Ochrona praw własności intelektualnych w przemyśle tekstylnym w Chinach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona praw własności intelektualnych w przemyśle tekstylnym w Chinach"

Transkrypt

1 Ochrona praw własności intelektualnych w przemyśle tekstylnym w Chinach Wprowadzenie Chiński przemysł tekstylny, to zarówno szansa, jak i zagrożenie dla firm europejskich. Z jednej strony to ogromny rynek dla dostawców technologii produkcji, a z drugiej, stanowi kluczową bazą zaopatrzeniową w tekstylia i wyroby gotowe. Jednak zagraniczne technologie i marki, które nie są objęte odpowiednią ochroną, często padają ofiarą naruszeń ze strony ich chińskich konkurentów. Niniejszy przewodnik przedstawia zagadnienia ochrony własności intelektualnej (WI) w poszczególnych podsektorach przemysłu tekstylnego, takich jak maszyny tekstylne, przędze i tkaniny specjalne, tkaniny wykończone oraz markowa odzież i dodatki. Poniżej omówione zostaną poszczególne przedmioty praw WI sektora, a także powiązane z nimi zagadnienia, które szczególnie dotykają producentów markowej odzieży i dodatków. Najczęściej spotykane rodzaje WI w przemyśle tekstylnym to: 1. Patenty 2. Znaki towarowe 3. Prawa autorskie 4. Transfer technologii 5. Tajemnice przedsiębiorstwa Patenty Patenty każdego przedsiębiorcy powinny zostać zarejestrowane i chronione w Chinach, z uwagi na to, że patent zarejestrowany poza granicami Chin, nie będzie możliwy do wyegzekwowania na tamtym terytorium. Zasada absolutnej nowości oznaczająca, że zgłaszany wynalazek nie może zostać wcześniej ujawniony nigdzie indziej na świecie przed zgłoszeniem patentowym, z zastrzeżeniem 12 miesięcznego pierwszeństwa konwencyjnego w niektórych krajach stosują również Chiny, gdzie zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w tamtejszym urzędzie patentowym (State Intellectual Property Office (SIPO)) lub poprzez system zgłoszeń międzynarodowych, na podstawie Układu o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty, (PTC)). Badanie zgłoszenia przed SIPO może trwać około miesięcy, a udzielenie prawa może nastąpić nawet po upływie pięciu lat. Oprócz patentów na wynalazki, prawami patentowymi są również wzory użytkowe (ich polskim odpowiednikiem są prawa ochronne na wzory użytkowe) oraz wzory przemysłowe (ich polskim odpowiednikiem są prawa z rejestracji wzorów przemysłowych). Te rodzaje praw patentowych nie podlegają badaniu merytorycznemu i jeżeli tylko są prawidłowo zgłoszone, to zostają wydawane automatycznie. Wzór użytkowy co do zasady obejmuje pomniejsze innowacje, które nie posiadają dostatecznego poziomu wynalazczego, by mógł zostać udzielony patent na wynalazek. Zwykle wzór użytkowy jest udzielany w ciągu 12 miesięcy i przyznawany na okres dziesięciu lat od daty zgłoszenia. Wzór przemysłowy obejmuje z kolei zewnętrzny wygląd produktu, jego wzór dekoracyjny. Podobnie jak w przypadku wzoru użytkowego, również jest on udzielany w ciągu ośmiu do dziesięciu miesięcy od daty zgłoszenia, a ochrona trwa dziesięć lat od daty zgłoszenia. Są one chronione prawami patentowymi do wzorów przemysłowych, a w niektórych przypadkach również prawami autorskimi. Maszyny tekstylne Patenty na maszyny tekstylne są chronione tylko w tych krajach, w których są zarejestrowane i wobec tego, jedynie patenty zarejestrowane w Chinach są możliwe do wyegzekwowania w tym kraju. Przedsiębiorstwa produkujące takie maszyny powinny ubiegać się o ochronę patentową w Chinach, nie tylko dlatego, że Chiny są rynkiem zbytu dla tych urządzeń, ale również dlatego, by bronić się przed potencjalnymi naruszycielami, którzy produkują technologię z naruszeniem prawa, a następnie eksportują ją na inne rynki poza granice Chin.

2 Konkurenci kopiują konstrukcję, kształt oraz elementy maszyn i wprowadzają klientów w błąd sugerując, że dana maszyna ma takie same funkcje lub działa z taką samą jakością jak maszyna oryginalna, co często skutkuje spadkiem sprzedaży produktów oryginalnego europejskiego producenta. Przędze i tkaniny specjalne Producenci przędz i tkanin specjalnych powinni dopilnować, by każdy patent uzyskany na ich produkty został zgłoszony również w Chinach, by bronić się przed chińskimi konkurentami, którzy mogą kopiować daną technologię i eksportować ją do innych krajów. Gdzie tylko to możliwe, producenci powinni przeprowadzać poszczególne procesy produkcji w różnych miejscach, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ujawnienia tajemnicy całego procesu. Ponadto dostawcy przędzy i tkanin specjalnych powinni dopilnować, by warunki ich umów licencyjnych wyraźnie określały sposób wykorzystania ze znaków towarowych i patentów przez użytkowników końcowych, a także powinni uważać na naruszania ich praw przez konkurencyjnych dostawców oraz końcowych użytkowników markowych tkanin, którzy mogą fałszywie twierdzić, że ich produkty zawierają w sobie markowe materiały. Tkaniny wykończone Wzory odzieży mogą być chronione patentami na wzory przemysłowe. Od 1 października 2009 roku chińskie prawo własności przemysłowej umożliwia projektantom rejestrację dwóch lub więcej podobnych wzorów (do dziesięciu) dla tego samego produktu w ramach jednego zgłoszenia. Jednak zgłoszenia te nie są dostępne dla różnych wzorów, co sprawia, że nie są dostępne w przypadku projektantów, którzy posiadają wiele wzorów. Wzór przemysłowy zostaje udzielony po 8-12 miesiącach od daty zgłoszenia, czyli po okresie, który jest często zbyt długi, by chronić szybko zmieniające się wzory sezonowe. Zaletą tego prawa jest to, że stosunkowo łatwo da się go egzekwować, a samo posiadanie rejestracji może wystarczyć, by powstrzymać innych przed naruszeniami. Więcej informacji na temat patentów w Chinach można znaleźć w przewodniku Ochrona patentów i znaków towarowych w Chinach. Znaki towarowe Prawa do znaków towarowych chronią przed używaniem identycznych lub podobnych oznaczeń na podobnych towarach. W Chinach obowiązuje system rejestracji oparty na pierwszeństwie zgłoszenia ( first-to-file ), co oznacza, że przedsiębiorstwa mogą stracić ochronę prawną w Chinach i narazić się na zarzut naruszania znaków towarowych innych firm, jeżeli ten sam lub podobny znak został już zarejestrowany w Chinach na rzecz innego podmiotu. Obecnie, udzielenie ochrony trwa dwa-trzy lata, o ile nie wpłynie żaden sprzeciw wobec rejestracji po publikacji o udzieleniu prawa. Częstym przykładem naruszeń jest rejestracja przez naruszycieli znaków towarowe innych przedsiębiorstw. Unieważnienie, sprzeciw lub odkupienie znaku towarowego, który został już zarejestrowany, mogą być trudne i kosztowne. Nierzadko zdarza się, że firmy importowe lub dystrybucyjne działające na zlecenie producenta rejestrują znaki towarowe za niego. Zaleca się, by znak towarowy był albo zarejestrowany na rzecz producenta, albo zwrotnie mu przekazany, żeby uniknąć późniejszych sporów. Zaleca się również rejestrację swojego znaku w języku chińskim, nawet jeżeli nie będzie to podstawowy znak używany przez uprawnionego. Bez dobrze promowanego znaku chińskiego konsumenci mogą stworzyć chiński odpowiednik dla produktu i może on na przykład zostać zarejestrowany przez nieuczciwych konkurentów, w celu wykorzystania reputacji Twojej marki.

3 Egzekwowanie praw do znaków towarowych Skargę na naruszenie znaku towarowego można zgłaszać w trybie administracyjnym do chińskiego Urzędu Przemysłu i Handlu (Administration for Industry and Commerce, (AIC)) lub można też złożyć pozew cywilny w sądzie ludowym. Istnieją również sankcje karne za naruszenie znaku towarowego, jednak tylko w przypadku, gdy znak towarowy jest dokładnie przekopiowany lub jeżeli skala naruszenia jest duża. Maszyny tekstylne Chociaż rzadko zdarza się znaleźć całkowicie podrobione maszyny, to jednak ich części zamienne są dość często kopiowane. Jeżeli części zamienne lub opakowania opracowane w twoim przedsiębiorstwie są opatrzone znakiem towarowym, ważne jest, by jak najszybciej zarejestrować ten znak towarowy w Chinach. Nazwy handlowe rejestruje się w Chinach lokalnie, w okręgach, nie istnieje zatem żadne rejestracja w skali ogólnokrajowej. Stosunkowo często można jednak znaleźć firmy dystrybucyjne lub zapewniające usługi serwisowe dla markowych maszyn lub sprzętu, które bez upoważnienia korzystają z marki jako zarejestrowanej nazwy handlowej. Nazwy handlowe, które wchodzą w konflikt z wcześniejszymi znakami towarowymi mogą zostać unieważnione. Znaki towarowe powinno się rejestrować, nawet jeśli Twoje przedsiębiorstwo tylko produkuje, a nie sprzedaje w Chinach. Przędze i tkaniny specjalne Znaki towarowe powinno się zarejestrować, nawet jeśli Twoje przedsiębiorstwo w Chinach jedynie dokonuje produkcji, a nie prowadzi sprzedaży na tamtejszym rynku. Zaleca się, by producenci przędz i tkanin będący właścicielami cennych marek jak najszybciej rejestrowali swoje znaki handlowe lub loga, żeby chronić swoje PWI. Proces unieważniania, sprzeciwu lub odkupienia swoich znaków jest często znacznie trudniejszy i bardziej kosztowny niż rejestracja swojego znaku towarowego. Tkaniny wykończone Charakterystyczny wzór tkaniny może być chroniony jako znak towarowy, jeśli stał się charakterystyczny poprzez jego długie używanie (na przykład, kraciasty wzór Burberry jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Chinach). Jednak zarówno, przykłady rejestracji wzorów jak i ich ochrona należą do rzadkości. Więcej informacji na temat znaków towarowych w Chinach można znaleźć w przewodniku Ochrona patentów i znaków towarowych w Chinach. Prawa autorskie Prawa autorskie są uznawane, bez konieczności ich rejestracji, chociaż Chiny pozwalają na dobrowolną rejestrację. Stanowi ona przede wszystkim dowód własności praw autorskich w przypadku dochodzenia swoich praw, a tym samym ułatwia postępowanie, zarówno sądowe jak i administracyjne. Administracyjne egzekwowanie praw autorskich jest możliwe przed Krajowym Urzędem Praw Autorskich (National Copyright Administration, NCA), chociaż zwykle to lokalne władze administracyjne koncentrują się na ich egzekwowaniu, szczególnie w przypadku pirackiego oprogramowania lub produktów medialnych. Gdy naruszenie nie jest dosłowne (tzn. nie mamy do czynienia z kopią), bardziej odpowiednie będzie wniesienie sprawy do sądu ludowego. Jeżeli prawa autorskie nie są zarejestrowane, warto mieć oznaczony datą zapis utworzenia danego dzieła, aby można było udowodnić datę jego stworzenia i własności praw autorskich.

4 Maszyny tekstylne Istotnym składnikiem technologii produkcji tekstyliów mogą być oprogramowania operacyjne oraz instrukcje obsługi dotyczące działania i/lub konserwacji maszyn. Takie materiały są automatycznie chronione w Chinach jako prawa autorskie. Jednak zaleca się, aby przedsiębiorstwa rejestrowały swoje prawa autorskie, aby móc udowodnić swoją własność w przypadku naruszenia. W niektórych przypadkach, gdy maszyna została skopiowana przez konkurenta dzięki zastosowaniu np. odwrotnej inżynierii, a nie jest chroniona patentem na wynalazek, wzorem użytkowym, czy wzorem przemysłowym, to wówczas jedynym sposobem dochodzenia swoich praw może być powództwo w sprawie naruszenia praw autorskich, w postaci naruszania oprogramowania lub instrukcji obsługi. Dotyczy to jednak tylko kwestii kopiowania oprogramowania i instrukcji obsługi, nie chroni jednak samej konstrukcji maszyny. Artykuły tekstylne Wzory odzieży również mogą być chronione prawem autorskim. Ochrona taka jest udzielana automatycznie w momencie stworzenia dzieła, co sprawia, że wzór taki może cieszyć się podwójną ochroną wzorem przemysłowym oraz prawem autorskim. Posiadanie zarejestrowanego prawa w jest wygodnym sposobem na udowodnienie własności dzieła. Można też zapisać serię dzieł w jednym zgłoszeniu prawa autorskiego, na przykład wszystkie wzory na jeden sezon. Należy jednak zauważyć, że prawo autorskie może być trudniej egzekwowalne w porównaniu ze wzorem przemysłowym. Dlatego też fakt, że nie trzeba dokonywać żadnej rejestracji, aby mieć ochronę prawa autorskiego, należy zrównoważyć tym, że więcej kosztuje faktyczne egzekwowanie tego prawa w przypadku jego naruszenia, w porównaniu do egzekwowania prawa do wzoru przemysłowego. Producenci markowej odzieży oraz dodatków Oprócz ochrony swoich wzorów i projektów, przedsiębiorstwa odzieżowe mogą też wykorzystywać prawa autorskie do ochrony swoich katalogów, broszur i witryn internetowych. Transfer technologii Gdy przedsiębiorstwa produkują w Chinach, albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem innego podmiotu (dostawcy, partnera joint venture), często importują swoją technologię z Europy i wyznaczają swoich przedstawicieli lub dystrybutorów, którzy dokonują montażu, instalacji i serwisu sprzętu. Aby uniknąć strat ważnych aktywów, a nawet utraty rynków, transferom wiedzy i technologii powinny towarzyszyć umowy z licencjobiorcami, dostawcami, pracownikami, podwykonawcami, itd., określające zakres praw i obowiązków każdej ze stron, jak również ograniczenia geograficzne, ograniczenia czasowe, a także kwestie poufności i konkurencji. Umowy dotyczące transferu technologii podlegają przepisom zapobiegającym praktykom restrykcyjnym ograniczającym konkurencję. Przedsiębiorstwa udzielające licencji na technologie w formie technicznych rozwiązań lub usług podmiotom chińskim, powinny stosować się do chińskich reguł transferu technologii. Więcej informacji na temat chińskich regulacji dotyczących transferu technologii można znaleźć w przewodniku Transfer technologii do Chin. Wskazówki dla przedsiębiorstw. Tajemnice przedsiębiorstwa W pewnych przypadkach produkty lub procesy są chronione jako tajemnice przedsiębiorstwa, a nie jako patenty. Niektóre firmy mogą nawet preferować ochronę swoich produktów lub procesów jako tajemnic (lub kombinację patentów i tajemnic przedsiębiorstwa), a ich ochrona jest szczególnie ważna w przypadku procesów, w celu utrudnienia lub nawet uniemożliwia konkurentowi odkrycie procesu za pomocą tzw.

5 W Chinach definiuje się tajemnicę przedsiębiorstwa jako cenną informację, która nie jest znana publicznie, a jej właściciel podjął kroki, by ją odpowiednio zabezpieczyć oraz, aby nie została ona ujawniona. Zostaje ona naruszana tylko wtedy, gdy inny podmiot pobrał informację, która była wyraźnie zastrzeżona i poufna. Warto zauważyć, iż odwrotna inżynieria (tzn. rozkładanie na części maszyny lub produktu, by dowiedzieć się, jak jest on zrobiony) jest powszechną praktyką w Chinach. Tylko produkt lub proces objęty ochroną patentową może być ochroniony przed odwrotną inżynierią, jeśli konkurent odkryje sekretną informację za pomocą odwrotnej inżynierii, nie uznaje się tego natomiast za naruszenie tajemnicy. Głównym powodem ujawnienia tajemnic jest brak podjęcia odpowiednich kroków, by temu zapobiec, szczególnie to pracownicy przekazują sekretną informację. Dlatego też przedsiębiorstwa powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę tajemnic w ramach organizacji i dopilnować, by istniał wyraźny proces, który to zapewni. W przypadku, gdy informacja wycieknie, posiadanie zapisów działań podjętych dla ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest istotne, gdy chcemy dostarczyć konkretne dowody, że dana informacja była poufna i miała pozostać w tajemnicy. Dlatego też, właściciel powinien dokładnie sprecyzować, jaka informacja stanowi tajemnicę i jakie należy podjąć kroki, by jej nie ujawnić. W ramach organizacji można zastosować zarówno bariery fizyczne dla ochrony poufności, takie jak na przykład hasła, jak również bariery kontraktowe, takie jak ścisłe klauzule poufności w umowach z pracownikami i wszystkimi licencjobiorcami, którzy mają dostęp do tajemnicy. Niezwykle ważne jest też, aby zażądać od wszystkich potencjalnych partnerów w Chinach, by podpisali umowę o poufności (Non-Disclosure Agreement, (NDA)) przed ujawnieniem im jakichkolwiek informacji handlowych lub technicznych. Chociaż umowy o poufności są uznawane przez chińskie sądy, ich najcenniejszą funkcją jest często zasygnalizowanie potencjalnemu partnerowi, że Twoje przedsiębiorstwo podchodzi poważnie do ochrony swoich PWI. Chińskie prawo pracy pozwala na włączenie klauzuli konkurencyjnej do umowy o pracę, stanowiącą o zakazie świadczenia pracy dla firmy konkurencyjnej przez odchodzących pracowników na kluczowych stanowiskach przez okres do jednego roku, ale za odpowiednią rekompensatą. W przypadku nieupoważnionego ujawnienia lub wykorzystania informacji uznawanej za tajemnicę przedsiębiorstwa, możliwe jest zarówno wszczęcie postępowania administracyjnego w Urzędzie Przemysłu i Handlu (Administration of Industry and Commerce (AIC)), jak również postępowania cywilnego przed sądem ludowym. Jednak biorąc pod uwagę złożoność spraw dotyczących naruszenia tajemnic oraz jej wartość, sprawy te z reguły toczą się przed sądem ludowym. Ustanowione są również sankcje karne za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli strata jest szczególnie wysoka. Dodatkowe kwestie dotyczące własności intelektualnej dla producentów markowej odzieży i dodatków Ze względu na wielkość rynku chińskiego, rozległą produkcję i niepokojącą liczbę podróbek, producenci odzieży markowej nastawieni są na szczególnymi zagrożenia w dziedzinie PWI, obok działań w zakresie głównych zagadnień WI, omówionych powyżej. 1. Współpraca z lokalnymi i zagranicznymi kanałami dystrybucji Ważne jest, by producenci odzieży markowej monitorowali kanały sprzedaży swoich towarów w Chinach, aby upewnić się, że nie dochodzi do niewłaściwego używania ich PWI przez partnerów handlowych. Najlepiej byłoby, gdyby umowy dystrybucyjne zawierały warunki używania PWI, które powinny określać dozwolony zakres używania oraz działania, jakie należy podjąć po zakończeniu współpracy. Jeżeli twoja marka jest powszczechnie znana na chińskim rynku, powinieneś być przygotowany na pojawienie się na podróbek oraz na nieupoważnione wykorzystywanie tej marki przez sprzedawców detalicznych. Chiny zapewniają szybkie i proste środki zaradcze w przypadku naruszenia znaku towarowego oraz aktów nieuczciwej konkurencji, w trybie egzekucji administracyjnej. Niemniej jednak możesz napotkać wiele problemów i warto zarezerwować wystarczające zasoby, które pozwolą ci radzić sobie z takimi przypadkami i sprawić, by wszyscy partnerzy handlowi oraz konkurenci byli świadomi, że chronisz swoją markę. Dopóki marka cieszy się renomą, będzie regularnie stanowić cel naruszycieli i powinieneś być przygotowany na to, że ochrona marki będzie wymagała stałych i znacznych wysiłków.

6 2. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji Oprócz bezpośredniego kopiowania znaku towarowego nieuczciwi konkurenci mogą sprzedawać produkty z podobnymi, ale nie identycznymi znakami lub wzorami. Chociaż takie znaki lub wzory mogą nie być dostatecznie podobne, by uznać je za naruszenie znaku towarowego, to można sobie z nimi radzić dzięki chińskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prawo to można również wykorzystać, wówczas gdy ktoś użył Twojego znaku towarowego bez upoważnienia w obrocie gospodarczym nawet w odniesieniu do innych produktów, niż te, wobec których Twój znak towarowy został zarejestrowany. 3. Kontrola dostawców zapobieganie przeciekom informacji o nowych wzorach i produktach z fabryk W umowach z wytwórcami, dystrybutorami i sprzedawcami detalicznymi uprawniony do znaku towarowego powinien zawierać klauzule dotyczące zakresu dozwolonego używania znaku towarowego. Jest to szczególnie istotne, gdy korzysta się z usług podwykonawców w Chinach. Umowy te powinny określać: Czy dozwolone jest korzystanie z usług dalszych podwykonawców, a jeśli tak, to czy podwykonawcy ci powinni zostać ujawnieni, jeżeli mają do czynienia z markowymi składnikami, metkami lub opakowaniami. Sposób postępowania z produktami odrzuconymi lub wyprodukowanymi ponad ustalone limity produkcyjne. Fabryki często sprzedają takie produkty tylnymi drzwiami. Umowy powinny zatem jasno precyzować, jak postępować z takimi produktami. Umowa powinna nakładać obowiązek na dostawcę by wdrożył on procedury mające zachować nowe wzory w tajemnicy. Często się zdarza, że nowe wzory przeciekają do innych fabryk. Po wygaśnięciu umowy wszystkie nadmiarowe produkty, pliki CAD, itd. powinny zostać zwrócone uprawnionemu. Oprócz zadbania o odpowiednią treść pisemnych umów z dostawcami producent markowej odzieży powinien regularnie monitorować przestrzeganie tych umów przez dostawców. 4. Postępowanie z internetowymi sprzedawcami i eksporterami Każda marka ciesząca się powodzeniem może też być narażona w Chinach na liczne naruszenia w Internecie, między innymi: Firmy sprzedające podrabiane towary w Internecie w Chinach lub za granicą. Handel taki może odbywać się poprzez platformy C2C (consumer to consumer, czyli: od konsumenta do konsumenta) takie jak ebay, lub poprzez platformy B2B (business to business, czyli: od firmy do firmy), takie jak Alibaba. Takich sprzedawców może być bardzo wielu. Na szczęście największe internetowe strony handlowe w Chinach mają system zgłaszania skarg i szybko usuwają ogłoszenia o produktach naruszających prawo, gdy zostaną o tym powiadomione. W przypadku niezależnych witryn internetowych skuteczny może być list ostrzegawczy do operatora strony lub dostawcy Internetu. Lokalne firmy mogą rejestrować identyczne lub podobne nazwy domen do tych, jakie używa Twoje przedsiębiorstwo lub twoja marka. W przypadku domen na poziomie krajowym istnieje prosta procedura administracyjna służąca do odzyskania pirackich nazw domen. W przypadku, gdy jakaś strona internetowa zawiera treści naruszające Twoje PWI, możesz złożyć skargę do lokalnego biura AIC o naruszenie prawa do znaku towarowego lub na nieuczciwą konkurencję, możesz również poskarżyć się bezpośrednio operatorowi strony lub dostawcy Internetu. W przypadku znanych marek, liczba takich spraw może być znacząca i warto je uszeregować pod względem ważności. W wielu przypadkach sprzedawca internetowy może być małą firmą handlową lub osobą fizyczną i list ostrzegawczy może okazać się wystarczający. Jednak w przypadku większych spółek proste wycofanie się z treści naruszających prawo w internecie nie powstrzyma jej poza internetowej działalności i być może będziesz musiał podjąć wobec niej działania również poza internetem. Więcej informacji na temat ochrony praw własności intelektualnej w Internecie można znaleźć w przewodniku Ochrona PWI w Internecie na terenie Chin.

7 5. Chiński Urząd Celny Nawet jeżeli twoja firma nie produkuje, ani nie sprzedaje swoich produktów w Chinach, to może się zdarzyć, że produkty naruszające Twoje PWI będą stamtąd eksportowane na rynki zagraniczne, np. do Europy. Zaleca się zatem, abyś zgłosił swoje PWI w chińskim Urzędzie Celnym, który jest skuteczny w zakresie ujawnień i zatrzymań na granicy produktów naruszających prawo. Proces zgłoszenia jest nie tylko stosunkowo prosty, ale również skuteczny i ma zasięg ogólnokrajowy, a sama procedura z reguły trwa około miesiąca. Urząd celny często sam odkrywa podejrzane transporty, ale zaleca się, aby zapewnić szkolenie w kluczowych portach handlowych, w celu zapoznania urzędników ze swoimi produktami. W przypadku zatrzymania, uprawniony powinien zidentyfikować podejrzane transporty w ciągu trzech dni oraz zapłacić kaucję, zatem ważne jest, aby mieć zawczasu gotową procedurę działania na wypadek doniesień o możliwym naruszeniu prawa. Generalnie łatwiej jest Urzędowi zidentyfikować i zatrzymać towary naruszające prawo do znaku towarowego, gdyż może to zrobić wykorzystując własne procedury administracyjne. W przypadku jednak naruszenia praw autorskich i patentów należy wnieść pozew przed sądem ludowym, który nakaże Urzędowi Celnemu zatrzymanie towarów naruszających prawo, ponieważ nie posiada on kompetencji do ustalenia, czy nastąpiło naruszenie prawa. Więcej informacji na temat urzędów celnych w Chinach można znaleźć w przewodniku Wykorzystanie organów celnych do ochrony PWI w Chinach. Studium przypadku Studium przypadku 1: Maszyny tekstylne Europejska spółka S, która sprzedaje zaawansowane technologicznie maszyny dziewiarskie z przeznaczeniem dla producentów w Chinach odkryła, że inna firma sprzedaje konkurencyjny produkt o dokładnie takich samych parametrach, pokryciu zewnętrznym, a nawet kolorach, co oryginał. Ponadto broszury i strona internetowa konkurenta zawierają zdjęcia, diagramy i specyfikację oryginalnego produktu, mimo to jednak podrobiony produkt nie spełnia tych samych kryteriów wydajnościowych. Przedstawiciel handlowy spółki S w Chinach skarżył się, iż klienci wprowadzani są w błąd, ponieważ sugeruje im się, że znacznie tańszy produkt lokalny zapewnia tę samą jakość co produkt oryginalny. Europejska spółka nie posiadała żadnych PWI w Chinach, a naruszyciel nie używał europejskiego znaku towarowego. Ponieważ tamtejsze prawo nie zabrania wiernego kopiowania wzorów, europejska spółka mogła tylko poskarżyć się na naruszenie praw autorskich do zdjęć i grafik w jej broszurach, a także o naruszenie przepisów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w postaci fałszywych twierdzeń zawartych w skopiowanej broszurze. Aby uniknąć kosztów sporu sądowego spółka S zaangażowała lokalną kancelarię prawną, która wysłała list ostrzegawczy do naruszyciela, a natępnie skontaktowała się z nim telefonicznie. W rezultacie naruszyciel zmienił zdjęcia i niektóre inne treści w swojej broszurze, jednak nie można było go zmusić do zmiany wyglądu jego produktu. W tym przypadku spółka S nie mogła podjąć działań egzekucyjnych w obliczu naruszeń, ponieważ nie zarejestrowała wcześniej swoich praw. Gdyby jednak posiadała ona zarejestrowany wzór przemysłowy, mogłaby skuteczniej egzekwować swoje prawa przeciwko lokalnej firmie, a ponadto mogłaby zaoszczędzić czas i pieniądze oraz uchronić swoją reputację przed uszczerbkiem. Ten przykład to stanowi przestrogę, która wskazuje, że wzór i kształt zewnętrzny produktu powinno się chronić w Chinach w drodze jego rejestracji.

8 Studium przypadku 2: Tkaniny wykończone Europejska spółka R, zaprojektowała pewien rodzaj dodatku, który bardzo poprawiał wygląd gotowej odzieży. Spółka ta zdobyła wiodącą pozycję na rynku do tego stopnia, że kupcy odzieży często żądali, by ten produkt był wykorzystany w odzieży, którą handlują. W niektórych krajach, na produkt ten udzielono patentu, jednak w Chinach był chroniony jedynie przez rejestrację znaku towarowego. Znak towarowy spółki R był używany tylko na metce gotowej odzieży, w celu wskazania, że ich produkt jest wykorzystywany w tej odzieży. Ponieważ oryginalny produkt był kluczowy dla wielu dostawców odzieży w Chinach, lokalni konkurenci zaczęli również oferować konkurencyjny produkt. Spółka R nie posiadała żadnych podstaw prawnych, aby zapobiec kopiowaniu samego produktu przez konkurentów, ale mogła podjąć działania przeciwko dostawcom dodatków i producentom odzieży, którzy używali oryginalnego znaku towarowego na swojej odzieży, chociaż faktycznie nie kupowali produktu oryginalnego, produkowanego przez spółkę R. Spółka R złożyła zatem skargę w trybie administracyjnym do AIC o naruszenie znaku towarowego oraz nagłośniła te działania w lokalnej prasie, co odniosło pewien efekt. Jednak konkurent dokonał rejestracji chińskiej wersji nazwy produktu spółki R jako znaku towarowego na swoją rzecz, co pozwoliło mu legalnie używać nazwę w chińskiej wersji językowej. Spółka R została następnie zmuszona do zainicjowania postępowania administracyjnego w celu unieważnienia znaku towarowego, zgodnie z procedurami chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych, a z praktyki wiadomo, że jest to proces długi i niepewny. Spółka R, powinna była skuteczniej chronić swoje PWI, poprzez rejestrację nie tylko oficjalnej nazwy swojej firmy i znaków towarowych, ale również ich przetłumaczoną nazwę na język chiński oraz wszelkie inne odmany, jakimi określano jej produkt na chińskim rynku. Koszt rejestracji wielu znaków towarowych jest generalnie znacznie niższy niż koszty postępowań unieważniających, sprzeciwu lub odkupienia znaku towarowego. Studium przypadku 3: Markowa odzież i dodatki Mała europejska spółka D zaprojektowała i wyprodukowała własną linię odzieży i torebek sprzedawanych w Europie, ale wytwarzanych w Chinach. Chociaż jej marka nie była szeroko znana w świecie, spółka ta zorientowała się, iż konkurenci regularnie sprzedają dokładne kopie jej produktów. Pomimo, iż spółka D podjęła kroki prawne przeciwko dystrybutorom w Europie, chciała również powstrzymać konkurentów w Chinach i chociaż początkowo uważała, że byłoby to zbyt trudnej, to jednak po konsultacji z lokalną kancelarią prawną w Chinach postanowiła podjąć działania. Ponieważ spółka D tworzyła rocznie zbyt wiele nowych wzorów, żeby można było je rejestrować jako wzory przemysłowe, to postanowiła zarejestrować jedynie kilka spośród nich, a resztę postanowiła chronić na podstawie praw autorskich. Jako że wzór przemysłowy jest stosunkowo łatwo egzekwować, spółka mogła użyć swoich praw patentowych przeciwko konkurentom, którzy kopiowali te wzory, zatem podjęła ona działania głównie przeciwko wytwórcom i kupcom na targach handlowych, wysyłając listy ostrzegawcze oraz żądając usunięcia naruszających jej prawa wzorów z witryn internetowych. Jako dodatkowe wsparcie stawiała zarzut naruszania praw autorskich w przypadku innych wzorów, które nie posiadały odpowiedniej rejestracji. Działania te doprowadziły do zauważalnego spadku liczby nieuprawnionych podróbek, gdyż naruszyciele, albo przestali całkowicie kopiować produkty spółki D, albo zmienili wygląd swoich produktów, tak że nie były już one identyczne. Proaktywne działania spółki D, mające na celu ochronę jej wzorów w Chinach sprawiły, że konkurenci zaprzestali produkowania wiernych kopii jej produktów - nawet w sytuacji - gdy spółka nie rejestrowała wszystkich swoich nowych wzorów. Często działania naruszające prawo własności intelektualnej można ukrócić podejmując proaktywne działania, które sygnalizują, że dana firma traktuje swoje prawa własności intelektualnej poważnie i uznaje ochronę tych praw za integralną część swojej działalności.

Uzyskaj bezpłatną, poufną i fachową poradę dotyczącą praw własności intelektualnej w ciągu siedmiu dni roboczych

Uzyskaj bezpłatną, poufną i fachową poradę dotyczącą praw własności intelektualnej w ciągu siedmiu dni roboczych Zarządzanie własnością intelektualną oraz innymi aktywami przedsiębiorstwa Aktywa niematerialne i prawne stanowią zwykle ponad 50% wartości przedsiębiorstw. Najwartościowszą grupę stanowią aktywa objęte

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Autorzy: Marek ŁAZEWSKI Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom III Warszawa 2006 Własność intelektualna tom III Recenzja: dr Jan Mertl Redakcja naukowa: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KROK 4 WZÓR UŻYTKOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY ZNAK TOWAROWY

KROK 4 WZÓR UŻYTKOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY ZNAK TOWAROWY WZÓR UŻYTKOWY Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, które dotyczy kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (rozwiązanie jest użyteczne, jeżeli

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI wykorzystania ochrony własności intelektualnej w rozwoju firmy

DOBRE PRAKTYKI wykorzystania ochrony własności intelektualnej w rozwoju firmy DOBRE PRAKTYKI wykorzystania ochrony własności intelektualnej w rozwoju firmy DOBRE PRAKTYKI wykorzystania ochrony własności intelektualnej w rozwoju firmy Opracowanie: dr inż. Karol Lityński Cweti Czyżycka

Bardziej szczegółowo

5. Zarządzanie Własnością Intelektualną

5. Zarządzanie Własnością Intelektualną 5. Zarządzanie Własnością Intelektualną Wersja ucznia 1. Własność intelektualna (IP) 2. Zrozumieć Patentów 3. Proces Patentowy 4. Zrozumieć Znaki Towarowe 5. Zrozumieć Wzory Przemysłowe 6. Zrozumieć Prawa

Bardziej szczegółowo

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej ochrona własności intelektualnej Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Znaki, patenty i czerwone podeszwy... 2 Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć... 3 Prawa własności intelektualnej krótki przewodnik...

Bardziej szczegółowo

Ochrona PWI w Internecie

Ochrona PWI w Internecie Ochrona PWI w Internecie WWW.CHINA-IPRHELPDESK.EU Bezpłatne, praktyczne i poufne porady dotyczace PWI w ciagu siedmiu dni roboczych: question@chinaiprhelpdesk.eu Współfinansowany: Zarys: Chiny i Internet

Bardziej szczegółowo

Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1)

Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1) Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1) 31.12.2012 Prezentujemy listę pytań i odpowiedzi, zadawanych "wirtualnemu rzecznikowi" w projekcie: "Własność intelektualna niedoceniony potencjał przedsiębiorców". Pamiętaj,

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badania i rozwój w Chinach dla europejskich MŚP

Poradnik Badania i rozwój w Chinach dla europejskich MŚP WWW.CHINA-IPRHELPDESK.EU Poradnik Badania i rozwój w Chinach dla europejskich MŚP Bezpłatne, praktyczne i poufne porady dotyczace PWI w ciagu siedmiu dni roboczych: question@chinaiprhelpdesk.eu Współfinansowany:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft

Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft Informacje o przewodniku Przewodnik został opracowany dla przedsiębiorców, aby pomóc im zrozumieć podstawy Zarządzania Licencjami Microsoft oraz wyposażyć w

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu

Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15 29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez

Bardziej szczegółowo

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce 2011 Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Publikacja przygotowana pod kierunkiem Anny Brussa i Krzysztofa Buczka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Wprowadzenie. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej http://www.uprp.pl http://www.uprp.pl Wprowadzenie Niemal codziennie na rynku pojawiają się nowe towary, w których zawarte lub zastosowane są wzory przemysłowe. W gospodarce rynkowej są one bardzo istotnym

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość jednym z głównych elementów innowacyjności gospodarki

Wynalazczość jednym z głównych elementów innowacyjności gospodarki Janusz Żurek Wynalazczość jednym z głównych elementów innowacyjności gospodarki Podręcznik procedur Materiały opracowane w ramach projektu nr Z/2.06/II/2.6/27/06 Ochrona własności intelektualnej i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD)

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) RADA U II EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) 8065/13 PI 51 CODEC 710 W IOSEK Od: Komisja Europejska Data: 2 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Problemy ochrony prawnej programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania

Problemy ochrony prawnej programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania Problemy ochrony prawnej programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania Renata Orkisz Tomasz Przechlewski Copyright 2003 RenataOrkisz 2003 Spis treści 1. Wstęp 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej w Unii Europejskiej

Prawo własności przemysłowej w Unii Europejskiej Prawo własności przemysłowej w Unii Europejskiej Warszawa, 2004 Opracowanie: Marek Łazewski Biuro Rzeczników Patentowych Sławomira Łazewska i Syn marek@iplaw.pl Wydawca: Fundusz Współpracy ul Górnośląska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona) 24.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 78/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009 z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie

Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie 2012 Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie Podręcznik dla izb handlowych oraz stowarzyszeń przedsiębiorców tworzących usługi w zakresie własności intelektualnej Prawa własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja Biuletyn kwartalny nr 2/2013 (11) Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja Wstęp Z ogromną przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce kolejne zestawienie wybranych wydarzeń z zakresu prawa znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ INTERNETOWA W NIEMCZECH. Poradnik prawny dla polskich przedsiębiorców

SPRZEDAŻ INTERNETOWA W NIEMCZECH. Poradnik prawny dla polskich przedsiębiorców Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu i Inwestycji SPRZEDAŻ INTERNETOWA W NIEMCZECH Poradnik prawny dla polskich przedsiębiorców Goldenstein & Partner

Bardziej szczegółowo

Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM Warszawa 2004 1 Autor Barbara Pokorska Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Recenzent Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo