Ochrona praw własności intelektualnych w przemyśle tekstylnym w Chinach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona praw własności intelektualnych w przemyśle tekstylnym w Chinach"

Transkrypt

1 Ochrona praw własności intelektualnych w przemyśle tekstylnym w Chinach Wprowadzenie Chiński przemysł tekstylny, to zarówno szansa, jak i zagrożenie dla firm europejskich. Z jednej strony to ogromny rynek dla dostawców technologii produkcji, a z drugiej, stanowi kluczową bazą zaopatrzeniową w tekstylia i wyroby gotowe. Jednak zagraniczne technologie i marki, które nie są objęte odpowiednią ochroną, często padają ofiarą naruszeń ze strony ich chińskich konkurentów. Niniejszy przewodnik przedstawia zagadnienia ochrony własności intelektualnej (WI) w poszczególnych podsektorach przemysłu tekstylnego, takich jak maszyny tekstylne, przędze i tkaniny specjalne, tkaniny wykończone oraz markowa odzież i dodatki. Poniżej omówione zostaną poszczególne przedmioty praw WI sektora, a także powiązane z nimi zagadnienia, które szczególnie dotykają producentów markowej odzieży i dodatków. Najczęściej spotykane rodzaje WI w przemyśle tekstylnym to: 1. Patenty 2. Znaki towarowe 3. Prawa autorskie 4. Transfer technologii 5. Tajemnice przedsiębiorstwa Patenty Patenty każdego przedsiębiorcy powinny zostać zarejestrowane i chronione w Chinach, z uwagi na to, że patent zarejestrowany poza granicami Chin, nie będzie możliwy do wyegzekwowania na tamtym terytorium. Zasada absolutnej nowości oznaczająca, że zgłaszany wynalazek nie może zostać wcześniej ujawniony nigdzie indziej na świecie przed zgłoszeniem patentowym, z zastrzeżeniem 12 miesięcznego pierwszeństwa konwencyjnego w niektórych krajach stosują również Chiny, gdzie zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w tamtejszym urzędzie patentowym (State Intellectual Property Office (SIPO)) lub poprzez system zgłoszeń międzynarodowych, na podstawie Układu o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty, (PTC)). Badanie zgłoszenia przed SIPO może trwać około miesięcy, a udzielenie prawa może nastąpić nawet po upływie pięciu lat. Oprócz patentów na wynalazki, prawami patentowymi są również wzory użytkowe (ich polskim odpowiednikiem są prawa ochronne na wzory użytkowe) oraz wzory przemysłowe (ich polskim odpowiednikiem są prawa z rejestracji wzorów przemysłowych). Te rodzaje praw patentowych nie podlegają badaniu merytorycznemu i jeżeli tylko są prawidłowo zgłoszone, to zostają wydawane automatycznie. Wzór użytkowy co do zasady obejmuje pomniejsze innowacje, które nie posiadają dostatecznego poziomu wynalazczego, by mógł zostać udzielony patent na wynalazek. Zwykle wzór użytkowy jest udzielany w ciągu 12 miesięcy i przyznawany na okres dziesięciu lat od daty zgłoszenia. Wzór przemysłowy obejmuje z kolei zewnętrzny wygląd produktu, jego wzór dekoracyjny. Podobnie jak w przypadku wzoru użytkowego, również jest on udzielany w ciągu ośmiu do dziesięciu miesięcy od daty zgłoszenia, a ochrona trwa dziesięć lat od daty zgłoszenia. Są one chronione prawami patentowymi do wzorów przemysłowych, a w niektórych przypadkach również prawami autorskimi. Maszyny tekstylne Patenty na maszyny tekstylne są chronione tylko w tych krajach, w których są zarejestrowane i wobec tego, jedynie patenty zarejestrowane w Chinach są możliwe do wyegzekwowania w tym kraju. Przedsiębiorstwa produkujące takie maszyny powinny ubiegać się o ochronę patentową w Chinach, nie tylko dlatego, że Chiny są rynkiem zbytu dla tych urządzeń, ale również dlatego, by bronić się przed potencjalnymi naruszycielami, którzy produkują technologię z naruszeniem prawa, a następnie eksportują ją na inne rynki poza granice Chin.

2 Konkurenci kopiują konstrukcję, kształt oraz elementy maszyn i wprowadzają klientów w błąd sugerując, że dana maszyna ma takie same funkcje lub działa z taką samą jakością jak maszyna oryginalna, co często skutkuje spadkiem sprzedaży produktów oryginalnego europejskiego producenta. Przędze i tkaniny specjalne Producenci przędz i tkanin specjalnych powinni dopilnować, by każdy patent uzyskany na ich produkty został zgłoszony również w Chinach, by bronić się przed chińskimi konkurentami, którzy mogą kopiować daną technologię i eksportować ją do innych krajów. Gdzie tylko to możliwe, producenci powinni przeprowadzać poszczególne procesy produkcji w różnych miejscach, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ujawnienia tajemnicy całego procesu. Ponadto dostawcy przędzy i tkanin specjalnych powinni dopilnować, by warunki ich umów licencyjnych wyraźnie określały sposób wykorzystania ze znaków towarowych i patentów przez użytkowników końcowych, a także powinni uważać na naruszania ich praw przez konkurencyjnych dostawców oraz końcowych użytkowników markowych tkanin, którzy mogą fałszywie twierdzić, że ich produkty zawierają w sobie markowe materiały. Tkaniny wykończone Wzory odzieży mogą być chronione patentami na wzory przemysłowe. Od 1 października 2009 roku chińskie prawo własności przemysłowej umożliwia projektantom rejestrację dwóch lub więcej podobnych wzorów (do dziesięciu) dla tego samego produktu w ramach jednego zgłoszenia. Jednak zgłoszenia te nie są dostępne dla różnych wzorów, co sprawia, że nie są dostępne w przypadku projektantów, którzy posiadają wiele wzorów. Wzór przemysłowy zostaje udzielony po 8-12 miesiącach od daty zgłoszenia, czyli po okresie, który jest często zbyt długi, by chronić szybko zmieniające się wzory sezonowe. Zaletą tego prawa jest to, że stosunkowo łatwo da się go egzekwować, a samo posiadanie rejestracji może wystarczyć, by powstrzymać innych przed naruszeniami. Więcej informacji na temat patentów w Chinach można znaleźć w przewodniku Ochrona patentów i znaków towarowych w Chinach. Znaki towarowe Prawa do znaków towarowych chronią przed używaniem identycznych lub podobnych oznaczeń na podobnych towarach. W Chinach obowiązuje system rejestracji oparty na pierwszeństwie zgłoszenia ( first-to-file ), co oznacza, że przedsiębiorstwa mogą stracić ochronę prawną w Chinach i narazić się na zarzut naruszania znaków towarowych innych firm, jeżeli ten sam lub podobny znak został już zarejestrowany w Chinach na rzecz innego podmiotu. Obecnie, udzielenie ochrony trwa dwa-trzy lata, o ile nie wpłynie żaden sprzeciw wobec rejestracji po publikacji o udzieleniu prawa. Częstym przykładem naruszeń jest rejestracja przez naruszycieli znaków towarowe innych przedsiębiorstw. Unieważnienie, sprzeciw lub odkupienie znaku towarowego, który został już zarejestrowany, mogą być trudne i kosztowne. Nierzadko zdarza się, że firmy importowe lub dystrybucyjne działające na zlecenie producenta rejestrują znaki towarowe za niego. Zaleca się, by znak towarowy był albo zarejestrowany na rzecz producenta, albo zwrotnie mu przekazany, żeby uniknąć późniejszych sporów. Zaleca się również rejestrację swojego znaku w języku chińskim, nawet jeżeli nie będzie to podstawowy znak używany przez uprawnionego. Bez dobrze promowanego znaku chińskiego konsumenci mogą stworzyć chiński odpowiednik dla produktu i może on na przykład zostać zarejestrowany przez nieuczciwych konkurentów, w celu wykorzystania reputacji Twojej marki.

3 Egzekwowanie praw do znaków towarowych Skargę na naruszenie znaku towarowego można zgłaszać w trybie administracyjnym do chińskiego Urzędu Przemysłu i Handlu (Administration for Industry and Commerce, (AIC)) lub można też złożyć pozew cywilny w sądzie ludowym. Istnieją również sankcje karne za naruszenie znaku towarowego, jednak tylko w przypadku, gdy znak towarowy jest dokładnie przekopiowany lub jeżeli skala naruszenia jest duża. Maszyny tekstylne Chociaż rzadko zdarza się znaleźć całkowicie podrobione maszyny, to jednak ich części zamienne są dość często kopiowane. Jeżeli części zamienne lub opakowania opracowane w twoim przedsiębiorstwie są opatrzone znakiem towarowym, ważne jest, by jak najszybciej zarejestrować ten znak towarowy w Chinach. Nazwy handlowe rejestruje się w Chinach lokalnie, w okręgach, nie istnieje zatem żadne rejestracja w skali ogólnokrajowej. Stosunkowo często można jednak znaleźć firmy dystrybucyjne lub zapewniające usługi serwisowe dla markowych maszyn lub sprzętu, które bez upoważnienia korzystają z marki jako zarejestrowanej nazwy handlowej. Nazwy handlowe, które wchodzą w konflikt z wcześniejszymi znakami towarowymi mogą zostać unieważnione. Znaki towarowe powinno się rejestrować, nawet jeśli Twoje przedsiębiorstwo tylko produkuje, a nie sprzedaje w Chinach. Przędze i tkaniny specjalne Znaki towarowe powinno się zarejestrować, nawet jeśli Twoje przedsiębiorstwo w Chinach jedynie dokonuje produkcji, a nie prowadzi sprzedaży na tamtejszym rynku. Zaleca się, by producenci przędz i tkanin będący właścicielami cennych marek jak najszybciej rejestrowali swoje znaki handlowe lub loga, żeby chronić swoje PWI. Proces unieważniania, sprzeciwu lub odkupienia swoich znaków jest często znacznie trudniejszy i bardziej kosztowny niż rejestracja swojego znaku towarowego. Tkaniny wykończone Charakterystyczny wzór tkaniny może być chroniony jako znak towarowy, jeśli stał się charakterystyczny poprzez jego długie używanie (na przykład, kraciasty wzór Burberry jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Chinach). Jednak zarówno, przykłady rejestracji wzorów jak i ich ochrona należą do rzadkości. Więcej informacji na temat znaków towarowych w Chinach można znaleźć w przewodniku Ochrona patentów i znaków towarowych w Chinach. Prawa autorskie Prawa autorskie są uznawane, bez konieczności ich rejestracji, chociaż Chiny pozwalają na dobrowolną rejestrację. Stanowi ona przede wszystkim dowód własności praw autorskich w przypadku dochodzenia swoich praw, a tym samym ułatwia postępowanie, zarówno sądowe jak i administracyjne. Administracyjne egzekwowanie praw autorskich jest możliwe przed Krajowym Urzędem Praw Autorskich (National Copyright Administration, NCA), chociaż zwykle to lokalne władze administracyjne koncentrują się na ich egzekwowaniu, szczególnie w przypadku pirackiego oprogramowania lub produktów medialnych. Gdy naruszenie nie jest dosłowne (tzn. nie mamy do czynienia z kopią), bardziej odpowiednie będzie wniesienie sprawy do sądu ludowego. Jeżeli prawa autorskie nie są zarejestrowane, warto mieć oznaczony datą zapis utworzenia danego dzieła, aby można było udowodnić datę jego stworzenia i własności praw autorskich.

