ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA"

Transkrypt

1 ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Spis treści 1 Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki odnośnie eksploatacji Kontrolki Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy Uruchomienie Zamrażanie/przechowywanie świeżej żywności Maksymalna wysokość układania produktów Czas przechowywania Czyszczenie i konserwacja Odszranianie Oświetlenie wnętrza Oszczędzanie energii Samodzielne rozwiązywanie problemów Obsługa posprzedażna Gwarancja Wskazówki odnośnie rozwiązywania problemów (co zrobić, gdy...)... 6 Tabela przechowywania produktów... 7 Elementy... 8 Panel sterowania... 8 Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję, aby dobrze i szybko zrozumieć działanie urządzenia i podkreślić te informacje, które wydają się szczególnie ważne. Prosimy dbać o ten dokument, aby można z niego skorzystać w przyszłości albo przekazać go przyszłym właścicielom urządzenia. Kupili Państwo dobre urządzenie, które będzie Państwu służyć przez wiele lat, jeśli będzie prawidłowo eksploatowane i konserwowane. Ilustracje (RYS.) znajdują się na ostatniej stronie tej instrukcji. Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa Rozpakowanie zamrażarki Przed zainstalowaniem zamrażarki należy sprawdzić, czy zostały usunięte wszystkie materiały opakowaniowe i zadbać, by nie miały do nich dostępu dzieci. Zamrażarka zabezpieczona jest wieloma materiałami chroniącymi ją podczas transportu. Jeżeli zamrażarka jest w jakiś sposób uszkodzona prosimy skontaktować się ze sprzedawcą. Materiałów opakowaniowych należy pozbyć się w prawidłowy sposób, uważając, by nie miały do nich dostępu dzieci. STRONA Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa: instalacja Parametry sieci elektrycznej muszą być zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu. Podczas instalowania zamrażarki nie może ona być podłączona do gniazdka zasilającego. Wymagane jest gniazdko z uziemieniem przeznaczone wyłącznie dla tej zamrażarki. Przewód zasilający zamrażarki ma wtyczkę z 3 bolcami (z uziemieniem) pasującą go gniazdka do tego typu wtyczek (uziemionego). Należy się upewnić, czy domowa sieć elektryczna jest prawidłowo uziemiona. Jeżeli kabel zasilający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie należy go podłączać do gniazdka. Może go wymienić jedynie producent lub uprawniony agent serwisowy. Zamrażarka wymaga zasilania prądem zmiennym o napięciu V/50Hz. Nieprawidłowe wahania napięcia zasilania mogą powodować, że zamrażarka nie da się uruchomić /nie będzie działać; sterownik temperatury ulegnie uszkodzeniu; uszkodzi się sprężarka; podczas pracy sprężarki będzie słychać hałas. Aby wyeliminować nienormalne wahania napięcia należy zainstalować automatyczny stabilizator napięcia, który będzie współpracował z urządzeniem. Urządzenia nie wolno instalować na zewnątrz, w wilgotnym pomieszczeniu lub w miejscach, w których mogłaby być narażona na zachlapanie wodą. Zamrażarkę należy zainstalować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wolno jej ustawiać blisko źródeł ciepła i w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych. Podczas przesuwania zamrażarki należy uważać, by nie przewrócić się zaczepiwszy o przewód zasilający. Zamrażarkę należy ustawić poziomo na płaskiej, mocnej powierzchni. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych. Czynnik chłodniczy może być szkodliwy, dlatego w przypadku kontaktu z nim należy umyć oczy zimną wodą i skontaktować się z natychmiast z okulistą Należy się upewnić, że przewód zasilający nie został przygnieciony zamrażarką ani niczym innym. Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych lub czyszczeniem zamrażarki należy pamiętać o wyłączeniu zasilania.. Należy sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego jest łatwo dostępna po zainstalowaniu urządzenia. Nie zaleca się stosowania wtyczek pośrednich, trójgniazdowych listew zasilających ani przedłużaczy. Zaleca się pozostawić zamrażarkę po włączeniu pustą przez około 2 godziny, aby układ chłodniczy miał czas się ustabilizować. Z urządzenia tego nie powinny korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych lub takie, którym brakuje wiedzy i doświadczenia, chyba że pod nadzorem lub poinstruowane przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować dzieci, by nie bawiły się urządzeniem. 1

3 2 Wskazówki odnośnie eksploatacji Znajdują się tutaj ważne informacje na temat eksploatacji urządzenia. Niniejsze instrukcje odnośnie eksploatacji dotyczą kilku modeli i dlatego pewne szczegóły mogą się różnić zależnie od rodzaju urządzenia. Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa: korzystanie z zamrażarki. Urządzenia nie można instalować na zewnątrz, ani w wilgotnym pomieszczeniu. Wokół zamrażarki należy pozostawić 10 cm odstępu, by umożliwić wentylację i odpływ ciepła. Należy pozostawić dostatecznie dużo miejsca na otwarcie drzwi i wkładania żywności. Zamrażarka może nie pracować nieprzerwanie (możliwość rozmrażania zawartości lub zbyt wysoka temperatura w komorze zamrażalniczej), gdy w miejscu, w którym jest ustawiona temperatura przez dłuższy czas wynosi poniżej +10 C. Urządzenia nie wolno ustawiać blisko źródeł ciepła i w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych. Przed rozpoczęciem korzystania z zamrażarki należy wysuszyć jej wnętrze. Czynnik chłodniczy jest bardzo łatwopalny i nie wolno przy nim manipulować. Wszelkie prace mechaniczne przy zamrażarce może wykonywać jedynie uprawniony agent serwisowy. * Do odszraniania nie wolno używać ostrych przedmiotów, urządzeń elektrycznych ani mechanicznych z wyjątkiem tych dostarczonych przez producenta lub zatwierdzonych przez niego bądź autoryzowane centrum serwisowe. Wewnątrz zamrażarki nie wolno używać urządzeń elektrycznych. W zamrażarce nie wolno przechowywać piwa ani innych napojów w butelkach Zamrażarki nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby niedołężne bez nadzoru dorosłych osób. Należy pilnować dzieci, by nie bawiły się urządzeniem. Zamrażarkę należy otwierać chwytając za uchwyt. W drzwiach znajduje się uszczelnienie próżniowe, które pozwoli na ponowne otwarcie drzwi po około 1-2 minutach. Nie wolno otwierać drzwi na siłę, gdyż można w ten sposób uszkodzić uszczelnienie. Zalecamy zanotować szczegóły techniczne znajdujące się na tabliczce znamionowej, gdyż mogą się przydać w przyszłości. Aby nie dopuścić do nieumyślnego przestawienia temperatury, pokrętło zostało tak zaprojektowane, by się trudno obracało. Można je obrócić włożywszy w otwór monetę. Nie zaleca się dotykać wewnętrznych ścianek zamrażarki wilgotnymi lub mokrymi rękami, gdyż można doznać uszkodzenia skóry. Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa: czyszczenie zamrażarki Przed czyszczeniem zamrażarki należy ją zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. Choć urządzenie ma izolację elektryczną, nie wolno podczas mycia spryskiwać ani polewać go wodą. W zamrażarce nie wolno przechowywać piwa ani innych napojów w butelkach. Do czyszczenia zamrażarki nie należy używać ściernych środków czyszczących. Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa: pozbywanie się zamrażarki. By nie dopuścić do przypadkowego zamknięcie się w zamrażarce dzieci, należy zdemontować drzwi, zamki, uchwyty, uszczelki, kable i wtyczki i usunąć je w prawidłowy sposób. W zamrażarce przeznaczonej do usunięcia drzwi nie powinny się zamykać. 2 Wybór temperatury (Termostat) (RYS. 4) Aby włączyć: należy obrócić pokrętło w prawo, by wyregulować temperaturę do wymaganego poziomu między: - min. (niewielkie chłodzenie) oraz - maks. (najniższa temperatura) Temperaturę należy ustawić zależnie od: - temperatury otoczenia urządzenia - ilości przechowywanej żywności częstotliwości otwierania drzwi Zalecamy ustawienie średniej temperatury. Wkrótce nabierzecie Państwo doświadczenia, jakie jest najlepsze ustawienie w stosunku do Państwa potrzeb. 3 Wskaźniki świetlne (RYS. 4) Jeżeli urządzenie wyposażone jest we wskaźniki świetlne, poniżej znajduje się objaśnienie ich znaczeń: - zielony = STEROWANIE Urządzenie jest podłączone do prądu i działa Zielony wskaźnik świetlny musi się zawsze świecić, gdy urządzenie jest podłączone do prądu i włączone. Bardzo ważne jest zwracanie na to uwagi, ponieważ w przypadku braku zasilania, przestaje działać czerwony i żółty wskaźnik ostrzegawczy. - czerwony = ALARM Za wysoka jest temperatura wewnątrz urządzenia Jeżeli włącza się czerwony wskaźnik świetlny, może być to spowodowane kilkoma przyczynami, a mianowicie: pierwsze uruchomienie urządzenia ponowne uruchomienie po odszranianiu napełnienie zamrażarki świeżą żywnością W takich przypadkach włączenie się czerwonego wskaźnika świetlnego jest normalnym zjawiskiem. Wyłączy się on automatycznie, gdy temperatura wnętrza osiągnie około -15 C. Włączenie wyłącznika SUPER FREEZE (jeśli jest w wyposażeniu) (RYS. 4) (wyłącza się nie później niż po 24 godzinach lub gdy wyłączy się czerwony wskaźnik). Drzwi urządzenia można otworzyć dopiero po zgaśnięciu czerwonego wskaźnika. Jeżeli czerwony wskaźnik świetlny pozostaje włączony po 12 do 24 godzinach, oznacza to, że może istnieć poważny problem. Należy sprawdzić przyczyny we wskazówkach odnośnie rozwiązywania problemów. - żółty= wyłącznik SUPER FREEZE jest włączony i termostat nie działa. Sprężarka kontynuuje chłodzenie aż do wyłączenia wyłącznika SUPER FREEZE. 4 Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy(alarm akustyczny) Jeżeli urządzenie jest wyposażone w ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, będzie się on włączał w chwili włączenia czerwonego wskaźnika świetlnego. Sygnał ten wyłączy się automatycznie po włączeniu wyłącznika SUPER FREEZE.

4 5 Uruchomienie 1. Należy całkowicie rozpakować urządzenie. 2. Usunąć z komory sprężarki części styropianowe (jeśli są). 3. Wyjąć z urządzenia dokumenty i inne akcesoria. 4. Umyć wnętrze urządzenia letnią wodą i dokładnie wytrzeć szmatką. 5. Zamknąć urządzenie. 6. Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilania. 7. Włączyć urządzenie poprzez obrócenie sterownika temperatury (RYS. 4) w prawo (Na razie obrócić sterownik całkowicie w prawo do położenia Max ) (włączy się zielony i czerwony wskaźnik świetlny). 8. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w wyłącznik SUPER FREEZE, należy go włączyć {żółty wskaźnik również zacznie się świecić). 9. Nie należy otwierać urządzenia przez około 4 godziny lub tak długo, jak długo świeci się czerwony wskaźnik, by temperatura w komorze zamrażarki obniżyła się do niezbędnego poziomu. 10. Wówczas można napełnić urządzenie głęboko zamrożonymi produktami żywnościowymi (kupionymi w sklepie). (Należy zapoznać się z następnym rozdziałem Maksymalna wysokość układania produktów"). 11. Po co najmniej 24 godzinach należy wyłączyć wyłącznik SUPER FREEZE. 12. Jeśli chce się zamrozić świeżą żywność, należy przejść do następnego działu Zamrażanie/przechowywanie świeżej żywności". Ważne! Podczas przechowywania gotowych mrożonek, należy przestrzegać instrukcji producenta znajdującej się na opakowaniu. 6 Zamrażanie/przechowywanie świeżej żywności Przechowywanie żywności w zamrażarce Gorącą żywność należy schłodzić do temperatury pokojowej, zanim włoży się ją do zamrażarki. Mniejsze porcje szybciej się zamrożą i szybciej rozmrożą. Zalecana wielkość porcji to mniej więcej 2,5 kg. Żywność powinna być przechowywana w szczelnych, dobrze zamkniętych pojemnikach lub torebkach przeznaczonych do przechowywania żywności. Należy sprawdzić, czy pojemniki są suche, by produkty nie poprzywierały do siebie. Doradzamy zapisać datę zamrożenia i termin przydatności do spożycia żywności włożonej do pojemnika, by spożyć ją przed upływem tego terminu. Należy rozmrażać tylko tyle żywności, ile potrzeba, ponieważ rozmrożonej żywności nie należy ponownie zamrażać. Przed włożeniem żywności do zamrażarki, lepiej jest ją szczelnie zapakować, by nie straciła wilgoci i nie pozostawiała zapachu. Uwaga: kwas, związki zasadowe, sól itp., mogą zniszczyć wewnętrzną powierzchnię zamrażarki.. Nie należy wkładać żywności zawierającej te substancje (np. ryb morskich) bezpośrednio do zamrażarki. Wodę morską, która znajdzie się w zamrażarce należy od razu wytrzeć. Nie należy przekraczać terminu przydatności do spożycia zalecanego przez producenta wszelkiej żywności, zwłaszcza szybko mrożonych, gotowych produktów. Następnie należy postępować w następujący sposób a) Zalecamy ułożyć świeżą żywność w komorze wstępnego zamrażania po stronie (I) (nie we wszystkich modelach) lub na dole zamrażarki. Jest to najzimniejsza część. Należy unikać układania świeżej żywności tak, by stykała się z produktami już głęboko zamrożonymi. Zamrożone produkty mogą rozmarznąć, w związku z czym skróci się ich okres przydatności do spożycia. b) Nie należy przekraczać pojemności zamrażarki podanej na tabliczce znamionowej. c) Jeżeli dany model wyposażony jest w wyłącznik SUPER FREEZE należy go włączyć (RYS. 4) (nie jest to konieczne, jeżeli do zamrażarki wkładana jest już zamrożona żywność, np. głęboko zamrożone produkty ze sklepu). d) Po 24 godzinach należy przenieść głęboko zamrożone produkty z dołu zamrażarki lub półki do wstępnego zamrażania do podwieszanego kosza (K), aby półka do wstępnego zamrażania lub dno zamrażarki były wolne dla kolejnych świeżych produktów. e) Należy wyłączyć wyłącznik SUPER FREEZE (żółty wskaźnik świetlny zgaśnie). f) Należy ustawić sterownik temperatury na jedną z dostępnych w urządzeniu pojemności wypełnienia urządzenia (patrz Maksymalna wysokość układania produktów"). g) Należy kontrolować temperaturę na półce do przechowywania żywności (E), najlepiej poprzez umieszczenie termometru ze skalą w zakresie do -26 C. Temperatura przechowywania musi zawsze wynosić co najmniej -18 C. Uzupełnianie świeżej żywności (nie zamrożonej) Należy się upewnić, czy dokłada się świeżą żywność odpowiadającą wydajności zamrażania (XXkg/24godz.) nie wcześniej niż po 24 godzinach od poprzedniego napełnienia zamrażarki. Wyłącznik szybkiego zamrażania należy włączyć na co najmniej 24 godziny przed włożeniem dużych ilości ciepłych produktów, a następnie należy go wyłączyć. (nie należy przekraczać maksymalnej wysokości układania produktów) 7 Maksymalna wysokość układania produktów Aby zapewnić prawidłowe przechowywanie zamrożonej żywności, nie wolno napełniać półki do przechowywania żywności do jej krawędzi. Należy zawsze pozostawić wolną przestrzeń między pokrywą, a zamrożonymi produktami. Największe wypełnienie nie może dochodzić do pokrywy. Należy ustawić sterownik temperatury (RYS. 4) dokładnie zgodnie z wypełnieniem zamrażarki. Aby zaoszczędzić energię podczas pracy w normalnej temperaturze otoczenia (+18 do + 22 C), zalecamy następujące ustawienia sterownika temperatury: Wypełnienie Znacznik wysokości Ustawienie Do pełna Górny 12,00 godz. Do połowy Średni 10,00 godz. 1/4 lub mniej Niżej 08,00 godz. 3

5 8 Czas przechowywania Czas przechowywania dla gotowych mrożonek ze sklepu różni się zależnie od rodzaju produktu i jego opakowania. Dlatego należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu. Sposób mrożenia świeżej żywności, należy sprawdzić w tabeli przechowywania znajdującej się z tyłu tej instrukcji obsługi. Rozmrożoną żywność należy spożyć natychmiast, nie później niż w ciągu 24 godzin. 9 Czyszczenie i konserwacja Aby zachować właściwy wygląd zewnętrzny urządzenia, należy go czyścić pastą do mebli lub środkiem ochronnym do emalii (nie wolno czyścić w ten sposób pod żadnym pozorem wnętrza. Oczyścić uszczelkę (B) ciepłą wodą bez żadnego środka myjącego. Jeżeli urządzenie ma skraplacz (R) na tylnej ściance w środku, należy usunąć z niego od czasu do czasu brud i kurz. Brud i kurz utrudniają odbieranie ciepła z komory zamrażarki, co znacznie zwiększa zużycie energii. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy użyć do usunięcia kurzu i brudu z tylnej ścianki szczotki lub ścierki. Jeżeli pozostawia się urządzenie przez dłuższy czas wyłączone (np. podczas wyjazdu na urlop), należy pozostawić drzwi otwarte, by nie dopuścić do powstania w środku nieprzyjemnego zapachu. W przypadku urządzeń z blokadą, gdy pokrywa skrzyni jest otwarta, należy zawsze ustawić zamek w pozycji zamkniętej i trzymać klucz poza zasięgiem małych dzieci, by uniknąć wypadku. Należy uważać na zamrożoną żywność w przypadku dłuższej przerwy w pracy zamrażarki (przerwa w zasilaniu lub uszkodzenie układu chłodzenia). Wzrost temperatury zamrożonej żywności może skrócić okres jej przechowywania. Jeżeli na wewnętrznych ściankach narośnie gruba warstwa lodu, będzie ona pełniła rolę izolacyjną utrudniając chłodzenie komory przez wewnętrzne ścianki. Dlatego należy go od czasu do czasu usuwać. Do usunięcia lodu z wewnętrznych ścianek, należy użyć plastikowej lub drewnianej skrobaczki bez ostrych krawędzi. Zamrożoną żywność należy przykryć materiałem, co ułatwia zbieranie zeskrobanego lodu oraz jego usunięcie. 10 Odszranianie Należy postępować w następujący sposób: 1. Należy się upewnić, że została wyjęta wtyczka z gniazdka sieciowego. 2. Wytrzeć do sucha ręce, aby nie spowodować obrażeń skóry na skutek kontaktu z lodem (zaleca się włożyć rękawiczki). 3. Wyjąć całą zamrożoną żywność z zamrażarki, zawinąć dokładnie w gazetę, włożyć do pojemnika, który należy przenieść do chłodnego, suchego pomieszczenia. 4. Unieść przegrodę (H) (nie wszystkie modele są w nią wyposażone) w górę po prowadnicy zamrażarki. 5. Przegrodę należy wykorzystać (jeśli jest w wyposażeniu) jako naczynia do rozmrażania i wsunąć je pod zamrażarkę gdzie mieści się korek spustowy na wodę z rozmrażania. 6. Wyjąć korek z węża odprowadzającego wodę znajdującego się pod zamrażarką, jeśli znajduje się w danym modelu zamrażarki. Jeżeli w tym modelu nie ma węża spustowego, nadmiar wody należy wytrzeć gąbką. 7. Jak już wcześniej opisano, ostrożnie zeskrobać warstwę lodu z wnętrza zamrażarki i wrzucić do zlewozmywaka, aby rozmarzł. 8. Jeśli zachodzi taka potrzeba, proces rozmrażania można przyspieszyć poprzez umieszczenie w zamrażarce dużego garnka z ciepłą (nie za gorącą) wodą 9. Dokładnie umyć wnętrze (komorę).opłukać ciepłą wodą. 10. Dokładnie wytrzeć zamrażarkę szmatką pochłaniającą wilgoć i poczekać, by wyschła przez około 3 do 4 minut. 11. Włożyć korek spustowy (jeśli znajduje się w wyposażeniu) 12. Opróżnić naczynie na wodę (jeśli znajduje się w wyposażeniu) i wsunąć w prowadnice zamrażarki. 13. Zamknąć drzwi zamrażarki, włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego i włączyć zamrażarkę. 14. Ustawić sterownik temperatury (RYS. 1) w maksymalnym położeniu (zielona i czerwona lampka wskaźnikowa zaczną się świecić) i włączyć wyłącznik SUPER FREEZE (RYS. 4) (jeśli znajduje się w wyposażeniu) (dodatkowo zacznie się świecić żółta lampka wskaźnikowa). 15. Teraz można włożyć zamrożoną żywność - najstarsze produkty na wierzchu. Aby zapobiec przed rozmrożeniem zamrożonych produktów, czynności z punktów od 1 do 17 należy wykonać maksymalnie w ciągu dwóch godzin. Wzrost temperatury zamrożonej żywności w trakcie odszraniania zamrażarki może skrócić okres jej przechowywania. 16. Gdy czerwona lampka zgaśnie, należy przywrócić ustawienie sterownika temperatury do właściwej temperatury przechowywania danej ilości produktów. Po około 8 do 12 godzinach wyłączyć wyłącznik SUPER FREEZER (jeżeli jest w wyposażeniu) ale nie później niż po 24 godzinach (żółta lampka wskaźnikowa zgaśnie) W normalnych warunkach (3 do 4 otwarć dziennie) zamrażarkę należy odszraniać raz lub dwa razy w roku (w innych przypadkach częściej). 4

6 11 Oświetlenie wewnętrzne (nie występuje we wszystkich modelach) W urządzeniach wyposażonych w oświetlenie wbudowany jest wyłącznik. Gdy drzwi urządzenia są otwierane, oświetlenie włącza się automatycznie oraz automatycznie wyłącza po ich zamknięciu. Lampka jest chroniona przezroczystą osłoną. Na wymianę należy używać wyłącznie żarówek o mocy maks. 15 W. Aby wymienić żarówkę należy najpierw wykręcić dwa wkręty mocujące osłonę. Następnie wykręcić żarówkę obracając ją w lewo i wymienić na nową o tych samych parametrach. Na koniec należy z powrotem przymocować osłonę i przykręcić ją wkrętami. 12 Oszczędzanie energii Urządzenie należy ustawić w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego i źródeł ciepła (np. grzejników, kuchenek). Jeżeli instalacja w pobliżu źródła ciepła jest nieunikniona, należy zainstalować odpowiednią osłonę izolacyjną. Ciepła żywność i napoje powinny najpierw ostygnąć poza urządzeniem, Aby odmrozić zamrożoną żywność, należy umieścić ją w chłodziarce. Można w ten sposób, dzięki rozmrażaniu, ochłodzić inną żywność. Drzwi urządzenia należy trzymać otwarte najkrócej, jak to jest konieczne. Koszyki i szuflady należy wkładać do zamrażarki ustawionej na swoim miejscu, by nie powodować wzrostu zużycia energii wynikającego ze złego dolegania uszczelek Kontakt z centrum obsługi klienta Uprawnionego agenta serwisowego należy wezwać tylko wówczas, gdy po przeanalizowaniu ewentualnych problemów / usterek nie można samodzielnie znaleźć przyczyny defektu lub nie można samodzielnie wyeliminować problemu. Dlatego należy najpierw zapoznać się z działem Rozwiązywanie problemów" 14 Obsługa posprzedażna Należy sprawdzić na dołączonej karcie gwarancyjnej lub dołączonej oddzielnie liście punktów obsługi posprzedażnej, która firma jest odpowiedzialna za naprawy serwisowe urządzenia. Jeżeli wymienionych jest kilka punktów obsługi posprzedażnej, należy wybrać najbliższy. Jeżeli nie ma dołączonej listy punktów obsługi posprzedażnej, należy skontaktować się ze sprzedawcą. 13 Samodzielne rozwiązywanie problemów Wykorzystanie wysokiej jakości procesów produkcyjnych oraz zastosowanie najnowszej technologii zamrażania i chłodzenia zapewnia zasadniczo bezawaryjną pracę urządzenia. Jeżeli istnieje podejrzenie usterki, przed wezwaniem pomocy technicznej w ramach obsługi posprzedażnej, bezpośrednio lub za pośrednictwem sprzedawcy, należy się upewnić, czy zastosowano się do wszystkich instrukcji i porad podanych w tej instrukcji obsługi. Koszty naprawy usterek wykonanych przez autoryzowanego przedstawiciela centrum obsługi posprzedażnej / agenta, które wystąpiły wskutek nie zastosowania się do wskazówek i porad zawartych w tej instrukcji obsługi poniesie użytkownik i nie są one objęte gwarancją. Uwaga Sprężarka (M) (zwana również silnikiem) nie może pracować w sposób ciągły. Jest ona sterowana termostatem, który ustawia użytkownik za pomocą sterownika temperatury (RYS. 4). Włącza się automatycznie, gdy przekroczona zostanie temperatura ustawiona dla komory zamrażalniczej i wyłącza się automatycznie po ponownym osiągnięciu prawidłowej temperatury. Gdy sprężarka włącza się, słychać jej pracę, co jest typowe dla wszystkich układów sprężania-chłodzenia. Odgłosy te powstają, gdy pracuje silnik sprężarki, a także powoduje je przepływ czynnika chłodniczego w układzie chłodzenia. Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i nie oznaczają żadnej usterki. W nieogrzewanych pomieszczeniach i podczas chłodnej pogody, może pojawić się kondensacja wody na zewnętrznych ściankach urządzenia. Nie oznacza to usterki i woda znika, gdy temperatura otoczenia wzrośnie. 5

7 W celu uzyskania natychmiastowej pomocy należy przygotować następujące ważne dane, które pomogą zidentyfikować urządzenie: marka urządzenia model / typ rodzaj problemu data zakupu: miejsce zakupu 15 Gwarancja Prosimy zwrócić uwagę, że ogólne zasady udzielenia gwarancji oraz okres obowiązywania gwarancji znajdują się na dołączonej karcie gwarancyjnej. Jeżeli w dokumentach dołączonych do urządzenia nie ma karty gwarancyjnej, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą. 16 Rozwiązywanie problemów a) Urządzenie nie działa Uwaga! W przypadku problemów lub braku zasilania, izolacja ścian urządzenia zapewnia możliwość przechowywania żywności przez 10 do 12 godzin od chwili wystąpienia usterki. b) Urządzenie nie chłodzi dostatecznie Zbyt długi proces zamrażania Sprężarka za często się włącza Prawdopodobna przyczyna / środki zaradcze Jeżeli brak zasilania lub usterka trwa dłużej niż godzin, zaleca się wyjąć żywność i umieścić ją w innej zamrażarce. Zamrażarka nie powinna stać bezczynnie, zgodnie z tym, co podano na pierwszych stronach tej instrukcji. Problem ten można rozwiązać w następujący sposób: wyłączyć zamrażarkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Unieść urządzenie i z powrotem postawić na miejscu, a następnie odczekać 2 godziny przed ponownym włączeniem zasilania. W ciągu tych 2 godzin nie otwierać drzwi zamrażarki, jak również przez kolejnych 12 godzin po włączeniu zasilania. Urządzenie jest wystawione na działanie bezpośrednich promieni słonecznych lub zostało zainstalowane w pobliżu źródła ciepła (kuchenka, grzejnik itp.). Urządzenie należy osłonić przed promieniami słonecznymi; sprawdzić odległość od źródła ciepła; wstawić izolację (patrz Instalacja (Wybór miejsca instalacji"). Napełnienie urządzenia żywnością nie odpowiada nadmiernemu wzrostowi wydajności zamrażania (patrz tabliczka znamionowa: XXkg/24h) lub włożono za ciepłą żywność (patrz: Uzupełnianie świeżej żywności"). Należy sprawdzić temperaturę otoczenia i wentylację Klasę klimatyczną można znaleźć na tabliczce znamionowej. Określa ona temperaturę otoczenia, w jakiej urządzenie może pracować. Kategoria klimatyczna Dozwolona temperatura otoczenia SN +10 C do +32 C N +16 C do +32 C ST +18 C do +38 C T +18 C do +43 C Producent pracuje stale nad udoskonalaniem produktów. Dlatego prosimy mieć na uwadze, że kształt, ustawienia i technologia ulegają zmianom, bez uprzedniego powiadamiania. Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można tego produktu wyrzucać z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Produkt należy oddać do lokalnego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do recyklingu. Dzięki prawidłowemu usunięciu produktu pomagamy zapobiegać ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowego postępowania z tym produktem. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami gospodarowania odpadami lub sklepem, w którym dokonano zakupu. Czy wtyczka jest w dobrym stanie i prawidłowo włożona do gniazdka? Czy w gniazdku jest napięcie? Pokrywa urządzenia nie zamyka się prawidłowo. Uszczelka dobrze nie przylega. Sprawdzić: włożyć arkusz papieru między uszczelkę a krawędź obudowy i zamknąć pokrywę. Powinno być trudno go wyjąć. Jeżeli papier można wyjąć z łatwością z dowolnej strony, należy powiadomić o tym centrum obsługi posprzedażnej. Na ściankach wewnętrznych gromadzi się gruba warstwa lodu. (patrz Czyszczenie i konserwacja"). 6

8 TABELA PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW Świeża żywność Odpowiednie opakowanie Przybliżony czas przechowywania w miesiącach Mielone mięso > Torba foliowa do mrożonek > Parówki > Torba foliowa do mrożonek > Małe ryby > Torba foliowa do mrożonek > Serca / wątróbka > Torba foliowa do mrożonek > Lody > Plastikowy pojemnik > Owoce > Plastikowy pojemnik > Ser > Torba foliowa do mrożonek > Chleb > Torba foliowa do mrożonek > Duże ryby > Torba foliowa do mrożonek > Ciasta / herbatniki > Szklany pojemnik > Wieprzowina > Folia aluminiowa > Wołowina > Folia aluminiowa > Królik > Folia aluminiowa > Jagnięcina > Folia aluminiowa > Grzyby > Torba foliowa do mrożonek > Szparagi > Torba foliowa do mrożonek > Warzywa (pocięte) > Torba foliowa do mrożonek > Truskawki > Torba foliowa do mrożonek > Tarty > Folia aluminiowa > Kurczak > Folia aluminiowa > Indyk > Folia aluminiowa > Kaczka > Folia aluminiowa > Gęś > Folia aluminiowa > Kalafior > Torba foliowa do mrożonek > Fasola > Torba foliowa do mrożonek > Papryka > Torba foliowa do mrożonek > Przetwory > Szklany pojemnik > Przetwory owocowe > Szklany pojemnik > Lody na patyku > Folia aluminiowa > 7

9 Elementy Dostępne zależnie od modelu / typu A Pokrywa komory B Uszczelka pokrywy C Oświetlenie wnętrza D Obudowa E Półka do przechowywania żywności F Kratka wentylacyjna G Panel sterowania H Przegroda 1 Półka do wstępnego zamrażania K Podwieszany kosz L Komora sprężarki M Sprężarka (silnik) N Filtr osuszający O Wentylator P Skraplacz Q Rurka kapilarna R Skraplacz na tylnej ściance S Znacznik wysokości T Skraplacz na zewnętrznej tylnej ściance Wersje z panelem sterowania Prosimy zwrócić uwagę na wersję swojego urządzenia F RYS wersja z oddzielnym wyłącznikiem funkcji SUPER FREEZE RYS. 4 A Sterownik temperatury B ALARM C STEROWANIE D SUPER FREEZE (Termostat) czerwona lampka zielona lampka żółta lampka 2. wersja z oddzielnym wyłącznikiem funkcji SUPER FREEZE RYS. 4 A Sterownik temperatury B SUPER FREEZE C ALARM D STEROWANIE (Termostat) żółta lampka czerwona lampka zielona lampka Jeżeli wskaźniki świetlne na Państwa urządzeniu są inaczej rozmieszczone, kolory światła zawsze oznaczają: zielone = urządzenie pracuje; czerwone = ALARM; żółte = włączona funkcja SUPER FREEZE 8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

HRFZ-249AA HRFZ-307AA HRFZ-316AA HRFZ-386AA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

HRFZ-249AA HRFZ-307AA HRFZ-316AA HRFZ-386AA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA HRFZ-249AA HRFZ-307AA HRFZ-316AA HRFZ-386AA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Aby jak najlepiej

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Maszynka do lodów ICM 1000 Nr produktu 000444234

Maszynka do lodów ICM 1000 Nr produktu 000444234 INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszynka do lodów ICM 1000 Nr produktu 000444234 Strona 1 z 5 Maszynka do lodów ICM 1000 Zapoznaj się z maszynką do lodów Gratulujemy zakupu nowej maszynki do lodów. Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 R PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 32-765 RZEZAWA, ul. Przemysłowa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/61-277-21 Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) Seria: grzejniki konwekcyjne Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość Instrukcja montażu i obsługi dotyczy następujących

Bardziej szczegółowo

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE APS-201, APS-401, APS-601, ANS-401, ANS-601 APS-401-I, APS-601-I, ANS-401-I, ANS-601-I APS-201-C, APS-401-C, APS-601-C, ANS-401-C, ANS-601-C Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE elektrycznego Instrukcja obsługi czajnika Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE Dziękujemy za zakup urządzenia z «Maestro». Funkcjonalność, jakość projektowania i standardy gwarantują

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA 3pl33007.fm Page 4 Monday, October 27, 2003 5:31 PM INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA PRZED UŻYTKOWANIEM CHŁODZIARKI PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA JAK URUCHOMIĆ KOMORĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Strona PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI 13 URZĄDZENIA PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 13 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE 14 ZAPOZNANIE SIĘ Z URZĄDZENIEM 15 KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

INBOUW KOEL/VRIESCOMBINATIE...van pagina 37 tot pagina 40

INBOUW KOEL/VRIESCOMBINATIE...van pagina 37 tot pagina 40 COMBINATO INCASSO..............................................da pag. 1 a pag. 4 BULT-IN FRIDGE FREEZER........................................... page 5 to page 8 COMBINÉ ENCASTRABLE........................................

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

HRFZ-302D AA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

HRFZ-302D AA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA HRFZ-302D AA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Nazwy części 1 Górna pokrywa 2 Druciana półka 3 Zespół termostatu i lampy 4 Wyłącznik drzwiowy 5 Szklane półki 6 Pokrywa pojemnika na owoce i

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

EESTI Kasutusjuhend Lehekülg 4 LIETUVIŲ Naudojimo instrukcijos Puslapis 10 LATVIEŠU Lietošanas norādījumi Lappuse 16 POLSKI Instrukcja obsługi Strona

EESTI Kasutusjuhend Lehekülg 4 LIETUVIŲ Naudojimo instrukcijos Puslapis 10 LATVIEŠU Lietošanas norādījumi Lappuse 16 POLSKI Instrukcja obsługi Strona EESTI Kasutusjuhend Lehekülg 4 LIETUVIŲ Naudojimo instrukcijos Puslapis 10 LATVIEŠU Lietošanas norādījumi Lappuse 16 POLSKI Instrukcja obsługi Strona 22 3 PIERWSZE UŻYCIE Podłączyć urządzenie do zasilania

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

T30 DC/AC. Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi

T30 DC/AC. Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi T30 DC/AC Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi T30 DC/AC Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Termowentylator. Model HL 706

Instrukcja obsługi Termowentylator. Model HL 706 Instrukcja obsługi Termowentylator Model HL 706 Szanowny Kliencie. Dziękujemy za wybór naszego produktu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Bardzo prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców 11265303 INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup poduszki rozgrzewającej

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA TWOJEGO DZIECKA. INSTRUKCJĘ ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Lodówka samochodowa termoelektryczna MobiCool U 30

Lodówka samochodowa termoelektryczna MobiCool U 30 Lodówka samochodowa termoelektryczna MobiCool U 30 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857587 Oszczędzaj energię w trybie eko! Lodówka MOBICOOL posiada dwa różne tryby pracy AC, które można przestawiać za

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GG 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GG 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GG 4310 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Gratulujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Informacje ogólne...3 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...3 3. Elementy zewnętrzne...4 4. Obsługa młynka do kawy...5 3a Ustawienia regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO Zestaw czyszczący do drukarek serii 630 umożliwia usunięcie z ich mechanizmu drobin kurzu i pyłu, które mogły się do niego dostać w trakcie eksploatacji. Przy

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Nowe chłodziarko-zamrażarki

Nowe chłodziarko-zamrażarki Nowe chłodziarko-zamrażarki 1 Funkcjonalna przestrzeń i optymalna ochrona żywności Nowe chłodziarko-zamrażarki Indesit extra dedykowane są rodzinom, które oczekują łatwej do zaadaptowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.pl dok: numer magazynowy instrukcji INSTRUKCJA OBSŁUGI LODÓWKI

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEKTRYCZNYCH FRYTOWNIC STOŁOWYCH 101412 101413

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEKTRYCZNYCH FRYTOWNIC STOŁOWYCH 101412 101413 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEKTRYCZNYCH FRYTOWNIC STOŁOWYCH 101412 101413 SPIS TREŚCI 1, INSTALACJA... Str. 1 1.1 WAŻNE WSKAZÓWKI........ Str. 1 1.2 USTAWIENIE... 1 3 PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Odszranianie i czyszczenie... 17 Przerwa w eksploatacji... 18 Rozwiązywanie problemów... 19-20

Odszranianie i czyszczenie... 17 Przerwa w eksploatacji... 18 Rozwiązywanie problemów... 19-20 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja użytkownika AFD631GW AFD631GR AFD631GB PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent opisanych tutaj wyrobów deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że spełniają one odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 60802003PL.fm Page 4 Monday, May 16, 2005 12:43 PM INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRZED UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA JAK URUCHOMIĆ KOMORĘ CHŁODZIARKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUFETY. MOBILNE SYSTEMY BANKIETOWE SEGMENT CHŁODNICZY DORIAN... DM-94901 SEGMENT CHŁODNICZY GUSTAW... DM-94911 STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ CHŁODNICZĄ WIKTOR... STANOWISKO JEZDNE Z

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011 15:32 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie czyszczące ultradźwiękami

BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011 15:32 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie czyszczące ultradźwiękami BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011 15:32 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie czyszczące ultradźwiękami Art.-Nr. 52 62 376 BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011

Bardziej szczegółowo