Prędkośd spadochroniarza rosła do maksymalnej wartości równej... Spadochron

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prędkośd spadochroniarza rosła do maksymalnej wartości równej... Spadochron"

Transkrypt

1 Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny MISTRZOWIE INTELEKTU EKSPERYMENT W PRZYRODZIE Imię i nazwisko Nazwa szkoły Adres szkoły ETAP REJONOWY FIZYKA ZADANIE F1 Skoczek spadochronowy wyskoczył z lecącego samolotu, mając zamknięty spadochron. Wykres przedstawia zależnośd prędkości pionowej spadającego skoczka od czasu. Analizując ten wykres uzupełnij tabelę znajdującą się poniżej zgodnie ze wzorem znajdującym się w drugim wierszu. Zależność między siła ciężkości, a siłą Czas (s) Rodzaj ruchu oporu ruchu 0-20 ruch niejednostajnie przyspieszony Uzupełnij zdania Prędkośd spadochroniarza rosła do maksymalnej wartości równej... Spadochron otworzył się w. sekundzie. Spadochroniarz opadł na ziemię z prędkością o wartości. Wartośd przyspieszenia skoczka spadochronowego między 20, a 30 sekundą wynosiła. 1

2 ZADANIE F2 W układzie przedstawionym na rysunku napięcie przyłożone do biegunów baterii równa się 120 V, opory wynoszą R 3 = 20, R 4 = 25, a spadek napięcia na oporze R 1 wynosi 40 V. Amperomierz wskazuje 2 A. Opisz wszelkie niezbędne obliczenia służące wyznaczeniu opór R 2. Opór baterii ogniw i amperomierza należy pominąd. A U R 2 R 1 R 3 ZADANIE F3 Zaproponuj sposób wyznaczenia masy swojego plecaka. Masz do dyspozycji jedynie: szczotkę z długim kijem, bardzo lekką torbę foliową, kilogramowy odważnik, linijkę i oczywiście swój plecak. (UWAGA: z kija nie możesz zdjąć szczotki) 2

3 CHEMIA ZADANIE CH1 Reakcje związków miedzi w roztworach wodnych przebiegają według przedstawionego schematu: CuO CuSO 4 Cu(OH) 2 1) Przedstaw równania kolejnych reakcji i dobierz odpowiednie opisy obserwacji Równanie reakcji Obserwacje A. z roztworu strącał się osad C. osad zmieniał barwę B. z roztworu wydzielał się gaz D. osad się rozpuścił 2) Czy mając do dyspozycji 8,5 grama tlenku miedzi(ii) można otrzymad 9,8 grama wodorotlenku miedzi(ii)? Uzasadnij odpowiedź za pomocą odpowiednich obliczeo. 3) Na rysunkach poniżej przedstawiono różne sposoby rozdzielania mieszanin. Wskaż zestaw, za pomocą którego wyodrębnisz Cu(OH) 2 z mieszaniny po reakcji. Podaj nazwę wskazanej przez Ciebie metody wpisz ją pod rysunkiem. A B C Odp

4 ZADANIE CH2 Woda wapienna używana jest do wykrywania tlenku węgla(iv). 1) Objawem potwierdzającym obecnośd dwutlenku węgla jest. 2) Wybierz tylko te źródła, z których pozyskad można dwutlenek węgla do eksperymentu: woda sodowa spalanie metanu spalanie siarki suchy lód termiczny rozkład węglanu wapnia produkty oddychania organizmów zwierzęcych 3) Oblicz, ile cząsteczek wody przypada na jedną cząsteczkę związku zawartego w wodzie wapiennej o stężeniu 2,5%. Wynik zaokrąglij do liczby całkowitej. ZADANIE CH3 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WYBRANYCH WĘGLOWODORÓW NASYCONYCH Temperatura Temperatura Nazwa Odp... topnienia C wrzenia C Nazwa Temperatura topnienia C Temperatura wrzenia C propan -187,6-42,2 heptan -90,6 98,4 butan -138,3 0,55 oktan -56,8 125,7 pentan -129,7 36,1 heptadekan heksan -95,3 68,7 oktadekan ) Benzyna jest mieszaniną ciekłych węglowodorów, o gęstości 0,65 0,76 kg/dm 3. Zakreśl w tabeli nazwy tylko tych związków, które mogą byd w jej składzie. 2) Do naczynia z benzyną dodano wodę i wstrząśnięto. Mieszaninę opisaną w poprzednim punkcie przelano do otwartego naczynia. Co się stanie, jeżeli zbliżymy do niego zapaloną zapałkę? Odpowiedź poprzyj uzasadnieniem... 4

5 GEOGRAFIA ZADANIE G1 Korzystając z przekroju oraz własnej wiedzy odtwórz i zapisz wydarzenia geologiczne, jakie miały miejsce na tym terenie (zachowaj poprawną kolejnośd wydarzeo). piaski rzeczne glina zwałowa wapienie bazalty piaskowiec ZADANIE G2 Korzystając z rysunku i własnej wiedzy wyjaśnij mechanizm ogólnej cyrkulacji powietrza atmosferycznego w strefie międzyzwrotnikowej (tzw. komórce Hadleya). Uwzględnij działanie siły Coriolisa. Wykorzystaj zaznaczone na schemacie cyfry Źródło: Lenartowicz B., Wilczyoska E., Wójcik M., Geografia na czasie, WSzPWN, Warszawa Łódź

6 ZADANIE G3 Korzystając ze schematu wykonaj polecenia. A. B. C. D. Legenda: Z Ziemia, S Słooce, K Księżyc Źródło: www. gdynia.mm.pl 1. Wskaż (zakreśl odpowiednią literę) tylko te rysunki, które przedstawiają pływy kwadraturowe. 2. Wyjaśnij mechanizm tworzenia się pływów syzygijnych. ZADANIE G4 Scharakteryzuj przyczyny i skutki eutrofizacji jezior i mórz. 6

7 BIOLOGIA Informacja do zadań B1 i B2. Uczniowie przygotowali zestaw badawczy składający się z próby kontrolnej i próby badanej, który przedstawiono poniżej. ZADANIE B1 Sformułuj problem badawczy do przedstawionego wyżej eksperymentu. ZADANIE B2 Wyjaśnij, jaką rolę pełni warstwa oleju, którą pokryto powierzchnię wody w próbie kontrolnej i badanej. 7

8 ZADANIE B3 Sole mineralne odgrywają ważną rolę w rozwoju roślin. Żeby się o tym przekonać wykonano następujące doświadczenie: kilka pędów (tej samej długości) tego samego gatunku rośliny umieszczono w pojemnikach z wodnym roztworem odżywki mineralnej dla roślin. W każdym z pojemników po kilkunastu dniach trwania doświadczenia uzyskano wyniki, takie jak przedstawiono na schematycznym rysunku B. Przedstaw w formie rysunku propozycję próby kontrolnej do tego doświadczenia oraz określ jej rolę.... ZADANIE B4 Dziesięciu uczniów klasy IIA badało, w jaki sposób wykonany przez nich wysiłek fizyczny wpływa na szybkość pracy ich serca. Próbę kontrolną przeprowadzili następnego dnia na swoich kolegach z klasy IIB, wybierając również dziesięciu uczniów. Podaj, co należy poprawić w przeprowadzonym eksperymencie, aby uzyskane wyniki badań były wiarygodne. Dziękujemy za rozwiązanie zadań. 8

9 BRUDNOPIS 9

10 10

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D.

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D. Oryginalne zadania chemiczne z egzaminów próbnych i rzeczywistych od 2002 roku. Otrzymujesz właśnie kompletny zestaw zadań chemicznych z egzaminów próbnych z całej Polski i dotychczasowych faktycznych

Bardziej szczegółowo

KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce)

KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Zasady są to: a) Wodorotlenki metali ciężkich (np. miedzi i ołowiu) c) Wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie b) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Dorota Lewandowska. % łącznej liczby punktów za zadania w arkuszu 2002 7 14 2003 4 8 2004 5 10 2005 8 16 2006 4 8 2007 8 16 2008 7 14.

Dorota Lewandowska. % łącznej liczby punktów za zadania w arkuszu 2002 7 14 2003 4 8 2004 5 10 2005 8 16 2006 4 8 2007 8 16 2008 7 14. strona 1/22 Zadania egzaminacyjne badające wiadomości i umiejętności z chemii zamieszczone w arkuszach egzaminacyjnych w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2002 2008 Dorota Lewandowska Przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z HEMII PZIM RZSZERZNY zas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 28 56).

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI OPRACOWAŁY: Grażyna Pawula Bogumiła Styrna Małgorzata Szydek Współpraca: Agata

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2 Zadanie 1. Co należy wpisać na schemacie w miejsce X, Y, Z: skraplanie krzepnięcie X Y Z parowanie topnienie A. X -ciecz Y-gaz Z-ciało stałe B. X -gaz Y-ciało stałe Z-ciecz C. X -gaz Y-ciecz Z-ciało stałe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MCH 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Gimnazjum

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Gimnazjum Informator o egzaminie eksternistycznym od 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Gimnazjum Warszawa 007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Warszawa, luty 2012 1. Analiza parametrów zestawu zadań 1.1 Charakterystyka zestawu zadań Arkusz

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Punktacja za zadania Zad.1 Zad.2 Zad.3 Zad.4 Zad. 5 Zad. 6 Razem 9 p. 8 p. 7 p. 3 p. 6 p. 7 p. 40 p. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 13. 03. 2015

Bardziej szczegółowo

Maria Figa, ekspert zewnętrzny Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE Adam Pukocz, ekspert zewnętrzny Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE

Maria Figa, ekspert zewnętrzny Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE Adam Pukocz, ekspert zewnętrzny Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE Warszawa, listopad 2013 1 r Autorzy: Irmina Buczek, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE Urszula Poziomek, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE Maciej Wiśniewski, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym

Informator o egzaminie eksternistycznym CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CHEMIA CHEMIA Informator o egzaminie

Bardziej szczegółowo

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego 1. Przyporządkuj opisom odpowiadające im pojęcia. Wpisz litery (A I) w odpowiednie kratki. 3 p. A. hydraty D. wapno palone G. próchnica B. zaprawa wapienna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

IV Próbna Matura z portalem Chemia dla Maturzysty dla uczniów klas maturalnych POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy: 150 minut

IV Próbna Matura z portalem Chemia dla Maturzysty dla uczniów klas maturalnych POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy: 150 minut IV Próbna Matura z portalem Chemia dla Maturzysty dla uczniów klas maturalnych POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy: 150 minut Instrukcja dla zdającego 22 kwietnia 2015 r. 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 20 stron.

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach P rojekt strona 1 Scenariusze lekcji z biologii do klasy II gimnazjum z wykorzystaniem ICT, wspierające realizację celów i treści podstawy programowej Suwałki 2011 P rojekt Spis treści strona 2 I. Cele

Bardziej szczegółowo

Test z chemii do Liceum Akademickiego do profilu biologiczno-chemicznego 8 czerwca 2013 r., godz. 12.45, czas: 60 minut

Test z chemii do Liceum Akademickiego do profilu biologiczno-chemicznego 8 czerwca 2013 r., godz. 12.45, czas: 60 minut Test z chemii do Liceum Akademickiego do profilu biologiczno-chemicznego 8 czerwca 2013 r., godz. 12.45, czas: 60 minut Kod kandydata: Liczba punktów: Zadanie 1. Zaznacz typ reakcji chemicznej zachodzącej

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Próbna Nowa Matura z WSiP Marzec 2014 Egzamin maturalny z biologii dla klasy 2 Poziom rozszerzony

Próbna Nowa Matura z WSiP Marzec 2014 Egzamin maturalny z biologii dla klasy 2 Poziom rozszerzony Wypełnia uczeń Numer PESEL Kod ucznia Próbna Nowa Matura z WSiP Marzec 2014 Egzamin maturalny z biologii dla klasy 2 Poziom rozszerzony Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

Matury z Fizyki CKE Poziom Rozszerzony (przy drukowaniu warto wybrać opcję drukowanie broszury)

Matury z Fizyki CKE Poziom Rozszerzony (przy drukowaniu warto wybrać opcję drukowanie broszury) Matury z Fizyki CKE Poziom Rozszerzony (przy drukowaniu warto wybrać opcję drukowanie broszury) Rok Poziom podstawowy Poziom rozszerzony str 1 2002 Brak Wahadło matematyczne. (zad 23) marzec Studenci dokonali

Bardziej szczegółowo

Autor: Elżbieta Żurawska Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o?

Autor: Elżbieta Żurawska Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? Autor: Elżbieta Żurawska Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? 1. Realizowane treści podstawy programowej Przedmiot Matematyka Fizyka Realizowana treść podstawy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Liceum ogólnokształcące Warszawa 007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: finał wojewódzki 10 marca 2014 r. 90 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo