy serdecznie! Jeśli właśnie czytasz ten przewodnik, zapewne zostałeś, bądź jesteś

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą słów o Wvdziale Kilka słów o Wydziale Kilka 8 marca 2012 r., podjął uchwałę o zmianie nazwy Wydziału na Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą cztery Wydziały:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Dlaczego warto studiować na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Dlaczego warto studiować na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Marek Krawczyk Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pruszków, 18 marca 2014 r. 1 Dom rodzinny ur. 16 lutego 1946 r. w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

Studia w Rzeszowie. szerokie możliwości RZESZÓW W LICZBACH: Stolica Podkarpacia to jedno z najbardziej studenckich miast w Europie.

Studia w Rzeszowie. szerokie możliwości RZESZÓW W LICZBACH: Stolica Podkarpacia to jedno z najbardziej studenckich miast w Europie. 1 Studia w Rzeszowie szerokie możliwości Stolica Podkarpacia to jedno z najbardziej studenckich miast w Europie. Liczba studentów w tym blisko dwustutysięcznym mieście to 60 000. Rzeszów stwarza znakomite

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Słowo wstępne JM Rektora Władze Uczelni Historia Uczelni Baza dydaktyczno-sportowa

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA Informator 2013/2014 A jak wybrać

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu INFORMATOR 2014/2015 LICENCJACKIE 1 PODYPLOMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Informator dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

www.uwm.edu.pl rekrutacja@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl rekrutacja@uwm.edu.pl www.uwm.edu.pl rekrutacja@uwm.edu.pl 1 Informator 2015/2016 dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne 2 spis treści 3 o uniwersytecie 5 władze Uniwersytetu 6 informacje o uczelni 8 czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE informator SPIS TREŚCI Władze uczelni... PWSZ ugruntowana marka... EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 10 październik issn 1899-5810 Inauguracja 2010/2011 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi mgr Anna Pielesiek Biuro Promocji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

K A T A L O G E C T S

K A T A L O G E C T S K A T A L O G E C T S Część III Ogólne informacje dla studentów 1 III. 1. Koszty utrzymania Koszt zakwaterowania i posiłków: zakwaterowanie w akademiku - 210/miesiąc kwatera prywatna - 200-350 zł/miesiąc

Bardziej szczegółowo

Wydział Psychologii. Uniwersytetu Warszawskiego. Informator dla kandydatów na rok akademicki 2012/2013. www.psychologia.pl

Wydział Psychologii. Uniwersytetu Warszawskiego. Informator dla kandydatów na rok akademicki 2012/2013. www.psychologia.pl Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Informator dla kandydatów na rok akademicki 2012/2013 2 DRODZY KANDYDACI, Serdecznie zapraszam Państwa do przyłączenia się do nas i podjęcia studiów na Wydziale

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT 8 KIERUNKÓW I 34 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo