Ground Development Sp. z o.o. Główna 19A, Miłocice, Jelcz-Laskowice, KRS !!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ground Development Sp. z o.o. Główna 19A, Miłocice, 55-220 Jelcz-Laskowice, KRS 000051418 !!!!"

Transkrypt

1 Ground Development Sp. z o.o. Główna 19A, Miłocice, Jelcz-Laskowice, KRS mgr Izabela Olejnik, mgr Dariusz Majewski, mgr inż. arch. Wojciech Lubkiewicz, mgr Robert Borowski, mgr Eliza Maciuszczak Projekt ścieżek edukacyjnych na zrekultywowanych składowiskach odpadów w miejscowościach: Bystrzyca Kłodzka, Jędrzychowice, Przemków, Stróża, Strzegomiany, Sulęcin, Sulików, Ziębice i Polanica Zdrój (woj. dolnośląskie). Zamawiający: Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o., ul. Kotlarska 42, Wrocław Wrocław 2014 Umowa nr P1/DIS/UFM/53/ z 51

2 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Założenia projektu ścieżki edukacyjnej Plan i elementy ścieżki edukacyjnej Ogrodzenie Plac Utwardzony Tablice informacyjne Tablica informacyjna Figura sowy Figura orki Figura słonia Figura człowieka Kierunkowskaz Plac Nieutwardzony Stół warsztatowy Ławki Tablica informacyjna Huśtawka konik Kosz do selektywnej zbiórki odpadów Wskazanie rozwiązań funkcjonalnych Proponowane treści na tablice edukacyjne z 51

3 1. Wstęp Idea projektu ścieżek edukacyjnych na zrekultywowanych składowiskach odpadów powstała w związku z rosnącą potrzebą ograniczania produkcji odpadów, narastającym zagrożeniem dla środowiska naturalnego oraz pojawianiem się nowego rodzaju zagrożeń dla fauny i flory Ziemi związanego z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego odpadami. Wykreowanie odpowiedniej postawy oraz uświadomienie tych zagrożeń ludziom wydaje się być kluczowym elementem w walce o lepsze jutro naszej planety. Najlepszym miejscem do prowadzenia tej edukacji są składowiska odpadów - miejsca, w których przez dziesiątki lat gromadzone były olbrzymie ilości odpadów, a które - w wyniku zmian w mentalności współczesnego człowieka, wykształcania się świadomości ekologicznej, wspieranej przez inicjatywy samorządowe oraz środki unijne - z miejsc, które stanowiły zagrożenie, zamieniają się powoli w zielone wzgórza, gdzie okoliczni mieszkańcy mogą bez obawy o swoje zdrowie wybrać się na niedzielny spacer. Chcielibyśmy, aby ten spacer był nie tylko rekreacją, ale również refleksją - aby ludzie mieli świadomość tego, jak wielkim zagrożeniem jest produkcja odpadów dla naszej planety. Chcielibyśmy, aby zrekultywowane składowiska odpadów były nie tylko miejscem zadumy, miejscem spotkań, czy rekreacji dla społeczności lokalnej, chcielibyśmy także, by stały się także zieloną szkołą, gdzie będą się odbywały się zajęcia, na których dzieci z okolicznych placówek będą brały udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów, na których dowiedzą się, że recykling i upcycling nie musi być tylko koniecznością, ale może być również zabawą. 3 z 51

4 2. Założenia projektu ścieżki edukacyjnej Głównym celem budowy ścieżek edukacyjnych na zrekultywowanych składowiskach odpadów jest stworzenie miejsc rekreacji i edukacji dla okolicznych mieszkańców oraz dzieci z pobliskich społeczności i szkół. Miejsca te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby do ich budowy wykorzystać jak największą ilość materiałów pochodzących z surowców wtórnych, co ma na celu - oprócz oczywistych zalet prośrodowiskowych - również funkcję edukacyjną. W nawiązaniu do tego założenia postanowiliśmy zastąpić niektóre standardowe produkty wyrobami pochodzącymi z odzysku, na przykład: - do otoczenia terenu ścieżki edukacyjnej zamiast obrzeży betonowych lub kamiennych wykorzystane zostaną zużyte opony samochodowe; - do konstrukcji tablic zamiast tradycyjnych elementów drewnianych i syntetycznych zaplanowaliśmy wykorzystanie europalet; - wszystkie rzeźby wykonane zostaną z odpadów: butelek PET, puszek, woreczków foliowych, itp.; - kosz na odpady zostanie wykonany z również z europalet; - podstawowym budulcem ławek będą opony; - stół warsztatowy zostanie wykonany w dużej części z europalet. 4 z 51

5 3. Plan i elementy ścieżki edukacyjnej Ścieżka edukacyjna będzie składała się z trzech zasadniczych elementów (elementy na każdym z 9 składowisk pozostaną niezmienne, jedynie rozmieszczenie może ulec zmianie w zależności od kształtu terenu przeznaczonego pod ścieżkę): 1) Ogrodzenia 2) Utwardzonego placu, na którym będą stały tablice informacyjne, a wokół którego ustawione będą rzeźby zwierząt i człowieka oraz kierunkowskaz. 3) Placu nieutwardzonego w głębi, na którym znajdować się będzie miejsce do prowadzenia warsztatów, np. upcyclingowych. Ryc. 1. Schemat przykładowej ścieżki edukacyjnej na składowisku odpadów. 5 z 51

6 3.1. Ogrodzenie Ogrodzenie będzie otaczało całość terenu ścieżki edukacyjnej o powierzchni 200 m.kw. i będzie miało kształt prostokąta (oznaczone na ryc. 1 jako parkan z opon - łamana A-B-C-D-E-F-). Ogrodzenie będzie złożone z wkopanych do połowy zużytych opon samochodowych o średnicy około 50 cm. Pomiędzy poszczególnymi oponami będzie 25 cm wolnej przestrzeni. Przy założeniu wymiarów: 10 x 20 m ogrodzenie będzie się składało z 27 opon na każdym z boków dłuższych, i odpowiednio 14 i 12 opon na bokach krótszych. W centralnej części krótszego boku będzie usytuowane wejście na ścieżkę, stanowiące przerwę w ogrodzeniu z opon o szerokości 1,5 m. Ryc. 2. Schemat budowy ogrodzenia z opon. 6 z 51

7 3.2. Plac utwardzony Utwardzony plac, określony na schemacie przykładowej ścieżki edukacyjnej (ryc. 1) jako szutrowy (oznaczony nr 2), przylega do wejścia na teren ścieżki plac i ma kształt kształcie prostokąta (na schemacie wymiary 5,00 x 10,00 m; wymiary mogą ulec zmianie w zależności od kształtu terenu przeznaczonego pod ścieżkę). Plac wykonany zostanie poprzez ściągnięcie warstwy humusu i wykonanie podbudowy o grubości 30 cm (w tym warstwa spągowa (20 cm grubości) z zagęszczonego piasku lub pospółki, warstwa stropowa (10 cm) z tłucznia kamiennego. Granicę utwardzonego placu stanowić będą obrzeża betonowe o wymiarach 100 x 20 x 6 cm (wymiary mogą ulec zmianie w zależności od kształtu terenu przeznaczonego pod ścieżkę). Dopuszcza się użycie odpadów poprodukcyjnych (np. żużel, szlaka) po uzgodnieniu z Zamawiającym). 7 z 51

8 Tablice informacyjne (T1 i T2) Tablice informacyjne, oznaczone na schemacie przykładowej ścieżki (ryc.1.) jako T1 i T2, umiejscowione będą w centralnej części utwardzonego placu. Będą na nich umieszczone informacje na temat wpływu odpadów na środowisko. Tablice będą dwustronne, zbudowane wg poniższego schematu: Ryc. 3. Projekt tablicy edukacyjnej T1 i T2. 8 z 51

9 Tablica informacyjna dwustronna wykonana będzie z europalet o wymiarach 120x80cm, kantówek drewnianych 5x5cm i profili metalowych o wymiarach 5x5cm. Do montażu tablicy należy użyć wkrętów uniwersalnych do drewna o wymiarach 6x120mm i 3x40mm oraz odpowiednich rozmiarem podkładek. Do połączenia elementów tablicy i metalowych profili należy użyć kątowników metalowych 5x5cm 14 sztuk oraz wkrętów do drewna 3x40mm i śrub 4x80mm. Do zawieszenia ruchomych tabliczek użyty zostanie pręt gwintowany o długości 55cm i średnicy 1cmx3 szt. Oraz 6 nakrętek i 6 podkładek podtrzymujących tabliczki. Aby wykonać tablicę, należy rozebrać na części 4 europalety. Następnie przygotować z nich tablicę, daszek i tabliczki wg powyższego rysunku. Z kantówek drewnianych i profili metalowych zmontować stelaż wg schematu. Na wierzch stelaża należy przymocować deskę z europalety o szerokości 14,4cm, na której zostanie osadzony daszek. Zaleca się mocowanie tablicy do wylewki betonowej za pomocą metalowych kątowników. 9 z 51

10 Tablica informacyjna (T3) Tablica informacyjna, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako T3 (oznaczona nr 4), umiejscowiona będzie się po lewej stronie od wejścia na teren ścieżki edukacyjnej. Będzie na niej umieszczona informacja o projekcie oraz regulamin ścieżki. Tablica będzie jednostronna, zbudowana w analogiczny sposób, jak opisana powyżej tablica dwustronna, z tą jedynie różnicą, że nie będzie zawierać ruchomych, małych tabliczek Ryc. 4. Projekt tablicy edukacyjnej T3. 10 z 51

11 Figura sowy (F1) Upcyklingowa rzeźba sowy, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako F1, umiejscowiona będzie po lewej stronie od wejścia na teren Ścieżki. Ryc. 5. Projekt figury sowy (F1). 11 z 51

12 Rzeźba Sowa wykonana z toreb foliowych. 1. Rzeźba wykonana zostanie przy użyciu różnego rodzaju zużytych toreb foliowych, drutu złomowanego różnej średnicy, starych guzików, gałęzi i żelbetonu. 2. Wokół pręta zbrojeniowego wklejonego w gałąź powstanie druciany stelaż sowy. 3. Stelaż zostanie oklejony warstwami foli, w taki sposób, aby powstał kształt sowy. 4. Dziób powstanie z kawałka topionej butelki PET. 5. Oczy zostaną wykonane ze starych guzików. Guziki mają w swej formie kojarzyć się z oczami sowy. 6. Rzeźba zostanie osadzona w żelbetonowym postumencie, barwionym na niebiesko i wykonanym z betonu i złomu małogabarytowego. Worki foliowe będą warstwami zgrzewane ze sobą za pomocą nagrzewnicy elektrycznej i na gorąco formowane na drucianym stelażu. Stelaż zostanie uformowany z drutów o średnicy 4-6mm. Poszczególne elementy zostaną ze sobą zespawane, a następnie wypełnione siatką z drutu o średnicy 1-1,5mm. Kręgosłup sowy z pręta metalowego o grubości 10mm zostanie wklejony na głębokość około 200mm w gałąź o średnicy około mm i długości 1000mm, która z kolei zostanie osadzona w betonowym postumencie. 12 z 51

13 + Ryc. 6. Projekt stelażu sowy. 13 z 51

14 Figura orki (F2) Upcycingowa rzeźba orki, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako F2, będzie umiejscowiona za figurą sowy, po lewej stronie od wejścia na teren ścieżki. Ryc. 7. Projekt figury orki (F2). 14 z 51

15 Rzeźba Orka wykonana z opon samochodowych i dętek. 1. Do stworzenia postaci orki wykorzystane zostaną zużyte opony i dętki samochodowe oraz drut złomowany różnej grubości. 2. Z drutu zbrojeniowego wykonany zostanie stelaż rzeźby, na którym zamocowana zostanie siatka z drutu o przekroju 10 15mm. 3. Na metalową konstrukcję będą mocowane, za pomocą klejenia i zszywania drutem, pasy z opon i dętek samochodowych, docinane i formowane tak, aby uzyskać kształt orki. Rzeźba zostanie osadzona w żelbetonowym postumencie, barwionym na niebiesko, o strukturze przypominającej morskie fale, wykonanej przy pomocy formy silikonowej. Do wykonania postumentu zostanie użyty złom małogabarytowy i beton. Postument zostanie wykonany na miejscu docelowym za pomocą szalunków drewnianych. Poza betonem i klejem wszystkie elementy rzeźby pochodzą z odpadów. Stelaż orki zostanie wykonany z: - drut zbrojeniowy o grubości około 8-10mm, spawany konstrukcja główna nośna i wsporniki wchodzące w wylewkę betonową, - drut wiązałkowy o grubości 2-2,5mm siatka gęsto pleciona, wypełniająca konstrukcję główną. 15 z 51

16 Ryc. 8. Projekt stelażu orki. 16 z 51

17 Figura słonia (F3). Upcyclingowa rzeźba słonia, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako F3, umiejscowiona będzie na prawo od figury orki, w głębi utwardzonego placu, na prawo od wejścia na teren ścieżki. Ryc. 9. Projekt figury orki (F3). 17 z 51

18 Rzeźba Słoń wykonana z butelek PET różnego rodzaju. 1. Z butelek pięciolitrowych powstanie nasada trąby słonia. 2. Butelki 1,5l zostaną wykorzystane do utworzenia korpusu rzeźby i trąby. 3. Butelki 0,5l posłużą do wykonania nóg. 3. Butelki 0,7, 0,5 i 0,33 posłużą do wykonania głowy, ogona oraz kłów. 4. Denka od butelek 1,5l zostaną użyte do wykonania uszu. 5. Kły zostaną wykonane ze stopionych butelek. 6. Korpus utworzą butelki skierowane wylotami do wewnątrz. Butelki zostaną połączone klejem polimerowym oraz metodą zgrzewania. Cała rzeźba zbudowana zostanie na stelażu z drutu zbrojeniowego różnej grubości, a następnie osadzona w żelbetonowym postumencie. Do wykonania postumentu zostanie wykorzystany drobny złom metalowy i beton. Poza cementem, piaskiem i klejem wszystkie elementy rzeźby pochodzą z odpadów. Stelaż słonia zostanie wykonany z prętów metalowych grubości około 8mm pospawanych ze sobą oraz z drutów o grubości około 1-1,5mm tworzących siatkę wypełniającą, na której będą wspierały się butelki PET, będące wypełnieniem rzeźby. 18 z 51

19 Ryc. 10. Projekt stelażu słonia. 19 z 51

20 Figura człowieka (F4) Upcyclingowa rzeźba człowieka, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako F4, umiejscowiona będzie po prawej stronie od wejścia na teren ścieżki. Ryc. 11. Projekt figury człowieka (F4). 20 z 51

21 Rzeźba Człowiek wykonana z puszek po napojach. 1. Rzeźba wykonana zostanie przy użyciu puszek aluminiowych po napojach oraz drutu złomowanego różnej grubości. 2. Puszki, odpowiednio przycinane i doginane, zostaną nałożone na druciany stelaż postaci za pomocą kleju. 3. Aby zapewnić stabilność i wytrzymałość rzeźby puszki zostaną nałożone kilkuwarstwowo. 4. Włosy zostaną wykonane z drutu o grubości 0,5-0,6mm. 5. Dłonie będą formowane ze splatanego drutu o grubości 1-1,5mm na bazie drutu o grubości 4-5mm. 6. Rzeźba zostanie osadzona w betonowej podstawce o wymiarach 12x30x30cm. 7. Na terenie ścieżki edukacyjnej zostanie wykonany postument o wymiarach 40x60x60cm (ryc. 12.). W jego centrum znajdzie się wnęka, w którą zostanie wstawiona rzeźba wraz z podstawką. 8. Do wytworzenia postumentu użyty zostanie beton i złom małogabarytowy. 21 z 51

22 Ryc. 12. Betonowa podstawka pod rzeźbę człowieka. Poza betonem i klejem wszystkie elementy potrzebne do wykonania rzeźby pochodzą z odpadów. Stelaż człowieka zostanie wykonany z prętów metalowych o grubości 8-10mm, formowanych i spawanych ze sobą, w taki sposób, aby uzyskać kształt człowieka. Również kształt sukienki uformowany zostanie z takich prętów. Drut wiązałkowy o grubości 1-1,5mm posłuży do wykonania siatki wypełniającej, na którą następnie przyklejane będą warstwy blachy pochodzącej z puszek po napojach. 22 z 51

23 Ryc. 13. Projekt stelażu człowieka. 23 z 51

24 Kierunkowskaz Kierunkowskaz, oznaczony na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako 3, umiejscowiony będzie się po prawej stronie, bezpośrednio przy wejściu na ścieżkę. Ryc. 14. Projekt kierunkowskazu. Strzałkę z płyty PCV o podanych wymiarach należy za pomocą czterech śrub 6x80mm zamontować na dwóch rurach stalowych o średnicy 50mm. Na wylotach rur umieścić plastikowe zaślepki. Całość osadzić w dołkach wypełnionych betonem. 24 z 51

25 3. Plac Nieutwardzony Plac nieutwardzony określony na schemacie przykładowej ścieżki edukacyjnej (ryc. 1) jako trawiasty (oznaczony nr 1). Plac nieutwardzony obejmuje całość ścieżki o powierzchni 2 arów (za wyjątkiem zawartego w jego obrębie placu utwardzonego), wewnątrz parkanu z opon. Wymiary na przykładowym schemacie (ryc.1) to 10,00 x 20,00 m, jednak mogą one ulec zmianie w zależności od kształtu terenu przeznaczonego pod ścieżkę. Podłożem placu będzie zwałowana próchnica, na której zasiana zostanie trawa (dopuszcza się wykonanie innego podłoża placu po uzgodnieniu z Zamawiającym) 25 z 51

26 Stół warsztatowy. Stół warsztatowy określony na schemacie przykładowej ścieżki edukacyjnej (ryc. 1) jako stół z siedziskami o numerze 8, umiejscowiony jest za terenem utwardzonym i zajmuje centralną część placu nieutwardzonego. Stół będzie wykonany z palet i usytuowany będzie na utwardzonym podłożu zbudowanym z 30 cm warstwy zagęszczonej piasku lub pospółki. Ryc. 15. Schemat budowy stołu. 26 z 51

27 Stół warsztatowy zostanie wykonany z czterech modułów o wymiarach i konstrukcji jak na zamieszczonych rysunkach. Ryc. 16. Schemat budowy stołu. Do wykonania stołu wykorzystane zostaną cztery płyty OSB o wymiarach 250x125x1,8 cm oraz 16 europalet o wymiarach 120x80 cm. Elementy zostaną połączone za pomocą wkrętów uniwersalnych do drewna o wymiarach 6x120 mm. Każda paleta zostanie połączona z blatem za pomocą sześciu takich wkrętów. Moduły stołu zostaną połączone w całość za pomocą łączników metalowych. Brzegi i narożniki blatu zostaną zeszlifowane szlifierką oscylacyjną na półokrągło. Płyty OSB zostaną zabezpieczone lakierem. 27 z 51

28 Ławki Ławki określone zostały na schemacie przykładowej ścieżki edukacyjnej (ryc. 1) wraz ze stołem jako stół z siedziskami o numerze 8; umiejscowione będą za terenem utwardzonym i zajmą centralną część placu nieutwardzonego obok stołu. Ryc. 17. Schemat budowy ławek. 28 z 51

29 Ławki wykonane będą z opon i płyt OSB. Do jednego stołu warsztatowego potrzebne są dwie ławki o długości 250cm i cztery ławki o długości 200cm. Ławka wykonana będzie z sześciu używanych opon i płyty OSB o grubości 2,2cm. Preferowana grubość opon 17,5-19,5 cm. Szerokość płyty uzależniona będzie od średnicy opony. Płyty wykończyć należy profilami plastikowymi i zabezpieczyć lakierem. Opony będą łączone ze sobą za pomocą śrub o wymiarach 6x25mm, płyta z oponami za pomocą śrub 6x30mm + nakrętka +2 podkładki do każdej śruby. Opony skręcić ze sobą w czterech punktach. Ławka również mocowana będzie do opon w czterech punktach po każdej stronie. Do mocowania opon ze sobą zaleca się śruby z pełnym gwintem i sześciokątnym łbem. Do mocowania płyty z oponami zaleca się śruby z łbem w kształcie grzybka. 29 z 51

30 Tablica informacyjna (T4). Tablica informacyjna, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako T4 (oznaczona nr 5), umiejscowiona będzie się po lewej stronie od stołu warsztatowego. Będzie na niej zamieszczony przekrój ukazujący schematyczną budowę składowiska odpadów. Tablica będzie jednostronna o identycznej budowie jak tablica T3. Ryc. 18. Projekt tablicy edukacyjnej T4. 30 z 51

31 Huśtawka konik (F5) Huśtawka konik, oznaczona na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) jako F5 (oznaczona nr 6), umiejscowiona będzie się po lewej stronie od stołu warsztatowego. Huśtawka będzie wykonana ze zużytych opon i będzie służyła jedynie jako przykład wykorzystania surowców wtórnych (nie będzie miała funkcji użytkowej). Należy ją wykonać wg poniższego schematu: Ryc. 19. Projekt huśtawki konik. 31 z 51

32 Huśtawka Konik wykonana zostanie z opony samochodowej, śrub, sznurka sizalowego i liny. Opona będzie nacinana za pomocą noża introligatorskiego w taki sposób, aby uzyskać odpowiednie elementy do uformowania postaci konika. Elementy mocowane będą ze sobą za pomocą śrub. Grzywa konika powstanie ze sznurka sizalowego. Całość zawieszona będzie na specjalnej linie do montażu huśtawek. Na potrzeby ścieżek edukacyjnych huśtawka jest zawieszona na wygiętej rurze metalowej, wkopanej w ziemię i zalanej betonem (ma charakter wyłącznie demonstracyjny). 32 z 51

33 Kosz do selektywnej zbiórki odpadów Kosz do selektywnej zbiórki odpadów, oznaczony na schemacie przykładowej ścieżki (ryc. 1) numerem 7, umiejscowiony będzie się po prawie stronie od stołu warsztatowego. Kosz wykonany zostanie z europalet wg poniższego schematu: Ryc. 20. Projekt kosza na śmieci. 33 z 51

34 Materiały do budowy kosza: - 4 europalety, - wkręty do drewna 4x60mm. Z czterech europalet należy wyciąć elementy zaznaczone na rysunku. Zdemontować klocki. Za pomocą wkrętów wykonać czworobok. Do jednego z boków przykręcić dwie deski o wymiarach 100x1200mm, z pozostałych desek zmontować daszek i dno kosza o wymiarach 470x470mm. Nastepnie przymocować. Oznaczenia należy wykonać za pomocą szablonów i farby w sprayu. Aby umożliwić prawidłową segregację na terenie ścieżki będą musiały powstać 4 kosze na odpady (kosze będą stały obok siebie tworząc w rzucie z góry czworokąt). 34 z 51

35 4. Wskazanie rozwiązań funkcjonalnych. Projektowana ścieżka edukacyjna będzie służyła lokalnej społeczności. Przy wejściu na ścieżkę będzie umieszczony regulamin korzystania ze ścieżki oraz informacje o projekcie. Proponujemy, by korzystanie ze ścieżki rozpocząć od lewej strony. Cztery tablice ustawione na przeciwko rzeźb upcyclingowych przedstawiać będą korzystającym ze ścieżki wpływ odpadów na życie zwierząt w środowisku wodnym, lądowym i powietrznym. Ostatnia tablica będzie przedstawiała rolę człowieka i produkowanych przez niego odpadów w środowisku. Przy wyjściu z placu będzie stał kierunkowskaz z przesłaniem dla korzystających. Do dyspozycji korzystających będzie także stół z siedziskami, by teren składowiska odpadów stał się także miejscem rekreacji i spotkań. Proponujemy również zaproszenie do udziału w zajęciach na składowisku uczniów okolicznych szkół w ramach zajęć lekcyjnych. W tym celu proponujemy zorganizowanie konkursu o tematyce środowiskowej w szkołach. Klasa, która wygra konkurs zostanie w ramach lekcji zaproszona do udziału w warsztatach upcyclingowych. Proponujemy, by pierwsza część zajęć odbyła się na utwardzanym placu przy figurach upcyclingowych, gdzie odbyć się może pogadanka z aktywnym udziałem uczniów na temat roli odpadów w przyrodzie oraz wpływu człowieka na życie planety. Druga część zajęć może się odbyć przy stole, gdzie dzieci i młodzież pod okiem prowadzącego zajęcia będą mogły stworzyć swoją rzeźbę upcyclingową. 35 z 51

36 Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa. W projekcie zastosowano następujące rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa: a) brzegi stołów warsztatowych zeszlifowane na półokrągło i zabezpieczone lakierem bezbarwnym, b) brzegi ławek wykończone profilami z tworzywa sztucznego, c) rzeźby otoczone czterema palikami wykonanymi z euro-palet i połączone sznurem, celem wyznaczenia obszarów objętych zakazem wstępu d) przy wejściu na ścieżkę zamieszczony będzie regulamin dla korzystających e) huśtawka konik będzie podwieszony na wysokości, która uniemożliwi korzystanie z huśtawki, dodatkowo otoczony będzie sznurem celem wyznaczenia obszarów objętych zakazem wstępu f) przed wejściem umieszczone będą zapisy wskazujące na zakaz użytkowania terenu jako placu zabaw, ponieważ teren służy tylko i wyłącznie ścieżce edukacyjnej. Tablica o zakazie przebywania dzieci bez opieki oraz wykorzystywania terenu ścieżek edukacyjnych jako terenu lub placu zabaw będzie umieszczona w miejscu widocznym przy wejściu jako element regulaminu korzystania ze ścieżki. 36 z 51

37 5. Proponowane treści na tablice edukacyjne. Poniżej proponowany zestaw treści i materiałów do wykonania tablic edukacyjnych. Wybrane treści mogą być przedstawione w formie rysunków lub infografiki, wg koncepcji Wykonawcy. Zgodnie z projektem powstaną 2 tablice dwustronne (T1 i T2) o tematyce wpływu odpadów na środowisko życia zwierząt i człowieka (łącznie 4 tablice o tematyce: wpływ odpadów na zwierzęta w środowisku wodnym, lądowym, powietrznym oraz wpływie człowieka na środowisko). Poniżej każdej z nich umieszczone zostaną 3 małe, odwracalne tablice, przedstawiające z jednej ze stron cykl życia odpadu, z którego wykonano rzeźbę stojącą obok (butelki PET, opony, puszki i reklamówki foliowej), który zagraża środowisku oraz cykl życia odpadu, który został ponownie wykorzystany. Ponieważ tablice będą dwustronne, tabliczek pod każdą z tablic będzie 6, po 3 dla jednej tablicy i 3 dla drugiej. Kolejne dwie tablice umieszczone na składowisku będą jednostronne - tablica informacyjna z regulaminem (T3) oraz tablica z przekrojem przez składowisko (T4). 37 z 51

38 TABLICA I (T1, T2) Tablica główna: WPŁYW ODPADÓW NA ZWIERZĘTA W ŚRODOWISKU WODNYM. ORKA (Orcinus orca) - ssak, gatunek walenia z rodziny delfinowatych. Bardzo przyjazne i inteligentne zwierzęta. Po dziś dzień nie ma żadnych informacji o żyjących na wolności orkach, które zrobiłyby krzywdę człowiekowi. Żyją w dużych rodzinach, ich długość życia jest podobna do ludzkiej. Każda społeczność orek ma zupełnie inny zestaw zachowań. Każda ma inny repertuar dźwięków, które można nazwać językami orek. Wg neurobiologów orki mają samoświadomość i poczucie więzi emocjonalnej. Gdy osiądą na mieliźnie, jedna orka pomaga drugiej. Kiedy ludzie rozdzielają orki, by przewieźć je np. do parków rozrywki, orki rozpaczają, wydają z siebie takie odgłosy, których nie wydawały nigdy wcześniej - są to dźwięki dalekiego zasięgu; szukając swoich dzieci, wydają dźwięki, których nikt nigdy nie słyszał. W naturze, by odłowić dziecko orki, zabija się wiele innych orek. Osoby, które widziały orkę, tak opowiadały o spotkaniu: Samo przebywanie w obecności orki zapiera dech w piersiach, jest inspirujące i cudowne. Pamiętam, ze za pierwszym razem nie wierzyłam, że są takie ogromne. Kiedy spoglądasz w ich oczy, wiesz, że patrzysz na rozumną istotę. I wiesz, że ona patrzy na Ciebie. Nawiązujesz bardzo osobistą relację ze zwierzęciem. Na świecie jeden waleń ginie średnio co 2 minuty. W Polsce żyje 447 morświnów (które są także waleniami). 38 z 51

39 Jaki wpływ mają odpady na życie zwierząt w środowisku wodnym? Odpady wyrzucone na lądzie trafiają do rzek, mórz i oceanów. Zanieczyszczają środowisko toksycznymi substancjami i powodują śmierć wielu zwierząt - w wyniku połknięcia lub zaplątania się w nie. Co roku odpadu w oceanie zabijają ponad milion ptaków i 100 tysięcy ssaków morskich i żółwi. Co możesz zrobić dla orek i innych zwierząt żyjących w środowisku wodnym? 1. Nie wylewaj tłuszczów, olejów i resztek żywności do zlewu. 2. Zużyte lekarstwa zostawiaj w aptekach. 3. Nie myj samochodów w miejscach, gdzie woda i brud nie spływa do kanalizacji. Środki myjące z aut mytych na podjazdach spływają do ziemi, a później do rzek, mórz i oceanów. 4. Oszczędzaj wodę. 5. Używaj detergentów, które podlegają biodegradacji. 6. Uprawiaj ogródek tak, by nie trzeba było używać środków ochrony roślin lub sztucznych nawozów. 7. Nie wylewaj ścieków bezpośrednio do rzek. 8. Zacznij myśleć o konsekwencjach małych wyborów, które podejmujesz - każdy zakupiony przez Ciebie towar może trafić do oceanu i spowodować śmierć zwierząt. 39 z 51

40 Materiały na tablice odwracalne: I strona - w tym przypadku dotyczyć będzie opon wyrzuconych do lasu, które zanieczyszczają środowisko życia. II strona - opony oddane do miejsca utylizacji opon (odbierane za darmo), opony użyte do produkcji granulatów do nawierzchni boisk, dywaników samochodowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proponowana tematyka materiałów graficznych. Żółw zaplątany w reklamówkę foliową. Foka zaplątana w sieć rybacką. Pysk foki unieruchomiony przez odpady w ten sposób, że uniemożliwia pobieranie pokarmu. Żółw jedzący torbę foliową. Orka na brzegu oceanu obklejona odpadami. 40 z 51

41 TABLICA II (T1, T2) Tablica główna: WPŁYW ODPADÓW NA ZWIERZĘTA W ŚRODOWISKU LĄDOWYM. Słoń afrykański (Loxodonta africana) - ssak z rodziny słoniowatych. Słonie są niezwykłymi stworzeniami, nawet po wielu latach potrafią rozpoznać członków swojej rodziny. Potrafią rozpoznawać też głosy ludzi i języki; rozróżniają grupy ludzi na podstawie brzmienia ich języka. Najnowsze badania naukowe udowodniły, że słonie wraz z szympansami i delfinami są najbardziej inteligentnymi zwierzętami. Przy pomocy węchu słonie potrafią określić miejsce pobytu nawet 30 nieobecnych członków stada. Słonie porozumiewają się za pomocą dźwięków niesłyszalnych dla człowieka, które słyszą nawet z odległości km. Poza tym słonie, uderzając stopami w ziemię, potrafią wytwarzać sygnały sejsmiczne, które odbierane są za pomocą drgań przez inne słonie za pomocą receptorów znajdujących się w stopach. Słonie, podobnie jak ludzie, odczuwają żałobę i poczucie straty. Naukowcy postawili nawet hipotezę, że słonie oddają hołd swoim zmarłym krewnym. Słonie to największe żyjące zwierzę lądowe. Nie mają w zasadzie naturalnych wrogów, jedynym zagrożeniem dla słoni jest człowiek. Jaki wpływ mają odpady na życie zwierząt w środowisku lądowym? 41 z 51

42 Odpady wyrzucone na lądzie zanieczyszczają środowisko życia toksycznymi substancjami i powodują śmierć wielu zwierząt. W Polsce 70% odpadów wciąż nie jest segregowanych. W Holandii, Niemczech, czy Szwecji na składowiska trafia tylko 1% odpadów. W Szwajcarii żadne odpady nie trafiają na składowiska (WWF). Co możesz zrobić dla słoni i innych zwierząt żyjących w środowisku lądowym? One potrzebują Twojej pomocy, by ich domy były czyste i bezpieczne. 1. Kupuj produkty z symbolem recyclingu. Są dobre dla środowiska. 2. Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. To dlatego tablice, na które teraz patrzysz, są zrobione z odpadów i są dwustronne, by wykorzystać mniej produktów. 3. Miej świadomość, że każda kupiona butelka PET może stać się na wiele lat środowiskiem życia zwierząt - nie chcesz się do tego przyczynić, prawda? 4. Nie kupuj plastikowych torebek. Gdy zechcesz kupić plastikową torbę - wyobraź sobie ją w żołądku słonia. 5. Oddawaj aluminiowe puszki do recyclingu. Recykling jednej puszki oszczędza wystarczająco dużo energii, aby komputer mógł pracować przez trzy godziny. Pomyśl o tym 6. Kupuj papier z recyclingu, by nie przyczyniać się do wycinania drzew. Zapobieganie masowej wycince lasów będzie nie tylko sprzyjało zachowaniu dobrej atmosfery, ale także życiu wielu gatunków zwierząt, chociażby jeleni, dzików oraz innych zwierząt. Przecież lasy to ich dom. 7. Używaj butelek wielokrotnego użytku. Większość odpadów jest z tworzywa sztucznego, pochodzącego z plastikowych butelek napojów. Chciałbyś żyć w środowisku wypełnionym zużytymi plastikowymi butelkami? Zwierzęta czują to samo. 42 z 51

43 Produkty recyclingu nie dość, że wykorzystują materiały powtórnie, to jeszcze zmniejszają zużycie zasobów naturalnych, takich jak woda. Pamiętaj - By wytworzyć jedną butelkę na wodę 500 ml potrzeba aż 7 litrów wody Materiały na tablice odwracalne: I strona - butelka PET rozdrobiona z biegiem czasu, zjadana przez zwierzęta. II strona - butelka PET przetworzona na polar. Proponowana tematyka materiałów graficznych. Słonie na wysypisku śmieci. Jeż zaplątany w reklamówkę foliową. Poroże jelenia zaplątane w odpad platykowy w sposób uniemożliwiający swobodne przemieszczanie. Wiewiórka zjadająca odpady. Zając uwięziony w kubku po kawie. Jenot z głową w pojemniku, który uniemożliwia pobieranie pokarmu. 43 z 51

44 TABLICA III (T1, T2) Tablica główna: WPŁYW ODPADÓW NA ZWIERZĘTA W ŚRODOWISKU POWIETRZNYM. Sowa uszata (Asio otus) - ptak z rodziny puszczykowatych, objęta ścisłą ochroną (zagraża jej m.in. wycinanie zadrzewień śródpolnych i chemizacja rolnictwa). Jest bardzo pożyteczna dla człowieka, gdyż żywi się przede wszystkim gryzoniami, zwłaszcza zaś nornikami rocznie każda zjada ich kilkaset. Jak wszystkie sowy ma duże, skierowane do przodu i umieszczone nieruchomo w czaszce oczy, ale niedogodność tę rekompensuje możliwością obracania głowy aż o 270 stopni. Zimują grupowo, co jest wyjątkiem, wśród naszych sów - gdy zima jest mroźna, uszatki skupiają się w grupy nawet 30 osobników. Młode osobniki, zanim jeszcze potrafią latać, wychodzą z gniazda i przebywają w jego pobliżu, na drzewach lub na ziemi nie są sierotami i nie wolno ich zabierać Uszatki aktywne są nocą, polują o zmierzchu i o świcie. Poruszają się wolnym lotem, ślizgowym, latają bardzo cicho z powodu miękkich lotek. Uszatki potrafią zawisnąć w powietrzu trzepocząc skrzydłami. W ciągu dnia siedzą ukryte, wyciągając ciało, aby upodobnić się do gałęzi drzew. Są bardzo płochliwe, gdy coś je zaniepokoi - prostują się, wysmuklają i mrużą/ przymykają oczy. Uszatki bronią gniazda przed intruzami przyjmując groźny wygląd rozkładają skrzydła, stroszą pióra i pochylają głowę, przez co wydają się 2-3 razy większe niż w rzeczywistości. Ornitolodzy często opowiadają, że uszatki - by odciągnąć ich od gniazda z młodymi - udają, że są ranne lub właśnie coś upolowały. 44 z 51

45 Co możesz zrobić dla uszatek i innych zwierząt żyjących w środowisku powietrznym? 1. Pamiętaj, żeby nie puszczać lampionów. Niewiele osób o tym wie, ale w lampiony nocą zaplątują się także sowy. Poza tym stanowią zagrożenie pożarowe. 2. Nie używaj plastykowych toreb i folii - latają w powietrzu i stanowią czasem śmiertelną pułapkę dla ptaków, czasem zaplątują w nie dzioby i ptaki umierają z głodu. 3. Nie wyrzucaj gumy do życia na chodnik (zawsze przed wyrzuceniem do kosza owijaj ją w papierek), bo guma dla ptaków wygląda jak kawałek chleba. Połykają one gumę i blokują swój układ trawienny, umierając z powodu pragnienia i głodu. 4. Wybieraj rower, zamiast samochodu, zwierzęta nie chcą oddychać zanieczyszczonym powietrzem. 5. Nie pal odpadów. Pamiętaj, że toksyczne substancje uwalniające się podczas palenia odpadów szkodą nie tylko zwierzętom, ale także ludziom. 6. Pamiętaj, że ptaki budują gniazda z wyrzuconych przez Ciebie odpadów. Bardzo często się zdarza, że ptaki budują gniazda ze sznurka od snopowiązałki, który znoszą do gniazda jako wyściółkę. Małe pisklaki wiercąc się w gniazdach owijają sobie nogi sznurkiem, który z czasem wraca im w łapki. 7. Warto także posiadać w swoich domach energooszczędne żarówki, bowiem redukują znacznie zużycie prądu i powodują, że nie tylko płacimy mniejsze rachunki za energię, ale mniej złych gazów cieplarnianych zostaje wydzielonych do atmosfery. 8. Pamiętaj, że wszystkie rzeczy, których nie wyrzucisz do kosza, zostaną z biegiem czasu rozdrobnione i mogą zostać zjedzone. Odpady zatykają przewody pokarmowe zwierząt, są dla nich toksyczne i prowadzą do ich śmierci. 45 z 51

46 Materiały na tablice odwracalne: I strona - wyrzucona torba foliowa, w którą zaplątuje się ptak. II strona - Forma upcyclingu foliówek - przetworzenie w PLARN (ang. plastic yarn) czyli plastikowa włóczkę. Rocznie produkuje się ponad 100 miliardów plastikowych toreb w samej Unii Europejskiej, a milion foliówek to 5,5 tony surowca wtórnego. Biodegradowalność torebki polega na częściowym rozpadzie łańcuchów polimerowych, z których reklamówki są zrobione, znaczy to tyle, że śmieć znika nam z oczu, natomiast jego fragmenty są ukryte w glebie i spłukane z deszczem do rzek. Proponowana tematyka materiałów graficznych: Bociany z torbą foliową na głowie. Żuraw z szyją otoczoną sznurkiem. Nieżyjąca sowa w lampionie szczęścia. Dziób ptaka zaplątanego w sznurek, co uniemożliwia pobieranie pokarmu. Noga ptaka zaplątana w sznurek w gnieździe. 46 z 51

47 TABLICA IV (T1, T2) Tablica główna: WPŁYW CZŁOWIEKA NA PLANETĘ. Człowiek rozumny (Homo sapiens) gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych, jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach. Homo sapiens pojawił się na Ziemi całkiem niedawno. Jeśli za czas istnienia naszej planety przyjmiemy jeden rok, to człowiek jest obecny od paru minut. Wcześniej, przed pojawieniem się człowieka, na planecie żyły zwierzęta. Wtedy przyroda potrafiła regulować się sama. Każdy element w przyrodzie ma znaczenie, między elementami istnieje sieć skomplikowanych zależności i sprzężeń zwrotnych - kiedy człowiek pojawił się na Ziemi stał się częścią tego układu, podobnie jak wszystko, co stworzył, wszystkie wynalazki cywilizacji i również odpady. Przy tak wielkiej ilości odpadów, jaka pojawia się na Ziemi, procesy regulacji wytworzone przez miliony lat nie wystarczają i człowiek sam musi dbać o planetę. Wiele gatunków zwierząt bez naszej pomocy sobie nie poradzi, wody, lądy oraz powietrze są tak zanieczyszczone, że w wielu miejscach na świecie stan zdrowia ludzi się pogarsza. Materiały na tablice odwracalne: I strona - puszka metalowa, do której wkłada głowę kot i nie może się wydostać. 47 z 51

48 II strona - puszka metalowa, wrzucona do odpowiedniego pojemnika, staje się w całości przetworzona. Proponowana tematyka materiałów graficznych: Produkcja śmieci na każdym etapie antropogenezy. 48 z 51

49 KIERUNKOWSKAZ (3) Proponowane treści: Relacja pomiędzy organizmem, a środowiskiem jest obustronna. Środowisko umożliwia powstanie organizmu, z kolei organizm tworzy środowisko. ( ) Wszystko jest ze sobą powiązane. Te skały są tak samo Tobą, jak Twoje paznokcie. Potrzebujesz tych skał, bo na czym będziesz stał? (Alan Watts) Każdy Twój wybór ma wpływ na życie Twoje i świata. Istnieje mnóstwo rzeczy, które możesz zrobić każdego dnia. Planeta potrzebuje Twojej pomocy. Każdy Twój wybór wpływa na Ciebie, na życie innych ludzi, życie zwierząt i na życie planety. Ani orki, ani słonie, ani sowy, nie należą do nas. Dlatego musimy je chronić przed działalnością człowieka. Pamiętaj, że chroniąc środowisko, chronimy także samych siebie. Jesteśmy elementem przyrody, której stan wpływa na nas, na nasze życie i zdrowie. Zanieczyszczenie środowiska ma działanie rakotwórcze lub powoduje zaburzenia hormonalne. Po co chronimy środowisko? Przede wszystkich dla siebie. Po to by chronić człowieka. 49 z 51

50 TABLICA V (T3) Tablica główna: Tablica informująca o projekcie z przedstawieniem idei ścieżki edukacyjnej. Ta tablica zawierać powinna także regulamin. TABLICA VI (T4) Tablica główna: Przekrój przez składowisko. Schematyczna budowa zrekultywowanego składowiska odpadów w formie trójwymiarowej. Na schemacie zaznaczone będą warstwy kolejno od góry z doklejanymi elementami: warstwa glebowa (urodzajna) - na której prowadzone są zasiewy traw, nasadzenia drzew i krzewów - trójwymiarowość uzyskana dzięki pokruszonej oponie, warstwa drenażowa (odwadniająca) - odprowadzająca wody opadowe poza bryłę składowiska - trójwymiarowość uzyskana poprzez zastosowanie rozdrobnionego gruzu, 50 z 51

51 warstwa uszczelniająca - której rolą jest odcięcie dopływu wód opadowych wgłąb składowiska, a przez to ograniczenie powstawania wód odciekowych - trójwymiarowość uzyskana dzięki zużytym workom foliowym, warstwa odgazowująca z drenażem biogazu zakończonym studniami odgazowującymi - umożliwiające migrację gazu składowiskowego - trójwymiarowość uzyskana dzięki użyciu zużytego przewodu izolacyjnego warstwa wyrównawcza ujednolicająca kształt bryły odpady - trójwymiarowość uzyskana dzięki odpadom, np. stłuczka szklana, gruz, fragmenty butelek PET, folii. 51 z 51

JAK SORTOWAĆ, ŻEBY NIE ZWARIOWAĆ. czyli prosty recykling w polskich domach

JAK SORTOWAĆ, ŻEBY NIE ZWARIOWAĆ. czyli prosty recykling w polskich domach -1- JAK SORTOWAĆ, ŻEBY NIE ZWARIOWAĆ czyli prosty recykling w polskich domach SPIS TREŚCI spis treści 4. Śmieciowa strona mocy. mały przewodnik po mądrym recyklingu 19. nowa ustawa śmieciowa 5. 22. 7 rzeczy,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik miejskiego ekologa

Przewodnik miejskiego ekologa Polski Klub Ekologiczny Przewodnik miejskiego ekologa dr Dominika Sułkowska Publikacja współfinansowana jest ze środków otrzymanych przez Polski Klub Ekologiczny od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

materiały dla nauczycieli

materiały dla nauczycieli materiały dla nauczycieli materiały dla nauczycieli Opracowanie tekstu wprowadzającego: Marta Jermaczek-Sitak Scenariusze: Karolina Baranowska ( Kto przemówi w imieniu Wilka? i Plątanina życia ), Gosia

Bardziej szczegółowo

Pakiet edukacyjny dla nauczycieli i nauczycielek

Pakiet edukacyjny dla nauczycieli i nauczycielek Pakiet edukacyjny dla nauczycieli i nauczycielek grupy przedszkolne Redakcja: Gosia Świderek, Ewa Kamińska-Bużałek Scenariusze zajęć: - Ewelina Paprocka: Woda w życiu człowieka - Katarzyna Kępska: Eksperymenty

Bardziej szczegółowo

ZESZYT 1 CAŁA PRAWDA. O ODPADACH plastik. www.recykling.org.pl

ZESZYT 1 CAŁA PRAWDA. O ODPADACH plastik. www.recykling.org.pl ZESZYT 1 CAŁA PRAWDA O ODPADACH plastik www.recykling.org.pl 1 Autorzy tekstów: Helena Duszek Olga Gawlik Mariusz Sołtysik Andrzej Szambelan oraz nauczyciele dolnośląskich placówek oświatowych Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 Spis treści 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 2. Scenariusze zajęć o ZSEE i bateriach dla nauczycieli...11 Scenariusz 1...13 Scenariusz 2...16 Scenariusz 3...20 Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Copyright Jan Berdo 2006

Copyright Jan Berdo 2006 Earth Conservation Copyright Jan Berdo 2006 Zdjęcia na okładce: Delta Amazonki, NASA; Sójka błękitna (Cyanocitta cristata), Dave Menke; Sosna Pinus mugo Turra, USDA-NRCS PLANTS Database / Herman, D.E.

Bardziej szczegółowo

Kropelka do Kropelki. - wyróżnione scenariusze

Kropelka do Kropelki. - wyróżnione scenariusze Kropelka do Kropelki - wyróżnione scenariusze Publikacja zawierająca zbiór wyróżnionych prac zgłoszonych do I etapu konkursu, polegającego na opracowaniu przez nauczycieli scenariusza zajęć lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3 PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA szkoła podstawowa, klasy 1 3 Partnerzy PROGRAMU: Spis treści treści: P Wstęp 1 Konspekty lekcji 3 3 Lekcja 1: Woda wokół nas 3 4 Lekcja 2: Kto mieszka nad wodą? 3 7 Lekcja 3:

Bardziej szczegółowo

MNIEJ ODPADÓW? TAK! pod redakcją. Mariusza Sołtysika Krzysztofa Świerkosza

MNIEJ ODPADÓW? TAK! pod redakcją. Mariusza Sołtysika Krzysztofa Świerkosza MNIEJ ODPADÓW? TAK! pod redakcją Mariusza Sołtysika Krzysztofa Świerkosza Wrocław 2009 Mniej odpadow nowy.indd 1 2009-10-26 09:51:26 Wydawcy Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA we Wrocławiu www.eko-unia.org.pl

Bardziej szczegółowo

Sklep > wysypisko: ulica jednokierunkowa?

Sklep > wysypisko: ulica jednokierunkowa? Sklep > wysypisko: ulica jednokierunkowa? 1 Tekst: Michał Pawełczak, Piotr Mazurek Autorzy scenariuszy: Michał Pawełczak, Agnieszka Bańkowska, Marta Kuzia, Piotr Mazurek, Beata Perkowska Rysunki:Gosia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowe Centrum Ekologiczne

Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowe Centrum Ekologiczne Program edukacji ekologicznej społeczeństwa w Powiecie Limanowskim X edycja 2015 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowe Centrum Ekologiczne

Bardziej szczegółowo

KONKURS,,LEKCJA O NISKIEJ EMISJI PRACE KONKURSOWE. X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej

KONKURS,,LEKCJA O NISKIEJ EMISJI PRACE KONKURSOWE. X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej KONKURS,,LEKCJA O NISKIEJ EMISJI PRACE KONKURSOWE Tab. 1 Dane uczestnika Imię i nazwisko uczestnika Stanowisko Szkoła Magdalena Ankiewicz- Kopicka nauczyciel X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EKOLOGII. TEMAT(1): Czym zajmuje się ekologia? Sozologia to nauka o ochronie przyrody i środowiska przyrodniczego.

PODSTAWY EKOLOGII. TEMAT(1): Czym zajmuje się ekologia? Sozologia to nauka o ochronie przyrody i środowiska przyrodniczego. PODSTAWY EKOLOGII TEMAT(1): Czym zajmuje się ekologia? Ekologia to nauka badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami oraz między organizmami a środowiskiem. (opisuje stan środowiska naturalnego,

Bardziej szczegółowo

w rozwój Ekologia niejedno ma imię www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Marszałkowie na Podkarpaciu Ekoinnowacje szansą na rozwój MŚP

w rozwój Ekologia niejedno ma imię www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Marszałkowie na Podkarpaciu Ekoinnowacje szansą na rozwój MŚP www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 1(9)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Ekologia

Bardziej szczegółowo

INSPIRE. Przewodnik po projekcie

INSPIRE. Przewodnik po projekcie INSPIRE Przewodnik po projekcie Wydawnictwo Projekt think about GmbH, Hamburg Druk i złożenie do druku Pracownia Reklamowa 3D Tel.: 0048 660 667 320 Tłumaczenie Katarzyna Kasowska Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

ZESZYT 2 CAŁA PRAWDA. O ODPADACH szkło. www.recykling.org.pl

ZESZYT 2 CAŁA PRAWDA. O ODPADACH szkło. www.recykling.org.pl ZESZYT 2 CAŁA PRAWDA O ODPADACH szkło www.recykling.org.pl 1 Autorzy tekstów: Helena Duszek Olga Gawlik Mariusz Sołtysik Andrzej Szambelan oraz nauczyciele dolnośląskich placówek oświatowych Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Materiał pomocniczy dla samorządów i szkół Małopolska w zdrowej atmosferze Czym jest edukacja w zakresie ochrony powietrza? Powietrze jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja budowy platform pod gniazda bociana białego

Instrukcja budowy platform pod gniazda bociana białego Instrukcja budowy platform pod gniazda bociana białego Wstęp Bocian biały od wieków zakłada gniazda w pobliżu siedzib ludzkich ciesząc się powszechną sympatią ze strony człowieka. Właściciele posesji aby

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny plac zabaw. poradnik dla administratorów i właścicieli

Bezpieczny plac zabaw. poradnik dla administratorów i właścicieli Bezpieczny plac zabaw poradnik dla administratorów i właścicieli Bezpieczny plac zabaw poradnik dla administratorów i właścicieli Warszawa 2008 Pomysł: David Yearley Królewskie Towarzystwo Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO

VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO 6.1. Potrzeba edukacji ekologicznej Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania

Bardziej szczegółowo

5. Konstrukcja... 23 5.1. Warianty konstrukcyjne... 23

5. Konstrukcja... 23 5.1. Warianty konstrukcyjne... 23 1. Wstęp................................. 4 1.1. Tło zagadnienia....................... 4 1.2. Geneza problemu....................... 6 1.3. Przedmiot............................ 6 1.4. Cel.................................

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH RODZAJÓW I ROZMIARU SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ BOBRY (CASTOR FIBER) ORAZ STOSOWANIE METOD ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH RODZAJÓW I ROZMIARU SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ BOBRY (CASTOR FIBER) ORAZ STOSOWANIE METOD ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH RODZAJÓW I ROZMIARU SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ BOBRY (CASTOR FIBER) ORAZ STOSOWANIE METOD ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH dr Andrzej Czech Natural Systems Sfinansowano ze środków

Bardziej szczegółowo

Lato. Turystyka wiejska. Kolory Marrakeszu. Płonący lód. w ogrodzie. Lasy polskie zapraszają NR 7 (205) LIPIEC-SIERPIEŃ 2013. 12 PLN w tym VAT 5%

Lato. Turystyka wiejska. Kolory Marrakeszu. Płonący lód. w ogrodzie. Lasy polskie zapraszają NR 7 (205) LIPIEC-SIERPIEŃ 2013. 12 PLN w tym VAT 5% NR 7 (205) LIPIEC-SIERPIEŃ 2013 Lato w ogrodzie Kolory Marrakeszu Lasy polskie zapraszają Płonący lód Turystyka wiejska ISSN 1232-4531 INDEX 328863 12 PLN w tym VAT 5% Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE! Twoje pieniądze kształtują świat

KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE! Twoje pieniądze kształtują świat KUPUJ ODPOWEDZALNE! Twoje pieniądze kształtują świat Poradnik dla uczniów szkół ponadpodstawowych KUPUJ ODPOWEDZALNE! Twoje pieniądze kształtują świat Poradnik dla uczniów szkół ponadpodstawowych 1 2 Spis

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-9231. Zmiany w ustawie. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oszczędzaj, odzyskuj, zachowuj się z głową doc. dr Anna Kalinowska

ISSN 1644-9231. Zmiany w ustawie. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oszczędzaj, odzyskuj, zachowuj się z głową doc. dr Anna Kalinowska /// MAGAZYN o recyklingu /// ISSN 1644-9231 Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Oszczędzaj, odzyskuj, zachowuj się z głową doc. dr Anna Kalinowska Spis treści segregowanie pojęć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dz.nr ew. 3/2, 40/3, 3/5 z obr.4-10-09 Inwestor : Miasto

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Szkła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

opis techniczny do projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach programu radosna szkoła Strona 3

opis techniczny do projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach programu radosna szkoła Strona 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ RADOSNA SZKOLA dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach 1.0. CEL OPRACOWANIA Niniejszy projekt

Bardziej szczegółowo

Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela. Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów

Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela. Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela Pakiet scenariuszy

Bardziej szczegółowo