Odpowiedzialność społeczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność społeczna 2 0 0 9"

Transkrypt

1 Odpowiedzialność społeczna

2 Szanowni Państwo, Emperia jest jedną z największych polskich grup skupiających spółki branŝy FMCG. JuŜ od 20 lat zajmujemy się handlem detalicznym oraz dystrybucją artykułów spoŝywczych i kosmetyczno-chemicznych. Skala naszego działania obejmuje obszar całej Polski. Obecna pozycja Emperii, poza obowiązkiem stosowania najwyŝszych standardów w biznesie, nakłada na nas takŝe dodatkową rolę, związaną z naszym funkcjonowaniem w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym grupy. Chcemy być uŝyteczni społecznie i aktywnie reagować na wydarzenia w naszym otoczeniu. Troszczymy się o środowisko naturalne, naszych pracowników i ich rodziny, a takŝe społeczności, dla których, i wśród których działamy. Dla nas odpowiedzialność społeczna to nie tylko program realizowany w konkretnym terminie. To przewidywanie wpływu na nasze otoczenie kaŝdej podjętej decyzji, kaŝdego procesu i operacji. Mam nadzieję, Ŝe pozytywne skutki naszych działań z roku na rok będą coraz mocniej odczuwane przez nasze otoczenie. Artur Kawa Prezes Zarządu Emperii 3

3 Profil działalności Grupy Handlowej Emperia Grupa Handlowa Emperia jest obecnie największą i najbardziej kompleksową polską grupą działającą w branŝy FMCG. Skupia kilkanaście spółek prowadzących handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spoŝywczych i kosmetyczno-chemicznych. Posiada 4,5 tysiąca sklepów, 8 centrów dystrybucji i 70 oddziałów. Skala działalności Emperii pozwala jej docierać z ofertą handlową do najdalszych zakątków kraju. Koordynatorem działalności Grupy Handlowej Emperia jest Emperia Holding S.A., spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2002 r. DYSTRYBUCJA Grupa Handlowa Emperia prowadzi dystrybucję artykułów FMCG poprzez magazyny cash&carry i centra dystrybucji rozlokowane w całej Polsce. Szeroki asortyment artykułów spoŝywczych i kosmetyczno-chemicznych, korzystne warunki handlowe, nowoczesny system informatyczny i logistyczny oraz ciągła praca nad zaspokajaniem oczekiwań klientów czynią z Emperii wiodącego partnera handlowego dla ponad 50 tysięcy polskich sklepów. DETAL Handel detaliczny w Grupie Handlowej Emperia prowadzony jest poprzez sieci supermarketów, w których nawet najbardziej wymagający konsumenci znajdą poszukiwane przez siebie produkty. Grupa Handlowa Emperia wspólnie z polskimi kupcami organizuje sieci o róŝnorodnych formatach, optymalnie dostosowanych do oczekiwań i potrzeb klientów. Jarosław Wawerski, wiceprezes zarządu Emperii: Łączenie działalności dystrybucyjnej z siecią sprzedaŝy detalicznej jest dla Emperii sposobem optymalizowania prowadzonej działalności handlowej. Pomaga zwiększać skalę działania i siłę przetargową w negocjacjach cenowych z producentami i dostawcami. Posiadanie własnej infrastruktury magazynowo logistycznej pozwala równieŝ optymalizować zarządzanie łańcuchem dostaw, pomaga obniŝać koszty logistyczne i przekłada się na jakość serwisu, szerokość oferowanego asortymentu oraz konkurencyjność cenową. 4

4 Struktura Grupy Handlowej Emperia Emperia Holding Wyznaczanie strategii oraz koordynacja pracy Grupy Handlowej Emperia SEGMENT DYSTRYBUCJI Tradis Sp. z o.o. DEF Sp. z o.o. Ambra Sp. z o.o. Dystrybucja artykułów FMCG poprzez Centra Dystrybucji i hale Cash&Carry rozlokowane w całej Polsce SEGMENT DETALU Stokrotka Sp. z o.o. Detal Koncept Sp. z o.o. Euro-Sklep S.A. Lewiatan Holding S.A. Społem Tychy Sp. z o.o. PSD S.A. Handel detaliczny artykułami FMCG poprzez sieci supermarketów: Stokrotka, Delima, Groszek, Milea, Euro Sklep, Lewiatan, Praca na rzecz Społem SEGMENT POMOCNICZY Infinite Sp. z o.o. Emperia Info Sp. z o.o. Elpro Sp. z o.o. Usługi informatyczne Usługi informatyczne na rzecz GHE Usługi deweloperskie Emperia jest grupą handlową o polskim kapitale. To powód do dumy, ale teŝ zobowiązanie do wyjątkowej troski o polski handel. Grupa jest obecna na rynku juŝ od 20 lat. Doskonale zna specyfikę branŝy oraz potrzeby polskich kupców. Poprzez rozwijane sieci detaliczne Emperia pomaga polskim kupcom stawiać czoła zachodniej konkurencji. Konsekwentnie realizowana strategia oparta na konsolidacji rynku sprzyja nieustannemu powiększaniu skali grupy, wzmacnianiu jej siły i pozycji rynkowej, a tym samym umacnianiu polskiego handlu. Marek Wesołowski, dyrektor ds. działalności detalicznej, członek zarządu: Razem moŝna więcej, właśnie dlatego od lat zachęcamy polskich kupców, by dołączali do Grupy Handlowej Emperia. MoŜliwości jest wiele, od ścisłej współpracy po luźny związek. NajwaŜniejsze, Ŝe łącząc siły moŝemy sięgać wyŝej i dalej. 5

5 Działalność Grupy Handlowej Emperia od lat zyskuje uznanie organizacji branŝowych, ekspertów rynku i mediów. To przekłada się na liczne nagrody, wyróŝnienia i miejsca w prestiŝowych rankingach w roku 2009: 35. pozycja na "Liście 500" dziennika Rzeczpospolita, 25. pozycja w rankingu "Pięćsetka" tygodnika Polityka, 29. miejsce w klasyfikacji Gazety Finansowej 500 Największych Firm w Polsce, 35. miejsce zestawienia "Lista 2000" Rzeczpospolitej, 2. miejsce w zestawieniu najbardziej wartościowych spółek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Perły Polskiej Giełdy 2008 przygotowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet, 117. pozycja w rankingu Rzeczpospolitej Lista 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, 105. pozycja w zestawieniu Manager Magazine, Emperia znalazła się takŝe w gronie stu najcenniejszych firm w Polsce według rankingu Newsweek. Grupa Handlowa Emperia od lat zajmuje pierwsze miejsce takŝe w rankingach firm z Lubelszczyzny: "Złota Setka" Dziennika Wschodniego oraz "Setka" Kuriera Lubelskiego. Według obu redakcji grupa jest teŝ największym pracodawcą w regionie. 6

6 Jesteśmy coraz bliŝej 2009 rok w Emperii upłynął pod znakiem skomplikowanego procesu integracji spółek dystrybucyjnych w jeden podmiot gospodarczy o nazwie Tradis. Pozwala nam on docierać do klientów nawet w najdalszych zakątkach kraju, gwarantując im jednolity, wysoki poziom obsługi. Powstała w wyniku przemian sieć dystrybucyjna skupia 8 nowoczesnych centrów dystrybucji, wspomaganych przez 70 oddziałów. Rafał Melanowicz, dyrektor sprzedaŝy Tradis: Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości naszego serwisu i obniŝaniem jego kosztów. Chcemy być liderem kosztowym i jakościowym dystrybucji w Polsce. JuŜ teraz mamy jedną z najlepszych sieci sprzedaŝy. W 2009 roku Grupa Handlowa Emperia uruchomiła pod szyldem Tradisu trzy centra dystrybucji: w Stargardzie Szczecińskim, Białymstoku i Poznaniu oraz trzy magazyny: w Zakopanem (serwis), Gorzowie (cash&carry) i Stargardzie Szczecińskim (cash&carry). Dzięki największej w Polsce platformie do samodzielnego składania zamówień innowacyjnej platformie do zamówień ehurtownia jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami. System jest autorskim pomysłem informatyków Emperii. UmoŜliwia zapoznanie się z aktualną ofertą i złoŝenie zamówienia on-line przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, bez konieczności opuszczania sklepowego zaplecza. Realizacja dostawy odbywa się w ciągu kolejnych 24 godzin. Dostęp do aplikacji ma kaŝdy klient Tradisu posiadający komputer z Internetem. Wystarczy zalogować się na stronę internetową, by poznać aktualną ofertę handlową i składać zamówienia. 7

7 W 2009 roku sieci detaliczne Emperii rozszerzyły się o niemal 1500 supermarketów. Dzięki temu jesteśmy coraz bliŝej naszych klientów. W całej Polsce juŝ prawie 3900 placówek działa w ramach Grupy Handlowej Emperia. Dbamy o to, by oferta sieci detalicznych Emperii była jak najpełniejsza. Małe placówki osiedlowe oferują szeroką paletę produktów pierwszej potrzeby. Oferta supermarketów zawiera kilkanaście tysięcy pozycji asortymentowych. Na półkach naszych delikatesów moŝna znaleźć takŝe produkty z najdalszych zakątków świata. Wszystkie supermarkety oferują równieŝ produkty regionalne i ekologiczne. Maciej Stefunko, dyrektor handlowy, członek zarządu Tradis: Nasi specjaliści ds. zakupów dbają o to, by asortyment naszych oddziałów logistycznych był jak najszerszy i maksymalnie dostosowany do potrzeb lokalnych. To przekłada się na ofertę placówek detalicznych, których klienci bez problemu znajdują na półkach swoje ulubione produkty. Uzupełnieniem tradycyjnej oferty sieci detalicznych są gazetki promocyjne. Prezentując produkty objęte w danym okresie akcją promocyjną pomagamy klientom dokonywać najlepszego wyboru. Eventy tematyczne pozwalają nie tylko skorzystać z promocji na dany asortyment, ale teŝ posmakować promowanych produktów. 8

8 Zasady przyświecające działalności Grupy Handlowej Emperia Grupa Handlowa Emperia buduje partnerskie relacje handlowe ze swoimi klientami i kontrahentami, kierując się zasadami solidności oraz uczciwości kupieckiej. Grupa Handlowa Emperia jest szanującym kaŝdego pracownika solidnym pracodawcą, z którym moŝna realizować swoje ambicje zawodowe, tworzyć nowe rozwiązania i osiągać satysfakcję z pracy. Grupa Handlowa Emperia chce być uŝyteczna społecznie, dlatego nie jest obojętna na wydarzenia w swoim otoczeniu. W grudniu 2009 r. Grupa Handlowa Emperia wdroŝyła politykę antymobbingową. Wskazuje ona w jakich przypadkach i jakiej formie powinna zostać złoŝona skarga na mobbing oraz jakie dane powinna zawierać. Określa teŝ konsekwencje przewidziane w przypadku zaistnienia zjawiska mobbingu. W grupie obowiązują równieŝ przepisy gwarantujące równe traktowanie w procesie rekrutacyjnym wszystkich kandydatów. W szczególności zaś, określają one zasady zatrudniania osób spokrewnionych z pracownikami Emperii, wymagając zastosowania specjalnej procedury, zakładającej dodatkową weryfikację kompetencji. Dla przejrzystości działania Emperia wprowadziła teŝ jasne zasady dotyczące przyjmowania nagród, usług, zaproszeń, gadŝetów reklamowych i innych rzeczy przekazywanych nieodpłatnie przez kontrahentów spółek grupy. Wszystkie rzeczy, których wartość przekracza 50 zł muszą być zgłaszane przez pracowników i wprowadzone do rejestru. 9

9 Grupa Handlowa Emperia dla otoczenia Jako Grupa Handlowa Emperia chcemy być uŝyteczni społecznie i aktywnie reagować na wydarzenia w swoim otoczeniu. Tę misję realizujemy poprzez wsparcie licznych przedsięwzięć publicznych, kulturalnych, naukowych i gospodarczych. Współpracujemy z: Organizacjami studenckimi Stowarzyszeniami działającym na rzecz społeczności lokalnych Podmiotami zajmującymi się szerzeniem kultury Organizacjami i stowarzyszeniami troszczącymi się o rozwój gospodarczy Wiemy, jak waŝna jest troska o najbardziej potrzebujących. Pomagamy im współpracując z powołanymi do tego celu organizacjami. Uczestniczymy w zbiórkach Ŝywności, wspieramy doraźne akcje, reagujemy w sytuacjach klęsk Ŝywiołowych i katastrof. 10

10 Emperia dla studentów Wiemy jak duŝo entuzjazmu, nowych pomysłów i oryginalnego spojrzenia wnoszą do struktury firmy młodzi ludzie. Cenimy te cechy, dlatego w Grupie Handlowej Emperia chętnie zatrudniamy studentów i absolwentów. UmoŜliwiamy im takŝe odbycie praktyk i staŝy, pozwalających zdobyć doświadczenie zawodowe i wybrać optymalną ścieŝkę kariery. W 2009 roku w Emperii odbyła się V edycja projektu Letnia Szkoła MenadŜera. Jest on skierowany do aktywnych i nastawionych na rozwój studentów. Podczas LSM zapoznają się z oni działalnością Grupy Handlowej Emperia i odbywają praktyki w wybranym dziale. KaŜdy uczestnik LSM ma przydzielonego indywidualnego opiekuna. Na zakończenie cyklu studenci prezentują wyniki swojej pracy. W pierwszym kwartale 2009 roku Emperia wzięła udział w akcji "Krok do Kariery" organizowanej przez grupę REGON działającą przy Kole Naukowym Ekonomistów UMCS oraz Forum Młodych PKPP Lewiatan. Uczestnicy projektu odbyli cykl spotkań zorganizowanych przez grupę, mających na celu przybliŝenie zagadnień z dziedziny HR. Najlepsi studenci w nagrodę otrzymali miesięczne staŝe w Emperii. Urszula Szczepankiewicz, praktykantka w Dziale Rekrutacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich (październik/listopad 2009 r.): Zawsze uwaŝałam, Ŝe same studia to za mało, jeśli nie mogę wykorzystać wiedzy w praktyce. Zdecydowałam się na praktyki w Grupie Handlowej Emperia. Przez miesiąc miałam okazję wcielić się w członka profesjonalnego zespołu, realizować ciekawe zadania, a przy tym poznać wspaniałych ludzi. 11

11 Co roku Grupa Handlowa Emperia bierze udział w organizowanym przez Aiesec Polska Komitet Lokalny Lublin projekcie Aiesec Case Study. Podczas konkursu młodzi, zdolni studenci z Lublina zmagają się z zadaniami wyznaczonymi przez przedstawicieli lubelskich firm. Nagrodą dla tych, którzy najlepiej poradzą sobie z zadaniem są miesięczne, płatne praktyki wakacyjne w Grupie Handlowej Emperia. Chcąc być bliŝej studentów Emperia regularnie organizuje spotkania mające na celu poznanie się i prezentację grupy. Studenci mają moŝliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami róŝnych działów, zapytania o szczegóły pracy i moŝliwości rozwoju kariery. Grupa Handlowa Emperia chętnie angaŝuje się takŝe w projekty naukowe realizowane przez studentów. W 2008 roku Emperia powołała swojego Ambasadora, który ma ułatwiać Ŝakom kontakt z grupą. Spółki grupy chętnie współpracują takŝe ze studentami, którzy chcą pisać prace dyplomowe na temat Emperii. KaŜdego roku Emperia uczestniczy w projekcie Najlepsi u Najlepszych organizowanym przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL. 12

12 Wiemy, Ŝe Ŝycie studenckie to nie tylko godziny spędzone na salach wykładowych i w czytelni, ale teŝ czas wolny. Współpracując z organizacjami studenckimi wspieramy projekty mające na celu wypoczynek i zabawę. W 2009 roku Grupa Handlowa Emperia została sponsorem Dni Kultury Studenckiej Kozienalia. Przekazane środki finansowe wsparły organizację imprezy, na która składał się szereg wydarzeń z zakresu studenckiej kultury, sportu i rekreacji. Na Kozienaliach bawiło się kilka tysięcy studentów i mieszkańców Lublina! Cieszymy się, Ŝe Grupa Handlowa Emperia mogła pomóc w organizacji największej studenckiej imprezy w mieście. Na kaŝdym z koncertów kozienaliowych bawiły się setki osób, studentów i mieszkańców Lublina. Podczas XVIII Kozienaliów studenci bawili się na koncertach m.in., Audiofeels, Big Cyc, Jamala i Mariki. Śmiali się na kabaretonie i straszyli podczas nocy trupów. Miłośnicy "kultury wyŝszej" spędzili czas na meetingu teatralnym, a aktywnego wypoczynku na "Dniu sportu". 13

13 Emperia dla społeczności lokalnych W 2009 roku, zgodnie z przyjętą polityką w tym zakresie, wsparcie Emperii na rzecz społeczności lokalnych skupiało się wokół kultury, sportu oraz pomocy poprzez organizacje charytatywne, działające na rzecz dzieci i osób najuboŝszych. Spółki Stokrotka oraz Detal Koncept wspólnie z franczyzobiorcami konceptów franczyzowych Emperii ufundowały stroje sportowe dla kilku młodzieŝowych druŝyn piłkarskich. Dzięki temu młodzi sportowcy mogą rozwijać swoje talenty, brać udział w rozgrywkach i czuć wspólnotę ze swoją druŝyną. Spółka Stokrotka została sponsorem dwóch młodych ŜuŜlowców z Torunia. Aktywnie włączała się teŝ w Ŝycie społeczności lokalnych, wspierając przedszkola i szkoły usytuowane w pobliŝu swoich supermarketów. Placówki detaliczne Emperii wielokrotnie włączały się w akcje mające na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia. Wspieraliśmy zbiórki krwi, pokazy ratownictwa oraz koncerty charytatywne na rzecz hospicjów i ośrodków rehabilitacyjnych. Spółka Lewiatan jest stałym sponsorem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. W naszych supermarketach kilkakrotnie w ciągu roku odbywają się zbiórki Ŝywności. Zachęcamy Klientów do udziału w nich i sami przekazujemy dary. 14

14 Wspieramy lokalne szkoły, wyposaŝając je w sprzęt potrzebny do rozwoju uczniów. W 2009 roku Grupa Handlowa Emperia ufundowała m.in. meble szkolne dla placówki Pionkach, wyposaŝyła gabinet psychologa i logopedy, ufundowała tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w OŜarowie i działalność przedszkola w Suwałkach. W 2009 roku Emperia wsparła teŝ Domy Dziecka w Komarnie i Janowie Lubelskim. W zamian za pomoc okazaną Domowi Dziecka Centrum Dystrybucji Tradisu w Stargardzie Szczecińskim otrzymało od jego wychowanków ogromną, kilkumetrową choinkę. Pracownicy Centrum Dystrybucji w Stargardzie Szczecińskim przy choince od podopiecznych Domu Dziecka. Emperia ufundowała ponad 220 paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin z Kornicy, Lutocina i Korczewa, dwukrotnie zaangaŝowała się w akcję Dzielimy się chlebem i wspierała Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie. Chcemy być dobrym sąsiadem. Otwierając nowe placówki zapraszamy naszych klientów i mieszkańców pobliskich osiedli do wspólnej zabawy. Troszczymy się o to, by działalność placówek przynosiła im wyłącznie korzyści. Dbamy o wygląd naszych placówek i porządek w ich otoczeniu. 15

15 W czerwcu 2009 roku Grupa Handlowa Emperia wsparła Festiwal Teatrów Europy Środkowej Sąsiedzi. Celem międzynarodowych prezentacji teatralnych jest popularyzacja działań artystycznych krajów ościennych. Festiwal składał się z trzech nurtów obejmujących przedstawienia teatralne, spektakle uliczne i formy teatru dla dzieci. Program festiwalu wzbogaciły działania dodatkowe, jak koncerty, wystawy i spotkania z twórcami. Festiwal Sąsiedzi. Foto: Centrum Kultury w Lublinie Edycja festiwalu z 2009 roku skupiła się na teatrze w cyrku i cyrku w teatrze, odwaŝnie sięgając po inspiracje, rozwiązania i moŝliwości, jakie daje ogólnie pojęta sztuka cyrkowa i nie rezygnując jednocześnie z artystycznych i teatralnych uwarunkowań. Innym nurtem edycji była muzyka, jako element budujący spektakl teatralny, prezentowana w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego. Od początku powołania Festiwalu odbywa się on pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin. Tym bardziej jesteśmy zaszczyceni, Ŝe znaleźliśmy się w tak szacownym gronie i moŝemy wspierać tak znakomite inicjatywy kulturalne. 16

16 Grupa Handlowa Emperia wsparła takŝe organizację III Międzynarodowej Premiery Teatru Ludzi Niepełnosprawnych - Domino. Ideą imprezy była prezentacja najwybitniejszych europejskich teatrów, których aktorami są osoby upośledzone, a przez to promowanie nowatorskiego spojrzenia na niepełnosprawność. Inicjatorzy Premiery chcieli uświadamiać, Ŝe osoby niepełnosprawne mają takie same prawa do tworzenia i rozwoju artystycznego jak osoby w pełni zdrowe, a ich dokonania współtworzą spuściznę kulturalną społeczeństwa. Emperia była równieŝ sponsorem Jazzowej Jesieni cyklu koncertów międzynarodowych gwiazd przygotowanego przez Centrum Kultury w Lublinie. Celem imprezy było wskrzeszenie silnych tradycji jazzowych regionu i popularyzacja jazzu jako muzyki XXI w., oddającej ducha zmian współczesnego świata. Plakat promujący edycję 2009 Jesieni Jazzowej. W ramach Jazzowej Jesieni w Lublinie odbyły się cztery koncerty, m.in.: New Fracture Quartet, Raphael Rogiński i Vandermark Resonance Projekt. Wydarzeniem cyklu był koncert GraŜyny Auguścik z zespołem EsternBlok, polskiej wokalistki na stałe mieszkającej w Chicago, nazywanej przez krytyków gwiazdą światowego jazzu. Koncert w ich wykonaniu charakteryzował się wyjątkową energią, zachwycając publiczność. 17

17 W trosce o rozwój gospodarczy Lublina i Lubelszczyzny, miejsca siedziby centrali kilku spółek grupy, przedstawiciel Emperii aktywnie wpiera działalność Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny. Prezes zarządu Emperii pełni obecnie funkcję wiceprezesa stowarzyszenia. Rada skupia się na kluczowych aspektach rozwoju gospodarczego regionu, jak budowa dróg ekspresowych i połączeń kolejowych, budowa lotniska, rozwój stref aktywności gospodarczej i sektora energetycznego. Stowarzyszenie raz w roku podsumowuje swoją działalność na uroczystym spotkaniu, na którym wręcza nagrody dla polityków, którzy najaktywniej wspierali rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. Artur Kawa, wiceprezes zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, wręcza nagrodę Krzysztofowi śukowi, politykowi, który najpełniej wspierał rozwój Lublina w 2009 r. Jako największa firma Lubelszczyzny Emperia wsparła takŝe lubelską Galę Nauki i Biznesu pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego. Spotkanie świata nauki i biznesu odbyło się w czerwcu w Lublinie. Organizatorami byli: Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan, Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny oraz Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin. W programie gali, poza uroczystym wręczeniu nagród, odbył się panel dyskusyjny "Nauka, Biznes, Polityka - jak wyznaczyć wspólny mianownik?", zaś w części artystycznej pokazano film niemy z 1924 roku "Sherlock junior" w reŝyserii Buster Katona ze ścieŝką dźwiękową wykonywaną na Ŝywo. 18

18 Niska temperatura, deszcz i mgła nie zniechęciły Ŝeglarzy z Emperii do udziału w pierwszych regatach o Puchar Lubelskiego Centrum śeglarstwa, które odbyły się 24 października 2009 nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Startująca na Omedze załoga Emperia Saling Team zajęła szóste miejsce. Krzysztof Trojanowski, dyrektor logistyki Tradis: Zainteresowanie udziałem w regatach pokazało, Ŝe w Grupie Handlowej Emperia jest wielu miłośników Ŝeglarstwa, którzy nie tylko opływają polskie i zagraniczne akweny, ale teŝ chętnie startują w regatach. Chcemy wykorzystać ten potencjał. Planujemy powołanie klubu Ŝeglarskiego, tak by w nowy sezon wkroczyć w pełni przygotowanym, w barwach Emperia Saling Team. Regatami nad Zalewem Zemborzyckim w dniu 24 października 2009 r. Ŝeglarze oficjalnie zamknęli sezon. Zawody wygrała załoga Yacht Klubu Polskiego Lublin. Grupa Handlowa Emperia była jednym ze sponsorów regat. Emperia Saling Team podczas październikowych regat nad Zalewem Zemborzyckim. 19

