Ground Development Sp. z o.o. Główna 19A, Miłocice, Jelcz-Laskowice, KRS !!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ground Development Sp. z o.o. Główna 19A, Miłocice, 55-220 Jelcz-Laskowice, KRS 000051418 !!!!"

Transkrypt

1 Ground Development Sp. z o.o. Główna 19A, Miłocice, Jelcz-Laskowice, KRS mgr Izabela Olejnik, mgr Dariusz Majewski, mgr inż. arch. Wojciech Lubkiewicz, mgr Robert Borowski, mgr Eliza Maciuszczak Projekt ścieżek edukacyjnych na zrekultywowanych składowiskach odpadów w miejscowościach: Bystrzyca Kłodzka, Jędrzychowice, Przemków, Stróża, Strzegomiany, Sulęcin, Sulików, Ziębice i Polanica Zdrój (woj. dolnośląskie). Zamawiający: Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o., ul. Kotlarska 42, Wrocław Wrocław 2014 Umowa nr P1/DIS/UFM/53/ z 51

2 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Założenia projektu ścieżki edukacyjnej Plan i elementy ścieżki edukacyjnej Ogrodzenie Plac Utwardzony Tablice informacyjne Tablica informacyjna Figura sowy Figura orki Figura słonia Figura człowieka Kierunkowskaz Plac Nieutwardzony Stół warsztatowy Ławki Tablica informacyjna Huśtawka konik Kosz do selektywnej zbiórki odpadów Wskazanie rozwiązań funkcjonalnych Proponowane treści na tablice edukacyjne z 51

3 1. Wstęp Idea projektu ścieżek edukacyjnych na zrekultywowanych składowiskach odpadów powstała w związku z rosnącą potrzebą ograniczania produkcji odpadów, narastającym zagrożeniem dla środowiska naturalnego oraz pojawianiem się nowego rodzaju zagrożeń dla fauny i flory Ziemi związanego z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego odpadami. Wykreowanie odpowiedniej postawy oraz uświadomienie tych zagrożeń ludziom wydaje się być kluczowym elementem w walce o lepsze jutro naszej planety. Najlepszym miejscem do prowadzenia tej edukacji są składowiska odpadów - miejsca, w których przez dziesiątki lat gromadzone były olbrzymie ilości odpadów, a które - w wyniku zmian w mentalności współczesnego człowieka, wykształcania się świadomości ekologicznej, wspieranej przez inicjatywy samorządowe oraz środki unijne - z miejsc, które stanowiły zagrożenie, zamieniają się powoli w zielone wzgórza, gdzie okoliczni mieszkańcy mogą bez obawy o swoje zdrowie wybrać się na niedzielny spacer. Chcielibyśmy, aby ten spacer był nie tylko rekreacją, ale również refleksją - aby ludzie mieli świadomość tego, jak wielkim zagrożeniem jest produkcja odpadów dla naszej planety. Chcielibyśmy, aby zrekultywowane składowiska odpadów były nie tylko miejscem zadumy, miejscem spotkań, czy rekreacji dla społeczności lokalnej, chcielibyśmy także, by stały się także zieloną szkołą, gdzie będą się odbywały się zajęcia, na których dzieci z okolicznych placówek będą brały udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów, na których dowiedzą się, że recykling i upcycling nie musi być tylko koniecznością, ale może być również zabawą. 3 z 51

4 2. Założenia projektu ścieżki edukacyjnej Głównym celem budowy ścieżek edukacyjnych na zrekultywowanych składowiskach odpadów jest stworzenie miejsc rekreacji i edukacji dla okolicznych mieszkańców oraz dzieci z pobliskich społeczności i szkół. Miejsca te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby do ich budowy wykorzystać jak największą ilość materiałów pochodzących z surowców wtórnych, co ma na celu - oprócz oczywistych zalet prośrodowiskowych - również funkcję edukacyjną. W nawiązaniu do tego założenia postanowiliśmy zastąpić niektóre standardowe produkty wyrobami pochodzącymi z odzysku, na przykład: - do otoczenia terenu ścieżki edukacyjnej zamiast obrzeży betonowych lub kamiennych wykorzystane zostaną zużyte opony samochodowe; - do konstrukcji tablic zamiast tradycyjnych elementów drewnianych i syntetycznych zaplanowaliśmy wykorzystanie europalet; - wszystkie rzeźby wykonane zostaną z odpadów: butelek PET, puszek, woreczków foliowych, itp.; - kosz na odpady zostanie wykonany z również z europalet; - podstawowym budulcem ławek będą opony; - stół warsztatowy zostanie wykonany w dużej części z europalet. 4 z 51

5 3. Plan i elementy ścieżki edukacyjnej Ścieżka edukacyjna będzie składała się z trzech zasadniczych elementów (elementy na każdym z 9 składowisk pozostaną niezmienne, jedynie rozmieszczenie może ulec zmianie w zależności od kształtu terenu przeznaczonego pod ścieżkę): 1) Ogrodzenia 2) Utwardzonego placu, na którym będą stały tablice informacyjne, a wokół którego ustawione będą rzeźby zwierząt i człowieka oraz kierunkowskaz. 3) Placu nieutwardzonego w głębi, na którym znajdować się będzie miejsce do prowadzenia warsztatów, np. upcyclingowych. Ryc. 1. Schemat przykładowej ścieżki edukacyjnej na składowisku odpadów. 5 z 51

6 3.1. Ogrodzenie Ogrodzenie będzie otaczało całość terenu ścieżki edukacyjnej o powierzchni 200 m.kw. i będzie miało kształt prostokąta (oznaczone na ryc. 1 jako parkan z opon - łamana A-B-C-D-E-F-). Ogrodzenie będzie złożone z wkopanych do połowy zużytych opon samochodowych o średnicy około 50 cm. Pomiędzy poszczególnymi oponami będzie 25 cm wolnej przestrzeni. Przy założeniu wymiarów: 10 x 20 m ogrodzenie będzie się składało z 27 opon na każdym z boków dłuższych, i odpowiednio 14 i 12 opon na bokach krótszych. W centralnej części krótszego boku będzie usytuowane wejście na ścieżkę, stanowiące przerwę w ogrodzeniu z opon o szerokości 1,5 m. Ryc. 2. Schemat budowy ogrodzenia z opon. 6 z 51

7 3.2. Plac utwardzony Utwardzony plac, określony na schemacie przykładowej ścieżki edukacyjnej (ryc. 1) jako szutrowy (oznaczony nr 2), przylega do wejścia na teren ścieżki plac i ma kształt kształcie prostokąta (na schemacie wymiary 5,00 x 10,00 m; wymiary mogą ulec zmianie w zależności od kształtu terenu przeznaczonego pod ścieżkę). Plac wykonany zostanie poprzez ściągnięcie warstwy humusu i wykonanie podbudowy o grubości 30 cm (w tym warstwa spągowa (20 cm grubości) z zagęszczonego piasku lub pospółki, warstwa stropowa (10 cm) z tłucznia kamiennego. Granicę utwardzonego placu stanowić będą obrzeża betonowe o wymiarach 100 x 20 x 6 cm (wymiary mogą ulec zmianie w zależności od kształtu terenu przeznaczonego pod ścieżkę). Dopuszcza się użycie odpadów poprodukcyjnych (np. żużel, szlaka) po uzgodnieniu z Zamawiającym). 7 z 51

8 Tablice informacyjne (T1 i T2) Tablice informacyjne, oznaczone na schemacie przykładowej ścieżki (ryc.1.) jako T1 i T2, umiejscowione będą w centralnej części utwardzonego placu. Będą na nich umieszczone informacje na temat wpływu odpadów na środowisko. Tablice będą dwustronne, zbudowane wg poniższego schematu: Ryc. 3. Projekt tablicy edukacyjnej T1 i T2. 8 z 51

9 Tablica informacyjna dwustronna wykonana będzie z europalet o wymiarach 120x80cm, kantówek drewnianych 5x5cm i profili metalowych o wymiarach 5x5cm. Do montażu tablicy należy użyć wkrętów uniwersalnych do drewna o wymiarach 6x120mm i 3x40mm oraz odpowiednich rozmiarem podkładek. Do połączenia elementów tablicy i metalowych profili należy użyć kątowników metalowych 5x5cm 14 sztuk oraz wkrętów do drewna 3x40mm i śrub 4x80mm. Do zawieszenia ruchomych tabliczek użyty zostanie pręt gwintowany o długości 55cm i średnicy 1cmx3 szt. Oraz 6 nakrętek i 6 podkładek podtrzymujących tabliczki. Aby wykonać tablicę, należy rozebrać na części 4 europalety. Następnie przygotować z nich tablicę, daszek i tabliczki wg powyższego rysunku. Z kantówek drewnianych i profili metalowych zmontować stelaż wg schematu. Na wierzch stelaża należy przymocować deskę z europalety o szerokości 14,4cm, na której zostanie osadzony daszek. Zaleca się mocowanie tablicy do wylewki betonowej za pomocą metalowych kątowników. 9 z 51

10 Tablica informacyjna (T3) Tablica informacyjna, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako T3 (oznaczona nr 4), umiejscowiona będzie się po lewej stronie od wejścia na teren ścieżki edukacyjnej. Będzie na niej umieszczona informacja o projekcie oraz regulamin ścieżki. Tablica będzie jednostronna, zbudowana w analogiczny sposób, jak opisana powyżej tablica dwustronna, z tą jedynie różnicą, że nie będzie zawierać ruchomych, małych tabliczek Ryc. 4. Projekt tablicy edukacyjnej T3. 10 z 51

11 Figura sowy (F1) Upcyklingowa rzeźba sowy, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako F1, umiejscowiona będzie po lewej stronie od wejścia na teren Ścieżki. Ryc. 5. Projekt figury sowy (F1). 11 z 51

12 Rzeźba Sowa wykonana z toreb foliowych. 1. Rzeźba wykonana zostanie przy użyciu różnego rodzaju zużytych toreb foliowych, drutu złomowanego różnej średnicy, starych guzików, gałęzi i żelbetonu. 2. Wokół pręta zbrojeniowego wklejonego w gałąź powstanie druciany stelaż sowy. 3. Stelaż zostanie oklejony warstwami foli, w taki sposób, aby powstał kształt sowy. 4. Dziób powstanie z kawałka topionej butelki PET. 5. Oczy zostaną wykonane ze starych guzików. Guziki mają w swej formie kojarzyć się z oczami sowy. 6. Rzeźba zostanie osadzona w żelbetonowym postumencie, barwionym na niebiesko i wykonanym z betonu i złomu małogabarytowego. Worki foliowe będą warstwami zgrzewane ze sobą za pomocą nagrzewnicy elektrycznej i na gorąco formowane na drucianym stelażu. Stelaż zostanie uformowany z drutów o średnicy 4-6mm. Poszczególne elementy zostaną ze sobą zespawane, a następnie wypełnione siatką z drutu o średnicy 1-1,5mm. Kręgosłup sowy z pręta metalowego o grubości 10mm zostanie wklejony na głębokość około 200mm w gałąź o średnicy około mm i długości 1000mm, która z kolei zostanie osadzona w betonowym postumencie. 12 z 51

13 + Ryc. 6. Projekt stelażu sowy. 13 z 51

14 Figura orki (F2) Upcycingowa rzeźba orki, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako F2, będzie umiejscowiona za figurą sowy, po lewej stronie od wejścia na teren ścieżki. Ryc. 7. Projekt figury orki (F2). 14 z 51

15 Rzeźba Orka wykonana z opon samochodowych i dętek. 1. Do stworzenia postaci orki wykorzystane zostaną zużyte opony i dętki samochodowe oraz drut złomowany różnej grubości. 2. Z drutu zbrojeniowego wykonany zostanie stelaż rzeźby, na którym zamocowana zostanie siatka z drutu o przekroju 10 15mm. 3. Na metalową konstrukcję będą mocowane, za pomocą klejenia i zszywania drutem, pasy z opon i dętek samochodowych, docinane i formowane tak, aby uzyskać kształt orki. Rzeźba zostanie osadzona w żelbetonowym postumencie, barwionym na niebiesko, o strukturze przypominającej morskie fale, wykonanej przy pomocy formy silikonowej. Do wykonania postumentu zostanie użyty złom małogabarytowy i beton. Postument zostanie wykonany na miejscu docelowym za pomocą szalunków drewnianych. Poza betonem i klejem wszystkie elementy rzeźby pochodzą z odpadów. Stelaż orki zostanie wykonany z: - drut zbrojeniowy o grubości około 8-10mm, spawany konstrukcja główna nośna i wsporniki wchodzące w wylewkę betonową, - drut wiązałkowy o grubości 2-2,5mm siatka gęsto pleciona, wypełniająca konstrukcję główną. 15 z 51

16 Ryc. 8. Projekt stelażu orki. 16 z 51

17 Figura słonia (F3). Upcyclingowa rzeźba słonia, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako F3, umiejscowiona będzie na prawo od figury orki, w głębi utwardzonego placu, na prawo od wejścia na teren ścieżki. Ryc. 9. Projekt figury orki (F3). 17 z 51

18 Rzeźba Słoń wykonana z butelek PET różnego rodzaju. 1. Z butelek pięciolitrowych powstanie nasada trąby słonia. 2. Butelki 1,5l zostaną wykorzystane do utworzenia korpusu rzeźby i trąby. 3. Butelki 0,5l posłużą do wykonania nóg. 3. Butelki 0,7, 0,5 i 0,33 posłużą do wykonania głowy, ogona oraz kłów. 4. Denka od butelek 1,5l zostaną użyte do wykonania uszu. 5. Kły zostaną wykonane ze stopionych butelek. 6. Korpus utworzą butelki skierowane wylotami do wewnątrz. Butelki zostaną połączone klejem polimerowym oraz metodą zgrzewania. Cała rzeźba zbudowana zostanie na stelażu z drutu zbrojeniowego różnej grubości, a następnie osadzona w żelbetonowym postumencie. Do wykonania postumentu zostanie wykorzystany drobny złom metalowy i beton. Poza cementem, piaskiem i klejem wszystkie elementy rzeźby pochodzą z odpadów. Stelaż słonia zostanie wykonany z prętów metalowych grubości około 8mm pospawanych ze sobą oraz z drutów o grubości około 1-1,5mm tworzących siatkę wypełniającą, na której będą wspierały się butelki PET, będące wypełnieniem rzeźby. 18 z 51

19 Ryc. 10. Projekt stelażu słonia. 19 z 51

20 Figura człowieka (F4) Upcyclingowa rzeźba człowieka, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako F4, umiejscowiona będzie po prawej stronie od wejścia na teren ścieżki. Ryc. 11. Projekt figury człowieka (F4). 20 z 51

21 Rzeźba Człowiek wykonana z puszek po napojach. 1. Rzeźba wykonana zostanie przy użyciu puszek aluminiowych po napojach oraz drutu złomowanego różnej grubości. 2. Puszki, odpowiednio przycinane i doginane, zostaną nałożone na druciany stelaż postaci za pomocą kleju. 3. Aby zapewnić stabilność i wytrzymałość rzeźby puszki zostaną nałożone kilkuwarstwowo. 4. Włosy zostaną wykonane z drutu o grubości 0,5-0,6mm. 5. Dłonie będą formowane ze splatanego drutu o grubości 1-1,5mm na bazie drutu o grubości 4-5mm. 6. Rzeźba zostanie osadzona w betonowej podstawce o wymiarach 12x30x30cm. 7. Na terenie ścieżki edukacyjnej zostanie wykonany postument o wymiarach 40x60x60cm (ryc. 12.). W jego centrum znajdzie się wnęka, w którą zostanie wstawiona rzeźba wraz z podstawką. 8. Do wytworzenia postumentu użyty zostanie beton i złom małogabarytowy. 21 z 51

22 Ryc. 12. Betonowa podstawka pod rzeźbę człowieka. Poza betonem i klejem wszystkie elementy potrzebne do wykonania rzeźby pochodzą z odpadów. Stelaż człowieka zostanie wykonany z prętów metalowych o grubości 8-10mm, formowanych i spawanych ze sobą, w taki sposób, aby uzyskać kształt człowieka. Również kształt sukienki uformowany zostanie z takich prętów. Drut wiązałkowy o grubości 1-1,5mm posłuży do wykonania siatki wypełniającej, na którą następnie przyklejane będą warstwy blachy pochodzącej z puszek po napojach. 22 z 51

23 Ryc. 13. Projekt stelażu człowieka. 23 z 51

24 Kierunkowskaz Kierunkowskaz, oznaczony na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako 3, umiejscowiony będzie się po prawej stronie, bezpośrednio przy wejściu na ścieżkę. Ryc. 14. Projekt kierunkowskazu. Strzałkę z płyty PCV o podanych wymiarach należy za pomocą czterech śrub 6x80mm zamontować na dwóch rurach stalowych o średnicy 50mm. Na wylotach rur umieścić plastikowe zaślepki. Całość osadzić w dołkach wypełnionych betonem. 24 z 51

25 3. Plac Nieutwardzony Plac nieutwardzony określony na schemacie przykładowej ścieżki edukacyjnej (ryc. 1) jako trawiasty (oznaczony nr 1). Plac nieutwardzony obejmuje całość ścieżki o powierzchni 2 arów (za wyjątkiem zawartego w jego obrębie placu utwardzonego), wewnątrz parkanu z opon. Wymiary na przykładowym schemacie (ryc.1) to 10,00 x 20,00 m, jednak mogą one ulec zmianie w zależności od kształtu terenu przeznaczonego pod ścieżkę. Podłożem placu będzie zwałowana próchnica, na której zasiana zostanie trawa (dopuszcza się wykonanie innego podłoża placu po uzgodnieniu z Zamawiającym) 25 z 51

26 Stół warsztatowy. Stół warsztatowy określony na schemacie przykładowej ścieżki edukacyjnej (ryc. 1) jako stół z siedziskami o numerze 8, umiejscowiony jest za terenem utwardzonym i zajmuje centralną część placu nieutwardzonego. Stół będzie wykonany z palet i usytuowany będzie na utwardzonym podłożu zbudowanym z 30 cm warstwy zagęszczonej piasku lub pospółki. Ryc. 15. Schemat budowy stołu. 26 z 51

27 Stół warsztatowy zostanie wykonany z czterech modułów o wymiarach i konstrukcji jak na zamieszczonych rysunkach. Ryc. 16. Schemat budowy stołu. Do wykonania stołu wykorzystane zostaną cztery płyty OSB o wymiarach 250x125x1,8 cm oraz 16 europalet o wymiarach 120x80 cm. Elementy zostaną połączone za pomocą wkrętów uniwersalnych do drewna o wymiarach 6x120 mm. Każda paleta zostanie połączona z blatem za pomocą sześciu takich wkrętów. Moduły stołu zostaną połączone w całość za pomocą łączników metalowych. Brzegi i narożniki blatu zostaną zeszlifowane szlifierką oscylacyjną na półokrągło. Płyty OSB zostaną zabezpieczone lakierem. 27 z 51

28 Ławki Ławki określone zostały na schemacie przykładowej ścieżki edukacyjnej (ryc. 1) wraz ze stołem jako stół z siedziskami o numerze 8; umiejscowione będą za terenem utwardzonym i zajmą centralną część placu nieutwardzonego obok stołu. Ryc. 17. Schemat budowy ławek. 28 z 51

29 Ławki wykonane będą z opon i płyt OSB. Do jednego stołu warsztatowego potrzebne są dwie ławki o długości 250cm i cztery ławki o długości 200cm. Ławka wykonana będzie z sześciu używanych opon i płyty OSB o grubości 2,2cm. Preferowana grubość opon 17,5-19,5 cm. Szerokość płyty uzależniona będzie od średnicy opony. Płyty wykończyć należy profilami plastikowymi i zabezpieczyć lakierem. Opony będą łączone ze sobą za pomocą śrub o wymiarach 6x25mm, płyta z oponami za pomocą śrub 6x30mm + nakrętka +2 podkładki do każdej śruby. Opony skręcić ze sobą w czterech punktach. Ławka również mocowana będzie do opon w czterech punktach po każdej stronie. Do mocowania opon ze sobą zaleca się śruby z pełnym gwintem i sześciokątnym łbem. Do mocowania płyty z oponami zaleca się śruby z łbem w kształcie grzybka. 29 z 51

30 Tablica informacyjna (T4). Tablica informacyjna, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako T4 (oznaczona nr 5), umiejscowiona będzie się po lewej stronie od stołu warsztatowego. Będzie na niej zamieszczony przekrój ukazujący schematyczną budowę składowiska odpadów. Tablica będzie jednostronna o identycznej budowie jak tablica T3. Ryc. 18. Projekt tablicy edukacyjnej T4. 30 z 51

31 Huśtawka konik (F5) Huśtawka konik, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako F5 (oznaczona nr 6), umiejscowiona będzie się po lewej stronie od stołu warsztatowego. Huśtawka będzie wykonana ze zużytych opon i będzie służyła jedynie jako przykład wykorzystania surowców wtórnych (nie będzie miała funkcji użytkowej). Należy ją wykonać wg poniższego schematu: Ryc. 19. Projekt huśtawki konik. 31 z 51

32 Huśtawka Konik wykonana zostanie z opony samochodowej, śrub, sznurka sizalowego i liny. Opona będzie nacinana za pomocą noża introligatorskiego w taki sposób, aby uzyskać odpowiednie elementy do uformowania postaci konika. Elementy mocowane będą ze sobą za pomocą śrub. Grzywa konika powstanie ze sznurka sizalowego. Całość zawieszona będzie na specjalnej linie do montażu huśtawek. Na potrzeby ścieżek edukacyjnych huśtawka jest zawieszona na wygiętej rurze metalowej, wkopanej w ziemię i zalanej betonem (ma charakter wyłącznie demonstracyjny). 32 z 51

33 Kosz do selektywnej zbiórki odpadów Kosz do selektywnej zbiórki odpadów, oznaczony na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) numerem 7, umiejscowiony będzie się po prawie stronie od stołu warsztatowego. Kosz wykonany zostanie z europalet wg poniższego schematu: Ryc. 20. Projekt kosza na śmieci. 33 z 51

34 Materiały do budowy kosza: - 4 europalety, - wkręty do drewna 4x60mm. Z czterech europalet należy wyciąć elementy zaznaczone na rysunku. Zdemontować klocki. Za pomocą wkrętów wykonać czworobok. Do jednego z boków przykręcić dwie deski o wymiarach 100x1200mm, z pozostałych desek zmontować daszek i dno kosza o wymiarach 470x470mm. Nastepnie przymocować. Oznaczenia należy wykonać za pomocą szablonów i farby w sprayu. Aby umożliwić prawidłową segregację na terenie ścieżki będą musiały powstać 4 kosze na odpady (kosze będą stały obok siebie tworząc w rzucie z góry czworokąt). 34 z 51

35 4. Wskazanie rozwiązań funkcjonalnych. Projektowana ścieżka edukacyjna będzie służyła lokalnej społeczności. Przy wejściu na ścieżkę będzie umieszczony regulamin korzystania ze ścieżki oraz informacje o projekcie. Proponujemy, by korzystanie ze ścieżki rozpocząć od lewej strony. Cztery tablice ustawione na przeciwko rzeźb upcyclingowych przedstawiać będą korzystającym ze ścieżki wpływ odpadów na życie zwierząt w środowisku wodnym, lądowym i powietrznym. Ostatnia tablica będzie przedstawiała rolę człowieka i produkowanych przez niego odpadów w środowisku. Przy wyjściu z placu będzie stał kierunkowskaz z przesłaniem dla korzystających. Do dyspozycji korzystających będzie także stół z siedziskami, by teren składowiska odpadów stał się także miejscem rekreacji i spotkań. Proponujemy również zaproszenie do udziału w zajęciach na składowisku uczniów okolicznych szkół w ramach zajęć lekcyjnych. W tym celu proponujemy zorganizowanie konkursu o tematyce środowiskowej w szkołach. Klasa, która wygra konkurs zostanie w ramach lekcji zaproszona do udziału w warsztatach upcyclingowych. Proponujemy, by pierwsza część zajęć odbyła się na utwardzanym placu przy figurach upcyclingowych, gdzie odbyć się może pogadanka z aktywnym udziałem uczniów na temat roli odpadów w przyrodzie oraz wpływu człowieka na życie planety. Druga część zajęć może się odbyć przy stole, gdzie dzieci i młodzież pod okiem prowadzącego zajęcia będą mogły stworzyć swoją rzeźbę upcyclingową. 35 z 51

36 Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa. W projekcie zastosowano następujące rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa: a) brzegi stołów warsztatowych zeszlifowane na półokrągło i zabezpieczone lakierem bezbarwnym, b) brzegi ławek wykończone profilami z tworzywa sztucznego, c) rzeźby otoczone czterema palikami wykonanymi z euro-palet i połączone sznurem, celem wyznaczenia obszarów objętych zakazem wstępu d) przy wejściu na ścieżkę zamieszczony będzie regulamin dla korzystających e) huśtawka konik będzie podwieszony na wysokości, która uniemożliwi korzystanie z huśtawki, dodatkowo otoczony będzie sznurem celem wyznaczenia obszarów objętych zakazem wstępu f) przed wejściem umieszczone będą zapisy wskazujące na zakaz użytkowania terenu jako placu zabaw, ponieważ teren służy tylko i wyłącznie ścieżce edukacyjnej. Tablica o zakazie przebywania dzieci bez opieki oraz wykorzystywania terenu ścieżek edukacyjnych jako terenu lub placu zabaw będzie umieszczona w miejscu widocznym przy wejściu jako element regulaminu korzystania ze ścieżki. 36 z 51

37 5. Proponowane treści na tablice edukacyjne. Poniżej proponowany zestaw treści i materiałów do wykonania tablic edukacyjnych. Wybrane treści mogą być przedstawione w formie rysunków lub infografiki, wg koncepcji Wykonawcy. Zgodnie z projektem powstaną 2 tablice dwustronne (T1 i T2) o tematyce wpływu odpadów na środowisko życia zwierząt i człowieka (łącznie 4 tablice o tematyce: wpływ odpadów na zwierzęta w środowisku wodnym, lądowym, powietrznym oraz wpływie człowieka na środowisko). Poniżej każdej z nich umieszczone zostaną 3 małe, odwracalne tablice, przedstawiające z jednej ze stron cykl życia odpadu, z którego wykonano rzeźbę stojącą obok (butelki PET, opony, puszki i reklamówki foliowej), który zagraża środowisku oraz cykl życia odpadu, który został ponownie wykorzystany. Ponieważ tablice będą dwustronne, tabliczek pod każdą z tablic będzie 6, po 3 dla jednej tablicy i 3 dla drugiej. Kolejne dwie tablice umieszczone na składowisku będą jednostronne - tablica informacyjna z regulaminem (T3) oraz tablica z przekrojem przez składowisko (T4). 37 z 51

38 TABLICA I (T1, T2) Tablica główna: WPŁYW ODPADÓW NA ZWIERZĘTA W ŚRODOWISKU WODNYM. ORKA (Orcinus orca) - ssak, gatunek walenia z rodziny delfinowatych. Bardzo przyjazne i inteligentne zwierzęta. Po dziś dzień nie ma żadnych informacji o żyjących na wolności orkach, które zrobiłyby krzywdę człowiekowi. Żyją w dużych rodzinach, ich długość życia jest podobna do ludzkiej. Każda społeczność orek ma zupełnie inny zestaw zachowań. Każda ma inny repertuar dźwięków, które można nazwać językami orek. Wg neurobiologów orki mają samoświadomość i poczucie więzi emocjonalnej. Gdy osiądą na mieliźnie, jedna orka pomaga drugiej. Kiedy ludzie rozdzielają orki, by przewieźć je np. do parków rozrywki, orki rozpaczają, wydają z siebie takie odgłosy, których nie wydawały nigdy wcześniej - są to dźwięki dalekiego zasięgu; szukając swoich dzieci, wydają dźwięki, których nikt nigdy nie słyszał. W naturze, by odłowić dziecko orki, zabija się wiele innych orek. Osoby, które widziały orkę, tak opowiadały o spotkaniu: Samo przebywanie w obecności orki zapiera dech w piersiach, jest inspirujące i cudowne. Pamiętam, ze za pierwszym razem nie wierzyłam, że są takie ogromne. Kiedy spoglądasz w ich oczy, wiesz, że patrzysz na rozumną istotę. I wiesz, że ona patrzy na Ciebie. Nawiązujesz bardzo osobistą relację ze zwierzęciem. Na świecie jeden waleń ginie średnio co 2 minuty. W Polsce żyje 447 morświnów (które są także waleniami). 38 z 51

39 Jaki wpływ mają odpady na życie zwierząt w środowisku wodnym? Odpady wyrzucone na lądzie trafiają do rzek, mórz i oceanów. Zanieczyszczają środowisko toksycznymi substancjami i powodują śmierć wielu zwierząt - w wyniku połknięcia lub zaplątania się w nie. Co roku odpadu w oceanie zabijają ponad milion ptaków i 100 tysięcy ssaków morskich i żółwi. Co możesz zrobić dla orek i innych zwierząt żyjących w środowisku wodnym? 1. Nie wylewaj tłuszczów, olejów i resztek żywności do zlewu. 2. Zużyte lekarstwa zostawiaj w aptekach. 3. Nie myj samochodów w miejscach, gdzie woda i brud nie spływa do kanalizacji. Środki myjące z aut mytych na podjazdach spływają do ziemi, a później do rzek, mórz i oceanów. 4. Oszczędzaj wodę. 5. Używaj detergentów, które podlegają biodegradacji. 6. Uprawiaj ogródek tak, by nie trzeba było używać środków ochrony roślin lub sztucznych nawozów. 7. Nie wylewaj ścieków bezpośrednio do rzek. 8. Zacznij myśleć o konsekwencjach małych wyborów, które podejmujesz - każdy zakupiony przez Ciebie towar może trafić do oceanu i spowodować śmierć zwierząt. 39 z 51

40 Materiały na tablice odwracalne: I strona - w tym przypadku dotyczyć będzie opon wyrzuconych do lasu, które zanieczyszczają środowisko życia. II strona - opony oddane do miejsca utylizacji opon (odbierane za darmo), opony użyte do produkcji granulatów do nawierzchni boisk, dywaników samochodowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proponowana tematyka materiałów graficznych. Żółw zaplątany w reklamówkę foliową. Foka zaplątana w sieć rybacką. Pysk foki unieruchomiony przez odpady w ten sposób, że uniemożliwia pobieranie pokarmu. Żółw jedzący torbę foliową. Orka na brzegu oceanu obklejona odpadami. 40 z 51

41 TABLICA II (T1, T2) Tablica główna: WPŁYW ODPADÓW NA ZWIERZĘTA W ŚRODOWISKU LĄDOWYM. Słoń afrykański (Loxodonta africana) - ssak z rodziny słoniowatych. Słonie są niezwykłymi stworzeniami, nawet po wielu latach potrafią rozpoznać członków swojej rodziny. Potrafią rozpoznawać też głosy ludzi i języki; rozróżniają grupy ludzi na podstawie brzmienia ich języka. Najnowsze badania naukowe udowodniły, że słonie wraz z szympansami i delfinami są najbardziej inteligentnymi zwierzętami. Przy pomocy węchu słonie potrafią określić miejsce pobytu nawet 30 nieobecnych członków stada. Słonie porozumiewają się za pomocą dźwięków niesłyszalnych dla człowieka, które słyszą nawet z odległości km. Poza tym słonie, uderzając stopami w ziemię, potrafią wytwarzać sygnały sejsmiczne, które odbierane są za pomocą drgań przez inne słonie za pomocą receptorów znajdujących się w stopach. Słonie, podobnie jak ludzie, odczuwają żałobę i poczucie straty. Naukowcy postawili nawet hipotezę, że słonie oddają hołd swoim zmarłym krewnym. Słonie to największe żyjące zwierzę lądowe. Nie mają w zasadzie naturalnych wrogów, jedynym zagrożeniem dla słoni jest człowiek. Jaki wpływ mają odpady na życie zwierząt w środowisku lądowym? 41 z 51

42 Odpady wyrzucone na lądzie zanieczyszczają środowisko życia toksycznymi substancjami i powodują śmierć wielu zwierząt. W Polsce 70% odpadów wciąż nie jest segregowanych. W Holandii, Niemczech, czy Szwecji na składowiska trafia tylko 1% odpadów. W Szwajcarii żadne odpady nie trafiają na składowiska (WWF). Co możesz zrobić dla słoni i innych zwierząt żyjących w środowisku lądowym? One potrzebują Twojej pomocy, by ich domy były czyste i bezpieczne. 1. Kupuj produkty z symbolem recyclingu. Są dobre dla środowiska. 2. Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. To dlatego tablice, na które teraz patrzysz, są zrobione z odpadów i są dwustronne, by wykorzystać mniej produktów. 3. Miej świadomość, że każda kupiona butelka PET może stać się na wiele lat środowiskiem życia zwierząt - nie chcesz się do tego przyczynić, prawda? 4. Nie kupuj plastikowych torebek. Gdy zechcesz kupić plastikową torbę - wyobraź sobie ją w żołądku słonia. 5. Oddawaj aluminiowe puszki do recyclingu. Recykling jednej puszki oszczędza wystarczająco dużo energii, aby komputer mógł pracować przez trzy godziny. Pomyśl o tym 6. Kupuj papier z recyclingu, by nie przyczyniać się do wycinania drzew. Zapobieganie masowej wycince lasów będzie nie tylko sprzyjało zachowaniu dobrej atmosfery, ale także życiu wielu gatunków zwierząt, chociażby jeleni, dzików oraz innych zwierząt. Przecież lasy to ich dom. 7. Używaj butelek wielokrotnego użytku. Większość odpadów jest z tworzywa sztucznego, pochodzącego z plastikowych butelek napojów. Chciałbyś żyć w środowisku wypełnionym zużytymi plastikowymi butelkami? Zwierzęta czują to samo. 42 z 51

43 Produkty recyclingu nie dość, że wykorzystują materiały powtórnie, to jeszcze zmniejszają zużycie zasobów naturalnych, takich jak woda. Pamiętaj - By wytworzyć jedną butelkę na wodę 500 ml potrzeba aż 7 litrów wody Materiały na tablice odwracalne: I strona - butelka PET rozdrobiona z biegiem czasu, zjadana przez zwierzęta. II strona - butelka PET przetworzona na polar. Proponowana tematyka materiałów graficznych. Słonie na wysypisku śmieci. Jeż zaplątany w reklamówkę foliową. Poroże jelenia zaplątane w odpad platykowy w sposób uniemożliwiający swobodne przemieszczanie. Wiewiórka zjadająca odpady. Zając uwięziony w kubku po kawie. Jenot z głową w pojemniku, który uniemożliwia pobieranie pokarmu. 43 z 51

44 TABLICA III (T1, T2) Tablica główna: WPŁYW ODPADÓW NA ZWIERZĘTA W ŚRODOWISKU POWIETRZNYM. Sowa uszata (Asio otus) - ptak z rodziny puszczykowatych, objęta ścisłą ochroną (zagraża jej m.in. wycinanie zadrzewień śródpolnych i chemizacja rolnictwa). Jest bardzo pożyteczna dla człowieka, gdyż żywi się przede wszystkim gryzoniami, zwłaszcza zaś nornikami rocznie każda zjada ich kilkaset. Jak wszystkie sowy ma duże, skierowane do przodu i umieszczone nieruchomo w czaszce oczy, ale niedogodność tę rekompensuje możliwością obracania głowy aż o 270 stopni. Zimują grupowo, co jest wyjątkiem, wśród naszych sów - gdy zima jest mroźna, uszatki skupiają się w grupy nawet 30 osobników. Młode osobniki, zanim jeszcze potrafią latać, wychodzą z gniazda i przebywają w jego pobliżu, na drzewach lub na ziemi nie są sierotami i nie wolno ich zabierać Uszatki aktywne są nocą, polują o zmierzchu i o świcie. Poruszają się wolnym lotem, ślizgowym, latają bardzo cicho z powodu miękkich lotek. Uszatki potrafią zawisnąć w powietrzu trzepocząc skrzydłami. W ciągu dnia siedzą ukryte, wyciągając ciało, aby upodobnić się do gałęzi drzew. Są bardzo płochliwe, gdy coś je zaniepokoi - prostują się, wysmuklają i mrużą/ przymykają oczy. Uszatki bronią gniazda przed intruzami przyjmując groźny wygląd rozkładają skrzydła, stroszą pióra i pochylają głowę, przez co wydają się 2-3 razy większe niż w rzeczywistości. Ornitolodzy często opowiadają, że uszatki - by odciągnąć ich od gniazda z młodymi - udają, że są ranne lub właśnie coś upolowały. 44 z 51

45 Co możesz zrobić dla uszatek i innych zwierząt żyjących w środowisku powietrznym? 1. Pamiętaj, żeby nie puszczać lampionów. Niewiele osób o tym wie, ale w lampiony nocą zaplątują się także sowy. Poza tym stanowią zagrożenie pożarowe. 2. Nie używaj plastykowych toreb i folii - latają w powietrzu i stanowią czasem śmiertelną pułapkę dla ptaków, czasem zaplątują w nie dzioby i ptaki umierają z głodu. 3. Nie wyrzucaj gumy do życia na chodnik (zawsze przed wyrzuceniem do kosza owijaj ją w papierek), bo guma dla ptaków wygląda jak kawałek chleba. Połykają one gumę i blokują swój układ trawienny, umierając z powodu pragnienia i głodu. 4. Wybieraj rower, zamiast samochodu, zwierzęta nie chcą oddychać zanieczyszczonym powietrzem. 5. Nie pal odpadów. Pamiętaj, że toksyczne substancje uwalniające się podczas palenia odpadów szkodą nie tylko zwierzętom, ale także ludziom. 6. Pamiętaj, że ptaki budują gniazda z wyrzuconych przez Ciebie odpadów. Bardzo często się zdarza, że ptaki budują gniazda ze sznurka od snopowiązałki, który znoszą do gniazda jako wyściółkę. Małe pisklaki wiercąc się w gniazdach owijają sobie nogi sznurkiem, który z czasem wraca im w łapki. 7. Warto także posiadać w swoich domach energooszczędne żarówki, bowiem redukują znacznie zużycie prądu i powodują, że nie tylko płacimy mniejsze rachunki za energię, ale mniej złych gazów cieplarnianych zostaje wydzielonych do atmosfery. 8. Pamiętaj, że wszystkie rzeczy, których nie wyrzucisz do kosza, zostaną z biegiem czasu rozdrobnione i mogą zostać zjedzone. Odpady zatykają przewody pokarmowe zwierząt, są dla nich toksyczne i prowadzą do ich śmierci. 45 z 51

46 Materiały na tablice odwracalne: I strona - wyrzucona torba foliowa, w którą zaplątuje się ptak. II strona - Forma upcyclingu foliówek - przetworzenie w PLARN (ang. plastic yarn) czyli plastikowa włóczkę. Rocznie produkuje się ponad 100 miliardów plastikowych toreb w samej Unii Europejskiej, a milion foliówek to 5,5 tony surowca wtórnego. Biodegradowalność torebki polega na częściowym rozpadzie łańcuchów polimerowych, z których reklamówki są zrobione, znaczy to tyle, że śmieć znika nam z oczu, natomiast jego fragmenty są ukryte w glebie i spłukane z deszczem do rzek. Proponowana tematyka materiałów graficznych: Bociany z torbą foliową na głowie. Żuraw z szyją otoczoną sznurkiem. Nieżyjąca sowa w lampionie szczęścia. Dziób ptaka zaplątanego w sznurek, co uniemożliwia pobieranie pokarmu. Noga ptaka zaplątana w sznurek w gnieździe. 46 z 51

47 TABLICA IV (T1, T2) Tablica główna: WPŁYW CZŁOWIEKA NA PLANETĘ. Człowiek rozumny (Homo sapiens) gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych, jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach. Homo sapiens pojawił się na Ziemi całkiem niedawno. Jeśli za czas istnienia naszej planety przyjmiemy jeden rok, to człowiek jest obecny od paru minut. Wcześniej, przed pojawieniem się człowieka, na planecie żyły zwierzęta. Wtedy przyroda potrafiła regulować się sama. Każdy element w przyrodzie ma znaczenie, między elementami istnieje sieć skomplikowanych zależności i sprzężeń zwrotnych - kiedy człowiek pojawił się na Ziemi stał się częścią tego układu, podobnie jak wszystko, co stworzył, wszystkie wynalazki cywilizacji i również odpady. Przy tak wielkiej ilości odpadów, jaka pojawia się na Ziemi, procesy regulacji wytworzone przez miliony lat nie wystarczają i człowiek sam musi dbać o planetę. Wiele gatunków zwierząt bez naszej pomocy sobie nie poradzi, wody, lądy oraz powietrze są tak zanieczyszczone, że w wielu miejscach na świecie stan zdrowia ludzi się pogarsza. Materiały na tablice odwracalne: I strona - puszka metalowa, do której wkłada głowę kot i nie może się wydostać. 47 z 51

48 II strona - puszka metalowa, wrzucona do odpowiedniego pojemnika, staje się w całości przetworzona. Proponowana tematyka materiałów graficznych: Produkcja śmieci na każdym etapie antropogenezy. 48 z 51

49 KIERUNKOWSKAZ (3) Proponowane treści: Relacja pomiędzy organizmem, a środowiskiem jest obustronna. Środowisko umożliwia powstanie organizmu, z kolei organizm tworzy środowisko. ( ) Wszystko jest ze sobą powiązane. Te skały są tak samo Tobą, jak Twoje paznokcie. Potrzebujesz tych skał, bo na czym będziesz stał? (Alan Watts) Każdy Twój wybór ma wpływ na życie Twoje i świata. Istnieje mnóstwo rzeczy, które możesz zrobić każdego dnia. Planeta potrzebuje Twojej pomocy. Każdy Twój wybór wpływa na Ciebie, na życie innych ludzi, życie zwierząt i na życie planety. Ani orki, ani słonie, ani sowy, nie należą do nas. Dlatego musimy je chronić przed działalnością człowieka. Pamiętaj, że chroniąc środowisko, chronimy także samych siebie. Jesteśmy elementem przyrody, której stan wpływa na nas, na nasze życie i zdrowie. Zanieczyszczenie środowiska ma działanie rakotwórcze lub powoduje zaburzenia hormonalne. Po co chronimy środowisko? Przede wszystkich dla siebie. Po to by chronić człowieka. 49 z 51

50 TABLICA V (T3) Tablica główna: Tablica informująca o projekcie z przedstawieniem idei ścieżki edukacyjnej. Ta tablica zawierać powinna także regulamin. TABLICA VI (T4) Tablica główna: Przekrój przez składowisko. Schematyczna budowa zrekultywowanego składowiska odpadów w formie trójwymiarowej. Na schemacie zaznaczone będą warstwy kolejno od góry z doklejanymi elementami: warstwa glebowa (urodzajna) - na której prowadzone są zasiewy traw, nasadzenia drzew i krzewów - trójwymiarowość uzyskana dzięki pokruszonej oponie, warstwa drenażowa (odwadniająca) - odprowadzająca wody opadowe poza bryłę składowiska - trójwymiarowość uzyskana poprzez zastosowanie rozdrobnionego gruzu, 50 z 51

51 warstwa uszczelniająca - której rolą jest odcięcie dopływu wód opadowych wgłąb składowiska, a przez to ograniczenie powstawania wód odciekowych - trójwymiarowość uzyskana dzięki zużytym workom foliowym, warstwa odgazowująca z drenażem biogazu zakończonym studniami odgazowującymi - umożliwiające migrację gazu składowiskowego - trójwymiarowość uzyskana dzięki użyciu zużytego przewodu izolacyjnego warstwa wyrównawcza ujednolicająca kształt bryły odpady - trójwymiarowość uzyskana dzięki odpadom, np. stłuczka szklana, gruz, fragmenty butelek PET, folii. 51 z 51

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów. Scenariusz zajęć - 45 min. Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa Temat: Jak zostać ekobohaterem? Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Bardziej szczegółowo

Tak bardzo kochamy nasze lasy...??? Czyżby - skoro tak je zaśmiecamy!!!

Tak bardzo kochamy nasze lasy...??? Czyżby - skoro tak je zaśmiecamy!!! Odpady czy śmieci? W polskim prawie nie istnieje słowo śmieci, jednak w powszechnym użyciu jest ono nawet częściej stosowane niż słowo odpady. Co jest śmieciem, a co jest odpadem? Czy słowa te można traktować

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ZASADY EKOLOGICZNE: Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty, które nie

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn ozn. sprawy: ZP/ZO.271.2.2011 Załącznik Nr 5 do WZO Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wykraczamy poza horyzont...

Wykraczamy poza horyzont... Wykraczamy poza horyzont... Odpady NASZ wspólny problem ODPADY- wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min

Scenariusz zajęć - 45 min Scenariusz zajęć - 45 min Grupa wiekowa: Szkoła ponadgimnazjalna Temat: ODZYSKAJ - KORZYSTAJ Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Scenariusz zajęć - 45 min Grupa wiekowa: Gimnazjum Temat: Koniec z górami odpadów Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Cele szczegółowe: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Projekt urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie skweru i ustawienie urządzeń zabawowych elementu małej architektury

Program funkcjonalno użytkowy Projekt urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie skweru i ustawienie urządzeń zabawowych elementu małej architektury Program funkcjonalno użytkowy Projekt urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie skweru i ustawienie urządzeń zabawowych elementu małej architektury Adres Gorzów Wlkp., kwartał ulic: Krzywoustego, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy wiejskiego placu zabaw i rekreacji w Okrajniku mała architektura

Projekt budowy wiejskiego placu zabaw i rekreacji w Okrajniku mała architektura Projekt budowy wiejskiego placu zabaw i rekreacji w Okrajniku mała architektura Inwestor: Urząd Gminy Łękawica Adres obiektu: Okrajnik, działka nr 434/5 Jednostka projektowa: Projektował: Zakład Usług

Bardziej szczegółowo

Lokalny ekorozwój. Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska

Lokalny ekorozwój. Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska Lokalny ekorozwój { Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska Spis treści 1. Charakterystyka środowiska Gminy Adamów 2. Ekorozwój w naszej Gminie: Segregacja śmieci Zbiórki makulatury Sprzątanie świata Zbiórka

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw w Kolnie

Opis wyposażenia placu zabaw w Kolnie Zał. nr 5 Opis wyposażenia placu zabaw w Kolnie NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Burmistrz Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 ; 18-500 Kolno tel. /086/ 278 21 33, tel/fax /086/ 278 31 00 REGON 000523324

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2...

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2... Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2... Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli wniesienie oraz montaż. Meble należy wypoziomować, półki wiszące zawiesić. Wymiary przytoczone

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Cztery oblicza recyklingu cz. III

Temat lekcji: Cztery oblicza recyklingu cz. III Temat lekcji: Cztery oblicza recyklingu cz. III EDUKACJA EKOLOGICZNA Zajęcia lekcyjne dla uczniów gimnazjum Cztery Toniemy oblicza w recyklingu elektroodpadach - METAL WRZUCAMY POJEMNIK tworzywa sztuczne,

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub

ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka oraz są nieprzydatne w miejscu lub czasie,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Dominika Kulawczuk, Kaja Stępniak Adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki Al. Warszawska 43 21-002 Jastków Tel/fax 081-502-04-19

Autorzy: Dominika Kulawczuk, Kaja Stępniak Adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki Al. Warszawska 43 21-002 Jastków Tel/fax 081-502-04-19 Autorzy: Dominika Kulawczuk, Kaja Stępniak Adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki Al. Warszawska 43 21-002 Jastków Tel/fax 081-502-04-19 Opiekun pracy: Aneta Kozak Lasy a inaczej drzewa to życie.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA WYKONANIA URZĄDZEN ZABAWOWYCH

TECHNOLOGIA WYKONANIA URZĄDZEN ZABAWOWYCH TECHNOLOGIA WYKONANIA URZĄDZEN ZABAWOWYCH Lp. Moduł Opis technologii 1. Wieża Słupy wieży wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego o przekroju Osłony boczne (barierki) wykonane z wodoodpornej sklejki

Bardziej szczegółowo

Czym zajmuje się ekologia?

Czym zajmuje się ekologia? Czym zajmuje się ekologia? Klasa: I gimnazjum Data przeprowadzenia lekcji: Prowadzący: Czas trwania lekcji: 45 minut.(jedna jednostka lekcyjna) I. Cele lekcji: a) poznawcze: zna pojęcia: ekologia, recykling,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów z kl. 0-III szkoły podstawowej I. Temat: Jak zostać EcoBohaterem?

Scenariusz zajęć dla uczniów z kl. 0-III szkoły podstawowej I. Temat: Jak zostać EcoBohaterem? Scenariusz zajęć dla uczniów z kl. 0-III szkoły podstawowej I. Temat: Jak zostać EcoBohaterem? II. Cel ogólny: Doskonalenie przez uczniów podczas zajęć umiejętności segregacji odpadów, kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO:

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: ul Garncarska 5, 70-377 Szczecin wwwarchicoeu Tel 91/880 38 93 Projekt placu zabaw Radosna Szkoła w Redle przy Zespole Szkół Publicznych im SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: 1 PODSTAWY FORMALNE2 11 Określenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr, Oddział Przedszkola nr 2 Oddział Gimnazjum nr 65 Ul. Hezjoda 5 Miasto POZNAŃ, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

Rzeczy takie jak ciągłe zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza, kwaśne deszcze, niszczenie warstwy ozonowej i globalne ocieplenie dają nam do

Rzeczy takie jak ciągłe zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza, kwaśne deszcze, niszczenie warstwy ozonowej i globalne ocieplenie dają nam do Dbanie o środowisko Rzeczy takie jak ciągłe zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza, kwaśne deszcze, niszczenie warstwy ozonowej i globalne ocieplenie dają nam do zrozumienia, że nieprawidłowo z nich

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Odpady, segregacja, recykling Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Obecnie świat jest pokryty odpadami, coraz więcej kupujemy i coraz więcej wyrzucamy. Ilość odpadów rośnie wprost

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy

Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy Jak nauczyć dzieci tego, by dbały o przyrodę, by myślały odpowiedzialnie i globalnie o przyszłości świata, jak chronić dalsze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Nazwa sprzętu Oznaczenie Jm. Ilość ELEMENT I. 1. Taboret polowy składany z metalową postawą WP5-7 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Nazwa sprzętu Oznaczenie Jm. Ilość ELEMENT I. 1. Taboret polowy składany z metalową postawą WP5-7 szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa sprzętu Oznaczenie Jm. Ilość ELEMENT I 1. Taboret polowy składany z metalową postawą WP5-7 szt. 2070 ELEMENT II 2. Stół polowy kwadratowy składany z metalową podstawą

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych

Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych Zestaw Kaczeniec 1 szt Opis urządzenia: zestaw zabawowy składający się z zadaszonej wieży, podestów oraz ścianki zręcznościowej wyposażonej w drabinki do wspinania

Bardziej szczegółowo

Jak segregowac odpady?

Jak segregowac odpady? Jak segregowac odpady? Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest ZGNIATANIE! Dzięki temu zmniejszamy ich objętość i więcej się ich zmieści w pojemniku! ELEKTROSMIECI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Projekt placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Wołowie INWESTOR: Gmina Wołów Rynek - Ratusz 56-100 Wołów ADRES: Wołów, dz.

Bardziej szczegółowo

postawy mieszkańców woj. śląskiego wobec ekologii

postawy mieszkańców woj. śląskiego wobec ekologii postawy mieszkańców woj. śląskiego wobec ekologii wyniki badania sondażowego Katowice, styczeń 2013 www.bcmm.com.pl WSTĘP Metodologia badawcza: sondaż wśród mieszkańców województwa śląskiego, przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesła konferencyjne sztuk 1800. Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników - 1500

Bardziej szczegółowo

Wymiary piaskownicy w cm (długość, szerokość, wysokość) co najmniej 150x150x35. Elementy wykonane z materiału jak w opisie początkowym.

Wymiary piaskownicy w cm (długość, szerokość, wysokość) co najmniej 150x150x35. Elementy wykonane z materiału jak w opisie początkowym. Załącznik nr 4 do zaproszenia Dokumentacja techniczna dla zadania pn.: BUDOWA PLACÓW ZABAW W GMINIE WILCZĘTA Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu następujących prac: 1 Budowa placu zabaw

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. Nazwa inwestycji. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5

Projekt Budowlany. Nazwa inwestycji. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5 Projekt Budowlany Nazwa inwestycji Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5 Inwestor Gmina Węgliniec 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 Projektant mgr inż. Mirosław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ BIEŻNI NA 100m I ZESKOKU W DAL PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: dz. nr ew. 107/2, Góra Kalwaria Inwestor: Zespół

Bardziej szczegółowo

Zaplecze Cateringowe - Meble

Zaplecze Cateringowe - Meble Zaplecze Cateringowe - Meble LP SYMBOL OPIS ILOŚĆ 16 4.2 BIURKO 120 x 80 1 Stół o wymiarze blatu: długość 120 cm, szerokość 80 cm. ( +/- 2 mm) Wysokość stołu : 75cm ( +/- 2,5 cm) Podstawa stołu osadzona

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Dostawa i montaż wyposażenia edukacyjnego placu zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu realizowana w ramach projektu p.n.: Morze Bałtyckie łączące wyspy, kraje, kultury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH H- BHP Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń zależy od właściwego ich zainstalowania zgodnie z instrukcją. Używane mogą być tylko poprawnie zamocowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE NR I Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy o poniższych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła wykonanie placu zabaw. Zestaw zabawowy szt.1 składający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY Z całość terenu wydzielono na 4 strefy z wyróżnionymi funkcjami i propozycjami zagospodarowania terenu: 1. STREFA REKREACYJNA- SPORTOWA przewiduje

Bardziej szczegółowo

,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas

,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas ,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas szansy poznania przyrody, aktywnego stosunku do życia w

Bardziej szczegółowo

Takie jest życie / 210x280mm

Takie jest życie / 210x280mm KTO PALI ŚMIECI W DOMU Paląc śmieci przy domu, zanieczyszczasz atmosferę, wytwarzasz związki rakotwórcze i inne szkodliwe substancje. Chroń siebie i swoich bliskich. NIE PAL ŚMIECI! KV 1/1 Takie jest życie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

Papież - Jan Paweł II. I ty możesz chronić przyrodę. Pamiętaj ekologu młody, Bądź zawsze przyjacielem przyrody! Magdalena Kica Kl.

Papież - Jan Paweł II. I ty możesz chronić przyrodę. Pamiętaj ekologu młody, Bądź zawsze przyjacielem przyrody! Magdalena Kica Kl. I ty możesz chronić przyrodę. Pamiętaj ekologu młody, Bądź zawsze przyjacielem przyrody! Papież - Jan Paweł II Magdalena Kica Kl. 4 a 1. Segreguj śmieci. Czyli wrzucaj plastik do kosza na plastik, papier

Bardziej szczegółowo

,,NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA

,,NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA ,,NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA ,, NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA To kompleks rekreacyjny, którego nie należy mylić z siłowniami na świeżym powietrzu. Urządzenia są zbudowane z grubych stalowych rur i zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13 Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL.09.01.-20-265/13 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.06.2016r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość 1. Biurko w kształcie litery L z zaokrągleniem od strony siedzącego, wymiary: dłuższy bok litery L 170 cm*, krótszy bok litery L 110 cm*, przeciwległe boki litery L po 65-75 cm, blat dwuwarstwowy, górny

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Budowa Chodniki od strony zach., płd. i płd.-wsch.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne ścieżki edukacyjnej

Dane techniczne ścieżki edukacyjnej Dane techniczne ścieżki edukacyjnej 1. Tablica dydaktyczna o wym. min. 1,5x1,0m w ilości 4szt. Treść poszczególnych tablic zgodnie z załącznikiem, treść nanoszona na tablicy PCV. Drewno: sosnowe, świerkowe,

Bardziej szczegółowo

Co jeszcze można zrobić?

Co jeszcze można zrobić? Co jeszcze można zrobić? Ekologia?? Ekologia- mądre słowo, Co to znaczy? powiedz sowo. Sowa chwilę pomyślała I odpowiedź taką dała. -To nauka o zwierzakach, Lasach, rzekach, ludziach, ptakach. Mówiąc krótko

Bardziej szczegółowo

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy małej architektury należy traktować poglądowo. Mogą zostać zmienione na równoważne za

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 L.p. Nazwa artykułu Zdjęcie/rysunek poglądowe Opis wymogi minimalne Ilość Fotel na płozie drewnianej typu finka, przeznaczony do intensywnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

GABINET SPECJALISTY NR 1

GABINET SPECJALISTY NR 1 1. Zestaw mebli 1 kpl. GABINET SPECJALISTY NR 1 - Korpusy, półki i przegrody z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejki

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ Siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią syntetyczna, ławkami i oświetleniem LED.

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ Siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią syntetyczna, ławkami i oświetleniem LED. Zał. nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ Siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią syntetyczna, ławkami i oświetleniem LED. Wymagania ogólne do wszystkich urządzeń: Plac

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Klaudia Sinicka

Opracowała: Klaudia Sinicka Opracowała: Klaudia Sinicka 1 Dnia 12 listopada nasza konkursowa brygada udała się do Gdańskiego Urzędu Marszałkowskiego na Seminarium poświęcone oponom. Konferencja ta uświadomiła nas, że wciąż są w Polsce

Bardziej szczegółowo

Kącik rekreacyjny w ogrodzie

Kącik rekreacyjny w ogrodzie Kącik rekreacyjny w ogrodzie Cztery zdjęcia ukazują montaż kącika rekreacyjnego na tarasie umiejscowionym na wzgórzu. Po pierwszym etapie, występujące na miejscu podłoże zostało wykopane w celu przygotowania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS GOTOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

I. OPIS GOTOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Akustyczny system ścienny Vescom

Instrukcja montażu. Akustyczny system ścienny Vescom Instrukcja montażu Akustyczny system ścienny Vescom Listopad 2013 r. Przed przystąpieniem do przygotowania i montażu akustycznego systemu ściennego niezbędne jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie - piętro I. Poczekalnie, hol i korytarz Poz.1. Ławka 5 osobowa - 3 sztuki. Poz. 2. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki kolor tapicerki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

Cennik JOTKEL wersja 2011-10-01 Nr

Cennik JOTKEL wersja 2011-10-01 Nr 1-01-02 Wózek 2-kołowy do worków 7 dni 319,00 1-02-02 Wózek 2-kołowy do skrzyń i pudeł 7 dni 333,00 1-03-03 Wózek do pojemnika na śmieci 7 dni 294,00 1-04-01 Wózek 2-kołowy 7 dni 336,00 1-04-02 Wózek 3-kołowy

Bardziej szczegółowo

Cennik JOTKEL wersja 2011-10-01 Nr

Cennik JOTKEL wersja 2011-10-01 Nr 1-01-02 Wózek 2-kołowy do worków 7 dni 319,00 1-02-02 Wózek 2-kołowy do skrzyń i pudeł 7 dni 333,00 1-03-03 Wózek do pojemnika na śmieci 7 dni 294,00 1-04-01 Wózek 2-kołowy 7 dni 336,00 1-04-02 Wózek 3-kołowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Opracował: mgr inż. Magdalena Feil mgr inż. Damian Mytych. egzemplarz nr 3

OPIS TECHNICZNY. Opracował: mgr inż. Magdalena Feil mgr inż. Damian Mytych. egzemplarz nr 3 OPIS TECHNICZNY Dokumentacja projektowo - kosztorysowa drewnianych obiektów małej architektury. Zadanie realizowane w ramach projektu Atrakcje Krajoznawczo Turystyczne Inicjatywa Wspólna współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotowe parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwania

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu PREZENTACJĘ OPRACOWAŁA: KAMILA MARCZAK Co to są odpady opakowaniowe? wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

Biurko kwadrant na konstrukcji metalowej 5 szt. (pok. 2/05, 2/06, 2/13) w tym, 3 prawe i 2 lewe

Biurko kwadrant na konstrukcji metalowej 5 szt. (pok. 2/05, 2/06, 2/13) w tym, 3 prawe i 2 lewe Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Biurko kwadrant na konstrukcji metalowej 5 szt. (pok. 2/05, 2/06, 2/13) w tym, 3 prawe i 2 lewe Wymiary: 1400/700 x 1050/500 x 750 1. Biurko blat

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA Wykaz elementów 1. Biurko rys. 1, 1 szt. 2. Kontener rys 2, 1 szt. 3. Podstawka pod PC rys.

Bardziej szczegółowo

CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II

CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II 5 CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II CELE OGÓLNE: zrozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym poznanie zagrożeń dla środowiska ze strony człowieka uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi.

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi. REWITALIZACJA PLACU ZABAW W STAREJ CZEŚCI MIASTA BIAŁOBRZEGI na działkach o nr ewid. 1026/4 i 1026/5 w Białobrzegach PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM II PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY IINWESTOR: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PLACE ZABAW. Zabawki bezpośrednio od producenta Bonita Group Service s.r.o.

PLACE ZABAW. Zabawki bezpośrednio od producenta Bonita Group Service s.r.o. PLACE ZABAW Zabawki bezpośrednio od producenta Bonita Group Service s.r.o. www.semag.pl Począwszy od bieżącego roku firma Bonita rozpoczęła produkcję nowości na rynku czeskim. Nową kolekcję bujaków w bezkonkurencyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotowe parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwania zamawiającego. Elementy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zadanie polega na wykonaniu siedmiu opisanych poniżej części:

Załącznik 1. Zadanie polega na wykonaniu siedmiu opisanych poniżej części: Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz terenowej infrastruktury przeciwpożarowej Parku Narodowego Bory Tucholskie finansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Magia przedszkolaka. Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne

Magia przedszkolaka. Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne 1 Regał nr 1 składa sią z następujących elementów, które można łączyć w segmenty o dowolnej długości: 1.1 Szafa wysoka z dwoma parami drzwi - 1 szt. Szafa

Bardziej szczegółowo

Se-Lekcja. Dobre rady na odpady, Czyli jak segregować aby niczego nie zmarnować

Se-Lekcja. Dobre rady na odpady, Czyli jak segregować aby niczego nie zmarnować Se-Lekcja Dobre rady na odpady, Czyli jak segregować aby niczego nie zmarnować Co dzieje się z odpadami niesegregowanymi? Składowanie = marnowanie Składowiska odpadów są tak stare, jak stare są osady ludzkie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy rozbiórce i ustawieniu ogrodzenia w związku

Bardziej szczegółowo