ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA"

Transkrypt

1 ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Spis treści 1 Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki odnośnie eksploatacji Kontrolki Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy Uruchomienie Zamrażanie/przechowywanie świeżej żywności Maksymalna wysokość układania produktów Czas przechowywania Czyszczenie i konserwacja Odszranianie Oświetlenie wnętrza Oszczędzanie energii Samodzielne rozwiązywanie problemów Obsługa posprzedażna Gwarancja Wskazówki odnośnie rozwiązywania problemów (co zrobić, gdy...)... 6 Tabela przechowywania produktów... 7 Elementy... 8 Panel sterowania... 8 Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję, aby dobrze i szybko zrozumieć działanie urządzenia i podkreślić te informacje, które wydają się szczególnie ważne. Prosimy dbać o ten dokument, aby można z niego skorzystać w przyszłości albo przekazać go przyszłym właścicielom urządzenia. Kupili Państwo dobre urządzenie, które będzie Państwu służyć przez wiele lat, jeśli będzie prawidłowo eksploatowane i konserwowane. Ilustracje (RYS.) znajdują się na ostatniej stronie tej instrukcji. Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa Rozpakowanie zamrażarki Przed zainstalowaniem zamrażarki należy sprawdzić, czy zostały usunięte wszystkie materiały opakowaniowe i zadbać, by nie miały do nich dostępu dzieci. Zamrażarka zabezpieczona jest wieloma materiałami chroniącymi ją podczas transportu. Jeżeli zamrażarka jest w jakiś sposób uszkodzona prosimy skontaktować się ze sprzedawcą. Materiałów opakowaniowych należy pozbyć się w prawidłowy sposób, uważając, by nie miały do nich dostępu dzieci. STRONA Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa: instalacja Parametry sieci elektrycznej muszą być zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu. Podczas instalowania zamrażarki nie może ona być podłączona do gniazdka zasilającego. Wymagane jest gniazdko z uziemieniem przeznaczone wyłącznie dla tej zamrażarki. Przewód zasilający zamrażarki ma wtyczkę z 3 bolcami (z uziemieniem) pasującą go gniazdka do tego typu wtyczek (uziemionego). Należy się upewnić, czy domowa sieć elektryczna jest prawidłowo uziemiona. Jeżeli kabel zasilający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie należy go podłączać do gniazdka. Może go wymienić jedynie producent lub uprawniony agent serwisowy. Zamrażarka wymaga zasilania prądem zmiennym o napięciu V/50Hz. Nieprawidłowe wahania napięcia zasilania mogą powodować, że zamrażarka nie da się uruchomić /nie będzie działać; sterownik temperatury ulegnie uszkodzeniu; uszkodzi się sprężarka; podczas pracy sprężarki będzie słychać hałas. Aby wyeliminować nienormalne wahania napięcia należy zainstalować automatyczny stabilizator napięcia, który będzie współpracował z urządzeniem. Urządzenia nie wolno instalować na zewnątrz, w wilgotnym pomieszczeniu lub w miejscach, w których mogłaby być narażona na zachlapanie wodą. Zamrażarkę należy zainstalować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wolno jej ustawiać blisko źródeł ciepła i w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych. Podczas przesuwania zamrażarki należy uważać, by nie przewrócić się zaczepiwszy o przewód zasilający. Zamrażarkę należy ustawić poziomo na płaskiej, mocnej powierzchni. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych. Czynnik chłodniczy może być szkodliwy, dlatego w przypadku kontaktu z nim należy umyć oczy zimną wodą i skontaktować się z natychmiast z okulistą Należy się upewnić, że przewód zasilający nie został przygnieciony zamrażarką ani niczym innym. Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych lub czyszczeniem zamrażarki należy pamiętać o wyłączeniu zasilania.. Należy sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego jest łatwo dostępna po zainstalowaniu urządzenia. Nie zaleca się stosowania wtyczek pośrednich, trójgniazdowych listew zasilających ani przedłużaczy. Zaleca się pozostawić zamrażarkę po włączeniu pustą przez około 2 godziny, aby układ chłodniczy miał czas się ustabilizować. Z urządzenia tego nie powinny korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych lub takie, którym brakuje wiedzy i doświadczenia, chyba że pod nadzorem lub poinstruowane przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować dzieci, by nie bawiły się urządzeniem. 1

3 2 Wskazówki odnośnie eksploatacji Znajdują się tutaj ważne informacje na temat eksploatacji urządzenia. Niniejsze instrukcje odnośnie eksploatacji dotyczą kilku modeli i dlatego pewne szczegóły mogą się różnić zależnie od rodzaju urządzenia. Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa: korzystanie z zamrażarki. Urządzenia nie można instalować na zewnątrz, ani w wilgotnym pomieszczeniu. Wokół zamrażarki należy pozostawić 10 cm odstępu, by umożliwić wentylację i odpływ ciepła. Należy pozostawić dostatecznie dużo miejsca na otwarcie drzwi i wkładania żywności. Zamrażarka może nie pracować nieprzerwanie (możliwość rozmrażania zawartości lub zbyt wysoka temperatura w komorze zamrażalniczej), gdy w miejscu, w którym jest ustawiona temperatura przez dłuższy czas wynosi poniżej +10 C. Urządzenia nie wolno ustawiać blisko źródeł ciepła i w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych. Przed rozpoczęciem korzystania z zamrażarki należy wysuszyć jej wnętrze. Czynnik chłodniczy jest bardzo łatwopalny i nie wolno przy nim manipulować. Wszelkie prace mechaniczne przy zamrażarce może wykonywać jedynie uprawniony agent serwisowy. * Do odszraniania nie wolno używać ostrych przedmiotów, urządzeń elektrycznych ani mechanicznych z wyjątkiem tych dostarczonych przez producenta lub zatwierdzonych przez niego bądź autoryzowane centrum serwisowe. Wewnątrz zamrażarki nie wolno używać urządzeń elektrycznych. W zamrażarce nie wolno przechowywać piwa ani innych napojów w butelkach Zamrażarki nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby niedołężne bez nadzoru dorosłych osób. Należy pilnować dzieci, by nie bawiły się urządzeniem. Zamrażarkę należy otwierać chwytając za uchwyt. W drzwiach znajduje się uszczelnienie próżniowe, które pozwoli na ponowne otwarcie drzwi po około 1-2 minutach. Nie wolno otwierać drzwi na siłę, gdyż można w ten sposób uszkodzić uszczelnienie. Zalecamy zanotować szczegóły techniczne znajdujące się na tabliczce znamionowej, gdyż mogą się przydać w przyszłości. Aby nie dopuścić do nieumyślnego przestawienia temperatury, pokrętło zostało tak zaprojektowane, by się trudno obracało. Można je obrócić włożywszy w otwór monetę. Nie zaleca się dotykać wewnętrznych ścianek zamrażarki wilgotnymi lub mokrymi rękami, gdyż można doznać uszkodzenia skóry. Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa: czyszczenie zamrażarki Przed czyszczeniem zamrażarki należy ją zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. Choć urządzenie ma izolację elektryczną, nie wolno podczas mycia spryskiwać ani polewać go wodą. W zamrażarce nie wolno przechowywać piwa ani innych napojów w butelkach. Do czyszczenia zamrażarki nie należy używać ściernych środków czyszczących. Informacje i porady dotyczące bezpieczeństwa: pozbywanie się zamrażarki. By nie dopuścić do przypadkowego zamknięcie się w zamrażarce dzieci, należy zdemontować drzwi, zamki, uchwyty, uszczelki, kable i wtyczki i usunąć je w prawidłowy sposób. W zamrażarce przeznaczonej do usunięcia drzwi nie powinny się zamykać. 2 Wybór temperatury (Termostat) (RYS. 4) Aby włączyć: należy obrócić pokrętło w prawo, by wyregulować temperaturę do wymaganego poziomu między: - min. (niewielkie chłodzenie) oraz - maks. (najniższa temperatura) Temperaturę należy ustawić zależnie od: - temperatury otoczenia urządzenia - ilości przechowywanej żywności częstotliwości otwierania drzwi Zalecamy ustawienie średniej temperatury. Wkrótce nabierzecie Państwo doświadczenia, jakie jest najlepsze ustawienie w stosunku do Państwa potrzeb. 3 Wskaźniki świetlne (RYS. 4) Jeżeli urządzenie wyposażone jest we wskaźniki świetlne, poniżej znajduje się objaśnienie ich znaczeń: - zielony = STEROWANIE Urządzenie jest podłączone do prądu i działa Zielony wskaźnik świetlny musi się zawsze świecić, gdy urządzenie jest podłączone do prądu i włączone. Bardzo ważne jest zwracanie na to uwagi, ponieważ w przypadku braku zasilania, przestaje działać czerwony i żółty wskaźnik ostrzegawczy. - czerwony = ALARM Za wysoka jest temperatura wewnątrz urządzenia Jeżeli włącza się czerwony wskaźnik świetlny, może być to spowodowane kilkoma przyczynami, a mianowicie: pierwsze uruchomienie urządzenia ponowne uruchomienie po odszranianiu napełnienie zamrażarki świeżą żywnością W takich przypadkach włączenie się czerwonego wskaźnika świetlnego jest normalnym zjawiskiem. Wyłączy się on automatycznie, gdy temperatura wnętrza osiągnie około -15 C. Włączenie wyłącznika SUPER FREEZE (jeśli jest w wyposażeniu) (RYS. 4) (wyłącza się nie później niż po 24 godzinach lub gdy wyłączy się czerwony wskaźnik). Drzwi urządzenia można otworzyć dopiero po zgaśnięciu czerwonego wskaźnika. Jeżeli czerwony wskaźnik świetlny pozostaje włączony po 12 do 24 godzinach, oznacza to, że może istnieć poważny problem. Należy sprawdzić przyczyny we wskazówkach odnośnie rozwiązywania problemów. - żółty= wyłącznik SUPER FREEZE jest włączony i termostat nie działa. Sprężarka kontynuuje chłodzenie aż do wyłączenia wyłącznika SUPER FREEZE. 4 Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy(alarm akustyczny) Jeżeli urządzenie jest wyposażone w ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, będzie się on włączał w chwili włączenia czerwonego wskaźnika świetlnego. Sygnał ten wyłączy się automatycznie po włączeniu wyłącznika SUPER FREEZE.

4 5 Uruchomienie 1. Należy całkowicie rozpakować urządzenie. 2. Usunąć z komory sprężarki części styropianowe (jeśli są). 3. Wyjąć z urządzenia dokumenty i inne akcesoria. 4. Umyć wnętrze urządzenia letnią wodą i dokładnie wytrzeć szmatką. 5. Zamknąć urządzenie. 6. Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilania. 7. Włączyć urządzenie poprzez obrócenie sterownika temperatury (RYS. 4) w prawo (Na razie obrócić sterownik całkowicie w prawo do położenia Max ) (włączy się zielony i czerwony wskaźnik świetlny). 8. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w wyłącznik SUPER FREEZE, należy go włączyć {żółty wskaźnik również zacznie się świecić). 9. Nie należy otwierać urządzenia przez około 4 godziny lub tak długo, jak długo świeci się czerwony wskaźnik, by temperatura w komorze zamrażarki obniżyła się do niezbędnego poziomu. 10. Wówczas można napełnić urządzenie głęboko zamrożonymi produktami żywnościowymi (kupionymi w sklepie). (Należy zapoznać się z następnym rozdziałem Maksymalna wysokość układania produktów"). 11. Po co najmniej 24 godzinach należy wyłączyć wyłącznik SUPER FREEZE. 12. Jeśli chce się zamrozić świeżą żywność, należy przejść do następnego działu Zamrażanie/przechowywanie świeżej żywności". Ważne! Podczas przechowywania gotowych mrożonek, należy przestrzegać instrukcji producenta znajdującej się na opakowaniu. 6 Zamrażanie/przechowywanie świeżej żywności Przechowywanie żywności w zamrażarce Gorącą żywność należy schłodzić do temperatury pokojowej, zanim włoży się ją do zamrażarki. Mniejsze porcje szybciej się zamrożą i szybciej rozmrożą. Zalecana wielkość porcji to mniej więcej 2,5 kg. Żywność powinna być przechowywana w szczelnych, dobrze zamkniętych pojemnikach lub torebkach przeznaczonych do przechowywania żywności. Należy sprawdzić, czy pojemniki są suche, by produkty nie poprzywierały do siebie. Doradzamy zapisać datę zamrożenia i termin przydatności do spożycia żywności włożonej do pojemnika, by spożyć ją przed upływem tego terminu. Należy rozmrażać tylko tyle żywności, ile potrzeba, ponieważ rozmrożonej żywności nie należy ponownie zamrażać. Przed włożeniem żywności do zamrażarki, lepiej jest ją szczelnie zapakować, by nie straciła wilgoci i nie pozostawiała zapachu. Uwaga: kwas, związki zasadowe, sól itp., mogą zniszczyć wewnętrzną powierzchnię zamrażarki.. Nie należy wkładać żywności zawierającej te substancje (np. ryb morskich) bezpośrednio do zamrażarki. Wodę morską, która znajdzie się w zamrażarce należy od razu wytrzeć. Nie należy przekraczać terminu przydatności do spożycia zalecanego przez producenta wszelkiej żywności, zwłaszcza szybko mrożonych, gotowych produktów. Następnie należy postępować w następujący sposób a) Zalecamy ułożyć świeżą żywność w komorze wstępnego zamrażania po stronie (I) (nie we wszystkich modelach) lub na dole zamrażarki. Jest to najzimniejsza część. Należy unikać układania świeżej żywności tak, by stykała się z produktami już głęboko zamrożonymi. Zamrożone produkty mogą rozmarznąć, w związku z czym skróci się ich okres przydatności do spożycia. b) Nie należy przekraczać pojemności zamrażarki podanej na tabliczce znamionowej. c) Jeżeli dany model wyposażony jest w wyłącznik SUPER FREEZE należy go włączyć (RYS. 4) (nie jest to konieczne, jeżeli do zamrażarki wkładana jest już zamrożona żywność, np. głęboko zamrożone produkty ze sklepu). d) Po 24 godzinach należy przenieść głęboko zamrożone produkty z dołu zamrażarki lub półki do wstępnego zamrażania do podwieszanego kosza (K), aby półka do wstępnego zamrażania lub dno zamrażarki były wolne dla kolejnych świeżych produktów. e) Należy wyłączyć wyłącznik SUPER FREEZE (żółty wskaźnik świetlny zgaśnie). f) Należy ustawić sterownik temperatury na jedną z dostępnych w urządzeniu pojemności wypełnienia urządzenia (patrz Maksymalna wysokość układania produktów"). g) Należy kontrolować temperaturę na półce do przechowywania żywności (E), najlepiej poprzez umieszczenie termometru ze skalą w zakresie do -26 C. Temperatura przechowywania musi zawsze wynosić co najmniej -18 C. Uzupełnianie świeżej żywności (nie zamrożonej) Należy się upewnić, czy dokłada się świeżą żywność odpowiadającą wydajności zamrażania (XXkg/24godz.) nie wcześniej niż po 24 godzinach od poprzedniego napełnienia zamrażarki. Wyłącznik szybkiego zamrażania należy włączyć na co najmniej 24 godziny przed włożeniem dużych ilości ciepłych produktów, a następnie należy go wyłączyć. (nie należy przekraczać maksymalnej wysokości układania produktów) 7 Maksymalna wysokość układania produktów Aby zapewnić prawidłowe przechowywanie zamrożonej żywności, nie wolno napełniać półki do przechowywania żywności do jej krawędzi. Należy zawsze pozostawić wolną przestrzeń między pokrywą, a zamrożonymi produktami. Największe wypełnienie nie może dochodzić do pokrywy. Należy ustawić sterownik temperatury (RYS. 4) dokładnie zgodnie z wypełnieniem zamrażarki. Aby zaoszczędzić energię podczas pracy w normalnej temperaturze otoczenia (+18 do + 22 C), zalecamy następujące ustawienia sterownika temperatury: Wypełnienie Znacznik wysokości Ustawienie Do pełna Górny 12,00 godz. Do połowy Średni 10,00 godz. 1/4 lub mniej Niżej 08,00 godz. 3

5 8 Czas przechowywania Czas przechowywania dla gotowych mrożonek ze sklepu różni się zależnie od rodzaju produktu i jego opakowania. Dlatego należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu. Sposób mrożenia świeżej żywności, należy sprawdzić w tabeli przechowywania znajdującej się z tyłu tej instrukcji obsługi. Rozmrożoną żywność należy spożyć natychmiast, nie później niż w ciągu 24 godzin. 9 Czyszczenie i konserwacja Aby zachować właściwy wygląd zewnętrzny urządzenia, należy go czyścić pastą do mebli lub środkiem ochronnym do emalii (nie wolno czyścić w ten sposób pod żadnym pozorem wnętrza. Oczyścić uszczelkę (B) ciepłą wodą bez żadnego środka myjącego. Jeżeli urządzenie ma skraplacz (R) na tylnej ściance w środku, należy usunąć z niego od czasu do czasu brud i kurz. Brud i kurz utrudniają odbieranie ciepła z komory zamrażarki, co znacznie zwiększa zużycie energii. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy użyć do usunięcia kurzu i brudu z tylnej ścianki szczotki lub ścierki. Jeżeli pozostawia się urządzenie przez dłuższy czas wyłączone (np. podczas wyjazdu na urlop), należy pozostawić drzwi otwarte, by nie dopuścić do powstania w środku nieprzyjemnego zapachu. W przypadku urządzeń z blokadą, gdy pokrywa skrzyni jest otwarta, należy zawsze ustawić zamek w pozycji zamkniętej i trzymać klucz poza zasięgiem małych dzieci, by uniknąć wypadku. Należy uważać na zamrożoną żywność w przypadku dłuższej przerwy w pracy zamrażarki (przerwa w zasilaniu lub uszkodzenie układu chłodzenia). Wzrost temperatury zamrożonej żywności może skrócić okres jej przechowywania. Jeżeli na wewnętrznych ściankach narośnie gruba warstwa lodu, będzie ona pełniła rolę izolacyjną utrudniając chłodzenie komory przez wewnętrzne ścianki. Dlatego należy go od czasu do czasu usuwać. Do usunięcia lodu z wewnętrznych ścianek, należy użyć plastikowej lub drewnianej skrobaczki bez ostrych krawędzi. Zamrożoną żywność należy przykryć materiałem, co ułatwia zbieranie zeskrobanego lodu oraz jego usunięcie. 10 Odszranianie Należy postępować w następujący sposób: 1. Należy się upewnić, że została wyjęta wtyczka z gniazdka sieciowego. 2. Wytrzeć do sucha ręce, aby nie spowodować obrażeń skóry na skutek kontaktu z lodem (zaleca się włożyć rękawiczki). 3. Wyjąć całą zamrożoną żywność z zamrażarki, zawinąć dokładnie w gazetę, włożyć do pojemnika, który należy przenieść do chłodnego, suchego pomieszczenia. 4. Unieść przegrodę (H) (nie wszystkie modele są w nią wyposażone) w górę po prowadnicy zamrażarki. 5. Przegrodę należy wykorzystać (jeśli jest w wyposażeniu) jako naczynia do rozmrażania i wsunąć je pod zamrażarkę gdzie mieści się korek spustowy na wodę z rozmrażania. 6. Wyjąć korek z węża odprowadzającego wodę znajdującego się pod zamrażarką, jeśli znajduje się w danym modelu zamrażarki. Jeżeli w tym modelu nie ma węża spustowego, nadmiar wody należy wytrzeć gąbką. 7. Jak już wcześniej opisano, ostrożnie zeskrobać warstwę lodu z wnętrza zamrażarki i wrzucić do zlewozmywaka, aby rozmarzł. 8. Jeśli zachodzi taka potrzeba, proces rozmrażania można przyspieszyć poprzez umieszczenie w zamrażarce dużego garnka z ciepłą (nie za gorącą) wodą 9. Dokładnie umyć wnętrze (komorę).opłukać ciepłą wodą. 10. Dokładnie wytrzeć zamrażarkę szmatką pochłaniającą wilgoć i poczekać, by wyschła przez około 3 do 4 minut. 11. Włożyć korek spustowy (jeśli znajduje się w wyposażeniu) 12. Opróżnić naczynie na wodę (jeśli znajduje się w wyposażeniu) i wsunąć w prowadnice zamrażarki. 13. Zamknąć drzwi zamrażarki, włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego i włączyć zamrażarkę. 14. Ustawić sterownik temperatury (RYS. 1) w maksymalnym położeniu (zielona i czerwona lampka wskaźnikowa zaczną się świecić) i włączyć wyłącznik SUPER FREEZE (RYS. 4) (jeśli znajduje się w wyposażeniu) (dodatkowo zacznie się świecić żółta lampka wskaźnikowa). 15. Teraz można włożyć zamrożoną żywność - najstarsze produkty na wierzchu. Aby zapobiec przed rozmrożeniem zamrożonych produktów, czynności z punktów od 1 do 17 należy wykonać maksymalnie w ciągu dwóch godzin. Wzrost temperatury zamrożonej żywności w trakcie odszraniania zamrażarki może skrócić okres jej przechowywania. 16. Gdy czerwona lampka zgaśnie, należy przywrócić ustawienie sterownika temperatury do właściwej temperatury przechowywania danej ilości produktów. Po około 8 do 12 godzinach wyłączyć wyłącznik SUPER FREEZER (jeżeli jest w wyposażeniu) ale nie później niż po 24 godzinach (żółta lampka wskaźnikowa zgaśnie) W normalnych warunkach (3 do 4 otwarć dziennie) zamrażarkę należy odszraniać raz lub dwa razy w roku (w innych przypadkach częściej). 4

6 11 Oświetlenie wewnętrzne (nie występuje we wszystkich modelach) W urządzeniach wyposażonych w oświetlenie wbudowany jest wyłącznik. Gdy drzwi urządzenia są otwierane, oświetlenie włącza się automatycznie oraz automatycznie wyłącza po ich zamknięciu. Lampka jest chroniona przezroczystą osłoną. Na wymianę należy używać wyłącznie żarówek o mocy maks. 15 W. Aby wymienić żarówkę należy najpierw wykręcić dwa wkręty mocujące osłonę. Następnie wykręcić żarówkę obracając ją w lewo i wymienić na nową o tych samych parametrach. Na koniec należy z powrotem przymocować osłonę i przykręcić ją wkrętami. 12 Oszczędzanie energii Urządzenie należy ustawić w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego i źródeł ciepła (np. grzejników, kuchenek). Jeżeli instalacja w pobliżu źródła ciepła jest nieunikniona, należy zainstalować odpowiednią osłonę izolacyjną. Ciepła żywność i napoje powinny najpierw ostygnąć poza urządzeniem, Aby odmrozić zamrożoną żywność, należy umieścić ją w chłodziarce. Można w ten sposób, dzięki rozmrażaniu, ochłodzić inną żywność. Drzwi urządzenia należy trzymać otwarte najkrócej, jak to jest konieczne. Koszyki i szuflady należy wkładać do zamrażarki ustawionej na swoim miejscu, by nie powodować wzrostu zużycia energii wynikającego ze złego dolegania uszczelek Kontakt z centrum obsługi klienta Uprawnionego agenta serwisowego należy wezwać tylko wówczas, gdy po przeanalizowaniu ewentualnych problemów / usterek nie można samodzielnie znaleźć przyczyny defektu lub nie można samodzielnie wyeliminować problemu. Dlatego należy najpierw zapoznać się z działem Rozwiązywanie problemów" 14 Obsługa posprzedażna Należy sprawdzić na dołączonej karcie gwarancyjnej lub dołączonej oddzielnie liście punktów obsługi posprzedażnej, która firma jest odpowiedzialna za naprawy serwisowe urządzenia. Jeżeli wymienionych jest kilka punktów obsługi posprzedażnej, należy wybrać najbliższy. Jeżeli nie ma dołączonej listy punktów obsługi posprzedażnej, należy skontaktować się ze sprzedawcą. 13 Samodzielne rozwiązywanie problemów Wykorzystanie wysokiej jakości procesów produkcyjnych oraz zastosowanie najnowszej technologii zamrażania i chłodzenia zapewnia zasadniczo bezawaryjną pracę urządzenia. Jeżeli istnieje podejrzenie usterki, przed wezwaniem pomocy technicznej w ramach obsługi posprzedażnej, bezpośrednio lub za pośrednictwem sprzedawcy, należy się upewnić, czy zastosowano się do wszystkich instrukcji i porad podanych w tej instrukcji obsługi. Koszty naprawy usterek wykonanych przez autoryzowanego przedstawiciela centrum obsługi posprzedażnej / agenta, które wystąpiły wskutek nie zastosowania się do wskazówek i porad zawartych w tej instrukcji obsługi poniesie użytkownik i nie są one objęte gwarancją. Uwaga Sprężarka (M) (zwana również silnikiem) nie może pracować w sposób ciągły. Jest ona sterowana termostatem, który ustawia użytkownik za pomocą sterownika temperatury (RYS. 4). Włącza się automatycznie, gdy przekroczona zostanie temperatura ustawiona dla komory zamrażalniczej i wyłącza się automatycznie po ponownym osiągnięciu prawidłowej temperatury. Gdy sprężarka włącza się, słychać jej pracę, co jest typowe dla wszystkich układów sprężania-chłodzenia. Odgłosy te powstają, gdy pracuje silnik sprężarki, a także powoduje je przepływ czynnika chłodniczego w układzie chłodzenia. Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i nie oznaczają żadnej usterki. W nieogrzewanych pomieszczeniach i podczas chłodnej pogody, może pojawić się kondensacja wody na zewnętrznych ściankach urządzenia. Nie oznacza to usterki i woda znika, gdy temperatura otoczenia wzrośnie. 5

7 W celu uzyskania natychmiastowej pomocy należy przygotować następujące ważne dane, które pomogą zidentyfikować urządzenie: marka urządzenia model / typ rodzaj problemu data zakupu: miejsce zakupu 15 Gwarancja Prosimy zwrócić uwagę, że ogólne zasady udzielenia gwarancji oraz okres obowiązywania gwarancji znajdują się na dołączonej karcie gwarancyjnej. Jeżeli w dokumentach dołączonych do urządzenia nie ma karty gwarancyjnej, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą. 16 Rozwiązywanie problemów a) Urządzenie nie działa Uwaga! W przypadku problemów lub braku zasilania, izolacja ścian urządzenia zapewnia możliwość przechowywania żywności przez 10 do 12 godzin od chwili wystąpienia usterki. b) Urządzenie nie chłodzi dostatecznie Zbyt długi proces zamrażania Sprężarka za często się włącza Prawdopodobna przyczyna / środki zaradcze Jeżeli brak zasilania lub usterka trwa dłużej niż godzin, zaleca się wyjąć żywność i umieścić ją w innej zamrażarce. Zamrażarka nie powinna stać bezczynnie, zgodnie z tym, co podano na pierwszych stronach tej instrukcji. Problem ten można rozwiązać w następujący sposób: wyłączyć zamrażarkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Unieść urządzenie i z powrotem postawić na miejscu, a następnie odczekać 2 godziny przed ponownym włączeniem zasilania. W ciągu tych 2 godzin nie otwierać drzwi zamrażarki, jak również przez kolejnych 12 godzin po włączeniu zasilania. Urządzenie jest wystawione na działanie bezpośrednich promieni słonecznych lub zostało zainstalowane w pobliżu źródła ciepła (kuchenka, grzejnik itp.). Urządzenie należy osłonić przed promieniami słonecznymi; sprawdzić odległość od źródła ciepła; wstawić izolację (patrz Instalacja (Wybór miejsca instalacji"). Napełnienie urządzenia żywnością nie odpowiada nadmiernemu wzrostowi wydajności zamrażania (patrz tabliczka znamionowa: XXkg/24h) lub włożono za ciepłą żywność (patrz: Uzupełnianie świeżej żywności"). Należy sprawdzić temperaturę otoczenia i wentylację Klasę klimatyczną można znaleźć na tabliczce znamionowej. Określa ona temperaturę otoczenia, w jakiej urządzenie może pracować. Kategoria klimatyczna Dozwolona temperatura otoczenia SN +10 C do +32 C N +16 C do +32 C ST +18 C do +38 C T +18 C do +43 C Producent pracuje stale nad udoskonalaniem produktów. Dlatego prosimy mieć na uwadze, że kształt, ustawienia i technologia ulegają zmianom, bez uprzedniego powiadamiania. Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można tego produktu wyrzucać z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Produkt należy oddać do lokalnego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do recyklingu. Dzięki prawidłowemu usunięciu produktu pomagamy zapobiegać ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowego postępowania z tym produktem. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami gospodarowania odpadami lub sklepem, w którym dokonano zakupu. Czy wtyczka jest w dobrym stanie i prawidłowo włożona do gniazdka? Czy w gniazdku jest napięcie? Pokrywa urządzenia nie zamyka się prawidłowo. Uszczelka dobrze nie przylega. Sprawdzić: włożyć arkusz papieru między uszczelkę a krawędź obudowy i zamknąć pokrywę. Powinno być trudno go wyjąć. Jeżeli papier można wyjąć z łatwością z dowolnej strony, należy powiadomić o tym centrum obsługi posprzedażnej. Na ściankach wewnętrznych gromadzi się gruba warstwa lodu. (patrz Czyszczenie i konserwacja"). 6

8 TABELA PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW Świeża żywność Odpowiednie opakowanie Przybliżony czas przechowywania w miesiącach Mielone mięso > Torba foliowa do mrożonek > Parówki > Torba foliowa do mrożonek > Małe ryby > Torba foliowa do mrożonek > Serca / wątróbka > Torba foliowa do mrożonek > Lody > Plastikowy pojemnik > Owoce > Plastikowy pojemnik > Ser > Torba foliowa do mrożonek > Chleb > Torba foliowa do mrożonek > Duże ryby > Torba foliowa do mrożonek > Ciasta / herbatniki > Szklany pojemnik > Wieprzowina > Folia aluminiowa > Wołowina > Folia aluminiowa > Królik > Folia aluminiowa > Jagnięcina > Folia aluminiowa > Grzyby > Torba foliowa do mrożonek > Szparagi > Torba foliowa do mrożonek > Warzywa (pocięte) > Torba foliowa do mrożonek > Truskawki > Torba foliowa do mrożonek > Tarty > Folia aluminiowa > Kurczak > Folia aluminiowa > Indyk > Folia aluminiowa > Kaczka > Folia aluminiowa > Gęś > Folia aluminiowa > Kalafior > Torba foliowa do mrożonek > Fasola > Torba foliowa do mrożonek > Papryka > Torba foliowa do mrożonek > Przetwory > Szklany pojemnik > Przetwory owocowe > Szklany pojemnik > Lody na patyku > Folia aluminiowa > 7

9 Elementy Dostępne zależnie od modelu / typu A Pokrywa komory B Uszczelka pokrywy C Oświetlenie wnętrza D Obudowa E Półka do przechowywania żywności F Kratka wentylacyjna G Panel sterowania H Przegroda 1 Półka do wstępnego zamrażania K Podwieszany kosz L Komora sprężarki M Sprężarka (silnik) N Filtr osuszający O Wentylator P Skraplacz Q Rurka kapilarna R Skraplacz na tylnej ściance S Znacznik wysokości T Skraplacz na zewnętrznej tylnej ściance Wersje z panelem sterowania Prosimy zwrócić uwagę na wersję swojego urządzenia F RYS wersja z oddzielnym wyłącznikiem funkcji SUPER FREEZE RYS. 4 A Sterownik temperatury B ALARM C STEROWANIE D SUPER FREEZE (Termostat) czerwona lampka zielona lampka żółta lampka 2. wersja z oddzielnym wyłącznikiem funkcji SUPER FREEZE RYS. 4 A Sterownik temperatury B SUPER FREEZE C ALARM D STEROWANIE (Termostat) żółta lampka czerwona lampka zielona lampka Jeżeli wskaźniki świetlne na Państwa urządzeniu są inaczej rozmieszczone, kolory światła zawsze oznaczają: zielone = urządzenie pracuje; czerwone = ALARM; żółte = włączona funkcja SUPER FREEZE 8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Zestaw do fondue ze szklaną misą

Zestaw do fondue ze szklaną misą Zestaw do fondue ze szklaną misą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do fondue ze szklaną misą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup obrotowej gofrownicy ze stali szlachetnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Przenośna lodówka-podgrzewacz

Przenośna lodówka-podgrzewacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośna lodówka-podgrzewacz Nr produktu 671433 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie "Lodówka-podgrzewacz służy do przechowywania żywności i napojów w chłodzie lub odpowiednio podgrzanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: 880600, 880601 v2.0-06.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE UŻYCIE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu)

PIERWSZE UŻYCIE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu) PIERWSZE UŻYCIE Podłączyć urządzenie do domowej sieci zasilającej. W niektórych modelach może się rozlegać sygnał dźwiękowy oznaczający, że zadziałał alarm dla temperatury: trzymać wciśnięty przycisk wyłączający

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

* MODEL: LKK-50 & LKK-90

* MODEL: LKK-50 & LKK-90 Instrukcja * MODEL: LKK-50 & LKK-90 Producent: ul.mazowiecka 6, 09-100 Płońsk, tel. 0-23 662-68-01, fax 0-23 662-68-02, www.grass.pl, e-mail: grass@grass.pl PL 1 1 Budowa 2. Wybranie odpowiedniego miejsca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE UŻYCIE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu)

PIERWSZE UŻYCIE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu) PIERWSZE UŻYCIE Podłączyć urządzenie do domowej sieci zasilającej. W niektórych modelach może się rozlegać sygnał dźwiękowy oznaczający, że zadziałał alarm dla temperatury: trzymać wciśnięty przycisk wyłączający

Bardziej szczegółowo

Polska Instrukcja obslugi ZAMRAZARKA PL

Polska Instrukcja obslugi ZAMRAZARKA PL Polska Instrukcja obslugi ZAMRAZARKA PL Polska Instrukcja obslugi ZAMRAZARKA PL Instrukcja obsługi ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWE Spis treści Strona Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego......... 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT-2000 www.tv-zakupy.pl Dziękujemy za zakup frytkownicy AFK Germany FT-2000. Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) Instrukcja obsługi , , (chłodnicze) , , (mroźnicze)

Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) Instrukcja obsługi , , (chłodnicze) , , (mroźnicze) Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) 232569, 232613, 232651 (chłodnicze) 232576, 232620, 232668 (mroźnicze) Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

EHF1 GRZEJNIK PRZENOŚNY W INSTRUKCJA OBSŁUGI

EHF1 GRZEJNIK PRZENOŚNY W INSTRUKCJA OBSŁUGI EHF1 GRZEJNIK PRZENOŚNY - 2000W INSTRUKCJA OBSŁUGI EHF1 A B przełącznik trybu termostat NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi będącymi w posiadaniu firmy Velleman

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Salamander Numer katalogowy: 744000, 744020 v2.0-04.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi 803 Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup systemu do napraw o modelu 803. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 R PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 32-765 RZEZAWA, ul. Przemysłowa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/61-277-21 Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

HRFZ-249AA HRFZ-307AA HRFZ-316AA HRFZ-386AA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

HRFZ-249AA HRFZ-307AA HRFZ-316AA HRFZ-386AA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA HRFZ-249AA HRFZ-307AA HRFZ-316AA HRFZ-386AA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Aby jak najlepiej

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

CHŁODZIARKA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM...2

CHŁODZIARKA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM...2 Instrukcja obsługi i podłączenia CHŁODZIARKA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM...2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...2 Ostrzeżenia...2 Ustawienie i podłączenie urządzenia...3 Przed pierwszym uruchomieniem...4

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Gyros elektryczny MODEL: 777370, 777371, 777372 v1.0-09.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

Żelazko z generatorem pary

Żelazko z generatorem pary Żelazko z generatorem pary Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Maszynka do lodów ICM 1000 Nr produktu 000444234

Maszynka do lodów ICM 1000 Nr produktu 000444234 INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszynka do lodów ICM 1000 Nr produktu 000444234 Strona 1 z 5 Maszynka do lodów ICM 1000 Zapoznaj się z maszynką do lodów Gratulujemy zakupu nowej maszynki do lodów. Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego siekacza / rozdrabniacza do warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE elektrycznego Instrukcja obsługi czajnika Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE Dziękujemy za zakup urządzenia z «Maestro». Funkcjonalność, jakość projektowania i standardy gwarantują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Odkurzacz samochodowy Dunlop V Instrukcja obsługi Nr produktu: 856588 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 ODKURZACZ NA SUCHO/ NA MOKRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie tego produktu. Rozłóż stronę z ilustracjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) Seria: grzejniki konwekcyjne Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość Instrukcja montażu i obsługi dotyczy następujących

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE APS-201, APS-401, APS-601, ANS-401, ANS-601 APS-401-I, APS-601-I, ANS-401-I, ANS-601-I APS-201-C, APS-401-C, APS-601-C, ANS-401-C, ANS-601-C Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Anna & Anna. little. Instrukcja obsługi

Anna & Anna. little. Instrukcja obsługi Anna & Anna little Instrukcja obsługi Anna & Anna little 2 3 4 8 7 5 1 1 6 10 9 6 10 2 2JAHREGARANTIE 2YEARSWARRANTY 2ANNÉESDEGARANTIE Ważna uwaga: Jeśli z wnętrza urządzenia dobiegnie dźwięk, podobny

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E Dźwignia do otwierania grzebienia Regulacja marginesu grzbietowego Szczelina na papier Miarka dokumentu Prowadnica krawędziowa Przełącznik nożny Wybór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: 775010 v2-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo