Odpowiedzialność społeczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność społeczna 2 0 0 9"

Transkrypt

1 Odpowiedzialność społeczna

2 Szanowni Państwo, Emperia jest jedną z największych polskich grup skupiających spółki branŝy FMCG. JuŜ od 20 lat zajmujemy się handlem detalicznym oraz dystrybucją artykułów spoŝywczych i kosmetyczno-chemicznych. Skala naszego działania obejmuje obszar całej Polski. Obecna pozycja Emperii, poza obowiązkiem stosowania najwyŝszych standardów w biznesie, nakłada na nas takŝe dodatkową rolę, związaną z naszym funkcjonowaniem w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym grupy. Chcemy być uŝyteczni społecznie i aktywnie reagować na wydarzenia w naszym otoczeniu. Troszczymy się o środowisko naturalne, naszych pracowników i ich rodziny, a takŝe społeczności, dla których, i wśród których działamy. Dla nas odpowiedzialność społeczna to nie tylko program realizowany w konkretnym terminie. To przewidywanie wpływu na nasze otoczenie kaŝdej podjętej decyzji, kaŝdego procesu i operacji. Mam nadzieję, Ŝe pozytywne skutki naszych działań z roku na rok będą coraz mocniej odczuwane przez nasze otoczenie. Artur Kawa Prezes Zarządu Emperii 3

3 Profil działalności Grupy Handlowej Emperia Grupa Handlowa Emperia jest obecnie największą i najbardziej kompleksową polską grupą działającą w branŝy FMCG. Skupia kilkanaście spółek prowadzących handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spoŝywczych i kosmetyczno-chemicznych. Posiada 4,5 tysiąca sklepów, 8 centrów dystrybucji i 70 oddziałów. Skala działalności Emperii pozwala jej docierać z ofertą handlową do najdalszych zakątków kraju. Koordynatorem działalności Grupy Handlowej Emperia jest Emperia Holding S.A., spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2002 r. DYSTRYBUCJA Grupa Handlowa Emperia prowadzi dystrybucję artykułów FMCG poprzez magazyny cash&carry i centra dystrybucji rozlokowane w całej Polsce. Szeroki asortyment artykułów spoŝywczych i kosmetyczno-chemicznych, korzystne warunki handlowe, nowoczesny system informatyczny i logistyczny oraz ciągła praca nad zaspokajaniem oczekiwań klientów czynią z Emperii wiodącego partnera handlowego dla ponad 50 tysięcy polskich sklepów. DETAL Handel detaliczny w Grupie Handlowej Emperia prowadzony jest poprzez sieci supermarketów, w których nawet najbardziej wymagający konsumenci znajdą poszukiwane przez siebie produkty. Grupa Handlowa Emperia wspólnie z polskimi kupcami organizuje sieci o róŝnorodnych formatach, optymalnie dostosowanych do oczekiwań i potrzeb klientów. Jarosław Wawerski, wiceprezes zarządu Emperii: Łączenie działalności dystrybucyjnej z siecią sprzedaŝy detalicznej jest dla Emperii sposobem optymalizowania prowadzonej działalności handlowej. Pomaga zwiększać skalę działania i siłę przetargową w negocjacjach cenowych z producentami i dostawcami. Posiadanie własnej infrastruktury magazynowo logistycznej pozwala równieŝ optymalizować zarządzanie łańcuchem dostaw, pomaga obniŝać koszty logistyczne i przekłada się na jakość serwisu, szerokość oferowanego asortymentu oraz konkurencyjność cenową. 4

4 Struktura Grupy Handlowej Emperia Emperia Holding Wyznaczanie strategii oraz koordynacja pracy Grupy Handlowej Emperia SEGMENT DYSTRYBUCJI Tradis Sp. z o.o. DEF Sp. z o.o. Ambra Sp. z o.o. Dystrybucja artykułów FMCG poprzez Centra Dystrybucji i hale Cash&Carry rozlokowane w całej Polsce SEGMENT DETALU Stokrotka Sp. z o.o. Detal Koncept Sp. z o.o. Euro-Sklep S.A. Lewiatan Holding S.A. Społem Tychy Sp. z o.o. PSD S.A. Handel detaliczny artykułami FMCG poprzez sieci supermarketów: Stokrotka, Delima, Groszek, Milea, Euro Sklep, Lewiatan, Praca na rzecz Społem SEGMENT POMOCNICZY Infinite Sp. z o.o. Emperia Info Sp. z o.o. Elpro Sp. z o.o. Usługi informatyczne Usługi informatyczne na rzecz GHE Usługi deweloperskie Emperia jest grupą handlową o polskim kapitale. To powód do dumy, ale teŝ zobowiązanie do wyjątkowej troski o polski handel. Grupa jest obecna na rynku juŝ od 20 lat. Doskonale zna specyfikę branŝy oraz potrzeby polskich kupców. Poprzez rozwijane sieci detaliczne Emperia pomaga polskim kupcom stawiać czoła zachodniej konkurencji. Konsekwentnie realizowana strategia oparta na konsolidacji rynku sprzyja nieustannemu powiększaniu skali grupy, wzmacnianiu jej siły i pozycji rynkowej, a tym samym umacnianiu polskiego handlu. Marek Wesołowski, dyrektor ds. działalności detalicznej, członek zarządu: Razem moŝna więcej, właśnie dlatego od lat zachęcamy polskich kupców, by dołączali do Grupy Handlowej Emperia. MoŜliwości jest wiele, od ścisłej współpracy po luźny związek. NajwaŜniejsze, Ŝe łącząc siły moŝemy sięgać wyŝej i dalej. 5

5 Działalność Grupy Handlowej Emperia od lat zyskuje uznanie organizacji branŝowych, ekspertów rynku i mediów. To przekłada się na liczne nagrody, wyróŝnienia i miejsca w prestiŝowych rankingach w roku 2009: 35. pozycja na "Liście 500" dziennika Rzeczpospolita, 25. pozycja w rankingu "Pięćsetka" tygodnika Polityka, 29. miejsce w klasyfikacji Gazety Finansowej 500 Największych Firm w Polsce, 35. miejsce zestawienia "Lista 2000" Rzeczpospolitej, 2. miejsce w zestawieniu najbardziej wartościowych spółek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Perły Polskiej Giełdy 2008 przygotowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet, 117. pozycja w rankingu Rzeczpospolitej Lista 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, 105. pozycja w zestawieniu Manager Magazine, Emperia znalazła się takŝe w gronie stu najcenniejszych firm w Polsce według rankingu Newsweek. Grupa Handlowa Emperia od lat zajmuje pierwsze miejsce takŝe w rankingach firm z Lubelszczyzny: "Złota Setka" Dziennika Wschodniego oraz "Setka" Kuriera Lubelskiego. Według obu redakcji grupa jest teŝ największym pracodawcą w regionie. 6

6 Jesteśmy coraz bliŝej 2009 rok w Emperii upłynął pod znakiem skomplikowanego procesu integracji spółek dystrybucyjnych w jeden podmiot gospodarczy o nazwie Tradis. Pozwala nam on docierać do klientów nawet w najdalszych zakątkach kraju, gwarantując im jednolity, wysoki poziom obsługi. Powstała w wyniku przemian sieć dystrybucyjna skupia 8 nowoczesnych centrów dystrybucji, wspomaganych przez 70 oddziałów. Rafał Melanowicz, dyrektor sprzedaŝy Tradis: Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości naszego serwisu i obniŝaniem jego kosztów. Chcemy być liderem kosztowym i jakościowym dystrybucji w Polsce. JuŜ teraz mamy jedną z najlepszych sieci sprzedaŝy. W 2009 roku Grupa Handlowa Emperia uruchomiła pod szyldem Tradisu trzy centra dystrybucji: w Stargardzie Szczecińskim, Białymstoku i Poznaniu oraz trzy magazyny: w Zakopanem (serwis), Gorzowie (cash&carry) i Stargardzie Szczecińskim (cash&carry). Dzięki największej w Polsce platformie do samodzielnego składania zamówień innowacyjnej platformie do zamówień ehurtownia jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami. System jest autorskim pomysłem informatyków Emperii. UmoŜliwia zapoznanie się z aktualną ofertą i złoŝenie zamówienia on-line przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, bez konieczności opuszczania sklepowego zaplecza. Realizacja dostawy odbywa się w ciągu kolejnych 24 godzin. Dostęp do aplikacji ma kaŝdy klient Tradisu posiadający komputer z Internetem. Wystarczy zalogować się na stronę internetową, by poznać aktualną ofertę handlową i składać zamówienia. 7

7 W 2009 roku sieci detaliczne Emperii rozszerzyły się o niemal 1500 supermarketów. Dzięki temu jesteśmy coraz bliŝej naszych klientów. W całej Polsce juŝ prawie 3900 placówek działa w ramach Grupy Handlowej Emperia. Dbamy o to, by oferta sieci detalicznych Emperii była jak najpełniejsza. Małe placówki osiedlowe oferują szeroką paletę produktów pierwszej potrzeby. Oferta supermarketów zawiera kilkanaście tysięcy pozycji asortymentowych. Na półkach naszych delikatesów moŝna znaleźć takŝe produkty z najdalszych zakątków świata. Wszystkie supermarkety oferują równieŝ produkty regionalne i ekologiczne. Maciej Stefunko, dyrektor handlowy, członek zarządu Tradis: Nasi specjaliści ds. zakupów dbają o to, by asortyment naszych oddziałów logistycznych był jak najszerszy i maksymalnie dostosowany do potrzeb lokalnych. To przekłada się na ofertę placówek detalicznych, których klienci bez problemu znajdują na półkach swoje ulubione produkty. Uzupełnieniem tradycyjnej oferty sieci detalicznych są gazetki promocyjne. Prezentując produkty objęte w danym okresie akcją promocyjną pomagamy klientom dokonywać najlepszego wyboru. Eventy tematyczne pozwalają nie tylko skorzystać z promocji na dany asortyment, ale teŝ posmakować promowanych produktów. 8

8 Zasady przyświecające działalności Grupy Handlowej Emperia Grupa Handlowa Emperia buduje partnerskie relacje handlowe ze swoimi klientami i kontrahentami, kierując się zasadami solidności oraz uczciwości kupieckiej. Grupa Handlowa Emperia jest szanującym kaŝdego pracownika solidnym pracodawcą, z którym moŝna realizować swoje ambicje zawodowe, tworzyć nowe rozwiązania i osiągać satysfakcję z pracy. Grupa Handlowa Emperia chce być uŝyteczna społecznie, dlatego nie jest obojętna na wydarzenia w swoim otoczeniu. W grudniu 2009 r. Grupa Handlowa Emperia wdroŝyła politykę antymobbingową. Wskazuje ona w jakich przypadkach i jakiej formie powinna zostać złoŝona skarga na mobbing oraz jakie dane powinna zawierać. Określa teŝ konsekwencje przewidziane w przypadku zaistnienia zjawiska mobbingu. W grupie obowiązują równieŝ przepisy gwarantujące równe traktowanie w procesie rekrutacyjnym wszystkich kandydatów. W szczególności zaś, określają one zasady zatrudniania osób spokrewnionych z pracownikami Emperii, wymagając zastosowania specjalnej procedury, zakładającej dodatkową weryfikację kompetencji. Dla przejrzystości działania Emperia wprowadziła teŝ jasne zasady dotyczące przyjmowania nagród, usług, zaproszeń, gadŝetów reklamowych i innych rzeczy przekazywanych nieodpłatnie przez kontrahentów spółek grupy. Wszystkie rzeczy, których wartość przekracza 50 zł muszą być zgłaszane przez pracowników i wprowadzone do rejestru. 9

9 Grupa Handlowa Emperia dla otoczenia Jako Grupa Handlowa Emperia chcemy być uŝyteczni społecznie i aktywnie reagować na wydarzenia w swoim otoczeniu. Tę misję realizujemy poprzez wsparcie licznych przedsięwzięć publicznych, kulturalnych, naukowych i gospodarczych. Współpracujemy z: Organizacjami studenckimi Stowarzyszeniami działającym na rzecz społeczności lokalnych Podmiotami zajmującymi się szerzeniem kultury Organizacjami i stowarzyszeniami troszczącymi się o rozwój gospodarczy Wiemy, jak waŝna jest troska o najbardziej potrzebujących. Pomagamy im współpracując z powołanymi do tego celu organizacjami. Uczestniczymy w zbiórkach Ŝywności, wspieramy doraźne akcje, reagujemy w sytuacjach klęsk Ŝywiołowych i katastrof. 10

10 Emperia dla studentów Wiemy jak duŝo entuzjazmu, nowych pomysłów i oryginalnego spojrzenia wnoszą do struktury firmy młodzi ludzie. Cenimy te cechy, dlatego w Grupie Handlowej Emperia chętnie zatrudniamy studentów i absolwentów. UmoŜliwiamy im takŝe odbycie praktyk i staŝy, pozwalających zdobyć doświadczenie zawodowe i wybrać optymalną ścieŝkę kariery. W 2009 roku w Emperii odbyła się V edycja projektu Letnia Szkoła MenadŜera. Jest on skierowany do aktywnych i nastawionych na rozwój studentów. Podczas LSM zapoznają się z oni działalnością Grupy Handlowej Emperia i odbywają praktyki w wybranym dziale. KaŜdy uczestnik LSM ma przydzielonego indywidualnego opiekuna. Na zakończenie cyklu studenci prezentują wyniki swojej pracy. W pierwszym kwartale 2009 roku Emperia wzięła udział w akcji "Krok do Kariery" organizowanej przez grupę REGON działającą przy Kole Naukowym Ekonomistów UMCS oraz Forum Młodych PKPP Lewiatan. Uczestnicy projektu odbyli cykl spotkań zorganizowanych przez grupę, mających na celu przybliŝenie zagadnień z dziedziny HR. Najlepsi studenci w nagrodę otrzymali miesięczne staŝe w Emperii. Urszula Szczepankiewicz, praktykantka w Dziale Rekrutacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich (październik/listopad 2009 r.): Zawsze uwaŝałam, Ŝe same studia to za mało, jeśli nie mogę wykorzystać wiedzy w praktyce. Zdecydowałam się na praktyki w Grupie Handlowej Emperia. Przez miesiąc miałam okazję wcielić się w członka profesjonalnego zespołu, realizować ciekawe zadania, a przy tym poznać wspaniałych ludzi. 11

11 Co roku Grupa Handlowa Emperia bierze udział w organizowanym przez Aiesec Polska Komitet Lokalny Lublin projekcie Aiesec Case Study. Podczas konkursu młodzi, zdolni studenci z Lublina zmagają się z zadaniami wyznaczonymi przez przedstawicieli lubelskich firm. Nagrodą dla tych, którzy najlepiej poradzą sobie z zadaniem są miesięczne, płatne praktyki wakacyjne w Grupie Handlowej Emperia. Chcąc być bliŝej studentów Emperia regularnie organizuje spotkania mające na celu poznanie się i prezentację grupy. Studenci mają moŝliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami róŝnych działów, zapytania o szczegóły pracy i moŝliwości rozwoju kariery. Grupa Handlowa Emperia chętnie angaŝuje się takŝe w projekty naukowe realizowane przez studentów. W 2008 roku Emperia powołała swojego Ambasadora, który ma ułatwiać Ŝakom kontakt z grupą. Spółki grupy chętnie współpracują takŝe ze studentami, którzy chcą pisać prace dyplomowe na temat Emperii. KaŜdego roku Emperia uczestniczy w projekcie Najlepsi u Najlepszych organizowanym przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL. 12

12 Wiemy, Ŝe Ŝycie studenckie to nie tylko godziny spędzone na salach wykładowych i w czytelni, ale teŝ czas wolny. Współpracując z organizacjami studenckimi wspieramy projekty mające na celu wypoczynek i zabawę. W 2009 roku Grupa Handlowa Emperia została sponsorem Dni Kultury Studenckiej Kozienalia. Przekazane środki finansowe wsparły organizację imprezy, na która składał się szereg wydarzeń z zakresu studenckiej kultury, sportu i rekreacji. Na Kozienaliach bawiło się kilka tysięcy studentów i mieszkańców Lublina! Cieszymy się, Ŝe Grupa Handlowa Emperia mogła pomóc w organizacji największej studenckiej imprezy w mieście. Na kaŝdym z koncertów kozienaliowych bawiły się setki osób, studentów i mieszkańców Lublina. Podczas XVIII Kozienaliów studenci bawili się na koncertach m.in., Audiofeels, Big Cyc, Jamala i Mariki. Śmiali się na kabaretonie i straszyli podczas nocy trupów. Miłośnicy "kultury wyŝszej" spędzili czas na meetingu teatralnym, a aktywnego wypoczynku na "Dniu sportu". 13

13 Emperia dla społeczności lokalnych W 2009 roku, zgodnie z przyjętą polityką w tym zakresie, wsparcie Emperii na rzecz społeczności lokalnych skupiało się wokół kultury, sportu oraz pomocy poprzez organizacje charytatywne, działające na rzecz dzieci i osób najuboŝszych. Spółki Stokrotka oraz Detal Koncept wspólnie z franczyzobiorcami konceptów franczyzowych Emperii ufundowały stroje sportowe dla kilku młodzieŝowych druŝyn piłkarskich. Dzięki temu młodzi sportowcy mogą rozwijać swoje talenty, brać udział w rozgrywkach i czuć wspólnotę ze swoją druŝyną. Spółka Stokrotka została sponsorem dwóch młodych ŜuŜlowców z Torunia. Aktywnie włączała się teŝ w Ŝycie społeczności lokalnych, wspierając przedszkola i szkoły usytuowane w pobliŝu swoich supermarketów. Placówki detaliczne Emperii wielokrotnie włączały się w akcje mające na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia. Wspieraliśmy zbiórki krwi, pokazy ratownictwa oraz koncerty charytatywne na rzecz hospicjów i ośrodków rehabilitacyjnych. Spółka Lewiatan jest stałym sponsorem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. W naszych supermarketach kilkakrotnie w ciągu roku odbywają się zbiórki Ŝywności. Zachęcamy Klientów do udziału w nich i sami przekazujemy dary. 14

14 Wspieramy lokalne szkoły, wyposaŝając je w sprzęt potrzebny do rozwoju uczniów. W 2009 roku Grupa Handlowa Emperia ufundowała m.in. meble szkolne dla placówki Pionkach, wyposaŝyła gabinet psychologa i logopedy, ufundowała tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w OŜarowie i działalność przedszkola w Suwałkach. W 2009 roku Emperia wsparła teŝ Domy Dziecka w Komarnie i Janowie Lubelskim. W zamian za pomoc okazaną Domowi Dziecka Centrum Dystrybucji Tradisu w Stargardzie Szczecińskim otrzymało od jego wychowanków ogromną, kilkumetrową choinkę. Pracownicy Centrum Dystrybucji w Stargardzie Szczecińskim przy choince od podopiecznych Domu Dziecka. Emperia ufundowała ponad 220 paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin z Kornicy, Lutocina i Korczewa, dwukrotnie zaangaŝowała się w akcję Dzielimy się chlebem i wspierała Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie. Chcemy być dobrym sąsiadem. Otwierając nowe placówki zapraszamy naszych klientów i mieszkańców pobliskich osiedli do wspólnej zabawy. Troszczymy się o to, by działalność placówek przynosiła im wyłącznie korzyści. Dbamy o wygląd naszych placówek i porządek w ich otoczeniu. 15

15 W czerwcu 2009 roku Grupa Handlowa Emperia wsparła Festiwal Teatrów Europy Środkowej Sąsiedzi. Celem międzynarodowych prezentacji teatralnych jest popularyzacja działań artystycznych krajów ościennych. Festiwal składał się z trzech nurtów obejmujących przedstawienia teatralne, spektakle uliczne i formy teatru dla dzieci. Program festiwalu wzbogaciły działania dodatkowe, jak koncerty, wystawy i spotkania z twórcami. Festiwal Sąsiedzi. Foto: Centrum Kultury w Lublinie Edycja festiwalu z 2009 roku skupiła się na teatrze w cyrku i cyrku w teatrze, odwaŝnie sięgając po inspiracje, rozwiązania i moŝliwości, jakie daje ogólnie pojęta sztuka cyrkowa i nie rezygnując jednocześnie z artystycznych i teatralnych uwarunkowań. Innym nurtem edycji była muzyka, jako element budujący spektakl teatralny, prezentowana w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego. Od początku powołania Festiwalu odbywa się on pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin. Tym bardziej jesteśmy zaszczyceni, Ŝe znaleźliśmy się w tak szacownym gronie i moŝemy wspierać tak znakomite inicjatywy kulturalne. 16

16 Grupa Handlowa Emperia wsparła takŝe organizację III Międzynarodowej Premiery Teatru Ludzi Niepełnosprawnych - Domino. Ideą imprezy była prezentacja najwybitniejszych europejskich teatrów, których aktorami są osoby upośledzone, a przez to promowanie nowatorskiego spojrzenia na niepełnosprawność. Inicjatorzy Premiery chcieli uświadamiać, Ŝe osoby niepełnosprawne mają takie same prawa do tworzenia i rozwoju artystycznego jak osoby w pełni zdrowe, a ich dokonania współtworzą spuściznę kulturalną społeczeństwa. Emperia była równieŝ sponsorem Jazzowej Jesieni cyklu koncertów międzynarodowych gwiazd przygotowanego przez Centrum Kultury w Lublinie. Celem imprezy było wskrzeszenie silnych tradycji jazzowych regionu i popularyzacja jazzu jako muzyki XXI w., oddającej ducha zmian współczesnego świata. Plakat promujący edycję 2009 Jesieni Jazzowej. W ramach Jazzowej Jesieni w Lublinie odbyły się cztery koncerty, m.in.: New Fracture Quartet, Raphael Rogiński i Vandermark Resonance Projekt. Wydarzeniem cyklu był koncert GraŜyny Auguścik z zespołem EsternBlok, polskiej wokalistki na stałe mieszkającej w Chicago, nazywanej przez krytyków gwiazdą światowego jazzu. Koncert w ich wykonaniu charakteryzował się wyjątkową energią, zachwycając publiczność. 17

17 W trosce o rozwój gospodarczy Lublina i Lubelszczyzny, miejsca siedziby centrali kilku spółek grupy, przedstawiciel Emperii aktywnie wpiera działalność Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny. Prezes zarządu Emperii pełni obecnie funkcję wiceprezesa stowarzyszenia. Rada skupia się na kluczowych aspektach rozwoju gospodarczego regionu, jak budowa dróg ekspresowych i połączeń kolejowych, budowa lotniska, rozwój stref aktywności gospodarczej i sektora energetycznego. Stowarzyszenie raz w roku podsumowuje swoją działalność na uroczystym spotkaniu, na którym wręcza nagrody dla polityków, którzy najaktywniej wspierali rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. Artur Kawa, wiceprezes zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, wręcza nagrodę Krzysztofowi śukowi, politykowi, który najpełniej wspierał rozwój Lublina w 2009 r. Jako największa firma Lubelszczyzny Emperia wsparła takŝe lubelską Galę Nauki i Biznesu pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego. Spotkanie świata nauki i biznesu odbyło się w czerwcu w Lublinie. Organizatorami byli: Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan, Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny oraz Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin. W programie gali, poza uroczystym wręczeniu nagród, odbył się panel dyskusyjny "Nauka, Biznes, Polityka - jak wyznaczyć wspólny mianownik?", zaś w części artystycznej pokazano film niemy z 1924 roku "Sherlock junior" w reŝyserii Buster Katona ze ścieŝką dźwiękową wykonywaną na Ŝywo. 18

18 Niska temperatura, deszcz i mgła nie zniechęciły Ŝeglarzy z Emperii do udziału w pierwszych regatach o Puchar Lubelskiego Centrum śeglarstwa, które odbyły się 24 października 2009 nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Startująca na Omedze załoga Emperia Saling Team zajęła szóste miejsce. Krzysztof Trojanowski, dyrektor logistyki Tradis: Zainteresowanie udziałem w regatach pokazało, Ŝe w Grupie Handlowej Emperia jest wielu miłośników Ŝeglarstwa, którzy nie tylko opływają polskie i zagraniczne akweny, ale teŝ chętnie startują w regatach. Chcemy wykorzystać ten potencjał. Planujemy powołanie klubu Ŝeglarskiego, tak by w nowy sezon wkroczyć w pełni przygotowanym, w barwach Emperia Saling Team. Regatami nad Zalewem Zemborzyckim w dniu 24 października 2009 r. Ŝeglarze oficjalnie zamknęli sezon. Zawody wygrała załoga Yacht Klubu Polskiego Lublin. Grupa Handlowa Emperia była jednym ze sponsorów regat. Emperia Saling Team podczas październikowych regat nad Zalewem Zemborzyckim. 19

19 W 2009 roku Grupa Handlowa Emperia przeprowadziła pilotaŝowy program wsparcia wolontariatu pracowniczego PomóŜ z Emperią. Celem projektu było zachęcenie pracowników do zwrócenia uwagi na wydarzenia w ich bezpośrednim otoczeniu i pomoc w realizacji działań wolontariackich. Beata Wołodkiewicz, kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej i Szkoleń: Program PomóŜ z Emperią realizowaliśmy testowo, chcąc sprawdzić, jak duŝe jak duŝa jest motywacja naszych pracowników do udziału w takich akcjach. Ich aktywność w tym zakresie przerosła nasze najśmielsze oczekiwania i zachęciła do zwiększenia puli dofinansowań. Pracownicy Grupy Handlowej Emperia pokazali, Ŝe doskonale znają potrzeby lokalnych społeczności i aktywnie włączają się w akcje pomocowe. Chętnie teŝ poświęcają na to swój prywatny czas organizując wycieczki dla podopiecznych hospicjum dla dzieci, szkolenia aktywizujące bezrobotnych, zabawy integracyjne w domach dziecka, czy odnawiając salę w przedszkolu. 20

20 Marzenia dodają skrzydeł, dlatego warto je spełniać. Dla dwunastoletniej Kasi, która od miesięcy zmagała się z białaczką urzeczywistnieniem marzeń stał się laptop z dostępem do Internetu. Dzięki fundacji Mam Marzenie o pragnieniach Kasi dowiedziała się Grupa Handlowa Emperia i pomogła je zrealizować. Dziewczynka zachorowała nagle na jej ciele pojawił się ogromny krwiak. Zaniepokojona mama zawiozła Kasię do lubelskiego szpitala. Niestety diagnoza była jednoznaczna - białaczka. Kasia trafiła od razu na odział onkologii lubelskiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Kasia wraz z przedstawicielami Fundacji Mam Marzenie przy wymarzonym laptopie, ufundowanym przez Emperię. Kasia pomimo młodego wieku wie, kim chciałaby zostać w przyszłości. Marzy o zawodzie księgowej, a laptop, który otrzymała w prezencie ma przede wszystkim ułatwić jej naukę. ElŜbieta Świniarska, Dyrektor Ekonomiczny Emperii, opowiedziała marzycielce o zawodzie księgowej i zaprosiła w do Emperii, by Kasia mogła przyjrzeć się pracy profesjonalnego działu księgowości. Jadąc do Kasi, przedstawiciele Emperii nie zapomnieli o reszcie rodziny, przekazując im paczki ze słodyczami i niezbędne produkty Ŝywnościowe, które pomogły całej rodzinie przygotować się do Świąt Wielkanocnych. 21

21 Emperia dla środowiska ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA. RAPORT Handel artykułami spoŝywczymi i kosmetyczno-chemicznymi dla Emperii oznacza nie tylko dostarczanie klientom jak najszerszej palety towarów, w optymalnej cenie. To takŝe odpowiedzialność za ich jakość i wpływ na zdrowie konsumentów. Od wielu lat w naszych supermarketach moŝna znaleźć całą gamę produktów ekologicznych. Są one odpowiednio wyeksponowane i oznaczone tak, by klienci z łatwością mogli je odnaleźć pośród innych półek. Nieustannie dąŝymy do poszerzania naszej oferty produktów BIO. Dzięki temu nasi klienci codziennie mogą sięgać po najzdrowsze produkty. Poprzez promocje i eventy aktywnie zachęcamy klientów Stokrotki i Delimy do zakupów Ŝywności ekologicznej i większej troski o jakość spoŝywanych pokarmów. Na półkach naszych supermarketów moŝna znaleźć produkty oznaczone znakiem Fair Trade (Sprawiedliwy Handel). Kupując je mamy gwarancję, Ŝe zostały one wytworzone w oparciu o partnerstwo i równość w handlu międzynarodowym. Produktu te gwarantują takŝe, Ŝe ludzie pracujący przy zbiorach i ich wytwarzaniu nie są wyzyskiwani i otrzymują naleŝyte wynagrodzenie za pracę. Sprawiedliwy Handel (Fair Trade) jest międzynarodowym ruchem społecznym konsumentów, organizacji pozarządowych i firm handlowych mającym na celu wspieranie producentów w krajach Trzeciego Świata oraz przeciwdziałanie nierównościom w handlu. W trosce o środowisko naturalne sieci detaliczne Emperii wycofały ze swoich supermarketów jednorazowe reklamówki foliowe. W ten sposób razem chronimy środowisko. Brak bezpłatnych siateczek kształtuje wśród konsumentów nawyk zabierania na zakupy własnych siatek wielokrotnego uŝytku. MoŜliwość nabycia torby oxo-biodegradowalnej, jest jedynie alternatywą. Torba foliowa rozkłada się średnio 400 lat. To znacząca część śmieci na polskich wysypiskach. Tymczasem plastikowe jednorazówki bardzo rzadko trafiają do powtórnego przetworzenia, poniewaŝ zbyt mocno nasiąkają zapachem odpadów organicznych. 22

22 Troszcząc się o środowisko naturalne Grupa Handlowa Emperia pracuje nad optymalizacją poziomu zuŝycia energii elektrycznej. Sieci detaliczne grupy systematycznie inwestują w energooszczędne wyposaŝenie dla sklepów. Stary sprzęt jest sukcesywnie wymieniany na bardziej nowoczesny, a jednym z głównych kryteriów zakupu jest poziom zuŝycia prądu. Placówki sieci Stokrotka i Delima wyposaŝone są w energooszczędne Ŝarówki, co równieŝ daje moŝliwość znacznej redukcji zuŝycia energii elektrycznej. W przypadku zwykłej Ŝarówki, jedynie 5% energii elektrycznej przetwarzane jest na światło, pozostała jej część uchodzi w postaci ciepła. śarówki energooszczędne na światło przetwarzają 25% energii elektrycznej. W trosce o środowisko naturalne nasze sieci bezpłatnie przyjmują zuŝyte baterie. W kaŝdym supermarkecie ustawione są specjalne pojemniki do zbiórki. Celem tego działania jest ograniczenie negatywnego wpływu zuŝytych baterii i zuŝytych akumulatorów na środowisko poprzez upowszechnienie selektywnej zbiórki i recyklingu tego typu odpadów. Bateria to zmagazynowana energia chemiczna zamieniana w energię elektryczną. ZuŜyte baterie zawierają metale cięŝkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, lit. Są one niebezpieczne dla środowiska gdy trafią bezpośrednio do kosza, bądź na dzikie wysypisko. W Polsce rocznie sprzedaje się 320 mln sztuk baterii, co łącznie daje 7,5 tys. ton. 1 tona zuŝytych baterii zawiera po kilka kilogramów kadmu, niklu i litu oraz ok. 0,1 kg rtęci. Tymczasem tylko jedna bateria guzikowa moŝe zatruć 1 m3 wody. ZuŜyte baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego teŝ naleŝy je oddzielać od zwykłych śmieci. Pamiętajmy o ukrytych bateriach. Wyrzucając do kosza zepsuty budzik, pilot, zabawkę sprawdź, czy nie ma w nich baterii. 23

23 Troska o środowisko naturalne w Grupie Handlowej Emperia to takŝe codzienne czynności, które chcemy wykonywać przy jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska. Zachęcamy pracowników, by nie wykonywali niepotrzebnych wydruków lub korzystali z drukarek, umoŝliwiających wydruk dwustronny, po opuszczeniu pomieszczenia gasili światło i wyłączali nieuŝywany sprzęt. W działalności dystrybucyjnej wdraŝamy elektroniczny obieg dokumentów, pozwalający minimalizować ilość zuŝywanego papieru. Wykorzystane opakowania tekturowe przekazujemy specjalistycznej firmie zajmującej się recyklingiem. Współpracujemy teŝ z firmami, które zajmują się utylizacją odpadów spoŝywczych. Do wyprodukowania 1 tony papieru potrzeba aŝ 17 drzew. Właśnie dlatego tak waŝne jest racjonalne gospodarowanie tymi zasobami i ich powtórne wykorzystanie. Moc włókna celulozowego pozwala na aŝ siedmiokrotna przeróbkę, ale tylko odpowiednio składowana makulatura moŝe być ponownie uŝyta w procesie recyklingu. Tymczasem 1 tona makulatury pozwala oszczędzić kilka metrów sześciennych miejsca na składowisku odpadów, ponad 25 tysięcy litrów wody i ponad 4 tysiące kwh energii. Co waŝne, produkując papier z makulatury zuŝywa się o 1/3 energii mniej niŝ w produkcji z drewna. 24

24 Emperia dla pracowników Grupa Handlowa Emperia w całym kraju zatrudnia niemal 13 tysięcy osób. To pracownicy są naszym największym kapitałem. Dzięki nim grupa moŝe się rozwijać, stawiając sobie coraz wyŝsze cele. Chcemy, by takŝe pracownicy dobrze czuli się w Emperii. Chcąc dać im stały dostęp do wiedzy realizujemy projekty szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wolne stanowiska, takŝe menedŝerskie, staramy się w pierwszej kolejności obsadzać w wyniku rekrutacji wewnętrznej. W 2009 roku pracownicy Emperii odbyli łącznie 84 szkolenia, z czego tylko 13 to szkolenia wewnętrzne. Emperia pozyskała takŝe środki zewnętrzne na szkolenia pracowników. W ramach programu rozwoju kadry menadŝerskiej do końca roku udało się przeszkolić ponad 200 osób. Celem szkoleń w ramach Akademii MenadŜera jest przede wszystkim poprawa efektywności zarządzania w poszczególnych działach Grupy Handlowej Emperia. MenedŜerowie omawiają i trenują zagadnienia m.in. z zakresu komunikacji, motywowania pracowników i rozwijania zespołu. KaŜdy z uczestników programu bierze udział w cyklu trzech dwudniowych szkoleń. JuŜ widać ich efekty. MenedŜerowie są bardziej otwarci i chętniej sięgają po nowoczesne rozwiązania w kierowaniu swoimi podwładnymi. 25

25 Grupa Handlowa Emperia chce być blisko swoich pracowników takŝe w trudnych dla nich chwilach. W wychodzeniu z cięŝkich Ŝyciowo sytuacji pomaga specjalny fundusz socjalny. KaŜdego roku grupa finansuje teŝ wyprawki szkolne dla dzieci pracowników, którzy potrzebują pomocy oraz paczki mikołajkowe. Wszyscy pracownicy otrzymują talony świąteczne. W 2009 roku rozpoczęły się prace nad powołaniem Fundacji Emperia. Skupia się ona głównie na pomocy obecnym i emerytowanym pracownikom Grupy Handlowej Emperia i ich rodzinom, ale będzie teŝ realizować działania z zakresu aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieŝy. Trzy pierwsze projekty, którymi juŝ zajęła się fundacja dotyczą wsparcia w leczeniu i rehabilitacji. Renata Bronisz CzyŜ, dyrektor personalna, prezes zarządu fundacji: Odpowiedzialny biznes wymaga od nas nie tylko dbałości o najwyŝszą jakość naszych usług, ale teŝ troski o najbliŝsze otoczenie. Fundacja Emperia powstała po to, by ta troska mogła być wyraŝona poprzez konkretne działania. Chcemy i będziemy pomagać. 26

26 Dbając o jakość komunikacji wewnętrznej Grupa Handlowa Emperia stworzyła szereg narzędzi pozwalających przekazywać pracownikom informacje dotyczące bieŝącej działalności, jak równieŝ otrzymywać informacje zwrotne. KaŜdy nowy pracownik przechodzi szkolenie adaptacyjne, w ramach którego zapoznaje się ze strukturą i działalnością firmy. NajwaŜniejsze wydarzenia komunikowane są za pomocą poczty , Intranetu i tablic informacyjnych. W Intranecie pracownicy mogą znaleźć takŝe porady i praktyczne informacje na temat wewnętrznych zasad, przydatne dane na temat spółek. Raz na kwartał wydawane są gazetki wewnętrzne. Pracownicy dowiadują się z nich o zmianach w spółkach, przepisach prawa wewnętrznego, waŝnych wydarzeniach oraz pasjach swoich kolegów. Zdjęcia na okładki wybierane są spośród fotografii nadsyłanych przez pracowników. W Grupie Handlowej Emperia od kilku lat działa elektroniczny i telefoniczny serwis pracowniczy Zielona linia i Zielona skrzynka. Przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać poradę na interesujący je temat, mających wątpliwości co do rozwiązań zastosowanych w miejscu pracy czy uznających, Ŝe w danym miejscu występują nieprawidłowości. 27

27 W róŝny sposób niepełnosprawni równi i sprawni w pracy pod takim hasłem Grupa Handlowa Emperia rozpoczęła w 2009 r. wdraŝanie nowej polityki zatrudnienia. Gwarantuje ona takie same szanse w procesie rekrutacyjnym dla wszystkich osób, niezaleŝnie od stanu zdrowia. Podjęte działania z jednej strony mają zachęcać rekruterów do większej otwartości na osoby niepełnosprawne aplikujące do Emperii, z drugiej zaś uświadamiać, Ŝe niepełnosprawność nie zawsze wiąŝe się z brakiem moŝliwości wykonywania pracy, jak się stereotypowo przyjmuje. Zgodnie z nową polityką obowiązująca w Emperii zasada równości w zatrudnianiu jest realizowana skuteczniej. Grupa zacieśnia współpracę z instytucjami rynku pracy i jednostkami realizującymi programy aktywizujące dla niepełnosprawnych oraz zaznacza otwartość na takie osoby we wszystkich ogłoszeniach rekrutacyjnych. W Emperii powołano takŝe koordynatora polityki równości w zatrudnianiu. Pomaga on wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zasad i warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych w całej grupie. Aleksandra Ostasz, koordynator programu zatrudniania osób niepełnosprawnych w Emperii przy plakacie promującym nową politykę zatrudnienia. Obecnie Emperia zatrudnia ok. 120 niepełnosprawnych. Osoby te pracują w róŝnych spółkach grupy i na róŝnych stanowiskach. Posiadają potrzebne kompetencje, są ambitne i zaangaŝowane, realizują się zawodowo. 28

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2010

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP 4-5 List Prezesa Zarządu: 4. Nasze zasady: 5. RYNEK 6 15 Informacje ogólne: 8. Pozycja rynkowa: 10. Etyka w działaniu: 11. Jakość w detalu: 12. Wydarzenia roku 2010 w detalu: 13. Jakość

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

styl życia 2010/11 2011/12 Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Tworzymy atrakcyjne miejsce pracy Aktywnie wspieramy społeczności, w których działamy

styl życia 2010/11 2011/12 Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Tworzymy atrakcyjne miejsce pracy Aktywnie wspieramy społeczności, w których działamy 2010/11 Raport 2011/12 Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Aktywnie wspieramy społeczności, w których działamy Promujemy zdrowy styl życia Kupujemy i sprzedajemy odpowiedzialnie Dbamy o środowisko Tworzymy

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność społeczna. SABMiller plc

Odpowiedzialność społeczna. SABMiller plc Odpowiedzialność społeczna R A P O R T 2 0 0 8 SABMiller plc Odpowiedzialność sp o łe c z n a R A P O R T 2 0 0 8 SABMiller plc q spis treści 07 Wstęp 08 Nasza filozofia biznesu 10 Odpowiedzialni także

Bardziej szczegółowo

dużo więcej niż sklep

dużo więcej niż sklep dużo więcej niż sklep Raport z działań z zakresu społecznej odpowiedzialności za lata 2002 2005 dużo więcej niż sklep Raport z działań z zakresu społecznej odpowiedzialności za lata 2002 2005 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DETALINFO. Sieci Handlowe i Sklepy. IKEA: naszą misją jest tworzenie lepszych warunków życia. Obniżyć koszty obsługi gotówki

DETALINFO. Sieci Handlowe i Sklepy. IKEA: naszą misją jest tworzenie lepszych warunków życia. Obniżyć koszty obsługi gotówki Przegląd DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy IKEA: naszą misją jest tworzenie lepszych warunków życia Sezonowość - banał czy ciężka praca Obniżyć koszty obsługi gotówki

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 23 29 listopada 2012 r. 19 Partner honorowy Partnerzy raportu XV EDYCJA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu W XV edycji Raportu wyróżnieni zostali: Grupa Ferrero za wyznaczanie nowych standardów. Dowodem

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór)

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność 10-448 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza www.arcelormittal.com/poland ArcelorMittal Poland al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel.: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać do Karoliny Muzy,

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Przedsiębiorczość społeczna... 5 1. Ekonomia społeczna pojęcia podstawowe... 5 2. Instytucje ekonomii społecznej w Polsce... 12 3. Charakterystyka instytucji ekonomii

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AUCHAN POLSKA 2013 Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Rok 2013 był rokiem wyzwań dla Auchan Polska. Zakończyliśmy proces budowania Wizji wraz ze wszystkimi współpracownikami,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 2 C O L L E G I U M C I V I T A S K l u b M y ś l i S p o ł e c z n e j I n i c j a t y w y Publikacja finansowana ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych finansowanego ze środków Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 Grupa Eurocash Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 SPIS TREŚCI część A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROCASH S.A. część B. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE część C.

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo