Stan naprężenia. Przykład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić siły masowe oraz obciążenie brzegu tarczy jeśli stan naprężenia wynosi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan naprężenia. Przykład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić siły masowe oraz obciążenie brzegu tarczy jeśli stan naprężenia wynosi:"

Transkrypt

1 Stan naprężenia Przkład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić sił masowe oraz obciążenie brzegu tarcz jeśli stan naprężenia wnosi: 5 T σ. 8 Składowe sił masowch obliczam wkonując różniczkowanie zapisane w równaniach równowagi wewnętrznej Naviera, σ τ + + P P 0 P σ ij, j + Pi 0 τ σ P 0 P P 0 otrzmując: P (, 0) Statczne warunki brzegowe q σ n + τ n q i σ i j n j q τ n + σ n rozpisujem kolejno dla ponumerowanch części brzegu tarcz, określając najpierw składowe normalnej zewnętrznej: na ściance 1: n (0, -1), q 0, q -8 na ściance : n (1, 0), q 5, q - na ściance 3: n (-0.8, 0.6), q -4-1., q Wnik przedstawiam graficznie, pamiętając, że znak dodatni wektora oznacza zgodność jego zwrotu ze zwrotem odpowiedniej osi układu współrzędnch q n q n 8 8 Sprawdzenie równowagi globalnej tarcz: ΣX0{ścianka 1}+5 4{ścianka }+0,5 (-8,8-4) 5{ścianka 3}+ 0,5 3 4{P F}3-30 ΣY-8 3{ścianka 1}-0,5 8 4{ścianka }+0,5 (4,8+11,) 5{ścianka 3}+0{P F} ΣM O ,5{ścianka 1} , {ścianka } ,5 4,8 5 /3 4+4,8 5 1,5+0,5 6,4 5 {ścianka 3}- 0, /3 4{moment od sił masowch} Przkład : Przestrzenn stan naprężenia Dana jest macierz naprężenia oraz wektor normalnej zewnętrznej do brzegu ciała. Określić wektor obciążenia i jego składowe: normalną i stczną T σ MPa, n(,3,) 100 Określić rzut wektora naprężenia na kierunki wersorów v 1(0, ,0.830), v (0.8745,0.4036,0.691). Wniki obliczeń zilustrować rsunkiem. wersor normalnej: n ( ,0.776, )

2 wektor obciążenia: qi σ ij n j, co rozpisujem: A. Zaborski, Analiza stanu naprężenia q n + τ n + τ znz, q τ n + σ n + τ z nz, q q q z q z zn + zn σ τ τ + σ 00 ( ) ( ) ( ) długość wektora obciążenia: q q + q + qz składową normalną obliczam rzutując wektor obciążenia na kierunek normalnej: σ qi ni q n + q n + qz nz 66.8 ( ) a jego składową stczną z równoległoboku sił: τ q σ Rzut na kierunki wektorów v 1 i v wnoszą odpowiednio: τ 1 q i v i ( ) τ q i v i Wniki obliczeń przedstawiam na rsunku. Ab prawidłowo narsować płaszczznę cięcia, zakładam że przechodzi ona przez punkt nieco przesunięt względem początku układu, np. (1,1,1). Przecina ona osie układu współrzędnch w punktach ( 0,0,0), (0, 0,0), (0,0,z 0 ). Współrzędne punktów znajdziem z warunku ortogonalności wektorów łączącch te punkt z punktem (1,1,1) z wersorem normalnej zewnętrznej, por. rs.: z nz z z 0 n 0 0 ( n, n, nz ) ( n, n, nz ) n + n + nz ( 0 1, 1, n ( 0 n nz 0 0 n n + + nz ( 1, 0 1, n + n ( 0 nz 0 0 n n + n + nz ( n, n, nz ) ( 1, 1, z0 n n + nz ( z0 0 z0. nz skąd: , , z Dobieram kąt widzenia zapewniając widoczność płaszczzn cięcia a odkładając współrzędne wektorów uwzględniam skrót perspektwiczn.

3 z n Przkład 3: Przestrzenn stan naprężenia Dana jest macierz naprężenia. Określić naprężenia i kierunki główne. Obliczć wektor naprężenia na płaszczźnie o zadanej normalnej zewnętrznej n. Obliczć składowe normalną i stczną wektora obciążenia. 5 4 T σ 8 6 n( 1, 1, 7 ) Obliczam niezmienniki podstawowe: I 1 {suma po przekątnej}5+8-76, I {suma podwznaczników} , I 3 {wznacznik z macierz, det(t σ )} 5 ( )+ ( 7-4 6)+4 ( )-656. Równanie sześcienne ma postać: σ 3 6 σ 107 σ pierwiastki tego równania, czli wartości własne (wartości główne, niezmienniki główne, naprężenia główne), wnoszą: σ σ σ Rozwiązujem (programem naprezenia, A. Zaborski) zagadnienie wartości własnch kolejno dla każdego z pierwiastków z osobna, otrzmując wersor kolejnch kierunków własnch (głównch): dla σ 1 : ( , , ) dla σ : ( , , ) dla σ 3 : (0.7731, , ) i w rezultacie macierz przejścia z układu wjściowego do własnego ma postać: a ij gdzie np. kosinus kąta międz osią a 3 wnosi Macierz jest ortogonalna i unormowana (czli ortonormalna), co łatwo sprawdzić. Jednie 3 jej składowe są niezależne. Interpretacja geometrczna. Transformacja wjściowego układu współrzędnch (,, z) do układu własnego polega na złożeniu 3 obrotów względem osi współrzędnch. Zakładając, że obrot są wkonwane w kolejności względem osi z, potem a na końcu względem, obliczam współrzędne wersorów układu wjściowego po transformacji, składając poszczególne transformacje: A(3 wersor) (obrót wzgl.z) (obrót wzgl.) (obrót wzgl.) v

4 czli: cos α sinα cos γ 0 sin γ A sinα cosα 0 0 cos β sin β sin β cos β sin γ 0 cos γ gdzie α, β, γ oznaczają odpowiednie kąt obrotu względem osi, otrzmując: cos α cos γ + sin α sin β sin γ sinα cos β cosα sin γ + sin α sin β cos γ A sinα cos γ + cos α sin β sin γ cosα cos β sinα sin γ + cosα sin β cos γ cos β sin γ sin β cos β cos γ skąd wliczam (np. Matlabem): α (ok ) β (ok ) γ (ok ) Oczwiście zmieniając kolejność obrotów (składania transformacji składowch) otrzmam inne kąt gdż mnożenie macierz nie jest przemienne. 4. Sprawdźm macierz przejścia obliczając transformację z prawa transformacji tensorowej: σ a a σ σ 11 a 1 a 1 σ + a 1 a 1 τ + a 1 a z1 τ z + + a 1 a 1 τ + a 1 a 1 σ + a 1 a z1 τ z + + a z1 a 1 τ z + a z1 a 1 τ z + a z1 a z1 σ zz ( ) [ (-) ] [ (-) ] [ (-7)] {OK.} σ 1 a 1 a σ + a 1 a τ + a 1 a z τ z + + a 1 a τ + a 1 a σ + a 1 a z τ z + + a z1 a τ z + a z1 a τ z + a z1 a z σ zz ( ) [ (-) ] [ (-) ] [ (-7)] {OK.} (itd.) Po obliczeniu wszstkich współrzędnch, otrzmujem macierz naprężenia w postaci diagonalnej: T σ Obliczam wersor płaszczzn cięcia (normujem wektor normalnej zewn.): ( , ,0.880) n ( 1, 1, 7) n 6. Obliczenia w układzie wjściowm (,, z): obliczam wektor obciążenia, w układzie wjściowm (,, z), ze wzoru: ij ik jl kl p σ n, mam: p jego długość wnosi: p Ab obliczć składową normalną wektora, rzucam go na kierunek normalnej, czli zgodnie z interpretacją ilocznu skalarnego jest ona równa ilocznowi skalarnemu wektora i wersora normalnej: σ p n K Składową stczną możem obliczć z dokładnością do znaku z twierdzenia Pitagorasa: τ p σ K Teraz to samo, ale obliczane w układzie głównm (własnm), (1,, 3): n a n , transformujem wersor normalnej zewnętrznej wg wzoru: ( ) obliczam składowe wektora obciążenia: p i ij j i ij j

5 sprawdzam jego długość: p 9.18 (jak poprzednio) i składową normalną: σ p n K (jak poprzednio). Współrzędne wektora różnią się w obu układach, ale długość wektora obciążenia i jego składowe: normalna i stczna, są identczne. Przkład 4: płaski stan naprężenia Dla danego tensora naprężenia w p.s.n. określić naprężenia i kierunki główne T σ σ + σ σ σ Naprężenia główne ze wzorów: σ 1, ± + τ wnoszą: σ , σ σ 1 σ σ σ Kierunki główne: tg α1 α , tgα α τ τ gdzie α 1 jest kątem pomiędz osią układu wjściowego a osią 1 układu głównego (dokładniej: mniejsz z π możliwch), α to kąt pomiędz osią a osią, prz czm: α + α. Macierz przejścia i tensor naprężenia w układzie własnm: a cosα1 sinα ij cosα sinα , T σ Interpretację geometrczną transformacji przedstawia rsunek: Przkład 5: płaski stan naprężenia Dla podanego płaskiego stanu naprężenia, określić wartości własne, kierunki główne i macierz przejścia. Transformację układu zinterpretować graficznie. Rozpisać tensorowe prawo transformacji dla składowch σ 11 i τ 1 tensora w kierunkach głównch i porównać ich wartości z wliczonmi z zagadnienia wartości własnch. Dane: σ 0 MPa, σ -15 MPa, τ - 15 MPa. σ σ + σ σ σ ± + τ σ MPa, σ MPa. 1,, σ σ tan α , α τ macierz przejścia: a1 a a ij a1 a interpretacja graficzna: cosα sinα sinα cosα

6 σ 1 τ σ σ σ 1 z tensorowego prawa transformacji dla p.s.n.: σ 11 a1 σ + a1 σ + a1a1 τ MPa σ 1, σ a a σ + a a σ + a a τ + a a τ Przkład 6: Płaski stan naprężenia Określić podaną macierz naprężenia w układzie obróconm o kąt 30º T σ MPa 40 Jak wiadomo, macierz przejścia zawiera dostaw kierunkowe (cosinus kątów międz osiami) nowego układu zapisane w starm układzie (lub na odwrót: starego układu w nowm). η ζ 30º Z rsunku wnika: czli: Z prawa transformacjnego: σ ij aik a jlσ kl rozpisujem: σ ξ aξσ + aξ aξτ + aξσ σ ζ η cosα -sinα sinα cosα a ij ξη aξaησ + aξ aητ + aξ aητ + aξ aη ση a η η η η σ + a a τ + a σ (gdzie mnożnik prz podkreślonch członach wnika z przemienności mnożenia i smetrii tensora). Po wkonaniu rachunków, otrzmujem: T σ ' Przkład 7: Płaski stan naprężenia Dla podanego tensora naprężenia określić ekstremalne naprężenia stczne i ich kierunki. σ

7 00 T σ Jak widać macierz jest w postaci diagonalnej, co oznacza że zapisana jest w układzie własnm. Ekstremalne naprężenia stczne wrażają się wzorem (dla płaskiego stanu naprężenia jeden wzór): σ 1 σ τ ma 50 Kierunki ekstremalnch naprężeń stcznch są pod kątem 45º do kierunków głównch. Sprawdźm, jak wgląda macierz naprężenia transformowana z postaci diagonalnej do nowego układu obróconego o 45º. Ze wzoru transformacjnego, dla macierz przejścia: a1 a a ij a a znajdujem: σ a 1 σ1 + aσ τ a 1a1σ 1 + a aσ σ a 1 σ1 + aσ Wnik ilustruje rsunek Przkład 8 Statczne warunki brzegowe Kloc drewna o przekroju kołowm płwa w wodzie zanurzon w /3 obwodu. Zapisać statczne warunki brzegowe na obciążonej części pobocznic i denek walca. Jak wiadomo z twierdzenia Pascala, ciśnienie hdrostatczne wod (a tm samm i jej parcie na zanurzone ciało) rośnie liniowo z głębokością, por. rsunek. z α 0 α n wersor normalnej zewnętrznej: n ( sin α, cosα ) a ponieważ zwrot ciśnienia jest przeciwn do normalnej zewnętrznej, mam wrażenie na całkowite parcie: q R(cos α cos α0 ) (przjęt jednostkow ciężar właściw wod) i po zrzutowaniu na osie, składowe: q R(cos α cos α 0 ) sin α q z R(cos α cos α ) cos α 0

8 Wniki przedstawia tabelka i rsunek q q_ q_z Na denkach walca, dla z < R cos α 0 z0 : q z z0, q q z 0 Na nieobciążonej części brzegu jest oczwiście q q q z 0 (pobocznica i denka nad lustrem wod).

3. PŁASKI STAN NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA

3. PŁASKI STAN NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA 3. PŁASKI STAN NAPRĘŻNIA I ODKSZTAŁCNIA 1 3. 3. PŁASKI STAN NAPRĘŻNIA I ODKSZTAŁCNIA Analizując płaski stan naprężenia posługujemy się składowymi tensora naprężenia w postaci wektora {,,y } (3.1) Za dodatnie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 Wykresy sił przekrojowych dla ram. Zasady graficzne sporządzania wykresów sił przekrojowych dla ram

ĆWICZENIE 3 Wykresy sił przekrojowych dla ram. Zasady graficzne sporządzania wykresów sił przekrojowych dla ram ĆWICZENIE 3 Wykresy sił przekrojowych dla ram Zasady graficzne sporządzania wykresów sił przekrojowych dla ram Wykresy N i Q Wykres sił dodatnich może być narysowany zarówno po górnej jak i dolnej stronie

Bardziej szczegółowo

Zadania do rozdziału 10.

Zadania do rozdziału 10. Zadania do rozdziału 0. Zad.0.. Jaką wsokość musi mieć pionowe zwierciadło ab osoba o wzroście.80 m mogła się w nim zobaczć cała. Załóżm, że ocz znajdują się 0 cm poniżej czubka głow. Ab prawidłowo rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów 4. Wartości własne i wektory własne 4.1. Podstawowe definicje, własności i twierdzenia 4.2. Lokalizacja wartości własnych 4.3. Metoda potęgowa znajdowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych Centralna Komisja Egzaminacyjna Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Próbny egzamin maturalny z matematyki listopad 009 Klucz odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji BOGUSŁAW JACKOWSKI BOP, Gdańsk Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji. Wstęp Najbardziej rozpowszechnionymi w graficznych zastosowaniach komputerowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami

Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami 8 Liczba 9 jest równa A. B. C. D. 9 5 C Przykładowe zadania z matematyki na oziomie odstawowym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Liczba log jest równa A. log + log 0 B. log 6 + log C. log 6 log D. log

Bardziej szczegółowo

Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka.

Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka. GEOMETRIA ANALITYCZNA ZADANIA. Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka. Zad. 1 Wyznacz odległość między punktami A i B (długość odcinka AB) jeżeli: d = Zad. 2 a) A=(5,-3) B=(-2,3) b) A=(-2,2)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Praca moja poświęcona jest metodom wykorzystywania środka ciężkości, określaniu jego dokładnego położenia jak również

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

13. 13. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE

13. 13. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE Część 3. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 3. 3. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 3.. Metoda trzech momentów Rozwiązanie wieloprzęsłowych bele statycznie niewyznaczalnych można ułatwić w znaczącym

Bardziej szczegółowo

USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW

USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 1 2008 Bogusław GUZIK* USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW W artykule opisano metodę ustalania

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof. Ruch płaski Ruchem płaskim nazywamy ruch, podczas kórego wszyskie punky ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej nieruchomej płaszczyzny, zwanej płaszczyzną kierującą. Punky bryły o jednakowych

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo