stan trzeźwości wykazało 0,6 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "stan trzeźwości wykazało 0,6 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie"

Transkrypt

1 Przeczytałeś? Podaj dalej! GAZETA BEZPŁATNA 28 rześna 2015 r. nr 9/2015 r. ISSN REKLAMA SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN SŁUBICE Uceszą sę czytelncy h Słubcka bbloteka otrzymała dofnansoane ysokośc 20 tys. zł na zakup noych ksążek Dofnansoane pochodz z Programu Bblotek Narodoej ramach Narodoego Programu Rozoju Czytelncta Zakup noośc ydanczych do bblotek publcznych roku Zadanem programu jest zmocnene bblotek publcznych poprzez stały dopły noośc ydanczych, możlość systematycznego ubytkoana (aktualzoana zasobó), a konsekencj zększene oferty czytelnczej dla użytkonkó bblotek. W ramach programu bbloteka może nabyć ksążk, które ukazały sę drukem lub na nnym nośnku (ksążk móone, psane alfabetem Bralle a, ksążk elektronczne), multmeda, ydancta nutoe kartografczne, które są dostępne na rynku ksęgarskm, nezależne, czy jest to persze ydane, czy znoene, a także drukoane czasopsma kulturalne społeczno-kulturalne (np. lteracke, teatralne, muzyczne), o charakterze ogólnopolskm z nomnalną datą ydana 2015 roku. Z dotacj ne można kupoać podręcznkó szkolnych, brykó, skrótó streszczeń lektur szkolnych, programó ger komputeroych, flmó nagrań muzycznych, dokumentó konografcznych, kolekcj hstorycznych pozyskanych od osób pryatnych lub z nnych nstytucj, czy ksążek dostępnych na rynku antykarycznym SŁUBICE Meszkańcy móą o skandalu Urzędnk unkne kary? Członek Zarządu Poatu Słubckego został złapany na proadzenu samochodu po pjaku, ale kary może unknąć, bo polcja prokuratura noskują o umorzene postępoana. Decyzja sądu 21 paźdzernka Jednego z najażnejszych poatoych urzędnkó na początku serpna zatrzymała słubcka drogóka. Komunkat polcj był lakonczny: podczas kontrol okazało sę, że mężczyzna jest pod płyem alkoholu. Badane na stan trzeźośc ykazało 0,6 promla alkoholu organzme. Polcjanc zatrzymal mężczyźne prao jazdy, a dalsze postępoane tej sprae proadzone jest przez Komendę Poatoą Polcj Słubcach nformoała nas Magdalena Mchlecz z słubckej komendy. Polcja ne chcała zdradzć danych osoboych przyłapanego na proadzenu auta po pjaku członka Zarządu Poatoego, choć szyscy staroste doskonale edzą, o kogo chodz. - Zgodne z przepsam praa prasoego, skonkretyzoane uszczegółoene danych osoboych członka Zarządu Poatu, ne jest możle tłumaczyła nam Komenda Wojeódzka Polcj Gorzoe Wlkp. Nagle okazało sę też, że ó urzędnk, gdy netrzeźy proadzł samochód, był na urlope Proadzene pojazdu z 0,6 promlem alkoholu organzme jest przestępstem. Gdyby urzędnk usłyszał yrok, musałby pożegnać sę z pracą Zarządze Poatu. Ale ele skazuje na to, że yroku tej sprae ne będze. 15 rześna słubcka polcja ponformoała nas o zakończenu postępoana tej sprae. - Wystąplśmy z noskem o arunkoe umorzene do Prokuratury Rejonoej Słubcach. Decyzja tym zakrese należy do Sądu Rejonoego Słubcach napsała nam Magdalena Mchlecz. Słubcka prokuratura też złożyła do sądu nosek o umorzene. Mogę poterdzć, że zakończylśmy postępoane tej sprae 31 serpna, noskujemy o umorzene mó Sebastan Tatul, szef słubckej prokuratury. Sąd ostatecznej decyzj jeszcze ne podjął. Posedzene tej sprae odbędze sę 21 paźdzernka o godz ponformoała nas Adrana Czarnecka, ceprezes Sądu Rejonoego Słubcach. W neofcjalnych rozmoach słubccy polcjanc rozkładają ręce. Tyle mó sę o zagrożenu, jake starzają pjan kerocy, tak dużo pracy przykładamy do tego, żeby takch przestępcó złapać yelmnoać z ruchu, a późnej nas przełożen noskują o umorzene. Ne ponno tak być przyznają po cchu. Ponformujemy o ostatecznej decyzj sądu sprae jednego z najażnejszych urzędnkó starosta poatoego Słubcach

2 4 2 KOLORY RZEPINPodpsane Skate Team Koaló na Maratone m. Lecha Wałęsy CYBINKA umoy POWIAT SULĘCIŃSKI Noa stanca rybacka AMBERCARE opekunk z j. nemeckm do 1500 euro/mes. legalne, od zaraz godz z sukcesam Umoa podpsana W końcu będze remont DALTONISY Zmagana Kostrzyne, a stamtąd lada dzeń też serce, tak jakby był meszkańcem zostane ysłany do Mnstersta Go- naszej gmny. W tym roku Skateprzebudoana Team Koaló, podroga raz kolejny, brał udzał Stanca postane e s Polne gmne Słońsk Dzęk sparcu państa zostane Drzenoe spodark celu ostatecznego zater prestżoej lczącej sę mpreze e rotkarste szybwdzena Lubuskm Urzędze Wojeódznr F mejscoośc poszerzena stnejącej strefy o g gmnnej R.W. Walczy Pan też o budoę kozatrudnmy km Maratone Serpnoym m. Lecha Wałęsy, który odjakorzepńskej alternatyy dla drog kmtereny Gorzoe burmstrz znajdującewlkp. sę gmne Rzepn. Drzenó lejnej częśc obodncy. OPERATORÓW oym burmstrzem Rzepna, o potrzebach meszkańcó prorytetach na obecną bya sę Gdańsku Ne mamy szczęśca do samorząneodparte rażene, że kadencję, koalcja,cybnk 29 szanse ramach Marek Kołodzejczyk Z necerploścą będzemy raz oczek- krajoej Jake sąnrrealne naprogramu tę negiętarek CNC docó, szczególne do tych, którzy której ojcem chrzestnym jest bur-ze skarbnkem gmny Agneszką eloletnego pod nazą Narodoy stycję? zasadają Zarządze Poatu Słu- mstrz Tomasz Cszecz, przypom-skbą podpsal umoę o dofnansoa- program do gęca blach NemS.D. Jak już cześnej przebudoy drógklkukrotne lokalnych ższe cztebckego. nać zaczyna stado strusó, które głoczech z oj. lubuskego poedzałem jest to kluczoa dla nas ńcó ma II Bezpeczeństo Dostępność O urzędnku, który jechał autem po y mają schoane głęboko pasku,ne środkam pochodzącym z budżetu Etap zachodnopomorskego. nestycja, jeden z najażnejszych Przebudoana zostane droga Drzenoe pjaku, który czeka na decyzję sądu a efektem ch pracy są elke jaja. państa zadana pn. Przebudoa dro- - Rozój prorytetó, która pozol róneż na pn cała sej sprae, pszemy na perszej Mle dzany j. nemeck. I ne mogę na końcu ne poruszyć ożyene naszej strefy przemysłoej, ę napra- strone gazety. Osobśce nosek o jednej, fundamentalnej dla meszkań-słubice Dn otarte Collegum Poloncum Oferujemy doóz, ale też bardzo uspran ruch samochoóc tym arunkoe umorzene postępoa- có spray. zakateroane, pracę na dó, przede szystkm cężaroych. e, mędzy na karnego tej sprae uażam Premer Kopacz ogłosła nedano dłuższy okres. Obodnca ta już klkukrotne była n Euro- po prostu za skandal. Z kole o aferze Program Budoy Dróg Krajoych Prosmy o przesłane CV z zapsana planach nestycyjnych na z udzałem szafa Zarządu Poatu Autostrad. Ne ma nm obodncy Serdeczne zapraszamy do odedzena słubckej uczeln ramach Dna Otartych Drz oraz Poznańskego Festalu opsem dośadczena; ojeództa lubuskego klkukrotnch tego Słubckego, czyl starosty Potra Łu- Słubc, choć rząd sfnansuje budoę Nauk Sztuk! Czekamy środę 15 ketna ne znkała z tych planó. kontakt:. Właśne czyńskego, doedzała sę już cała objazdóek sąsednego Kostrzyna, Ne ukryam, że przeproadzlśmy czy350krosna Odrzańskego. Jeszcze Wartość nestycj ynese prae tys. łaśce Polska. W programe m. n. VII Dyknedanobędze ceszylśmy sę, że dzęk Treść nagrań stała tu też klka rozmó z przedstacelazostane onasłynnych ybudoana ra- sę toarzyszącą Zakład Usługoy tandotel.: Słubcke, Turnej językoy, spólnej pracy ta ażna nestycja podstaą do nagrana materałó m zarządu ojeództa lubuskego, mach projektu Przyjazne krajobrazy Dom z Mędzyrzecza. IV Konkurs edzy o Un Eurolub na lśce rządoych TVP, teraz- aferą ale także z Dyrekcją Zarządu Dróg ar- nnoej Ameryk etap Łuczyńskego zajął znalazła sęprzedyana ygotoapejskej, nteresujące ykłady, Reportaż tej sprae estycj tość strategcznych, dzś okazuje Wojeódzkch, z eloma radnym njnych z sę także TVN. I (mejscoość Polne) nestycj ynese arsztaty ele nnych, cekaych moglśmy zobaczyć na antene TTV sę, że nas samorządocy ne byl na Zatrudnmy sprzedacó Sejmku Wojeódzkego. Z penoścą an plany, prae 350 tys. zł brutto. spółfnansoanego atrakcj. oraz TVN24. tyle skuteczn, by przekonać rząd do jednak na tym ne poprzestanemy. sklepe ekty,przez cze- Unę Europejską Projekt budoę Dn otarte mają na celu blżlnk do materałó zameszczamy umeszczena jej zakłada Programe BudoW chl obecnej ykonane obotyczyły? ze środkó Europejskeparteroego budynku tel.: sze zapoznane zanteresoanych na naszych stronach nternetoych. y Dróg. Jest m z tego poodu barodncy Rzepna zostało zaplanoane ym na goabfunduszu Rybackeo poerzchn użytreporter TVN yłożył Łuczyńske- dzo przykro. z unersytetem, jego kadrą oraz Młodz rolkarze byl gośćm Lecha Wałęsy przez zarząd ojeództa na rok 2016 zebago meć zapenającego n- Rozmaał pan koej 180,72 m², po- To Ne będzemy mel obodncy. mu kaę na łaę. sposobem proadzena zajęć, jak Sadoscy, Hana Basa Skałuba 21 serpna młodz rolkarze, Frma zajmująca sę branżą (7 mln zł) 2017 (7 mln zł). Mam elonkretne żartemzabudoy ydaje sę nato- raz z trenerem rodzcam, byl oraz z panem Łareszukem o tym, że jest smutny fakt, erzchn 200 estycje, zrónoaróneż poszerzene zanteresoań KamlżeWojcechosk osąką nadzeję, ten termn będze już oać, po rybołósto. pekarnczo-cukernczą pan cchym udzałocem nteresu. A mast zapoedź burmstrza żone m² kubaturze 900Cszem³. gośćm Lecha Wałęsy. Spotkane gnęl róneż dobre ynk. oraz ukazane problemó kest, program, tym nteresem jest kantor. Ile penę- cza, który chce teraz budoać małą odbyło sę Europejskm Cen- ostatecznym. W begu Ftness na 10 km ynajme handloe Umoę podpsano obecnośc Przedzano róneż ydzelony teren z jakm malokale sę do czynena na pododać mogę tylko, że po rozmoach ych celó dzy pan tam zaangażoał, bo z pana obodncę masta, po której ne trum Soldarnośc. Prezydent startoal: Danel Potrosk, 2 studó. ójta Słońska Krzyśkoa dlasamochodóosoboych,zbornkna daroaćjanusza okolce rzek Ilanka, torząc alenetylkoja,bochybachcetegozdecy- ać decyzj z mnstersta. szczególnych kerunkach o po. do 50m z Nadleśnctem Rzepn mamy przyaną pełną rozmoy z panem Łareszukem będą mogły jeźdzć try. poproadzł krótką, ale neza- Klauda Kacperska, Saska Schrodoanaększośćmeszkańcógmny. tampoatu mejsce rodznnego ypoczynku. skarbnka Anny Kulczyńścek komunalne oraz plac utardzony, serdeczne zapraszachcałbymlekcję też dodać, że Wyjacałym eder rzeczene, że teren Leśneska przyszłej obodne lokalza- ynka, że tak było spytał dzenn Izabela oraz pomnaną hstor. Dzsaj dzę, jak cestarosta Stuna Wszystkch terene oj. lubuskego. Poód jest oczysty. Będąc strefe śnł poązany z stnejącym skej. Wykonacą budoy my! bardzo rolę odegrał rodznne: cy begnącej przez las - dolena końcażyckettomasz dzecom deędużą soldarnośc. pozolekarz starostęnestycj Łuczyńskego. Na funkcjonalne to penko składa staroste projekt tym procese Tel. kont R.W. Spotkał sę Pan z prezesem ekonomcznej dużo łatej dużo szyb- Ukazał stancy rybackej z zapleczem so- cągemkomunkacyjnymsąsedzte. cągu odgrya mój do- cy; na Anna, 2015 roku będze przygotoany Hana Basa Skałuba; jej znaczene torzenu Udzał ydarzenach jest bezneraz odpoem przyznał z uchały ntencyjnej sprae ob- dalszym e, tak aby pytane Kostrzyńsko-Słubckej Specjalnej cej można znaleźć nestoró, a dzęk Krzysztof, Janek Hana Sadozjednoczonej Europy. Welokrotcjalno-szkolenoym nfrastrukturą MACIEK BARDEN radca ds. noych nestycj Leopold pod nestycję. płatny rozbrajającą szczeroścą Łuczyńsk. odncy. Chcałbym ęc zadać pygotoany W programe dn otartych znajdze sę m.n. VII Dyktando Słubcke Strefy. Chcałby Pan, by gmnne te- temu utorzyć noe mejsca pracy. Zuza Staś Skora. ne podkreślał potrzebę staana scy; R.W. Serdeczne dzękuję Danel, za rozedn pro- Z materału TVN doadujemy sę tane: jaka była jego aktyność tej Osak, któremu bardzo dzękuję, bo Sprzedam trzy do grona Saska Klauda przejechal ten rolę ldera sobe ysokch celó, do których reny nestycyjne łączyć do strefy Jeżel chodz o stan prac zązanych Udzał e szystkch ydarzenach projektu, natomast łożył to ne tylko dużo pracy, ale moę. także, że nasz samorządoec zna nezmerne ażnej dla meszkańcó y. SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dzedzcto dystans z czasem 27 mnut. zasze arto dążyć. Każdy z nałaśne dzęk temu ścągnąć do z przyłączenem do strefy ekonomczdzałk budolane jednak lczba mejsc jest partneró należą Cybńske Stoarzysze ke- mejsca, gdze można zarobć ęcej sprae cągu ostatnch lat, przed pęcem oczekał tego spotka- jest bezpłatny, W półmaratone staroały Ana Rzepna nestoró, którzy storzą proadzoną nej, to jesteśmy jużnego na bardzo zaaannż ynos jego pensja. przez dzś kampaszene Rozoju PRO-EKO, ogranczona. Wszelke nformacje o KRZESZYCE Spotkane bardzo dla rolnkó Radachoe Mejskonejszego Agneszka Walczak, Krystyna na, jednak atmosfera tudzś mejsca pracy. Jak przebegają te ną soanym etape. spraę słubckego starosty yborczą? ydarzenach oraz zapsach znaleźć Gmnny Ośrodek Kultury Cybnce, chodz o szybko przerodzła sę cepłą Potroska Knga Życka. Na 1000 m k. każda rozmoy,prokuratura czy jest szansa na to, że Zgromadzlśmy całą dokumentacje przejęła Rejonoa Ne oszukujmy meszkańcó. ObBblotekaPublcznaCybnce,Fundamożna na strone Fundacj na rzecz tym dystanse Ana uzyskała czas pełną humoru. nestety, Pańsk plan sę poedze? do tego Cybnka potrzebną, Rada Mejska Gorzoe. Ze śledzta sprae poodncy meć ne będzemy. Trzeba Ruszył projekt skeroany do meszkańcó gmny Słubce. Jego celem jest sęgnęce do mejscoego mn. Poloncum 57 s., Agneszka, któkolejny dzeń pobytu Gdań- Collegum oraz Sektora 3 cjatel.: Dzupla Incjaty Przyrodnczych, umentacj Rzepne podjęłazastanoć już uchałę ojake chęs.d. Tak. Spotkałem sę, a może nza to poażne pełnena przez Łuczyńskego trzech ra zastępoała chorą koleżankę sku mał yraźne sportoy chadzedzcta hstorycznego, odkryając pokazując meszkańcom gmnsę,to, co dzało sę tutaj przeszłośc oraz elśmy sę Słubce. Stoarzyszene Kobet Ryboccach Wójt gmny Krzeszyce zaprasza na spotkane, które odbędze sę Gmnnym podjąć dzałana, nasza rakter. W zaodach dzecęcych, Nkolę Kozłoską, 47 mn. 11 s. przestępst także należy aczej-spotykałem sę, bozostała tych spotkań c przystąpena do strefy,bya zarząd prezentując alory yłączona przyrodncze okolcy ektórych Projekt Jutro zaczęło czoraj Gospodyne, Toarzysto MłośnOśrodkuPotrosk Kultury przyzajął ul. Skerzyńskej, 31 marca o godz. 10:00 sę Zatrudnmy praconkó znalazła sę pozytyne kolejnym Danel słubcka polcja, dochodzene proa- obodnca zajęły mejsca ścsłej czopersze, Obe było klka. ojeództa lubuskego umentacj Amamysęczympochalćzaróno ych pod zględem hstorycznym komtego fotografa przyrody Potra jest realzoany ramach programu kó Bałkoa Polesa oraz Roland Na spotkanu przekazane zostaną żynośc konecznośc rejestracj Ja oczyśce a Agneszka Walczak druge mej- łóce. dząoczyśce, funkcjonarusze z Gorzoa. ogólnobudolanych ceśl że chcałbym aby te na- rządoym zaopnoałprograme. nasze starana. nekedy temacemne archtektury, bogatej hstor przyrodnczym, o których opoedzą Charę. Zeńczenem projektu będą nformacje dla osób proadzących gospodarst rolnych dzałających na Lokalne Partnersta PAFW Program Semk społeczny opekun zabytkó Tylko trener zespołu odasce. Pozostal zaodncy STK sojązłożylśmy najdalej dącą po-z tylko ceka jedno - jak ten deklaruję W tej chl nosek sze tereny łączyć do Kostrzyńsko-Słu dekarzy. róneż, dzałalność zakrese produkcj per- Polsko-Amerykańskej rynku jak mejsc cennych przeodncy. Każdy będze mógł ząć kulnarne oraz elka żył sęspożyczym ząć udzał maratone Saska Schroeder, Lena besajanek Fundacj Wol- poatu słubckego materał ( przyrodnczo. ogóle namoc tym trudnym procese. bckej Specjalnej Strefyzaartość Ekonomcznej, całą dokumentację do zarządu K-SSSEarsztaty Atrakcyjne zarobk. nna część Klauda Kacperska, otnej orazna sprzedaży bezpośrednej Tej osny zorganzoane zostaudzał konkurse fotografcznym da Życcy, Bałkoe, której będze można nośc realzoanego przez Akademę grań) ocenają nas radn? Bo mam ROBERT WŁODEK tel.: MACIEK BARDEN Staś Zuza Skora, Hana oraz Jan Rozoju Flantrop żnego nąrode yceczk roeroe cztery podszkolć sę tej sztuce podczas posmakoać specjałó z Polesa Polsce. Fundacja my ydać lub yceczk busoe po mejscach ceka- arsztató proadzonych przez zna- nauczyć sę ch przygotoyana! na rzecz Collegum Poloncum pełn ych ładz Rzepna potrzebne Rzepna Foto: DP Foto: M. Barden Unerek otera drz meszkańcom Projekt Jutro zaczęło sę czoraj Zaproszene do urzędu AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ele. Zdaje dencj ne alzoać, o, aby zre- odnca, ż obodol to na, a jednosze tereny ę mędzy tradą A2. m, aby ożychl jest stkch, no cemy aby Rzepna, a edzal to zakupach, młym z rodzną. etalzo- kosztoąnestyalzoać. y zagospo- Foto: M. Barden fot. UMG Rzepne bodnca mejsca pracy Sprzedam dom Krzeszycach Cena do negocjacj tel.: , RZEPIN ul. Monuszk 29 tel.: 95Ê tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Wydaca: INVENTUM Robert Włodek. Redaktor naczelny redaktor odpoedzalny z przepsó praa prasoego: ROBERT WŁODEK. Redakcja: MARIUSZ BIDOL, KRZYSZTOF RYŁKO, JAKUB KOZIKOWSKI, PIOTR KUCHARCZYK, ANNA PIETRZYK. Adres redakcj: ul. 1-go maja 6/9, Słubce e-mal: tel Oferta reklamy pod numerem telefonu Redakcja ne ponos odpoedzalnośc za treść ogłoszeń reklam. Łamane projekt: Drukarna Drukland,.drukland.com.pl Druk: Polskapresse Oddzał Polgrafa Drukarna Poznań ul. Maloa 158

3 3 SŁUBICE Zększamy reprezentację poatu sejmku Mamy radną ojeódzką Od dana Słubce ne mały sojego reprezentanta Sejmku Lubuskm. Teraz radną została Mara Jaorska, dyrektorka lceum, która startoała yborach z lst SLD 8 rześna Dzennku Urzędoym Wojeództa Lubuskego opublkoano postanoene komsarza yborczego o ygaszenu mandatu radnego Marka Zaręby raz z nformacją, że akujące mejsce obejme Mara Jaorska, która ostatnch yborach samorządoych ubegała sę o mejsce sejmku z ramena Sojuszu Lecy Demokratycznej. Mara Jaorska mus jeszcze złożyć śluboane zapene już od najblższej sesj będze nas reprezentoać Sejmku Lubuskm. Mara Jaorska będze drugą, obok Grażyny Dereń, radną z naszego poatu sejmku foto. DP Mara Jaorska jest dyrektorką słubckego ogólnaka GÓRZYCA Wakacje już za nam Zacęty turnej na pożegnane lata Wakacje już za nam - pod takm tytułem odbył sę turnej tensa zemnego dla dzec o puchar starosty słubckego fot. UG Górzycy SULĘCIN Rozmaal o problemach samorządu Spotkane starosty z ojeodą Starosta Patryk Leck spotkał sę z ojeodą lubuskm Katarzyną Osos. Ważnych temató rozmoy było ele Zasadnczym punktem spotkana było omóene spra zązanych z możloścą przeproadzena modernzacj neruchomośc skarbu państa znajdujących sę na terene poatu sulęcńskego. Omóono róneż sposób reagoana służb skoncentroanych poatoym centrum zarządzana kryzysoego oraz zabezpeczene opek zdrootnej poece. Wojeoda yrazła chęć pomocy rozązyanu problemó poatu. MACIEK BARDEN foto. M. Barden Starosta Leck spotkał sę z ojeodą Katarzyną Osos W turneju udzał zęło 20 dzec, które zmagana tensoe zaprezentoały czterech grupach ekoych. W kategor młodzka do 14 roku życa persze mejsce zajął Bartosz Żuklńsk z Górzycy, druge mejsce na podum zajęła Wktora Podhajecka z Górzycy, tuż za ną uplasoała sę młodsza sostra Domnka Podhajecka. W kategor młodzczka persze mejsce zdobyła Wktora Podhajecka z Górzycy, druge mejsce Jula Stolarska z Górzycy, a trzece mejsce na podum przypadło Laurze Grabce z Kunoc. W kategor Skrzata do lat 12 persze mejsce zajęła Domnka W turneju udzał zęło 20 dzec Podhajecka z Rzepna, druge mejsce Hubert Kamńsk z Górzycy, a trzece mejsce przypadło udzale Jonatano Jabłońskemu ze Słubc. W kategor do 11 lat (dla początkujących) persze mejsce zdobyła Ola Gruszka z Czarnoa, na drugm stopnu podum stanął Eryk Bańka z Górzycy, a trzece mejsce zajął Mchael Daman z Kostrzyna nad Odrą. Puchary, dyplomy okolcznoścoe statuetk dla uczestnkó turneju ręczył starosta słubck. Raz jeszcze zapraszamy szystkch pragnących zgłębać tajnk gry tensa na korty tensoe do Górzycy Skupujemy samochody do złomoana Najlepsze ceny regone Węgel od 250 zł za tonę Już sprzedaży!!! EKOGROSZEK!!!

4 ostałych rzecz Collegum Poloncum Słubcach, realzoany ramach programu Lokal- ty Przyrodnczych, Stoarzyszene Kosługoy ese Słubcke, Turnej arsztaty ele nnych,językoy, cekaych Ryboccach Gospodyne, Toaśc dolny Mejsko-Gmnnym Ośrodku Kultury ne Partnersta PAFW Program Pol- bettando utto. IV Konkurs edzy o Un Euroatrakcj. Młośnkó Bałkoa Polesa czyć Be- Cybnce oraz śetlcy ejskej Rybo- sko-amerykańskej Fundacj Wolnośc rzysto na arpejskej, nteresujące ykłady, doę Dn otarte mają na celu blżsemk społeczny opekun e opo- ccach, godznach otarca. Udzał e realzoanego przez Akademę Rozoju oraz Roland ynese arsztaty ele nnych, cekaych nkue- szystkch ydarzenach jest bezpłat- Flantrop Polsce. Fundacja na rzecz zabytkó sze zapoznane zanteresoanych poatu słubckego dze, zł brutto. atrakcj. użyt( red.). z unersytetem, jego kadrą oraz aple bałe ny, jednak lczba mejsc jest ogranczo- Collegum Poloncum pełn rolę ldera budoę Dn otarte mają na celu blżpoprojektu, natomast do grona partneró sposobem proadzena zajęć, jak na. Wszelke nformacje o ydarzenach budynku sze zapoznane zanteresoanych 200 róneż poszerzene zanteresoań RZEPIN Ćczena na autostradze SULĘCIN Pamęć po dyrektorze m³. użytzoraz unersytetem, jego kadrą oraz ukazane problemó kest, m², posposobem proadzena zajęć, jak teren zbty jakmpod ma Kunocam sę do czynena na posłubice Spotkane o badanach na polu doy 200 róneż poszerzene zanteresoań k na szczególnych kerunkach studó. 900 m³. oraz ukazane problemó kest, zony, Wszystkch serdeczne zapraszaony teren z jakm ma sę do czynena na pomnastycznej Gmnnego Ośrodka Kultury cym my! na pod nazą: Wtamy osnę na szczególnych kerunkach studó. sornk O-III te. Udzał ydarzenach jest bezardzony, Wraz z rozpoczęcem roku szkolnego kraczamy na kolejną śceżkęwszystkch życa, która ma nas zaserdeczne zapraszaden płatny Polsko-Nemeck Instytut Badaczy, przy spółpracy Fundacj W programe dn otartych znajdze sę m.n. VII Dyktando Słubcke nejącym my! noy rok szkolny I proadzć głąb sebe, ku ludzom, do celu. Tym słoam rozpoczęto edzte. Lceum Ogólnokształcącym m. Adama Dobro Mckecza Kultury zaprasza na spotkane nformacyjne o bte Udzał ydarzenach jest bezudzał e szystkch ydarzenach rolę ldera projektu, natomast do grona ARDEN pod Kunocam badanach archeologcznych płatny proadzonych W programe dn otartych znajdze sę m.n. VII Dyktando Słubcke Cybńske jest bezpłatny, jednak lczba mejsc jest partneró Podczas należą nauguracj padłystoarzysłoa 3 rześna na odcnku autostrady A2 okolcach zjazdu do na polu bty skeroane do byłego dyrektora I Rzepna odbyły sę ćczena służb ratonczych ogranczona. Wszelke nformacje o szene Rozoju PRO-EKO, MejskoUdzał e szystkch ydarzenach rolę ldera projektu, natomast do grona W trakce spotkana opoemy o przelceum śp. Jarosłaa Ugrynocza. ydarzenach oraz zapsach znaleźć Gmnny Ośrodek Kultury Cybnce, jest bezpłatny, jednak lczba mejsc jest -partneró należą Cybńske StoarzyWspomnając naszego dyrektobegu starca stratach poszczególnych można na strone Fundacj na rzeczo ra, Bbloteka Publczna Cybnce, Fundaogranczona. Wszelke nformacje szene Rozoju PRO-EKO, Mejskoa jednocześne chcąc uczcć arm, pokażemy jak yglądała broń po Jego celem jest sęgnęce do mejscoego Collegum Poloncum oraz Sektora 3 ucznosku cja Dzupla Incjaty Przyrodnczych, ydarzenach oraz zapsach znaleźć Gmnny Ośrodek Kultury Cybnce, pamęć o nm, najlepej umunduroane z tamtych czasó, a takto, co dzało sę tutaj przeszłośc oraz Słubce. to słoam jednej zfundajego Bbloteka Publczna Cybnce, można na strone Fundacj na rzecz zrobmy Stoarzyszene Kobet Ryboccach że ponformujemy, jak budoano zasek ce. Jego celem jest sęgnęce do mejscoego Collegum posenek Mój jest ten Poloncum cja Dzupla Incjaty Przyrodnczych, Projekt Jutro zaczęłooraz sę Sektora czoraj 3 ulubonych Gospodyne, Toarzysto Młośn fortyfkacje. Będze można poznać takkaałek podłog mól ucznogmn to, co dzało sę tutaj przeszłośc oraz Stoarzyszene Kobet Ryboccach Słubce. ym komtego fotografa przyrody Potra jest realzoany ramach programu e. kó Bałkoa Polesaz btą oraz że ażne postac zązane Roland ceposenkę ykonała uczennca Projekt Jutro zaczęło czoraj III Gospodyne, edzą Charę. Zeńczenem projektu będą Lokalne Partnersta PAFWsę Program Semk opekun Młośnzabytkó klasyspołeczny Rojeska. kaostk omarta nch, Toarzysto zaprezentoane zostacznym arsztaty komtego fotografa przyrody Potra Polsko-Amerykańskej jest realzoany ramach programu kó zabrał Polesa oraz Roland Późnej głos suząć kulnarne oraz elka besafundacj Wol- ną poatu słubckego teżbałkoa zabytk znalezone nastarosta polu bty, oedzą Zeńczenem projektu będą nośc Patryk Leck, Lokalne Partnerstaprzez PAFWAkademę Program lęcńsk Semk społeczny opekun ym da Charę. Bałkoe, na której będze można przedstaony zostane aktualnyzabytkó stanktóry barealzoanego Jarosłaa Ugrynoógł ząćposmakoać arsztaty kulnarne elka oraz besa- Rozoju Polsko-Amerykańskej Fundacj Wol- spomnając poatu słubckego dań dotyczący bty. czas specjałóoraz z Polesa Flantrop Polsce. Fundacja cza yrazł uboleane po strace cznym da Bałkoe, na której będze można nośc realzoanego przez Akademę Spotkane będze dobrą okazją do obejzna-a po-nauczyć sę ch przygotoyana! ska, Na pamątkę każda klasa otrzymała pa- na rzecz Collegum Poloncum pełn spanałego człoeka, hstoryka, posmakoać specjałó z Polesa(red.) oraz Rozoju Flantrop Polsce. Fundacja arzena znalezsk z pola pedagoga bty! Jeślkolejchcą przede szystkm,podczas T. Kocan mątkoy dyplom słodk upomnek zez zna- nauczyć sę ch przygotoyana! na rzecz Collegum Poloncum pełn nych pokoleń ucznó Państo przekonać sę, lelceum. aży kula arnoym dyrektorem lceum jest Aleksandra Jascka Noym dyrektorem jest matna ystrzelona trakcelceum starca, seraleksandra Jascka, pedagog z deczne zapraszamy do uczestncta! dudzestoośmoletnm stażem Spotkane odbędze sę restauracj bagażem dośadczeń, pełnąca Vlla Casno,funkcję 21 maja, odyrektora godz. 18:00. ncześnej jako elenejspotkane szkole. jest W organzoane som ystąpenu noa dyrektor naązała do thosojej ment projektu Grundtvg Culture rol lceum, jak programu róneż Uczezadań, ut Borders ramach jake przyszłośc. Wne se czekają przez całejążyce oraz przy spartając ucznó, grono pedagogczne, cu fnansoym restauracj Vlla Casno zaproszonych na uroczystość gośc praconkó, yrazła soją chęć 4 foto. UMG Rzepne sę czoraj o sę czoraj Służby potrafą spółpracoać foto. M. Barden Foto: DP Foto: DP odszych Pamęć po dyrektorze Ile aży kula armatna? spółpracy każdej dzedzne, która zązana jest z lceum, jak róneż codzennych spraach dotyczących stnena szkoły na zenątrz. Podczas uroczystośc ręczono stypenda legtymacje szkolne noym ucznom klas perszych. 1 rześna to ne tylko nauguracja roku szkolnego, ale róneż kolejna, 76 rocznca ybuchu II ojny śatoej. Oddając hołd pamęć poległym tamtych okrese, uczennce Martyna Stranz Alcja Cechocka ykonały posenkę Bały krzyż z repertuaru Krzysztofa Klenczona. MACIEK BARDEN W ćczenach udzał zęło 150 osób Zorganzoały je Komenda Wojeódzka Państoej Straży Pożarnej Gorzoe spółka Autostrada Eksploatacja S.A. Podczas ćczeń odbyła sę symulacja ypadku z udzałem klku samochodó osoboych, autobusu oraz samochodu przeożącego dreno. Do udzału tym przedsę- zęcu zaproszone zostały służby ratoncze nstytucje m.n. Lubusk Urząd Wojeódzk, Komenda Wojeódzka Polcj Gorzoe Wlkp. jednostk straży pożarnej z ojeództa lubuskego, m. n Komenda Państoej Poatoej Straży Pożarnej Słubcach, Komenda Państoej Straży Pożarnej Sulęcne, Komenda Mejska Państoej Straży Pożarnej Gorzoe Wlkp. Zelonej Górze, Ochotncza Straż Pożarna Rzepne oraz jednostka Ochotnczej Straży Pożarnej z Brandenburg. W ćczenach brały udzał szystke służby ratoncze nezbędne do udzelena pomocy, czyl ratoncze służby medyczne, lotncze pogotoe ratunkoe, polcja, służby porządkoe autostrady oraz Inspekcja Transportu Drogoego. Lczba osób zaangażoanych przebeg ćczeń to blsko 150 osób. Ćczenom przyglądal sę lczn obseratorzy - przedstacele jednostek, którym bezpeczeństo na naszych drogach szczególne leży na sercu, burmstrz Rzepna Słaomr Dudzs, nadleśnczy Nadleśncta Rzepn Stansła Sobańsk oraz ojeoda lubusk Katarzyna Osos

5 5 RZEPIN Szóste już Wrzososko Śpe dobra zabaa Już po raz szósty Mejsk Dom Kultury oraz Chór Wrzosy zorganzoal Festalu Peśn WRZOSOWISKO Jego celem jest umożlene zespołom amatorskm grającym domach kultury, śetlcach, parafach tp., prezentacj sojej tórczośc, kultyoane tradycj, zyczajó, pelęgnoane polskośc śadomośc kulturoej społeczeństa. To róneż ntegracja zespołó folklorystycznych, kochających muzykę oraz śpe. Występy oraz spotkane zespołó sprzyjają ymane kulturalnej, nosą radość starzają doskonałą okazję do naązyana noych znajomośc ymany dośadczeń. Festal rozpoczął sę uroczystą mszą, po czym barnym koroodze uczestncy przeszl do Mejskego Domu Kultury, gdze zaprezentoal soje umejętnośc. Ne był to konkurs, ne było też ocenana ystępó. Wrzososko polega na młym spędzenu czasu śpee. Na końcu prezentacj szyscy uczestncy dostal pamątkoe statuetk dyplomy, po czym przejechal na salę banketoą Technkum Leśnego Staroścne, gdze spólne besadoal foto. UMG Rzepne Wrzososko polega na młym spędzenu czasu SULĘCIN Ne yrzekl sę polskośc Pamętamy o Sybrakach - Jest coś, co nas Polakó łączy. Hymn, flaga państoa godło. Naszą nepodległą Polskę zadzęczamy polskm bohaterom, którzy latach zostal deportoan na Sybr. On ngdy ne yrzekl sę polskośc - mół przy obelsku ku czc Sybrakó starosta Patryk Leck foto. M. Barden Uroczystość zakończyło złożene przed obelskem kató Uroczystośc, które odbyły sę na cmentarzu komunalnym poprzedzła msza koścele ś. Mkołaja celebroana przez proboszcza Potra Mazurka. Wzęły nej udzał poczty sztandaroe, młodzeż szkolna, przedstacele służb munduroych, zesłańcy Sybru, członkoe zązkó kombatanckch, zastępca burmstrza Sulęcna Iona Walczak oraz cestarosta Mchał Deptuch. Podczas uroczystośc przy obelsku, krótkm montażu słono-muzycznym, ystąpl ucznoe Gmnazjum m. Jana Pała II. Uroczystość zakończyło złożene przed obelskem kató zapalane znczy przez delegacje szkół, przedszkol, harcerzy, służb munduroych, zązkó kombatanckch nstytucj organzacyjnych. Fotorelacja na strone.poatsulecnsk.pl MACIEK BARDEN

6 6 KRZESZYCE XXI Wystaa Rolncza SULĘCIN Stypenda od starosty Krzeszycka Jeseń rześna rolncy z całej gmny, ponad 50 ystacó klkuset zedzających zęło udzał XXI Wystae Rolnczej Krzeszycka Jeseń dożynkach gmnnych Przedstacele sołect z przepęknym eńcam dożynkoym, rolncy, sołtys, zaproszen gośce ładze samorządoe gmny uroczystym, barnym koroodze, przeszl na stadon. Wójt Stansła Peczkajts potał szystkch poprosł ks. proboszcza Darusza Karpezo o odpraene mszy ntencj rolnkó, podczas której złożone zostały dary chleb dożynkoy nesony przez starostó dożynek: Irenę Petras z Krępn Krzysztofa Czarneckego z Kołczyna. Ceremonało dożynkoemu toarzyszył zespół ludoy Rudnczanka z Rudncy. Wójt Stansła Peczkajts podkreślł ażną rolę rolncta na terene gmny, podzękoał oddał szacunek rolnkom za ch całoroczny trud. Delegacje sołect zaprezentoały eńce dożynkoe - ynk msternej mozolnej pracy soch meszkańcó. Późnej starostoe przekazal gospodarzom dożynek ójto gmny, Elżbece Domnczak - przeodnczącej Rady Gmny ks. Daruszo Karpezo okazały bochen chleba upeczony z tegorocznych zboró. Za ten najpęknejszy ooc pracy ludzkej ójt podzękoał poprosł zaproszonych gośc do podzelena sę chlebem z meszkańcam. W ystae dożynkach uczestnczyła lczna delegacja, raz z ystacam, z zaprzyjaźnonej gmny Altlandsberg z Nemec, na czele z obecnym burmstrzem Arno Jaeschke. Po częśc ofcjalnej rozpoczął sę czas zabay, festyn, były też ystępy dzec młodzeży z przedszkol szkół gmny Krzeszyce. Wystąpł m.n. Macej Barden z Sulęcna. Zedzający mogl oglądać degustoać produkty ystaone na stoskach sołeckch. Wójt podzękoał sołectom uczestnczącym ystae, szystkm przekazał kuchenkę mkrofaloą. Na ystae zaprezentoały foto. UG Krzeszycach Wystaę dożynk odedzło klkuset meszkańcó gośc sę nstytucje frmy pracujące na rzecz rozoju rolncta gmny. Welkm zanteresoanem ceszyło sę stosko gmny Altlandsberg z Nemec, proadzące zbórkę penędzy na rzecz rodzn poszkodoanych przez churę z 1 rześna. Weczorem rozpoczął sę blok artystyczny, podczas którego soje koncerty dal Grubsza Strona Rabarbaru Obstaa Prezydenta, ystąpł też Teatr Ogna. Po koncerce szyscy jeszcze długo bal sę przy muzyce dyskotekoej DJ Szpaka. Zorganzoane Wystay Krzeszycka Jeseń możle było dzęk sparcu elu sponsoró. Dzękujemy szystkm za udzał naszej uroczystośc zapraszamy za rok Noy rok szkolny czas zacząć W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychoaczym m. Mar Konopnckej nauguracja noego roku szkolnego odbyła sę na placu przed szkołą Po dóch mesącach akacyjnej sobody ucznoe ponone przytal szkołę. Otarca roku dokonała dyrektor Danuta Malnoska. W trakce nauguracj cestarosta sulęcńsk Mchał Deptuch ręczył stypenda starosty sulęcńskego za ybtne osągnęca artystyczne dzedzne kultury, które otrzymal: Mrosła Nadobnk, Krzysztof Wołynec Konrad Koalczyk. Stypenda starosty otrzymal: Mrosła Nadobnk, Krzysztof Wołynec Konrad Koalczyk foto. M. Barden W nauguracj uczestnczyl rodzce ucznó, grono pedagogczne oraz Anna Kraczyk, dyrektor Domu Dzecka Sulęcne, Aldona Żuk z Ośrodka Pomocy Społecznej Sulęcne, cestarosta Mchał Deptuch oraz naczelnk ydzału preencj Komendy Poatoej Polcj Sulęcne asp. sztab. Przemysła Żarkosk. MACIEK BARDEN

7 7 GÓRZYCA W podzękoanu dla rolnkó Gdy plony już zebrane 12 rześna Górzyca śętoała podczas tegorocznych dożynek! foto. UG Górzycy W sobotne popołudne, spod Urzędu Gmny yruszył barny koroód dożynkoy. Uroczystośc rozpoczęły sę od mszy ntencj rolnkó, celebroanej przez proboszcza paraf rzymskokatolckej Zelonej Górze ks. dr Maceja Kubałę. Po mszy koroód przemaszeroał do parku, gdze odbył sę ceremonał dożynkoy z pośęcenem eńcó, płodó daró zem oraz spólnym dzelenem sę chlebem. Uroczystego otarca dokonała dyrektor Gmnnego Ośrodka Kultury Małgorzata Gneczyńska, tając szystkch przybyłych gośc. W som ystąpenu podkreślła, że dożynk są najażnejszym roku śętem rolnkó, będącym zeńczenem ch całorocznej pracy zebranych plonó. Część ofcjalna rozpoczęła sę od ystąpena ójta Roberta Stolarskego, którym życzył szystkm zebranym, aby na ch stołach ngdy ne zabrakło najażnejszego symbolu dożynek, jakm jest chleb. Zaapeloał aby szanoać każdy jego kaałek oraz szanoać tych, dzęk którym go mamy. Słoa uznana dla rolnkó ygłosł róneż przeodnczący Rady Gmny Krzysztof Bańka oraz starosta słubck. Starostam tegorocznego śęta plonó zostal Bożena Głoacka Tadeusz Woźnak gospodarze dośadczen rolncy z Czarnoa. Ogłoszono konkurs na najładnejszy enec. Decyzją komsj najpęknejszym okazał sę ten z sołecta Pamęcn, drug był enec z Radóka, a następne kolejnośc były eńce ze Stańska, Czarnoa, Żabc Górzycy. Nagrody oraz pamątkoe puchary dyplomy ręczyła dyrektor GOK, obecnośc ójta, cestarosty oraz członkó komsj konkursoej. W programe artystycznym domnoały muzyka tanec. Na sojską nutę śpeal Młodz duchem, Górzycka Kapela Ludoa oraz goścnne zespół Krynczeńka z Bałkoa, którego głóny repertuar stanoły dane peśn poleske. Soje ukryte talenty prezentoal mnej lub bardzej znan tórcy z naszego regonu. Na scene, jak kalejdoskope, zmenały sę style taneczne, których przenkane sę zaoocoało unkalnym choreografam muzyką, prezentoanym z elką pasją przez młodych, nezykle utalentoanych tancerzy z grupy LIGHT STYLE CREW ze Słubc oraz debutujących na scene dzec z Pracon Edukacj Kulturalnej, dzałającej przy Gmnnym Ośrodku Kultury. Weczorną część programu zdomnoała porunująca daka muzyk latynoamerykańskej, poryającej serca dusze ykonanu GRUPO COSTA. Do późnych godzn meszkańcy bal sę z DJ Andrzejem, który jak nkt nny potraf pogodzć szystke gusta, bez zględu na ek, sój odborcy, łącząc różne style gatunk muzyczne, torząc orygnalną meszankę znanych lubanych przebojó sceny muzycznej. Impreza dożynkoa to lczne atrakcje, ale jej głóną częścą pozostają stoska promocyjne. Jak co roku soją bogatą ofertę prezentoał BS z Ośna Lubuskego. Na dożynkach króloały przede szystkm regonalne przysmak rękodzeło. Wszelkego rodzaju perożk, jarske gołąbk, przeróżne casta nne smakołyk domoej kuchn seroane były przez Klub Senora z Górzycy, Zespól Szkół Górzycy, a także Gmnny Ośrodek Kultury. Przy stosku GOK można było ząć udzał loter fantoej. Na stoskach można było też znaleźć mnej sojske produkty, np. balonk ypełnone helem, koloroe atrak zabak, które ceszyły oko przede szystkch najmłodszym uczestnkom. To łaśne dla nch przygotoano szereg atrakcj m.n.: dmuchańce, trampolnę, jeźdzk oraz strzelncę. Przy stosku nformacyjno-medycznym można było zmerzyć cśnene kr, pozom cukru e kr oraz skorzystać z porady detetyka. CYBINKA Będą noe ksążk Starostam dożynek zostal Bożena Głoacka Tadeusz Woźnak Stosko fnansoane było przez starosto poatoe ramach projektu Proflaktyka chorób układu krążena promocja zdroego stylu życa poece słubckm fnansoanego ze środkó Noreskego Mechanzmu Fnansoego Przy stosku Warsztatu Terap Zajęcoej Żabcach oraz Środoskoego Domu Samopomocy Górzycy można było nabyć szereg rzeczy ykonanych łasnoręczne przez podopecznych, śród nch przepękne poduchy, pufy, ręczne robótk nne bbeloty. Barne rozśpeane były tegoroczne dożynk jake będą za rok? ANITA PODGÓRSKA Coś ęcej nż myślsz Bbloteka otrzymała dofnansoane na zakup noośc ydanczych Dofnansoane koce prae 7 tysęcy złotych pochodz z Programu Bblotek Narodoej ramach Narodoego Programu Rozoju Czytelncta Zakup noośc ydanczych do bblotek publcznych roku Jego zadanem jest zmocnene oferty bblotek publcznych poprzez stały dopły noośc ydanczych, możlość systematycznej meloracj zboró (aktualzoana zasobó), a konsekencj zększene oferty czytelnczej dla użytkonkó bblotek Kasa JABŁOŃSKA 15 6

8 8 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 Tadeusz Jędrzejczak, gorzoann. Bezpartyjny. Spełnony mąż, tata dóch córek. Absolent Zespołu Szkół Mechancznych Gorzoe Welkopolskm oraz Wyższej Szkoły Pedagogcznej Zelonej Górze, nauczycel hstoryk. Pełnł podejmuje funkcje o znaczenu dla kraju regonu: Poseł na Sejm RP ( ) I, II III kadencj, Weloletn Prezydent Gorzoa Welkopolskego ( ), Przeodnczący Euroregonu Pro Europa Vadrna ( ), Przeodnczący Zązku Celoego Gmn MG-6 ( ), Członek Zarządu Zązku Mast Polskch ( ), Prezes Mejskego Klubu Płyackego Gorzó ( ), Radny Sejmku Wojeództa Lubuskego - Przeodnczący Komsj Kultury, Edukacj, Sportu Turystyk ( od 2014 roku). Sekretarz Sejmu I kadencj ; członek Zgromadzena Narodoego uchalającego konstytucję 1997; jako poseł spółtórca ojeództa lubuskego; Poseł sperający postane Kostrzyńsko - Słubckej Specjalnej Strefy Ekonomcznej; jako członek Komsj Samorządu Terytoralnego spółtórca ustay o reforme admnstracyjnej Polsk. Odznaczony m.n.: Złotym Krzyżem Zasług, Brązoym Krzyżem Zasług, Złotym Medalem Akadem Polskego Sukcesu, Medalem Komsj Edukacj Narodoej, Honoroą Odznaką Zasłużony dla Masta Gorzoa oraz medalam za zasług, tym: dla Polcj, Państoej Straży Pożarnej, Polskego Zązku Płyackego, Polskego Zązku Kajakoego, Polskego Zązku Łoeckego. Zanteresoana: jazz (gra na perkusj), lteratura beroamerykańska, tens zemny, kbc żużla.

9 WYBORY PARLAMENTARNE ROZMOWA Dlaczego arto głosoać na Zjednoczną Lecę? Mamy konkretny program Ne ma lepszego sposobu na poznane problemó regonu, jak rozmoy z ludźm mó poseł Bogusła Wontor, lder lsty Zjednoczonej Lecy do Sejmu Red. Czuje sę Pan nadal ze Słubcam zązany? B.W. Urodzłem sę Słubcach czuję sę przez cały czas emocjonalne zązany z tym pęknym mastem. Odedzam je tak często, jak tylko mogę, aby spotykać sę ze słubczanam. Mam tutaj soje buro poselske, co jest yrazem ne tylko sentymentu, lecz także chęc uczestnczena rozązyanu spra, z którym przybyają do mne meszkańcy Słubc elu okolcznych mejscoośc. Praca poselska ne polega tylko na stanoenu praa. Trzeba także spradzać jak to szystko dzała praktyce. Ne ma lepszego sposobu przekonana sę o tym, jak rozmoy z ludźm. PL_2809_s0 Red. Z jakm problemam zgłaszają sę do Pana meszkańcy? B.W. Najęcej spra dotyczy problemó życoych. Ludze skarżą sę najczęścej na utrudnony dostęp do lekarzy na to, że tak elu z nch jest zmuszanych do pracy na umoach śmecoych. Przychodzą także bezrobotn osoby mające problemy meszkanoe. Wele osób skarży sę na oboązujący system emerytalno-rentoy. Nektórzy dzą pośle ostatną deskę ratunku. Chętne korzystają z bezpłatnych porad pranych. Mam śadomość, że elu ludzom żyje sę nadal nełato należy m pomagać. To bardzo ażna część mojej pracy. Red. Z jakm programem staruje tych yborach Zjednoczona Leca jej lder, czyl Bogusła Wontor? B.W. Z bardzo konkretnym programem, yrażającym potrzeby mlonó ludz naszym kraju. Trudnej sę teraz dostać do lekarza nż za czasó PRL-u. W systeme ochrony zdroa nadal źle sę dzeje. Zjednoczona Leca doproadz do zększena ydatkó na zdroe o około 7 mlardó złotych do pozomu 7 proc. Produktu Krajoego Brutto. Proponujemy zaeszene lmtó przyjęć określanych przez NFZ. Naszym zdanem należy także zększyć lmty przyjęć na medycynę o 50 proc. Zjednoczona Leca jest zdecydoane przecna umoom śmecoym. Wyołują one ęcej negatynych skutkó nż korzyśc. Utrudnają mocno start młodych ludz dorosłe życe. Ne dają szansy na uzyskane kredytu bankoego. Zjednoczona Leca jest także za opodatkoanem kaptału spekulacyjnego. Bank muszą zacząć płacć podatek od transakcj, który zększy płyy do budżetu państa. Co do mne to staruję yborach róneż po oto, aby nadal sperać rozój naszego ojeództa. Nestety rządy PO-PSL usłują realzoać koncepcję jego margnalzacj. Wypłukują nasze ojeództo z elu ażnych nstytucj. Ostatno próbują to zrobć z oddzałem Polskego Górncta Naftoego Gazoncta SA. Jako poseł od elu lat skuteczne angażuję sę rozój sportu naszym ojeództe. Ne da sę tego osągnąć bez zaslana fnansoego na odpoedno ysokm pozome. Róneż dzęk mom staranom, nakłady na sport 2016 roku zostaną podnesone o 10 proc. Będą także uruchomone noe stypenda dla młodych sportocó. Podejmuję ele dzałań na rzecz organzoana czynnego ypoczynku dzec młodzeży. Pomagam od elu lat pozyskanu penędzy na ten cel. Co roku pomagam organzacj dla klkuset uczestnkó z terenu całego naszego ojeództa bezpłatnych obozó kolon. Red. Dlaczego meszkańcy Sulęcna, Słubc nnych mejscoośc naszego ojeództa ponn głosoać na lstę Zjednoczonej Lecy? B.W. Bo od ośmu lat rządz praca spod znaku PO, PSL, a skutk tych rządó dzmy gołym okem. Strukturę gospodark mamy jak kraje trzecego śata, a Polacy nadal zarabają mało, pracując coraz ęcej. Polacy UE pracują najdłużej, mają jedne z najnższych płac. Dlatego Zjednoczona Leca proponuje skrócene tygodnoego czasu pracy do 37 godzn, proadzene rygorystycznej edencj czasu pracy. Musmy też skończyć z bezpłatnym nadgodznam bezpłatnym stażam. Jesteśmy za podnesenem płacy mnmalnej do zł, a perspektye długotermnoej do Wproadzmy noa stakę podatkoą 0 proc. PIT przy dochodach do 21 tys. zł. Pobudzmy zrost ydajnośc przez przyspeszoną amortyzację, ulg nestycyjne, dotoane nestycj badana rozój. Uażamy, że Polska ponna konkuroać ysoką jakoścą (państa), a ne nską ceną (płac). ROZMOWA Podsumoane kadencj posłank Elżbety Rafalskej Słubce blske sercu Chcałam Państu podzękoać za spółpracę, za to, że mace do mne zaufane mó Elżbeta Rafalska, posłanka Praa Spraedlośc Red. Dlaczego ybrała Pan Słubce jako flę sojego bura poselskego? E.R. Słubce to blske memu sercu masto. Pękne, granczne polske masto. W Słubcach byam od ponad 30 lat. Wdzę jak to masto sę zmena, pękneje rozja. Ze Słubcam jestem zązana ne tylko mandatem poselskm ale też sentymentalne rodznne. Stąd jest mój mąż Leszek. Tu meszkal przez całe życe mo teścoe. Mamy tu po nch rodzny dom, którym meszka syn Paeł. Został korporacje Poznanu przeproadzł sę z rodzną do Słubc. Uznał, że to dobre mejsce do życa. Znam tu ludz, znam masto jego problemy, Czuję sę jak u sebe. Chcałam meć tu buro. Red. Jak Pan ocena kończącą sę kadencję Sejmu? E.R. Jako kadencję bardzo pracotą. W trakce ponad 100 posedzeń Sejmu blsko 230 razy zaberałam głos zęłam udzał nemalże 98 proc. głosoań. Byłam członkem Komsj Fnansó Publcznych, która odbyła ponad 500 posedzeń oraz Komsj Rodzny Poltyk Społecznej (230 posedzeń). Brałam też udzał posedzenach Rady Ochrony Pracy. Złożyłam ponad 130 nterpelacj zapytań poselskch spraach krajoych regonalnych. Red. A jaka to była kadencja dla słubczan Lubuszan? E.R. To oczyśce pytane, na które ponn odpoedzeć Lubuszane, ale sądzę, że będze to kadencja ydłużena eku emerytalnego, lekceażena ncjaty obyatelskch przez rządzących lcznych afer podsłuchoych, zegarkoych tp. z udzałem koalcj rządzącej. Red. Jak funkcjonoało Pan buro poselske? E.R. Moje buro poselske znajduje sę przy ul. Płsudskego 3/4. W każdy perszy ponedzałek mesąca pełnę tu dyżur poselsk. Zasze można przyjść porozmaać, zgłosć jakaś spraę do yjaśnena. Wspólne podejmujemy ncjatyy dobre dla masta meszkańcó. To dla mne bardzo ażne, bezpośredn kontakt z ludźm, którym mam jako poseł służyć. Ne chcę żyć pod szklanym kloszem, ne po to kandydoałam do Sejmu. Ne chcę być oderana od realnych arunkó życa. Buro jest mejscem, gdze skupają sę ludze spółpracujący ze mną, umaają organzują moje spotkana ne tylko Słubcach, ale róneż całym poece. Red. W jakch spraach Pan nterenuje? E.R. Przychodzą do mne meszkańcy Słubc. Czasem tylko porozmaać. Móą, że coś dobrze robę, dentyfkują sę z mom dzałanam poglądam. Jest m tedy szczególne mło. Ale też przynoszą setk spra, czasem drobnych, ale ażnych z ch punktu dzena. Spray śadczeń socjalnych, prośby o pomoc, spray zązane z meszkanam, ośatą, rynkem pracy, zatrudnenem, emeryturam, nespłacanym kredytam. Najczęścej chyba poruszane są spray służby zdroa. Interenuję e szystkch tych spraach. Jako poseł mam odpoedne sparce prane możlośc. Czasam pomaga sama rozmoa, udzelona porada. Red. Często rozmaa Pan z młodym ludźm E.R. Ngdy ne zapomnam o ośace, o patrotycznym ychoanu naszego młodego pokolena. On stanoą nadzeję na lepsze jutro, dlatego organzuje lekcje obyatelske dotyczące polskego procesu legslacyjnego. Ostatno spotkałam sę z młodzeżą rzepńskego lceum czy studentam na Unersytece Vadrna. Często spotykam sę z meszkańcam całego poatu m.n. Ośna Lubuskego, Słubc Rzepna. Red. Czego dokładne dotyczą problemy naszych meszkańcó? E.R. W ażnejszych spraach składam nterpelacje. Słubczane dużo podróżują, szczególne młodz. Interpelacje, sprae połączeń kolejoych mędzy Słubcam, Frankfurtem a Poznanem składałam elokrotne. Lkdacja połączeń kolejoych, zmany rozkładó jazdy często ne uzględnają potrzeb meszkańcó. Z połączeń korzystają przede szystkm studenc, ale ne tylko. Interpeloałam elokrotne nterenoałam spraach funkcjonoana dalszego zagospodaroana obektó po byłym termnalu Śecku przejścu grancznym. Zasze jestem otarta na spółpracę z samorządocam. Jeżel tylko mogę sperać korzystne dla samorządu rozązana, robę to. Starzane sprzyjających arunkó rozoju gospodarczego masta regonu jest najażnejsze. Chcałabym Państu bardzo podzękoać za spółpracę tej kadencj parlamentu. Za to, że mace Państo do mne zaufane przychodzce ze spraam publcznym dotyczącym nstytucj, samorządu, porządku publcznego tym osobstym problemam. Mam nadzeje, że buro poselske będze mogło dobrze służyć Państu róneż następnej kadencj parlamentu.

10 10 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 Grażyna Dereń KW Polske Stronncto Ludoe KANDYDATKA PSL do SEJMU pozycja nr 12 radna Sejmku Lubuskego łaśccelka gospodarsta rolno-agroturystycznego z pracą gospodarste rolnym zązana od 1975 roku społecznk regonalstka promująca Zemę Lubuską laureatka ogólnopolskch konkursó kulnarnych laureatka ogólnopolskego konkursu FARMER ROKU 2012 autorka publkacj prasoych czasopsmach rolnczych laureatka konkursu Kobeta Przedsęborcza 2014

11 WYBORY PARLAMENTARNE ROZMOWA Podsumoane kadencj senator Heleny Hatk Pozostanę erna som deałom Uratoane szptala Gorzoe Wlkp., budoa obodnc Kostrzyna oraz Strzelec Krajeńskch, czy remont gotyckej fary Ośne Lubuskm senator Helena Hatka podsumouje mjającą kadencję HELENA HATKA W latach była ojeodą lubuską. Musała zrezygnoać z tej funkcj po tym jak została ybrana do Senatu. Zamężna, ma dóch dorosłych synó. Wolne chle najchętnej spędza na roerze, ostatno próbuje soch sł nurkoanu. Red. Pan persza przygoda z Senatem kończy sę dość burzle? H.H. Pyta pan o moje nedane odejśce z Platformy Obyatelskej? Red. Tak. H.H. Ne mam żadnych ątplośc, że każdej sytuacj trzeba być sobą. Ja zasze pozostanę erna artoścom, które yznaję. To już lepej zmenć ugrupoane poltyczne nż zdradzać łasne deały śatopogląd. Ludze z mocnym, od lat yrobonym kręgosłupem, są zdecydoane bardzej arygodn. Red. Jak Pan ocena cztery lata spędzone Senace? H.H. Trudno samemu sobe ystaać opne. Przede szystkm robłam co mojej mocy, żeby zrealzoać program, z którym startoałam yborach 2011 roku. Red. Udało sę? H.H. Z elu efektó pracy jestem bardzo zadoolona. Przede szystkm założyłam sobe, że będę kontynuoała projekty, które rozpoczęłam jako ojeoda. Od dana alczyłam o ratoane oddłużene Szptala Wojeódzkego Gorzoe Wlkp. Wykorzystałam całe dośadczene kontakty nabyte pracy służbe zdroa. Realzoałam program, z którym startoałam yborach Red. Efekt? H.H. Dzś lecznca rozja sę nestuje! Ponadto także dzęk mom staranom mamy reszce decyzję o budoe bazy Lotnczego Pogotoa Ratunkoego Gorzoe. Skróc to czas dotarca do chorego, a także zększy szanse na uratoane życa ofar ypadkó samochodoych na trase S3. A jeśl już jesteśmy przy służbe zdroa, to przypomnę, że z pozytynym skutkem, raz z nnym, pomogłam znaleźć penądze na oddłużene byłego szptala Kostrzyne. Tym samym udało sę rozązać problem jego praconkó, którzy otrzymal zaległe, należne m pensje. W Senace torzymy prao, żeby pomagać obyatelom Red. Z racj dośadczena zaodoego dała sę Pan poznać jako specjalstka od służby zdroa, ale ne tylko... H.H. To prada. Dla dobra regonu, a szczególnośc północnej częśc, mocno zaangażoałam sę także spray bardzej, nazjmy to męske (uśmech). Red. To znaczy? H.H. Chodz o budoę obodnc: Kostrzyna Strzelec Krajeńskch. W obu przypadkach rezultaty poprzedzła żmudna praca. Na dodatek drugm przypadku ele osób było przec, sugeroało, że to nepotrzebne, że mały ruch. Wreszce przyozłam cemnstra, pokazałam jak sytuacja ygląda rzeczystośc ygralśmy, choć mało kto to erzył. Obodnca Kostrzyna natomast ma ogromne znaczene dla tamtejszej strefy ekonomcznej jest kluczoa dla rozoju masta. Dzś to pene, że oba zadana będą realzoane. Podobne zresztą jak remont mostu Skerzyne. Red. Jest potrzebny? H.H. Oczyśce. Ma nebagatelny pły na popraę bezpeczeństa, ale także zrónoażony rozój masta. Zresztą naszym ojeództe można znaleźć ęcej obektó, na które znalazły sę penądze dzęk mojej pracy. Przypomnę chocażby gotycką farę Ośne Lubuskm, której grozła katastrofa budolana. W sprae koścoła zorganzoałam da lata temu konferencję z udzałem naukocó, budolańcó meszkańcó. Dzś lokalna społeczność może już być spokojna o ten zabytek. Red. Wdać jak na dłon, że odpoada Pan praca Senace? H.H. Tak. Tu przydaje sę dośadczene zaodoe życoe. W przeszłośc pracując pomocy społecznej dotknęłam pradzej bedy, pracoałam z osobam uzależnonym, ofaram przemocy. To dodatkoo daje m dużą tolerancję dla ludzkej słabośc, ale jednocześne otartość na pomagane nnym. Praca Senace na to pozala. Tam mędzy nnym torzymy prao, żeby pomagać obyatelom. Red. Dzękuję. WYBORY 2015 Program Pała Kukza Ryszard Bodzack na lśce Kukz 15 KWW Kukz 15 to zmana struktury państa zmana ordynacj yborczej, czyl proadzene yborach do Sejmu Jednomandatoych Okręgó Wyborczych, zmany ymarze spraedlośc oraz przyrócene łaścej rang nstytucj referendum, poprzez znesene progu frekencyjnego Dlaczego ordynacja jest taka ażna? Dlatego, że to ordynacja yborcza jest przepsem na to, jakch posłó yberzemy. Obecna ordynacja, obojętne jak sposób przelczana głosó na mandaty sę stosuje (d Hondta, Sant-Lague, Hare, czy jakś nny) jest najpoażnejszą adą ustrojoą III RP, a lsta jej ad jest długa: jest nezrozumała dla yborcó znechęca do brana udzału yborach, lkduje odpoedzalność posłó przed yborcam, destablzuje osłaba państo, zamena demokrację partokrację generuje korupcję poltyczną. Dzsejszy system degeneruje życe publczne, degeneruje parte poltyczne jest przeszkodą postanu społeczeństa obyatelskego, narusza nasze berne prao yborcze, odbera Polakom prao do sobodnego kandydoana jest sprzeczny z konstytucją poneaż łame konstytucyjne zasady rónośc, proporcjonalnośc, bezpośrednośc poszechnośc yboró. Koneczność napray sądó Chcemy, żeby sędzą mogła zostać tylko yłączne osoba, która ukończyła 35 rok życa co najmnej przez pęć lat ykonyała nny zaód pranczy zązany ze spraoanem ymaru spraedlośc. Proponujemy aby proadzono nstytucję tz. sędzó pokoju, których yberalby obyatele yborach poszechnych, a którzy orzekalby spraach o ykroczena drobnych sąsedzkch spraach cylnych. Chcemy proadzena kolegó elektorskch na pozome sądó okręgoych, skład których chodzlby adokac, radcoe, prokuratorzy łancy. Głónym zadanem takch kolegó małoby być rekomendoane kandydató do dalszej procedury yboru nomnacj sędzó. Opoadamy sę za zlkdoanem korporacjonzmu sędzoskego (sędzoe ne mogą kontroloać samych sebe). Sądam ponny keroać kolega złożone z przedstacel szystkch zaodó pranczych uczestnczących spraoanu ymaru spraedlośc, które ponny obec obyatel ponosć spólną odpoedzalność za funkcjonoane sądoncta. Sądy pełnć ponny rolę służebną obec stron. Chcemy proadzć nstytucję Łay Przysęgłych zększena rol łankó orzekanu. Łancy bylby yberan yborach poszechnych. Przysęgl bylby kompletoan (tak jak to było polskej procedurze karnej od 1928 do 1938 roku) rozpatryalby najpoażnejsze zbrodne. Chcemy proadzć nstytucję sędzego śledczego, który już na etape karnego postępoana przygotoaczego zapenałby RÓWNE PRA- WA stronom. Ne chcemy jesteśmy przecn Sprzecamy sę pononemu połączenu funkcj Mnstra Spraedlośc Prokuratora Generalnego. Ne chcemy, żeby jakakolek parta poltyczna mała pły na decyzje prokuratury (ryzyko upoltycznena prokuratury jej ykorzystyana do alk z przecnkam poltycznym jest zbyt duże relacj do korzyśc płynących z takego połączena). Sprzecamy sę także proadzenu Izby Wyższej Sądu Najyższego, która małaby rozpatryać tz. nadzyczajne kasacje, noszone przez prezydenta, o nesenu których decydoalby oczyśce poltycy. Zołamy Krajoy Kongres Wymaru Spraedlośc, na który zaprosmy adokató, radcó, sędzó prokuratoró. Reformy ymaru spraedlośc sam prancy ne proadzą; ale ne możemy jej proadzać bre nm. Referendum zneść próg frekencj! Trzecą kestą ustrojoą jest znesene progu frekencyjnego e szystkch referendach. Tylko take rozązane przyróc tej najażnejszej nstytucj demokracj jej znaczene. We rześnoym referendum choć zolenncy JOW byl zasadze, pozbaen dostępu do telezj, choć szystke parte były przecko referendum, to jednak prae 2 mln obyatel opoedzało sę za zmaną systemu. To dobry znak, że Polacy tej zmany potrzebują. Ryszard Bodzack, kandydat na posła. Kukz 15 lsta, nr 7, mejsce 14 Głosuj na Czternastego dla dobra Lubuskego

12 12

13 13 Partnerzy Projektu: Martn Wlke Przeodnczący Zarządu Stoarzyszena Środkoa Odra e.v., Katarzyna Osos Wojeoda Lubusk, nadnsp. Ryszard Wśnek Lubusk Komendant Wojeódzk Polcj, Jacek Wójcck Przeodnczący Stoarzyszena Gmn Polskch Pro Europa Vadrna Funkcjonalnośc: Interaktyne menu głóne Przeglądane lsty komunkató hydrologcznych meteorologcznych Zlokalzoane zagrożeń poodzoych na nteraktynej mape Przeglądane nformacj drogoych Przeglądane nformacj kulturalnych turystycznych Zapoznane sę z szeroką gamą poradnkó sytuacjach kryzysoych Zapamętane soch ustaeń lokalzacj Automatyczne poberane aktualnych danych. Aplkacja e-granca jest nnoacyjną nformacyjno-komunkacyjną technologą ykorzystyaną zaróno przez turystó, jak róneż przez frmy transportoe, przedstacel handloych czy kureró podróżujących pracujących na pogranczu lubusko- -brandenburskm. e-granca pozala prosty ygodny sposób, na beżąco pozyskać nformacje dotyczące bezpeczeństa ludnośc. Każdy użytkonk aplkacj pobera aktualne ostrzeżene meteorologczne hydrologczne. Dzęk tej aplkacj meszkańcy przygrancza spradzą aktualne nformacje o utrudnenach na drogach, jake ystępują regone. Przy pomocy aplkacj można określć soją lokalzację, aby lepej móc zlokalzoać zagrożena okolcy. Aplkacja dostarczy ponadto elu nformacj o ydarzenach kulturalnych czy atrakcjach turystycznych regonu. Na nteraktynych mapach można spradzć aktualne zagrożena przecpoodzoe, sytuację burzoą oraz rozmeszczene nstytucj, które sytuacjach zagrożena życa lub mena udzelą pomocy. W dzale WARTO WIE- DZIEĆ użytkonk ma możlość zapoznana sę z szerokm achlarzem poradnkó oraz nformacj o ażnych nstytucjach regone. Doedz sę jake są rodzaje alarmó, aby móc je raze nebezpeczeństa rozpoznać oraz jak udzelć perszej pomocy. Poberz aplkację E-Granca poczuj sę bezpecznej Katarzyna Osos, Wojeoda Lubusk

14 14 Kampana Wojeody Lubuskego Lubuske bez dopalaczy Wojeoda Katarzyna Osos raz z grupą specjalstó opracoała akcję edukacyjno-proflaktyczną przec dopalaczom, skeroaną do młodzeży. Tylko tym roku naszym ojeództe odnotoano ponad 300 przypadkó zatruć dopalaczam, kedy ubegłym roku było ch 45, a 2013 r. tylko 7. To zatrażający zrost. Trzeba jak najęcej móć o ch szkodlośc Zaraz na początku akacj Wojeoda przygotoała szereg dzałań, pod hasłem Lubuske bez dopalaczy. Cel to dotarce do jak najększej lośc młodych Lubuszan, aby chronć ch zdroe życe. Teraz każdej szkole podstaoej, gmnazjalnej ponadgmnazjalnej ucznoe rodzce mają do dyspozycj dedykoaną nfolnę oraz pomoc poatoych stacjach santarno-epdemologcznych. Ponadto, zespoły storzone z przedstacel polcj, sanepdu, LUW odedzały młodzeż mejscach ypoczynku. Podjęce tematu podczas akacj elu młodym osobom mało dać do myślena uśadomć agę problemu. To nektóre z efektó kampan. Lokalny autorytet sportoy spera akcję Wojeody Lubuskego Kedy opracoyano treść spotu z Bartkem Zmarzlkem znanym żużlocem, który spera akcję, Wojeoda planoała już dzałana proflaktyczne na Przystanek Woodstock. Służby zabezpeczające festal, przy osobstym zaangażoanu Wojeody, otrzymały sprzęt do natychmastoego ykryana nebezpecznych substancj psychoaktynych. Róneż Jerzy Osak, na spotkanu z Mnstrem Spra Wenętrznych Teresą Potroską, podkreślał profesjonalzm zaangażoane Wojeody jej służb alce z dopalaczam. Chodzło ne tylko o dostarczene specjalstycznego urządzena do ykryana narkotykó, ale o otartość rzeczystą troskę o młodych. Dalog z młodym to nasz cel! Na początku lpca Wojeoda zaprosła do rozmó Dorotę Konaszczuk, Lubuskego Państoego Wojeódzkego Inspektora Santarnego. Zdecydoano, że sztab specjalstó zaslą róneż lekarze, nauczycele, pedagodzy, terapeuc polcja. Jeszcze przed rozpoczęcem roku szkolnego Wojeoda spotkała sę z dyrektoram szkół podstaoych, gmnazjalnych ponadgmnazjalnych, uśadamając przedstacel placóek ośatoych, że po dopalacze sęgają już ucznoe szkół podstaoych, Lubuske bez dopalaczy na Przystanku Woodstock Spotkane gmnazjum nr 3 Śebodzne Spektrometr - urządzene do szybkego ykryana dopalaczy dlatego każdej szkole temat ten mus być podejmoany. Co robmy, by ykurzyć te ohydzto? Spot, spotkana, ankety Zgodne z założenam, kampana Lubuske bez dopalaczy jest realzoana obecna szkołach podstaoych, gmnazjalnych ponadgmnazjalnych. Wojeoda spotkała sę już z klkuset ucznam szkół. Specjalne opracoany spot emtoany jest dzś e szystkch placókach ojeództa. Jego mocny przekaz docera do młodych ludz, którzy nestety coraz częścej decydują sę sęgać po tę trucznę. Temat dopalaczy jest duątkoy, dzałana służb lkdoanu tego procederu to jedna część, a poody, dla których młodzeż sęga po te środk to druga, róne ażna spraa podkreśla Wojeoda Katarzyna Osos. Ze zględu na tą duątkoość dodatkoo zostały skeroane do ucznó ankety, przygotoane przez Lubuską Naukoą Radę Bezpeczeństa. Pozolą one ne tylko poznać przyczyny sęgana po nebezpeczne substancje, ale dadzą róneż odpoedź, skąd nasza młodzeż ma do nch dostęp co sama o nch sądz. Do alk potrzeba nnoacyjnych rozązań Edukacja połączona z proflaktyką odnos lepsze rezultaty przemaa do młodych ludz bardzej nż ch karane. Dlatego też Wojeoda Katarzyna Osos razem z grupą specjalstó będze kontynuoać szeroke dzałana proflaktyczne przec dopalaczom.

15 15 SULĘCIN Mój Hyde Park Kultura staje z kolan Wakacje dobegły końca, ęc pomyślałem o podsumoanu naszego życa kulturalnego meśce gmne. Ta dzedzna od zasze była mom oczkem głoe CYBINKA Publczność była pod rażenem Festyn Kselne Festyn Kselne został zorganzoany pod hasłem Muzyka łączy pokolena foto. M. Barden foto. UMG Cybnce Kno letne ceszyło sę sporym zanteresoanem Odnosę sę do naszej kultury z perspektyy dza, a ne praconka ośrodka. Podczas tegorocznych akacj uczestnczyłem elu mprezach, które znalazły sę oferce programoej Sulęcńskego Ośrodka Kultury. Muszę przyznać, że dać zmany. Przeceż dzałalność domu kultury ne opera sę tylko na dnach masta, czy dożynkach. Zmany dać było przede szystkm Akcj na akacje. Cykl mprez organzoanych pod tym hasłem, głone dla dzec młodzeży, którego zestae znalazło sę ele noych atrakcj, zbudzł zanteresoane. Ne będę sę ośmeszał móąc, że dom kultury pękał szach, ale mogę śmało poedzeć, że c, którzy mel ochotę na udzał, na peno znaleźl coś dla sebe. Akadema Młodego Artysty z praconą plastyczną, śat rzeźby zedzany ne tylko przy Domu Joanntó, jak róneż akacyjne ędrók z mapą różne cekae mejsca, gry zabay bblotece, to ne jedyne z form kulturalnego spędzena czasu, których uczestnczyły dzec. Zabay okalne, które zorganzoało Studo Posenk ośrodka, yszły ze studa zajęca odbyały sę na poetrzu, a ne czterech ścanach. Dodatkoą atrakcją było nagryane teledyskó, których ystąpl sam uczestncy. Teatr Art-Re z Krakoa przy fontanne na ryku spektaklu Warkocz Króleny Wsełk oraz bbloteczna agencja detektystyczna przyrody poszukaczy skarbó, róneż przycągnęły dzec, które spędzały lato meśce. Pleneroe kno letne na placu przed domem kultury, ma już soch zolennkó sympatykó. Werzę, że za rok będze ch ęcej. Chocaż 12 serpna godznach eczornych, pochmurne nebo ne pozolło na stadone mejskm obejrzeć spadających persedó, jednak zanteresoan przybyl ze som pocecham. Zanauguroana, od elu lat neobecna na naszym terene przy muszl koncertoej, akacyjna letna potańcóka z muzyką lat , przycągnęła młodzeż starszych. Wejske festyny sołecte Żubró, Trzemeszno, Grochó, czy Tursku to eloletna tradycja, która ma soch ernych odborcó. Zaznaczam, że to ne szystke propozycje, jake przedstałem, poneaż było ch ęcej. Doszedłem do nosku, że ośrodek kultury ma jeszcze ele do zrobena, aby nasze społeczeństo ponone nauczyło sę uczestnczyć małych, a ne tylko masoych mprezach. Jeseń zma, to kolejna możlość prezentacj pomysłó, których praconkom SOK ne brakuje. Mam nadzeję, że z czasem, jak róneż ze zmanam archtekturze masta, przybędze nam mejsc do realzacj elu przedsęzęć kulturalnych klku mejscach, a ne tylko jednym. Na słę można ycągnąć goźdza z desk, ale ngdy propagoać życa kulturalnego na terene masta gmny. MACIEK BARDEN Mejsko-Gmnny Ośrodek Kultury spólne ze Społecznym Ognskem Muzycznym zapenły całej mpreze nagłośnene. Na festyne zaprezentoały sę dzec z Ognska Muzycznego z Cybnk, pod przeodnctem dyrektora Zbyszko Jatczaka. Ich ystęp Na festyne zaprezentoały sę dzec z Ognska Muzycznego z Cybnk zebrał gromke braa od lczne przybyłej publcznośc. Organzatorzy, jak proadzący całą mprezę Donat Lnkosk z Rada Zachód, byl pod rażenem profesjonalnej obsług ystępu dzec Studa Sulęcne? Tra nabór na studa podyplomoe realzoane przez Szczecńską Szkołę Wyższą Collegum Baltcum. Od roku akademckego 2015/2016 meszkańcy naszego masta okolc będą mogl podyższyć soje kalfkacje, ne yjeżdżając poza soje mejscoośc. Szczecńska Szkoła Wyższa Collegum Baltcum to kameralna uczelna, która kształc na pozome studó lcencjackch, magsterskch oraz podyplomoych. Co roku ypuszcza na rynek pracy absolentó soldne przygotoanych do podjęca zatrudnena. Jednak od ubegłego roku Władze uczeln postanoły realzoać studa podyplomoe róneż nnych mastach Polsce. Jedną z noych mejscoośc na mape SSW Collegum Baltcum jest Sulęcn. Jeśl stoją Państo przed ażną decyzją dotyczącą poszerzena edzy kompetencj - zachęcamy do spradzena dlaczego arto studoać Collegum Baltcum. Dołącz do najlepszych! zachęcają specjalśc bura rekrutacj. Indydualne podejśce do studenta ne jest nooścą tej uczeln. Od początku postana SSW CB jedną z dez jest kameralna, rodznna atmosfera oraz neustanne dostosoyane oferty arunkó studoana do potrzeb studentó. Aktualne Sulęcne torzymy grupy na kerunkach: Wczesne nauczane języka angelskego lub nemeckego ychoanu przedszkolnym edukacj czesnoszkolnej; Psychologczno-pedagogczne dydaktyczne przygotoane do zaodu nauczycela; Organzacja zarządzane ośace; Olgofrenopedagogka. Można dokonać zapsu poprzez telefon lub on-lne dzęk naszemu formularzo kontaktoemu oddzanamy cągu 24 godzn! - buro rekrutacj zaprasza szystkch zanteresoanych do kontaktu. Spradzlśmy z jakch znżek kandydat może skorzystać Sulęcne. Okazuje sę, że grupa zorganzoana (lcząca np osób) może uzyskać naet aż 25% upustu na całe studa podyplomoe. Róneż nteresująca jest znżka za polecene osoby lub oferta dla osób 40+. Dla szystkch kandydató do zł psoego. Wszystke promocje opsane są na strone.cb.szczecn.pl zakładce dla kandydata promocje 2015.

16 16 ROZMOWA Warto badać sój słuch GÓRZYCA Najażnejsza jest pomoc pacjento Z Marolą Haran, spółłaśccelką frmy MARTON Dagnostyka Protetyka, o odpoednej pomocy słuchoej, rozmaa Robert Włodek R.W. Od kedy stneje frma MARTON Haran? M.H. Początek jej dzałalnośc to marzec 2013 roku. Od tego czasu systematyczne sę rozjamy. Stale spółpracujemy z różnym placókam, tym szptalam Słubcach, Sulęcne Kostrzyne, a także lekarzam rodznnym, lekarzam różnych specjalzacj, lekarzam medycyny pracy. R.W. No dla tych, którzy jeszcze ne edzą. Gdze można Paną znaleźć? M.H. W Słubcach pacjentó przyjmujemy budynku przychodn, przy ul Mckecza 6, na perszym pętrze, gabnece numer 107. W Sulęcne nasza sedzba meśc sę budynku szptala poatoego, gabnece 012. R.W. W czym specjalzuje sę frma MARTON Dagnostyka Protetyka? M.H. Przede szystkm badanem słuchu, dopasoyanem aparató słuchoych. Sprzedajemy także akcesora do aparató słuchoych. Zajmujemy sę także napraą sersoanem szystkch aparató słuchoych dostępnych na rynku. Warto tym mejscu zauażyć, że oferce mamy najtańsze Słubcach batere do aparató, sześć sztuk można u nas kupć już za 15 zł. R.W. Czy Państa gabnety są otarte codzenne? M.H. Ten Słubcach otarty jest pęć dn tygodnu. Warto jednak zauażyć, że jest też możlość zyt zązanych z badanem słuchu dopasoyanem aparatu słuchoego bezpośredno u pacjenta domu. R.W. Co Was yróżna na tle konkurencyjnych gabnetó? M.H. Przede szystkm yróżna nas profesjonalzm, a także bardzo duże dośadczene branży. Mamy też młą, a zarazem bardzo fachoą obsługę, która jest zaangażoana pomoc pacjentom. Warto dodać, że spółpracujemy z najlepszym producentam aparató słuchoych, takch jak Semens, Audo- Servce, Phonak, Starkey, Resound, czy Otcon. Pomagamy też uzyskanu dofnansoana na zakup aparatu słuchoego. Naszym pacjentom dajemy też możlość ypożyczena aparatu, do przetestoana, jego zaakceptoana domu. Zupełne bezpłatne. Zapraszam szystkch pacjentó, a także osoby, które mają problemy z zakuponym aparatam słuchoym, na bezpłatną konsultację. Można sę z nam skontaktoać pod numeram tel.: lub R.W. Dzękuję serdeczne za rozmoę. Mła zyta Ucznoe goścl urzędze Ucznoe Nepublcznej Szkoły Podstaoej Pamęcne ybral sę do Urzędu Gmny foto. UG Górzycy Wyceczka została zorganzoana ramach projektu Obyatele dla demokracj, spółfnansoanego z Funduszy EOG funduszy noreskch. Jej uczestncy mel okazję zapoznać sę z zasadam funkcjonoana urzędu. Sekretarz gmny Mara Palchleb przedstała ucznom szystkch praconkó urzędu, yjaśnła na czym polega funkcja m.n. skarbnka, ksęgoej, nformatyka, sekretarza urzędu nnych praconkó admnstracyjnych. Pan sekretarz odpoadała róneż na pytana ucznó. Nas cekascy pytal o to, jake spray można załatć urzędze, co jest potrzebne do yrobena doodu osobstego, co należy zrobć, aby pracoać urzędze? Mara Palchleb yczerpująco odpo- Pan sekretarz odpoadała na pytana ucznó adała na pytana dzec. Na końcu dzec spotkały sę z ójtem Robertem Stolarskm, który serdeczne przytał ucznó nauczycel, jak róneż odpoadał na ch pytana. Opoedzał o soch oboązkach specyfce zajmoanego przez sebe stanoska. Ucznoe pytal o planoane nestycje na terene gmny, jake decyzje podjął ójt ostatnm czase o to, czy urzędze realzuje sę projekty unjne. Spotkane przebegało młej sympatycznej atmosferze. Już nedługo kolejna yceczka. Tym razem ucznoe Nepublcznej Szkoły Podstaoej Pamęcne ze Szkołą Flalną Żabcach pojadą do starosta poatoego

17 17 CYBINKA Dożynk Gmnne Grzmącej Dzękujemy naszym rolnkom W pękne przystrojonej s Grzmąca odbyło sę gmnne śęto plonó Dożynk to najpęknejsza narodoa tradycja. Przypomna, że to dzęk cężkej pracy rolnka codzenne na nasze stoły trafa polsk chleb. Obchody dożynek rozpoczęły sę mszą dzękczynną za tegoroczne plony oraz ntencj rolnkó. Po nej, spod koścoła, barnym koroodem, zgromadzen przeszl na bosko sportoe, gdze odbyła sę dalsza część uroczystośc. Na przygotoanej scene dożynk otorzył burmstrz Marek Kołodzejczyk, przyjmując z rąk staroścny dożynek Anety Garyluk - pękny bochen chleba ypeczony z tegorocznych zaren. Drug bochen chleba od starosty dożynek Andrzeja Koznog otrzymał sołtys s Jarosła Mazurek. Burmstrz raz z przeodnczącą rady Anną Ślńską podzell otrzymany bochen chleba śród przybyłych na dożynk. Dożynk Gmnne Grzmącej soja obecnoścą zaszczycl: Bogusła Wontor - poseł na Sejm RP, Słaomr Kulczyńsk dyrektor departamentu nfrastruktury społecznej Urzędu Marszałkoskego, Tadeusz Jędrzejczak radny sejmku ojeództa lubuskego oraz Leopold Osak radny poatu słubckego. Specjalny lsy do uczestnkó dożynek ystosoała ojeoda lubusk Katarzyna Osos. Po ofcjalnych przemóenach program dożynek ypełnły pokazy artystyczne, okalne, przygotoane przez zespoły regonalne oraz profesjonalnych artystó. Na scene zaprezentoał sę m.n.: kabaret Tęcza z Grzmącej, Ryszard Sack ykonujący przeboje K. Kraczyka, Jan Zelńsk z neśmertelnym przebojem Daj m tę noc, Bartek Wrona, czy Mchał Gelnak. Weczorną część dożynek ypełnła zabaa taneczna przy muzyce ykonyanej przez Radka Koalskego. Każdy mógł znaleźć coś cekaego dla sebe, prócz ystępó na scene organzatorzy przygotoal szereg atrakcj: był pokaz tańca toarzyskego, gośce odedzal stoska regonalne ze sojskm jadłem, czy stosko z yrobam rękodzelnczym, przygotoane przez Środoskoy Dom Samopomocy Pod słońcem Beganoe oraz sołecto Urad. Było ybjane okolcznoścoej monety, meszkańcy mel możlość przejażdżk quadem, przygotoanej przez Straż Granczną z placók Śecko, zanteresoanem ceszyło sę stosko z arsztatam klnarskm. Oczyśce ne zabrakło tradycyjnego konkursu na najładnejszy enec dożynkoy, do którego przystąpło sołecto Drzenó, Bałkó oraz Grzmąca. Komsja ocenająca eńce przyznała rónorzędne trzy persze mejsca. Weńce zostały nagrodzone foto. UMG Cybnce Wszystke sołecta ygrały konkurs na najładnejszy enec przez burmstrza Marka Kołodzejczyka, który ręczył zycęskm sołectom nagrody penężne. Wszystkm zaangażoanym organzację mprezy serdeczne dzękujemy SŁUBICE Już paźdzernku noa edycja labrynt-u Festal, który odkrya tajemnce sztuk... Tegoroczny festal odbędze sę dnach paźdzernka, pod hasłem Stany chloe. Organzatorem przedsęzęca jest Galera OKNO Słubckego Mejskego Ośrodka Kultury Festal Noej Sztuk labrynt już po raz szósty zaproponuje dzom spólne odkryane tajemnc sztuk spółczesnej. Wydarzene to z roku na rok przycąga coraz ęcej osób. Przez trzy dn na pogranczu polsko-nemeckm odbyać sę będze klkadzesąt akcj artystycznych, będą lczne ystay, pokazy flmoe, spotkana z artystam, ykłady, happenng tp. Udzał e szystkch mprezach jest całkoce bezpłatny, po to aby sztuka docerała do szerokego grona odborcó. Oprócz dzałalnośc ystaennczej Galera OKNO proadz bogaty program edukacyjny mający na celu szczerzene kultury na pogranczu polsko-nemeckm. Organzoane będą arsztaty, spotkana, ykłady, ydaane będą publkacje dujęzyczne. Dotychczasoa dzałalność Galer OKNO została docenona kraju na arene mędzynarodoej: poprzednm roku, Anna Panek-Kusz jako jej kurator, została uhonoroana odznaczenem Brandenburskego Orderu Zasług, a Festal Noej Sztuk labrynt znalazł soje mejsce pośród dzesęcu najlepszych ydarzeń kulturalnych roku 2013 naszym regone plebscyce ALE SZTUKA!

18 18 GÓRZYCA - GÓRZYCA- Konfrontacja z palącym sę gazem zemnym, trzech różnych sytuacjach aaryjnych, była głónym założenem specjalstycznego szkolena, które EWE zorganzoała 19 rześna Górzycy. Spółka, która posada łasne sec gazoe na tym terene, Szkolene dla strażakó Dbamy o bezpeczeństo naszych meszkańcó Dzękuję strażakom frme EWE, dzęk takm akcjom podnos sę śadomość meszkańcó, szyscy czujemy sę bezpecznej mó Robert Stolarsk, ójt gmny Górzyca, na której terene tydzeń temu odbyły sę ćczena dla strażakó organzme, czyl ybudoanym tym celu kaałku gazocągu, obejmoało trzy sytuacje zagrożena: pożar nstalacj enętrznej na nskm cśnenu, pożar gazocągu średnego cśnena ykope otartym oraz pożar gazocągu średnego cśnena spólne z Państoą Strażą Pożarną Słubcach jednostkam Ochotnczej Straży Pożarnej, przećczyła zachoane możlych sytuacjach zagrożena zązanych z gazem zemnym. Frma EWE, dbając o bezpeczeństo soch odborcó, cyklczne organzuje tego typu szkolena preencyjne na terenach zaopatryana gaz zemny. Rok temu podobne ćczena odbyły sę Rzepne, cześnej Cybnce. W tym roku organzatorzy mel dla meszkańcó nespodzankę. Spółka EWE przekazała dla meszkańcó gmny czujk gazu zemnego do samodzelnego montażu. Szkolene praktyczne na żyym nad poerzchną zem. Szkolene praktyczne poprzedzone było częścą teoretyczną, na której zostały przypomnane podstaoe nformacje o gaze zemnym oraz zasady postępoana podczas ulatnana sę pożaru gazu zemnego. - Szkolene teoretyczno-praktyczne przeproadzone przez EWE dla strażakó ochotnkó jest kolejnym poterdzenem bardzo dobrej spółpracy frmy z lokalnym samorządam mó nam Robert Stolarsk, ójt gmny Górzyca. - Tematyka jaka została przedstaona częśc ykładoej pozolła strażakom doedzeć sę, czym jest gaz zemny, jake jest jego zachoane różnych mejscach, przy różnych arunkach atmosferycznych. Strażacy Postępoane podczas ulatnana sę gazu zemnego budynku zaadomć EWE odcąć dopły gazu do budynku przypadku budynkó meszkalnych odcęce dopłyu gazu budynkach przemysłoych, należy uzgodnć z użytkonkem lub praconkem EWE (dodatkoe zagrożene) otorzyć okna drz budynku, gdze sterdzono zapach gazu, przeetrzyć pomeszczena kontroloać sposób cągły stężene gazu (20% DGW zarządzć eakuację) odcąć dopły prądu do budynku pod arunkem, że głóny yłącznk prądu znajduje sę na zenątrz budynku (zgłoszene na Pogotoe Energetyczne) stosoać lampy ne poodujące zapłonu ne użyać łącznkó, telefonó nnych urządzeń mogących doproadzć do zapłonu przeproadzć eakuację budynku, jeżel znajdują sę nej ludze W przypadku ulatnana sę gazu zemnego należy nezłoczne poadomć EWE! mel także okazję poznać budoę zabezpeczena nfrastruktury gazoej. Część praktyczna zrealzoana terene, na czynnej nstalacj gazoej, pozolła przećczyć czynne dzałana sposoby gaszena palącego sę gazu. Każdy z obecnych strażakó ochotnkó mógł podejść do płonącej nstalacj ypróboać różne metody gaszena gazu. Aare gazocągó są na szczęśce sporadyczne, dlatego tego rodzaju dzałana możlośc podejmoana akcj pozalają przygotoać sę na zdarzena rzeczyste, których tak napradę żadnemu strażako ne życzę dodaje Robert Stolarsk. Podczas szkolena ne zabrakło atrakcj dla meszkańcó. Dużym zanteresoanem ceszyły sę akcje preencyjne promocyjne z zakresu bezpeczeństa pożaroego. Funkcjonarusze Komendy Poatoej Państoej Straży Pożarnej Słubcach proadzl bezpośredne dzałana preencyjne śród meszkańcó, będące realzacją założeń ogólnopolskej akcj Zgaś ryzyko. Strażacy przygotoal atrakcje dla dzec, rozdaal materały ulotk promujące akcję bezpeczne zachoana. Czujk tlenku ęgla otrzymyały osoby, które zęły udzał krótkm konkurse edzy oraz przeszły nstruktaż udzelana perszej pomocy. Wójt szczególne ceszy sę z tego, że dzałana frmy EWE ne skupły sę tylko na spółpracy z jednostkam Ochotnczych Straży Pożarnych, ale były skeroane róneż dla meszkańcó gmny Górzyca szystkch osób, które tym czase odedzły mejsce dzałań. - Klenc EWE otrzymyal darmoe czujk gazu, dzec mogły ząć udzał grach zabaach. Dzałana EWE były realzoane przy spółpracy sparcu Państoej Poatoej Straży Pożarnej Słubcach. W namoce PSP można było ząć udzał quze o negatynym dzałanu tlenku ęgla, neodpłatne otrzymać czujkę tlenku ęgla, jak róneż poznać zasady perszej pomocy spomna samorządoec dodaje - tego rodzaju akcje są bardzo potrzebne, bo ne tylko podnoszą naszą śadomość, ale pozalają róneż na sterdzene, że gaz zemny ne jest czymś strasznym nebezpecznym, ystarczy tylko meć śadomość z czym ma sę do czynena jak należy postępoać. Frma EWE obecna jest na polskm rynku od 17 lat. W tym czase, dzęk staranom podjętym przez frmę, ntensyne roznęła sę nfrastruktura gazoa ojeództe lubuskm, szczególne tych mejscooścach, które ne mały cześnej możlośc korzystana z energ ytorzonej przez gaz. Od początku sojej dzałalnośc, frma EWE ybudoała na terne 49 gmn, których proadz soją dzałalność, łączne ponad 1620 km gazocągó. Ale jak podkreślają samorządocy - spółpraca z EWE to ne tylko klometry gazocągó, ale także określone płyy podatkoe, które ułatają rozój gospodarczy gmn. ROBERT WŁODEK

19 19 RZEPIN Jubleusz ogólnaka 70 urodzny rzepńskej szkoły 26 rześna to yjątkoa data dla szystkch absolentó Lceum Ogólnokształcącego m. Stansłaa Staszca Rzepne, jednej z najstarszych placóek edukacyjnych ojeództe lubuskm foto. UMG Rzepne SŁUBICE Zaproszene na spotkane DKK Ksążk arte polecena Po akacyjnej przere bbloteka słubcka zaprasza na spotkane Dyskusyjnego Klubu Ksążk, które odbędze sę 30 rześna Hasłem przeodnm będze: Ksążka arta polecena Uczestncy spotkana będą mogl podzelć sę som fascynacjam lterackm, opoedzeć o tym, czym kerują sę przy yborze soch lektur. Warto posłuchać, gdyż często take rozażana zachęcają do przeczytana konkretnych ksążek. Spotkana Dyskusyjnego Klubu Ksążk mają charakter otarty dla szystkch chętnych, którzy lubą czytać rozmaać o ksążkach. Czytelncy zanteresoan taką formą spędzana olnego czasu mogą każdej chl dołączyć do klubu. MAŁGORZATA DOBOSZ Utorzone 1945 roku Lceum Ogólnokształcące obchodz tym roku jubleusz sedemdzesęcoleca. Na lśce uczestnkó zjazdu znalazło sę ponad 500 osób. Wśród absolentó szkoły znajdują sę znane szanoane nazska osób ze śata poltyk nauk, ybtn uznan lekarze, prancy, praconcy nauko yższych uczeln, a także samorządocy różnego szczebla. Tutaj soją karerę naukoą rozpoczynal m. n. prof. Unersytetu Zelonogórskego Maran Eckert, prof. UAM Poznanu Tadeusz Zgółka, prof. Akadem Medycznej Poznanu Lech Drobnk, czy prof. Unersytetu Śląskego Zygmunt Wokulsk. Rzepńsk ogólnak ma już 70 lat Zjazd absolentó rzepńskego lceum rozpoczął sę mszą celebroaną przez ksęży absolentó szkoły. Uczestncy zęl róneż udzał okolcznoścoym apelu oraz spotkanach z ychoacam danych klas. Weczorem odbył sę bal absolenta od czartku do środy Słubce, ul. Koścuszk 21 Sulęcn, ul. Poznańska 4 Zapraszamy do punktu

20 20 RZEPIN Wzyta studyjna Solcu Kujaskm Współpraca samorządó 10 rześna delegacja rzepńskch radnych, na czele z burmstrzem Słaomrem Dudzsem oraz jego zastępcą Krystanem Pastuszakem, złożyła zytę studyjną Solcu Kujaskm foto. UMG Rzepne Wzyta była zązana z postającą łaśne strategą rozoju gmny mała charakter arsztatoy. Delegacja z Rzepna spotkała sę z burmstrz Solca Kujaskego Teresą Substyk, by ząć udzał arsztatach z analzy porónaczej Solca Kujaskego oraz gmny Rzepn skorzystać z dośadczena oraz po- Wzyta mała charakter arsztatoy mysłó gospodarzy na prężny rozój społeczny gospodarczy. Delegacja mała okazję zobaczyć strategczne punkty Solcu Kujaskm m.n. Regonalne Centrum Przedsęborczośc, Park Przemysłoy z terenam nestycyjnym, Ośrodek Sportu Rekreacj, czy Jura Park Solec SŁUBICE Koścół Boży Chrystuse zaprasza Chrześcjańsk Dom Wolnośc PAKIET STARTOWY DLA FIRM otera drz Występ berlńskego chóru gospel, który na Placu Bohateró zgromadzł elu meszkańcó, to tylko jedna z form aktynośc słubckego Chrześcjańskego Domu Wolnośc Zapraszamy do naszych placóek Centrala/Oddzał Ośno Lubuske ul. B. Chrobrego 5, Ośno Lubuske tel , , tel./fax Oddzał Słubce ul. B. Krzyoustego 2, Słubce tel , tel./fax Punkt Kasoy regulamnu. Urzędze Skarboym Słubcach Regulamn dostępny banku. ul. Wojska Polskego 155, Słubce tel Promocja tra od do r. Uczestnkem promocj może być osoba fzyczna będąca posadaczem rachunku oszczędnoścoorozlczenoego (ROR), która spełn arunk Centrala/Oddzał Ośno Lubuske ul. B. Chrobrego 5, Ośno Lub. tel./fax , Oddzał Słubce ul. B. Krzyoustego 2, Słubce tel/fax , Punkt Kasoy Urzędze Skarboym ul. Wojska Polskego 155, Słubce tel/fax Oddzał Sulęcn ul. Wtosa 2j, Sulęcn tel/fax , Oddzał Lubnece ul. Jana Pała II 27, Lubnece tel./fax Oddzał Górzyca ul. 1 Maja 1B, Górzyca tel./fax RACHUNEK BIEŻĄCY Oddzał Kostrzyn nad Odrą 0 zł za otarce rachunku ul. Orła Bałego 22, Kostrzyn nad Odrą 0 zł za proadzene rachunku* tel./fax Koncert odbył sę sobotę 19 rześna. Na scene przy Placu Bohateró ystąpł chór gospel z berlńskego koścoła. W przere ystępó można było ysłuchać hstor narócena, soje śadecta przedstal: doktor Agata Furman, dzennkarka Katarzyna Kochańska były alkoholk narkoman Marusz Dzedzc. W trakce koncertu zgromadzen modll sę o uzdroena, czy rozązana soch ażnych problemó, mę Jezusa. Koncert chóru gospel to tylko jedna z form aktynośc słubckego Koścoła Bożego Chrystuse. Freedom House Chrześcjańsk Dom Wolnośc meśc sę Słubcach, przy ulcy Wojska Polskego 111a (budynek po byłej pjaln pa). W każdą nedzelę można tam uczestnczyć nabożeńste, które rozpoczyna sę o foto. DP Koncert odbył sę sobotę 19 rześna godz W środę o koścół zaprasza na rozażana Słoa Bożego, z kole pątk o można skorzystać z poradncta duchoego. To doskonała droga yjśca z kryzysu, torzene systemu sparca, a także sposób na podtrzymyane nadze na drodze porotu do zdroego funkcjonoana jednostk rodzny. Freedom House Chrześcjańsk Dom Wolnośc uruchomł też specjalny telefon zaufana (dzonć można na numer: ). Węcej nformacj można znaleźć na strone nternetoej:.domolnosc.pl. - Zapraszamy do nas szystkch meszkańcó, którzy poguben, zranen, czy zneolen potrzebują duchoej pomocy. Wemy dobrze, że elu ludz potrzebuje spotkana z żyym Bogem zachęca Andrzej Ksężyk

płyny smary oleje Obsługa inwestycji od A do Z Projektowanie Kosztorysowanie Pompy ciepła Klimatyzacja Projektowanie Sprzedaż Montaż Serwis

płyny smary oleje Obsługa inwestycji od A do Z Projektowanie Kosztorysowanie Pompy ciepła Klimatyzacja Projektowanie Sprzedaż Montaż Serwis ISSN 1898-0112 40 (594) ndeks 385913 40.7dn.com.pl 1 zł ( tym 8% VAT) koskach 40 (594) 01.10.2015 TYGODNIK REGIONALNY POWIATY: CZĘSTOCHOWSKI, KŁOBUCKI, MYSZKOWSKI, LUBLINIECKI, WIELUŃSKI I PAJĘCZAŃSKI

Bardziej szczegółowo

str. 6 U H ON OROWAN O DWÓCH POLAKÓW str. 3 Ponadto w tym wydaniu: 0.50 Multicultural Carnival 2015 na deszczowo 21 CZERWIEC 201 5

str. 6 U H ON OROWAN O DWÓCH POLAKÓW str. 3 Ponadto w tym wydaniu: 0.50 Multicultural Carnival 2015 na deszczowo 21 CZERWIEC 201 5 TŁUMACZENIE LOKALNEJ PRASY ANGIELSKIEJ ORAZ WIADOMOŚCI POLONIJNE Z HRABSTWA BEDFORDSHIRE.tygodnk.co.uk NAKŁAD 1 500 numer 1 6 CENA: 0.50 str. 3 21 CZERWIEC 201 5 Ponadto tym ydanu: - BIULETYN PARAFIALNY

Bardziej szczegółowo

Patryk Lewicki nadal starostą

Patryk Lewicki nadal starostą Przeczytałeś? Podaj dalej! GAZETA BEZPŁATNA 29 lipca 2015 r. redakcja@pograniczelubuskie.pl nr 6/2015 r. ISSN 1734-9907 REKLAMA SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN SŁUBICE Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

NOWE PSI & INTERAKCJE

NOWE PSI & INTERAKCJE Redakcja: Paeł Apollo, Alcja Goźdk, Angelka Jukn Opole, 15 grud 2008 Perodyk studenckch kół ukoych socjologó psychologó. skns.un.opole.pl.sknp.un.opole.pl.skp.un.opole.pl nterakcje NOWE PSI & INTERAKCJE

Bardziej szczegółowo

Obecnie zadania związane z opieką. Kim są nowe opiekunki? swoich żądaniach. także w kontaktach z różnymi instytucjami

Obecnie zadania związane z opieką. Kim są nowe opiekunki? swoich żądaniach. także w kontaktach z różnymi instytucjami GAZETA BEZPŁATNA NR 13 2012 2013 (7) (5) ssn ISSN 229-274 X Gmn Gaeta Samorąa Zaopekuj mną Od stycna beżącego roku usług opekuńce realoane są pre Ośrodek Pomocy Społecnej Tosku. Dotychcas adana te śadcył

Bardziej szczegółowo

Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dnia 8-go lutego 1923. fiok 3. (Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt)

Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dnia 8-go lutego 1923. fiok 3. (Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt) Nr. 31. Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dna 8-go lutego 1923. fok 3 P R Z E D P Ł A T A : täxx mk. aa mesąc u agentów 1 5 0 0,- mk. na mesąc na poczce (Wychodz codzenne z wyjątkem nedzel

Bardziej szczegółowo

,J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei

,J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei Porto opłacone ryczałtem ychodz raz tygodnu. Nr. 8. Krakó, dna 7 marca 1936. ROK XIX. p H jf^-j B ORGAN *ZIĄZKU m H H «^5 k0$s B STOARZYSZEŃ ^ h^h^9 J * H jh F B KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ^K m H S B ZACHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Więcej niż dobre pomysły

Więcej niż dobre pomysły Wydane 2006, nr 24 Magazyn Grupy KAEFER Grupa KAEFER Ekspansja w nowych regonach PRZEMYSŁ Duże zlecena w Abu Dhab KAEFER ApS nowym specjalstą w zakrese rusztowań w Dan OFFSHORE Projekt Snøhvt zmerza ku

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY. NIE należymy. s.4. do żadnej gminy, powiatu czy Domu Kultury. NIE jesteśmy.

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY. NIE należymy. s.4. do żadnej gminy, powiatu czy Domu Kultury. NIE jesteśmy. gazeta BEZPŁATNA GA Z E TA B E Z PŁ ATNA Obiektyna i niezależna Nr 3 (3/2014) gazeta BEZPŁATNA EZPŁATNA gazeta BEZPŁATN g BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA ISSN 2353-7744 gazeta BEZPŁATNA NAKŁAD NUMERU LIPIEC

Bardziej szczegółowo

www.gieldalubinska.pl Zaistniej na billboardzie 24. rocznica wydarzeñ lubiñskich W 1982 roku podczas

www.gieldalubinska.pl Zaistniej na billboardzie 24. rocznica wydarzeñ lubiñskich W 1982 roku podczas WIADOMOŒCI Bezpeczeñstwo przede wszystkm Ka dy meszkanec chce czuæ sê bezpeczne ka dy rodzc chce eby jego dzec by³y bezpeczne str 3 AKTUALNOŒCI Zastnej na bllboardze Meszkasz w Lubne chcesz zastneæ na

Bardziej szczegółowo

SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI A POLITYKA WYSTAWIENNICZA MUZEÓW WPROWADZENIE

SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI A POLITYKA WYSTAWIENNICZA MUZEÓW WPROWADZENIE Orgnalveröffentlchung n: Rocznk Hstor Sztuk, 35 (2010), S. 189-211 Rocznk Hstor Sztuk, tom Wydancto Nerton, 2010 XXXV KATARZYNA KRZYŻAGÓRSKA-PISAREK LONDYN SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

Ma być łatwiej o inwestorów

Ma być łatwiej o inwestorów GAZETA BEZPŁATNA 25 lutego 2015 r. redakcja@pograniczelubuskie.pl www.pograniczelubuskie.pl nr 2/2015 r. ISSN 1734-9907 POWIAT SULĘCIŃSKI Będą strzec akweny Profesjonalny sprzęt dla policji Sulęcińscy

Bardziej szczegółowo

Po wsparcie na nowy sezon

Po wsparcie na nowy sezon Nr 5 (289) Maj 2015 rok XXV.dukla.pl/dps dps@dukla.pl Cena 2,80 zł (5% VAT) Po sparcie na noy sezon nr 289 Dukla.pl str. 1 Po sparcie na noy sezon 12 kietnia br. mszą ś. na Pustelni ś. Jana z Dukli Trzcianie

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Kaukaz? Kaukaz?

Jaki jest Kaukaz? Kaukaz? 4 (4) 31 maja 2008 Dofnsoano ze środkó Setu RP dzęk pomocy Fundacj Pomoc Polakom Wschodze. Mały Mały Polak Polak śród gór gór Zjednoczone Polske Serca Apel młodych Apel Polakó młodych do młodzeży Polakó

Bardziej szczegółowo

magazyn pism związkowych i zakładowych

magazyn pism związkowych i zakładowych ZBIORY OŚRODKA KARTA DO UŻYTKU magazyn pism ziązkoych i zakładoych WEWNĄTRZORGANIZACYJNEGO AGENCJA PRASOWA 11 L I S T O P A D A 1981 ADAM Ja jednak dostrzegam inną możliość: przekroczyć tradycję i ejść

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

I I I I I I I I I I. A Handbook I I. Jego realizacjti. on Project Development and Management. zarz~dzanla. Podręcznik Podr~cznik opracowania

I I I I I I I I I I. A Handbook I I. Jego realizacjti. on Project Development and Management. zarz~dzanla. Podręcznik Podr~cznik opracowania S ~ l ł J\ ił l) 1\ lł ')' ~ l ł J\ ił. () 1\r S Z li i O 0. ~ N O 0 1\' V (~. ~ l) Podręcznik Podr~cznik opracowania przedsif{wzif{cia przedsięwzięcia zarządzania zarz~dzanla Jego realizacjti realizacją,

Bardziej szczegółowo

Loewe Art. Po prostu piękny.

Loewe Art. Po prostu piękny. Loewe Technologes GmbH Industrestrasse 11 96317 Kronach Germany www.loewe.tv Wyłącznym dystrybutorem Loewe w Polsce jest: 3Logc sp. z o.o. 30-435 Kraków ul. Zakopańska 153 www.loewe.pl Loewe Art. Po prostu

Bardziej szczegółowo

e,r s la Slą z1 ta, sierpa te KATI P.

e,r s la Slą z1 ta, sierpa te KATI P. - CENA, NUMERU e,r s la Slą z1 Cena prenumeraty 'N,"OD21 Al.. Koścuszk 41 TELEFOtl1100... 28 Nonto P.. K.. O.. 60594 Red. przyjmuje od 5-6 Art.. Hstów anonmowych. ne umeszc:za sę.. ależność poczto.wa opłacona

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

W czasach, gdy brakuje autorytetów, spotkanie z dzisiejszym bohaterem Tkania życia uzmysłowiło mi, jak dotkliwy jest ten brak.

W czasach, gdy brakuje autorytetów, spotkanie z dzisiejszym bohaterem Tkania życia uzmysłowiło mi, jak dotkliwy jest ten brak. Wybory 2011 nr 7 / październik 2011 / kontakt@swidnica24.pl Pełne urny wyborcze? Tkanie życia Stanisław Kotełko Kultura 1 Galeria w prywatne ręce Już wkrótce kolejna godzina zero dla Polski i godzina próby

Bardziej szczegółowo

Słynna gwiazda Music-hallów pary- Irnna Dnrrłnm skich rasowa pełna temperamentu II Cif Q DUlUUlll. Pech światowej lotniczkl w Polsce.

Słynna gwiazda Music-hallów pary- Irnna Dnrrłnm skich rasowa pełna temperamentu II Cif Q DUlUUlll. Pech światowej lotniczkl w Polsce. ka. PRtM^tHAl A tneacowa odfn«fcu«rn au-rńw w adnstracj no w ł* fćha" «ł. Mgr. lysłowea o znacza w na :. -ej w Je na jcdorskch eh.- nagle podwytworneanać w chwlowej;. ICJIUIJ «W>ADZLLL, - Icltrlooy )8^8

Bardziej szczegółowo

konferencja 11 spss polska

konferencja 11 spss polska konferencja 11 spss polska Błędem jest budoanie teorii bez oparcia danych Artur Conan Doyle Inspiracją dla nas do organizacji konferencji KORELACJE było storzenie użytkonikom przestrzeni do dzielenia się

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Nr 05 (42) 1 31 maja Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

ANTYKI. dentamedica. wybór należy do ciebie! MEDYCYNY. I KOSMETYKI 5-6-7 grudnia

ANTYKI. dentamedica. wybór należy do ciebie! MEDYCYNY. I KOSMETYKI 5-6-7 grudnia Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

DZIEDZICTWO FALLOUTA CZ. lv

DZIEDZICTWO FALLOUTA CZ. lv j ReaKtoR j numer #4 polsk n postapokalptycny V 2007 SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH W cągu klku ostatnch lat precytałem klkadesąt opoadań osadonych śece Falloutó. (...) Zdarają sę teksty dobre, cy et ybtne,

Bardziej szczegółowo

Warto dać z siebie więcej

Warto dać z siebie więcej Nr 23 (1021) 10 czerwca 2011 r. Zgrzyty kadrowe w starostwie powiatowym 4 Cena detaliczna w tym VAT 5% nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Ze słońcem, lunaparkiem i muzyką Szkoła, która ma

Bardziej szczegółowo