4 Maszyny tekstylne Istotnym składnikiem technologii produkcji tekstyliów mogą być oprogramowania operacyjne oraz instrukcje obsługi dotyczące działania i/lub konserwacji maszyn. Takie materiały są automatycznie chronione w Chinach jako prawa autorskie. Jednak zaleca się, aby przedsiębiorstwa rejestrowały swoje prawa autorskie, aby móc udowodnić swoją własność w przypadku naruszenia. W niektórych przypadkach, gdy maszyna została skopiowana przez konkurenta dzięki zastosowaniu np. odwrotnej inżynierii, a nie jest chroniona patentem na wynalazek, wzorem użytkowym, czy wzorem przemysłowym, to wówczas jedynym sposobem dochodzenia swoich praw może być powództwo w sprawie naruszenia praw autorskich, w postaci naruszania oprogramowania lub instrukcji obsługi. Dotyczy to jednak tylko kwestii kopiowania oprogramowania i instrukcji obsługi, nie chroni jednak samej konstrukcji maszyny. Artykuły tekstylne Wzory odzieży również mogą być chronione prawem autorskim. Ochrona taka jest udzielana automatycznie w momencie stworzenia dzieła, co sprawia, że wzór taki może cieszyć się podwójną ochroną wzorem przemysłowym oraz prawem autorskim. Posiadanie zarejestrowanego prawa w jest wygodnym sposobem na udowodnienie własności dzieła. Można też zapisać serię dzieł w jednym zgłoszeniu prawa autorskiego, na przykład wszystkie wzory na jeden sezon. Należy jednak zauważyć, że prawo autorskie może być trudniej egzekwowalne w porównaniu ze wzorem przemysłowym. Dlatego też fakt, że nie trzeba dokonywać żadnej rejestracji, aby mieć ochronę prawa autorskiego, należy zrównoważyć tym, że więcej kosztuje faktyczne egzekwowanie tego prawa w przypadku jego naruszenia, w porównaniu do egzekwowania prawa do wzoru przemysłowego. Producenci markowej odzieży oraz dodatków Oprócz ochrony swoich wzorów i projektów, przedsiębiorstwa odzieżowe mogą też wykorzystywać prawa autorskie do ochrony swoich katalogów, broszur i witryn internetowych. Transfer technologii Gdy przedsiębiorstwa produkują w Chinach, albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem innego podmiotu (dostawcy, partnera joint venture), często importują swoją technologię z Europy i wyznaczają swoich przedstawicieli lub dystrybutorów, którzy dokonują montażu, instalacji i serwisu sprzętu. Aby uniknąć strat ważnych aktywów, a nawet utraty rynków, transferom wiedzy i technologii powinny towarzyszyć umowy z licencjobiorcami, dostawcami, pracownikami, podwykonawcami, itd., określające zakres praw i obowiązków każdej ze stron, jak również ograniczenia geograficzne, ograniczenia czasowe, a także kwestie poufności i konkurencji. Umowy dotyczące transferu technologii podlegają przepisom zapobiegającym praktykom restrykcyjnym ograniczającym konkurencję. Przedsiębiorstwa udzielające licencji na technologie w formie technicznych rozwiązań lub usług podmiotom chińskim, powinny stosować się do chińskich reguł transferu technologii. Więcej informacji na temat chińskich regulacji dotyczących transferu technologii można znaleźć w przewodniku Transfer technologii do Chin. Wskazówki dla przedsiębiorstw. Tajemnice przedsiębiorstwa W pewnych przypadkach produkty lub procesy są chronione jako tajemnice przedsiębiorstwa, a nie jako patenty. Niektóre firmy mogą nawet preferować ochronę swoich produktów lub procesów jako tajemnic (lub kombinację patentów i tajemnic przedsiębiorstwa), a ich ochrona jest szczególnie ważna w przypadku procesów, w celu utrudnienia lub nawet uniemożliwia konkurentowi odkrycie procesu za pomocą tzw.

5 W Chinach definiuje się tajemnicę przedsiębiorstwa jako cenną informację, która nie jest znana publicznie, a jej właściciel podjął kroki, by ją odpowiednio zabezpieczyć oraz, aby nie została ona ujawniona. Zostaje ona naruszana tylko wtedy, gdy inny podmiot pobrał informację, która była wyraźnie zastrzeżona i poufna. Warto zauważyć, iż odwrotna inżynieria (tzn. rozkładanie na części maszyny lub produktu, by dowiedzieć się, jak jest on zrobiony) jest powszechną praktyką w Chinach. Tylko produkt lub proces objęty ochroną patentową może być ochroniony przed odwrotną inżynierią, jeśli konkurent odkryje sekretną informację za pomocą odwrotnej inżynierii, nie uznaje się tego natomiast za naruszenie tajemnicy. Głównym powodem ujawnienia tajemnic jest brak podjęcia odpowiednich kroków, by temu zapobiec, szczególnie to pracownicy przekazują sekretną informację. Dlatego też przedsiębiorstwa powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę tajemnic w ramach organizacji i dopilnować, by istniał wyraźny proces, który to zapewni. W przypadku, gdy informacja wycieknie, posiadanie zapisów działań podjętych dla ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest istotne, gdy chcemy dostarczyć konkretne dowody, że dana informacja była poufna i miała pozostać w tajemnicy. Dlatego też, właściciel powinien dokładnie sprecyzować, jaka informacja stanowi tajemnicę i jakie należy podjąć kroki, by jej nie ujawnić. W ramach organizacji można zastosować zarówno bariery fizyczne dla ochrony poufności, takie jak na przykład hasła, jak również bariery kontraktowe, takie jak ścisłe klauzule poufności w umowach z pracownikami i wszystkimi licencjobiorcami, którzy mają dostęp do tajemnicy. Niezwykle ważne jest też, aby zażądać od wszystkich potencjalnych partnerów w Chinach, by podpisali umowę o poufności (Non-Disclosure Agreement, (NDA)) przed ujawnieniem im jakichkolwiek informacji handlowych lub technicznych. Chociaż umowy o poufności są uznawane przez chińskie sądy, ich najcenniejszą funkcją jest często zasygnalizowanie potencjalnemu partnerowi, że Twoje przedsiębiorstwo podchodzi poważnie do ochrony swoich PWI. Chińskie prawo pracy pozwala na włączenie klauzuli konkurencyjnej do umowy o pracę, stanowiącą o zakazie świadczenia pracy dla firmy konkurencyjnej przez odchodzących pracowników na kluczowych stanowiskach przez okres do jednego roku, ale za odpowiednią rekompensatą. W przypadku nieupoważnionego ujawnienia lub wykorzystania informacji uznawanej za tajemnicę przedsiębiorstwa, możliwe jest zarówno wszczęcie postępowania administracyjnego w Urzędzie Przemysłu i Handlu (Administration of Industry and Commerce (AIC)), jak również postępowania cywilnego przed sądem ludowym. Jednak biorąc pod uwagę złożoność spraw dotyczących naruszenia tajemnic oraz jej wartość, sprawy te z reguły toczą się przed sądem ludowym. Ustanowione są również sankcje karne za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli strata jest szczególnie wysoka. Dodatkowe kwestie dotyczące własności intelektualnej dla producentów markowej odzieży i dodatków Ze względu na wielkość rynku chińskiego, rozległą produkcję i niepokojącą liczbę podróbek, producenci odzieży markowej nastawieni są na szczególnymi zagrożenia w dziedzinie PWI, obok działań w zakresie głównych zagadnień WI, omówionych powyżej. 1. Współpraca z lokalnymi i zagranicznymi kanałami dystrybucji Ważne jest, by producenci odzieży markowej monitorowali kanały sprzedaży swoich towarów w Chinach, aby upewnić się, że nie dochodzi do niewłaściwego używania ich PWI przez partnerów handlowych. Najlepiej byłoby, gdyby umowy dystrybucyjne zawierały warunki używania PWI, które powinny określać dozwolony zakres używania oraz działania, jakie należy podjąć po zakończeniu współpracy. Jeżeli twoja marka jest powszczechnie znana na chińskim rynku, powinieneś być przygotowany na pojawienie się na podróbek oraz na nieupoważnione wykorzystywanie tej marki przez sprzedawców detalicznych. Chiny zapewniają szybkie i proste środki zaradcze w przypadku naruszenia znaku towarowego oraz aktów nieuczciwej konkurencji, w trybie egzekucji administracyjnej. Niemniej jednak możesz napotkać wiele problemów i warto zarezerwować wystarczające zasoby, które pozwolą ci radzić sobie z takimi przypadkami i sprawić, by wszyscy partnerzy handlowi oraz konkurenci byli świadomi, że chronisz swoją markę. Dopóki marka cieszy się renomą, będzie regularnie stanowić cel naruszycieli i powinieneś być przygotowany na to, że ochrona marki będzie wymagała stałych i znacznych wysiłków.

6 2. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji Oprócz bezpośredniego kopiowania znaku towarowego nieuczciwi konkurenci mogą sprzedawać produkty z podobnymi, ale nie identycznymi znakami lub wzorami. Chociaż takie znaki lub wzory mogą nie być dostatecznie podobne, by uznać je za naruszenie znaku towarowego, to można sobie z nimi radzić dzięki chińskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prawo to można również wykorzystać, wówczas gdy ktoś użył Twojego znaku towarowego bez upoważnienia w obrocie gospodarczym nawet w odniesieniu do innych produktów, niż te, wobec których Twój znak towarowy został zarejestrowany. 3. Kontrola dostawców zapobieganie przeciekom informacji o nowych wzorach i produktach z fabryk W umowach z wytwórcami, dystrybutorami i sprzedawcami detalicznymi uprawniony do znaku towarowego powinien zawierać klauzule dotyczące zakresu dozwolonego używania znaku towarowego. Jest to szczególnie istotne, gdy korzysta się z usług podwykonawców w Chinach. Umowy te powinny określać: Czy dozwolone jest korzystanie z usług dalszych podwykonawców, a jeśli tak, to czy podwykonawcy ci powinni zostać ujawnieni, jeżeli mają do czynienia z markowymi składnikami, metkami lub opakowaniami. Sposób postępowania z produktami odrzuconymi lub wyprodukowanymi ponad ustalone limity produkcyjne. Fabryki często sprzedają takie produkty tylnymi drzwiami. Umowy powinny zatem jasno precyzować, jak postępować z takimi produktami. Umowa powinna nakładać obowiązek na dostawcę by wdrożył on procedury mające zachować nowe wzory w tajemnicy. Często się zdarza, że nowe wzory przeciekają do innych fabryk. Po wygaśnięciu umowy wszystkie nadmiarowe produkty, pliki CAD, itd. powinny zostać zwrócone uprawnionemu. Oprócz zadbania o odpowiednią treść pisemnych umów z dostawcami producent markowej odzieży powinien regularnie monitorować przestrzeganie tych umów przez dostawców. 4. Postępowanie z internetowymi sprzedawcami i eksporterami Każda marka ciesząca się powodzeniem może też być narażona w Chinach na liczne naruszenia w Internecie, między innymi: Firmy sprzedające podrabiane towary w Internecie w Chinach lub za granicą. Handel taki może odbywać się poprzez platformy C2C (consumer to consumer, czyli: od konsumenta do konsumenta) takie jak ebay, lub poprzez platformy B2B (business to business, czyli: od firmy do firmy), takie jak Alibaba. Takich sprzedawców może być bardzo wielu. Na szczęście największe internetowe strony handlowe w Chinach mają system zgłaszania skarg i szybko usuwają ogłoszenia o produktach naruszających prawo, gdy zostaną o tym powiadomione. W przypadku niezależnych witryn internetowych skuteczny może być list ostrzegawczy do operatora strony lub dostawcy Internetu. Lokalne firmy mogą rejestrować identyczne lub podobne nazwy domen do tych, jakie używa Twoje przedsiębiorstwo lub twoja marka. W przypadku domen na poziomie krajowym istnieje prosta procedura administracyjna służąca do odzyskania pirackich nazw domen. W przypadku, gdy jakaś strona internetowa zawiera treści naruszające Twoje PWI, możesz złożyć skargę do lokalnego biura AIC o naruszenie prawa do znaku towarowego lub na nieuczciwą konkurencję, możesz również poskarżyć się bezpośrednio operatorowi strony lub dostawcy Internetu. W przypadku znanych marek, liczba takich spraw może być znacząca i warto je uszeregować pod względem ważności. W wielu przypadkach sprzedawca internetowy może być małą firmą handlową lub osobą fizyczną i list ostrzegawczy może okazać się wystarczający. Jednak w przypadku większych spółek proste wycofanie się z treści naruszających prawo w internecie nie powstrzyma jej poza internetowej działalności i być może będziesz musiał podjąć wobec niej działania również poza internetem. Więcej informacji na temat ochrony praw własności intelektualnej w Internecie można znaleźć w przewodniku Ochrona PWI w Internecie na terenie Chin.

7 5. Chiński Urząd Celny Nawet jeżeli twoja firma nie produkuje, ani nie sprzedaje swoich produktów w Chinach, to może się zdarzyć, że produkty naruszające Twoje PWI będą stamtąd eksportowane na rynki zagraniczne, np. do Europy. Zaleca się zatem, abyś zgłosił swoje PWI w chińskim Urzędzie Celnym, który jest skuteczny w zakresie ujawnień i zatrzymań na granicy produktów naruszających prawo. Proces zgłoszenia jest nie tylko stosunkowo prosty, ale również skuteczny i ma zasięg ogólnokrajowy, a sama procedura z reguły trwa około miesiąca. Urząd celny często sam odkrywa podejrzane transporty, ale zaleca się, aby zapewnić szkolenie w kluczowych portach handlowych, w celu zapoznania urzędników ze swoimi produktami. W przypadku zatrzymania, uprawniony powinien zidentyfikować podejrzane transporty w ciągu trzech dni oraz zapłacić kaucję, zatem ważne jest, aby mieć zawczasu gotową procedurę działania na wypadek doniesień o możliwym naruszeniu prawa. Generalnie łatwiej jest Urzędowi zidentyfikować i zatrzymać towary naruszające prawo do znaku towarowego, gdyż może to zrobić wykorzystując własne procedury administracyjne. W przypadku jednak naruszenia praw autorskich i patentów należy wnieść pozew przed sądem ludowym, który nakaże Urzędowi Celnemu zatrzymanie towarów naruszających prawo, ponieważ nie posiada on kompetencji do ustalenia, czy nastąpiło naruszenie prawa. Więcej informacji na temat urzędów celnych w Chinach można znaleźć w przewodniku Wykorzystanie organów celnych do ochrony PWI w Chinach. Studium przypadku Studium przypadku 1: Maszyny tekstylne Europejska spółka S, która sprzedaje zaawansowane technologicznie maszyny dziewiarskie z przeznaczeniem dla producentów w Chinach odkryła, że inna firma sprzedaje konkurencyjny produkt o dokładnie takich samych parametrach, pokryciu zewnętrznym, a nawet kolorach, co oryginał. Ponadto broszury i strona internetowa konkurenta zawierają zdjęcia, diagramy i specyfikację oryginalnego produktu, mimo to jednak podrobiony produkt nie spełnia tych samych kryteriów wydajnościowych. Przedstawiciel handlowy spółki S w Chinach skarżył się, iż klienci wprowadzani są w błąd, ponieważ sugeruje im się, że znacznie tańszy produkt lokalny zapewnia tę samą jakość co produkt oryginalny. Europejska spółka nie posiadała żadnych PWI w Chinach, a naruszyciel nie używał europejskiego znaku towarowego. Ponieważ tamtejsze prawo nie zabrania wiernego kopiowania wzorów, europejska spółka mogła tylko poskarżyć się na naruszenie praw autorskich do zdjęć i grafik w jej broszurach, a także o naruszenie przepisów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w postaci fałszywych twierdzeń zawartych w skopiowanej broszurze. Aby uniknąć kosztów sporu sądowego spółka S zaangażowała lokalną kancelarię prawną, która wysłała list ostrzegawczy do naruszyciela, a natępnie skontaktowała się z nim telefonicznie. W rezultacie naruszyciel zmienił zdjęcia i niektóre inne treści w swojej broszurze, jednak nie można było go zmusić do zmiany wyglądu jego produktu. W tym przypadku spółka S nie mogła podjąć działań egzekucyjnych w obliczu naruszeń, ponieważ nie zarejestrowała wcześniej swoich praw. Gdyby jednak posiadała ona zarejestrowany wzór przemysłowy, mogłaby skuteczniej egzekwować swoje prawa przeciwko lokalnej firmie, a ponadto mogłaby zaoszczędzić czas i pieniądze oraz uchronić swoją reputację przed uszczerbkiem. Ten przykład to stanowi przestrogę, która wskazuje, że wzór i kształt zewnętrzny produktu powinno się chronić w Chinach w drodze jego rejestracji.

8 Studium przypadku 2: Tkaniny wykończone Europejska spółka R, zaprojektowała pewien rodzaj dodatku, który bardzo poprawiał wygląd gotowej odzieży. Spółka ta zdobyła wiodącą pozycję na rynku do tego stopnia, że kupcy odzieży często żądali, by ten produkt był wykorzystany w odzieży, którą handlują. W niektórych krajach, na produkt ten udzielono patentu, jednak w Chinach był chroniony jedynie przez rejestrację znaku towarowego. Znak towarowy spółki R był używany tylko na metce gotowej odzieży, w celu wskazania, że ich produkt jest wykorzystywany w tej odzieży. Ponieważ oryginalny produkt był kluczowy dla wielu dostawców odzieży w Chinach, lokalni konkurenci zaczęli również oferować konkurencyjny produkt. Spółka R nie posiadała żadnych podstaw prawnych, aby zapobiec kopiowaniu samego produktu przez konkurentów, ale mogła podjąć działania przeciwko dostawcom dodatków i producentom odzieży, którzy używali oryginalnego znaku towarowego na swojej odzieży, chociaż faktycznie nie kupowali produktu oryginalnego, produkowanego przez spółkę R. Spółka R złożyła zatem skargę w trybie administracyjnym do AIC o naruszenie znaku towarowego oraz nagłośniła te działania w lokalnej prasie, co odniosło pewien efekt. Jednak konkurent dokonał rejestracji chińskiej wersji nazwy produktu spółki R jako znaku towarowego na swoją rzecz, co pozwoliło mu legalnie używać nazwę w chińskiej wersji językowej. Spółka R została następnie zmuszona do zainicjowania postępowania administracyjnego w celu unieważnienia znaku towarowego, zgodnie z procedurami chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych, a z praktyki wiadomo, że jest to proces długi i niepewny. Spółka R, powinna była skuteczniej chronić swoje PWI, poprzez rejestrację nie tylko oficjalnej nazwy swojej firmy i znaków towarowych, ale również ich przetłumaczoną nazwę na język chiński oraz wszelkie inne odmany, jakimi określano jej produkt na chińskim rynku. Koszt rejestracji wielu znaków towarowych jest generalnie znacznie niższy niż koszty postępowań unieważniających, sprzeciwu lub odkupienia znaku towarowego. Studium przypadku 3: Markowa odzież i dodatki Mała europejska spółka D zaprojektowała i wyprodukowała własną linię odzieży i torebek sprzedawanych w Europie, ale wytwarzanych w Chinach. Chociaż jej marka nie była szeroko znana w świecie, spółka ta zorientowała się, iż konkurenci regularnie sprzedają dokładne kopie jej produktów. Pomimo, iż spółka D podjęła kroki prawne przeciwko dystrybutorom w Europie, chciała również powstrzymać konkurentów w Chinach i chociaż początkowo uważała, że byłoby to zbyt trudnej, to jednak po konsultacji z lokalną kancelarią prawną w Chinach postanowiła podjąć działania. Ponieważ spółka D tworzyła rocznie zbyt wiele nowych wzorów, żeby można było je rejestrować jako wzory przemysłowe, to postanowiła zarejestrować jedynie kilka spośród nich, a resztę postanowiła chronić na podstawie praw autorskich. Jako że wzór przemysłowy jest stosunkowo łatwo egzekwować, spółka mogła użyć swoich praw patentowych przeciwko konkurentom, którzy kopiowali te wzory, zatem podjęła ona działania głównie przeciwko wytwórcom i kupcom na targach handlowych, wysyłając listy ostrzegawcze oraz żądając usunięcia naruszających jej prawa wzorów z witryn internetowych. Jako dodatkowe wsparcie stawiała zarzut naruszania praw autorskich w przypadku innych wzorów, które nie posiadały odpowiedniej rejestracji. Działania te doprowadziły do zauważalnego spadku liczby nieuprawnionych podróbek, gdyż naruszyciele, albo przestali całkowicie kopiować produkty spółki D, albo zmienili wygląd swoich produktów, tak że nie były już one identyczne. Proaktywne działania spółki D, mające na celu ochronę jej wzorów w Chinach sprawiły, że konkurenci zaprzestali produkowania wiernych kopii jej produktów - nawet w sytuacji - gdy spółka nie rejestrowała wszystkich swoich nowych wzorów. Często działania naruszające prawo własności intelektualnej można ukrócić podejmując proaktywne działania, które sygnalizują, że dana firma traktuje swoje prawa własności intelektualnej poważnie i uznaje ochronę tych praw za integralną część swojej działalności.

PRAKTYKA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROCESIE DUE DILIGENCE Radca prawny Aneta Pankowska

PRAKTYKA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROCESIE DUE DILIGENCE Radca prawny Aneta Pankowska PRAKTYKA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROCESIE DUE DILIGENCE Radca prawny Aneta Pankowska WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA wiedza, efekt pracy twórczej człowieka, innowacja adekwatne narzędzie ochrony wartość ekonomiczna,

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku. dr inż. Marek Bury Rzecznik patentowy Europejski rzecznik patentowy

Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku. dr inż. Marek Bury Rzecznik patentowy Europejski rzecznik patentowy Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku dr inż. Marek Bury Rzecznik patentowy Europejski rzecznik patentowy Prawa własności przemysłowej na tle innych praw własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe.

Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe. Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe. Dlaczego eksport do Chin? Gdy jesteś w Chinach i widzisz ogromne zmiany

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02 2 Własność przemysłowa ochroni wynalazki, dzieła i znaki używane do wyróżnienia produktów i firm na rynku. Portugalskie prawo w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

Licencje jako instrument transferu technologii

Licencje jako instrument transferu technologii Licencje jako instrument transferu technologii Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska r. Transfer technologii pojęcie transferu technologii cel transferu komercyjny badawczy wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Krajowa Administracja Skarbowa Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947, z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE OCHRONA I MONETYZACJA EFEKTÓW PRAC B+R

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE OCHRONA I MONETYZACJA EFEKTÓW PRAC B+R STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE OCHRONA I MONETYZACJA EFEKTÓW PRAC B+R Marcin Gędłek Kraków, 8 czerwca 2017 r. IP is a hygiene factor until it s a company killer Chris

Bardziej szczegółowo

program ochrony marki Levi Strauss

program ochrony marki Levi Strauss program ochrony marki Levi Strauss 1 1. Dżinsy które zbudowały Amerykę. agenda 2. Globalny program ochrony marki Levi s 3.Metody działania w zakresie ochrony marki 4. Efekty działań w Polsce 2 Levi Strauss

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne. Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski

Umowy licencyjne. Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Umowy licencyjne Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Źródła prawa Ustawa Prawo własności przemysłowej Kodeks cywilny Rozporządzenie Komisji WE nr 772/2004 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe. wer. 11 with modifications. Wojciech Myszka :46:

Znaki towarowe. wer. 11 with modifications. Wojciech Myszka :46: Znaki towarowe wer. 11 with modifications Wojciech Myszka 2017-01-08 16:46:45 +0100 Małe podsumowanie Mamy fantastyczny pomysł, który trafia do produkcji. Jak go chronić? Jeżeli nie grozi łatwe odkrycie

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach 2015-11-22 02:16:49

Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach 2015-11-22 02:16:49 Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach 2015-11-22 02:16:49 2 Dlaczego kwestia IPR jest w Chinach ważna Kwestia ochrony praw własności intelektualnej (IPR) jest przez przedsiębiorców chcących wejść

Bardziej szczegółowo

- dr Andrzej Drzewiecki XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

- dr Andrzej Drzewiecki XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Możliwości działania organów celnych państw Unii Europejskiej wobec towarów, które mogą naruszać skuteczne w Unii prawa własności intelektualnej - dr Andrzej Drzewiecki XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne...

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne... REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Odpowiedzialność za treść... 2 4. Obszar obowiązywania

Bardziej szczegółowo

5 kroko w do utworzenia Tajemnicy Przedsiębiorstwa w Twojej Firmie

5 kroko w do utworzenia Tajemnicy Przedsiębiorstwa w Twojej Firmie 5 kroko w do utworzenia Tajemnicy Przedsiębiorstwa w Twojej Firmie www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl Dzień dobry, nazywam się Robert Solga. Jestem radcą prawnym i autorem bloga www.tajemnicaprzedsiebiorstwa.pl.

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 11:05:00

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 11:05:00 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 11:05:00 2 Co do zasady w Uzbekistanie chronione są prawa własności przemysłowej, patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe. Procedury związane z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie. perspektywa znaków towarowych

Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie. perspektywa znaków towarowych Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie perspektywa znaków towarowych Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa mariusz@kondrat.pl Znaki wyróżniają Znaki komunikują Luksus, prestiż,

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie 2015-10

Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie 2015-10 Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie 2015-10 Procedura sprzeciwu 商 标 异 议 商 标 异 议 程 序 特 点 Specyfika procedury sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego 异 议 前 置, 即 注 册 前 异 议 初 步 审 定 公 告 之 日

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Przedmowa do wydania 2 Wstęp Wykaz skrótów Literatura Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po PWI - Chiny dla MŚP przemysłu ceramicznego z Europy

Przewodnik po PWI - Chiny dla MŚP przemysłu ceramicznego z Europy Przewodnik po PWI - Chiny dla MŚP przemysłu ceramicznego z Europy 1. Wprowadzenie do PWI - Chiny dla MŚP przemysłu ceramicznego UE Europejski przemysł ceramiczny jest różnorodny pod względem produkowanych

Bardziej szczegółowo

Metody przeciwdziałania naruszeniom praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Warszawa, 10/10/2017 r.

Metody przeciwdziałania naruszeniom praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Warszawa, 10/10/2017 r. Metody przeciwdziałania naruszeniom praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Warszawa, 10/10/2017 r. Zgłoszenie wzoru przemysłowego / znaku towarowego kwestia właściwego wyboru przedmiotu, sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "MY DACIA" ŚWIADCZONEJ POPRZEZ SERWIS INTERNETOWY RENAULT POLSKA

REGULAMIN USŁUGI MY DACIA ŚWIADCZONEJ POPRZEZ SERWIS INTERNETOWY RENAULT POLSKA REGULAMIN USŁUGI "MY DACIA" ŚWIADCZONEJ POPRZEZ SERWIS INTERNETOWY RENAULT POLSKA I. DEFINICJE Renault Polska - spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej Intellectual property protection Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia biznesowe do tworzenia wartości PWI i do zarządzania ich ryzykiem

Narzędzia biznesowe do tworzenia wartości PWI i do zarządzania ich ryzykiem Przewodnik na temat ochrony PWI w przemyśle urządzeń medycznych w Chinach Światowa branża medyczna co raz bardziej interesuje się jednym z największych rynków świata. Jednakże przedmiotem obaw przemysłu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 15 Rozdział I Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowy w zakresie transferu technologii

Umowy w zakresie transferu technologii Umowy w zakresie transferu technologii Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Szkolenie Urzędu Patentowego RP 9 października 2013 r., Politechnika Warszawska Pojęcie transferu

Bardziej szczegółowo

Uzyskaj bezpłatną, poufną i fachową poradę dotyczącą praw własności intelektualnej w ciągu siedmiu dni roboczych

Uzyskaj bezpłatną, poufną i fachową poradę dotyczącą praw własności intelektualnej w ciągu siedmiu dni roboczych Zarządzanie własnością intelektualną oraz innymi aktywami przedsiębiorstwa Aktywa niematerialne i prawne stanowią zwykle ponad 50% wartości przedsiębiorstw. Najwartościowszą grupę stanowią aktywa objęte

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

Sławomir Waliduda Pojęcie i rola znaków towarowych oraz przenoszenie praw związanych z ich rejestracją i używaniem. Palestra 40/1-2( ), 51-54

Sławomir Waliduda Pojęcie i rola znaków towarowych oraz przenoszenie praw związanych z ich rejestracją i używaniem. Palestra 40/1-2( ), 51-54 Pojęcie i rola znaków towarowych oraz przenoszenie praw związanych z ich rejestracją i używaniem Palestra 40/1-2(457-458), 51-54 1996 I Pojęcie i rola znaków towarowych oraz przenoszenie praw związanych

Bardziej szczegółowo

Jak Smakuje Państwo Środka? Szkolenie na temat rynku spożywczego w Chinach

Jak Smakuje Państwo Środka? Szkolenie na temat rynku spożywczego w Chinach Jak Smakuje Państwo Środka? Szkolenie na temat rynku spożywczego w Chinach 18 grudnia 2014 r., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Panel I: Szanse i wyzwania dla branży spożywczej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 16 poz. 141

Dz.U Nr 16 poz. 141 Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Karta przedmiotu Zarządzanie projektami i ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia Opis przedmiotu: Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami i ochrona własności intelektualnej.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część Wykład nr XVI USTAWA PRAWO WŁASNOW ASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ część IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej ZNAK TOWAROWY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Magazyn. Silny przemysł chemiczny to podstawa nowoczesnej gospodarki. Sytuacja branży petrochemicznej - perspektywy i rozwój

Magazyn. Silny przemysł chemiczny to podstawa nowoczesnej gospodarki. Sytuacja branży petrochemicznej - perspektywy i rozwój Magazyn POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Magazyn Polska Chemia nr 1/2016 (2), czerwiec 2016 r. Polska Izba Przemysłu Chemicznego www.polskachemia.org.pl ISSN 2450-6923 Silny przemysł chemiczny to podstawa

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ KRAJOWY SYMBOL JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW Czy wiesz, że producenci, importerzy oraz dystrybutorzy wprowadzający wyrób do obrotu na wspólnotowy rynek europejski odpowiadają

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Marian Kępiński

Prof. dr hab. Marian Kępiński Prof. dr hab. Marian Kępiński Art. 163 pwp Art. 76 pwp - treść umowy Art. 78 pwp - skutki przejścia prawa dla licencji Art. 79 pwp - licencja zgłoszenia znaków w UP Brak regulacji licencji na znak niezgłoszony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "MY RENAULT" ŚWIADCZONEJ POPRZEZ SERWIS INTERNETOWY RENAULT POLSKA

REGULAMIN USŁUGI MY RENAULT ŚWIADCZONEJ POPRZEZ SERWIS INTERNETOWY RENAULT POLSKA REGULAMIN USŁUGI "MY RENAULT" ŚWIADCZONEJ POPRZEZ SERWIS INTERNETOWY RENAULT POLSKA I. DEFINICJE Renault Polska - spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej jako niezbędny element skutecznej komercjalizacji - zasady, procedury i związane z tym koszty

Ochrona własności przemysłowej jako niezbędny element skutecznej komercjalizacji - zasady, procedury i związane z tym koszty Strona 1 Ochrona własności przemysłowej jako niezbędny element skutecznej komercjalizacji - zasady, procedury i związane z tym koszty Termin: 12-13.05.2014 r. - Poznań CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Podrobione jest kradzione. Czy Polacy są oryginalni? : Brief

Podrobione jest kradzione. Czy Polacy są oryginalni? : Brief Podrobione jest kradzione. Czy Polacy są oryginalni? : Brief Brief.pl / Aktualności Superbrands, międzynarodowa organizacja działająca na rzecz brandingu, wspólnie z Agencją Communication Unlimited, zainicjowały

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji?

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji? Ochrona Własności Intelektualnej cz. II dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest wzór przemysłowy? Dlaczego opłaca się bronić wzór przemysłowy? Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe i ich ochrona

Wzory przemysłowe i ich ochrona Wzory przemysłowe i ich ochrona Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności Strona 1 z 5 Umowa o zachowaniu poufności zawarta w dniu w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy: (1) VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STANOWISKA RP

PROJEKT STANOWISKA RP PROJEKT STANOWISKA RP przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

Zakres ochrony celnej praw własności intelektualnej

Zakres ochrony celnej praw własności intelektualnej Zakres ochrony celnej praw własności intelektualnej Przepisy dotyczące szeroko pojętej ochrony celnej obok prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Umowa międzynarodowa ACTA

Umowa międzynarodowa ACTA Umowa międzynarodowa ACTA Problematyka prawna i kontrowersje. Adwokat Jerzy Chojka Co to jest ACTA? Anti-Counterfeiting Trade Agreement (umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYCIA ZNAKU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYCIA ZNAKU REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYCIA ZNAKU DIZAJN PRZYJAZNY DZIECIOM 01.07.2015 WROCŁAW REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYCIA ZNAKU DIZAJN PRZYJAZNY DZIECIOM 1. INFORMACJE WSTĘPNE...3 2. GŁÓWNE CELE PROJEKTU...3

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Sąd Poluhowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbic Informatyki i Telekomunikacji ul. Koszykowa 54,00-675 Warszawa. Wyrok Sądu Polubownego

Sąd Poluhowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbic Informatyki i Telekomunikacji ul. Koszykowa 54,00-675 Warszawa. Wyrok Sądu Polubownego Sąd Poluhowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbic Informatyki i Telekomunikacji ul. Koszykowa 54,00-675 Warszawa sygn. akt 56/09/PA Wyrok Sądu Polubownego Wydany w dniu 17 grudnia 2009 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J.

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Chrzan; pchrzan@pg.gda.pl Pokój EM211 ul. Jana III

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - a naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Agnieszka Adach

Opis przedmiotu zamówienia - a naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Agnieszka Adach Opis przedmiotu zamówienia - a naruszenie zasad uczciwej konkurencji Agnieszka Adach Zasady prowadzenia postępowania Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję

Bardziej szczegółowo

Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek

Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek dr Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński XII Międzynarodowe Sympozjum Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce Startupy w Świecie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Domena internetowa Jak nabyć? Jak nazwać? Jak zarejestrować i chronić? Szukając potrzebnego nam produktu, usług którymi jesteśmy zainteresowani,

Domena internetowa Jak nabyć? Jak nazwać? Jak zarejestrować i chronić? Szukając potrzebnego nam produktu, usług którymi jesteśmy zainteresowani, Domena internetowa Jak nabyć? Jak nazwać? Jak zarejestrować i chronić? Szukając potrzebnego nam produktu, usług którymi jesteśmy zainteresowani, dokonując rekonesansu cennika usług podobnych coraz częściej

Bardziej szczegółowo

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej 4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO 4.1. Przedmioty własności przemysłowej Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie).

Bardziej szczegółowo

Ryzyka prawne związane z elektronicznym obiegiem informacji w firmie.

Ryzyka prawne związane z elektronicznym obiegiem informacji w firmie. Ryzyka prawne związane z elektronicznym obiegiem informacji w firmie www.kancelariajakubowski.pl Elektroniczny obieg informacji w ujęciu prawnym Obieg informacji a obieg dokumentów Obowiązek zachowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT Anna Raulin, Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Warsztaty pt. Konkurencyjność polskiego sektora tekstylnego i skórzanego wobec importu towarów z Chin i innych

Bardziej szczegółowo