19 W 2009 roku Grupa Handlowa Emperia przeprowadziła pilotaŝowy program wsparcia wolontariatu pracowniczego PomóŜ z Emperią. Celem projektu było zachęcenie pracowników do zwrócenia uwagi na wydarzenia w ich bezpośrednim otoczeniu i pomoc w realizacji działań wolontariackich. Beata Wołodkiewicz, kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej i Szkoleń: Program PomóŜ z Emperią realizowaliśmy testowo, chcąc sprawdzić, jak duŝe jak duŝa jest motywacja naszych pracowników do udziału w takich akcjach. Ich aktywność w tym zakresie przerosła nasze najśmielsze oczekiwania i zachęciła do zwiększenia puli dofinansowań. Pracownicy Grupy Handlowej Emperia pokazali, Ŝe doskonale znają potrzeby lokalnych społeczności i aktywnie włączają się w akcje pomocowe. Chętnie teŝ poświęcają na to swój prywatny czas organizując wycieczki dla podopiecznych hospicjum dla dzieci, szkolenia aktywizujące bezrobotnych, zabawy integracyjne w domach dziecka, czy odnawiając salę w przedszkolu. 20

20 Marzenia dodają skrzydeł, dlatego warto je spełniać. Dla dwunastoletniej Kasi, która od miesięcy zmagała się z białaczką urzeczywistnieniem marzeń stał się laptop z dostępem do Internetu. Dzięki fundacji Mam Marzenie o pragnieniach Kasi dowiedziała się Grupa Handlowa Emperia i pomogła je zrealizować. Dziewczynka zachorowała nagle na jej ciele pojawił się ogromny krwiak. Zaniepokojona mama zawiozła Kasię do lubelskiego szpitala. Niestety diagnoza była jednoznaczna - białaczka. Kasia trafiła od razu na odział onkologii lubelskiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Kasia wraz z przedstawicielami Fundacji Mam Marzenie przy wymarzonym laptopie, ufundowanym przez Emperię. Kasia pomimo młodego wieku wie, kim chciałaby zostać w przyszłości. Marzy o zawodzie księgowej, a laptop, który otrzymała w prezencie ma przede wszystkim ułatwić jej naukę. ElŜbieta Świniarska, Dyrektor Ekonomiczny Emperii, opowiedziała marzycielce o zawodzie księgowej i zaprosiła w do Emperii, by Kasia mogła przyjrzeć się pracy profesjonalnego działu księgowości. Jadąc do Kasi, przedstawiciele Emperii nie zapomnieli o reszcie rodziny, przekazując im paczki ze słodyczami i niezbędne produkty Ŝywnościowe, które pomogły całej rodzinie przygotować się do Świąt Wielkanocnych. 21

21 Emperia dla środowiska ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA. RAPORT Handel artykułami spoŝywczymi i kosmetyczno-chemicznymi dla Emperii oznacza nie tylko dostarczanie klientom jak najszerszej palety towarów, w optymalnej cenie. To takŝe odpowiedzialność za ich jakość i wpływ na zdrowie konsumentów. Od wielu lat w naszych supermarketach moŝna znaleźć całą gamę produktów ekologicznych. Są one odpowiednio wyeksponowane i oznaczone tak, by klienci z łatwością mogli je odnaleźć pośród innych półek. Nieustannie dąŝymy do poszerzania naszej oferty produktów BIO. Dzięki temu nasi klienci codziennie mogą sięgać po najzdrowsze produkty. Poprzez promocje i eventy aktywnie zachęcamy klientów Stokrotki i Delimy do zakupów Ŝywności ekologicznej i większej troski o jakość spoŝywanych pokarmów. Na półkach naszych supermarketów moŝna znaleźć produkty oznaczone znakiem Fair Trade (Sprawiedliwy Handel). Kupując je mamy gwarancję, Ŝe zostały one wytworzone w oparciu o partnerstwo i równość w handlu międzynarodowym. Produktu te gwarantują takŝe, Ŝe ludzie pracujący przy zbiorach i ich wytwarzaniu nie są wyzyskiwani i otrzymują naleŝyte wynagrodzenie za pracę. Sprawiedliwy Handel (Fair Trade) jest międzynarodowym ruchem społecznym konsumentów, organizacji pozarządowych i firm handlowych mającym na celu wspieranie producentów w krajach Trzeciego Świata oraz przeciwdziałanie nierównościom w handlu. W trosce o środowisko naturalne sieci detaliczne Emperii wycofały ze swoich supermarketów jednorazowe reklamówki foliowe. W ten sposób razem chronimy środowisko. Brak bezpłatnych siateczek kształtuje wśród konsumentów nawyk zabierania na zakupy własnych siatek wielokrotnego uŝytku. MoŜliwość nabycia torby oxo-biodegradowalnej, jest jedynie alternatywą. Torba foliowa rozkłada się średnio 400 lat. To znacząca część śmieci na polskich wysypiskach. Tymczasem plastikowe jednorazówki bardzo rzadko trafiają do powtórnego przetworzenia, poniewaŝ zbyt mocno nasiąkają zapachem odpadów organicznych. 22

22 Troszcząc się o środowisko naturalne Grupa Handlowa Emperia pracuje nad optymalizacją poziomu zuŝycia energii elektrycznej. Sieci detaliczne grupy systematycznie inwestują w energooszczędne wyposaŝenie dla sklepów. Stary sprzęt jest sukcesywnie wymieniany na bardziej nowoczesny, a jednym z głównych kryteriów zakupu jest poziom zuŝycia prądu. Placówki sieci Stokrotka i Delima wyposaŝone są w energooszczędne Ŝarówki, co równieŝ daje moŝliwość znacznej redukcji zuŝycia energii elektrycznej. W przypadku zwykłej Ŝarówki, jedynie 5% energii elektrycznej przetwarzane jest na światło, pozostała jej część uchodzi w postaci ciepła. śarówki energooszczędne na światło przetwarzają 25% energii elektrycznej. W trosce o środowisko naturalne nasze sieci bezpłatnie przyjmują zuŝyte baterie. W kaŝdym supermarkecie ustawione są specjalne pojemniki do zbiórki. Celem tego działania jest ograniczenie negatywnego wpływu zuŝytych baterii i zuŝytych akumulatorów na środowisko poprzez upowszechnienie selektywnej zbiórki i recyklingu tego typu odpadów. Bateria to zmagazynowana energia chemiczna zamieniana w energię elektryczną. ZuŜyte baterie zawierają metale cięŝkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, lit. Są one niebezpieczne dla środowiska gdy trafią bezpośrednio do kosza, bądź na dzikie wysypisko. W Polsce rocznie sprzedaje się 320 mln sztuk baterii, co łącznie daje 7,5 tys. ton. 1 tona zuŝytych baterii zawiera po kilka kilogramów kadmu, niklu i litu oraz ok. 0,1 kg rtęci. Tymczasem tylko jedna bateria guzikowa moŝe zatruć 1 m3 wody. ZuŜyte baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego teŝ naleŝy je oddzielać od zwykłych śmieci. Pamiętajmy o ukrytych bateriach. Wyrzucając do kosza zepsuty budzik, pilot, zabawkę sprawdź, czy nie ma w nich baterii. 23

23 Troska o środowisko naturalne w Grupie Handlowej Emperia to takŝe codzienne czynności, które chcemy wykonywać przy jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska. Zachęcamy pracowników, by nie wykonywali niepotrzebnych wydruków lub korzystali z drukarek, umoŝliwiających wydruk dwustronny, po opuszczeniu pomieszczenia gasili światło i wyłączali nieuŝywany sprzęt. W działalności dystrybucyjnej wdraŝamy elektroniczny obieg dokumentów, pozwalający minimalizować ilość zuŝywanego papieru. Wykorzystane opakowania tekturowe przekazujemy specjalistycznej firmie zajmującej się recyklingiem. Współpracujemy teŝ z firmami, które zajmują się utylizacją odpadów spoŝywczych. Do wyprodukowania 1 tony papieru potrzeba aŝ 17 drzew. Właśnie dlatego tak waŝne jest racjonalne gospodarowanie tymi zasobami i ich powtórne wykorzystanie. Moc włókna celulozowego pozwala na aŝ siedmiokrotna przeróbkę, ale tylko odpowiednio składowana makulatura moŝe być ponownie uŝyta w procesie recyklingu. Tymczasem 1 tona makulatury pozwala oszczędzić kilka metrów sześciennych miejsca na składowisku odpadów, ponad 25 tysięcy litrów wody i ponad 4 tysiące kwh energii. Co waŝne, produkując papier z makulatury zuŝywa się o 1/3 energii mniej niŝ w produkcji z drewna. 24

24 Emperia dla pracowników Grupa Handlowa Emperia w całym kraju zatrudnia niemal 13 tysięcy osób. To pracownicy są naszym największym kapitałem. Dzięki nim grupa moŝe się rozwijać, stawiając sobie coraz wyŝsze cele. Chcemy, by takŝe pracownicy dobrze czuli się w Emperii. Chcąc dać im stały dostęp do wiedzy realizujemy projekty szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wolne stanowiska, takŝe menedŝerskie, staramy się w pierwszej kolejności obsadzać w wyniku rekrutacji wewnętrznej. W 2009 roku pracownicy Emperii odbyli łącznie 84 szkolenia, z czego tylko 13 to szkolenia wewnętrzne. Emperia pozyskała takŝe środki zewnętrzne na szkolenia pracowników. W ramach programu rozwoju kadry menadŝerskiej do końca roku udało się przeszkolić ponad 200 osób. Celem szkoleń w ramach Akademii MenadŜera jest przede wszystkim poprawa efektywności zarządzania w poszczególnych działach Grupy Handlowej Emperia. MenedŜerowie omawiają i trenują zagadnienia m.in. z zakresu komunikacji, motywowania pracowników i rozwijania zespołu. KaŜdy z uczestników programu bierze udział w cyklu trzech dwudniowych szkoleń. JuŜ widać ich efekty. MenedŜerowie są bardziej otwarci i chętniej sięgają po nowoczesne rozwiązania w kierowaniu swoimi podwładnymi. 25

25 Grupa Handlowa Emperia chce być blisko swoich pracowników takŝe w trudnych dla nich chwilach. W wychodzeniu z cięŝkich Ŝyciowo sytuacji pomaga specjalny fundusz socjalny. KaŜdego roku grupa finansuje teŝ wyprawki szkolne dla dzieci pracowników, którzy potrzebują pomocy oraz paczki mikołajkowe. Wszyscy pracownicy otrzymują talony świąteczne. W 2009 roku rozpoczęły się prace nad powołaniem Fundacji Emperia. Skupia się ona głównie na pomocy obecnym i emerytowanym pracownikom Grupy Handlowej Emperia i ich rodzinom, ale będzie teŝ realizować działania z zakresu aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieŝy. Trzy pierwsze projekty, którymi juŝ zajęła się fundacja dotyczą wsparcia w leczeniu i rehabilitacji. Renata Bronisz CzyŜ, dyrektor personalna, prezes zarządu fundacji: Odpowiedzialny biznes wymaga od nas nie tylko dbałości o najwyŝszą jakość naszych usług, ale teŝ troski o najbliŝsze otoczenie. Fundacja Emperia powstała po to, by ta troska mogła być wyraŝona poprzez konkretne działania. Chcemy i będziemy pomagać. 26

26 Dbając o jakość komunikacji wewnętrznej Grupa Handlowa Emperia stworzyła szereg narzędzi pozwalających przekazywać pracownikom informacje dotyczące bieŝącej działalności, jak równieŝ otrzymywać informacje zwrotne. KaŜdy nowy pracownik przechodzi szkolenie adaptacyjne, w ramach którego zapoznaje się ze strukturą i działalnością firmy. NajwaŜniejsze wydarzenia komunikowane są za pomocą poczty , Intranetu i tablic informacyjnych. W Intranecie pracownicy mogą znaleźć takŝe porady i praktyczne informacje na temat wewnętrznych zasad, przydatne dane na temat spółek. Raz na kwartał wydawane są gazetki wewnętrzne. Pracownicy dowiadują się z nich o zmianach w spółkach, przepisach prawa wewnętrznego, waŝnych wydarzeniach oraz pasjach swoich kolegów. Zdjęcia na okładki wybierane są spośród fotografii nadsyłanych przez pracowników. W Grupie Handlowej Emperia od kilku lat działa elektroniczny i telefoniczny serwis pracowniczy Zielona linia i Zielona skrzynka. Przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać poradę na interesujący je temat, mających wątpliwości co do rozwiązań zastosowanych w miejscu pracy czy uznających, Ŝe w danym miejscu występują nieprawidłowości. 27

27 W róŝny sposób niepełnosprawni równi i sprawni w pracy pod takim hasłem Grupa Handlowa Emperia rozpoczęła w 2009 r. wdraŝanie nowej polityki zatrudnienia. Gwarantuje ona takie same szanse w procesie rekrutacyjnym dla wszystkich osób, niezaleŝnie od stanu zdrowia. Podjęte działania z jednej strony mają zachęcać rekruterów do większej otwartości na osoby niepełnosprawne aplikujące do Emperii, z drugiej zaś uświadamiać, Ŝe niepełnosprawność nie zawsze wiąŝe się z brakiem moŝliwości wykonywania pracy, jak się stereotypowo przyjmuje. Zgodnie z nową polityką obowiązująca w Emperii zasada równości w zatrudnianiu jest realizowana skuteczniej. Grupa zacieśnia współpracę z instytucjami rynku pracy i jednostkami realizującymi programy aktywizujące dla niepełnosprawnych oraz zaznacza otwartość na takie osoby we wszystkich ogłoszeniach rekrutacyjnych. W Emperii powołano takŝe koordynatora polityki równości w zatrudnianiu. Pomaga on wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zasad i warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych w całej grupie. Aleksandra Ostasz, koordynator programu zatrudniania osób niepełnosprawnych w Emperii przy plakacie promującym nową politykę zatrudnienia. Obecnie Emperia zatrudnia ok. 120 niepełnosprawnych. Osoby te pracują w róŝnych spółkach grupy i na róŝnych stanowiskach. Posiadają potrzebne kompetencje, są ambitne i zaangaŝowane, realizują się zawodowo. 28

od 20 lat zmieniamy polski handel

od 20 lat zmieniamy polski handel od 20 lat zmieniamy polski handel 3 Szanowni Państwo, Lato w tym roku jest dla nas wyjątkowe. Właśnie mija 20 lat od momentu, kiedy na polskim rynku pojawiła się pierwsza ze spółek tworzących dzisiejszego

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs. organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu. pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs. organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu. pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie Barwy

Bardziej szczegółowo

Gemius SA - od kuchni!

Gemius SA - od kuchni! Gemius SA - od kuchni! Marta Klepka Sofia, 26.10.2011 O firmie Firma badawcza Gemius SA istnieje na polskim rynku od 1999 roku. Kilkuletnia działalność pozwoliła nam stworzyć najwyższej jakości standardy

Bardziej szczegółowo

STEVE JOBS. zmienił nasze spojrzenie na wszystko, co nas otacza. łamał zasady, by wykreować rzeczywistość na nowo

STEVE JOBS. zmienił nasze spojrzenie na wszystko, co nas otacza. łamał zasady, by wykreować rzeczywistość na nowo STEVE JOBS zmienił nasze spojrzenie na wszystko, co nas otacza łamał zasady, by wykreować rzeczywistość na nowo tworzył przełomowe produkty, ale i innowacyjne modele biznesowe jego życie i dokonania pozwoliły

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Warszawie Diagnoza

Wolontariat w Warszawie Diagnoza Wolontariat w Warszawie Diagnoza Kluczowe wynikibadania organizacji i instytucji, wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Maj 2012 Badanie i raport wykonane na zlecenie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin dr hab. Przemysław Kulawczuk 1 2 ścieŝki inwestycji w kapitał ludzki w gminach 1. Inwestowanie w menedŝerów rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU ZJAZD I Zarządzanie wolontariatem Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami 21-22 listopada 2014 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

5.Społeczeństwo. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea 2015

5.Społeczeństwo. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea 2015 5.Społeczeństwo Enea jest firmą związaną z północno-zachodnią Polską i zawsze była aktywnym członkiem społeczności, w której wyrosła. Mamy świadomość, że ponosimy szczególną odpowiedzialność za społeczności

Bardziej szczegółowo

Ranking cytowań i informacji

Ranking cytowań i informacji Ranking cytowań i informacji sierpień 00 Ranking cytowań Wśród dzienników ogólnopolskich najczęściej cytowano Rzeczpospolitą (). Licznie cytowano m.in. artykuł, w którym dziennik ujawnił, Ŝe na stole sekcyjnym

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S.. Działalność prospołeczna Program społeczny Nikifory Od 00 roku jest stałym partnerem Fundacji Wspólna Droga przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o.

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Strategia zrównoważonego rozwoju Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego rozwoju 3.1 Prawa konsumenta

Bardziej szczegółowo

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji Fundacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, która cały dochód transparentnie przeznacza na realizację celów statutowych: Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG na przykładzie Polskiej Grupy Dystrybucyjnej NAVO NAVO Od roku 2001 ogólnopolski dystrybutor P&G na rynku tradycyjnym 650 mln obrotu w

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ. Szkolny Klub Wolontariatu PROSTYCH KROKÓW

JAK ZAŁOŻYĆ. Szkolny Klub Wolontariatu PROSTYCH KROKÓW JAK ZAŁOŻYĆ Szkolny Klub Wolontariatu 8 PROSTYCH KROKÓW WOLONTARIAT sprawdza się w szkole! Przygotowanie młodego człowieka do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie to podstawowe zadanie nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany Lublin - największe miasto Polski Wschodniej ponad 340 000 mieszkańców seniorzy: mężczyźni

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Promocji. prezentacja studiów magisterskich

Wyższa Szkoła Promocji. prezentacja studiów magisterskich Wyższa Szkoła Promocji prezentacja studiów magisterskich AGENDA z Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy z Nasze specjalności z Współpracujemy z Absolwenci o nas z 7 korzyści, dla których warto KIM JESTEŚMY I

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości X edycja 17 kwietnia 2013 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PERSONALITY MAKES THE DIFFERENCE. kariera. w ROHLIG SUUS Logistics

PERSONALITY MAKES THE DIFFERENCE. kariera. w ROHLIG SUUS Logistics PERSONALITY MAKES THE DIFFERENCE kariera w ROHLIG SUUS Logistics Szczecin Gdynia Gdańsk Bydgoszcz Olsztyn Białystok Nasze lokalizacje Poznań Warszawa Globalna siec biur wlasnych i partnerskich Zielona

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU

PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU KOMPLEKSOWA OFERTA TERMINOWE DOSTAWY EFEKTYWNE WSPARCIE Dystrybucja ehurt Franczyza KIM JESTEŚMY Grupa Eurocash jest na polskim rynku liderem hurtowej dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Poradnictwo zawodowe na stronach www Strony www http://www.doradca-zawodowy.pl Zakres Strona internetowa projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego Poradnictwo w Sieci realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 1

IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 1 IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 1 Pochodzimy ze Szwecji IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 2 Dlaczego IKEA nazywa się IKEA? IKEA Group Staff Human Resources 11/03/02 3 Jesteśmy w Polsce

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR ADRES: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór ul. Szkolna 2 46-053 Suchy Bór, Polska TELEFON: Waldemar Pogrzeba - Prezes Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie

Twój partner w biznesie Twój partner w biznesie Kilka słów o nas Pozycja lidera to przywilej, ale także zobowiązanie. Zdobyliśmy bogate doświadczenie na holenderskim i polskim rynku. Należymy do ścisłej czołówki firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji!

Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji! Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji! INTEGRALIA jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie: Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "As"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi As Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "As" 1.Kilka słów tytułem wstępu o stowarzyszeniu, dla osób zupełnie niezorientowanych w temacie. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo

Jaromir Falandysz Wiceprezes Zarządu ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Piotr Meler Prezes Zarządu

Jaromir Falandysz Wiceprezes Zarządu ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Piotr Meler Prezes Zarządu ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. jest firmą z Grupy ENERGA wyspecjalizowaną w kompleksowej usłudze oświetleniowej. Spółka istnieje od 1996 r. i kontynuuje ponad czterdziestoletnie tradycje w dziedzinie oświetlenia.

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego 2 PSG Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa.

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Kim jesteśmy? 2 Istniejemy na polskim rynku badań od 2004 roku Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Gemius SA lidera badań internetowych zarówno w Polsce, jak i

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA JESTEŚMY RODZINNĄ FIRMĄ Z WIELOMA TRADYCJAMI RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA 15 lat działalności na polskim rynku. Wieloletnie doświadczenie i wiedza to nasza przewaga konkurencyjna. Otwartość na nowe rynki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie "Leaderzy NGOs

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa. Maciej Stoiński. Piotr i Paweł Prezes Zarządu

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa. Maciej Stoiński. Piotr i Paweł Prezes Zarządu Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa Maciej Stoiński Piotr i Paweł Prezes Zarządu Społeczna odpowiedzialność w sieci supermarketów Piotr i Paweł Plan prezentacji Supermarket Piotr

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

I & B System Spółka Akcyjna

I & B System Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały nr 10 ZWZ I&B System 26.06.2008 r. I & B System Spółka Akcyjna Łódź maj 2008 KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM w latach 2008-2010 ZałoŜenia ogólne PodwyŜszenie

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy gmin, gdzie wskaźnik korzystania ze świadczeń pomocy społ. z tytułu bezrobocia jest wyŝszy od średniej województwa

Mieszkańcy gmin, gdzie wskaźnik korzystania ze świadczeń pomocy społ. z tytułu bezrobocia jest wyŝszy od średniej województwa GRUPA DOCELOWA osoby nieaktywne zawodowo w wieku 15-64 lata osoby niepełnosprawne minimum 40% uczestniczek i uczestników osoby pow. 45 r. Ŝycia Mieszkańcy gmin, gdzie wskaźnik korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy. Zaufali nam: Logo + nazwy firm

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy. Zaufali nam: Logo + nazwy firm Szanowni Państwo, Zarządzanie personelem nie musi być trudne i kosztowne. Elastyczne formy zatrudniania i nowoczesne metody doboru pracowników gwarantują tańsze i skuteczniejsze prowadzenie polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy w ramach projektu

Propozycja współpracy w ramach projektu Propozycja współpracy w ramach projektu AIESEC to największa pozarządowa organizacja studencka na świecie. Główną działalnością jest doskonalenie potencjału młodych ludzi. Wspieramy także rozwój przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Global Citizen Schools

Global Citizen Schools - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Global Citizen Schools Oferta współpracy dla szkół ponadgimnazjalnych i g i mnazjów Kilka słów o AIESEC AIESEC - kim jesteśmy? AIESEC jest największą

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości -

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - O AIP Działająca od 2004 roku Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największe w Europie przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w dążeniu do założenia i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Oni teŝ lubią się dzielić. Najhojniejsi Olimpijczycy

Oni teŝ lubią się dzielić. Najhojniejsi Olimpijczycy Artykuł pochodzi z portalu Platine.pl Źródło: http://galerie.platine.pl/oni-tez-lubia-sie-dzielic-najhojniejsi-olimpijczycy- g466780.html 2012-07-28 Autor artykułu: Oni teŝ lubią się dzielić. Najhojniejsi

Bardziej szczegółowo

Kto mo ż e bra ć w niej udzia ł?

Kto mo ż e bra ć w niej udzia ł? Pierwsze kroki Czym jest Podwórkowa Gwiazdka? Dobrowolnym, sąsiedzkim świętem; Wydarzeniem, które nie wymaga nakładów finansowych, tylko dobrych chęci i odrobiny zaangażowania; Okazją do nawiązania dobrosąsiedzkich

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój.

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Aleksandra Rzepecka Ambasador Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet Zrównoważony rozwój Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE

STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE REGULAMIN KONKURSU DAR SERCA Pod patronatem Burmistrza Gminy Maszewo Pani Jadwigi Ferensztajn. KONKURS NA INICJATYWĘ WOLONTARIACKĄ, SKIEROWANY DO DZIECI

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco wydanie specjalne październik 2013 Gwarancja Satysfakcji Gwarancja Satysfakcji dlaczego? Jak to działa? Dbamy o jakość produktów 1/5 Redakcja Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Naszą największą wartością są ludzie

Naszą największą wartością są ludzie Dołącz do nas! Naszą największą wartością są ludzie Cenimy tych, którzy poprzez swój własny rozwój wpływają na rozwój całej firmy. Celem Carrefour jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

Przegląd działań w 2015 roku

Przegląd działań w 2015 roku Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana Dołącz do prestiżowego grona firm, od których klienci kupują częściej, więcej i wobec których wykazują dużą lojalność konsumencką Przegląd działań

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Współpraca Biznes NGO: stan wiedzy, dotychczasowe doświadczenia, postawy i oczekiwania Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Plan prezentacji Plan prezentacji O czym będzie mowa? 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo