ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA"

Transkrypt

1 ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Spis treści 1 Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki odnośnie eksploatacji Kontrolki Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy Uruchomienie Zamrażanie/przechowywanie świeżej żywności Maksymalna wysokość układania produktów Czas przechowywania Czyszczenie i konserwacja Odszranianie Oświetlenie wnętrza Oszczędzanie energii Samodzielne rozwiązywanie problemów Obsługa posprzedażna Gwarancja Wskazówki odnośnie rozwiązywania problemów (co zrobić, gdy...)... 6 Tabela przechowywania produktów... 7 Elementy... 8 Panel sterowania... 8 Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję, aby dobrze i szybko zrozumieć działanie urządzenia i podkreślić te informacje, które wydają się szczególnie ważne. Prosimy dbać o ten dokument, aby można z niego skorzystać w przyszłości albo przekazać go przyszłym właścicielom urządzenia. Kupili Państwo dobre urządzenie, które będzie Państwu służyć przez wiele lat, jeśli będzie prawidłowo eksploatowane i konserwowane. Ilustracje (RYS.) znajdują się na ostatniej stronie tej instrukcji. Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa Rozpakowanie zamrażarki Przed zainstalowaniem zamrażarki należy sprawdzić, czy zostały usunięte wszystkie materiały opakowaniowe i zadbać, by nie miały do nich dostępu dzieci. Zamrażarka zabezpieczona jest wieloma materiałami chroniącymi ją podczas transportu. Jeżeli zamrażarka jest w jakiś sposób uszkodzona prosimy skontaktować się ze sprzedawcą. Materiałów opakowaniowych należy pozbyć się w prawidłowy sposób, uważając, by nie miały do nich dostępu dzieci. STRONA Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa: instalacja Parametry sieci elektrycznej muszą być zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu. Podczas instalowania zamrażarki nie może ona być podłączona do gniazdka zasilającego. Wymagane jest gniazdko z uziemieniem przeznaczone wyłącznie dla tej zamrażarki. Przewód zasilający zamrażarki ma wtyczkę z 3 bolcami (z uziemieniem) pasującą go gniazdka do tego typu wtyczek (uziemionego). Należy się upewnić, czy domowa sieć elektryczna jest prawidłowo uziemiona. Jeżeli kabel zasilający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie należy go podłączać do gniazdka. Może go wymienić jedynie producent lub uprawniony agent serwisowy. Zamrażarka wymaga zasilania prądem zmiennym o napięciu V/50Hz. Nieprawidłowe wahania napięcia zasilania mogą powodować, że zamrażarka nie da się uruchomić /nie będzie działać; sterownik temperatury ulegnie uszkodzeniu; uszkodzi się sprężarka; podczas pracy sprężarki będzie słychać hałas. Aby wyeliminować nienormalne wahania napięcia należy zainstalować automatyczny stabilizator napięcia, który będzie współpracował z urządzeniem. Urządzenia nie wolno instalować na zewnątrz, w wilgotnym pomieszczeniu lub w miejscach, w których mogłaby być narażona na zachlapanie wodą. Zamrażarkę należy zainstalować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wolno jej ustawiać blisko źródeł ciepła i w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych. Podczas przesuwania zamrażarki należy uważać, by nie przewrócić się zaczepiwszy o przewód zasilający. Zamrażarkę należy ustawić poziomo na płaskiej, mocnej powierzchni. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych. Czynnik chłodniczy może być szkodliwy, dlatego w przypadku kontaktu z nim należy umyć oczy zimną wodą i skontaktować się z natychmiast z okulistą Należy się upewnić, że przewód zasilający nie został przygnieciony zamrażarką ani niczym innym. Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych lub czyszczeniem zamrażarki należy pamiętać o wyłączeniu zasilania.. Należy sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego jest łatwo dostępna po zainstalowaniu urządzenia. Nie zaleca się stosowania wtyczek pośrednich, trójgniazdowych listew zasilających ani przedłużaczy. Zaleca się pozostawić zamrażarkę po włączeniu pustą przez około 2 godziny, aby układ chłodniczy miał czas się ustabilizować. Z urządzenia tego nie powinny korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych lub takie, którym brakuje wiedzy i doświadczenia, chyba że pod nadzorem lub poinstruowane przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować dzieci, by nie bawiły się urządzeniem. 1

3 2 Wskazówki odnośnie eksploatacji Znajdują się tutaj ważne informacje na temat eksploatacji urządzenia. Niniejsze instrukcje odnośnie eksploatacji dotyczą kilku modeli i dlatego pewne szczegóły mogą się różnić zależnie od rodzaju urządzenia. Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa: korzystanie z zamrażarki. Urządzenia nie można instalować na zewnątrz, ani w wilgotnym pomieszczeniu. Wokół zamrażarki należy pozostawić 10 cm odstępu, by umożliwić wentylację i odpływ ciepła. Należy pozostawić dostatecznie dużo miejsca na otwarcie drzwi i wkładania żywności. Zamrażarka może nie pracować nieprzerwanie (możliwość rozmrażania zawartości lub zbyt wysoka temperatura w komorze zamrażalniczej), gdy w miejscu, w którym jest ustawiona temperatura przez dłuższy czas wynosi poniżej +10 C. Urządzenia nie wolno ustawiać blisko źródeł ciepła i w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych. Przed rozpoczęciem korzystania z zamrażarki należy wysuszyć jej wnętrze. Czynnik chłodniczy jest bardzo łatwopalny i nie wolno przy nim manipulować. Wszelkie prace mechaniczne przy zamrażarce może wykonywać jedynie uprawniony agent serwisowy. * Do odszraniania nie wolno używać ostrych przedmiotów, urządzeń elektrycznych ani mechanicznych z wyjątkiem tych dostarczonych przez producenta lub zatwierdzonych przez niego bądź autoryzowane centrum serwisowe. Wewnątrz zamrażarki nie wolno używać urządzeń elektrycznych. W zamrażarce nie wolno przechowywać piwa ani innych napojów w butelkach Zamrażarki nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby niedołężne bez nadzoru dorosłych osób. Należy pilnować dzieci, by nie bawiły się urządzeniem. Zamrażarkę należy otwierać chwytając za uchwyt. W drzwiach znajduje się uszczelnienie próżniowe, które pozwoli na ponowne otwarcie drzwi po około 1-2 minutach. Nie wolno otwierać drzwi na siłę, gdyż można w ten sposób uszkodzić uszczelnienie. Zalecamy zanotować szczegóły techniczne znajdujące się na tabliczce znamionowej, gdyż mogą się przydać w przyszłości. Aby nie dopuścić do nieumyślnego przestawienia temperatury, pokrętło zostało tak zaprojektowane, by się trudno obracało. Można je obrócić włożywszy w otwór monetę. Nie zaleca się dotykać wewnętrznych ścianek zamrażarki wilgotnymi lub mokrymi rękami, gdyż można doznać uszkodzenia skóry. Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa: czyszczenie zamrażarki Przed czyszczeniem zamrażarki należy ją zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. Choć urządzenie ma izolację elektryczną, nie wolno podczas mycia spryskiwać ani polewać go wodą. W zamrażarce nie wolno przechowywać piwa ani innych napojów w butelkach. Do czyszczenia zamrażarki nie należy używać ściernych środków czyszczących. Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa: pozbywanie się zamrażarki. By nie dopuścić do przypadkowego zamknięcie się w zamrażarce dzieci, należy zdemontować drzwi, zamki, uchwyty, uszczelki, kable i wtyczki i usunąć je w prawidłowy sposób. W zamrażarce przeznaczonej do usunięcia drzwi nie powinny się zamykać. 2 Wybór temperatury (Termostat) (RYS. 4) Aby włączyć: należy obrócić pokrętło w prawo, by wyregulować temperaturę do wymaganego poziomu między: - min. (niewielkie chłodzenie) oraz - maks. (najniższa temperatura) Temperaturę należy ustawić zależnie od: - temperatury otoczenia urządzenia - ilości przechowywanej żywności częstotliwości otwierania drzwi Zalecamy ustawienie średniej temperatury. Wkrótce nabierzecie Państwo doświadczenia, jakie jest najlepsze ustawienie w stosunku do Państwa potrzeb. 3 Wskaźniki świetlne (RYS. 4) Jeżeli urządzenie wyposażone jest we wskaźniki świetlne, poniżej znajduje się objaśnienie ich znaczeń: - zielony = STEROWANIE Urządzenie jest podłączone do prądu i działa Zielony wskaźnik świetlny musi się zawsze świecić, gdy urządzenie jest podłączone do prądu i włączone. Bardzo ważne jest zwracanie na to uwagi, ponieważ w przypadku braku zasilania, przestaje działać czerwony i żółty wskaźnik ostrzegawczy. - czerwony = ALARM Za wysoka jest temperatura wewnątrz urządzenia Jeżeli włącza się czerwony wskaźnik świetlny, może być to spowodowane kilkoma przyczynami, a mianowicie: pierwsze uruchomienie urządzenia ponowne uruchomienie po odszranianiu napełnienie zamrażarki świeżą żywnością W takich przypadkach włączenie się czerwonego wskaźnika świetlnego jest normalnym zjawiskiem. Wyłączy się on automatycznie, gdy temperatura wnętrza osiągnie około -15 C. Włączenie wyłącznika SUPER FREEZE (jeśli jest w wyposażeniu) (RYS. 4) (wyłącza się nie później niż po 24 godzinach lub gdy wyłączy się czerwony wskaźnik). Drzwi urządzenia można otworzyć dopiero po zgaśnięciu czerwonego wskaźnika. Jeżeli czerwony wskaźnik świetlny pozostaje włączony po 12 do 24 godzinach, oznacza to, że może istnieć poważny problem. Należy sprawdzić przyczyny we wskazówkach odnośnie rozwiązywania problemów. - żółty= wyłącznik SUPER FREEZE jest włączony i termostat nie działa. Sprężarka kontynuuje chłodzenie aż do wyłączenia wyłącznika SUPER FREEZE. 4 Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy(alarm akustyczny) Jeżeli urządzenie jest wyposażone w ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, będzie się on włączał w chwili włączenia czerwonego wskaźnika świetlnego. Sygnał ten wyłączy się automatycznie po włączeniu wyłącznika SUPER FREEZE.

4 5 Uruchomienie 1. Należy całkowicie rozpakować urządzenie. 2. Usunąć z komory sprężarki części styropianowe (jeśli są). 3. Wyjąć z urządzenia dokumenty i inne akcesoria. 4. Umyć wnętrze urządzenia letnią wodą i dokładnie wytrzeć szmatką. 5. Zamknąć urządzenie. 6. Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilania. 7. Włączyć urządzenie poprzez obrócenie sterownika temperatury (RYS. 4) w prawo (Na razie obrócić sterownik całkowicie w prawo do położenia Max ) (włączy się zielony i czerwony wskaźnik świetlny). 8. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w wyłącznik SUPER FREEZE, należy go włączyć {żółty wskaźnik również zacznie się świecić). 9. Nie należy otwierać urządzenia przez około 4 godziny lub tak długo, jak długo świeci się czerwony wskaźnik, by temperatura w komorze zamrażarki obniżyła się do niezbędnego poziomu. 10. Wówczas można napełnić urządzenie głęboko zamrożonymi produktami żywnościowymi (kupionymi w sklepie). (Należy zapoznać się z następnym rozdziałem Maksymalna wysokość układania produktów"). 11. Po co najmniej 24 godzinach należy wyłączyć wyłącznik SUPER FREEZE. 12. Jeśli chce się zamrozić świeżą żywność, należy przejść do następnego działu Zamrażanie/przechowywanie świeżej żywności". Ważne! Podczas przechowywania gotowych mrożonek, należy przestrzegać instrukcji producenta znajdującej się na opakowaniu. 6 Zamrażanie/przechowywanie świeżej żywności Przechowywanie żywności w zamrażarce Gorącą żywność należy schłodzić do temperatury pokojowej, zanim włoży się ją do zamrażarki. Mniejsze porcje szybciej się zamrożą i szybciej rozmrożą. Zalecana wielkość porcji to mniej więcej 2,5 kg. Żywność powinna być przechowywana w szczelnych, dobrze zamkniętych pojemnikach lub torebkach przeznaczonych do przechowywania żywności. Należy sprawdzić, czy pojemniki są suche, by produkty nie poprzywierały do siebie. Doradzamy zapisać datę zamrożenia i termin przydatności do spożycia żywności włożonej do pojemnika, by spożyć ją przed upływem tego terminu. Należy rozmrażać tylko tyle żywności, ile potrzeba, ponieważ rozmrożonej żywności nie należy ponownie zamrażać. Przed włożeniem żywności do zamrażarki, lepiej jest ją szczelnie zapakować, by nie straciła wilgoci i nie pozostawiała zapachu. Uwaga: kwas, związki zasadowe, sól itp., mogą zniszczyć wewnętrzną powierzchnię zamrażarki.. Nie należy wkładać żywności zawierającej te substancje (np. ryb morskich) bezpośrednio do zamrażarki. Wodę morską, która znajdzie się w zamrażarce należy od razu wytrzeć. Nie należy przekraczać terminu przydatności do spożycia zalecanego przez producenta wszelkiej żywności, zwłaszcza szybko mrożonych, gotowych produktów. Następnie należy postępować w następujący sposób a) Zalecamy ułożyć świeżą żywność w komorze wstępnego zamrażania po stronie (I) (nie we wszystkich modelach) lub na dole zamrażarki. Jest to najzimniejsza część. Należy unikać układania świeżej żywności tak, by stykała się z produktami już głęboko zamrożonymi. Zamrożone produkty mogą rozmarznąć, w związku z czym skróci się ich okres przydatności do spożycia. b) Nie należy przekraczać pojemności zamrażarki podanej na tabliczce znamionowej. c) Jeżeli dany model wyposażony jest w wyłącznik SUPER FREEZE należy go włączyć (RYS. 4) (nie jest to konieczne, jeżeli do zamrażarki wkładana jest już zamrożona żywność, np. głęboko zamrożone produkty ze sklepu). d) Po 24 godzinach należy przenieść głęboko zamrożone produkty z dołu zamrażarki lub półki do wstępnego zamrażania do podwieszanego kosza (K), aby półka do wstępnego zamrażania lub dno zamrażarki były wolne dla kolejnych świeżych produktów. e) Należy wyłączyć wyłącznik SUPER FREEZE (żółty wskaźnik świetlny zgaśnie). f) Należy ustawić sterownik temperatury na jedną z dostępnych w urządzeniu pojemności wypełnienia urządzenia (patrz Maksymalna wysokość układania produktów"). g) Należy kontrolować temperaturę na półce do przechowywania żywności (E), najlepiej poprzez umieszczenie termometru ze skalą w zakresie do -26 C. Temperatura przechowywania musi zawsze wynosić co najmniej -18 C. Uzupełnianie świeżej żywności (nie zamrożonej) Należy się upewnić, czy dokłada się świeżą żywność odpowiadającą wydajności zamrażania (XXkg/24godz.) nie wcześniej niż po 24 godzinach od poprzedniego napełnienia zamrażarki. Wyłącznik szybkiego zamrażania należy włączyć na co najmniej 24 godziny przed włożeniem dużych ilości ciepłych produktów, a następnie należy go wyłączyć. (nie należy przekraczać maksymalnej wysokości układania produktów) 7 Maksymalna wysokość układania produktów Aby zapewnić prawidłowe przechowywanie zamrożonej żywności, nie wolno napełniać półki do przechowywania żywności do jej krawędzi. Należy zawsze pozostawić wolną przestrzeń między pokrywą, a zamrożonymi produktami. Największe wypełnienie nie może dochodzić do pokrywy. Należy ustawić sterownik temperatury (RYS. 4) dokładnie zgodnie z wypełnieniem zamrażarki. Aby zaoszczędzić energię podczas pracy w normalnej temperaturze otoczenia (+18 do + 22 C), zalecamy następujące ustawienia sterownika temperatury: Wypełnienie Znacznik wysokości Ustawienie Do pełna Górny 12,00 godz. Do połowy Średni 10,00 godz. 1/4 lub mniej Niżej 08,00 godz. 3

5 8 Czas przechowywania Czas przechowywania dla gotowych mrożonek ze sklepu różni się zależnie od rodzaju produktu i jego opakowania. Dlatego należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu. Sposób mrożenia świeżej żywności, należy sprawdzić w tabeli przechowywania znajdującej się z tyłu tej instrukcji obsługi. Rozmrożoną żywność należy spożyć natychmiast, nie później niż w ciągu 24 godzin. 9 Czyszczenie i konserwacja Aby zachować właściwy wygląd zewnętrzny urządzenia, należy go czyścić pastą do mebli lub środkiem ochronnym do emalii (nie wolno czyścić w ten sposób pod żadnym pozorem wnętrza. Oczyścić uszczelkę (B) ciepłą wodą bez żadnego środka myjącego. Jeżeli urządzenie ma skraplacz (R) na tylnej ściance w środku, należy usunąć z niego od czasu do czasu brud i kurz. Brud i kurz utrudniają odbieranie ciepła z komory zamrażarki, co znacznie zwiększa zużycie energii. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy użyć do usunięcia kurzu i brudu z tylnej ścianki szczotki lub ścierki. Jeżeli pozostawia się urządzenie przez dłuższy czas wyłączone (np. podczas wyjazdu na urlop), należy pozostawić drzwi otwarte, by nie dopuścić do powstania w środku nieprzyjemnego zapachu. W przypadku urządzeń z blokadą, gdy pokrywa skrzyni jest otwarta, należy zawsze ustawić zamek w pozycji zamkniętej i trzymać klucz poza zasięgiem małych dzieci, by uniknąć wypadku. Należy uważać na zamrożoną żywność w przypadku dłuższej przerwy w pracy zamrażarki (przerwa w zasilaniu lub uszkodzenie układu chłodzenia). Wzrost temperatury zamrożonej żywności może skrócić okres jej przechowywania. Jeżeli na wewnętrznych ściankach narośnie gruba warstwa lodu, będzie ona pełniła rolę izolacyjną utrudniając chłodzenie komory przez wewnętrzne ścianki. Dlatego należy go od czasu do czasu usuwać. Do usunięcia lodu z wewnętrznych ścianek, należy użyć plastikowej lub drewnianej skrobaczki bez ostrych krawędzi. Zamrożoną żywność należy przykryć materiałem, co ułatwia zbieranie zeskrobanego lodu oraz jego usunięcie. 10 Odszranianie Należy postępować w następujący sposób: 1. Należy się upewnić, że została wyjęta wtyczka z gniazdka sieciowego. 2. Wytrzeć do sucha ręce, aby nie spowodować obrażeń skóry na skutek kontaktu z lodem (zaleca się włożyć rękawiczki). 3. Wyjąć całą zamrożoną żywność z zamrażarki, zawinąć dokładnie w gazetę, włożyć do pojemnika, który należy przenieść do chłodnego, suchego pomieszczenia. 4. Unieść przegrodę (H) (nie wszystkie modele są w nią wyposażone) w górę po prowadnicy zamrażarki. 5. Przegrodę należy wykorzystać (jeśli jest w wyposażeniu) jako naczynia do rozmrażania i wsunąć je pod zamrażarkę gdzie mieści się korek spustowy na wodę z rozmrażania. 6. Wyjąć korek z węża odprowadzającego wodę znajdującego się pod zamrażarką, jeśli znajduje się w danym modelu zamrażarki. Jeżeli w tym modelu nie ma węża spustowego, nadmiar wody należy wytrzeć gąbką. 7. Jak już wcześniej opisano, ostrożnie zeskrobać warstwę lodu z wnętrza zamrażarki i wrzucić do zlewozmywaka, aby rozmarzł. 8. Jeśli zachodzi taka potrzeba, proces rozmrażania można przyspieszyć poprzez umieszczenie w zamrażarce dużego garnka z ciepłą (nie za gorącą) wodą 9. Dokładnie umyć wnętrze (komorę).opłukać ciepłą wodą. 10. Dokładnie wytrzeć zamrażarkę szmatką pochłaniającą wilgoć i poczekać, by wyschła przez około 3 do 4 minut. 11. Włożyć korek spustowy (jeśli znajduje się w wyposażeniu) 12. Opróżnić naczynie na wodę (jeśli znajduje się w wyposażeniu) i wsunąć w prowadnice zamrażarki. 13. Zamknąć drzwi zamrażarki, włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego i włączyć zamrażarkę. 14. Ustawić sterownik temperatury (RYS. 1) w maksymalnym położeniu (zielona i czerwona lampka wskaźnikowa zaczną się świecić) i włączyć wyłącznik SUPER FREEZE (RYS. 4) (jeśli znajduje się w wyposażeniu) (dodatkowo zacznie się świecić żółta lampka wskaźnikowa). 15. Teraz można włożyć zamrożoną żywność - najstarsze produkty na wierzchu. Aby zapobiec przed rozmrożeniem zamrożonych produktów, czynności z punktów od 1 do 17 należy wykonać maksymalnie w ciągu dwóch godzin. Wzrost temperatury zamrożonej żywności w trakcie odszraniania zamrażarki może skrócić okres jej przechowywania. 16. Gdy czerwona lampka zgaśnie, należy przywrócić ustawienie sterownika temperatury do właściwej temperatury przechowywania danej ilości produktów. Po około 8 do 12 godzinach wyłączyć wyłącznik SUPER FREEZER (jeżeli jest w wyposażeniu) ale nie później niż po 24 godzinach (żółta lampka wskaźnikowa zgaśnie) W normalnych warunkach (3 do 4 otwarć dziennie) zamrażarkę należy odszraniać raz lub dwa razy w roku (w innych przypadkach częściej). 4

6 11 Oświetlenie wewnętrzne (nie występuje we wszystkich modelach) W urządzeniach wyposażonych w oświetlenie wbudowany jest wyłącznik. Gdy drzwi urządzenia są otwierane, oświetlenie włącza się automatycznie oraz automatycznie wyłącza po ich zamknięciu. Lampka jest chroniona przezroczystą osłoną. Na wymianę należy używać wyłącznie żarówek o mocy maks. 15 W. Aby wymienić żarówkę należy najpierw wykręcić dwa wkręty mocujące osłonę. Następnie wykręcić żarówkę obracając ją w lewo i wymienić na nową o tych samych parametrach. Na koniec należy z powrotem przymocować osłonę i przykręcić ją wkrętami. 12 Oszczędzanie energii Urządzenie należy ustawić w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego i źródeł ciepła (np. grzejników, kuchenek). Jeżeli instalacja w pobliżu źródła ciepła jest nieunikniona, należy zainstalować odpowiednią osłonę izolacyjną. Ciepła żywność i napoje powinny najpierw ostygnąć poza urządzeniem, Aby odmrozić zamrożoną żywność, należy umieścić ją w chłodziarce. Można w ten sposób, dzięki rozmrażaniu, ochłodzić inną żywność. Drzwi urządzenia należy trzymać otwarte najkrócej, jak to jest konieczne. Koszyki i szuflady należy wkładać do zamrażarki ustawionej na swoim miejscu, by nie powodować wzrostu zużycia energii wynikającego ze złego dolegania uszczelek Kontakt z centrum obsługi klienta Uprawnionego agenta serwisowego należy wezwać tylko wówczas, gdy po przeanalizowaniu ewentualnych problemów / usterek nie można samodzielnie znaleźć przyczyny defektu lub nie można samodzielnie wyeliminować problemu. Dlatego należy najpierw zapoznać się z działem Rozwiązywanie problemów" 14 Obsługa posprzedażna Należy sprawdzić na dołączonej karcie gwarancyjnej lub dołączonej oddzielnie liście punktów obsługi posprzedażnej, która firma jest odpowiedzialna za naprawy serwisowe urządzenia. Jeżeli wymienionych jest kilka punktów obsługi posprzedażnej, należy wybrać najbliższy. Jeżeli nie ma dołączonej listy punktów obsługi posprzedażnej, należy skontaktować się ze sprzedawcą. 13 Samodzielne rozwiązywanie problemów Wykorzystanie wysokiej jakości procesów produkcyjnych oraz zastosowanie najnowszej technologii zamrażania i chłodzenia zapewnia zasadniczo bezawaryjną pracę urządzenia. Jeżeli istnieje podejrzenie usterki, przed wezwaniem pomocy technicznej w ramach obsługi posprzedażnej, bezpośrednio lub za pośrednictwem sprzedawcy, należy się upewnić, czy zastosowano się do wszystkich instrukcji i porad podanych w tej instrukcji obsługi. Koszty naprawy usterek wykonanych przez autoryzowanego przedstawiciela centrum obsługi posprzedażnej / agenta, które wystąpiły wskutek nie zastosowania się do wskazówek i porad zawartych w tej instrukcji obsługi poniesie użytkownik i nie są one objęte gwarancją. Uwaga Sprężarka (M) (zwana również silnikiem) nie może pracować w sposób ciągły. Jest ona sterowana termostatem, który ustawia użytkownik za pomocą sterownika temperatury (RYS. 4). Włącza się automatycznie, gdy przekroczona zostanie temperatura ustawiona dla komory zamrażalniczej i wyłącza się automatycznie po ponownym osiągnięciu prawidłowej temperatury. Gdy sprężarka włącza się, słychać jej pracę, co jest typowe dla wszystkich układów sprężania-chłodzenia. Odgłosy te powstają, gdy pracuje silnik sprężarki, a także powoduje je przepływ czynnika chłodniczego w układzie chłodzenia. Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i nie oznaczają żadnej usterki. W nieogrzewanych pomieszczeniach i podczas chłodnej pogody, może pojawić się kondensacja wody na zewnętrznych ściankach urządzenia. Nie oznacza to usterki i woda znika, gdy temperatura otoczenia wzrośnie. 5

7 W celu uzyskania natychmiastowej pomocy należy przygotować następujące ważne dane, które pomogą zidentyfikować urządzenie: marka urządzenia model / typ rodzaj problemu data zakupu: miejsce zakupu 15 Gwarancja Prosimy zwrócić uwagę, że ogólne zasady udzielenia gwarancji oraz okres obowiązywania gwarancji znajdują się na dołączonej karcie gwarancyjnej. Jeżeli w dokumentach dołączonych do urządzenia nie ma karty gwarancyjnej, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą. 16 Rozwiązywanie problemów a) Urządzenie nie działa Uwaga! W przypadku problemów lub braku zasilania, izolacja ścian urządzenia zapewnia możliwość przechowywania żywności przez 10 do 12 godzin od chwili wystąpienia usterki. b) Urządzenie nie chłodzi dostatecznie Zbyt długi proces zamrażania Sprężarka za często się włącza Prawdopodobna przyczyna / środki zaradcze Jeżeli brak zasilania lub usterka trwa dłużej niż godzin, zaleca się wyjąć żywność i umieścić ją w innej zamrażarce. Zamrażarka nie powinna stać bezczynnie, zgodnie z tym, co podano na pierwszych stronach tej instrukcji. Problem ten można rozwiązać w następujący sposób: wyłączyć zamrażarkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Unieść urządzenie i z powrotem postawić na miejscu, a następnie odczekać 2 godziny przed ponownym włączeniem zasilania. W ciągu tych 2 godzin nie otwierać drzwi zamrażarki, jak również przez kolejnych 12 godzin po włączeniu zasilania. Urządzenie jest wystawione na działanie bezpośrednich promieni słonecznych lub zostało zainstalowane w pobliżu źródła ciepła (kuchenka, grzejnik itp.). Urządzenie należy osłonić przed promieniami słonecznymi; sprawdzić odległość od źródła ciepła; wstawić izolację (patrz Instalacja (Wybór miejsca instalacji"). Napełnienie urządzenia żywnością nie odpowiada nadmiernemu wzrostowi wydajności zamrażania (patrz tabliczka znamionowa: XXkg/24h) lub włożono za ciepłą żywność (patrz: Uzupełnianie świeżej żywności"). Należy sprawdzić temperaturę otoczenia i wentylację Klasę klimatyczną można znaleźć na tabliczce znamionowej. Określa ona temperaturę otoczenia, w jakiej urządzenie może pracować. Kategoria klimatyczna Dozwolona temperatura otoczenia SN +10 C do +32 C N +16 C do +32 C ST +18 C do +38 C T +18 C do +43 C Producent pracuje stale nad udoskonalaniem produktów. Dlatego prosimy mieć na uwadze, że kształt, ustawienia i technologia ulegają zmianom, bez uprzedniego powiadamiania. Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można tego produktu wyrzucać z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Produkt należy oddać do lokalnego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do recyklingu. Dzięki prawidłowemu usunięciu produktu pomagamy zapobiegać ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowego postępowania z tym produktem. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami gospodarowania odpadami lub sklepem, w którym dokonano zakupu. Czy wtyczka jest w dobrym stanie i prawidłowo włożona do gniazdka? Czy w gniazdku jest napięcie? Pokrywa urządzenia nie zamyka się prawidłowo. Uszczelka dobrze nie przylega. Sprawdzić: włożyć arkusz papieru między uszczelkę a krawędź obudowy i zamknąć pokrywę. Powinno być trudno go wyjąć. Jeżeli papier można wyjąć z łatwością z dowolnej strony, należy powiadomić o tym centrum obsługi posprzedażnej. Na ściankach wewnętrznych gromadzi się gruba warstwa lodu. (patrz Czyszczenie i konserwacja"). 6

8 TABELA PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW Świeża żywność Odpowiednie opakowanie Przybliżony czas przechowywania w miesiącach Mielone mięso > Torba foliowa do mrożonek > Parówki > Torba foliowa do mrożonek > Małe ryby > Torba foliowa do mrożonek > Serca / wątróbka > Torba foliowa do mrożonek > Lody > Plastikowy pojemnik > Owoce > Plastikowy pojemnik > Ser > Torba foliowa do mrożonek > Chleb > Torba foliowa do mrożonek > Duże ryby > Torba foliowa do mrożonek > Ciasta / herbatniki > Szklany pojemnik > Wieprzowina > Folia aluminiowa > Wołowina > Folia aluminiowa > Królik > Folia aluminiowa > Jagnięcina > Folia aluminiowa > Grzyby > Torba foliowa do mrożonek > Szparagi > Torba foliowa do mrożonek > Warzywa (pocięte) > Torba foliowa do mrożonek > Truskawki > Torba foliowa do mrożonek > Tarty > Folia aluminiowa > Kurczak > Folia aluminiowa > Indyk > Folia aluminiowa > Kaczka > Folia aluminiowa > Gęś > Folia aluminiowa > Kalafior > Torba foliowa do mrożonek > Fasola > Torba foliowa do mrożonek > Papryka > Torba foliowa do mrożonek > Przetwory > Szklany pojemnik > Przetwory owocowe > Szklany pojemnik > Lody na patyku > Folia aluminiowa > 7

9 Elementy Dostępne zależnie od modelu / typu A Pokrywa komory B Uszczelka pokrywy C Oświetlenie wnętrza D Obudowa E Półka do przechowywania żywności F Kratka wentylacyjna G Panel sterowania H Przegroda 1 Półka do wstępnego zamrażania K Podwieszany kosz L Komora sprężarki M Sprężarka (silnik) N Filtr osuszający O Wentylator P Skraplacz Q Rurka kapilarna R Skraplacz na tylnej ściance S Znacznik wysokości T Skraplacz na zewnętrznej tylnej ściance Wersje z panelem sterowania Prosimy zwrócić uwagę na wersję swojego urządzenia F RYS wersja z oddzielnym wyłącznikiem funkcji SUPER FREEZE RYS. 4 A Sterownik temperatury B ALARM C STEROWANIE D SUPER FREEZE (Termostat) czerwona lampka zielona lampka żółta lampka 2. wersja z oddzielnym wyłącznikiem funkcji SUPER FREEZE RYS. 4 A Sterownik temperatury B SUPER FREEZE C ALARM D STEROWANIE (Termostat) żółta lampka czerwona lampka zielona lampka Jeżeli wskaźniki świetlne na Państwa urządzeniu są inaczej rozmieszczone, kolory światła zawsze oznaczają: zielone = urządzenie pracuje; czerwone = ALARM; żółte = włączona funkcja SUPER FREEZE 8

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

7081 892-02. Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost

7081 892-02. Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost Instrukcja obsługi dla chłodziarko-zamrażarki, NoFrost Посібник з експлуатації для пристрою охолодження і заморожування, NoFrost Инструкция

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo

Zmywarka Instrukcja obsługi DW12-T1347/S

Zmywarka Instrukcja obsługi DW12-T1347/S Zmywarka Instrukcja obsługi DW12-T1347/S Dziękujemy za zakup wyrobu firmy Haier. Przed jego użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Zawiera ona ważne informacje, które pomogą najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi!

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Thermomix TM31 Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 8 Wprowadzenie/Serwis... 9 Twój Thermomix TM31... 10 Przed uruchomieniem...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści DFP 58B1 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści DFP 58B1 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3-4 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja i serwis, 5-6 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚI SKRÓONA INSTRUKJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPJI ROZPOZĘIE I ZAKOŃZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU ODZIENNA KONSERWAJA I ZYSZZENIE INSTRUKJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OGÓLNA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

INSTRUKCJA OGÓLNA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH INSTRUKCJA OGÓLNA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH Szanowni Klienci! Przekazujemy Państwu do użytku urządzenia chłodnicze spełniające wysokie wymogi jakościowe odpowiadające standardom światowym. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM 616 Instrukcja obsługi

Zmywarka do naczyń ZIM 616 Instrukcja obsługi IO 00419 Zmywarka do naczyń ZIM 616 Instrukcja obsługi Szanowni Klienci, Przed podłączeniem wtyczki zmywarki do naczyń do gniazda zasilania i rozpoczęciem eksploatacji należy koniecznie uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60 INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator kanałowy Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB42 UB48H UB48 UB60 UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM 614 Instrukcja obsługi

Zmywarka do naczyń ZIM 614 Instrukcja obsługi IO 00357/1 Zmywarka do naczyń ZIM 614 Instrukcja obsługi Szanowni Klienci, Przed podłączeniem wtyczki zmywarki do naczyń do gniazda zasilania i rozpoczęciem eksploatacji należy koniecznie uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA MODEL: MPM-50-KGE-03 MPM-50-KGM-04 MPM-50-KGM-06

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA MODEL: MPM-50-KGE-03 MPM-50-KGM-04 MPM-50-KGM-06 KUCHENKA INSTRUCKJA.pdf 2010-12-02 13:22:48 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA MODEL: MPM-50-KGE-03 MPM-50-KGM-04 MPM-50-KGM-06 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI kuchnia

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi dotyczące środowiska. l WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny;

Spis treści. Uwagi dotyczące środowiska. l WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny; Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki Hoover. Z dumą oferujemy coraz nowocześniejsze i technologicznie zaawansowane produkty w pełnej gamie sprzętu, dla zapewnienia rzeczywistego wsparcia w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N Instrukcja obslugi Osuszacz powietrza CFO-20N SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...2 ELEMENTY STERUJĄCE NA OSUSZACZU POWIETRZA...3 OBSŁUGA OSUSZACZA POWIETRZA...4 KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Model: Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV18H UV24H UV36H UV42H UV48H UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Po przeczytaniu instrukcji

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití Pralka Práčka Pračka EWF 12483 W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo